Sunteți pe pagina 1din 6

GHID PRIVIND STABILIREA PERIOADELOR DE CONDUCERE SI DE ODIHNA ALE CONDUCATORILOR AUTO

Membrii UE s-au preocupat de situatia conducatorilor auto atat din motive de siguranta generala in trafic si in vederea imbunatatirii conditiilor de munca prin elaborarea unor reglementari specifice sectorului rutier. AETR acord european privind timpul de lucru si odihna ale echipajelor care efectueaza transporturi rutiere internationale, defineste perioadele maxime de conducere si perioadele minime de odihna ale conducatorilor auto, salariati sau independenti, conducand in mod obisnuit sau ocazional, care efectueaza transporturi rutiere internationale. Acest acord, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/12 noiembrie 1994, va trebui sa fie respectat de conducatorii auto care efectueaza transporturi rutiere nationale atunci cand Romania va deveni membra a Uniunii Europene si prin aplicarea prevederilor din: regulamentul nr. 3820/85 a consiliului din 20 decembrie 1985 privind regulile comune aplicabile conducatorilor auto privind timpii de conducere si de odihna; regulamentul nr. 3821/85 a consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de control in domeniul transportului rutier. Trebuie precizat ca prin reglementarile nationale au fost stabilite perioadele de conducere si perioadele de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, astfel Romania armonizand legislatia nationala cu cea din Uniunea Europeana. Sunt vizate de aceste reglementari transporturile rutiere de marfa efectuate cu vehicule cu masa maxima autorizata care depaseste 3,5 tone si transporturile de persoane efectuate cu vehicule cu mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto. Mentionam ca sunt vizate atat transporturile publice, cat si transporturile efectuate in cont propriu, fie ca vehiculele sunt incarcate sau goale. Aceasta armonizare urmareste asigurarea pe piata transportatorilor rutieri a concurentei loiale intre operatorii de transport rutier. Transpunerea in practica a acestor reglementari va avea urmatoarele influente pentru sectorul rutier din Romania: securitatea rutiera-o siguranta rutiera imbunatatita prin scaderea numarului de evenimente rutiere; social-o protectie sociala sporita a conducatorilor auto; economic-o buna pregatire a operatorilor de transport rutier pentru a face fata unei concurente internationale tot mai mari in cadrul unui spatiu european largit. Domeniul de aplicare Se aplica: vehiculelor destinate transporturilor de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, depaseste 3,5 tone; vehiculelor destinate transporturilor de calatori care prin constructie si echipare saunt destinate sa transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul auto. Nu se aplica: vehiculelor destinate transporturilor de marfuri a caror masa maxima admisa, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depaseste 3,5 tone; vehiculelor destinate transporturilor de calatori care, prin constructie si echipare, sunt destinate sa transporte maxim 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si sunt folosite in acest scop;

vehiculelor destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al caror traseu nu depaseste 50 km; vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare nationala, precum si cele apartinand autoritatilor judecatoresti sau care desfasoara activitati de transport de marfuri ori de persoane pentru aceste institutii; vehiculelor destinate interventiei si intretinerii retelelor edilitare si de protectie impotriva inundatiilor, vehiculele destinate administrarii drumurilor, serviciilor de posta, telegraf, telefoane, radiodifuziune si televiziune, vehicule destinate detectarii emitatorilor sau receptorilor de televiziune ori radio, vehicule destinate serviciilor de salubrizare; vehiculelor folosite pentru stare de urgenta sau destinate actiunilor de salvare; vehiculelor specializate, destinate serviciilor medicale; vehiculelor specializate de depanare; vehiculelor supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice, repararii sau intretinerii si vehiculelor noi ori transformate, care nu sunt inca puse in circulatie; vehiculelor folosite pentru colectarea laptelui de la ferme sau pentru aducerea la ferme a bidoanelor cu lapte ori a produselor din lapte destinate hranei animalelor; vehiculelor utilizate de catre intreprinderile agricole, horticole, forestiere sau piscicole pentru transportul marfurilor pe o raza de maxim 50 km in jurul punctului unde vehiculul este parcat de obicei, inclusiv in zonele administrative locale al caror centru administrativ se afla in interiorul acestei raze; vehiculelor utilizate pentru transportul de deseuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populatiei; vehiculelor destinate transportului de animale vii de la ferme la piete sau invers, precum si de la piete sau de la ferme la abatoarele locale; vehiculelor utilizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca spatii de desfacere in pietele locale, pentru operatiunile de vanzare din usa in usa sau utilizate ca birouri mobile ale bancilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate in scopuri religioase, pentru imprumutul de carti, casete sau discuri, pentru manifestari culturale ori expozitii si care sunt echipate special pentru astfel de scopuri; vehiculelor destinate transportului de materiale sau echipamente folosite de conducatorul auto in cursul desfasurarii activitatii sale, in interiorul unei zone cu raza de 5 km in jurul punctului in care vehiculul este garat in mod normal, cu conditia ca astfel de transporturi sa nu constituie principala ocupatie a conducatorului auto si ca aceata exceptie sa nu aduca atingeri grave sigurantei circulatiei rutiere; vehiculelor utilizate pentru cursuri de scoala auto in vederea obtinerii permisului de conducere; tractoarelor utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere; vehiculelor istorice. Vehiculul orice autovehicul destinat traficului rutier de marfuri sau persoane, avand cel putin patru roti si o viteza constructiva mai mare de 25 km/h, si remorcile sau semiremorca sa, cu exceptia vehiculelor pe sine, a tractoarelor agricole si forestiere si a masinilor pentru lucrari. Conducator auto orice persoana care conduce vehiculul, chiar si pentru o scurta perioada, sau care se afla la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci cand este nevoie.

Durata de conducere timpul petrecut la volan afectat activitatii de conducere, sunt incluse si opririle temporare pe care le implica desfasurarea normala a unei curse (opriri datorate dificultatilor de trafic, semafoarelor, intersectiilor etc.). Pauza perioada de repaus, mai mica de o ora, in cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau. Perioada de odihna orice perioada neintrerupta de cel putin o ora in cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau. Saptamana perioada cuprinsa intre ora 0 a zilei de luni si ora 24 a zilei de duminica. Durata de conducere in doua saptamani consecutive nu poate depasi 90 de ore. Perioada de odihna zilnica 11 ore. Perioada de odihna zilnica redusa Durata minima de odihna zilnica de 11 ore poate fi redusa la minim 9 ore de trei ori pe saptamana. Orele de odihna trebuie recuperate de conducatorul auto cel tarziu inainte de sfarsitul saptamanii urmatoare si atasate unei alte perioade de odihna de cel putin 8 ore care trebuie luata la locul de munca al conducatorului auto sau la domiciliu. Tahograf echipamentul care se instaleaza la bordul vehiculelor rutiere, avand ca scop indicarea, inregistrarea si stocarea, in mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule si a anumitor perioade de lucru ale conducatorilor auto. DURATA DE CONDUCERE ZILNICA Durata maxima de conducere continua 4 ore si 30 minute. Dupa maxim 4 ore si 30 minute de conducere, conducatorul auto trebuie sa faca o pauza de cel putin 45 minute sau cel putin trei pauze de cel putin 15 minute, repartizate in perioada de 4 ore si 30 minute sau imediat dupa aceasta perioada. Durata maxima de conducere zilnica 9 ore. Exceptii : conducatorul poate sa se abata de la aceste reguli, pentru a asigura securitatea persoanelor sau a incarcaturii sale, cu conditia de a nu periclita siguranta rutiera. Conducatorul auto trebuie sa mentioneze genul si motivul derogarii pe foaia de inregistrare diagrama tahograf. Durata de conducere zilnica saptamanala Durata maxima de conducere zilnica poate fi prelungita de doua ori pe saptamana la 10 ore. Dupa cel mult 6 perioade de conducere conducatorul auto trebuie sa-si ia obligatoriu o perioada de odihna saptamanala. Perioada saptamanala de odihna In fiecare saptamana conducatorul auto trebuie sa se odihneasca 45 de ore consecutive. Exceptii: In cazul transporturilor internationale ocazionale de persoane, perioadele saptamanale de odihna pot fi reportate in bloc dupa 12 zile consecutive (respectand limita maxima de 90 de ore conducere si 9 ore sau maxim 10 ore, daca este cazul, de conducere zilnica). Perioada de odihna echipaj dublu Pe parcursul unui interval de 30 de ore in care vehiculul este condus de cel putin doi conducatori auto, fiecare conducator auto trebuie sa beneficieze de o perioada de odihna de cel putin 8 ore consecutive. Perioada saptamanala de odihna redusa

Perioada saptamanala de odihna de 45 de ore consecutive poate fi redusa la 36 de ore, cu conditia ca aceasta sa fie luata la punctul de baza obisnuit al vehiculului sau al conducatorului auto. Reducerea de 9 ore trebuie compensata printr-o perioada de odihna echivalenta luata o data, inainte de sfarsitul celei de-a treia saptamani. Aceasta perioada de odihna compensata va fi obligatoriu atasata unei alte perioade de odihna de cel putin 8 ore. Perioada saptamanala de odihna de 45 de ore consecutive poate fi redusa la 24 de ore, cu conditia ca aceasta sa fie luata la punctul de baza obisnuit al vehiculului sau al conducatorului auto. Reducerea de 21 de ore trebuie compensata printr-o perioada de odihna echivalenta luata o data, inainte de sfarsitul celei de-a treia saptamani. Aceasta perioada de odihna compensata va fi obligatoriu atasata unei alte perioade de odihna de cel putin 8 ore. Perioada de odihna zilnica fractionata Perioada de odihna zilnica se poate lua in doua sau in trei intervale separate cu respectarea urmatoarelor conditii: un interval trebuie sa fie de minim 8 ore; cel mai mic interval sa fie de cel putin 1 ora; perioada zilnica de odihna totala trebuie sa fie majorata de la 11 ore la cel putin 12 ore. Perioada zilnica de odihna poate fipetrecuta in vehicul cu conditia ca acesta sa fie echipat cu o cabina de dormit si sa fie in stationare. Perioada zilnica de conducere caz particular In cazul in care conducatorul auto insoteste vehiculul transportat cu trenul sau feribotul, el isi poate diviza perioada zilnica de odihna in doua parti, una fiind luata la bordul feribotului sau al trenului, alta pe uscat, inainte sau dupa imbarcare, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: sa aiba acces la o cabina de dormit sau la o cuseta; intreruperea intre cele doua perioade de odihna sa nu depaseasca 1 ora; durata totala a perioadei zilnice de odihna sa fie suplimentata cu 2 ore.

DIAGRAMA TAHOGRAF
Conducatorul auto trebuie sa mentioneze pe diagrama tahograf la introducere: numele si prenumele; localitate; data; numar de inmatriculare; km la plecare. Conducatorul auto trebuie sa mentioneze pe diagrama tahograf la scoatere: localitatea; data; km la sosire; km parcursi (diferenta intre km la plecare si km la sosire).

OBLIGATII
Operatorul de transport trebuie: sa monteze prin agenti economici autorizati tahograf; sa organizeze activitatea de transport astfel incat conducatorii auto sa poata respecta regulile referitoare la perioadele de conducere si de odihna; 4

sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor cu tahograful defect sau nesigilat; sa asigure diagramele tahograf suficiente pentru efectuarea intregului parcurs al transportului; sa verifice daca conducatorii auto cunosc si respecta prevederile referitoare la perioadele de conducere, de odihna si repaus; sa tina evidenta diagramelor tahograf pentru fiecare conducator auto, in ordine cronologica, pentru o perioada de doi ani.

Conducatorul auto trebuie: sa respecte perioadele de conducere, de odihna si de repaus; sa se asigure de buna functionare a aparatului tahograf; sa utilizeze corect aparatul si butonul selector si sa completeze corect foile de inregistrare-diagramele tahograf; sa nu circule cu aparatul deschis sau sa utilizeze mai multe diagrame in aceeasi zi care nu sunt adaptate modelului de tahograf; sa prezinte la cererea organelor de control abilitate, diagramele din saptamana in curs si cea din ultima zi de conducere din saptamana in curs si cea din ultima zi de conducere din saptamana precedenta. Sunt interzise platile acordate conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcusa si/sau cantitatea de marfuri transportate de natura a pune in pericol securitatea traficului.

CONTRAVENTII
Operatorul de transport rutier: lipsa tahografului; utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilare; neasigurarea foilor de inregistrare pentru efectuarea intregului transport; neefectuarea controlului intern cu privire la respectarea timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihna; neutilizarea tahografelor, a foilor de inregistrare ori folosirea defectuoasa a acestora; necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducatorului auto si a vehiculului; acordarea de catre operatorul rutier a unor plati conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfa transportata; nerespectarea limitei de 50 km/h; interventiile asupra tahografului; falsificarea datelor de pe foile de inregistrare sau de pe cartelele conducatorilor auto; lipsa, la sediul operatorilor de transport rutier, a foilor de inregistrare; neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a foilor de inregistrare pentru ultimii 2 ani; refuzul de a se supune controlului. Valoarea amenzilor : 1.000 5.000 RON Conducator auto: interventii asupra tahografului; falsificarea datelor de pe foile de inregistrare sau de pe carteleleconducatorilor. Valoarea amenzilor : 3.500 4.000 RON

Vehiculul este imobilizat in trafic pana la indeplinirea conditiilor privind timpul de conducere, pauzele si timpul de odihna.

MANIPULAREA SELECTORULUI
Conducatorul auto trebuie sa manipuleze butonul selectorului de pe aparatul tahograf astfel incat sa se inregistreze corect si distinctiv urmatoarele activitati: timpii petrecuti la volan care stabilesc perioadele de conducere; alti timpi de munca in afara de perioadele de conducere:incarcarea, descarcarea, intretinerea vehiculului etc.; perioadele de odihna si repaus; timpii in care conducatorul auto este indisponibil si nu dispune liber de timpul sau:timpii de asteptare la vama, la incarcare, descarcare sau pentru a raspunde altor solicitari etc., timpii petrecuti alaturi de un conducator auto in timpul mersului, timpii petrecuti intr-o cabina de dormit in timpul mersului. Fiecare conducator auto are propriile diagrame tahograf, suficiente pentru efectuarea intregului parcurs al transportului. Durata maxima de utilizare a foilor de inregistrare-a diagramelor tahograf, oricare ar fi forma acestora, trebuie sa fie de 24 de ore. Diagrama tahograf nu trebuie scoasa din vehicul inainte de sfarsitul perioadei zilnice de lucru decat daca scoaterea ei a fost autorizata (control rutier, schimbarea vehiculului, defectarea aparatului). Conducatorul nu poate utiliza mai multe diagrame in aceeasi zi de lucru. In cazul schimbarii vehiculului, acesta va inscrie pe spatele diagramei utilizate pentru prima cursa: numarul de inmatriculare al noului vehicul; kilometrajul care figureaza pe contorul kilometric al noului vehicul; ora schimbarii vehiculului. In cazul defectarii aparatului tahograf, indicatiile referitoare la diferitele perioade de activitate trebuie sa fie scrise de mana pe spatele diagramei de conducatorul auto, utilizand simbolurile corespunzatoare. Membrii echipajului trebuie sa pastreze in permanenta diagramele din saptamana in curs si pe cea din ultima zi de conducere din saptamana precedenta, pentru a le prezenta organelor de control.