P. 1
ordinul 50

ordinul 50

|Views: 41|Likes:

More info:

Published by: Zavoianu Weber Iuliana on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2012

pdf

text

original

Ministerul Sanatatii Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale Comisia Nationala pentru Protectia Muncii

In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare. 6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea. 14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. celelalte organe centrale. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie.1969 si pina in prezent. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18. 17. 16. 2 din Decretul-lege nr. celelalte organe centrale. 5 martie 1990. intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. 2 si 3 din Decretul-lege nr. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. 50. 68/1990.03. Activitatea desfasurata in subteran: . Nr. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. inca din faza de proiect. Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu Bucuresti. ministerele. ANEXA Nr. tinind seama de prevederile art. Ministerele. 18. pe baza documentelor existente in unitate. centralele industriale.Totodata. 68/1990 1. conform reglementarilor in vigoare.

la constructii de tunele. cazanelor din centralele electrice. 7.. mori de rambleu. precum si a nisipurilor. macinare. precum si la cercetari miniere.in minele carbonifere. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. granulare. 5. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare.la exploatarea argilelor refractare. . 6. la utilajele de mai sus. . ciuruire. de galerii. sfarimare. cariere. . neferoase. sortarea.activitatea la prese. . . activitatea la uscatorii. ambalare) in instalatii. precum si radioactive.la explorari. . indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). precum si de centrale electrice subterane.in depozite de explozivi din sectorul minier. de minereuri nemetalifere. macinare. Executarea la cald. .maruntirea cuartitei. . 3.manipularea materiei prime. . 2. deschideri. utilajelor de turnare. clasare. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. prepararea materialului. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. precum si a altor asemenea utilaje. concentrare. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. precum si expedierea caramizilor. precum si la cuptoarele de ardere.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. Fabricarea caramizilor din silica: . controlul tehnic. . . Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. . Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. sortare. fasonarea caramizilor. granulare.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. 4.in minele de minereuri feroase.la extractia titeiului prin galerii. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii).polizarea. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom.

zidirea cuptoarelor. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). Cocserie: masina de sarjare. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). granularea azbestului. 10. asezarea si etansarea usilor. filatura de azbest. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. distilarea gudroanelor. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. 12. alimentarea cuptoarelor. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea.8. expeditia aglomeratului. scoaterea usilor. Operatia de gudronare a lingotierelor. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. 19. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). ambalare. 17. macinarea. 18. concasare. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. 14. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. 13. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). malaxarea. . Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc. macinarea si sortarea cuartitei. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. sortare. Prelucrarea ferodourilor. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. 15. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. prepararea amestecurilor de materiale. 11. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. confectionarea sforii din azbest. Dezbaterea. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. transportul cocsului la stins. Fabricarea varului pentru carbid. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. Defibrarea. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. in hale industriale. 16. a placilor din azbest. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. stingerea si sortarea cocsului. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). inclusiv ambalarea). Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 9. scurgere. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate).

sarjarea. precum si epurarea gazelor de furnal.U. Incalzirea. presarea si refularea la cald. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. . Laminarea metalelor neferoase la cald. 29. Turnatoria nr. curatarea canalelor de la furnal. in cuptoare electrice. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. prajirea. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. 21. 23. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. 30. Vopsirea la dublul fund al navelor. laminarea. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. Rafinarea termica a plumbului. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. Incalzirea metalului in vederea laminarii. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. manual. inclusiv REZ si VOD. in convertizoare. precum si ambalarea acestora. Activitatea din turnatoriile de fonta. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. inclusiv ajustajul. 28. scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. finisarea si sortarea la cald. Sudura in plumb. Metalizarea cu nichel-carbonil. a ceruzei si a litargei. inclusiv cupelarea. 24. Incarcarea cuptoarelor. granularea si expandarea zgurii. taierea. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler). 26. de la cuptoare la caja. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. desulfurarea fontei. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie.G. aglomerarea. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii. "Progresul" Braila. Pregatirea gropii de turnare. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. 25. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. preincalzitoare de aer. incarcarea furnalelor. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. Macinarea.20. 22. 27. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. 1 de la I. otel sau neferoase cu productie industriala continua. Topirea. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. epurarea gazelor de furnal. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb.

Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. circular. 39. alierea. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. anhidridei cromice. a pielariei si a cauciucului. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. malaxoare. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. precum si a regulatoarelor Dik. asamblare. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Fabricarea termometrelor cu mercur. rafinarea. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. conditionarea si ambalarea criptodinului. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. convertizarea. Uscarea. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. prometrin-igran). finisare placi. 32.31. distilarea zincului in retorte. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Electroliza aluminiului. uscare placi. clorura de cianurii. 38. pregatire placi. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. plumbuire. pastare. inclusiv captarea gazelor. precum si a pigmentilor din crom si plumb. topirea concentratelor cuproase. prajire. Incuvarea. 42. 41. 36. magazii cu semifabricate din plumb. Fabricarea oxizilor de mercur. Personalul din sectiile productive. Fabricarea si ambalarea fosgenului. 40. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. 34. 35. formare placi. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. topire. topirea. 37. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. turnarea si sudura plumbului. convertizare). Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. dezasamblare. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. 33. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara. atrazin. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. cianura de sodiu. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. montaj. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. precum si granularea cuprului. bicromatilor. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. activitatea la peletizoare. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. Fabricarea. prerafinarea. . 43. indreptare placi.

rafinarea. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. 47. . Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala. nave. 50. 56. Fabricarea xantatului de sodiu. 58. 57. bromura de metil. toxice si pulverulente. materiale explozive si mine. 53. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. sulfura de carbon. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. explozivilor. 55. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. prerafinarea.44. aglomerarea. pulberilor negre. silozuri) cu acid cianhidric. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. 52. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. 61. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. magazii. 60. a pulberilor. 62. topirea minereurilor. produselor pirotehnice. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. 45. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). 49. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. Fabricarea. in unitatile de productie a explozivilor. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. cloropicrina si hidrogen fosforat. celofibra si celofan. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. Instalatiile de sudura. macinarea. produse pirotehnice. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. docheri-mecanizatori. conducatori de utilaje portuare). precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). 54. 46. manipularea. pulberilor fara fum. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. 48. 59. Curatarea tancurilor petroliere. bromura de etil. transportul nitroglicerinei. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. a carbunilor si a minereurilor (docheri. Manipularea marfurilor explozive. Filatura de cord. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. Prajirea. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). a produselor chimice si petrochimice. 51. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). Gazarea in spatii inchise (mori. convertizarea si turnarea metalelor neferoase.

epurarea gazelor. cuprarea electrozilor de carbune. nichel si cobalt. 71. dozare. uscare. elaborarea in cuptoare electrice. ANEXA Nr. 65. 70. Fabricarea oxiclorurii cuprice. poduri rulante si finisare flux). metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. bramelor si taglelor. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. Fabricarea pulberii de aluminiu. incarcare minereuri de siliciu. cernere. Sectia flux de sudura (concasare. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. prelucrarea electrozilor. 247/1977. Fabricarea etilmercaptanului. 2 . urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. 64. turnarea. rafinarea fosforului. a electrozilor pentru arc voltaic. calcinarea. 72. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. uscare. Fabricarea electrozilor siderurgici. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. filatura de matase artificiala. parafinarea. conform Decretului nr. 66. pregatirea. 69.63. Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). cuptoare electrice. sortare. baia de acid sulfuric. maturatie. 74. spalatoria si uscatoria de bobine. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. 73. sortarea. mangan. de sudura. descarcarea cuptoarelor de coacere. wolfram. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. impregnarea. statia de epurare a apelor industriale reziduale. 75. sortarea si ambalarea electrozilor. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. gazelor si transportului acestora. depozitare. 68. dozarea. topirea smoalei si a gudronului. presarea si valtuirea produselor carbunoase). prepararea materiei prime (concasarea. ambalarea si depozitarea acestora. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. grafitarea. vanadiu. 67. Personalul de pe platformele de foraj marin. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). dizolvare. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare.

Lesierea aluminei. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). Produse din samota. uscarea. Cioplirea. Torcretare. filer. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 4. 8. asezarea. calculatoare. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. depozitul de materiale. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). precum si a produselor refractare. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. strunjire. concentratoare. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. arderea si sortarea samotei refractare. laboratorul central. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. racitoare. Ciment. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. a produselor din portelan si faianta. 2 din Decretul-lege nr. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Fabricarea bazaltului artificial. uscarea. din alte materiale refractare si ceramica. Macinarea. concasarea. 68/1990 1. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. 1 al Exploatarii miniere Anina. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. 7. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. macinare si sfarimare). retusarea. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. cuptoare. .GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. Granulatoare. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. incarcarea. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. 3. cioplire. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. 5. precum si forarea sau saparea acestor roci. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). Preconcasarea. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. arderea si scoaterea caramizilor. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. sculptarea. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. atelierul de metrologie. macinarea. utilajelor si podurilor de turnare. 6. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. incarcarea. macinarea si sortarea bauxitei. Concasarea. 2. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. Ferastruirea mecanica a rocilor. gaurire). arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele.

19. a materialelor. conducatori de utilaje portuare. cerealelor si cimentului. cernere. precum si strunjirea acestor valturi. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice. deferizarea. macaragii. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. 18. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. fie semimecanizat. Activitatea de exploatare portuara (docheri. 20. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. turnarea micanitelor la instalatii turn. Prepararea fritei. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. muncitori si maistri de la exploatarea. incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. dozarea sarjei de aglomerat. chimice si petrochimice. 17. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. macinarea si cernerea micei. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). 14. ciuruire. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. metalurgice. in cuptoare. Sortarea. macinare. insacuire. dosare la site. macinarea. 11. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. 12. cernere. macinare. docheri-mecanizatori. plumb sau silicat de zirconiu. Prepararea materiilor prime. spaltarea. taierea si lipirea placilor de mica. cernerea si ambalarea electrocorindonului. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. 16. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. uscare. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului.9. Talc: concasare. la rampele si danele din port) . Azbociment: malaxare. concasarea grosiera si medie. holendru. descarcarea cuptoarelor electrice. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. calcinarea.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. primitoripredatori produse fluide. debitarea si gaurirea placilor. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. macinare. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. carbunelui. 13. masinisti. Glazurarea produselor. Bortarea. 15. 10. in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. 21. finisarea corpurilor abrazive. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. precum si arderea acestor obiecte. in continuare. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. .

de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. 31. cilindri de locomotive. 27. in ateliere separate. conducte. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. Topirea. in boxe. 29. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. amplasate in afara halei turnatoriei. 25. rezervoare. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). 28. 24. otel sau metale neferoase. cazane. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. stilpi metalici inchisi. . bazine si rute instalatii asemanatoare. Presatorii la strung "Drukbank". 30. Activitatea in turnatoriile de fonta. Sudarea sapelor de foraj. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. Executarea sudurilor in interior la: nave. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. amplasate in afara halei curatatoriei. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. Polizarea. Tratarea termo-chimica a otelului. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. 26. Sablaj umed. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit.22. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. 23. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire.

a urmatoarelor produse: cuie. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. atelierele de SDV. metrologie. oxidare. stifturi. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. tinte. centrala termica. sirma ghimpata. spiralarea. Nituirea. turbinelor cu abur. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). furtunurilor. 35. patentare. statia de preparare a electrolitului. patinare cu sulfura). Acoperiri metalice prin pulverizare la cald.32. precum si operatiile de refulat capul. atelierele de intretinere electrica si mecanica. splinturi. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). Fasonarea. turbocompresoarelor. lanturi. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. 38. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). de separatori. fosfatare. 36. agrafe. caiele. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2. la spite pentru roti si danturarea pilelor. nituirea lantului Gall. atelierele de galvanizare. de mase plastice. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. litarea. Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2. nipluri. cablarea. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). magazia de materii prime si materiale. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. 37. blindaje pentru aparataj electronic. protectie dielectrica si lesiere. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). turbosuflantelor. piulite. Confectionarea prin bataie la rece. craituirea. suruburi. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. . Imbracarea (decojirea) cablurilor. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. Acoperiri metalice in metal topit. prototipuri si mecanica de productie. la rece. precum si a tuburilor in manta de plumb. 33. statia de redresoare.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare).000 CP (activitate continua). 34. la masini automate. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. nituri. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat.

stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. fabricarea pigmentilor anorganici. cu dispozitive centrifugale. Electroliza plumbului. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. rezervoare. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor). la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. ciocane pneumatice si manuale. Seleniu: extragere. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. 41. constructii metalice. cazane. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. 42. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. laboratoarele. Intretinerea. 46. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. 44.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. fabricarea ultramarinului. 40. precum . stibiului. curatarea cu peria de sirma. raschetarea. purificare. formarea). spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. 45. 43. 47. Curatarea cu lampa de benzina. Valorificarea bismutului. malaxarea). Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. precum si prepararea si corectarea electrolitului. material rulant. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. cuprului si plumbului. Danturarea pilelor pe pat de plumb. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. sinterizare. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. poduri metalice (operatii continue). preparare. pomparea. Reducerea bicromatului in tabacarii. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. prelucrarea finala). presare. 39.

56. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici.si a arzatoarelor de cuart . 57.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare. rezervoarelor. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. calcinarea. presarea. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. precum si fabricarea naftenatilor metalici. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. brichetarea. 49. Prepararea mixturii asfaltice. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii. Macinarea. crezolului si fozocrezolului. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. precum si curatarea in interior a cisternelor. brichetarea cocsului. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. Fabricarea. transportul si prelucrarea produselor petroliere. finisarea si prelucrarea. celule flotatie. manipularea mangalului. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. precum si de fabricare a bitumului. Uscarea. calcinarea cocsului de petrol. . Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. activarea si manipularea mangalului. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. garniturilor din cinepa. Instalatii de preparare a carbunelui. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). Topirea si turnarea bitumului. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. a acidului acetic. 51. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. preparare reactivi. sortarea. 54. Fluidizarea lignitului. filtrare concentrate miniere). Curatarea tevilor de fum. fabricarea creolinei. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). coacerea. 50. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. 53. odgoanelor. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). Creuzotarea stilpilor din lemn. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. macinarea si manipularea acestuia. a acetonei. 48. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. 52. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. curatarea canalelor si a decantoarelor. Fabricarea carbunelui activ. 55. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. dozarea materiei prime. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. gudronarea fringhiilor.

fabricare. cicloat. 64.fabricare. pensulare si turnare. inclusiv macinare. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. 67. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. infiolare si imbuteliere. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Instalatia de fabricare a produsului ampora. butadiena. xilen. triclorbenzen. toluen clorurat. clorosulfonari. Uscarea. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. triclorsilan . a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. diazotari. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. conditionarea. diclorbenzen. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. inclusiv impregnarea. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. 65. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). dazomet. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. acid clorhidric. inclusiv a hidrazinei. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. ambalare. Fabricarea brichetelor din carbune. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. condensari de substante organice. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. 59. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. detoxan. 60. toluen. Fabricarea de tiuran. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. Prepararea acizilor sulfonitrici. xilen. hipoclorit. 63. Instalatiile de fabricare a acidului formic. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare.fabricare. 66. sulfonari. clorura de etil . divinilbenzen. acetilari. monoclorbenzen. conditionare. mecloran . tetraclorura de carbon. activitatea permanenta la prepararea pastelor.fabricare. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. dibutox: fabricare. Obtinerea gazului de gazogen. . conditionare. Prepararea. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. hexaclorciclohexan. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. acid clorsulfonic. Captan: fabricare si ambalare. clorura de var.Bituminarea prin pulverizare. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. nitrozari. izopropilbenzen. carboxilari. nitrari. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. bituminarea prin imersie. Instalatia de fabricare a acidului azotic. Ortofenilen diamina . 62. acid monocloracetic. ambalare. ambalare. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse.fabricare. 61. omogenizare si ambalare. Metoben . Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Fabricarea. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. amidari. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. precum si deshidratarea carbunilor. Extractii cu benzen. Sevin. ambalare. conditionare. a pastei indigo. Fabricarea furfurolului. acid diclorfenoxiacetic. Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Instalatii de fabricare pentru: benzen. ziran. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. Sinteza substantelor odorante. sulfoclorurari si reduceri. butilat. epiclorhidrina. aldotox. a pastei de carbon. 58. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. toluen. tricloretilena si tetracloretan. molinat. inclusiv manipularea si insilozarea. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului.

Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. 79. precum si schimbatorii de ioni. 73. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. 77. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive.68. fenolformaldehidice. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. 74. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Fabricarea acidului fosforic. Fabricarea fosfurii de zinc. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). gliptalice. nitrocelulozice. vopselelor. hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. a tocaturii de cirpe. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. a superfosfatului. . topire si incarcarea topiturii. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. 72. 78. Dozarea manuala a antioxidantilor. 76. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. fenolformaldehidice. nitrocelulozice. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. 75. sulfit si sulfit neutru de sodiu. Fabricarea acidului sulfuric. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. melaminoformaldehidice. turnare aluminiu. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. a acidului fluorhidric. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. sulfatului de fier. Fabricarea lacurilor. ureoformaldehidice. evaporare. a celofanului si a pinzei. 71. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. precum si a fluorurilor. Fierberea celulozei sulfat. inclusiv sortarea. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. granularea cementului de cupru. a tripolifosfatului. melaminoformaldehidice. 70. Concentrarea. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. Decuprarea cenusii de pirita. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. 69. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei. sulfatului de cupru. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. Fabricarea tanantilor sintetici. Impregnarea hirtiei. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare.

secalae-cornutum). stricnina. Produse narcotice. convalaria. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. 92. Polietilena. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. morfina si derivatii sai: fabricare. Extracte si tincturi de aconit. fotoreproducere. culegere mecanica. omogenizarea. modificatori: fabricare. altul decit cel care lucreaza direct in instalatii. adonidis. 83. fotoculegere. veratrina: fabricare. turnat text dupa program. sarothamnius. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. papaveris. . 85. digitala. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. culegere manuala a literelor. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. 91. omogenizare. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. Fabricarea perclorvinilului. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. manipulare si ambalare industriala.80. 89. precum si cantarida: conditionare. turnat litere si material de cules. 86. Atropina si derivatii sai: fabricare. macinare. 88. beladona. corectura si revizie tipografica. corodare prin procedee chimice. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. Fabricarea vatei de sticla. polimerizare. Alimentarea. ambalare. Fabricare de alfametilstiren. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. 81. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. purificare. hiosciamus. stereotipie. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. imprimare si lacuire. colhicum. pulverizare. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. concentrare. batucirea si dospirea pastei). Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. tocare. 82. stramonium veratrium. Plante medicinale (aconit. 93. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. tabletare. beladona. Fabricarea acidului adipic. chelidonium. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic. instalatii de compundare. opiu. 90. 84. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. zincografie. pina la faza de recoacere a geamului laminat. Fabricarea carbonatului de etilena. cu acid fluorhidric. 87. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. scapolia. inclusiv. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. Transportul surselor radioactive. oxid de etilena.

morva. Unitati T. personal sanitar mediu si auxiliar). anatomie patologica. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. aminoiaza.94. fizioterapie si medicina nucleara.B. 99. si leptospiroza enzotica bovina. virusologie.C. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. 102. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. cabinete de consultatii T. ornitoza. 95. morgi si prosecturi. Spitale cu profil de boli contagioase. personal sanitar mediu si auxiliar). parazitologie.B. bruceloza. melaidoza. toxicologie.. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. enterobacterioze. alt personal superior de specialitate. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere.B. tetanos. serologie. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici.C. hepatite virale. si laboratoare de analize si explorari functionale. lepra. leptospiroze. lysterioza. meningoencefalite bacteriene si virale. 104. variola rickettsioza. personal sanitar mediu si auxiliar). medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. enteroviroza. sectii. 101. (toate categoriile de personal). . compartimente cu paturi de T. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. 98. yersinioza. febra galbena. Unitati. culturi si substraturi celulare. cadavre. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. 100. 105. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. microbiologie. alt personal superior de specialitate. microbiologie. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. histoplasmoza.B. 96. deseuri si produse patologice infectate cu holera. 97. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice.C.C. medicina legala. sifilis. personal sanitar mediu si personal tehnic). prepararea. alt personal superior de specialitate. alt personal superior de specialitate. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). toxoplasmoza. botulism. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. rujeoplasmoza. infectii respiratorii bacteriene si virale. Unitati. rabie. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. pneumocistoza. personalul sanitar mediu si auxiliar). Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). pesta. tularemie. 103. tuberculoza. gangrena gazoasa. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior.

Exploatarea. intretinerea si reparatia caii. tunelului si instalatiilor. profilarea. sortarea. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. a gelatinei si a spodiumului. 110. Vidanjarea manuala. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. Desprafuirea. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. tocarea si destramarea cirpelor. manipularea. manipularea razaturilor carne-var. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. 111. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. 107. sacrificarea animalelor bolnave. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. ciuruirea. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. Fabricarea cleiului din oase si piele. la revizia. a maculaturii. oase. 109.F. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. 108. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). 114. Fabricarea fainei din singe. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. autopsie. cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). 112. sapunarie). compactarea si riparea caii ferate. 113. . carne. peste. 115. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. 117. cu acordul Ministerului Transporturilor. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii.R. dispecer de linie. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. 116. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I). din laboratoare de diagnostic si control.106. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. sprituirea si vopsirea pieilor. tabacarie.

Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. Analize fizico-chimice ale explozivilor. Explozivi minieri: analiza. 123. 127. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. precum si a produselor pirotehnice. 119. Fabricarea munitiilor de manevra. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. ajutorii sondorilor sefi. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10a±«C. ajutorii sondorilor sefi. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. prevazute la acest punct. incercare. 122. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. Forajul sondelor de titei. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. institutie. 121. Experimentarea. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi.T. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. manipulare. Personalul (telefonist.118. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. telefonist supraveghetor. . pulberilor. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). explozivilor. podarii si sondorii). Fabricarea munitiilor. 124. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. de festivitati si de lovituri hidraulice. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. podarii si sondorii.R. 125. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. cercetari tehnice miniere. receptia si verificarea explozivilor. Operatii de manipulare. 120. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. depozitare.T. 126. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I). Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale.

130. .128. 129. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->