Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Finan elor Publice

Ordin nr. 1826/2003


din 22/12/2003

pentru aprobarea Precizrilor privind unele msuri referitoare la organizarea i conducerea contabilit ii de gestiune
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2004

Actul a intrat in vigoare la data de 12 ianuarie 2004 n temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere prevederile art. 1 alin. (1) i ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat,

ministrul finan elor publice emite urmtorul ordin: Art. 1. - Se aprob Precizrile privind unele msuri referitoare la organizarea i conducerea contabilit ii de gestiune, cuprinse n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Direc ia de reglementri contabile va lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul finan elor publice, Mihai Nicolae Tnsescu Bucureti, 22 decembrie 2003. Nr. 1.826.

Precizare
din 22/12/2003

privind unele msuri referitoare la organizarea i conducerea contabilit ii de gestiune


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2004 Actul a intrat in vigoare la data de 12 ianuarie 2004

1. Prevederi generale privind contabilitatea de gestiune Potrivit prevederilor Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, persoanele juridice prevzute la art. 1 alin. (1) din lege au obliga ia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, inclusiv contabilitatea de gestiune adaptat la specificul activit ii. Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilit ii de gestiune adaptate la specificul activit ii revine administratorului sau altei persoane juridice care are obliga ia gestionrii unit ii respective.

n func ie de specificul activit ii desfurate, contabilitatea de gestiune va asigura, n principal, nregistrarea opera iilor privind colectarea i repartizarea cheltuielilor pe destina ii, respectiv pe activit i, sec ii, faze de fabrica ie, centre de costuri, centre de profit, dup caz, precum i calculul costului de achizi ie, de produc ie, de prelucrare al bunurilor intrate, ob inute, lucrrilor executate, serviciilor prestate, produc iei n curs de execu ie, imobilizrilor n curs etc., din unit ile de produc ie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare i alte domenii de activitate. Prin contabilitatea de gestiune persoanele juridice pot ob ine informa ii care s asigure o gestionare eficient a patrimoniului, respectiv: - informa ii legate de costul bunurilor, lucrrilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care desfoar activit i de produc ie, prestri de servicii, precum i de costul bunurilor vndute pentru persoanele juridice care desfoar activitate de comer ; - informa ii care stau la baza bugetrii i controlului activit ii de exploatare; - informa ii necesare analizelor financiare n vederea fundamentrii deciziilor manageriale privind conducerea activit ii interne; - alte informa ii impuse de realizarea unui management performant. Contabilitatea de gestiune se organizeaz de administratorul persoanei juridice fie utiliznd conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiar, fie cu ajutorul eviden ei tehnico-operative proprii. Folosirea conturilor contabile, precum i simbolizarea acestora se efectueaz astfel nct sistemul de stocare i de accesare a informa iilor ob inute s fie flexibil i s permit o gam larg de op iuni. Lista conturilor de gestiune este adaptat n func ie de scopurile urmrite, respectiv: eviden ierea fluxului costurilor, determinarea costurilor aferente stocurilor, determinarea veniturilor i a rezultatelor n func ie de activitatea care le genereaz, efectuarea de previziuni etc. Contabilitatea de gestiune furnizeaz informa ii necesare elaborrii de rapoarte i analize interne utilizate de managementul unit ii n luarea deciziilor. Cerin ele de prezentare i analiz a informa iilor oferite de contabilitatea de gestiune nu sunt limitative. La organizarea contabilit ii de gestiune se va urmri ca informa iile ob inute s satisfac att necesit ile de informare existente, ct i pe cele n continu schimbare. Procedeele i tehnicile utilizate n contabilitatea de gestiune se stabilesc n func ie de caracteristicile calitative ale informa iilor cerute de utilizatori, precum i de particularit ile activit ii desfurate. 2. Prevederi privind calcula ia costurilor Calcula ia costurilor presupune ansamblul lucrrilor efectuate ntr-o form organizat cu scopul de a ob ine informa ii privind costul bunurilor, lucrrilor, serviciilor, activit ilor sau altor obiecte de calcula ie. Organizarea lucrrilor privind calcula ia costurilor depinde de o serie de factori, cum ar fi: mrimea unit ii, structura organizatoric a acesteia, tipul i modul de organizare a produc iei, tehnologia de fabrica ie, gradul de integrare a produc iei, caracterul etc. n scopul determinrii costurilor unitare astfel nct bunurile, lucrrile, serviciile s poat fi evaluate i recunoscute n contabilitatea financiar, iar pre urile de vnzare s poat fi stabilite i verificate, precum i pentru analiza costurilor i a eficien ei activit ii, n contabilitatea de gestiune cheltuielile se clasific n: - costuri de achizi ie; - costuri de produc ie; - costuri de prelucrare; - cheltuieli ale perioadei. 2.1. Principiile calcula iei costurilor Pentru asigurarea unui con inut real i exact al structurii costurilor se vor avea n vedere urmtoarele principii: 1. Principiul separrii cheltuielilor care privesc ob inerea bunurilor, lucrrilor, serviciilor de cheltuielile care nu sunt legate de achizi ia, produc ia sau prelucrarea etc. acestora. Acesta presupune ca la nivelul obiectelor de calcula ie stabilite de fiecare persoan juridic s se separe cheltuielile atribuibile obiectelor respective de cheltuielile ocazionate de restul activit ii. Cheltuielile care nu particip la ob inerea obiectelor de calcula ie men ionate, cum ar fi:

cheltuielile de administra ie, cheltuielile de desfacere, regia fix nealocat costului, cheltuielile financiare, cheltuielile extraordinare etc., nu se includ n costul acestora. 2. Principiul delimitrii cheltuielilor n timp. Acesta presupune ca includerea cheltuielilor n costuri s se efectueze n perioada de gestiune creia i apar in cheltuielile n cauz. 3. Principiul delimitrii cheltuielilor n spa iu. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor efectuate ntr-o anumit perioad de gestiune pe principalele procese sau alte locuri de cheltuieli care le-a ocazionat, cum ar fi: aprovizionare, produc ie, administra ie, desfacere, iar n cadrul sectorului produc ie, pe sec ii, ateliere, linii de fabrica ie etc. n cadrul structurilor men ionate se pot constitui centre de produc ie, centre de profit sau alte centre de responsabilitate n raport de care se adncete delimitarea cheltuielilor. 4. Principiul delimitrii cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare, de cheltuielile cu caracter neproductiv. 5. Delimitarea cheltuielilor privind produc ia finit de cheltuielile aferente produc iei n curs de execu ie. Acest principiu este valabil pentru acele unit i productive a cror produc ie se prezint par ial la sfritul perioadei de gestiune n diverse stadii de transformare, cantitatea i valoarea acesteia fiind diferit de la o perioad de gestiune la alta. 2.2. Structura costurilor Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achizi iei, produc iei, prelucrrii, precum i alte costuri suportate pentru a aduce bunurile, lucrrile, serviciile n forma i n locul n care se gsesc n prezent. Costul de achizi ie al bunurilor cuprinde pre ul de cumprare, taxele de import i alte taxe (cu excep ia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la autorit ile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizi iei bunurilor respective. Reducerile comerciale, rabaturile i alte elemente similare nu se includ n costul de achizi ie. Costul de produc ie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de produc ie al imobilizrilor cuprind cheltuielile directe aferente produc iei, i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri tehnologice, manoper direct i alte cheltuieli directe de produc ie, precum i cota cheltuielilor indirecte de produc ie alocat n mod ra ional ca fiind legat de fabrica ia acestora. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli legate de personalul direct angajat n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea, precum i regiile corespunztoare. Costul complet cuprinde costul de produc ie plus cheltuielile generale de administra ie i cheltuielile de desfacere, repartizate ra ional. Alte cheltuieli se includ n costul bunurilor, lucrrilor, serviciilor numai n msura n care reprezint costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc n prezent. 2.3. Gruparea cheltuielilor n vederea calculrii costurilor Pentru calculul costurilor bunurilor, lucrrilor, serviciilor i al costurilor perioadei, cheltuielile nregistrate n contabilitatea financiar dup natura lor se grupeaz n contabilitatea de gestiune astfel: a) cheltuieli directe; b) cheltuieli indirecte; c) cheltuieli de desfacere; d) cheltuieli generale de administra ie. Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identific pe un anumit obiect de calcula ie (produs, serviciu, lucrare, comand, faz, activitate, func ie, centru etc.) nc din momentul efecturii lor i ca atare se includ direct n costul obiectelor respective. Cheltuielile directe cuprind: costul de achizi ie al materiilor prime i materialelor directe consumate, energia consumat n scopuri tehnologice, manopera direct (salarii, asigurri i protec ia social etc.), alte cheltuieli directe. Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica i atribui direct pe un anumit obiect de calcula ie, ci privesc ntreaga produc ie a unei sec ii sau a persoanei juridice n ansamblul ei.

Cheltuielile indirecte cuprind: - regia fix de produc ie, format din cheltuielile indirecte de produc ie care rmn relativ constante indiferent de volumul produc iei, cum ar fi: amortizarea utilajelor i echipamentelor, ntre inerea sec iilor i utilajelor, precum i cheltuielile cu conducerea i administrarea sec iilor; - regia variabil de produc ie, care const n cheltuielile indirecte de produc ie, care variaz n raport cu volumul produc iei, cum ar fi: cheltuielile indirecte cu consumul de materiale i for a de munc. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacit ii normale de produc ie. Capacitatea normal de produc ie reprezint produc ia estimat a fi ob inut, n medie, de-a lungul unui anumit numr de perioade, n condi ii normale, avnd n vedere i pierderea de capacitate rezultat din ntre inerea planificat a echipamentului. Regia fix care se recunoate ca o cheltuial a perioadei = regia fix x (1 - nivelul real al activit ii/nivelul normal al activit ii). Nivelul real al activit ii este reprezentat de produc ia ob inut, iar nivelul normal al activit ii este reprezentat de capacitatea normal de produc ie. Regia nealocat este recunoscut drept cheltuial n contul de profit i pierdere n perioada n care a aprut. Atunci cnd costurile de produc ie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru fiecare produs n parte, acestea se aloc pe baza unor procedee ra ionale aplicate cu consecven (procedeul diviziunii simple, procedeul cantitativ, procedeul indicilor de echivalen , procedeul echivalrii cantitative a produsului secundar cu produsul principal, procedeul deducerii valorii produselor secundare etc.). Calcula ia costurilor poate fi efectuat dup una dintre metodele: metoda costului standard, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda global, metoda direct costing sau alte metode adoptate de persoana juridic n func ie de modul de organizare a produc iei, specificul activit ii, particularit ile procesului tehnologic i de necesit ile proprii. Cheltuielile perioadei sunt acele cheltuieli reprezentate de consumurile de bunuri i servicii aferente perioadei curente, care nu se pot identifica pe obiectele de calcula ie stabilite, deoarece nu particip efectiv la ob inerea stocurilor, fiind necesare la realizarea activit ii n ansamblul ei. n costul bunurilor, lucrrilor, serviciilor nu trebuie incluse urmtoarele elemente care se recunosc drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit: a) pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de produc ie nregistrate peste limitele normal admise; b) cheltuielile de depozitare, cu excep ia cazurilor n care astfel de costuri sunt necesare n procesul de produc ie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabrica ie; c) regiile generale de administra ie care nu particip la aducerea stocurilor n forma i n locul n care se gsesc n prezent; d) costurile de desfacere; e) regia fix nealocat costului. Alte cheltuieli care pot fi incluse n anumite condi ii specifice n costul bunurilor, lucrrilor, serviciilor: - costurile ndatorrii pot fi incluse n costul bunurilor, lucrrilor, serviciilor etc. numai n msura n care sunt direct atribuibile achizi iei, construc iei sau producerii unui activ cu ciclu lung de fabrica ie, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile. Costurile ndatorrii cuprind dobnzile i alte cheltuieli suportate de persoana juridic n legtur cu mprumutul de fonduri. Un activ cu ciclu lung de fabrica ie este un activ care solicit n mod necesar o perioad substan ial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sale prestabilite sau pentru vnzare; - cheltuielile generale de administra ie pot fi incluse n costul bunurilor n msura n care reprezint cheltuieli suportate pentru a aduce bunurile n forma i n locul n care se gsesc n prezent i se justific luarea lor n considerare n anumite condi ii specifice de exploatare. Recunoaterea i evaluarea ini ial a bunurilor, lucrrilor, serviciilor n contabilitatea financiar se efectueaz la cost de achizi ie sau cost de produc ie, dup caz.

S-ar putea să vă placă și