Sunteți pe pagina 1din 1

Cerine disciplina Planificarea si Urmarirea Activitatii de Constructii

Evaluarea consta in: 1. Proba Teoretica - 40 puncte 2. Studiu de Caz in echipa - 50 puncte 3. Prezenta la curs si seminar - 10 puncte Evaluarea se concretizeaz printr-o nota care reprezint suma dintre punctajul obtinut la proba teoretica, punctajul obtinut la studiul de caz si punctajul obtinut la prezenta la curs si seminar, impartit la 10. Pentru admitere este necesara obinerea a cel puin 20 puncte la proba teoretica, a cel puin 25 de puncte la studiul de caz si a minim 5 puncte la prezenta. Cerine pentru proba teoretica: - Proba teoretica consta in 2 subiecte de teorie (cate 15 puncte) din materia predata si 1 aplicaie (10 puncte). Pentru obinerea notei de trecere este necesar ca pentru fiecare subiect de teorie sa fie obtinut punctajul minim de 8 puncte, iar pentru aplicaie sa fie obtinut punctajul minim de 5 puncte Cerine de elaborare a studiului de caz: - Modelul de proiect va conine: 1. Minim 20 si maxim 40 de activitati - 5 p 2. minim 2 structuri WBS (orientate pe livrabile, faze, responsabilitati, contractori), pe cel puin 3 nivele de detaliere - 1 p 3. minim 3 excepii de la calendar - 1 p 4. minim 3 saptamani de lucru - 1 p 5. minim 3 calendare asignate activitatilor si relaiilor de condiionare - 1 p 6. minim 3 componente de cost alocate la resurse, materiale si activitati, in valoare fixa, pe ora sau pe unitatea de volum - 5 p 7. minim 3 materiale alocate la activitati in cantitati diferite - 2 p 8. minim 5 resurse alocate la activitati cu cantitate si productivitati diferite - 2 p 9. minim 2 centre de resurse - 2 p 10. minim 2 centre de materiale - 1 p - Se va analiza: 11. Necesarul de resurse si materiale si se vor elabora graficele si tabelele periodice si cumulative de consum nainte si dupa aplicarea calculului planificrii cu constrngeri de resurse - 3 p 12. Graficele si tabelele de cheltuieli totale, material, manopera utilaje si transport periodic si cumulativ inainte si dupa aplicarea calculului planificrii cu constrngeri de resurse - 4 p 13. Se va efectua un scenariu de aprovizionare cu un anumit material si se va elabora graficul de consum si aprovizionare aferent - 4 p 14. Se va efectua calculul cu constrngeri de resurse (material, manopera, echipamente, finanare) si se vor prezenta graficele: calendaristic Gantt al activitatilor. Garrtt al resurselor, histogramele de resurse inainte si dupa calculul cu constrngeri de resurse - 4 p - Urmarirea performantelor proiectului se va face prin: 15. Actualizarea datelor proiectului pentru cel puin 4 perioade de analiza - 8 p 16. Analiza Eamed Value pentru parametrul "Cheltuieli"" pentru fiecare etapa a proiectului - 4 p 17. Analiza tendintelor variaiilor parametrilor de proiect - 4 p Documentaia proiectului va cuprinde: - Descrierea proiectului, ipoteze, constrngeri, estimarea costurilor, estimarea necesarului de resurse. - Etapele proiectului - Argumentarea structurilor de descompunere WBS, a modificrilor propuse pentru ncadrarea proiectului in termenele impuse Nota: -

Studiul de caz va fi elaborat in echipe de 2 - 4 persoane formate si anuntate din saptamana a 2-a. Pentru modelarea proiectului se va utiliza versiunea Demo a Spider Project Professional Documentaia studiului de caz (care nu va depasi 35 pagini) va fi predata in format hrtie si format electronic pe CD (inclusiv fiierele Spider Project) cu minim 10 zile inainte de susinerea examenufcji si va conine numele membrilor din echipa care l-a alcatuit. Punctajul obtihut de fiecare membru al echipei va corespunde punctajului obtinut de echipa, ca rezultat al documentaiei proiectului Proiectul va conine grafice, tabele si imagini, astfel incat sa permit nelegerea lui si sa argumenteze modul n care au fost ndeplinite cerinele