Sunteți pe pagina 1din 6

Colesterolul (C27H46O) este un alcool organic, sterol, identificat n membrana cel ular i n esuturile organismului i transportat n snge.

Termenul provine din grecescu l chole (bil ) i stereos (solis) plus sufixul ol, fiind identificat n calculii cole sterolici n anul 1784. De regul , el nu se absoarbe prin alimenta ie, ci se sinte tizeaz n oragnismul animal. Se concentreaz la nivelul ficatului, m duvei spin rii , a creierului dar i la nivelul pl cii de aterom, conducnd la ateroscleroz . Cole sterolul are un rol important n organism, numeroase procese biochimice avndu -l dr ept precursor. Fluiditatea bistratului lipidic Principalele componente care influenteaza fluiditatea membranei plasmatice sunt fosfolipidele nesaturate i colesterolul. Colesterolul este prezent n membranele p lasmatice la eucariote, dar se gaseste excep ional n plante i absent la procariot e. Tip de membrana colesterol PC SM PE PI PS PG DPG PA GL (ficat de sobolan) plasma tica 30 18 14 11 4 9 ----1 --RE rugos 6 55 3 16 8 3 --------RE neted 10 55 12 21 7 ----2 ----mitocondii 3 45 2,5 24 6 1 2 18 0,7 --interna mitochondii 5 50 5 23 13 2 2,5 3,5 1,3 --externa membrana 10 55 3 20 7 3 ----1 --nucleara Aparat Golg i 7,5 40 10 15 6 3,5 --------Lysosomi 14 25 24 13 7 ----5 ----mielina 22 11 6 14 --7 ------12 eritrocyte 24 31 8,5 15 2 7 ----0,1 3 membrana 0 0 --80 ----15 5 -plasmica - E. coli PC : phosphatidylcholine / SM : sphingomyline / PE : phosphat idylthanolamine / PI : phosphatidylinositol / PS : phosphatidylsrine / PG : phosph atidylglycrol / DPG : diphosphatidylglycrol (cardiolipine) / PA : acide phosphatid ique / GL : glycilipides / RE : rticulum endoplasmique Lipidele i proteinele membranare sunt antrenate n diferite tipuri de mi c ri n int eriorul membranei. Aceasta se datoreaz mobilit ii moleculelor lipidice: capacita tea moleculelor lipidice de a difuza n interiorul bistraturilor. Difuziunea later al are loc foarte rapid, moleculele lipidice efectund schimb de locuri cu molecul ele nvecinate. O molecul

lipidic str bate aprox. 2 micrometri n timp de o secund , adic poate s ajung de l a un cap t la altul al unei celule bacteriene de talia E. coli. Mi carea are loc n planul bistratului. Mi carea de rota ie se refer la mi carea pe care o efectue az fiecare molecul lipidic n jurul axei longitudinale a moleculei, de asemenea ra pid . Difuziunea trasversal este rar ; apare, n medie, o dat la o lun p entru fie care molecul (bistraturi lipidice artificiale). Cu alte cuvinte, moleculele lipi dice r mn o lung perioad de timp n acela i monostrat. n membranele celulare exist p roteine speciale denumite translocatori fosfolipidici sau flipaze care poten eaz o mi care flip-flop rapid din monostratul citosolic n cel lumenal. 1.Lipidele cu l an lung scad fluiditatea membrane 2Lipidele cu lan uri nesaturate cre c fluidita tea membranei . Colesterolul face ca membrana plasmatica sa fie mai rigida interferand difuzia l aterala a elementelor si micsoreaza temperatura de inghetare a membranei prin mo dificarea interac iunilor van der Waals. Procariotele, cu cteva excep ii, nu cont in colesterol. Eucariotele au un alt mod de a reglementa fluiditatea. Colesterol ul are ntr-adev r proprietatea de reglementare a fluiditatii membranei, men ine s tabilitatea membranei intr -o gama larga de temperaturi. El joac oarecum rolul u nui tampon de flux. Prezen a sa permite o adaptare relativ rapid la schimb rile de temperatur . Colesterolul se g se te mai ales n a doua jum tate a membranei ex tracelulare. 2

C l t l l i l ti El i t it it l C li i l i il t il t t i i l ti % i l t l l li t ti ti l i t t t t l l l t i l t i i l li l li t i i i i Bl t t li l li i i ti i % t l l l i Sin z ol ol l i reac iile bi chimice ale sintezei colesterol l i pot fi grupate n 3 etape mari: Pe ansambl Etapa 1 Precursorul colesterolului este acetil coenzima A care n prima etap duce la forma rea IPP (izopentenil pirofosfatului Formarea izopentenil pirofosfatului din acet il coezima A i alte substan e intermediare. Biosinteza colesterolului ncepe prin cuplarea a 2 molecule de acetil CoA, care duc la formarea a unei molecule de ace toacetil CoA. Aceasta se combin cu o nou molecul de acetil CoA n prezen a enzimei hidroximetilglutaril CoA sintaza i formeaz 3OH 3metil glutaril CoA, compus ce a re n molecul 6 atomide carbon (HMG CoA). n continuare acesta se reduce NADPH + H+ i a enzimei hidroximetilglutaril CoA reductaza la acid mevalonic (MVA), care suf er o fosforilare n prezen a mevalonat kinazei formnd mevalonat fosfat. Acest compu s se va transforma sub influen a fosfomevalonat kinazei n mevalonat pirofosfat MV A-PP, compus care sufera o decarboxilare sub ac iunea difosfomevalonat dicarboxi lazei, produsul final fiind IPP (izopentenilpirofosfat), denumit i izopren activ care constituie precursorul colesterolului, dar i a sterolilor, carotenoidelor, terpenelor, chinonelor, etc. 3

Etapa 2 Produsul acestei etape este scualenul format printr-o reac ie de condens are cap-cap IPP sub ac iunea unei izomeraze se trasform n DMA PP (dimetilalilpirofo sfat); prin combinarea acestor izomeri are loc formarea unui alt precursor impor tant n reac iile biochimice GPP( geranilpirofosfatul cu 10 atomi de carbon n molec ul ). GPP reac ioneaz n continuare cu o molecul de IPP formnd farnesil pirofosfat (C15). 2 molecule de farnesil pirofosfat se condenseaz cap-cap formnd scualenul ( C30). Etapa 3 Aceast reac ie are la baz ciclizarea scualenului printr -o pliere n armonic a catenei poliizoprenice Scualenul prin procese de ciclizare i oxidare se transform n lanosterol, iar acesta prin reac ii de ciclizare, oxidare formeaz colesterolul. Pr priet i fi ic - chimice Este aprope insolubil n ap , din aceast cauz transportul s u se realizeaz prin in termediul lipoproteinelor (c r u i ai colsterolului), care sunt hidrosolubile i tr ansport colesterolul i gr simile n interioriul organismului. Proteinele formate l a suprafa a particulelor lipoproteice determin zona de unde colesterolul va fi e xtras i unde va fi transportat. Prima cale de transport o constituie chilomicron ii, ni te lipoprotein e mari care, nc rcate cu trigliceride i colesterol de la ni velul mucoasei intestinale, se ndreapt c tre ficat. Aici are loc conversia trigli ceridelor i a colesterolului n LDL (low density lipoproteine) lipoproteine cu den sitate mic a a numitul coles terol r u, proteine care transport mai departe trigli ceridele i colesterolul c tre alte celule ale corpului. La persoanele s n toase LDL sunt in num r mic, n timp ce num rul crescut al LDL este asociat cu incipien a ateromatozei arteriale. HDL (high density lipoproteine) lipoproteine cu densit ate mare bun, sunt particule de transport al colesterolului napoi la ficat pentru e xcre ie, dar sunt numeroase semne de ntrebare asupra capacit ii lor de a efectua acest transport. Numarul lor mare este un semn de s n tate a organismului, iar n um rul lor sc zut indic o accentuare a pl cii ateromatoase la nivelul arterelor. De asemenea, concentra ia lor nu indic i num rul de HDL aflate n organism, la fe l cum se ntmpl i n cazul LDL, acest lucru influen nd n mod negativ testele de laborat or. 4

Rol fi iologic Colesterolul este necesar pentru mentinerea integrit ii celulare; de asemenea ar e rol n reglarea vscozit ii fluidelor celulare (snge). Datorit grup rii hidroxil, i nterac ioneaz cu restul fosfat al membranei celulare, iar steroizii cu molecul m are i lan ul hidrocarburic sunt introduse n membran .; sinteza bilei (acizi bilia ri); metabolismul vitaminelor liposolubile: A, D, K, E; este precursor major al vitaminei D; precursor al reac iilor de sintez a hormonilor steroidici (cortisol i aldosteron n glandele suprarenale); hormonilor sexuali progesteron, estrogen i testosteron; intervine la nivelul sinapselor nervilor; intervine n sistemul imun itar, inclusiv mpotriva cancerului. Recent colesterolul a facut obiectul unui stu diu desf urat n 2001 de Haines, experiment care a scos la iveal faptul c ar reduc e permeabilitatea pentru ionii de sodiu i protonilor. 5