Sunteți pe pagina 1din 5

Lucarea experimentala nr.

1-Forte hidrostatice pe suprafete plane verticale

Forte hidrostatice pe suprafe e plane 1.Consideratii teoretice Pe o suprafa a plana supusa ac iunii mecanice a unui lichid (apa) va ac iona o for a de presiune, numita for a hidrostatica , ca o rezultanta a presiunii hidrostatice de pe aceea suprafa a. For a hidrostatica, trebuie analizata ca orice for a, deci un vector si ca atare pentru a o defini avem nevoie de cele patru caracteristici: direc ie, sens, valoare si punct de aplica ie. Fiind o rezultanta a diagramei de presiuni aferente, direc ia si sensul for ei hidrostatice deriva din proprietatea presiunii de a ac iona normal pe suprafa a cu care vine in contact. Valoarea for ei este determinate cu ajutorul rela iei proprie for elor hidrostatice rezultante: FH = p g A [N ] (1.1)

Unde p g = z G - presiunea hidrostatica in centrul de greutate al suprafe ei plane studiate


N ) m3 z G - adncimea de la suprafa a lichidului aflat in repaus hidrostatic, pana la centrul de greutate al suprafe ei studiate

- greutatea specifica a lichidului ( = 9810

A aria suprafe ei plane Pozi ia centrului de presiune (centru de carena sau punct de aplica ie al for ei hidrostatice rezultante) notata cu zc, pentru suprafe e plane cu axa de simetrie verticala poate sa fie determinate cu rela ia: I zc = (1.2) S unde: I-este momentul de iner ie al suprafe ei plane fata de axa din planul ei la nivelul suprafe ei libere a lichidului S- este momentul static in aceleai condi ii.

Fig. 1.1 Standul pentru determinarea for ei hidrostatice pe suprafe e plane


Hidraulica si constructii hidroedilitare 1

Lucarea experimentala nr.1-Forte hidrostatice pe suprafete plane verticale

Standul experimental prezentat in figura 1.1, are urmtoarele caracteristici: B- l imea suprafe ei studiate (constanta a aparatului) H- adncimea de la nivelul balan ei pana la nivelul inferior al suprafe ei plane verticale (corespunztoare cifrei 0 pe scala ) (constanta a aparatului) D- nl imea suprafe ei plane a corpului ; (constanta a aparatului) L- bra ul corespunztor distantei intre pivot (articula ia balan ei) si pozi ia talerului suport pentru greut i (constanta a aparatului) Prin modul in care a fost conceput standul, acesta poate sa ofere posibilitatea determinrii experimentale si apoi a verificrii teoretice referitor la: - determinarea for ei hidrostatice rezultante pe suprafe e plane la diferite cote ale suprafe ei libere a apei fata de suprafa a plana a corpului(par ial sau total scufundata in apa) - determinarea centrului de presiune (punctual de ac iune a for ei hidrostatice pe suprafa a plana in studiu - varia ia for ei hidrostatice si a hc in func ie de varia ia nivelului in vasul standului Pentru diferite pozi ii ale nivelului liber al apei fata de o suprafa a plana verticala, cnd ea este par ial scufundata in apa, caracteristicile geometrice si hidraulice se prezint in figura 1.2

Fig. 1.2 Suprafa a plana par ial scufundata Pstrnd nota iile din figura 1.2, se pot calcula for a hidrostatica si pozi ia centrului de presiune dup cum urmeaz:

FH =

d
2

Bd =

d 2 B
2
2

[N ]

(1.3)

Bd 3 d + Bd 12 2 = 2d zC = 3 d Bd 2 Fata de axa x pozi ia punctului C:


hC = H d + zc =
Hidraulica si constructii hidroedilitare

[ m]

(1.4)

3H d 3

[ m]

(1.5)
2

Lucarea experimentala nr.1-Forte hidrostatice pe suprafete plane verticale

Pentru situa ia in care suprafa a plana verticala este cufundata total in apa, caracteristicile geometrice si hidrostatice se prezint ca in figura 1.3

Fig. 1.3 Suprafa a plana scufundata total Cu nota iile din figura 1.3 si pstrnd aceleai caracteristici ca si in cazul precedent ob inem:

D FH = BD d 2

[N ]

(1.6)

BD 3 D + BD d 12 2 zC = D BD d 2
2

[ m]

(1.7)

D2 D + d 12 2 hC = + (H d ) D d 2

[m] (1.8)

Partea experimentala
Etapele experimentului constau in: - Fixarea standului pe bazinul central; - Echilibrarea si orizontalizarea standului cu ajutorul picioruelor de reglaj si a nivelei proprie aparatului - Se echilibreaz bra ul balan ei cu ajutorul greut ii de contrabalansare, pana cnd acesta devine orizontal, respectiv cnd partea inferioara dreapta a bra ului este la nivelul indicatorului trasat special in acest sens; - Se msoar constantele: B, D si distantele H si L vezi figura1.2,1.3.
Hidraulica si constructii hidroedilitare 3

Lucarea experimentala nr.1-Forte hidrostatice pe suprafete plane verticale

Se ncrca cu greut i crligul balan ei apoi se adaug apa in bazin pana cnd bra ul standului devine orizontal - Se citete adncimea d de scufundare a suprafe ei plane pe grada ia corpului in studiu; Se repeta opera ia de mai sus prin adugarea in mai multe etape de greut i in crlig, si a nivelelor de apa care sa echilibreze de fiecare data balan a. Pozi ia centrului de carena, in cazul suprafe elor par ial scufundate, pe cale experimentala se poate determina scriind ecua ia de momente fata de punctul P

mgL = FH hc

[Nm] (1.9)

Unde mg reprezint suma greut ilor de pe taler necesare pentru echilibrarea ac iunii mecanice a apei pe suprafa a plana Explicitnd FH din rela ia 1.3 ob inem: d 2 B mgL = hc [ Nm] (1.10) 2 De unde rezulta pozi ia experimentala a centrului de carena :

hc =

mgL 2mL = 2 B g d 2 Bd 2

[m] (1.11)

Pozi iile lui C, in cazul suprafe elor total cufundate, rezulta de asemenea scriind ecua ia momentelor generate de FH si a greut ii din taler fata de punctul P: D mgL = BD d hc 2 Respectiv [ Nm] (1.12)

hc =

mgL mL = D D gD d BD d 2 2

[ m]

(1.13)

Valoarea greut ilor si adncimilor corespunztoare, precum si valorile lui FH respectiv hc se trec in tabelul de mai jos: Masa m [g] Adncimea de scufundare d[mm] For a hidrostatica FH [N] Adncimea centrului de carena hc[mm] (experimental) Adncimea centrului de carena hc[mm] (analitic) zc-zg

Hidraulica si constructii hidroedilitare

Lucarea experimentala nr.1-Forte hidrostatice pe suprafete plane verticale

Comentarii:
In baza rezultatelor ob inute in tabelul de mai sus, se pot interpreta grafic sau analitic dependentele privind: - varia ia for ei FH cu adncimea d; - legtura intre varia ia adncimii d si pozi ia centrului de carena; - varia ia distantei intre centrul de greutate al suprafe ei plane si a centrului de carena C cu varia ia adncimii de scufundare.

Hidraulica si constructii hidroedilitare