Sunteți pe pagina 1din 63

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII

BUCURESTI
FACULTATEA DE GEODEZIE

PROIECT GEODEZIE
INDESIREA RETELELOR GEODEZICE PLANIMETRICE

Student: DELOREANU ALEXANDRU


An: III
Grupa:2

2011 2012

TEMA PROIECT
Se da reteaua de triangulatie din figura:

S-au efectuat masuratori in toate combinatiile

X
(m)

Se dau:
- Coordonatele plane ale punctelor vechi A, B, C, D;
- Directiile orizontale masurate si reduse la planul de proiectie, precum si distantele
masurate si reduse la planul de proiectie (DA-1, D1-2, D2-C).
Vom avea 6 situatii de compensare.

Se cere:
1) Sa se efectueze prelucrarea datelor respective prin metoda observatiilor indirect in urmatoarele
situatii:
a) Directii orizontale de aceeasi precizie fara distante. (Vom prelucra observatiile azimutale si le
vom considera de aceeasi precizie);
b) Directii orizontale de precizii diferite. (Ponderea o vom calcula in functie de precizie)
sA = sB = 6cc,3
const .
P=
sC = sD = 8cc,7
s2
s1 = s2 = 4cc,1

c) Directii orizontale de precizii diferite si distante masurate cu un instrument caracterizat de


coeficientii: a = 2 mm;
b = 1,5 mm/km
s = a + b * D[km] (abaterea distantei)
d) Directii orizontale de precizii diferite si distante masurate cu un instrument caracterizat de
coeficientii: a = 40 mm; b = 10 mm/km;
e) Considerand reteaua geodezica planimetrica din figura sa se determine coordonatele punctului
1 prin metoda intersectiei multiple inainte considerand ca puncte vechi punctele A, B, C, D. (Le
putem considera de aceeasi precizie sau de precizii diferite);
f) Considerand reteaua geodezica planimetrica din figura sa se determine coordonatele punctului
2 prin metoda intersectiei multiple inapoi considerand ca puncte vechi punctele A, B, C, D, 1.
Pentru punctual 1 se vor considera coordonatele obtinute la situatia e).
Date initiale:
Punct X
A
142956.142
B
136734.808
C
139490.198
D
146951.555

Y
253961.095
250829.627
243386.829
247674.359

Distante
A-1
1-2
2-C

4685.655
4595.528
4539.78

Valori masurate reduse la planul de proiectie

Directii orizontale
Statia
A

Punct vizat
B
2
C
1
D
C
2
D
1
A
D
1
A
2
B
A
1
B
2
C
A
B
2
C
D
A
B
C
D
1

Directie masurata
114.32627
153.73928
164.47590
200.50368
220.68197
2.61202
31.34723
60.97023
68.02040
109.72640
144.30237
169.48578
190.93517
207.19311
233.67106
80.93514
109.80376
125.82323
142.73397
178.09649
7.12174
79.23839
112.45570
149.64448
256.16839
129.32693
211.53458
356.32153
58.06827
81.42511

MEMORIU TEHNIC
I. Calculul elementelor provizorii
a) Calculul orientarilor si distantelor intre punctele vechi:
x
x
BB

XA

AB = arctg

B(xB ,yB)

AB

2
D AB = X 2AB + Y AB
=

DAB

(X B X A ) 2 + (YB YA ) 2

A(xA,yA)

yA

YAB
Y YA
= arctg B
X AB
XB XA

yB

De asemenea distanta se mai poate determina cu ajutorul orientarii si din coordonatelor relative:
YAB
X AB
D AB =
=
sin AB cos AB

gr
ad

at
ia

b) Orientarea statiilor de coordonate cunoscute:


Consideram un punct de statie vechi S,cu coordonate cunoscute din care au fost efectuate
observatii catre alte puncte din retea,atat puncte vechi cat si noi. Cu aceste elemente masurate se
pot calcula mai multe valori pentru orientarea gradatiei zero a cercului orizontal.Acest unghi se
numeste unghi de orientare al statiei.

SA

S3

SA
S1
SB

S1

S3
S2 SC

S2

SB
SC

B
C

Daca distantele dintre puncte sunt diferite atunci valorile se determina prin medie
ponderata , situatie care se regaseste si in cadrul proiectului.
n

0m
s

z
i =1

S- i

D S- i

S- i

i =1

Pentru a determina unghiul de orientarea al statiei se face media ponderata a valorilor obinute.

c) Calculul orientarilor catre punctele noi de indesire:


Calculul orientarilor catre punctul nou se face cu relatia:
d) Calculul coordonatelor provizorii ale punctelor de indesire:
Coordonatele se determina prin cel puin 2 intersectii inainte simple.
Coordonatele punctelor noi (1 si 2) se vor determina cu urmatoarele relatii:
X * tg AP X B * tg BP YA + YB
XP = A
tg AP tg BP
YP = (X P X A ) * tg AP + YA
YP = (X P X B ) * tg BP + YB

e) Calcul coeficientilor de directie:


Calculul variatiei orientarii functie de variatia coordonatelor plane
ij= 0ij+d ij
d ij= aij * dxj + bij * dyj aij * dxi bij * dyi
,unde aij si bij se numesc coeficienti de directie deoarece prin intermediul lor se exprima
variatia orientarii pe unitatea de lungime.
Coeficienii de directie se calculeaza cu urmatoarele relatii:
a ij = 63 .662
bij = 63 .662

sin ij0
Dij [ Km ]
cos ij0

Dij [ Km ]

Controlul calculelor se realizeaza cu relatiile:

[cc
[cc

dm

dm

a ij
b ij

Se observ c :

= tg ij0 sau

b ij
a ij

= ctg ij0

ai j = a j i

bi j = b j i d0i j = d0j i

i0j = 0j i 2 0 0

Calculul variatiei distantelor funcie de variatia coordonatelor plane


Dij = DijO + dDij
dDij = + Aijdxj + Bijdyj Aijdxi Bijdyi ,unde: Aij = cos Oij si Bij = sin Oij

II. Prelucrarea observatiilor


Orice compensare geodezica este dirijata prin modelul functional stohastic.
In functie de atentia cu care s-a alcatuit acest model se vor obtine rezultate mai mult sau
mai puin apropiate de realitate.
Modelului functional stohastic este dat de relatiile :
V = AX + L (1) ,unde : V vectorul coreciilor
A matricea coeficienilor sistemului de ecuaii ale corecilor
X vectorul necunoscutelor
L vectorul termenilor liberi
Cl = 02 Ql (2) ,unde: Cl reprezint matricea de variana -covariana
Ql matricea cofactorilor
02 variaia unitii de pondere
Relatia (1) reprezinta modelul functional al prelucrarii. El nu contine elemente aleatoare
si descrie o relatie pura intre marimi.
Relatia (2) reprezinta modelul stohastic sau statistic, el contine elemente aleatoare ce
corespund efectului posibil al unor factori necontrolabili ce influenteaza procesul modelat.
La formarea modelului functional-stohastic trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:
Prelucrarea riguroasa a masuratorilor trebuie sa se faca intr-un sistem unitar.
Orice prelucrare a observatiilor este dirijata prin modelul functional - stohastic.
Orice modificare in modelul funcional - stohastic conduce la obtinerea altor rezultate.
Acest model functional - stohastic poate fi imbunatatit pe baza unor rezultate obtinute
intr-o prima prelucrare, prin analiza ponderilor grupelor de masuratori .
Conditia sub care se efectueaza prelucrarea prin metoda observatiilor indirecte este:
[pvv] = minim sau VTPV = minim
La masuratori de aceeasi pondere, ca in cazul primei compensari vom avea:
[vv] = minim sau VTV = minim

Intocmirea ecuatiilor de corectie:


a) Consideram un punct de statie S in care s-au efectuat observatii unghiulare orizontale
catre alte n puncte din retea .
Prin procesul de masurare aceste valori vor primi niste corectii si se vor obtine astfel
valorile cele mai probabile.
s-i= *s-i+v s-i
In punctul de statie S cunoastem valorile provizorii ale orientarilor catre alte puncte
vizate, astfel ca putem calcula valori pentru unghiul de orientare.
zis= s-i- *s-i
Prin medierea acestor valori se obtine o valoare provizorie pentru unghiul de orientare al
0
statiei S. z s =

1 n i
z s
n i =1

In urma prelucrarii, unghiul mediu provizoriu va primi o corecie dzs , astfel putem
calcula valoarea cea mai probabila a unghiului de orientare in statia S.
zs=zos+dzs
Ecuatia corectiilor pentru o directie azimutala este sub forma :
v ij= -dzi + aijdxj + bijdyj aij* dxi bij* dyi + l ij ,unde: l ij=zis-z0i , iar intr-o statie [ l ] = 0
b) In urma procesului de prelucrare se obtin corectii care se aplica la valorile
aproximative ale distantelor rezultand astfel valorile cele mai probabile ale acestora.
Dij = Dij* + vijD
De asemenea in urma procesului de prelucrare datorita variatiei coordonatelor plane
variaza si distanta cu o cantitate dD.
Dij = DijO + dDij
In urma prelucrarii trebuie indeplinita conditia:
Dij* + vijD = DijO + dDij
Forma generala a ecuatiei de corectie pentru distante este:
vDij= + Aijdxj + Bijdyj Aijdxi Bijdyi + lDij

,unde: lDij= DijO - Dij*

Stabilirea ponderilor masuratorilor:


Ponderile pot fi determinate in functie de mai multi factori, cum ar fi: erorile medii de
masurare, numarul de masuratori, prelucrari anterioare. Toate masuratorile dintr-o statie au
aceeasi pondere.
a) Directii unghiulare orizontale *
const
'
p= ' 2
,unde s
reprezinta abaterea standard rezultata in urma compensarii in statie
(s )
b) Distante D*
const
p= ' 2
,unde s 'D reprezinta abaterea standard de determinare a distantelor
(s D )
s 'D = a + b * D [ Km ] ,unde a,b sunt doua constante ale caror valori sunt date odata cu livrarea
aparatului sau sunt stabilite in urma unui proces de etalonare

Aplicarea regulilor de echivalenta:


Daca doua sisteme de ecuatii ale corectiilor conduce prin normalizare la obtinerea
aceluiasi sistem normal, deci prin rezolvare duce la aceleasi solutii, atunci cele doua sisteme de
ecuatii sunt echivalente. In cazul observatiilor indirecte fiecare masuratoare genereaza o ecuatie
de corectie. Deci numarul ecuatiilor de corectie este egal cu numarul elementelor masurate
(directii, distante). Notam cu n numarul punctelor noi (2 in cazul nostru ) si cu p numarul statiilor
din retea. Intr-o retea geodezica numarul general de necunoscute este 2n + p , fiind format din
corectiile dx si dy pentru fiecare punct nou si corectiile dz pentru fiecare punct stationat.
a) Prima regula de echivalenta:
Forma generala a ecuaiilor este :
-dzi + aij dxj + bij dyj aij dxi bij dyi + lij = vij ; pij
Aplicand prima regula de echivalenta putem deduce un sistem echivalent de ecuatii ale
corectiilor format din n+1 ecuatii, care nu mai contin necunoscuta dz:
aij dxj + bij dyj aij dxi bij dyi + lij = vij ; pij
Ecuaia n+1 reprezint ecuaia sumei i este de forma:
-[pa]dxi - [pb]dyi = [pv] ; pn+1 = -1/[p]
b) A doua regula de echivalenta:
Aceasta regula se poate aplica in cazul vizelor reciproce. Daca avem 2 vize reciproce din
care necunoscuta dz a fost deja eliminata se poate scrie o noua ecuaie.
aij dxj + bij dyj aij dxi bij dyi + lij = vij ; pij
aij dxj + bij dyj aij dxi bij dyi + lji = vji ; pji
Aceste 2 ecuatii pot fi aduse la urmatoarea forma:
aijdxj + bijdyj aijdxi bijdyi +

p ij l ij + p ji l ij
p ij + p ji

= 0 ; p = pij + pji

Ecuatiile transformate ale corectiilor , care se refera la vize reciproce au ponderea egala
cu 1, iar cele ale vizelor nereciproce au ramas cu ponderea diferita, deoarece in aceste cazuri nu
se poate aplica regula a doua de echivalenta.
Intocmirea si rezolvarea sistemului normal al ecuatiilor de corectie:
N = AT * P * A

,unde:

A = matricea coeficientilor sistemului de ecuatii


P = matricea ponderilor
N = matricea sistemului normal

X = - N-1 * AT * P * L ,unde:

X = matricea necunoscutelor
L = matricea termenilor liberi

V=A*X+L
,unde V = matricea corectiilor
Calculul elementelor compensate:
- Calculul valorilor celor mai probabile ale observatiilor unghiulare
s-i = *s-i+vs-i

Calculul variatiilor orientarii functie de coordonatelor plane


d ij = aijdxj + bijdyj aij dxi bijdyi

Calculul coreciilor pentru unghiul de orientare


Pentru fiecare statie se calculeaza corectia unghiului de orientare provizoriu cu relatia:
dz s =

1 t
d ij
t i =1

Calculul coreciilor vij, pentru toate directiile observate se face cu relatia :


vij = -dzi + d ij + lij
Control : Pentru fiecare punct de statie [v] = 0
Controlul final al calculelor este dat de indeplinirea relatiei:
ijcoord = z0i + dzi + *ij + v ij

Daca este vorba de distante: vDij = dDij + lDij


Control: Dijcoord = D*ij + lDij
-

Calculul coordonatelor finale ale punctelor noi de indesire:


Xi = Xi0 + dxi ; Yi = Yi0 + dyi

Estimarea preciziilor:
a) Abaterea standard a unitatii de pondere:
,unde m = numarul masuratorilor
n = numarul necunoscutelor
= matricea ponderilor
= vectorul coreciilor
b) Abaterea standard a unei masuratori compensate:

c) Abaterea standard a unei necunoscute:


,unde
= abaterea standard a unitatii de pondere
= elementul de pe diagonala principala a matricei
cofactorilor corespunzator necunoscutei xi

d) Abaterea standard de determinare a pozitiei:

e) Abaterea standard pe retea:

Calculul elementelor elipsei erorilor:

a = s0

1 ;

a = semiaxa mare

b = s0

2 ; b = semiaxa mica

Orientarea axei mari a elipsei in raport cu axa X a sistemului de coordonate se determina


1
2

cu relatia: = arctg

2q xy
q xx q yy

q xx q yy > 0
q xx q yy < 0

q xy > 0

q xy < 0

0 < < 50
50 < < 100

150 < <200


100 < <150

I. Calculul elementelor provizorii


a) Calculul orientarilor si distantelor intre punctele vechi:
Punct
X [m]
Y [m]
0 [g c cc]
A
142956.142
253961.095
B
136734.808
250829.627 229.68678

-6221.334
-3131.468
A
142956.142
253961.095
C
139490.198
243386.829 279.83592

-3465.944
-10574.266
A
142956.142
253961.095
D
146951.555
247674.359 336.04134

3995.413
-6286.736
B
136734.808
250829.627
C
139490.198
243386.829 322.57222

2755.390
-7442.798
B
136734.808
250829.627
D
146951.555
247674.359 380.93065

10216.747
-3155.268
C
139490.198
243386.829 33.20336
D
146951.555
247674.359

D [m]
6964.9902

11127.7971

7448.9177

7936.4612

10692.8778
8605.5076

7461.357

4287.530

b) Orientarea statiilor de coordonate cunoscute:


Statie

Punct vizat
B
C
D
C
D
A
D
A
B
A
B
C

0 [g c cc]
229.68678
279.83592
336.04134
322.57222
380.93065
429.68678
33.20336
79.83592
122.57222
136.04134
180.93065
233.20336

* [g c cc]
114.32627
164.47590
220.68197
2.61202
60.97023
109.72640
144.30237
190.93517
233.67106
80.93514
125.82323
178.09649

D [km]
6.965
11.128
7.449
7.936
10.693
6.965
8.606
11.128
7.936
7.449
10.693
8.606

zio [g c cc]
115.36051
115.36002
115.35937
319.96020
319.96042
319.96038
288.90099
288.90075
288.90116
55.10620
55.10742
55.10687

zo [g c cc]
115.35996

319.96034

288.90094

55.10691

c) Calculul orientarilor catre punctele noi de indesire:


Statie
A
B
C
D

Punct vizat
2
1
2
1
1
2
1
2

zo [g c cc]
115.3599
319.9603
288.9009
55.10691

* [g c cc]
153.73928
200.50368
31.34723
68.02040
169.48578
207.19311
109.80376
142.73397

0 [g c cc]
269.09924
315.86364
351.30757
387.98074
58.38672
96.09405
164.91067
197.84088

d) Calculul coordonatelor provizorii ale punctelor de indesire:

Punct
A
1

X [m]
142956.142
144111.711

tg o
-3.929667

Y [m]
253961.095
249420.095

0 [g c cc]
315.86364
144111.68
X1o=

249420.095

249420.10
B

136734.808

-0.191074

250829.627

387.98074

Y1o=

136734.808

144111.659

C
C

139490.198
139490.198

144111.676

D
A

146951.555
142956.142

144111.708

146951.555

Punct
A
2

-0.191074

1.305491
1.305491

-0.614733
-3.929667

-0.614733

X [m]
142956.142
139768.549

B
B

136734.808
136734.808

139768.556

139490.198

139490.198

139768.559

D
A

146951.555
142956.142

139768.575

146951.555

250829.627
249420.105
249420.105
243386.829
243386.829
249420.126
249420.126
247674.359
253961.095
249420.106
249420.106
247674.359

tg o
1.895812

-0.959743
-0.959743

387.98074

58.38672
58.38672

164.91067
315.86364

164.91067

Y [m]
253961.095
247918.017
247918.017

0 [g c cc]
269.09924
X2o=

250829.627
250829.627
247918.010
247918.010

351.30757
351.30757

243386.829

96.09405

243386.829
247918.067
247918.067
247674.359
253961.095
247918.066
247918.066
247674.359

96.09405

16.27827
16.27827

-0.033928
1.895812

-0.033928

197.84088
269.09924

197.84088

Y2 =

139768.559
247918.040

e) Calcul coeficientilor de directie:


Punct

X [m]
142956.14

Y [m]
253961.09

/ tg
315.863391

4
144111.68

249420.10

1155.546
136734.80

-4540.987
250829.62

387.980814
8

144111.68

249420.10
-1409.519
243386.82

C
1

249420.10
6033.279
247674.35

164.910829

6
144111.68

249420.10
1745.749
253961.09

269.099232

3
139768.55

247918.04

-6043.055

136734.80

250829.62

351.307939

5
139768.55

247918.04
-2911.587
243386.82

D
2

247918.04
4531.211
247674.35

197.841113
1

139768.55

247918.04

-0.03392

1.5909

8.3260

0.19107

7.6

-6.6499

5.0938

-1.30548

8.2416

-4.3473

10.483

10.923

3.3

0.61473

-0.88449

6.8

-1.89581

-0.69243

4.2

0.95973

4.5

0.8599

-16.27816

-8.8527

0.03392

0.06132

16.27816
278.361
146951.55

0.52369

0.99812

96.0940251
139768.55

7.5

0.72148

-0.95973
3033.751
139490.19

3.92973

-0.46655

1.89581
-3187.583

3.3506

-0.85191

-0.61473
-2839.867
142956.14

Control (a/b
= -tg )

0.60810

1.30548
4621.490
146951.55

-0.18768

0.79386

58.3865457
144111.68

b
[ /dm]
cc

0.98223

-0.19107
7376.880
139490.19

-0.96911

a
D [km] [ /dm]
13.166
4.7
cc

0.24661

-3.92973

B
1

sin o /
cos o

0.03391
-0.99943

7.2

-0.3003

-7182.996
144111.68

243.681
249420.10

221.197668

1
139768.55

247918.04
0.34585

-4343.129

-1502.068

II. Prelucrarea observatiilor


a) Prima situatie de compensare.
Intocmirea sistemului ecuatiilor de corectie

-0.32685
-0.94508

4.6

4.5279

-0.34585

Punct
Statie
vizat

* [g c cc]

0 [g c cc]

zio [g c cc]

114.3262

229.686778

115.360508

153.7392

269.099232

2
279.835917

C
200.5036

315.863391
4

220.6819

336.041340

322.572222
C

2.61202

31.34723

60.97023

68.02040
109.7264

7
351.307939
5
380.930654

5
387.980814

8
29.6867785

144.3023
D

33.2033639
169.4857

58.3865457
190.9351

79.8359178
207.1931

2
233.6710

96.0940251
122.572222

dy2
[dm]
-0.3442

5 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

80.93514
109.8037

3 0.0000

0.0000

8.2416

-4.3473

0.0000

0.0000

0.0000

3.3506

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.3506

8.2416

-4.3473

0.0000

0.0000
10.483

0.0000
10.923

142.7339
178.0964

0.0000

0.0000

0.0000

8.3260

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
10.483

0.0000
10.923

0.5
0.5
0.5
0.00

8.3260
0.76
0.0000

0.0000

0.0000

0.5
-

5.0938

0.0000

0.0000

0.5
-

0.0000

0.0000
-

0.0000

0.0000

0.5
-

0.8599

0.5
2.45

0.0000

0.0000
-

5.0938

0.0000

0.5
0.00

0.8599

0.0000
-

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.5
1.27
0.5
4.82

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1 55.1071431

0.0000

0.0000

-0.3003

0.0000

9 55.1068739

0.0000
-

0.0000
-

0.0000

0.5
2.00
0.5
-

55.1069424
108.741651

115.863391
4
187.980814

2.83
0.5

233.203363

7.12174

0.5

0.0000

5 55.1074245

0.5
0.00

197.841113

0.5
-

180.930654

0.5

0.0000
-

164.910829

0.5
-

6 55.1070696
125.8232

0.5
1.05

8 0.0000
115.359711 13.166
4
115.359370
7 0.0000
115.359912 13.166
1
319.960202
7 0.0000
319.960709
5 0.0000
319.960424
5 0.0000
319.960414
8 1.5909
319.960378
5 0.0000
319.960426
0 1.5909
288.900993
9 0.0000
288.900765
7 -6.6499
288.900747
8 0.0000
288.900915
1 0.0000
288.901162
7 0.0000
288.900917
0 -6.6499

7 55.1062007

0.40

136.041340
A

l [cc]
5.96

115.360017
8

necunoscute
dy1
dx2
[dm]
[dm]
-0.0408 -0.0802

115.359952
3

164.4759
A

dx1
[dm]
0.2347

0.00
-0.3003

0.0000

13.166
4

108.742424

0.5

3.3506

0.0000

0.0000

0.5
3.14

Prima regula de echivalenta:


Ecuatia
dx1
dy1
A-1
13.167 3.351
A-2
0
0

6.583
1.675
B-1
1.591
8.326
B-2
0
0

0.795
4.163
C-1
-6.650
5.094
C-2
0
0

-3.325
2.547
D-1
-10.001 -16.269
D-2
0
0

-5.001
-8.135
1-A
13.167 3.351
1-B
1.591
8.326
1-2
-4.528
13.092
1-C
-6.650
5.094
1-D
-10.001 -16.269

-3.211
6.797
2-A
0
0
2-B
0
0
2-C
0
0
2-D
0
0
2-1
-4.528
13.092

-2.264
6.546
A doua regula de echivalenta:
Ecuatia
dx1
dy1
A-1
13.167 3.351
A-2
0
0

6.583
1.675
B-1
1.591
8.326
B-2
0
0

0.795
4.163
C-1
-6.650 5.094
C-2
0
0

-3.325 2.547
D-1
-10.001 -16.269
D-2
0
0

-5.001 -8.135
1-2
-4.528 13.092

dx2

dy2

0
8.242
4.121
0
10.483
5.242
0
-13.997
-6.998
0
-0.300
-0.150
0
0
4.528
0
0
2.264
8.242
10.483
-13.997
-0.300
4.528
4.478

0
-4.347
-2.174
0
10.923
5.462
0
0.860
0.430
0
0.000
0.000
0
0
-13.092
0
0
-6.546
-4.347
10.923
0.860
0.000
-13.092
-2.828

0.5
0.5
-0.4
0.5
0.5
-0.4
0.5
0.5
-0.4
0.5
0.5
-0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-0.4

dx2

dy2

0
8.242
4.121
0
10.483
5.242
0
-13.997
-6.998
0
-0.300
-0.150
4.528

0
-4.347
-2.174
0
10.923
5.462
0
0.860
0.430
0
0.000
0.000
-13.092

1
1
-0.4
1
1
-0.4
1
1
-0.4
1
1
-0.4
1

l [cc]
-2.007
0.401
0.000
-0.112
2.835
0.000
-1.513
-0.019
0.000
1.272
2.007
0.000
-4.585
3.149
-1.418
-0.442
3.296
0.000
-4.094
6.479
-2.165
1.314
-1.535
0.000
l [cc]
-3.296
-1.846
0.000
1.519
4.657
0.000
-0.978
-1.092
0.000
2.284
1.661
0.000
-1.476


-3.211 6.797
2.264
-6.546
-0.4
0.000

-2.264 6.546
4.478
-2.828
-0.4
0.000
Intocmirea si rezolvarea sistemului normal al ecuatiilor de corectie:
13.167
3.351
0
0
0
0
8.242
-4.347
6.583
1.675
4.121
-2.174
1.591
8.326
0
0
0
0
10.483
10.923
0.795
4.163
5.242
5.462
-6.650
5.094
0
0
A=
0
0
-13.997
0.860
-3.325
2.547
-6.998
0.430
-10.001
-16.269
0
0
0
0
-0.300
0.000
-5.001
-8.135
-0.150
0.000
-4.528
13.092
4.528
-13.092
-3.211
6.797
2.264
-6.546
-2.264
6.546
4.478
-2.828

P=

N=

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
-0.4
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
-0.4
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

302.454762
122.956318
-35.666793
52.869881

122.956318
469.850642
36.551184
-154.278142

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
1
0

0
0
1

0
0
0
-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-35.666793
36.551184
346.876936
11.698480

0
0
0
0
0
0
0
0
-

52.869881
-154.278142
11.698480
276.125068

0
-0.4

X=

0.2347
-0.0408
-0.0802
-0.3442

Calculul elementelor compensate

V=

-0.342
-1.011
1.895
1.552
0.056
-2.284
-2.747
-0.266
-0.471
0.600
1.685
-0.830
1.070
1.041
-0.184

Punct
Statie
vizat

* [g c cc]

0 [g c cc]

114.3262

229.686778

B
153.7392
164.4759

8 0.298

0.000

4 0.189

2.954

7 -6.172
0.000

0.000
3.789

31.34723

60.97023

68.02040
109.7264

0.913

5 0.898

0.000

8 0.835

0.034

0.438
0.000

33.2033639

0.957

58.3865457

7 220.68135
322.572222

7 2.61189
351.307479

4 31.34714
380.930654

5
387.980818

29.6867785

5 60.97032
387.980818

2 68.02048

0.000
-4.567

29.6867785

29.6867785

109.72644

0.000

33.2033639

33.2033639

144.30247

-3.094

-1.769

58.3863688

58.3863688

169.48547

79.8359178

-1.504

0.000

79.8359178

79.8359178

190.93502

96.0940251
122.572222

0.996

0.827

96.0941078
122.572222

96.0941078
122.572222

207.19321

144.3023
D

336.041340

380.930654

387.980814

8 200.50370

351.307479
-4.601

8 164.47593
315.863686

322.572222

380.930654

279.835917
8

0.000

5 -0.852

8 153.73933

8
336.041340

351.307939
B

269.099315

315.863686

7 -1.320

5 114.32679

8
279.835917

322.572222
2.61202

229.686778
5

269.099315
0.836

336.041340

comp

229.686778

3 0.479

comp

Control

0.000

315.863391

-0.758

279.835917

1
220.6819

d [cc]

269.099232

C
200.5036

-dz [cc]

coord
5 5.206

2
A

v [cc]

0.188

169.4857
1
190.9351
C

A
207.1931
2
233.6710
B

7 2.645
0.000

136.041340
A

80.93514
109.8037

7 -7.084

125.8232

178.0964

-1.684

5 5.153

0.000

1 2.363

0.024

9 -0.352
0.000

0.000
-1.660

79.23839
112.4557

-0.416

149.6444
256.1683

1 0.712

2.547

7 -2.627

-1.769

364.910829

5 125.82375
197.841115

5 142.73421
233.203363

9 178.09645
115.863686

8
187.980818

0.034

8 7.12154
187.980818

2
221.197922

258.386545

180.930654

115.863686

8 2.766

2 109.80375

2.954

221.197668

164.910661

233.203363

4 -2.047

7 80.93443

2
197.841420

187.980814
1

136.041340

180.930654

115.863391
7.12174

7 233.67132

7
164.910661

6 -0.080

233.203363

136.041340

197.841113

0.000

180.930654

B
142.7339

0.332

164.910829

1
D

0.000
-0.942

2 79.23867
221.197922

8
258.386368

8 112.45577
258.386368

8
364.910661

8 149.64422
364.910661

Calculul coodonatelor finale ale punctelor de indesire:


Coordonate provizorii
Punct
dx
dy
Xo
Yo
144111.68 249420.10
1
0.2347
-0.0408
139768.55 247918.04
2
-0.0802
-0.3442
Estimarea preciziilor:
a) Abaterea standard a unitatii de pondere:
0.747552 [dm]
b) Abaterea standard a unei masuratori compensate:
sA-B =
sA-2 =
sA-C =
sA-1 =
sA-D =
sB-C =
sB-2 =
sB-D =
sB-1 =
sB-A =
sC-D =
sC-1 =
sC-A =
sC-2 =
sC-B =
sD-A =
sD-1 =
sD-B =
sD-2 =
sD-C =
s1-A =
s1-B =
s1-2 =
s1-C =
s1-D =
s2-A =
s2-B =
s2-C =
s2-D =
s2-1 =

1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057
1.057

[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]

Coordonate finale
X
144111.71

Y
249420.104

139768.55
247918.006

c) Abaterea standard a unei necunoscute:


sdx1 =

0.050077

[dm]

sdy1 =

0.043708

[dm]

sdx2 =

0.041247

[dm]

sdy2 =

0.054419

[dm]

d) Abaterea standard de determinare a pozitiei:


0.06
sP1 =
[dm]
0.06
sP2 =
[dm]
e) Abaterea standard pe retea:
0.06
7

sT =
Calculul elementelor elipselor erorilor:
((qxx2
Punct (qxx+qyy)/2
qyy) +4*qxy2)/2
1
0.003953 0.001940
2
0.004172 0.001286

1
0.005893
0.005458

a) A doua situatie de compensare.


Intocmirea sistemului ecuatiilor de corectie:

[dm]

2
0.002013
0.002886

a [dm]
0.0574
0.0552

b [dm]
0.0335
0.0402

58.88413
115.98363

Punct
Statie
vizat

* [g c cc]

0 [g c cc]

zio [g c cc]

dx1
[dm]
0.241

necunoscute
dy1
dx2
[dm]
[dm]
-0.011

-0.102

dy2
[dm]

5.96
229.68678

115.36051

0.025195

153.7392
2

0.40
269.09923

115.35995

8.242

-4.347

164.4759
A

279.83592

115.36002

0.025195
2.00

315.86339

115.35971

13.167 3.351

0.025195

220.6819
D

0.025195
1.05

200.5036
1

-0.266

114.3262
B

l [cc]

5.41
336.04134

115.35937

0.025195
0.00

115.35991

13.167 3.351

8.242

-4.347
2.23

2.61202

322.57222

319.96020

31.34723

351.30794

319.96071

60.97023

380.93065

319.96042

68.02040
109.7264

387.98081

319.96041

29.68678

319.96038

0.025195
2.83
10.483 10.923

0.025195
0.01

0.025195
0.11

1.591

8.326

0.025195
0.47
0.025195
0.00

319.96043

1.591

8.326

10.483 10.923

144.3023
D

0.76
33.20336

288.90099

58.38655

288.90077

0.013211

169.4857
1

1.51
-6.650

5.094

0.013211

190.9351
C

1.69
79.83592

288.90075

0.013211

207.1931
2

0.01
96.09403

288.90092

13.997 0.860

233.6710
B

0.013211
2.45

122.57222

288.90116

0.013211
0.00

288.90092

-6.650

5.094

13.997 0.860
7.41

80.93514
109.8037

136.04134

55.10620

0.013211
1.27

164.91083

55.10707

10.001 16.269

0.013211

125.8232
D

4.82
180.93065

55.10742

0.013211

142.7339
2

2.00
197.84111

55.10714

233.20336

55.10687

-0.300

-8.853

178.0964
C

0.013211
0.68
0.013211
0.00

55.10694

10.001 16.269

108.74165

13.167 3.351

-0.300

-8.853
4.58

7.12174

115.86339

0.059488
3.14

Prima regula de echivalenta:


Ecuatia
dx1
dy1
A-1
13.167
3.351
A-2
0
0

0.332
0.084
B-1
1.591
8.326
B-2
0
0

0.040
0.210
C-1
-6.650
5.094
C-2
0
0

-0.088
0.067
D-1
-10.001
-16.269
D-2
0
0

-0.132
-0.215
1-A
13.167
3.351
1-B
1.591
8.326
1-2
-4.528
13.092
1-C
-6.650
5.094
1-D
-10.001
-16.269

-0.382
0.809
2-A
0
0
2-B
0
0
2-C
0
0
2-D
0
0
2-1
-4.528
13.092

-0.269
0.779
A doua regula de echivalenta:
Ecuatia
dx1
dy1
A-1
13.167
3.351
A-2
0
0

0.332
0.084
B-1
1.591
8.326
B-2
0
0

0.040
0.210
C-1
-6.650
5.094
C-2
0
0

-0.088
0.067
D-1
-10.001 -16.269
D-2
0
0

-0.132
-0.215
1-2
-4.528
13.092

-0.382
0.809

-0.269
0.779

dx2

dy2

0
8.242
0.208
0
10.483
0.264
0
-13.997
-0.185
0
-0.300
-0.004
0
0
4.528
0
0
0.269
8.242
10.483
-13.997
-0.300
4.528
0.533

0
-4.347
-0.110
0
10.923
0.275
0
0.860
0.011
0
-8.853
-0.117
0
0
-13.092
0
0
-0.779
-4.347
10.923
0.860
-8.853
-13.092
-0.863

dx2
0
8.242
0.208
0
10.483
0.264
0
-13.997
-0.185
0
-0.300
-0.004
4.528
0.269
0.533

dy2
0
-4.347
-0.110
0
10.923
0.275
0
0.860
0.011
0
-8.853
-0.117
-13.092
-0.779
-0.863

P
0.084684
0.084684
-7.938000
0.084684
0.084684
-7.938000
0.072700
0.072700
-15.138000
0.072700
0.072700
-15.138000
0.118977
-3.362000
-3.362000

P
0.025195
0.025195
-7.938000
0.025195
0.025195
-7.938000
0.013212
0.013212
-15.138000
0.013212
0.013212
-15.138000
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
-3.362000
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
-3.362000
l [cc]
-3.818
-2.756
0.000
2.179
5.395
0.000
-0.637
-1.775
0.000
2.928
1.440
0.000
-1.476
0.000
0.000

l [cc]
-2.007
0.401
0.000
-0.112
2.835
0.000
-1.513
-0.019
0.000
1.272
2.007
0.000
-4.585
3.149
-1.418
-0.442
3.296
0.000
-4.094
6.479
-2.165
1.314
-1.535
0.000

Intocmirea si rezolvarea sistemului normal al ecuatiilor de corectie:

A=

P=

0.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
-7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.167
0
0.332
1.591
0
0.040
-6.650
0
-0.088
-10.001
0
-0.132
-4.528
-0.382
-0.269

0
0
0
0.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.351
0
0.084
8.326
0
0.210
5.094
0
0.067
-16.269
0
-0.215
13.092
0.809
0.779

0
0
0
0
0
-7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0.073
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0.073
0
0
0
0
0
0
0

0
8.242
0.208
0
10.483
0.264
0
-13.997
-0.185
0
-0.300
-0.004
4.528
0.269
0.533

0
0
0
0
0
0
0
0
-15.13
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.073
0
0
0
0
0

0
-4.347
-0.110
0
10.923
0.275
0
0.860
0.011
0
-8.853
-0.117
-13.092
-0.779
-0.863

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.073
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.13
0
0
0

V=
25.819357
8.285519

8.285519
42.931837

-2.495598
4.522130

5.253112
-16.792734

0
0
0
0
0
0
0
0
0-0.342
0-1.011
01.895
01.552
0.119
0.056
0
-2.284
0

-2.747
-0.266
-0.471
0.600
1.685
-0.830
1.070
1.041
-0.184

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.36
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.36

N=

N-1=

X=

-2.495598
5.253112

0.048073
-0.016491
0.007136
-0.016520

0.2410
-0.0108
-0.1023
-0.2664

4.522130
-16.792734

29.135472
0.808271

0.808271
32.399688

-0.016491
0.035606
-0.007530
0.021316

0.007136
-0.007530
0.036268
-0.005965

-0.016520
0.021316
-0.005965
0.044740

Calculul elementelor compensate

Punct
Statie
vizat

* [g c cc]

0 [g c cc]

114.3262

229.6867

B
153.7392

-dz [cc]

322.5722
2.61202

31.34723

60.97023

68.02040
109.7264

-1.496

322.572222

351.307541
-3.982

351.307541
380.930654

387.980844
0.294

0.263
0.000

33.20336

0.860

58.38655

-3.080

79.83592

-1.602

96.09403
122.5722

1.274

3 31.34719

0.920

144.3023

7 2.61187

3
380.930654

387.9808

7 220.68136

0.722

336.041340

322.572222

0.738

-0.409

29.68678

2 200.50372

3.452

380.9306

315.863705
7

351.3079
B

8 164.47594

2
336.041340

-6.105
0.000

279.835917

315.863705
3.137

336.0413

8 153.73928

0.440
220.6819

269.099263

279.835917

315.8633

5 114.32680

0.366
200.5036

229.686778

269.099263
0.315

279.8359

comp
5

269.0992

comp

Control
229.686778

-0.690

0.026
164.4759

d [cc]
coord

5.273

2
A

v [cc]

5 60.97030
387.980844

2
29.6867785

2 68.02049
29.6867785

109.72643

-3.688
433.203363

0.091

33.2033639

9 144.30246

169.4857
1

-1.658

58.3863800

58.3863800

169.48547

79.8359178

79.8359178

190.93501

96.0941454
122.572222

96.0941454
122.572222

207.19324

190.9351
C

A
207.1931
2
233.6710
B

2.547
0.000

136.0413
A

80.93514
109.8037

-7.447

125.8232

136.041340

-0.031
-2.235

180.9306

142.7339

115.8633
7.12174

79.23839
112.4557

-1.714

149.6444

-0.266

256.1683

364.9108

233.203363

115.863705
3.137

9 178.09642
115.863705

2
187.980844

3.177

0.294

0.108

1.792

-2.366

-1.658

2 7.12157
187.980844

2
221.197847

258.3865

0 142.73441

0.154

221.1976

197.841352
9

187.9808
1

5 125.82371

0
233.203363

-0.715
0.000

180.930654

197.841352
2.389

233.2033

0 109.80366

4.365
178.0964

164.910606

180.930654

197.8411

7 80.93440

4.790

136.041340
7

164.910606
-0.994

7 233.67131

-0.455

164.9108

1
D

1.202

2 79.23871
221.197847

4
258.386380

4 112.45571
258.386380

0
364.910606

0 149.64424
364.910606

Calculul coodonatelor finale ale punctelor de indesire:


Coordonate provizorii
Punct
dx
dy
Xo
Yo
144111.68 249420.10
1
0.2410
-0.0108
139768.55 247918.04
2
-0.1023 -0.2664
Estimarea preciziilor:
a) Abaterea standard a unitatii de pondere:
0.35810 [dm]
b) Abaterea standard a unei masuratori compensate:
sA-B =

2.256

[cc]

sA-2 =

2.256

[cc]

sA-C =

2.256

[cc]

sA-1 =

2.256

[cc]

sA-D =

2.256

[cc]

sB-C =

2.256

[cc]

sB-2 =

2.256

[cc]

sB-D =

2.256

[cc]

sB-1 =

2.256

[cc]

sB-A =

2.256

[cc]

sC-D =

3.115

[cc]

sC-1 =

3.115

[cc]

sC-A =

3.115

[cc]

sC-2 =

3.115

[cc]

sC-B =

3.115

[cc]

sD-A =

3.115

[cc]

sD-1 =

3.115

[cc]

sD-B =

3.115

[cc]

sD-2 =

3.115

[cc]

sD-C =

3.115

[cc]

Coordonate finale
X
144111.71

Y
249420.107

139768.54
247918.013

s1-A =

1.468

[cc]

s1-B =

1.468

[cc]

s1-2 =

1.468

[cc]

s1-C =

1.468

[cc]

s1-D =

1.468

[cc]

s2-A =

1.468

[cc]

s2-B =

1.468

[cc]

s2-C =

1.468

[cc]

s2-D =

1.468

[cc]

s2-1 =

1.468

[cc]

c) Abaterea standard a unei necunoscute:


0.07851
sdx1 =
0.06757
sdy1 =
0.06819
sdx2 =
0.07574
sdy2 =

[dm]
[dm]
[dm]
[dm]

d) Abaterea standard de determinare a pozitiei:


0.10
sP1 =
[dm]
0.10
sP2 =
[dm]
e) Abaterea standard pe retea:
0.10
sT =
3
[dm]

Calculul elementelor elipsei

Punct

(qxx+qyy)/2

((qxx-qyy)2+4*qxy2)/2

0.003953

0.001940

0.004172

0.001286

1
0.00589

a [dm]

b [dm]

0.002013

0.0574

0.0335

58.88413

0.002886

0.0552

0.0402

115.98363

0.00545

c) A treia situatie de compensare.


Intocmirea sistemului ecuatiilor de corectie:

Punct
Statie
vizat

B
2
C
1
D

C
2

* [g c cc]

0 [g c cc]

81.10056
120.51349
131.25020
167.27818
187.45649

198.10367
237.51718
248.25409
284.28151
304.45969

zio [g c cc]

dx1
[dm]
0.206

117.00311
117.00369
117.00389
117.00333 13.175
117.00320
117.00344 13.175
368.52446 290.99079 322.46633
397.26008 319.72562 322.46554

Necunoscute
dy1
dx2
[dm]
[dm]
-0.243 0.219

dy2
[dm]
0.545

5.179

-7.747

5.179

-7.747

14.419

4.617

-3.321
-3.321

l [cc]

-3.320
2.450
4.431
-1.135
-2.426
0.000
9.670
1.790

0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252

D
1
A
D
1
A

349.34803 322.46505
356.39841 322.46519
398.10367 322.46471
322.46537
114.69247 1.62071 286.92824
139.87630 26.80490 286.92860
161.32560 48.25409 286.92849

2
B

177.58355
204.06121

26.88298
33.93322
75.63896

A
D

5.362

6.565

-3.424

286.92879
104.45969 56.94158

A
B

56.94129
56.94175
56.94176
56.94151

16.540

56.94158 16.540
378.67855 84.28151 105.60296 13.175
50.79500 156.39841 105.60341 5.362

2
C

133.32813
149.34803
166.25857
201.62071

-3.424

7.645

-9.548
-3.321
6.565

2.250 13.670
-3.424 7.645
227.72514 333.32813 105.60299 16.540 -9.548
105.60336
96.22944 37.51718 341.28774
178.43759 119.72562 341.28803

C
D

323.22434 264.51257 341.28823


24.97120 366.25857 341.28737

48.32801

0.824

389.61607 341.28806

2.250

341.28789

2.250

4.617

0.0252
0.0252
0.0252

7.419

2.321
7.967

0.0132
0.0132

11.901

7.419

0.000
0.023

0.0132

-2.890
1.723
1.828
-0.683

0.0132
0.0132
0.0132
0.0132

0.000
-3.992
0.514

0.0595
0.0595

3.625
3.550

0.0595
0.0595

-3.696

0.0595

0.000
-1.486
1.482

0.0595
0.0595

3.416
-5.158

0.0595
0.0595

1.745

0.0595

-4.478

-7.643

-4.478

-7.643

-2.250

13.670

15.012 -2.250 13.670


5.179 -7.747
14.419 4.617
11.901 7.419
-4.478 -7.643
13.670 -2.250 13.670
13.670 0.970 17.024

0.000

Distante:
Tronson

D*
[m]

D [m]

dN1 [dm]
0.206

Necunoscute
dE1 [dm] dN2 [dm]
-0.243
0.219

0.0132
0.0132
0.0132

11.901

-9.548

84.01235 189.61607 105.60372


121.20119 226.80490 105.60371

A
B

14.419

7.645

286.92902
286.92958

76.38684
92.40628
109.31681
144.67920

6.565

1
B
2
C

47.51811

64.51257
90.99079

5.362

-3.155
-1.757
-6.548
0.000
-5.463
-1.825
-3.001

dE2 [dm]
0.545

l [dm]

A-1
1-2
2-C

4685
4595
4540

4685.415
4595.302
4539.494

Prima regula de echivalenta:


Ecuatia
dx1
dy1
13.17
A-1
5
-3.321
A-2
0
0

0.332
-0.084
B-1
5.362
6.565
B-2
0
0

0.135
0.165
C-1
-3.424
7.645
C-2
0
0

-0.045
0.101
16.54
D-1
0
-9.548
D-2
0
0

-0.219 -0.126
13.17
1-A
5
-3.321
1-B
5.362
6.565
1-2
2.250
13.670
1-C
-3.424
7.645
16.54
1-D
0
-9.548

0.049
0.893
2-A
0
0
2-B
0
0
2-C
0
0
2-D
0
0
2-1
2.250
13.670

0.134
0.813
DA-1
-0.244 -0.970
D1-2
0.987
-0.162
D2-C
0
0

-0.244
0.987

-0.970
-0.162

-0.987
0.529

0.162
0.849

l [cc]

0.025195

-1.135

0.025195
-7.938000
0.025195
0.025195
-7.938000
0.013212
0.013212
-15.138000

2.450
0.000
-1.757
1.790
0.000
-1.825
2.321
0.000

0
-7.643
-0.101

0.013212
0.013212
-15.138000

-2.890
1.828
0.000

0
0
-2.250
0

0
0
-13.670
0

0.059488
0.059488
0.059488
0.059488

-3.992
0.514
3.625
3.550

0
-0.134
5.179
14.419
-11.901
-4.478
-2.250
0.058
0
-0.987
0.529

0
-0.813
-7.747
4.617
7.419
-7.643
-13.670
-1.013
0
0.162
0.849

0.059488
-3.362000
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
-3.362000
122.687877
126.446208
128.858072

-3.696
0.000
-1.486
1.482
3.416
-5.158
1.745
0.000
-0.235
-0.155
-0.766

dx2

dy2

0
5.179
0.130
0
14.419
0.363
0
-11.901
-0.157

0
-7.747
-0.195
0
4.617
0.116
0
7.419
0.098

0
-4.478
-0.059

-0.235
-0.155
-0.766

122.687877
126.446208
128.858072

Ecuatia
dx1
A-1
13.175
A-2
0

0.332
B-1
5.362
B-2
0

0.135
C-1
-3.424
C-2
0

-0.045
D-1
16.540
D-2
0

-0.219
1-2
2.250

0.049

0.134

P
0.084684
0.084684
-7.938000
0.084684
0.084684
-7.938000
0.072700
0.072700
-15.138000

l [cc]
-3.142
-0.315
0.000
-0.162
1.574
0.000
2.573
3.217
0.000

dy1
-3.321
0
-0.084
6.565
0
0.165
7.645
0
0.101

dx2
0
5.179
0.130
0
14.419
0.363
0
-11.901
-0.157

dy2
0
-7.747
-0.195
0
4.617
0.116
0
7.419
0.098

-9.548
0
-0.126
13.670
0.893
0.813

0
-4.478
-0.059
-2.250
-0.134
0.058

0
-7.643
-0.101
-13.670
-0.813
-1.013

0.072700
-15.138000
0.118977
-3.362000
-3.362000

-3.550
-3.888
0.000
2.685
0.000
0.000

-0.244
-0.970
D1-2
0.98713.175
-0.162
0
D2-C
0 0.332 0
5.362
0
0.135
-3.424
A=
0
-0.045
-16.540
0
-0.219
2.250
0.049
0.134
-0.244
0.987
0

0
-3.321
-0.987
0
0.529
-0.084
6.565
0
0.165
7.645
0
0.101
-9.548
0
-0.126
13.670
0.893
0.813
-0.970
-0.162
0

122.687877

-0.235

DA-1

0.072700

0.162 0 126.446208 0 -0.155


5.179
-7.747
0.849
0.130 128.858072
-0.195-0.766
0
0
14.419
4.617
0.363
0.116
0
0
-11.901
7.419
-0.157
0.098
0
0
-4.478
-7.643
-0.059
-0.101
-2.250
-13.670
-0.134
-0.813
0.058
-1.013
0
0
-0.987
0.162
0.529
0.849

A doua regula de
echivalenta:

Intocmirea si
rezolvarea
sistemului normal
al ecuatiilor de
corectie:

0.08
5

P=

N=

0
0.08
5

0
7.938

0
0.08
5

0
0.08
5

0
7.938

0
0.07
3

0
0.07
3

0
15.138

0
0.07
3

0
0.07
3

0
15.138

0
0.11
9

0
3.362

0
3.362

0
122.68
8

0
126.44
6

128.858

167.076670
20.509799

20.509799
150.814050

-124.754765
16.583132

17.314197
-20.981612

-124.754765
17.314197

16.583132
-20.981612

189.727510
39.395087

39.395087
127.117423

N-1=

0.017213
-0.004804

-0.004804
0.008269

0.013242
-0.004597

-0.007241
0.003444

0.013242
-0.007241

-0.004597
0.003444

0.015937
-0.007502

-0.007502
0.011746

V=

0.374
-3.404
0.011
-0.653
7.252
0.131
0.012
4.654
-0.015
-4.633
-9.037
-0.082
-8.119
-0.680
-0.710
-0.050
-0.040
-0.187

Calculul elementelor compensate:


Punct
Statie
vizat
B
2
A

C
1
D

* [g c cc]
81.10056
120.5134
9
131.2502
0
167.2781
8
187.4564
9

0 [g c cc]
198.10367

-3.405

237.51718

-0.724

248.25409

4.345

284.28151

2.296

304.45969

-2.512
0.000

368.5244
6
397.2600
8

26.88298

349.34803

-4.192

33.93322

356.39841

-3.286

75.63896

398.10367

-7.585
0.000
-5.238

v [cc]

290.99079

8.633

319.72562

6.430

114.6924

1.62071

-dz [cc]

d [cc]

-3.089
-0.085
3.516

comp

Control
coord

comp

198.103670
9
237.516869
0
248.254085
9
284.281861
0
304.459690
2

198.103670
9
237.516869
0
248.254085
9
284.281861
0
304.459690
2

290.990792
7
319.726192
5
349.348030
3
356.398360
9
398.103670
9

290.990792
7
319.726192
5
349.348030
3
356.398360
9
398.103670
9

1.6207097

401.620709

81.10022
120.51342
131.25063
167.27841
187.45624

0.427

5.678
-1.037
-0.491

368.52532
397.26072
26.88256
33.93289
75.63820

5.187
114.69195

1
C

A
2
B

7
139.8763
0
161.3256
0
177.5835
5
204.0612
1

7
26.80490

-4.161

48.25409

-2.776

64.51257

3.983

90.99079

8.192
0.000

1.437

104.45969

1.269

76.38684

133.32813

-2.727

92.40628
109.3168
1
144.6792
0

149.34803

2.969

166.25857

-2.075

201.62071

0.564
0.000

-6.232

-1.083
1.246
-5.149

378.6785
5

84.28151

1.809

3.516

50.79500

156.39841

2.307

-0.491

84.01235
121.2011
9
227.7251
4

189.61607

-4.895

226.80490

3.274

-2.561

333.32813
37.51718

-1.083
-11.424
-3.089

119.72562

9.546

5.678

96.22944
178.4375
9
323.2243
4

-2.495
0.000
-2.190

264.51257

7.239

24.97120

366.25857

-7.921

-5.149

48.32801

389.61607

-6.673
0.000

-10.804
-11.928

C
D

A
B

Distante:

26.8046475

26.8046475

139.87588

48.2540859

48.2540859

161.32532

64.5127118

64.5127118

177.58395

90.9907927

90.9907927

204.06203

104.459690
2
133.328020
6
149.348030
3
166.258055
8
201.620709
7

104.459690
2
133.328020
6
149.348030
3
166.258055
8
201.620709
7

84.2818610
156.398360
9
189.614990
6
226.804647
5
333.328020
6

84.2818610
156.398360
9
189.614990
6
226.804647
5
333.328020
6

378.67873

37.5168690
119.726192
5
264.512711
8
366.258055
8
389.614990
6

37.5168690
119.726192
5
264.512711
8
366.258055
8
389.614990
6

96.22922

-1.124

47.51811

0.225

-2.561

2.285

2.386

-10.804

1.437

47.51824
76.38657
92.40658
109.31660
144.67926

50.79523
84.01186
121.20152
227.72489

178.43854
323.22506
24.97041
48.32734

Tronso
n

D*
[m]

D0 [m]

v [dm]

Control
Dcoord

A-1

4685.4 4685.415

-0.050

1-2

4595.3 4595.302

-0.040

2-C

4539.6 4539.494

-0.187

4685.434
0
4595.313
0
4539.552
3

Dcomp
4685.4340
4595.3130
4539.5523

Calculul coodonatelor finale ale punctelor de indesire:


Punct

dx

dy

0.2057

-0.2428

0.2192

0.5453

Coordonate provizorii

Coordonate finale

Xo
137239.64
3
132705.33
5

137239.663

247909.360

132705.357

248655.661

Yo
247909.38
4
248655.60
7

Estimarea preciziilor:
a) Abaterea standard a unitatii de pondere:
0.468687 [dm]
b) Abaterea standard a unei masuratori compensate:
sA-B =

2.026

[cc]

sA-2 =

2.026

[cc]

sA-C =

2.026

[cc]

sA-1 =

2.026

[cc]

sA-D =

2.026

[cc]

sB-C =

2.026

[cc]

sB-2 =

2.026

[cc]

sB-D =

2.026

[cc]

sB-1 =

2.026

[cc]

sB-A =

2.026

[cc]

sC-D =

2.797

[cc]

sC-1 =

2.797

[cc]

sC-A =

2.797

[cc]

sC-2 =

2.797

[cc]

sC-B =

2.797

[cc]

sD-A =

2.797

[cc]

sD-1 =

2.797

[cc]

sD-B =

2.797

[cc]

sD-2 =

2.797

[cc]

sD-C =

2.797

[cc]

s1-A =

1.318

[cc]

s1-B =

1.318

[cc]

s1-2 =

1.318

[cc]

s1-C =

1.318

[cc]

s1-D =

1.318

[cc]

s2-A =

1.318

[cc]

s2-B =

1.318

[cc]

s2-C =

1.318

[cc]

s2-D =

1.318

[cc]

s2-1 =

1.318

[cc]

c) Abaterea standard a unei necunoscute:


0.05961
sdx1=
5
0.04520
sdy1=
5
0.05627
sdx2=
7
0.05398
sdy2=
1

[dm]
[dm]
[dm]
[dm]

d) Abaterea standard de determinare a pozitiei:


0.07
sP1=
5 [dm]
0.07
sP2=
8 [dm]

e) Abaterea standard pe retea:


sT =

0.07
7

[dm]

Calculul elementelor elipsei

Punct
1
2

(qxx+qyy)/2
0.012741
0.013842

((qxxqyy)2+4*qxy2)/2
0.006564
0.007789

1
2
0.019305 0.006177
0.021631 0.006053

a [dm]
0.1418
0.1501

b [dm]
0.0802
0.0794

173.86091
158.67083

d) A patra situatie de compensare.


Intocmirea sistemului ecuatiilor de corectie:
Statie

Punct
vizat

* [g c cc]

0 [g c cc]

B
2
C
1
D

81.10056
120.51349
131.25020
167.27818
187.45649

198.10367
237.51718
248.25409
284.28151
304.45969

C
2

zio [g c cc]

dx1
[dm]
0.101

117.00311
117.00369
117.00389
117.00333 13.175
117.00320
117.00344 13.175
368.52446 290.99079 322.46633
397.26008 319.72562 322.46554

Necunoscute
dy1
dx2
[dm]
[dm]
-0.428 0.003

dy2
[dm]
-0.210

5.179

-7.747

5.179

-7.747

14.419

4.617

-3.321
-3.321

l [cc]

-3.320
2.450
4.431
-1.135
-2.426
0.000
9.670
1.790

0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252

D
1
A
D
1
A

349.34803 322.46505
356.39841 322.46519
398.10367 322.46471
322.46537
114.69247 1.62071 286.92824
139.87630 26.80490 286.92860
161.32560 48.25409 286.92849

2
B

177.58355
204.06121

26.88298
33.93322
75.63896

A
D

6.565

-3.424

16.540

A
B

56.94158 16.540
378.67855 84.28151 105.60296 13.175
50.79500 156.39841 105.60341 5.362

2
C

56.94129
56.94175
56.94176
56.94151

-3.424

76.38684
92.40628
109.31681
144.67920

5.362

7.645

-9.548
-3.321
6.565

2.250 13.670
-3.424 7.645
227.72514 333.32813 105.60299 16.540 -9.548
105.60336
96.22944 37.51718 341.28774
178.43759 119.72562 341.28803

C
D

323.22434 264.51257 341.28823


24.97120 366.25857 341.28737

48.32801

0.824

389.61607 341.28806

2.250

341.28789

2.250

4.617

0.0252
0.0252
0.0252

7.419

2.321
7.967

0.0132
0.0132

11.901

7.419

0.000
0.023

0.0132

-2.890
1.723
1.828
-0.683

0.0132
0.0132
0.0132
0.0132

0.000
-3.992
0.514

0.0595
0.0595

3.625
3.550

0.0595
0.0595

-3.696

0.0595

0.000
-1.486
1.482

0.0595
0.0595

3.416
-5.158

0.0595
0.0595

1.745

0.0595

-4.478

-7.643

-4.478

-7.643

-2.250

13.670

15.012 -2.250 13.670


5.179 -7.747
14.419 4.617
11.901 7.419
-4.478 -7.643
13.670 -2.250 13.670
13.670 0.970 17.024

0.000

Distante:
Tronson

D* [m]

D0 [m]

dN1
[dm]
0.101

Necunoscute
dE1
dN2
[dm]
[dm]
-0.428
0.003

0.0132
0.0132
0.0132

11.901

-9.548

84.01235 189.61607 105.60372


121.20119 226.80490 105.60371

A
B

14.419

7.645

286.92902
286.92958

286.92879
104.45969 56.94158
133.32813
149.34803
166.25857
201.62071

6.565

1
B
2
C

47.51811

64.51257
90.99079

5.362

-3.155
-1.757
-6.548
0.000
-5.463
-1.825
-3.001

dE2
[dm]
-0.210

l [dm]

A-1
1-2
2-C

4685.439
4595.317
4539.571

4685.415
4595.302
4539.494

-0.244
0.987

-0.970
-0.162

-0.987
0.529

0.162
0.849

-0.235
-0.155
-0.766

Prima regula de echivalenta:


Ecuatia
A-1
A-2

B-1
B-2

C-1
C-2

D-1
D-2

1-A
1-B
1-2
1-C
1-D

2-A
2-B
2-C
2-D
2-1

DA-1
D1-2
D2-C

dx1
13.175
0
0.332
5.362
0
0.135
-3.424
0
-0.045
-16.540
0
-0.219
13.175
5.362
2.250
-3.424
-16.540
0.049
0
0
0
0
2.250
0.134
-0.244
0.987
0

dy1
-3.321
0
-0.084
6.565
0
0.165
7.645
0
0.101
-9.548
0
-0.126
-3.321
6.565
13.670
7.645
-9.548
0.893
0
0
0
0
13.670
0.813
-0.970
-0.162
0

A doua regula de echivalenta:

dx2
0
5.179
0.130
0
14.419
0.363
0
-11.901
-0.157
0
-4.478
-0.059
0
0
-2.250
0
0
-0.134
5.179
14.419
-11.901
-4.478
-2.250
0.058
0
-0.987
0.529

dy2
0
-7.747
-0.195
0
4.617
0.116
0
7.419
0.098
0
-7.643
-0.101
0
0
-13.670
0
0
-0.813
-7.747
4.617
7.419
-7.643
-13.670
-1.013
0
0.162
0.849

P
0.025195
0.025195
-7.938000
0.025195
0.025195
-7.938000
0.013212
0.013212
-15.138000
0.013212
0.013212
-15.138000
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
-3.362000
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
0.059488
-3.362000
1.325612
1.353556
1.371286

l [cc]
-1.135
2.450
0.000
-1.757
1.790
0.000
-1.825
2.321
0.000
-2.890
1.828
0.000
-3.992
0.514
3.625
3.550
-3.696
0.000
-1.486
1.482
3.416
-5.158
1.745
0.000
-0.235
-0.155
-0.766

1.325612
1.353556
1.371286

Ecuatia
A-1
A-2

B-1
B-2

C-1
C-2

D-1
D-2

1-2

DA-1
D1-2
D2-C

dx1
13.175
0
0.332
5.362
0
0.135
-3.424
0
-0.045
-16.540
0
-0.219
2.250
0.049
0.134
-0.244
0.987
0

dy1
-3.321
0
-0.084
6.565
0
0.165
7.645
0
0.101
-9.548
0
-0.126
13.670
0.893
0.813
-0.970
-0.162
0

dx2
0
5.179
0.130
0
14.419
0.363
0
-11.901
-0.157
0
-4.478
-0.059
-2.250
-0.134
0.058
0
-0.987
0.529

dy2
0
-7.747
-0.195
0
4.617
0.116
0
7.419
0.098
0
-7.643
-0.101
-13.670
-0.813
-1.013
0
0.162
0.849

P
0.084684
0.084684
-7.938000
0.084684
0.084684
-7.938000
0.072700
0.072700
-15.138000
0.072700
0.072700
-15.138000
0.118977
-3.362000
-3.362000
1.325612
1.353556
1.371286

Intocmirea si rezolvarea sistemului normal al ecuatiilor de corectie:

13.175
0
0.332
5.362
0
0.135

-3.321
0
-0.084
6.565
0
0.165

0
5.179
0.130
0
14.419
0.363

0
-7.747
-0.195
0
4.617
0.116

l [cc]
-3.142
-0.315
0.000
-0.162
1.574
0.000
2.573
3.217
0.000
-3.550
-3.888
0.000
2.685
0.000
0.000
-0.235
-0.155
-0.766

A=

-3.424
0
-0.045
-16.540
0
-0.219
2.250
0.049
0.134
-0.244
0.987
0

7.645
0
0.101
-9.548
0
-0.126
13.670
0.893
0.813
-0.970
-0.162
0

0
-11.901
-0.157
0
-4.478
-0.059
-2.250
-0.134
0.058
0
-0.987
0.529

0
7.419
0.098
0
-7.643
-0.101
-13.670
-0.813
-1.013
0
0.162
0.849

0.08
5

P=

N=

0
0.08
5

-7.938

0
0.08
5

0
0.08
5

-7.938

0
0.07
3

0
0.07
3

-15.138

0
0.07
3

0
0.07
3

-15.138

0
0.11
9

-3.362

-3.362

0
1.32
6

0
1.35
4

1.371

38.033300
11.791786

11.791786
33.402503

-2.960793
-3.460800

-2.729736
-17.682932

-2.960793

-3.460800

32.255960

2.206772

N-1=

0.030098
-0.012936

-0.012936
0.048154

0.001696
0.002245

-0.004696
0.025343

0.001696

0.002245

0.031452

-0.000783

-2.729736

-17.682932

2.206772

32.009535

-0.004696

0.025343

-0.000783

0.044895

X=

0.1010
-0.4276
0.0026
-0.2098

V=

Calculul elementelor compensate:

Statie

Punct
vizat
B
2

C
1
D

* [g c cc]

81.10056
120.5134
9
131.2502
0
167.2781
8
187.4564
9

0 [g c cc]
198.1036
7
237.5171
8
248.2540
9
284.2815
1
304.4596
9

368.5244
6
397.2600
8

26.88298

33.93322

75.63896

290.9907
9
319.7256
2
349.3480
3
356.3984
1
398.1036
7

v [cc]

-4.197

-dz [cc]

-0.392
1.324
0.111
-2.428
0.643
-0.081
-1.042
1.629
-0.069
-1.137
-2.296
0.053
-0.071
-0.207
-0.122
0.155
-0.022
-0.943

-0.878

3.211

1.639

3.553
0.737

2.750

-3.304
0.000
10.310
1.498

-5.909

coord

comp

198.103670
9
237.517341
8
248.254085
9
284.281784
4
304.459690
2

198.103670
9
237.517341
8
248.254085
9
284.281784
4
304.459690
2

290.990792
7
319.725531
6
349.348030
3
356.398183
4
398.103670
9

290.990792
7
319.725531
6
349.348030
3
356.398183
4
398.103670
9

81.10014
120.51381
131.25056
167.27825
187.45616

4.389
0.639
-0.931

-2.515
-3.384

comp

Control

d [cc]

-2.266

368.52549
397.26023
26.88273
33.93288
75.63837

0.000
D
1

A
2
B

114.6924
7
139.8763
0
161.3256
0
177.5835
5
204.0612
1

1.62071

-4.423

26.80490

-4.399

48.25409

-1.960

64.51257

1.774

90.99079

9.008
0.000

47.51811

76.38684

92.40628
109.3168
1
144.6792
0

378.6785
5

50.79500

84.01235
121.2011
9
227.7251
4

104.4596
9
133.3281
3
149.3480
3
166.2585
7
201.6207
1

C
D

84.28151
156.3984
1
189.6160
7
226.8049
0
333.3281
3

96.22944
178.4375
9
323.2243
4

24.97120

48.32801

B
2

37.51718
119.7256
2
264.5125
7
366.2585
7
389.6160
7

-0.778

-3.197
1.040
-3.615

-1.588

401.620709
7

114.69203

26.8045421

26.8045421

139.87586

48.2540859

48.2540859

161.32540

64.5124093

64.5124093

177.58373

90.9907927

90.9907927

204.06211

104.459690
2
133.328370
2
149.348030
3
166.258729
9
201.620709
7

104.459690
2
133.328370
2
149.348030
3
166.258729
9
201.620709
7

84.2817844
156.398183
4
189.615795
5
226.804542
1
333.328370
2

84.2817844
156.398183
4
189.615795
5
226.804542
1
333.328370
2

378.67850

37.5173418
119.725531
6
264.512409
3
366.258729
9
389.615795
5

37.5173418
119.725531
6
264.512409
3
366.258729
9
389.615795
5

96.22950

-5.202
-0.801

-1.279

2.413

0.922
2.618

1.592

-1.484
0.000
-0.547

1.6207097

47.51803
76.38671
92.40637
109.31707
144.67905

4.004
0.695

2.750

-1.057

-2.266

1.564

-2.756

0.630

-3.615

-0.589
0.000
0.562

2.413
-3.474
1.639

0.409

0.960

-0.931

2.237

-1.588

-3.157

1.592

-0.601
0.000

-2.756
-2.044

50.79489
84.01251
121.20125
227.72508

178.43769
323.22456
24.97088
48.32795

Distante:
Tronso
n
A-1
1-2
2-C

D* [m]
4685.43
9
4595.31
7
4539.57
1

v [dm]

Control
Dcoord

0.155
-0.022
-0.943

Dcomp

4685.454
5 4685.4545
4595.314
8 4595.3148
4539.476
7 4539.4767

Calculul coodonatelor finale ale punctelor de indesire:


Coordonate provizorii

Punct

dx

dy

0.1010

-0.4276

137239.643

247909.384

0.0026

-0.2098

132705.335

248655.607

Estimarea preciziilor:
a) Abaterea standard a unitatii de pondere:
0.312154 [dm]
b) Abaterea standard a unei masuratori compensate:
sA-B =

1.967 [cc]

sA-2 =

1.967 [cc]

sA-C =

1.967 [cc]

sA-1 =

1.967 [cc]

sA-D =

1.967 [cc]

sB-C =

1.967 [cc]

sB-2 =

1.967 [cc]

sB-D =

1.967 [cc]

sB-1 =

1.967 [cc]

sB-A =

1.967 [cc]

Coordonate finale
X
137239.65
3
132705.33
5

Y
247909.342
248655.586

sC-D =

2.716 [cc]

sC-1 =

2.716 [cc]

sC-A =

2.716 [cc]

sC-2 =

2.716 [cc]

sC-B =

2.716 [cc]

sD-A =

2.716 [cc]

sD-1 =

2.716 [cc]

sD-B =

2.716 [cc]

sD-2 =

2.716 [cc]

sD-C =

2.716 [cc]

s1-A =

1.280 [cc]

s1-B =

1.280 [cc]

s1-2 =

1.280 [cc]

s1-C =

1.280 [cc]

s1-D =

1.280 [cc]

s2-A =

1.280 [cc]

s2-B =

1.280 [cc]

s2-C =

1.280 [cc]

s2-D =

1.280 [cc]

s2-1 =

1.280 [cc]

sDA-1=

0.271 [dm]

sD1-2 =

0.278 [dm]

sD2-C=

0.267 [dm]

c) Abaterea standard a unei necunoscute:


0.05415
sdx1=
5
0.06849
sdy1=
9
0.05536
sdx2=
0
0.06614
sdy2=
0

[dm]
[dm]
[dm]
[dm]

d) Abaterea standard de determinare a pozitiei:


sP1=
0.08 [dm]

7
0.08
6 [dm]

sP2=
e) Abaterea standard pe retea:

0.08
7

sT =

[dm]

Calculul elementelor elipsei:

Punct

(qxx+qyy)/2

((qxxqyy) +4*qxy2)/2

0.039126

0.015774

0.054900

0.023352

0.0731

0.0477

130.60520

0.038173

0.006767

0.044940

0.031407

0.0662

0.0553

103.69327

a [dm]

b [dm]

e) A cincea situatie de compensare.


Intocmirea sistemului ecuatiilor de corectie:
Necunoscute

Statie

Punct
vizat

B
C
1
D

81.10056
131.25020
167.27818
187.45649

198.10367
248.25409
284.28151
304.45969

C
D
1

368.52446
26.88298
33.93322

290.99079
349.34803
356.39841

* [

g c cc

g c cc

o
i

z [

g c cc

117.00311
117.00389
117.00333
117.00320
117.00338
322.46633
322.46505
322.46519

dx1 [dm]
-0.038

dy1 [dm]
0.014

13.175

-3.321

13.175

-3.321

5.362

6.565

l [cc]

-2.707
5.043
-0.522
-1.814
0.000
10.118
-2.707
-1.310

0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252
0.0252

75.63896

398.10367

D
1
A
B

114.69247
139.87630
161.32560
204.06121

1.62071
26.80490
48.25409
90.99079

A
1
B
C

47.51811
76.38684
92.40628
144.67920

104.45969
133.32813
149.34803
201.62071

322.46471
322.46532
286.92824
286.92860
286.92849
286.92958
286.92873
56.94158
56.94129
56.94175
56.94151
56.94153

5.362

6.565

-3.424

7.645

-3.424

7.645

-16.540

-9.548

-16.540

-9.548

Prima regula de echivalenta:


Ecuatia
A-1

B-1

C-1

D-1

dx1
13.175
0.332
5.362
0.135
-3.424
-0.045
-16.540
-0.219

dy1
-3.321
-0.084
6.565
0.165
7.645
0.101
-9.548
-0.126

P
0.025195
-9.922500
0.025195
-9.922500
0.013212
-18.922500
0.013212
-18.922500

l [cc]
-0.522
0.000
-1.310
0.000
-1.244
0.000
-2.433
0.000

Intocmirea si rezolvarea sistemului normal al ecuatiilor de corectie:

A=

P=

13.175
0.332
5.362
0.135
-3.424
-0.045
-16.540
-0.219

0.025
0
0
0
0

0
-9.923
0
0
0

-3.321
-0.084
6.565
0.165
7.645
0.101
-9.548
-0.126

0
0
0.025
0
0

0
0
0
-9.923
0

0
0
0
0
0.013

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-6.101
0.000
-4.883
-1.244
-2.420
8.548
0.000
0.480
-2.433
2.180
-0.226
0.000

0.0252
0.0132
0.0132
0.0132
0.0132
0.0132
0.0132
0.0132
0.0132

0
0
0

N=

0
0
0

0
0
0

6.650457

1.143879

1.143879

2.505327

0
0
0

0
0
0

-18.923
0
0

N-1=

-0.0382
0.0141

X=

V=

0
0.013
0

0
0
-18.923

0.163180

-0.074505

-0.074505

0.433167

-1.072063
-0.013852
-1.421794
-0.002821
-1.005711
0.003153
-1.936845
0.006560

Calculul elementelor compensate:

Statie

Punct
vizat

* [g c cc]

0 [g c cc]

81.10056 198.10367
131.25020 248.25409

1
D

167.27818 284.28151
187.45649 304.45969

C
D
1

-dz
[cc]

d
[cc]

-2.597
5.153

0.110

comp

198.1036709 198.1036709
248.2540859 248.2540859

0.550 284.2814544
304.4596902
-0.110
0.550
368.52446 290.99079 10.140 0.022
290.9907927
26.88298 349.34803 -2.685
349.3480303
33.93322 356.39841 -1.399
356.3983988
0.112
-0.962
-1.704

comp

Control
coord

B
C
A

v [cc]

81.10030
131.25072

284.2814544
304.4596902

167.27808
187.45632

290.9907927
349.3480303
356.3983988

368.52547
26.88271
33.93308

75.63896

398.10367

D
1
A
B

114.69247
139.87630
161.32560
204.06121

1.62071
26.80490
48.25409
90.99079

A
1
B
C

47.51811
76.38684
92.40628
144.67920

104.45969
133.32813
149.34803
201.62071

-4.930
-1.053
-2.468
8.500
0.048
0.380
-2.036
2.080
-0.325
0.099

398.1036709 398.1036709

75.63835

1.6207097
26.8049274
48.2540859
90.9907927

401.6207097
26.8049274
48.2540859
90.9907927

114.69198
139.87619
161.32535
204.06206

104.4596902
0.497 133.3281786
149.3480303
201.6207097
0.497

104.4596902
133.3281786
149.3480303
201.6207097

47.51815
76.38664
92.40649
144.67917

0.112

-0.022

-6.078

0.048
0.239

0.239
0.099

Calculul coodonatelor finale ale punctelor de indesire:


Punct

dx

dy

-0.0382

0.0141

Coordonate provizorii
Xo

Yo

137239.643

247909.384

Estimarea preciziilor:
a) Abaterea standard a unitatii de pondere:
0.118250 [dm]
b) Abaterea standard a unei masuratori compensate:
sA-B =

0.745

[cc]

sA-C =

0.745

[cc]

sA-1 =

0.745

[cc]

sA-D =

0.745

[cc]

sB-C =

0.745

[cc]

sB-D =

0.745

[cc]

sB-1 =

0.745

[cc]

sB-A =

0.745

[cc]

sC-D =

1.029

[cc]

Coordonate finale
X
137239.63
9

Y
247909.386

sC-1 =

1.029

[cc]

sC-A =

1.029

[cc]

sC-B =

1.029

[cc]

sD-A =

1.029

[cc]

sD-1 =

1.029

[cc]

sD-B =

1.029

[cc]

sD-C =

1.029

[cc]

c) Abaterea standard a unei necunoscute:


0.04776
sdx1=
8
0.07782
sdy1=
6

[dm]
[dm]

d) Abaterea standard de determinare a pozitiei:


0.09
sP1 =
1 [dm]
e) Abaterea standard pe retea:
0.09
1

sT =

[dm]

Calculul elementelor elipsei:


Punct
1
2

(qxx+qyy)/2
0.039126
0.038173

((qxxqyy) +4*qxy2)/2
0.015774
0.006767
2

1
0.054900
0.044940

2
0.023352
0.031407

a [dm]
0.0731
0.0662

b [dm]
0.0477
0.0553

130.60520
103.69327

f) A sasea situatie de compensare.


Intocmirea sistemului ecuatiilor de corectie:
Statie

Punct
vizat

A
B
C
D
1

* [

g c cc

96.22944
178.43759
323.22434
24.97120
48.32801

Prima regula de echivalenta:

g c cc

37.51696
119.72544
264.51227
366.25844
389.61608

o
i

z [

g c cc

341.28752
341.28785
341.28793
341.28724
341.28807
341.28772

Necunoscute
dx2 [dm]
dy2 [dm]
0.011
-0.081
5.179
-7.747
14.419
4.617
-11.901
7.419
-4.478
-7.643
-2.250
-13.670
0.970
-17.024

l [cc]

-1.977
1.233
2.117
-4.868
3.495
0.000

0.059
0.059
0.059
0.059
0.059

Ecuatia
2-A
2-B
2-C
2-D
2-1

dx2
5.179
14.419
-11.901
-4.478
-2.250
0.058

l [cc]
-1.977
1.233
2.117
-4.868
3.495
0.000

P
0.0594884
0.0594884
0.0594884
0.0594884
0.0594884
-3.362000

dy2
-7.747
4.617
7.419
-7.643
-13.670
-1.013

Intocmirea si rezolvarea sistemului normal al ecuatiilor de corectie:


5.179
14.419
-11.901
-4.478
-2.250
0.058

A=

P=

-7.747
4.617
7.419
-7.643
-13.670
-1.013

0.059
0
0

0
0.059
0

0
0
0.059

0
0
0
0.05
9

0
0

0
0

0
0

0
0

N=

23.873
0.3829

X=

0.0105
-0.081

N-1=

0.382868
19.255028

V=

0
0
0

0
0
0

0
0.05
9
0

0.0419
-0.0008
-1.295
1.011
1.390
-4.296
4.578
0.083

0
-3.362

-8E-04
0.052

Calculul elementelor compensate:

Statie

Punct
vizat

v [cc]
* [g c cc]

0 [g c cc]

-dz
[cc]

d
[cc]

comp

Control
coord

comp

96.22944

37.51696

1.573

178.43759

119.72544

0.734

323.22434

264.51227

D
1

24.97120
48.32801

0.278

0.682 37.5172461 37.5172461


0.222 119.7256025 119.7256025
0.726 264.5124955 264.5124955

1.113
366.25844 4.574
389.616082 4.300
0.000

0.572 366.2586279 366.2586279


1.083 389.6161901 389.6161901
1.389

Calculul coodonatelor finale ale punctelor de indesire:


Punct

dx

dy

0.010
5

-0.0810

Coordonate provizorii

Coordonate finale

Xo

Yo

132705.335

248655.607

132705.336

248655.598

Estimarea preciziilor:
a) Abaterea standard a unitatii de pondere:
0.930453 [dm]
b) Abaterea standard a unei masuratori compensate:
s2A=
s2B=
s2C=
s2D=
s21=

0.78
1
0.78
1
0.78
1
0.78
1
0.78
1

[cc]
[cc]
[cc]
[cc]
[cc]

96.22928
178.43766
323.22445
24.97074
48.32844

c) Abaterea standard a unei necunoscute:


sdx1
=
sdy1
=

0.19
0
0.21
2

[d
m]
[d
m]

d) Abaterea standard de determinare a pozitiei:


0.28
sP2 =
5 [dm]
e) Abaterea standard pe retea:
sT =

0.28
5

[dm]

Calculul elementelor elipsei:


Punct
2

(qxx+qyy)/2
0.046926

((qxxqyy)2+4*qxy2)/2
0.005093

1
0.052020

2
0.041833

a [dm]
0.2122

b [dm]
0.1903

105.23053

PREZENTAREA REZULTATELOR
Nr.
Pct.

Situatie
compensare
1
2

3
4
5
1
2

3
4
6

Coordonate
X [m]
137239.64
8
137239.65
3
137239.66
3
137239.65
3
137239.63
9
132705.33
3
132705.33
3
132705.35
7
132705.33
5
132705.33
6

Y[m]
247909.35
0
247909.33
7
247909.36
0
247909.34
2
247909.38
6
248655.59
1
248655.58
0
248655.66
1
248655.58
6
248655.59
8

Estimarea preciziilor

Elementele Elipselor

s0 [dm]

sdx [dm]

sdy [dm]

sP [dm]

a [dm]

b [dm]

0.880

0.046

0.063

0.078

0.067

0.040

127.2838

0.212

0.038

0.049

0.061

0.052

0.040

127.284

1.020

0.134

0.093

0.163

0.142

0.080

173.861

0.312

0.054

0.068

0.087

0.073

0.048

130.605

0.118

0.048

0.078

0.091

0.080

0.045

116.053

0.880

0.047

0.064

0.078

0.065

0.046

85.445

0.212

0.039

0.046

0.060

0.046

0.039

98.758

1.020

0.129

0.111

0.170

0.150

0.079

158.671

0.312

0.055

0.066

0.086

0.066

0.055

103.693

0.930

0.190

0.212

0.285

0.212

0.190

105.231