P. 1
Document Are Privind Supra Veg Here A Lucrarilor Pe Santier

Document Are Privind Supra Veg Here A Lucrarilor Pe Santier

|Views: 1,895|Likes:
Published by mada_i

More info:

Published by: mada_i on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI DIRECŢIA REGLEMENTARI IN CONSTRUCŢII

DOCUMENTARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER
Faza 1-a

AUTOR: Ing. PETRE IONIŢĂ

EXECUTANT: C.O.C.C. SA - CONSULTANŢA, ORGANIZARE ŞI CIBERNETICA
ÎN CONSTRUCŢII

CONŢINUT Cap. 1 Principiile echipei de supraveghere…………………………….Pag. 4
1.1. Elemente generale 1.2. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori 1.3. Statutul inginerilor supraveghetori 1.4. Tipuri de supraveghetori

Cap. 2 Serviciile echipei de supraveghere……………………………..Pag. 10
2.1. Supravegherea lucrarilor, o activitate inginereasca distincta 2.2. Supraveghetorul , un profesionist 2.3. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. 2.4. Contractul de supraveghere 2.5. Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor in santier 2.6. Selectionarea inginerilor supraveghetori

Cap. 3 Responsabilitatile si documentaţiile de şantier in grija echipei de supraveghere …………………………………………………………… Pag. 18
3.1. Elemente generale 3.2. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor 3.3. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. 3.4. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor 3.5. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala 3.6. Sistemul de asigurare a calitatii 3.7. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic 3.8. Verificarea inregistrarilor de calitate 3.9. Controlul statului in fazele determinante 3.10. Verificarea lucrarilor de constructii 3.11. Decontarea lucrarilor 3.12. Receptia lucrarilor 3.13. Cartea tehnica a constructiei 3.14. Propuneri de formulare tipizate, necesare supravegherii lucrarilor in santier 3.15. Precizari 3.16. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier

Cap. 4 Asigurări………………………………………………………..Pag. 71
Asigurarile echipei de supraveghere

Cap. 5 Contractul echipei de supraveghere…………………………..Pag. 72
1. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 2. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE Cap.5A – Contractul Standard (refolosibil)

Cap. 6 Onorariile echipei de supraveghere………………………….. Pag. 92
6.1. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere 6.2. Clasificarea tipurilor de cladiri pe clase

2

Cap. 7 Riscurile si asigurarile echipei de supraveghere………….... Pag. 100
7.1. Elemente generale privind riscurile 7.2. Riscul în etapele realizării unui proiect. 7.3. Abordarea calitativă a riscurilor 7.4. Analiza cantitativă a riscurilor 7.5. Avantajele analizei riscului. 7.6. Transferul riscului 7.7. Concluzii

Cap. 8 Codul de onoare si etica profesionala a inginerilor supraveghetori ………………………………………………………………………….. Pag. 104
8.1.Principiile de conduita si etica profesionala 8.2. CODUL DEONTOLOGIC( CODUL DE ONOARE )

Cap. 9 Bibliografie …………………………………………………… Pag. 108

3

evaluari obiective pentru o anumita problema. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori Folosirea inginerilor supraveghetori. Elemente generale Realizarea unei constructii de calitatea prescrisa in planuri si in caietele de sarcini ale proiectului. utilajelor si echipamentelor propuse de antreprenor spre achizitonare • Verificarea zilnica a prezentei muncitorilor in santier. pe care beneficiarul nu le sesiseaza.2. impune ca beneficiarul lucrarii să foloseasca serviciile unei echipe specializate in supravegherea executiei lucrarilor în şantier. venind din exteriorul beneficiarului. prin aplicarea cunostintelor lor tehnice si economice. supravegheaza zilnic desfasurarea lucrarilor. pot asigura beneficiarilor costuri mai reduse. poate sa furnizeze opinii. solutiile si costurile inutile. sunt excelenti profesionisti. ce pot executa competent supravegherea executiei lucrarilor în şantier. independenta. solutionarea problemelor practice. privind cantitatile de lucrari si preturile inscrise • Verificarea si aprobarea zilnica a calitatatii lucrarilor si preturilor materialelor. – Posibilitatea reducerii perioadei necesare executiei lucrarilor • Supraveghetorii pot accelera. Supraveghetorii de lucrari. printre care amintim: 1.2. – Realizarea unor lucrari de calitate • Prezenta zilnica in santier a echipei de supraveghetori.2.1. proiectantului sau antreprenorului. evitarea greselilor de executie.3. – Realizarea unor costuri reduse Supraveghetorii. asigura verificarea permanenta a calitatii lucrarilor executate. servicii pentru care beneficiarii nu au personal suficient si calificat în domeniu. a numarului necesar de muncitori precum si respectarea zilnica a progresului lucrarilor. • Fiind o echipa externa. o serie de avantaje tehnice si economice. utilajelor si echipamentelor. prin natura profesiunii si contractului lor. care formeaza executia lucrarilor • Prin natura obligatiilor lor.2. – Posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii performante • Supraveghetorul. poate genera pentru beneficiari. 4 . conform statului si pregătirii lor. 1. find o echipa specializata si independenta. 1. solutii tehnice si economice mai bune. care pot genera costuri suplimentare si termene majorate. prin: • Verificarea zilnica a cantitatilor de lucrari executate • Verificarea periodica a situatiilor de lucrari.4.2. prezenta in santier a materialelor. poate mai usor sa observe punctele slabe. 1. 1.2.CAPITOLUL 1 PRINCIPIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 1.1.

experţi. care să-l conducă pe investitor la alegerea soluţiei optime.1. 5 . prin rezolvarea anterioară a unor probleme analoage. soluţiilor prezentate. care oferă servicii în domeniul investiţiilor diverşilor investitori.1. jurişti. Statutul inginerilor supraveghetori Supraveghetorul este o persoană independenta sau o organizaţie (societate. etc. cel puţin la nivelul tehnicii internaţionale.3. serviciilor. 1. Să fie independent în relaţiile cu investitorul şi antreprenorul.3. un termen de realizare optim şi o rentabilitate de perspectivă. privind realizarea unor proiecte. Să asigure clienţilor săi lucrări şi servicii. Să fie dotat tehnic şi profesional pentru a rezolva problemele solicitate prin diverse metode. care să fie exploatate conform programelor propuse. Să respecte codul moral al inginerilor supraveghetori. Să asigure cel mai scurt timp de punere în funcţiune a proiectelor. Să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea programelor. arhitecţi. Să deţină o experienţă profesională îndelungată în specialitate. agentie) cu ingineri de diverse specializări. de înaltă calificare şi cu experienţă îndelungată. profesori. economişti. tehnologi. Să respecte legile ţării şi reglementările asociaţiei profesionale din care face parte. Să asigure lucrărilor şi proiectelor un cost redus. ingineri. sociologi.Calităţile inginerului supraveghetor Practicarea activităţii de societate de supraveghere într-un anumit domeniu impune ca un supraveghetor să îndeplinească următoarele calităţi: • • • • • • • • • • Să posede cunoştinţe de înaltă calificare.

El este remunerat numai prin onorariile plătite lui de clientul său. privind practicarea activităţii de supraveghere. producători şi furnizori) şi nu trebuie niciodată să accepte de la ei nici un fel de favoare care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client.2. subantreprenori. 6 . inginerul supraveghetor independent sau societatea comercială de supraveghere trebuie să respecte statutul şi reglementările promovate de asociaţia în care sunt înscrişi. Ca membru asociat al asociaţiei de supraveghere. b) Independenţa Supraveghetorul trebuie să-şi menţină o independenţă absolută de acţiune faţă de alţi participanţi la realizarea investiţiei (antreprenori. Principiile care guvernează activitatea de supraveghere Practicarea profesiunii de inginer supraveghetor în domeniul investiţii-construcţii se bazează pe principii de etică profesională ce trebuie respectate cu stricteţe: a) Statutul profesional În exercitarea profesiunii sale. Inginerul supraveghetor trebuie să aibă o calificare profesională universitară sau să fie diplomat al unui institut de nivel universitar sau o calificare recunoscută de legile româneşti sau de legile ţării unde îşi desfăşoară activitatea. e) Asocierea Se recomandă ca inginerii supraveghetori independenţi sau societăţile comerciale de supraveghere. c) Competenţa Supraveghetorul trebuie să aibă calificarea. cu privire la legislaţia de înregistrare şi funcţionare. cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a putea să-şi îndeplinească misiunea ca inginer supraveghetor. El îşi îndeplineşte îndatoririle cu deplină fidelitate faţă de client şi se comportă de aşa manieră.1. încât să susţină rangul şi reputaţia profesiunii sale. să fie asociaţi ca membrii ai unei asociaţii profesionale de supraveghere. inginerul supraveghetor acţionează numai în interesul legitim al clientului său. El nu trebuie să fie legat de nici o activitate. precum şi codul de onoare al profesiunii sale.3. ale cărei interese s-ar putea interfera sau stânjeni munca sa de inginer supraveghetor . d) Legalitatea Inginerul supraveghetor independent sau societăţile comerciale de supraveghere au obligaţia să respecte legile româneşti sau legile ţării unde lucrează.

1. proiectare. astfel ca aceştia să efectueze analize complete a soluţiilor în /concepţia preliminară. în conducerea şi supravegherea execuţiei. o proiectare amplă şi minuţioasă. /proiectare /execuţie /supraveghere. conducerea şi realizarea investiţiei.4. şi până la serviciile limitate acordate unor societăţi comerciale sau persoanelor private./utilizarea construcţiei. etc. rapoarte. poate să economisească pentru investitor bani mulţi atât în etapa de execuţie cât şi ulterior în perioada de utilizare a investiţiei. Fiecare bănuţ cheltuit pentru studii. sunt întotdeauna benefice pentru performanţele investiţiei.Serviciile inginereşti de pregătirea.1. Acestea pot fi de la servicii de supraveghere acordată administratiilor statului. În mod special este foarte important ca investitorul să plătească corespunzător serviciile inginereşti (supraveghetori.4. concepţia. o conducere calificată a investiţiei şi o supraveghere severă şi competentă a lucrărilor. Tipuri de consultanti si supraveghetori Inginerii supraveghetori furnizează diverse forme şi tipuri de servicii. Serviciile de consultanta si supraveghere sunt numeroase şi se referă la categoriile de lucrări care vizează promovarea şi realizarea unor investiţii în diverse etape: Fig. evaluări. ministerelor.1.1 7 . O preocupare a investitorului în astfel de activităţi ca : analize şi studii preliminare în toate aspectele. proiectanţi şi alţi specialişti). analize.

11. 4. 6. 10. 3. 7. Servicii de consultanţă si supraveghere pentru diverse etape de promovare a investiţiilor Etapa preliminară Rapoarte preliminare Studii de piaţă Studii de teren Studii de amplasament Studii de preinvestire Studii de prefezabilitate Proiecte preliminare Studii de finanţare Caiete de sarcini pentru un anumit produs Rapoarte privind ofertele de utilaje. materiale. . 6. 4.Fig. 4.Atenţie la serviciile. echipamente Documentaţii pentru avize preliminare Etapa de fundamentare Managementul investiţiei Studii de teren Documentaţii pentru avize Studii de fezabilitate Studii de finanţare Programe industriale şi de industrializare Studii de retehnologizare Evaluări de patrimoniu Elaborare de oferte tehnice şi economice Documentaţii pentru avize finale şi autorizaţii de construire Expertize tehnice Etapa de execuţie Managementul investiţiei Proiecte tehnice. care provoacă conflicte de interese (incompatibile) cu alte servicii inginereşti 8 . 10. 7. 8. Notă: .In etapa de executie. 8. 9. 1. 2. etc. 1. cantitative de lucrări Documentaţii pentru licitaţii şi organizarea licitaţiilor Evaluarea şi compararea ofertelor Supravegherea execuţiei lucrărilor Elaborarea detaliilor de execuţie Supervizarea detaliilor de execuţie Documentaţii pentru teste. inginerul supraveghetor poate asigura supravegherea lucraruilor în numele investitorului. 5. 2. 3. recepţii Asistenţă tehnică sau proiecte pentru antreprenor Proiecte tehnologice şi de organizare de şantier. caiete de sarcini. pentru antreprenor Analiza şi compararea ofertelor pentru furnituri 1. 7. 5. 3. 9. 8. 11. 10. probe. 2. 1. Serviciile inginerilor supraveghetori 11. 9. 6. 5. verificări.

Fig.U.) Rezultă : C O N S U L T A N T A : M A N A G E M E N T U L CONSULTANTA : Proiect de principiu      Studiu de prefezabilitate Avize preliminare Studii de teren suplimentare Program de finanţare Grafic preliminar de execuţie Indicatori de rentabilitate  CONSULTANTA: Fundamentarea investiţiei       Studiu de fezabilitate Finanţarea programului Costul investiţiei Parametri de rentabilitate Recuperarea investiţiei Documentaţie pentru autorizaţia de construire (P.) ETAPA DE FUNDAMENTARE Rezultă: Decizia de investire CONSULTANTA si SUPRAVEGHERE : Etapa de execuţie  Avize finale  Proiectul tehnic. specificaţii tehnice. şantier EXECUŢIA INVESTIŢIEI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ANTREPRENOR GENERAL FURNIZORI SUBANTREPRENORI 9 . 2.C.A. SERVICII INGINEREŞTI DE CONSULTANŢĂ SI SUPRAVEGHERE) ÎN ETAPELE DE PREGĂTIREA ŞI REALIZAREA INVESTIŢIEI INVESTITOR IDEE IDEE CONSULTANŢA : Definirea temei     Studii de piaţă Rapoarte preliminare Planuri de afaceri Schiţe preliminare ETAPA PRELIMINARĂ:        Rentabilitate Dimensiunile Soluţiile Producţia Valoarea investiţiei Cheltuieli Venituri  Decizia de dezvoltarea programului I N V E S T I Ţ I E I CONSULTANŢĂ : Dezvoltarea programului       Proiect preliminar Studii de teren preliminare Studii de amplasare Estimarea valorii Studii de finanţare Documentaţii pentru certificat de urbanism (C. cantităţi de lucrări  Documentaţii de licitaţie  Organizarea licitaţiilor  Ofertare  Contractare  Detalii de execuţie  Proiecte tehnologice şi de org.

Supraveghetorul . Supravegherea lucrărilor – o activitate distinctă Se recomandă ca supravegherea lucrărilor să se exercite pe bază de contract . structurişti. instalatori. economişti. diminueaza sau anuleaza profitul programat sua si ma rau. Sunt patru paramentrii importanti care trebuiesc urmariti si realizati pentru a se obtine o investitie reusita: • TIMPUL – realizarea la termenul programat • COSTUL . În practica internaţională nu se recomandă ca supravegherea lucrărilor în şantier să fie exercitată de angajaţi (salariaţi) ai investitorului. o activitate inginereasca distincta Beneficiarul . Nerealizarea unuia sau a mai multora din parametri de mai sus. trebuie s acuprinda in sarcina acestora prevederi contractuale cu raspunderi privind respectarea acestor parametri. doreste ca executia lucrarilor in santier sa fie supravegheata de un reprezentant al sau. deoarece aceştia nu au răspunderea contractuală necesară.2. Contractul intre beneficiar si echipa de supraveghetori. Supravegherea lucrarilor. normele . 10 . standardele si prescriptiile tehnice specifice. de către echipe de specialişti autorizaţi (arhitecţi. produce pierderi beneficiarului. un profesionist Managementul investiţiilor  Proiectare  Execuţie  Supravegherea execuţiei Fig. etc.inscrierea in costurile programate • CALITATEA – realizarea lucrarii de calitatea inscrisa in planuri si in specificatiile tehnice • SIGURANTA – conceptia si executia sa respecte legile.1.1. care sa asigure o executie reusita.CAPITOLUL 2 SERVICIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 2.). TIMP SIGURANŢA SIGURANTA O INVESTIŢIE CALITATE SIGURANTA REUŞITA COST 2. El apeleaza la o societate specializata in aceste servicii. compromite lucrarea.

Serviciul ingineresc de supravegherea lucrărilor în şantier. se înscrie în principiile de practicare a profesiunii de inginer supraveghetor: 11 .

. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori. comune şi facilităţilor.4. anterior prezentării comisiei de recepţie.3. • Verificarea calităţii materialelor. a “camerei de mostre” pentru principalele materiale. în vederea încadrării în costurile. Condiţii speciale de Contractare şi Anexele A. Condiţii Generale de Contractare. la începutul lucrărilor. inspecţii. privind utilizarea traseelor.5) format din – Formular de Contract. elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea lucrărilor. • Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor. Onorariile serviciilor de supraveghere se stabilesc de regulă pe baza timpului prestat (plata cu luna) sau pe bază de procent din valoarea investiţiei. de execuţie şi tehnologie de execuţie şi montaj. Investitorul şi supraveghetorul încheie un contract de supraveghere pentru supravegherea lucrărilor în şantier. confecţii şi echipamente care urmează să fie achiziţionate şi puse în operă de către constructor. 12 . 3. 2. crearea fronturilor de lucru etc. • Verificarea proiectelor de organizare de şantier. • Verificarea întocmirii corecte a cărţii construcţiei. 2. Urmărirea şi avizarea organizării de către Antreprenorul General. • Controlul existenţei în şantier a documentaţiei complete şi avizate. Aceste servicii pot fi extinse sau limitate conform dorinţei şi intereselor beneficiarului. 2. • Verificarea şi controlul testelor. B. pazei şi măsurilor PCI. • Întocmeşte şi prezintă investitorului rapoarte periodice (lunare) despre dezvoltarea lucrărilor şi calitatea acestora. • Verificarea cantităţilor de lucrări executate şi a situaţiilor de plata lucrărilor. termenele şi condiţiile de calitate programate. C şi D. ale cărui responsabilităţi principale sunt : • Pregătirea începerii lucrărilor • Verificarea documentaţiei de avize şi autorizaţii legale. Contractul de supraveghere Se recomandă folosirea formei de contract standard de supraveghere (Cap. • Participarea la toate întâlnirile de lucru. recepţii. Verificarea şi avizarea proiectului de organizare de şantier şi proiectul tehnologiilor de execuţie principale. • Verificarea lucrărilor. Coordonarea activităţilor Antreprenorului General cu ale celorlalţi contractori de specialitate sau furnizori de servicii. • Verificarea şi aprobarea graficelor de execuţie a lucrărilor şi urmărirea îndeplinirii acestora. utilajelor şi echipamentelor introduse în şantier. SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER 1. asigurarea odinei. probelor pentru materiale şi instalaţii şi evidenţa documentelor privind acestea.5.2. spaţiilor.

– Existenţa în şantier a documentaţiei de proiectare.1. – Existenţa programelor de asigurare a calităţii lucrărilor şi a responsabililor atestaţi cu calitatea în şantier. 6. temperatura aerului. completă.Condica de betoane.În cazul în care se constată neîndepliniri.3. asigurarea personalului şi a terţilor. – Respectarea proiectului de organizare de şantier şi a tehnologiilor de execuţie aprobate.3. – Aducerea în şantier pentru punerea în operă de materiale şi echipamente de calitate.7. va informa beneficiarul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri.9. 6. care să corespundă integral cu mostrele aprobate existente în ‘camera de mostre” organizată la începutul execuţiei.Certificatele de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă. Controlul execuţiei lucrărilor de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi subantreprenori de specialitate. necesare pentru execuţia lucrărilor în ritmul şi la termenele prevăzute în Graficul de Eşalonare a Lucrărilor. 4. – Verificarea obţinerii avizelor necesare şi urmărirea respectării condiţiilor impuse de acestea. 4. probleme deosebite apărute în execuţie.2. 4. supraveghetorul va atenţiona antreprenorii în consecinţă. lucrările executate.4. . pe parcurs şi la fazele determinante împreună cu reprezentanţii Inspecţiei pentru Calitatea în Construcţii.5. .1. asigurarea echipamentelor şi utilajelor de construcţii. specificaţii tehnice şi a reglementărilor în construcţii privind calitatea în construcţii.4. – Aducerea în şantier a materialelor.Jurnalul zilnic de şantier. faţă de sarcinile menţionate la pct.Verbale de preluare a amplasamentelor procese-verbale de lucrări ascunse. curăţeniei şi paza bunurilor din şantier.2. incluzând: 4. 4. procese-verbale de constatare a calităţii lucrărilor. 6. observaţii privind calitatea etc. cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betoanelor. cuprinzând starea vremii. măsuri pentru protecţia muncii şi de pază contra incendiilor. – Îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale privind : asigurarea lucrărilor executate.8. 5.Procese verbale de testare a instalaţiilor înainte de înglobarea lor în construcţie şi/sau de punerea lor în funcţiune. – Realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentaţia de proiectare. a volumelor de lucrări executate astfel încât situaţiile de plată să reflecte riguros valoarea acestora. . întocmită conform reglementărilor în vigoare. utilajele şi numărul de muncitori existent pe şantier.5. Urmărirea întocmirii şi ţinerii la zi pe şantier de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi antreprenori a următoarelor documente: 6. în permanenţă. defecţiuni sau rămâneri în urmă. .4. cu ştampila de verificator de proiecte şi ştampila beneficiarului “bun pentru execuţie”. 6. 4. 4. – Evidenţa.6. 6. 4. – Procese . 13 . 4. utilajelor şi a forţei de muncă. întreţinerea ordinii. în conformitate cu clauzele contractuale. .. 4.

Ţinerea unei evidenţe stricte în şantier. a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate. echipamentelor şi utilajelor achiziţionate direct de Beneficiar. Supraveghetorul va aprecia momentul când lucrările pot fi considerate terminate şi va informa Beneficiarul pentru convocarea Comisiei de Recepţie. vor fi înaintate cu propuneri Beneficiarului pentru aprobare şi plata finală.) şi a altor documente aferente. verificarea comenzilor. 14. a proiectelor in fazele PAC.7. şi informarea Beneficiarului în cazul constatării unor deficienţe. termenelor de livrare. instrucţiuni de montaj. echipamente. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de Supraveghetor vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului la încheierea lucrărilor. 15. 6 vor fi avizate de Supraveghetor şi vor constitui parte din Cartea Construcţiei. DE. să corespundă cu lucrările real executate. a planurilor şi documentelor de execuţie. 8. va informa Beneficiarul şi împreună 14 . plăţilor. mostre. Când lucrările sunt aproape gata (parţial sau integral) Supraveghetorul va verifica şi va întocmi o listă cu remedierile sau completările care urmează să mai fie efectuate. până la încorporarea lor în lucrări. 9. Ţinerea în şantier a planurilor de bază ale lucrărilor ( planul de trasare. Urmărirea derulării contractelor de achiziţii de materiale. a modificărilor de soluţii. Urmărirea împreună cu Proiectantul şi cu personalul de întreţinere al Beneficiarului a verificărilor şi testelor efectuate de constructori la instalaţiile şi utilajele montate în vederea punerii lor în funcţiune. 10. a contractelor şi actelor adiţionale. planurile de execuţie să conţină toate completările şi modificările aprobate. 16. echipamentele şi utilajele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice. a avizelor şi autorizaţiilor. etc. 11. 13. planul general coordonator şi a planurilor de trasare locale) certificate de un topometru calificat. utilaje şi servicii din sarcina Beneficiarului. 17. Supraveghetorul se va îngriji ca la terminarea lucrărilor. şi va face propuneri de remediere urgentă. PT. va atenţiona corespunzător pe Antreprenori şi va informa Beneficiarul. protecţiei şi pazei materialelor. punere în funcţiune şi exploatare etc. în vederea includerii lor în cartea Construcţiei. etc. Supraveghetorul va urmări comportarea lucrărilor în perioada de garanţie şi în cazul apariţiei unor defecţiuni. 18. 12. Organizarea şi urmărirea livrării în şantier a depozitării. Supraveghetorul va cere constructorilor ca în termen de 30 de zile de la încheierea Procesului Verbal de Recepţie Preliminară să prezinte pentru verificare Situaţiile Definitive ale Lucrărilor. a datelor privind materialele. acordând termene de realizare care să nu pericliteze termenul final de punere în funcţiune a investiţiei. Documentele menţionate la pct. a dispoziţiilor de şantier. calitatea. care după verificare.

încercăm să enumerăm etapele şi procedeele folosite cu privire la aceste selecţii. Acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu legislaţia sau regulamentele de selecţie în vigoare. la expirarea perioadei de garanţie. va urmări remedierea acestora în termenele stabilite. Nu se poate stabili o procedură unică ci numai o metodologie de principiu pentru alegerea supraveghetorului. 20. Selectionarea inginerilor supraveghetori Selecţionarea inginerilor supraveghetori pentru executarea unor servicii profesionale aparţine investitorului. 21. pentru a fi convocată Comisia de Recepţia Finala a Lucrarilor.6. fie pentru un ansamblu de lucrări sau servicii. pe toată perioada lucrărilor şi se va îngriji ca acestea să fie satisfăcute cu privire la respectarea reglementărilor specifice. va stabili şi regulile de selecţie. 15 . În cele ce urmează vom defini regulile de selecţionare a supraveghetorului. Supraveghetorul va informa Beneficiarul asupra momentului când lucrările pot fi considerate terminate definitiv şi de bună calitate. va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a defectelor. Supraveghetorul va întocmi în 2 exemplare cartea construcţiei dacă aceasta este inclusă în obligaţiile sale contractuale. care trebuie să preceadă procesul de selecţie: a) Definirea regulilor de adjudecare b) Pregătirea listelor preliminare şi finale de supraveghetori probabili c) Selecţionarea finală a supraveghetorului a) Definirea regulilor de atribuire a contractelor de supraveghere Coordonatorul sau echipa desemnată. Supraveghetorul ales trebuie să răspundă necesităţilor acestuia şi să fie dotat cu experienţă. după caz. va înregistra activitatea Comisiei de Recepţie şi va redacta Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor iar în cazul unor noi observaţii. Va urmări şi va ţine evidenţa acestor defecţiuni. 2. Supraveghetorul va asigura toate relaţiile cu autorităţile în drept din domeniul investiţii-construcţii. fie pentru o lucrare sau serviciu profesional. 19. capacitatea şi calităţile profesionale necesare unei reuşite totale în execuţia acelor servicii. pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de Proiectant şi Constructori şi se va înainta beneficiarului. În cele ce urmează. datorită unei varietăţi mari de tipuri de servicii. În privinţa metodologiei de principiu putem distinge următoarele măsuri importante întreprinse de către investitor.cu Proiectantul. preliminar acţiunii de selecţionare a supraveghetorilor. Va organiza.

care îşi întocmesc listele proprii de supraveghetori. Ca urmare. gama serviciilor.) Datorită acestor informaţii. se va avea în vedere un număr de factori şi criterii: a) Atitudinea supraveghetorului faţă de problemă b) Experienţa şi antecedentele sale în domeniul proiectului şi serviciile oferite în executarea unor lucrări similare. clientela. să înţeleagă problemele care trebuiesc rezolvate.. etc. etc. programe de investiţii. investitorul va determina care sunt supraveghetorii pe care îi va înscrie în lista preliminară. lista lucrărilor executate. broşuri. nu înseamnă că el este şi recomandabil pentru o anumită lucrare.• Stabilirea listelor de supraveghetori Sunt multe metode de stabilire a listelor de supraveghetori capabili să realizeze o lucrare sau un proiect. pe baza situaţiei lor juridice şi financiare.. pe baza unor informaţii (presa. cei ce deţin aceste liste pot selecţiona mai uşor şi mai competent supraveghetorii de care sunt interesaţi. cât şi maniera de rezolvare dorită de investitor.f de mai sus. comunicări. Ţinând cont de cele enumerate la punctele a. 16 . supraveghetorii independenţi sau societăţile de supraveghere intră ele însele în contact cu clientul. cu precizarea domeniilor lor de activitate. e) Reputaţia supraveghetorului sau a organizaţiei de supraveghere stabilită pe baza unor sondaje f) Poziţia faţă de termenele de execuţia lucrării Se recomandă supraveghetorului să studieze atent definirea problemei. Sunt organisme administrative sau ordonatori de credite pentru lucrări publice. • Trierea preliminară a supraveghetorilor (lista lungă) Odată lista preliminară a supraveghetorilor întocmită. programe de creditare. c) Personalul afectat lucrării. Faptul că numele unui supraveghetorul figurează pe o anume listă. anii de funcţionare. dotarea tehnică. supraveghetorii urmăresc evoluţia unui proiect şi chiar fac vizite de curtoazie clienţilor. se vor cere supraveghetorilor informaţii suplimentare : prospecte. cunoştinţele profesionale şi experienţa acestuia. De multe ori. se examinează mai atent meritele fiecărui supraveghetorul în lumina cunoştinţelor profesionale şi a serviciilor furnizate. • Selecţionarea şi evaluarea supraveghetorilor La selecţionarea supraveghetorilor pentru întocmirea listei preliminare. cu experienţa şi numărul de personal de care dispun şi uneori chiar cu pachetul de curriculum vitae al specialiştilor lor. d) Eligibilitatea supraveghetorului care vizează : situaţia financiară. importanţa personalului şi faima lui. Dacă este necesar. anvergura lucrărilor sale. Supraveghetorii se înscriu pe aceste liste..

să clasifice supraveghetorii în ordinea capabilităţii. lista preliminară se va reduce la un număr rezonabil de supraveghetori (minim 5 şi maxim 10). Se convine în acelaşi timp să li se ceară să prezinte detalii privind personalul de care dispune. Investitorul în acest moment este în măsură să studieze proiectul în detaliu împreună cu mai mulţi supraveghetori şi să facă un studiu comparând referinţele acestora. care se numesc supraveghetori selecţionaţi. • A doua triere a eventualilor supraveghetori.Ca urmare a analizării fiecărui supraveghetorul. cu primii clasaţi în ordinea descrescătoare a capabilităţilor. pe baza atitudinii fiecăruia faţă de problema avută în vedere şi a unui examen minuţios privind meritele în lumina criteriilor de evaluare a supraveghetorilor. El întocmeşte o listă scurtă cu minim 3 şi maxim 5 supraveghetori. Cea de a 2-a triere nu trebuie făcută decât după efectuarea unui studiu detaliat al răspunsurilor şi o examinare a modului de îndeplinirea sarcinii cât şi a condiţiilor de rezolvare a serviciilor cerute. cât şi informaţii despre comportamentul personalului în timpul operaţiilor anterioare. Dacă unul sau mai mulţi supraveghetori nu sunt interesaţi sau au un program încărcat contractat anterior. Se poate întâmpla ca unii supraveghetori să nu fie interesaţi de lucrare sau să nu poată furniza ei înşişi serviciile cerute şi să facă recomandări pentru alţi supraveghetori. Ofertele solicitate vor conţine. Plecând de la aceste informaţii. investitorul va putea să aleagă mai mulţi supraveghetori şi eventual să le ceară să-şi prezinte ofertele. • Stabilirea unui contact preliminar În acest stadiu. Se completează astfel documentaţia şi informaţiile obţinute anterior. Discuţiile şi schimburile de corespondenţă vor permite investitorului să definească proiectul corespunzător propunerilor. pentru a putea stabili dacă afacerea îi interesează. Pregătirea ofertelor cere timp şi fonduri şi investitorul trebuie să înţeleagă acest lucru. dacă au capacitatea şi capabilitatea necesare şi dacă sunt gata să înceapă tratativele. • Studiul în profunzime şi cercetarea propunerilor. 17 • . dar se va preciza că acesta nu este determinant în decizia de adjudecare şi întotdeauna în plic separat sigilat. prin a cere oferte la un număr minim de supraveghetori. coordonatorul investiţiei trebuie să transmită invitaţii şi să solicite supraveghetorilor aleşi. să descrie proiectul şi modul de rezolvare. Alegerea unuia sau mai multor supraveghetori în vederea negocierii (lista scurtă) Investitorul poate. aceştia vor fi înlocuiţi. Plecând de la răspunsurile primite. coordonatorul proiectului sau echipa poate decide alegerea supraveghetorilor calificaţi. din acest moment. numai în situaţii speciale şi preţul lucrării. specialităţile şi experienţa acestuia.

negocierea se reia cu cel de al 2-lea supraveghetor ales. şi anume: a) Un plic cu documentele de eligibilitate care vizează experienţa. problema selecţionării inginerului supraveghetor de către investitor. situaţia financiară. • Ofertele fără indicarea onorariilor (metoda recomandată) Este metoda preferată. având în vedere cele precizate mai sus. care se referă la detaliile contractului şi onorariile cerute de supraveghetor. încep negocierile (şi numai în această fază). şi tot astfel până la încheierea unui acord. b) Un plic cu preţul execuţiei lucrării de supraveghere. În cazul acestei metode. de eligibilitatea sa. de modul şi graficele de rezolvare. dotarea tehnică. Toate ofertele se examinează în prima etapă pe baza eligibilităţii. Se poate întâmpla ca întâlnirile dintre supraveghetor şi client să fie reduse sau inexistente după ce oferta a fost lansată. 18 . supraveghetorilor li se cer ofertele în două plicuri distincte şi sigilate. preţul înscris în plicul “b” fiind absolut de importanţă secundară. Solicitările pot fi însă şi publicate. investitorul şi supraveghetorul ales ca cel mai bun. selecţionarea supraveghetorilor se face conform metodei selecţionării descrise mai sus.(contract) • Metoda ofertelor În mod normal. supraveghetorii fiind în acest caz invitaţi să-şi prezinte ofertele. fie unor supraveghetori al căror nume a fost găsit într-un repertoar. schema de realizare a lucrării. graficele de realizare. În toate cazurile. Solicitarea precizează data la care ofertele trebuie să ajungă la client . Solicitările sunt fie făcute cunoscute unui mic grup de supraveghetori care sunt deja cunoscuţi de client. etc. dotarea cu personal. Dacă nu se pot înţelege. iar cele care se consideră competitive pe baza conţinutului plicului “a” sunt selecţionate şi ulterior se trece la examinarea onorariilor scrise în plicul “b”. onorariile se stabilesc în faza de negociere sau se prezintă în plic sigilat după secţionare. pentru care investitorul poate solicita oferte.• Stabilirea onorariilor În acest stadiu. etc. Concluzii În final. supraveghetorul se selecţionează în funcţie de atitudinea sa faţă de lucrare. Sunt totuşi şi situaţii pentru lucrări şi servicii deosebite. selecţionarea pe baza celor scrise în plicul “a” este determinată. (metoda recomandată pentru lucrări publice) • Metoda celor două plicuri În multe cazuri. în condiţiile în care supraveghetorul a inclus în oferta sa formularul de contract şi condiţiile contractuale. pentru o anumită investiţie sau serviciu de supraveghere este alegerea unui inginer supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere selecţionată pe baza eligibilităţii. Şi în această metodă de selecţionare.

A.Proiectul pentru autorizatia de construire cu viza autoritatilor spre neschimbare (PAC) .C.) si a documentelor care o insotesc: .) si care a stat la baza elaborarii P.U. CAPITOLUL 3 RESPONSABILITĂŢILE ŞI DOCUMENTAŢIILE DE ŞANTIER ÎN GRIJA ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 3. si P. preţul serviciilor fiind neimportant în raport cu avantajele pe care le poate asigura un supraveghetor capabil la realizarea unei investiţii.C.Existenta avizelor si aprobarilor solicitate prin PAC si AC. capabilitatea şi capacitatea supraveghetorului sunt esenţiale. C. privitor la o buna si corecta pregatire pentru inceperea lucrarilor.C.2. În toate situaţiile experienţa.Certificatul de Urbanism (C. prin prevederile contractului de elementele principale care conduc la reusita realizarii investitiei: Termenul de realizare Costul lucrarilor Calitatea lucrarilor Siguranta executiei..Cererea de eliberare a (A.) .Pregatirea pentru inceperea lucrarilor – Executia lucrarilor – Receptia la terminarea lucrarilor – Perioada de garantie si receptia finala a lucrarilor • 3. . a) .1. Elemente generale • Supraveghetorii raspund in fata beneficiarului.Studiul geotehnic b) .Studiul topografic .) .Proiectul tehnic (P. Piese desenate. raspunde prin prevederile contractului in fata beneficiarului si a organelor statului de verificare si control.care să aibă capabilitatea şi capacitatea necesară.U.– Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor Echipa de supraveghere .Verifica existenta in santier a autorizatiei de construire (A. Specificatiile tehnice Cantitatile de lucrari Liste de utilaje si echipamente si parametri acestora 19 .C. respectarea legilor si normelor Responsabilitatile echipei de supraveghere se desfasoara in timp pe urmatoarele etape: .T.Documentele de proprietate asupra terenului .A. să lucreze eficient şi să realizeze programul solicitat.C. .Corespondenta cu vecinii si autoritatile referitoare la A.

G. apa.Verifica si tine evidenta permanenta a situatiilor de plata .Existenta in proiect a anexelor privitoare la fazele determinante pentru control .) si Furnizorii (F) . a cantitatilor de lucrari si coordonarea acestora . .Existenta contractelor pentru executia lucrarilor cu Antreprenorul General (A. .G.Verifica desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile graficelor de executie si a contractelor si face sesizarile si corecturile necesare . vizele si stampilele verificatorilor precum si existenta acestuia in santier si la A. a valorilor achitate antreprenorilor.3.Studieaza si cunoaste in amanunt documentatia de executie. Subantreprenorii (S. racordurile la energie. F003. F004) .Verifica proiectul in faza DE.S.Verifica si tine evidenta permanentaa cantitatilor de lucrari executate. este necesar ca contractul acesteia sa intre in vigoare cu minim 30 zile inaintea datei de incepre a lucrarilor. si reglementarile privind calitatea executiei. a amplasamentului liber de orice sarcina si a documentelor necesare acestei operatiuni (F001. amplasarea obiectelor si a utilajelor de O.Executia corecta a lucrarilor de organizare de santier (O. 3.Existenta contractelor de asigurari pentru toti participantii la executia lucrarilor . .Breviarele de calcule ingineresti c) . specificatiile tehnice si calculele ingineresti .Rapoartele verificatorilor de proiecte si semnaturile si vizele acestor pe planuri.). . etc. a specificatiilor. canalizari.) f) – Studiaza toate documentele de mai sus.drumuri.Proiectul de organizare de santier (O. .2. In scopul executiei de catre echipa de supraveghere a elementelor de mai sus. accese.Corectitudinea planurilor solutiilor tehnice.Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor. .Trasarea lucrarilor . ramase de executat. si corespondenta acestuia cu termenele de executie si contractele subantreprenorilor e) – Operatiunile necesare premergatoare inceperii executiei: . specificatiile tehnice. si S.Existenta programelor de asigurare a calitatii lucrarilor si a responsabililor atestati cu calitatea in santier .G. a valorilor ramase de achitat si a eventualelor economii sau depasiri ale bugetului lucrarii. .Predarea catre A..A.Verifica existenta asigurarilor pentru toti participantii la realizarea lucrarilor si plata la zi a primelor de asigurare 20 . existenta completa a acestuia. d) – Graficul de executie a lucrarilor elaborat de A. face observatii si dispune corecturile si completarile necesare.S.G.Verifica zilnic executia de calitate a lucrailor in conformitate cu planurile . in conformitate cu prevederile contractelor.) si a anexelor si aprobarilor pentru: .Verifica existenta in snatier a documenetatiei de la 3.S. . materializarea bornelor interne si externe a amplasamentului si a documentelor necesare (F007) .A. F002.

Asigura secretariatul comisiei de receptie. si a S. Verifica existenta la sediul santierului a tuturor documentelor si documentatiilor. 3. 21 - . fisele de functionare sau utilizare si aagrementelor tehnice.14. verifica permanent calitatea si parametrii acestora. Verifica existenta in santier a numarului de muncitori si calificarea acestora.G. la corectarea si completarea planurilor. utilajelor si echipamentelor precum si prospectele.Intocmeste raportul sau catre beneficiar prin care propune data receptiei la terminarea lucrarilor . completa si asigura buna functionare a investitiei Orice defectiune.3.La cererea comisiei de receptie pune la dispozitia acesteia orice document . a corespondentei. semnarea si existenta in santier a documenetelor inscrise in Cap. va fi semnalata in scris beneficiarului.- - - - - - Verifica livrarea si depozitarea materialelor. Verifica si aproba unele detalii de executie elaborate de antreprenor. docuentatia tehnica si economica. a notelor de santier si a oricaror documente necesare executiei Participa – dupa caz. Interzice introducerea in lucrare a materialelor.Preda beneficiarului actele de receptie. utilajelor si echipamentelor la termne.. A.Participa la elaborarea documentului de executare completa a recomandarilor comisiei de receptie (F. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala In conformitate cu prevederile contractului. specificatie.4. utilajelor si echipamentelor necorespunzatoare cu prevederile specificatiilor tehnice.A. plan. Verifica si urmareste lucrarile ascunse si participa la executarea testelor si probelor necesare Verifica si aproba executia lucrarilor suplimentare. vor corecta. sau a modificarilor survenite pe parcurs. si conform prevederilor contractuale va preciza pe cheltuiala cui se va face remedierea. care va sta la baza elaborarii „Cartii Constructiei” Verifica existenta in santier a documentelor emise de furnizori privind calitatea si parametri materialelor.Urmareste executia intocmai a recomandarilor comisiei de receptie . 028 ) . 3.5. Participa la elaborarea. si intocmeste documentele necesare . Dispune desfacerea unor lucrari executate necorespunzator si refacerea acestora pe cheltuiala celor vinovati. executantii lucrarilor. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor . conform graficelor. etc care se solicita . conform cu situatia real executata.

Datele. • Procese verbale de control. el insusi in conditiile in care elaborarea acesteia intra in obligatiile sale contractuale Preda volumele cartii constructiei beneficiarului Elaboreaza raportul său privitor la elaborarea documentului de receptie finala si la plata catre A.6.  Rapoarte tehnice. • Proceduri de sistem. conform contractului. proceduri de proces. a garantiei de buna executie. c) Documente si inregistrari  Documente privind datele de intrare ale sistemului care cuprind nivelurile de calitate cerute in diferite etape. informari. • Procese verbale de lucrari ascunse. analizarea si evaluarea sistemului  Rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitatii. procese verbale pentru fazele determinante. elementele de continut si metodologice ale conducerii si asigurarii calitatii de la unitatea executanta (constructor) trebuie sa asigure existenta a trei componente: a) Organizare . procese verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de proiectare. planul de control al calitatii. • Responsabil tehnic cu executia atestat angajat cu contract de munca sau prin conventie civila b) Programul de asigurare a calitatii Este format (conform HG nr.  Documente ale programului de asigurare a calitatii. 3. documentele.  Documente si inregistrari privind calitatea: • Certificate de calitate.certificarea profesionala. declaratii de conformitate a calitatii produselor. proceduri administrative.G. procese verbale de receptie pentru produsele procurate.  Rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive. rapoarte d everificare si analizare.766/1997 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii) din: • Manualul calitatii. procese verbale de receptie partiala. 22 .  Planuri si rapoarte de audit . rapoarte de control si verificare privind calitatea. buletine de incercari. atestare pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate • Compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor • Compartiment de control al calitatii. Sistemul de asigurare a calitatii In functie de categoria de importanta a constructiilor dirigintele de specialitate verifica existenta „sistemului calitatii” propriu pentru toti executantii lucrarilor. dari de seama periodice.- - Participa la elaborarea Cartii Tehnice a Constructiei sau o intocmeste.

procedee sau echipamente. buletin de analiza. Agrementul tehnic furnizeaza opinii autorizate si informatii pertinente privind conditiile de fabricatie.Metodologia de efetuare a inregistrarilor va urmari:  Codificarea documentelor pe tipuri de actiuni stabilite in repertoar.  Documente privind controalele: plan de control.7. 23 . nu ii absolva pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. transport. standarde de ramura. planuri de executie. buletine de analiza. Produsele noi pentru care s-au eliberat agremenete tehnice sunt supuse si activitatii de certificare de conformitate. Documentele agrementului tehnic sunt (conform HG 766/ 1997): a) Agrementul tehnic propriu-zis care cuprinde:  Definirea succinta a produsului – decsriere si identificare. proces verbal d erecptie finala. conform reglementarilor in vigoare. comunicari de santier.  Instituirea unui sistem de identificare a documentelor. tronsoane. conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii. certificate de garantie.fisa de tratare a neconformitatilor. Existenta agrementului tehnic. Concretizata intr-un document scris. de regula pana la cinci ani. fisa de control. Lucrarile la care s-au utilizat produse avand agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii in opera vor fi analizate de proiectant care va decide mentinerea lor sau schimbarea solutiei.  Documente de la furnizori: certificate de calitate. Agrementele tehnice se acorda pe o perioada de valabilitate limitata. Repertoarul documentelor de calitate va trebui sa cuprinda:  Documente de proiectare:caiete de sarcini. normative . depozitare si de punere in opera. procese verbale de autorizare a continuarii lucrarilor in faze determinante  Receptia lucrarilor :proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor. rapoarte de neconformitate. precum si asupra comportarii in exploatare ale noilor produse.  Ordonarea documentelor pe obiecte. niveluri. agremente tehnice. procese verbale de lucrari ascunse. proiecte tip aprobate. 3.  Documente de executie: evidenta turnarii betonului. fise tehnice. pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate standarde nationale. evidenta probelor prelevate. declaratii de conformitate. a unor noi produse . borderoul incercarilor de laborator.  Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare. proceduri. fisa de actiuni corective. dispozitii de santier. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic Agrementul tehnic si certificarea de conformitate a calitatii produselor constituie componente ale sistemului calitatii in constructii( conform HG 766/ 1997) Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila.  Dispozitii de santier: indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare.

sa prevada a s eutiliza numai produse pentru care exista certificate de confirmare a calitatii. daca este cazul. a prelevarea probelor si verifica inscrierea rezultatelor acestora in documente. asista.  Documente privind evaluarea unitatii producatoare . dupa caz Investitorii . Supraveghetorul de santier actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor dupa solutiile date de proiectant. etc. Verificarea inregistrarilor de calitate a) Privitor la materialele folosite.  Fise de masuratori (caiete de atasament)  Procese verbale de receptii partiale. executantii de lucrari de constructii sunt obligati : .  Remarci completare ale grupei specializate b) Dosarul tehnic care cuprinde:  Documentatia de referinta privind produsul.  proceselor-verbale de recptie calitativa pentru produsele procurate. Agrementul tehnic – domeniile de utilizare acceptate . . aprecieri asupra produsului.  buletinelor d eincercari (otel.sa prevada in contractul cu furnizorii clauze referitoare la obligativitatea producatorilor de a certifica conformitatea calitatii produselor.)  declaratiilor de conformitate a calitatii produselor. durata de valabilitate.  Documentele privind rezultatele activitatilor de apreciere a produsului: buletin de incercari. verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute in prescriptiile tehnice sau in caietele de sarcini. Admite la plata numai lucrarile corespunzatoare cerintelor de calitate. 24 . conditii privind asigurarea calitatii.8. Cere constructorului sistarea lucrarilor in curs executate necorespunzator.  Procese verbale lucrari ascunse. fabricarea si punerea in opera. Urmareste existenta si tinerea la zi a:  certificatelor de calitate pentru materiale  condicii de betoane  probelor de suduri .  Extrase din procesul-verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate c) Anexe.  Procese verbale faze determinante. ciment. proiectantii. rezultate ca urmare a unor accidente tehnice produs in cursul executiei sau urmare a unor greseli de executie . dupa caz. Avizeaza inregistrarile de calitate intocmite de executant.  Procese verbale receptie calitativa pe categorii de lucrari. rapoarte privind experimentarile.  Expertize tehnice. 3.  Procese verbale de predare a amplasamentului si a reperului de nivelment general. conditii privind conceptia.  agrementelor tehnice b) Privitor la executarea lucrarilor dispune masuri asiguratorii pentru efectuarea de catre constructor a tuturor verificarilor de calitate stabilite de norme si obligativitatea consemnarii lor in:  Procese verbale de predare/primire front de lucru.

De asemenea. Constructorul are obligatia de a anunta cu 10 zile inainte de a ajunge la executarea fiecarei faze determinante . proiectantul are obligatia sa diminueze sau sa majoreze numarul si tipul fazelor determinante stabilite initial. In urma inspectiei .10.9. standarde si specificatii de produs. 25 . Decontarea lucrarilor In contractul incheiat intre investitor si antreprenor. Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se va include in „Cartea Tehnica a Constructiei”. Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii curente si inspectii in faze determinante ale lucrarilor de constructii (HG nr.11.) precum si a reglementarilor tehnice aplicabile (standarde.. Controlul statului in fazele determinante Controlul statului in faze determinante este obligatoriu la obiectivele finantate din bugetul statului si la toate lucrarile publice. dupa caz. 3. beneficiar si proiectant. coduri. Verificarea in teren a conformitatii calitatii lucrarilor de constructii este activitatea cu pondere cea mai mare a supraveghetorului de specialitate atestat si se face in baza normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente C56 .1995).85. caiete de sarcini. Verificarea lucrarilor de constructii Verificarea lucrarilor de constructii se face pe baza documentelor pentru executarea acestora (proiect.a.10. beneficiarul si proiectantul. proiectantului. s.272/ 1994) Prin faza determinanta se intelege acel stadiu fizic la care. s. indiferent de sursa de finantare (conform Ordinului MLPAT nr.). Controalele in fazele determinante nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea.31/N/2. se stabilesc :termenul la care se va acorda avansul. organismele teritoriale aleInspectiei de Stat. de inspectiile teritoriale si se inscriu in proiectul de executare al lucrarilor respective. la Capitolul „Conditii speciale de contractare” . executarea si supravegherea constructiilor. nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului . organul de control autorizeaza continuarea executiei . ISCLPUAT poate institui din proprie initiativa anumite faze determinante. – Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor). o lucrare de constrcutii odata ajunsa . executantului si care se autorizeaza . 3. proceduri. La cererea organelor Inspectiei de Stat in Constructii. consemnand rezultatele controlului si decizia adoptata intr-un proces-verbal incheiat cu constructorul . cuantumul din valoarea contractului si modul de rambursare al acestuia.a.3.

Neprezentarea antreprenorului la efectuarea masuratorii facuta de investitor nu da dreptul antreprenorului sa conteste masuratoarea.07. In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor difera de cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic.13. investitorul va notifica executantului metoda de masurare. in functie de valoarea investitiei . Receptia lucrarilor Receptia constructiilor este o componenta a sistemului calitatii in constructii si constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele curpinse in cartea tehnica (conform HG nr. Daca metoda de masurare nu este clara . Masuratorile se fac lunar sau periodic. cu respectarea procedurilor HG 273/14. rezultate din masuratori si inscrise in caietele de atasamente . u conditia compensarii lor valorice. 273/1994) – regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente). Cartea tehnica a constructiei 26 .1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (publicata in M. caietele de sarcini sau alte documente din contract . cuprinse in contractul de executare a lucrarilor. Constructorul este obligat sa participe cu reprezentantii sai la masurarea dorita si notificata de investitor. nr.1994) 3. ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant .12. categoria de importanta a constructiei .Decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate . urmand ca ele sa fie regularizate prin nota de renuntare si nota de comanda suplimentara. Comisia finala se va numi de catre investitor si va fi compusa . preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta . numeric si ca structura profesionala. Modul de masurare este cel prevazut in reglementarile tehnice . Prin actul de receptie investitorul declara ca accepta . 3. masuratorile s efac la terminarea acestora.06. Actualizarea situatiilor de plata se face conform clauzelor referitoare la actualizarea situatiilor de plata. de destinatia si rolul ei social . Pentru lucrarile care devin ascunse. Situatiile de plata se intocmesc folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta contractate. Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului si de dirigintele de santier. odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa. Receptia se realizeaza in doua etape: a) receptia la terminarea lucrarilor b) receptia finala – la expirarea perioadei de garantie Perioada de garantie se stabileste prin contract si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. 193/ 28.O.

273/ 1994 – Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora –Anexa 6) 27 . Dupa constituire se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau proprietar (conform HG nr.Cartea tehnica a constructiei se intocmeste prin grija investitorului. Ea se definitiveaza inainte de receptia finala.

.... 4. 3...........cod F008 ...cod F005 Proces verbal de predare-primire a frontului de ..cod F015 ............... a elementului turnat in data de..... 22....cod F018 ...............................................cod F006 lucru Proces verbal de tratare a lucrarilor de............ necesare supravegherii lucrarilor in santier 1........................ Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate 11.....................3.................. 5.........cod F011 . Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse 12................. 7...cod F013 ............................. Turnarea betonului 18.......................cod F003 amplasamentului Proces verbal de inceprea lucrarilor ................cod F021 ......................................cod F019 .......... Registrul de tasari pentru beton 19... Registrul unic pentru betoane 14.......cod F001 Fisa de analiza conditiilor de incepre a .............. Bon de comanda pentru beton 13.............cod F016 .................... Fişa de betoane 14.. Condica pentru evidenta betoanelor turnate 16................. Borderou pentru transmiterea probelor de beton 20................................cod F014 ..................................cod F022 .. Propuneri de formulare tipizate...............................cod F010 ...........14.............. Proces verbal de control intern al calitatii lucrarilor in faze determinate 23.......................cod F007 Proces verbal de verificare a cotei de fundare ....a)Fişa de control suduri simple ANEXA 15..... 9.................. Registrul de temperaturi 17....cod F020 Proces verbal de receptie calitativa a naturii terenului de fundare 10...........................................cod F012 ....... Ordin de incepere a lucrarilor ...... 2.... 6...................................................................cod F014 ............... Diagrama temperaturilor betonului masurat in zona cea mai expusa................ Tabel de constructii metalice montate 28 ................cod F017 ........cod F002 lucrarilor Proces verbal de predare-primire a ......cod F023 ........... .cod F009 .......cod F004 Proces verbal de deschiderea frontului de lucru .............................. Proces verbal de verificare a aspectuluibetonului dupa decofrare si pozitionare a golurilor tehnologice 21.................. 8.......

.............. de receptie Nr............................cod F033 ....................... Proces verbal de probe sub presiune 33. Proces verbal de predare-primire in custodie ............24....................cod F025 26................. a obiectivului investitiei 29............ Jurnalul evenimentului 31....cod F035 ...cod F027 .......cod F036 29 ... Proces verbal de probe de etanşeitate 36............cod F028 .............................................cod F026 ...........................cod F030 .. Proces verbal de receptie calitatica – general 32..................................................... Proces verbal de executare a completarilor si remedierilor prevazute in Anexa2 la P.. Proces verbal de lucrari speciale 34...cod F024 montaj 25.cod F034 ...................cod F029 ..cod F031 ............ Proces verbal de probe de funcţionare ................Data.. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 28... Proces verbal d ereceptie finala 30......V............................................ Proces verbal de recepţie structura 27.................................cod F032 .............. Proces verbal de probe de functionare 35.... Proces verbal de predare-primire a utilajelor la ..........

.. …………………………………………………………………………………………………… 7. …………………………./Data………….... Inceperea executiei se va comunica I...din…………………finantat de banca……………………… …………………………………………………………………………………………………… 6. titulari de avize.. din…………. Data inceperii executiei …………………………………………………………………………….. ………………………….... 1....Investitor………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. Proiect nr…….. ..S.. …………………………………………………………………………………………………… 5.........C: Nume si prenume 1) ………………… 2) ………………… 3) ………………… Participanti NUMELE PRENUMELE FUNCTIA 30 SEMNATURA autorizatia ISC nr /data ………………………….Cod F001 CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… OBIECTUL……………………………………………………………………………………… ADRESA………………………………………………………………………………………… ORDIN INCEPERE LUCRARI Nr……….... Inspectori de santier pe domenii de activitate autorizati I..Executant……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4.... Termen de executie…………………………………………………………………………… 8.. 9..S....intocmit de……………………………………………... Contract nr……………….....C. autorizatii……………………….Valoare contract………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2...

............................................ • termen de executie • inceperea executiei • responsabil tehnic cu executia • diriginti de santier atestati MTCT • control calitate CQ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE nr................. • eliberata de Nr..... emis de • planul de amplasare a constructiei  Intocmit de  Proiectant autorizat  Verificator autorizat • dovada titlului solicitantului asupra terenului emisa de AVIZE NECESARE pentru eliberarea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Emis la data Aviz • aviz geotehnic • aviz alimentare cu apa • aviz canalizare •aviz alimentare cu energie electrica •aviz alimentare cu energie termica •aviz gaze • aviz telecomunicatii • aviz drumuri • alte avize AVIZE SPECIFICE amplasarii constructiei conform reglementarilor: • Comisia Nationala a Monumentelor • Ministerul Apararii Nationale 31 Expira la data 4 ....Cod F002 INVESTIŢIA.......... CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR ......................................... • valoare contract • beneficiar/investitor • executant • contract nr................................... • cerere de eliberare a AC • certificat de urbanism.......... FISA DE ANALIZA conditiilor de incepere a lucrarilor de C+M la investitia ………… 1 2 3 ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR nr.............BENEFICIAR…………………………………………………………………………………..... • data inceperii lucrarii • proiect nr.....................................

• Ministerul Mediului • Ministerul de Interne (Pompieri) • Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului • Ministerul Comertului si Turismului 5 AVIZE SPECIFICE functionarii constructiei. dupa caz. de la: • Ministerul Mediului • Ministerul Sanatatii • Ministerul de Interne (Pompieri) • Ministerul Comertului si Turismului 6 AVIZE DE OCUPARE DEFINITIVA/TEMPORARA A UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT • alei de acces • racorduri • bransamente 7 ALTE AVIZE specificate in certificatul de urbanism • • • 8 PROCES VERBAL de verificare a corespondentei intre prevederile proiectului de autorizatie de construire/desfiintare si proiectul de executie incheiat intre: • beneficiar • proiectant • executant 9 REFERIRI privind VERIFICAREA PROIECTULUI din punct de vedere al cerintelor de performanta a constructiilor de catre verificatorii de proiecte atestati: • rezistenta si stabilitate • siguranta in exploatare • siguranta la foc • sanatatea oamenilor si protectia mediului • izolatie termica. hidrofuga si economia de energie • protectie impotriva zgomotului 10 PROCES VERBAL de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcina incheiat intre: • beneficiar-reprezentat prin • executant-reprezentat prin • ELECTRICA-reprezentat prin • DISTRIGAZ-reprezentat prin • APA NOVA-reprezentat prin • ROMTELECOM-reprezentat prin COMPARTIMENT CONTROLUL CALITĂŢII 32 .

.......... …......Proiect nr…………………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………… Identificarea bornei de referinta……………………………….. Cota absoluta…………………………………………………………………………………….. Predat: NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR…………………………………………………………………………………… PROIECTANT………………………………………………………………………........ Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3.): ……………………………………………………………………………………………………..………............ Borna 1 Coordonata (axa) X Y Z 2........cota…………………............... ........ etc........Delimitarea terenului conform planului nr…………………….…………………………………………………………………………………………… Plansa nr………………....avand coordonatele (axele):…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………... Primit: 33 Borna 2 Borna 3 Borna 4 ........ANTREPRENOR ........ constructiile....... 5.CodF003 INVESTITIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE Nr………………/Data……………....... …...…………………………………………………………………………………………………. cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele...... Alte mentiuni: CONSTRUCTORUL se obliga: BENEFICIARUL se obliga: a) sa transporte cantitatea ……mc a) sa plateasca constructorului costul moloz existenta pe amplasament incarcarii si transporturilor comandate b) sa demoleze volumul de fundatii existent b) sa plateasca constructorului valoarea pe amplasamant pentru a fi transportate lucrarilor comandate …………………mc 4. 1............……..

...CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… ANTREPRENOR .Executant(denumire):……………………………………………………………… ….....………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6......Inceperea executiei se va comunica Inspectiei in Constructii..………………… ………………………………………………………………….. 2...Responsabil tehnic cu executia atestat MTCT: ………………………………..…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… 3.……………………………………………… ………..Data inceperii executiei:………………………………………………….....Contract nr……………………………...........…..……………………… ……………………………………………………………… 5.... autorizatii:…………………………………………………………………………… 9....Proiect nr…………………din…………………………………intocmitde ………………………………………………………………………..........……………………………………………………………………………… ……………… 4.......……………………………………......... 1....Termende executie:……………………………………………………………….Investitor/Beneficiar(denumire):………………………………………………… ……. 8.Valoare contract………......... titluri de avize.... 7..finantat de banca……….din…………………..………………………………………………………………....Data……. Cod F004 INVESTITIA…………………………………………………………………… PROCES -VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR Nr…...nr……………………………………………………… angajat cu contract de munca…………………………………………………… NUME CONSTRUCTOR: BENEFICIAR: PRENUME FUNCTIE SEMNATURA 34 .........

..)……………………...din partea…………………………… Nume... ax.... functia………………………………............... Intre: Nume. semnatura) PRIMIT (nume... Cod F005 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DESCHIDERE FRONT DE LUCRU Incheiat azi………….. …………………............ ………………………………………………………………………………………… PREDAT (nume...... functie.................……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………....... etc..... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Note si specificatii privind frontul de lucru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) ………………………………………………………………………………………….. semnatura) 35 ....... functie.ANTREPRENOR..........din partea…………………………… Delimitarea frontului de lucru(pozitie..... functia………………………………..... …………………………………………………………………………………………...... cota......

.... ………………………...... Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) …………………………………………………………………………………………. …. …………………......……………………………………………………………….primirea frontului de lucru.……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………… …………………....………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………. functie.... ………………………………………………………………………………………….........ANTREPRENOR..... ………...... PREDAT (nume. …………………………………………………………………………………………....in calitate de Antreprenor General …………………………………………………………in calitate de Subantreprenor am procedat la predarea ............ pentru executarea lucrarilorde……………………………………………………………………………...... cota.. ax... etc...........…………………………………………………..... …………………....…………………………….......……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... Cod F006 INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE FRONT DE LUCRU Nr………Data………. SUBSEMNATII : …………………………………………………. ………………….……………………………………………………………………… ……….…………………………………………. semnatura) PRIMIT (nume.... functie.. Delimitarea frontului de lucru (plan.…………....……………………………………………………………………… Observatii la preluarea frontului de lucru …………………………………………………………………………………………..……………………………. ……………. semnatura) 36 ....)………………………………………….……………………………………………....…………………….

etc.........ANTREPRENOR............ Y…………………………………………....)………………................... Z…………………………………………......... constructia invecinata..................... Din proiectul……………………………………………………………………………………… Elementul de reper si verificarea este (borna........... Cod F007 INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Nr……………Data……………... Trasarea a fost executata pe baza planselor nr……………………………………………….......................... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… avand coordonatele: X…………………………………………........ Cota:…………………………………………… Nume Prenume Semnatura Executat lucrarea:……………………………………………………………………………… Verificarea:……………………………………………………………………………………… 37 ..

.................................... ……………………… ……………………… PROIECTANT 38 ....................................................................... Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Aferente obiectului ……………………………………………………………………….........................Cod F008 ANTREPRENOR. INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE Incheiat astazi ……………………………………………............... Verificarea s-a facut pe baza prevederilor plansei de executie nr ……………........... …………………………............. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BENEFICIAR (numele si semnatura) ……………………… ……………………… EXECUTANT SANTIER CQ (numele si semnatura) (numele si semnatura) ………………………….....................................

......... …………………... INVESTITIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA A NATURII TERENULUI DE FUNDARE Nr.... Data………… Cu ocazia verificarii efectuate la: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au stat la baza verificarilor. urmatoarele documente : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri(concluzii): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… Mentiuni speciale : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… NUME BENEFICIAR : ……………… PROIECTANT:……………… EXECUTANT: ………………........ ………………………… SEMNATURA …………………. …………….............Cod F 009 ANTREPRENOR ........... 39 ...... PRENUME ………………………..... …………………........ ………………………...

............... INVESTIŢIA……………………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LOTULUI DE ARMATURI SUDATE Nr………............Cod F010 ANTREPRENOR..Incheiat la (unitatea sau atelierul) ………………………………………………………………………………………………… ….. 3..............……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4.……………………………………………………………………………………………… pentru receptia lotului de armaturi din elementul: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… pentru obiectivul: ………………………………………………………………………………………………… 2....)…………...... 1....Pe baza rezultatelor obtinute la verificare si incercare....Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare: ………………………………………………………………………………………………… …................ epruvetele de mai sus INDEPLINESC (NU INDEPLINESC) conditiile impuse de instructiunile tehnice din C28/83 si se DECLARA RECEPTIONATE (RESPINSE)../Data………..............Lotul este alcatuit din (nr............... 40 ......innadiri (imbinari sudate). din oteluri beton (tipul otelului)………………………………………………………………………………… cu diametre nominale (Dn-mm………………………………………………………………. Nume Prenume Functia Semnatura Sef punct de lucru…………………………………………………………………… Coordonatorsudura ……………………………………………………………………… CQ……………………………………………………………………..............................

portiune... Concluzii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nume Prenume Semnatura CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului..... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr………/Data…… Faza din lucrare supusa verificarii: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Elemente de identificare (sector. Data……………………............ cota.....……….....sau a dispozitiei de santier nr………….......... CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… 41 ....... ax.......…...........Cod F011 ANTREPRENOR....plansele nr…………........………………………….): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr….. etc.. din data…………………......................

................/data 42 ........... Data: Lot: Executat santier: Cantitatea: Distanta: De livrat la ora: Nume Data Semnatura Emitent comanda: Expeditor(statia) Reteta nr….. Obiect: LUCRABILITATEA TIP CIMENT GRANULE MAX......Cod F012 ANTREPRENOR....... Lucrarea executata(cu/fara) fisa beton nr... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… BON DE COMANDA PENTRU BETON Nr……....................... MARCA (CLASA) Lucrarea...................Data……........

L t ° C δb A.. LABORATORUL ........................ REGISTRU UNIC PENTRU BETOANE Probe prelevate la statia de betoane sau L......................O..reteta OBIECTUL Data Data Varsta de incercare Latura cub Alte caracteristici <5 Prevazuta Reala °C 5-10 °C 11-17 °C >17 °C R6 P/ G Caracterizare Nr................................. -lucrari curenteTIP BETON Marca (clasa) L Ciment Adaos Ø max P G Rs Cod F013 Rad min (*)Se completeaza numai pentru R28<Radmin Caracteristici Indicativ serie probe beton proaspat prelevarii Nr....................O... STAŢIA DE BETOANE ... % 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 43 Semnatura 22 R2 ........................P........................................zile pastrate la t Caracteristici beton intarit Nota de comunicare Completat de Nume si prenume Nr......UNITATEA .........crt...............................

.H element………………………………….......E. Volum beton……………………………….....buc………… Nr......D............. Vibrator …………………………………………………………………….........D......................Cod F014 ANTREPRENOR.................... Proiect de executie nr……………………............. strat 0 H strat 1 2 ORA inceput terminat 3 STAREA VREMII 4 TEMPERATURA AER 5 BETON 6 Şef lucrare/ Şef punct de lucru 44 ...Cota inferioara…………………………….. nr…………………………………… Data terminarii betonarii…………………Element……………………………………. INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA DE BETONARE Nr………/Data…… Data inceperii ……………………………......

............................Anexa Cod F014 ANTREPRENOR.................. AXE REFERINŢA NOD CORDON NUME POANSON Crt................ INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… FISA CONTROL SUDURI SIMPLE Obiect Punct de lucru Şef de echipa Deschide punct de lucru: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nr......................... 0 1 2 3 4 5 6 Şef lucrare/Şef punct de lucru Şef echipa sudori 45 ........

PUNCT DE LUCRU ................. crt....... CONDICA PENTRU EVIDENŢA BETOANELOR TURNATE Beton proaspat Data decofrarii Semnatura laborantului Obiectul/ tipul elementul ui betonat Elemente identificare nivel ax travee Cantitate de beton (mc) Temperatura Marca de beton Statia furnizoar e a betonului marfa Prelevat cuburi de proba cu borderou nr…… pozitie…. N/cm2 Rezultate incercari nedistru ctive buletin nr……… Supravegheat betoniera Nume/prenume evenimente intervenite in timpul betonarii Data ....................................Cod F015 OBIECT ...... 9 0 1 2 3 4 5 6 Exterior 7 8 10 11 12 13 14 46 Semnatura 15 Nr............................................ Rezistente obtinute pe cub nr…............................

47 .

................................ 0 ZIUA 1 DATA LUNA 2 ORA ANUL 3 4 TEMPERATURA 5 OBSERVATII 6 48 .........................................Cod F016 ANTREPRENOR.................. INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TEMPERATURI Nr. crt..............

................ 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Tbeton = Vremea = Ora Ora Interval Numar Prelevare sosire plecare turnare auto probe 4 5 6 7 8 49 ........................... Crt........... Granulometrie agregate………… Text........ANTREPRENOR Cod F017 ....... = Nr........ INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… TURNARE BETON Tip ciment………………………….........................

............. Crt...Cod F018 ANTREPRENOR ...... sosire plecare auto 4 5 6 7 8 50 ............................................ INVESTIŢIA…………………………………………………………………………………… REGISTRU DE TASĂRI Turnare beton in data de………………................. 0 Numar aviz expeditie 1 Cantitatea 2 Ora iesire statie 3 Ora Ora Numar Tasare Obs.... Nr.......

............. epruvete pentru serie Temperatura medie de pastrare Data prevazuta pentru incercare Varsta de incercare Felul incercarii Data prelevarii Alte caracteristici Data incercarii 1 cub(cm) Alte caracteristici (intocmit) 21 Statia de betonare Elementul (nivel.....CATRE LABORATORUL……………………........ Marca.... Laboratorul…………………… Semnatura laborant………….sir.......ax.. SE COMPLETEAZA DE SE COMPLETEAZA DE EXPEDITOR LABORATORUL CE EFECTUEAZA INCERCARILE REZULTATE CARACTERISTICI OBTINUTE MEDII/SERIE Varsta efectiva de incercare Nr..clasa Tasare(cm) Tip ciment Pb(intarit) Kg/mc 19 Ømax Dozat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 51 R ...cota) Indicativ serie Obiectul Nr..............ANTREPRENOR .... crt.......... Cod F019 Expeditor……………………… Unitatea……………………….... BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON NR…………………DATA………………........

52 .

……………….... Semnatura …………………. ………………........ INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPĂ DECOFRARE ŞI POZIŢIONARE GOLURI TEHNOLOGICE Nr………Data…………. Constructor Beneficiar Instalator 53 ..... ………………. Prenume ………………… ………………… ……………….............. Constructor Beneficiar Instalator Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date De……………………………………………………………………………………… Prin…………………………………………………………………………………… …… Data…………………………………………………………………………………… Nume ………………... …………………........... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se vor lua urmatoarele masuri le termenele inscrise mai jos: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nume ……………….............. ………………….. …………………. S-au verificat urmatoarele elemente de beton: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Turnat pe data de……………………………intre orele………………………….....Cod F020 ANTREPRENOR..... ……………….................... Aspectul betonului dupa decofrare: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Existenta si pozitia golurilor verificate dupa plansele nr........ ………………….. Prenume ………………… ………………… ………………... Semnatura ………………….......

..................... ora si data (interval de masurare = 2 ore) 54 ..................................................................................... Elemente orizontale / verticale Tb – temperatura medie a betonului masurata in zona cea mai expusa Tb=42 gr C Tb=40 gr C Tb=38 gr C Tb=36 gr C Tb=34 gr C Tb=32 gr C Tb=30 gr C Tb=28 gr C Tb=26 gr C Tb=24 gr C Tb=22 gr C Tb=20 gr C Tb=18 gr C Tb=16 gr C Tb=14 gr C Tb=12 gr C Tb=10 gr C Tb= 8 gr C Tb= 6 gr C Tb= 4 gr C Tb= 2 gr C Tb= 0 gr C Tb= -2 gr C Tb= -4 gr C Tb= -8 gr C Tb= -10 gr C T = timp de masurare a temperaturii betonului.... Cod F021 DIAGRAMA TEMPERATURILOR BETONULUI MASURAT IN ZONA CEA MAI EXPUSA A ELEMENTULUI TURNAT IN DATA DE ......................................................ANTREPRENOR...

55 . RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA.COMPARTIMENT CQ.

.....Cod F022 ANTREPRENOR................................................in domeniul (partea de rezistenta) si de ……………………………….............. a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructii-instalatii puse in opera..............in domeniile………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….................... in faza determinanta………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Executantul…………………………este reprezentat de…………………… avand calitatea de…………………si de responsabilul CQ………………………… …………………autorizat nr………………………………………………………… Investitorul…………………….........este reprezentat de ……………………… avand calitatea………………………………………………………………………… In baza prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii..................... executant si proiectant s-a constatat ca SUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor... a reglementarilor tehnice in vigoare....atestat nr……………………....in domeniul (partea de arhitectura).... PROCES VERBAL DE CONTROL INTERN AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr………………Data…………….valabila pana la data de……………………………………… Lucrarea se executa pe baza proiectului nr………………………………… elaborat de ………………………………verificat de …………………………….........cu atestat nr…………….......................avand ca responsabil tehnic cu executia pe……………………....................... Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul …………………………… s-a constat ca realizarea acestuia se face in baza Autorizatiei de Construire nr……………………...... de catre investitor.… cu atestat nr…………….. SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.... 56 ........... INVESTIŢIE .

INVESTITOR PROIECTANT EXECUTANT CQ RTE 57 . cate un exemplar pentru fiecare semntar. SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Prezentul proces verbal a fost intocmit in ……………exemplare. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… In baza celor de mai sus.Menţiuni speciale………………………………………………………………….

....................... conform proiect………………………………………………………………………………… ………………………………………………........................... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES-VERBAL DE VERIFICARE LA MONTAJ A CONSTRUCŢIILOR METALICE Nr………………/Data……………............ Concluzii……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se anexeaza prezentei Tabelul de constructii metalice montate...... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… si dispozitiile de santier nr…………..................in calitate de beneficiar......................... NUMELE PRENUMELE FUNCŢIA SEMNATURA BENEFICIAR………………………………………………………………………… PROIECTANT……………………………………………………………………… EXECUTANT………………………………………………………………………… 58 ...... …………………………………………………………….reprezentant al..........in calitate de executant si subsemnatul……………………………............... …………………………………………………….... am verificat executia montajului constructiei metalice...... si in concordanta cu plansele ………………………………………………………………………............Cod F023 ANTREPRENOR. Subsemnatul ………………………………… reprezentan al ……………............din………………………………………… Din verficarile efectuate s-a constatat ca s-au respectat prescriptiile proiectului si normativele tehnice in vigoare......................................

.. TABEL DE CONSTRUCTII METALICE MONTATE NR.................................................Anexa la F023 ANTREPRENOR……………………………………….... 0 DENUMIREA CONSTRUCTIILOR METALICE(SUBANSAMBLUL) 1 NUMAR EXECUTIE PROIECT MONTAJ 2 3 POZITIA MONTAJUL 4 5 59 . ŞANTIER ..................... CRT...

...................................M... 0 CODUL UTILAJULUI DIN CADRUL INVESTITIEI 1 DENUMIREA SI CARACTERISTICILE UTILAJULUI 2 U........................ Cod F024 PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A UTILAJELOR LA MONTAJ Nr…………............ crt.....ANTREPRENOR………………………………………………......Data INVESTIŢIA……………………………………………………………………………… OBIECT…………………………………………………………………………………… Nr...... CANTITATE VALOARE 3 4 5 Utilajele se predau in stare completa cu certificatele cartii tehnice respective AM PREDAT Numele Funcţia Semnatura AM PRIMIT 60 ....................... INVESTIŢIA .

...................... Subsemnaţii.............M....... Cod F025 INVESTIŢIA . 2. Denumirea produsului si caracteristicile lui U........ PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE ÎN CUSTODIE Nr………Data…………....... Am predat.... 61 ...….... …………………………………………………din partea……………………………........................... Cantitatea Valoare Observatii Crt..........care poate dispune asupra lor......... Scopul custodiei…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Prezentul proces verbal s-a intocmit in 2(doua) exemplare. 0 1 2 3 4 5 Aceste produse preluate in custodie de ………………………………………………….......ANTREPRENOR ........................................ 1…………………………………………………..din partea ……………………………......................... raman in proprietatea ……………………………........... Procedam primul la predarea si al doilea la primirea in custodie a urmatoarelor produse: Nr....................... Am primit.....................

. intruniti in comisia de receptie...............ANTREPRENOR .............. Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de: -structura de rezistenta** -finisaje** ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR * Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei **Ramâne numai poziţia care urmează fazei recepţionat 62 .................. am procedat la receptia lucrarilor privind : -fundatiile* -structura de rezistenta** Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea lucrarilor se constata ca: 1......................din parte proiectantului avand functia……………………………………………………......... la cererea unitatii executante......si ……………………………………………………………din partea constructorului avand functia………………………………………………………….......plansele nr..si comunicare de santier a proiectantului nr………………....…...................... …………………………………………………………….........…………………………….... Cod F026 INVESTIŢIA ............ si cu detaliile de executie modificate din dispozitiile de santier nr………………… din……………………...... PROCES-VERBAL PROCES VERBAL DE RECEPTIE -fundaţii * -infrastructura* -structura de rezistenţă Nr………Data………...Lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie ale proiectului nr………………………………............................... din……………………………………………………………………………………… 2.. in conformitate cu Legea 10/1995... Subsemnatii………………………………………………din partea beneficiarului avand functia…………………………………………………………..............

. Denumirea unităţii de care aparţine ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 3........ANTREPRENOR .. ……………………… 5........ 2........................ 1..... Nume si prenume ………………………………………....................... ……………………… Calitatea ……………… ……………… ……………… ……………… ……………... 3. 1.......... Nume si prenume crt.............. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr…………Data………… Investitor............... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… executata in cadrul contractului nr………………………din data………………… incheiat intre executant……………………………………………………………… si investitor…………………………………………………………………………… pentru lucrările de …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.... ……………………… 3................... ……………………………………….......... Cod F027 INVESTIŢIA ...Comisia de recepţie si-a desfaşurat activitatea in intervalul…………………………fiind formata din: Nr........ ……………………… 4..cu valabilitate până la data…………………………… 2......Au mai participat la recepţie: Nr............... Calitatea ……………………………… ……………………………… ……………………………… 63 .......... ……………………...Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr……………………………… eliberată de…………………………............ …………….......……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea……………………………………………………………….......................... 2............. la data de…………………. ……………………… 6.. crt.... ………………………………………........

Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 3) 5..In urma constatarilor facute. continand …………. comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 2) 4. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7..4.1. Semnatura ………………. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata. Prezentul proces-verbal.2.3.. au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese: (Observatiile vor fi inscrise in anexa 1) 4. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 8. incheiat COMISIA: PREŞEDINTE Nume şi prenume ……………………… MEMBRI: Nume si prenume ……………………. Constatarile comisiei: 4. Semnatura ………………… Specialist …………………. Specialist ………………. 64 .in……………exemplare.file a fost astazi…………la locul…………………….

............................................ 0 Pozitia si denumirea lucrarii prevazute in Anexa 2 a procesului verbal de receptie 1 Termen prevazut in Anexa 2 2 Cine a facut remedierea 3 Nume EXECUTANT BENEFICIAR Prenume Funcţia 65 .............................................ANTREPRENOR .. crt. PROCES VERBAL DE EXECUTARE A COMPLETĂRILOR ŞI REMEDIERILOR PREVĂZUTE IN ANEXA 2 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE ( F027 ) NR………DATA…………....................................... Cod F028 INVESTIŢIA ..............A OBIECTIVULUI/INVESTIŢIEI………………………… Nr................................................

. ……………………….. 4........... 2........ …………………………………….In urma examinarii lucrarii si a documentelor.3.......ANTREPRENOR ...fiind formata din: Nr.... PROCES -VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr………Data……….. 1........ …………………… ……………………… …... 6.. …………………........1.......... Nume si prenume ………………………. …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Calitatea …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 3..………………… 2.2...... Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexate... crt...... ………………………... Lucrarile au fost complet terminate la data 3......... 4...............la data……………….... 3.. ………………….. ……………………….... 3........ …………………....... comisia a constatat urmatoarele: 3.......... Cod F 029 INVESTIŢIA ...... crt..cu valabilitate pana la data……………………... Calitatea …………………...Comisia de receptie şi-a desfaşurat intervalul…………………….... 5........... Investitor……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……privind lucrarea: ………………………………………………………………………………………… ……autorizată cu nr……………………….. 2. activitatea in Denumirea unitatii de care apartine …………………… …………………..............de catre…………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1..... 1................. 5.....Au mai participat la receptie: Nr.. 3. Nume si prenume …………………………………….. ………………………...... …………………... Observatiile facute de comisie sunt: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 66 .....

Semnatura …………………… …………………… …………………… 67 . Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (NU SUNT) SUNT in posesia utilizatorului. ……………………. respectiv pe o durata de…………luni. Prezentul proces-verbal. 3.. Comisia recomanda urmatoarele: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… 7. continand file si anexe a fost incheiat astazi……………….7..5.. 4..4. Specialist ……………… Semnatura ………………… Specialist ………………. ………………..la locul……………………………………………… in……………………...lei. In urma constatarilor facute. Valoarea lucrarilor executate este de …………………….3. ………………. 3.exemplare. COMISIA: PREŞEDINTE Nume si prenume ……………………. constatarile comisiei fiind prezentate in anexa. MEMBRI: Nume si prenume ……………………. comisia propune: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU FOST) AU FOST completate. ……………………. 3.6. Comisia motiveaza propunerea facuta prin: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la data…………pana in prezent. conform listei anexate.

......... INVESTIŢIA .......Masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii..) . JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului: Nr.. incendii........crt..... US – Rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale.... 68 ... in cazul in care implica luarea unor masuri. Rezultatele controlului privind modul de intocmire a Cartii tehnice a Constructiei.......................... E – Evenimente exceptionale (cutremur.. etc.... consolidari......... ..............ANTREPRENOR ...... D – procese verbale intocmite de organele de verificare pe fazele de executie a lucrarilor.......... ploi torentiale..... caderi masive de zapada........ inundatii..... Data evenimentului 1 Categoria Evenimetului (*) 2 Prezentarea evenimentului Nume Prenume Unitatea 4 Cod F 030 0 3 Semnatura responsabilului cu „Cartea Tehnica a Constructiei” 5 Evenimentele consemnate in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana categoria evenimentului: -Rezultatele verificarilor periodice in cadrul urmaririi curente...............).... etc... poluari sau alunecari de teren.. demolari.................

au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Semnatura BENEFICIAR: PROIECTANT: EXECUTANT: 69 Numele Prenumele ..……………………………………… ……………………………………………………………..………………………………………… ………………………………………………………………........ din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ……………………………………………………………………………………… ……………...... ...……………………………………………………………………… ……………………………..... ................……………………………………………………… …………………………………………….au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ……………………………………………………………………………………… …………….....Cod F031 ANTREPRENOR..........……………………… …………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………..... INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ Cu ocazia verificării efectuate la…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………..............……………………………………………………… ……………………………………………...........……………………………………… ……………………………………………………………..……………………………………………………………………… ……………………………..………………………………………………………………………… ……………………………….

............................1..... Proba a fost executata conform.................. 3..................................................... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar ...............................................................2................5.........................rezistenra si etanseitate la cald 1..........6.................................1.................... Nr... 70 ................................... 2.................................................................... Timp de mentinere la presiunea de proba........................... Scaderi de presiune ................ DATE PRIVIND PROBA DE.......... proiect .............. reper........... 2.....................3.............. CQ ........ Denumire instalatie ....rezistenra si etanseitate la rece .................. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1........................................... 2........................................................ Valoarea presiunii de proba............................................................... CONCLUZII Proba de ...................................... ........................................ Partea instalatiei probata.....................................................1.... 2............(bari) conform proiect 2................................................................................................................. Temperatura mediului ambient in timpul probei........./ Data:................................. Temperatura fluidului de proba.........3........................................ Constructor ........................................ INVESTIŢIA………………………………………………………………………… PROCES – VERBAL DE PROBE SUB PRESIUNE Nr................Cod F032 ANTREPRENOR................. plansa(schema)......................................................................nr.................................. Fluidul d epropba utilizat .... 2.................................... Deformatii plastice vizibile .... 2. Materialul din care este executata conducta.......... si denumire obiect................. Nr...... 3....................... 3.................................................2...............................nr................. 4.............................. a fost (nua fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare............... Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza sau in imbinarile.4........................................................7....................... REZULTATUL PROBEI In timpul probei (s-au constatat) nu s-au constatat: 3................ 2.......

.........DENUMIRE OBIECTIV: 1........ reper………………........... Partea instalatiei ……….......... proiect……………………………nr..............……ore 2......... sunt ( nu sunt ) corespunzatoare.. 2........2 1..3 1..3 Alte operatii……………………………………………………………………… 3....1 1.... Cod F033 INVESTIŢIA .... Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………........DATE PRIVIND OPERATIILE DE: 2....... executate in conformitate cu prevederile proiectului de executie.. CQ……………………………………………………………………………………… 71 .... PROCES VERBAL PENTRU LUCRARI SPECIALE Nr………/Data…… 1.......ore 2...mg/l durata……………………………………………………………........1Spălare: durata…………………………………………………………..CONCLUZII: Operatiile de mai sus..........................2Dezinfectie:concentratieclor………………………………………………...…………………………….....ANTREPRENOR ............. a normativelor in vigoare..4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr.plansa (schema)……………………....................nr...........

.......................4 Denumire obiect………………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr.. 1.............1 1. total puncte de consum ............................... DATE PRIVIND PROBA: 2............ 2....2....plansa (schema)…………………….... 3........... Nr....2 1...... Partea instalatiei ………..................................................................Nr............. proiect……………………………nr...........................................…………………………….....nr. Denumire punct consum Rezultate proba Debit Debit specific de masurat calcul [l/s] [l/s] 2 3 Concluzii 0 1 4 Proba a fost executata conform ........................... Nr. reper………………......ANTREPRENOR ................ puncte de consum simultane .........3 1................DENUMIREA INVESTITIEI: 1................../Data:...............1.................................................................. 2.. CQ……………………………………………………………………………………… 72 ...........crt.......Instalatii sanitare ..... Nr................... PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCTIONARE .... Cod F034 INVESTIŢIA .... CONCLUZII Proba de functionare este (nu este) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………..

............................. Materialul din care este executata conducta ...2 1...... CONCLUZII Proba de... Picaturi sau scapari de fluid in materialul de baza 4............................... proiect……………………………nr.4 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr.....2.....plansa (schema)……………………....... Proba a fost executata conform .......2.................. Imbinarilor neetanse 3.........................................DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: 1............................3......1.......................... a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare.......................………………….................................. Cod F035 INVESTIŢIA ............... DATE PRIVIND PROBA 2... 2... REZULTATUL PROBEI In timpul probei nu s-au constatat (s-au constatat): 3.... CQ……………………………………………………………………………………… 73 ........................3 1.......... colector)..............1 1..........1............................. 2.... 2..... 3................canalizareNr………/Data…… 1................................. Tronson (coloana.................. PROCES VERBAL DE PROBE DE ETANŞEITATE .....………………..................ANTREPRENOR... Numar d eimbinari controlate .............................. Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………............

....................... PROCES VERBAL DE PROBE DE FUNCŢIONARE ....................................... CONCLUZII Proba de........... Cod F036 INVESTIŢIA ...... Coloana (colectorul) de canalizare ........................canalizareNr………/Data…… 1..............4.........................................DENUMIREA INVESTIŢIEI: 1.................. proiect……………………………nr.....ANTREPRENOR ............ 2...... racordate.... sifoane de pardoseala)..3.. Nume Prenume Functia Semnatura Beneficiar:…………………………………………………………………………… Executant………………………………………………………………………………....... DATE PRIVIND PROBA 2............................. CQ……………………………………………………………………………………… 74 ....3 Nr si denumire obiect…………………………………………………………… Denumire instalatie…………………………………………………………… Nr.....................2 1. Nr........................ a fost (nu a fost) corespunzatoare prevederilor din proiect si a normativelor in vigoare....................... total obiecte sanitare (receptoare.............. 2........... 3............ 2..........planşa (schema)……………………............. Debitul de calcul pe coloana d ecanalizare (colectorul)......1........... sifoane de pardoseala).......................................................... 2......2....1 1......... Obiecte sanitare (receptoare. simultane: Proba a fost executata conform ................

15. 75 . Orice omisiune din partea supraveghetorului.3.(electrice curenti tari. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier Raspunderea prin prevederile contractului a serviciilor de supraveghere a lucrarilor. utilajelor si echipamentelor executate sau montate in lucrare. • Se vor adauga obligatoriu documente similare de control pentru celelalte lucrari. verifica si aproba: . incalziri.16.Certificatele de calitate a materialelor in santier . se verifica si se semneaza de catre supraveghetor. care sunt determinate in asigurarea calitatii lucrarilor si a sigurantei oamenilor. privind: • Verificarea existentei documentatiei si documentelor de santier conform legii • Verificarea calitatii materialelor • Verifcarea calitatii utilajelor si echipamentelor • Verificarea calitatii executiei • Verificarea progresului lucrarilor conform garficelor si inscrierea in termnele programate • Verificarea si evidenta platilor catre antreprenori si furnizori pentru inscrierea in costurile programate este imputabila supraveghetorului si poate genera pentru acesta penalizari sau eliminarea din contract Fiecare document prezentat .Agrementele tehnice necesare . este completa si totala pentru supraveghetori. ventilatii. elictrice curenti slabi.s.a) Suplimentar documentelor de mai sus.Rezultatele incercarilor de laborator efectuate . • Acestea se refera in special la lucrarile de structura si instalatii ale constructiilor.Rezultatele testelor de functionare a tuturor instalatiilor . conditionarea aerului. 3. supraveghetorul de lucrari va controla. principalele documente de inregistrare a calitatii lucrarilor. Precizări • Au fost prezentate in formularele F 001 – F036.

să emită instrucţiuni privind : corecturi. privind mersul lucrărilor. Capacitatea financiară a supraveghetorilor este de regulă redusă şi aproape în toate cazurile aceştia nu pot acoperi pagubele produse investitorului sau celorlalţi participanţi la realizarea investiţiei. • Pentru acoperirea daunelor provocate investitorului sau terţilor ca urmare a unor greşeli sau a neîndeplinirii obligaţiilor sale contractuale. termenele şi înscrierea în costurile programate. supraveghetorul va face o “Asigurare profesională” globală cel puţin la nivelul valoric al contractului său. verificarea şi aprobarea cantităţilor de lucrări şi preţurilor acestora. probelor.Cap. termenele de execuţie şi înscrierea în costurile contractelor. cu aprobarea directorului de proiect. controlul permanent al calităţii lucrărilor. utilajelor şi echipamentelor care nu respectă specificaţiile. în conformitate cu prevederile contractului său cu investitorul sau directorul de proiect. va fi suportată de supraveghetor. calitatea. Acest gen de “ASIGURĂRI PROFESIONALE” face parte din reţeaua complexă de asigurări concepute de investitor şi constituie o verigă importantă a cesteia. prin contractele lor. sau la valoarea cerută de directorul de proiect. inspecţii permanente. printr-un sistem de prime de asigurare diferenţiat în funcţie de capacitate şi pe care urmează să le practice societăţile de asigurare. verificarea testelor. Asigurările profesionale presupun şi o selecţie a capacităţii prestatorilor acestor genuri de servicii. va supraveghea calitatea lucrărilor. supraveghetorii sunt obligaţi de către investitor sau de către directorul de proiect. va întocmi rapoarte periodice către directorul de proiect. • • Orice pagubă produsă lucrărilor sau terţilor din cauza neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de mai sus.        Va avea autoritatea. 76 . refuzul includerii în lucrare a materialelor. a documentelor de calitate şi a lucrărilor ascunse. schimbări necesare în scopul execuţiei corecte a lucrărilor. verificarea înscrierii în graficele lucrării. 4 Asigurările echipei de supraveghere • Supraveghetorul. Pentru acoperirea riscurilor generate de practicarea acestor servicii. să se asigure la unele riscuri obligatorii sau ei înşişi să se asigure la unele riscuri facultative. recomandări şi instrucţiuni pentru bunul mers al lucrărilor. modificări.

PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 1. aceasta conducând de multe ori la confuzii şi contradicţii. Contractul poate fi : a) Contract însoţit de condiţii generale şi speciale de contractare b) Contract complet. concis şi să fie elaborate de profesionişti. Aceste faze trebuie descrise în condiţiile de contract suficient de clar. Definirea perspectivelor Este necesar ca definirea misiunii sau lucrării să fie sintetic şi clar făcută în condiţiile de contract. succesiunea şi termenele derulării. Serviciile de supraveghere având în general caracter tehnic şi prestaţii intelectuale. plăţile succesive. care poate fi numit şi ACORD. astfel ca să precizeze şi să fixeze perspectiva derulării acţiunii. etc. părţile angajându-se prin contract să realizeze împreună întreaga lucrare. concise şi complete. plăţile. Nu este recomandată o dezvoltare exagerată a condiţiilor contractuale. descrierea. într-un singur document. şi ca rezultat contractul şi condiţiile de contract să fie clare. care include cele trei părţi precizate la punctul a). 1. supraveghetorul este cel care pregăteşte proiectul de acord şi condiţiile generale şi speciale de contractare. 77 . Este posibil ca o fază ulterioară să nu poată fi descrisă decât după încheierea fazei anterioare. este important ca descrierea serviciilor. În general inginerii supraveghetori preferă forma “a”. părţile care negociază contractul trebuie să prevadă că şi alte persoane pot interpreta termenii şi articolele. informaţiilor şi documentelor ce se vor furniza clientului periodic. înainte de începerea executării lucrării. cu precizări privind derularea în timp a lucrărilor şi a plăţilor precum şi a obligaţiilor între părţi. Elaboratorul contractului trebuie să cunoască bine lucrarea. termenul. 1.2 Definirea perspectivelor în faze succesive În majoritatea cazurilor. de rezultatul acesteia depinzând conţinutul fazei ulterioare. să fie precizate astfel şi termenele de execuţie. Este deci indispensabil ca termenii şi fiecare articol să fie prezentate corect şi complet formulate. în scris. printr-un CONTRACT între părţi. În acest caz se prevăd condiţiile contractuale pentru întreaga lucrare. simple. modul de realizare în timp. o activitate de supraveghere poate fi organizată în faze succesive. etc. În oricare din forme.1. În majoritatea cazurilor.CAPITOLUL 5 CONTRACTUL ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE Relaţiile şi obligaţiile reciproce între supraveghetor şi client trebuiesc precizate foarte clar. modul şi condiţiile de plată să fie prevăzute clar. Contractul se încheie numai pentru prima fază. conţinutul lucrărilor.

78 .

Orice schimbare a persoanelor responsabile se va comunica între părţi. conform prevederilor codului de onoare. Supraveghetorul. alegerea subcontractorilor.4.1. se vor prevedea în condiţiile contractuale. 1. la rândul său. termene. va considera aceste informaţii confidenţiale. Aceste schimbări pot fi suficient de importante pentru a modifica angajamentele anterioare prevăzute în contract. INSCRIEREA IN COSTURI SI SIGURANTA LUCRARILOR Deasemenea se vor prevedea clauze. Informaţii furnizate de către client Este foarte important ca clientul să transmită toate informaţiile şi la timpul necesar supraveghetorului. furnizorilor. care să precizeze care sunt deciziile supraveghetorului pentru care acesta este necesar să informeze sau să obţină aprobarea clientului. Responsabilitatea supraveghetorului Contractul va avea clauze speciale şi clare cu privire la responsabilitatea supraveghetorului si in primul rand clauze care vizeaza CALITATEA LUCRARILOR . studii complementare. programe.5. Desemnarea personalului responsabil Se recomandă ca două persoane să fie desemnate responsabile – una reprezentând clientul şi cealaltă reprezentând societatea supraveghetorului. Acestea vor fi abilitate cu luarea deciziilor privind executarea sau modificarea clauzelor din contract. etc. sunt în unele situaţii inevitabile. 1. expertize. 79 . articole care să permită amendamente la contract. Se vor prevedea clauze speciale în acest sens.3. Schimbările de perspectivă ca urmare a unor evenimente neprevăzute din cauze tehnice sau economice. asociaţilor etc. Ca urmare.6. analize suplimentare. Este totuşi de dorit să i se lase supraveghetorului libertatea de a schimba personalul după necesităţile sale. care să reflecte schimbările necesare. numele acestora fiind comunicat între părţi printr-un schimb de scrisori. Persoanele responsabile din partea investitorului şi a supraveghetorului. În această categorie se înscriu: alegerea unor soluţii care generează costuri şi responsabilităţi importante. 1. TERMENE. De multe ori între părţi se comunică şi numele înlocuitorilor persoanelor responsabile. Schimbări de perspectivă Este posibil ca pe parcursul realizării contractului de supraveghere să fie necesare schimbări de soluţii. aceasta stipulându-se în condiţiile contractuale. se recomandă să fie implicate în problemele lucrării încă de la fazele de selecţionare a supraveghetorului.

Se recomandă ca ceste facilităţi să fie înscrise în contract. termenelor. etc. 1. birouri.9. 1. transport. De regulă.7. supraveghetorul va transmite clientului note şi rapoarte intermediare mult mai frecvente pentru buna informare a acestuia. 1.11. rapoartele se vor întocmi şi transmite la încheierea fiecărei etape a execuţiei lucrării. între reprezentanţii clientului şi ai supraveghetorului se vor organiza analize referitoare la mersul lucrărilor. cazare. plăţile cuvenite supraveghetorului până la data încetării activităţii lui. precizând şi modul de stabilire a extinderii onorariilor pentru supraveghetor. Analize şi revizuiri Periodic. 1. termenele acestora înscriindu-se în contract. Ambele părţi se vor strădui ca întâlnirile să aibă loc la termenele stabilite şi cu participarea necesară. scutiri de taxe. Reînnoirea sau extinderea valabilităţii contractului Prin condiţiile contractului se va prevedea şi posibilitatea de reînnoire sau extindere a contractului.12. în condiţiile contractuale se va prevedea posibilitatea revizuirii termenului stabilit iniţial şi consecinţele necesare acestei revizuiri. 1. etc. 1. costurilor. La rândul său.13.1. etc.8. Rapoarte Supraveghetorul va transmite clientului rapoarte periodice care să informeze despre mersul lucrărilor. Deasemenea. supraveghetorul la stabilirea preţului va ţine seama de aceste facilităţi. durata preavizului. Deasemenea. Servicii în sarcina clientului Sunt frecvente situaţiile în care clientul pune la dispoziţia supraveghetorului diverse facilităţi şi servicii ca. se vor lua unele decizii de revizuire a soluţiilor. Valabilitatea contractului Contractul va stipula în mod expres termenul de valabilitate al acestuia.10. şi ca urmare de comun acord. Drepturi de multiplicare 80 . Anularea în cursul execuţiei a lucrării Prin condiţiile contractului se vor preciza clauze în care părţile pot să pună capăt contractului.

Neîndeplinirea obligaţiilor Prin condiţiile contractului se pot prevedea clauze de penalizare a supraveghetorului şi a investitorului pentru întârziere sau neîndeplinire a sarcinilor contractuale ce le revin. asigurări. prin condiţiile contractului se fac precizări ca drepturile de multiplicare a documentelor care vizează lucrarea şi relaţiile între părţi. depune o garanţie bancară în numele clientului său. Asociaţiile profesionale în general. 1. Dacă se convine totuşi între părţi o garanţie. fie printr-un acreditiv.20. această garanţie nu se solicita pentru serviciile de supraveghere.19. fie printr-un document prin care să garanteze existenţa fondurilor necesare plăţilor către supraveghetor. transferul în străinătate. se opun acesteia. etc. pe parcursul derulării contractului. locul şi modalitatea de arbitraj.18. impozite. limba care se va folosi. cu reţineri succesive. în sarcina clientului sau a supraveghetorului. 1. pentru mărirea prestigiului său. modalităţilor de plată. 1. etc.17. Condiţii de plată Periodic sau pentru fiecare etapă succesivă a lucrării se vor prevedea prin contract plăţi ale clientului în favoarea supraveghetorului. 1. Arbitraj Toate acordurile de contract vor conţine clauze privitoare la divergenţele care pot să apară între client şi supraveghetor. taxe. 1. Se vor face precizări asupra valorilor. Se vor preciza numele arbitrului. prin care de fapt garantează capabilitatea şi reputaţia sa. 81 .15. 1. Legislaţia care guvernează contractul În funcţie de zona în care se execută lucrarea. sunt exclusive ale clientului şi supraveghetorului. Clauze speciale referitoare la lucrări în care supraveghetorul acţionează şi ca manager de proiect sau proiectant. 1.16. atunci se recomandă ca aceasta să se constituie dintr-un procent din onorarii.De regulă.14. Sunt şi situaţii în care supraveghetorul. felul monedei. Garanţii de plată Supraveghetorul poate solicita clientului sau garanţii de plată. faţă de locul unde funcţionează clientul şi supraveghetorul. Garanţia de bună execuţie De regulă. prin condiţiile contractului se va preciza legislaţia care guvernează contractul.

Documentele prezentate sunt recomandate pentru uzul general. care au aplicabilitate numai pentru anume servicii de supraveghere.compatibil . B şi C Aceste documente contractuale care au caracter refolosibil.Proiectant + antreprenor* . nr. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE În anexele nr.Sunt situaţii în care se declară incompatibilă cumularea funcţiunii de supraveghetor cu cea de antreprenor.3 se prezintă : • • • CONTRACT (formular tip contract) CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE ( condiţii standard ) CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE (condiţii de aplicabilitate speciale) • ANEXELE A.1.incompatibil ***Această variantă poate fi compatibilă în situaţia în care supraveghetorul este independent . definite pentru o anumită investiţie.Supraveghetor + Proiectant + Antreprenor *** .2 şi nr. au fost grupate în “Condiţii speciale de contractare” ( Condiţii cu aplicabilitate specială ) prezentate în – Anexa nr.compatibil * ( Contract la cheie condiţionat de verificarea şi aprobarea proiectului de către un supraveghetor independent şi/sau de către investitor) . care au aplicabilitate general valabilă pentru servicii de supraveghere la toate genurile de investiţii.scopul şi descrierea a serviciilor Anexa B – personal.compatibil ** ( Condiţionat de aprobarea detaliilor de către un supraveghetor independent) . în scopul contractării serviciilor de supraveghere şi care vizează lucrări de investiţii-construcţii sau mai multe servicii. subcontractant al investitorului 2. CONTRACTUL ( formular tip de contract ) este prezentat în ANEXA nr. au fost grupate în “Condiţii Generale de Contractare” ( condiţii standard) şi prezentate în ANEXA nr. au fost elaborate în conformitate cu “ Modelul de contract pentru servicii încheiat între client şi inginerul supraveghetor” elaborate de FIDIC.2 Clauzele contractuale cu caracter special.3 Anexele la contract sunt : Anexa A . dotări şi servicii din afară sau asigurate de investitor Anexa C – remunerarea şi plata Anexa D – alte prevederi 82 . 1 Clauzele Contractuale cu caracter general. echipament.Supraveghetor + proiectant .Antreprenor + elaborarea detaliilor de execuţie** . Enumerăm mai jos câteva servicii şi gradul de compatibilitate: .

se anexează la contract şi fac parte integrantă din acesta. PARTEA I – CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (pentru servicii de supraveghere ) • PARTEA II – CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE • • 83 . În cele ce urmează prezentăm o formă standard (refolosibil) de CONTRACT de SUPRAVEGHERE. format din următoarele părţi: CONTRACT (formular tip de contract).Acestea se elaborează distinct pentru fiecare lucrare.

CAPITOLUL 5 A

CONTRACT STANDARD
(refolosibil)
PENTRU SERVICII DE SUPRAVEGHERE LA LUCRĂRI DE INVESTIŢII

CONŢINUT

• • • • •

CONTRACT* (formular tip de contract) PARTEA I * - CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE – PARTEA II ** - CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE – ANEXA A** - Scopul şi descrierea serviciilor ANEXA B** - Personal, echipament, dotări, servicii din afară investitor • ANEXA C** - Remunerare şi plată • ANEXA D** - Alte prevederi

ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 sau asigurate de

84

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions ** Se întocmesc între părţi în faza de negociere a contractului

ANEXA 1
CONTRACT* (Formular tip de contract) Prezentul CONTRACT s-a încheiat astăzi ________________________________________________ Între ______________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ ( denumit în cele ce urmează Investitor), pe de o parte, Şi ________________________________________________________________________________ Din _______________________________________________________________________________ (denumit mai jos Supraveghetor), pe de altă parte. Prin care Investitorul solicita ca următoarele servicii să fie prestate de către Supraveghetor respectiv:_________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ şi acceptă propunerea Supraveghetorului privind serviciile în cauză Prezentul CONTRACT prevede următoarele: 1.Expresiile şi cuvintele acestui CONTRACT vor avea înţelesul stabilit în condiţiile contractului pentru serviciile încheiate între Investitor / Supraveghetor la care ne vom referi mai jos. 2.Următoarele documente vor fi considerate ca făcând parte din prezentul CONTRACT şi vor fi interpretate conform acestuia : a) b) Scrisoare de acceptare din partea Investitorului; Condiţiile CONTRACTULUI pentru servicii, încheiat între Investitor / Supraveghetor; PARTEA 1 – Condiţii generale de contractare ( Anexa 2 ); PARTEA 2 – Condiţii speciale de contractare (Anexa 3). Anexe : ANEXA A – scopul şi descrierea serviciilor . ANEXA B – personal, echipament, dotări şi servicii din afară, asigurate de Investitor. ANEXA C – remunerare şi plată. ANEXA D – alte prevederi . 3. Ţinând cont de plăţile ce vor fi efectuate de Investitor către Supraveghetor, conform celor stipulate în Anexa C, Supraveghetorul acceptă de comun acord cu Investitorul, să presteze serviciile conform prevederilor acestui CONTRACT. 4. Investitorul se angajează prin acest CONTRACT să plătească Supraveghetorului, în funcţie de serviciile prestate de acesta, acele sume care decurg din prevederile prezentului CONTRACT, la termenele şi condiţiile prescrise în CONTRACT. Ca atare, părţile contractante au stabilit ca acest CONTRACT să intre în vigoare, în data (ziua, luna, anul) menţionate mai sus, conform cu legile sub a căror incidenţă se află respectivele părţi contractante. SEMNĂTURA CLIENTULUI În prezenţa (martori) SEMNĂTURA SUPRAVEGHETORULUI În prezenţa (martori)

c)

85

Nume Semnătura Adresa

Nume Semnătura Adresa

* Conform: Federation Internationale des Ingenieurs – Conseil Model Services Agrement – Client/Supraveghetor part.1 Standard Conditions

CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE (- pentru servicii de supraveghere -) PARTEA I
CONDIŢII STANDARD DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 1. DEFINIŢII

ANEXA 2

Următoarele expresii şi cuvinte vor avea următoarele semnificaţii, exceptând cazurile în care se solicită diferit: PROIECT = totalitatea acţiunilor în scopul realizării investiţiei pentru care supraveghetorul va presta serviciile menţionate în Anexa A. II. SERVICII = servicii ce vor fi prestate de Supraveghetor conform Acordului şi cuprinzând servicii obişnuite, serviciile adiţionale şi serviciile cu caracter excepţional (Anexa A) III. LUCRĂRI = lucrările cu caracter definitiv ce se vor executa (inclusiv materialele şi echipamentele ce urmează a se livra Investitorului) în scopul realizării proiectului (Anexa A) IV. INVESTITOR (CLIENT, BENEFICIAR) = partea numită în CONTRACT şi care angajează Supraveghetorul, precum şi orice succesori legali ai Investitorului şi persoane numite şi autorizate V. SUPRAVEGHETOR = partea numită în CONTRACT care este angajată ca firmă independentă, de către Investitor, pentru a presta serviciile solicitate; Supraveghetorul se poate numi si DIRIGINTE DE ŞANTIER, care poate fi persona independenta sau societate comerciala. Supraveghetorul (dirintele de santier) SE RECOMANDA sa fie societate comerciala, care se angajeaza sa presteze serviciile ingineresti pe baza de contract. VI. PARTE SAU PĂRŢI = Investitorul şi Supraveghetorul; “Terţi” = orice altă persoană sau entitate VII. CONTRACT = Condiţiile cuprinzând condiţiile modelului de contract Investitor / Supraveghetor Partea I şi Partea II inclusiv Anexa A (descrierea serviciilor), Anexa B (personal, echipament, dotări şi servicii prestate de terţi la solicitarea Investitorului), Anexa C (remunerarea şi plata), Anexa D ( alte prevederi). Scrisoare de Acceptare şi CONTRACT Oficial sau conform specificaţiei din Partea a doua. VIII. ZI = perioada de 24 de ore IX. LUNA = perioada de o lună conform calendarului gregorian începând din oricare zi a lunii. I. 86

II. III. Gama acestor servicii este descrisă în Anexa A. Serviciile obişnuite sunt cele descrise în Anexa A. GAMA SERVICIILOR Supraveghetorul va presta servicii aferente proiectului. Serviciile suplimentare sunt descrise în anexa A sau cele care. III. Singularul include pluralul. Serviciile excepţionale nu intră nici la servicii obişnuite nici la servicii suplimentare. a tuturor modificărilor care ar putea influenţa considerabil costurile. II. calitatea şi termenele ( exceptând situaţiile de urgenţă când Supraveghetorul îl va informa pe investitor cât mai curând posibil). Supraveghetorul va fi obligat să : a) Acţioneze conform contractului. se vor lua în considerare prevederile redactate cel mai recent. sunt prestate în plus faţă de serviciile obişnuite. va certifica. În cazul în care serviciile includ şi exercitarea puterii. va modifica obligaţiile terţilor. 2.MONEDA LOCALĂ = (ML) moneda ţării în care se efectuează proiectul. acolo unde contextul o cere. Denumirea capitolelor acestui CONTRACT nu vor servi ca mijloc de interpretare a lui. SERVICII OBIŞNUITE. prin acordul scris al ambelor părţi. între investitor şi terţi. X. nu ca arbitru ci ca un profesionist independent care deţine competenţa şi obiectivitatea necesară. COMPENSAŢIA STABILITĂ = sumele descrise în Partea a doua şi care se plătesc prin prezentul CONTRACT (Anexa C) XIII. b) Dacă este autorizat. decurgând din condiţiile unui contract încheiat între investitor şi terţi. Dacă apar nepotriviri între prevederile CONTRACTULUI. MONEDA STRĂINĂ = (MS) orice altă monedă XII. c) Dacă este autorizat. OBLIGAŢIILE SUPRAVEGHETORULUI 3. PROCEDURA = mod specific de efectuare a unei activitati sau a unui proces XIV. Supraveghetorul va dovedi abilitate. ci sunt acele servicii care trebuiesc efectuate de supraveghetor conform Clauzei 28. II. realizarea obligaţiilor autorizate sau. cu condiţia ca detaliile privind funcţiile şi responsabilităţile sale să fie acceptate de Supraveghetor şi care n-au fost prevăzute în Anexa A. SUPLIMENTARE ŞI EXCEPŢIONALE I. INTERPRETARE I. grija şi perseverenţa în îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin prin acest CONTRACT. masculinul include femininul şi invers. 5. VERIFICARE = confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele specifice. cu aprobarea prealabilă a investitorului. 4. XI. 87 . ÎNDEPLINIREA DATORIEI Şi EXERCITAREA AUTORITĂŢII I. decide sau va interveni în mod imparţial.

asupra tuturor problemelor pe care Supraveghetorul i le aduce la cunoştinţă. gratuit şi în timp util. Investitorul va furniza Supraveghetorului. c) Importul. toate informaţiile pe care este autorizat să le obţină şi care servesc scopului serviciilor. astfel încât să nu întârzie prestarea serviciilor. ECHIPAMENT ŞI DOTĂRI Investitorul va pune la dispoziţie Supraveghetorului. echipamentul şi dotarea necesară descrise în Anexa B. 8. 10. gratuit. Investitorul va selecta şi furniza pe propria cheltuială personalul ce urmează a fi angajat de supraveghetor conform Anexa B. d) Repatrierea în caz de urgenţă. autorizaţii care să aprobe şi exportul banilor câştigaţi din prestarea serviciilor. ASISTENŢA Investitorul va face tot ce-i stă în putere să sprijine Supraveghetorul. munca. b) Accesul liber în orice loc care ar putea facilita prestarea serviciilor.6. La încheierea serviciilor sau la suspendarea prestării acestora. Această livrare va fi considerată ca Serviciu Suplimentar. rezidenţa. e) Punerea la dispoziţie a autorizaţiilor necesare a aprobării importului de moneda străină de către Supraveghetor pentru a servi serviciilor sau de către personalul acestuia pentru folosinţa personală. acest personal va primi instrucţiuni numai din partea Supraveghetorului. DECIZII Investitorul va hotărî în scris. ieşire. în scopul serviciului. 11. etc. PERSONALUL INVESTITORULUI Cu avizul Supraveghetorului. f) Accesul liber la alte organizaţii în scopul colectării informaţiilor pe care Supraveghetorul trebuie să le obţină. Legat de prestarea serviciilor. 9. asigurând: a) Documentele necesare vizei de intrare. OBLIGAŢIILE INVESTITORULUI 7. PROPRIETATEA INVESTITORULUI Toate bunurile furnizate sau plătite de către investitor şi puse la dispoziţia Supraveghetorului vor fi considerate ca aparţinând Investitorului şi acolo unde este posibil. de urgenţă. 88 . exportul şi formalităţile vamale pentru efectele personale şi bunurile necesare serviciului. Supraveghetorul va furniza Investitorului inventarele cu tot ceea ce nu a fost consumat în cadrul serviciilor prestate şi va returna Investitorului respectivele bunuri conform indicaţiilor acestuia. ele se vor marca ca atare (proprietatea Investitorului). personalul şi subordonaţii acestuia. INFORMARE Pentru a nu întârzia prestarea serviciilor.

Obligaţia Investitorului Investitorului are obligaţia să plătească compensaţii Supraveghetorului în cazul în care el însuşi îşi încalcă datoriile faţă de acesta. exceptând cazul în care înlocuirea este solicitată de cealaltă parte contractantă şi cu condiţia ca : a) Această solicitare de înlocuire să se facă în scris. SCHIMBĂRI DE PERSONAL Dacă este necesară înlocuirea unuia din membrii personalului. Costul acestei înlocuiri va fi suportat de partea care l-a numit pe respectivul angajat. 15.1. 13. REPREZENTANŢI Pentru administrarea Acordului. 16. Supraveghetorul se va îngriji de aceste aspecte ca serviciu suplimentar. Dacă Investitorul solicita. Personalul pe care Investitorul îl furnizează conform clauzei 11 va trebui să fie acceptat de către Supraveghetor. Obligaţia Supraveghetorului Supraveghetorul va fi obligat să plătească Investitorului compensaţia ce decurge din/sau în legătură cu CONTRACTUL.12. OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR 16. 89 . pe propria cheltuială şi serviciile unor terţi.2. care trebuie să corespundă nevoilor Investitorului. Dacă Investitorul nu poate asigura personalul sau serviciile unor terţi pentru asigurarea bunei desfăşurări a prestaţiilor serviciilor. SERVICII PRESTATE DE ALŢII Investitorul va angaja. fiecare parte contractantă va desemna o persoană fizică sau oficială care să-i fie reprezentant. 14. Supraveghetorul va numi o persoană fizică care să stabilească contacte cu reprezentanţii Investitorului în ţara în care se execută proiectul. exceptând cazul în care înlocuirea este motivată de comportamentul necorespunzător sau de incompetenţa celui înlocuit . 16. FURNIZAREA PERSONALULUI Personalul trimis de Supraveghetor să lucreze în ţara în care se execută proiectul va fi examinat din punct de vedere fizic şi al calificării. cu care Supraveghetorul va colabora dar de a căror servicii nu va fi răspunzător. conform Anexa B. dacă se constată ca Supraveghetorul se face vinovat de încălcarea Clauzei 5 (I). cu menţionarea motivelor care o justifică b) Partea care cere înlocuirea sa suporte cheltuielile aferente înlocuirii. partea răspunzătoare de angajarea acestuia va lua măsuri urgente de înlocuire a lui cu o persoană cu aceeaşi competenţă.

.1. c) Dacă se consideră ca una din părţi. 90 . se va plăti o compensaţie. dacă nu se depune o reclamaţie oficială împotriva părţii în culpă.3. şi 18. 18. atât timp cât totalul compensaţiei depăşeşte suma maximă PLĂTIBILĂ. EXCEPŢII Clauzele 18. Investitorul îl va despăgubi pe Supraveghetor pentru toate efectele negative produse de orice reclamaţie (pretenţie).3. a) Exceptând cazul în care aceste efecte sunt acoperite de asigurările prevăzute conform Clauzei 19. LIMITA COMPENSAŢIEI ŞI A DESPĂGUBIRII Limita maximă a compensaţiei pe care una dintre părţi o plăteşte celeilalte conform obligaţiilor stabilite în Clauza 16 este stabilită în Partea II (Anexa 3) Părţile convin să renunţe la orice pretenţie una faţă de cealaltă. b) Compensaţia să se rezume la sumele specificate la Clauza 18.16. stabilită de lege. LIMITA COMPENSAŢIEI În limita prevederilor legale. în toate situaţiile. înainte de expirarea termenului menţionat în Partea II (Anexa 3) sau la o dată anterioară acestui termen. Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor fi consideraţi responsabili pentru pagubele sau daunele înregistrate. DESPĂGUBIRE 18.2. se va limita la o sumă care să acopere numai daunele ce rezultă din nerespectarea obligaţiilor de către partea în culpă. DURATA DE VALABILITATE A OBLIGAŢIILOR.1.1. 18. Dacă una din părţi pretinde celeilalte plata unei compensaţii neaprobate (nestabilite) cel ce a solicitat compensaţia va despăgubi cealaltă parte pentru toate cheltuielile înregistrate ca urmare a solicitării compensaţiei. ţinând cont de următoarele condiţii: a) Compensaţia respectivă să se limiteze la o sumă care să acopere pierderi şi daunele previzibile şi care decurg ca urmare a nerespectării datoriei. inclusiv reclamaţiile înaintate de terţi şi care decurg din/sau în legătură cu prezentul CONTRACT. 18. 17.2. b) Dacă reclamaţia (pretenţia) a fost făcută după expirarea perioadei de valabilitate a obligaţiilor menţionată în Clauza 17. nu se aplică în cazul reclamaţiilor (pretenţiilor) care: a) rezultă din greşeli făcute deliberat sau din comportament neglijent b) dacă reclamaţiile nu au legătură cu implicarea obligaţiilor stabilite prin prezentul CONTRACT. procentul (proporţia) din compensaţie ce urmează a fi plătită de partea în culpă. inclusiv terţi. Compensaţie Dacă se constată ca una din părţi are obligaţii (datorii faţă de cealaltă. are obligaţii neonorate faţă de cealaltă parte contractantă.

1. cu o agenţie de asigurări şi în condiţiile acceptate de investitor. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI Acest CONTRACT intră în vigoare de la data la care Supraveghetorul primeşte din partea Investitorului Scrisoarea de Acceptare a ofertei sale sau de la data la care s-a obţinut ultima semnătură necesară încheierii CONTRACTULUI. DEMARARE ŞI DESFĂŞURARE Prestarea serviciilor va începe şi se va desfăşura la termenele şi în intervalele de timp stabilite în Partea II (Anexa 3). MODIFICAREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 21. b) Împotriva obligaţiilor ce rezultă ca urmare a utilizării proprietăţii Investitorului Costul acestei asigurări va fi suportat de Investitor. DEMARAREA. Supraveghetorul va face toate eforturile să se asigure sau să mărească valoarea asigurării. dacă este cazul. cu prelungirile stabilite conform prezentului CONTRACT. Costul acestei asigurări sau al măririi valorii asigurării va fi suportat de investitor. b) Să mărească asigurarea contra obligaţiilor prevăzute la Clauza 16. DESFĂŞURAREA. Oficial. ASIGURAREA PROPRIETĂŢII INVESTITORULUI Dacă nu se specifică diferit de către Investitor. c) Să se asigure împotriva obligaţiilor publice sau ale terţilor d) Să mărească asigurarea împotriva obligaţiilor publice / terţilor peste valoarea stabilită în momentul în care investitorul i-a lansat invitaţia unei oferte pentru serviciile solicitate. în scris. Supraveghetorul va face eforturi să se asigure. 20. Dacă i se solicită. ASIGURAREA PENTRU OBLIGAŢII ŞI DESPĂGUBIRI Clientul poate solicita în scris Supraveghetorului: a) Să se asigure contra obligaţiilor stabilite prin Clauza 16.1. care din aceste date este cea mai recentă. peste valoarea asigurării pe care acesta a făcut-o la data care a primit invitaţia investitorului de a înainta o ofertă pentru serviciile solicitate. 23. 22.19. MODIFICĂRI 91 . în condiţii acceptate de Investitor: a) Împotriva pierderilor sau daunelor aduse proprietăţii Investitorului furnizată sau achitată de acesta conform Clauzei 6. e) Să facă alte asigurări.

27. la care se adaugă maxim 30 zile necesare reluării serviciilor. c) Durata de efectuare a serviciilor se va mări în consecinţă. să înceteze 92 . În aceste situaţii. ALTE PROPUNERI Dacă Investitorul solicită în scris. 25. b) Dacă Investitorul consideră că Supraveghetorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile. Supraveghetorul are dreptul ca. cu condiţia ca această a doua notificare scrisă să fie dată în termen de 40 zile de la prima notificare. în urma unei noi notificări a Supraveghetorului.Prezentul CONTRACT poate fi modificat la solicitarea şi cu acordul scris al ambelor părţi. Dacă ritmul de prestare a serviciilor trebuie încetinit. dacă se constată că anumite servicii trebuie întrerupte. Dacă în decurs de 30 de zile. PRIN NOTIFICAREA CLIENTULUI a) Investitorul poate suspenda (întrerupe) toate serviciile sau o parte din acestea sau poate anula CONTRACTUL cu condiţia ca să-l informeze pe Supraveghetor de intenţia sa cu cel puţin 30 de zile înainte pentru ca acesta să ia măsuri urgente de întrerupere a serviciilor şi de minimalizare a cheltuielilor. ABANDONARE. total sau parţial. serviciile conform CONTRACTULUI. Supraveghetorul va înainta propuneri de modificare a serviciilor.2. el îl poate informa pe Supraveghetor în scris explicând motivele care au determinat notificarea. SUSPENDARE. el are dreptul.ÎNTÂRZIERI Dacă prestarea serviciilor este împiedicată sau întârziată de către Investitor sau de contractorii acestuia. 24. să anuleze(înceteze) CONTRACTUL. perioada afectată prestării acestora se va prelungi până la încetarea situaţiilor speciale. 27. PRIN NOTIFICARE DIN PARTEA SUPRAVEGHETORULUI După ce Investitorul este notificat. cu scopul de a mări volumul şi durata serviciilor: a) Supraveghetorul îl va informa pe Investitor de circumstanţele respective şi de efectele probabile. b) Extinderea serviciilor va fi considerată ca intrând la servicii suplimentare. ANULARE 27. cu cel puţin 14 zile înainte. Elaborarea şi înaintarea acestor propuneri vor intra la servicii suplimentare. printr-o nouă notificare înaintată cu cel puţin 30 zile înainte.1. SITUAŢII SPECIALE În cazul în care apar situaţii speciale de care Supraveghetorul nu este răspunzător şi care îl pun în imposibilitate de a efectua. 26. perioada de efectuare a acestora se va extinde în funcţie de situaţiile ivite. Investitorul nu primeşte nici un răspuns de justificare. acesta îl va informa prompt pe Investitor.

1. se vor considera ca servicii excepţionale. 29. MONEDA DE PLATĂ 93 . TERMEN DE PLATĂ a) Suma cuvenită se va plăti fără întârziere la termenele stabilite în Partea a II-a. 31. dar nu contrar celor stabilite prin Clauza 23. sau b) În cazul suspendării serviciilor conform Clauzei 26 sau 27. să suspende ori să prelungească perioada de suspendare a prestării serviciilor în totalitate sau parţial. el va primi compensaţia fixată. 28. efectuării serviciilor Valoarea netă a tuturor cheltuielilor suplimentare înregistrate de Supraveghetor. Prestarea serviciilor îl vor îndreptăţi pe Supraveghetor să solicite timp şi plată suplimentare.(b) orice lucrare sau cheltuială efectuată de Supraveghetor în plus faţă de serviciile obişnuite şi de serviciile suplimentare.CONTRACTUL.2.1. conform detaliilor din anexa C. acolo unde acestea sunt aplicabile. PLATA SUPRAVEGHETORULUI a) Investitorul îi va plăti Supraveghetorului toate serviciile obişnuite. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR Anularea CONTRACTULUI nu va prejudicia sau afecta drepturile şi obligaţiile stabilite ale părţilor . b) Dacă nu se convine diferit. reluare a serviciilor sau de anulare a CONTRACTULUI din motive care nu sunt prevăzute de Clauza 27. SERVICII EXCEPŢIONALE În cazul în care survin situaţii de tipul celor descrise în Clauza 26 sau în caz de abandonare. pe o perioadă care depăşeşte 90 zile. contravaloarea timpului suplimentar acordat de personalul Supraveghetorului. Investitorul nu i-a înaintat în scris vreo contestaţie. Această compensaţie stabilită nu va efectua drepturile Supraveghetorului descrise în Clauza 27. în scris. stabilită conform prevederilor din Partea II calculată lunar ţinând cont de suma restantă şi în moneda stabilită. 32. suspendare. începând de la data la care factura a devenit scadentă. (ANEXA C) b) Dacă Supraveghetorul nu este plătit în termenele stabilite în Partea II. Investitorul va plăti Supraveghetorului servicii excepţionale astfel: În cazul serviciilor suplimentare. PLATA 30. dacă : a) În termen de 30 zile de la data la care o factură devine scadentă nu a primit contravaloarea facturii pentru care la data respectivă.

Dacă nu se specifică diferit prin Anexa C. FACTURI DISPUTATE Dacă un articol sau o parte dintr-o factură înaintată de Supraveghetor este contestat de Investitor. suma fiind integral (net) fără nici o reducere. c) Cu condiţia ca bunurile care nu mai fac folosinţă serviciilor şi nu sunt proprietatea Investitorului:  să nu fie depozitate în ţara Investitorului fără aprobarea acestuia  să nu fie exportate fără plăţi Investitorului toate compensaţiile şi bonificaţiile recuperabile şi primite de la stat sau de la terţi autorizaţi. pe Supraveghetor specificând motivele şi nu va întârzia plata restului facturii. de toate plăţile solicitate de stat sau de terţi autorizaţi şi care decurg din prezentul CONTRACT în legătură cu :  remunerarea Supraveghetorului şi a personalului său  bunurile importate de aceştia. Dacă plata se va face în altă monedă decât cea stabilită. în scris.a) Moneda de plată stabilită prin CONTRACT este menţionată în Partea a II-a . Investitorul garantează ca aceste situaţii vor fi considerate ca intrând sub incidenţa Clauzei 26. condiţiile din ţara Investitorului cauzează. scutirea Supraveghetorului şi a personalului său nerezident în ţara proiectului. exceptând alimente şi băuturi  bunuri importate în scopul serviciilor  documente şi documentaţii b) În cazul în care Investitorul nu reuşeşte să asigure această scutire de plăţi (taxe) el va despăgubi Supraveghetorul pentru respectivele plăţi pe care le-a efectuat corespunzător. în timpul executării serviciilor. la data încheierii contractului sau. Sub-clauza(b) de la Clauza 31 se va aplica în cazul tuturor sumelor contestate care se dovedesc în final că se cuvin Supraveghetorului. 35. 33. 34.PLATA TERŢILOR DE CĂTRE SUPRAVEGHETOR Dacă nu se specifică în Partea II sau Anexa C : a) Investitorul va dispune. ori de câte ori este posibil. pentru cheltuielile în moneda locală şi retransferată în străinătate a monedei locale. b) Dacă. ulterior. fapt care cauzează avantajele financiare ale Supraveghetorului. sau impunerea unor taxe sau a unor rate de schimb diferenţiale pentru transferul de devize din străinătate în ţara Investitorului de către Supraveghetor. sau  limitarea dreptului de a dispune de devize în ţara Investitorului. aceasta se va calcula la ratele de schimb stabilite în Partea II. EVIDENŢA CONTABILĂ INDEPENDENTĂ 94 . în cazul în care nu se ajunge la alte înţelegeri de ordin financiar menite să satisfacă Investitorul. acesta din urmă va notifica urgent. contrar prevederilor CONTRACTULUI:  moneda locală sau străină pe care Supraveghetorul le-a încasat în ţara Investitorului. Investitorul garantează Supraveghetorului transferul în străinătate a tuturor sumelor în moneda locală sau devize pe care acesta le-a obţinut ca urmare a prestaţiilor serviciilor în ţara Investitorului.

NOTIFICĂRI Toate notificările înaintate în cadrul CONTRACTULUI se vor face în scris şi vor intra în vigoare de la data primirii acestora pe adresa menţionată în Partea II (Anexa 3). exceptând ţara în care Supraveghetorul are sediul principal menţionat în Partea II (Anexa 3). b) Nici Investitorul şi nici Supraveghetorul nu vor încredinţa sarcini fără aprobarea Investitorului şi în cadrul CONTRACTULUI . limba de bază şi legea care guvernează CONTRACTUL 37. Investitorul poate solicita. 38. 95 . 39. 40. Exceptând acolo unde CONTRACTUL prevede plata ca suma globală. 41. remunerarea şi termenul de execuţie a serviciilor se vor ajusta în consecinţa. Supraveghetorul nu va întreprinde nici o acţiune care ar putea contraveni intereselor Investitorului în cadrul CONTRACTULUI. ulterior datei de modificare a CONTRACTULUI. CONFLICT DE INTERESE Dacă nu se aprobă diferit. prin notă scrisă înaintată cu cel puţin 7 zile înainte. Supraveghetorul şi personalul acestuia nu va avea alte beneficii şi nu va primi decât remuneraţia aferentă proiectului decât în condiţiile prevăzute în prezentul CONTRACT. a modificărilor sau a suplimentărilor prevederilor legale din ţara în care se prestează serviciile. MODIFICĂRI ALE LEGISLAŢIEI Dacă. CONDIŢII GENERALE 36. fără ca părţile să nu convină asupra acestei acţiuni. se modifică costul sau durata serviciilor ca urmare. în decurs de maximum 12 luni de la încheierea sau anularea serviciilor. Investitorul va avea dreptul să le folosească sau să le multiplice numai în scopul lucrărilor şi destinaţiei acestora. de către Investitor. situaţie în care nu va avea nevoie de aprobare în scris a Supraveghetorului. c) Supraveghetorul nu va încheia fără aprobarea Investitorului. să solicite o expertiză contabilă efectuată de o firmă de contabilitate recunoscută şi nominalizată de el. în scris. LIMBA ŞI LEGISLAŢIA În Partea II se menţionează limba sau limbile utilizate în cadrul CONTRACTULUI. DREPTUL DE AUTOR Supraveghetorul îşi reţine dreptul de autor pentru toate documentele elaborate de el. pentru toate sumele pe care Supraveghetorul le pretinde.Supraveghetorul va ţine registre la zi în care se vor nota detaliile şi cheltuielile efectuate. şi nu va modifica sau anula nici unul din contractele în sub-antrepriza încheiate relativ la servicii. fără aprobarea scrisă a Investitorului. TRANSFER ŞI SUBCONTRACTORI a) Supraveghetorul nu va transfera beneficiile rezultate din CONTRACT sub alt formă decât în bani.

pretenţiile vor fi supuse arbitrajului conform Clauzei 44. cu chitanţa de confirmare a primirii sau prin poştă sau telex cu extras de confirmare a primirii notificării. 96 . vor fi supuse arbitrajului conform Regulamentelor stipulate în Partea II (Anexa 3) şi care sunt în vigoare la data încheierii CONTRACTULUI. supraveghetorul singur sau în asociere. anularea sau depăşirea termenului de valabilitate a CONTRACTULUI. 42. REZOLVAREA DISPUTELOR 43. Publicarea va fi supusă aprobării Investitorului în cazul în care ea se efectuează în termen de 2 ani de la terminarea sau anularea serviciilor. ARBITRAJ Toate disputele şi pretenţiile ce decurg sau sunt referitoare la CONTRACT sau sunt cauzate de nerespectarea. 44. orice pretenţie de despăgubire pentru daune sau pierderi rezultate ca urmare a încălcării sau anulării CONTRACTULUI va fi stabilită în comun acord între Investitor şi Supraveghetor sau în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere.PUBLICARE Dacă nu se specifică diferit în Partea II (Anexa 3).Notificările pot fi înaintate personal sau prin fax. are dreptul să publice materiale relativ la lucrări şi servicii. DESPĂGUBIRI PENTRU DAUNE INTERESE În conformitate cu Clauza 17.

ANEXA 3 CONDIŢII SPECIALE DE CONTRACTARE PARTEA II CONDIŢII CU APLICABILITATE SPECIALĂ A. Sediul principal unde se încheie tranzacţia ______________________________________ 41. Durata obligaţiei__________________________________________________________ Recunoscută începând cu ______________________________________________________ 18. Trimiteri legate de Clauzele din Partea I 1. Începerea lucrărilor ________________________________________________________ Încheierea lucrărilor __________________________________________________________ 31.Definiţii: a) Proiectul este _____________________________________________________________ B. Observaţii _______________________________________________________________ Adresa clientului ____________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ 97 . Moneda de plată stabilită prin CONTRACT ____________________________________ Monedele de plată ____________________________________________________________ Rata de schimb la moneda de plată stabilită prin CONTRACT _________________________ 36. Limba (limbile ) stabilite prin CONTRACT _____________________________________ Limba predominantă _________________________________________________________ Legea care guvernează CONTRACTUL __________________________________________ 37. (b) Termenele de plată _____________________________________________________ Moneda locală _______________________________________________________________ Devize _____________________________________________________________________ Compensaţie aprobată la plăţile întârziate _________________________________________ 32.1. Alte precizări _____________________________________________________________ 17. Limita compensaţiei _____________________________________________________ 22.

Descrierea competentelor si limitele acestora __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 98 .2. Obligatiile supraveghetorului privind calitatea lucrarilor ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8.3._______________________________ Adresa Supraveghetorului _________________________________________________________ Telefoane___________________________________________________________________ Fax ___________________________E-mail:______________________________________ 44. Reguli de arbitraj ________________________________________________________ 8.1. Obligatiile supraveghetorului privind inscrierea in costurile programate ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 8. Clauze suplimentare ______________________________________________________ 8.Fax ___________________________________E-mail.4. Obligatiile supraveghetorului privind respectarea termenelor de executie ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8.

anumite cheltuieli se plătesc de către investitor distinct pe bază de facturi şi documente. Ca regulă generală plata cu ziua cuprinde. unde se pot aprecia cu uşurinţă conţinutul serviciilor şi timpul necesar.___________________________________________________________________________ CAPITOLUL 6 ONORARIILE SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE 6. Distingem două metode principale de calcul ale onorariilor: • Onorarii în funcţie de estimarea timpului de execuţie al prestaţiei şi valoarea costului de timp unitar (A. teste de laborator . Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere Sistemul de calcul al onorariilor pentru serviciile de supraveghere se stabileşte în funcţie de preferinţele investitorului. cheltuieli de regie. cazare. în timp de o lună:  Plata primelor de asigurare  Plăţi pentru pensii şi asigurări sociale 99 .1.C) • Onorarii prin stabilirea unui procent din valoarea investiţiei.(D) A) Plata cu luna Acest sistem de calcul al onorariilor este utilizat pentru majoritatea serviciilor cu timp de desfăşurare mai redus. etc.B. multiplicări. cheltuieli directe şi o marjă de profit. În mod suplimentar. salariu brut. Ct lun = C l sal + Cl reg + Cl dir * *(Calculul pentru T = 1lună) Vt = Valoarea totală a onorariilor Tluni = Numărul de luni necesare prestaţiei p = profit % Ctluni = Costurile totale lunare Clsal = Costul salariilor lunare Clreg = Costul de regie lunară Cldir = Costul cheltuielilor directe V t = C tlun × T luni × (1 + p %) • Cheltuieli cu salariile (Clsal) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor cu salariile brute ale echipei de supraveghetori pentru o perioadă de o lună : C lsal = ∑ Salarii (în lună) • Cheltuieli de regie ( Clreg) Reprezintă suma lunară a cheltuielilor suplimentare salariilor brute pe care le suportă întreprinderea. cheltuieli de transport. materiale de lucru.

 Studii de teren Profitul firmei : Suplimentar costurilor privind: C lsal + C lreg + C ldir la onorariu se adaugă şi un procent (5-20%) (p%) care reprezintă profitul firmei de supraveghere . administratorilor. auto. e-mail.            • Plata concediilor de odihnă şi medicale Plăţi pentru chirii Impozitele şi taxele Amortizările bunurilor imobiliare Costurile serviciilor publice Salariile direcţiilor. etc. Reprezintă suma lunară de cheltuieli care include:  Cheltuieli de transport (tren.a. o parte din cheltuielile directe.  Cheltuieli cu teste şi probe de laborator. Sunt situaţii în care investitorul doreşte să suporte el însuşi sau de către Antreprenor. computere. chirii. hotel. ş. Acest procent este descrescător pe măsură ce Vt creşte. Procentul de profit se negociază. etc.)  Cheltuieli cu diurnele. În acest caz se vor prevedea clauze speciale corespunzătoare în contractul de supraveghere. softuri. telefoane mobile şi fixe. Acesta se obţine din raportul: ∑ chelt. secretariatelor. Supraveghetorul îşi calculează pentru un an anterior un coeficient global de cheltuieli. fax.) Cheltuieli de protocol Cheltuieli de ofertare şi negociere Cheltuieli cu reclama Alte cheltuieli proprii Cheltuieli directe (Cldir) sau operative lunare. faxuri. totale anuale + profitul estimat K= ∑ salariilor brute anuale 100 . Acest sistem de calcul al onorariilor este o formă simplificată a sistemului (A) anterior. B) Onorariu pe baza aplicării unui coeficient la salarii. avion. traducătorilor şi a personalului auxiliar Cheltuielile materiale Cheltuieli cu comunicaţiile ( poşta. telefon. dotări la puncte de lucru (altele decât sediul firmei) ca: mobilier. aparate de multiplicate.

101 . Vt = ( Ctlun x Tl + S ) . Preţurile serviciilor de supraveghere prin această metodă se prezintă de regulă pe scale. Valoarea investiţiei de regulă este estimată anterior şi are la bază un raport preliminar. cheltuieli de regie. la servicii globale procentul nu trebuie să coboare sub 1. în care valoarea crescătoare a investiţiei se prezintă pe abscisă şi pe ordonată procentul crescător al valorii serviciilor din valoarea investiţiei . V t = C lsal × Tl × K . Calculul valorii onorariilor serviciilor inginereşti în această variantă se calculează astfel : t V t = Vinv × p % în care : t Vinv = Valoarea investiţiei. taxe.Acest coeficient (K) variază între 2 şi 3 în funcţie de nivelul de eficienţă al personalului firmei de supraveghere. costul terenului. un studiu preliminar sau un studiu de prefezabilitate. juridice. plus o sumă stabilită. care poate fi plătită Supraveghetorului prin plăţi succesive sau la finalizarea serviciilor. D) – Onorarii pe bază de procent din valoarea investiţiei Această metodă se aplică în principal pentru serviciile complete de supraveghere. după cum se convine. impozite.5% din valoarea investiţiei. susţinut de faptul că serviciile trebuie să fie de calitate. unde Vt = valoarea onorariilor totale Clsal = suma cheltuielilor brute salariale lunare ale echipei de supraveghere Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni K = Coeficient global K C) Onorariu pe baza cheltuielilor efective pentru serviciul cerut. în care ale firmei de supraveghere Vt = valoarea onorariilor totale Ctlun = Suma cheltuielilor totale lunare (salarii brute. care înseamnă cheltuielile totale de construire a unui obiect sau obiectiv cu excepţia costurilor pentru : serviciile inginereşti. cheltuieli directe) Tl = Timpul de îndeplinire a serviciilor în luni S = Suma forfetară convenită suplimentar cheltuielilor. p% = Procent din valoarea investiţiei pentru servicii globale de supraveghere sau servicii parţiale. Pentru evitarea acţiunilor de dumping. dobânzilor de credite. Procentul în multe cazuri se negociază.

la cererea investitorului.2. în funcţie de complexitatea lor. atunci onorariul se recalculează.1. Totuşi dacă investiţia necesită extinderi şi suplimentări de lucrări şi valori . se prezintă curbele cu mărimea procentului “p%” din valoarea investiţiei (Vi) pentru activitatea de “Supravegherea lucrărilor în şantier”. Semnificaţia claselor 1-5 se prezintă în fig. unde tipurile de construcţii.Calculul onorariilor pentru serviciile de supraveghere pe baze procentuale din valoarea investiţiei. având la bază valoarea investiţiei recalculată şi păstrând procentul (p%) negociat anterior.. de regulă. are la bază valorile estimative stabilite în fazele preliminare . folosind aceleaşi clase. 102 .” din acest capitol. • În “figura 6..6. sunt grupate pe clase.

0 1.5 2.0 INVESTIŢIEI PROCENT DIN VALOAREA 2.5 1500 3000 7500 300 150 750 30 75 Vi COST TOTAL AL INVESTIŢIEI IN MII EURO € 103 .1.FIG. SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER p% 3. 6.

-BIBLIOTECI -DEPOURI -SEDII POLIŢIE PENITENCIARE -POŞTA -LOCUINŢE ÎN BLOCURI -LOCUINŢE INDIVIDUALE -ADĂPOSTURI -CASE DE VACANŢĂ -ŞCOLI PRIMARE -ŞCOLI ELEMENTARE -SĂLI DE SPORT -TERENURI DE - CĂMINE REZIDENŢIALE -MAGAZINE UNIVERSALE COMPLEXE -CENTRE COMERCIALE -FABRICI ALIMENTARE -FABRICI CU ÎNALTĂ TEHNOLOGIE RESTAURANTE -HANURI -CENTRE CIVICE -BISERICI -SĂLI DE SPECTACOLE -BIBLIOTECI -MUZEE -GALERII ARTĂ -TRIBUNALE -JUDECĂTORII -HOTELURI -PAROHII -CĂMINE SPECIALE - -TEATRE -CINEMA -OPERE -PALATE -LĂCAŞURI DE CULT -CASE DE OASPEŢI - - CULTURALE - SPORTIVE 104 -ŞCOLI MEDII -ŞCOLI TEHNICE -LICEE -UNIVERSITĂŢI -BAZINE ÎNOT -CENTRE DE -LABORATOARE -COMPLEXE SPORTIVE -PISCINE . CLASIFICAREA TIPURILOR DE CLĂDIRI PE CLASE TIPURI DE FUNCŢIUNI 0 CLASA 1 1 CLASA 2 2 CLASA 3 3 CLASA 4 4 CLASA 5 5 INDUSTRIALE -DEPOZITE -HALE (fără tehnologie înglobată) -PARCAJE CU UN NIVEL -FABRICI -DEPOZITE -ATELIERE -GARAJE (cu tehnologie parţial înglobată) -PARCAJE ETAJATE ŞI SUBTERANE -FABRICI -DEPOZITE -GARAJE -EXPOZIŢII (cu tehnologie înglobată) -MAGAZINE UNIVERSALE -BĂNCI -BIROURI -MAGAZINE - - COMERCIALE - PRIMĂRII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIVE -CENTRE ADMINISTR.2.6.Fig.

şi faceţi chiar şi vizite de curtoazie. totalitatea serviciilor şi obligaţiilor sale şi perioada cât mai exactă a îndeplinirii serviciilor . topografice. drepturi de acces. profitul. teste. • Cereţi în scris sau verbal investitorului informaţii asupra proprietăţii. ori de câte ori este necesar. • În onorariul calculat pe baza de procent se include şi verificarea şi aprobarea planurilor întocmite de antreprenor. expertize ale clădirilor vecine. se prevede posibilitatea revizuirii mărimii onorariului. la inspecţiile pe faze determinante planificate. • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs.). • Asiguraţi prezenţa specialiştilor Dvs. stabiliţi orientări. supraveghetorul trebuie să cunoască : dimensiunile proiectului. • Propuneţi servicii inginereşti suplimentare. dacă sunt necesare. La stabilirea unei astfel de sume. etc. în cazul modificării sau extinderii proiectului pe parcursul elaborării. lucrări existente subterane. de regulă. Prin contract. • În onorariul calculat pe bază de procent nu se include şi verificarea planurilor de către verificatori şi experţi autorizaţi. probe. Suma astfel prezentată se negociază între părţi. supraveghetorul poate prezenta acestuia valoarea onorariilor pentru serviciile sale ca o sumă globală – forfetară . • Vizitaţi amplasamentul. vecini. E) Onorarii sub forma unei sume stabilite anticipat (pauşală) La cererea investitorului. Investitor –Antreprenor şi alţi participanţi la realizarea investiţiei. • Participaţi la întâlniri şi susţineţi propunerile Dvs. cu Administraţia şi organismele care emit avize. care au elaborat documentaţiile pentru avize şi autorizaţii la toate întâlnirile comune cu Administraţia. (studii geotehnice. conform legii. etc. propuneţi variante de plan general. 105 .SPORT AGREMENT - - SĂNĂTATE -CLINICI -POLICLINICI AGRICOLE - - -HAMBARE -ADĂPOSTURI -GRAJDURI -CENTRE DE SĂNĂTATE -SPITALE -AZILE -CABINETE -FERME ZOOTEHNICE -CLĂDIRI SPECIALE SPORTIVE -COMPLEXE DIDACTICE -LABORATOARE -INSTITUTE - Suplimentar serviciilor prevăzute supraveghetorul va asigura ca incluse în obligaţiile sale: • Discuţii succesive cu investitorul ori de câte ori este necesar şi furnizaţi sfaturile şi informaţiile care sunt necesare.în care se includ toate costurile necesare. • Asiguraţi inspecţie în şantier în care verificaţi corecta aplicare a proiectului. cheltuieli neprevăzute şi un coeficient pentru riscuri.

cerinţele investitorului privind investiţia. riscuri. Din punctul de vedere al supraveghetorului. Cheltuielile directe – transport. etc. etc. stabilirea valorilor şi termenelor. materiale. supraveghetorul stabileşte prin contract o remunerare fixă.corectitudine şi să respecte codul deontologic al profesiunii. cazare. pot fi plătite suplimentar şi separat plăţilor în avans. legalitate . periodică şi finală. nu va reduce substanţial onorariul cerut de supraveghetor. Valoarea globală fixă se stabileşte împreună cu definirea cu precizie a conţinutului serviciilor. Plăţile în avans se pot efectua pe baza unor contracte cadru şi pe baza unor teme de conţinut şi grafice de prestaţii concrete. multiplicări. Acest sistem prezintă clientului disponibilitatea permanentă a supraveghetorului că nu va angaja alte servicii în defavoarea sa. prin : statutul său profesional. • 106 . pentru a nu se compromite calitatea serviciilor. în faza de negociere a onorariilor.. obligaţiile reciproce.F) Remunerarea globală fixă Conform acestui sistem. Supraveghetorul în acest caz calculează costul prin una sau mai multe din metodele prezentate mai sus şi adaugă o marjă mai importantă de cheltuieli neprevăzute. etc. datorită plăţilor în avans. de către investitor. G) Plăţi în avans Este metoda prin care clientul plăteşte în avans supraveghetorului o sumă care reprezintă serviciile sale pentru o perioadă viitoare. Recomandări Este esenţial ca onorariile serviciilor inginereşti să fie plătite imediat după facturare. clauza de modificare a conţinutului. independenţă. derularea în timp. în acest caz acesta trebuie să evalueze şi elementul de risc. • Investitorul avizat. • Supraveghetorul va asigura prin calitatea serviciilor şi lucrărilor sale. competenţă.

riscului). sau : “Procedura prin care se iau decizii pentru a accepta un risc cunoscut sau evaluat şi întreprinderea acţiunilor menite să reducă consecinţele riscului sau să diminueze probabilitatea de apariţie a riscului”. Elemente generale privind riscurile Riscul este definit ca fiind “posibilitatea de a se întâmpla un eveniment nefavorabil (ostil) şi posibilitatea ca pericolul (primejdia) să fie prevenit şi redus”. umane. de mediu. Factorii principali de risc sunt:  Riscuri pentru sănătate şi securitate.  Controlul riscului. Toţi aceşti factori de risc au un numitor comun : “COSTUL” acţiunilor sau lucrărilor.  Riscuri rezultate din activitate. 107 . care pot genera pierderi materiale.  Identificarea pericolului (primejdiei.CAPITOLUL 7 RISCURILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE 7. etc.  Măsurarea riscului.1. Principalele activităţi în cadrul managementului riscului sunt:  Stabilirea strategiei în privinţa riscului.  Riscuri pentru mediul înconjurător.

crt. Identificarea pericolelor (primejdiilor). precum şi acţiunile care trebuie întreprinse sunt prezentate in tabelul urmator: Nr.2. supraveghetori şi antreprenori de slabă calitate  Necunoaşterea şi nerespectarea reglementărilor  Greşeli de concepţie şi calcule inginereşti  Riscuri în execuţie: cutremure. a materialelor. foc. O sumară identificare a activităţilor generatoare de risc în etapele de execuţie ale unui Proiect. de participanţii la realizarea proiectului şi de riscurile asociate activităţilor fiecărui participant. utilajelor şi echipamentelor  Execuţie de slabă calitate  Control slab al calităţii Activitatea supraveghetorului de proiect  Control de calitate al proiectului şi execuţiei  Identificarea riscurilor  Evaluarea riscurilor  Transferul riscurilor  Supraveghere . explozii. evaluarea şi controlul riscurilor – diferă în funcţie de tipul de Proiect. cicloane şa  Calitate slabă a forţei de muncă. verificări  Revizuiri. utilajelor şi echipamentelor  Supravegherea lucrărilor  Garanţii. accidente. plăţi  Încheiere Riscul  Proiectanţi. 1 Etapele unui proiect Etapa de execuţie Faze  Autorizaţia de construire  Avize finale  Proiect tehnic  Detalii de execuţie  Contractarea execuţiei  Execuţia lucrărilor  Achiziţionarea materialelor.7. transport. prăbuşiri. inundaţii. asigurări. daune către terţi. control. Riscul în etapele realizării unui proiect. corecţii 108 .

minore. b) Calitativ. Abordarea calitativă a riscurilor se face făcând speculaţii logice pe bază de scenarii de tipul “CE S-AR ÎNTÎMPLA DACĂ. foarte probabil. catastrofale. b) Calitativ. per an. adică prin : consecinţe neglijabile. deteriorarea utilajelor şi echipamentelor. b) Analiza unui model de probabilitate prin modele statistice privind frecvenţa.. Rezultatul trebuie să fie astfel gândit încât riscul să fie “cât se poate de mic din punct de vedere logic”.5. iar consecinţele de timp şi cost să fie minime sau nule.. improbabil.. reprezentat grafic. per lună. Avantajele analizei riscului..” şi studiindu-se consecinţele de timp şi costuri probabile ca o rezultantă a producerii evenimentului de risc.. poate fi abordat sub aspectul. 7. prin considerarea efectului parametrilor unor probabilităţi şi evaluarea efectului acestora asupra securităţii. 7. testelor. adică probabilitatea. pagube. per operaţie sau ca nivel de probabilitate de a se produce un eveniment. cantitativ şi calitativ.2 Punerea în funcţiune    Recepţia preliminară Corectarea defecţiunilor Recepţia finală  Compromisuri la calitate  Lipsa sondajelor. 109 . Combinarea celor două analize poate avea ca rezultat un model matematic complex. Analiza cantitativă a riscurilor Această analiză poate fi făcută prin: a) Consolidarea variabilelor ca analiză a sensibilităţii. Abordarea calitativă a riscurilor Consecinţele unui pericol pot fi abordate sub aspectele: cantitativ şi calitativ . testelor. faţă de un eveniment sau nivel de cost. accidente umane. întreruperea sau sistarea lucrărilor. probelor  Lipsa documentaţiilor de post-execuţie şi utilizare  Refuzul autorităţilor de a emite certificate de utilizare  Produse cu parametri de calitate sub standard  Documentaţie de post execuţie incompletă sau incorectă  Politica de risc la recepţie  Controlul remedierilor. dezvoltat pe calcule în sistem automat. adică frecvenţa în timp. serioase.4. probelor  Controlul calitativ al produselor  Îndeplinirea cerinţelor autorităţilor  Documentaţie completă de postexecuţie şi funcţionare 7.3. probabilitatea sau frecvenţa unui pericol. probabil. a) Cantitativ.. a) Cantitativ.. în scopul determinării probabilistice a producerii riscului şi urmărirea firească a managementului acestuia. ocazional. adică prin : daune. Deasemenea.

se verifică. manageri. Managerii de Proiect şi Antreprenorii Generali. Preluarea riscurilor de către participanţi (supraveghetori.O abordare tehnologică a riscurilor oferă mai multe avantaje. cu acţiuni cât mai rapide.  Supraveghetorul de proiect trebuie să urmărească procesul riscurilor activ pe tot parcursul realizării unui proiect. sunt esenţiale în tehnologia evitării sau diminuării riscurilor. benefice pe termen lung. pot transfera riscul unor executanţi subordonaţi prin :  Condiţii contractuale  Închirierea proprietăţilor (vehicole.6.  Reacţia pozitivă (feedforward) prin diminuarea maximă a efectelor riscurilor.  Estimările privind “bugetul proiectului” şi timpul de realizare. se controlează şi se corectează continuu. antreprenori. etc.  Curajul. utilaje.) Transferul riscului financiar (total sau parţial) se face prin :  Prevederea prin contracte a compensaţiilor şi despăgubirilor  Cerinţe de garanţii  Asigurări complete  Plata imediată a pagubelor 110 . Acest transfer nu înseamnă reducerea sau eliminarea riscurilor. trebuie urmărite şi corectate de către managerul de proiect în mod permanent. 7.  Reacţia (feedback) în procesul de concepţie şi execuţie. proiectanţi. sunt esenţiale şi acestea se analizează.  Capacitatea financiară de a acoperi efectele riscurilor. Transferul riscului Investitorul poate proceda la transferul riscurilor în sarcina participanţilor la realizarea investiţiei. perspicacitatea.  Întârzierile în predarea la termen şi depăşirea bugetului pot afecta substanţial profitul estimat din care cauză “bugetul proiectului şi termenele de predare (recepţie). supraveghetori. prin răspunsuri care să anticipeze unele consecinţe. furnizori) include:  Capacitatea de a executa o misiune care include riscuri.  Cunoaşterea şi consimţirea riscurilor asumate.  O anticipare mai bună a împrejurărilor neprevăzute şi o selecţie a răspunsurilor la aceste riscuri. cunoştinţele şi viteza de reacţie a managerului de proiect. Investitorii. care includ:  Percepţii mai bune şi mai precise ale riscurilor şi efectele acestora asupra proiectului.

1. pierderile suferite de parteneri.Principiile de conduita si etica profesionala Inginerul supraveghetor. Elementele principale care definesc succesul investiţiei 8. să acţioneze în sensul evitării riscurilor. inginerul supraveghetor susţinut de principiile.). CAPITOLUL 8 CODUL DE ONOARE ŞI ETICA PROFESIONALĂ A INGINERILOR SUPRAVEGHETORI Ca participant important la realizarea investiţiilor. Mai eficient este prevenirea şi evitarea producerii riscului.7. dar nu reprezintă un transfer de pierderi real. de conduita şi etica profesională asigură prin prestaţia sa cele patru elemente principale care definesc succesul unei investiţii: (fig.) TERMEN CALITATE COST SIGURANŢĂ Fig. să facă asigurările necesare şi să transfere riscurile participanţilor la realizarea investiţiei. 1. 7. să facă analizele calitative şi cantitative ale riscurilor.1.21.Transferul financiar al riscului diminuează costurile generate de risc. Concluzii Tehnicile de supraveghere având ca scop reducerea riscurilor. etc. sunt o practică acceptată şi în evoluţie. în activitatea sa. Este important ca Supraveghetorul să cunoască riscurile posibile. se bazează pe următoarele principii de etică şi conduită: 111 . deoarece pierderile pe termen lung trebuie să fie plătite (ratele de asigurare.

etc. respectă legile ţării şi reglementările profesiunii sale.• Statul profesional Acţionează numai în interesul clientului său şi respectă legile şi normele profesiunii sale. recunoscută de lege şi probează aceasta prin prestaţia sa faţă de client. producători. traficul de influenţă şi alte practici neloiale faţă de clienţi. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. 8. parteneri şi alţi supraveghetori. • Asocierea Fiecare inginer supraveghetor. angajaţii şi colaboratorii lor. • Competenţa Trebuie să aibă calificarea. Practică profesiunea numai pe baza de contracte. ACCEPTAREA UNEI LUCRĂRI ŞI A UNUI CONTRACT 112 . Munca de inginer supraveghetor se poate asimila şi cu statul profesional al unei persoane juridice independente. 2.2. să respecte normele de comportament profesional. Onorariile sale provin din plăţile clientului său şi nu primeşte alte onorarii de la societăţi sau persoane care au legătură cu investiţia clientului său. şi nu acceptă nici un fel de favoruri care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client şi principiile statutului profesional. care au devenit membrii unei asociaţii profesionale se obligă să respecte ei înşişi şi să militeze ca societăţile din care fac parte. stabilite în prezentul “COD DEONTOLOGIC”. independent sau ca angajat al unei societăţi de supraveghere. experienţa. nu practică dampingul. Va respecta statutul asociaţiei şi reglementările promovate de asociaţie. Supraveghetorul are calificare profesională universitară. şi cunoştinţele necesare realizării lucrărilor angajate prin contract. • Independenţa Menţine o independenţă absolută faţă de antreprenori. precum şi codul de onoare şi de etică profesională. CODUL DEONTOLOGIC ( CODUL DE ONOARE ) AL INGINERILOR SUPRAVEGHETORI ŞI AL SOCIETĂŢILOR DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL SUPRAVEGHERII LUCRARILOR DECLARAŢIA DE ATAŞAMENT 1. • Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere. • Legalitatea Inginerul supraveghetor. trebuie să fie membru al asociaţiei profesionale de supraveghere. furnizori.

4. capabile să îndeplinească obligaţiile care decurg din acceptarea acestor lucrări şi contracte. Nu pot. A INOVAŢIILOR ŞI BREVETELOR LA PROTECŢIA 6. expertize. RESPONSABILITATEA Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să se achite de sarcinile contractuale cu competenţa necesară. inovaţii. probe.3. precum şi nici un alt avantaj direct sau indirect din partea terţilor. prin concesionare sub licenţă. tehnologii noi.3. 4. decât numai pentru îndeplinirea sarcinilor contractului cu beneficiarul. 5.• Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere pot accepta numai acele lucrări şi contracte care corespund competenţei şi organizării lor.1. a rezultatelor de teste. 113 . Nu pot ceda nimănui pentru totdeauna exclusivitatea asupra propriei activităţi şi însărcinări. concesionare sau comision.. inovaţii sau invenţii brevetate.2. Vor putea exploata acestea. inovaţii şi brevete prin legislaţia dreptului de autor. Trebuie să ducă la îndeplinire fiecare însărcinare contractuală cu seriozitate. să divulge secrete de afaceri sau informaţii tehnice aflate în procesul îndeplinirii sarcinilor din contracte. oricare ar fi aceştia. în alte scopuri şi/sau în folosul personal. prin comision sau în calitate de supraveghetori. cu seriozitate şi corectitudine. SECRETUL PROFESIONAL Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să respecte secretele profesionale ale contractelor. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere trebuie să aibă legalizată structura juridică conform legii. şi răspund de neglijenţa sau greşelile comise.DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE CU PRIVIRE TEHNOLOGIILOR NOI. fără ştirea şi aprobarea beneficiarului de contract. Nu pot primi pentru o anume însărcinare altă recompensă în afara celei cuvenite contractual. în baza drepturilor de autor. Nu pot folosi datele furnizate lor de beneficiari. 6. în interesul beneficiarului şi cu imparţialitate faţă de ceilalţi clienţi participanţi la realizarea investiţiei. 3. patente. etc.1. decât cu acceptul scris al autorilor sau conform contractelor de licenţă. 6. CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIUNII 3. fără autorizaţia beneficiarilor. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să-şi protejeze propriile tehnologii noi. 3. 6. Nu au dreptul să folosească în activitatea lor.2. 3. cercetări. soluţii noi. 3. competenţă şi corectitudine.

7.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BENEFICIARI

7.1. Inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere sunt obligaţi să înscrie în contractele lor cu beneficiarii, în modul cel mai clar, precis şi complet, îndatoririle lor şi sistemul de onorarii cuvenit. 7.2. Nu pot accepta onorarii disproporţionate în plus sau în minus, faţă de prestaţia sarcinilor asumate. 7.3. În special nu pot accepta concurenţa neloială pe bază de preţ şi nici reducerea calităţii prestaţiilor lor în favoarea unui preţ scăzut. 7.4. Nu pot fără ştirea beneficiarului să încredinţeze la rândul lor unor terţi executarea sarcinilor lor contractuale, decât cu acordul scris al beneficiarului . 7.5. Nu pot aplica tehnologii noi, inovaţii, brevete – proprietăţi personale sau ale terţilor – fără să-l informeze pe beneficiar, pentru ca acesta să compenseze legal valoarea utilizării acestora. 7.6. Pentru fiecare lucrare contractată, trebuie să informeze beneficiarul despre raporturile sale cu antreprenori, furnizori şi alţi terţi, atunci când natura acestor raporturi poate conduce la suspiciuni, de imparţialitate sau incorectitudine.
8.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE COLECTIVITATE

8.1.Inginerii supraveghetori trebuie să respecte şi să aplice corect legile şi normele tehnice aflate în vigoare, ale profesiunii. 8.2.Nu pot încheia contracte pentru lucrări şi servicii care contravin legilor şi normelor tehnice ale profesiunii. 8.3.Trebuie să accepte sarcini şi să semneze contracte numai cu obligaţii şi onorarii corespunzătoare sarcinilor. 8.4.Să respecte legile şi demnitatea umană profesională în ceea ce priveşte angajaţii săi, colaboratorii şi alte persoane fizice şi juridice cu care întreţin relaţii de muncă.
9.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE ANTREPRENORI, FURNIZORI ŞI TERŢI

Deşi apără interesele beneficiarilor lor, inginerii supraveghetori şi societăţile de supraveghere, trebuie să acţioneze imparţial şi obiectiv faţă de antreprenori, furnizori şi terţi.
10.ÎNDATORIRI FAŢĂ DE BRANŞA INGINERILOR SUPRAVEGHETORI DIN DOMENIUL INVESTIŢIILOR

10.1.Fiecare inginer supraveghetor sau societate de supraveghere trebuie să dovedească loialitate şi corectitudine faţă de alţi ingineri supraveghetori sau societăţi de supraveghere. 10.2.Trebuie să se abţină de la orice manevră sau afirmaţie care ar putea fi dăunătoare intereselor altor supraveghetori sau ar putea fi considerată concurenţă neloială. 10.3.Trebuie să se abţină de la iniţiative sau demersuri care să atragă transferul inginerilor supraveghetori de la alte societăţi în serviciul său.

114

10.4.Când este solicitat să-şi exprime opinia profesională proprie faţă de prestaţiile unui supraveghetor sau ale unei societăţi de supraveghere, trebuie să dea dovadă de absolută obiectivitate. Se va abţine de la orice comentariu denigrator. 10.5.Poate să accepte înlocuirea parţială sau în totalitate a unui supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere, pentru îndeplinirea unei sarcini, numai : • După primirea acceptului scris din partea acestuia sau; • După informarea scrisă din partea beneficiarului prin care se comunică rezilierea contractului şi scutirea acestuia de orice răspundere în continuarea lucrării. Trebuie să informeze în scris supraveghetorul exonerat referitor la preluarea sarcinilor sale. 10.6.Inginerilor supraveghetori sau societăţilor de supraveghere le este strict interzis să obţină foloase materiale şi morale, incompatibile cu demnitatea lor şi a acelora din branşa lor şi mai ales: • Să publice texte sau anunţuri cu reclama exagerată în favoarea lor; • Să denigreze alţi supraveghetori sau organizaţii de supraveghere; • Să practice concurenţa neloială şi preţuri de dumping; • Să practice mita sau comisioane unor persoane sau terţi, în scopul de a obţine comenzi, beneficiari noi, sau contracte, prin defavorizarea altor concurenţi.

115

CAPITOLUL 9 - Bibliografie
1. Project Management a systems approach to planning, scheduling and controlling – 1995 – Harold Kerzner, PH.D 2. Guide to the use of independent consultants for the Engineering services – 1976 – Federations Internationale Des Ingineurs Conseils (FIDIC) 3. The consulting engineer and public sector consultancy – 1978 – FIDIC 4. Manuel relatif a l’amploi de consultans an pays en voie de developpement – 1971 – ONU 5. The role of the consulting engineer in developing countries – 1974 – FIDIC 6. Selection of a consulting engineer – 1974 – FIDIC 7. The function of the consulting engineer in the developing World 8. Procurement through international competitive bidding for projects EDI – International Bank for Reconstruction and Development. 9. Condition of engagement - 1931- Association of Consulting Engineers (ACE) 10. Rules for Membership – ACE 11. Condition of engagement and scales of fees – 1970 – ACE 12. Conditions of Contract 1991 – Institute of Civil Engineers 13. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction – 1988 – FIDIC 14. Studiu : Introducerea sistemului de licitaţie şi ofertare în Construcţii 3 volume – 1990 – Ing. Petre Ioniţă 15. Ghid privind forme de contracte standard şi Condiţii Contractuale standard pentru lucrări de Construcţii – 1995 – Ing. Petre Ioniţă 16. Îndrumător privind folosirea inginerilor consultanţi în domeniul investiţiilor – 1998 – Ing. Petre Ioniţă 17. Guide for drawing up international consulting engineering, including some related aspects of technical assistance – Geneva – 1983 – Economic Commission for Europe 18. Architect’s appointment – Riba – 1992 - Royal Institute of Architects 19. Conditions of Engagement for Report and Advisory Work – Agreement 1 – 1989- ACE 20. Conditions of engagement for Civil, Mechanical and Technical Work and for Structural Engineering where an Architect is not appointed by the Client – Agreement 2 – 1990 – ACE 21. Condition of engagement for Structural Engineering Work where an Architect is appointed by the Client – Agreement 3 – 1990 –ACE 22. Conditions of engagement for Engineering services in relation to sub-Contract Works – Agreement 4A – 1988 – ACE 23. Client/ Consultant Model services Agreement – 1990 – FIDIC 24. Specimenes de contract et beremes d’honoraries. Formule internationale type d’un accord conclu entre client et ingineur-conseil – 1963 – IGRA 25. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1980 – The American Institute of Architects (AIA) 26. Standard Form of Agreement Between Owner and Construction Manager – 1979 – The Associated General Contractors of America (AGCA) 27. Standard Form of agreement Between Owner and Project Manager for Professional Engineering Project Management services -–1977 – American Consulting engineers Council (ACEC) 28. Standard Form of Agreement Between Owner and Constructor Document A111 – 1978 – AIA 29. General Conditions of the Contract for Construction Document 201/ CM – 1980 - AIA 30. General Conditions for Trade Contractors under Construction Management Agreements – 1980 – (AGCA) 31. Manual privind întocmirea contractelor pentru lucrări industriale de anvergură – 1980- E.C.E. Geneva 32. Marketing architectural and engineering services – 1982 – Van Nostrand Reinbold Company 33. Mcthe Graw – Hill Construction Management Form Book – 1983 – Robert F. Cushman, Alan B Stover, William R. Sneed, Wiliam J. Palmer 34. Project Delivery Sistems for Building Construction – by Robert W. Dorsey published by Associated General Contractors of America.

116

Legea 10 / 1995 H. 36. 38.35.06. 43.1994 H.G.G. 40.012 / 1999 Ghidul dirigintelui de specialitate in constructii si instalatii – COCC/2000 117 . 39. 42.272 / 14. 766 / 1997 Legea 50 /1991 H.E.G. 41. 273 / 1994 C56 / 1985 C167 / 1977 N. 37.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->