Sunteți pe pagina 1din 43

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

CUPRINS Pagina de garda Indicatorul reviziilor Cuprins Sectiunea 1 Introducere

Pagina

1.1. Scop 1.2. Domeniu de aplicare 1.3. Documente de referinta 1.4. Termeni si definitii .Prescurtari Sectiunea 2
2.1.

Prezentarea societatii

Istoricul S.C. VITIS VINIFERA S.R.L 2.2. Structura si activitati 2.3. Produse si strategii de piata 2.4. Elemente de identificare Sectiunea 3 Prezentarea manualului calitatii 3.1. Structura si continutul manualului 3.2. Procedura de tinere sub control a MC-VTV-01 Sectiunea 4 Sistemul de management al calitatii

4.1. Cerinte generale pentru SMC 4.2. Documentatia SMC Sectiunea 5 Responsabilitatea managementului 5.1. Angajamentul managementului 5.2. Orientarea catre client 5.3. Politica referitoare la calitate 5.4. Planificarea 5.5. Responsabiiitate, autoritate, comunicare 5.6. Analiza efectuata de management

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

Sectiunea 6

Managementul resurselor

6.1. Asigurarea resurselor 6.2. Resurse umane 6.3. Infrastructura 6.4. Mediul de lucru Sectiunea 7 Realizarea produsului

7.1. Planificarea realizarii produsului 7.2. Procese referitoare la relatia cu clientui 7.3. Dezvoltarea de produs nou 7.4. Aprovizionarea 7.5. Productie 7.6. Controiul dispozitivelor de monitorizare si masurare Sectiunea 8 Masurare, analiza si imbunatatire 8.1. Generalitati 8.2. Monitorizare si masurare 8.3. Controiul produsului neconform 8.4. Analiza datelor 8.5. Imbunatatire Sectiunea 9 Anexe

Anexa 1 - Lista proceselor SMC Anexa2 - Shema proceselor SMC Anexa 3 - Interactiuni intre procese Anexa 4 - Organigrama S.C. VITIS VINIFERA SRL Anexa 5 - Fisa de monitorizare satisfactiei clientului Anexa 6 - Fisa de analiza date

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

SECTIUNEA 1 INTRODUCERE 1.1. SCOP Prezentui manual descrie regulile generale referitoare la sistemul de managementui calitatii aplicate in cadrul societatii S.C. VITIS VINIFERA SRL conform cerintelor ISO 9001:2000 si raspunde urmatoarelor objective: Identificarea proceselor SMC, a modului de aplicare si tinere sub control a acestora in cadrul societatii Prezentarea sistemului calitatii clientilor actuali si potentiali, in scopul obtinerii increderii acestora in calitatea produselor oferite si in mentinerea consecventa a acestei calitati; Definirea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii; Asigurarea unui instrument pentru imbunatatirea continua a SMC aplicat in vederea satisfacerii cerintelor si asteptarilor clientilor si cresterii performantelor societatii; Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a sistemului de managementui calitatii si pentru instruirea personalului propriu referitor la prevederile acestuia; Stabilirea autoritatii si responsabilitatilor. 1.2. DOMENIUL DE APLICARE Acest manual, impreuna cu procedurile asociate, se aplica in toate sectoarele din cadrul societatii. Sistemul calitatii documentat prin prezentui Manualul al Calitatii se aplica la dezvoltarea de produse noi si productia de vinuri si distilate din vin si fructe. Sistemul raspunde tuturor cerintelor ISO 9001, fara exceptii si cerintelor legale aplicabile productiei si desfacerii de vin si distilate din vin si fructe.

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

1.3. DOCUMENTE DE REFERINTA Manualul Calitatii si procedurile sistemului de managementui calitatii aplicat in cadrul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. respecta prevederile din: Standardul SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de managementui calitatii .Cerinte; Standardul SR EN ISO 9000:2000 - Sisteme de managementui calitatii. Principii fundamental si vocabular; Standardul SR ISO/TR 10013/2003 - Linii directoare pentru documentatia sistemului de management calitate; SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemului de managementui calitatii si/sau de mediu. SR EN ISO 22000:2005 1.4. TERMENI SI DEFINITI, PRESCURTARI 14.1. In textul manualului se utilizeaza termenii si definirea acestora conform standardului SR EN ISO 9000:2001 1.4.2. Prescurtari AD - Administrator SMC- Sistem de Managementui Calitatii PS - Procedura de Sistem PO- Procedura Operationala IL- Instructiune de Lucru F- Formular FP - Fisa de Proces RC - Responsabil Calitate RM - Reprezentant Management CTC-Control Tehnic de Calitate

SCHEMA PROCESELOR SMC

ANEXA2b 1aMC-VTV01

Stabilire politica si obiective

Planificare resurse Personal Infrastructura

Comunicare interna

Analiza efectuata de management

REALIZARE PRODUCTIE
MANAGEMENT RESURSE

Imbunatatire

Marketing

Dezvoltare produs nou

Aprovizionare

Productia de vinuri

Analiza date

Angajare, intruire personal Inspectii si incercari

Audit intern

Controlul DMM Realiz. Investitii. Achizitii

Tratare produse neconforme

Satisfactie client

Mentenanta Infrastructura

Ambalare si depozitare

Monitorizare produs

Livrare produse Controlul documentelor

Monitorizare procese

Controlul inregistrarilor

ANEXA 3 LA MC-VTV01 DESCRIEREA INTERACTIUNILOR DINTRE PROCESELE SMC PROCESE DEBAZA Marketing PROCESE IN INTERACTIUNE Depozitare Productie Livrare Dezvoltare produs nou Dezvoltare produs nou Marketing Managementul resurselor Aprovizionare Inspectii si incercari NATURAINTERACTIUNII DOCUMENTE, INREGISTRARI PO-7.2. PO-7.5. PO-7.2. PO- 7.2. PO- 7.3. PO- 7.2. PO- 7.3. PO- 7.3. PO- 7.3. PO- 7.4. PO- 8.2.4. Standard de firma Fisa tehnica PO- 7.6. PO-8.2.4. PO- 7.5. PO- 7.2; 7.5. Contracte, comenzi

Existenta pe stoc a produselor Posibilitatea de productie Posibilitatea livrarii in conditiile si la termenul solicitat In cazuri deosebite posibilitatea asimilarii produsului nou solicitat Aparitia de cereri pentru produs nou Existenta bazei materiale si specialistilor pentru realizarea noului produs Identificarea fumizorilor de materiale pentru noul produs Identificarea metodelor, procedurilor de incercare si criteriilor de acceptare pentru produs nou Existenta echipamentelor adecvate pentru masurarea parametrilor produsului Posibilitatea producerii produsului nou Comunicarea ambalajelor si loturilor pentru livrare

Controlul echipamentelor de masurare Productie Livrare

ANEXA 3 LA MC-VTV-01

Depozitare

Productie Livrare

Depozitarea volumului de productie realizat Lotizarea si expedierea produselor la clienti Stabilirea necesarului de livrare Asigurarea necesarului de livrare Asigurarea analizelor si realizarii retetelor pentru produs nou Analize pentru receptia materii prime Aprovizionare cu echipamente si consumabile Solicitare de analize produse Tratare produs neconform la analize Reincercare produs neconform remediat Verificare aparate de masurare Masurarea caracteristicilor

PO- 7.5. PO- 7.5. PO- 7.2. PO- 7.2. Plan de productie PO- 7.3. PO -8.2.4. PO- 7.4. Cereri, comenzi, contracte PO- 8.2.4. PS- 04. PS-04 PO-7.6. PO - 7.5.

Livrare

Marketing Productie

Inspectii si incercari

Dezvoltare produs nou Aprovizionare

Productie Controlul produsului neconform Controlul dispozitivelor de masurare Livrare

ORGANIGRAMA S.C VITIS VINIFERA S.R.L


ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIALOR ADMINISTRATOR CONTROLUL FINANCIAR

DIRECTOR COMPLEX VINIFICATIE

DIRECTOR ECONOMIC

COMPARTIMENT CALITATE

DIR.MKT

DIR. COMERCIAL

SEF OFICIU

MARKETING LABORATOR ANALIZA CRAMA CONTABIL SEF C.T.C

APROVIZIONARE

OFICIUL JURIDIC

CONDITIONARE

MEC ANO ENE RGE TIC

CONTABILITATE

FINANCIAR

DESFACERE

SALARIZARE

PERSONAL

MATURARE

IMBUTELIERE

DEPOZITARE

PROD.FINITE

AMBALAJE

MATERIALE

ANEXA 5 la MC-VTV-01 FISA DE MONITORIZAREA SATISFACTIEI CLIENTULUI 1. Clientul: 2. Produsul realizat 3. Respectarea conditiilor contractuale 4. Observatii la receptie 5. Reclamatii
6.

Dovezi ale perceptiei clientuiui privind satisfacerea cerintelor sale: - multumiri - scrisori de recomandare - chestionare cu raspuns - recomandari la alti clienti - declaratii in mass media

7. Aprecierea nivelului de satisfactie perceput: FB BS 8. Apreciere globaia asupra satisfacerii cerintelor clientuiui FB B S 9. Propuneri de cresterea satisfactiei clientuiui Intocmit: Data :

ANEXA6LAMC-VTV-01 FISA DE ANALIZA DATE 1. Scopul / ocazia analizei 2. Datele anaiizate 3. Inregistrari si documente suport de date anaiizate

4. Metoda de analiza sau statistica aplicata

5. Constatarile analizei fata de scopul acestuia 6. Masuri de imbunatatire Responsabili Termene

7.

Verificat masurile

Functia

semnatura

data

8. Urmeaza sa fie supus la analiza efectuata de management: DA NU

Intocmit RM

Data:

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

SECTIUNEA 2 2.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. Societatea S.C. VITIS VINIFERA SRL este o societate romaneasca cu capital integral privat. Obiectul de activitate al societatii este productia de vinuri imbuteliere si distributie. Societatea are in proprietate ferme viticole ii asigura materia prima pentru productie. 2.2. STRUCTURA SI ACTIVITATI Societatea desfasoara urmatoarele activitati: > Productie de struguri si fructe ca materie prima; > Productie vin spumant > Ambalare si distributie vinuri 2.3. PRODUSE SI STRATEGIE DE PIATA Societatea produce curent in jur de 26 de tipuri de vinuri de masa , de masa cu denumire de origine geografica si vinuri de calitate superioara cu denumire de origine controlata ; 7 tipuri de vin spumant La producerea acestei game de produse sunt folosite retete si concepte proprii sau consecrate. Politicile si strategiile prezente si viitoare ale firmei sunt indreptate in primul rand catre consumator si au in vedere crearea unei afaceri solide si de lunga durata. In aceasta directie, societatea S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., este preocupata permanent de cresterea calitatii si diversitatii produselor sale in paralel cu programele de noi investitii in dotari moderne si tehnologii performante. 2.4. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Societatea isi desfasoara activitatea in sediul din: Localitatea Vitis Vinifera, judetul Cluj ,

Str. nr...9. Telefon: 0264/884088 Fax: 0264/884088

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

SECTIUNEA 3 PREZENTAREA MC-JIP-01 SI PROCEDURA DE TINERE SUB CONTROL A ACESTUIA 3.1. STRUCTURA SI CONTINUTUL MANUALULUI 3.1.1. Manualul este structurat pe 5 sectiuni: Sectiunile 1,2,3- introductive Sectiunea 4 - descrie modul de realizare a cerintelor ISO 9001 in cadrul SMC aplicat de societate. Sectiunea 5 - contine anexe explicative si de completare a sectiunilor anterioare 3.2. PROCEDURA DE TINERE SUB CONTROL A MC-VTV-01 3.2.1. Gestiunea Manualului Calitatii revine in sarcina RC care are obligatia de a mentine acest document in deplina concordanta cu politica in domeniul calitatii, organizarea societatii si prevederile standardului de referinta. 3.2.2. Elaborarea si, atunci cand este cazul, modificarile manualului sunt efectuate de catre RC. Detalii referitoare la regulile de realizare a acestor activitati sunt descrise in procedura de sistem "Controlul documentelor si al datelor", cod PS-01. Manualul, in varianta initiala, precum si reviziile ulterioare sunt verificate si avizate de reprezentantul managementului (RM). Manualul este aprobat de Administrator. 3.2.3. Exemplare controlate ale manualului sunt difuzate in cadrul societatii si, atunci cand este solicitat, organismelor de certificare. La difuzarea controlata se completeaza Lista de difuzare cu locurile si/sau persoanele la care a fost transmis documentul si numarul exemplarului difuzat. Fiecare revizie/editie a manualului se transmite in toate locurile in care au fost difuzate controlat editiile anterioare ale acestuia. Difuzarea Manualului Calitatii este realizata de RC. 3.2.4. Manualul poate fi transmis pentru consultare sau ca document de reclama clientilor sau altor societati, numai cu acordul Administratorului. Pe aceste exemplare se va nota regim informativ si societatea nu isi asuma responsabilitatea de a transmite ulterior modificarile aduse la manual.

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

3.2.5. Manualul se gaseste si pe suport informatic si poate fi utilizat pentru editare, modificare si tiparire .Accesul pentru operare se face de catre R.C. cu parola . SECTIUNEA 4 SISTEMUL DE MANAGEMENTUL CALITATII 4.1. CERINTE GENERALE S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., a stabilit, a documentat si mentine un sistem de management al calitatii conform cu cerintele standardului international SR EN ISO 9001:2001 pentru activitatea de productie VINURI. S.C. VITIS VINIFERA S.R.L, a stabilit sa imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului implementat conform cerintelor standardului ISO 9001. In acest scop, S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. a) a identificat procesele necesare sistemului de managementul calitatii si aplicarea acestora in societate Lista proceselor se prezinta in Anexa 1 la manual. b) a determinat succesiunea si interactiunea acestora procese In Anexa 2 la manual se prezinta diagrama de procese din care rezulta succesiunea proceselor. In Anexa 3 la manual se prezinta o descriere a interactiunilor dintre procese si managementul acestor interactiuni. c) a determinat criteriile si metodele necesare pentru a se asigura de eficacitatea operarii si controlului proceselor. Acestea sunt descrise in procedurile documentate pentru procesele SMC. d) a asigurat disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor e) monitorizeaza si masoara aspectele planificate in functionarea proceselor - analizeaza rezultatele obtinute din monitorizarile si masurarea acestor procese pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului de managementul calitatii si pentru a identifica solutiile de imbunatatire f) implementeaza actiunile necesare pentru a realiza rezultatele planificate si pentru imbunatatirea continua a acestor procese

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

Prin realizarea obiectivelor calitatii, a auditurilor interne, a analizei datelor, a analizei efectuate de management si prin implementarea de actiuni corective si preventive se realizeaza imbunatatirea continua a eficacitatii SMC. 4.2. DOCUMENTATIA SMC 4.2.1. Structura documentatiei SMC Managementul S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., a definit documentatia, inclusiv inregistrarile necesare pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii si pentru a realiza planificarea, operarea si controlul eficient al proceselor si calitatea produselor. Documentatia SMC este structurata pe sase nivele: Nivelul A: politica si obiectivele calitatii Nivelul B: Manualul Calitatii Nivelul C: Proceduri de sistem si operationale Nivelul D: Instructiuni de lucru, scheme operationale, standarde de firma, alte standarde, legislate Nivelul E: Inregistrari, rapoarte, formulare Lista centralizatoare a documentelor societatii se afla in Anexa 1 la procedura PS-01. 4.2.2. Manualul Calitatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. a elaborat manualul calitatii pentru: a) a prezenta modul de aplicare al sistemului de managementul calitatii, procesele de realizare a produselor si celelalte procese ale SMC conform cerintelor ISO 9001:2001 in cadrul societatii. b) a face referire la procedurile documentate stabilite pentru SMC si alte documentatii aplicabile c) a descrie interactiunile dintre procesele SMC 4.2.3. Controlul documentelor In cadrul SMC se aplica o procedura documentata de controlul documentelor cod PS-01 care stabileste regulile si descrie activitatile pentru : a) aprobarea documentelor inainte de emitere pentru adecvarea acestora b) analiza, actualizarea daca este cazul si reaprobarea documentelor c) asigurarea identificarii modificarilor in document si a stadiului reviziilor curente ale documentelor

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

d) asigurarea existentei versiunilor relevante ale documentelor aplicabile in locurile de utilizare e) asigurarea pastrarii lizibilitatii si identificarii facile a documentelor f) asigurarea identificarii documentelor de provenienta externa si accesului la acestea g) prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate pastrate in scop de istorie 4.2.4. Controlul registrelor In cadrul SMC se aplica o procedura documentata de controlul inregistrarilor, cod PS-02 care stabileste regulile si descrie activitatile pentru controlul inregistrarilor ce trebuie stabilite si mentinute in scopul furnizarii dovezilor privind realizarea conformitatii cu cerintele si functionarea eficace a SMC. Procedura aplicata defineste modul de identificare, completare, pastrare, depozitare si protejare a acestora, regasirea pe durata stabilita de pastrare si eliminarea inregistrarilor. Inregistrarile tinute sub control acopera cerintele explicite ale standardului SR EN ISO 9001:2000 si necesitatile de dovezi objective privind functionarea eficace a tuturor proceselor SMC. Modul in care sunt gestionate inregistrarile permite lizibilitatea si pastrarea lor in securitate putand fi identificate si regasite cu usurinta pe durata de pastrare. SECTIUNEA 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULU1 5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI Administratorul S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. s-a angajat pentru mentinerea sistemului de managementui calitatii precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia prin: - stabilirea politicii referitoare la calitate corespunzatoare cu scopul societatii - comunicarea in cadrul societatii a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si reglementare - asigurarea stabilirii obiectivelor calitatii pentru functiile si la nivelele relevante sin societate - crearea unui mediu care incurajeaza implicarea si dezvoltarea angajatilor
asigurarea unei structuri organizatorice, definirea si comunicarea

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

responsabilitatilor si autoritatilor in societate conducerea analizelor efectuate de management privind adecvarea, eficacitatea si imbunatatirea continua a sistemului de managementul calitatii satisfacerea necesitatilor actuale si viitoare ale personalului, proprietarilor, partenerilor, asteptarilor comunitatii locale si cerintelor autoritatilor legale /reglementare. asigurarea disponibilitatii resurselor umane si materiale pentru desfasurarea in bune conditii a proceselor in cadrul societatii

5.2. ORIENTAREA CATRE CLIENT Managementul la cel mai inalt nivel al S.C. VITIS VINIFERA S.R.L se asigura ca cerintele clientilor sunt determinate si indeplinite in scopul cresterii satisfactiei acestora. In acest scop in cadrul SMC se desfasoara urmatoarele: a) Procese in relatia cu clientul (cap 7.2. din manual) -determinarea cerintelor referitoare la produs -analiza cerintelor clientului, ofertare contractare -comunicarea cu clientul inclusiv tratarea reclamatiiior de la acesta b) Monitorizarea satisfactiei clientului (tratata la capitolul 8.2.1. din MC) Implementarea si mentinerea sistemului de managementulcalitatii are ca scop, pe langa asigurarea calitatii produsului si cresterea satisfactiei clientului. Reprezentantul managementului are stabilita responsabilitatea si autoritatea pentru a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului (punctul 5.5.2. din manual). 5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE 5.3.1. In cadrul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., suntem total angajati sa stabiiim si sa atingem standardele de calitate pentru produsele noastre capabile sa satisfaca sub toate aspectele, cerintele specificate si asteptarile clientilor nostri, precum si cerintele legale si reglementare. 5.3.2. In acest sens societatea S.C. VITIS VINIFERA S.R.L, a proiectat si implementat un sistem al calitatii care raspunde cerintelor standardului international SR EN ISO 9001/2001 si se preocupa pentru imbunatatirea

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

continua a eficacitatii acestuia. Sistemul calitatii este aplicat fiecarui domeniu al activitatii noastre si calitatea este responsabilitatea fiecaruia, in fiecare activitate din cadrul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. 5.3.4. In calitate de Administrator, definesc politics in domeniul calitatii, o declar prioritara si ma asigur ca este pusa in aplicare de intreg personalul societatii si asigur resursele necesare pentru implementarea ei.
5.3.3.

Politica in domeniul calitatii si metodele de conducere sunt stabilite astfel incat sa se asigure compatibilitea cu celelalte politici definite in cadrul societatii.
5.3.5.

Prin sistemul calitatii aplicat, personalul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., isi propune sa respecte toate cerintele, exigentele si asteptarile clientilor societatii precum si toate normele si reglementarile legale aplicabile domeniului nostru de activitate.
5.3.6.

5.3.7. Obiectivele generate ale calitatii pe care ne propunem sa le indeplinim sunt: cresterea cotei de piata si a volumului de vanzari cu 15 %; livrarea ritmica a unor produse de calitate constanta, la termenele contractuale solicitate; cresterea volumului si sortimentului de produs cu 15 %; cresterea capacitatii de livrare fata de cerintele clientilor reducerea cu 10% a situatiilor de produs neconform cresterea competentei si constientizarii personalului pentru calitatea produselor folosirea unor materiale oenologice de cea mai buna calitate 5.3.8. Obiectivele specifice ale calitatii sunt stabilite la nivelele si pentru functiile relevante din societate sunt masurabile si sunt evaluate periodic. 5.3.9. In calitate de Administrator asigur ca politica in domeniul calitatii sa fie inteleasa, implementata si mentinuta. In acest sens acord suportul necesar pentru informarea personalului societatii la toate nivelele asupra politicii si obiectivelor in domeniul calitatii prin difuzarea documentelor sistemului. calitatii, instruiri in domeniu, afisari la locuri vizibile din societate, comunicarea clientilor si altor parti interesate.

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

5.4. PLANIFICARE 5.4.1. Planificarea obiectivelor calitatii Conducerea societatii a hotarat ca obiectivele calitatii sunt formulate pentru nivelele si functiile relevante din cadrul societatii, respectiv: - marketing - aprovizionare - productia de vin si distilate - managementul resurselor umane - controlul, asigurarea si managementul calitatii - desfacerea produselor Obiectivele calitatii sunt stabilite sub forma masurabila, sunt realizate la nivelul functiilor care le-au stabilit sunt evaluate la auditurile interne si cu ocazia analizei efectuate de management si se reactualizeaza anual. Obiectivele sunt in concordanta cu politica referitoare la calitate. 5.4.2. Planificarea sistemului de managementul calitatii Conducerea la eel mai inalt nivel al S.C. VITIS VINIFERA S.R.L asigura planificarea sistemului de management al calitatii prin: - planificarea strategics privind structura si resursele societatii - planificarea obiectivelor calitatii si indicatorilor de performanta - planificarea proceselor SMC Prin definirea si tinerea sub control a proceselor SMC si interactiuniior dintre acestea, la planificarea si implementarea schimbarilor SMC integritatea sistemului este mentinuta. Planificarea proceselor SMC se realizeaza in mod specific functie de natura proceselor si adecvarea modului de operare al societatii, respectiv: - planificarea proceselor SMC are ca baza planificarea strategica efectuata la nivelul conducerii la varf de alocare de resurse si obiectivele stabilite - planificarea proceselor de productie se face functie de capacitatea instalatiilor material prima si cerinta pietii. - planificarea proceselor de monitorizare si masurare se realizeaza conform procedurilor de monitorizare si standardelor de produs sau metode de analiza a legislatiei in vigoare aplicabile.
- planificarea activitatilor de mentenanta, verificari, instruire, audit, etc se face anual.

Editia: 1

S.C. VITIS

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE 5.5.1. Responsabilitate si autoritate a) Responsabilitatea si autoritatea personalului care conduce , executa sau controleaza activitatile in SMC sunt definite si communicate in cadrul S.C. VITIS VINIFERA S.R.L prin : - organigrama societatii - regulamentul de organizare si functionare - fisele posturilor -deciziile de numire in functii -documente ale SMC Responsabilitatea generala pentru urmarirea modului de functionare a sistemului calitatii ii revine Administratorului care are intreaga autoritate organizatorica pentru implementarea si mentinerea in functiune a sistemului. Responsabilul Calitatii raspunde de gestionarea documentatiei sistemului calitatii, de urmarirea efectiva si raportarea modului in care functioneaza sistemul in intreaga societate. Reprezentantul managementului este Directorul Executiv al societatii.
b)

Modul de organizare al societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. este prezentat in organigrama din Anexa 4 Responsabilitatile generate referitoare la functionarea sistemului calitatii sunt prezentate in cele ce urmeaza. Responsabilitatile detaliate pentru toate functiile se regasesc in procedurile sistemului calitatii (procedurile de sistem, procedurile operationale, instructiuni de lucru sau de control) si in fisele posturilor.
c)

-Administrator Stabileste politica si obiectivele in domeniul calitatii. Conduce sau mandateaza R.M.sa conduca analiza periodica a sistemului calitatii si urmarirea modului in care obiectivele \ stabilite sunt realizate. %:meste RM si RC Apkoa organigrama societatii si angajarile de personal AproK documented sistemului calitatii. Asigura ^sursele, materiaie si umane, necesare pentru functionary -ficienta a sistemului calitatii. Asigura resu^ 5fe necesare pentru instruirea si calificarea

S.C. VITIS VINIFERAS.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

personalului. Aproba contractele incheiate de societate. Aproba Lista fumizorilor acceptati. - Director complex vinificatie Coordoneaza activitatea de productie , imbuteliere , depozitare si asigurare cu produs finit la livrare Apiica cerintele SMC in cadrul sectiei productie Urmareste realizarea productiei conform planificarii Urmareste realizarii calitatii produselor Dispune tratarea produsului neconform Instruieste personalul din subordine Apiica actiuni corective/preventive in activitatea de productie Aproba programe de instruire, audit intern , intretinere si reparatii, revizia listei fumizorilor acceptati. Se ocupa de dezvoltare de produse noi Director Comercial Coordoneaza activitatile de aprovizionare .

- Serviciu Aprovizionare Emite comenzile de aprovizionare, Urmareste aprovizionarea si receptia produselor aprovizionate Apiica actiuni corective -preventive in activitatea proprie - Serviciu Desfacere Primeste si analizeaza comenzile de livrare produse Emite dispozitia de livrare Apiica actiuni corective -preventive in activitatea proprie Sef mecano-energetic Apiica cerintele SMC in domeniul mecano energetic

S.C. VITIS

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

-Marketing

Aplica cerintele SMC in domeniul mecano energetic Urmereste si asigura buna functionare a instalatiilor, utilajelor si echipamentelor Planifica si urmareste realizarea programelor de reparatii Se preocupa de dotarile cu echipamente si aparate de masura si control Aplica actiuni corective -preventive in activitatea proprie Desfasoara activitati de promovare produse Urmareste evolutia pietei produselor proprii societatii Colecteza date si informatii de pe piata , de la distribuitori si consumatori , le analizeaza si le prezinta conducerii Fac propuneri de dezvoltare produse noi Coordoneaza activitatea distribuitorilor si stabileste avantajele comerciale pentru acestia Organizeaza intalniri periodice cu distribuitorii si cu mass- media Aplica cerintele SMC , inclusiv actiuni corective si preventive in activitatea proprie. Sef CTC-laborator Coordoneaza activitatea de analiza si inspectii calitate pentru produs si materie prima Urmareste executia analizelor subcontractate(compusi volatili, metale grele, radioactivitate) Urmareste etalonarea metrologica a dispozitivelor de masurare si control

Intocmeste si semneaza buietine de analiza produs si declaratie de conformitate pentru livrare Aplica actiuni corective/preventive in activitatea de analize Participa la analiza reclamatiilor clientilor. Se preocupa de dotari cu aparate si auxiliare pentru laborator monitorizeaza calitatea produsului de la materia prima la produsul finit

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

- Sef Compartiment personal Pastreaza dosarul si documentele privind studiile si instruirea , fise medicale etc. Centralizeaza si urmareste programul annual de instruire Evalueaza eficacitatea instruirilor Aplica actiuni corrective in activitatea de personal Desfasoara activitati pentru recrutare si angajare personal 5.5.2. Reprezentantul managementului Administratorul a numit prin decizie pe Directorul Complexului de vinificatie ca reprezentant al managementului. Acesta are autoritate si responsabilitate pentru: a) a se asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate si mentinute b) a raporta Administratorului despre functionarea SMC si despre necesitatile de imbunatatire a acestuia c) a asigura legatura cu alte organizatii in probleme referitoare la SMC din societate 5.5.3. Comunicarea interna In cadrul societatii au fost stabilite procese adecvate de comunicare interna referitoare la eficacitatea SMC. Informatiile comunicate in acest sistem sunt: - poilitica si obiectivele calitatii - cerintele de functionare a proceselor SMC - responsabilitati ale personalului implicat in functionarea SMC - date si informatii privind functionarea sistemului si prin audituri interne si analize - informatii operative in sedintele cu conducerea - programele si actiunile de imbunatatire a SMC Modalitatile de comunicare folosite sunt: - transmitere oficiala de documente continand date si informatii - comunicari in sedinte operative, de lucru, de analiza - comunicari la instruiri periodice sau la angajare - dispozitii operative in desfasurarea activitatii - transmitere de date si informatii pe suport informatic
dispozitii operative de organizarea locului de munca

S.C. VITIS VINIFERA

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

- dispozitii in caz de urgenta - afisaje la locul de munca 5.6. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT 5.6.1. Generalitati Administratorul sau RM prin mandatare , analizeaza periodic, de regula anual, SMC pentru a se asigura ca este corespunzator, adecvat si eficace. Analiza include informatii din functionarea SMC, oportunitati de imbunatatire a sistemului si proceselor si schimbari in politica si objective. Analiza se efectueaza sub forma de reuniune condusa de catre Administratorsau RM. La analiza participa sefii de compartimente convocati de catre Administrator. Dosarul analizei este intocmit de RC si contine elementele de intrare ale analizei. 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei a) raportul RC privind performantele SMC, realizarea obiectivelor, actiunile corrective si de imbunatatire, realizarea programelor de analiza anterioara. Raportul face o sinteza a documentelor si informatiilor de la dosarul analizei. b)informatii privind rezultatele auditurilor interne si externe c) informatii de feed-back de la clienti, inclusiv reclamatii d)informatii privind performanta proceselor si calitatea produselor e)stadiul actiunilor de la analiza naterioara f) schimbari ce ar putea influenta SMC, inclusiv in politica si objective g) recomandari de imbunatatire 5.6.3. Elemente de iesire ale analizei Urmare a analizei informatiilor existente la dosarul analizei, se identifica decizii si actiuni referitoare la: a) imbunatatirea eficacitatii SMC si proceselor sale b) imbunatatirea produsului in raport cu cerintele c) necesitatea de resurse in raport cu cerintele d) strategii de marketing si satisfacerea clientilor

S.C. VITIS VINIFERA SRL

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

Rezultatele analizei se inregistreaza de catre RC in procesul verbal al analizei, aprobat de Administrator. Din procesul verbal se extrage programul de masuri reiesit din analiza efectuata de management, cu termene si responsabilitati aprobat de Administrator sau RM. Programul de masuri si o copie a procesului verbal al analizei se difuzeaza de catre RC participantilor la analiza si persoanelor avand stabilite responsabilitati. La termenele stabilite in program RC urmareste realizarea masurilor stabilite, consemneaza in program constatarile si raporteaza Administratorului sau RM situatia rezolvarii. Situatia realizarii actiunilor stabilite la analiza se raporteaza deasemenea la analiza urmatoare de sistem. SECTIUNEA 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1. ASIGURAREA RESURSELOR Conducerea S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., a determinat si a asigurat resursele necesare mentinerii SMC si imbunatatirii continue a eficacitatii acestuia. Aceste resurse cuprind: - personal calificat pentru conducerea proceselor si desfasurarea activitatilor in societate - infrastructure si echipamentele necesare desfasurarii proceselor - mediul de munca adecvat pentru natura activitatilor desfasurate Resursele alocate permit mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMC si cresterea satisfactiei ciientiior prin indepiinirea cerintelor acestora. 6.2. RESURSE UMANE 6.2.1. Generalitati Administratorul a stabilit si aprobat organigrama si structura de personal din cadrul societati (Anexa 4 ). Personalul care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea produsului este competent pe baza de studii, experienta si calificare.

S.C. VITIS VINIFERAS.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

6.2.2. Cornpetenta, constientizare, instruire Competenta necesara pentru personalul ce desfasoara activitati ce influenteaza calitatea produsului sunt cuprinse in fisele posturilor. Personalul care conduce activitati in procesele SMC are studii de specialitate, experienta in activitatea desfasurata sau activitati tehnice similare. In activitatea curenta si prin aplicarea cerintelor standardului ISO 9001 in procesele pe care le conduc, personalul a devenit constient de relevanta si importanta activitatilor sale in functionarea SMC si in realizarea obiectivelor calitatii. Pentru personalul angajat se pastreaza la dosarul propriu inregistrari adecvate referitoare la studii (diplome) experienta (vechimea in activitati similare), instruire (copii dupa diplomele/ certificate obtinute obtinute). In cadrul societatii se desfasoara instruiri specifice in domeniile: calitate, profesional, protectia muncii, PSI. Sefii compartimentelor desfasoara instruiri periodice (planificate) si pastreaza inregistrari specifice ale acestor instruiri. Activitatea de instruire este descrisa in procedura PO6.2. 6.3. INFRASTRUCTURA Infrastructure necesara realizarii conformitatii produsului S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. este formata din: cladire administrate depozit de materii prime si ambalaje laborator de analize rezervoare de preparare si maturare linii de spalare, imbuteliere statie de dedurizare apa centrala termica Detalierea cantitativa si calitativa a infrastructurii este reaiizata in listele de inventar.

S.C. VITIS VINIFERA S..R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

6.4. MEDIUL DE LUCRU Procesele de productie se desfasoara in hale destinate acestor procese, de regula in conditii de mediu interior care nu afecteaza calitatea produsului. Fluxul tehnologic este mecanizat, automatizat si se desfasoara in incinte inchise si controlate termic pentru a nu se afecta calitatea produsului. La fiecare loc de munca sunt realizate conditiile impuse de reglementarile de mediu, iar atunci cand este necesar se aplica programe de conformare de mediu. Societatea a determinat conditiile de lucru si se tine sub control astfel incat nu este afectata conformitatea produsului cu cerintele si nu se incalca prevederile legislatiei de mediu, NPM, PSI. SECTIUNEA 7 REALIZAREA PRODUSULUI 7.1. PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., planifica si dezvolta procesele necesare pentru realizarea produselor. Planificarea realizarii produselor are in vedere materia prima disponibila, capacitatea normala de productie a instalatiilor propriistatistica livrarilor anterioare, starea infrastructurii si echipamentelor si prevederilor legale La planificarea realizarii produselor societatea i-a in consideratie urmatoarele aspecte: a) obiectivele calitatii pentru produse b) desfasurarea proceselor tehnologice specifice produselor realizate respectarea caracteristicilor produsului conform standardului national si legislatiei ; utilizarea resurselor( umane , materiale ) alocate pentru realizarea productiei. c) activitatile necesare pentru verificarea, validarea si monitorizarea desfasurarii proceselor de realizare a strugurilor ca materie prima produselor, inspectiile si incercarile specifice produsului precum si criteriile de acceptare a produsului. Aceste aspecte sunt concretizate in legislatie , standardele de produs si standardele de metoda de incercare.Procedurile specifice de incercare si in instructiunile de lucru.

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC^VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

d) inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a produsului satisfac cerintele si ca produsul satisface criteriile de acceptare stabilite. Aceste inregistrari sunt stabilite prin procedurile operationale si instructiunile aplicate la aceste activitati si sunt tinute sub control prin procedira PS -02"Controlul inregistrarilor". Parametrii materiei prime, a produsului pe flux si la final se verifica in laboratorul propriu sau prin subcontractare.

7.2. DETERMINAREA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS Societatea determina si cuprinde in realizarea si livrarea produsului urmatoarele: a) cerintele specificate de client, inclusiv cerintele referitoare la activitatile de livrare Clientii de regula specifica sortimentele si cantitatile de produs, modul de ambalare, termene, etc fata de oferta standard a societatii sau cerintele explicite ale clientilor. cerinte nespecificate de client, dar necesare consumului. Modalitatile de ambalare, tipul si forma recipientului (sticlei, etc) este specifica tipurilor de produse livrate, modul de procesare, sortimentele realizate, durata de maturare, modalitatile pentru a putea fi utilizata in localuri de alimentatie publica sau la domiciliul clientului sau chiar in excusrii sau calatorie.
b)

c) cerintele legale si reqlementare referitoare la produs cuprinse in legislatia de protectie a consumatorului, de controlul materiei prime(struguri) si productiei de vin si distillate, de protectia muncii si PSI, privind ambalarea si etichetarea, normele igienico-sanitare . Aceste aspecte sunt cuprinse in legislatia tinuta sub control in sistem si cuprinsa in lista documentelor din procedura PS-01" Controlul documentelor". Durata de garantie a produselor este in functie de tipul produsului si conform legii societatea raspunde de orice problema privind calitatea produselor pe acesta perioada.

S.C. VTV S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

Toate aspectele referitoare la produs sunt centralizate in oferta societatii:tipul de produs, tipul de sticla si ambalaj, modalitatile de ambalare si livrare. 7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs Inainte de acceptarea unei comenzi, de emiterea unei oferte sau incheierea unui contract de livrare produse sunt analizate cerintele referitoare la produse cuprinse in aceste documente. Aceasta analiza urmareste daca: a) sunt definite clar cerintele referitoare la produs (sortimente, calitate, ambalaj, livrare, etc.) b) societatea are capabilitatea sa indeplineasca aceste cerinte prin : - livrare din stoc - producerea sortimentelor respective (functie de recolta de struguri) - dezvoltarea de produs nou Nota: de regula, la livrarile curente, pentru majoritatea situatiilor in comenzi sau contracte sunt cuprinse produsele din oferta curenta a societatii. c) si cum se lamuresc si rezolva orice diferente intre conditiile din oferta si contract sau intre contractele cadru si comenzile de livrare Aspectele specifice ale acestei activitati de analiza sunt descrise in procedura PO-7.2. 7.2.3. Comunicarea cu clientul Societatea nu comunica direct cu consumatorii finali realizand desfacerea marfii prin distribuitori si unitati specializate (en-gros, magazine, localuri publice). Prin serviciul de marketing societatea ia contact si reaiizeaza sondaje care cuprind si consumatorii finali. Societatea S.C. VITIS VINIFERA SRL: analizeaza comenzile urmand a fi introduce in productie sau livrate din stoc analizeaza informatiile de feed-back de la distribuitor sau de la consumatorii finali primite direct, prin distribuitori sau marketing analizeaza si rezolva reclamatiile primite referitor la calitatea produsului, ambalaj, conditii de livrare

S.C. VITIS VINIFERA

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

7.3. DEZVOLTAREA DE PRODUSE NOI Planificarea dezvoltarii de produs nou este de regula strategia societatii si rezulta din analiza anuala a evolutiei pietei si studiile de marketing si analiza a concurentei. Produsul nou se realizeaza atat la sortimentele de vin cat si la distillate. Pe aceasta baza se fundamenteaza lansarea pe piata a noilor prduse si se elaboreaza programul de lansare pentru produse noi. La aceasta etapa se utilizeaza si rezuitatele din activitatea de analiza a pietei si produselor similare de pe piata . Dezvoltarea cuprinde: a) tipurile de produse noi si etapele de dezvoltare ale acestora b) caracteristici de baza si criteriile de acceptare stabilite (analize, verificare, omologare) c) responsabilitatile pentru realizarea programului de dezvoltare si lansare La aceasta etapa sunt stabilite interfetele dintre laborator si productie referitor la dezvoltarea produsului pentru a sigura o comunicare eficace si definirea clara a responsabilitatilor. 7.3.2. Elemente de intrare pentru dezvoltarea de produs nou Elementele de intrare sunt referitoare la: a) tipul si caractersticile produsului b) conditiile de producere, ambalare, etichetare, marcare, etc. c) conditii si parametrii de calitate si criterii de acceptare d)proceduri de realizare si incercare existente similare ceiorlalte produse realizate Aceste elemente sunt cuprinse in rezuitatele analizei de piata si in fundamentarea pentru dezvoltarea de produs nou. Conditiile de verificare si acceptare se regasesc in standardul national si in fisa tehnologica a produsului nou . 7.3.3. Elemente de iesire ale dezvoltarii Elementele de iesire ale dezvoltarii de produse noi sunt documentate in: standard national de produs. (retete), documentatia referitoare la denumire, ambalaj si eticheta, documentatia de fabricatie (dosar de fabricatie) si specificatia tehnica (ST).

S.C.Vitis ViniferaS.R.L

MANUALUL CALITATII Cod: MC VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

7.3.4. La etapele distincte (verificare reteta, autorizatia de productie , procese de dezvoltare de produs nou se analizeaza privind : a) evaluarea rezultatelor fata de cerintele stabilite b) identificarea unor probleme si stabilirea de actiuni necesare pentru finalizarea produsului nou . 7.3.5. Verificarea dezvoltarii de produs nou Verificarea are in vedere realizarea cerintelor cuprinse in datele de intrare (reteta, documente elaborate, standarde nationale ). Pentru verificarea retetei se intocmesc buletine de analiza iar documentele elaborate sunt verificate si aprobate. 7.3.6. Validarea dezvoltarii de produs nou Validarea dezvoltarii de produs nou se realizeaza prin obtinerea avizelor si aprobarilor in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru productia si comercializarea produselor. 7.3.7. Controlul modificarilor in dezvoltarea de produs nou Modificarile in dezvoltarea de produs nou pot apare la analize si verificare ale retetei sau la verificarea si aprobarea documentelor tehnice inclusiv la obtinerea avizelor legale . Modificarile se identifica in documentele respective: fisa tehnologica, standard, dosar de fabricatie si se aproba de director. Activitatea concreta si responsabilitatile pentru dezvoltarea de produs nou sunt cuprinse in procedura PO -7.3. 7.4. APROVIZIONAREA 7.4.1. Procesul de aprovizionare Societatea se aprovizioneaza cu materie prima (struguri, fructe) in majoriztate din productie proprie; acestea sunt controlate la primire. Pentru asigurarea conformitatii produsului apovizionat cu cerintele specificate se desfasoara activitati specifice in ferma viticola, de control a strugurilor urmand a fi utilizati la productia de vin ( probe pentru determinare caracteristici). Pentru aprovizionare cu materiale si produse auxiliare procesului de producere si imbuteliere a vinului, societatea evalueaza si selecteaza furnizorii acestor materiale.

S.C. VITIS VINIFERAS.R.L.

MANUALUL CALITATU Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

Furnizorii societatii S.C. Vitis Vinifera S.R.L., sunt selectati astfel incat sa se asigure capabilitatea acestora de a livra produse/servicii conforme cu conditiile specificate in documentele de aprovizionare elaborate. Evaluarea furnizorilor importanti este facuta de conducerea societatii ( director complex, administrator) Toti furnizorii care sunt evaluati si cei care au demonstrat capabilitatea de a livra produse care satisfac conditiile cerute sunt inclusi pe Lista furnizorilor acceptati. Lista este elaborata de Compartiment Aprovizionare. Anual, Lista furnizorilor acceptati este elaborata si actualizata de catre directorul complexului annual. 7.4.2. Informatii pentru aprovizionare Activitatea de aprovizionare este derulata de Serviciul Comercial in baza necesarelor de materiale elaborate de sefii de sectii. Informatiile din necesarele de produse sunt preluate in comenzile transmise furnizorilor din lista furnizorilor acceptati. Comenzile sunt intocmite de Compartiment Aprovizionare si aprobate de directorul complexului . Acestea identifica produsul aprovizionat prin denumire si caracterictici sau standard de produs. 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat Verificarea produselor aprovizionate se efectueaza: a) la sediul furnizorului odata cu ridicarea produsului; b) la sediul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.,.la primire Detaiii referitoare la modul de derulare a activitatii de aprovizionare sunt specificate in procedura de sistem "Aprovizionare", cod PO-7.4. 7.5. PRODUCTIA DE VIN SI DISTILATE 7.5.1. Controlul productiei S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. isi planifica si realizeaza productia in conditii controlate prin: a) existenta fisei tehnologice si standardelor nationale de produs. b) Aplicarea prevederilor tehnologiilor de fabricate si cerintelor legale b) utilizarea echipamentelor de fabricatie a produselor conform instructiunilor de lucru d)utilizarea echipamentelor din laborator si executia activitatilor incercare conform standardelor si procedurilor specifice

S.C. VITIS VINIFERA

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

e)desfasurarea activitatilor de ambalare, depozitare conform dosarului produsului si legislatiei. 7.5.2. Validarea proceselor de productie ( validarea ) Parametrii proceselor de productie si produsului rezultat sunt verificate prin masurare si monitorizare in timpul desfasurarii si la final prin caracteristicile produsului. Aspectele de validare a proceselor de productie distilate se realizeaza prin punerea in functiune initiate a liniei tehnologice si prin aprobarea documentatiei de fabricatie pentru produsele noi. La validare se stabilesc in instructiunile de lucru la instalatie, parametrii de functionare a instalatiei si sarcinile operatorilor. 7.5.3. Identificare si trasabilitate Societatea identifica produsele prin denumire, an de productie ( vinars si vin cu denumire de origine), lot si data de imbuteliere a lotului. Materia prima (strugurii) sunt identificate prin soiul de strugure. Acesti identificatori se regasesc pe toata durata realizarii produsului de la primirea materiei prime pana la livrare produs. Data de fabicatie/imbuteliere este inscrisa pe eticheta produsului. Sortimentul de produs, anul, cantitatea si data fabricatiei se inscrie pe documentele de expeditie si pe declaratia de conformitate. Personalul de inspectie verifica modul de realizare a identificarii produselor realizate in cadrul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. Datele de identificare se mentioneaza si pe inregistrarile de calitate emise in diverse stadii de executie si inspectie. Trasabilitatea produselor poate fi realizata la nivelul fiecarui lot de fabricatie pe date de fabricatie. Detalii referitoare la modul in care se realizeaza identificarea produselor realizate sunt specificate in procedura PO-7.5. Trasabilitatea produsului se realizeaza prin inregistrarea identificatorului unic (denumire si lot produs, an, data) in registrele de productie, registrele si buletinele de analiza, fisele de depozit, declaratia de conformitate. Stadiul inspectiilor si incercarilor in timpul executiei produselor este identificat in inregistrarile aferente fiecarei faze de executie in registrul de analize si buletine. Stadiul inspectiilor si incercarilor finale este identificat

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

in inregistrari specifice - buletine, registre, rapoarte, certificate de conformitate unde se identifica si lotul. Neconformitatile identificate pe parcursul inspectiilor si incercarilor sunt precesate conform procedurii "Controlul produsului neconform" cod PS -04. 7.5.4. Proprietatea clientului Societatea nu se confrunta cu situatii in care trebuie sa tina sub control proprietatea clientului. Acestea se datoreaza specificului activitatii sale si nu are nici o influenta asupra capabilitatii sale de a realiza produse conforme cu specificatiile. 7.5.5. Depozitarea. pastrarea si livrarea produsului Pe tot parcursul proceselor de productie, ambalare, manipulare, societatea a luat masuri si aplica proceduri pentru pastrarea conformitatii produsului cu cerintele specificate (PO -7.5.) Rezervoarele de stocare si invechire, sticlele pentru imbuteliere, navetele sau cutiile de carton de ambalare pentru livrare asigura protectia si pastrarea calitatii produsului. Conditiile de mediu si pastrare sunt controlate conform standardului de produs. Livrarea produsului se face pe baza de certificate de conformitate semnate de seful CTC dupa ce toate incercarile au fost effectuate cu rezultate conforme. 7.6. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE (DMM) Societatea a stabilit monitorizarile si masurarile care trebuie efectuate in documentatia tehnica de produs (standarde de produs), iar dispozitivele de masurare si metodele utilizate sunt stabilite in documentatia de fabricatie si in procedurile specifice pentru determinarea parametriior in procesui de productie si pentru produsul finit ,in laborator (PO-8.2.4). Laboratorul masoara: concentratia alcoolica , aciditatea totala , aciditatea volatila , densitatea vinului ,extractul sec al vinului, continutul in fier , zaharul reducator ,anhidrida sulfuroasa libera , anhidrida sulfuroasa totala,zahar reducator, substanta uscata solubila. Laboratorul este dotat cu aparatele necesare realizarii acestor masurari

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

Seful de laborator din cadrul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. pastreaza o Lista de evidenta a tuturor DMM din dotarea laboratorului. In functie de tipul DMM si modul de utilizare al acestuia se fac verificari metrologice periodice. DMM se verifica, prin subcontractare, la laboratoare specializate autorizate. DMMI care sunt gasite in afara limitelor stabilite de etalonare sau care sunt defecte sunt marcate cu eticheta DEFECT si sunt izolate pentru a nu fi permisa utilizarea lor din neglijenta. Inregistrarile referitoare la verificarea DMM (buletinele de verificare si certificate de etalonare ,emise de laboratoarele autorizate) se pastreaza la seful de laborator pentru aparatele proprii si la responsabilul metrologic pentru aparatele de pe flux. Personalul care utilizeaza DMM pentru efectuarea de inspectii si incercari are responsabilitatea de a le manipula, conserva si depozita in mod corespunzator, astfel incat pentru acestea sa se mentina exactitatea si capabilitatea de masurare prevazute , (instructiuni de lucru pentru aparate). In cadrul societatii modul in care este tinuta evidenta DMM din societate, in care aceste sunt planificate pentru verificarea periodica si in care sunt efectuate aceste verificari este descris in detaliu in procedura de sistem "Controlul dispozitivele de masurare si monitorizare", cod PS-7.6. SECTIUNEA 8 MASURARE. ANALIZA, IMBUNATATIRE 8.1.GENERALITATI Societatea a implementat procese de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire in scopul: a) demonstrarii conformitatii produselor b) asigurarea conformitatii sistemului de managementui calitatii c) imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de managementui calitatii 8.2. MONITORIZARE SI MASURARE 8.2.1. Satisfactia clientului Societatea monitorizeaza informatiile referitoare la satisfacerea cerintelor clientilor ca o metoda de masurare a performantelor sistemului de managementui calitatii. Metodele folosite sunt:

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

- analiza informatiilor de la societatile de distributie - rezultatele activitatilor de marketing, promovare, expozitii Compartimentul marketing monitorizeaza aceste aspecte pe un formular tipizat de monitorizare a satisfactiei clientuiui F-8.2.1. si le introduce in raportarile sale catre conducere. La analizele periodice si la analizele efectuate de management rezultatele monitorizarii satiasfactiei clientilor sunt folosite ca date de intrare. Actiunile si programele de imbunatatire implementate ca urmare a analizelor SMC conduc la cresterea satisfactiei clientilor ca urmare a produselor oferite de societate. 8.2.2. Audit intern Societatea aplica un program anual de audituri interne pentru a determina daca: a) SMC este conform cu cerintele standardului de referinta (ISO 9001), cu cerintele SMC proprii si cu conditiile planificate pentru realizarea produselor. b) SMC este implementat, mentinut si eficace Planificarea auditurilor interne este realizata luand in considerare starea si importanta proceselor si activitatilor auditate precum si constatarile auditurilor anterioare. Auditurile interne sunt efectuate de personal calificat pentru realizarea acestei activitati. Personalul care efectueaza auditurile interne nu are responsabilitati directe in zonele evaluate. RC elaboreaza programul anual de audit prin care se planifica activitatea de audit intern, in functie de natura si importanta activitatii care urmeaza a fi evaluata, astfel incat fiecare element al sistemului si fiecare entitate organizatorica sa fie evaluate eel putin o data pe an. In cazul in care se considera necesar Programul anual de audit este completat cu audituri de proces care sunt necesare pentru identificarea posibilitatilor de imbunatatire a executiei proceselor. Programul anual de audit este aprobat de Directorul complexului de vinificatie si difuzat, sefiior sectiilor si servicilor care urmeaza a fi auditate si echipelor de audit. Fiecare audit este planificat, pregatit si documentat prin fise chestionar de audit intern, cod F-03-02.

S.C. VITIS VINIFERAS.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MCXVTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

Evaiuarea efectiva se desfasoara conform planului stabilit utilizand Fisele chestionar de audit elaborate de membrii echipei. Verificarile se fac la fata locului (acolo unde se desfasoara activitatea) iar observatiile referitoare la calitate constatate si eventualele exemple concrete sunt consemnate in Fisele chestionar de audit. Dupa incheierea examinarilor auditorul sef decide care din abaterile constatate necesita initiere de actiuni corective si care vor fi raportate doar ca recomandari de imbunatatire. Rezultatele auditului precum si observatiile rezultate sunt documentate in Raportul de audit, cod F-03.-03 completat de Auditorul sef. Pentru abaterile constatate se initiaza actiuni corective sau preventive. Rapoartele de actiuni corective/preventive F-05-01 se ataseaza la Raportul de audit si se difuzeaza impreuna cu acesta. Un exemplar din Raportul de audit si Rapoartele de actiuni corective/preventive initiate se difuzeaza la RC si unul la compartimentul auditat. Actiunile corective/preventive initiate in urma efectuarii auditului se verifica fie in cadrul unui audit de urmarire fie la finalizarea termenului de solutionare specificat in fiecare Raport de actiuni corective/preventive. In cadrul societatii, activitatea de audit intern se desfasoara in conformitate cu prevederile procedurii de sistem "Audituri interne ale calitatii", cod PS-03 8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor Societatea aplica metode adecvate pentru monitorizarea si acolo unde este aplicabil de masurarea proceselor SMC. Metodele presupun functie de natura proceselor: - activitati de supervizare si control la procese de baza - activitati de verificare si inspectie la procese de productie - activitati de audit de evaluare si analiza a performantelor planificate la procesele de management Toate aceste metode urmaresc sa demonstreze capabilitatea proceselor monitorizate sau planificate: valori, tendinte, eficacitate, etc. Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute si in acest mod nu se poate asigura conformitatea produselor sau eficacitatea SMC, se intreprind actiuni corective (PS-05) pentru eliminarea neconformitatilor si cauzelor acestora. Activitatile specifice se descriu in procedurile PO-8.2.4. pentru procese de productie si in procedurile documentate pentru celelalte procese.

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

8.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului Societatea aplica metode de monitorizare si masurare a caracteristicilor produselor realizate pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele planificate referitoare la produs. Monitorizarea si masurarea se realizeaza pe toate fazele proceselor de fabricatie: a) la primirea materiilor prime : - se verifica documentele de calitate - se masoara in laborator parametrii specificati pentru materia prima b) pe timpul procesarii se monitorizeaza si masoara parametrii de produs c) la produsul finit se masoara parametrii si caracteristicile stabilite prin standardele de produs si fise tehnologice de produs si se compara cu valorile impuse Masurarea caracteristicilor produsului finit se realizeaza in laborator, care pastreaza inregistrari ale valorilor obtinute sau ale dovezilor de conformitate (registru, buletine de incercare /analize). In baza rezultatelor incercarilor/analizelor de laborator, CTC emite declaratia de conformitate pentru lotui de produs livrat sau depozitat pentru invechire. Eliberarea produselor pentru livrare nu se face decat dupa verificarea si obtinerea de rezultate corespunzatoare pentru caracteristicile impuse ale acestora. Produsele neconforme functie de natura neconformitatii sunt tratate conform PS -04 Activitatea de inspectii si incercari pentru produse se prezinta in procedura PO-8.2.4.

8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM


Societatea aplica o procedura pentru identificarea si tinerea sub control a produsului neconform in scopul prevenirii livrarii acestuia. Procedura PS -04 descrie activitatile pentru tinere sub control precum si responsabilitatile in acest sens. Neconformitatile sunt identificate, de regula, in urma efectuarii inspectiilor si incercarilor la primire (pentru material prima), in timpul procesarii si la finalul realizarii produselor. Mai pot fi identificate

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

neconformitati in timpul desfasurarii proceselor (referitoare la nerespectarea unor parametrii de proces sau a unor tehnologii de fabricatie) care au o influenta directa asupra produselor realizate. Produsele aprovizionate gasite neconforme cu ocazia receptiei la primire sunt identificate prin eticheta NECONFORM si izolate, prin grija magazionerului depozitului. Etichetele NECONFORM nu pot fi inlaturate pana cand nu a fost stabilit, aprobat si aplicat modul de tratare a neconformitatii. Personalul abilitat sa ridice eticheta NECONFORM este magazionerul care a efectuat inspectia la primire. Neconformitatile pentru procesul de productie si produsele executate sunt identificate cu ocazia efectuarii inspectiilor pe flux si la final. Identificarea si documentarea neconformitatilor se face pe inregistrarile aplicabile(registru, buletin) si in Raportul de neconformitate F05-01. Modul de tratare a neconformitatilor este analizat de sefii sectiei unde a fost identificata neconformitatea si atunci cand se considera necesar de RC. RC pastreaza evidenta neconformitatilor identificate prin Rapoartele de neconformitate(F-05-01). Rapoartele de neconformitate se pastreaza, dupa inchiderea lor, la RC. RC face periodic o sinteza a neconformitatilor pentru a identifica problemele referitoare la calitate care sunt sistematice, avand o origine comuna sau care au un impact major asupra calitatii sau costurilor. Pentru acestea initiaza actiuni corective. Analizele periodice ale neconformitatilor identificate sunt prezentate Directorului Complexului de vinificatie . 8.4. ANALIZA DATELOR Datele si informatiile in activitatile de monitorizare si masurare pentru produs, procese si in general pentru functionarea SMC precum si aspectele curente rezultate din controlul desfasurarii activitatilor operationale in cadrul compartimentelor care participa la functionarea proceselor SMC, din relatiile cu clientii si din comunicarea interna sunt analizate periodic pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului. Analizele au in vedere si furnizeaza informatii referitoare la: a) satisfactia clientului - in baza fiselor F-8.2.1. si altor informatii

S.C. VITIS VINIFERA

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

b) conformitatea produselor cu cerintele - in baza rezultatelor analizelor si inspectiilor conform PO -8.2.4. si rezultatelor tratarii produsului neconform PS -04. c) tendintele evolutiei unor parametri ai produsului determinate de calitatea materiei prime sau de parametrii procesului de productie d) tendintele proceselor si parametrilor de procesare e)calitatea furnizorilor si materiei prime f) evolutia si performantele pietei Datele analizate si rezultatele analizei se consemneaza impreuna cu concluzii sau propuneri de masuri pe fisa de analiza date F-8.4(Anexa 6 laMC). Fisele de analiza date constituie elemente de intrare ale analizei efectuate de management. 8.5. IMBUNATATIRE 8.5.1. Imbunatatire continua Societatea se preocupa de imbunatatirea continua a eficacitatii SMC si de obtinerea de valoare adaugata in activitate prin aplicarea sistemului. Caile de imbunatatire continua utilizate sunt: a) apiicarea consecventa si actualizarea politicii privind calitatea b) formularea, apiicarea si actualizarea obiectivelor calitatii intr-o maniera concreta, masurabila si cu continut de aspecte de imbunatatire a domeniilor la care se refera c) utilizarea rezultatelor auditurilor interne pentru imbunatatirea atat a proceselor auditate cat si a SMC in ansamblu d) utilizarea concluziilor rezultate din analizele periodice si analiza datelor rezultate din monitorizare si masurare pentru actiuni preventive si stabilirea de oportunitati de imbunatatire e) implementarea si verificarea eficacitatii actiunilor corective si preventive stabilite cu diferite ocazii f) apiicarea deciziilor, actiunilor si programelor stabilite la analizele SMC efectuate de management referitoare la imbunatatirea produselor, proceselor si SMC. Imbunatatirea continua se realizeaza practic prin apiicarea unor programe de imbunatatire aprobate de conducere si prin implementarea actiunilor corective si preventive stabilite in toate formele de masurare , monitorizare , analiza si evaluare.

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

8.5.2. Actiune corectiva Prin aplicarea cerintelor si procedurilor SMC si in scopul imbunatatirii continue S.C. VITIS VINIFERA S.R.L intreprinde actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate in scopul prevenirii reaparitiei acestora. Natura si modul de aplicare a actiunilor corective, precum si consumul eventual de resurse aplicat trebuie sa fie corelat si adecvat efecteior pe care le pot produce neconformitatile aparute. Activitatea desfasurata pentru analiza neconformitatilor aparute, stabilirea cauzelor si actiunilor necesare a fi intreprinse pentru eliminarea acestora, inregistrarile pastrate si responsabilitatile persoanelor implicate sunt prezentate in procedura de sistem PS -05. Aplicarea acestei proceduri permite: a)analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor) b)determinarea cauzelor neconformitatilor c) evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar d)determinarea si implementarea actiunii necesare e)inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse f) analiza actiunii corective intreprinse La auditurile interne desfasurate in compartimentele si procesele in care au fost implementate actiuni corrective si la analiza efectuata de management se analizeaza modul de realizare si eficacitatea actiunilor corective intreprinse si se pot propune programe de imbunatatire. 8.5.3. Actiune preventiva In demersul pentru imbunatatire continua a SMC, S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. determina oportunitatea de imbuunatatire si actiuni pentru a elimina cauzele unor neconformitati potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora. Amploarea activitatilor, resursele implicate si programul de realizare a actiunilor corective trebuie sa fie adecvate efecteior si riscurilor legate de neconformitatile potentiale identificate. Stabilirea si aplicarea de actiuni preventive reprezinta de fapt o abordare proactiva de stabilire de solutii si oportunitati de imbunatatire a SMC. Identificarea si stabilirea de actiuni preventive este astfel iegata de analiza datelor. Activitatile desfasurate pentru analiza neconformitatilor potentiale si stabilirea cauzelor acestora, pentru stabilirea si implementarea actiunilor

S.C. VITIS VINIFERA S.R.L.

MANUALUL CALITATII Cod: MC-VTV -01

Editia: 1 Revizia : 0

preventive, inregistrarile pastrate si responsabilitatiie persoanelor implicate in aceste activitati sunt prezentate in procedura documentata PS-05. Aplicarea acestei proceduri permite: a) determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora b)evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor c) determinarea si implementarea actiunii necesare d) inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse si e) anaiiza actiunii preventive intreprinse Rezultatele si eficacitatea actiunilor preventive face obiectui auditurilor interne desfasurate in zonele si activitatile in care au fost realizate actiuni preventive si constituie date de intrare pentru anaiiza efectuata de management. SECTIUNEA9 ANEXE Anexa 1 - Lista proceselor SMC Anexa2 - Shema proceselor SMC Anexa 3 - Interactiuni intre procese Anexa 4 - Organigrama S.C. VITIS VINIFERA SRL Anexa 5 - Fisa de monitorizare satisfactiei clientului Anexa 6 - Fisa de analiza date

Anexa 1 la MC VTV-01

LISTA PROCESELOR SMC


1. Planificare strategica 1.1. Stabilire politica si objective ale calitatii 1.2. Planificare structura de personal si organigrama 1.3. Planificare investitii, modernizari, achizitii 2. Comunicare interna 3. Analiza efectuata de management 4. Managementul resurselor 4.1. Angajare, instruire, calificare personal 4.2. Realizare investitii si achizitii utilaje 4.3. Mentenanta, infrastructura si echipamente 4.4. Controlul documentelor 5. Realizarea productiei 5.1. Ofertare -contractare 5.2. Dezvoltare de produs nou 5.3. Aprovizionare 5.4. Productie de vinuri 5.5. Productia de distilate 5.6. Inspectii si incercari 5.7. Tratare produs neconform 5.8. Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare 5.9. Ambalare, depozitare 5.10. Livrare produse 6. Masurare, analiza, imbunatatire 6.1. Monitorizarea si masurarea proceselor 6.2. Monitorizarea si masurarea produsului 6.3. Controlul produsului neconform 6.4. Satisfactia clientului 6.5. Audit intern 6.6. Analiza datelor 6.7. Imbunatatire -Actiuni corective -Actiuni preventive 7. Controlul inregistrarilor