Sunteți pe pagina 1din 14

Sarcina electric

Atomul
Modul n care e alc tuit substan a a fost mult vreme un mister i deslu it dup numeroase experimente chimice i fizice. Chimi tii au descoperit c substan ele sunt compuse din molecule ( particule mici care p streaz propriet ile chimice ale propriet substan ei ). Dar moleculele sunt compuse din particule i mai mici, numite atomi (care p streaz propriet ile elementului chimic). De exemplu molecula de ap con ine strea propr chimic). 2 atomi hidrogen i 1 atom de oxigen .

Ernest Rutherford i Niels Bohr au elaborat reprezentarea atomului dup modelul sistemului solar. Azi se tie c acest model este incorect (electronii nu au orbiteregulate ). Atomul este format din nucleu i nveli electronic.

Nucleul, particula central a unui atom, este alc tuit din nucleoni (protoni i neutroni) concentra i unul lng altul.
Nucleul (are aproape toat masa
atomului, dar este foarte mic- raza sa este de 10000 ori mai mic dect a atomului)

Protonul (are masa de cca. 1836 ori mai mare dect a


electronului)

Neutronul (are masa de cca. 1840 mai mare dect a


electronului )

Protonii sunt particulele pozitive din nucleu. Num rul de protoni (num rul atomic Z ) identific elementul chimic i este egal cu num rul de electroni, deci atomul este neutru din punct de vedere electric. Protonul are urm toarele caracteristici :

1, 66 1027 kg ; 19 - sarcina electric q p ! 1, 6 10 C .


- masa m p Neutronii sunt particulele neutre din nucleu.Num rul neutronilor este (A Z), A fiind num rul de mas . Neutronul are urm toarele caracteristici : - masa mn

1, 66 1027 kg ;

- sarcina electric qn ! 0C . nveli ul electronic este spa iul care nconjoar nucleul i n care se mi c electronii. Electronul are urm toarele caracteristici : - masa me ! 9,1 10

kg ; qe ! 1, 6 10 19 C. - sarcina electric

31

ELECTRIZAREA CORPURILOR Scurt istoric


Electrizarea corpurilor a fost descoperit cu mai bine de 2500 de ani n urm , n Grecia antic . Fenomenul de electrizare, focul ascuns , cum l numeau vechii greci, a fost pentru mult timp considerat o curiozitate. Cuvntul electricitate a fost introdus n tiin ele naturii probabil la sfr itul secolului al XVI-lea, fiind atribuit lui W. Gilbert (1540-1603). Etimologia acestuia, precum i a tuturor no iunilor derivate, o constituie cuvntul grecesc pentru chihlimbar (electron), o r in natural care a fost utilizat n Grecia antic pentru a ob ine focul ascuns- adic sarcini electrice acumulate prin electrizare.

W. Gilbert (1540-1603)

Andr Marie Ampre (1775 - 1836) Cu ca lui Faraday (experiment)

Abia n secolul al XIX-lea, cercet rile efectuate de Ampre, Faraday, Maxwell i mul i al ii, continuate de fizicienii i chimi tii secolului al XX-lea , au condus la concluzia c propriet ile fizice i chimice a tot ce ne nconjoar , de la atom la celula vie, sunt n mare parte, determinate de existen a interac iunii electrice.

Metode de electrizare
A. Electrizarea prin frecare Experimental se constat c , n anumite condi ii, de exemplu prin frecare, corpurile pot fi aduse ntr-o stare care modific unele dintre propriet ile mediului n care acestea se afl . Modificarea este pus n eviden prin aceea c alte corpuri, aduse n aceea i stare, sunt supuse unor for e. Prin frecarea unei baghete de ebonit sau chihlimbar cu o bucat de blan se constat c bagheta atrage buc ele de hrtie sau fire de p r, praf etc.

--

Dac bagheta de ebonit este adus n apropierea unui pendul electrostatic se constat c bobi a pendulului este atras de c tre baghet . Starea baghetei (ob inut n acest experiment prin frecare), ce se manifest prin propietatea acesteia de a atrage corpuri u oare, se nume te stare de electrizare. Atunci cnd un corp nu este electrizat spunem c se afl n stare neutr . Procesul prin care un corp trece din stare neutr n stare de electrizare se nume te electrizare. Prin conven ie s-a stabilit c unele corpuri se electrizeaz negativ (corpuri din bachelit , chihlimbarul) iar altele se electrizeaz pozitiv (corpuri de sticl ).

M rimea fizic scalar ce m soar starea de electrizare se nume te sarcin electric (notat cu q sau Q ). ?q ASI ! 1C (Coulomb) n practic se utilizeaz submultiplii coulombului :

1C ! 103 mC ! 106 Q C ! 109 nC ! 1012 pC


Sarcina electric este un multiplu de sarcini elementare :

q!N e

Sarcina elementar (e) este cea mai mic sarcin electric posibil (sarcina electronului n valoare absolut ) : e ! 1, 6 1019 C Dac printr-un procedeu oarecare (frecare) se modific num rul de electroni din nveli , atunci atomii devin ioni pozitivi dac au pierdut electroni i ioni negativi dac exist un surplus de electroni fa de num rul protonilor din nuclee. Prin frecare are loc un transfer de electroni ntre corpuri : - corpul care cedeaz electroni se ncarc pozitiv cu sarcina q1 ! N e ; - corpul care prime te electroni se ncarc negativ cu sarcina q2 ! N e (N este num rul de electroni transfera i). Prin frecare poate fi electrizat orice substan , chiar i metalele, dar trebuie ca acestea s fie prev zute cu mner izolator, altfel sarcina electric se scurge prin corpul nostru n p mnt iar pedulul nu este deviat, ca n figura al turat .

B. Electrizarea prin contact Dac o baghet , electrizat prin frecare, este adus n apropierea unui pendul electric cu bil metalic (pozi ia 1), se constat c n prima etap bagheta atrage bila (pozi ia 2) dar imediat o respinge (pozi ia 3). Se trage concluzia c dup ce s-a atins bila de baghet se produce o electrizare a bilei cu acela i fel de sarcin electric care se distribuie pe toat suprafa a ei.
Q1
- - -

Q2
-

La contactul dintre dou corpuri, unul nc rcat electric cu sarcina Q01 ! N (e) i cel lalt neutru Q02 ! 0 , Nt electronii trec de pe primul corp pe cel de-al doilea. Deci :

Q01

Q02

- primul corp va avea sarcina Q1 ! ( N N t ) (e) ; - al doilea corp va avea sarcina Q2 ! N t (e) . Corpurile i distribuie sarcinile propor ional cu dimensiunea lor, nct, dac sistemul este izolat, are loc conservarea sarcinilor electrice:

Q01 Q02 ! Q1 Q2

n urma electriz rii prin contact corpurile vor avea acela i fel de sarcin electric , fie numai pozitiv , fie numai negativ . Dup atingere bilele se resping.

+ + + +++ + + + ++ +

+ + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

C. Electrizarea prin influen


n cazul conductoarelor metalice este specific existen a unui num r mare de electroni care se pot mi ca aproximativ liber n interiorul materialului. Dac n apropierea unui corp metalic, izolat, se apropie o baghet de ebonit electrizat prin frecare, se produce o deplasare a electronilor liberi, determinnd o polarizarea corpului (o parte negativ i una pozitiv ). Dac se conecteaz corpul la p mnt, printr-un fir conductor,sarcina pozitiv este anihilat de c tre electronii ce vin din p mnt, iar pe corp r mn numai sarcini electrice negative. Dup ce se desface leg tura cu p mntul, se poate ndep rta bagheta c ci corpul r mne electrizat, prin influen , cu sarcin electric negativ , care se distribuie uniform pe toat suprafa a corpului.

-----------

+ + + + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

---- ----------

+ + + +

+ + +

Electrizarea prin influen se poate realiza i la corpurile izolatoare, unde, n prezen a cmpului electric, for ele electrice produc deformarea nveli urilor electronice ale atomilor realizndu-se dipoli electrici care se orienteaz ordonat. Aceast electrizare este local dar la capetele corpului se vor g si straturi sub iri de sarcini electrice legate pe fe ele acestuia. Din cele prezentate mai sus rezult clar c prin electrizare nu se genereaz sarcini electrice, ci doar se transfer sarcini de la un corp la altul sau se redistribuie sarcina electric pe un sistem de corpuri. - + - + - + - + - + - + - + - + - +

LEGEA LUI COULOMB


Experimental s-a constatat c dou corpuri electrizate interac ioneaz ntre ele prin for e de atrac ie sau de repulsie dup cum ele au sarcini electrice diferite sau au acela i fel de sarcin electric . Pe baza datelor experimentale, fizicianul Charles Coulomb a formulat n anul 1785 legea interac iunii dintre corpurile electrizate: ntre dou corpuri punctiforme, purt toare de sarcini electrice q1 i q2 , se exercit for e orientate pe linia ce une te corpurile, de valoare propor ional cu produsul sarcinilor q q 1 2 i invers propor ional cu p tratul distan ei r dintre corpuri :

q1 q2 F !k r2

-F
+
r

F
+

Constanta de propor ionalitate k depinde de mediul n care se afl sarcinile electrice i de sistemul de unit i de m sur . Pentru vid constanta are valoarea k ! 9 109 N m2 / C 2
0

Probleme rezolvate
1. C i electroni a primit un corp electrizat cu o sarcin Q = - 10 C ? Cu ct a crescut masa corpului dup electrizare ? Q = - 10 C N=? m=?
Corp

electron

Q ! N qe N !

Q 10 N! ! 6,25 1019 electroni qe 1,6 1019

Unde : N = num rul de electroni i qe = sarcina unui electron

(m ! N me (m ! 6, 25 1019 9,11031 ! 56,875 1012 kg


Unde :

(m

= varia ia masei i

me

= masa electronului

2. Dou corpuri mici, identice, nc rcate electric cu sarcinile q1 ! 1Q C i, respectiv, q2 ! 3000nC se aduc n contact i apoi se dep rteaz la distan a r = 1m n aer. Se cere : a) b) sarcin electric pe care o va avea fiecare corp dup punerea n contact ; for ele de interac iune electrostatic .

q1 ! 1QC ! 10 C q2 ! 3000nC ! 3 106 C


r=1m a) b) q=? F=?

6

q1

q2

q1 q2 ! q q q1 q2 ! 2q q !

106 3 106 4 106 q! ! ! 2 106 C 2 2


k ko .
q
r

q1 q2 2

b) Pentru aer -F q
+

2 10 q 9 F ! k 2 F ! 9 10 r 1
2

6 2

! 36 10

3

N ! 36mN

a) Corpurile fiind identice, dup contact, vor avea sarcini electrice egale.

+ + + + + + +

+ + + +

+ + + + +

3. Dou sfere metalice identice, cu masele egale m = 0,1 g, situate n aer, sunt suspendate din acela i punct prin dou fire izolatoare, de lungime l = 20 cm. Care sunt sarcinile electrice (egale) ale celor dou sfere, dac unghiul format de cele dou fire este E ! 90r ?
m ! 0,1g ! 104 kg l ! 20cm ! 0, 2m E ! 90r q !?
Sfera este n echilibru dac rezultanta dintre greutate i for a electric are acela i modul ca tensiunea din fir,aceea i direc ie i sens opus. T F
E 2

E 2

r 2

tg

E F ! 2 G q2 F !k 2 r r E E sin ! 2 r ! 2l sin 2 l 2
4l 2 mg sin 2

F !k

q
2

2 2

q2 4l 2 sin 2 E kq 2 E 2 tg ! E 2 4l 2 mg sin 2 mg 2

G ! mg

E 4l sin 2

tg E !
2

q!

E E tg 2 2 ! 2l sin E k 2

mg tg

E 4 2 ! 2 0, 2 2 10 10 ! 94, 28 109 C ! 94, 28nC k 2 9 109

4. Dou corpuri punctiforme, nc rcate cu sarcinile q1 ! 1Q C i respectiv, q2 ! 3Q C, se afl la o distan r = 1m n aer. Determin pozi ia x (fa de q1 ) n care trebuie plasat o sarcin q3 astfel nct, indiferent de valoarea ei, s se afle n echilibru.

q1 ! 1Q C ! 106 C

Cele dou corpuri, fiind ambele nc rcate pozitiv, vor atrage sarcina a q2 ! 3Q C ! 3 10 6 C treia i ea trebuie plasat ntre corpuri pentru a r mne n echilibru. Primul corp atrage sarcina q3 cu o for F1 i al doilea cu o for F2. r ! 1m Condi ia de echilibru este ca cele dou for e s fie egale ca modul.

x!?
F1 ! F2 F1 ! k F2 ! k q1 q3 x2 q2 q3

q1
+

F1 x

q3
-

F2 r

q2
+

r x

q1 q2 q1 q3 q2 q3 q1 q2 2 ! ! k 2 !k 2 2 x x x rx r x r x

r x

q1 ! x q2 x !

r q2 1 q1

1 3 10 1 6 10
6

! 0,366m ! 36,6cm

Realizat de prof. Tob

Nicoleta

S-ar putea să vă placă și