Sprinter Manual de utilizare

Sprinter Manual de utilizare

Comanda nr. 6462 7435 02 Reper nr. 906 584 26 82 RO Ediþia B, 05/06

Simboluri

Internet Informaþii suplimentare despre Autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre DaimlerChrysler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri: www.mercedes-benz.com www.daimlerchrysler.com

Biroul editorial Vã rugãm sã adresaþi orice întrebãri sau sugestii referitoare la instrucþiunile de utiliazre, echipei de redactare a documentaþiei tehnice, la urmãtoarea adresã: DaimlerChrysler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germany Data publicãrii: 24.02.2006 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau altã formã de reproducere, completã sau parþialã, fãrã permisiunea scrisã din partea DaimlerChrysler AG.

G H
!

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Sugestie Acþiune necesarã Secvenþã de acþiuni (câteva simboluri ) Simbol de continuare Simbol de continuare pentru avertismente

i

pagina

Trimitere la o paginã Termen din glosarul tehnic Afiºãri pe ecranul multifuncþional

->
Afiºaj

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de prima dumneavoastrã cãlãtorie familiarizaþi-vã cu autovehiculul ºi cu modul de funcþionare ºi de conducere, comenzile ºi funcþiile de facilitare. Înainte de a porni la drum, citiþi acest Manual de utilizare. Astfel veþi obþine maximum de plãcere în conducerea autovehiculului ºi veþi evita situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Deoarece livrarea autovehiculului se bazeazã pe comanda dumneavoastrã, este posibil ca dotãrile autovehiculului sã difere de anumite descrieri ºi ilustraþii prezente în manual. Echipamente opþionale sunt de asemenea descrise în acest Manual de utilizare, în cazurile în care este necesarã descrierea modului de funcþionare al acestora. În anumite þãri, sunt posibile dotãri specifice þãrii respective, o disponibilitate limitatã a unor echipamente sau denumirea diferitã a anumitor produse.

DaimlerChrysler îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Cel mai apropiat Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã dacã aveþi întrebãri suplimentare. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni, Carnetul de service ºi documentele suplimentare pentru alte dotãri reprezintã pãrþi integrante ale autovehiculului. Din acest motiv, acestea trebuie pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte utilizarea plãcutã ºi în siguranþã a autovehiculului.

Cuprins

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 25

1 2 3 4 5 6

Prezentare generalã

Siguranþa la bord

. . . . . . . . . . . . 39 . . 75

Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului .

. . . . 223

Sfaturi practice

. . . . . . . . . . . . 257

Date tehnice

. . . . . . . . . . . . . . 363

Index
1, 2, 3 … Priza de 12 volþi . . . . . . . . . . . . . . . . 220 A AAS vezi Sistem de asistenþã la demarare ABS vezi Sistem de frânare antiblocare Accelerare la maximum . . . . . . . . . . . Accesorii telefon Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionarea în caz de urgenþã a trapei glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . Acvaplanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADR vezi Control automat al turaþiei motorului Aerul condiþionat în compartimentul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . Datã programatã pentru service . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . Temperaturã exterioarã . . . . . . . Autovehicule fãrã taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 153 222 222 316 149 Datã programatã pentru service . 249 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 290 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . 116 Afiºarea temperaturii exterioare Autovehicule cu taste pe volan . . . . 122 Autovehicule fãrã taste pe volan. . . 116 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 311 Mod de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . 333 Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii . . 372 Airbag Airbag pentru torace/lateral . . . . . . 50 Airbag tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . 47 Pe partea ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 49 Pe partea pasagerului faþã . . . . . . . . 49 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . 50 Alarmã Acustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Alimentarea cu combustibil . . . . . . . 229 ASR vezi Controlul derapãrii la accelerare ASSYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Ataºarea tijelor de fixare . . . . . . . . . 208 Autovehicul Angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cartele cu date . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 În caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 315 Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Închidere/deschidere centralizatã . . 87 Încuiere automatã în timpul conducerii . . . . . . . . . . . . . 88 Încuiere în caz de urgenþã. . . . . . . . 316 Înregistrare în cadrul unui Centru Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . 22 Numãr de identificare . . . . . . . . . . . 383 Parcare pentru perioade îndelungate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . 356 Tractare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tractarea unui alt autovehicul. . . . . 358 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Bancheta din spate Demontare/montare . . . . . . . . . . . 101 Microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rabatare împreunã cu compartimentul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

173

122 249 293 122 115

3

Index
Bancheta din spate a cabinei duble . . . . . . . 99 Bancheta ºoferului pentru douã persoane . . . . . . . . . . . . . 96 BAS vezi Sistem de asistare a frânãrii Baterie Auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bateria demarorului Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Comutator de izolare a bateriei . . . 241 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 În cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 În compartimentul motor . . . . . . . . 351 În telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 328 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . 239 Lampã de control (cheie) . . . . . . . . . 76 Lampã de control (telecomandã pentru încãlzirea automatã) . . . . . . 177 Lampa de control al încãrcãrii bateriei . . . . . . . . . . . . 283 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Becuri Înlocuire vezi Înlocuirea becurilor Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 302, 303 Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 377 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Blocarea direcþiei vezi Comutatorul de contact Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Buton de închidere centralizatã (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 76 Buton de încuiere a portierei . . . . . . . 79 C Calã pentru roatã . . . . . . . . . . . . . . . 313 Calculator de bord Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 136 Capacitatea rezervorului Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capacitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capotã motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 375 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Temperaturi exterioare scãzute . . . 372 Carburant Cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Circuit de alimentare . . . . . . 260, 261 Conþinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . 371 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 vezi Benzinã sau Motorinã Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Directive pentru montarea caroseriei/ echipamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cartele cu date, autovehicul . . . . . . . 383 CD player/schimbãtor de CD-uri . . . 123 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 289 Purtarea centurilor de siguranþã . . . . 43 Reglare pe înãlþime . . . . . . . . . . . . . 43 Cheie Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . 267–270 Deschiderea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 315 Deschiderea autovehiculului . . . . . . . 76 Închidere centralizatã . . . . . . . . . . . . 77 Încuierea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 316 Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . 327

4

Index
Lampã indicatoare a stãrii bateriei . . 76 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Probleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . 77 Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Cod cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Chingi de tensionare . . . . . . . . . . . . . 208 Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cleme de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului fa ã . . . 103; 214 Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . 33, 214–216 Compartiment de depozitare deasupra capitonajului plafonului . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului faþã . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare deasupra parbrizului . . . . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare integrate în portiere . . . . . . . . . . . . 214 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 308 Portiera pasagerului faþã . . . . . . . . 309 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru pahar . . . . . . . . . . . . 217 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Compartment pentru ochelari . . . . . 216 Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 93 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . 226 Conducerea pe drumuri inundate (traversarea zonelor inundate) . . . . . 149 Conducerea pe timp de iarnã . . 246, 247 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . 247 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . 35 Consum Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Motor pe benzinã . . . . . . . . . . . . . . 376 Conþinutul de sulf al carburantului . . 371 Contor de parcurs parþial . . . . . . . . . 115 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Contor de parcurs total . . . . . . . . . . 115 Contor de parcurs parþial . . . . 114, 115 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 129 Contorul de parcurs total . . . . . . . . . . 22 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 204 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Controlul derapãrii la accelerare (ASR) 62 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 63 Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 62, 278 Lampã de control . . . . . . . . . . 278–280 Mesaje afiºate. . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Consumabile Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . 370 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 237 Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Copii Dispozitive de încuiere pentru siguranþa copiilor, pentru portiere ºi uºi . . . . . 59 În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sistem ISOFIX de fixare a scaunului 56 Sisteme de reþinere . . . . . . . . . . . . . 53 Cotierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cric Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 310 Pregãtire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Puncte de aplicare a cricului . . . . . 344

5

. . . . . . . . . . . . . pneuri . . . . . . . . . 23 Extinctor . . . . . . . . . . . . 366 Dispozitive de curãþare cu presiune înaltã . . 76 Dezumidificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Deconectarea bateriei autovehiculului . . . . . . . . . . . . . .Index Cuplarea centurilor de siguranþã vezi Purtarea centurilor de siguranþã Cuplu de strângere Piuliþe/prezoane . . . . . . . . . . . . 251 Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Durata de viaþã a pneurilor . . 309 F Faruri Aburite . . . . . . . . 350 Demontarea/montarea covorului în spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Postul de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Curãþare . . . . . . 253 Curãþarea motorului . 252 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Filtru de aer Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior . . . . . dimensiuni de instalare . . . . 222 Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Element mecanic de urgenþã al cheii Descuierea portierei pasagerului faþã . . . 67 E EBV (Distribuþie electronicã a forþei de frânare) vezi Distribuþie electronicã a forþei de frânare Echipamente electrice/electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Becuri . . . . . . . . . . 149 Descuiere . . . . . . . . . . 252 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Faruri . . . . . . . 46 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . 143 Pe o suprafaþã alunecoasã . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Depozitarea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . 366 Direcþie de rotaþie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Elemente reflectorizante Fixare . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curea trapezoidalã multiplã Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Curãþare . . . . . . . . . . . 93 Dispozitiv de cuplare remorcii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Porþiunea centralã capitonatã a volanului . . . . . . . . . . . . . . 254 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Direcþia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Pierderea cheii . . . . . 147 Etichete autocolante . . . . . . . . . 349 Demarare . . . . . . . 70 Descuierea ºi încuierea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Echipamentele electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului . . 172 Dimensiunile suplimentare ale dispozitivului de cuplare a remorcii . . . . 143 Demontarea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . 283 D Date statistice privind consumul (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Geam glisant . 254 6 . . . 253 Geamuri laterale . . . . . . . . . 365 Elementele de fixare a telefonului mobil Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . . 254 Lunetã . .

. . . . . . . . . . . . . . . 164 Funcþie de avertizare pentru marºarier . . . . . . 171 Curãþarea geamurilor glisante. . . . . . . . . . . 145 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . 90 Geamuri articulate . . . . . 329 Finisaj din plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea instrumentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Filtru de carburant cu separator de apã . . I Iluminare adaptivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea parbrizului . . Geamuri laterale Curãþare . Spate . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . Lichid de spãlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partea posterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Reglare faruri . . . 146 Afiºare mesaj . . . . . . . . 146 Frâna de parcare vezi Frâna de mânã Frânare de urgenþã . . . . . . 324 7 . . . . . 89 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Sistem de curãþare . . . . . 226 Faruri pentru fazã lungã . . . . . . . . 106 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . 104 Fax . . . . . . . . . . . . . .Index Defecþiuni . 208 Frânã de mânã . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . Iluminarea habitaclului. . . . . . . . 318 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Fixarea încãrcãturii . . . . . . . . . . . 148 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 289 Faruri bi-xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . . Geamuri articulate Electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Faruri pentru fazã scurtã . . 318. . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curãþarea geamurilor laterale . . . . . 147 Acþionare . . . . . . . . . . 152 Geamuri Aburite . . . . . . . . . 103. . . . . . . Iluminarea planºei de bord vezi Iluminarea panoului de bord 183 184 156 185 184 253 254 183 107 109 113 108 326 109 Î În caz de accident . . . . . . 155 G Gama de viteze Afiºaj . Utilizare . . . . . . . . . . . . 319 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Frânare Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Transmisie automatã . . . . 260 Semnalizatoare de direcþie suplimentare . Geamuri glisante . . 156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . 202 Funcþie de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . . . . . . . . . 300 Eliberare . 147 Frânare de urgenþã . . . . . . . . . . . . Geamuri glisante . . . . . . 226 Înlocuirea becurilor .

. . . . . . . . 324 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cu încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Inel de tractare Montare/demontare . . 324 Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare . . . . . . . . . . . . . 160 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Inele de ancorare/ºine . . . . . . . . 163 Distribuþie aer . 252 Întreþinerea autovehiculului . . . . . . . 77 Încuiere automatã . . . . . . . . . . . 206 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Încuiere/descuiere . 156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lãmpi de poziþie laterale . . . . . . . . . . 156 Scaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Uºile spate . . . . . . . . . . 171 Încãlzite Lunetã . . . . 323 Lampã de gabarit . . . . 25 L Lamele ºtergãtorelor parbriz . . . . . . . . . . 182 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Recomandãri privind vânzarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Închidere centralizatã Încuiere/descuiere (din interior) . . . . . . . . 175. . 255 Întreþinerea bateriilor . . . . . . 325 Semnalizator de direcþie suplimentar pe pavilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Parbriz . . 326 Lampã de acces . . . . 177 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Blocuri optice posterioare Autofurgon/microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Lampã de acces 8 . . . . . . . . . . . . . . . 98 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dezaburire . . 276 Încãlzire . . . . . . 324 Semnalizator de direcþie suplimentar . . . . 170 Geamuri aburite . . .Index Înlocuirea becurilor . . 320 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Panou de comandã . 327 Lampã de ceaþã spate pentru autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . 171 Scaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Setarea temperaturii . . . . 323 Faruri . . . . 182 Setarea orei curente . . . . . 164 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . 181 Setarea intervalului de încãlzire . . . 149 Întreþinere . . . . . . . 208 Montare/demontare . . . . . . . . . 328 Telecomandã . . . 157 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . 175 Înlocuirea bateriei telecomenzii . . . . . 322 Platformã . . . . . . . . . . 180 Setarea datei curente . . . . . 162. . . . 251 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . . . 88 Toate uºile ºi portierele . . 89 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburantului) . . . . . . . . . . . 238 Încãlzirea lunetei . . . . . . . . . . . . . 76 Setãri implicite de la producãtor . . . 162 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . 251 Spãlãtorie automatã . . . . 178 Defecþiuni . . . 78 Setãri individuale . . . . . 181 Cu încãlzitor de apã . . . . 324 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 J Jante din aliaj uºor . . . . . . .

. . 321. 278. . . . 278 Lampã de control LIM Sistem Speedtronic . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . 325 Lãmpi de poziþie posterioare . . . . . . . . . . 204 Cureaua trapezoidalã multiplã . . . . 283 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburant) . . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru proiectoarele de cea#$ fa#$ . . . . 283 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . 197 Preîncãlzire . . . 322 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . 287 Frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . . . . . 283 Diagnosticare motor . 105 Înlocuirea becurilor la autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . . . . . . . . 287 ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 ESP®/ASR . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lampã de frânã suplimentarã . . . . . . . . . 189. . . . . . . . . 323 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Faþã . . . . . . . 324 Lãmpi Claxon optic . . . . . . . . . 321. . . . 280 ABS . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . 324 Lampã de gabarit . . . . . . 109 Sistem automat de reglare a farurilor . . 281 ASR . . . . 189 Lampã de gabarit Înlocuirea becurilor . . 321 Lãmpi de poziþie laterale Înlocuirea becurilor . 109 Lampã marºarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Lãmpi de ceaþã spate . . . . . 284 Separator de apã . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . 321 9 . . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de avertizare. . 321 Spate . . . . . . . . . . . . . . . 31. . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lãmpi de control AAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Lãmpi de frânã . . . . 279. 103 Lampã de lecturã . 278–279 Nivel ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . 321. . . . . . 288 SRS . . . 280 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . 285 LIM . . . . . . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . 286 Lichid de rãcire . 192 Nivelul lichidului pentru sistemul de spãlare a parbrizului/curãþare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Frânã de mânã . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Bec . . . . . . . . 321 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . 280 BAS . . . . . . . . . . . . . . . 322 Aprindere . . . . . . . . 289 Plãcuþe/garnituri de frânã . . 321 Lãmpi de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Becuri pentru lãmpile spate . . . . . . . . . . . 322 Lampã de lecturã . . . . . . . . . 286 Lãmpi de control ºi de avertizare Centurã de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . 322 Lãmpi exterioare Becuri pentru lãmpile faþã . . . . . . . 327 Lampã de avertizare ESP®/ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . 278. . 103 Faruri pentru faza scurtã . . . . . . . 289 Filtru de aer . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Încãrcarea bateriei . 103 Lampã de control pentru Lampã de ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Verificarea nivelului de lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Motor pe benzinã Consum . . . . . . . 153 Lunetã Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . 307 Nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . 302. . . 237 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . 254 M Masã pliantã integratã în spãtar . . . . . . . . . . . . . . 263 Limbã Afiºaj (autovehicule cu taste pe volan) . . . 306–307 Portiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Lichid de spãlare a parbrizului Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Motor diesel Conducerea pe timp de iarnã . 174 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Mod recirculare a aerului Aerul condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . 302 Lichid de spãlare . . . . . . . . . . 264 Mod acceleraþie pasivã . . . . . . . . . . 302 Afiºarea temperaturii (autovehicul cu taste pe volan) . . . . . . . . 297. . . 291. . . . . . . . . 170 MON . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Mesaje Becuri . . 235 Afiºare mesaj . . . . . . . 216 Memorie defecþiuni (autovehicule cu taste pe volan) . . 247 Lichid de frânã . 372 Lampã de control preîncãlzire 143. 295. . . . . . 319 Lanþuri antiderapante . . . . 162. . . . . . . 324 Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . 46 Lucrãri la autovehicul . . 376 Motor Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Navigaþie . . . . . . . . . 307 &tergere parbriz cu . 123 Calculator de bord . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . 298 Mod de funcþionare constantã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Lampã de control diagnosticare motor . . . . . . . . . . . . . . 124 Prezentare generalã . . 368 Adãugare . . . . . . . . . . . . 174 Încãlzire posterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Telefon . 303 Lichid de rãcire . . . 301 Mod cãldurã rezidualã . . 307 Nivel ulei de motor . . . . .Index Becuri suplimentare . . . . . . . . . . . . . . 134 Lãmpi laterale . . . . . . . . . . . 321 Lãmpi pentru iluminare adaptivã Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Probleme . . . . . 132 Stingere temporizatã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . 138 Utilizarea autovehiculului . . . . . . . . . 120 Setãri. 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . 156 Adãugare. . . . . . 170 Sistem Tempmatic . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Memorie defecþiuni . . . . . . 277 Mod funcþionare în caz de urgenþã Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . 123. . . . 287 Nu funcþioneazã uniform . . . . . . 125 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . 263 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. . . . . . . . . . . .

. 108 Microfon cu hands-free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mã a motorului . . . . . 154 ic . 113 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 oare . . . . 35 Panou de siguranþe Panou principal de siguranþe . . . 113 Tahometru . . . . . . . . . . Indicator de uzurã . . . 183 Panou de instrumente . . . . . . . . . . . . . 154 oare exterioare . . . . . . . . . . . La deplasare în rampe s Piese de schimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Setarea liniei de stare . . 382 e pornire/oprire automatã . . . . . . . . 185 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . Înlocuirea unei roþi . . . . . 29. . . . 130 Iluminare . . . . Pneu dezumflat Agent de etanºare Prem pentru pneuri . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . . . . . 79 Geamuri articulate acþionate electric . . . . . Încãlzire. . . . . . . . Defecþiune . 34 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . 154 izoare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modificare . . . . . . . . Piuliþe/prezoane Cuplu de strângere . . . . Parbriz Curãþare . . . . . . . . . . . 383 utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Afiºaj vezi Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Selectare limbã . . . . . . . . 85 le cu taste pe volan . . . . . . . . . 360 Panoul de comandã integrat în portierã . 154 vizoare . . . . . . . . Strângere suplimentarã Plãcuþe/garnituri de frânã Afiºare mesaj . . 34 Panou de comutatoare . . . . . . 22 . . . . . 131 le fãrã taste pe volan 116 aþie retrovizoare interioare . . Parcare . . . . . . . . . . . . . . . . .motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Pe postul de conducere . . . . . . . . . 37 Deschiderea portierei . . . . .

103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Deschidere/închidere . . 68 Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Prizã de putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Post de conducere . . . . . . . . . 319 Protecþie anti-tractare . . . . . . . . . . . . 225 Conducere pe drumuri inundate . . . . . . . . . . . 295 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . .Index Aderenþã . . 35 Lãmpi de control ºi de avertizare . . . . 353 Punct de legãturã pentru pornirea asistatã . . . . . . 282 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Pornire prin tractare . . . . 210 Portiere Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Portbagaj superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Afiºare mesaj . . . . 69 Schimbarea roþilor . . . . 245. . 244 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . 142. . . . . . . . . . . . . . 246 Reºapate . 226 12 . . . . . 72 Protejarea mediului înconjurãtor . . . 382 Reglarea turaþiei de lucru . . . . 68 Grad de uzurã . . . 105. . . 205 Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Apelare (sistem de operare) . . . . . . . . . . . . 150 Presiune în pneuri . . . . . . 67 Tipuri de pneuri . . . . . 69 Sens de rotaþie . . . . . . . . . 282 Proiectoare de ceaþã faþã . . . . . . 120 Primii 1. . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de control . . 288 Monitor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 228 Schimbarea posturilor radio (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 78 Poziþiile manetei schimbãtorului Blocare . . . . . . . . . . 149 Capacitatea de sarcinã a pneurilor . . . . 67 Pneuri de iarnã . . . . . . 67 Vitezã maximã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Presiune vezi Presiune în pneuri Prezentare generalã Comutator . . . . . . . . 243 Reactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PTS vezi Parktronic R Radio . . . . . . . . . . . 69 Starea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Lampã de avertizare . 305 Avertisment . . . . . . . 149 Conducere în afara þãrii . . . . . . . 68 Vechime . . . . . 70 Deteriorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Pornirea motorului vezi Motor. . . . . 61 Afiºare mesaj . . . pornire Pornirea/oprirea automatã a motorului vezi Sistem de pornire/oprire automatã a motorului Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . 203 Date tehnice . . . . . 68 Depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Supapã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. 79 Încuiere ºi descuiere . . . . . . 130 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . .500 de kilometri . . . . . 196 Lampã de control . 26 Poziþie pentru parcare vezi Transmisie automatã Poziþiile cheii Funcþie KEYLESS ENTRY . 123 Recomandãri privind conducerea . . . . . . .

. . . . . . . . 321. . 95 Scaune Bancheta din spate rabatabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei vezi Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Semnalizatoare de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Schimbare. . . . . . . . . . 95 Reglare în plan orizontal . . 359 În cazul unor anumite defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Scaunul pasagerului faþã Rabatabil . 342 S Sarcinã utilã maximã pe pavilion . . . . . . . . . . . . 149 Frânare . 227 Rezervor Carburant de rezervã. . . . . . . . 213 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Remorcã Cuplare remorcã . . . . 114. . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 276 Înãlþime . . . . . 95 Scaun cu suspensie . . . 381 Scaun cu funcþie confort . . . . 370 Roþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . 149 Punerea în miºcare a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Defecþiune . . . 99 Scaun standard . . . . . 265 Faþã . . . . . . . . . .Index Conducere pe carosabil umed . . . . 225 Recomandãri privind conducerea . . . . 359 Revizii tehnice regulate . . . . . . . . . . . . 95 Scaun rabatabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Schemã de corespondenþã a siguranþelor Siguranþele de sub perna scaunului ºoferului . . 218 Semnale acustice de alarmã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Reglarea coloanei de direcþie . . . 149 Conducere pe timp de iarnã . 229 Rodaj . . . . . . . . . . . . . . . 224 RON . . . . . . 318 Spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Reglare . . . . . . 106 Controlare . . . . . 225 Tractarea prin intermediul sistemului Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . 98 Defecþiune . . . . . 153 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Suspensia scaunului . . . 99 Fixarea scaunului în plan vertical . . . . . . . . . . . . 259 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Setare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 În cazul unei defecþiuni a sistemului electric . . . . . . . . . . 267–261 Trapa buºonului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Direcþie . . . . . 212 Dispozitiv de cuplare a remorcii . afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Montate lateral . . . . . . . . . . 366 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . 94 Scaun rabatabil . . . . . . . . . . . . 65 Interschimbare . . . 105 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Transmisie automatã . . . . 106 Aprindere . . . . . . . . . . 227 Reglare farurilor . . . 226 Tractare . . . . . . . . . 212 Dimensiuni de instalare . . . . . . . . . . . . 360 Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . 106 Semnalizatoare de direcþie . . . . . . . . . . 361 Siguranþele din panoul principal . . . 357 Autovehicul blocat . . . . . . . . . . . . . 201 Sursã de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Scrumierã . . . . .

. . 40 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . 21 Siguranþe . . . . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . . . . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . 198 Sistemem Speedtronic . . . . . . . . 71 Defecþiune . . . . . . . . . . 283. . . . . . . . . 46 Sisteme de reþinere pentru copii . . . . . . 73 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . 117 Setarea vitezei ventilatorului . . . . . . . . . . . 228 Sistem de închidere centralizatã Defecþiuni . . . . . 329 Service Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . 271 Funcþie de avertizare pentru deplasarea în marºarier . . . . . . . 155. . .Index Senzor de miºcare în interior . . 78 Resetare generalã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . 53 Sistem de spãlare a parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Indicator de uzurã a plãcuþelor/ garniturilor de frânã . . . . . . . 289 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . 267 Sistem de navigaþie . . 282 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . . . 278–279 Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Airbaguri frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor . . . . 258 Oprire alarmã . . . . . . . . . . . 297 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . . . . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . 188–202 Defecþiuni . 188 Sisteme pentru siguranþa conducerii . . . . . . . 170 Setãri Setãri implicite (cheie) . . . 299 Lampã de control . . . . . . . 126 Siguranþã în utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60– 64 vezi Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) vezi Sistem de asistenþã la demarare (AAS) 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Sisteme de asistare a conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Sistem de reþinere . . . Sistem de alarmã antifurt (ATA) . . . . . . . 71 Sistem de asistare la parcare vezi Parktronic Sistem de avertizare pentru deplasarea în marºarier vezi Parktronic Sistem de frânare Defecþiune . . . . . . . . . . 135 Separator de apã Filtru de carburant cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Sistem Parktronic (PTS) . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Afiºare . . . . . . . . . . . 360 Sistem antifurt Sistem antidemaraj . . . . . 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 280. . . . . . . . . . . . . . . 248 Setarea datei Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . . 132 Autovehicule fãrã taste pe volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 TopTether . . . . . . 41 Defecþiune . . . 71 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Centurã de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . 49 Airbaguri tip cortinã . . . . . 51 Airbaguri . . . . 71 vezi Sistem de alarmã antifurt (ATA) Sistem automat de reglare a farurilor 104 Sistem COMAND vezi Instrucþiunile de utilizare separate. 202 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Siguranþe . . . . . . 132 Submeniul Orã/Datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Sistem de operare Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . 280 Lampã de control . . 280 Lampã de control . . 210 Sistem de aer condiþionat . . . . . . . . . 122 Meniul Audio . . . 60 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index vezi Sistem de frânare antiblocare (ABS) vezi Controlul derapãrii la accelerare (ASR) vezi Sistem de asistare a frânãrii (BAS) vezi Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sisteme purtãtoare . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . 192 Activat permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Meniul Prezentare generalã . . . . . 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Înlocuirea becurilor . . 131 Submeniul Panou de instrumente . . . . . . . . . . 122 Meniu Memorie defecþiuni . . . . . . . . . . . 125 Meniu Setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Sistem de asistare a frânãrii (BAS) . . . . . . . . . . 199 Sistem de avertizare pentru rularea în spate . . . . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . . . . . . 156 Sistem de încãlzire a scaunelor Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Submeniul Autovehicul . . . partea anterioarã . . . . . . . . 254 Defecþiune . . . . 129 Autovehicule fãrã taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Sistem de încãlzire a parbrizului . . . . . . . . . . 201 Sistem Speedtronic . . . 201 Tractarea unei remorci . . . 299–300 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Sistem de asistenþã la demarare (AAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Submeniu Facilitãþi . . . 138 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Sistem electric Aprindere/stingere . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . 200. . . . 198 Afiºaj de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Meniu Utilizare . . . . 278. . . . . . . . . . . . . 280 Sistem de frânare antiblocare (ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Raza de acþiune a senzorilor . . . . . . 115 Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Curãþarea senzorilor . . . . . . 125 Meniu Statistici parcurs . . . . . . 281 Lampã indicatoare . . . . . . 120 Meniul Telefon . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . 271 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Habitaclu. . . . . . . . . . . 165 Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . 123 Meniul Navigaþie . . . . . 327 Exterior – vezi Lãmpile exterioare Habitaclu. . . 281 Mesaje afiºate . . . 271 Aprindere/stingere . . 278–279 Lãmpi de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sistem Parktronic . . . . . . 250 Sistem de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . . .vezi Tempmatic Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior Filtru de aer . . . . . . . . . . . 115 Mesaje afiºate . . 301 Defecþiune . . . . 318 Instrumente . . 360 Sistem electric de amplificare a încãlzirii . 195 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Sistem de iluminare Acces . . . partea posterioarã . . . 134 Submeniul Iluminare . . . .

. . . . 177 16 . . 171 Dezaburire . . . . . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . . . . 77 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . 215 Sursã de alimentare cu energie electricã Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . 299–297 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Senzor de ploaie . . 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Mod economic . . . . . 129 Prezentare generalã a setãrilor . . . . . 297 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . 331 Lichid de spãlare a parbrizului. . . 33. . . . . . 134 Submeniu Autovehicul . . 237 Parbriz . . . . 155 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Geamuri aburite . . . . 194 Probleme . . . . 213 ª ªtergãtorul lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . . . . 215 Suport pentru pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Supapã . . . 365 Stingere temporizatã Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Panou de instrumente . . . . . . 136 Iluminare . . . . . . . . 171 Ventilaþie/rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Distribuþie aer . . . . . . 194 Lampã de control LIM . 170 Orificii de ventilaþie Pe planºa de bord . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . 228 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Orã/Datã . 282 Staþie de emisie-recepþie . . . . . . . . . 156 ªtergãtoare de parbriz. . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Sistem Speedtronic variabil vezi Sistemem Speedtronic Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 &tergãtorul lunetei . . . . . . . . . . . 166 Panou de comandã . . . . . . . . . . . .Index Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Cãldurã rezidualã . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . 192 Sistem Tempmatic . . . . . 67 Suport pentru bãuturi vezi Suport pentru pahare Suport pentru cãrþi de credit . . 177 Lampã de control a stãrii bateriei . . . . . . . . . . . . . 193 Variabilã . 168 Mod recirculare a aerului . 156 T Tahometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Supapã de pneu . . 237 Speedtronic permanent vezi Sistem Speedtronic SRS (Sistem suplimentar de reþinere) 44 Afiºare mesaj . . 266 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz. . . . . . . . . . 170 Funcþie de reîncãlzire (dezumidificare) . . . . . . . 228 Modificare . . . 127 Selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru sticle vezi Suport pentru pahare Suport pentru stilou . . . . . . . . 160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . 155. . . . . . . . . . . 134 Funcþie de facilitare . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Pante descendente . . . . . . . . 253 Defecþiuni . . . . 163. . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Telecomandã Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 309 Trusã de scule a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . 188 Afiºare mesaj . . . . . . . 113 U Ulei vezi Ulei de motor Ulei de motor . . . . . . . . . . . . 189 Pante ascendente . . . . . . . . . . . . Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . 215 Ventilat . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze . . 220. . 301 Microfon cu hands-free . . . . . . . . . . 297 Defecþiune . . . . . . . . . 328 Telefon mobil . . Schimbarea personalã a treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . 235 Afiºare mesaj . 185 Deschidere/închidere manualã . . . . . . . . . . . . . . 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziþia pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Triunghi reflectorizant . . 306–307 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . 308 Trusã de prim-ajutor . . . . Manevre . . Marºarier. . Tractarea unei remorci . . . . . . . 186 Trapã glisantã/rabatabilã vezi Trapa glisantã Trepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionare completã a pedalei de acceleraþie . Transmisie manualã Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Game de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 17 . 138 Temperaturã Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 284 Verificare nivel . . . . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . . . 189 Manetã . . 368 Adãugare . . . . . . . . . . . Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. . . . . . . . . . . . . . . . . Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Torpedou . . 150 153 317 264 150 152 153 153 153 356 153 151 153 358 151 151 153 142 144 356 144 Tractare . . . . . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pante descendente . . . . . . . . . . Schimbare a vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . 34 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . 190 Tensiune la bordul autovehiculului . . . . 310 Turaþia maximã a motorului . . . 97 Demontare . . . . . . . . . . . . 365 Utilizare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . 316 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Tempomat . . . . . . Oprire . . . . Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . 358 Transportarea autovehiculului pe cãile ferate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deblocarea frânei de parcare manualã . 98 TopTether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Trapã glisantã . . . 297 Dezactivare . . 173 Transmisie automatã . . . . 232 Uºã culisantã Deschidere/închidere . . . . . . 90 Resetare . . . . . . . 191 Lampã de control LIM . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Telefon . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ventilator de plafon . . . . 227 Vitezã maximã programatã . . 80 Sistem de închidere asistatã . . 86 Din exterior . . . . 90 Uºa posterioarã Deschidere/închidere Din interior . . . . 59 Electric . . . . . . 83 Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . 32. . . . . . . 80 Uºã culisantã electricã . . . . . . . . 102 Taste (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 67 V Ventilaþie . . . . 341 Vitezã maximã Programatã . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . 22 Vitezometru . . . . . . . . . . . . . . . . 86. . . . . . . . . . 78 Programarea cheii . . . . 87 Cu ajutorul cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Volan Eliberarea sistemului de blocare a direcþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezometru digital . . . 82 Uºã paravan culisantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Uzura pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . 187 Vitezã Limitarea vitezei vezi Sistem Speedtronic Setare vezi Tempomat vezi Sistem Speedtronic Vitezã limitã Pneu dezumflat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Încuiere/descuiere Din interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . 80 Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . .

Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã pentru treapta respectivã. Nu încãlziþi motorul când autovehiculul staþioneazã. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic. Întreþinerea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului. Puteþi contribui la protejarea mediului prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Notã privind protecþia mediului H Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion când nu vã este necesar. a frânelor ºi a pneurilor depind în mare mãsurã de urmãtorii factori: Condiþiile de utilizare a autovehiculului Stilul personal de conducere a autovehiculului Ambii factori pot fi controlaþi de cãtre dumneavoastrã. Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului. într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii. frecventã. 19 . Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. Stilul personal de conducere Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. cât ºi pe cele ale umanitãþii. Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului. a transmisiei. unui Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. Din acest motiv este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea verificãrilor tehnice. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Obiectivele noastre vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre. Adoptaþi un stil de conducere mai preventiv ºi menþineþi o distanþã suficientã faþã de alte autovehicule. Evitaþi accelerarea bruscã. Respectaþi urmãtoarele indicaþii: Condiþiile de utilizare Evitaþi conducerea pe distanþe scurte deoarece creºte consumul de carburant. a autovehiculului.

pentru þara în care locuiþi. Returnarea autovehiculelor rulate se aplicã în cazul autovehiculelor cu masa maximã admisã de pânã la 3. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare. conform cu Directiva Uniunii Europene (UE) privind Casarea Autovehiculelor. sau prin apelarea numãrului de telefon aferent.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz vã preia autovehiculul Mercedes-Benz.5 t în conformitate cu reglementãrile naþionale. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã ecologicã. Acest lucru înseamnã cã autovehiculele Sprinter vor întruni în viitor cotele de reciclare în continuã creºtere. pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod ecologic. Opþiunea de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor este într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. Autovehiculele Sprinter deja îndeplinesc normele de proiectare în privinþa capacitãþii pieselor de a fi reciclate ºi reutilizate timp de mai mulþi ani. 20 . Informaþii suplimentare puteþi obþine de pe pagina de web a Mercedes-Benz.

Aceste defecþiuni pot periclita siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi prin urmare vã pot pune viaþa în pericol. Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. trebuie efectuatã verificarea autovehiculului la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. În astfel de cazuri. Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. Un impact puternic asupra zonei de sub caroserie. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu. Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol. poate cauza deteriorarea autovehiculului.Introducere Siguranþa în utilizare Siguranþa în utilizare Pericol de accident G Pericol de accident G Pericol de accident G Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi software-ului asociat pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. Prin urmare. Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor prevãzute cu dispozitiv de protecþie pentru zona de sub caroserie. pneurilor sau roþilor. Modificarea acestor sisteme electronice poate cauza defecþiuni. 21 . nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. chiar sistemelor care nu au fost modificate. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Alte lucrãri sau modificãri incorect efectuate asupra autovehiculului pot de asemenea periclita siguranþa funcþionalã.

componentelor destinate transformãrii ºi a accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate expres pentru tipul respectiv de autovehicul. Aceste piese au fost testate special pentru a stabili siguranþa. Informaþi imediat ce este posibil Mercedes-Benz asupra schimbãrii adresei sau proprietarului autovehiculului. Creºterea performanþei poate cauza defecþiuni ºi deteriorarea indirectã a altor subansambluri. Modificarea puterii furnizate de motor trebuie anunþatã imediat asiguratorului ºi necesitã reînmatricularea autovehiculului. Modificarea puterii furnizate de motor Creºterea puterii furnizate de motor prin intervenþii asupra sistemului electronic de control al motorului poate anula certificatul de înmatriculare ºi poliþa de asigurare ale autovehiculului. Este recomandatã înregistrarea autovehiculului la Centrul de Service Mercedes-Benz. 22 . Mercedes-Benz vã va putea informa asupra verificãrilor tehnice efectuate asupra autovehciulului dacã Mercedes-Benz deþine datele dumneavoastrã de înregistrare. fiabilitatea ºi compatibilitatea acestora. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii distanþei totale parcurse. frânele ºi sistemele de rãcire trebuie adaptate în funcþie de creºterea puterii furnizate de motor. Pneurile. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia.Introducere Siguranþa în utilizare Înregistrarea autovehiculului în cadrul unui centru Mercedes-Benz Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. ºasiul. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Vitezometrul ºi contorul de parcurs total digitale Este interzisã modificarea valorii memorate electronic a distanþei totale parcurse de autovehicul prin intervenþia asupra sistemelor electronice. existã posibilitatea ca acesta sã nu fie înregistrat la un centru Mercedes-Benz. În cazul în care nu aþi achiziþionat autovehiculul de la un dealer autorizat iar verificarea tehnicã a acestuia nu a fost efectuatã în cadrul unui centru de Service Mercedes-Benz. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii puterii furnizate. Caroseriile Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor. precum ºi a certificatul de garanþie ºi drepturile stipulate în acesta. Intervenþiile asupra sistemului electronic de control al motorului pot cauza modificarea valorilor emisiilor de noxe ºi pot face imposibilã garantarea în toate cazurile a siguranþei funcþionale a motorului.

Utilizarea corectã Când conduceþi autovehiculul trebuie sã respectaþi întotdeauna urmãtoarele instrucþiuni: notele privind siguranþa din prezentul manual secþiunea "Date tehnice" din prezentul manual reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de autorizare pentru trafic Pericol de accidentare G Nu detaºaþi nicio etichetã autocolantã de avertizare. Din motive de siguranþã. Aceste directive referitoare la caroserii/echipamente garanteazã faptul cã ºasiul ºi caroseria formeazã un ansamblu unitar ºi respectarea celor mai înalte standarde legate de siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. este posibil ca dumneavoastrã sau alte persoane sã nu mai puteþi recunoaºte anumite riscuri. Puteþi obþine informaþii legate de directivele pentru montarea caroseriei/ echipamentelor la: Telefon: +49 (0)711 17 58 438 Fax: +49 (0)711 17 32 323 sau accesând urmãtoarea paginã de web: http://abh-infoportal. caroseriile sunt fabricate ºi montate numai conform directivelor în vigoare referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Aprobãrile obþinute de la agenþii publice de testare sau organizaþii oficiale nu exclud pericolele pentru siguranþã. sã se obþinã aprobarea Mercedes-Benz în cazul unor abateri de la directivele referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz.Introducere Siguranþa în utilizare ! Din motive de siguranþã. Dacã îndepãrtaþi o astfel de etichetã.com Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vã recomandã: sã nu efectuaþi alte modificãri asupra autovehiculului. Acest lucru poate avea drept urmare accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. 23 .mercedes-benz.

24 .

Co Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retroviz Panourile d Panoul de comandã inte .

Prezentare generalã Postul de conducere N68.10-2283-31 Autovehicule cu volanul pe partea stângã 26 .

Prezentare generalã Postul de conducere Autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 27 .

Prezentare generalã Postul de conducere Funcþia 1 Panoul de comandã integrat în portierã 2 Comutatorul de lumini Reglarea fasciculului farurilor 3 Comutator mixt Semnalizatoare de direcþie Faruri pentru fazã lungã ªtergãtoare de parbriz ªtergãtorul lunetei 4 Maneta tempomatului 5 Claxon 6 Volan fãrã/ cu taste integrate 7 Panou de bord 32 29 112 105 103 155 156 188 Pagina 37 103 106 Funcþia 8 Oglindã retrovizoare 9 Compartiment de depozitare cu iluminare interioarã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare a Temporizator (sistemul de încãlzire auxiliarã cu încãlzitor de aer) b Indicator de avertizare pentru sistemul Parktronic c Deschide/închide geamul din partea dreaptã d Cric ºi trusã de scule e Torpedou Pagina 154 108 34 180 198 183 310 215 g Funcþia f Consolã centralã Poziþie manetã schimbãtor (transmisie automatã) Manetã schimbãtor de viteze (transmisie manualã) h Comutator de contact j Panou de comutatoare suplimentar k Frânã de mânã l Dispozitiv de parcare a volanului m Deschide capota motorului n Panou de comutatoare suplimentar Pagina 33 142 142 93 35 147 102 230 35 28 .

Prezentare generalã Panoul de bord Panoul de bord 29 .

Comutator pentru reglarea /intensitãþii .Prezentare generalã Panoul de bord Funcþia 1 Panoul de bord la autovehiculele fãrã taste pe volan 2 Panoul de bord la autovehiculele cu taste pe volan 3 5 autovehicule fãrã taste pe volan: modificã afiºajul standard selecteazã meniurile 4 autovehicule cu taste pe volan: Verificã nivelul uleiului de motor 232 115 Pagina 112 112 Funcþia 5 0 Tasta de resetare 6 Vitezometru cu: Lãmpi de control ºi de avertizare 7 Lãmpi de control ºi de avertizare 8 Afiºajul autovehiculelor fãrã taste pe volan 9 Afiºajul autovehiculelor cu taste pe volan a Tahometrul cu lãmpi de control ºi de avertizare b . Autovehicule cu taste pe volan: tahometrul include un indicator analog al nivelului carburantului. sistemului de iluminare a panoului de bord Pagina 112 113 31 31 115 118 113 31 113 Funcþia c Indicatorul nivelului de carburant cu: lampã de avertizare nivel carburant indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: Clapeta buºonului de alimentare este situatã în partea stângã Pagina 114 286 i Autovehicule fãrã taste pe volan: Afiºajul 8 include un indicator digital al nivelului carburantului. 30 .

7 B ™ 289 147 103 204 289 283 105 281 280 280 282 287 A < 103 289 N ± q Mesaj de avertizare pentru nivelul uleiului de motor Lampã de control pentru diagnosticare a motorului Sistem de preîncãlzire i Autovehicule cu taste pe volan: Este posibilã de asemenea afiºarea mesajelor aferente 9 ( pagina 122). dreapta Defecþiune a sistemului ABS Defecþiune a sistemului ASR sau AAS Defecþiune a sistemului BAS # ‰ Defecþiune a sistemului ESP® Filtrul aer este contaminat Pagina 105 196 # 288 289 Lãmpi de control ºi de avertizare A / Carburant de rezervã Apã prezentã în rezervorul de carburant Defecþiune a dispozitivului de încãrcare a bateriei Bec defect Frâna de mânã acþionatã Aprindere parcare faruri pentru fazã scurtã Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) este activat Faruri pentru fazã lungã aprinse Sistemul de avertizare pentru fixarea centurilor de siguranþã Pagina 286 289 283 / D 1 6 Nivel prea scãzut al lichidului de rãcire Temperatura lichidului de rãcire este prea ridicatã Defecþiune a sistemelor de reþinere Nivel prea scãzut al lichidului de frânã Defecþiune a sistemului EBV .Prezentare generalã Panoul de bord Lãmpi de control ºi de avertizare v Lampã de avertizare ESP® Lampã de avertizare ASR Pagina 61 278 62 63 278 285 X 285 J 282 279 9 278 284 287 143 286 2 / k Lãmpi de control ºi de avertizare & ° Semnalizator de direcþie. 31 . stânga Sistemul de pornire/oprire automatã a motorului (MSS) este activ Lampã de control presiune în pneuri Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor este prea scãzut Portierã deschisã Plãcuþe/garnituri de frânã uzate Semnalizator de direcþie.

Prezentare generalã Volanul cu taste Funcþia 1 Afiºaj Controlarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului N46.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Pentru acceptarea unui apel/ Începe formarea numãrului t Terminã un apel/ respinge un apel 138 118 Pagina 118 Funcþia 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 118 Pagina 118 32 .10-2071-31 + Sus/creºte volumul .

10-2275-31 2 Compartiment de depozitare Radio sau sistemul COMAND. Panou de comandã pentru încãlzire Panou de comandã al aerului condiþionat Panoul de comutatoare situat pe consola centralã 160 168 6 35 7 Pagina 216 5 Funcþia Compartiment de depozitare sau Schimbãtor de CD-uri.Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Funcþia 1 N68. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate sau Tahometru. Suportul pentru pahare Scrumiera Bricheta Prizã de 12 V 217 218 219 220 Pagina 3 4 33 . consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

Prezentare generalã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii Funcþia 1 Microfon cu hands-free pentru telefon 2 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Porneºte/opreºte funcþia de iluminare automatã a interiorului 108 108 Pagina 4 Funcþia Compartimentul pentru ochelari sau Sistemul de alarmã antifurt (ATA) 5 Porneºte/opreºte iluminarea habitaclului 6 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 7 Deschide/închide trapa glisantã Pagina 216 71 108 108 185 34 .

Prezentare generalã Panourile de comutatoare Panourile de comutatoare Panoul de comutatoare situat pe consola centralã Funcþia @ D & ( F Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Activeazã/dezactiveazã încãlzirea scaunului din dreapta/stânga Porneºte/opreºte sistemul de încãlzire a lunetei Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a parbrizului Activeazã/dezactiveazã sistemul ASR Porneºte/opreºte semnalizatoarele de avarie Închiderea centralizatã Compartiment interior/ posterior Conecteazã/ deconecteazã sistemul Parktronic (PTS) Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Pagina 80 Panouri de comutatoare suplimentare 98 N54. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.25-2830-31 N54.25-2831-31 157 P 156 i Dispunerea comutatoarelor poate varia. L W ( ) ! 62 106 87 198 Panou de comutatoare între comutatorul de lumini ºi volan A B 80 35 .

în funcþie de dotarea autovehiculului.25-2832-31 ° Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) este activat/ dezactivat Pagina 110 ö ³ 176 165 203 205 204 196 * + 187 i Panou de comutatoare între volan ºi comutatorul de contact Dispunerea comutatoarelor poate varia. 36 . admisie/ evacuare aer Pagina 165 Funcþia F Funcþia de facilitare a r iluminãrii compartimentului posterior este activatã/dezactivatã D Aprinde/stinge girofarul O Claxonul este * pornit/oprit N54. i Dispunerea comutatoarelor poate varia.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Funcþia ³ Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii Activeazã/dezactiveazã încãlzirea auxiliarã cu încãlzitor de apã Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii á & M & Cupleazã/decupleazã priza de putere Regleazã turaþia de lucru Activeazã/dezactiveazã controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Ventileazã compartimentul de încãrcare. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.

Prezentare generalã Panoul de comandã integrat în portierã Panoul de comandã integrat în portierã Funcþia 1 Regleazã oglinzile exterioare 2 Selecteazã o oglindã exterioarã 3 Deschide/închide geamul din partea stângã N54.25-2833-31 4 Deschide/închide geamul din partea dreaptã 5 Deschide/închide geamul rabatabil din partea stângã 6 Deschide/închide geamul rabatabil din partea dreaptã Pagina 154 154 183 183 185 185 37 .

38 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Pneurile ºi jantele Sistemele antifurt 2 39 .

În niciun caz airbagurile nu anuleazã necesitatea ca ocupanþii autovehiculului sã poarte corect centura de siguranþã în orice moment. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. de exemplu. airbaguri. incluzând: dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri airbaguri Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã airbagul nu este activat în toate situaþiile de accident. i Airbagul creºte gradul de protecþie oferitã ocupanþilor autovehiculului ce poartã centura de siguranþã ºi trebuie considerat prin urmare un sistem de reþinere suplimentar centurii de siguranþã. ocupanþii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus vectorului forþei de impact. În timpul acestor intervale de acceleraþie sau deceleraþie. Într-un accident. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului. un airbag activat asigurã o protecþie crescutã numai dacã centura de siguranþã este purtatã corect. unde este necesar. de exemplu. Scopul sistemelor de reþinere suplimentare. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a ocupantului faþã de airbag centura protejeazã ocupantul autovehiculului împotriva proiectãrii în sens opus vectorului forþei de impact. este acela de a minimiza riscul de accidentare. 40 . Mai mult chiar. fiind astfel mai eficientã pentru reducerea riscului de rãnire 2 Aceastã secþiune conþine toate informaþiile importante despre sistemele de reþinere din dotarea autovehiculului. deoarece în anumite cazuri centurile de siguranþã corect fixate oferã protecþie suficientã. are loc o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. Cu toate acestea. un alt autovehicul. în eventualitatea unei coliziuni frontale. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a preveni leziunile cauzate de obiecte care pãtrund în autovehicul din exterior.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sisteme de reþinere Sistemele de reþinere cele mai importante sunt: centurile de siguranþã sistemele de reþinere pentru copii. Existã astfel riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului de cãtre elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. în eventualitatea unui accident acestea sunt cele mai eficiente mijloace de reducere a amplitudinii miºcãrilor ocupanþilor Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS(Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere). deoarece.

Din acest motiv. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii autovehiculului – în special femeile însãrcinate – poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã. acesta va asigura o protecþie suplimentarã faþã de cea conferitã de centura de siguranþã. Este necesar sã vã asiguraþi cã centura de siguranþã: este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos posibil. limitatorul de forþã al centurii sau airbagul) sau asupra cablajelor acestuia. declanºate inoportun sau existã posibilitatea ca acestea sã nu funcþioneze în cazul unor accidente în care forþa de decelerare este suficientã pentru a declanºa airbagul. puteþi fi accidentat grav sau fatal. precum ºi intervenþiile asupra altor sisteme electronice interconectate poate avea drept consecinþã funcþionarea inadecvatã a sistemelor de reþinere. Airbagurile Pericol de accidentare i G Pericol de accidentare G Modificãrile sau lucrãrile efectuate incorect asupra unui sistem de reþinere (centura de siguranþã ºi dispozitivele de ancorare ale acesteia. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. Airbagurile oferã protecþie suplimentarã. este interzisã efectuarea de modificãri asupra sistemelor de reþinere. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de reþinere a copiilor. de exemplu. în cazul în care aceasta este purtatã corect. este fixatã strâns pe corp nu este rãsucitã este trecutã peste mijlocul umãrului 41 . Centura de siguranþã purtatã incorect sau deloc. adicã peste articulaþiile bazinului ºi nu peste abdomen. 2 Pericol de accidentare G Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de reþinere din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de reþinere pentru copii.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În accidentele în care este activat un airbag. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. În multe þãri. În anumite situaþii. dispozitivul de pretensionare a centurii. Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele electronice sau la aplicaþiile asociate acestora. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. Airbagurile sau dispozitivele de pretensionare ar putea fi. Acestea sunt cele mai eficiente mijloace de prevenire a propulsãrii ocupanþilor autovehiculului în sensul impactului ºi implicit de reducere a riscului de lovire a acestora în interiorul autovehiculului.

reþinerea copiilor ar fi imposibilã ºi aceºtia sau alþi ocupanþi ai autovehiculului pot fi accidentaþi grav în cazul frânãrii bruºte sau chiar fatal în cazul unui accident. aceste persoane necesitã sisteme de reþinere adecvate. Nu purtaþi haine voluminoase. instalate pe scaunele corespunzãtoare pentru asigurarea protecþiei în caz de accident. în caz contrar putând fi imposibilã cuplarea corectã a cataramei centurii. permiþând ocupantului scaunului sã stea aºezat în poziþie verticalã. Pericol de accidentare G 2 Centura de siguranþã nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care chinga sau dispozitivul de blocare sunt murdare sau deteriorate. este necesarã pãstrarea curãþeniei chingii centurii ºi a dispozitivului de blocare. este posibilã ruperea chingii centurii în caz de accident. În consecinþã. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de instalare oferite de producãtorul sistemului de reþinere pentru copii.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor nu este trecutã peste gât sau pe sub braþ este fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre ocupanþii autovehiculului. În caz contrar este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. cum ar fi. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. În caz contrar. în special dacã acestea se aflã pe faþa exterioarã sau interioarã a hainelor dumneavoastrã. Este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane. Persoanele cu înãlþimea sub 1. de exemplu.50 m ºi copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. stilourile sau cheile. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. ochelarii. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. este posibilã ruperea chingii centurii de siguranþã în caz de accident ºi dumneavoastrã sau alþi ocupanþi ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi. Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte În caz contrar. Poziþionaþi deci spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã. În astfel de cazuri. haine de iarnã. Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite sau peste obiecte fragile. 42 . Pericol de accidentare G Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã doar dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã. Din acest motiv. de exemplu.

Fixaþi catarama centurii de siguranþã 2 în dispozitivul de blocare 4. Purtarea centurilor de siguranþã Treceþi centura de siguranþã peste umãr. Reglarea înãlþimii centurii Pericol de accident 2 G Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. care deþine echipamentul ºi personalul tehnic instruit corespunzãtor pentru efectuarea lucrãrilor necesare pentru înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident ºi pentru verificarea dispozitivelor de ancorare a centurilor. În acest scop.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deService Mercedes-Benz. Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: Scaunul ºoferului Scaunul pasagerului faþã 43 . puteþi pierde controlul asupra autovehiculului din cauza miºcãrii necesare pentru reglare. 1 Ghidajul centurii ( pagina 44) 2 Catarama centurii de siguranþã 3 Butonul de eliberare 4 Dispozitivul de blocare Trageþi uºor centura de siguranþã din dispozitivul de blocare a retractorului centurii. reglaþi centura de siguranþã pe înãlþime. situaþie periculoasã pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Din motive de siguranþã Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz. Dacã este necesar. Trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii de siguranþã pentru a strânge centura peste corp dacã este necesar. În caz contrar.

Eliberaþi butonul de eliberare 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii 1 se fixeazã. SRS (Sistem suplimentar de reþinere) SRS (Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere) include: Lampa de avertizare 1 Dispozitive de pretensionare a centurilor Limitatoare de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: Unitate de comandã pentru airbag Airbaguri Ghidajul centurii cu reglarea înãlþimii Lampa1 de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. Lampa de avertizare 1 Sistemul de reþinere suplimentar (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate atunci când contactul este pus sau când motorul este în funcþiune. existã posibilitatea ca diferitele sisteme sã fie activate neintenþionat. Astfel este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. 44 . sau sã nu fie activate deloc. 5 Butonul de eliberare Pentru ridicarea nivelului centurii: glisaþi ghidajul centurii 1 în sus. Glisaþi ghidajul centurii 1 la înãlþimea doritã. Ghidajul centurii 1 se fixeazã în diverse poziþii. Pentru coborârea nivelului centurii: þineþi apãsat butonul de eliberare 5.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât secþiunea superioarã a acesteia sã fie trecutã peste mijlocul umãrului. Pericol de accidentare 2 G A avut loc o defecþiune dacã 1 lampa de avertizare: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou În eventualitatea unui accident în care se produce decelerarea rapidã a autovehiculului.

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În aceastã situaþie. unitatea de control pentru airbag evalueazã durata ºi direcþia decelerãrii sau accelerãrii autovehiculului în timpul fazei iniþiale a coliziunii. Airbagurile frontale nu sunt declanºate decât dacã este atins un al doilea prag de activare. de exemplu. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru verificarea ºi repararea sistemului SRS. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. Acest proces este de naturã anticipativã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acestea sunt comandate de un sistem complex de senzori combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. fiecare sistem depinde de tipul de impact (frontal sau lateral) ºi de gravitatea acestuia (mai ales în ce priveºte decelerarea sau accelerarea) determinate în fazele iniþiale ale accidentului. cum ar fi durata ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei sunt stabilite în principal prin: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact 2 Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor. Totuºi. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. Pe baza acestor date ºi în funcþie de rata de decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. Nu toate airbagurile sunt activate în caz de accident. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a autovehiculului. dacã acceleraþia autovehiculului pe direcþia longitudinalã este mai mare. i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. nu la sfârºitul acesteia. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. În acest scop. deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. Acest proces este de naturã anticipativã deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru ocupanþii autovehiculului. Criterii pentru activarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor Pentru a determina dacã este necesarã activarea unui dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranþã sau a unui airbag. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 45 .

de exemplu. centurile de siguranþã pentru ºoferul ºi pasagerul faþã sunt prevãzute cu dispozitive de pretensionare. Este posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. de exemplu. Existã posibilitatea deformãrii considerabile a autovehiculului fãrã declanºarea vreunui airbag. dispozitivul de pretensionare a centurii este activat: dacã sistemele de reþinere sunt funcþionale ( pagina 44). Lampa de avertizare 1 se aprinde. 2 Factorii care nu pot fi vãzuþi sau mãsuraþi decât dupã coliziune nu sunt utilizaþi pentru a determina dacã airbagul trebuie declanºat ºi nu sunt decisivi în acest sens. i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile inadecvate de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã ocupanþii cãtre spãtarul scaunului. dacã în coliziune sunt afectate numai componente ale autovehiculului relativ uºor deformabile. adicã în cazul în care autovehiculul prezintã o ratã înaltã de decelerare sau de accelerare pe axa longitudinalã în fazele iniþiale ale coliziunii în cazul unei coliziuni laterale. un alt autovehicul Dispozitive de pretensionare a centurilor. cum ar fi capota sau aripile. Pe de altã parte. iar pragul de decelerare necesar nu este atins. de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor caracteristicile de deformare ale autovehiculului structura obiectului implicat în coliziune. limitatoare de forþã pentru centuri Dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru ºofer. 46 . decelerarea autovehiculului a depãºit pragul predeterminat. Când contactul este pus. în cazul unei coliziuni frontale sau din spate severe. Dacã dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã sunt declanºate. este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore dacã. Lampa1de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la pornirea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. la decelerarea sau accelerarea bruscã a autovehiculului în direcþie lateralã în faza iniþialã a coliziunii ºi dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri pentru torace/airbaguri laterale ºi/ sau airbaguri tip cortinã. forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã. strângându-le în jurul corpului. în cazul afectãrii unor pãrþi rigide ale autovehiculului. Dacã centura de siguranþã este prevãzutã suplimentar cu un limitator de forþã. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. cum ar fi o componentã longitudinalã a ºasiului. veþi auzi o pocniturã care nu vã va afecta auzul.

care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. în special când autovehiculul se aflã în miºcare. mai ales în cazul în care este transportat un copil într-un sistem de reþinere instalat pe acest scaun. peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. Astfel. care trebuie poziþionat aproape vertical. Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. Nu vã aplecaþi în faþã. 2 47 . G Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident care implicã decelerarea rapidã a autovehiculului. În cazul în care conduceþi autovehiculul având mâinile pe partea centralã a volanului existã riscul de a vã rãni în eventualitatea declanºãrii airbagului. Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ la nivelul ochilor. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. Distanþa dintre scaunul ºoferului ºi pedale trebuie sã permitã acestuia apãsarea completã a pedalelor. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. de exemplu. Un exemplar al acestor norme este disponibil pentru consultare la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. La autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Distanþa între pieptul ºoferului ºi zona centralã a capacului airbagului trebuie sã depãºeascã 25 cm. Braþele trebuie sã fie uºor flexate la manevrarea volanului. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: Fiecare pasager al autovehiculului trebuie sã adopte o poziþie pe scaun care sã îi permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã. dar ºi situarea la o distanþã cât mai mare faþã de airbag. Sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare trebuie instalate pe un scaun din spate adecvat.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare Sistemul airbag Pericol de accidentare G Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. În acest scop. nu este permisã transportarea copiilor în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã ( pagina 53).

de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine. Nu acoperiþi zona centralã capitonatã a volanului. umeraºe. dacã acestea nu încap complet în compartiment. Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din faþã. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea ocupantului autovehiculului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. situat în volan Airbag frontal pentru pasagerul din faþã. situat deasupra torpedoului Airbagurile pentru torace/laterale situate pe pãrþile exterioare ale scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã Airbagurile cortinã din marginea cadrului plafonului între montanþii A ºi B i La declanºarea airbagurilor veþi auzi pocniturã. Riscul de accidentare cauzatã de un airbag nu poate fi exclus complet datã fiind viteza ridicatã de umflare a airbagului. de exemplu. 48 . Când ocupantul autovehiculului intrã în contact cu airbagul. Prin urmare. în funcþie de versiunea de dotare: Airbag frontal pentru ºofer. Lampa 1de avertizare de pe panoul de instrumente se aprinde. Zgomotul produs nu vã va afecta auzul iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. capacul airbagului pasagerului din faþã. Nu ataºaþi embleme sau autocolante acestor suprafeþe. Nu atârnaþi obiecte dure. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor. airbagul este dezumflat dupã consumarea accidentului. capacul airbagului cortinã sau capacul airbagului pentru torace/airbagului lateral cu folie sau alt tip de material. Aceasta este o modalitate de a reduce tensiunea exercitatã asupra regiunii capului ºi a porþiunii superioare a corpului persoanei în cauzã. Airbagul pentru pasagerul din faþã trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. 2 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. fiind posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. este evacuat gaz fierbinte din airbagul umflat. Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagul este umflat în câteva milisecunde.

2 1 Airbag ºofer 2 Scaunul pasagerului faþã Airbagul frontal al ºoferului 1 se umflã în faþa volanului. Acest praf nu este periculos pentru sãnãtate ºi nici nu semnaleazã prezenþa unui incendiu la bordul autovehiculului. airbagul frontal al pasagerului din faþã 2 se umflã în faþa ºi deasupra torpedoului ºi a consolei centrale. airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagurile frontale Pericol de accidentare Dupã declanºarea unui airbag: pãrþile airbagului sunt fierbinþi – nu le atingeþi pentru a evita riscul de a vã produce arsuri airbagurile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. 49 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan. În acest scop. ar trebui fie sã: pãrãsiþi autovehiculul imediat ce situaþia o permite sau deschideþi geamul pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei pentru capul ºoferului ºi pentru capul ºi pieptul pasagerului din faþã. G Pericol de accidentare G În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o cantitate micã de praf. Praful eliberat ar putea cauza dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor care suferã de astm sau alte afecþiuni ale aparatului respirator Pentru a preveni astfel de situaþii.

de exemplu. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral nu sunt ataºate de portiere diverse accesorii. În caz contrar. în special copiii. G Din motive de siguranþã. gâtului sau braþelor) ocupanþilor aflaþi în partea autovehiculului în care are loc coliziunea. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral. 50 . Scopul airbagurilor pentru torace/laterale este de a spori nivelul de protecþie a toracelui (nu însã ºi a capului.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. care trebuie poziþionat aproape vertical. Aceste huse pot fi procurate.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de alte airbaguri din autovehicul Airbaguri pentru torace/laterale Pericol de accidentare Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G 2 Pentru reducerea riscului de accidentare a ocupanþilor la declanºarea unui airbag pentru torace/lateral. trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. de exemplu. Mercedes-Benz recomandã utilizarea huselor de scaune care au fost testate în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o fantã specialã pentru airbagurile pentru torace/laterale. Copiii cu înãlþimea sub 1. suporturi pentru pahare sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte de cârligele din autovehicul buzunarele obiectelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului pentru torace/lateral: Ocupanþii autovehiculului. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale/pentru torace sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de coliziune. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. Airbagurile pentru torace / laterale sunt situate pe pãrþile exterioare ale spãtarelor scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã.

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul unui accident. Airbagul tip cortinã este instalat în marginea cadrului plafonului. Pericol de accidentare G 2 i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. Airbaguri tip cortinã Pericol de accidentare Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã: Ocupanþii autovehiculului. Copiii cu înãlþimea sub 1. de exemplu. 1 Airbaguri pentru torace/laterale Airbagurile pentru torace/laterale sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului în direcþie lateralã. 51 . în spatele capitonajului panoului între montanþii A ºi B. asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor tip cortinã. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului tip cortinã. în cazul unei coliziuni laterale pe partea autovehiculului unde are loc impactul dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de airbagurile frontale G Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. Airbagurile tip cortinã sunt proiectate pentru sporirea protecþiei la nivelul capului (dar nu ºi al pieptului sau braþelor) a ocupanþilor autovehiculului pe partea autovehiculului unde are loc impactul. Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46).50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. în special copii. airbagul pentru torace/lateral se umflã între portierã ºi zona pieptului ocupantului.

ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de reþinere pentru copii. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: asiguraþi copilul utilizând un sistem de reþinere pentru copii din categoria "Universal". 52 . corespunzãtor vârstei ºi dimensiunilor copilului ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate adecvate asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul cãlãtoriei activaþi dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor ale portierelor autovehiculului G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. 1 Airbag cortinã Airbagurile tip cortinã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa transversalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale Airbagurile laterale nu vor fi declanºate în cazul unei coliziuni minore laterale. Pericol de accidentare 2 Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46).Siguranþa Siguranþa ocupanþilor i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). de exemplu. Puteþi obþine scaune pentru copii ºi informaþii despre sistemele adecvate de reþinere pentru copii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.

Pentru informaþii suplimentare. Reþinerea copilului nu va fi posibilã din cauza forþelor care acþioneazã în caz de accident.50 m sau vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de reþinere pentru copii amplasat pe un scaun adecvat deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiecate pentru persoane de dimensiunile acestora. consultaþi “Transportul” ( pagina 206) ºi “Dotãrile” ( pagina 214) din secþiunea "Prezentarea detaliatã a comenzilor". sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. frânare bruscã sau schimbare bruscã a direcþiei: Protejaþi copiii cu înãlþimea sub 1. Este necesarã deplasarea scaunului pasagerului din faþã la cât mai în spate posibil dacã aºezaþi un copil pe acest scaun într-un sistem de reþinere a copiilor orientat spre sensul de deplasare. 53 . existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. frânare bruscã sau schimbare rapidã a direcþiei de deplasare.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul în care copiii deschid o portierã. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol Nu transportaþi obiecte grele sau dure în interiorul autovehicului dacã acestea nu sunt fixate corespunzãtor. Nu poziþionaþi copii cu vârsta sub 12 ani pe scaunul pasagerului din faþã dacã aceºtia nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii orientat în sensul de deplasare a autovehiculului amplasat pe scaun. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. indiferent de scaunul autovehiculului pe care este instalat sistemul de reþinere pentru copii ( pagina 55). 2 Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. Pericol de accidentare G Nu transportaþi niciodatã copiii în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru pasagerul din faþã. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Sistemele de reþinere pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a unui sistem de reþinere pentru copii din categoria “Universal” adecvat pentru vârsta ºi dimensiunile copilului. Copilul poate fi proiectat în habitaclu ºi poate fi accidentat grav sau fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului. Instalaþi sistemul de reþinere pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate.

când instalaþi un sistem de reþinere a copiilor trebuie sã respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul acestuia ºi scopul pentru care a fost proiectat. sistemul de reþinere poate fi proiectat în interiorul autovehiculului în cazul unui accident. dacã este necesar. 54 . îndepãrtaþi sistemul din autovehicul sau fixaþi-l prin intermediul centurii de siguranþã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G 2 Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. copilul nu va fi protejat în caz de accident. frânare sau schimbare bruscã de direcþie dacã respectivul sistem de reþinere pentru copii sau dispozitivele sale de ancorare au fost deteriorate sau supuse unei sarcini în cazul unui accident. Dacã prezenþa sistemului de reþinere pentru copii nu mai este necesarã. Întreaga bazã a sistemului de reþinere a copiilor trebuie sã se afle permanent în contact cu suprafaþa scaunului. În caz contrar. Din acest motiv. Este recomandat ca sistemul de reþinere a copilului sã fie instalat pe unul din scaunele din spate. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. perne. trebuie sã apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G Un copil protejat într-un sistem de reþinere pentru copii poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. sub sistemul de reþinere pentru copii. Sistemele de reþinere a copiilor nu trebuie utilizate fãrã capacul original. Utilizaþi numai sisteme de reþinere pentru copii recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz pe scaunele din spate. Nu amplasaþi obiecte. Din acest motiv. În acest scop. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective pentru verificarea ºi. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente.

Sistemul de reþinere a copiilor nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer 3 2 Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor Scaun pentru reþinerea copiilor amplasat pe scaunul pasagerului faþã/strapontinã dublã Universal1 sau conform recomandãrilor Universal2. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai posibil în spate. Utilizarea unui sistem pentru reþinerea copiilor orientat contrar sensului de deplasare nu este permisã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor ºi sisteme de reþinere pentru copii recomandate Categorie de greutate Vârste Categoria 0+: pânã la 13 kg Categoria I: de la 9 la 18 kg pânã la aproximativ 18 luni între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer PLUS5 Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8218 Scaunul pentru reþinerea copilului pe Universal sau conform bancheta din spate4 recomandãrilor Sisteme de reþinere pentru copii recomandate Producãtor Model Numãr de aprobare tip DaimlerChrysler numãr de comandã 1 2 3 4 5 Britax Römer Sistemul BABY SAFE E1 03 301146 B6 6 86 8213 KID3 E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8302 Nu este permis la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Nu este permis la autovehiculele cu cabinã dublã. 55 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele de reþinere pentru copii din categoria "Universal" pot fi dentificate pe baza etichetei portocalii de aprobare. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg. Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a sistemelor speciale de reþinere pentru copii pe scaunele din spate. Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de reþinere pentru copii ºi identificã tipul de sistem. 56 . este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de reþinere pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX. Din acest motiv. Inelele de ancorare pentru sistemele de reþinere pentru copii sunt montate între perna scaunului ºi spãtar: pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 3 locuri pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 2 locuri Pericol de accidentare Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem reþinere pentru copii 2 Parasolarul pasagerului din faþã cu autocolant de avertizare G N00. fixaþi sistemul de reþinere pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte.00-2620-31 Simbol de avertizare referitor la sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare Sistemele de reþinere pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg.

Dacã sistemul de reþinere pentru copii sau sistemul de fixare aferent. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Din acest motiv trebuie sã apelaþi întotdeauna pentru verificarea ºi. dupã ce acesta a fost montat. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. dacã au fost solicitate intens într-un accident. Pe scaunele din spate instalaþi exclusiv sisteme de reþinere pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G ! Aveþi grijã sã nu prindeþi centura pe scaunul din mijloc atunci când montaþi scaunul de reþinere pentru copii. de exemplu. dacã este necesar. Din acest motiv. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident. Sistemele de reþinere pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi ocupanþi ai autovehiculului. 2 1 Inel de ancorare 57 . la montarea unui sistem de reþinere pentru copii. Mercedes-Benz recomandã apelarea în acest scop la un Centru de Service Mercedes-Benz. sistemul ISOFIX. la un atelier de specialitate autorizat. Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu a fost instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. copilul transportat în respectivul sistem de reþinere poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. copilul nu va fi protejat în caz de accident. De aceea. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a sistemului de reþinere pentru copii în inelele de ancorare din stînga ºi dreapta. este necesarã respectarea instrucþiunilor furnizate de producãtor.

din faþã ºi între cele douã tije de fixare ale tetierei. 2 Dispozitivul de ancorare TopTether 3 Cârligul dispozitivului TopTether 4 Centura TopTether a sistemului ISOFIX de reþinere a copiilor Culisaþi tetiera 1 în sus. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol TopTether furnizeazã o legãturã suplimentarã între sistemul de reþinere a copiilor fixat prin intermediul sistemului ISOFIX ºi scaunul din spate. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. 1 Tetierele 2 Puncte de ancorare pentru dispozitivul TopTether 58 .Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Dispozitivul TopTether Pericol de accidentare G 2 Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Punctele de ancorare pentru dispozitivul TopTether se aflã pe suportul banchetei din spate. de exemplu. Acest lucru poate reduce suplimentar pericolul accidentãrii. Ghidaþi centura dispozitivului TopTether 4 sub tetiera 1. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. În cazul în care copiii deschid o portierã. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv.

sau pot accidenta alte persoane. Uºa din spate Uºa culisantã 1 Buton de încuiere/descuiere 2 Activarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor 3 Dezactivarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor Pentru activare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în sus. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi. Pericol de accidentare G 2 Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor dacã se aflã copii la bord. Dacã este necesar. În caz contrar. Pentru dezactivare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în jos în direcþia indicatã de sãgeatã 3. dacã autovehiculul este descuiat. O portierã asiguratã: nu poate fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. 59 . culisaþi din nou tetiera 1 puþin în jos ( pagina 97). Trebuie respectate instrucþiunile de instalare ale producãtorului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Fixaþi cârligul dispozitivului TopTether 3 în punctul de ancorare al dispozitivului TopTether 2 pe suportul banchetei din spate. Montaþi sistemul de reþinere a copiilor ISOFIX prin intermediul dispozitivului TopTether. Dispozitive de blocare pentru uºa culisantã/portiera spate Puteþi utiliza dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor pentru a asigura uºa culisantã ºi portiera spate. Asiguraþi-vã cã centura TopTether 4 poate culisa uºor. în direcþia indicatã de sãgeatã2 apoi verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor.

prevãzute cu lanþuri antiderapante dacã este necesar. BAS. indiferent de starea suprafeþei carosabilului. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii. i Utilizaþi doar roþi cu anvelope de dimensiunile recomandate ( pagina 378). G i Efectul maxim al ABS. veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (anti-lock braking system . utilizaþi anvelope de sezon (anvelope M+S). ASR ºi EBV poate fi obþinut numai dacã: autovehiculul este condus întotdeauna cu presiunea în pneri corespunzãtoare gradului de încãrcare ( pagina 66) în condiþii de iarnã. Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 5 km/h. A avut loc o defecþiune dacã . funcþiile de frânare normale rãmân disponibile.lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 281).Sistem de frânare cu antiblocare) BAS (Brake Assist) .Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune. Sistemul ABS funcþioneazã pe suprafeþe alunecoase. În ciuda acestuia fapt. în caz contrar sistemele de siguranþã nu vor funcþiona în mod corect. Acþionarea intermitentã a pedalei de frânã reduce efectul de frânare. Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele. Pericol de accident Pericol de accident G 2 Existã un risc crescut de producere a unui accident dacã: conduceþi cu vitezã excesivã.Sistem de asistare a frânãrii) ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) ASR (controlul derapãrii la accelerare) EBV (distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) Sistemul de frânare antiblocare (ABS) Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare. ESP®. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie intermitent în secvenþã rapidã (acþionare intermitentã). 60 . în special la efectuarea virajelor ºi când conduceþi pe drumuri umede sau alunecoase nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã de autovehiculele aflate în faþa dumneavoastrã Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii.

Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. ceea ce poate avea drept consecinþã o distanþã de frânare mai lungã. limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la demarare pe carosabil umed sau alunecos. Sistemul ESP® realizeazã de asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. Pentru a acþiona complet frâna: Acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. 61 . În timpul intervenþiei sistemului ESP®. Sistemul ABS previne blocarea roþilor. Acest lucru înseamnã cã manevrabilitatea autovehiculului este afectatã în timpul frânãrii ºi distanþa de frânare se poate mãri. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor. Pericol de accident Sistemul de asistare a frânãrii (BAS) Sistemul de asistare a frânãrii intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Dacã sistemul ABS funcþioneazã defectuos. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã k lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Pericol de accident G 2 În cazul defecþiunilor sistemului BAS. frânele revin la regimul normal de funcþionare. în cazul frânãrii de urgenþã. Dacã ABS intervine: Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii. roþile se pot bloca în timpul frânãrii. G Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®)) ESP® monitorizeazã stabilitatea ºi detecteazã tendinþa autovehiculului de subvirare sau de supravirare (derapare) în timp util. scurtând astfel distanþa de frânare. veþi simþi o uºoarã vibraþie a volanului ºi a pedalei de frânã. forþa de frânare nu mai este amplificatã automat. Sistemul BAS este dezactivat. Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Frânarea Dacã ABS intervine în timpul frânãrii. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe vitezometru. Totuºi. La eliberarea pedalei de frânã.

puterea furnizatã de motor poate fi redusã. vã rugãm sã consultaþi în prealabil un Centru de Service Mercedes Benz. G ! Puneþi autovehiculul în funcþionare pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10 secunde) pe un dinamomentru pentru frânã. Sistemul ASR oferã asistenþã la demarare ºi accelerare. A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare # este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 282). procedaþi în felul urmãtor: Nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ASR. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. sarcina ºi pantele. Dacã sistemul ESP® prezintã defecþiuni. Cheia trebuie rotitã în poziþia 1 în comutatorul de contact în acest timp. În caz contrar. În caz contrar. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. autovehiculul poate derapa. Dacã suprafaþa carosabilului nu poate furniza tracþiune suficientã. Dacã sistemul ASR prezintã defecþiuni. nu este posibilã demararea linã nici cu sistemul ASR. lampa de control v lumineazã intermitent pe vitezometru. pentru a preveni patinarea roþilor motrice. Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. 62 . 2 ! Nu puneþi autovehiculul în funcþionare pe un stand dinamometric (de exemplu pentru teste de performanþã).Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v de pe vitezometru semnalizeazã intermitent. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la demaraj. În timpul intervenþiei sistemului ASR. în special pe suprafeþe netede ºi alunecoase. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Sistemul ASR ajutã frânarea roþilor motrice individuale ºi limiteazã cuplul motor. eficienþa interacþiunii între anvelope ºi carosabil. În caz contrar. Dacã doriþi sã verificaþi autovehiculul pe un stand dinamometric. luând în considerare pneurile. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. Controlul derapãrii la accelerare (ASR) Sistemul ASR îmbunãtãþeºte tracþiunea. de exemplu. pentru o perioadã susþinutã ºi îmbunãtãþeºte astfel stabilitatea autovehiculului. Sistemul ESP® nu se poate sustrage legilor fizicii.

Lampa de avertizare v de pe vitezometru se stinge. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se aprinde. Lampa de avertizare v se aprinde intermitent. Dacã sistemul ASR este dezactivat. În aceastã situaþie roata este frânatã pentru a creºte tracþiunea Sistemul ESP® intervine încã pentru a stabiliza autovehiculul Pericol de accident Comutatorul ASR este situat pe consola centralã. Din acest motiv. Un sistem de frânare fierbinte creºte de asemenea distanþa de oprire. patinarea acestora produce un efect de tãiere pentru o mai bunã tracþiune controlul tracþiunii intervine prin frânare dacã o roatã motrice atinge limita limita admisã de aderenþã. dezactivaþi sistemul ASR numai atunci când este absolut necesar. 2 1 Pentru dezactivarea/activarea ASR Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. G Sistemul ESP® rãmâne activ în ciuda dezactivãrii sistemul ASR ºi efectueazã intervenþii la frânare dacã acest lucru este necesar pentru a îmbunãtãþi stabilitatea. existã un risc sporit ca sistemul de frânare al autovehiculului dumneavoastrã sã se supraîncãlzeascã ºi sã se deterioreze când este supus la solicitãri intense pentru o perioadã lungã de timp. Este recomandatã dezactivarea sistemului ASR în urmãtoarele cazuri: dacã utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº Dacã dezactivaþi sistemul ASR: cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã deraparea roþilor motrice. de exemplu dacã suprafaþa de sub una din pãrþile autovehiculului este alunecoasã. 63 .Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Activarea/dezactivatirea ASR Sistemul ASR este activat automat la pornirea motorului.

ºi 6 sunt permanent aprinse în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 278). G În cazul defecþiunilor sistemului EBV. i Sistemul AAS nu mai este disponibil dacã sistemul ESP® este dezactivat din cauza unei defecþiuni ( pagina 280). . de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. Este posibilã blocarea roþilor. A avut loc o defecþiune dacã lãmpile de avertizare #. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. Pericol de accident Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) La autovehiculele cu transmisie manualã. 64 . k. Sistemul AAS menþine automat presiunea de acþionare a frânelor timp de alte 2 secunde dupã eliberarea pedalei de frânã. Astfel este posibilã demararea fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental pe pante abrupte. sistemul AAS oferã asistenþã la demarare.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sistemul EBV monitorizeazã ºi regleazã presiunea de acþionare a frânelor la roþile din spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la schimbãrile caracteristicilor de manevrare. Sistemul AAS este dezactivat: pe suprafeþe plane în poziþia neutrã atunci când frâna de mânã este trasã Pericol de accident G 2 Sistemul de asistenþã la demarare nu funcþioneazã ca frânã de parcare. Autovehiculul se poate deplasa accidental dacã este parcat în pantã. Când parcaþi autovehiculul. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280).

variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. atelierele de specialitate autorizate sau Centrele de Service Mercedes-Benz vã pot oferi informaþii suplimentare referitoare la: lista mãrcilor de pneuri recomandate capacitãþile de încãrcare pentru pneuri (LI . Comercianþii de pneuri. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. este necesarã verificarea periodicã a presiunii în pneuri. precum ºi utilizarea distanþierelor pentru supape sau a scuturilor antipraf pentru frâne.Indexul de încãrcare) indexul de vitezã (viteza maximã permisã pentru pneuri) îmbãtrânirea pneurilor cauzele ºi consecinþele uzurii pneurilor mãsurile corespunzãtoare în cazul deteriorãrii pneurilor tipurile de pneuri pentru anumite regiuni. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. Pericol de accident Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. În plus. emisiile sonore. Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale jantelor. Din acest motiv. 2 G Din motive de siguranþã. 65 . Orice astfel de modificãri antreneazã anularea permisului de utilizare a autovehiculului. a suprafeþei de rulare ºi a stãrii pneurilor. a confortului. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. caracteristici precum manevrabilitatea.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile ºi jantele Siguranþa funcþionalã ºi rutierã Pneurile ocupã un rol important în ceea ce priveºte siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. zone de utilizare sau condiþii de utilizare a autovehiculului permutabilitatea pneurilor etc. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului.

În cazul umflãrii insuficiente a unui pneu. 66 . Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. G Pericol de accident 2 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar. nu reduceþi presiunea unui pneu cald sub niciun motiv. cu pneurile reci. Capacele ventilelor pneurilor protejeazã ventilele de umezealã ºi impuritãþi. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. Temperatura ºi presiunea în pneuri cresc atunci când autovehiculul este în miºcare. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. în special dacã sarcina ºi viteza autovehiculului sunt mari. Din acest motiv. cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi. presiunea ar deveni insuficientã dupã rãcirea pneurilor. G Valorile specificate pentru presiunea în pneurile autovehiculului trebuie respectate întotdeauna. Dacã presiunea în pneuri este stabilitã la o valoare incorectã.Siguranþa Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri Pericol de accident Asiguraþi-vã în mod constant dacã presiunea în pneuri este corectã. Presiunea insuficientã în pneuri conduce la încãlzirea acestora. înºurubaþi întotdeauna strâns capacele ventilelor. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Tabelele cu valorile presiunii în pneuri le puteþi gãsi în secþiunea "Date tehnice" ( pagina 378). o deteriorare în stabilitatea la conducere ºi un consum ridicat de combustibil. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. Presiunea în penuri trebuie reglatã în funcþie de încãrcarea autovehiculului. Din acest motiv. Din acest motiv. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. acesta poate exploda. În caz contrar. În asemenea situaþii. trebuie sã strângeþi prezoanele sau piuliþele în mod regulat sau cel puþin o datã pe an la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel) /180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. creºterea uzurii.

umflãturile sau alte deteriorãri ale suprafeþei exterioare pot cauza explozia pneurilor. Starea pneurilor Verificaþi periodic starea pneurilor – cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi pentru a constata de exemplu: deteriorãrile suprafeþei exterioare prezenþa corpurilor strãine în suprafaþa de rulare Uzura pneurilor Pneurile îmbãtrânesc. În scopul verificãrii marginii interioare a pneurilor roþilor din faþã. În caz contrar.Siguranþa Pneurile ºi jantele Ventilul pneului (ventilul pentru pneu fãrã camerã) Dacã adâncimea este mai micã de 3 mm. este posibilã deteriorarea pneurilor. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite imediat. adicã uzura neuniformã sau excesivã a pneurilor de pe una din pãrþi. G Aveþi în vedere faptul cã fisurile. 2 G ! Nu este permisã montarea niciunei alte piese (ventile de reþinere) pe ventilele pneurilor.6 bar. de exemplu. Adâncimea insuficientã a profilului suprafeþei de rulare creºte riscul de acvaplanare în condiþii de ploaie torenþialã sau de noroi. Suprafaþa de rulare a pneurilor nu mai poate îndepãrta apa. pneurile trebuie înlocuite dacã au mai mult de 6 ani. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Suprafaþa de rulare a pneurilor Adâncimea minimã a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este stipulatã prin lege. Pericol de accident ! Din motive de siguranþã. Asiguraþi-vã în permanenþã cã adâncimea profilului suprafeþei de rulare este suficientã. în special dacã suprafaþa carosabilului este umedã sau acoperitã de zãpadã. În asemenea situaþii. Supapele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Pericol de accident prezenþa corpurilor strãine între pneuri (în cazul autovehiculelor prevãzute cu pneuri duble) fisurile. umflãturile starea suprafeþelor de rulare a pneurilor. chiar dacã sunt utilizate rar sau deloc. aderenþa pneurilor începe sã se deterioreze rapid pe suprafeþe umede. În asemenea situaþii. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã scade odatã cu îmbãtrânirea autovehiculului. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor scade. Verificarea marginii interioare a pneurilor roþilor din spate este de asemenea necesarã. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4.6 bar. De aceea. este necesarã înlocuirea pneurilor înainte ca adâncimea a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor sã atingã valoarea minimã permisã de lege. aderenþa pneurilor ºi caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se vor agrava. bracaþi roþile la maxim dacã este necesar. Din motive de siguranþã. 67 .

2 Capacitate de sarcinã pentru pneuri. viteza maximã admisã pentru pneuri ºi tipurile de pneuri Pericol de accident G G Conducerea autovehiculului peste borduri sau obiecte cu muchii ascuþite poate cauza deteriorãri ale structurii pneului invizibile din exterior. În asemenea situaþii. este necesarã utilizarea exclusivã a tipurilor ºi dimensiunilor de pneuri aprobate pentru tipul de autovehicul ºi respectarea capacitãþii de încãrcare ºi a indexului de vitezã pentru autovehiculul dumneavoastrã. Mai mult. Deterioarea structurii pneului nu poate fi detectatã decât mult mai târziu ºi poate cauza explozia pneului. 68 . vaselinã. Evitaþi conducerea autovehiculului peste borduri precum ºi parcarea acestuia cu suprafaþa de rulare a pneului parþial aºezatã pe o bordurã. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. în anumite regiuni sau pe anumite suprafeþe utilizarea unui anumit tip de pneuri poate fi beneficã. Pericol de accident În asemenea situaþii. Prin urmare.Siguranþa Pneurile ºi jantele Deteriorarea pneurilor Deteriorarea pneurilor poate fi cauzatã de: condiþiile de utilizare a autovehiculului îmbãtrânirea pneurilor borduri ale carosabilului corpuri strãine presiunea insuficientã sau excesivã în pneuri condiþiile meteo ºi factorii de mediu contactul cu petrol. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. Depãºirea sarcinii specificate sau a vitezei maxime admise pentru pneuri poate cauza deteriorarea pneurilor sau defectarea acestora. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. carburant etc.

variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se pot schimba semnificativ. Montaþi numai pneuri adecvate pentru roþi. Sensul de rotaþie este indicat printr-o sãgeatã amplasatã pe partea lateralã a pneului. G Permutaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceeaºi dimensiune. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. caracteristici precum manevrabilitatea. Deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul pneurilor reºapate. 69 . din acest motiv. emisiile sonore. a confortului.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile reºapate Pneurile reºapate nu sunt testate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. în privinþa prevenirii acvaplanãrii. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã. Siguranºa funcþionalã nu mai poate fi garantatã. dacã roþile permutate sunt de dimensiuni diferite. Din acest motiv. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. 2 G Pericol de accident Din motive de siguranþã. Montaþi pneurile noi întâi la roþile din faþã dacã pneurile montate la roþile din faþã ºi din spate sunt de aceleaºi dimensiuni. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. În plus. nu sunt recomandate. produse de acelaºi fabricant. Pericol de accident Permutarea pneurilor ºi a jantelor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip. Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Aceste avantaje sunt valabile numai dacã este respectat sensul de rotaþie. Sensul de rotaþie Pneurile care au sensul de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. de exemplu. nu poate fi garantat acelaºi nivel de siguranþã pentru pneurile reºapate ca pentru pneurile originale.

Permutaþi roþile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. Nu curãþaþi roþile cu agenþi de curãþare acizi. este posibilã permutarea roþilor la fiecare 5. la un Centru de Service Mercedes-Benz. în caz contrar. pentru înlocuirea pneurilor: Dacã autovehiculul are roþi de dimensiuni identice pe ambele punþi. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor ( pagina 69). pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã a suprafeþei de rulare. Pentru informaþii suplimentare despre înlocuirea unei roþi. componentele electronice ar putea fi deteriorate. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã.Siguranþa Pneurile ºi jantele ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. Depozitarea pneurilor Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. vaselina. în funcþie de gradul de uzurã a pneurilor. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Corectaþi presiunea în pneuri dupã permutarea roþilor.000 km. benzina sau motorina. Curãþaþi temeinic suprafeþele interioare ale roþilor la fiecare permutare a acestora. deoarece este posibilã corodarea prezoanelor. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( pagina 342). Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona ventilelor. 2 70 .000 sau 10. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchia exterioarã. preferabil lipsit de luminã. de exemplu.

existã o defecþiune. la un Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Sistemele antifurt Sistemele antifurt Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj previne pornirea autovehiculului fãrã cheia corespunzãtoare. i Autovehiculul se blocheazã din nou automat dacã nu deschideþi nici o portierã timp de 40 de secunde dupã descuierea autovehiculului. de exemplu. 2 i Sistemul de alarmã va fi declanºat dacã autovehiculul a fost încuiat cu cheia ºi este apoi descuiat din interior. Dezactivarea alarmei Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei ‹ de pe cheie ( pagina 76). capota motorului este deschisã Activarea sistemului de alarmã Închideþi toate portierele/uºile. Lampa de control de pe comutatorul de închidere centralizatã ( pagina 87) lumineazã intermitent. pentru verificarea sistemului antidemaraj. pagina 76) ! Dacã nu puteþi porni motorul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dezactivarea sistemului de alarmã antifurt Descuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei Œ de pe cheie ( pagina 76). Lampa de control integratã în comutatorul pentru închiderea centralizatã ( pagina 87) se stinge. Pentru activare: scoateþi cheia din comutatorul de contact ( pagina 93) Pentru dezactivare: puneþi contactul ( pagina 93). sau Apãsaþi tasta Œ ( Alarma este opritã. 71 . Sistemul de alarmã antifurt (ATA) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi: una dintre portiere este deschisã.

2 i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã la scurt timp dupã ce roata pãrãseºte solul de exemplu dacã autovehiculul este ridicat pe cric. 20 de secunde. se activeazã automat protecþia antiremorcare dupã cca. Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la încuierea autovehiculului. Senzor de miºcare în interior Dacã sistemul de alarmã anti-furt este activ atunci când autovehiculul este încuiat. Activarea protecþiei antiremorcare Dupã încuierea autovehiculului. dezactivaþi protecþia antiremorcare. 72 . Apãsaþi butonul 1.Siguranþa Sistemele antifurt Protecþia antiremorcare Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. 1 Pentru dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. Protecþia antiremorcare este dezactivatã automat la descuierea autovehiculului. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul cheii. i Când contactul este oprit ( pagina 93). Dezactivarea protecþiei antiremorcare pentru transportare Dacã autovehiculul este transportat sau încãrcat pe un alt autovehicul. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. nu puteþi dezactiva protecþia antiremorcare. un semnal de alarmã acustic ºi vizual se produce în cazul în care unul dintre geamurile laterale sau geamul din spate al autovehiculului este spart sau dacã cineva pãtrunde în interiorul autovehiculului.

agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. 1 Pentru dezactivarea detectorului de miºcare în habitaclu 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia.Siguranþa Sistemele antifurt Activarea senzorului interior de miºcare Închideþi: geamurile laterale trapa glisantã Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. 73 . de exemplu. senzorul de miºcare în interior rãmâne inactiv pânã la o nouã încuiere a autovehiculului. Apãsaþi butonul 1. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu Dezactivaþi senzorul de miºcare în interior dacã urmeazã sã lãsaþi persoane sau animale în autovehiculul cu portierele blocate. 2 i Nu lãsaþi obiecte. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 40 secunde. i În mod normal. mascote. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Încuiaþi autovehiculul.

74 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Reglarea volanului Sistemul de iluminare Panoul de bord Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare cu taste integrate în volan Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Vizibilitatea adecvatã Încãlzirea Funcþia Tempmatic Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Sistemele de asistare a conducerii Utilizarea autovehiculului Transportul Dotãrile 3 75 .

Încuierea automatã a uºii culisante/ portierei ºoferului. sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. la orice apãsare de tastã ( pagina 327). sau pot accidenta alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. Fiecare cheie conþine un element de urgenþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Cheia În dotarea autovehiculului intrã 2 chei. 76 . Descuierea automatã a portierei ºoferului când vã apropiaþi de autovehicul. Pericol de accidentare G N80. Funcþia KEYLESS ENTRY faciliteazã urmãtoarele operaþiuni: deschiderea automatã a uºii culisante când vã apropiaþi de autovehicul.35-2023-31-S_W 3 Setarea implicitã a cheii permite portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã uºile culisante uºile posterioare Cheia vã permite descuierea de la distanþã a autovehiculului. În caz contrar. 1 Lampã de control pentru baterie 2 ‹ Tastã pentru încuiere 3 D Tasta pentru încuiere ºi descuiere. încuie ºi descuie uºile culisante ºi uºa posterioarã/descuie ºi deschide uºa culisantã electricã. aceºtia pot deschide uºile în timpul cãlãtoriei ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. când pãrãsiþi zona din jurul autovehiculului. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului la autovehiculele dotate cu uºã culisantã electricã. Cheie cu telecomandã integratã Autovehiculele dotate cu uºi culisante electrice pot fi echipate cu funcþia KEYLESS ENTRY ( pagina 78). chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. închiderea ºi deschiderea centralizatã a urmãtoarelor elemente: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 4 Dispozitiv de eliberare a elementului de siguranþã al cheii 5 Element de urgenþã al cheii 6 Œ Tastã pentru descuiere i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control pentru baterie 1 nu lumineazã scurt. copiii pot elibera dispozitivul de închidere pentru siguranþa copiilor prin apãsarea tastei de închidere centralizatã ºi astfel se pot auto-accidenta.

Nu ataºaþi obiecte de inelul elementului de urgenþã al cheii (de exemplu mascote). Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. 77 . toate portierele/uºile sunt închise 3 i Pentru a preveni furturile. utilizaþi cheia numai în imediata apropiere a autovehiculului. pentru a se preveni defecþiunile. Prin apãsarea tastei Œ se descuie: portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã (la autoutilitare carosate) sau portiera ºoferului (la microbuze. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã poate fi descuiatã manual prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). i Verificaþi dacã butoanele de blocare a portierelor au coborât. este posibil sã doriþi modificarea modului de funcþionare a cheii. Apoi. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. în caz contrar este posibil ca acestea sã interfereze cu funcþiile cheii. Protejaþi cheia de umezealã. Setãri individuale În cazul în care cãlãtoriþi adeseori singur. dacã este activat sistemul de autorizare activã a ºoferului. sau sistemul de alarmã antifurt (ATA). autovehiculul se va încuia automat. Setare implicitã Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta Œ. i Dacã descuiaþi autovehiculul cu cheia ºi nu deschideþi o portierã în 40 de secunde. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea ! Nu expuneþi cheia la niveluri înalte de radiaþii electromagnetice. furgonete) Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 se aprinde scurt de douã ori. În caz de urgenþã. cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Descuierea portierei ºoferului ºi portierei pasagerului faþã (la autoutilitare carosate) Apãsaþi tasta Œ o datã. elementul de urgenþã al cheii ar putea fi smuls ºi pierdut. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori.

Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 lumineazã intermitent de douã ori. imediat ce ajungeþi la 5 metri de autovehicul. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. sau Apãsaþi tasta ‹. 3 78 . Deschiderea uºilor culisante electrice Menþineþi apãsatã tasta D. dacã aveþi cheia cu transponder ºi funcþie KEYLESS ENTRY. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. furgonete) Apãsaþi tasta Œ o datã. Funcþia KEYLESS ENTRY În funcþie de direcþia din care vã apropiaþi de autovehicul: se descuie portiera ºoferului sau uºa culisantã se descuie ºi se deschide automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Descuierea portierei ºoferului (la microbuze. Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi scurt. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. iar autovehiculul se încuie când pãrãsiþi perimetrul autovehiculului. Când autovehiculul este încuiat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. de douã ori. Apãsaþi tasta D. Semnalizatoarele de direcþie se aprind lung. Autovehiculul este descuiat centralizat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. tasta D poate fi utilizatã numai pentru a descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Œ de douã ori. Pentru activare: apãsaþi tasta Œ în timp ce autovehiculul este încuiat. atunci când vehiculul este încuiat. Autovehiculul va fi descuiat centralizat. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. Uºa culisantã se închide. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Descuierea uºilor culisante ºi a uºilor posterioare. tasta Œ. Autovehiculul este închis centralizat. o singurã datã. Autovehiculul va fi descuiat din nou prin intermediul cheii.

Asiguraþi-vã cã uºa culisantã este fixatã în dispozitivul activ de reþinere. astfel încât nu este întotdeauna necesarã deschiderea uºii pânã la opritorrul final pentru a putea pãrãsi autovehiculul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea portierei ºoferului sau a portierei pasagerului faþã din interior Puteþi deschide portiera ºoferului/ portiera pasagerului din faþã. pentru a elibera uºa din opritor. este necesar sã acþionaþi mai întâi mânerul exterior al acesteia. puteþi sã o fixaþi la aproximativ jumãtatea cursei. Uºa culisantã Pericol de accidentare i G Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu o uºã culisantã latã. chiar dacã sunt încuiate. 3 i Uºa culisantã este echipatã cu un dispozitiv activ de reþinere. 1 Mânerul exterior al uºii 2 Buton 3 Mâner interior al uºii 79 . din interior. dacã este deschisã dar nefixatã. Opritorul intermediar nu fixeazã complet uºa culisantã. care o fixeazã uºa la capãtul cursei. Când deschideþi/închideþi uºa culisantã. cu un opritor intermediar. Dacã autovehiculul este parcat în pantã. 1 Mâner interior al portierei 2 Buton de încuiere Acþionaþi mânerul portierei 1. Pentru deschiderea uºii culisante. atunci când este deschisã. Portiera se deschide. Dumneavoastrã ºi alte persoane puteþi fi accidentaþi. oricând. sau sã apãsaþi butonul situat pe mânerul interior. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa culisantã este corect fixatã în opritor. uºa culisantã se poate deplasa singurã.

închiderea uºii nu mai necesitã efort suplimentar. Tineþi mânerul 3 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. pânã în punctul de oprire. sau a celui de pe cadrul uºii. trageþi uºa ferm înainte. ( pagina 81) apoi deschiderea ºi închiderea completã a uºii de douã ori. Deschiderea/închiderea uºii culisante din interior Pentru deschidere: apãsaþi butonul 2. pânã în punctul de oprire. butonul de încuiere se ridicã. pânã se fixeazã. Acesta ajutã la închiderea uºii culisante. 80 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii culisante din exterior Pentru deschidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o deschide. Pentru închidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o elibera din opritor ºi. trageþi uºa ferm înainte. i Dacã o uºã culisantã este încuiatã ºi se deschide din interior. Numai aceastã uºã se va descuia. Tineþi mânerul 1 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. uºa culisantã poate fi plasatã pe partea stângã ºi/sau dreaptã a acestuia. Uºã culisantã electricã În funcþie de dotãrile autovehiculului. pânã se fixeazã. este necesarã deschiderea completã a uºii culisante prin menþinerea apãsatã a butonului de pe consola centralã. prin apãsarea scurtã a unuia dintre butoane. Astfel. Închiderea asistatã electric Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de închidere asistatã electric. Uºa culisantã electricã poate fi acþionatã prin intermediul urmãtoarelor elemente: butonul de pe consola centralã butonul situat pe cadrul uºii mânerul interior al uºii mânerul exterior al uºii cheia 3 i Dacã bateria a fost deconectatã sau defectã. în timp ce þineþi mânerul 3. uºa culisantã va reveni la modul normal de funcþionare. în timp ce þineþi mânerul 1. Pentru închidere: apãsaþi butonul 2 pentru a elibera uºa culisantã din opritor ºi. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Astfel.

N72. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. situat pe cadrul uºii N72. de exemplu chiciurã. Uºa culisantã se descuie.16-2122-31 3 Uºa culisantã se opreºte În caz de utilizare în condiþii nefavorabile. sau murdãrie intensã. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. la nivelul mânerului interior. gheaþã. Butonul aferent uºii culisante. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. 1 Pentru închiderea uºii culisante/ programarea cheii ( pagina 82) 2 Pentru deschiderea uºii culisante 81 .16-2119-31 Pentru închiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. Pentru deschiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea prin intermediul butonului Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. se deschide ºi este emis un semnal acustic. se deschide ºi este emis un semnal acustic. situat pe consola centralã i La autovehiculele prevãzute cu paravan. 3 Pentru deschiderea/închiderea uºii culisante Butonul aferent uºii culisante. lângã cadrul uºii. Apãsaþi partea inferioarã/superioarã a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi butonul 3 de pe cadrul uºii. Uºa culisantã se descuie. butonul este situat pe paravan. procedaþi dupã cum urmeazã: Pentru deschiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru închiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii. Apãsaþi din nou butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Uºa culisantã se deschide sau se închide ºi este emis un semnal acustic. Uºa culisantã se descuie ºi se deschide.16-2118-31 i Lampa de control integratã în butonul de pe consola centralã se aprinde când uºa culisantã este deschisã. Apãsaþi scurt butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se opreºte Deschiderea/închiderea prin intermediul mânerului interior ºi exterior Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83).5 secunde. Uºa culisantã se opreºte. sau se închide. este posibilã programarea telecomenzii numai pentru una din acestea. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Apãsaþi iar butonul D. 1 Buton 2 mânerul exterior al uºii 82 . Eliberaþi butonul. Programarea cheii Dacã autovehiculul este echipat cu douã uºi culisante. Deschiderea/închiderea prin intermediul cheii Menþineþi apãsat butonul D timp de peste 0. Uºa culisantã se opreºte. 3 N72.

în consecinþã. Menþineþi apãsatã partea superioarã a butonului corespunzãtor 1 sau 2 de pe consola centralã timp de 5 secunde. Porniþi motorul ( pagina 93). Uºile posterioare Uºile posterioare pot fi fixate în unghiuri de aproximativ 90°. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. nu eliminã riscul de rãnire. Pericol de accident G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de minim 90°. i Funcþia anti-blocare este mai puþin sensibilã când uºa este acþionatã prin apãsarea constantã a butonului de pe consola centralã sau a celui de pe cadrul uºii. La deschiderea uºii posterioare: trebuie sã existe suficient spaþiu de manevrã asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat 3 1 Tastã pentru uºa culisantã din stânga 2 Tastã pentru uºa culisantã din dreapta Asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise. decât în cazul în care uºa funcþioneazã automat. aceasta se va redeschide complet. 83 . asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. apoi se va opri. lãmpile spate vor fi ascunse în proporþie de peste 50%. În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a uºii culisante. Din acest motiv. 180° sau 270°. Întotdeauna trebuie sã vã asiguraþi cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune a uºii culisante. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Protecþia anti-blocare Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G Funcþia de protecþie anti-blocare nu eliminã posibilitatea prinderii degetelor sau altor pãrþi ale corpului între uºã ºi cadrul acesteia ºi. de exemplu. Lampa de control integratã de control integratã în butonul uºii culisante respective lumineazã intermitent ºi se emite un triplu avertisment sonor de confirmare. aceasta se va deplasa puþin în sens opus. În cazul obstrucþionãrii cursei de deschidere a uºii culisante.

Eliberaþi dispozitivul de reþinere ºi deschideþi uºa sub un unghi de 180° sau 270°. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. Trageþi dispozitivul de reþinere 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi þineþi-l ferm. Deschideþi uºa peste 90°. Trageþi maneta de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã. 1 Manetã de eliberare Asiguraþi-vã cã uºa din spate de pe partea dreaptã este deschisã ºi fixatã în poziþie. 84 . atunci când este deschisã. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. astfel încât opritorul sã nu mai poatã acþiona.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea dreaptã Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea stângã Deschiderea uºilor posterioare la un unghi de 180° sau 270° 3 1 Mâner Trageþi mânerul1. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. 1 Dispozitivul de reþinere a uºii Deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 45°.

Închiderea uºilor posterioare din poziþia de 90°. uºa posterioarã de pe partea dreaptã. împingeþi-o pe dispozitivul magnetic de reþinere 2 de pe partea lateralã. Închiderea din exterior a uºilor posterioare Pericol de accidentare G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de peste 90° asiguraþi-vã cã nu existã trafic în raza de acþiune a uºilor. Închideþi ferm. 85 . 180° sau 270° Dacã este necesar. din exterior. Închideþi ferm.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pericol de accidentare Când uºa este deschisã la 270°. În caz contrar. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. atunci când este deschisa. uºa posterioarã este fixatã în poziþia respectivã. uºa posterioarã. din exterior. 3 2 Dispozitivul magnetic de reþinere a uºii Anterior închiderii uºii. Închideþi ferm. i Autovehicule cu uºi posterioare pivotante la 270°: Dacã preferaþi ca opritorul uºii 1 ( pagina 84) sã rãmânã în afara spaþiului de încãrcare atunci când încãrcaþi autovehiculul. îl puteþi roti la 180° contra rezistenþei resortului. din exterior. unde se va fixa. G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor. este posibilã accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane. uºa posterioarã de pe partea stângã. Dispozitivul de reþinere a uºii ( pagina 84) este eliberatã automat din opritor. trageþi uºa din dispozitivul magnetic de reþinere ( pagina 84). Dispozitivul de reþinere va rãmâne în aceastã poziþie fãrã a mai reveni în poziþia iniþialã. peste uºã. eliberaþi dispozitivul de reþinere 1 din opritor ºi aduceþi-l în poziþia iniþialã. Când magnetul de pe uºã este în comutatorul de contact cu dispozitivul magnetic de reþinere 2.

Pentru închidere: asiguraþi-vã cã uºa posterioarã din stânga este închisã. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. Numai uºa posterioarã se descuie. Dacã este vizibil un semn de culoare albã. atunci când este deschisã. sau pe portierele posterioare în cazul furgonetelor cu cabinã dublã. la deschiderea din interior a unei uºi posterioare. Închiderea ºi deschiderea centralizatã din interior Prin intermediul butonului pentru închidere centralizatã. uºa din spate este descuiatã. Închideþi uºa posterioarã din dreapta trãgând ferm de mâner. Semnul alb este vizibil. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Uºa posterioarã Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi în autovehicul. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã În cazul în care copiii deschid o portierã. mai ales din cauza înalþimii cabinei faþã de sol 1 Manetã deschidere 2 Buton de încuiere/descuiere Pentru descuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre stânga. Pentru deschidere: trageþi maneta de deschidere 1 ºi deschideþi uºa posterioarã. Veþi obderva un semn alb. Semnul alb va dispãrea.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii posterioare din interior Maneta de deschidere se aflã pe partea interioarã a uºii posterioare din dreapta. Pentru încuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre dreapta. 3 G Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor posterioare. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Pericol de accidentare i Butonul 2 se deplaseazã spre stânga. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. 86 . puteþi încuia/descuia din interior toate portierele/uºile sau numai uºile culisante ºi cele posterioare.

Lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã indicã încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare. 3 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã Lampa de control integratã în buton se aprinde. Descuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. când portierele/uºile sunt închise. lampa de control va lumina permanent. În cazul în care cheia se aflã în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact. Dacã este pornit motorul ºi nu toate portierele/uºile sunt corect închise. Încuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. i Dacã cheia este în poziþia 0 sau nu se mai aflã în comutatorul de contact. ulterior apãsãrii butonului. Încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Lampa de control integratã în buton se stinge. Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. În caz contrar. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi sau pot accidenta alte persoane. Lampa de control integratã în buton se aprinde. se va aprinde o lampã de avertizare pe panoul de bord (la autovehiculele fãrã butoane pe volan) ( pagina 289). lampa de control integratã în buton nu se aprinde. lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã lumineazã 5 secunde. sau pe afiºaj va apãrea un mesaj (la autovehiculele cu butoane pe volan) ( pagina 307). Lampa de control integratã în buton se stinge. În cazul furgonetelor. când uºile sunt închise. 87 . Descuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord.

în cazul în care autovehiculul este împins sau remorcat. Din acest motiv. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. în eventualitatea unui accident. existã riscul sã nu mai puteþi pãtrunde în interior. 3 Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. Dacã funcþia de încuiere automatã în timpul mersului este activatã. Toate portierele/uºile se încuie automat la viteze peste 15 km/h. ! Dacã autovehiculul este închis centralizat. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã i Portierele/uºile sunt încuiate automat la punerea contactului ºi demararea autovehiculului. puteþi deschide portierele/ uºile încuiate în orice moment. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). funcþia de încuiere automatã în timpul mersului trebuie dezactivatã: anterior împingerii autovehiculului anterior remorcãrii autovehiculului în cazul în care pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp i Dacã funcþia de încuiere automatã este activã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Încuierea automatã în timpul mersului. sau în cazul în care una din portiere/uºi este deschisã în timpul staþionãrii. Funcþia de încuiere automatã va fi reactivatã dupã oprirea motorului. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. operaþiunile de salvare ar putea fi îngreunate. 88 . Din interior. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. aceasta va fi dezactivatã dacã autovehiculul este descuiat sau încuiat prin intermediul butonului de închidere centralizatã.

Pentru a anula operaþiunea. 3 i Din motive de siguranþã. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. de la micã distanþã. eliberaþi tasta Œ.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. Funcþia de facilitare a deschiderii/ închiderii Funcþia de facilitare a deschiderii Cheia poate fi utilizatã pentru a deschide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. 89 . Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã ajung în poziþia doritã. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. funcþia de facilitare a deschiderii ºi închiderii poate fi acþionatã numai dacã existã o conexiune între cheie ºi portiera ºoferului. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. Descuiaþi autovehiculul ºi menþineþi apãsatã tasta Œ. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde.

Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã la fixarea acesteia 1. 1 Pentru închidere 2 Pentru deschidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: rotiþi cheia spre stânga 3. Încuiaþi toate portierele/uºile ºi menþineþi apãsatã tasta ‹. Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã în punctul de oprire 2. Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. G Cheia poate fi utilizatã pentru a închide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Închideþi toate portierele/uºile. Acþionarea uºii paravan culisante din cabinã G 3 Când utilizaþi funcþia de facilitare a închiderii. Uºa culisantã este descuiatã. înainte de a vã depãrta de autovehicul. 90 . Pentru a anula operaþiunea.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Funcþia de facilitare a închiderii Pericol de accidentare Verificaþi dacã toate geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt închise. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. Uºa paravan culisantã Uºa paravan culisantã se aflã în spaþiul de separare a cabinei de compartimentul de încãrcare. Uºa culisantã poate fi încuiatã prin intermediul cheii. sistemul de închidere centralizatã închide automat geamurile ºi trapa glisantã. Pericol de accidentare La închiderea uºii paravan culisante asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt complet închise. eliberaþi tasta ‹.

Procedaþi cu atenþie deosebitã. Pericol de accident Lãmpile din spate sunt ascunse când oblonul posterior este deschis. Din acest motiv. În funcþie de natura ºi dispunerea încãrcãturii transportate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Acþionarea uºii paravan culisante din compartimentul de încãrcare Furgonete cu obloane Pericol de accident ºi accidentare G Obloanele se pot deschide necontrolat în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt fixate corespunzãtor. în cazul transportãrii mãrfurilor voluminoase sau alunecãrii încãrcãturii). G Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Pericol de accidentare G Deschideþi zãvoarele oblonului lateral cu atenþie deosebitã. modificaþi distribuþia încãrcãturii pentru a degaja oblonul ce trebuie deschis. Astfel veþi putea evita accidentarea. Dacã este necesar. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. de exemplu. mai ales dacã sunt copii în apropierea autovehiculului. Din acest motiv. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. 91 . Procedaþi cu atenþie deosebitã dacã zãvoarele oblonului nu pot fi eliberate fãrã a fi forþate. Uºa culisantã este descuiatã. punând în pericol alþi participanþi la trafic. În acest caz. Este posibil ca oblonul sã se deschidã cu o forþã considerabilã. pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. este posibil ca oblonul sã fie solicitat mecanic (de exemplu. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã la fixarea acesteia 2. Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã în punctul de oprire 1. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Închideþi obloanele cu atenþie. 3 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: împingeþi butonul spre dreapta 3. este posibilã pierderea încãrcãturii. asiguraþi-vã cã toate obloanele sunt fixate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului.

92 .30-2062-31 Pentru închidere: rabataþi în sus oblonul ºi þineþi-l ferm. Deplasaþi pârghia 1 în jos la maxim. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. N60. Împingeþi pârghia 1 în sus. 3 1 Pârghie Pentru deschidere: þineþi ferm oblonul. Cuplaþi carabinierele 3 în inelele de siguranþã 2. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru a rabata complet oblonul trebuie eliberat cablul de reþinere. la maxim. 2 Inel de siguranþã 3 Carabinierã Ridicaþi oblonul ºi desfaceþi carabiniera cablului de reþinere 3 din inelul de siguranþã 2. Coborâþi oblonul cu atenþie. Rabataþi oblonul la 90°. în sensul indicat de sãgeatã. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Rabataþi complet oblonul în sus ºi þineþi-l ferm.

3 0 Pentru scoaterea cheii. Respectaþi de asemenea indicaþiile din secþiunea “Conducerea ºi parcarea autovehiculului” ( pagina 141). de exemplu pentru radio) 2 Pentru pornirea motorului (asigurarea sursei de curent pentru toþi consumatorii) Poziþia de preîncãlzire1 ºi pornire 3 Pentru pornirea motorului 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. 93 . rotiþi-l uºor. Pentru deblocarea volanului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Poziþiile cheii Poziþiile cheii i Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai în poziþia 0. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. în timp ce rotiþi cheia în poziþia 1. trebuie mai întâi activat sistemul electric ( pagina 242). pentru blocarea volanului 1 Pentru deblocarea volanului (asigurarea sursei de curent pentru unii consumatori.

Pericol de accidentare G Evitaþi poziþiile scaunului care nu vã permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. 94 . ca urmare a deplasãrii scaunului. distanþa faþã de pedale trebuie sã vã permitã apãsarea completã a acestora. asiguraþi-vã cã aþi auzit declicul care însoþeºte fixarea scaunului în poziþie. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. braþele dumneavoastrã trebuie sã fie uºor flexate la þinerea volanului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã Pericol de accident G 3 Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie ghidatã cât mai jos posibil peste centura pelvianã. reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. Nu puneþi niciodatã mâinile sub scaun sau în apropierea pãrþilor în miºcare. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã ºi aºezaþi-vã drept. ele trebuie evitate. scaunul nu este corect fixat. Scaunul trebuie reglat astfel încât sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ( pagina 43). Deoarece aceste poziþii constituie un pericol pentru siguranþa dumneavoastrã. Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului ºi trebuie trasã strâns peste torace. este posibilã pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza producerea de accidentãri. adicã peste ºolduri. Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat în timpul reglãrii scaunului. În caz contrar. În caz contrar.

Reglarea înãlþimii scaunului Împingeþi sau trageþi maneta 4 în mod repetat. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. scaune confort ºi scaune prevãzute cu suspensii i Este posibilã adoptarea unor setãri diferite. Spãtarul se va înclina cãtre spate. în funcþie de tipul scaunului. Reglarea scaunului în plan orizontal Trageþi maneta 1 în sus. acesta reduce solicitarea spatelui în timpul conducerii autovehiculului. Reglarea spãtarului Rotiþi rozeta 3 înainte. Spãtarul se va deplasa în poziþie verticalã. Rotiþi rozeta 3 înapoi. pânã când scaunul ajunge la înãlþimea doritã. Dacã suportul lombar este reglat corect. pânã în poziþia care vã permite sã ajungeþi la pedale ºi sã le apãsaþi. Partea frontalã a pernei se înclinã înapoi. Rotiþi rozeta 2 în sus. Eliberaþi maneta 1. Partea frontalã a pernei se înclinã înainte. puteþi creºte gradul de sprijin asigurat de spãtar coloanei vertebrale. Rotiþi rozeta 5 înapoi. 1 Reglarea scaunului în plan orizontal 2 Reglarea suportului lombar 3 Reglarea spãtarului 4 Reglarea înãlþimii scaunului 5 Reglarea înclinaþiei scaunului 6 Reglarea suspensiei scaunului 7 Manetã pentru fixare verticalã 95 . Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi pânã la fixarea audibilã a acestuia. Aceastã operaþiune creºte gradul de sprijin asigurat zonei lombare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaune standard. Reglarea suportului lombar 3 i Prin intermediul suportului lombar. Reglarea înclinaþiei scaunului Rotiþi rozeta 5 înainte.

pânã iese din dispozitivul de ancorare din spate 2. Selectaþi greutatea dumneavoastrã (40 . Reglarea suspensiei scaunului Suspensia scaunului trebuie reglatã în funcþie de greutatea ocupantului. 1 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din faþã 2 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din spate Bancheta faþã pentru douã persoane Ridicaþi perna din dispozitivul de ancorare din faþã 1. 96 . Montarea pernei scaunului Rabataþi perna scaunului la loc. Aceastã operaþiune reduce gradul de sprijin asigurat zonei lombare. îl puteþi fixa în poziþia sa minimã.120 kg) prin intermediul roþii de reglare 6. Suspensia scaunului devine mai rigidã pe mãsura creºterii sarcinii susþinute de scaun. apucând-o de partea din spate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Rotiþi rozeta 2 în jos. Eliberaþi scaunul de orice sarcinã. i Bancheta faþã pentru douã persoane nu asigurã acelaºi nivel de confort precum scaunul ºoferului sau cel al pasagerului faþã. Acþionaþi maneta 7 în jos. Lãþimea banchetei ºi spaþiul aferent picioarelor sunt limitate. Împingeþi perna sub spãtar ºi în dispozitivul de ancorare din spate 2. Acþionaþi maneta 7 în sus. Rabataþi pernele scaunelor în poziþia lor normalã. pentru a elibera scaunul din dispozitivul de blocare verticalã. pentru asigurarea unei suspensii optime a scaunului. Apãsaþi partea frontalã a pernei pânã se fixeazã în dispozitivul de ancorare din faþã 1. 3 i În compartimentul de sub bancheta cu douã locuri puteþi depozita diverse obiecte. La urmãtoarea oscilaþie scaunul se va fixa în poziþia sa minimã. Dispozitiv de fixare verticalã: Dacã scaunul oscileazã frecvent în plan vertical. Trageþi uºor perna înainte. Rabataþi în sus perna. Scaunul se poate deplasa din nou în plan vertical. Rabatarea pernei scaunului în faþã.

1 Butonul de eliberare 2 Reglare pe înãlþime 3 Reglarea înclinaþiei (tetierã confort) Pentru ridicare: trageþi tetiera în sus. 97 . Tetiera trebuie fixatã cu un opritor. Astfel se asigurã o susþinere eficientã a capului în caz de accident. capul sã fie cât mai aproapiat de tetierã. Pentru reglarea înclinaþiei: apucaþi tetiera de partea inferioarã ºi rabataþi-o în poziþia doritã. Tetierele Pericol de accidentare Reglarea tetierei G 3 Conduceþi autovehiculul numai cu tetierele montate. în poziþia doritã. ridicaþi-o la peste 90° 1.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Cotierele Plierea cotierei În cazul în care nu doriþi sã utilizaþi cotiera. Pentru coborâre: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi deplasaþi tetiera în poziþia doritã. Reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. Pliaþi cotiera înainte pânã la capãtul cursei 3. La ridicarea cotierei. în poziþie relaxatã. Reglaþi tetiera astfel încât. În caz contrar puteþi suferi accidentãri grave sau fatale în zona superioarã a coloanei vertebrale. aceasta se poate fixa în ºase poziþii foarte apropiate una de alta. 1 Pentru plierea cotirei 2 Pentru deblocarea cotierei 3 Pentru deplasarea cotierei în poziþia doritã Reglarea înclinaþiei cotierei Pentru deblocarea cotierei. aceasta trebuie ridicatã la peste 45° 2.

Numai una din lãmpile de control integrate în tastã va rãmâne aprinsã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Demontarea tetierelor Trageþi tetiera în sus pânã la capãtul cursei. Lãmpile de control integrate în tastã se sting. 98 . Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei &. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. 3 ! Asiguraþi-vã cã tetiera este montatã cu partea frontalã în sensul de deplasare (tetierã confort). 1 Încãlzire normalã 2 Încãlzire rapidã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru a comuta în modul de încãlzire normalã: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi extrageþi tetiera. Încãlzire rapidã Pentru activare: Apãsaþi partea inferioarã a tastei (. Se vor aprinde ambele lãmpi de control integrate în tastã. Montarea tetierelor Sistemul de încãlzire a scaunelor Tastele pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã se aflã pe consola centralã. Introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã Împingeþi tetiera în jos pânã se fixeazã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea inferioarã a tastei (. i Sistemul de încãlzire a scaunelor comutã automat în modul normal dupã aproximativ 5 minute. Încãlzire normalã Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Lampa de control integratã în tastã se stinge.

Ridicarea pernei banchetei 2 N91. 3 Rabatarea scaunului de lângã uºa paravan culisantã. 1 Riscul accidentãrii pasagerului din dreapta creºte în eventualitatea miºcãrii bruºte a volanului. scoateþi cheia din uºa paravan culisantã. La rabatarea scaunului în jos. 99 . Anterior rabatãrii scaunului.10-2249-31 Scoateþi cheia 1 din uºa paravan culisantã. Rabataþi perna scaunului 2 în plan vertical. dacã cheia este lãsatã în încuietoarea uºii paravan culisante. sau în caz de accident. Perna va rãmâne în poziþia doritã. 1 Cheie pentru uºa paravan culisantã 2 Perna scaunului Pericol de accidentare G 1 Perna banchetei Ridicaþi perna banchetei 1 din dispozitivul de ancorare din faþã ºi rabataþi-o în sensul indicat de sãgeatã. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunul rabatabil Se poate rabata scaunul pasagerului faþã. Bancheta din spate Bancheta spate a modelelor cu cabinã dublã.

Pãstraþi locaºurile de montare a banchetei din podeaua autovehiculului curate ºi fãrã corpuri strãine. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. În caz de utilizare necorespunzãtoare. Perna rabatatã trebuie întotdeauna asiguratã cu brida de reþinere. În caz contrar. Perna se va fixa automat. Acestea nu pot fi fixate astfel încât sã poatã fi utilizate în condiþii de siguranþã. brida se poate rupe. Prindeþi brida de reþinere 2 în cârligul 3 amplasat sub pernã 1. Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele i Bridele de reþinere se fixeazã de tetierele din margine. Toate manetele de eliberare de pe suporturile banchetei din spate trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Bancheta din spate la modelele cu cabinã dublã Pericol de accident ºi accidentare G Nu montaþi tipuri mai vechi de banchete (cu brida de ancorare pe partea stângã a spãtarului). perna se poate deplia întâmplãtor ºi astfel este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Acesta este singurul mod în care se poate garanta cuplarea sigurã a mecanismelor de fixare. nici ca ancorã pentru fixarea încãrcãturii. Centura de siguranþã poate oferi nivelul de siguranþã pentru care a fost proiectatã numai dacã se monteazã corect o banchetã corespunzãtoare. 3 ! Brida de reþinere nu trebuie utilizatã ca mâner de cãtre pasageri. Deplierea pernei banchetei din spate 2 Bridã de reþinere 3 Cârlig Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G La deplierea scaunului. Tineþi perna 1 ferm ºi desfaceþi brida 2 din cârligul 3 amplasat sub pernã. Rabataþi perna 1 în jos. 100 .

3 1 Manetã 2 Locaºuri de montare 1 Manetã 101 . Poziþionaþi bancheta din spate în sensul de mers. Verificaþi manetele 1 de pe suporturile banchetei. Montarea banchetei Verificaþi locaºurile de montare 2 din podeaua autovehiculului. Bancheta se deplaseazã înapoi în locaºurile din podeaua autovehiculului. Rotiþi toate manetele 1 banchetei complet în sus. i Nu depãºiþi numãrul de locuri maxim admis pentru modelele înregistrate ca autovehicule de pasageri. în locaºurile de montare corespunzãtoare 2. Demontarea banchetei din spate Maneta de fixare se aflã sub banchetã. pe suportul acesteia. Trageþi în faþã bancheta pânã auziþi mecanismul de fixare cuplând. Toate manetele 1 trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Locaºurile de montare 2 trebuie sã fie curate ºi fãrã corpuri strãine. locaºurile de montare a scaunelor trebuie montate la un Centru de Service Mercedes-Benz. Trageþi în sus perna pentru a scoate bancheta din locaºuri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Din motive de siguranþã.

N46. Trageþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. În asemenea situaþii. Dispozitivul de reglare a volanului este din nou fixat. 3 Volanul fixat necorespunzãtor poate face manevrarea în condiþii de siguranþã mai dificilã. 102 . Dispozitivul de reglare a volanului este deblocat. Deplasaþi volanul în poziþia doritã. Conduceþi numai dacã volanul este fixat corespunzãtor. deoarece reglajele în plan vertical ºi orizontal pot provoca ieºirea volanului din poziþie. la efectuarea unui viraj. Aceºtia s-ar putea accidenta dacã încearcã sã regleze volanul. Pericol de accidentare G 1 Reglarea coloanei de direcþie în plan orizontal 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Manetã Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Apãsaþi maneta 3 pânã la capãtul cursei.15-2028-31 Pericol de accident G Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Reglarea volanului Maneta pentru reglarea coloanei de direcþie se aflã sub aceasta.

3 Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pentru informaþii suplimentare. 1 Faruri pentru fazã lungã 2 Claxonul optic 103 . Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Comutatorul de lumini Comutatorul de lumini este situat între volan ºi portierã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Sistemul de iluminare Prevederile legale pot diferi în anumite þãri. lampã plãcuþã de înmatriculare ºi iluminare instrumente de bord B Aprindere faruri pentru fazã scurtã i În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul. consultaþi secþiunea “Utilizarea autovehiculului” ( pagina 226). Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. Aprinderea farurilor pentru pentru fazã scurtã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Aprinderea farurilor pentru fazã lungã 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampa de control pentru lampa de ceaþã spate ‚ Aprindere lampã de parcare de pe partea stângã ˆ Aprindere lampã de parcare de pe partea dreaptã U Controlul automat al farurilor M Stingere lumini C Aprindere lãmpi laterale.

Farurile pentru fazã scurtã. Lampa de control A de pe panoul de bord se aprinde. Aceastã posibilitate nu este valabilã în þãrile în care utilizarea modului funcþionare permanentã a farurilor este obligatorie prin lege. farurile pentru fazã scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat când intensitatea luminii ambientale scade sub un nivel prestabilit. 3 Claxonul optic Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Controlul automat al farurilor Lãmpile laterale. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse când motorul este pornit. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. de exemplu provenind de la autovehiculele de pe sensul opus. rotiþi comutatorul din poziþia U în poziþia B doar când autovehiculul staþioneazã. dacã farurile se sting pentru scurt timp. În acest caz. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare se aprind/sting automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). farurile nu se aprind automat pe timp de ceaþã Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. G În cazul în care comutatorul de lumini este rotit în poziþia U: farurile s-ar putea stinge temporar datoritã intensitãþii mari a luminii. Deplasaþi comutatorul mixt înainte 1. Pericol de accident Când este întuneric. Utilizaþi numai modul manual de control al farurilor când circulaþi în þãri unde conducerea cu faza scurtã este prevãzutã prin lege. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Modul automat al farurilor este doar un sistem de asistenþã. Farurile pentru fazã scurtã. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M. Modul funcþionare permanentã a farurilor La autovehiculele dotate cu taste pe volan. În caz contrar. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. În caz contrar. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice situaþie. Trageþi comutatorul mixt scurt în direcþia 2. puteþi cauza un accident. Lãmpile laterale se aprind/sting automat când cheia se aflã în poziþia1 ( pagina 93) în comutatorul de contact. se poate regla modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 132). 104 . când motorul este pornit. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U. în funcþie de condiþiile de iluminare.

Trageþi comutatorul 1 în primul punct de rezistenþã. Lampa de control galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã posterioare. Comutatorul de lumini este situat. deplasaþi comutatorul mixt în sus sau în jos numai pânã la punctul de rezistenþã ºi menþineþi-l în poziþia respectivã. 105 . Semnalizatoarele de direcþie Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Trageþi comutatorul 1 în al doilea punct de rezistenþã. Comutatorul mixt revine automat în poziþia iniþialã dacã volanul este rotit suficient. 3 i 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampã de control pentru lampa de ceaþã spate Dacã doriþi sã indicaþi un viraj scurt. între portiera ºoferului ºi volan. Lampa de control verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. În acest caz. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau C.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Proiectoarele/lampa de ceaþã posterioarã Aprinderea proiectoarelor de ceaþã Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. 1 Semnalizator de direcþie dreapta 2 Semnalizator de direcþie stânga Deplasaþi comutatorul mixt în sus 1 sau în jos 2 pânã la cuplarea acestuia. Aprinderea lãmpii de ceaþã posterioare Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse.

1 Butonul de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare: apãsaþi butonul. unghiul descendent al fasciculelor se modificã în funcþie de numãrul de pasageri. de exemplu. 1 Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor 106 . Acest lucru poate duce la deteriorarea vizibilitãþii ºi ar putea orbi participanþii la trafic de pe sensul opus. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. În caz contrar. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou butonul. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. sau de gradul de încãrcare a compartimentului de încãrcare. Pericol de accident Reglarea fasciculului farurilor Dispozitivul de control al fasciculelor farurilor adapteazã unghiul descendent al fasciculelor la gradul de încãrcare. Toate semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul este oprit. Butonul de acþionare este situat pe consola centralã. Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor este situatã între portiera ºoferului ºi comutatorul de lumini. G 3 Lãmpile posterioare vor fi ascunse atunci când: dechideþi oblonul din spate la vehiculele cu benã deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 90° (poziþie de fixare). Din acest motiv. prin intermediul unui triunghi reflectorizant.

3 107 . Iluminarea adaptivã (autovehicule cu faruri bi-xenon) Iluminarea în viraje este asiguratã de faruri speciale. Asiguraþi-vã cã farurile pentru fazã scurtã sunt aprinse ( pagina 103). i Dacã aþi aprins semnalizatoarele corespunzãtoare uneia dintre direcþii. Dezactivarea funcþiei de iluminare adaptivã Stingeþi semnalizatoarele de direcþie. este activatã iluminarea adaptivã din partea autovehiculului corespunzãtoare exteriorului virajului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi rozeta 1 în poziþia în care ºoseaua este luminatã între 40 m ºi 100 m în faþa autovehicului. Acestea sunt reglate automat. Activarea funcþiei de iluminare adaptivã Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului mixt ( pagina 105). i La viteze sub 40 km/h. este aprinsã lampa pentru iluminare adaptivã corespunzãtoare direcþiei semnalizate. acestea ilumineazã zona în care va ajunge autovehiculul. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe aceeaºi parte cu semnalizatoarele active este aprinsã. La viteze între 40 km/h ºi 70 km/h. Funcþia de iluminare adaptivã este opritã la viteze de peste 70 km/h. La cuplarea în marºarier. iluminarea adaptivã este activatã atât prin acþionarea semnalizatoarelor. Iluminarea adaptivã este dezactivatã. Lãmpile pentru iluminare adaptivã de pe ambele pãrþi ale autovehiculului se vor aprinde scurt ºi simultan în cazul în care rotiþi volanul într-o direcþie ºi apoi imediat în cealaltã. Semnalizarea direcþiei nu va afecta iluminarea adaptivã. sau Acþionaþi volanul pentru a efectua virajul. Selectaþi poziþia 0 dacã autovehiculul este încãrcat. iluminarea adaptivã este activatã numai prin rotirea volanului. La efectuarea virajului. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon nu dispun de rozetã de reglare a fasciculului. cât ºi prin rotirea volanului. sau Readuceþi volanul în poziþia medianã. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe partea interioarã a curbei se aprinde. dar rotiþi volanul în direcþia opusã.

Funcþia este activatã. Apoi se stinge. Iluminarea habitaclului este dezactivatã. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 5. Pentru activare: apãsaþi tasta 5. 1 Pentru iluminarea habitaclului 2 Control automat 3 Pentru dezactivarea iluminãrii habitaclului. Iluminarea adaptivã rãmâne aprinsã timp de maxim 3 minute. dacã o portierã rãmâne deschisã. Iluminarea habitaclului porneºte ºi se opreºte din nou automat. 3 Iluminarea zonei anterioare a habitaclului Iluminarea standard a zonei anterioare a habitaclului 1 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 2 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Lampa de lecturã pe partea dreaptã 4 Iluminarea habitaclului 5 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de control automat al iluminãrii habitaclului 6 Pentru aprinderea/stingerea lãmpii centrale 7 Lampa de lecturã pe partea stângã i Iluminarea habitaclului se opreºte dupã aproximativ 20 de minute. 108 . Iluminarea anterioarã a habitaclului prin intermediul paoului de control situat pe plafon Controlul automat Iluminarea zonei anterioare a habitaclului (dar nu luminile posterioare din habitaclu) va fi activatã dacã: descuiaþi autovehiculul deschideþi o portierã scoateþi cheia din contact Iluminarea zonei anterioare a habitaclului este dezactivatã automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare i Iluminarea adaptivã va rãmâne activã pentru o scurtã perioadã. chiar dacã semnalizarea direcþiei este încã activã. chiar dacã deschideþi o portierã.

Apãsaþi tasta 1 sau 2. Apãsaþi tasta 1 sau 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Controlul manual Apãsaþi butonul 6. 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. la autovehiculele dotate cu un panou de control pe plafon. Fiecare plafonierã posterioarã este dotatã cu un comutator. Apãsaþi din nou butonul 6. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 se opreºte. Stingerea/aprinderea lãmpilor de lecturã. 3 Control automat 109 . comutatorul pentru iluminarea zonei posterioare este situat pe plafoniera din compartimentul de încãrcare/pasageri. Activarea/dezactivarea iluminãrii confortabile a zonei posterioare a habitaclului La microbuzele prevãzute cu mod de iluminare confortabilã a zonei posterioare a habitaclului. indiferent de poziþia comutatorului general. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. 3 Plafoniera ºi comutatorul posterioare i Dacã aprindeþi manual una din lãmpile de lecturã. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 porneºte. Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului Activarea/dezactivarea iluminãrii zonei posterioare a habitaclului Pentru autoutilitare carosate/microbuze echipate standard cu plafoniere posterioare. i Dacã aprindeþi manual una din plafoniere. Lampa de lecturã 3 sau 7 se va stinge. Se va aprinde lampa de lecturã 3 sau 7. care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea respectivei plafoniere. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. comutatorul general se aflã între volan ºi contact.

indiferent de poziþia comutatorului plafonierei respective. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. Toate plafonierele posterioare se vor stinge. În cazul în care comutatoarele de pe plafonierele posterioare ( pagina 109) sunt setate pe control automat 3. Comutator general pentru iluminarea posterioarã i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte automat dupã 60 de minute. Dacã uºile culisante/posterioare sunt închise. chiar dacã pe plafonierele posterioare ( pagina 109) comutatoarele sunt în poziþia On (pornit) 1. treceþi iar comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2 3 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Controlul automat al iluminãrii habitaclului 3 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. trebuie sã: deschideþi o portierã puneþi din nou contactul. Plafonierele posterioare vor fi aprinse când comutatoarele de pe acestea ( pagina 109) nu sunt în poziþia Off (oprit) 2. iluminarea posterioarã a habitaclului va porni atunci când: deschideþi o portierã descuiaþi autovehiculul 110 . Controlul automat Pentru activare: treceþi comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 3 a comutatorului. Dacã doriþi sã reactivaþi iluminarea posterioarã.

iluminarea interioarã poate fi activatã ºi de miºcare. timpul de iluminare este resetat. iar cea de serviciu nu este apãsatã sau la autovehiculele cu transmisie automatã. laser clasa 1M. Astfel se previne aprinderea accidentalã a iluminãrii în partea posterioarã a habitaclului de cãtre senzorul de miºcare. maneta schimbãtorului de viteze este în poziþia P ºi frâna de serviciu nu este apãsatã autovehiculul nu a fost încuiat din exterior prin intermediul cheii i Nu atârnaþi obiecte (de exemplu haine) în compartimentul pentru încãrcare. G 3 Senzorii de miºcare utilizeazã fascicule infraroºii emise de LED-uri (diode luminescente). iluminarea posterioarã a habitaclului va fi activatã timp de aproximativ 2 minute. etc. Astfel se previne descãrcarea bateriei. 111 . Dacã se detecteazã o nouã miºcare. Nu priviþi direct sursa de radiaþie infraroºie invizibilã. puteþi suferi un accident la nivel ocular. iar lumina rãmâne aprinsã. rotirea cheii în contact. dacã: comutatorul de pe plafonierã este setat pe ( pagina 109) “automatic control” (control automat) autovehiculul staþioneazã. Pericol de accidentare Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului poate fi activatã cu o întârziere de maxim 4 secunde. cu instrumente optice. În caz contrar. i Senzorul de miºcare este dezactivat automat dacã nu se înregistreazã nici o modificare a interiorului autovehiculului timp de mai multe ore. de exemplu deschiderea unei uºi. atunci când autovehiculul staþioneazã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Senzorul de miºcare din compartimentul de încãrcare La autoutilitarele carosate echipate cu senzor de miºcare în compartimentul de încãrcare. frâna de parcare este acþionatã. i Dacã senzorul detecteazã miºcare în compartimentul de încãrcare.

5 Tasta de meniu Tasta de resetare Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232).Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Prezentarea generalã completã a panoului de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 29). nu va fi afiºat niciun mesaj. tasta . cum ar fi viteza ºi temperatura exterioarã. 3 Taste de reglare tasta . mesajele de defecþiune ºi de avertizare. lãmpile de control ºi de avertizare. În acest caz. Manevrabilitatea poate fi afectatã. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Afiºajul integrat în panoul de bord este activat la: deschiderea portierei ºoferului punerea contactului acþionarea tastei de resetare 0 aprinderea luminilor Panoul de bord 1 Autovehicule fãrã taste pe volan 2 Autovehicule cu taste pe volan Afiºajul este dezactivat automat dupã aproximativ 30 de secunde dacã: luminile autovehiculului nu sunt activate cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contactîn comutatorul de contact ( pagina 93) Pericol de accident G În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. sau defectarea sistemelor. 3 0 112 . care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

alimentarea cu carburant este întreruptã atunci când se ajunge în zona roºie. Mai întunecat: Apãsaþi tasta . ºi . volanul va fi mult mai dificil de controlat. Pentru a proteja motorul. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. În caz contrar..Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Tastele de reglare . ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare.. Mai luminos: Apãsaþi tasta . este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. În acest mod.. puteþi regla intensitatea luminii instrumentelor utilizând tastele . este emis un semnal acustic atunci când autovehiculul atinge viteza maxim admisã. Tahometrul Zona roºie a tahometrului indicã plaja de supraturare a motorului.. . 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). i În cazul autovehiculelor dotate cu mod de acþionare automatã a farurilor: Iluminarea instrumentelor se regleazã odatã cu modul automat al farurilor. Iluminarea instrumentelor de bord Atunci când luminile sunt aprinse. Vitezometrul 3 i În unele þãri. 5. Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. 113 . Notã privind protecþia mediului H Evitaþi turaþiile mari ale motorului. de exemplu 120 km/h.. De asemenea. În astfel de cazuri. este posibilã deteriorarea motorului. Turaþiile mari cresc inutil consumul de carburant ºi agreseazã mediul înconjurãtor prin creºterea nivelului de emisie a noxelor.

3 Indicatorul nivelului de carburant 1 2 Autovehicule fãrã taste pe volan Autovehicule cu taste pe volan 3 Indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: buºonul de alimentare este situat pe partea stângã. Menþineþi apãsat butonul de resetare 0 pânã când contorul de parcurs parþial ajunge la 0.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Indicatorul nivelului de carburant Resetarea contorului de parcurs parþial Autovehicule cu taste pe volan: Asiguraþi-vã cã afiºajul integrat în vitezometru indicã contorul de parcurs parþial ( pagina 122).0. 4 Lampã de avertizare nivel carburant ( pagina 286) 114 .

sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate G Tastele de reglare . Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. volanul va fi mult mai dificil de controlat. 3 1 Contorul de parcurs total 2 Contorul de parcurs parþial sau limita de vitezã sunt setate prin intermediul sistemelor Speedtronic variabil ( pagina 194) sau Speedtronic permanent ( pagina 196) 3 Ora 4 Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital 5 Indicatorul nivelulului de carburant ( pagina 114) 6 Poziþia schimbãtorului de viteze. Informaþiile de pe afiºaj ºi setãrile sistemului de operare pot fi controlate prin intermediul tastelor de reglare de pe panoul de bord. În astfel de cazuri. În acest mod. . 115 .. este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. Informaþii afiºate standard Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. 5..Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apelarea informaþiilor de stare ale autovehiculului setãri Pericol de accident Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. De asemenea.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Modificarea informaþiilor afiºate standard Puneþi contactul ( pagina 93).. Apãsaþi tasta de resetare 0. În cazul în care conduita de drum nu este adaptatã condiþiilor. Din acest motiv. În anumite cazuri. pânã când cifrele orei sunt afiºate intermitent. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. este necesarã adaptarea permanentã a stilului de conducere ºi a vitezei la condiþiile meteo. este posibil ca autovehiculul sã intre în derapaj. mai ales în zone împãdurite sau pe poduri. Menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. pot exista întârzieri în afiºarea creºterii temperaturii exterioare. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde Sistemul acceptã modificarea setãrilor Setarea ceasului Puneþi contactul ( pagina 93). Setaþi ora prin intermediul tastei . Aceste întârzieri previn afiºarea incorectã a temperaturii datoratã cãldurii degajate de motor când autovehiculul staþioneazã sau se deplaseazã cu vitezã redusã. sau .. poate exista o scurtã întârziere în afiºarea temperaturii exterioare. valoarea indicatã se va schimba continuu. sau . de exemplu la ieºirea din garaj. Meniuri Funcþia Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Verificare nivel ulei de motor Selectaþi/setaþi momentul de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Setarea ceasului Setarea datei Pagina 248 232 181 243 116 117 i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. De asemenea. Temperatura exterioarã indicatã pe afiºaj va fi înlocuitã cu vitezometrul digital. 3 Afiºarea temperaturii exterioare Pericol de accident G Chiar dacã temperatura afiºatã se situeazã deasupra punctului de îngheþ. 116 . suprafaþa carosabilului poate fi îngheþatã. Setaþi minutele prin intermediul tastei .

Cifrele aferente anului sunt afiºate intermitent. 117 . valoarea indicatã se va schimba continuu. sau . sau . Apãsaþi tasta de resetare 0. Apãsaþi tasta de resetare 0. sau .. Cifrele aferente lunii sunt afiºate intermitent..Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Setarea datei Puneþi contactul ( pagina 93). 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Setaþi ziua prin intermediul tastei .. Setaþi anul prin intermediul tastei . Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. pânã când cifrele zilei sunt afiºate intermitent. Setaþi luna prin intermediul tastei .

Pericol de accident G Utilizaþi sistemul de operare numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apela informaþiile de stare ale autovehiculului Volanul cu taste Puteþi controla afiºajul ºi setãrile sistemului de operare prin intermediul tastelor situate pe volan. Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. 1 Afiºaj Comandarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului + Sus/creºte volumul .10-2071-31 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 3 setãri Puteþi utiliza sistemul de operare pentru aflarea datei la care este programatã urmãtoarea inspecþie tehnicã periodicã.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Preia un apel/începe formarea numãrului t Terminã un apel/respinge un apel N46. dar ºi pentru setarea limbii de afiºare a mesajelor pe panoul de bord ºi pentru multe altele. 118 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. Informaþiile afiºate se modificã la apãsarea unei taste de pe volan. De exemplu, meniul Audio conþine funcþii pentru comandarea radioreceptorului sau a CD player-ului. Puteþi utiliza o funcþie pentru afiºarea unei informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: dacã þineþi apãsatã tasta è sau · meniurile vor fi afiºate secvenþial. Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k, funcþiile din acelaºi meniu vor fi afiºate secvenþial. Meniul Settings (Setãri) nu conþine funcþii, ci submeniuri prin intermediul cãrora puteþi apela sau modifica o setare. Modul de control al acestor submeniuri este descris în cadrul secþiunii "Meniul Setãri" ( pagina 125). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele opþionale instalate la bordul autovehiculului. În cele ce urmeazã sunt descrise meniurile autovehiculelor dotate cu sistemul COMAND APS.

3

119

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Prezentarea generalã a meniurilor În figura de mai jos sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos.

3

N54.32-2230-31

În imagine este prezentat un exemplu de meniuri la autovehiculele dotate cu sistemul COMAND APS.

120

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Tabelul de mai jos prezintã meniurile ºi fiecare funcþie în parte. Meniul 1 Indicaþie Meniul 2 Sistemul audio Meniul 3 Sistemul de navigaþie Meniul 4 Memorie defecþiuni Afiºare defecþiuni Meniul 5 Setãri Revenire la setãrile implicite Submeniul panoului de instrumente Submeniul Orã/Datã1 Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi
1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio, sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Meniul 6 Calculator de bord Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului

Meniul 7 Telefonul Introduceþi codul PIN

Informaþii standard care Selectare Activare includ contorul de post de radio indicaþii de parcurs parþial ºi traseu contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Comenzi/submeniuri Afiºare a datei programate pentru verificare tehnicã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Acþionare CD player/ schimbãtor de CD-uri

3

Date statistice de Cãutare nume consum dupã în agenda resetare telefonicã Cãutare ultimele numere apelate

121

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan

i
Tabelul de prezentare a meniurilor conþine termeni generici, care nu sunt întotdeauna afiºaþi de cãtre sistemul de operare. Termenii generici utilizaþi sunt destinaþi sã vã faciliteze familiarizarea cu meniurile.

Meniul Utilizare În cadrul meniului Utilizare, puteþi selecta urmãtoarele funcþii prin intermediul tastei j sau k: Funcþia Informaþii standard care includ contorul de parcurs parþial ºi contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Sistemuldemonitorizare apresiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Informaþii afiºate standard Implicit, afiºajul multifuncþional afiºeazã contorul de parcurs total ºi contorul de parcurs parþial în partea sa superioarã. Acest mod de afiºare este definit ca informaþii afiºate standard. Pagina 122 123 248 243 234 Partea superioarã a afiºajului 1 2 3 4 5 Contor de parcurs parþial Contor de parcurs total Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital Ora Poziþia schimbãtorului de viteze, sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate N54.32-2194-31

3

Sistemul de operare afiºeazã gama de setare odatã cu prima funcþie din meniu. În cazul Sound 5/Sound 20, sistemul de operare va afiºa întotdeauna informaþiile pentru meniurile Audio ºi TEL (telefon) în limba englezã. Acest lucru este valabil chiar dacã a fost selectatã o altã limbã pentru informaþiile afiºate.

Partea inferioarã a afiºajului

122

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Dacã informaþiile afiºate diferã de cele standard, apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la apariþia informaþiilor afiºate standard. Afiºarea temperaturii lichidului de rãcire Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea temperaturii lichidului de rãcire. Meniul Audio Prin intermediul funcþiilor din meniul Audio, puteþi controla sistemul audio atunci când acesta este pornit. Dacã sistemul audio nu este pornit, va fi afiºat mesajul AUDIO off (sistemul audio oprit). Funcþia Selectare post de radio N54.32-2195-31 Utilizare CD player/ schimbãtor de CD-uri Selectarea unui post radio Porniþi radioreceptorul. Temperatura afiºatã poate urca pânã la 120 °C când autovehiculul este condus în condiþii normale ºi lichidul de rãcire conþine o cantitate corecþã de agent anticoroziune ºi antigel. Creºterea temperaturii cãtre capãtul scalei este acceptabilã în condiþii de temperaturã exterioarã ridicatã ºi când circulaþi pe teren montan. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea postului selectat. Pagina 123 123 N54.32-2197-31

1 Lungimea de undã, cu numãrul poziþiei din memorie, dacã este setatã 2 Postul Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la gãsirea postului dorit.

3

i
Memorarea posturilor noi este posibilã numai prin utilizarea radioreceptorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. De asemenea, puteþi utiliza radioreceptorul în modul normal. Utilizarea CD player-ului Porniþi radioreceptorul ºi selectaþi CD player-ul. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

123

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea informaþiilor referitoare la CD-ul redat curent. N54.32-2198-31 Meniul Navigaþie În meniul NAV , puteþi seta afiºajul astfel încât sã afiºeze informaþiile furnizate de funcþia de indicare a traseului din sistemul de navigaþie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Navigaþie. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje, în funcþie de starea sistemului de navigaþie: Mesajul NAV off (sistem de navigaþie inactiv) va fi afiºat dacã sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS nu sunt activate. În cazul în care nu este activã funcþia de indicare a traseului, pe afiºaj va apãrea relevmentul busolei. Urmãtorul mod de afiºare constituie un exemplu pentru informaþiile apãrute pe afiºaj, când este activatã funcþia de indicare a traseului:

3
1 CD-ul curent (cu schimbãtor de CD-uri) 2 Piesa curentã Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la selectarea piesei dorite.

N54.32-2201-31

i
Informaþii privind modul de activare a funcþiei de indicare a traseului puteþi gãsi în instrucþiunile de utilizare pentru sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS.

N54.32-2200-31

1 Relevment busolã

124

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Meniul Memorie defecþiuni Meniul Memorie defecþiuni afiºeazã eventualele defecþiuni apãrute. Mesajul afiºat depinde de apariþia defecþiunilor. Pericol de accident Defecþiuni apãrute În cazul în care au avut loc defecþiuni, va fi afiºat numãrul acestora. Meniul Setãri Meniul Settings (setãri) are douã funcþii: resetare timp de 3 secunde), prin care puteþi sduce toate setãrile la valorile implicite N54.32-2202-31 1 Numãrul de defecþiuni înregistrate Apãsaþi tasta j sau k. Puteþi viziona pe rând defecþiunile apãrute. Defecþiunile potenþiale sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 294). o serie de submeniuri pe care le puteþi utiliza pentru efectuarea de setãri individuale Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri). funcþia To reset: Press reset button for 3 sec. (pentru resetare: apãsaþi tasta de

G

Sistemul de operare înregistreazã ºi afiºeazã numai mesajele de defecþiune ºi de avertizare provenite de la anumite sisteme. Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. În caz contrar, este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional.

3

Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului corespunzãtor furnizat de memoria defecþiunilor. Nicio defecþiune Mesajul No malfunctions (nicio defecþiune) apare în cazul în care nu a avut loc nicio defecþiune.

i
Defecþiunile memorate sunt anulate când opriþi contactul. În cazul repetãrii unor defecþiuni, acestea vor fi reafiºate.

125

Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. De exemplu. Majoritatea funcþiilor submeniului respectiv vor reveni la setãrile implicite. Selectaþi o funcþie dintr-un submeniu. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. modificãrile nu vor fi adoptate. Resetarea funcþiilor unui submeniu Puteþi selecta revenirea tuturor funcþiilor dintr-un submeniu la setãrile implicite. 3 Meniul Setãri Funcþia Resetarea generalã Resetarea funcþiilor unui submeniu Submeniuri în meniul Setãri Submeniul Panou de instrumente Submeniul Orã/Datã Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi Pagina 126 126 127 129 131 132 134 178 136 i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. lights (lumini de deplasare). Din motive de siguranþã. revenind la setãrile implicite de la producãtor. 126 . Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare.32-2203-31 Puteþi reseta toate funcþiile din toate submeniurile. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. funcþia Driv.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Resetarea generalã N54. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde.

Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu.32-2204-31 3 Setãrile pot fi schimbate prin reapãsarea tastei æ sau ç. 127 . Vor fi afiºate submeniurile disponibile. lights (lumini de deplasare). Apãsaþi tasta ç. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. funcþia Driv. Bara indicatoare trece la urmãtorul submeniu. Puteþi selecta individual funcþiile din submeniuri prin apãsarea tastei j. Din motive de siguranþã. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. Meniurile sunt aranjate ierarhic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. N54. Numãrul total al submeniurilor nu poate fi afiºat simultan. Informaþii suplimentare sunt oferite în paginile urmãtoare. De exemplu. modificãrile nu vor fi adoptate. sau tasta æ pentru derulare în sus. Submeniuri din meniul Setãri Apãsaþi tasta j. apãsaþi tasta ç pentru derulare în jos. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare.

128 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Panoul de bord ( pagina 129) Orã/Datã1 ( pagina 131) Sistemul de iluminare ( pagina 132) Setare mod de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/inactiv Autovehicul ( pagina 134) Sistemul de încãlzire auxiliarã ( pagina 175) Setare orã de activare Ora (setare moment de activare) Minute (setare moment de activare) Facilitãþi ( pagina 136) Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Setare ora (ceas) 3 Alegere unitate de mãsurã a vitezei Setare minute (ceas) Setare Speedtronic permanent Setare posturi de radio Setãri asociate unei taste Alegere unitate de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Alegere unitate de mãsurã pentru presiunea în pneuri Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Setare sensibilitate ºtergãtoare 1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

(vitezometru digital). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Temperat.32-2206-31 129 . cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea unitãþii de mãsurã a vitezei Selectaþi submeniul Inst.32-2236-31 N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Panoul de bord Puteþi accesa submeniul Inst. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de distanþã pentru toate mesajele afiºate: km (kilometri) sau miles (mile). Alegerea unitãþii de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectaþi submeniul Inst.32-2205-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de temperaturã pentru toate mesajele afiºate: °C (grade Celsius) sau °F (grade Fahrenheit). speedo. Funcþia Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Alegere unitate de mãsurã pentru vitezometru ºi contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Pagina 129 129 130 130 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de vitezã pentru toate mesajele afiºate: km/h sau mph (kilometri sau mile pe orã). Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Trip (cãlãtorie). (temperaturã). Setarea curentã este evidenþiatã. 3 Alegerea unitãþii de mãsurã a temperaturii Selectaþi submeniul Inst. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Dig. cluster (panou de bord) prin intermediul meniului Settings(setãri) ( pagina 125). N54.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectarea limbii Selectaþi submeniul Inst. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Select displ. (presiunea în pneuri). N54. Sunt disponibile urmãtoarele setãri: Germanã Englezã Englezã americanã Francezã N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Language (Limbã).32-2207-31 Selectaþi limba de afiºare a mesajelor sistemului de operare prin apãsarea tastei æ sau ç. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2208-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta afiºarea temperaturii exterioare sau a vitezei. 3 Setarea curentã este evidenþiatã. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2237-31 Alegerea unitãþii de mãsurã pentru presiunea în pneuri Selectaþi submeniul Inst. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Tyre press. Setarea curentã este evidenþiatã. (selecþie afiºaj). Italianã Spaniolã Selectarea afiºajului pentru linia de stare Selectaþi submeniul Inst. Selectaþi unitatea de mãsurã pentru presiunea din pneuri prin intermediul tastei æ sau ç bar sau psi. 130 . Informaþiile selectate sunt afiºate permanent în partea inferioarã a afiºajului. Setarea curentã este evidenþiatã.

Setarea minutelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Hours (setare ceas .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Orã/Datã Puteþi accesa submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.minute). 131 .32-2209-31 Setaþi ora prin intermediul tastei æ or ç. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20. este posibilã setarea orei numai prin intermediul sistemului audio. Funcþia Setare orã (ceas) Setare minute (ceas) Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Pagina 131 131 131 132 132 132 N54.orã). Dacã autovehiculul este dotat cu sistem COMAND APS sau Sound 50 APS. Setarea curentã este evidenþiatã.32-2210-31 Setaþi minutul prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Minutes (setare ceas . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului 12/24 h. Setarea orelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea formatului de afiºare pentru ceas Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. N54. i Submeniul Clock/Date (orã/datã) este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. 3 N54.32-2211-31 Prin intermediul tastei æ sau ç alegeþi formatul 12 h sau 24 h .

Setarea lunii Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Day (datã .32-2212-31 Setaþi ziua prin intermediul tastei æ sau ç.32-2213-31 Setaþi luna prin intermediul tastei æ sau ç. Funcþia Setaþi modul de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/ inactiv Pagina 132 133 134 3 N54. Submeniul Iluminare Puteþi accesa submeniul Lighting (Iluminare) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125).an).lunã). 132 . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Year (datã .32-2214-31 Setaþi anul prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea anului Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea zilei Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. urmãtoarele lumini se aprind automat când motorul este pornit: lãmpile laterale ºi farurile pentru fazã scurtã Lãmpile de poziþie posterioare Lampa plãcuþei de înmatriculare N54. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Month (datã . Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M.zi).

lights (lumini de drum). sau dacã: deschideþi portiera ºoferului introduceþi cheia în contact încuiaþi autovehiculul cu cheia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Setarea curentã este evidenþiatã. Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Dacã treceþi semnalizarea telecomandatã a poziþiei pe On (activ). puteþi efectua aceastã setare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Pe afiºaj va fi apãrea urmãtorul mesaj: Semnalizarea telecomandatã a poziþiei devine inactivã dupã 40 de secunde. lighting (semnalizare telecomandatã a poziþiei). Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare).32-2216-31 Utilizând tasta æ sau ç pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) funcþia de semnalizare telecomandatã a poziþiei. Modul funcþionare constantã a farurilor rãmâne activ în cazul în care comutatorul este în poziþia U. 133 .32-2215-31 Lighting Setting only possible at standstill (Reglarea sistemului de iluminare este posibilã numai în repaus) Selectaþi între utilizarea manualã a sistemului de iluminare ºi modul funcþionare constantã a farurilor cu ajutorul tastei æ sau ç. Setarea implicitã este Constant în þãrile unde modul de funcþionare constantã a farurilor este obligatoriu. i Dacã treceþi comutatorul de lumini în poziþia C sau B. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Loc. nu este posibilã resetarea funcþiei Driv.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Din motive de siguranþã. 3 N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Driv. urmãtoarele lãmpi se aprind odatã cu descuierea telecomandatã a autovehiculului: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare Proiectoarele N54. lights (lumini de drum) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. se va aprinde lumina aferentã. Din motive de siguranþã. Setarea curentã este evidenþiatã.

Dacã aþi setat funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare. urmãtoarele lãmpi se aprind: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta dacã luminile vor rãmâne aprinse ºi pentru cât timp. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). dupã oprirea motorului.32-2217-31 Setare posturi de radio Setare sensibilitate ºtergãtoare Selectarea posturilor de radio Funcþia Search (cãutare) vã permite sã stabiliþi dacã radioul va cãuta un nou post sau un post anterior memorat. dupã ce motorul a fost oprit. 134 . Setarea curentã este evidenþiatã. Luminile se vor stinge dupã 60 de secunde dacã nu deschideþi o portierã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Headlamps (lãmpi exterioare). Funcþia Setare sistem Speedtronic permanent N54. Submeniul Autovehicul Puteþi accesa submeniul Vehicle (autovehicul) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Pagina 196 134 135 3 i Puteþi reactiva aceastã funcþie în interval de 10 minute prin deschiderea unei portiere.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare Funcþia Headlamps (headlamps delayed switch-off) (funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare) vã permite sã alegeþi dacã iluminarea exterioarã va rãmâne sau nu activã dupã închiderea portierelor. sau dacã închideþi o portierã. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). la fiecare pornire a acestuia switched on ( pagina 123) (fãrã sound).

Freqvency (Frecvenþa): este selectat cel mai apropiat post de pe lungimea de undã respectivã Memory (Memoria): este selectat postul Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta nivelul sensibilitãþii senzorului de ploaie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Level 1 (nivel 1): foarte sensibil ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie slabã Level 2 (nivel 2): sensibilitate N54. Setarea sensibilitãþii ºtergãtoarelor Puteþi utiliza funcþia Wipe sens. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. (sensibilitate ºtergãtoare). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Wipe sens.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Search (cãutare). (sensibilitate ºtergãtoare) pentru setarea sensibilitãþii senzorului de ploaie.32-2219-31 moderatã scãzutã 3 Level 3 (nivel 3): sensibilitate ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie abundentã N54. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta modul în care radioul se va acorda pe post.32-2249-31 din memorie cel mai apropiat 135 .

32-2220-31 Meniul Statistici de parcurs Meniul Statistici de parcurs afiºeazã date statistice ale autovehiculului. Setãri asociate unei taste Puteþi utiliza funcþia Key asociatã unei taste pentru a stabili dacã setãrile din submeniurile: Panoul de bord Sistemul de iluminare Autovehiculul sunt stocate ca setãri dependente de taste. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Key (tastã). vor fi afiºate iniþial datele statistice pentru cãlãtoria curentã. i La o nouã apelare a meniului de parcurs. 136 . nu este posibilã resetarea funcþiei Key (tastã) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Funcþia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a activa (on) sau dezactiva (off) setarea tastei. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Convenience (facilitãþi). Setarea curentã este evidenþiatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Facilitãþi Puteþi utiliza submeniul Convenience (facilitãþi) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). N54. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Setting only possible at standstill (Reglarea este posibilã numai în repaus). Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Date statistice de consum dupã resetare Resetarea statisticilor de consum Pagina 137 137 137 3 i Din motive de siguranþã.

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului After reset (dupã resetare). Datele statistice de la ultima resetare sunt resetate automat dupã 9.999 kilometri. toate valorile vor fi resetate dupã aproximativ 4 ore.32-2221-31 N54. N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Menþineþi apãsatã tasta de resetare 0 pânã când valorile sunt aduse la 0. Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval.32-2222-31 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Timp scurs de la pornire 3 Viteza medie în timpul cãlãtoriei 4 Consumul mediu de carburant în timpul cãlãtoriei 3 i Datele statistice dupã pornire sunt resetate automat dupã 999 ore sau 9. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea modului pe care doriþi sã-l resetaþi. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 sau o scoateþi din comutatorul de contact. Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). 1 Distanþa parcursã de la ultima resetare 2 Timpul scurs dupã ultima resetare 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare 137 .999 ore sau dupã 99.999 kilometri. Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã).

acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. utilizarea trebuie sã aibã loc numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje. Telefonul mobil cautã o reþea. Odatã indicatã disponibilitatea funcþionalã. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (Telefon). Apelantul va auzi tonul de ocupat. sistemului audio sau COMAND APS. switch on phone (vã rugãm porniþi tel.). Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau COMAND APS. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. în consecinþã. Introduceþi codul PIN prin intermediul telefonului mobil. N54. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot provoca interferenþe asupra echipamentelor electronice ºi. sau Pls. în funcþie de starea curentã a telefonului: Dacã telefonul este închis.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Meniul Telefon Puteþi utiliza telefonul mobil prin intermediul funcþiilor din meniul TEL (telefon). Din acest motiv. Apãsaþi tasta t. Imediat ce telefonul gãseºte o reþea. va fi afiºat mesajul TEL off (telefon închis) în cazul sistemului Sound 20. existã pericolul distragerii atenþiei dumneavoastrã de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane.32-2224-31 3 Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. 138 . cu condiþia ca telefonul sã fie conectat la un sistem hands-free Mercedes-Benz. în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS). Respingerea unui apel Dacã nu doriþi sã vorbiþi cu apelantul. Dacã nu aþi introdus codul PIN. Afiºajul rãmâne gol în tot acest timp. În caz contrar. puteþi respinge apelul. telefonul poate fi utilizat prin intermediul sistemului de operare. va afiºa numele acesteia. În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. va fi afiºat mesajul TEL PIN în cazul sistemului (Sound 20) sau Please enter PIN: (vã rugãm introduceþi codul PIN) în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS.

Sistemul de operare efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Este posibil ca aceastã procedurã sã dureze peste 1 minut. Pe display este afiºat mesajul Processing (procesare) Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numelui pe care îl cãutaþi. cu condiþia ca telefonul dumneavoastrã sã fie disponibil pentru preluarea apelurilor. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. Este afiºatã durata convorbirii. i N54.32-2227-31 1 Nume din agenda telefonicã 139 . N54. Simbolul care indicã disponibilitatea pentru preluarea apelurilor este afiºat din nou. 3 Apãsaþi tasta s. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Puteþi selecta ºi forma un numãr din agenda telefonicã în orice moment. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.32-2225-31 Introducerea de noi poziþii în agenda telefonicã este posibilã numai prin utilizarea telefonului. Numele existente în memorie sunt afiºate în ordine alfabeticã sau invers. Terminarea unui apel Apãsaþi tasta t. Apãsaþi tasta j sau k. puteþi prelua un apel în orice moment.

va fi afiºat numai numãrul. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon selectat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k. Astfel.32-2228-31 N54. Apãsaþi tasta s. Reiniþierea unui apel Sistemul de operare memoreazã cele mai recente numere apelate. Pe afiºaj apare mesajul dialing (formeazã) Sistemul de operare stocheazã numãrul format în memoria apelurilor efectuate. Memoria apelurilor afiºeazã cele mai recente numere sau nume apelate.32-2229-31 3 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. apãsaþi tasta t. 1 Numãr din memoria apelurilor Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numãrului sau a numelui cãutat. sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului. N54. Apãsaþi tasta s. Dacã se realizeazã conexiunea. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon corespunzãtor numelui selectat. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate. În caz contrar. Apãsaþi tasta s. 140 . însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. sistemul de operare va afiºa în secvenþã rapidã numele din agenda telefonicã. apãsaþi tasta t. Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã. dacã este în agendã. nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã. Apãsaþi repetat tasta · sau è pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Dacã se realizeazã conexiunea.

sau accelera. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei ºi decesul. nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. Este posibilã producerea unui accident care poate cauza accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. gaz toxic. 141 . Obiectele pot cãdea ºi pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. Din acest motiv. G 3 Anterior fiecãrei deplasãri. Respectaþi recomandãrile generale privind conducerea. Depozitaþi ºi fixaþi toate obiectele libere pentru a preveni intrarea acestora în spaþiul destinat picioarelor ºoferului în timpul deplasãrii autovehiculului. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã purtatã incorect sau nepurtatã. puteþi fi accidentat grav sau fatal. Veþi gãsi informaþii despre: inspecþiile tehnice periodice ( pagina 227) conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247) conducerea cu o remorcã ataºatã ( pagina 225) ºi alte recomandãri privind conducerea autovehiculului în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. Uºile se pot deschide în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt închise complet. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pericol de accident Pornirea motorului Pericol de intoxicare G Pericol de accident G Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã. cã nu pot aluneca ºi cã existã suficient spaþiu pentru cursa pedalelor. de la sfârºitul prezentei secþiuni ( pagina 149). Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare. asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate corespunzãtor. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului este pusã în pericol. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise ºi încuiate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului ( pagina 76). verificaþi sistemul de iluminare ºi starea generalã a autovehiculului. debreia. În anumite situaþii. În cazul în care în autovehicul sunt montate carpete auto. Nu veþi mai putea frâna.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Anterior pornirii motorului. Cursa ºi rezistenþa opusã de pedala de frânã revin la normal dupã reapãsarea acesteia. cursa pedalei este scurtã ºi rezistenþa opusã de pedalã este ridicatã. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia neutrã. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii poartã centurile corect ( pagina 43) iar frâna de parcare ( pagina 147) este acþionatã. Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Dispunerea poziþiilor manetei schimbãtorului la cutia de viteze automatã 1 – 6 Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte R Treapta marºarier 7 Inel de siguranþã Înainte de pornirea motorului. 142 . i Dacã apãsaþi pedala de frânã la pornirea motorului. Transmisia manualã Transmisia automatã ! 3 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. i Puteþi de asemenea porni motorul cu maneta în poziþia neutrã N. P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere Înainte de pornirea motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia de parcare P.

Pentru a o utiliza. Motorul diesel Puneþi contactul ( 3 i La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. G Se va aprinde indicatorului de preîncâlzire qde pe panoul de bord. evitaþi patinarea roþilor la conducerea pe suprafeþe alunecoase. rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ºi apoi eliberaþi-o imediat. Motorul este pornit automat. rotiþi cheia în contact în poziþia 3 ºi eliberaþio apoi imediat dupã pornirea motorului. 143 . protejaþi motorul autovehiculului. i Funcþia “touch-start” este disponibilã la autovehiculele cu transmisie automatã. Motorul pe benzinã Rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ( pagina 93) ºi eliberaþi-o imediat ce motorul intrã în funcþiune.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului i Dacã motorul se aflã la temperatura de funcþionare. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Imediat dupã stingerea lãmpii indicatoare a preîncãlzirii q. Punerea în miºcare a autovehiculului Pericol de accident pagina 93). Procedând astfel. Dacã este posibil. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic ( pagina 202). ! Conduceþi cu vitezã mare numai dupã încãlzirea prealabilã a motorului. deoarece acest lucru poate deteriora trenul de rulare. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Dupã o pornire la rece Încãlziþi rapid motorul. Nu turaþi motorul la vitezã maximã pânã atinge temperatura de funcþionare.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului i Autovehiculul este încuiat centralizat automat atunci când se pune în miºcare. Apãsaþi pedala de ambreiaj. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea în consecinþã a acestuia. i La autovehiculele dotate cu sistem de asistenþã la demarare. deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga pânã în capãt. În caz contrar. În caz contrar. Asiguraþi-vã cã acul tahometrului nu atinge zona roºie. Trageþi în sus inelul de siguranþã 7 ( pagina 142). fie treapta marºarier. presiunea frânei este menþinutã pentru încã 2 secunde. Cuplarea treptei marºarier ! Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Puteþi de asemenea dezactiva blocarea automatã a portierelor ( pagina 88). apoi trageþi-o în jos 144 . Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânã de motor). Butoanele de blocare de pe portierele faþã ºi de pe uºa culisantã cunt coborâte. existã posibilitatea comutãrii accidentale în treptele trei sau patru ºi puteþi deteriora transmisia. Astfel este posibilã pornirea de pe loc fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Transmisia manualã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Este important ca maneta schimbãtorului sã fie deplasatã spre dreapta la comutarea între vitezele 5 ºi 6. Deschiderea portierelor din interior este posibilã în orice moment. 3 ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. care indicã supraturarea motorului. Eliberaþi uºor pedala de ambreiaj ºi acceleraþi cu atenþie. Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147). altfel puteþi deteriora transmisia. existã pericolul deteriorãrii motorului. Selectaþi fie prima treaptã de deplasare înainte. dupã eliberarea pedalei de frânã.

ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. este posibil ca: timpul de reacþie al frânelor sã fie mai îndelungat sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Utilizaþi în acest scop frâna de parcare sau frâna de serviciu. Frânarea Nu acceleraþi pentru a preveni deplasarea înapoi a autovehiculului pe rampe. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. precum ºi recomandãri privind conducerea autovehiculului puteþi gãsi în secþiunea "Transmisia automatã" ( pagina 150). 3 Pericol de accident G i Aºteptaþi pânã la cuplarea completã în vitezã înainte de a porni. Astfel preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzarea rapidã a acestora. 145 . Asistarea servo a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D sau R. Maneta schimbãtorului este deblocatã. continuaþi sã mergeþi în loc sã opriþi. pe pante lungi ºi pronunþate. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Informaþii suplimentare despre poziþiile manetei schimbãtorului. mai ales dacã aveþi ataºatã o remorcã. Când aplicaþi frâna pentru prima datã dupã o perioadã lungã de circulaþie în condiþii de ploaie puternicã. Cuplaþi o treaptã inferioarã de viteze (gama 3. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare. gamele de viteze. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. altfel puteþi deteriora transmisia automatã. Este recomandabil sã nu opriþi autovehiculul imediat dupã ce frânele au fost supuse unei sarcini foarte mari. Eliberaþi pedala de frânã. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea frânelor. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. 2 sau 1) ( pagina 152) în timp util. i Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. Frânele vor fi rãcite mai rapid de cãtre fluxul de aer. Astfel se previne uzura excesivã a ambreiajului.

deoarece în acest caz este imposibilã acþionarea direcþiei. 146 . pentru a evita consumul excesiv al bateriei. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã. în special dacã drumul respectiv a fost acoperit cu sare. În acest scop. Nu scoateþi cheia din contact dacã autovehiculul nu staþioneazã. Plãcuþele/saboþii de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa în conducerea autovehiculului. La deplasarea în rampe sau pante cu înclinaþii de peste 15%: acþionaþi frâna de parcare. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. Parcarea Pericol de accident Pericol de accident G G 3 Asiguraþi-vã cã ceilalþi participanþi la trafic nu sunt puºi în pericol de manevra de frânare. asiguraþi autovehiculul. Din motive de securitate. Mercedes-Benz recomandã exclusiv folosirea plãcuþelor/ saboþilor aprobate de Mercedes-Benz. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. Rezultatul va fi o îmbunãtãtþire a aderenþei frânelor. dacã frâna de serviciu este defectã ( pagina 148). cu cale montate la roþile spate ( pagina 313) Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. dacã este descãrcat ( pagina 313) dacã este încãrcat. Discurile de frânã se vor încãlzi. deconectaþi sistemul electric ( pagina 241). G La pãrãsirea autovehiculului se va opri întotdeauna motorul ºi se va acþiona frâna de parcare. se vor usca mai rapid ºi vor fi protejate contra coroziunii. Dacã aþi circulat pe carosabil umed. Când parcaþi autovehiculul. scoateþi întotdeauna cheia din contact. asiguraþi autovehiculul cu cale montate la roþile faþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului În consecinþã. dacã utilizaþi frâna de serviciu moderat. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. Dacã nu este asigurat în acest fel. ! La parcarea autovehiculului. frânaþi astfel încât sã puteþi simþi reacþia frânelor. este posibil ca autovehiculul sa se deplaseze accidental. care nu vor fi utilizate un timp îndelungat. de exemplu. frânaþi mai puternic la o vitezã mai ridicatã. Pericol de accident i În cazuri excepþionale. verificaþi din când în când dacã este complet funcþionalã.

pânã la punctul de oprire. Respectaþi prevederile legale. În caz contrar. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. Ridicaþi maneta 1 uºor ºi apãsaþi butonul de eliberare 2. Eliberarea frânei de parcare 3 Pericol de accident G Maneta pentru frâna de parcare este situatã între scaunul ºoferului ºi scaunul pasagerului din faþã. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. În zonele locuite. puteþi apãsa apoi maneta 1 pânã la punctul de oprire. pot fi utilizate de asemenea elemente reflectorizante.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frâna de parcare Pericol de incendiu Aplicarea frânei de parcare. trebuie mai întâi sã trageþi maneta 1 în sus. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. Deplasaþi maneta 1 în jos pânã la punctul de oprire. la rândul sãu. de exemplu. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. 147 . G Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. pentru a indica poziþia acestuia participanþilor la trafic. pãrþi ale autovehiculului. normele prevãd ca lãmpile laterale sã fie aprinse în timpul nopþii la autovehiculele parcate pe drumurile publice. G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã în contact cu materiale inflamabile. 1 Manetã 2 Buton de eliberare ! Puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se aprinde dacã motorul este în funcþiune. În unele þãri. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Trageþi maneta 1 în sus pânã la ultimul opritor. iarbã uscatã sau carburant.

148 . Acþionaþi frâna de parcare ( pagina 147). G i La parcarea în rampã sau pantã abruptã. Asiguraþi autovehiculul la roþile din faþã dacã este descãrcat ºi la cele din spate dacã este încãrcat. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. de exemplu ca urmare a circulaþiei pe traseu montan. Autovehiculul poate intra în derapaj Aplicaþi frâna de parcare cu atenþie. de exemplu cu cale ( pagina 313). 3 i La autovehiculele cu transmisie automatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frânarea de urgenþã În mod normal. ! Dacã temperatura lichidului de rãcire este ridicatã. Sistemul antidemaraj este activat. lãsaþi motorul la relanti pentru încã 1 sau 2 minute. pentru a asigura o acþiune moderatã a acesteia. Pericol de accident Oprirea motorului La autovehiculele cu transmisie automatã. puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. În cazul autovehiculelor cu transmisie manualã. dacã frâna de serviciu este defectã. Rotiþi cheia în poziþia 0 ( pagina 93) ºi scoateþi-o din contact. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Menþineþi apãsat butonul de eliberare 2 ºi acþionaþi cu atenþie maneta 1. cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. dacã frâna de parcare este acþionatã prea brusc. bracaþi roþile cãtre marginea carosabilului. anterior opririi contactului. În cazuri excepþionale. Roþile de pe puntea spate s-ar putea bloca. cuplaþi treapta întâi sau marºarierul. Aceasta va permite revenirea la normal a temperaturii lichidului de rãcire.

Conduceþi cu atenþie deosebitã în asemenea situaþii G Conducerea pe carosabil umed Pericol de accident Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. acþionarea frânelor poate cauza formarea rapidã a unui strat subþire de apã pe suprafaþa gheþii ºi aderenþa pneurilor va fi redusã considerabil. la efectuarea virajelor sau a manevrelor). autovehiculul poate acvaplana chiar dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este adecvatã ºi autovehiculul ruleazã cu vitezã redusã. O atenþie deosebitã trebuie acordatã stãrii carosabilului. sau cele de pe contrasens determinã formarea de valuri la înaintarea prin apã. Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei. dacã temperatura exterioarã scade cãtre punctul de îngheþ al apei. în timp ce motorul este supraturat. ! Nu menþineþi volanul rotit pânã la capãtul cursei mai mult decât este necesar (de exemplu. Din acest motiv. Este necesarã respectarea urmãtoarelor recomandãri pentru a se evita pericolul deteriorãrii motorului. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. de exemplu). autovehiculul este complet controlabil. evitaþi sã conduceþi pe urmele create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Recomandãri generale privind conducerea autovehiculului Direcþia Pericol de accident Întreruperea alimentãrii la supraturaþie Alimentarea cu benzinã/motorinã este întreruptã dacã pedala de acceleraþie este eliberatã complet. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. la o anumitã vitezã. Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. Cînd se formeazã polei pe carosabil (datoritã ceþei. Aderenþa pneurilor Cu toate cã pe suprafeþe de drum uscate. G 3 În funcþie de adâncimea stratului de apã de pe carosabil. pe suprafeþe ude sau acoperite de gheaþã trebuie sã reduceþi viteza pentru a putea beneficia de acelaºi nivel de siguranþã. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: nivelul apei nu trebuie sã depãºeascã marginea inferioarã a barei de protecþie frontale viteza maximã permisã este viteza de deplasare a pietonilor 149 . ! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din faþã. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea volanului. Este posibilã deteriorarea pompei hidraulice datoritã temperaturii ridicate a lichidului hidraulic.

2 ºi 1 ( pagina 152) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 153) viteza de deplasare a autovehiculului rezistenþa la înaintare (datoratã încãrcãturii. 3. înclinaþiei rampei. Informaþii afiºate în cazul autovehiculelor cu ( pagina 118) ºi fãrã taste integrate în volan ( pagina 115). Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. tractãrii unei remorci) Pe afiºaj este indicatã poziþia în care este cuplatã maneta schimbãtorului. Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. prin reglarea permanentã a punctelor de comutare a treptelor de vitezã. puteþi influenþa selectarea treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptelor de vitezã 3 P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere 150 . transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea modului de schimbare a treptelor de vitezã. Treptele individuale de vitezã sunt selectate automat. Treapta selectatã depinde de: poziþia manetei schimbãtorului în gamele de viteze D. Reglarea punctelor de comutare ia în considerare parametrii funcþionali ºi stilul de conducere în momentul respectiv. sau gama de viteze curentã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Dispunerea treptelor de vitezã Procedura de schimbare a treptelor de vitezã Transmisia automatã se adapteazã stilului dumneavoastrã de conducere. 4.

Pericol de accident 3 G Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. í Treapta marºarier Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia R numai dacã autovehiculul staþioneazã. puteþi efectua manual schimbarea vitezelor. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. ë Poziþie neutrã Nu are loc transmisia puterii de la motor la roþile motrice. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. pe drumuri cu polei. Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. transmisia automatã poate fi deterioratã. Comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. Transmisia automatã limiteazã gama de viteze ( pagina 152) cu o treaptã. Nu deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze ì Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului parcat. de exemplu. Toate cele 5 trepte pentru deplasare înainte sunt disponibile. spre simbolul D–. 151 . în funcþie de treapta de vitezã selectatã curent. Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. în cazul împingerii sau tractãrii. Dacã sistemul ASR este dezactivat sau sistemul ESP® prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N numai dacã autovehiculul este în pericol de derapare. În caz contrar. de exemplu. Maneta schimbãtorului este blocatã în poziþia P odatã cu scoaterea cheii din contact. chiar ºi la autovehiculele cu transmisie automatã. ê Poziþia pentru conducere Transmisia selecteazã automat treptele de vitezã.

dacã gama de viteze este limitatã. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat superioarã. se previne supraturarea motorului. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a patra de vitezã. Selectarea gamei de viteze ideale Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D–. transmisia automatã nu va comuta în treapta superioarã de vitezã. Aceastã poziþie vã permite utilizarea frânei de motor. spre simbolul (D+) sau spre stânga. è ç i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. 3 vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã de Deplasaþi maneta schimbãtorului spre dreapta. Gama de viteze selectatã este indicatã pe afiºaj. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. Transmisia automatã extinde gama de viteze cu o treaptã. Pentru frânare în pantã extrem de abruptã ºi pe porþiuni lungi în pantã descendentã. ê é Transmisia comutã prin toate cele 5 viteze. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în gama completã de viteze D. spre simbolul D+. transmisia comutã într-una din treptele inferioare de vitezã. Extinderea completã a gamei de viteze Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D+ pânã la o nouã afiºare a simbolului D pe afiºajul vitezometrului. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a doua de vitezã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã i Transmisia nu comutã într-o treaptã inferioarã de vitezã la deplasarea manetei schimbãtorului spre D– dacã turaþia motorului este excesivã. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului spre dreapta. În acest scop. Transmisia comutã într-o gamã de viteze care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime. Astfel. æ 152 . Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a treia de vitezã. Game de viteze Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. spre simbolul (D–). Pentru frânare în pantã abruptã ºi pentru conducere: pe drumuri montane abrupte pe teren montan în condiþii de solicitare intensã Transmisia automatã funcþioneazã doar în prima treaptã de vitezã.

comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 ( pagina 152). la viteze reduse. puteþi comuta între poziþia de conducere D ºi marºarier R.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul dumneavoastrã de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. Tractarea unei remorci Pe rampe cu înclinaþii pronunþate. Acceleraþi uºor ºi evitaþi manevrele bruºte. motorul trebuie sã fie turat în plaja de turaþii moderate. Transmisia automatã comutã din nou în treapta superioarã de vitezã. în funcþie de turaþia motorului. Accelerare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã Accelerare accentuatã: comutare târzie în treaptã superioarã Retrogradarea vitezelor prin accelerare puternicã Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã. Efectuarea manevrelor Efectuarea manevrelor în spaþii reduse: Controlaþi viteza de deplasare prin acþionarea atentã a frânelor. În funcþie de înclinaþia rampei sau pantei. Efectuarea de lucrãri la autovehicul Pericol de accident 3 G i Pentru efectuarea de manevre bruºte (de exemplu pentru a scoate autovehiculul din zãpadã sau zloatã prin balans). 153 . Oprirea autovehiculului Dacã staþionaþi doar pentru scurt timp: lãsaþi schimbãtorul în poziþia pentru conducere. Acþionaþi frâna de parcare înainte de a efectua lucrãri la autovehicul ºi treceþi schimbãtorul în poziþia de parcare P. Eliberaþi pedala de acceleraþie imediat ce viteza doritã a fost atinsã. chiar dacã sistemul tempomat este în funcþiune. Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã. fãrã frânare. autovehiculul se poate deplasa accidental. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând frâna de serviciu. În caz contrar.

154 . pânã la reglarea oglinzii în poziþia corectã. Apãsaþi partea din stânga 1 a comutatorului pentru oglinda din stânga. asiguraþi-vã în oglinda retrovizoare interioarã. obiectele apar mai departe decât sunt în realitate. Pericol de accident G 3 Oglinda retrovizoare Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã. La efectuarea de manevre sau la depãºiri. spre stânga sau spre dreapta. Astfel. dacã utilizaþi exclusiv oglinzile retrovizoare exterioare puteþi provoca un accident. reglaþi oglinda retrovizoare interioarã ºi oglinzile exterioare astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. Reglare electricã a oglinzilor retrovizoare exterioare Comutatorul ºi butonul pentru reglarea oglinzilor exterioare sunt situate pe capitonajul interior al uºii ºoferului. Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. Din acest motiv. Reglarea oglinzii în modul anti-orbire. Apãsaþi butonul 3 în vârf sau pe bazã. sau partea din dreapta 2 a comutatorului pentru oglinda din dreapta. 1 Pârghie de reglare anti-orbire Împingeþi pârghia anti-orbire 1 înspre spate 1 Oglinda exterioarã de pe partea stângã 2 Oglinda exterioarã de pe partea dreaptã 3 Regleazã poziþia oglinzilor. Puneþi contactul ( pagina 93). Oglinzile exterioare Reglaþi manual oglinzile exterioare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Oglinzile Înainte de a porni la drum.

iar ºtergãtoarele sunt în funcþiune. De exemplu. poziþiile lll ºi ll sunt comutate automat la nivelul l. intervalele de ºtergere sunt mai lungi. Dacã opriþi autovehiculul. Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Puteþi utiliza poziþia I ca frecvenþã universalã a ºtergãtoarelor. ! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Opriþi ºtergãtoarele pe vreme uscatã. dacã aþi selectat poziþia II ºi opriþi autovehiculul. ºtergãtoarele vor acþiona intermitent pânã când porniþi din nou.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Ciclu unic de ºtergere Deplasaþi scurt comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la punctul de rezistenþã. Rotiþi comutatorul mixt în poziþia corespunzãtoare. Senzorul de ploaie regleazã automat frecvenþa de acþionarea a ºtergãtoarelor de parbriz. în sensul indicat de sãgeata 2. în funcþie de intensitatea ploii: 0 Dezactivare ºtergãtoare de parbriz I Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz i Frecvenþa ºtergãtoarelor este automat redusã dacã autovehiculul este oprit. II Funcþionarea normalã a ºtergãtoarelor de parbriz III Funcþionarea rapidã a ºtergãtoarelor de parbriz 155 . Frecvenþa iniþialã a ºtergãtoarelor va reveni când rulaþi din nou cu peste 8 km/h. În modul intermitent. în funcþie de intensitatea ploii. în caz contrar murdãria de pe suprafaþa senzorului de ploaie sau efectelor optice ar putea provoca activarea accidentalã a ºtergãtoarelor. 3 1 Ciclu unic de ºtergere 2 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz Activarea ºtergãtoarelor de parbriz Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93).

3 Stergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului. Încãlzirea se opreºte automat dupã aproximativ 5 minute. pe partea stângã a coloanei de direcþie. în funcþie de intensitatea ploii cãzute pe senzor. Sistemul de încãlzire a parbrizului consumã multã energie. Stergãtorul lunetei Comutatorul este situat pe comutatorul mixt. Curãþarea cu lichid de spãlare Deplasaþi comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când comutaþi în marºarier iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite. Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93). Curãþarea cu lichid de spãlare Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 5 sau 2 ºi menþineþi-l pânã când geamul este curat. Pornirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã fãrã lichid de spãlare a parbrizului. chiar dacã plouã. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat. Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã. În acest mod preveniþi murdãrirea parbrizului. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: senzorul de ploaie este activat când comutaþi ºtergãtoarele în poziþia intermitentã. Sistemul de încãlzire a parbrizului Sistemul de încãlzire a parbrizului este funcþional doar când motorul este pornit. La autovehiculele cu sistem de curãþare a farurilor: Dacã faza scurtã este activã. De aceea. Oprirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 4. 1 Comutator 2 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru a opri ºtergãtorul 5 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 156 . i Stergeþi utilizând lichid de spãlare. este indicat sã-l opriþi imediat dupã curãþarea parbrizului. farurile vor fi curãþate cu un jet de apã sub presiune.

Geamurile îngheþate limiteazã câmpul vizual. aburite. Lampa de control integratã în tastã se stinge. sau acoperite de zãpadã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Lampa de control integratã în tastã se stinge.25-2862-31 3 Tasta pentru încãlzirea parbrizului este situatã pe consola centralã. Nu porniþi la drum dacã geamurile sunt îngheþate. Este posibilã provocarea unui accident ºi punerea în pericol a propriei persoane sau a altor persoane. Funcþia de încãlzire este dezactivatã automat dupã aproximativ 12 minute. N54. 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei F. N54.25-2861-31 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei P. 157 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Pericol de accident Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie. G Îndepãrtaþi gheaþa sau zãpada de pe geamurile autovehiculului înainte de pornirea în cãlãtorie. Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire este funcþional doar când motorul este pornit. Tasta pentru încãlzirea lunetei este situatã pe consola centralã. este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei de îndatã ce aceasta este curatã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei P. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei F. De aceea.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea 3 158 .

utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la situaþia curentã de trafic ºi puteþi provoca un accident. Dacã este necesar. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. când sistemul de încãlzire este în funcþiune. 3 G i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. Filtrul de praf reþine majoritatea particulelor de praf ºi polen introduse în habitaclu odatã cu aerul din exterior. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau ventilat. Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. În caz contrar. 159 . sã fie foarte fierbinte. este posibilã aburirea geamurilor. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. Pericol de accident Pericol de accidentare G 6 7 8 Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Încãlzire Încãlzire posterioarã 9 Comutator Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 176 164 160 163 163 Pagina 180 163 Sistemul de încãlzire este activat doar când motorul este pornit. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. Prin urmare. existã riscul producerii de arsuri al pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de aceste orificii de ventilaþie. Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Ca urmare. cum ar fi gradul de poluare a aerului.

dar nu sub o valoare medie. Închideþi orificiile de ventilaþie. Ventilare Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 3 Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 3 Tastã pentru modul recirculare a aerului 4 Buton de selectare pentru distribuþia aerului Setãri de bazã 160 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 Buton de selectare a temperaturii 2 Buton de selectare debit de aer Pagina 161 161 162 161 Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în funcþie de necesitãþi. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Puneþi butonul pentru distribuþia aerului în poziþia h. dar nu sub viteza a doua. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. dar nu sub viteza a doua. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia minimã.

161 . Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare 4 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre dreapta. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Ó Ò Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului ÔP 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 160).Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Deschideþi conform necesitãþilor: orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre stânga: Setarea debitului de aer Rotiþi butonul de reglare a debitului de aer 2 situat pe panoul de comandã ( pagina 160) la viteza doritã.

Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. 3 Pericol de accident G Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Ca urmare. În caz contrar. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Tasta pentru modul de recirculare a aerului 3 este situatã pe panoul de comandã ( pagina 160). Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 160) pe o poziþie superioarã. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 160). Setãri speciale Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 160) pe o vitezã mai mare a aerotermei. dar nu sub viteza a doua. Rotiþi butonul de distribuþie a aerului 4 ( pagina 160) în poziþia ‚ P. 162 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Modul recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). este posibilã aburirea geamurilor. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior.

Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer în poziþia a patra. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Panoul de comandã 1 Încãlzirea compartimentului posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. Încãlzirea compartimentului posterior 3 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia P. de exemplu.. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Rotiþi butonul de selectare distribuþiei aerului în poziþia ‚ P Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. 163 . Regulatorul este deschis dacã este vizibil simbolul .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Dezaburirea Setarea urmãtoare poate fi utilizatã pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale.

N54. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Funcþia de amplificare a încãlzirii Sistemul auxiliar de amplificare a încãlzirii. Tasta pentru funcþia de amplificare a încãlzirii este situatã între comutatorul de lumini ºi volan. alimentat cu carburant.25-2864-31 3 Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Autovehiculele fãrã încãlzire auxiliarã: 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã ( pagina 176) 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii Pentru activare: apãsaþi tasta ³. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre dreapta. realizeazã încãlzirea interiorului autovehiculului cât mai rapid posibil când motorul este în funcþiune. Autovehiculele cu încãlzire auxiliarã: 164 . i Sistemul de încãlzirea auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Rotiþi butonul de control al debitului de aer la setarea doritã. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre stânga.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului 2 pentru compartimentul posterior.

Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ³. aceasta va intra în funcþiune când motorul este repornit (funcþia de memorare). apoi se opreºte automat. Lampa de control integratã în tastã se stinge. i Sistemul de amplificare a încãlzirii porneºte automat. Sistem de amplificare a încãlzirii Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de amplificare a încãlzirii acþionat electric. 3 165 . Funcþia de amplificare a încãlzirii acþioneazã aproximativ 2 minute. Sistemul de amplificare a încãlzirii asigurã încãlzirea cât mai rapidã a habitaclului în timpul etapei de încãlzire a motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea i Dacã opriþi motorul fãrã a opri funcþia de amplificare a încãlzirii. conform necesitãþilor.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic 3 166 .

Filtrul mixt reþine majoritatea particulelor de praf. 176 164 167 . 3 Pericol de accidentare G 6 7 8 i Când funcþia Tempmatic este activã. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. sã fie foarte fierbinte sau foarte rece. precum ºi mirosurile neplãcute provenind din exterior. existã riscul producerii de degerãturi sau arsuri ale pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. polen. Pericol de accident G Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. Puteþi utiliza sistemul Tempmatic pentru reglarea sau controlul automat al temperaturii. Prin urmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Funcþia Tempmatic Încãlzire posterioarã/ rãcire posterioarã 9 Tastã Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 168 163 163 Pagina 180 163 Sistemul Tempmatic este funcþional doar când motorul este pornit. sub autovehicul se poate forma condens. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. cum ar fi gradul de poluare a aerului. În caz contrar. Dacã este necesar. când funcþia Tempmatic este activã. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau rãcit. Ca urmare. este posibilã aburirea geamurilor. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident.

Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. i Selectaþi aceste setãri doar pentru perioade scurte de timp. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Funcþia 1 Butonul de selectare a temperaturii 2 Butonul ºi indicatorul de selectare a debitului de aer 3 Tastã pentru modul de recirculare a aerului 4 Comutator pentru funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) 5 Buton de selectare a distribuþiei aerului Pagina 169 170 170 172 170 3 Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 6 Comutator pentru Mod economic Mod cãldurã rezidualã 168 171 168 . pentru a rãci interiorul mai rapid. sau activaþi funcþia de recirculare a aerului pentru o scurtã perioadã de timp. Modul economic (cu sistemul de aer condiþionat deconectat) Când este selectat modul economic. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. este posibilã aburirea geamurilor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ° pentru modul normal. În caz contrar. Lampa de control integratã în tastã se stinge. aerul din habitaclu nu este nici dezumidificat. Pentru activare: apãsaþi tasta ° pentru modul economic. nici rãcit.

Modificaþi temperatura numai în trepte mici. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. dar nu sub viteza a doua. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. dar nu sub o valoare medie. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Poziþia de bazã Ventilaþie Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 168). 169 . la care funcþia Tempmatic se adapteazã cât mai rapid ºi mai confortabil cu putinþã. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale pe jumãtate ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Deschideþi conform necesitãþilor: Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) la poziþia minimã (rãcire maximã). dar nu sub viteza a doua. orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Apãsaþi tasta °. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 169). 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Închideþi orificiile de ventilaþie. Setarea recomandatã pentru temperaturã este 22 °C în condiþii normale. Rotiþi butonul de selectare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 168) în poziþia h. Sistemul de climatizare este dezactivat.

În caz contrar. Tasta pentru modul de recirculare a aerului este situatã pe panoul de comandã ( pagina 168). ÔP Ò Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. i Dacã apãsaþi din nou butonul de selectare a debitului de aer ß aeroterma se opreºte. Ca urmare. este posibilã aburirea geamurilor. Ó 170 . Pericol de accident 3 Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului G 1 Buton de selectare a debitului de aer Pentru a mãri debitul: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. de exemplu când circulaþi printr-un tunel. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Modul recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare a distribuþiei aerului situat pe panoul de comandã ( pagina 168). atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. dupã ce ajunge la viteza minimã.

3 Lampa de control integratã în tastã se aprinde. motorul înmagazineazã cãldurã rezidualã. 171 . i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este dezactivatã automat: dupã aproximativ 30 de minute la pornirea motorului dacã tensiunea furnizatã de baterie scade i Timpul de încãlzire depinde de: temperatura lichidului de rãcire temperatura interioarã selectatã tensiunea bateriei Aeroterma fucþioneazã la viteza 1 indiferent de poziþia în care este butonul de selectare a debitului de aer. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. i Modul de recirculare a aerului este oprit automat dupã aproximativ 1030 minute. Mod Cãldurã rezidualã Dupã lungi perioade de funcþionare. pagina 166) pagina 168). În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Puteþi utiliza cãldura rezildualã pentru încãlzirea autovehiculului timp de 30 de minute. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Setaþi conform necesitãþilor: temperatura ( orificiile de aer ( Apãsaþi tasta °( pagina 169) pagina 170). Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93) sau scoateþi cheia. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ° ( pagina 168). Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 168).Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. distribuþia aerului ( Setãri speciale i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Activaþi funcþia de reîncãlzire utilizând tasta Å ( pagina 168). dar nu sub viteza a doua. Lampa de control integratã în tastã se stinge. în funcþie de temperatura exterioarã. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) pe o poziþie superioarã.

porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Dezaburirea Setãrile urmãtoare pot fi utilizate pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. care asigurã curãþarea rapidã a geamurilor ºi dezumidificarea aerului din interior. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Rotiþi butonul de control al debitului de aer 2 pe treapta de vitezã patru. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. 3 172 . Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. de exemplu. este vizibil.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 în poziþia P. Orificiul de ventilaþie este deschis dacã simbolul . Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Pentru activare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) Autovehiculele care dispun de funcþia Tempmatic sunt echipate cu o funcþie de reîncãlzire.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Torpedoul ventilat Torpedoul poate fi ventilat când funcþia Tempmatic este activã. Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea dreaptã. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. 1 Aerul condiþionat în compartimentul posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Lampa de control integratã în tastã se stinge. de exemplu pentru a rãci conþinutul acestuia. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Aerul condiþionat în compartimentul posterior 3 Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea stângã 1 Pentru activarea/dezactivarea aerului în torpedo Pentru activare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea stângã. 173 .

va funcþiona numai unul din sisteme. Modificaþi distribuþia aerului prin rotirea orificiilor de ventilaþie. Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Reglaþi debitul de aer prin deschiderea/închiderea clapetelor. 1 Orificii de ventilaþie 174 . Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. iar modul de recirculare a aerului va fi activ. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. ! Nu închideþi niciodatã toate orificiile de ventilaþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului pentru compartimentul posterior. deoarece în acest caz existã riscul deteriorãrii sistemului de aer condiþionat din compartimentul posterior. Pentru a mãri debitul de aer: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. 3 i Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior ºi/sau cu un sistem de încãlzire. Dacã autovehiculul dispune de ambele sisteme. Orificiile de ventilaþie din aducþia de aer din plafon În aducþia de aer a plafonului sunt prevãzute orificii de ventilaþie. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. iar cursorul de selectare este în poziþie medianã.

Intervalul de încãlzire maxim este de 60 minute. În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie ( pagina 178). Din acest motiv. Astfel motorul va consuma mai puþin carburant. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Sistemul de încãlzire auxiliar poate fi utilizat când motorul este pornit sau oprit. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. Sistemul de încãlzire auxiliarã este prevãzut cu: un dispozitiv de încãlzire a apei sau un dispozitiv de încãlzire a aerului Sistemul de încãlzire auxiliarã prevãzut cu dispozitiv de încãlzire a apei Pericol de intoxicare sau de incendiu Pericol de incendiu ºi de explozie Sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã poate fi utilizat pentru: ventilarea sau preîncãlzirea interiorului autovehiculului ºi dezgheþarea geamurilor facilitarea pornirii motorului pe vreme rece asistarea sistemului de încãlzire al autovehiculului în timpul funcþionãrii motorului la temperaturi exterioare scãzute (funcþie de amplificare a încãlzirii) ( pagina 164). Dispozitivul de încãlzire a apei încãlzeºte lichidul de rãcire ºi interiorul autovehiculului. de exemplu în garaje.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte habitaclul la o temperaturã prestabilitã. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. Sprayurile. În caz contrar. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. Pentru ca sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã sã poatã funcþiona corect. Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini trei momente de activare. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. 175 . 3 G i Sistemul de încãlzire auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã.

sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. În caz contrar. i Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilaþie auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. sau rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). apoi se opreºte automat. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta ö. Aeroterma trece pe prima treaptã. Setaþi distribuþia aerului conform necesitãþilor. Intervalul de încãlzire sau ventilare este limitat la 60 minute. 3 ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã la intervale regulate (cel puþin o datã pe lunã). 176 . Lampa de control roºie integratã în tastã se aprinde. timp de aproximativ 10 minute. Înainte de activare Reglaþi temperatura aerului la nivelul dorit prin intermediul butonului de selectare a temperaturii ( pagina 161). Lampa roºie de control integratã în tastã se stinge.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Puteþi dezactiva sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã prin intermediul: comutatorului sistemului de încãlzire auxiliarã/sistemului de amplificare a încãlzirii ( pagina 176) telecomenzii sistemului auxiliar de încãlzire ( pagina 177) Operarea prin intermediul comutatorului Comutatorul pentru încãlzire/ventilaþie auxiliarã este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii ( pagina 164) Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: þineþi apãsat comutatorul ö maxim 2 secunde: Sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã.

Lampa de control 1 se aprinde scurt. 1 Lampa de control 2 Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã 3 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã 177 . Telecomanda este sincronizatã cu panoul de comandã. i Dacã apãsaþi tasta 3 de pe telecomandã în primele 3 secunde ale procesului de sincronizare. apoi se opreºte automat. Lampa roºie de control din comutatorul ö se stinge. Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 2. Apãsaþi tasta 2 de pe telecomandã. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Lampa roºie de control din comutatorul ö rãmâne aprinsã pânã la eliberarea comutatorului. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea sistemului prin telecomandã Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 600 de metri. Apoi lampa roºie de control din comutatorul ö începe sã lumineze intermitent. 3 i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control 1 nu lumineazã scurt la apãsarea tastelor ( pagina 328). Lampa de control 1 se aprinde scurt. Sincronizarea telecomenzii Tineþi apãsat comutatorul ö mai mult de 10 secunde. Toate celelalte telecomenzi care au fost sincronizate vor fi anulate. Sistemul este gata de sincronizare. numai telecomanda respectivã va fi sincronizatã cu ceasul. Raza de acþiune poate fi redusã datoritã: surselor de interferenþe obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþia nefavorabilã în care se aflã telecomanda la un moment dat emiterii dintr-un spaþiu închis Se pot folosi maxim 4 telecomenzi la autovehicul.

Utilizaþi tasta . Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. Simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. Apãsaþi comutatorul ö. Va fi evidenþiat momentul de activare selectat. activarea automatã este dezactivatã. Aºteptaþi 10 secunde ca sã revinã informaþiile afiºate standard. sau Timer off (timer oprit). Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). heat. între 1 ºi 3. (încãlzire auxiliarã) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Submeniul Aux. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie. sau Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã când simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj.32-2245-31 i Puteþi accesa submeniul Aux. iar pe afiºaj apare --:--. 3 i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge. dacã nu a fost selectat niciun moment de activare. Dacã nu aþi selectat un moment de activare. de pe panoul de bord pentru a selecta momentul de activare dorit. N54. Va fi afiºat momentul activãrii. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). 178 . Momentul activãrii este selectat. heat. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. Apãsaþi scurt comutatorul ö. (încãlzire auxiliarã) va apãrea pe afiºaj. sau .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Selectarea unui moment de activare Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini 3 momente de activare.

Setaþi minutele prin intermediul tastei . Va fi selectat momentul activãrii. sau . Setaþi minutele prin intermediul tastei æ sau ç. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. Apãsaþi tasta de resetare 0. Apãsaþi tasta de resetare 0 de pe panoul de bord. Este afiºat simbolul Hours (ore). de pe panoul de bord. Activarea automatã este opritã dacã selectaþi setarea Timer off (timer oprit). lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. pentru a selecta momentul de activare. 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. sau .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta momentul de activare dorit. Setarea momentului de activare Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare"( pagina 178). Prin intermediul tastelor . Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare" ( pagina 178). i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în contact. de pe panoul de bord setaþi ora. Va fi selectat momentul activãrii. Apãsaþi tasta è. Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5. Cifrele aferente orei vor fi afiºate intermitent. mai mult de o secundã. Este afiºat simbolul Minutes (minute). Apãsaþi tasta è. 179 . Apãsaþi tasta j. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Setaþi ora prin intermediul tastei æ sau ç.. valoarea indicatã se va schimba continuu. iar pe afiºaj va apãrea simbolul ”. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard apãsaþi repetat tasta è sau ·. Apãsaþi tasta j. pânã la apariþia acestora pe afiºaj.

Timerul sistemului de încãlzire auxiliarã este situat deasupra panoului de comandã de pe plafon. Pentru ca sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie sã poatã funcþiona corect. i Ora ºi ziua sunt afiºate continuu numai când contactul este pus. G 3 În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. 180 . timp de aproximativ 10 minute. Pericol de incendiu ºi de explozie G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. sau dacã a fost selectat un moment de activare. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului Pericol de intoxicare sau de incendiu Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. Puteþi utiliza timerul de încãlzire auxiliarã pentru a memora trei momente de activare. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului este prevãzut cu un timer cu temperaturã preselectatã care regleazã debitul de aer la diferite niveluri. în funcþie de cantitatea de cãldurã necesarã. Sprayurile. În caz contrar. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. de exemplu în garaje. Dispozitivul de încãlzire a aerului încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. În caz contrar. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Intervalul de încãlzire maxim este de 120 minute. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Din acest motiv. în special la autovehiculele dotate cu dispozitiv de încãlzire a aerului. ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã cel puþin o datã pe lunã.

Activarea sistemului de încãlzire auxiliarã Dacã aþi întrerupt contactul: Apãsaþi tasta ö. Simbolul ö va fi indicat pe afiºaj. Ziua este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. 3 Setarea orei ºi zilei sãptãmânii Menþineþi apãsatã tasta ” pânã ce ora este afiºatã intermitent. Aeroterma se opreºte. Informaþiile afiºate dispar dupã aproximativ 15 secunde de la întreruperea contactului. Setaþi timpul de încãlzire rãmas între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. 4 5 6 7 8 9 a i Dacã întrerupeþi contactul când sistemul de încãlzire auxiliarã este activ. Ziua sãptãmânii 2 va fi afiºatã intermitent. Setaþi ziua prin intermediul tastei ý sau þ.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Funcþia 1 2 3 Poziþia în memorie Ziua de activare Informaþii afiºate: ora actualã. Pe afiºaj apare timpul rãmas pentru încãlzire. Dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã Apãsaþi tasta ö. Aeroterma porneºte. Setaþi ora actualã prin intermediul tastei ý sau þ. care poate fi setat prin intermediul tastei ý sau þ conform instrucþiunilor de mai sus. 181 . momentul activãrii sau intervalul de încãlzire ö Modul de încãlzire ºi defecþiunile Seteazã temperatura Pentru a seta ceasul: þ înainte Pentru a seta ceasul: ý înapoi ö Activeazã/dezactiveazã dispozitivul de încãlzire H Selecteazã o poziþie în memorie/un moment de activare ” Seteazã ora curentã ºi ziua sãptãmânii Ora este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Pe afiºaj apar timpul de încãlzire rãmas ºi simbolul ö. Dacã aþi pus contactul: Apãsaþi tasta ö. Pe afiºaj apare simbolul ö lângã ora curentã ºi ziua sãptãmânii. Sistemul de încãlzire auxiliarã rãmâne activ încã aproximativ 2 minute. acesta va rãmâne în funcþiune încã 15 minute.

3 i Momentul de activare este anulat la finalul procesului de încãlzire ºi trebuie reselectat pentru ca procesul de încãlzire sã fie repetat. prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 5. Momentul activãrii este stocat când nu mai este afiºat intermitent. Ora curentã ºi poziþia din memorie sunt afiºate. Sistemul de încãlzire auxiliarã se deconecteazã automat dupã scurgerea timpului alocat încãlzirii. Apãsaþi scurt tasta ý sau þ. Anularea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj nu mai apare nici o poziþie de memorie 1. sau Setaþi ziua de activare prin intermediul tastelor ý sau þ atunci când ziua sãptãmânii 2 este afiºatã intermitent. Setaþi momentul de activare prin intermediul tasteiý sau þ. Setarea este memoratã când informaþia afiºatã dispare. timp de aproximativ 5 secunde. Momentul activãrii este selectat când nu mai este afiºat intermitent. Setaþi timpul de încãlzire între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Setarea temperaturii Temperatura aerului poate fi setatã între 10 °C ºi 30 °C. Setarea aferentã momentului de activare (ora ºi ziua sãptãmânii) este afiºatã timp de aproximativ 5 secunde. Setarea momentului de încãlzire Tineþi apãsatã tasta ý pânã ce setarea curentã este afiºatã intermitent. Pe afiºaj apare intermitent momentul de activare. 182 . aºteptaþi pânã când informaþia nu mai este afiºatã intermitent. sau pentru o sãptãmânã. Verificarea momentului de activare Apãsaþi scurt butonul H. Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj este indicatã intermitent poziþia din memorie doritã 1. iar momentul activãrii este afiºat intermitent. iar simbolul ö este afiºat intermitent. Dacã doriþi sã setaþi momentul de activare pentru urmãtoarele 24 de ore. Ziua sãptãmânii 2 va fi deasemenea afiºatã intermitent. Selectarea unui moment de activare Momentul de activare poate fi selectat pentru urmãtoarele 24 de ore.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Setarea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj apare intermitent poziþia din memorie doritã 1. Momentul de activare este setat pentru urmãtoarele 24 de ore.

Acþionarea electrica a geamului (pe partea ºoferului) 3 G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam lateral pentru a preveni accidentarea persoanelor. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Geamurile laterale Puteþi deschide ºi închide geamurile laterale prin acþionare electricã. puteþi închide automat numai geamul de pe partea ºoferului. Pentru a opri cursa geamului. dreapta Puneþi contactul ( pagina 93). trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. Pentru deschidere: menþineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Pentru a opri cursa geamului. 1 Geam acþionat electric. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Geamul se închide automat dacã trageþi comutatorul 1 dincolo de punctul de rezistenþã. 183 . Tastele de comandã pentru toate geamurile laterale sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. trageþi sau apãsaþi comutatorul 1. i Din motive de siguranþã. stânga 2 Geam acþionat electric. Pericol de accidentare i Geamul se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. Pentru închidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. apoi îl eliberaþi.

Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Geamurile laterale sunt resetate Geamuri glisante Pericol de accidentare Geamurile rabatabile G La acþionarea geamurilor glisante sau a uºii culisante. 184 . Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. atunci când geamul este deschis. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Pentru închidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia închis. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Pentru deschidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înainte. Menþineþi comutatoarele în aceastã poziþie timp de aproximativ o secundã. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã: Trageþi cele douã comutatoare aferente geamurilor pânã la închiderea geamurilor laterale. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 1 Mâner Trebuie sã auziþi când cele douã jumãtãþi ale mânerului cupleazã ºi în final trebuie sã fie la acelaºi nivel. 1 Pârghie Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabil pentru a preveni accidentarea persoanelor. 3 Pentru deschidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia doritã.

spate-stânga 2 Geam rabatabil. G Asiguraþi-vã pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea trapei glisante. Geamurile rabatabile electric Tastele de comandã pentru geamurile rabatabile sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. Pentru închidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înapoi. spate-dreapta 185 . sticla trapei se poate sparge. Dacã autovehiculul se rãstoarnã existã un risc sporit de accidentare. Dacã autovehiculul se rãstoarnã. chiar ºi a ocupanþilor care poartã în mod corect centurile. deoarece membrele pasagerilor pot ieºi din habitaclu. Din acest motiv. Pericol de accidentare Trapa glisantã Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabill pentru a preveni accidentarea persoanelor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante În acest timp. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. trageþi geamul rabatabil cãtre interior ºi apãsaþi înapoi pârghia 1 pânã cupleazã. dacã nu purtaþi centura de siguranþã. Pentru închidere: trageþi continuu comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul rabatabil ajunge în poziþia doritã. În caz de accident. împingeþi geamul rabatabil cãtre exterior pânã cupleazã pârghia 1. Pentru a opri cursa geamului. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 3 Pentru deschidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Tastele de pe portiera ºoferului 1 Geam rabatabil. purtaþi întotdeauna corect centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare. existã riscul sã fiþi aruncat prin trapã. În acest timp. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. i Geamul rabatabil se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul.

pânã la punctul de rezistenþã. Resetarea trapei glisante Este necesarã resetarea trapei glisante dupã: închiderea manualã a trapei prin intermediul elementului de urgenþã a cheii ( pagina 316) deschiderea prin smucire a trapei o defecþiune Puneþi contactul ( pagina 93). Eliberaþi comutatorul când trapa ajunge în poziþia doritã. În caz contrar. Trapa glisantã este resetatã.00-2074-31 i 3 Comutatorul de acþionare a trapei glisante 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre Trapa glisantã se deschide sau se închide complet. trapa va lovi cadrul portbagaj. ! Nu transportaþi obiecte care ies prin trapa glisantã. dacã apãsaþi comutatorul aferent dincolo de punctul de rezistenþã. apoi îl eliberaþi. Apãsaþi comutatorul trapei în direcþia doritã. 186 . Apãsaþi comutatorul trapei glisante în sensul indicat de sãgeata 2 ( pagina 186). Pentru a întrerupe cursa trapei. în orice direcþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Puneþi contactul ( pagina 93). în mod automat. N82. În caz contrar. Aºteptaþi închiderea trapei. aceasta se va opri ºi se va redeschide. este posibilã deteriorarea trapei glisante. apoi menþineþi apãsat comutatorul aferent aproximativ 3 secunde. apãsaþi din nou comutatorul aferent. i În cazul în care cursa trapei glisante este obstrucþionatã în timpul închiderii automate. Este posibilã deteriorarea trapei sau a cadrului portbagaj. ! Nu ridicaþi trapa dacã pe plafon aþi montat un cadru portbagaj.

Pentru evacuarea aerului: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Ventilatorul de pe plafon evacueazã aerul uzat din compartimentul de încãrcare. Comutatorul ventilatorului este situat între comutatorul de lumini ºi volan. 3 1 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (evacuarea aerului) 2 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (introducerea aerului) 187 . Ventilatorul de pe plafon introduce aer din exterior în compartimentul de încãrcare. Pentru dezactivare: puneþi comutatorul în poziþia medianã. Puneþi contactul ( pagina 93).Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Ventilatorul de pe plafon din compartimentul de încãrcare Ventilatorul de pe plafon poate fi utilizat pentru ventilarea sau evacuarea aerului din compartimentul de încãrcare. Introducerea aerului: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului.

Utilizaþi tempomatul în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. sau în cazul livrãrilor ( pagina 196) ParkTronic System (PTS) (sistemul Parktronic). Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de drum ºi de trafic. Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. Pericol de accident Pericol de accident G 3 G Funcþia tempomat nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. Tempomatul Tempomatul menþine constantã viteza autovehiculului. Nu utilizaþi tempomatul: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. iar viteza nu a scãzut sub 30 km/h. BAS. EBV ºi AASS sunt descrise în secþiunea "Siguranþa la bord" ( pagina 60). puteþi provoca un accident. Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS). pe drumuri alunecoase. ASR. chiar ºi atunci când tempomatul este activat. trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). în condiþii de vizibilitate slabã. care ajutã la pãstrarea siguranþei altor participanþi la trafic ( pagina 202) Sistemele de siguranþã ABS. de exemplu. care asistã la parcare ºi efectuarea de manevre ( pagina 198) Funcþia de avertizare la mersul înapoi. Este posibil ca roþile motrice sã piardã aderenþa la carosabil în timpul frânãrii sau accelerãrii ºi autovehiculul poate derapa. Viteza memoratã este reluatã dacã înclinaþia pantei ajunge la orizontalã. informaþi noul ºofer asupra vitezei de croazierã memorate. ESP®. pentru controlul vitezei autovehiculului. ploaie intensã sau ninsoare i Este posibil ca tempomatul sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampã sau pantã. pe timp de ceaþã. 188 . Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. În caz contrar. care poate reduce consumul de carburant în trafic urban.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemele de asistare a conducerii care pot intra în componenþa autovehiculului sunt descrise în cele ce urmeazã: Tempomatul ( pagina 188) ºi sistemul Speedtronic ( pagina 192). Tempomatul este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii.

Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: Lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: Lampa de control LIM este aprinsã 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru revenirea la ultima vitezã memoratã 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru a dezactiva tempomatul 6 Lampã de control LIM Selectarea tempomatului Verificaþi dacã este selectat tempomatul. Viteza curentã este memoratã. Deplasaþi maneta tempomatului. Sistemul Speedtronic variabil ( pagina 192) este dezactivat. în sus 1 sau în jos 3. scurt. Memorarea vitezei curente Acceleraþi/deceleraþi autovehiculul pânã la viteza doritã. În cazul în care este selectat tempomatul. 3 189 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Maneta tempomatului Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. Dacã nu este aprinsã. Tempomatul este activat. lampa de control LIM 6 nu este aprinsã. Eliberaþi pedala de acceleraþie. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Lampa de control LIM 6 se stinge.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii ! Autovehiculele cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. G Reluaþi viteza memoratã numai dacã ºtiþi valoarea acesteia. iar situaþia curentã de drum o permite. chiar ºi dupã eliberarea manetei tempomatului. tempomatul este dezactivat dacã pedala de ambreiaj este apãsatã mai mult de 6 secunde. Accelerarea bruscã poate pune în pericol persoana dumneavoastrã sau alte persoane. acceleraþi uºor pentru a îmbunãtãþi uniformitatea modului de schimbare a vitezelor. tempomatul nu este dezactivat. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã în trepte de 1 km/h. Este posibil ca autovehiculul sã continue sã accelereze spre noua vitezã setatã. la schimbarea vitezelor. Este posibilã activarea tempomatului dacã: viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h în timpul frânãrii aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord Sistemul ASR este dezactivat Reluarea vitezei memorate Pericol de accident Setarea vitezei Pericol de accident G 3 Ritmul de creºtere a vitezei în trepte de 1 km/h poate fi mai rapid decât capacitatea de accelerare a autovehiculului. 190 . mai ales la deplasarea pe rampe abrupte. Creºteþi viteza numai dacã situaþia curentã o permite. sau în jos 3 pentru a o reduce. dupã schimbarea vitezei. sau Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. Tempomatul este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. În caz contrar. Eliberaþi pedala de acceleraþie. dar nu excesiv. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. schimbaþi la timp treptele de vitezã. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã. sau dacã este selectatã treapta neutrã ºi pedala de ambreiaj este eliberatã.

Ultima vitezã setatã rãmâne memoratã. i Tempomatul este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h Intervin sistemele ESP® sau ASR.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Tineþi apãsatã maneta tempomatului în sus 1 sau în jos 3 pânã la atingerea vitezei dorite. sau dezactivaþi sistemul ASR apãsaþi pedala de ambreiaj mai mult de 6 secunde în timpul deplasãrii autovehiculului comutaþi transmisia manualã în poziþia neutrã în timpul deplasãrii autovehiculului ºi eliberaþi pedala de ambreiaj comutaþi transmisia automatã în poziþia neutrã N în timpul deplasãrii autovehiculului sistemul ESP® sau ABS este defect i Tempomatul nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. Sistemul Speedtronic variabil este selectat ( pagina 192). Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului este aprinsã. sau Acþionaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Acþionaþi frânele. 191 . Viteza curentã este memoratã. sau 3 i Ultima vitezã memoratã este anulatã la oprirea motorului. Eliberaþi maneta tempomatului. tempomatul readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. Dezactivarea tempomatului Sunt disponibile diverse moduri pentru dezactivarea tempomatului: Apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5.

de exemplu. 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru apelarea ultimei viteze memorate sau creºterea vitezei în trepte de 1 km/h 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru dezactivarea sistemului Speedtronic variabil 6 Lampã de control LIM 3 G Sistemul Speedtronic este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: Limita de vitezã variabilã pentru limite legale de vitezã. orice vitezã mai mare de 30 km/h. pentru restricþii de vitezã pe termen lung. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: lampa de control LIM este aprinsã Când motorul este în funcþiune. de exemplu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic este utilizat pentru limitarea vitezei de deplasare la o valoare prestabilitã. în cazul conducerii cu pneuri de iarnã Pericol de accident Sistemul Speedtronic variabil Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. puteþi utiliza maneta tempomatului pentru a introduce în memoria sistemului ca vitezã limitã. i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã. 192 . în zone locuite. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. Limita de vitezã permanentã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Selectarea sistemului variabil Speedtronic Verificaþi dacã este selectat sistemul Speedtronic variabil. de exemplu. Lampa de control LIM 6 se aprinde. Viteza limitã creºte în trepte de 1 km/h ºi este indicatã pe afiºaj. sau în jos 3 pentru a o reduce. Noua vitezã limitã este memoratã. Sistemul Speedtronic variabil este activat. G Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. Tempomatul ( pagina 188) este dezactivat. Memorarea vitezei curente Deplasaþi maneta tempomatului. Sistemul Speedtronic variabil este activat. puteþi provoca un accident. În cazul în care este selectat sistemul Speedtronic variabil. iar viteza limitã este afiºatã. Eliberaþi maneta tempomatului. Reglarea vitezei în trepte de 10 km/h Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. în sus 1 sau în jos 3. Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã setate. lampa de control LIM 6 este aprinsã. Reglarea vitezei în trepte de 1 km/h Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. În caz contrar. Dacã nu este aprinsã. prin apãsarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã). Pericol de accident Apelarea unei viteze memorate Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. informaþi noul ºofer asupra vitezei limitã memorate. scurt. Sistemul Speedtronic variabil nu poate fi dezactivat prin frânare. Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã ca vitezã limitã. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Nu va fi posibilã depãºirea vitezei limitã memorate decât prin dezactivarea sistemului Speedtronic variabil. 3 193 .

. Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil i Sistemul Speedtronic nu poate fi dezactivat prin frânare.. km/h sau . mesajul LIMIT ºi viteza memoratã vor fi afiºate mai întâi în parte superioarã a afiºajului. i Ultima vitezã limitã memoratã este anulatã la oprirea motorului. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului se stinge. Dacã viteza limitã este depãºitã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Ultima vitezã limitã memoratã de sistem va fi crescutã sau redusã cu un multiplu de 10 ºi va fi apãrea pe afiºaj. sau Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Afiºarea vitezei limitã Autovehicule cu taste pe volan: Dupã activarea ºi la setarea vitezei limitã.. Eliberaþi maneta tempomatului. la apelarea sau modificarea vitezei limitã memorate. Apoi bara indicatoare va trece pe viteza memoratã. Sunt disponibile diverse moduri de a dezactiva sistemul Speedtronic variabil: apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. 3 i Viteza limitã poate fi depãºitã în pante abrupte. 194 . km/h va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. LIM km/h va fi afiºat. la autovehiculele cu taste pe volan.. Apoi mesajul LIMIT . timp de aproximativ 5 secunde. chiar dacã sistemul Speedtronic este activat. mesajul LIMIT . va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare... Autovehicule fãrã taste pe volan: Pe afiºaj va apãrea mesajul . Acþionaþi frânele dacã este necesar. Ultima vitezã limitã setatã rãmâne memoratã. LIM km/h ºi viteza memoratã ( pagina 115).. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. Noua vitezã limitã este memoratã. iar viteza limitã va apãrea intermitent pe afiºaj.. Tempomatul este ( pagina 188) selectat. i Informaþiile sunt afiºate intermitent dacã viteza actualã este mai mare decât cea memoratã.

viteza actualã diferã de viteza limitã cu maxim 20 km/h sistemul ESP® sau ABS este defect sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) opreºte motorul automat ( pagina 196) Sistemul Speedtronic Permanent1 Viteza poate fi limitatã permanent (de exemplu în condiþiile rulãrii cu pneuri de iarnã) la o valoare cuprinsã între 100 km/h ºi 160 km/h: la un atelier de specialitate autorizat. i Viteza limitã poate fi depãºitã pe pante abrupte.. la puþin timp dupã atingerea vitezei limitã setate. în acelaºi timp. la un Centru de Service Mercedes-Benz (în cazul autovehiculelor fãrã taste pe volan) prin intermediul sistemului de operare. mesajul Speed limit Winter tyres. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. chiar dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown). Acþionaþi frânele dacã este necesar.. chiar dacã sistemul Speedtronic permanent este activat. LIM km/h va fi afiºat.. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau. mesajul Speed limit Winter tyres. când autovehiculul staþioneazã (în cazul autovehiculelor cu taste pe volan) Sistemul Speedtronic permanent rãmâne activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului Speedtronic variabil. sistemul Speedtronic permanent este dezactivat pentru perioada în care sistemele respective sunt nefuncþionale. Dacã viteza limitã este depãºitã. iar viteza limitã va indicatã intermitent pe afiºaj. Sistemul Speedtronic permanent controleazã viteza. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. de exemplu. i Dacã sistemele ESP® sau ABS nu funcþioneazã... km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau LIM ºi viteza limitã vor fi afiºate.. Apoi mesajul Speed limit Winter tyres. 3 1 Disponibil doar pentru anumite þãri. la autovehiculele cu taste pe volan. 195 . iar autovehiculul opreºte accelerarea. În acest caz eliberaþi pedala de acceleraþie.. Dacã acceleraþi prin intermediul pedalei de acceleraþie. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze..Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã: apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã) ºi.

Apãsaþi tasta k sau j. Oprirea automatã a motorului Sistemul MSS opreºte automat motorul. Notã privind protecþia mediului 3 Submeniurile disponibile sunt indicate pe afiºaj. 196 . H Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) reduce consumul de carburant ºi protejeazã mediul înconjurãtor. Setarea Unlimited (nelimitat) înseamnã cã sistemul Speedtronic permanent este dezactivat. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. Autovehiculul staþioneazã. timp de cel puþin 2 secunde: motorul merge la relanti. Când este pus în funcþiune. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Sistemul MSS va opri ºi reporni automat motorul. Apãsaþi repetat tasta k sau j pânã la afiºarea mesajului Limit speed (viteza limitã). în trepte de zece. între (160 km/h ºi 100 km/h).32-2239-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta valoarea doritã. dupã plecarea de pe loc. N54. Pornirea-oprirea automatã a motorului (MSS) Activaþi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) în perioade lungi de staþionare. Setarea curentã este evidenþiatã. de exemplu în trafic urban. dacã toate condiþiile urmãtoare sunt îndeplinite. sau când se fac livrãri. MSS va fi activat când viteza minimã de aproximativ 2 km/h este depãºitã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Setarea sistemului Speedtronic permanent1 Contactul trebuie sã fie pus. Deplasaþi bara de selecþie în dreptul submeniului Vehicle (Autovehicul) utilizând tasta æ sau ç.

Dacã este cazul. Nu apãsaþi pedala de ambreiaj. trebuie sã apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãt pentru ca motorul sã reporneascã automat. Astfel se evitã pornirea accidentalã a motorului de cãtre sistemul MSS. Din acest motiv. G Este posibil ca motorul sã porneascã accidental în timp ce sistemul MSS este activ ( pagina 197). dupã pornirea automatã a motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Aþi trecut maneta schimbãtorului în poziþia neutrã. Activare/dezactivare sistem MSS Pericol de accidentare 3 i Sistemul Speedtronic variabil va fi dezactivat când MSS opreºte motorul automat. sau aþi selectat poziþia neutrã. Pornirea automatã a motorului Sistemul MSS porneºte motorul. Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de control ° de pe panoul de bord: se aprinde dacã motorul a fost oprit automat lumineazã intermitent dacã apãsaþi pedala de ambreiaj ºi sunt îndeplinite toate condiþiile pentru oprirea automatã a motorului se aprinde dacã autovehiculul este în miºcare ºi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului este dezactivat din cauza bateriei insuficient încãrcate Autovehicule cu taste pe volan Mesajul Engine start/stop active (pornire/ oprire motor activã) este afiºat dacã motorul a fost oprit automat. 197 . Mesajul respectiv afiºat este anulat. va fi necesarã reactivarea sistemului Speedtronic variabil. trebuie ca sistemul MSS sã fie dezactivat. ! Dacã aþi cuplat o treaptã de vitezã dupã oprirea automatã a motorului. Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 40 °C. în timpul desfãºurãrii reparaþiilor. apãsaþi pedala de ambreiaj. sau autovehiculul începe sã se depalseze. dacã acesta a fost oprit automat. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: aþi comutat transmisia în poziþia neutrã. Temperatura externã se situeazã peste 0 °C Bateria este suficient încãrcatã. anterior începerii de reparaþii la motor.

198 . i Sistemul MSS este dezactivat automat când opriþi motorul cu cheia de contact. pentru a monitoriza zona din jurul autovehiculului. Sistemul PTS este dezactivat la viteze de peste18 km/h. La autovehiculele fãrã taste pe volan. Este posibilã accidentarea acestora. cu motorul pornit. Pentru a reactiva MSS. În caz contrar. Sistemul PTS este activat automat la cuplarea contactului ºi eliberarea frânei de parcare. N sau R. este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. Sistemul PTS este doar un sistem auxiliar. trebuie sã deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D. La autovehiculele cu transmisie automatã. Utilizarea acestui sistem nu vã absolvã de efectuarea manevrelor cu atenþie. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. 3 PTS este un sistem de asistare a parcãrii care vã informeazã vizual ºi acustic asupra distanþei dintre autovehicul ºi un eventual obstacol.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Comutatorul este situat între volan ºi contact. G 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. PTS este reactivat imediat ce viteza scade sub acest prag. trebuie apãsat comutatorul în poziþia 2. lampa de control ° de pe panoul de bord se aprinde scurt dupã activarea sistemului. apoi din nou în poziþia 1. Sistemul PTS este dotat cu senzori în barele de protecþie frontalã ºi lateralã. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. Sistemul de asistare a parcãrii Parktronic (PTS) Pericol de accident Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul de manevrã. Sistemul MSS este activat imediat dupã ce demaraþi.

Sistemul PTS se poate defecta ca urmare a: surselor de ultrasunete cum ar fi frânelor pneumatice ale camioanelor. Curãþaþi periodic senzorii. în caz contrar este posibilã funcþionarea defectuoasã a acestora. de exemplu instrumente încãrcate electric plãcuþelor de înmatriculare (plãcuþelor cu numãrul autovehiculului) care nu sunt prinse complet pe barele de protecþie senzorilor murdari su acoperiþi de gheaþã 3 Dacã existã un obstacol în aceastã zonã. toate segmentele indicatorului de avertizare se aprind ºi este emis un semnal acustic de avertizare. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora ( pagina 254). Senzorii anteriori Centru Colþuri Senzori posteriori Centru Colþuri Distanþa minimã Centru Colþuri aproximativ 30 cm aproximativ 25 cm aproximativ 180 cm aproximativ 100 cm aproximativ 100 cm aproximativ 70 cm ! La parcarea autovehiculului. Dacã distanþa faþã de obstacol este mai micã decât distanþa minimã. 199 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Raza de acþiune a senzorilor Senzorii trebuie sã nu fie acoperiþi de praf. este posibil ca valoarea acesteia sã nu mai fie afiºatã. spãlãtoriile automate sau un ciocan pneumatic accesoriilor ale autovehiculului. gheaþã sau noroi. Sistemul PTS nu detecteazã astfel de obiecte atunci când acestea se aflã în imediata vecinãtate a senzorilor. În caz contrar. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. acordaþi o atenþie deosebitã obstacolelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor. este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor respective.

înseamnã cã existã o defecþiune ( pagina 271). în funcþie de distanþa dintre autovehicul ºi obstacol. Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. 200 . Indicatorul de avertizare pentru zona frontalã este situat în centrul planºei de bord. Poziþiile transmisiei Monitorizare 3 Treaptã de viteze Zona frontalã înainte sau D sau N Indicator de avertizare din oglinda exterioarã stânga. pentru zona stângã posterioarã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare aratã distanþa între senzor ºi obstacol. Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 ºi 5 se aprind. deasupra consolei centrale. Indicatoarele de avertizare pentru partea stângã ºi dreaptã posterioarã sunt integrate în oglinzile retrovizoare exterioare corespunzãtoare. ! Dacã numai segmentele roºii ale indicatorului se aprind. Poziþia schimbãtorului sau selectorului de viteze stabileºte dacã va fi monitorizatã zona frontalã ºi/sau posterioarã. Indicator de avertizare pentru zona anterioarã treapta marºarier sau R sau N P Zona frontalã ºi posterioarã Nu este activat niciun indicator de avertizare 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicator 4 Partea stângã a autovehiculului 5 Segmente indicator Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în 5 segmente galbene ºi 2 segmente roºii.

Avertizare pentru deplasarea accidentalã înapoi Sistemul PTS începe monitorizarea automatã a zonei posterioare dacã autovehiculul începe sã ruleze înapoi. este emis un semnal acustic de avertizare continuu. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Autovehiculul a ajuns la distanþa minimã faþã de obstacol. Dacã sistemul PTS detecteazã un obstacol la o distanþã maximã de 80 cm: se aprind toate segmentele indicatorului de avertizare este emis un semnal acustic continuu de avertizare. nu de la cuplajul sferic de tractare. pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de obstacol ºi încã 2 secunde dupã oprirea autovehiculului 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului Parktronic Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Tractarea unei remorci În cazul ataºãrii unei remorci. 3 201 . sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona posterioarã a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã. În caz contrar. fãrã ca treapta marºarier sã fie cuplatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Începând de la: al ºaselea segment. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. este emis un semnal acustic de avertizare timp de aproximativ 2 secunde al ºaptelea segment. de exemplu dupã oprirea în rampã. Distanþa minimã pentru sistemul PTS este calculatã de la bara de protecþie. Activarea/dezactivarea sistemului PTS Sistemul Parktronic poate fi activat sau dezactivat manual. sistemul PTS va rãmâne inactiv pentru zona posterioarã ( pagina 213). decuplaþi-l dacã nu mai este necesar. ! Dupã decuplarea remorcii. debranºaþi adaptorul conectorului cu 7 pini de la autovehicul. În cazul în care cuplajul remorcii este detaºabil. Lampa de control integratã în comutator se stinge. Comutatorul este situat pe consola centralã.

Reducerea volumului semnalului acustic de avertizare Cuplaþi treapta de marºarier de douã ori. 3 G Este posibil ca semnalul acustic de avertizare pentru marºarier sã nu fie auzit sau sã fie ignorat de cãtre participanþii la trafic. asiguraþi-vã cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. rugaþi pe cineva sã vã ghideze când efectuaþi aceastã manevrã. atunci când manevraþi în marºarier. Pentru a evita accidentarea persoanelor ºi deteriorarea bunurilor. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic. atunci când manevraþi în marºarier. funcþia de avertizare pentru marºarier nu poate garanta cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. Dacã este cazul. aceastã funcþie nu vã absolvã de responsabilitatea asigurãrii cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. Semnalul de avertizare va suna mai încet. Pericol de accident Din acest motiv. Intensitatea semnalului acustic poate fi redusã pentru funcþionare pe timp de noapte. Totuºi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Funcþia de avertizare pentru marºarier La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. 202 . i Semnalul de avertizare sonorã are întotdeauna un volum normal ºi trebuie redus de fiecare datã când cuplaþi treapta de marºarier. Funcþia de avertizare pentru marºarier este menitã sã asiste la asigurarea unor condiþii de securitate celorlalþi participanþi la trafic. Din acest motiv. condiþiile de drum ºi trafic trebuie întotdeauna urmãrite cu atenþia necesarã. în succesiune rapidã.

Cuplaþi priza de putere numai când autovehiculul staþioneazã ºi transmisia se aflã în poziþia neutrã. Cuplarea/decuplarea prizei de putere Comutatorul prizei de putere este situat între comutatorul de lumini ºi volan.10 minute. puteþi cupla treapta întâi sau a doua dupã cuplarea prizei de putere. Nu schimbaþi treapta de vitezã când autovehiculul ruleazã cu priza de putere cuplatã. temperatura uleiului de transmisie poate creºte peste nivelul admis.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Utilizarea autovehiculului Priza de putere Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu depãºeºte 2. transmisia manualã este blocatã când priza de putere este cuplatã. În cazul autovehiculelor fãrã mecanism de blocare a transmisiei. 3 1 Pentru cuplare 2 Pentru decuplare Opriþi autovehiculul ºi treceþi maneta schimbãtorului în treapta neutrã. 203 .500 rpm în timpul funcþionãrii. este necesar sã rulaþi în treapta întâi sau a doua. Din acest motiv. În acest caz utilizaþi priza de putere aproximativ 5 . În cazul autovehiculelor dotate cu mecanism de blocare a transmisiei. apoi demaraþi. ! Este necesarã respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: dacã priza de putere este supusã unei solicitãri intense (de exemplu. consum ridicat de putere la o temeraturã exterioarã ridicatã). în sarcinã parþialã ºi la intervale regulate. Apãsaþi pedala de ambreiaj. în funcþie de viteza doritã.

Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord este aprinsã. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord se aprinde. Activarea/dezactivarea sistemului ADR Comutatorul este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Eliberaþi pedala de ambreiaj. 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ).Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru cuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. La autovehiculele cu transmisie automatã maneta schimbãtorului trebuie sã se afle în poziþia P. 204 . sistemul de control automat al turaþiei motorului (ADR). Lampa de control integratã în comutator se stinge. creºte automat turaþia la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205). La autovehiculele cu sistem de control automat al turaþiei motorului (ADR). Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). turaþia creºte automat la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205) – turaþia constantã a motorului. cu motorul pornit. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadru secþiunii "Date tehnice" ( pagina 382). apoi apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Când este activat. Pentru decuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. cu motorul pornit. 3 ! Sistemul ADR poate fi activat numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. cu motorul pornit. apoi apãsaþi partea inferioarã2 a comutatorului.

i Sistemul ADR este dezactivat automat când: eliberaþi frâna de parcare autovehiculul este în miºcare unitatea de comandã detecteazã o defecþiune 1 Pentru creºterea turaþiei 2 Pentru reducerea turaþiei N54. Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Turaþia reglabilã de lucru Reglarea turaþiei de lucru Cuplaþi priza de putere ( pagina 203) sau acivaþi sistemul ADR ( pagina 204). cu motorul pornit. Pentru a mãri turaþia: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului.25-2863-31 3 205 . Lampa de control integratã în comutator ºi lampa de control ™ se sting. Pentru a reduce turaþia: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului.

sau a unui accident. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadrul secþiunii "Fixarea încãrcãturii" ( pagina 208). pot fi aruncate în habitaclu în eventualitatea unei frânãri bruºte. caracteristicilor viratorii ºi de frânare. Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de tipul ºi distribuþia încãrcãturii în autovehicul. distribuþia incorectã a sarcinii în autovehicul ºi nivelul ridicat al centrului de greutate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare Pericol de accidentare G 3 Încãrcãturile nefixate sau fixate necorespunzãtor. vor fi afectate dacã sarcina maximã admisã pe roatã (jumãtate din sarcina maximã admisã pe punte) sau masa maxima admisã a autovehiculului sunt depãºite din cauza încãrcãturii autovehiculului. a unei schimbãri neprevãzute a direcþiei. Astfel creºte riscul de accidentare a pasagerilor în aceste situaþii. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a încãrcãturii ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. chiar ºi în cazul în care masa maxima admisã a autovehiculului sau sarcina maximã pe punte nu au fost depãºite. siguranþa rutierã. 206 . precum ºi scaunele demontate dar lãsate în autovehicul. în special din cauza încãrcãturilor plasate pe plafon. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica ocupanþii. Pericol de accident G Pericol de intoxicare G Transportul încãrcãturilor cu masã sau volum mare. Rezistenþa pneurilor. caracteristicile de virare ºi frânare ºi prin urmare. pot provoca o deteriorare semnificativã a manevrabilitãþii. Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. În caz contrar. Distanþele de frânare ºi de oprire pot fi semnificativ mai mari. Circulaþi întotdeauna cu uºile culisante ºi posterioare închise.

Reglaþi fasciculul farurilor ulterior încãrcãrii autovehiculului ( pagina 106). Înãlþimea încãrcãturii ºi prin urmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul ! La încãrcarea ºi transportul de mãrfuri. Muchiile ascuþite trebuie acoperite pentru protecþie. mãturatã ºi fãrã pete ulei sau praf care ar putea creºte riscul alunecãrii încãrcãturii. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: nu permiteþi ca încãrcãtura autovehiculului. trebuie redusã cât mai mult posibil. transportaþi încãrcãturile cu masã mare între punþi. Umpleþi spaþiile rãmase între încãrcãturã ºi obloane sau carcasele roþilor cu pene sau alte obiecte corespunzãtoare. Curãþaþi podeaua compartimentului de încãrcare. Sarcina excesivã în puncte singulare de pe suprafaþa încãrcãturii are un efect negativ asupra manevrabilitãþii ºi poate deteriora suprafaþa podelei. Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura în contact cu spãtarul banchetei din spate. Încãrcãtura trebuie sã fie uniform distribuitã. inclusiv greutatea totalã a pasagerilor. Centrul de greutate al ansamblului trebuie întotdeauna sã fie în faþa punþii spate. plasaþi obiectele mari ºi grele cât mai în faþã posibil. utilizaþi carpete antiderapante. Când este posibil. Reþineþi cã masa proprie a autovehiculului poate creºte prin instalarea echipamentelor ºi a accesoriilor opþionale. transportaþi încãrcatura în spatele scaunelor neocupate. pânã ce sunt complet în contact cu bancheta spate sau cu paravanul. sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehicului sau sarcinile maxime pe roatã (jumãtate din sarcina maximã pe punte) specificate pentru autovehicul. Verificaþi presiunea în pneuri dupã încãrcare ºi reglaþi-o corespunzãtor tabelelor de presiune aferente ºi sarcinii transportate ( pagina 378). Dacã este posibil. Dacã este necesar. pentru a elimina spaþiilor sau posibilitatea de miºcare a încãrcãturii. dar mai aproape de puntea spate. centrul de greutate al acesteia. Curelele de fixare sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Fixaþi orice tip de încãrcãturã cu un numãr suficient de curele de fixare rezistente la uzurã ºi rupere. În cazul încãrcãturilor unitare. 3 207 . În cazul modelelor destinate transportului de persoane: nu stivuiþi încãrcãtura la un nivel care sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor scaunelor. Aceasta trebuie sã fie uscatã.

Încãrcãtura trebuie aranjatã astfel încât sã asigure fixarea sigurã. Totodatã. când circulaþi în condiþii normale de trafic sau pe drumuri de calitate slabã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Distribuiþi încãrcãtura astfel încât sarcina maximã admisã pe punte sã nu fie depãºitã. i Informaþii privind modul corect de fixare a sarcinii sunt disponibile la oricare Centru de Service MercedesBenz ºi la producãtorii de accesorii pentru fixarea încãrcãturilor. 3 1 Sine de ancorare 2 Inele de ancorare 208 . Din acest motiv. Verificaþi siguranþa încãrcãturii dupã ce aþi parcurs o scurtã distanþã ºi modificaþi. Neconformarea cu prevederile legale în vigoare ºi regulamentele tehnice de ultimã orã privind fixarea încãrcãturii poate constitui un delict sancþionabil prin lege. În funcþie de dotãrile autovehiculelor. sunteþi rãspunzãtor de fixarea încãrcãturii împotriva alunecãrii. ca mãsurã suplimentarã de precauþie. în funcþie de legislaþia þãrii respective ºi implicaþiilor acestei acþiuni. modul de fixare incorect sau necorespunzãtor al încãrcãturii. de exemplu toate spaþiile ºi jocurile încãrcãturii trebuie eliminate. pentru a spori siguranþa. sau ca urmare a efectuãrii unei manevre de evitare a unui obstacol sau a frânãrii bruºte. dacã este necesar. Încãrcarea compartimentului de marfã la sarcina utilã maximã va duce la depãºirea sarcinii maxime admise pe puntea spate. respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. înclinãrii ºi rãsturnãrii. când autovehiculul este echipat cu numãrul maxim de scaune. Fixarea încãrcãturii În calitate de conducãtor auto. fixaþi încãrcãtura prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare din compartimentul de încãrcare. este recomandabilã sprijinirea încãrcãturii de paravan sau obloane. utilizaþi o plasã de ancorare corespunzãtoare. Dacã este necesar.

nu întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. Între ºinele de ancorare de pe partea stângã ºi cele de pe partea dreaptã se vor utiliza numai tije de fixare. Cuplaþi tije suplimentare de fixare în ºinele de ancorare de pe panourile laterale. nu suprasolicitaþi inelele de ancorare. 209 . Dacã utilizaþi un dispozitiv de tensionare. Din acest motiv. nu treceþi dispozitivele de ancorare peste muchii ascuþite sau colþuri. fixaþi încãrcãtura pe ºinele de ancorare cu ajutorul inelelor de ancorare disponibile ca accesorii ( pagina 210). sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului ( pagina 206). sau în ºinele de pe podeaua compartimentului de încãrcare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. utilizaþi numai chingi elastice sau plase de ancorare pentru fixarea încãrcãturilor uºoare. Distribuiþi uniform încãrcãtura între dispozitivele de ancorare. O chingã vizibil tensionatã este suficientã pentru a fixa încãrcãtura. utilizaþi întotdeauna toate inelele de ancorare disponibile pentru fixarea plasei de ancorare ºi fixaþi cârligele acesteia astfel încât sã nu se poatã desface accidental. sarcina maximã admisã pentru ºinele sau inelele de ancorare poate fi depãºitã în caz de frânare bruscã sau în caz de accident. Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtorul tijelor de fixare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Reþineþi ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de fixare a încãrcãturii prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare: fixaþi încãrcãtura de inelele de ancorare cu chingi de tensionare. 3 Pericol de accidentare G Dacã întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. respectaþi instrucþiunile aferente dispozitivelor de fixare utilizate. i Nu este necesarã strângerea la maxim a dispozitivului de tensionare.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Puneþi chinga de tensionare în jurul încãrcãturii ºi prindeþi-o strâns în inelele de ancorare cu ajutorul cârligelor. i Când scoateþi mecanismul de blocare 1 din niºã. în caz de frânare bruscã sau accident. apoi scoateþi-l din ºinã. la montarea inelului de ancorare trebuie verificatã întotdeauna fermitatea fixãrii acestuia. Strângeþi chingile de tensionare prin intermediul dispozitivului de tensionare. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. inelul va putea sã se miºte în ºina de ancorare. aproapiatã de încãrcãturã. asiguraþi-vã cã încãrcãtura este stabilã ºi nu se va rãsturna chiar ºi atunci când nu mai este ancoratã. Din acest motiv. Pentru montare: deplasaþi inelul de ancorare printr-o niºã a ºinei. Pericol de accidentare G Montarea/demontarea inelelor pentru ºinele de ancorare Dacã inelul nu este ferm fixat în ºina de ancorare. acesta ar putea aluneca sau sãri din ºinã. dacã autovehiculul este dotat cu ºine de fixare pe plafon. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. Verificaþi fermitatea fixãrii inelului de ancorare. Pentru demontare: trageþi mecanismul de blocare 1 în sus ºi trageþi inelul de ancorare prin niºã cãtre mecanism. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. 1 ªine de fixare Elementele speciale de ancorare (blocurile culisante) sunt disponibile ca accesorii. Sisteme de susþinere Este posibilã montarea unui cadru portbagaj. 3 Pericol de accidentare G Anterior eliberãrii chingilor de tensionare. pânã când mecanismul de blocare 1 cupleazã în niºã. Asiguraþivã cã mecanismul de blocare 1 este permanent cuplat în niºã. 1 Mecanism de blocare 210 .

dupã fiecare 500 km parcurºi Procedând astfel.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Pericol de accidentare G ! Asiguraþi-vã cã: ºuruburile de fixare a cadrului portbagaj sunt strânse cu un cuplu de 8 – 10 Nm în blocurile culisante furnizate când sunt strânse. v-ar putea pune în pericol pe dumneavoastrã sau alte persoane. ! Dacã doriþi sã montaþi ºine de fixare. în consecinþã. Montaþi numai cadre portbagaj aprobate sau recomandate pentru autovehicule Mercedes-Benz. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acestea sunt disponibile. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru efectuarea lucrãrilor respective. În acest scop. este posibilã deteriorarea autovehiculului. ºuruburile nu sunt în contact cu ºina blocurile culisante nu sunt poziþionate lângã capacele de plastic blocurile culisante au o secþiune transversalã corectã ºinele de fixare nu sunt acoperite de murdãrie pe interior ºuruburile de fixare sunt strânse din nou. preveniþi deteriorarea autovehiculului. Este posibilã apariþia situaþiilor periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. apelaþi la ateliere de specialitate autorizate. Manevrabilitatea ºi caracteristicile de frânare se pot modifica dacã aþi montat sisteme de susþinere pe autovehicul. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Este posibil ca un sistem de susþinere sau o încãrcãturã incorect fixate sã: se desprindã sã cadã ºi. uniform. Respectaþi sarcinile maxim admise pe plafon ( pagina 381). În caz contrar. 3 211 . sarcina maximã admisã pe punþi ºi capacitatea maximã de încãrcare a cadrului portbagaj.

Cuplarea remorcilor Deplasaþi autovehiculul în marºarier. sau în raza de acþiune a barei de remorcare. când daþi în marºarier. Dacã este necesar. Pericol de accidentare 3 cuplajului sferic Cuplarea remorcii prin intermediul G 1 Prizã 2 Cuplaj sferic Asiguraþi remorca împotriva deplasãrii accidentale. Este posibil ca bara de remorcare sã se deplaseze brusc în lateral. Conectaþi sursa de alimentare. Ataºarea remorcii prin cupla de remorcare Aplicaþi frâna de parcare a remorcii ºi asiguraþi-o suplimentar împotriva deplasãrii accidentale. Bara de remorcare trebuie sã intre în cupla de remorcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Tractarea unei remorci Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Deplasaþi autovehiculul în marºarier. de exemplu prin intermediul unei cale de roatã ( pagina 313). Ataºaþi bara de remorcare ºi fixaþi-o. Ajustaþi bara de remorcare la înãlþimea dispozitivului de cuplare a remorcii. scoateþi siguranþa 2 ºi rotiþi maneta 3 pânã la eliberarea cuplei. Dispozitiv detaºabil de tractare a remorcii Trebuie respectate instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtor. Asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul. de exemplu cu o calã de roþi ( pagina 313). Desfaceþi bolþul de cuplare. iar bolþul de tractare trebuie sã se fixeze. 1 Prizã 2 Siguranþã 3 Manetã 212 . Distanþa dintre autovehicul ºi remorcã trebuie sã permitã ataºarea barei de tractare în cuplajul sferic.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Dupã cuplarea remorcii. chiar ºi în viraje. verificaþi vizual dacã remorca este asiguratã (cu siguranþa 2 sau ºtiftul de poziþionare). Conectarea sursei de alimentare Introduceþi fiºa remorcii 2 în priza 1 a autovehiculului. puteþi conecta o fiºã cu 7 pini la priza cu 13 pini a autovehiculului. 213 . Remorcã cu conector cu 7 pini 3 ! Cablul trebuie poziþionat astfel încât sã permitã un uºor joc fãrã a se tensiona. Siguranþa 2 trebuie sã fie complet încastratã în corpul cuplei. 1 Prizã 2 Fiºã Prin intermediul unui cablu adaptor. îndoi sau zgâria. Cablul adaptor este disponibil la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Asiguraþi-vã cã lãmpile remorcii sunt curate ºi funcþioneazã corespunzãtor. Conectaþi sursa de alimentare.

compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã rabatabilã ( pagina 99). Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. 1 Compartiment de depozitare Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. 214 . În caz contrar. G 3 Spaþiile de depozitare trebuie încãrcate astfel încât ocupanþii autovehiculului sã nu poatã fi accidentaþi de obiecte în caz de accident. evitaþi transportarea obiectelor grele. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã La autovehiculele cu cabinã dublã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimente de depozitare interioare Pericol de accidentare Compartimentul de depozitare situat deasupra capitonajului plafonului Compartimentele de depozitare situate în portiere Aceste compartimente pot fi utilizate pentru depozitarea în siguranþã a obiectelor de mici dimensiuni ºi uºoare. cu muchii sau vârfuri ascuþite în spaþiile sau compartimentele de depozitare. este posibilã deteriorarea capitonajului plafonului în caz de frânare bruscã. voluminoase.5 kg fiecare. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 2. Nu depozitaþi obiecte înalte sau voluminoase în compartiment. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta cu douã locuri a pasagerului faþã La autovehiculele dotate cu banchetã cu douã locuripentru pasagerul faþã compartimentul de depozitare este situat sub perna banchetei ( pagina 96). frânare sau schimbare bruscã de direcþie. Din acest motiv. Compartimentele de depozitare situate deasupra parbrizului ! Sarcina maximã admisã în acest compartiment este 30 kg.

215 . 4 Suport pentru cartele 5 Suport pentru creioane Pentru închidere: ridicaþi ºi împingeþi capacul pânã a fixarea acusticã a acestuia. dacã acestea nu încap complet în compartiment. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 5 kg fiecare. Compartimentele de depozitare situate pe planºa de bord 3 1 Mânerul capacului torpedoului 2 Încuiat 3 Descuiat i Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Exemplu pe partea dreaptã Pericol de accidentare G Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din dreapta. Airbagul pentru pasagerul din dreapta trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Torpedoul Pentru deschidere: trageþi mânerul capacului torpedoului1 în sensul indicat de sãgeatã.

1 Capac Pentru deschidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari. Depliaþi masa în sensul indicat de sãgeatã. de clapetã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimentul pentru ochelari Compartimentul pentru ochelari se aflã în panoul de comandã situat pe plafon. Capacul 1 se ridicã. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari cãtre panoul de comandã situat pe plafon pânã se fixeazã. Masa pliantã integratã în spãtar 3 Compartimentul de depozitare acoperit situat deasupra consolei centrale 1 Capac 2 Mâner de eliberare Trageþi mânerul 2. cãtre perna scaunului. Închideþi capacul 1 ºi fixaþi-l. i Atunci când autovehiculul este în miºcare. 216 . Compartimentul se depliazã. 1 Masã pliantã Trageþi masa pliantã 1 înainte. capacul compartimentului de stocare trebuie sã fie închis.

Exemplu pe partea dreaptã 2 Suport pentru sticle situat în portiera dreapta-faþã. 3 3 Compartiment cu suport de pahare situat pe consola centralã 4 Mâner 5 Suport de pahare 6 Braþ de fixare Trageþi în afarã compartimentul cu suport de pahare 3 apucând de mânerul 4. în locul scrumierei. În caz contrar. Evitaþi bãuturile fierbinþi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Suporturile pentru pahare Pericol de accidentare Suporturi de pahare situate în faþã G Pãstraþi închise recipentele de bãuturi prevãzute cu capace. În caz contrar. În caz contrar. Exemplu pe partea dreaptã 1 Suport de pahare situat în compartimentul de stocare de pe planºa de bord. conþinutul recipientului se poate vãrsa. i Autovehiculele care nu au în dotare pachetul pentru fumãtori. în timpul deplasãrii autovehiculului ºi nu le puneþi în suporturile de pahare. ocupanþii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în situaþii precum: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident În suporturile de pahare trebuie puse numai recipiente cu lichide de bãut dotate cu capac. 217 . care au dimensiunile corespunzãtoare. puteþi suferi arsuri. este posibilã deteriorarea suporturilor de pahare. Suportul pentru pahar 5 se deschide complet. sunt prevãzute cu un suport de pahare suplimentar. ! Nu utilizaþi suporturile de pahare în loc de scrumiere. În caz contrar.

situat pe consola centralã. În caz contrar. Pentru scoaterea scrumierei: apucaþi scrumiera de decupajele laterale ºi extrageþi-o pentru a putea fi golitã. pliaþi suporturile pentru pahare sub scaune. Puneþi recipientul în suportul de pahare 5. 218 . Anterior pãrãsirii autovehiculului. Opriþi motorul ºi acþionaþi frâna de parcare înainte de scoaterea scrumierei în scopul golirii. Suporturile de pahare situate în spate Suporturile de pahare situate în spate se aflã sub scaune. Pentru deschidere: rabataþi capacul 3 în sus. este posibilã punerea în miºcare a autovehiculului. Apãsaþi braþul de fixare 6 cãtre recipient. În caz contrar existã posibilitatea accidentãrii prin lovirea acestor suporturi depliate. 3 Scrumiera Pericol de accidentare G 1 Compartimentul scrumierei 2 Mâner 3 Capac Trageþi în afarã compartimentul scrumierei 1 apucând de mânerul 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile i Diametrul suportului de pahare poate fi modificat. Pericol de accidentare G Scrumiera este amplasatã în compartimentul scrumierei. 1 Suport de pahare Scoateþi suportul de pahare 1.

Pericol de accidentare G Folosiþi numai mânerul brichetei pentru apucarea acesteia. Pericol de accidentare 1 Bricheta G 1 Clemã de fixare Pentru deschidere: deschideþi scrumiera. apoi pliaþi-o. existã posibilitatea închiderii compartimentului brichetei ºi prinderii degetului. 3 Puneþi contactul ( pagina 93). Nu apãsaþi bricheta prea tare. Scoateþi bricheta din prizã dacã în autovehicul cãlãtoresc copii. Pentru repunerea scrumierei: introduceþi scrumiera cu baza în capitonaj. În caz contrar. aceºtia se pot accidenta sau pot provoca un incendiu. Dacã bricheta este fierbinte. Apãsaþi bricheta 1 în interior. Scrumierele din compartimentul pentru pasageri Scrumierele sunt situate în partea stângã ºi dreaptã a capitonajului lateral. când este încinsã. Bricheta Bricheta este situatã lângã scrumierã. 219 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Pentru repunerea scrumierei: þineþi scrumiera ºi apãsaþi-o în dispozitivul de reþinere. puteþi suferi arsuri. Bricheta este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. în compartimentul scrumierei de pe consola centralã. Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi clema 1 ºi scoateþi-o complet din capitonaj. În caz contrar.

3 1 Clemã pentru hârtie Apãsaþi partea superioarã a clemei 1. Telefonul Telefoanele pot fi utilizate în interiorul autovehiculului numai dacã sunt conectate la o antenã exterioarã separatã de tip testat ºi aprobat de Mercedes-Benz.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Clema pentru hârtie Clema pentru hârtie este situatã pe panoul de comandã al sistemului de încãlzire/aer condiþionat. de exemplu o ladã frigorificã. 25 A Priza pentru accesorii este situatã pe secþiunea inferioarã a consolei centrale. Prize suplimentare sunt amplasate la baza postului de conducere ºi în compartimentul pasagerilor/de încãrcare. 220 . iar motorul este oprit. Priza de 12 V. Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. Reþineþi faptul cã bateria se poate descãrca dacã aþi conectat un accesoriu. 1 Prizã de 12 V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 300 W. i Prizele sunt sub tensiune chiar ºi dacã cheia este scoasã din comutatorul de contact.

Pericol de accidentare G Utilizaþi telefonul numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Instalarea unei antene trebuie sã fie aprobatã de un atelier de specialitate autorizat. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Puteþi alege dintre douã sisteme care suportã telefoane mobile de diverse mãrci: Accesoriile telefonului mobil (în reþea)1 Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) 1 Accesoriile furnizate pentru telefonul mobil sunt inerconectate prin cablu cu fibrã opticã pentru echipamente de comunicaþii. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. Din acest motiv. în oferta de accesorii Mercedes-Benz. utilizarea telefoanelor mobile fãrã sistem hands-free în interiorul autovehiculelor este interzisã în timpul deplasãrii autovehiculelor sau dacã acestea staþioneazã cu motorul pornit. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. Suporturile pentru telefoane mobile compatibile pot fi recunoscute prin Steaua Mercedes sau prin codul de reper B6 prezent pe spatele acestora. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. 3 i i În Germania. În caz contrar veþi fi prea distras de la conducerea autovehiculului. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. Microfonul dispozitivului hands-free este instalat în panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare. unui Centru de Service Mercedes-Benz. va fi necesar un suport special. sau în panoul pentru iluminarea pãrþii frontale a habitaclului. de exemplu radioreceptorul sau schimbãtorul de CD-uri. Pentru utilizarea sistemului hands-free. Suporturile de telefoane mobile disponibile de la diverºi producãtori de pe piaþa liberã nu sunt compatibile cu sistemul pentru telefon MercedesBenz. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. Dacã nu utilizaþi un sistem hands-free. 221 . pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. de exemplu. Ambele sisteme beneficiazã de un dispozitiv hands-free permanent instalat în autovehicul. în consecinþã. opriþi autovehiculul într-un loc adecvat pentru a efectua un apel. în consecinþã.

telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ 10 minute (timp suplimentar de funcþionare). 1 Placa de contact 222 . iar în locul numãrului. telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ 10 minute de la terminarea apelului. Afiºajul telefonului mobil indicã procesul de încãrcare. Dacã nu aþi introdus numãrul. Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane în oferta de accesorii Mercedes-Benz. Indicaþii asupra adãugãrii unei noi intrãri în agenda telefonicã sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare a telefonului. i La scoaterea cheii din contact. va rãmâne activã setarea de 10 minute pentru timpul suplimentar de funcþionare. Pentru a putea utiliza dispozitivul handsfree aveþi nevoie de un suport special. introduceþi un numãr între 1 ºi 30. În locul numelui introduceþi “Idletime” (timp suplimentar de funcþionare). Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. i 3 Bateria telefonului mobil este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în comutatorul de contact. Accesoriile telefonului mobil (în reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. introduceþi conectorul 4 în suportul 3. sau aþi introdus un alt numãr. 2 Dispozitiv de reþinere 3 Suport 4 Fiºã Dacã nu este conectat un suport. Dacã efectuaþi un apel în acest interval.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Instrucþiuni de utilizare detaliate sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare separate aferente suportului pentru telefon mobil.

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri Recomandãri privind conducerea autovehiculului Echipamentele elctronice Alimentarea cu carburant Compartimentul motor Bateria Comutatorul de izolare a bateriei Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 4 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Întreþinere ºi service Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului

223

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri
Secþiunea "Utilizarea autovehiculului" vã oferã informaþii detaliate despre utilizarea, verificãrile tehnice periodice ºi întreþinerea autovehiculului. Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului, veþi fi recompensat cu performanþe excelente ale acestuia pentru o perioada îndelungatã de timp. Prin urmare, este recomandatã conducerea autovehiculului cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.500 km. În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului, de exemplu, accelerarea la maximum. Nu depãºiþi 2/ din turaþia maximã admisã a 3 motorului pentru fiecare treaptã de vitezã. Evitaþi acþionarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. Utilizaþi gamele de viteze 4, 3, 2 ºi 1 pentru conducere cu vitezã redusã, de exemplu, pe teren montan. Dupã parcurgerea primilor 1.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului.

4

224

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Sunt disponibile informaþii referitoare la conducerea pe timp de iarnã ºi lanþuri antiderapante ( pagina 247). Transportarea autovehiculului pe cãile ferate Transportarea autovehiculului pe cãile ferate poate fi supusã anumitor restricþii sau poate necesita luarea unor mãsuri speciale în anumite þãri din cauza diverselor înãlþimi ale tunelurilor ºi a standardelor de încãrcare. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Tractarea unei remorci Pericol de accident
Distanþa dintre centrul cuplajului sferic ºi carosabil trebuie sã se situeze întotdeauna între 350 ºi 400 mm. Dacã este necesar, utilizaþi o remorcã ce dispune de barã de remorcare cu înãlþime reglabilã. Înãlþimea cuplajului sferic variazã în funcþie de sarcina autovehiculului.

G

Consultaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtor pentru modul de cuplare a remorcii, la cuplarea unei remorci detaºabile. Cuplarea ºi decuplarea unei remorci necesitã multã atenþie ºi precauþie. Asiguraþi-vã cã nu se aflã nicio persoanã între remorcã ºi autovehicul la deplasarea acestuia cãtre remorcã. Frâna inerþialã a remorcii poate fi destinsã necontrolabil în modul inerþial. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã, nu decuplaþi remorca atunci când frâna inerþialã a fost acþionatã de mecanismul inerþial. O remorcã cuplatã incorect la autovehiculul tractor se poate desprinde. O remorcã cuplatã corect trebuie sã fie poziþionatã orizontal în spatele autovehiculului (vezi figura).

Respectaþi urmãtoarele valori la încãrcarea remorcii: masa totalã admisã a remorcii sarcina de tractare admisã pentru autovehicul ºi pentru dispozitivul de tractare sarcina admisã pe cuplajul de tractare sarcina admisã pe puntea spate Valorile admise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 366) ºi pe plãcuþele de identificare a remorcii ºi cuplajului de tractare. Dacã valorile diferã, este valabilã valoarea cea mai micã. Luaþi în calcul faptul cã sarcina utilã maximã admisã a autovehiculului trebuie redusã pentru compensarea sarcinii pe cuplajul de tractare.

4

Remorcã cuplatã gata de utilizare

225

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Autovehicule cu etichetã de aprobare În cazul autovehiculelor cu etichetã de aprobare, masa totalã maximã admisã este cu 100 kg mai ridicatã în cazul tractãrii unei remorcii (Directiva CE 92/21/CEE). Sarcina maximã pe cuplajul de tractare nu trebuie sã depãºeascã 100 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.000 kg, sau 120 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.800 kg sau 3.000 kg. Dacã se depãºesc aceste valori, viteza maximã admisã este de 100 km/h. Conducerea cu o remorcã ataºatã Luaþi în considerare urmãtoarele diferenþe când conduceþi un ansamblu autovehicul/ remorcã faþã de conducerea unui autovehicul fãrã remorcã. performanþele de accelerare ºi urcare a pantelor sunt diminuate distanþa de frânare este mai extinsã vulnerabilitatea faþã de vânturile laterale este mai ridicatã stabilitatea direcþionalã este afectatã negativ consumul de carburant este este mai mare Nu conduceþi ansamblul autovehicul/ remorcã cu viteze mai mari de 80 km/h, chiar ºi în þãri unde sunt permise viteze mai mari. Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã decât cea menþinutã în cazul conducerii fãrã remorcã. Evitaþi pe cât posibil frânarea bruscã. Acþionaþi întâi uºor frânele pentru a permite încetinirea remorcii ºi apoi creºteþi rapid forþa de frânare. Remorca începe sã se deplaseze dintr-o parte în alta: eliberaþi pedala de acceleraþie nu viraþi în direcþia opusã frânaþi dacã este necesar în niciun caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul/remorcã mãrind viteza de deplasare

i
Calculele referitoare la posibilitãþile de urcare a pantelor din poziþia de staþionare sunt raportate faþã de nivelul mãrii. Atunci când conduceþi în zone muntoase, vã rugãm sã reþineþi cã puterea motorului ºi capacitatea de urcare a pantelor scad pe mãsurã ce altitudinea creºte. Conducerea autovehiculului în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi atunci când cãlãtoriþi în afara þãrii. Ghiduri cu atelierele autorizate sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibilã doar benzinã/motorinã cu cifrã octanicã inferioarã. Veþi gãsi informaþii despre benzinã/ motorinã în secþiunea “Date tehnice” ( page 370). Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu separator de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel.

4

226

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul, farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pericol de accident Viteza maximã programatã Puteþi limita permanent viteza maximã a autovehiculului la 90 km/h, 100 km/h sau 120 km/h. Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi programarea vitezei maxime a autovehiculului unui Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Verificãri periodice Verificaþi periodic, de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant iluminarea autovehiculului starea pneurilor ( page 65) ºi presiunea în pneuri ( page 377) nivelul uleiului de motor ( pagina 232) nivelul lichidului de frânã ( pagina 236) nivelul lichidului din rezervorul sistemului de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor ( pagina 237) nivelul de contaminare al filtrului de aer al sistemului de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului ( pagina 250)

G

Mascarea incorectã a farurilor poate diminua vizibilitatea în timpul conducerii autovehiculului cu farurile aprinse. Aceasta poate afecta negativ ºi pe alþi participanþi la trafic. Este posibilã orbirea participanþilor la trafic ce se deplaseazã din contrasens. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru mascarea/ comutarea farurilor care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

G

4

Depãºirea vitezei maxime admise poate cauza deteriorarea pneurilor, lucru ce poate conduce la pierderea controlului asupra autovehiculului. În calitate de ºofer, aveþi obligaþia de a vã informa asupra vitezei maxime a autovehiculului ºi viteza maximã admisã a pneurilor (pneuri ºi presiunea în pneuri). Nu trebuie sã depãºiþi limita de vitezã pentru pneuri menþionatã în tabelele cu valorile presiunii în pneuri ( page 378).

227

Utilizarea autovehiculului
Echipamentele elctronice
Radio, telefone, staþie de emisierecepþie, fax ºi sistem de navigaþie Pericol de accident Telecomanda ºi sistemul antidemaraj Ambele sisteme Telecomanda Sistemul antidemaraj sunt conforme Directivei 99/5/CE Ambele sisteme sunt adecvate pentru utilizarea în toate statele membre UE.

G

4

Reþineþi cã prima responsabilitate a dumneavoastrã este sã conduceþi autovehiculul în siguranþã. Utilizaþi echipamentul electronic numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Reþineþi cã, la o vitezã de numai 50 km/h, autovehiculul parcuge o distanþã de aproximativ 14 m într-o secundã. Sistemul de navigaþie nu oferã informaþii asupra capacitãþii portante ale podurilor sau a înãlþimii de trecere a pasajelor. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului. Respectaþi normele legale.

Telefoanele mobile, aparatele de emisierecepþie ºi faxurile fãrã antenã exterioarã pot afecta echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot periclita astfel siguranþa funcþionalã a acestuia. Riscul de producere a accidentelor este ridicat. Nu utilizaþi aceste echipamente când autovehiculul se aflã în miºcare.

Certificatul de înmatriculare poate fi anulat în cazul nerespectãrii specificaþiilor de instalare Mercedes-Benz. Informaþii despre montarea echipamentelor electrice/electronice sunt diponibile în secþiunea “Date tehnice” ( page 365).

228

Utilizarea autovehiculului
Alimentarea cu carburant Alimentarea cu carburant
Pericol incendiu ºi de accidentare G
Carburantul este extrem de inflamabil. Din acest motiv, focul, flãcãrile deschise ºi fumatul, precum ºi utilizare a dispozitivelor de încãlzire auxiliare, sunt interzise la manipularea carburantului (risc de producere a scânteilor). Din acest motiv, dezactivaþi funcþia de încãlzire auxiliarã în timpul realimentãrii cu carburant.

Clapeta buºonului de carburant se aflã lângã portiera ºoferului. Puteþi deschide clapeta buºonului de carburant numai când portiera ºoferului este deschisã.

Închideþi clapeta buºonului rezervorului de carburant. Închideþi portierele autovehiculului pentru a preveni pãtrunderea vaporilor de carburant în autovehicul. Rotiþi capacul buºonului de carburant 2 spre stânga ºi lãsaþi-l suspendat de cureaua de fixare 1. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea pompei. Amplasaþi din nou capacul buºonului rezervorului 2 ºi rotiþi-l spre dreapta.

4

Pericol de accidentare

G
1 Curea de fixare 2 Buºonul rezervorului de carburant Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. Deschideþi portiera ºoferului.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Sãnãtatea vã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant

Închiderea completã este indicatã printr-un clic. Deschideþi portiera ºoferului ºi închideþi clapeta buºonului de alimentare cu carburant. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii “Date tehnice” ( page 370).

229

20-2061-31 4 Nu acþionaþi pârghia de eliberare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. capota motorului se poate deschide. periclitând astfel vizibilitatea ºi conducând la pierderea controlului asupa autovehiculului.20-2062-31 3 Tija de susþinere 230 . În caz contrar.20-2060-31 N88. În caz contrar. deschideþi capota motorului numai când autovehiculul este parcat. Deschiderea ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt îndepãrtate de parbriz. 1 Pârghie de eliberare Trageþi pârghia de eliberare 1 de sub panoul de bord din partea stângã a spaþiului destinat picioarelor ºoferului. este posibilã deteriorarea ºtergãtoarelor de parbriz sau a capotei motorului. Capota motorului este eliberatã. Din acest motiv. 2 Cârlig de ancorare Deplasaþi maneta cârligului de ancorare în sus 2. N88.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Capota motorului Pericol de accident G N88.

asiguraþi-vã cã nu o apãsaþi peste punctul de rezistenþã cauzând astfel îndoirea acesteia. nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobina de inducþie. Din acest motiv. Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã ºi motorul în funcþiune. Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. nu este fixatã corespunzãtor. Deschideþi capota motorului numai când motorul este oprit ºi s-a rãcit. Capota se fixeazã cu un clic. Ridicaþi uºor capota motorului. 231 . În cazul în care capota motorului este puþin ridicatã. ventilatorul electric al radiatorului poate funcþiona timp de aproximativ 30 de secunde dupã oprirea motorului. Coborâþi capota motorului în poziþie orizontalã ºi lãsaþi-o sã cadã liber. În cazul autovehiculelor pe benzinã. Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã. Pericol de accidentare Pericol de accidentare G ! Când împingeþi tija de susþinere înapoi. priza de verificare) dacã: motorul este în funcþiune motorul este pornit cheia se aflã în poziþia 2 în comutatorul de contact iar motorul este pornit manual 4 Închiderea Pericol de accidentare G ! Nu împingeþi capota în jos manual. În caz contrar o puteþi deteriora. G Componentele motorului pot fi fierbinþi sau în miºcare. Împingeþi tija de susþinere înapoi 3 ( pagina 230).Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Deplasaþi capota în sus pânã la fixarea tijei de susþinere 3 ºi menþinerea deschisã a capotei. Deschideþi din nou capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã de la înãlþime puþin mai mare.

autovehiculul trebuie: sã nu fie înclinat sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Nivelul uleiului de motor este indicat ºi pe afiºaj. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.0 litri de ulei la 1. i Dacã la temperaturi extreme. i Dacã pe afiºaj nu este indicatã nicio valoare. de exemplu. Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul afiºajului Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. 4 ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. în funcþie de dotãrile autovehiculului. Consumul de ulei poate depãºi aceastã cantitate dacã: autovehiculul este nou conduceþi autovehiculul în principal în condiþii dificile de funcþionare conduceþi frecvent la turaþii mari ale motorului Consumul de ulei de motor poate fi mãsurat numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Verificaþi regulat nivelul uleiului de motor. de exemplu. pe afiºaj nu apare nicio valoare dupã 5 minute. în funcþie de stilul de conducere practicat. verificaþi nivelul uleiului de motor cu o jojã. 232 .Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Uleiul de motor Autovehiculul consumã maximum 1. Afiºajul este activat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. pentru verificarea afiºajului uleiului de motor. mai aºteptaþi 5 minute înainte de a verifica din nou nivelul uleiului de motor. de exemplu sãptãmânal sau de ficare datã când alimentaþi cu carburant. În caz contrar. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic.000 de km. Porniþi motorul ( page 93).

Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Nivelul uleiului de motor este prea ridicat. Nu adãugaþi ulei. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Engine oil level Not when engine on (Nivelul uleiului de motorIndisponibil când motorul este pornit) 233 .0 litri de ulei de motor Adãugaþi 1. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: P OK -1. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. Opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ 5 minutedacãmotorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Este afiºat intermitent --:-. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute.5 litri de ulei de motor Adãugaþi 2. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: N Engine oil level OK (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Adãugaþi 1. period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Nivelul uleiului de motor este prea ridicat. Va fi afiºat urmãtorul mesaj în timpul procesului de mãsurare: N Engine oil level Measuring in progress (Procesul de mãsurare a nivelului uleiului de motor în curs de desfãºurare) N Engine oil level Reduce oil level! (Nivelul uleiului de motor Reduceþi nivelul uleiului de motor!) Engine oil level Turn ignition on for level (Nivelul uleiului de motor Porniþi contactul pentru a verifica nivelul uleiului) Observe vait.0 l HI Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi butonul > situat pe panoul de bord ( page 112).0 l -1. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare.5 l -2.0 litri de ulei de motor 4 Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 5 minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Porniþi motorul ( page 93). Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 30 de minutedacãmotoruls-a rãcit.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia simbolului P pe afiºaj.în timpul procesului de mãsurare. Nu adãugaþi ulei.

Introduceþi joja în tubul pentru jojã cât mai adânc posibil ºi scoateþi-o din nou afarã.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul jojei Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. autovehiculul trebuie: sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã nu fie înclinat sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Scoateþi joja de ulei 1. Curãþaþi joja cu o lavetã fãrã scame. i Diferenþa de cantitate de ulei dintre marcajele superior ºi inferior este: de aproximativ 2 litri la autovehiculele cu motor diesel de aproximativ 3 litri la autovehiculele cu motor pe benzinã 4 Motor diesel cu 6 cilindri 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor diesel cu 4 cilindri N18.00-2041-31 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor pe benzinã 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor 3 Joja de ulei de motor 234 .

Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Existã pericolul deteriorãrii alternatorului datoritã scurgerii uleiului de motor. În caz contrar. În cazul motoarelor cu motor diesel. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei. Uleiul de motor trebuie îndepãrtat într-o manierã responsabilã faþã de mediul înconjurãtor. Evitaþi deversarea uleiului de motor în sistemul de canalizare. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. în apele subterane sau în sol. la un Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului 235 . adãugaþi cu atenþie uleiul de motor. Desfaceþi capacul buºonului de alimentare 2.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificaþi nivelul uleiului de motor. Notã privind protecþia mediului Lichidul de rãcire Rezervorul de expansiune este situat în compartimentul motorului. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. Asiguraþi-vã cã nu este depãºit marcajul max la adãugarea de ulei. în apele de suprafaþã. de exemplu. Nivelul uleiului este corect dacã acesta se situeazã între marcajele inferior min ºi superior max de pe jojã. Adãugarea de ulei de motor Desfaceþi buºonul ºtuþului de alimentare cu ulei 2. Temperatura lichidului de rãcire trebuie sã se situeze sub 50 °C.30-2054-31 4 La adãugarea uleiului de motor. H N20. ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. Din acest motiv. Adãugaþi ulei dacã este necesar ( pagina 235). alternatorul est situat sub orificiul de alimentare cu ulei de motor. Informaþii referitoare la uleiurile de motor autorizate sunt disponibile în Carnetul de service.

Curãþaþi imediat pielea ºi articolele de îmbrãcãminte cu sãpun ºi apã. Pericol de intoxicare G Lichidul de rãcire conþine glicol ºi. Evitaþi contactul lichidului de rãcire cu pielea. În cazul contactului cu ochiii. 236 . de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. i De regulã. Continuaþi sã rotiþi capacul ºi îndepãrtaþi-l. N20.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de accidentare Deºurubaþi uºor capacul 1 spre stânga pânã la primul punct de rezistenþã pentru a elibera presiunea.30-2054-31 G 4 La deschiderea vasului de expansiune pentru lichid de rãcire. Deschideþi rezervorul de expansiune pentru lichidul de rãcire numai când temperatura lichidului se situeazã sub 50 °C. Verificaþi nivelul lichidului de frânã: periodic. prin urmare. pentru identificarea ºi rezolvarea problemei. Lichid de frânã Rezervorul este situat în compartimentul motorului. ! Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la sistemele de rãcire ºi încãlzire. Dacã apar pierderi semnificative de lichid de rãcire. clãtiþi cu apã curatã din abundenþã. existã riscul de a suferi arsuri cauzate de lichidul de rãcire fierbinte pulverizat. Sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune pentru lichidul de rãcire sunt presurizate când motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate. Repuneþi din nou capacul 1. Agãugaþi lichid de rãcire ( page 368) pânã la nivelul semnului ºtuþului de alimentare (marcajul superior-MAX). ochii sau obiectele de îmbrãcãminte. Nu ingeraþi lichid de rãcire. este toxic. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui tip de lichid de rãcire. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data pentru urmãtoarea înlocuire a lichidului de frânã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Nivelul lichidului de frânã trebuie sã se situeze între marcajele inferior-MIN ºi superior-MAX. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu.

clãtiþi imediat cu apã. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Nu ingeraþi lichidul de frânã. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibil ca sistemul hidraulic al autovehiculului sã fie defect. acesta este alimentat de asemenea cu lichid din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului. Astfel. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Pericol de accident G Sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului este situat în compartimentul motorului. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Acesta are o capacitate de aproximativ 7 litri. ochii sau îmbrãcãmintea. Pericol de intoxicare G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. 237 . Clãtiþi zonele afectate cu multã apã curatã ºi solicitaþi asistenþã medicalã dacã este necesar. Dacã lichidul de frânã intrã în contact cu vopseaua. pentru verificarea sistemului hidraulic. În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de spãlare a farurilor. Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor ! Lichidul de frânã corodeazã vopseaua. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea de lichid de frânã.30-2054-31 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Adãugaþi soluþie concentratã în lichidul pentru spãlarea parbrizului pe tot parcursul anului. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. 4 N20. Dacã lichidul de frânã nu atinge marcajul inferior-MIN.

În acest scop. schimbãtorul de cãldurã trebuie înlocuit dupã 10 ani în conformitate cu reglementãrile naþionale în materie de autorizare a traficului (StVZO). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. trebuie sã transferaþi acest Manual de utilizare noului proprietar. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În acest scop. Încãlzire auxiliarã G Pericol de incendiu sau de intoxicareG Autovehiculele cu încãlzitor de aer: în Germania. sunteþi obligat sã clarificaþi cumpãrãtorului urmãtoarele aspecte. ! Dacã vindeþi autovehiculul. petele de ulei lãsate în locul unde a fost parcat autovehiculul).Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de incendiu Ansamblurile mecanice ale autovehiculului Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la ansamblurile mecanice. sunt interzise utilizarea flãcãrilor deschise sau fumatul în timpul manipulãrii concentratului pentru lichid de spãlarea a parbrizului. Completaþi lichidul de spãlare a parbrizului. Din acest motiv. Prin urmare. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã insistent ca schimbãtorul de cãldurã sã fie înlocuit dupã 10 ani la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. 4 temperatura exterioarã. Scoateþi capacul 3. Dacã se pierde ulei (de exemplu. Din motive de siguranþã. adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate calificat care posedã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru detectarea ºi remedierea cauzelor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Utilizaþi: Variaþi proporþia amestecului în funcþie de lichid de spãlare pentru sezonul cald pentru protecþie împotriva murdãririi la temperaturi peste punctul de îngheþ lichid de spãlare pentru sezonul rece dacã existã riscul de îngheþare a apei pe parbriz Efectuaþi amestecarea lichidului de spãlare a parbrizului într-un recipient cu proporþiile specificate. Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. Amplasaþi din nou capacul 3. 238 .

Pericol de explozie Datoritã pericolului de explozie. Efectuaþi încãrcarea bateriilor numai în spaþii bine ventilate.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateria Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu douã baterii. Notã privind protecþia mediului H Á À Bateriile conþin substanþe poluante. Îndepãrtaþi bateriile în mod ecologic. în funcþie de versiunile de dotare: bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Pericol de accidentare B Acidul de baterie este caustic. La manipularea bateriilor. flãcãri deschide ºi fumat. Transportaþi ºi depozitaþi bateriile în poziþie verticalã. Limpeziþi stropii de acid cu apã curatã ºi consultaþi imediat un medic. Purtaþi mãnuºi de protecþie rezistente la substanþele acide. lichidul poate sãri în ochi. 239 . Purtaþi ochelari de protecþie. Acidul de baterie se poate scurge prin orificiile de ventilaþie ale capacelor celulelor ºi pot cauza daune mediului înconjurãtor. La amestecarea apei ºi a acidului. Pãstraþi bateriile în afara accesului copiilor. asiguraþile împotriva rãsturnãrii. G C E F 4 A D Pericol de explozie În timpul încãrcãrii bateriilor. respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie din acest Manual de utilizare. La transportarea bateriilor. Neutralizaþi imediat stropii de acid de pe piele sau articole de îmbrãcãminte utilizând apã cu sãpun sau agent de neutralizare a substanþelor acide ºi apã curatã. Copiii nu pot estima pericolele implicate de manipularea bateriilor ºi a acidului. evitaþi producerea scânteilor cauzate de foc. este degajat gaz exploziv. Încredinþaþi bateriile unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct de colectare special pentru baterii uzate. Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere.

apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz ºi deconectaþi sistemul electric de la comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). ! Murdãria acumulatã pe borne ºi pe suprafeþele bateriei cauzeazã pierderi de energie ce pot cauza descãrcarea bateriei. în special suprafeþele inferioare ale acestora. Menþineþi întotdeauna bornele ºi suprafeþele bateriei curate ºi uscate. 240 . Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este menþinut în stare de nefuncþionare pentru perioade îndelungate de timp. Dacã intenþionaþi sã parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã. În caz contrar. cu vaselinã rezistentã la acizi. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( page 349). puteþi deteriora componentele sistemului electric. Curãþaþi carcasa bateriei numai cu agenþi de curãþare disponibili în comerþ ºi cu capacele celulelor înºurubate. Lubrifiaþi uºor clemele de contact. Întreþinerea bateriilor.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateriile trebuie sã fie întotdeauna suficient încãrcate pentru a beneficia de durata de viaþã normalã a acestora. Agenþii de curãþare care conþin carburant corodeazã carcasa bateriei. Pentru informaþii suplimentare. 4 ! Opriþi motorul ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde înainte de a slãbi sau deconecta clemele de contact.

Deplasaþi butonul glisant roºu 2 în jos în direcþia sãgeþii ºi deconectaþi conectorul 1 din pinul de masã.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei Comutatorul de izolare a bateriei Puteþi întrerupe alimentarea cu energie electricã a tuturor consumatorilor autovehiculului prin intermediul comutatorului de izolare a bateriei. Dupã reconectarea la sursa de alimentare cu energie electricã. Astfel se previne descãrcarea bateriei cauzatã de consumul accidental de energie. În caz contrar. Fixaþi fiºa 1 sub pedala de acceleraþie astfel încât sã nu intre în contact cu pinul de masã. ! Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contact ºi aºteptaþi cel puþin 20 de secunde înainte de deconectarea sau conectarea comutatorului de izolare a bateriei. Pericol de accidentare i Întreruperea alimentãrii cu energie electricã este înregistratã în DTCO (tahometrul digital) drept un eveniment în memoria defecþiunilor. 241 . 4 i Deconectaþi sistemul electric al autovehiculului de la sursa de alimentare utilizând comutatorul de izolare al bateriei numai dacã autovehiculul urmeazã a fi parcat pentru o perioadã îndelungatã sau când acest lucru este absolut necesar. puteþi deteriora componentele sistemului electric. Deconectarea sistemului electric Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93) ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde. trebuie sã resetaþi uºa culisantã acþionatã electric ( page 80). Numai astfel sistemul electric este complet deconectat de la sursa de energie electricã. G Dacã autovehiculul este dotat cu baterie auxiliarã în compartimentul motorului. este necesar sã deconectaþi ambele baterii când lucraþi la circuitul electric al autovehiculului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare DTCO separate. Comutatorul de izolare a bateriei se aflã în partea dreaptã a pedalei de acceleraþie în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. 1 Fiºã 2 Buton glisant Toþi consumatorii trebuie sã fie deconectaþi de la circuitul de alimentare cu energie electricã.

Fiºa trebuie sã intre complet în contact cu pinul de masã 2. 4 Conectarea sistemului electric 1 Fiºã 2 Pin de masã 242 . Toþi consumatorii sunt reconectaþi la circuitul de alimentare cu energie electricã. asiguraþi-vã cã aceasta nu este: murdarã deterioratã În caz contrar. Deplsaþi butonul glisant roºu pânã la fixare. nu veþi putea restabili conexiunea electricã în momentul reasamblãrii pieselor.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei ! Când fixaþi fiºa sub pedala de acceleraþie. Apãsaþi fiºa 1 în pinul de masã 2 pânã la fixarea acesteia ºi eliberarea agentului de blocare. Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93).

32-2243-31 i Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. În cazul în care echipamentul radio (exemplu telefoane mobile sau aparate de emisie recepþie) este în funcþiune în interiorul sau în apropierea autovehiculului. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii curente din fiecare pneu. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. pentru toate cele patri pneuri. frânaþi cu atenþie pânã la oprirea autovehiculului. Trebuie sã reglaþi întotdeauna presiunea în pneuri în funcþie de sarcina autovehiculului. Acest sistem monitorizeazã. Apelare presiune în pneuri prin intermediul sistemului de operare Autovehicule cu taste pe volan Porniþi motorul ( page 93). Pericol de accident Asiguraþi-vã cã recalibraþi întotdeauna sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri dupã modificarea presiunii. 243 . Se afiºeazã presiunea curentã din fiecare pneu. Acesta vã avertizeazã numai dacã presiunea în pneuri scade semnificativ sub valoarea de referinþã a presiunii în pneuri dupã setarea presiunii în timpul calibrãrii. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã în cazul în care presiunea în pneuri este incorectã. În astfel de cazuri. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. În special. ºoferul este responsabil pentru reglarea corectã a presiunii în pneuri dacã sarcina utilã a autovehiculului este mãritã. acest lucru poate influenþa funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri. Sistemul de monitorizare a pneurilor vã previne în cazul în care presiunea dintr-unul sau mai multe pneuri scade. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare. menþinerea presiunii stabilite la activarea sistemului. Trebuie sã consultaþi tabelul din interiorul trapei buºonului rezervorului de carburant pentru a decide dacã presiunea în pneuri trebuie reglatã. G 4 54.

Respectaþi notele din secþiunea "Presiunea în pneuri" ( page 377). Presiunea în pneuri este afiºatã în douã dreptunghiuri de culoare roºie. Într-unul dintre dreptunghiuri este afiºatã presiunea din pneul respectiv ( page 305). sistemul de operare vã oferã o valoare mai exactã. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri În majoritatea cazurilor. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. Autovehicule cu taste pe volan Se afiºeazã un mesaj ºi lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. 244 . sistemul de monitorizare a apresiunii din pneuri detecteazã automat noua valoare de presiune. cã presiunea din toate cele patru pneuri este setatã corespunzãtor circumstanþelor de utilizare. prin intermediul tabelului din interiorul clapetei buºonului de alimentare.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Urmãtorul mesaj va fi afiºat dacã autovehiculul a fost parcat timp de peste 20 de minute sau aþi condus cu o vitezã sub 30 km/h: Tyre pressure displayed after driving for several minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Avertizare asupra presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. i 4 Valorile presiunii în pneuri indicate de sistemul de operare pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare. de exemplu dacã: presiunea în pneuri a fost modificatã roþile sau pneurile au fost schimbate au fost montate roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Asiguraþi-vã. De obicei.

Autovehicule cu taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Apãsaþi tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia mesajului +CAL. sau tasta de meniu 5 din panoul de bord. situat pe panoul de bord. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta ç de pe volan. Este afiºat urmãtorul mesaj: OK TPMS (sistem de monitorizare a presiunii în pneuri în regulã) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Pe afiºaj trebuie sã aparã informaþiile standard ( page 122).Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor reactivated (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a fost reactivat) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat.TPMS pe afiºaj. 4 Apãsaþi butonul de resetare 0 situat pe panoul de bord ( page 29). Procesul de activare este anulat automat dupã scurgerea a 30 de secunde fãrã nicio valoare afiºatã. urmãtorul mesaj va fi afiºat: Monitor current tyre pressure? (Monitorizare presiune curentã?) 245 . Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta . Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Pentru autovehiculele cu taste pe volan. Apãsaþi tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii din fiecare pneu sau apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed after driving for several minutes ( Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi tasta æ de pe volan. Apãsaþi butonul .

BAS. pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. AAS ºi ESP® vor funcþiona optim. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. de exemplu. de exemplu. Adaptaþi stilul dumneavoastrã de conducere ºi conduceþi cu mai multã atenþie. Dacã montaþi roata de rezervã de uz temporar pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. Aceastã revizie tehnicã include: Schimbarea uleiului. dacã uleiul de motor utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã Verificarea concentraþiei antigelului/ agentului anticoroziv în lichidul de rãcire Adãugarea unui agent de curãþare concentrat în lichidul sistemului de spãlare a parbrizului Verificarea bateriilor Înlocuirea pneurilor Informaþii referitoare la utilizarea carburantului diesel la temperaturi externe reduse sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 372). la un Centru de Service Mercedes-Benz. ASR. Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. la începutul acestuia. Pericol de accident În acest caz. luaþi în considerare cã manevrabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. este necesarã amplasarea unui semn de avertizare în câmpul vizual al ºoferului. pentru înlocuirea roþii de rezervã cu un pneu de iarnã. Numai astfel sistemele pentru siguranþa conducerii ABS. utilizând permanent sistemul Speedtronic ( page 195). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ( pagina 244). Cablul adaptor este diponibil la orice atelier de specialitate autorizat. 246 . Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247). Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu suprafaþã de rulare identicã pentru toate roþile pentru a menþine manevrabilitatea sigurã a autovehiculului. Pericol de accident 4 G G Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm trebuie înlocuite imediat.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. este recomandat sã reduceþi viteza maximã a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã. Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã.

Acþionaþi periodic frânele în timpul cãlãtoriilor mai lungi pe drumuri acoperite de criblurã sau de sare. Respectaþi instrucþiunile de montare furnizate de producãtor. Utilizaþi frâna de serviciu în funcþie de condiþiile de drum. sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz. poate fi avantajos sã dezactivaþi sistemul ABS ( page 62). În cazul conducerii autovehiculului cu lanþuri antiderapante. Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. virajele ºi frânarea bruscã. Puteþi obþine informaþii referitoare la lanþurile antiderapante de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Aceastã acþiune va readuce frânele la nivelul normal de performanþã. Sarea prezentã pe carosabil poate afecta negativ eficienþa sistemului de frânare. Evitaþi accelerarea. vaselina ºi benzina/motorina. La oprirea autovehiculului dupã parcurgerea unor drumuri acoperite cu sare. acestea produc un efect de excavaþie în scopul ameliorãrii aderenþei. Prin urmare. uscat ºi. dacã este posibil. Autovehiculul poate fi condus cu viteza maximã admisã în timpul utilizãrii lanþurilor antiderapante numai pe carosabil acoperit cu zãpadã. asiguraþi-vã cã frânele sunt complet funcþionale înainte de a continua cãlãtoria. depozitaþi jantele ºi pneurile într-un loc rãcoros. întunecat. Demontaþi lanþurile antiderapante imediat ce drumul nu mai este acoperit de zãpadã. 4 Comutarea într-o treaptã inferioarã pentru frânarea autovehiculului poate cauza deraparea autovehiculelor pe o suprafaþã alunecoasã datoritã diferenþei semnificative de vitezã dintre motor ºi roþile motrice în acest anotimp. 247 . din motive de siguranþã. poate fi necesar sã acþionaþi frânele mai puternic pentru a obþine o forþã de frânare normalã. Comutaþi într-o treaptã inferioarã de vitezã numai la turaþii reduse ale motorului. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Conduceþi cu atenþie deosebitã pe carosabilul alunecos. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pericol de accident G Dacã existã probabilitatea ca autovehiculul sã derapeze sau nu poate fi frânat la viteze reduse: apãsaþi pedala de ambreiaj în cazul autovehiculelor cu transmisie manualã comutaþi selectorul în poziþia neutrã N în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã Încercaþi sã pãstraþi controlul asupra autovehiculului prin intermediul manevrelor de corectare a direcþiei. i Montaþi lanþuri antiderapante numai pe roþile din spate (puntea motrice). Astfel.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã i Dupã demontare.

trebuie sã-l ridicaþi pe standuri cu o capacitate de susþinere suficientã. este posibil sã nu sesizaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru o perioadã scurtã de timp. Prin urmare. din data indicatã pentru service trebuie scãzute perioadele în care bateria este deconectatã. ! Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã nu sunt înregistrate de sistemul de programare a verificãrilor tehnice. În caz contrar. În acest scop. Pentru a vã asigura cã verificãrile tehnice vor fi efectuate la momentele oportune. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice (ASSYST) ASSYST PLUS Active Service System (sistem activ de programare service). 248 . Sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu oferã informaþii privitoare la nivelul uleiului de motor. vã informeazã asupra datei programate pentru urmãtoarea operaþiune de service. de exemplu: G Nu utilizaþi niciodatã cricul autovehiculului în locul standurilor. Înainte de a lucra sub autovehicul. Data programatã pentru service este afiºatã cu cel puþin o lunã sau 3. Lucrãrile de întreþinere ºi de verificare a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Apoi este afiºat un mesaj în timpul deplasãrii autovehiculului sau dupã punerea contactului. cauzând astfel accidentarea gravã a dumneavoastrã sau a altor persoane sau pagube materiale. cum ar fi: normele de protecþie a muncii ºi prevenire a accidentelor. Respectaþi indicaþiile referitoare la piesele deschimb din secþiunea “Date tehnice” ( page 364). Pericol de accidentare Înainte de realizarea operaþiunilor de întreþinere ºi a reparaþiilor.000 de km înainte. sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu trebuie confundat cu afiºajul pentru nivelul uleiului de motor P. Cricul poate ceda determinând cãderea autovehiculului. manualul de utilizare ºi informaþiile de service 4 Familiarizaþi-vã în prealabil în special cu cerinþele legale. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. sã citiþi secþiunile relevante din documentaþia tehnicã.

km (Verificarea tehnicã A în . Acestea pot fi prelungite prin: conducerea cu atenþie ºi la turaþii medii ale motorului evitarea cãlãtoriilor scurte în timpul cãrora motorul nu atinge temperatura normalã de funcþionare Afiºarea datei programate pentru service Autovehicule cu taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 Service A in ..km (Verificarea tehnicã A în . Autovehicule cu taste pe volan Dacã aþi depãºit data programatã pentru service. poate reseta indicatorul de service dupã efectuarea reviziei. km) Este emis de asemenea un semnal acustic. Depãºirea datei programate pentru verificarea tehnicã Un atelier de specialitate autorizat. în funcþie de distanþa totalã parcursã. de exemplu un Centru Service Mercedes-Benz.. 4 ! Depãºirea datei de revizie tehnicã specificate poate reprezenta o încãlcare a legii... în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri. zile) 9 Service A in...000 km perioada rãmasã în zile. zile) 9 Service A in.. Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Porniþi motorul ( page 93).Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service i Intervalul rãmas pânã la verificarea tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri. iar garanþia ºi avantajele pentru clienþii importanþi pot fi anulate. Autovehicule fãrã taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje. de exemplu 30 de zile.days (verificarea tehnicã A în . de exemplu 3.days (verificarea tehnicã A în . Afiºajul este activat. Intervalul între datele verificãrilor tehnice depinde de stilul de conducere. Autovehicule fãrã taste pe volan Dacã aþi depãºit data de verificare tehnicã programatã.. 249 . km) 9 Service A due now (Verificarea tehnicã A programatã acum) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. urmãtorul simbol este afiºat intermitent timp de 10 secunde dupã punerea contactului: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea veþi observa semnul minus înaintea datei de verificare tehnicã programate. urmãtorul mesaj va fi indicat pe afiºaj: 9 Service A in .

Instalarea filtrului de aer Montaþi materialele filtrante Montaþi capacul 1. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea urmãtorului mesaj.. verificaþi regulat sistemul de aer condiþionat pentru eliminarea impuritãþilor vizibile. Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia urmãtorului mesaj pe afiºaj: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje.. zile) 9 Service A in. de exemplu: 9 Service A in ..km (Verificarea tehnicã A în . km) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. 4 ! Filtrul de aer pe plafon în zona posterioarã a habitaclului Materialele filtrante nu trebuie curãþate sau uscate într-o maºinã de spãlat.. Îndepãrtarea filtrului de aer Scoateþi cu atenþie capacul 1 din niºa 2 ºi îndepãrtaþi-l. Îndepãrtaþi materialele filtrante Curãþaþi materialele filtrante Spãlaþi materialele filtrante cu apã curatã Lãsaþi materialele filtrante la uscat.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi tasta è sau ÿ pânã la apariþia afiºajului standard ( page 118). impuritãþile pot deteriora sistemul de condiþionat. 1 Capac 2 Niºe ! Trebuie sã eliminaþi impuritãþile vizibile de pe filtrul de aer sau sã-l înlocuiþi dacã este necesar. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri perioada rãmasã în zile Filtrul de aer pentru sistemul de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului În filtrul de aer se pot acumula cantitãþi semnificative de nisip sau praf când conduceþi pe drumuri prãfuite sau cu nisip. Din acest motiv. care nu este acoperit de garanþie. În caz contrar.days (verificarea tehnicã A în . 250 .

utilizaþi întotdeauna scãri corespunzãtoare trepte fixe 4 G ! Nu aplicaþi în niciun caz autocolante. În caz contrar. Recipientele goale ºi materialele de curãþare uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. este posibilã deteriorarea vopselei. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere. Carburantul este inflamabil ºi constituie un pericol pentru sãnãtate. 251 . Zgârieturile. zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. Nu utilizaþi carburant ca agent de curãþare. depunerile corozive. Pericol de intoxicare ºi accidentare Notã privind protecþia mediului H Spãlaþi autovehiculul numai într-un loc adecvat acestui scop. Produsele de întreþinere Mercedes-Benz sunt disponibile de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea periodicã ºi adecvatã vã va ajuta la menþinerea unei stãri optime a autovehiculului. Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului dumneavoastrã împotriva influenþelor dãunãtoare din mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie. i Se recomandã utilizarea produselor Mercedes-Benz. i Dacã este necesarã curãþarea unor zone din apropierea pãrþii superioare a autovehiculului. în locuri unde copiii nu au acces. de exemplu. filme. magneþi sau obiecte similare pe suprafeþele vopsite. În asemenea cazuri. Aceastea au fost special concepute pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi sunt de cea mai înaltã tehnologie. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat urmãtoarele substanþe: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Spãlaþi autovehiculul mai frecvent în timpul iernii pentru a îndepãrta depunerile de sare.

! Pentru a evita deteriorãrile.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului dumneavoastrã. în special jantele curãþate cu agenþi de curãþare a jantelor. acesta nu trebuie parcat pentru o perioadã îndelungatã. Spãlarea automatã a autovehiculului Puteþi apela pentru curãþarea autovehiculului la o spãlãtorie automatã chiar de la început. declanºarea accidentalã a ºtergãtoarelor. Înainte de parcarea ºi pãrãsirea autovehiculului. Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ! Dupã curãþarea autovehiculului. Este preferabilã spãlarea automatã fãrã perii. nu îndreptaþi jetul de apã direct spre balamalele portierelor. Dupã spãlarea automatã a autovehiculului. este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã. conectori sau elementele de etanºare. 252 . conductele lichidului de frânã. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie ºi astfel. mai întâi încãlziþi motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor. Trebuie menþiuntã distanþa minimã dintre autovehicul ºi duza dispozitivului de curãþare cu presiune înaltã: aproximativ 70 cm pentru jeturi circulare aproximativ 30 cm pentru jeturile plane de 25° ºi jeturile concentrate Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. 4 ! Asiguraþi-vã cã maneta de control a ºtergãtoarelor de parbriz se aflã în poziþia 0 ( page 155). Agenþii de curãþare a jantelor pot favoriza coroziunea discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/saboþilor de frânã. preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi se reduce zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de rezidurile de pe parbriz. Dacã autovehiculul este foarte murdar. ºtergeþi ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor de parbriz. ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. Dacã nu demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi nu pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare. Demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare înainte de a intra în spãlãtoria automatã. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite. Procedând astfel. existã posibilitatea deteriorãrii acestora sau a autovehiculului în spãlãtoria automatã.

veþi deteriora capota. ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. fãrã noroi. Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. protejaþi sistemul de transmisie cu curea de agentul de conservare. În exteriorul parbrizului ºi al lamelor ºtergãtoarelor Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( page 93). Curãþarea motorului Acum este posibilã curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. Pericol de accidentare G Treptele ºi cãile de acces murdare sau acoperite de gheaþã presupun un risc de alunecare ºi cãdere. rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din comutatorul de contact. În cazul curãþãrii cu apã sau abur cu înaltã presiune. 253 . În caz contrar. zãpadã sau gheaþã). trebuie menþinute curate (de exemplu. Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. Aceºtia pot cauza coroziunea prezoanelor (piuliþelor de roatã) sau a dispozitivelor de echilibrare a greutãþii roþilor. În acest caz. Treptele ºi deschiderile de acces în autovehicul. Dupã curãþare trataþi motorul cu agenþi de conservare.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Trepte Pericol de accident Jantele din aliaj uºor Curãþaþi jantele din aliaj uºor în mod regulat. Când ºtergãtoarele de parbriz se aflã în poziþie verticalã. Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( page 155). precum ºi încãlþãmintea. jetul nu trebuie orientat direct spre componentele electrice sau spre terminalele cablurilor electrice. Geamuri glisante Urmãtoarele piese trebuie curãþate la fiecare 3 sãptãmâni: garniturile ºi zonele de contact ale geamurilor trebuie curãþate cu o lavetã umedã ºinele de ghidare ale geamurilor 4 ! Nu permiteþi accesul apei în orificiile de admisie ºi ventilaþie. ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. ! Nu utilizaþi agenþi de curãþare alcalini sau acizi. În caz contrar. G Opriþi motorul înainte de curãþarea parbrizului sau a braþelor ºtergãtoarelor.

dispozitive pentru rãzuirea gheþii sau inele.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Geamurile Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora suprafeþele din plastic ale geamurilor farurilor. Farurile Stergeþi geamurile farurilor cu un burete umed. În caz contrar. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele. Nu atingeþi partea interioarã a lunetei sau a geamurilor laterale cu obiecte dure. ºampon ºi o lavetã moale. ! Nu utilizaþi lavete uscate. Finisaj de plastic 4 ! Nu utilizaþi lavete din material tare. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã. Senzorii sistemului Parktronic (PTS) Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie frontalã ºi posterioarã. Dacã efectuaþi curãþarea senzorilor prin intermediul unui dispozitiv cu presiune înaltã sau cu abur. puteþi zgâria sau deteriora suprafeþele. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. ! Nu utilizaþi lavete din material tare. materiale abrazive. Din acest motiv. de exemplu. În caz contrar. nu utilizaþi lavete uscate. Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. urmaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de fabricantul dispozitivului referitoare la distanþa corectã între autovehicul ºi duza dispozitivului cu presiune înaltã. materiale abrazive. În caz contrar. 254 . puteþi deteriora geamurile sau sistemul de încãlzire a lunetei. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. 1 Senzorii Parktronic ! Utilizaþi numai lichid de spãlare adecvat pentru suprafeþe din plastic. În caz contrar.

255 . Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. Aceste proceduri pot afecta negativ funcþionalitatea centurilor. Planºa de bord ºi secþiunea capitonatã a volanului Umeziþi o lavetã curatã ºi care nu lasã scame cu apã ºi utilizaþi-o pentru a curãþa pãrþile din plastic ºi planºa de bord. Nu înãlbiþi sau vopsiþi centurile de siguranþã. utilizaþi o soluþie pentru suprafeþe cu murdãrie persistentã. Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect poros. fãrã scame (de exemplu. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. fãrã scame (de exemplu. ! Ca agent de curãþare. Nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare pentru curãþarea habitaclului care conþin solvenþi pentru a curãþa planºa de bord sau secþiunea capitonatã a volanului. Mercedes-Benz recomandã utilizarea unui produs Mercedes-Benz. o lavetã din microfibrã). Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere de construcþie Pericol de accident 4 G ! Utilizaþi un agent de curãþare necaustic. Nu uscaþi centurile de siguranþã în lumina directã a soarelui sau la temperaturi de peste 80 °C. G Murdãria de pe autovehicul poate afecta siguranþa rutierã ºi funcþionalã a acestuia.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Murdãrire uºoarã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. fãrã solvenþi. utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. detergent de vase) diluat cu apã. Murdãrire intensã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. o lavetã din microfibrã). Pericol de accidentare Centurile de siguranþã Îndepãrtaþi imediat petele ºi murdãria pentru a preveni deteriorarea ºi acumularea de reziduuri. ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. În cazul murdãriei pronunþate. ! Curãþaþi centurile de siguranþã cu o soluþie de spãlare neutrã.

roþile. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. oglinzile retrovizoare exterioare. Aceastã situaþie poate provoca un accident. Acest lucru este valabil în special în cazul în care suprafaþa este umedã. Autovehiculul poate intra în derapaj Pericol de alunecare Murdãria ºi noroiul de pe trepte ºi deschiderile de acces pot afecta siguranþa acestora. În cazul periclitãrii performanþelor sistemului de frânare. mânerele. 4 Curãþaþi autovehiculul. 256 . Respectaþi întotdeauna instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. În acest scop. pneurile. este necesarã respecarea instrucþiunilor de siguranþã relevante din aceastã secþiune. geamurile. puteþi aluneca de pe trepte ºi vã puteþi accidenta. Drept consecinþã. Din acest motiv. Verificaþi articulaþiile punþilor ºi lubrefiaþi-le. pasajele roþilor ºi plãcuþele de înmatriculare. nisip. pietrele. de exemplu. Pericol de accident G Murdãria prezentã pe discurile de frânã. ºi plãcuþele/saboþii de frânã poate influenþa negativ performanþele sistemului la frânare (mergând pânã la nefuncþionarea totalã a acestuia). În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu înaltã presiune sau al unei spãlãtorii automate.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Pot apãrea în special urmãtoarele pericole: Particule de criblurã Pietrele prinse între pneuri pot fi aruncate în timpul deplasãrii autovehiculului ºi pot accidenta alþi participanþi la trafic sau pot deteriora autovehiculele acestora (în special parbrizul). Îndepãrtaþi corpurile strãine prinse. Dupã conducerea pe noroi. treptele. curãþaþi întotdeauna autovehiculul cu atenþie dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere ºi înainte de conducerea pe drumurile publice. în special echipamentele sistemului de iluminare. deschiderile de acces. apã sau în condiþii similare: Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare. Curãþaþi discurile de frânã. opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic permit oprirea în siguranþã ºi apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru efectuarea lucrãrilor. plãcuþele/garniturile de frânã ºi articulaþiile punþii. Respectaþi observaþiile din aceastã secþiune. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pericol de derapare Murdãria ºi noroiul de pe pneuri/suprafaþa carosabilului reduc aderenþa pneurilor. Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare prin testarea frânelor înainte de a conduce pe drumurile publice. dacã este necesar. roþile.

Sfaturi practice Depanare rapidã Mesaje afiºate Unde gãsesc..? Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Înlocuirea becurilor Înlocuirea bateriilor Sistemul de alimentare cu carburant Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pneu dezumflat Bateria Pornirea asistatã Tractarea Siguranþe 5 257 ..

Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii când sistemul de alarmã antifurt era activat. 5 Sistemul de alarmã antifurt este declanºat brusc. Sistemul de alarmã antifurt este dezactivat. 258 . În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Soluþii propuse Cheia: Apãsaþi tasta Œ sau ‹. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Semnalele acustice de avertizare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

dar nu aþi comutat transmisia automatã în poziþia P. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 41). Soluþii propuse Respectaþi recomandãrile incluse în notele de la ( pagina 290). Cauzã/consecinþe posibile Va fi afiºat un mesaj corespunzãtor. Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Este generat un semnal acustic de avertizare. Pericol de accidentare Nu purtaþi centura de siguranþã. Comutaþi transmisia automatã în poziþia P G 5 259 . Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia 0. Conduceþi cu frâna de mânã trasã. Aþi oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului.

5 Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor. Scoateþi cheia. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Problemã Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. 260 . Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Nu reporniþi în niciun caz motorul. Cauzã/consecinþe posibile Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse G Luaþi imediat contactul. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu puteþi identifica nicio deteriorare a: compenentelor fundamentale sistemului de alimentare cu carburant suportului motorului Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant.Sfaturi practice Depanare rapidã Accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. Porniþi motorul în mod normal.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 5 261 . Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. Scoateþi cheia. la un autovehicul cu motor diesel. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. G Luaþi imediat contactul. Problemã Rezervorul de carburant s-a golit complet. În acest scop. Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant.Sfaturi practice Depanare rapidã Carburantul ºi rezervorul de carburant Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Cauzã/consecinþe posibile Existã aer în sistemul de alimentare. Nu reporniþi în niciun caz motorul.

Sfaturi practice Depanare rapidã Motor Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Alimentaþi autovehiculul cu carburant. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Lampa de avertizare asupra nivelului carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0. Luaþi în calcul faptul cã încercãrile îndelungate de pornire a motorului pot descãrca bateria. 262 . Dacã problema persistã dupã câteva încercãri: Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. În acest scop. Reporniþi motorul. Motorul nu porneºte. Cauzã/consecinþe posibile Este posibil ca sistemul de alimentare cu carburant al motorului sã fie defect. Problemã Motorul nu porneºte. 5 Autovehicule cu motor diesel: Rezervorul de carburant este complet gol. Soluþii propuse Readuceþi cheia în poziþia 0 a comutatorului de contact înainte de a încerca din nou pornirea motorului. Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 329).

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. 5 263 . autorizat. Activaþi sistemul electric ( pagina 241) Nu acceleraþi excesiv. Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se indicã depãºirea limitei de +120 °C. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Tensiunea de alimentare este insuficientã Motorul nu poate fi pornit (bateria este prea slabã sau este ( pagina 353). carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic ºi poate provoca deteriorarea acestuia. Comutatorul de izolare a bateriei este deconectat. Nu auziþi demarorul în funcþiune. Sistemul electronic al motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Motorul nu porneºte. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 235). Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã. mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. Dacã motorul tot nu porneºte în ciuda Autovehicule cu transmisie automatã: tentativei de pornire asistatã: Maneta schimbãtorului nu se aflã în poziþia P Apelaþi la un atelier de specialitate sau N. descãrcatã). Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri. În caz contrar. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi respectaþi recomandãrile incluse în notele de avertizare.

transmisia comutã în treapta a doua de vitezã. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Problemã Transmisia nu mai efectueazã corect schimbarea treptelor de vitezã. În poziþia D. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei.Sfaturi practice Depanare rapidã Transmisia automatã Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D sau R. În acest scop. Este posibilã numai comutarea în treapta a doua de vitezã sau marºarier. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. 264 . 5 Capacitatea de accelerare este diminuatã. Aºteptaþi minimum 10 secunde înainte de repornirea motorului. transmisia comutã în treapta marºarier. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Transmisia nu comutã. Opriþi motorul. Opriþi autovehiculul. Transmisia funcþioneazã în modul de urgenþã. în poziþia R.

5 265 . Farurile vor fi dezaburite dupã parcurgerea unei distanþe scurte. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse. Umezeala a pãtruns carcasa farurilor deoarece nu este închisã etanº. Problemã Farurile sunt aburite pe interior. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor. Cauzã/consecinþe posibile Umiditatea atmosfericã este foarte ridicatã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

266 . Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. 5 Stergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. din motive de siguranþã. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul imediat ce este posibil ºi. Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz. Motorul pentru acþionarea ºtergãtoarelor de parbriz s-a oprit. În acest scop. Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi blocatã de frunze sau de zãpadã. Porniþi din nou ºtergãtoarele de parbriz. Problemã Stergãtoarele de parbriz sunt blocate. Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului mixt. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor. scoateþi cheia din comutatorul de contact.Sfaturi practice Depanare rapidã Stergãtoarele de parbriz Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

Încuiaþi portierele prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). încuiat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. autovehiculului cu ajutorul cheii. Verificaþi sistemul de închidere centralizatã cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. 5 267 . Semnalizatoarele de direcþie nu lumineazã Sistemul de închidere centralizatã prezintã intermitent atunci când autovehiculul este defecþiuni. Nu mai este posibilã încuierea Portierele nu sunt închise corespunzãtor. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Închideþi portierele ºi încuiaþi din nou autovehiculul. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Cheia Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop.

Bateriile cheii sunt descãrcate. înlocuiþi imediat bateriile ( pagina 327). 5 268 . verificaþi dacã lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie se aprinde scurt la fiecare apãsare a butonului. Cheia este defectã. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Nu mai este posibilã încuierea sau descuierea autovehiculului cu ajutorul cheii. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii. Dacã nu se aprinde. încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã ale cheii ( pagina 315). Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou. Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt slabe sau descãrcate. Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. înlocuiþi bateriile ( pagina 327).

luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Dacã este necesar. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Anulaþi frecevenþa de transmisie a cheii la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Aþi pierdut cheia. Aþi pierdut un element mecanic de urgenþã al cheii. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. 5 269 . Dacã este necesar.

Porniþi motorul ( Tensiunea de alimentare este insuficientã. Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas în poziþia 0 pentru o perioadã considerabilã de timp. Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este necesarã. Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contact. de exemplu încãlzirea scaunelor ºi iluminarea interiorului. sau Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 5 270 . Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. pagina 93). sau Motorul nu poate fi pornit ( pagina 353). apoi rotiþi din nou cheia.

iar segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se sting. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. Curãþaþi senzorii Parktronic ( pagina 254). Problemã Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii. Verificaþi plãcuþa de înmatriculare ºi accesoriile aflate în apropierea senzorilor pentru o poziþionare corespunzãtoare. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. La apãsarea tastei pentru sistemul Parktronic segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se aprind din nou. Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea sistemului Parktronic. Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în alt loc. indicã distanþe neplauzibile. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Plãcuþa de înmatriculare sau alte accesorii aflate în apropierea senzorilor nu sunt fixate corespunzãtor. 5 Afiºajele de avertizare ale sistemului Parktronic Senzorii Parktronic sunt murdari sau îngheþaþi. De exemplu toate segmentele pot fi aprinse deºi nu existã niciun obstacol. Lampa de control de pe tasta pentru sistemul Parktronic se aprinde. iar dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Cuplaþi din nou contactul. O sursã externã de unde radio sau ultrasunete poate produce interferenþe. Dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. 271 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemele de asistare a conducerii Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul Parktronic a funcþionat defectuos ºi a fost dezactivat.

Soluþii propuse Procedaþi dupã cum indicã mesajul de pe afiºaj. Cauzã/consecinþe posibile Afiºajul indicã un mesaj cu prioritate ridicatã ºi. Dacã este necesar. prin urmare.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Viteza nu poate fi setatã cu tempomatul sau sistemul Speedtronic nu poate fi activat1. 5 272 . 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. dezactivaþi tempomatul sau sistemul Speedtronic. nu poate indica schimbarea vitezei.

Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 328). 5 G Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe Bateriile telecomenzii sunt descãrcate. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. telecomanda sistemului auxiliar de încãlzire nu se aprinde scurt la apãsarea butonului.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemul auxiliar de încãlzire Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. 273 . Dezactivaþi sistemul auxiliar de încãlzire ( pagina 176). iar pe afiºajul temporizatorului este afiºat un cod de defecþiune. Pericol de accident Sistemul auxiliar de încãlzire prezintã defecþiuni. iar sistemul auxiliar de încãlzire nu se aprinde automat. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Setaþi ora ºi ziua sãptãmânii ( pagina 181). temporizatorului lumineazã intermitent. Simbolul ö se aprinde intermitent. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz în acest scop. Simbolurile ºi cifrele din afiºajul Tensiunea de alimentare a fost întreruptã. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri determinã ca siguranþa în funcþionare a sistemului de încãlzire sã nu mai poatã fi garantatã ºi antreneazã riscul producerii de accidente sau al accidentãrii.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea siguranþei. 5 Pericol de accident Înlocuiþi siguranþa ( pagina 360). Dacã este necesar. verificaþi alternatorul ºi bateria. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Încãlzitorul de apã s-a supraîncãlzit. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Apoi porniþi în mod repetat sistemul auxiliar de încãlzire pânã când circuitele de alimentare cu carburant sunt pline. Sistemul auxiliar de încãlzire este dezactivat automat. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Siguranþa s-a ars.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Sistemul auxiliar de încãlzire nu este activat sau motorul nu porneºte. Circuitul de protecþie cu tensiune insuficientã de alimentare integrat în unitatea de control dezactiveazã sistemul auxiliar de încãlzire întrucât tensiunea de alimentare este mai micã de 10 volþi. 274 . Cauzã/consecinþe posibile Lipsã de carburant. Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã la sub un sfert din capacitate. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. G Sistemul auxiliar de încãlzire s-a supraîncãlzit de câteva ori succesiv: Încãlzitorul de apã de aproximativ zece ori succesiv Încãlzitorul de aer de aproximativ trei ori succesiv Motorul sau ventilatorul este defect.

275 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului auxiliar de încãlzire. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Soluþii propuse Deschideþi orificiile de ventilaþie. Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi 5 Problemã Doriþi parcarea autovehiculului pentru o perioadã mai îndelungatã de timp (mai mult de ºase sãptãmâni).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Încãlzitorul de aer s-a supraîncãlzit. Deconectarea bateriei demarorului ( pagina 349). Cauzã/consecinþe posibile Conductele de aer sunt blocate. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Consultaþi un atelier de service autorizat. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

Deconectaþi consumatorii secundari. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Dacã tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã în decursul a 30 de secunde. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. 276 . Sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sau sistemul de încãlzire a geamurilor au fost dezactivate automat. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. în caz contrar acestea vor rãmâne dezactivate. În acest scop. de exemplu lãmpile de lecturã. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Sistemul de încãlzire a scaunelor va porni automat imediat ce tensiunea de alimentare creºte pânã la valoarea suficientã. etc. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. etc. iluminarea habitaclului. sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sistemul de încãlzire a lunetei vor fi reactivate automat. 5 Lãmpile de control integrate în comutatoarele pentru sistemul de încãlzire a parbrizului P ºi/sau sistemul de încãlzire a lunetei F lumineazã intermitent. Sistemul de încãlzire a scaunelor s-a deconectat automat. Problemã Una sau ambele lãmpi de control integrate în butonul de comandã a( sistemului de încãlzire a scaunelor lumineazã intermitent. Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. de exemplu lãmpile de lecturã. iluminarea habitaclului.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare integrate în comutatoare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat. Lampa de control integratã în multor consumatori. de exemplu lãmpile de lecturã. Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este Tensiunea de alimentare este insuficientã dezactivatã prea rapid sau nu poate fi din cauza funcþionãrii simultane a prea activatã. iluminarea habitaclului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. 5 277 . imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã. tasta ° nu se aprinde. etc.

De asemenea. G Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident pentru sistemul ASR/ESP® este Sistemul ASR este dezactivat. Conduceþi cu vitezã redusã. Reactivaþi sistemului ASR. Continuaþi conducerea autovehiculului. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Soluþii propuse Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic. dar cu atenþie sporitã. Pericol de accident G Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Excepþii ( pagina 63). În acest scop. # k 6 Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru sistemulASR/ESP® lumineazã intermitent în timpul deplasãrii autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. v 5 G Pericol de accident Sistemul ESP® sau sistemul ASR sunt active deoarece cel puþin una dintre roþi a atins limita admisã de uzurã a suprafeþei de rulare a pneului. Nu acceleraþi excesiv. ABS. ASR/BAS ºi lampa de control roºie a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. 278 .

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). # k 6 6 Lampa roºie de control pentru Pericol de accident sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþii propuse Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. G 5 279 . ABS. Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). dar cu atenþie sporitã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. ASR/BAS ºi lampa roºie de control a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Nu continuaþi cãlãtoria. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Pericol de accident G Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Continuaþi conducerea autovehiculului.

Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de control galbenã ASR/BAS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. k G ASR sau AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. cu un efect de frânare normal. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Pericol de accident G 5 BAS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. 280 . Pericol de accident Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului. dar fãrã asistare electronicã.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Pericol de accident Soluþii propuse - G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. au fost de asemenea dezactivate. dar fãrã asistare electronicã. dar fãrã asistare electronicã. Continuaþi conducerea autovehiculului. Esre posibilã blocarea roþilor. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. dar cu atenþie sporitã. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. cu un efect de frânare normal. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. dar cu atenþie sporitã. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Esre posibilã blocarea roþilor. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. 5 Continuaþi conducerea autovehiculului. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. ESP®. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. ASR ºi BAS. 281 . Pericol de accident De asemenea. Drept urmare.

Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. 282 . tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. dar cu atenþie sporitã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de control ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Este posibilã reducerea puterii motorului. 5 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Continuaþi sã circulaþi. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Prin urmare. Continuaþi conducerea autovehiculului. pânã la cel mai apropiat atelier de service. Pericol de accident Soluþii propuse # G ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Este posibilã reducerea puterii motorului. Continuaþi conducerea autovehiculului. Pericol de accidentare G Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. dar cu atenþie sporitã.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Pericol de accident G avertizare pentru Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. de exemplu. 283 . Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Apelaþi la un atelier de depanare auto. cureaua trapezoidalã este ruptã Soluþii propuse Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi cureaua trapezoidalã Dacã aceasta este deterioratã: nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. aprinde dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Nu continuaþi cãlãtoria. de exemplu. Bateria este defectã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/saboþilor de frânã. # 5 2 Lampa de control Pericol de accident G galbenã pentru uzura plãcuþelor de frânã se Plãcuþele/saboþii de frânã au atins limita criticã de uzurã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã nu este deterioratã: apelaþi la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. baterie este aprinsã în Cauze posibile: timpul funcþionãrii alternatorul este defect motorului. la un Centru de Service Mercedes-Benz.

284 . mesajul referitor la nivelul uleiului de motor -2. Opriþi motorul. Dacã existã pierderi vizibile de ulei la motor. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Dacã nivelul uleiului este corect. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Dacã nivelul uleiului scade ºi mai mult.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul uleiului de motor se aprinde intermitent dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Nivelul uleiului de motor a scãzut sub cota minimã. lampa de control se va aprinde în mod continuu. ulei se aprinde. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi adãugaþi ulei la urmãtoarea staþie de alimentare cu carburant dacã este necesar ( pagina 235). : : 5 Lampa de avertizare Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei galbenã a nivelului de insuficient. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 235). apelaþi imediat la un atelier de specialiate autorizat pentru remedierea defecþiunii. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului.0 l apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Existã pericolul deteriorãrii motorului.

Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi îndepãrtaþi excesul de ulei prin sifonare la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 235). Dacã nivelul uleiului este corect.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de avertizare Nivelul uleiului de motor a depãºit nivelul galbenã a nivelului de maxim. 5 285 . Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune dacã nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). : / Opriþi cu proxima ocazie. În caz contrar existã riscul defectãrii motorului sau a convertorului catalitic. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor HI apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Opriþi motorul pentru rãcirea acestuia. Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul lichidului de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Dacã este necesarã adãugarea mai frecventã de lichid de rãcire. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. motorul se poate supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. ulei se aprinde. În caz contrar. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire.

286 . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. conducere pe terenuri muntoase. tractarea unei remorci etc. iar indicatorul nivelului de carburant oscileazã între marcajele pentru limita minimã ºi maximã. de carburant este aprinsã în timpul deplasãrii autovehiculului. lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Soluþii propuse Nu continuaþi cãlãtoria. Dacã lampa de avertizare a lichidului de rãcire rãmâne aprinsã. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. Lampa galbenã de control a preîncãlzirii1 se aprinde în timpul funcþionãrii motorului Existã o defecþiune la sistemul de preîncãlzire. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. carburantului se aprinde. q Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã • Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Temperatura lichidului de rãcire este prea avertizare pentru ridicatã. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. Senzorul indicatorului nivelului carburantului Lampa galbenã de avertizareasupranivelului prezintã defecþiuni. A 5 A Lampa galbenã de Nivelul carburantului a coborât sub cota de avertizareasupranivelului rezervã.

Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. 2 Numai autovehiculele cu motor diesel. Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Filtrul de aer este murdar. Modul de funcþionare în caz de urgenþã va fi anulat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Nu este necesarã verificarea autovehiculului. 1 Numai autovehicule cu motor pe benzinã. 287 . S-a produs o defecþiune: la sistemul de injecþie a carburantului la sistemul de aprindere1 la sistemul de evacuare Este posibilã depãºirea valorilor limitã pentru emisiile de noxe ºi funcþionarea motorului în modul de urgenþã. Lampa galbenã de avertizare pentru sistemul de diagnosticare Existã posibilitatea ca motorul sã se afle în modul de funcþionare în caz de urgenþã. a motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. ± 5 ‰ Lampa de control galbenã a filtrului de aer2 se aprinde la pornirea motorului. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Autovehicule cu motor diesel: aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Este posibilã reducerea puterii motorului.

X 5 X Lampa galbenã de avertizare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri lumineazã intermitent timp de 60 de secunde. odatã defecþiunea remediatã. Verificaþi pneurile ºi corectaþi presiunea în pneuri. Autovehicule cu taste pe volan: acordaþi atenþie celorlalte mesaje indicate pe afiºaj ( pagina 305). Soluþii propuse Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri indicã o pierdere rapidã sau severã a presiunii în cel puþin un pneu. Dacã un pneu continuã sã piardã din presiune. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Lampa de avertizare se stinge dupã conducerea autovehiculului timp de câteva minute. trebuie înlocuit. 288 . Autovehicule fãrã taste pe volan: Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. iar apoi se aprinde. Înlocuiþi imediat pneurile deteriorate. Tineþi cont de condiþiile de trafic.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident G pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri se aprinde.

Lampa de control galbenã a decantorului de apã1 se aprinde la punerea contactului. Soluþii propuse Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). / W Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este Lampa de control galbenã a prea scãzut. Unul dintre becurile lãmpilor exterioare sau ale remorcii prezintã defecþiuni. Lampa de avertizare roºie pentru Lampa de avertizare vã atrage atenþia asupra centura de siguranþã se aprinde necesitãþii fixãrii centurii de siguranþã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru golirea decantorului de apã. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. chiar dacã nu toate portierele sunt închise. nivelului lichidului de spãlare pentru sistemul de spãlare a parbrizului/sistemul de curãþare a farurilor se aprinde la pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza mersului pe jos.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Apa colectatã în decantor a atins nivelul maxim. 5 . Verificaþi nivelul lichidului din rezervor ºi adãugaþi lichid de spãlare a parbrizului dacã este necesar ( pagina 237). Lampa de control galbenã a becurilor se aprinde la punerea contactului. Lampa de control galbenã"portierã deschisã" se aprinde în timpul deplasãrii autovehiculului. Închideþi portierele. pentru aproximativ 6 secunde la punerea contactului. < Fixaþi centura de siguranþã. 289 . 9 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru remedia cât mai rapid defecþiunea.

defecþiuni sau informaþii suplimentare. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. În acest caz. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de pornirea în cãlãtorie. de asemenea. avertismente. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un semnal sonor continuu. lãmpile de control ºi de avertizare. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Mesaje afiºate i Toate lãmpile de control/de avertizare (cu excepþia lãmpilor de control pentru semnalizatoarele de direcþie ºi afiºajul sunt activate la punerea contactului. În acest scop. cum arfi viteza ºitemperatura exterioarã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. 290 . mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. nu va fi afiºat niciun mesaj. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Mesajele afiºate la autovehiculele fãrã taste pe volan Pe afiºaj pot fi indicate. 5 În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. Pericol de accident G Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

. Sistemul Speedtronic controleazã viteza. km/h Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. iar autovehiculul opreºte accelerarea. Viteza este afiºatã intermitent. Autovehiculul se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Dacã nivelul uleiului este corect. 291 . LIM . Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Existã pericolul deteriorãrii motorului.. LIM . Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. 5 LIM . apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234)... apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.. km/h Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã). km/h Viteza este afiºatã intermitent. Opriþi motorul..Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

5 —— Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde.. TPMS Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate LIM . NO Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde.. care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. un triplu acustic de avertizare. km/h Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. 292 . TPMS Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi cu proxima ocazie dacã este necesar ( pagina 377). temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri detecteazã o pierdere moderatã a presiunii în cel puþin un pneu sau diferenþa de presiune pe o punte este prea mare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã.

Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele afiºate la autovehiculele cu taste pe volan Sistemul de operare indicã avertismente. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Pericol de accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe afiºaj. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. Efectuarea incorectã a acestorlucrãri antreneazãpericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Dacã selectaþi meniul Memoria defecþiunilor din sistemul de operare. În acest scop. Puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate scãzutã prin apãsarea tastelor è. Acestea vor fi ulterior stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. ( pagina 125)vor fi afiºate toate mesajele. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal acustic de avertizare sau de un semnal acustic continuu. Mesajele sunt împãrþite în douã secþiuni pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat: Mesajele de tip text ( pagina 294) sunt prezentate în ordine alfabeticã Mesaje simbol ( pagina 299) 5 293 . cum arfivitezaºitemperatura exterioarã. G În cazul în care panoul de instrumente/sau afiºajul prezintã defecþiuni. indiferent dacã vizionarea acestora a fost sau nu confirmatã. mesaje de defecþiune sau informaþii suplimentare pe afiºaj. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. lãmpile de control ºi de avertizare. ·. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Nu puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate maximã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. nu va fi afiºat niciun mesaj. În acest caz. j sau k de pe volanul multifuncþional sau prin utilizarea butonului de resetare de pe panoul de instrumente ( pagina 112). În acest scop. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. acestea sunt automat stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual.

Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. dar fãrã componenta ABS. au fost de asemenea dezactivate. cu un efect de frânare normal. ASR ºi BAS. 5 Unavailable (Indisponibil) G Sistemul ABS este temporar indisponibil. ESP®.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text Mesaje afiºate ABS ABS Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Soluþionare posibilã G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. cu un efect de frânare normal. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. 294 . dar cu atenþie sporitã. Drept urmare. dar cu atenþie sporitã. Pericol de accident Continuaþi conducerea autovehiculului. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei.

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
ESP Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service)

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident

Soluþionare posibilã

G

Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Depãºiþi viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Unavailable (Nedisponibil)

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

5

Speed limit … km (Limitare vitezã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

295

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit ... km/h exceeded (Limitata de vitezã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de rulare pasivã). Presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea scãzutã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este indisponibil temporar datoritã interferenþelor radio sau tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã, care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Afiºajul vitezei lumineazã intermitent.
Tyre press. (Presiunea în pneuri) Reglaþi presiunea. Tyre press. monitor inoperative (Sistemul de monitorizare al presiunii în prenuri nu funcþioneazã)

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar cu proxima ocazie ( pagina 377). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este reactivat automat dupã îndepãrtarea cauzelor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

5

Tyre press. monitor currently unavail. (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri momentan nedisponibil.) Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã Senzorii roþilor nu sunt instalaþi)

296

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Slid. sunroof open (Trapa glisantã este deschisã)

Cauzã/consecinþe posibile Aþi scos cheia din comutatorul de contact ºi trapa glisantã este încã deschisã.

Soluþionare posibilã Dacã este necesar, închideþi trapa glisantã prin intermediul butonului de pe panoul de comandã de pe plafon ( pagina 185). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Speedtronic ºi a tempomatului.

Speedtronic/Cruise cont. Sistemul Speedtronic ºi tempomatul sunt defecte. Visit workshop (Sistemul Speedtronic/ Tempomatul Apelaþi la atelierul de service) SRS Restraint system Pericol de accidentare G Visit workshop Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. (Sistem de reþinere Apelaþi la atelierul de service) Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.

5

Speed limit Winter tyres ... km/ h (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza, iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

297

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit Winter tyres ... km/h exceeded (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul permanent Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis un triplu semnal sonor de avertizare.

5

298

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesajele în format simbol Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi Cauze posibile: cureaua trapezoidalã multiplã alternatorul este defect Dacã aceasta este ruptã: cureaua trapezoidalã multiplã este ruptã Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu este deterioratã: Adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ garniturilor de frânã. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

#

Battery/ Alternator Visit workshop (Bateria/ Alternatorul Apelaþi la atelierul de service)

2

3

Brake wear Visit workshop (Uzura frânelor Apelaþi la atelierul de service) Brake force distribution (Distribuirea forþei de frânare)

Pericol de accident

G

5

Plãcuþele/garniturile de frânã au atins limita criticã de uzurã. Pericol de accident

G

Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

299

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþionare posibilã G Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN, nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

3

Brake fluid Visit workshop (Lichid de frânã Vizitaþi atelierul de service)

3 5

!

Brake force distribution Visit workshop (Distribuirea forþei de frânare Vizitaþi atelierul de service) Parking brake Release brake (Frâna de parcare Eliberaþi frâna de parcare)

Pericol de accident

G

Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147).

Este emis de asemenea un semnal acustic.

300

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Soluþionare posibilã Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, ASR sau AAS (la autovehiculele cu Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier transmisie manualã) au fost dezactivate din de specialitate autorizat. cauza unei defecþiuni. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, BAS a fost dezactivat din cauza unei Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier defecþiuni. de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal, dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie Continuaþi conducerea autovehiculului, manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã dar cu atenþie sporitã. tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi imediat la un atelier de Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil, cu un efect de frânare normal. Nu aþi introdus încã detaliile personale în Introduceþi codul PIN al cartelei telefonul mobil. dumneavoastrã SIM. Pericol de accidentare G Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul centurilor de siguranþã prezintã defecþiuni. Cauzã/consecinþe posibile

k

Visit workshop (Vizitaþi atelierul de service)

k

Unavailable (Nedisponibil)

5

ì <

Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) Seatbelt sys. Visit workshop (Sistemul centurilor de siguranþã Vizitaþi atelierul de service)

301

302 . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. tractarea unei remorci etc. este defect. turn engine off (Lichidul de rãcire Stop. În caz contrar. stânga) Dipped beam right (Faruri pentru fazã scurtã. stânga) Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. verificarea sistemului de rãcire. Dipped beam left Farul pentru fazã scurtã din partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Coolant Stop. ridicatã. Dacã mesajul rãmâne afiºat apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. Adãugaþi lichid de rãcire( pagina 235).). stânga) Turn signal right (Semnalizator de direcþie dreapta) Brake lamp left (Lampã de frânã. motorul se poate atelier de specialitate autorizat pentru Verificaþi nivelul) supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune Dacã este necesarã adãugarea mai Check level dacã nivelul lichidului de rãcire este prea frecventã de lichid de rãcire. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Temperatura lichidului de rãcire este prea Nu continuaþi cãlãtoria. conducere pe terenuri muntoase. opriþi motorul) Afiºare mesaj Z H 5 . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. apelaþi la un (Lichidul de rãcire scãzut. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. Coolant Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. (Faruri pentru fazã scurtã. Lampa de frânã de pe partea stângã este defectã. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. dreapta) Turn signal left (Semnalizator de direcþie.

Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Lampa de frânã de pe partea dreaptã este Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. LED-urile lãmpii sunt defecte. Lampa de parcare faþã de pe partea dreaptã este defectã. Lampa de ceaþã posterioarã este defectã. Lampa de marºarier este defectã. Brake lamp right (Lampã de frânã. defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Licence plate lamp (Lampa plãcuþei de înmatriculare) Foglamp front left (Proeictor ceaþã stânga) Foglamp front right (Proeictor ceaþã dreapta) Rear foglamp (Lampa de ceaþã posterioarã) Parking lamp front left (Lampa de parcare faþã. Lampa de frânã suplimentarã este defectã. Farul pentru fazã scurtã din partea stângã este defect. Proiectorul de ceaþã de pe partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. este defect. dreapta) Third brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Main beam left (Farul pentru fazã lungã. Proiectorul de ceaþã de pe partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. înmatriculare este defectã. Lampa de parcare faþã de pe partea stângã este defectã. Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Main beam right (Farul pentru fazã lungã. stânga) Parking lamp front right (Lampa de poziþie faþã dreapta) Reversing lamp (Lampã de marºarier) 5 303 . este defect. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier Acest mesaj este afiºat doar dacã toate de specialitate autorizat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. este defect. . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.

Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Lampa de poziþie lateralã este defectã. Modul acþionare automatã a farurilor este activ ( pagina 104). Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. 5 Side marker lamps (Lãmpi de poziþie laterale) Tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã stânga) Tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã dreapta) Perim. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. stânga) Trailer tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. lamps (Lãmpile indicatoare suplimentare) Trailer turn signal left (Semnalizator direcþie remorcã. Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea autovehiculului. lamps (Lãmpile de gabarit) Additional ind. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea stângã este defectã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Remove key (Luminile aprinse în mod automat. Lampa de frânã a remorcii este defectã. 304 . Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã este defectã. . Lampa de gabarit este defectã. dreapta) Trailer brake lamp (Lampa de frânã remorcã) Trailer tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã este defectã. Scoateþi cheia. Cheia se aflã în comutatorul de contact ºi portiera ºoferului este deschisã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea dreaptã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie suplimentar este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Trailer turn signal right (Semnalizator direcþie remorcã. Soluþionare posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Stingeþi luminile. dreapta) Switch off lights (Stingeþi luminile) Lights on automatical. Scoateþi cheia din contact) Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 377). Soluþionare posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Afiºarea mesajului de avertizare este întreruptã automat dupã scurgerea unui interval de câteva minute în care autovehiculul a funcþionat cu presiunea corectã în pneuri. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Opriþi autovehiculul. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. Reparaþi sau înlocuiþi roata defectã ( pagina 342). Verificaþi pneul. Scoateþi cheia din comutatorul de contact.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Cheia nu mai funcþioneazã. Check tyre(s) (Verificare pneu(uri)) 5 305 . poziþia acesteia va fi afiºatã. În cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. poziþia acesteia va fi afiºatã. Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Presiunea în pneuri la una sau mai multe roþi a scãzut considerabil: în cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. Pneu defect) C Cel puþin unul dintre pneuri se dezumflã rapid. I Replace key Visit workshop (Înlocuiþi cheia Vizitaþi atelierul de service) Remove key (Scoateþi cheia din contact) Caution Tyre defec (Atenþie.

Respectaþi normele legale. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232) ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. Verificaþi motorul în vederea depistãrii posibilelor scurgeri dacã trebuie sã adãugaþi ulei de motor mai des decât în mod normal.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. N Engine oil level Stop. Dacã nivelul uleiului este corect. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). Opriþi motorul.riscul deteriorãrii motorului sau a convertorului catalitic. Existã Reduce oil level (Nivelul ul. de motor Verificaþi nivelul) Engine oil Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. turn engine off (Nivelul uleiului de motor Stop. Existã pericolul deteriorãrii motorului. opriþi motorul) 5 Engine oil level Nivelul uleiului de motor a scãzut sub Check level (Nivelul uleiului nivelul critic. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Add 1. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. eiului de motor Reduceþi nivelul de ulei) 306 .0 litru) Engine oil level Aþi adãugat prea mult ulei de motor.0 litre (Uleiul de motor Adãugaþi 1. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 234) la urmãtoarea realimentare ºi adãugaþi ulei dacã este necesar.

sau Vizitaþi atelierul de Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat service) pentru golirea decantorului de apã. Opriþi motorul. Filtrul de aer este murdar. Soluþionare posibilã Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 229). Washer fluid Adãugaþi lichid pentru spãlarea Nivelul lichidului de spãlare a scãzut la aproximativ 1/ din capacitatea totalã a parbrizului ( pagina 237). Water in fuel Visit workshop Apa colectatã în decantor a atins nivelul Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). spãlare Verificaþi nivelul) 307 . mersului pe jos.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de mãsurare este defect. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. N ‰ W Oil sensor Visit workshop (Senzorul de ulei Vizitaþi atelierul de service) Engine oil level Not when eng. Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. (Apã în carburant maxim. running (Nivelul uleiului de motor Nu în timpul funcþionãrii motorului) Air cleaner dirty (Filtru de aer murdar) Reserve fuel Drive to a filling stat. 5 9 / W Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza Închideþi portierele. 3 Check level (Lichid de rezervorului. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). chiar dacã nu sunt închise toate portierele. (Nivel carburant Conduceþi pânã la o staþie de alimentare) Doors open (Portiere deschise) Încercaþi sã verificaþi nivelul uleiului de motor chiar dacã motorul este în funcþiune.

10-2136-31 5 3 Blocat 4 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 4 ºi desfaceþi capacul. Ridicaþi segmentele reflectorizante 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3. 1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã Amplasarea triunghiului de avertizare Rabataþi suportul 1 în lateral. Triunghi reflectorizant N58... 308 . 1 Lampã de avertizare 2 Triunghi reflectorizant Scoateþi triunghiul reflectorizant 2 ºi lampa de avertizare 1 din dispozitivele de susþinere.Sfaturi practice Unde gãsesc.00-2027-31 N72.? Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare se aflã în spatele capacului compartimentului de depozitare al portierei ºoferului.

Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare din portiera pasagerului faþã.Sfaturi practice Unde gãsesc.. Verificaþi anual datele de expirare ale produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar.? Extinctorul Extinctorul este fixat pe partea frontalã a scaunului pasagerului faþã. Scoateþi extinctorul 1 din suportul sãu.. sub perna scaunului. 5 i Citiþi cu atenþie instrucþiunile referitoare la extinctor ºi familiarizaþi-vã cu utilizarea acestuia. 3 Trusa de prim ajutor i 1 Extinctorul 2 Curele Deplasaþi curelele2 în sus. 1 Blocat 2 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 2 ºi desfaceþi capacul. 309 .

310 . Scoateþi cricul 4 din dispozitivul de reþinere. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. Scoateþi capacul. Nu înlocuiþi în niciun caz roþile pe pante sau rampe. Acesta nu este proiectat pentru a permite efectuarea de lucrãri sub autovehicul. G 5 Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. 3 Maneta dispozitivului de întindere 4 Cric 5 Trusa de scule a autovehiculului Scoateþi trusa de unelte a autovehiculului. Trageþi maneta dispozitivului de întindere 3 în sus ºi desfaceþi cureaua de fixare a cricului 4. Dacã o lucrare trebuie efectuatã sub autovehicul. 1 Element de blocare 2 Deblocat Pentru deblocare: rotiþi elementul de blocare 1 spre stânga sau spre dreapta.? Cricul cu trusa de scule Cricul ºi trusa de scule ale autovehiculului sunt situate sub trapa spaþiului pentru picioare al pasagerului faþã. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. de exemplu. i Aºezaþi cricul în dispozitivul de reþinere dupã cum este indicat pentru depozitarea corespunzãtoare. în scopul înlocuirii unei roþi.. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric. Asiguraþi-vã de fixarea ºi întinderea corespunzãtoare a curelei de reþinere a cricului. acesta trebuie sã fie ridicat pe suporturi. Pentru încuiere: apãsaþi elementul de blocare 1 în jos pânã la fixarea acestuia. Pericol de accidentare Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã.Sfaturi practice Unde gãsesc.. orizontalã. Asiguraþi-vã cã nu sunt persoane prezente în autovehicul la ridicarea acestuia.

desprindeþi prezoanele vizibile prin aproximativ 20 de rotiri spre stânga. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Trageþi în sus ambele arcuri de fixare 1 pânã la fixarea acestora. Roata de rezervã În cazul înlocuirii pneurilor autovehiculului. 1 Arcuri de fixare 2 Pompã electricã de aer 3 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Pentru deschidere: apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Autofurgon/microbuz ! Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare a roþii de rezervã.? Agent de etanºare Premium pentru pneuri Agentul de etanºare Premium pentru pneuri se aflã în compartimentul de depozitare de cadrul uºii din partea dreaptã.. 5 311 . 1 Capac 2 Niºa Deschideþi uºile posterioare ( pagina 84). Introduceþi ºurubelniþa în niºe 2 ºi desprindeþi capacele 1. puteþi utiliza roata de rezervã ca roatã pentru deplasare cu condiþia ca: aceasta sã nu fie mai veche de 6 ani janta ºi pneul sã fie de tip identic cu cel al roþilor normale. Cu ajutorul manivelei din trusa de scule ( pagina 310). Roata de rezervã se aflã în suportul corespunzãtor sub partea posterioarã a autovehiculului.Sfaturi practice Unde gãsesc..

5 1 Cârlig de ancorare 2 Piuliþe de fixare 3 Piuliþe fluture 4 Suportul roþii de rezervã Slãbiþi manual piuliþele fluture 3ºi scoateþi-le.? Benã N40. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon 4pe suportul pentru roata de rezervã 5. Slãbiþi piuliþele de fixare 2 pânã la capãtul filetului. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 1. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã.Sfaturi practice Unde gãsesc. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 5 pânã la sol. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. G 312 . Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon în partea dreaptã a suportului pentru roata de rezervã 4. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon 4...10-2162-31 3 Cârlig de ancorare 4 Manºon 5 Suportul roþii de rezervã Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 3. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 3.

313 . ! Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. cala roþii se aflã pe partea dreaptã a portbagajului/ habitaculului. Cala de roatã La autovehiculele cu benã. Autofurgon/microbuz 5 N58.. G La autoutilitarele comasate. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon.10-2109-31 Trageþi arcurile de reþinere ºi scoateþi cala de roatã. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 4 pânã la sol.? Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 1. La depozitarea calei de roatã. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul arcurilor de reþinere. cala de roatã este poziþionatã pe partea stângã a autovehiculului într-un dispozitiv de reþinere din spatele punþii spate. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu.Sfaturi practice Unde gãsesc. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã..

.. ! La depozitarea calei de roatã. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul cablului de reþinere. Scoateþi cala de roatã.Sfaturi practice Unde gãsesc. 314 .? Autofurgon/microbuz 5 t 5 1 Cablul de reþinere 2 Dispozitiv de reþinere Trageþi uºor în jos cablul de reþinere 1 ºi scoateþi-l din dispozitivul de reþinere 2.

N72. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. 315 .10-2141-31 i Portiera pasagerului faþã 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere Sistemul de alarmã (ATA) se va declanºa dacã deschideþi autovehiculul cu elementul de urgenþã al cheii. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga 1. Autovehiculul fãrã funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. de asemenea. Introduceþi complet elementul de urgenþã al cheii îndispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. NCV2 i La deschiderea portierei încuiate a pasagerului faþã. Aceºtia pot deschide o portierã din interior. portiera ºoferului se va descuia.35-2026-31-S_W Autovehiculul cu funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. utilizaþi elementul de urgenþã al acesteia. Uºa ºoferului este descuiatã. chiar dacã este încuiatã. Pericol de accident ºi accidentare G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Descuierea portierelor prin intermediul elementului mecanic de urgenþã al cheii Dacã nu mai puteþi bloca sau debloca portiera ºoferului prin intermediul cheii. Portiera pasagerului faþã este descuiatã. N80. 5 1 Element mecanic de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare a cheii metalice Trageþi dispozitivul de eliberare 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi trageþi simultan elementul de urgenþã al cheii 1 în sensul indicat de sãgeatã.

Trapa glisantã Dacã nu mai este posibilã închiderea trapei glisante. accesul la portbagaj este posibil numai prin portierele spate cu ajutorul dispozitivului de descuiere în caz de urgenþã. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. N72. Portiea ºoferului este încuiatã. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Uºa din spate este descuiatã. acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului . Încuierea autovehicului În cazul în care autovehiculul nu mai poate fi închis centralizat cu ajutorul cheii: acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului ( pagina 79). 1 Panou 2 Capac Scoateþi capacul 2 din panou 1.20-2041-31 5 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere 316 . închideþi portiera ºoferului. Autovehicul cu paravan Dacã autovehiculul este dotat cu paravan.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Alarma poate fi dezactivatã în urmãtoarele moduri: Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe telecomandã. o puteþi închide manual prin utilizarea dispozitivului aflat în spatele panoului din partea frontalã a trapei glisante. deplasaþi dispozitivul de blocare de pe portiera din spate cãtre stânga.

Împingeþi pixul ºi deplasaþi simultan maneta schimbãtorului din poziþia P. Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea în sensul corespunzãtor. apãsaþi continuu comutatorul trapei glisante ( pagina 186) înainte sau înapoi pentru 45 de secunde în vederea resetãrii sistemelor electronice. Scoateþi pixul. 2 Pixul N27. 1 Capac Îndepãrtaþi capacul 1.20-2040-31 3 Deschiderea 4 Cheia pentru cazurile de urgenþã Scoateþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 din mapa de documente a autovehiculului aflatã în torpedou. este posibilã deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze din poziþia de blocare în poziþia de parcare P. 317 . de exemplu pentru recurgerea la remorcarea autovehiculului. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D+ sau D– pentru închiderea clapetei.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze În cazul unei defecþiuni.60-2086-31 Introduceþi un pix 2 sau un alt instrument de scris asemãnãtor în duzã. N72. Cu contactul pus ( pagina 93). Introduceþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 în duza 3dispozitivului de antrenare. 5 i Clapeta care acoperã orificiul nu se închide complet ºi imediat. Resetaþi trapa glisantã ( pagina 186).

de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 318 . este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea becurilor. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame sau al unui material similar. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare.Din acest motiv. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã noul bec nu se aprinde. Pãstraþi becurile în locuri situate în afara accesului copiilor. Verificaþi periodic reglarea farurilor. Înainte de înlocuirea becurilor Stingeþi luminile pentru evitarea unui scurtcircuit.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului. Becurile H7 sunt presurizate ºi pot exploda la înlocuire. Din acest motiv. permiteþi rãcirea acestora înainte de înlocuirea becului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. trebuie sã vã asiguraþi permanent de buna funcþionare a becurilor. de acelaºi tip ºi aceeaºi putere cu cele înlocuite. Aceste becuri pot exploda ºi cauza accidentarea dumneavoastrã. pentru înlocuirea becurilor ºi a LED-urilor urmãtoarelor lãmpi: semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare lampa de frânã suplimentarã faruri bi-xenon proiectoare de ceaþã (autovehicule cu proiectoare de ceaþã în bara de protecþie) Pericol de accidentare Becurile lãmpilor anterioare 5 G Bec 1 Semnalizatoare de direcþie suplimentare 2 Semnalizatoarele de direcþie 3 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã scurtã Faruri bi-xenon: farurile pentru fazã scurtã/farurile pentru fazã lungã Model HPSC PY 21 W H7 55 W D1S-35 W Becurile ºisoclurile pot devenifoarte fierbinþi. de exemplu. Din acest motiv. Montaþi numai becuri de 12 volþi.

Faruri pentru fazã lungã/lãmpi pentru iluminare adaptivã. Nu îndepãrtaþi capacul carcasei 2 ( pagina 319) dacã sunt montate faruri cu xenon. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Acestea trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. proiectoare de ceaþã H7 55 W W5W 1 Dispozitive de prindere 2 Capacul carcasei 5 319 . Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). faruri pentru fazã scurtã. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu xenon comportã risc de ºoc electric grav sau fatal. În acest scop. Model H7 55 W H7 55 W H11 55 W Faruri bi-xenon Pericol de accident ºi accidentare G Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã tensiune.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec 4 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã lungã Lãmpi pentru iluminare adaptivã 5 Proiectorul de ceaþã dacã autovehiculul deþine aprobare pentru transport persoane 6 Proiectorul de ceaþã 7 Lãmpi laterale/lãmpi de parcare Stingeþi luminile. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat.

Trageþi în sus dispozitivele de prindere 1 pânã la cuplarea acestora în poziþie. Introduceþi capacul carcasei 2 în punctele de fixare inferioare.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Apãsaþi dispozitivele de prindere 1. Fixaþi arcul de reþinere ºi cuplaþi conectorul în bec. Introduceþi noul bec în soclul 1 ºi rotiþi-l spre dreapta. Semnalizatoare de direcþie 5 3 Farul pentru fazã scurtã 4 Faruri pentru fazã lungã cu halogen/ lãmpi pentru iluminare adaptivã cu xenon 5 Proiectorul de ceaþã Deconectaþi conectorul de alimentare. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu 1. Introduceþi suportul becului 1 în corpul lãmpii ºi rotiþi-l spre dreapta. 320 . împreunã cu becul ºi extrageþi suportul. Trageþi capacul carcasei 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. Apãsaþi becul în jos. Desprindeþi arcul de reþinere ºi scoateþi becul. Introduceþi noul bec astfel încât baza acestuia sã se potriveascã în soclu. 1 Soclul becului Rotiþi soclul becului 1 spre stânga. Desfaceþi capacul carcasei 2cãtre carcasa farului.

Introduceþi soclul în reflector.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Lãmpi laterale ºi lãmpile de parcare Becurile lãmpilor posterioare Bec 1 Lampa de frânã suplimentarã 2 Lãmpi de frânã 3 Semnalizatoare de direcþie 4 Lampã de poziþie posterioarã/ lampã de parcare 1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi scoateþi-l. Fixaþi capacul la loc 1 rotindu-l complet spre dreapta. Extrageþi becul din soclu. Autofurgon/microbuz Model LED P 21 W PY 21 W R5W W5W P 21 W 5 Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 6 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea dreaptã) 7 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea stângã) 8 Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) 9 Lampã de marºarier 5 P 21 W P 21 W P 21 W 321 . Introduceþi becul nou în soclu. Extrageþi soclul împreunã cu becul.

Apãsaþi becul în jos. Scoateþi conectorul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (autofurgon/microbuz) Stingeþi luminile. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu . lampa de poziþie posterioarã 5 Lampã de marºarier 6 Semnalizatorul de direcþie 7 Lampa de ceaþã posterioarã Eliberaþi dispozitivele de fixare 2 ºi scoateþi soclul din blocul optic posterior. 2 Dispozitive de fixare 3 Lampa de frânã 4 Lampa de parcare. 5 a Lampa de gabarit b Semnalizatoare de direcþie c Lãmpi de frânã d Lampã de marºarier e Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) f Lãmpile de poziþie posterioare g Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 322 . Blocuri optice posterioare Benã Bec Model R5W PY 21 W P 21 W P 21 W P 21 W 1 ªuruburi de fixare R5W R5W Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi blocul optic posterior în sensul indicat de sãgeatã.

Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (benã) 5 1 Lampa de ceaþã posterioarã 323 . Lampa de ceaþã posterioarã la autovehiculele cu tracþiune integralã Detaºaþi cu grijã lampa (de exemplu. Poziþionaþi soclul conþinând becul ºi rotiþi-l spre dreapta complet. Cuplaþi lampa la loc. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre dreapta. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 3 Lampã de gabarit 4 Semnalizatorul de direcþie 5 Lampa de frânã 6 Lãmpi de poziþie posterioare 7 Lampa de ceaþã posterioarã 8 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare 9 Lampã de marºarier Stingeþi luminile. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Rotiþi soclul spre stânga ºi extrageþi soclul împreunã cu becul. cuplaþi soclul în cele trei orificii de pe partea lateralã ºi strângeþi ºuruburile 1. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Montaþi blocul optic posterior Pentru aceasta. Fixaþi conectorul de alimentare în soclu. cu ajutorul ºurubelniþei) în sensul indicat de sãgeatã.

Introduceþi noul bec. Semnalizator de direcþie suplimentar pe plafon P 21 W Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi carcasa lãmpii 2 în sensul indicat de sãgeatã. Înlocuirea becurilor suplimentare Stingeþi luminile. Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare W5W Extrageþi becul din soclu. Extrageþi becul din soclu. Poziþionaþi geamul lãmpii 1 ºi cuplaþi-l. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Rotiþi soclul ºi extrageþi-l împreunã cu becul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga.10-2330-31 1 ªurub de fixare 2 Carcasa lãmpii 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 1 Soclul cu geamul lãmpii 2 Niºa Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în niºa 2 ºi desfaceþi geamul cu grijã 1. pânã la fixarea acestuia. Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Lampã de gabarit W 5 W 5 N82. 324 . Introduceþi becul nou în soclu.

Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Introduceþi noul bec în soclu 2. Introduceþi carcasa lãmpii 2 în sensul opus sãgeþii ºi strângeþi ºurubul 1.20-2081-31 5 1 Geamul lãmpii 2 Soclul becului 325 . Extrageþi becul din soclu 2. Extrageþi becul din soclu 2. Scoateþi cablul conectorului 3. 1 Carcasa lãmpii 2 Soclul becului 3 Conector de cablu Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în partea lateralã ºi desfaceþi cu grijã geamul lãmpii 1 în sensul indicat de sãgeatã. În cazul furgonetelor ºi microbuzelor. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Desprindeþi carcasa lãmpii 1.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înºurubaþi soclul conþinând becul în geamul lãmpii. de exemplu o ºurubelniþã. Lampã de acces W 5 W N82. montaþi din nou geamul lãmpii împreunã cu soclul 2. Lãmpile de poziþie laterale W 5 W Lãmpile sunt montate pe pãrþile laterale ale autovehiculului.

puteþi deteriora panoul de comandã de pe plafon. Extrageþi becul din soclu 2 din soclu. 1 Carcasa lãmpii 2 Bec tubular 326 . Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii 1. de exemplu o ºurubelniþã. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Introduceþi noul bec 2. Plafonierã K 18 W Stingeþi luminile. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare.20-2079-31 Iluminarea habitaclului Plafonierele din panoul de comandã de pe plafon trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. În acest scop. ! 5 N82. Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Arcul de blocare al conectorului trebuie sã fie fixat. Conectaþi cablul conectorului 3.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu 2.

Este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului sistemului auxiliar de încãlzire/ sistemului de amplificare a încãlzirii din interiorul autovehiculului ( pagina 176). Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. împingeþi dispozitivul gri de eliberare 2 de pe faþa de acces a compartimentului pentru baterie 3. i Întotdeauna înlocuiþi toate bateriile în acelaºi timp. comericanþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. blocarea ºi deblocarea accesului în autovehicul va putea fi efectuatã manual cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt descãrcate. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. H Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii 1. consultaþi de urgenþã un medic. 327 . Bateriile adecvate sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. G Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. 5 1 Element de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare 3 Compartimentul bateriilor Extrageþi elementul de urgenþã al cheii 1 ( pagina 315). Pericol de intoxicare Notã privind protecþia mediului Cheia Sunt necesare douã baterii plate de tip CR 2025 3 V. Compartimentul pentru baterii 3 este eliberat. În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri. Acestea conþin substanþe foarte toxice. de exemplu. În acelaºi loc.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate. este posibilã înlocuirea bateriilor ºi returnarea bateriilor uzate. la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea bateriilor. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. Scoateþi compartimentul pentru baterii 3 din cheie în sensul indicat de sãgeatã.

Verificaþi funcþiile sistemului auxiliar de încãlzire prin intermediul telecomenzii.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Introduceþi compartimentul pentru baterii 3 înapoi în cheie ºi apãsaþi-l pânã ce se fixeazã. N82. Efectuaþi aceasta cu ajutorul unei lavete fãrã scame. Introduceþi elementul de urgenþã al cheii 1 înapoi în corpul cheii. Fixaþi la loc capacul 1 telecomenzii conform indicaþiei din figurã. Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii. Aveþi nevoie de trei baterii Micro/AAA/ LR03. Introduceþi cele trei baterii noi 2. Telecomanda pentru sistemul auxiliar de încãlzire 4 Baterie 5 Arc lamelar de contact Îndepãrtaþi bateriile 4 uzate din compartimentul pentru baterii 3. Introduceþi cele douã baterii noi 4 sub arcul lamelar de contact 5 cu borna pozitivã orientatã în sus. Scoateþi bateriile uzate 2. Respectaþi marcajele plus ºi minus de pe telecomandã. Scoateþi capacul bateriei 1 cu ajutorul unui instrument adecvat.30-2062-31 1 Capacul bateriei 2 Baterii 328 . asiguraþi-vã cã acestea sunt curate ºi fãrã scame. 5 i La montarea bateriilor. de exemplu o cheie.

În caz contrar. Filtrul de carburant cu decantor de apã se aflã în compartimentul motorului. 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj Acþionaþi frâna de mânã ºi. este necesarã respectarea normelor corespunzãtoare. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Cuplaþi contactul ( pagina 93). goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. este necesarã golirea filtrului de carburant dacã lampa de control / se aprinde. Sub furtunul de drenaj aºezaþi un recipient adecvat 1. depozitarea ºi îndepãrtarea consumabilelor. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. Motorul cu 4 cilindri Motor cu 6 cilindri ! Goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã imediat dacã lampa de control / se aprinde. este posibilã deteriorarea motorului. 329 . Notã privind protecþia mediului La manipularea.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant Golirea filtrului de carburant La autovehiculele cu motor diesel. H 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj 3 Filtru de carburant cu decantor de apã. 5 În acest scop.

unui Centru de Service Mercedes-Benz. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. Aerisirea sistemului de alimentare cu carburant Dacã rezervorul de carburant la un autovehicul cu motor diesel s-a golit. la un Centru de Service Mercedes-Benz. rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). existã posibilitatea ca motorul sã nu porneascã imediat dupã realimentare întrucât este posibil sã rãmânã aer în sistemul de alimentare.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Deschideþi imediat buºonul de drenaj 2 printr-o rotaþie sau pânã când este eliberat lichid din furtunul de drenaj 1. Dacã ºi aceastã tentativã eºueazã. de exemplu. Goliþi din nou filtrul de carburant dacã lampa de control / rãmâne aprinsã. Asiguraþi-vã cã lichidul intrã în recipientul aflat sub furtunul de drenaj 1.2 litri de apã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. de exemplu. ! Dacã lampa de control / rãmâne aprinsã chiar ºi dupã a doua golire. nu mai efectuaþi alte tentative de pornire a motorului. Notã privind protecþia mediului H i Un numãr excesiv de tentative de pornire poate cauza descãrcarea bateriei. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Închideþi buºonul de drenaj 2 imediat ce au fost colectaþi aproximativ 0. Dacã motorul nu porneºte: Aºteptaþi aproximativ 2 minute. i 5 Pompa electricã de scurgere a apei opreºte automat curgerea lichidului dupã 30 de secunde. Dupã ce aþi golit filtrul de carburant cu decantor de apã. Îndepãrtaþi lichidul colectat în mod ecologic. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. Dupã realimentare: Cuplaþi contactul timp de aproximativ 10 secunde. 330 .

ºtergãtoarele de parbriz sau capota motorului pot fi deteriorate. Apãsaþi clemele de fixare 2 împreunã în sensul indicat de sãgeatã ºi pliaþi lama ºtergãtorului 1 de pe braþul acestuia 3. În caz contrar. Montaþi lama ºtergãtorului 1 pe braþul ºtergãtorului 3 pânã când veþi auzi clemele de fixare 2 fixându-se. Reaºezaþi braþul ºtergãtorului 3 pe parbriz. Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt setate la modul intermitent sau în timpul sezonului ploios. de exemplu. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pericol de accidentare Scoateþicheiadincomutatoruldecontact înainte de înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz. Montarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Introduceþi lama ºtergãtorului 1 în dispozitivul de reþinere de pe braþul ºtergãtorului. Nu lipiþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz fãrã a fi montat în prealabil lamele. Trageþi lama ºtergãtorului 1 în sus ºi în afara dispozitivului de reþinere.Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. Acþionaþi frâna de parcare. este posibilã zgârierea parbrizului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. Pentru confortul dumneavoastrã. acestea se pot deplasa oricând ºi vã pot accidenta pe dumneavoastrã sau alte persoane. 331 . 5 G 1 Lama ºtergãtorului 2 Cleme de fixare 3 Braþul ºtergãtorului Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz. ( pagina 147). pentru efectuarea acestei operaþiuni.

Aprindeþi semnalizatoarele de avarie.6 bar. Cuplaþi treapta 1 de vitezã sau treapta marºarier sau deplasaþi maneta în poziþia P.Sfaturi practice Pneu dezumflat Autovehiculul este fie echipat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri sau o roatã de rezervã. Acþionaþi frâna de parcare. Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã în siguranþã autovehiculul. indiferent de gradul lor de uzurã. Respectaþi prevederile legale. Verificaþi periodic presiunea în pneul roþii de rezervã. Existã un risc crescut de producere a unui accident. pe teren solid. inclusiv pneul de rezervã. ! Din motive de siguranþã. Pericol de accident Dacã înlocuiþi un pneu.6 bar. drept ºi nealunecos. Roata de rezervã este poziþionatã sub puntea posterioarã a autovehiculului. asigurându-se cã pot face acest lucru în siguranþã. G 5 Pneurile defecte sau uzate ºi presiunea excesivã sau insuficientã în pneuri pot cauza modificãri semnificative ale caracteristicilor de manevrabilitate ºi de frânare ale autovehiculului. Amplasaþi triunghiul reflectorizant sau semnalizatoarele de avertizare la o distanþã adecvatã. Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic. Ventilele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. dacã acesta nu este dotat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri ( pagina 311). trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. Înlocuiþi pneurile. cel puþin o datã la 6 ani. Mercedes-Benz recomandã de asemenea înlocuirea ventilului pneului. 332 .

autocolantul cu inscripþia "max. Încercaþi sã parcaþi autovehiculul astfel încât perforaþiile pneurilor sã fie cât mai aproape de sol. Evitaþi producerea scânteilor. iar trusa agentului de etanºare nu este eficace pentru repararea pneurilor dezumflate în urmãtoarele cazuri: dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 6 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având presiunea insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria. Este benefic pentru procesul de etanºare sã înlãturaþi corpurile strãine care au perforat pneul. Agenþii de etanºare pentru pneuri pot fi utilizaþi pânã la temperaturi de –30 °C. Scoateþi agentul de etanºare pentru pneuri Premium. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. 25 A. În acest scop. Siguranþa dumneavoastrã este pusã în pericol. Dacã perforaþiile pneurilor nu sunt vizibile. În caz contrar.Sfaturi practice Pneu dezumflat Utilizarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri Puteþi utiliza agentul de etanºare Premium pentru pneuri pentru a etanºa perforaþii minore. 300 W). la aceeaºi înãlþime cu puntea. Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului. = Pericol de accident G ! Conectaþi pompa de aer electricã la o prizã de 12 V ( pagina 220) de pe consola centralã (12 V. 80 km/h" aferent ºi pompa electricã de aer din compartimentul de depozitare situat în cadrul uºii din partea dreaptã ( pagina 311). Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. este posibilã deteriorarea sistemului electric al autovehiculului. Pericol de incendiu G Fumatul. parcaþi autovehiculul astfel încât ventilul pneului dezumflat sã fie poziþionat orizontal. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. în special cele din zona suprafeþei de rulare. 5 333 . de exemplu un ºurub sau un cui.

Pericol de accidentare G i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Dacã agentul intrã în contact cu ochii sau pielea. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. 334 . Nu utilizaþi vomitive. Scoateþi fiºa de alimentare 6 ºi furtunul pompei de aer 3 din compartimentul de depozitare împreunã cu manometrul 5. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant. vizibile pe autocolantul pompei electrice de aer ºi recipientul cu agent de etanºare. consultaþi imediat un medic. Nu inhalaþi vapori. clãtiþi imediat cu multã apã curatã. În caz de ingestie. Dacã apare o reacþie alergicã. Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare. clãtiþi imediat intens gura ºi beþi multã apã. 1 Comutator 2 Piesã de racord unghiularã 3 Furtunul pompei electrice de aer 4 Trapa 5 Manometru cu robinet de depresurizare 6 Cablu de alimentare cu fiºã Deschideþi trapa 4 pompei electrice de aer. Pompã electricã de aer 5 Agentul de etanºare pentru pneuri nu trebuie sã intre în contact cu pielea. ochii sau îmbrãcãmintea.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accidentare G Nu lãsaþi agentul de etanºare la îndemâna copiilor. Consultaþi imediat un medic.

Sfaturi practice Pneu dezumflat În funcþie de pneurile autovehiculului urmãtoarele etape diferã: pneuri simple ( pagina 335). pneurile duble. furtun ºi extractor de ventil. 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. Agitaþi recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri 8. roþile interioare ( pagina 337) pneurile duble. furtun ºi piesã de racord unghiularã. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei 7 de la recipientul cu agent de etanºare 8. 9 Dispozitiv de fixare a Buton b Manetã c Extractor de ventil d Supapa pneului 5 335 . roþile exterioare ( pagina 339) Pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri duble 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul 3 pompei de aer electrice în supapa 7 a recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor.

rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapa c.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Rotiþi butonul a spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului d. Pompa de aer electricã este opritã. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. 25 A. aceasta se poate supraîncãlzi. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare 9. conectaþi corespunzãtor extractorul de ventil c la supapa pneului d ºi eliberaþi maneta b. Rotiþi butonul a spre stânga pânã când ventilul este deºurubat. Apãsaþi continuu maneta b. Porniþi motorul( pagina 143) 5 Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat d. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim.0 bar. Deplasaþi rapid butonul a pânã la maxim în extractorul de ventil c. 336 . Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire.iar presiuneacreºte. Agentul de etanºare a pneurilor este apoi pompatînpneu. deoarece. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. în caz contrar.Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Pompa de aer electricã este pornitã. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220).

În caz contrar. 5 337 . Deºurubaþi prelungirea supapei ºi extractorul de ventil spre stânga din supapa pneului. Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Agentul de etanºare a pneului este hidrosolubil. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Pneurile duble. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga la maxim spre prelungirea supapei 9. Înºurubaþi extractorul de ventil a cu aproximativ o jumãtate de rotaþie pentru a elibera prelungirea supapei. Rotiþi butonul c spre stânga pânã când ventilul de aer este deºurubat. Deplasaþi maneta b ºi trageþi extractorul de ventil c din supapa pneului d. a Extractor de ventil b Dispozitiv de fixare c Buton d Piesã de racord unghiularã e Supapa pneului Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. Deºurubaþi prelungirea supapei din extractorul de ventil. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapã c . roþile interioare 9 Prelungirea ventilului a Extractor de ventil Deºurubaþi capacul din prelungirea supapei 9 de pe roata cu pneul dezumflat. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului d.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã.

Rotiþi butonul c spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului e.0 bar. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. deoarece. Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378).Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. aceasta se poate supraîncãlzi. Pompa de aer electricã este pornitã. 338 . Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului de ventil. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare b. Deplasaþi rapid butonul c pânã la maxim în extractorul de ventil a. i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. în caz contrar. În caz contrar. 5 ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Agentul de etanºare este hidrosolubil. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Pompa de aer electricã este opritã. iar presiunea creºte. Împingeþi piesa de racord unghiularã d de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 în flanºa extractorului de ventil a pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. 25 A. Porniþi motorul ( pagina 143) Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Apãsaþi butonul c al extractorului de ventil a pânã la maxim.

Pneurile duble. Înºurubaþi capacul supapei în prelungirea supapei 9. 9 Mâner a Dispozitiv de strângere Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat b. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). roþile exterioare Supapa pneului este localizatã în interiorul roþii exterioare ºi trebuie poziþionatã orizontal în partea stângã a roþii pentru reparaþie. b Supapa pneului c Piesã de racord unghiularã 5 Cheie de ventil cu mâner ºi dispozitiv de strângere Scoateþi cu atenþie cheia de ventil din canalul roþii. astfel încât ventilul sã rãmânã cuplat în cheia de ventil.Sfaturi practice Pneu dezumflat Înºurubaþi prelungirea supapei 9 în supapa pneului e. Într-o mânã þineþi mânerul 9 cheii de ventil ºi cu cealaltã deºurubaþi ventilul cu ajutorul dispozitivului de strângere a al cheii de ventil. Treceþi supapa prin canalul roþii ºi împingeþi-o în supapa pneului b. c Piesã de racord unghiularã d Dispozitiv de fixare 339 .

Pompa de aer electricã este pornitã. Înºurubaþi din nou ventilul de aer cu ajutorul cheii de ventil ºi scoateþi cheia prin canalul roþii. Scoateþi piesa de racord unghiularã c din supapa pneului b ºi înlãturaþi-o. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). 340 . Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. iar presiunea creºte. 5 Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. în caz contrar. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la 0 dupã aproximativ 15 secunde. aceasta se poate supraîncãlzi. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul pompei de aer electrice 3 în supapa 7 recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. 25 A.Sfaturi practice Pneu dezumflat Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare d. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometru 5 este închis. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la I ºi umflaþi pneul la presiunea recomandatã ( pagina 378). ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Lãsaþi în funcþiune pompa de aer electricã pânã la golirea completã a recipientului agentului de etanºare 8 a pneurilor. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Pompa de aer electricã este opritã. deoarece. Împingeþi piesa de racord unghiularã c de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ( pagina 335) în supapa pneului b pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Porniþi motorul ( pagina 143) ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1.

Curãþaþi extractorul de ventil cu apã curatã. recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 cu extractorul de ventil c ºi. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. 341 . Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). 5 i Trebuie sã conectaþi piesa de racord unghiularã 3 a pompei de aer electrice direct la supapa pneului. Reglaþi presiunea în pneuri în mod corespunzãtor. Autocolantul cu inscripþia "max. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. de exemplu. pentru înlocuirea recipientului. Depozitaþi pompa electricã de aer. Scoateþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice din priza de 12 V. triunghiul reflectorizant ºi semnalizatoarele de avarie în interiorul autovehiculului. Reducerea presiunii în penuri Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5. dacã au fost utilizate. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93). Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru a efectua înlocuirea pneului. Aceasta va determina distribuirea agentului de etanºare în interiorul pneurilor ºi va crea o etanºare mai eficientã. Creºterea presiunii în pneuri Porniþi pompa de aer electricã.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Puneþi imediat autovehiculul în miºcare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat 8. Dupã umplerea cu agent de etanºare Rotiþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5 spre stânga ºi alimentaþi sistemul. 80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului b. Scoateþi piesa de racord unghiularã 2 din supapa 7 de pe recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 ºi înºurubaþi capacul supapei. dacã aceasta nu corespunde presiunii recomandate în pneuri ( pagina 378). Opriþi autovehiculul dupã aproximativ 3 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul pompei electrice de aer. Pericol de accident G Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h.

Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. G Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. orizontalã. verificaþi poziþionarea corectã a cricului în punctul de aplicare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemelede siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. în scopul înlocuirii unei roþi. autovehiculul poate aluneca de pe cric sau se poate rãsturna. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. pentru înlocuirea recipientului la fiecare 8 ani. În acest scop. Amplasaþi cricul exclusiv în punctul adecvat de susþinere ( pagina 344). pneul este prea deteriorat. autovehiculul poate aluneca de pe cric. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Notã privind protecþia mediului H Pentru îndepãrtarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Nu porniþi motorul ºi evitaþi producerea altor vibraþii când autovehiculul este ridiat pe cric. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. ! Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu continuaþi cãlãtoria. Asiguraþi-vã cã distanþa dintre partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu este mai mare de 30 mm. Înainte de ridicarea autovehiculului. acesta trebuie asigurat împotriva deplasãrii accidentale de exemplu prin calarea roþilor sau alte mijloace similare. În caz contrar.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident Înlocuirea unei roþi Pericol de accidentare G 5 În cazul în care presiunea încã nu atinge valoarea de 3 bar dupã cinci minute. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru scurt timp. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Înainte de a ridica autovehiculul. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. 342 . Nu eliberaþi niciodatã frâna de parcare când autovehiculul este ridicat pe cric. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar.

G N40. Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã sau de deteriorare a autovehiculului. Pentru aceasta. rotiþi partea aplatizatã a levierului în partea dreaptã la maxim. 1 Robinetul de depresurizare Închideþi robinetul de depresurizare 1. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând cale pentru roþi sau alte mijloace similare. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. i Nu deschideþi robinetul de depresurizare 1 mai mult de una sau douã ture complete. nu înlocuiþi roþile pe pante ascendente sau descendente. 5 Pe teren orizontal: amplasaþi calele în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse faþã de roata care urmeazã sã fie înlocuitã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul pentru efectuarea operaþiunii de înlocuire conform indicaþiilor ( pagina 332). scoateþi trusa de scule a autovehiculului ºi cricul din spaþiul destinat picioarelor pasagerului faþã ( pagina 310). Cricul hidraulic Asamblaþi cele trei componente ale levierului pentru acþionarea cricului. 343 . Pericol de accidentare Scoateþi roata de rezervã din suport ( pagina 311). Slãbiþi prezoanele ºi piuliþele roþii de înlocuit prin rotire aproximativ o turã.10-2053-31 Pe pante ascendente sau descendente.10-2162-31 P58. care are cel mai mare diametru. Nu le scoateþi complet. este posibilã pierderea lichidului hidraulic. este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric. Scoateþi capacul butucului. Ca prelungire a manivelei. În caz contrar.

Punctul de aplicare a cricului la un autovehicul este poziþionat în apropierea suportului frontal al arcului lamelar. Ridicaþi autovehiculul prin acþionarea levierului pânã la ridicarea completã a roþii de pe sol.10-2163-31 Punctele de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã.10-2260-31 Autofurgon/microbuz 5 t 344 . Asiguraþi-vã de poziþionarea cricului direct sub punctele de aplicare descrise mai jos.Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi levierul în locaºul de pe cric ºi fixaþi-l prin rotire spre dreapta. N40.10-2161-31 N40. Autofurgon/microbuz Autovehicul cu benã N40. Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. 5 Punctul de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. ! Nu aplicaþi cricul la arcul lamelar sau carcasa difereþialului.

G Introduceþi roata de rezervã în butuc ºi împingeþi. Scoateþi roata. Dispozitivul de cuplare este fixat pe roata de rezervã. sã utilizaþi doar prezoane ºi piuliþe care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. Nu lubrifiaþi niciodatã cu ulei sau vaselinã prezoanele sau piuliþele. Plasaþi dispozitivul de cuplare pe punte astfel încât orificiile exterioare ale dispozitivului de cuplare sã fie vertical poziþionate lângã orificiile filetate ºi înºurubaþi cele 6 prezoane.Sfaturi practice Pneu dezumflat Montarea unei roþi noi Pericol de accident Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. Mercedes-Benz recomandã ca. Autovehicul cu benã 5 t Demontarea unei roþi Deºurubaþi prezoanele sau piuliþele. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În acest scop. este interzisã conducerea autovehiculului în continuare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. ! Nu amplasaþi piuliþele sau prezoanele în nisip sau praf. Desfaceþi cele 6 prezoane ºi scoateþi dispozitivul de cuplare din roata de rezervã. Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. trebuie sã curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale punþii întrucât este necesar sã fixaþi un un dispozitiv de cuplare pe punte. filetele prezoanelor ºi ale butucului roþii pot fi deteriorate. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea din spate. Fixarea dispozitivului de cuplare pe puntea spate a autovehiculelor cu pneuri Super Single. Înlocuiþi prezoanele ºi piuliþele dacã sunt deteriorate sau ruginite. Alte tipuri de prezoane sau piuliþe se pot slãbi. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. din motive de siguranþã. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 5 345 . În caz contrar.

dispozitivul de cuplare ºi roata se pot slãbi. Introduceþi roata în dispozitivul de cuplare ºi apãsaþi pânã la un contact complet. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. în trusa de scule a autovehiculului veþi gãsi prezoane scurte adecvate pentru roata de rezervã cu jantã din oþel.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. Pentru roþile cu piuliþe: Înºurubaþi trei piuliþe. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor. Transmisia poate fi deterioratã de diferenþa vitezelor de rotaþie ale roþilor. N40. 346 . Verificaþi tija de centrare a roþii înainte de înºurubarea restului de piuliþe ºi apoi strângeþi uºor. ! 5 Autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate: conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service. În caz contrar autovehiculul se poate rãsturna. în caz contrar. de exemplu. 1 Prezoane pentru roþi cu jante din aliaj uºor 2 Prezoane pentru roþi cu jante din oþel i La autovehiculele cu jante din aliaj uºor. Prezoanele trebuie strânse la un cuplu de strângere de 240 Nm. Sunt afectate aracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculului. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. Încredinþaþi înlocuirea pneurilor unui atelier de specialitate autorizat. unui Centru de Service Mercedes-Benz. componentele electronice ar putea fi deteriorate. În caz contrar. Piuliþele trebuie sã se afle în poziþia centralã în orificiile roþii.10-2175-31 Pericol de accident G Nu strângeþi complet prezoanele ºi piuliþele atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea roþii de rezervã.

care are cel mai mare diametru. Deschideþi robinetul de depresurizare a cricului cu o turã utilizând levierul ( pagina 343). Aceasta nu încape în suportul roþii de rezervã din cauza diametrului mai mare ( pagina 311). Tipar cuplu de strângere Strângeþi uniform toate prezoanele ºi piuliþele în ordinea indicatã. Scoateþi cricul de sub autovehicul.Sfaturi practice Pneu dezumflat Roþi cu centrare prin intermediul prezoanelor: înºurubaþi prezoanele ºi strângeþi-le doar prin puterea degetelor. Ca prelungire a manivelei. Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. Verificarea presiunii în pneuri ( pagina 377). 1 – 6 Prezoane 347 . Strângeþi prezoanele ºi piuliþele la cuplul de strângere specificat dupã parcurgerea a unei distanþe de 50 km. ! Cuplul de strângere este: 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pneuri simple 180 Nm pentru pneuri duble Fixaþi capacul butucului. roata defectã trebuie transportatã în spaþiul de încãrcare. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. Împingeþi în interior pistonul cricului hidraulic ºi închideþi robinetul de depresurizare. 5 ! Asiguraþi-vã cã proemineþele de fixare ale capacului butucului sunt poziþionate peste prezoane. Depozitaþi roata defectã în suportul roþii de rezervã dupã înlocuirea roþii ( pagina 311). i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate. Depozitaþi cricul ºi trusa de scule. Loviþi uºor centrul capacului butucului pentru a-l fixa pe roatã.

5. În caz contrar. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Verificaþi cuplul de strâgere de 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. dupã înlocuirea unei roþi trebuie respectate urmãtoarele: Încredinþaþi înlocuirea roþii de rezervã celui mai apropiat atelier de service. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. dupã 50 de km. În caz contrar. de exemplu. În asemenea situaþii. Dacã montaþi o roatã nouã sau revopsitã.1. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceastã situaþie pune în pericol siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului.000 .000 km. manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. Pericol de accident G 5 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. roþile se pot desprinde. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. pentru corectarea sensului de rotaþie a pneurilor. unui Centru de Service Mercedes-Benz. prezoanele sau piuliþele trebuie strânse din nou dupã un parcurs de aprox. de exemplu. 348 . este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Strângeþi prezoanele sau piuliþele la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel)/ 180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G Din motive de siguranþã. în cazul pneurilor Super Single.

La reconectarea bateriei. deconectaþi întotdeauna întâi borna negativã ºi apoi pe cea pozitivã. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. În acest scop. Nu amplasaþi obiecte de metal sau scule pe baterii. Deconectarea bateriei autovehiculului Pericol de accidentare ! Opriþi motorul înainte de slãbirea sau îndepãrtarea fiºelor de la baterie. Puteþi astfel provoca un scurtcircuit. în funcþie de versiunile de dotare: Bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Bateria suplimentarã situatã în compartimentul motorului Bateria Utilizaþi numai baterii rezistente la impact cu capac central pentru evacuarea gazelor pentru prevenirea deteriorãrilor prin coroziune ºi pentru protejarea ocupanþilor împotriva arsurilor cu acid în caz de accident. Ca urmare a acestui fapt. 349 .Sfaturi practice Bateria Este posibil ca autovehiculul dumneavoastrã sã fie dotat cu douã baterii. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Întotdeauna deconectaþi întâi bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. cum ar fi alternatorul. În acest caz. conectaþi întotdeauna întâi borna pozitivã ºi apoi pe cea negativã. Nu slãbiþi ºi nu deconectaþi bornele bateriei în timpul funcþionãrii motorului. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare pentru a înlocui bateriile. amestecul de gaze foarte inflamabil se poate aprinde. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Existã pericolul de scurtcircuitare dacã borna pozitivã de la bateria conectatã intrã în contact cu componentele autovehiculului. 5 G Pericol de accidentare G Respectaþi indicaþiile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 239). este posibilã distrugerea unor componente electronice. În caz contrar. Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. La deconectarea bateriei. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã.

5 Bateria demarorului din spaþiul destinat picioarelor ºoferului 1 Carpeta 2 Panou 3 ªuruburi de fixare Pentru demontare: desfaceþi ºuruburile 3 ºi îndepãrtaþi capitonajul 2. Aºezaþi capitonajul 2 ºi strângeþi ºuruburile 3 la loc. ªuruburile trebuie sã depãºeascã decupajele. 350 . Slãbiþi capacul bornei pozitive ºi pliaþi-l împreunã cu panoul de siguranþe în lateral. Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Scoateþi carpeta 1. Scoaterea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Ridicaþi capacul 1 ºi îndepãrtaþi-l. Poziþionaþi carpeta 1 în dreptul bazei scaunului ºoferului ºi al intrãrii. 1 Capac 2 ªuruburi de fixare Desfaceþi ºuruburile 2 ºi deplasaþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. Scoateþi capacul bornei pozitive.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei demarorului Bateria demarorului se aflã în niºa pentru baterie din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Scoaterea/montarea carpetelor din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Pentru montare: montaþi carpeta 1 în spaþiul destinat picioarelor ºoferului.

Demontarea bateriei autovehiculului Bateria demarorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 350). 351 . Slãbiþi borna pozitivã ºi scoateþi-o. 1 Legãtura cu capacul central pentru evacuarea gazelor 2 Furtun de ventilaþie cu racord unghiular Trageþi furtunul de ventilaþie cu racord unghiular 2 din racordul capacului pentru evacuarea gazelor 1.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei suplimentare Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Scoateþi capacul bornei pozitive. 3 Dispozitiv de reþinere Slãbiþi ºuruburile dispozitivului de reþinere 3 care previne deplasarea bateriei. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului 5 Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate.

Conectaþi fiºa de contact la borna pozitivã ºi fixaþi capacul. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 351). ! Nu inversaþi niciodatã polaritatea pentru fiºele de contact. Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul încãrcãrii acesteia. ! Încãrcarea bateriilor instalate în autovehicul trebuie efectuatã exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare testat ºi aprobat pentru auovehiculele Mercedes-Benz. Reîncãrcarea bateriilor Reîncãrcaþi bateria înlocuitã.Sfaturi practice Bateria Trageþi în sus dispozitivul de reþinere 3 ºi scoateþi bateria din elementele de ancorare în sensul de deplasare. În caz contrar. Pericol de accidentare G Efectuaþiîncãrcareabateriilornumaiînspaþiibine ventilate. Conectaþi fiºa de contact la borna negativã. coroziuni acide ale autovehiculului sau rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. Reconectarea bateriei Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. i De asemenea. În timpul încãrcãrii bateriei. În caz contrar. Dupã reconectarea bateriei. este posibilã eliberarea de gaz ºi producerea de mici explozii care pot produce deteriorarea vopselei. Acest dispozitiv permite încãrcarea bateriei atunci când aceasta este montatã în autovehicul. Existã pericolul arsurilor cu acid în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. sistemul electronic al autovehiculului poate fi deteriorat. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente dispozitiv de încãrcare a bateriilor. 5 Desfaceþi ºuruburile care previn deplasarea bateriei în compartimentul motorului. Trageþi în sus clema ºi scoateþi bateria din niºã. este posibilã alimentarea bateriei demarorului cu ajutorul unui punct de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Scoateþi dispozitivul de reþinere al bateriei ºi înlocuiþi bateria. urmând aceeaºi procedurã în ordine inversã. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. Montaþi bateria la loc. trebuie resetate: geamurile laterale ( pagina 184) trapa glisantã ( pagina 186) uºa culisantã electricã ( pagina 80) 352 .

Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul ( pagina 239). Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Evitaþi producerea scânteilor. Permiteþi mai întâi bateriei sã se încãlzeascã. nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. Dacã este necesar.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea asistatã Dacã bateria demarorului aflatã în niºa bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului este descãrcatã motorul poate fi pornit de cãtre un alt autovehicul cu ajutorul unor cablurilor pentru pornire asistatã. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. 353 . Evitaþi prezenþa flãcãrii deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Scoateþi capacul bateriei din niºa aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350). este indicatã utilizarea acestuia în vederea procedurilor de pornire asistatã ( pagina 354). Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. 5 ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. G i Dacã autovehicululu este dotat cu punct de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. pentru pornirea asistatã utilizaþi numai o baterie cu aceeaºi tensiune nominalã ºi cu aproximativ aceeaºi capacitate. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau dacã punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Pericol de explozie Asiguraþi-vã cã cele douã autovehicule nu intrã în contact. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. utilizaþi numai cabluri pentru pornire asistatã cu diametrul secþiunii transversale adecvat ºi fiºe de conectare izolate. activaþi comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). Pericol de arsuri cu acid G Este posibilã deteriorarea carcasei bateriei. pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. Acþionaþi frâna de mânã ºi. Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor.

Punctul de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. dar nu aprindeþi luminile. de exemplu ventilatorul. 1 Borna negativã a bateriei furnizoare 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna pozitivã a bateriei proprii. Conectaþi bornele pozitive 2 ºi 3 ale celor douã baterii prin intermediul unuia dintre cablurile pentru pornire asistatã. Porniþi un consumator. Porniþi motorul.30-2124-31 Conectaþi borna negativã 1 a bateriei furnizoare de energie la borna negativã 4 a bateriei proprii. Nu aprindeþi luminile. apoi pe cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. N54. Pentru a facilita pornirea asistatã a motorului sau încãrcarea bateriei. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. 5 1 Fiºa bornei pozitive pentru pornirea asistatã 354 . Deschideþi capota motorului ( pagina 230). 4 Borna negativã a bateriei proprii. Acum puteþi reporni consumatorii electrici.Sfaturi practice Pornirea asistatã Dacã este necesar. autovehiculul poate fi dotat cu un punct de legãturã pentru pornirea asistatã pe filtrul de aer din compartimentul motorului aflat pe partea stângã când este privit în direcþia de deplasare a autovehiculului. lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Deconectaþi mai întâi cablul pentru pornire asistatã care leagã bornele negative 1 ºi 4 ale bateriilor. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Scoateþi capacul bornei pozitive ºi procedaþi la fel ºi în cazul bateriei furnizoare. de exemplu laun Centru de Service Mercedes-Benz. Scoateþi cheia din comutatorul de contact.

apoi din borna pozitivã a bateriei 2 ºi din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã 1. 1 Borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã (sub capac) 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna negativã a bateriei furnizoare 4 Dispozitivul de împãmântare al autovehiculului propriu (borna negativã a bateriei proprii) Conectaþi borna negativã 3 a bateriei furnizoare de energie la dispozitivul de împãmântare 4 al autovehiculului propriu. 5 i Nu conectaþi cablul pentru pornire asistatã la bateria suplimentarã din compartimentul motorului. Nu aprindeþi luminile. Prin intermediul fiºei de contact de la borna pozitivã 1 pentru pornirea asistatã. Deconectaþi mai întâi cablul de pornire asistatã din borna negativã 3 a bateriei ºi dispozitivul de împãmântare 4. Capacul roºu de protecþie revine automat în poziþia iniþialã atunci când fiºa de contact este scoasã din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã.Sfaturi practice Pornirea asistatã Scoateþi cheia din comutatorul de contact. dar nu aprindeþi luminile. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Porniþi un consumator. Porniþi motorul. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. de exemplu ventilatorul. glisaþi înapoi capacul roºu de protecþie al punctului de legãturã pentru pornire asistatã printr-o rotire spre dreapta ºi conectaþi fiºa de contact de la borna pozitivã a cablului pentru pornire asistatã la borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã. Acesta nu este adecvat pentru operaþii de pornire asistatã. Scoateþi capacul bornei pozitive a bateriei furnizoare. 355 . Conectaþi bornele pozitive ale bateriei frunizoare 2 ºi ale punctului de legãturã pentru pornirea asistatã 1 prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz.

asiguraþi-vã cã bateria este conectatã ºi încãrcatã. Pentru pornirea prin tractare a altui autovehicul. lampa indicatoare a preîncãlzirii q nu trebuie sã fie aprinsã.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea prin tractare Pericol de accident Autovehiculele cu transmisie automatã nu trebuie pornite prin remorcare. Dacã motorul nu porneºte dupã câteva secunde. 356 . Autovehiculele cu transmisie manualã Porniþi motorul ( pagina 93). Comutaþi transmisia în treapta a doua sau a treia de vitezã ºi eliberaþi pedala de ambreiaj. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. În caz contrar. Înaintea pornirii prin tractare a autovehiculului. Motorul porneºte dupã câteva secunde. în caz contrar nu veþi putea porni contactul ºi nu veþi mai dispune de asistarea direcþiei ºi a frânãrii. încercaþi pornirea asistatã prin intermediul unei baterii furnizoare ( pagina 353). masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. 5 i Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor înaintea remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). eliberaþi lent pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie. La autovehiculele cu motor diesel. Autovehiculele cu convertor catalitic trebuie pornite prin tractare numai dupã rãcirea motorului. G Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. Evitaþi încercãrile repetate de pornire prin tractare. Utilizaþi o barã de tractare rigidã ºi fixaþi-o numai de inelul de remorcare ( pagina 357). În acest caz. existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. întrucât pot duce la deteriorarea convertorului catalitic. Procedaþi la pornirea prin tractare a autovehiculului. Când autovehiculul se aflã în miºcare.

Montarea inelului de remorcare Trageþi capacul carcasei 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. Înºurubaþi inelul de remorcare în sensul acelor de ceasornic. Montarea/demontarea inelului de remorcare Punctul de fixare a inelului frontal de remorcare este situat sub capacul de pe bara de protecþie. pe partea dreaptã – privit în sensul de deplasare a autovehiculului. este recomandatã utilizarea unei bare rigide de remorcare. 1 Capac G Remorcaþi autovehiculul prin intermediul unei bare rigide de remorcare dacã: motorul nu poate fi pornit existã o defecþiune a sursei de alimentare cu energie sau a sistemului electric al autovehiculului Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. 357 . pânã la oprirea acestuia. Pentru tractarea altui autovehicul. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Direcþia este în acest caz blocatã ºi nu va fi posibilã manevrarea direcþiei autovehiculului. Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 310).Sfaturi practice Tractarea Tractarea Pericol de accident Transportarea autovehiculului prin intermediul unui camion cu benã este preferabilã remorcãrii acestuia. Veþi observa punctul de montare al inelului de remorcare. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. Dacã este necesarã remorcarea autovehiculului. În acest caz. Nu tractaþi autovehiculul dacã cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. 5 Respectaþi reglementãrile în vigoare în þara respectivã pentru remorcare. Deºurubaþi inelul de remorcare.

Sfaturi practice
Tractarea
Introduceþi partea superioarã a capacului 1 cu ajutorul proeminenþei ºi apãsaþi-l pânã se fixeazã. Depozitaþi înapoi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie automatã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru o distanþã de maxim 50 km, deplasaþi schimbãtorul în poziþia N. Remorcarea unui autovehicul blocat Fiþi foarte atenþi la remorcarea unui autovehicul ale cãrui roþi sunt încastrate în pãmânt sau noroi, în special daca autovehiculul este încãrcat. Tractaþi autovehiculul uniform ºi drept înainte. În caz contrar, ºasiul poate fi deteriorat. Nu încercaþi sã remorcaþi autovehiculul dacã este ataºatã o remorcã. Acolo unde este posibil, tractaþi autovehiculul din spate pe urmele deja lãsate anterior.

!
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h când autovehiculul este remorcat, deoarece, în caz contrar, transmisia acestuia poate fi deterioratã. Pentru o distanþã mai mare de 50 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

i
Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor pe timpul remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Pe o distanþã de pânã la 100 km, comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Pentru o distanþã mai mare de 100 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

5

358

Sfaturi practice
Tractarea
Tractarea autovehiculului în cazul unor anumite defecþiuni Când transmisia este defectã Demontaþi întotdeauna arborii cardanic spre punþile motrice. În cazul unei defecþiuni la sistemul electric Dacã bateria este defectã, transmisia automatã va fi blocatã în poziþia P. Pentru a comuta transmisia automatã în poziþia N, este necesar ca sistemul electric al autovehiculului sã fie alimentat cu energie electricã de la bateria unui alt autovehicul ( pagina 353). Transportaþi autovehiculul cu ajutorul unei platforme de remorcare. Transportarea autovehiculului Inelul de remorcare poate fi utilizat pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia.

!
La montarea arborilor cardanici, este necesarã utilizarea piuliþelor autoblocante noi. Când puntea faþã este defectã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).

!
Fixaþi autovehiculul numai prin intermediul roþilor/jantelor. În caz contrar, autovehiculul poate fi deteriorat. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã sau deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia N.

5

!
Autovehiculul nu trebuie tractat cu roþile din faþã ridicate ºi cu cheia în poziþia 2 în comutatorul de contact. În caz contrar, intervenþia activã a frânelor din partea sistemului ESP® sau ASR poate bloca ºi deteriora sistemul de frânare.

359

Sfaturi practice
Siguranþe !
Utilizaþi numai siguranþele cu intensitatea curentului recomandatã de Mercedes-Benz. Oricare centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru efectuarea acestor operaþiuni. Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz, pentru rezolvarea problemei. Siguranþele ºi releele pentru echipamentul standard se aflã în panoul principal de siguranþe în spaþiul destinat picioarelor ºoferului pe partea stângã a autovehiculului. Panou principal de siguranþe Panoul de siguranþe din spaþiul destinat picioarelor ºoferului de pe partea stângã a autovehiculului. Pentru deschidere: eliberaþi elementul de blocare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze. Blocaþi elementul de blocare 2. Panoul de siguranþe de pe postul de conducere Cutia de siguranþe este poziþionatã pe baza scaunului ºoferului în partea exterioarã.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul principal de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

N54.15-2149-31 N54.15-2148-31

i
Siguranþele ºi releele suplimentare pentru echipamentul opþional se aflã în panoul de siguranþe din scaunul ºoferului. Luaþi contactul ºi opriþi consumatorii electrici înainte de înlocuirea siguranþelor.

1 Descuiat 2 Încuiat

1 Arcuri de fixare

360

Sfaturi practice
Siguranþe
Pentru deschidere: reglaþi scaunul în poziþia cea mai înaltã ( pagina 95). Apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

361

362

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Dispozitivul de cuplare a remorcii Consumabilele ºi capacitãþile aferente Presiunea în pneuri Sarcina pe plafon Priza de putere antrenatã de motor Plãcuþele de identificare a autovehiculului

6

363

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz
Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice importante referitoare la autovehicul. Veþi gãsi alte date tehnice specifice autovehiculului ºi diverselor elemente de dotare, ca de exemplu: date referitoare la puterea furnizatã de motor vitezele de deplasare dimensiunile autovehiculului masele autovehiculului în documentele autovehiculului. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehicul. Componentele care constituie modificãri aduse autovehiculului prin: schimbarea tipului de autovehicul pentru care s-a eliberat certificatul de înmatriculare crearea unui periol pentru participanþii la trafic efectul nefavorabil asupra emisiilor autovehiculului ºi nivelurilor de zgomot, va antrena anularea certificatului de înmatriculare, în numeroase þãri. Utilizarea unor piese neaprobate poate avea un efect nefavorabil asupra siguranþei rutiere a autovehiculului.

Notã privind protecþia mediului

H

Mercedes-Benz furnizeazã de asemenea piese ºi subansambluri recondiþionate Mercedes-Benz pentru reparaþii rentabile în conformitate cu principiile de reciclare. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ºi calitate ca ºi pentru piesele noi.

6

Puteþi obþine informaþii suplimentare referitoare la componentele de conversie ºi accesorii ºi la modificãrile tehice permise de la Centrul nostru de Service Mercedes-Benz. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. Seriile sunt înscrise pe plãcuþele de identificare ale autovehiculului ( pagina 383) ºi pe cartela cu datele autovehiculului în cazul anumitor autovehicule.

364

Pericol de accident G ! Dacã sunt montate echipamente electrice sau electronice ce nu îndeplinesc aceste condiþii. Acest tip de echipament trebuie instalat în mod profesionist ºi este utilizatã o antenã exterioarã fãrã reflexie. de exemplu. Gama de frecvenþe Puterea maximã de transmisie Unde scurte (< 50 Mhz) gamã de frecvenþe de 4 m gamã de frecvenþe de 2 m gama de frecvenþã de 70 cm gama de frecvenþã de 25 cm . senzorii ºi conductoarele. trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã poarte simbolul e. 365 . este posibilã anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului (Directiva UE 2004/104/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Dacã sunt montate astfel de echipamente. 6 Din motive de siguranþã ºi pentru a evita anularea certificatului de înmatriculare. ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi a componentelor asociate. trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens.Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului În acest scop. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pot fi modificate telefoanele ºi aparatele de emisie-recepþie cu condiþia sã nu se depãºeascã puterea maximã de transmisie specificatã ma jos. cum ar fi modulele de comandã. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat ce deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor asupra echipamentelor electronice ºi asupra componentelor asociate ale autovehiculului. În caz contrar. este posibilã accelerarea ratei de uzurã a pieselor autovehiculului ºi anularea garanþiei sau a certificatului de înmatriculare. Dacã doriþi instalarea unor telefoane sau staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 100 W 20 W 50 W 35 W 10 W Modificarea echipamentelor electrice/ electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa autovehiculului.

10-2175-31 i Dacã se va monta un dispozitiv de remorcare. N31.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii ! Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi montarea unui dispozitiv de remorcare unui Centru de Service Mercedes-Benz.10-2174-31 i Dacã se instaleazã un dispozitiv de remorcare asupra oricãrui autovehicul din aceastã serie de modele. este necesar un rezervor de carburant pentru urmãtoarele autovehicule: motor diesel cu 4 cilindri cu 4. Versiune 1 N31.10-2176-31 Versiune 3 366 . Dimensiuni de instalare N31.6/5 t Versiune 2 6 motor diesel cu 6 cilindri Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. nu este necesar sã consolidaþi punctul de fixare prin ºuruburi al cuplajului. i Montaþi numai dispozitive de remorcare care au fost special testate ºi aprobate pentru autovehiculul Mercedes-Benz.

325 mm 3.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii Model autovehicul Autofurgon/microbuz 3.250 mm 3.5 t ªasiu/benã cu cabinã/cabinã dublã 5.665 mm 4.0 t 3.665 mm 4.250 mm 3.0 t Ampatament 3.0 t pânã la 5.665 mm 4.0 t pânã la 3.325 mm ªasiu/benã/dispozitiv de basculare cu cabinã/cabinã dublã 3.325 mm 34 mm 34 mm 34 mm 27 mm 27 mm 39 mm 39 mm 39 mm 34 mm 34 mm Dimensiuna a Dimensiunea x Versiune 1 1 1 2 2 2 3 3 6 367 .

reþineþi urmãtoarele aspecte pentru a evita accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane: nu inhalaþi vapori. lichid de rãcire lichid de frânã Compatibilitatea consumabilelor este testatã pe angrenajele noastre. Consumabilele aprobate îndeplinesc cele mai înalte standardele de calitate ºi sunt enumerate în Specificaþiile Mercedes-Benz cu privire la consumabile. Utilizarea aditivilor speciali poate antrena limitarea sau anularea drepturilor stipulate în contractul de garanþie. Asiguraþi o ventilaþie adecvatã a spaþiilor închise pentru a evita intoxicarea. Informaþii despre aceste consumabile aprobate sunt disponibile la toate Centrele de Service Mercedes-Benz. vaseline) aditivi cu proprietãþi de antigel. uleiuri de transmisie. Proprietãþile consumabilelor pot fi afectate negativ de aditivii speciali ºi pot cauza deteriorãri ale angrenajelor.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele includ: carburanþi lubrifianþi (de exemplu uleiuri de motor. utilizaþi numai consumabile care au fost aprobate pentru autovehicul. lichide hidraulice. Din acest motiv. Detalii referitoare la lichidul pentru spãlarea parbrizului sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237). Pericol de accidentare ! Deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de contractul de garanþie Mercedes-Benz. ªoferul autovehiculului este responsabil în orice moment pentru utilizarea aditivilor speciali. Aceasta este o condiþie importantã pentru susþinerea unei solicitãri de acordare a garanþiei. Acestea conþin elemente toxice ºi deosebit de corozive. Aditivii speciali nu trebuie adãugaþi carburantului sau lubrifianþilor. 368 . G 6 Consumabilele constituie un pericol pentru sãnãtate. Nu este necesar ºi nici permis sã amestecaþi aditivi speciali ºi consumabile aprobate (cu excepþia aditivilor pentru carburant aprobaþi). Informaþii suplimentare referitoare la consumabile sunt disponibile: uleiul de motor lichidul de rãcire lichid de frânã în Carnetul de Service. Din acest motiv.

al arsurilor provovate de acid ºi al incendiului de pe recipientele consumabilelor. Pãstraþi consumabilele în locuri situate în afara accesului copiilor. Focul. fumatul ºi flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. Aceastã mãsurã va preveni defectarea sistemului de alimentare din cauza contaminãrii carburantului. trebuie sã filtraþi carburantul înainte de adãugarea acestuia în rezervor. Sãnãtatea dumneavoastrã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant 6 369 . flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea consumabilelor din cauza inflamabilitãþii acestora. H ! Dacã alimentaþi autovehiculul din butoaie ºi canistre. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Carburantul Pericol de otrãvire ºi accidentare G Carburantul este extrem de inflamabil. curãþaþi zonele afectate de pe piele cu apã ºi sãpun. Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Trebuie sã respectaþi avertismentele referitoare la pericolul intoxicãrii. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate de consumabile pentru a evita riscul unor arsuri sau a altor leziuni. clãtiþi zonele afectate cu apã din abundenþã. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil. În cazul contactului cu un consumabil. Filtrul de carburant cu decantor de apã Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu decantor de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel. În cazul contactului cu ochii.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele nu trebuie sã intre în contact cu pielea. În consecinþã. Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. ochii sau îmbrãcãmintea. pentru a evita arsurile provocate de acid ºi alte leziuni.

cu cifra octanicã minimã de 95 RON/85 MON.3 la sutã. ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de carburant diesel care nu întruneºte cerinþele EN 590 utilizarea de carburant diesel marin utilizarea carburantului pentru sisteme de încãlzire utilizarea aditivilor pentru carburant Clasa de carburant În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf cuprins între 0. i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. 370 . Carburantul diesel marin.5 MON.8%. uleiul de încãlzire etc. Carburanþi pentru motoare diesel Utilizaþi numai carburant diesel disponibil în comerþ în conformitate cu standardul european EN 590 (sau alte standarde naþionale similare). Mercedes-Benz recomandã schimbarea uleiului de motor la intervale mai frecvente dacã vã aflaþi în þãri în care sunt disponibili carburanþi diesel cu un conþinut de sulf de peste 0.8% procentaj masic: împãrþiþi la trei intervalele de schimbare a uleiului de motor. Urmãtorul tabel reprezintã o prezentare generalã a conþinutului mediu de sulf. Puteþi obþine informaþii asupra conþinutului de sulf în carburant specific pentru fiecare þarã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz ( pagina 371). Evitaþi accelerarea la maxim. procentaj masic: împãrþiþi la doi intervalele de schimbare a uleiului de motor. în þãrile respective. 6 ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de benzinã care nu este în conformitate cu cerinþele EN 228 (benzinã fãrã plumb) utilizarea unor aditivi speciali neaprobaþi i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea puterii motorului ºi creºterea consumului de carburant.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþii pentru motoarele pe benzinã Benzinã Premium fãrã plumb în conformitate cu standardul european EN 228. procentaj masic. Respectaþi instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. exprimat în procente. cu cifra octanicã 91 RON/ 82. Pentru perioade foarte scurte de timp.3 ºi 0. În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf de peste 0. puteþi utiliza ºi benzinã obiºnuitã fãrã plumb. nu sunt permise.

Bosnia-Herþegovina. Nigeria. Kuwait. Rusia.1 – 0. Suedia. Israel. Siria. Uzbekistan Australia Asia Australia Brunei. Italia. Kârgâstan. Tadjikistan. Filipine Cambodia. Mexic.1 – 0. Taiwan China. Arabia Sauditã 371 . Malaezia. Franþa. SUA 0. Egipt. Ucraina Albania. Mali.8+ 0 – 0.1 0. Emiratele Arabe Unite Iordania.8+ 0 – 0. Hong Kong.8 0. Sri Lanka. Estonia. Marea Britanie Belarus. Malawi. Luxemburg.1 0 – 0. Iran. Lituania. Mozambique. Japonia.3 – 0. Madagascar. Azerbaidjan. Pakistan.3 0. Portugalia.1 – 0. Vietnam Irak America de Nord Africa Canada. Indonezia. Senegal. Turcia Serbia ºi Muntenegru. Elveþia. Belgia. Grecia.3 0. Liban. Tanzania.3 0 – 0. Finlanda. Africa de sud Bahrain. Croaþia. Polonia.3 – 0. Malta. Ungaria. Macedonia. India. Slovacia. Slovenia. Qatar. Oman.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Tabel referitor la conþinutul de sulf din carburant (începând cu iulie 2004) Conþinut de sulf (% din masã) Europa Austria. Coreea. Brazilia Palestina. Mauritius. Kazahstan.3 0. Bulgaria.1 – 0. Cehia.1 0. Kenya. Norvegia. Myanmar. Danemarca. Georgia. Laos. Olanda. Irlanda (Republica).3 – 0. Moldova.8+ 6 America de Sud Argentina. Singapore. Maroc. Tailanda. Spania. Germania. Letonia. Cipru. 0 – 0.8 0.8 0.1 0. Armenia. România. Tunisia.1 Islanda. Réunion Ghana.

6 ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. În consecinþã. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. În Germania. care. inflamabilitatea carburantului este mai ridicatã. În caz contrar. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea carburanþilor din cauza inflamabilitãþii ridicate a acestora. i Este interzisã adãugarea aditivilor speciali pentru carburant la carburanþii diesel pentru anotimpul rece (cu excepþia agenþilor de fluidizare). carburanþii diesel pentru anotimpul rece disponibili în comerþ pot fi utilizaþi pânã la –20 °C. Pentru a preveni problemele de funcþionare. drept consecinþã.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþi diesel pentru utilizarea la temperaturi reduse La temperaturi exterioare reduse. fenomenul de separare a parafinei poate cauza degradarea proprietãþilor reologice ale carburantului diesel. Nu amestecaþi motorinã cu benzinã. va trebui înlocuit. Focul. puteþi deteriora sistemul de alimentare. 372 . Tabel cu proporþia amestecului de carburant diesel/agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Temperatura Motorinã Agent de exterioarã pentru îmbunãtãþire a sezonul fluiditãþii cald –15 °C pânã 80% 20% la –23 °C –23 °C pânã 50% 50% la –30 °C Temperatura Carburant Agent de exterioarã diesel pentru îmbunãtãþire a sezonul rece fluiditãþii –25 °C pânã 80% 20% la –30 °C –30 °C pânã 50% 50% la –35 °C Pericol de incendiu ºi de explozie G Adãugarea de benzinã coboarã punctul de aprindere al carburantului diesel. Carburantul diesel pentru anotimpul rece poate fi utilizat în mod normal fãrã probleme la temperaturile exterioare normale în þara în care este comercializat. Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agenþilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. proprietãþile reologice ale carburantului pot fi periclitate în cazul amestecãrii acestora cu aditivi speciali pentru carburant. Nu adãugaþi benzinã în carburantul diesel. utilizaþi exclusiv combustibil cu proprietãþi de fluiditate îmbunãtãþite. Astfel.

5 l aproximativ 10. fiºa numãrul 310. 518 CDI 224. 311 CDI. Respectaþi Specificaþiile Mercedes-Benz pentru Consumabile. 418 CDI. 215 CDI.0 l 12.5 l 9. 309 CDI. 411 CDI. 515 CDI 218 CDI.0 l aproximativ 7. 511 CDI. 415 CDI. 524 11. 211 CDI. 318 CDI. deoarece proprietãþile de disipare a cãldurii se deterioreazã la concentraþii mai mari. 6 Consum de carburant Notã privind protecþia mediului alþi factori non-tehnici. 324.5 l Capacitate aproximativ 75 l2 aproximativ 75 l2 aproximativ 100 l Rezervor Inclusiv rezerva de carburant aproximativ 13 l aproximativ 13 l aproximativ 20 l Sistem de rãcire Lichid de rãcire1 aproximativ 9. 509 CDI.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþi Autovehiculul Motor cu filtru de ulei Uleiul de motor 209 CDI. 424. 315 CDI.0 l Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ sistemul de curãþare a farurilor Apã cu concentrat de lichid pentru spãlarea parbrizului MB aproximativ 7 l aproximativ 7 l aproximativ 7 l 1 Nu depãºiþi proporþia de 55% din volum (protecþie la îngheþ pânã la aproximativ –45 °C). cum ar fi influenþele externe ºi condiþiile de drum în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci la conducerea autovehiculului cu încãrcãturã mare pe teren montan H Emisiile de CO2 ºi consumul de carburant ale unui autovehicul depind de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere adoptat Autovehiculul va consuma mai mult carburant în urmãtoarele condiþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban 373 . 2 Dotãri opþionale: rezervor de carburant cu o capacitate de aproximativ 100 de litri.

modificatã prin 2004/3/CE (Directiva referitoare la emisiile de dioxid de carbon ºi consumul de carburant al autovehiculelor). Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Lichid de frânã Pericol de intoxicare Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). În timpul duratei de viaþã a lichidului de frânã. 6 i G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. în urmãtoarele condiþii de testare: condiþiile de trafic urban sunt simulate prin plecãri de pe loc ºi opriri frecvente. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km/h utilizând toate treptele de vitezã. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Pericol de accident G Utilizaþi numai lichide de frânã aprobate. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Astfel. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. Clãtiþi zonele afectate cu apã curatã din abundenþã ºi solicitaþi asistenþã medicalã. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea lichidului de frânã. consumul mixt de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37% ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63%.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Valorile consumului de carburant au fost stabilite în conformitate cu Directiva UE în domeniu 80/1268/CEE. 374 . De regulã. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare 2 ani. ochii sau îmbrãcãmintea. dacã este necesar. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. punctul de fierbere al acestuia scade datoritã absorbþiei continue de umiditate atmosfericã. Nu ingeraþi lichidul de frânã.

315 CDI CDI1 1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11. în funcþie de: stilul dumneavoastrã de conducere condiþiile de exploatare condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului înconjurãtor starea autovehiculului Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie manualã Modelul autovehiculului 211 CDI. exclusiv furgonetele de camping i Un carnet cu informaþii referitoare la consumul de carburant ºi emisiile de CO2.7 Mixt 9.7 – 8. este disponibil gratuit la punctele de comercializare.3 – 13. care conþine date pentru toate autoturismele noi.6 Urban 301 – 317 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 199 – 220 Mixt 237 – 255 6 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului. Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici. 215 311 CDI.3 Extraurban 7.500 kg.4 Urban 314 – 354 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 204 – 231 Mixt 245 – 276 Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 211 CDI.9 – 9.5 – 8. 375 .8 – 13.9 Extraurban 7.3 Mixt 8. 215 311 CDI.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant ºi emisiile de CO2 în conformitate cu Directiva CE 80/1268/CEE cu modificãrile din 1999/100/CE Datele valabile pentru autovehiculele cu masa maximã admisã de pânã la 3.2 – 10. 315 CDI1 CDI1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.

324 1 Emisiile ºi performanþa MF7 + MC9 Consumul [l/100 km] Urban 17. 6 376 .3 – 11.3 – 17.7 Urban emisii de CO2 [g/km] Extraurban 245 – 267 Mixt 305 – 326 412 – 426 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Autovehicule cu motoare pe benzinã cu 6 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 224.2 Mixt 12.9 Extraurban 10.8 – 13.

verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri Pericol de accident G i Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. presiunea. Valorile prea reduse ale presiunii în pneuri: afecteazã negativ siguranþa rutierã cauzeazã deteriorarea sau distrugerea pneurilor conduc la supraîncãlzirea pneurilor sau chiar la aprinderea bruscã a acestora Aceasta poate avea drept rezultat pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. De asemenea. cum ar fi ABS sau ESP®. respectaþi limitele de sarcinã pentru pneuri ºi indexul de vitezã pentru autovehicul. Corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci. în special în anotimpul rece. este necesarã verificarea regulatã a presiunii în pneuri înainte de pornirea în cãlãtorie ºi corectarea acesteia. 377 . în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. odatã cu acesta. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. Din acest motiv. dacã este necesar. cu aproximativ 0. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. Corectaþi presiunea în pneuri când acestea sunt calde dacã: presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este încãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este neîncãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare i Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare. Acestea sunt special concepute pentru sistemele de siguranþã activã ale autovehiculului. temperatura pneurilor creºte ºi. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. În timpul deplasãrii autovehiculului.1 bar pentru fiecare 10 °C. Permiteþi acest lucru când verificaþi presiunea în pneuri în interior. Exemplu: Temperatura interioarã = aproximativ 20 °C Temperatura exterioarã = aproximativ 0 °C Presiunea în pneuri care trebuie reglatã = preisune specificã în pneuri +0.2 bar 6 i Utilizaþi numai pneuri ºi jante aprobate pentru autovehicul.

7 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg]. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].000 195/75 R 16 C 107/105 R 205/75 R 16 C 110/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117/115 R Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.0 3.5 2.6 3. Valorile presiunii în pneuri pentru un autovehicul neîncãrcat/încãrcat depinde de sarcina maximã admisã pe punþi pe care o gãsiþi menþionatã pe plãcuþa de identificare de sub perna scaunului ºoferului ( pagina 383).6 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului 1.5 3.850 4.0 3.6 3.3 3.0 3.0 1.0 3.1 bar.650 3.83 4.Date tehnice Presiunea în pneuri ! Diferenþa de presiune dintre pneuri pe o singurã punte nu trebuie sã depãºeascã 0.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.8 3.0 3.4 4. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri 1.1 3.3 3.000 Respectaþi instrucþiunile referitoare la presiunea în pneuri din secþiunea “Siguranþa la bord” section ( pagina 66).4 3.0 3.0 3.850 4.4 2.650 1. 6 1 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar. 3 Montarea roþilor de rezervã Super Single. 378 .0 3.0 3. Presiunea în pneuri Puntea faþã Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.800 1.0 3. 2 Valorile presiunii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.7 3.0 3.0 3.6 3.0 3.800 1.

430 1.5 4.2 3.430 3.0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple 1.0 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.9 4.7 3.8 4.9 2.0 2.Date tehnice Presiunea în pneuri Puntea spate Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.5 3.0 3.7 3.0 3.3 3.0 3.0 3.1 3. Viteza limitatã la 140 km/h.94 5.0 3 3.7 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].250 3.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].800 4.43 4.04 3.0 3. 6 379 .8 4.000 3.0 3.5 4.3 4.0 2.0 3.250 2.0 3.5 2.800 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise. Viteza limitatã la 90 km/h.000 3.0 3.0 2.3 4. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple Pneuri 205/75 R 16 C 110 R/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115 R/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117 R/115 R 1 2 3 4 Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.

500 3.0 3.0 6 1 2 3 4 5 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.500 4.300 3.0 4.0 3.200 2. Distanþa maximã de 100 km.0 Pneuri duble 3.7 5.200 2.300 3. vezi plãcuþa de sarcinile admise pe punþi [kg].5 Pneuri Super Single 2.0 3.200 3.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri pentru autovehiculul Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat neîncãrcat1.0 3.33 3.33 3. Viteza limitatã la 162 km/h.300 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului identificare a autovehiculului Pneuri Super Single Pneuri 195/75 R 16 C 107 R/105 R 205/75 R 16 C 110 R/108 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) (roatã de rezervã) 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)4 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)5 4.753 4.6 3.0 3.33 3.4 4.0 3.300 3.0 3.0 3.0 2.0 4. viteza limitatã la 60 km/h ( Viteza limitatã la 132 km/h.200 4. 380 . 2 la maxim1. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.0 Pneuri duble 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg]. pagina 346).

inclusiv a cadrului portbagaj. Pericol de accident G Sarcinile înalte de pe plafon pot cauza o deteriorare semnificativã a caracteristicilor de manevrabilitate. Punctele de susþinere de pe pavilion trebuie sã fie distribuite la distanþe egale. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a sarcinilor ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. Sarcina maximã este de 50 kg pe fiecare pereche de puncte de susþinere pentru portbagajul de plafon.Date tehnice Sarcina pe plafon Sarcina pe plafon Sarcina maximã pe pavilion ºi numãrul minim de perechi de puncte de susþinere pe autovehicul cu: Sarcina utilã maximã pe plafon Plafon standard Plafon supraînãlþat Cabinã dublã 300 kg 150 kg 100 kg Numãrul minim de perechi de puncte de susþinere 6 3 2 ! Greutatea oricãrei încãrcãturi amplasate pe plafon. 6 381 . Mercedes-Benz recomandã montarea unei bare antiruliu pe puntea faþã. direcþie ºi frânare chiar dacã masa maximã admisã a autovehiculului sau sarcinile maxime admise pe fiecare punte nu au fost depãºite. Când utilizaþi portbagaje de plafon mai scurte. reduceþi sarcina direct proporþional. Datele sunt valabile pentru distribuþia uniformã a încãrcãturii pe întreaga suprafaþã a plafonului. nu trebuie sã depãºeascã sarcina maximã admisã pe plafon.

200 rpm Priza de putere Consum maxim la turaþia motorului Cuplu maxim la turaþia motorului Temperatura maximã a uleiului de transmisie 28 kW 2. Motoarele diesel Transmisie manualã Motor pe benzinã Transmisie manualã 6.150 rpm 4.500 rpm 140 Nm 1.200 rpm 120 °C 6 382 .Date tehnice Priza de putere antrenatã de motor Motorul Turaþia maximã a motorului Valorile supraturaþiei motorului sunt disponibile – autovehicul neîncãrcat.

Din motive de siguranþã. Aceste date sunt necesare la comandarea pieselor de schimb sau pentru solicitãri de naturã tehnicã. în funcþie de modelul autovehiculului. seria motorului ºi seriile subasamblurilor împreunã cu codurile modelului ºi ale dotãrilor opþionale. aceastã cartelã nu trebuie pãstratã în autovehicul. i Anumite autovehicule sunt livrate împreunã cu cartele de date. Aceste cartele cu date ale autovehiculului conþin detalii importante despre autovehicul. pe partea postului de conducere sau în compartimentul motor. de exemplu. Predarea acestor cartele unui Centru de Service Mercedes-Benz va simplifica procesarea comenzii. Aceasta conþine codul cheii necesar la comandarea cheilor de schimb.Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Plãcuþa de înmatriculare împreunã cu numãrul de identificare al autovehiculului (VIN) ºi datele pentru masele maxime admise se gãsesc în habitaclu. 6 Plãcuþa de identificare a autovehiculului pe scaunul ºoferului 1 Plãcuþa de identificare cu numãrul de identificare a autovehiculului 383 . numãrul de identificare a autovehiculului.

384 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful