P. 1
Document Are Privind Supra Veg Here A Lucrarilor Pe Santier

Document Are Privind Supra Veg Here A Lucrarilor Pe Santier

|Views: 1,856|Likes:
Published by mada_i

More info:

Published by: mada_i on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI DIRECŢIA REGLEMENTARI IN CONSTRUCŢII

DOCUMENTARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER
Faza 1-a

AUTOR: Ing. PETRE IONIŢĂ

EXECUTANT: C.O.C.C. SA - CONSULTANŢA, ORGANIZARE ŞI CIBERNETICA
ÎN CONSTRUCŢII

CONŢINUT Cap. 1 Principiile echipei de supraveghere…………………………….Pag. 4
1.1. Elemente generale 1.2. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori 1.3. Statutul inginerilor supraveghetori 1.4. Tipuri de supraveghetori

Cap. 2 Serviciile echipei de supraveghere……………………………..Pag. 10
2.1. Supravegherea lucrarilor, o activitate inginereasca distincta 2.2. Supraveghetorul , un profesionist 2.3. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. 2.4. Contractul de supraveghere 2.5. Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor in santier 2.6. Selectionarea inginerilor supraveghetori

Cap. 3 Responsabilitatile si documentaţiile de şantier in grija echipei de supraveghere …………………………………………………………… Pag. 18
3.1. Elemente generale 3.2. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor 3.3. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. 3.4. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor 3.5. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala 3.6. Sistemul de asigurare a calitatii 3.7. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic 3.8. Verificarea inregistrarilor de calitate 3.9. Controlul statului in fazele determinante 3.10. Verificarea lucrarilor de constructii 3.11. Decontarea lucrarilor 3.12. Receptia lucrarilor 3.13. Cartea tehnica a constructiei 3.14. Propuneri de formulare tipizate, necesare supravegherii lucrarilor in santier 3.15. Precizari 3.16. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier

Cap. 4 Asigurări………………………………………………………..Pag. 71
Asigurarile echipei de supraveghere

Cap. 5 Contractul echipei de supraveghere…………………………..Pag. 72
1. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 2. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE Cap.5A – Contractul Standard (refolosibil)

Cap. 6 Onorariile echipei de supraveghere………………………….. Pag. 92
6.1. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere 6.2. Clasificarea tipurilor de cladiri pe clase

2

Cap. 7 Riscurile si asigurarile echipei de supraveghere………….... Pag. 100
7.1. Elemente generale privind riscurile 7.2. Riscul în etapele realizării unui proiect. 7.3. Abordarea calitativă a riscurilor 7.4. Analiza cantitativă a riscurilor 7.5. Avantajele analizei riscului. 7.6. Transferul riscului 7.7. Concluzii

Cap. 8 Codul de onoare si etica profesionala a inginerilor supraveghetori ………………………………………………………………………….. Pag. 104
8.1.Principiile de conduita si etica profesionala 8.2. CODUL DEONTOLOGIC( CODUL DE ONOARE )

Cap. 9 Bibliografie …………………………………………………… Pag. 108

3

– Realizarea unor lucrari de calitate • Prezenta zilnica in santier a echipei de supraveghetori. conform statului si pregătirii lor.3.1. pot asigura beneficiarilor costuri mai reduse. independenta. utilajelor si echipamentelor propuse de antreprenor spre achizitonare • Verificarea zilnica a prezentei muncitorilor in santier. venind din exteriorul beneficiarului. sunt excelenti profesionisti. 1. • Fiind o echipa externa. – Realizarea unor costuri reduse Supraveghetorii.4. poate mai usor sa observe punctele slabe. prezenta in santier a materialelor. evaluari obiective pentru o anumita problema. poate genera pentru beneficiari. Elemente generale Realizarea unei constructii de calitatea prescrisa in planuri si in caietele de sarcini ale proiectului. supravegheaza zilnic desfasurarea lucrarilor. Supraveghetorii de lucrari. servicii pentru care beneficiarii nu au personal suficient si calificat în domeniu. asigura verificarea permanenta a calitatii lucrarilor executate. 1. – Posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii performante • Supraveghetorul. solutiile si costurile inutile. poate sa furnizeze opinii. solutionarea problemelor practice. pe care beneficiarul nu le sesiseaza. solutii tehnice si economice mai bune. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori Folosirea inginerilor supraveghetori.2. prin aplicarea cunostintelor lor tehnice si economice.CAPITOLUL 1 PRINCIPIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 1.2.2.1. find o echipa specializata si independenta. o serie de avantaje tehnice si economice. 1.2.2. care formeaza executia lucrarilor • Prin natura obligatiilor lor. ce pot executa competent supravegherea executiei lucrarilor în şantier. care pot genera costuri suplimentare si termene majorate. a numarului necesar de muncitori precum si respectarea zilnica a progresului lucrarilor. privind cantitatile de lucrari si preturile inscrise • Verificarea si aprobarea zilnica a calitatatii lucrarilor si preturilor materialelor. prin: • Verificarea zilnica a cantitatilor de lucrari executate • Verificarea periodica a situatiilor de lucrari. prin natura profesiunii si contractului lor. utilajelor si echipamentelor. – Posibilitatea reducerii perioadei necesare executiei lucrarilor • Supraveghetorii pot accelera. printre care amintim: 1. 1. 4 . proiectantului sau antreprenorului.2. evitarea greselilor de executie. impune ca beneficiarul lucrarii să foloseasca serviciile unei echipe specializate in supravegherea executiei lucrarilor în şantier.

arhitecţi. Să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea programelor. tehnologi. privind realizarea unor proiecte. care oferă servicii în domeniul investiţiilor diverşilor investitori. soluţiilor prezentate. Să respecte legile ţării şi reglementările asociaţiei profesionale din care face parte.1.3. Să fie dotat tehnic şi profesional pentru a rezolva problemele solicitate prin diverse metode. Să respecte codul moral al inginerilor supraveghetori. ingineri. 1. prin rezolvarea anterioară a unor probleme analoage. profesori. care să fie exploatate conform programelor propuse. Să asigure cel mai scurt timp de punere în funcţiune a proiectelor. serviciilor. jurişti.1. un termen de realizare optim şi o rentabilitate de perspectivă. Să deţină o experienţă profesională îndelungată în specialitate. de înaltă calificare şi cu experienţă îndelungată. Să asigure lucrărilor şi proiectelor un cost redus. etc. economişti.Calităţile inginerului supraveghetor Practicarea activităţii de societate de supraveghere într-un anumit domeniu impune ca un supraveghetor să îndeplinească următoarele calităţi: • • • • • • • • • • Să posede cunoştinţe de înaltă calificare. care să-l conducă pe investitor la alegerea soluţiei optime.3. Să asigure clienţilor săi lucrări şi servicii. sociologi. agentie) cu ingineri de diverse specializări. Statutul inginerilor supraveghetori Supraveghetorul este o persoană independenta sau o organizaţie (societate. 5 . experţi. Să fie independent în relaţiile cu investitorul şi antreprenorul. cel puţin la nivelul tehnicii internaţionale.

inginerul supraveghetor acţionează numai în interesul legitim al clientului său. producători şi furnizori) şi nu trebuie niciodată să accepte de la ei nici un fel de favoare care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client. d) Legalitatea Inginerul supraveghetor independent sau societăţile comerciale de supraveghere au obligaţia să respecte legile româneşti sau legile ţării unde lucrează. cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a putea să-şi îndeplinească misiunea ca inginer supraveghetor. subantreprenori. precum şi codul de onoare al profesiunii sale. cu privire la legislaţia de înregistrare şi funcţionare.1. Inginerul supraveghetor trebuie să aibă o calificare profesională universitară sau să fie diplomat al unui institut de nivel universitar sau o calificare recunoscută de legile româneşti sau de legile ţării unde îşi desfăşoară activitatea.2. ale cărei interese s-ar putea interfera sau stânjeni munca sa de inginer supraveghetor . să fie asociaţi ca membrii ai unei asociaţii profesionale de supraveghere. Principiile care guvernează activitatea de supraveghere Practicarea profesiunii de inginer supraveghetor în domeniul investiţii-construcţii se bazează pe principii de etică profesională ce trebuie respectate cu stricteţe: a) Statutul profesional În exercitarea profesiunii sale. Ca membru asociat al asociaţiei de supraveghere. privind practicarea activităţii de supraveghere. e) Asocierea Se recomandă ca inginerii supraveghetori independenţi sau societăţile comerciale de supraveghere. 6 . c) Competenţa Supraveghetorul trebuie să aibă calificarea. El nu trebuie să fie legat de nici o activitate.3. El îşi îndeplineşte îndatoririle cu deplină fidelitate faţă de client şi se comportă de aşa manieră. b) Independenţa Supraveghetorul trebuie să-şi menţină o independenţă absolută de acţiune faţă de alţi participanţi la realizarea investiţiei (antreprenori. El este remunerat numai prin onorariile plătite lui de clientul său. încât să susţină rangul şi reputaţia profesiunii sale. inginerul supraveghetor independent sau societatea comercială de supraveghere trebuie să respecte statutul şi reglementările promovate de asociaţia în care sunt înscrişi.

Fiecare bănuţ cheltuit pentru studii.Serviciile inginereşti de pregătirea. Serviciile de consultanta si supraveghere sunt numeroase şi se referă la categoriile de lucrări care vizează promovarea şi realizarea unor investiţii în diverse etape: Fig. sunt întotdeauna benefice pentru performanţele investiţiei. Tipuri de consultanti si supraveghetori Inginerii supraveghetori furnizează diverse forme şi tipuri de servicii. şi până la serviciile limitate acordate unor societăţi comerciale sau persoanelor private. astfel ca aceştia să efectueze analize complete a soluţiilor în /concepţia preliminară. proiectanţi şi alţi specialişti).1. o conducere calificată a investiţiei şi o supraveghere severă şi competentă a lucrărilor. În mod special este foarte important ca investitorul să plătească corespunzător serviciile inginereşti (supraveghetori. /proiectare /execuţie /supraveghere. evaluări. poate să economisească pentru investitor bani mulţi atât în etapa de execuţie cât şi ulterior în perioada de utilizare a investiţiei.4. concepţia. Acestea pot fi de la servicii de supraveghere acordată administratiilor statului. conducerea şi realizarea investiţiei.1./utilizarea construcţiei. etc.1 7 . proiectare. analize. o proiectare amplă şi minuţioasă. 1. în conducerea şi supravegherea execuţiei. ministerelor. rapoarte. O preocupare a investitorului în astfel de activităţi ca : analize şi studii preliminare în toate aspectele.4.

caiete de sarcini. inginerul supraveghetor poate asigura supravegherea lucraruilor în numele investitorului. 11. 8. pentru antreprenor Analiza şi compararea ofertelor pentru furnituri 1. 4. 3. 7. 8.In etapa de executie. 7. 9. care provoacă conflicte de interese (incompatibile) cu alte servicii inginereşti 8 . 6. recepţii Asistenţă tehnică sau proiecte pentru antreprenor Proiecte tehnologice şi de organizare de şantier. 5. 1.Atenţie la serviciile. 9. probe. materiale. 4. 2. 5. 10. 8. 10. 4. Servicii de consultanţă si supraveghere pentru diverse etape de promovare a investiţiilor Etapa preliminară Rapoarte preliminare Studii de piaţă Studii de teren Studii de amplasament Studii de preinvestire Studii de prefezabilitate Proiecte preliminare Studii de finanţare Caiete de sarcini pentru un anumit produs Rapoarte privind ofertele de utilaje. Notă: . 2. . etc. 3. 1.Fig. 2. 11. 10. 6. cantitative de lucrări Documentaţii pentru licitaţii şi organizarea licitaţiilor Evaluarea şi compararea ofertelor Supravegherea execuţiei lucrărilor Elaborarea detaliilor de execuţie Supervizarea detaliilor de execuţie Documentaţii pentru teste. verificări. 5. echipamente Documentaţii pentru avize preliminare Etapa de fundamentare Managementul investiţiei Studii de teren Documentaţii pentru avize Studii de fezabilitate Studii de finanţare Programe industriale şi de industrializare Studii de retehnologizare Evaluări de patrimoniu Elaborare de oferte tehnice şi economice Documentaţii pentru avize finale şi autorizaţii de construire Expertize tehnice Etapa de execuţie Managementul investiţiei Proiecte tehnice. 1. 7. 3. 6. 9. Serviciile inginerilor supraveghetori 11.

) ETAPA DE FUNDAMENTARE Rezultă: Decizia de investire CONSULTANTA si SUPRAVEGHERE : Etapa de execuţie  Avize finale  Proiectul tehnic. specificaţii tehnice.Fig. cantităţi de lucrări  Documentaţii de licitaţie  Organizarea licitaţiilor  Ofertare  Contractare  Detalii de execuţie  Proiecte tehnologice şi de org.C. şantier EXECUŢIA INVESTIŢIEI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ANTREPRENOR GENERAL FURNIZORI SUBANTREPRENORI 9 .A.) Rezultă : C O N S U L T A N T A : M A N A G E M E N T U L CONSULTANTA : Proiect de principiu      Studiu de prefezabilitate Avize preliminare Studii de teren suplimentare Program de finanţare Grafic preliminar de execuţie Indicatori de rentabilitate  CONSULTANTA: Fundamentarea investiţiei       Studiu de fezabilitate Finanţarea programului Costul investiţiei Parametri de rentabilitate Recuperarea investiţiei Documentaţie pentru autorizaţia de construire (P.U. 2. SERVICII INGINEREŞTI DE CONSULTANŢĂ SI SUPRAVEGHERE) ÎN ETAPELE DE PREGĂTIREA ŞI REALIZAREA INVESTIŢIEI INVESTITOR IDEE IDEE CONSULTANŢA : Definirea temei     Studii de piaţă Rapoarte preliminare Planuri de afaceri Schiţe preliminare ETAPA PRELIMINARĂ:        Rentabilitate Dimensiunile Soluţiile Producţia Valoarea investiţiei Cheltuieli Venituri  Decizia de dezvoltarea programului I N V E S T I Ţ I E I CONSULTANŢĂ : Dezvoltarea programului       Proiect preliminar Studii de teren preliminare Studii de amplasare Estimarea valorii Studii de finanţare Documentaţii pentru certificat de urbanism (C.

El apeleaza la o societate specializata in aceste servicii. Sunt patru paramentrii importanti care trebuiesc urmariti si realizati pentru a se obtine o investitie reusita: • TIMPUL – realizarea la termenul programat • COSTUL . Nerealizarea unuia sau a mai multora din parametri de mai sus. structurişti. produce pierderi beneficiarului. un profesionist Managementul investiţiilor  Proiectare  Execuţie  Supravegherea execuţiei Fig. Supravegherea lucrarilor. care sa asigure o executie reusita.2.1. Contractul intre beneficiar si echipa de supraveghetori. doreste ca executia lucrarilor in santier sa fie supravegheata de un reprezentant al sau. TIMP SIGURANŢA SIGURANTA O INVESTIŢIE CALITATE SIGURANTA REUŞITA COST 2. deoarece aceştia nu au răspunderea contractuală necesară. de către echipe de specialişti autorizaţi (arhitecţi.CAPITOLUL 2 SERVICIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 2.inscrierea in costurile programate • CALITATEA – realizarea lucrarii de calitatea inscrisa in planuri si in specificatiile tehnice • SIGURANTA – conceptia si executia sa respecte legile.1. instalatori. trebuie s acuprinda in sarcina acestora prevederi contractuale cu raspunderi privind respectarea acestor parametri. În practica internaţională nu se recomandă ca supravegherea lucrărilor în şantier să fie exercitată de angajaţi (salariaţi) ai investitorului. Supravegherea lucrărilor – o activitate distinctă Se recomandă ca supravegherea lucrărilor să se exercite pe bază de contract . compromite lucrarea. normele . standardele si prescriptiile tehnice specifice. Supraveghetorul . diminueaza sau anuleaza profitul programat sua si ma rau. o activitate inginereasca distincta Beneficiarul . 10 . etc. economişti.).

Serviciul ingineresc de supravegherea lucrărilor în şantier. se înscrie în principiile de practicare a profesiunii de inginer supraveghetor: 11 .

comune şi facilităţilor. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. Verificarea şi avizarea proiectului de organizare de şantier şi proiectul tehnologiilor de execuţie principale. • Verificarea întocmirii corecte a cărţii construcţiei. Condiţii speciale de Contractare şi Anexele A.. Condiţii Generale de Contractare. privind utilizarea traseelor. elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea lucrărilor. • Întocmeşte şi prezintă investitorului rapoarte periodice (lunare) despre dezvoltarea lucrărilor şi calitatea acestora. în vederea încadrării în costurile. la începutul lucrărilor. ale cărui responsabilităţi principale sunt : • Pregătirea începerii lucrărilor • Verificarea documentaţiei de avize şi autorizaţii legale. 2. • Verificarea proiectelor de organizare de şantier. Investitorul şi supraveghetorul încheie un contract de supraveghere pentru supravegherea lucrărilor în şantier. • Verificarea lucrărilor. 2. confecţii şi echipamente care urmează să fie achiziţionate şi puse în operă de către constructor. inspecţii. B. Coordonarea activităţilor Antreprenorului General cu ale celorlalţi contractori de specialitate sau furnizori de servicii. a “camerei de mostre” pentru principalele materiale. • Verificarea cantităţilor de lucrări executate şi a situaţiilor de plata lucrărilor. 3. termenele şi condiţiile de calitate programate. utilajelor şi echipamentelor introduse în şantier.4. • Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor. • Controlul existenţei în şantier a documentaţiei complete şi avizate. SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER 1. de execuţie şi tehnologie de execuţie şi montaj. asigurarea odinei. spaţiilor.5. C şi D. Aceste servicii pot fi extinse sau limitate conform dorinţei şi intereselor beneficiarului. 2. Contractul de supraveghere Se recomandă folosirea formei de contract standard de supraveghere (Cap. pazei şi măsurilor PCI. • Verificarea şi aprobarea graficelor de execuţie a lucrărilor şi urmărirea îndeplinirii acestora. Onorariile serviciilor de supraveghere se stabilesc de regulă pe baza timpului prestat (plata cu luna) sau pe bază de procent din valoarea investiţiei. • Participarea la toate întâlnirile de lucru. probelor pentru materiale şi instalaţii şi evidenţa documentelor privind acestea. 12 . • Verificarea şi controlul testelor. Urmărirea şi avizarea organizării de către Antreprenorul General. recepţii. anterior prezentării comisiei de recepţie.3.2. • Verificarea calităţii materialelor. crearea fronturilor de lucru etc.5) format din – Formular de Contract.

supraveghetorul va atenţiona antreprenorii în consecinţă. măsuri pentru protecţia muncii şi de pază contra incendiilor. – Procese . – Existenţa programelor de asigurare a calităţii lucrărilor şi a responsabililor atestaţi cu calitatea în şantier. cuprinzând starea vremii. 6.Verbale de preluare a amplasamentelor procese-verbale de lucrări ascunse. temperatura aerului. specificaţii tehnice şi a reglementărilor în construcţii privind calitatea în construcţii.Procese verbale de testare a instalaţiilor înainte de înglobarea lor în construcţie şi/sau de punerea lor în funcţiune.6.În cazul în care se constată neîndepliniri.3.9. va informa beneficiarul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri.3. – Respectarea proiectului de organizare de şantier şi a tehnologiilor de execuţie aprobate. 5. Controlul execuţiei lucrărilor de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi subantreprenori de specialitate.4. – Evidenţa. – Realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentaţia de proiectare. în permanenţă. 4. probleme deosebite apărute în execuţie. incluzând: 4. 6. completă. întreţinerea ordinii. utilajele şi numărul de muncitori existent pe şantier.5. – Aducerea în şantier pentru punerea în operă de materiale şi echipamente de calitate. 4. 6. lucrările executate. utilajelor şi a forţei de muncă. asigurarea personalului şi a terţilor.Condica de betoane. defecţiuni sau rămâneri în urmă. . 4. care să corespundă integral cu mostrele aprobate existente în ‘camera de mostre” organizată la începutul execuţiei. necesare pentru execuţia lucrărilor în ritmul şi la termenele prevăzute în Graficul de Eşalonare a Lucrărilor. în conformitate cu clauzele contractuale.7. 4. faţă de sarcinile menţionate la pct. 4. . – Verificarea obţinerii avizelor necesare şi urmărirea respectării condiţiilor impuse de acestea..2. .5.8. observaţii privind calitatea etc. cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betoanelor. pe parcurs şi la fazele determinante împreună cu reprezentanţii Inspecţiei pentru Calitatea în Construcţii.2. – Îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale privind : asigurarea lucrărilor executate. procese-verbale de constatare a calităţii lucrărilor. 4.Jurnalul zilnic de şantier.4.1. 4. . cu ştampila de verificator de proiecte şi ştampila beneficiarului “bun pentru execuţie”. 6. a volumelor de lucrări executate astfel încât situaţiile de plată să reflecte riguros valoarea acestora. – Aducerea în şantier a materialelor.4.Certificatele de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă. . curăţeniei şi paza bunurilor din şantier. 13 .1. 4. întocmită conform reglementărilor în vigoare. asigurarea echipamentelor şi utilajelor de construcţii. 6. 4. – Existenţa în şantier a documentaţiei de proiectare. Urmărirea întocmirii şi ţinerii la zi pe şantier de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi antreprenori a următoarelor documente: 6.

) şi a altor documente aferente. 16. termenelor de livrare. 15. Ţinerea unei evidenţe stricte în şantier. instrucţiuni de montaj. 12. şi informarea Beneficiarului în cazul constatării unor deficienţe. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de Supraveghetor vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului la încheierea lucrărilor. a contractelor şi actelor adiţionale. utilaje şi servicii din sarcina Beneficiarului. 10. plăţilor. va informa Beneficiarul şi împreună 14 . Supraveghetorul se va îngriji ca la terminarea lucrărilor. PT. etc. 9. echipamentele şi utilajele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice. a avizelor şi autorizaţiilor. a proiectelor in fazele PAC. planurile de execuţie să conţină toate completările şi modificările aprobate. va atenţiona corespunzător pe Antreprenori şi va informa Beneficiarul. Organizarea şi urmărirea livrării în şantier a depozitării. Supraveghetorul va urmări comportarea lucrărilor în perioada de garanţie şi în cazul apariţiei unor defecţiuni. 17. acordând termene de realizare care să nu pericliteze termenul final de punere în funcţiune a investiţiei. verificarea comenzilor.7. a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate. 8. care după verificare. Când lucrările sunt aproape gata (parţial sau integral) Supraveghetorul va verifica şi va întocmi o listă cu remedierile sau completările care urmează să mai fie efectuate. etc. 6 vor fi avizate de Supraveghetor şi vor constitui parte din Cartea Construcţiei. 11. calitatea. punere în funcţiune şi exploatare etc. în vederea includerii lor în cartea Construcţiei. a modificărilor de soluţii. planul general coordonator şi a planurilor de trasare locale) certificate de un topometru calificat. şi va face propuneri de remediere urgentă. până la încorporarea lor în lucrări. 14. Ţinerea în şantier a planurilor de bază ale lucrărilor ( planul de trasare. să corespundă cu lucrările real executate. Supraveghetorul va cere constructorilor ca în termen de 30 de zile de la încheierea Procesului Verbal de Recepţie Preliminară să prezinte pentru verificare Situaţiile Definitive ale Lucrărilor. echipamente. a planurilor şi documentelor de execuţie. Documentele menţionate la pct. a datelor privind materialele. a dispoziţiilor de şantier. Urmărirea derulării contractelor de achiziţii de materiale. Supraveghetorul va aprecia momentul când lucrările pot fi considerate terminate şi va informa Beneficiarul pentru convocarea Comisiei de Recepţie. mostre. vor fi înaintate cu propuneri Beneficiarului pentru aprobare şi plata finală. 18. protecţiei şi pazei materialelor. Urmărirea împreună cu Proiectantul şi cu personalul de întreţinere al Beneficiarului a verificărilor şi testelor efectuate de constructori la instalaţiile şi utilajele montate în vederea punerii lor în funcţiune. echipamentelor şi utilajelor achiziţionate direct de Beneficiar. DE. 13.

care trebuie să preceadă procesul de selecţie: a) Definirea regulilor de adjudecare b) Pregătirea listelor preliminare şi finale de supraveghetori probabili c) Selecţionarea finală a supraveghetorului a) Definirea regulilor de atribuire a contractelor de supraveghere Coordonatorul sau echipa desemnată. va urmări remedierea acestora în termenele stabilite. 15 . Supraveghetorul ales trebuie să răspundă necesităţilor acestuia şi să fie dotat cu experienţă. Supraveghetorul va asigura toate relaţiile cu autorităţile în drept din domeniul investiţii-construcţii. după caz. capacitatea şi calităţile profesionale necesare unei reuşite totale în execuţia acelor servicii. 20. fie pentru o lucrare sau serviciu profesional. pentru a fi convocată Comisia de Recepţia Finala a Lucrarilor. 21. fie pentru un ansamblu de lucrări sau servicii. Acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu legislaţia sau regulamentele de selecţie în vigoare. În cele ce urmează vom defini regulile de selecţionare a supraveghetorului. pe toată perioada lucrărilor şi se va îngriji ca acestea să fie satisfăcute cu privire la respectarea reglementărilor specifice. Va urmări şi va ţine evidenţa acestor defecţiuni. pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de Proiectant şi Constructori şi se va înainta beneficiarului. datorită unei varietăţi mari de tipuri de servicii. În privinţa metodologiei de principiu putem distinge următoarele măsuri importante întreprinse de către investitor. va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a defectelor. va stabili şi regulile de selecţie. Nu se poate stabili o procedură unică ci numai o metodologie de principiu pentru alegerea supraveghetorului.cu Proiectantul. preliminar acţiunii de selecţionare a supraveghetorilor. 19. încercăm să enumerăm etapele şi procedeele folosite cu privire la aceste selecţii. Va organiza. În cele ce urmează. va înregistra activitatea Comisiei de Recepţie şi va redacta Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor iar în cazul unor noi observaţii. la expirarea perioadei de garanţie.6. Supraveghetorul va informa Beneficiarul asupra momentului când lucrările pot fi considerate terminate definitiv şi de bună calitate. Selectionarea inginerilor supraveghetori Selecţionarea inginerilor supraveghetori pentru executarea unor servicii profesionale aparţine investitorului. 2. Supraveghetorul va întocmi în 2 exemplare cartea construcţiei dacă aceasta este inclusă în obligaţiile sale contractuale.

De multe ori. pe baza situaţiei lor juridice şi financiare. etc. se va avea în vedere un număr de factori şi criterii: a) Atitudinea supraveghetorului faţă de problemă b) Experienţa şi antecedentele sale în domeniul proiectului şi serviciile oferite în executarea unor lucrări similare. Sunt organisme administrative sau ordonatori de credite pentru lucrări publice. Faptul că numele unui supraveghetorul figurează pe o anume listă. comunicări. anvergura lucrărilor sale. Dacă este necesar. care îşi întocmesc listele proprii de supraveghetori. Ţinând cont de cele enumerate la punctele a. d) Eligibilitatea supraveghetorului care vizează : situaţia financiară. programe de creditare. nu înseamnă că el este şi recomandabil pentru o anumită lucrare. cu experienţa şi numărul de personal de care dispun şi uneori chiar cu pachetul de curriculum vitae al specialiştilor lor. se examinează mai atent meritele fiecărui supraveghetorul în lumina cunoştinţelor profesionale şi a serviciilor furnizate. investitorul va determina care sunt supraveghetorii pe care îi va înscrie în lista preliminară. 16 . e) Reputaţia supraveghetorului sau a organizaţiei de supraveghere stabilită pe baza unor sondaje f) Poziţia faţă de termenele de execuţia lucrării Se recomandă supraveghetorului să studieze atent definirea problemei. pe baza unor informaţii (presa. Supraveghetorii se înscriu pe aceste liste. gama serviciilor. c) Personalul afectat lucrării. cât şi maniera de rezolvare dorită de investitor. se vor cere supraveghetorilor informaţii suplimentare : prospecte. supraveghetorii urmăresc evoluţia unui proiect şi chiar fac vizite de curtoazie clienţilor. cunoştinţele profesionale şi experienţa acestuia.f de mai sus. să înţeleagă problemele care trebuiesc rezolvate.• Stabilirea listelor de supraveghetori Sunt multe metode de stabilire a listelor de supraveghetori capabili să realizeze o lucrare sau un proiect. programe de investiţii. dotarea tehnică. etc. cu precizarea domeniilor lor de activitate. supraveghetorii independenţi sau societăţile de supraveghere intră ele însele în contact cu clientul.. Ca urmare. • Selecţionarea şi evaluarea supraveghetorilor La selecţionarea supraveghetorilor pentru întocmirea listei preliminare. importanţa personalului şi faima lui.. cei ce deţin aceste liste pot selecţiona mai uşor şi mai competent supraveghetorii de care sunt interesaţi.. clientela. lista lucrărilor executate.) Datorită acestor informaţii. anii de funcţionare. • Trierea preliminară a supraveghetorilor (lista lungă) Odată lista preliminară a supraveghetorilor întocmită. broşuri.

dar se va preciza că acesta nu este determinant în decizia de adjudecare şi întotdeauna în plic separat sigilat. • Studiul în profunzime şi cercetarea propunerilor. Plecând de la răspunsurile primite. Pregătirea ofertelor cere timp şi fonduri şi investitorul trebuie să înţeleagă acest lucru. aceştia vor fi înlocuiţi. numai în situaţii speciale şi preţul lucrării. investitorul va putea să aleagă mai mulţi supraveghetori şi eventual să le ceară să-şi prezinte ofertele. El întocmeşte o listă scurtă cu minim 3 şi maxim 5 supraveghetori. Investitorul în acest moment este în măsură să studieze proiectul în detaliu împreună cu mai mulţi supraveghetori şi să facă un studiu comparând referinţele acestora. Dacă unul sau mai mulţi supraveghetori nu sunt interesaţi sau au un program încărcat contractat anterior. dacă au capacitatea şi capabilitatea necesare şi dacă sunt gata să înceapă tratativele. lista preliminară se va reduce la un număr rezonabil de supraveghetori (minim 5 şi maxim 10). Plecând de la aceste informaţii. pe baza atitudinii fiecăruia faţă de problema avută în vedere şi a unui examen minuţios privind meritele în lumina criteriilor de evaluare a supraveghetorilor. cât şi informaţii despre comportamentul personalului în timpul operaţiilor anterioare. Se convine în acelaşi timp să li se ceară să prezinte detalii privind personalul de care dispune. care se numesc supraveghetori selecţionaţi. Discuţiile şi schimburile de corespondenţă vor permite investitorului să definească proiectul corespunzător propunerilor. pentru a putea stabili dacă afacerea îi interesează. prin a cere oferte la un număr minim de supraveghetori. să clasifice supraveghetorii în ordinea capabilităţii. coordonatorul proiectului sau echipa poate decide alegerea supraveghetorilor calificaţi. Se poate întâmpla ca unii supraveghetori să nu fie interesaţi de lucrare sau să nu poată furniza ei înşişi serviciile cerute şi să facă recomandări pentru alţi supraveghetori. • Stabilirea unui contact preliminar În acest stadiu. Se completează astfel documentaţia şi informaţiile obţinute anterior. • A doua triere a eventualilor supraveghetori. Cea de a 2-a triere nu trebuie făcută decât după efectuarea unui studiu detaliat al răspunsurilor şi o examinare a modului de îndeplinirea sarcinii cât şi a condiţiilor de rezolvare a serviciilor cerute. cu primii clasaţi în ordinea descrescătoare a capabilităţilor. Ofertele solicitate vor conţine. Alegerea unuia sau mai multor supraveghetori în vederea negocierii (lista scurtă) Investitorul poate. să descrie proiectul şi modul de rezolvare. din acest moment. specialităţile şi experienţa acestuia.Ca urmare a analizării fiecărui supraveghetorul. coordonatorul investiţiei trebuie să transmită invitaţii şi să solicite supraveghetorilor aleşi. 17 • .

Dacă nu se pot înţelege. Solicitarea precizează data la care ofertele trebuie să ajungă la client .• Stabilirea onorariilor În acest stadiu. preţul înscris în plicul “b” fiind absolut de importanţă secundară. supraveghetorilor li se cer ofertele în două plicuri distincte şi sigilate. Sunt totuşi şi situaţii pentru lucrări şi servicii deosebite. încep negocierile (şi numai în această fază). iar cele care se consideră competitive pe baza conţinutului plicului “a” sunt selecţionate şi ulterior se trece la examinarea onorariilor scrise în plicul “b”. pentru o anumită investiţie sau serviciu de supraveghere este alegerea unui inginer supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere selecţionată pe baza eligibilităţii. supraveghetorul se selecţionează în funcţie de atitudinea sa faţă de lucrare. dotarea cu personal. graficele de realizare. Toate ofertele se examinează în prima etapă pe baza eligibilităţii. care se referă la detaliile contractului şi onorariile cerute de supraveghetor. supraveghetorii fiind în acest caz invitaţi să-şi prezinte ofertele. selecţionarea supraveghetorilor se face conform metodei selecţionării descrise mai sus. şi tot astfel până la încheierea unui acord. • Ofertele fără indicarea onorariilor (metoda recomandată) Este metoda preferată. Se poate întâmpla ca întâlnirile dintre supraveghetor şi client să fie reduse sau inexistente după ce oferta a fost lansată. negocierea se reia cu cel de al 2-lea supraveghetor ales. având în vedere cele precizate mai sus. situaţia financiară. În toate cazurile. fie unor supraveghetori al căror nume a fost găsit într-un repertoar. de eligibilitatea sa. etc. Solicitările pot fi însă şi publicate. de modul şi graficele de rezolvare. În cazul acestei metode. pentru care investitorul poate solicita oferte. onorariile se stabilesc în faza de negociere sau se prezintă în plic sigilat după secţionare. b) Un plic cu preţul execuţiei lucrării de supraveghere. (metoda recomandată pentru lucrări publice) • Metoda celor două plicuri În multe cazuri. selecţionarea pe baza celor scrise în plicul “a” este determinată. în condiţiile în care supraveghetorul a inclus în oferta sa formularul de contract şi condiţiile contractuale. schema de realizare a lucrării. investitorul şi supraveghetorul ales ca cel mai bun. etc. Solicitările sunt fie făcute cunoscute unui mic grup de supraveghetori care sunt deja cunoscuţi de client. dotarea tehnică. Concluzii În final.(contract) • Metoda ofertelor În mod normal. problema selecţionării inginerului supraveghetor de către investitor. 18 . şi anume: a) Un plic cu documentele de eligibilitate care vizează experienţa. Şi în această metodă de selecţionare.

) si a documentelor care o insotesc: . Specificatiile tehnice Cantitatile de lucrari Liste de utilaje si echipamente si parametri acestora 19 .1. În toate situaţiile experienţa.C.C.2. capabilitatea şi capacitatea supraveghetorului sunt esenţiale.Existenta avizelor si aprobarilor solicitate prin PAC si AC.Corespondenta cu vecinii si autoritatile referitoare la A. C. respectarea legilor si normelor Responsabilitatile echipei de supraveghere se desfasoara in timp pe urmatoarele etape: .Proiectul pentru autorizatia de construire cu viza autoritatilor spre neschimbare (PAC) .C.Verifica existenta in santier a autorizatiei de construire (A.) .Studiul geotehnic b) .Studiul topografic . prin prevederile contractului de elementele principale care conduc la reusita realizarii investitiei: Termenul de realizare Costul lucrarilor Calitatea lucrarilor Siguranta executiei.Proiectul tehnic (P. a) .A.U..Cererea de eliberare a (A. privitor la o buna si corecta pregatire pentru inceperea lucrarilor. CAPITOLUL 3 RESPONSABILITĂŢILE ŞI DOCUMENTAŢIILE DE ŞANTIER ÎN GRIJA ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 3. raspunde prin prevederile contractului in fata beneficiarului si a organelor statului de verificare si control. preţul serviciilor fiind neimportant în raport cu avantajele pe care le poate asigura un supraveghetor capabil la realizarea unei investiţii.A. Elemente generale • Supraveghetorii raspund in fata beneficiarului.Certificatul de Urbanism (C. Piese desenate.) .T. să lucreze eficient şi să realizeze programul solicitat.care să aibă capabilitatea şi capacitatea necesară.C. si P.Pregatirea pentru inceperea lucrarilor – Executia lucrarilor – Receptia la terminarea lucrarilor – Perioada de garantie si receptia finala a lucrarilor • 3. . .) si care a stat la baza elaborarii P.– Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor Echipa de supraveghere .Documentele de proprietate asupra terenului .U.C.

specificatiile tehnice. si reglementarile privind calitatea executiei.G.) si Furnizorii (F) . .Verifica existenta asigurarilor pentru toti participantii la realizarea lucrarilor si plata la zi a primelor de asigurare 20 .S. etc. F004) . face observatii si dispune corecturile si completarile necesare. Subantreprenorii (S.Breviarele de calcule ingineresti c) .G.Existenta in proiect a anexelor privitoare la fazele determinante pentru control .Corectitudinea planurilor solutiilor tehnice. d) – Graficul de executie a lucrarilor elaborat de A.Proiectul de organizare de santier (O. . F003. F002. si corespondenta acestuia cu termenele de executie si contractele subantreprenorilor e) – Operatiunile necesare premergatoare inceperii executiei: . . apa.S.Verifica si tine evidenta permanenta a situatiilor de plata . amplasarea obiectelor si a utilajelor de O. specificatiile tehnice si calculele ingineresti .S.) si a anexelor si aprobarilor pentru: . a cantitatilor de lucrari si coordonarea acestora . existenta completa a acestuia.Predarea catre A.drumuri. 3.3.2. a valorilor achitate antreprenorilor. . In scopul executiei de catre echipa de supraveghere a elementelor de mai sus. a valorilor ramase de achitat si a eventualelor economii sau depasiri ale bugetului lucrarii.A. a specificatiilor.Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. ramase de executat. in conformitate cu prevederile contractelor. .G. .) f) – Studiaza toate documentele de mai sus..Existenta contractelor pentru executia lucrarilor cu Antreprenorul General (A.Verifica desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile graficelor de executie si a contractelor si face sesizarile si corecturile necesare .Existenta programelor de asigurare a calitatii lucrarilor si a responsabililor atestati cu calitatea in santier .).Rapoartele verificatorilor de proiecte si semnaturile si vizele acestor pe planuri. si S.A.Verifica proiectul in faza DE.Verifica si tine evidenta permanentaa cantitatilor de lucrari executate.G. vizele si stampilele verificatorilor precum si existenta acestuia in santier si la A. accese. racordurile la energie.Studieaza si cunoaste in amanunt documentatia de executie.Verifica zilnic executia de calitate a lucrailor in conformitate cu planurile . .Trasarea lucrarilor . materializarea bornelor interne si externe a amplasamentului si a documentelor necesare (F007) . este necesar ca contractul acesteia sa intre in vigoare cu minim 30 zile inaintea datei de incepre a lucrarilor. a amplasamentului liber de orice sarcina si a documentelor necesare acestei operatiuni (F001.Executia corecta a lucrarilor de organizare de santier (O. .Existenta contractelor de asigurari pentru toti participantii la executia lucrarilor . canalizari.Verifica existenta in snatier a documenetatiei de la 3.

Preda beneficiarului actele de receptie.Urmareste executia intocmai a recomandarilor comisiei de receptie . 21 - . fisele de functionare sau utilizare si aagrementelor tehnice. 028 ) . etc care se solicita .3. Verifica si aproba unele detalii de executie elaborate de antreprenor. la corectarea si completarea planurilor.Participa la elaborarea documentului de executare completa a recomandarilor comisiei de receptie (F. docuentatia tehnica si economica.A. a notelor de santier si a oricaror documente necesare executiei Participa – dupa caz. care va sta la baza elaborarii „Cartii Constructiei” Verifica existenta in santier a documentelor emise de furnizori privind calitatea si parametri materialelor.La cererea comisiei de receptie pune la dispozitia acesteia orice document . vor corecta. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor . plan. Dispune desfacerea unor lucrari executate necorespunzator si refacerea acestora pe cheltuiala celor vinovati. a corespondentei.- - - - - - Verifica livrarea si depozitarea materialelor. semnarea si existenta in santier a documenetelor inscrise in Cap. verifica permanent calitatea si parametrii acestora. Verifica si urmareste lucrarile ascunse si participa la executarea testelor si probelor necesare Verifica si aproba executia lucrarilor suplimentare. utilajelor si echipamentelor precum si prospectele. utilajelor si echipamentelor la termne. specificatie. Verifica existenta in santier a numarului de muncitori si calificarea acestora. utilajelor si echipamentelor necorespunzatoare cu prevederile specificatiilor tehnice. sau a modificarilor survenite pe parcurs. si conform prevederilor contractuale va preciza pe cheltuiala cui se va face remedierea. conform cu situatia real executata. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala In conformitate cu prevederile contractului. completa si asigura buna functionare a investitiei Orice defectiune.. conform graficelor. executantii lucrarilor. A. 3. si a S.Asigura secretariatul comisiei de receptie. si intocmeste documentele necesare . va fi semnalata in scris beneficiarului. Interzice introducerea in lucrare a materialelor.G.4. 3. Verifica existenta la sediul santierului a tuturor documentelor si documentatiilor. Participa la elaborarea.Intocmeste raportul sau catre beneficiar prin care propune data receptiei la terminarea lucrarilor .5.14.

conform contractului. elementele de continut si metodologice ale conducerii si asigurarii calitatii de la unitatea executanta (constructor) trebuie sa asigure existenta a trei componente: a) Organizare . 3. rapoarte d everificare si analizare.  Rapoarte tehnice. procese verbale de receptie partiala. • Responsabil tehnic cu executia atestat angajat cu contract de munca sau prin conventie civila b) Programul de asigurare a calitatii Este format (conform HG nr.  Documente si inregistrari privind calitatea: • Certificate de calitate. procese verbale de receptie pentru produsele procurate. • Procese verbale de lucrari ascunse. rapoarte de control si verificare privind calitatea. analizarea si evaluarea sistemului  Rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitatii. Datele. procese verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de proiectare. procese verbale pentru fazele determinante.6. el insusi in conditiile in care elaborarea acesteia intra in obligatiile sale contractuale Preda volumele cartii constructiei beneficiarului Elaboreaza raportul său privitor la elaborarea documentului de receptie finala si la plata catre A.766/1997 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii) din: • Manualul calitatii.  Planuri si rapoarte de audit . planul de control al calitatii. documentele. proceduri de proces. proceduri administrative. informari. Sistemul de asigurare a calitatii In functie de categoria de importanta a constructiilor dirigintele de specialitate verifica existenta „sistemului calitatii” propriu pentru toti executantii lucrarilor.certificarea profesionala.  Rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive.- - Participa la elaborarea Cartii Tehnice a Constructiei sau o intocmeste. • Proceduri de sistem. c) Documente si inregistrari  Documente privind datele de intrare ale sistemului care cuprind nivelurile de calitate cerute in diferite etape. buletine de incercari.  Documente ale programului de asigurare a calitatii. dari de seama periodice. declaratii de conformitate a calitatii produselor. atestare pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate • Compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor • Compartiment de control al calitatii. 22 .G. a garantiei de buna executie. • Procese verbale de control.

Existenta agrementului tehnic.fisa de tratare a neconformitatilor. normative . niveluri. Concretizata intr-un document scris. Agrementele tehnice se acorda pe o perioada de valabilitate limitata. depozitare si de punere in opera. Agrementul tehnic furnizeaza opinii autorizate si informatii pertinente privind conditiile de fabricatie. planuri de executie. Produsele noi pentru care s-au eliberat agremenete tehnice sunt supuse si activitatii de certificare de conformitate. proceduri. procese verbale de lucrari ascunse. transport. certificate de garantie. rapoarte de neconformitate. fisa de control. 3.  Dispozitii de santier: indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare.  Documente de executie: evidenta turnarii betonului. evidenta probelor prelevate. pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate standarde nationale.  Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. agremente tehnice.  Ordonarea documentelor pe obiecte. conform reglementarilor in vigoare.  Instituirea unui sistem de identificare a documentelor. standarde de ramura. a unor noi produse . de regula pana la cinci ani. nu ii absolva pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. buletin de analiza. Repertoarul documentelor de calitate va trebui sa cuprinda:  Documente de proiectare:caiete de sarcini. fisa de actiuni corective. procedee sau echipamente. proiecte tip aprobate. comunicari de santier. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic Agrementul tehnic si certificarea de conformitate a calitatii produselor constituie componente ale sistemului calitatii in constructii( conform HG 766/ 1997) Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila.  Documente de la furnizori: certificate de calitate. Lucrarile la care s-au utilizat produse avand agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii in opera vor fi analizate de proiectant care va decide mentinerea lor sau schimbarea solutiei. proces verbal d erecptie finala. tronsoane.  Documente privind controalele: plan de control. dispozitii de santier. buletine de analiza. fise tehnice. declaratii de conformitate. conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii. Documentele agrementului tehnic sunt (conform HG 766/ 1997): a) Agrementul tehnic propriu-zis care cuprinde:  Definirea succinta a produsului – decsriere si identificare. precum si asupra comportarii in exploatare ale noilor produse.Metodologia de efetuare a inregistrarilor va urmari:  Codificarea documentelor pe tipuri de actiuni stabilite in repertoar. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare.7. borderoul incercarilor de laborator. 23 . procese verbale de autorizare a continuarii lucrarilor in faze determinante  Receptia lucrarilor :proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

)  declaratiilor de conformitate a calitatii produselor.  Documentele privind rezultatele activitatilor de apreciere a produsului: buletin de incercari.  buletinelor d eincercari (otel. proiectantii.  Expertize tehnice. conditii privind conceptia.sa prevada a s eutiliza numai produse pentru care exista certificate de confirmare a calitatii.  Fise de masuratori (caiete de atasament)  Procese verbale de receptii partiale. dupa caz Investitorii . Urmareste existenta si tinerea la zi a:  certificatelor de calitate pentru materiale  condicii de betoane  probelor de suduri . ciment.  proceselor-verbale de recptie calitativa pentru produsele procurate. Supraveghetorul de santier actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor dupa solutiile date de proiectant. conditii privind asigurarea calitatii. fabricarea si punerea in opera. rezultate ca urmare a unor accidente tehnice produs in cursul executiei sau urmare a unor greseli de executie .sa prevada in contractul cu furnizorii clauze referitoare la obligativitatea producatorilor de a certifica conformitatea calitatii produselor. 24 . Verificarea inregistrarilor de calitate a) Privitor la materialele folosite.  Remarci completare ale grupei specializate b) Dosarul tehnic care cuprinde:  Documentatia de referinta privind produsul. asista. daca este cazul. 3. Avizeaza inregistrarile de calitate intocmite de executant. etc.  Procese verbale de predare a amplasamentului si a reperului de nivelment general. dupa caz. Cere constructorului sistarea lucrarilor in curs executate necorespunzator. a prelevarea probelor si verifica inscrierea rezultatelor acestora in documente. verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute in prescriptiile tehnice sau in caietele de sarcini. durata de valabilitate. Admite la plata numai lucrarile corespunzatoare cerintelor de calitate. . Agrementul tehnic – domeniile de utilizare acceptate . executantii de lucrari de constructii sunt obligati : .  agrementelor tehnice b) Privitor la executarea lucrarilor dispune masuri asiguratorii pentru efectuarea de catre constructor a tuturor verificarilor de calitate stabilite de norme si obligativitatea consemnarii lor in:  Procese verbale de predare/primire front de lucru.  Procese verbale faze determinante. rapoarte privind experimentarile.  Documente privind evaluarea unitatii producatoare .8. aprecieri asupra produsului.  Extrase din procesul-verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate c) Anexe.  Procese verbale receptie calitativa pe categorii de lucrari.  Procese verbale lucrari ascunse.

Controlul statului in fazele determinante Controlul statului in faze determinante este obligatoriu la obiectivele finantate din bugetul statului si la toate lucrarile publice.31/N/2. indiferent de sursa de finantare (conform Ordinului MLPAT nr.10. Controalele in fazele determinante nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea. De asemenea. cuantumul din valoarea contractului si modul de rambursare al acestuia. 25 . beneficiarul si proiectantul.) precum si a reglementarilor tehnice aplicabile (standarde. Verificarea lucrarilor de constructii Verificarea lucrarilor de constructii se face pe baza documentelor pentru executarea acestora (proiect. Verificarea in teren a conformitatii calitatii lucrarilor de constructii este activitatea cu pondere cea mai mare a supraveghetorului de specialitate atestat si se face in baza normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente C56 . proiectantul are obligatia sa diminueze sau sa majoreze numarul si tipul fazelor determinante stabilite initial..10. ISCLPUAT poate institui din proprie initiativa anumite faze determinante. 3. se stabilesc :termenul la care se va acorda avansul. proceduri. In urma inspectiei .3. La cererea organelor Inspectiei de Stat in Constructii. s.1995). de inspectiile teritoriale si se inscriu in proiectul de executare al lucrarilor respective. proiectantului.a. standarde si specificatii de produs.85. s. executarea si supravegherea constructiilor. – Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor). consemnand rezultatele controlului si decizia adoptata intr-un proces-verbal incheiat cu constructorul .a.272/ 1994) Prin faza determinanta se intelege acel stadiu fizic la care. caiete de sarcini. beneficiar si proiectant.9.11.). o lucrare de constrcutii odata ajunsa . coduri. dupa caz. Decontarea lucrarilor In contractul incheiat intre investitor si antreprenor. Constructorul are obligatia de a anunta cu 10 zile inainte de a ajunge la executarea fiecarei faze determinante . Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se va include in „Cartea Tehnica a Constructiei”. la Capitolul „Conditii speciale de contractare” . organismele teritoriale aleInspectiei de Stat. executantului si care se autorizeaza . nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului . Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii curente si inspectii in faze determinante ale lucrarilor de constructii (HG nr. 3. organul de control autorizeaza continuarea executiei .

numeric si ca structura profesionala. preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta . 3. masuratorile s efac la terminarea acestora. Masuratorile se fac lunar sau periodic. In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor difera de cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic. Daca metoda de masurare nu este clara .1994) 3.Decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate . Situatiile de plata se intocmesc folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta contractate. in functie de valoarea investitiei . 273/1994) – regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente). categoria de importanta a constructiei . caietele de sarcini sau alte documente din contract . Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului si de dirigintele de santier. Pentru lucrarile care devin ascunse. Actualizarea situatiilor de plata se face conform clauzelor referitoare la actualizarea situatiilor de plata.12. cuprinse in contractul de executare a lucrarilor. cu respectarea procedurilor HG 273/14. investitorul va notifica executantului metoda de masurare.O. Constructorul este obligat sa participe cu reprezentantii sai la masurarea dorita si notificata de investitor. ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. Prin actul de receptie investitorul declara ca accepta . nr. se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant . Receptia se realizeaza in doua etape: a) receptia la terminarea lucrarilor b) receptia finala – la expirarea perioadei de garantie Perioada de garantie se stabileste prin contract si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Neprezentarea antreprenorului la efectuarea masuratorii facuta de investitor nu da dreptul antreprenorului sa conteste masuratoarea. 193/ 28.07.13. urmand ca ele sa fie regularizate prin nota de renuntare si nota de comanda suplimentara. Receptia lucrarilor Receptia constructiilor este o componenta a sistemului calitatii in constructii si constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele curpinse in cartea tehnica (conform HG nr. Cartea tehnica a constructiei 26 . Comisia finala se va numi de catre investitor si va fi compusa . u conditia compensarii lor valorice. de destinatia si rolul ei social .1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (publicata in M.06. rezultate din masuratori si inscrise in caietele de atasamente . odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa. Modul de masurare este cel prevazut in reglementarile tehnice .

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste prin grija investitorului. Dupa constituire se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau proprietar (conform HG nr. Ea se definitiveaza inainte de receptia finala. 273/ 1994 – Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora –Anexa 6) 27 .

................................. ..... Tabel de constructii metalice montate 28 .....cod F022 ......cod F023 .........cod F001 Fisa de analiza conditiilor de incepre a ..................................3.... 3...... Fişa de betoane 14............ 22....... a elementului turnat in data de...cod F012 ...... 5...........cod F004 Proces verbal de deschiderea frontului de lucru .... Registrul unic pentru betoane 14........................cod F014 ............cod F014 ..........................cod F010 ....cod F017 ..... Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate 11.. 9...... Condica pentru evidenta betoanelor turnate 16...cod F015 ........................ Borderou pentru transmiterea probelor de beton 20............................... 4.14............... Registrul de temperaturi 17........................................................ Propuneri de formulare tipizate.................... 6.............................. Turnarea betonului 18...................................................cod F003 amplasamentului Proces verbal de inceprea lucrarilor . Proces verbal de control intern al calitatii lucrarilor in faze determinate 23..............................cod F002 lucrarilor Proces verbal de predare-primire a ........a)Fişa de control suduri simple ANEXA 15.... 8............... necesare supravegherii lucrarilor in santier 1....cod F011 ................ Diagrama temperaturilor betonului masurat in zona cea mai expusa.......cod F016 .......................... Bon de comanda pentru beton 13................................... Ordin de incepere a lucrarilor ..................cod F013 .cod F020 Proces verbal de receptie calitativa a naturii terenului de fundare 10............cod F018 ........................cod F005 Proces verbal de predare-primire a frontului de ...................................................cod F019 .......................... 2......cod F006 lucru Proces verbal de tratare a lucrarilor de...cod F009 ...........cod F008 .................................... Registrul de tasari pentru beton 19....................... Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse 12....... 7... Proces verbal de verificare a aspectuluibetonului dupa decofrare si pozitionare a golurilor tehnologice 21.cod F021 ....cod F007 Proces verbal de verificare a cotei de fundare ..

...........cod F028 ......... Jurnalul evenimentului 31..V...........................cod F030 ............. Proces verbal de probe de functionare 35. Proces verbal de probe de funcţionare .............. Proces verbal de predare-primire in custodie ....................24..............................cod F026 ..cod F031 ..cod F027 ......... Proces verbal d ereceptie finala 30. Proces verbal de predare-primire a utilajelor la . Proces verbal de executare a completarilor si remedierilor prevazute in Anexa2 la P.......................... Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 28...........cod F024 montaj 25.cod F025 26...............................................cod F034 ............ a obiectivului investitiei 29......cod F035 ........................................cod F036 29 ....... Proces verbal de probe de etanşeitate 36...cod F033 ............................................cod F032 ..................................... Proces verbal de recepţie structura 27.............................................cod F029 ....Data..... Proces verbal de probe sub presiune 33... de receptie Nr............... Proces verbal de lucrari speciale 34..... Proces verbal de receptie calitatica – general 32.

1. …………………………./Data………….S. titulari de avize. 9....... Proiect nr……...intocmit de……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… 7......... autorizatii………………………...C: Nume si prenume 1) ………………… 2) ………………… 3) ………………… Participanti NUMELE PRENUMELE FUNCTIA 30 SEMNATURA autorizatia ISC nr /data …………………………...Executant……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. din………….... .. Termen de executie…………………………………………………………………………… 8... Inspectori de santier pe domenii de activitate autorizati I..Valoare contract………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2...Investitor………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3.din…………………finantat de banca……………………… …………………………………………………………………………………………………… 6..C... Contract nr……………….. Data inceperii executiei ……………………………………………………………………………. Inceperea executiei se va comunica I...Cod F001 CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… OBIECTUL……………………………………………………………………………………… ADRESA………………………………………………………………………………………… ORDIN INCEPERE LUCRARI Nr………...... …………………………...S. …………………………………………………………………………………………………… 5.....

.............. • cerere de eliberare a AC • certificat de urbanism.... • valoare contract • beneficiar/investitor • executant • contract nr..... • eliberata de Nr................................BENEFICIAR…………………………………………………………………………………......... • data inceperii lucrarii • proiect nr................................... FISA DE ANALIZA conditiilor de incepere a lucrarilor de C+M la investitia ………… 1 2 3 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR nr......................................................................................... • termen de executie • inceperea executiei • responsabil tehnic cu executia • diriginti de santier atestati MTCT • control calitate CQ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE nr....... CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR ............. emis de • planul de amplasare a constructiei  Intocmit de  Proiectant autorizat  Verificator autorizat • dovada titlului solicitantului asupra terenului emisa de AVIZE NECESARE pentru eliberarea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Emis la data Aviz • aviz geotehnic • aviz alimentare cu apa • aviz canalizare •aviz alimentare cu energie electrica •aviz alimentare cu energie termica •aviz gaze • aviz telecomunicatii • aviz drumuri • alte avize AVIZE SPECIFICE amplasarii constructiei conform reglementarilor: • Comisia Nationala a Monumentelor • Ministerul Apararii Nationale 31 Expira la data 4 ......Cod F002 INVESTIŢIA.......

• Ministerul Mediului • Ministerul de Interne (Pompieri) • Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului • Ministerul Comertului si Turismului 5 AVIZE SPECIFICE functionarii constructiei. hidrofuga si economia de energie • protectie impotriva zgomotului 10 PROCES VERBAL de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcina incheiat intre: • beneficiar-reprezentat prin • executant-reprezentat prin • ELECTRICA-reprezentat prin • DISTRIGAZ-reprezentat prin • APA NOVA-reprezentat prin • ROMTELECOM-reprezentat prin COMPARTIMENT CONTROLUL CALITĂŢII 32 . dupa caz. de la: • Ministerul Mediului • Ministerul Sanatatii • Ministerul de Interne (Pompieri) • Ministerul Comertului si Turismului 6 AVIZE DE OCUPARE DEFINITIVA/TEMPORARA A UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT • alei de acces • racorduri • bransamente 7 ALTE AVIZE specificate in certificatul de urbanism • • • 8 PROCES VERBAL de verificare a corespondentei intre prevederile proiectului de autorizatie de construire/desfiintare si proiectul de executie incheiat intre: • beneficiar • proiectant • executant 9 REFERIRI privind VERIFICAREA PROIECTULUI din punct de vedere al cerintelor de performanta a constructiilor de catre verificatorii de proiecte atestati: • rezistenta si stabilitate • siguranta in exploatare • siguranta la foc • sanatatea oamenilor si protectia mediului • izolatie termica.

Borna 1 Coordonata (axa) X Y Z 2..... 1..... constructiile.........CodF003 INVESTITIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE Nr………………/Data……………....): …………………………………………………………………………………………………….......... …...... Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3...Delimitarea terenului conform planului nr……………………......... Predat: NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR…………………………………………………………………………………… PROIECTANT……………………………………………………………………….cota………………….................Proiect nr…………………………………………………….. 5.............. Alte mentiuni: CONSTRUCTORUL se obliga: BENEFICIARUL se obliga: a) sa transporte cantitatea ……mc a) sa plateasca constructorului costul moloz existenta pe amplasament incarcarii si transporturilor comandate b) sa demoleze volumul de fundatii existent b) sa plateasca constructorului valoarea pe amplasamant pentru a fi transportate lucrarilor comandate …………………mc 4..avand coordonatele (axele):…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..………........ .....ANTREPRENOR .... ….......………………………………………………………………………………………………… Identificarea bornei de referinta……………………………….........…………………………………………………………………………………………… Plansa nr………………........... etc.……. cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele......... Primit: 33 Borna 2 Borna 3 Borna 4 ...........…………………………………………………………………………………………………........... Cota absoluta……………………………………………………………………………………...

....CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR ......Contract nr……………………………...Inceperea executiei se va comunica Inspectiei in Constructii...……………………………………..………………… …………………………………………………………………....……………………………………………………………….finantat de banca……….....Proiect nr…………………din…………………………………intocmitde ………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………… ……………… 4.Data inceperii executiei:…………………………………………………........……………………………………………… ……….... 1....…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… 3....Responsabil tehnic cu executia atestat MTCT: ………………………………... autorizatii:…………………………………………………………………………… 9. 8..Executant(denumire):……………………………………………………………… …...... 2.………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6..........Data…….....nr……………………………………………………… angajat cu contract de munca…………………………………………………… NUME CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: PRENUME FUNCTIE SEMNATURA 34 ..din…………………....Valoare contract………..........Investitor/Beneficiar(denumire):………………………………………………… ……..Termende executie:………………………………………………………………... 7....... titluri de avize.. Cod F004 INVESTITIA…………………………………………………………………… PROCES -VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR Nr….…...……………………… ……………………………………………………………… 5..

............ functia……………………………….... semnatura) PRIMIT (nume.........)……………………...... ax............ functie.....din partea…………………………… Delimitarea frontului de lucru(pozitie... semnatura) 35 ..... functia……………………………….... functie.. cota.. Cod F005 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DESCHIDERE FRONT DE LUCRU Incheiat azi………….... Intre: Nume.. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Note si specificatii privind frontul de lucru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………......... …………………................ ………………………………………………………………………………………… PREDAT (nume...ANTREPRENOR............din partea…………………………… Nume....... ………………………………………………………………………………………….. etc..

. ………. Cod F006 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE FRONT DE LUCRU Nr………Data……….. ax. …………………..... Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) …………………………………………………………………………………………. SUBSEMNATII : …………………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………………………. etc........……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……………………...... …………………………………………………………………………………………....... Delimitarea frontului de lucru (plan. semnatura) 36 .. ……………......... functie..... PREDAT (nume................……………………………....………………………………………………….. semnatura) PRIMIT (nume. …………………....…………....………………………………………….. functie.……………………………………………………………………… ………..primirea frontului de lucru...in calitate de Antreprenor General …………………………………………………………in calitate de Subantreprenor am procedat la predarea ..... …………………………………………………………………………………………... cota......ANTREPRENOR.....)…………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …..……………………………. pentru executarea lucrarilorde……………………………………………………………………………..………………………………………………………………...……………………………………………..…………………………………………………………………………… ………………….. …………………...... ………………………..……………………………………………………………………… Observatii la preluarea frontului de lucru ………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………………………………… …………….

Din proiectul……………………………………………………………………………………… Elementul de reper si verificarea este (borna..etc... Y…………………………………………...)………………... Cota:…………………………………………… Nume Prenume Semnatura Executat lucrarea:……………………………………………………………………………… Verificarea:……………………………………………………………………………………… 37 ........................ANTREPRENOR. Z…………………………………………...................... Cod F007 INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Nr……………Data……………..................... constructia invecinata........................ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… avand coordonatele: X………………………………………….. Trasarea a fost executata pe baza planselor nr………………………………………………...................

....... Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Aferente obiectului ………………………………………………………………………..... ………………………….......................... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BENEFICIAR (numele si semnatura) ……………………… ……………………… EXECUTANT SANTIER CQ (numele si semnatura) (numele si semnatura) …………………………..................................................................Cod F008 ANTREPRENOR... ……………………… ……………………… PROIECTANT 38 ........................... Verificarea s-a facut pe baza prevederilor plansei de executie nr ……………................ INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE Incheiat astazi ……………………………………………...........................................................

..... 39 .. INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA A NATURII TERENULUI DE FUNDARE Nr... ………………………… SEMNATURA ………………….. ……………............................. PRENUME ……………………….. …………………...... Data………… Cu ocazia verificarii efectuate la: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au stat la baza verificarilor...... ………………………........... …………………... urmatoarele documente : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri(concluzii): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… Mentiuni speciale : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… NUME BENEFICIAR : ……………… PROIECTANT:……………… EXECUTANT: ……………….Cod F 009 ANTREPRENOR ..

.... Nume Prenume Functia Semnatura Sef punct de lucru…………………………………………………………………… Coordonatorsudura ……………………………………………………………………… CQ……………………………………………………………………............)…………... epruvetele de mai sus INDEPLINESC (NU INDEPLINESC) conditiile impuse de instructiunile tehnice din C28/83 si se DECLARA RECEPTIONATE (RESPINSE).Lotul este alcatuit din (nr......../Data……….....innadiri (imbinari sudate)........... 1.................. din oteluri beton (tipul otelului)………………………………………………………………………………… cu diametre nominale (Dn-mm………………………………………………………………...Pe baza rezultatelor obtinute la verificare si incercare....Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare: ………………………………………………………………………………………………… ….... INVESTIŢIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LOTULUI DE ARMATURI SUDATE Nr……….……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4...........Cod F010 ANTREPRENOR......Incheiat la (unitatea sau atelierul) ………………………………………………………………………………………………… …. 3................................. 40 .......……………………………………………………………………………………………… pentru receptia lotului de armaturi din elementul: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… pentru obiectivul: ………………………………………………………………………………………………… 2.................

.plansele nr…………....... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr………/Data…… Faza din lucrare supusa verificarii: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Elemente de identificare (sector.....Cod F011 ANTREPRENOR. portiune..... CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… 41 .….........sau a dispozitiei de santier nr………….. ax.............. cota............ etc.......................): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr….............. Data…………………….. Concluzii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nume Prenume Semnatura CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului..……….. din data…………………....………………………….

..... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… BON DE COMANDA PENTRU BETON Nr……...........Cod F012 ANTREPRENOR..................... Lucrarea executata(cu/fara) fisa beton nr.............. Obiect: LUCRABILITATEA TIP CIMENT GRANULE MAX../data 42 .....Data…….................. MARCA (CLASA) Lucrarea........... Data: Lot: Executat santier: Cantitatea: Distanta: De livrat la ora: Nume Data Semnatura Emitent comanda: Expeditor(statia) Reteta nr…........

.............O.......................................................UNITATEA ...... REGISTRU UNIC PENTRU BETOANE Probe prelevate la statia de betoane sau L.................... STAŢIA DE BETOANE ....... % 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 43 Semnatura 22 R2 ...........................P........crt.......... L t ° C δb A.... -lucrari curenteTIP BETON Marca (clasa) L Ciment Adaos Ø max P G Rs Cod F013 Rad min (*)Se completeaza numai pentru R28<Radmin Caracteristici Indicativ serie probe beton proaspat prelevarii Nr.............. LABORATORUL .....................reteta OBIECTUL Data Data Varsta de incercare Latura cub Alte caracteristici <5 Prevazuta Reala °C 5-10 °C 11-17 °C >17 °C R6 P/ G Caracterizare Nr............O....zile pastrate la t Caracteristici beton intarit Nota de comunicare Completat de Nume si prenume Nr..................

....Cod F014 ANTREPRENOR......... Vibrator ……………………………………………………………………...............D.......D..... Volum beton……………………………….... nr…………………………………… Data terminarii betonarii…………………Element……………………………………..E......Cota inferioara……………………………......... strat 0 H strat 1 2 ORA inceput terminat 3 STAREA VREMII 4 TEMPERATURA AER 5 BETON 6 Şef lucrare/ Şef punct de lucru 44 .. INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA DE BETONARE Nr………/Data…… Data inceperii ……………………………..... Proiect de executie nr……………………....buc………… Nr...............................H element…………………………………......

...... AXE REFERINŢA NOD CORDON NUME POANSON Crt............................................ 0 1 2 3 4 5 6 Şef lucrare/Şef punct de lucru Şef echipa sudori 45 ............. INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA CONTROL SUDURI SIMPLE Obiect Punct de lucru Şef de echipa Deschide punct de lucru: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nr.............Anexa Cod F014 ANTREPRENOR...................

............. PUNCT DE LUCRU ............................................................. CONDICA PENTRU EVIDENŢA BETOANELOR TURNATE Beton proaspat Data decofrarii Semnatura laborantului Obiectul/ tipul elementul ui betonat Elemente identificare nivel ax travee Cantitate de beton (mc) Temperatura Marca de beton Statia furnizoar e a betonului marfa Prelevat cuburi de proba cu borderou nr…… pozitie….. N/cm2 Rezultate incercari nedistru ctive buletin nr……… Supravegheat betoniera Nume/prenume evenimente intervenite in timpul betonarii Data ........... crt.......................Cod F015 OBIECT .......... Rezistente obtinute pe cub nr…........... 9 0 1 2 3 4 5 6 Exterior 7 8 10 11 12 13 14 46 Semnatura 15 Nr........

47 .

. crt....Cod F016 ANTREPRENOR........................................................ INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TEMPERATURI Nr............ 0 ZIUA 1 DATA LUNA 2 ORA ANUL 3 4 TEMPERATURA 5 OBSERVATII 6 48 .................................

............. = Nr.........ANTREPRENOR Cod F017 . Granulometrie agregate………… Text........................... 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Tbeton = Vremea = Ora Ora Interval Numar Prelevare sosire plecare turnare auto probe 4 5 6 7 8 49 ............................... Crt................ INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… TURNARE BETON Tip ciment………………………….....

.......... Nr.... sosire plecare auto 4 5 6 7 8 50 ............ INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TASĂRI Turnare beton in data de……………….Cod F018 ANTREPRENOR .................................... 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Ora Ora Numar Tasare Obs......................... Crt......

.. Cod F019 Expeditor……………………… Unitatea……………………….ax.CATRE LABORATORUL……………………..sir................................ANTREPRENOR ................. Laboratorul…………………… Semnatura laborant…………. Marca. epruvete pentru serie Temperatura medie de pastrare Data prevazuta pentru incercare Varsta de incercare Felul incercarii Data prelevarii Alte caracteristici Data incercarii 1 cub(cm) Alte caracteristici (intocmit) 21 Statia de betonare Elementul (nivel.... SE COMPLETEAZA DE SE COMPLETEAZA DE EXPEDITOR LABORATORUL CE EFECTUEAZA INCERCARILE REZULTATE CARACTERISTICI OBTINUTE MEDII/SERIE Varsta efectiva de incercare Nr....... crt....clasa Tasare(cm) Tip ciment Pb(intarit) Kg/mc 19 Ømax Dozat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 51 R .. BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON NR…………………DATA……………….....cota) Indicativ serie Obiectul Nr......

52 .

............... Aspectul betonului dupa decofrare: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Existenta si pozitia golurilor verificate dupa plansele nr............. Semnatura …………………... …………………. INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPĂ DECOFRARE ŞI POZIŢIONARE GOLURI TEHNOLOGICE Nr………Data…………......... Prenume ………………… ………………… ……………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se vor lua urmatoarele masuri le termenele inscrise mai jos: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nume ………………. ………………. Prenume ………………… ………………… ………………......... Constructor Beneficiar Instalator 53 ..Cod F020 ANTREPRENOR... S-au verificat urmatoarele elemente de beton: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Turnat pe data de……………………………intre orele…………………………... …………………...... ………………. Constructor Beneficiar Instalator Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date De……………………………………………………………………………………… Prin…………………………………………………………………………………… …… Data…………………………………………………………………………………… Nume ………………..... …………………...... Semnatura …………………..... ……………….... ………………….................... ………………......

...................................................... Cod F021 DIAGRAMA TEMPERATURILOR BETONULUI MASURAT IN ZONA CEA MAI EXPUSA A ELEMENTULUI TURNAT IN DATA DE ................................................ ora si data (interval de masurare = 2 ore) 54 ...............ANTREPRENOR................................................ Elemente orizontale / verticale Tb – temperatura medie a betonului masurata in zona cea mai expusa Tb=42 gr C Tb=40 gr C Tb=38 gr C Tb=36 gr C Tb=34 gr C Tb=32 gr C Tb=30 gr C Tb=28 gr C Tb=26 gr C Tb=24 gr C Tb=22 gr C Tb=20 gr C Tb=18 gr C Tb=16 gr C Tb=14 gr C Tb=12 gr C Tb=10 gr C Tb= 8 gr C Tb= 6 gr C Tb= 4 gr C Tb= 2 gr C Tb= 0 gr C Tb= -2 gr C Tb= -4 gr C Tb= -8 gr C Tb= -10 gr C T = timp de masurare a temperaturii betonului..

55 .COMPARTIMENT CQ. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA.

....................in domeniile………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….... executant si proiectant s-a constatat ca SUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor...este reprezentat de ……………………… avand calitatea………………………………………………………………………… In baza prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii................cu atestat nr…………….......................... 56 ............… cu atestat nr……………....Cod F022 ANTREPRENOR. a reglementarilor tehnice in vigoare......avand ca responsabil tehnic cu executia pe……………………...valabila pana la data de……………………………………… Lucrarea se executa pe baza proiectului nr………………………………… elaborat de ………………………………verificat de ……………………………....in domeniul (partea de arhitectura).....................atestat nr…………………….............. in faza determinanta………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Executantul…………………………este reprezentat de…………………… avand calitatea de…………………si de responsabilul CQ………………………… …………………autorizat nr………………………………………………………… Investitorul…………………….............................. de catre investitor..... Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul …………………………… s-a constat ca realizarea acestuia se face in baza Autorizatiei de Construire nr……………………....... SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare..... a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructii-instalatii puse in opera.............. PROCES VERBAL DE CONTROL INTERN AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr………………Data……………........... INVESTIŢIE .........in domeniul (partea de rezistenta) si de ………………………………............

INVESTITOR PROIECTANT EXECUTANT CQ RTE 57 . SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Prezentul proces verbal a fost intocmit in ……………exemplare. cate un exemplar pentru fiecare semntar. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… In baza celor de mai sus.Menţiuni speciale………………………………………………………………….

Subsemnatul ………………………………… reprezentan al ……………..........din………………………………………… Din verficarile efectuate s-a constatat ca s-au respectat prescriptiile proiectului si normativele tehnice in vigoare.................................... ……………………………………………………………....................... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… si dispozitiile de santier nr…………....................... ……………………………………………………..in calitate de beneficiar.. am verificat executia montajului constructiei metalice..........................Cod F023 ANTREPRENOR...............................in calitate de executant si subsemnatul……………………………............reprezentant al............... Concluzii……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se anexeaza prezentei Tabelul de constructii metalice montate....... si in concordanta cu plansele ………………………………………………………………………....... NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR………………………………………………………………………… PROIECTANT……………………………………………………………………… EXECUTANT………………………………………………………………………… 58 ....... conform proiect………………………………………………………………………………… ………………………………………………..... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE VERIFICARE LA MONTAJ A CONSTRUCŢIILOR METALICE Nr………………/Data……………..........

..... 0 DENUMIREA CONSTRUCTIILOR METALICE(SUBANSAMBLUL) 1 NUMAR EXECUTIE PROIECT MONTAJ 2 3 POZITIA MONTAJUL 4 5 59 .. ŞANTIER ....... CRT........Anexa la F023 ANTREPRENOR………………………………………....... TABEL DE CONSTRUCTII METALICE MONTATE NR...................................................

.Data INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… OBIECT…………………………………………………………………………………… Nr................. crt...................M............ Cod F024 PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A UTILAJELOR LA MONTAJ Nr…………. CANTITATE VALOARE 3 4 5 Utilajele se predau in stare completa cu certificatele cartii tehnice respective AM PREDAT Numele Funcţia Semnatura AM PRIMIT 60 ............. INVESTIŢIA ............ 0 CODUL UTILAJULUI DIN CADRUL INVESTITIEI 1 DENUMIREA SI CARACTERISTICILE UTILAJULUI 2 U...........ANTREPRENOR……………………………………………….............................

......... 0 1 2 3 4 5 Aceste produse preluate in custodie de …………………………………………………................................. raman in proprietatea ……………………………............................. 1…………………………………………………........…........ Procedam primul la predarea si al doilea la primirea in custodie a urmatoarelor produse: Nr..........M................. PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE ÎN CUSTODIE Nr………Data…………..din partea ……………………………... 61 ............... Subsemnaţii.... …………………………………………………din partea……………………………................. Cantitatea Valoare Observatii Crt.... Scopul custodiei…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Prezentul proces verbal s-a intocmit in 2(doua) exemplare.. 2............... Am predat.....................ANTREPRENOR ..........................care poate dispune asupra lor........... Am primit.. Cod F025 INVESTIŢIA ..... Denumirea produsului si caracteristicile lui U.....

in conformitate cu Legea 10/1995...........Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr………………………………................... am procedat la receptia lucrarilor privind : -fundatiile* -structura de rezistenta** Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea lucrarilor se constata ca: 1........... Cod F026 INVESTIŢIA ........................plansele nr.............. Subsemnatii………………………………………………din partea beneficiarului avand functia…………………………………………………………....……………………………... la cererea unitatii executante......... si cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier nr………………… din……………………................................................ANTREPRENOR ...... PROCES-VERBAL PROCES VERBAL DE RECEPTIE -fundaţii * -infrastructura* -structura de rezistenţă Nr………Data………....... intruniti in comisia de receptie........... Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de: -structura de rezistenta** -finisaje** ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR * Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei **Ramâne numai poziţia care urmează fazei recepţionat 62 .si comunicare de santier a proiectantului nr……………….........si ……………………………………………………………din partea constructorului avand functia…………………………………………………………..din parte proiectantului avand functia……………………………………………………..…........ …………………………………………………………….. din……………………………………………………………………………………… 2.............

...............ANTREPRENOR .....Comisia de recepţie si-a desfaşurat activitatea in intervalul…………………………fiind formata din: Nr.……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea……………………………………………………………….................. Cod F027 INVESTIŢIA ..................... Nume si prenume crt...... …………….... …………………….......cu valabilitate până la data…………………………… 2............. ……………………… 5....... Calitatea ……………………………… ……………………………… ……………………………… 63 .... ……………………… Calitatea ……………… ……………… ……………… ……………… ……………..Au mai participat la recepţie: Nr..... ………………………………………............. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr…………Data………… Investitor..... Denumirea unităţii de care aparţine ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 3.... Nume si prenume ………………………………………..... 1............. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… executata in cadrul contractului nr………………………din data………………… incheiat intre executant……………………………………………………………… si investitor…………………………………………………………………………… pentru lucrările de …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.......Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr……………………………… eliberată de…………………………................... crt................ ……………………… 4...... la data de………………….. ………………………………………........ 3............. 1..................... ……………………… 3. 2....... 2.............. ……………………… 6.....

Semnatura ………………… Specialist …………………. Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 3) 5. Constatarile comisiei: 4.file a fost astazi…………la locul…………………….3. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 8. comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7..1.In urma constatarilor facute. continand …………. 64 . Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata. Specialist ……………….in……………exemplare.2. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 2) 4. incheiat COMISIA: PREŞEDINTE Nume şi prenume ……………………… MEMBRI: Nume si prenume ……………………. Prezentul proces-verbal. Semnatura ……………….. au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 1) 4..4.

............A OBIECTIVULUI/INVESTIŢIEI………………………… Nr............................... Cod F028 INVESTIŢIA .............................................................. 0 Pozitia si denumirea lucrarii prevazute in Anexa 2 a procesului verbal de receptie 1 Termen prevazut in Anexa 2 2 Cine a facut remedierea 3 Nume EXECUTANT BENEFICIAR Prenume Funcţia 65 ......................................ANTREPRENOR ................................... crt... PROCES VERBAL DE EXECUTARE A COMPLETĂRILOR ŞI REMEDIERILOR PREVĂZUTE IN ANEXA 2 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE ( F027 ) NR………DATA…………............

.. 2....... 5. crt.............. 6...........Comisia de receptie şi-a desfaşurat intervalul……………………...de catre…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.. …………………....la data………………..... comisia a constatat urmatoarele: 3. ………………….fiind formata din: Nr... …………………… ……………………… …..2... ……………………………………. …………………... Cod F 029 INVESTIŢIA ..... …………………...In urma examinarii lucrarii si a documentelor..………………… 2... 3. Nume si prenume …………………………………….............. 3........ANTREPRENOR ...... ……………………….. ………………………..............Au mai participat la receptie: Nr... crt. 4..cu valabilitate pana la data…………………….. ……………………….............. Investitor……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea: ………………………………………………………………………………………… ……autorizată cu nr………………………............ activitatea in Denumirea unitatii de care apartine …………………… ………………….... 4... Observatiile facute de comisie sunt: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 66 .. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexate.... 3.. ……………………….. Calitatea …………………... 1.......3........ 2.. …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Calitatea …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 3..........................1. PROCES -VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr………Data………... 1........ Lucrarile au fost complet terminate la data 3. 5.. Nume si prenume ……………………….............

Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la data…………pana in prezent.3. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. conform listei anexate. 4. respectiv pe o durata de…………luni. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (NU SUNT) SUNT in posesia utilizatorului. constatarile comisiei fiind prezentate in anexa.4.exemplare.. Prezentul proces-verbal. 3. …………………….7.lei...6.5. ………………. Specialist ……………… Semnatura ………………… Specialist ……………….. Valoarea lucrarilor executate este de ……………………. In urma constatarilor facute. comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5. COMISIA: PREŞEDINTE Nume si prenume ……………………. continand file si anexe a fost incheiat astazi………………. 3.. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU FOST) AU FOST completate. Semnatura …………………… …………………… …………………… 67 .la locul……………………………………………… in…………………….. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… 7. ……………………. ……………….. 3. MEMBRI: Nume si prenume …………………….

.. 68 .................... in cazul in care implica luarea unor masuri.. Rezultatele controlului privind modul de intocmire a Cartii tehnice a Constructiei............. etc........ Data evenimentului 1 Categoria Evenimetului (*) 2 Prezentarea evenimentului Nume Prenume Unitatea 4 Cod F 030 0 3 Semnatura responsabilului cu „Cartea Tehnica a Constructiei” 5 Evenimentele consemnate in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana categoria evenimentului: -Rezultatele verificarilor periodice in cadrul urmaririi curente.... consolidari..... caderi masive de zapada................ INVESTIŢIA .. JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului: Nr.................... incendii... ploi torentiale............ poluari sau alunecari de teren.. D – procese verbale intocmite de organele de verificare pe fazele de executie a lucrarilor.................................. demolari... ... inundatii. US – Rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale... E – Evenimente exceptionale (cutremur......) ..ANTREPRENOR ..Masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii..).crt. etc.....

..………………………………………………………… ……………………………………………….......au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Semnatura BENEFICIAR: PROIECTANT: EXECUTANT: 69 Numele Prenumele ..... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ Cu ocazia verificării efectuate la…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………..au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ……………………………………………………………………………………… ……………................……………………………………………………………………… …………………………….. ...... din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ……………………………………………………………………………………… ……………..Cod F031 ANTREPRENOR.………………………………………………………………………… ………………………………...………………………………………… ……………………………………………………………….........……………………… ……………………………………………………………………………..……………………………………………………… …………………………………………….....……………………………………… ……………………………………………………………....................……………………………………… …………………………………………………………….....……………………………………………………………………… …………………………….. ...……………………………………………………… ……………………………………………..

.................................. 3. 2........................................ Nr......5......................................................................................................................................1....... proiect ..... Proba a fost executata conform............................. 2............................................................ INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE PROBE SUB PRESIUNE Nr...........6.......................... 4.rezistenra si etanseitate la cald 1........... 2. Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile............................................................. Nr..................... Temperatura fluidului de proba....... DATE PRIVIND PROBA DE..................................................... 2.....1........................................................4...................................................(bari) conform proiect 2......................................................... plansa(schema)....................................................................................... Constructor ....... REZULTATUL PROBEI In timpul probei (s-au constatat) nu s-au constatat: 3.7..................... Valoarea presiunii de proba.............................. Materialul din care este executata conducta.............Cod F032 ANTREPRENOR................................ 3......... Temperatura mediului ambient in timpul probei......... Deformatii plastice vizibile .................................................. Denumire instalatie .............................. Timp de mentinere la presiunea de proba................................... DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1....................... Partea instalatiei probata......./ Data:...1............................................. 70 ................................ 3..........................................................nr.............. si denumire obiect.............................nr............................... Scaderi de presiune . 2................................2........3..........................2................ reper................ Fluidul d epropba utilizat .. ............ 2..............3........ CONCLUZII Proba de ................................................. Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar ........................................ 2....................................................rezistenra si etanseitate la rece ........................ CQ .. a fost (nua fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare...........

........ sunt ( nu sunt ) corespunzatoare.....……………………………........1Spălare: durata………………………………………………………….mg/l durata……………………………………………………………...CONCLUZII: Operatiile de mai sus.... a normativelor in vigoare.ore 2.4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr....... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………... executate in conformitate cu prevederile proiectului de executie.. 2......nr.............DENUMIRE OBIECTIV: 1....plansa (schema)…………………….........3 Alte operatii……………………………………………………………………… 3........ reper………………... Partea instalatiei ………...2 1.... CQ……………………………………………………………………………………… 71 .2Dezinfectie:concentratieclor……………………………………………….................................. Cod F033 INVESTIŢIA .... proiect……………………………nr...............……ore 2..... PROCES VERBAL PENTRU LUCRARI SPECIALE Nr………/Data…… 1...3 1............1 1................DATE PRIVIND OPERATIILE DE: 2.........ANTREPRENOR .................

................................ CQ……………………………………………………………………………………… 72 .........……………………………........ Denumire punct consum Rezultate proba Debit Debit specific de masurat calcul [l/s] [l/s] 2 3 Concluzii 0 1 4 Proba a fost executata conform ................................. 1............ Nr..............1....... reper………………...................................................2.........................crt..........................nr.... Cod F034 INVESTIŢIA ........ 3. 2..... proiect……………………………nr..................... DATE PRIVIND PROBA: 2...2 1............DENUMIREA INVESTITIEI: 1..................1 1... Nr........4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr...........3 1........................................................ Partea instalatiei ……….. PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCTIONARE ..Nr..Instalatii sanitare .../Data:.... CONCLUZII Proba de functionare este (nu este) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………..... 2....ANTREPRENOR .................... total puncte de consum .............................. puncte de consum simultane ........... Nr.plansa (schema)……………………....................

.........1...............…………………................ PROCES VERBAL DE PROBE DE ETANŞEITATE ......DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1.............................................. a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare..................... CQ……………………………………………………………………………………… 73 .. Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant……………………………………………………………………………….... 2................... DATE PRIVIND PROBA 2.................. Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza 4......... Proba a fost executata conform ........... 3..................................2....... colector).....4 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr....... Imbinarilor neetanse 3.... proiect……………………………nr............... Numar d eimbinari controlate .................1 1.....................2..2 1...............………………........................................... 2......................3.................. Materialul din care este executata conducta ........................ CONCLUZII Proba de......... REZULTATUL PROBEI In timpul probei nu s-au constatat (s-au constatat): 3...........1......... 2... Tronson (coloana....canalizareNr………/Data…… 1......plansa (schema)……………………............................................3 1..............ANTREPRENOR........ Cod F035 INVESTIŢIA ...........

....... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………... sifoane de pardoseala)............ CQ……………………………………………………………………………………… 74 ...................................... sifoane de pardoseala). DATE PRIVIND PROBA 2............ Nr.......... Coloana (colectorul) de canalizare ........... simultane: Proba a fost executata conform .....................................2 1..........................4..............3.... 2................. Obiecte sanitare (receptoare.......canalizareNr………/Data…… 1.........1 1............... CONCLUZII Proba de................................2........ total obiecte sanitare (receptoare..... Debitul de calcul pe coloana d ecanalizare (colectorul).................. 2............................... PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCŢIONARE ................................. racordate........ 2. 3............................ proiect……………………………nr..........DENUMIREA INVESTIŢIEI: 1.............................3 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr....... a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare...1..ANTREPRENOR .............. Cod F036 INVESTIŢIA .........planşa (schema)……………………. 2.........................

conditionarea aerului.3. este completa si totala pentru supraveghetori.15.a) Suplimentar documentelor de mai sus. supraveghetorul de lucrari va controla.Rezultatele testelor de functionare a tuturor instalatiilor . 3. privind: • Verificarea existentei documentatiei si documentelor de santier conform legii • Verificarea calitatii materialelor • Verifcarea calitatii utilajelor si echipamentelor • Verificarea calitatii executiei • Verificarea progresului lucrarilor conform garficelor si inscrierea in termnele programate • Verificarea si evidenta platilor catre antreprenori si furnizori pentru inscrierea in costurile programate este imputabila supraveghetorului si poate genera pentru acesta penalizari sau eliminarea din contract Fiecare document prezentat . incalziri. care sunt determinate in asigurarea calitatii lucrarilor si a sigurantei oamenilor. ventilatii. Orice omisiune din partea supraveghetorului. elictrice curenti slabi.s.Certificatele de calitate a materialelor in santier . • Se vor adauga obligatoriu documente similare de control pentru celelalte lucrari.Agrementele tehnice necesare . verifica si aproba: . 75 . Precizări • Au fost prezentate in formularele F 001 – F036.(electrice curenti tari.Rezultatele incercarilor de laborator efectuate . utilajelor si echipamentelor executate sau montate in lucrare. • Acestea se refera in special la lucrarile de structura si instalatii ale constructiilor. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier Raspunderea prin prevederile contractului a serviciilor de supraveghere a lucrarilor. principalele documente de inregistrare a calitatii lucrarilor.16. se verifica si se semneaza de catre supraveghetor.

termenele de execuţie şi înscrierea în costurile contractelor. prin contractele lor. verificarea şi aprobarea cantităţilor de lucrări şi preţurilor acestora. • Pentru acoperirea daunelor provocate investitorului sau terţilor ca urmare a unor greşeli sau a neîndeplinirii obligaţiilor sale contractuale. cu aprobarea directorului de proiect. probelor. • • Orice pagubă produsă lucrărilor sau terţilor din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de mai sus. va supraveghea calitatea lucrărilor. 76 . verificarea testelor. Asigurările profesionale presupun şi o selecţie a capacităţii prestatorilor acestor genuri de servicii. printr-un sistem de prime de asigurare diferenţiat în funcţie de capacitate şi pe care urmează să le practice societăţile de asigurare. recomandări şi instrucţiuni pentru bunul mers al lucrărilor. termenele şi înscrierea în costurile programate. schimbări necesare în scopul execuţiei corecte a lucrărilor. utilajelor şi echipamentelor care nu respectă specificaţiile. refuzul includerii în lucrare a materialelor. să se asigure la unele riscuri obligatorii sau ei înşişi să se asigure la unele riscuri facultative. inspecţii permanente. va întocmi rapoarte periodice către directorul de proiect. controlul permanent al calităţii lucrărilor. Capacitatea financiară a supraveghetorilor este de regulă redusă şi aproape în toate cazurile aceştia nu pot acoperi pagubele produse investitorului sau celorlalţi participanţi la realizarea investiţiei. 4 Asigurările echipei de supraveghere • Supraveghetorul. privind mersul lucrărilor. supraveghetorul va face o “Asigurare profesională” globală cel puţin la nivelul valoric al contractului său. modificări. să emită instrucţiuni privind : corecturi. Acest gen de “ASIGURĂRI PROFESIONALE” face parte din reţeaua complexă de asigurări concepute de investitor şi constituie o verigă importantă a cesteia. calitatea. în conformitate cu prevederile contractului său cu investitorul sau directorul de proiect. sau la valoarea cerută de directorul de proiect. a documentelor de calitate şi a lucrărilor ascunse. Pentru acoperirea riscurilor generate de practicarea acestor servicii.Cap. verificarea înscrierii în graficele lucrării.        Va avea autoritatea. va fi suportată de supraveghetor. supraveghetorii sunt obligaţi de către investitor sau de către directorul de proiect.

plăţile succesive. conţinutul lucrărilor. Contractul poate fi : a) Contract însoţit de condiţii generale şi speciale de contractare b) Contract complet. succesiunea şi termenele derulării. În acest caz se prevăd condiţiile contractuale pentru întreaga lucrare. să fie precizate astfel şi termenele de execuţie. părţile care negociază contractul trebuie să prevadă că şi alte persoane pot interpreta termenii şi articolele. Este deci indispensabil ca termenii şi fiecare articol să fie prezentate corect şi complet formulate. concise şi complete. Aceste faze trebuie descrise în condiţiile de contract suficient de clar. înainte de începerea executării lucrării.1. descrierea. o activitate de supraveghere poate fi organizată în faze succesive.2 Definirea perspectivelor în faze succesive În majoritatea cazurilor. În majoritatea cazurilor. cu precizări privind derularea în timp a lucrărilor şi a plăţilor precum şi a obligaţiilor între părţi. astfel ca să precizeze şi să fixeze perspectiva derulării acţiunii. 1. informaţiilor şi documentelor ce se vor furniza clientului periodic. Nu este recomandată o dezvoltare exagerată a condiţiilor contractuale. într-un singur document. În general inginerii supraveghetori preferă forma “a”. printr-un CONTRACT între părţi. Contractul se încheie numai pentru prima fază. care include cele trei părţi precizate la punctul a). Serviciile de supraveghere având în general caracter tehnic şi prestaţii intelectuale. modul şi condiţiile de plată să fie prevăzute clar. părţile angajându-se prin contract să realizeze împreună întreaga lucrare. 1. Elaboratorul contractului trebuie să cunoască bine lucrarea. concis şi să fie elaborate de profesionişti. etc. etc. În oricare din forme. este important ca descrierea serviciilor. Definirea perspectivelor Este necesar ca definirea misiunii sau lucrării să fie sintetic şi clar făcută în condiţiile de contract. supraveghetorul este cel care pregăteşte proiectul de acord şi condiţiile generale şi speciale de contractare. în scris. aceasta conducând de multe ori la confuzii şi contradicţii. şi ca rezultat contractul şi condiţiile de contract să fie clare.CAPITOLUL 5 CONTRACTUL ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE Relaţiile şi obligaţiile reciproce între supraveghetor şi client trebuiesc precizate foarte clar. de rezultatul acesteia depinzând conţinutul fazei ulterioare. termenul. modul de realizare în timp. simple. 77 . Este posibil ca o fază ulterioară să nu poată fi descrisă decât după încheierea fazei anterioare. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 1. care poate fi numit şi ACORD. plăţile.

78 .

se recomandă să fie implicate în problemele lucrării încă de la fazele de selecţionare a supraveghetorului. În această categorie se înscriu: alegerea unor soluţii care generează costuri şi responsabilităţi importante. alegerea subcontractorilor. asociaţilor etc. INSCRIEREA IN COSTURI SI SIGURANTA LUCRARILOR Deasemenea se vor prevedea clauze.5.3. furnizorilor. 1. TERMENE. se vor prevedea în condiţiile contractuale. articole care să permită amendamente la contract. la rândul său.4. Orice schimbare a persoanelor responsabile se va comunica între părţi. etc. Acestea vor fi abilitate cu luarea deciziilor privind executarea sau modificarea clauzelor din contract. analize suplimentare. care să reflecte schimbările necesare. termene. Supraveghetorul.6. 1. Persoanele responsabile din partea investitorului şi a supraveghetorului. va considera aceste informaţii confidenţiale. programe. Schimbările de perspectivă ca urmare a unor evenimente neprevăzute din cauze tehnice sau economice. sunt în unele situaţii inevitabile. De multe ori între părţi se comunică şi numele înlocuitorilor persoanelor responsabile. care să precizeze care sunt deciziile supraveghetorului pentru care acesta este necesar să informeze sau să obţină aprobarea clientului. studii complementare. Este totuşi de dorit să i se lase supraveghetorului libertatea de a schimba personalul după necesităţile sale. expertize. numele acestora fiind comunicat între părţi printr-un schimb de scrisori. Desemnarea personalului responsabil Se recomandă ca două persoane să fie desemnate responsabile – una reprezentând clientul şi cealaltă reprezentând societatea supraveghetorului. Schimbări de perspectivă Este posibil ca pe parcursul realizării contractului de supraveghere să fie necesare schimbări de soluţii.1. Ca urmare. Aceste schimbări pot fi suficient de importante pentru a modifica angajamentele anterioare prevăzute în contract. 1. 79 . aceasta stipulându-se în condiţiile contractuale. conform prevederilor codului de onoare. Responsabilitatea supraveghetorului Contractul va avea clauze speciale şi clare cu privire la responsabilitatea supraveghetorului si in primul rand clauze care vizeaza CALITATEA LUCRARILOR . Se vor prevedea clauze speciale în acest sens. Informaţii furnizate de către client Este foarte important ca clientul să transmită toate informaţiile şi la timpul necesar supraveghetorului.

Analize şi revizuiri Periodic. termenelor. 1. Se recomandă ca ceste facilităţi să fie înscrise în contract. plăţile cuvenite supraveghetorului până la data încetării activităţii lui. transport.8. scutiri de taxe. birouri. Valabilitatea contractului Contractul va stipula în mod expres termenul de valabilitate al acestuia. supraveghetorul va transmite clientului note şi rapoarte intermediare mult mai frecvente pentru buna informare a acestuia. Anularea în cursul execuţiei a lucrării Prin condiţiile contractului se vor preciza clauze în care părţile pot să pună capăt contractului. Rapoarte Supraveghetorul va transmite clientului rapoarte periodice care să informeze despre mersul lucrărilor. Deasemenea. între reprezentanţii clientului şi ai supraveghetorului se vor organiza analize referitoare la mersul lucrărilor. supraveghetorul la stabilirea preţului va ţine seama de aceste facilităţi. cazare. Deasemenea. Servicii în sarcina clientului Sunt frecvente situaţiile în care clientul pune la dispoziţia supraveghetorului diverse facilităţi şi servicii ca. şi ca urmare de comun acord. 1. Reînnoirea sau extinderea valabilităţii contractului Prin condiţiile contractului se va prevedea şi posibilitatea de reînnoire sau extindere a contractului. La rândul său. De regulă.13. Ambele părţi se vor strădui ca întâlnirile să aibă loc la termenele stabilite şi cu participarea necesară. rapoartele se vor întocmi şi transmite la încheierea fiecărei etape a execuţiei lucrării. 1. etc. termenele acestora înscriindu-se în contract. 1.12.7. Drepturi de multiplicare 80 . durata preavizului. 1. în condiţiile contractuale se va prevedea posibilitatea revizuirii termenului stabilit iniţial şi consecinţele necesare acestei revizuiri.11.1.10. etc. costurilor.9. precizând şi modul de stabilire a extinderii onorariilor pentru supraveghetor. etc. se vor lua unele decizii de revizuire a soluţiilor. 1.

pe parcursul derulării contractului.15. 1. faţă de locul unde funcţionează clientul şi supraveghetorul. Dacă se convine totuşi între părţi o garanţie. prin care de fapt garantează capabilitatea şi reputaţia sa. Garanţia de bună execuţie De regulă. asigurări. 1. Neîndeplinirea obligaţiilor Prin condiţiile contractului se pot prevedea clauze de penalizare a supraveghetorului şi a investitorului pentru întârziere sau neîndeplinire a sarcinilor contractuale ce le revin. Garanţii de plată Supraveghetorul poate solicita clientului sau garanţii de plată. felul monedei. această garanţie nu se solicita pentru serviciile de supraveghere. Arbitraj Toate acordurile de contract vor conţine clauze privitoare la divergenţele care pot să apară între client şi supraveghetor. modalităţilor de plată. transferul în străinătate. impozite. etc. Legislaţia care guvernează contractul În funcţie de zona în care se execută lucrarea. se opun acesteia.19. 1. atunci se recomandă ca aceasta să se constituie dintr-un procent din onorarii. Clauze speciale referitoare la lucrări în care supraveghetorul acţionează şi ca manager de proiect sau proiectant. Sunt şi situaţii în care supraveghetorul. 1. limba care se va folosi. fie printr-un acreditiv. taxe.20. locul şi modalitatea de arbitraj. prin condiţiile contractului se va preciza legislaţia care guvernează contractul. pentru mărirea prestigiului său. etc.De regulă. cu reţineri succesive.18. 1. prin condiţiile contractului se fac precizări ca drepturile de multiplicare a documentelor care vizează lucrarea şi relaţiile între părţi. depune o garanţie bancară în numele clientului său.17. Se vor preciza numele arbitrului. Asociaţiile profesionale în general.16. 1. fie printr-un document prin care să garanteze existenţa fondurilor necesare plăţilor către supraveghetor. în sarcina clientului sau a supraveghetorului. sunt exclusive ale clientului şi supraveghetorului. Se vor face precizări asupra valorilor. 81 . Condiţii de plată Periodic sau pentru fiecare etapă succesivă a lucrării se vor prevedea prin contract plăţi ale clientului în favoarea supraveghetorului. 1.14.

3 Anexele la contract sunt : Anexa A . definite pentru o anumită investiţie.Supraveghetor + Proiectant + Antreprenor *** .Proiectant + antreprenor* . 1 Clauzele Contractuale cu caracter general. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE În anexele nr. Documentele prezentate sunt recomandate pentru uzul general. echipament. Enumerăm mai jos câteva servicii şi gradul de compatibilitate: . dotări şi servicii din afară sau asigurate de investitor Anexa C – remunerarea şi plata Anexa D – alte prevederi 82 . nr. în scopul contractării serviciilor de supraveghere şi care vizează lucrări de investiţii-construcţii sau mai multe servicii. au fost elaborate în conformitate cu “ Modelul de contract pentru servicii încheiat între client şi inginerul supraveghetor” elaborate de FIDIC. au fost grupate în “Condiţii Generale de Contractare” ( condiţii standard) şi prezentate în ANEXA nr.2 Clauzele contractuale cu caracter special.compatibil * ( Contract la cheie condiţionat de verificarea şi aprobarea proiectului de către un supraveghetor independent şi/sau de către investitor) .Supraveghetor + proiectant . care au aplicabilitate general valabilă pentru servicii de supraveghere la toate genurile de investiţii.Antreprenor + elaborarea detaliilor de execuţie** .compatibil . CONTRACTUL ( formular tip de contract ) este prezentat în ANEXA nr.Sunt situaţii în care se declară incompatibilă cumularea funcţiunii de supraveghetor cu cea de antreprenor.incompatibil ***Această variantă poate fi compatibilă în situaţia în care supraveghetorul este independent .scopul şi descrierea a serviciilor Anexa B – personal. B şi C Aceste documente contractuale care au caracter refolosibil.2 şi nr. au fost grupate în “Condiţii speciale de contractare” ( Condiţii cu aplicabilitate specială ) prezentate în – Anexa nr. care au aplicabilitate numai pentru anume servicii de supraveghere.3 se prezintă : • • • CONTRACT (formular tip contract) CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE ( condiţii standard ) CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE (condiţii de aplicabilitate speciale) • ANEXELE A.1.compatibil ** ( Condiţionat de aprobarea detaliilor de către un supraveghetor independent) . subcontractant al investitorului 2.

se anexează la contract şi fac parte integrantă din acesta.Acestea se elaborează distinct pentru fiecare lucrare. format din următoarele părţi: CONTRACT (formular tip de contract). PARTEA I – CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (pentru servicii de supraveghere ) • PARTEA II – CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE • • 83 . În cele ce urmează prezentăm o formă standard (refolosibil) de CONTRACT de SUPRAVEGHERE.

CAPITOLUL 5 A

CONTRACT STANDARD
(refolosibil)
PENTRU SERVICII DE SUPRAVEGHERE LA LUCRĂRI DE INVESTIŢII

CONŢINUT

• • • • •

CONTRACT* (formular tip de contract) PARTEA I * - CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE – PARTEA II ** - CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE – ANEXA A** - Scopul şi descrierea serviciilor ANEXA B** - Personal, echipament, dotări, servicii din afară investitor • ANEXA C** - Remunerare şi plată • ANEXA D** - Alte prevederi

ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 sau asigurate de

84

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions ** Se întocmesc între părţi în faza de negociere a contractului

ANEXA 1
CONTRACT* (Formular tip de contract) Prezentul CONTRACT s-a încheiat astăzi ________________________________________________ Între ______________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ ( denumit în cele ce urmează Investitor), pe de o parte, Şi ________________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ (denumit mai jos Supraveghetor), pe de altă parte. Prin care Investitorul solicita ca următoarele servicii să fie prestate de către Supraveghetor respectiv:_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ şi acceptă propunerea Supraveghetorului privind serviciile în cauză Prezentul CONTRACT prevede următoarele: 1.Expresiile şi cuvintele acestui CONTRACT vor avea înţelesul stabilit în condiţiile contractului pentru serviciile încheiate între Investitor / Supraveghetor la care ne vom referi mai jos. 2.Următoarele documente vor fi considerate ca făcând parte din prezentul CONTRACT şi vor fi interpretate conform acestuia : a) b) Scrisoare de acceptare din partea Investitorului; Condiţiile CONTRACTULUI pentru servicii, încheiat între Investitor / Supraveghetor; PARTEA 1 – Condiţii generale de contractare ( Anexa 2 ); PARTEA 2 – Condiţii speciale de contractare (Anexa 3). Anexe : ANEXA A – scopul şi descrierea serviciilor . ANEXA B – personal, echipament, dotări şi servicii din afară, asigurate de Investitor. ANEXA C – remunerare şi plată. ANEXA D – alte prevederi . 3. Ţinând cont de plăţile ce vor fi efectuate de Investitor către Supraveghetor, conform celor stipulate în Anexa C, Supraveghetorul acceptă de comun acord cu Investitorul, să presteze serviciile conform prevederilor acestui CONTRACT. 4. Investitorul se angajează prin acest CONTRACT să plătească Supraveghetorului, în funcţie de serviciile prestate de acesta, acele sume care decurg din prevederile prezentului CONTRACT, la termenele şi condiţiile prescrise în CONTRACT. Ca atare, părţile contractante au stabilit ca acest CONTRACT să intre în vigoare, în data (ziua, luna, anul) menţionate mai sus, conform cu legile sub a căror incidenţă se află respectivele părţi contractante. SEMNĂTURA CLIENTULUI În prezenţa (martori) SEMNĂTURA SUPRAVEGHETORULUI În prezenţa (martori)

c)

85

Nume Semnătura Adresa

Nume Semnătura Adresa

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (- pentru servicii de supraveghere -) PARTEA I
CONDIŢII STANDARD DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 1. DEFINIŢII

ANEXA 2

Următoarele expresii şi cuvinte vor avea următoarele semnificaţii, exceptând cazurile în care se solicită diferit: PROIECT = totalitatea acţiunilor în scopul realizării investiţiei pentru care supraveghetorul va presta serviciile menţionate în Anexa A. II. SERVICII = servicii ce vor fi prestate de Supraveghetor conform Acordului şi cuprinzând servicii obişnuite, serviciile adiţionale şi serviciile cu caracter excepţional (Anexa A) III. LUCRĂRI = lucrările cu caracter definitiv ce se vor executa (inclusiv materialele şi echipamentele ce urmează a se livra Investitorului) în scopul realizării proiectului (Anexa A) IV. INVESTITOR (CLIENT, BENEFICIAR) = partea numită în CONTRACT şi care angajează Supraveghetorul, precum şi orice succesori legali ai Investitorului şi persoane numite şi autorizate V. SUPRAVEGHETOR = partea numită în CONTRACT care este angajată ca firmă independentă, de către Investitor, pentru a presta serviciile solicitate; Supraveghetorul se poate numi si DIRIGINTE DE ŞANTIER, care poate fi persona independenta sau societate comerciala. Supraveghetorul (dirintele de santier) SE RECOMANDA sa fie societate comerciala, care se angajeaza sa presteze serviciile ingineresti pe baza de contract. VI. PARTE SAU PĂRŢI = Investitorul şi Supraveghetorul; “Terţi” = orice altă persoană sau entitate VII. CONTRACT = Condiţiile cuprinzând condiţiile modelului de contract Investitor / Supraveghetor Partea I şi Partea II inclusiv Anexa A (descrierea serviciilor), Anexa B (personal, echipament, dotări şi servicii prestate de terţi la solicitarea Investitorului), Anexa C (remunerarea şi plata), Anexa D ( alte prevederi). Scrisoare de Acceptare şi CONTRACT Oficial sau conform specificaţiei din Partea a doua. VIII. ZI = perioada de 24 de ore IX. LUNA = perioada de o lună conform calendarului gregorian începând din oricare zi a lunii. I. 86

Gama acestor servicii este descrisă în Anexa A.MONEDA LOCALĂ = (ML) moneda ţării în care se efectuează proiectul. PROCEDURA = mod specific de efectuare a unei activitati sau a unui proces XIV. c) Dacă este autorizat. 4. II. Serviciile excepţionale nu intră nici la servicii obişnuite nici la servicii suplimentare. II. Denumirea capitolelor acestui CONTRACT nu vor servi ca mijloc de interpretare a lui. OBLIGAŢIILE SUPRAVEGHETORULUI 3. nu ca arbitru ci ca un profesionist independent care deţine competenţa şi obiectivitatea necesară. Supraveghetorul va dovedi abilitate. Serviciile suplimentare sunt descrise în anexa A sau cele care. ci sunt acele servicii care trebuiesc efectuate de supraveghetor conform Clauzei 28. III. masculinul include femininul şi invers. SUPLIMENTARE ŞI EXCEPŢIONALE I. sunt prestate în plus faţă de serviciile obişnuite. 87 . realizarea obligaţiilor autorizate sau. se vor lua în considerare prevederile redactate cel mai recent. Supraveghetorul va fi obligat să : a) Acţioneze conform contractului. GAMA SERVICIILOR Supraveghetorul va presta servicii aferente proiectului. X. cu aprobarea prealabilă a investitorului. b) Dacă este autorizat. grija şi perseverenţa în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin prin acest CONTRACT. INTERPRETARE I. SERVICII OBIŞNUITE. va certifica. între investitor şi terţi. prin acordul scris al ambelor părţi. MONEDA STRĂINĂ = (MS) orice altă monedă XII. Singularul include pluralul. VERIFICARE = confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specifice. va modifica obligaţiile terţilor. acolo unde contextul o cere. COMPENSAŢIA STABILITĂ = sumele descrise în Partea a doua şi care se plătesc prin prezentul CONTRACT (Anexa C) XIII. decurgând din condiţiile unui contract încheiat între investitor şi terţi. ÎNDEPLINIREA DATORIEI Şi EXERCITAREA AUTORITĂŢII I. III. În cazul în care serviciile includ şi exercitarea puterii. cu condiţia ca detaliile privind funcţiile şi responsabilităţile sale să fie acceptate de Supraveghetor şi care n-au fost prevăzute în Anexa A. decide sau va interveni în mod imparţial. calitatea şi termenele ( exceptând situaţiile de urgenţă când Supraveghetorul îl va informa pe investitor cât mai curând posibil). Dacă apar nepotriviri între prevederile CONTRACTULUI. 2. XI. II. Serviciile obişnuite sunt cele descrise în Anexa A. a tuturor modificărilor care ar putea influenţa considerabil costurile. 5.

La încheierea serviciilor sau la suspendarea prestării acestora. de urgenţă. astfel încât să nu întârzie prestarea serviciilor. f) Accesul liber la alte organizaţii în scopul colectării informaţiilor pe care Supraveghetorul trebuie să le obţină. 10. Această livrare va fi considerată ca Serviciu Suplimentar. rezidenţa. ASISTENŢA Investitorul va face tot ce-i stă în putere să sprijine Supraveghetorul. Investitorul va furniza Supraveghetorului. 88 . PERSONALUL INVESTITORULUI Cu avizul Supraveghetorului. asupra tuturor problemelor pe care Supraveghetorul i le aduce la cunoştinţă. DECIZII Investitorul va hotărî în scris. OBLIGAŢIILE INVESTITORULUI 7. b) Accesul liber în orice loc care ar putea facilita prestarea serviciilor. 11. etc. Investitorul va selecta şi furniza pe propria cheltuială personalul ce urmează a fi angajat de supraveghetor conform Anexa B. gratuit. e) Punerea la dispoziţie a autorizaţiilor necesare a aprobării importului de moneda străină de către Supraveghetor pentru a servi serviciilor sau de către personalul acestuia pentru folosinţa personală. în scopul serviciului. PROPRIETATEA INVESTITORULUI Toate bunurile furnizate sau plătite de către investitor şi puse la dispoziţia Supraveghetorului vor fi considerate ca aparţinând Investitorului şi acolo unde este posibil. asigurând: a) Documentele necesare vizei de intrare. acest personal va primi instrucţiuni numai din partea Supraveghetorului. munca. personalul şi subordonaţii acestuia. 8. 9. c) Importul. d) Repatrierea în caz de urgenţă. toate informaţiile pe care este autorizat să le obţină şi care servesc scopului serviciilor. INFORMARE Pentru a nu întârzia prestarea serviciilor. exportul şi formalităţile vamale pentru efectele personale şi bunurile necesare serviciului. ieşire. gratuit şi în timp util. ECHIPAMENT ŞI DOTĂRI Investitorul va pune la dispoziţie Supraveghetorului. ele se vor marca ca atare (proprietatea Investitorului). Supraveghetorul va furniza Investitorului inventarele cu tot ceea ce nu a fost consumat în cadrul serviciilor prestate şi va returna Investitorului respectivele bunuri conform indicaţiilor acestuia. echipamentul şi dotarea necesară descrise în Anexa B.6. autorizaţii care să aprobe şi exportul banilor câştigaţi din prestarea serviciilor. Legat de prestarea serviciilor.

SCHIMBĂRI DE PERSONAL Dacă este necesară înlocuirea unuia din membrii personalului. REPREZENTANŢI Pentru administrarea Acordului. conform Anexa B. Obligaţia Investitorului Investitorului are obligaţia să plătească compensaţii Supraveghetorului în cazul în care el însuşi îşi încalcă datoriile faţă de acesta. exceptând cazul în care înlocuirea este solicitată de cealaltă parte contractantă şi cu condiţia ca : a) Această solicitare de înlocuire să se facă în scris. partea răspunzătoare de angajarea acestuia va lua măsuri urgente de înlocuire a lui cu o persoană cu aceeaşi competenţă. 15. Costul acestei înlocuiri va fi suportat de partea care l-a numit pe respectivul angajat. Personalul pe care Investitorul îl furnizează conform clauzei 11 va trebui să fie acceptat de către Supraveghetor. FURNIZAREA PERSONALULUI Personalul trimis de Supraveghetor să lucreze în ţara în care se execută proiectul va fi examinat din punct de vedere fizic şi al calificării. cu menţionarea motivelor care o justifică b) Partea care cere înlocuirea sa suporte cheltuielile aferente înlocuirii. cu care Supraveghetorul va colabora dar de a căror servicii nu va fi răspunzător. 14. Supraveghetorul va numi o persoană fizică care să stabilească contacte cu reprezentanţii Investitorului în ţara în care se execută proiectul. dacă se constată ca Supraveghetorul se face vinovat de încălcarea Clauzei 5 (I).1. 16. 89 . 16. 13.2. Dacă Investitorul nu poate asigura personalul sau serviciile unor terţi pentru asigurarea bunei desfăşurări a prestaţiilor serviciilor. OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR 16. exceptând cazul în care înlocuirea este motivată de comportamentul necorespunzător sau de incompetenţa celui înlocuit . SERVICII PRESTATE DE ALŢII Investitorul va angaja.12. care trebuie să corespundă nevoilor Investitorului. pe propria cheltuială şi serviciile unor terţi. fiecare parte contractantă va desemna o persoană fizică sau oficială care să-i fie reprezentant. Dacă Investitorul solicita. Supraveghetorul se va îngriji de aceste aspecte ca serviciu suplimentar. Obligaţia Supraveghetorului Supraveghetorul va fi obligat să plătească Investitorului compensaţia ce decurge din/sau în legătură cu CONTRACTUL.

18. şi 18. se va plăti o compensaţie. atât timp cât totalul compensaţiei depăşeşte suma maximă PLĂTIBILĂ. a) Exceptând cazul în care aceste efecte sunt acoperite de asigurările prevăzute conform Clauzei 19.3. Dacă una din părţi pretinde celeilalte plata unei compensaţii neaprobate (nestabilite) cel ce a solicitat compensaţia va despăgubi cealaltă parte pentru toate cheltuielile înregistrate ca urmare a solicitării compensaţiei.1.. procentul (proporţia) din compensaţie ce urmează a fi plătită de partea în culpă. are obligaţii neonorate faţă de cealaltă parte contractantă. DESPĂGUBIRE 18. 18. 18.1. b) Dacă reclamaţia (pretenţia) a fost făcută după expirarea perioadei de valabilitate a obligaţiilor menţionată în Clauza 17. 17.2. 90 . stabilită de lege. nu se aplică în cazul reclamaţiilor (pretenţiilor) care: a) rezultă din greşeli făcute deliberat sau din comportament neglijent b) dacă reclamaţiile nu au legătură cu implicarea obligaţiilor stabilite prin prezentul CONTRACT. inclusiv terţi. ţinând cont de următoarele condiţii: a) Compensaţia respectivă să se limiteze la o sumă care să acopere pierderi şi daunele previzibile şi care decurg ca urmare a nerespectării datoriei. inclusiv reclamaţiile înaintate de terţi şi care decurg din/sau în legătură cu prezentul CONTRACT. dacă nu se depune o reclamaţie oficială împotriva părţii în culpă. DURATA DE VALABILITATE A OBLIGAŢIILOR. Compensaţie Dacă se constată ca una din părţi are obligaţii (datorii faţă de cealaltă. Investitorul îl va despăgubi pe Supraveghetor pentru toate efectele negative produse de orice reclamaţie (pretenţie). b) Compensaţia să se rezume la sumele specificate la Clauza 18.3. Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor fi consideraţi responsabili pentru pagubele sau daunele înregistrate. LIMITA COMPENSAŢIEI În limita prevederilor legale. înainte de expirarea termenului menţionat în Partea II (Anexa 3) sau la o dată anterioară acestui termen. în toate situaţiile. se va limita la o sumă care să acopere numai daunele ce rezultă din nerespectarea obligaţiilor de către partea în culpă. c) Dacă se consideră ca una din părţi.16.2. LIMITA COMPENSAŢIEI ŞI A DESPĂGUBIRII Limita maximă a compensaţiei pe care una dintre părţi o plăteşte celeilalte conform obligaţiilor stabilite în Clauza 16 este stabilită în Partea II (Anexa 3) Părţile convin să renunţe la orice pretenţie una faţă de cealaltă.1. EXCEPŢII Clauzele 18.

peste valoarea asigurării pe care acesta a făcut-o la data care a primit invitaţia investitorului de a înainta o ofertă pentru serviciile solicitate. b) Împotriva obligaţiilor ce rezultă ca urmare a utilizării proprietăţii Investitorului Costul acestei asigurări va fi suportat de Investitor. cu o agenţie de asigurări şi în condiţiile acceptate de investitor. Oficial. Supraveghetorul va face eforturi să se asigure. în condiţii acceptate de Investitor: a) Împotriva pierderilor sau daunelor aduse proprietăţii Investitorului furnizată sau achitată de acesta conform Clauzei 6. c) Să se asigure împotriva obligaţiilor publice sau ale terţilor d) Să mărească asigurarea împotriva obligaţiilor publice / terţilor peste valoarea stabilită în momentul în care investitorul i-a lansat invitaţia unei oferte pentru serviciile solicitate. în scris. DESFĂŞURAREA. Dacă i se solicită. cu prelungirile stabilite conform prezentului CONTRACT. MODIFICAREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 21. Supraveghetorul va face toate eforturile să se asigure sau să mărească valoarea asigurării.19. ASIGURAREA PROPRIETĂŢII INVESTITORULUI Dacă nu se specifică diferit de către Investitor. 22. e) Să facă alte asigurări. MODIFICĂRI 91 . b) Să mărească asigurarea contra obligaţiilor prevăzute la Clauza 16. care din aceste date este cea mai recentă. 23. DEMARAREA. Costul acestei asigurări sau al măririi valorii asigurării va fi suportat de investitor. DEMARARE ŞI DESFĂŞURARE Prestarea serviciilor va începe şi se va desfăşura la termenele şi în intervalele de timp stabilite în Partea II (Anexa 3). dacă este cazul. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI Acest CONTRACT intră în vigoare de la data la care Supraveghetorul primeşte din partea Investitorului Scrisoarea de Acceptare a ofertei sale sau de la data la care s-a obţinut ultima semnătură necesară încheierii CONTRACTULUI. 20. ASIGURAREA PENTRU OBLIGAŢII ŞI DESPĂGUBIRI Clientul poate solicita în scris Supraveghetorului: a) Să se asigure contra obligaţiilor stabilite prin Clauza 16.1.1.

În aceste situaţii. la care se adaugă maxim 30 zile necesare reluării serviciilor.Prezentul CONTRACT poate fi modificat la solicitarea şi cu acordul scris al ambelor părţi. PRIN NOTIFICAREA CLIENTULUI a) Investitorul poate suspenda (întrerupe) toate serviciile sau o parte din acestea sau poate anula CONTRACTUL cu condiţia ca să-l informeze pe Supraveghetor de intenţia sa cu cel puţin 30 de zile înainte pentru ca acesta să ia măsuri urgente de întrerupere a serviciilor şi de minimalizare a cheltuielilor. SUSPENDARE. Dacă ritmul de prestare a serviciilor trebuie încetinit. SITUAŢII SPECIALE În cazul în care apar situaţii speciale de care Supraveghetorul nu este răspunzător şi care îl pun în imposibilitate de a efectua. ALTE PROPUNERI Dacă Investitorul solicită în scris. perioada afectată prestării acestora se va prelungi până la încetarea situaţiilor speciale. cu cel puţin 14 zile înainte. 27. ANULARE 27. cu condiţia ca această a doua notificare scrisă să fie dată în termen de 40 zile de la prima notificare. printr-o nouă notificare înaintată cu cel puţin 30 zile înainte. el îl poate informa pe Supraveghetor în scris explicând motivele care au determinat notificarea. 27. b) Extinderea serviciilor va fi considerată ca intrând la servicii suplimentare. Supraveghetorul are dreptul ca. 26. în urma unei noi notificări a Supraveghetorului. PRIN NOTIFICARE DIN PARTEA SUPRAVEGHETORULUI După ce Investitorul este notificat. Dacă în decurs de 30 de zile. să anuleze(înceteze) CONTRACTUL. Supraveghetorul va înainta propuneri de modificare a serviciilor. el are dreptul.2. dacă se constată că anumite servicii trebuie întrerupte. c) Durata de efectuare a serviciilor se va mări în consecinţă. acesta îl va informa prompt pe Investitor. să înceteze 92 . cu scopul de a mări volumul şi durata serviciilor: a) Supraveghetorul îl va informa pe Investitor de circumstanţele respective şi de efectele probabile. perioada de efectuare a acestora se va extinde în funcţie de situaţiile ivite. serviciile conform CONTRACTULUI. total sau parţial. b) Dacă Investitorul consideră că Supraveghetorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile.ÎNTÂRZIERI Dacă prestarea serviciilor este împiedicată sau întârziată de către Investitor sau de contractorii acestuia. ABANDONARE. Investitorul nu primeşte nici un răspuns de justificare. Elaborarea şi înaintarea acestor propuneri vor intra la servicii suplimentare.1. 24. 25.

acolo unde acestea sunt aplicabile. 32. TERMEN DE PLATĂ a) Suma cuvenită se va plăti fără întârziere la termenele stabilite în Partea a II-a. 31.1. PLATA SUPRAVEGHETORULUI a) Investitorul îi va plăti Supraveghetorului toate serviciile obişnuite. dar nu contrar celor stabilite prin Clauza 23. în scris. Prestarea serviciilor îl vor îndreptăţi pe Supraveghetor să solicite timp şi plată suplimentare. PLATA 30. Investitorul va plăti Supraveghetorului servicii excepţionale astfel: În cazul serviciilor suplimentare.1. efectuării serviciilor Valoarea netă a tuturor cheltuielilor suplimentare înregistrate de Supraveghetor. contravaloarea timpului suplimentar acordat de personalul Supraveghetorului. suspendare. el va primi compensaţia fixată.2. 28. (ANEXA C) b) Dacă Supraveghetorul nu este plătit în termenele stabilite în Partea II. sau b) În cazul suspendării serviciilor conform Clauzei 26 sau 27. dacă : a) În termen de 30 zile de la data la care o factură devine scadentă nu a primit contravaloarea facturii pentru care la data respectivă. MONEDA DE PLATĂ 93 . Investitorul nu i-a înaintat în scris vreo contestaţie. reluare a serviciilor sau de anulare a CONTRACTULUI din motive care nu sunt prevăzute de Clauza 27. b) Dacă nu se convine diferit. 29. începând de la data la care factura a devenit scadentă. pe o perioadă care depăşeşte 90 zile. se vor considera ca servicii excepţionale. stabilită conform prevederilor din Partea II calculată lunar ţinând cont de suma restantă şi în moneda stabilită. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR Anularea CONTRACTULUI nu va prejudicia sau afecta drepturile şi obligaţiile stabilite ale părţilor . să suspende ori să prelungească perioada de suspendare a prestării serviciilor în totalitate sau parţial. SERVICII EXCEPŢIONALE În cazul în care survin situaţii de tipul celor descrise în Clauza 26 sau în caz de abandonare.(b) orice lucrare sau cheltuială efectuată de Supraveghetor în plus faţă de serviciile obişnuite şi de serviciile suplimentare.CONTRACTUL. Această compensaţie stabilită nu va efectua drepturile Supraveghetorului descrise în Clauza 27. conform detaliilor din anexa C.

aceasta se va calcula la ratele de schimb stabilite în Partea II. Sub-clauza(b) de la Clauza 31 se va aplica în cazul tuturor sumelor contestate care se dovedesc în final că se cuvin Supraveghetorului.PLATA TERŢILOR DE CĂTRE SUPRAVEGHETOR Dacă nu se specifică în Partea II sau Anexa C : a) Investitorul va dispune. suma fiind integral (net) fără nici o reducere. în cazul în care nu se ajunge la alte înţelegeri de ordin financiar menite să satisfacă Investitorul. condiţiile din ţara Investitorului cauzează. fapt care cauzează avantajele financiare ale Supraveghetorului. Investitorul garantează ca aceste situaţii vor fi considerate ca intrând sub incidenţa Clauzei 26. ulterior. 35. ori de câte ori este posibil. sau  limitarea dreptului de a dispune de devize în ţara Investitorului. scutirea Supraveghetorului şi a personalului său nerezident în ţara proiectului. c) Cu condiţia ca bunurile care nu mai fac folosinţă serviciilor şi nu sunt proprietatea Investitorului:  să nu fie depozitate în ţara Investitorului fără aprobarea acestuia  să nu fie exportate fără plăţi Investitorului toate compensaţiile şi bonificaţiile recuperabile şi primite de la stat sau de la terţi autorizaţi. Dacă nu se specifică diferit prin Anexa C. EVIDENŢA CONTABILĂ INDEPENDENTĂ 94 . pentru cheltuielile în moneda locală şi retransferată în străinătate a monedei locale. pe Supraveghetor specificând motivele şi nu va întârzia plata restului facturii.a) Moneda de plată stabilită prin CONTRACT este menţionată în Partea a II-a . FACTURI DISPUTATE Dacă un articol sau o parte dintr-o factură înaintată de Supraveghetor este contestat de Investitor. Investitorul garantează Supraveghetorului transferul în străinătate a tuturor sumelor în moneda locală sau devize pe care acesta le-a obţinut ca urmare a prestaţiilor serviciilor în ţara Investitorului. 34. la data încheierii contractului sau. în scris. 33. în timpul executării serviciilor. Dacă plata se va face în altă monedă decât cea stabilită. de toate plăţile solicitate de stat sau de terţi autorizaţi şi care decurg din prezentul CONTRACT în legătură cu :  remunerarea Supraveghetorului şi a personalului său  bunurile importate de aceştia. acesta din urmă va notifica urgent. exceptând alimente şi băuturi  bunuri importate în scopul serviciilor  documente şi documentaţii b) În cazul în care Investitorul nu reuşeşte să asigure această scutire de plăţi (taxe) el va despăgubi Supraveghetorul pentru respectivele plăţi pe care le-a efectuat corespunzător. contrar prevederilor CONTRACTULUI:  moneda locală sau străină pe care Supraveghetorul le-a încasat în ţara Investitorului. b) Dacă. sau impunerea unor taxe sau a unor rate de schimb diferenţiale pentru transferul de devize din străinătate în ţara Investitorului de către Supraveghetor.

în decurs de maximum 12 luni de la încheierea sau anularea serviciilor. Investitorul va avea dreptul să le folosească sau să le multiplice numai în scopul lucrărilor şi destinaţiei acestora. să solicite o expertiză contabilă efectuată de o firmă de contabilitate recunoscută şi nominalizată de el. se modifică costul sau durata serviciilor ca urmare. Investitorul poate solicita. 41. Supraveghetorul şi personalul acestuia nu va avea alte beneficii şi nu va primi decât remuneraţia aferentă proiectului decât în condiţiile prevăzute în prezentul CONTRACT. fără ca părţile să nu convină asupra acestei acţiuni. a modificărilor sau a suplimentărilor prevederilor legale din ţara în care se prestează serviciile. Supraveghetorul nu va întreprinde nici o acţiune care ar putea contraveni intereselor Investitorului în cadrul CONTRACTULUI. fără aprobarea scrisă a Investitorului. DREPTUL DE AUTOR Supraveghetorul îşi reţine dreptul de autor pentru toate documentele elaborate de el. situaţie în care nu va avea nevoie de aprobare în scris a Supraveghetorului. 39. remunerarea şi termenul de execuţie a serviciilor se vor ajusta în consecinţa. TRANSFER ŞI SUBCONTRACTORI a) Supraveghetorul nu va transfera beneficiile rezultate din CONTRACT sub alt formă decât în bani. LIMBA ŞI LEGISLAŢIA În Partea II se menţionează limba sau limbile utilizate în cadrul CONTRACTULUI. exceptând ţara în care Supraveghetorul are sediul principal menţionat în Partea II (Anexa 3). 40.Supraveghetorul va ţine registre la zi în care se vor nota detaliile şi cheltuielile efectuate. pentru toate sumele pe care Supraveghetorul le pretinde. c) Supraveghetorul nu va încheia fără aprobarea Investitorului. MODIFICĂRI ALE LEGISLAŢIEI Dacă. în scris. şi nu va modifica sau anula nici unul din contractele în sub-antrepriza încheiate relativ la servicii. ulterior datei de modificare a CONTRACTULUI. 38. de către Investitor. CONDIŢII GENERALE 36. limba de bază şi legea care guvernează CONTRACTUL 37. 95 . CONFLICT DE INTERESE Dacă nu se aprobă diferit. b) Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor încredinţa sarcini fără aprobarea Investitorului şi în cadrul CONTRACTULUI . Exceptând acolo unde CONTRACTUL prevede plata ca suma globală. NOTIFICĂRI Toate notificările înaintate în cadrul CONTRACTULUI se vor face în scris şi vor intra în vigoare de la data primirii acestora pe adresa menţionată în Partea II (Anexa 3). prin notă scrisă înaintată cu cel puţin 7 zile înainte.

PUBLICARE Dacă nu se specifică diferit în Partea II (Anexa 3). ARBITRAJ Toate disputele şi pretenţiile ce decurg sau sunt referitoare la CONTRACT sau sunt cauzate de nerespectarea. supraveghetorul singur sau în asociere. Publicarea va fi supusă aprobării Investitorului în cazul în care ea se efectuează în termen de 2 ani de la terminarea sau anularea serviciilor. are dreptul să publice materiale relativ la lucrări şi servicii. 44. REZOLVAREA DISPUTELOR 43. 96 . anularea sau depăşirea termenului de valabilitate a CONTRACTULUI. 42. vor fi supuse arbitrajului conform Regulamentelor stipulate în Partea II (Anexa 3) şi care sunt în vigoare la data încheierii CONTRACTULUI. DESPĂGUBIRI PENTRU DAUNE INTERESE În conformitate cu Clauza 17. cu chitanţa de confirmare a primirii sau prin poştă sau telex cu extras de confirmare a primirii notificării. orice pretenţie de despăgubire pentru daune sau pierderi rezultate ca urmare a încălcării sau anulării CONTRACTULUI va fi stabilită în comun acord între Investitor şi Supraveghetor sau în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere. pretenţiile vor fi supuse arbitrajului conform Clauzei 44.Notificările pot fi înaintate personal sau prin fax.

ANEXA 3 CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE PARTEA II CONDIŢII CU APLICABILITATE SPECIALĂ A. Limba (limbile ) stabilite prin CONTRACT _____________________________________ Limba predominantă _________________________________________________________ Legea care guvernează CONTRACTUL __________________________________________ 37. Durata obligaţiei__________________________________________________________ Recunoscută începând cu ______________________________________________________ 18. Limita compensaţiei _____________________________________________________ 22. Observaţii _______________________________________________________________ Adresa clientului ____________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ 97 . Sediul principal unde se încheie tranzacţia ______________________________________ 41.Definiţii: a) Proiectul este _____________________________________________________________ B. Începerea lucrărilor ________________________________________________________ Încheierea lucrărilor __________________________________________________________ 31. Moneda de plată stabilită prin CONTRACT ____________________________________ Monedele de plată ____________________________________________________________ Rata de schimb la moneda de plată stabilită prin CONTRACT _________________________ 36.1. Trimiteri legate de Clauzele din Partea I 1. (b) Termenele de plată _____________________________________________________ Moneda locală _______________________________________________________________ Devize _____________________________________________________________________ Compensaţie aprobată la plăţile întârziate _________________________________________ 32. Alte precizări _____________________________________________________________ 17.

Obligatiile supraveghetorului privind calitatea lucrarilor ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8. Obligatiile supraveghetorului privind inscrierea in costurile programate ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 8.Fax ___________________________________E-mail.3.2. Obligatiile supraveghetorului privind respectarea termenelor de executie ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8.1._______________________________ Adresa Supraveghetorului _________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ Fax ___________________________E-mail:______________________________________ 44. Descrierea competentelor si limitele acestora __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 98 . Reguli de arbitraj ________________________________________________________ 8. Clauze suplimentare ______________________________________________________ 8.4.

cazare.C) • Onorarii prin stabilirea unui procent din valoarea investiţiei. În mod suplimentar. cheltuieli de regie. anumite cheltuieli se plătesc de către investitor distinct pe bază de facturi şi documente.(D) A) Plata cu luna Acest sistem de calcul al onorariilor este utilizat pentru majoritatea serviciilor cu timp de desfăşurare mai redus. Distingem două metode principale de calcul ale onorariilor: • Onorarii în funcţie de estimarea timpului de execuţie al prestaţiei şi valoarea costului de timp unitar (A.1. etc. unde se pot aprecia cu uşurinţă conţinutul serviciilor şi timpul necesar. teste de laborator . Ct lun = C l sal + Cl reg + Cl dir * *(Calculul pentru T = 1lună) Vt = Valoarea totală a onorariilor Tluni = Numărul de luni necesare prestaţiei p = profit % Ctluni = Costurile totale lunare Clsal = Costul salariilor lunare Clreg = Costul de regie lunară Cldir = Costul cheltuielilor directe V t = C tlun × T luni × (1 + p %) • Cheltuieli cu salariile (Clsal) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor cu salariile brute ale echipei de supraveghetori pentru o perioadă de o lună : C lsal = ∑ Salarii (în lună) • Cheltuieli de regie ( Clreg) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor suplimentare salariilor brute pe care le suportă întreprinderea. multiplicări.___________________________________________________________________________ CAPITOLUL 6 ONORARIILE SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE 6. cheltuieli de transport. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere Sistemul de calcul al onorariilor pentru serviciile de supraveghere se stabileşte în funcţie de preferinţele investitorului. cheltuieli directe şi o marjă de profit. în timp de o lună:  Plata primelor de asigurare  Plăţi pentru pensii şi asigurări sociale 99 . salariu brut. materiale de lucru.B. Ca regulă generală plata cu ziua cuprinde.

aparate de multiplicate. hotel. Acest sistem de calcul al onorariilor este o formă simplificată a sistemului (A) anterior. faxuri. Supraveghetorul îşi calculează pentru un an anterior un coeficient global de cheltuieli. e-mail. dotări la puncte de lucru (altele decât sediul firmei) ca: mobilier. auto.)  Cheltuieli cu diurnele.            • Plata concediilor de odihnă şi medicale Plăţi pentru chirii Impozitele şi taxele Amortizările bunurilor imobiliare Costurile serviciilor publice Salariile direcţiilor. B) Onorariu pe baza aplicării unui coeficient la salarii. avion.) Cheltuieli de protocol Cheltuieli de ofertare şi negociere Cheltuieli cu reclama Alte cheltuieli proprii Cheltuieli directe (Cldir) sau operative lunare. traducătorilor şi a personalului auxiliar Cheltuielile materiale Cheltuieli cu comunicaţiile ( poşta. Acest procent este descrescător pe măsură ce Vt creşte. etc. Procentul de profit se negociază. computere. ş. În acest caz se vor prevedea clauze speciale corespunzătoare în contractul de supraveghere. fax.  Studii de teren Profitul firmei : Suplimentar costurilor privind: C lsal + C lreg + C ldir la onorariu se adaugă şi un procent (5-20%) (p%) care reprezintă profitul firmei de supraveghere . secretariatelor. o parte din cheltuielile directe. Acesta se obţine din raportul: ∑ chelt. chirii. telefoane mobile şi fixe. softuri.a. telefon.  Cheltuieli cu teste şi probe de laborator. totale anuale + profitul estimat K= ∑ salariilor brute anuale 100 . etc. administratorilor. Sunt situaţii în care investitorul doreşte să suporte el însuşi sau de către Antreprenor. Reprezintă suma lunară de cheltuieli care include:  Cheltuieli de transport (tren.

care poate fi plătită Supraveghetorului prin plăţi succesive sau la finalizarea serviciilor.5% din valoarea investiţiei. 101 . cheltuieli de regie. costul terenului. un studiu preliminar sau un studiu de prefezabilitate. Calculul valorii onorariilor serviciilor inginereşti în această variantă se calculează astfel : t V t = Vinv × p % în care : t Vinv = Valoarea investiţiei. Vt = ( Ctlun x Tl + S ) . în care valoarea crescătoare a investiţiei se prezintă pe abscisă şi pe ordonată procentul crescător al valorii serviciilor din valoarea investiţiei .Acest coeficient (K) variază între 2 şi 3 în funcţie de nivelul de eficienţă al personalului firmei de supraveghere. care înseamnă cheltuielile totale de construire a unui obiect sau obiectiv cu excepţia costurilor pentru : serviciile inginereşti. Procentul în multe cazuri se negociază. impozite. Pentru evitarea acţiunilor de dumping. la servicii globale procentul nu trebuie să coboare sub 1. p% = Procent din valoarea investiţiei pentru servicii globale de supraveghere sau servicii parţiale. Preţurile serviciilor de supraveghere prin această metodă se prezintă de regulă pe scale. unde Vt = valoarea onorariilor totale Clsal = suma cheltuielilor brute salariale lunare ale echipei de supraveghere Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni K = Coeficient global K C) Onorariu pe baza cheltuielilor efective pentru serviciul cerut. cheltuieli directe) Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni S = Suma forfetară convenită suplimentar cheltuielilor. susţinut de faptul că serviciile trebuie să fie de calitate. dobânzilor de credite. V t = C lsal × Tl × K . taxe. plus o sumă stabilită. Valoarea investiţiei de regulă este estimată anterior şi are la bază un raport preliminar. după cum se convine. D) – Onorarii pe bază de procent din valoarea investiţiei Această metodă se aplică în principal pentru serviciile complete de supraveghere. juridice. în care ale firmei de supraveghere Vt = valoarea onorariilor totale Ctlun = Suma cheltuielilor totale lunare (salarii brute.

atunci onorariul se recalculează.Calculul onorariilor pentru serviciile de supraveghere pe baze procentuale din valoarea investiţiei. are la bază valorile estimative stabilite în fazele preliminare . 102 . sunt grupate pe clase.” din acest capitol. folosind aceleaşi clase. de regulă. unde tipurile de construcţii. Semnificaţia claselor 1-5 se prezintă în fig.. la cererea investitorului.1. se prezintă curbele cu mărimea procentului “p%” din valoarea investiţiei (Vi) pentru activitatea de “Supravegherea lucrărilor în şantier”.2. • În “figura 6. în funcţie de complexitatea lor. Totuşi dacă investiţia necesită extinderi şi suplimentări de lucrări şi valori .. având la bază valoarea investiţiei recalculată şi păstrând procentul (p%) negociat anterior.6.

5 1500 3000 7500 300 150 750 30 75 Vi COST TOTAL AL INVESTIŢIEI IN MII EURO € 103 .5 2. SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER p% 3.1.FIG. 6.0 1.0 INVESTIŢIEI PROCENT DIN VALOAREA 2.

Fig.6. CLASIFICAREA TIPURILOR DE CLĂDIRI PE CLASE TIPURI DE FUNCŢIUNI 0 CLASA 1 1 CLASA 2 2 CLASA 3 3 CLASA 4 4 CLASA 5 5 INDUSTRIALE -DEPOZITE -HALE (fără tehnologie înglobată) -PARCAJE CU UN NIVEL -FABRICI -DEPOZITE -ATELIERE -GARAJE (cu tehnologie parţial înglobată) -PARCAJE ETAJATE ŞI SUBTERANE -FABRICI -DEPOZITE -GARAJE -EXPOZIŢII (cu tehnologie înglobată) -MAGAZINE UNIVERSALE -BĂNCI -BIROURI -MAGAZINE - - COMERCIALE - PRIMĂRII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIVE -CENTRE ADMINISTR. -BIBLIOTECI -DEPOURI -SEDII POLIŢIE PENITENCIARE -POŞTA -LOCUINŢE ÎN BLOCURI -LOCUINŢE INDIVIDUALE -ADĂPOSTURI -CASE DE VACANŢĂ -ŞCOLI PRIMARE -ŞCOLI ELEMENTARE -SĂLI DE SPORT -TERENURI DE - CĂMINE REZIDENŢIALE -MAGAZINE UNIVERSALE COMPLEXE -CENTRE COMERCIALE -FABRICI ALIMENTARE -FABRICI CU ÎNALTĂ TEHNOLOGIE RESTAURANTE -HANURI -CENTRE CIVICE -BISERICI -SĂLI DE SPECTACOLE -BIBLIOTECI -MUZEE -GALERII ARTĂ -TRIBUNALE -JUDECĂTORII -HOTELURI -PAROHII -CĂMINE SPECIALE - -TEATRE -CINEMA -OPERE -PALATE -LĂCAŞURI DE CULT -CASE DE OASPEŢI - - CULTURALE - SPORTIVE 104 -ŞCOLI MEDII -ŞCOLI TEHNICE -LICEE -UNIVERSITĂŢI -BAZINE ÎNOT -CENTRE DE -LABORATOARE -COMPLEXE SPORTIVE -PISCINE .2.

vecini. profitul. care au elaborat documentaţiile pentru avize şi autorizaţii la toate întâlnirile comune cu Administraţia. • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs. • Asiguraţi inspecţie în şantier în care verificaţi corecta aplicare a proiectului. de regulă.). se prevede posibilitatea revizuirii mărimii onorariului.în care se includ toate costurile necesare. drepturi de acces. etc. topografice. • Propuneţi servicii inginereşti suplimentare. lucrări existente subterane. • În onorariul calculat pe bază de procent nu se include şi verificarea planurilor de către verificatori şi experţi autorizaţi. • Vizitaţi amplasamentul. cheltuieli neprevăzute şi un coeficient pentru riscuri. La stabilirea unei astfel de sume. propuneţi variante de plan general. (studii geotehnice. ori de câte ori este necesar. 105 . în cazul modificării sau extinderii proiectului pe parcursul elaborării. probe. Investitor –Antreprenor şi alţi participanţi la realizarea investiţiei. supraveghetorul poate prezenta acestuia valoarea onorariilor pentru serviciile sale ca o sumă globală – forfetară . • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs. Prin contract.SPORT AGREMENT - - SĂNĂTATE -CLINICI -POLICLINICI AGRICOLE - - -HAMBARE -ADĂPOSTURI -GRAJDURI -CENTRE DE SĂNĂTATE -SPITALE -AZILE -CABINETE -FERME ZOOTEHNICE -CLĂDIRI SPECIALE SPORTIVE -COMPLEXE DIDACTICE -LABORATOARE -INSTITUTE - Suplimentar serviciilor prevăzute supraveghetorul va asigura ca incluse în obligaţiile sale: • Discuţii succesive cu investitorul ori de câte ori este necesar şi furnizaţi sfaturile şi informaţiile care sunt necesare. supraveghetorul trebuie să cunoască : dimensiunile proiectului. dacă sunt necesare. • Participaţi la întâlniri şi susţineţi propunerile Dvs. etc. totalitatea serviciilor şi obligaţiilor sale şi perioada cât mai exactă a îndeplinirii serviciilor . cu Administraţia şi organismele care emit avize. stabiliţi orientări. • În onorariul calculat pe baza de procent se include şi verificarea şi aprobarea planurilor întocmite de antreprenor. expertize ale clădirilor vecine. la inspecţiile pe faze determinante planificate. • Cereţi în scris sau verbal investitorului informaţii asupra proprietăţii. E) Onorarii sub forma unei sume stabilite anticipat (pauşală) La cererea investitorului. Suma astfel prezentată se negociază între părţi. şi faceţi chiar şi vizite de curtoazie. conform legii. teste.

Cheltuielile directe – transport. supraveghetorul stabileşte prin contract o remunerare fixă. • 106 . în acest caz acesta trebuie să evalueze şi elementul de risc. de către investitor. Recomandări Este esenţial ca onorariile serviciilor inginereşti să fie plătite imediat după facturare. multiplicări. stabilirea valorilor şi termenelor. clauza de modificare a conţinutului.corectitudine şi să respecte codul deontologic al profesiunii. Valoarea globală fixă se stabileşte împreună cu definirea cu precizie a conţinutului serviciilor. prin : statutul său profesional. nu va reduce substanţial onorariul cerut de supraveghetor. datorită plăţilor în avans. legalitate . obligaţiile reciproce. • Investitorul avizat.F) Remunerarea globală fixă Conform acestui sistem. în faza de negociere a onorariilor. etc. periodică şi finală. G) Plăţi în avans Este metoda prin care clientul plăteşte în avans supraveghetorului o sumă care reprezintă serviciile sale pentru o perioadă viitoare. riscuri. competenţă. pentru a nu se compromite calitatea serviciilor. Din punctul de vedere al supraveghetorului. cerinţele investitorului privind investiţia. independenţă. etc. etc. cazare. pot fi plătite suplimentar şi separat plăţilor în avans. Acest sistem prezintă clientului disponibilitatea permanentă a supraveghetorului că nu va angaja alte servicii în defavoarea sa. Supraveghetorul în acest caz calculează costul prin una sau mai multe din metodele prezentate mai sus şi adaugă o marjă mai importantă de cheltuieli neprevăzute. • Supraveghetorul va asigura prin calitatea serviciilor şi lucrărilor sale.. materiale. derularea în timp. Plăţile în avans se pot efectua pe baza unor contracte cadru şi pe baza unor teme de conţinut şi grafice de prestaţii concrete.

de mediu.  Identificarea pericolului (primejdiei.CAPITOLUL 7 RISCURILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 7. Factorii principali de risc sunt:  Riscuri pentru sănătate şi securitate. etc.  Controlul riscului. Toţi aceşti factori de risc au un numitor comun : “COSTUL” acţiunilor sau lucrărilor.1.  Riscuri pentru mediul înconjurător.  Riscuri rezultate din activitate. sau : “Procedura prin care se iau decizii pentru a accepta un risc cunoscut sau evaluat şi întreprinderea acţiunilor menite să reducă consecinţele riscului sau să diminueze probabilitatea de apariţie a riscului”.  Măsurarea riscului. Principalele activităţi în cadrul managementului riscului sunt:  Stabilirea strategiei în privinţa riscului. umane. care pot genera pierderi materiale. Elemente generale privind riscurile Riscul este definit ca fiind “posibilitatea de a se întâmpla un eveniment nefavorabil (ostil) şi posibilitatea ca pericolul (primejdia) să fie prevenit şi redus”. 107 . riscului).

precum şi acţiunile care trebuie întreprinse sunt prezentate in tabelul urmator: Nr. explozii. asigurări. Riscul în etapele realizării unui proiect. corecţii 108 .7. control. O sumară identificare a activităţilor generatoare de risc în etapele de execuţie ale unui Proiect.2. utilajelor şi echipamentelor  Supravegherea lucrărilor  Garanţii. foc. supraveghetori şi antreprenori de slabă calitate  Necunoaşterea şi nerespectarea reglementărilor  Greşeli de concepţie şi calcule inginereşti  Riscuri în execuţie: cutremure. accidente. cicloane şa  Calitate slabă a forţei de muncă. prăbuşiri. verificări  Revizuiri. transport. Identificarea pericolelor (primejdiilor). inundaţii. crt. a materialelor. evaluarea şi controlul riscurilor – diferă în funcţie de tipul de Proiect. de participanţii la realizarea proiectului şi de riscurile asociate activităţilor fiecărui participant. daune către terţi. plăţi  Încheiere Riscul  Proiectanţi. 1 Etapele unui proiect Etapa de execuţie Faze  Autorizaţia de construire  Avize finale  Proiect tehnic  Detalii de execuţie  Contractarea execuţiei  Execuţia lucrărilor  Achiziţionarea materialelor. utilajelor şi echipamentelor  Execuţie de slabă calitate  Control slab al calităţii Activitatea supraveghetorului de proiect  Control de calitate al proiectului şi execuţiei  Identificarea riscurilor  Evaluarea riscurilor  Transferul riscurilor  Supraveghere .

testelor.. 109 . Combinarea celor două analize poate avea ca rezultat un model matematic complex. b) Calitativ.5. adică probabilitatea. ocazional. adică frecvenţa în timp. Avantajele analizei riscului. accidente umane. prin considerarea efectului parametrilor unor probabilităţi şi evaluarea efectului acestora asupra securităţii. iar consecinţele de timp şi cost să fie minime sau nule. poate fi abordat sub aspectul. cantitativ şi calitativ. improbabil. a) Cantitativ.. Analiza cantitativă a riscurilor Această analiză poate fi făcută prin: a) Consolidarea variabilelor ca analiză a sensibilităţii.. b) Calitativ. faţă de un eveniment sau nivel de cost.2 Punerea în funcţiune    Recepţia preliminară Corectarea defecţiunilor Recepţia finală  Compromisuri la calitate  Lipsa sondajelor. probabilitatea sau frecvenţa unui pericol.” şi studiindu-se consecinţele de timp şi costuri probabile ca o rezultantă a producerii evenimentului de risc. adică prin : daune. 7. probabil.. probelor  Controlul calitativ al produselor  Îndeplinirea cerinţelor autorităţilor  Documentaţie completă de postexecuţie şi funcţionare 7. per an.. în scopul determinării probabilistice a producerii riscului şi urmărirea firească a managementului acestuia. Abordarea calitativă a riscurilor se face făcând speculaţii logice pe bază de scenarii de tipul “CE S-AR ÎNTÎMPLA DACĂ. serioase. foarte probabil. a) Cantitativ. 7. reprezentat grafic. per lună. dezvoltat pe calcule în sistem automat..4. minore.. deteriorarea utilajelor şi echipamentelor. întreruperea sau sistarea lucrărilor. probelor  Lipsa documentaţiilor de post-execuţie şi utilizare  Refuzul autorităţilor de a emite certificate de utilizare  Produse cu parametri de calitate sub standard  Documentaţie de post execuţie incompletă sau incorectă  Politica de risc la recepţie  Controlul remedierilor.3. per operaţie sau ca nivel de probabilitate de a se produce un eveniment. testelor. catastrofale. adică prin : consecinţe neglijabile. Rezultatul trebuie să fie astfel gândit încât riscul să fie “cât se poate de mic din punct de vedere logic”. pagube. Deasemenea. b) Analiza unui model de probabilitate prin modele statistice privind frecvenţa. Abordarea calitativă a riscurilor Consecinţele unui pericol pot fi abordate sub aspectele: cantitativ şi calitativ .

cu acţiuni cât mai rapide.O abordare tehnologică a riscurilor oferă mai multe avantaje. manageri.  Estimările privind “bugetul proiectului” şi timpul de realizare. Preluarea riscurilor de către participanţi (supraveghetori. se controlează şi se corectează continuu.6. trebuie urmărite şi corectate de către managerul de proiect în mod permanent.  O anticipare mai bună a împrejurărilor neprevăzute şi o selecţie a răspunsurilor la aceste riscuri. benefice pe termen lung. perspicacitatea. supraveghetori. antreprenori.  Capacitatea financiară de a acoperi efectele riscurilor. Acest transfer nu înseamnă reducerea sau eliminarea riscurilor. Transferul riscului Investitorul poate proceda la transferul riscurilor în sarcina participanţilor la realizarea investiţiei. cunoştinţele şi viteza de reacţie a managerului de proiect.  Reacţia pozitivă (feedforward) prin diminuarea maximă a efectelor riscurilor. se verifică.  Curajul. sunt esenţiale în tehnologia evitării sau diminuării riscurilor. 7. utilaje. sunt esenţiale şi acestea se analizează.  Cunoaşterea şi consimţirea riscurilor asumate. Managerii de Proiect şi Antreprenorii Generali. care includ:  Percepţii mai bune şi mai precise ale riscurilor şi efectele acestora asupra proiectului. etc. prin răspunsuri care să anticipeze unele consecinţe.) Transferul riscului financiar (total sau parţial) se face prin :  Prevederea prin contracte a compensaţiilor şi despăgubirilor  Cerinţe de garanţii  Asigurări complete  Plata imediată a pagubelor 110 . Investitorii.  Întârzierile în predarea la termen şi depăşirea bugetului pot afecta substanţial profitul estimat din care cauză “bugetul proiectului şi termenele de predare (recepţie). furnizori) include:  Capacitatea de a executa o misiune care include riscuri. pot transfera riscul unor executanţi subordonaţi prin :  Condiţii contractuale  Închirierea proprietăţilor (vehicole.  Reacţia (feedback) în procesul de concepţie şi execuţie. proiectanţi.  Supraveghetorul de proiect trebuie să urmărească procesul riscurilor activ pe tot parcursul realizării unui proiect.

CAPITOLUL 8 CODUL DE ONOARE ŞI ETICA PROFESIONALĂ A INGINERILOR SUPRAVEGHETORI Ca participant important la realizarea investiţiilor. pierderile suferite de parteneri. dar nu reprezintă un transfer de pierderi real. să facă analizele calitative şi cantitative ale riscurilor.1.). se bazează pe următoarele principii de etică şi conduită: 111 . 1.Principiile de conduita si etica profesionala Inginerul supraveghetor. Este important ca Supraveghetorul să cunoască riscurile posibile. Concluzii Tehnicile de supraveghere având ca scop reducerea riscurilor.7. deoarece pierderile pe termen lung trebuie să fie plătite (ratele de asigurare. 7. sunt o practică acceptată şi în evoluţie. în activitatea sa. de conduita şi etica profesională asigură prin prestaţia sa cele patru elemente principale care definesc succesul unei investiţii: (fig. să acţioneze în sensul evitării riscurilor. etc. Elementele principale care definesc succesul investiţiei 8. Mai eficient este prevenirea şi evitarea producerii riscului.Transferul financiar al riscului diminuează costurile generate de risc.21. inginerul supraveghetor susţinut de principiile.) TERMEN CALITATE COST SIGURANŢĂ Fig. să facă asigurările necesare şi să transfere riscurile participanţilor la realizarea investiţiei.1.

nu practică dampingul. • Independenţa Menţine o independenţă absolută faţă de antreprenori. Munca de inginer supraveghetor se poate asimila şi cu statul profesional al unei persoane juridice independente. • Legalitatea Inginerul supraveghetor. • Asocierea Fiecare inginer supraveghetor. angajaţii şi colaboratorii lor. stabilite în prezentul “COD DEONTOLOGIC”. trebuie să fie membru al asociaţiei profesionale de supraveghere.• Statul profesional Acţionează numai în interesul clientului său şi respectă legile şi normele profesiunii sale. Va respecta statutul asociaţiei şi reglementările promovate de asociaţie. furnizori. parteneri şi alţi supraveghetori. respectă legile ţării şi reglementările profesiunii sale. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. 8. producători. Supraveghetorul are calificare profesională universitară. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. CODUL DEONTOLOGIC ( CODUL DE ONOARE ) AL INGINERILOR SUPRAVEGHETORI ŞI AL SOCIETĂŢILOR DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL SUPRAVEGHERII LUCRARILOR DECLARAŢIA DE ATAŞAMENT 1. care au devenit membrii unei asociaţii profesionale se obligă să respecte ei înşişi şi să militeze ca societăţile din care fac parte. să respecte normele de comportament profesional. şi nu acceptă nici un fel de favoruri care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client şi principiile statutului profesional. precum şi codul de onoare şi de etică profesională. Onorariile sale provin din plăţile clientului său şi nu primeşte alte onorarii de la societăţi sau persoane care au legătură cu investiţia clientului său. traficul de influenţă şi alte practici neloiale faţă de clienţi. ACCEPTAREA UNEI LUCRĂRI ŞI A UNUI CONTRACT 112 . şi cunoştinţele necesare realizării lucrărilor angajate prin contract. recunoscută de lege şi probează aceasta prin prestaţia sa faţă de client.2. • Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere. etc. experienţa. • Competenţa Trebuie să aibă calificarea. Practică profesiunea numai pe baza de contracte. 2.

a rezultatelor de teste. 4.4. Nu pot. prin comision sau în calitate de supraveghetori. capabile să îndeplinească obligaţiile care decurg din acceptarea acestor lucrări şi contracte. precum şi nici un alt avantaj direct sau indirect din partea terţilor.1. A INOVAŢIILOR ŞI BREVETELOR LA PROTECŢIA 6. prin concesionare sub licenţă. Nu pot primi pentru o anume însărcinare altă recompensă în afara celei cuvenite contractual.2. inovaţii sau invenţii brevetate. fără autorizaţia beneficiarilor. Nu pot folosi datele furnizate lor de beneficiari. 6.• Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere pot accepta numai acele lucrări şi contracte care corespund competenţei şi organizării lor. 5. cercetări. tehnologii noi. 3.DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE CU PRIVIRE TEHNOLOGIILOR NOI.. 6. fără ştirea şi aprobarea beneficiarului de contract. patente. soluţii noi. decât numai pentru îndeplinirea sarcinilor contractului cu beneficiarul. 3. concesionare sau comision.1. Trebuie să ducă la îndeplinire fiecare însărcinare contractuală cu seriozitate. în interesul beneficiarului şi cu imparţialitate faţă de ceilalţi clienţi participanţi la realizarea investiţiei. RESPONSABILITATEA Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să se achite de sarcinile contractuale cu competenţa necesară. expertize. în baza drepturilor de autor. CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIUNII 3. 113 . SECRETUL PROFESIONAL Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să respecte secretele profesionale ale contractelor.2. inovaţii şi brevete prin legislaţia dreptului de autor. competenţă şi corectitudine. Vor putea exploata acestea. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să-şi protejeze propriile tehnologii noi. inovaţii. etc. cu seriozitate şi corectitudine.3. şi răspund de neglijenţa sau greşelile comise. probe. decât cu acceptul scris al autorilor sau conform contractelor de licenţă.3. oricare ar fi aceştia. 6. în alte scopuri şi/sau în folosul personal. să divulge secrete de afaceri sau informaţii tehnice aflate în procesul îndeplinirii sarcinilor din contracte. 3. 3. Nu au dreptul să folosească în activitatea lor. Nu pot ceda nimănui pentru totdeauna exclusivitatea asupra propriei activităţi şi însărcinări. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să aibă legalizată structura juridică conform legii.

7.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BENEFICIARI

7.1. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să înscrie în contractele lor cu beneficiarii, în modul cel mai clar, precis şi complet, îndatoririle lor şi sistemul de onorarii cuvenit. 7.2. Nu pot accepta onorarii disproporţionate în plus sau în minus, faţă de prestaţia sarcinilor asumate. 7.3. În special nu pot accepta concurenţa neloială pe bază de preţ şi nici reducerea calităţii prestaţiilor lor în favoarea unui preţ scăzut. 7.4. Nu pot fără ştirea beneficiarului să încredinţeze la rândul lor unor terţi executarea sarcinilor lor contractuale, decât cu acordul scris al beneficiarului . 7.5. Nu pot aplica tehnologii noi, inovaţii, brevete – proprietăţi personale sau ale terţilor – fără să-l informeze pe beneficiar, pentru ca acesta să compenseze legal valoarea utilizării acestora. 7.6. Pentru fiecare lucrare contractată, trebuie să informeze beneficiarul despre raporturile sale cu antreprenori, furnizori şi alţi terţi, atunci când natura acestor raporturi poate conduce la suspiciuni, de imparţialitate sau incorectitudine.
8.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE COLECTIVITATE

8.1.Inginerii supraveghetori trebuie să respecte şi să aplice corect legile şi normele tehnice aflate în vigoare, ale profesiunii. 8.2.Nu pot încheia contracte pentru lucrări şi servicii care contravin legilor şi normelor tehnice ale profesiunii. 8.3.Trebuie să accepte sarcini şi să semneze contracte numai cu obligaţii şi onorarii corespunzătoare sarcinilor. 8.4.Să respecte legile şi demnitatea umană profesională în ceea ce priveşte angajaţii săi, colaboratorii şi alte persoane fizice şi juridice cu care întreţin relaţii de muncă.
9.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE ANTREPRENORI, FURNIZORI ŞI TERŢI

Deşi apără interesele beneficiarilor lor, inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere, trebuie să acţioneze imparţial şi obiectiv faţă de antreprenori, furnizori şi terţi.
10.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BRANŞA INGINERILOR SUPRAVEGHETORI DIN DOMENIUL INVESTIŢIILOR

10.1.Fiecare inginer supraveghetor sau societate de supraveghere trebuie să dovedească loialitate şi corectitudine faţă de alţi ingineri supraveghetori sau societăţi de supraveghere. 10.2.Trebuie să se abţină de la orice manevră sau afirmaţie care ar putea fi dăunătoare intereselor altor supraveghetori sau ar putea fi considerată concurenţă neloială. 10.3.Trebuie să se abţină de la iniţiative sau demersuri care să atragă transferul inginerilor supraveghetori de la alte societăţi în serviciul său.

114

10.4.Când este solicitat să-şi exprime opinia profesională proprie faţă de prestaţiile unui supraveghetor sau ale unei societăţi de supraveghere, trebuie să dea dovadă de absolută obiectivitate. Se va abţine de la orice comentariu denigrator. 10.5.Poate să accepte înlocuirea parţială sau în totalitate a unui supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere, pentru îndeplinirea unei sarcini, numai : • După primirea acceptului scris din partea acestuia sau; • După informarea scrisă din partea beneficiarului prin care se comunică rezilierea contractului şi scutirea acestuia de orice răspundere în continuarea lucrării. Trebuie să informeze în scris supraveghetorul exonerat referitor la preluarea sarcinilor sale. 10.6.Inginerilor supraveghetori sau societăţilor de supraveghere le este strict interzis să obţină foloase materiale şi morale, incompatibile cu demnitatea lor şi a acelora din branşa lor şi mai ales: • Să publice texte sau anunţuri cu reclama exagerată în favoarea lor; • Să denigreze alţi supraveghetori sau organizaţii de supraveghere; • Să practice concurenţa neloială şi preţuri de dumping; • Să practice mita sau comisioane unor persoane sau terţi, în scopul de a obţine comenzi, beneficiari noi, sau contracte, prin defavorizarea altor concurenţi.

115

CAPITOLUL 9 - Bibliografie
1. Project Management a systems approach to planning, scheduling and controlling – 1995 – Harold Kerzner, PH.D 2. Guide to the use of independent consultants for the Engineering services – 1976 – Federations Internationale Des Ingineurs Conseils (FIDIC) 3. The consulting engineer and public sector consultancy – 1978 – FIDIC 4. Manuel relatif a l’amploi de consultans an pays en voie de developpement – 1971 – ONU 5. The role of the consulting engineer in developing countries – 1974 – FIDIC 6. Selection of a consulting engineer – 1974 – FIDIC 7. The function of the consulting engineer in the developing World 8. Procurement through international competitive bidding for projects EDI – International Bank for Reconstruction and Development. 9. Condition of engagement - 1931- Association of Consulting Engineers (ACE) 10. Rules for Membership – ACE 11. Condition of engagement and scales of fees – 1970 – ACE 12. Conditions of Contract 1991 – Institute of Civil Engineers 13. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction – 1988 – FIDIC 14. Studiu : Introducerea sistemului de licitaţie şi ofertare în Construcţii 3 volume – 1990 – Ing. Petre Ioniţă 15. Ghid privind forme de contracte standard şi Condiţii Contractuale standard pentru lucrări de Construcţii – 1995 – Ing. Petre Ioniţă 16. Îndrumător privind folosirea inginerilor consultanţi în domeniul investiţiilor – 1998 – Ing. Petre Ioniţă 17. Guide for drawing up international consulting engineering, including some related aspects of technical assistance – Geneva – 1983 – Economic Commission for Europe 18. Architect’s appointment – Riba – 1992 - Royal Institute of Architects 19. Conditions of Engagement for Report and Advisory Work – Agreement 1 – 1989- ACE 20. Conditions of engagement for Civil, Mechanical and Technical Work and for Structural Engineering where an Architect is not appointed by the Client – Agreement 2 – 1990 – ACE 21. Condition of engagement for Structural Engineering Work where an Architect is appointed by the Client – Agreement 3 – 1990 –ACE 22. Conditions of engagement for Engineering services in relation to sub-Contract Works – Agreement 4A – 1988 – ACE 23. Client/ Consultant Model services Agreement – 1990 – FIDIC 24. Specimenes de contract et beremes d’honoraries. Formule internationale type d’un accord conclu entre client et ingineur-conseil – 1963 – IGRA 25. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1980 – The American Institute of Architects (AIA) 26. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1979 – The Associated General Contractors of America (AGCA) 27. Standard Form of agreement Between Owner and Project Manager for Professional Engineering Project Management services -–1977 – American Consulting engineers Council (ACEC) 28. Standard Form of Agreement Between Owner and Constructor Document A111 – 1978 – AIA 29. General Conditions of the Contract for Construction Document 201/ CM – 1980 - AIA 30. General Conditions for Trade Contractors under Construction Management Agreements – 1980 – (AGCA) 31. Manual privind întocmirea contractelor pentru lucrări industriale de anvergură – 1980- E.C.E. Geneva 32. Marketing architectural and engineering services – 1982 – Van Nostrand Reinbold Company 33. Mcthe Graw – Hill Construction Management Form Book – 1983 – Robert F. Cushman, Alan B Stover, William R. Sneed, Wiliam J. Palmer 34. Project Delivery Sistems for Building Construction – by Robert W. Dorsey published by Associated General Contractors of America.

116

35. 42.012 / 1999 Ghidul dirigintelui de specialitate in constructii si instalatii – COCC/2000 117 . 766 / 1997 Legea 50 /1991 H. 37. 41. 36. 43. 39. 40. Legea 10 / 1995 H.1994 H.G. 273 / 1994 C56 / 1985 C167 / 1977 N.G.06. 38.272 / 14.G.E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->