Sunteți pe pagina 1din 4

Plasma

Plasma gazoas gaz n care m car o parte a atomilor i moleculelor se afl n stare ionizat . Cauzile ioniz rii pot fi: temperaturi, nalte ciocnirile electronice (la desc rc rile n gaze), radia ile electromagnetice .a. Cea mai important caracteristic a plasmei este proprietatea ei de a fi cvazineutr , adic n orice punct al spa iului pe care-l ocup ea, sarcina spa ial pozitiv este compensat (sau aproape compensat ) de sarcina spa ial negativ . Aceast proprietate a plasmei este o consecin a faptului, c n jurul oric rei sarcini e se grupeaz particulele nc rcate, dar de semn opus, astfel, nct poten ialul culonian egal e/r. exp(- r/D), unde D este raza de ecranare Debai, care depinde de densatea sarcinii i temperaturii particulelor, iar r distan a dintre sarcina negativ e i punctul dat din spa iu. Dac dimensiunile liniare snt cu mult mai mari dect D, atunci sistemul i men ine starea cvazineutr i n acest caz gazul ionizat poate fi numit plasm . Plasma gazoas posed o serie de particularit i specifice (conductibilitate electric i plastitate mare, interac iuni puternice cu cmpurile electromagnetice exterioare .a), ceea ce permite dea o considera stare deosebit (a patra stare de agregare) a substan ei. Plasma se ntlne te destul de des n condi ii naturale i de laborator. Orice flac r , explozie, fulger, comprimare i dilatare brusc este nso it de gaze ionizate. Plasma apare i la trecerea unui curent electric prin gaze (lamp cu lumin de zi, gazotron, .a). straturile superioare ale atmosferei terestre (ionosfera), ionizate de radia iile solare, deasemenea con in Plasm . Stelele fierbin i i unii nori interstelari, care au temperaturi nalte, snt formate din Plasm complect ionizat . Dac toate componentele Plasmei au aceea i temperatur , atunci ea se nume te Plasm izotermic (de ex. Plasma din atmosfera stelelor). ntr-o astfel de plasm toate procesele de schimb de energie (ionizare, recombinare, radia ie, absorb ie .a) snt procese echilibrate. Ca exemplu de plasm neizotermic poate servi plasma care apare la desc rc rile n gaze, unde temperatura electronilor este cu mult mai mare dect temperatura ionilor. Odat cu oscila iile acustice obi nuite ale densit ii substan ei n plasm pot avea loc oscila ii ale densit ii sarcinilor: a) oscilarea electronilor fa de ionii grei cu frecven a e apropiat ca valoare de frecven a Lengmiur L ~ e ~ 4 * eNe , unde m este masa electronului, iar Ne m densitatea electronilor (pentru diferite tipuri de plasme. L se afl n limitile 10 la puterea a 5 10 la puterea a 15 h ); b) oscila ii ale ionilor (unde sonore ionice) cu frecven e mai mici dect L (10 10 la puterea a 7 h ). Din cauza rota iei Larmor a ionilor i electronilor n prezen a unui cmp magnetic n plasm este posibil apari ia undelor elicoidale de nalt fregven (heliconi), undelor Alfven i magnetosonor, undelor ciclotronice .a. Cmpul magnetic exterior poate izola plasma de mediul nconjur tor. Plasma poate fi nl turat de la perre ii unui vas prin contactarea ei ntr-o coloan ngust sub ac iunea cmpului magnetic propriu al curentului (efectul Pinci). ns izolarea magnetic a plasmei, care are o mare importan la rezolvarea unor probleme de

sintez termonuclear dirijat , prezint dificult i din cauza instabilit ii ei n cmpul magnetic. n tehnic plasma se folose te ca substan de lucru la motoarele reactive cu plasm , pentru transformarea direct a energiei termice n energie electric .a. Plasm a corpurilor solide sistem de purt tori de sarcin (electroni i goluri) n corpurile solide. Se deosebesc: plasm electronic (n metale) i plasm electrongol (n semiconductoare i semimetale). Deoarece re eaua cristalin nu se include n no iunea de plasm a corpurilor solide, apoi, spre deosebire de plasma gazoas , plasma corpurilor solide poate s nu fie cvazineutr . Pentru plasma gazoas i plasma corpurilor solide este comun prezen a n ele a excita iilor colective oscila iile plasmei. n plasma electronic aceste oscila ii au loc cu frecven a Lengmiur L (pentru metale L ~10 la puterea a 15 h ). Oscila iile plasmei excit unde electromagnetice longitudinale (care nu au analog n vid). Permitivitatea plasmei electromagnetice ( )= -1L . Unda electromagnetic cu frecven a L este total frecventat de supr. de separa ie a plasmei. n plasma neutr a corpurilor solide, pe lng undele Lengmiur, pot exista i unde sonore electron-gol transversale. n astfel de plasm are loc, deasemenea efectul Pinci i alte fenomene, ce se observ i n plasma gazoas . n prezent plasma se folose te pe larg n cele mai diverse ramuri ale tiin ei i tehnicii: pentru tratamentul termic al metalelor, depunerea unor straturi de protec ie, topire i pentru alte opera ii metalurgice. n ultimul timp plasma este folosit pe larg de chimi ti. Ei au constatat c unele reac ii chimice decurg mai repede i mai eficient dac snt realizate ntr-un jet de plasm . De exemplu, metanul, fiind ntrodus ntr-un jet de plasm hidrogenic , se transform n acetilen , iar vaporii de petrol pot fi descompu i ntr-o serie de compu i organici: etilen , propilen i al ii, care servesc ca materie prim pentru ob inerea unor metale polimere. Cum poate fi ob inut plasma? n acest scop a fost construit plasmatronul (generatorul de plasm .) Dac ntr-un vas mplut cu gaz se ntroduc doi electrozi de metal la care se aplic o tensiune nalt , ntre ei se produce o desc rcare electric . n gaze dup cum se tie exist electroni liberi. Ei snt accelera i de cmpul electric, iar atunci cnd se ciocnesc cu atomii neutri de gaz zmulg , pun n libertate noi electroni, formnd particule nc rcate electric ioni, adic ionizeaz atomii. Electronii elibera i, deasemenea, snt accelera i de cmpul electric i ionizeaz noi atomi, m rind num rul de ioni i atomi liberi. Procesul se dezvolt n avalan , atomii de substan snt repede ioniza i, iar substan a se transform n plasm . Procesul acesta are loc n plasmotronul cu arc. ntre anod i catod se creaz o tensiune nalt . Drept catod poate servi, de exemplu, metalul care trebuie prelucrat cu ajutorul plasmei. n spa iul camerii de desc rcare se debiteaz substan a care este transformat n plasm , de cele mai dese ori un gaz aer, azot, hidrogen, metan, oxigen .a. sub ac iunea tensiunii nalte n gaz se produce o desc rcare electric , iar ntre catod i anod se formeaz un

arc de plasm . Pentru a evita supranc lzirea pere ilor camerii de desc rcare, ace tea snt r ci i cu ap . nstala iile de acest tip se numesc plasmatroane cu arc de plasm n exterior. Ele se folosesc la t ierea, sudarea, topirea metalelor .a. Pu in mai altfel sunt construite plasmatroanele cu jet de plasm .

Schema unui plasmatron: 1- jet de plasm ; 2- ap ; 3- desc rcare n arc; 4- canale de r sucire a gazului; 5- catod din metal greu fuzibil; 6- gaz pentru formarea plasmei; 7- suport de electrod; 8- camera de desc rcare; 9solenoid; 10- anod de cupru.

Gazul care trebuie transformat n plasm este suflat cu o vitez mare printr-un sistem de canale spirale i aprins n spa iul dintre catod i pere ii camerii de desc rcare, care serversc drept anod. Plasma r sucit ntr-un jet dens, datorit canalelor spirale, este aruncat printr-un ajutaj cu o vitez de 1 10000 m/s. Plasma este desprins de pere ii camerii i ndesit ntr-un jet cu ajutorul cmpului

magnetic creat de o bobin de inductan . Temperatura jetului de plasm la ie irea din ajutaj este de 3000-25000 K. Schema de mai sus seam n cu schema unui motor reactiv. La el for a de trac iune este creat de un jet de gaze fierbin i aruncate cu vitez mare printr-un ajutaj. Cu ct viteza gazelor e mai mare, cu att e mai mare i for a de trac iune. Dar cu ce e mai rea plasma? Viteza jetului ei e destul de mare pna la 10 km/s. cu ajutorul unor cmpuri electrice speciale ea poate fi m rit pn la 100 km/s. Aceast vitez e de 100 de ori mai mare dect viteza gazelor la motoarele reactive existente. Deci i for a de trac iune a motoarelor cu plasm (electroreactive) poate fi mai mare, iar consumul de combustibil poate fi redus considerabil. Primele modele de motoare cu plasm au fost deja ncercate n cosmos.