P. 1
Organizatia Mondiala a Comertului

Organizatia Mondiala a Comertului

1.0

|Views: 211|Likes:
Published by Maryo Maryan

More info:

Published by: Maryo Maryan on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

Cuprins

:

1.Notiuni generale 1.1. Infiintarea Organizatiei Comertului 1.2. Scop OMC 1.3. Obiective principale OMC 1.4. Functii OMC 2. Principiile OMC 2.1. Comerţul fără discriminări 2.2. Un comerţ mai liber, de formă graduală şi prin intermediul negocierilor 2.3. Posibilitate prin intermediul consolidărilor 2.4. Dezvoltarea unei concurente loiale 2.5. Creşterea dezvoltării şi reforma economică 3. Structura institutionala Anexa 1 – Structura institutionala OMC Bibliografie Mondiale a

1

fiind Georgia. ca şi a oricăror noi acorduri ce vor fi negociate în viitor (art.1. cotizaţiile fiind stabilite în funcţie de ponderea în comerţul internaţional. 1. adaptat cerinţelor actuale şi de perspectivă. La 15 iunie 2000. la 14 iunie 2000. exponenta noului set de principii. OMC reprezintă baza instituţional-juridică a sistemului comercial multilateral. atât pentru problemele cuprinse în acorduri cât şi pentru alte noi domenii (art. Veniturile bugetului sunt constituite prin cotizaţii anuale plătite de membri. fie la nivelul Miniştrilor (care se reunesc o dată la 2 2 .1) ► să asigure un forum de negocieri viitoare între ţările membre.2) ► să fie responsabilă pentru reglementarea neînţelegerilor şi diferendelor între ţări (art.3) ► să organizeze periodic examinări ale politicilor comerciale ale ţărilor membre (art. Scopul OMC Conform primelor patru articole din Acordul OMC. prin intermediul unor relaţii comerciale multilaterale. Sediul OMC este la Geneva. după îndelungate şi complexe negocieri. III.III. Notiuni generale 1. a luat fiinţă Organizaţia Mondială a Comerţului. Infiintarea OMC La 1 ianuarie 1995. ultima ţară care a devenit membru. OMC reprezintă astăzi cadrul instituţional în care se negociază acordurile de liberalizare a comerţului internaţional. această organizaţie are ca scop: ► să faciliteze punerea în aplicare. toate deciziile importante sunt luate de ansamblul ţărilor membre. III.4) În cadrul OMC. fiind unica organizaţie internaţională care tratează regulile globale ale comerţului dintre ţări. în direcţia promovării reconstrucţiei şi creşterii economice.2. administrarea şi operabilitatea instrumentelor legale ale Rundei Uruguay.1. III. reguli şi discipline care urmează a asigura comerţului internaţional un cadru îmbunătăţit de desfăşurare. OMC număra 137 de ţări.

Desigur că a adopta decizii prin consens. fie la nivelul înalţilor funcţionari (care se întâlnesc regulat la Geneva). necesitatea protectiei si conservarii mediului inconjurator. în ciuda dificultăţilor. ● solutionarea diferendelor comerciale. administrarii si aplicarii instrumentelor juridice ale Rundei Uruguay si ale oricaror noi acorduri ce vor fi negociate in viitor. expansiunea productiei si a comertului. au fost încheiate acorduri importante. ● cooperarea cu alte institutii internationale in formularea politicilor economice la scara mondiala. 3 .ani).Principalele obiective adoptate la infiintarea OMC sunt: ► ► ► ► ridicarea standardelor de viata si a veniturilor. Functiile OMC Organizatia Mondiala a Comertului serveste drept forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comertului cu servicii prin desfiintarea barierelor si elaborarea de reguli in noi domenii legate de comert. Dar principalul avantaj al consensului este că deciziile luate au mai multe şanse de a fi acceptate de toţi membrii şi astfel. ea indeplineste urmatoarele functii: ● facilitarea implementarii. corespunzator diferitelor niveluri de dezvoltare economica ale tarilor. De regulă. 1. deciziile sunt luate pe bază de consens. nu este deloc uşor. utilizarea optima a resurselor mondiale. ● examinarea politicilor comerciale nationale.3.4. 1. utilizarea deplina a fortei de munca. Pe linga aceasta. în cazul a 137 de membri.

să aplice anumite discriminări.2. Totuşi. Naţiunea cea mai favorizata (NMF): tratarea celorlalţi în mod egal. contracte publice. Principiile OMC Acordurile OMC sunt întinse şi complexe pentru că se referă la texte juridice care abordează o mare varietate de activităţi. proprietate intelectuala si multe alte teme. acordurile permit doar aceste excepţii cu referire la condiţii stricte. O ţară poate pune obstacole produselor ce provin din anumite ţări. în anumite circumstanţe restrânse. clauza naţiunii 4 . Acest principiu este cunoscut drept clauza naţiunii celei mai favorizate (NMF). Comerţul fără discriminări a. ţările nu pot prin regula generala să stabilească discriminări între diverşii săi interlocutori comerciali. ce sunt considerate obiect al unui comerţ neloial. Toate aceste documente sunt inspirate din diferite principii simple si fundamentale. ţările care fac parte dintr-o regiune pot stabili un acord de liber comerţ. telecomunicaţii. trebuie să se facă acelaşi lucru cu toţi ceilalţi membri ai OMC. Şi în cazul serviciilor. textile şi îmbrăcăminte. se permite ca ţările. reguli despre sănătatea alimentelor. de exemplu). servicii bancare.1. Este vorba despre: agricultură. In general. În virtutea acordurilor OMC. Sunt permise anumite excepţii. Aceste principii sunt baza sistemului multilateral de comerţ. care nu se aplică mărfurilor ce provin din exteriorul grupului. Dacă i se acordă unei ţări un avantaj special (reducerea tarifului aplicabil la unul din produsele sale. norme industriale. Aceste principii sunt: 2. De exemplu.

Tratatul naţional: tratatul de egalitate pentru naţiuni şi străini Mărfurile importate şi cele produse în ţară trebuie să primească un tratament egal. includerea în grupul de interlocutori comerciali "cei mai favorizaţi" ai unei ţări însemnă că fac parte dintr-un club exclusivist. serviciul sau lucrarea au intrat pe piaţă. adică tratament egal pentru toţi. În secolul XIX. Aceste obstacole includ taxele vamale (sau impozite) şi anumite instrumente cum ar fi interzicerile de 5 . Condiţia de naţiunea cea mai favorizată (NMF) nu înseamnă întotdeauna egalitate în modul de tratare. 2. Ceea ce se întâmplă în OMC este: fiecare membru îi tratează pe ceilalţi membri în mod egal ca interlocutori comerciali "cei mai favorizaţi". chiar daca produsele fabricate in ţară nu sunt supuse unui impozit echivalent. trebuie să facă acelaşi lucru pentru aceleaşi produse sau servicii ale tuturor partenerilor comerciali. când s-au semnat primele tratate bilaterale NMF. articolul 17 din AGCS şi articolul 3 din Acordul asupra ADPIC).celei mai favorizate înseamnă că de fiecare dată când o ţară înlătură un obstacol din faţa comerţului sau deschide o piaţă. Un comerţ mai liber. de formă graduală şi prin intermediul negocierilor Reducerea obstacolelor către comerţ este unul din mijloacele cele mai evidente de a însufleţi comerţul. Acelaşi lucru se aplică serviciilor străine şi celor naţionale şi mărcilor de fabrică sau de comerţ. clubul NMF nu mai este exclusivist. Tratatul naţional se aplică doar când produsul. Acest principiu de "tratat naţional" (a-i trata pe ceilalţi la fel ca pe conaţionali) figurează în cele trei principale Acorduri ale OMC (Articolul III din GATT. slabi sau puternici. Pare să sugereze că este vorba de vreun tip special de clauză pentru o ţară determinată. chiar daca în acest caz principiul se abordează pentru fiecare dintre ei intr-o maniera diferită. aplicarea taxelor vamale asupra importurilor nu constituie o violare a tratatului naţional. bogaţi sau săraci.2. cel puţin după ce mărfurile străine au intrat pe piaţă. trebuie să acorde acest "cel mai bun" tratament tuturor celorlalţi membri ai OMC astfel încât toţi să continue să fie "cei mai favorizaţi". dreptul de autor şi patentele străine şi naţionale. Expresia "cea mai favorizată" sună ca o contradicţie. pentru că doar puţine ţări se bucurau de acest privilegiu. Principiul NMF asigură ca fiecare ţară îi tratează egal pe toţi cei 100 de membri. Astfel. b. Dacă o ţară creşte beneficiile pe care le dă altui partener de afaceri. Astăzi când marea majoritate a ţărilor sunt membre ale OMC. dar în OMC înseamnă în termeni reali nediscriminarea.

s-au realizat opt runde de negocieri comerciale.3. În agricultură. Rezultatul este un grad mare de securitate a pieţelor pentru comercianţi şi investitori. În general se acordă ţărilor în dezvoltare termene mai îndelungate pentru a-şi îndeplini obligaţiile. se încurajează investiţiile. acum că promisiunea permite intreprinderilor să aibă o panoramă mai clară asupra oportunităţilor sale viitoare.importuri sau contingentele care restrâng selectiv cantităţile importate. aceste negocieri se centrau pe reducerea taxelor (taxele vamale) aplicabile mărfurilor importate. cum ar fi rolul administrativ şi politicile de schimb. negocierile s-au amplificat pentru a include obstacolele netarifare asupra mărfurilor. prin intermediul "liberalizării progresive".3%. aceste consolidări depind de tipul taxelor. Deschiderea pieţelor poate fi benefică. Unul dintre ele constă în a descuraja utilizarea de contingente şi alte mijloace angajate pentru a fixa limite cantităţilor ce 6 . Acordurile OMC permit ca ţările să introducă schimbări graduale. În unele cazuri. Pentru mărfuri. când ţările se hotărăsc să-şi deschidă pieţele de mărfuri şi servicii. ajungând la aproximativ 6. 2. drepturile de import aplicate sunt inferioare tipurilor consolidate. dar cere şi o adaptare. În mod ocazional s-au dezbătut şi alte probleme. In OMC. în 1947-1948. Posibilitate prin intermediul consolidărilor În unele cazuri. O ţară îşi poate modifica consolidările dar numai după ce le negociază cu partenerii săi comerciali. se creează locuri de muncă şi consumatorii pot profita de beneficiile concurenţei: posibilitatea de a alege şi preturi mai joase. Ca o consecinţă a negocierilor. promisiunea de a nu ridica un obstacol in faţa comerţului poate fi atât de important ca şi reducerea lui. cum ar fi serviciile şi proprietatea intelectuală. Una dintre reuşitele negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay a constat în incrementarea unei proporţii a comerţului referitor la obligaţiile consolidate. îşi "consolidează" obligaţiunile. la sfârşitul lui 1980 tarifele aplicate ţărilor dezvoltate pentru produsele industriale au scăzut neîntrerupt. La început. Pe de altă parte. guvernele încearcă să dea stabilitate şi să previzioneze activităţile economice. Prin intermediul stabilităţii şi previziunii. astăzi aproximativ 100% din produse au tarife consolidate. În ţările dezvoltate tipurile efectiv aplicate şi cele consolidate obişnuiesc să fie identice. De la crearea GATT. Aceasta obişnuieşte să se întâmple în ţările în dezvoltare. Sistemul încearcă să îmbunătăţească previziunea şi stabilitatea prin alte mijloace. ceea ce poate însemna că trebuie să-şi compenseze pierderile comerciale. Prin intermediul sistemului multilateral de comerţ. şi anumite domenii noi. în anii '80.

Mai mult de trei sferturi din membrii OMC sunt ţări în curs de dezvoltare şi în tranziţie spre o economie de piaţă. leale şi fără distorsiuni. Multe din celelalte acorduri ale OMC sunt destinate să sprijine concurenţa loiala.NMF şi tratatul naţional . Şi tot aşa în mod succesiv. Alt mijloc constă în a face ca normele comerciale ale ţărilor să fie atât de clare şi publice ("transparente") pe cât posibil. Multe din Acordurile OMC cer ca guvernele sa facă publice politicile şi practicile lor în ţară şi să le aducă la cunoştinţă OMC. 2.se pot importa (administrarea contingentelor poate crea o creştere a rolului administrativ şi la acuzaţii într-o maniera neloială). care prevăd o asistenţă specială şi concesiuni comerciale pentru ţările în curs de dezvoltare. Problemele sunt complexe şi normele încearcă să determine ce este leal sau nu şi cum pot răspunde guvernele. Normele asupra nediscriminării . Acordul asupra Contractării Publice (care este un acord "plurilateral" pentru că a fost semnat doar de unii din membrii OMC) extinde normele în materie de competenta în ceea ce priveşte cumpărăturile realizate de mii de entităţi "publice" ale multor ţări. De-a lungul a şapte ani şi jumătate cât a durat Runda Uruguay. în circumstanţe restrânse. atât la nivel naţional cât şi multilateral. Este mai corect să se spună că un sistem de norme destinat dobândirii unei concurenţe libere.5. proprietatea intelectuală şi serviciile. Dezvoltarea unei concurente loiale Câteodată OMC este descrisă ca o instituţie de "comerţ liber ". Şi propriile texte ale acordurilor încorporează dispoziţiile anterioare ale GATT. În acelaşi timp.au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor echitabile de comerţ. dar asta nu este exact. în particular prin intermediul aplicării drepturilor de import adiţionale calculate pentru a compensa prejudiciul ocazionat de comerţul neloial. alte forme de protecţie. de exemplu în ceea ce priveşte agricultura. mai mult de 60 din aceste ţări au aplicat în mod autonom programe de liberalizare a comerţului. Controlul periodic al politicilor comerciale naţionale prin intermediul Mecanismului de Examinare al Politicilor Comerciale constituie alt mijloc de incurajare a transparenţei. În realitate sistemul autorizează aplicarea de tarife şi. Acesta este şi el obiectivul normelor referitoare la dumping (exporturi la preturi inferioare costului pentru a câştiga piaţa) şi subvenţiile. Se recunoaşte de asemenea că ţările mai puţin avansate au nevoie de flexibilitate în momentul în care aplica Acordurile. Creşterea dezvoltării şi reforma economică Economiştii şi experţii în probleme comerciale recunosc în mare că sistemul OMC contribuie la dezvoltare. 2.4. ţările în dezvoltare şi economiile in tranziţie au fost mult 7 .

tarile "mai puţin dezvoltate".mai active şi influente în negocierile din Runda Uruguay ca în nici o altă rundă anterioara. Structura institutionala Organul suprem din cadrul OMC. în special în cazul celor mai săraci. De la infiintarea OMC au avut loc patru Conferinte Ministeriale : 1. responsabil pentru luarea deciziilor este Conferinta Ministeriala. Ministrii tarilor participante au decis includerea in programul de lucru al 8 . În această decizie se stabileşte ca ţările cele mai bogate trebuie sa accelereze aplicarea obligaţiunilor în materie de acces la pieţe care afectează mărfurile exportate de către ţările mai puţin avansate şi se cere să li se dea o mai mare asistenţă tehnică. Nu întâmplător. 3. În virtutea unei decizii ministeriale adoptate în finalizarea Rundei. care se reuneste la fiecare doi ani. li s-au acordat perioade de tranziţie pentru a se adapta la dispoziţiile . ţările în curs de dezvoltare erau dispuse să-şi asume majoritatea obligaţiilor ce se impuneau ţărilor dezvoltate. Ea va exercita functiile OMC si va lua masuri necesare in acest scop. Ea va fi abilitata sa ia decizii cu privire la toate aspectele tinind de orice Acord comercial multilateral daca un Membru solicita aceasta. Această tendinţă a distrus în practică ideea că sistemul de comerţ există doar pentru ţările industrializate. Singapore (1996) – in cadrul acestei Conferinte au fost examinate evolutiile in cadrul comertului international precum si problemele si aspectele de implementare a diverselor Acorduri OMC.mai puţin familiare şi poate mai dificile OMC. se dă acestor ţări o mai mare flexibilitate pentru aplicarea Acordurilor OMC. La sfârşitul Rundei Uruguay.

cit si de tara gazda. . prin faptul ca este o institutie cu vocatie universala. Seattle (1999) – la Seattle ministrii si-au propus ca scop lansarea unei noi runde de negocieri dedicata reducerii de mai departe a barierelor in calea comertului.de a face o retrospectiva a evolutiei comertului international. investitiile au fost permanent in atentia OMC.contributia politicii concurentiale la realizarea obiectivelor OMC. . si anume: . . . . 2. din pacate aceasta nu s-a soldat cu succes. 9 . transparenta. La Geneva a fost instituit un Grup de Lucru pentru studierea problemei ce tine de interactiunea dintre comert si politica concurentiala in cadrul OMC. clauza natiunii cele mai favorizate ).cooperarea intre tarile membre in domeniul cooperarii tehnice.OMC sase noi subiecte care au impact asupra dezvoltarii comertului international. S-a depus o munca enorma atit de Secretariatul OMC.comertul si politica concurentei.problemele aparute in urma implimentarii Acordurilor OMC. Doha (2001) – Conferinta Ministeriala de la Doha poate fi considerata un succes atit pentru tarile membre cit si pentru OMC. 3.facilitarea comertului. OMC poate constitui un instrument util in rezolvarea acestor probleme. Cu toate ca Consiliul General al OMC a stabilit programul de lucru cu mult inainte de inceperea Conferintei.prevederile agendei incorporate in diferite Acorduri.comertul electronic.transparenta achizitiilor guvernamentale. precum si prin relatia indisolubila existenta intre comertul mondial si fluxurile de investitii straine. . iar acordul TRIPS abordeaza aspecte legate de conditiile ce se pot impune unui investitor de tara gazda.comertul si mediul inconjurator. 4.pertinenta pentru politica concurentiala la principiile fundamentale ale OMC ( tratamentul national. Grupul de Lucru creat. Acest ansamblu de masuri se dovedeste a fi nesatisfacator in ceea ce priveste realizarea si protejarea investitiilor straine. . Astfel. .comertul si investitiile. Geneva (1998) – Conferinta Ministeriala de la Geneva a autorizat Consiliul General al OMC sa stabileasca un program de activitati si negocieri ulterioare in cadrul OMC luind in consideratie si alte citeva aspecte importante: . incepind din anul 1999. GATS a stabilit o serie de standarde privind prezenta unui furnizor de servicii in alta tara membra GATS. . Referitor la ultimul domeniu mentionat. examineaza in special trei probleme relevante: .

comertul electronic. Consiliul General este cel mai inalt organ de luare a deciziilor din cadrul OMC. etc. serviciile. comertul cu servicii. Cu art. Taiwanul. . ministrii au aprobat o Declaratie privind lansarea noilor negocieri comerciale multilaterale. tara rivala Chinei. a devenit formal cea de-a 144-a membra a OMC). CNC a fost creat cu scopul de a monitoriza toate intilnirile de negociere a conditiilor de aderare la OMC a statelor candidate. in special agricultura.2001. fiind sub autoritatea si supravegherea Consiliului General.au fost obtinute rezultate excelente in cea ce tine de Acordul TRIPS (sau dus negocieri in vederea crearii unui sistem multilateral de notificari si inregistrare a indicatiilor geografice a pentru vin si bauturi spirtoase. etc). pe 14 noiembrie. Se reuneste o data in fiecare 2-3 luni. sediul sau aflindu-se la Geneva. Programul stabileste trei ani de negocieri care vor fi finalizate in 2005.In acest sens trebuie sa retinem trei evenimente importante care s-au derulat la Doha: . 23.4 al TRIPS etc). problemele cu care se confrunta tarile in curs de dezvoltare in implementarea acordurilor curente ale OMC. cu o zi dupa semnarea Protocolului de Aderare a Chinei la OMC. etc. precum si de a decide care Grupuri de Lucru din cadrul OMC se vor ocupa cu implementarea prevederilor paragrafului 12 al Declaratiei de la Doha. Declaratia Ministeriala de la Doha prevede infiintarea de catre membrii OMC a Comitetului de Negocieri Comerciale (CNC) pina la data de 31 ianuarie 2002. acoperind diferite domenii care vor viza comertul international. investitiile. in conf. reducerea sprijinului intern ce afecteaza negativ comertul. CNC este condus ex officio de Directorul General al OMC.s-au obtinut rezultate semnificative in domeniul agriculturii (principalul subiect in acest domeniu a fost sprijinul producatorilor interni si promovarea exportului. Dupa sase zile de negocieri. Prima intrunire a Comitetului a avut loc in perioada 28 ianuarie – 1 februarie la care s-au luat decizii de ordin organizational. tarifele industriale. precum si pentru pregatirile pentru Conferintele Minesteriale care vor avea loc in viitor. El este compus din reprezentantii ai tuturor guvernelor membre si are autoritatea de a 10 . tot aici au fost propuse negocieri de extindere a accesului pe piata. reducerea tuturor formelor de subventionare a exportului. Pe 12 noiembrie . La Conferinta Ministeriala de la Doha s-au dus dezbateri si negocieri si-n alte domenii ca: securitatea alimentara si protectia sanatatii. . Consiliul General ramine a fi responsabil pentru intregul program negociat in cadrul Conferintei Ministeriale de la Doha. domeniul investitiilor.aderarea Chinei si a Taiwanului la OMC (China a devenit cea de-a 143 tara membra a OMC dupa 15 ani de negocieri. Comitetul de Negocieri Comerciale si Grupurile de Lucru nu sunt structuri paralele.

In indeplinirea sarcinilor lor. Comitetul pentru restrictii din motive de balanta de plati. responsabil pentru examinarea politicilor comerciale ale tarilor membre. Comitetul pentru Buget. care supravegheaza implementarea si functionarea GATS. in special UNCTAD. In prezent.actiona in numele Conferintei Ministeriale a OMC in perioadele dintre reuniunile acesteia. cit si personalului OMC li se solicita ”sa nu ceara sau sa accepte nici un fel de instructiuni de la vre-un Guvern sau de la vre-o Autoritate din afara OMC”. Finante si Aderare. solicitind si corelarea cu activitatile care se desfasoara in cadrul altor institutii. mentinindu-se astfel caracterul international al Secretariatului. OMC dispune de un Secretariat. Secretariatul OMC are un personal de 500 de angajati. Consiliul General al OMC a constituit alte doua comitete care se raporteaza la el: Comitetul pentru Comert si Mediu si Comitetul pentru Acordurile Comerciale Regionale. care supravegheaza functionarea acordului TRIPS. . conditiile de lucru si durata mandatului. de asemenea. De asemenea. trimitindu-le in mod direct rapoarte. atit Directorul General.Consiliul pentru Comertul cu bunuri. asa cum este prevazut in Mecanismele de Revizuire a Politicilor Comerciale. Conferinta Ministeriala numeste Directorul General pe o perioada de 4 ani si adopta regulile referitoare la puterile. care supravegheaza implementarea si functionarea GATT 1994 si a acordurilor conexe. pe baza rapoartelor pregatite de Secretariatul OMC. Comitete si alte organe subsidiare: Prin Acordul OMC au fost constituite: Comitetul pentru Comert si Dezvoltare . atributiile. Director General este Mike Moore.Consiliul pentru TRIPS. condus de un director general. 11 . care este asistat de trei directori generali adjuncti. Consiliul General este asistat in activitatea sa de: . . In prezent. Uniunea Europeana sprijina activitatea unui grup de lucru al OMC in domeniul comertului si investitiilor. Consiliul General este condus de Stuart Harbinson. pentru a exercita functiile stabilite in Memorandumul de Acord privind Reglementarea diferendelor. Consiliul General se mai poate intruni si pentru a examina politicile si practicile comerciale ale membrilor in calitate de Organ de Examinare a Politicilor Comerciale. de nationalitati diferite. Consiliul General se intruneste ca Organ de Reglementare a Diferendelor (DSB). Este.Consiliul pentru comertul cu Servicii.

Mulţi critici ai OMC cred că aceasta organizaţie trebuie închisă deoarece ea nu este decît un vehicul care dirijează corporativ procesul de globalizare şi o astfel de maşină conduce la creşterea sărăciei în lume. Totuşi. deoarece pe parcursul activităţii sale au fost realizate o serie de îmbunătăţiri în activitatea organizaţiei. conform căreia este necesară o „stare de veghe” permanentă din partea tuturor membrilor. Globalizarea şi liberalizarea au determinat transformarea comerţului internaţional într-un motor puternic al creşterii şi într-un mecanism important de integrare a ţărilor în economia globală. Liberalizarea şi ordonarea comerţului internaţional ca urmare a transpunerii în practică a rezultatelor rundei prin intermediul Organizaţiei Mondiale a Comerţului sunt de natură să stimuleze expansiunea economică globală. dar nu suficient pentru asigurarea eficienţei noului sistem comercial conturează opinia. este unanim recunoscut că integrarea şi participarea deplină a acestora şi a altor ţări în curs de dezvoltare şi în tranziţie la economia globală ar contribui substanţial la expansiunea comerţului mondial. Această părere sa dovedit a fi greşită şi învechită. în ritmul cerut. Un număr mare de ţări în curs de dezvoltare au profitat de oportunităţi obţinînd o creştere rapidă a economiilor lor. toate angajamentele acestui sistem. În al doilea rînd. de natură să menţină în funcţiune. 12 . trebuie continuate eforturile pentru consacrarea multilateralismului comercial şi calmarea tentaţiilor de rezolvare a problemelor majore în cercuri restrînse. În prezent. OMC constituie o organizaţie ce dispune de un cadru legal şi instituţional comercial multilateral. În acelaşi timp.Finalizarea Rundei Uruguay şi crearea OMC constituie o victorie incontestabilă a miltilateralismului comercial. larg împărtăşită de specialişti. în materie de legislaţie comercială internă faţă de instituţia nominalizată şi fiecare membru al ei în parte. Intrarea în funcţiune a OMC reprezintă un moment foarte important.Există şi un risc real ca aceste ţări să fie marginalizate în continuare. Acestea stabilesc principalele obligaţiuni contractuale ale guvernelor respective. nu toate ţările au fost în măsură să beneficieze de aceste oportunităţi.

13 .

Ion Dona . Bucuresti: Editura ASE. 2006 14 .Politici agricole.Fundamentele comertului international. Bucureşti.Dragan.Bibliografie . Gabriela .2004 . Editura Ceres.

15 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->