Sunteți pe pagina 1din 3

egea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice

si a contrac telor de concesiune de servicii Hotararea de Guvern nr.167/2010 privind modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuir ea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie pub lica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de conce siune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1.660/2006 Hotarare nr.834/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru apro barea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind a tribuirea contractelor de achizitie publica, a contracelor de concesiune de lucr ari publice si a contractelor de concesiune de servicii ORDONANTA nr.72/2009 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a c ontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii HOTARAREA nr.370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoa re la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor d e achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contra ctelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2 006 ORDONANTA nr.34/2006 actualizata pana la data de 12 martie 2009 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a co ntractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de s ervicii ORDONANTA nr.19/2009 Privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

ORDONANTA nr.143/2008 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a co ntractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de s ervicii HOTARAREA nr.198/2008 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoa re la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor d e achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contra ctelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/20 06 ORDONANTA nr.94/2007 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a co ntractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de s ervicii LEGEA nr.228/2007 Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind fu nctia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica ORDIN nr.175/2007 Ordin privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - mode lul si continutul formularelor si documentelor utilizate HOTARAREA Guvernului nr.1660/2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la at ribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonan ta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi tie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor d e concesiune de servicii ORDIN nr.1679/2006 Ordin privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare HOTARAREA Guvernului nr.942/2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvern ului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica HOTARAREA Guvernului nr.925/2006 Hotarare privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la at ribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelo r de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii LEGEA nr.337/2006 Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind at ribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucr ari publice si a contractelor de concesiune de servicii ORDONANTA nr.34/2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a co

ntractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de s ervicii. ORDONANTA nr.30/2006 Ordonanta de urgenta privind functia de verificare a aspectelor procedurale afe rente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica