Sprinter Manual de utilizare

Sprinter Manual de utilizare

Comanda nr. 6462 7435 02 Reper nr. 906 584 26 82 RO Ediþia B, 05/06

Simboluri

Internet Informaþii suplimentare despre Autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre DaimlerChrysler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri: www.mercedes-benz.com www.daimlerchrysler.com

Biroul editorial Vã rugãm sã adresaþi orice întrebãri sau sugestii referitoare la instrucþiunile de utiliazre, echipei de redactare a documentaþiei tehnice, la urmãtoarea adresã: DaimlerChrysler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germany Data publicãrii: 24.02.2006 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau altã formã de reproducere, completã sau parþialã, fãrã permisiunea scrisã din partea DaimlerChrysler AG.

G H
!

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Sugestie Acþiune necesarã Secvenþã de acþiuni (câteva simboluri ) Simbol de continuare Simbol de continuare pentru avertismente

i

pagina

Trimitere la o paginã Termen din glosarul tehnic Afiºãri pe ecranul multifuncþional

->
Afiºaj

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de prima dumneavoastrã cãlãtorie familiarizaþi-vã cu autovehiculul ºi cu modul de funcþionare ºi de conducere, comenzile ºi funcþiile de facilitare. Înainte de a porni la drum, citiþi acest Manual de utilizare. Astfel veþi obþine maximum de plãcere în conducerea autovehiculului ºi veþi evita situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Deoarece livrarea autovehiculului se bazeazã pe comanda dumneavoastrã, este posibil ca dotãrile autovehiculului sã difere de anumite descrieri ºi ilustraþii prezente în manual. Echipamente opþionale sunt de asemenea descrise în acest Manual de utilizare, în cazurile în care este necesarã descrierea modului de funcþionare al acestora. În anumite þãri, sunt posibile dotãri specifice þãrii respective, o disponibilitate limitatã a unor echipamente sau denumirea diferitã a anumitor produse.

DaimlerChrysler îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Cel mai apropiat Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã dacã aveþi întrebãri suplimentare. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni, Carnetul de service ºi documentele suplimentare pentru alte dotãri reprezintã pãrþi integrante ale autovehiculului. Din acest motiv, acestea trebuie pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte utilizarea plãcutã ºi în siguranþã a autovehiculului.

Cuprins

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 25

1 2 3 4 5 6

Prezentare generalã

Siguranþa la bord

. . . . . . . . . . . . 39 . . 75

Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului .

. . . . 223

Sfaturi practice

. . . . . . . . . . . . 257

Date tehnice

. . . . . . . . . . . . . . 363

Index
1, 2, 3 … Priza de 12 volþi . . . . . . . . . . . . . . . . 220 A AAS vezi Sistem de asistenþã la demarare ABS vezi Sistem de frânare antiblocare Accelerare la maximum . . . . . . . . . . . Accesorii telefon Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionarea în caz de urgenþã a trapei glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . Acvaplanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADR vezi Control automat al turaþiei motorului Aerul condiþionat în compartimentul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . Datã programatã pentru service . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . Temperaturã exterioarã . . . . . . . Autovehicule fãrã taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 153 222 222 316 149 Datã programatã pentru service . 249 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 290 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . 116 Afiºarea temperaturii exterioare Autovehicule cu taste pe volan . . . . 122 Autovehicule fãrã taste pe volan. . . 116 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 311 Mod de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . 333 Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii . . 372 Airbag Airbag pentru torace/lateral . . . . . . 50 Airbag tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . 47 Pe partea ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 49 Pe partea pasagerului faþã . . . . . . . . 49 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . 50 Alarmã Acustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Alimentarea cu combustibil . . . . . . . 229 ASR vezi Controlul derapãrii la accelerare ASSYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Ataºarea tijelor de fixare . . . . . . . . . 208 Autovehicul Angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cartele cu date . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 În caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 315 Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Închidere/deschidere centralizatã . . 87 Încuiere automatã în timpul conducerii . . . . . . . . . . . . . 88 Încuiere în caz de urgenþã. . . . . . . . 316 Înregistrare în cadrul unui Centru Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . 22 Numãr de identificare . . . . . . . . . . . 383 Parcare pentru perioade îndelungate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . 356 Tractare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tractarea unui alt autovehicul. . . . . 358 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Bancheta din spate Demontare/montare . . . . . . . . . . . 101 Microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rabatare împreunã cu compartimentul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

173

122 249 293 122 115

3

Index
Bancheta din spate a cabinei duble . . . . . . . 99 Bancheta ºoferului pentru douã persoane . . . . . . . . . . . . . 96 BAS vezi Sistem de asistare a frânãrii Baterie Auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bateria demarorului Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Comutator de izolare a bateriei . . . 241 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 În cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 În compartimentul motor . . . . . . . . 351 În telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 328 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . 239 Lampã de control (cheie) . . . . . . . . . 76 Lampã de control (telecomandã pentru încãlzirea automatã) . . . . . . 177 Lampa de control al încãrcãrii bateriei . . . . . . . . . . . . 283 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Becuri Înlocuire vezi Înlocuirea becurilor Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 302, 303 Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 377 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Blocarea direcþiei vezi Comutatorul de contact Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Buton de închidere centralizatã (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 76 Buton de încuiere a portierei . . . . . . . 79 C Calã pentru roatã . . . . . . . . . . . . . . . 313 Calculator de bord Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 136 Capacitatea rezervorului Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capacitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capotã motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 375 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Temperaturi exterioare scãzute . . . 372 Carburant Cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Circuit de alimentare . . . . . . 260, 261 Conþinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . 371 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 vezi Benzinã sau Motorinã Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Directive pentru montarea caroseriei/ echipamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cartele cu date, autovehicul . . . . . . . 383 CD player/schimbãtor de CD-uri . . . 123 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 289 Purtarea centurilor de siguranþã . . . . 43 Reglare pe înãlþime . . . . . . . . . . . . . 43 Cheie Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . 267–270 Deschiderea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 315 Deschiderea autovehiculului . . . . . . . 76 Închidere centralizatã . . . . . . . . . . . . 77 Încuierea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 316 Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . 327

4

Index
Lampã indicatoare a stãrii bateriei . . 76 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Probleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . 77 Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Cod cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Chingi de tensionare . . . . . . . . . . . . . 208 Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cleme de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului fa ã . . . 103; 214 Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . 33, 214–216 Compartiment de depozitare deasupra capitonajului plafonului . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului faþã . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare deasupra parbrizului . . . . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare integrate în portiere . . . . . . . . . . . . 214 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 308 Portiera pasagerului faþã . . . . . . . . 309 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru pahar . . . . . . . . . . . . 217 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Compartment pentru ochelari . . . . . 216 Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 93 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . 226 Conducerea pe drumuri inundate (traversarea zonelor inundate) . . . . . 149 Conducerea pe timp de iarnã . . 246, 247 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . 247 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . 35 Consum Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Motor pe benzinã . . . . . . . . . . . . . . 376 Conþinutul de sulf al carburantului . . 371 Contor de parcurs parþial . . . . . . . . . 115 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Contor de parcurs total . . . . . . . . . . 115 Contor de parcurs parþial . . . . 114, 115 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 129 Contorul de parcurs total . . . . . . . . . . 22 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 204 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Controlul derapãrii la accelerare (ASR) 62 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 63 Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 62, 278 Lampã de control . . . . . . . . . . 278–280 Mesaje afiºate. . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Consumabile Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . 370 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 237 Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Copii Dispozitive de încuiere pentru siguranþa copiilor, pentru portiere ºi uºi . . . . . 59 În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sistem ISOFIX de fixare a scaunului 56 Sisteme de reþinere . . . . . . . . . . . . . 53 Cotierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cric Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 310 Pregãtire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Puncte de aplicare a cricului . . . . . 344

5

. . . . . . . . . . 254 Filtru de aer Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . . 255 ªtergãtoare de parbriz . . . . 147 Etichete autocolante . 365 Echipamentele electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului . . 283 D Date statistice privind consumul (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Curãþare . . . 265 Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curea trapezoidalã multiplã Defecþiune . . . . . . . . 251 Autovehicul . 253 Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 6 . . . . . . . . 76 Dezumidificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Direcþie de rotaþie. . . . 228 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Demontarea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pe o suprafaþã alunecoasã . dimensiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Dimensiunile suplimentare ale dispozitivului de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Demontarea/montarea covorului în spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Porþiunea centralã capitonatã a volanului . . . . . . . 350 Depozitarea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Descuiere . . . 137 Deconectarea bateriei autovehiculului . . . . . . . . . . . . . 23 Extinctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 E EBV (Distribuþie electronicã a forþei de frânare) vezi Distribuþie electronicã a forþei de frânare Echipamente electrice/electronice . pneuri . . . . . . . . . 70 Descuierea ºi încuierea autovehiculului . . . . . . 222 Interconectate . . . . . 222 Element mecanic de urgenþã al cheii Descuierea portierei pasagerului faþã . . . . . . . 309 F Faruri Aburite . 254 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Direcþia . . . . . . . . . . . . . . . 318 Curãþare . 315 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . 250 Geam glisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Postul de conducere . 269 Elemente reflectorizante Fixare . . . . . 158 Durata de viaþã a pneurilor . 365 Elementele de fixare a telefonului mobil Fãrã interconectare . . . . . . 46 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curãþarea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Dispozitive de curãþare cu presiune înaltã . . . . 252 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . 93 Dispozitiv de cuplare remorcii. . . . . . . . 255 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Demarare .Index Cuplarea centurilor de siguranþã vezi Purtarea centurilor de siguranþã Cuplu de strângere Piuliþe/prezoane . . . . .

. . . . . . . 184 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . . . . . 90 Geamuri articulate . . . . . 202 Funcþie de facilitare a închiderii . . . . . . . . 329 Finisaj din plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. . . . . . Curãþare . . . . . . . . . . . . . 226 Faruri pentru fazã lungã . . 156. . . . . 318 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . Geamuri articulate Electrice . . Geamuri laterale Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 G Gama de viteze Afiºaj . . . . . . . . . . . . . 289 Faruri bi-xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Faruri pentru fazã scurtã . . . . . . Iluminarea planºei de bord vezi Iluminarea panoului de bord 183 184 156 185 184 253 254 183 107 109 113 108 326 109 Î În caz de accident . . . . . . . . . . . . . Geamuri glisante . . . . 237 Lampã de control . . . . . . . . . . I Iluminare adaptivã . . . . . . . . . . Lichid de spãlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 254 Fixarea încãrcãturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spate . . . . . . 171 Curãþarea geamurilor glisante. . . . . . 260 Semnalizatoare de direcþie suplimentare . 148 Lampã de control . . . . . . . . . . . 132 Reglare faruri . . . 146 Frâna de parcare vezi Frâna de mânã Frânare de urgenþã . . . 253 Curãþarea geamurilor laterale . . 104 Fax . . . . 254 Curãþarea parbrizului . 324 7 . . . . . . Geamuri glisante . . . . . . 300 Eliberare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. Înlocuirea becurilor . . . . . . . 145 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . 319 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . 265 Sistem de curãþare . . . . . . . . . . . . . 147 Frânare de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Înlocuirea becurilor . . 152 Geamuri Aburite . . 319 Conducerea în afara þãrii . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . Iluminarea instrumentelor . Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului Faþã . . . . . . partea posterioarã . . . . 164 Funcþie de avertizare pentru marºarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . 147 Acþionare . . . . . . . . . . . 208 Frânã de mânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Filtru de carburant cu separator de apã . . . . . . . . . 146 Afiºare mesaj . . . . . . . . . 89 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . 148 Frânare Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Funcþia de facilitare a deschiderii .

324 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . . 323 Faruri . . . . 157 Defecþiune . . . . . . . . . . 161. . . . . . 325 Semnalizator de direcþie suplimentar pe pavilion . 158 Dezaburire . . . . . 156. . . . . . . . . 175. . . . 255 Întreþinerea bateriilor . . . . . . 98 Setãri speciale . . . . . . 324 Semnalizator de direcþie suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Încãlzite Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Toate uºile ºi portierele . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Încãlzitor de aer . . . . . . . 77 Încuiere automatã . . 238 Cu încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Scaune . . 177 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . 157 Panou de comandã . 89 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburantului) . 88 Uºile spate . . . . 210 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . 357 Inele de ancorare/ºine . . . . . . . . 178 Defecþiuni . 276 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Setarea datei curente . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Geamuri aburite . . . . . . . . . . . 160 Parbriz . . . . . . . . . . . . 171 Scaun . . 328 Telecomandã . . . . . . . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Setãri individuale . . . . . 331 Lampã de acces 8 . . . . . . . . . . . 324 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Încãlzirea lunetei . . . . 182 Setarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Blocuri optice posterioare Autofurgon/microbuz . . . . . . . . . . . . . . . 286 Inel de tractare Montare/demontare . . . 181 Cu încãlzitor de apã . . 327 Lampã de ceaþã spate pentru autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . . . . . . 175 Înlocuirea bateriei telecomenzii . . . . . . . . 320 Iluminarea habitaclului . . . . . . . 164 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Lampã de gabarit . . 324 Lãmpi de poziþie laterale . 163 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . 86 Încuiere/descuiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Închidere centralizatã Încuiere/descuiere (din interior) . . . . . . 157 Parbriz . . . . . . . 25 L Lamele ºtergãtorelor parbriz . . . . 252 Întreþinerea autovehiculului . . 238 Recomandãri privind vânzarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Montare/demontare . . . . . . . 326 Lampã de acces . . . 182 Setarea orei curente . . . . . . . 182 Setarea orei de activare . . . . . . . 273 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . 76 Setãri implicite de la producãtor . . . . . . 251 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Setarea intervalului de încãlzire . . . . . . . . . . . 322 Platformã . . . 240 J Jante din aliaj uºor . . . . . . . . . .

. . 286 Lãmpi de control ºi de avertizare Centurã de siguranþã . 321 Lãmpi de poziþie laterale Înlocuirea becurilor . . 323 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . 279. . . . . . . 322 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . 282 Lãmpi de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Lichid de rãcire .Index Înlocuirea becurilor . . . 321 Înlocuirea becurilor . . . . . 322 Lampã de gabarit . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278–279 Nivel ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru proiectoarele de cea#$ fa#$ . . . . . 287 ESP® . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de avertizare. . . . . 288 SRS . . . . . . . . . 322 Bec . . . . . . . . . 321 9 . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . 280 ABS . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . 322 Aprindere . . . . . . . 109 Sistem automat de reglare a farurilor . 325 Lãmpi de poziþie posterioare . . . . . . . . . 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburant) . . . . . 278 Lampã de control LIM Sistem Speedtronic . . . . 146 Încãrcarea bateriei . . . . . . . . . . . 281 ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Plãcuþe/garnituri de frânã . . . 322 Lampã de frânã suplimentarã . . . . . 283 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . 189 Lampã de gabarit Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Cureaua trapezoidalã multiplã . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . . . 280 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . 143. . . . . . . . . . . . . . . 322 Lãmpi de control AAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lampã de lecturã . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Lãmpi de ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. . . . . 278. . . . . . 192 Nivelul lichidului pentru sistemul de spãlare a parbrizului/curãþare a farurilor . . . . 279. . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . 284 Separator de apã . . . . 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lãmpi Claxon optic . 287 Frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . 285 LIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . 103 Lampã de control pentru Lampã de ceaþã spate . . . . 289 Filtru de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . 318 Becuri pentru lãmpile spate . . . . . . . . . . . 279. 321. . . . . . . 103 Faruri pentru faza scurtã . . . . . . . . . . . . 109 Lampã marºarier . . . . . . . . . 321 Lãmpi de parcare . . . . . . . . . 321 Spate . 103 Lampã de lecturã . . . 327 Lampã de avertizare ESP®/ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lãmpi exterioare Becuri pentru lãmpile faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Preîncãlzire . . . 283 Diagnosticare motor . . . . . . . . . 308 ESP®/ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Înlocuirea becurilor la autovehiculele cu tracþiune integralã . . . 103 Faþã . . . . . . . . . . . . . 282 Frânã de mânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . 280 BAS . . . . . . . . . . . . . .

374 Afiºare mesaj . . . 133 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 132 Stingere temporizatã (autovehicule cu taste pe volan) . . 301 Mod cãldurã rezidualã . . 123 Calculator de bord . . . 237 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . 307 Telefon . . . . . . . . 264 Mod acceleraþie pasivã . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . 303 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . 298 Mod de funcþionare constantã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Motor pe benzinã Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Lãmpi laterale . . . . . 174 Încãlzire . . . . . . . 124 Prezentare generalã . . 307 &tergere parbriz cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . 368 Adãugare . 368. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Probleme . 295. . 302 Afiºarea temperaturii (autovehicul cu taste pe volan) . . . . . . 120 Setãri. . . . . . . . . . . . . . . . 122 Mesaje Becuri . . . . . . . 162. . 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . . . . . 103. 235 Afiºare mesaj . . . . 291. . . . . . 236 Lichid de spãlare a parbrizului Afiºare mesaj . . . . . . . . . 277 Mod funcþionare în caz de urgenþã Transmisie automatã . . . . . . . . . . 297. . . . . . . 254 M Masã pliantã integratã în spãtar . . . . . . . . 307 Nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Verificarea nivelului de lichid de frânã . . . . . 263 Limbã Afiºaj (autovehicule cu taste pe volan) . . 125 Telefon . 125 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 10 . . . . 170 MON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Motor diesel Conducerea pe timp de iarnã . . 319 Lanþuri antiderapante . . . . 247 Lichid de frânã . . . . . . 262 Lampã de control diagnosticare motor . . . . . 302. . . . . . . . . . . . . . 302 Lichid de spãlare . . . . . . . 162. . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Adãugare. . . . . 321 Lãmpi pentru iluminare adaptivã Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . 136 Memorie defecþiuni . . . . . 306–307 Portiere . . . . . . . . . . . . .Index Becuri suplimentare . . . . . . . . 174 Încãlzire posterioarã . . . . . . . . 376 Motor Defecþiuni . . . . 138 Utilizarea autovehiculului . 324 Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Sistem Tempmatic . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Lampã de control preîncãlzire 143. . . . . . . . . . . 132 Mod recirculare a aerului Aerul condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Lunetã Curãþare . . . . 125 Navigaþie . . . . 216 Memorie defecþiuni (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . 287 Nu funcþioneazã uniform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Nivel ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .motor. 113 Tempomat . . 85 le cu taste pe volan . 79 Geamuri articulate acþionate electric . . . . . . . 360 Panoul de comandã integrat în portierã . . . . . . . . . . . . Pneu dezumflat Agent de etanºare Prem pentru pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . Strângere suplimentarã Plãcuþe/garnituri de frânã Afiºare mesaj . . . . . . . 130 Iluminare . . . . . . . . . . . . . 130 Setarea liniei de stare . 382 e pornire/oprire automatã . . . . . . . . . . . . . . . . 383 utilizare . . . . . . 360 Pe postul de conducere . . . Parbriz Curãþare . . . . . . . . . . Parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Panou de comutatoare . Defecþiune . . . . . . 183 Panou de instrumente . . 154 vizoare . . . 131 le fãrã taste pe volan 116 aþie retrovizoare interioare . . Indicator de uzurã . . . . . . . . . . . . . 22 mã a motorului . . . Încãlzire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . . . . 154 ic . . . . . . . 108 Microfon cu hands-free . 113 Tahometru . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Afiºaj vezi Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Selectare limbã . . 37 Deschiderea portierei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 izoare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . 91 oare . . . . . modificare . . 22 . . 35 Panou de siguranþe Panou principal de siguranþe . . . . . . . . . . . . . . 154 oare exterioare . . . . . . . . . 29. . . . . . . Înlocuirea unei roþi . . 34 Iluminarea habitaclului . . . . Piuliþe/prezoane Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . La deplasare în rampe s Piese de schimb . .

. . . 67 Pneuri de iarnã . . . . . . . 68 Depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Conducere pe drumuri inundate . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. . . . . . 26 Poziþie pentru parcare vezi Transmisie automatã Poziþiile cheii Funcþie KEYLESS ENTRY . . 288 Monitor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 278. . . . 244 Lampã de avertizare . . . . 282 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Pornire prin tractare . . . . 356 Pornirea motorului vezi Motor. . . . . . . . . . . . .500 de kilometri . . . . 279. 196 Lampã de control . . . . . . . . . . 130 Tabele . . . . . . 69 Starea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Prizã de putere . . . . 210 Portiere Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . 197 Portbagaj superior . . . . . 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Recomandãri privind conducerea . 319 Protecþie anti-tractare . . . 228 Schimbarea posturilor radio (autovehicule cu taste pe volan) . . . . .Index Aderenþã . . . . 19 PTS vezi Parktronic R Radio . . . . . . . . . . . . 72 Protejarea mediului înconjurãtor . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) . 67 Tipuri de pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Defecþiune . 35 Lãmpi de control ºi de avertizare . . . . . 69 Sens de rotaþie . . . . . 69 Schimbarea roþilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de control . . . . . . . . . . . . 245. . . . . . . . 243 Reactivare . . . . . . . . . . 142. . . . . 76 Post de conducere . . . 79 Încuiere ºi descuiere . . . . . . . . . . . . 70 Deteriorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Supapã . 382 Reglarea turaþiei de lucru . . . . . . 378 Presiune vezi Presiune în pneuri Prezentare generalã Comutator . . . . . . . . . . 149 Capacitatea de sarcinã a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Presiune în pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. . . . . . . . . . . . . . 305 Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Primii 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Punct de legãturã pentru pornirea asistatã . . . . . 244 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . 149 Conducere în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Deschidere/închidere . 67 Vitezã maximã . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Apelare (sistem de operare) . . . . . . . . . . . . 203 Date tehnice . . . 226 12 . . . . . 78 Poziþiile manetei schimbãtorului Blocare . . . . . . . . . . . . . . . . pornire Pornirea/oprirea automatã a motorului vezi Sistem de pornire/oprire automatã a motorului Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS) . 282 Proiectoare de ceaþã faþã . . . . . . . . . . . . . 31 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . 68 Pornire asistatã . . . . 246 Reºapate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Vechime . . . . 68 Grad de uzurã . . . . . . . . .

. 227 Reglare farurilor . . . . . . 321. . . . . . 212 Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . 99 Scaun standard . . . . . . . . . . . . 69 Schimbare. . . . . . . . 99 Schemã de corespondenþã a siguranþelor Siguranþele de sub perna scaunului ºoferului . . . . 267–261 Trapa buºonului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fixarea scaunului în plan vertical . . . . . . . . . . . . . . . 106 Reglarea coloanei de direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 S Sarcinã utilã maximã pe pavilion . . . 149 Punerea în miºcare a autovehiculului . 212. . . . . . . . . . . 225 Recomandãri privind conducerea . . . . . 358 În cazul unei defecþiuni a sistemului electric . 247 Direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 În cazul unor anumite defecþiuni . . . 320 Montate lateral . . . . . . . . . . . . 225 Tractarea prin intermediul sistemului Parktronic . . . . 65 Interschimbare . . . . . . 133 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei vezi Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Semnalizatoare de avarie . . 95 Scaun rabatabil . . . . . . . . . . . . . 151 Scrumierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Frânare . . . . . . . . . . 96 Încãlzire . . . 224 RON . . . . . . . . . 105 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Sursã de alimentare . . . . . . . . . . 213 Tractare . . . . 229 Rodaj . . . . . . . . . 318 Spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Scaun cu suspensie . . . . . . . 149 Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Scaunul pasagerului faþã Rabatabil . . . . . . . . 106 Controlare . . . 153 Vitezã maximã programatã . . 361 Siguranþele din panoul principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Semnalizatoare de direcþie . . . . . . . . . . . . . 99 Suspensia scaunului . . . . . . 143 Transmisie automatã . . . . . . 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Conducere pe carosabil umed . . . . . 227 Rezervor Carburant de rezervã. 95 Reglare în plan orizontal . . . . . . . . . . . . . . 102 Remorcã Cuplare remorcã . . . . . 106 Aprindere . . 212 Dimensiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Scaun cu funcþie confort . . . . . . . . 226 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Faþã . . . . 95 Scaune Bancheta din spate rabatabilã . . . . . . 370 Roþi . . . . . . . . . . . . . . . 276 Înãlþime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Scaun rabatabil . . 259 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Setare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . 322 13 . . . . . . . 218 Semnale acustice de alarmã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Revizii tehnice regulate . 145 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . 318 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Autovehicul blocat . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . 307 Defecþiune . . . . . . 360 Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere . . . 366 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 60– 64 vezi Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) vezi Sistem de asistenþã la demarare (AAS) 14 . . . 71 Defecþiune . 192 Tempomat . . . . . . . . . . 329 Service Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . . . . . . . 58 Sisteme de asistare a conducerii . . . . . . . 198 Sistemem Speedtronic . 282 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . 228 Sistem de reþinere . . . . 155. . 188 Sisteme pentru siguranþa conducerii . . . . . . . . . . . . . . 71 vezi Sistem de alarmã antifurt (ATA) Sistem automat de reglare a farurilor 104 Sistem COMAND vezi Instrucþiunile de utilizare separate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188–202 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Indicator de uzurã a plãcuþelor/ garniturilor de frânã . . . . . . . . . . . 228 Sistem de închidere centralizatã Defecþiuni . . . . . . . . . 281. . . . . . . . . 126 Siguranþã în utilizare . . . . . . . . . 271 Funcþie de avertizare pentru deplasarea în marºarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Afiºare mesaj . . . . . . . . . 132 Autovehicule fãrã taste pe volan . 117 Setarea vitezei ventilatorului . . . . . . . . . . . . . . . 71 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Airbaguri tip cortinã . . . 267 Sistem de navigaþie . . . . . . . 278–279 Sistem de imobilizare . . . . . . 170 Setãri Setãri implicite (cheie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Afiºare . . . . . . . . 161. 21 Siguranþe . . . . . . . . . . . . 280. . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Sisteme de reþinere pentru copii . . . . . . . . . 78 Resetare generalã (autovehicule cu taste pe volan) . 258 Oprire alarmã . . . . . .Index Senzor de miºcare în interior . . . . . 289 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . 135 Separator de apã Filtru de carburant cu . . . . . . . . . . . Sistem de alarmã antifurt (ATA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Sistem de asistare la parcare vezi Parktronic Sistem de avertizare pentru deplasarea în marºarier vezi Parktronic Sistem de frânare Defecþiune . . . . . . . . . . 248 Setarea datei Autovehicule cu taste pe volan . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . 202 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . 46 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . 50 Airbaguri frontale . . . . . . . . . . . . 56 TopTether . 53 Sistem de spãlare a parbrizului . . . . . . . . . . . 196 Sistem Parktronic (PTS) . . . . . . . . . . 297 Airbag pentru torace/lateral . . . . 51 Airbaguri . . . . . . . . . . 41 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . . . . . . . . 360 Sistem antifurt Sistem antidemaraj . . . . 41 Centurã de siguranþã . 73 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor . . . . . . . . . . . . 283.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. . 165 Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) . . . . . . . . 98 Sistem de operare Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . 278. . . . . 280 Lampã de control . 123 Meniul Navigaþie . . . . . . . . . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . . . . . . 60 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . 132 Submeniul Orã/Datã . . . . . . . . . . . . . . partea posterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Sistem de avertizare pentru rularea în spate . 108 Habitaclu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sistem Parktronic . . 198 Afiºaj de avertizare . . . 125 Meniu Setãri . . . . 129 Autovehicule fãrã taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Sistem de încãlzire a scaunelor Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. . . . . . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . . . 201 Sistem Speedtronic . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu Statistici parcurs . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . 280 Lampã de control . . . . . 122 Meniul Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Curãþarea senzorilor . . . . 122 Meniu Memorie defecþiuni . . . . . . 115 Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 109 Înlocuirea becurilor . . . . . 241 Siguranþe . . . . . 271 Aprindere/stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Submeniul Autovehicul . . . . . . . . . 136 Meniu Utilizare . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . 210 Sistem de aer condiþionat . . . . . . 278–279 Lãmpi de control . 124 Meniul Prezentare generalã . . . . 360 Sistem electric de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . 134 Submeniul Iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Defecþiune . . . . 293 Submeniu Facilitãþi . 192 Activat permanent . . . . . . . . . . . . 280 Sistem de frânare antiblocare (ABS) . . 61 Afiºare mesaj . 327 Exterior – vezi Lãmpile exterioare Habitaclu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Submeniul Panou de instrumente . . . . . . . 113 Sistem de încãlzire a parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Sistem de amplificare a încãlzirii . . . . . 271 Raza de acþiune a senzorilor . . . partea anterioarã . . 294 Sistem de iluminare Acces . . . . . . . . 290 Sistem electric Aprindere/stingere . . . . . . . . . 138 Mesaje afiºate . . . . . . . . 195 15 . . . . 299–300 Defecþiune . .vezi Tempmatic Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior Filtru de aer . . . . . . . . 280 Sistem de asistenþã la demarare (AAS) . . . . . . . . . . 165 Sistem de asistare a frânãrii (BAS) . . . . . . . . 271 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . 281 Lampã indicatoare . .Index vezi Sistem de frânare antiblocare (ABS) vezi Controlul derapãrii la accelerare (ASR) vezi Sistem de asistare a frânãrii (BAS) vezi Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sisteme purtãtoare . . . . . . . . . . . . . . 120 Meniul Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Mesaje afiºate . . . . . 201 Tractarea unei remorci . . . 318 Instrumente . . . . . . .

. . . . . . . . 237 Speedtronic permanent vezi Sistem Speedtronic SRS (Sistem suplimentar de reþinere) 44 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Geamuri aburite . . . . . . . 170 Funcþie de reîncãlzire (dezumidificare) . 134 Submeniu Autovehicul . . . . . . . . . . 156 Senzor de ploaie . . . . . 166 Cãldurã rezidualã . . . . 156 ªtergãtoare de parbriz. . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . . . . 135 &tergãtorul lunetei . . . . . 132 Orã/Datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Stingere temporizatã Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . 170 Orificii de ventilaþie Pe planºa de bord . . . . . 282 Staþie de emisie-recepþie . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Suport pentru bãuturi vezi Suport pentru pahare Suport pentru cãrþi de credit . 136 Iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Variabilã . . . . . . . . . . . . 192 Sistem Tempmatic . . . . . . . . . . . 33. . . 237 Parbriz . . . . . . . . 228 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . 168 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 T Tahometru . . 217 Suport pentru sticle vezi Suport pentru pahare Suport pentru stilou . . . . . . . . 134 Funcþie de facilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Supapã . . . 297 Dezactivare . . . . . . . 155 Curãþare . . 215 Sursã de alimentare cu energie electricã Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Mod recirculare a aerului . 113 Telecomandã Cheie . . . . . 127 Supapã de pneu . . . 331 Lichid de spãlare a parbrizului. 155 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . . . . . . 171 Ventilaþie/rãcire . . . 177 Lampã de control a stãrii bateriei . . . . . . . . . . . . . 194 Lampã de control LIM . . 131 Panou de instrumente . . . . . . . . . . . . . . 163. . . . 166. . . . . . . . . . . .Index Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 166 Panou de comandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. . . . . . . . . . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Pante descendente . . . . . . . . . . 299–297 Defecþiune . . . . . 177 16 . . 272 Setarea vitezei . 77 Declaraþie de conformitate . . . . 194 Probleme . . . 129 Prezentare generalã a setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Distribuþie aer . . 266 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz. . . . . . . . . . . . . 171 Mod economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Sistem Speedtronic variabil vezi Sistemem Speedtronic Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Suport pentru pahare . . . . . . . . . 171 Dezaburire . . . . . . . . . . . 253 Defecþiuni . 127 Selectare . . . . . . . . . 213 ª ªtergãtorul lunetei . . . . . . . . . . . . . . 252 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . .

. 308 Trusã de prim-ajutor . . . . . . . . . . . . 188 Pante descendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 U Ulei vezi Ulei de motor Ulei de motor . . . . . . . . . . . 188 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 TopTether . . . . . . . . . . . . Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Telefon mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Modificare . 358 Transportarea autovehiculului pe cãile ferate . . . . . . Tractare . . . . . . . . . . . . . 90 Resetare . . . . . . . . . . . Manevre . 195 Probleme . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Trapã glisantã/rabatabilã vezi Trapa glisantã Trepte . . 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Tempomat . . . 316 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . . . . . . . 225 Trapã glisantã . . . . . . . . 138 Temperaturã Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Pante ascendente . . . . . . . . 220. . Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Verificare nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Deschidere/închidere manualã . . 309 Trusã de scule a autovehiculului . . . . . . Oprire . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispunerea treptelor de vitezã . 79 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Tensiune la bordul autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisie manualã Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . . . . Marºarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . 306–307 Lampã de avertizare . . Recomandãri privind conducerea . . . Deblocarea frânei de parcare manualã . . 150 153 317 264 150 152 153 153 153 356 153 151 153 358 151 151 153 142 144 356 144 Tractare . 97 Demontare . . . . . . . . . . . . . . 365 Utilizare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . 270 Tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionare completã a pedalei de acceleraþie . . . . 253 Triunghi reflectorizant . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . 310 Turaþia maximã a motorului . . . . . . . . . 232 Uºã culisantã Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . 189 Manetã . 232. . 58 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . . . . . . . 297 Defecþiune . . . . . . . 301 Microfon cu hands-free . . . Schimbare a vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Lampã de control LIM . . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . 220 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Afiºare mesaj . . . . . . 235 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze . . Schimbarea personalã a treptelor de vitezã . Game de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Ventilat . . . . . . . . . Poziþia pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Uºa posterioarã Deschidere/închidere Din interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Electric . . 87 Cu ajutorul cheii . . . 32. .Index Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 18 . . . . 80 Uºã culisantã electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Vitezã Limitarea vitezei vezi Sistem Speedtronic Setare vezi Tempomat vezi Sistem Speedtronic Vitezã limitã Pneu dezumflat . 80 Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . . . 158 Ventilator de plafon . . . . 78 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . 113 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sistem de închidere asistatã . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . . . 86 Din exterior . 341 Vitezã maximã Programatã . . 23 Uzura pneurilor . . . . . . . . 129 Volan Eliberarea sistemului de blocare a direcþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezometru digital . . . . 67 V Ventilaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Uºã paravan culisantã . . . . . . 102 Taste (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . 83 Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Reglare . . . 78 Programarea cheii . . . . . . . . . . . . 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Încuiere/descuiere Din interior . . . . 22 Vitezometru . .

cât ºi pe cele ale umanitãþii. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic. Întreþinerea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului. Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Notã privind protecþia mediului H Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. Nu încãlziþi motorul când autovehiculul staþioneazã. frecventã. de exemplu. a transmisiei. Adoptaþi un stil de conducere mai preventiv ºi menþineþi o distanþã suficientã faþã de alte autovehicule. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion când nu vã este necesar. Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã pentru treapta respectivã. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Respectaþi urmãtoarele indicaþii: Condiþiile de utilizare Evitaþi conducerea pe distanþe scurte deoarece creºte consumul de carburant. Din acest motiv este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea verificãrilor tehnice. a frânelor ºi a pneurilor depind în mare mãsurã de urmãtorii factori: Condiþiile de utilizare a autovehiculului Stilul personal de conducere a autovehiculului Ambii factori pot fi controlaþi de cãtre dumneavoastrã. Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. Stilul personal de conducere Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. Evitaþi accelerarea bruscã. Puteþi contribui la protejarea mediului prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor. într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii. 19 . DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului. a autovehiculului. Obiectivele noastre vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre.

pentru þara în care locuiþi.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz vã preia autovehiculul Mercedes-Benz. sau prin apelarea numãrului de telefon aferent. Returnarea autovehiculelor rulate se aplicã în cazul autovehiculelor cu masa maximã admisã de pânã la 3. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã ecologicã. pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod ecologic. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare. Opþiunea de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor este într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. conform cu Directiva Uniunii Europene (UE) privind Casarea Autovehiculelor. 20 . Autovehiculele Sprinter deja îndeplinesc normele de proiectare în privinþa capacitãþii pieselor de a fi reciclate ºi reutilizate timp de mai mulþi ani.5 t în conformitate cu reglementãrile naþionale. Informaþii suplimentare puteþi obþine de pe pagina de web a Mercedes-Benz. Acest lucru înseamnã cã autovehiculele Sprinter vor întruni în viitor cotele de reciclare în continuã creºtere.

Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor prevãzute cu dispozitiv de protecþie pentru zona de sub caroserie. În astfel de cazuri. Prin urmare. trebuie efectuatã verificarea autovehiculului la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. Alte lucrãri sau modificãri incorect efectuate asupra autovehiculului pot de asemenea periclita siguranþa funcþionalã. Un impact puternic asupra zonei de sub caroserie. pneurilor sau roþilor. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 21 . Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. Aceste defecþiuni pot periclita siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi prin urmare vã pot pune viaþa în pericol. Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol. chiar sistemelor care nu au fost modificate.Introducere Siguranþa în utilizare Siguranþa în utilizare Pericol de accident G Pericol de accident G Pericol de accident G Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi software-ului asociat pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. În acest scop. de exemplu. poate cauza deteriorarea autovehiculului. Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Modificarea acestor sisteme electronice poate cauza defecþiuni. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.

fiabilitatea ºi compatibilitatea acestora. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii distanþei totale parcurse.Introducere Siguranþa în utilizare Înregistrarea autovehiculului în cadrul unui centru Mercedes-Benz Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. Pneurile. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii puterii furnizate. Creºterea performanþei poate cauza defecþiuni ºi deteriorarea indirectã a altor subansambluri. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. componentelor destinate transformãrii ºi a accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate expres pentru tipul respectiv de autovehicul. Modificarea puterii furnizate de motor trebuie anunþatã imediat asiguratorului ºi necesitã reînmatricularea autovehiculului. Mercedes-Benz vã va putea informa asupra verificãrilor tehnice efectuate asupra autovehciulului dacã Mercedes-Benz deþine datele dumneavoastrã de înregistrare. 22 . În cazul în care nu aþi achiziþionat autovehiculul de la un dealer autorizat iar verificarea tehnicã a acestuia nu a fost efectuatã în cadrul unui centru de Service Mercedes-Benz. Caroseriile Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor. frânele ºi sistemele de rãcire trebuie adaptate în funcþie de creºterea puterii furnizate de motor. Vitezometrul ºi contorul de parcurs total digitale Este interzisã modificarea valorii memorate electronic a distanþei totale parcurse de autovehicul prin intervenþia asupra sistemelor electronice. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Modificarea puterii furnizate de motor Creºterea puterii furnizate de motor prin intervenþii asupra sistemului electronic de control al motorului poate anula certificatul de înmatriculare ºi poliþa de asigurare ale autovehiculului. existã posibilitatea ca acesta sã nu fie înregistrat la un centru Mercedes-Benz. Este recomandatã înregistrarea autovehiculului la Centrul de Service Mercedes-Benz. ºasiul. precum ºi a certificatul de garanþie ºi drepturile stipulate în acesta. Informaþi imediat ce este posibil Mercedes-Benz asupra schimbãrii adresei sau proprietarului autovehiculului. Intervenþiile asupra sistemului electronic de control al motorului pot cauza modificarea valorilor emisiilor de noxe ºi pot face imposibilã garantarea în toate cazurile a siguranþei funcþionale a motorului. Aceste piese au fost testate special pentru a stabili siguranþa.

23 . Aprobãrile obþinute de la agenþii publice de testare sau organizaþii oficiale nu exclud pericolele pentru siguranþã.mercedes-benz. sã se obþinã aprobarea Mercedes-Benz în cazul unor abateri de la directivele referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Puteþi obþine informaþii legate de directivele pentru montarea caroseriei/ echipamentelor la: Telefon: +49 (0)711 17 58 438 Fax: +49 (0)711 17 32 323 sau accesând urmãtoarea paginã de web: http://abh-infoportal. Din motive de siguranþã. Acest lucru poate avea drept urmare accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. caroseriile sunt fabricate ºi montate numai conform directivelor în vigoare referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vã recomandã: sã nu efectuaþi alte modificãri asupra autovehiculului. Utilizarea corectã Când conduceþi autovehiculul trebuie sã respectaþi întotdeauna urmãtoarele instrucþiuni: notele privind siguranþa din prezentul manual secþiunea "Date tehnice" din prezentul manual reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de autorizare pentru trafic Pericol de accidentare G Nu detaºaþi nicio etichetã autocolantã de avertizare. Dacã îndepãrtaþi o astfel de etichetã.com Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Aceste directive referitoare la caroserii/echipamente garanteazã faptul cã ºasiul ºi caroseria formeazã un ansamblu unitar ºi respectarea celor mai înalte standarde legate de siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului.Introducere Siguranþa în utilizare ! Din motive de siguranþã. este posibil ca dumneavoastrã sau alte persoane sã nu mai puteþi recunoaºte anumite riscuri.

24 .

Co Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retroviz Panourile d Panoul de comandã inte .

Prezentare generalã Postul de conducere N68.10-2283-31 Autovehicule cu volanul pe partea stângã 26 .

Prezentare generalã Postul de conducere Autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 27 .

Prezentare generalã Postul de conducere Funcþia 1 Panoul de comandã integrat în portierã 2 Comutatorul de lumini Reglarea fasciculului farurilor 3 Comutator mixt Semnalizatoare de direcþie Faruri pentru fazã lungã ªtergãtoare de parbriz ªtergãtorul lunetei 4 Maneta tempomatului 5 Claxon 6 Volan fãrã/ cu taste integrate 7 Panou de bord 32 29 112 105 103 155 156 188 Pagina 37 103 106 Funcþia 8 Oglindã retrovizoare 9 Compartiment de depozitare cu iluminare interioarã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare a Temporizator (sistemul de încãlzire auxiliarã cu încãlzitor de aer) b Indicator de avertizare pentru sistemul Parktronic c Deschide/închide geamul din partea dreaptã d Cric ºi trusã de scule e Torpedou Pagina 154 108 34 180 198 183 310 215 g Funcþia f Consolã centralã Poziþie manetã schimbãtor (transmisie automatã) Manetã schimbãtor de viteze (transmisie manualã) h Comutator de contact j Panou de comutatoare suplimentar k Frânã de mânã l Dispozitiv de parcare a volanului m Deschide capota motorului n Panou de comutatoare suplimentar Pagina 33 142 142 93 35 147 102 230 35 28 .

Prezentare generalã Panoul de bord Panoul de bord 29 .

Comutator pentru reglarea /intensitãþii . sistemului de iluminare a panoului de bord Pagina 112 113 31 31 115 118 113 31 113 Funcþia c Indicatorul nivelului de carburant cu: lampã de avertizare nivel carburant indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: Clapeta buºonului de alimentare este situatã în partea stângã Pagina 114 286 i Autovehicule fãrã taste pe volan: Afiºajul 8 include un indicator digital al nivelului carburantului.Prezentare generalã Panoul de bord Funcþia 1 Panoul de bord la autovehiculele fãrã taste pe volan 2 Panoul de bord la autovehiculele cu taste pe volan 3 5 autovehicule fãrã taste pe volan: modificã afiºajul standard selecteazã meniurile 4 autovehicule cu taste pe volan: Verificã nivelul uleiului de motor 232 115 Pagina 112 112 Funcþia 5 0 Tasta de resetare 6 Vitezometru cu: Lãmpi de control ºi de avertizare 7 Lãmpi de control ºi de avertizare 8 Afiºajul autovehiculelor fãrã taste pe volan 9 Afiºajul autovehiculelor cu taste pe volan a Tahometrul cu lãmpi de control ºi de avertizare b . 30 . Autovehicule cu taste pe volan: tahometrul include un indicator analog al nivelului carburantului.

stânga Sistemul de pornire/oprire automatã a motorului (MSS) este activ Lampã de control presiune în pneuri Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor este prea scãzut Portierã deschisã Plãcuþe/garnituri de frânã uzate Semnalizator de direcþie. 31 . dreapta Defecþiune a sistemului ABS Defecþiune a sistemului ASR sau AAS Defecþiune a sistemului BAS # ‰ Defecþiune a sistemului ESP® Filtrul aer este contaminat Pagina 105 196 # 288 289 Lãmpi de control ºi de avertizare A / Carburant de rezervã Apã prezentã în rezervorul de carburant Defecþiune a dispozitivului de încãrcare a bateriei Bec defect Frâna de mânã acþionatã Aprindere parcare faruri pentru fazã scurtã Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) este activat Faruri pentru fazã lungã aprinse Sistemul de avertizare pentru fixarea centurilor de siguranþã Pagina 286 289 283 / D 1 6 Nivel prea scãzut al lichidului de rãcire Temperatura lichidului de rãcire este prea ridicatã Defecþiune a sistemelor de reþinere Nivel prea scãzut al lichidului de frânã Defecþiune a sistemului EBV .Prezentare generalã Panoul de bord Lãmpi de control ºi de avertizare v Lampã de avertizare ESP® Lampã de avertizare ASR Pagina 61 278 62 63 278 285 X 285 J 282 279 9 278 284 287 143 286 2 / k Lãmpi de control ºi de avertizare & ° Semnalizator de direcþie. 7 B ™ 289 147 103 204 289 283 105 281 280 280 282 287 A < 103 289 N ± q Mesaj de avertizare pentru nivelul uleiului de motor Lampã de control pentru diagnosticare a motorului Sistem de preîncãlzire i Autovehicule cu taste pe volan: Este posibilã de asemenea afiºarea mesajelor aferente 9 ( pagina 122).

10-2071-31 + Sus/creºte volumul .Prezentare generalã Volanul cu taste Funcþia 1 Afiºaj Controlarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului N46.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Pentru acceptarea unui apel/ Începe formarea numãrului t Terminã un apel/ respinge un apel 138 118 Pagina 118 Funcþia 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 118 Pagina 118 32 .

consultaþi instrucþiunile de utilizare separate sau Tahometru. Panou de comandã pentru încãlzire Panou de comandã al aerului condiþionat Panoul de comutatoare situat pe consola centralã 160 168 6 35 7 Pagina 216 5 Funcþia Compartiment de depozitare sau Schimbãtor de CD-uri. Suportul pentru pahare Scrumiera Bricheta Prizã de 12 V 217 218 219 220 Pagina 3 4 33 . consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.10-2275-31 2 Compartiment de depozitare Radio sau sistemul COMAND. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Funcþia 1 N68.

Prezentare generalã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii Funcþia 1 Microfon cu hands-free pentru telefon 2 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Porneºte/opreºte funcþia de iluminare automatã a interiorului 108 108 Pagina 4 Funcþia Compartimentul pentru ochelari sau Sistemul de alarmã antifurt (ATA) 5 Porneºte/opreºte iluminarea habitaclului 6 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 7 Deschide/închide trapa glisantã Pagina 216 71 108 108 185 34 .

L W ( ) ! 62 106 87 198 Panou de comutatoare între comutatorul de lumini ºi volan A B 80 35 .25-2830-31 N54. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Panourile de comutatoare Panoul de comutatoare situat pe consola centralã Funcþia @ D & ( F Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Activeazã/dezactiveazã încãlzirea scaunului din dreapta/stânga Porneºte/opreºte sistemul de încãlzire a lunetei Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a parbrizului Activeazã/dezactiveazã sistemul ASR Porneºte/opreºte semnalizatoarele de avarie Închiderea centralizatã Compartiment interior/ posterior Conecteazã/ deconecteazã sistemul Parktronic (PTS) Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Pagina 80 Panouri de comutatoare suplimentare 98 N54.25-2831-31 157 P 156 i Dispunerea comutatoarelor poate varia.

i Dispunerea comutatoarelor poate varia. admisie/ evacuare aer Pagina 165 Funcþia F Funcþia de facilitare a r iluminãrii compartimentului posterior este activatã/dezactivatã D Aprinde/stinge girofarul O Claxonul este * pornit/oprit N54.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Funcþia ³ Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii Activeazã/dezactiveazã încãlzirea auxiliarã cu încãlzitor de apã Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii á & M & Cupleazã/decupleazã priza de putere Regleazã turaþia de lucru Activeazã/dezactiveazã controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Ventileazã compartimentul de încãrcare. în funcþie de dotarea autovehiculului. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.25-2832-31 ° Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) este activat/ dezactivat Pagina 110 ö ³ 176 165 203 205 204 196 * + 187 i Panou de comutatoare între volan ºi comutatorul de contact Dispunerea comutatoarelor poate varia. 36 .

Prezentare generalã Panoul de comandã integrat în portierã Panoul de comandã integrat în portierã Funcþia 1 Regleazã oglinzile exterioare 2 Selecteazã o oglindã exterioarã 3 Deschide/închide geamul din partea stângã N54.25-2833-31 4 Deschide/închide geamul din partea dreaptã 5 Deschide/închide geamul rabatabil din partea stângã 6 Deschide/închide geamul rabatabil din partea dreaptã Pagina 154 154 183 183 185 185 37 .

38 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Pneurile ºi jantele Sistemele antifurt 2 39 .

în eventualitatea unui accident acestea sunt cele mai eficiente mijloace de reducere a amplitudinii miºcãrilor ocupanþilor Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS(Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere).Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sisteme de reþinere Sistemele de reþinere cele mai importante sunt: centurile de siguranþã sistemele de reþinere pentru copii. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a preveni leziunile cauzate de obiecte care pãtrund în autovehicul din exterior. Într-un accident. În niciun caz airbagurile nu anuleazã necesitatea ca ocupanþii autovehiculului sã poarte corect centura de siguranþã în orice moment. este acela de a minimiza riscul de accidentare. airbaguri. 40 . unde este necesar. în eventualitatea unei coliziuni frontale. incluzând: dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri airbaguri Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã airbagul nu este activat în toate situaþiile de accident. În timpul acestor intervale de acceleraþie sau deceleraþie. un airbag activat asigurã o protecþie crescutã numai dacã centura de siguranþã este purtatã corect. i Airbagul creºte gradul de protecþie oferitã ocupanþilor autovehiculului ce poartã centura de siguranþã ºi trebuie considerat prin urmare un sistem de reþinere suplimentar centurii de siguranþã. un alt autovehicul. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. deoarece. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi. ocupanþii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus vectorului forþei de impact. are loc o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. deoarece în anumite cazuri centurile de siguranþã corect fixate oferã protecþie suficientã. Existã astfel riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului de cãtre elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. de exemplu. Scopul sistemelor de reþinere suplimentare. Mai mult chiar. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a ocupantului faþã de airbag centura protejeazã ocupantul autovehiculului împotriva proiectãrii în sens opus vectorului forþei de impact. Cu toate acestea. fiind astfel mai eficientã pentru reducerea riscului de rãnire 2 Aceastã secþiune conþine toate informaþiile importante despre sistemele de reþinere din dotarea autovehiculului. de exemplu. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului.

precum ºi intervenþiile asupra altor sisteme electronice interconectate poate avea drept consecinþã funcþionarea inadecvatã a sistemelor de reþinere. Centura de siguranþã purtatã incorect sau deloc. Airbagurile Pericol de accidentare i G Pericol de accidentare G Modificãrile sau lucrãrile efectuate incorect asupra unui sistem de reþinere (centura de siguranþã ºi dispozitivele de ancorare ale acesteia. limitatorul de forþã al centurii sau airbagul) sau asupra cablajelor acestuia. Airbagurile sau dispozitivele de pretensionare ar putea fi. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. în cazul în care aceasta este purtatã corect. este fixatã strâns pe corp nu este rãsucitã este trecutã peste mijlocul umãrului 41 . puteþi fi accidentat grav sau fatal.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În accidentele în care este activat un airbag. Din acest motiv. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de reþinere a copiilor. Airbagurile oferã protecþie suplimentarã. dispozitivul de pretensionare a centurii. În multe þãri. Acestea sunt cele mai eficiente mijloace de prevenire a propulsãrii ocupanþilor autovehiculului în sensul impactului ºi implicit de reducere a riscului de lovire a acestora în interiorul autovehiculului. Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele electronice sau la aplicaþiile asociate acestora. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii autovehiculului – în special femeile însãrcinate – poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã. declanºate inoportun sau existã posibilitatea ca acestea sã nu funcþioneze în cazul unor accidente în care forþa de decelerare este suficientã pentru a declanºa airbagul. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. În anumite situaþii. Este necesar sã vã asiguraþi cã centura de siguranþã: este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos posibil. de exemplu. 2 Pericol de accidentare G Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de reþinere din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de reþinere pentru copii. este interzisã efectuarea de modificãri asupra sistemelor de reþinere. acesta va asigura o protecþie suplimentarã faþã de cea conferitã de centura de siguranþã. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. adicã peste articulaþiile bazinului ºi nu peste abdomen.

Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. haine de iarnã. în caz contrar putând fi imposibilã cuplarea corectã a cataramei centurii. În consecinþã. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de instalare oferite de producãtorul sistemului de reþinere pentru copii. ochelarii. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Persoanele cu înãlþimea sub 1. Este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane. instalate pe scaunele corespunzãtoare pentru asigurarea protecþiei în caz de accident. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. Poziþionaþi deci spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã. aceste persoane necesitã sisteme de reþinere adecvate. În astfel de cazuri.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor nu este trecutã peste gât sau pe sub braþ este fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre ocupanþii autovehiculului. în special dacã acestea se aflã pe faþa exterioarã sau interioarã a hainelor dumneavoastrã. Nu purtaþi haine voluminoase. este posibilã ruperea chingii centurii de siguranþã în caz de accident ºi dumneavoastrã sau alþi ocupanþi ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. de exemplu. Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte În caz contrar. În caz contrar este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. În caz contrar. permiþând ocupantului scaunului sã stea aºezat în poziþie verticalã. Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite sau peste obiecte fragile. este necesarã pãstrarea curãþeniei chingii centurii ºi a dispozitivului de blocare. stilourile sau cheile. cum ar fi. de exemplu. reþinerea copiilor ar fi imposibilã ºi aceºtia sau alþi ocupanþi ai autovehiculului pot fi accidentaþi grav în cazul frânãrii bruºte sau chiar fatal în cazul unui accident. este posibilã ruperea chingii centurii în caz de accident. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã doar dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã. Pericol de accidentare G 2 Centura de siguranþã nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care chinga sau dispozitivul de blocare sunt murdare sau deteriorate. 42 .50 m ºi copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. Din acest motiv.

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. Trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii de siguranþã pentru a strânge centura peste corp dacã este necesar. În caz contrar. situaþie periculoasã pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. reglaþi centura de siguranþã pe înãlþime. Reglarea înãlþimii centurii Pericol de accident 2 G Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. Fixaþi catarama centurii de siguranþã 2 în dispozitivul de blocare 4. Din motive de siguranþã Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deService Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. În acest scop. Dacã este necesar. care deþine echipamentul ºi personalul tehnic instruit corespunzãtor pentru efectuarea lucrãrilor necesare pentru înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident ºi pentru verificarea dispozitivelor de ancorare a centurilor. Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: Scaunul ºoferului Scaunul pasagerului faþã 43 . puteþi pierde controlul asupra autovehiculului din cauza miºcãrii necesare pentru reglare. Purtarea centurilor de siguranþã Treceþi centura de siguranþã peste umãr. 1 Ghidajul centurii ( pagina 44) 2 Catarama centurii de siguranþã 3 Butonul de eliberare 4 Dispozitivul de blocare Trageþi uºor centura de siguranþã din dispozitivul de blocare a retractorului centurii.

existã posibilitatea ca diferitele sisteme sã fie activate neintenþionat. sau sã nu fie activate deloc. Pentru coborârea nivelului centurii: þineþi apãsat butonul de eliberare 5. Eliberaþi butonul de eliberare 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii 1 se fixeazã. Astfel este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. 44 . Lampa de avertizare 1 Sistemul de reþinere suplimentar (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate atunci când contactul este pus sau când motorul este în funcþiune. Ghidajul centurii 1 se fixeazã în diverse poziþii. SRS (Sistem suplimentar de reþinere) SRS (Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere) include: Lampa de avertizare 1 Dispozitive de pretensionare a centurilor Limitatoare de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: Unitate de comandã pentru airbag Airbaguri Ghidajul centurii cu reglarea înãlþimii Lampa1 de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. Pericol de accidentare 2 G A avut loc o defecþiune dacã 1 lampa de avertizare: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou În eventualitatea unui accident în care se produce decelerarea rapidã a autovehiculului. 5 Butonul de eliberare Pentru ridicarea nivelului centurii: glisaþi ghidajul centurii 1 în sus. Glisaþi ghidajul centurii 1 la înãlþimea doritã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât secþiunea superioarã a acesteia sã fie trecutã peste mijlocul umãrului.

Criterii pentru activarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor Pentru a determina dacã este necesarã activarea unui dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranþã sau a unui airbag. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acest proces este de naturã anticipativã deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru ocupanþii autovehiculului. i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. Totuºi. senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. fiecare sistem depinde de tipul de impact (frontal sau lateral) ºi de gravitatea acestuia (mai ales în ce priveºte decelerarea sau accelerarea) determinate în fazele iniþiale ale accidentului. dacã acceleraþia autovehiculului pe direcþia longitudinalã este mai mare. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei sunt stabilite în principal prin: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact 2 Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor. de exemplu. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru verificarea ºi repararea sistemului SRS. nu la sfârºitul acesteia. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. cum ar fi durata ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. În acest scop. Pe baza acestor date ºi în funcþie de rata de decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. Acest proces este de naturã anticipativã. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a autovehiculului. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Nu toate airbagurile sunt activate în caz de accident. 45 .Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În aceastã situaþie. Acestea sunt comandate de un sistem complex de senzori combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Airbagurile frontale nu sunt declanºate decât dacã este atins un al doilea prag de activare. unitatea de control pentru airbag evalueazã durata ºi direcþia decelerãrii sau accelerãrii autovehiculului în timpul fazei iniþiale a coliziunii.

veþi auzi o pocniturã care nu vã va afecta auzul. centurile de siguranþã pentru ºoferul ºi pasagerul faþã sunt prevãzute cu dispozitive de pretensionare. dispozitivul de pretensionare a centurii este activat: dacã sistemele de reþinere sunt funcþionale ( pagina 44). 2 Factorii care nu pot fi vãzuþi sau mãsuraþi decât dupã coliziune nu sunt utilizaþi pentru a determina dacã airbagul trebuie declanºat ºi nu sunt decisivi în acest sens. Dacã centura de siguranþã este prevãzutã suplimentar cu un limitator de forþã. în cazul unei coliziuni frontale sau din spate severe. Este posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile inadecvate de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã ocupanþii cãtre spãtarul scaunului. strângându-le în jurul corpului. în cazul afectãrii unor pãrþi rigide ale autovehiculului. este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore dacã. Pe de altã parte. de exemplu. decelerarea autovehiculului a depãºit pragul predeterminat. Existã posibilitatea deformãrii considerabile a autovehiculului fãrã declanºarea vreunui airbag. Lampa de avertizare 1 se aprinde. Lampa1de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la pornirea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. 46 . un alt autovehicul Dispozitive de pretensionare a centurilor. de exemplu. Când contactul este pus. dacã în coliziune sunt afectate numai componente ale autovehiculului relativ uºor deformabile. Dacã dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã sunt declanºate. limitatoare de forþã pentru centuri Dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru ºofer. iar pragul de decelerare necesar nu este atins. la decelerarea sau accelerarea bruscã a autovehiculului în direcþie lateralã în faza iniþialã a coliziunii ºi dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri pentru torace/airbaguri laterale ºi/ sau airbaguri tip cortinã. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã. cum ar fi o componentã longitudinalã a ºasiului. de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor caracteristicile de deformare ale autovehiculului structura obiectului implicat în coliziune. adicã în cazul în care autovehiculul prezintã o ratã înaltã de decelerare sau de accelerare pe axa longitudinalã în fazele iniþiale ale coliziunii în cazul unei coliziuni laterale. cum ar fi capota sau aripile.

La autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ la nivelul ochilor. 2 47 . Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. care trebuie poziþionat aproape vertical. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. G Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident care implicã decelerarea rapidã a autovehiculului. Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. În acest scop. vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: Fiecare pasager al autovehiculului trebuie sã adopte o poziþie pe scaun care sã îi permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã. Distanþa dintre scaunul ºoferului ºi pedale trebuie sã permitã acestuia apãsarea completã a pedalelor. peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. nu este permisã transportarea copiilor în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã ( pagina 53). În cazul în care conduceþi autovehiculul având mâinile pe partea centralã a volanului existã riscul de a vã rãni în eventualitatea declanºãrii airbagului. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Nu vã aplecaþi în faþã. Distanþa între pieptul ºoferului ºi zona centralã a capacului airbagului trebuie sã depãºeascã 25 cm. Braþele trebuie sã fie uºor flexate la manevrarea volanului. de exemplu. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare Sistemul airbag Pericol de accidentare G Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã. Un exemplar al acestor norme este disponibil pentru consultare la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Astfel. mai ales în cazul în care este transportat un copil într-un sistem de reþinere instalat pe acest scaun. în special când autovehiculul se aflã în miºcare. Sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare trebuie instalate pe un scaun din spate adecvat. dar ºi situarea la o distanþã cât mai mare faþã de airbag. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil.

situat în volan Airbag frontal pentru pasagerul din faþã. capacul airbagului pasagerului din faþã. 2 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din faþã. Zgomotul produs nu vã va afecta auzul iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. airbagul este dezumflat dupã consumarea accidentului. este evacuat gaz fierbinte din airbagul umflat. Nu acoperiþi zona centralã capitonatã a volanului. de exemplu. Lampa 1de avertizare de pe panoul de instrumente se aprinde. Nu ataºaþi embleme sau autocolante acestor suprafeþe. Prin urmare. în funcþie de versiunea de dotare: Airbag frontal pentru ºofer. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea ocupantului autovehiculului. capacul airbagului cortinã sau capacul airbagului pentru torace/airbagului lateral cu folie sau alt tip de material. Când ocupantul autovehiculului intrã în contact cu airbagul. fiind posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. Nu atârnaþi obiecte dure. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri. Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagul este umflat în câteva milisecunde. dacã acestea nu încap complet în compartiment. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. situat deasupra torpedoului Airbagurile pentru torace/laterale situate pe pãrþile exterioare ale scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã Airbagurile cortinã din marginea cadrului plafonului între montanþii A ºi B i La declanºarea airbagurilor veþi auzi pocniturã. Airbagul pentru pasagerul din faþã trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. umeraºe. Riscul de accidentare cauzatã de un airbag nu poate fi exclus complet datã fiind viteza ridicatã de umflare a airbagului. 48 . Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. Aceasta este o modalitate de a reduce tensiunea exercitatã asupra regiunii capului ºi a porþiunii superioare a corpului persoanei în cauzã. de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine.

ar trebui fie sã: pãrãsiþi autovehiculul imediat ce situaþia o permite sau deschideþi geamul pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei pentru capul ºoferului ºi pentru capul ºi pieptul pasagerului din faþã. 2 1 Airbag ºofer 2 Scaunul pasagerului faþã Airbagul frontal al ºoferului 1 se umflã în faþa volanului. airbagul frontal al pasagerului din faþã 2 se umflã în faþa ºi deasupra torpedoului ºi a consolei centrale. Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan. Acest praf nu este periculos pentru sãnãtate ºi nici nu semnaleazã prezenþa unui incendiu la bordul autovehiculului. G Pericol de accidentare G În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o cantitate micã de praf.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagurile frontale Pericol de accidentare Dupã declanºarea unui airbag: pãrþile airbagului sunt fierbinþi – nu le atingeþi pentru a evita riscul de a vã produce arsuri airbagurile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. În acest scop. Praful eliberat ar putea cauza dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor care suferã de astm sau alte afecþiuni ale aparatului respirator Pentru a preveni astfel de situaþii. 49 . airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.

În caz contrar. gâtului sau braþelor) ocupanþilor aflaþi în partea autovehiculului în care are loc coliziunea. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de alte airbaguri din autovehicul Airbaguri pentru torace/laterale Pericol de accidentare Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G 2 Pentru reducerea riscului de accidentare a ocupanþilor la declanºarea unui airbag pentru torace/lateral. 50 . Mercedes-Benz recomandã utilizarea huselor de scaune care au fost testate în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o fantã specialã pentru airbagurile pentru torace/laterale. în special copiii. de exemplu. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. G Din motive de siguranþã. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral nu sunt ataºate de portiere diverse accesorii. trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. Airbagurile pentru torace / laterale sunt situate pe pãrþile exterioare ale spãtarelor scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã. Aceste huse pot fi procurate. Scopul airbagurilor pentru torace/laterale este de a spori nivelul de protecþie a toracelui (nu însã ºi a capului. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale/pentru torace sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de coliziune. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. suporturi pentru pahare sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte de cârligele din autovehicul buzunarele obiectelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului pentru torace/lateral: Ocupanþii autovehiculului. Copiii cu înãlþimea sub 1. care trebuie poziþionat aproape vertical. de exemplu.

Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. 51 . Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Airbagurile tip cortinã sunt proiectate pentru sporirea protecþiei la nivelul capului (dar nu ºi al pieptului sau braþelor) a ocupanþilor autovehiculului pe partea autovehiculului unde are loc impactul. 1 Airbaguri pentru torace/laterale Airbagurile pentru torace/laterale sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului în direcþie lateralã. în cazul unei coliziuni laterale pe partea autovehiculului unde are loc impactul dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de airbagurile frontale G Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. airbagul pentru torace/lateral se umflã între portierã ºi zona pieptului ocupantului. în special copii. Airbagul tip cortinã este instalat în marginea cadrului plafonului. Pericol de accidentare G 2 i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). Copiii cu înãlþimea sub 1. asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor tip cortinã. în spatele capitonajului panoului între montanþii A ºi B.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. de exemplu. Airbaguri tip cortinã Pericol de accidentare Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã: Ocupanþii autovehiculului. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului tip cortinã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul unui accident.

Pericol de accidentare 2 Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. 52 . ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. Puteþi obþine scaune pentru copii ºi informaþii despre sistemele adecvate de reþinere pentru copii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: asiguraþi copilul utilizând un sistem de reþinere pentru copii din categoria "Universal".Siguranþa Siguranþa ocupanþilor i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de reþinere pentru copii. 1 Airbag cortinã Airbagurile tip cortinã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa transversalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale Airbagurile laterale nu vor fi declanºate în cazul unei coliziuni minore laterale. corespunzãtor vârstei ºi dimensiunilor copilului ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate adecvate asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul cãlãtoriei activaþi dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor ale portierelor autovehiculului G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.

Pericol de accidentare G Nu transportaþi niciodatã copiii în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru pasagerul din faþã. consultaþi “Transportul” ( pagina 206) ºi “Dotãrile” ( pagina 214) din secþiunea "Prezentarea detaliatã a comenzilor". Reþinerea copilului nu va fi posibilã din cauza forþelor care acþioneazã în caz de accident. indiferent de scaunul autovehiculului pe care este instalat sistemul de reþinere pentru copii ( pagina 55). Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Sistemele de reþinere pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a unui sistem de reþinere pentru copii din categoria “Universal” adecvat pentru vârsta ºi dimensiunile copilului. Instalaþi sistemul de reþinere pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. 2 Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. Pentru informaþii suplimentare.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul în care copiii deschid o portierã. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic.50 m sau vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de reþinere pentru copii amplasat pe un scaun adecvat deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiecate pentru persoane de dimensiunile acestora. frânare bruscã sau schimbare rapidã a direcþiei de deplasare. 53 . Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. Nu poziþionaþi copii cu vârsta sub 12 ani pe scaunul pasagerului din faþã dacã aceºtia nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii orientat în sensul de deplasare a autovehiculului amplasat pe scaun. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol Nu transportaþi obiecte grele sau dure în interiorul autovehicului dacã acestea nu sunt fixate corespunzãtor. Este necesarã deplasarea scaunului pasagerului din faþã la cât mai în spate posibil dacã aºezaþi un copil pe acest scaun într-un sistem de reþinere a copiilor orientat spre sensul de deplasare. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. frânare bruscã sau schimbare bruscã a direcþiei: Protejaþi copiii cu înãlþimea sub 1. Copilul poate fi proiectat în habitaclu ºi poate fi accidentat grav sau fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului.

care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective pentru verificarea ºi. îndepãrtaþi sistemul din autovehicul sau fixaþi-l prin intermediul centurii de siguranþã. copilul nu va fi protejat în caz de accident. frânare sau schimbare bruscã de direcþie dacã respectivul sistem de reþinere pentru copii sau dispozitivele sale de ancorare au fost deteriorate sau supuse unei sarcini în cazul unui accident. Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie. perne. Utilizaþi numai sisteme de reþinere pentru copii recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz pe scaunele din spate. În acest scop. Este recomandat ca sistemul de reþinere a copilului sã fie instalat pe unul din scaunele din spate. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Din acest motiv.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G 2 Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. Nu amplasaþi obiecte. Din acest motiv. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. trebuie sã apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G Un copil protejat într-un sistem de reþinere pentru copii poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. Sistemele de reþinere a copiilor nu trebuie utilizate fãrã capacul original. În caz contrar. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. dacã este necesar. 54 . sistemul de reþinere poate fi proiectat în interiorul autovehiculului în cazul unui accident. Dacã prezenþa sistemului de reþinere pentru copii nu mai este necesarã. de exemplu. când instalaþi un sistem de reþinere a copiilor trebuie sã respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul acestuia ºi scopul pentru care a fost proiectat. Întreaga bazã a sistemului de reþinere a copiilor trebuie sã se afle permanent în contact cu suprafaþa scaunului. sub sistemul de reþinere pentru copii. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului.

3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer 3 2 Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor Scaun pentru reþinerea copiilor amplasat pe scaunul pasagerului faþã/strapontinã dublã Universal1 sau conform recomandãrilor Universal2. 55 . Utilizarea unui sistem pentru reþinerea copiilor orientat contrar sensului de deplasare nu este permisã. Sistemul de reþinere a copiilor nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer PLUS5 Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8218 Scaunul pentru reþinerea copilului pe Universal sau conform bancheta din spate4 recomandãrilor Sisteme de reþinere pentru copii recomandate Producãtor Model Numãr de aprobare tip DaimlerChrysler numãr de comandã 1 2 3 4 5 Britax Römer Sistemul BABY SAFE E1 03 301146 B6 6 86 8213 KID3 E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8302 Nu este permis la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai posibil în spate. Nu este permis la autovehiculele cu cabinã dublã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor ºi sisteme de reþinere pentru copii recomandate Categorie de greutate Vârste Categoria 0+: pânã la 13 kg Categoria I: de la 9 la 18 kg pânã la aproximativ 18 luni între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2.

Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a sistemelor speciale de reþinere pentru copii pe scaunele din spate.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele de reþinere pentru copii din categoria "Universal" pot fi dentificate pe baza etichetei portocalii de aprobare. Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de reþinere pentru copii ºi identificã tipul de sistem. Din acest motiv.00-2620-31 Simbol de avertizare referitor la sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare Sistemele de reþinere pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg. 56 . Inelele de ancorare pentru sistemele de reþinere pentru copii sunt montate între perna scaunului ºi spãtar: pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 3 locuri pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 2 locuri Pericol de accidentare Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem reþinere pentru copii 2 Parasolarul pasagerului din faþã cu autocolant de avertizare G N00. fixaþi sistemul de reþinere pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg. este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de reþinere pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX.

2 1 Inel de ancorare 57 . frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G ! Aveþi grijã sã nu prindeþi centura pe scaunul din mijloc atunci când montaþi scaunul de reþinere pentru copii. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. la un atelier de specialitate autorizat. copilul transportat în respectivul sistem de reþinere poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. De aceea. Sistemele de reþinere pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi ocupanþi ai autovehiculului. Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu a fost instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. Din acest motiv. Din acest motiv trebuie sã apelaþi întotdeauna pentru verificarea ºi. este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. este necesarã respectarea instrucþiunilor furnizate de producãtor. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. sistemul ISOFIX. Dacã sistemul de reþinere pentru copii sau sistemul de fixare aferent. de exemplu. la montarea unui sistem de reþinere pentru copii. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a sistemului de reþinere pentru copii în inelele de ancorare din stînga ºi dreapta. copilul nu va fi protejat în caz de accident. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. dupã ce acesta a fost montat. dacã este necesar. dacã au fost solicitate intens într-un accident. Pe scaunele din spate instalaþi exclusiv sisteme de reþinere pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarea în acest scop la un Centru de Service Mercedes-Benz.

1 Tetierele 2 Puncte de ancorare pentru dispozitivul TopTether 58 . de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Dispozitivul TopTether Pericol de accidentare G 2 Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol TopTether furnizeazã o legãturã suplimentarã între sistemul de reþinere a copiilor fixat prin intermediul sistemului ISOFIX ºi scaunul din spate. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. Acest lucru poate reduce suplimentar pericolul accidentãrii. În cazul în care copiii deschid o portierã. Punctele de ancorare pentru dispozitivul TopTether se aflã pe suportul banchetei din spate. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. din faþã ºi între cele douã tije de fixare ale tetierei. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. Ghidaþi centura dispozitivului TopTether 4 sub tetiera 1. 2 Dispozitivul de ancorare TopTether 3 Cârligul dispozitivului TopTether 4 Centura TopTether a sistemului ISOFIX de reþinere a copiilor Culisaþi tetiera 1 în sus.

culisaþi din nou tetiera 1 puþin în jos ( pagina 97). O portierã asiguratã: nu poate fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. 59 . În caz contrar. Pericol de accidentare G 2 Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor dacã se aflã copii la bord. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi. dacã autovehiculul este descuiat. Dacã este necesar.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Fixaþi cârligul dispozitivului TopTether 3 în punctul de ancorare al dispozitivului TopTether 2 pe suportul banchetei din spate. Dispozitive de blocare pentru uºa culisantã/portiera spate Puteþi utiliza dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor pentru a asigura uºa culisantã ºi portiera spate. sau pot accidenta alte persoane. Trebuie respectate instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Pentru dezactivare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în jos în direcþia indicatã de sãgeatã 3. Asiguraþi-vã cã centura TopTether 4 poate culisa uºor. în direcþia indicatã de sãgeatã2 apoi verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor. Uºa din spate Uºa culisantã 1 Buton de încuiere/descuiere 2 Activarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor 3 Dezactivarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor Pentru activare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în sus. Montaþi sistemul de reþinere a copiilor ISOFIX prin intermediul dispozitivului TopTether.

chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele. i Utilizaþi doar roþi cu anvelope de dimensiunile recomandate ( pagina 378). În ciuda acestuia fapt. funcþiile de frânare normale rãmân disponibile.Sistem de frânare cu antiblocare) BAS (Brake Assist) . veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (anti-lock braking system . Nu apãsaþi pedala de acceleraþie intermitent în secvenþã rapidã (acþionare intermitentã). în special la efectuarea virajelor ºi când conduceþi pe drumuri umede sau alunecoase nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã de autovehiculele aflate în faþa dumneavoastrã Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune. G i Efectul maxim al ABS. în caz contrar sistemele de siguranþã nu vor funcþiona în mod corect. Pericol de accident Pericol de accident G 2 Existã un risc crescut de producere a unui accident dacã: conduceþi cu vitezã excesivã. Sistemul ABS funcþioneazã pe suprafeþe alunecoase. ASR ºi EBV poate fi obþinut numai dacã: autovehiculul este condus întotdeauna cu presiunea în pneri corespunzãtoare gradului de încãrcare ( pagina 66) în condiþii de iarnã. ESP®. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii.lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 281). utilizaþi anvelope de sezon (anvelope M+S). A avut loc o defecþiune dacã . 60 . indiferent de starea suprafeþei carosabilului.Sistem de asistare a frânãrii) ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) ASR (controlul derapãrii la accelerare) EBV (distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) Sistemul de frânare antiblocare (ABS) Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. Acþionarea intermitentã a pedalei de frânã reduce efectul de frânare. Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 5 km/h. prevãzute cu lanþuri antiderapante dacã este necesar. BAS. Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã.

Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. Sistemul ESP® realizeazã de asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. Pericol de accident Sistemul de asistare a frânãrii (BAS) Sistemul de asistare a frânãrii intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. Sistemul ABS previne blocarea roþilor. La eliberarea pedalei de frânã. scurtând astfel distanþa de frânare. Sistemul BAS este dezactivat. limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la demarare pe carosabil umed sau alunecos. ceea ce poate avea drept consecinþã o distanþã de frânare mai lungã. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã k lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). veþi simþi o uºoarã vibraþie a volanului ºi a pedalei de frânã. roþile se pot bloca în timpul frânãrii. În timpul intervenþiei sistemului ESP®. Dacã ABS intervine: Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii. 61 . Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe vitezometru. Totuºi. Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. Pericol de accident G 2 În cazul defecþiunilor sistemului BAS. G Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®)) ESP® monitorizeazã stabilitatea ºi detecteazã tendinþa autovehiculului de subvirare sau de supravirare (derapare) în timp util. forþa de frânare nu mai este amplificatã automat. frânele revin la regimul normal de funcþionare. Acest lucru înseamnã cã manevrabilitatea autovehiculului este afectatã în timpul frânãrii ºi distanþa de frânare se poate mãri. Pentru a acþiona complet frâna: Acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã. Dacã sistemul ABS funcþioneazã defectuos. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Frânarea Dacã ABS intervine în timpul frânãrii. în cazul frânãrii de urgenþã.

Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v de pe vitezometru semnalizeazã intermitent. Dacã sistemul ASR prezintã defecþiuni. Sistemul ASR oferã asistenþã la demarare ºi accelerare. Sistemul ASR ajutã frânarea roþilor motrice individuale ºi limiteazã cuplul motor. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. G ! Puneþi autovehiculul în funcþionare pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10 secunde) pe un dinamomentru pentru frânã. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Controlul derapãrii la accelerare (ASR) Sistemul ASR îmbunãtãþeºte tracþiunea. 2 ! Nu puneþi autovehiculul în funcþionare pe un stand dinamometric (de exemplu pentru teste de performanþã). Cheia trebuie rotitã în poziþia 1 în comutatorul de contact în acest timp. În caz contrar. lampa de control v lumineazã intermitent pe vitezometru. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. pentru a preveni patinarea roþilor motrice. Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. procedaþi în felul urmãtor: Nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ASR. 62 . În caz contrar. de exemplu. Sistemul ESP® nu se poate sustrage legilor fizicii. A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare # este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 282). sarcina ºi pantele. luând în considerare pneurile. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. eficienþa interacþiunii între anvelope ºi carosabil. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. în special pe suprafeþe netede ºi alunecoase. Dacã suprafaþa carosabilului nu poate furniza tracþiune suficientã. nu este posibilã demararea linã nici cu sistemul ASR. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. Dacã sistemul ESP® prezintã defecþiuni. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la demaraj. pentru o perioadã susþinutã ºi îmbunãtãþeºte astfel stabilitatea autovehiculului. vã rugãm sã consultaþi în prealabil un Centru de Service Mercedes Benz. autovehiculul poate derapa. În caz contrar. Dacã doriþi sã verificaþi autovehiculul pe un stand dinamometric. În timpul intervenþiei sistemului ASR.

dezactivaþi sistemul ASR numai atunci când este absolut necesar. existã un risc sporit ca sistemul de frânare al autovehiculului dumneavoastrã sã se supraîncãlzeascã ºi sã se deterioreze când este supus la solicitãri intense pentru o perioadã lungã de timp. 2 1 Pentru dezactivarea/activarea ASR Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Dacã sistemul ASR este dezactivat. patinarea acestora produce un efect de tãiere pentru o mai bunã tracþiune controlul tracþiunii intervine prin frânare dacã o roatã motrice atinge limita limita admisã de aderenþã. Lampa de avertizare v se aprinde intermitent. 63 . Lampa de avertizare v de pe vitezometru se stinge. În aceastã situaþie roata este frânatã pentru a creºte tracþiunea Sistemul ESP® intervine încã pentru a stabiliza autovehiculul Pericol de accident Comutatorul ASR este situat pe consola centralã. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. Un sistem de frânare fierbinte creºte de asemenea distanþa de oprire.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Activarea/dezactivatirea ASR Sistemul ASR este activat automat la pornirea motorului. Este recomandatã dezactivarea sistemului ASR în urmãtoarele cazuri: dacã utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº Dacã dezactivaþi sistemul ASR: cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã deraparea roþilor motrice. de exemplu dacã suprafaþa de sub una din pãrþile autovehiculului este alunecoasã. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se aprinde. G Sistemul ESP® rãmâne activ în ciuda dezactivãrii sistemul ASR ºi efectueazã intervenþii la frânare dacã acest lucru este necesar pentru a îmbunãtãþi stabilitatea. Din acest motiv.

64 . Sistemul AAS este dezactivat: pe suprafeþe plane în poziþia neutrã atunci când frâna de mânã este trasã Pericol de accident G 2 Sistemul de asistenþã la demarare nu funcþioneazã ca frânã de parcare. k. G În cazul defecþiunilor sistemului EBV. Astfel este posibilã demararea fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental pe pante abrupte. A avut loc o defecþiune dacã lãmpile de avertizare #. i Sistemul AAS nu mai este disponibil dacã sistemul ESP® este dezactivat din cauza unei defecþiuni ( pagina 280). aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. . Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). sistemul AAS oferã asistenþã la demarare. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la schimbãrile caracteristicilor de manevrare.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sistemul EBV monitorizeazã ºi regleazã presiunea de acþionare a frânelor la roþile din spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. Autovehiculul se poate deplasa accidental dacã este parcat în pantã. Este posibilã blocarea roþilor. Sistemul AAS menþine automat presiunea de acþionare a frânelor timp de alte 2 secunde dupã eliberarea pedalei de frânã. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. Când parcaþi autovehiculul. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã.ºi 6 sunt permanent aprinse în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 278). Pericol de accident Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) La autovehiculele cu transmisie manualã.

Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. Orice astfel de modificãri antreneazã anularea permisului de utilizare a autovehiculului. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile ºi jantele Siguranþa funcþionalã ºi rutierã Pneurile ocupã un rol important în ceea ce priveºte siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. Din acest motiv. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. 2 G Din motive de siguranþã. atelierele de specialitate autorizate sau Centrele de Service Mercedes-Benz vã pot oferi informaþii suplimentare referitoare la: lista mãrcilor de pneuri recomandate capacitãþile de încãrcare pentru pneuri (LI . Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. zone de utilizare sau condiþii de utilizare a autovehiculului permutabilitatea pneurilor etc. Comercianþii de pneuri. a suprafeþei de rulare ºi a stãrii pneurilor. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul.Indexul de încãrcare) indexul de vitezã (viteza maximã permisã pentru pneuri) îmbãtrânirea pneurilor cauzele ºi consecinþele uzurii pneurilor mãsurile corespunzãtoare în cazul deteriorãrii pneurilor tipurile de pneuri pentru anumite regiuni. precum ºi utilizarea distanþierelor pentru supape sau a scuturilor antipraf pentru frâne. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. În plus. a confortului. Pericol de accident Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. emisiile sonore. este necesarã verificarea periodicã a presiunii în pneuri. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale jantelor. caracteristici precum manevrabilitatea. 65 .

Siguranþa Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri Pericol de accident Asiguraþi-vã în mod constant dacã presiunea în pneuri este corectã. 66 . Tabelele cu valorile presiunii în pneuri le puteþi gãsi în secþiunea "Date tehnice" ( pagina 378). Presiunea insuficientã în pneuri conduce la încãlzirea acestora. acesta poate exploda. Capacele ventilelor pneurilor protejeazã ventilele de umezealã ºi impuritãþi. cu pneurile reci. G Valorile specificate pentru presiunea în pneurile autovehiculului trebuie respectate întotdeauna. G Pericol de accident 2 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. Temperatura ºi presiunea în pneuri cresc atunci când autovehiculul este în miºcare. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. Din acest motiv. În asemenea situaþii. Dacã presiunea în pneuri este stabilitã la o valoare incorectã. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. creºterea uzurii. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Din acest motiv. presiunea ar deveni insuficientã dupã rãcirea pneurilor. Din acest motiv. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. nu reduceþi presiunea unui pneu cald sub niciun motiv. o deteriorare în stabilitatea la conducere ºi un consum ridicat de combustibil. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar. În caz contrar. în special dacã sarcina ºi viteza autovehiculului sunt mari. cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. În cazul umflãrii insuficiente a unui pneu. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. Presiunea în penuri trebuie reglatã în funcþie de încãrcarea autovehiculului. înºurubaþi întotdeauna strâns capacele ventilelor. trebuie sã strângeþi prezoanele sau piuliþele în mod regulat sau cel puþin o datã pe an la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel) /180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble.

Verificarea marginii interioare a pneurilor roþilor din spate este de asemenea necesarã.6 bar. chiar dacã sunt utilizate rar sau deloc. Din motive de siguranþã. Pericol de accident prezenþa corpurilor strãine între pneuri (în cazul autovehiculelor prevãzute cu pneuri duble) fisurile. de exemplu. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane.Siguranþa Pneurile ºi jantele Ventilul pneului (ventilul pentru pneu fãrã camerã) Dacã adâncimea este mai micã de 3 mm. este posibilã deteriorarea pneurilor. Starea pneurilor Verificaþi periodic starea pneurilor – cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi pentru a constata de exemplu: deteriorãrile suprafeþei exterioare prezenþa corpurilor strãine în suprafaþa de rulare Uzura pneurilor Pneurile îmbãtrânesc. Adâncimea insuficientã a profilului suprafeþei de rulare creºte riscul de acvaplanare în condiþii de ploaie torenþialã sau de noroi. Suprafaþa de rulare a pneurilor Adâncimea minimã a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este stipulatã prin lege. în special dacã suprafaþa carosabilului este umedã sau acoperitã de zãpadã. Suprafaþa de rulare a pneurilor nu mai poate îndepãrta apa. umflãturile starea suprafeþelor de rulare a pneurilor.6 bar. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. Pericol de accident ! Din motive de siguranþã. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. bracaþi roþile la maxim dacã este necesar. este necesarã înlocuirea pneurilor înainte ca adâncimea a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor sã atingã valoarea minimã permisã de lege. În caz contrar. pneurile trebuie înlocuite dacã au mai mult de 6 ani. În asemenea situaþii. G Aveþi în vedere faptul cã fisurile. De aceea. adicã uzura neuniformã sau excesivã a pneurilor de pe una din pãrþi. umflãturile sau alte deteriorãri ale suprafeþei exterioare pot cauza explozia pneurilor. În scopul verificãrii marginii interioare a pneurilor roþilor din faþã. Supapele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã scade odatã cu îmbãtrânirea autovehiculului. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite imediat. 67 . aderenþa pneurilor începe sã se deterioreze rapid pe suprafeþe umede. Asiguraþi-vã în permanenþã cã adâncimea profilului suprafeþei de rulare este suficientã. 2 G ! Nu este permisã montarea niciunei alte piese (ventile de reþinere) pe ventilele pneurilor. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. În asemenea situaþii. aderenþa pneurilor ºi caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se vor agrava. Dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor scade.

este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. este necesarã utilizarea exclusivã a tipurilor ºi dimensiunilor de pneuri aprobate pentru tipul de autovehicul ºi respectarea capacitãþii de încãrcare ºi a indexului de vitezã pentru autovehiculul dumneavoastrã. Mai mult. vaselinã. în anumite regiuni sau pe anumite suprafeþe utilizarea unui anumit tip de pneuri poate fi beneficã. În asemenea situaþii. Pericol de accident În asemenea situaþii. 2 Capacitate de sarcinã pentru pneuri. carburant etc. Depãºirea sarcinii specificate sau a vitezei maxime admise pentru pneuri poate cauza deteriorarea pneurilor sau defectarea acestora. Evitaþi conducerea autovehiculului peste borduri precum ºi parcarea acestuia cu suprafaþa de rulare a pneului parþial aºezatã pe o bordurã. Deterioarea structurii pneului nu poate fi detectatã decât mult mai târziu ºi poate cauza explozia pneului.Siguranþa Pneurile ºi jantele Deteriorarea pneurilor Deteriorarea pneurilor poate fi cauzatã de: condiþiile de utilizare a autovehiculului îmbãtrânirea pneurilor borduri ale carosabilului corpuri strãine presiunea insuficientã sau excesivã în pneuri condiþiile meteo ºi factorii de mediu contactul cu petrol. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. viteza maximã admisã pentru pneuri ºi tipurile de pneuri Pericol de accident G G Conducerea autovehiculului peste borduri sau obiecte cu muchii ascuþite poate cauza deteriorãri ale structurii pneului invizibile din exterior. 68 . este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Prin urmare.

caracteristici precum manevrabilitatea. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã. a confortului. Din acest motiv. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile reºapate Pneurile reºapate nu sunt testate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi. emisiile sonore. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. În plus. nu sunt recomandate. Aceste avantaje sunt valabile numai dacã este respectat sensul de rotaþie. Siguranºa funcþionalã nu mai poate fi garantatã. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. Deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul pneurilor reºapate. 2 G Pericol de accident Din motive de siguranþã. Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. Sensul de rotaþie este indicat printr-o sãgeatã amplasatã pe partea lateralã a pneului. Montaþi pneurile noi întâi la roþile din faþã dacã pneurile montate la roþile din faþã ºi din spate sunt de aceleaºi dimensiuni. 69 . Sensul de rotaþie Pneurile care au sensul de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. din acest motiv. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se pot schimba semnificativ. Montaþi numai pneuri adecvate pentru roþi. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. dacã roþile permutate sunt de dimensiuni diferite. în privinþa prevenirii acvaplanãrii. nu poate fi garantat acelaºi nivel de siguranþã pentru pneurile reºapate ca pentru pneurile originale. G Permutaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceeaºi dimensiune. Pericol de accident Permutarea pneurilor ºi a jantelor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip. produse de acelaºi fabricant. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. de exemplu.

Curãþaþi temeinic suprafeþele interioare ale roþilor la fiecare permutare a acestora. Depozitarea pneurilor Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. benzina sau motorina. deoarece este posibilã corodarea prezoanelor. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor ( pagina 69).000 sau 10.000 km. pentru înlocuirea pneurilor: Dacã autovehiculul are roþi de dimensiuni identice pe ambele punþi. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. în caz contrar. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( pagina 342).Siguranþa Pneurile ºi jantele ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Permutaþi roþile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. este posibilã permutarea roþilor la fiecare 5. Nu curãþaþi roþile cu agenþi de curãþare acizi. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. în funcþie de gradul de uzurã a pneurilor. Pentru informaþii suplimentare despre înlocuirea unei roþi. vaselina. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchia exterioarã. componentele electronice ar putea fi deteriorate. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona ventilelor. preferabil lipsit de luminã. pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã a suprafeþei de rulare. Corectaþi presiunea în pneuri dupã permutarea roþilor. de exemplu. 2 70 .

i Autovehiculul se blocheazã din nou automat dacã nu deschideþi nici o portierã timp de 40 de secunde dupã descuierea autovehiculului. capota motorului este deschisã Activarea sistemului de alarmã Închideþi toate portierele/uºile. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi: una dintre portiere este deschisã. pagina 76) ! Dacã nu puteþi porni motorul.Siguranþa Sistemele antifurt Sistemele antifurt Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj previne pornirea autovehiculului fãrã cheia corespunzãtoare. 2 i Sistemul de alarmã va fi declanºat dacã autovehiculul a fost încuiat cu cheia ºi este apoi descuiat din interior. pentru verificarea sistemului antidemaraj. 71 . la un Centru de Service Mercedes-Benz. sau Apãsaþi tasta Œ ( Alarma este opritã. de exemplu. Lampa de control de pe comutatorul de închidere centralizatã ( pagina 87) lumineazã intermitent. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Lampa de control integratã în comutatorul pentru închiderea centralizatã ( pagina 87) se stinge. Dezactivarea sistemului de alarmã antifurt Descuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei Œ de pe cheie ( pagina 76). Încuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei ‹ de pe cheie ( pagina 76). existã o defecþiune. Dezactivarea alarmei Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Pentru activare: scoateþi cheia din comutatorul de contact ( pagina 93) Pentru dezactivare: puneþi contactul ( pagina 93).

Dezactivarea protecþiei antiremorcare pentru transportare Dacã autovehiculul este transportat sau încãrcat pe un alt autovehicul. Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la încuierea autovehiculului. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. un semnal de alarmã acustic ºi vizual se produce în cazul în care unul dintre geamurile laterale sau geamul din spate al autovehiculului este spart sau dacã cineva pãtrunde în interiorul autovehiculului. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. Senzor de miºcare în interior Dacã sistemul de alarmã anti-furt este activ atunci când autovehiculul este încuiat. dezactivaþi protecþia antiremorcare.Siguranþa Sistemele antifurt Protecþia antiremorcare Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã. i Când contactul este oprit ( pagina 93). Încuiaþi autovehiculul prin intermediul cheii. se activeazã automat protecþia antiremorcare dupã cca. Activarea protecþiei antiremorcare Dupã încuierea autovehiculului. 72 . Apãsaþi butonul 1. 20 de secunde. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. 1 Pentru dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. nu puteþi dezactiva protecþia antiremorcare. Protecþia antiremorcare este dezactivatã automat la descuierea autovehiculului. 2 i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã la scurt timp dupã ce roata pãrãseºte solul de exemplu dacã autovehiculul este ridicat pe cric.

Siguranþa Sistemele antifurt Activarea senzorului interior de miºcare Închideþi: geamurile laterale trapa glisantã Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu Dezactivaþi senzorul de miºcare în interior dacã urmeazã sã lãsaþi persoane sau animale în autovehiculul cu portierele blocate. 73 . Apãsaþi butonul 1. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 40 secunde. de exemplu. i În mod normal. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. mascote. 2 i Nu lãsaþi obiecte. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. 1 Pentru dezactivarea detectorului de miºcare în habitaclu 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. senzorul de miºcare în interior rãmâne inactiv pânã la o nouã încuiere a autovehiculului. Încuiaþi autovehiculul.

74 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Reglarea volanului Sistemul de iluminare Panoul de bord Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare cu taste integrate în volan Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Vizibilitatea adecvatã Încãlzirea Funcþia Tempmatic Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Sistemele de asistare a conducerii Utilizarea autovehiculului Transportul Dotãrile 3 75 .

Pericol de accidentare G N80. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului la autovehiculele dotate cu uºã culisantã electricã. copiii pot elibera dispozitivul de închidere pentru siguranþa copiilor prin apãsarea tastei de închidere centralizatã ºi astfel se pot auto-accidenta.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Cheia În dotarea autovehiculului intrã 2 chei. Fiecare cheie conþine un element de urgenþã. Funcþia KEYLESS ENTRY faciliteazã urmãtoarele operaþiuni: deschiderea automatã a uºii culisante când vã apropiaþi de autovehicul. În caz contrar. sau pot accidenta alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. la orice apãsare de tastã ( pagina 327). 4 Dispozitiv de eliberare a elementului de siguranþã al cheii 5 Element de urgenþã al cheii 6 Œ Tastã pentru descuiere i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control pentru baterie 1 nu lumineazã scurt. Cheie cu telecomandã integratã Autovehiculele dotate cu uºi culisante electrice pot fi echipate cu funcþia KEYLESS ENTRY ( pagina 78).35-2023-31-S_W 3 Setarea implicitã a cheii permite portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã uºile culisante uºile posterioare Cheia vã permite descuierea de la distanþã a autovehiculului. încuie ºi descuie uºile culisante ºi uºa posterioarã/descuie ºi deschide uºa culisantã electricã. aceºtia pot deschide uºile în timpul cãlãtoriei ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. Descuierea automatã a portierei ºoferului când vã apropiaþi de autovehicul. 1 Lampã de control pentru baterie 2 ‹ Tastã pentru încuiere 3 D Tasta pentru încuiere ºi descuiere. închiderea ºi deschiderea centralizatã a urmãtoarelor elemente: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. când pãrãsiþi zona din jurul autovehiculului. Încuierea automatã a uºii culisante/ portierei ºoferului. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. 76 . chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii.

portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã poate fi descuiatã manual prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). utilizaþi cheia numai în imediata apropiere a autovehiculului. Prin apãsarea tastei Œ se descuie: portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã (la autoutilitare carosate) sau portiera ºoferului (la microbuze. autovehiculul se va încuia automat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. sau sistemul de alarmã antifurt (ATA). este posibil sã doriþi modificarea modului de funcþionare a cheii. În caz de urgenþã. elementul de urgenþã al cheii ar putea fi smuls ºi pierdut. În caz contrar. Protejaþi cheia de umezealã. în caz contrar este posibil ca acestea sã interfereze cu funcþiile cheii. furgonete) Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 se aprinde scurt de douã ori. pentru a se preveni defecþiunile. 77 . Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Descuierea portierei ºoferului ºi portierei pasagerului faþã (la autoutilitare carosate) Apãsaþi tasta Œ o datã. Apoi. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. dacã este activat sistemul de autorizare activã a ºoferului. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea ! Nu expuneþi cheia la niveluri înalte de radiaþii electromagnetice. Setare implicitã Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta Œ. i Verificaþi dacã butoanele de blocare a portierelor au coborât. i Dacã descuiaþi autovehiculul cu cheia ºi nu deschideþi o portierã în 40 de secunde. Setãri individuale În cazul în care cãlãtoriþi adeseori singur. Nu ataºaþi obiecte de inelul elementului de urgenþã al cheii (de exemplu mascote). toate portierele/uºile sunt închise 3 i Pentru a preveni furturile. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã.

Deschiderea uºilor culisante electrice Menþineþi apãsatã tasta D. Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 lumineazã intermitent de douã ori. imediat ce ajungeþi la 5 metri de autovehicul. Apãsaþi tasta D. Pentru activare: apãsaþi tasta Œ în timp ce autovehiculul este încuiat. Autovehiculul va fi descuiat centralizat. Semnalizatoarele de direcþie se aprind lung. Autovehiculul este închis centralizat. Descuierea uºilor culisante ºi a uºilor posterioare. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Funcþia KEYLESS ENTRY În funcþie de direcþia din care vã apropiaþi de autovehicul: se descuie portiera ºoferului sau uºa culisantã se descuie ºi se deschide automat. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi scurt. Uºa culisantã se închide. de douã ori. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Œ de douã ori. furgonete) Apãsaþi tasta Œ o datã. Când autovehiculul este încuiat. dacã aveþi cheia cu transponder ºi funcþie KEYLESS ENTRY. Autovehiculul va fi descuiat din nou prin intermediul cheii. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. o singurã datã. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. tasta Œ. Autovehiculul este descuiat centralizat. tasta D poate fi utilizatã numai pentru a descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã. iar autovehiculul se încuie când pãrãsiþi perimetrul autovehiculului. sau Apãsaþi tasta ‹. 3 78 . atunci când vehiculul este încuiat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Descuierea portierei ºoferului (la microbuze.

care o fixeazã uºa la capãtul cursei. pentru a elibera uºa din opritor. este necesar sã acþionaþi mai întâi mânerul exterior al acesteia. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa culisantã este corect fixatã în opritor. 1 Mâner interior al portierei 2 Buton de încuiere Acþionaþi mânerul portierei 1. din interior. puteþi sã o fixaþi la aproximativ jumãtatea cursei. 1 Mânerul exterior al uºii 2 Buton 3 Mâner interior al uºii 79 . oricând. dacã este deschisã dar nefixatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea portierei ºoferului sau a portierei pasagerului faþã din interior Puteþi deschide portiera ºoferului/ portiera pasagerului din faþã. atunci când este deschisã. uºa culisantã se poate deplasa singurã. Uºa culisantã Pericol de accidentare i G Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu o uºã culisantã latã. Opritorul intermediar nu fixeazã complet uºa culisantã. Când deschideþi/închideþi uºa culisantã. sau sã apãsaþi butonul situat pe mânerul interior. cu un opritor intermediar. Pentru deschiderea uºii culisante. chiar dacã sunt încuiate. Asiguraþi-vã cã uºa culisantã este fixatã în dispozitivul activ de reþinere. Portiera se deschide. astfel încât nu este întotdeauna necesarã deschiderea uºii pânã la opritorrul final pentru a putea pãrãsi autovehiculul. 3 i Uºa culisantã este echipatã cu un dispozitiv activ de reþinere. Dacã autovehiculul este parcat în pantã. Dumneavoastrã ºi alte persoane puteþi fi accidentaþi.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii culisante din exterior Pentru deschidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o deschide. pânã în punctul de oprire. închiderea uºii nu mai necesitã efort suplimentar. trageþi uºa ferm înainte. pânã în punctul de oprire. butonul de încuiere se ridicã. Pentru închidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o elibera din opritor ºi. trageþi uºa ferm înainte. Astfel. Astfel. ( pagina 81) apoi deschiderea ºi închiderea completã a uºii de douã ori. Acesta ajutã la închiderea uºii culisante. Tineþi mânerul 3 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. uºa culisantã poate fi plasatã pe partea stângã ºi/sau dreaptã a acestuia. Pentru închidere: apãsaþi butonul 2 pentru a elibera uºa culisantã din opritor ºi. Uºã culisantã electricã În funcþie de dotãrile autovehiculului. în timp ce þineþi mânerul 3. este necesarã deschiderea completã a uºii culisante prin menþinerea apãsatã a butonului de pe consola centralã. uºa culisantã va reveni la modul normal de funcþionare. i Dacã o uºã culisantã este încuiatã ºi se deschide din interior. prin apãsarea scurtã a unuia dintre butoane. Tineþi mânerul 1 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. Închiderea asistatã electric Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de închidere asistatã electric. sau a celui de pe cadrul uºii. Uºa culisantã electricã poate fi acþionatã prin intermediul urmãtoarelor elemente: butonul de pe consola centralã butonul situat pe cadrul uºii mânerul interior al uºii mânerul exterior al uºii cheia 3 i Dacã bateria a fost deconectatã sau defectã. pânã se fixeazã. Deschiderea/închiderea uºii culisante din interior Pentru deschidere: apãsaþi butonul 2. în timp ce þineþi mânerul 1. pânã se fixeazã. Numai aceastã uºã se va descuia. 80 . Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate.

Uºa culisantã se descuie. sau murdãrie intensã. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. situat pe consola centralã i La autovehiculele prevãzute cu paravan. Pentru deschiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. 3 Pentru deschiderea/închiderea uºii culisante Butonul aferent uºii culisante. butonul este situat pe paravan. Butonul aferent uºii culisante.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea prin intermediul butonului Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). se deschide ºi este emis un semnal acustic. la nivelul mânerului interior. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se descuie. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. 1 Pentru închiderea uºii culisante/ programarea cheii ( pagina 82) 2 Pentru deschiderea uºii culisante 81 . de exemplu chiciurã. N72.16-2119-31 Pentru închiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii.16-2122-31 3 Uºa culisantã se opreºte În caz de utilizare în condiþii nefavorabile. Apãsaþi partea inferioarã/superioarã a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi butonul 3 de pe cadrul uºii. lângã cadrul uºii. situat pe cadrul uºii N72. gheaþã. se deschide ºi este emis un semnal acustic. procedaþi dupã cum urmeazã: Pentru deschiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii.

16-2118-31 i Lampa de control integratã în butonul de pe consola centralã se aprinde când uºa culisantã este deschisã. este posibilã programarea telecomenzii numai pentru una din acestea. Apãsaþi scurt butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Uºa culisantã se opreºte. Eliberaþi butonul. Programarea cheii Dacã autovehiculul este echipat cu douã uºi culisante. Uºa culisantã se deschide sau se închide ºi este emis un semnal acustic. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Deschiderea/închiderea prin intermediul cheii Menþineþi apãsat butonul D timp de peste 0.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru închiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii. Uºa culisantã se descuie ºi se deschide. 1 Buton 2 mânerul exterior al uºii 82 . 3 N72. Apãsaþi din nou butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. sau se închide. Uºa culisantã se opreºte. Apãsaþi iar butonul D. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se opreºte Deschiderea/închiderea prin intermediul mânerului interior ºi exterior Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83).5 secunde.

În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a uºii culisante.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Protecþia anti-blocare Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G Funcþia de protecþie anti-blocare nu eliminã posibilitatea prinderii degetelor sau altor pãrþi ale corpului între uºã ºi cadrul acesteia ºi. În cazul obstrucþionãrii cursei de deschidere a uºii culisante. decât în cazul în care uºa funcþioneazã automat. lãmpile spate vor fi ascunse în proporþie de peste 50%. i Funcþia anti-blocare este mai puþin sensibilã când uºa este acþionatã prin apãsarea constantã a butonului de pe consola centralã sau a celui de pe cadrul uºii. Din acest motiv. Pericol de accident G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de minim 90°. Lampa de control integratã de control integratã în butonul uºii culisante respective lumineazã intermitent ºi se emite un triplu avertisment sonor de confirmare. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Uºile posterioare Uºile posterioare pot fi fixate în unghiuri de aproximativ 90°. Menþineþi apãsatã partea superioarã a butonului corespunzãtor 1 sau 2 de pe consola centralã timp de 5 secunde. Întotdeauna trebuie sã vã asiguraþi cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune a uºii culisante. aceasta se va redeschide complet. 180° sau 270°. de exemplu. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Porniþi motorul ( pagina 93). Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. apoi se va opri. 83 . nu eliminã riscul de rãnire. în consecinþã. La deschiderea uºii posterioare: trebuie sã existe suficient spaþiu de manevrã asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat 3 1 Tastã pentru uºa culisantã din stânga 2 Tastã pentru uºa culisantã din dreapta Asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise. aceasta se va deplasa puþin în sens opus. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional.

Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. 1 Dispozitivul de reþinere a uºii Deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 45°. atunci când este deschisã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea dreaptã Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea stângã Deschiderea uºilor posterioare la un unghi de 180° sau 270° 3 1 Mâner Trageþi mânerul1. Trageþi maneta de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. 1 Manetã de eliberare Asiguraþi-vã cã uºa din spate de pe partea dreaptã este deschisã ºi fixatã în poziþie. 84 . Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. Eliberaþi dispozitivul de reþinere ºi deschideþi uºa sub un unghi de 180° sau 270°. Trageþi dispozitivul de reþinere 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi þineþi-l ferm. astfel încât opritorul sã nu mai poatã acþiona. Deschideþi uºa peste 90°.

Dispozitivul de reþinere a uºii ( pagina 84) este eliberatã automat din opritor. 180° sau 270° Dacã este necesar. este posibilã accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane. din exterior. uºa posterioarã este fixatã în poziþia respectivã. Închideþi ferm. unde se va fixa. din exterior. peste uºã. uºa posterioarã de pe partea stângã. Dispozitivul de reþinere va rãmâne în aceastã poziþie fãrã a mai reveni în poziþia iniþialã. uºa posterioarã de pe partea dreaptã. i Autovehicule cu uºi posterioare pivotante la 270°: Dacã preferaþi ca opritorul uºii 1 ( pagina 84) sã rãmânã în afara spaþiului de încãrcare atunci când încãrcaþi autovehiculul. atunci când este deschisa. 85 . În caz contrar. trageþi uºa din dispozitivul magnetic de reþinere ( pagina 84). îl puteþi roti la 180° contra rezistenþei resortului. 3 2 Dispozitivul magnetic de reþinere a uºii Anterior închiderii uºii. uºa posterioarã. Închideþi ferm.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pericol de accidentare Când uºa este deschisã la 270°. împingeþi-o pe dispozitivul magnetic de reþinere 2 de pe partea lateralã. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Închiderea din exterior a uºilor posterioare Pericol de accidentare G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de peste 90° asiguraþi-vã cã nu existã trafic în raza de acþiune a uºilor. eliberaþi dispozitivul de reþinere 1 din opritor ºi aduceþi-l în poziþia iniþialã. G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor. din exterior. Când magnetul de pe uºã este în comutatorul de contact cu dispozitivul magnetic de reþinere 2. Închideþi ferm. Închiderea uºilor posterioare din poziþia de 90°.

puteþi încuia/descuia din interior toate portierele/uºile sau numai uºile culisante ºi cele posterioare. Dacã este vizibil un semn de culoare albã. atunci când este deschisã. la deschiderea din interior a unei uºi posterioare. uºa din spate este descuiatã. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã În cazul în care copiii deschid o portierã. Pentru deschidere: trageþi maneta de deschidere 1 ºi deschideþi uºa posterioarã. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. mai ales din cauza înalþimii cabinei faþã de sol 1 Manetã deschidere 2 Buton de încuiere/descuiere Pentru descuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre stânga. 3 G Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor posterioare. Veþi obderva un semn alb. sau pe portierele posterioare în cazul furgonetelor cu cabinã dublã. Închiderea ºi deschiderea centralizatã din interior Prin intermediul butonului pentru închidere centralizatã. Pericol de accidentare i Butonul 2 se deplaseazã spre stânga. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii posterioare din interior Maneta de deschidere se aflã pe partea interioarã a uºii posterioare din dreapta. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Pentru închidere: asiguraþi-vã cã uºa posterioarã din stânga este închisã. Numai uºa posterioarã se descuie. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Semnul alb va dispãrea. Pentru încuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre dreapta. Semnul alb este vizibil. 86 . Uºa posterioarã Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi în autovehicul. Închideþi uºa posterioarã din dreapta trãgând ferm de mâner.

copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi sau pot accidenta alte persoane. Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. În caz contrar. lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã lumineazã 5 secunde. când portierele/uºile sunt închise. ulterior apãsãrii butonului. se va aprinde o lampã de avertizare pe panoul de bord (la autovehiculele fãrã butoane pe volan) ( pagina 289). În cazul în care cheia se aflã în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact. când uºile sunt închise. Lampa de control integratã în buton se stinge. Încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Descuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Lampa de control integratã în buton se stinge. i Dacã cheia este în poziþia 0 sau nu se mai aflã în comutatorul de contact. În cazul furgonetelor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. 3 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã Lampa de control integratã în buton se aprinde. Lampa de control integratã în buton se aprinde. Lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã indicã încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare. lampa de control va lumina permanent. 87 . lampa de control integratã în buton nu se aprinde. Dacã este pornit motorul ºi nu toate portierele/uºile sunt corect închise. Descuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Încuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. sau pe afiºaj va apãrea un mesaj (la autovehiculele cu butoane pe volan) ( pagina 307).

operaþiunile de salvare ar putea fi îngreunate. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Din interior. ! Dacã autovehiculul este închis centralizat. funcþia de încuiere automatã în timpul mersului trebuie dezactivatã: anterior împingerii autovehiculului anterior remorcãrii autovehiculului în cazul în care pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp i Dacã funcþia de încuiere automatã este activã. în cazul în care autovehiculul este împins sau remorcat. aceasta va fi dezactivatã dacã autovehiculul este descuiat sau încuiat prin intermediul butonului de închidere centralizatã. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. în eventualitatea unui accident. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. Dacã funcþia de încuiere automatã în timpul mersului este activatã. 3 Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã i Portierele/uºile sunt încuiate automat la punerea contactului ºi demararea autovehiculului. Toate portierele/uºile se încuie automat la viteze peste 15 km/h. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). sau în cazul în care una din portiere/uºi este deschisã în timpul staþionãrii. Funcþia de încuiere automatã va fi reactivatã dupã oprirea motorului. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. Din acest motiv.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Încuierea automatã în timpul mersului. 88 . puteþi deschide portierele/ uºile încuiate în orice moment. existã riscul sã nu mai puteþi pãtrunde în interior.

Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). funcþia de facilitare a deschiderii ºi închiderii poate fi acþionatã numai dacã existã o conexiune între cheie ºi portiera ºoferului. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Funcþia de facilitare a deschiderii/ închiderii Funcþia de facilitare a deschiderii Cheia poate fi utilizatã pentru a deschide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. de la micã distanþã. Pentru a anula operaþiunea. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã ajung în poziþia doritã. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). eliberaþi tasta Œ. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. 89 . Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. 3 i Din motive de siguranþã. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. Descuiaþi autovehiculul ºi menþineþi apãsatã tasta Œ. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori.

Încuiaþi toate portierele/uºile ºi menþineþi apãsatã tasta ‹. Uºa paravan culisantã Uºa paravan culisantã se aflã în spaþiul de separare a cabinei de compartimentul de încãrcare. Acþionarea uºii paravan culisante din cabinã G 3 Când utilizaþi funcþia de facilitare a închiderii. înainte de a vã depãrta de autovehicul. Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã în punctul de oprire 2. 1 Pentru închidere 2 Pentru deschidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: rotiþi cheia spre stânga 3. 90 . Pentru a anula operaþiunea. sistemul de închidere centralizatã închide automat geamurile ºi trapa glisantã. Uºa culisantã poate fi încuiatã prin intermediul cheii. Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. eliberaþi tasta ‹. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã la fixarea acesteia 1. G Cheia poate fi utilizatã pentru a închide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Închideþi toate portierele/uºile. Pericol de accidentare La închiderea uºii paravan culisante asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Uºa culisantã este descuiatã. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt complet închise. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Funcþia de facilitare a închiderii Pericol de accidentare Verificaþi dacã toate geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt închise.

Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Din acest motiv. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã la fixarea acesteia 2. 91 . mai ales dacã sunt copii în apropierea autovehiculului. Este posibil ca oblonul sã se deschidã cu o forþã considerabilã. de exemplu. G Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Procedaþi cu atenþie deosebitã. 3 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: împingeþi butonul spre dreapta 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Acþionarea uºii paravan culisante din compartimentul de încãrcare Furgonete cu obloane Pericol de accident ºi accidentare G Obloanele se pot deschide necontrolat în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt fixate corespunzãtor. În acest caz. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. Din acest motiv. Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã în punctul de oprire 1. Pericol de accident Lãmpile din spate sunt ascunse când oblonul posterior este deschis. punând în pericol alþi participanþi la trafic. este posibil ca oblonul sã fie solicitat mecanic (de exemplu. Astfel veþi putea evita accidentarea. Pericol de accidentare G Deschideþi zãvoarele oblonului lateral cu atenþie deosebitã. Închideþi obloanele cu atenþie. Uºa culisantã este descuiatã. În funcþie de natura ºi dispunerea încãrcãturii transportate. asiguraþi-vã cã toate obloanele sunt fixate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului. este posibilã pierderea încãrcãturii. Procedaþi cu atenþie deosebitã dacã zãvoarele oblonului nu pot fi eliberate fãrã a fi forþate. modificaþi distribuþia încãrcãturii pentru a degaja oblonul ce trebuie deschis. în cazul transportãrii mãrfurilor voluminoase sau alunecãrii încãrcãturii). Dacã este necesar.

Deplasaþi pârghia 1 în jos la maxim.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru a rabata complet oblonul trebuie eliberat cablul de reþinere. Cuplaþi carabinierele 3 în inelele de siguranþã 2. 3 1 Pârghie Pentru deschidere: þineþi ferm oblonul. la maxim. 2 Inel de siguranþã 3 Carabinierã Ridicaþi oblonul ºi desfaceþi carabiniera cablului de reþinere 3 din inelul de siguranþã 2. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Rabataþi oblonul la 90°. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului.30-2062-31 Pentru închidere: rabataþi în sus oblonul ºi þineþi-l ferm. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Coborâþi oblonul cu atenþie. în sensul indicat de sãgeatã. N60. 92 . Rabataþi complet oblonul în sus ºi þineþi-l ferm. Împingeþi pârghia 1 în sus.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Poziþiile cheii Poziþiile cheii i Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai în poziþia 0. Pentru deblocarea volanului. 93 . trebuie mai întâi activat sistemul electric ( pagina 242). Respectaþi de asemenea indicaþiile din secþiunea “Conducerea ºi parcarea autovehiculului” ( pagina 141). de exemplu pentru radio) 2 Pentru pornirea motorului (asigurarea sursei de curent pentru toþi consumatorii) Poziþia de preîncãlzire1 ºi pornire 3 Pentru pornirea motorului 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. în timp ce rotiþi cheia în poziþia 1. 3 0 Pentru scoaterea cheii. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. rotiþi-l uºor. pentru blocarea volanului 1 Pentru deblocarea volanului (asigurarea sursei de curent pentru unii consumatori.

reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. distanþa faþã de pedale trebuie sã vã permitã apãsarea completã a acestora. braþele dumneavoastrã trebuie sã fie uºor flexate la þinerea volanului. ca urmare a deplasãrii scaunului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã Pericol de accident G 3 Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Nu puneþi niciodatã mâinile sub scaun sau în apropierea pãrþilor în miºcare. În caz contrar. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza producerea de accidentãri. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã ºi aºezaþi-vã drept. Pericol de accidentare G Evitaþi poziþiile scaunului care nu vã permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Deoarece aceste poziþii constituie un pericol pentru siguranþa dumneavoastrã. scaunul nu este corect fixat. asiguraþi-vã cã aþi auzit declicul care însoþeºte fixarea scaunului în poziþie. adicã peste ºolduri. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie ghidatã cât mai jos posibil peste centura pelvianã. Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat în timpul reglãrii scaunului. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. ele trebuie evitate. În caz contrar. Scaunul trebuie reglat astfel încât sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ( pagina 43). este posibilã pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului ºi trebuie trasã strâns peste torace. 94 .

puteþi creºte gradul de sprijin asigurat de spãtar coloanei vertebrale. Rotiþi rozeta 5 înapoi. Reglarea suportului lombar 3 i Prin intermediul suportului lombar. Spãtarul se va deplasa în poziþie verticalã. Partea frontalã a pernei se înclinã înapoi. Reglarea spãtarului Rotiþi rozeta 3 înainte. Eliberaþi maneta 1. acesta reduce solicitarea spatelui în timpul conducerii autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaune standard. Rotiþi rozeta 3 înapoi. Reglarea înclinaþiei scaunului Rotiþi rozeta 5 înainte. în funcþie de tipul scaunului. Partea frontalã a pernei se înclinã înainte. pânã când scaunul ajunge la înãlþimea doritã. Reglarea scaunului în plan orizontal Trageþi maneta 1 în sus. Aceastã operaþiune creºte gradul de sprijin asigurat zonei lombare. 1 Reglarea scaunului în plan orizontal 2 Reglarea suportului lombar 3 Reglarea spãtarului 4 Reglarea înãlþimii scaunului 5 Reglarea înclinaþiei scaunului 6 Reglarea suspensiei scaunului 7 Manetã pentru fixare verticalã 95 . Reglarea înãlþimii scaunului Împingeþi sau trageþi maneta 4 în mod repetat. Spãtarul se va înclina cãtre spate. Dacã suportul lombar este reglat corect. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. scaune confort ºi scaune prevãzute cu suspensii i Este posibilã adoptarea unor setãri diferite. pânã în poziþia care vã permite sã ajungeþi la pedale ºi sã le apãsaþi. Rotiþi rozeta 2 în sus. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi pânã la fixarea audibilã a acestuia.

1 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din faþã 2 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din spate Bancheta faþã pentru douã persoane Ridicaþi perna din dispozitivul de ancorare din faþã 1. Lãþimea banchetei ºi spaþiul aferent picioarelor sunt limitate.120 kg) prin intermediul roþii de reglare 6. Împingeþi perna sub spãtar ºi în dispozitivul de ancorare din spate 2. Montarea pernei scaunului Rabataþi perna scaunului la loc. Scaunul se poate deplasa din nou în plan vertical.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Rotiþi rozeta 2 în jos. Selectaþi greutatea dumneavoastrã (40 . Apãsaþi partea frontalã a pernei pânã se fixeazã în dispozitivul de ancorare din faþã 1. Rabataþi în sus perna. 3 i În compartimentul de sub bancheta cu douã locuri puteþi depozita diverse obiecte. Reglarea suspensiei scaunului Suspensia scaunului trebuie reglatã în funcþie de greutatea ocupantului. Trageþi uºor perna înainte. 96 . Acþionaþi maneta 7 în sus. i Bancheta faþã pentru douã persoane nu asigurã acelaºi nivel de confort precum scaunul ºoferului sau cel al pasagerului faþã. Aceastã operaþiune reduce gradul de sprijin asigurat zonei lombare. îl puteþi fixa în poziþia sa minimã. Dispozitiv de fixare verticalã: Dacã scaunul oscileazã frecvent în plan vertical. pentru asigurarea unei suspensii optime a scaunului. Acþionaþi maneta 7 în jos. pentru a elibera scaunul din dispozitivul de blocare verticalã. apucând-o de partea din spate. Eliberaþi scaunul de orice sarcinã. Rabatarea pernei scaunului în faþã. Suspensia scaunului devine mai rigidã pe mãsura creºterii sarcinii susþinute de scaun. La urmãtoarea oscilaþie scaunul se va fixa în poziþia sa minimã. pânã iese din dispozitivul de ancorare din spate 2. Rabataþi pernele scaunelor în poziþia lor normalã.

Astfel se asigurã o susþinere eficientã a capului în caz de accident. aceasta se poate fixa în ºase poziþii foarte apropiate una de alta. în poziþia doritã. Pliaþi cotiera înainte pânã la capãtul cursei 3. Reglaþi tetiera astfel încât. În caz contrar puteþi suferi accidentãri grave sau fatale în zona superioarã a coloanei vertebrale. Tetierele Pericol de accidentare Reglarea tetierei G 3 Conduceþi autovehiculul numai cu tetierele montate. 1 Pentru plierea cotirei 2 Pentru deblocarea cotierei 3 Pentru deplasarea cotierei în poziþia doritã Reglarea înclinaþiei cotierei Pentru deblocarea cotierei. Pentru coborâre: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi deplasaþi tetiera în poziþia doritã. 97 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Cotierele Plierea cotierei În cazul în care nu doriþi sã utilizaþi cotiera. ridicaþi-o la peste 90° 1. în poziþie relaxatã. capul sã fie cât mai aproapiat de tetierã. La ridicarea cotierei. 1 Butonul de eliberare 2 Reglare pe înãlþime 3 Reglarea înclinaþiei (tetierã confort) Pentru ridicare: trageþi tetiera în sus. aceasta trebuie ridicatã la peste 45° 2. Tetiera trebuie fixatã cu un opritor. Pentru reglarea înclinaþiei: apucaþi tetiera de partea inferioarã ºi rabataþi-o în poziþia doritã. Reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului.

i Sistemul de încãlzire a scaunelor comutã automat în modul normal dupã aproximativ 5 minute. 98 . 3 ! Asiguraþi-vã cã tetiera este montatã cu partea frontalã în sensul de deplasare (tetierã confort). Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei &. Se vor aprinde ambele lãmpi de control integrate în tastã. Montarea tetierelor Sistemul de încãlzire a scaunelor Tastele pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã se aflã pe consola centralã. Încãlzire normalã Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi extrageþi tetiera.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Demontarea tetierelor Trageþi tetiera în sus pânã la capãtul cursei. Lãmpile de control integrate în tastã se sting. Introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã Împingeþi tetiera în jos pânã se fixeazã. Pentru a comuta în modul de încãlzire normalã: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea inferioarã a tastei (. 1 Încãlzire normalã 2 Încãlzire rapidã Porniþi motorul ( pagina 93). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Numai una din lãmpile de control integrate în tastã va rãmâne aprinsã. Încãlzire rapidã Pentru activare: Apãsaþi partea inferioarã a tastei (. Lampa de control integratã în tastã se stinge.

1 Cheie pentru uºa paravan culisantã 2 Perna scaunului Pericol de accidentare G 1 Perna banchetei Ridicaþi perna banchetei 1 din dispozitivul de ancorare din faþã ºi rabataþi-o în sensul indicat de sãgeatã. Bancheta din spate Bancheta spate a modelelor cu cabinã dublã. 3 Rabatarea scaunului de lângã uºa paravan culisantã. 1 Riscul accidentãrii pasagerului din dreapta creºte în eventualitatea miºcãrii bruºte a volanului. dacã cheia este lãsatã în încuietoarea uºii paravan culisante. 99 . Ridicarea pernei banchetei 2 N91. scoateþi cheia din uºa paravan culisantã. Anterior rabatãrii scaunului.10-2249-31 Scoateþi cheia 1 din uºa paravan culisantã. Perna va rãmâne în poziþia doritã. Rabataþi perna scaunului 2 în plan vertical. La rabatarea scaunului în jos. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. sau în caz de accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunul rabatabil Se poate rabata scaunul pasagerului faþã.

Perna se va fixa automat. Perna rabatatã trebuie întotdeauna asiguratã cu brida de reþinere. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Bancheta din spate la modelele cu cabinã dublã Pericol de accident ºi accidentare G Nu montaþi tipuri mai vechi de banchete (cu brida de ancorare pe partea stângã a spãtarului). 3 ! Brida de reþinere nu trebuie utilizatã ca mâner de cãtre pasageri. Centura de siguranþã poate oferi nivelul de siguranþã pentru care a fost proiectatã numai dacã se monteazã corect o banchetã corespunzãtoare. Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Toate manetele de eliberare de pe suporturile banchetei din spate trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Tineþi perna 1 ferm ºi desfaceþi brida 2 din cârligul 3 amplasat sub pernã. nici ca ancorã pentru fixarea încãrcãturii. Deplierea pernei banchetei din spate 2 Bridã de reþinere 3 Cârlig Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G La deplierea scaunului. Acesta este singurul mod în care se poate garanta cuplarea sigurã a mecanismelor de fixare. Acestea nu pot fi fixate astfel încât sã poatã fi utilizate în condiþii de siguranþã. Rabataþi perna 1 în jos. brida se poate rupe. Prindeþi brida de reþinere 2 în cârligul 3 amplasat sub pernã 1. În caz contrar. În caz de utilizare necorespunzãtoare. perna se poate deplia întâmplãtor ºi astfel este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. 100 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele i Bridele de reþinere se fixeazã de tetierele din margine. Pãstraþi locaºurile de montare a banchetei din podeaua autovehiculului curate ºi fãrã corpuri strãine.

în locaºurile de montare corespunzãtoare 2. Poziþionaþi bancheta din spate în sensul de mers.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Din motive de siguranþã. Montarea banchetei Verificaþi locaºurile de montare 2 din podeaua autovehiculului. Trageþi în sus perna pentru a scoate bancheta din locaºuri. Bancheta se deplaseazã înapoi în locaºurile din podeaua autovehiculului. pe suportul acesteia. Toate manetele 1 trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Rotiþi toate manetele 1 banchetei complet în sus. locaºurile de montare a scaunelor trebuie montate la un Centru de Service Mercedes-Benz. 3 1 Manetã 2 Locaºuri de montare 1 Manetã 101 . i Nu depãºiþi numãrul de locuri maxim admis pentru modelele înregistrate ca autovehicule de pasageri. Demontarea banchetei din spate Maneta de fixare se aflã sub banchetã. Locaºurile de montare 2 trebuie sã fie curate ºi fãrã corpuri strãine. Trageþi în faþã bancheta pânã auziþi mecanismul de fixare cuplând. Verificaþi manetele 1 de pe suporturile banchetei.

În asemenea situaþii. deoarece reglajele în plan vertical ºi orizontal pot provoca ieºirea volanului din poziþie. Dispozitivul de reglare a volanului este din nou fixat. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Deplasaþi volanul în poziþia doritã.15-2028-31 Pericol de accident G Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Dispozitivul de reglare a volanului este deblocat. 3 Volanul fixat necorespunzãtor poate face manevrarea în condiþii de siguranþã mai dificilã. Aceºtia s-ar putea accidenta dacã încearcã sã regleze volanul. la efectuarea unui viraj. Conduceþi numai dacã volanul este fixat corespunzãtor. 102 . Trageþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. Apãsaþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. N46.Prezentarea detaliatã a comenzilor Reglarea volanului Maneta pentru reglarea coloanei de direcþie se aflã sub aceasta. Pericol de accidentare G 1 Reglarea coloanei de direcþie în plan orizontal 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Manetã Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Sistemul de iluminare Prevederile legale pot diferi în anumite þãri. Comutatorul de lumini Comutatorul de lumini este situat între volan ºi portierã. Aprinderea farurilor pentru pentru fazã scurtã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pentru informaþii suplimentare. lampã plãcuþã de înmatriculare ºi iluminare instrumente de bord B Aprindere faruri pentru fazã scurtã i În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul. consultaþi secþiunea “Utilizarea autovehiculului” ( pagina 226). Aprinderea farurilor pentru fazã lungã 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampa de control pentru lampa de ceaþã spate ‚ Aprindere lampã de parcare de pe partea stângã ˆ Aprindere lampã de parcare de pe partea dreaptã U Controlul automat al farurilor M Stingere lumini C Aprindere lãmpi laterale. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. 1 Faruri pentru fazã lungã 2 Claxonul optic 103 . 3 Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde.

3 Claxonul optic Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). puteþi cauza un accident. farurile nu se aprind automat pe timp de ceaþã Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Farurile pentru fazã scurtã. 104 . Controlul automat al farurilor Lãmpile laterale. Deplasaþi comutatorul mixt înainte 1. Modul automat al farurilor este doar un sistem de asistenþã. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Modul funcþionare permanentã a farurilor La autovehiculele dotate cu taste pe volan. în funcþie de condiþiile de iluminare. dacã farurile se sting pentru scurt timp. Lampa de control A de pe panoul de bord se aprinde. farurile pentru fazã scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat când intensitatea luminii ambientale scade sub un nivel prestabilit. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice situaþie. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare se aprind/sting automat. de exemplu provenind de la autovehiculele de pe sensul opus. În caz contrar. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse când motorul este pornit. se poate regla modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 132). Utilizaþi numai modul manual de control al farurilor când circulaþi în þãri unde conducerea cu faza scurtã este prevãzutã prin lege. Trageþi comutatorul mixt scurt în direcþia 2. Aceastã posibilitate nu este valabilã în þãrile în care utilizarea modului funcþionare permanentã a farurilor este obligatorie prin lege. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M. când motorul este pornit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Farurile pentru fazã scurtã. În caz contrar. Lãmpile laterale se aprind/sting automat când cheia se aflã în poziþia1 ( pagina 93) în comutatorul de contact. În acest caz. Pericol de accident Când este întuneric. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. G În cazul în care comutatorul de lumini este rotit în poziþia U: farurile s-ar putea stinge temporar datoritã intensitãþii mari a luminii. rotiþi comutatorul din poziþia U în poziþia B doar când autovehiculul staþioneazã.

Lampa de control verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. Trageþi comutatorul 1 în al doilea punct de rezistenþã. deplasaþi comutatorul mixt în sus sau în jos numai pânã la punctul de rezistenþã ºi menþineþi-l în poziþia respectivã. Semnalizatoarele de direcþie Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Comutatorul de lumini este situat. 105 . Comutatorul mixt revine automat în poziþia iniþialã dacã volanul este rotit suficient.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Proiectoarele/lampa de ceaþã posterioarã Aprinderea proiectoarelor de ceaþã Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã posterioare. Trageþi comutatorul 1 în primul punct de rezistenþã. Lampa de control galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. între portiera ºoferului ºi volan. 1 Semnalizator de direcþie dreapta 2 Semnalizator de direcþie stânga Deplasaþi comutatorul mixt în sus 1 sau în jos 2 pânã la cuplarea acestuia. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau C. În acest caz. Aprinderea lãmpii de ceaþã posterioare Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. 3 i 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampã de control pentru lampa de ceaþã spate Dacã doriþi sã indicaþi un viraj scurt.

Acest lucru poate duce la deteriorarea vizibilitãþii ºi ar putea orbi participanþii la trafic de pe sensul opus. Din acest motiv. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. de exemplu. Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor este situatã între portiera ºoferului ºi comutatorul de lumini. 1 Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor 106 . 1 Butonul de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare: apãsaþi butonul. G 3 Lãmpile posterioare vor fi ascunse atunci când: dechideþi oblonul din spate la vehiculele cu benã deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 90° (poziþie de fixare). unghiul descendent al fasciculelor se modificã în funcþie de numãrul de pasageri. prin intermediul unui triunghi reflectorizant.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul este oprit. Butonul de acþionare este situat pe consola centralã. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou butonul. Toate semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent. sau de gradul de încãrcare a compartimentului de încãrcare. În caz contrar. Pericol de accident Reglarea fasciculului farurilor Dispozitivul de control al fasciculelor farurilor adapteazã unghiul descendent al fasciculelor la gradul de încãrcare.

acestea ilumineazã zona în care va ajunge autovehiculul. sau Readuceþi volanul în poziþia medianã. Selectaþi poziþia 0 dacã autovehiculul este încãrcat. Funcþia de iluminare adaptivã este opritã la viteze de peste 70 km/h. Lãmpile pentru iluminare adaptivã de pe ambele pãrþi ale autovehiculului se vor aprinde scurt ºi simultan în cazul în care rotiþi volanul într-o direcþie ºi apoi imediat în cealaltã. iluminarea adaptivã este activatã atât prin acþionarea semnalizatoarelor. i La viteze sub 40 km/h. Iluminarea adaptivã este dezactivatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi rozeta 1 în poziþia în care ºoseaua este luminatã între 40 m ºi 100 m în faþa autovehicului. 3 107 . Semnalizarea direcþiei nu va afecta iluminarea adaptivã. dar rotiþi volanul în direcþia opusã. La viteze între 40 km/h ºi 70 km/h. este activatã iluminarea adaptivã din partea autovehiculului corespunzãtoare exteriorului virajului. Asiguraþi-vã cã farurile pentru fazã scurtã sunt aprinse ( pagina 103). este aprinsã lampa pentru iluminare adaptivã corespunzãtoare direcþiei semnalizate. La cuplarea în marºarier. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon nu dispun de rozetã de reglare a fasciculului. i Dacã aþi aprins semnalizatoarele corespunzãtoare uneia dintre direcþii. Acestea sunt reglate automat. Activarea funcþiei de iluminare adaptivã Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului mixt ( pagina 105). Iluminarea adaptivã (autovehicule cu faruri bi-xenon) Iluminarea în viraje este asiguratã de faruri speciale. cât ºi prin rotirea volanului. sau Acþionaþi volanul pentru a efectua virajul. iluminarea adaptivã este activatã numai prin rotirea volanului. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe partea interioarã a curbei se aprinde. La efectuarea virajului. Dezactivarea funcþiei de iluminare adaptivã Stingeþi semnalizatoarele de direcþie. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe aceeaºi parte cu semnalizatoarele active este aprinsã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare i Iluminarea adaptivã va rãmâne activã pentru o scurtã perioadã. 1 Pentru iluminarea habitaclului 2 Control automat 3 Pentru dezactivarea iluminãrii habitaclului. Pentru activare: apãsaþi tasta 5. 3 Iluminarea zonei anterioare a habitaclului Iluminarea standard a zonei anterioare a habitaclului 1 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 2 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Lampa de lecturã pe partea dreaptã 4 Iluminarea habitaclului 5 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de control automat al iluminãrii habitaclului 6 Pentru aprinderea/stingerea lãmpii centrale 7 Lampa de lecturã pe partea stângã i Iluminarea habitaclului se opreºte dupã aproximativ 20 de minute. chiar dacã semnalizarea direcþiei este încã activã. Iluminarea habitaclului porneºte ºi se opreºte din nou automat. Funcþia este activatã. dacã o portierã rãmâne deschisã. Iluminarea habitaclului este dezactivatã. 108 . Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 5. Iluminarea anterioarã a habitaclului prin intermediul paoului de control situat pe plafon Controlul automat Iluminarea zonei anterioare a habitaclului (dar nu luminile posterioare din habitaclu) va fi activatã dacã: descuiaþi autovehiculul deschideþi o portierã scoateþi cheia din contact Iluminarea zonei anterioare a habitaclului este dezactivatã automat. chiar dacã deschideþi o portierã. Iluminarea adaptivã rãmâne aprinsã timp de maxim 3 minute. Apoi se stinge.

aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. comutatorul general se aflã între volan ºi contact. comutatorul pentru iluminarea zonei posterioare este situat pe plafoniera din compartimentul de încãrcare/pasageri. indiferent de poziþia comutatorului general. Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului Activarea/dezactivarea iluminãrii zonei posterioare a habitaclului Pentru autoutilitare carosate/microbuze echipate standard cu plafoniere posterioare. Stingerea/aprinderea lãmpilor de lecturã. Apãsaþi din nou butonul 6. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. Fiecare plafonierã posterioarã este dotatã cu un comutator. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 se opreºte. Se va aprinde lampa de lecturã 3 sau 7. la autovehiculele dotate cu un panou de control pe plafon. care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea respectivei plafoniere. Lampa de lecturã 3 sau 7 se va stinge.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Controlul manual Apãsaþi butonul 6. 3 Plafoniera ºi comutatorul posterioare i Dacã aprindeþi manual una din lãmpile de lecturã. Apãsaþi tasta 1 sau 2. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. i Dacã aprindeþi manual una din plafoniere. 3 Control automat 109 . Apãsaþi tasta 1 sau 2. 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 porneºte. Activarea/dezactivarea iluminãrii confortabile a zonei posterioare a habitaclului La microbuzele prevãzute cu mod de iluminare confortabilã a zonei posterioare a habitaclului. i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute.

treceþi iar comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2 3 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Controlul automat al iluminãrii habitaclului 3 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Dacã uºile culisante/posterioare sunt închise. iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte automat dupã 60 de minute. În cazul în care comutatoarele de pe plafonierele posterioare ( pagina 109) sunt setate pe control automat 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 3 a comutatorului. Toate plafonierele posterioare se vor stinge. Controlul automat Pentru activare: treceþi comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2. Dacã doriþi sã reactivaþi iluminarea posterioarã. trebuie sã: deschideþi o portierã puneþi din nou contactul. Comutator general pentru iluminarea posterioarã i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. chiar dacã pe plafonierele posterioare ( pagina 109) comutatoarele sunt în poziþia On (pornit) 1. iluminarea posterioarã a habitaclului va porni atunci când: deschideþi o portierã descuiaþi autovehiculul 110 . indiferent de poziþia comutatorului plafonierei respective. Plafonierele posterioare vor fi aprinse când comutatoarele de pe acestea ( pagina 109) nu sunt în poziþia Off (oprit) 2.

În caz contrar. dacã: comutatorul de pe plafonierã este setat pe ( pagina 109) “automatic control” (control automat) autovehiculul staþioneazã. puteþi suferi un accident la nivel ocular. Dacã se detecteazã o nouã miºcare. atunci când autovehiculul staþioneazã. Nu priviþi direct sursa de radiaþie infraroºie invizibilã. 111 . rotirea cheii în contact. iar lumina rãmâne aprinsã. i Senzorul de miºcare este dezactivat automat dacã nu se înregistreazã nici o modificare a interiorului autovehiculului timp de mai multe ore. laser clasa 1M. iar cea de serviciu nu este apãsatã sau la autovehiculele cu transmisie automatã. G 3 Senzorii de miºcare utilizeazã fascicule infraroºii emise de LED-uri (diode luminescente). Pericol de accidentare Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului poate fi activatã cu o întârziere de maxim 4 secunde. cu instrumente optice. timpul de iluminare este resetat. iluminarea interioarã poate fi activatã ºi de miºcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Senzorul de miºcare din compartimentul de încãrcare La autoutilitarele carosate echipate cu senzor de miºcare în compartimentul de încãrcare. i Dacã senzorul detecteazã miºcare în compartimentul de încãrcare. frâna de parcare este acþionatã. maneta schimbãtorului de viteze este în poziþia P ºi frâna de serviciu nu este apãsatã autovehiculul nu a fost încuiat din exterior prin intermediul cheii i Nu atârnaþi obiecte (de exemplu haine) în compartimentul pentru încãrcare. de exemplu deschiderea unei uºi. iluminarea posterioarã a habitaclului va fi activatã timp de aproximativ 2 minute. Astfel se previne descãrcarea bateriei. Astfel se previne aprinderea accidentalã a iluminãrii în partea posterioarã a habitaclului de cãtre senzorul de miºcare. etc.

lãmpile de control ºi de avertizare. 3 0 112 . cum ar fi viteza ºi temperatura exterioarã. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 3 Taste de reglare tasta . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 Tasta de meniu Tasta de resetare Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). Manevrabilitatea poate fi afectatã. mesajele de defecþiune ºi de avertizare. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. nu va fi afiºat niciun mesaj. În acest caz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Prezentarea generalã completã a panoului de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 29). Afiºajul integrat în panoul de bord este activat la: deschiderea portierei ºoferului punerea contactului acþionarea tastei de resetare 0 aprinderea luminilor Panoul de bord 1 Autovehicule fãrã taste pe volan 2 Autovehicule cu taste pe volan Afiºajul este dezactivat automat dupã aproximativ 30 de secunde dacã: luminile autovehiculului nu sunt activate cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contactîn comutatorul de contact ( pagina 93) Pericol de accident G În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. sau defectarea sistemelor. În acest scop. tasta .

Turaþiile mari cresc inutil consumul de carburant ºi agreseazã mediul înconjurãtor prin creºterea nivelului de emisie a noxelor. Iluminarea instrumentelor de bord Atunci când luminile sunt aprinse. volanul va fi mult mai dificil de controlat. ºi . ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. 5.. Mai întunecat: Apãsaþi tasta .Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Tastele de reglare . Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare.. În caz contrar. Notã privind protecþia mediului H Evitaþi turaþiile mari ale motorului. este emis un semnal acustic atunci când autovehiculul atinge viteza maxim admisã. este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. De asemenea. . Tahometrul Zona roºie a tahometrului indicã plaja de supraturare a motorului.. este posibilã deteriorarea motorului. Mai luminos: Apãsaþi tasta . 113 . puteþi regla intensitatea luminii instrumentelor utilizând tastele .. În acest mod. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. i În cazul autovehiculelor dotate cu mod de acþionare automatã a farurilor: Iluminarea instrumentelor se regleazã odatã cu modul automat al farurilor. Pentru a proteja motorul. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. de exemplu 120 km/h.. În astfel de cazuri. Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. alimentarea cu carburant este întreruptã atunci când se ajunge în zona roºie. Vitezometrul 3 i În unele þãri. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47).

3 Indicatorul nivelului de carburant 1 2 Autovehicule fãrã taste pe volan Autovehicule cu taste pe volan 3 Indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: buºonul de alimentare este situat pe partea stângã. Menþineþi apãsat butonul de resetare 0 pânã când contorul de parcurs parþial ajunge la 0.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Indicatorul nivelului de carburant Resetarea contorului de parcurs parþial Autovehicule cu taste pe volan: Asiguraþi-vã cã afiºajul integrat în vitezometru indicã contorul de parcurs parþial ( pagina 122).0. 4 Lampã de avertizare nivel carburant ( pagina 286) 114 .

Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apelarea informaþiilor de stare ale autovehiculului setãri Pericol de accident Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate G Tastele de reglare . În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. 3 1 Contorul de parcurs total 2 Contorul de parcurs parþial sau limita de vitezã sunt setate prin intermediul sistemelor Speedtronic variabil ( pagina 194) sau Speedtronic permanent ( pagina 196) 3 Ora 4 Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital 5 Indicatorul nivelulului de carburant ( pagina 114) 6 Poziþia schimbãtorului de viteze... 115 . De asemenea. este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). În acest mod. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. Informaþiile de pe afiºaj ºi setãrile sistemului de operare pot fi controlate prin intermediul tastelor de reglare de pe panoul de bord. volanul va fi mult mai dificil de controlat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. În astfel de cazuri. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. . 5. Informaþii afiºate standard Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj.

suprafaþa carosabilului poate fi îngheþatã.. valoarea indicatã se va schimba continuu. Apãsaþi tasta de resetare 0. de exemplu la ieºirea din garaj. Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde Sistemul acceptã modificarea setãrilor Setarea ceasului Puneþi contactul ( pagina 93). Temperatura exterioarã indicatã pe afiºaj va fi înlocuitã cu vitezometrul digital. De asemenea. 3 Afiºarea temperaturii exterioare Pericol de accident G Chiar dacã temperatura afiºatã se situeazã deasupra punctului de îngheþ. Din acest motiv. 116 .. i Dacã menþineþi apãsatã tasta. În cazul în care conduita de drum nu este adaptatã condiþiilor. În anumite cazuri. este necesarã adaptarea permanentã a stilului de conducere ºi a vitezei la condiþiile meteo. Setaþi minutele prin intermediul tastei . pânã când cifrele orei sunt afiºate intermitent. Aceste întârzieri previn afiºarea incorectã a temperaturii datoratã cãldurii degajate de motor când autovehiculul staþioneazã sau se deplaseazã cu vitezã redusã. Menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. pot exista întârzieri în afiºarea creºterii temperaturii exterioare. mai ales în zone împãdurite sau pe poduri. Setaþi ora prin intermediul tastei . sau . Meniuri Funcþia Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Verificare nivel ulei de motor Selectaþi/setaþi momentul de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Setarea ceasului Setarea datei Pagina 248 232 181 243 116 117 i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Modificarea informaþiilor afiºate standard Puneþi contactul ( pagina 93). poate exista o scurtã întârziere în afiºarea temperaturii exterioare. sau . este posibil ca autovehiculul sã intre în derapaj.

Setaþi anul prin intermediul tastei . sau . Setaþi ziua prin intermediul tastei . Cifrele aferente lunii sunt afiºate intermitent. Apãsaþi tasta de resetare 0.. pânã când cifrele zilei sunt afiºate intermitent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Setarea datei Puneþi contactul ( pagina 93)... Setaþi luna prin intermediul tastei . Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. valoarea indicatã se va schimba continuu. Apãsaþi tasta de resetare 0. sau . 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. sau . Cifrele aferente anului sunt afiºate intermitent. 117 .

dar ºi pentru setarea limbii de afiºare a mesajelor pe panoul de bord ºi pentru multe altele.10-2071-31 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 3 setãri Puteþi utiliza sistemul de operare pentru aflarea datei la care este programatã urmãtoarea inspecþie tehnicã periodicã. 118 . Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apela informaþiile de stare ale autovehiculului Volanul cu taste Puteþi controla afiºajul ºi setãrile sistemului de operare prin intermediul tastelor situate pe volan. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. 1 Afiºaj Comandarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului + Sus/creºte volumul . Pericol de accident G Utilizaþi sistemul de operare numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Preia un apel/începe formarea numãrului t Terminã un apel/respinge un apel N46.

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. Informaþiile afiºate se modificã la apãsarea unei taste de pe volan. De exemplu, meniul Audio conþine funcþii pentru comandarea radioreceptorului sau a CD player-ului. Puteþi utiliza o funcþie pentru afiºarea unei informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: dacã þineþi apãsatã tasta è sau · meniurile vor fi afiºate secvenþial. Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k, funcþiile din acelaºi meniu vor fi afiºate secvenþial. Meniul Settings (Setãri) nu conþine funcþii, ci submeniuri prin intermediul cãrora puteþi apela sau modifica o setare. Modul de control al acestor submeniuri este descris în cadrul secþiunii "Meniul Setãri" ( pagina 125). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele opþionale instalate la bordul autovehiculului. În cele ce urmeazã sunt descrise meniurile autovehiculelor dotate cu sistemul COMAND APS.

3

119

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Prezentarea generalã a meniurilor În figura de mai jos sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos.

3

N54.32-2230-31

În imagine este prezentat un exemplu de meniuri la autovehiculele dotate cu sistemul COMAND APS.

120

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Tabelul de mai jos prezintã meniurile ºi fiecare funcþie în parte. Meniul 1 Indicaþie Meniul 2 Sistemul audio Meniul 3 Sistemul de navigaþie Meniul 4 Memorie defecþiuni Afiºare defecþiuni Meniul 5 Setãri Revenire la setãrile implicite Submeniul panoului de instrumente Submeniul Orã/Datã1 Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi
1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio, sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Meniul 6 Calculator de bord Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului

Meniul 7 Telefonul Introduceþi codul PIN

Informaþii standard care Selectare Activare includ contorul de post de radio indicaþii de parcurs parþial ºi traseu contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Comenzi/submeniuri Afiºare a datei programate pentru verificare tehnicã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Acþionare CD player/ schimbãtor de CD-uri

3

Date statistice de Cãutare nume consum dupã în agenda resetare telefonicã Cãutare ultimele numere apelate

121

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan

i
Tabelul de prezentare a meniurilor conþine termeni generici, care nu sunt întotdeauna afiºaþi de cãtre sistemul de operare. Termenii generici utilizaþi sunt destinaþi sã vã faciliteze familiarizarea cu meniurile.

Meniul Utilizare În cadrul meniului Utilizare, puteþi selecta urmãtoarele funcþii prin intermediul tastei j sau k: Funcþia Informaþii standard care includ contorul de parcurs parþial ºi contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Sistemuldemonitorizare apresiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Informaþii afiºate standard Implicit, afiºajul multifuncþional afiºeazã contorul de parcurs total ºi contorul de parcurs parþial în partea sa superioarã. Acest mod de afiºare este definit ca informaþii afiºate standard. Pagina 122 123 248 243 234 Partea superioarã a afiºajului 1 2 3 4 5 Contor de parcurs parþial Contor de parcurs total Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital Ora Poziþia schimbãtorului de viteze, sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate N54.32-2194-31

3

Sistemul de operare afiºeazã gama de setare odatã cu prima funcþie din meniu. În cazul Sound 5/Sound 20, sistemul de operare va afiºa întotdeauna informaþiile pentru meniurile Audio ºi TEL (telefon) în limba englezã. Acest lucru este valabil chiar dacã a fost selectatã o altã limbã pentru informaþiile afiºate.

Partea inferioarã a afiºajului

122

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Dacã informaþiile afiºate diferã de cele standard, apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la apariþia informaþiilor afiºate standard. Afiºarea temperaturii lichidului de rãcire Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea temperaturii lichidului de rãcire. Meniul Audio Prin intermediul funcþiilor din meniul Audio, puteþi controla sistemul audio atunci când acesta este pornit. Dacã sistemul audio nu este pornit, va fi afiºat mesajul AUDIO off (sistemul audio oprit). Funcþia Selectare post de radio N54.32-2195-31 Utilizare CD player/ schimbãtor de CD-uri Selectarea unui post radio Porniþi radioreceptorul. Temperatura afiºatã poate urca pânã la 120 °C când autovehiculul este condus în condiþii normale ºi lichidul de rãcire conþine o cantitate corecþã de agent anticoroziune ºi antigel. Creºterea temperaturii cãtre capãtul scalei este acceptabilã în condiþii de temperaturã exterioarã ridicatã ºi când circulaþi pe teren montan. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea postului selectat. Pagina 123 123 N54.32-2197-31

1 Lungimea de undã, cu numãrul poziþiei din memorie, dacã este setatã 2 Postul Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la gãsirea postului dorit.

3

i
Memorarea posturilor noi este posibilã numai prin utilizarea radioreceptorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. De asemenea, puteþi utiliza radioreceptorul în modul normal. Utilizarea CD player-ului Porniþi radioreceptorul ºi selectaþi CD player-ul. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

123

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea informaþiilor referitoare la CD-ul redat curent. N54.32-2198-31 Meniul Navigaþie În meniul NAV , puteþi seta afiºajul astfel încât sã afiºeze informaþiile furnizate de funcþia de indicare a traseului din sistemul de navigaþie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Navigaþie. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje, în funcþie de starea sistemului de navigaþie: Mesajul NAV off (sistem de navigaþie inactiv) va fi afiºat dacã sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS nu sunt activate. În cazul în care nu este activã funcþia de indicare a traseului, pe afiºaj va apãrea relevmentul busolei. Urmãtorul mod de afiºare constituie un exemplu pentru informaþiile apãrute pe afiºaj, când este activatã funcþia de indicare a traseului:

3
1 CD-ul curent (cu schimbãtor de CD-uri) 2 Piesa curentã Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la selectarea piesei dorite.

N54.32-2201-31

i
Informaþii privind modul de activare a funcþiei de indicare a traseului puteþi gãsi în instrucþiunile de utilizare pentru sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS.

N54.32-2200-31

1 Relevment busolã

124

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Meniul Memorie defecþiuni Meniul Memorie defecþiuni afiºeazã eventualele defecþiuni apãrute. Mesajul afiºat depinde de apariþia defecþiunilor. Pericol de accident Defecþiuni apãrute În cazul în care au avut loc defecþiuni, va fi afiºat numãrul acestora. Meniul Setãri Meniul Settings (setãri) are douã funcþii: resetare timp de 3 secunde), prin care puteþi sduce toate setãrile la valorile implicite N54.32-2202-31 1 Numãrul de defecþiuni înregistrate Apãsaþi tasta j sau k. Puteþi viziona pe rând defecþiunile apãrute. Defecþiunile potenþiale sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 294). o serie de submeniuri pe care le puteþi utiliza pentru efectuarea de setãri individuale Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri). funcþia To reset: Press reset button for 3 sec. (pentru resetare: apãsaþi tasta de

G

Sistemul de operare înregistreazã ºi afiºeazã numai mesajele de defecþiune ºi de avertizare provenite de la anumite sisteme. Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. În caz contrar, este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional.

3

Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului corespunzãtor furnizat de memoria defecþiunilor. Nicio defecþiune Mesajul No malfunctions (nicio defecþiune) apare în cazul în care nu a avut loc nicio defecþiune.

i
Defecþiunile memorate sunt anulate când opriþi contactul. În cazul repetãrii unor defecþiuni, acestea vor fi reafiºate.

125

Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. 126 . Resetarea funcþiilor unui submeniu Puteþi selecta revenirea tuturor funcþiilor dintr-un submeniu la setãrile implicite. 3 Meniul Setãri Funcþia Resetarea generalã Resetarea funcþiilor unui submeniu Submeniuri în meniul Setãri Submeniul Panou de instrumente Submeniul Orã/Datã Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi Pagina 126 126 127 129 131 132 134 178 136 i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. funcþia Driv. Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. lights (lumini de deplasare). Selectaþi o funcþie dintr-un submeniu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Resetarea generalã N54. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. De exemplu.32-2203-31 Puteþi reseta toate funcþiile din toate submeniurile. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Din motive de siguranþã. Majoritatea funcþiilor submeniului respectiv vor reveni la setãrile implicite. modificãrile nu vor fi adoptate. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. revenind la setãrile implicite de la producãtor.

De exemplu. Meniurile sunt aranjate ierarhic. funcþia Driv. sau tasta æ pentru derulare în sus. apãsaþi tasta ç pentru derulare în jos. 127 . Puteþi selecta individual funcþiile din submeniuri prin apãsarea tastei j. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. modificãrile nu vor fi adoptate. Bara indicatoare trece la urmãtorul submeniu. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare.32-2204-31 3 Setãrile pot fi schimbate prin reapãsarea tastei æ sau ç. lights (lumini de deplasare). Informaþii suplimentare sunt oferite în paginile urmãtoare. Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu. Apãsaþi tasta ç. Numãrul total al submeniurilor nu poate fi afiºat simultan. Submeniuri din meniul Setãri Apãsaþi tasta j. Din motive de siguranþã. N54. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Vor fi afiºate submeniurile disponibile.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Panoul de bord ( pagina 129) Orã/Datã1 ( pagina 131) Sistemul de iluminare ( pagina 132) Setare mod de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/inactiv Autovehicul ( pagina 134) Sistemul de încãlzire auxiliarã ( pagina 175) Setare orã de activare Ora (setare moment de activare) Minute (setare moment de activare) Facilitãþi ( pagina 136) Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Setare ora (ceas) 3 Alegere unitate de mãsurã a vitezei Setare minute (ceas) Setare Speedtronic permanent Setare posturi de radio Setãri asociate unei taste Alegere unitate de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Alegere unitate de mãsurã pentru presiunea în pneuri Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Setare sensibilitate ºtergãtoare 1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20. 128 .

cluster (panou de bord) prin intermediul meniului Settings(setãri) ( pagina 125).32-2236-31 N54. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de distanþã pentru toate mesajele afiºate: km (kilometri) sau miles (mile). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Funcþia Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Alegere unitate de mãsurã pentru vitezometru ºi contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Pagina 129 129 130 130 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de vitezã pentru toate mesajele afiºate: km/h sau mph (kilometri sau mile pe orã). Setarea curentã este evidenþiatã. (temperaturã). N54. 3 Alegerea unitãþii de mãsurã a temperaturii Selectaþi submeniul Inst. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Dig. speedo. (vitezometru digital). Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Trip (cãlãtorie). Setarea curentã este evidenþiatã.32-2206-31 129 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Panoul de bord Puteþi accesa submeniul Inst. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Temperat.32-2205-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de temperaturã pentru toate mesajele afiºate: °C (grade Celsius) sau °F (grade Fahrenheit). N54. Alegerea unitãþii de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectaþi submeniul Inst. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea unitãþii de mãsurã a vitezei Selectaþi submeniul Inst.

Sunt disponibile urmãtoarele setãri: Germanã Englezã Englezã americanã Francezã N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Select displ. N54. Italianã Spaniolã Selectarea afiºajului pentru linia de stare Selectaþi submeniul Inst. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Tyre press. (presiunea în pneuri). (selecþie afiºaj). 3 Setarea curentã este evidenþiatã. Informaþiile selectate sunt afiºate permanent în partea inferioarã a afiºajului. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Selectaþi unitatea de mãsurã pentru presiunea din pneuri prin intermediul tastei æ sau ç bar sau psi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectarea limbii Selectaþi submeniul Inst.32-2207-31 Selectaþi limba de afiºare a mesajelor sistemului de operare prin apãsarea tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. N54. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2208-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta afiºarea temperaturii exterioare sau a vitezei. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Language (Limbã). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. 130 .32-2237-31 Alegerea unitãþii de mãsurã pentru presiunea în pneuri Selectaþi submeniul Inst.

Setarea minutelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2210-31 Setaþi minutul prin intermediul tastei æ sau ç. este posibilã setarea orei numai prin intermediul sistemului audio.orã). 131 . sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Minutes (setare ceas . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului 12/24 h. Setarea orelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Orã/Datã Puteþi accesa submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125).minute). 3 N54.32-2209-31 Setaþi ora prin intermediul tastei æ or ç. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Alegerea formatului de afiºare pentru ceas Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2211-31 Prin intermediul tastei æ sau ç alegeþi formatul 12 h sau 24 h . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Hours (setare ceas . i Submeniul Clock/Date (orã/datã) este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. Funcþia Setare orã (ceas) Setare minute (ceas) Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Pagina 131 131 131 132 132 132 N54. Setarea curentã este evidenþiatã. Dacã autovehiculul este dotat cu sistem COMAND APS sau Sound 50 APS. N54.

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Day (datã .32-2212-31 Setaþi ziua prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M.lunã).zi).32-2213-31 Setaþi luna prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea lunii Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. N54.32-2214-31 Setaþi anul prin intermediul tastei æ sau ç.an). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Month (datã . Funcþia Setaþi modul de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/ inactiv Pagina 132 133 134 3 N54. urmãtoarele lumini se aprind automat când motorul este pornit: lãmpile laterale ºi farurile pentru fazã scurtã Lãmpile de poziþie posterioare Lampa plãcuþei de înmatriculare N54. Setarea anului Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea zilei Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Year (datã . Submeniul Iluminare Puteþi accesa submeniul Lighting (Iluminare) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). 132 .

Modul funcþionare constantã a farurilor rãmâne activ în cazul în care comutatorul este în poziþia U.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Din motive de siguranþã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Loc. Setarea implicitã este Constant în þãrile unde modul de funcþionare constantã a farurilor este obligatoriu. se va aprinde lumina aferentã.32-2215-31 Lighting Setting only possible at standstill (Reglarea sistemului de iluminare este posibilã numai în repaus) Selectaþi între utilizarea manualã a sistemului de iluminare ºi modul funcþionare constantã a farurilor cu ajutorul tastei æ sau ç. lighting (semnalizare telecomandatã a poziþiei). sau dacã: deschideþi portiera ºoferului introduceþi cheia în contact încuiaþi autovehiculul cu cheia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Din motive de siguranþã. i Dacã treceþi comutatorul de lumini în poziþia C sau B. nu este posibilã resetarea funcþiei Driv.32-2216-31 Utilizând tasta æ sau ç pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) funcþia de semnalizare telecomandatã a poziþiei. Pe afiºaj va fi apãrea urmãtorul mesaj: Semnalizarea telecomandatã a poziþiei devine inactivã dupã 40 de secunde. lights (lumini de drum) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Setarea curentã este evidenþiatã. puteþi efectua aceastã setare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. lights (lumini de drum). Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Driv. urmãtoarele lãmpi se aprind odatã cu descuierea telecomandatã a autovehiculului: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare Proiectoarele N54. Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Dacã treceþi semnalizarea telecomandatã a poziþiei pe On (activ). 133 . Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). 3 N54.

sau dacã închideþi o portierã. Dacã aþi setat funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare. Setarea curentã este evidenþiatã. la fiecare pornire a acestuia switched on ( pagina 123) (fãrã sound). urmãtoarele lãmpi se aprind: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta dacã luminile vor rãmâne aprinse ºi pentru cât timp. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Pagina 196 134 135 3 i Puteþi reactiva aceastã funcþie în interval de 10 minute prin deschiderea unei portiere. Luminile se vor stinge dupã 60 de secunde dacã nu deschideþi o portierã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare Funcþia Headlamps (headlamps delayed switch-off) (funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare) vã permite sã alegeþi dacã iluminarea exterioarã va rãmâne sau nu activã dupã închiderea portierelor.32-2217-31 Setare posturi de radio Setare sensibilitate ºtergãtoare Selectarea posturilor de radio Funcþia Search (cãutare) vã permite sã stabiliþi dacã radioul va cãuta un nou post sau un post anterior memorat. 134 . Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Headlamps (lãmpi exterioare). dupã oprirea motorului. dupã ce motorul a fost oprit. Submeniul Autovehicul Puteþi accesa submeniul Vehicle (autovehicul) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Funcþia Setare sistem Speedtronic permanent N54.

Level 1 (nivel 1): foarte sensibil ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie slabã Level 2 (nivel 2): sensibilitate N54. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta modul în care radioul se va acorda pe post. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Wipe sens.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Search (cãutare). Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Freqvency (Frecvenþa): este selectat cel mai apropiat post de pe lungimea de undã respectivã Memory (Memoria): este selectat postul Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta nivelul sensibilitãþii senzorului de ploaie. (sensibilitate ºtergãtoare) pentru setarea sensibilitãþii senzorului de ploaie. Setarea curentã este evidenþiatã. (sensibilitate ºtergãtoare).32-2249-31 din memorie cel mai apropiat 135 . Setarea sensibilitãþii ºtergãtoarelor Puteþi utiliza funcþia Wipe sens.32-2219-31 moderatã scãzutã 3 Level 3 (nivel 3): sensibilitate ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie abundentã N54.

Funcþia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a activa (on) sau dezactiva (off) setarea tastei. Setarea curentã este evidenþiatã. 136 . i La o nouã apelare a meniului de parcurs. vor fi afiºate iniþial datele statistice pentru cãlãtoria curentã. nu este posibilã resetarea funcþiei Key (tastã) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Setting only possible at standstill (Reglarea este posibilã numai în repaus).32-2220-31 Meniul Statistici de parcurs Meniul Statistici de parcurs afiºeazã date statistice ale autovehiculului. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Key (tastã).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Facilitãþi Puteþi utiliza submeniul Convenience (facilitãþi) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Convenience (facilitãþi). Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Date statistice de consum dupã resetare Resetarea statisticilor de consum Pagina 137 137 137 3 i Din motive de siguranþã. N54. Setãri asociate unei taste Puteþi utiliza funcþia Key asociatã unei taste pentru a stabili dacã setãrile din submeniurile: Panoul de bord Sistemul de iluminare Autovehiculul sunt stocate ca setãri dependente de taste.

Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Datele statistice de la ultima resetare sunt resetate automat dupã 9.999 kilometri.999 ore sau dupã 99. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului After reset (dupã resetare). toate valorile vor fi resetate dupã aproximativ 4 ore. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 sau o scoateþi din comutatorul de contact. 1 Distanþa parcursã de la ultima resetare 2 Timpul scurs dupã ultima resetare 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare 137 . Menþineþi apãsatã tasta de resetare 0 pânã când valorile sunt aduse la 0. Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval.32-2221-31 N54. Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã).999 kilometri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã).32-2222-31 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Timp scurs de la pornire 3 Viteza medie în timpul cãlãtoriei 4 Consumul mediu de carburant în timpul cãlãtoriei 3 i Datele statistice dupã pornire sunt resetate automat dupã 999 ore sau 9. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea modului pe care doriþi sã-l resetaþi.

N54. în consecinþã. Odatã indicatã disponibilitatea funcþionalã. va fi afiºat mesajul TEL PIN în cazul sistemului (Sound 20) sau Please enter PIN: (vã rugãm introduceþi codul PIN) în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS. Imediat ce telefonul gãseºte o reþea. va afiºa numele acesteia. va fi afiºat mesajul TEL off (telefon închis) în cazul sistemului Sound 20. Din acest motiv. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot provoca interferenþe asupra echipamentelor electronice ºi. în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS). Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau COMAND APS. telefonul poate fi utilizat prin intermediul sistemului de operare. Afiºajul rãmâne gol în tot acest timp. În caz contrar. existã pericolul distragerii atenþiei dumneavoastrã de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. 138 . Dacã nu aþi introdus codul PIN. Apelantul va auzi tonul de ocupat. Apãsaþi tasta t. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. switch on phone (vã rugãm porniþi tel. Respingerea unui apel Dacã nu doriþi sã vorbiþi cu apelantul. Telefonul mobil cautã o reþea. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Introduceþi codul PIN prin intermediul telefonului mobil.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Meniul Telefon Puteþi utiliza telefonul mobil prin intermediul funcþiilor din meniul TEL (telefon). Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (Telefon). Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje. sistemului audio sau COMAND APS. cu condiþia ca telefonul sã fie conectat la un sistem hands-free Mercedes-Benz. în funcþie de starea curentã a telefonului: Dacã telefonul este închis.). Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. puteþi respinge apelul. utilizarea trebuie sã aibã loc numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit.32-2224-31 3 Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. sau Pls.

32-2225-31 Introducerea de noi poziþii în agenda telefonicã este posibilã numai prin utilizarea telefonului. Este posibil ca aceastã procedurã sã dureze peste 1 minut. Numele existente în memorie sunt afiºate în ordine alfabeticã sau invers. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Puteþi selecta ºi forma un numãr din agenda telefonicã în orice moment. i N54. cu condiþia ca telefonul dumneavoastrã sã fie disponibil pentru preluarea apelurilor. Simbolul care indicã disponibilitatea pentru preluarea apelurilor este afiºat din nou. Este afiºatã durata convorbirii. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Pe display este afiºat mesajul Processing (procesare) Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numelui pe care îl cãutaþi. puteþi prelua un apel în orice moment. N54. Terminarea unui apel Apãsaþi tasta t. Sistemul de operare efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului. 3 Apãsaþi tasta s.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. Apãsaþi tasta j sau k.32-2227-31 1 Nume din agenda telefonicã 139 .

Apãsaþi tasta s. Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã. 140 . Dacã se realizeazã conexiunea. sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate. va fi afiºat numai numãrul. În caz contrar. Apãsaþi tasta s. nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã.32-2228-31 N54. Apãsaþi tasta s. N54. 1 Numãr din memoria apelurilor Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numãrului sau a numelui cãutat. Astfel. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. apãsaþi tasta t.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k. sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului. Memoria apelurilor afiºeazã cele mai recente numere sau nume apelate. Pe afiºaj apare mesajul dialing (formeazã) Sistemul de operare stocheazã numãrul format în memoria apelurilor efectuate.32-2229-31 3 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. sistemul de operare va afiºa în secvenþã rapidã numele din agenda telefonicã. Apãsaþi repetat tasta · sau è pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon selectat. Reiniþierea unui apel Sistemul de operare memoreazã cele mai recente numere apelate. dacã este în agendã. apãsaþi tasta t. Dacã se realizeazã conexiunea. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon corespunzãtor numelui selectat. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor.

Din acest motiv. gaz toxic. nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. cã nu pot aluneca ºi cã existã suficient spaþiu pentru cursa pedalelor. Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. Nu veþi mai putea frâna. În cazul în care în autovehicul sunt montate carpete auto. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã purtatã incorect sau nepurtatã. Veþi gãsi informaþii despre: inspecþiile tehnice periodice ( pagina 227) conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247) conducerea cu o remorcã ataºatã ( pagina 225) ºi alte recomandãri privind conducerea autovehiculului în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). puteþi fi accidentat grav sau fatal. Depozitaþi ºi fixaþi toate obiectele libere pentru a preveni intrarea acestora în spaþiul destinat picioarelor ºoferului în timpul deplasãrii autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pericol de accident Pornirea motorului Pericol de intoxicare G Pericol de accident G Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Uºile se pot deschide în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt închise complet. G 3 Anterior fiecãrei deplasãri. de la sfârºitul prezentei secþiuni ( pagina 149). sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului este pusã în pericol. verificaþi sistemul de iluminare ºi starea generalã a autovehiculului. Este posibilã producerea unui accident care poate cauza accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. 141 . În anumite situaþii. Respectaþi recomandãrile generale privind conducerea. sau accelera. asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise ºi încuiate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului ( pagina 76). Obiectele pot cãdea ºi pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei ºi decesul. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. debreia. asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate corespunzãtor.

asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii poartã centurile corect ( pagina 43) iar frâna de parcare ( pagina 147) este acþionatã. i Puteþi de asemenea porni motorul cu maneta în poziþia neutrã N. Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Dispunerea poziþiilor manetei schimbãtorului la cutia de viteze automatã 1 – 6 Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte R Treapta marºarier 7 Inel de siguranþã Înainte de pornirea motorului. P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere Înainte de pornirea motorului. Cursa ºi rezistenþa opusã de pedala de frânã revin la normal dupã reapãsarea acesteia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Anterior pornirii motorului. cursa pedalei este scurtã ºi rezistenþa opusã de pedalã este ridicatã. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia de parcare P. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia neutrã. i Dacã apãsaþi pedala de frânã la pornirea motorului. 142 . Transmisia manualã Transmisia automatã ! 3 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului.

Dupã o pornire la rece Încãlziþi rapid motorul. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. Nu turaþi motorul la vitezã maximã pânã atinge temperatura de funcþionare. i Funcþia “touch-start” este disponibilã la autovehiculele cu transmisie automatã. Procedând astfel.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului i Dacã motorul se aflã la temperatura de funcþionare. rotiþi cheia în contact în poziþia 3 ºi eliberaþio apoi imediat dupã pornirea motorului. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic ( pagina 202). Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Dacã este posibil. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Motorul este pornit automat. Pentru a o utiliza. rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ºi apoi eliberaþi-o imediat. Motorul diesel Puneþi contactul ( 3 i La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. G Se va aprinde indicatorului de preîncâlzire qde pe panoul de bord. deoarece acest lucru poate deteriora trenul de rulare. ! Conduceþi cu vitezã mare numai dupã încãlzirea prealabilã a motorului. Imediat dupã stingerea lãmpii indicatoare a preîncãlzirii q. Punerea în miºcare a autovehiculului Pericol de accident pagina 93). evitaþi patinarea roþilor la conducerea pe suprafeþe alunecoase. Motorul pe benzinã Rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ( pagina 93) ºi eliberaþi-o imediat ce motorul intrã în funcþiune. protejaþi motorul autovehiculului. 143 .

În caz contrar. existã posibilitatea comutãrii accidentale în treptele trei sau patru ºi puteþi deteriora transmisia. Eliberaþi uºor pedala de ambreiaj ºi acceleraþi cu atenþie. Este important ca maneta schimbãtorului sã fie deplasatã spre dreapta la comutarea între vitezele 5 ºi 6. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea în consecinþã a acestuia. i La autovehiculele dotate cu sistem de asistenþã la demarare. Deschiderea portierelor din interior este posibilã în orice moment. apoi trageþi-o în jos 144 . Astfel este posibilã pornirea de pe loc fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental. Butoanele de blocare de pe portierele faþã ºi de pe uºa culisantã cunt coborâte. În caz contrar. deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga pânã în capãt. dupã eliberarea pedalei de frânã. altfel puteþi deteriora transmisia. Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânã de motor). presiunea frânei este menþinutã pentru încã 2 secunde. existã pericolul deteriorãrii motorului. care indicã supraturarea motorului. Asiguraþi-vã cã acul tahometrului nu atinge zona roºie. 3 ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. fie treapta marºarier. Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147). Apãsaþi pedala de ambreiaj. Transmisia manualã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Cuplarea treptei marºarier ! Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Trageþi în sus inelul de siguranþã 7 ( pagina 142). Puteþi de asemenea dezactiva blocarea automatã a portierelor ( pagina 88).Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului i Autovehiculul este încuiat centralizat automat atunci când se pune în miºcare. Selectaþi fie prima treaptã de deplasare înainte.

altfel puteþi deteriora transmisia automatã. gamele de viteze. Maneta schimbãtorului este deblocatã. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie. Când aplicaþi frâna pentru prima datã dupã o perioadã lungã de circulaþie în condiþii de ploaie puternicã. Cuplaþi o treaptã inferioarã de viteze (gama 3. 2 sau 1) ( pagina 152) în timp util. 3 Pericol de accident G i Aºteptaþi pânã la cuplarea completã în vitezã înainte de a porni. continuaþi sã mergeþi în loc sã opriþi. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D sau R. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. mai ales dacã aveþi ataºatã o remorcã. i Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. este posibil ca: timpul de reacþie al frânelor sã fie mai îndelungat sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Eliberaþi pedala de frânã. Informaþii suplimentare despre poziþiile manetei schimbãtorului. Utilizaþi în acest scop frâna de parcare sau frâna de serviciu. precum ºi recomandãri privind conducerea autovehiculului puteþi gãsi în secþiunea "Transmisia automatã" ( pagina 150). Astfel se previne uzura excesivã a ambreiajului. Astfel preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzarea rapidã a acestora. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Este recomandabil sã nu opriþi autovehiculul imediat dupã ce frânele au fost supuse unei sarcini foarte mari. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare. Asistarea servo a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. Frânele vor fi rãcite mai rapid de cãtre fluxul de aer.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea frânelor. 145 . pe pante lungi ºi pronunþate. Frânarea Nu acceleraþi pentru a preveni deplasarea înapoi a autovehiculului pe rampe.

frânaþi mai puternic la o vitezã mai ridicatã. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. deconectaþi sistemul electric ( pagina 241). asiguraþi autovehiculul cu cale montate la roþile faþã. Mercedes-Benz recomandã exclusiv folosirea plãcuþelor/ saboþilor aprobate de Mercedes-Benz. Parcarea Pericol de accident Pericol de accident G G 3 Asiguraþi-vã cã ceilalþi participanþi la trafic nu sunt puºi în pericol de manevra de frânare. dacã frâna de serviciu este defectã ( pagina 148). Discurile de frânã se vor încãlzi. Dacã aþi circulat pe carosabil umed. Dacã nu este asigurat în acest fel. este posibil ca autovehiculul sa se deplaseze accidental. Din motive de securitate. dacã este descãrcat ( pagina 313) dacã este încãrcat. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. verificaþi din când în când dacã este complet funcþionalã. care nu vor fi utilizate un timp îndelungat. G La pãrãsirea autovehiculului se va opri întotdeauna motorul ºi se va acþiona frâna de parcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului În consecinþã. Când parcaþi autovehiculul. deoarece în acest caz este imposibilã acþionarea direcþiei. Plãcuþele/saboþii de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa în conducerea autovehiculului. scoateþi întotdeauna cheia din contact. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã. În acest scop. asiguraþi autovehiculul. Nu scoateþi cheia din contact dacã autovehiculul nu staþioneazã. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. de exemplu. cu cale montate la roþile spate ( pagina 313) Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 146 . se vor usca mai rapid ºi vor fi protejate contra coroziunii. pentru a evita consumul excesiv al bateriei. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. Rezultatul va fi o îmbunãtãtþire a aderenþei frânelor. în special dacã drumul respectiv a fost acoperit cu sare. dacã utilizaþi frâna de serviciu moderat. frânaþi astfel încât sã puteþi simþi reacþia frânelor. La deplasarea în rampe sau pante cu înclinaþii de peste 15%: acþionaþi frâna de parcare. ! La parcarea autovehiculului. Pericol de accident i În cazuri excepþionale.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frâna de parcare Pericol de incendiu Aplicarea frânei de parcare. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se aprinde dacã motorul este în funcþiune. În zonele locuite. Respectaþi prevederile legale. În caz contrar. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. trebuie mai întâi sã trageþi maneta 1 în sus. Ridicaþi maneta 1 uºor ºi apãsaþi butonul de eliberare 2. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. În unele þãri. normele prevãd ca lãmpile laterale sã fie aprinse în timpul nopþii la autovehiculele parcate pe drumurile publice. iarbã uscatã sau carburant. puteþi apãsa apoi maneta 1 pânã la punctul de oprire. Eliberarea frânei de parcare 3 Pericol de accident G Maneta pentru frâna de parcare este situatã între scaunul ºoferului ºi scaunul pasagerului din faþã. G Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. la rândul sãu. 1 Manetã 2 Buton de eliberare ! Puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. pentru a indica poziþia acestuia participanþilor la trafic. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. pânã la punctul de oprire. Deplasaþi maneta 1 în jos pânã la punctul de oprire. de exemplu. Trageþi maneta 1 în sus pânã la ultimul opritor. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. pot fi utilizate de asemenea elemente reflectorizante. G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã în contact cu materiale inflamabile. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia. 147 . pãrþi ale autovehiculului.

Aceasta va permite revenirea la normal a temperaturii lichidului de rãcire. 148 . bracaþi roþile cãtre marginea carosabilului. cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. lãsaþi motorul la relanti pentru încã 1 sau 2 minute. de exemplu ca urmare a circulaþiei pe traseu montan. dacã frâna de parcare este acþionatã prea brusc. Rotiþi cheia în poziþia 0 ( pagina 93) ºi scoateþi-o din contact. de exemplu cu cale ( pagina 313). 3 i La autovehiculele cu transmisie automatã. G i La parcarea în rampã sau pantã abruptã. Menþineþi apãsat butonul de eliberare 2 ºi acþionaþi cu atenþie maneta 1. Sistemul antidemaraj este activat. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Autovehiculul poate intra în derapaj Aplicaþi frâna de parcare cu atenþie. cuplaþi treapta întâi sau marºarierul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frânarea de urgenþã În mod normal. Acþionaþi frâna de parcare ( pagina 147). ! Dacã temperatura lichidului de rãcire este ridicatã. Roþile de pe puntea spate s-ar putea bloca. În cazuri excepþionale. pentru a asigura o acþiune moderatã a acesteia. Asiguraþi autovehiculul la roþile din faþã dacã este descãrcat ºi la cele din spate dacã este încãrcat. dacã frâna de serviciu este defectã. anterior opririi contactului. Pericol de accident Oprirea motorului La autovehiculele cu transmisie automatã. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. În cazul autovehiculelor cu transmisie manualã. puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului.

Este necesarã respectarea urmãtoarelor recomandãri pentru a se evita pericolul deteriorãrii motorului. evitaþi sã conduceþi pe urmele create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie. Este posibilã deteriorarea pompei hidraulice datoritã temperaturii ridicate a lichidului hidraulic. dacã temperatura exterioarã scade cãtre punctul de îngheþ al apei. Din acest motiv. Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: nivelul apei nu trebuie sã depãºeascã marginea inferioarã a barei de protecþie frontale viteza maximã permisã este viteza de deplasare a pietonilor 149 . ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. G 3 În funcþie de adâncimea stratului de apã de pe carosabil. Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. autovehiculul poate acvaplana chiar dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este adecvatã ºi autovehiculul ruleazã cu vitezã redusã. pe suprafeþe ude sau acoperite de gheaþã trebuie sã reduceþi viteza pentru a putea beneficia de acelaºi nivel de siguranþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Recomandãri generale privind conducerea autovehiculului Direcþia Pericol de accident Întreruperea alimentãrii la supraturaþie Alimentarea cu benzinã/motorinã este întreruptã dacã pedala de acceleraþie este eliberatã complet. Aderenþa pneurilor Cu toate cã pe suprafeþe de drum uscate. de exemplu). ! Nu menþineþi volanul rotit pânã la capãtul cursei mai mult decât este necesar (de exemplu. Conduceþi cu atenþie deosebitã în asemenea situaþii G Conducerea pe carosabil umed Pericol de accident Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. la efectuarea virajelor sau a manevrelor). la o anumitã vitezã. Cînd se formeazã polei pe carosabil (datoritã ceþei. în timp ce motorul este supraturat. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea volanului. O atenþie deosebitã trebuie acordatã stãrii carosabilului. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. autovehiculul este complet controlabil. sau cele de pe contrasens determinã formarea de valuri la înaintarea prin apã. acþionarea frânelor poate cauza formarea rapidã a unui strat subþire de apã pe suprafaþa gheþii ºi aderenþa pneurilor va fi redusã considerabil. ! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din faþã.

puteþi influenþa selectarea treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptelor de vitezã 3 P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere 150 . prin reglarea permanentã a punctelor de comutare a treptelor de vitezã. Informaþii afiºate în cazul autovehiculelor cu ( pagina 118) ºi fãrã taste integrate în volan ( pagina 115). transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea modului de schimbare a treptelor de vitezã. Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. 2 ºi 1 ( pagina 152) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 153) viteza de deplasare a autovehiculului rezistenþa la înaintare (datoratã încãrcãturii. 3. înclinaþiei rampei.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Dispunerea treptelor de vitezã Procedura de schimbare a treptelor de vitezã Transmisia automatã se adapteazã stilului dumneavoastrã de conducere. 4. Reglarea punctelor de comutare ia în considerare parametrii funcþionali ºi stilul de conducere în momentul respectiv. Treapta selectatã depinde de: poziþia manetei schimbãtorului în gamele de viteze D. Treptele individuale de vitezã sunt selectate automat. Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. sau gama de viteze curentã. tractãrii unei remorci) Pe afiºaj este indicatã poziþia în care este cuplatã maneta schimbãtorului.

spre simbolul D–. ë Poziþie neutrã Nu are loc transmisia puterii de la motor la roþile motrice. În caz contrar. chiar ºi la autovehiculele cu transmisie automatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze ì Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului parcat. Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. Dacã sistemul ASR este dezactivat sau sistemul ESP® prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N numai dacã autovehiculul este în pericol de derapare. ê Poziþia pentru conducere Transmisia selecteazã automat treptele de vitezã. 151 . pe drumuri cu polei. Comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. de exemplu. Pericol de accident 3 G Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Nu deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului. în cazul împingerii sau tractãrii. Maneta schimbãtorului este blocatã în poziþia P odatã cu scoaterea cheii din contact. în funcþie de treapta de vitezã selectatã curent. í Treapta marºarier Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia R numai dacã autovehiculul staþioneazã. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Toate cele 5 trepte pentru deplasare înainte sunt disponibile. de exemplu. Transmisia automatã limiteazã gama de viteze ( pagina 152) cu o treaptã. transmisia automatã poate fi deterioratã. puteþi efectua manual schimbarea vitezelor. Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D.

Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului spre dreapta. Gama de viteze selectatã este indicatã pe afiºaj. Astfel. spre simbolul (D+) sau spre stânga. Selectarea gamei de viteze ideale Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D–. ê é Transmisia comutã prin toate cele 5 viteze. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. è ç i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. Extinderea completã a gamei de viteze Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D+ pânã la o nouã afiºare a simbolului D pe afiºajul vitezometrului. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în gama completã de viteze D. dacã gama de viteze este limitatã. 3 vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã de Deplasaþi maneta schimbãtorului spre dreapta. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor. Transmisia comutã într-o gamã de viteze care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime. transmisia automatã nu va comuta în treapta superioarã de vitezã. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a doua de vitezã. se previne supraturarea motorului. În acest scop. æ 152 . Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat superioarã. spre simbolul D+. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a treia de vitezã. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a patra de vitezã. transmisia comutã într-una din treptele inferioare de vitezã. spre simbolul (D–). Transmisia automatã extinde gama de viteze cu o treaptã. Pentru frânare în pantã abruptã ºi pentru conducere: pe drumuri montane abrupte pe teren montan în condiþii de solicitare intensã Transmisia automatã funcþioneazã doar în prima treaptã de vitezã. Aceastã poziþie vã permite utilizarea frânei de motor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã i Transmisia nu comutã într-o treaptã inferioarã de vitezã la deplasarea manetei schimbãtorului spre D– dacã turaþia motorului este excesivã. Pentru frânare în pantã extrem de abruptã ºi pe porþiuni lungi în pantã descendentã. Game de viteze Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D.

În funcþie de înclinaþia rampei sau pantei. Accelerare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã Accelerare accentuatã: comutare târzie în treaptã superioarã Retrogradarea vitezelor prin accelerare puternicã Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã. Eliberaþi pedala de acceleraþie imediat ce viteza doritã a fost atinsã. motorul trebuie sã fie turat în plaja de turaþii moderate. Tractarea unei remorci Pe rampe cu înclinaþii pronunþate. Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã. comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 ( pagina 152). fãrã frânare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul dumneavoastrã de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã. Transmisia automatã comutã din nou în treapta superioarã de vitezã. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. chiar dacã sistemul tempomat este în funcþiune. Efectuarea de lucrãri la autovehicul Pericol de accident 3 G i Pentru efectuarea de manevre bruºte (de exemplu pentru a scoate autovehiculul din zãpadã sau zloatã prin balans). Acþionaþi frâna de parcare înainte de a efectua lucrãri la autovehicul ºi treceþi schimbãtorul în poziþia de parcare P. 153 . În caz contrar. în funcþie de turaþia motorului. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând frâna de serviciu. autovehiculul se poate deplasa accidental. Efectuarea manevrelor Efectuarea manevrelor în spaþii reduse: Controlaþi viteza de deplasare prin acþionarea atentã a frânelor. la viteze reduse. Acceleraþi uºor ºi evitaþi manevrele bruºte. puteþi comuta între poziþia de conducere D ºi marºarier R. Oprirea autovehiculului Dacã staþionaþi doar pentru scurt timp: lãsaþi schimbãtorul în poziþia pentru conducere.

1 Pârghie de reglare anti-orbire Împingeþi pârghia anti-orbire 1 înspre spate 1 Oglinda exterioarã de pe partea stângã 2 Oglinda exterioarã de pe partea dreaptã 3 Regleazã poziþia oglinzilor. Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. Puneþi contactul ( pagina 93). dacã utilizaþi exclusiv oglinzile retrovizoare exterioare puteþi provoca un accident. 154 . Apãsaþi butonul 3 în vârf sau pe bazã. pânã la reglarea oglinzii în poziþia corectã. reglaþi oglinda retrovizoare interioarã ºi oglinzile exterioare astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. obiectele apar mai departe decât sunt în realitate. Apãsaþi partea din stânga 1 a comutatorului pentru oglinda din stânga. Reglarea oglinzii în modul anti-orbire. Astfel. Reglare electricã a oglinzilor retrovizoare exterioare Comutatorul ºi butonul pentru reglarea oglinzilor exterioare sunt situate pe capitonajul interior al uºii ºoferului. La efectuarea de manevre sau la depãºiri. sau partea din dreapta 2 a comutatorului pentru oglinda din dreapta. Pericol de accident G 3 Oglinda retrovizoare Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Oglinzile Înainte de a porni la drum. asiguraþi-vã în oglinda retrovizoare interioarã. Oglinzile exterioare Reglaþi manual oglinzile exterioare. Din acest motiv. spre stânga sau spre dreapta.

În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Puteþi utiliza poziþia I ca frecvenþã universalã a ºtergãtoarelor. Senzorul de ploaie regleazã automat frecvenþa de acþionarea a ºtergãtoarelor de parbriz. Dacã opriþi autovehiculul. Rotiþi comutatorul mixt în poziþia corespunzãtoare. II Funcþionarea normalã a ºtergãtoarelor de parbriz III Funcþionarea rapidã a ºtergãtoarelor de parbriz 155 . În modul intermitent. Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului. în caz contrar murdãria de pe suprafaþa senzorului de ploaie sau efectelor optice ar putea provoca activarea accidentalã a ºtergãtoarelor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. în funcþie de intensitatea ploii. dacã aþi selectat poziþia II ºi opriþi autovehiculul. poziþiile lll ºi ll sunt comutate automat la nivelul l. în funcþie de intensitatea ploii: 0 Dezactivare ºtergãtoare de parbriz I Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz i Frecvenþa ºtergãtoarelor este automat redusã dacã autovehiculul este oprit. intervalele de ºtergere sunt mai lungi. iar ºtergãtoarele sunt în funcþiune. în sensul indicat de sãgeata 2. Frecvenþa iniþialã a ºtergãtoarelor va reveni când rulaþi din nou cu peste 8 km/h. ! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Opriþi ºtergãtoarele pe vreme uscatã. De exemplu. Ciclu unic de ºtergere Deplasaþi scurt comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la punctul de rezistenþã. ºtergãtoarele vor acþiona intermitent pânã când porniþi din nou. 3 1 Ciclu unic de ºtergere 2 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz Activarea ºtergãtoarelor de parbriz Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93).

Curãþarea cu lichid de spãlare Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 5 sau 2 ºi menþineþi-l pânã când geamul este curat. Stergãtorul lunetei Comutatorul este situat pe comutatorul mixt. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: senzorul de ploaie este activat când comutaþi ºtergãtoarele în poziþia intermitentã. chiar dacã plouã. Sistemul de încãlzire a parbrizului Sistemul de încãlzire a parbrizului este funcþional doar când motorul este pornit. În acest mod preveniþi murdãrirea parbrizului. La autovehiculele cu sistem de curãþare a farurilor: Dacã faza scurtã este activã. Sistemul de încãlzire a parbrizului consumã multã energie. i Stergeþi utilizând lichid de spãlare. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat. în funcþie de intensitatea ploii cãzute pe senzor. Curãþarea cu lichid de spãlare Deplasaþi comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã fãrã lichid de spãlare a parbrizului. 3 Stergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului. Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93). Oprirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 4. Pornirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3. 1 Comutator 2 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru a opri ºtergãtorul 5 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 156 . este indicat sã-l opriþi imediat dupã curãþarea parbrizului. pe partea stângã a coloanei de direcþie. Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã. farurile vor fi curãþate cu un jet de apã sub presiune. De aceea. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când comutaþi în marºarier iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite. Încãlzirea se opreºte automat dupã aproximativ 5 minute.

De aceea. Nu porniþi la drum dacã geamurile sunt îngheþate. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei F. G Îndepãrtaþi gheaþa sau zãpada de pe geamurile autovehiculului înainte de pornirea în cãlãtorie. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Geamurile îngheþate limiteazã câmpul vizual. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei P. este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei de îndatã ce aceasta este curatã. sau acoperite de zãpadã.25-2861-31 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei P. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie. Funcþia de încãlzire este dezactivatã automat dupã aproximativ 12 minute. aburite.25-2862-31 3 Tasta pentru încãlzirea parbrizului este situatã pe consola centralã. Tasta pentru încãlzirea lunetei este situatã pe consola centralã. Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire este funcþional doar când motorul este pornit. Este posibilã provocarea unui accident ºi punerea în pericol a propriei persoane sau a altor persoane. N54. 157 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Pericol de accident Lampa de control integratã în tastã se aprinde. 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei F. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. N54.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea 3 158 .

când sistemul de încãlzire este în funcþiune. Filtrul de praf reþine majoritatea particulelor de praf ºi polen introduse în habitaclu odatã cu aerul din exterior. Pericol de accident Pericol de accidentare G 6 7 8 Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. cum ar fi gradul de poluare a aerului. 159 . aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Încãlzire Încãlzire posterioarã 9 Comutator Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 176 164 160 163 163 Pagina 180 163 Sistemul de încãlzire este activat doar când motorul este pornit. existã riscul producerii de arsuri al pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la situaþia curentã de trafic ºi puteþi provoca un accident. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. Ca urmare. Prin urmare. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau ventilat. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. sã fie foarte fierbinte. 3 G i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. Dacã este necesar. Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. este posibilã aburirea geamurilor. Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de aceste orificii de ventilaþie. În caz contrar.

Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia minimã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 Buton de selectare a temperaturii 2 Buton de selectare debit de aer Pagina 161 161 162 161 Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în funcþie de necesitãþi. dar nu sub viteza a doua. Ventilare Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. dar nu sub o valoare medie. dar nu sub viteza a doua. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Închideþi orificiile de ventilaþie. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 3 Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 3 Tastã pentru modul recirculare a aerului 4 Buton de selectare pentru distribuþia aerului Setãri de bazã 160 . Puneþi butonul pentru distribuþia aerului în poziþia h. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale.

Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre stânga: Setarea debitului de aer Rotiþi butonul de reglare a debitului de aer 2 situat pe panoul de comandã ( pagina 160) la viteza doritã. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Ó Ò Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului ÔP 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare 4 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). 161 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Deschideþi conform necesitãþilor: orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 160). Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre dreapta. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Modul recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. dar nu sub viteza a doua. Tasta pentru modul de recirculare a aerului 3 este situatã pe panoul de comandã ( pagina 160). Rotiþi butonul de distribuþie a aerului 4 ( pagina 160) în poziþia ‚ P. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 160) pe o poziþie superioarã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Ca urmare. este posibilã aburirea geamurilor. 162 . Setãri speciale Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 160) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. 3 Pericol de accident G Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 160). Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. În caz contrar. Lampa de control integratã în tastã se aprinde.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Dezaburirea Setarea urmãtoare poate fi utilizatã pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Lampa de control integratã în tastã se stinge.. 163 . Panoul de comandã 1 Încãlzirea compartimentului posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Regulatorul este deschis dacã este vizibil simbolul . de exemplu. Rotiþi butonul de selectare distribuþiei aerului în poziþia ‚ P Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia P. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Încãlzirea compartimentului posterior 3 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer în poziþia a patra.

25-2864-31 3 Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Rotiþi butonul de control al debitului de aer la setarea doritã. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre stânga. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Funcþia de amplificare a încãlzirii Sistemul auxiliar de amplificare a încãlzirii. realizeazã încãlzirea interiorului autovehiculului cât mai rapid posibil când motorul este în funcþiune.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului 2 pentru compartimentul posterior. alimentat cu carburant. Tasta pentru funcþia de amplificare a încãlzirii este situatã între comutatorul de lumini ºi volan. Autovehiculele fãrã încãlzire auxiliarã: 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã ( pagina 176) 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii Pentru activare: apãsaþi tasta ³. Autovehiculele cu încãlzire auxiliarã: 164 . i Sistemul de încãlzirea auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre dreapta. N54.

Lampa de control integratã în tastã se stinge. Sistem de amplificare a încãlzirii Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de amplificare a încãlzirii acþionat electric.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea i Dacã opriþi motorul fãrã a opri funcþia de amplificare a încãlzirii. 3 165 . apoi se opreºte automat. Funcþia de amplificare a încãlzirii acþioneazã aproximativ 2 minute. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ³. Sistemul de amplificare a încãlzirii asigurã încãlzirea cât mai rapidã a habitaclului în timpul etapei de încãlzire a motorului. i Sistemul de amplificare a încãlzirii porneºte automat. aceasta va intra în funcþiune când motorul este repornit (funcþia de memorare). conform necesitãþilor.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic 3 166 .

Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Ca urmare. polen. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. sub autovehicul se poate forma condens. Prin urmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Funcþia Tempmatic Încãlzire posterioarã/ rãcire posterioarã 9 Tastã Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 168 163 163 Pagina 180 163 Sistemul Tempmatic este funcþional doar când motorul este pornit. Pericol de accident G Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. când funcþia Tempmatic este activã. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau rãcit. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. existã riscul producerii de degerãturi sau arsuri ale pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. cum ar fi gradul de poluare a aerului. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Dacã este necesar. Puteþi utiliza sistemul Tempmatic pentru reglarea sau controlul automat al temperaturii. sã fie foarte fierbinte sau foarte rece. Filtrul mixt reþine majoritatea particulelor de praf. este posibilã aburirea geamurilor. 176 164 167 . în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. În caz contrar. Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. 3 Pericol de accidentare G 6 7 8 i Când funcþia Tempmatic este activã. precum ºi mirosurile neplãcute provenind din exterior.

pentru a rãci interiorul mai rapid. Modul economic (cu sistemul de aer condiþionat deconectat) Când este selectat modul economic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. i Selectaþi aceste setãri doar pentru perioade scurte de timp. aerul din habitaclu nu este nici dezumidificat. nici rãcit. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ° pentru modul normal. sau activaþi funcþia de recirculare a aerului pentru o scurtã perioadã de timp. În caz contrar. este posibilã aburirea geamurilor. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. Pentru activare: apãsaþi tasta ° pentru modul economic. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Funcþia 1 Butonul de selectare a temperaturii 2 Butonul ºi indicatorul de selectare a debitului de aer 3 Tastã pentru modul de recirculare a aerului 4 Comutator pentru funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) 5 Buton de selectare a distribuþiei aerului Pagina 169 170 170 172 170 3 Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 6 Comutator pentru Mod economic Mod cãldurã rezidualã 168 171 168 . Lampa de control integratã în tastã se stinge.

Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale pe jumãtate ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. dar nu sub viteza a doua. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Sistemul de climatizare este dezactivat. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) la poziþia minimã (rãcire maximã). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Rotiþi butonul de selectare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 168) în poziþia h. 169 . 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Apãsaþi tasta °. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 168). Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 169). Deschideþi conform necesitãþilor: Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. la care funcþia Tempmatic se adapteazã cât mai rapid ºi mai confortabil cu putinþã. dar nu sub viteza a doua. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. Închideþi orificiile de ventilaþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Poziþia de bazã Ventilaþie Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Setarea recomandatã pentru temperaturã este 22 °C în condiþii normale. dar nu sub o valoare medie.

Ó 170 . Lampa de control integratã în tastã se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare a distribuþiei aerului situat pe panoul de comandã ( pagina 168). În caz contrar. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. dupã ce ajunge la viteza minimã. este posibilã aburirea geamurilor. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. ÔP Ò Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Pericol de accident 3 Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului G 1 Buton de selectare a debitului de aer Pentru a mãri debitul: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Ca urmare. de exemplu când circulaþi printr-un tunel. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Modul recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. i Dacã apãsaþi din nou butonul de selectare a debitului de aer ß aeroterma se opreºte. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Tasta pentru modul de recirculare a aerului este situatã pe panoul de comandã ( pagina 168).

Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ° ( pagina 168). 171 . Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) pe o vitezã mai mare a aerotermei. motorul înmagazineazã cãldurã rezidualã. dar nu sub viteza a doua. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 168). Mod Cãldurã rezidualã Dupã lungi perioade de funcþionare. distribuþia aerului ( Setãri speciale i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. în funcþie de temperatura exterioarã. i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este dezactivatã automat: dupã aproximativ 30 de minute la pornirea motorului dacã tensiunea furnizatã de baterie scade i Timpul de încãlzire depinde de: temperatura lichidului de rãcire temperatura interioarã selectatã tensiunea bateriei Aeroterma fucþioneazã la viteza 1 indiferent de poziþia în care este butonul de selectare a debitului de aer.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. Puteþi utiliza cãldura rezildualã pentru încãlzirea autovehiculului timp de 30 de minute. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) pe o poziþie superioarã. 3 Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Activaþi funcþia de reîncãlzire utilizând tasta Å ( pagina 168). Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93) sau scoateþi cheia. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se stinge. pagina 166) pagina 168). În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Setaþi conform necesitãþilor: temperatura ( orificiile de aer ( Apãsaþi tasta °( pagina 169) pagina 170). i Modul de recirculare a aerului este oprit automat dupã aproximativ 1030 minute.

Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. este vizibil. Funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) Autovehiculele care dispun de funcþia Tempmatic sunt echipate cu o funcþie de reîncãlzire. Rotiþi butonul de control al debitului de aer 2 pe treapta de vitezã patru. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Dezaburirea Setãrile urmãtoare pot fi utilizate pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Orificiul de ventilaþie este deschis dacã simbolul . de exemplu. Pentru activare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). 3 172 . Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 în poziþia P. care asigurã curãþarea rapidã a geamurilor ºi dezumidificarea aerului din interior.

Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. de exemplu pentru a rãci conþinutul acestuia. Lampa de control integratã în tastã se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Torpedoul ventilat Torpedoul poate fi ventilat când funcþia Tempmatic este activã. Aerul condiþionat în compartimentul posterior 3 Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea stângã 1 Pentru activarea/dezactivarea aerului în torpedo Pentru activare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea stângã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 1 Aerul condiþionat în compartimentul posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea dreaptã. 173 .

Modificaþi distribuþia aerului prin rotirea orificiilor de ventilaþie. va funcþiona numai unul din sisteme.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului pentru compartimentul posterior. 1 Orificii de ventilaþie 174 . Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. Reglaþi debitul de aer prin deschiderea/închiderea clapetelor. iar cursorul de selectare este în poziþie medianã. Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. ! Nu închideþi niciodatã toate orificiile de ventilaþie. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Orificiile de ventilaþie din aducþia de aer din plafon În aducþia de aer a plafonului sunt prevãzute orificii de ventilaþie. iar modul de recirculare a aerului va fi activ. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Pentru a mãri debitul de aer: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. 3 i Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior ºi/sau cu un sistem de încãlzire. Dacã autovehiculul dispune de ambele sisteme. deoarece în acest caz existã riscul deteriorãrii sistemului de aer condiþionat din compartimentul posterior.

Din acest motiv. Sprayurile. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. Astfel motorul va consuma mai puþin carburant. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. 3 G i Sistemul de încãlzire auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Intervalul de încãlzire maxim este de 60 minute. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. de exemplu în garaje. Sistemul de încãlzire auxiliar poate fi utilizat când motorul este pornit sau oprit. În caz contrar. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini trei momente de activare. Pentru ca sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã sã poatã funcþiona corect. 175 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Dispozitivul de încãlzire a apei încãlzeºte lichidul de rãcire ºi interiorul autovehiculului. Sistemul de încãlzire auxiliarã este prevãzut cu: un dispozitiv de încãlzire a apei sau un dispozitiv de încãlzire a aerului Sistemul de încãlzire auxiliarã prevãzut cu dispozitiv de încãlzire a apei Pericol de intoxicare sau de incendiu Pericol de incendiu ºi de explozie Sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã poate fi utilizat pentru: ventilarea sau preîncãlzirea interiorului autovehiculului ºi dezgheþarea geamurilor facilitarea pornirii motorului pe vreme rece asistarea sistemului de încãlzire al autovehiculului în timpul funcþionãrii motorului la temperaturi exterioare scãzute (funcþie de amplificare a încãlzirii) ( pagina 164). Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie ( pagina 178). În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice.

Lampa de control roºie integratã în tastã se aprinde. 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii ( pagina 164) Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: þineþi apãsat comutatorul ö maxim 2 secunde: Sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Intervalul de încãlzire sau ventilare este limitat la 60 minute. i Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilaþie auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. 176 . În caz contrar. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta ö. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. timp de aproximativ 10 minute.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Puteþi dezactiva sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã prin intermediul: comutatorului sistemului de încãlzire auxiliarã/sistemului de amplificare a încãlzirii ( pagina 176) telecomenzii sistemului auxiliar de încãlzire ( pagina 177) Operarea prin intermediul comutatorului Comutatorul pentru încãlzire/ventilaþie auxiliarã este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Setaþi distribuþia aerului conform necesitãþilor. sau rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. apoi se opreºte automat. 3 ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã la intervale regulate (cel puþin o datã pe lunã). Aeroterma trece pe prima treaptã. Înainte de activare Reglaþi temperatura aerului la nivelul dorit prin intermediul butonului de selectare a temperaturii ( pagina 161). Lampa roºie de control integratã în tastã se stinge.

Lampa de control 1 se aprinde scurt. 3 i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control 1 nu lumineazã scurt la apãsarea tastelor ( pagina 328). i Dacã apãsaþi tasta 3 de pe telecomandã în primele 3 secunde ale procesului de sincronizare. Apoi lampa roºie de control din comutatorul ö începe sã lumineze intermitent. Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 2. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Toate celelalte telecomenzi care au fost sincronizate vor fi anulate. apoi se opreºte automat. Apãsaþi tasta 2 de pe telecomandã. Sistemul este gata de sincronizare. 1 Lampa de control 2 Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã 3 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã 177 . Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 3. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Raza de acþiune poate fi redusã datoritã: surselor de interferenþe obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþia nefavorabilã în care se aflã telecomanda la un moment dat emiterii dintr-un spaþiu închis Se pot folosi maxim 4 telecomenzi la autovehicul. Lampa roºie de control din comutatorul ö se stinge. Sincronizarea telecomenzii Tineþi apãsat comutatorul ö mai mult de 10 secunde. Lampa roºie de control din comutatorul ö rãmâne aprinsã pânã la eliberarea comutatorului. Telecomanda este sincronizatã cu panoul de comandã. numai telecomanda respectivã va fi sincronizatã cu ceasul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea sistemului prin telecomandã Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 600 de metri.

heat. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. 178 . Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. Utilizaþi tasta . de pe panoul de bord pentru a selecta momentul de activare dorit.32-2245-31 i Puteþi accesa submeniul Aux. Submeniul Aux. Va fi afiºat momentul activãrii. iar pe afiºaj apare --:--. heat. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge. între 1 ºi 3. Momentul activãrii este selectat. (încãlzire auxiliarã) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Dacã nu aþi selectat un moment de activare. Va fi evidenþiat momentul de activare selectat. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). Aºteptaþi 10 secunde ca sã revinã informaþiile afiºate standard. sau . activarea automatã este dezactivatã. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. 3 i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact. Apãsaþi scurt comutatorul ö. (încãlzire auxiliarã) va apãrea pe afiºaj. Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). sau Timer off (timer oprit). N54. Simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. Apãsaþi comutatorul ö. dacã nu a fost selectat niciun moment de activare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Selectarea unui moment de activare Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini 3 momente de activare. sau Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã când simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj.

Va fi selectat momentul activãrii. mai mult de o secundã. Apãsaþi tasta è. Apãsaþi tasta è. iar pe afiºaj va apãrea simbolul ”. Este afiºat simbolul Hours (ore).. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. Apãsaþi tasta j. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare"( pagina 178). conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare" ( pagina 178). de pe panoul de bord. Va fi selectat momentul activãrii. Apãsaþi tasta de resetare 0. sau . Apãsaþi tasta j. Activarea automatã este opritã dacã selectaþi setarea Timer off (timer oprit). valoarea indicatã se va schimba continuu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta momentul de activare dorit. sau . Este afiºat simbolul Minutes (minute). Prin intermediul tastelor . Cifrele aferente orei vor fi afiºate intermitent. 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. de pe panoul de bord setaþi ora. Apãsaþi tasta de resetare 0 de pe panoul de bord. Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard apãsaþi repetat tasta è sau ·. 179 . Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. pentru a selecta momentul de activare. Setaþi ora prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea momentului de activare Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Setaþi minutele prin intermediul tastei . Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. pânã la apariþia acestora pe afiºaj. Setaþi minutele prin intermediul tastei æ sau ç. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în contact.

Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã cel puþin o datã pe lunã. G 3 În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. Puteþi utiliza timerul de încãlzire auxiliarã pentru a memora trei momente de activare. de exemplu în garaje. timp de aproximativ 10 minute. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. i Ora ºi ziua sunt afiºate continuu numai când contactul este pus. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. 180 . Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. În caz contrar. sau dacã a fost selectat un moment de activare. Pentru ca sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie sã poatã funcþiona corect. Sprayurile. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. în special la autovehiculele dotate cu dispozitiv de încãlzire a aerului. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire. Intervalul de încãlzire maxim este de 120 minute. Din acest motiv. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. în funcþie de cantitatea de cãldurã necesarã. Dispozitivul de încãlzire a aerului încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului este prevãzut cu un timer cu temperaturã preselectatã care regleazã debitul de aer la diferite niveluri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului Pericol de intoxicare sau de incendiu Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. Timerul sistemului de încãlzire auxiliarã este situat deasupra panoului de comandã de pe plafon. Pericol de incendiu ºi de explozie G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. În caz contrar.

Pe afiºaj apare simbolul ö lângã ora curentã ºi ziua sãptãmânii. Dacã aþi pus contactul: Apãsaþi tasta ö. momentul activãrii sau intervalul de încãlzire ö Modul de încãlzire ºi defecþiunile Seteazã temperatura Pentru a seta ceasul: þ înainte Pentru a seta ceasul: ý înapoi ö Activeazã/dezactiveazã dispozitivul de încãlzire H Selecteazã o poziþie în memorie/un moment de activare ” Seteazã ora curentã ºi ziua sãptãmânii Ora este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Setaþi ziua prin intermediul tastei ý sau þ. Pe afiºaj apare timpul rãmas pentru încãlzire. Pe afiºaj apar timpul de încãlzire rãmas ºi simbolul ö. Activarea sistemului de încãlzire auxiliarã Dacã aþi întrerupt contactul: Apãsaþi tasta ö.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Funcþia 1 2 3 Poziþia în memorie Ziua de activare Informaþii afiºate: ora actualã. Setaþi timpul de încãlzire rãmas între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Ziua este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Setaþi ora actualã prin intermediul tastei ý sau þ. Sistemul de încãlzire auxiliarã rãmâne activ încã aproximativ 2 minute. 3 Setarea orei ºi zilei sãptãmânii Menþineþi apãsatã tasta ” pânã ce ora este afiºatã intermitent. Simbolul ö va fi indicat pe afiºaj. Dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã Apãsaþi tasta ö. Informaþiile afiºate dispar dupã aproximativ 15 secunde de la întreruperea contactului. Ziua sãptãmânii 2 va fi afiºatã intermitent. Aeroterma porneºte. care poate fi setat prin intermediul tastei ý sau þ conform instrucþiunilor de mai sus. 181 . Aeroterma se opreºte. acesta va rãmâne în funcþiune încã 15 minute. 4 5 6 7 8 9 a i Dacã întrerupeþi contactul când sistemul de încãlzire auxiliarã este activ.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Setarea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj apare intermitent poziþia din memorie doritã 1. Setaþi timpul de încãlzire între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Ziua sãptãmânii 2 va fi deasemenea afiºatã intermitent. Selectarea unui moment de activare Momentul de activare poate fi selectat pentru urmãtoarele 24 de ore. Setaþi momentul de activare prin intermediul tasteiý sau þ. Setarea este memoratã când informaþia afiºatã dispare. Apãsaþi scurt tasta ý sau þ. aºteptaþi pânã când informaþia nu mai este afiºatã intermitent. Setarea aferentã momentului de activare (ora ºi ziua sãptãmânii) este afiºatã timp de aproximativ 5 secunde. Sistemul de încãlzire auxiliarã se deconecteazã automat dupã scurgerea timpului alocat încãlzirii. Momentul de activare este setat pentru urmãtoarele 24 de ore. Pe afiºaj apare intermitent momentul de activare. 182 . iar momentul activãrii este afiºat intermitent. Setarea momentului de încãlzire Tineþi apãsatã tasta ý pânã ce setarea curentã este afiºatã intermitent. sau Setaþi ziua de activare prin intermediul tastelor ý sau þ atunci când ziua sãptãmânii 2 este afiºatã intermitent. 3 i Momentul de activare este anulat la finalul procesului de încãlzire ºi trebuie reselectat pentru ca procesul de încãlzire sã fie repetat. Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj este indicatã intermitent poziþia din memorie doritã 1. Ora curentã ºi poziþia din memorie sunt afiºate. Momentul activãrii este selectat când nu mai este afiºat intermitent. Setarea temperaturii Temperatura aerului poate fi setatã între 10 °C ºi 30 °C. Dacã doriþi sã setaþi momentul de activare pentru urmãtoarele 24 de ore. Verificarea momentului de activare Apãsaþi scurt butonul H. timp de aproximativ 5 secunde. prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 5. sau pentru o sãptãmânã. Anularea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj nu mai apare nici o poziþie de memorie 1. Momentul activãrii este stocat când nu mai este afiºat intermitent. iar simbolul ö este afiºat intermitent.

Pentru deschidere: menþineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. stânga 2 Geam acþionat electric. Pentru a opri cursa geamului. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. dreapta Puneþi contactul ( pagina 93). i Din motive de siguranþã. 1 Geam acþionat electric.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Geamurile laterale Puteþi deschide ºi închide geamurile laterale prin acþionare electricã. puteþi închide automat numai geamul de pe partea ºoferului. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Pericol de accidentare i Geamul se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. Pentru a opri cursa geamului. Pentru închidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. apoi îl eliberaþi. Geamul se închide automat dacã trageþi comutatorul 1 dincolo de punctul de rezistenþã. Acþionarea electrica a geamului (pe partea ºoferului) 3 G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam lateral pentru a preveni accidentarea persoanelor. 183 . trageþi sau apãsaþi comutatorul 1. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Tastele de comandã pentru toate geamurile laterale sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul.

Pentru închidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia închis. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 184 . Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 1 Pârghie Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabil pentru a preveni accidentarea persoanelor. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Pentru deschidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înainte.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã: Trageþi cele douã comutatoare aferente geamurilor pânã la închiderea geamurilor laterale. Geamurile laterale sunt resetate Geamuri glisante Pericol de accidentare Geamurile rabatabile G La acþionarea geamurilor glisante sau a uºii culisante. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. 1 Mâner Trebuie sã auziþi când cele douã jumãtãþi ale mânerului cupleazã ºi în final trebuie sã fie la acelaºi nivel. 3 Pentru deschidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia doritã. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. atunci când geamul este deschis. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Menþineþi comutatoarele în aceastã poziþie timp de aproximativ o secundã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante În acest timp. i Geamul rabatabil se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. G Asiguraþi-vã pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea trapei glisante. existã riscul sã fiþi aruncat prin trapã. dacã nu purtaþi centura de siguranþã. spate-stânga 2 Geam rabatabil. purtaþi întotdeauna corect centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. chiar ºi a ocupanþilor care poartã în mod corect centurile. Din acest motiv. împingeþi geamul rabatabil cãtre exterior pânã cupleazã pârghia 1. spate-dreapta 185 . Pentru a opri cursa geamului. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. 3 Pentru deschidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Pentru închidere: trageþi continuu comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul rabatabil ajunge în poziþia doritã. sticla trapei se poate sparge. Tastele de pe portiera ºoferului 1 Geam rabatabil. În caz de accident. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. trageþi geamul rabatabil cãtre interior ºi apãsaþi înapoi pârghia 1 pânã cupleazã. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Pericol de accidentare Trapa glisantã Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabill pentru a preveni accidentarea persoanelor. Dacã autovehiculul se rãstoarnã. Pentru închidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înapoi. Geamurile rabatabile electric Tastele de comandã pentru geamurile rabatabile sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. Dacã autovehiculul se rãstoarnã existã un risc sporit de accidentare. deoarece membrele pasagerilor pot ieºi din habitaclu. În acest timp.

este posibilã deteriorarea trapei glisante. În caz contrar. În caz contrar. Aºteptaþi închiderea trapei. în orice direcþie. apoi îl eliberaþi. Este posibilã deteriorarea trapei sau a cadrului portbagaj. i În cazul în care cursa trapei glisante este obstrucþionatã în timpul închiderii automate. Trapa glisantã este resetatã. ! Nu transportaþi obiecte care ies prin trapa glisantã. aceasta se va opri ºi se va redeschide. în mod automat. Pentru a întrerupe cursa trapei. 186 . N82.00-2074-31 i 3 Comutatorul de acþionare a trapei glisante 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre Trapa glisantã se deschide sau se închide complet. apãsaþi din nou comutatorul aferent. dacã apãsaþi comutatorul aferent dincolo de punctul de rezistenþã. ! Nu ridicaþi trapa dacã pe plafon aþi montat un cadru portbagaj. Resetarea trapei glisante Este necesarã resetarea trapei glisante dupã: închiderea manualã a trapei prin intermediul elementului de urgenþã a cheii ( pagina 316) deschiderea prin smucire a trapei o defecþiune Puneþi contactul ( pagina 93). Eliberaþi comutatorul când trapa ajunge în poziþia doritã. Apãsaþi comutatorul trapei glisante în sensul indicat de sãgeata 2 ( pagina 186).Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Puneþi contactul ( pagina 93). apoi menþineþi apãsat comutatorul aferent aproximativ 3 secunde. trapa va lovi cadrul portbagaj. pânã la punctul de rezistenþã. Apãsaþi comutatorul trapei în direcþia doritã.

Ventilatorul de pe plafon evacueazã aerul uzat din compartimentul de încãrcare. 3 1 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (evacuarea aerului) 2 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (introducerea aerului) 187 . Introducerea aerului: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Ventilatorul de pe plafon introduce aer din exterior în compartimentul de încãrcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Ventilatorul de pe plafon din compartimentul de încãrcare Ventilatorul de pe plafon poate fi utilizat pentru ventilarea sau evacuarea aerului din compartimentul de încãrcare. Pentru dezactivare: puneþi comutatorul în poziþia medianã. Comutatorul ventilatorului este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Pentru evacuarea aerului: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Puneþi contactul ( pagina 93).

care poate reduce consumul de carburant în trafic urban. puteþi provoca un accident. Tempomatul Tempomatul menþine constantã viteza autovehiculului. în condiþii de vizibilitate slabã. sau în cazul livrãrilor ( pagina 196) ParkTronic System (PTS) (sistemul Parktronic). de exemplu. ESP®. care asistã la parcare ºi efectuarea de manevre ( pagina 198) Funcþia de avertizare la mersul înapoi. ploaie intensã sau ninsoare i Este posibil ca tempomatul sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampã sau pantã. informaþi noul ºofer asupra vitezei de croazierã memorate. Tempomatul este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. Utilizaþi tempomatul în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. Nu utilizaþi tempomatul: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS). BAS. Pericol de accident Pericol de accident G 3 G Funcþia tempomat nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. Este posibil ca roþile motrice sã piardã aderenþa la carosabil în timpul frânãrii sau accelerãrii ºi autovehiculul poate derapa. trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). Viteza memoratã este reluatã dacã înclinaþia pantei ajunge la orizontalã. Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. chiar ºi atunci când tempomatul este activat. ASR.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemele de asistare a conducerii care pot intra în componenþa autovehiculului sunt descrise în cele ce urmeazã: Tempomatul ( pagina 188) ºi sistemul Speedtronic ( pagina 192). pe timp de ceaþã. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de drum ºi de trafic. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. care ajutã la pãstrarea siguranþei altor participanþi la trafic ( pagina 202) Sistemele de siguranþã ABS. EBV ºi AASS sunt descrise în secþiunea "Siguranþa la bord" ( pagina 60). În caz contrar. pentru controlul vitezei autovehiculului. Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. iar viteza nu a scãzut sub 30 km/h. pe drumuri alunecoase. 188 .

deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Viteza curentã este memoratã. Memorarea vitezei curente Acceleraþi/deceleraþi autovehiculul pânã la viteza doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Maneta tempomatului Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. lampa de control LIM 6 nu este aprinsã. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: Lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: Lampa de control LIM este aprinsã 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru revenirea la ultima vitezã memoratã 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru a dezactiva tempomatul 6 Lampã de control LIM Selectarea tempomatului Verificaþi dacã este selectat tempomatul. Sistemul Speedtronic variabil ( pagina 192) este dezactivat. Tempomatul este activat. în sus 1 sau în jos 3. Eliberaþi pedala de acceleraþie. Deplasaþi maneta tempomatului. În cazul în care este selectat tempomatul. Dacã nu este aprinsã. 3 189 . scurt. Lampa de control LIM 6 se stinge.

Este posibilã activarea tempomatului dacã: viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h în timpul frânãrii aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord Sistemul ASR este dezactivat Reluarea vitezei memorate Pericol de accident Setarea vitezei Pericol de accident G 3 Ritmul de creºtere a vitezei în trepte de 1 km/h poate fi mai rapid decât capacitatea de accelerare a autovehiculului. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã în trepte de 1 km/h. dar nu excesiv. tempomatul nu este dezactivat. sau în jos 3 pentru a o reduce. schimbaþi la timp treptele de vitezã. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã. În caz contrar. la schimbarea vitezelor. Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. Creºteþi viteza numai dacã situaþia curentã o permite. Eliberaþi pedala de acceleraþie. G Reluaþi viteza memoratã numai dacã ºtiþi valoarea acesteia. mai ales la deplasarea pe rampe abrupte. Tempomatul este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. sau dacã este selectatã treapta neutrã ºi pedala de ambreiaj este eliberatã. Accelerarea bruscã poate pune în pericol persoana dumneavoastrã sau alte persoane.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii ! Autovehiculele cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. 190 . sau Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. dupã schimbarea vitezei. tempomatul este dezactivat dacã pedala de ambreiaj este apãsatã mai mult de 6 secunde. acceleraþi uºor pentru a îmbunãtãþi uniformitatea modului de schimbare a vitezelor. chiar ºi dupã eliberarea manetei tempomatului. iar situaþia curentã de drum o permite. Este posibil ca autovehiculul sã continue sã accelereze spre noua vitezã setatã. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului este aprinsã. sau 3 i Ultima vitezã memoratã este anulatã la oprirea motorului. tempomatul readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. Acþionaþi frânele. i Tempomatul este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h Intervin sistemele ESP® sau ASR. Eliberaþi maneta tempomatului. Viteza curentã este memoratã. Sistemul Speedtronic variabil este selectat ( pagina 192). Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. 191 . sau Acþionaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Ultima vitezã setatã rãmâne memoratã. sau dezactivaþi sistemul ASR apãsaþi pedala de ambreiaj mai mult de 6 secunde în timpul deplasãrii autovehiculului comutaþi transmisia manualã în poziþia neutrã în timpul deplasãrii autovehiculului ºi eliberaþi pedala de ambreiaj comutaþi transmisia automatã în poziþia neutrã N în timpul deplasãrii autovehiculului sistemul ESP® sau ABS este defect i Tempomatul nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Dezactivarea tempomatului Sunt disponibile diverse moduri pentru dezactivarea tempomatului: Apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Tineþi apãsatã maneta tempomatului în sus 1 sau în jos 3 pânã la atingerea vitezei dorite.

de exemplu. de exemplu. în zone locuite. Limita de vitezã permanentã. 192 . puteþi utiliza maneta tempomatului pentru a introduce în memoria sistemului ca vitezã limitã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic este utilizat pentru limitarea vitezei de deplasare la o valoare prestabilitã. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: lampa de control LIM este aprinsã Când motorul este în funcþiune. în cazul conducerii cu pneuri de iarnã Pericol de accident Sistemul Speedtronic variabil Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru apelarea ultimei viteze memorate sau creºterea vitezei în trepte de 1 km/h 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru dezactivarea sistemului Speedtronic variabil 6 Lampã de control LIM 3 G Sistemul Speedtronic este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: Limita de vitezã variabilã pentru limite legale de vitezã. i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã. pentru restricþii de vitezã pe termen lung. orice vitezã mai mare de 30 km/h.

deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Tempomatul ( pagina 188) este dezactivat. prin apãsarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã). În cazul în care este selectat sistemul Speedtronic variabil. puteþi provoca un accident. de exemplu. G Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. Reglarea vitezei în trepte de 10 km/h Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. lampa de control LIM 6 este aprinsã. scurt. Lampa de control LIM 6 se aprinde. Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã setate. Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã ca vitezã limitã. Dacã nu este aprinsã. sau în jos 3 pentru a o reduce. informaþi noul ºofer asupra vitezei limitã memorate. Nu va fi posibilã depãºirea vitezei limitã memorate decât prin dezactivarea sistemului Speedtronic variabil. în sus 1 sau în jos 3. Noua vitezã limitã este memoratã. Sistemul Speedtronic variabil este activat. Reglarea vitezei în trepte de 1 km/h Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. Sistemul Speedtronic variabil nu poate fi dezactivat prin frânare. iar viteza limitã este afiºatã. Memorarea vitezei curente Deplasaþi maneta tempomatului. Eliberaþi maneta tempomatului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Selectarea sistemului variabil Speedtronic Verificaþi dacã este selectat sistemul Speedtronic variabil. Pericol de accident Apelarea unei viteze memorate Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. 3 193 . În caz contrar. Viteza limitã creºte în trepte de 1 km/h ºi este indicatã pe afiºaj. Sistemul Speedtronic variabil este activat.

Apoi mesajul LIMIT . Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. LIM km/h ºi viteza memoratã ( pagina 115). mesajul LIMIT ºi viteza memoratã vor fi afiºate mai întâi în parte superioarã a afiºajului. Tempomatul este ( pagina 188) selectat. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului se stinge. Dacã viteza limitã este depãºitã. Afiºarea vitezei limitã Autovehicule cu taste pe volan: Dupã activarea ºi la setarea vitezei limitã.. chiar dacã sistemul Speedtronic este activat.. km/h va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. sau Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. la apelarea sau modificarea vitezei limitã memorate..Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Ultima vitezã limitã memoratã de sistem va fi crescutã sau redusã cu un multiplu de 10 ºi va fi apãrea pe afiºaj. i Informaþiile sunt afiºate intermitent dacã viteza actualã este mai mare decât cea memoratã. Acþionaþi frânele dacã este necesar. LIM km/h va fi afiºat. iar viteza limitã va apãrea intermitent pe afiºaj. Ultima vitezã limitã setatã rãmâne memoratã. Autovehicule fãrã taste pe volan: Pe afiºaj va apãrea mesajul .. timp de aproximativ 5 secunde. Sunt disponibile diverse moduri de a dezactiva sistemul Speedtronic variabil: apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. Apoi bara indicatoare va trece pe viteza memoratã. la autovehiculele cu taste pe volan. Noua vitezã limitã este memoratã.. Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil i Sistemul Speedtronic nu poate fi dezactivat prin frânare. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. 3 i Viteza limitã poate fi depãºitã în pante abrupte.. mesajul LIMIT . Eliberaþi maneta tempomatului. km/h sau . i Ultima vitezã limitã memoratã este anulatã la oprirea motorului.. 194 ..

la autovehiculele cu taste pe volan.. viteza actualã diferã de viteza limitã cu maxim 20 km/h sistemul ESP® sau ABS este defect sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) opreºte motorul automat ( pagina 196) Sistemul Speedtronic Permanent1 Viteza poate fi limitatã permanent (de exemplu în condiþiile rulãrii cu pneuri de iarnã) la o valoare cuprinsã între 100 km/h ºi 160 km/h: la un atelier de specialitate autorizat. LIM km/h va fi afiºat. când autovehiculul staþioneazã (în cazul autovehiculelor cu taste pe volan) Sistemul Speedtronic permanent rãmâne activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului Speedtronic variabil. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. Dacã acceleraþi prin intermediul pedalei de acceleraþie. chiar dacã sistemul Speedtronic permanent este activat. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare.. În acest caz eliberaþi pedala de acceleraþie. de exemplu. iar autovehiculul opreºte accelerarea. 195 . Sistemul Speedtronic permanent controleazã viteza. la un Centru de Service Mercedes-Benz (în cazul autovehiculelor fãrã taste pe volan) prin intermediul sistemului de operare. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã.. mesajul Speed limit Winter tyres. mesajul Speed limit Winter tyres. chiar dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã: apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã) ºi.. iar viteza limitã va indicatã intermitent pe afiºaj. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau.. la puþin timp dupã atingerea vitezei limitã setate. Dacã viteza limitã este depãºitã. în acelaºi timp. 3 1 Disponibil doar pentru anumite þãri.. i Dacã sistemele ESP® sau ABS nu funcþioneazã. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. Acþionaþi frânele dacã este necesar. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau LIM ºi viteza limitã vor fi afiºate.. sistemul Speedtronic permanent este dezactivat pentru perioada în care sistemele respective sunt nefuncþionale. i Viteza limitã poate fi depãºitã pe pante abrupte.. Apoi mesajul Speed limit Winter tyres.

Sistemul MSS va opri ºi reporni automat motorul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Setarea sistemului Speedtronic permanent1 Contactul trebuie sã fie pus. Notã privind protecþia mediului 3 Submeniurile disponibile sunt indicate pe afiºaj. de exemplu în trafic urban. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. Setarea curentã este evidenþiatã. timp de cel puþin 2 secunde: motorul merge la relanti. dacã toate condiþiile urmãtoare sunt îndeplinite. 196 . Setarea Unlimited (nelimitat) înseamnã cã sistemul Speedtronic permanent este dezactivat.32-2239-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta valoarea doritã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). N54. H Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) reduce consumul de carburant ºi protejeazã mediul înconjurãtor. între (160 km/h ºi 100 km/h). în trepte de zece. Apãsaþi repetat tasta k sau j pânã la afiºarea mesajului Limit speed (viteza limitã). Autovehiculul staþioneazã. Când este pus în funcþiune. Oprirea automatã a motorului Sistemul MSS opreºte automat motorul. sau când se fac livrãri. Apãsaþi tasta k sau j. Deplasaþi bara de selecþie în dreptul submeniului Vehicle (Autovehicul) utilizând tasta æ sau ç. Pornirea-oprirea automatã a motorului (MSS) Activaþi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) în perioade lungi de staþionare. MSS va fi activat când viteza minimã de aproximativ 2 km/h este depãºitã. dupã plecarea de pe loc.

Pornirea automatã a motorului Sistemul MSS porneºte motorul. 197 . Activare/dezactivare sistem MSS Pericol de accidentare 3 i Sistemul Speedtronic variabil va fi dezactivat când MSS opreºte motorul automat. apãsaþi pedala de ambreiaj. anterior începerii de reparaþii la motor. Mesajul respectiv afiºat este anulat. Astfel se evitã pornirea accidentalã a motorului de cãtre sistemul MSS. Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 40 °C. Din acest motiv. va fi necesarã reactivarea sistemului Speedtronic variabil. Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de control ° de pe panoul de bord: se aprinde dacã motorul a fost oprit automat lumineazã intermitent dacã apãsaþi pedala de ambreiaj ºi sunt îndeplinite toate condiþiile pentru oprirea automatã a motorului se aprinde dacã autovehiculul este în miºcare ºi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului este dezactivat din cauza bateriei insuficient încãrcate Autovehicule cu taste pe volan Mesajul Engine start/stop active (pornire/ oprire motor activã) este afiºat dacã motorul a fost oprit automat. dupã pornirea automatã a motorului. dacã acesta a fost oprit automat. în timpul desfãºurãrii reparaþiilor. trebuie ca sistemul MSS sã fie dezactivat. trebuie sã apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãt pentru ca motorul sã reporneascã automat. Temperatura externã se situeazã peste 0 °C Bateria este suficient încãrcatã. ! Dacã aþi cuplat o treaptã de vitezã dupã oprirea automatã a motorului. sau autovehiculul începe sã se depalseze.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Aþi trecut maneta schimbãtorului în poziþia neutrã. Dacã este cazul. Nu apãsaþi pedala de ambreiaj. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: aþi comutat transmisia în poziþia neutrã. sau aþi selectat poziþia neutrã. G Este posibil ca motorul sã porneascã accidental în timp ce sistemul MSS este activ ( pagina 197).

i Sistemul MSS este dezactivat automat când opriþi motorul cu cheia de contact. 198 . Utilizarea acestui sistem nu vã absolvã de efectuarea manevrelor cu atenþie. trebuie sã deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D. Sistemul de asistare a parcãrii Parktronic (PTS) Pericol de accident Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul de manevrã. Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. Pentru a reactiva MSS. Sistemul PTS este doar un sistem auxiliar. cu motorul pornit. Sistemul PTS este dezactivat la viteze de peste18 km/h. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. G 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Sistemul PTS este activat automat la cuplarea contactului ºi eliberarea frânei de parcare. Este posibilã accidentarea acestora. PTS este reactivat imediat ce viteza scade sub acest prag.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Comutatorul este situat între volan ºi contact. pentru a monitoriza zona din jurul autovehiculului. apoi din nou în poziþia 1. În caz contrar. La autovehiculele cu transmisie automatã. trebuie apãsat comutatorul în poziþia 2. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Sistemul MSS este activat imediat dupã ce demaraþi. 3 PTS este un sistem de asistare a parcãrii care vã informeazã vizual ºi acustic asupra distanþei dintre autovehicul ºi un eventual obstacol. La autovehiculele fãrã taste pe volan. N sau R. Sistemul PTS este dotat cu senzori în barele de protecþie frontalã ºi lateralã. lampa de control ° de pe panoul de bord se aprinde scurt dupã activarea sistemului.

toate segmentele indicatorului de avertizare se aprind ºi este emis un semnal acustic de avertizare. acordaþi o atenþie deosebitã obstacolelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor. Sistemul PTS nu detecteazã astfel de obiecte atunci când acestea se aflã în imediata vecinãtate a senzorilor. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora ( pagina 254). gheaþã sau noroi. Curãþaþi periodic senzorii. este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor respective. spãlãtoriile automate sau un ciocan pneumatic accesoriilor ale autovehiculului. în caz contrar este posibilã funcþionarea defectuoasã a acestora. 199 . este posibil ca valoarea acesteia sã nu mai fie afiºatã. Sistemul PTS se poate defecta ca urmare a: surselor de ultrasunete cum ar fi frânelor pneumatice ale camioanelor. Dacã distanþa faþã de obstacol este mai micã decât distanþa minimã. de exemplu instrumente încãrcate electric plãcuþelor de înmatriculare (plãcuþelor cu numãrul autovehiculului) care nu sunt prinse complet pe barele de protecþie senzorilor murdari su acoperiþi de gheaþã 3 Dacã existã un obstacol în aceastã zonã. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Raza de acþiune a senzorilor Senzorii trebuie sã nu fie acoperiþi de praf. Senzorii anteriori Centru Colþuri Senzori posteriori Centru Colþuri Distanþa minimã Centru Colþuri aproximativ 30 cm aproximativ 25 cm aproximativ 180 cm aproximativ 100 cm aproximativ 100 cm aproximativ 70 cm ! La parcarea autovehiculului.

deasupra consolei centrale. în funcþie de distanþa dintre autovehicul ºi obstacol. Indicator de avertizare pentru zona anterioarã treapta marºarier sau R sau N P Zona frontalã ºi posterioarã Nu este activat niciun indicator de avertizare 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicator 4 Partea stângã a autovehiculului 5 Segmente indicator Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în 5 segmente galbene ºi 2 segmente roºii. Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 ºi 5 se aprind. înseamnã cã existã o defecþiune ( pagina 271). Poziþiile transmisiei Monitorizare 3 Treaptã de viteze Zona frontalã înainte sau D sau N Indicator de avertizare din oglinda exterioarã stânga. Indicatoarele de avertizare pentru partea stângã ºi dreaptã posterioarã sunt integrate în oglinzile retrovizoare exterioare corespunzãtoare. ! Dacã numai segmentele roºii ale indicatorului se aprind. 200 . Poziþia schimbãtorului sau selectorului de viteze stabileºte dacã va fi monitorizatã zona frontalã ºi/sau posterioarã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare aratã distanþa între senzor ºi obstacol. Indicatorul de avertizare pentru zona frontalã este situat în centrul planºei de bord. Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. pentru zona stângã posterioarã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Începând de la: al ºaselea segment. este emis un semnal acustic de avertizare continuu. este emis un semnal acustic de avertizare timp de aproximativ 2 secunde al ºaptelea segment. ! Dupã decuplarea remorcii. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. În cazul în care cuplajul remorcii este detaºabil. sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona posterioarã a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã. Autovehiculul a ajuns la distanþa minimã faþã de obstacol. Activarea/dezactivarea sistemului PTS Sistemul Parktronic poate fi activat sau dezactivat manual. debranºaþi adaptorul conectorului cu 7 pini de la autovehicul. În caz contrar. fãrã ca treapta marºarier sã fie cuplatã. Tractarea unei remorci În cazul ataºãrii unei remorci. decuplaþi-l dacã nu mai este necesar. Avertizare pentru deplasarea accidentalã înapoi Sistemul PTS începe monitorizarea automatã a zonei posterioare dacã autovehiculul începe sã ruleze înapoi. Lampa de control integratã în comutator se stinge. de exemplu dupã oprirea în rampã. 3 201 . Distanþa minimã pentru sistemul PTS este calculatã de la bara de protecþie. nu de la cuplajul sferic de tractare. Comutatorul este situat pe consola centralã. Dacã sistemul PTS detecteazã un obstacol la o distanþã maximã de 80 cm: se aprind toate segmentele indicatorului de avertizare este emis un semnal acustic continuu de avertizare. pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de obstacol ºi încã 2 secunde dupã oprirea autovehiculului 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului Parktronic Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. sistemul PTS va rãmâne inactiv pentru zona posterioarã ( pagina 213). Lampa de control integratã în comutator se aprinde.

i Semnalul de avertizare sonorã are întotdeauna un volum normal ºi trebuie redus de fiecare datã când cuplaþi treapta de marºarier. 3 G Este posibil ca semnalul acustic de avertizare pentru marºarier sã nu fie auzit sau sã fie ignorat de cãtre participanþii la trafic. Dacã este cazul. Totuºi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Funcþia de avertizare pentru marºarier La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. Intensitatea semnalului acustic poate fi redusã pentru funcþionare pe timp de noapte. atunci când manevraþi în marºarier. Pentru a evita accidentarea persoanelor ºi deteriorarea bunurilor. rugaþi pe cineva sã vã ghideze când efectuaþi aceastã manevrã. Pericol de accident Din acest motiv. aceastã funcþie nu vã absolvã de responsabilitatea asigurãrii cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. Semnalul de avertizare va suna mai încet. Reducerea volumului semnalului acustic de avertizare Cuplaþi treapta de marºarier de douã ori. condiþiile de drum ºi trafic trebuie întotdeauna urmãrite cu atenþia necesarã. funcþia de avertizare pentru marºarier nu poate garanta cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. Funcþia de avertizare pentru marºarier este menitã sã asiste la asigurarea unor condiþii de securitate celorlalþi participanþi la trafic. asiguraþi-vã cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. în succesiune rapidã. atunci când manevraþi în marºarier. 202 . Din acest motiv. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic.

Cuplaþi priza de putere numai când autovehiculul staþioneazã ºi transmisia se aflã în poziþia neutrã.500 rpm în timpul funcþionãrii. apoi demaraþi.10 minute. Nu schimbaþi treapta de vitezã când autovehiculul ruleazã cu priza de putere cuplatã. Apãsaþi pedala de ambreiaj. În acest caz utilizaþi priza de putere aproximativ 5 . în funcþie de viteza doritã. consum ridicat de putere la o temeraturã exterioarã ridicatã). temperatura uleiului de transmisie poate creºte peste nivelul admis. ! Este necesarã respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: dacã priza de putere este supusã unei solicitãri intense (de exemplu. puteþi cupla treapta întâi sau a doua dupã cuplarea prizei de putere. este necesar sã rulaþi în treapta întâi sau a doua. În cazul autovehiculelor dotate cu mecanism de blocare a transmisiei. Cuplarea/decuplarea prizei de putere Comutatorul prizei de putere este situat între comutatorul de lumini ºi volan.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Utilizarea autovehiculului Priza de putere Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu depãºeºte 2. În cazul autovehiculelor fãrã mecanism de blocare a transmisiei. 203 . transmisia manualã este blocatã când priza de putere este cuplatã. 3 1 Pentru cuplare 2 Pentru decuplare Opriþi autovehiculul ºi treceþi maneta schimbãtorului în treapta neutrã. Din acest motiv. în sarcinã parþialã ºi la intervale regulate.

Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ).Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru cuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. apoi apãsaþi partea inferioarã2 a comutatorului. Pentru decuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. Lampa de control integratã în comutator se stinge. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord se aprinde. La autovehiculele cu sistem de control automat al turaþiei motorului (ADR). Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord este aprinsã. 204 . Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). Lampa de control integratã în comutator se aprinde. 3 ! Sistemul ADR poate fi activat numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. cu motorul pornit. cu motorul pornit. Activarea/dezactivarea sistemului ADR Comutatorul este situat între comutatorul de lumini ºi volan. La autovehiculele cu transmisie automatã maneta schimbãtorului trebuie sã se afle în poziþia P. 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. cu motorul pornit. Eliberaþi pedala de ambreiaj. sistemul de control automat al turaþiei motorului (ADR). creºte automat turaþia la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205). apoi apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadru secþiunii "Date tehnice" ( pagina 382). Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Când este activat. turaþia creºte automat la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205) – turaþia constantã a motorului.

Pentru a reduce turaþia: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Lampa de control integratã în comutator ºi lampa de control ™ se sting.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Pentru a mãri turaþia: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Turaþia reglabilã de lucru Reglarea turaþiei de lucru Cuplaþi priza de putere ( pagina 203) sau acivaþi sistemul ADR ( pagina 204). Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). i Sistemul ADR este dezactivat automat când: eliberaþi frâna de parcare autovehiculul este în miºcare unitatea de comandã detecteazã o defecþiune 1 Pentru creºterea turaþiei 2 Pentru reducerea turaþiei N54. cu motorul pornit.25-2863-31 3 205 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare Pericol de accidentare G 3 Încãrcãturile nefixate sau fixate necorespunzãtor. pot fi aruncate în habitaclu în eventualitatea unei frânãri bruºte. a unei schimbãri neprevãzute a direcþiei. distribuþia incorectã a sarcinii în autovehicul ºi nivelul ridicat al centrului de greutate. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica ocupanþii. siguranþa rutierã. chiar ºi în cazul în care masa maxima admisã a autovehiculului sau sarcina maximã pe punte nu au fost depãºite. caracteristicilor viratorii ºi de frânare. Distanþele de frânare ºi de oprire pot fi semnificativ mai mari. sau a unui accident. Astfel creºte riscul de accidentare a pasagerilor în aceste situaþii. Pericol de accident G Pericol de intoxicare G Transportul încãrcãturilor cu masã sau volum mare. precum ºi scaunele demontate dar lãsate în autovehicul. Rezistenþa pneurilor. 206 . Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a încãrcãturii ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. caracteristicile de virare ºi frânare ºi prin urmare. Circulaþi întotdeauna cu uºile culisante ºi posterioare închise. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadrul secþiunii "Fixarea încãrcãturii" ( pagina 208). pot provoca o deteriorare semnificativã a manevrabilitãþii. Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de tipul ºi distribuþia încãrcãturii în autovehicul. în special din cauza încãrcãturilor plasate pe plafon. Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. În caz contrar. vor fi afectate dacã sarcina maximã admisã pe roatã (jumãtate din sarcina maximã admisã pe punte) sau masa maxima admisã a autovehiculului sunt depãºite din cauza încãrcãturii autovehiculului.

În cazul modelelor destinate transportului de persoane: nu stivuiþi încãrcãtura la un nivel care sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor scaunelor. În cazul încãrcãturilor unitare. mãturatã ºi fãrã pete ulei sau praf care ar putea creºte riscul alunecãrii încãrcãturii. inclusiv greutatea totalã a pasagerilor. Înãlþimea încãrcãturii ºi prin urmare. sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehicului sau sarcinile maxime pe roatã (jumãtate din sarcina maximã pe punte) specificate pentru autovehicul. Când este posibil. trebuie redusã cât mai mult posibil. 3 207 . Fixaþi orice tip de încãrcãturã cu un numãr suficient de curele de fixare rezistente la uzurã ºi rupere. Dacã este posibil. pentru a elimina spaþiilor sau posibilitatea de miºcare a încãrcãturii. Sarcina excesivã în puncte singulare de pe suprafaþa încãrcãturii are un efect negativ asupra manevrabilitãþii ºi poate deteriora suprafaþa podelei. Reþineþi cã masa proprie a autovehiculului poate creºte prin instalarea echipamentelor ºi a accesoriilor opþionale. Muchiile ascuþite trebuie acoperite pentru protecþie. Curelele de fixare sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Verificaþi presiunea în pneuri dupã încãrcare ºi reglaþi-o corespunzãtor tabelelor de presiune aferente ºi sarcinii transportate ( pagina 378).Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul ! La încãrcarea ºi transportul de mãrfuri. Aceasta trebuie sã fie uscatã. transportaþi încãrcãturile cu masã mare între punþi. Umpleþi spaþiile rãmase între încãrcãturã ºi obloane sau carcasele roþilor cu pene sau alte obiecte corespunzãtoare. utilizaþi carpete antiderapante. Încãrcãtura trebuie sã fie uniform distribuitã. Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura în contact cu spãtarul banchetei din spate. transportaþi încãrcatura în spatele scaunelor neocupate. Centrul de greutate al ansamblului trebuie întotdeauna sã fie în faþa punþii spate. pânã ce sunt complet în contact cu bancheta spate sau cu paravanul. Reglaþi fasciculul farurilor ulterior încãrcãrii autovehiculului ( pagina 106). dar mai aproape de puntea spate. centrul de greutate al acesteia. plasaþi obiectele mari ºi grele cât mai în faþã posibil. Dacã este necesar. Curãþaþi podeaua compartimentului de încãrcare. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: nu permiteþi ca încãrcãtura autovehiculului.

este recomandabilã sprijinirea încãrcãturii de paravan sau obloane. Încãrcarea compartimentului de marfã la sarcina utilã maximã va duce la depãºirea sarcinii maxime admise pe puntea spate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Distribuiþi încãrcãtura astfel încât sarcina maximã admisã pe punte sã nu fie depãºitã. Verificaþi siguranþa încãrcãturii dupã ce aþi parcurs o scurtã distanþã ºi modificaþi. de exemplu toate spaþiile ºi jocurile încãrcãturii trebuie eliminate. când circulaþi în condiþii normale de trafic sau pe drumuri de calitate slabã. sau ca urmare a efectuãrii unei manevre de evitare a unui obstacol sau a frânãrii bruºte. respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. modul de fixare incorect sau necorespunzãtor al încãrcãturii. înclinãrii ºi rãsturnãrii. Totodatã. dacã este necesar. în funcþie de legislaþia þãrii respective ºi implicaþiilor acestei acþiuni. 3 1 Sine de ancorare 2 Inele de ancorare 208 . Neconformarea cu prevederile legale în vigoare ºi regulamentele tehnice de ultimã orã privind fixarea încãrcãturii poate constitui un delict sancþionabil prin lege. În funcþie de dotãrile autovehiculelor. sunteþi rãspunzãtor de fixarea încãrcãturii împotriva alunecãrii. ca mãsurã suplimentarã de precauþie. utilizaþi o plasã de ancorare corespunzãtoare. când autovehiculul este echipat cu numãrul maxim de scaune. Din acest motiv. Fixarea încãrcãturii În calitate de conducãtor auto. i Informaþii privind modul corect de fixare a sarcinii sunt disponibile la oricare Centru de Service MercedesBenz ºi la producãtorii de accesorii pentru fixarea încãrcãturilor. pentru a spori siguranþa. Încãrcãtura trebuie aranjatã astfel încât sã asigure fixarea sigurã. fixaþi încãrcãtura prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare din compartimentul de încãrcare. Dacã este necesar.

i Nu este necesarã strângerea la maxim a dispozitivului de tensionare. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului ( pagina 206). fixaþi încãrcãtura pe ºinele de ancorare cu ajutorul inelelor de ancorare disponibile ca accesorii ( pagina 210). utilizaþi întotdeauna toate inelele de ancorare disponibile pentru fixarea plasei de ancorare ºi fixaþi cârligele acesteia astfel încât sã nu se poatã desface accidental. utilizaþi numai chingi elastice sau plase de ancorare pentru fixarea încãrcãturilor uºoare. nu întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. respectaþi instrucþiunile aferente dispozitivelor de fixare utilizate. Din acest motiv. nu treceþi dispozitivele de ancorare peste muchii ascuþite sau colþuri. sau în ºinele de pe podeaua compartimentului de încãrcare. 209 . sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. Între ºinele de ancorare de pe partea stângã ºi cele de pe partea dreaptã se vor utiliza numai tije de fixare. Cuplaþi tije suplimentare de fixare în ºinele de ancorare de pe panourile laterale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Reþineþi ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de fixare a încãrcãturii prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare: fixaþi încãrcãtura de inelele de ancorare cu chingi de tensionare. O chingã vizibil tensionatã este suficientã pentru a fixa încãrcãtura. Dacã utilizaþi un dispozitiv de tensionare. Distribuiþi uniform încãrcãtura între dispozitivele de ancorare. Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtorul tijelor de fixare. 3 Pericol de accidentare G Dacã întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. sarcina maximã admisã pentru ºinele sau inelele de ancorare poate fi depãºitã în caz de frânare bruscã sau în caz de accident. nu suprasolicitaþi inelele de ancorare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã.

acesta ar putea aluneca sau sãri din ºinã. Pentru montare: deplasaþi inelul de ancorare printr-o niºã a ºinei. Pentru demontare: trageþi mecanismul de blocare 1 în sus ºi trageþi inelul de ancorare prin niºã cãtre mecanism. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. inelul va putea sã se miºte în ºina de ancorare. asiguraþi-vã cã încãrcãtura este stabilã ºi nu se va rãsturna chiar ºi atunci când nu mai este ancoratã. 1 Mecanism de blocare 210 . la montarea inelului de ancorare trebuie verificatã întotdeauna fermitatea fixãrii acestuia. Pericol de accidentare G Montarea/demontarea inelelor pentru ºinele de ancorare Dacã inelul nu este ferm fixat în ºina de ancorare. dacã autovehiculul este dotat cu ºine de fixare pe plafon. 1 ªine de fixare Elementele speciale de ancorare (blocurile culisante) sunt disponibile ca accesorii. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. i Când scoateþi mecanismul de blocare 1 din niºã. Asiguraþivã cã mecanismul de blocare 1 este permanent cuplat în niºã. Sisteme de susþinere Este posibilã montarea unui cadru portbagaj. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. 3 Pericol de accidentare G Anterior eliberãrii chingilor de tensionare. în caz de frânare bruscã sau accident. Verificaþi fermitatea fixãrii inelului de ancorare. Strângeþi chingile de tensionare prin intermediul dispozitivului de tensionare. pânã când mecanismul de blocare 1 cupleazã în niºã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Puneþi chinga de tensionare în jurul încãrcãturii ºi prindeþi-o strâns în inelele de ancorare cu ajutorul cârligelor. apoi scoateþi-l din ºinã. aproapiatã de încãrcãturã. Din acest motiv.

care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru efectuarea lucrãrilor respective.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Pericol de accidentare G ! Asiguraþi-vã cã: ºuruburile de fixare a cadrului portbagaj sunt strânse cu un cuplu de 8 – 10 Nm în blocurile culisante furnizate când sunt strânse. În caz contrar. Este posibilã apariþia situaþiilor periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. 3 211 . dupã fiecare 500 km parcurºi Procedând astfel. Respectaþi sarcinile maxim admise pe plafon ( pagina 381). uniform. Manevrabilitatea ºi caracteristicile de frânare se pot modifica dacã aþi montat sisteme de susþinere pe autovehicul. apelaþi la ateliere de specialitate autorizate. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. sarcina maximã admisã pe punþi ºi capacitatea maximã de încãrcare a cadrului portbagaj. este posibilã deteriorarea autovehiculului. în consecinþã. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Este posibil ca un sistem de susþinere sau o încãrcãturã incorect fixate sã: se desprindã sã cadã ºi. v-ar putea pune în pericol pe dumneavoastrã sau alte persoane. Acestea sunt disponibile. preveniþi deteriorarea autovehiculului. Montaþi numai cadre portbagaj aprobate sau recomandate pentru autovehicule Mercedes-Benz. ºuruburile nu sunt în contact cu ºina blocurile culisante nu sunt poziþionate lângã capacele de plastic blocurile culisante au o secþiune transversalã corectã ºinele de fixare nu sunt acoperite de murdãrie pe interior ºuruburile de fixare sunt strânse din nou. ! Dacã doriþi sã montaþi ºine de fixare.

Distanþa dintre autovehicul ºi remorcã trebuie sã permitã ataºarea barei de tractare în cuplajul sferic. Dacã este necesar. sau în raza de acþiune a barei de remorcare. Ataºaþi bara de remorcare ºi fixaþi-o.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Tractarea unei remorci Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). când daþi în marºarier. Asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul. Cuplarea remorcilor Deplasaþi autovehiculul în marºarier. de exemplu cu o calã de roþi ( pagina 313). scoateþi siguranþa 2 ºi rotiþi maneta 3 pânã la eliberarea cuplei. Bara de remorcare trebuie sã intre în cupla de remorcare. Desfaceþi bolþul de cuplare. Ataºarea remorcii prin cupla de remorcare Aplicaþi frâna de parcare a remorcii ºi asiguraþi-o suplimentar împotriva deplasãrii accidentale. de exemplu prin intermediul unei cale de roatã ( pagina 313). Pericol de accidentare 3 cuplajului sferic Cuplarea remorcii prin intermediul G 1 Prizã 2 Cuplaj sferic Asiguraþi remorca împotriva deplasãrii accidentale. iar bolþul de tractare trebuie sã se fixeze. Este posibil ca bara de remorcare sã se deplaseze brusc în lateral. Conectaþi sursa de alimentare. Dispozitiv detaºabil de tractare a remorcii Trebuie respectate instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtor. Deplasaþi autovehiculul în marºarier. 1 Prizã 2 Siguranþã 3 Manetã 212 . Ajustaþi bara de remorcare la înãlþimea dispozitivului de cuplare a remorcii.

chiar ºi în viraje. 1 Prizã 2 Fiºã Prin intermediul unui cablu adaptor. Asiguraþi-vã cã lãmpile remorcii sunt curate ºi funcþioneazã corespunzãtor. 213 . Siguranþa 2 trebuie sã fie complet încastratã în corpul cuplei. îndoi sau zgâria. Conectarea sursei de alimentare Introduceþi fiºa remorcii 2 în priza 1 a autovehiculului. Conectaþi sursa de alimentare. Cablul adaptor este disponibil la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Remorcã cu conector cu 7 pini 3 ! Cablul trebuie poziþionat astfel încât sã permitã un uºor joc fãrã a se tensiona. puteþi conecta o fiºã cu 7 pini la priza cu 13 pini a autovehiculului. verificaþi vizual dacã remorca este asiguratã (cu siguranþa 2 sau ºtiftul de poziþionare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Dupã cuplarea remorcii.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimente de depozitare interioare Pericol de accidentare Compartimentul de depozitare situat deasupra capitonajului plafonului Compartimentele de depozitare situate în portiere Aceste compartimente pot fi utilizate pentru depozitarea în siguranþã a obiectelor de mici dimensiuni ºi uºoare. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta cu douã locuri a pasagerului faþã La autovehiculele dotate cu banchetã cu douã locuripentru pasagerul faþã compartimentul de depozitare este situat sub perna banchetei ( pagina 96). Din acest motiv. 1 Compartiment de depozitare Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã La autovehiculele cu cabinã dublã. În caz contrar. voluminoase. compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã rabatabilã ( pagina 99). cu muchii sau vârfuri ascuþite în spaþiile sau compartimentele de depozitare. G 3 Spaþiile de depozitare trebuie încãrcate astfel încât ocupanþii autovehiculului sã nu poatã fi accidentaþi de obiecte în caz de accident.5 kg fiecare. Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. este posibilã deteriorarea capitonajului plafonului în caz de frânare bruscã. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 2. Compartimentele de depozitare situate deasupra parbrizului ! Sarcina maximã admisã în acest compartiment este 30 kg. evitaþi transportarea obiectelor grele. 214 . Nu depozitaþi obiecte înalte sau voluminoase în compartiment.

Compartimentele de depozitare situate pe planºa de bord 3 1 Mânerul capacului torpedoului 2 Încuiat 3 Descuiat i Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). 215 . Exemplu pe partea dreaptã Pericol de accidentare G Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din dreapta. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 5 kg fiecare. dacã acestea nu încap complet în compartiment. Airbagul pentru pasagerul din dreapta trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. 4 Suport pentru cartele 5 Suport pentru creioane Pentru închidere: ridicaþi ºi împingeþi capacul pânã a fixarea acusticã a acestuia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Torpedoul Pentru deschidere: trageþi mânerul capacului torpedoului1 în sensul indicat de sãgeatã.

216 . i Atunci când autovehiculul este în miºcare. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari cãtre panoul de comandã situat pe plafon pânã se fixeazã. Compartimentul se depliazã. Închideþi capacul 1 ºi fixaþi-l.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimentul pentru ochelari Compartimentul pentru ochelari se aflã în panoul de comandã situat pe plafon. capacul compartimentului de stocare trebuie sã fie închis. de clapetã. Depliaþi masa în sensul indicat de sãgeatã. Masa pliantã integratã în spãtar 3 Compartimentul de depozitare acoperit situat deasupra consolei centrale 1 Capac 2 Mâner de eliberare Trageþi mânerul 2. 1 Masã pliantã Trageþi masa pliantã 1 înainte. 1 Capac Pentru deschidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari. Capacul 1 se ridicã. cãtre perna scaunului.

În caz contrar. 217 . puteþi suferi arsuri. 3 3 Compartiment cu suport de pahare situat pe consola centralã 4 Mâner 5 Suport de pahare 6 Braþ de fixare Trageþi în afarã compartimentul cu suport de pahare 3 apucând de mânerul 4. Exemplu pe partea dreaptã 1 Suport de pahare situat în compartimentul de stocare de pe planºa de bord. sunt prevãzute cu un suport de pahare suplimentar. În caz contrar. Suportul pentru pahar 5 se deschide complet. este posibilã deteriorarea suporturilor de pahare. În caz contrar. În caz contrar. în timpul deplasãrii autovehiculului ºi nu le puneþi în suporturile de pahare. ocupanþii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în situaþii precum: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident În suporturile de pahare trebuie puse numai recipiente cu lichide de bãut dotate cu capac. conþinutul recipientului se poate vãrsa. care au dimensiunile corespunzãtoare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Suporturile pentru pahare Pericol de accidentare Suporturi de pahare situate în faþã G Pãstraþi închise recipentele de bãuturi prevãzute cu capace. în locul scrumierei. ! Nu utilizaþi suporturile de pahare în loc de scrumiere. Evitaþi bãuturile fierbinþi. i Autovehiculele care nu au în dotare pachetul pentru fumãtori. Exemplu pe partea dreaptã 2 Suport pentru sticle situat în portiera dreapta-faþã.

3 Scrumiera Pericol de accidentare G 1 Compartimentul scrumierei 2 Mâner 3 Capac Trageþi în afarã compartimentul scrumierei 1 apucând de mânerul 2. Opriþi motorul ºi acþionaþi frâna de parcare înainte de scoaterea scrumierei în scopul golirii. Apãsaþi braþul de fixare 6 cãtre recipient. 1 Suport de pahare Scoateþi suportul de pahare 1. Puneþi recipientul în suportul de pahare 5. 218 . În caz contrar. este posibilã punerea în miºcare a autovehiculului. În caz contrar existã posibilitatea accidentãrii prin lovirea acestor suporturi depliate. Pentru scoaterea scrumierei: apucaþi scrumiera de decupajele laterale ºi extrageþi-o pentru a putea fi golitã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile i Diametrul suportului de pahare poate fi modificat. pliaþi suporturile pentru pahare sub scaune. Anterior pãrãsirii autovehiculului. Pentru deschidere: rabataþi capacul 3 în sus. situat pe consola centralã. Suporturile de pahare situate în spate Suporturile de pahare situate în spate se aflã sub scaune. Pericol de accidentare G Scrumiera este amplasatã în compartimentul scrumierei.

când este încinsã. existã posibilitatea închiderii compartimentului brichetei ºi prinderii degetului. În caz contrar. Pericol de accidentare 1 Bricheta G 1 Clemã de fixare Pentru deschidere: deschideþi scrumiera. puteþi suferi arsuri. Scrumierele din compartimentul pentru pasageri Scrumierele sunt situate în partea stângã ºi dreaptã a capitonajului lateral. Pentru repunerea scrumierei: introduceþi scrumiera cu baza în capitonaj. Dacã bricheta este fierbinte.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Pentru repunerea scrumierei: þineþi scrumiera ºi apãsaþi-o în dispozitivul de reþinere. În caz contrar. Bricheta este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi clema 1 ºi scoateþi-o complet din capitonaj. Bricheta Bricheta este situatã lângã scrumierã. apoi pliaþi-o. Scoateþi bricheta din prizã dacã în autovehicul cãlãtoresc copii. 3 Puneþi contactul ( pagina 93). în compartimentul scrumierei de pe consola centralã. 219 . Pericol de accidentare G Folosiþi numai mânerul brichetei pentru apucarea acesteia. aceºtia se pot accidenta sau pot provoca un incendiu. Apãsaþi bricheta 1 în interior. Nu apãsaþi bricheta prea tare.

25 A Priza pentru accesorii este situatã pe secþiunea inferioarã a consolei centrale. 1 Prizã de 12 V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 300 W. i Prizele sunt sub tensiune chiar ºi dacã cheia este scoasã din comutatorul de contact. Reþineþi faptul cã bateria se poate descãrca dacã aþi conectat un accesoriu. Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. iar motorul este oprit. Telefonul Telefoanele pot fi utilizate în interiorul autovehiculului numai dacã sunt conectate la o antenã exterioarã separatã de tip testat ºi aprobat de Mercedes-Benz. Priza de 12 V.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Clema pentru hârtie Clema pentru hârtie este situatã pe panoul de comandã al sistemului de încãlzire/aer condiþionat. Prize suplimentare sunt amplasate la baza postului de conducere ºi în compartimentul pasagerilor/de încãrcare. de exemplu o ladã frigorificã. 220 . 3 1 Clemã pentru hârtie Apãsaþi partea superioarã a clemei 1.

Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. va fi necesar un suport special. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. în consecinþã. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. Dacã nu utilizaþi un sistem hands-free. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. sau în panoul pentru iluminarea pãrþii frontale a habitaclului. de exemplu. unui Centru de Service Mercedes-Benz. 221 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. de exemplu radioreceptorul sau schimbãtorul de CD-uri. Puteþi alege dintre douã sisteme care suportã telefoane mobile de diverse mãrci: Accesoriile telefonului mobil (în reþea)1 Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) 1 Accesoriile furnizate pentru telefonul mobil sunt inerconectate prin cablu cu fibrã opticã pentru echipamente de comunicaþii. 3 i i În Germania. În caz contrar. Ambele sisteme beneficiazã de un dispozitiv hands-free permanent instalat în autovehicul. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. opriþi autovehiculul într-un loc adecvat pentru a efectua un apel. în oferta de accesorii Mercedes-Benz. Suporturile pentru telefoane mobile compatibile pot fi recunoscute prin Steaua Mercedes sau prin codul de reper B6 prezent pe spatele acestora. Pentru utilizarea sistemului hands-free. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane. Instalarea unei antene trebuie sã fie aprobatã de un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar veþi fi prea distras de la conducerea autovehiculului. Pericol de accidentare G Utilizaþi telefonul numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. utilizarea telefoanelor mobile fãrã sistem hands-free în interiorul autovehiculelor este interzisã în timpul deplasãrii autovehiculelor sau dacã acestea staþioneazã cu motorul pornit. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Suporturile de telefoane mobile disponibile de la diverºi producãtori de pe piaþa liberã nu sunt compatibile cu sistemul pentru telefon MercedesBenz. Din acest motiv. Microfonul dispozitivului hands-free este instalat în panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. în consecinþã.

telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ 10 minute de la terminarea apelului. Afiºajul telefonului mobil indicã procesul de încãrcare. Pentru a putea utiliza dispozitivul handsfree aveþi nevoie de un suport special. introduceþi conectorul 4 în suportul 3. i 3 Bateria telefonului mobil este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în comutatorul de contact. sau aþi introdus un alt numãr. Accesoriile telefonului mobil (în reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane în oferta de accesorii Mercedes-Benz. În locul numelui introduceþi “Idletime” (timp suplimentar de funcþionare). iar în locul numãrului. Indicaþii asupra adãugãrii unei noi intrãri în agenda telefonicã sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare a telefonului. Dacã efectuaþi un apel în acest interval. va rãmâne activã setarea de 10 minute pentru timpul suplimentar de funcþionare. 2 Dispozitiv de reþinere 3 Suport 4 Fiºã Dacã nu este conectat un suport.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Instrucþiuni de utilizare detaliate sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare separate aferente suportului pentru telefon mobil. 1 Placa de contact 222 . Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. introduceþi un numãr între 1 ºi 30. Dacã nu aþi introdus numãrul. telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ 10 minute (timp suplimentar de funcþionare). i La scoaterea cheii din contact.

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri Recomandãri privind conducerea autovehiculului Echipamentele elctronice Alimentarea cu carburant Compartimentul motor Bateria Comutatorul de izolare a bateriei Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 4 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Întreþinere ºi service Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului

223

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri
Secþiunea "Utilizarea autovehiculului" vã oferã informaþii detaliate despre utilizarea, verificãrile tehnice periodice ºi întreþinerea autovehiculului. Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului, veþi fi recompensat cu performanþe excelente ale acestuia pentru o perioada îndelungatã de timp. Prin urmare, este recomandatã conducerea autovehiculului cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.500 km. În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului, de exemplu, accelerarea la maximum. Nu depãºiþi 2/ din turaþia maximã admisã a 3 motorului pentru fiecare treaptã de vitezã. Evitaþi acþionarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. Utilizaþi gamele de viteze 4, 3, 2 ºi 1 pentru conducere cu vitezã redusã, de exemplu, pe teren montan. Dupã parcurgerea primilor 1.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului.

4

224

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Sunt disponibile informaþii referitoare la conducerea pe timp de iarnã ºi lanþuri antiderapante ( pagina 247). Transportarea autovehiculului pe cãile ferate Transportarea autovehiculului pe cãile ferate poate fi supusã anumitor restricþii sau poate necesita luarea unor mãsuri speciale în anumite þãri din cauza diverselor înãlþimi ale tunelurilor ºi a standardelor de încãrcare. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Tractarea unei remorci Pericol de accident
Distanþa dintre centrul cuplajului sferic ºi carosabil trebuie sã se situeze întotdeauna între 350 ºi 400 mm. Dacã este necesar, utilizaþi o remorcã ce dispune de barã de remorcare cu înãlþime reglabilã. Înãlþimea cuplajului sferic variazã în funcþie de sarcina autovehiculului.

G

Consultaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtor pentru modul de cuplare a remorcii, la cuplarea unei remorci detaºabile. Cuplarea ºi decuplarea unei remorci necesitã multã atenþie ºi precauþie. Asiguraþi-vã cã nu se aflã nicio persoanã între remorcã ºi autovehicul la deplasarea acestuia cãtre remorcã. Frâna inerþialã a remorcii poate fi destinsã necontrolabil în modul inerþial. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã, nu decuplaþi remorca atunci când frâna inerþialã a fost acþionatã de mecanismul inerþial. O remorcã cuplatã incorect la autovehiculul tractor se poate desprinde. O remorcã cuplatã corect trebuie sã fie poziþionatã orizontal în spatele autovehiculului (vezi figura).

Respectaþi urmãtoarele valori la încãrcarea remorcii: masa totalã admisã a remorcii sarcina de tractare admisã pentru autovehicul ºi pentru dispozitivul de tractare sarcina admisã pe cuplajul de tractare sarcina admisã pe puntea spate Valorile admise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 366) ºi pe plãcuþele de identificare a remorcii ºi cuplajului de tractare. Dacã valorile diferã, este valabilã valoarea cea mai micã. Luaþi în calcul faptul cã sarcina utilã maximã admisã a autovehiculului trebuie redusã pentru compensarea sarcinii pe cuplajul de tractare.

4

Remorcã cuplatã gata de utilizare

225

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Autovehicule cu etichetã de aprobare În cazul autovehiculelor cu etichetã de aprobare, masa totalã maximã admisã este cu 100 kg mai ridicatã în cazul tractãrii unei remorcii (Directiva CE 92/21/CEE). Sarcina maximã pe cuplajul de tractare nu trebuie sã depãºeascã 100 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.000 kg, sau 120 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.800 kg sau 3.000 kg. Dacã se depãºesc aceste valori, viteza maximã admisã este de 100 km/h. Conducerea cu o remorcã ataºatã Luaþi în considerare urmãtoarele diferenþe când conduceþi un ansamblu autovehicul/ remorcã faþã de conducerea unui autovehicul fãrã remorcã. performanþele de accelerare ºi urcare a pantelor sunt diminuate distanþa de frânare este mai extinsã vulnerabilitatea faþã de vânturile laterale este mai ridicatã stabilitatea direcþionalã este afectatã negativ consumul de carburant este este mai mare Nu conduceþi ansamblul autovehicul/ remorcã cu viteze mai mari de 80 km/h, chiar ºi în þãri unde sunt permise viteze mai mari. Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã decât cea menþinutã în cazul conducerii fãrã remorcã. Evitaþi pe cât posibil frânarea bruscã. Acþionaþi întâi uºor frânele pentru a permite încetinirea remorcii ºi apoi creºteþi rapid forþa de frânare. Remorca începe sã se deplaseze dintr-o parte în alta: eliberaþi pedala de acceleraþie nu viraþi în direcþia opusã frânaþi dacã este necesar în niciun caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul/remorcã mãrind viteza de deplasare

i
Calculele referitoare la posibilitãþile de urcare a pantelor din poziþia de staþionare sunt raportate faþã de nivelul mãrii. Atunci când conduceþi în zone muntoase, vã rugãm sã reþineþi cã puterea motorului ºi capacitatea de urcare a pantelor scad pe mãsurã ce altitudinea creºte. Conducerea autovehiculului în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi atunci când cãlãtoriþi în afara þãrii. Ghiduri cu atelierele autorizate sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibilã doar benzinã/motorinã cu cifrã octanicã inferioarã. Veþi gãsi informaþii despre benzinã/ motorinã în secþiunea “Date tehnice” ( page 370). Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu separator de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel.

4

226

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul, farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pericol de accident Viteza maximã programatã Puteþi limita permanent viteza maximã a autovehiculului la 90 km/h, 100 km/h sau 120 km/h. Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi programarea vitezei maxime a autovehiculului unui Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Verificãri periodice Verificaþi periodic, de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant iluminarea autovehiculului starea pneurilor ( page 65) ºi presiunea în pneuri ( page 377) nivelul uleiului de motor ( pagina 232) nivelul lichidului de frânã ( pagina 236) nivelul lichidului din rezervorul sistemului de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor ( pagina 237) nivelul de contaminare al filtrului de aer al sistemului de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului ( pagina 250)

G

Mascarea incorectã a farurilor poate diminua vizibilitatea în timpul conducerii autovehiculului cu farurile aprinse. Aceasta poate afecta negativ ºi pe alþi participanþi la trafic. Este posibilã orbirea participanþilor la trafic ce se deplaseazã din contrasens. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru mascarea/ comutarea farurilor care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

G

4

Depãºirea vitezei maxime admise poate cauza deteriorarea pneurilor, lucru ce poate conduce la pierderea controlului asupra autovehiculului. În calitate de ºofer, aveþi obligaþia de a vã informa asupra vitezei maxime a autovehiculului ºi viteza maximã admisã a pneurilor (pneuri ºi presiunea în pneuri). Nu trebuie sã depãºiþi limita de vitezã pentru pneuri menþionatã în tabelele cu valorile presiunii în pneuri ( page 378).

227

Utilizarea autovehiculului
Echipamentele elctronice
Radio, telefone, staþie de emisierecepþie, fax ºi sistem de navigaþie Pericol de accident Telecomanda ºi sistemul antidemaraj Ambele sisteme Telecomanda Sistemul antidemaraj sunt conforme Directivei 99/5/CE Ambele sisteme sunt adecvate pentru utilizarea în toate statele membre UE.

G

4

Reþineþi cã prima responsabilitate a dumneavoastrã este sã conduceþi autovehiculul în siguranþã. Utilizaþi echipamentul electronic numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Reþineþi cã, la o vitezã de numai 50 km/h, autovehiculul parcuge o distanþã de aproximativ 14 m într-o secundã. Sistemul de navigaþie nu oferã informaþii asupra capacitãþii portante ale podurilor sau a înãlþimii de trecere a pasajelor. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului. Respectaþi normele legale.

Telefoanele mobile, aparatele de emisierecepþie ºi faxurile fãrã antenã exterioarã pot afecta echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot periclita astfel siguranþa funcþionalã a acestuia. Riscul de producere a accidentelor este ridicat. Nu utilizaþi aceste echipamente când autovehiculul se aflã în miºcare.

Certificatul de înmatriculare poate fi anulat în cazul nerespectãrii specificaþiilor de instalare Mercedes-Benz. Informaþii despre montarea echipamentelor electrice/electronice sunt diponibile în secþiunea “Date tehnice” ( page 365).

228

Utilizarea autovehiculului
Alimentarea cu carburant Alimentarea cu carburant
Pericol incendiu ºi de accidentare G
Carburantul este extrem de inflamabil. Din acest motiv, focul, flãcãrile deschise ºi fumatul, precum ºi utilizare a dispozitivelor de încãlzire auxiliare, sunt interzise la manipularea carburantului (risc de producere a scânteilor). Din acest motiv, dezactivaþi funcþia de încãlzire auxiliarã în timpul realimentãrii cu carburant.

Clapeta buºonului de carburant se aflã lângã portiera ºoferului. Puteþi deschide clapeta buºonului de carburant numai când portiera ºoferului este deschisã.

Închideþi clapeta buºonului rezervorului de carburant. Închideþi portierele autovehiculului pentru a preveni pãtrunderea vaporilor de carburant în autovehicul. Rotiþi capacul buºonului de carburant 2 spre stânga ºi lãsaþi-l suspendat de cureaua de fixare 1. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea pompei. Amplasaþi din nou capacul buºonului rezervorului 2 ºi rotiþi-l spre dreapta.

4

Pericol de accidentare

G
1 Curea de fixare 2 Buºonul rezervorului de carburant Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. Deschideþi portiera ºoferului.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Sãnãtatea vã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant

Închiderea completã este indicatã printr-un clic. Deschideþi portiera ºoferului ºi închideþi clapeta buºonului de alimentare cu carburant. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii “Date tehnice” ( page 370).

229

2 Cârlig de ancorare Deplasaþi maneta cârligului de ancorare în sus 2. 1 Pârghie de eliberare Trageþi pârghia de eliberare 1 de sub panoul de bord din partea stângã a spaþiului destinat picioarelor ºoferului. În caz contrar.20-2060-31 N88.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Capota motorului Pericol de accident G N88.20-2062-31 3 Tija de susþinere 230 . este posibilã deteriorarea ºtergãtoarelor de parbriz sau a capotei motorului. deschideþi capota motorului numai când autovehiculul este parcat. N88. În caz contrar. Din acest motiv.20-2061-31 4 Nu acþionaþi pârghia de eliberare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. Deschiderea ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt îndepãrtate de parbriz. Capota motorului este eliberatã. periclitând astfel vizibilitatea ºi conducând la pierderea controlului asupa autovehiculului. capota motorului se poate deschide.

Deschideþi capota motorului numai când motorul este oprit ºi s-a rãcit. În cazul autovehiculelor pe benzinã. Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã ºi motorul în funcþiune. În caz contrar o puteþi deteriora. asiguraþi-vã cã nu o apãsaþi peste punctul de rezistenþã cauzând astfel îndoirea acesteia. Ridicaþi uºor capota motorului. 231 . nu este fixatã corespunzãtor. Deschideþi din nou capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã de la înãlþime puþin mai mare. Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã. În cazul în care capota motorului este puþin ridicatã.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Deplasaþi capota în sus pânã la fixarea tijei de susþinere 3 ºi menþinerea deschisã a capotei. Din acest motiv. ventilatorul electric al radiatorului poate funcþiona timp de aproximativ 30 de secunde dupã oprirea motorului. priza de verificare) dacã: motorul este în funcþiune motorul este pornit cheia se aflã în poziþia 2 în comutatorul de contact iar motorul este pornit manual 4 Închiderea Pericol de accidentare G ! Nu împingeþi capota în jos manual. Coborâþi capota motorului în poziþie orizontalã ºi lãsaþi-o sã cadã liber. nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobina de inducþie. Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Împingeþi tija de susþinere înapoi 3 ( pagina 230). Pericol de accidentare Pericol de accidentare G ! Când împingeþi tija de susþinere înapoi. G Componentele motorului pot fi fierbinþi sau în miºcare. Capota se fixeazã cu un clic.

pentru verificarea afiºajului uleiului de motor. 232 . verificaþi nivelul uleiului de motor cu o jojã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. în funcþie de dotãrile autovehiculului. Verificaþi regulat nivelul uleiului de motor. În caz contrar. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. mai aºteptaþi 5 minute înainte de a verifica din nou nivelul uleiului de motor. Porniþi motorul ( page 93). de exemplu sãptãmânal sau de ficare datã când alimentaþi cu carburant. i Dacã pe afiºaj nu este indicatã nicio valoare. i Dacã la temperaturi extreme. pe afiºaj nu apare nicio valoare dupã 5 minute. de exemplu.0 litri de ulei la 1. Consumul de ulei poate depãºi aceastã cantitate dacã: autovehiculul este nou conduceþi autovehiculul în principal în condiþii dificile de funcþionare conduceþi frecvent la turaþii mari ale motorului Consumul de ulei de motor poate fi mãsurat numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile. Afiºajul este activat. în funcþie de stilul de conducere practicat.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Uleiul de motor Autovehiculul consumã maximum 1. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. 4 ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. autovehiculul trebuie: sã nu fie înclinat sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Nivelul uleiului de motor este indicat ºi pe afiºaj. Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul afiºajului Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor.000 de km. la un Centru de Service Mercedes-Benz.

0 litri de ulei de motor Adãugaþi 1. Este afiºat intermitent --:-. Porniþi motorul ( page 93). Opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ 5 minutedacãmotorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Nu adãugaþi ulei.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia simbolului P pe afiºaj. Engine oil level Not when engine on (Nivelul uleiului de motorIndisponibil când motorul este pornit) 233 .0 l -1.0 litri de ulei de motor 4 Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 5 minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: N Engine oil level OK (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Adãugaþi 1. Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 30 de minutedacãmotoruls-a rãcit. Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.0 l HI Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi butonul > situat pe panoul de bord ( page 112).5 litri de ulei de motor Adãugaþi 2. Nu adãugaþi ulei. period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Nivelul uleiului de motor este prea ridicat. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: P OK -1. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Va fi afiºat urmãtorul mesaj în timpul procesului de mãsurare: N Engine oil level Measuring in progress (Procesul de mãsurare a nivelului uleiului de motor în curs de desfãºurare) N Engine oil level Reduce oil level! (Nivelul uleiului de motor Reduceþi nivelul uleiului de motor!) Engine oil level Turn ignition on for level (Nivelul uleiului de motor Porniþi contactul pentru a verifica nivelul uleiului) Observe vait. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare.în timpul procesului de mãsurare. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235).5 l -2.

Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul jojei Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. Introduceþi joja în tubul pentru jojã cât mai adânc posibil ºi scoateþi-o din nou afarã.00-2041-31 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor pe benzinã 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor 3 Joja de ulei de motor 234 . autovehiculul trebuie: sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã nu fie înclinat sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Scoateþi joja de ulei 1. Curãþaþi joja cu o lavetã fãrã scame. i Diferenþa de cantitate de ulei dintre marcajele superior ºi inferior este: de aproximativ 2 litri la autovehiculele cu motor diesel de aproximativ 3 litri la autovehiculele cu motor pe benzinã 4 Motor diesel cu 6 cilindri 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor diesel cu 4 cilindri N18.

30-2054-31 4 La adãugarea uleiului de motor. în apele subterane sau în sol. Din acest motiv. În cazul motoarelor cu motor diesel. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului 235 . adãugaþi cu atenþie uleiul de motor. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. În caz contrar. Adãugarea de ulei de motor Desfaceþi buºonul ºtuþului de alimentare cu ulei 2. Existã pericolul deteriorãrii alternatorului datoritã scurgerii uleiului de motor. Nivelul uleiului este corect dacã acesta se situeazã între marcajele inferior min ºi superior max de pe jojã. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. de exemplu. Adãugaþi ulei dacã este necesar ( pagina 235). Evitaþi deversarea uleiului de motor în sistemul de canalizare. ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. Temperatura lichidului de rãcire trebuie sã se situeze sub 50 °C. Informaþii referitoare la uleiurile de motor autorizate sunt disponibile în Carnetul de service. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Desfaceþi capacul buºonului de alimentare 2. Asiguraþi-vã cã nu este depãºit marcajul max la adãugarea de ulei. În caz contrar. în apele de suprafaþã. alternatorul est situat sub orificiul de alimentare cu ulei de motor. Uleiul de motor trebuie îndepãrtat într-o manierã responsabilã faþã de mediul înconjurãtor. H N20. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei. Notã privind protecþia mediului Lichidul de rãcire Rezervorul de expansiune este situat în compartimentul motorului. la un Centru de Service Mercedes-Benz.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificaþi nivelul uleiului de motor.

clãtiþi cu apã curatã din abundenþã. Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie. existã riscul de a suferi arsuri cauzate de lichidul de rãcire fierbinte pulverizat. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Nivelul lichidului de frânã trebuie sã se situeze între marcajele inferior-MIN ºi superior-MAX. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pericol de intoxicare G Lichidul de rãcire conþine glicol ºi. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data pentru urmãtoarea înlocuire a lichidului de frânã. Dacã apar pierderi semnificative de lichid de rãcire. este toxic. Continuaþi sã rotiþi capacul ºi îndepãrtaþi-l. 236 . Deschideþi rezervorul de expansiune pentru lichidul de rãcire numai când temperatura lichidului se situeazã sub 50 °C. Sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune pentru lichidul de rãcire sunt presurizate când motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Verificaþi nivelul lichidului de frânã: periodic. În cazul contactului cu ochiii. i De regulã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de accidentare Deºurubaþi uºor capacul 1 spre stânga pânã la primul punct de rezistenþã pentru a elibera presiunea. N20. Curãþaþi imediat pielea ºi articolele de îmbrãcãminte cu sãpun ºi apã. Agãugaþi lichid de rãcire ( page 368) pânã la nivelul semnului ºtuþului de alimentare (marcajul superior-MAX). Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate. Evitaþi contactul lichidului de rãcire cu pielea. ochii sau obiectele de îmbrãcãminte. Repuneþi din nou capacul 1. pentru identificarea ºi rezolvarea problemei. de exemplu. prin urmare. ! Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la sistemele de rãcire ºi încãlzire. Nu ingeraþi lichid de rãcire. Lichid de frânã Rezervorul este situat în compartimentul motorului. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui tip de lichid de rãcire. de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece.30-2054-31 G 4 La deschiderea vasului de expansiune pentru lichid de rãcire.

este posibil ca sistemul hidraulic al autovehiculului sã fie defect. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Acesta are o capacitate de aproximativ 7 litri.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor ! Lichidul de frânã corodeazã vopseaua. acesta este alimentat de asemenea cu lichid din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului. Dacã lichidul de frânã intrã în contact cu vopseaua. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. ochii sau îmbrãcãmintea. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de spãlare a farurilor. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. 237 . clãtiþi imediat cu apã. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã lichidul de frânã nu atinge marcajul inferior-MIN. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). pentru verificarea sistemului hidraulic. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. Astfel. Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea.30-2054-31 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Adãugaþi soluþie concentratã în lichidul pentru spãlarea parbrizului pe tot parcursul anului. Pericol de intoxicare G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Nu ingeraþi lichidul de frânã. Clãtiþi zonele afectate cu multã apã curatã ºi solicitaþi asistenþã medicalã dacã este necesar. 4 N20. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea de lichid de frânã. Pericol de accident G Sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului este situat în compartimentul motorului.

Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de incendiu Ansamblurile mecanice ale autovehiculului Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la ansamblurile mecanice. petele de ulei lãsate în locul unde a fost parcat autovehiculul). trebuie sã transferaþi acest Manual de utilizare noului proprietar. Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. Prin urmare. 238 . 4 temperatura exterioarã. Utilizaþi: Variaþi proporþia amestecului în funcþie de lichid de spãlare pentru sezonul cald pentru protecþie împotriva murdãririi la temperaturi peste punctul de îngheþ lichid de spãlare pentru sezonul rece dacã existã riscul de îngheþare a apei pe parbriz Efectuaþi amestecarea lichidului de spãlare a parbrizului într-un recipient cu proporþiile specificate. sunteþi obligat sã clarificaþi cumpãrãtorului urmãtoarele aspecte. adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate calificat care posedã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru detectarea ºi remedierea cauzelor. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. schimbãtorul de cãldurã trebuie înlocuit dupã 10 ani în conformitate cu reglementãrile naþionale în materie de autorizare a traficului (StVZO). Mercedes-Benz recomandã insistent ca schimbãtorul de cãldurã sã fie înlocuit dupã 10 ani la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Amplasaþi din nou capacul 3. În acest scop. Dacã se pierde ulei (de exemplu. Din motive de siguranþã. În acest scop. ! Dacã vindeþi autovehiculul. sunt interzise utilizarea flãcãrilor deschise sau fumatul în timpul manipulãrii concentratului pentru lichid de spãlarea a parbrizului. Completaþi lichidul de spãlare a parbrizului. Scoateþi capacul 3. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Din acest motiv. Încãlzire auxiliarã G Pericol de incendiu sau de intoxicareG Autovehiculele cu încãlzitor de aer: în Germania.

asiguraþile împotriva rãsturnãrii. G C E F 4 A D Pericol de explozie În timpul încãrcãrii bateriilor. La transportarea bateriilor.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateria Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu douã baterii. La amestecarea apei ºi a acidului. Pericol de explozie Datoritã pericolului de explozie. Neutralizaþi imediat stropii de acid de pe piele sau articole de îmbrãcãminte utilizând apã cu sãpun sau agent de neutralizare a substanþelor acide ºi apã curatã. 239 . evitaþi producerea scânteilor cauzate de foc. în funcþie de versiunile de dotare: bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Pericol de accidentare B Acidul de baterie este caustic. Notã privind protecþia mediului H Á À Bateriile conþin substanþe poluante. Transportaþi ºi depozitaþi bateriile în poziþie verticalã. este degajat gaz exploziv. La manipularea bateriilor. Copiii nu pot estima pericolele implicate de manipularea bateriilor ºi a acidului. Limpeziþi stropii de acid cu apã curatã ºi consultaþi imediat un medic. Îndepãrtaþi bateriile în mod ecologic. Acidul de baterie se poate scurge prin orificiile de ventilaþie ale capacelor celulelor ºi pot cauza daune mediului înconjurãtor. Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Purtaþi mãnuºi de protecþie rezistente la substanþele acide. respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie din acest Manual de utilizare. lichidul poate sãri în ochi. Efectuaþi încãrcarea bateriilor numai în spaþii bine ventilate. flãcãri deschide ºi fumat. Purtaþi ochelari de protecþie. Încredinþaþi bateriile unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct de colectare special pentru baterii uzate. Pãstraþi bateriile în afara accesului copiilor.

Întreþinerea bateriilor. Pentru informaþii suplimentare.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateriile trebuie sã fie întotdeauna suficient încãrcate pentru a beneficia de durata de viaþã normalã a acestora. puteþi deteriora componentele sistemului electric. cu vaselinã rezistentã la acizi. 4 ! Opriþi motorul ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde înainte de a slãbi sau deconecta clemele de contact. În caz contrar. Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este menþinut în stare de nefuncþionare pentru perioade îndelungate de timp. în special suprafeþele inferioare ale acestora. ! Murdãria acumulatã pe borne ºi pe suprafeþele bateriei cauzeazã pierderi de energie ce pot cauza descãrcarea bateriei. Curãþaþi carcasa bateriei numai cu agenþi de curãþare disponibili în comerþ ºi cu capacele celulelor înºurubate. Lubrifiaþi uºor clemele de contact. Menþineþi întotdeauna bornele ºi suprafeþele bateriei curate ºi uscate. Dacã intenþionaþi sã parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( page 349). 240 . Agenþii de curãþare care conþin carburant corodeazã carcasa bateriei. apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz ºi deconectaþi sistemul electric de la comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241).

Dupã reconectarea la sursa de alimentare cu energie electricã. G Dacã autovehiculul este dotat cu baterie auxiliarã în compartimentul motorului. Numai astfel sistemul electric este complet deconectat de la sursa de energie electricã. este necesar sã deconectaþi ambele baterii când lucraþi la circuitul electric al autovehiculului. 4 i Deconectaþi sistemul electric al autovehiculului de la sursa de alimentare utilizând comutatorul de izolare al bateriei numai dacã autovehiculul urmeazã a fi parcat pentru o perioadã îndelungatã sau când acest lucru este absolut necesar. 241 . Comutatorul de izolare a bateriei se aflã în partea dreaptã a pedalei de acceleraþie în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Astfel se previne descãrcarea bateriei cauzatã de consumul accidental de energie. În caz contrar. puteþi deteriora componentele sistemului electric. trebuie sã resetaþi uºa culisantã acþionatã electric ( page 80). Consultaþi instrucþiunile de utilizare DTCO separate. Pericol de accidentare i Întreruperea alimentãrii cu energie electricã este înregistratã în DTCO (tahometrul digital) drept un eveniment în memoria defecþiunilor. Deplasaþi butonul glisant roºu 2 în jos în direcþia sãgeþii ºi deconectaþi conectorul 1 din pinul de masã.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei Comutatorul de izolare a bateriei Puteþi întrerupe alimentarea cu energie electricã a tuturor consumatorilor autovehiculului prin intermediul comutatorului de izolare a bateriei. 1 Fiºã 2 Buton glisant Toþi consumatorii trebuie sã fie deconectaþi de la circuitul de alimentare cu energie electricã. ! Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contact ºi aºteptaþi cel puþin 20 de secunde înainte de deconectarea sau conectarea comutatorului de izolare a bateriei. Deconectarea sistemului electric Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93) ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde. Fixaþi fiºa 1 sub pedala de acceleraþie astfel încât sã nu intre în contact cu pinul de masã.

Toþi consumatorii sunt reconectaþi la circuitul de alimentare cu energie electricã. 4 Conectarea sistemului electric 1 Fiºã 2 Pin de masã 242 . nu veþi putea restabili conexiunea electricã în momentul reasamblãrii pieselor.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei ! Când fixaþi fiºa sub pedala de acceleraþie. Apãsaþi fiºa 1 în pinul de masã 2 pânã la fixarea acesteia ºi eliberarea agentului de blocare. Deplsaþi butonul glisant roºu pânã la fixare. Fiºa trebuie sã intre complet în contact cu pinul de masã 2. Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93). asiguraþi-vã cã aceasta nu este: murdarã deterioratã În caz contrar.

În cazul în care echipamentul radio (exemplu telefoane mobile sau aparate de emisie recepþie) este în funcþiune în interiorul sau în apropierea autovehiculului. pentru toate cele patri pneuri. Pericol de accident Asiguraþi-vã cã recalibraþi întotdeauna sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri dupã modificarea presiunii. frânaþi cu atenþie pânã la oprirea autovehiculului. Apelare presiune în pneuri prin intermediul sistemului de operare Autovehicule cu taste pe volan Porniþi motorul ( page 93).32-2243-31 i Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. G 4 54. Trebuie sã reglaþi întotdeauna presiunea în pneuri în funcþie de sarcina autovehiculului. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare. ºoferul este responsabil pentru reglarea corectã a presiunii în pneuri dacã sarcina utilã a autovehiculului este mãritã. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii curente din fiecare pneu. 243 . Se afiºeazã presiunea curentã din fiecare pneu. Acesta vã avertizeazã numai dacã presiunea în pneuri scade semnificativ sub valoarea de referinþã a presiunii în pneuri dupã setarea presiunii în timpul calibrãrii. Sistemul de monitorizare a pneurilor vã previne în cazul în care presiunea dintr-unul sau mai multe pneuri scade. Trebuie sã consultaþi tabelul din interiorul trapei buºonului rezervorului de carburant pentru a decide dacã presiunea în pneuri trebuie reglatã. În astfel de cazuri. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. acest lucru poate influenþa funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. menþinerea presiunii stabilite la activarea sistemului. Acest sistem monitorizeazã. În special. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã în cazul în care presiunea în pneuri este incorectã.

Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. i 4 Valorile presiunii în pneuri indicate de sistemul de operare pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare. sistemul de monitorizare a apresiunii din pneuri detecteazã automat noua valoare de presiune. Presiunea în pneuri este afiºatã în douã dreptunghiuri de culoare roºie. 244 . Respectaþi notele din secþiunea "Presiunea în pneuri" ( page 377). Autovehicule cu taste pe volan Se afiºeazã un mesaj ºi lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. Într-unul dintre dreptunghiuri este afiºatã presiunea din pneul respectiv ( page 305). prin intermediul tabelului din interiorul clapetei buºonului de alimentare. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri În majoritatea cazurilor.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Urmãtorul mesaj va fi afiºat dacã autovehiculul a fost parcat timp de peste 20 de minute sau aþi condus cu o vitezã sub 30 km/h: Tyre pressure displayed after driving for several minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Avertizare asupra presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. De obicei. cã presiunea din toate cele patru pneuri este setatã corespunzãtor circumstanþelor de utilizare. sistemul de operare vã oferã o valoare mai exactã. de exemplu dacã: presiunea în pneuri a fost modificatã roþile sau pneurile au fost schimbate au fost montate roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Asiguraþi-vã.

sau tasta de meniu 5 din panoul de bord. Este afiºat urmãtorul mesaj: OK TPMS (sistem de monitorizare a presiunii în pneuri în regulã) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Apãsaþi butonul . urmãtorul mesaj va fi afiºat: Monitor current tyre pressure? (Monitorizare presiune curentã?) 245 . Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta . Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus.TPMS pe afiºaj. Autovehicule cu taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Pe afiºaj trebuie sã aparã informaþiile standard ( page 122). Apãsaþi tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia mesajului +CAL. Pentru autovehiculele cu taste pe volan. situat pe panoul de bord. Apãsaþi tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii din fiecare pneu sau apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed after driving for several minutes ( Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi tasta æ de pe volan. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta ç de pe volan. 4 Apãsaþi butonul de resetare 0 situat pe panoul de bord ( page 29). Procesul de activare este anulat automat dupã scurgerea a 30 de secunde fãrã nicio valoare afiºatã. Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor reactivated (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a fost reactivat) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat.

de exemplu. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. utilizând permanent sistemul Speedtronic ( page 195). la un Centru de Service Mercedes-Benz. la un Centru de Service Mercedes-Benz.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. ASR. luaþi în considerare cã manevrabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. BAS. Aceastã revizie tehnicã include: Schimbarea uleiului. Pericol de accident 4 G G Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm trebuie înlocuite imediat. Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247). pentru înlocuirea roþii de rezervã cu un pneu de iarnã. Cablul adaptor este diponibil la orice atelier de specialitate autorizat. Pericol de accident În acest caz. dacã uleiul de motor utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã Verificarea concentraþiei antigelului/ agentului anticoroziv în lichidul de rãcire Adãugarea unui agent de curãþare concentrat în lichidul sistemului de spãlare a parbrizului Verificarea bateriilor Înlocuirea pneurilor Informaþii referitoare la utilizarea carburantului diesel la temperaturi externe reduse sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 372). Dacã montaþi roata de rezervã de uz temporar pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. AAS ºi ESP® vor funcþiona optim. Numai astfel sistemele pentru siguranþa conducerii ABS. 246 . Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ( pagina 244). este recomandat sã reduceþi viteza maximã a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã. la începutul acestuia. de exemplu. Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu suprafaþã de rulare identicã pentru toate roþile pentru a menþine manevrabilitatea sigurã a autovehiculului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. este necesarã amplasarea unui semn de avertizare în câmpul vizual al ºoferului. Adaptaþi stilul dumneavoastrã de conducere ºi conduceþi cu mai multã atenþie. pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece. Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã. de exemplu.

Evitaþi accelerarea. poate fi avantajos sã dezactivaþi sistemul ABS ( page 62). La oprirea autovehiculului dupã parcurgerea unor drumuri acoperite cu sare. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. 4 Comutarea într-o treaptã inferioarã pentru frânarea autovehiculului poate cauza deraparea autovehiculelor pe o suprafaþã alunecoasã datoritã diferenþei semnificative de vitezã dintre motor ºi roþile motrice în acest anotimp. Astfel. Respectaþi instrucþiunile de montare furnizate de producãtor. din motive de siguranþã. vaselina ºi benzina/motorina. virajele ºi frânarea bruscã. Acþionaþi periodic frânele în timpul cãlãtoriilor mai lungi pe drumuri acoperite de criblurã sau de sare. uscat ºi. sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã i Dupã demontare. Aceastã acþiune va readuce frânele la nivelul normal de performanþã. Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. În cazul conducerii autovehiculului cu lanþuri antiderapante. 247 . Comutaþi într-o treaptã inferioarã de vitezã numai la turaþii reduse ale motorului. Demontaþi lanþurile antiderapante imediat ce drumul nu mai este acoperit de zãpadã. asiguraþi-vã cã frânele sunt complet funcþionale înainte de a continua cãlãtoria. i Montaþi lanþuri antiderapante numai pe roþile din spate (puntea motrice). acestea produc un efect de excavaþie în scopul ameliorãrii aderenþei. Conduceþi cu atenþie deosebitã pe carosabilul alunecos. Prin urmare. depozitaþi jantele ºi pneurile într-un loc rãcoros. poate fi necesar sã acþionaþi frânele mai puternic pentru a obþine o forþã de frânare normalã. întunecat. Autovehiculul poate fi condus cu viteza maximã admisã în timpul utilizãrii lanþurilor antiderapante numai pe carosabil acoperit cu zãpadã. Sarea prezentã pe carosabil poate afecta negativ eficienþa sistemului de frânare. Puteþi obþine informaþii referitoare la lanþurile antiderapante de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Utilizaþi frâna de serviciu în funcþie de condiþiile de drum. Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pericol de accident G Dacã existã probabilitatea ca autovehiculul sã derapeze sau nu poate fi frânat la viteze reduse: apãsaþi pedala de ambreiaj în cazul autovehiculelor cu transmisie manualã comutaþi selectorul în poziþia neutrã N în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã Încercaþi sã pãstraþi controlul asupra autovehiculului prin intermediul manevrelor de corectare a direcþiei. dacã este posibil.

Înainte de a lucra sub autovehicul. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. de exemplu: G Nu utilizaþi niciodatã cricul autovehiculului în locul standurilor. vã informeazã asupra datei programate pentru urmãtoarea operaþiune de service.000 de km înainte. este posibil sã nu sesizaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. Data programatã pentru service este afiºatã cu cel puþin o lunã sau 3. Pericol de accidentare Înainte de realizarea operaþiunilor de întreþinere ºi a reparaþiilor. În acest scop. cauzând astfel accidentarea gravã a dumneavoastrã sau a altor persoane sau pagube materiale. trebuie sã-l ridicaþi pe standuri cu o capacitate de susþinere suficientã. Respectaþi indicaþiile referitoare la piesele deschimb din secþiunea “Date tehnice” ( page 364). Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru o perioadã scurtã de timp. cum ar fi: normele de protecþie a muncii ºi prevenire a accidentelor. din data indicatã pentru service trebuie scãzute perioadele în care bateria este deconectatã. Lucrãrile de întreþinere ºi de verificare a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu trebuie confundat cu afiºajul pentru nivelul uleiului de motor P. În caz contrar. ! Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã nu sunt înregistrate de sistemul de programare a verificãrilor tehnice. Sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu oferã informaþii privitoare la nivelul uleiului de motor. Prin urmare. Apoi este afiºat un mesaj în timpul deplasãrii autovehiculului sau dupã punerea contactului. manualul de utilizare ºi informaþiile de service 4 Familiarizaþi-vã în prealabil în special cu cerinþele legale. Pentru a vã asigura cã verificãrile tehnice vor fi efectuate la momentele oportune. Cricul poate ceda determinând cãderea autovehiculului. 248 .Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice (ASSYST) ASSYST PLUS Active Service System (sistem activ de programare service). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. sã citiþi secþiunile relevante din documentaþia tehnicã.

km) Este emis de asemenea un semnal acustic. de exemplu 3.. poate reseta indicatorul de service dupã efectuarea reviziei. în funcþie de distanþa totalã parcursã. zile) 9 Service A in. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri. Acestea pot fi prelungite prin: conducerea cu atenþie ºi la turaþii medii ale motorului evitarea cãlãtoriilor scurte în timpul cãrora motorul nu atinge temperatura normalã de funcþionare Afiºarea datei programate pentru service Autovehicule cu taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 Service A in . iar garanþia ºi avantajele pentru clienþii importanþi pot fi anulate. Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Porniþi motorul ( page 93).. de exemplu 30 de zile.days (verificarea tehnicã A în . de exemplu un Centru Service Mercedes-Benz. urmãtorul mesaj va fi indicat pe afiºaj: 9 Service A in ... 4 ! Depãºirea datei de revizie tehnicã specificate poate reprezenta o încãlcare a legii.. Autovehicule fãrã taste pe volan Dacã aþi depãºit data de verificare tehnicã programatã. Autovehicule cu taste pe volan Dacã aþi depãºit data programatã pentru service.km (Verificarea tehnicã A în . Depãºirea datei programate pentru verificarea tehnicã Un atelier de specialitate autorizat.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service i Intervalul rãmas pânã la verificarea tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri. km) 9 Service A due now (Verificarea tehnicã A programatã acum) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. urmãtorul simbol este afiºat intermitent timp de 10 secunde dupã punerea contactului: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea veþi observa semnul minus înaintea datei de verificare tehnicã programate. Autovehicule fãrã taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje.000 km perioada rãmasã în zile. 249 . Intervalul între datele verificãrilor tehnice depinde de stilul de conducere..km (Verificarea tehnicã A în . Afiºajul este activat.days (verificarea tehnicã A în . zile) 9 Service A in...

km (Verificarea tehnicã A în .days (verificarea tehnicã A în . zile) 9 Service A in. Instalarea filtrului de aer Montaþi materialele filtrante Montaþi capacul 1. Îndepãrtaþi materialele filtrante Curãþaþi materialele filtrante Spãlaþi materialele filtrante cu apã curatã Lãsaþi materialele filtrante la uscat. impuritãþile pot deteriora sistemul de condiþionat.. Din acest motiv.. care nu este acoperit de garanþie. Îndepãrtarea filtrului de aer Scoateþi cu atenþie capacul 1 din niºa 2 ºi îndepãrtaþi-l. de exemplu: 9 Service A in . 4 ! Filtrul de aer pe plafon în zona posterioarã a habitaclului Materialele filtrante nu trebuie curãþate sau uscate într-o maºinã de spãlat. km) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. În caz contrar.. 1 Capac 2 Niºe ! Trebuie sã eliminaþi impuritãþile vizibile de pe filtrul de aer sau sã-l înlocuiþi dacã este necesar. 250 ..Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi tasta è sau ÿ pânã la apariþia afiºajului standard ( page 118). verificaþi regulat sistemul de aer condiþionat pentru eliminarea impuritãþilor vizibile. Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia urmãtorului mesaj pe afiºaj: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea urmãtorului mesaj. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri perioada rãmasã în zile Filtrul de aer pentru sistemul de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului În filtrul de aer se pot acumula cantitãþi semnificative de nisip sau praf când conduceþi pe drumuri prãfuite sau cu nisip.

Zgârieturile. utilizaþi întotdeauna scãri corespunzãtoare trepte fixe 4 G ! Nu aplicaþi în niciun caz autocolante. 251 . Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului dumneavoastrã împotriva influenþelor dãunãtoare din mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie. Aceastea au fost special concepute pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi sunt de cea mai înaltã tehnologie. filme. Nu utilizaþi carburant ca agent de curãþare. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat urmãtoarele substanþe: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Spãlaþi autovehiculul mai frecvent în timpul iernii pentru a îndepãrta depunerile de sare. Carburantul este inflamabil ºi constituie un pericol pentru sãnãtate. În caz contrar. magneþi sau obiecte similare pe suprafeþele vopsite. de exemplu. Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº. În asemenea cazuri. i Dacã este necesarã curãþarea unor zone din apropierea pãrþii superioare a autovehiculului. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. este posibilã deteriorarea vopselei. i Se recomandã utilizarea produselor Mercedes-Benz. Produsele de întreþinere Mercedes-Benz sunt disponibile de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. depunerile corozive. la un Centru de Service Mercedes-Benz. zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea periodicã ºi adecvatã vã va ajuta la menþinerea unei stãri optime a autovehiculului. Recipientele goale ºi materialele de curãþare uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. Pericol de intoxicare ºi accidentare Notã privind protecþia mediului H Spãlaþi autovehiculul numai într-un loc adecvat acestui scop. în locuri unde copiii nu au acces.

252 . Dupã spãlarea automatã a autovehiculului. conductele lichidului de frânã. Dacã nu demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi nu pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare. existã posibilitatea deteriorãrii acestora sau a autovehiculului în spãlãtoria automatã.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului dumneavoastrã. 4 ! Asiguraþi-vã cã maneta de control a ºtergãtoarelor de parbriz se aflã în poziþia 0 ( page 155). Dacã autovehiculul este foarte murdar. Trebuie menþiuntã distanþa minimã dintre autovehicul ºi duza dispozitivului de curãþare cu presiune înaltã: aproximativ 70 cm pentru jeturi circulare aproximativ 30 cm pentru jeturile plane de 25° ºi jeturile concentrate Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. declanºarea accidentalã a ºtergãtoarelor. Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ! Dupã curãþarea autovehiculului. Agenþii de curãþare a jantelor pot favoriza coroziunea discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/saboþilor de frânã. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite. ! Pentru a evita deteriorãrile. Procedând astfel. conectori sau elementele de etanºare. Este preferabilã spãlarea automatã fãrã perii. mai întâi încãlziþi motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi se reduce zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de rezidurile de pe parbriz. Demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare înainte de a intra în spãlãtoria automatã. ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. în special jantele curãþate cu agenþi de curãþare a jantelor. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie ºi astfel. Spãlarea automatã a autovehiculului Puteþi apela pentru curãþarea autovehiculului la o spãlãtorie automatã chiar de la început. nu îndreptaþi jetul de apã direct spre balamalele portierelor. ºtergeþi ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor de parbriz. Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. Înainte de parcarea ºi pãrãsirea autovehiculului. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor. acesta nu trebuie parcat pentru o perioadã îndelungatã. este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã.

G Opriþi motorul înainte de curãþarea parbrizului sau a braþelor ºtergãtoarelor. rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din comutatorul de contact. Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( page 155). În caz contrar. 253 .Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Trepte Pericol de accident Jantele din aliaj uºor Curãþaþi jantele din aliaj uºor în mod regulat. Pericol de accidentare G Treptele ºi cãile de acces murdare sau acoperite de gheaþã presupun un risc de alunecare ºi cãdere. Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. trebuie menþinute curate (de exemplu. precum ºi încãlþãmintea. În acest caz. zãpadã sau gheaþã). Curãþarea motorului Acum este posibilã curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. Dupã curãþare trataþi motorul cu agenþi de conservare. protejaþi sistemul de transmisie cu curea de agentul de conservare. Geamuri glisante Urmãtoarele piese trebuie curãþate la fiecare 3 sãptãmâni: garniturile ºi zonele de contact ale geamurilor trebuie curãþate cu o lavetã umedã ºinele de ghidare ale geamurilor 4 ! Nu permiteþi accesul apei în orificiile de admisie ºi ventilaþie. Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. ! Nu utilizaþi agenþi de curãþare alcalini sau acizi. Treptele ºi deschiderile de acces în autovehicul. Aceºtia pot cauza coroziunea prezoanelor (piuliþelor de roatã) sau a dispozitivelor de echilibrare a greutãþii roþilor. veþi deteriora capota. În exteriorul parbrizului ºi al lamelor ºtergãtoarelor Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( page 93). În caz contrar. Când ºtergãtoarele de parbriz se aflã în poziþie verticalã. jetul nu trebuie orientat direct spre componentele electrice sau spre terminalele cablurilor electrice. În cazul curãþãrii cu apã sau abur cu înaltã presiune. ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. fãrã noroi.

Nu atingeþi partea interioarã a lunetei sau a geamurilor laterale cu obiecte dure. urmaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de fabricantul dispozitivului referitoare la distanþa corectã între autovehicul ºi duza dispozitivului cu presiune înaltã. dispozitive pentru rãzuirea gheþii sau inele. nu utilizaþi lavete uscate. materiale abrazive. În caz contrar. ! Nu utilizaþi lavete din material tare. 254 . puteþi zgâria sau deteriora suprafeþele. ºampon ºi o lavetã moale. 1 Senzorii Parktronic ! Utilizaþi numai lichid de spãlare adecvat pentru suprafeþe din plastic. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. ! Nu utilizaþi lavete uscate. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. Din acest motiv. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi. materiale abrazive.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Geamurile Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora suprafeþele din plastic ale geamurilor farurilor. În caz contrar. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele. Finisaj de plastic 4 ! Nu utilizaþi lavete din material tare. Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã. Dacã efectuaþi curãþarea senzorilor prin intermediul unui dispozitiv cu presiune înaltã sau cu abur. În caz contrar. de exemplu. Senzorii sistemului Parktronic (PTS) Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie frontalã ºi posterioarã. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. puteþi deteriora geamurile sau sistemul de încãlzire a lunetei. În caz contrar. Farurile Stergeþi geamurile farurilor cu un burete umed.

fãrã scame (de exemplu. Nu înãlbiþi sau vopsiþi centurile de siguranþã. Mercedes-Benz recomandã utilizarea unui produs Mercedes-Benz. o lavetã din microfibrã). Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect poros. fãrã solvenþi. Murdãrire intensã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. 255 . Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. Nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare pentru curãþarea habitaclului care conþin solvenþi pentru a curãþa planºa de bord sau secþiunea capitonatã a volanului. Nu uscaþi centurile de siguranþã în lumina directã a soarelui sau la temperaturi de peste 80 °C. Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere de construcþie Pericol de accident 4 G ! Utilizaþi un agent de curãþare necaustic. Pericol de accidentare Centurile de siguranþã Îndepãrtaþi imediat petele ºi murdãria pentru a preveni deteriorarea ºi acumularea de reziduuri. ! Curãþaþi centurile de siguranþã cu o soluþie de spãlare neutrã. Aceste proceduri pot afecta negativ funcþionalitatea centurilor. utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. o lavetã din microfibrã). ! Ca agent de curãþare. fãrã scame (de exemplu. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. detergent de vase) diluat cu apã. G Murdãria de pe autovehicul poate afecta siguranþa rutierã ºi funcþionalã a acestuia. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. utilizaþi o soluþie pentru suprafeþe cu murdãrie persistentã. Planºa de bord ºi secþiunea capitonatã a volanului Umeziþi o lavetã curatã ºi care nu lasã scame cu apã ºi utilizaþi-o pentru a curãþa pãrþile din plastic ºi planºa de bord. ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag. În cazul murdãriei pronunþate.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Murdãrire uºoarã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã.

treptele. roþile. 4 Curãþaþi autovehiculul. În cazul periclitãrii performanþelor sistemului de frânare. nisip. Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare prin testarea frânelor înainte de a conduce pe drumurile publice. roþile. Pericol de derapare Murdãria ºi noroiul de pe pneuri/suprafaþa carosabilului reduc aderenþa pneurilor. mânerele. deschiderile de acces. Din acest motiv. Pericol de accident G Murdãria prezentã pe discurile de frânã. pneurile. Drept consecinþã. Acest lucru este valabil în special în cazul în care suprafaþa este umedã. este necesarã respecarea instrucþiunilor de siguranþã relevante din aceastã secþiune. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. geamurile. În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu înaltã presiune sau al unei spãlãtorii automate. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. Verificaþi articulaþiile punþilor ºi lubrefiaþi-le. plãcuþele/garniturile de frânã ºi articulaþiile punþii. curãþaþi întotdeauna autovehiculul cu atenþie dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere ºi înainte de conducerea pe drumurile publice. dacã este necesar. pasajele roþilor ºi plãcuþele de înmatriculare. pietrele. Aceastã situaþie poate provoca un accident. opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic permit oprirea în siguranþã ºi apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru efectuarea lucrãrilor. Dupã conducerea pe noroi. apã sau în condiþii similare: Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare. în special echipamentele sistemului de iluminare. Respectaþi observaþiile din aceastã secþiune. Îndepãrtaþi corpurile strãine prinse. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Pot apãrea în special urmãtoarele pericole: Particule de criblurã Pietrele prinse între pneuri pot fi aruncate în timpul deplasãrii autovehiculului ºi pot accidenta alþi participanþi la trafic sau pot deteriora autovehiculele acestora (în special parbrizul). oglinzile retrovizoare exterioare. În acest scop. ºi plãcuþele/saboþii de frânã poate influenþa negativ performanþele sistemului la frânare (mergând pânã la nefuncþionarea totalã a acestuia). Curãþaþi discurile de frânã. 256 . Autovehiculul poate intra în derapaj Pericol de alunecare Murdãria ºi noroiul de pe trepte ºi deschiderile de acces pot afecta siguranþa acestora. puteþi aluneca de pe trepte ºi vã puteþi accidenta.

.Sfaturi practice Depanare rapidã Mesaje afiºate Unde gãsesc.? Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Înlocuirea becurilor Înlocuirea bateriilor Sistemul de alimentare cu carburant Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pneu dezumflat Bateria Pornirea asistatã Tractarea Siguranþe 5 257 ..

În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. Soluþii propuse Cheia: Apãsaþi tasta Œ sau ‹. 5 Sistemul de alarmã antifurt este declanºat brusc. 258 . sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Sistemul de alarmã antifurt este dezactivat. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii când sistemul de alarmã antifurt era activat. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Depanare rapidã Semnalele acustice de avertizare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Este generat un semnal acustic de avertizare. Cauzã/consecinþe posibile Va fi afiºat un mesaj corespunzãtor. Conduceþi cu frâna de mânã trasã. Pericol de accidentare Nu purtaþi centura de siguranþã. dar nu aþi comutat transmisia automatã în poziþia P. Comutaþi transmisia automatã în poziþia P G 5 259 . Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia 0. Aþi oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului. Soluþii propuse Respectaþi recomandãrile incluse în notele de la ( pagina 290). Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 41). Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile.

Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Cauzã/consecinþe posibile Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse G Luaþi imediat contactul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Problemã Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Porniþi motorul în mod normal. Dacã nu puteþi identifica nicio deteriorare a: compenentelor fundamentale sistemului de alimentare cu carburant suportului motorului Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. 260 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Nu reporniþi în niciun caz motorul. 5 Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Scoateþi cheia. În acest scop.

Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). 5 261 . Scoateþi cheia. la un autovehicul cu motor diesel. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. În acest scop. Cauzã/consecinþe posibile Existã aer în sistemul de alimentare. Problemã Rezervorul de carburant s-a golit complet. Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Carburantul ºi rezervorul de carburant Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Nu reporniþi în niciun caz motorul. G Luaþi imediat contactul.

Dacã problema persistã dupã câteva încercãri: Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 5 Autovehicule cu motor diesel: Rezervorul de carburant este complet gol. Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 329). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Luaþi în calcul faptul cã încercãrile îndelungate de pornire a motorului pot descãrca bateria. Motorul nu porneºte. Reporniþi motorul. În acest scop. 262 . Alimentaþi autovehiculul cu carburant. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Lampa de avertizare asupra nivelului carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Problemã Motorul nu porneºte.Sfaturi practice Depanare rapidã Motor Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Soluþii propuse Readuceþi cheia în poziþia 0 a comutatorului de contact înainte de a încerca din nou pornirea motorului. Cauzã/consecinþe posibile Este posibil ca sistemul de alimentare cu carburant al motorului sã fie defect.

Comutatorul de izolare a bateriei este deconectat. Nu auziþi demarorul în funcþiune. 5 263 . În caz contrar. mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic ºi poate provoca deteriorarea acestuia. descãrcatã). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. autorizat. Sistemul electronic al motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate. Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se indicã depãºirea limitei de +120 °C. Activaþi sistemul electric ( pagina 241) Nu acceleraþi excesiv. Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 235). Dacã motorul tot nu porneºte în ciuda Autovehicule cu transmisie automatã: tentativei de pornire asistatã: Maneta schimbãtorului nu se aflã în poziþia P Apelaþi la un atelier de specialitate sau N. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Tensiunea de alimentare este insuficientã Motorul nu poate fi pornit (bateria este prea slabã sau este ( pagina 353). Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Motorul nu porneºte. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi respectaþi recomandãrile incluse în notele de avertizare.

Opriþi autovehiculul. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Este posibilã numai comutarea în treapta a doua de vitezã sau marºarier. În acest scop. Opriþi motorul. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. 264 . Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. în poziþia R. Transmisia nu comutã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Problemã Transmisia nu mai efectueazã corect schimbarea treptelor de vitezã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Aºteptaþi minimum 10 secunde înainte de repornirea motorului. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei.Sfaturi practice Depanare rapidã Transmisia automatã Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 5 Capacitatea de accelerare este diminuatã. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. transmisia comutã în treapta marºarier. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D sau R. Transmisia funcþioneazã în modul de urgenþã. În poziþia D. transmisia comutã în treapta a doua de vitezã.

5 265 . Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse.Sfaturi practice Depanare rapidã Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. Umezeala a pãtruns carcasa farurilor deoarece nu este închisã etanº. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Cauzã/consecinþe posibile Umiditatea atmosfericã este foarte ridicatã. Problemã Farurile sunt aburite pe interior. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor. Farurile vor fi dezaburite dupã parcurgerea unei distanþe scurte.

Soluþii propuse Opriþi autovehiculul imediat ce este posibil ºi. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. din motive de siguranþã. 266 .Sfaturi practice Depanare rapidã Stergãtoarele de parbriz Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi blocatã de frunze sau de zãpadã. Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect. Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului mixt. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Motorul pentru acþionarea ºtergãtoarelor de parbriz s-a oprit. Problemã Stergãtoarele de parbriz sunt blocate. Porniþi din nou ºtergãtoarele de parbriz. scoateþi cheia din comutatorul de contact. În acest scop. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor. 5 Stergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz.

Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. încuiat. Încuiaþi portierele prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Nu mai este posibilã încuierea Portierele nu sunt închise corespunzãtor.Sfaturi practice Depanare rapidã Cheia Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. 5 267 . Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Închideþi portierele ºi încuiaþi din nou autovehiculul. Semnalizatoarele de direcþie nu lumineazã Sistemul de închidere centralizatã prezintã intermitent atunci când autovehiculul este defecþiuni. autovehiculului cu ajutorul cheii. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Verificaþi sistemul de închidere centralizatã cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Dacã nu se aprinde. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). verificaþi dacã lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie se aprinde scurt la fiecare apãsare a butonului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii. Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou. încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã ale cheii ( pagina 315). Cheia este defectã. Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. înlocuiþi bateriile ( pagina 327).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Nu mai este posibilã încuierea sau descuierea autovehiculului cu ajutorul cheii. Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt slabe sau descãrcate. înlocuiþi imediat bateriile ( pagina 327). Bateriile cheii sunt descãrcate. 5 268 .

Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Anulaþi frecevenþa de transmisie a cheii la un Centru de Service Mercedes-Benz. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Aþi pierdut cheia. Aþi pierdut un element mecanic de urgenþã al cheii. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Dacã este necesar. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Dacã este necesar. 5 269 .

Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este necesarã. 5 270 . de exemplu încãlzirea scaunelor ºi iluminarea interiorului. sau Motorul nu poate fi pornit ( pagina 353). sau Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contact. Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. Porniþi motorul ( Tensiunea de alimentare este insuficientã. pagina 93).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas în poziþia 0 pentru o perioadã considerabilã de timp. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. apoi rotiþi din nou cheia.

Plãcuþa de înmatriculare sau alte accesorii aflate în apropierea senzorilor nu sunt fixate corespunzãtor. Dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul Parktronic a funcþionat defectuos ºi a fost dezactivat. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. Verificaþi plãcuþa de înmatriculare ºi accesoriile aflate în apropierea senzorilor pentru o poziþionare corespunzãtoare. indicã distanþe neplauzibile. Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în alt loc.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemele de asistare a conducerii Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 271 . La apãsarea tastei pentru sistemul Parktronic segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se aprind din nou. Curãþaþi senzorii Parktronic ( pagina 254). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea sistemului Parktronic. De exemplu toate segmentele pot fi aprinse deºi nu existã niciun obstacol. iar segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se sting. iar dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Problemã Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii. În acest scop. O sursã externã de unde radio sau ultrasunete poate produce interferenþe. Lampa de control de pe tasta pentru sistemul Parktronic se aprinde. Cuplaþi din nou contactul. 5 Afiºajele de avertizare ale sistemului Parktronic Senzorii Parktronic sunt murdari sau îngheþaþi.

Cauzã/consecinþe posibile Afiºajul indicã un mesaj cu prioritate ridicatã ºi.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Viteza nu poate fi setatã cu tempomatul sau sistemul Speedtronic nu poate fi activat1. nu poate indica schimbarea vitezei. prin urmare. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. Dacã este necesar. dezactivaþi tempomatul sau sistemul Speedtronic. Soluþii propuse Procedaþi dupã cum indicã mesajul de pe afiºaj. 5 272 .

Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 328). telecomanda sistemului auxiliar de încãlzire nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. 273 . unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz în acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. temporizatorului lumineazã intermitent. iar pe afiºajul temporizatorului este afiºat un cod de defecþiune. Dezactivaþi sistemul auxiliar de încãlzire ( pagina 176).Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemul auxiliar de încãlzire Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. 5 G Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe Bateriile telecomenzii sunt descãrcate. iar sistemul auxiliar de încãlzire nu se aprinde automat. Simbolul ö se aprinde intermitent. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri determinã ca siguranþa în funcþionare a sistemului de încãlzire sã nu mai poatã fi garantatã ºi antreneazã riscul producerii de accidente sau al accidentãrii. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Setaþi ora ºi ziua sãptãmânii ( pagina 181). Pericol de accident Sistemul auxiliar de încãlzire prezintã defecþiuni. Simbolurile ºi cifrele din afiºajul Tensiunea de alimentare a fost întreruptã.

Cauzã/consecinþe posibile Lipsã de carburant. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). verificaþi alternatorul ºi bateria. Sistemul auxiliar de încãlzire este dezactivat automat. Circuitul de protecþie cu tensiune insuficientã de alimentare integrat în unitatea de control dezactiveazã sistemul auxiliar de încãlzire întrucât tensiunea de alimentare este mai micã de 10 volþi. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. 5 Pericol de accident Înlocuiþi siguranþa ( pagina 360). Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Apoi porniþi în mod repetat sistemul auxiliar de încãlzire pânã când circuitele de alimentare cu carburant sunt pline.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Sistemul auxiliar de încãlzire nu este activat sau motorul nu porneºte. G Sistemul auxiliar de încãlzire s-a supraîncãlzit de câteva ori succesiv: Încãlzitorul de apã de aproximativ zece ori succesiv Încãlzitorul de aer de aproximativ trei ori succesiv Motorul sau ventilatorul este defect. 274 . Dacã este necesar. Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã la sub un sfert din capacitate. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea siguranþei. Încãlzitorul de apã s-a supraîncãlzit. Siguranþa s-a ars.

Soluþii propuse Deschideþi orificiile de ventilaþie. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Consultaþi un atelier de service autorizat. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Deconectarea bateriei demarorului ( pagina 349). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Cauzã/consecinþe posibile Conductele de aer sunt blocate. 275 . Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi 5 Problemã Doriþi parcarea autovehiculului pentru o perioadã mai îndelungatã de timp (mai mult de ºase sãptãmâni).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Încãlzitorul de aer s-a supraîncãlzit. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului auxiliar de încãlzire. În acest scop.

Deconectaþi consumatorii secundari. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu lãmpile de lecturã. 276 . în caz contrar acestea vor rãmâne dezactivate. Problemã Una sau ambele lãmpi de control integrate în butonul de comandã a( sistemului de încãlzire a scaunelor lumineazã intermitent. Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. de exemplu lãmpile de lecturã. iluminarea habitaclului. sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sistemul de încãlzire a lunetei vor fi reactivate automat. Sistemul de încãlzire a scaunelor s-a deconectat automat. 5 Lãmpile de control integrate în comutatoarele pentru sistemul de încãlzire a parbrizului P ºi/sau sistemul de încãlzire a lunetei F lumineazã intermitent. iluminarea habitaclului. etc. În acest scop. Sistemul de încãlzire a scaunelor va porni automat imediat ce tensiunea de alimentare creºte pânã la valoarea suficientã. etc. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. Dacã tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã în decursul a 30 de secunde.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare integrate în comutatoare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sau sistemul de încãlzire a geamurilor au fost dezactivate automat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat. iluminarea habitaclului. imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã. tasta ° nu se aprinde. etc. 5 277 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. Lampa de control integratã în multor consumatori. Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este Tensiunea de alimentare este insuficientã dezactivatã prea rapid sau nu poate fi din cauza funcþionãrii simultane a prea activatã. de exemplu lãmpile de lecturã.

aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Soluþii propuse Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. ABS. G Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident pentru sistemul ASR/ESP® este Sistemul ASR este dezactivat. Nu acceleraþi excesiv. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. dar cu atenþie sporitã. 278 . v 5 G Pericol de accident Sistemul ESP® sau sistemul ASR sunt active deoarece cel puþin una dintre roþi a atins limita admisã de uzurã a suprafeþei de rulare a pneului. Excepþii ( pagina 63). Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru sistemulASR/ESP® lumineazã intermitent în timpul deplasãrii autovehiculului. ASR/BAS ºi lampa de control roºie a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. # k 6 Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Conduceþi cu vitezã redusã. Pericol de accident G Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. În acest scop. Continuaþi conducerea autovehiculului. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Reactivaþi sistemului ASR. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. De asemenea.

ABS. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. Pericol de accident G Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. G 5 279 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. ASR/BAS ºi lampa roºie de control a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Soluþii propuse Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. # k 6 6 Lampa roºie de control pentru Pericol de accident sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. dar cu atenþie sporitã.

dar cu atenþie sporitã. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de control galbenã ASR/BAS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. dar fãrã asistare electronicã. Continuaþi conducerea autovehiculului. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. cu un efect de frânare normal. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Pericol de accident G 5 BAS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. 280 . Continuaþi conducerea autovehiculului. Pericol de accident Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului. k G ASR sau AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã.

ESP®. G Sistemul ABS este temporar indisponibil. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). dar fãrã asistare electronicã. Pericol de accident De asemenea. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. ASR ºi BAS. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. dar cu atenþie sporitã. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. dar fãrã asistare electronicã. dar cu atenþie sporitã. au fost de asemenea dezactivate. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Esre posibilã blocarea roþilor. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. cu un efect de frânare normal. Pericol de accident Soluþii propuse - G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. 281 . Esre posibilã blocarea roþilor. Drept urmare. 5 Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. pânã la cel mai apropiat atelier de service. Pericol de accident Soluþii propuse # G ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. 5 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Continuaþi sã circulaþi. Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. Continuaþi conducerea autovehiculului. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de control ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. dar cu atenþie sporitã. Prin urmare. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident. Este posibilã reducerea puterii motorului. 282 . Pericol de accidentare G Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. Este posibilã reducerea puterii motorului. tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã.

cureaua trapezoidalã este ruptã Soluþii propuse Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi cureaua trapezoidalã Dacã aceasta este deterioratã: nu continuaþi cãlãtoria. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/saboþilor de frânã. # 5 2 Lampa de control Pericol de accident G galbenã pentru uzura plãcuþelor de frânã se Plãcuþele/saboþii de frânã au atins limita criticã de uzurã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Pericol de accident G avertizare pentru Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. aprinde dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. baterie este aprinsã în Cauze posibile: timpul funcþionãrii alternatorul este defect motorului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 283 . Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de depanare auto. Bateria este defectã. de exemplu. Dacã nu este deterioratã: apelaþi la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. de exemplu. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat.

Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 235). mesajul referitor la nivelul uleiului de motor -2. apelaþi imediat la un atelier de specialiate autorizat pentru remedierea defecþiunii.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul uleiului de motor se aprinde intermitent dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi adãugaþi ulei la urmãtoarea staþie de alimentare cu carburant dacã este necesar ( pagina 235). Dacã existã pierderi vizibile de ulei la motor. lampa de control se va aprinde în mod continuu. Existã pericolul deteriorãrii motorului. Opriþi motorul. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. ulei se aprinde.0 l apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Dacã nivelul uleiului este corect. : : 5 Lampa de avertizare Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei galbenã a nivelului de insuficient. Dacã nivelul uleiului scade ºi mai mult. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. 284 . Nivelul uleiului de motor a scãzut sub cota minimã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului.

Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. motorul se poate supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. În caz contrar existã riscul defectãrii motorului sau a convertorului catalitic. Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul lichidului de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii. : / Opriþi cu proxima ocazie. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Dacã nivelul uleiului este corect. ulei se aprinde. Dacã este necesarã adãugarea mai frecventã de lichid de rãcire. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor HI apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. 5 285 . În caz contrar.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de avertizare Nivelul uleiului de motor a depãºit nivelul galbenã a nivelului de maxim. Opriþi motorul pentru rãcirea acestuia. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune dacã nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi îndepãrtaþi excesul de ulei prin sifonare la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 235).

conducere pe terenuri muntoase. Lampa galbenã de control a preîncãlzirii1 se aprinde în timpul funcþionãrii motorului Existã o defecþiune la sistemul de preîncãlzire. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Senzorul indicatorului nivelului carburantului Lampa galbenã de avertizareasupranivelului prezintã defecþiuni. carburantului se aprinde. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. 286 . Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare.). q Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. tractarea unei remorci etc. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. A 5 A Lampa galbenã de Nivelul carburantului a coborât sub cota de avertizareasupranivelului rezervã. de carburant este aprinsã în timpul deplasãrii autovehiculului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã • Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Temperatura lichidului de rãcire este prea avertizare pentru ridicatã. Soluþii propuse Nu continuaþi cãlãtoria. Dacã lampa de avertizare a lichidului de rãcire rãmâne aprinsã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. iar indicatorul nivelului de carburant oscileazã între marcajele pentru limita minimã ºi maximã.

2 Numai autovehiculele cu motor diesel. Filtrul de aer este murdar. Autovehicule cu motor diesel: aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Este posibilã reducerea puterii motorului. a motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. ± 5 ‰ Lampa de control galbenã a filtrului de aer2 se aprinde la pornirea motorului. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. Modul de funcþionare în caz de urgenþã va fi anulat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Nu este necesarã verificarea autovehiculului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. 287 . Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. S-a produs o defecþiune: la sistemul de injecþie a carburantului la sistemul de aprindere1 la sistemul de evacuare Este posibilã depãºirea valorilor limitã pentru emisiile de noxe ºi funcþionarea motorului în modul de urgenþã. Lampa galbenã de avertizare pentru sistemul de diagnosticare Existã posibilitatea ca motorul sã se afle în modul de funcþionare în caz de urgenþã. 1 Numai autovehicule cu motor pe benzinã.

Autovehicule cu taste pe volan: acordaþi atenþie celorlalte mesaje indicate pe afiºaj ( pagina 305). trebuie înlocuit. iar apoi se aprinde. Verificaþi pneurile ºi corectaþi presiunea în pneuri. Înlocuiþi imediat pneurile deteriorate. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Autovehicule fãrã taste pe volan: Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. X 5 X Lampa galbenã de avertizare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri lumineazã intermitent timp de 60 de secunde. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Lampa de avertizare se stinge dupã conducerea autovehiculului timp de câteva minute. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. 288 . odatã defecþiunea remediatã. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri indicã o pierdere rapidã sau severã a presiunii în cel puþin un pneu.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident G pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri se aprinde. Dacã un pneu continuã sã piardã din presiune.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Apa colectatã în decantor a atins nivelul maxim. 5 . nivelului lichidului de spãlare pentru sistemul de spãlare a parbrizului/sistemul de curãþare a farurilor se aprinde la pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. chiar dacã nu toate portierele sunt închise. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. / W Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este Lampa de control galbenã a prea scãzut. Verificaþi nivelul lichidului din rezervor ºi adãugaþi lichid de spãlare a parbrizului dacã este necesar ( pagina 237). Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza mersului pe jos. Lampa de avertizare roºie pentru Lampa de avertizare vã atrage atenþia asupra centura de siguranþã se aprinde necesitãþii fixãrii centurii de siguranþã. Lampa de control galbenã a becurilor se aprinde la punerea contactului. 289 . Soluþii propuse Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). Închideþi portierele. Unul dintre becurile lãmpilor exterioare sau ale remorcii prezintã defecþiuni. Lampa de control galbenã"portierã deschisã" se aprinde în timpul deplasãrii autovehiculului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru golirea decantorului de apã. < Fixaþi centura de siguranþã. 9 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru remedia cât mai rapid defecþiunea. pentru aproximativ 6 secunde la punerea contactului. Lampa de control galbenã a decantorului de apã1 se aprinde la punerea contactului.

Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de pornirea în cãlãtorie. 5 În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. cum arfi viteza ºitemperatura exterioarã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. 290 . nu va fi afiºat niciun mesaj. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un semnal sonor continuu. Pericol de accident G Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. În acest scop. Mesajele afiºate la autovehiculele fãrã taste pe volan Pe afiºaj pot fi indicate. de asemenea. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj.Sfaturi practice Mesaje afiºate i Toate lãmpile de control/de avertizare (cu excepþia lãmpilor de control pentru semnalizatoarele de direcþie ºi afiºajul sunt activate la punerea contactului. avertismente. lãmpile de control ºi de avertizare. defecþiuni sau informaþii suplimentare. În acest caz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare.

Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.. Dacã nivelul uleiului este corect. Opriþi motorul. iar autovehiculul opreºte accelerarea.. Autovehiculul se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. km/h Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. LIM . Viteza este afiºatã intermitent. Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. km/h Viteza este afiºatã intermitent. de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã). Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). Sistemul Speedtronic controleazã viteza. km/h Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. LIM .. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Existã pericolul deteriorãrii motorului.. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. 5 LIM . 291 ..

Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. TPMS Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi cu proxima ocazie dacã este necesar ( pagina 377).. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. 292 . Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. TPMS Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. 5 —— Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate LIM . Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã.. un triplu acustic de avertizare. NO Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri detecteazã o pierdere moderatã a presiunii în cel puþin un pneu sau diferenþa de presiune pe o punte este prea mare. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service. care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. km/h Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. j sau k de pe volanul multifuncþional sau prin utilizarea butonului de resetare de pe panoul de instrumente ( pagina 112).Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele afiºate la autovehiculele cu taste pe volan Sistemul de operare indicã avertismente. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Pericol de accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. În acest caz. cum arfivitezaºitemperatura exterioarã. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. G În cazul în care panoul de instrumente/sau afiºajul prezintã defecþiuni. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. mesaje de defecþiune sau informaþii suplimentare pe afiºaj. Puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate scãzutã prin apãsarea tastelor è. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. ·. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal acustic de avertizare sau de un semnal acustic continuu. nu va fi afiºat niciun mesaj. Mesajele sunt împãrþite în douã secþiuni pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat: Mesajele de tip text ( pagina 294) sunt prezentate în ordine alfabeticã Mesaje simbol ( pagina 299) 5 293 . În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Nu puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate maximã. acestea sunt automat stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. Dacã selectaþi meniul Memoria defecþiunilor din sistemul de operare. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe afiºaj. Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual. Efectuarea incorectã a acestorlucrãri antreneazãpericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Acestea vor fi ulterior stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. ( pagina 125)vor fi afiºate toate mesajele. indiferent dacã vizionarea acestora a fost sau nu confirmatã. lãmpile de control ºi de avertizare.

cu un efect de frânare normal. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. au fost de asemenea dezactivate. 294 . Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. ASR ºi BAS. Pericol de accident Continuaþi conducerea autovehiculului. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. ESP®. Continuaþi conducerea autovehiculului. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. dar fãrã componenta ABS.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text Mesaje afiºate ABS ABS Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Soluþionare posibilã G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. dar cu atenþie sporitã. Drept urmare. cu un efect de frânare normal. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. 5 Unavailable (Indisponibil) G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. Sistemul de frânare este în continuare disponibil.

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
ESP Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service)

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident

Soluþionare posibilã

G

Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Depãºiþi viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Unavailable (Nedisponibil)

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

5

Speed limit … km (Limitare vitezã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

295

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit ... km/h exceeded (Limitata de vitezã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de rulare pasivã). Presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea scãzutã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este indisponibil temporar datoritã interferenþelor radio sau tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã, care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Afiºajul vitezei lumineazã intermitent.
Tyre press. (Presiunea în pneuri) Reglaþi presiunea. Tyre press. monitor inoperative (Sistemul de monitorizare al presiunii în prenuri nu funcþioneazã)

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar cu proxima ocazie ( pagina 377). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este reactivat automat dupã îndepãrtarea cauzelor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

5

Tyre press. monitor currently unavail. (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri momentan nedisponibil.) Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã Senzorii roþilor nu sunt instalaþi)

296

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Slid. sunroof open (Trapa glisantã este deschisã)

Cauzã/consecinþe posibile Aþi scos cheia din comutatorul de contact ºi trapa glisantã este încã deschisã.

Soluþionare posibilã Dacã este necesar, închideþi trapa glisantã prin intermediul butonului de pe panoul de comandã de pe plafon ( pagina 185). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Speedtronic ºi a tempomatului.

Speedtronic/Cruise cont. Sistemul Speedtronic ºi tempomatul sunt defecte. Visit workshop (Sistemul Speedtronic/ Tempomatul Apelaþi la atelierul de service) SRS Restraint system Pericol de accidentare G Visit workshop Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. (Sistem de reþinere Apelaþi la atelierul de service) Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.

5

Speed limit Winter tyres ... km/ h (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza, iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

297

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit Winter tyres ... km/h exceeded (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul permanent Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis un triplu semnal sonor de avertizare.

5

298

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesajele în format simbol Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi Cauze posibile: cureaua trapezoidalã multiplã alternatorul este defect Dacã aceasta este ruptã: cureaua trapezoidalã multiplã este ruptã Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu este deterioratã: Adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ garniturilor de frânã. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

#

Battery/ Alternator Visit workshop (Bateria/ Alternatorul Apelaþi la atelierul de service)

2

3

Brake wear Visit workshop (Uzura frânelor Apelaþi la atelierul de service) Brake force distribution (Distribuirea forþei de frânare)

Pericol de accident

G

5

Plãcuþele/garniturile de frânã au atins limita criticã de uzurã. Pericol de accident

G

Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

299

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþionare posibilã G Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN, nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

3

Brake fluid Visit workshop (Lichid de frânã Vizitaþi atelierul de service)

3 5

!

Brake force distribution Visit workshop (Distribuirea forþei de frânare Vizitaþi atelierul de service) Parking brake Release brake (Frâna de parcare Eliberaþi frâna de parcare)

Pericol de accident

G

Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147).

Este emis de asemenea un semnal acustic.

300

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Soluþionare posibilã Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, ASR sau AAS (la autovehiculele cu Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier transmisie manualã) au fost dezactivate din de specialitate autorizat. cauza unei defecþiuni. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, BAS a fost dezactivat din cauza unei Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier defecþiuni. de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal, dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie Continuaþi conducerea autovehiculului, manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã dar cu atenþie sporitã. tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi imediat la un atelier de Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil, cu un efect de frânare normal. Nu aþi introdus încã detaliile personale în Introduceþi codul PIN al cartelei telefonul mobil. dumneavoastrã SIM. Pericol de accidentare G Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul centurilor de siguranþã prezintã defecþiuni. Cauzã/consecinþe posibile

k

Visit workshop (Vizitaþi atelierul de service)

k

Unavailable (Nedisponibil)

5

ì <

Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) Seatbelt sys. Visit workshop (Sistemul centurilor de siguranþã Vizitaþi atelierul de service)

301

Lampa de frânã de pe partea stângã este defectã. (Faruri pentru fazã scurtã. ridicatã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. opriþi motorul) Afiºare mesaj Z H 5 . Dipped beam left Farul pentru fazã scurtã din partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. stânga) Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã este defect. În caz contrar. Coolant Stop.). Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. 302 . verificarea sistemului de rãcire. Dacã mesajul rãmâne afiºat apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Temperatura lichidului de rãcire este prea Nu continuaþi cãlãtoria. dreapta) Turn signal left (Semnalizator de direcþie. este defect. tractarea unei remorci etc. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune Dacã este necesarã adãugarea mai Check level dacã nivelul lichidului de rãcire este prea frecventã de lichid de rãcire. stânga) Turn signal right (Semnalizator de direcþie dreapta) Brake lamp left (Lampã de frânã. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. conducere pe terenuri muntoase. turn engine off (Lichidul de rãcire Stop. motorul se poate atelier de specialitate autorizat pentru Verificaþi nivelul) supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. stânga) Dipped beam right (Faruri pentru fazã scurtã. apelaþi la un (Lichidul de rãcire scãzut. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. Adãugaþi lichid de rãcire( pagina 235). Coolant Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut.

Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de frânã suplimentarã este defectã. Lampa de parcare faþã de pe partea dreaptã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. este defect. defectã. este defect. Farul pentru fazã scurtã din partea stângã este defect. stânga) Parking lamp front right (Lampa de poziþie faþã dreapta) Reversing lamp (Lampã de marºarier) 5 303 . Lampa de parcare faþã de pe partea stângã este defectã. Proiectorul de ceaþã de pe partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. . stânga) Main beam right (Farul pentru fazã lungã. Lampa de marºarier este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de ceaþã posterioarã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Lampa de frânã de pe partea dreaptã este Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Proiectorul de ceaþã de pe partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Licence plate lamp (Lampa plãcuþei de înmatriculare) Foglamp front left (Proeictor ceaþã stânga) Foglamp front right (Proeictor ceaþã dreapta) Rear foglamp (Lampa de ceaþã posterioarã) Parking lamp front left (Lampa de parcare faþã. este defect. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier Acest mesaj este afiºat doar dacã toate de specialitate autorizat. dreapta) Third brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Main beam left (Farul pentru fazã lungã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. înmatriculare este defectã. LED-urile lãmpii sunt defecte. Brake lamp right (Lampã de frânã.

lamps (Lãmpile de gabarit) Additional ind. Scoateþi cheia. lamps (Lãmpile indicatoare suplimentare) Trailer turn signal left (Semnalizator direcþie remorcã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Lampa de poziþie lateralã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã este defectã. Lampa de gabarit este defectã. 5 Side marker lamps (Lãmpi de poziþie laterale) Tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã stânga) Tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã dreapta) Perim. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea dreaptã este defectã. Scoateþi cheia din contact) Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de frânã a remorcii este defectã. Stingeþi luminile. stânga) Trailer tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. . dreapta) Trailer brake lamp (Lampa de frânã remorcã) Trailer tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Modul acþionare automatã a farurilor este activ ( pagina 104). Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Switch off lights (Stingeþi luminile) Lights on automatical. Cheia se aflã în comutatorul de contact ºi portiera ºoferului este deschisã. Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea autovehiculului. stânga) Trailer turn signal right (Semnalizator direcþie remorcã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã este defectã. Soluþionare posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea stângã este defectã. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. 304 . Semnalizatorul de direcþie suplimentar este defect. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. Remove key (Luminile aprinse în mod automat.

Tineþi cont de condiþiile de trafic. Opriþi autovehiculul. Afiºarea mesajului de avertizare este întreruptã automat dupã scurgerea unui interval de câteva minute în care autovehiculul a funcþionat cu presiunea corectã în pneuri. În cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. I Replace key Visit workshop (Înlocuiþi cheia Vizitaþi atelierul de service) Remove key (Scoateþi cheia din contact) Caution Tyre defec (Atenþie. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 377). Reparaþi sau înlocuiþi roata defectã ( pagina 342). Presiunea în pneuri la una sau mai multe roþi a scãzut considerabil: în cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. poziþia acesteia va fi afiºatã. Soluþionare posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Verificaþi pneul. Check tyre(s) (Verificare pneu(uri)) 5 305 . Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Pneu defect) C Cel puþin unul dintre pneuri se dezumflã rapid. poziþia acesteia va fi afiºatã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Cheia nu mai funcþioneazã. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic.

apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. eiului de motor Reduceþi nivelul de ulei) 306 . Dacã nivelul uleiului este corect.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 234) la urmãtoarea realimentare ºi adãugaþi ulei dacã este necesar.riscul deteriorãrii motorului sau a convertorului catalitic. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Respectaþi normele legale. de motor Verificaþi nivelul) Engine oil Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232) ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. Opriþi motorul.0 litru) Engine oil level Aþi adãugat prea mult ulei de motor. Existã pericolul deteriorãrii motorului. turn engine off (Nivelul uleiului de motor Stop. Verificaþi motorul în vederea depistãrii posibilelor scurgeri dacã trebuie sã adãugaþi ulei de motor mai des decât în mod normal. Add 1. Existã Reduce oil level (Nivelul ul. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234).0 litre (Uleiul de motor Adãugaþi 1. N Engine oil level Stop. opriþi motorul) 5 Engine oil level Nivelul uleiului de motor a scãzut sub Check level (Nivelul uleiului nivelul critic.

Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). running (Nivelul uleiului de motor Nu în timpul funcþionãrii motorului) Air cleaner dirty (Filtru de aer murdar) Reserve fuel Drive to a filling stat. (Apã în carburant maxim. chiar dacã nu sunt închise toate portierele. Filtrul de aer este murdar. Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. spãlare Verificaþi nivelul) 307 . N ‰ W Oil sensor Visit workshop (Senzorul de ulei Vizitaþi atelierul de service) Engine oil level Not when eng. mersului pe jos. 3 Check level (Lichid de rezervorului. Washer fluid Adãugaþi lichid pentru spãlarea Nivelul lichidului de spãlare a scãzut la aproximativ 1/ din capacitatea totalã a parbrizului ( pagina 237). Water in fuel Visit workshop Apa colectatã în decantor a atins nivelul Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. 5 9 / W Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza Închideþi portierele. sau Vizitaþi atelierul de Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat service) pentru golirea decantorului de apã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Soluþionare posibilã Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. Opriþi motorul. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 229). (Nivel carburant Conduceþi pânã la o staþie de alimentare) Doors open (Portiere deschise) Încercaþi sã verificaþi nivelul uleiului de motor chiar dacã motorul este în funcþiune.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de mãsurare este defect.

. Triunghi reflectorizant N58..? Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare se aflã în spatele capacului compartimentului de depozitare al portierei ºoferului. 1 Lampã de avertizare 2 Triunghi reflectorizant Scoateþi triunghiul reflectorizant 2 ºi lampa de avertizare 1 din dispozitivele de susþinere. 308 .00-2027-31 N72. 1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã Amplasarea triunghiului de avertizare Rabataþi suportul 1 în lateral.Sfaturi practice Unde gãsesc. Ridicaþi segmentele reflectorizante 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3.10-2136-31 5 3 Blocat 4 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 4 ºi desfaceþi capacul.

309 ... sub perna scaunului. 5 i Citiþi cu atenþie instrucþiunile referitoare la extinctor ºi familiarizaþi-vã cu utilizarea acestuia. Scoateþi extinctorul 1 din suportul sãu. Verificaþi anual datele de expirare ale produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar. 1 Blocat 2 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 2 ºi desfaceþi capacul. 3 Trusa de prim ajutor i 1 Extinctorul 2 Curele Deplasaþi curelele2 în sus.? Extinctorul Extinctorul este fixat pe partea frontalã a scaunului pasagerului faþã. Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare din portiera pasagerului faþã.Sfaturi practice Unde gãsesc.

Sfaturi practice Unde gãsesc. Asiguraþi-vã cã nu sunt persoane prezente în autovehicul la ridicarea acestuia. Dacã o lucrare trebuie efectuatã sub autovehicul. Acesta nu este proiectat pentru a permite efectuarea de lucrãri sub autovehicul. Asiguraþi-vã de fixarea ºi întinderea corespunzãtoare a curelei de reþinere a cricului. Trageþi maneta dispozitivului de întindere 3 în sus ºi desfaceþi cureaua de fixare a cricului 4.. Scoateþi capacul. de exemplu. orizontalã. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric. 1 Element de blocare 2 Deblocat Pentru deblocare: rotiþi elementul de blocare 1 spre stânga sau spre dreapta. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. 310 . Scoateþi cricul 4 din dispozitivul de reþinere. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã.. i Aºezaþi cricul în dispozitivul de reþinere dupã cum este indicat pentru depozitarea corespunzãtoare. Nu înlocuiþi în niciun caz roþile pe pante sau rampe. Pericol de accidentare Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. 3 Maneta dispozitivului de întindere 4 Cric 5 Trusa de scule a autovehiculului Scoateþi trusa de unelte a autovehiculului. în scopul înlocuirii unei roþi. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. G 5 Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului.? Cricul cu trusa de scule Cricul ºi trusa de scule ale autovehiculului sunt situate sub trapa spaþiului pentru picioare al pasagerului faþã. acesta trebuie sã fie ridicat pe suporturi. Pentru încuiere: apãsaþi elementul de blocare 1 în jos pânã la fixarea acestuia.

Cu ajutorul manivelei din trusa de scule ( pagina 310). Roata de rezervã se aflã în suportul corespunzãtor sub partea posterioarã a autovehiculului.. Introduceþi ºurubelniþa în niºe 2 ºi desprindeþi capacele 1.Sfaturi practice Unde gãsesc.. Trageþi în sus ambele arcuri de fixare 1 pânã la fixarea acestora. 1 Arcuri de fixare 2 Pompã electricã de aer 3 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Pentru deschidere: apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Autofurgon/microbuz ! Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare a roþii de rezervã. Roata de rezervã În cazul înlocuirii pneurilor autovehiculului. 5 311 . 1 Capac 2 Niºa Deschideþi uºile posterioare ( pagina 84).? Agent de etanºare Premium pentru pneuri Agentul de etanºare Premium pentru pneuri se aflã în compartimentul de depozitare de cadrul uºii din partea dreaptã. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. desprindeþi prezoanele vizibile prin aproximativ 20 de rotiri spre stânga. puteþi utiliza roata de rezervã ca roatã pentru deplasare cu condiþia ca: aceasta sã nu fie mai veche de 6 ani janta ºi pneul sã fie de tip identic cu cel al roþilor normale.

5 1 Cârlig de ancorare 2 Piuliþe de fixare 3 Piuliþe fluture 4 Suportul roþii de rezervã Slãbiþi manual piuliþele fluture 3ºi scoateþi-le..10-2162-31 3 Cârlig de ancorare 4 Manºon 5 Suportul roþii de rezervã Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 3. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. G 312 . Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon 4. Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 5 pânã la sol. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu.. Slãbiþi piuliþele de fixare 2 pânã la capãtul filetului. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon 4pe suportul pentru roata de rezervã 5. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 1.Sfaturi practice Unde gãsesc.? Benã N40. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 3. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon în partea dreaptã a suportului pentru roata de rezervã 4.

Sfaturi practice Unde gãsesc.? Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 1. La depozitarea calei de roatã. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. 313 . cala de roatã este poziþionatã pe partea stângã a autovehiculului într-un dispozitiv de reþinere din spatele punþii spate. ! Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. Autofurgon/microbuz 5 N58. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul arcurilor de reþinere.. cala roþii se aflã pe partea dreaptã a portbagajului/ habitaculului. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 4 pânã la sol. Cala de roatã La autovehiculele cu benã..10-2109-31 Trageþi arcurile de reþinere ºi scoateþi cala de roatã. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. G La autoutilitarele comasate. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon.

314 . Scoateþi cala de roatã.. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul cablului de reþinere.? Autofurgon/microbuz 5 t 5 1 Cablul de reþinere 2 Dispozitiv de reþinere Trageþi uºor în jos cablul de reþinere 1 ºi scoateþi-l din dispozitivul de reþinere 2.Sfaturi practice Unde gãsesc.. ! La depozitarea calei de roatã.

10-2141-31 i Portiera pasagerului faþã 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere Sistemul de alarmã (ATA) se va declanºa dacã deschideþi autovehiculul cu elementul de urgenþã al cheii. Aceºtia pot deschide o portierã din interior. N72. portiera ºoferului se va descuia. Uºa ºoferului este descuiatã. de asemenea.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Descuierea portierelor prin intermediul elementului mecanic de urgenþã al cheii Dacã nu mai puteþi bloca sau debloca portiera ºoferului prin intermediul cheii. N80. 315 . utilizaþi elementul de urgenþã al acesteia. Introduceþi complet elementul de urgenþã al cheii îndispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. Autovehiculul fãrã funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. chiar dacã este încuiatã. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga 1. 5 1 Element mecanic de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare a cheii metalice Trageþi dispozitivul de eliberare 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi trageþi simultan elementul de urgenþã al cheii 1 în sensul indicat de sãgeatã. Pericol de accident ºi accidentare G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. NCV2 i La deschiderea portierei încuiate a pasagerului faþã.35-2026-31-S_W Autovehiculul cu funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. Portiera pasagerului faþã este descuiatã.

sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Alarma poate fi dezactivatã în urmãtoarele moduri: Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe telecomandã. Trapa glisantã Dacã nu mai este posibilã închiderea trapei glisante. 1 Panou 2 Capac Scoateþi capacul 2 din panou 1. N72. închideþi portiera ºoferului. deplasaþi dispozitivul de blocare de pe portiera din spate cãtre stânga.20-2041-31 5 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere 316 . Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului . Încuierea autovehicului În cazul în care autovehiculul nu mai poate fi închis centralizat cu ajutorul cheii: acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului ( pagina 79). accesul la portbagaj este posibil numai prin portierele spate cu ajutorul dispozitivului de descuiere în caz de urgenþã. Autovehicul cu paravan Dacã autovehiculul este dotat cu paravan. Uºa din spate este descuiatã. Portiea ºoferului este încuiatã. o puteþi închide manual prin utilizarea dispozitivului aflat în spatele panoului din partea frontalã a trapei glisante.

1 Capac Îndepãrtaþi capacul 1. de exemplu pentru recurgerea la remorcarea autovehiculului. apãsaþi continuu comutatorul trapei glisante ( pagina 186) înainte sau înapoi pentru 45 de secunde în vederea resetãrii sistemelor electronice. 5 i Clapeta care acoperã orificiul nu se închide complet ºi imediat. Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea în sensul corespunzãtor. Cu contactul pus ( pagina 93). Scoateþi pixul. 2 Pixul N27. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D+ sau D– pentru închiderea clapetei. Resetaþi trapa glisantã ( pagina 186).20-2040-31 3 Deschiderea 4 Cheia pentru cazurile de urgenþã Scoateþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 din mapa de documente a autovehiculului aflatã în torpedou.60-2086-31 Introduceþi un pix 2 sau un alt instrument de scris asemãnãtor în duzã. Împingeþi pixul ºi deplasaþi simultan maneta schimbãtorului din poziþia P. N72. 317 . Introduceþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 în duza 3dispozitivului de antrenare.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze În cazul unei defecþiuni. este posibilã deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze din poziþia de blocare în poziþia de parcare P.

Pãstraþi becurile în locuri situate în afara accesului copiilor. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Montaþi numai becuri de 12 volþi. Verificaþi periodic reglarea farurilor. trebuie sã vã asiguraþi permanent de buna funcþionare a becurilor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Din acest motiv. permiteþi rãcirea acestora înainte de înlocuirea becului. Aceste becuri pot exploda ºi cauza accidentarea dumneavoastrã. pentru înlocuirea becurilor ºi a LED-urilor urmãtoarelor lãmpi: semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare lampa de frânã suplimentarã faruri bi-xenon proiectoare de ceaþã (autovehicule cu proiectoare de ceaþã în bara de protecþie) Pericol de accidentare Becurile lãmpilor anterioare 5 G Bec 1 Semnalizatoare de direcþie suplimentare 2 Semnalizatoarele de direcþie 3 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã scurtã Faruri bi-xenon: farurile pentru fazã scurtã/farurile pentru fazã lungã Model HPSC PY 21 W H7 55 W D1S-35 W Becurile ºisoclurile pot devenifoarte fierbinþi. de exemplu. Din acest motiv. Dacã noul bec nu se aprinde. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea becurilor. Înainte de înlocuirea becurilor Stingeþi luminile pentru evitarea unui scurtcircuit. 318 . de acelaºi tip ºi aceeaºi putere cu cele înlocuite.Din acest motiv. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. Becurile H7 sunt presurizate ºi pot exploda la înlocuire. Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame sau al unui material similar.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului.

Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu xenon comportã risc de ºoc electric grav sau fatal. În acest scop. faruri pentru fazã scurtã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec 4 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã lungã Lãmpi pentru iluminare adaptivã 5 Proiectorul de ceaþã dacã autovehiculul deþine aprobare pentru transport persoane 6 Proiectorul de ceaþã 7 Lãmpi laterale/lãmpi de parcare Stingeþi luminile. Faruri pentru fazã lungã/lãmpi pentru iluminare adaptivã. Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon. proiectoare de ceaþã H7 55 W W5W 1 Dispozitive de prindere 2 Capacul carcasei 5 319 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Nu îndepãrtaþi capacul carcasei 2 ( pagina 319) dacã sunt montate faruri cu xenon. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. Model H7 55 W H7 55 W H11 55 W Faruri bi-xenon Pericol de accident ºi accidentare G Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã tensiune. Acestea trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat.

Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Apãsaþi dispozitivele de prindere 1. Trageþi în sus dispozitivele de prindere 1 pânã la cuplarea acestora în poziþie. Semnalizatoare de direcþie 5 3 Farul pentru fazã scurtã 4 Faruri pentru fazã lungã cu halogen/ lãmpi pentru iluminare adaptivã cu xenon 5 Proiectorul de ceaþã Deconectaþi conectorul de alimentare. Introduceþi noul bec astfel încât baza acestuia sã se potriveascã în soclu. Trageþi capacul carcasei 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. Apãsaþi becul în jos. Fixaþi arcul de reþinere ºi cuplaþi conectorul în bec. 320 . 1 Soclul becului Rotiþi soclul becului 1 spre stânga. Introduceþi noul bec în soclul 1 ºi rotiþi-l spre dreapta. Desprindeþi arcul de reþinere ºi scoateþi becul. împreunã cu becul ºi extrageþi suportul. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu 1. Introduceþi capacul carcasei 2 în punctele de fixare inferioare. Desfaceþi capacul carcasei 2cãtre carcasa farului. Introduceþi suportul becului 1 în corpul lãmpii ºi rotiþi-l spre dreapta.

Fixaþi capacul la loc 1 rotindu-l complet spre dreapta.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Lãmpi laterale ºi lãmpile de parcare Becurile lãmpilor posterioare Bec 1 Lampa de frânã suplimentarã 2 Lãmpi de frânã 3 Semnalizatoare de direcþie 4 Lampã de poziþie posterioarã/ lampã de parcare 1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi scoateþi-l. Extrageþi becul din soclu. Introduceþi becul nou în soclu. Introduceþi soclul în reflector. Extrageþi soclul împreunã cu becul. Autofurgon/microbuz Model LED P 21 W PY 21 W R5W W5W P 21 W 5 Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 6 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea dreaptã) 7 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea stângã) 8 Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) 9 Lampã de marºarier 5 P 21 W P 21 W P 21 W 321 .

Apãsaþi becul în jos. Scoateþi conectorul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (autofurgon/microbuz) Stingeþi luminile. Blocuri optice posterioare Benã Bec Model R5W PY 21 W P 21 W P 21 W P 21 W 1 ªuruburi de fixare R5W R5W Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi blocul optic posterior în sensul indicat de sãgeatã. 2 Dispozitive de fixare 3 Lampa de frânã 4 Lampa de parcare. lampa de poziþie posterioarã 5 Lampã de marºarier 6 Semnalizatorul de direcþie 7 Lampa de ceaþã posterioarã Eliberaþi dispozitivele de fixare 2 ºi scoateþi soclul din blocul optic posterior. 5 a Lampa de gabarit b Semnalizatoare de direcþie c Lãmpi de frânã d Lampã de marºarier e Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) f Lãmpile de poziþie posterioare g Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 322 . rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu .

Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Montaþi blocul optic posterior Pentru aceasta. Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (benã) 5 1 Lampa de ceaþã posterioarã 323 . 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 3 Lampã de gabarit 4 Semnalizatorul de direcþie 5 Lampa de frânã 6 Lãmpi de poziþie posterioare 7 Lampa de ceaþã posterioarã 8 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare 9 Lampã de marºarier Stingeþi luminile. cu ajutorul ºurubelniþei) în sensul indicat de sãgeatã. Lampa de ceaþã posterioarã la autovehiculele cu tracþiune integralã Detaºaþi cu grijã lampa (de exemplu. Fixaþi conectorul de alimentare în soclu. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre dreapta. Rotiþi soclul spre stânga ºi extrageþi soclul împreunã cu becul. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Cuplaþi lampa la loc. cuplaþi soclul în cele trei orificii de pe partea lateralã ºi strângeþi ºuruburile 1. Poziþionaþi soclul conþinând becul ºi rotiþi-l spre dreapta complet.

Introduceþi noul bec. Lampã de gabarit W 5 W 5 N82. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi carcasa lãmpii 2 în sensul indicat de sãgeatã. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Poziþionaþi geamul lãmpii 1 ºi cuplaþi-l. Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Introduceþi becul nou în soclu. Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare W5W Extrageþi becul din soclu. Extrageþi becul din soclu. Rotiþi soclul ºi extrageþi-l împreunã cu becul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga.10-2330-31 1 ªurub de fixare 2 Carcasa lãmpii 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 1 Soclul cu geamul lãmpii 2 Niºa Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în niºa 2 ºi desfaceþi geamul cu grijã 1. Înlocuirea becurilor suplimentare Stingeþi luminile. 324 . Semnalizator de direcþie suplimentar pe plafon P 21 W Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. pânã la fixarea acestuia. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga.

Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Extrageþi becul din soclu 2. Scoateþi cablul conectorului 3. În cazul furgonetelor ºi microbuzelor. Lampã de acces W 5 W N82. de exemplu o ºurubelniþã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înºurubaþi soclul conþinând becul în geamul lãmpii. 1 Carcasa lãmpii 2 Soclul becului 3 Conector de cablu Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în partea lateralã ºi desfaceþi cu grijã geamul lãmpii 1 în sensul indicat de sãgeatã. Introduceþi noul bec în soclu 2. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. montaþi din nou geamul lãmpii împreunã cu soclul 2. Introduceþi carcasa lãmpii 2 în sensul opus sãgeþii ºi strângeþi ºurubul 1. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Extrageþi becul din soclu 2. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii.20-2081-31 5 1 Geamul lãmpii 2 Soclul becului 325 . Lãmpile de poziþie laterale W 5 W Lãmpile sunt montate pe pãrþile laterale ale autovehiculului.

Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. ! 5 N82. Conectaþi cablul conectorului 3. de exemplu o ºurubelniþã. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii 1. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Extrageþi becul din soclu 2 din soclu. În acest scop. puteþi deteriora panoul de comandã de pe plafon. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Plafonierã K 18 W Stingeþi luminile. 1 Carcasa lãmpii 2 Bec tubular 326 . Desprindeþi carcasa lãmpii 1.20-2079-31 Iluminarea habitaclului Plafonierele din panoul de comandã de pe plafon trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. Introduceþi noul bec 2. În caz contrar.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu 2. Arcul de blocare al conectorului trebuie sã fie fixat.

la un Centru de Service Mercedes-Benz. În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri. Pericol de intoxicare Notã privind protecþia mediului Cheia Sunt necesare douã baterii plate de tip CR 2025 3 V. la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea bateriilor. este posibilã înlocuirea bateriilor ºi returnarea bateriilor uzate. 5 1 Element de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare 3 Compartimentul bateriilor Extrageþi elementul de urgenþã al cheii 1 ( pagina 315). 327 . Compartimentul pentru baterii 3 este eliberat. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. H Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt descãrcate. de exemplu. i Întotdeauna înlocuiþi toate bateriile în acelaºi timp. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului sistemului auxiliar de încãlzire/ sistemului de amplificare a încãlzirii din interiorul autovehiculului ( pagina 176). Bateriile adecvate sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. împingeþi dispozitivul gri de eliberare 2 de pe faþa de acces a compartimentului pentru baterie 3. Este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Scoateþi compartimentul pentru baterii 3 din cheie în sensul indicat de sãgeatã. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. Cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii 1. consultaþi de urgenþã un medic. blocarea ºi deblocarea accesului în autovehicul va putea fi efectuatã manual cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii. G Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. Acestea conþin substanþe foarte toxice. de exemplu. comericanþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. În acelaºi loc.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate. de exemplu.

Respectaþi marcajele plus ºi minus de pe telecomandã. Introduceþi elementul de urgenþã al cheii 1 înapoi în corpul cheii. Fixaþi la loc capacul 1 telecomenzii conform indicaþiei din figurã. asiguraþi-vã cã acestea sunt curate ºi fãrã scame. Introduceþi cele trei baterii noi 2.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Introduceþi compartimentul pentru baterii 3 înapoi în cheie ºi apãsaþi-l pânã ce se fixeazã. Verificaþi funcþiile sistemului auxiliar de încãlzire prin intermediul telecomenzii. N82. Aveþi nevoie de trei baterii Micro/AAA/ LR03. Efectuaþi aceasta cu ajutorul unei lavete fãrã scame. Scoateþi bateriile uzate 2. 5 i La montarea bateriilor. Telecomanda pentru sistemul auxiliar de încãlzire 4 Baterie 5 Arc lamelar de contact Îndepãrtaþi bateriile 4 uzate din compartimentul pentru baterii 3. Introduceþi cele douã baterii noi 4 sub arcul lamelar de contact 5 cu borna pozitivã orientatã în sus.30-2062-31 1 Capacul bateriei 2 Baterii 328 . Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii. Scoateþi capacul bateriei 1 cu ajutorul unui instrument adecvat. de exemplu o cheie.

Cuplaþi contactul ( pagina 93). este necesarã respectarea normelor corespunzãtoare. În caz contrar. Sub furtunul de drenaj aºezaþi un recipient adecvat 1. Notã privind protecþia mediului La manipularea. goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Filtrul de carburant cu decantor de apã se aflã în compartimentul motorului. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. este posibilã deteriorarea motorului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Motorul cu 4 cilindri Motor cu 6 cilindri ! Goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã imediat dacã lampa de control / se aprinde.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant Golirea filtrului de carburant La autovehiculele cu motor diesel. 329 . Deschideþi capota motorului ( pagina 230). depozitarea ºi îndepãrtarea consumabilelor. este necesarã golirea filtrului de carburant dacã lampa de control / se aprinde. H 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj 3 Filtru de carburant cu decantor de apã. 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj Acþionaþi frâna de mânã ºi. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. 5 În acest scop. de exemplu.

existã posibilitatea ca motorul sã nu porneascã imediat dupã realimentare întrucât este posibil sã rãmânã aer în sistemul de alimentare. Notã privind protecþia mediului H i Un numãr excesiv de tentative de pornire poate cauza descãrcarea bateriei. de exemplu. Dacã ºi aceastã tentativã eºueazã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. Goliþi din nou filtrul de carburant dacã lampa de control / rãmâne aprinsã. rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). Închideþi buºonul de drenaj 2 imediat ce au fost colectaþi aproximativ 0. i 5 Pompa electricã de scurgere a apei opreºte automat curgerea lichidului dupã 30 de secunde. de exemplu. Asiguraþi-vã cã lichidul intrã în recipientul aflat sub furtunul de drenaj 1. Dacã motorul nu porneºte: Aºteptaþi aproximativ 2 minute. Dupã ce aþi golit filtrul de carburant cu decantor de apã. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 330 . Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. unui Centru de Service Mercedes-Benz. la un Centru de Service Mercedes-Benz.2 litri de apã. nu mai efectuaþi alte tentative de pornire a motorului. Dupã realimentare: Cuplaþi contactul timp de aproximativ 10 secunde.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Deschideþi imediat buºonul de drenaj 2 printr-o rotaþie sau pânã când este eliberat lichid din furtunul de drenaj 1. ! Dacã lampa de control / rãmâne aprinsã chiar ºi dupã a doua golire. Îndepãrtaþi lichidul colectat în mod ecologic. Aerisirea sistemului de alimentare cu carburant Dacã rezervorul de carburant la un autovehicul cu motor diesel s-a golit.

331 . apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pericol de accidentare Scoateþicheiadincomutatoruldecontact înainte de înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz. În caz contrar.Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. este posibilã zgârierea parbrizului. Pentru confortul dumneavoastrã. pentru efectuarea acestei operaþiuni. ( pagina 147). Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt setate la modul intermitent sau în timpul sezonului ploios. În caz contrar. Acþionaþi frâna de parcare. acestea se pot deplasa oricând ºi vã pot accidenta pe dumneavoastrã sau alte persoane. Reaºezaþi braþul ºtergãtorului 3 pe parbriz. Nu lipiþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz fãrã a fi montat în prealabil lamele. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Montarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Introduceþi lama ºtergãtorului 1 în dispozitivul de reþinere de pe braþul ºtergãtorului. ºtergãtoarele de parbriz sau capota motorului pot fi deteriorate. Apãsaþi clemele de fixare 2 împreunã în sensul indicat de sãgeatã ºi pliaþi lama ºtergãtorului 1 de pe braþul acestuia 3. de exemplu. Trageþi lama ºtergãtorului 1 în sus ºi în afara dispozitivului de reþinere. 5 G 1 Lama ºtergãtorului 2 Cleme de fixare 3 Braþul ºtergãtorului Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz. Montaþi lama ºtergãtorului 1 pe braþul ºtergãtorului 3 pânã când veþi auzi clemele de fixare 2 fixându-se.

Acþionaþi frâna de parcare. Mercedes-Benz recomandã de asemenea înlocuirea ventilului pneului. Roata de rezervã este poziþionatã sub puntea posterioarã a autovehiculului.6 bar. G 5 Pneurile defecte sau uzate ºi presiunea excesivã sau insuficientã în pneuri pot cauza modificãri semnificative ale caracteristicilor de manevrabilitate ºi de frânare ale autovehiculului. drept ºi nealunecos. inclusiv pneul de rezervã. Înlocuiþi pneurile. cel puþin o datã la 6 ani. ! Din motive de siguranþã. Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic. Cuplaþi treapta 1 de vitezã sau treapta marºarier sau deplasaþi maneta în poziþia P. Verificaþi periodic presiunea în pneul roþii de rezervã. Pericol de accident Dacã înlocuiþi un pneu. pe teren solid. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. 332 . Respectaþi prevederile legale. dacã acesta nu este dotat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri ( pagina 311). Existã un risc crescut de producere a unui accident. asigurându-se cã pot face acest lucru în siguranþã. indiferent de gradul lor de uzurã.6 bar. Amplasaþi triunghiul reflectorizant sau semnalizatoarele de avertizare la o distanþã adecvatã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Autovehiculul este fie echipat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri sau o roatã de rezervã. Ventilele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Aprindeþi semnalizatoarele de avarie. Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã în siguranþã autovehiculul.

În caz contrar. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Scoateþi agentul de etanºare pentru pneuri Premium. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu un ºurub sau un cui. 300 W). iar trusa agentului de etanºare nu este eficace pentru repararea pneurilor dezumflate în urmãtoarele cazuri: dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 6 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având presiunea insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria. Siguranþa dumneavoastrã este pusã în pericol. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului. Pericol de incendiu G Fumatul. Este benefic pentru procesul de etanºare sã înlãturaþi corpurile strãine care au perforat pneul. la aceeaºi înãlþime cu puntea. 5 333 . Evitaþi producerea scânteilor. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. este posibilã deteriorarea sistemului electric al autovehiculului. autocolantul cu inscripþia "max. 80 km/h" aferent ºi pompa electricã de aer din compartimentul de depozitare situat în cadrul uºii din partea dreaptã ( pagina 311).Sfaturi practice Pneu dezumflat Utilizarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri Puteþi utiliza agentul de etanºare Premium pentru pneuri pentru a etanºa perforaþii minore. = Pericol de accident G ! Conectaþi pompa de aer electricã la o prizã de 12 V ( pagina 220) de pe consola centralã (12 V. în special cele din zona suprafeþei de rulare. Dacã perforaþiile pneurilor nu sunt vizibile. Încercaþi sã parcaþi autovehiculul astfel încât perforaþiile pneurilor sã fie cât mai aproape de sol. 25 A. parcaþi autovehiculul astfel încât ventilul pneului dezumflat sã fie poziþionat orizontal. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Agenþii de etanºare pentru pneuri pot fi utilizaþi pânã la temperaturi de –30 °C.

Scoateþi fiºa de alimentare 6 ºi furtunul pompei de aer 3 din compartimentul de depozitare împreunã cu manometrul 5. Dacã apare o reacþie alergicã. vizibile pe autocolantul pompei electrice de aer ºi recipientul cu agent de etanºare. clãtiþi imediat cu multã apã curatã. Pompã electricã de aer 5 Agentul de etanºare pentru pneuri nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare. Consultaþi imediat un medic. Nu utilizaþi vomitive. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. clãtiþi imediat intens gura ºi beþi multã apã. Pericol de accidentare G i Agentul de etanºare este hidrosolubil. consultaþi imediat un medic.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accidentare G Nu lãsaþi agentul de etanºare la îndemâna copiilor. 334 . ochii sau îmbrãcãmintea. Dacã agentul intrã în contact cu ochii sau pielea. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant. 1 Comutator 2 Piesã de racord unghiularã 3 Furtunul pompei electrice de aer 4 Trapa 5 Manometru cu robinet de depresurizare 6 Cablu de alimentare cu fiºã Deschideþi trapa 4 pompei electrice de aer. În caz de ingestie. Nu inhalaþi vapori.

9 Dispozitiv de fixare a Buton b Manetã c Extractor de ventil d Supapa pneului 5 335 . furtun ºi extractor de ventil. Agitaþi recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri 8. pneurile duble. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul 3 pompei de aer electrice în supapa 7 a recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor.Sfaturi practice Pneu dezumflat În funcþie de pneurile autovehiculului urmãtoarele etape diferã: pneuri simple ( pagina 335). 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. furtun ºi piesã de racord unghiularã. roþile exterioare ( pagina 339) Pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri duble 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. roþile interioare ( pagina 337) pneurile duble. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei 7 de la recipientul cu agent de etanºare 8.

Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. 336 . ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapa c. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat d. aceasta se poate supraîncãlzi. Apãsaþi continuu maneta b.iar presiuneacreºte. Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V.Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Rotiþi butonul a spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului d. Pompa de aer electricã este opritã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Pompa de aer electricã este pornitã. Agentul de etanºare a pneurilor este apoi pompatînpneu.0 bar. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Fixaþi recipientul cu agent de etanºare în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare 9. Rotiþi butonul a spre stânga pânã când ventilul este deºurubat. 25 A. Deplasaþi rapid butonul a pânã la maxim în extractorul de ventil c. Porniþi motorul( pagina 143) 5 Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. deoarece. conectaþi corespunzãtor extractorul de ventil c la supapa pneului d ºi eliberaþi maneta b. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. în caz contrar. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului.

Înºurubaþi extractorul de ventil a cu aproximativ o jumãtate de rotaþie pentru a elibera prelungirea supapei. Pneurile duble. Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului d. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Deºurubaþi prelungirea supapei ºi extractorul de ventil spre stânga din supapa pneului. Deºurubaþi prelungirea supapei din extractorul de ventil. În caz contrar. a Extractor de ventil b Dispozitiv de fixare c Buton d Piesã de racord unghiularã e Supapa pneului Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapã c . roþile interioare 9 Prelungirea ventilului a Extractor de ventil Deºurubaþi capacul din prelungirea supapei 9 de pe roata cu pneul dezumflat. Deplasaþi maneta b ºi trageþi extractorul de ventil c din supapa pneului d. Rotiþi butonul c spre stânga pânã când ventilul de aer este deºurubat. 5 337 . Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga la maxim spre prelungirea supapei 9. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Agentul de etanºare a pneului este hidrosolubil. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri.

Apãsaþi butonul c al extractorului de ventil a pânã la maxim. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). Agentul de etanºare este hidrosolubil.0 bar. 25 A. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. în caz contrar. În caz contrar. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Porniþi motorul ( pagina 143) Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. iar presiunea creºte. Deplasaþi rapid butonul c pânã la maxim în extractorul de ventil a. 338 . aceasta se poate supraîncãlzi. Rotiþi butonul c spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului e. deoarece. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). 5 ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Împingeþi piesa de racord unghiularã d de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 în flanºa extractorului de ventil a pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. Pompa de aer electricã este pornitã. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Pompa de aer electricã este opritã. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare b. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului de ventil. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri.

9 Mâner a Dispozitiv de strângere Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat b. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Pneurile duble. c Piesã de racord unghiularã d Dispozitiv de fixare 339 . Într-o mânã þineþi mânerul 9 cheii de ventil ºi cu cealaltã deºurubaþi ventilul cu ajutorul dispozitivului de strângere a al cheii de ventil. Înºurubaþi capacul supapei în prelungirea supapei 9. Treceþi supapa prin canalul roþii ºi împingeþi-o în supapa pneului b. astfel încât ventilul sã rãmânã cuplat în cheia de ventil. b Supapa pneului c Piesã de racord unghiularã 5 Cheie de ventil cu mâner ºi dispozitiv de strângere Scoateþi cu atenþie cheia de ventil din canalul roþii. roþile exterioare Supapa pneului este localizatã în interiorul roþii exterioare ºi trebuie poziþionatã orizontal în partea stângã a roþii pentru reparaþie.Sfaturi practice Pneu dezumflat Înºurubaþi prelungirea supapei 9 în supapa pneului e.

deoarece. Porniþi motorul ( pagina 143) ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Pompa de aer electricã este pornitã. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la I ºi umflaþi pneul la presiunea recomandatã ( pagina 378). Pompa de aer electricã este opritã. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la 0 dupã aproximativ 15 secunde. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Împingeþi piesa de racord unghiularã c de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ( pagina 335) în supapa pneului b pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). 340 . aceasta se poate supraîncãlzi. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Scoateþi piesa de racord unghiularã c din supapa pneului b ºi înlãturaþi-o. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometru 5 este închis. iar presiunea creºte. Înºurubaþi din nou ventilul de aer cu ajutorul cheii de ventil ºi scoateþi cheia prin canalul roþii. 25 A. 5 Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. în caz contrar.Sfaturi practice Pneu dezumflat Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare d. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul pompei de aer electrice 3 în supapa 7 recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Lãsaþi în funcþiune pompa de aer electricã pânã la golirea completã a recipientului agentului de etanºare 8 a pneurilor.

Reglaþi presiunea în pneuri în mod corespunzãtor. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93). 341 . Creºterea presiunii în pneuri Porniþi pompa de aer electricã. pentru înlocuirea recipientului. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului b. 80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. Scoateþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice din priza de 12 V. 5 i Trebuie sã conectaþi piesa de racord unghiularã 3 a pompei de aer electrice direct la supapa pneului. de exemplu. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat 8. Autocolantul cu inscripþia "max. de exemplu.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Agentul de etanºare este hidrosolubil. dacã au fost utilizate. Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru a efectua înlocuirea pneului. Aceasta va determina distribuirea agentului de etanºare în interiorul pneurilor ºi va crea o etanºare mai eficientã. Dupã umplerea cu agent de etanºare Rotiþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5 spre stânga ºi alimentaþi sistemul. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Opriþi autovehiculul dupã aproximativ 3 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul pompei electrice de aer. Reducerea presiunii în penuri Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5. Pericol de accident G Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 cu extractorul de ventil c ºi. Depozitaþi pompa electricã de aer. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Curãþaþi extractorul de ventil cu apã curatã. Puneþi imediat autovehiculul în miºcare. triunghiul reflectorizant ºi semnalizatoarele de avarie în interiorul autovehiculului. dacã aceasta nu corespunde presiunii recomandate în pneuri ( pagina 378). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Scoateþi piesa de racord unghiularã 2 din supapa 7 de pe recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 ºi înºurubaþi capacul supapei. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã.

În caz contrar. acesta trebuie asigurat împotriva deplasãrii accidentale de exemplu prin calarea roþilor sau alte mijloace similare. Înainte de a ridica autovehiculul. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Nu eliberaþi niciodatã frâna de parcare când autovehiculul este ridicat pe cric. În caz contrar. ! Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Amplasaþi cricul exclusiv în punctul adecvat de susþinere ( pagina 344).Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident Înlocuirea unei roþi Pericol de accidentare G 5 În cazul în care presiunea încã nu atinge valoarea de 3 bar dupã cinci minute. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru scurt timp. Asiguraþi-vã cã distanþa dintre partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu este mai mare de 30 mm. autovehiculul poate aluneca de pe cric sau se poate rãsturna. Nu porniþi motorul ºi evitaþi producerea altor vibraþii când autovehiculul este ridiat pe cric. pentru înlocuirea recipientului la fiecare 8 ani. la un Centru de Service Mercedes-Benz. G Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Notã privind protecþia mediului H Pentru îndepãrtarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. În acest scop. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. Înainte de ridicarea autovehiculului. orizontalã. Nu continuaþi cãlãtoria. de exemplu. 342 . autovehiculul poate aluneca de pe cric. de exemplu. pneul este prea deteriorat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemelede siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. în scopul înlocuirii unei roþi. verificaþi poziþionarea corectã a cricului în punctul de aplicare. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat.

1 Robinetul de depresurizare Închideþi robinetul de depresurizare 1.10-2162-31 P58. G N40. Cricul hidraulic Asamblaþi cele trei componente ale levierului pentru acþionarea cricului. i Nu deschideþi robinetul de depresurizare 1 mai mult de una sau douã ture complete. Nu le scoateþi complet. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând cale pentru roþi sau alte mijloace similare. Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã sau de deteriorare a autovehiculului. Ca prelungire a manivelei. rotiþi partea aplatizatã a levierului în partea dreaptã la maxim.10-2053-31 Pe pante ascendente sau descendente. Slãbiþi prezoanele ºi piuliþele roþii de înlocuit prin rotire aproximativ o turã. este posibilã pierderea lichidului hidraulic.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul pentru efectuarea operaþiunii de înlocuire conform indicaþiilor ( pagina 332). care are cel mai mare diametru. 5 Pe teren orizontal: amplasaþi calele în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse faþã de roata care urmeazã sã fie înlocuitã. nu înlocuiþi roþile pe pante ascendente sau descendente. este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric. 343 . scoateþi trusa de scule a autovehiculului ºi cricul din spaþiul destinat picioarelor pasagerului faþã ( pagina 310). Scoateþi capacul butucului. Pentru aceasta. Pericol de accidentare Scoateþi roata de rezervã din suport ( pagina 311). utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. În caz contrar.

Asiguraþi-vã de poziþionarea cricului direct sub punctele de aplicare descrise mai jos.10-2163-31 Punctele de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. Ridicaþi autovehiculul prin acþionarea levierului pânã la ridicarea completã a roþii de pe sol. Autofurgon/microbuz Autovehicul cu benã N40. Punctul de aplicare a cricului la un autovehicul este poziþionat în apropierea suportului frontal al arcului lamelar. 5 Punctul de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. ! Nu aplicaþi cricul la arcul lamelar sau carcasa difereþialului.Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi levierul în locaºul de pe cric ºi fixaþi-l prin rotire spre dreapta.10-2260-31 Autofurgon/microbuz 5 t 344 .10-2161-31 N40. N40. Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm.

Autovehicul cu benã 5 t Demontarea unei roþi Deºurubaþi prezoanele sau piuliþele. Fixarea dispozitivului de cuplare pe puntea spate a autovehiculelor cu pneuri Super Single. ! Nu amplasaþi piuliþele sau prezoanele în nisip sau praf. Plasaþi dispozitivul de cuplare pe punte astfel încât orificiile exterioare ale dispozitivului de cuplare sã fie vertical poziþionate lângã orificiile filetate ºi înºurubaþi cele 6 prezoane. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. 5 345 . i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea din spate. Desfaceþi cele 6 prezoane ºi scoateþi dispozitivul de cuplare din roata de rezervã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. din motive de siguranþã. În acest scop.Sfaturi practice Pneu dezumflat Montarea unei roþi noi Pericol de accident Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. Scoateþi roata. Nu lubrifiaþi niciodatã cu ulei sau vaselinã prezoanele sau piuliþele. Mercedes-Benz recomandã ca. filetele prezoanelor ºi ale butucului roþii pot fi deteriorate. G Introduceþi roata de rezervã în butuc ºi împingeþi. trebuie sã curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale punþii întrucât este necesar sã fixaþi un un dispozitiv de cuplare pe punte. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Alte tipuri de prezoane sau piuliþe se pot slãbi. Înlocuiþi prezoanele ºi piuliþele dacã sunt deteriorate sau ruginite. În caz contrar. este interzisã conducerea autovehiculului în continuare. Dispozitivul de cuplare este fixat pe roata de rezervã. sã utilizaþi doar prezoane ºi piuliþe care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz.

Încredinþaþi înlocuirea pneurilor unui atelier de specialitate autorizat. 346 . de exemplu. 1 Prezoane pentru roþi cu jante din aliaj uºor 2 Prezoane pentru roþi cu jante din oþel i La autovehiculele cu jante din aliaj uºor. N40. în caz contrar. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor. Verificaþi tija de centrare a roþii înainte de înºurubarea restului de piuliþe ºi apoi strângeþi uºor. Prezoanele trebuie strânse la un cuplu de strângere de 240 Nm. Sunt afectate aracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculului. în trusa de scule a autovehiculului veþi gãsi prezoane scurte adecvate pentru roata de rezervã cu jantã din oþel. unui Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. componentele electronice ar putea fi deteriorate. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. ! 5 Autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate: conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service. În caz contrar autovehiculul se poate rãsturna. Transmisia poate fi deterioratã de diferenþa vitezelor de rotaþie ale roþilor. dispozitivul de cuplare ºi roata se pot slãbi. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã.10-2175-31 Pericol de accident G Nu strângeþi complet prezoanele ºi piuliþele atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. Pentru roþile cu piuliþe: Înºurubaþi trei piuliþe. Piuliþele trebuie sã se afle în poziþia centralã în orificiile roþii. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea roþii de rezervã. Introduceþi roata în dispozitivul de cuplare ºi apãsaþi pânã la un contact complet.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor.

Aceasta nu încape în suportul roþii de rezervã din cauza diametrului mai mare ( pagina 311). roata defectã trebuie transportatã în spaþiul de încãrcare. Împingeþi în interior pistonul cricului hidraulic ºi închideþi robinetul de depresurizare. 1 – 6 Prezoane 347 . Depozitaþi cricul ºi trusa de scule. Depozitaþi roata defectã în suportul roþii de rezervã dupã înlocuirea roþii ( pagina 311). ! Cuplul de strângere este: 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pneuri simple 180 Nm pentru pneuri duble Fixaþi capacul butucului. Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate.Sfaturi practice Pneu dezumflat Roþi cu centrare prin intermediul prezoanelor: înºurubaþi prezoanele ºi strângeþi-le doar prin puterea degetelor. care are cel mai mare diametru. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. Verificarea presiunii în pneuri ( pagina 377). Strângeþi prezoanele ºi piuliþele la cuplul de strângere specificat dupã parcurgerea a unei distanþe de 50 km. 5 ! Asiguraþi-vã cã proemineþele de fixare ale capacului butucului sunt poziþionate peste prezoane. Deschideþi robinetul de depresurizare a cricului cu o turã utilizând levierul ( pagina 343). Loviþi uºor centrul capacului butucului pentru a-l fixa pe roatã. Ca prelungire a manivelei. Scoateþi cricul de sub autovehicul. Tipar cuplu de strângere Strângeþi uniform toate prezoanele ºi piuliþele în ordinea indicatã.

pentru corectarea sensului de rotaþie a pneurilor. În caz contrar. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. de exemplu. dupã 50 de km. În asemenea situaþii. de exemplu. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. roþile se pot desprinde. în cazul pneurilor Super Single. În caz contrar.5. dupã înlocuirea unei roþi trebuie respectate urmãtoarele: Încredinþaþi înlocuirea roþii de rezervã celui mai apropiat atelier de service. Aceastã situaþie pune în pericol siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G Din motive de siguranþã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. unui Centru de Service Mercedes-Benz.000 km. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. Verificaþi cuplul de strâgere de 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã montaþi o roatã nouã sau revopsitã. manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. Pericol de accident G 5 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. prezoanele sau piuliþele trebuie strânse din nou dupã un parcurs de aprox. Strângeþi prezoanele sau piuliþele la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel)/ 180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. 348 .1.000 .

Existã pericolul de scurtcircuitare dacã borna pozitivã de la bateria conectatã intrã în contact cu componentele autovehiculului. Deconectarea bateriei autovehiculului Pericol de accidentare ! Opriþi motorul înainte de slãbirea sau îndepãrtarea fiºelor de la baterie. conectaþi întotdeauna întâi borna pozitivã ºi apoi pe cea negativã. 5 G Pericol de accidentare G Respectaþi indicaþiile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 239). Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. În acest caz. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare pentru a înlocui bateriile. Întotdeauna deconectaþi întâi bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. În caz contrar. este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Ca urmare a acestui fapt. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Puteþi astfel provoca un scurtcircuit. amestecul de gaze foarte inflamabil se poate aprinde. cum ar fi alternatorul. Nu slãbiþi ºi nu deconectaþi bornele bateriei în timpul funcþionãrii motorului. În acest scop. în funcþie de versiunile de dotare: Bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Bateria suplimentarã situatã în compartimentul motorului Bateria Utilizaþi numai baterii rezistente la impact cu capac central pentru evacuarea gazelor pentru prevenirea deteriorãrilor prin coroziune ºi pentru protejarea ocupanþilor împotriva arsurilor cu acid în caz de accident. Nu amplasaþi obiecte de metal sau scule pe baterii.Sfaturi practice Bateria Este posibil ca autovehiculul dumneavoastrã sã fie dotat cu douã baterii. este posibilã distrugerea unor componente electronice. 349 . deconectaþi întotdeauna întâi borna negativã ºi apoi pe cea pozitivã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. La reconectarea bateriei. La deconectarea bateriei. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354).

5 Bateria demarorului din spaþiul destinat picioarelor ºoferului 1 Carpeta 2 Panou 3 ªuruburi de fixare Pentru demontare: desfaceþi ºuruburile 3 ºi îndepãrtaþi capitonajul 2. Scoateþi carpeta 1. 350 . Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Poziþionaþi carpeta 1 în dreptul bazei scaunului ºoferului ºi al intrãrii. ªuruburile trebuie sã depãºeascã decupajele. 1 Capac 2 ªuruburi de fixare Desfaceþi ºuruburile 2 ºi deplasaþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. Slãbiþi capacul bornei pozitive ºi pliaþi-l împreunã cu panoul de siguranþe în lateral. Scoaterea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Ridicaþi capacul 1 ºi îndepãrtaþi-l.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei demarorului Bateria demarorului se aflã în niºa pentru baterie din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Scoaterea/montarea carpetelor din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Pentru montare: montaþi carpeta 1 în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Scoateþi capacul bornei pozitive. Aºezaþi capitonajul 2 ºi strângeþi ºuruburile 3 la loc.

3 Dispozitiv de reþinere Slãbiþi ºuruburile dispozitivului de reþinere 3 care previne deplasarea bateriei.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei suplimentare Deschideþi capota motorului ( pagina 230). 351 . Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului 5 Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Demontarea bateriei autovehiculului Bateria demarorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 350). 1 Legãtura cu capacul central pentru evacuarea gazelor 2 Furtun de ventilaþie cu racord unghiular Trageþi furtunul de ventilaþie cu racord unghiular 2 din racordul capacului pentru evacuarea gazelor 1. Scoateþi capacul bornei pozitive. Slãbiþi borna pozitivã ºi scoateþi-o.

este posibilã alimentarea bateriei demarorului cu ajutorul unui punct de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354).Sfaturi practice Bateria Trageþi în sus dispozitivul de reþinere 3 ºi scoateþi bateria din elementele de ancorare în sensul de deplasare. urmând aceeaºi procedurã în ordine inversã. Scoateþi dispozitivul de reþinere al bateriei ºi înlocuiþi bateria. este posibilã eliberarea de gaz ºi producerea de mici explozii care pot produce deteriorarea vopselei. coroziuni acide ale autovehiculului sau rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. i De asemenea. trebuie resetate: geamurile laterale ( pagina 184) trapa glisantã ( pagina 186) uºa culisantã electricã ( pagina 80) 352 . Dupã reconectarea bateriei. Conectaþi fiºa de contact la borna negativã. Montaþi bateria la loc. În caz contrar. ! Încãrcarea bateriilor instalate în autovehicul trebuie efectuatã exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare testat ºi aprobat pentru auovehiculele Mercedes-Benz. Trageþi în sus clema ºi scoateþi bateria din niºã. Reîncãrcarea bateriilor Reîncãrcaþi bateria înlocuitã. 5 Desfaceþi ºuruburile care previn deplasarea bateriei în compartimentul motorului. În caz contrar. ! Nu inversaþi niciodatã polaritatea pentru fiºele de contact. Reconectarea bateriei Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Existã pericolul arsurilor cu acid în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. În timpul încãrcãrii bateriei. Acest dispozitiv permite încãrcarea bateriei atunci când aceasta este montatã în autovehicul. sistemul electronic al autovehiculului poate fi deteriorat. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente dispozitiv de încãrcare a bateriilor. Conectaþi fiºa de contact la borna pozitivã ºi fixaþi capacul. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 351). Pericol de accidentare G Efectuaþiîncãrcareabateriilornumaiînspaþiibine ventilate. Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul încãrcãrii acesteia.

5 ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Evitaþi producerea scânteilor. pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. Pericol de arsuri cu acid G Este posibilã deteriorarea carcasei bateriei. este indicatã utilizarea acestuia în vederea procedurilor de pornire asistatã ( pagina 354). nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. Dacã este necesar. Respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul ( pagina 239).Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea asistatã Dacã bateria demarorului aflatã în niºa bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului este descãrcatã motorul poate fi pornit de cãtre un alt autovehicul cu ajutorul unor cablurilor pentru pornire asistatã. Evitaþi prezenþa flãcãrii deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Scoateþi capacul bateriei din niºa aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350). Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor. Permiteþi mai întâi bateriei sã se încãlzeascã. 353 . Pericol de explozie Asiguraþi-vã cã cele douã autovehicule nu intrã în contact. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau dacã punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Acþionaþi frâna de mânã ºi. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. activaþi comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). pentru pornirea asistatã utilizaþi numai o baterie cu aceeaºi tensiune nominalã ºi cu aproximativ aceeaºi capacitate. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. G i Dacã autovehicululu este dotat cu punct de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. utilizaþi numai cabluri pentru pornire asistatã cu diametrul secþiunii transversale adecvat ºi fiºe de conectare izolate.

Porniþi motorul. 1 Borna negativã a bateriei furnizoare 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna pozitivã a bateriei proprii. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Conectaþi bornele pozitive 2 ºi 3 ale celor douã baterii prin intermediul unuia dintre cablurile pentru pornire asistatã. lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. apoi pe cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Deconectaþi mai întâi cablul pentru pornire asistatã care leagã bornele negative 1 ºi 4 ale bateriilor. N54. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). dar nu aprindeþi luminile. Pentru a facilita pornirea asistatã a motorului sau încãrcarea bateriei.Sfaturi practice Pornirea asistatã Dacã este necesar. Punctul de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. Nu aprindeþi luminile. 4 Borna negativã a bateriei proprii. Porniþi un consumator. de exemplu ventilatorul. 5 1 Fiºa bornei pozitive pentru pornirea asistatã 354 . Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare.30-2124-31 Conectaþi borna negativã 1 a bateriei furnizoare de energie la borna negativã 4 a bateriei proprii. de exemplu laun Centru de Service Mercedes-Benz. Scoateþi capacul bornei pozitive ºi procedaþi la fel ºi în cazul bateriei furnizoare. autovehiculul poate fi dotat cu un punct de legãturã pentru pornirea asistatã pe filtrul de aer din compartimentul motorului aflat pe partea stângã când este privit în direcþia de deplasare a autovehiculului. Scoateþi cheia din comutatorul de contact.

Acum puteþi reporni consumatorii electrici. Capacul roºu de protecþie revine automat în poziþia iniþialã atunci când fiºa de contact este scoasã din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã.Sfaturi practice Pornirea asistatã Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Acesta nu este adecvat pentru operaþii de pornire asistatã. 1 Borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã (sub capac) 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna negativã a bateriei furnizoare 4 Dispozitivul de împãmântare al autovehiculului propriu (borna negativã a bateriei proprii) Conectaþi borna negativã 3 a bateriei furnizoare de energie la dispozitivul de împãmântare 4 al autovehiculului propriu. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. apoi din borna pozitivã a bateriei 2 ºi din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã 1. glisaþi înapoi capacul roºu de protecþie al punctului de legãturã pentru pornire asistatã printr-o rotire spre dreapta ºi conectaþi fiºa de contact de la borna pozitivã a cablului pentru pornire asistatã la borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Porniþi motorul. Conectaþi bornele pozitive ale bateriei frunizoare 2 ºi ale punctului de legãturã pentru pornirea asistatã 1 prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. dar nu aprindeþi luminile. 355 . de exemplu ventilatorul. Deconectaþi mai întâi cablul de pornire asistatã din borna negativã 3 a bateriei ºi dispozitivul de împãmântare 4. 5 i Nu conectaþi cablul pentru pornire asistatã la bateria suplimentarã din compartimentul motorului. Prin intermediul fiºei de contact de la borna pozitivã 1 pentru pornirea asistatã. Scoateþi capacul bornei pozitive a bateriei furnizoare. Nu aprindeþi luminile. Porniþi un consumator. Lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare.

Motorul porneºte dupã câteva secunde. Evitaþi încercãrile repetate de pornire prin tractare. În acest caz. Comutaþi transmisia în treapta a doua sau a treia de vitezã ºi eliberaþi pedala de ambreiaj. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie manualã Porniþi motorul ( pagina 93). încercaþi pornirea asistatã prin intermediul unei baterii furnizoare ( pagina 353). existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Înaintea pornirii prin tractare a autovehiculului. 356 . G Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. 5 i Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor înaintea remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). în caz contrar nu veþi putea porni contactul ºi nu veþi mai dispune de asistarea direcþiei ºi a frânãrii. Utilizaþi o barã de tractare rigidã ºi fixaþi-o numai de inelul de remorcare ( pagina 357). va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. lampa indicatoare a preîncãlzirii q nu trebuie sã fie aprinsã. Pentru pornirea prin tractare a altui autovehicul. eliberaþi lent pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie. La autovehiculele cu motor diesel. Dacã motorul nu porneºte dupã câteva secunde. asiguraþi-vã cã bateria este conectatã ºi încãrcatã. Autovehiculele cu convertor catalitic trebuie pornite prin tractare numai dupã rãcirea motorului. Când autovehiculul se aflã în miºcare. Procedaþi la pornirea prin tractare a autovehiculului. În caz contrar.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea prin tractare Pericol de accident Autovehiculele cu transmisie automatã nu trebuie pornite prin remorcare. întrucât pot duce la deteriorarea convertorului catalitic.

pe partea dreaptã – privit în sensul de deplasare a autovehiculului. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 310). În acest caz. Montarea inelului de remorcare Trageþi capacul carcasei 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Direcþia este în acest caz blocatã ºi nu va fi posibilã manevrarea direcþiei autovehiculului. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. pânã la oprirea acestuia. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. Montarea/demontarea inelului de remorcare Punctul de fixare a inelului frontal de remorcare este situat sub capacul de pe bara de protecþie. Veþi observa punctul de montare al inelului de remorcare.Sfaturi practice Tractarea Tractarea Pericol de accident Transportarea autovehiculului prin intermediul unui camion cu benã este preferabilã remorcãrii acestuia. Dacã este necesarã remorcarea autovehiculului. 1 Capac G Remorcaþi autovehiculul prin intermediul unei bare rigide de remorcare dacã: motorul nu poate fi pornit existã o defecþiune a sursei de alimentare cu energie sau a sistemului electric al autovehiculului Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. Pentru tractarea altui autovehicul. este recomandatã utilizarea unei bare rigide de remorcare. Nu tractaþi autovehiculul dacã cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. 357 . Deºurubaþi inelul de remorcare. 5 Respectaþi reglementãrile în vigoare în þara respectivã pentru remorcare. Înºurubaþi inelul de remorcare în sensul acelor de ceasornic. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi.

Sfaturi practice
Tractarea
Introduceþi partea superioarã a capacului 1 cu ajutorul proeminenþei ºi apãsaþi-l pânã se fixeazã. Depozitaþi înapoi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie automatã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru o distanþã de maxim 50 km, deplasaþi schimbãtorul în poziþia N. Remorcarea unui autovehicul blocat Fiþi foarte atenþi la remorcarea unui autovehicul ale cãrui roþi sunt încastrate în pãmânt sau noroi, în special daca autovehiculul este încãrcat. Tractaþi autovehiculul uniform ºi drept înainte. În caz contrar, ºasiul poate fi deteriorat. Nu încercaþi sã remorcaþi autovehiculul dacã este ataºatã o remorcã. Acolo unde este posibil, tractaþi autovehiculul din spate pe urmele deja lãsate anterior.

!
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h când autovehiculul este remorcat, deoarece, în caz contrar, transmisia acestuia poate fi deterioratã. Pentru o distanþã mai mare de 50 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

i
Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor pe timpul remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Pe o distanþã de pânã la 100 km, comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Pentru o distanþã mai mare de 100 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

5

358

Sfaturi practice
Tractarea
Tractarea autovehiculului în cazul unor anumite defecþiuni Când transmisia este defectã Demontaþi întotdeauna arborii cardanic spre punþile motrice. În cazul unei defecþiuni la sistemul electric Dacã bateria este defectã, transmisia automatã va fi blocatã în poziþia P. Pentru a comuta transmisia automatã în poziþia N, este necesar ca sistemul electric al autovehiculului sã fie alimentat cu energie electricã de la bateria unui alt autovehicul ( pagina 353). Transportaþi autovehiculul cu ajutorul unei platforme de remorcare. Transportarea autovehiculului Inelul de remorcare poate fi utilizat pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia.

!
La montarea arborilor cardanici, este necesarã utilizarea piuliþelor autoblocante noi. Când puntea faþã este defectã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).

!
Fixaþi autovehiculul numai prin intermediul roþilor/jantelor. În caz contrar, autovehiculul poate fi deteriorat. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã sau deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia N.

5

!
Autovehiculul nu trebuie tractat cu roþile din faþã ridicate ºi cu cheia în poziþia 2 în comutatorul de contact. În caz contrar, intervenþia activã a frânelor din partea sistemului ESP® sau ASR poate bloca ºi deteriora sistemul de frânare.

359

Sfaturi practice
Siguranþe !
Utilizaþi numai siguranþele cu intensitatea curentului recomandatã de Mercedes-Benz. Oricare centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru efectuarea acestor operaþiuni. Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz, pentru rezolvarea problemei. Siguranþele ºi releele pentru echipamentul standard se aflã în panoul principal de siguranþe în spaþiul destinat picioarelor ºoferului pe partea stângã a autovehiculului. Panou principal de siguranþe Panoul de siguranþe din spaþiul destinat picioarelor ºoferului de pe partea stângã a autovehiculului. Pentru deschidere: eliberaþi elementul de blocare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze. Blocaþi elementul de blocare 2. Panoul de siguranþe de pe postul de conducere Cutia de siguranþe este poziþionatã pe baza scaunului ºoferului în partea exterioarã.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul principal de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

N54.15-2149-31 N54.15-2148-31

i
Siguranþele ºi releele suplimentare pentru echipamentul opþional se aflã în panoul de siguranþe din scaunul ºoferului. Luaþi contactul ºi opriþi consumatorii electrici înainte de înlocuirea siguranþelor.

1 Descuiat 2 Încuiat

1 Arcuri de fixare

360

Sfaturi practice
Siguranþe
Pentru deschidere: reglaþi scaunul în poziþia cea mai înaltã ( pagina 95). Apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

361

362

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Dispozitivul de cuplare a remorcii Consumabilele ºi capacitãþile aferente Presiunea în pneuri Sarcina pe plafon Priza de putere antrenatã de motor Plãcuþele de identificare a autovehiculului

6

363

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz
Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice importante referitoare la autovehicul. Veþi gãsi alte date tehnice specifice autovehiculului ºi diverselor elemente de dotare, ca de exemplu: date referitoare la puterea furnizatã de motor vitezele de deplasare dimensiunile autovehiculului masele autovehiculului în documentele autovehiculului. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehicul. Componentele care constituie modificãri aduse autovehiculului prin: schimbarea tipului de autovehicul pentru care s-a eliberat certificatul de înmatriculare crearea unui periol pentru participanþii la trafic efectul nefavorabil asupra emisiilor autovehiculului ºi nivelurilor de zgomot, va antrena anularea certificatului de înmatriculare, în numeroase þãri. Utilizarea unor piese neaprobate poate avea un efect nefavorabil asupra siguranþei rutiere a autovehiculului.

Notã privind protecþia mediului

H

Mercedes-Benz furnizeazã de asemenea piese ºi subansambluri recondiþionate Mercedes-Benz pentru reparaþii rentabile în conformitate cu principiile de reciclare. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ºi calitate ca ºi pentru piesele noi.

6

Puteþi obþine informaþii suplimentare referitoare la componentele de conversie ºi accesorii ºi la modificãrile tehice permise de la Centrul nostru de Service Mercedes-Benz. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. Seriile sunt înscrise pe plãcuþele de identificare ale autovehiculului ( pagina 383) ºi pe cartela cu datele autovehiculului în cazul anumitor autovehicule.

364

de exemplu. ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi a componentelor asociate. Pericol de accident G ! Dacã sunt montate echipamente electrice sau electronice ce nu îndeplinesc aceste condiþii. cum ar fi modulele de comandã. 100 W 20 W 50 W 35 W 10 W Modificarea echipamentelor electrice/ electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa autovehiculului. Gama de frecvenþe Puterea maximã de transmisie Unde scurte (< 50 Mhz) gamã de frecvenþe de 4 m gamã de frecvenþe de 2 m gama de frecvenþã de 70 cm gama de frecvenþã de 25 cm .Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului În acest scop. este posibilã accelerarea ratei de uzurã a pieselor autovehiculului ºi anularea garanþiei sau a certificatului de înmatriculare. trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã poarte simbolul e. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat ce deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor asupra echipamentelor electronice ºi asupra componentelor asociate ale autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului (Directiva UE 2004/104/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). Dacã doriþi instalarea unor telefoane sau staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. Acest tip de echipament trebuie instalat în mod profesionist ºi este utilizatã o antenã exterioarã fãrã reflexie. 6 Din motive de siguranþã ºi pentru a evita anularea certificatului de înmatriculare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 365 . trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. senzorii ºi conductoarele. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Dacã sunt montate astfel de echipamente. Pot fi modificate telefoanele ºi aparatele de emisie-recepþie cu condiþia sã nu se depãºeascã puterea maximã de transmisie specificatã ma jos.

10-2174-31 i Dacã se instaleazã un dispozitiv de remorcare asupra oricãrui autovehicul din aceastã serie de modele. i Montaþi numai dispozitive de remorcare care au fost special testate ºi aprobate pentru autovehiculul Mercedes-Benz.6/5 t Versiune 2 6 motor diesel cu 6 cilindri Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.10-2176-31 Versiune 3 366 . este necesar un rezervor de carburant pentru urmãtoarele autovehicule: motor diesel cu 4 cilindri cu 4. Dimensiuni de instalare N31. nu este necesar sã consolidaþi punctul de fixare prin ºuruburi al cuplajului.10-2175-31 i Dacã se va monta un dispozitiv de remorcare.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii ! Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi montarea unui dispozitiv de remorcare unui Centru de Service Mercedes-Benz. N31. Versiune 1 N31.

5 t ªasiu/benã cu cabinã/cabinã dublã 5.325 mm 34 mm 34 mm 34 mm 27 mm 27 mm 39 mm 39 mm 39 mm 34 mm 34 mm Dimensiuna a Dimensiunea x Versiune 1 1 1 2 2 2 3 3 6 367 .665 mm 4.0 t pânã la 3.325 mm 3.325 mm ªasiu/benã/dispozitiv de basculare cu cabinã/cabinã dublã 3.250 mm 3.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii Model autovehicul Autofurgon/microbuz 3.665 mm 4.0 t 3.0 t pânã la 5.665 mm 4.250 mm 3.0 t Ampatament 3.

Nu este necesar ºi nici permis sã amestecaþi aditivi speciali ºi consumabile aprobate (cu excepþia aditivilor pentru carburant aprobaþi).Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele includ: carburanþi lubrifianþi (de exemplu uleiuri de motor. Informaþii suplimentare referitoare la consumabile sunt disponibile: uleiul de motor lichidul de rãcire lichid de frânã în Carnetul de Service. G 6 Consumabilele constituie un pericol pentru sãnãtate. Consumabilele aprobate îndeplinesc cele mai înalte standardele de calitate ºi sunt enumerate în Specificaþiile Mercedes-Benz cu privire la consumabile. reþineþi urmãtoarele aspecte pentru a evita accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane: nu inhalaþi vapori. Aceasta este o condiþie importantã pentru susþinerea unei solicitãri de acordare a garanþiei. uleiuri de transmisie. Acestea conþin elemente toxice ºi deosebit de corozive. vaseline) aditivi cu proprietãþi de antigel. Din acest motiv. Utilizarea aditivilor speciali poate antrena limitarea sau anularea drepturilor stipulate în contractul de garanþie. 368 . utilizaþi numai consumabile care au fost aprobate pentru autovehicul. Proprietãþile consumabilelor pot fi afectate negativ de aditivii speciali ºi pot cauza deteriorãri ale angrenajelor. Asiguraþi o ventilaþie adecvatã a spaþiilor închise pentru a evita intoxicarea. Aditivii speciali nu trebuie adãugaþi carburantului sau lubrifianþilor. Pericol de accidentare ! Deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de contractul de garanþie Mercedes-Benz. Informaþii despre aceste consumabile aprobate sunt disponibile la toate Centrele de Service Mercedes-Benz. Detalii referitoare la lichidul pentru spãlarea parbrizului sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237). lichid de rãcire lichid de frânã Compatibilitatea consumabilelor este testatã pe angrenajele noastre. ªoferul autovehiculului este responsabil în orice moment pentru utilizarea aditivilor speciali. lichide hidraulice. Din acest motiv.

trebuie sã filtraþi carburantul înainte de adãugarea acestuia în rezervor. Focul.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele nu trebuie sã intre în contact cu pielea. pentru a evita arsurile provocate de acid ºi alte leziuni. Filtrul de carburant cu decantor de apã Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu decantor de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel. H ! Dacã alimentaþi autovehiculul din butoaie ºi canistre. În consecinþã. Aceastã mãsurã va preveni defectarea sistemului de alimentare din cauza contaminãrii carburantului. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. Trebuie sã respectaþi avertismentele referitoare la pericolul intoxicãrii. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea consumabilelor din cauza inflamabilitãþii acestora. Carburantul Pericol de otrãvire ºi accidentare G Carburantul este extrem de inflamabil. fumatul ºi flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. ochii sau îmbrãcãmintea. Pãstraþi consumabilele în locuri situate în afara accesului copiilor. În cazul contactului cu ochii. Sãnãtatea dumneavoastrã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant 6 369 . al arsurilor provovate de acid ºi al incendiului de pe recipientele consumabilelor. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil. Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. curãþaþi zonele afectate de pe piele cu apã ºi sãpun. În cazul contactului cu un consumabil. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate de consumabile pentru a evita riscul unor arsuri sau a altor leziuni. clãtiþi zonele afectate cu apã din abundenþã.

6 ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de benzinã care nu este în conformitate cu cerinþele EN 228 (benzinã fãrã plumb) utilizarea unor aditivi speciali neaprobaþi i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf de peste 0. exprimat în procente. procentaj masic.5 MON. Respectaþi instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. Carburanþi pentru motoare diesel Utilizaþi numai carburant diesel disponibil în comerþ în conformitate cu standardul european EN 590 (sau alte standarde naþionale similare). nu sunt permise. uleiul de încãlzire etc.8% procentaj masic: împãrþiþi la trei intervalele de schimbare a uleiului de motor. Evitaþi accelerarea la maxim. Urmãtorul tabel reprezintã o prezentare generalã a conþinutului mediu de sulf. Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea puterii motorului ºi creºterea consumului de carburant. procentaj masic: împãrþiþi la doi intervalele de schimbare a uleiului de motor. cu cifra octanicã minimã de 95 RON/85 MON. Carburantul diesel marin.8%. ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de carburant diesel care nu întruneºte cerinþele EN 590 utilizarea de carburant diesel marin utilizarea carburantului pentru sisteme de încãlzire utilizarea aditivilor pentru carburant Clasa de carburant În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf cuprins între 0. Mercedes-Benz recomandã schimbarea uleiului de motor la intervale mai frecvente dacã vã aflaþi în þãri în care sunt disponibili carburanþi diesel cu un conþinut de sulf de peste 0. Pentru perioade foarte scurte de timp. în þãrile respective. cu cifra octanicã 91 RON/ 82.3 ºi 0. Puteþi obþine informaþii asupra conþinutului de sulf în carburant specific pentru fiecare þarã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz ( pagina 371). i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare.3 la sutã. 370 .Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþii pentru motoarele pe benzinã Benzinã Premium fãrã plumb în conformitate cu standardul european EN 228. puteþi utiliza ºi benzinã obiºnuitã fãrã plumb.

Senegal. Slovacia. Tunisia. Arabia Sauditã 371 . Cehia. Grecia.3 0. Nigeria. Polonia. Kârgâstan. Suedia.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Tabel referitor la conþinutul de sulf din carburant (începând cu iulie 2004) Conþinut de sulf (% din masã) Europa Austria.1 0 – 0. Indonezia. Maroc. Tanzania.3 – 0. Brazilia Palestina. Kuwait. Norvegia. Liban. Bosnia-Herþegovina. Israel. Iran. Réunion Ghana. Taiwan China. Malta.8 0.8+ 6 America de Sud Argentina. Hong Kong. Croaþia.1 – 0. Rusia.8 0.1 – 0. Estonia.8+ 0 – 0. Marea Britanie Belarus. Oman.8 0.8+ 0 – 0. Lituania.1 – 0. Mexic. Letonia. Qatar. Mali. Filipine Cambodia. Egipt. Japonia. Kenya. Turcia Serbia ºi Muntenegru. Georgia.3 0 – 0. România. Belgia.1 0. Mozambique. Singapore. Kazahstan. Uzbekistan Australia Asia Australia Brunei. Elveþia. Franþa. Tailanda. Ucraina Albania. Siria. Tadjikistan.1 Islanda. Sri Lanka. Armenia. Spania. Olanda.3 0. Pakistan.3 – 0.1 – 0. Macedonia. Moldova. Myanmar.3 0. 0 – 0. Laos. Luxemburg.1 0. SUA 0. Cipru. Portugalia. Emiratele Arabe Unite Iordania. India. Irlanda (Republica).1 0. Africa de sud Bahrain. Mauritius. Malaezia. Coreea. Italia. Danemarca. Bulgaria. Malawi. Vietnam Irak America de Nord Africa Canada. Azerbaidjan.3 – 0. Slovenia. Ungaria. Finlanda. Madagascar. Germania.

În Germania. care. proprietãþile reologice ale carburantului pot fi periclitate în cazul amestecãrii acestora cu aditivi speciali pentru carburant. 6 ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. Tabel cu proporþia amestecului de carburant diesel/agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Temperatura Motorinã Agent de exterioarã pentru îmbunãtãþire a sezonul fluiditãþii cald –15 °C pânã 80% 20% la –23 °C –23 °C pânã 50% 50% la –30 °C Temperatura Carburant Agent de exterioarã diesel pentru îmbunãtãþire a sezonul rece fluiditãþii –25 °C pânã 80% 20% la –30 °C –30 °C pânã 50% 50% la –35 °C Pericol de incendiu ºi de explozie G Adãugarea de benzinã coboarã punctul de aprindere al carburantului diesel. carburanþii diesel pentru anotimpul rece disponibili în comerþ pot fi utilizaþi pânã la –20 °C. inflamabilitatea carburantului este mai ridicatã. i Este interzisã adãugarea aditivilor speciali pentru carburant la carburanþii diesel pentru anotimpul rece (cu excepþia agenþilor de fluidizare). Nu amestecaþi motorinã cu benzinã. Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agenþilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. drept consecinþã. utilizaþi exclusiv combustibil cu proprietãþi de fluiditate îmbunãtãþite. Nu adãugaþi benzinã în carburantul diesel. 372 . În consecinþã. În caz contrar. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Astfel.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþi diesel pentru utilizarea la temperaturi reduse La temperaturi exterioare reduse. Pentru a preveni problemele de funcþionare. Focul. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea carburanþilor din cauza inflamabilitãþii ridicate a acestora. fenomenul de separare a parafinei poate cauza degradarea proprietãþilor reologice ale carburantului diesel. va trebui înlocuit. puteþi deteriora sistemul de alimentare. Carburantul diesel pentru anotimpul rece poate fi utilizat în mod normal fãrã probleme la temperaturile exterioare normale în þara în care este comercializat.

cum ar fi influenþele externe ºi condiþiile de drum în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci la conducerea autovehiculului cu încãrcãturã mare pe teren montan H Emisiile de CO2 ºi consumul de carburant ale unui autovehicul depind de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere adoptat Autovehiculul va consuma mai mult carburant în urmãtoarele condiþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban 373 . 524 11. 509 CDI. 318 CDI. 6 Consum de carburant Notã privind protecþia mediului alþi factori non-tehnici.5 l aproximativ 10.0 l aproximativ 7. Respectaþi Specificaþiile Mercedes-Benz pentru Consumabile. 311 CDI.0 l 12. 411 CDI. 424. 2 Dotãri opþionale: rezervor de carburant cu o capacitate de aproximativ 100 de litri. fiºa numãrul 310.0 l Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ sistemul de curãþare a farurilor Apã cu concentrat de lichid pentru spãlarea parbrizului MB aproximativ 7 l aproximativ 7 l aproximativ 7 l 1 Nu depãºiþi proporþia de 55% din volum (protecþie la îngheþ pânã la aproximativ –45 °C). deoarece proprietãþile de disipare a cãldurii se deterioreazã la concentraþii mai mari.5 l 9. 511 CDI. 309 CDI. 211 CDI.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþi Autovehiculul Motor cu filtru de ulei Uleiul de motor 209 CDI. 324. 418 CDI. 518 CDI 224. 515 CDI 218 CDI. 415 CDI. 215 CDI. 315 CDI.5 l Capacitate aproximativ 75 l2 aproximativ 75 l2 aproximativ 100 l Rezervor Inclusiv rezerva de carburant aproximativ 13 l aproximativ 13 l aproximativ 20 l Sistem de rãcire Lichid de rãcire1 aproximativ 9.

Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare 2 ani. În timpul duratei de viaþã a lichidului de frânã. dacã este necesar. Pericol de accident G Utilizaþi numai lichide de frânã aprobate. Astfel. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã. Clãtiþi zonele afectate cu apã curatã din abundenþã ºi solicitaþi asistenþã medicalã. în urmãtoarele condiþii de testare: condiþiile de trafic urban sunt simulate prin plecãri de pe loc ºi opriri frecvente. modificatã prin 2004/3/CE (Directiva referitoare la emisiile de dioxid de carbon ºi consumul de carburant al autovehiculelor). Nu ingeraþi lichidul de frânã. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. consumul mixt de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37% ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63%. De regulã. punctul de fierbere al acestuia scade datoritã absorbþiei continue de umiditate atmosfericã. 374 . la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. Lichid de frânã Pericol de intoxicare Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. 6 i G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Valorile consumului de carburant au fost stabilite în conformitate cu Directiva UE în domeniu 80/1268/CEE. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. ochii sau îmbrãcãmintea. condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km/h utilizând toate treptele de vitezã. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea lichidului de frânã. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus.

8 – 13. este disponibil gratuit la punctele de comercializare. 215 311 CDI.6 Urban 301 – 317 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 199 – 220 Mixt 237 – 255 6 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului. Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici. în funcþie de: stilul dumneavoastrã de conducere condiþiile de exploatare condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului înconjurãtor starea autovehiculului Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie manualã Modelul autovehiculului 211 CDI.500 kg.3 – 13. 375 . 315 CDI1 CDI1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.7 – 8.7 Mixt 9.2 – 10. exclusiv furgonetele de camping i Un carnet cu informaþii referitoare la consumul de carburant ºi emisiile de CO2.4 Urban 314 – 354 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 204 – 231 Mixt 245 – 276 Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 211 CDI.9 Extraurban 7. care conþine date pentru toate autoturismele noi. 315 CDI CDI1 1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.5 – 8.3 Extraurban 7.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant ºi emisiile de CO2 în conformitate cu Directiva CE 80/1268/CEE cu modificãrile din 1999/100/CE Datele valabile pentru autovehiculele cu masa maximã admisã de pânã la 3. 215 311 CDI.3 Mixt 8.9 – 9.

324 1 Emisiile ºi performanþa MF7 + MC9 Consumul [l/100 km] Urban 17.2 Mixt 12.3 – 17. 6 376 .3 – 11.9 Extraurban 10.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Autovehicule cu motoare pe benzinã cu 6 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 224.8 – 13.7 Urban emisii de CO2 [g/km] Extraurban 245 – 267 Mixt 305 – 326 412 – 426 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.

În timpul deplasãrii autovehiculului. cu aproximativ 0. cum ar fi ABS sau ESP®. dacã este necesar. Corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci. Din acest motiv. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. este necesarã verificarea regulatã a presiunii în pneuri înainte de pornirea în cãlãtorie ºi corectarea acesteia. temperatura pneurilor creºte ºi. Permiteþi acest lucru când verificaþi presiunea în pneuri în interior.1 bar pentru fiecare 10 °C. presiunea. odatã cu acesta. în special în anotimpul rece. Corectaþi presiunea în pneuri când acestea sunt calde dacã: presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este încãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este neîncãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare i Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. Valorile prea reduse ale presiunii în pneuri: afecteazã negativ siguranþa rutierã cauzeazã deteriorarea sau distrugerea pneurilor conduc la supraîncãlzirea pneurilor sau chiar la aprinderea bruscã a acestora Aceasta poate avea drept rezultat pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. respectaþi limitele de sarcinã pentru pneuri ºi indexul de vitezã pentru autovehicul.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri Pericol de accident G i Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. De asemenea.2 bar 6 i Utilizaþi numai pneuri ºi jante aprobate pentru autovehicul. în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. 377 . Acestea sunt special concepute pentru sistemele de siguranþã activã ale autovehiculului. Exemplu: Temperatura interioarã = aproximativ 20 °C Temperatura exterioarã = aproximativ 0 °C Presiunea în pneuri care trebuie reglatã = preisune specificã în pneuri +0. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar.

2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.3 3.7 3.3 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului 1.7 3.8 3.6 3.0 3.000 Respectaþi instrucþiunile referitoare la presiunea în pneuri din secþiunea “Siguranþa la bord” section ( pagina 66).000 195/75 R 16 C 107/105 R 205/75 R 16 C 110/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117/115 R Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.0 3.0 3. 2 Valorile presiunii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.0 3.0 3.83 4.0 3.850 4.0 3.Date tehnice Presiunea în pneuri ! Diferenþa de presiune dintre pneuri pe o singurã punte nu trebuie sã depãºeascã 0.800 1.5 2.800 1.0 3.4 4.0 3. 6 1 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.0 3. Presiunea în pneuri Puntea faþã Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.6 3.0 3.5 3. 3 Montarea roþilor de rezervã Super Single. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].1 bar.1 3. Valorile presiunii în pneuri pentru un autovehicul neîncãrcat/încãrcat depinde de sarcina maximã admisã pe punþi pe care o gãsiþi menþionatã pe plãcuþa de identificare de sub perna scaunului ºoferului ( pagina 383).0 3.6 3.650 3.0 3.6 3.4 3.850 4.4 2.0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri 1.5 3.650 1. 378 .

0 2.0 3.0 3 3.000 3.5 3.7 3.430 1.5 4.43 4.5 2.250 3.0 3. 6 379 .7 3.0 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.1 3.3 3.5 4.3 4.2 3.0 3.0 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].9 4.800 4. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple 1. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].94 5.0 3.Date tehnice Presiunea în pneuri Puntea spate Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.0 3.7 3.430 3.0 3.8 4.04 3.000 3.3 4.800 3.8 4.0 2.0 2. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple Pneuri 205/75 R 16 C 110 R/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115 R/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117 R/115 R 1 2 3 4 Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1. Viteza limitatã la 140 km/h. Viteza limitatã la 90 km/h.0 3.0 3.250 2.0 3.9 2.

0 3.33 3.7 5.200 3.0 3.33 3.0 4.0 6 1 2 3 4 5 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar. viteza limitatã la 60 km/h ( Viteza limitatã la 132 km/h.0 3.0 2.33 3. 2 la maxim1.200 4.5 Pneuri Super Single 2. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului identificare a autovehiculului Pneuri Super Single Pneuri 195/75 R 16 C 107 R/105 R 205/75 R 16 C 110 R/108 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) (roatã de rezervã) 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)4 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)5 4.500 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3. vezi plãcuþa de sarcinile admise pe punþi [kg].300 3.0 3. Viteza limitatã la 162 km/h.0 Pneuri duble 3.0 3.6 3.300 3.0 3.0 Pneuri duble 3.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri pentru autovehiculul Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat neîncãrcat1.300 3.300 3. pagina 346). 380 .753 4.200 2.0 3.4 4. Distanþa maximã de 100 km.200 2.500 4.0 4.

inclusiv a cadrului portbagaj. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a sarcinilor ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea.Date tehnice Sarcina pe plafon Sarcina pe plafon Sarcina maximã pe pavilion ºi numãrul minim de perechi de puncte de susþinere pe autovehicul cu: Sarcina utilã maximã pe plafon Plafon standard Plafon supraînãlþat Cabinã dublã 300 kg 150 kg 100 kg Numãrul minim de perechi de puncte de susþinere 6 3 2 ! Greutatea oricãrei încãrcãturi amplasate pe plafon. reduceþi sarcina direct proporþional. nu trebuie sã depãºeascã sarcina maximã admisã pe plafon. Punctele de susþinere de pe pavilion trebuie sã fie distribuite la distanþe egale. Mercedes-Benz recomandã montarea unei bare antiruliu pe puntea faþã. Datele sunt valabile pentru distribuþia uniformã a încãrcãturii pe întreaga suprafaþã a plafonului. Sarcina maximã este de 50 kg pe fiecare pereche de puncte de susþinere pentru portbagajul de plafon. 6 381 . Când utilizaþi portbagaje de plafon mai scurte. direcþie ºi frânare chiar dacã masa maximã admisã a autovehiculului sau sarcinile maxime admise pe fiecare punte nu au fost depãºite. Pericol de accident G Sarcinile înalte de pe plafon pot cauza o deteriorare semnificativã a caracteristicilor de manevrabilitate.

200 rpm Priza de putere Consum maxim la turaþia motorului Cuplu maxim la turaþia motorului Temperatura maximã a uleiului de transmisie 28 kW 2.Date tehnice Priza de putere antrenatã de motor Motorul Turaþia maximã a motorului Valorile supraturaþiei motorului sunt disponibile – autovehicul neîncãrcat.150 rpm 4.500 rpm 140 Nm 1.200 rpm 120 °C 6 382 . Motoarele diesel Transmisie manualã Motor pe benzinã Transmisie manualã 6.

aceastã cartelã nu trebuie pãstratã în autovehicul. 6 Plãcuþa de identificare a autovehiculului pe scaunul ºoferului 1 Plãcuþa de identificare cu numãrul de identificare a autovehiculului 383 . seria motorului ºi seriile subasamblurilor împreunã cu codurile modelului ºi ale dotãrilor opþionale. de exemplu. Aceste cartele cu date ale autovehiculului conþin detalii importante despre autovehicul. Predarea acestor cartele unui Centru de Service Mercedes-Benz va simplifica procesarea comenzii. Aceasta conþine codul cheii necesar la comandarea cheilor de schimb. Din motive de siguranþã. numãrul de identificare a autovehiculului. pe partea postului de conducere sau în compartimentul motor.Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Plãcuþa de înmatriculare împreunã cu numãrul de identificare al autovehiculului (VIN) ºi datele pentru masele maxime admise se gãsesc în habitaclu. în funcþie de modelul autovehiculului. i Anumite autovehicule sunt livrate împreunã cu cartele de date. Aceste date sunt necesare la comandarea pieselor de schimb sau pentru solicitãri de naturã tehnicã.

384 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful