Sunteți pe pagina 1din 7

REAC II DE OXIDO REDUCERE (PROCESE REDOX) REDOX)

Sunt reac ii ntlnite n existen a noastr , n via a cotidian . Toate formele de via depind de pocese redox: fotosinteza, digestia, metabolismul, eliberarea energiei din alimente precum i din combustibili sunt procese redox (arderi). Func ionarea multor aparate, automobile, se datorez curentului electric, produs de baterii n urma unor procese redox.

Uneori aceste reac ii de oxido reducere sunt nedorite de exemplu: coroziunea metalelor. Reac iile de oxido-reducere sunt folosite pentru oxidoconversia energiei chimice n energie electric (elementul galvanic, pile electrice) i invers energia electric n energie chimic (electroliza) Ramura chimiei care studiaz procesele redox i aplica iile acestora se nume te, electrochimie.

 

 

Oxidarea este fenomenul de pierdere de electroni. Particula care se oxideaz se nume te reduc tor.Exemplu: metalele tor.Exemplu: Reducerea este fenomenul de c tig de electroni Particula care se reduce se nume te oxidant.Exemplu: oxidant.Exemplu: nemetalele. nemetalele.

    

Exemplu:

Mg0 + S0 = Mg2+ S2Mg0 2e- Mg2+ oxidare (agent reduc tor) 2eS0 + 2e2eS2- reducere (agent oxidant) Se observ c n acest caz num rul electronilor ceda i este egal cu num rul electroni c tiga i.

Egalarea reac iilor redox


  

  

  

Dac nu se obsev aceast egalitate, trebuie stabilit prin amplificarea celor dou semiecua ii de oxidare, respectiv reducere, cum avem n cazul: Al0 + S0 Al 23+ S32Scriem semiecua iile de oxidare i reducere, n acest caz i stabilim bilan ul electronic, prin amplificarea acestor semiecua ii, numerele cu care se amplific fiecare semiecua ie, devin coeficien i n reac ia total , deci atat num rul atomilor implica i n transferul de electroni. Al0 3e3eAl3+ oxidare (agent reduc tor) x 2 S0 + 2e2eS 2- reducere (agent oxidant) x 3 Deci aceste numere amplific att nr. electronilor ct i nr. de atomi din ecua ie, astfel. 2Al0 6e6e2Al3+ 3S0 +6e+6e3S 2Din acest bilan electronic n reac ia total trebuie s intre 2 atomi de Al, i 3 atomi de sulf , care sunt coeficien ii din ecua ia reac iei chimice totale, astfel: 2Al0 + 3 S0 Al 23+ S32-

Recunoa terea reac iilor redox
Astfel reac iile redox se recunosc cu ajutorul acestor sarcini electrice ale atomilor numite num r de oxidare (N. O.), care se modific doar n reac iile de oxido-reducere. oxido-

Regulile de stabilire a N.O. :


  

1. Substan ele simple au N.O.= 0 ; Ex. C0, H20, O20, Fe0, Zn0, Na0 etc. 2. Pt. oxigen n substan ele compuse N.O.= -2 ; 3. Pt. hidrogen n substan e compuse N.O. = + 1; Ex. H+12O-2; H+1Cl-1; 4. n substan ele ionice N.O.= sarcina ionilor; Ex. Na 1+Cl 1- ; Zn2+ [ S6+ O4 2- ] 2- ; 5.N.O. pentru ionii poliatomici este egal cu suma algebric a N.O. a atomilor componen i (vezi ex. ionului sulfat de mai sus. 6. n orice substan compus , suma algebric a nr. de oxidare este egal cu zero,deci : num rul sarcinilor pozitive este egal cu num rul sarcinilor negative. Aceast regul se folose te pentru stabilirea N.O. ale atomilor componen i. Ex. N.O. al sulfului n H2 SO4 , se calculeaz n func ie de N.O. ale oxigenului i ale hidrogenului, nct suma algebric a N.O. s fie egal cu zero, sau nr. sarcinilor pozitive s fie egal cu nr. sarcinilor negative.

    

Egalarea ecua iilor reac iilor redox, conform urm torului algoritm, etape:
S se egaleze ecua ia: HNO3 + C = CO2 + NO + H2O I.Stabilirea N.O. pt. fiecare atom: H +1 N +5 O3-2 + C0 = C+4 O2 -2 + N+2 O -2 + H2 +1O -2 II. Se subliniaz atomii care i modific N.O.,deci particip la transferul de electroni: III.Se scriu semiecua iile de oxidare, respectiv de reducere, innd seama de atomii subinia i la etapa II. ,astfel: 3eN+2 reducere (agent oxidant) x 4 N +5 + 3e+4 0 oxidare (agent reduc tor) x3 C - 4e4eC IV.Se stabile te bilan ul electronic, amplificnd cele dou semiecua ii; Se ob ine: 4 N +5 + 12e12e4N+2 3C0 - 12e12e3C+4 Se scriu coeficien ii ob inu i conform etapei IV., n ecua ia reac iei totale redox: 4HNO3 + 3 C = 3 CO2 + 4 NO + H2O Se egaleaz nr.de atomi ai celorlalte elemente chimice care nu au participat la transferul de electroni, H i O: 4 HNO3 + 3C = 3CO2 + 4 NO +2 H2O

  

   

 

S-ar putea să vă placă și