Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a V a Prof.

Valeria Epure

Disciplina:Ed.tehnologica

Proiectul unitatii de invatare


Unitatea de invatare -SCOALA Nr.ore alocate:4 ore Detalieri de coninut Amplasare si alcatuire constructiva. Obiective de referin vizate 1.3 Sa respecte prevederi ale legislatiei referitoare la normele de circulatie si la calitatea mediului; 2.1 Sa identifice materialele necesare pentru executia unei cladiri si a obiectelor din locuinta, scoala, localitate; 2.4Sa aplice solutii pentru inlaturarea disfunctionalitatilor din mediul apropiat; 4.1 Sa propuna noi posibilitati de amenajare a mediului si de crestere a calitatii serviciilor din localitate; Activiti de nvare
- exercitii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulatie, amplasarea cladirilor; -exercitii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate in construirea si dotarea scolii; -exercitii de verificare a bancilor din clasa, a sistemului de inchidere a usilor si ferestrelor, cu remedierea unor defecte, efectuarea unor mici reparatii, respectand normele de protectie a muncii;

Resurse Resurse de timp materiale manualul, imagini din albume, reviste de specialitate

Evaluare *Observarea sistematica a elevilor; *Intrebari orale: -Ce este o scoala? -Care sunt institutiile de invatamant preuniversal?Enumera-le pe cele din localitatea sau cartierul unde locuiesti; -Care sunt factorii care asigura confortul ambiental din clsa? -Cum sunt amplasate bancile fata de ferestre? -Ce culoare au finisajele din salile de clasa? -Care sunt factorii de carte se tine seama la alegerea mobilierului clasei?

1 ora

Functii si scheme functionale.

1.1 Sa descrie elementele mediului construit si functionalitatea acestore 2.1 Sa identifice materialele necesare pentru executia unei cladiri si a obiectelor din locinta, scoala, localitate; 3.1 Sa utilizeze informatii culese din surse diferite;

-Investigarea directa a spatiilor din scoala; -Exercitii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate in dotarea scolii; -Exercitii de identificare,selectare,citire si interpretare a simbolurilor si termenilor specifici domeniului,din diferite planuri,imagini; -Descrierea spatiilor si utilitatilor din scoala;

1 ora

Planul scolii. Monografii. Fotografii ale altor scoli.

* Observarea sistematica a elevilor; *Intrebari orale: -Enumera spatiile care intra in alcatuirea unei scoli; -Ce scheme functionale cunosti pentru scoli?Reprezint-o pe cea a scolii tale; *Teme de lucru in clasa: -Identificarea obietelor dintr-un cabinet(istorie,geografie,educatie tehnologica)sau laborator(chimie,fizica)din scoala. Intocmiti o fisa cu descrierea cabinetului si un colaj cu imagini care reprezinta obiectele aferentelui. Alcatuiti un portofoliu cu tema:Cabinetele si laboratoarele scolii noastre

Planul clasei si a scolii.

2.2 Sa realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate, protectie a muncii si a mediului; 2.3 Sa coopereze si sa-si assume responsabilitati in

-Exercitii de planificare a activitatii cu sugerarea succesiunii operatiilor si a posibilelor alternative de lucru; -Efectuarea de masuratori si intocmirea planului salii de clasa,laboratorului,scolii; -Intocmirea unor miniproiecte de reamenajari interioare in

1 ora

Planul scolii. Planul clasei. Softuri educationale.

* Observarea sistematica a elevilor; *Intrebari orale: -Ce etape importante se parcurg la reprezentarea planului clasei? Care sunt elementele constructive si de mobilier care se gasesc pe planurile tuturor claselor?Dar al

activitatile de grup; 3.1 Sa utilizeze informatii culese din surse diferite;

functie de destinatii(ex.scoala noaastra); -Organizarea de concursuri la nivelul scolii; -Stimulari pe calculator utilizand softuri educationale specifice(realizarea planului unei Sali de clasa,a unei scoli); -Utilizarea termenilor de specialitate,a limbajului grafic,a simbolurilor si a culorilor in vederea realizarii planului unei Sali de clasa,a unei scoli;

scolilor? *Tema de lucru in clasa: Intocmiti planul clasei.