Sunteți pe pagina 1din 10

.

Analiza echilibrului financiar al intreprinderii


1.1. Analiza echilibrului patrimonial Anliza lichiditate exigibilitate, numita in practica tarilor occidentale analiza patrimoniala, se sprijina pe de o parte pe conceptia patrimoniala a intreprinderii, iar pe de alta parte pe criteriile de clasificare a posturilor bilantiere. In optica acestui post de analiza, intreprinderea apare ca o entitate juridico-economica ce poseda un patrimoniu, inventariat in activul (bunuri, creante) si pasivul (datoriile) bilantului. Expresia cea mai simpla a valorii patrimoniale a unei intreprinderi o reprezinta activul net contabil, situatia neta, respectiv capitalurile proprii calculate ca diferenta intre activul total (exclusiv elementele de activ fictiv) si datoriile totale externe (numai fata de terti nu si de actionari). SN=Activ total - Datorii totale Cand sursele permanente ale intreprinderii sunt mai mari decat necesitatile permanente de alocare a fondurilor banesti, aceasta depinde de o marja de securitate sub forma fondului de rulment (FR). Notiunea de fond de rulment poate avea multiple formulari, dar 2 dintre ele prezinta un interes deosebit si merita retinute drept concepte fundamentale ale analizei financiare. Este vorba de FR net (FRN) sau financiar (FRF) pe de o parte si FR propriu (FRP) pe de alta parte. Fondul de rulment net sau financiar = Capitaluri permanente Active imobilizate (FRN / FRF) (CPR) (AI) Resurse permanente Nevoi permanente Fondul de rulment financiar = Nevoi temporare Resurse temporare FRpropriu = Capitaluri Proprii Imobilizari nete FRimprumutat = FR FRpropriu Capitaluri permanente = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung (CPR) (CP) (DTL) Datorii pe termen lung = Imprumuturi si datorii asimilate + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Determinarea situatiei nete SN = Activ total Datorii totale SN (2003) =7.692.835.587 + 3.998.635.580 2.623.100.553 - 752.858.424 - 487.667.163 =7.827.845.027 SN (2004) = 9.589.400.247 + 6.023.749.5471.257.378.017 530.378.8914.431.051.981 =9394340905 Determinarea capitalurilor permanente CPR = CP + DTL CPR (2003) = 7.881.934.875 + 752.858.424 + 487.667.163 = 9.122.460.462 CPR (2004) = 9.392.111.257 + 530.378.891 + 4.431.051.981 = 14.353.542.129 Determinarea fondului de rulment financiar CPR AI FRF = RESURSE PERMANENTE NEVOI PERMANENTE NEVOI TEMPORARE RESURSE TEMPORARE FRF (2003) = 9.122.460.462 - 7.692.835.587 = 1.429.624.875 FRF (2004) = 14.353.542.129 9.589.400.247 = 4.764.141.882 FR propriu = Capitaluri proprii Active imobilizate FR propriu (2003) = 7.881.934.875 7.692.835.587 = 189.099.288 FR propriu (2004) = 9.392.111.257 9.589.400.247 = -197.288.990 FR imprumutat = FR FR propriu FR imprumutat (2003) = 1.429.624.875 - 189.099.288 = 1.240.525.587 FR imprumutat (2004) = 4.764.141.882 (-197.288.990) = 4.961.430.872

FRF = FRF2004 FRF2003 = 4.764.141.882 - 1.429.624.875 = 3.334.517.007 FR propriu= FR prop04- FR prop03= -197.288.990 - 189.099.288 = -386.388.278 FR impr = FR impr04- FR impr03= 4.961.430.872 - 1.240.525.587= 3.720.905.285 FRF(%) = FRF / FRF2003 *100 = 3.334.517.007 / 1.429.624.875 * 100 = 233,24 % Concluzii: In urma analizei fondului de rulment se poate observa ca agentul economic inregistreaza in fiecare an un fond de rulment financiar pozitiv, ceea ce semnifica o situatie favorabila, respectiv un nivel al capitalurilor permanente suficient de ridicat pentru a permite finantarea integrala a imobilizarilor cat si asigurarea unei marje de lichiditate excedentara pentru a face fata riscurilor diverse pe termen scurt. Daca insa urmarim evolutia acestui indicator (fondul de rulment financiar) constatam ca acesta creste in marime absoluta de la anul 2003 la 2004 cu 3.334.517.007 Pe componente, fondul de rulment financiar (FRF) este asigurat in cei trei ani din contributia mai ridicata a fondului de rulment imprumutat (FRimprum) ceea ce semnifica faptul ca in asigurarea echilibrului financiar datoriile financiare (datorii pe termen lung) au o pondere mai ridicata. Pe de alta parte, fondul de rulment imprumutat (FRimprum) creste cu 3.720.905.285 de la anul 2003 la anul 2004, ceea ce ne pune in garda asupra efortului de indatorare pe care il face societatea comerciala. 1.2 Analiza nevoii de fond de rulment (NFR) Un alt indicator de analiza a echilibrului financiar pe baza bilantului financiar il reprezinta nevoia de fond de rulment (NFR). Necesarul de fond de rulment = Active circulante(exclusiv AT) Datorii circulante(exclusiv PT) (NFR) (AC) (DTS) NFR = (Nevoi temporare AT) (Resurse temporare PT) NFR = Stocuri + Creante + Clienti Datorii din exploatare(exclusiv PT) NFR = (Active circulante + Cheltuieli in avans - AT) (Datorii pe termen scurt + Venituri in avans - PT) AT = active de trezorerie (disponibil + investitii financiare pe termen scurt) PT = pasive de trezorerie (credite bancare curente) NFR2003 = 1.484.395.649 + 2.054.541.325 2.395.100.907 =1.143.836.067 NFR2004 = 1.129.234.072 + 776.329.527 1.111.621.093 = 793.942.506 NFR = NFR2004 NFR2003 =793.942.506 - 1.143.836.067 = -349.893.561 NFR(%) = NFR / NFR2003*100 = -349.893.561 / 1.143.836.067 * 100 = -30,58% Concluzii: Nevoia de fond de rulment semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Nevoia de fond de rulment are valori pozitive in anii 2003, 2004 si 2005 ceea ce se poate aprecia favorabil, deoarece este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de

exploatare. Nevoia de fond de rulment inregistreaza scaderi substantiale in marime absoluta de 349.893.561, respectiv 386.732.018, ceea ce semnifica o reducere a activitatii de exploatare, concretizata in scaderea de la un an la celalalt a creantelor in special. 1.3 Analiza trezoreriei nete (TN) Trezoreria neta = Fondul de rulment Nevoia de fond de rulment (TN) (FRF) (NFR) TN2003 = FRF2003 NFR2003 = 1.429.624.875 - 1.143.836.067 = 285.788.808 TN2004 = FRF2004 NFR2004 = 4.764.141.882 - 793.942.506 = 3.970.199.376 TN = TN2004 TN2003 = 3.970.199.376 - 285.788.808 = 3.684.410.568 TN(%) = TN/ TN2003 * 100 = 3.684.410.568 / 285.788.808 * 100 = 1289,20% Concluzii: Intreprinderea inregistreza in cei doi ani, in urma activitatii desfasurate, o trezorerie neta pozitiva ceea ce semnifica un excedent de finantare si demonstreaza starea de echilibru financiar. Urmarind evolutia trezorerie nete in cei doi ani constatam ca aceasta creste foarte mult de la un an la celalalt, cu 3.684.410.568. Din analiza evolutiei trezoreriei de la un exercitiu la altul se desprinde un indicator cu o deosebita putere de sinteza denumit cash-flow ul perioadei (CF), determinat astfel: CF=TN1-TN0 CF= TN=3.684.410.568 Un flux monetar net al exercitiului (CF) pozitiv exprima o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor echivalenta cu o imbogatire a activului net real. Coeficientul indatorarii=datorii totale/pasiv Ci(2003)=0,2898 Ci(2004)=0,3214 Coeficientul financiar=coeficientul indatorarii la termen Cf=DTML/cap permanent Cf(2003)=0,08 Cf(2004)=0,34 II. Analiza rezultatelor intreprinderii Intreprinderea concentreaza o complexitate de operatiuni economice si financiare, care se regasesc in documentele contabile de sinteza sub forma fluxurilor si stocurilor. Fluxurile au o influenta imediata asupra rezultattului exercitiului, in timp ce stocurile prezinta un impact, temporar sau de durata, asupra echilibrului financiar, nevoii de finantare a operatiunilor de gestiune si in final asupra rezultatelor intreprinderii se va realiza pe baza contului de profit si pierdere. In cadrul contului de rezultate se disting 2 categorii de fluxuri: fluxuri de venituri incasabile / cheltuieli platibile si fluxuri calculate. Prima categorie majoreaza / diminueaza rezultatul net si trezoreria, iar fluxurile din categoria a doua nu au influenta decat asupra rezultatului, fara a afecta trezoreria intreprinderii (amortizari si provizioane calculate, reluari asupra provizioanelor, valoarea net contabila a elementelor de activ cedate, distruse sau disparute, etc) Aceasta clasificare sta la baza determinarii capacitatii de autofinantare (CAF). 2.1 Soldurile intermediare de gestiune (SIG) Structura contului de profit si pierdere pe cele 3 domenii de activitate ofera posibilitatea determinarii unor marje de acumulari banesti potentiale, destinate sa indeplineasca o anumita functie de remunerare a factorilor de productie si de finantare a

activitatii viitoare, denumite solduri intermediare de gestiune. Aceste solduri reprezinta de fapt palierele succesive in formarea rezultatului final al exercitiului. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune Anul 2003 Productia exercitiului Productia vanduta Venituri din vanzarea marfurilor Productia imobilizata Variatia stocurilor de produse finite Consumuri externe Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 5,426,682,612 2,117,296,155 4,644,987,748 2,489,604,954 61,933,513 116,859,160 7,313,385,375 Anul 2004 6,008,241,506 2,679,655,173 46,755,040 205,193,833 8,939,845,552 Cheltuieli cu energia si apa Cheltuieli privind marfurile Alte cheltuieli materiale Cheltuieli privind prestatiile externe VALOAREA ADAUGATA(VA) Cheltuieli cu personalul Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate EBE(EBITDA) Alte venituri din exploatare Alte cheltuieli din exploatare Cheltuieli cu amortizarea Ajustarea valorii activelor circulante Ajustari privind provizioanele pt riscuri si cheltuieli RE(EBIT) Venituri din interese de participare Venituri din alte inv financ Venituri din dobanzi Alte venituri financiare Total venituri financiare Cheltuieli cu dobanzile Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare Ajustarea valorii imobilizarilor financiare RC(EBT) Impozit pe profit Rex(PROFIT NET/PIERDERE) 584,168,965 2,133,824,445 25,058,457 1,199,456,258 9,369,190,737 2,055,805,362 1,209,110,434 423,849,419 3,688,765,215 183,691,118 4,921,553,088 654,110,895 305,101,749 -600,931 457,867,278 421,540 5,081,187 26,092,787 73,548,295 105,143,809 104,059,616 139,097,429 243,157,045 28,060 319,825,982 175,776,600 144,049,382 632,823,800 275,254,402 64,034,151 1,688,598,089 4,778,006,597 4,161,838,955 1,193,868,828 461,995,496 2,505,974,631 199,399,622 1,279,413,881 1,144,231,998 398,762,849 464,115,637 -581,150,112 1,613 6,913,228 44,237,983 342,047,855 393,200,679 98,867,552 543,407,629 642,275,181 -6,225,031 -823,999,583 149,677,745 -973,677,328 Marja comerciala vizeaza in exclusivitate intreprinderile comerciale sau numai activitatea comerciala a intreprinderilor cu activitate complexa (industriala si comerciala). Activitatea comerciala presupune cumpararea si revanzarea marfurilor.Excedentul vanzarilor de marfuri in raport de costul de cumparare al acestora reprezinta marja comerciala. Marja comerciala = Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurile Marja com2003 = 2.489.604.954 2.133.824.445 = 355.780.509 Marja com2004 = 2.679.655.173 275.254.402 = 2.404.400.771 Marja comerciala este pozitiva, ceea ce inseamna ca cifra de afaceri realizata din vanzarea marfurilor permite acoperirea costului marfurilor cumparate si, in principiu, remunerarea tertilor, altii decat furnizorii marfurilor: personal, organisme sociale, statul, asociati sau actionari. Se remarca o crestere foarte mare de la un al la altul a marjei comerciale, in 2004 si in 2005 scazand foarte mult costurile privind marfurile.

Valoarea adaugata(VA) exprima cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie (forta de munca si capital), peste valoarea bunurilor si serviciilor provenind de la terti, in cadrul activitatii curente a intreprinderii. In fapt, valoarea adaugata reprezinta sursa de acumulari banesti din care se face remunerarea participantilor directi si indirecti la activitatea economica a intreprinderii: o Remunerarea muncii prin salarii, indemnizatii, cheltuieli sociale o Remunerarea statului prin impozite, taxe si varsaminte asimilate o Remunerarea creditorilor prin dobanzi si comisioane platite o Remunerarea investitiilor prin amortismente calculate o Remunerarea capitalurilor proprii prin dividende platite actionarilor In anul 2003, valoarea adaugata este negativa, consumurile externe depasind productia exercitiului si marja comerciala. Se remarca faptul ca in anul 2003 cheltuielile cu materiile prime si materialele cosumabile au fost excesiv de mari. Acestea vor scadea insa in anul urmator, respectiv in 2004. Astfel, sursa de acumulari banesti din care se face remunerarea participantilor la activitatea economica a intreprinderii este in continua crestere. VA=MARJA COMERCIALA+PRODUCTIA EXERCITIULUI-CONSUM TERTI PE=PRODUCTIA STOCATA+PRODUCTIA IMOBILIZATA+PRODUCTIA VANDUTA CONSUM TERTI=Aprovizionare de materiale si servicii externe+variatia stoc materii prime Excedentul brut de exploatare(EBE) reprezinta diferenta dintre valoarea adaugata (plus subventiile de exploatare) pe de o parte si impozitele, taxele si cheltuielile de personal pe de alta parte. EBE = VA+Subventii de exploatareCheltuieli cu personalulAlte impozite,taxe si varsaminte asimilate Excedentul brut de exploatare exprima acumularea bruta din activitatea de exploatare, resursa principala a intreprinderii, cu influenta hotaratoare asupra rentabilitatii finale si a capacitatii de dezvoltare a intreprinderii. In anul 2003, intrucat valoarea adaugata a avut o valoare negativa, excedentul brut de exploatare are si el o valoare negativa, cheltuielile platibile depasind cu mult veniturile incasabile. In anii urmatori, el inregistreaza valori pozitive si in crestere, intreprinderea marindu-si capacitatea de dezvoltare. Rezultatul exploatarii -RE (profit sau pierdere) reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exploatarii. RE=EBE+Rezultatul altor activitati de exploatare RE = EBE + Reluari asupra provizioanelor de exploatare + Alte venituri din exploatare Amortizari si provizioane calculate Alte cheltuieli de exploatare Rezultatul exploatarii reflecta marimea absoluta a rentabilitatii de exploatare, obtinuta prin deducerea tuturor cheltuielilor (platibile si calculate) din veniturile exploatarii (incasabile si calculate). In anul 2003, intreprinderea a realizat un profit de 457.867.278 , inregistrand alte cheltuieli de exploatare in valoare de 4.921.553.088. In anul 2004, intreprinderea a avut o pierdere de 581.150.150.112, intrucat cheltuielile cu amortizarea si alte cheltuieli din exploatare au depasit valoarea excedentului brut de exploatare si a altor venituri din exploatare. Rezultatul curent (RC) este rezultatul tuturor operatiunilor curente ale intreprinderii. RC=RE+REZULTATUL FINANCIAR RC = RE + Venituri financiare Cheltuieli financiare In anul 2003 , rezultatul curent al intreprinderii a fost pozitiv, in timp ce in anul 2004, aceasta a avut o pierdere de 823.999.583. Rezultatul net al exercitiului (Rex) exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiare cu care vor fi remunerati actionarii pentru capitalurile proprii subscrise. Acest profit net trebuie sa fie sustinut de existenta unor disponibilitati reale, altfel el va ramane doar un potential de finantare. Profitul net urmeaza sa se distribuie sub forma de dividende sau/si sa se reinvesteasca in intreprindere.

In anul 2003 intreprinderea a avut un profit net de 144.049.382, respectiv 1.416.422.558, iar in anul 2004 a inregistrat o pierdere de 973.677.328. Astfel, rezultatul pe actiune a fost de 0.003, -0.02, respectiv 0.03. 2.2. Capacitatea de autofinantare Capacitatea de autofinantare reflecta potentialul financiar degajat de activitatea rentabila a intreprinderii, la sfarsitul exercitiului contabil , destinat sa remunereze capitalurile proprii si sa autofinanteze politica de investitii din exercitiile viitoare. Altfel spus, CAF este o resursa interna aflata in permanenta la dispozitia intreprinderii. Metoda aditionala CAF= Profit net + Ajustarea valorii imob corporale si necorporale + Ajustarea valorii activelor circulante +Ajustari privind provizioanele pt riscuri si cheltuieli +Ajustarea valorii imob financiare Valoarea net contababila a elementelor de activ cedate 144,049,382 654,110,895 305,101,749 -600,931 28,060 -4,921,553,088 - 3,818,863,993 -973,677,328 1,144,231,998 398,762,849 464,115,637 -6,225,031 1,279,413,881 2,306,622,006 CAF = CAF2004 CAF2003 = 2,306,622,006 ( - 3,818,863,993) = 6.125.485.999 CAF n 2003 este <0, de unde reiese c ntreprinderea nregistreaz pli mai mari dect incasri. Firma nu dispune de mijloace financiare necesare activitii de meninere a potenialului productiv i nici pentru activitatea de expansiune- efectuarea de investiii.Rezult c n exerciiul urmtor ntreprinderea va fi nevoit s contacteze credite , aciune care va duce inevitabil la creterea cheltuielelor financiare a unitii. CAF n 2004 este pozitiva, unitatea dat dispunand de un flux net de lichiditi la sfritul exerciiului financiar, adic fluxul dintre ncasri i pli care rezult din prezentarea contului de profit i pierdere n termeni de trezorerie.Firma dispune de mijloacele necesare activitii de meninere a procesului de producie i a celei de expansiune dup repartizarea profitului conform destinaiilor stabilite de acionari sau de ctre conducerea ntreprinderii. III.Diagnosticul financiar al rentabilitatii Ratele de rentabilitate evidentiaza rezultatele obtinute in raport cu activitatea intreprinderii (rentabilitatea comerciala) si a mijloacelor economice (rentabilitatea economica) sau financiare (rentabilitatea financiara). In general, ratele de rentabilitate se determina ca raport intre efectele economice si financiare obtinute (diferite marje de acumulare) si eforturile depuse pentru obtinerea lor (activ total, capital investit,capital economic). 3.1.Ratele de rentabilitate comerciala a) Rata marjei comerciale = Marja comerciala / Vanzari de marfuri Marja com2003 = 2.489.604.954 2.133.824.445 = 355.780.509 Marja com2004 = 2.679.655.173 275.254.402 = 2.404.400.771 Rata marjei com2003 = 355.780.509 / 2.489.604.954 = 0.1429 = 14.29% Rata marjei com2004 = 2.404.400.771 / 2.679.655.173 = 0.8972 = 89.72% Se observa o crestere continua a ratei marjei comerciale, ce evidentiaza faptul ca firma practica niste preturi de vanzare din ce in ce mai ridicate, reusind in acelasi timp sa pastreze un numar mare de clienti. b) Rata marjei brute de exploatare sau rata EBE, masoara nivelul rezultatului brut de exploatare independent de politica financiara, politica de investitii si de incidenta fiscalitatii. Rata EBE = EBE / Cifra de Afaceri Rata EBE2003 = -3.688.765.215 /

7.134.592.702 = -0.5170 = -51.7% Rata EBE2004 = 2.505.974.631 / 8.687.896.679 = 0.2884 =28.84% In anul 2004, rata marjei brute de exploatare a crescut cu aprox 70 %, fapt ce reflecta scaderea costurilor de exploatare. c)Rata marjei brute de autofinantare, masoara surplusul de resurse de care dispune intreprinderea pentru a-si asigura dezvoltarea si/sau remunerarea actionarilor sai. Rata marjei brute de autofinantare = Caf / Cifra de Afaceri Rata marjei brute de autof2003 = - 3,818,863,993 / 7.134.592.702 = -0.5352=-53.52% Rata marjei brute de autof2004 = 2,306,622,006 / 8.687.896.679 = 0.2654=26.54% Rata marjei brute de autofinantare a crescut in 2004 d)Rata marjei asupra valorii adaugate, masoara rezultatul brut de care dispune intreprinderea dupa deducerea cheltuielilor de exploatare (consumuri si cheltuieli de personal). Rata marjei asupra valorii adaugate = EBE / Valoarea adaugata Rata marjei asupra valorii adaug2003 = -3.688.765.215 / -2.055.805.362 =1.7943=179.43% Rata marjei asupra valorii adaug2004 = 2.505.974.631 / 4.161.838.955 = 0.6021=60.21% Se constata o scadere a ratei marjei asupra valorii adaugate, datorita cresterii cheltuielilor de exploatare (consumuri si cheltuieli de personal). 3.2.Ratele de rentabilitate economica Rata rentabilitatii economice reflecta, in esenta, eficienta capitalului economic alocat activitatii productive a intreprinderii. Rec = (EBIT Impozit pe profit) / Activ economic rentabilitatea econ ca raport Rec2003 = (457.867.278 175.776.600) / 9.068.370.614 = 0.0311 = 3.11% Rec2004 = (-581.150.112 149.677.745) / 14,355,771,777 = 0.0509= -5.09% Calculele arata faptul ca in anul 2004, societatea nu era rentabila din punct de vedere economic, in 2003 avand o rentabilitate relativ constanta de aprox 3%. Rec2003=319.825.981 / 9.122.460.462=3,11% Rec2004=-823.999.583 / 14,355,771,777=-5,09% 3.3.Rata de rentabilitate financiara Rentabilitatea financiara reflecta capacitatea intreprinderii de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate in activitatea sa. Rfin = Profit net / Capitaluri proprii Rfin2003 = 144.049.382 / 7.881.934.875 = 0.0182 =1.82% Rfin2004 = -973.677.328 / 9.392.111.257 = 0.1036=10.36% Rentabilitatea financiara remunereaza actionarii prin acordarea de dividende. Corespunzator rezultatelor de mai sus, ntreprinderea a nregistrat un nivel de rentabilitate destul de scazut n ceea ce privete plasamentele financiare pe care acionarii le-au efectuat n momentul cumprrii de aciuni . Relatia de interdependenta intre ratele de rentabilitate Rentabilitatea financiara are la origine rentabilitatea economica si este influentata de structura financiara a capitalurilor dupa cum se observa in relatia de mai jos: Rf=(1-T) [Re+DF/CP*(Re-i)] T-rata de impozit i-costul mediu al datoriei financiare i=dobanzi/datorii financiare=Rd Rf = [Re + (Re Rd) * Datorii / Capitaluri proprii] Rd = Dobanzi / Datorii financiare Rd2003 = 104.059.616 / 1.186.435.739 = 0.0877 = 8.77% Rd2004 = 98.867.552 / 4.963.658.516 = 0.0199=1.99% Rf2003 = [0.0311 + (0.0311 0.0877)* 1.186.435.739 / 7.881.934.875] = 0.0182 = 1.82% Rf2004 = [0.0509 + (0.0509 0.0199)* 4.963.658.516 / 9.392.111.257] = 0.1036 = 10.36% Din formula precedenta se poate calcula efectul de levier: EL = (Re Rd) * Datorii / Capitaluri proprii EL2003 = (0.0311 0.0877)* 1.186.435.739 / 7.881.934.875 = -0.0129 EL2004 = (0.0509 0.0199)* 4.963.658.516 / 9.392.111.257 = 0.0527 3.4 Ratele de solvabilitate Rata de lichiditate imediata Aceasta rata a lichiditatii imediate exprima capacitatea de rambursare instantanee, tinand

cont de incasarile intreprinderii. Aceasta rata furnizeaza informatii mai putin edificatoare avand in vedere variabilitatea incasarilor intreprinderii de la o perioada la alta. Rli=valori disponibile/datorii pe termen scurt Valori disponibile=cont in banca +casierie Rli(2003)= 399.181.591 / 2.623.100.553=15,2179%<30% Rli(2004)= 4.117.609.227 / 1.257.378.017=327,4758%>30% Rata de lichiditate redusa Aceasta rata a lichiditatii restranse exprima capacitatea intreprinderii de rambursare a datoriilor pe termen scurt comparand elemenetele cele mai lichide ale activelor circulante cu datoriile pe termen scurt. Rlr=(valori disponibile+valori realizabile)/datorii pe termen scurt Rlr(2003)=( 399.181.591+2.054.541.325)/ 2.623.100.553=93,5428%>80% Rlr(2004)=( 4.117.609.227+776.329.527)/ 1.257.378.017=333,6505%>80% Rata de lichiditate generala Aceasta rata a lichiditatii generale exprima capacitatea de rambursare globala pe termen scurt a datoriilor intreprinderii.In fapt se compara ansamblul lichiditatilor potentiale(active transformabile in bani in termen scurt) cu ansamblul exigibilitatilor potentiale(datorii rambursabile in termen scurt). Rlg=(val disponibile+val realizabile+val din exploatare)/datorii pe termen scurt Rlg(2003)=( 399.181.591+2.054.541.325+1.484.395.649)/ 2.623.100.553=150,1321% Rlg(2004)=( 4.117.609.227+776.329.527+1.129.234.072)/ 1.257.378.017=479,0264% 3.5 Ratele gestiunii financiare Autonomia financiara a firmei Af=resursa proprie/datoria financiara Af(2003)= 7.881.934.875 / 752.858.424=10,4693>1 autonomie financiara buna Af(2004)= 9.392.111.257 / 530.378.891=17,7083>1 autonomie financiara buna Capacitatea de rambursare a firmei Cr=datorii financiare/capacitatea de autofinantare Cr(2003)= 752.858.424 / - 3.818.863.993=-0,1971<3 ani cap de rambursare buna(solidaritate financiara) Cr(2004)= 530.378.891 / 2.306.622.006=0,2299<3 ani cap de rambursare buna(solidaritate financiara) Rata cheltuielilor financiare Rcf=ch financiare/ excedentul brut de exploatare Rcf(2003)= 243.157.045/-3.688.765.215=-6,5918%<40% rata buna Rcf(2004)= 642.275.181/2.505.974.631=25,6297%<40% rata buna IV. Previziunea trezoreriei Tabloul incasarilor POSTURI Cifra de afaceri Creante comerciale 2003 2004 7.134.592.702 964.771.205 Sume de incasat de la societati 21.731.756 din cadrul grupului Alte creante 1.068.038.364 TOTAL 9.189.134.027 8.687.896.679 660.742.751 12.044 115.574.732 785.017.206 Tabloul platilor pentru achizitii POSTURI 2003 2004

Terenuri si constructii Instalatii tehnice si masini 4.490.452.477 1.446.124.351 4.683.518.443 2.116.354.675 10 Alte instalatii, utilaje si mobilier Materii prime si materiale consumabile Produse finite si marfuri Datorii comerciale TOTAL 80.301.002 378.364.631 737.373.975 2.814 7.052.619.250 33.690.584 395.128.326 429.603.503 0 7.658.295.531 Tabloul general al platilor POSTURI Plati privind achizitii 2003 7.052.619.250 2004 7.658.295.531 Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli cu impozitul pe profit Investitii financiare pe termen scurt TOTAL 5.426.682.612 1.209.110.434 -3.298.247.411 104.059.616 175.776.600 60.517.013 5.666.504.114 2.117.296.155 1.193.868.828 3.430.007.466 98.867.552 149.677.745 576.722 19.367.214.832 Bugetul de trezorerie POSTURI Trezorerie la inceputul anului Incasari Plati Trezorerie la sfarsitul anului 2003 2004 399.181.591 9.189.134.027 5.666.504.114 3.921.811.504 785.017.206 19.367.214.832 3.921.811.504 -146.038.760.021