Sunteți pe pagina 1din 1

CIA 2011

CLASA a IX-a

Subiecte - Proba practic

Timp de lucru: 90 de minute

Deschide i fi ierul subWord.docx i rezolva i cerin ele de mai jos, apoi salva i fi ierul n conformitate cu indica iile primite de la comisia tehnic . 1. Aplica i paginii documentului un efect de umplere de tip textur papirus. 2. Pentru antetul paginii realiza i urm toarele: a. Insera i numele vostru ntr-un obiect de tipul WordArt la alegere de dimensiune 8 i alinia i la dreapta. b. Aplica i o bordur tip umbrit, culoare violet, l ime 3 pct. 3. Pentru subsolul paginii realiza i urm toarele: a. Insera i o form automat de tip panglic n sus, centrat. b. Forma automat de mai sus s con in num rul paginii cu numerotarea ncepnd de la 10. 4. Formata i titlul documentului (Specifica ii tehnice) astfel: a. Umplere de tip gradient vertical albastru-negru, f r contur b. Efect 3D de tipul stil 3D-6, culoare 3D alb, iluminare 45 de grade. 5. Formata i imaginea cu laptop-ul astfel: a. Efect muchii atenuate: 25 de puncte. b. Efect reflexie: ngust , cu atingere. c. Efect rota ie 3D: perspectiv deasupra. d. Form imagine: hexagon. e. Imaginea s fie r sturnat orizontal. 6. Insera i n cadrul imaginii cu laptop-ul, un hyperlink c tre adresa http://www.dc-shop.ro. 7. La sfr itul paragrafului dinaintea tabelului despre memorii, insera i o not de subsol cu men iunea Accesat la data de (insera i data curent ). 8. n tabelul despre memorii realiza i urm toarele: a. Insera i o nou coloan cu denumirea Cod ntre Nr. Crt. i Produc tor. b. Stabili i culoarea portocaliu pentru fundalul primului rnd. c. Stabili i bordura tabelului la linie erpuit de culoare verde. 9. Insera i un rnd nou la sfr itul tabelului despre memorii, iar n ultima celul a acestui rnd insera i o formul pentru calcularea mediei aritmetice a valorilor din coloana Pre . 10. Sorta i tabelul despre memorii cresc tor dup coloana a treia (Produc tor). 11. Modifica i n romb (diamant) forma obiectului corespunz tor pasului 2 din diagram . 12. Ad uga i diagramei un obiect adi ional naintea obiectului corespunz tor pasului 3. 2p 2p 2p 1p 1p 2p 3p 3p 1p 1p 1p 1p 1p 2p 3p 3p 2p 2p 3p 2p 2p

CIA 2011 - Etapa Jude ean

9. aprilie 2011.