Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa de implementare formata din: Manager de proiect raspunde de conducerea echipei de implementare a proiectului si de managementul

l proiectului; asigura buna functionare a parteneriatului si atingerea rezultatelor planificate; coordoneaza activitatea economica in cadrul proiectului; coordoneaza selectia expertilor; absolvent cu studii superioare;participant la granturi si contracte stiintifice ,implicat in diverse proiecte europene , Asistent manager asigura legatura dintre echipa de implementare si ceilalti participanti la activitatile proiectului; urmareste realizarea activitatilor din proiect; participa la selectia expertilor si la activitatiile de promovare; absolvent de studii superioare; a fost implicat in implementarea unor proiecte europene. Coordonator FP si consiliere- va coordona intreaga activitate de formare si consiliere la nivelul celor trei regiuni, se ocupa de selectia formatorilor, tutorilor de practica si consilierilor; experienta in domeniul formarii profesionale- peste100 de cursuri organizate; coordonator a 7 proiecte pe fonduri guvernamentale, absolvent cu studii superioare economice; Coordonator promovare :asigura vizibilitatea, promovarea si diseminarea proiectului in cadrul tuturor unitatilor scolare din judet; absolvent studii superioare cu experienta in derularea de proiecte europene. Responsabil cu raportarile : participa la realizarea activitatiilor din proiect, intocmeste si gestioneaza rapoartele periodice pe toata durata derularii priectului, absolvent de studii superioare, a fost implicat in unele proiecte europene; 3 coordonatori regionali: coordoneaza la nivelul fiecarei regiuni implementarea activitatiilor proiectului, monitorizeaza si evalueaza activitatiile corespunzatoare stagiilor de pregatire practica. Asigura comunicarea intre echipa manageriala si echipa de implementarea regionala. Vor organiza intalniri de lucru intre echipa de implementare, directorii scolilor pilot si agentii economici implicati in proiect, absolventi studii superioare, inspectori de specialitate- discipline tehnice si coordoneaza stagiile de instruire practica desfasurate la nivelul unitatilor de invatamant tehnic din judet; 4 asistenti coordonatori regionali- asigura legatura dintre echipa de implementare regionala si ceilalti participanti la activitatile proiectului, urmaresc realizarea activitatilor, participa la selectia expertilor si la activitatiile de promovare in regiunea arondata; participa la intocmirea rapoartelor de sinteza lunare privind activitatile din regiune. Responsabilul financiar - participa la activitatea de achizitii; intocmeste documentele financiare; gestioneaza si tine evidenta contabila a fondurilor utilizate; absolventi cu studii superioare economice; participanti la implementarea unor proiecte guvernamentale. Consilier juridic se ocupa cu selectia si angajarea expertilor; asigura consultanta juridica pe intreaga durata de derulare a proiectului; intocmeste documentatia privind achizitiile; absolvent de studii superioare juridice; cu experienta in procedurile de achizitii publice. Expert contabil- verifica, avizeaza si abroba documentele contabile si urmareste activitatea financiara desfasurata; 3 responsabili pentru pregatirea practica : coordoneaza activitatea de pregatire practica, asigura legatura intre agentii economici si scolile participante, monitorizeaeaza modul de realizare a stagiilor de instruire practica, elaboreaza graficul de desfasurare a acestora la nivelul fiecarei regiuni, intocmeste baza de date cu elevii selectati si agentii economici, stabileste grupele de practica si modalitatile de monitorizare si evaluare a elevilor participanti la stagiile de instruire practica; participa la selectarea tutorilor pentru practica; 3 responsabili cu consilierea- coordoneaza activitatea de consiliere si orientare pentru cariera a elevilor, monitorizeaza modul de realizare a activitatilor de consiliere, elaboreaza graficul de desfasurare a acestora la nivelul fiecarei regiuni, intocmesc baza de date cu elevii selectati si stabilesc grupelor de consiliere si modalitatile de monitorizare si evaluare a elevilor participanti la activitatile de

consiliere si orientare profesionala; participa la selectarea consilieri pentru cariera; specialisti cu minim 3 ani experienta in domeniu; absolventi cu studii superioare de specialitate(psihologi sau sociologi); 3 responsabili de promovare- realizeaza activitatea de promovare la nivelul fiecarei regiuni, participa la activitatea de elaborare si distribuire a materialelor de promovare; 3 Responsabili financiari regionali - intocmeste documentele financiare; gestioneaza si tine evidenta contabila a fondurilor utilizatela nivel de regiune; 30 consilieri pentru cariera si orientare profesionala - desfasoara activitatea de consiliere si orientare pentru cariera a elevilor; specialisti cu minim 3 ani experienta in domeniu; absolventi cu studii superioare de specialitate (psihologi sau sociologi). 45 tutori de practica- desfasoara activitatea de pregatire practica a elevilor la agentii economici; vor fi selectati din cadrul agentilor economici; nivelul de pregatire al acestora va fi minim maistru sau tehnician; 6 formatori- vor desfasura activitatea de formare profesionala a tutorilor; experienta in pregatirea formatorior; absolventi cu studii superioare; 6 specialisti SSM si PSI- desfasoara activitatea de instructaj a elevilor inainte de inceperea stagiilor de pregatire practica; experienta in domeniul SSM si PSI; absolventi cu studii superioare de specialitate.