Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRIS LA FIZIC SEMESTRUL 1 2011 Clasa a X-a 1. Stabili i leg tura dintre cele dou coloane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

. Transformarea izocor Tramsformarea izobar Transformarea izoterm Transformarea general Transformarea adiabatic Principiul I al termodinamicii Ecua ia termic de stare Rela ia Robert Mayer Lucrul mecanic n temodinamic

b) c) d) e)

pV=RRT p / T = ct. Cp = Cv + R V/T = ct.

2. Transformarea izobara are ecuatia: a) PV= ct., b) P/T=ct., c) V/T=ct., d) PV/T=ct. Reprezentati transformarea izobara in coordonate (p,v);(p,T);(V,T) 3. Care dintre marimile de mai jos se exprima in aceleasi unitati ca si constanta universala a gazelor a. capacitatea caloric b. c ldura latent c. c ldura specific d. c ldura molar p 4. O cantitate de 20 de grame de azot, aflat n condi ii normale de temperatur i presiune, sufer transformarea reprezentat n figura al turat . a. Preciza i tipul transform rilor date; b. Determina i parametrii de stare n st rile 1,2 i 3. 5. Num rul lui Avogadro este: a) Num rul de molecule dintr-un sistem cu volumul V = 1 m3; b) Num rul de molecule dintr-un sistem cu masa m = 1 kg; c) 6,023 * 1023 molecule / mol; d) 6,023 * 1023 molecule / kmol; e) num rul de molecule dintr-un mol
2 p1

p1

1
T T1 2 T1

6. Un gaz ocup volumul V1 = 2 dm3. nc lzindu-l isobar la 250K, volumul lui devine V2 = 5 dm3. Calcula i temperatura ini ial a gazului.