Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea din Oradea Facultatea de tiin e Economice Specializarea Managementul Organiza iei Master, Anul II

Tehnici de motivare a angaja ilor n cadrul S.C. XL World Romnia S.R.L.

Coordonator: Conf. Univ. Dr. Maria Madela Abrudan

Masterand: Popovici Corina - Cristina

Cuprins: Motiva ia abordare general Elementele motiva iei Formele motiva iei Tehnici de motivare a angaja ilor Tehnici de motivare a angaja ilor la S.C. XL World Romnia S.R.L Prezentare companie Tehnici de motivare i recompensare n cadrul S.C. XL World Romnia S.R.L Bibliografie

Bibliografie
Emilian R., Gabriela Tigu, Emilia State, Claudia Tuclea, Managementul Resurselor Umane, www.ase.ro Maria Madela Abrudan, Managementul resurselor umane, Editura Universit ii din Oradea, 2005, Mathis R. L., Nica P. C. i Rusu C.- Managementul resurselor umane, Bucuresti: Ed. Economica, 1998 R.A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, P.M. Wright, Human resource management, 5th edition, Apogeo, 2006 tefan Stanciu, Managementul Resurselor Umane, Editura Economica, 2001 http://dexonline.ro/definitie/motiva%C8%9Bie http://www.xlworld.eu/