Sunteți pe pagina 1din 101

Curs 1+2

1.Miscarea oscilatorie armonica


Una din miscarile importante intalnite in natura este miscarea oscilatorie.Ea este un caz
particular al miscarii periodice efectuandu-se de o parte si de alta a unei pozitii de
echilibru.
Vom da cateva exemple al unor asemenea miscarii in jurul unor pozitii de echilibru:
-un pendul osciland intr-un plan
-o masa suspendata de un resort
-un circuit LC.
Toate aceste sisteme denumite sisteme cu un grad de libertate pot fi complet
caracterizate printr-o cantitate unica.
Pentru examplele considerate acesasta cantitate este:
-unghiul pe care firul il face cu verticala
-distanta de la masa suspendata la pozitia de echilibru a resortului
-sarcina capacitatii
Fortele sub actiunea carora se produce iesirea din starea de echilibru sunt proportionale
cu marimea acestei cantitati,marime pe care o vom nota cu x si care uneori este o
deformatie, alteori o putem considera o deformatie deoarece este o masura a
departarii fata de starea de echilibru.Ele sunt forte tip elastic care in cazul in care in
cazul sistemul este cu un singur grad de libertete se pot scrie sub forma:
F=-kx (1)
Deoarece dependenta de deformatie este liniara oscilatia este liniara si pentru ca vom
vedea imediat ,solutia este sub forma unei functii armonice-sinus sau cosinus- oscilatia se
numeste liniar armonica.
Scriind legea a doua a lui Newton pentru corpul supus fortei elastice obtinem:

m
d
2
x/dt
2
=-kx (2)
Notand: k/m=

2
Obtinem:

2
+ x 0 x

Solutia ecuatiei (2) poate fi scrisa sub forma:
x=Asin(t+) (2)
Aici: A si sunt constante de integrare purtand numele de amplitudine si
respective faza initiala iar si x sunt pulsatia si respectiv elongatia.
Miscarea oscilatorie este periodica deoarece functia sin t este periodica, adica:
sin t =sin( t+2 ) =sin(t+2 /)=sin(t+T)
unde :T=2 / este perioada oscilatiei si depinde de masa oscilatorului si de constanta
de elasticitate k, prin relatia:

k
m
T 2 (3)

In cazul oscilatiilor de mica amplitudine,perioada nu depinde de amplitudinea
oscilatiei
Frecventa unei oscilatii reprezinta numarul de oscilatii complete efectuate de oscilator
in unitatea de timp:
=n/t sau =1/T
1
unde :n este numarul de oscilatii efectuate in timpul t iat T este perioada adica timpul
in care se efectueaza o oscilatie completa.
Din formulele de definitie ale perioadei rezulta urmatoarele relatii intre
pulsatie,perioada si frecventa:
=2 =2 /T
Faza initiala reprezinta
=arcsin 0
x
/A
unde 0
x
este elongatia la momentul initial t=o.
Viteza si acceleratia mobilului sunt prima si respectiv a doua derivata a elongatiei:
v=Acos( t+ ) si a=- A
2
sin( t+ )
Putem usor detemina viteza initiala v 0 si acceleratia initiala a 0 si anume:
v 0 =Acos si a 0 =- A
2
sin )
In figura 1 sunt reprezentate grafic, elongatie,viteza si acceleratia in functie de timp.

Figura 1
2
Din punct de vedere al comoditatii calculului matematic exprimarea solutiei se poate
face prin numere complexe.Vom alege solutia ecuatiei de forma:
x(t)= Ce
t
.
Calculand derivatele si inlocuind in ecuatia (2 ),dupa scoaterea factorului comun Ce
t
si
cum ne intereseaza sa nu gasim solutia banala Ce
t
0 rezulta ecuatia algebrica:

2
+
2
0
=0.
Aceasta ecuatie este numita ecuatie carecteristica asociata ecuatiei
diferentiale( 2).Rezolvand ecuatia carecteristica putem determina valorile constantei si
anume
1,2
=j
0
unde j=-1.Solutia generala a ecuatiei oscilatorului armonic este o
combinatie liniara a celor doua solutii particulare:
x(t)=A
+
e e
j

0
t
+ A
-
e
-j

0
t
(4).
Aici A
+
si A
-
sunt marimi complexe.Folosind reprezentarea trigonometrica a marimilor
complexe :
e
j

=cos

jsin .
O scriere sub aceasta forma este echivalenta cu o scriere a solutiei (4 )sub forma unei
functii armonice.
Adica:
x(t) =A
+
( cos
0
t

+jsin
0
t)+A
-
(cos
0
t-jsin
0
t)=(A
+
+ A
-
)cos
0
t +j(A
+
-A
-
)sin
0
t =
A cos
0
t +B sin
0
t =
C cos(
0
t-)
Unde: A= A
+
+ A
-
si B= A
+
-A
-

C
2
=A
2
+B
2
si =arctg B/A
O forma echivalenta de scriere a solutiei complexe este:
3
x(t)=Ce
j(

0
t-

)

unde C si sunt doua constante arbitrare independente de timp.
Folosind reprezentarea cu ajutorul numerelor complexe fiecare oscilatie se poate
considera ca proiectia pe o axa a unui vector rotator (fazor) de marime egala cu
amplitudinea miscarii .
Reprezentarea fazoriala a cinematicii miscarii sinusoidale( elongatie,viteza si
acceleratie) este data in Figura 1.
Fazorul viteza va fi defazat cu /2 in raport cu fazorul elongatie si acceleratia va fi
defazata cu in raport cu acela si fazor al elongatiei.


Figura 2
Fortele elastice de tip F=-kx pot considerate ca deriva dintr-un potential U=1/2 kx
2
deoarece putem scrie:
F=-gradU (4)
Inmultind cu dx cei doi membri ai ecuatiei ( 2 ) obtinem:
m
,
_

dt
dx
dt
d
dx=-kxdx
Aceasta expresie poate fi scrisa sub forma:
d
1
1
]
1

+
,
_

2
2
2 2
x
k
dt
dx m
=0
adica marimea:

1
1
]
1

+
,
_

2
2
2 2
x
k
dt
dx m
=const. (5)
Primul termen al expresiei (5) este energia cinetica,iar cel de al doilea este energia
potentiala. U=1/2 kx
2
.Energia potentiala variaza deci in functie deformatie dupa o
parabola.
4

Curs 3
In cazul moleculelor biatomice energia lor de legatura, E, variaza in functie de distanta
R dintre atomi conform graficului din figura 3.
Figura 3
Din desen se vede ca variatia energiei de legatura in apropierea minimului,adica a starii
corespunzatoare moleculei in echilibru,este o functie care poate fi aproximata printr-o
parabola (parabola desenata cu linie intrerupta).Aceasta aproximatie este valabila doar
pentrudeformatii mici unde parabola coincide practice cu curba de variatie a energiei de
legatura.
Daca R R
0
,descrierea miscarii se face cu ajutorul unei forte de atractie si respective
daca R R
0
miscarea se descrie cu ajutorul unei forte de respingere.
Deformatiile moleculei biatomice se carecterizeaza prin deformatia R- R
0.
Forta care
tinde sa restabileasca starea de echilibruse poate scrie sub forma
F=-k (R- R
0
) +(R- R
0
)
2
- ( R- R
0
)
3
+.
Primul termen corespunde micilor deformatii,urmatorii termenii se refera la deformatii
de ordin superior.
Oscilatiile slabe ale moleculelor se pot descrie deci cu teoria oscilatiilor armonice.
Sa tratam cateva exemple de miscari oscilatorii armonice.
Pendulul gravitational
Sa consideram un corp greu, practic puntiform, de dimensiuni neglijabile atarnat de un
fir de greutate practice nula si care este inextensibil.(figura 4)
5
Figura 4

Forta G care actioneaza asupra corpului M se descompune in doua componente:
-una care tinde sa alungeasca firul, forta longitudinala ;
-cealalta care produce miscarea pendulului,F,care este tangenta la traiectoria
pendulului.
Modulul fortei care produce miscarea
F=Gsin=Gx/l
unde segmantul x poate fi scris sub forma:
x=lsin=l(- ........
! 5 ! 3
5 3
+

)=s(1- +
! 5 ! 3
4 2

)
La unghiuri mici, termenii de ordin superior in raport cu pot fi neglijati, segmentul
ME puatand fi inlocuit,din aceasta cauza cu arcul MA,de lungime s.Ca urmare exista
proportionalitate a fortei de atractie spre punctual A cu distanta masurata de-a lungul
traiectoriei de la punctual A la centrul corpului M .
Adica:
F=mgs/l
deci daca notam constanta k=mg/l ,forta este de forma (1) si solutia miscarii este de
forma miscarii oscilatorii armonice.
Utilizand relatia (3) obtinem;
T=2
g
l
Masa si resort osciland longitudinal
6
Fie o masa M care aluneca fara frecare pe o suprafata orizontala.Ea este legata de doi
pereti rigizi prin doua resorturi identice de masa nula de constanta k si de lungime de
repaus a 0 . Fie z distanta masei M de peretele stang si deci 2a-z va fi distanta in raport
cu peretele drept.
Vom reprezenta in figura 5 mai intai:
(a) resorturile detensionate si masa M ne atasata,
(b) resorturile atasate masei aflate in pozitie de echilibru
(c) configuratia generala.
Figura 5
7
In pozitia de echilibru lungimea fiecarui resort este a si tensiunea sa este deci k(a- a 0 ).
Resortul din stanga exercita spre z negativ o forta k(z- a 0 ), iar resortul din dreapta
exercita o forta k (2a-z- a 0 ) in directia lui z pozitiv. Forta rezultanta Fz in directia z
pozitiv este superpozitia acestor doua forte:
Fz =- k(z- a 0 ) + k (2a-z- a 0 ) =-2k(z-a)
Cea de a doua lege a lui Newton este deci:
m
2
2
dt
z d
=-2k(z-a)
Facand schimbarea de variabila

(z) =z(t)-a
rezulta :

..

+
2

=0 (6)
Unde am notat :
2
=2k/m
Solutia ecuatiei (6) este de forma (2)
Circuit LC
Inainte de a trata circuitul oscilant LC ne vom aduce aminte de cateva notiuni de
electricitate incepand cu curentul alternativ.Curentul alternative poate fi:
produs, transmis si utilizat
in conditii mult mai avantajoase decat curentul continuu.
La baza producerii t.e.m.alternative sta fenomenul de inductie electromagnetica.
.Rotirea uniforma a unui cadru, format dintr-un numar de N spire, intr-un camp
magnetic omogen sau rotirea uniforma a unui camp magnetic intr-o bobina fixa, permite
obtinerea unei t.e.m.alternative.Avand in vedere legile inductiei electromagnetice, intr-un
cadru ce se roteste uniform intr-un camp magnetic omogen, se induce o o t.e.m.datorita
variatiei fluxului magnetic prin cadru:=BNScos. Unghiul este variabil in timp datorita
rotatiei uniforme a cadrului: =t. Fluxul magnetic prin cadrul rotator va avea deci
expresia =BNScos t .Pe baza legilor inductiei electromagnetice tensiunea indusa in
cadru este:e=-
t

, de unde se obtine:e=BNSsint de unde tinand cont ca B,N, S si


sunt constante, putem scrie:

e=E
m
sint, unde E
m
=BNS
8

.Din aceasta expresie rezulta ca t.e.m. variaza intre E
m
si -E
m
avant o variatie
sinusoidala.Daca se aplica aceasta tensiune unui circuit electric se va stabili prin acesta
un curent care se poate scrie sub forma:
i= I
m
sint


Deoarece valoarea curentului electric este variabila in timp,in practica se foloseste fie
valoarea maxima I
m
a acestuia, fie o valoare echivalenta I
e
notata adesea numai cu I si
care poarta numele de valoare efectiva.
9
DEFINITIE:Valoarea efectiva I a intensitatii curentului altrnativ reprezinta intensitatea
unui current electric continuu care produce acelasi efect termic Q, deci aceeasi cantitate
de caldura la trecerea prin acelasi rezistor ca si curentul alternative. Aceasta valoare are
urmatoarea expresie:
I=
2
m
I

Pentru a cunoaste elementele carecteristice se folosesc reprezentari conventionale ale
acestora.
a) Reprezentarea analitica:
Simpla scriere a marimii respective in functie de marimile variabile (timp, faza etc.)
poate furniza informatii privind: valoarea instantanee, valoarea maxima, pulsatia,
perioada, faza initiala a marimii reprezentate.
Exemplu:i=10 sin( t+/4).Aici :intensitatea maxima este I
m
=10A pulsatia este
= rad/s
perioada esteT=2s, faza initiala este = /4,valoare instantanee se obtine dand
variabilei timp diverse valori.
b) Reprezentarea grafica
Prin reprezentarea grafica a unei marimi alternative in functie de un parametru variabil
care poate fi timpul t sau faza , se obtin informatii despre perioada , faza initiala,
valoarea maxima,valoarea instantanee.
c) Reprezentarea fazoriala:
La reprezentarea marimilor alternative armonice se poate utilize un vector numit fazor,
care are lungimea proportionala cu valoare maxima , unghiul pe care il face cu abscisa sa
fie egal cu faza initiala , proiectia lui pe ordonata egala cu valoare marimii la momentul
initial sau la alt moment, vectorul se considera rotator cu o prioada egala cu cea a marimii
alternative.
Circuite simple de curent alternativ
REZISTOR IN CURENT ALTERNATIV
.Daca la bornele unui rezistor R se aplica o tensiune alternativade tipul
u=U
m
sin t

Prin circuit va circula un curent electric a carui intensitate este obtinuta prin legea lui
Ohm:i=
R
u
sau i=
R
U
m
sint sau scris altfel i=I
m
sint.
Din expresiile tensiunii si intensitatii curentului electric prin rezistor rezulta ca
intensitatea curentului electric este in faza cu tensiunea la bornele circuitului.
BOBINA IN CURENT ALTERNATIV
10
La aplicarea unei tensiuni alternative la bornele unei bobine fenomenul este mai
complicat deoarece apare apare un curent de autoinductie datorat curentului variabil din
bobina care produce fenomenul de autoinductie pentru care tensiunea autoindusa este:
u=-L
t
i

Considerand un circuit care contine o bobina ideala ,fara rezistenta,la bornele careia se
aplica o tensiune alternative de forma:
u=U
m
sint,
dupa aplicare legilor lui Kirchhoff pe ochiul de retea rezulta:
u+u=0
Inlocuind expresiile celor doua tensiuni, se obtine urmatoarea relatie:
U
m
sint - L
t
i

=0
Considerand ca intensitatea curentului electric este de forma armonica i=I
m
sin(t+),dupa inlocuirea in relatia tensiunilor,se obtine urmatoarea ecuatie:
U
m
sint=I
m
L cos(t+).
Din aceasta relatie rezulta ca
I
m
=
L
m
X
U
si =-
2

Am folosit notatia
X
L
=L.A
Aceasta marime se numeste reactanta inductiva a bobinei.
Deci expresia intensitatea curentului electric devine:
i=I
m
sin(t -
2

).
Putem spune deci ca intensitatea curentului electric prin bobina este defazata cu
2

in
urma tensiunii.


CONDENSATOR IN CURENT ALTERNATIV
Intre armaturile unui condensator este un strat isolator numit dielectric, ce nu permite
trecerea curentului electric prin el. .Intr-un circuit de curent alternativ condensatorul se
incarca electric periodic,determinand prezenta unui current electric prin circuitul exterior
lui. Daca tensiunea aplicata condensatorului are expresia :u= U
m
sint, atunci curentul de
incarcare si descarcare al condensatorului este:i=
t
q

11
unde q este sarcina electrica variabila pe armaturile condensatorului.
Deoarece
q=Cu
rezulta :
q=CU
m
sint
sau: i=I
m
sin(t+
2

)
Unde:
X
C
=
C
1
se numeste reactanta capacitiva
Deci intensitatea curentului electric alternativ printr-un circuit cu condensator este
defazata cu
2

inaintea tensiunii sau ca tensiunea la bornele condensatorului este in urma


curentului cu
2

.

Curs 4


. CIRCUIT R-L-C SERIE
Gruparea unor elemente resistive ,inductive si capacitive incat curentul electric sa fie unic
avand aceeasi valoare a intensitatii electrice prin toate elementele circuitului,constitue
ccircuitul R-L-C serie de curent alternative.
La bornele fiecarui element de circuit se va regasi cate o tensiune ce se poate 4exprima
conform legii lui Ohm:
U
R
=RI U
L
=X
L
I U
C
= X
C
I
Unde: X
L
=L si X
C
=1/C
Din reprezentarea fazoriala a celor trei tensiuni,defazate corespunzator fiecarui element
de circuit ,rezulta ca exista o defazare dintre tensiunea aplicata U si intensitatea I a
curentului electric.
tg =
R
C L
U
U U
adica tg =
R
X X
C L

Aplicand teorema lui Pitagora in triunghiul tensiunilor ,se obtine:
U
2
=U
2
R
+(U
L
-U
C
)
2
sau U=I
2 2
) (
C L
X X R +
Sau Z=
2 2
) (
C L
X X R +
12
Marimea Z se numeste impedanta circuitului R-L-C serie.
Legea lui Ohm se scrie deciin current alternative sub forma:
U=ZI
Rezonanta tensiunilor
Daca in functionarea circuitului R-L-C serie se realizeaza conditia:
U
L
= U
C
rezulta X
L
= X
C
Deci impedanta are valoare minima iar curentul care se numeste current de rezonanta
are valoare maxima si anume:
Z=R si I
rez
=
R
U
tg =0
Deci circuitul se comporta rezistiv ,prin el circula un current electric maxim ,spunandu-
se ca circuitul este in rezonanta cu sursa de current.
Conditia de a se realize rezonanta este impusa de egalitatea : X
L
= X
C
putand sa fie
scrisa sub forma :
L
0
=
0
1
C
Unde am notat cu
0
pulsatia de rezonanta adica
0
=
LC
1
si deci:
0
=
LC 2
1
Transferul de energie de la sursa la circuitul R-L-C se face in regim de rezonanta numai
daca frecventa circutului alternative este egala cu frecventa proprie
0
a circuitului ,care
depinde de elementele L si C.
Puterea in circuitul R-L-C serie
Daca alegem ca axa orizontala , axa curentului ,I, din circutul serie si asezam tensiunile
de la capetele elementelor circuitului R,C si L prin fazori defazati cu 0,-
2

se respectiv
2

,vom obtine asa numitul triunghi al tensiunilor.


Daca laturile triunghiului tensiunilor se amplifica cu intensitatea I a curentului ,se obtine
un triunghi asemenea cu cel initial,dar avand laturile ca valori ale unor puteri de pe
diferitele elemente ale circuitului :
-puterea activa: P=U
R
I sau scris altfel P=RI
2
,marime masurata in Watt
-puterea reactiva P
r
=(U
L
-U
C
)I sau scris altfel P
r
=(X
L
-X
C
)I
2
,marime masurata in VAR
-puterea aparenta S=UI sau scris altfel S=ZI
2
,marime masurata VA
Factorul de putere,dependent de elementele R,L,C si de frecventa curentului, se
defineste prin relatiile urmatoare:
cos=
S
P
sau cos=
Z
R
13


a b
Figura 12
a. Circuitul R-L-C b.Triunghiul tensiunilor


Figura 13
CIRCUIT R-L-C PARALEL
Gruparea elementelor R,L,C in asa fel incat tensiunea la bornele lor sa fie comuna iar
curentii prin cele elemente R,L si respectiv C sunt rezultatul ramificarii curentului debitat
de sursa de curent alternativ.
Utilizand reprezentarea fazoriala ,asezam pe axa Ox tensiunea U care este aceeasi
pentru toate elementele R,L si C si in raport cu aceasta asezam fazorii corespunzatori
intensitatilor prin diferitele elemente, defazati cu 0,-
2

se respectiv
2

.Vom obtine in
acest fel triunghiul curentilor care se transforma in triunghiul puterilor dupa amplificarea
fiecarei laturi cu tensiunea comuna U
Figura 14
a)Reprezentarea circuitului
14
b)Reprezentarea fazorilor intensitate si tensiune
c)Triunghiul puterilor
Intensitatile curentilor prin fiecare ramura au urmatoarele expresii:
I
R
=
R
U
I
L
=
L
X
U
I
C
=
C
X
U
Aplicand teorema lui Pitagora in triunghiul curentilor ,se obtine:
I
2
=I
2
R
+(I
C
-I
L
)
2
de unde:
I=U
2
2
1 1 1

,
_

+
L C
X X R
Facand notatia :

Z
1
=
2
2
1 1 1

,
_

+
L C
X X R
cu marimea Z denumita impedanta
circuitului R-L-C paralel legea lui Ohm in current alternative este:
I=
Z
U
Defazajul curentului in raport cu tensiunea este dat de urmatoarele relatii:
tg=
R
L C
I
I I
adica tg=R

,
_

L C
X X
1 1
Daca prin bobina circula un current egal cu cel prin condensator rezulta:I
L
=I
C
de unde
X
L
=X
C
si ca urmare impedanta va fi maxima Z=R iar curentul va avea valoare minima :
I
rez
=
R
U

CURS 6

2.2 Oscilatii pe aceeasi directie si de frecventa diferita
.Pentru a ne familiarize cu diversele forme de tratare a problemei compunerii
oscilatiilor,vom utilize pentru compunerea oscilatiilor de aceeasi directie si de frecventa
diferita, reprezentarea complexa a celor doua oscilatii, z
1
si z
2
si anume:

( )
1 1
1 1
+

t i
e A z
si
( )
2 2
2 2
+

t i
e A z
Notand =
2
-
1
si
2
+
1
=2
Obtinem:
2
= +
2

si
1
= -
2

Deci: z
2=
A
2
) )
2
((
2

+ + t i
e

si

,
_

+
,
_

1
2
1 1

t i
e A z
Compunand oscilatiile obtinem:
15
z=z
1
+z
2
=

,
_

+
,
_

1
2
1

t i
e A
+

,
_

+
,
_

+
2
2
2

t i
e A
(9)
z= a(t)
( ) ( ) t t i
e
+
(10)
Ne propunem sa vedem cine este a(t) si cine este (t)
Deci complex conjugata rezultantei este:
z*=

,
_

+
,
_


1
2
1

t i
e A
+

,
_

+
,
_

+
2
2
2

t i
e A
=a*(t)
( ) ( ) t t i
e
+
Produsul:
z z*=a(t) a*(t) = a
2
=
1
]
1

+ + +
1
]
1

+
,
_


1
]
1

+
,
_


e e A A A A
t i t i
2 1 2 1
2 2 2 2
2 1
2
2
2
1

Deci: a
2
=

( ) ( )
[ ]
e e A A A A
t i t i
+ + +
2 1 2 1
2 1
2
2
2
1
=
( ) ( )
1 2 2 1
2
2
2
1
2 1 2 1
2
2
2
1
cos 2 cos 2 + + + + + t A A t A A
A A A A

(11)
Relatia ( 9 ) poate fi scrisa sub forma :
z= A
e
t i

cu : A=
1
]
1

+ + +
1
]
1

+ + )
2
sin( )
2
sin( )
2
cos( )
2
cos(
2 2 1 1 2 2 1 1
t A t A i t A t A

z=a(t)
e
t i
[ ] ) ( sin ) ( cos t i t +
Identificand partile reale si partile imaginare pe de alta parte obtinem :

a(t)cos(t) = A
1
cos(
1
-
2

)+ A
2
cos(
2
+
2

)
a(t)sin(t) = A
1
sin(
1
-
2

)+ A
2
sin(
2
+
2

)
De aici:
tg(t) =
)
2
cos( )
2
cos(
)
2
sin( )
2
sin(
2 2 1 1
2 2 1 1

+ +
+ +
A A
A A
16
Se vede ca atat amplitudinea a(t) cat si faza initiala (t) variaza in timp .adica oscilatia
rezultanta nu mai este armonica.Amplitudinbea miscarii rezultante este o functie
periodica ce variaza intre un maxim egal cu:
A
1
+A
2
pentru t+
2
-
1
=2k
Si un minim egal cu :
A
1
-A
2
pentru t+
2
-
1
=(2k+1)
Daca diferenta|
2
-
1
| este foarte mica in raport cu media pulsatiilor ,atunci a(t) si (t)
variaza foarte lent in comparative cu functiile cos t, si sin t, adica miscarea rezultanta
este o oscilatie modulate atat in amplitudine cat si in faza.
Maximele de amplitudine corespund unor amplificari periodice ale miscarii oscilatorii
numite batai, care sunt evidentiate prin alternanta lor cu amplitudinile minime.
Frecventa batailor este numarul de batai pe unitatea de timp.
Perioada batailor este timpul scurs intre doua batai consecutive,adica intre doua
momente de amplitudine maxima.
Notand cu
b
perioada batailor ,putem scrie urmatoarele relatii care corespund la doua
maxime consecutive:
t+
2
-
1
=2k
(t+
b
)+
2
-
1
=2(k+1)
Prin scaderea acestor ecuatii obtinem:
b
=2
Din aceasta relatie putem obtine perioada batailor si anume:
b
=
1 2
2

Frecventa batailor este:b
=
( )
1 2
1 2 1 2
2
2
2
1

b
(12)
Rezulta ca frecventa cu care se succed maximele (bataile)este egala cu diferenta celor
doua frecvente componente.
Deci maximele (bataile) sunt cu atat mai rare cu cat frecventele oscilatiilor componente
sunt mai apropiate.Daca diferenta dintre cele doua frecvente este mare ,frecventa batailor
este ridicata,iar amplitudinea a(t) variaza foarte repede in timp,asfel ca fenomenul de
batai nu mai poate fi pus in evidenta experimental.
Fenomenul de batai se poate pune in evidenta cu ajutorul a doua diapazoanede
frecvente putin diferite.Sunetele provenind de la vibratiile celor doua diapazoanese
compun si dau nastere la fenomenul de batai-se aude un sunet a carui intensitate creste si
scade periodic.Fenomenul de batai are numeroase aplicatii in acustica si electronica.In
electronica se construiesc receptoare heterodina in care oscilatiile electrice primitede la
circuitul antenei =10
6
Hz se suprapun cu oscilatiile unui oscilator local cu frecventa
apropiata =9,9 Hzsi dau in circuitul unui telefon batai de frecventa 10
4
Hzcu care
vibreaza membrane telefonului.Aceste vibratii sunt percepute de ureche.
Exemple:
1. Ilustram fenomenul (Figura 18 ) de batai pentru
1
=60 Hz si
2
=70 Hz pentru care

b
=10 Hz. Consideram in plus cazul particular pentru care A
1
=A
2
=A
0
si
2=

1
mplitudinea rezultantei este: a(t)= t A A cos 2 2
2
0
2
0
+ =2A
0
cos
17
t
2
1 2


Figura 18
2. Doua difuzoare A si B de frecvente diferite (Figura 19 ) emit in aceeasi directie,
unde cu aceeasi viteza,amplitudinule egale si fazele initiale egale.Oscilatiile sunt
reprezentate cu culoarea rosie si respectiv albastra.Unda rezultanta, reprezentata cu
roz, se deplaseaza cu aceeasi viteza ca si undele componente.
Cu teoria prezentata pana acuma putem calcula:
-lungimea de unda a difuzorului A
-lungimea de unda a difuzorului B
-lungimea de unda a undei rezultante A+B
-frecventa batailor
3.
18

Figura 19 si 20

2.3 Oscilatii pe directii perpendiculare de aceeasi frecventa
Sa consideram un corp care executa doua oscilatii perpendiculare de amplitudini si de
frecvente diferite
.
) sin(
1
+ t A x
si
) sin(
2
+ t B y
(13)
Intre cele doua miscari exista o diferenta de faza
( ) ( )
1 2 2 1
+ + t t
Prelucrand relatiile (13 ) avem:

'

+
+
1 2 2
2 1 1
cos sin cos cos sin
cos sin cos cos sin
t t
B
y
t t
A
x
19
Scazand ecuatiile obtinem

( )
1 2 1 2
sin t cos cos
B
y
cos
A
x

(13.)
Inmultind apoi ecuatiile cu sin
1
si respectiv sin
2
dupa scaderea acelorasi
ecuatii obtinem

( )
1 2 1 2
sin sin sin sin t
B
y
A
x
(14..)
Ridicand la patrat ecutiile (.) si(..) si adunad u-le apoi obtinem:
( ) ( )
1 2
2
1 2
2
2
2
2
sin cos
2

+
B A
xy
B
y
A
x
(15)
Deci traiectoria miscarii rezultante este in cazul general o elipsa inscrisa in dreptunghiul
de laturi 2A si 2B.
Pentru diferite valori ale diferentei de faza ,traiectoria miscarii rezultante poate fi
o dreapta sau poate trece in elipse cu axe si excentricitatii diferite.
Sa analizam cateva cazuri particularesi anume:
a ) =2k, k=0,1,2,3
Ecuatia () devine :

0
B
y
A
x
de unde y=
x
A
B
Deci traiectoria este o dreapta care trece prin originea sistemului de coordanate ,fiind
diagonala dreptunghiului de laturi 2A,2B din cadranele I si III.
0
M
X
Y
2A
2B
b) =(2k+1), k=0,1,2,3
Ecuatia () devine : y=-
x
A
B
Deci traiectoria este tot o dreapta care trece prin originea sistemului de coordanate
,fiind diagonala dreptunghiului de laturi 2A,2B din cadranele II si IV.
( )
1 2 1 2
sin t cos cos
B
y
cos
A
x
( )
1 2 1 2
sin sin sin sin t
B
y
A
x
c) =/2,miscarile componente sunt in cuadratura de faza
) cos( )
2
sin(
) sin(
1 1
1
+

+ +
+
t B t B y
t A x

Miscarea rezultanta are traiectoria o elipsa de semiaxe A si B
20
1
B
y
A
x
2
2
2
2
+

X
Y
X'
Y'

Daca A si B sunt egale elipsa degenereaza intr-un cerc.
In acest caz miscarea se efectueaza in sens orar.
d) =3/2
Miscarile pe cele doua componente sunt:
) cos( )
2
3 sin(
) sin(
1 1
1
+

+ +
+
t B t B y
t A x

Rezultanta este tot o traiectorie sau un cerc dar parcurse in sens antiorar.
e) variaza intre o si 2 miscarile sunt redate in figura de mai jos.


3
=0 =
2
=
=
=
2
= 2


Curs 7,8
Oscilatii amortizate
Daca asupra unui corp oscilator-de masa m actioneaza ,in afara de forta elastica ,o
forta de rezistenta de frecare-,proportionala si de semn contrar cu viteza avand forma:
F
r
=-b
dt
dy
unde b este o constanta ce caracterizeaza
forta de frecare ,direct legata de coeficientul de frecare.
Oscilatiile pe care le va executa corpul se numesc oscilatii amortizate.
21
Principiul al doilea al dinamicii se scrie :
m
2
2
dt
y d
=-ky-b
dt
dy

De aici se obtine ecuatia diferentiala a miscarii
0 2
2
0
+ + y y y
Am utilizat notatia : =
m
b
2
Noua constanta poarta numele de coeficient de amortizare.
Daca frecarea este mica ,deci
0
,atunci solutia ecuatiei miscarii este:
y=Ae
-t
sin(t+)
S-a introdus o pulsatie-numita pulsatia oscilatiilor amortizate
=
2
2
2 2
0
4m
b
m
k

Oscilatiile sunt amortizate deoarece amplitudinea acestora scade exponential in timp si
anume:
A(t) =Ae
-t
,

Oscilatorul datorita frecarii cu mediul isi micsoreaza in mod continuu energia,cedand-o
mediului.
Pentru a carecteriza ritmul de scadere in timp a amplitudinii oscilatiilor amortizate se
utilizeaza marimea numita decrementul logaritmical amortizarii definit astfel:

Figura 1

T
T t A
t A
T t y
t y

+

) (
) (
ln
) (
) (
ln

In aceasta relatie apare perioada oscilatiilor amortizate,T care poate fi scrisa sub forma:
T=
2
0
0
2 2
0
1
2 2

,
_

T
Oscilatorul amortizat are perioada de oscilatie T mai mare (oscileaza mai lent,deci cu o
frecventa mai mica)decat perioada de oscilatie T
0
a oscilatorului armonic, liber-
neamortizat,datorita pierderii continue de energie prin amortizare oscilatiilor.
Oscilatiile din natura sunt amortizate ,deoarece,in natura apar intodeauna forte de
frecare.
Oscilatiile fortate .Rezonanta.
22
Pentru a compensa pierderile de energie datorita amortizarii oscilatiilor,asupra
oscilatiilor trebuie actionat cu o forta perturbatoare exterioara periodica ,forta care
determina oscilatorul sa execute un nou tip de oscilatiinumite oscilatii fortate.Sistemul
oscilantva intra in regim de oscilatii fortate daca forta exterioara este periodica.
Se stie ca orice functie periodica poate fi descompusa intr-o serie Fourier de functii
armonice.De aceea sa consideram ca forta exterioara este de tip armonic,avand expresia:
F=F
0
sin
P
t
Ecuatia diferentiala corespunzatoare este:
t
m
F
y y y
P
sin 2
2
0
+ +
Aceasta este o ecuatie diferentiala de ordinul doiu cu coefincienti constantisi
neomogena(nu are termen liber).Solutia ei generala este o suma dintre solutia generala a
ecuatiei omogene(ecuatia continuta in membrul stang ,care este chiar ecuatia oscilatiilor
amortizatesi solutia particulara a ecuatiei neomogene (care are de obicei forma
termenului liber ) :
y=Ae
-t
sin (t+) + A
P
sin (
P
t+
P
)
Se observa ca solutia ecuatiei omogene primul termen-care scade exponential in
timp,caracterizeaza regimul ranzitoriu si dupa un timp theoretic infinit,dar practice finit
poate fi considerate zero.Dupa acest moment solutia va contine doar termen ul al
doilea,iar miscarea va intra intr-un regim stationar de oscilatii fortate ,cu amplitudinea A
P
si pulsatia egala cu pulsatia fortei exterioare
P.
Ecuatia oscilatiilor intretinute sau a oscilatiilor fortate este:
y= A
P
sin (
P
t+
P
)
Deoarece aceasta solutie trebuie sa fie valabila in orice momentde timp al regimului
stationar ,inlocuind aceasta expresie in ecuatia diferentiala a oscilatiilor amortizate si
alegand doua momente de timp convenabile si diferite se obtine un system de doua
ecuatii algebrice v din care se poate afla atat amplitudinea oscilatiilor fortate,A
P,
cat si
faza initiala a oscilatiilor fortate,
P
:

Aceste doua marimi care caracterizeaza oscilatiile fortate depin in mod essential de
P
a
fortei perturbatoare periodice exterioare.Daca pulsatia fortei exterioare se aproprie de
valoarea pulsatiei proprii
0
a oscilatorului ,atunci amplitudinea oscilatiilor fortate creste
foarte mult.Acest fenomen poarta numele de fenomen de rezonanta,iar oscilatia cu
amplitudine maxima se numeste oscilatie de rezonanta.Daca nu ar exista frecare ,deci
daca ar fi =0,atunci amplitudinea A
P la
rezonanta ar creste foarte mult.Totusi acest fapt
nu se intampla practice,deoarece totdeauna frecarea este prezentachiar daca are valori
foarte mici.In anumite cazuri ,cand
P
se aproprie foarte mult de
0
,amplitudinea A
P
la
rezonanta creste atat de mult incat poate duce la distrugerea mecanica a materialuluidin
care este confectionat oscilatorul.De aceea la proiectarea podurilor ,a cladirilor a
dispozitivelor mecanice sau electronice trebuie tinut cont ca poate apare fenomenul de
rezonanta.
23
Pentru a afla valoarea amplitudinii de rezonanta sa trasam graficul dependentei
amplitudinii A
P
de pulsatia
P
a fortei exterioare curba care se numeste curba de
rezonanta Figura .Impunand conditia de maxim obtinem:
P
P
d
dA

=0,
de unde rezulta

Expresie care se realizeaza pentru valoarea pulsatiei de rezonanta egala cu:

Pentru compensarea pierderilor de energie prin frecare ,trebuie injectat periodic din
exterior energie prin actiunea fortei exterioare periodice.
Puterea instantanee absorbita de oscilatorul care executa oscilatii fortate este:

De regula in practica ne intereseaza puterea medie absorbita ,pentru o perioada de timp
T
P
.
Dupa efectuarea calculelor obtinem :

In regim de oscilatii fortate ,oscilatorul pierde energie sub forma de caldura ,datorita
actiunii fortei de frecare,astfel ca putere instantanee disipata este:Figura 2
In mod analog se calculeaza puterea disipata medie pe o perioada T
p
:
24
Dupa efectuarea calculelor se constata ca, in regim de oscilatii fortate, puterile
medii pe o perioada sunt egale intre ele si proportionale cu patratul amplitudinii:
Inseamna ca oscilotorul absoarbe de la forta exterioara exact atata puter cat disipa
mediul ambient. Astfel se explica de ce amplitudinea oscilatiilor fortate ramane
constanta.
Dependenta este data de o curba de rezonanta a puterilor (figura).
Rezonanta puterilor, adica realizarea puterii maxime are loc cand pulsatia proprie a
fortei exterioare este egala cu pulsatia proprie a oscilatorului, indifferent de valoarea
coeficientului de amortizare , ceea ce se poate verifica usor prin calcul. Deci:

Se poate define si puterea efectiva, care este proportional cu patratul valorii
efective a amplitudinii:
25
precum si largimea liniei sau curbei de rezonanta, definite ca diferenta celor doua pulsatii
corespunzatoare puterii efective:
unde:
Factorul de calitate Q al oscilatorului (sau, in general, al sistemului oscilant) se
defineste ca fiind raportul dintre pulsatia proprie si largimea curbei de rezonanta:
unde este timpul de relaxare, adica timpul dupa care energia oscilatorului amortizat
scade de e ori ( unde e=2.71828... este baza logaritmilor naturali) sau, ceea ce este
echivalent, timpul de relaxare este timpul dupa care amplitudinea oscilatiilor amortizate
scade de ori. Deci, un oscillator care executa oscilatii intretinute este cu atat mai bun
(mai calitativ, deci cu un factor de calitate mai mare), cu cat curba de rezonanta este
mai ingusta.
Ecuatia undei plane
Mediile continue (gaze, lichide si solide) sunt sisteme de particule legate, adica
particule (molecule atomi sau ioni) care interactioneaza intre ele. De aceea, daca una din
particule oscileaza, vor incepe sa oscileze si particulele vecine, oscilatia propagandu-se
de la particula la particula. Procesul de propagare a unei oscilatii in mediul ambiant se
numeste unda. In decursul propagarii undei, fiecare particula a mediului oscileaza in jurul
pozitei sale de echilibru, miscarea oscilatorie propagandu-se din aproape in aproape, dar
nu instantaneu, ci cu o viteza u finita.
Totalitatea punctelor la care a ajuns unda la un moment dat t si care oscileaza in
faza, se numeste suprafata de unda sau front de unda sau suprafata de faza constanta.
Forma geometrica a frontului de unda determina denumirea undei (unda plana, unda
sferica, unda cilindrica).
Pentru a deduce ecuatia undei plane, sa consideram ca punctul S, in care se
gaseste sursa undelor, oscileaza cu amplitudine constanta, deci fara amortizare, conform
ecuatiei:
26
In general, elongatia y nu trebuie neaparat sa aiba semnificafia unei lungimi, ea
poate desemna si o marime fizica ondulatorie oarecare, de exemplu: presiunea, respectiv
intensitatea campului electric sau intensitatea campului magnetic. In general, in aceste
cazuri, elongatia nu se noteaza cu y, ci cu , purtand numele de functie de unda.
Un punct M din mediu, situat la distant x de sursa, va intra in oscilatie mai tarziu,
dupa un interval de timp:
adica exact timpul necesar ca unda, care se propaga cu viteza u, sa strabata distanta x
dintre S si M . Deci, in punctui M ecuatia oscilatiei va avea forma:
Tinand cont ca lungimea de unda a undei reprezinta distant strabatuta de unda in
timpul unei perioade T a oscilatiei, adica:
vom obtine ecuatia undei armonice monocromatice plane sub trei forme echivalente:
Daca unda se propaga de-a lungul unei directii oarecare, aceasta trebuie precizata
cu ajutorul unui vector numit vector de unda, vector care este oriental in directia si sensul
de propagare a undei:
Printr-un rationament perfect analog, se poate deduce ecuatia undei armonice
monocromatice plane pentru cazul propagarii de-a lungul unei directii oarecare:
Argumentul functiei sinus se numeste faza undei, marime care depinde de
variabilele spatiale si de timp :
)=
Suprafetele de unda sunt suprafete de faza constanta si, daca mediul este izotrop
(deci cu aceleasi proprietati de propagare in toate directiile), ele sunt perpendiculare pe
directia de propagare a undei. Daca faza undei este constanta, ecuatia de mai sus
27
reprezinta ecuatia unui plan si in orice moment vectorul de unda este perpendicular pe
acest plan. Unda se numeste monocromatica deoarece lungimea ei de unda este
constanta (sau, echivalent, frecventa este constanta, respectiv pulsatia este constanta).
Viteza undei armonice monocromatice plane coincide cu viteza de deplasare a
fazei si de aceea se numeste viteza de faza. Expresia ei se obtine punand conditia ca faza
sa fie constanta si apoi diferentiind faza undei. Deoarece faza undei depinde de
variabilele spatiale si de timp, trebuie sa diferentiem faza ca o functie de doua variabile:
= = const, = =0
de unde viteza de faza este:
, cu modulul
Unda armonica monocromatica plana este un concept idealizat in sensul ca o unda
sinusoidala, cu o intindere infinita in spatiu si timp nu poate purta cu sine nici o
informatie. Numai semnalele, adica perturbatiile marginite in spatiu si timp pot purta o
informatie. Semnalele (undele reale) nu sunt monocromatice ci prezinta un spectru
oarecare de frecvente (mai multe frecvente apropiate ca valoare), deoarece orice proces
perturbator care este sursa unei unde are o durata si o intindere spatiala finita.
O suprapunere de mai multe (infinit de multe) unde armonice monocromatice
plane cu frecvente foarte apropiate se numeste grup de unde sau pachet de unde, iar
viteza cu care se propaga grupul de unde se numeste viteza de grup, care se identifica cu
viteza de deplasare a maximului central. Se poate demonstra ca viteza de grup are
expresia:
Se observ c viteza de propagare a undei (viteza de faz u)
depinde de modulul vectorului de und, respectiv de lungimea de
und: u = u(k) sau u = u(). Acesta este fenomenul de dispersie a
undelor: undele care au module ale vectorului de und diferite,
respectiv care au lungimi de und diferite se propag cu viteze diferite.
Cu alte cuvinte, derivata vitezei de faz u n raport cu lungimea de
und este diferit de zero. Dac undele mai lungi se propag mai
repede dect undele mai scurte, atunci dispersia se numete normal,
iar dac undele mai lungi se propag mai ncet dect undele mai
scurte, atunci dispersia se numete anomal.
2.7 Caracteristici energetice ale undei
28
Propagarea undelor elastice ntr-un mediu determin o micare
de oscilaie a particulelor mediului, deci a fiecrui volum elementar din
mediul de propagare al undei, n jurul poziiei sale de echilibru. Deci,
unda elastic posed energie mecanic, sub form de energie cinetic
i energie potenial elastic. ntr-un interval de timp oarecare t,
fiecare volum elementar al mediului de propagare al undei elastice
sufer i o deformaie elastic i, datorit propagrii undei elastice, i
modific energia cinetic cu valoarea Wc , iar energia potenial cu
valoarea Wp . ntr-un mediu conservativ, deci care nu are pierderi de
energie, energia mecanic total primit de mediu este egal cu
energia mecanic total a undei:
W =Wc +Wp .

S considerm c mediul de propagare al undei este format din
particule identice, fiecare de mas m
1
i are densitatea . Pentru
Ecuaia undei elastice are expresia:
)
u
x
t ( sin A y .
Energia cinetic pe care o primete o particul la care a ajuns
unda este:
)
u
x
t ( cos A m
2
1
)
t
y
( m
2
1
W
2 2 2
1
2
1 1 , c

,
iar energia cinetic a tuturor particulelor din volumul V , care conine
n particule, cu masa total m este:
Wc )
u
x
t ( cos A V
2
1
2 2 2
.
Pe de alt parte, s considerm c o for elastic Fe acioneaz
asupra unui mediu oarecare (de exemplu, asupra unei bare elastice de
lungime iniial l0 , seciune S i modul de elasticitate E) i produce o
deformaie absolut (alungire sau comprimare) x. Conform legii lui
Hooke, fora elastic este proporional cu deformaia relativ sau cu
deformaia absolut (elongaia) x:
kx x
S
E S E F
0
e

,
unde k este constanta elastic a materialului. Pentru a realiza o
deformaie absolut l, trebuie efectuat lucrul mecanic egal cu:
V
2
E
) S ( ) (
2
E
dx x
S
E dx F L
2
0
2
0
0
0
0
e

Utiliznd teorema de variaie a energiei poteniale, energia


potenial elastic nmagazinat de mediu cu ocazia efecturii lucrului
mecanic al forei elastice este:
Wp V u
2
1
V
2
E
L
2 2 2
,
29
unde am inut cont de legtura dintre expresia vitezei de propagare a
undei i modulul de elasticitate al lui Young. n cazul propagrii unei
unde elastice, deformaiei absolute l i corespunde variaia absolut a
elongaiei y , iar deformaiei relative derivata n raport cu x a
elongaiei, adic:
)
u
x
t ( cos A
u x
y
l
l
0


.
Astfel, energia potenial elastic a elementului de volum V al
mediului de propagare al undei este:
Wp
2 2 2
cos A V
2
1
)
u
x
t ( .
Densitile de energie ale undei (densitatea de energie total,
densitatea de energie cinetic i densitatea de energie potenial
elastic) n mediul de propagare sunt definite astfel:
w =dW/dV= )
u
x
t ( cos A w w
V
W
lim
2 2 2
p c
0 V
+


.
Ambele densitati de energie fiind dependente de timp, este util
a se calcula valoarea medie a densitii totale de energie n decursul
unei perioade:


T
0
2 2
. const A
2
1
dt ) t ( w
T
1
w
Deci, densitatea de energie medie transportat de unda elastic
este proporional cu densitatea mediului de propagare, cu ptratul
pulsaiei undei i cu ptratul amplitudinii undei. Acest rezultat va fi
utilizat de multe ori n cele ce urmeaz. n concluzie, unda elastic
transport energie, iar aceast energie este transmis de la sursa
undei ctre toate punctele mediului n care se propag unda. Energia
undei se caracterizeaz i cu ajutorul altor mrimi, dintre care
amintim: Fluxul de energie este mrimea fizic ce reprezint cantitatea
de energie transmis de und printr-o suprafa oarecare, n unitatea
de timp:
= dW/ dt, [] SI = 1 J/ s =1W .

Intensitatea energetic a undei reprezint fluxul de energie transportat
de und prin unitatea de suprafa, perpendicular pe aceast
suprafa:
2
SI
2
m
W
1 ] I [ , u w
dt
r d
d
W d
)
dt
dW
(
S d
d
S d
d
I

2
V
,

unde la numitor apare elementul de volum infinitezimal de ordinul 2,
adic dV
2
= r d S d

, definit ca produsul scalar a unei suprafee


infinitezimale orientate (o suprafa creia i se ataeaz versorul
normalei exterioare) i a unei deplasri infinitezimale. Intensitatea
energetic a undei se mai numete i vectorul lui Poynting i el arat
30
c unda transport energie n direcia i sensul propagrii sale, adic n
direcia i sensul vitezei de faz. Dac unda se propag printr-un
mediu absorbant, atunci are loc absorbia treptat a energiei undei de
ctre particulele mediului, iar amplitudinea undei scade dup o lege
exponenial:
r n y
0
e A ) r ( A


,
unde A0 este amplitudinea undei la distana r = 0, este coeficientul
de atenuare, iar n

este versorul vectorului de und. Ecuaia undei se


scrie n acest caz astfel:
y= A
0
) r k t sin( e
r n y


.

Cum intensitatea undei este proporional cu amplitudinea, n
cazul unui mediu absorbant obinem legea de absorbie a lui Beer:
I (d ) = I
0
e
d
,
care permite aflarea expresiei intensitii undei la distana d= r n

de
ptrundere n mediul absorbant, iar = 2 este coeficientul de
absorbie al mediului.
2.8 Elemente de acustic
Undele elastice cu frecvene cuprinse ntre limitele 16 Hz i 20
kHz, produc o senzaie auditiv i se numesc unde sonore sau sunete.
Acustica se ocup cu studiul producerii, propagrii i recepionrii
undelor acustice i cu studiul efectelor produse n urma interaciunilor
acestora cu mediul prin care se propag. n funcie de senzaia
auditiv produs, sunetele se deosebesc dup nlime, timbru i
intensitate (tria). nlimea este calitatea sunetelor de a fi mai "nalte"
(mai "ascuite") sau mai "joase" (mai "grave"), dup cum frecvena lor
este mai nalt sau mai joas. Timbrul este proprietatea sunetelor
prin care pot fi deosebite dou sunete de aceeai intensitate i
nlime, dar produse de surse
sonore diferite. Se datoreaz faptului c majoritatea sunetelor
reprezint superpoziii oscilaii armonice cu amplitudini diferite i cu
frecvene care sunt multiplii ntregi ai unei frecvene minime, cu
intensitatea cea mai mare, numit frecven fundamental 1
( pulsaia
1
) sau sunet fundamental. Frecvenele care sunt multiplii
frecvenei fundamentale se numesc armonice. Sunetul compus are
ecuaia:

+
1 n
n 1 n
) t n sin( A y
.
Timbrul sunetelor se datoreaz prezenei sau absenei anumitor
armonice din spectrul sunetelor provenind de la surse sonore diferite.
Intensitatea sau tria este legat de faptul c urechea poate percepe
un sunet de o anumit frecven numai dac acesta are o intensitate
cuprins ntre o valoare minim, numit prag de audibilitate (P.A.) i o
31
intensitate maxim, numit pragul senzaiei dureroase (P.S.D.) (fig.
2.5). n afara acestor limite, care depind de frecven, sunetul nu poate
fi perceput ca atare, deoarece este fie prea slab, fie pentru prea
puternic, producnd senzaii de durere. Urechea omeneasc are cea
mai mare sensibilitate acustic n domeniul de frecvene ntre 1000 Hz
i 4000 Hz, domeniu n care intensitatea sonor (energetic) are
valoarea Is0 = 10-12 W / m2 . De aceea, frecvena 0 = 103 Hz a fost
luat drept frecven standard. Intensitatea maxim corespunztoare
pragului auditiv superior este Is,max = 10
2
W / m
2
. Deci intervalul de
intensiti sonore este foarte larg, adic 14 ordine de mrime. De
aceea, s-a ntrodus o mrime nou numit nivel de intensitate sonor,
ca fiind de 10 ori logaritmul zecimal al raportului dintre intensitatea
sonor a sunetului respectiv de frecven oarecare i intensitatea
sonor a sunetului de frecven standard
0
:
0 s
s
s
I
I
lg 10 N
cu unitatea:
dB 1 ] N [
SI s

.
Unitatea de msur n SI a nivelului de intensitate sonor se
numete decibel i are simbolul dB:
26 , 1 10
I
I
;
I
I
lg 10 1 ; dB 1 N
1 , 0
0 s
s
0 s
s
s


Prin urmare, 1 dB reprezint nivelul intensitii sonore a unui
sunet de o frecven oarecare a crui intensitate sonor este de 1,26
ori mai mare dect intensitatea sonor de pe pragul de audibilitate
corespunztoare sunetului standard de referin, de frecven 1000
Hz.
Fig. 3
Intervalul nivelului sonor al sunetelor percepute de urechea
uman se ntinde n intervalul de la 0 la 140 dB. Tria unui sunet
32
recepionat este o mrime subiectiv, care depinde de receptorul
auditiv i nu permite o msurare cantitativ precis. Totui,
experimental s-a constatat c exist o legtur ntre intensitatea
sonor i senzaia produs asupra urechii. Urechea percepe dou
sunete care au aceeai intensitatea sonor Is , dar frecvene diferite,
ca dou sunete de trie sau senzaie S diferit. Definirea acestei noi
mrimi se bazeaz pe legea Weber- Fechner, stabilit experimental,
fiind o lege psiho-fizic. Aceast lege stabilete c creterea minim
perceput a senzaiei auditive S produse de un sunet este direct
proporional cu creterea relativ a intensitii sonore a sunetului
respectiv:
S=kIs/Is sau, infinitezimal : dS = k dIs/Is .
(2.83)
Prin integrarea acestei relaii, se obine:
S2 S1 = klg
1 s
2 s
I
I
.

Cu alte cuvinte, dac intensitatea sonor crete de 100 de ori,
senzaia auditiv (tria sunetului) crete abia cu 2 uniti. Datorit
diferenelor cu care sunt percepute diferite sunete de ctre ureche, n
sensul c asupra urechii ele produc senzaii diferite, se impune
ordonarea sunetelor dup senzaia pe care acestea o produc. Pentru
aceasta, se impune introducerea unei mrimi noi, numit intensitate
auditiv Ia . Prin definiie, intensitatea auditiv Ia a unui sunet de
frecven este egal cu intensitatea sonor Is a sunetului standard
de referin, de frecven
0
= 1000 Hz (pentru care urechea are
maximum de sensibilitate), care produce aceeai senzaie auditiv ca
i sunetul dat:
I
a;
= I
s; 0
i, evident: I
a;
= I
s; 0
.

Se poate defini nivelul intensitii auditive, ca fiind egal cu de 10
ori logaritmul raportului dintre intensitatea auditiv a sunetului de
studiat i intensitatea auditiv a sunetului standard de referin:
fon 1 ] N [ : unitatea cu ,
I
I
lg 10 N
SI a
0
av
v ; a
a


n mod cu totul analog ca i pentru un decibel , nivelul auditiv de
1 fon reprezint nivelul auditiv al unui sunet de o frecven oarecare a
crui intensitate auditiv este de 1,26 ori mai mare dect intensitatea
auditiv a sunetului standard de referin, care produce aceeai
senzaie auditiv ca i sunetul de studiat. Evident, c cele dou uniti
sunt egale 1 dB = 1 fon, ns msoar mrimi fizice diferite.
2.9 Ultrasunetele i aplicaiile lor
33
Ultrasunetele sunt unde elastice a cror frecven este mai mare
dect 20 kHz, limita aceasta, desigur, nu trebuie neleas n mod
strict, frecvenele maxime atinse n prezent fiind de ordinul a 2 10
9
Hz
(adic 2 GHz). Generarea ultrasunetelor se realizeaz prin dou
metode electroacustice principale, bazate pe dou fenomene: efectul
piezoelectric invers i efectul magnetostrictiv. Efectul piezoelectric
direct const n urmtoarele: dac o plcu cristalin (cuar sau
titanat de bariu), tiat n mod convenabil, de-a lungul anumitor axe,
este supus unei comprimri mecanice, plcua se polarizeaz, adic
pe feele ei apar sarcini de semn opus. Efectul piezoelectric invers
const n aplicarea pe feele plcuei cristaline a unei tensiuni
alternative, drept rezultat, plcua va suferi deformaii mecanice (se va
alungi sau comprima) n ritmul frecvenei tensiunii alternative. Aceste
deformaii mecanice se vor transmite n mediul ambiant sub form de
unde ultrasonore. Dac plcua are grosimea d, n ea se vor induce
unde mecanice staionare, la capetele plcuei fiind situate nodurile
undei. Pentru unda cu frecvena fundamental condiia este ca
grosimea plcuei s fie egal cu o semilungime de und. innd cont
de expresia vitezei undelor n medii solide, frecvena ultrasunetului
generat este:

E
2
1
v 2
1
2
d
de unde:

E
d 2
1
v
.
Efectul magnetostrictiv const n proprietatea corpurilor
feromagnetice (de exemplu, o bar de nichel) de a se deforma
mecanic (comprima sau dilata) atunci cnd sunt supuse aciunii unui
cmp magnetic alternativ. Deformaiile mecanice ale barei
magnetostrictive se transmit n mediul ambiant sub form de unde
ultrasonore, frecvena acestora calculndu-se cu o formul similar.
Aplicaiile ultrasunetelor se bazeaz n principal pe trei proprieti
remarcabile ale acestora.
- Deoarece au frecvene foarte mari, undele ultrasonore transport
energii considerabile.
- Avnd frecvene foarte mari i, deci, lungimi de und foarte mici,
fenomenul de difracie este foarte puin prezent pentru obstacolele
obinuite i, n consecin, undele ultrasonore pot fi emise i
recepionate pe direcii riguros determinate.
- Frecvena lor fiind n afara domeniului de audibilitate, undele
ultrasonore nu se aud, deci funcionarea aparatelor cu ultrasunete nu
este deranjant. Din punct de vedere al interaciunii ultrasunetelor cu
mediul ambiant, aplicaiile ultrasunetelor se mpart n dou categorii:
aplicaii pasive, n care ultrasunetele nu modific structura i
proprietile mediului prin care se propag, ci servesc numai la
obinerea de informaii referitoare la calitatea sau dimensiunile
corpului examinat, precum i aplicaii active, n care ultrasunetele,
interacionnd cu mediul de propagare, i modific acestuia att
34
structura, ct i proprietile.Aplicaiile pasive cele mai importante ale
ultrasunetelor sunt urmtoarele: defectoscopia ultrasonor,
microscopia ultrasonor, hidrolocaia ultrasonor, comunicaia ntre
submarine, sonicitatea etc.
Aplicaiile active cele mai importante ale ultrasunetelor sunt
urmtoarele: cavitaia, prelucrarea materialelor solide (lefuire, tiere,
perforare), schimbarea structurii metalelor (prin micorarea granulaiei
acestora), obinerea de aliaje a unor metale nemiscibile, lipirea i
cositorirea ultrasonor, distrugerea bacteriilor i microorganismelor,
modificarea unor funcii biologice etc

Curs 9 si 10

Noiuni introductive de optica geometrica
Lumina este un fenomen fizic complex, avnd un caracter dual: und
corpuscul. Din punct de vedere ondulatoriu lumina este considerat o und
electromagnetic transversal, cu dou componente inseparabile (cmp electric i cmp
magnetic) senzaia vizual fiind proporionat cu intensitatea cmpului electric.
Definiie:
Unda este fenomenul de propagare, din aproape n aproape, a unui fenomen
variabil n timp.
Definiie:
Lungimea de und ( ) este distana dintre dou puncte de faz egal vecine,
succesive pe direcia de propagare:
- descrie periodicitatea spaial a undei luminoase;
- este dependent de mediul de propagare.
y


x

Definiie:
Suprafaa de und este locul geometric al punctelor care oscileaz n faz.
Definiie:
Viteza de faz constituie viteza de propagare a suprafeelor de und (sau a
frontului de und) i este definit de relaia:
35
v
f
=
T

unde: - [v
f
]
SI
=
s
m
- este lungimea de und, []
SI
= m
- T este perioada de oscilaie a punctelor materiale din mediul n care se propag
unda [T]
SI
= s
Lumina se propag:
- n vid cu viteza : c =
0 0
1

3 10
8
m / s i are
0
=
v
c
(1)
- ntr-un mediu transparent, omogen i izotrop, cu permitivitatea electric i
permitivitatea magnetic , cu viteza: v =

1
=
r r
c

i are =

v
(2)
Din (1) i (2) rezult

0
=
v
c
Defini ie: Frecvena de oscilaie ( ) reprezint numrul de oscilaii complete
efectuate n unitatea de timp.

[]
SI
= s
1
= Hz
Definiie: Indicele de refracie absolut este, prin definiie, raportul dintre viteza de
propagare a radiaiei optice n vid i viteza de propagare a radiaiei optice ntr-un mediu
oarecare, transparent i izotrop.
Indicele de refracie relativ, n
12
, al mediului optic 2 fa de mediul optic 1
se definete ca fiind raportul dintre viteza de propagare a radiaiei optice n
mediul 1 i viteza de propagare a luminii n mediul 2.
Indicele de refracie relativ descrie modul de variaie a lungimii de und a
radiaiei optice ( = constant) ce strbate cele dou medii.
Definiie: Raza de lumin se definete ca direcia de propagare a energiei
electromagnetice.
ntre dou puncte dintr-un mediu omogen i izotrop, lumina se propag n
linie dreapt, perpendicular pe suprafaa de und.
36
=
T
1
n =
v
c
=
r r
=

0
n
21
=
1
2
n
n
=
2
1
v
v
=
2
1

1. Principiul reversibilitii razelor de lumin


Drumul razei de lumin nu depinde de sensul ei de propagare.
Definiie: Fasciculul luminos reprezint un ansamblu de raze de lumin care se
propag n acelai sens.
2. Principiul independenei fasciculelor de lumin
Razele de lumin se pot intersecta fr a interfera, continundu-i
propagarea n mod independent.
Fasciculele de lumin pot fi:
Conice (sau izogene, sau omocentrice)
- convergente: razele se ntlnesc ntr-un punct.
- divergente: razele de lumin pleac dintr-un punct.
Paralele (cilindrice): razele sunt paralele.
Definiie: Drumul optic reprezint lungimea echivalent a drumului care ar fi parcurs
de unda luminoas n vid n acelai timp ca i drumul considerat ntr-un mediu dat: (r) = n
r (r lungimea drumului geometric parcurs de und ntr-un mediu cu indicele de
refracie n).
3. Principiul lui Fermat
Lumina se propag ntre dou puncte astfel nct drumul su optic s
fie minim.
I.1 Reflexia i refracia luminii
1. Reflexia luminii
Definiie: Fenomenul de modificare brusc a direciei de propagare a luminii i de
ntoarcere n mediul din care a provenit atunci cnd ntlnete suprafaa de separare dintre
dou medii se numete reflexia luminii.

S N R SI raz
incident
I punct de
inciden
37
IN
normala n I
IR raza
reflectat
i unghiul de
inciden
r unghiul de reflexie

i r
Mediul 1
Mediul 2
Legile reflexiei:
1. Raza incident, raza reflectat i normala la suprafaa de separare n punctul
de inciden se afl n acelai plan (planul de inciden).
2. Msura unghiului de reflexie este egal cu msura unghiului de inciden.
Reflexia dirijat:
i r i r i r

Reflexia difuz: forma corpurilor
38
SI, IN , IR n punctul de inciden sunt coplanare
i = r
2. Refracia luminii
Definiie: Fenomenul de modificare brusc a direciei de propagare a luminii atunci cnd
strbate suprafaa de separare dintre dou medii transparente se numete refracia luminii.
S N
SI raz
incident
I punct
de inciden
IN
normala n I
i unghi
de inciden
i IR raz
refractat
r
unghi de refracie
Mediul 1, n1
Mediul 2, n2
r
Important: 1) Cnd lumina trece dintr-un mediu mai puin dens ntr-un mediu mai dens
atunci ea se apropie de perpendicular.
2) Cnd lumina trece dintr-un mediu mai dens ntr-un mediu mai puin dens
atunci ea se ndeprteaz de perpendicular.
Legile refraciei:
39
n
1
< n
2
r < i (raza se apropie de normal dup refracie)
n
1
> n
2
r > i (raza se deprteaz de normal dup refracie)
1. Raza incident, raza refractat i normala la suprafaa de separare n punctul
de inciden se afl n acelai plan (planul de inciden).
2. Raportul dintre sinusul unghiului de inciden i sinusul unghiului de refracie
este o constant pentru o pereche dat de medii transparente, omogene i izotrope.

unde n
21
=
1
2
n
n
este indicele de refracie relativ al mediului 2 fa de mediul
1, deci relaia
se poate scrie sub forma:
Reflexia total. Este un caz particular al fenomenului de refracie. Dac n
1
> n
2
, dup
refracie raza de lumin se deprteaz de normal. Exist un anumit unghi de inciden,
numit unghi limit ( I ), pentru care unghiul de refracie atinge valoarea maxim (r' =
2


) cnd raza refractat este paralel cu suprafaa de separare. Pentru unghiuri de inciden
mai mari dect unghiul limit nu exist dect fenomenul de reflexie (refracia dispare).
Definiie: Reflexia total const n absena razei refractate i revenirea integral a
luminii n mediul 1.
sin I =
1
2
n
n
I = arcsin

,
_

1
2
n
n
= arcsin n
21
r
n
2
r' = 2
I I' I''
n
1

i i' = I i'' > I r'' =
i''
40
SI, IN , IR n punctul de inciden sunt coplanare
n
1
sin i = n
2
sin r
r sin
i sin
= n
21
3. Sisteme optice. Aproximaia gaussian
Definiie: Sistemul optic (prescurtat SO) este un ansamblu de suprafee
reflecttoare i medii transparente, cu indici de refracie diferii, separate prin suprafee
geometrice de lumin.
Sistemul optic transform fasciculele de lumin incidente, prin reflexie sau
refracie, n fascicule emergente.
Punctul obiect P este centrul fasciculului (conic) incident (de intrare n
sistemul optic).
Punctul obiect poate fi:
- real: cnd fasciculul incident este divergent

SO
P

- virtual: cnd fasciculul incident este convergent
SO
P
Punctul P' este centrul fasciculului (conic) emergent sistemului optic.
Punctul imagine poate fi:
- real: cnd fasciculul emergent este convergent

SO
P'

- virtual: cnd fasciculul emergent este divergent

SO
P'
La imagine putem vorbi de:
41
- stigmatism, adic unui punct obiect i corespunde un singur punct imagine
- astigmatism, adic unui punct obiect i corespunde mai multe puncte
imagine
Conform legii reversibilitii drumul razelor de lumin, punctul imagine P' poate fi
considerat punct obiect P, iar punctul obiect P poate fi considerat punctul imagine
P', motiv pentru care cele dou puncte ( P i P' ) se numesc puncte conjugate.
Un sistem optic poate fi considerat ideal dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
- sistemul optic s fie centrat
- fasciculele de lumin s fie paraxiale, adic suficient de nguste,
nvecinate axului optic i foarte puin nclinate fa de axul optic (aproximaia gaussian
sau paraxial)
Legtura ntre poziia obiectului i a imaginii, fa de un sistem optic este
dat de relaia punctelor conjugate:
unde: - x
1
este lungimea segmentului PV (de la punctul obiect la vrf)
- x
2
este lungimea segmentului VP' (de la vrf la punctul imagine)
- R este lungimea segmentului CV (de la centru la vrf)
- n
1
este indicele de refracie al mediului 1
- n
2
este indicele de refracie al mediului 2
Relaia punctelor conjugate se poate exprima cu ajutorul distanelor focale sub forma:
Relaia punctelor conjugate se mai numete i prima relaie fundamental a dioptrului
sferic.
Sistemele optice ideale se clasific n:
A. convergente sau pozitive dac:
a) un fascicul de raze paralele cu axa optic principal, venit de la infinit este
transformat ntr-un fascicul convergent F
2
numit focar imagine
plan focal imagine
SO
F
2

42
2
2
x
n

1
1
x
n
=
R
n n
1 2

2
2
x
f
+
1
1
x
f
=
1
b) un fascicul divergent cu vrful F
1
(focarul obiect real) este transformat
ntr-un fascicul paralel cu axa optic principal
plan focal obiect
SO

F
1

Fa de sistemul optic considerat:
- focarul imagine F
2
este conjugat cu punctul obiect axial situat la infinit
- focarul obiect F
1
este conjugat cu punctul imagine axial situat la infinit.
B. divergente sau negative dac:
a) fasciculul de raze paralele cu axa optic principal, venit de la un punct
obiect situat la infinit este transformat ntr-un fascicul divergent cu vrful n focarul
imagine F
2
(focar virtual)

SO
F
2
b) fasciculul convergent cu vrful n focarul obiect F
1
(virtual) este transformat
ntr-un fascicul paralel cu axa optic principal.
SO
F
1
Definiie: Planul focal obiect este planul perpendicular pe axa optic principal i
pe care o intersecteaz n F
1
.
Definiie: Planul focal imagine este planul perpendicular pe axa optic principal
i pe care o intersecteaz n F
2
.
Definiie: Sistemul focal este sistemul optic care nu are focare sau are focarele plasate
la infinit.
4. Construcia imaginilor
Pentru a construi imaginea unui obiect liniar, dispus perpendicular pe axa
optic principal este necesar s se construiasc doar imaginea extremitilor folosind 2
din cele 3 raze de lumin:
43
1) Orice raz de lumin care trece pe direcia centrului optic nu-i modific
direcia de propagare.
2) Orice raz de lumin care trece paralel cu axa optic principal se reflect pe
direcia focarului.
3) Orice raz de lumin care trece prin focar se reflect paralel cu axa optic
principal.
5. Convenii de semn
1)
distana obiect sau distana
imagine
P V C P' se consider pozitiv sau negativ
n sens geometric.
x
1
x
2
+
2)
P V C P' distanele focale vor fi pozitive
sau negative
f
1
f
2
n sens geometric.
+
3) +

segmentele situate perpendicular
pe axa optic
principal vor fi pozitive sau
negative n sens geometric.
44
4) razele de curbur vor fi pozitive
sau negative
n sens
geometric.
+
6. Dioptrul
Definiie: Dioptrul este suprafaa de separare dintre dou medii transparente, cu indici
de refracie diferii.
Clasificare:
Dup forma suprafeei de separare, exist:
- dioptru sferic, cnd suprafaa de separare este o poriune dintr-o sfer
- dioptru plan, cnd suprafaa de separare este un plan.
a) Dioptrul sferic.
y
I n
1
< n
2
n
1
i n
2

r
P C P'
V
x

+ R
- x
1
+x
2
Elemente caracteristice:
- vrful V al dioptrului (polul calotei sferice)
- centrul de curbur C centrul sferei din care face parte suprafaa sferic
- axa optic principal CV
- axa optic secundar orice dreapt care trece prin C i un punct oarecare al dioptrului
diferit de vrful V (exist o infinitate de axe optice secundare)
45
Relaia punctelor conjugate:
2
2
x
n

1
1
x
n
=
R
n n
1 2

sau n
1

,
_

1
x
1
R
1
= n
2

,
_

2
x
1
R
1
Pentru dioptrul plan relaia punctelor conjugate devine:
i
Focarele dioptrului sferic
Distana focal a dioptrului sferic reprezint valoarea particular a
distanei obiect x
1
cnd distana imagine x
2
, respectiv valoarea particular a
distanei imagine x
2
cnd distana obiect x
1
.


Dioptrul plan nu are focare( distanele focale sunt infinite).
A doua formul matematic a relaiei punctelor conjugate este:
Mrirea liniar transversal sau a doua formul fundamental a dioptrului sferic
y
I n
1
< n
2
n
1
B n
2


+y
1
A F
2
A'
V C
x
y
2

B'
- x
1
+x
2
Definiie: Mrirea liniar trasversal se definete ca fiind raportul dintre mrirea
imaginii y
2
i mrirea obiectului y
1
:
46
2
2
x
n
=
1
1
x
n
- pentru x
1
x
2
=
1 2
2
n n
R n

= f
2
f
2
este distana focal imagine.
- pentru x
2
x
1
=
1 2
1
n n
R n

= f
1
f
1
este distana focal obiect.
1
1
x
f
+
2
2
x
f
=
1
= 1
Dioptrul plan creeaz doar imagini drepte, a cror dimensiune este egal cu dimensiunea
obiectului, imaginea i obiectul fiind de aceeai parte fa de dioptru.
7. Sisteme de dioptri
Sunt de obicei asociaii de dioptri centrai (de exemplu lentila). Imaginea
dat de primul dioptru devine obiect pentru urmtorul dioptru, i aa mai departe pn la
ultimul dioptru.
Definiie: Sistemul optic central este un sistem format din dioptri sferici sau dioptri
sferici i oglinzi sferice ale cror suprafee de separaie au toate centrele pe aceeai
dreapt.
Definiie: Axa optic principal este dreapta pe care sunt situate centrele de curbur
ale suprafeelor de separaie ale unui sistem optic centrat.
O raz de lumin incident care se propag n lungul axei optice principale
traverseaz sistemul n linie dreapt (singura raz de lumin cu aceast proprietate).
Mrirea liniar transversal a sistemului este produsul mririlor liniare
transversale individuale ale dioptrilor componeni:

sistem
=
1

2

3

n
=

n
1 k
k
I.2 Oglinzi sferice i plane
Definitie: Oglinzile sferice sunt calote sferice foarte lucioase care reflect practic
ntreg fasciculul luminos incident pe suprafaa lor.
Oglinzile sferice pot fi:
- concave dac suprafaa reflecttoare se afl pe partea interioar a calotei sferice
( R<0 )
R y
axa optic principal
C F
V x
axa optic secundar
f
R
47

def

1
2
y
y
=
1
2
x
x

2
1
n
n
- convexe dac suprafaa reflecttoare se afl pe partea exterioar a calotei sferice
(R>0)
y R
axa optic principal
F C
V x
axa optic secundar
f
R
Elemente caracteristice:
- vrful V polul calotei sferice;
- centrul de curbur C centrul sferei din care face parte suprafaa
reflecttoare;
- axa optic principal dreapta CV;
- axa optic secundar orice dreapt care trece prin C, cu excepia dreptei
CV;
exist o infinitate de axe optice secundare;
- deschiderea oglinzii unghiul solid sub care se vede calota feric din centrul
C.
Formula oglinzilor sferice
Formula oglinzilor sferice se obine din cele ale dioptrului sferic punnd
condiia formal
n
2
= n
1
. Se obine:

Focarul oglinzii sferice
Oglinda sferic are un singur focar, ca o consecin a revesibilitii razelor
de lumin. Focarul este punctul n care se afl o surs luminoas punctiform astfel nct
dup reflexia razelor de lumin pe oglind acestea sunt paralele cu axa optic principal
sau este punctul n care se intersecteaz, dup reflexia pe oglind, razele incidente,
paralele, cu axa optic principal.
48
1
x
1
+
2
x
1
=
R
2
f
1
= f
2
= f =
2
R
Observaii:
- relaia punctelor conjugate se mai poate scrie:
- mrirea liniar transversal pentru oglinzi sferice este:
Definiie: Oglinda plan este o suprafa neted reflecttoare plan.
Oglinda plan poate fi considerat un caz particular al oglinzii sferice, dar
a crei raz de curbur R .
Formula oglinzilor plane
Formula oglinzilor plane se obine din cele ale dioptrului plan punnd
condiia formal
n
2
= n
1
. Se obine:

Observaii:
- oglinda plan (R ) nu are focare f
- mrirea liniar transversal pentru oglinda plan este:
- oglinda plan creeaz doar o imagine dreapt, virtual, egal ca dimensiune cu
obiectul
- x
1
= x
2
: punctul imagine i punctul obiect sunt simetrice fa de oglind.
Dependena poziiei imaginii de poziia obiectului este dat de relaia
urmtoare:
I.3 Lentilele i asociaii de lentile
Definiie: Lentila optic este un obiect transparent i omogen, separat de mediul
exterior prin doi dioptri sferici sau cmbinaie de dioptri sferici i plani.
Lentila poate fi considerat un sistem optic centrat de dioptri. Dac
grosimea d a lentilei este neglijabil n raport cu razele de curbur ale celor doi dioptri, se
consider c vrfurile acestora coincid cu centrul optic i lentila se numete lentil
subire; n caz contrar lentila este groas.
Lentilele se clasific n:
1) lentile reale (groase)
ideale (subiri)
49
1
x
1
+
2
x
1
=
f
1
=
1
2
y
y
=
1
2
x
x
x
2
= x
1
= 1
x
2
=
1
x
f
1
f

2) lentile convergente
divergente
Lentile convergente:
Biconvexe planconvexe menisc convergent
Simbolul lentilei convergente este:
Lentile divergente:
Biconcav planconcav menisc
divergent
Simbolul lentilei divergente este:
Elementele lentilei:
- vrfurile V
1
i V
2
ale celor doi dioptri sferici;
- centrele de curbur C
1
i C
2
ale celor doi dioptri sferici;
- centrul optic O al lentilei;
50
- axa optic principal dreapta care trece prin centrele de curbur C
1
i C
2
.
Dac un dioptru este plan, atunci axa optic principal va fi dreapta ce trece prin centrul
de curbur al dioptrului sferic i perpendicular pe dioptrul plan.
- axa optic secundar orice dreapt care trece prin centrul optic O, exceptnd-
o pe cea care trece prin centrele de curbur.
Relaii fundamentale ale lentilei subiri:
1) Relaia punctelor conjugate n cazul lentilei subiri

unde: - n
1
i n
2
unt indicii de refracie ai celor dou medii cu care lentila este n contact;
- n
3
este indicele de refracie al materialului lentilei;
- R
1
i R
2
sunt razele de curbur ale celor doi dioptri;
- x
1
i x
2
sunt distanele lentil obiect, respectiv lentil imagine.
Dac n
1
= n
2
=n
ext
i n
3
= n
lentil
atunci n =
ext
lentil
n
n
i obinem:
2) Relaia punctelor conjugate n cazul lentilei groase:
Dac lumina se propag printr-un sistem de doi dioptri, de raze R
1
i R
2
,
distanai cu D, care separ medii cu indici de refracie n
1
, n
3
(la mijloc) i respectiv n
2
,
atunci relaia punctelor conjugate pentru lentile groase se scrie sub forma:
unde: - x
1
este poziia obiectului fa de primul dioptru;
- x
2
este poziia imaginii fa de primul dioptru;
- x
2
este poziia imaginii finale fa de al doilea dioptru;
- D este grosimea lentilei;
- R
1
i R
2
sunt razele de curbur ale celor doi dioptri.
Dac n
1
= n
2
=n
ext
atunci lentila (n
3
= n
lentil
)este n contact cu acelai mediu pe ambele
fee:
51
2
2
x
n

1
1
x
n
=
1
1 3
R
n n

2
2 3
R
n n
2
x
1

1
x
1
= (n 1)

,
_

2 1
R
1
R
1
2
3 2
1
1 3
2 2
3
1
1
'
2
2
R
n n
R
n n
) D x ( x
D n
x
n
x
n
+


n
ext

,
_

1
'
2
x
1
x
1
n
lentil

) D x ( x
D
2 2

= (n
lentil
n
ext
)

,
_

2 1
R
1
R
1
Focarele lentilei subiri
Definiie: Focarul principal obiect este punctul n care se afl un izvor
punctiform, astfel nct dup refracia razelor de lumin prin lentil, acestea sunt paralele
cu axa optic principal.
Pentru x
2
f
1
=

,
_

2 1
R
1
R
1
) 1 n (
1
Definiie: Focarul principal imagine este punctul n care se intersecteaz, dup
refracia razelor de lumin prin lentil, razele incidente paralele cu axul optic principal.
Pentru x
1
f
2
=

,
_


2 1
R
1
R
1
) 1 n (
1
Notnd cu: f =

,
_


2 1
R
1
R
1
) 1 n (
1
=

,
_

,
_

2 1 mediu
lentil
R
1
R
1
1
n
n
1
distana focal a lentilei, se
constat c f = f
2
= f
1
, adic focarele sunt ajezate simetric de o parte i de alta a
lentilei. Relaia punctelor conjugate se poate scrie acum sub forma:

Definiie: Convergena C (sau puterea optic P a lentilei) este inversul
distanei focale a lentilei subiri:
Unitatea de msur pentru convergen este: [C]
SI
=
[ ]
SI
f
1
= m
1
= (dioptria)
Definiie: Dioptria reprezint convergena (sau puterea optic) unei lentile cu distana
focal de 1m.
Lentilele subiri pot fi:
- convergente dac C>0 sau f >0 i au focare reale.
- divergente dac C<0 sau f< 0 i au focare virtuale.
Observaii:
Proprietatea unei lentile de a fi convergent sau divergent depinde de:
- forma geometric (prin R
1
R
2
razele de curbur ale dioptriilor);
- natura materialului (prin n
lentil
indicele de refracie al lentilei);
- mediul n care este plasat lentila (prin n
exterior
indicele de refracie al
mediului)
52
f
1
x
1
x
1
1 2


C =
f
1
Lentilele mai groase la mijloc au factorul

,
_

2 1
R
1
R
1
> 0 deci sunt :
- convergente dac n
lentil
>n
exterior
- divergente dac n
lentil
< n
exterior
Lentilele mai groase la mijloc au factorul

,
_

2 1
R
1
R
1
< 0 deci sunt :
- divergente dac n
lentil
>n
exterior
- convergente dac n
lentil
< n
exterior
Definiie: Mrirea liniar transversal este mrimea care ne arat de cte ori se
modific dimensiunea y
2
a imaginii fa de dimensiunea y
1
a obiectului:
Asociaii de lentile subiri sunt formate din dou sau mai multe lentile subiri centrate
(au acelai ax optic). ntr-un astfel de sistem, imaginea dat de prima lentil devine obiect
pentru urmtoarea lentil, i aa mai departe pn la ultima lentil.
Mrirea liniar transversal a sistemului este dat de produsul mrimilor liniare
transversale ale componentelor:

sistem
=
1

2

3

n
=

n
1 k
k
Definiie: Sistemele de lentile alipite (acolate) sunt sistemele pentru care distana
dintre lentilele componente este neglijabil (d 0). n acest caz convergena sistemului
este suma convergenelor lentilelor componente:
C =

n
1 k
k
C
sau
F
1
=

n
1 k k
f
1
Observaii:
1) Proprietatea de aditivitate a convergenelor este general sistemelor cu
componente lipite.
2) Cele dou sume sunt algebrice, deoarece termenii pot fi pozitivi sau negativi,
dup cum lemtilele sunt convergente, respectiv divergente.
Un sistem centrat format din dou lentile subiri este afocal sau telescopic
dac focarul principal imagine F
2
al primei lentile coincide cu focarul principal obiect
F
1
al celei de-a doua lentile. Distana dintre lentile este egal cu suma algebric a
distanelor focale al celor dou lentile: d = f
1
+ f
2
.
Caracteristica general a acestui sistem const n faptul c orice fascicul
paralel cu axa optic principal, incident pe sistem, este la ieire, tot parael cu axa optic
principal, fiind doar deplasat fa de acesta. Raportul diametrelor fasciculelor este:
53
=
1
2
y
y
=
1
2
x
x
Observaii:
1) Acest sistem nu poate fi compus doar din lentile divergente.
2) Dac are n componen doar lentile convergente, produce rsturnarea imaginii.
Curs 11+12
FIZICA ATOMIC I MECANICA CUANTIC
I. Modele atomice i cuantificarea energiei
S-a dovedit c electronii sunt particule constituente ale atomilor.
Deoarece atomii sunt electric neutri, n constituia lor trebuie s intre i
sarcini pozitive, care s compenseze sarcinile electrice negative datorate
electronilor. Masa electronilor fiind pe de alt parte foarte mic, rezult c
masa atomic ar fi concentrat n alte componente ale atomilor, pe care pot
fi repartizate i sarcinile pozitive corespunztoare.
Atomii, departe de a fi nite corpusculi simpli asimilabili unor sfere
mici, rigide, trebuie s posede o structur, o organizare intern, caracterizat
printr-o anumit aranjare a electronilor i sarcinilor electrice pozitive, a
centrelor n care sunt concentrate masele lor.
54
=
1
'
2
y
y
=
1
2
f
f

Pentru cercetarea structurii atomilor, deosebit de eficace s-a dovedit


metoda prin care materia se bombardeaz cu particule animate de viteze
mari electroni, particule care pot patrunde astfel n interiorul atomilor.
Din modificrile pe care le sufer micarea acestor particule, la trecerea prin
materie, se pot trage concluzii cu privire la structura atomilor.
Spectrele optice ale atomilor i de raze X furnizeaz date preioase
despre structura atomilor i fenomenele care se petrec n interiorul lor.
1. Difuzia particulelor . Modelul atomic al lui Rutherford.
Foarte bogat n rezultate s-a dovedit difuzia particulelor prin
substan, metod folosit cu deplin succes de Rutherford i colaboratorii
si.
Particulele sunt emise de numeroase substane radioactive, care pot
servi ca surse pentru a obinerea lor. Traiectoriile lor pot fi urmrite n
camera Wilson, n care se introduce aer sau alt gaz saturat cu vapori de ap.
n trecerea lor particulele ionizeaz gazul, iar pe ionii formai se
condenseaz vapori de ap. Traiectoriile particulelor marcate astfel, prin
picturi fine de ap, pot fi fotografiate.
Particulele sunt atomi de heliu cu dou sarcini electrice pozitive
( )
+ +
He
, n urma pierderii celor 2 electroni disponibili. Viteza lor ajunge pna
la 1/15 1/20 din viteza luminii, dup natura preparatului radioactiv din
care povin.
n orientarea experientelor sale i n explicarea rezultatelor obinute,
Rutherford s-a condus dup concepia c un atom trebuie s fie alctuit
dintr-un nucleu ncrcat electric pozitiv, foarte mic n comparaie cu
dimensiunile atomului n care este concentrat practic ntreaga mas. n
jurul nucleului se mic electronii, formnd inveliul electronic, al crui
numr este de terminat de condiia sa ca sum a sarcinilor electrice s fie
egal cu sarcina pozitiv a nucleului.
Particulele fiind de 7320 de ori mai grele dect electronul, ele
patrund n nveliul electronic fr a fi practic influenate.
Dac o astfel de particul ajunge n apropierea nucleului atomic, mult
mai greu dect ea, pe care este concentrat puternic o sarcin electric
pozitiv, atunci traiectoria sa sufer o deviaie sensibil.
n experimentele de difuzie efectuate de Geiger i Marsden (1909),
cola boratorii lui Rutherford, folosind foie de aur au constatat c pe lng
55
particulele nedeviate se obin i particule deviate sub unghiuri foarte mari
fa de direcia incident.
Pornind de la aceste premise, Rutherford a dezvoltat teoria cantitativ
a difuziei particulelor prin substa.
n calculele pe care urmeaz s le dezvoltm, vom face o serie de
aproximri. Vom presupune c att particulele ct i nucleele cu care
interacioneaz sunt suficient de mici astfel ncat s poat fi considerate
punctiforme. n plus vom admite c ntre particulele i nucleu acioneaz
numai fore electrostatice de respingere. Nucleul, find mult mai greu dect
particula , il vom presupune imobil. Deoarece fora de respingere
electrostatic ce acioneaz asupra particulei este invers proporional cu
ptratul distanei pna la nucleu, traiectoria urmat de particula va fi o
hiperbol, n focarul careia se afl nucleul.
Atomul fiind neutru posed Z sarcini electrice pozitive. Pentru
studiul micrii i deducerea deviaiei vom folosi legea conservrii
energiei i a momentului cinetic.

B
v

A 0
v

a

m
b
c b
M
56
Cnd particula se afl la o distan foarte mare de nucleu (A),
energia sa se reduce la energia cinetic
2
2
0
mv
, 0
v

fiind viteza iniial a


particulei. La o distan mic de nucleu, de exemplu n punctul B, cand
viteza particulei este
v

, la energia cinetic
2
2
mv
se mai adaug energia
potenial
) ( 4
2
0
2
c a
Ze
+
.
Legea conservrii energiei ne va conduce la ecuaia:
(1)
) ( 4
2
2 2
0
2 2
0
2
c a
Ze mv mv
+
+

Legea conservrii momentului cinetic pentru aceleai poziii ale
particulei se scrie sub forma:
(2)
) (
0
c a mv b mv +
Distana b de la nucleu la direcia iniial a traiectoriei este aa numitul
parametru de ciocnire. Valoarea sa minim se produce pentru cea mai
apropiat trecere a particulei n vecintatea nucleului.
Unghiul , ntre direcia particulei incidente i asimptota la traiectoria
particulei difuzate se numete unghi de difuzie.
innd cont de proprietile hiperbolei i de relaiile (1) i (2) se poate
stabili o relaie ntre unghiul de difuzie i parametrul de ciocnire b.
(3)
2
0 0
2
2
1
2 mv
Ze
b b
a
tg


Aceast ecuaie (3) nu se poate verifica experimental deoarece nu se pot
cunoate parametrii de ciocnire individuali. Pentru a ajunge la o relaie care
s poat fi verificat experimental, Rutherford a fcut o serie de consideraii
statistice. El a completat ipotezele precedente cu urmtoarele:
- distana a, dintre 2 nuclee difuzante este mai mare dect parametrul
b;
- stratul mprtietor (difuzat) este destul de subire pentru ca
numrul particulelor care sufer dou sau mai multe ciocniri s
fie neglijabil.
57
dn

+d
0
n
Pentru numrul particulelor care au fost mpratiate ntre unghiul
i + d obinem:
(4)

d
mv
Ze
c d n dn
2
sin
2
cos
4
3
2
2
0
2
0

,
_


unde: 0
n
- numrul de particule ,
dn - numrul de particule ce sunt difuzate sub un unghi
cuprins ntre unghiul i +d;
d - grosimea foiei;
c - numrul de nuclee coninut de foi n unitatea de volum.
Aceast relaie nu este nc adecvat verificrilor experimentale.
Numrul de particule mpratiate prin unitatea de unghi solid n
diferite direcii este dat de raportul dn / d, atunci:
(5)
,
_

,
_

2
sin
4
2
2
0
2
0

mv
Ze
c d n
d
dn
reprezint relaia de mpratiere a lui Rutherford care a fost verificat
experimental, confirmnd modelul nuclear al atomului.
Formularea lui Rutherford este n bun concordan cu experiena
pentru nuclee grele i particule de energii relativ mici.
Pentru nuclee uoare formula nu mai concord cu experiena. Dac
nc n acest caz se ine seama c n timpul interaciunii i nucleul sufer o
deplasare, atunci trebuie s nlocuim masa cu masa redus
M m
mM
+

i
58
viteza 0
v
prin vitezele iniiale ale celor dou particule. Cu toate aceste
modificri divergenele ntre teorie i experien se menin mai ales pentru
valori mici ale parametrului de ciocnire. Putem face observaia c pentru
valori ale parametrului de ciocnire
R b
(R - raza nucleului) ntre nucleu i
paticulele mai apar i altfel de fore dect cele electrostatice. Aceast
situaie limit ne va permite s evalum valoarea critic corespunzatoare a
parametrului b i s obinem un ordin de mrime aproximativ pentru
dimensiunea nucleului.
n cazul nucleului s-a gasit:
m b R
critic
15
10


, valoare care acord cu
ordinul de mrime al razelor nucleelor.
Dintre mrimile care figureaz n relaia (5) o parte sunt cunoscute din
nsuirile sursei radioactive i a metalului din foie folosite: 0
n
, d, c, 0
v
, m,
altele sunt determinate experimental
d
dn
i .
Ecuaia permite astfel s se deduc Z. Aplicnd ecuaia (5) la foiele
de cupru, argint, platin, Chadwick a gasit pentru numrul de sarcini
nucleare Y valorile: 29,3; 46,3; 77,4. Cifrele concord foarte bine cu
numerele de ordine ale acestor elemente, aa cum le gasim n tabelul lui
Mendeleev: 29, 47, 78.
Studiul difuziei particulelor conduce deci la concluzia c numrul
sarcinilor pozitive din nucleul unui atom este egal cu numrul de ordine al
elementului respectiv.
Pe baza acestor rezultate, Rutherford a propus un model atomic,
conform cruia atomul const dintr-un nucleu de raz m
15
10

de sarcin
+Ze i n care este concentrat aproape ntreaga mas a atomului. n jurul
nucleului se rotesc Z electroni care compenseaz sarcina pozitiv a
nucleului, astfel nct atomul n totalitatea sa este neutru din punct de
vedere electric.
Dac electronii se rotesc n jurul nucleului pe anumite orbite, fora de
atracie colombian este compensat de fora centrifug. Este suficient n
acest scop sa i se atribuie electronului o vitez de rotaie convenabil.
n asemenea condiii ns sistemul nu prezint stabilitate
termodinamic. Parcurgnd o traiectorie curb, electronul, posed
acceleraie i dup legile electrodinamicii clasice el trebuie sa iradieze
energie. Cum energia iradiat nu poate proveni dect din energia potenial a
sistemului nucleu electron i din energia cinetic a electronului, prin
iradiere, electronul s-ar apropia mereu de nucleu, parcurgnd un drum n
spiral, pn cnd s-ar prabui pe nucleu. Deoarece viteza ar crete continuu
sistemul ar trebui s iradieze un spectru continuu, de frecvene, ceea ce ar fi
n total dezacord cu experiena. Neconcordana la care s-a ajuns pe baza
59
modelului lui Rutherford, nu poate fi nlturat dect admind c legile
clasice ale micrii nu sunt aplicabile la dimensiunile atomului.
2. Spectrele atomului de hidrogen. Modelul atomic al lui Bohr
Corpurile n stare condensat emit radiaii al cror spectru este
continuu.
Substanele n stare gazoas aduse la incadescen, pot emite radiaii a
cror spectru este discret, coninnd numai anumite lungimi de und.
Spectrele atomice de emisie se obin descopunnd radiaia emis de o surs
convenabil cu ajutorul unui aparat spectral (spectroscop sau spectograf).
Radiaia ptrunde n aparat printr-o fant liniar ngust, iar spectrul atomic
rezultant se prezint ca o succesiune de imagini liniare ale fantei, fiecare
radiaie de o anumit lungime de und din radiaia incident corespuzndu-i
o linie spectral. Spectrul obinut se numete spectru de linii.
S-a stabilit experimental c atomii gazelor incandescente emit spectre
de linii i c aceste linii formeaz grupuri bine definite, numite serii
spectrale.
n fiecare serie spectral liniile se ndesesc n partea lungimilor de
und mai mici inznd ctre o limit unde ncep s se suprapun dnd un
spectru continuu.
Cel mai simplu spectru este emis de atomul de hidrogen. Prima serie
spectral observat n spectrul atomului de hidrogen a fost descoperit de
Balmer (1885) i este cunoscut n prezent sub denumirea de seria Balmer.
Ea cuprinde radiaii din vizibil i din ultravioletul apropiat. n vizibil seria
Balmer prezint 4 linii, linia cu lungimea de und:
- cea mai mare:

A
H
6563

;
- cea mai mic:

A
H
4102

.
Balmer a stabilit o formul empiric cu ajutorul creia se puteau calcula
lungimile de und ale liniilor spectrale din aceast serie. Aceast formul
este:
(6)
1
2
2

n
n
B
60
unde B este o constant iar n un numr ntreg care ncepe cu 3, .. .
nlocuindn formula (6) n = 3, 4, 5 i 6 se obin cu exactitate lungimile de
und pentru cele 4 linii din domeniul vizibil al spectrului hidrogenului. Dac
n aceeiai formul facem n = 7, 8, 9 obinem lungimile de und din
domeniul ultraviolet, apropiat al aceluiai spectru. Constanta B, numit
constanta Balmer s-a determinat ca fiind egal cu B = 3645,7.
Formula lui Balmer a fost scris ulterior de Rydberg sub o alt form,
introducnd n locul lungimii de und marimea invers a acesteia, numit
numr de und:
(7)
c


1
~
care arat cte lungimi de und sunt cuprinse pe unitatea de lungime.
Formula lui Rydberg este deci:
(8)

,
_


2 2
1
2
1 1
~
n
R

; n = 3, 4, 5
Constanta R se numete de aceast dat constanta lui Rydberg i are
valoarea acceptat n spectroscopia atomic
(9)
1 5
10 677 , 109

m R
Dac se dau lui n valorile 3, 4, se obin numerele de und pentru
... ,

H H
. Pentru n se obine limita seriei Balmer
4
~
R

n bun
concordan cu valoarea determinat experimental.
n afar de seria Balmer au mai fost descoperite i alte serii spectrale
ale hidrogenului. Ele corespund urmtoarelor formule:
- seria Lyman:
.... 4 , 3 , 2 ;
1
1
1
~
2 2

,
_

n
n
R
n ultraviolet;
- seria Balmer:
.... 4 , 3 ;
1
2
1
~
2 2

,
_

n
n
R
n vizibil;
- seria Paschen:
.... 6 , 5 , 4 ;
1
3
1
~
2 2

,
_

n
n
R
n infrarou;
- seria Brackett:
.... 7 , 6 , 5 ;
1
4
1
~
2 2

,
_

n
n
R
n infrarou;
- seria Pfundt:
.... 8 , 7 , 6 ;
1
5
1
~
2 2

,
_

n
n
R
n infrarou;
61
Pentru n se obine limita seriilor atomului de 2
H
.
2
~
k
R

Deci putem scrie expresia lui Rydberg sub o form general astfel:
(10)

,
_


2 2
1 1
~
n k
R
S-a observat c modelul atomului lui Rutherford este instabil din
punct de vedere al electrodinamicii clasice. Pe de alt parte experienele
directe au dovedit c n realitate atomul se poate afla ntr-o serie de stri
stabile (staionare) caracterizate prin valori bine determinate ale energiei. Se
constat c procesele care au loc n interiorul atomului urmeaz alte legi
dect cele prevzute de electrodinamica clasic. Prima ncercare de a lmuri
lucrurile a fost fcut de fizicianul danez Niels Bohr (1913). Bazndu-se n
parte pe modelul Rutherford, Bohr a elaborat teoria atomului de 2
H
cu
ajutorul creia se poate explica spectrul acestuia i se poate da o interpretare
fizic a formulei Balmer. Ulterior aceast teorie a fost dezvoltat de catre
Sommerfeld (1915) permind explicarea spectrelor i la alte elemente.
Pentru aceasta Bohr a presupus c electronii, care alcatuiesc nveliul
nucleului, se distribuie n straturi, fiecare strat fiind caracterizat printr-o
anumit valoare a energiei.
Aceast energie nu poate lua orice valoare (nu se modific n mod
continuu) ci numai anumite valori discrete: 2 1
,W W
.
Energia atomului este deci cuantificat.
Dup Bohr, cel mai simplu dintre atomi, atomul de hidrogen, este
alctuit dintr-un nucleu care posed sarcina electric +e, n jurul cruia se
rotete un electron (-e).
Nucleul atomului de hidrogen se numete proton. Masa protonului
fiind de 1837 de ori mai mare decat cea a electronului, putem considera c
ntreaga mas a atomului se afl concentrat n nucleu.
Teoria atomului de hidrogen se bazeaz pe urmtoarele postulate
formulate de Bohr:
1) Electronul se poate roti n jurul nucleului numai pe acele orbite
pentru care momentul su cinetic este un multiplu ntreg de
2
h
. Acest
numr poate fi considerat ca momentul cinetic elementar. Exprimm acest
postulat prin relaiile:
62
(11)
n
h
n r mv I
n n w

2
n aceast relaie m este masa electronului, n
v
este viteza acestuia pe orbita
n permis de primul postulat, n
r
este raza orbitei; n este un numr ntreg
(1,2,3) denumit numr cuantic principal.
Pe astfel de orbite staionare, unde momentul cinetic orbital este
cuantificat, electronul nu emite i nu absoarbe energie.
Al doilea postulat afirm c:
2) Atomul emite o radiaie numai cnd electronul trece dintr-o stare
caracterizat de enrgie mare (de pe o orbit mai ndeprtat de nucleu) ntr-o
alt stare caracterizat printr-o energie mai mic (pe orbit mai apropiat de
nucleu). Energia cuantei emise este egal cu diferena energiilor celor dou
stri:
(12) k n k n
W W h
,

unde n i k sunt numerele orbitelor staionare permise de primul postulat


(n>k), n
W
i k
W
energiile electronilor pe aceste orbite, iar k n,

, frecvena
radiaiei emise.
Energia pe care o posed atomul, cnd electronul se mic pe o orbit
staionar reprezint energia de legtur ntre nucleu i electron.
Nivelele energetice ale atomului se prezint prin linii orizontale.
Nivelul celui mai jos i corespunde prima orbit permis cu numrul cuantic
principal n = 1. Acest nivel va avea energia cea mai mic. Nivelele
energetice reprezint strile staionare ale atomului. Atomul aflat n una
din aceste stri nu emite i nu absoarbe radiaii.n=4
n=3
n=2
63
n=1
n mod normal atomul se gsete pe nivelul energetic cel mai jos.
Dac atomul absoarbe energie din exterior el poate trece pe unul din nivelele
energetice superioare. Un astfel de atom este excitat. Procesul poate decurge
i n sens invers. Atomul excitat poate trece pe nivelul energetic inferior,
emind n acest timp, conform celui de-al doilea postulat al lui Bohr, o
cuant de energie.
3) Experiena lui Franck i Hertz
Concepia lui Bohr despre existena n atom a unor nivele discrete de
energie a fost verificate experimental pentru prima oar de Franck i Hertz.
Aparatul este format dintr-un tub de sticl n care se introduce
elementul de studiat, aflat fie n stare gazoas, fie n stare de vapori.
Electronii emii de filamentul F sunt accelerai de ctre grila C, de ctre o
diferen de potenial V, care poate fi variat ntre anumite limite. Anoda A
este negativ fa grila C, deci electronii sunt frnai ntre gril i anod. Cei
care posed suficient energie ajung la anod, iar galvanometrul G indic un
anumit curent. Pe msur ce potenialul accelator V crete, numrul
electronilor care ajung la anod este mai mare, deci intensitatea curentului
prin G crete. Determinrile experimentale au artat ns c, pentru anumite
valori ale potenialului V, intensitatea curentului anodic scade brusc.
ntre filament i gril electronii se ciocnesc cu atomii gazului din tub.
n timpul acestor ciocniri electronii comunic atomului o parte din energia
lor, determinnd trecerea atomului ntr-o stare excitat. Dar, electronii
atomului pot asorbi numai cantiti bine determinate de energie ,
corespunztoare trecerii ntre diferite nivele energetice.
64
C
F A
+
-
G
- + + -
V
0
V


I

0 4,9 2x4,9 3x4,9 V
65
Dac energia electronului proiectil, care ciocnete un electron orbital, este
insuficient pentru a determina trecerea acestuia pe o alt orbit, atunci
electronul orbital nu va absorbi aceast energie. n acest caz ciocnirea este
elastic i energia electronului nu se modific. Dac ns energia
electronului proiectil este suficient de mare, atunci electronul orbital
absorbind o parte din ea, poate trece pe un nivel energetic superior. O astfel
de ciocnire se numete neelastic, deoarece dup ciocnire energia
electronului proiectil scade.
S presupunem c mrim progresiv diferena de potenial V, deci i
energia cinetic a electronilor. Att timp ct energia lor este mai mic dect
cea necesar trecerii atomului de pe un nivel energetic pe altul, ciocnirile
sunt elastice, fra absorbie de energie, curentul anodic crete.
Experiena arat c n momentul n care V atinge o anumit valoare
k
W
, curentul anodic ncepe s scad. n acest caz au loc ciocniri neelastice
ntre electronii proiectili i atomi, energia electronilor proiectil scade i ca
atare ei nu mai pot ajunge la anod; intensitatea curentului anodic scade. Dac
se mrete tensiunea V n continuare, curentul anodic crete, deoarece
ciocnirile devin din nou elastice. n momentul n care V = 2 k
W
curentul
anodic se micoreaz din nou, ceea ce arat c s-au produs din nou ciocniri
neelastice.
Experiena confirm deci existena nivelelor energetice discrete n
interiorul atomului.
4) Spectrele atomilor hidrogenoizi dup teoria lui Bohr
Prin atom hidrogenoid se ntelege un sistem format dintr-un nucleu cu
sarcina Ze (Z fiind numr ntreg) i un electron.
Pentru Z = 1 acest sistem reprezint atomul de hidrogen; pentru Z = 2,
un atom de heliu, odat ionizat,
+
e
H
; pentru Z = 3, un atom de litiu dublu
ionizat
+ +
Li . Masa nucleului fiind foarte mare n comparaie cu a
electronului,acesta se poate considera imobil. Dimensiunile nucleului (
m
14
10

) i ale electronului ( m
15
10

) fiind foarte mici n comparaie cu cea a


atomului( m
10
10

) le putem considera pe ambele drept sarcini punctuale. Pe


baza acestor considerente Bohr a determinat razele orbitelor staionare i
energiile posibile ale electronului atomilor de hidrogenoizi.
66
-e
+Ze
Electronul se va roti n jurul nucleului pe o orbit circular de raza n
r
,daca forta centrifuga, ce actioneaza asupra sa, devine egala cu fora
culombian de atractie dintre electron i nucleu, astfel nct s se asigure
stabilitatea dinamic a sistemului.
(13)
2
0
2 2
4
n n
n
r
Ze
r
mv

Pe baza primului postulat, micarea electronului se poate face numai pe


orbitele pentru care:
(14)
2
h
n r mv
n n

Din aceste relaii deducem:
(15)
nh
Ze
v
n
0
2
2

i
2
2
0 2
mZe
h
n r
n

(16)
Se observ c razele orbitelor permise
2
n . Pentru atomul 2
H
,
Z = 1, raza primei orbitei Bohr are valoarea:
(17)

A
e m
h
a r 532 , 0
2
0
2
0
0 1

Energia total, a unui atom de hidrogen, aflat ntr-o anumit stare


staionar, va fi egal cu suma dintre energia cinetic i cea potenial. Deci:
67
(18) U T W +
dar:
2 2 2
0
0
4 2
2 2 2
0
4 2
0
2
0
8 4 2 2 h n
m e Z
h n
e Z m v m
T
n


2 2 2
0
0
4 2
2
0
2
0
2
0
2
0
2
4
4
4 h n
m e Z
Ze m
h n
Ze
r
Ze
U
n
Deci energia total este :
(19)
2 2
0
4 2
0
2
8
1
h
e Z m
n
W


Ca i la oscilatorul armonic, energia ionului hidrogenoid nu poate lua
dect un ir discret de valori.
Energia hidrogenoidului are valoarea cea mai mare n starea
fundamental, deci n aceast stare posed cea mai mare stabilitate.
n conformitate cu cel de-al doilea postulat al lui Bohr, electronul,
trecnd de pe orbita n pe orbita k, va radia o cuant de energie de valoare:
(20)

,
_


2 2 2 2
0
4 2
0
,
1 1
8 n k h
e Z m
W W h
k n k n

Deci frecvena radiaiei emise este:


(21)

,
_


2 2 3 2
0
4 2
0
,
1 1
8 n k h
e Z m
k n

Numrul de unde corespunztor pentru atomul de hidrogen este:


(22)
,
_


2 2
1 1
~
n k
R
c
H

, unde
c h
e m
R
H 3 2
0
4
0
8

68
Introducnd valorile corespunztoare se obine pentru H
R
:
(23)
1 5
10 737 , 109

m R
H
Valoarea obinut este apropiat de cea experimental i diferena mai
mic dintre acestea a fost explicat de Bohr, datorit faptului c nucleul s-a
presupus n repaos n timpul micrii electronului n jurul su. Dac se
raporteaz micarea la sistemul centrului de mas, nlocuindu-se masa 0
m

a electronului cu masa redus
M m
M m
+

0
0

a sistemului, se obine pentru H


R

o valoare n corcondan cu cea experimental.
5. Insuficienele teoriei lui Bohr
Teroria lui Bohr a fost dezvoltat n continuare de Sommerfeld care a
postulat c, electronii se pot mica i pe orbite eliptice n jurul nucleului,
care pot avea diferite orientri n spaiu.
n astfel de condiii, relaiile lui Bohr, care exprim primul postulat,
au fost generalizate la forma:
(24)
s i h n dq p
i i i
,...... 2 , 1 ;

unde s este numrul gradelor de libertate ale sistemului considerat, iar


,..... ,
2 1
n n
sunt numere ntregi numite numere cuantice. n particular, dac
micarea are loc pe o orbit circular drept coordonat generalizat se alege
unghiul la centru
) (
1
q
. Relaia (24) devine:
h n d r v m

2
0
1
sau
h n r v m
1
2
care este chiar condiia lui Bohr pentru cazul orbitelor circulare.
r -e


69
Teoria lui Bohr-Sommerfeld se lovete ns de o serie de dificulti de
principiu. n primul rnd regulile de cuantificare care stau la baza teoriei
sunt introduse artificial i sunt ntr-o total contradicie cu legile din fizica
clasic. Deasemenea nu se poate explica de ce atomul nu radiaz energie
ntr-o stare staionar. Nu pot fi corect explicate spectrele atomilor cu mai
muli electroni.
Insuccesul teoriei lui Bohr-Sommerfeld n explicarea unor date
experimentale se datoreaz n principiu faptului c ea nu este consecvent
clasic. Aceast teorie a dovedit inaplicabilitatea fizicii clasice n explicarea
structurii atomului i necesitatea introducerii unor legi cuantice n studiul
sistemelor microscopice.
Toate aceste dificulti sunt nlturate n mod firesc n cadrul
mecanicii cuantice.
II. Mecanic cuantic
O serie de fenomene legate de emisia i absorbia radiaiilor pun n
eviden caracterul discret al radiaiei electromagnetice, acest fapt neputnd
fi explicat pe baza legilor electrodinamicii clasice. i alte fenomene legate
de comportarea microparticulelor nu i gsesc explicaia n cadrul
electrodinamicii clasice. Explicarea acestor fenomene este posibil numai
admind dualitatea und corpuscul.
Particulele ca i radiaia prezint proprieti corpusculare i
ondulatorii. Aceste proprieti sunt complementare: n unele fenomene apare
pregnant caracterul de und n tip ce n altele se manifest caracterul
corpuscular.
Pentru explicarea fenomenelor atomice era necesar o teorie mai
general care sia n considerare att caracterul corpuscular ct i cel
ondulatoriu al materiei.
Pornind de la ideea dualitii und-corpuscul emis de Louis de
Broglie n 1924, noua teorie a fost dezvoltat n continuare de mari fizicieni
ca Schdinger, Heisenberg, Dirac i alii, i se numete mecanic cuantic.
n cadrul mecanicii cuantice, starea unui sistem fizic este descris prin
funcia de und a sistemului. Prin urmare aa cum n mecanica cuantic
problema fundamental este determinarea funciei de und, n mecanica
clasic este determinarea poziiei i vitezei unui sistem fizic.
70
n 1926 Schdinger propune o ecuaie diferenial cu derivate pariale
pentru funcia de und asociat particulelor n micarea relativist.
1. Ecuaia lui Schrdinger
n cele ce urmeaz se va expune cel mai simplu mod de a obine
ecuaia lui Schrdinger. Trebuie s se precizeze c nu va fi vorba de o
deducere a ei, deoarece orice teorie nou nu poate fi construit numai pe
baza vechiilor teorii. Ecuaia lui Schrdinger poate fi de exemplu postulat,
iar dovedirea valabilitii ei se poate face prin compararea datelor
experimentale cu rezultatele care se aduc cu ajutorul acestei ecuaii.
Ecuaia poate fi generalizat i n cazul propagarii undelor de
Broglie:
(1)
2
2
2
) , ( 1
) , (
t
t r
v
t r

Dac se consider o und monocromatic, atunci soluia ecuaiei (1) se poate


cuta de forma:
(2)
t i
e r t r

) ( ) , (

unde
) (r

reprezint partea spaial a funciei de und. Dac se deriveaz


(2) n raport cu spaiul i timpul, i se introduc aceste derivate n relaia (1),
atunci:
(3)
2 2 2
2 2 2
2
2
( , ) ( )
( )
i t
i t
r t r e
x y z
r e
t

+ +


'


r r
r
71
(4)
0 ) ( ) (
2
2
+ r
v
r

sau deoarece


v

2
; 2
, ecuaia (4)devine:
(5)
0 ) (
4
) (
2
2
+ r r

Pentru ca aceast ecuaie s descrie, de exemplu, micarea unui


electron, se nlocuiete , cu expresia lungimii de und de Broglie
corespunztoare:
(6)
p v m
h

2
0

Avnd n vedere i legea conservrii energiei:
(7)
. ) (
2
) (
2
0
2 2
0
const W r U
m
p
r U
v m
+ +

se poate scrie:
(8)
[ ]
2
0
2
2
2
2
2
) (
4

m
r U W
p

Deoarece sistemul este conservativ, U este funcie numai de


coordonate
( ) r f U

nlocuind relaia (8) n relaia (5) se obine:


(9) ( ) [ ] 0 ) (
2
) (
2
0
+ r r U W
m
r

Determinnd din relaia (9) partea spaial a funciei de und
) (r

se
poate obine pe baza relaiei (2) funcia de und
) , ( t r

complet, ce
depinde att de coordonatele spaiale ct i de timp. nlocuind pe
W

,
relaia (2) devine:
72
(10)
( ) ) ( , r e t r
t
W
iRelaia (9) poart denumirea de ecuaie atemporal sau de amplitudine
a lui Schrdinger. Ea nu descrie evoluia sistemelor n timp ci numai
proprietile acestora n stri staionare.
Prin rezolvarea ei se obin energiile corespunztoare strilor staionare
ale sistemului ct i funciile de und corespunztoare strilor respective.
Rezolvarea ecuaiei lui Schrdinger, pentru anumit particul, duce la
obinerea unui ir discret de energii: 1
W
, 2
W
,............. n
W
, ceea ce
demonstreaz cuantificarea energiei.
n cazul n care sistemul nu se afl n stari staionare, ci variaz n
timp trebuie folosit alt ecuaie, ecuaia lui Schrdinger dependent de
timp. Pentru a obine aceast ecuatie, este necesar ca n ecuaia (9) s se
elimine energia W care joac rolul unui parametru constant. n acest scop
scriem ecuaia atemporal a lui Schrdinger sub forma:
(11)
0 ) (
2
) (
0
2

,
_

+ t U
m
t W
Din (10) se obine :
) , ( ) ( t r W
i
e r
W
i
t
t
W
iDeci: (12)
) , ( t r
W
i
t


rezult: (13)
t i
i W t


) (
nlocuind (13) n (11) se obine:
(14)
0 ) (
2
0
2

,
_

t U
m t i

73
Relaia (14) reprezint ecuaia lui Schrdinger dependent de timp. Aceast
ecuaie are un caracter mai general i este util pentru descrierea proceselor
n care energia potenial U este o funcie, nu numai de coordonate dar i de
timp.
Se observ c trecerea de la ecuaia staionar (9) la ecuaia
nestaionar (13) este echivalent n fapt cu nlocuirea simpl a energiei W
prin mrimea
t
i

, numit n mecanica cuantic operatorul energie i


notat W

.
(15)
t
i W

Un alt operator important, n mecanica cuantic, este i operatorul


impuls:
(16)
r i i
h
p

Cercetrile legate de interpretrile funciei de und au condus la


acceptarea interpretrii statistice a lui Max Born. Pentru a ntelege acast
interpretare s considerm un exemplu: fie un electron punctiform care se
mic n jurul nucleului. S fixm n anumite momente succesive (t =
constant), poziia electronului n apropierea nucleului. Se obin n spaiu o
serie de puncte n
A A . ,.........
1 care indic poziia electronului. Repetnd
aceste operaii de multe ori, putem s ne nchipuim c ele formeaz un nor
electronic care nconjoar nucleul.
Cu ct densitatea norului este mai mare ntr-o regiune, cu att mai
des se va afla electronul in acea regiune.
Deci densitatea norului electronic ne d probabilitatea ca electronul s fie n
domeniul respectiv.
Functia de und este n legtur cu aceast probabilitate.
Probabilitatea ca electronul s se afle ntr-un anumit domeniu de volumul
dV din spaiu, din jurul unui punct P(x, z, y) este dat de ptratul valorii
absolute a lui n punctul respectiv:
(17)
dV t r
2
) , (

74
Cum este n general complex:
*
2

. Probabilitatea ca electronul
s se afle n spaiu se gasete prin integrarea relaiei (17) pentreg spaiu.
ntruct, undeva n spaiu, electronul trebuie s fie n orice moment, aceast
valoare devine certitudinea i valoarea ei este 1.
(18)
1
*

dV
Prin urmare, mecania cuantic este o teorie statistic. Ea ne d
densitatea de repartiie a norului electronic, adic probabilitatea ca o
particul s se gaseasc ntr-un anumit domeniu din spatiu.
2. Aplicaii ale mecanicii cuantice
a) Particula n groapa de potenial
Presupunem o microparticul aflat ntr-o groap de potenial
unidimensional de largime l, caz n care energia potenial ia urmtoarele
valori:
(19)
0
0
, . 0( )
( ) 0, .0 ( )
, . ( )
U pt x domeniul I
U x pt x l domeniul II
U pt l x domenul III
< <

< <
'

< <

De exemplu, un electron dintr-un atom, poate fi considerat ca o particul


ntr-o groap de potenial de acest gen, sau n cazul clasic o particul nchis
intr-o cutie plat.
U(x)
75
I 0
U
0
U
II W III
x
0 l
Particula care se afl n groapa de potenial are energia W <
0
U
.
pentru domeniul II ecuaia lui Schrdinger se scrie:
(20) 0
2
2 2
0
2
2
2
+

W
m
dx
d
Soluia ecuaiei difereniale de gradul II cu coeficieni constani se
exprim sub forma:
(21)
x W m
i
e C e C x
x W m
i

+

0
2
0
'
2
2
2 2
) (
sau:
(22) x
W m
B x
W m
A x
2
0
2 2
0
2 2
2
cos
2
sin ) (

+
deci:
x B x A x cos sin ) (
2 2 2
+
n domeniile II i III ecuatia lui Schrdinger se va scrie:
76
(23)
0 3 , 1 0 2
0
2
3 , 1
2
0 ; 0 ) (
2
U W U W
m
dx
d
< < +

iar soluiile ei sunt de forma:


(24)
x x
e B e A

+

3 , 1 3 , 1 3 , 1
unde:
2
0 0
2
0 0
) ( 2 ) ( 2

W U m m W m

+

Din relaia (24) se observ c funcia de und conine doi termeni
exponeniali: unul cresctor, altul descresctor. Din acest motiv trebuie s se
aleag numai astfel de valori pentru W, pentru care termenul cresctor n
interiorul barierei de potenial (I, II) s lipseasc.
n acest scop se impune ca n domeniul I (x < o), coeficientul 1
B
= 0,
iar domeniul III ( x > l), coeficientul
0
3
A
. Ca urmare soluiile n aceste
domenii se vor scrie:
(25)
x x
e B e A3 3 1 1
;
(x)
Soluia cresctoare
I 0
U
Soluia descresctoare
0
U
II W III
77
W<U W>U W<U
x
0 e
n cele ce urmeaz vom simplifica problema considernd o groap de
potenial cu pereii infinii, adic 0
U
. Atunci i soluiile (25)
devin:
(26)
0 ; 0
3 1

Dar la frontierele dintre regiuni, funcia de und trebuie s fie
continua, deci:
(27)
0 ; 0
) ( 2 ) ( 2

l x o x
Funcia de und (22) satisface aceste condiii, dac:
(28)
0
2
B
i 0
2
sin
2
0
l
W m
Din relaia (28) rezult:
2 2 2
2
0
2
0
2
...... 3 , 2 , 1 ;
2
n l
W m
n n l
W m

(29)
Din relaia (29) rezult c energia poate lua numai anumite valori discrete i
anume:
(30)
2
0
2 2
2
2 l m
n W
n

Aceste valori determin nivelele energetice ale particulei. Deci


energia particulei n groapa de potenial este cuantificat, cea mai joas
valoare pe care o poate lua energia particulei va fi:
2
0
2 2
1
2 l m
W

denumit
energia strii fundamentale. Distana dintre nivelele de energie ale unei
particule aflate ntr-o groap de potenial crete atunci cnd l scade.
78
(31)
x
l
n
A x
n

sin ) (
Dac presupunem c particula din groapa de potenial este un electron
kg m
31
0
10 1 , 9


, iar groapa de potenial are largimea l = 1 cm, atunci
distana dintre cele 2 nivele energetice consecutive va fi:
j n
m
h
W W W
n n n
35
4 31
2 34
4
0
2
1
10 003 , 0 ) 1 2 (
10 10 1 , 9 8
) 10 6 , 6 (
10 8

+
+


Deci, pentru l = 1 cm, distana dintre dou nivele energetice
consecutive este att de mic nct se poate spune c spectrul de energie este
continuu.
S presupunem acum c, lrgimea gropii de potenial este de
m l
9
10

(de ordinul dimensiunilor atomice).


n acest caz distana dintre dou nivele energetice consecutive va fi:
j W
n
15
18 31
2 34
10 0310 , 0
10 10 9 8
) 10 6 , 6 (


Aceste distane sunt pe deplin sesizabile.
n concluzie, n practica obinuit, efectele cuantice nu sunt
observabile i din acest motiv mecanica clasic (newtonian) se aplic cu
rezultate bune.
Constanta A din relaia (31) se poate obine cu ajutorul condiiei de
ortonormare:
1
2

+

dx
dx
l
x
n
A
dx
l
x
n A
l
n
l
n

0
2
2
0
2
2
sin
1
1 sin
Dar:
79
l
A
l
l
n
l
x
n
x dx
l
x
n
dx
l
x
n
n
l
l
l l
2
2
2
2 sin
2
1
2
2 cos 1
sin
0
0
0 0
2

(32)
x
l
n
l
x
n

sin
2
) (
Valorile energiei W calculate cu relaia (30) i ale funciei de und
calculate cu relaia (31) se numesc valori proprii ale energiei respectiv
funcii proprii.
Pentru n = 1 rezult nivelul energetic fundamental:
2
2 2
1
2ml
W

; 1 2
4W W
; 1 3
9W W
n mod corespunztor pentru funciile proprii se obine:
x
l l
x
l l
x
l l

3
sin
2
;
2
sin
2
; sin
2
3
2
1Valorile proprii ale energiei n
W
i funciile n

din interiorul gropii de


potenial pot fi redate astfel:
80

W
3

3
W
2

2
W
1

1
W

x
l
81
Din reprezentarea grafic se observ c ele sunt analoage soluiilor
ecuaiilor corzii vibrante fixate la capete, n lungul creia se formeaz unde
staionare. Cazul n = 1 corespunde tonului fundamental, cazul n = 2 primei
armonice i aa mai departe.
Fiecare dintre funciile de und n

determin o stare a particulei sau


a sistemului n general.
b) Trecerea particulei printr-o barier de potenial. Efectul tunel
Se consider o particul care, micndu-se de la stnga la dreapta cade
pe o barier de potenial de nlime 0
U
i lrgime l.
U(x)
unda incident 0
U
I III unda
transmis
W unda
reflectat II x

I II
III
h
82
v
Din punct de vedere clasic particula are urmtoarea comportare. Dac
energia particulei este mai mare dect nlimea barierei (W > 0
U
),
particula trece peste barier, ntocmai cum o particul cu energia cinetic
mgh
mv
>
2
2
Dac W < 0
U
(cazul prezentat) particula este reflectat de barier
schimbndu-i sensul de micare; prin barier particula nu poate trece.
Din punct de vedere al mecanicii cuantice, particula se comport
astfel. n primul rnd chiar i pentru W > 0
U
, exist o probabilitate diferit
de 0 ca particula s fie reflectat. n al doilea rnd pentru W < 0
U
exist
probabilitatea diferit de zero ca particula s treac prin barier i s ajung
n domeniul x > l.
O astfel de comportare a microparticulelor, imposibil de explicat din
punct de vedere clasic, rezult direct din ecuaia lui Schrdinger.
Se consider cazul W < 0
U
. Ecuaia lui Schrdinger pentru domeniile
I i III este:
(33) 0
2
3 , 1
2
0
2
3 , 1
2
+

W
m
dx
d
pentru domeniul II, unde W - 0
U
< 0:
(34) 0 ) (
2
2 0
2
0
2
2
2
+

U W
m
dx
d
Soluiile generale ale acestor ecuaii sunt:
(35)

'

+
+
+

I I I d o m e n i u l p t e B e A
I I d o m e n i u l p t e B e A
I d o m e n i u l p t e B e A
i k x i k x
x x
i k x i k x
.
.
.
3 3 3
2 2 2
1 1 1

83
unde:
(36)
2
0 2
2 W m
k i ) (
2
0 2
0 2
W U
m

Soluia de tipul
ikx
e corespunde unei unde care se propag n sensul
pozitiv al axei 0x, iar soluia
ikx
e

unei unde se propag n sens contrar.


n domeniul III exist numai unda, care a trecut de barier i se
propag de la stnga la dreapta. Ca urmare
0
3
B
. Pentru a determina i
ceilali coeficieni se folosesc condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc
funcia . Din condiiile de continuitate a i ' rezult:
(37)
1 2 2 3
' ' ' '
1 2 2 3
(0) (0); ( ) ( )
(0) (0); ( ) ( )
l l
l l


adic:
(38)

'+
+ +

i k l l l
i k l l l
e i k A e B e A
B A i k B i k A
e A e B e A
B A B A
3 2 2
2 2 1 1
3 2 2
2 2 1 1
Diviznd toate ecuaiile cu 1
A
i introducnd notaiile:
(39)
k
n
A
A
a
A
B
b
A
A
a
A
B
b

; ; ; ;
1
3
3
1
2
2
1
2
2
1
1
1
se obine un sistem de patru ecuaii pentru mrimile 2 1 3 2
, , , b b a a
.
Raportul ptratelor modulelor amplitudinilor undelor reflectat i
incident:
(40)
2
1 2
1
2
1
b
A
B
R
84
determin probabilitatea de reflexie a particulei de bariera de potenial i se
numete coeficient de reflexie.
Raportul ptratelor amplitudiniloor undelor transmis (care a trecut de
barier) i incident:
(41)
2
3 2
1
2
3
a
A
A
D
determin probabilitatea de a trecere a particulei prin barier i se numete
coeficient de trecere. Dac rezolvm sistemul se obine pentru coeficientul
de trecere, expresia:
(42)
l W U m e e D
l

) ( 2
0 0
2
2
Aceast expresie arat c exist o probabilitate anumit ca dintr-un
numr de particule ce ntlnesc o barier de potenial, o parte s treac prin
barier ca printr-un tunel, de unde i denumirea de efect tunel a acestui
fenomen.
Efectul tunel a fost descoperit n anul 1928 de Gamov, Condon i
Gurmey i pe baza lui se pot explica emisia la rece a electronilor din metale,
dezintegrarea i alte fenomene.
c) Atomul de hidrogen
n atomul de hidrogen un singur electron se mic n cmpul de fore a
nucleului atomic. Acest cmp de fore are o simetrie sferic. Energia
electronului, potential, depinde numai de distana pn la centru de
atracie, nucleul, care se presupune a fi plasat n originea sistemului de
coordonate.
n tratarea acestei probleme se vor face doua ipoteze:
1) nucleul este n repaos fa de un sistem de referin inerial.
Nucleul atomic avnd masa mai mare dect a electronului, centru de
mas nucleu electron coincide cu nucleul.
85
2) cmpul electric al nucleului va fi asimilat cu cmpul electric creat
de o sarcin punctiform, aceasta datorit dimensiunilor foarte mici ale
nucleului
) 10 (
14
m

n comparaie cu distana electron nucleu


) 10 (
10
m

.
Micarea electronului n jurul nucleului este determinat de
interaciunea culombian dintre electron i nucleu, care se manifest ca o
for de atracie asupra electronului i a carei expresie este dat de legea lui
Coulomb.
(43)
2
0
2
4 r
e
F

r = distana electron nucleu


0

= permitivitatea vidului
+e F

-e
nucleu r

Energia potenial a electronului n acest cmp va fi:


(44)


r
r
e
r d F r U

0
2
4
) (

Relaiile de mai sus deomonstreaz existena unui cmp de fore


centrale cu simetrie sferic.
Pentru a determina strile staionare ale unui atom de hidrogen se va
folosi ecuaia lui Schrdinger independent de timp, care se va scrie sub
forma:
(45)
0
4
2
0
2
2
0
2
2
2
2
2
2

,
_

+ +


r
e
W
m
z y x
86
Datorit simetriei sferice a cmpului de fore al nucleului se
consider un sistem de coordonate sferice (r, , ) cu originea n punctul n
care se afl nucleul.
z

P
-e
r


+e
y

P'
x
Legtura cu coordonatele carteziene este dat de relaiile:
(46)

'c o s
s i n s i n
c o s s i n
r z
r y
r x
Ecuaia lui Schrdinger n cooordonate sferice devine:
87
(47)
0
4
2 2
sin
1
sin
sin
1 1
0
2
2
0
2
2
2 2
2
2
2

,
_

+ +

,
_

,
_

+
r
e
W
m
r
r r
r
r r


Aceast este o ecuaie diferenial cu derivate pariale n privina funciei
de und a electronului care se mic n cmpul nucleului. Se va
determina comportarea electronului dac se va impune funciei de und .
condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a avea un sens fizic ( s
fie continu, univoc, mrginit ). Soluia ecuaiei (47) poate fi exprimat
sub forma unui produs de 3 funcii i anume:
(48)
) ( ) ( ) ( ) , , ( H r R r
n aceste condiii ecuaia (47) este echivalent cu urmtoarele 3 ecuaii:
(49)
0
2
2
+

a
d
d

(50)
0
sin
sin
sin
1
2

,
_

,
_

H
a
b
d
dH
d
d


(51)
0
4
2 1
2
0
2
2
0 2
2

1
]
1

,
_

+ +

,
_

R
r
b
r
Ze
W
m
dr
dR
r
dr
d
r
unde a i b sunt dou constante ce urmeaz s fie determinate. n acest fel
ecuaia lui Schrdinger pentru ionii de hidrogen se reduce la rezolvarea a trei
ecuaii, fiecare ntr-o singur variabil.
Din rezolvarea ecuaiei (49) se gsete c ea admite soluii care s
aib sens fizic numai dac constanta
2
m a , unde m este un numr ntreg,
adic:
(52) m = 0, 1, 2,..........
m a fost numit numr cuantic magnetic aal electronului.
88
Ecuaia (50) admite soluii cu proprietile sus menionate dac
constanta b = l(l+1), unde l este un numr ntreg cel puin egal cu
m
, adic
m l
. Combinnd cele 2 rezultate obinem:
(53) m = 0, 1, 2,.......... l
Numrul ntreg l a fost denumit numar cuantic orbital.
n sfrit ecuaia (51) admite soluii numai cnd n
W
este de forma:
(54) 2 2
0
4
2
8
1
h
e m
n
W
e
n


unde n este numr ntreg pozitiv numit numr cuantic principal. Expresia
(54) corespunde valorii obinute i n teoria lui Bohr. Din relaia scris
rezult c valoarea energiei depinde numai de numrul cuantic principal, n
timp ce funcia de und depinde de toate cele 3 numere cuantic: n, m , l.
Diferitele valori posibile ale energiei n
W
( n = 1, 2, 3........) se
numesc nivele energetice, iar faptul c energia poate lua valori discrete ne
determin s presupunem c energia este cuantificat. Dac la aceeai
valoare a energiei corespund mai multe funcii proprii liniar independente,
starea sistemului (nivelul energetic respectiv) este degenerat. n afar de
starea fundamental n = 1, celelalte stri din atomul de hidrogen sunt
degenerate.
Pentru un numr cuantic n dat, numrul cuantic orbital l ia valorile:
l = 1, 2, 3 ............n-1
Pentru fiecare valoare a lui l, numrul cuantic magnetic m poate lua
valorile:
m = -l, -l+1, ...........0, 1, 2,.........+l
adica n total ( 2 l + 1) valori.
d) Teoria cuantic a momentului cinetic orbital
89
Fiecrei mrimi fizice msurabil experimental din mecanica clasic
i corespunde n mecanica cuantic un operator. n cazul vectorului moment
cinetic orbital L

, operatorul vectorial corespunztor este:


)

( ;

r r p r L p r L


(55)
r
i
L

Pentru a determina valorile posibile ale momentului cinetic orbital al


electronului, ne vom folosi de partea radial (51) a ecuaiei lui Schrdinger,
referitoare la atomul de hidrogen. n aceast ecuaie radial vom exprima
energia cinetic a atomului sub forma unei sume de 2 termeni, n care cel
de-al doilea se refer la micarea orbital a electronului i anume:
(56)
2 2
2
0
2 2
mr L
T
mr
+
&
L = momentul cinetic orbital al electronului i are valoarea:
2
0 0
r m vr m L
Energia total W va fi:
(57)
U
r m
L r m
U T W + + +
2
0
2 2
2 2

iar ecuaia radial (51) devine:


(58)
0
) 1 (
2 2
2 1
2 2
0
2 2
2
0 2

1
]
1

,
_

+ +

,
_

R
r
l l
r m
L r m m
dr
dR
r
dr
d
r

Ecuaia radial (58) ar trebui s depind numai de r. Datorit
termenului
2
0
2
2 r m
L
ea depinde i de variabila prin intermediul lui L. Pentru
a nltura dependena de variabila , vom presupune c:
90
(59)
0
) 1 (
2
2
2 2
0
2
2
0


r
l l
r m
L m
Deducem de aici c valorile posibile ale momentului cinetic orbital al
electronului sunt:
(60)
1 ......... 2 , 1 , 0 ; ) 1 ( + n l l l L L

Din relaia (60), deducem c n mecanica cuantic momentul cinetic orbital
L

este o mrime cuantificat, care poate lua un ir discret de valori,


determinate la randul lor de numrul cuantic orbital l.
Pentru a determina complet momentul cinetic orbital L

, trebuie s
mai cunoatem i diferitele sale orientri n spaiu.
Aceste orientri se vor cunoate dac se pot determina diferite valori
ale proieciei momentului cinetic L

pe o anumit ax oz.
z y x
z y x
k j i
i
L

(61)
i x
y
y
x L
z

,
_

Dac efectum calculul complet obinem:


(62)
m L
z

unde m poate lua (2l + 1)valori, adic: m = 0, 1, ............ l
Putem spune deci, c, in mecanica cuantic vectorul moment cinetic
poate avea (2l + 1) orientri diferite n spaiu.
91
Numrul cuantic orbital caracterizeaz marimea momentului cinetic
orbital, n timp ce numrul cuantic magnetic, caracterizeaz proiecia
momentului cinetic pe direcia z. Orientarea n spaiu a momentului cinetic
este cuantificat.
Z
m = 1


Z
L
m = 0
LZ
L
m = -1
e) Momentul magnetic al electronului
n teoria clasic a electromagnetismului, electronul n micarea sa
orbital n jurul nucleului este asimilat cu un mic curent circular. Intensitatea
acestui curent este:
(63)

2
e
e
T
e
t
Q
I
unde este viteza unghiular de rotaie a electronului.
Momentul magnetic creat de un curent circular se exprim ca produsul
dintre intensitatea curentului i suprafaa determinat de acest curent.
92
(64)
2
2
0
0
2 2
e m r e
I S r
m

+e U

-e

Deoarece momentul cinetic orbital L corespunztor micrii electronului pe


orbita cicular este:

2
0 0
r m vr m L
(65)
L
m
l
0
2

Electronul avnd o sarcin electric negativ, momentul magnetic
orbital este antiparalel cu momentul orbital i atunci relaia (65) se scrie sub
forma:
(66)
L
m
l

0
2

Operatorul moment magnetic n mecanica cuantic va fi :
(67)
L
m
l


93
Pe baza acestei relaii putem deduce c mrimea vectorului moment
magnetic orbital poate lua valorile:
(68)
) 1 (
2 2
0 0
+ l l
m
e
L
m
e


Mrimea
0
2m
e
B

se numete magnetonul Bohr-Procopiu i are
valoarea
. 10 27 , 9
2 24
Am
B


n mecanica cuantic aa dup cum
reprezint o unitatea natural pentru momentele cinetice, magnetonul
Bohr - Procopiu este o unitatea natural pentru momentele magnetice.
Mrimea momentului magnetic orbital este cuantificat, putnd lua
numai anumite valori determinate de numrul cuantic l. Proiecia
momentului magnetic orbital pe o ax, de exemplu oz poate lua valorile:
(69) z z
L
m
e
0
2

adic:
(70) B z
m m
m
e

0
2
unde m ia (2l + 1) valori. Deci, diferitele orientri n spaiu ale vectorului
moment magnetic orbital sunt cuantificate de numrul m, care se numete
numr cuantic magnetic orbital.
S presupunem c plasm un atom de hidrogen ntr-un cmp magnetic
exterior uniform i de inducie B

. Datorit momentului su magnetic


orbital, electronul n micarea sa orbital se comport ca un dipol magnetic
i care n interaciunea sa cu B

are o energie potenial:


(71)
cos B B U U
mag B

Energia total a electronului dintr-un atom de hidrogen, situat ntr-un cmp


magnetic exterior uniform va fi:

cos
8
1
2 2
0
0
4
2
B
h
m e
n
U W W
mag n

+
B z
m cos
94
(72)
B m
h
m e
n
W
B
+

2 2
0
0
4
2
8
1
Din relaia de mai sus se pot determina nivelele energetice posibile ale
electronului atomului de hidrogen situat n cmp magnetic uniform de
inducie B

. Deoarece pentru un numr cuantic dat l corespund (2l + 1)


valori posibile ale numrului cuantic m, rezult c ntr-un cmp magnetic
exterior, fiecare nivel de energie al electronului dintr-un atom izolat se va
despica n 2l+1 subnivele.
1
l = 1 p
0
-1
l = 0 s
-1 0 1

2
1
l = 2 d
95
0
-1
-2
1
l = 1 p
0
-1
n figur am redat tranziiile pentru nivelele s, p, d. Pentru starea s
(l = 0) momentul cinetic orbital fiind nul i momentul magnetic orbital va fi
nul. Ca urmare starea s nu va fi influentata de prezenta unui cmp magnetic
exterior. Nivelul corespunztor strii p (l = 1) va fi despicat n cmpul
magnetic exterior n 3 nivele egal distanate corespunztoare numerelor
cuantice m ; -1, 0, +1.
Tranziia n cmpul magnetic exterior ntre strile p s va deveni n
cmpul magnetic exterior o tranziie de triplet. Distana dintre nivelele
energetice aprute prin despicarea n cmp magnetic exterior are valoare
constant.
B
m
eh
W
0
4
Rezult c la introducerea atomului de hidrogen n cmp magnetic
exterior, pe lng linia de frecven 0

, care era prezenta n absena


cmpului magnetic, mai apar dou linii spectrale egal deplasate fa de 0

,
astfel nct cele 3 frecvene vor fi:
(72)
0
0 1 0
0
0 1
4
; ;
4 m
eB
m
eB

+
+
Tranziia dintre strile d p n cmp magnetic este tot o stare de triplet. Ca
urmare fiecare linie spectral a unui atom hidrogenoid ntr-un cmp
96
magnetic exterior, devine triplet. Acest fenomen a fost observat pentru prima
dat n 1896 de ctre Zeemann, primind denumirea in cinstea acestuia de
efect Zeemann.
f) Spinul electronului
Pe lng masa de repaos i sarcina sa, spinul electronului este de
asemeni o caracteristic proprie a electronului. Introducerea momentului
cinetic de spin al electronului a fost determinat de unele observaii
experimentale, care nu puteau fi explicate pe baza ecuaiei lui Schrdinger.
Dac se cerceteaz despicarea liniilor spectrale cnd atomul se afl
ntr-un cmp magnetic exterior s-a observat c n unele cazuri pot apare mai
mult de 3 linii sau c cele trei linii nu sunt echidistante. Acest aspect
constitue efect Zeemann anormal care de asemenea nu se poate explica cu
ajutorul ecuaiei lui Schrdinger.
Pentru a explica aceste observatii experimentale se emite ipoteza c
electronul posed pe lng momentul su cinetic orbital i un moment
cinetic propriu de spin s

i corespunztor un moment magnetic de spin. Se


introduce astfel ipoteza spinului. Astfel, momentul cinetic total
j

al
electronului va fi:
(73)
s L j


+
n mecanica cuantic se arat c momentul cinetic de spin s

are
proprieti asemntoare cu cele ale momentului cinetic orbital L

i anume
mrimea momentului cinetic de spin este cuantificat, adic:
(74)

+ ) 1 (s s s
unde
s

este numr cuantic de spin, n cazul electronului


2
1
s
. Proiecia
momentului cinetic de spin pe direcia cmpului magnetic este dat de
relaia:
(75) s z
m s
97
care exprim faptul c orientrile posibile ale vectorului moment cinetic de
spin s

, sunt determinate de numrul cuantic magnetic de spin s


m
ce poate
lua (2 s + 1) valori.
n cazul electronului s
m
ia doar 2 valori
2
1
t
s
m
. Cele 2 valori ale lui
s
m
corespunde celor 2 orientri posibile ale momentului cinetic de spin fa
de directia cmpului magnetic aplicat.
z
2
1
+
s
m
2
1

s
m
Aceste orientri
sunt numite paralele sau antiparalele sau cu spinul n sus sau cu spinul n
jos. Existena spinului a fost pus n eviden experimental de ctre Stern i
Gerlach.
g) Momentul magnetic total al electronului
S-a constatat c momentului cinetic orbital corespunde un moment
magnetic orbital L

exprimat de operatorul:
(76)
L
m
e
L


n mod analog momentului cinetic de spin corespunde un moment
magnetic de spin
(77)
s g
m
e
s s

0


Factorul s
g
care apare n (77) se numete factor giromagnetic. Pentru
electron
2
s
g
. Se poate defini momentul magnetic total ca suma dintre
momentul magnetic orbital i momentul magnetic de spin.
98
(78)

,
_

+ + s g L
m
e
s s L

2

0n cazul electronului momentul magnetic total devine:
(79)
) 2

(
2

0
s L
m
e
+

care se mai poate scrie:


(80)
)

(
2

0
s j
m
e

+
Momentul cinetic total
j

este cuantificat la fel ca i L

i
s

(81)

+ ) 1 ( j j j
unde
j

este numrul cuantic intern corespunztor momentului cinetic total.


n cazul electronului:
2
1
t l j
Valoarea medie a momentului magnetic total

reprezint proiecia
momentului magnetic total pe direcia vectorului
j

, iar valoarea sa se
deduce ca fiind dat de expresia:
(82)
j g
m
e
mediu


0
2

unde:
(83)
) 1 ( 2
) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
1
+
+ + + +
+
j j
l l s s j j
g
i se numeste factorul Land.
h) Interaciunea spin orbit
99
n cazul atomului de hidrogen, momentul cinetic orbital L

al
electronului se cupleaz cu momentul cinetic de spin reprezentnd aa cum
s-a artat momentul cinetic total
j

.
s L j


+
Energia electronului corespunztoare interaciunii spin - orbit este:
(84)
L s W
SL


este o constant care determin mrimea interaciunii.
Ca urmare energia total a electronului va fi:
(85) SL n
W W W +
Energia de interaciune spin orbit, despic fiecare nivel n dou
nivele foarte apropiate, deoarece s

nu poate avea dect 2 orientri fa de


L

. Un nivel corespunde la L

i
s

paraleli,
2
1
+ l j
i altul corespunde la
L

i s

antiparaleli
2
1
l j
.
Perechea de nivele astfel aprut se numete dublet. Nivelul
corespunztor starii s (l = 0) rmne neschimbat.
d
2
5
j
l =2
2
3
j
p

2
3
j
l = 1
2
1
j
s
100
l = 0
2
1
j
101

S-ar putea să vă placă și