Sunteți pe pagina 1din 20

TRADIi TRADIiIE gI MODERNITATE N RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR N GIMNAZIU (metode, (metode, tehnici, strategii) strategii) Aplica ie: Popa

Tanda de Ioan Slavici

Prof. Adriana Nistor gCOALA GENERAL NR. 2

CUPRINS  Argument  Caracterizarea personajului principal din nuvela Popa Tanda de Ioan Slavici: de la tradiie la modernitate
I. Tradi ia II. Misiunea preotului i nelegerea ei III. Atitudinea preotului. Segmentarea evenimentelor n secvene IV. Credin a

 Addenda:  Concluzii

Metoda p l riilor gnditoare

ARGUMENT
Programa colar pentru clasa a VIII-a Programa pentru Evaluare Na ional

COMPETEN E GENERALE SOCIALE I CIVICE Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse. COMPETEN E SPECIFICE - dovedirea n elegerii unui text li-terar pornind de la cerin e date; - identificarea valorilor e-tice i culturale ntr-un text, cu exprimarea im-presiilor i preferin elor.
Valori i atitudini: Cultivarea interesului pentru lectur i a pl cerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii.

TEXTUL LITERAR CA PRE-TEXT N DEZVOLTAREA COMPETEN EI DE COMUNICARE

Popa Tanda de Ioan Slavici Tanda


Selectarea textului dup criteriile:
valoric-estetic;

formativ; adecvare la vrst diversitatea structurilor textuale  diversitatea tematic ilustrarea no iunilor (genul epic, specia literar nuvela)

De i un text dificil la prima lectur , dincolo de barierele lingvistice, textul se deschide spre o lectur studiu, aprofundat , de descoperire.

Caracterizarea personajului principal din nuvela Popa Tanda de Ioan Slavici Popa Tanda

de la TRADI IE Definirea termenului:


TRADiIE, tradiii, s. f. Ansamblu de concepii, de obiceiuri, de datini i de credine care se statornicesc istoricete n cadrul unor grupuri sociale sau naionale i care se transmit (prin viu grai) din generaie n generaie, constituind pentru fiecare grup social tr s tura lui specific . Obicei, uzan ; datin . Informaie (real sau legendar ) privitoare la fapte ori evenimente din trecut, transmis pe cale oral . (DEX)

Este reprezentat tradiia la nivelul textului slavician?

Fi

de caracterizare a personajului

P rintele Trandafir - personaj principal (protagonist);


- personaj individual; - personaj dinamic (n evolu ie).
Portretul (tr

s turi fizice i morale) - modalit i de

caracterizare: - direct (f cut de narator, de alte personaje, de personajul nsu i n


monologuri i dialoguri autocaracterizare) - DESCRIERE

- indirect (desprinderea tr s turilor din nume/ apelativ, fapte,


atitudini, reac ii, pozi ia social , rela ia cu celelalte personaje etc.) - NARAiIUNE, DIALOG

la MODERNITATE: metode, tehnici, strategii care s atrag aten ia asupra importan ei reflec iei asupra personajului

CUM DEVINE P RINTELE TRANDAFIR UN EXEMPLU PENTRU COMUNITATEA SA?


I. 1. Recite te fragmentul de nceput al nuvelei Popa Tanda de Ioan Slavici:
Ierte-l Dumnezeu pe dasc lul Pintilie! Era cnt re vestit. gi mur turile foarte mult i pl ceau. Mai ales dac era cam r guit, le bea cu g lbenu de ou i i se dregea organul, nct r sunau ferestrele cnd cnta Mntuiete, Doamne, norodul t u! Era dasc l n Butucani, bun sat i mare, oameni cu stare i socoteal , pomeni i ospee de bogat. Iar copii n-avea dasc lul Pintilie dect doi: o fat , pe care a m ritat-o dup Petrea iapului, i pe Trandafir, p rintele Trandafir, popa din S r ceni. (Popa Tanda n vol. Nuvele de Ioan Slavici, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 121)

, pe baza schemei urm toare (Re eaua personajului), portretul dasc lului Pintilie.

Prezint

Re eaua personajului dasc lul Pintilie


bun sat i mare, oameni cu stare i cu socoteal , pomeni i ospe e de bogat. o fat , pe care a m ritat-o dup Petrea apului, i pe Trandafiric , p rintele Trandafir

dasc l n Butucani

r sunau ferestrele cnd cnta Mntuie te Doamne, norodul t u!

Dasc lul Pintilie


cnt re vestit

copii n-avea dasc lul Pintilie dect doi:

I. 2. Descoper , pe baza urm toarelor fragmente, rolul dasc lului n via a satului. Tabel intertextual Rolul dasc lului n via a satului
Text de baz
Popa Tanda de Ioan Slavici

Text auxiliar 1
Budulea Taichii de Ioan Slavici

Text auxiliar 2
Domnu Trandafir de Mihail Sadoveanu

Pentru c s vezi d-ta: dasc lul trebuie s tie tot i, dac nu tie, trebuie s nvee, fiindc sunt c ri n care stau toate aceste, i eu a nv a copiii aa cum st n c ri, adic mai bine de cum se obinuiete la prostimea noastr de ast zi. Afar de aceste am cas grea, cinci fete, care cresc n fiecare zi, i nici un b iat, i satul ar trebui s se gndeasc i la mine. [] Pentru c s vezi d-ta: dasc lul e cel mai mare lucru n sat, cel mai mare lucru n ar , pentru c el nva pe copii cum s vorbeasc , cum s se poarte, cum s neleag lucrurile i cum s lucreze ca s i ctige pinea cea de toate zilele, i dac dasc lul e prost i nu-i nva bine, toate merg r u n ar .

Tu bagi de sam c nu- i vorbesc de gramatic i de aritmetic . [] dar sunt ni te lucruri att de nensemnate cnd le pui fa n fa cu nv tura cealalt , sufleteasc , pe care ne-o da Domnu! i neo da aceast nv tur nu pentru c trebuia i pentru c i se pl tea, dar pentru c avea un prisos de bun tate n el i pentru c n acest suflet era ceva din credin a i din cur enia unui apostol. Acolo, n colul acela de ar , putea s fie cum voia nv torul . Nimeni dintre cei mari nu/l tulbura; nimeni nu se interesa cum mergea coala lui. Bine, r u, - el f cea ceea ce socotea c trebuie s fac i att.

I. 3. Explic pe baza schemei urm toare (Harta personajelor) rela ia dintre dasc lul Pintilie i fiul s u, p rintele Trandafir.
Trandafiric a ajuns pop n satul t tne-s u...

Dasc lul Pintilie

P rintele Trandafir

cnt mai frumos dect chiar i r posatul tat l s u

Observa ie: P rintele Trandafir urmeaz tradi ia, fiind un reprezentant al intelectualit ii satului.

II. Misiunea preotului i n elegerea ei


1. Enumer , completnd urm toarea schem , rolurile preotului n cadrul unei comunit i. BIBLIA
ndrum tor spiritual
Mergnd nv a i toate neamurile.(Mat.29,19)

Preotul

exemplu demn de urmat

Prezentarea religiilor (discipline colare):


ortodox , catolic , reformat

model de conduit (comportament)

II. 2. Demonstreaz , pe baza schemei urm toare (Re eaua personajului) c p rintele Trandafir este un preot de voca ie.

Re eaua personajului p rintele Trandafir


om bun
Strnge, drege i culege, ca s aib pentru sine i pentru al ii. a nv at mult carte

P rintele Trandafir
harnic i grijitor om este
totdeauna vorbe te drept i cump nit, ca i cnd ar citi din carte

cnt mai frumos dect chiar i r posatul tat l s u

II. 3. Pornind de la urm torului fragment, comenteaz dac p rintele Trandafir reprezint sau nu modelul tradi ional al preotului.
Minunat om ar fi p rintele Trandafir dac nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorb , cam aspru la judecat : prea de-a dreptul, prea verde-f i. El nu mai sucete vorba, ci spune drept n fa , dac i s-a pus ceva pe inim . Nu e bine s fie omul aa. Oamenii se prea sup r cnd le lu m c ciula din cap. gi e bine s tr im bine cu lumea. (Ioan Slavici, op. cit., p. 121)

Puncte tari

Puncte slabe

III. Atitudinea preotului. Segmentarea evenimentelor n secven e


1. Prezint , pe baza urm toarei scheme, modul n care evolueaz rela ia dintre p rintele Trandafir i s tenii din S r ceni.
un pop cum n-a mai fost n S r ceni

Secven

de evenimente

Popa Tanda

Popa e omul dracului

predica din biseric

sfatul

batjocura

ocara

exemplul personal (preotul se ngrije te de gospod ria i de familia sa)

CONFLICTUL

exterior - cu s tenii - cu protopop interior zbucium sufletesc

IV. Credin a
1. Comenteaz urm torul citat, eviden iind importan a credin ei n via a oamenilor:
De ve i avea credin ct un gr unte de mu tar, ve i zice muntelui acestuia mut --te de aici dincolo, i se va muta! (Matei XVII, 20)

2. Explic modul n care se manifest Trandafir prin implorarea fiin ei divine:

credin a p rintelui

Din gura lui numai trei cuvinte au ie it: <<Puternice Doamne! Ajut m !>> i oare credea el c acest gnd, cuprins cu atta nfocare n desperarea lui, i va putea da ajutor? El nu credea nimic, nu gndea nimic: era purtat. (Ioan Slavici, op. cit., p. 131)

Eviden ierea fiin ei divine

Puternice (vocative)

Doamne

Ajut -m ! (imperativ)

CUM SE CONTUREAZ MORALITATEA UNUI PREOT?


BUN TATE

ALTRUISM
(GENEROZITATE)

INTELIGEN (CU CARTE)

MORALITATEA P RINTELUI TRANDAFIR

H RNICIE

TALENT

CUMP TARE (ECHILIBRU)

Addenda: Metoda p l riilor gnditoare


- modalitate de explorare i interpretare a textului epic - modelul didactic al lui J. Langer (a fi n interior i a explora lumea textului) presupune exercitarea de roluri de c tre elevii, c rora le este atribuit una dintre cele ase p l rii de culori diferite, n func ie de semnifica ia fiec reia i, implicit, de modalitatea de interpretate. Sarcini de lucru: 1. P l ria alb (prezint lucrurile a a cum sunt, f r nicio p rere, interpretare critic sau emo ie; gndire obiectiv , care se bazeaz pe informa ii, fapte): Prezentai viaa satului din trecut, aa cum rezult din nuvela Popa Tanda de Ioan Slavici. 2. P l ria albastr (definirea clar a problemei; extragerea concluziei): Care crede i c a fost inten ia scriitorului cnd a realizat aceast oper literar ? Imagina i-v c sunte i autorul operei i explica i ntr-un scurt monolog de ce a i realizat acest text.
-

Addenda: Metoda p l riilor gnditoare 3. P l ria ro ie (gndire afectiv , care se bazeaz pe emo ii, sentimente,
intui ie):

Imagina i-v c sunte i un s tean din S r ceni. Alc tui i un monolog n care s v exprima i opinia fa de noul preot (p rintele Trandafir). 4. P l ria verde (gndire creativ , care se bazeaz pe generarea de idei noi,
identificarea de alternative):

Imagina i-v ce s-ar fi ntmplat dac preotul Trandafir nu ar fi r mas n S r ceni. Prezenta i, ntr-o scurt nara iune, care ar fi fost evolu ia ac iunii. 5. P l ria galben (gndire pozitiv , se bazeaz pe o abordare pozitiv a
evenimentelor; eviden ierea avantajelor, oportunit ilor concretizare a ideilor): i a posibilit ilor de

Imagina i-v c sunte i p rintele Trandafir. Alc tui i un scurt monolog n care s -i convinge i pe s teni de necesitatea schimb rii modului de via . 6. P l ria neagr (gndire negativ ; se bazeaz pe eviden ierea gre elilor, a
punctelor slabe i a riscurilor):

Sunte i prezen i la edin a cenaclului Junimea din 1874, cnd Ioan Slavici a citit nuvela Popa Tanda. Care sunt elementele, aspectele, personajele care v-au pl cut? Argumenta i-v opinia.

CONCLUZII
G sirea acelei aurite c i de mijloc, ntre tradi ional i modern, este una dintre cerin ele didacticii actuale. Dac n elegerea textului n detaliu i cunoa terea sensului s u literal pare a fi rezultatul unei abord ri tradi ionale, valorificarea experien ei subiective pe care actul lecturii i interpret rii o presupune (a a cum sintetizeaz Alina Pamfil principiul studiul textului n gimnaziu) reprezint atuul modernit ii. Pasul de la tradi ie la modernitate n receptarea textului literar n gimnaziu presupune, n special n cazul elevilor apar innd minorit ilor na ionale, o trecere dincolo de text sau, conform modelului didactic propus de Judith Langer o ie ire din lumea textului pentru a obiectiva experien a. Paradoxal, se poate realiza astfel o apropiere de text i de actul lecturii n general.

BIBLIOGRAFIE
1. Manual: Limba romn : manual pentru clasa a VIII-a (Alexandru Crian, Sofia Dobra, Florentina Smih ian), Editura Humanitas Educaional, Bucureti, 2008 2. Volum: Slavici, Ioan, Nuvele, Ediie i cuvnt nainte de Constantin Cublean, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981 3. Dic ionar analitic de opere literare romne ti, Coordonare i revizie tehnic : Ion Pop, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca, 2007 4. Badea, Mariana, Mariana Negru, Literatura romn pentru clasele VVIII, Ediie revizuit i ad ugit , Editura Badea & Professional Consulting, Bucureti, 2006 5. Goia, Vistian, Didactica limbii i literaturii romne pentru gimnaziu i liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 6. Pamfil, Alina, Limba i literatura romn n gimnaziu: structuri didactice deschise, Ediia a 4-a Editura Paralela 45, Piteti, 2007