Sunteți pe pagina 1din 1

S.C PRIMEX S.R.L NR.

____________

DELEGATIE

Prin prezenta delegam pe dl/dna _________________________ salariat al unitatii noastre legitimate cu BI, seria______ nr. __________ eliberat la data de ___________ de politia ___________, pentru a ridica si primi obiecte de mesagerie de la oficiul nr. __ Focsani in cursul anului 2012.

Specimen de semnatura,

Director,