Ministerul Sanatatii Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale Comisia Nationala pentru Protectia Muncii

In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare. 6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea. 14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

Activitatea desfasurata in subteran: . primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. celelalte organe centrale. 5 martie 1990. pe baza documentelor existente in unitate. tinind seama de prevederile art. 18. 2 si 3 din Decretul-lege nr. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca.1969 si pina in prezent. 16. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. celelalte organe centrale. Nr. astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin.03. conform reglementarilor in vigoare.Totodata. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. 68/1990. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. ANEXA Nr. intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. centralele industriale. 68/1990 1. 50. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Ministerele. ministerele. 2 din Decretul-lege nr. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. 17. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu Bucuresti. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18. inca din faza de proiect. Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada.

la exploatari din cariere prin tunele si galerii. macinare.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. activitatea la uscatorii. ambalare) in instalatii. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. . prepararea materialului. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. Fabricarea caramizilor din silica: ..la exploatarea argilelor refractare. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. precum si la cercetari miniere. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. concentrare.maruntirea cuartitei. ciuruire. sortare. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). cariere. de galerii. Executarea la cald.manipularea materiei prime. precum si radioactive. neferoase. granulare. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. . deschideri. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. la utilajele de mai sus.polizarea.la constructii de tunele. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. mori de rambleu. granulare. 7. 2. macinare. . sfarimare. . precum si a nisipurilor. 3. precum si la cuptoarele de ardere. . controlul tehnic. precum si a altor asemenea utilaje. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. precum si de centrale electrice subterane. . Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. cazanelor din centralele electrice. .in minele de minereuri feroase.activitatea la prese.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. . de minereuri nemetalifere.in depozite de explozivi din sectorul minier.in minele carbonifere. clasare. . .la explorari. . 5. utilajelor de turnare. 4.la extractia titeiului prin galerii. sortarea. precum si expedierea caramizilor. . 6. fasonarea caramizilor.

granularea azbestului. in hale industriale. ambalare. 17. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. scoaterea usilor. scurgere. stingerea si sortarea cocsului. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. 14. asezarea si etansarea usilor. malaxarea. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. confectionarea sforii din azbest. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. inclusiv ambalarea). expeditia aglomeratului. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. filatura de azbest. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. Fabricarea varului pentru carbid. transportul cocsului la stins. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. 9. 19. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). 11. Defibrarea. Dezbaterea. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). 13. prepararea amestecurilor de materiale. concasare. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc. 16. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). . activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. zidirea cuptoarelor. 10. macinarea. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. 18. Prelucrarea ferodourilor. alimentarea cuptoarelor. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. 12.8. 15. Cocserie: masina de sarjare. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). macinarea si sortarea cuartitei. a placilor din azbest. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). distilarea gudroanelor. Operatia de gudronare a lingotierelor. sortare. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice.

finisarea si sortarea la cald. otel sau neferoase cu productie industriala continua. Sudura in plumb. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. Turnatoria nr. Metalizarea cu nichel-carbonil. prajirea. taierea. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Vopsirea la dublul fund al navelor. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. 24. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. 27. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. "Progresul" Braila. Incalzirea metalului in vederea laminarii. incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli.20. de la cuptoare la caja. 22. inclusiv cupelarea.G. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. aglomerarea. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. granularea si expandarea zgurii. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. laminarea. scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. 25. 1 de la I. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. in cuptoare electrice. inclusiv REZ si VOD. inclusiv ajustajul. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. sarjarea. presarea si refularea la cald. 26. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. Rafinarea termica a plumbului. 23. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii. incarcarea furnalelor. manual. Topirea. in convertizoare.U. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Pregatirea gropii de turnare. desulfurarea fontei. Incalzirea. Macinarea. Laminarea metalelor neferoase la cald. Activitatea din turnatoriile de fonta. curatarea canalelor de la furnal. preincalzitoare de aer. epurarea gazelor de furnal. 30. a ceruzei si a litargei. precum si ambalarea acestora. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler). precum si epurarea gazelor de furnal. 21. 29. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Incarcarea cuptoarelor. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. 28. . elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului.

prerafinarea. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. pregatire placi. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. 43. topire. prajire. rafinarea. turnarea si sudura plumbului. plumbuire. convertizare). Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. anhidridei cromice. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. formare placi.31. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. prometrin-igran). 41. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. uscare placi. conditionarea si ambalarea criptodinului. alierea. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara. finisare placi. topirea concentratelor cuproase. 35. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. 33. inclusiv captarea gazelor. montaj. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. asamblare. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. 34. atrazin. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. pastare. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. cianura de sodiu. Personalul din sectiile productive. Fabricarea. precum si a pigmentilor din crom si plumb. Fabricarea si ambalarea fosgenului. precum si granularea cuprului. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. a pielariei si a cauciucului. 32. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. Uscarea. Fabricarea oxizilor de mercur. distilarea zincului in retorte. 39. malaxoare. 38. indreptare placi. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. activitatea la peletizoare. 42. Incuvarea. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. convertizarea. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. . dezasamblare. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. magazii cu semifabricate din plumb. 36. topirea. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. 40. bicromatilor. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. clorura de cianurii. precum si a regulatoarelor Dik. Fabricarea termometrelor cu mercur. Electroliza aluminiului. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. circular. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. 37.

topirea minereurilor. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). prerafinarea. 56. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. Fabricarea. 48. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. transportul nitroglicerinei. magazii. Prajirea. Instalatiile de sudura. in unitatile de productie a explozivilor. Manipularea marfurilor explozive. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. . Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. 49. 51. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala. celofibra si celofan. a produselor chimice si petrochimice. 57. 52. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). aglomerarea. 50. rafinarea. 54. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. 59. materiale explozive si mine. 45. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. 62. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. 47. nave. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. docheri-mecanizatori. explozivilor. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. 55. pulberilor fara fum. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. bromura de etil. produse pirotehnice. sulfura de carbon. manipularea. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). Filatura de cord. pulberilor negre. bromura de metil. 53. cloropicrina si hidrogen fosforat. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. Fabricarea xantatului de sodiu. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. macinarea. conducatori de utilaje portuare). a pulberilor. 61. 46. toxice si pulverulente. produselor pirotehnice. Curatarea tancurilor petroliere. a carbunilor si a minereurilor (docheri.44. Gazarea in spatii inchise (mori. 58. silozuri) cu acid cianhidric. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. 60. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. a explozivilor si a materialelor pirotehnice.

de sudura. dizolvare. cuprarea electrozilor de carbune. spalatoria si uscatoria de bobine. a electrozilor pentru arc voltaic. bramelor si taglelor. nichel si cobalt. wolfram. 73. Sectia flux de sudura (concasare. poduri rulante si finisare flux). Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). 69. prepararea materiei prime (concasarea. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. Fabricarea electrozilor siderurgici. incarcare minereuri de siliciu. dozare. Personalul de pe platformele de foraj marin. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. descarcarea cuptoarelor de coacere. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. presarea si valtuirea produselor carbunoase). 72. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). cernere. 247/1977. sortare. rafinarea fosforului. Fabricarea pulberii de aluminiu. 71. parafinarea. ANEXA Nr. epurarea gazelor. 66. vanadiu. statia de epurare a apelor industriale reziduale. topirea smoalei si a gudronului. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. 75. uscare. dozarea. 65. gazelor si transportului acestora. ambalarea si depozitarea acestora. conform Decretului nr. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. turnarea. 2 . Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. 70. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. mangan. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. elaborarea in cuptoare electrice. 67. baia de acid sulfuric. 74. calcinarea. grafitarea. sortarea. 68. pregatirea. impregnarea. depozitare. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. filatura de matase artificiala. Fabricarea oxiclorurii cuprice. uscare. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. maturatie. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice.63. sortarea si ambalarea electrozilor. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. cuptoare electrice. Fabricarea etilmercaptanului. 64. prelucrarea electrozilor.

Fabricarea bazaltului artificial. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. concasarea. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. Lesierea aluminei. macinarea si sortarea bauxitei. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. 2 din Decretul-lege nr. asezarea. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. Macinarea. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. concentratoare. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. Ferastruirea mecanica a rocilor. Ciment. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Granulatoare. cioplire. arderea si scoaterea caramizilor. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. 2. Produse din samota. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. strunjire. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. 6. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata.GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. laboratorul central. gaurire). Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). a produselor din portelan si faianta. Torcretare. incarcarea. retusarea. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. macinare si sfarimare). cuptoare. 1 al Exploatarii miniere Anina. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. depozitul de materiale. 8. din alte materiale refractare si ceramica. 5. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Cioplirea. precum si forarea sau saparea acestor roci. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. 4. uscarea. incarcarea. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). utilajelor si podurilor de turnare. macinarea. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. uscarea. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. Preconcasarea. 68/1990 1. arderea si sortarea samotei refractare. precum si a produselor refractare. calculatoare. racitoare. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. . 3. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. sculptarea. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. atelierul de metrologie. filer. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Concasarea. 7.

cernerea si ambalarea electrocorindonului. macinare. masinisti. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. 21. 15. carbunelui. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. Bortarea. dosare la site. Prepararea materiilor prime. in cuptoare. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. Sortarea. 17. cernere. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. Azbociment: malaxare. cerealelor si cimentului. precum si arderea acestor obiecte. macinare. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. docheri-mecanizatori. 19. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. . muncitori si maistri de la exploatarea. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. 20. calcinarea. metalurgice. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. precum si strunjirea acestor valturi. conducatori de utilaje portuare. cernere. taierea si lipirea placilor de mica. macinarea. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. 11. in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual. 10. debitarea si gaurirea placilor. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. plumb sau silicat de zirconiu. 16. 14. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. Glazurarea produselor. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel. la rampele si danele din port) . precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. spaltarea. dozarea sarjei de aglomerat.9. deferizarea. in continuare. insacuire. Talc: concasare. ciuruire. fie semimecanizat. uscare. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. descarcarea cuptoarelor electrice. primitoripredatori produse fluide. 12. Prepararea fritei. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. chimice si petrochimice. macinarea si cernerea micei.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. concasarea grosiera si medie. finisarea corpurilor abrazive. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. Activitatea de exploatare portuara (docheri. 18. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice. 13. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. macaragii. a materialelor. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. turnarea micanitelor la instalatii turn. holendru. macinare. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului.

activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. 25. cilindri de locomotive. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. 24. 28. 27. 29. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). Topirea. bazine si rute instalatii asemanatoare. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. otel sau metale neferoase. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. . Activitatea in turnatoriile de fonta. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. Polizarea. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. rezervoare. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. cazane. Presatorii la strung "Drukbank". Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor.22. 23. amplasate in afara halei turnatoriei. amplasate in afara halei curatatoriei. 30. Sablaj umed. in ateliere separate. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). Tratarea termo-chimica a otelului. 31. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. in boxe. stilpi metalici inchisi. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. Sudarea sapelor de foraj. Executarea sudurilor in interior la: nave. conducte. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. 26. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon.

indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. precum si operatiile de refulat capul. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2. protectie dielectrica si lesiere. 37. blindaje pentru aparataj electronic. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. a urmatoarelor produse: cuie. magazia de materii prime si materiale. 36. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. sirma ghimpata. patentare. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). precum si a tuburilor in manta de plumb. fosfatare. 33. centrala termica. prototipuri si mecanica de productie. Nituirea. tinte. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). suruburi. la spite pentru roti si danturarea pilelor. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. cablarea. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. turbocompresoarelor. de separatori. turbosuflantelor. atelierele de intretinere electrica si mecanica. la rece. 34. furtunurilor. turbinelor cu abur.32. oxidare. atelierele de galvanizare. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. nipluri. spiralarea. stifturi. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). piulite. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). statia de redresoare. atelierele de SDV. Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). 38. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. la masini automate. Imbracarea (decojirea) cablurilor. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. metrologie. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. Acoperiri metalice in metal topit. caiele. Fasonarea. nituri. nituirea lantului Gall. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). statia de preparare a electrolitului.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent. agrafe. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. lanturi. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. de mase plastice.000 CP (activitate continua). splinturi. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). . litarea. Confectionarea prin bataie la rece. craituirea. patinare cu sulfura). 35.

malaxarea). cu dispozitive centrifugale. pomparea. constructii metalice. cazane. stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. prelucrarea finala). Reducerea bicromatului in tabacarii. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. preparare. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. ciocane pneumatice si manuale. presare. cuprului si plumbului. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Intretinerea. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. Danturarea pilelor pe pat de plumb. 42. laboratoarele. 41. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. sinterizare. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. precum si prepararea si corectarea electrolitului. formarea). fabricarea ultramarinului. 46. Seleniu: extragere. precum . material rulant. Curatarea cu lampa de benzina. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. 45. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor). Valorificarea bismutului. curatarea cu peria de sirma.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. Electroliza plumbului. fabricarea pigmentilor anorganici. 44. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. rezervoare. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. stibiului. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. 40. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. 39. poduri metalice (operatii continue). 43. raschetarea. purificare. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale. 47. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent).

precum si fabricarea naftenatilor metalici. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. fabricarea creolinei. calcinarea cocsului de petrol. celule flotatie. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. Creuzotarea stilpilor din lemn. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. precum si curatarea in interior a cisternelor. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. 55. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. Fluidizarea lignitului. crezolului si fozocrezolului. a acidului acetic. coacerea. transportul si prelucrarea produselor petroliere. precum si de fabricare a bitumului. odgoanelor. Topirea si turnarea bitumului. curatarea canalelor si a decantoarelor. a acetonei. 49.si a arzatoarelor de cuart . dozarea materiei prime. gudronarea fringhiilor. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). 57. Fabricarea carbunelui activ. preparare reactivi. 53. 50. 52. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. sortarea. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. Uscarea. brichetarea. garniturilor din cinepa. 51. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. presarea. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. 54. manipularea mangalului. Curatarea tevilor de fum. Fabricarea.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. brichetarea cocsului. 48. rezervoarelor. macinarea si manipularea acestuia. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii. Instalatii de preparare a carbunelui. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). activarea si manipularea mangalului. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. filtrare concentrate miniere). 56. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. Prepararea mixturii asfaltice. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. Macinarea. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). finisarea si prelucrarea. calcinarea. . Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate.

precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. infiolare si imbuteliere. ambalare. conditionare. inclusiv macinare. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. mecloran . denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. Instalatia de fabricare a acidului azotic. 60. ziran. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Fabricarea.fabricare. Instalatii de fabricare pentru: benzen. carboxilari. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. tetraclorura de carbon. xilen. clorosulfonari. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. hipoclorit. Prepararea. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. hexaclorciclohexan. acid clorsulfonic. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina.fabricare. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. acetilari. nitrozari. diclorbenzen. Sevin. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). aldotox. acid monocloracetic. Fabricarea brichetelor din carbune. Extractii cu benzen. divinilbenzen. Instalatiile de fabricare a acidului formic. 63. Sinteza substantelor odorante. detoxan. ambalare. sulfonari. triclorsilan . Uscarea. Ortofenilen diamina . epiclorhidrina. ambalare. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. 65. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. bituminarea prin imersie. activitatea permanenta la prepararea pastelor. dazomet. 58. izopropilbenzen. clorura de etil . conditionare. 67. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. acid clorhidric. omogenizare si ambalare. Fabricarea de tiuran. dibutox: fabricare. conditionare. xilen. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Obtinerea gazului de gazogen. inclusiv manipularea si insilozarea. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. Metoben . cicloat. condensari de substante organice. . Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. inclusiv a hidrazinei. pensulare si turnare. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. butilat. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati.fabricare. triclorbenzen. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. sulfoclorurari si reduceri. a pastei de carbon. clorura de var. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. 59. inclusiv impregnarea. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. nitrari. ambalare. Fabricarea furfurolului. conditionarea. 61. toluen clorurat. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. diazotari. butadiena.Bituminarea prin pulverizare. a pastei indigo. Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 66. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. acid diclorfenoxiacetic.fabricare. 64. toluen. precum si deshidratarea carbunilor.fabricare. 62. Captan: fabricare si ambalare. toluen. tricloretilena si tetracloretan. Prepararea acizilor sulfonitrici. amidari. molinat. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. monoclorbenzen. Instalatia de fabricare a produsului ampora.

a superfosfatului. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. granularea cementului de cupru. a celofanului si a pinzei. ureoformaldehidice. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. nitrocelulozice. Fabricarea fosfurii de zinc. . Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Fabricarea acidului fosforic. Decuprarea cenusii de pirita. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. sulfatului de fier. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. sulfatului de cupru. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu. 76. Fabricarea tanantilor sintetici. inclusiv sortarea. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. 78.68. a tocaturii de cirpe. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. fenolformaldehidice. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. nitrocelulozice. Fabricarea lacurilor. gliptalice. hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. 73. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. 70. 79. melaminoformaldehidice. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. evaporare. 72. 69. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. Impregnarea hirtiei. sulfit si sulfit neutru de sodiu. vopselelor. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. fenolformaldehidice. a acidului fluorhidric. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. precum si schimbatorii de ioni. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. 75. Fierberea celulozei sulfat. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. 77. 71. Concentrarea. turnare aluminiu. precum si a fluorurilor. Fabricarea acidului sulfuric. a tripolifosfatului. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. melaminoformaldehidice. Dozarea manuala a antioxidantilor. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). 74. topire si incarcarea topiturii.

88. tocare. 84. . turnat litere si material de cules. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului.80. tabletare. colhicum. concentrare. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. Transportul surselor radioactive. zincografie. 83. Fabricarea carbonatului de etilena. inclusiv. fotoculegere. morfina si derivatii sai: fabricare. beladona. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. Polietilena. Extracte si tincturi de aconit. omogenizare. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. Alimentarea. Fabricarea perclorvinilului. stramonium veratrium. Atropina si derivatii sai: fabricare. Plante medicinale (aconit. 85. 87. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. manipulare si ambalare industriala. veratrina: fabricare. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. modificatori: fabricare. precum si cantarida: conditionare. turnat text dupa program. digitala. papaveris. oxid de etilena. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. ambalare. sarothamnius. omogenizarea. 92. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. 82. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. convalaria. Fabricarea vatei de sticla. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Fabricare de alfametilstiren. adonidis. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. corectura si revizie tipografica. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. pulverizare. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. Fabricarea acidului adipic. culegere manuala a literelor. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. 91. pina la faza de recoacere a geamului laminat. cu acid fluorhidric. instalatii de compundare. purificare. 93. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic. Produse narcotice. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. 81. beladona. polimerizare. stricnina. stereotipie. scapolia. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. secalae-cornutum). 90. imprimare si lacuire. fotoreproducere. batucirea si dospirea pastei). corodare prin procedee chimice. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. 86. altul decit cel care lucreaza direct in instalatii. hiosciamus. opiu. 89. culegere mecanica. macinare. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. chelidonium.

B. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. 104. prepararea. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. 100. rujeoplasmoza.C. personalul sanitar mediu si auxiliar). morgi si prosecturi. personal sanitar mediu si auxiliar).C.C. aminoiaza. 97. meningoencefalite bacteriene si virale.B. leptospiroze. microbiologie. 99. 103. culturi si substraturi celulare. alt personal superior de specialitate. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). febra galbena. tetanos. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. alt personal superior de specialitate. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. morva. toxoplasmoza. si laboratoare de analize si explorari functionale. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. fizioterapie si medicina nucleara. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). hepatite virale. variola rickettsioza. rabie. parazitologie. infectii respiratorii bacteriene si virale. bruceloza. virusologie. 102. 98. yersinioza. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. botulism. Unitati. anatomie patologica. 95. si leptospiroza enzotica bovina. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. Unitati. gangrena gazoasa. alt personal superior de specialitate.. cabinete de consultatii T. cadavre. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. serologie. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. personal sanitar mediu si auxiliar). lepra. lysterioza. toxicologie. sectii. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. ornitoza. pesta.B. pneumocistoza. 101. compartimente cu paturi de T. 105. personal sanitar mediu si auxiliar). medicina legala. Spitale cu profil de boli contagioase. enteroviroza. microbiologie.B. sifilis. deseuri si produse patologice infectate cu holera.C. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. 96. Unitati T. . histoplasmoza. tuberculoza. tularemie. alt personal superior de specialitate. (toate categoriile de personal). enterobacterioze. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. melaidoza.94. personal sanitar mediu si personal tehnic).

113. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). la revizia. 107. Fabricarea fainei din singe. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. 114. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. manipularea. tabacarie. sacrificarea animalelor bolnave. dispecer de linie. sapunarie). a gelatinei si a spodiumului. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. 115. din laboratoare de diagnostic si control. intretinerea si reparatia caii. peste. 110. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). Exploatarea. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. a maculaturii. profilarea. 111.R. cu acordul Ministerului Transporturilor. tunelului si instalatiilor. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I). compactarea si riparea caii ferate.F. 108. Desprafuirea. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale.106. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. oase. 116. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). sprituirea si vopsirea pieilor. 109. Vidanjarea manuala. . Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. manipularea razaturilor carne-var. Fabricarea cleiului din oase si piele. carne. sortarea. 112. autopsie. tocarea si destramarea cirpelor. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. 117. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. ciuruirea.

depozitare. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. Fabricarea munitiilor. podarii si sondorii). sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. institutie.T. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. Personalul (telefonist. 124. 119. Operatii de manipulare. receptia si verificarea explozivilor. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. 126. executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. . Forajul sondelor de titei. Experimentarea. 121. 123. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. 125. 122. prevazute la acest punct. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. precum si a produselor pirotehnice. 127. incercare. de festivitati si de lovituri hidraulice.118. Fabricarea munitiilor de manevra. Analize fizico-chimice ale explozivilor. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). munitiilor si elementelor de munitii incarcate. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I). pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop.T. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10a±«C. 120. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). ajutorii sondorilor sefi. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. manipulare. Explozivi minieri: analiza. cercetari tehnice miniere.R. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. ajutorii sondorilor sefi. telefonist supraveghetor. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. explozivilor. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. podarii si sondorii. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. pulberilor.

Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. . Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. 130. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor.128. 129.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful