P. 1
Legea Celor 12 Table

Legea Celor 12 Table

1.0

|Views: 2,961|Likes:
Published by cadriancosmin

More info:

Published by: cadriancosmin on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

LEGEA CELOR XII TABLE IN ROMA ANTICA

BIBLIOGRAFIE:
1. 2. 3. 4. 5. 6. http://ro.wikipedia.org ÄRoma antica´ EMIL MOLCUT - ³Drept privat roman´ ELENA ANGHEL si EMIL MOLCUT -³Suport curs drept roman ³ NICOLAE POPA ± ³Teoria Generala dreptului, editia 3´ VLADIMIR HANGA SI MIHAI JACOTA ± ³Drept privat roman´ CONSTANTIN STEFAN TOMULESCU ± ³Drept privat roman´

Roma Antic a fost un ora -stat a c rui istorie se întinde în perioada de timp cuprins între 753 î.Hr. i 476 d.Hr. Ea a dominat Europa de Vest i întreaga arie în jurul M rii Mediterane, prin cuceriri i asimilare, îns , în final, a cedat în fa a invaziilor barbarilor din

reforma administrativ : întregul teritoriu al Romei a fost împ r it în cartiere. pân la jum tatea secolului al VI-lea î. art si literatura. la care. De aceea. iar istoria sa continu s aib o influen puternic asupra lumii moderne. Fenomenul juridic roman s-a z mislit în procesul trecerii societ ii romane de la societatea gentilic la cea politic . realizat prin efectul reformei sociale a lui Servius Tullius . de aceea. Aveau obliga ia de a respecta toate hot rârile luate de c tre patricieni i. realizat prin reforma administrativ .n. sabinii i etruscii (ramnes. se bazeaz pe relat ri indirecte.Pentru a pune cap t acestui conflict. cu timpul. tot ceea ce afirm m despre epoca anterioar secolului al III-lea î. Consideram ca dreptul apare in conditii social . ..n. plebeii nu aveau acces la conducerea social . f r a se mai ine seama de distinc ia dintre patricieni i plebei. când s-a fondat statul roman. .e. regele Servius Tullius (575-535 î.istorice determinate. astfel. declinul Imperiului Roman i începutul Evului Mediu. astfel in Roma Antica dispunem de cele dou criterii în virtutea c rora se poate realiza distinc ia dintre societatea gentilic i cea organizat în stat: . Popula ia era împ r it în dou mari grupuri sociale: patricienii i plebeii : Patricienii erau membrii celor trei triburi fondatoare. stabilite pe criteriul averii.e. Epoca Statala : Din cauza pozi iei inferioare din societate.e.reforma social : întreaga popula ie a Romei a fost împ r it . juridical .n. amenin ând în repetate rânduri cu secesiunea (plecarea din cetate).criteriul stratific rii sociale. în cinci mari categorii sociale.. Istoria Romei a fost periodizat în dou epoci: Epoca Prestatala : a durat din 753 î.secolul cinci. plebeii au protestat sistematic.n.e. fapt ce ar fi dus la dezmembrarea societ ii romane.e. Istoria dreptului roman începe în secolul al VI-lea î.e. Cu toate c participau la via a economic a cet ii în calitate de negustori i meseria i primitivi. limbile Europei (limbile romanice). caracterizate prin diferentieri specifice societatii politice. numite i triburi (unit i administrativ-teritoriale). pe cercet ri arheologice. militar . numite i triburi fondatoare: latinii. Roma antic a adus contribu ii importante în organizarea politica si administrativa.) a înf ptuit dou reforme: . pe tradi ie i legend . marcând. Istoria scris a Romei a început în secolul al III-lea î. luceres). Roma a fost fondat de trei triburi. tities. Intre cele dou grup ri s-a declan at un conflict ce s-a adâncit i care a dus la publicarea Legii celor XII Table si în final la formarea statului roman. Plebea era format din popula iile vecine supuse de c tre romani. Servius Tullius a împ r it Roma în patru triburi urbane i în aptesprezece triburi rurale.criteriul teritorial. se adaug i comercian ii i meseria ii primitivi veni i la Roma. Erau constitui i într-o cast social închis i exercitau conducerea social în condi iile democra iei militare.n. precum i urma ii acestora.n.n. i se încheie în secolul al VI-lea e.

Persistenta economiei naturale si simplicitatea vietii sociale si de stat nu necesitau forme juridice complexe si dreptul cutumiar satisfacea multumitor nevoile clasei stapanitoare. astfel apare legea (³lex³) ca expresie a vointei stapanitorilor de sclavi apare datorita unor posibilitati mai complete si mai rapide de reglementare . iar când intervenea între magistrat i popor. ca form de exprimare a dreptului. obiceiul. In domeniul dreptului familial si al celui penal. ea constituie izvorul intregului drept public si privat (³fous omnis publici privatique iuris´ ). privatum quod ad singulorum utilitatem´ (ÄDreptul public este cel care se refer la organizarea statului roman. pedepsind cu asprime pe cei care o incalcau. iar dreptul privat la interesele fiec ruia´).Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor de conduit . care au un con inut patrimonial. relatiile sociale au capatat un caracter tot mai complex . norme care reglementeaz rela iile ce se stabilesc cu privire la statutul juridic al persoanelor. in drept privat (care ocroteste interesele private ale diferitelor personae) si drept public (care ocroteste interesele intregii societati). Legea ocrotea cu multa grija proprietatea privata . romanii desemnau o conven ie obligatorie între p r i. superioara obiceiului asupra caruia capata treptat o netagaduita preponderenta. edictele magistratilor. instituite sau sanc ionate de statul roman i constituie un sistem extrem de vast i de complex. jurisprudenta. Ulpian clasifica astfel: ³Publicum ius est quod ad statum rei romane spectat. bazata pe productia de marfuri si pe un intens schimb comercial . Cea mai veche si cea mai importanta lege romana este fara indoiala Legea celor XII Table. Pe baza celor mai sus mentionate consideram ca Dreptul privat roman cuprinde totalitatea normelor juridice instituite sau sanc ionate de c tre statul roman. caci dupa afirmatia istoricului Titus Livius . In perioada republicii si mai ales in perioada stapanirii sclavagiste . legea avea un caracter preponderent gentilic. Multa vreme de la formarea statului roman obiceiul a fost principalul izvor al dreptului. Referitor tot la impartirea dreptului romana in drept privat si drept public. avea puteri nelimitate asupra sotiei si a copiilor si sub aspectul pedepsei . format dintr-o multitudine de ramuri i institu ii juridice. Când aceast conven ie intervenea între dou persoane. si dreptul cutumiar s-a dovedit a fi insuficient pentru a exprima in forme juridice corespunzatoare noile relatii sociale. rela iile dintre persoane. Este de mentionat ca seful familiei ( ´pater familias´). cuvântul ³lex´ avea în elesul de contract. O importanta deosebita se acorda creditului . debitorul insolvabil putand fi vandut ca sclav ³dincolo de Tibru´ sau chiar omorat. legea recunostea existenta legii . Discutand despre izvoarele dreptului privat roman mentionam urmatoarele: izvoarele dreptului in sens fomal. avea în elesul de lege. Prin cuvântul ³lex´. Dreptul roman se impartea in conformitate cu conceptia romana . senatusconsultele. legea. precum i rela iile ce se stabilesc între persoane cu ocazia solu ion rii proceselor private.

dar numai daca textul ei nu prevedea un alt termen de intrat in vigoare (vocatio legis). Daca legea era votata de popor . pe triburi (comitia tributa) si cele plebiene (concilia plebis) .Legea se aplica pana la abrogarea ei.n.e.talionului . Legile romane erau propuse de unul dintre magistrati . pentru a se evita posibilitate de influentare a alegatorilor . pentru a se pronunta asupra proiectului de lege. Cu mentiunea ca poporul nu putea a duce amendamente ( nu putea propune modificarea textului din proiectul de lege).e. pretorilor si tribunilor plebei. intemeierea unor colonii etc. care a cerut invariabil sistematizarea i publicarea dreptului cutumiar. în . adica consulilor . Proiectul de lege era afisat in for pentu a fi discutat de cetateni in diferite intruniri neoficiale (contiones) timp de 24 de zile . In opozitie cu legile votate de magistrati exista si leges datae . Aceste adunari erau adunarile pe centurii (comitia centuriata) .n . În cele din urm . In epoca republicana dezvoltarea istorica a situat legea ca izvor de drept . Legile votate se numeau leges rogatae si imprumutau denumirea demnitatii magistratilor : legi consulare . aceast comisie este cunoscut sub denumirea de ³decemviri legibus scribundis´ (cei 10 b rba i care s scrie dreptul). ori era respinsa in bloc. adica legi promulgate de un magistrat in anumite probleme speciale (acordare cetateniei . LEGEA CELOR XII TABLE: Este cea mai important lege roman a ap rut pe fondul conflictului dintre patricieni i plebei. ace tia din urm solicitând în mod repetat codificarea si publicarea normelor de drept in forum pentru ca cetatenii romani sa cunoasca dispozitiile normelor de drept. Rezultatul poporului este adus la cunostinta poporului imediat dupa votare (renuntiatio) si textul votat se pastra in arhivele statului (aerarium). în anul 451 î. In prima faza .. tribuniciene. care dezbatea proiectul de lege din perspecvtiva traditiei romane. menita sa inlocuiasca total sau partial vechea lege. pretoriene . pe primul plan. dar in virtutea unei imputerniciri a acestora si in calitate de reprezentant al lor. fara consultare prealabila a adunarilor populare . votarea avea loc in forma scrisa si secreta. plebea l-a ales tribun pe Terentilius Arsa. ) . dupa care poporul era convocat de catre magistratul care a avut initiativa legislativa . Legea exprima in mod limpede diferentierea de avere si de clasa din societatea romana Legea distinge dintre assidui = bogati si proletari = saraci . alaturi de compozitia voluntara legala. La protestele plebei. membrii comisiei au facut o sistematizare a obiceiurilor si le-au publicat pe 10 table din lemn. a fost instituit o nou comisie. Legea este o hotarare luata de stapanii de sclavi in adunarile lor legislative. si initiativa legislative apartinea magistratilor care prezidau astfel de adunari . dar dupa legea Papiria din 131 i. legea se vota oral . patriciatul a fost de acord s se formeze o comisie compus din zece persoane. Timp de zece ani. nemul umit de faptul c din comisie nu f cea parte nici un plebeu. Abrogarea poate rezulta din decaderea in desuetudine a legii sau din votarea unei legi noi . In acelasi an. urma sa fie trimisa in fata senatului in vederea ratificarii . in fata poporului constituit in una dintre adunari. Legea se aplica imediat . Ori se vota in bloc asa cum era formulate .

Egalitatea spre care tindeau plebeii nu s-a realizat deoarece printer altele Legea celor XII Table consacra imposibilitatea casatoriei intre patricieni si plebei iar in alte cazuri doar apparent aceasta lege nu face nici o deosebire intre plebei si patricieni: exemplu ar fi executarea debitorului pentru datorii unde se mentioneaza ca debitorul care nu si-a indeplinit indatoririle poate fi vandut ca sclav peste granita sau chiar ucis. In realitate . In al doilea rand. Era in interesul plebei ca sa nu mai fie judecata potrivit obiceiului pe care nu mai patricienii il cunosteau si il interpretau conform intereselor lor ci printr-o lege scrisa pe care sa o cunoasca si ei. deoarece cele 12 table din bronz au fost distruse de catre Gali . adica in lupta plebeilor contra patricienilor. dupa izgonirea regilor.. textul legii a fost afisat numai sase decenii. în anul 449 î. pe dou sprezece table de bronz. Textul legii nu ne-a parvenit pe cale directa . In altreilea rand s-au facut studii comparative intre Legea celor XII Table si Legiile lui Solon (Solon a fost cel mai mare legislator atenian) si s-a constatat ca sunt numai trei elemente comune.n. Aceasta cuprinde intregul drept public si privat al romei. cu ocazia incendierii Romei . Numai a a se poate în elege de ce Legea celor XII Table men ioneaz un singur contract.e.n. a publicat o nou lege. Între dispozi iile de drept privat. la materia succesiunii (era declarata libertatea de a lasa mostenire) i la organizarea familiei (era interzisa casatoria dintre patricieni si plebei. geneza Legii celor XII Table trebuie cautata in conditiile economice si politice ale Romei. deoarece acestia erau in general oamenii nevoiasi pusi in situatia de debitori.e. Multa vreme s-a afirmat faptul ca Legea celor XII Table nu ar fi originala. în epoca adopt rii codului decemviral. intrasera in relatii comerciale cu romanii. in realitate doar plebeul avea de suferit de pe urma asprimii legii deoarce executarea asupra persoanei se aplica numai plebeilor. Normele de drept privitoare la materia obliga iilor sunt relativ pu ine. Contrar afirmatiei ca Legea celor XII Table nu ar fi original.. ceea ce se explic prin faptul c .componen a c reia intrau i 5 plebei i care. Legea celor XII Table cuprindea codificarea vechiului drept cutumiar.e. Aceasta afirmatie gresita se bazeaza pe un text din Titius Livius. pe cand patricienii erau creditori. in jurul anului 389 i. Legea celor XII Table este profound originala in primul rand.n. denumit codul decemviral. datorita probabil contactului direct cu grecii care inainte de secolul al V-lea i. un loc central îl ocup cele privitoare la regimul propriet ii private (furtul in timpul zilei era sanctionat cu amenzi mari si cel din timpul noptii care era pedepsit cu moartea). pentru ca ea oglindeste fidel modul de viata al romanilor din acel moment istoric. dar Legea celor XII Table s-a imprimat pentru . care tr ia în condi iile economiei naturale închise. romanii erau un popor de agricultori. potrivit caruia inainte de adoptarea legii o comisie formata din 5 barbati s-ar fi deplasat in Grecia Mare (Sudul Italiei) pentru a studia dreptul grec. Prin Legea celor XII Table plebea urmarea un scop dublu : egalitatea politica si civila a plebeilor cu patricienii si codificarea dreptului privat consuetudinar. aplicandu-se atat patricianului cat si plebeului. constituind un adev rat cod. aceasta prevedere. era declarata autoritatea nelimitata a parintelui). Prin urmare. ea oglindeste psihologia poporului roman din acea epoca (prin duritatea sanctiunilor si prin exprimarile clare si concentrate).

care va fi transferata Senatului . la patru secole dup publicarea legii. hotarnicia campului . legea nu a fost republicata. Girard. instrument voalat al vointei imperiale. fiind transmis prin intermediul Digestelor lui Justinian. o ³carmen necesarium´. Cu toate acestea . care treptat . reglementarea scurgerii apelor . legea nu va mai fi izvor de drept . in care schimburile comerciale erau putin numeroase.asa cum o cunoastem ±se deduce ca Roma era un stat preponderent agricol. fiind considerat simbol al spiritualit ii sale. La finele secolului I e.n. Cei care au comandat Legea celor XII Table au fost jurisconsultii. În acest sens. dobandirea fructelor cazute pe domeniul vecinului. Astfel. Cicero spunea. in dauna legilor se impune vointa imperiala. din care multe intereseaza dreptul privat. ca urmare a noilor schimbari de factura socio ±politica petrecute in viata statului roman.totdeauna în con tiin a poporului roman. numeroase alte legi . Pentru ca cele 12 table nu s-au pastrat. precum si sanctiuni impotriva acelora care violeaza dreptul de proprietate. Din cuprinsul legii . c memorarea acesteia constituia o lec ie obligatorie pentru elevi. textul legii a fost reconstituit in epoca moderna pe baza fragmentelor din lucrarile jurisconsultilor . . Dupa Legea celor XII Table au fost votate in epoca republicana . poporul pierzand cu totul puterea legislativa . proprietatea de pamant. devine unica sorginte a dreptului.F. Incepand cu epoca imperiala . Legea celor XII Table contine si sanctiuni privitoare la intretinerea drumurilor rurale . Cea mai buna reconstituire a fost facuta de profesorul P.imparatul fiind socotit deasupra oricarei legi (legibus solutus). Astfel ca. rolul legii scade. Legea celor XII Table cuprinde dispozitii privind bunurile si in special .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->