Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Obiective ale investi iilor directe (legate de legisla ie, for

de munc etc.)

Investi iile au un caracter inovator, schimb situa ia economic existent , iar prin investi ii apar noi elemente tehnologice dect cele cunoscute anterior.Investi iile vizeaz activitatea economic viitoare implicnd astfel un nsemnat factor de risc, ele reprezint privarea de un consum cert ast zi n schimbul unei speran e viitoare, speran a pe care o certific speciali tii. Prin investi ie str in : - dezvoltarea i modernizarea infrastructurii economice a Romniei; - dezvoltarea economic (prin fluxul financiar indus n economie) i crearea de noi locuri de munc . 2. (mai mult informativ) - Structura organiza ional formata din:  Ac ionari  De in tori de obliga iuni (ace tia la un moment dat dispar)  Consiliul de administra ie  Departament de management  Corp de contabili i auditori 3. Diferen ele dintre investi iile de portofoliu Investi iile de portofoliu Flux de capital obligatoriu (datorit faptului c sunt pe termen scurt) Sunt realizate pe termen scurt Sunt realizate de persoane fizice sau institu ii Se ndreapt c tre ri cu un anumit statut legal Lipsa unui control Profitul este pe termen scurt i investi iile directe: Investi iile directe Nu este obligatoriu fluxul de capital (pentru c sunt pe termen mediu si lung) Sunt realizate pe termen mediu i lung Sunt realizate de persoane juridice Exist alte criterii Atrag control tehnic asupra entit ii Profitul este pe termen mediu si lung

4. Motivele de atragere a ISD de c tre un stat: - Dezvoltare economic i deblocarea economiei na ionale prin atragere de ISD - Ocuparea for ei de munc i men inerea for ei de munc pe plan local atenund migrarea n num r mare a acesteia - Participarea n procesul de diviziune interna ional a muncii - Utilizarea eficient a mijloacelor tehnologice 5. Modul de manifestare : Cump rarea de ac iuni emise pe o pia str in ; Investi ia Greenfield (investi ii pornite de la 0) (ex. Connex); Acordarea unui credit;

Participarea cu capital ntreg societate mic ; Acordarea interna ional de leasing i franciz .