Sunteți pe pagina 1din 16

84

2.6. ANALIZA STRUCTURAL, CINEMATIC


I CINETOSTATIC A MECANISMULUI
UNUI COMPRESOR PENTRU FRIGIDER
n figura 2.6.1 se prezint schema constructiv-cinematic a mecanismului
unui compresor pentru o instalaie firgorific. Elementul conductor, 1, al
mecanismului este un arbore (care este i rotorul motorului electric de acionare
al compresorului) ce prezint la una din extremiti o manivel. Butonul de
manivel, de pe elementul 1 al mecanismului, este articulat de piatra de culis 2,
care culiseaz n alezajul pistonului (elementul 3 al mecanismului). Pistonul 3
culiseaz n cilindrul compresorului, notat cu 0 (zero). Circulaia agentului
frigorific, n incinta cilindrului compresorului, este comandat de cele dou
supape, una de admisie i una de refulare. Schema cinematic a mecanismului
este prezentat n figura 2.6.2( sau figura 2.6.3).
x

C
B 1
d

D A
3

pr 3 2

pr e f

pc
pa
O

a)

V3 V2 V4
Vx

V1

b)

pa f

Vs

Fig. 2.6.1. Schema constructiv-cinematic a mecanismului compresorului, a),


i diagrama p V , b).

Pentru analiza mecanismului, se cunosc:


a) schema cinematic a mecanismului;
b) dimensiunile elementelor i poziiile cuplelor adiacente bazei, dup cum
urmeaz: AB = 0.0065247 m, XA = 0.0 m, YA = 0.0 m, = / 2 rad
(P
D , Ax ) =0
( = ( DA , DC ) ), =
rad;
c) poziia iniial a mecanismului: 1 = 10 = rad ;
d) viteza unghiular a elementului 1: 1 = 302 .74608 s -1 ;

85
e) acceleraia unghiular a elementului 1: 1 = 0.0 s -2 ;
f) masele elementelor mecanismului: m1 = 0.5019 kg, m2 = 0.125475 kg,
m3 = 0.436653 kg.

B, C

S2
D

S3

Fig. 2.6.2. Schema cinematic a mecanismului compresorului (varianta I)

2
P

B, C
S2

D
0

S3

Fig. 2.6.3. Schema cinematic a mecanismului compresorului (varianta II)

Diagrama teoretic, p V , a compresorului tehnic se prezint n figura


2.6.1.b. Fazele care compun diagrama sunt urmtoarele:
1-2 comprimare politropic;
2-3 refulare;
3-4 destinderea fluidului din spaiul mort;
4-1 aspiraie.
Pentru analiza cinetostatic a mecanismului unui compresor cu freon, se
consider urmtoarele date:
- presiunea de aspiraie n instalaie: p af =180684 [N/m2 ] ( p af = 0.180684
[MPa] );
- pierderea de presiune medie pentru aspiraie: p af = (0.05 0.1) paf ;
- presiunea de refulare n instalaie: p ref = 893382 [N/m2 ] ( p ref = 0.893382
MPa;
- pierderea de presiune medie pentru refulare: p ref = (0.1 0.15 ) p ref ;
- exponentul politropic la destindere : nd = 1.08 ;

86
- exponentul politropic la comprimare : nc = 1.1 ;
- compresorul tehnic cu piston (nu ideal) are un spaiu mort V0 ; prin
definiie, spaiul mort relativ, , este raportul dintre spaiul mort, V0 , i
volumul de aspiraie Vs , adic:
= V0 / Vs = 0.05 ,

unde Vs este volumul de aspiraie (volumul spaiului corespunztor cursei


pistonului), i anume:
Vs = 2

d 2
AB
4

( d este diametrul pistonului), iar V0 este volumul

spaiului mort, i anume:V0

d2
AB ;
4
compresor este: p r = p ref + pref

= VS = 2

- presiunea de refulare din


;
- presiunea de admisie n compresor:
paf = 0.05 paf ;
pref = 0.1 pref

- ecuaia politropei la destindere:

p a = p af p af

p x = pr
+ x

2 AB

; se consider

; se consider

nd

(s-a notat cu x,

deplasarea pistonului de la punctul mort superior ctre punctul mort inferior);


- cursa x4, corespunztoare sfritului destinderii, se poate determina cu

relaia: x4 = 2 AB nd

pr
1 ;
pa

- ecuaia politropei la

+1
comprimare: p x = p a
x
+

2 AB

nc

- cursa x2, corespunztoare sfritului comprimrii, se poate determina cu

relaia: x2 = 2 AB ( + 1) nc

pa
;
pr

n concluzie, deplasrile x1 , x2 , x3 i x4 , necesare ntocmirii diagramei de


variaie a presiunii n funcie de curs, sunt:
x1 = 2 AB ;

p
x2 = 2 AB ( + 1) nc a ;
pr

x3 = 0 ;

x 4 = 2 AB nd r 1 .
pa

Presiunile corespunztoare fiecrui domeniu de funcionare (conform


diagramei p V (v. Fig. 2.6.1) sunt:

87
- pentru x [ x3 , x4 ] ,

+1
p x = pa
+ x

2 AB

- pentru x [ x4 , x1 ] , p x = p a ;
- pentru x [ x1 , x2 ] ,

nd

p x = pr
+ x

2 AB

- pentru x [ x2 , x3 ] , p x = p r .

;
nc

Se determin:
2.6.1. Analiza structural a mecanismului:
a) determinarea cuplelor cinematice;
b) stabilirea elementelor mobile;
c) determinarea gradului de mobilitate al mecanismului;
d) ntocmirea schemei structurale;
e) stabilirea grupelor structurale;
f) ntocmirea schemei multipolare i scrierea relaiei structurale;
2.6.2. Analiza cinematic a mecanismului:
a) ntocmirea programului de calcul pentru determinarea parametrilor
cinematici ai elementelor mecanismului, considerndu-se 36 de poziii
echidistante ale elementului 1 ( 1 = 0.1745329 rad);
b) prezentarea tabelar a parametrilor cinematici din cuplele de translaie C
i D ;
c) trasarea diagramelor de variaie ale parametrilor cinematici din cuplele de
translaie C i D, prezentai tabelar, n funcie de unghiul 1 ;
2.6.3. Analiza cinetostatic a mecanismului:
a) ntocmirea programului de calcul pentru determinarea reaciunilor din
cuplele cinematice ale mecanismului, precum i a momentului de echilibrare
(momentul motor) n cupla activ A;
b) trasarea hodografului de reaciuni, corespunztoare cuplei A;
c) prezentarea tabelar a reaciunilor din cupla A pentru 36 de poziii
echidistante ale elementului 1 ( 1 = 0.1745329 rad), precum i a momentului de
echilibrare calculat prin metoda cinetostatic i prin metoda puterilor virtuale.

2.6.1. Analiza structural a mecanismului


a) Dac se iau n considerare micrile relative dintre elemente, se observ c
mecanismul compresorului analizat are urmtoarele cuple inferioare:
A(0 R1), B (1R 2), C ( 2T 3) i D (3T 0) .
Numrul cuplelor superioare este zero.

88
b) Elementele mobile ale mecanismului sunt:
1( A, B ), 2( B, C ) i 3(C , D ) .
c) Avnd n vedere numrul elementelor mobile i numrul cuplelor
cinematice, rezult gradul de mobilitate al mecanismului, i anume: M =1
(formula 1.2.3, pag. 3).
d) n figura 2.6.4.a, se prezint schema structural a mecanismului.
e) Din schema structural i multipolar (figurile 2.6.4.a i 2.6.4.b), se
observ c mecanismul se compune din baza Z(0), grupa motoare R(1) i diada
de aspect 5, RTT (2,3) .
f) Schema multipolar i relaia structural sunt prezentate n figurile 2.6.4.b,
respectiv 2.6.4.c.

0
a)

C
3

Z ( 0)

R (1)

R
T
T
( 2,3)

D
b)

Z (0 ) +
R (1) +
R
T
T

( 2,3

c)

Fig. 2.6.4. Schema structural a), schema multipolar b) i relaia structural c)


ale mecanismului compresorului

2.6.2. Analiza cinematic a mecanismului


Analiza cinematic a mecanismului compresorului const n determinarea
parametrilor de poziii, viteze i acceleraii, corespunztori tuturor elementelor.
Parametrii de poziie ai elementelor mecanismului compresorului sunt prezentai
n figurile 2.6.2 i 2.6.3.
Pentru ntocmirea programului de calcul cinematic s-au folosit procedurile
A1RB i DRTT. Astfel, pentru determinarea parametrilor cinematici ai
punctului B s-a folosit procedura A1RB, corespunztoare grupei motoare R(1).
Actualizarea parametrilor formali ai procedurii A1RB se face dup cum
urmeaz:
Procedura A1RB
parametri formali XA YA FI DFI D2FI AB XB YB VBX VBY
parametri actuali XA YA FI1 OM1 EPS1 AB XB YB VBX VBY
ABX ABY
ABX ABY

89
n cadrul parametrilor actuali s-au fcut notaiile: XA = XA ; YA = YA ; FI1 =
.
..
1 ; OM1 = ; EPS1 = ; AB =AB; XB = XB ; YB = YB ; VBX = . ; VBY
XB
1
1
.

..

..

= YB ; ABX = XB ; ABY = YB .
Determinarea parametrilor cinematici ai diadei RTT(2,3) s-a fcut cu
procedura DRTT. Actualizarea parametrilor formali ai procedurii DRTT se
prezint n continuare.
Procedura DRTT
parametri formali
parametri actuali
APX APY ALFA
0.0 0.0 ALFA
VS2
VS3

AS2 XB
AS3 XC

XA
XB

YA VAX VAY AAX AAY XP YP VPX VPY


YB VBX VBY ABX ABY XP YP 0.0 0.0

THETA DTH D2TH AB S1 VS1 AS1 S2


THETA 0.0 0.0 0.0 S2 VS2 AS2 S3
YB
YC

XC
XD

YC
YD

Parametrii actuali ai procedurii DRTT au urmtoarele semnificaii:


parametrii de intrare:
.
.
..
..
XB = XB, YB = YB, VBX = XB , VBY = YB , ABX = XB , ABY = YB ;
XP = XP; YP = YP; ALFA = ;THETA = ;
parametrii de ieire:
, S3 = S 3 , VS3 = S , AS3= S
;
S2 = S 2 , VS2 = S 2 , AS1= S
1
3
3
XCB =XC, YC =YC, XD =XD, YD =YD.
Programul principal de calcul este prezentat n tabelul 2.6.1
Tabelul 2.6.1.
PROGRAM CINEMATICA;
{MECANISM UNUI COMPRESOR}
USES CRT,MEC1;
LABEL 1;
CONST XA=0;YA=0;DFI1=301.592832;D2FI1=0;AB=0.0065;XP=-0.070;YP=0; ALFA=1.57079;THETA=0;
VAR FI1,XB,YB,VBX,VBY,ABX,ABY,XC,YC,XD,YD,S2,VS2,AS2,S30,S3,VS3,AS3:REAL;
I:INTEGER;
F1,F2:TEXT;
BEGIN
CLRSCR;
ASSIGN(F1,'COMPR1.DAT'); REWRITE(F1);
ASSIGN(F2,'COMPR2.DAT'); REWRITE(F2);
WRITELN(' POZ S2
VS2
AS2
S3
VS3 AS3');
WRITELN(' ==============================================================');
WRITELN(F1,' POZ S2
VS2
AS2
S3
VS3 AS3');
WRITELN(F1,' ==============================================================');
FOR I:=1 TO 37 DO
BEGIN
FI1:=(I-1)*0.1745329+PI;
A1RB(XA,YA,FI1,DFI1,D2FI1,AB,XB,YB,VBX,VBY,ABX,ABY);
DRTT(XB,YB,VBX,VBY,ABX,ABY,XP,YP,0,0,0,0,ALFA,THETA,0,0,0,

90
S2,VS2,AS2,S3,VS3,AS3,XC,YC,XD,YD);
WRITELN(I-1:4,S2:10:4,VS2:10:4,AS2:10:4,S3:10:4,VS3:10:4,AS3:10:4);
WRITELN(F1,I-1:4,S2:10:4,VS2:10:4,AS2:10:4,S3:10:4,VS3:10:4,AS3:10:4);
WRITELN(F2,I-1:4,XC:10:4,YC:10:4,XD:10:4,YD:10:4);
READLN;
END;
CLOSE(F1); CLOSE(F2);
END.

n tabelul 2.6.2 sunt prezentate valorile parametrilor cinematici din cuplele


cinematice C i D.
Tabelul 2.6.2.

POZ
S2
VS2
AS2
S3
VS3
AS3
==============================================================
0
0.0000
-1.9604
0.0000
0.0635
0.0000 591.2285
1
-0.0011
-1.9306 102.6657
0.0636
0.3404 582.2458
2
-0.0022
-1.8421 202.2120
0.0639
0.6705 555.5718
3
-0.0032
-1.6977 295.6142
0.0644
0.9802 512.0171
4
-0.0042
-1.5017 380.0343
0.0650
1.2601 452.9050
5
-0.0050
-1.2601 452.9073
0.0658
1.5017 380.0316
6
-0.0056
-0.9802 512.0189
0.0668
1.6977 295.6111
7
-0.0061
-0.6705 555.5731
0.0678
1.8421 202.2087
8
-0.0064
-0.3404 582.2464
0.0689
1.9306 102.6622
9
-0.0065
-0.0000 591.2285
0.0700
1.9604
-0.0036
10
-0.0064
0.3404 582.2465
0.0711
1.9306 -102.6693
11
-0.0061
0.6705 555.5731
0.0722
1.8421 -202.2154
12
-0.0056
0.9802 512.0190
0.0733
1.6977 -295.6174
13
-0.0050
1.2601 452.9075
0.0742
1.5017 -380.0371
14
-0.0042
1.5017 380.0345
0.0750
1.2601 -452.9096
15
-0.0033
1.6977 295.6145
0.0756
0.9802 -512.0207
16
-0.0022
1.8421 202.2123
0.0761
0.6705 -555.5743
17
-0.0011
1.9306 102.6660
0.0764
0.3404 -582.2471
18
-0.0000
1.9604
0.0003
0.0765
-0.0000 -591.2285
19
0.0011
1.9306 -102.6655
0.0764
-0.3404 -582.2458
20
0.0022
1.8421 -202.2118
0.0761
-0.6705 -555.5719
21
0.0032
1.6977 -295.6140
0.0756
-0.9802 -512.0172
22
0.0042
1.5017 -380.0341
0.0750
-1.2601 -452.9051
23
0.0050
1.2601 -452.9071
0.0742
-1.5017 -380.0318
24
0.0056
0.9802 -512.0188
0.0732
-1.6977 -295.6113
25
0.0061
0.6705 -555.5730
0.0722
-1.8421 -202.2089
26
0.0064
0.3404 -582.2464
0.0711
-1.9306 -102.6625
27
0.0065
0.0000 -591.2285
0.0700
-1.9604
0.0033
28
0.0064
-0.3404 -582.2465
0.0689
-1.9306 102.6690
29
0.0061
-0.6705 -555.5732
0.0678
-1.8421 202.2152
30
0.0056
-0.9802 -512.0192
0.0667
-1.6977 295.6171
31
0.0050
-1.2601 -452.9076
0.0658
-1.5017 380.0369
32
0.0042
-1.5017 -380.0347
0.0650
-1.2601 452.9094
33
0.0033
-1.6977 -295.6147
0.0644
-0.9802 512.0206
34
0.0022
-1.8421 -202.2125
0.0639
-0.6705 555.5742
35
0.0011
-1.9306 -102.6663
0.0636
-0.3404 582.2470
36
0.0000
-1.9604
-0.0005
0.0635
0.0000 591.2285

n figurile 2.6.5, 2.6.6 i 2.6.7 sunt prezentate diagramele parametrilor de poziii,


viteze i acceleraii din cuplele de translaie C i D.

91

0.08

S2,S3
[m] 0.06

Fig. 2.6.5. Diagramele parametrilor de poziie din cuplele C i D

0.04
3
VS2,VS3 0.02
2
[m/s]
1 0

Fig. 2.6.6. Diagramele vitezelor liniare relative din cuplele C i D

AS2, AS3
0
-0.02
[m/s2 ]
Fig. 2.6.7. Diagramele acceleraiilor liniare relative din cuplele C i D

2.6.3. Analiza cinetostatic a mecanismului

-1
-2

Pentru analiza cinetostatic a mecanismului se procedeaz la reducerea

04

92
forelor aplicate i de inerie n centrele de greutate ale elementelor, dup care se
apeleaz procedurile corespunztoare fiecrei grupe structurale n parte. Se
menioneaz faptul c, analiza cinetostatic se face n sens invers analizei
cinematice, adic ncepnd cu ultima grup structural analizat cinematic
(diada RTT(2,3)) i terminnd cu prima grup (grupa motoare R(1)).
Diada RTT(2, 3)
Asupra elementelor diadei acioneaz (v. fig.2.6.8):
- forele de greutate: G 2 = m2 g i G 3 = m3 g ;

- forele de inerie rezultante: F i 2 = m2 aG 2 i F i 3 = m3 aG 3 ;


- fora de presiune:

Fp = p x

d 2
4

.
Fi 2

Fp

G3

Fi 3

G2 B

G2

G3

Fig. 2.6.8. Evidenierea forelor care acioneaz asupra elementelor diadei RTT(2,3)

n figura 2.6.9 se prezint schema cinetostatic a diadei RTT(2,3). Punctele de


reducere a sistemelor de fore se consider n centrele de greutate, G2 i G3, ale
elementelor 2 i 3. Parametrii cinematici ai punctului G2 sunt identici cu cei ai
punctului B. Parametrii cinematici ai punctului G3 sunt: XG 3 = XD DG 3 ;
.
.
..
..
;
YG 3 = YD ; XG 3 = S 2 ; YG 3 =0; XG 3 = S
2
YG 3 =0.

F3Y

F2Y , R12 Y
CM

2 , CR 23

3
0

CM

G3

F3 X

G2 B

D
R03

CR

2
03

F2 X , R12

R23

Fig. 2.6.9. Schema cinetostatic a diadei RTT (2,3)

Pentru programul de calcul s-au fcut notaiile: XG3 = XG 3 ;YG3 = YG 3 ;


.
.
..
..
VG3X= XG 3 ; VG3Y= YG 3 ; AG3X= XG 3 ; AG3Y= YG 3 ;

93
Deoarece acceleraiile punctelor de reducere sunt cunoscute prin proieciile
pe axele de coordonate, rezult c forele de inerie au forma:
_

F i 2 = Fi 2 X i + Fi 2Y j

, F i 3 = Fi 3 X i + Fi 3Y j .

Rezultantelor forelor aplicate, de inerie i de greutate sunt de forma:


_
_
_
_
_
_
F R 2 = F 2 X + F 2Y , F R 3 = F 3 X + F 3Y ,

sau:
_

F R 2 = F2 X i + F2Y j , F R3 = F3 X i + F3Y j

Proieciile pe axele de coordonate ale rezultantelor forelor aplicate, de


inerie i de greutate sunt:
F2 X = m2 a BX ; F2Y = m2 (a BY + g) ;

F3 X = m3 aG 3 X + F p ; F3Y = m3 (aG 3Y + g) .

n raport cu punctele de reducere, momentele rezultante sunt nule, deoarece


elementele 2 i 3 au micare de translaie, iar fora tehnologic, F p , trece prin
centrul de mas G3 , adic:
CM 2 = IG2 0 , CM 3 = IG3 0 .

Reaciunule din cuplele cinematice C i D formeaz datele de ieire ale


procedurii D5RC.
Actualizarea parametrilor formali ai procedurii D1RC este prezentat n
continuare:
Procedura D5RC
parametri formali XA YA THETA
ALFA
F CM FX
R
CR
parametri actuali XB YB THETA
ALFA
F CM FX R1 CR1
Parametrii actuali au urmtoarele semnificaii:
XB = XB ; YB = YB ; - coordonatele polului B;
THETA = ;
ALFA = ;
F - tablou cu dimensiunea 4, care conine: F[1] = F2 X ; F[2] = F2Y ;
F[3] = F3 X ; F[4] = F3Y ;
CM - tablou cu dimensiunea 2, care conine momentele cuplurilor rezultante
ce acioneaz asupra celor dou elemente ale diadei: CM[1] = CM 2 ; CM[2] =
CM 3 ;
FX - matrice cu dimensiunea 2 2 , care conine coordonatele punctelor de
reducere ale forelor: FX[1,1] = XB , FX[1,2] = YB , FX[2,1] = XG 3 ,
FX[2,2] = YG 3 ;
R - tablou cu dimensiunea 4, care conine reaciunile din cuplele cinematice,
dup cum urmeaz: R1[1] = R12 X , R1[2] = R12 Y , R1[3] = R23 , R1[4] = R03 ;

94
CR1 - tablou cu dimensiunea 2, care conine: CR1[1] = CR 23 , CR1[2] =
CR 03 .
Grupa motoare R(1)
Asupra elementului grupei motoare R acioneaz (fig. 2.6.10.a):

R21 X
R21 Y

F1Y

B
1

Fi1

G1

M i1

G1

a)

CM
G1
Me

F1 X
R01 Y

R01 X

b)

Fig. 2.6.10. Grupa motoare R(1); a) punerea n eviden a forelor i momentelor


care acioneaz asupra grupei; b) schema cinetostatic a grupei motoare.

- fora de greutate G1 = m1 g ;
- fora de inerie rezultant: F i1 = 0 (centrul de mas G1 se consider n
punctul A i deci: aG1 = 0 );
- momentul rezultant al forelor de inerie: M i1 = 0 (s-a considerat 1 = 0 );
- reaciunile elementului 2, al diadei RTT(2,3), asupra elementului 1 al grupei
motoare R(1), i anume: R 21X = R12 X , R 21Y = R12 Y .
Punctul de reducere a sistemului de fore se consider n centrul de greutate
al elementului 1, care se confund cu punctul A.
Rezultanta forelor de greutate i de reaciune este de forma:
_
_
_
F R1 = F 1X + F 1Y (fig. 2.6.10.b),

sau:
_

F R1 = F1 X i + F1Y j .

Proieciile pe axele de coordonate ale rezultantei forelor sunt:


F1 X = R12 X ; F1Y = m1 g R12Y .

n raport cu punctul de reducere A, momentul rezultant este:


CM 1 = R12 X (YB YA) R12Y ( XB XA) .

Reaciunule din cupla activ A, precum i momentul de echilibrare ME


formeaz datele de ieire ale procedurii A1RRC.
Parametrii formali ai procedurii A1RRC au fost actualizai astfel:

95
Procedura A1RRC
parametri formali XA YA F
parametri actuali XA YA F

CM
CM

FX
FX

R
R2

ME
ME

Semnificaia parametrilor actuali este urmtoarea:


XA =XA; YA = YA - coordonatele punctului A;
F - tablou cu dimensiunea 2, care cuprinde: F[1] = F1X, F[2] = F1Y;
CM[1] = CM1;
FX - matrice cu dimensiunea 1x2, care conine coordonatele punctului A, i
anume : FX[1,1] = XA , FX[1,2] = YA ;
R2 - tablou cu dimensiunea 2, care conine reaciunile din cupla A, dup cum
urmeaz: R2[1] = R01 X , R2[2] = R01Y ;
ME - momentul de echilibrare calculat cu ecuaia de echilibru cinetostatic.
Momentul de echilibrare se poate calcula i cu ajutorul ecuaiei de puteri
virtuale, i anume:

P v = M e1 1 +( F i1 + G1 ) vG1 + ( F i 2 + G 2 ) vG 2 +
+ ( F i 3 + G 3 ) vG 3 + F p vG 3 .

Folosind relaia de mai sus rezult:


M e1 = (m1 (aG1X vG1X + (aG1Y + g ) vG1Y +
+ m2 (a AG2 X vVG2 X + (a AG2Y + g ) v BY +
+ m3 (aG 3 X vG 3 X + (aG 3Y + g ) vG 3Y F p vG 3 X ) / 1

n tabelul 2.6.3, se prezint programul principal de calcul al reaciunilor din


cuplele cinematice ale mecanismului, precum i momentul de echilibrare n
cupla activ A. Se menioneaz faptul c, acest program s-a obinut prin ataarea
la programul de calcul al parametrilor cinematici a instruciunilor specifice
calculului cinetostatic. Pentru verificarea corectitudinii rezultatelor obinute, s-a
calculat momentul de echilibrare n cupla activ A prin dou metode, i anume:
folosind ecuaiile de echilibru cinetostatc i metoda puterilor virtuale.
n tabelul 2.6.4 se prezint valorile reaciunilor din cupla activ A, precum i
valorile momentului de echilibrare, calculat prin cele dou metode.
Tabelul 2.6.3
PROGRAM CINEMATICA_CINETOSTATICA;
USES CRT,MEC1;
LABEL 1;
CONST XA=0; YA=0; DFI1=301.6; D2FI1=0; AB=0.0065; XP=-0.070; YP=0;
ALFA=1.57079; THETA=0; PA=177452; PR=977550; ND=1.08; EPS=0.05;
D=0.026;NC=1.1;
M1=0.5;M2=0.135;M3=0.435;
VAR F:VECTOR1; CM:VECTOR2; R1,R2,CR1:VECTOR3; PRES,VOL:VECTOR;
FX:MAT;
FI1,XB,YB,VBX,VBY,ABX,ABY,XC,YC,XD,YD,S2,VS2,AS2,S30,S3,VS3,AS3,
P1,P2,P3,P4,XG1,YG1,VG1X,VG1Y,AG1X,AG1Y,XG2,YG2,VG2X,VG2Y,AG2X,AG2Y,
XG3,YG3,VG3X,VG3Y,AG3X,AG3Y,FP,ME,ME1,ME2,PC,PD,X1,X2,X3,X4,X,VOL3,SC,VS,PAS:REAL;
VAR I:INTEGER;
F1,F2,F3,F4,F5:TEXT;

96
{MECANISM DE COMPRESOR}
BEGIN
CLRSCR;
ASSIGN(F1,'COMPR1.DAT'); REWRITE(F1);
ASSIGN(F2,'COMPR2.DAT'); REWRITE(F2);
ASSIGN(F3,'COMPR3.DAT'); REWRITE(F3);
x1:=2*AB; x2:=2*AB*((1+EPS)*P(PA/PR,1/NC)-EPS); X3:=0; X4:=2*EPS*AB*(P(PR/PA,1/ND)-1);
P1:=PA;
P2:=PA*P(((EPS+1)/(EPS+X2/2/AB)),NC);
P3:=PR;
P4:=PR*P((EPS/(EPS+X4/2/AB)),ND);
SC:=PI*D*D/4; VS:=SC*2*AB; VOL3:=0.05*VS;
WRITELN(' X1= ',X1:8:5,'; X2= ',X2:8:5,'; X3= ',X3:8:5,'; X4= ',X4:8:5);
WRITELN(' P1=',P1:9:1,'; P2=',P2:9:1,'; P3=',P3:9:1,'; P4=',P4:9:1);
XG1:=XA; YG1:=YA; VG1X:=0; VG1Y:=0; AG1X:=0; AG1Y:=0;
READLN;
WRITELN(' POZ FP
R01X
R01Y
ME_CIT
ME_PV');
WRITELN(' ========================================================');
WRITELN(F1,' POZ VOLUM
PRESIUNE');
WRITELN(F1,'
[M_CUBI] [M_PASCALI]');
WRITELN(F1,' ===============================');
WRITELN(F2,' POZ R12X
R12Y R23
R03
CR23
CR03');
WRITELN(F2,' ==============================================================');
WRITELN(F3,' POZ FP
R01X
R01Y
ME_CIT
ME_PV');
WRITELN(F3,' ========================================================');
PAS:=PI/18;
FOR I:=1 TO 37 DO
BEGIN
FI1:=(I-1)*PAS+PI;
A1RB(XA,YA,FI1,DFI1,D2FI1,AB,XB,YB,VBX,VBY,ABX,ABY);
DRTT(XB,YB,VBX,VBY,ABX,ABY,XP,YP,0,0,0,0,ALFA,THETA,0,0,0,
S2,VS2,AS2,S3,VS3,AS3,XC,YC,XD,YD);
IF I=1 THEN
BEGIN
S30:=S3;
X:=S3-S30;
END
ELSE
X:=S3-S30;
XG2:=XB; YG2:=YB; VG2X:=VBX; VG2Y:=VBY; AG2X:=ABX; AG2Y:=ABY;
XG3:=XB-0.03; YG3:=0; VG3X:=VBX; VG3Y:=0; AG3X:=ABX; AG3Y:=0;
IF (FI1 < 2*PI) AND (X<X4) THEN
BEGIN
PD:=PR*P(EPS/(EPS+X/2/AB),ND);
PRES[I]:=PD*1.E-6;
FP:=SC*PD;
GOTO 1;
END;
IF (X>=X4) AND (FI1 <=2*PI) THEN
BEGIN
PD:=PA;
PRES[I]:=PD*1.E-6;
FP:=SC*PD;
GOTO 1;
END;
IF (FI1 > 2*PI) AND (X >X2) THEN
BEGIN
PC:=PA*P((EPS+1)/(EPS+X/2/AB),NC);
PRES[I]:=PC*1.E-6;
FP:=SC*PC;
GOTO 1;
END
ELSE
BEGIN
PRES[I]:=PR*1.E-6;
FP:=SC*PR;
GOTO 1;

97
END;
1: FX[1,1]:=XG2; FX[1,2]:=YG2;
FX[2,1]:=XG3; FX[2,2]:=YG3;
F[1]:=-M2*AG2X;
F[2]:=-M2*(AG2Y+9.81);
F[3]:=-M3*AG3X+FP;
F[4]:=-M3*(AG3Y+9.81);
CM[1]:=0;
CM[2]:=0;
VOL[I]:=VOL3+SC*X;
D5RC(XB,YB,THETA,ALFA,F,CM,FX,R1,CR1);
FX[1,1]:=XG1; FX[1,2]:=YG1;
F[1]:=-R1[1];
F[2]:=-M1*9.81-R1[2];
CM[1]:=R1[1]*(YB-YG1)-R1[2]*(XB-XG1);
A1RRC(XA,YA,F,CM,FX,R2,ME);
ME1:=(M1*(AG1X*VG1X+(AG1Y+9.81)*VG1Y)+
M2*(AG2X*VG2X+(AG2Y+9.81)*VG2Y)+
M3*(AG3X*VG3X+(AG3Y+9.81)*VG3Y)-FP*VG3X)/DFI1;
WRITELN(I-1:4,FP:10:4,R2[1]:10:4,R2[2]:10:4,ME:12:4,ME1:12:4);
WRITELN(F1,I-1:4,VOL[I]:14:9,PRES[I]:14:9);
WRITELN(F2,I-1:4,R1[1]:10:4,R1[2]:10:4,R1[3]:10:4,R1[4]:10:4,CR1[1]:10:4,
CR1[2]:10:4);
WRITELN(F3,I-1:4,FP:10:4,R2[1]:10:4,R2[2]:10:4,ME:12:4,ME1:12:4);
READLN;
END;
CLOSE(F1); CLOSE(F2); CLOSE(F3);
END.

Tabelul 2.6.4
Poz
x
FP
R01x
R01y
Me_cinet
Me_pvir
=====================================================================
0
0.000000
519.0098 -181.9935
6.2310
-0.0086
-0.0086
1
0.000099
445.4859 -113.5897
20.0911
-0.2254
-0.2254
2
0.000392
311.7593
4.9324
33.5297
-0.1639
-0.1639
3
0.000871
207.2369
84.6278
46.1391
0.0429
0.0429
4
0.001521
141.1192 117.0503
57.5361
0.2270
0.2270
5
0.002322
100.5179 116.1121
67.3743
0.3172
0.3171
6
0.003250
94.2144
74.2937
75.3550
0.1892
0.1892
7
0.004277
94.2144
21.0520
81.2353
-0.0411
-0.0411
8
0.005371
94.2144 -35.6921
84.8367
-0.3187
-0.3187
9
0.006500
94.2144 -94.2144
86.0496
-0.6124
-0.6124
10
0.007629
94.2144 -152.7366
84.8372
-0.8875
-0.8875
11
0.008723
94.2144 -209.4807
81.2364
-1.1098
-1.1098
12
0.009750
94.2144 -262.7225
75.3566
-1.2499
-1.2499
13
0.010678
94.2144 -310.8442
67.3764
-1.2868
-1.2868
14
0.011479
94.2144 -352.3838
57.5383
-1.2102
-1.2102
15
0.012129
94.2144 -386.0790
46.1412
-1.0226
-1.0226
16
0.012608
94.2144 -410.9061
33.5314
-0.7386
-0.7387
17
0.012901
94.2144 -426.1107
20.0921
-0.3837
-0.3838
18
0.013000
94.2144 -431.2307
6.2316
0.0086
0.0086
19
0.012901
94.9700 -426.8663
-7.6289
0.4016
0.4016
20
0.012608
97.2832 -413.9750 -21.0684
0.7617
0.7617
21
0.012129
101.3004 -393.1652 -33.6784
1.0606
1.0606
22
0.011479
107.2866 -365.4562 -45.0758
1.2780
1.2780
23
0.010678
115.6621 -332.2921 -54.9142
1.4046
1.4046
24
0.009750
127.0657 -295.5740 -62.8948
1.4435
1.4435
25
0.008723
142.4597 -257.7263 -68.7751
1.4104
1.4104
26
0.007629
163.3076 -221.8301 -72.3763
1.3328
1.3328
27
0.006500
191.8798 -191.8800 -73.5891
1.2472
1.2472
28
0.005371
231.7971 -173.2751 -72.3765
1.1964
1.1964
29
0.004277
289.0271 -173.7610 -68.7753
1.2251
1.2251

98
30
31
32
33
34
35
36

0.003250
0.002322
0.001521
0.000871
0.000392
0.000099
0.000000

373.7629
504.0033
519.0098
519.0098
519.0098
519.0098
519.0098

-205.2550
-287.3736
-260.8405
-227.1453
-202.3182
-187.1136
-181.9935

-62.8950
-54.9139
-45.0757
-33.6787
-21.0689
-7.6296
6.2309

1.3758
1.6808
1.3387
0.9554
0.6084
0.2914
-0.0086

1.3758
1.6809
1.3387
0.9554
0.6084
0.2914
-0.0086

n figura 2.6.11 se prezint hodograful reaciunilor din cupla A.

100

R01Y
[N] 50
0
-50
Fig. 2.6.11. Hodograful reaciunilor din cupla A

-100
n figura 2.6.12 se prezint-600
diagrama de
variaie a -200
forei tehnologice.
-400
0

600

200

R01X [N]

Fp
[N] 500
400
300
200
100
Fig. 2.6.12.
Diagrama de variaie a forei tehnologice
0 diagrama de variaie a momentului de echilibrare
n figura 2.6.13 se prezint
din cupla A.
0
10
20
30
40

Poz [incr]

99

ME
[Nm]

0
0

10

-1

-2

Poz [incr]
Fig. 2.6.13. Diagrama de variaie a momentului de echilibrare din cupla A

Din lips de spaiu, s-a studiat mecanismul cu valoarea incrementului de 10


grade (0.1745329 rad). Pentru a studia mecanismul din grad n grad, n
programul principal se modific corespunztor valoarea pasului (0.01745329
rad), iar numrul de poziii devine 360. Dup determinarea momentului motor
necesar (egal cu momentul de echilibrare) se poate trece la alegerea motorului
de acionare.

20

S-ar putea să vă placă și