Sunteți pe pagina 1din 14

1

EXPUNERE DE MOTIVESEC|IUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV: LEGE PRIVIND ORGANIZAREA SI
FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE SANATATE DIN ROMANIA


SEC|IUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV


1. Descrierea situa|iei
actuale
n prezent, sistemul sanitar din Romnia este reglementat prin Legea
nr. 95/2006 privind reforma n domeniul snt|ii, cu modificarile si
completarile ulterioare, act normativ structurat pe domenii, in XVII titluri.
Necesitatea unei noi reglementri este eviden|iat att de numeroasele
modificri care au fost necesare a fi realizate pentru acest act normativ,
ct i de disfunc|ionalit|ile aprute i amplificate n func|ionarea
sistemului de sntate romnesc. nc din anul 2008, un Raport al
Comisiei preziden|iale pentru analiza i elaborarea politicilor din domeniul
snt|ii publice din Romnia a propus o serie de msuri i solu|ii pentru
depirea acestor dificult|i. Pe baza concluziilor i recomandrilor din
raport, dup o serie de consultri cu organiza|ii, institu|ii i al|i factori
implica|i n sistemul de sntate, Comisia preziden|ial a redactat o
propunere de proiect de lege cadru. Acest proiect a fost dezbtut cu
reprezentan|ii Ministerului Snt|ii i ai Casei Na|ionale de Asigurri de
Sntate, rezultnd actualui proiect de act normativ, care propune o nou
perspectiv asupra organizrii i func|ionrii sistemului de sntate
romnesc.
Principalele aspecte crora trebuie sa le fac fa| sistemul sanitar din
Romania sunt cele legate de costuri i calitatea serviciilor. Din punct de
vedere al costurilor, cele mai frecvente teme de dezbatere se refer la
insuficien|a fondurilor i, concomitent, la cheltuirea lor ineficient.
I. Finan{are
Cheltuielile din sectorul sanitar au fost n Romnia n mod tradi|ional
sczute, n compara|ie cu media european i chiar a fostelor |ri
socialiste. Cu toate acestea, n ultimii ani bugetele sanitare au crescut att
n cifre absolute, de la circa 90 Euro/locuitor la peste 200 Euro/locuitor n
ultimii ani, ct i ca pondere n PIB de la cca. 3% la 4% n aceeai
perioad de timp. n ciuda acestei creteri, Romnia continu s fie pe
unul dintre ultimele locuri din UE n ceea ce privete resursele alocate
snt|ii.
n totalul surselor de finan|are, ponderea o de|ine Fondul Na|ional Unic
de Asigurri Sociale de Sntate (FNUAS), cu peste 75% din total, fond
gestionat de ctre Casa Na|ional de Asigurri de Sntate (CNAS).
Evolu|ia finan|rii i func|ionrii sistemului de sntate din ultimii ani au
artat c exist dificult|i semnificative ale CNAS n monitorizarea i
2
coordonarea resurselor financiare ctre furnizorii de servicii de sntate,
eviden|iate cel mai pregnant de dezvoltarea i men|inerea unor importante
arierate sau ntrzieri de plat att ale furnizorilor ct i ale caselor de
asigurri de sntate.
O alt surs important de venituri din sectorul de sntate este
reprezentat de cheltuielile private ale popula|iei. Acestea la rndul lor pot
fi fcute fie prin intermediul asigurrilor private de sntate, fie prin plata
direct a serviciilor de sntate. n Romnia asigurrile de sntate
private sunt nesemnificative ca procent n totalul cheltuielilor private,
cauzele fiind legate, n primul rnd, de lipsa unui cadrul fiscal suficient de
stimulativ, concomitent cu numrul relativ mic al furnizorilor priva|i, n
special la nivelul spitalelor, care reprezint cea mai mare cheltuial a
sectorului sanitar. n acest context propor|ia persoanelor care achit
direct, din propriul buzunar, serviciile de sntate este n cretere, iar
aceste cheltuieli au crescut i ele, mrind vulnerabilitatea financiar a
popula|iei. Totalul cheltuielilor private n sntate n Romnia este ntre un
sfert i o treime din totalul bugetului sanitar, ceea ce reprezint una dintre
cele mai mari contribu|ii directe din UE. Consecin|a acestei situa|ii este
reducerea accesului la serviciile de sntate necesare, n special a
popula|iei cu venituri reduse.
II. Sectorul Spitalicesc
Sectorul spitalicesc din Romnia consum n mod constant peste 50%
din bugetul CNAS, la care se adaug fondurile de la Ministerul Snt|ii
pentru investi|ii i fondurile pentru programele derulate prin spitale. Toate
aceste fonduri duc la un procent cu mult peste media de 40% alocat
pentru spitale n UE. Pozi|ia net n favoarea asisten|ei spitaliceti este
reflectat i de numrul internrilor, care este mult mai mare dect al celor
din grupul |rilor care au aderat la UE nainte de mai 2004, al celor care
au aderat dup aceast dat i chiar mai mare dect n |ri precum
Bulgaria sau Croa|ia.
Limitrile manageriale, att legislative ct i profesionale, cuplate de
multe ori cu finan|area defectuoas, duc la frecvente situa|ii de penurie a
consumabilelor sau a medicamentelor. n plus, pl|ile informale care sunt
foarte des ntlnite n special n asisten|a spitaliceasc, limiteaz i
ngreuneaz accesul la diferite servicii spitaliceti, aceast practic
ac|ionnd n multe cazuri ca o metod de ra|ionalizare de facto a
serviciilor oferite.
III. Asisten{a cu medicamente
n prezent, Legea 95/2006 privind reforma n domeniul snt[ii (Titlul
XVII - Medicamentul) cu modificrile si completrile ulterioare, reprezint
actul normativ de transpunere a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod
comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.
Titlul XVII Medicamentul con[ine reglementri specifice referitoare la
punerea pe pia[ a medicamentelor, fabrica[ie si import, etichetare si
prospect, clasificarea medicamentelor, distribu[ia medicamentelor,
publicitate, informarea publicului, farmacovigilen[, supraveghere si
sanc[iuni, etc.
Asisten[a farmaceutic a popula[iei este reglementat printr-un act
normativ cu caracter special - Legea farmaciei nr. 266/2008 cu
modificrile si completrile ulterioare.
3
n bugetul total al sistemului sanitar din Romnia medicamentele
reprezint aproape un sfert, mult peste media |rilor europene i chiar a
celor din zona noastr.
n acelai timp creterea accentuat a bugetelor pentru medicamente,
mai ales n ultimii 4 ani, s-a fcut n principal pe seama unor medicamente
din import extrem de scumpe. Analiza listei cu primele 20 de
medicamente prescrise n Romnia arat c multe din acestea sunt
produse biologice foarte noi, extrem de scumpe, de care beneficiaz un
numr extrem de redus de persoane, iar altele sunt mrci scumpe, care ar
putea fi nlocuite de produse generice, mult mai ieftine i cu aceleai
rezultate terapeutice pentru pacien|i.
IV. Asisten{a medical primar
Sistemul de asisten| primar a fost primul care a suferit o schimbare
major dup 1989, fiind la ora actual unul dintre pu|inele componente ale
sistemului public care este semnificativ schimbat din punct de vedere
organiza|ional fa| de perioada anterioar anului 1989.
Cu toate c majoritatea administra|iilor au declarat asisten|a primara o
prioritate, resursele alocate zonei de asisten| primar au fost n
permanen| mult sub media UE, neatingnd niciodat 10% din bugetul
alocat de Casa Na|ional de Asigurri de Sntate pentru furnizori, cel
mai frecvent fiind n jurul a 6% din totalul cheltuielilor.
n afara posibilit|ii reduse de a oferi servicii medicale diversificate
datorate lipsei de aparatur, un alt aspect care a grevat eficacitatea i
eficien|a asisten|ei primare |ine de organizarea sa i a ntregului sistem
sanitar. Astfel, modalit|ile de finan|are nu au stimulat activitatea n echip
(care ar fi putut prin concentrarea resurselor s mai reduc din impactul
lipsurilor financiare), peste 80% din cabinetele medicilor de familie
func|ionnd ca practici individuale. La acest aspect se adaug i
decuplarea asisten|ei primare de celelalte servicii de sntate, fapt care
duce la discontinuit|i n urmrirea evolu|iei strii de sntate a
pacien|ilor.
V. Resursele umane
Managementul resurselor umane din sectorul sanitar este unul dintre
domeniile n care sunt necesare msuri determinate, n condi|iile n care,
comparativ cu |rile europene, nivelul asigurrii popula|iei din Romnia cu
medici i cadre medii sanitare este inferior mediilor europene. n afar de
distribu|ia teritorial neuniform a personalului medical se mai remarc i
insuficien|a personalului de specialitate, accentuat de limitrile impuse
de criz, mai ales pentru specialit|i dj deficitare, cum sunt anestezia-
terapia intensiv, imagistic medical, medicina de urgen|, dar i n
sectoarele de medicin preventiv, medico-sociale, sntate public i
managementul ngrijirilor de sntate. Exist de asemenea o pondere
inadecvat i un defict n cretere al personalului mediu i auxiliar,
precum i o concentrare a personalului medical n zonele urbane i n
spitale.
Alte probleme se refer la lipsa stimulentelor pentru alegerea carierei
medicale i a sus|inerii specialitilor tineri, nivelul sczut al salariilor i
lipsa de legtur ntre performan| medical i veniturile realizate oficial.
n ultimii ani, acest defict a fost accentuat i ca urmare a apari|iei
posibilit|ii personalului medical din Romnia de a lucra n |rile UE, odat
cu integrarea Romniei, fapt ce a dus la o diminuare suplimentar i
4
accentuat pentru personalul din sntate, att a celor cu studii medii ct
i superioare, mai ales n rndul tinerilor i a celor nalt specializa|i.
VI. Calitatea i sistemul informa{ional
Managementul deficitar al informa|iilor din sntate, n condi|iile
existen|ei mai multor sisteme paralele de informa|ii coordonate i
controlate de ctre proprietari diferi|i (Ministerul Snt|ii i unit|ile
subordonate, Casa Na|ional de Asigurri de Sntate, spitale, cabinete
particulare, institute de cercetare i nv|mnt, etc.), acompaniat de
absen|a unor standarde (defini|ii, indicatori, codificri, nomenclatoare,
etc.), a condus la duplicarea raportrilor, la apari|ia unor incoeren|e a
datelor, la pierderea sau chiar inaccesibilitatea unor informa|ii, cu impact
major asupra func|ionalit|ii sistemului sanitar. Lipsa unui sistem
func|ional al informa|iilor n sntate face imposibil i existen|a unui
sistem viabil de asigurare a calit|ii serviciilor de sntate la toate
nivelurile asisten|ei de sntate.
Sistemul de sntate are nevoie de un program de mbunt|ire a
calit|ii serviciilor de sntate i care s furnizeze informa|ii legate de
calitatea furnizrii serviciilor i s urmreasc mbunt|irea continu a
calit|ii serviciilor de sntate. Acest sistem de calitate va evalua i
mbunt|i calitatea serviciilor medicale, va men|ine i va crete satisfac|ia
pacientului, va demonstra i va eficientiza cheltuirea fondurilor n sistemul
de sntate.

2. Schimbri
preconizate
Sporirea fondurilor publice, fie prin noi taxe, fie prin creterea celor
actuale este improbabil in contextul socio-economic actual, pe termen
scurt i mediu, cel pu|in. Op|iunea rmas este creterea bazei de
contribu|ie i diversificarea finan|rii care s atraga resurse suplimentare
prin alte mecanisme.
Concomitent trebuie dezvoltate mecanisme care s asigure c
fondurile suplimentare sunt cheltuite mult mai eficient, in beneficiul ct mai
multor pacien|i, concomitent cu stimularea celor care contribuie la acte
medicale de calitate i eficien| sporit. Ca atare, propunerea legislativ
are in vedere s rezolve cu prioritate aceste aspecte de finan|are, cu
impact nemijlocit asupra func|ionrii ntregului sistem sanitar. Proiectul de
lege propune un model care s creasc utilizarea eficient a rersurselor
financiare, pstrnd, pe ct posibil, eforturile contribuabililor n actualele
limite.
Proiectul de lege este structurat pe XVII titluri care reglementeaza
urmatoarele aspecte :

1.Titlul I - Sntate public al prezentului act normativ stabilete
atribu|iile principalelor autorit|i din sistemul de sntate public care
constau in elaborarea , implementarea i realizarea obiectivelor Strategiei
Na|ionale de Sntate Public. Obiectivele Strategiei Na|ionale de
Sntate Public se realizeaza prin Programe Na|ionale de Sntate
coordonate de Ministerul Snt|ii, precum i prin proiecte i parteneriate,
cu implicarea activ a institu|iilor publice i private, organiza|ii
guvernamentale, na|ionale i interna|ionale, precum i organiza|ii
neguvernamentale care ac|ioneaz n domeniul snt|ii publice.

2.TITLUL II Programele Na{ionale de Sntate.
5
Pentru programele nationale, care consuma peste 1/3 din bugetul de
medicamente, se vor introduce ca regula contracte cost-volum si cost-
volum-rezultat. In acest mod se va stabili (multi)anual prin negociere intre
MS si companiile farmaceutice numarul total de pacienti ce va fi tratat cu
suma disponibila; depasirea numarului de pacienti tratati va putea fi facuta
cu suportarea costurilor de catre producatori, urmand ca acest numar
suplimentar de pacienti tratati sa fie luat in calcul pentru negocierea
urmatorului contract (adica va creste cota bugetara alocata companiilor
care trateaza in plus fata de nr. de pacienti platit din fonduri publice).
Acolo unde se preteaza, plata se va face doar in functie de atingerea
anumitor parametri/rezultate agreati in contract (precum negativarea
anumitor parametri, reducerea concetratiei virale etc.).

3.TITLUL III Asisten{ medical primar. Asisten|a primar la nivel
comunitar va trebui de asemenea legiferat prin nfiin|area de echipe de
asisten| multidisciplinar la nivel local, din care s faca parte pe lang
personalul cabinetului de medicina primara si asistentul medical
comunitar, asistentul social si orice alt personal de specialitate necesar.
Activit|ile de preven|ie precum si unele facilitati administrative si
financiare pentru derularea in bune conditii a activitatii cabinetelor
medicale de medicina primara urmeaz s devin o responsbilitate
partajat de administra|ia de la nivelul local cu cel na|ional (astzi
administra|ia local nu se implic de loc). In acelai timp este ncurajat
legislativ posibilitatea de integrare ntre asisten|a spitaliceasc i cea
extraspitaliceasc inclusiv prin posibilitatea de a avea bugete comune
pentru asigurarea continuit|ii ngrijirilor medicale.

4.Titlul IV Asistenta medicala ambulatorie de specialitate. Pentru
prima data, intr-o lege a sanatatii, se face referire precisa si la serviciile
din ambulatoriile de specialitate, privind modul de organizare si
functionare, rol si atributii, finantare si integrarea pe verticala intre
serviciile de medicina primara si cele spitalicesti, precum si posibilitatea
preluarii mai multor tipuri de servicii care sa duca la rezolvarea cazurilor in
ambulator, degrevind serviciile spitalicesti si diminuind costurile aferente.

5.Titlul V Sistemul na{ional de asisten{ medical de urgen{ i
de prim ajutor calificat. Se pstreaz acuala organizare a sistemului de
urgen|, introducndu-se suplimentar posibilitatea furnizrii acestor
servicii de ctre orice furnizor care este omologat, n scopul diversificrii
surselor de finan|are i a implementrii principiilor de concuren|
reglementat.

6.TITLUL VI Spitalele. Un alt nivel la care sunt propuse modificri
legislative semnificative este cel al segmentului care consum/utilizeaz
cca. 50% din buget, sectorul spitalicesc. Nici aici modificarea legislativ
nu solicit fonduri suplimentare de la stat, ci dimpotriv, poate atrage
resurse fr creterea deficitului.
In esen| este vorba de modificarea formei de organizare a spitalului,
astfel nct s permit stimularea practicilor eficiente i penalizarea
celorlate, prin acordarea posibilit|ii ca spitalele s devin unit|i cu statut
de funda|ie sau chiar de societate comercial. Fondatorul sau ac|ionarul
6
unic (n cazul societ|ii comerciale) ar fi administratorul actual care, n
majoritatea cazurilor, este administra|ia public locala. Aceast modificare
simpl, combinat i cu modificarea sistemului de asigurri, ar schimba
masiv modul de operare al spitalelor, inclusiv prin posibilitatea de a
accesa fonduri din pia|a financiar privat. Noua structur ar permite o
mult mai mare libertate de actiune echipei manageriale la toate nivelurile,
de la personal (inclusiv salarizarea diferen|iat) pan la structur i
dotare, men|innd ns proprietatea la nivelul institu|iilor publice (existand
ns i varianta acolo unde se dorete s fie atrai noi parteneri in diferite
modalit|i care astzi nu sunt posibile). In acelasi timp responsabilitatea
echipei manageriale va putea fi mai clar circumscrisa, inclusiv prin
includerea unor clauze de raspundere patrimoniala in contractul de
management, clauze care in structura organizatorica actuala nu pot fi
incluse.
n plus, aa cum arat i practica interna|ional, pot fi atrase mult mai
uor fonduri suplimetare de acele spitale care prezint planuri de
dezvoltare viabile economic, inclusiv prin accesarea de mprumuturi
bancare sau prin comasarea resurselor mai multor institutii sanitare.
Spitalele pot sa se asocieze/uneasca intre ele dar pot concomitent sa
incheie contracte de furnizare de servicii cu unul sau mai multi asiguratori
de sanatate, dar i contracte de colaborare n furnizarea de servicii de
sntate cu al|i furnizori, inclusiv din asisten|a medical primar i
ambulatorie.

7.TITLUL VII Medicamentul i asistenta farmaceutica a popula{iei.
Domeniul medicamentului va fi reglementat ntr-un capitol denumit
Medicamentul si asisten[a farmaceutic a popula[iei, care va constitui
reglementarea-cadru n acest sector, urmnd ca prin normele de aplicare
s fie realizat transpunerea n intregime a Directivei 2001/83/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire
a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.
O alta propunere care duce rapid la eficientizarea utilizarii resurselor
se refera la zona medicamentului. Se vor introduce ca regula contracte
cost-volum si cost-volum-rezultat.
|innd cont de faptul c asisten[a farmaceutic a popula[iei este
reglementat n prezent printr-o lege distinct, prezentul proiect con[ine
prevederi referitoare la principiile desfsurrii acestei activit[i. Pentru
evitarea relurii sau suprapunerii unor prevederi, ceea ce ar conduce la
apari[ia unor confuzii si disfunc[ionalit[i n implementare, asisten[a
farmaceutic va fi reglementat n continuare prin lege special.

8.TITLUL VIII Donarea si organizarea {esuturilor i celulelor de
origine uman n scop terapeutic
Se stabilete cadrul legal privind activitatea de donare i prelevarea
de organe, |esuturi i celule de origine uman, n scop terapeutic, precum
i de transfuzie sanguin, donarea de snge i componente sanguine de
origine uman.
Pentru o coordonare i oragnizare coerent i unitar a celor dou
domenii sunt definite clar autorit|ile competente precum i autorit|iile cu
responsabilit|i att n domeniul transplantului ct i cel al transfuziei
sanguine.
7
n capitole distincte se stabilesc domeniile de aplicare, principiile
generale ct i modalitatea de finan|are att pentru activitatea de
activitatea de donare i prelevarea de organe, |esuturi i celule de origine
uman, n scop terapeutic, precum i de transfuzie sanguin, donarea de
snge i componente sanguine de origine uman.
Se creeaz cadrul organizatoric i legal pentru ca fiecare cetatean s
i exprimere acordul sau dezacordul informat privind donarea onorific
de organe, celule i |esuturi n vederea transplantului fiind reglementate
condi|iile n care se poate face prelevarea i donarea de organe, celule
i/sau |esuturi.
De asemenea ntr-un capitol special sunt stabilite sac|iuni pentru
diferite fapte ce constituie nclcri la reglementrile din codul transplantul
i transfuziei sanguine ct i a celor deja prevzute n actuala legisla|ie.
Normele de aplicare ale codului donrii i utilizrii elementelor
corpului uman n scop terapeutic vor fi aprobate prin hotrre a
Guvernului.
Prin ordine ale ministrului snt|ii se vor stabili standardele de
acreditare referitoare la opera|iunile de donare i transplant, inclusiv
standardele pentru registrele de donatori i registrele pentru pacien|ii
trasplanta|i, ct i standardele i normele privind utilizarea plasmei pentru
prepararea farmacologic a porduselor plasmatice labile.

9.Titlul IX Personalul din sistemul de sntate. Legea aduce o
clasificare mai riguroas a personalului ncadrat n unit|ile medicale,
personal care are obliga|ia s asigure asisten|a medical acordat
popula|iei.
n prezent ne confruntm cu o mobilitate crescut a profesionitilor
din sistemul de sntate, fapt care afecteaz msurile de acordare a
asisten|ei medicale.
n vederea unei gestionri eficiente a acestui fenomen este
necesar nfiin|area unui Registru na|ional care va centraliza datele
personalului de specialitate medical i nemedical ncadrat n unit|ile
medicale, date esen|iale fundamentrii obiective a politicilor de resurse
umane in sistemul de sntate.
Din experien|a recent a celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, pe lng profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent
medical generalist i moae, rezult tendin|a reglementrii i altor profesii
cu domeniu specific de activitate n sistemul sanitar, cum ar fi profesia de
fizioterapeut. n Romnia beneficiaz de legi de exercitare a profesiei
profesiile medicale reglementate la nivel comunitar prin prevederi
sectoriale precum i profesiile de biolog, biochimist i chimist. Tendin|a de
reglementare se regsete i n cazul profesiilor de kinetoterapeut i
fiziokinetoterapeut i de practician de medicin complementar.
n acest sens Codul profesiilor reglementate din sistemul de sntate
va cuprinde ntr-un singur act normativ legile de exercitare a profesiilor din
sistemul de sntate romnesc reglementate n prezent precum i a
profesiilor cu domeniu specific de activitate n sistemul de sntate care
urmeaz a fi reglementate la nivel comunitar sau na|ional.

10.TITLUL X Rspunderea civil a personalului medical i a
furnizorului de produse i servicii medicale i farmaceutice. De
8
asemenea, este reglementat i rspunderea civil a personalului
medical i a furnizorului de produse i servicii medicale i farmaceutice.
Prin prezentul proiect de act normativ se stabilete cadrul legal privind
malpraxisul.
Malpraxisul este definit ca fiind eroarea profesional svrit n
exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de
prejudicii asupra pacientului, implicnd rspunderea civil a personalului
medical i a furnizorului de produse i servicii medicale, sanitare sau
farmaceutice.
Prin proiectul de act normativ se stabilete responsabilitatea
furnizorilor de produse i servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, prin
introducerea obliga|iei acestora de a comunica orice informatie solicitat
de catre persoana care se considera victima unui act de malpraxis. De
asemenea, se introduce obliga|ia de asigurare pentru garantarea
rspunderii civile a furnizorilor de produse i servicii medicale, sanitare
sau farmaceutice.
n vederea stabilirii cazurilor de rspundere civila profesional pentru
medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asisten|ei medicale, se
constituie, la nivelul structurilor teritoriale ale oraniza[iilor profesionale de
profil cu rol de reglementare a profesiilor medicale se constituie comisii de
monitorizare i competen| profesional pentru cazurile de malpraxis.
Comisia are ca atribu[ii principale stabilirea existen[ei sau
inexisten[ei unui caz de malpraxis si facilitatea solu[ionrii amiabile a
conflictelor dintre pacien[i si personal medical, furnizorul de produse si
servicii medicale, sanitare sau farmaceutice.
De asemenea, prin proiectul de act normativ s-a stabilit c, dac
Comisia a re[inut c s-a produs un prejudiciu pacien[ilor, asigurtorul,
care garanteaz rspunderea civil a personalului medical sau furnizorului
de produse si servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, transmite
victimei prejudiciului sau succesorilor acesteia o ofert pentru
despgubirea integral a prejudiciului suferit, n limita plafonului asigurat
prin contractele de asigurare.
Dac victima prejudiciului sau succesorii acesteia accept oferta,
acestia ncheie n condi[iile legii un contract de tranzac[ie privind
prejudiciile produse, cu personalul medical sau furnizorul de produse si
servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, n termen de o lun de la
data pl[ii despgubirii.
O copie a contractului de tranzac[ie, va fi transmis Comisiei de ctre
personalul medical sau furnizorul de produse si servicii medicale, sanitare
sau farmaceutice n termen de o lun de la data ncheierii acestuia.
Actele de malpraxis n cadrul activit|ii medicale de preven|ie,
diagnostic i tratament se prescriu n termen de un an de la producerea
prejudiciului, cu excep|ia faptelor ce reprezint infrac|iuni.
Totodat, se stabilete c omisiunea ncheierii asigurrii de malpraxis
medical sau asigurarea sub limita legal constituie abatere disciplinar i
se sanc|ioneaz cu suspendarea dreptului de practic sau, dup caz,
suspendarea autoriza|iei de func|ionare.

11.Titlul XI - Asigurrile sociale de sanatate. Propunerea const,
succint, n pstrarea actualului sistem de colectare a asigurrilor de
sntate nemodificat ca valoare, ns cu reducerea celor care sunt scuti|i
9
de la plata lor i schimbarea complet a modului de alocare i gestionare
a acestor fonduri prin introducerea caselor de asigurri de sntate
private n locul actualelor case jude|ene.
Practic, modificarea esen|ial n sistem este legat de interpunerea
ntre CNAS i furnizorii de servicii medicale a unei verigi suplimentare,
reprezentate de casele de asigurri private, care vor trebui s aduc
elementele de competitivitate i eficien| n gestionarea fondurilor, i s
stimuleze inclusiv creterea calit|ii serviciilor medicale pentru a atrage
ct mai mul|i asigura|i, fr s se modifice esen|ial modul de colectare
sau contribu|iile pltite de asigura|i.
CNAS rmne cu un rol de reglementare i ca un fond de distribu|ie i
redistribu|ie a veniturilor ntre casele private n func|ie de numrul de
asigura|i i de structura de vrst, sex, morbiditate etc. a asigura|ilor,
prevenind astfel situa|ii n care unele case ar putea incerca s selecteze
persoane tinere si cu venituri crescute, in dauna celor varstnici, cu
multiple comorbidit|i sau/i cu venituri reduse.
Popula|ia nu va resim|i financiar aceast modificare, pltind, n mare,
aceleai asigurri ca pn acum, iar CNAS va men|ine doar rol de
reglementare i control. Pacientii vor putea merge, fara costuri
suplimentare, la orice furnizor de servicii care are contract cu compania la
care este asigurat; daca doreste sa se trateze in afara retelei acesteia, o
va putea face, dar va trebui sa suporte o contribu|ie suplimentar pentru
aceasta, cu exceptia cazurilor de urgenta. Pentru a putea eficientiza
costurile, companiile private de asigurari vor trebui sa reduca consumul de
servicii spitalicesti costisitoare si sa promoveze serviciile de la nivel primar
si de ambulator cu caracter preventiv, ceea ce va duce, pe termen mediu,
la o imbunatatire a starii de sanatate pentru populatie dar si la o reducere
a costurilor.
Casele de asigurri private vor putea s ofere n plus servicii medicale
fie n cadrul bugetului primit de la CNAS, fie solicitnd o coasigurare
suplimentar voluntar, care va fi suportat de ctre angajator sau de
asigurat i va fi deductibil fiscal, ceea ce va crete gradul de atractivitate
al acesteia.

12.TITLUL XV Finan{area unor cheltuieli de sntate. Legea
prevede majorarea cu 20% a contribu|iilor din acciz care se constituie ca
venituri proprii ale Ministerului Snt|ii pentru finan|area cheltuielilor de
sntate, ceea ce are drept scop asigurarea fondurilor necesare acoperirii
priorit|ilor n sntate public pentru asisten|a medical acordat
popula|iei.

13.TITLUL XVI Calitatea i informa(iile n sistemul de sntate. O
alta noutate se refera la zona calitatii serviciilor medicale. In acest sens se
are in vedere creearea unei Agentii Pentru Informatii si Calitate in
Sntate (ANCIS), rezultat prin reorganizarea Comisiei Na|ionale de
Acreditare a Spitalelor (CoNAS), ca o structur n coordonarea MS, care
va asigura concentrarea resurselor existente din aceast domeniu. ANCIS
va prelua respunsabilit|ile actuale ale CoNAS i va colabora, n plus, la
crearea de standarde de calitate a serviciilor medicale. Pe aceasta baza
va participa si la procesele de evaluare externa a calitatii serviciilor
medicale si a institutiilor care furnizeaza aceste servicii.
10
3. Alte informa|ii Nu este cazul.SEC|IUNEA A 3-A
IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
1^1. Impactul asupra mediului
concuren|ial i domeniului ajutoarelor de
stat
Introducerea de mecanisme concurentiale la nivelul
finantarii si furnizarii de servicii, intr-o piat care va
rmne reglementata de catre autoritati, va duce la
cresterea performantei la nivel managerial si medical,
cu alocarea resurselor in functie de nevoile pacientilor.
3. Impactul social Popula|ia va plti, n mare, aceleai asigurri ca i
pn acum, iar msurile propuse vor duce la o
eficientizare a furnizrii serviciilor medicale i la o
cretere a calit|ii acestora.
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informa|ii Nu este cazul.


SEC|IUNEA A 4-A
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATT PE
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CT I PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)


Indicatori Anul
curent
Urmtorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificri ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurrilor sociale de
stat:
(i) contribu|ii de asigurri

2. Modificri ale cheltuielilor
bugetare, plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) transferuri
b) bugetul Fondului na|ional unic de
sntate:
(i) bunuri i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat


11
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creterii cheltuielilor bugetare
- disponibilit|i din venituri proprii ale
anului precedent
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificrilor
cheltuielilor bugetare conform
Anexei la prezenta.

7. Alte informa|ii

SECTIUNEA A 5-A
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLA|IEI N VIGOARE


1. Proiecte de acte normative suplimentare
Norme metodologice aprobate prin hotrri ale
Guvernului sau ordine de ministru
2. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legisla|ia comunitara in
materie

3. Decizii ale Cur|ii Europene de Justi|ie i
alte documente
Nu este cazul
4. Evaluarea conformit|ii: Se conformeaz
5. Alte acte normative i/sau documente
interna|ionale din care decurg
angajamente
Nu este cazul
6. Alte informa|ii Nu este cazul

SECTIUNEA A 6-A
CONSULTARILE EFECTUATE N VEDEREA ELABORARII PROIECTULUI DE ACT
NORMATIV


1. Informa|ii privind procesul de consultare
cu organiza|ii neguvernamentale, institute
de cercetare i alte organisme implicate
Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organiza|iilor
cu care a avut loc consultarea, precum i
a modului in care activitatea acestor
organiza|ii este legata de obiectul
proiectului de act normativ
Nu este cazul
3.Consultrile organizate cu autorit|ile
administra|iei publice locale, in situa|ia in
care proiectul de act normativ are ca
obiect activit|i ale acestor autorit|i, in
condi|iile Hotrrii Guvemului nr. 521/2005
privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorit|ilor
administra|iei publice locale la elaborarea
Au fost consultate structurile asociative ale
autorit|ilor administra|iei publice locale.
12
proiectelor de acte normative
4. Consultrile desfurate in cadrul
consiliilor interministeriale, in conformitate
cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Nu este cazul
5. Informa|ii privind avizarea de ctre
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aprare a ]arii
c) Consiliul Economic i Social
d) Consiliul Concuren|ei
e) Curtea de Conturi
Este necesar avizul Consiliului Legislativ, al
Consiliul Economic i Social si al Consiliul
Concuren|ei.
6. Alte informa|ii Nu este cazul


SECTIUNEA A 7-A ACTIVITTI DE INFORMARE PUBLICA PRIVIND ELABORAREA
I IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV


1. Informarea societ|ii civile cu privire la
necesitatea elaborrii proiectului de act
normativ
Au fost respectate regulile procedurale aplicabile
pentru asigurarea transparen|ei decizionale,
prevzute de Legea nr. 52/2003 privind transparen|a
decizional n administra|ia public.
2. Informarea societ|ii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului in
urma implementrii proiectului de act
normativ, precum i efectele asupra
snt|ii i securit|ii cet|enilor sau
diversit|ii biologice
Nu este cazul
3. Alte informa|ii Nu este cazul

SECTIUNEA A 8-A MASURI DE IMPLEMENTARE


1. Masurile de punere in aplicare a
proiectului de act normativ de ctre
autorit|ile administra|iei publice centrale
i/sau locale - nfiin|area unor noi
organisme sau extinderea competen|elor
institu|iilor existente
Se are in vedere creearea unei Agentii Pentru
Informatii si Calitate in Sntate (ANCIS), rezultat
prin reorganizarea Comisiei Na|ionale de Acreditare
a Spitalelor (CoNAS), ca o structur n coordonarea
MS, care va asigura concentrarea resurselor
existente din aceast domeniu.
2. Alte informa|ii Nu este cazul

13


Fa| de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind organizarea
si functionarea sistemului de sanatate din Romania, pe care l supunem spre
aprobare.MINISTRUL SNT|II,

LADISLAU RITLI


AVIZAT FAVORABIL :MINISTRUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR,

Constantin Traian IGAMINISTRUL AFACERILOREUROPENE,

Leonard ORBANMINISTRUL APARARII NATIONALE, MINISTRUL EDUCA|IEI, CERCETRII,
TINERETULUI I SPORTULUI,

Gabriel OPREA Daniel Petru FUNERIUMINISTRUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI,

Ion ARITON


MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE,

Sulfina BARBU


MINISTRUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII,

Anca Daniela BOAGIU


14
MINISTRUL FINAN|ELOR PUBLICE

Gheorghe Ialomi{ianu


PRESEDINTELE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE,

Nicolae Lucian DUTA


PRESEDINTELE AUTORITATII NATIONALE PENTRU REGLEMENTAREA SI
MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE,

Cristina TRAILA


PREEDINTELE COMISIEI NA|IONALE DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR

Constantin Buzoianu


DIRECTORUL SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII,

George Cristian MAIOR


DIRECTORUL GENERAL AL SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE,

Marcel OPRI


DIRECTORUL SERVICIULUI DE INFORMATII EXTERNE,

Mihai-Rzvan UNGUREANU


PREEDINTELE CONSILIULUI CONCUREN|EI

Chiritoiu Ct. Bogdan - MariusSECRETARUL GENERAL AL SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI
MINISTRUL JUSTITIEI,

Catalin Marian PREDOIU