Sunteți pe pagina 1din 4

Glas III - VI. Tradus dup T.

Stania

()

A
ze u a a

min

S
e e

() fi i in te e e Du um ne e

le ()

e e,

Sfi

in

te

ta

() e,

re, () lu u

Sfin te fr'

de e

moa () pe

a ar

te

mi

ie

te

e -ne

no

oi!

() fi i i te e e Du um ne e ze u u

S
le () Sfin () mi lu () e

e e,

Sfi

in

te

ta

re, () e,

te

r' de e moa

a () pe e

ar

te

ie

ie

te

e e

-ne

e noi!

la

Ta

lui

Fi

() u u lui i i Sf n tu

() lu u u u ui

du

S
i i

uh () i a () () cu um i pu u () cii ru rea () e

() i i i

n ve () A a

e e

e e

ve

ci

lor, ()

a min! ()

S
mi o

fin () lu

te

f r' de e moa

a () pe

ar

te

e,

ie

te

-ne

no

oi!

()

N S
i Dum

() e fi () in te i

e i ()

P
i i Dum ne

te in

e e er () Sfi i

ni i

ic i i

() i i

ze

e e () e e e

u le

Sfi in te e

ne

ze

e e

le
2

()

() i i i i i i

S
i te

fi () in te

i () ta a

in

Sfi

a ()

a re

Sfi

i in

ta

a a

ta fi i

a i

a i

re i i i in Sfi i i i i i

S
i a

in

te

fr'

de

moa

a a

ar

r'

de

moa

a
(Th. Fokaeos)

a a

a ar

te

Kratima

()

E
na ne ne () ne na a

ne

e ne na

na

ne

e ne na

a ne

na a ne () () na na a

na

ne () ne ne

ne

ne () na ()

na

() na () na

ne e

ne

na

ne

ne

a ne na

na

ne

e ne

a ne

() na a ne na () na a ne ne

() na () a na a ne na a ne e ne na

a ne na

ne

ne

ne na na ne

e ne

na

na a () e ne

ne

na

ne

te

ne na a

na

ne

na

a ne

na

a ne na

na

ne () na a

na a () a ne

ne

ne

ne na () na ()

na a

ne

e ne

na ne

ne

ne na e

ne

na

na

ne

M
o o

lu

ie e te e ne e () () o o o o

pe

no

no

oi

caragata.c@gmail.com