P. 1
ordinul 50

ordinul 50

|Views: 41|Likes:

More info:

Published by: Zavoianu Weber Iuliana on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2012

pdf

text

original

Ministerul Sanatatii Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale Comisia Nationala pentru Protectia Muncii

In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare. 6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea. 14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

1969 si pina in prezent. 16. celelalte organe centrale. tinind seama de prevederile art. centralele industriale. ANEXA Nr. Activitatea desfasurata in subteran: . 68/1990 1. Ministerele. 68/1990. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu Bucuresti. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada. pe baza documentelor existente in unitate. intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca.03. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze.Totodata. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. 2 si 3 din Decretul-lege nr. 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. inca din faza de proiect. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18. ministerele. 18. celelalte organe centrale. Nr. 2 din Decretul-lege nr. astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. conform reglementarilor in vigoare. 50. 17. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. 5 martie 1990.

. clasare. . la utilajele de mai sus. prepararea materialului. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). . . indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). Executarea la cald. ciuruire.maruntirea cuartitei. concentrare. granulare. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. macinare.la explorari. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice.la extractia titeiului prin galerii. neferoase. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.. deschideri. 5.in depozite de explozivi din sectorul minier. utilajelor de turnare. sortarea. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase.in minele de minereuri feroase. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. mori de rambleu.polizarea. Fabricarea caramizilor din silica: . precum si radioactive. precum si a altor asemenea utilaje.manipularea materiei prime. . 7. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. . controlul tehnic. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. precum si a nisipurilor. de minereuri nemetalifere. 4. . 6.in minele carbonifere. . precum si la cercetari miniere. granulare. . fasonarea caramizilor. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. . de galerii. precum si de centrale electrice subterane.la constructii de tunele. precum si expedierea caramizilor.la exploatarea argilelor refractare. cariere. 2.activitatea la prese. sfarimare.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. 3.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. ambalare) in instalatii. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. macinare. activitatea la uscatorii. precum si la cuptoarele de ardere. . cazanelor din centralele electrice. . sortare.

8. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. alimentarea cuptoarelor. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc. 10. Operatia de gudronare a lingotierelor. granularea azbestului. expeditia aglomeratului. filatura de azbest. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. Fabricarea varului pentru carbid. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). ambalare. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). sortare. 13. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). prepararea amestecurilor de materiale. 11. transportul cocsului la stins. 18. 19. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). scurgere. 17. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. confectionarea sforii din azbest. scoaterea usilor. Prelucrarea ferodourilor. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. 9. 14. zidirea cuptoarelor. in hale industriale. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. stingerea si sortarea cocsului. inclusiv ambalarea). ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. distilarea gudroanelor. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. concasare. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. Defibrarea. a placilor din azbest. . macinarea si sortarea cuartitei. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. Cocserie: masina de sarjare. macinarea. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. asezarea si etansarea usilor. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Dezbaterea. malaxarea. 12. 15. 16. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire).

presarea si refularea la cald. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. 28. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. Vopsirea la dublul fund al navelor. "Progresul" Braila. 26. 22. granularea si expandarea zgurii. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler).U. Metalizarea cu nichel-carbonil. precum si ambalarea acestora.20. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Incarcarea cuptoarelor. desulfurarea fontei. incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. aglomerarea. precum si epurarea gazelor de furnal. finisarea si sortarea la cald. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. 23. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. sarjarea. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. 25. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. 1 de la I. a ceruzei si a litargei. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. otel sau neferoase cu productie industriala continua. 24. . Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. Laminarea metalelor neferoase la cald. manual. 29. 27. Turnatoria nr. scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla. de la cuptoare la caja. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. 30. inclusiv cupelarea. inclusiv REZ si VOD. laminarea. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii. Incalzirea metalului in vederea laminarii. in convertizoare. epurarea gazelor de furnal. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. incarcarea furnalelor. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. Rafinarea termica a plumbului. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. Pregatirea gropii de turnare. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. Incalzirea. taierea. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. in cuptoare electrice. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci. preincalzitoare de aer. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Sudura in plumb.G. Macinarea. 21. inclusiv ajustajul. curatarea canalelor de la furnal. prajirea. Activitatea din turnatoriile de fonta.

turnarea si sudura plumbului. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Electroliza aluminiului. asamblare. circular. 41. 43. 40. Fabricarea termometrelor cu mercur. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara. dezasamblare. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. activitatea la peletizoare. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. topirea concentratelor cuproase. convertizarea. precum si a regulatoarelor Dik. prerafinarea. precum si granularea cuprului. 32. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Fabricarea oxizilor de mercur. uscare placi. rafinarea. anhidridei cromice. alierea. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. atrazin. convertizare). Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. cianura de sodiu. Fabricarea si ambalarea fosgenului. prajire. 36. magazii cu semifabricate din plumb. pastare. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. plumbuire. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. montaj. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. pregatire placi. distilarea zincului in retorte. malaxoare. 39. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. topire. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. a pielariei si a cauciucului. precum si a pigmentilor din crom si plumb. 34. finisare placi. inclusiv captarea gazelor. Uscarea. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. formare placi. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. topirea. conditionarea si ambalarea criptodinului. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz.31. indreptare placi. 42. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Personalul din sectiile productive. 35. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. clorura de cianurii. 33. Incuvarea. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. 37. bicromatilor. 38. prometrin-igran). . decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. Fabricarea.

precum si ambalarea clorurii de aluminiu. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). toxice si pulverulente. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. pulberilor negre. produse pirotehnice. 59. nave. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). macinarea. 53. Curatarea tancurilor petroliere. in unitatile de productie a explozivilor. . a recipientelor si instalatiilor tehnologice. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. 54. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). prerafinarea. 55. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. 61. bromura de metil. 52. explozivilor. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. 51. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. 47. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. celofibra si celofan. 45. produselor pirotehnice. a produselor chimice si petrochimice. magazii. Fabricarea xantatului de sodiu. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. 62. aglomerarea. conducatori de utilaje portuare). 60. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. 49. transportul nitroglicerinei. 56. materiale explozive si mine.44. cloropicrina si hidrogen fosforat. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). Fabricarea. a carbunilor si a minereurilor (docheri. 58. manipularea. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. Filatura de cord. 46. Manipularea marfurilor explozive. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. a pulberilor. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. Prajirea. 48. sulfura de carbon. 50. Instalatiile de sudura. pulberilor fara fum. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. silozuri) cu acid cianhidric. rafinarea. topirea minereurilor. bromura de etil. docheri-mecanizatori. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. Gazarea in spatii inchise (mori. 57.

Personalul de pe platformele de foraj marin. wolfram. statia de epurare a apelor industriale reziduale. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. vanadiu. bramelor si taglelor. dozarea. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. incarcare minereuri de siliciu. Fabricarea electrozilor siderurgici. ambalarea si depozitarea acestora. sortarea si ambalarea electrozilor. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. presarea si valtuirea produselor carbunoase). malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. poduri rulante si finisare flux). Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). spalatoria si uscatoria de bobine. maturatie. topirea smoalei si a gudronului. ANEXA Nr. dozare. Fabricarea pulberii de aluminiu. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. impregnarea. a electrozilor pentru arc voltaic. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. gazelor si transportului acestora. cuprarea electrozilor de carbune. 67. prepararea materiei prime (concasarea. elaborarea in cuptoare electrice. dizolvare. de sudura. Fabricarea oxiclorurii cuprice. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. 72. turnarea. 69. nichel si cobalt. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. descarcarea cuptoarelor de coacere. 75. prelucrarea electrozilor. 247/1977. parafinarea. precum si fabricarea viscozei: xantogenare.63. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. sortare. 70. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. pregatirea. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). calcinarea. Sectia flux de sudura (concasare. depozitare. uscare. 68. cernere. baia de acid sulfuric. 65. conform Decretului nr. mangan. 64. 71. filatura de matase artificiala. 74. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. uscare. epurarea gazelor. Fabricarea etilmercaptanului. 73. grafitarea. 2 . rafinarea fosforului. cuptoare electrice. 66. sortarea.

depozitul de materiale. laboratorul central. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. cuptoare. a produselor din portelan si faianta. utilajelor si podurilor de turnare. 3. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. cioplire. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. sculptarea. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. calculatoare. filer. 2. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. incarcarea. Produse din samota. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. 1 al Exploatarii miniere Anina. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. uscarea. Cioplirea. precum si a produselor refractare. Preconcasarea. 2 din Decretul-lege nr. macinarea. gaurire). la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. concasarea. 68/1990 1. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. strunjire. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. arderea si sortarea samotei refractare. 6. concentratoare. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. macinare si sfarimare). Concasarea. 5. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Granulatoare. Torcretare. macinarea si sortarea bauxitei. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. racitoare. din alte materiale refractare si ceramica. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. precum si forarea sau saparea acestor roci. 4. uscarea. 7.GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. 8. . incarcarea. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. Macinarea. arderea si scoaterea caramizilor. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. asezarea. Fabricarea bazaltului artificial. Lesierea aluminei. Ferastruirea mecanica a rocilor. atelierul de metrologie. retusarea. Ciment. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi).

la rampele si danele din port) . uscare. in continuare. Activitatea de exploatare portuara (docheri. 12. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. precum si arderea acestor obiecte. 19. Sortarea. 15. 18. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. Talc: concasare. insacuire. Prepararea materiilor prime. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. ciuruire. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. plumb sau silicat de zirconiu. intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. holendru. debitarea si gaurirea placilor. macaragii. incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. deferizarea. 10. macinarea. masinisti. 13. precum si strunjirea acestor valturi. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare.9. 14. cernere. muncitori si maistri de la exploatarea. dozarea sarjei de aglomerat. metalurgice. spaltarea. macinare. taierea si lipirea placilor de mica. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. conducatori de utilaje portuare. cernere. docheri-mecanizatori. finisarea corpurilor abrazive. Glazurarea produselor. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. macinare. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. 20. . carbunelui. 11. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. dosare la site. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. Azbociment: malaxare. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. fie semimecanizat. in cuptoare. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. concasarea grosiera si medie. a materialelor. 17. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. cerealelor si cimentului. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. calcinarea. turnarea micanitelor la instalatii turn. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. chimice si petrochimice. macinarea si cernerea micei. 16. Prepararea fritei. Bortarea. macinare. descarcarea cuptoarelor electrice. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. 21. primitoripredatori produse fluide. cernerea si ambalarea electrocorindonului.

stilpi metalici inchisi. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. conducte. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. 31. . 28. 29. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. in ateliere separate.22. Activitatea in turnatoriile de fonta. amplasate in afara halei turnatoriei. otel sau metale neferoase. Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor. in boxe. Polizarea. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. 24. cilindri de locomotive. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. 30. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. amplasate in afara halei curatatoriei. rezervoare. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). trasul bandajelor pe rotile de material rulant. Topirea. 25. bazine si rute instalatii asemanatoare. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. 26. Executarea sudurilor in interior la: nave. 23. Presatorii la strung "Drukbank". cazane. Tratarea termo-chimica a otelului. Sudarea sapelor de foraj. Sablaj umed. 27. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald.

suruburi. agrafe. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. craituirea. de separatori. oxidare. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). 33. precum si operatiile de refulat capul. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. protectie dielectrica si lesiere. 36. nituirea lantului Gall. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). 35. metrologie. Confectionarea prin bataie la rece. patinare cu sulfura). statia de redresoare. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). nituri. turbinelor cu abur. caiele. litarea. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. Nituirea. turbocompresoarelor. toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. la masini automate. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. la rece. tinte. turbosuflantelor. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. atelierele de galvanizare.000 CP (activitate continua). Imbracarea (decojirea) cablurilor. 34.32. cablarea. atelierele de intretinere electrica si mecanica. 37. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). de mase plastice. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2. patentare. Acoperiri metalice in metal topit. 38. precum si a tuburilor in manta de plumb. magazia de materii prime si materiale. atelierele de SDV. a urmatoarelor produse: cuie. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. . Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis).000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). fosfatare. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. statia de preparare a electrolitului. nipluri. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. centrala termica. spiralarea. prototipuri si mecanica de productie. splinturi. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora. sirma ghimpata. piulite. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). lanturi. blindaje pentru aparataj electronic. Fasonarea. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. stifturi. la spite pentru roti si danturarea pilelor. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. furtunurilor.

litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. cazane. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. 39. Intretinerea. constructii metalice. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. prelucrarea finala). purificare. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. curatarea cu peria de sirma. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. preparare. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. ciocane pneumatice si manuale. pomparea. Reducerea bicromatului in tabacarii. laboratoarele. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. fabricarea pigmentilor anorganici. 46. material rulant. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. stibiului. 44. cu dispozitive centrifugale. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale. 40. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Valorificarea bismutului. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. precum . 47. fabricarea ultramarinului. Seleniu: extragere. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Danturarea pilelor pe pat de plumb. presare. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor). formarea). Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. precum si prepararea si corectarea electrolitului. 42. Electroliza plumbului. malaxarea). rezervoare. 43. sinterizare. 45. Curatarea cu lampa de benzina. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. raschetarea. 41. poduri metalice (operatii continue). cuprului si plumbului.

lampi cu neon si lampi pentru heliograf. coacerea. Instalatii de preparare a carbunelui. celule flotatie. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. Topirea si turnarea bitumului. 55. 53. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. Uscarea. brichetarea cocsului. a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. gudronarea fringhiilor. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). 57. activarea si manipularea mangalului. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. macinarea si manipularea acestuia. precum si curatarea in interior a cisternelor. dozarea materiei prime. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. rezervoarelor.si a arzatoarelor de cuart . precum si de fabricare a bitumului. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. transportul si prelucrarea produselor petroliere. sortarea. Macinarea. Prepararea mixturii asfaltice. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. 48. a acidului acetic. Fabricarea. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). calcinarea. Creuzotarea stilpilor din lemn. curatarea canalelor si a decantoarelor. finisarea si prelucrarea. preparare reactivi. 51. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. garniturilor din cinepa. . Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. Fabricarea carbunelui activ. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. Curatarea tevilor de fum. filtrare concentrate miniere). recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). 52. 54. 49. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. a vatei minerale si a produselor din vata minerala.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. calcinarea cocsului de petrol. 56. crezolului si fozocrezolului. Fluidizarea lignitului. precum si fabricarea naftenatilor metalici. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. manipularea mangalului. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. brichetarea. odgoanelor. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. 50. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. a acetonei. fabricarea creolinei. presarea. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon).

Sevin. Fabricarea furfurolului. Instalatiile de fabricare a acidului formic. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. clorosulfonari. 58. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. sulfonari. toluen. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. dibutox: fabricare. inclusiv macinare. Extractii cu benzen. 66.fabricare. 67. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. Prepararea acizilor sulfonitrici. cicloat. 60. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). sulfoclorurari si reduceri. infiolare si imbuteliere. conditionare. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. bituminarea prin imersie. ambalare. epiclorhidrina. activitatea permanenta la prepararea pastelor. aldotox. pensulare si turnare. tricloretilena si tetracloretan. izopropilbenzen. ambalare. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. diazotari. diclorbenzen. tetraclorura de carbon. mecloran . Uscarea. Prepararea. amidari. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. condensari de substante organice. molinat. xilen. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici.fabricare. Fabricarea de tiuran.fabricare. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). clorura de var. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. xilen. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. Fabricarea.fabricare. acid diclorfenoxiacetic. nitrari. nitrozari. 63. clorura de etil . Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. Metoben . butadiena. inclusiv manipularea si insilozarea. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Obtinerea gazului de gazogen. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. Instalatia de fabricare a produsului ampora. a pastei indigo. Captan: fabricare si ambalare. acid clorhidric. 59. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. ambalare. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. butilat. ambalare. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. divinilbenzen. inclusiv a hidrazinei. ziran. a pastei de carbon. conditionarea. . 65. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. omogenizare si ambalare. 62. hexaclorciclohexan. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile.Bituminarea prin pulverizare. Instalatia de fabricare a acidului azotic. toluen clorurat. monoclorbenzen. conditionare. triclorbenzen. acid monocloracetic. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. toluen.fabricare. dazomet. 64. triclorsilan . inclusiv impregnarea. Fabricarea brichetelor din carbune. carboxilari. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). acetilari. conditionare. acid clorsulfonic. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. precum si deshidratarea carbunilor. hipoclorit. Instalatii de fabricare pentru: benzen. detoxan. 61. Sinteza substantelor odorante. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. Ortofenilen diamina .

a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. 77. 72. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu. turnare aluminiu. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. Fabricarea acidului fosforic. sulfatului de fier. 79. Fabricarea lacurilor. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. Impregnarea hirtiei. sulfatului de cupru. 76. 75. Fabricarea fosfurii de zinc. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. 69. granularea cementului de cupru. fenolformaldehidice. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. a tripolifosfatului. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. . Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. ureoformaldehidice. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. evaporare. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Dozarea manuala a antioxidantilor. nitrocelulozice. a superfosfatului. melaminoformaldehidice. gliptalice. topire si incarcarea topiturii. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. a celofanului si a pinzei. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. fenolformaldehidice. vopselelor. 73. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. 70. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. Decuprarea cenusii de pirita. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. a tocaturii de cirpe. Concentrarea. 71. Fabricarea acidului sulfuric. melaminoformaldehidice. sulfit si sulfit neutru de sodiu. 78. inclusiv sortarea. Fierberea celulozei sulfat. a acidului fluorhidric.68. Fabricarea tanantilor sintetici. precum si a fluorurilor. 74. precum si schimbatorii de ioni. nitrocelulozice. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu.

polimerizare. zincografie. purificare. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. stereotipie. tabletare. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. Fabricarea carbonatului de etilena. modificatori: fabricare. 85. beladona. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. culegere manuala a literelor. omogenizare. Extracte si tincturi de aconit. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. batucirea si dospirea pastei). opiu. fotoreproducere. 92. 88. corodare prin procedee chimice. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. secalae-cornutum). 81. pulverizare. Plante medicinale (aconit. oxid de etilena. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. altul decit cel care lucreaza direct in instalatii. macinare. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. 93. Fabricare de alfametilstiren. Transportul surselor radioactive. turnat text dupa program. manipulare si ambalare industriala. 90. chelidonium. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. . sarothamnius. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic. Fabricarea acidului adipic. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. 91. colhicum. 83. Alimentarea. turnat litere si material de cules. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. culegere mecanica. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. stricnina. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. instalatii de compundare. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. Fabricarea vatei de sticla. imprimare si lacuire. papaveris. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. 82. cu acid fluorhidric. Fabricarea perclorvinilului. corectura si revizie tipografica. stramonium veratrium. pina la faza de recoacere a geamului laminat. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. omogenizarea. Polietilena. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. digitala. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. Atropina si derivatii sai: fabricare. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Produse narcotice. scapolia. adonidis. veratrina: fabricare. 86. tocare. beladona. ambalare. hiosciamus. 84.80. 87. inclusiv. morfina si derivatii sai: fabricare. 89. fotoculegere. precum si cantarida: conditionare. concentrare. convalaria. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc.

culturi si substraturi celulare. morgi si prosecturi.C. pesta. histoplasmoza. cabinete de consultatii T. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. tetanos. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. gangrena gazoasa. alt personal superior de specialitate. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. sifilis.C. Unitati. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. 98. variola rickettsioza. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). 103. . toxicologie. rujeoplasmoza. rabie. personal sanitar mediu si personal tehnic). si leptospiroza enzotica bovina. lepra. personal sanitar mediu si auxiliar).C. alt personal superior de specialitate.B. personalul sanitar mediu si auxiliar). hepatite virale. ornitoza. 101. melaidoza. Spitale cu profil de boli contagioase. anatomie patologica. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. 105. serologie. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). pneumocistoza. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. toxoplasmoza. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. personal sanitar mediu si auxiliar). 99.94. 104. microbiologie. infectii respiratorii bacteriene si virale. sectii. alt personal superior de specialitate. Unitati T.C. 102. meningoencefalite bacteriene si virale. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. tularemie. yersinioza. alt personal superior de specialitate. 95.B. enteroviroza. botulism. Unitati. 97. personal sanitar mediu si auxiliar). leptospiroze. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. bruceloza. parazitologie. lysterioza. compartimente cu paturi de T. 100. microbiologie. virusologie. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. aminoiaza. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici.. si laboratoare de analize si explorari functionale.B. medicina legala. prepararea. enterobacterioze. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. fizioterapie si medicina nucleara. cadavre. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. deseuri si produse patologice infectate cu holera. morva.B. tuberculoza. (toate categoriile de personal). Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. 96. febra galbena.

Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. sapunarie). Desprafuirea. Vidanjarea manuala. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. 111. 114. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. profilarea.106. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. Exploatarea. din laboratoare de diagnostic si control. autopsie. a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. peste. tabacarie. carne. Fabricarea fainei din singe. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. 109. tunelului si instalatiilor. la revizia. manipularea razaturilor carne-var. intretinerea si reparatia caii. 107. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I). . Fabricarea cleiului din oase si piele. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. ciuruirea. 115. a gelatinei si a spodiumului. a maculaturii. 116. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. cu acordul Ministerului Transporturilor. 112. compactarea si riparea caii ferate. manipularea. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. 117. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate.R. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. oase. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. 110. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). sprituirea si vopsirea pieilor. tocarea si destramarea cirpelor. 108. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje).F. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. 113. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. sortarea. dispecer de linie. sacrificarea animalelor bolnave. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune.

sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. ajutorii sondorilor sefi.T. manipulare. Experimentarea. Fabricarea munitiilor. incercare.118. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. 127. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. 124. explozivilor. de festivitati si de lovituri hidraulice.T. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I). Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10a±«C. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. receptia si verificarea explozivilor. 121. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. depozitare. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. podarii si sondorii). ajutorii sondorilor sefi. Explozivi minieri: analiza. telefonist supraveghetor. institutie. Analize fizico-chimice ale explozivilor. prevazute la acest punct. executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. 122. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. pulberilor. Operatii de manipulare. 123. precum si a produselor pirotehnice. podarii si sondorii. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. 125. Fabricarea munitiilor de manevra. cercetari tehnice miniere. Forajul sondelor de titei. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive.R. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. 126. 119. Personalul (telefonist. 120. suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. .

129.128. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. 130. . inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->