Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Disciplina:

Biologie

Tema: Diversitatea organismelor pe Terra

Clasa: VI Tipul lec iei: de asimilare a cunotin elor Profesor: Beschieru Vadim Institu ia: Gimnaziul I.Crean s.Solt neti Data: 02.09.11. Subiectul: Diversitatea organismelor pe Terra Scopul lec iei: Familiarizarea cu diversitatea organismelor pe Terra
n cadrul lec iei vor fi formate att competen e de baz /transdisciplinare, ct i competen e specific disciplinei date. Competen ele-cheie/transversal 1. Competen e de nv are/ de a nv a s nve i. 2. Competen e de comunicare n limba matern /limb de stat. 3. Competen e de baz n matematic , tiin e i tehnologie. Copeten ele specifice disciplinei Biologiei. 1. Competen a de a aplica tehnici interactive de acumulare, nregistrare, reprezentare, interpretare i comunicare a informa iei referitoare la organisme, procese i fenomene biologice i a corela iei dintre ele. 2. Competen a de a utiliza cuno tin e de baz din domeniul biologiei n diverse situa ii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese i fenomene vitale, legit i biologice i a rolului acestora n supravie uirea organismelor. Subcompeten e 1. 2. Definirea no iunilor: biosfer ,biom,lume vegetal ,lume animal,biodiversitate. Argumentarea rolului plantelor i a animalelor pentru om.

Obective opera ionale: O1-s cunoasc i s exemplifice no iunile:biosfer ,biom,lume vegetal ,lume animal,biodiversitate O2-s deosebeasc principalele sisteme naturale complexe(biomurile) de pe terratundra,p durea de conifere,p durea de foioase,p durea tropical,de ertul,savana.
2

O3-s realizeze o analiz comparativ a acestor biomuri ale P mntului. O4-s con tientizeze importan a biomurilor n asigurarea existentei organismelor i bun st rii omului.

Strategii didactice Metode i procedee: Lucrul cu manualul,metoda Philips 6-6,tabel, diagrama Venn, Crossword. Materiale didactice: imagini,manualul,plan e,h r i,desene. Desf
Nr .
1.

urarea lectiei Activitatea elevului


Elevii se preg tesc de lec ie. Copii privesc imaginile i le analizeaz .

Etapele Moment organizatoric (3min) Captarea aten iei (2min)

O Activitatea profesorului
Profesorul salut elevii, verific absen ele i propune elevilor s se aranjeze n 6 grupuri. Realizez frontal captarea aten iei prin intermediul unor fotografii, plan e,desene despre diversitatea biologic. Profesorul propune elevilor s analizeze aceste imagini Profesorul anun tema nou : Diversitatea organismelor pe Terra Profesorul scrie teme pe tabl i anun obectivele.. Profesorul cere elevilor sa-i aminteasc de la geografia clasa a-5-a ce nseamn Biosfera? Profesorul propune elevilor mpreun s defineasc no iunile de:Vegeta ie , Biom, lume animal , biodiversitate. Profesorul noteaz denumirea biomurilor pe tabl i le mparte pe grupuri.Fiecare grup
3

Metode
Conversa ia

Evaluare

2.

Conversa ia

3.

Predarea temei noi (Evocarea) (2 min) Realizarea obiectivelor (Realizarea sensului) (25 min)
O1

Elevii noteaz tema i obectivele n caiete. Elevii dau r spuns i notzeaz n caiete no iunile. Conversa ia Sumativ , euristic Formativ

4.

O2

Elevii studiaz timp de 6 minute textul din manualului

Phuilips 66

prime te ca ins rcinare:s studieze cte un biom timp de citeva minute. Cte un reprezentant al fiec rei grupe trece la tabl i copleteaz tabelul desenat ntre timp de profesor noteaz specii de animale i vegeta ie, zona climatic n care se g sete biomul. Profesorul povestete curiozit i la fiecare biom caracterizat de elevi.
O3

i imaginilor. Elevii completeaz tabelulu. Anexa 1.

Elevii ascult aten i. Elevii ndeplinesc Diagrama Venn

Acum fiecare grup prime te ns rcinarea de a g si deosebirile i asem n rile dintre diferite biomuri: I grup-Tundra-Taiga, II grup-p duri foioasep duri tropicale, III grup-Savana-De ertul IV grup-De ertul-Taiga , V grup Savana-Tundra, VI grup-P durile tropicale-Tundra Apoi un repreyentant al grupei d citire diagramei.

Diagrama Venn

O4

Profesorul ntreab elevii: care este importan a biomurilor n asigurarea existentei organismelor i bun st rii omului. Profesorul cere elevilor s raspund la ntrebari
4

Elevii noteaz n caiete. i dau r spuns.

5.

Conexiunea inversa

Elevii r spund la ntreb ri si

Crossword

Sumativ ,

(Reflec ia) (8 min)

6.

Tema pe acasa ( 2 min)

i sa noteze r spunsul n crosswordul propus. ntreb rile: 1)Cum mai pot fi numite sistemele natural complexe? 2)Unde vegeta ia este alc tuit din copaci de conifer? 3)Cea mai mic pas re din lume ntlnit n p durile tropicale? 4)Unde se ntlne te cele mai mari grupuri de acali i hiene? 5)Cum se nume te pas rea care se ntlne te n p durile de conifer i are ciocul n form de foarfece? 6)Este reprezentat de arbori ,arbu ti,ierburi i are mereu culoarea verde? 7)n acest biom se ntlnesc o mul ime de cactu i? 8)Unul din cele mai rapide animale care se ntlnesc n p durile tropicale? Exerci iile 2,3 pag.7 si tema Diversitatea organismelor pe Terra

deseneaz i ei crosswordul n caiete. Anexa 2,

Elevii noteaz tema n caiete

Anexe:
Anexa 1.
Zonele naturale
Nr. Zona natural Zona climatic (biom) 1 Tungra 2 P duri de conifer 3 P duri de foioase 4 P duri tropicale.. 5 Savane 6 Deertul. Caracteristicile zonei climatice Vegeta ia Lumea animal

Anexa 2.
Crossword

1. 2 3 4 5 f 6 p d 7 d e 8 l e

t a c o u o r r e p

b i o s f e r a

i g l a e

o A i v c

m b r i a n e u a

t r d

S-ar putea să vă placă și