Ministerul Sanatatii Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale Comisia Nationala pentru Protectia Muncii

In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare. 6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea. 14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada. Activitatea desfasurata in subteran: . intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. ANEXA Nr. celelalte organe centrale. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze.03. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. Nr. conform reglementarilor in vigoare. 17. Ministerele. pe baza documentelor existente in unitate. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. 68/1990. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. 68/1990 1. inca din faza de proiect. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. 50. tinind seama de prevederile art. 18.Totodata. 5 martie 1990. 2 din Decretul-lege nr. centralele industriale. celelalte organe centrale. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18. astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.1969 si pina in prezent. ministerele. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. 16. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu Bucuresti. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. 2 si 3 din Decretul-lege nr. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. deschideri. controlul tehnic. utilajelor de turnare. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare.polizarea. . . Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. cariere. . Executarea la cald.manipularea materiei prime.activitatea la prese. . . 5. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). . . 4. prepararea materialului. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. 2. fasonarea caramizilor. clasare.in minele carbonifere.in depozite de explozivi din sectorul minier. ciuruire. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. 3. Fabricarea caramizilor din silica: .activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. precum si radioactive. precum si la cuptoarele de ardere. precum si la cercetari miniere.maruntirea cuartitei. macinare.. cazanelor din centralele electrice.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. . precum si a altor asemenea utilaje. 7. mori de rambleu. 6. la utilajele de mai sus. neferoase. macinare. precum si expedierea caramizilor.in minele de minereuri feroase.la constructii de tunele. de minereuri nemetalifere.la explorari. granulare.la extractia titeiului prin galerii. de galerii. concentrare. sfarimare. granulare. ambalare) in instalatii. . activitatea la uscatorii. precum si de centrale electrice subterane. . sortarea.la exploatarea argilelor refractare. sortare. precum si a nisipurilor. . .

Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. 16. granularea azbestului.8. a placilor din azbest. 18. transportul cocsului la stins. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. zidirea cuptoarelor. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. 19. 11. macinarea si sortarea cuartitei. Operatia de gudronare a lingotierelor. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. scurgere. expeditia aglomeratului. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). 13. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. Dezbaterea. in hale industriale. inclusiv ambalarea). Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. scoaterea usilor. asezarea si etansarea usilor. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. 9. macinarea. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. alimentarea cuptoarelor. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). confectionarea sforii din azbest. malaxarea. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). Prelucrarea ferodourilor. 12. prepararea amestecurilor de materiale. Fabricarea varului pentru carbid. ambalare. Cocserie: masina de sarjare. distilarea gudroanelor. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). filatura de azbest. Defibrarea. concasare. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. 17. 14. stingerea si sortarea cocsului. 10. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. sortare. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. . 15.

precum si epurarea gazelor de furnal. Vopsirea la dublul fund al navelor. incarcarea furnalelor. desulfurarea fontei. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. Turnatoria nr. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Pregatirea gropii de turnare. a ceruzei si a litargei.U. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. Incarcarea cuptoarelor. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler). elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. epurarea gazelor de furnal. 21. in cuptoare electrice. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. Incalzirea. Laminarea metalelor neferoase la cald. 1 de la I. Rafinarea termica a plumbului. preincalzitoare de aer. "Progresul" Braila. prajirea. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Metalizarea cu nichel-carbonil. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. granularea si expandarea zgurii. 22. 30. 24. laminarea. Incalzirea metalului in vederea laminarii. Sudura in plumb. taierea. scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla.20. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. 25. 26. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. Activitatea din turnatoriile de fonta. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. in convertizoare. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. Topirea. . inclusiv ajustajul.G. 29. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. manual. finisarea si sortarea la cald. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. sarjarea. de la cuptoare la caja. 28. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. otel sau neferoase cu productie industriala continua. 27. inclusiv REZ si VOD. Macinarea. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. presarea si refularea la cald. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. precum si ambalarea acestora. 23. curatarea canalelor de la furnal. inclusiv cupelarea. aglomerarea. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant.

turnarea si sudura plumbului. Uscarea. Fabricarea. 35. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Fabricarea si ambalarea fosgenului. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. formare placi. 34. 39. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. precum si granularea cuprului. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului.31. activitatea la peletizoare. 42. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. topire. prajire. atrazin. 36. . anhidridei cromice. convertizarea. Personalul din sectiile productive. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. 41. topirea. a pielariei si a cauciucului. asamblare. magazii cu semifabricate din plumb. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara. clorura de cianurii. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. 32. 37. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. topirea concentratelor cuproase. rafinarea. 33. prometrin-igran). Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. convertizare). bicromatilor. Electroliza aluminiului. 40. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. dezasamblare. pregatire placi. uscare placi. finisare placi. prerafinarea. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. montaj. cianura de sodiu. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. pastare. inclusiv captarea gazelor. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. indreptare placi. precum si a pigmentilor din crom si plumb. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. conditionarea si ambalarea criptodinului. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. 43. malaxoare. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. precum si a regulatoarelor Dik. circular. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. Fabricarea oxizilor de mercur. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. 38. distilarea zincului in retorte. alierea. Incuvarea. plumbuire. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Fabricarea termometrelor cu mercur. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz.

macinarea. 62. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). 51. manipularea. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza.44. conducatori de utilaje portuare). Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. Gazarea in spatii inchise (mori. transportul nitroglicerinei. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. topirea minereurilor. cloropicrina si hidrogen fosforat. a produselor chimice si petrochimice. . Instalatiile de sudura. 60. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. rafinarea. in unitatile de productie a explozivilor. 59. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). a carbunilor si a minereurilor (docheri. bromura de metil. toxice si pulverulente. silozuri) cu acid cianhidric. Fabricarea xantatului de sodiu. 54. 50. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala. 58. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. docheri-mecanizatori. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. 46. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. pulberilor negre. 61. 56. magazii. 53. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). Fabricarea. prerafinarea. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. Prajirea. explozivilor. 45. bromura de etil. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. pulberilor fara fum. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. aglomerarea. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. 52. 47. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. produse pirotehnice. produselor pirotehnice. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). materiale explozive si mine. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. 48. Filatura de cord. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. 57. nave. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). 55. 49. Manipularea marfurilor explozive. celofibra si celofan. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. sulfura de carbon. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. Curatarea tancurilor petroliere. a pulberilor.

wolfram. 69. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. rafinarea fosforului. depozitare. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. bramelor si taglelor. epurarea gazelor. 73. dozarea. prepararea materiei prime (concasarea. Fabricarea etilmercaptanului. gazelor si transportului acestora. baia de acid sulfuric. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. spalatoria si uscatoria de bobine. 247/1977. 66. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. 68. Fabricarea electrozilor siderurgici. Sectia flux de sudura (concasare. Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). dozare. poduri rulante si finisare flux). statia de epurare a apelor industriale reziduale. 75. vanadiu. cernere. prelucrarea electrozilor. de sudura. uscare. 71. cuptoare electrice. topirea smoalei si a gudronului. 72. dizolvare. Personalul de pe platformele de foraj marin. elaborarea in cuptoare electrice. impregnarea. Fabricarea pulberii de aluminiu. presarea si valtuirea produselor carbunoase). Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon.63. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. sortarea si ambalarea electrozilor. calcinarea. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. grafitarea. Fabricarea oxiclorurii cuprice. descarcarea cuptoarelor de coacere. pregatirea. maturatie. 70. parafinarea. cuprarea electrozilor de carbune. conform Decretului nr. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. 2 . 67. sortarea. nichel si cobalt. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. sortare. turnarea. uscare. 74. 64. filatura de matase artificiala. ambalarea si depozitarea acestora. 65. incarcare minereuri de siliciu. a electrozilor pentru arc voltaic. mangan. ANEXA Nr. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi.

Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. Cioplirea. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. Ferastruirea mecanica a rocilor.GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. 3. macinare si sfarimare). concasarea. calculatoare. Granulatoare. Fabricarea bazaltului artificial. 2. asezarea. Ciment. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. Macinarea. . Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. laboratorul central. Produse din samota. 6. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. cuptoare. 7. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. 68/1990 1. depozitul de materiale. arderea si scoaterea caramizilor. 4. arderea si sortarea samotei refractare. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). retusarea. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. utilajelor si podurilor de turnare. 2 din Decretul-lege nr. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. incarcarea. 1 al Exploatarii miniere Anina. gaurire). Lesierea aluminei. uscarea. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 5. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. sculptarea. precum si a produselor refractare. cioplire. 8. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. strunjire. racitoare. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. a produselor din portelan si faianta. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. incarcarea. Preconcasarea. uscarea. Concasarea. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. macinarea. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. macinarea si sortarea bauxitei. Torcretare. din alte materiale refractare si ceramica. filer. precum si forarea sau saparea acestor roci. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. atelierul de metrologie. concentratoare.

cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. macinarea. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. 20. precum si arderea acestor obiecte. macinare. . cernere. ciuruire. 13. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. insacuire. macinarea si cernerea micei. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. Glazurarea produselor. turnarea micanitelor la instalatii turn. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. carbunelui. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. la rampele si danele din port) . deferizarea. Bortarea. uscare. primitoripredatori produse fluide. concasarea grosiera si medie. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. macaragii. Prepararea materiilor prime. 19. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel. 17. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. fie semimecanizat. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. muncitori si maistri de la exploatarea. dozarea sarjei de aglomerat. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). metalurgice. Azbociment: malaxare. a materialelor.9. cernere. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. 11. Talc: concasare. masinisti. descarcarea cuptoarelor electrice. conducatori de utilaje portuare. spaltarea. cernerea si ambalarea electrocorindonului. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. 10. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. chimice si petrochimice. in cuptoare. 16. debitarea si gaurirea placilor. Prepararea fritei. plumb sau silicat de zirconiu. holendru. Sortarea. intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice. precum si strunjirea acestor valturi. finisarea corpurilor abrazive. in continuare. in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. docheri-mecanizatori. calcinarea. dosare la site. Activitatea de exploatare portuara (docheri. 18. 21. 14. 15. taierea si lipirea placilor de mica. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. 12. macinare. cerealelor si cimentului. macinare. Prajirea minereurilor de fier si de mangan.

cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. Tratarea termo-chimica a otelului. in boxe. amplasate in afara halei turnatoriei. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. 24. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). cilindri de locomotive. Activitatea in turnatoriile de fonta. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. 26. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. 31. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. cazane. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. 23. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. . in ateliere separate. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. bazine si rute instalatii asemanatoare. stilpi metalici inchisi. Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor.22. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. amplasate in afara halei curatatoriei. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. 30. conducte. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. otel sau metale neferoase. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. 27. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. rezervoare. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. Presatorii la strung "Drukbank". Polizarea. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. Sudarea sapelor de foraj. Executarea sudurilor in interior la: nave. Topirea. 29. 28. 25. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. Sablaj umed.

. nituirea lantului Gall. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). 38. sirma ghimpata. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. centrala termica. precum si operatiile de refulat capul. lanturi. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. de mase plastice.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent. la spite pentru roti si danturarea pilelor. atelierele de intretinere electrica si mecanica. Imbracarea (decojirea) cablurilor. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. magazia de materii prime si materiale. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). a urmatoarelor produse: cuie. turbosuflantelor. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. la masini automate. suruburi. atelierele de galvanizare. blindaje pentru aparataj electronic. tinte. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2. toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. piulite. caiele. Acoperiri metalice in metal topit. de separatori. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. patentare. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis).32. stifturi. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. prototipuri si mecanica de productie. fosfatare. turbinelor cu abur. agrafe.000 CP (activitate continua). Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. la rece. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. spiralarea. 35. 34. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. oxidare. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. furtunurilor. craituirea. nipluri. Confectionarea prin bataie la rece. metrologie. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. patinare cu sulfura). litarea. turbocompresoarelor. splinturi. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). protectie dielectrica si lesiere. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). nituri. Nituirea. 33. statia de redresoare. cablarea. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2. precum si a tuburilor in manta de plumb. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). 36. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). Fasonarea. 37. statia de preparare a electrolitului. atelierele de SDV.

Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor). cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. 45. cazane. Reducerea bicromatului in tabacarii. purificare. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. 42. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. material rulant. stibiului. raschetarea. cu dispozitive centrifugale. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. Electroliza plumbului. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. preparare. cuprului si plumbului. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. pomparea. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. presare. 43. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. constructii metalice. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. precum . 47. fabricarea ultramarinului. poduri metalice (operatii continue). rezervoare. curatarea cu peria de sirma. 46. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. 40. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. 44. prelucrarea finala). Valorificarea bismutului. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Seleniu: extragere. ciocane pneumatice si manuale. 41. fabricarea pigmentilor anorganici. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Curatarea cu lampa de benzina. laboratoarele. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. a vopselelor pe baza de miniu de plumb.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. Danturarea pilelor pe pat de plumb. sinterizare. precum si prepararea si corectarea electrolitului. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. malaxarea). Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. Intretinerea. formarea). Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. 39.

Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). activarea si manipularea mangalului. rezervoarelor. Curatarea tevilor de fum. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. Fabricarea. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. precum si de fabricare a bitumului. precum si fabricarea naftenatilor metalici. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. a acidului acetic. a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. Instalatii de preparare a carbunelui. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. fabricarea creolinei. sortarea. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. calcinarea cocsului de petrol. 52. Uscarea. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. precum si curatarea in interior a cisternelor. manipularea mangalului. . prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. Macinarea. 54. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. 50. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. preparare reactivi. Topirea si turnarea bitumului. gudronarea fringhiilor. coacerea. filtrare concentrate miniere). 55. a acetonei. 57. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. brichetarea. odgoanelor. finisarea si prelucrarea. Fabricarea carbunelui activ. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. garniturilor din cinepa. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. 49. macinarea si manipularea acestuia.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare. Prepararea mixturii asfaltice. 53. presarea. transportul si prelucrarea produselor petroliere. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. 48. dozarea materiei prime. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. Creuzotarea stilpilor din lemn. 56. crezolului si fozocrezolului. celule flotatie. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. 51. Fluidizarea lignitului. a vatei minerale si a produselor din vata minerala.si a arzatoarelor de cuart . topirea bitumului si evacuarea asfaltului). brichetarea cocsului. curatarea canalelor si a decantoarelor. calcinarea.

conditionare. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Instalatii de fabricare pentru: benzen. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. aldotox. acid clorsulfonic. triclorbenzen. Sinteza substantelor odorante. Instalatiile de fabricare a acidului formic. monoclorbenzen. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. Instalatia de fabricare a acidului azotic. acid monocloracetic. clorosulfonari. diazotari. Captan: fabricare si ambalare. inclusiv a hidrazinei. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. hexaclorciclohexan. 59. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. butadiena. Fabricarea cernelurilor poligrafice. bituminarea prin imersie. Extractii cu benzen. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. . condensari de substante organice. Obtinerea gazului de gazogen. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. 66. clorura de etil . 62. cicloat. detoxan. hipoclorit. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. inclusiv macinare. ambalare. Fabricarea de tiuran. dibutox: fabricare. xilen. 63. molinat. izopropilbenzen. infiolare si imbuteliere. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Fabricarea furfurolului. pensulare si turnare.Bituminarea prin pulverizare. conditionarea. Ortofenilen diamina . Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. divinilbenzen. 64. acetilari. xilen. a pastei indigo.fabricare. conditionare. toluen. 61. ambalare. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. mecloran . diclorbenzen. toluen clorurat. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. conditionare. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. nitrozari. toluen. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. activitatea permanenta la prepararea pastelor. inclusiv manipularea si insilozarea. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). tetraclorura de carbon. Fabricarea. sulfoclorurari si reduceri. Uscarea. 65. 58. Prepararea acizilor sulfonitrici. inclusiv impregnarea.fabricare. clorura de var. ambalare. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. triclorsilan . Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. sulfonari. Instalatia de fabricare a produsului ampora. Sevin. Prepararea. butilat. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. ambalare. acid diclorfenoxiacetic. epiclorhidrina. nitrari. ziran. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. Fabricarea brichetelor din carbune. carboxilari. tricloretilena si tetracloretan.fabricare. 67. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. precum si deshidratarea carbunilor. a pastei de carbon. dazomet. acid clorhidric.fabricare. amidari. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea.fabricare. 60. omogenizare si ambalare. Metoben . Fabricarea si ambalarea clorului lichid.

presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. sulfatului de cupru. Fabricarea tanantilor sintetici. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. 78. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. turnare aluminiu. 71. evaporare. granularea cementului de cupru. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. a tocaturii de cirpe. 72. gliptalice. 70. fenolformaldehidice. a celofanului si a pinzei. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. inclusiv sortarea. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. a superfosfatului. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. . bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. 79. topire si incarcarea topiturii. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. Fabricarea fosfurii de zinc. vopselelor. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. melaminoformaldehidice. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). nitrocelulozice. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. Fabricarea acidului sulfuric. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. 75. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. nitrocelulozice. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. precum si a fluorurilor. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei. 73. a tripolifosfatului. Concentrarea. Fierberea celulozei sulfat. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. Fabricarea acidului fosforic. Fabricarea lacurilor. Impregnarea hirtiei. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice.68. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. Dozarea manuala a antioxidantilor. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. a acidului fluorhidric. 74. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. 77. ureoformaldehidice. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. sulfatului de fier. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. 69. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. fenolformaldehidice. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. precum si schimbatorii de ioni. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Decuprarea cenusii de pirita. melaminoformaldehidice. sulfit si sulfit neutru de sodiu. 76.

91. Atropina si derivatii sai: fabricare. . Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. ambalare. 84. 87. Transportul surselor radioactive. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic. beladona. omogenizare. convalaria. Plante medicinale (aconit. chelidonium. Polietilena. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. omogenizarea. 82. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. 93. Extracte si tincturi de aconit. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. purificare. Fabricarea perclorvinilului. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. macinare. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. altul decit cel care lucreaza direct in instalatii. 83. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. tocare. colhicum. opiu. Fabricarea vatei de sticla. corodare prin procedee chimice. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. precum si cantarida: conditionare. beladona. turnat litere si material de cules. inclusiv. tabletare. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. imprimare si lacuire. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. 85. batucirea si dospirea pastei). sarothamnius. scapolia. pina la faza de recoacere a geamului laminat. Produse narcotice. morfina si derivatii sai: fabricare. papaveris. 90. Fabricarea acidului adipic. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. Fabricarea carbonatului de etilena. turnat text dupa program. oxid de etilena. cu acid fluorhidric. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. veratrina: fabricare. 86. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. Fabricare de alfametilstiren. 92. fotoculegere. stricnina. pulverizare. manipulare si ambalare industriala. concentrare. stramonium veratrium.80. secalae-cornutum). Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. zincografie. digitala. culegere manuala a literelor. Alimentarea. 89. culegere mecanica. modificatori: fabricare. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. 81. 88. polimerizare. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. stereotipie. instalatii de compundare. corectura si revizie tipografica. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. hiosciamus. fotoreproducere. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. adonidis.

si leptospiroza enzotica bovina. 103. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. alt personal superior de specialitate.C. variola rickettsioza.. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. tuberculoza. (toate categoriile de personal). microbiologie. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. hepatite virale.C.B. 95. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat.B. 97. alt personal superior de specialitate. tularemie. prepararea. toxicologie. . 99. parazitologie. alt personal superior de specialitate.B. anatomie patologica. gangrena gazoasa. 100. personal sanitar mediu si auxiliar). specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. sifilis. pesta. 102. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. febra galbena. bruceloza. personal sanitar mediu si personal tehnic). microbiologie. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. Unitati. serologie. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. toxoplasmoza. melaidoza. botulism. 96. personal sanitar mediu si auxiliar). 104. sectii.94. cadavre. 98. leptospiroze. Spitale cu profil de boli contagioase. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. ornitoza. tetanos. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). enterobacterioze. personalul sanitar mediu si auxiliar). lepra. Unitati T. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. si laboratoare de analize si explorari functionale. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. yersinioza.C. enteroviroza. culturi si substraturi celulare. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. pneumocistoza. alt personal superior de specialitate. cabinete de consultatii T. Unitati. rabie. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. histoplasmoza.C. personal sanitar mediu si auxiliar). morgi si prosecturi. aminoiaza. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere.B. infectii respiratorii bacteriene si virale. virusologie. medicina legala. fizioterapie si medicina nucleara. lysterioza. deseuri si produse patologice infectate cu holera. compartimente cu paturi de T. morva. meningoencefalite bacteriene si virale. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. 105. rujeoplasmoza. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. 101.

Fabricarea fainei din singe. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. dispecer de linie. 112. 108. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii.R. Exploatarea. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. tabacarie. sacrificarea animalelor bolnave. . 116. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. autopsie. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. 115. a gelatinei si a spodiumului.106. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. 117. manipularea razaturilor carne-var. carne. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. Fabricarea cleiului din oase si piele. sprituirea si vopsirea pieilor. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). 111. din laboratoare de diagnostic si control. a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. 110. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. compactarea si riparea caii ferate. 109. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. profilarea.F. peste. Desprafuirea. ciuruirea. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. Vidanjarea manuala. intretinerea si reparatia caii. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. a maculaturii. 113. sapunarie). 107. tocarea si destramarea cirpelor. tunelului si instalatiilor. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I). manipularea. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). la revizia. oase. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. sortarea. cu acordul Ministerului Transporturilor. 114. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat.

receptia si verificarea explozivilor. 125. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I). a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. ajutorii sondorilor sefi. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. podarii si sondorii). Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. Personalul (telefonist. 120. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. 127. de festivitati si de lovituri hidraulice. depozitare. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. 121. Explozivi minieri: analiza. suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). munitiilor si elementelor de munitii incarcate. 126. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. cercetari tehnice miniere.T. pulberilor. 119. sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. 124. incercare. 123. Forajul sondelor de titei. explozivilor. telefonist supraveghetor.T. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. . Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. Operatii de manipulare. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. prevazute la acest punct. manipulare. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. Fabricarea munitiilor. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop.118. Analize fizico-chimice ale explozivilor.R. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10a±«C. precum si a produselor pirotehnice. podarii si sondorii. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. Fabricarea munitiilor de manevra. ajutorii sondorilor sefi. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. institutie. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. 122. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. Experimentarea.

128. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. 129. 130. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful