Sunteți pe pagina 1din 3

Investe te n oameni!

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar : 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i socie tii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional ; Titlul proiectului: Program de formare inovativ-carier de succes n nv mntul preuniversitar Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul colar Jude ean Vlcea

PROIECTAREA UNEI UNIT I DE NV CUNOA TEREA MEDIULUI OBIECTUL : CUNOASTEREA MEDIULUI


UNITATEA DE NV ARE: Animale NR DE ORE : 3 ore Nr. Competenta cheie Continut crt. 1. a invata sa inveti ANIMALE DOMESTICE - sa identifice asemanari y identificarea unor animale domestice pe baza unor si deosebiri intre imagini, filmule e; vietuitoarele din mediul y recunoa t. i denumirea p r ilor componente ale apropiat corpului unui animal domestic; --sa utilizeze un limbaj y stabilirea unor coresponden e pe baza imag. ntre specific stiintelor naturii anim. domestice i p r ile componente ale corpului in descrierea unor acestora, hrana lor, produsele ce se pot ob ine de la animale domestice acestea; y precizarea foloaselor aduse de animalele domestice omului; y precizarea. condi iilor de cre tere i dezvoltare a

ARE

Strategii/metode si procedee y Individuale o Conversatia o Explicatia o Problematizarea y Colective o problematizarea o expunerea., o demonstra ia, y pe grupe o jocul didactic

Nr. Evaluare/ ore mijloace de evaluare 1 observarea sistematic prob oral prob scrisa -fise de lucru -fise de evaluare autoeval. -portofolii 75% elevi si-au dezv.notiuni despre animale domestice
1

Investe te n oameni! Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar : 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i socie tii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional ; Titlul proiectului: Program de formare inovativ-carier de succes n nv mntul preuniversitar Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul colar Jude ean Vlcea

unui animal. 2. a invata sa inveti -sa identifice asemanari si deosebiri intre vietuitoarele din mediul apropiat -sa utilizeze un limbaj specific stiintelor naturii in descrierea unor animale salbatice ANIMALE SALBATICE y identificarea unor animale s lbatice pe baza unor imagini; y recunoa . i denumirea p r ilor componente ale corpului unui animal s lbatic; y descrierea animalelor s lbatice dup anumite criterii (mediul de via , culoare, num rul membrelor, hrana, modul de deplasare) y precizarea foloaselor i pagubelor aduse de animalele s lbatice omului; y reprezentarea prin desen sau prin modelaj a unor animale i p s ri s lbatice; y efectuarea unor excursii sau drume ii n scopul observ rii efectelor unor activit i ale omului asupra vie ii animalelor; y precizarea condi iilor de cre tere i dezvoltare a unui animal; y precizarea unor ac iuni de protejare i ngrijire a animalelor s lbatice. y Individuale o Conversatia o Explicatia o Problematizarea y Colective o problematizarea o expunerea., o demonstra ia, y pe grupe o jocul didactic 1 observarea sistematic prob oral prob scrisa -fise de lucru -fise de evaluare autoeval. -portofolii. 75% elevi si-au dezv.notiuni despre animale salbatice

Investe te n oameni! Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar : 1 Educa ia i formarea profesional n sprijinul cre terii economice i socie tii bazate pe cunoa tere Domeniul major de interven ie: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n educa ie i formare profesional ; Titlul proiectului: Program de formare inovativ-carier de succes n nv mntul preuniversitar Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul colar Jude ean Vlcea

3.

DIN LUMEA PLANTELOR SI A y Individuale ANIMALELOR o Conversatia -s identifice c i prin o Explicatia y recunoa terea unor m suri de ngrijire a plantelor care poate contribui la mentinerea unui mediu o Problematizarea i animalelor; sanatos; -sa participe la actiuni y ngrijirea animalelor/plantelor de la col ul viu al y Colective clasei, din gr dina colii; de ingrijire si protejare a mediului o problematizarea y utilizarea unor unelte i materiale de cur are a -sa enumere si sa mediului (grebl , stropitoare, m nu i de protec ie); o expunerea., descrie cateva actiuni de o demonstra ia, ingrijire a animalelor si mediului inconjurator y pe grupe o jocul didactic

a invata sa inveti

observarea sistematic prob oral prob practica 75% elevi si-au dezv.notiuni despre ingrijirea plantelor si a animalelor