Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Conceptul de investi ii publice

1.1 Capital i investi ie Termenului de investi ie i pot fi asociate mai multe n elesuri: a) n sens restrns, investi iile reprezint achizi ionarea de ctre o ntreprindere de bunuri de produc ie n vederea exploatrii i degajarea unui venit pe baza unei creteri a capacit ii de produc ie. b) n sens larg, investi iile sunt definite drept achizi ionarea de capital n vederea ob inerii sau consumului viitor de venit. c) ntr-un sens particular i familiar, investi ia este sinonim cu no iunea de plasament, de punere n rezerv a monedei sau a unui bun de consum durabil n vederea unei revnzri sau a unui consum ulterior. d) n sensul contabilit ii na ionale, investi iile presupun rennoirea echipamentelor i creterea adus de ctre acestea patrimoniului unui agent economic n decursul unei perioade. Se folosesc, n acest sens, conceptele de formare brut i formare net de capital pentru a surprinde efectul anual de acumulare a bunurilor de capital. Formarea capitalului fix brut intern reprezint noile investi ii n active fixe. Investi iile fixe sunt rareori exprimate la valoarea net datorit problemelor care apar n contabilizarea retragerilor de capital i a uzurii. Prin urmare s-au adugat cuvintele: brut, deoarece este naintea deprecierii; intern, deoarece se produce pe plan intern, ntr-o anumit ar; fix, deoarece nu include stocurile. Se numete formarea capitalului deoarece face diferen a ntre investi iile fizice (reale) i cele financiare. Formarea capitalului fix net intern se refer la investi iile fixe brute din care s-a sczut deprecierea (ele asigur sporirea capitalului fix, adic a capacit ii productive). No iunea de investi ie n sens economic se refer la plasarea resurselor monetare n scopul crerii de bunuri sau active n sectoarele productive/de servicii ale economiei, adic numai n scopul formrii de capital fix (produc ia de bunuri de capital sau creterea stocului acestora). Spre deosebire de bunurile de consum, bunurile de capital nu satisfac n mod direct nevoile umane; ele contribuie la crearea de noi bunuri indiferent dac acestea sunt de consum final sau tot de capital.

n accep iunea O.N.U.D.I. (Organiza ia Na iunilor Unite pentru Dezvoltare Industrial) no iunea de investi ie brut la nivel na ional cuprinde cheltuielile cu achizi ionarea de mijloacele fixe noi, cele cu repara iile capitale, cheltuielile cu creterea activelor circulante (fondul de rulment) i soldul micrii de capital strin. Soldul micrii de capital strin reprezint diferen a ntre intrrile i ieirile de capital strin. Intrrile de capital strin ntr-o ar cuprind: mprumuturile contractate din strintate de ctre statul respectiv sau de persoanele fizice/juridice din acea ar, investi iile directe i plasamentele de capital ale persoanelor fizice/juridice strine. Ieirile sunt reprezentate de: restituirea capitalului mprumutat i plata dobnzilor, dividendele aferente capitalului din investi iile directe, profiturile i repatrierea capitalului strin. n defini ia O.N.U.D.I. nu sunt incluse mijloacele fixe vechi, drepturile de monopol, privilegiile financiare, vnzrile i cumprrile de mijloace fixe vechi. Investi ia net, conform O.N.U.D.I., include cheltuielile pentru creterea capitalului fix i a celui circulant. Expunerea de pn acum s-a concentrat pe faptul c investi iile nseamn atribuirea de resurse pentru creterea capitalului fix, existent la un moment dat. Scopul final, ns, pentru care se face o investi ie nu este acela de a se realiza mijloace fixe, ci de a se ob ine efecte utile de natur economic, social, ecologic etc. Reputatul specialist n domeniu, Pierre Masse, interpreta investi ia ca pe "o renun are la o satisfac ie imediat i sigur, n schimbul unei speran e al crei suport sunt tocmai resursele investite" sau mai pe scurt "o cheltuial cert pentru un viitor incert"1. Conform economistului Frank Reilly2, investi ia reprezint o alocare n prezent a unor fonduri de investi ii n vederea ob inerii unor fluxuri monetare viitoare (cash-flow-uri) care s recompenseze investitorul (1) pentru perioada de timp n care se priveaz de folosirea acestor fonduri, (2) pentru rata de infla ie estimat i (3) pentru incertitudinea pe care o implic ob inerea viitoarelor fluxuri de fonduri. Aceast defini ie privete toate tipurile de investi ii. Putem defini investi iile publice drept totalitatea cheltuielilor efectuate de autorit ile publice n scopul acumulrii de capital pe baza crerii, modernizrii sau nlocuirii de active fixe ce au drept rezultat ob inerea unor beneficii economice, sociale sau ecologice la nivelul unei ri sau a unei regiuni teritorial-administrative.

1 2

Masse P., (1964), Le choix des investissements. Critres et mthodes, Dunod, Paris, p.16 Reilly F., (1989), Investments analysis and portfolio management, 3rd edition, The Dryden Press, New York, p.23

1.2 Factorii determinan i ai investi iilor Economitii americani Paul Samuelson i William Nordhaus3 au eviden iat n studiile lor principalii factori care influen eaz nivelul investi iilor. Veniturile Studiul la nivel macroeconomic al venitului arat, ntr-o form simplificat, utilizarea acestuia pe urmtoarele destina ii: consum, economii i investi ii; prin urmare, investi iile depind de veniturile ce vor fi ob inute din activitatea economic de ansamblu, n condi iile existente la un moment dat. Astfel, investi iile realizate contribuie la creterea volumului vnzrilor, ceea ce determin ob inerea de venituri suplimentare. Altfel spus, nivelul produc iei determin volumul vnzrilor, fluctua iile produc iei fiind factorul cel mai important care influen eaz modificarea nivelului investi iilor pe parcursul unui ciclu economic. Exist perioade economice n care fabricile nu lucreaz la ntreaga capacitate i, drept urmare, exist o necesitate redus de creare de noi fabrici sau echipamente, rezultatul fiind reflectat n scderea nivelului investi iilor. n studiul rela iei venitinvesti ii, de mare importan se relev a fi principiul acceleratorului care arat c rata investi iilor este n mod direct propor ional determinat de rata modificrii nivelului produc iei. Costurile Ca urmare a duratei ndelungate de exploatare a bunurilor de capital, evaluarea costului investi iilor este relativ mai complicat dect cea a costului altor active sau bunuri. Acest cost este legat de modul n care investitorii i ob in fondurile necesare cumprrii bunurilor de capital i, ntruct, n general, se apeleaz la credit, costul predominant este dobnda. Ca elemente care influen eaz costurie pot fi eviden iate i cheltuielile necesare introducerii progresului tehnic (apari ia unor tehnologii moderne, ameliorarea metodelor de produc ie, mbunt irea calit ii produselor), precum i reglementrile fiscale ce influen eaz costul investi iilor i, n consecin , comportamentul investi ional al firmelor ce urmresc ob inerea de profituri ridicate. Previziunile economice Dup cum afirmam anterior, investi iile reprezint un risc asumat pentru viitor, deoarece exist un anumit grad de incertitudine asupra faptului c veniturile ce vor fi ob inute din respectiva investi ie vor depi costurile acesteia. Dac se estimeaz o degradare viitoare a conjuncturii economice dintr-o anumit ar, investitorii vor avea re ineri n a investi n ara respectiv. Dac, dimpotriv, investitorii ntrevd posibilitatea unei revigorri a activit ii n viitorul apropiat, ei vor demara planurile pentru creterea capacit ilor de
3

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., (2000), Economie politic, Teora, Bucureti, p.522

produc ie. Astfel, investi iile depind n mod direct de ateptrile i previziunile referitoare la evenimentele viitoare. Un caracter aparte l au msurile de politic economic care pot fi ncadrate att la elementul de costuri, avnd un caracter structural prin orientarea fluxurilor de capitaluri ctre acele sectoare care asigur creterea economic, ct i la previziuni economice, avnd un caracter conjunctural, prentmpinnd scderea ritmului investi iilor i fluctua iile majore n activitatea economic. Aici se nscriu: politica monetar (cu instrumentele sale, rata dobnzii i agregatele monetare), politica fiscal (mrimea impozitelor i taxelor, deducerile fiscale), politica bugetar (subven ionarea anumitor ramuri economice sau proiecte investi ionale). 1.3 Clasificarea investi iilor Tipologia investi iilor este de o mare diversitate, relevndu-i importan a att din punct de vedere al studiului teoretic, ct i din punct de vedere al necesit ii practice, al referirii la via a real. Principalele criterii metodologice de delimitare i grupare a diferitelor tipuri de investi ii sunt:
a) dup destina ia lor exist: investi ii tehnice (achizi ia, construc ia i

montajul unor echipamente, maini, utilaje etc.), investi ii umane (calificarea, specializarea personalului), investi ii sociale (cantine, cmine, grdini e .a.), investi ii financiare (plasamente n titluri de valoare) i investi ii comerciale (fondul de comer );
b) dup natura lor sunt: investi ii corporale (activul imobilizat n

special mijloacele fixe i activul circulant stocurile i crean ele), investi ii necorporale (cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea; brevetele, mrcile; cheltuielile cu capitalul uman, anume: formarea personalului, cheltuielile de sntate; cheltuielile de publicitate etc.) i investi ii financiare (titluri de participare, mprumuturi pe termen lung);
c) dup obiectivul care se urmrete prin realizarea proiectului exist:

investi ii productive (echipamente, utilaje, maini) i investi ii non-productive (locuin e, echipamente sociale i colective);
d) dup riscul pe care l prezint sunt: de nlocuire a echipamentului

complet uzat, cu un risc foarte sczut deoarece nu presupune modificri ale tehnologiei de fabrica ie; de modernizare a echipamentului existent n func iune, cu un risc redus, urmare a unor corec ii neesen iale n tehnologia de fabrica ie; de dezvoltare a unor sec ii, uzine, fabrici noi care presupun un risc mai mare datorat nevoii de expansiune a pie elor de aprovizionare, a for ei de munc, de 9

capital i de desfacere; strategice, privind crearea unei filiale n strintate, fuzionarea cu alt societate comercial etc. cu un risc considerabil; e) din punct de vedere al rela iilor ce se stabilesc ntre beneficiarul proiectului i investitor exist: investi ii directe (agentul finan ator strin are i posibilitatea de control i de a lua decizii referitoare la proiect) i investi ii de portofoliu (un plasament pur financiar fr alte implica ii asupra proiectului);
f) dup rolul func ional pe care l joac n cadrul proiectului sunt:

investi ii directe (cheltuielile legate func ional i teritorial de obiectivul investi ional), investi ii colaterale (cheltuieli legate de infrastructura i utilit ile necesare noului obiectiv) i investi ii conexe (cheltuieli realizate n domenii, sectoare conexe scetorului n care se efectueaz proiectul respectiv de investi ii);
g) dup structura cheltuielilor investi ionale se eviden iaz: investi ii n

active fixe (grupate n: cheltuieli cu achizi ia i amenajarea terenului; cheltuieli cu mijloacele fixe; cheltuieli de montaj/instalare .a.), cheltuieli preliminare i cheltuieli cu fondul de rulment (capitalul de lucru). Investi iile materializate n mijloace fixe se clasific avnd n vedere gruparea lor n contabilitate astfel: cldiri; construc ii speciale; maini, utilaje i instala ii de lucru; aparate i instala ii de msurare, control, reglare i de calcul; mijloace de transport; animale i planta ii; unelte, dispozitive, mobilier i aparatur birotic; active corporale mobile neregsite n capitolele anterioare;
h) dup modul de ealonare a fluxurilor de fonduri: investi ii la care

cheltuiala se face n aceeai perioad n care se ob in i veniturile (point input point output), investi ii la care cheltuielile se efectueaz n mod continuu, dar veniturile sunt localizate la final (continuous input point output) i investi ii la care cheltuielile se fac o singur dat i la care veniturile se ob in n mod continuu (point input continuous output);
i) dup tipul de resurse alocate: investi ii private (investitorii sunt

persoane fizice/juridice) i investi ii publice (investitorul este guvernul sau institu iile publice ale statului);
j) dup localizarea (reziden a) investitorului: investi ii autohtone

(persoane fizice/juridice romne) i investi ii strine ; dup impactul la nivel macroeconomic: investi ii autonome (independente de venitul na ional sau de cifra de afaceri) i investi iile induse (determinate de nivelul cererii).

10

1. 4 Rolul i importan a investi iilor 1. Investi iile reprezint suportul material al creterii economice: dimensiunile investi iilor, modalitatea de a le repartiza n diferite domenii ale economiei, eficien a utilizrii lor determin ritmul i propor iile creterii economice. Investi iile sunt o categorie de cheltuieli care privesc viitorul n sensul c de ele depind creterea i dezvoltarea poten ialului productiv, apari ia de noi capacit i de produc ie ntr-unul sau mai multe domenii ale economiei. 2. Activitatea de investi ii are un efect multiplicator, de antrenare, asupra activit ii economice, ca urmare a faptului c de ine un loc central n sfera produc iei de bunuri i servicii i n sfera consumului, influen nd deopotriv cererea i oferta. Cererea pentru produsele unei ntreprinderi i rentabilitatea acesteia sunt cei doi factori care determin activitatea de investi ii, cererea avnd rolul principal; pentru satisfacerea acestei cereri ntreprinderile trebuie s-i evalueze capacitatea de produc ie. n cadrul economiei na ionale se eviden iaz dou roluri ale activit ii de investi ii: pe de-o parte, agen ii economici, ce realizeaz ac iuni investi ionale i mresc oferta de bunuri i/sau servicii prin creterea capacit ii lor productive, realiznd astfel venituri suplimentare, iar pe de alt parte, proiectul respectiv de investi ii va da natere unor cereri suplimentare n sectoare adiacente cum ar fi cele furnizoare de materii prime, materiale, utilit i sau cele distribuitoare i/sau consumatoare ale bunurilor/serviciilor oferite, determinnd, de asemenea, o cretere a veniturilor la to i agen ii economici antrena i. 3. Investi iile determin creterea i perfec ionarea capitalului fix: acesta, mpreun cu resursele naturale, condi ioneaz specificul unei economii; deci, investi iile reprezint unul din cei mai puternici factori ce men in o structur modern de produc ie i de tehnologie. Proiectele de investi ii au un caracter novator n economie, asigur punerea n practic a solu iilor oferite de cercetarea tiin ific i dezvoltarea tehnologic, conducnd la ameliorarea i diversificarea calit ii produselor i serviciilor, la creterea eficien ei economice i mbunt irea condi iilor de munc. 5. Un rol important al investi iilor n plan social este acela de regulator sau compensator n ocuparea for ei de munc, n mbunt irea calit ii vie ii i, dup cum preciza Pierre Masse un "mijloc activ contra omajului i demoralizrii care-l nso ete". Creterea investi iilor diminueaz presiunea omajului n societate. 6. Investi iile determin coeziunea ntre genera ii, este legtura ntre prezent i viitor: creeaz noi locuri de munc pentru genera ia tnr i aduce o "motenire" de capital fix de la genera iile anterioare. 7. n ultimele decenii, activitatea de investi ii urmrete cu mai mult aten ie luarea n considerare a protec iei mediului ambiant, prevenirea riscurilor ecologice i a producerii daunelor de acest tip, refacerea echilibrului ecologic n cazul n care acesta a fost rupt, sporirea calit ii mediului. 11

1.5 Func ia de investi ii la nivel microeconomic La nivel microeconomic, curba cererii de investi ii poate fi trasat prin analizarea proiectelor de investi ii pe baza comparrii n timp a beneficiilor acestora. Acest demers i gsete finalitatea n formularea func iei de investi ii, a crei expresie este redat mai jos:
n

VAN =

CFt
t

t = 1 (1 + i )

unde: VAN = venitul sau valoarea actualizat net rezultat din investi ie; CFt = fluxurile de numerar (cash-flow-urile) ob inute din investi ie; i = costul mediu ponderat al capitalului investit (valoarea medie ponderat a costului capitalului social i a costului datoriilor); n = durata de via economic a proiectului (format din perioada de execu ie a investi iei i perioada sa de exploatare eficient); t = anul de calcul corespunztor.

1.6 Determinantele investi iilor la nivel macroeconomic Multiplicatorul investi iilor Creterea investi iilor stimuleaz cererea i activitatea economic. Pe aceast baz sporete capacitatea de produc ie i oferta de bunuri i servicii. Acest efect este relevat de conceptul de multiplicator al investi iilor. El a fost fundamentat de Kahn n 1931 i reluat ulterior de Keynes n Teoria general. Principiul multiplicatorului este aplicabil i n alte domenii de activitate, existnd multiplicatorul fiscal, cel bugetar i cel de comer exterior. No iunea de multiplicator al investi iilor arat c o cheltuial suplimentar determin o cretere a venitului na ional, cretere superioar cheltuielii ini iale. V = m I, unde m reprezint coeficientul de multiplicare (m >1). Acest fenomen are drept premiz faptul c ceea ce pentru un agent economic reprezint o cheltuial, pentru altul nseamn un venit, mpr it de asemenea n consum i economii. Exemplificm prin a presupune c investi ia efectuat ntr-o ramur economic oarecare crete cu 1.000 um (I = 1.000). Aceast investi ie suplimentar conduce la ncasri, deci la venituri mai mari n aceeai msur pentru al i agen i economici, venituri ce iau forma de salarii, profituri, dobnzi sau rente. Propor ia n care acest venit suplimentar se mparte n consum (C) i economii (S) depinde de mrimea nclina iei marginale spre consum i respectiv 12

spre cea a economiilor. Dac se presupune c nclina ia marginal spre consum este , atunci nclina ia marginal spre economii va fi , prin urmare suplimentul de consum va fi 750 um, iar cel de economii 250 um, ambele fiind generate de investi ia de 1.000 um. Procesul continu succesiv, creterile de venit fiind ns din ce n ce mai mici, afectate n permanen de o cheltuial diminuat a agen ilor economici, ele tinznd ctre zero.
Tabelul nr. 1.2 Multiplicatorul investi iei n cazul unei investi ii suplimentare unice

Perioada It Ct Vt 1 1000 0 1000 2 0 750 750 3 0 562,5 562,5 4 0 421,9 421,9 5 0 316,4 316,4 0 0 0 Prin nsumarea datelor din ultima coloan se ob ine venitul suplimentar generat de investi ia suplimentar ini ial de 1.000 um. Acesta este egal cu suma seriei infinite: V = 1000 + 750 + 562,5 + = 1000 + (0,75 1000) + (0,752 1000) + + (0,753 1000) + = 1000 (1 + 0,75 + 0,752 + 0,753 + ) = = I (1 + c + c2 + c3 + ) Expresia de mai sus reprezint o progresie geometric care, restrns, conduce la ecua ia urmtoare : V = [1/(1-c)] I = m I Deci, multiplicatorul investi iilor este m = 1/(1-c) sau m = 1/s Cu ct c este mai mare (deci cu ct s este mai mic), cu att m este mai mare i efectul investi iilor asupra venitului va fi mai important i invers. n cazul de fa multiplicatorul investi iilor este 4. Astfel, o investi ie suplimentar de 1000 um conduce la o cretere de produc ie i de activitate de 4000 um. Varia ia venitului depinde astfel direct de suplimentul de investi ie injectat n sistem. Dac procesul de mai sus ar fi urmat de realizarea unei investi ii repetate n timp s-ar fi ajuns la acelai rezultat, deosebirea reprezentnd-o plafonarea creterii venitului.

13

Realizarea acestui efect de multiplicare este legat de existen a unor capacit i de produc ie nefolosite sau mai bine spus de subutilizarea unor factori de produc ie. Acceleratorul investi iilor Principiul acceleratorului eviden iaz rela ia existent ntre modificarea cererii de bunuri de consum i cea a investi iilor. Presupunem existen a unui raport determinat ntre nivelul capitalului fix (Kf) i cel al produc iei (Q), altfel spus coeficientul capitalului: Kf / Q = cu > 1 Creterea cererii de bunuri determin creterea produc iei, iar n condi iile men inerii raportului capital fix produc ie, sporul de investi ii se determin prin aplicarea coeficientului capitalului la sporul cererii bunurilor de consum. Q I = C n realitate, nu orice cretere a cererii de bunuri implic o cretere imediat a investi iilor. Pe termen scurt, firmele i pot spori produc ia prin alte mijloace dect creterea capitalului fix, de exemplu prin creterea timpului efectiv lucrat; pe termen lung, apare ns justificat achizi ionarea de echimpamente. n cazul scderii cererii de bunuri de consum, cererea de bunuri de capital va scdea, investi iile urmnd dinamica cererii de bunuri de consum. Modelul de mai sus are denumirea de accelerator deoarece modificarea cererii apare amplificat la nivelul bunurilor investi ionale. El este aproximativ egal cu coeficientul de capital (raportul ntre capital i PIB); n cazul absen ei progresului tehnic coeficientul de accelerare este egal cu coeficientul de capital i cu coeficientul marginal de capital. Presupunem valoarea echipamentelor de 2.000 um, iar produc ia realizat cu ajutorul lor de 500 um. Coeficientul capitalului este prin urmare 4. Capitalul fix are o utilizare de 10 ani, ceea ce reclam o investi ie de nlocuire anual de 200 um. Dac cererea de bunuri sporete cu 20%, de la 500 la 600 um, atunci, pentru a o satisface, este nevoie de o cretere identic de capital fix (20%). Deci, capitalul fix trebuie s ajung la valoarea de 2.400 um. Lund n considerare investi ia de nlocuire (100 um), investi ia total va fi de 100 um + + 400 um = 500 um. Modificarea de 20% n cererea de bunuri de consum apare amplificat la nivelul cererii de bunuri de capital (25% din 2.500 : 2.000 = 1,25). n caz de recesiune, o parte a capitalului productiv este pus n rezerv, iar investi ia, i prin urmare cererea din perioadele urmtoare va scdea i mai mult. Fenomenul de accelerare poate fi mai complex prin luarea n considerare a veniturilor anticipate ale agen ilor economici i prin ntrzierea punerii n 14

func iune a capacit ilor de produc ie, n acest caz vorbindu-se de acceleratorul flexibil.

Oscilatorul Reprezint un model liniar propus n anul 1939 de economistul Paul Samuelson pentru a explica diferitele forme de fluctua ie ale activit ii economice prin combinarea nclina iei marginale spre consum i a coeficientului de capital (coeficient de accelerare) cu cheltuielile publice autonome la nceputul procesului (G). Variabilele sunt: Y = venitul na ional; C = consumul agregat; I = investi iile agregate; T = perioada de timp; C = nclina ia marginal spre consum ; = coeficeintul de capital. Atunci: Ct = cYt-1 = consumul n t este n func ie de venitul perioadei precedente; It = (Ct Ct-1) = investi iile n t sunt n func ie de creterea consumului; Deoarece Y = C + I + G se poate scrie: Yt = cYt-1 + (Ct Ct-1) + G

15