Sprinter Manual de utilizare

Sprinter Manual de utilizare

Comanda nr. 6462 7435 02 Reper nr. 906 584 26 82 RO Ediþia B, 05/06

Simboluri

Internet Informaþii suplimentare despre Autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre DaimlerChrysler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri: www.mercedes-benz.com www.daimlerchrysler.com

Biroul editorial Vã rugãm sã adresaþi orice întrebãri sau sugestii referitoare la instrucþiunile de utiliazre, echipei de redactare a documentaþiei tehnice, la urmãtoarea adresã: DaimlerChrysler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germany Data publicãrii: 24.02.2006 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau altã formã de reproducere, completã sau parþialã, fãrã permisiunea scrisã din partea DaimlerChrysler AG.

G H
!

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Sugestie Acþiune necesarã Secvenþã de acþiuni (câteva simboluri ) Simbol de continuare Simbol de continuare pentru avertismente

i

pagina

Trimitere la o paginã Termen din glosarul tehnic Afiºãri pe ecranul multifuncþional

->
Afiºaj

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de prima dumneavoastrã cãlãtorie familiarizaþi-vã cu autovehiculul ºi cu modul de funcþionare ºi de conducere, comenzile ºi funcþiile de facilitare. Înainte de a porni la drum, citiþi acest Manual de utilizare. Astfel veþi obþine maximum de plãcere în conducerea autovehiculului ºi veþi evita situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Deoarece livrarea autovehiculului se bazeazã pe comanda dumneavoastrã, este posibil ca dotãrile autovehiculului sã difere de anumite descrieri ºi ilustraþii prezente în manual. Echipamente opþionale sunt de asemenea descrise în acest Manual de utilizare, în cazurile în care este necesarã descrierea modului de funcþionare al acestora. În anumite þãri, sunt posibile dotãri specifice þãrii respective, o disponibilitate limitatã a unor echipamente sau denumirea diferitã a anumitor produse.

DaimlerChrysler îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Cel mai apropiat Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã dacã aveþi întrebãri suplimentare. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni, Carnetul de service ºi documentele suplimentare pentru alte dotãri reprezintã pãrþi integrante ale autovehiculului. Din acest motiv, acestea trebuie pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte utilizarea plãcutã ºi în siguranþã a autovehiculului.

Cuprins

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 25

1 2 3 4 5 6

Prezentare generalã

Siguranþa la bord

. . . . . . . . . . . . 39 . . 75

Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului .

. . . . 223

Sfaturi practice

. . . . . . . . . . . . 257

Date tehnice

. . . . . . . . . . . . . . 363

Index
1, 2, 3 … Priza de 12 volþi . . . . . . . . . . . . . . . . 220 A AAS vezi Sistem de asistenþã la demarare ABS vezi Sistem de frânare antiblocare Accelerare la maximum . . . . . . . . . . . Accesorii telefon Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionarea în caz de urgenþã a trapei glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . Acvaplanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADR vezi Control automat al turaþiei motorului Aerul condiþionat în compartimentul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . Datã programatã pentru service . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . Temperaturã exterioarã . . . . . . . Autovehicule fãrã taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 153 222 222 316 149 Datã programatã pentru service . 249 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 290 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . 116 Afiºarea temperaturii exterioare Autovehicule cu taste pe volan . . . . 122 Autovehicule fãrã taste pe volan. . . 116 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 311 Mod de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . 333 Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii . . 372 Airbag Airbag pentru torace/lateral . . . . . . 50 Airbag tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . 47 Pe partea ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 49 Pe partea pasagerului faþã . . . . . . . . 49 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . 50 Alarmã Acustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Alimentarea cu combustibil . . . . . . . 229 ASR vezi Controlul derapãrii la accelerare ASSYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Ataºarea tijelor de fixare . . . . . . . . . 208 Autovehicul Angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cartele cu date . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 În caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 315 Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Închidere/deschidere centralizatã . . 87 Încuiere automatã în timpul conducerii . . . . . . . . . . . . . 88 Încuiere în caz de urgenþã. . . . . . . . 316 Înregistrare în cadrul unui Centru Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . 22 Numãr de identificare . . . . . . . . . . . 383 Parcare pentru perioade îndelungate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . 356 Tractare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tractarea unui alt autovehicul. . . . . 358 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Bancheta din spate Demontare/montare . . . . . . . . . . . 101 Microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rabatare împreunã cu compartimentul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

173

122 249 293 122 115

3

Index
Bancheta din spate a cabinei duble . . . . . . . 99 Bancheta ºoferului pentru douã persoane . . . . . . . . . . . . . 96 BAS vezi Sistem de asistare a frânãrii Baterie Auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bateria demarorului Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Comutator de izolare a bateriei . . . 241 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 În cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 În compartimentul motor . . . . . . . . 351 În telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 328 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . 239 Lampã de control (cheie) . . . . . . . . . 76 Lampã de control (telecomandã pentru încãlzirea automatã) . . . . . . 177 Lampa de control al încãrcãrii bateriei . . . . . . . . . . . . 283 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Becuri Înlocuire vezi Înlocuirea becurilor Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 302, 303 Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 377 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Blocarea direcþiei vezi Comutatorul de contact Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Buton de închidere centralizatã (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 76 Buton de încuiere a portierei . . . . . . . 79 C Calã pentru roatã . . . . . . . . . . . . . . . 313 Calculator de bord Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 136 Capacitatea rezervorului Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capacitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capotã motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 375 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Temperaturi exterioare scãzute . . . 372 Carburant Cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Circuit de alimentare . . . . . . 260, 261 Conþinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . 371 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 vezi Benzinã sau Motorinã Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Directive pentru montarea caroseriei/ echipamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cartele cu date, autovehicul . . . . . . . 383 CD player/schimbãtor de CD-uri . . . 123 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 289 Purtarea centurilor de siguranþã . . . . 43 Reglare pe înãlþime . . . . . . . . . . . . . 43 Cheie Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . 267–270 Deschiderea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 315 Deschiderea autovehiculului . . . . . . . 76 Închidere centralizatã . . . . . . . . . . . . 77 Încuierea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 316 Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . 327

4

Index
Lampã indicatoare a stãrii bateriei . . 76 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Probleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . 77 Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Cod cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Chingi de tensionare . . . . . . . . . . . . . 208 Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cleme de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului fa ã . . . 103; 214 Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . 33, 214–216 Compartiment de depozitare deasupra capitonajului plafonului . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului faþã . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare deasupra parbrizului . . . . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare integrate în portiere . . . . . . . . . . . . 214 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 308 Portiera pasagerului faþã . . . . . . . . 309 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru pahar . . . . . . . . . . . . 217 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Compartment pentru ochelari . . . . . 216 Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 93 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . 226 Conducerea pe drumuri inundate (traversarea zonelor inundate) . . . . . 149 Conducerea pe timp de iarnã . . 246, 247 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . 247 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . 35 Consum Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Motor pe benzinã . . . . . . . . . . . . . . 376 Conþinutul de sulf al carburantului . . 371 Contor de parcurs parþial . . . . . . . . . 115 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Contor de parcurs total . . . . . . . . . . 115 Contor de parcurs parþial . . . . 114, 115 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 129 Contorul de parcurs total . . . . . . . . . . 22 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 204 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Controlul derapãrii la accelerare (ASR) 62 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 63 Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 62, 278 Lampã de control . . . . . . . . . . 278–280 Mesaje afiºate. . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Consumabile Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . 370 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 237 Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Copii Dispozitive de încuiere pentru siguranþa copiilor, pentru portiere ºi uºi . . . . . 59 În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sistem ISOFIX de fixare a scaunului 56 Sisteme de reþinere . . . . . . . . . . . . . 53 Cotierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cric Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 310 Pregãtire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Puncte de aplicare a cricului . . . . . 344

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Curãþare . . . . pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dispozitiv de cuplare remorcii. . . . . dimensiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Depozitarea pneurilor . . . . . . 366 Direcþie de rotaþie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Postul de conducere . . . . . . 254 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 E EBV (Distribuþie electronicã a forþei de frânare) vezi Distribuþie electronicã a forþei de frânare Echipamente electrice/electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Demarare . . . . . . . . . . . . . . . 365 Elementele de fixare a telefonului mobil Fãrã interconectare . . 76 Dezumidificare . . 253 Geamuri laterale . . . . . . . . 255 Faruri . . . . . . . . . . . . . . 250 Geam glisant . . . . . . . 283 D Date statistice privind consumul (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . 269 Elemente reflectorizante Fixare . . . . . . . . . . . . 253 Porþiunea centralã capitonatã a volanului . . . . . . . . . 23 Extinctor . . . . . . 46 Distribuþie aer . . . 172 Dimensiunile suplimentare ale dispozitivului de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . .Index Cuplarea centurilor de siguranþã vezi Purtarea centurilor de siguranþã Cuplu de strângere Piuliþe/prezoane . . . . . . . 222 Element mecanic de urgenþã al cheii Descuierea portierei pasagerului faþã . . . . 252 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . 251 Autovehicul . . 254 Filtru de aer Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . . . . 255 ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Demontarea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . . . . . . 222 Interconectate . . . . . 365 Echipamentele electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pe o suprafaþã alunecoasã . . . 254 Lunetã . . 149 Descuiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Direcþia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 F Faruri Aburite . . . . . . . . . . . . . 366 Dispozitive de curãþare cu presiune înaltã . . . . 347 Curãþare . . 253 Curãþarea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . 70 Descuierea ºi încuierea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Durata de viaþã a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Demontarea/montarea covorului în spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Pierderea cheii . . . 137 Deconectarea bateriei autovehiculului . . . . 253 Curea trapezoidalã multiplã Defecþiune . . 254 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Etichete autocolante . . . . . .

. . 289 Faruri bi-xenon . . . Iluminarea planºei de bord vezi Iluminarea panoului de bord 183 184 156 185 184 253 254 183 107 109 113 108 326 109 Î În caz de accident . . . . . . . . Geamuri articulate Electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Frâna de parcare vezi Frâna de mânã Frânare de urgenþã . . . . Geamuri laterale Curãþare . Iluminarea instrumentelor . 324 7 . . . . . . . . 104 Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . Geamuri glisante . . . . . . I Iluminare adaptivã . . . . . . . . . . . . . 184 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Filtru de carburant cu separator de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Afiºare mesaj . . . 132 Reglare faruri . . . . 300 Eliberare . . . . partea posterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. . . . . . . . . . . 152 Geamuri Aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Faruri pentru fazã scurtã . . . . . . . . . 260 Semnalizatoare de direcþie suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curãþare . . . . . . . . . 319 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . 329 Finisaj din plastic . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Frânare Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curãþarea geamurilor laterale . . 202 Funcþie de facilitare a închiderii . . 226 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . Utilizare . 318. . . . . . . . . . 254 Curãþarea lunetei . 171 Curãþarea geamurilor glisante. . . . . . . . . . . . Geamuri glisante . . . . . . . . . . . . . 226 Faruri pentru fazã lungã . . . . . . 254 Fixarea încãrcãturii . . . . . . 208 Frânã de mânã . . Iluminarea habitaclului. . . 155 G Gama de viteze Afiºaj . . 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Transmisie automatã . . . . 147 Frânare de urgenþã . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . 254 Curãþarea parbrizului . . . . . . . . . . . 147 Acþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spate . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Geamuri articulate . . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Sistem de curãþare .Index Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . 318 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . 148 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lichid de spãlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Sistem automat de reglare a farurilor . Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . . . . . . . 164 Funcþie de avertizare pentru marºarier . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Montare/demontare . . . . . . . . . . 324 Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare . . . . . 238 Încãlzirea lunetei . . 286 Inel de tractare Montare/demontare . . . . . 157 Panou de comandã . . . . 273 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . 161. . . . . . . . . . 158 Dezaburire . . . . 178 Defecþiuni . . 322 Platformã . . . . . . . . . . . 238 Cu încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . 78 Setãri individuale . . . . . . 76 Setãri implicite de la producãtor . . . 171 Scaun . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Lampã de ceaþã spate pentru autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . 320 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Setãri speciale . . . . . . . . . . . 180 Setarea datei curente . . . . . . . . . . . 323 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 L Lamele ºtergãtorelor parbriz . . . . . . . . 157 Parbriz . . 157 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Lunetã . . . 238 Recomandãri privind vânzarea autovehiculului . . . . 326 Lampã de acces . 182 Setarea temperaturii . 182 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . . . . . 182 Setarea orei curente . 175. . . . . . 324 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . 324 Lãmpi de poziþie laterale . . 156 Scaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Toate uºile ºi portierele . . . . . . . . 181 Cu încãlzitor de apã . . 181 Setarea intervalului de încãlzire . . . . 163 Distribuþie aer . . . 240 J Jante din aliaj uºor . 86 Încuiere/descuiere . . . . . . . . . . . . . . . 325 Semnalizator de direcþie suplimentar pe pavilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Închidere centralizatã Încuiere/descuiere (din interior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . 171 Încãlzite Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Întreþinerea bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . . . . . 328 Telecomandã . . . . . . . 156. . . 331 Lampã de acces 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Geamuri aburite . . . . 164 Încãlzitor de aer . . . . . . . . 89 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburantului) . . . . . . 88 Uºile spate . . . . . 175 Înlocuirea bateriei telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Semnalizator de direcþie suplimentar . . . 177 Setarea orei de activare . . . . . . . . . 357 Inele de ancorare/ºine . . . . . 318 Blocuri optice posterioare Autofurgon/microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Întreþinerea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Întreþinere . . . . . . . . . . . . . . 324 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . 210 Înlocuirea becurilor . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Încuiere automatã . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de control LIM Sistem Speedtronic . . . . . . . 308 ESP®/ASR . . . . . . . 286 Lichid de rãcire . . . . . . . . . 289 Plãcuþe/garnituri de frânã . . . 283 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . 104 Lãmpi de ceaþã spate . . . . . . . . . . . 278–279 Nivel ulei de motor . . . . . . . . 288 SRS . . . . . . . 324 Lampã de gabarit . . . . . . 189. . . 192 Nivelul lichidului pentru sistemul de spãlare a parbrizului/curãþare a farurilor . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . 322 Lampã de lecturã . . . . . . . . 321 9 . . . . . . . 321 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . 197 Preîncãlzire . . . . . . . . . . . . . . 322 Bec . . 324 Lãmpi Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lampã de frânã suplimentarã . . . . . . . . . . . 289 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . . . . . 289 Filtru de aer . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 LIM . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Spate . 109 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . 109 Lampã marºarier . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru Lampã de ceaþã spate . . . . . . . 282 Frânã de mânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lãmpi exterioare Becuri pentru lãmpile faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Lãmpi de poziþie laterale Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . 103 Faruri pentru faza scurtã . . . . . . . . . . . . 280 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . 325 Lãmpi de poziþie posterioare . . . . 204 Cureaua trapezoidalã multiplã . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Diagnosticare motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Lãmpi de control ºi de avertizare Centurã de siguranþã . 103 Lampã de lecturã . . . . . 103 Faþã . . 31. . . . . . . . . . . . . . 283 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburant) . 61. . . . . . . . . . . . . . 322 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 BAS . . . . 321. 287 ESP® . 103 Lampã de control pentru proiectoarele de cea#$ fa#$ . . . . . . . . . . . 105 Înlocuirea becurilor la autovehiculele cu tracþiune integralã . 327 Lampã de avertizare ESP®/ASR . . . 321 Lãmpi de parcare . 321. . . . . . . . . . . 322 Lãmpi de control AAS . . . . . . . . . . . . . . 146 Încãrcarea bateriei . . . . . 279. 321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 281 ASR . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . 322 Înlocuirea becurilor . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Lãmpi de frânã . . . . . . . . . . . . 284 Separator de apã . 322 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . 280 ABS . . . . . . . . 278 Lampã de avertizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . 287 Frânare . . . . . 322 Aprindere . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . 318 Becuri pentru lãmpile spate . . . . . . . 62. . . . . . . . 189 Lampã de gabarit Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . 264 Mod acceleraþie pasivã . . . . . . . . . . . . . . . . 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lichid de rãcire . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . 122 Mesaje Becuri . . . 263 Limbã Afiºaj (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Motor Defecþiuni . . . . . 300 Verificarea nivelului de lichid de frânã . . . . . 307 Nivel ulei de motor . 297. . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . 319 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . 247 Lichid de frânã . . . . 298 Mod de funcþionare constantã a farurilor . 262 Lampã de control diagnosticare motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Prezentare generalã . . . . 301 Mod cãldurã rezidualã . . . 307 Nivel carburant . . . . . . 295. . . . . . . . . . . . . . . 302 Lichid de spãlare . . . . . . . . 370 Motor diesel Conducerea pe timp de iarnã . . 306–307 Portiere . 156 Adãugare. . . . . 303 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Încãlzire posterioarã . . . . . . 372 Lampã de control preîncãlzire 143. . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302. . . . . . 263 10 . 307 Telefon . . . . . . . . . 138 Utilizarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . 134 Lãmpi laterale . . . . 132 Mod recirculare a aerului Aerul condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . 368 Adãugare . . . . . . 174 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Lichid pentru spãlarea parbrizului . . 170 MON . . . . . . . . . . . . . .Index Becuri suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Navigaþie . . . . . . . . . . . . . 287 Nu funcþioneazã uniform . . . . . . . . . 125 Telefon . 216 Memorie defecþiuni (autovehicule cu taste pe volan) . . 153 Lunetã Curãþare . . . . . 236 Lichid de spãlare a parbrizului Afiºare mesaj . . . . . . . 46 Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . . 136 Memorie defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Afiºarea temperaturii (autovehicul cu taste pe volan) . . . . . . . . 291. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Sistem Tempmatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Setãri. . . 324 Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Motor pe benzinã Consum . . . . . 123 Calculator de bord . . . . . . . 321 Lãmpi pentru iluminare adaptivã Înlocuirea becurilor . 374 Afiºare mesaj . . . . 368. . . . . . . . . . . . . . 307 &tergere parbriz cu . . . . . . . . . . . . . . . 103. 254 M Masã pliantã integratã în spãtar . . . . . . . . 277 Mod funcþionare în caz de urgenþã Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . 132 Stingere temporizatã (autovehicule cu taste pe volan) . . . 125 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. . . . . . . 154 ic . 130 Setarea liniei de stare . . 131 le fãrã taste pe volan 116 aþie retrovizoare interioare . . . . . . . . 22 mã a motorului . . . 383 utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . .motor. 35 Panou de siguranþe Panou principal de siguranþe . . . . . . . . . . . . . . . 154 vizoare . . 113 Tahometru . . . 185 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . Piuliþe/prezoane Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . 183 Panou de instrumente . . . 113 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicator de uzurã . . 91 oare . . . Parcare . . . . . . . . . . 34 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . 37 Deschiderea portierei . . . . . . . . Încãlzire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Iluminare . . . . . . . . . 34 Panou de comutatoare . . . . . . 360 Pe postul de conducere . . . 360 Panoul de comandã integrat în portierã . . modificare . . . . . . . . . . 154 izoare exterioare . 79 Geamuri articulate acþionate electric . . . 382 e pornire/oprire automatã . . . . . 112 Afiºaj vezi Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Selectare limbã . . . . Înlocuirea unei roþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La deplasare în rampe s Piese de schimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parbriz Curãþare . . . . . . 108 Microfon cu hands-free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 oare exterioare . . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . Pneu dezumflat Agent de etanºare Prem pentru pneuri . . . Strângere suplimentarã Plãcuþe/garnituri de frânã Afiºare mesaj . . Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 le cu taste pe volan . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Portiere Afiºare mesaj . . . . 69 Schimbarea roþilor . . . . 66. . . . . . . . . . . . . . . . 225 Conducere pe drumuri inundate . . . . 243 Afiºare mesaj . . . . . . . 246 Reºapate . . . 319 Protecþie anti-tractare . . . . . . . . . . . 31 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . 244 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . 67 Tipuri de pneuri . . . 224 Prizã de putere . . . . . 228 Schimbarea posturilor radio (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 130 Tabele . . . . . . . . . . 288 Monitor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . 70 Deteriorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Presiune vezi Presiune în pneuri Prezentare generalã Comutator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Deschidere/închidere . . . . . . . 68 Grad de uzurã . . . . 205 Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) . . . 69 Sens de rotaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . 123 Recomandãri privind conducerea . . 142. . . 105. . . . . . . . . . . . . 149 Capacitatea de sarcinã a pneurilor . . . . . . . 67 Vitezã maximã . . 35 Lãmpi de control ºi de avertizare . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . 196 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Vechime . . . . . . . . 244 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . 354 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Poziþiile manetei schimbãtorului Blocare . . . . . . . . . . . . 295 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Reactivare . . . . . . . . . 197 Portbagaj superior . 282 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Protejarea mediului înconjurãtor . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Post de conducere . 282 Proiectoare de ceaþã faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Aderenþã . . . . . . . . . . 79 Încuiere ºi descuiere . . . . . . . . . . . . . . 68 Depozitare . 120 Primii 1. . . . . . . . . 149 Conducere în afara þãrii . . . . . . . . 305 Avertisment . 278. . . . . . . . . . . . . . . . 67 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 12 . . 19 PTS vezi Parktronic R Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Reglarea turaþiei de lucru . 278 Lampã de control . . . . 353 Punct de legãturã pentru pornirea asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Starea pneurilor . . . . . . . . . . . pornire Pornirea/oprirea automatã a motorului vezi Sistem de pornire/oprire automatã a motorului Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS) . 377 Apelare (sistem de operare) . . . . . 68 Pornire asistatã . . . . . . 150 Presiune în pneuri . . . . . . . 203 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . .500 de kilometri . . . . . . . . 26 Poziþie pentru parcare vezi Transmisie automatã Poziþiile cheii Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . 67 Supapã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . 356 Pornirea motorului vezi Motor. . . . . . . .

. 95 Scaun rabatabil . . . . . . . . 95 Reglare în plan orizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 În cazul unei defecþiuni a sistemului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Spate . 322 Înlocuirea becurilor . . 106 Reglarea coloanei de direcþie . . . . . . . 247 Direcþie . . . . . . . . . . . . . . . 322 13 . . . . . . . . . 106 Controlare . . . . . . . 226 Tractare . . . . . . . . . 95 Scaune Bancheta din spate rabatabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . . 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Suspensia scaunului . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei vezi Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Semnalizatoare de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Întreruperea acceleraþiei pasive . 276 Înãlþime . . . 201 Sursã de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . 218 Semnale acustice de alarmã . . . . 318 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Punerea în miºcare a autovehiculului . . . 224 RON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . .Index Conducere pe carosabil umed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Siguranþele din panoul principal . . . . . . . . . . . . . 149 Frânare . . 370 Roþi . 342 S Sarcinã utilã maximã pe pavilion . . . 359 În cazul unor anumite defecþiuni . 227 Reglare farurilor . . 96 Scaunul pasagerului faþã Rabatabil . . . . . . . . 212. . . . . . . . . . . 99 Fixarea scaunului în plan vertical . . . . . . . . . 69 Schimbare. . . . . . . . . . 105 Defecþiuni . . 225 Tractarea prin intermediul sistemului Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Schemã de corespondenþã a siguranþelor Siguranþele de sub perna scaunului ºoferului . . afiºare mesaj . . 212 Dimensiuni de instalare . . . . . . . . 102 Remorcã Cuplare remorcã . . . . . . 259 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Setare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Montate lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Revizii tehnice regulate . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Tractare . 381 Scaun cu funcþie confort . . . . . . . . . . 267–261 Trapa buºonului de alimentare . . . . . . . . . . 106 Semnalizatoare de direcþie . . . . . . . . . 227 Rezervor Carburant de rezervã. . . . . 265 Faþã . . . . . . . . . . 366 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Rodaj . . . . . . . . . 65 Interschimbare . . . . . . . . 106 Aprindere . 357 Autovehicul blocat . 225 Recomandãri privind conducerea . . . 307 Defecþiune . . . . 98 Defecþiune . . . . . . 360 Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . 212 Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Scaun rabatabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Scaun standard . . . . . . . . 95 Scaun cu suspensie . 151 Scrumierã . . 153 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 60– 64 vezi Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) vezi Sistem de asistenþã la demarare (AAS) 14 . . . . . . 282 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . 155. . . . . . . . . . . . . 155 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor . . . . . . . . . . . . . . 126 Siguranþã în utilizare . . . . 248 Setarea datei Autovehicule cu taste pe volan . . . . 71 Sistem de asistare la parcare vezi Parktronic Sistem de avertizare pentru deplasarea în marºarier vezi Parktronic Sistem de frânare Defecþiune . 188 Sisteme pentru siguranþa conducerii . . . 360 Sistem antifurt Sistem antidemaraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Sistem de navigaþie . . . . . . . . . . . . . . 117 Setarea vitezei ventilatorului . . . . . . . . . 280. . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Afiºare . . . . . . . 41 Centurã de siguranþã . . . . . . . . . . . . . 299 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Separator de apã Filtru de carburant cu . . 46 Sisteme de reþinere pentru copii . . 71 vezi Sistem de alarmã antifurt (ATA) Sistem automat de reglare a farurilor 104 Sistem COMAND vezi Instrucþiunile de utilizare separate. . . . . . . . . . . . . . . .Index Senzor de miºcare în interior . . . . . . . . . . . 258 Oprire alarmã . . 170 Setãri Setãri implicite (cheie) . . . . . . . . . . . . . . . 283. . 202 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . 289 Senzor de ploaie . 50 Airbaguri frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Tempomat . 132 Autovehicule fãrã taste pe volan . 73 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . 281. . . . . . . 71 Declaraþie de conformitate . . . . 228 Sistem de reþinere . . . . . . . 228 Sistem de închidere centralizatã Defecþiuni . . . . . . . . . . 40 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . 21 Siguranþe . . . . . . . . . . 46 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . 58 Sisteme de asistare a conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Funcþie de avertizare pentru deplasarea în marºarier . . 49 Airbaguri tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . 161. . . . . . . 51 Airbaguri . . . 53 Sistem de spãlare a parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Indicator de uzurã a plãcuþelor/ garniturilor de frânã . . Sistem de alarmã antifurt (ATA) . . . . . . . . . . . 41 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Resetare generalã (autovehicule cu taste pe volan) . . 71 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 TopTether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Airbag pentru torace/lateral . 196 Sistem Parktronic (PTS) . . . . 278–279 Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . 329 Service Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . . . . 198 Sistemem Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188–202 Defecþiuni . .

. . 271 Raza de acþiune a senzorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Mesaje afiºate . partea posterioarã . . . . . . 131 Submeniul Panou de instrumente . . . 201 Curãþarea senzorilor . 241 Siguranþe . 360 Sistem electric de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Sistem de asistenþã la demarare (AAS) . . . . . . 293 Submeniu Facilitãþi . . . . . . . . . 280 Lampã de control . . . 98 Sistem de operare Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . 108 Habitaclu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu Setãri . . . . . . 281 Mesaje afiºate . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Submeniul Autovehicul . . . . . . . . . . . 198 Afiºaj de avertizare . . . . . . . . 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu Statistici parcurs .Index vezi Sistem de frânare antiblocare (ABS) vezi Controlul derapãrii la accelerare (ASR) vezi Sistem de asistare a frânãrii (BAS) vezi Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sisteme purtãtoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Exterior – vezi Lãmpile exterioare Habitaclu. . 113 Sistem de încãlzire a parbrizului . . . . 278–279 Lãmpi de control . . . . . 124 Meniul Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . 123 Meniul Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de control . . . . 132 Submeniul Orã/Datã . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299–300 Defecþiune . . 271 Lampã de control . . . . . 210 Sistem de aer condiþionat . . . . . . . . . . . . . . 195 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) . . . . 109 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 271 Aprindere/stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vezi Tempmatic Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior Filtru de aer . . . . 199 Sistem de avertizare pentru rularea în spate . . . . . 192 Activat permanent . . . . . . . . . 134 Submeniul Iluminare . . 294 Sistem de iluminare Acces . . . . 122 Meniul Audio . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Meniu Memorie defecþiuni . . . . . . . . 115 Afiºaj standard . . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . 136 Meniu Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Sistem de amplificare a încãlzirii . . . . 281 Lampã indicatoare . . . . . 156 Sistem de încãlzire a scaunelor Aprindere . . . . . . . 200. . . 64 Sistem Parktronic . . . . . . . . . 201 Sistem Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Defecþiune . . . . . . . partea anterioarã . . . . . . 115 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Sistem de frânare antiblocare (ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Autovehicule fãrã taste pe volan) . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . . 278. . . . . . . 254 Defecþiune . . . . . . . . . 290 Sistem electric Aprindere/stingere . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . 120 Meniul Telefon . . . . . . 201 Tractarea unei remorci . . . . . 165 Sistem de asistare a frânãrii (BAS) . . . . 318 Instrumente . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Orã/Datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 172 Geamuri aburite . . . . . . . . . . . . . . 135 &tergãtorul lunetei . . . . . . . . 177 Lampã de control a stãrii bateriei . . . . 252 Faruri . 192 Sistem Tempmatic . . . . . . . . . . 331 Lichid de spãlare a parbrizului. . . 161. . . . . . . . . . . . . . . 67 Suport pentru bãuturi vezi Suport pentru pahare Suport pentru cãrþi de credit . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . . 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Prezentare generalã a setãrilor . . . . . . . . 215 Suport pentru pahare . . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . 134 Funcþie de facilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Panou de instrumente . . . 213 ª ªtergãtorul lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Staþie de emisie-recepþie . . . . . . . . . . . . . 171 Mod economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 365 Stingere temporizatã Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 297 Lampã de avertizare . . 169 Sistem Speedtronic variabil vezi Sistemem Speedtronic Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Submeniu Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Probleme . . . . . . . . 299–297 Defecþiune . . . . . 155 Curãþare . . . . 166 Panou de comandã . . .Index Afiºare mesaj . . . . 170 Funcþie de reîncãlzire (dezumidificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Lampã de control LIM . . 156 ªtergãtoare de parbriz. . . . . . . 77 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . 113 Telecomandã Cheie . . . . . . . . . . . . . . 127 Supapã de pneu . . . . . . . . . . . . . 136 Iluminare . . . . . . . . . . . . 166. 160. . . . . . . . . . . 237 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . . . . 161. 166 Cãldurã rezidualã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Pante descendente . . . . . . . . . . . 127 Selectare . . . . 171 Ventilaþie/rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru sticle vezi Suport pentru pahare Suport pentru stilou . . . . . . . . 67 Supapã . . 228 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . 168 Mod recirculare a aerului . . . . 266 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz. . . . . 193 Variabilã . . . . . . . . 155 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Speedtronic permanent vezi Sistem Speedtronic SRS (Sistem suplimentar de reþinere) 44 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . 177 16 . . . . . . 215 Sursã de alimentare cu energie electricã Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Distribuþie aer . . . . . . . . . . 156 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Dezaburire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Defecþiuni . . . 156 T Tahometru . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Orificii de ventilaþie Pe planºa de bord . . . . . .

. . . 79 17 . . . . 232 Uºã culisantã Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea bateriilor . . 220 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Microfon cu hands-free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Afiºare mesaj . . . 189 Pante ascendente . . . . . . 190 Tensiune la bordul autovehiculului . . . . . . . . . . 358 Transportarea autovehiculului pe cãile ferate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Telefon mobil . . . . . . 97 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Trusã de scule a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Lampã de control LIM . . . . . . . . 316 Funcþia de facilitare a deschiderii . . Schimbare a vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pante descendente . . . . . . . Manevre . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . 98 TopTether . . . . 150 153 317 264 150 152 153 153 153 356 153 151 153 358 151 151 153 142 144 356 144 Tractare . 308 Trusã de prim-ajutor . . . . . . . . . . Marºarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionare completã a pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisie manualã Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . 225 Trapã glisantã . . . . . . . . . . . . . . . 310 Turaþia maximã a motorului . . . . 297 Dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze . . . . . . . . . . . . . . Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Probleme . Oprire . 368 Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Verificare nivel . Lucrãri la autovehicul . . . . Poziþia pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . 232. Recomandãri privind conducerea . . . . . . 113 U Ulei vezi Ulei de motor Ulei de motor . . 215 Ventilat . . . . . . . . . . . . . . . . 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Tempomat . . . . . . 173 Transmisie automatã . . . . . . . . . . Schimbarea personalã a treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Manetã . . . . . . Defecþiuni . . . . . . . . . . . . 58 Torpedou . . . . . . . Deblocarea frânei de parcare manualã . 235 Afiºare mesaj . 253 Triunghi reflectorizant . Game de viteze . . 297 Defecþiune . . . . . . . 220. . . . . . . . . . . . . . 138 Temperaturã Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Utilizare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Trapã glisantã/rabatabilã vezi Trapa glisantã Trepte . . . . . . 270 Tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Deschidere/închidere manualã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306–307 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 113 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Din exterior . . . . . . . . . . . . . 118 18 . . . . . . 82 Uºã paravan culisantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Reglare . . . . . 80 Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vitezometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Volan Eliberarea sistemului de blocare a direcþiei . . . . . . . 158 Ventilator de plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. . 80 Uºã culisantã electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Cu ajutorul cheii . . . . . . . . . . 102 Taste (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Programarea cheii . . . . . . 187 Vitezã Limitarea vitezei vezi Sistem Speedtronic Setare vezi Tempomat vezi Sistem Speedtronic Vitezã limitã Pneu dezumflat . . . . . . . . . . . . . . . 23 Uzura pneurilor . . . . . . . . . . 80 Sistem de închidere asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Utilizare corectã . . 341 Vitezã maximã Programatã . . . . . . . . . 83 Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 V Ventilaþie . . 86. . . . . . . . . 90 Uºa posterioarã Deschidere/închidere Din interior . . . . . . . . . . 227 Vitezometru digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezã maximã programatã . . . 59 Încuiere/descuiere Din interior .

a transmisiei. într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii. Din acest motiv este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea verificãrilor tehnice. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion când nu vã este necesar. Obiectivele noastre vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre. Adoptaþi un stil de conducere mai preventiv ºi menþineþi o distanþã suficientã faþã de alte autovehicule. frecventã. 19 . cât ºi pe cele ale umanitãþii.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Notã privind protecþia mediului H Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. a autovehiculului. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Evitaþi accelerarea bruscã. Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã pentru treapta respectivã. Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului. Întreþinerea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului. Nu încãlziþi motorul când autovehiculul staþioneazã. Puteþi contribui la protejarea mediului prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor. Respectaþi urmãtoarele indicaþii: Condiþiile de utilizare Evitaþi conducerea pe distanþe scurte deoarece creºte consumul de carburant. Stilul personal de conducere Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. unui Centru de Service Mercedes-Benz. DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. de exemplu. a frânelor ºi a pneurilor depind în mare mãsurã de urmãtorii factori: Condiþiile de utilizare a autovehiculului Stilul personal de conducere a autovehiculului Ambii factori pot fi controlaþi de cãtre dumneavoastrã. Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului.

Informaþii suplimentare puteþi obþine de pe pagina de web a Mercedes-Benz. conform cu Directiva Uniunii Europene (UE) privind Casarea Autovehiculelor. Autovehiculele Sprinter deja îndeplinesc normele de proiectare în privinþa capacitãþii pieselor de a fi reciclate ºi reutilizate timp de mai mulþi ani.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz vã preia autovehiculul Mercedes-Benz. pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod ecologic. sau prin apelarea numãrului de telefon aferent. Returnarea autovehiculelor rulate se aplicã în cazul autovehiculelor cu masa maximã admisã de pânã la 3. 20 . pentru þara în care locuiþi. Acest lucru înseamnã cã autovehiculele Sprinter vor întruni în viitor cotele de reciclare în continuã creºtere. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare.5 t în conformitate cu reglementãrile naþionale. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã ecologicã. Opþiunea de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor este într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire.

Introducere Siguranþa în utilizare Siguranþa în utilizare Pericol de accident G Pericol de accident G Pericol de accident G Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi software-ului asociat pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. Un impact puternic asupra zonei de sub caroserie. În acest scop. Prin urmare. Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. trebuie efectuatã verificarea autovehiculului la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În acest scop. chiar sistemelor care nu au fost modificate. poate cauza deteriorarea autovehiculului. În astfel de cazuri. 21 . Alte lucrãri sau modificãri incorect efectuate asupra autovehiculului pot de asemenea periclita siguranþa funcþionalã. Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Modificarea acestor sisteme electronice poate cauza defecþiuni. Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. de exemplu. Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor prevãzute cu dispozitiv de protecþie pentru zona de sub caroserie. pneurilor sau roþilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceste defecþiuni pot periclita siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi prin urmare vã pot pune viaþa în pericol. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol.

ºasiul. Modificarea puterii furnizate de motor Creºterea puterii furnizate de motor prin intervenþii asupra sistemului electronic de control al motorului poate anula certificatul de înmatriculare ºi poliþa de asigurare ale autovehiculului. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii distanþei totale parcurse. Pneurile.Introducere Siguranþa în utilizare Înregistrarea autovehiculului în cadrul unui centru Mercedes-Benz Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. Caroseriile Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor. Aceste piese au fost testate special pentru a stabili siguranþa. Intervenþiile asupra sistemului electronic de control al motorului pot cauza modificarea valorilor emisiilor de noxe ºi pot face imposibilã garantarea în toate cazurile a siguranþei funcþionale a motorului. frânele ºi sistemele de rãcire trebuie adaptate în funcþie de creºterea puterii furnizate de motor. fiabilitatea ºi compatibilitatea acestora. Este recomandatã înregistrarea autovehiculului la Centrul de Service Mercedes-Benz. 22 . Mercedes-Benz vã va putea informa asupra verificãrilor tehnice efectuate asupra autovehciulului dacã Mercedes-Benz deþine datele dumneavoastrã de înregistrare. existã posibilitatea ca acesta sã nu fie înregistrat la un centru Mercedes-Benz. Vitezometrul ºi contorul de parcurs total digitale Este interzisã modificarea valorii memorate electronic a distanþei totale parcurse de autovehicul prin intervenþia asupra sistemelor electronice. Creºterea performanþei poate cauza defecþiuni ºi deteriorarea indirectã a altor subansambluri. precum ºi a certificatul de garanþie ºi drepturile stipulate în acesta. Modificarea puterii furnizate de motor trebuie anunþatã imediat asiguratorului ºi necesitã reînmatricularea autovehiculului. componentelor destinate transformãrii ºi a accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate expres pentru tipul respectiv de autovehicul. Informaþi imediat ce este posibil Mercedes-Benz asupra schimbãrii adresei sau proprietarului autovehiculului. În cazul în care nu aþi achiziþionat autovehiculul de la un dealer autorizat iar verificarea tehnicã a acestuia nu a fost efectuatã în cadrul unui centru de Service Mercedes-Benz. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii puterii furnizate.

Acest lucru poate avea drept urmare accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. sã se obþinã aprobarea Mercedes-Benz în cazul unor abateri de la directivele referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Aprobãrile obþinute de la agenþii publice de testare sau organizaþii oficiale nu exclud pericolele pentru siguranþã. este posibil ca dumneavoastrã sau alte persoane sã nu mai puteþi recunoaºte anumite riscuri. caroseriile sunt fabricate ºi montate numai conform directivelor în vigoare referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Din motive de siguranþã.Introducere Siguranþa în utilizare ! Din motive de siguranþã. Utilizarea corectã Când conduceþi autovehiculul trebuie sã respectaþi întotdeauna urmãtoarele instrucþiuni: notele privind siguranþa din prezentul manual secþiunea "Date tehnice" din prezentul manual reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de autorizare pentru trafic Pericol de accidentare G Nu detaºaþi nicio etichetã autocolantã de avertizare. Mercedes-Benz vã recomandã: sã nu efectuaþi alte modificãri asupra autovehiculului. Dacã îndepãrtaþi o astfel de etichetã. Puteþi obþine informaþii legate de directivele pentru montarea caroseriei/ echipamentelor la: Telefon: +49 (0)711 17 58 438 Fax: +49 (0)711 17 32 323 sau accesând urmãtoarea paginã de web: http://abh-infoportal. Aceste directive referitoare la caroserii/echipamente garanteazã faptul cã ºasiul ºi caroseria formeazã un ansamblu unitar ºi respectarea celor mai înalte standarde legate de siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului.com Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. 23 .mercedes-benz.

24 .

Co Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retroviz Panourile d Panoul de comandã inte .

Prezentare generalã Postul de conducere N68.10-2283-31 Autovehicule cu volanul pe partea stângã 26 .

Prezentare generalã Postul de conducere Autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 27 .

Prezentare generalã Postul de conducere Funcþia 1 Panoul de comandã integrat în portierã 2 Comutatorul de lumini Reglarea fasciculului farurilor 3 Comutator mixt Semnalizatoare de direcþie Faruri pentru fazã lungã ªtergãtoare de parbriz ªtergãtorul lunetei 4 Maneta tempomatului 5 Claxon 6 Volan fãrã/ cu taste integrate 7 Panou de bord 32 29 112 105 103 155 156 188 Pagina 37 103 106 Funcþia 8 Oglindã retrovizoare 9 Compartiment de depozitare cu iluminare interioarã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare a Temporizator (sistemul de încãlzire auxiliarã cu încãlzitor de aer) b Indicator de avertizare pentru sistemul Parktronic c Deschide/închide geamul din partea dreaptã d Cric ºi trusã de scule e Torpedou Pagina 154 108 34 180 198 183 310 215 g Funcþia f Consolã centralã Poziþie manetã schimbãtor (transmisie automatã) Manetã schimbãtor de viteze (transmisie manualã) h Comutator de contact j Panou de comutatoare suplimentar k Frânã de mânã l Dispozitiv de parcare a volanului m Deschide capota motorului n Panou de comutatoare suplimentar Pagina 33 142 142 93 35 147 102 230 35 28 .

Prezentare generalã Panoul de bord Panoul de bord 29 .

sistemului de iluminare a panoului de bord Pagina 112 113 31 31 115 118 113 31 113 Funcþia c Indicatorul nivelului de carburant cu: lampã de avertizare nivel carburant indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: Clapeta buºonului de alimentare este situatã în partea stângã Pagina 114 286 i Autovehicule fãrã taste pe volan: Afiºajul 8 include un indicator digital al nivelului carburantului. 30 . Comutator pentru reglarea /intensitãþii .Prezentare generalã Panoul de bord Funcþia 1 Panoul de bord la autovehiculele fãrã taste pe volan 2 Panoul de bord la autovehiculele cu taste pe volan 3 5 autovehicule fãrã taste pe volan: modificã afiºajul standard selecteazã meniurile 4 autovehicule cu taste pe volan: Verificã nivelul uleiului de motor 232 115 Pagina 112 112 Funcþia 5 0 Tasta de resetare 6 Vitezometru cu: Lãmpi de control ºi de avertizare 7 Lãmpi de control ºi de avertizare 8 Afiºajul autovehiculelor fãrã taste pe volan 9 Afiºajul autovehiculelor cu taste pe volan a Tahometrul cu lãmpi de control ºi de avertizare b . Autovehicule cu taste pe volan: tahometrul include un indicator analog al nivelului carburantului.

7 B ™ 289 147 103 204 289 283 105 281 280 280 282 287 A < 103 289 N ± q Mesaj de avertizare pentru nivelul uleiului de motor Lampã de control pentru diagnosticare a motorului Sistem de preîncãlzire i Autovehicule cu taste pe volan: Este posibilã de asemenea afiºarea mesajelor aferente 9 ( pagina 122). 31 . stânga Sistemul de pornire/oprire automatã a motorului (MSS) este activ Lampã de control presiune în pneuri Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor este prea scãzut Portierã deschisã Plãcuþe/garnituri de frânã uzate Semnalizator de direcþie.Prezentare generalã Panoul de bord Lãmpi de control ºi de avertizare v Lampã de avertizare ESP® Lampã de avertizare ASR Pagina 61 278 62 63 278 285 X 285 J 282 279 9 278 284 287 143 286 2 / k Lãmpi de control ºi de avertizare & ° Semnalizator de direcþie. dreapta Defecþiune a sistemului ABS Defecþiune a sistemului ASR sau AAS Defecþiune a sistemului BAS # ‰ Defecþiune a sistemului ESP® Filtrul aer este contaminat Pagina 105 196 # 288 289 Lãmpi de control ºi de avertizare A / Carburant de rezervã Apã prezentã în rezervorul de carburant Defecþiune a dispozitivului de încãrcare a bateriei Bec defect Frâna de mânã acþionatã Aprindere parcare faruri pentru fazã scurtã Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) este activat Faruri pentru fazã lungã aprinse Sistemul de avertizare pentru fixarea centurilor de siguranþã Pagina 286 289 283 / D 1 6 Nivel prea scãzut al lichidului de rãcire Temperatura lichidului de rãcire este prea ridicatã Defecþiune a sistemelor de reþinere Nivel prea scãzut al lichidului de frânã Defecþiune a sistemului EBV .

Prezentare generalã Volanul cu taste Funcþia 1 Afiºaj Controlarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului N46.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Pentru acceptarea unui apel/ Începe formarea numãrului t Terminã un apel/ respinge un apel 138 118 Pagina 118 Funcþia 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 118 Pagina 118 32 .10-2071-31 + Sus/creºte volumul .

consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Panou de comandã pentru încãlzire Panou de comandã al aerului condiþionat Panoul de comutatoare situat pe consola centralã 160 168 6 35 7 Pagina 216 5 Funcþia Compartiment de depozitare sau Schimbãtor de CD-uri. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Funcþia 1 N68. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate sau Tahometru.10-2275-31 2 Compartiment de depozitare Radio sau sistemul COMAND. Suportul pentru pahare Scrumiera Bricheta Prizã de 12 V 217 218 219 220 Pagina 3 4 33 .

Prezentare generalã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii Funcþia 1 Microfon cu hands-free pentru telefon 2 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Porneºte/opreºte funcþia de iluminare automatã a interiorului 108 108 Pagina 4 Funcþia Compartimentul pentru ochelari sau Sistemul de alarmã antifurt (ATA) 5 Porneºte/opreºte iluminarea habitaclului 6 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 7 Deschide/închide trapa glisantã Pagina 216 71 108 108 185 34 .

25-2830-31 N54.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Panourile de comutatoare Panoul de comutatoare situat pe consola centralã Funcþia @ D & ( F Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Activeazã/dezactiveazã încãlzirea scaunului din dreapta/stânga Porneºte/opreºte sistemul de încãlzire a lunetei Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a parbrizului Activeazã/dezactiveazã sistemul ASR Porneºte/opreºte semnalizatoarele de avarie Închiderea centralizatã Compartiment interior/ posterior Conecteazã/ deconecteazã sistemul Parktronic (PTS) Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Pagina 80 Panouri de comutatoare suplimentare 98 N54. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã. L W ( ) ! 62 106 87 198 Panou de comutatoare între comutatorul de lumini ºi volan A B 80 35 .25-2831-31 157 P 156 i Dispunerea comutatoarelor poate varia.

25-2832-31 ° Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) este activat/ dezactivat Pagina 110 ö ³ 176 165 203 205 204 196 * + 187 i Panou de comutatoare între volan ºi comutatorul de contact Dispunerea comutatoarelor poate varia. i Dispunerea comutatoarelor poate varia. în funcþie de dotarea autovehiculului.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Funcþia ³ Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii Activeazã/dezactiveazã încãlzirea auxiliarã cu încãlzitor de apã Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii á & M & Cupleazã/decupleazã priza de putere Regleazã turaþia de lucru Activeazã/dezactiveazã controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Ventileazã compartimentul de încãrcare. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã. admisie/ evacuare aer Pagina 165 Funcþia F Funcþia de facilitare a r iluminãrii compartimentului posterior este activatã/dezactivatã D Aprinde/stinge girofarul O Claxonul este * pornit/oprit N54. 36 .

Prezentare generalã Panoul de comandã integrat în portierã Panoul de comandã integrat în portierã Funcþia 1 Regleazã oglinzile exterioare 2 Selecteazã o oglindã exterioarã 3 Deschide/închide geamul din partea stângã N54.25-2833-31 4 Deschide/închide geamul din partea dreaptã 5 Deschide/închide geamul rabatabil din partea stângã 6 Deschide/închide geamul rabatabil din partea dreaptã Pagina 154 154 183 183 185 185 37 .

38 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Pneurile ºi jantele Sistemele antifurt 2 39 .

de exemplu. Existã astfel riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului de cãtre elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. un airbag activat asigurã o protecþie crescutã numai dacã centura de siguranþã este purtatã corect. este acela de a minimiza riscul de accidentare. airbaguri. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. i Airbagul creºte gradul de protecþie oferitã ocupanþilor autovehiculului ce poartã centura de siguranþã ºi trebuie considerat prin urmare un sistem de reþinere suplimentar centurii de siguranþã. În niciun caz airbagurile nu anuleazã necesitatea ca ocupanþii autovehiculului sã poarte corect centura de siguranþã în orice moment. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a preveni leziunile cauzate de obiecte care pãtrund în autovehicul din exterior. fiind astfel mai eficientã pentru reducerea riscului de rãnire 2 Aceastã secþiune conþine toate informaþiile importante despre sistemele de reþinere din dotarea autovehiculului. Într-un accident. un alt autovehicul. în eventualitatea unui accident acestea sunt cele mai eficiente mijloace de reducere a amplitudinii miºcãrilor ocupanþilor Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS(Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere). deoarece. de exemplu. În timpul acestor intervale de acceleraþie sau deceleraþie. Cu toate acestea. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a ocupantului faþã de airbag centura protejeazã ocupantul autovehiculului împotriva proiectãrii în sens opus vectorului forþei de impact. incluzând: dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri airbaguri Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã airbagul nu este activat în toate situaþiile de accident. Scopul sistemelor de reþinere suplimentare. unde este necesar. Mai mult chiar.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sisteme de reþinere Sistemele de reþinere cele mai importante sunt: centurile de siguranþã sistemele de reþinere pentru copii. deoarece în anumite cazuri centurile de siguranþã corect fixate oferã protecþie suficientã. ocupanþii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus vectorului forþei de impact. are loc o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului. în eventualitatea unei coliziuni frontale. 40 .

limitatorul de forþã al centurii sau airbagul) sau asupra cablajelor acestuia. precum ºi intervenþiile asupra altor sisteme electronice interconectate poate avea drept consecinþã funcþionarea inadecvatã a sistemelor de reþinere. Acestea sunt cele mai eficiente mijloace de prevenire a propulsãrii ocupanþilor autovehiculului în sensul impactului ºi implicit de reducere a riscului de lovire a acestora în interiorul autovehiculului. Airbagurile Pericol de accidentare i G Pericol de accidentare G Modificãrile sau lucrãrile efectuate incorect asupra unui sistem de reþinere (centura de siguranþã ºi dispozitivele de ancorare ale acesteia. Este necesar sã vã asiguraþi cã centura de siguranþã: este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos posibil. Din acest motiv. de exemplu. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de reþinere a copiilor. Airbagurile oferã protecþie suplimentarã. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. dispozitivul de pretensionare a centurii. În multe þãri. acesta va asigura o protecþie suplimentarã faþã de cea conferitã de centura de siguranþã. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii autovehiculului – în special femeile însãrcinate – poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. în cazul în care aceasta este purtatã corect. Centura de siguranþã purtatã incorect sau deloc. Airbagurile sau dispozitivele de pretensionare ar putea fi.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În accidentele în care este activat un airbag. este interzisã efectuarea de modificãri asupra sistemelor de reþinere. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. este fixatã strâns pe corp nu este rãsucitã este trecutã peste mijlocul umãrului 41 . adicã peste articulaþiile bazinului ºi nu peste abdomen. Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele electronice sau la aplicaþiile asociate acestora. 2 Pericol de accidentare G Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de reþinere din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de reþinere pentru copii. În anumite situaþii. puteþi fi accidentat grav sau fatal. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. declanºate inoportun sau existã posibilitatea ca acestea sã nu funcþioneze în cazul unor accidente în care forþa de decelerare este suficientã pentru a declanºa airbagul. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã.

50 m ºi copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. este necesarã pãstrarea curãþeniei chingii centurii ºi a dispozitivului de blocare. de exemplu. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. Din acest motiv. Pericol de accidentare G 2 Centura de siguranþã nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care chinga sau dispozitivul de blocare sunt murdare sau deteriorate. cum ar fi. este posibilã ruperea chingii centurii de siguranþã în caz de accident ºi dumneavoastrã sau alþi ocupanþi ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi. haine de iarnã. 42 . Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de instalare oferite de producãtorul sistemului de reþinere pentru copii. stilourile sau cheile. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. În caz contrar este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite sau peste obiecte fragile. În caz contrar. instalate pe scaunele corespunzãtoare pentru asigurarea protecþiei în caz de accident. ochelarii. Este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor nu este trecutã peste gât sau pe sub braþ este fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre ocupanþii autovehiculului. Persoanele cu înãlþimea sub 1. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã doar dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã. permiþând ocupantului scaunului sã stea aºezat în poziþie verticalã. este posibilã ruperea chingii centurii în caz de accident. de exemplu. în special dacã acestea se aflã pe faþa exterioarã sau interioarã a hainelor dumneavoastrã. Nu purtaþi haine voluminoase. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte În caz contrar. În astfel de cazuri. În consecinþã. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Poziþionaþi deci spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã. aceste persoane necesitã sisteme de reþinere adecvate. reþinerea copiilor ar fi imposibilã ºi aceºtia sau alþi ocupanþi ai autovehiculului pot fi accidentaþi grav în cazul frânãrii bruºte sau chiar fatal în cazul unui accident. în caz contrar putând fi imposibilã cuplarea corectã a cataramei centurii.

Din motive de siguranþã Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz. situaþie periculoasã pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. care deþine echipamentul ºi personalul tehnic instruit corespunzãtor pentru efectuarea lucrãrilor necesare pentru înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident ºi pentru verificarea dispozitivelor de ancorare a centurilor. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. puteþi pierde controlul asupra autovehiculului din cauza miºcãrii necesare pentru reglare. reglaþi centura de siguranþã pe înãlþime. Dacã este necesar. Fixaþi catarama centurii de siguranþã 2 în dispozitivul de blocare 4. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deService Mercedes-Benz. Purtarea centurilor de siguranþã Treceþi centura de siguranþã peste umãr. Trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii de siguranþã pentru a strânge centura peste corp dacã este necesar. Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: Scaunul ºoferului Scaunul pasagerului faþã 43 . În acest scop. Reglarea înãlþimii centurii Pericol de accident 2 G Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. 1 Ghidajul centurii ( pagina 44) 2 Catarama centurii de siguranþã 3 Butonul de eliberare 4 Dispozitivul de blocare Trageþi uºor centura de siguranþã din dispozitivul de blocare a retractorului centurii. În caz contrar.

Ghidajul centurii 1 se fixeazã în diverse poziþii. Glisaþi ghidajul centurii 1 la înãlþimea doritã. existã posibilitatea ca diferitele sisteme sã fie activate neintenþionat. Lampa de avertizare 1 Sistemul de reþinere suplimentar (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate atunci când contactul este pus sau când motorul este în funcþiune. Astfel este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. 44 . Eliberaþi butonul de eliberare 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii 1 se fixeazã. sau sã nu fie activate deloc. Pericol de accidentare 2 G A avut loc o defecþiune dacã 1 lampa de avertizare: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou În eventualitatea unui accident în care se produce decelerarea rapidã a autovehiculului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât secþiunea superioarã a acesteia sã fie trecutã peste mijlocul umãrului. SRS (Sistem suplimentar de reþinere) SRS (Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere) include: Lampa de avertizare 1 Dispozitive de pretensionare a centurilor Limitatoare de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: Unitate de comandã pentru airbag Airbaguri Ghidajul centurii cu reglarea înãlþimii Lampa1 de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. 5 Butonul de eliberare Pentru ridicarea nivelului centurii: glisaþi ghidajul centurii 1 în sus. Pentru coborârea nivelului centurii: þineþi apãsat butonul de eliberare 5.

deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. Acestea sunt comandate de un sistem complex de senzori combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. de exemplu. cum ar fi durata ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În aceastã situaþie. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. unitatea de control pentru airbag evalueazã durata ºi direcþia decelerãrii sau accelerãrii autovehiculului în timpul fazei iniþiale a coliziunii. senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru verificarea ºi repararea sistemului SRS. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei sunt stabilite în principal prin: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact 2 Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor. Acest proces este de naturã anticipativã. Nu toate airbagurile sunt activate în caz de accident. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. fiecare sistem depinde de tipul de impact (frontal sau lateral) ºi de gravitatea acestuia (mai ales în ce priveºte decelerarea sau accelerarea) determinate în fazele iniþiale ale accidentului. 45 . dacã acceleraþia autovehiculului pe direcþia longitudinalã este mai mare. Pe baza acestor date ºi în funcþie de rata de decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. Airbagurile frontale nu sunt declanºate decât dacã este atins un al doilea prag de activare. Criterii pentru activarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor Pentru a determina dacã este necesarã activarea unui dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranþã sau a unui airbag. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a autovehiculului. Totuºi. Acest proces este de naturã anticipativã deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru ocupanþii autovehiculului. i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. nu la sfârºitul acesteia.

de exemplu. adicã în cazul în care autovehiculul prezintã o ratã înaltã de decelerare sau de accelerare pe axa longitudinalã în fazele iniþiale ale coliziunii în cazul unei coliziuni laterale. Lampa1de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la pornirea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. cum ar fi capota sau aripile. limitatoare de forþã pentru centuri Dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru ºofer. un alt autovehicul Dispozitive de pretensionare a centurilor. iar pragul de decelerare necesar nu este atins. centurile de siguranþã pentru ºoferul ºi pasagerul faþã sunt prevãzute cu dispozitive de pretensionare.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor caracteristicile de deformare ale autovehiculului structura obiectului implicat în coliziune. Dacã dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã sunt declanºate. veþi auzi o pocniturã care nu vã va afecta auzul. dispozitivul de pretensionare a centurii este activat: dacã sistemele de reþinere sunt funcþionale ( pagina 44). forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã. este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore dacã. de exemplu. strângându-le în jurul corpului. în cazul unei coliziuni frontale sau din spate severe. dacã în coliziune sunt afectate numai componente ale autovehiculului relativ uºor deformabile. 2 Factorii care nu pot fi vãzuþi sau mãsuraþi decât dupã coliziune nu sunt utilizaþi pentru a determina dacã airbagul trebuie declanºat ºi nu sunt decisivi în acest sens. de exemplu. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. 46 . Existã posibilitatea deformãrii considerabile a autovehiculului fãrã declanºarea vreunui airbag. decelerarea autovehiculului a depãºit pragul predeterminat. i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile inadecvate de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã ocupanþii cãtre spãtarul scaunului. cum ar fi o componentã longitudinalã a ºasiului. Când contactul este pus. în cazul afectãrii unor pãrþi rigide ale autovehiculului. Lampa de avertizare 1 se aprinde. Este posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. Dacã centura de siguranþã este prevãzutã suplimentar cu un limitator de forþã. Pe de altã parte. la decelerarea sau accelerarea bruscã a autovehiculului în direcþie lateralã în faza iniþialã a coliziunii ºi dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri pentru torace/airbaguri laterale ºi/ sau airbaguri tip cortinã.

Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ la nivelul ochilor. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu. nu este permisã transportarea copiilor în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã ( pagina 53). Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. În cazul în care conduceþi autovehiculul având mâinile pe partea centralã a volanului existã riscul de a vã rãni în eventualitatea declanºãrii airbagului. care trebuie poziþionat aproape vertical. 2 47 . La autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. În acest scop. Distanþa dintre scaunul ºoferului ºi pedale trebuie sã permitã acestuia apãsarea completã a pedalelor. Nu vã aplecaþi în faþã. de exemplu. G Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident care implicã decelerarea rapidã a autovehiculului. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã. vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: Fiecare pasager al autovehiculului trebuie sã adopte o poziþie pe scaun care sã îi permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã. Un exemplar al acestor norme este disponibil pentru consultare la oricare Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare Sistemul airbag Pericol de accidentare G Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Braþele trebuie sã fie uºor flexate la manevrarea volanului. mai ales în cazul în care este transportat un copil într-un sistem de reþinere instalat pe acest scaun. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. în special când autovehiculul se aflã în miºcare. Astfel. Distanþa între pieptul ºoferului ºi zona centralã a capacului airbagului trebuie sã depãºeascã 25 cm. Sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare trebuie instalate pe un scaun din spate adecvat. dar ºi situarea la o distanþã cât mai mare faþã de airbag.

Airbagul pentru pasagerul din faþã trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. în funcþie de versiunea de dotare: Airbag frontal pentru ºofer. Când ocupantul autovehiculului intrã în contact cu airbagul. dacã acestea nu încap complet în compartiment. Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagul este umflat în câteva milisecunde. Prin urmare. situat în volan Airbag frontal pentru pasagerul din faþã. fiind posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. 48 . de exemplu. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor. 2 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea ocupantului autovehiculului. Nu ataºaþi embleme sau autocolante acestor suprafeþe.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din faþã. Lampa 1de avertizare de pe panoul de instrumente se aprinde. de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine. airbagul este dezumflat dupã consumarea accidentului. Zgomotul produs nu vã va afecta auzul iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. situat deasupra torpedoului Airbagurile pentru torace/laterale situate pe pãrþile exterioare ale scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã Airbagurile cortinã din marginea cadrului plafonului între montanþii A ºi B i La declanºarea airbagurilor veþi auzi pocniturã. umeraºe. capacul airbagului cortinã sau capacul airbagului pentru torace/airbagului lateral cu folie sau alt tip de material. Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. este evacuat gaz fierbinte din airbagul umflat. Nu acoperiþi zona centralã capitonatã a volanului. Nu atârnaþi obiecte dure. Riscul de accidentare cauzatã de un airbag nu poate fi exclus complet datã fiind viteza ridicatã de umflare a airbagului. capacul airbagului pasagerului din faþã. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri. Aceasta este o modalitate de a reduce tensiunea exercitatã asupra regiunii capului ºi a porþiunii superioare a corpului persoanei în cauzã.

Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acest praf nu este periculos pentru sãnãtate ºi nici nu semnaleazã prezenþa unui incendiu la bordul autovehiculului. ar trebui fie sã: pãrãsiþi autovehiculul imediat ce situaþia o permite sau deschideþi geamul pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei pentru capul ºoferului ºi pentru capul ºi pieptul pasagerului din faþã. G Pericol de accidentare G În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o cantitate micã de praf. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 2 1 Airbag ºofer 2 Scaunul pasagerului faþã Airbagul frontal al ºoferului 1 se umflã în faþa volanului. În acest scop.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagurile frontale Pericol de accidentare Dupã declanºarea unui airbag: pãrþile airbagului sunt fierbinþi – nu le atingeþi pentru a evita riscul de a vã produce arsuri airbagurile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. 49 . Praful eliberat ar putea cauza dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor care suferã de astm sau alte afecþiuni ale aparatului respirator Pentru a preveni astfel de situaþii. airbagul frontal al pasagerului din faþã 2 se umflã în faþa ºi deasupra torpedoului ºi a consolei centrale. airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului. Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan.

Airbagurile pentru torace / laterale sunt situate pe pãrþile exterioare ale spãtarelor scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã. de exemplu.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. Copiii cu înãlþimea sub 1. G Din motive de siguranþã. Mercedes-Benz recomandã utilizarea huselor de scaune care au fost testate în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o fantã specialã pentru airbagurile pentru torace/laterale. de exemplu. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale/pentru torace sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de coliziune.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de alte airbaguri din autovehicul Airbaguri pentru torace/laterale Pericol de accidentare Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G 2 Pentru reducerea riscului de accidentare a ocupanþilor la declanºarea unui airbag pentru torace/lateral. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral. care trebuie poziþionat aproape vertical. 50 . trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral nu sunt ataºate de portiere diverse accesorii. În caz contrar. în special copiii. suporturi pentru pahare sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte de cârligele din autovehicul buzunarele obiectelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului pentru torace/lateral: Ocupanþii autovehiculului. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. gâtului sau braþelor) ocupanþilor aflaþi în partea autovehiculului în care are loc coliziunea. Scopul airbagurilor pentru torace/laterale este de a spori nivelul de protecþie a toracelui (nu însã ºi a capului. Aceste huse pot fi procurate.

nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului tip cortinã. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor tip cortinã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul unui accident. în spatele capitonajului panoului între montanþii A ºi B. în cazul unei coliziuni laterale pe partea autovehiculului unde are loc impactul dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de airbagurile frontale G Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. Airbagul tip cortinã este instalat în marginea cadrului plafonului. 51 . Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Copiii cu înãlþimea sub 1.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. Airbaguri tip cortinã Pericol de accidentare Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã: Ocupanþii autovehiculului. Airbagurile tip cortinã sunt proiectate pentru sporirea protecþiei la nivelul capului (dar nu ºi al pieptului sau braþelor) a ocupanþilor autovehiculului pe partea autovehiculului unde are loc impactul. de exemplu. în special copii. airbagul pentru torace/lateral se umflã între portierã ºi zona pieptului ocupantului. 1 Airbaguri pentru torace/laterale Airbagurile pentru torace/laterale sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului în direcþie lateralã. Pericol de accidentare G 2 i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48).

Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. 1 Airbag cortinã Airbagurile tip cortinã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa transversalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale Airbagurile laterale nu vor fi declanºate în cazul unei coliziuni minore laterale. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de reþinere pentru copii. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. de exemplu. 52 . Puteþi obþine scaune pentru copii ºi informaþii despre sistemele adecvate de reþinere pentru copii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). Pericol de accidentare 2 Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: asiguraþi copilul utilizând un sistem de reþinere pentru copii din categoria "Universal". corespunzãtor vârstei ºi dimensiunilor copilului ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate adecvate asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul cãlãtoriei activaþi dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor ale portierelor autovehiculului G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.

Nu poziþionaþi copii cu vârsta sub 12 ani pe scaunul pasagerului din faþã dacã aceºtia nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii orientat în sensul de deplasare a autovehiculului amplasat pe scaun. indiferent de scaunul autovehiculului pe care este instalat sistemul de reþinere pentru copii ( pagina 55).Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul în care copiii deschid o portierã. Pentru informaþii suplimentare. Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Sistemele de reþinere pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a unui sistem de reþinere pentru copii din categoria “Universal” adecvat pentru vârsta ºi dimensiunile copilului. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol Nu transportaþi obiecte grele sau dure în interiorul autovehicului dacã acestea nu sunt fixate corespunzãtor. 2 Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. Copilul poate fi proiectat în habitaclu ºi poate fi accidentat grav sau fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. Este necesarã deplasarea scaunului pasagerului din faþã la cât mai în spate posibil dacã aºezaþi un copil pe acest scaun într-un sistem de reþinere a copiilor orientat spre sensul de deplasare. Instalaþi sistemul de reþinere pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate. 53 . consultaþi “Transportul” ( pagina 206) ºi “Dotãrile” ( pagina 214) din secþiunea "Prezentarea detaliatã a comenzilor". sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Reþinerea copilului nu va fi posibilã din cauza forþelor care acþioneazã în caz de accident. frânare bruscã sau schimbare rapidã a direcþiei de deplasare. Pericol de accidentare G Nu transportaþi niciodatã copiii în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru pasagerul din faþã. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. frânare bruscã sau schimbare bruscã a direcþiei: Protejaþi copiii cu înãlþimea sub 1.50 m sau vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de reþinere pentru copii amplasat pe un scaun adecvat deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiecate pentru persoane de dimensiunile acestora.

sistemul de reþinere poate fi proiectat în interiorul autovehiculului în cazul unui accident. Din acest motiv. dacã este necesar. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. Din acest motiv. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. Este recomandat ca sistemul de reþinere a copilului sã fie instalat pe unul din scaunele din spate. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G 2 Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. îndepãrtaþi sistemul din autovehicul sau fixaþi-l prin intermediul centurii de siguranþã. când instalaþi un sistem de reþinere a copiilor trebuie sã respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul acestuia ºi scopul pentru care a fost proiectat. de exemplu. Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G Un copil protejat într-un sistem de reþinere pentru copii poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Întreaga bazã a sistemului de reþinere a copiilor trebuie sã se afle permanent în contact cu suprafaþa scaunului. sub sistemul de reþinere pentru copii. 54 . pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Sistemele de reþinere a copiilor nu trebuie utilizate fãrã capacul original. Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective pentru verificarea ºi. perne. trebuie sã apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. copilul nu va fi protejat în caz de accident. Dacã prezenþa sistemului de reþinere pentru copii nu mai este necesarã. În acest scop. În caz contrar. Nu amplasaþi obiecte. Utilizaþi numai sisteme de reþinere pentru copii recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz pe scaunele din spate. frânare sau schimbare bruscã de direcþie dacã respectivul sistem de reþinere pentru copii sau dispozitivele sale de ancorare au fost deteriorate sau supuse unei sarcini în cazul unui accident.

Utilizarea unui sistem pentru reþinerea copiilor orientat contrar sensului de deplasare nu este permisã. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer 3 2 Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor Scaun pentru reþinerea copiilor amplasat pe scaunul pasagerului faþã/strapontinã dublã Universal1 sau conform recomandãrilor Universal2.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor ºi sisteme de reþinere pentru copii recomandate Categorie de greutate Vârste Categoria 0+: pânã la 13 kg Categoria I: de la 9 la 18 kg pânã la aproximativ 18 luni între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai posibil în spate. Nu este permis la autovehiculele cu cabinã dublã. 55 . 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer PLUS5 Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8218 Scaunul pentru reþinerea copilului pe Universal sau conform bancheta din spate4 recomandãrilor Sisteme de reþinere pentru copii recomandate Producãtor Model Numãr de aprobare tip DaimlerChrysler numãr de comandã 1 2 3 4 5 Britax Römer Sistemul BABY SAFE E1 03 301146 B6 6 86 8213 KID3 E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8302 Nu este permis la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Sistemul de reþinere a copiilor nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã.

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele de reþinere pentru copii din categoria "Universal" pot fi dentificate pe baza etichetei portocalii de aprobare.00-2620-31 Simbol de avertizare referitor la sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare Sistemele de reþinere pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg. 56 . este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de reþinere pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX. Din acest motiv. Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a sistemelor speciale de reþinere pentru copii pe scaunele din spate. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg. Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de reþinere pentru copii ºi identificã tipul de sistem. Inelele de ancorare pentru sistemele de reþinere pentru copii sunt montate între perna scaunului ºi spãtar: pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 3 locuri pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 2 locuri Pericol de accidentare Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem reþinere pentru copii 2 Parasolarul pasagerului din faþã cu autocolant de avertizare G N00. fixaþi sistemul de reþinere pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte.

Din acest motiv trebuie sã apelaþi întotdeauna pentru verificarea ºi. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. dupã ce acesta a fost montat. dacã este necesar. Mercedes-Benz recomandã apelarea în acest scop la un Centru de Service Mercedes-Benz. copilul nu va fi protejat în caz de accident. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. Sistemele de reþinere pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi ocupanþi ai autovehiculului. Pe scaunele din spate instalaþi exclusiv sisteme de reþinere pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. la montarea unui sistem de reþinere pentru copii. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Din acest motiv.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G ! Aveþi grijã sã nu prindeþi centura pe scaunul din mijloc atunci când montaþi scaunul de reþinere pentru copii. la un atelier de specialitate autorizat. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a sistemului de reþinere pentru copii în inelele de ancorare din stînga ºi dreapta. copilul transportat în respectivul sistem de reþinere poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Dacã sistemul de reþinere pentru copii sau sistemul de fixare aferent. este necesarã respectarea instrucþiunilor furnizate de producãtor. Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu a fost instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. de exemplu. 2 1 Inel de ancorare 57 . este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident. De aceea. dacã au fost solicitate intens într-un accident. sistemul ISOFIX.

Ghidaþi centura dispozitivului TopTether 4 sub tetiera 1. Punctele de ancorare pentru dispozitivul TopTether se aflã pe suportul banchetei din spate. 2 Dispozitivul de ancorare TopTether 3 Cârligul dispozitivului TopTether 4 Centura TopTether a sistemului ISOFIX de reþinere a copiilor Culisaþi tetiera 1 în sus. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. 1 Tetierele 2 Puncte de ancorare pentru dispozitivul TopTether 58 . În cazul în care copiii deschid o portierã. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol TopTether furnizeazã o legãturã suplimentarã între sistemul de reþinere a copiilor fixat prin intermediul sistemului ISOFIX ºi scaunul din spate. din faþã ºi între cele douã tije de fixare ale tetierei. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Dispozitivul TopTether Pericol de accidentare G 2 Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. Acest lucru poate reduce suplimentar pericolul accidentãrii. de exemplu. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul.

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Fixaþi cârligul dispozitivului TopTether 3 în punctul de ancorare al dispozitivului TopTether 2 pe suportul banchetei din spate. dacã autovehiculul este descuiat. Pericol de accidentare G 2 Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor dacã se aflã copii la bord. Uºa din spate Uºa culisantã 1 Buton de încuiere/descuiere 2 Activarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor 3 Dezactivarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor Pentru activare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în sus. Montaþi sistemul de reþinere a copiilor ISOFIX prin intermediul dispozitivului TopTether. Trebuie respectate instrucþiunile de instalare ale producãtorului. 59 . Dispozitive de blocare pentru uºa culisantã/portiera spate Puteþi utiliza dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor pentru a asigura uºa culisantã ºi portiera spate. Dacã este necesar. Asiguraþi-vã cã centura TopTether 4 poate culisa uºor. Pentru dezactivare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în jos în direcþia indicatã de sãgeatã 3. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi. O portierã asiguratã: nu poate fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. în direcþia indicatã de sãgeatã2 apoi verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor. În caz contrar. sau pot accidenta alte persoane. culisaþi din nou tetiera 1 puþin în jos ( pagina 97).

în caz contrar sistemele de siguranþã nu vor funcþiona în mod corect. în special la efectuarea virajelor ºi când conduceþi pe drumuri umede sau alunecoase nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã de autovehiculele aflate în faþa dumneavoastrã Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii. Sistemul ABS funcþioneazã pe suprafeþe alunecoase. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii. ASR ºi EBV poate fi obþinut numai dacã: autovehiculul este condus întotdeauna cu presiunea în pneri corespunzãtoare gradului de încãrcare ( pagina 66) în condiþii de iarnã. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. A avut loc o defecþiune dacã . Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã. indiferent de starea suprafeþei carosabilului. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie intermitent în secvenþã rapidã (acþionare intermitentã). BAS.lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 281). i Utilizaþi doar roþi cu anvelope de dimensiunile recomandate ( pagina 378). utilizaþi anvelope de sezon (anvelope M+S). Acþionarea intermitentã a pedalei de frânã reduce efectul de frânare. Pericol de accident Pericol de accident G 2 Existã un risc crescut de producere a unui accident dacã: conduceþi cu vitezã excesivã.Sistem de asistare a frânãrii) ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) ASR (controlul derapãrii la accelerare) EBV (distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) Sistemul de frânare antiblocare (ABS) Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare. 60 . prevãzute cu lanþuri antiderapante dacã este necesar. funcþiile de frânare normale rãmân disponibile.Sistem de frânare cu antiblocare) BAS (Brake Assist) . Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 5 km/h. G i Efectul maxim al ABS. chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune. veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (anti-lock braking system . ESP®. În ciuda acestuia fapt.

sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Pericol de accident Sistemul de asistare a frânãrii (BAS) Sistemul de asistare a frânãrii intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. scurtând astfel distanþa de frânare. Pentru a acþiona complet frâna: Acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã. Dacã sistemul ABS funcþioneazã defectuos. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe vitezometru. Pericol de accident G 2 În cazul defecþiunilor sistemului BAS. Sistemul ESP® realizeazã de asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. roþile se pot bloca în timpul frânãrii. G Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®)) ESP® monitorizeazã stabilitatea ºi detecteazã tendinþa autovehiculului de subvirare sau de supravirare (derapare) în timp util. Acest lucru înseamnã cã manevrabilitatea autovehiculului este afectatã în timpul frânãrii ºi distanþa de frânare se poate mãri. La eliberarea pedalei de frânã. limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la demarare pe carosabil umed sau alunecos. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. Sistemul BAS este dezactivat. Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. 61 . Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. În timpul intervenþiei sistemului ESP®. Sistemul ABS previne blocarea roþilor. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Frânarea Dacã ABS intervine în timpul frânãrii. frânele revin la regimul normal de funcþionare. ceea ce poate avea drept consecinþã o distanþã de frânare mai lungã. veþi simþi o uºoarã vibraþie a volanului ºi a pedalei de frânã. forþa de frânare nu mai este amplificatã automat. Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS. Totuºi. în cazul frânãrii de urgenþã. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã k lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Dacã ABS intervine: Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii.

În caz contrar. Controlul derapãrii la accelerare (ASR) Sistemul ASR îmbunãtãþeºte tracþiunea. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. pentru a preveni patinarea roþilor motrice. Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare # este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 282). luând în considerare pneurile. Dacã sistemul ASR prezintã defecþiuni. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. Cheia trebuie rotitã în poziþia 1 în comutatorul de contact în acest timp. G ! Puneþi autovehiculul în funcþionare pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10 secunde) pe un dinamomentru pentru frânã. În caz contrar. autovehiculul poate derapa. în special pe suprafeþe netede ºi alunecoase. Sistemul ASR oferã asistenþã la demarare ºi accelerare.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v de pe vitezometru semnalizeazã intermitent. 62 . 2 ! Nu puneþi autovehiculul în funcþionare pe un stand dinamometric (de exemplu pentru teste de performanþã). procedaþi în felul urmãtor: Nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ASR. Dacã sistemul ESP® prezintã defecþiuni. lampa de control v lumineazã intermitent pe vitezometru. În timpul intervenþiei sistemului ASR. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. În caz contrar. de exemplu. pentru o perioadã susþinutã ºi îmbunãtãþeºte astfel stabilitatea autovehiculului. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. eficienþa interacþiunii între anvelope ºi carosabil. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. Dacã doriþi sã verificaþi autovehiculul pe un stand dinamometric. Dacã suprafaþa carosabilului nu poate furniza tracþiune suficientã. sarcina ºi pantele. Sistemul ESP® nu se poate sustrage legilor fizicii. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la demaraj. Sistemul ASR ajutã frânarea roþilor motrice individuale ºi limiteazã cuplul motor. nu este posibilã demararea linã nici cu sistemul ASR. vã rugãm sã consultaþi în prealabil un Centru de Service Mercedes Benz.

Lampa de avertizare v de pe vitezometru se aprinde. dezactivaþi sistemul ASR numai atunci când este absolut necesar. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. Din acest motiv. Este recomandatã dezactivarea sistemului ASR în urmãtoarele cazuri: dacã utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº Dacã dezactivaþi sistemul ASR: cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã deraparea roþilor motrice. 63 . patinarea acestora produce un efect de tãiere pentru o mai bunã tracþiune controlul tracþiunii intervine prin frânare dacã o roatã motrice atinge limita limita admisã de aderenþã. 2 1 Pentru dezactivarea/activarea ASR Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Lampa de avertizare v se aprinde intermitent. Un sistem de frânare fierbinte creºte de asemenea distanþa de oprire. În aceastã situaþie roata este frânatã pentru a creºte tracþiunea Sistemul ESP® intervine încã pentru a stabiliza autovehiculul Pericol de accident Comutatorul ASR este situat pe consola centralã. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se stinge. G Sistemul ESP® rãmâne activ în ciuda dezactivãrii sistemul ASR ºi efectueazã intervenþii la frânare dacã acest lucru este necesar pentru a îmbunãtãþi stabilitatea. Dacã sistemul ASR este dezactivat. existã un risc sporit ca sistemul de frânare al autovehiculului dumneavoastrã sã se supraîncãlzeascã ºi sã se deterioreze când este supus la solicitãri intense pentru o perioadã lungã de timp. de exemplu dacã suprafaþa de sub una din pãrþile autovehiculului este alunecoasã.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Activarea/dezactivatirea ASR Sistemul ASR este activat automat la pornirea motorului.

. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Sistemul AAS menþine automat presiunea de acþionare a frânelor timp de alte 2 secunde dupã eliberarea pedalei de frânã. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. G În cazul defecþiunilor sistemului EBV. i Sistemul AAS nu mai este disponibil dacã sistemul ESP® este dezactivat din cauza unei defecþiuni ( pagina 280). Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Autovehiculul se poate deplasa accidental dacã este parcat în pantã. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Este posibilã blocarea roþilor. Astfel este posibilã demararea fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental pe pante abrupte.ºi 6 sunt permanent aprinse în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 278). Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la schimbãrile caracteristicilor de manevrare. 64 . Când parcaþi autovehiculul. A avut loc o defecþiune dacã lãmpile de avertizare #.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sistemul EBV monitorizeazã ºi regleazã presiunea de acþionare a frânelor la roþile din spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. k. Pericol de accident Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) La autovehiculele cu transmisie manualã. sistemul AAS oferã asistenþã la demarare. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. Sistemul AAS este dezactivat: pe suprafeþe plane în poziþia neutrã atunci când frâna de mânã este trasã Pericol de accident G 2 Sistemul de asistenþã la demarare nu funcþioneazã ca frânã de parcare.

consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. precum ºi utilizarea distanþierelor pentru supape sau a scuturilor antipraf pentru frâne. Comercianþii de pneuri. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul. a suprafeþei de rulare ºi a stãrii pneurilor. a confortului. 65 . emisiile sonore. În plus.Indexul de încãrcare) indexul de vitezã (viteza maximã permisã pentru pneuri) îmbãtrânirea pneurilor cauzele ºi consecinþele uzurii pneurilor mãsurile corespunzãtoare în cazul deteriorãrii pneurilor tipurile de pneuri pentru anumite regiuni. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. caracteristici precum manevrabilitatea. Orice astfel de modificãri antreneazã anularea permisului de utilizare a autovehiculului. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. Din acest motiv. 2 G Din motive de siguranþã. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile ºi jantele Siguranþa funcþionalã ºi rutierã Pneurile ocupã un rol important în ceea ce priveºte siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. este necesarã verificarea periodicã a presiunii în pneuri. Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale jantelor. Pericol de accident Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. zone de utilizare sau condiþii de utilizare a autovehiculului permutabilitatea pneurilor etc. atelierele de specialitate autorizate sau Centrele de Service Mercedes-Benz vã pot oferi informaþii suplimentare referitoare la: lista mãrcilor de pneuri recomandate capacitãþile de încãrcare pentru pneuri (LI .

Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar. înºurubaþi întotdeauna strâns capacele ventilelor. nu reduceþi presiunea unui pneu cald sub niciun motiv. 66 . în special dacã sarcina ºi viteza autovehiculului sunt mari. În asemenea situaþii. În caz contrar. Tabelele cu valorile presiunii în pneuri le puteþi gãsi în secþiunea "Date tehnice" ( pagina 378). este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. G Pericol de accident 2 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane.Siguranþa Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri Pericol de accident Asiguraþi-vã în mod constant dacã presiunea în pneuri este corectã. G Valorile specificate pentru presiunea în pneurile autovehiculului trebuie respectate întotdeauna. acesta poate exploda. cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi. Presiunea insuficientã în pneuri conduce la încãlzirea acestora. În cazul umflãrii insuficiente a unui pneu. o deteriorare în stabilitatea la conducere ºi un consum ridicat de combustibil. cu pneurile reci. creºterea uzurii. presiunea ar deveni insuficientã dupã rãcirea pneurilor. Din acest motiv. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. trebuie sã strângeþi prezoanele sau piuliþele în mod regulat sau cel puþin o datã pe an la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel) /180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. Din acest motiv. Din acest motiv. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. Dacã presiunea în pneuri este stabilitã la o valoare incorectã. Capacele ventilelor pneurilor protejeazã ventilele de umezealã ºi impuritãþi. Presiunea în penuri trebuie reglatã în funcþie de încãrcarea autovehiculului. Temperatura ºi presiunea în pneuri cresc atunci când autovehiculul este în miºcare.

Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. Pericol de accident prezenþa corpurilor strãine între pneuri (în cazul autovehiculelor prevãzute cu pneuri duble) fisurile. adicã uzura neuniformã sau excesivã a pneurilor de pe una din pãrþi. Adâncimea insuficientã a profilului suprafeþei de rulare creºte riscul de acvaplanare în condiþii de ploaie torenþialã sau de noroi.6 bar. Supapele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Suprafaþa de rulare a pneurilor nu mai poate îndepãrta apa. În caz contrar.Siguranþa Pneurile ºi jantele Ventilul pneului (ventilul pentru pneu fãrã camerã) Dacã adâncimea este mai micã de 3 mm.6 bar. este necesarã înlocuirea pneurilor înainte ca adâncimea a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor sã atingã valoarea minimã permisã de lege. chiar dacã sunt utilizate rar sau deloc. Asiguraþi-vã în permanenþã cã adâncimea profilului suprafeþei de rulare este suficientã. Verificarea marginii interioare a pneurilor roþilor din spate este de asemenea necesarã. de exemplu. Dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor scade. este posibilã deteriorarea pneurilor. Starea pneurilor Verificaþi periodic starea pneurilor – cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi pentru a constata de exemplu: deteriorãrile suprafeþei exterioare prezenþa corpurilor strãine în suprafaþa de rulare Uzura pneurilor Pneurile îmbãtrânesc. Suprafaþa de rulare a pneurilor Adâncimea minimã a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este stipulatã prin lege. aderenþa pneurilor ºi caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se vor agrava. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. În asemenea situaþii. bracaþi roþile la maxim dacã este necesar. pneurile trebuie înlocuite dacã au mai mult de 6 ani. aderenþa pneurilor începe sã se deterioreze rapid pe suprafeþe umede. 67 . În asemenea situaþii. umflãturile sau alte deteriorãri ale suprafeþei exterioare pot cauza explozia pneurilor. În scopul verificãrii marginii interioare a pneurilor roþilor din faþã. Pericol de accident ! Din motive de siguranþã. Din motive de siguranþã. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite imediat. G Aveþi în vedere faptul cã fisurile. în special dacã suprafaþa carosabilului este umedã sau acoperitã de zãpadã. 2 G ! Nu este permisã montarea niciunei alte piese (ventile de reþinere) pe ventilele pneurilor. De aceea. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã scade odatã cu îmbãtrânirea autovehiculului. umflãturile starea suprafeþelor de rulare a pneurilor.

este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. vaselinã. Evitaþi conducerea autovehiculului peste borduri precum ºi parcarea acestuia cu suprafaþa de rulare a pneului parþial aºezatã pe o bordurã. Pericol de accident În asemenea situaþii. este necesarã utilizarea exclusivã a tipurilor ºi dimensiunilor de pneuri aprobate pentru tipul de autovehicul ºi respectarea capacitãþii de încãrcare ºi a indexului de vitezã pentru autovehiculul dumneavoastrã. Deterioarea structurii pneului nu poate fi detectatã decât mult mai târziu ºi poate cauza explozia pneului. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Prin urmare. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. Mai mult. Depãºirea sarcinii specificate sau a vitezei maxime admise pentru pneuri poate cauza deteriorarea pneurilor sau defectarea acestora. În asemenea situaþii. în anumite regiuni sau pe anumite suprafeþe utilizarea unui anumit tip de pneuri poate fi beneficã. 2 Capacitate de sarcinã pentru pneuri. carburant etc.Siguranþa Pneurile ºi jantele Deteriorarea pneurilor Deteriorarea pneurilor poate fi cauzatã de: condiþiile de utilizare a autovehiculului îmbãtrânirea pneurilor borduri ale carosabilului corpuri strãine presiunea insuficientã sau excesivã în pneuri condiþiile meteo ºi factorii de mediu contactul cu petrol. 68 . viteza maximã admisã pentru pneuri ºi tipurile de pneuri Pericol de accident G G Conducerea autovehiculului peste borduri sau obiecte cu muchii ascuþite poate cauza deteriorãri ale structurii pneului invizibile din exterior.

Pericol de accident Permutarea pneurilor ºi a jantelor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip. nu poate fi garantat acelaºi nivel de siguranþã pentru pneurile reºapate ca pentru pneurile originale. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã. de exemplu. Aceste avantaje sunt valabile numai dacã este respectat sensul de rotaþie. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. nu sunt recomandate. caracteristici precum manevrabilitatea. emisiile sonore. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. în privinþa prevenirii acvaplanãrii. Sensul de rotaþie este indicat printr-o sãgeatã amplasatã pe partea lateralã a pneului. Montaþi numai pneuri adecvate pentru roþi. Deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul pneurilor reºapate.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile reºapate Pneurile reºapate nu sunt testate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi. Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. În plus. Montaþi pneurile noi întâi la roþile din faþã dacã pneurile montate la roþile din faþã ºi din spate sunt de aceleaºi dimensiuni. produse de acelaºi fabricant. dacã roþile permutate sunt de dimensiuni diferite. G Permutaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceeaºi dimensiune. caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se pot schimba semnificativ. 69 . consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. din acest motiv. Sensul de rotaþie Pneurile care au sensul de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. Siguranºa funcþionalã nu mai poate fi garantatã. Din acest motiv. a confortului. 2 G Pericol de accident Din motive de siguranþã.

în caz contrar. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona ventilelor. Pentru informaþii suplimentare despre înlocuirea unei roþi. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. în funcþie de gradul de uzurã a pneurilor. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. Curãþaþi temeinic suprafeþele interioare ale roþilor la fiecare permutare a acestora. benzina sau motorina. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( pagina 342). Depozitarea pneurilor Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. pentru înlocuirea pneurilor: Dacã autovehiculul are roþi de dimensiuni identice pe ambele punþi.000 sau 10.Siguranþa Pneurile ºi jantele ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. vaselina. Permutaþi roþile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul.000 km. deoarece este posibilã corodarea prezoanelor. este posibilã permutarea roþilor la fiecare 5. componentele electronice ar putea fi deteriorate. pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã a suprafeþei de rulare. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchia exterioarã. Corectaþi presiunea în pneuri dupã permutarea roþilor. Nu curãþaþi roþile cu agenþi de curãþare acizi. preferabil lipsit de luminã. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor ( pagina 69). 2 70 . de exemplu.

Lampa de control integratã în comutatorul pentru închiderea centralizatã ( pagina 87) se stinge. 2 i Sistemul de alarmã va fi declanºat dacã autovehiculul a fost încuiat cu cheia ºi este apoi descuiat din interior. Dezactivarea alarmei Introduceþi cheia în comutatorul de contact. capota motorului este deschisã Activarea sistemului de alarmã Închideþi toate portierele/uºile. pagina 76) ! Dacã nu puteþi porni motorul. i Autovehiculul se blocheazã din nou automat dacã nu deschideþi nici o portierã timp de 40 de secunde dupã descuierea autovehiculului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. sau Apãsaþi tasta Œ ( Alarma este opritã. Dezactivarea sistemului de alarmã antifurt Descuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei Œ de pe cheie ( pagina 76). existã o defecþiune. pentru verificarea sistemului antidemaraj. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi: una dintre portiere este deschisã.Siguranþa Sistemele antifurt Sistemele antifurt Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj previne pornirea autovehiculului fãrã cheia corespunzãtoare. 71 . Pentru activare: scoateþi cheia din comutatorul de contact ( pagina 93) Pentru dezactivare: puneþi contactul ( pagina 93). Încuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei ‹ de pe cheie ( pagina 76). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Lampa de control de pe comutatorul de închidere centralizatã ( pagina 87) lumineazã intermitent.

Dezactivarea protecþiei antiremorcare pentru transportare Dacã autovehiculul este transportat sau încãrcat pe un alt autovehicul. 72 . se activeazã automat protecþia antiremorcare dupã cca. un semnal de alarmã acustic ºi vizual se produce în cazul în care unul dintre geamurile laterale sau geamul din spate al autovehiculului este spart sau dacã cineva pãtrunde în interiorul autovehiculului. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la încuierea autovehiculului. dezactivaþi protecþia antiremorcare. 20 de secunde. 2 i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã la scurt timp dupã ce roata pãrãseºte solul de exemplu dacã autovehiculul este ridicat pe cric. 1 Pentru dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia.Siguranþa Sistemele antifurt Protecþia antiremorcare Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul cheii. i Când contactul este oprit ( pagina 93). Protecþia antiremorcare este dezactivatã automat la descuierea autovehiculului. Activarea protecþiei antiremorcare Dupã încuierea autovehiculului. Apãsaþi butonul 1. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. nu puteþi dezactiva protecþia antiremorcare. Senzor de miºcare în interior Dacã sistemul de alarmã anti-furt este activ atunci când autovehiculul este încuiat. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false.

2 i Nu lãsaþi obiecte. mascote. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Încuiaþi autovehiculul. i În mod normal. senzorul de miºcare în interior rãmâne inactiv pânã la o nouã încuiere a autovehiculului. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 40 secunde. de exemplu. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. 73 . agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false.Siguranþa Sistemele antifurt Activarea senzorului interior de miºcare Închideþi: geamurile laterale trapa glisantã Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. 1 Pentru dezactivarea detectorului de miºcare în habitaclu 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. Apãsaþi butonul 1. Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu Dezactivaþi senzorul de miºcare în interior dacã urmeazã sã lãsaþi persoane sau animale în autovehiculul cu portierele blocate. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului.

74 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Reglarea volanului Sistemul de iluminare Panoul de bord Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare cu taste integrate în volan Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Vizibilitatea adecvatã Încãlzirea Funcþia Tempmatic Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Sistemele de asistare a conducerii Utilizarea autovehiculului Transportul Dotãrile 3 75 .

76 . sau pot accidenta alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului la autovehiculele dotate cu uºã culisantã electricã. 4 Dispozitiv de eliberare a elementului de siguranþã al cheii 5 Element de urgenþã al cheii 6 Œ Tastã pentru descuiere i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control pentru baterie 1 nu lumineazã scurt. când pãrãsiþi zona din jurul autovehiculului. sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. Fiecare cheie conþine un element de urgenþã.35-2023-31-S_W 3 Setarea implicitã a cheii permite portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã uºile culisante uºile posterioare Cheia vã permite descuierea de la distanþã a autovehiculului. Funcþia KEYLESS ENTRY faciliteazã urmãtoarele operaþiuni: deschiderea automatã a uºii culisante când vã apropiaþi de autovehicul. În caz contrar. Pericol de accidentare G N80. la orice apãsare de tastã ( pagina 327). copiii pot elibera dispozitivul de închidere pentru siguranþa copiilor prin apãsarea tastei de închidere centralizatã ºi astfel se pot auto-accidenta. închiderea ºi deschiderea centralizatã a urmãtoarelor elemente: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. aceºtia pot deschide uºile în timpul cãlãtoriei ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. 1 Lampã de control pentru baterie 2 ‹ Tastã pentru încuiere 3 D Tasta pentru încuiere ºi descuiere. Descuierea automatã a portierei ºoferului când vã apropiaþi de autovehicul. Încuierea automatã a uºii culisante/ portierei ºoferului. Cheie cu telecomandã integratã Autovehiculele dotate cu uºi culisante electrice pot fi echipate cu funcþia KEYLESS ENTRY ( pagina 78). sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Cheia În dotarea autovehiculului intrã 2 chei. încuie ºi descuie uºile culisante ºi uºa posterioarã/descuie ºi deschide uºa culisantã electricã. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii.

elementul de urgenþã al cheii ar putea fi smuls ºi pierdut. dacã este activat sistemul de autorizare activã a ºoferului. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. autovehiculul se va încuia automat. Apoi. Setãri individuale În cazul în care cãlãtoriþi adeseori singur. i Dacã descuiaþi autovehiculul cu cheia ºi nu deschideþi o portierã în 40 de secunde. cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Descuierea portierei ºoferului ºi portierei pasagerului faþã (la autoutilitare carosate) Apãsaþi tasta Œ o datã. 77 . toate portierele/uºile sunt închise 3 i Pentru a preveni furturile. În caz contrar. este posibil sã doriþi modificarea modului de funcþionare a cheii. utilizaþi cheia numai în imediata apropiere a autovehiculului. sau sistemul de alarmã antifurt (ATA).Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea ! Nu expuneþi cheia la niveluri înalte de radiaþii electromagnetice. În caz de urgenþã. Protejaþi cheia de umezealã. Setare implicitã Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta Œ. pentru a se preveni defecþiunile. furgonete) Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 se aprinde scurt de douã ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. i Verificaþi dacã butoanele de blocare a portierelor au coborât. în caz contrar este posibil ca acestea sã interfereze cu funcþiile cheii. Nu ataºaþi obiecte de inelul elementului de urgenþã al cheii (de exemplu mascote). Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. Prin apãsarea tastei Œ se descuie: portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã (la autoutilitare carosate) sau portiera ºoferului (la microbuze. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã poate fi descuiatã manual prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã.

imediat ce ajungeþi la 5 metri de autovehicul. 3 78 . Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Autovehiculul este descuiat centralizat. Apãsaþi tasta D. iar autovehiculul se încuie când pãrãsiþi perimetrul autovehiculului. Autovehiculul este închis centralizat. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Descuierea portierei ºoferului (la microbuze. Când autovehiculul este încuiat. Descuierea uºilor culisante ºi a uºilor posterioare. tasta D poate fi utilizatã numai pentru a descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã. o singurã datã. Funcþia KEYLESS ENTRY În funcþie de direcþia din care vã apropiaþi de autovehicul: se descuie portiera ºoferului sau uºa culisantã se descuie ºi se deschide automat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Autovehiculul va fi descuiat centralizat. furgonete) Apãsaþi tasta Œ o datã. dacã aveþi cheia cu transponder ºi funcþie KEYLESS ENTRY. Uºa culisantã se închide. Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi scurt. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. sau Apãsaþi tasta ‹. Deschiderea uºilor culisante electrice Menþineþi apãsatã tasta D. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. de douã ori. Pentru activare: apãsaþi tasta Œ în timp ce autovehiculul este încuiat. atunci când vehiculul este încuiat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Œ de douã ori. Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 lumineazã intermitent de douã ori. Autovehiculul va fi descuiat din nou prin intermediul cheii. tasta Œ. Semnalizatoarele de direcþie se aprind lung.

este necesar sã acþionaþi mai întâi mânerul exterior al acesteia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea portierei ºoferului sau a portierei pasagerului faþã din interior Puteþi deschide portiera ºoferului/ portiera pasagerului din faþã. care o fixeazã uºa la capãtul cursei. 1 Mânerul exterior al uºii 2 Buton 3 Mâner interior al uºii 79 . din interior. uºa culisantã se poate deplasa singurã. Asiguraþi-vã cã uºa culisantã este fixatã în dispozitivul activ de reþinere. pentru a elibera uºa din opritor. Opritorul intermediar nu fixeazã complet uºa culisantã. Uºa culisantã Pericol de accidentare i G Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu o uºã culisantã latã. puteþi sã o fixaþi la aproximativ jumãtatea cursei. 3 i Uºa culisantã este echipatã cu un dispozitiv activ de reþinere. atunci când este deschisã. Dacã autovehiculul este parcat în pantã. astfel încât nu este întotdeauna necesarã deschiderea uºii pânã la opritorrul final pentru a putea pãrãsi autovehiculul. oricând. sau sã apãsaþi butonul situat pe mânerul interior. Pentru deschiderea uºii culisante. 1 Mâner interior al portierei 2 Buton de încuiere Acþionaþi mânerul portierei 1. Dumneavoastrã ºi alte persoane puteþi fi accidentaþi. dacã este deschisã dar nefixatã. Portiera se deschide. chiar dacã sunt încuiate. cu un opritor intermediar. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa culisantã este corect fixatã în opritor. Când deschideþi/închideþi uºa culisantã.

uºa culisantã poate fi plasatã pe partea stângã ºi/sau dreaptã a acestuia. Uºa culisantã electricã poate fi acþionatã prin intermediul urmãtoarelor elemente: butonul de pe consola centralã butonul situat pe cadrul uºii mânerul interior al uºii mânerul exterior al uºii cheia 3 i Dacã bateria a fost deconectatã sau defectã. sau a celui de pe cadrul uºii. Tineþi mânerul 1 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. Uºã culisantã electricã În funcþie de dotãrile autovehiculului. Astfel. în timp ce þineþi mânerul 3. Pentru închidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o elibera din opritor ºi. este necesarã deschiderea completã a uºii culisante prin menþinerea apãsatã a butonului de pe consola centralã. trageþi uºa ferm înainte. 80 . prin apãsarea scurtã a unuia dintre butoane. Tineþi mânerul 3 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. Numai aceastã uºã se va descuia. Deschiderea/închiderea uºii culisante din interior Pentru deschidere: apãsaþi butonul 2. ( pagina 81) apoi deschiderea ºi închiderea completã a uºii de douã ori. Acesta ajutã la închiderea uºii culisante.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii culisante din exterior Pentru deschidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o deschide. pânã se fixeazã. pânã în punctul de oprire. închiderea uºii nu mai necesitã efort suplimentar. în timp ce þineþi mânerul 1. Pentru închidere: apãsaþi butonul 2 pentru a elibera uºa culisantã din opritor ºi. pânã în punctul de oprire. uºa culisantã va reveni la modul normal de funcþionare. trageþi uºa ferm înainte. Astfel. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Închiderea asistatã electric Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de închidere asistatã electric. pânã se fixeazã. i Dacã o uºã culisantã este încuiatã ºi se deschide din interior. butonul de încuiere se ridicã.

Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. de exemplu chiciurã. Pentru deschiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. lângã cadrul uºii. se deschide ºi este emis un semnal acustic. situat pe cadrul uºii N72.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea prin intermediul butonului Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). 1 Pentru închiderea uºii culisante/ programarea cheii ( pagina 82) 2 Pentru deschiderea uºii culisante 81 . situat pe consola centralã i La autovehiculele prevãzute cu paravan.16-2119-31 Pentru închiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. sau murdãrie intensã. se deschide ºi este emis un semnal acustic. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. procedaþi dupã cum urmeazã: Pentru deschiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii.16-2122-31 3 Uºa culisantã se opreºte În caz de utilizare în condiþii nefavorabile. N72. Butonul aferent uºii culisante. butonul este situat pe paravan. Uºa culisantã se descuie. gheaþã. la nivelul mânerului interior. Apãsaþi partea inferioarã/superioarã a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi butonul 3 de pe cadrul uºii. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se descuie. 3 Pentru deschiderea/închiderea uºii culisante Butonul aferent uºii culisante.

Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Deschiderea/închiderea prin intermediul cheii Menþineþi apãsat butonul D timp de peste 0. Uºa culisantã se opreºte Deschiderea/închiderea prin intermediul mânerului interior ºi exterior Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). Uºa culisantã se opreºte. Programarea cheii Dacã autovehiculul este echipat cu douã uºi culisante. Apãsaþi scurt butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. este posibilã programarea telecomenzii numai pentru una din acestea.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru închiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii. Uºa culisantã se deschide sau se închide ºi este emis un semnal acustic. Uºa culisantã se opreºte.16-2118-31 i Lampa de control integratã în butonul de pe consola centralã se aprinde când uºa culisantã este deschisã. 1 Buton 2 mânerul exterior al uºii 82 . Apãsaþi iar butonul D. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. 3 N72. sau se închide. Eliberaþi butonul. Apãsaþi din nou butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Uºa culisantã se descuie ºi se deschide.5 secunde.

Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. 180° sau 270°. apoi se va opri. nu eliminã riscul de rãnire. Din acest motiv. Întotdeauna trebuie sã vã asiguraþi cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune a uºii culisante. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. lãmpile spate vor fi ascunse în proporþie de peste 50%. decât în cazul în care uºa funcþioneazã automat. La deschiderea uºii posterioare: trebuie sã existe suficient spaþiu de manevrã asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat 3 1 Tastã pentru uºa culisantã din stânga 2 Tastã pentru uºa culisantã din dreapta Asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise. Menþineþi apãsatã partea superioarã a butonului corespunzãtor 1 sau 2 de pe consola centralã timp de 5 secunde. În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a uºii culisante. Porniþi motorul ( pagina 93). i Funcþia anti-blocare este mai puþin sensibilã când uºa este acþionatã prin apãsarea constantã a butonului de pe consola centralã sau a celui de pe cadrul uºii. 83 . aceasta se va redeschide complet. aceasta se va deplasa puþin în sens opus. Lampa de control integratã de control integratã în butonul uºii culisante respective lumineazã intermitent ºi se emite un triplu avertisment sonor de confirmare. de exemplu. Pericol de accident G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de minim 90°.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Protecþia anti-blocare Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G Funcþia de protecþie anti-blocare nu eliminã posibilitatea prinderii degetelor sau altor pãrþi ale corpului între uºã ºi cadrul acesteia ºi. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Uºile posterioare Uºile posterioare pot fi fixate în unghiuri de aproximativ 90°. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. în consecinþã. În cazul obstrucþionãrii cursei de deschidere a uºii culisante.

Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. 84 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea dreaptã Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea stângã Deschiderea uºilor posterioare la un unghi de 180° sau 270° 3 1 Mâner Trageþi mânerul1. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. atunci când este deschisã. Deschideþi uºa peste 90°. astfel încât opritorul sã nu mai poatã acþiona. 1 Dispozitivul de reþinere a uºii Deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 45°. Eliberaþi dispozitivul de reþinere ºi deschideþi uºa sub un unghi de 180° sau 270°. 1 Manetã de eliberare Asiguraþi-vã cã uºa din spate de pe partea dreaptã este deschisã ºi fixatã în poziþie. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. Trageþi maneta de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã. Trageþi dispozitivul de reþinere 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi þineþi-l ferm.

Dispozitivul de reþinere va rãmâne în aceastã poziþie fãrã a mai reveni în poziþia iniþialã. uºa posterioarã este fixatã în poziþia respectivã. este posibilã accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane. Închiderea uºilor posterioare din poziþia de 90°. din exterior. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Închiderea din exterior a uºilor posterioare Pericol de accidentare G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de peste 90° asiguraþi-vã cã nu existã trafic în raza de acþiune a uºilor. îl puteþi roti la 180° contra rezistenþei resortului. Când magnetul de pe uºã este în comutatorul de contact cu dispozitivul magnetic de reþinere 2. 180° sau 270° Dacã este necesar. 85 . Închideþi ferm. i Autovehicule cu uºi posterioare pivotante la 270°: Dacã preferaþi ca opritorul uºii 1 ( pagina 84) sã rãmânã în afara spaþiului de încãrcare atunci când încãrcaþi autovehiculul. uºa posterioarã. Închideþi ferm. împingeþi-o pe dispozitivul magnetic de reþinere 2 de pe partea lateralã. uºa posterioarã de pe partea dreaptã. uºa posterioarã de pe partea stângã. G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor. din exterior. În caz contrar. atunci când este deschisa. peste uºã. trageþi uºa din dispozitivul magnetic de reþinere ( pagina 84). Dispozitivul de reþinere a uºii ( pagina 84) este eliberatã automat din opritor. din exterior. unde se va fixa. Închideþi ferm. eliberaþi dispozitivul de reþinere 1 din opritor ºi aduceþi-l în poziþia iniþialã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pericol de accidentare Când uºa este deschisã la 270°. 3 2 Dispozitivul magnetic de reþinere a uºii Anterior închiderii uºii.

Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. uºa din spate este descuiatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii posterioare din interior Maneta de deschidere se aflã pe partea interioarã a uºii posterioare din dreapta. Veþi obderva un semn alb. puteþi încuia/descuia din interior toate portierele/uºile sau numai uºile culisante ºi cele posterioare. Dacã este vizibil un semn de culoare albã. atunci când este deschisã. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã În cazul în care copiii deschid o portierã. 3 G Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor posterioare. Semnul alb este vizibil. Pericol de accidentare i Butonul 2 se deplaseazã spre stânga. Pentru închidere: asiguraþi-vã cã uºa posterioarã din stânga este închisã. Numai uºa posterioarã se descuie. mai ales din cauza înalþimii cabinei faþã de sol 1 Manetã deschidere 2 Buton de încuiere/descuiere Pentru descuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre stânga. 86 . Pentru deschidere: trageþi maneta de deschidere 1 ºi deschideþi uºa posterioarã. Uºa posterioarã Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi în autovehicul. sau pe portierele posterioare în cazul furgonetelor cu cabinã dublã. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Semnul alb va dispãrea. Închideþi uºa posterioarã din dreapta trãgând ferm de mâner. la deschiderea din interior a unei uºi posterioare. Închiderea ºi deschiderea centralizatã din interior Prin intermediul butonului pentru închidere centralizatã. Pentru încuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre dreapta. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic.

sau pe afiºaj va apãrea un mesaj (la autovehiculele cu butoane pe volan) ( pagina 307). Lampa de control integratã în buton se stinge. lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã lumineazã 5 secunde. Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. când portierele/uºile sunt închise.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. i Dacã cheia este în poziþia 0 sau nu se mai aflã în comutatorul de contact. Încuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. se va aprinde o lampã de avertizare pe panoul de bord (la autovehiculele fãrã butoane pe volan) ( pagina 289). În caz contrar. În cazul în care cheia se aflã în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact. lampa de control integratã în buton nu se aprinde. 87 . Lampa de control integratã în buton se aprinde. Lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã indicã încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare. Dacã este pornit motorul ºi nu toate portierele/uºile sunt corect închise. când uºile sunt închise. Lampa de control integratã în buton se stinge. ulterior apãsãrii butonului. Descuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi sau pot accidenta alte persoane. Încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. În cazul furgonetelor. lampa de control va lumina permanent. Descuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. 3 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã Lampa de control integratã în buton se aprinde.

funcþia de încuiere automatã în timpul mersului trebuie dezactivatã: anterior împingerii autovehiculului anterior remorcãrii autovehiculului în cazul în care pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp i Dacã funcþia de încuiere automatã este activã. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Din interior. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). sau în cazul în care una din portiere/uºi este deschisã în timpul staþionãrii. 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã i Portierele/uºile sunt încuiate automat la punerea contactului ºi demararea autovehiculului. Din acest motiv. 3 Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. operaþiunile de salvare ar putea fi îngreunate. ! Dacã autovehiculul este închis centralizat. Funcþia de încuiere automatã va fi reactivatã dupã oprirea motorului. existã riscul sã nu mai puteþi pãtrunde în interior. în cazul în care autovehiculul este împins sau remorcat. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. 88 . Dacã funcþia de încuiere automatã în timpul mersului este activatã. Toate portierele/uºile se încuie automat la viteze peste 15 km/h. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. în eventualitatea unui accident. aceasta va fi dezactivatã dacã autovehiculul este descuiat sau încuiat prin intermediul butonului de închidere centralizatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Încuierea automatã în timpul mersului. puteþi deschide portierele/ uºile încuiate în orice moment.

Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. eliberaþi tasta Œ. Pentru a anula operaþiunea. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). 89 . pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã ajung în poziþia doritã. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. 3 i Din motive de siguranþã. funcþia de facilitare a deschiderii ºi închiderii poate fi acþionatã numai dacã existã o conexiune între cheie ºi portiera ºoferului. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Descuiaþi autovehiculul ºi menþineþi apãsatã tasta Œ. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Funcþia de facilitare a deschiderii/ închiderii Funcþia de facilitare a deschiderii Cheia poate fi utilizatã pentru a deschide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). de la micã distanþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile.

Uºa culisantã este descuiatã. Uºa paravan culisantã Uºa paravan culisantã se aflã în spaþiul de separare a cabinei de compartimentul de încãrcare. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã la fixarea acesteia 1. Încuiaþi toate portierele/uºile ºi menþineþi apãsatã tasta ‹. Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã în punctul de oprire 2. eliberaþi tasta ‹. înainte de a vã depãrta de autovehicul. Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. G Cheia poate fi utilizatã pentru a închide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Închideþi toate portierele/uºile. 90 . sistemul de închidere centralizatã închide automat geamurile ºi trapa glisantã. Pericol de accidentare La închiderea uºii paravan culisante asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. 1 Pentru închidere 2 Pentru deschidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: rotiþi cheia spre stânga 3. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt complet închise.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Funcþia de facilitare a închiderii Pericol de accidentare Verificaþi dacã toate geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt închise. Pentru a anula operaþiunea. Uºa culisantã poate fi încuiatã prin intermediul cheii. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. Acþionarea uºii paravan culisante din cabinã G 3 Când utilizaþi funcþia de facilitare a închiderii.

Pericol de accidentare G Deschideþi zãvoarele oblonului lateral cu atenþie deosebitã. modificaþi distribuþia încãrcãturii pentru a degaja oblonul ce trebuie deschis. de exemplu. 91 . Din acest motiv. Astfel veþi putea evita accidentarea. 3 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: împingeþi butonul spre dreapta 3. pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. este posibil ca oblonul sã fie solicitat mecanic (de exemplu. Din acest motiv. Dacã este necesar. mai ales dacã sunt copii în apropierea autovehiculului. În funcþie de natura ºi dispunerea încãrcãturii transportate. Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã în punctul de oprire 1. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã la fixarea acesteia 2. Uºa culisantã este descuiatã. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. punând în pericol alþi participanþi la trafic. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. este posibilã pierderea încãrcãturii. Pericol de accident Lãmpile din spate sunt ascunse când oblonul posterior este deschis. în cazul transportãrii mãrfurilor voluminoase sau alunecãrii încãrcãturii). În acest caz. Procedaþi cu atenþie deosebitã dacã zãvoarele oblonului nu pot fi eliberate fãrã a fi forþate. Este posibil ca oblonul sã se deschidã cu o forþã considerabilã. G Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Închideþi obloanele cu atenþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Acþionarea uºii paravan culisante din compartimentul de încãrcare Furgonete cu obloane Pericol de accident ºi accidentare G Obloanele se pot deschide necontrolat în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt fixate corespunzãtor. asiguraþi-vã cã toate obloanele sunt fixate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului. Procedaþi cu atenþie deosebitã.

Rabataþi oblonul la 90°.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru a rabata complet oblonul trebuie eliberat cablul de reþinere. la maxim. Împingeþi pârghia 1 în sus. 92 . Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului.30-2062-31 Pentru închidere: rabataþi în sus oblonul ºi þineþi-l ferm. Rabataþi complet oblonul în sus ºi þineþi-l ferm. în sensul indicat de sãgeatã. Cuplaþi carabinierele 3 în inelele de siguranþã 2. 3 1 Pârghie Pentru deschidere: þineþi ferm oblonul. N60. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Coborâþi oblonul cu atenþie. Deplasaþi pârghia 1 în jos la maxim. 2 Inel de siguranþã 3 Carabinierã Ridicaþi oblonul ºi desfaceþi carabiniera cablului de reþinere 3 din inelul de siguranþã 2. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului.

de exemplu pentru radio) 2 Pentru pornirea motorului (asigurarea sursei de curent pentru toþi consumatorii) Poziþia de preîncãlzire1 ºi pornire 3 Pentru pornirea motorului 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. Pentru deblocarea volanului. pentru blocarea volanului 1 Pentru deblocarea volanului (asigurarea sursei de curent pentru unii consumatori. trebuie mai întâi activat sistemul electric ( pagina 242). în timp ce rotiþi cheia în poziþia 1. 93 . rotiþi-l uºor. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. 3 0 Pentru scoaterea cheii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Poziþiile cheii Poziþiile cheii i Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai în poziþia 0. Respectaþi de asemenea indicaþiile din secþiunea “Conducerea ºi parcarea autovehiculului” ( pagina 141).

este posibilã pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului ºi trebuie trasã strâns peste torace. Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat în timpul reglãrii scaunului. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã Pericol de accident G 3 Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. scaunul nu este corect fixat. Nu puneþi niciodatã mâinile sub scaun sau în apropierea pãrþilor în miºcare. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie ghidatã cât mai jos posibil peste centura pelvianã. Scaunul trebuie reglat astfel încât sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ( pagina 43). Pericol de accidentare G Evitaþi poziþiile scaunului care nu vã permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Deoarece aceste poziþii constituie un pericol pentru siguranþa dumneavoastrã. asiguraþi-vã cã aþi auzit declicul care însoþeºte fixarea scaunului în poziþie. braþele dumneavoastrã trebuie sã fie uºor flexate la þinerea volanului. ele trebuie evitate. adicã peste ºolduri. distanþa faþã de pedale trebuie sã vã permitã apãsarea completã a acestora. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã ºi aºezaþi-vã drept. În caz contrar. evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. ca urmare a deplasãrii scaunului. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza producerea de accidentãri. În caz contrar. 94 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaune standard. puteþi creºte gradul de sprijin asigurat de spãtar coloanei vertebrale. Reglarea spãtarului Rotiþi rozeta 3 înainte. Rotiþi rozeta 3 înapoi. Rotiþi rozeta 2 în sus. Reglarea înãlþimii scaunului Împingeþi sau trageþi maneta 4 în mod repetat. Aceastã operaþiune creºte gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Dacã suportul lombar este reglat corect. Spãtarul se va deplasa în poziþie verticalã. pânã când scaunul ajunge la înãlþimea doritã. Eliberaþi maneta 1. Reglarea suportului lombar 3 i Prin intermediul suportului lombar. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. Spãtarul se va înclina cãtre spate. acesta reduce solicitarea spatelui în timpul conducerii autovehiculului. pânã în poziþia care vã permite sã ajungeþi la pedale ºi sã le apãsaþi. Partea frontalã a pernei se înclinã înapoi. Partea frontalã a pernei se înclinã înainte. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi pânã la fixarea audibilã a acestuia. Reglarea scaunului în plan orizontal Trageþi maneta 1 în sus. Rotiþi rozeta 5 înapoi. Reglarea înclinaþiei scaunului Rotiþi rozeta 5 înainte. scaune confort ºi scaune prevãzute cu suspensii i Este posibilã adoptarea unor setãri diferite. 1 Reglarea scaunului în plan orizontal 2 Reglarea suportului lombar 3 Reglarea spãtarului 4 Reglarea înãlþimii scaunului 5 Reglarea înclinaþiei scaunului 6 Reglarea suspensiei scaunului 7 Manetã pentru fixare verticalã 95 . în funcþie de tipul scaunului.

Dispozitiv de fixare verticalã: Dacã scaunul oscileazã frecvent în plan vertical. La urmãtoarea oscilaþie scaunul se va fixa în poziþia sa minimã. 1 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din faþã 2 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din spate Bancheta faþã pentru douã persoane Ridicaþi perna din dispozitivul de ancorare din faþã 1. Acþionaþi maneta 7 în jos. Rabataþi pernele scaunelor în poziþia lor normalã. apucând-o de partea din spate. Apãsaþi partea frontalã a pernei pânã se fixeazã în dispozitivul de ancorare din faþã 1. Împingeþi perna sub spãtar ºi în dispozitivul de ancorare din spate 2. îl puteþi fixa în poziþia sa minimã. Scaunul se poate deplasa din nou în plan vertical. Rabatarea pernei scaunului în faþã. i Bancheta faþã pentru douã persoane nu asigurã acelaºi nivel de confort precum scaunul ºoferului sau cel al pasagerului faþã. Rabataþi în sus perna. 96 . pentru asigurarea unei suspensii optime a scaunului.120 kg) prin intermediul roþii de reglare 6. pânã iese din dispozitivul de ancorare din spate 2. 3 i În compartimentul de sub bancheta cu douã locuri puteþi depozita diverse obiecte. Acþionaþi maneta 7 în sus. Trageþi uºor perna înainte. Selectaþi greutatea dumneavoastrã (40 . Montarea pernei scaunului Rabataþi perna scaunului la loc. Aceastã operaþiune reduce gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Suspensia scaunului devine mai rigidã pe mãsura creºterii sarcinii susþinute de scaun.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Rotiþi rozeta 2 în jos. Reglarea suspensiei scaunului Suspensia scaunului trebuie reglatã în funcþie de greutatea ocupantului. Lãþimea banchetei ºi spaþiul aferent picioarelor sunt limitate. pentru a elibera scaunul din dispozitivul de blocare verticalã. Eliberaþi scaunul de orice sarcinã.

Reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. Pentru coborâre: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi deplasaþi tetiera în poziþia doritã. Pliaþi cotiera înainte pânã la capãtul cursei 3. Pentru reglarea înclinaþiei: apucaþi tetiera de partea inferioarã ºi rabataþi-o în poziþia doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Cotierele Plierea cotierei În cazul în care nu doriþi sã utilizaþi cotiera. aceasta trebuie ridicatã la peste 45° 2. 1 Butonul de eliberare 2 Reglare pe înãlþime 3 Reglarea înclinaþiei (tetierã confort) Pentru ridicare: trageþi tetiera în sus. Tetiera trebuie fixatã cu un opritor. 97 . ridicaþi-o la peste 90° 1. În caz contrar puteþi suferi accidentãri grave sau fatale în zona superioarã a coloanei vertebrale. capul sã fie cât mai aproapiat de tetierã. Reglaþi tetiera astfel încât. La ridicarea cotierei. Tetierele Pericol de accidentare Reglarea tetierei G 3 Conduceþi autovehiculul numai cu tetierele montate. Astfel se asigurã o susþinere eficientã a capului în caz de accident. aceasta se poate fixa în ºase poziþii foarte apropiate una de alta. în poziþie relaxatã. în poziþia doritã. 1 Pentru plierea cotirei 2 Pentru deblocarea cotierei 3 Pentru deplasarea cotierei în poziþia doritã Reglarea înclinaþiei cotierei Pentru deblocarea cotierei.

Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi extrageþi tetiera. Introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã Împingeþi tetiera în jos pânã se fixeazã. Se vor aprinde ambele lãmpi de control integrate în tastã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei &. Montarea tetierelor Sistemul de încãlzire a scaunelor Tastele pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã se aflã pe consola centralã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. i Sistemul de încãlzire a scaunelor comutã automat în modul normal dupã aproximativ 5 minute. Lãmpile de control integrate în tastã se sting. 98 . Încãlzire rapidã Pentru activare: Apãsaþi partea inferioarã a tastei (. 1 Încãlzire normalã 2 Încãlzire rapidã Porniþi motorul ( pagina 93). Lampa de control integratã în tastã se stinge. Numai una din lãmpile de control integrate în tastã va rãmâne aprinsã. Încãlzire normalã Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Pentru a comuta în modul de încãlzire normalã: apãsaþi partea superioarã a tastei &. 3 ! Asiguraþi-vã cã tetiera este montatã cu partea frontalã în sensul de deplasare (tetierã confort). Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea inferioarã a tastei (.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Demontarea tetierelor Trageþi tetiera în sus pânã la capãtul cursei.

dacã cheia este lãsatã în încuietoarea uºii paravan culisante. La rabatarea scaunului în jos. Anterior rabatãrii scaunului. sau în caz de accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunul rabatabil Se poate rabata scaunul pasagerului faþã.10-2249-31 Scoateþi cheia 1 din uºa paravan culisantã. 3 Rabatarea scaunului de lângã uºa paravan culisantã. 1 Cheie pentru uºa paravan culisantã 2 Perna scaunului Pericol de accidentare G 1 Perna banchetei Ridicaþi perna banchetei 1 din dispozitivul de ancorare din faþã ºi rabataþi-o în sensul indicat de sãgeatã. scoateþi cheia din uºa paravan culisantã. 99 . Ridicarea pernei banchetei 2 N91. Perna va rãmâne în poziþia doritã. 1 Riscul accidentãrii pasagerului din dreapta creºte în eventualitatea miºcãrii bruºte a volanului. Bancheta din spate Bancheta spate a modelelor cu cabinã dublã. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Rabataþi perna scaunului 2 în plan vertical.

În caz de utilizare necorespunzãtoare. Acestea nu pot fi fixate astfel încât sã poatã fi utilizate în condiþii de siguranþã. Tineþi perna 1 ferm ºi desfaceþi brida 2 din cârligul 3 amplasat sub pernã. Prindeþi brida de reþinere 2 în cârligul 3 amplasat sub pernã 1. Toate manetele de eliberare de pe suporturile banchetei din spate trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Perna rabatatã trebuie întotdeauna asiguratã cu brida de reþinere. Deplierea pernei banchetei din spate 2 Bridã de reþinere 3 Cârlig Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G La deplierea scaunului. brida se poate rupe. Pãstraþi locaºurile de montare a banchetei din podeaua autovehiculului curate ºi fãrã corpuri strãine. Rabataþi perna 1 în jos. perna se poate deplia întâmplãtor ºi astfel este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. 3 ! Brida de reþinere nu trebuie utilizatã ca mâner de cãtre pasageri. În caz contrar. nici ca ancorã pentru fixarea încãrcãturii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele i Bridele de reþinere se fixeazã de tetierele din margine. Acesta este singurul mod în care se poate garanta cuplarea sigurã a mecanismelor de fixare. 100 . Centura de siguranþã poate oferi nivelul de siguranþã pentru care a fost proiectatã numai dacã se monteazã corect o banchetã corespunzãtoare. Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Perna se va fixa automat. Bancheta din spate la modelele cu cabinã dublã Pericol de accident ºi accidentare G Nu montaþi tipuri mai vechi de banchete (cu brida de ancorare pe partea stângã a spãtarului). asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat.

Toate manetele 1 trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Poziþionaþi bancheta din spate în sensul de mers. Bancheta se deplaseazã înapoi în locaºurile din podeaua autovehiculului. 3 1 Manetã 2 Locaºuri de montare 1 Manetã 101 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Din motive de siguranþã. Trageþi în sus perna pentru a scoate bancheta din locaºuri. Rotiþi toate manetele 1 banchetei complet în sus. Locaºurile de montare 2 trebuie sã fie curate ºi fãrã corpuri strãine. i Nu depãºiþi numãrul de locuri maxim admis pentru modelele înregistrate ca autovehicule de pasageri. locaºurile de montare a scaunelor trebuie montate la un Centru de Service Mercedes-Benz. Demontarea banchetei din spate Maneta de fixare se aflã sub banchetã. Montarea banchetei Verificaþi locaºurile de montare 2 din podeaua autovehiculului. Trageþi în faþã bancheta pânã auziþi mecanismul de fixare cuplând. în locaºurile de montare corespunzãtoare 2. pe suportul acesteia. Verificaþi manetele 1 de pe suporturile banchetei.

Conduceþi numai dacã volanul este fixat corespunzãtor. N46. Deplasaþi volanul în poziþia doritã. deoarece reglajele în plan vertical ºi orizontal pot provoca ieºirea volanului din poziþie. 102 . Trageþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. la efectuarea unui viraj. Dispozitivul de reglare a volanului este din nou fixat.15-2028-31 Pericol de accident G Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului. În asemenea situaþii. Pericol de accidentare G 1 Reglarea coloanei de direcþie în plan orizontal 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Manetã Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Dispozitivul de reglare a volanului este deblocat. 3 Volanul fixat necorespunzãtor poate face manevrarea în condiþii de siguranþã mai dificilã. Apãsaþi maneta 3 pânã la capãtul cursei.Prezentarea detaliatã a comenzilor Reglarea volanului Maneta pentru reglarea coloanei de direcþie se aflã sub aceasta. Aceºtia s-ar putea accidenta dacã încearcã sã regleze volanul.

Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pentru informaþii suplimentare. 3 Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Comutatorul de lumini Comutatorul de lumini este situat între volan ºi portierã. 1 Faruri pentru fazã lungã 2 Claxonul optic 103 . Aprinderea farurilor pentru fazã lungã 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampa de control pentru lampa de ceaþã spate ‚ Aprindere lampã de parcare de pe partea stângã ˆ Aprindere lampã de parcare de pe partea dreaptã U Controlul automat al farurilor M Stingere lumini C Aprindere lãmpi laterale. Aprinderea farurilor pentru pentru fazã scurtã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. consultaþi secþiunea “Utilizarea autovehiculului” ( pagina 226).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Sistemul de iluminare Prevederile legale pot diferi în anumite þãri. lampã plãcuþã de înmatriculare ºi iluminare instrumente de bord B Aprindere faruri pentru fazã scurtã i În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul.

puteþi cauza un accident. Farurile pentru fazã scurtã. rotiþi comutatorul din poziþia U în poziþia B doar când autovehiculul staþioneazã. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Deplasaþi comutatorul mixt înainte 1. Lãmpile laterale se aprind/sting automat când cheia se aflã în poziþia1 ( pagina 93) în comutatorul de contact. de exemplu provenind de la autovehiculele de pe sensul opus. Modul automat al farurilor este doar un sistem de asistenþã. 104 . când motorul este pornit. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare se aprind/sting automat. Aceastã posibilitate nu este valabilã în þãrile în care utilizarea modului funcþionare permanentã a farurilor este obligatorie prin lege. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse când motorul este pornit. Farurile pentru fazã scurtã. dacã farurile se sting pentru scurt timp. Controlul automat al farurilor Lãmpile laterale. În caz contrar. se poate regla modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 132). G În cazul în care comutatorul de lumini este rotit în poziþia U: farurile s-ar putea stinge temporar datoritã intensitãþii mari a luminii. Utilizaþi numai modul manual de control al farurilor când circulaþi în þãri unde conducerea cu faza scurtã este prevãzutã prin lege. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U. Pericol de accident Când este întuneric. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice situaþie. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. În caz contrar. în funcþie de condiþiile de iluminare. Modul funcþionare permanentã a farurilor La autovehiculele dotate cu taste pe volan. Lampa de control A de pe panoul de bord se aprinde. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. În acest caz. 3 Claxonul optic Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Trageþi comutatorul mixt scurt în direcþia 2. farurile pentru fazã scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat când intensitatea luminii ambientale scade sub un nivel prestabilit. farurile nu se aprind automat pe timp de ceaþã Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93).

între portiera ºoferului ºi volan. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã posterioare. Comutatorul de lumini este situat. Semnalizatoarele de direcþie Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Proiectoarele/lampa de ceaþã posterioarã Aprinderea proiectoarelor de ceaþã Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. Trageþi comutatorul 1 în al doilea punct de rezistenþã. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau C. 105 . Comutatorul mixt revine automat în poziþia iniþialã dacã volanul este rotit suficient. Lampa de control verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. Aprinderea lãmpii de ceaþã posterioare Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. Lampa de control galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. Trageþi comutatorul 1 în primul punct de rezistenþã. În acest caz. 1 Semnalizator de direcþie dreapta 2 Semnalizator de direcþie stânga Deplasaþi comutatorul mixt în sus 1 sau în jos 2 pânã la cuplarea acestuia. 3 i 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampã de control pentru lampa de ceaþã spate Dacã doriþi sã indicaþi un viraj scurt. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U. deplasaþi comutatorul mixt în sus sau în jos numai pânã la punctul de rezistenþã ºi menþineþi-l în poziþia respectivã.

G 3 Lãmpile posterioare vor fi ascunse atunci când: dechideþi oblonul din spate la vehiculele cu benã deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 90° (poziþie de fixare). Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. de exemplu. Toate semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent. Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor este situatã între portiera ºoferului ºi comutatorul de lumini. 1 Butonul de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare: apãsaþi butonul. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou butonul. Din acest motiv. 1 Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor 106 . Pericol de accident Reglarea fasciculului farurilor Dispozitivul de control al fasciculelor farurilor adapteazã unghiul descendent al fasciculelor la gradul de încãrcare. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Butonul de acþionare este situat pe consola centralã. În caz contrar. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. sau de gradul de încãrcare a compartimentului de încãrcare. prin intermediul unui triunghi reflectorizant.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul este oprit. unghiul descendent al fasciculelor se modificã în funcþie de numãrul de pasageri. Acest lucru poate duce la deteriorarea vizibilitãþii ºi ar putea orbi participanþii la trafic de pe sensul opus.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi rozeta 1 în poziþia în care ºoseaua este luminatã între 40 m ºi 100 m în faþa autovehicului. i Dacã aþi aprins semnalizatoarele corespunzãtoare uneia dintre direcþii. sau Acþionaþi volanul pentru a efectua virajul. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon nu dispun de rozetã de reglare a fasciculului. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe partea interioarã a curbei se aprinde. Asiguraþi-vã cã farurile pentru fazã scurtã sunt aprinse ( pagina 103). Selectaþi poziþia 0 dacã autovehiculul este încãrcat. este aprinsã lampa pentru iluminare adaptivã corespunzãtoare direcþiei semnalizate. La cuplarea în marºarier. iluminarea adaptivã este activatã numai prin rotirea volanului. acestea ilumineazã zona în care va ajunge autovehiculul. Acestea sunt reglate automat. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe aceeaºi parte cu semnalizatoarele active este aprinsã. Lãmpile pentru iluminare adaptivã de pe ambele pãrþi ale autovehiculului se vor aprinde scurt ºi simultan în cazul în care rotiþi volanul într-o direcþie ºi apoi imediat în cealaltã. cât ºi prin rotirea volanului. 3 107 . sau Readuceþi volanul în poziþia medianã. dar rotiþi volanul în direcþia opusã. La efectuarea virajului. este activatã iluminarea adaptivã din partea autovehiculului corespunzãtoare exteriorului virajului. iluminarea adaptivã este activatã atât prin acþionarea semnalizatoarelor. Iluminarea adaptivã este dezactivatã. Funcþia de iluminare adaptivã este opritã la viteze de peste 70 km/h. La viteze între 40 km/h ºi 70 km/h. Activarea funcþiei de iluminare adaptivã Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului mixt ( pagina 105). Dezactivarea funcþiei de iluminare adaptivã Stingeþi semnalizatoarele de direcþie. Semnalizarea direcþiei nu va afecta iluminarea adaptivã. Iluminarea adaptivã (autovehicule cu faruri bi-xenon) Iluminarea în viraje este asiguratã de faruri speciale. i La viteze sub 40 km/h.

Iluminarea habitaclului este dezactivatã. 3 Iluminarea zonei anterioare a habitaclului Iluminarea standard a zonei anterioare a habitaclului 1 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 2 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Lampa de lecturã pe partea dreaptã 4 Iluminarea habitaclului 5 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de control automat al iluminãrii habitaclului 6 Pentru aprinderea/stingerea lãmpii centrale 7 Lampa de lecturã pe partea stângã i Iluminarea habitaclului se opreºte dupã aproximativ 20 de minute. 1 Pentru iluminarea habitaclului 2 Control automat 3 Pentru dezactivarea iluminãrii habitaclului. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 5. Pentru activare: apãsaþi tasta 5. Apoi se stinge. dacã o portierã rãmâne deschisã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare i Iluminarea adaptivã va rãmâne activã pentru o scurtã perioadã. 108 . chiar dacã semnalizarea direcþiei este încã activã. chiar dacã deschideþi o portierã. Iluminarea habitaclului porneºte ºi se opreºte din nou automat. Iluminarea anterioarã a habitaclului prin intermediul paoului de control situat pe plafon Controlul automat Iluminarea zonei anterioare a habitaclului (dar nu luminile posterioare din habitaclu) va fi activatã dacã: descuiaþi autovehiculul deschideþi o portierã scoateþi cheia din contact Iluminarea zonei anterioare a habitaclului este dezactivatã automat. Funcþia este activatã. Iluminarea adaptivã rãmâne aprinsã timp de maxim 3 minute.

aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului Activarea/dezactivarea iluminãrii zonei posterioare a habitaclului Pentru autoutilitare carosate/microbuze echipate standard cu plafoniere posterioare. Apãsaþi din nou butonul 6. Se va aprinde lampa de lecturã 3 sau 7. 3 Plafoniera ºi comutatorul posterioare i Dacã aprindeþi manual una din lãmpile de lecturã. Fiecare plafonierã posterioarã este dotatã cu un comutator. Apãsaþi tasta 1 sau 2. comutatorul pentru iluminarea zonei posterioare este situat pe plafoniera din compartimentul de încãrcare/pasageri. Activarea/dezactivarea iluminãrii confortabile a zonei posterioare a habitaclului La microbuzele prevãzute cu mod de iluminare confortabilã a zonei posterioare a habitaclului. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Lampa de lecturã 3 sau 7 se va stinge. i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. comutatorul general se aflã între volan ºi contact. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. 3 Control automat 109 . la autovehiculele dotate cu un panou de control pe plafon.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Controlul manual Apãsaþi butonul 6. Apãsaþi tasta 1 sau 2. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 se opreºte. indiferent de poziþia comutatorului general. Stingerea/aprinderea lãmpilor de lecturã. care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea respectivei plafoniere. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 porneºte. i Dacã aprindeþi manual una din plafoniere.

Dacã doriþi sã reactivaþi iluminarea posterioarã. Controlul automat Pentru activare: treceþi comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2. Comutator general pentru iluminarea posterioarã i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. În cazul în care comutatoarele de pe plafonierele posterioare ( pagina 109) sunt setate pe control automat 3. Toate plafonierele posterioare se vor stinge. Plafonierele posterioare vor fi aprinse când comutatoarele de pe acestea ( pagina 109) nu sunt în poziþia Off (oprit) 2. Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. indiferent de poziþia comutatorului plafonierei respective. treceþi iar comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2 3 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Controlul automat al iluminãrii habitaclului 3 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 3 a comutatorului. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. iluminarea posterioarã a habitaclului va porni atunci când: deschideþi o portierã descuiaþi autovehiculul 110 . chiar dacã pe plafonierele posterioare ( pagina 109) comutatoarele sunt în poziþia On (pornit) 1. iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte automat dupã 60 de minute. Dacã uºile culisante/posterioare sunt închise. trebuie sã: deschideþi o portierã puneþi din nou contactul.

i Dacã senzorul detecteazã miºcare în compartimentul de încãrcare. laser clasa 1M. frâna de parcare este acþionatã. 111 . iar lumina rãmâne aprinsã. cu instrumente optice. Nu priviþi direct sursa de radiaþie infraroºie invizibilã. În caz contrar. puteþi suferi un accident la nivel ocular. timpul de iluminare este resetat. iluminarea posterioarã a habitaclului va fi activatã timp de aproximativ 2 minute. rotirea cheii în contact. maneta schimbãtorului de viteze este în poziþia P ºi frâna de serviciu nu este apãsatã autovehiculul nu a fost încuiat din exterior prin intermediul cheii i Nu atârnaþi obiecte (de exemplu haine) în compartimentul pentru încãrcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Senzorul de miºcare din compartimentul de încãrcare La autoutilitarele carosate echipate cu senzor de miºcare în compartimentul de încãrcare. Dacã se detecteazã o nouã miºcare. G 3 Senzorii de miºcare utilizeazã fascicule infraroºii emise de LED-uri (diode luminescente). atunci când autovehiculul staþioneazã. iluminarea interioarã poate fi activatã ºi de miºcare. dacã: comutatorul de pe plafonierã este setat pe ( pagina 109) “automatic control” (control automat) autovehiculul staþioneazã. de exemplu deschiderea unei uºi. Astfel se previne descãrcarea bateriei. Astfel se previne aprinderea accidentalã a iluminãrii în partea posterioarã a habitaclului de cãtre senzorul de miºcare. etc. Pericol de accidentare Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului poate fi activatã cu o întârziere de maxim 4 secunde. i Senzorul de miºcare este dezactivat automat dacã nu se înregistreazã nici o modificare a interiorului autovehiculului timp de mai multe ore. iar cea de serviciu nu este apãsatã sau la autovehiculele cu transmisie automatã.

3 0 112 . Afiºajul integrat în panoul de bord este activat la: deschiderea portierei ºoferului punerea contactului acþionarea tastei de resetare 0 aprinderea luminilor Panoul de bord 1 Autovehicule fãrã taste pe volan 2 Autovehicule cu taste pe volan Afiºajul este dezactivat automat dupã aproximativ 30 de secunde dacã: luminile autovehiculului nu sunt activate cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contactîn comutatorul de contact ( pagina 93) Pericol de accident G În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. În acest scop. 5 Tasta de meniu Tasta de resetare Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). mesajele de defecþiune ºi de avertizare. 3 Taste de reglare tasta .Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Prezentarea generalã completã a panoului de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 29). nu va fi afiºat niciun mesaj. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Manevrabilitatea poate fi afectatã. cum ar fi viteza ºi temperatura exterioarã. lãmpile de control ºi de avertizare. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. tasta . sau defectarea sistemelor. În acest caz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

de exemplu 120 km/h. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru.. 5. ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat. . Mai luminos: Apãsaþi tasta . În astfel de cazuri. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). ºi . Turaþiile mari cresc inutil consumul de carburant ºi agreseazã mediul înconjurãtor prin creºterea nivelului de emisie a noxelor. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. este emis un semnal acustic atunci când autovehiculul atinge viteza maxim admisã. Mai întunecat: Apãsaþi tasta . Iluminarea instrumentelor de bord Atunci când luminile sunt aprinse. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Tastele de reglare . În acest mod. Vitezometrul 3 i În unele þãri. Pentru a proteja motorul. Tahometrul Zona roºie a tahometrului indicã plaja de supraturare a motorului. este posibilã deteriorarea motorului. i În cazul autovehiculelor dotate cu mod de acþionare automatã a farurilor: Iluminarea instrumentelor se regleazã odatã cu modul automat al farurilor.. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident.. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare.. puteþi regla intensitatea luminii instrumentelor utilizând tastele . alimentarea cu carburant este întreruptã atunci când se ajunge în zona roºie. 113 . De asemenea. volanul va fi mult mai dificil de controlat. Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. Notã privind protecþia mediului H Evitaþi turaþiile mari ale motorului..

3 Indicatorul nivelului de carburant 1 2 Autovehicule fãrã taste pe volan Autovehicule cu taste pe volan 3 Indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: buºonul de alimentare este situat pe partea stângã. Menþineþi apãsat butonul de resetare 0 pânã când contorul de parcurs parþial ajunge la 0.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Indicatorul nivelului de carburant Resetarea contorului de parcurs parþial Autovehicule cu taste pe volan: Asiguraþi-vã cã afiºajul integrat în vitezometru indicã contorul de parcurs parþial ( pagina 122).0. 4 Lampã de avertizare nivel carburant ( pagina 286) 114 .

este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. 3 1 Contorul de parcurs total 2 Contorul de parcurs parþial sau limita de vitezã sunt setate prin intermediul sistemelor Speedtronic variabil ( pagina 194) sau Speedtronic permanent ( pagina 196) 3 Ora 4 Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital 5 Indicatorul nivelulului de carburant ( pagina 114) 6 Poziþia schimbãtorului de viteze. Informaþiile de pe afiºaj ºi setãrile sistemului de operare pot fi controlate prin intermediul tastelor de reglare de pe panoul de bord. sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate G Tastele de reglare .. . Informaþii afiºate standard Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. volanul va fi mult mai dificil de controlat.. 5. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. 115 . În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. De asemenea. În acest mod. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apelarea informaþiilor de stare ale autovehiculului setãri Pericol de accident Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. În astfel de cazuri.

sau . Menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Modificarea informaþiilor afiºate standard Puneþi contactul ( pagina 93). Setaþi ora prin intermediul tastei . nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde Sistemul acceptã modificarea setãrilor Setarea ceasului Puneþi contactul ( pagina 93). Din acest motiv. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. de exemplu la ieºirea din garaj. poate exista o scurtã întârziere în afiºarea temperaturii exterioare. De asemenea. Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. pânã când cifrele orei sunt afiºate intermitent. Meniuri Funcþia Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Verificare nivel ulei de motor Selectaþi/setaþi momentul de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Setarea ceasului Setarea datei Pagina 248 232 181 243 116 117 i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. este necesarã adaptarea permanentã a stilului de conducere ºi a vitezei la condiþiile meteo. În cazul în care conduita de drum nu este adaptatã condiþiilor. În anumite cazuri. Aceste întârzieri previn afiºarea incorectã a temperaturii datoratã cãldurii degajate de motor când autovehiculul staþioneazã sau se deplaseazã cu vitezã redusã. 3 Afiºarea temperaturii exterioare Pericol de accident G Chiar dacã temperatura afiºatã se situeazã deasupra punctului de îngheþ. 116 . Temperatura exterioarã indicatã pe afiºaj va fi înlocuitã cu vitezometrul digital. Setaþi minutele prin intermediul tastei . pot exista întârzieri în afiºarea creºterii temperaturii exterioare. Apãsaþi tasta de resetare 0. suprafaþa carosabilului poate fi îngheþatã. valoarea indicatã se va schimba continuu... i Dacã menþineþi apãsatã tasta. sau . mai ales în zone împãdurite sau pe poduri. este posibil ca autovehiculul sã intre în derapaj.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Setarea datei Puneþi contactul ( pagina 93). valoarea indicatã se va schimba continuu. Apãsaþi tasta de resetare 0. 117 . Setaþi anul prin intermediul tastei .. 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta.. Setaþi ziua prin intermediul tastei . Cifrele aferente anului sunt afiºate intermitent. Cifrele aferente lunii sunt afiºate intermitent.. sau . Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. Setaþi luna prin intermediul tastei . sau . sau . Apãsaþi tasta de resetare 0. pânã când cifrele zilei sunt afiºate intermitent.

Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apela informaþiile de stare ale autovehiculului Volanul cu taste Puteþi controla afiºajul ºi setãrile sistemului de operare prin intermediul tastelor situate pe volan. Pericol de accident G Utilizaþi sistemul de operare numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. dar ºi pentru setarea limbii de afiºare a mesajelor pe panoul de bord ºi pentru multe altele.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. 1 Afiºaj Comandarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului + Sus/creºte volumul . În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident.10-2071-31 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 3 setãri Puteþi utiliza sistemul de operare pentru aflarea datei la care este programatã urmãtoarea inspecþie tehnicã periodicã.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Preia un apel/începe formarea numãrului t Terminã un apel/respinge un apel N46. 118 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. Informaþiile afiºate se modificã la apãsarea unei taste de pe volan. De exemplu, meniul Audio conþine funcþii pentru comandarea radioreceptorului sau a CD player-ului. Puteþi utiliza o funcþie pentru afiºarea unei informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: dacã þineþi apãsatã tasta è sau · meniurile vor fi afiºate secvenþial. Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k, funcþiile din acelaºi meniu vor fi afiºate secvenþial. Meniul Settings (Setãri) nu conþine funcþii, ci submeniuri prin intermediul cãrora puteþi apela sau modifica o setare. Modul de control al acestor submeniuri este descris în cadrul secþiunii "Meniul Setãri" ( pagina 125). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele opþionale instalate la bordul autovehiculului. În cele ce urmeazã sunt descrise meniurile autovehiculelor dotate cu sistemul COMAND APS.

3

119

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Prezentarea generalã a meniurilor În figura de mai jos sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos.

3

N54.32-2230-31

În imagine este prezentat un exemplu de meniuri la autovehiculele dotate cu sistemul COMAND APS.

120

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Tabelul de mai jos prezintã meniurile ºi fiecare funcþie în parte. Meniul 1 Indicaþie Meniul 2 Sistemul audio Meniul 3 Sistemul de navigaþie Meniul 4 Memorie defecþiuni Afiºare defecþiuni Meniul 5 Setãri Revenire la setãrile implicite Submeniul panoului de instrumente Submeniul Orã/Datã1 Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi
1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio, sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Meniul 6 Calculator de bord Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului

Meniul 7 Telefonul Introduceþi codul PIN

Informaþii standard care Selectare Activare includ contorul de post de radio indicaþii de parcurs parþial ºi traseu contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Comenzi/submeniuri Afiºare a datei programate pentru verificare tehnicã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Acþionare CD player/ schimbãtor de CD-uri

3

Date statistice de Cãutare nume consum dupã în agenda resetare telefonicã Cãutare ultimele numere apelate

121

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan

i
Tabelul de prezentare a meniurilor conþine termeni generici, care nu sunt întotdeauna afiºaþi de cãtre sistemul de operare. Termenii generici utilizaþi sunt destinaþi sã vã faciliteze familiarizarea cu meniurile.

Meniul Utilizare În cadrul meniului Utilizare, puteþi selecta urmãtoarele funcþii prin intermediul tastei j sau k: Funcþia Informaþii standard care includ contorul de parcurs parþial ºi contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Sistemuldemonitorizare apresiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Informaþii afiºate standard Implicit, afiºajul multifuncþional afiºeazã contorul de parcurs total ºi contorul de parcurs parþial în partea sa superioarã. Acest mod de afiºare este definit ca informaþii afiºate standard. Pagina 122 123 248 243 234 Partea superioarã a afiºajului 1 2 3 4 5 Contor de parcurs parþial Contor de parcurs total Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital Ora Poziþia schimbãtorului de viteze, sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate N54.32-2194-31

3

Sistemul de operare afiºeazã gama de setare odatã cu prima funcþie din meniu. În cazul Sound 5/Sound 20, sistemul de operare va afiºa întotdeauna informaþiile pentru meniurile Audio ºi TEL (telefon) în limba englezã. Acest lucru este valabil chiar dacã a fost selectatã o altã limbã pentru informaþiile afiºate.

Partea inferioarã a afiºajului

122

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Dacã informaþiile afiºate diferã de cele standard, apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la apariþia informaþiilor afiºate standard. Afiºarea temperaturii lichidului de rãcire Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea temperaturii lichidului de rãcire. Meniul Audio Prin intermediul funcþiilor din meniul Audio, puteþi controla sistemul audio atunci când acesta este pornit. Dacã sistemul audio nu este pornit, va fi afiºat mesajul AUDIO off (sistemul audio oprit). Funcþia Selectare post de radio N54.32-2195-31 Utilizare CD player/ schimbãtor de CD-uri Selectarea unui post radio Porniþi radioreceptorul. Temperatura afiºatã poate urca pânã la 120 °C când autovehiculul este condus în condiþii normale ºi lichidul de rãcire conþine o cantitate corecþã de agent anticoroziune ºi antigel. Creºterea temperaturii cãtre capãtul scalei este acceptabilã în condiþii de temperaturã exterioarã ridicatã ºi când circulaþi pe teren montan. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea postului selectat. Pagina 123 123 N54.32-2197-31

1 Lungimea de undã, cu numãrul poziþiei din memorie, dacã este setatã 2 Postul Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la gãsirea postului dorit.

3

i
Memorarea posturilor noi este posibilã numai prin utilizarea radioreceptorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. De asemenea, puteþi utiliza radioreceptorul în modul normal. Utilizarea CD player-ului Porniþi radioreceptorul ºi selectaþi CD player-ul. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

123

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea informaþiilor referitoare la CD-ul redat curent. N54.32-2198-31 Meniul Navigaþie În meniul NAV , puteþi seta afiºajul astfel încât sã afiºeze informaþiile furnizate de funcþia de indicare a traseului din sistemul de navigaþie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Navigaþie. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje, în funcþie de starea sistemului de navigaþie: Mesajul NAV off (sistem de navigaþie inactiv) va fi afiºat dacã sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS nu sunt activate. În cazul în care nu este activã funcþia de indicare a traseului, pe afiºaj va apãrea relevmentul busolei. Urmãtorul mod de afiºare constituie un exemplu pentru informaþiile apãrute pe afiºaj, când este activatã funcþia de indicare a traseului:

3
1 CD-ul curent (cu schimbãtor de CD-uri) 2 Piesa curentã Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la selectarea piesei dorite.

N54.32-2201-31

i
Informaþii privind modul de activare a funcþiei de indicare a traseului puteþi gãsi în instrucþiunile de utilizare pentru sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS.

N54.32-2200-31

1 Relevment busolã

124

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Meniul Memorie defecþiuni Meniul Memorie defecþiuni afiºeazã eventualele defecþiuni apãrute. Mesajul afiºat depinde de apariþia defecþiunilor. Pericol de accident Defecþiuni apãrute În cazul în care au avut loc defecþiuni, va fi afiºat numãrul acestora. Meniul Setãri Meniul Settings (setãri) are douã funcþii: resetare timp de 3 secunde), prin care puteþi sduce toate setãrile la valorile implicite N54.32-2202-31 1 Numãrul de defecþiuni înregistrate Apãsaþi tasta j sau k. Puteþi viziona pe rând defecþiunile apãrute. Defecþiunile potenþiale sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 294). o serie de submeniuri pe care le puteþi utiliza pentru efectuarea de setãri individuale Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri). funcþia To reset: Press reset button for 3 sec. (pentru resetare: apãsaþi tasta de

G

Sistemul de operare înregistreazã ºi afiºeazã numai mesajele de defecþiune ºi de avertizare provenite de la anumite sisteme. Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. În caz contrar, este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional.

3

Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului corespunzãtor furnizat de memoria defecþiunilor. Nicio defecþiune Mesajul No malfunctions (nicio defecþiune) apare în cazul în care nu a avut loc nicio defecþiune.

i
Defecþiunile memorate sunt anulate când opriþi contactul. În cazul repetãrii unor defecþiuni, acestea vor fi reafiºate.

125

Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. De exemplu. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. Majoritatea funcþiilor submeniului respectiv vor reveni la setãrile implicite. Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Resetarea generalã N54. modificãrile nu vor fi adoptate. Din motive de siguranþã. revenind la setãrile implicite de la producãtor. 3 Meniul Setãri Funcþia Resetarea generalã Resetarea funcþiilor unui submeniu Submeniuri în meniul Setãri Submeniul Panou de instrumente Submeniul Orã/Datã Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi Pagina 126 126 127 129 131 132 134 178 136 i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. funcþia Driv. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. lights (lumini de deplasare).32-2203-31 Puteþi reseta toate funcþiile din toate submeniurile. 126 . Resetarea funcþiilor unui submeniu Puteþi selecta revenirea tuturor funcþiilor dintr-un submeniu la setãrile implicite. Selectaþi o funcþie dintr-un submeniu.

N54. Puteþi selecta individual funcþiile din submeniuri prin apãsarea tastei j. funcþia Driv. Meniurile sunt aranjate ierarhic. lights (lumini de deplasare). apãsaþi tasta ç pentru derulare în jos. De exemplu. modificãrile nu vor fi adoptate. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. Din motive de siguranþã.32-2204-31 3 Setãrile pot fi schimbate prin reapãsarea tastei æ sau ç. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. sau tasta æ pentru derulare în sus. Apãsaþi tasta ç. Numãrul total al submeniurilor nu poate fi afiºat simultan. Bara indicatoare trece la urmãtorul submeniu. 127 . Informaþii suplimentare sunt oferite în paginile urmãtoare. Vor fi afiºate submeniurile disponibile.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. Submeniuri din meniul Setãri Apãsaþi tasta j. Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu.

sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Panoul de bord ( pagina 129) Orã/Datã1 ( pagina 131) Sistemul de iluminare ( pagina 132) Setare mod de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/inactiv Autovehicul ( pagina 134) Sistemul de încãlzire auxiliarã ( pagina 175) Setare orã de activare Ora (setare moment de activare) Minute (setare moment de activare) Facilitãþi ( pagina 136) Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Setare ora (ceas) 3 Alegere unitate de mãsurã a vitezei Setare minute (ceas) Setare Speedtronic permanent Setare posturi de radio Setãri asociate unei taste Alegere unitate de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Alegere unitate de mãsurã pentru presiunea în pneuri Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Setare sensibilitate ºtergãtoare 1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. 128 .

cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã. N54. N54. 3 Alegerea unitãþii de mãsurã a temperaturii Selectaþi submeniul Inst. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Temperat. (vitezometru digital). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Dig. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea unitãþii de mãsurã a vitezei Selectaþi submeniul Inst.32-2236-31 N54. Alegerea unitãþii de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectaþi submeniul Inst. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de distanþã pentru toate mesajele afiºate: km (kilometri) sau miles (mile).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Panoul de bord Puteþi accesa submeniul Inst. speedo. Funcþia Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Alegere unitate de mãsurã pentru vitezometru ºi contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Pagina 129 129 130 130 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de vitezã pentru toate mesajele afiºate: km/h sau mph (kilometri sau mile pe orã).32-2206-31 129 . cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Trip (cãlãtorie). (temperaturã). Setarea curentã este evidenþiatã.32-2205-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de temperaturã pentru toate mesajele afiºate: °C (grade Celsius) sau °F (grade Fahrenheit). Setarea curentã este evidenþiatã. cluster (panou de bord) prin intermediul meniului Settings(setãri) ( pagina 125).

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Tyre press. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. 130 . Setarea curentã este evidenþiatã. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Sunt disponibile urmãtoarele setãri: Germanã Englezã Englezã americanã Francezã N54. (selecþie afiºaj).32-2207-31 Selectaþi limba de afiºare a mesajelor sistemului de operare prin apãsarea tastei æ sau ç. (presiunea în pneuri).32-2208-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta afiºarea temperaturii exterioare sau a vitezei. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Select displ. Setarea curentã este evidenþiatã. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Italianã Spaniolã Selectarea afiºajului pentru linia de stare Selectaþi submeniul Inst.32-2237-31 Alegerea unitãþii de mãsurã pentru presiunea în pneuri Selectaþi submeniul Inst. N54. N54. 3 Setarea curentã este evidenþiatã. Informaþiile selectate sunt afiºate permanent în partea inferioarã a afiºajului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectarea limbii Selectaþi submeniul Inst. Selectaþi unitatea de mãsurã pentru presiunea din pneuri prin intermediul tastei æ sau ç bar sau psi. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Language (Limbã).

minute). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Minutes (setare ceas .32-2211-31 Prin intermediul tastei æ sau ç alegeþi formatul 12 h sau 24 h . Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea orelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Dacã autovehiculul este dotat cu sistem COMAND APS sau Sound 50 APS.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Orã/Datã Puteþi accesa submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Funcþia Setare orã (ceas) Setare minute (ceas) Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Pagina 131 131 131 132 132 132 N54.orã). N54. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Setarea minutelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului 12/24 h.32-2210-31 Setaþi minutul prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea formatului de afiºare pentru ceas Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. i Submeniul Clock/Date (orã/datã) este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20. este posibilã setarea orei numai prin intermediul sistemului audio. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Hours (setare ceas . 3 N54. 131 .32-2209-31 Setaþi ora prin intermediul tastei æ or ç.

an).32-2213-31 Setaþi luna prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Day (datã .32-2212-31 Setaþi ziua prin intermediul tastei æ sau ç.lunã).32-2214-31 Setaþi anul prin intermediul tastei æ sau ç. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Year (datã . Funcþia Setaþi modul de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/ inactiv Pagina 132 133 134 3 N54. Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M. Setarea anului Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea zilei Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.zi). urmãtoarele lumini se aprind automat când motorul este pornit: lãmpile laterale ºi farurile pentru fazã scurtã Lãmpile de poziþie posterioare Lampa plãcuþei de înmatriculare N54. Setarea lunii Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Submeniul Iluminare Puteþi accesa submeniul Lighting (Iluminare) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). 132 . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Month (datã .

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Loc. 3 N54. Pe afiºaj va fi apãrea urmãtorul mesaj: Semnalizarea telecomandatã a poziþiei devine inactivã dupã 40 de secunde.32-2215-31 Lighting Setting only possible at standstill (Reglarea sistemului de iluminare este posibilã numai în repaus) Selectaþi între utilizarea manualã a sistemului de iluminare ºi modul funcþionare constantã a farurilor cu ajutorul tastei æ sau ç. lights (lumini de drum) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Din motive de siguranþã. nu este posibilã resetarea funcþiei Driv. urmãtoarele lãmpi se aprind odatã cu descuierea telecomandatã a autovehiculului: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare Proiectoarele N54. Din motive de siguranþã. Setarea implicitã este Constant în þãrile unde modul de funcþionare constantã a farurilor este obligatoriu. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Driv. Setarea curentã este evidenþiatã. puteþi efectua aceastã setare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Modul funcþionare constantã a farurilor rãmâne activ în cazul în care comutatorul este în poziþia U. lighting (semnalizare telecomandatã a poziþiei).32-2216-31 Utilizând tasta æ sau ç pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) funcþia de semnalizare telecomandatã a poziþiei. Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Dacã treceþi semnalizarea telecomandatã a poziþiei pe On (activ). Setarea curentã este evidenþiatã. lights (lumini de drum). i Dacã treceþi comutatorul de lumini în poziþia C sau B. 133 . se va aprinde lumina aferentã. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). sau dacã: deschideþi portiera ºoferului introduceþi cheia în contact încuiaþi autovehiculul cu cheia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare).

sau dacã închideþi o portierã. Funcþia Setare sistem Speedtronic permanent N54. Setarea curentã este evidenþiatã. Luminile se vor stinge dupã 60 de secunde dacã nu deschideþi o portierã. Dacã aþi setat funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare.32-2217-31 Setare posturi de radio Setare sensibilitate ºtergãtoare Selectarea posturilor de radio Funcþia Search (cãutare) vã permite sã stabiliþi dacã radioul va cãuta un nou post sau un post anterior memorat. Submeniul Autovehicul Puteþi accesa submeniul Vehicle (autovehicul) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). 134 . Pagina 196 134 135 3 i Puteþi reactiva aceastã funcþie în interval de 10 minute prin deschiderea unei portiere. dupã ce motorul a fost oprit. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). dupã oprirea motorului. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Headlamps (lãmpi exterioare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare Funcþia Headlamps (headlamps delayed switch-off) (funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare) vã permite sã alegeþi dacã iluminarea exterioarã va rãmâne sau nu activã dupã închiderea portierelor. urmãtoarele lãmpi se aprind: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta dacã luminile vor rãmâne aprinse ºi pentru cât timp. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). la fiecare pornire a acestuia switched on ( pagina 123) (fãrã sound).

32-2219-31 moderatã scãzutã 3 Level 3 (nivel 3): sensibilitate ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie abundentã N54. (sensibilitate ºtergãtoare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Search (cãutare). Freqvency (Frecvenþa): este selectat cel mai apropiat post de pe lungimea de undã respectivã Memory (Memoria): este selectat postul Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta nivelul sensibilitãþii senzorului de ploaie. Setarea sensibilitãþii ºtergãtoarelor Puteþi utiliza funcþia Wipe sens. Level 1 (nivel 1): foarte sensibil ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie slabã Level 2 (nivel 2): sensibilitate N54.32-2249-31 din memorie cel mai apropiat 135 . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Wipe sens. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta modul în care radioul se va acorda pe post. (sensibilitate ºtergãtoare) pentru setarea sensibilitãþii senzorului de ploaie.

Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Date statistice de consum dupã resetare Resetarea statisticilor de consum Pagina 137 137 137 3 i Din motive de siguranþã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Key (tastã). N54. nu este posibilã resetarea funcþiei Key (tastã) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Convenience (facilitãþi).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Facilitãþi Puteþi utiliza submeniul Convenience (facilitãþi) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125).32-2220-31 Meniul Statistici de parcurs Meniul Statistici de parcurs afiºeazã date statistice ale autovehiculului. Setarea curentã este evidenþiatã. i La o nouã apelare a meniului de parcurs. Funcþia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a activa (on) sau dezactiva (off) setarea tastei. vor fi afiºate iniþial datele statistice pentru cãlãtoria curentã. Setãri asociate unei taste Puteþi utiliza funcþia Key asociatã unei taste pentru a stabili dacã setãrile din submeniurile: Panoul de bord Sistemul de iluminare Autovehiculul sunt stocate ca setãri dependente de taste. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Setting only possible at standstill (Reglarea este posibilã numai în repaus). 136 .

Datele statistice de la ultima resetare sunt resetate automat dupã 9.999 ore sau dupã 99.32-2222-31 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Timp scurs de la pornire 3 Viteza medie în timpul cãlãtoriei 4 Consumul mediu de carburant în timpul cãlãtoriei 3 i Datele statistice dupã pornire sunt resetate automat dupã 999 ore sau 9. Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã).999 kilometri. Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 sau o scoateþi din comutatorul de contact.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului After reset (dupã resetare).999 kilometri. Menþineþi apãsatã tasta de resetare 0 pânã când valorile sunt aduse la 0. 1 Distanþa parcursã de la ultima resetare 2 Timpul scurs dupã ultima resetare 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare 137 . Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). toate valorile vor fi resetate dupã aproximativ 4 ore. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea modului pe care doriþi sã-l resetaþi.32-2221-31 N54.

Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje.). Dacã nu aþi introdus codul PIN. 138 . Introduceþi codul PIN prin intermediul telefonului mobil. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. în funcþie de starea curentã a telefonului: Dacã telefonul este închis. Odatã indicatã disponibilitatea funcþionalã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Meniul Telefon Puteþi utiliza telefonul mobil prin intermediul funcþiilor din meniul TEL (telefon). va afiºa numele acesteia. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (Telefon). Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot provoca interferenþe asupra echipamentelor electronice ºi. în consecinþã. Imediat ce telefonul gãseºte o reþea. Respingerea unui apel Dacã nu doriþi sã vorbiþi cu apelantul. sistemului audio sau COMAND APS. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. switch on phone (vã rugãm porniþi tel. sau Pls. puteþi respinge apelul. În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. În caz contrar. va fi afiºat mesajul TEL off (telefon închis) în cazul sistemului Sound 20. în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS). utilizarea trebuie sã aibã loc numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. telefonul poate fi utilizat prin intermediul sistemului de operare. Apãsaþi tasta t. N54. Din acest motiv. va fi afiºat mesajul TEL PIN în cazul sistemului (Sound 20) sau Please enter PIN: (vã rugãm introduceþi codul PIN) în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS.32-2224-31 3 Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. Afiºajul rãmâne gol în tot acest timp. existã pericolul distragerii atenþiei dumneavoastrã de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. cu condiþia ca telefonul sã fie conectat la un sistem hands-free Mercedes-Benz. Telefonul mobil cautã o reþea. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau COMAND APS. Apelantul va auzi tonul de ocupat.

i N54.32-2225-31 Introducerea de noi poziþii în agenda telefonicã este posibilã numai prin utilizarea telefonului. Apãsaþi tasta j sau k. Simbolul care indicã disponibilitatea pentru preluarea apelurilor este afiºat din nou. Numele existente în memorie sunt afiºate în ordine alfabeticã sau invers. puteþi prelua un apel în orice moment. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Terminarea unui apel Apãsaþi tasta t. Sistemul de operare efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Puteþi selecta ºi forma un numãr din agenda telefonicã în orice moment.32-2227-31 1 Nume din agenda telefonicã 139 . însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. cu condiþia ca telefonul dumneavoastrã sã fie disponibil pentru preluarea apelurilor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. Este afiºatã durata convorbirii. Este posibil ca aceastã procedurã sã dureze peste 1 minut. Pe display este afiºat mesajul Processing (procesare) Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numelui pe care îl cãutaþi. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). N54. 3 Apãsaþi tasta s.

nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã. dacã este în agendã. Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã. Dacã se realizeazã conexiunea. apãsaþi tasta t. 1 Numãr din memoria apelurilor Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numãrului sau a numelui cãutat. Apãsaþi tasta s. N54. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon selectat. Pe afiºaj apare mesajul dialing (formeazã) Sistemul de operare stocheazã numãrul format în memoria apelurilor efectuate. Memoria apelurilor afiºeazã cele mai recente numere sau nume apelate. apãsaþi tasta t. Reiniþierea unui apel Sistemul de operare memoreazã cele mai recente numere apelate. 140 . Apãsaþi tasta s. În caz contrar.32-2228-31 N54. sistemul de operare va afiºa în secvenþã rapidã numele din agenda telefonicã. Astfel. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon corespunzãtor numelui selectat. Dacã se realizeazã conexiunea.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k. va fi afiºat numai numãrul. Apãsaþi repetat tasta · sau è pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate.32-2229-31 3 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. Apãsaþi tasta s. sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului.

de la sfârºitul prezentei secþiuni ( pagina 149). nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. 141 . Veþi gãsi informaþii despre: inspecþiile tehnice periodice ( pagina 227) conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247) conducerea cu o remorcã ataºatã ( pagina 225) ºi alte recomandãri privind conducerea autovehiculului în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului este pusã în pericol. Este posibilã producerea unui accident care poate cauza accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã purtatã incorect sau nepurtatã. Obiectele pot cãdea ºi pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei ºi decesul. verificaþi sistemul de iluminare ºi starea generalã a autovehiculului. debreia. Depozitaþi ºi fixaþi toate obiectele libere pentru a preveni intrarea acestora în spaþiul destinat picioarelor ºoferului în timpul deplasãrii autovehiculului. gaz toxic. sau accelera. puteþi fi accidentat grav sau fatal. asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate corespunzãtor. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Nu veþi mai putea frâna. Respectaþi recomandãrile generale privind conducerea. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. cã nu pot aluneca ºi cã existã suficient spaþiu pentru cursa pedalelor. În anumite situaþii. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare. G 3 Anterior fiecãrei deplasãri. asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise ºi încuiate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului ( pagina 76). Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. Uºile se pot deschide în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt închise complet. În cazul în care în autovehicul sunt montate carpete auto.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pericol de accident Pornirea motorului Pericol de intoxicare G Pericol de accident G Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã. Din acest motiv.

Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Dispunerea poziþiilor manetei schimbãtorului la cutia de viteze automatã 1 – 6 Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte R Treapta marºarier 7 Inel de siguranþã Înainte de pornirea motorului. Transmisia manualã Transmisia automatã ! 3 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. 142 . i Puteþi de asemenea porni motorul cu maneta în poziþia neutrã N. P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere Înainte de pornirea motorului. i Dacã apãsaþi pedala de frânã la pornirea motorului. cursa pedalei este scurtã ºi rezistenþa opusã de pedalã este ridicatã. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia neutrã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Anterior pornirii motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia de parcare P. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii poartã centurile corect ( pagina 43) iar frâna de parcare ( pagina 147) este acþionatã. Cursa ºi rezistenþa opusã de pedala de frânã revin la normal dupã reapãsarea acesteia.

rotiþi cheia în contact în poziþia 3 ºi eliberaþio apoi imediat dupã pornirea motorului. Imediat dupã stingerea lãmpii indicatoare a preîncãlzirii q. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. protejaþi motorul autovehiculului. rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ºi apoi eliberaþi-o imediat. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Punerea în miºcare a autovehiculului Pericol de accident pagina 93). Motorul diesel Puneþi contactul ( 3 i La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. Procedând astfel.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului i Dacã motorul se aflã la temperatura de funcþionare. Dupã o pornire la rece Încãlziþi rapid motorul. Motorul este pornit automat. ! Conduceþi cu vitezã mare numai dupã încãlzirea prealabilã a motorului. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic ( pagina 202). 143 . G Se va aprinde indicatorului de preîncâlzire qde pe panoul de bord. Motorul pe benzinã Rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ( pagina 93) ºi eliberaþi-o imediat ce motorul intrã în funcþiune. Dacã este posibil. Pentru a o utiliza. i Funcþia “touch-start” este disponibilã la autovehiculele cu transmisie automatã. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. evitaþi patinarea roþilor la conducerea pe suprafeþe alunecoase. deoarece acest lucru poate deteriora trenul de rulare. Nu turaþi motorul la vitezã maximã pânã atinge temperatura de funcþionare.

i La autovehiculele dotate cu sistem de asistenþã la demarare. existã posibilitatea comutãrii accidentale în treptele trei sau patru ºi puteþi deteriora transmisia. presiunea frânei este menþinutã pentru încã 2 secunde. Transmisia manualã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Astfel este posibilã pornirea de pe loc fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental. Butoanele de blocare de pe portierele faþã ºi de pe uºa culisantã cunt coborâte. fie treapta marºarier. Eliberaþi uºor pedala de ambreiaj ºi acceleraþi cu atenþie. dupã eliberarea pedalei de frânã. care indicã supraturarea motorului. Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147). Asiguraþi-vã cã acul tahometrului nu atinge zona roºie. deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga pânã în capãt. În caz contrar. existã pericolul deteriorãrii motorului. Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânã de motor).Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului i Autovehiculul este încuiat centralizat automat atunci când se pune în miºcare. Selectaþi fie prima treaptã de deplasare înainte. Apãsaþi pedala de ambreiaj. Cuplarea treptei marºarier ! Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Este important ca maneta schimbãtorului sã fie deplasatã spre dreapta la comutarea între vitezele 5 ºi 6. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea în consecinþã a acestuia. În caz contrar. Puteþi de asemenea dezactiva blocarea automatã a portierelor ( pagina 88). altfel puteþi deteriora transmisia. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Deschiderea portierelor din interior este posibilã în orice moment. apoi trageþi-o în jos 144 . 3 ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Trageþi în sus inelul de siguranþã 7 ( pagina 142).

Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. 145 . i Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. Astfel se previne uzura excesivã a ambreiajului. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. continuaþi sã mergeþi în loc sã opriþi. Frânele vor fi rãcite mai rapid de cãtre fluxul de aer. Este recomandabil sã nu opriþi autovehiculul imediat dupã ce frânele au fost supuse unei sarcini foarte mari. 2 sau 1) ( pagina 152) în timp util. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie. pe pante lungi ºi pronunþate. Asistarea servo a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. Informaþii suplimentare despre poziþiile manetei schimbãtorului. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D sau R. altfel puteþi deteriora transmisia automatã. gamele de viteze. Utilizaþi în acest scop frâna de parcare sau frâna de serviciu. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare. este posibil ca: timpul de reacþie al frânelor sã fie mai îndelungat sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea frânelor. Astfel preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzarea rapidã a acestora. Eliberaþi pedala de frânã. Când aplicaþi frâna pentru prima datã dupã o perioadã lungã de circulaþie în condiþii de ploaie puternicã. mai ales dacã aveþi ataºatã o remorcã. Frânarea Nu acceleraþi pentru a preveni deplasarea înapoi a autovehiculului pe rampe. precum ºi recomandãri privind conducerea autovehiculului puteþi gãsi în secþiunea "Transmisia automatã" ( pagina 150). 3 Pericol de accident G i Aºteptaþi pânã la cuplarea completã în vitezã înainte de a porni. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Maneta schimbãtorului este deblocatã. Cuplaþi o treaptã inferioarã de viteze (gama 3.

Parcarea Pericol de accident Pericol de accident G G 3 Asiguraþi-vã cã ceilalþi participanþi la trafic nu sunt puºi în pericol de manevra de frânare. deconectaþi sistemul electric ( pagina 241). Din motive de securitate. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã. Rezultatul va fi o îmbunãtãtþire a aderenþei frânelor. asiguraþi autovehiculul. Plãcuþele/saboþii de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa în conducerea autovehiculului. se vor usca mai rapid ºi vor fi protejate contra coroziunii. dacã este descãrcat ( pagina 313) dacã este încãrcat. Pericol de accident i În cazuri excepþionale. Discurile de frânã se vor încãlzi. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. scoateþi întotdeauna cheia din contact. de exemplu. frânaþi mai puternic la o vitezã mai ridicatã. frânaþi astfel încât sã puteþi simþi reacþia frânelor. verificaþi din când în când dacã este complet funcþionalã. pentru a evita consumul excesiv al bateriei. ! La parcarea autovehiculului. care nu vor fi utilizate un timp îndelungat. Dacã nu este asigurat în acest fel. cu cale montate la roþile spate ( pagina 313) Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. este posibil ca autovehiculul sa se deplaseze accidental. asiguraþi autovehiculul cu cale montate la roþile faþã. în special dacã drumul respectiv a fost acoperit cu sare. dacã utilizaþi frâna de serviciu moderat. Dacã aþi circulat pe carosabil umed. În acest scop.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului În consecinþã. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. Când parcaþi autovehiculul. La deplasarea în rampe sau pante cu înclinaþii de peste 15%: acþionaþi frâna de parcare. Nu scoateþi cheia din contact dacã autovehiculul nu staþioneazã. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. 146 . deoarece în acest caz este imposibilã acþionarea direcþiei. Mercedes-Benz recomandã exclusiv folosirea plãcuþelor/ saboþilor aprobate de Mercedes-Benz. dacã frâna de serviciu este defectã ( pagina 148). G La pãrãsirea autovehiculului se va opri întotdeauna motorul ºi se va acþiona frâna de parcare.

trebuie mai întâi sã trageþi maneta 1 în sus. 147 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frâna de parcare Pericol de incendiu Aplicarea frânei de parcare. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia. În zonele locuite. la rândul sãu. pot fi utilizate de asemenea elemente reflectorizante. pânã la punctul de oprire. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. iarbã uscatã sau carburant. 1 Manetã 2 Buton de eliberare ! Puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Respectaþi prevederile legale. În unele þãri. normele prevãd ca lãmpile laterale sã fie aprinse în timpul nopþii la autovehiculele parcate pe drumurile publice. Trageþi maneta 1 în sus pânã la ultimul opritor. de exemplu. În caz contrar. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se aprinde dacã motorul este în funcþiune. Ridicaþi maneta 1 uºor ºi apãsaþi butonul de eliberare 2. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. puteþi apãsa apoi maneta 1 pânã la punctul de oprire. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. pentru a indica poziþia acestuia participanþilor la trafic. Eliberarea frânei de parcare 3 Pericol de accident G Maneta pentru frâna de parcare este situatã între scaunul ºoferului ºi scaunul pasagerului din faþã. Deplasaþi maneta 1 în jos pânã la punctul de oprire. G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã în contact cu materiale inflamabile. pãrþi ale autovehiculului. G Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul.

de exemplu ca urmare a circulaþiei pe traseu montan. Acþionaþi frâna de parcare ( pagina 147). Rotiþi cheia în poziþia 0 ( pagina 93) ºi scoateþi-o din contact. În cazuri excepþionale. bracaþi roþile cãtre marginea carosabilului. puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. 3 i La autovehiculele cu transmisie automatã. Asiguraþi autovehiculul la roþile din faþã dacã este descãrcat ºi la cele din spate dacã este încãrcat. cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. anterior opririi contactului. G i La parcarea în rampã sau pantã abruptã. de exemplu cu cale ( pagina 313). pentru a asigura o acþiune moderatã a acesteia. 148 . Autovehiculul poate intra în derapaj Aplicaþi frâna de parcare cu atenþie. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. Menþineþi apãsat butonul de eliberare 2 ºi acþionaþi cu atenþie maneta 1.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frânarea de urgenþã În mod normal. În cazul autovehiculelor cu transmisie manualã. Pericol de accident Oprirea motorului La autovehiculele cu transmisie automatã. Sistemul antidemaraj este activat. Roþile de pe puntea spate s-ar putea bloca. ! Dacã temperatura lichidului de rãcire este ridicatã. dacã frâna de parcare este acþionatã prea brusc. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Aceasta va permite revenirea la normal a temperaturii lichidului de rãcire. lãsaþi motorul la relanti pentru încã 1 sau 2 minute. dacã frâna de serviciu este defectã. cuplaþi treapta întâi sau marºarierul.

Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea volanului. de exemplu). Aderenþa pneurilor Cu toate cã pe suprafeþe de drum uscate. Este posibilã deteriorarea pompei hidraulice datoritã temperaturii ridicate a lichidului hidraulic. dacã temperatura exterioarã scade cãtre punctul de îngheþ al apei. ! Nu menþineþi volanul rotit pânã la capãtul cursei mai mult decât este necesar (de exemplu. pe suprafeþe ude sau acoperite de gheaþã trebuie sã reduceþi viteza pentru a putea beneficia de acelaºi nivel de siguranþã. Cînd se formeazã polei pe carosabil (datoritã ceþei. Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei. la efectuarea virajelor sau a manevrelor). O atenþie deosebitã trebuie acordatã stãrii carosabilului. Din acest motiv. autovehiculul poate acvaplana chiar dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este adecvatã ºi autovehiculul ruleazã cu vitezã redusã. evitaþi sã conduceþi pe urmele create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie. acþionarea frânelor poate cauza formarea rapidã a unui strat subþire de apã pe suprafaþa gheþii ºi aderenþa pneurilor va fi redusã considerabil. ! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din faþã. la o anumitã vitezã. sau cele de pe contrasens determinã formarea de valuri la înaintarea prin apã. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Recomandãri generale privind conducerea autovehiculului Direcþia Pericol de accident Întreruperea alimentãrii la supraturaþie Alimentarea cu benzinã/motorinã este întreruptã dacã pedala de acceleraþie este eliberatã complet. Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. Conduceþi cu atenþie deosebitã în asemenea situaþii G Conducerea pe carosabil umed Pericol de accident Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: nivelul apei nu trebuie sã depãºeascã marginea inferioarã a barei de protecþie frontale viteza maximã permisã este viteza de deplasare a pietonilor 149 . în timp ce motorul este supraturat. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. autovehiculul este complet controlabil. G 3 În funcþie de adâncimea stratului de apã de pe carosabil. Este necesarã respectarea urmãtoarelor recomandãri pentru a se evita pericolul deteriorãrii motorului.

înclinaþiei rampei. transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea modului de schimbare a treptelor de vitezã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Dispunerea treptelor de vitezã Procedura de schimbare a treptelor de vitezã Transmisia automatã se adapteazã stilului dumneavoastrã de conducere. Informaþii afiºate în cazul autovehiculelor cu ( pagina 118) ºi fãrã taste integrate în volan ( pagina 115). 2 ºi 1 ( pagina 152) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 153) viteza de deplasare a autovehiculului rezistenþa la înaintare (datoratã încãrcãturii. puteþi influenþa selectarea treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptelor de vitezã 3 P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere 150 . tractãrii unei remorci) Pe afiºaj este indicatã poziþia în care este cuplatã maneta schimbãtorului. prin reglarea permanentã a punctelor de comutare a treptelor de vitezã. sau gama de viteze curentã. Treapta selectatã depinde de: poziþia manetei schimbãtorului în gamele de viteze D. 4. Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. Reglarea punctelor de comutare ia în considerare parametrii funcþionali ºi stilul de conducere în momentul respectiv. 3. Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. Treptele individuale de vitezã sunt selectate automat.

Comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. Transmisia automatã limiteazã gama de viteze ( pagina 152) cu o treaptã. ë Poziþie neutrã Nu are loc transmisia puterii de la motor la roþile motrice. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Toate cele 5 trepte pentru deplasare înainte sunt disponibile. pe drumuri cu polei. Dacã sistemul ASR este dezactivat sau sistemul ESP® prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N numai dacã autovehiculul este în pericol de derapare. în cazul împingerii sau tractãrii. chiar ºi la autovehiculele cu transmisie automatã. de exemplu. Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. spre simbolul D–. transmisia automatã poate fi deterioratã. în funcþie de treapta de vitezã selectatã curent. puteþi efectua manual schimbarea vitezelor. Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. În caz contrar. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. Nu deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. Maneta schimbãtorului este blocatã în poziþia P odatã cu scoaterea cheii din contact. de exemplu. 151 . Pericol de accident 3 G Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. í Treapta marºarier Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia R numai dacã autovehiculul staþioneazã. ê Poziþia pentru conducere Transmisia selecteazã automat treptele de vitezã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze ì Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului parcat.

Transmisia automatã extinde gama de viteze cu o treaptã. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în gama completã de viteze D. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a patra de vitezã. spre simbolul (D+) sau spre stânga. spre simbolul D+. 3 vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã de Deplasaþi maneta schimbãtorului spre dreapta. Pentru frânare în pantã extrem de abruptã ºi pe porþiuni lungi în pantã descendentã. se previne supraturarea motorului. dacã gama de viteze este limitatã. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a treia de vitezã. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor. Game de viteze Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. è ç i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. transmisia comutã într-una din treptele inferioare de vitezã. ê é Transmisia comutã prin toate cele 5 viteze. Astfel. Extinderea completã a gamei de viteze Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D+ pânã la o nouã afiºare a simbolului D pe afiºajul vitezometrului. Aceastã poziþie vã permite utilizarea frânei de motor. Selectarea gamei de viteze ideale Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D–. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a doua de vitezã. În acest scop.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã i Transmisia nu comutã într-o treaptã inferioarã de vitezã la deplasarea manetei schimbãtorului spre D– dacã turaþia motorului este excesivã. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat superioarã. Gama de viteze selectatã este indicatã pe afiºaj. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului spre dreapta. æ 152 . spre simbolul (D–). Pentru frânare în pantã abruptã ºi pentru conducere: pe drumuri montane abrupte pe teren montan în condiþii de solicitare intensã Transmisia automatã funcþioneazã doar în prima treaptã de vitezã. transmisia automatã nu va comuta în treapta superioarã de vitezã. Transmisia comutã într-o gamã de viteze care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime.

Oprirea autovehiculului Dacã staþionaþi doar pentru scurt timp: lãsaþi schimbãtorul în poziþia pentru conducere. Eliberaþi pedala de acceleraþie imediat ce viteza doritã a fost atinsã. Acþionaþi frâna de parcare înainte de a efectua lucrãri la autovehicul ºi treceþi schimbãtorul în poziþia de parcare P. puteþi comuta între poziþia de conducere D ºi marºarier R. autovehiculul se poate deplasa accidental. În funcþie de înclinaþia rampei sau pantei. Efectuarea de lucrãri la autovehicul Pericol de accident 3 G i Pentru efectuarea de manevre bruºte (de exemplu pentru a scoate autovehiculul din zãpadã sau zloatã prin balans). la viteze reduse. fãrã frânare. comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 ( pagina 152). Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. motorul trebuie sã fie turat în plaja de turaþii moderate. Acceleraþi uºor ºi evitaþi manevrele bruºte. în funcþie de turaþia motorului. Efectuarea manevrelor Efectuarea manevrelor în spaþii reduse: Controlaþi viteza de deplasare prin acþionarea atentã a frânelor. 153 . Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând frâna de serviciu. Accelerare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã Accelerare accentuatã: comutare târzie în treaptã superioarã Retrogradarea vitezelor prin accelerare puternicã Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul dumneavoastrã de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã. chiar dacã sistemul tempomat este în funcþiune. Tractarea unei remorci Pe rampe cu înclinaþii pronunþate. În caz contrar. Transmisia automatã comutã din nou în treapta superioarã de vitezã. Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã.

Apãsaþi butonul 3 în vârf sau pe bazã. reglaþi oglinda retrovizoare interioarã ºi oglinzile exterioare astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. Din acest motiv. Pericol de accident G 3 Oglinda retrovizoare Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã. Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. 154 . spre stânga sau spre dreapta. Reglarea oglinzii în modul anti-orbire. Apãsaþi partea din stânga 1 a comutatorului pentru oglinda din stânga. Puneþi contactul ( pagina 93). 1 Pârghie de reglare anti-orbire Împingeþi pârghia anti-orbire 1 înspre spate 1 Oglinda exterioarã de pe partea stângã 2 Oglinda exterioarã de pe partea dreaptã 3 Regleazã poziþia oglinzilor. Reglare electricã a oglinzilor retrovizoare exterioare Comutatorul ºi butonul pentru reglarea oglinzilor exterioare sunt situate pe capitonajul interior al uºii ºoferului. asiguraþi-vã în oglinda retrovizoare interioarã. obiectele apar mai departe decât sunt în realitate. La efectuarea de manevre sau la depãºiri. sau partea din dreapta 2 a comutatorului pentru oglinda din dreapta.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Oglinzile Înainte de a porni la drum. Astfel. pânã la reglarea oglinzii în poziþia corectã. Oglinzile exterioare Reglaþi manual oglinzile exterioare. dacã utilizaþi exclusiv oglinzile retrovizoare exterioare puteþi provoca un accident.

în funcþie de intensitatea ploii: 0 Dezactivare ºtergãtoare de parbriz I Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz i Frecvenþa ºtergãtoarelor este automat redusã dacã autovehiculul este oprit. în caz contrar murdãria de pe suprafaþa senzorului de ploaie sau efectelor optice ar putea provoca activarea accidentalã a ºtergãtoarelor. Ciclu unic de ºtergere Deplasaþi scurt comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la punctul de rezistenþã. ºtergãtoarele vor acþiona intermitent pânã când porniþi din nou. în funcþie de intensitatea ploii. Rotiþi comutatorul mixt în poziþia corespunzãtoare. ! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Opriþi ºtergãtoarele pe vreme uscatã. Frecvenþa iniþialã a ºtergãtoarelor va reveni când rulaþi din nou cu peste 8 km/h. iar ºtergãtoarele sunt în funcþiune. dacã aþi selectat poziþia II ºi opriþi autovehiculul. II Funcþionarea normalã a ºtergãtoarelor de parbriz III Funcþionarea rapidã a ºtergãtoarelor de parbriz 155 . 3 1 Ciclu unic de ºtergere 2 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz Activarea ºtergãtoarelor de parbriz Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Dacã opriþi autovehiculul. Senzorul de ploaie regleazã automat frecvenþa de acþionarea a ºtergãtoarelor de parbriz. Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului. În modul intermitent. în sensul indicat de sãgeata 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. poziþiile lll ºi ll sunt comutate automat la nivelul l. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Puteþi utiliza poziþia I ca frecvenþã universalã a ºtergãtoarelor. intervalele de ºtergere sunt mai lungi. De exemplu.

este indicat sã-l opriþi imediat dupã curãþarea parbrizului. Curãþarea cu lichid de spãlare Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 5 sau 2 ºi menþineþi-l pânã când geamul este curat. De aceea. i Stergeþi utilizând lichid de spãlare. Curãþarea cu lichid de spãlare Deplasaþi comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã. În acest mod preveniþi murdãrirea parbrizului. farurile vor fi curãþate cu un jet de apã sub presiune. Oprirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 4. Pornirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3. 1 Comutator 2 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru a opri ºtergãtorul 5 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 156 . Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã fãrã lichid de spãlare a parbrizului. Încãlzirea se opreºte automat dupã aproximativ 5 minute. La autovehiculele cu sistem de curãþare a farurilor: Dacã faza scurtã este activã. în funcþie de intensitatea ploii cãzute pe senzor. Stergãtorul lunetei Comutatorul este situat pe comutatorul mixt. Sistemul de încãlzire a parbrizului Sistemul de încãlzire a parbrizului este funcþional doar când motorul este pornit. 3 Stergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului. pe partea stângã a coloanei de direcþie. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când comutaþi în marºarier iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: senzorul de ploaie este activat când comutaþi ºtergãtoarele în poziþia intermitentã. chiar dacã plouã. Sistemul de încãlzire a parbrizului consumã multã energie. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat. Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã.

Funcþia de încãlzire este dezactivatã automat dupã aproximativ 12 minute. G Îndepãrtaþi gheaþa sau zãpada de pe geamurile autovehiculului înainte de pornirea în cãlãtorie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Pericol de accident Lampa de control integratã în tastã se aprinde.25-2862-31 3 Tasta pentru încãlzirea parbrizului este situatã pe consola centralã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei F.25-2861-31 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei P. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei F. Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie. sau acoperite de zãpadã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Este posibilã provocarea unui accident ºi punerea în pericol a propriei persoane sau a altor persoane. De aceea. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. N54. Geamurile îngheþate limiteazã câmpul vizual. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei P. N54. Tasta pentru încãlzirea lunetei este situatã pe consola centralã. Nu porniþi la drum dacã geamurile sunt îngheþate. aburite. Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire este funcþional doar când motorul este pornit. 157 . este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei de îndatã ce aceasta este curatã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea 3 158 .

aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Ca urmare. În caz contrar. existã riscul producerii de arsuri al pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. Dacã este necesar. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. cum ar fi gradul de poluare a aerului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Încãlzire Încãlzire posterioarã 9 Comutator Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 176 164 160 163 163 Pagina 180 163 Sistemul de încãlzire este activat doar când motorul este pornit. Pericol de accident Pericol de accidentare G 6 7 8 Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. când sistemul de încãlzire este în funcþiune. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. sã fie foarte fierbinte. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de aceste orificii de ventilaþie. Prin urmare. 3 G i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. Filtrul de praf reþine majoritatea particulelor de praf ºi polen introduse în habitaclu odatã cu aerul din exterior. este posibilã aburirea geamurilor. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau ventilat. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la situaþia curentã de trafic ºi puteþi provoca un accident. 159 .

Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Puneþi butonul pentru distribuþia aerului în poziþia h.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 Buton de selectare a temperaturii 2 Buton de selectare debit de aer Pagina 161 161 162 161 Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în funcþie de necesitãþi. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Ventilare Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. dar nu sub viteza a doua. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia minimã. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 3 Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 3 Tastã pentru modul recirculare a aerului 4 Buton de selectare pentru distribuþia aerului Setãri de bazã 160 . dar nu sub viteza a doua. Închideþi orificiile de ventilaþie. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. dar nu sub o valoare medie. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale.

debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 160). Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare 4 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre dreapta. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre stânga: Setarea debitului de aer Rotiþi butonul de reglare a debitului de aer 2 situat pe panoul de comandã ( pagina 160) la viteza doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Deschideþi conform necesitãþilor: orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. Modificaþi temperatura numai în trepte mici. 161 . Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Ó Ò Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului ÔP 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului.

Lampa de control integratã în tastã se stinge. Setãri speciale Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 160) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. 162 . Dacã parbrizul este aburit pe exterior. i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 160). Tasta pentru modul de recirculare a aerului 3 este situatã pe panoul de comandã ( pagina 160). Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 160) pe o poziþie superioarã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. dar nu sub viteza a doua. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Modul recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. 3 Pericol de accident G Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Ca urmare. Rotiþi butonul de distribuþie a aerului 4 ( pagina 160) în poziþia ‚ P. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). este posibilã aburirea geamurilor. În caz contrar.

Încãlzirea compartimentului posterior 3 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Regulatorul este deschis dacã este vizibil simbolul .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Dezaburirea Setarea urmãtoare poate fi utilizatã pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Rotiþi butonul de selectare distribuþiei aerului în poziþia ‚ P Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior.. Panoul de comandã 1 Încãlzirea compartimentului posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer în poziþia a patra. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia P. de exemplu. 163 . Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $.

Funcþia de amplificare a încãlzirii Sistemul auxiliar de amplificare a încãlzirii. alimentat cu carburant. Tasta pentru funcþia de amplificare a încãlzirii este situatã între comutatorul de lumini ºi volan. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Autovehiculele cu încãlzire auxiliarã: 164 . realizeazã încãlzirea interiorului autovehiculului cât mai rapid posibil când motorul este în funcþiune.25-2864-31 3 Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului 2 pentru compartimentul posterior. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre stânga. i Sistemul de încãlzirea auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Rotiþi butonul de control al debitului de aer la setarea doritã. Autovehiculele fãrã încãlzire auxiliarã: 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã ( pagina 176) 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii Pentru activare: apãsaþi tasta ³. N54. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre dreapta.

Lampa de control integratã în tastã se stinge. Sistem de amplificare a încãlzirii Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de amplificare a încãlzirii acþionat electric. Sistemul de amplificare a încãlzirii asigurã încãlzirea cât mai rapidã a habitaclului în timpul etapei de încãlzire a motorului. 3 165 . aceasta va intra în funcþiune când motorul este repornit (funcþia de memorare). conform necesitãþilor. i Sistemul de amplificare a încãlzirii porneºte automat. apoi se opreºte automat. Funcþia de amplificare a încãlzirii acþioneazã aproximativ 2 minute.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea i Dacã opriþi motorul fãrã a opri funcþia de amplificare a încãlzirii. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ³.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic 3 166 .

precum ºi mirosurile neplãcute provenind din exterior. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. Dacã este necesar. Ca urmare. Pericol de accident G Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. existã riscul producerii de degerãturi sau arsuri ale pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. cum ar fi gradul de poluare a aerului. Puteþi utiliza sistemul Tempmatic pentru reglarea sau controlul automat al temperaturii. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. În caz contrar. 3 Pericol de accidentare G 6 7 8 i Când funcþia Tempmatic este activã. Prin urmare. sub autovehicul se poate forma condens. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau rãcit. sã fie foarte fierbinte sau foarte rece. când funcþia Tempmatic este activã. Filtrul mixt reþine majoritatea particulelor de praf. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. polen.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Funcþia Tempmatic Încãlzire posterioarã/ rãcire posterioarã 9 Tastã Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 168 163 163 Pagina 180 163 Sistemul Tempmatic este funcþional doar când motorul este pornit. 176 164 167 . este posibilã aburirea geamurilor.

sau activaþi funcþia de recirculare a aerului pentru o scurtã perioadã de timp. Modul economic (cu sistemul de aer condiþionat deconectat) Când este selectat modul economic. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. i Selectaþi aceste setãri doar pentru perioade scurte de timp. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 6 Comutator pentru Mod economic Mod cãldurã rezidualã 168 171 168 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. În caz contrar. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Funcþia 1 Butonul de selectare a temperaturii 2 Butonul ºi indicatorul de selectare a debitului de aer 3 Tastã pentru modul de recirculare a aerului 4 Comutator pentru funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) 5 Buton de selectare a distribuþiei aerului Pagina 169 170 170 172 170 3 Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Pentru activare: apãsaþi tasta ° pentru modul economic. aerul din habitaclu nu este nici dezumidificat. nici rãcit. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ° pentru modul normal. este posibilã aburirea geamurilor. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. pentru a rãci interiorul mai rapid.

Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Deschideþi conform necesitãþilor: Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale pe jumãtate ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 168). Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Rotiþi butonul de selectare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 168) în poziþia h. Modificaþi temperatura numai în trepte mici. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Poziþia de bazã Ventilaþie Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) la poziþia minimã (rãcire maximã). 169 . Sistemul de climatizare este dezactivat. Închideþi orificiile de ventilaþie. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. la care funcþia Tempmatic se adapteazã cât mai rapid ºi mai confortabil cu putinþã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 169). dar nu sub o valoare medie. Setarea recomandatã pentru temperaturã este 22 °C în condiþii normale. dar nu sub viteza a doua. orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Apãsaþi tasta °. dar nu sub viteza a doua.

atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. este posibilã aburirea geamurilor. dupã ce ajunge la viteza minimã. de exemplu când circulaþi printr-un tunel. Tasta pentru modul de recirculare a aerului este situatã pe panoul de comandã ( pagina 168). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Ca urmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare a distribuþiei aerului situat pe panoul de comandã ( pagina 168). În caz contrar. Ó 170 . i Dacã apãsaþi din nou butonul de selectare a debitului de aer ß aeroterma se opreºte. Pericol de accident 3 Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului G 1 Buton de selectare a debitului de aer Pentru a mãri debitul: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Modul recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. ÔP Ò Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã.

motorul înmagazineazã cãldurã rezidualã. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. pagina 166) pagina 168). Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93) sau scoateþi cheia. 171 . Lampa de control integratã în tastã se stinge. Puteþi utiliza cãldura rezildualã pentru încãlzirea autovehiculului timp de 30 de minute. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Mod Cãldurã rezidualã Dupã lungi perioade de funcþionare. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ° ( pagina 168). Setaþi conform necesitãþilor: temperatura ( orificiile de aer ( Apãsaþi tasta °( pagina 169) pagina 170). Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 168). i Modul de recirculare a aerului este oprit automat dupã aproximativ 1030 minute. dar nu sub viteza a doua. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 3 Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Activaþi funcþia de reîncãlzire utilizând tasta Å ( pagina 168). distribuþia aerului ( Setãri speciale i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este dezactivatã automat: dupã aproximativ 30 de minute la pornirea motorului dacã tensiunea furnizatã de baterie scade i Timpul de încãlzire depinde de: temperatura lichidului de rãcire temperatura interioarã selectatã tensiunea bateriei Aeroterma fucþioneazã la viteza 1 indiferent de poziþia în care este butonul de selectare a debitului de aer. în funcþie de temperatura exterioarã. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) pe o poziþie superioarã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) pe o vitezã mai mare a aerotermei.

Funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) Autovehiculele care dispun de funcþia Tempmatic sunt echipate cu o funcþie de reîncãlzire. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. este vizibil. Orificiul de ventilaþie este deschis dacã simbolul . Dezaburirea Setãrile urmãtoare pot fi utilizate pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Pentru activare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 în poziþia P. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Rotiþi butonul de control al debitului de aer 2 pe treapta de vitezã patru. care asigurã curãþarea rapidã a geamurilor ºi dezumidificarea aerului din interior. Lampa de control integratã în tastã se stinge. de exemplu. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. 3 172 .

1 Aerul condiþionat în compartimentul posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea dreaptã. Aerul condiþionat în compartimentul posterior 3 Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea stângã 1 Pentru activarea/dezactivarea aerului în torpedo Pentru activare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea stângã. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. de exemplu pentru a rãci conþinutul acestuia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Torpedoul ventilat Torpedoul poate fi ventilat când funcþia Tempmatic este activã. 173 .

1 Orificii de ventilaþie 174 . Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Pentru a mãri debitul de aer: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Reglaþi debitul de aer prin deschiderea/închiderea clapetelor. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. Orificiile de ventilaþie din aducþia de aer din plafon În aducþia de aer a plafonului sunt prevãzute orificii de ventilaþie. iar modul de recirculare a aerului va fi activ. ! Nu închideþi niciodatã toate orificiile de ventilaþie. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Dacã autovehiculul dispune de ambele sisteme.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului pentru compartimentul posterior. 3 i Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior ºi/sau cu un sistem de încãlzire. iar cursorul de selectare este în poziþie medianã. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. Modificaþi distribuþia aerului prin rotirea orificiilor de ventilaþie. deoarece în acest caz existã riscul deteriorãrii sistemului de aer condiþionat din compartimentul posterior. va funcþiona numai unul din sisteme.

Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. Din acest motiv. Astfel motorul va consuma mai puþin carburant. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. Pentru ca sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã sã poatã funcþiona corect. Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini trei momente de activare. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. Sprayurile. Intervalul de încãlzire maxim este de 60 minute. În caz contrar. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie ( pagina 178). În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. Sistemul de încãlzire auxiliar poate fi utilizat când motorul este pornit sau oprit. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte habitaclul la o temperaturã prestabilitã. 175 . de exemplu în garaje. Dispozitivul de încãlzire a apei încãlzeºte lichidul de rãcire ºi interiorul autovehiculului. 3 G i Sistemul de încãlzire auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Sistemul de încãlzire auxiliarã este prevãzut cu: un dispozitiv de încãlzire a apei sau un dispozitiv de încãlzire a aerului Sistemul de încãlzire auxiliarã prevãzut cu dispozitiv de încãlzire a apei Pericol de intoxicare sau de incendiu Pericol de incendiu ºi de explozie Sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã poate fi utilizat pentru: ventilarea sau preîncãlzirea interiorului autovehiculului ºi dezgheþarea geamurilor facilitarea pornirii motorului pe vreme rece asistarea sistemului de încãlzire al autovehiculului în timpul funcþionãrii motorului la temperaturi exterioare scãzute (funcþie de amplificare a încãlzirii) ( pagina 164). G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite.

sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. Lampa de control roºie integratã în tastã se aprinde. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Puteþi dezactiva sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã prin intermediul: comutatorului sistemului de încãlzire auxiliarã/sistemului de amplificare a încãlzirii ( pagina 176) telecomenzii sistemului auxiliar de încãlzire ( pagina 177) Operarea prin intermediul comutatorului Comutatorul pentru încãlzire/ventilaþie auxiliarã este situat între comutatorul de lumini ºi volan. i Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilaþie auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. Aeroterma trece pe prima treaptã. apoi se opreºte automat. 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii ( pagina 164) Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: þineþi apãsat comutatorul ö maxim 2 secunde: Sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta ö. În caz contrar. sau rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). Intervalul de încãlzire sau ventilare este limitat la 60 minute. timp de aproximativ 10 minute. Lampa roºie de control integratã în tastã se stinge. 3 ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã la intervale regulate (cel puþin o datã pe lunã). 176 . Setaþi distribuþia aerului conform necesitãþilor. Înainte de activare Reglaþi temperatura aerului la nivelul dorit prin intermediul butonului de selectare a temperaturii ( pagina 161).

Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. apoi se opreºte automat. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 3. 3 i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control 1 nu lumineazã scurt la apãsarea tastelor ( pagina 328). Toate celelalte telecomenzi care au fost sincronizate vor fi anulate. numai telecomanda respectivã va fi sincronizatã cu ceasul. Apoi lampa roºie de control din comutatorul ö începe sã lumineze intermitent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea sistemului prin telecomandã Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 600 de metri. 1 Lampa de control 2 Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã 3 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã 177 . Lampa roºie de control din comutatorul ö rãmâne aprinsã pânã la eliberarea comutatorului. i Dacã apãsaþi tasta 3 de pe telecomandã în primele 3 secunde ale procesului de sincronizare. Sincronizarea telecomenzii Tineþi apãsat comutatorul ö mai mult de 10 secunde. Raza de acþiune poate fi redusã datoritã: surselor de interferenþe obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþia nefavorabilã în care se aflã telecomanda la un moment dat emiterii dintr-un spaþiu închis Se pot folosi maxim 4 telecomenzi la autovehicul. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 2. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Lampa roºie de control din comutatorul ö se stinge. Sistemul este gata de sincronizare. Apãsaþi tasta 2 de pe telecomandã. Telecomanda este sincronizatã cu panoul de comandã.

Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge. Apãsaþi scurt comutatorul ö. Submeniul Aux. de pe panoul de bord pentru a selecta momentul de activare dorit. 178 . Momentul activãrii este selectat. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. heat. heat. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. (încãlzire auxiliarã) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Va fi afiºat momentul activãrii. Aºteptaþi 10 secunde ca sã revinã informaþiile afiºate standard. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie. dacã nu a fost selectat niciun moment de activare. sau . (încãlzire auxiliarã) va apãrea pe afiºaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Selectarea unui moment de activare Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini 3 momente de activare. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). sau Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã când simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. activarea automatã este dezactivatã. 3 i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact. iar pe afiºaj apare --:--. Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). între 1 ºi 3. Va fi evidenþiat momentul de activare selectat. Utilizaþi tasta . N54. sau Timer off (timer oprit). Simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. Apãsaþi comutatorul ö. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat.32-2245-31 i Puteþi accesa submeniul Aux. Dacã nu aþi selectat un moment de activare.

sau . Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard apãsaþi repetat tasta è sau ·. Setaþi minutele prin intermediul tastei æ sau ç. de pe panoul de bord setaþi ora. Va fi selectat momentul activãrii. valoarea indicatã se va schimba continuu. mai mult de o secundã. Setaþi ora prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi tasta è. 179 . Este afiºat simbolul Minutes (minute). de pe panoul de bord. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare"( pagina 178). Va fi selectat momentul activãrii. 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta momentul de activare dorit. Setaþi minutele prin intermediul tastei . Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Apãsaþi tasta j. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. Apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta de resetare 0 de pe panoul de bord. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. pânã la apariþia acestora pe afiºaj. Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în contact. pentru a selecta momentul de activare. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare" ( pagina 178). Cifrele aferente orei vor fi afiºate intermitent. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. Este afiºat simbolul Hours (ore). Setarea momentului de activare Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Prin intermediul tastelor . sau . Apãsaþi tasta de resetare 0. iar pe afiºaj va apãrea simbolul ”. Apãsaþi tasta è. Activarea automatã este opritã dacã selectaþi setarea Timer off (timer oprit)..

Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. În caz contrar. ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã cel puþin o datã pe lunã. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. 180 . i Ora ºi ziua sunt afiºate continuu numai când contactul este pus. Dispozitivul de încãlzire a aerului încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului Pericol de intoxicare sau de incendiu Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. în special la autovehiculele dotate cu dispozitiv de încãlzire a aerului. timp de aproximativ 10 minute. Sprayurile. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. Intervalul de încãlzire maxim este de 120 minute. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. G 3 În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. Puteþi utiliza timerul de încãlzire auxiliarã pentru a memora trei momente de activare. În caz contrar. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. de exemplu în garaje. în funcþie de cantitatea de cãldurã necesarã. Pericol de incendiu ºi de explozie G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. Pentru ca sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie sã poatã funcþiona corect. Timerul sistemului de încãlzire auxiliarã este situat deasupra panoului de comandã de pe plafon. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. sau dacã a fost selectat un moment de activare. Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului este prevãzut cu un timer cu temperaturã preselectatã care regleazã debitul de aer la diferite niveluri. Din acest motiv.

momentul activãrii sau intervalul de încãlzire ö Modul de încãlzire ºi defecþiunile Seteazã temperatura Pentru a seta ceasul: þ înainte Pentru a seta ceasul: ý înapoi ö Activeazã/dezactiveazã dispozitivul de încãlzire H Selecteazã o poziþie în memorie/un moment de activare ” Seteazã ora curentã ºi ziua sãptãmânii Ora este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Setaþi ziua prin intermediul tastei ý sau þ. 3 Setarea orei ºi zilei sãptãmânii Menþineþi apãsatã tasta ” pânã ce ora este afiºatã intermitent. Aeroterma se opreºte. Pe afiºaj apar timpul de încãlzire rãmas ºi simbolul ö. Pe afiºaj apare timpul rãmas pentru încãlzire.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Funcþia 1 2 3 Poziþia în memorie Ziua de activare Informaþii afiºate: ora actualã. Setaþi ora actualã prin intermediul tastei ý sau þ. Dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã Apãsaþi tasta ö. acesta va rãmâne în funcþiune încã 15 minute. Activarea sistemului de încãlzire auxiliarã Dacã aþi întrerupt contactul: Apãsaþi tasta ö. Pe afiºaj apare simbolul ö lângã ora curentã ºi ziua sãptãmânii. Ziua sãptãmânii 2 va fi afiºatã intermitent. care poate fi setat prin intermediul tastei ý sau þ conform instrucþiunilor de mai sus. 4 5 6 7 8 9 a i Dacã întrerupeþi contactul când sistemul de încãlzire auxiliarã este activ. Sistemul de încãlzire auxiliarã rãmâne activ încã aproximativ 2 minute. Ziua este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Dacã aþi pus contactul: Apãsaþi tasta ö. Informaþiile afiºate dispar dupã aproximativ 15 secunde de la întreruperea contactului. Setaþi timpul de încãlzire rãmas între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Simbolul ö va fi indicat pe afiºaj. 181 . Aeroterma porneºte.

Ziua sãptãmânii 2 va fi deasemenea afiºatã intermitent. Setaþi timpul de încãlzire între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. 3 i Momentul de activare este anulat la finalul procesului de încãlzire ºi trebuie reselectat pentru ca procesul de încãlzire sã fie repetat. Setarea momentului de încãlzire Tineþi apãsatã tasta ý pânã ce setarea curentã este afiºatã intermitent. Dacã doriþi sã setaþi momentul de activare pentru urmãtoarele 24 de ore. prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 5. sau pentru o sãptãmânã. Setarea este memoratã când informaþia afiºatã dispare. Setarea temperaturii Temperatura aerului poate fi setatã între 10 °C ºi 30 °C. Selectarea unui moment de activare Momentul de activare poate fi selectat pentru urmãtoarele 24 de ore. Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj este indicatã intermitent poziþia din memorie doritã 1. iar simbolul ö este afiºat intermitent. Momentul de activare este setat pentru urmãtoarele 24 de ore. Momentul activãrii este stocat când nu mai este afiºat intermitent. Sistemul de încãlzire auxiliarã se deconecteazã automat dupã scurgerea timpului alocat încãlzirii. Ora curentã ºi poziþia din memorie sunt afiºate. Anularea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj nu mai apare nici o poziþie de memorie 1. Setarea aferentã momentului de activare (ora ºi ziua sãptãmânii) este afiºatã timp de aproximativ 5 secunde. sau Setaþi ziua de activare prin intermediul tastelor ý sau þ atunci când ziua sãptãmânii 2 este afiºatã intermitent. timp de aproximativ 5 secunde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Setarea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj apare intermitent poziþia din memorie doritã 1. aºteptaþi pânã când informaþia nu mai este afiºatã intermitent. Momentul activãrii este selectat când nu mai este afiºat intermitent. iar momentul activãrii este afiºat intermitent. Verificarea momentului de activare Apãsaþi scurt butonul H. 182 . Setaþi momentul de activare prin intermediul tasteiý sau þ. Pe afiºaj apare intermitent momentul de activare. Apãsaþi scurt tasta ý sau þ.

puteþi închide automat numai geamul de pe partea ºoferului. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Pentru a opri cursa geamului. trageþi sau apãsaþi comutatorul 1. 1 Geam acþionat electric. apoi îl eliberaþi. 183 . i Din motive de siguranþã. dreapta Puneþi contactul ( pagina 93). Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Pentru a opri cursa geamului. Pentru deschidere: menþineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Tastele de comandã pentru toate geamurile laterale sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. Acþionarea electrica a geamului (pe partea ºoferului) 3 G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam lateral pentru a preveni accidentarea persoanelor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Geamurile laterale Puteþi deschide ºi închide geamurile laterale prin acþionare electricã. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. Geamul se închide automat dacã trageþi comutatorul 1 dincolo de punctul de rezistenþã. Pentru închidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. stânga 2 Geam acþionat electric. Pericol de accidentare i Geamul se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi.

184 . chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. atunci când geamul este deschis. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Geamurile laterale sunt resetate Geamuri glisante Pericol de accidentare Geamurile rabatabile G La acþionarea geamurilor glisante sau a uºii culisante. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 3 Pentru deschidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia doritã. 1 Pârghie Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabil pentru a preveni accidentarea persoanelor. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 1 Mâner Trebuie sã auziþi când cele douã jumãtãþi ale mânerului cupleazã ºi în final trebuie sã fie la acelaºi nivel. Menþineþi comutatoarele în aceastã poziþie timp de aproximativ o secundã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã: Trageþi cele douã comutatoare aferente geamurilor pânã la închiderea geamurilor laterale. Pentru deschidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înainte. Pentru închidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia închis.

Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. În caz de accident. Tastele de pe portiera ºoferului 1 Geam rabatabil. G Asiguraþi-vã pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea trapei glisante. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. Pentru a opri cursa geamului. chiar ºi a ocupanþilor care poartã în mod corect centurile. Dacã autovehiculul se rãstoarnã. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. deoarece membrele pasagerilor pot ieºi din habitaclu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante În acest timp. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Geamurile rabatabile electric Tastele de comandã pentru geamurile rabatabile sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. trageþi geamul rabatabil cãtre interior ºi apãsaþi înapoi pârghia 1 pânã cupleazã. existã riscul sã fiþi aruncat prin trapã. Pentru închidere: trageþi continuu comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul rabatabil ajunge în poziþia doritã. spate-stânga 2 Geam rabatabil. Din acest motiv. i Geamul rabatabil se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. împingeþi geamul rabatabil cãtre exterior pânã cupleazã pârghia 1. Pericol de accidentare Trapa glisantã Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabill pentru a preveni accidentarea persoanelor. spate-dreapta 185 . În acest timp. sticla trapei se poate sparge. Dacã autovehiculul se rãstoarnã existã un risc sporit de accidentare. 3 Pentru deschidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Pentru închidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înapoi. purtaþi întotdeauna corect centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. dacã nu purtaþi centura de siguranþã.

Pentru a întrerupe cursa trapei. i În cazul în care cursa trapei glisante este obstrucþionatã în timpul închiderii automate. Apãsaþi comutatorul trapei în direcþia doritã. este posibilã deteriorarea trapei glisante. Aºteptaþi închiderea trapei. Este posibilã deteriorarea trapei sau a cadrului portbagaj. dacã apãsaþi comutatorul aferent dincolo de punctul de rezistenþã. Apãsaþi comutatorul trapei glisante în sensul indicat de sãgeata 2 ( pagina 186). Resetarea trapei glisante Este necesarã resetarea trapei glisante dupã: închiderea manualã a trapei prin intermediul elementului de urgenþã a cheii ( pagina 316) deschiderea prin smucire a trapei o defecþiune Puneþi contactul ( pagina 93). apoi menþineþi apãsat comutatorul aferent aproximativ 3 secunde. În caz contrar. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Puneþi contactul ( pagina 93). Trapa glisantã este resetatã. 186 .00-2074-31 i 3 Comutatorul de acþionare a trapei glisante 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre Trapa glisantã se deschide sau se închide complet. pânã la punctul de rezistenþã. apoi îl eliberaþi. în mod automat. ! Nu ridicaþi trapa dacã pe plafon aþi montat un cadru portbagaj. Eliberaþi comutatorul când trapa ajunge în poziþia doritã. aceasta se va opri ºi se va redeschide. trapa va lovi cadrul portbagaj. în orice direcþie. N82. ! Nu transportaþi obiecte care ies prin trapa glisantã. apãsaþi din nou comutatorul aferent.

Pentru evacuarea aerului: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Pentru dezactivare: puneþi comutatorul în poziþia medianã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Ventilatorul de pe plafon din compartimentul de încãrcare Ventilatorul de pe plafon poate fi utilizat pentru ventilarea sau evacuarea aerului din compartimentul de încãrcare. Ventilatorul de pe plafon evacueazã aerul uzat din compartimentul de încãrcare. 3 1 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (evacuarea aerului) 2 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (introducerea aerului) 187 . Introducerea aerului: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Puneþi contactul ( pagina 93). Comutatorul ventilatorului este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Ventilatorul de pe plafon introduce aer din exterior în compartimentul de încãrcare.

care poate reduce consumul de carburant în trafic urban. Utilizaþi tempomatul în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. pentru controlul vitezei autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemele de asistare a conducerii care pot intra în componenþa autovehiculului sunt descrise în cele ce urmeazã: Tempomatul ( pagina 188) ºi sistemul Speedtronic ( pagina 192). trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. 188 . pe drumuri alunecoase. în condiþii de vizibilitate slabã. Este posibil ca roþile motrice sã piardã aderenþa la carosabil în timpul frânãrii sau accelerãrii ºi autovehiculul poate derapa. BAS. iar viteza nu a scãzut sub 30 km/h. Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. Viteza memoratã este reluatã dacã înclinaþia pantei ajunge la orizontalã. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de drum ºi de trafic. ESP®. Tempomatul este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. sau în cazul livrãrilor ( pagina 196) ParkTronic System (PTS) (sistemul Parktronic). pe timp de ceaþã. care asistã la parcare ºi efectuarea de manevre ( pagina 198) Funcþia de avertizare la mersul înapoi. informaþi noul ºofer asupra vitezei de croazierã memorate. Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS). ploaie intensã sau ninsoare i Este posibil ca tempomatul sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampã sau pantã. ASR. Nu utilizaþi tempomatul: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. chiar ºi atunci când tempomatul este activat. EBV ºi AASS sunt descrise în secþiunea "Siguranþa la bord" ( pagina 60). puteþi provoca un accident. Pericol de accident Pericol de accident G 3 G Funcþia tempomat nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. de exemplu. Tempomatul Tempomatul menþine constantã viteza autovehiculului. În caz contrar. care ajutã la pãstrarea siguranþei altor participanþi la trafic ( pagina 202) Sistemele de siguranþã ABS.

Dacã nu este aprinsã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Maneta tempomatului Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: Lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: Lampa de control LIM este aprinsã 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru revenirea la ultima vitezã memoratã 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru a dezactiva tempomatul 6 Lampã de control LIM Selectarea tempomatului Verificaþi dacã este selectat tempomatul. Viteza curentã este memoratã. Deplasaþi maneta tempomatului. scurt. Memorarea vitezei curente Acceleraþi/deceleraþi autovehiculul pânã la viteza doritã. Sistemul Speedtronic variabil ( pagina 192) este dezactivat. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. 3 189 . în sus 1 sau în jos 3. Tempomatul este activat. lampa de control LIM 6 nu este aprinsã. Eliberaþi pedala de acceleraþie. În cazul în care este selectat tempomatul. Lampa de control LIM 6 se stinge.

190 . Creºteþi viteza numai dacã situaþia curentã o permite. Este posibil ca autovehiculul sã continue sã accelereze spre noua vitezã setatã. Tempomatul este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. schimbaþi la timp treptele de vitezã. Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. sau Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. chiar ºi dupã eliberarea manetei tempomatului. acceleraþi uºor pentru a îmbunãtãþi uniformitatea modului de schimbare a vitezelor. tempomatul nu este dezactivat. dar nu excesiv. G Reluaþi viteza memoratã numai dacã ºtiþi valoarea acesteia. Accelerarea bruscã poate pune în pericol persoana dumneavoastrã sau alte persoane. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã în trepte de 1 km/h. sau dacã este selectatã treapta neutrã ºi pedala de ambreiaj este eliberatã. sau în jos 3 pentru a o reduce. mai ales la deplasarea pe rampe abrupte. la schimbarea vitezelor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii ! Autovehiculele cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. În caz contrar. Eliberaþi pedala de acceleraþie. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã. Este posibilã activarea tempomatului dacã: viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h în timpul frânãrii aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord Sistemul ASR este dezactivat Reluarea vitezei memorate Pericol de accident Setarea vitezei Pericol de accident G 3 Ritmul de creºtere a vitezei în trepte de 1 km/h poate fi mai rapid decât capacitatea de accelerare a autovehiculului. tempomatul este dezactivat dacã pedala de ambreiaj este apãsatã mai mult de 6 secunde. dupã schimbarea vitezei. iar situaþia curentã de drum o permite.

Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. Dezactivarea tempomatului Sunt disponibile diverse moduri pentru dezactivarea tempomatului: Apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. sau 3 i Ultima vitezã memoratã este anulatã la oprirea motorului. Sistemul Speedtronic variabil este selectat ( pagina 192). Acþionaþi frânele. tempomatul readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului este aprinsã. sau dezactivaþi sistemul ASR apãsaþi pedala de ambreiaj mai mult de 6 secunde în timpul deplasãrii autovehiculului comutaþi transmisia manualã în poziþia neutrã în timpul deplasãrii autovehiculului ºi eliberaþi pedala de ambreiaj comutaþi transmisia automatã în poziþia neutrã N în timpul deplasãrii autovehiculului sistemul ESP® sau ABS este defect i Tempomatul nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Ultima vitezã setatã rãmâne memoratã. Viteza curentã este memoratã. Eliberaþi maneta tempomatului. sau Acþionaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Tineþi apãsatã maneta tempomatului în sus 1 sau în jos 3 pânã la atingerea vitezei dorite. 191 . i Tempomatul este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h Intervin sistemele ESP® sau ASR.

în zone locuite. pentru restricþii de vitezã pe termen lung. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. puteþi utiliza maneta tempomatului pentru a introduce în memoria sistemului ca vitezã limitã. în cazul conducerii cu pneuri de iarnã Pericol de accident Sistemul Speedtronic variabil Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. de exemplu. 192 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic este utilizat pentru limitarea vitezei de deplasare la o valoare prestabilitã. Limita de vitezã permanentã. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: lampa de control LIM este aprinsã Când motorul este în funcþiune. 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru apelarea ultimei viteze memorate sau creºterea vitezei în trepte de 1 km/h 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru dezactivarea sistemului Speedtronic variabil 6 Lampã de control LIM 3 G Sistemul Speedtronic este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: Limita de vitezã variabilã pentru limite legale de vitezã. de exemplu. orice vitezã mai mare de 30 km/h. i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã.

de exemplu. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Eliberaþi maneta tempomatului. în sus 1 sau în jos 3. Sistemul Speedtronic variabil este activat. puteþi provoca un accident. prin apãsarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã). Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã setate. Dacã nu este aprinsã. scurt. Reglarea vitezei în trepte de 1 km/h Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. Reglarea vitezei în trepte de 10 km/h Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. Noua vitezã limitã este memoratã. G Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã ca vitezã limitã. informaþi noul ºofer asupra vitezei limitã memorate. lampa de control LIM 6 este aprinsã. Nu va fi posibilã depãºirea vitezei limitã memorate decât prin dezactivarea sistemului Speedtronic variabil. Pericol de accident Apelarea unei viteze memorate Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. Sistemul Speedtronic variabil este activat. În cazul în care este selectat sistemul Speedtronic variabil. Lampa de control LIM 6 se aprinde. iar viteza limitã este afiºatã. În caz contrar. Tempomatul ( pagina 188) este dezactivat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Selectarea sistemului variabil Speedtronic Verificaþi dacã este selectat sistemul Speedtronic variabil. Memorarea vitezei curente Deplasaþi maneta tempomatului. 3 193 . sau în jos 3 pentru a o reduce. Sistemul Speedtronic variabil nu poate fi dezactivat prin frânare. Viteza limitã creºte în trepte de 1 km/h ºi este indicatã pe afiºaj.

Apoi mesajul LIMIT . i Informaþiile sunt afiºate intermitent dacã viteza actualã este mai mare decât cea memoratã. Acþionaþi frânele dacã este necesar. Noua vitezã limitã este memoratã. i Ultima vitezã limitã memoratã este anulatã la oprirea motorului. mesajul LIMIT . Afiºarea vitezei limitã Autovehicule cu taste pe volan: Dupã activarea ºi la setarea vitezei limitã. iar viteza limitã va apãrea intermitent pe afiºaj.. Eliberaþi maneta tempomatului.. Sunt disponibile diverse moduri de a dezactiva sistemul Speedtronic variabil: apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. la autovehiculele cu taste pe volan. LIM km/h va fi afiºat. km/h sau . LIM km/h ºi viteza memoratã ( pagina 115). Apoi bara indicatoare va trece pe viteza memoratã. la apelarea sau modificarea vitezei limitã memorate. 194 . mesajul LIMIT ºi viteza memoratã vor fi afiºate mai întâi în parte superioarã a afiºajului. Ultima vitezã limitã setatã rãmâne memoratã.. Tempomatul este ( pagina 188) selectat. 3 i Viteza limitã poate fi depãºitã în pante abrupte. km/h va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde..Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Ultima vitezã limitã memoratã de sistem va fi crescutã sau redusã cu un multiplu de 10 ºi va fi apãrea pe afiºaj.. chiar dacã sistemul Speedtronic este activat. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului se stinge. timp de aproximativ 5 secunde. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil i Sistemul Speedtronic nu poate fi dezactivat prin frânare.. Autovehicule fãrã taste pe volan: Pe afiºaj va apãrea mesajul .. sau Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Dacã viteza limitã este depãºitã. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare..

Dacã viteza limitã este depãºitã. când autovehiculul staþioneazã (în cazul autovehiculelor cu taste pe volan) Sistemul Speedtronic permanent rãmâne activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului Speedtronic variabil. de exemplu. 3 1 Disponibil doar pentru anumite þãri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã: apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã) ºi. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze.. sistemul Speedtronic permanent este dezactivat pentru perioada în care sistemele respective sunt nefuncþionale. chiar dacã sistemul Speedtronic permanent este activat.. i Viteza limitã poate fi depãºitã pe pante abrupte. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. În acest caz eliberaþi pedala de acceleraþie. la puþin timp dupã atingerea vitezei limitã setate. chiar dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown).. în acelaºi timp. viteza actualã diferã de viteza limitã cu maxim 20 km/h sistemul ESP® sau ABS este defect sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) opreºte motorul automat ( pagina 196) Sistemul Speedtronic Permanent1 Viteza poate fi limitatã permanent (de exemplu în condiþiile rulãrii cu pneuri de iarnã) la o valoare cuprinsã între 100 km/h ºi 160 km/h: la un atelier de specialitate autorizat. Apoi mesajul Speed limit Winter tyres. la un Centru de Service Mercedes-Benz (în cazul autovehiculelor fãrã taste pe volan) prin intermediul sistemului de operare. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau. iar viteza limitã va indicatã intermitent pe afiºaj. Acþionaþi frânele dacã este necesar... va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. iar autovehiculul opreºte accelerarea.. Dacã acceleraþi prin intermediul pedalei de acceleraþie. i Dacã sistemele ESP® sau ABS nu funcþioneazã. 195 . mesajul Speed limit Winter tyres.. mesajul Speed limit Winter tyres. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã.. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau LIM ºi viteza limitã vor fi afiºate. la autovehiculele cu taste pe volan. Sistemul Speedtronic permanent controleazã viteza. LIM km/h va fi afiºat.

MSS va fi activat când viteza minimã de aproximativ 2 km/h este depãºitã. Când este pus în funcþiune. Apãsaþi repetat tasta k sau j pânã la afiºarea mesajului Limit speed (viteza limitã).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Setarea sistemului Speedtronic permanent1 Contactul trebuie sã fie pus. 196 . Autovehiculul staþioneazã. Deplasaþi bara de selecþie în dreptul submeniului Vehicle (Autovehicul) utilizând tasta æ sau ç. între (160 km/h ºi 100 km/h). timp de cel puþin 2 secunde: motorul merge la relanti. Oprirea automatã a motorului Sistemul MSS opreºte automat motorul. Apãsaþi tasta k sau j. N54. Setarea curentã este evidenþiatã. dupã plecarea de pe loc. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. sau când se fac livrãri. H Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) reduce consumul de carburant ºi protejeazã mediul înconjurãtor. Notã privind protecþia mediului 3 Submeniurile disponibile sunt indicate pe afiºaj. în trepte de zece. dacã toate condiþiile urmãtoare sunt îndeplinite. de exemplu în trafic urban. Setarea Unlimited (nelimitat) înseamnã cã sistemul Speedtronic permanent este dezactivat. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Pornirea-oprirea automatã a motorului (MSS) Activaþi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) în perioade lungi de staþionare. Sistemul MSS va opri ºi reporni automat motorul.32-2239-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta valoarea doritã.

dupã pornirea automatã a motorului. Mesajul respectiv afiºat este anulat. Pornirea automatã a motorului Sistemul MSS porneºte motorul. trebuie sã apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãt pentru ca motorul sã reporneascã automat. sau autovehiculul începe sã se depalseze. dacã acesta a fost oprit automat. Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 40 °C. Astfel se evitã pornirea accidentalã a motorului de cãtre sistemul MSS. ! Dacã aþi cuplat o treaptã de vitezã dupã oprirea automatã a motorului. apãsaþi pedala de ambreiaj. anterior începerii de reparaþii la motor. Nu apãsaþi pedala de ambreiaj. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: aþi comutat transmisia în poziþia neutrã. Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de control ° de pe panoul de bord: se aprinde dacã motorul a fost oprit automat lumineazã intermitent dacã apãsaþi pedala de ambreiaj ºi sunt îndeplinite toate condiþiile pentru oprirea automatã a motorului se aprinde dacã autovehiculul este în miºcare ºi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului este dezactivat din cauza bateriei insuficient încãrcate Autovehicule cu taste pe volan Mesajul Engine start/stop active (pornire/ oprire motor activã) este afiºat dacã motorul a fost oprit automat. Temperatura externã se situeazã peste 0 °C Bateria este suficient încãrcatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Aþi trecut maneta schimbãtorului în poziþia neutrã. G Este posibil ca motorul sã porneascã accidental în timp ce sistemul MSS este activ ( pagina 197). sau aþi selectat poziþia neutrã. în timpul desfãºurãrii reparaþiilor. Dacã este cazul. Din acest motiv. 197 . va fi necesarã reactivarea sistemului Speedtronic variabil. Activare/dezactivare sistem MSS Pericol de accidentare 3 i Sistemul Speedtronic variabil va fi dezactivat când MSS opreºte motorul automat. trebuie ca sistemul MSS sã fie dezactivat.

Sistemul PTS este activat automat la cuplarea contactului ºi eliberarea frânei de parcare. G 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. apoi din nou în poziþia 1. Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Sistemul PTS este dezactivat la viteze de peste18 km/h. PTS este reactivat imediat ce viteza scade sub acest prag. N sau R. pentru a monitoriza zona din jurul autovehiculului. trebuie apãsat comutatorul în poziþia 2. Utilizarea acestui sistem nu vã absolvã de efectuarea manevrelor cu atenþie. Sistemul PTS este doar un sistem auxiliar. Sistemul de asistare a parcãrii Parktronic (PTS) Pericol de accident Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul de manevrã. lampa de control ° de pe panoul de bord se aprinde scurt dupã activarea sistemului. În caz contrar. 3 PTS este un sistem de asistare a parcãrii care vã informeazã vizual ºi acustic asupra distanþei dintre autovehicul ºi un eventual obstacol. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. 198 . Sistemul PTS este dotat cu senzori în barele de protecþie frontalã ºi lateralã. Este posibilã accidentarea acestora. Sistemul MSS este activat imediat dupã ce demaraþi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Comutatorul este situat între volan ºi contact. trebuie sã deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D. cu motorul pornit. Pentru a reactiva MSS. La autovehiculele cu transmisie automatã. La autovehiculele fãrã taste pe volan. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. i Sistemul MSS este dezactivat automat când opriþi motorul cu cheia de contact.

Sistemul PTS se poate defecta ca urmare a: surselor de ultrasunete cum ar fi frânelor pneumatice ale camioanelor. Dacã distanþa faþã de obstacol este mai micã decât distanþa minimã. Curãþaþi periodic senzorii. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora ( pagina 254). este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor respective. este posibil ca valoarea acesteia sã nu mai fie afiºatã. în caz contrar este posibilã funcþionarea defectuoasã a acestora. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. gheaþã sau noroi. toate segmentele indicatorului de avertizare se aprind ºi este emis un semnal acustic de avertizare. Sistemul PTS nu detecteazã astfel de obiecte atunci când acestea se aflã în imediata vecinãtate a senzorilor. 199 . de exemplu instrumente încãrcate electric plãcuþelor de înmatriculare (plãcuþelor cu numãrul autovehiculului) care nu sunt prinse complet pe barele de protecþie senzorilor murdari su acoperiþi de gheaþã 3 Dacã existã un obstacol în aceastã zonã. Senzorii anteriori Centru Colþuri Senzori posteriori Centru Colþuri Distanþa minimã Centru Colþuri aproximativ 30 cm aproximativ 25 cm aproximativ 180 cm aproximativ 100 cm aproximativ 100 cm aproximativ 70 cm ! La parcarea autovehiculului. acordaþi o atenþie deosebitã obstacolelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Raza de acþiune a senzorilor Senzorii trebuie sã nu fie acoperiþi de praf. spãlãtoriile automate sau un ciocan pneumatic accesoriilor ale autovehiculului. În caz contrar.

Poziþiile transmisiei Monitorizare 3 Treaptã de viteze Zona frontalã înainte sau D sau N Indicator de avertizare din oglinda exterioarã stânga. 200 . înseamnã cã existã o defecþiune ( pagina 271). deasupra consolei centrale. pentru zona stângã posterioarã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare aratã distanþa între senzor ºi obstacol. Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. ! Dacã numai segmentele roºii ale indicatorului se aprind. Indicatorul de avertizare pentru zona frontalã este situat în centrul planºei de bord. în funcþie de distanþa dintre autovehicul ºi obstacol. Poziþia schimbãtorului sau selectorului de viteze stabileºte dacã va fi monitorizatã zona frontalã ºi/sau posterioarã. Indicatoarele de avertizare pentru partea stângã ºi dreaptã posterioarã sunt integrate în oglinzile retrovizoare exterioare corespunzãtoare. Indicator de avertizare pentru zona anterioarã treapta marºarier sau R sau N P Zona frontalã ºi posterioarã Nu este activat niciun indicator de avertizare 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicator 4 Partea stângã a autovehiculului 5 Segmente indicator Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în 5 segmente galbene ºi 2 segmente roºii. Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 ºi 5 se aprind.

pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de obstacol ºi încã 2 secunde dupã oprirea autovehiculului 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului Parktronic Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Autovehiculul a ajuns la distanþa minimã faþã de obstacol. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. În cazul în care cuplajul remorcii este detaºabil. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Începând de la: al ºaselea segment. este emis un semnal acustic de avertizare timp de aproximativ 2 secunde al ºaptelea segment. decuplaþi-l dacã nu mai este necesar. debranºaþi adaptorul conectorului cu 7 pini de la autovehicul. sistemul PTS va rãmâne inactiv pentru zona posterioarã ( pagina 213). sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona posterioarã a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã. nu de la cuplajul sferic de tractare. Avertizare pentru deplasarea accidentalã înapoi Sistemul PTS începe monitorizarea automatã a zonei posterioare dacã autovehiculul începe sã ruleze înapoi. Comutatorul este situat pe consola centralã. Tractarea unei remorci În cazul ataºãrii unei remorci. Distanþa minimã pentru sistemul PTS este calculatã de la bara de protecþie. ! Dupã decuplarea remorcii. Activarea/dezactivarea sistemului PTS Sistemul Parktronic poate fi activat sau dezactivat manual. În caz contrar. este emis un semnal acustic de avertizare continuu. 3 201 . fãrã ca treapta marºarier sã fie cuplatã. de exemplu dupã oprirea în rampã. Lampa de control integratã în comutator se stinge. Dacã sistemul PTS detecteazã un obstacol la o distanþã maximã de 80 cm: se aprind toate segmentele indicatorului de avertizare este emis un semnal acustic continuu de avertizare.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Funcþia de avertizare pentru marºarier La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. asiguraþi-vã cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. i Semnalul de avertizare sonorã are întotdeauna un volum normal ºi trebuie redus de fiecare datã când cuplaþi treapta de marºarier. 3 G Este posibil ca semnalul acustic de avertizare pentru marºarier sã nu fie auzit sau sã fie ignorat de cãtre participanþii la trafic. aceastã funcþie nu vã absolvã de responsabilitatea asigurãrii cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. atunci când manevraþi în marºarier. Dacã este cazul. Intensitatea semnalului acustic poate fi redusã pentru funcþionare pe timp de noapte. Pentru a evita accidentarea persoanelor ºi deteriorarea bunurilor. funcþia de avertizare pentru marºarier nu poate garanta cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. 202 . condiþiile de drum ºi trafic trebuie întotdeauna urmãrite cu atenþia necesarã. Totuºi. Semnalul de avertizare va suna mai încet. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic. Reducerea volumului semnalului acustic de avertizare Cuplaþi treapta de marºarier de douã ori. în succesiune rapidã. atunci când manevraþi în marºarier. Funcþia de avertizare pentru marºarier este menitã sã asiste la asigurarea unor condiþii de securitate celorlalþi participanþi la trafic. Pericol de accident Din acest motiv. Din acest motiv. rugaþi pe cineva sã vã ghideze când efectuaþi aceastã manevrã.

203 . ! Este necesarã respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: dacã priza de putere este supusã unei solicitãri intense (de exemplu. Cuplaþi priza de putere numai când autovehiculul staþioneazã ºi transmisia se aflã în poziþia neutrã. Apãsaþi pedala de ambreiaj.10 minute. Cuplarea/decuplarea prizei de putere Comutatorul prizei de putere este situat între comutatorul de lumini ºi volan. în sarcinã parþialã ºi la intervale regulate. În acest caz utilizaþi priza de putere aproximativ 5 . consum ridicat de putere la o temeraturã exterioarã ridicatã). puteþi cupla treapta întâi sau a doua dupã cuplarea prizei de putere. temperatura uleiului de transmisie poate creºte peste nivelul admis.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Utilizarea autovehiculului Priza de putere Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu depãºeºte 2. În cazul autovehiculelor fãrã mecanism de blocare a transmisiei. Din acest motiv. apoi demaraþi. în funcþie de viteza doritã.500 rpm în timpul funcþionãrii. În cazul autovehiculelor dotate cu mecanism de blocare a transmisiei. transmisia manualã este blocatã când priza de putere este cuplatã. 3 1 Pentru cuplare 2 Pentru decuplare Opriþi autovehiculul ºi treceþi maneta schimbãtorului în treapta neutrã. este necesar sã rulaþi în treapta întâi sau a doua. Nu schimbaþi treapta de vitezã când autovehiculul ruleazã cu priza de putere cuplatã.

cu motorul pornit. Lampa de control integratã în comutator se stinge. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord se aprinde. Pentru decuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. La autovehiculele cu transmisie automatã maneta schimbãtorului trebuie sã se afle în poziþia P. apoi apãsaþi partea inferioarã2 a comutatorului. cu motorul pornit. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). cu motorul pornit. 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Lampa de control integratã în comutator se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru cuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. sistemul de control automat al turaþiei motorului (ADR). Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadru secþiunii "Date tehnice" ( pagina 382). Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Activarea/dezactivarea sistemului ADR Comutatorul este situat între comutatorul de lumini ºi volan. 204 . creºte automat turaþia la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205). turaþia creºte automat la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205) – turaþia constantã a motorului. 3 ! Sistemul ADR poate fi activat numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. Eliberaþi pedala de ambreiaj. Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Când este activat. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord este aprinsã. La autovehiculele cu sistem de control automat al turaþiei motorului (ADR). apoi apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului.

Lampa de control integratã în comutator ºi lampa de control ™ se sting. Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Pentru a reduce turaþia: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Pentru a mãri turaþia: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului.25-2863-31 3 205 . i Sistemul ADR este dezactivat automat când: eliberaþi frâna de parcare autovehiculul este în miºcare unitatea de comandã detecteazã o defecþiune 1 Pentru creºterea turaþiei 2 Pentru reducerea turaþiei N54. cu motorul pornit. Turaþia reglabilã de lucru Reglarea turaþiei de lucru Cuplaþi priza de putere ( pagina 203) sau acivaþi sistemul ADR ( pagina 204).

în special din cauza încãrcãturilor plasate pe plafon. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica ocupanþii. caracteristicilor viratorii ºi de frânare. sau a unui accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare Pericol de accidentare G 3 Încãrcãturile nefixate sau fixate necorespunzãtor. Pericol de accident G Pericol de intoxicare G Transportul încãrcãturilor cu masã sau volum mare. Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a încãrcãturii ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadrul secþiunii "Fixarea încãrcãturii" ( pagina 208). a unei schimbãri neprevãzute a direcþiei. Rezistenþa pneurilor. Circulaþi întotdeauna cu uºile culisante ºi posterioare închise. Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de tipul ºi distribuþia încãrcãturii în autovehicul. Distanþele de frânare ºi de oprire pot fi semnificativ mai mari. pot provoca o deteriorare semnificativã a manevrabilitãþii. distribuþia incorectã a sarcinii în autovehicul ºi nivelul ridicat al centrului de greutate. caracteristicile de virare ºi frânare ºi prin urmare. 206 . În caz contrar. precum ºi scaunele demontate dar lãsate în autovehicul. siguranþa rutierã. Astfel creºte riscul de accidentare a pasagerilor în aceste situaþii. chiar ºi în cazul în care masa maxima admisã a autovehiculului sau sarcina maximã pe punte nu au fost depãºite. pot fi aruncate în habitaclu în eventualitatea unei frânãri bruºte. vor fi afectate dacã sarcina maximã admisã pe roatã (jumãtate din sarcina maximã admisã pe punte) sau masa maxima admisã a autovehiculului sunt depãºite din cauza încãrcãturii autovehiculului.

inclusiv greutatea totalã a pasagerilor. Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura în contact cu spãtarul banchetei din spate. În cazul încãrcãturilor unitare. Curelele de fixare sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Aceasta trebuie sã fie uscatã. mãturatã ºi fãrã pete ulei sau praf care ar putea creºte riscul alunecãrii încãrcãturii. Dacã este posibil. În cazul modelelor destinate transportului de persoane: nu stivuiþi încãrcãtura la un nivel care sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor scaunelor. Fixaþi orice tip de încãrcãturã cu un numãr suficient de curele de fixare rezistente la uzurã ºi rupere. Curãþaþi podeaua compartimentului de încãrcare. utilizaþi carpete antiderapante. Umpleþi spaþiile rãmase între încãrcãturã ºi obloane sau carcasele roþilor cu pene sau alte obiecte corespunzãtoare. Muchiile ascuþite trebuie acoperite pentru protecþie. pânã ce sunt complet în contact cu bancheta spate sau cu paravanul. trebuie redusã cât mai mult posibil. transportaþi încãrcãturile cu masã mare între punþi. Dacã este necesar. Reglaþi fasciculul farurilor ulterior încãrcãrii autovehiculului ( pagina 106). Reþineþi cã masa proprie a autovehiculului poate creºte prin instalarea echipamentelor ºi a accesoriilor opþionale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul ! La încãrcarea ºi transportul de mãrfuri. Verificaþi presiunea în pneuri dupã încãrcare ºi reglaþi-o corespunzãtor tabelelor de presiune aferente ºi sarcinii transportate ( pagina 378). dar mai aproape de puntea spate. pentru a elimina spaþiilor sau posibilitatea de miºcare a încãrcãturii. Sarcina excesivã în puncte singulare de pe suprafaþa încãrcãturii are un efect negativ asupra manevrabilitãþii ºi poate deteriora suprafaþa podelei. sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehicului sau sarcinile maxime pe roatã (jumãtate din sarcina maximã pe punte) specificate pentru autovehicul. Centrul de greutate al ansamblului trebuie întotdeauna sã fie în faþa punþii spate. Încãrcãtura trebuie sã fie uniform distribuitã. Când este posibil. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: nu permiteþi ca încãrcãtura autovehiculului. centrul de greutate al acesteia. transportaþi încãrcatura în spatele scaunelor neocupate. Înãlþimea încãrcãturii ºi prin urmare. plasaþi obiectele mari ºi grele cât mai în faþã posibil. 3 207 .

Dacã este necesar. pentru a spori siguranþa. 3 1 Sine de ancorare 2 Inele de ancorare 208 . fixaþi încãrcãtura prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare din compartimentul de încãrcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Distribuiþi încãrcãtura astfel încât sarcina maximã admisã pe punte sã nu fie depãºitã. Din acest motiv. în funcþie de legislaþia þãrii respective ºi implicaþiilor acestei acþiuni. modul de fixare incorect sau necorespunzãtor al încãrcãturii. sau ca urmare a efectuãrii unei manevre de evitare a unui obstacol sau a frânãrii bruºte. când autovehiculul este echipat cu numãrul maxim de scaune. Verificaþi siguranþa încãrcãturii dupã ce aþi parcurs o scurtã distanþã ºi modificaþi. sunteþi rãspunzãtor de fixarea încãrcãturii împotriva alunecãrii. când circulaþi în condiþii normale de trafic sau pe drumuri de calitate slabã. este recomandabilã sprijinirea încãrcãturii de paravan sau obloane. înclinãrii ºi rãsturnãrii. i Informaþii privind modul corect de fixare a sarcinii sunt disponibile la oricare Centru de Service MercedesBenz ºi la producãtorii de accesorii pentru fixarea încãrcãturilor. dacã este necesar. Fixarea încãrcãturii În calitate de conducãtor auto. utilizaþi o plasã de ancorare corespunzãtoare. ca mãsurã suplimentarã de precauþie. respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. Totodatã. Încãrcarea compartimentului de marfã la sarcina utilã maximã va duce la depãºirea sarcinii maxime admise pe puntea spate. În funcþie de dotãrile autovehiculelor. de exemplu toate spaþiile ºi jocurile încãrcãturii trebuie eliminate. Încãrcãtura trebuie aranjatã astfel încât sã asigure fixarea sigurã. Neconformarea cu prevederile legale în vigoare ºi regulamentele tehnice de ultimã orã privind fixarea încãrcãturii poate constitui un delict sancþionabil prin lege.

Dacã utilizaþi un dispozitiv de tensionare. Din acest motiv. respectaþi instrucþiunile aferente dispozitivelor de fixare utilizate. 209 . nu suprasolicitaþi inelele de ancorare. utilizaþi întotdeauna toate inelele de ancorare disponibile pentru fixarea plasei de ancorare ºi fixaþi cârligele acesteia astfel încât sã nu se poatã desface accidental. Între ºinele de ancorare de pe partea stângã ºi cele de pe partea dreaptã se vor utiliza numai tije de fixare. sarcina maximã admisã pentru ºinele sau inelele de ancorare poate fi depãºitã în caz de frânare bruscã sau în caz de accident. utilizaþi numai chingi elastice sau plase de ancorare pentru fixarea încãrcãturilor uºoare. Cuplaþi tije suplimentare de fixare în ºinele de ancorare de pe panourile laterale. nu întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. fixaþi încãrcãtura pe ºinele de ancorare cu ajutorul inelelor de ancorare disponibile ca accesorii ( pagina 210). sau în ºinele de pe podeaua compartimentului de încãrcare. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Reþineþi ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de fixare a încãrcãturii prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare: fixaþi încãrcãtura de inelele de ancorare cu chingi de tensionare. 3 Pericol de accidentare G Dacã întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. nu treceþi dispozitivele de ancorare peste muchii ascuþite sau colþuri. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. Distribuiþi uniform încãrcãtura între dispozitivele de ancorare. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. O chingã vizibil tensionatã este suficientã pentru a fixa încãrcãtura. i Nu este necesarã strângerea la maxim a dispozitivului de tensionare. Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtorul tijelor de fixare. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului ( pagina 206).

asiguraþi-vã cã încãrcãtura este stabilã ºi nu se va rãsturna chiar ºi atunci când nu mai este ancoratã. 3 Pericol de accidentare G Anterior eliberãrii chingilor de tensionare. apoi scoateþi-l din ºinã. i Când scoateþi mecanismul de blocare 1 din niºã. Sisteme de susþinere Este posibilã montarea unui cadru portbagaj. aproapiatã de încãrcãturã. Verificaþi fermitatea fixãrii inelului de ancorare. inelul va putea sã se miºte în ºina de ancorare. Asiguraþivã cã mecanismul de blocare 1 este permanent cuplat în niºã. Pentru demontare: trageþi mecanismul de blocare 1 în sus ºi trageþi inelul de ancorare prin niºã cãtre mecanism. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Puneþi chinga de tensionare în jurul încãrcãturii ºi prindeþi-o strâns în inelele de ancorare cu ajutorul cârligelor. Din acest motiv. 1 ªine de fixare Elementele speciale de ancorare (blocurile culisante) sunt disponibile ca accesorii. 1 Mecanism de blocare 210 . Pentru montare: deplasaþi inelul de ancorare printr-o niºã a ºinei. Strângeþi chingile de tensionare prin intermediul dispozitivului de tensionare. în caz de frânare bruscã sau accident. Pericol de accidentare G Montarea/demontarea inelelor pentru ºinele de ancorare Dacã inelul nu este ferm fixat în ºina de ancorare. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. pânã când mecanismul de blocare 1 cupleazã în niºã. acesta ar putea aluneca sau sãri din ºinã. dacã autovehiculul este dotat cu ºine de fixare pe plafon. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. la montarea inelului de ancorare trebuie verificatã întotdeauna fermitatea fixãrii acestuia.

În acest scop. este posibilã deteriorarea autovehiculului. Este posibilã apariþia situaþiilor periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. uniform. preveniþi deteriorarea autovehiculului. În caz contrar. v-ar putea pune în pericol pe dumneavoastrã sau alte persoane. Acestea sunt disponibile. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este posibil ca un sistem de susþinere sau o încãrcãturã incorect fixate sã: se desprindã sã cadã ºi. Montaþi numai cadre portbagaj aprobate sau recomandate pentru autovehicule Mercedes-Benz. Manevrabilitatea ºi caracteristicile de frânare se pot modifica dacã aþi montat sisteme de susþinere pe autovehicul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Pericol de accidentare G ! Asiguraþi-vã cã: ºuruburile de fixare a cadrului portbagaj sunt strânse cu un cuplu de 8 – 10 Nm în blocurile culisante furnizate când sunt strânse. ºuruburile nu sunt în contact cu ºina blocurile culisante nu sunt poziþionate lângã capacele de plastic blocurile culisante au o secþiune transversalã corectã ºinele de fixare nu sunt acoperite de murdãrie pe interior ºuruburile de fixare sunt strânse din nou. Respectaþi sarcinile maxim admise pe plafon ( pagina 381). ! Dacã doriþi sã montaþi ºine de fixare. 3 211 . la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. apelaþi la ateliere de specialitate autorizate. dupã fiecare 500 km parcurºi Procedând astfel. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru efectuarea lucrãrilor respective. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. sarcina maximã admisã pe punþi ºi capacitatea maximã de încãrcare a cadrului portbagaj. în consecinþã.

Cuplarea remorcilor Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Distanþa dintre autovehicul ºi remorcã trebuie sã permitã ataºarea barei de tractare în cuplajul sferic. Conectaþi sursa de alimentare. de exemplu cu o calã de roþi ( pagina 313). Desfaceþi bolþul de cuplare. iar bolþul de tractare trebuie sã se fixeze. de exemplu prin intermediul unei cale de roatã ( pagina 313). Dispozitiv detaºabil de tractare a remorcii Trebuie respectate instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtor. Ajustaþi bara de remorcare la înãlþimea dispozitivului de cuplare a remorcii. 1 Prizã 2 Siguranþã 3 Manetã 212 . Ataºarea remorcii prin cupla de remorcare Aplicaþi frâna de parcare a remorcii ºi asiguraþi-o suplimentar împotriva deplasãrii accidentale. Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Este posibil ca bara de remorcare sã se deplaseze brusc în lateral. Dacã este necesar. sau în raza de acþiune a barei de remorcare. Pericol de accidentare 3 cuplajului sferic Cuplarea remorcii prin intermediul G 1 Prizã 2 Cuplaj sferic Asiguraþi remorca împotriva deplasãrii accidentale. Bara de remorcare trebuie sã intre în cupla de remorcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Tractarea unei remorci Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul. scoateþi siguranþa 2 ºi rotiþi maneta 3 pânã la eliberarea cuplei. Ataºaþi bara de remorcare ºi fixaþi-o. când daþi în marºarier.

Siguranþa 2 trebuie sã fie complet încastratã în corpul cuplei. verificaþi vizual dacã remorca este asiguratã (cu siguranþa 2 sau ºtiftul de poziþionare). Remorcã cu conector cu 7 pini 3 ! Cablul trebuie poziþionat astfel încât sã permitã un uºor joc fãrã a se tensiona. Conectarea sursei de alimentare Introduceþi fiºa remorcii 2 în priza 1 a autovehiculului. 1 Prizã 2 Fiºã Prin intermediul unui cablu adaptor. chiar ºi în viraje. Asiguraþi-vã cã lãmpile remorcii sunt curate ºi funcþioneazã corespunzãtor. Conectaþi sursa de alimentare. îndoi sau zgâria.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Dupã cuplarea remorcii. puteþi conecta o fiºã cu 7 pini la priza cu 13 pini a autovehiculului. Cablul adaptor este disponibil la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. 213 .

este posibilã deteriorarea capitonajului plafonului în caz de frânare bruscã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimente de depozitare interioare Pericol de accidentare Compartimentul de depozitare situat deasupra capitonajului plafonului Compartimentele de depozitare situate în portiere Aceste compartimente pot fi utilizate pentru depozitarea în siguranþã a obiectelor de mici dimensiuni ºi uºoare. În caz contrar. evitaþi transportarea obiectelor grele. voluminoase. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã La autovehiculele cu cabinã dublã. 214 . Din acest motiv. Compartimentele de depozitare situate deasupra parbrizului ! Sarcina maximã admisã în acest compartiment este 30 kg. compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã rabatabilã ( pagina 99). Nu depozitaþi obiecte înalte sau voluminoase în compartiment. G 3 Spaþiile de depozitare trebuie încãrcate astfel încât ocupanþii autovehiculului sã nu poatã fi accidentaþi de obiecte în caz de accident. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. cu muchii sau vârfuri ascuþite în spaþiile sau compartimentele de depozitare. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 2. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta cu douã locuri a pasagerului faþã La autovehiculele dotate cu banchetã cu douã locuripentru pasagerul faþã compartimentul de depozitare este situat sub perna banchetei ( pagina 96).5 kg fiecare. 1 Compartiment de depozitare Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Torpedoul Pentru deschidere: trageþi mânerul capacului torpedoului1 în sensul indicat de sãgeatã. Airbagul pentru pasagerul din dreapta trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. Exemplu pe partea dreaptã Pericol de accidentare G Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din dreapta. dacã acestea nu încap complet în compartiment. 215 . ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 5 kg fiecare. Compartimentele de depozitare situate pe planºa de bord 3 1 Mânerul capacului torpedoului 2 Încuiat 3 Descuiat i Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). 4 Suport pentru cartele 5 Suport pentru creioane Pentru închidere: ridicaþi ºi împingeþi capacul pânã a fixarea acusticã a acestuia.

1 Masã pliantã Trageþi masa pliantã 1 înainte. cãtre perna scaunului. Capacul 1 se ridicã. Compartimentul se depliazã. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari cãtre panoul de comandã situat pe plafon pânã se fixeazã. 1 Capac Pentru deschidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimentul pentru ochelari Compartimentul pentru ochelari se aflã în panoul de comandã situat pe plafon. capacul compartimentului de stocare trebuie sã fie închis. i Atunci când autovehiculul este în miºcare. 216 . de clapetã. Masa pliantã integratã în spãtar 3 Compartimentul de depozitare acoperit situat deasupra consolei centrale 1 Capac 2 Mâner de eliberare Trageþi mânerul 2. Închideþi capacul 1 ºi fixaþi-l. Depliaþi masa în sensul indicat de sãgeatã.

Exemplu pe partea dreaptã 2 Suport pentru sticle situat în portiera dreapta-faþã. În caz contrar. i Autovehiculele care nu au în dotare pachetul pentru fumãtori. 3 3 Compartiment cu suport de pahare situat pe consola centralã 4 Mâner 5 Suport de pahare 6 Braþ de fixare Trageþi în afarã compartimentul cu suport de pahare 3 apucând de mânerul 4. conþinutul recipientului se poate vãrsa. puteþi suferi arsuri. care au dimensiunile corespunzãtoare. 217 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Suporturile pentru pahare Pericol de accidentare Suporturi de pahare situate în faþã G Pãstraþi închise recipentele de bãuturi prevãzute cu capace. În caz contrar. În caz contrar. ! Nu utilizaþi suporturile de pahare în loc de scrumiere. Evitaþi bãuturile fierbinþi. Suportul pentru pahar 5 se deschide complet. este posibilã deteriorarea suporturilor de pahare. în locul scrumierei. Exemplu pe partea dreaptã 1 Suport de pahare situat în compartimentul de stocare de pe planºa de bord. ocupanþii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în situaþii precum: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident În suporturile de pahare trebuie puse numai recipiente cu lichide de bãut dotate cu capac. în timpul deplasãrii autovehiculului ºi nu le puneþi în suporturile de pahare. sunt prevãzute cu un suport de pahare suplimentar. În caz contrar.

Puneþi recipientul în suportul de pahare 5. 1 Suport de pahare Scoateþi suportul de pahare 1. Pentru scoaterea scrumierei: apucaþi scrumiera de decupajele laterale ºi extrageþi-o pentru a putea fi golitã. Opriþi motorul ºi acþionaþi frâna de parcare înainte de scoaterea scrumierei în scopul golirii. este posibilã punerea în miºcare a autovehiculului. În caz contrar. 3 Scrumiera Pericol de accidentare G 1 Compartimentul scrumierei 2 Mâner 3 Capac Trageþi în afarã compartimentul scrumierei 1 apucând de mânerul 2. Pericol de accidentare G Scrumiera este amplasatã în compartimentul scrumierei. 218 . Anterior pãrãsirii autovehiculului. pliaþi suporturile pentru pahare sub scaune.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile i Diametrul suportului de pahare poate fi modificat. În caz contrar existã posibilitatea accidentãrii prin lovirea acestor suporturi depliate. Pentru deschidere: rabataþi capacul 3 în sus. Suporturile de pahare situate în spate Suporturile de pahare situate în spate se aflã sub scaune. Apãsaþi braþul de fixare 6 cãtre recipient. situat pe consola centralã.

219 . Scrumierele din compartimentul pentru pasageri Scrumierele sunt situate în partea stângã ºi dreaptã a capitonajului lateral. Scoateþi bricheta din prizã dacã în autovehicul cãlãtoresc copii. apoi pliaþi-o. aceºtia se pot accidenta sau pot provoca un incendiu. puteþi suferi arsuri. existã posibilitatea închiderii compartimentului brichetei ºi prinderii degetului. Pericol de accidentare 1 Bricheta G 1 Clemã de fixare Pentru deschidere: deschideþi scrumiera. Pericol de accidentare G Folosiþi numai mânerul brichetei pentru apucarea acesteia. Nu apãsaþi bricheta prea tare. Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi clema 1 ºi scoateþi-o complet din capitonaj. Bricheta este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. 3 Puneþi contactul ( pagina 93). Dacã bricheta este fierbinte. în compartimentul scrumierei de pe consola centralã. Pentru repunerea scrumierei: introduceþi scrumiera cu baza în capitonaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Pentru repunerea scrumierei: þineþi scrumiera ºi apãsaþi-o în dispozitivul de reþinere. când este încinsã. Bricheta Bricheta este situatã lângã scrumierã. Apãsaþi bricheta 1 în interior. În caz contrar. În caz contrar.

220 . 3 1 Clemã pentru hârtie Apãsaþi partea superioarã a clemei 1. 25 A Priza pentru accesorii este situatã pe secþiunea inferioarã a consolei centrale. Reþineþi faptul cã bateria se poate descãrca dacã aþi conectat un accesoriu. Telefonul Telefoanele pot fi utilizate în interiorul autovehiculului numai dacã sunt conectate la o antenã exterioarã separatã de tip testat ºi aprobat de Mercedes-Benz.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Clema pentru hârtie Clema pentru hârtie este situatã pe panoul de comandã al sistemului de încãlzire/aer condiþionat. 1 Prizã de 12 V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 300 W. de exemplu o ladã frigorificã. Prize suplimentare sunt amplasate la baza postului de conducere ºi în compartimentul pasagerilor/de încãrcare. iar motorul este oprit. Priza de 12 V. Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. i Prizele sunt sub tensiune chiar ºi dacã cheia este scoasã din comutatorul de contact.

pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. 3 i i În Germania. în consecinþã. Pericol de accidentare G Utilizaþi telefonul numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Suporturile pentru telefoane mobile compatibile pot fi recunoscute prin Steaua Mercedes sau prin codul de reper B6 prezent pe spatele acestora. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Din acest motiv.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. Microfonul dispozitivului hands-free este instalat în panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare. Pentru utilizarea sistemului hands-free. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. unui Centru de Service Mercedes-Benz. sau în panoul pentru iluminarea pãrþii frontale a habitaclului. Suporturile de telefoane mobile disponibile de la diverºi producãtori de pe piaþa liberã nu sunt compatibile cu sistemul pentru telefon MercedesBenz. în consecinþã. în oferta de accesorii Mercedes-Benz. 221 . acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. va fi necesar un suport special. Puteþi alege dintre douã sisteme care suportã telefoane mobile de diverse mãrci: Accesoriile telefonului mobil (în reþea)1 Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) 1 Accesoriile furnizate pentru telefonul mobil sunt inerconectate prin cablu cu fibrã opticã pentru echipamente de comunicaþii. În caz contrar veþi fi prea distras de la conducerea autovehiculului. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. de exemplu. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. opriþi autovehiculul într-un loc adecvat pentru a efectua un apel. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Dacã nu utilizaþi un sistem hands-free. Instalarea unei antene trebuie sã fie aprobatã de un atelier de specialitate autorizat. Ambele sisteme beneficiazã de un dispozitiv hands-free permanent instalat în autovehicul. de exemplu radioreceptorul sau schimbãtorul de CD-uri. utilizarea telefoanelor mobile fãrã sistem hands-free în interiorul autovehiculelor este interzisã în timpul deplasãrii autovehiculelor sau dacã acestea staþioneazã cu motorul pornit. În caz contrar. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi.

introduceþi conectorul 4 în suportul 3. i La scoaterea cheii din contact. Afiºajul telefonului mobil indicã procesul de încãrcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Instrucþiuni de utilizare detaliate sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare separate aferente suportului pentru telefon mobil. telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ 10 minute de la terminarea apelului. iar în locul numãrului. Accesoriile telefonului mobil (în reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã. Dacã nu aþi introdus numãrul. În locul numelui introduceþi “Idletime” (timp suplimentar de funcþionare). i 3 Bateria telefonului mobil este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în comutatorul de contact. 2 Dispozitiv de reþinere 3 Suport 4 Fiºã Dacã nu este conectat un suport. Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. Indicaþii asupra adãugãrii unei noi intrãri în agenda telefonicã sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare a telefonului. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane în oferta de accesorii Mercedes-Benz. introduceþi un numãr între 1 ºi 30. 1 Placa de contact 222 . sau aþi introdus un alt numãr. Dacã efectuaþi un apel în acest interval. va rãmâne activã setarea de 10 minute pentru timpul suplimentar de funcþionare. telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ 10 minute (timp suplimentar de funcþionare). Pentru a putea utiliza dispozitivul handsfree aveþi nevoie de un suport special.

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri Recomandãri privind conducerea autovehiculului Echipamentele elctronice Alimentarea cu carburant Compartimentul motor Bateria Comutatorul de izolare a bateriei Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 4 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Întreþinere ºi service Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului

223

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri
Secþiunea "Utilizarea autovehiculului" vã oferã informaþii detaliate despre utilizarea, verificãrile tehnice periodice ºi întreþinerea autovehiculului. Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului, veþi fi recompensat cu performanþe excelente ale acestuia pentru o perioada îndelungatã de timp. Prin urmare, este recomandatã conducerea autovehiculului cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.500 km. În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului, de exemplu, accelerarea la maximum. Nu depãºiþi 2/ din turaþia maximã admisã a 3 motorului pentru fiecare treaptã de vitezã. Evitaþi acþionarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. Utilizaþi gamele de viteze 4, 3, 2 ºi 1 pentru conducere cu vitezã redusã, de exemplu, pe teren montan. Dupã parcurgerea primilor 1.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului.

4

224

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Sunt disponibile informaþii referitoare la conducerea pe timp de iarnã ºi lanþuri antiderapante ( pagina 247). Transportarea autovehiculului pe cãile ferate Transportarea autovehiculului pe cãile ferate poate fi supusã anumitor restricþii sau poate necesita luarea unor mãsuri speciale în anumite þãri din cauza diverselor înãlþimi ale tunelurilor ºi a standardelor de încãrcare. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Tractarea unei remorci Pericol de accident
Distanþa dintre centrul cuplajului sferic ºi carosabil trebuie sã se situeze întotdeauna între 350 ºi 400 mm. Dacã este necesar, utilizaþi o remorcã ce dispune de barã de remorcare cu înãlþime reglabilã. Înãlþimea cuplajului sferic variazã în funcþie de sarcina autovehiculului.

G

Consultaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtor pentru modul de cuplare a remorcii, la cuplarea unei remorci detaºabile. Cuplarea ºi decuplarea unei remorci necesitã multã atenþie ºi precauþie. Asiguraþi-vã cã nu se aflã nicio persoanã între remorcã ºi autovehicul la deplasarea acestuia cãtre remorcã. Frâna inerþialã a remorcii poate fi destinsã necontrolabil în modul inerþial. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã, nu decuplaþi remorca atunci când frâna inerþialã a fost acþionatã de mecanismul inerþial. O remorcã cuplatã incorect la autovehiculul tractor se poate desprinde. O remorcã cuplatã corect trebuie sã fie poziþionatã orizontal în spatele autovehiculului (vezi figura).

Respectaþi urmãtoarele valori la încãrcarea remorcii: masa totalã admisã a remorcii sarcina de tractare admisã pentru autovehicul ºi pentru dispozitivul de tractare sarcina admisã pe cuplajul de tractare sarcina admisã pe puntea spate Valorile admise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 366) ºi pe plãcuþele de identificare a remorcii ºi cuplajului de tractare. Dacã valorile diferã, este valabilã valoarea cea mai micã. Luaþi în calcul faptul cã sarcina utilã maximã admisã a autovehiculului trebuie redusã pentru compensarea sarcinii pe cuplajul de tractare.

4

Remorcã cuplatã gata de utilizare

225

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Autovehicule cu etichetã de aprobare În cazul autovehiculelor cu etichetã de aprobare, masa totalã maximã admisã este cu 100 kg mai ridicatã în cazul tractãrii unei remorcii (Directiva CE 92/21/CEE). Sarcina maximã pe cuplajul de tractare nu trebuie sã depãºeascã 100 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.000 kg, sau 120 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.800 kg sau 3.000 kg. Dacã se depãºesc aceste valori, viteza maximã admisã este de 100 km/h. Conducerea cu o remorcã ataºatã Luaþi în considerare urmãtoarele diferenþe când conduceþi un ansamblu autovehicul/ remorcã faþã de conducerea unui autovehicul fãrã remorcã. performanþele de accelerare ºi urcare a pantelor sunt diminuate distanþa de frânare este mai extinsã vulnerabilitatea faþã de vânturile laterale este mai ridicatã stabilitatea direcþionalã este afectatã negativ consumul de carburant este este mai mare Nu conduceþi ansamblul autovehicul/ remorcã cu viteze mai mari de 80 km/h, chiar ºi în þãri unde sunt permise viteze mai mari. Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã decât cea menþinutã în cazul conducerii fãrã remorcã. Evitaþi pe cât posibil frânarea bruscã. Acþionaþi întâi uºor frânele pentru a permite încetinirea remorcii ºi apoi creºteþi rapid forþa de frânare. Remorca începe sã se deplaseze dintr-o parte în alta: eliberaþi pedala de acceleraþie nu viraþi în direcþia opusã frânaþi dacã este necesar în niciun caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul/remorcã mãrind viteza de deplasare

i
Calculele referitoare la posibilitãþile de urcare a pantelor din poziþia de staþionare sunt raportate faþã de nivelul mãrii. Atunci când conduceþi în zone muntoase, vã rugãm sã reþineþi cã puterea motorului ºi capacitatea de urcare a pantelor scad pe mãsurã ce altitudinea creºte. Conducerea autovehiculului în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi atunci când cãlãtoriþi în afara þãrii. Ghiduri cu atelierele autorizate sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibilã doar benzinã/motorinã cu cifrã octanicã inferioarã. Veþi gãsi informaþii despre benzinã/ motorinã în secþiunea “Date tehnice” ( page 370). Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu separator de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel.

4

226

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul, farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pericol de accident Viteza maximã programatã Puteþi limita permanent viteza maximã a autovehiculului la 90 km/h, 100 km/h sau 120 km/h. Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi programarea vitezei maxime a autovehiculului unui Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Verificãri periodice Verificaþi periodic, de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant iluminarea autovehiculului starea pneurilor ( page 65) ºi presiunea în pneuri ( page 377) nivelul uleiului de motor ( pagina 232) nivelul lichidului de frânã ( pagina 236) nivelul lichidului din rezervorul sistemului de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor ( pagina 237) nivelul de contaminare al filtrului de aer al sistemului de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului ( pagina 250)

G

Mascarea incorectã a farurilor poate diminua vizibilitatea în timpul conducerii autovehiculului cu farurile aprinse. Aceasta poate afecta negativ ºi pe alþi participanþi la trafic. Este posibilã orbirea participanþilor la trafic ce se deplaseazã din contrasens. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru mascarea/ comutarea farurilor care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

G

4

Depãºirea vitezei maxime admise poate cauza deteriorarea pneurilor, lucru ce poate conduce la pierderea controlului asupra autovehiculului. În calitate de ºofer, aveþi obligaþia de a vã informa asupra vitezei maxime a autovehiculului ºi viteza maximã admisã a pneurilor (pneuri ºi presiunea în pneuri). Nu trebuie sã depãºiþi limita de vitezã pentru pneuri menþionatã în tabelele cu valorile presiunii în pneuri ( page 378).

227

Utilizarea autovehiculului
Echipamentele elctronice
Radio, telefone, staþie de emisierecepþie, fax ºi sistem de navigaþie Pericol de accident Telecomanda ºi sistemul antidemaraj Ambele sisteme Telecomanda Sistemul antidemaraj sunt conforme Directivei 99/5/CE Ambele sisteme sunt adecvate pentru utilizarea în toate statele membre UE.

G

4

Reþineþi cã prima responsabilitate a dumneavoastrã este sã conduceþi autovehiculul în siguranþã. Utilizaþi echipamentul electronic numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Reþineþi cã, la o vitezã de numai 50 km/h, autovehiculul parcuge o distanþã de aproximativ 14 m într-o secundã. Sistemul de navigaþie nu oferã informaþii asupra capacitãþii portante ale podurilor sau a înãlþimii de trecere a pasajelor. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului. Respectaþi normele legale.

Telefoanele mobile, aparatele de emisierecepþie ºi faxurile fãrã antenã exterioarã pot afecta echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot periclita astfel siguranþa funcþionalã a acestuia. Riscul de producere a accidentelor este ridicat. Nu utilizaþi aceste echipamente când autovehiculul se aflã în miºcare.

Certificatul de înmatriculare poate fi anulat în cazul nerespectãrii specificaþiilor de instalare Mercedes-Benz. Informaþii despre montarea echipamentelor electrice/electronice sunt diponibile în secþiunea “Date tehnice” ( page 365).

228

Utilizarea autovehiculului
Alimentarea cu carburant Alimentarea cu carburant
Pericol incendiu ºi de accidentare G
Carburantul este extrem de inflamabil. Din acest motiv, focul, flãcãrile deschise ºi fumatul, precum ºi utilizare a dispozitivelor de încãlzire auxiliare, sunt interzise la manipularea carburantului (risc de producere a scânteilor). Din acest motiv, dezactivaþi funcþia de încãlzire auxiliarã în timpul realimentãrii cu carburant.

Clapeta buºonului de carburant se aflã lângã portiera ºoferului. Puteþi deschide clapeta buºonului de carburant numai când portiera ºoferului este deschisã.

Închideþi clapeta buºonului rezervorului de carburant. Închideþi portierele autovehiculului pentru a preveni pãtrunderea vaporilor de carburant în autovehicul. Rotiþi capacul buºonului de carburant 2 spre stânga ºi lãsaþi-l suspendat de cureaua de fixare 1. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea pompei. Amplasaþi din nou capacul buºonului rezervorului 2 ºi rotiþi-l spre dreapta.

4

Pericol de accidentare

G
1 Curea de fixare 2 Buºonul rezervorului de carburant Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. Deschideþi portiera ºoferului.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Sãnãtatea vã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant

Închiderea completã este indicatã printr-un clic. Deschideþi portiera ºoferului ºi închideþi clapeta buºonului de alimentare cu carburant. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii “Date tehnice” ( page 370).

229

2 Cârlig de ancorare Deplasaþi maneta cârligului de ancorare în sus 2. N88.20-2060-31 N88. deschideþi capota motorului numai când autovehiculul este parcat. 1 Pârghie de eliberare Trageþi pârghia de eliberare 1 de sub panoul de bord din partea stângã a spaþiului destinat picioarelor ºoferului. În caz contrar. Din acest motiv. În caz contrar. Deschiderea ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt îndepãrtate de parbriz. capota motorului se poate deschide.20-2061-31 4 Nu acþionaþi pârghia de eliberare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. periclitând astfel vizibilitatea ºi conducând la pierderea controlului asupa autovehiculului. este posibilã deteriorarea ºtergãtoarelor de parbriz sau a capotei motorului.20-2062-31 3 Tija de susþinere 230 .Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Capota motorului Pericol de accident G N88. Capota motorului este eliberatã.

În cazul autovehiculelor pe benzinã. Pericol de accidentare Pericol de accidentare G ! Când împingeþi tija de susþinere înapoi. Deschideþi din nou capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã de la înãlþime puþin mai mare. Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã. 231 . Împingeþi tija de susþinere înapoi 3 ( pagina 230). nu este fixatã corespunzãtor. În cazul în care capota motorului este puþin ridicatã. În caz contrar o puteþi deteriora. nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobina de inducþie. Din acest motiv. Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã ºi motorul în funcþiune. priza de verificare) dacã: motorul este în funcþiune motorul este pornit cheia se aflã în poziþia 2 în comutatorul de contact iar motorul este pornit manual 4 Închiderea Pericol de accidentare G ! Nu împingeþi capota în jos manual. Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. G Componentele motorului pot fi fierbinþi sau în miºcare. ventilatorul electric al radiatorului poate funcþiona timp de aproximativ 30 de secunde dupã oprirea motorului. asiguraþi-vã cã nu o apãsaþi peste punctul de rezistenþã cauzând astfel îndoirea acesteia. Ridicaþi uºor capota motorului. Deschideþi capota motorului numai când motorul este oprit ºi s-a rãcit. Coborâþi capota motorului în poziþie orizontalã ºi lãsaþi-o sã cadã liber. Capota se fixeazã cu un clic.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Deplasaþi capota în sus pânã la fixarea tijei de susþinere 3 ºi menþinerea deschisã a capotei.

232 . În caz contrar. în funcþie de dotãrile autovehiculului. mai aºteptaþi 5 minute înainte de a verifica din nou nivelul uleiului de motor. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Consumul de ulei poate depãºi aceastã cantitate dacã: autovehiculul este nou conduceþi autovehiculul în principal în condiþii dificile de funcþionare conduceþi frecvent la turaþii mari ale motorului Consumul de ulei de motor poate fi mãsurat numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile. Verificaþi regulat nivelul uleiului de motor. i Dacã pe afiºaj nu este indicatã nicio valoare.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Uleiul de motor Autovehiculul consumã maximum 1. autovehiculul trebuie: sã nu fie înclinat sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Nivelul uleiului de motor este indicat ºi pe afiºaj. Porniþi motorul ( page 93). Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul afiºajului Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. i Dacã la temperaturi extreme. verificaþi nivelul uleiului de motor cu o jojã. la un Centru de Service Mercedes-Benz.0 litri de ulei la 1.000 de km. 4 ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Afiºajul este activat. în funcþie de stilul de conducere practicat. pe afiºaj nu apare nicio valoare dupã 5 minute. de exemplu sãptãmânal sau de ficare datã când alimentaþi cu carburant. de exemplu. de exemplu. pentru verificarea afiºajului uleiului de motor.

Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Nu adãugaþi ulei. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. Engine oil level Not when engine on (Nivelul uleiului de motorIndisponibil când motorul este pornit) 233 . Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.5 litri de ulei de motor Adãugaþi 2. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235).Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia simbolului P pe afiºaj. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: N Engine oil level OK (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Adãugaþi 1. Este afiºat intermitent --:-. period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.5 l -2.0 l -1. Va fi afiºat urmãtorul mesaj în timpul procesului de mãsurare: N Engine oil level Measuring in progress (Procesul de mãsurare a nivelului uleiului de motor în curs de desfãºurare) N Engine oil level Reduce oil level! (Nivelul uleiului de motor Reduceþi nivelul uleiului de motor!) Engine oil level Turn ignition on for level (Nivelul uleiului de motor Porniþi contactul pentru a verifica nivelul uleiului) Observe vait.în timpul procesului de mãsurare. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: P OK -1.0 litri de ulei de motor Adãugaþi 1. Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 30 de minutedacãmotoruls-a rãcit. Porniþi motorul ( page 93).0 l HI Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi butonul > situat pe panoul de bord ( page 112). Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute.0 litri de ulei de motor 4 Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 5 minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Nu adãugaþi ulei. Opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ 5 minutedacãmotorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare.

Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul jojei Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. Curãþaþi joja cu o lavetã fãrã scame.00-2041-31 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor pe benzinã 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor 3 Joja de ulei de motor 234 . Introduceþi joja în tubul pentru jojã cât mai adânc posibil ºi scoateþi-o din nou afarã. i Diferenþa de cantitate de ulei dintre marcajele superior ºi inferior este: de aproximativ 2 litri la autovehiculele cu motor diesel de aproximativ 3 litri la autovehiculele cu motor pe benzinã 4 Motor diesel cu 6 cilindri 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor diesel cu 4 cilindri N18. autovehiculul trebuie: sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã nu fie înclinat sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Scoateþi joja de ulei 1.

! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. Informaþii referitoare la uleiurile de motor autorizate sunt disponibile în Carnetul de service. Asiguraþi-vã cã nu este depãºit marcajul max la adãugarea de ulei. Din acest motiv. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. Desfaceþi capacul buºonului de alimentare 2. Existã pericolul deteriorãrii alternatorului datoritã scurgerii uleiului de motor. Adãugarea de ulei de motor Desfaceþi buºonul ºtuþului de alimentare cu ulei 2. adãugaþi cu atenþie uleiul de motor. în apele subterane sau în sol. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. alternatorul est situat sub orificiul de alimentare cu ulei de motor.30-2054-31 4 La adãugarea uleiului de motor. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. de exemplu. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. H N20. Adãugaþi ulei dacã este necesar ( pagina 235). În caz contrar. Uleiul de motor trebuie îndepãrtat într-o manierã responsabilã faþã de mediul înconjurãtor. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificaþi nivelul uleiului de motor. Notã privind protecþia mediului Lichidul de rãcire Rezervorul de expansiune este situat în compartimentul motorului. În cazul motoarelor cu motor diesel. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului 235 . Temperatura lichidului de rãcire trebuie sã se situeze sub 50 °C. Evitaþi deversarea uleiului de motor în sistemul de canalizare. În caz contrar. Nivelul uleiului este corect dacã acesta se situeazã între marcajele inferior min ºi superior max de pe jojã. în apele de suprafaþã. la un Centru de Service Mercedes-Benz.

Repuneþi din nou capacul 1. pentru identificarea ºi rezolvarea problemei. Lichid de frânã Rezervorul este situat în compartimentul motorului.30-2054-31 G 4 La deschiderea vasului de expansiune pentru lichid de rãcire.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de accidentare Deºurubaþi uºor capacul 1 spre stânga pânã la primul punct de rezistenþã pentru a elibera presiunea. Verificaþi nivelul lichidului de frânã: periodic. Nu ingeraþi lichid de rãcire. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui tip de lichid de rãcire. N20. prin urmare. Continuaþi sã rotiþi capacul ºi îndepãrtaþi-l. i De regulã. este toxic. Pericol de intoxicare G Lichidul de rãcire conþine glicol ºi. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data pentru urmãtoarea înlocuire a lichidului de frânã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã apar pierderi semnificative de lichid de rãcire. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Nivelul lichidului de frânã trebuie sã se situeze între marcajele inferior-MIN ºi superior-MAX. existã riscul de a suferi arsuri cauzate de lichidul de rãcire fierbinte pulverizat. Evitaþi contactul lichidului de rãcire cu pielea. În cazul contactului cu ochiii. ochii sau obiectele de îmbrãcãminte. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate. de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie. ! Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la sistemele de rãcire ºi încãlzire. clãtiþi cu apã curatã din abundenþã. Curãþaþi imediat pielea ºi articolele de îmbrãcãminte cu sãpun ºi apã. Agãugaþi lichid de rãcire ( page 368) pânã la nivelul semnului ºtuþului de alimentare (marcajul superior-MAX). Sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune pentru lichidul de rãcire sunt presurizate când motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Deschideþi rezervorul de expansiune pentru lichidul de rãcire numai când temperatura lichidului se situeazã sub 50 °C. de exemplu. 236 .

30-2054-31 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Adãugaþi soluþie concentratã în lichidul pentru spãlarea parbrizului pe tot parcursul anului. Dacã lichidul de frânã intrã în contact cu vopseaua. Pericol de intoxicare G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Acesta are o capacitate de aproximativ 7 litri. În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de spãlare a farurilor. clãtiþi imediat cu apã. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor ! Lichidul de frânã corodeazã vopseaua. acesta este alimentat de asemenea cu lichid din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Nu ingeraþi lichidul de frânã. 237 . Pericol de accident G Sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului este situat în compartimentul motorului. Astfel. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. Clãtiþi zonele afectate cu multã apã curatã ºi solicitaþi asistenþã medicalã dacã este necesar. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea de lichid de frânã. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. ochii sau îmbrãcãmintea. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. 4 N20. Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. este posibil ca sistemul hidraulic al autovehiculului sã fie defect. Dacã lichidul de frânã nu atinge marcajul inferior-MIN. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. pentru verificarea sistemului hidraulic.

În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 238 . Completaþi lichidul de spãlare a parbrizului. Utilizaþi: Variaþi proporþia amestecului în funcþie de lichid de spãlare pentru sezonul cald pentru protecþie împotriva murdãririi la temperaturi peste punctul de îngheþ lichid de spãlare pentru sezonul rece dacã existã riscul de îngheþare a apei pe parbriz Efectuaþi amestecarea lichidului de spãlare a parbrizului într-un recipient cu proporþiile specificate. sunt interzise utilizarea flãcãrilor deschise sau fumatul în timpul manipulãrii concentratului pentru lichid de spãlarea a parbrizului. Din acest motiv. Amplasaþi din nou capacul 3. petele de ulei lãsate în locul unde a fost parcat autovehiculul). trebuie sã transferaþi acest Manual de utilizare noului proprietar. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. schimbãtorul de cãldurã trebuie înlocuit dupã 10 ani în conformitate cu reglementãrile naþionale în materie de autorizare a traficului (StVZO). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de incendiu Ansamblurile mecanice ale autovehiculului Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la ansamblurile mecanice. Prin urmare. 4 temperatura exterioarã. Mercedes-Benz recomandã insistent ca schimbãtorul de cãldurã sã fie înlocuit dupã 10 ani la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Încãlzire auxiliarã G Pericol de incendiu sau de intoxicareG Autovehiculele cu încãlzitor de aer: în Germania. Din motive de siguranþã. Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. sunteþi obligat sã clarificaþi cumpãrãtorului urmãtoarele aspecte. Dacã se pierde ulei (de exemplu. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. ! Dacã vindeþi autovehiculul. În acest scop. Scoateþi capacul 3. adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate calificat care posedã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru detectarea ºi remedierea cauzelor.

Îndepãrtaþi bateriile în mod ecologic. Acidul de baterie se poate scurge prin orificiile de ventilaþie ale capacelor celulelor ºi pot cauza daune mediului înconjurãtor. La amestecarea apei ºi a acidului. evitaþi producerea scânteilor cauzate de foc. flãcãri deschide ºi fumat. respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie din acest Manual de utilizare. 239 . Neutralizaþi imediat stropii de acid de pe piele sau articole de îmbrãcãminte utilizând apã cu sãpun sau agent de neutralizare a substanþelor acide ºi apã curatã. Copiii nu pot estima pericolele implicate de manipularea bateriilor ºi a acidului. este degajat gaz exploziv. Transportaþi ºi depozitaþi bateriile în poziþie verticalã. G C E F 4 A D Pericol de explozie În timpul încãrcãrii bateriilor. în funcþie de versiunile de dotare: bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Pericol de accidentare B Acidul de baterie este caustic. Efectuaþi încãrcarea bateriilor numai în spaþii bine ventilate. Încredinþaþi bateriile unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct de colectare special pentru baterii uzate. Limpeziþi stropii de acid cu apã curatã ºi consultaþi imediat un medic. La transportarea bateriilor.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateria Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu douã baterii. asiguraþile împotriva rãsturnãrii. Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Purtaþi mãnuºi de protecþie rezistente la substanþele acide. lichidul poate sãri în ochi. Purtaþi ochelari de protecþie. Pericol de explozie Datoritã pericolului de explozie. Notã privind protecþia mediului H Á À Bateriile conþin substanþe poluante. La manipularea bateriilor. Pãstraþi bateriile în afara accesului copiilor.

în special suprafeþele inferioare ale acestora. Agenþii de curãþare care conþin carburant corodeazã carcasa bateriei.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateriile trebuie sã fie întotdeauna suficient încãrcate pentru a beneficia de durata de viaþã normalã a acestora. În caz contrar. puteþi deteriora componentele sistemului electric. 4 ! Opriþi motorul ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde înainte de a slãbi sau deconecta clemele de contact. ! Murdãria acumulatã pe borne ºi pe suprafeþele bateriei cauzeazã pierderi de energie ce pot cauza descãrcarea bateriei. Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este menþinut în stare de nefuncþionare pentru perioade îndelungate de timp. Dacã intenþionaþi sã parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã. Lubrifiaþi uºor clemele de contact. Întreþinerea bateriilor. Menþineþi întotdeauna bornele ºi suprafeþele bateriei curate ºi uscate. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( page 349). Curãþaþi carcasa bateriei numai cu agenþi de curãþare disponibili în comerþ ºi cu capacele celulelor înºurubate. cu vaselinã rezistentã la acizi. Pentru informaþii suplimentare. apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz ºi deconectaþi sistemul electric de la comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). 240 .

1 Fiºã 2 Buton glisant Toþi consumatorii trebuie sã fie deconectaþi de la circuitul de alimentare cu energie electricã. Consultaþi instrucþiunile de utilizare DTCO separate. Pericol de accidentare i Întreruperea alimentãrii cu energie electricã este înregistratã în DTCO (tahometrul digital) drept un eveniment în memoria defecþiunilor. este necesar sã deconectaþi ambele baterii când lucraþi la circuitul electric al autovehiculului.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei Comutatorul de izolare a bateriei Puteþi întrerupe alimentarea cu energie electricã a tuturor consumatorilor autovehiculului prin intermediul comutatorului de izolare a bateriei. Deconectarea sistemului electric Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93) ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde. Numai astfel sistemul electric este complet deconectat de la sursa de energie electricã. 241 . Comutatorul de izolare a bateriei se aflã în partea dreaptã a pedalei de acceleraþie în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. 4 i Deconectaþi sistemul electric al autovehiculului de la sursa de alimentare utilizând comutatorul de izolare al bateriei numai dacã autovehiculul urmeazã a fi parcat pentru o perioadã îndelungatã sau când acest lucru este absolut necesar. ! Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contact ºi aºteptaþi cel puþin 20 de secunde înainte de deconectarea sau conectarea comutatorului de izolare a bateriei. trebuie sã resetaþi uºa culisantã acþionatã electric ( page 80). puteþi deteriora componentele sistemului electric. G Dacã autovehiculul este dotat cu baterie auxiliarã în compartimentul motorului. Fixaþi fiºa 1 sub pedala de acceleraþie astfel încât sã nu intre în contact cu pinul de masã. Astfel se previne descãrcarea bateriei cauzatã de consumul accidental de energie. Dupã reconectarea la sursa de alimentare cu energie electricã. În caz contrar. Deplasaþi butonul glisant roºu 2 în jos în direcþia sãgeþii ºi deconectaþi conectorul 1 din pinul de masã.

Fiºa trebuie sã intre complet în contact cu pinul de masã 2. Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93).Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei ! Când fixaþi fiºa sub pedala de acceleraþie. Toþi consumatorii sunt reconectaþi la circuitul de alimentare cu energie electricã. Apãsaþi fiºa 1 în pinul de masã 2 pânã la fixarea acesteia ºi eliberarea agentului de blocare. nu veþi putea restabili conexiunea electricã în momentul reasamblãrii pieselor. 4 Conectarea sistemului electric 1 Fiºã 2 Pin de masã 242 . asiguraþi-vã cã aceasta nu este: murdarã deterioratã În caz contrar. Deplsaþi butonul glisant roºu pânã la fixare.

menþinerea presiunii stabilite la activarea sistemului.32-2243-31 i Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. Acesta vã avertizeazã numai dacã presiunea în pneuri scade semnificativ sub valoarea de referinþã a presiunii în pneuri dupã setarea presiunii în timpul calibrãrii. Trebuie sã reglaþi întotdeauna presiunea în pneuri în funcþie de sarcina autovehiculului. pentru toate cele patri pneuri.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. În astfel de cazuri. Se afiºeazã presiunea curentã din fiecare pneu. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii curente din fiecare pneu. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã în cazul în care presiunea în pneuri este incorectã. În cazul în care echipamentul radio (exemplu telefoane mobile sau aparate de emisie recepþie) este în funcþiune în interiorul sau în apropierea autovehiculului. În special. 243 . Trebuie sã consultaþi tabelul din interiorul trapei buºonului rezervorului de carburant pentru a decide dacã presiunea în pneuri trebuie reglatã. acest lucru poate influenþa funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri. Sistemul de monitorizare a pneurilor vã previne în cazul în care presiunea dintr-unul sau mai multe pneuri scade. Acest sistem monitorizeazã. Apelare presiune în pneuri prin intermediul sistemului de operare Autovehicule cu taste pe volan Porniþi motorul ( page 93). frânaþi cu atenþie pânã la oprirea autovehiculului. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare. ºoferul este responsabil pentru reglarea corectã a presiunii în pneuri dacã sarcina utilã a autovehiculului este mãritã. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. Pericol de accident Asiguraþi-vã cã recalibraþi întotdeauna sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri dupã modificarea presiunii. G 4 54.

Într-unul dintre dreptunghiuri este afiºatã presiunea din pneul respectiv ( page 305).Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Urmãtorul mesaj va fi afiºat dacã autovehiculul a fost parcat timp de peste 20 de minute sau aþi condus cu o vitezã sub 30 km/h: Tyre pressure displayed after driving for several minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Avertizare asupra presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. De obicei. sistemul de operare vã oferã o valoare mai exactã. prin intermediul tabelului din interiorul clapetei buºonului de alimentare. Presiunea în pneuri este afiºatã în douã dreptunghiuri de culoare roºie. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri În majoritatea cazurilor. Respectaþi notele din secþiunea "Presiunea în pneuri" ( page 377). 244 . sistemul de monitorizare a apresiunii din pneuri detecteazã automat noua valoare de presiune. cã presiunea din toate cele patru pneuri este setatã corespunzãtor circumstanþelor de utilizare. i 4 Valorile presiunii în pneuri indicate de sistemul de operare pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare. Autovehicule cu taste pe volan Se afiºeazã un mesaj ºi lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. de exemplu dacã: presiunea în pneuri a fost modificatã roþile sau pneurile au fost schimbate au fost montate roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Asiguraþi-vã.

Procesul de activare este anulat automat dupã scurgerea a 30 de secunde fãrã nicio valoare afiºatã. 4 Apãsaþi butonul de resetare 0 situat pe panoul de bord ( page 29). Este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor reactivated (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a fost reactivat) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Autovehicule cu taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Este afiºat urmãtorul mesaj: OK TPMS (sistem de monitorizare a presiunii în pneuri în regulã) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta ç de pe volan. Pentru autovehiculele cu taste pe volan. Pe afiºaj trebuie sã aparã informaþiile standard ( page 122). Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. sau tasta de meniu 5 din panoul de bord. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta . situat pe panoul de bord. urmãtorul mesaj va fi afiºat: Monitor current tyre pressure? (Monitorizare presiune curentã?) 245 . Apãsaþi butonul .TPMS pe afiºaj. Apãsaþi tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia mesajului +CAL. Apãsaþi tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii din fiecare pneu sau apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed after driving for several minutes ( Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi tasta æ de pe volan. Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri.

utilizând permanent sistemul Speedtronic ( page 195). Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. Numai astfel sistemele pentru siguranþa conducerii ABS. Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu suprafaþã de rulare identicã pentru toate roþile pentru a menþine manevrabilitatea sigurã a autovehiculului. de exemplu. Pericol de accident 4 G G Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm trebuie înlocuite imediat. Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247). este necesarã amplasarea unui semn de avertizare în câmpul vizual al ºoferului. pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece. Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. la începutul acestuia. pentru înlocuirea roþii de rezervã cu un pneu de iarnã. Aceastã revizie tehnicã include: Schimbarea uleiului.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. AAS ºi ESP® vor funcþiona optim. de exemplu. dacã uleiul de motor utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã Verificarea concentraþiei antigelului/ agentului anticoroziv în lichidul de rãcire Adãugarea unui agent de curãþare concentrat în lichidul sistemului de spãlare a parbrizului Verificarea bateriilor Înlocuirea pneurilor Informaþii referitoare la utilizarea carburantului diesel la temperaturi externe reduse sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 372). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pericol de accident În acest caz. este recomandat sã reduceþi viteza maximã a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. 246 . Dacã montaþi roata de rezervã de uz temporar pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. ASR. luaþi în considerare cã manevrabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Cablul adaptor este diponibil la orice atelier de specialitate autorizat. BAS. de exemplu. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ( pagina 244). Adaptaþi stilul dumneavoastrã de conducere ºi conduceþi cu mai multã atenþie.

Respectaþi instrucþiunile de montare furnizate de producãtor. 4 Comutarea într-o treaptã inferioarã pentru frânarea autovehiculului poate cauza deraparea autovehiculelor pe o suprafaþã alunecoasã datoritã diferenþei semnificative de vitezã dintre motor ºi roþile motrice în acest anotimp. Utilizaþi frâna de serviciu în funcþie de condiþiile de drum. Puteþi obþine informaþii referitoare la lanþurile antiderapante de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. vaselina ºi benzina/motorina. poate fi avantajos sã dezactivaþi sistemul ABS ( page 62). Astfel. uscat ºi. virajele ºi frânarea bruscã. În cazul conducerii autovehiculului cu lanþuri antiderapante. La oprirea autovehiculului dupã parcurgerea unor drumuri acoperite cu sare. Autovehiculul poate fi condus cu viteza maximã admisã în timpul utilizãrii lanþurilor antiderapante numai pe carosabil acoperit cu zãpadã. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz. Sarea prezentã pe carosabil poate afecta negativ eficienþa sistemului de frânare. depozitaþi jantele ºi pneurile într-un loc rãcoros. asiguraþi-vã cã frânele sunt complet funcþionale înainte de a continua cãlãtoria. Conduceþi cu atenþie deosebitã pe carosabilul alunecos. acestea produc un efect de excavaþie în scopul ameliorãrii aderenþei. dacã este posibil. Aceastã acþiune va readuce frânele la nivelul normal de performanþã. Acþionaþi periodic frânele în timpul cãlãtoriilor mai lungi pe drumuri acoperite de criblurã sau de sare. Evitaþi accelerarea. Comutaþi într-o treaptã inferioarã de vitezã numai la turaþii reduse ale motorului. 247 . Prin urmare.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã i Dupã demontare. întunecat. Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. poate fi necesar sã acþionaþi frânele mai puternic pentru a obþine o forþã de frânare normalã. din motive de siguranþã. Demontaþi lanþurile antiderapante imediat ce drumul nu mai este acoperit de zãpadã. i Montaþi lanþuri antiderapante numai pe roþile din spate (puntea motrice). Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pericol de accident G Dacã existã probabilitatea ca autovehiculul sã derapeze sau nu poate fi frânat la viteze reduse: apãsaþi pedala de ambreiaj în cazul autovehiculelor cu transmisie manualã comutaþi selectorul în poziþia neutrã N în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã Încercaþi sã pãstraþi controlul asupra autovehiculului prin intermediul manevrelor de corectare a direcþiei.

Apoi este afiºat un mesaj în timpul deplasãrii autovehiculului sau dupã punerea contactului. manualul de utilizare ºi informaþiile de service 4 Familiarizaþi-vã în prealabil în special cu cerinþele legale. ! Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã nu sunt înregistrate de sistemul de programare a verificãrilor tehnice. Data programatã pentru service este afiºatã cu cel puþin o lunã sau 3. este posibil sã nu sesizaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice (ASSYST) ASSYST PLUS Active Service System (sistem activ de programare service). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. 248 . Lucrãrile de întreþinere ºi de verificare a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Pericol de accidentare Înainte de realizarea operaþiunilor de întreþinere ºi a reparaþiilor. Înainte de a lucra sub autovehicul. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. cauzând astfel accidentarea gravã a dumneavoastrã sau a altor persoane sau pagube materiale.000 de km înainte. Pentru a vã asigura cã verificãrile tehnice vor fi efectuate la momentele oportune. Prin urmare. trebuie sã-l ridicaþi pe standuri cu o capacitate de susþinere suficientã. sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu trebuie confundat cu afiºajul pentru nivelul uleiului de motor P. Respectaþi indicaþiile referitoare la piesele deschimb din secþiunea “Date tehnice” ( page 364). cum ar fi: normele de protecþie a muncii ºi prevenire a accidentelor. de exemplu: G Nu utilizaþi niciodatã cricul autovehiculului în locul standurilor. Cricul poate ceda determinând cãderea autovehiculului. În caz contrar. Sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu oferã informaþii privitoare la nivelul uleiului de motor. În acest scop. vã informeazã asupra datei programate pentru urmãtoarea operaþiune de service. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru o perioadã scurtã de timp. din data indicatã pentru service trebuie scãzute perioadele în care bateria este deconectatã. sã citiþi secþiunile relevante din documentaþia tehnicã.

Autovehicule fãrã taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje. de exemplu 3. urmãtorul mesaj va fi indicat pe afiºaj: 9 Service A in ....km (Verificarea tehnicã A în . Depãºirea datei programate pentru verificarea tehnicã Un atelier de specialitate autorizat... de exemplu un Centru Service Mercedes-Benz. Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Porniþi motorul ( page 93).days (verificarea tehnicã A în . în funcþie de distanþa totalã parcursã. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri. de exemplu 30 de zile.days (verificarea tehnicã A în ...Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service i Intervalul rãmas pânã la verificarea tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri. urmãtorul simbol este afiºat intermitent timp de 10 secunde dupã punerea contactului: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea veþi observa semnul minus înaintea datei de verificare tehnicã programate. Acestea pot fi prelungite prin: conducerea cu atenþie ºi la turaþii medii ale motorului evitarea cãlãtoriilor scurte în timpul cãrora motorul nu atinge temperatura normalã de funcþionare Afiºarea datei programate pentru service Autovehicule cu taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 Service A in . zile) 9 Service A in.. iar garanþia ºi avantajele pentru clienþii importanþi pot fi anulate. poate reseta indicatorul de service dupã efectuarea reviziei. Afiºajul este activat. zile) 9 Service A in. Autovehicule fãrã taste pe volan Dacã aþi depãºit data de verificare tehnicã programatã. 249 . km) 9 Service A due now (Verificarea tehnicã A programatã acum) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate.000 km perioada rãmasã în zile.km (Verificarea tehnicã A în . Intervalul între datele verificãrilor tehnice depinde de stilul de conducere. 4 ! Depãºirea datei de revizie tehnicã specificate poate reprezenta o încãlcare a legii. Autovehicule cu taste pe volan Dacã aþi depãºit data programatã pentru service. km) Este emis de asemenea un semnal acustic.

4 ! Filtrul de aer pe plafon în zona posterioarã a habitaclului Materialele filtrante nu trebuie curãþate sau uscate într-o maºinã de spãlat. Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia urmãtorului mesaj pe afiºaj: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi tasta è sau ÿ pânã la apariþia afiºajului standard ( page 118). verificaþi regulat sistemul de aer condiþionat pentru eliminarea impuritãþilor vizibile. Îndepãrtaþi materialele filtrante Curãþaþi materialele filtrante Spãlaþi materialele filtrante cu apã curatã Lãsaþi materialele filtrante la uscat. zile) 9 Service A in.days (verificarea tehnicã A în . km) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. Instalarea filtrului de aer Montaþi materialele filtrante Montaþi capacul 1. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri perioada rãmasã în zile Filtrul de aer pentru sistemul de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului În filtrul de aer se pot acumula cantitãþi semnificative de nisip sau praf când conduceþi pe drumuri prãfuite sau cu nisip. Îndepãrtarea filtrului de aer Scoateþi cu atenþie capacul 1 din niºa 2 ºi îndepãrtaþi-l. 250 .. impuritãþile pot deteriora sistemul de condiþionat.. 1 Capac 2 Niºe ! Trebuie sã eliminaþi impuritãþile vizibile de pe filtrul de aer sau sã-l înlocuiþi dacã este necesar.. În caz contrar. care nu este acoperit de garanþie. Din acest motiv. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea urmãtorului mesaj.km (Verificarea tehnicã A în .. de exemplu: 9 Service A in .

în locuri unde copiii nu au acces. Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului dumneavoastrã împotriva influenþelor dãunãtoare din mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie. este posibilã deteriorarea vopselei. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. magneþi sau obiecte similare pe suprafeþele vopsite. i Dacã este necesarã curãþarea unor zone din apropierea pãrþii superioare a autovehiculului. de exemplu.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea periodicã ºi adecvatã vã va ajuta la menþinerea unei stãri optime a autovehiculului. Pericol de intoxicare ºi accidentare Notã privind protecþia mediului H Spãlaþi autovehiculul numai într-un loc adecvat acestui scop. i Se recomandã utilizarea produselor Mercedes-Benz. Nu utilizaþi carburant ca agent de curãþare. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat urmãtoarele substanþe: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Spãlaþi autovehiculul mai frecvent în timpul iernii pentru a îndepãrta depunerile de sare. În caz contrar. Carburantul este inflamabil ºi constituie un pericol pentru sãnãtate. Zgârieturile. filme. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceastea au fost special concepute pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi sunt de cea mai înaltã tehnologie. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere. În asemenea cazuri. Produsele de întreþinere Mercedes-Benz sunt disponibile de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. depunerile corozive. Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº. 251 . Recipientele goale ºi materialele de curãþare uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. utilizaþi întotdeauna scãri corespunzãtoare trepte fixe 4 G ! Nu aplicaþi în niciun caz autocolante.

Dacã autovehiculul este foarte murdar. ºtergeþi ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor de parbriz. Dupã spãlarea automatã a autovehiculului. în special jantele curãþate cu agenþi de curãþare a jantelor. 252 . Este preferabilã spãlarea automatã fãrã perii. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie ºi astfel. acesta nu trebuie parcat pentru o perioadã îndelungatã. conductele lichidului de frânã. Procedând astfel. ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. Dacã nu demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi nu pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare. Demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare înainte de a intra în spãlãtoria automatã.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului dumneavoastrã. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite. Înainte de parcarea ºi pãrãsirea autovehiculului. 4 ! Asiguraþi-vã cã maneta de control a ºtergãtoarelor de parbriz se aflã în poziþia 0 ( page 155). este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã. conectori sau elementele de etanºare. Trebuie menþiuntã distanþa minimã dintre autovehicul ºi duza dispozitivului de curãþare cu presiune înaltã: aproximativ 70 cm pentru jeturi circulare aproximativ 30 cm pentru jeturile plane de 25° ºi jeturile concentrate Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. Spãlarea automatã a autovehiculului Puteþi apela pentru curãþarea autovehiculului la o spãlãtorie automatã chiar de la început. Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. existã posibilitatea deteriorãrii acestora sau a autovehiculului în spãlãtoria automatã. ! Pentru a evita deteriorãrile. mai întâi încãlziþi motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. declanºarea accidentalã a ºtergãtoarelor. nu îndreptaþi jetul de apã direct spre balamalele portierelor. Agenþii de curãþare a jantelor pot favoriza coroziunea discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/saboþilor de frânã. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor. Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ! Dupã curãþarea autovehiculului. preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi se reduce zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de rezidurile de pe parbriz.

! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. precum ºi încãlþãmintea. fãrã noroi. ! Nu utilizaþi agenþi de curãþare alcalini sau acizi. În caz contrar. În cazul curãþãrii cu apã sau abur cu înaltã presiune. Treptele ºi deschiderile de acces în autovehicul. Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. Aceºtia pot cauza coroziunea prezoanelor (piuliþelor de roatã) sau a dispozitivelor de echilibrare a greutãþii roþilor.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Trepte Pericol de accident Jantele din aliaj uºor Curãþaþi jantele din aliaj uºor în mod regulat. În acest caz. Geamuri glisante Urmãtoarele piese trebuie curãþate la fiecare 3 sãptãmâni: garniturile ºi zonele de contact ale geamurilor trebuie curãþate cu o lavetã umedã ºinele de ghidare ale geamurilor 4 ! Nu permiteþi accesul apei în orificiile de admisie ºi ventilaþie. 253 . ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. protejaþi sistemul de transmisie cu curea de agentul de conservare. Dupã curãþare trataþi motorul cu agenþi de conservare. trebuie menþinute curate (de exemplu. Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( page 155). Curãþarea motorului Acum este posibilã curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. zãpadã sau gheaþã). În caz contrar. veþi deteriora capota. Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. G Opriþi motorul înainte de curãþarea parbrizului sau a braþelor ºtergãtoarelor. În exteriorul parbrizului ºi al lamelor ºtergãtoarelor Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( page 93). rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din comutatorul de contact. Când ºtergãtoarele de parbriz se aflã în poziþie verticalã. Pericol de accidentare G Treptele ºi cãile de acces murdare sau acoperite de gheaþã presupun un risc de alunecare ºi cãdere. jetul nu trebuie orientat direct spre componentele electrice sau spre terminalele cablurilor electrice.

Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. ! Nu utilizaþi lavete din material tare. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele. Dacã efectuaþi curãþarea senzorilor prin intermediul unui dispozitiv cu presiune înaltã sau cu abur. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. dispozitive pentru rãzuirea gheþii sau inele. materiale abrazive. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. 254 . În caz contrar. nu utilizaþi lavete uscate. În caz contrar. 1 Senzorii Parktronic ! Utilizaþi numai lichid de spãlare adecvat pentru suprafeþe din plastic. puteþi zgâria sau deteriora suprafeþele. puteþi deteriora geamurile sau sistemul de încãlzire a lunetei. urmaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de fabricantul dispozitivului referitoare la distanþa corectã între autovehicul ºi duza dispozitivului cu presiune înaltã. În caz contrar. de exemplu. Nu atingeþi partea interioarã a lunetei sau a geamurilor laterale cu obiecte dure. ºampon ºi o lavetã moale. Finisaj de plastic 4 ! Nu utilizaþi lavete din material tare. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Geamurile Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora suprafeþele din plastic ale geamurilor farurilor. ! Nu utilizaþi lavete uscate. În caz contrar. Din acest motiv. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. Farurile Stergeþi geamurile farurilor cu un burete umed. Senzorii sistemului Parktronic (PTS) Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie frontalã ºi posterioarã. materiale abrazive. Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã.

o lavetã din microfibrã). 255 . utilizaþi o soluþie pentru suprafeþe cu murdãrie persistentã. ! Curãþaþi centurile de siguranþã cu o soluþie de spãlare neutrã. În cazul murdãriei pronunþate. Nu uscaþi centurile de siguranþã în lumina directã a soarelui sau la temperaturi de peste 80 °C. ! Ca agent de curãþare. fãrã scame (de exemplu. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. o lavetã din microfibrã). Nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare pentru curãþarea habitaclului care conþin solvenþi pentru a curãþa planºa de bord sau secþiunea capitonatã a volanului. Nu înãlbiþi sau vopsiþi centurile de siguranþã. ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag. fãrã scame (de exemplu. fãrã solvenþi. Pericol de accidentare Centurile de siguranþã Îndepãrtaþi imediat petele ºi murdãria pentru a preveni deteriorarea ºi acumularea de reziduuri. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. detergent de vase) diluat cu apã. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect poros. Aceste proceduri pot afecta negativ funcþionalitatea centurilor. Mercedes-Benz recomandã utilizarea unui produs Mercedes-Benz. Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere de construcþie Pericol de accident 4 G ! Utilizaþi un agent de curãþare necaustic. G Murdãria de pe autovehicul poate afecta siguranþa rutierã ºi funcþionalã a acestuia. Murdãrire intensã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Murdãrire uºoarã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. Planºa de bord ºi secþiunea capitonatã a volanului Umeziþi o lavetã curatã ºi care nu lasã scame cu apã ºi utilizaþi-o pentru a curãþa pãrþile din plastic ºi planºa de bord.

În acest scop. mânerele. apã sau în condiþii similare: Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare. Drept consecinþã. Aceastã situaþie poate provoca un accident. În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu înaltã presiune sau al unei spãlãtorii automate. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. oglinzile retrovizoare exterioare. Curãþaþi discurile de frânã. Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare prin testarea frânelor înainte de a conduce pe drumurile publice. Dupã conducerea pe noroi. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. Respectaþi observaþiile din aceastã secþiune.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Pot apãrea în special urmãtoarele pericole: Particule de criblurã Pietrele prinse între pneuri pot fi aruncate în timpul deplasãrii autovehiculului ºi pot accidenta alþi participanþi la trafic sau pot deteriora autovehiculele acestora (în special parbrizul). Pericol de derapare Murdãria ºi noroiul de pe pneuri/suprafaþa carosabilului reduc aderenþa pneurilor. Îndepãrtaþi corpurile strãine prinse. plãcuþele/garniturile de frânã ºi articulaþiile punþii. În cazul periclitãrii performanþelor sistemului de frânare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. treptele. Din acest motiv. de exemplu. roþile. în special echipamentele sistemului de iluminare. ºi plãcuþele/saboþii de frânã poate influenþa negativ performanþele sistemului la frânare (mergând pânã la nefuncþionarea totalã a acestuia). puteþi aluneca de pe trepte ºi vã puteþi accidenta. roþile. opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic permit oprirea în siguranþã ºi apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru efectuarea lucrãrilor. 256 . pasajele roþilor ºi plãcuþele de înmatriculare. dacã este necesar. deschiderile de acces. Pericol de accident G Murdãria prezentã pe discurile de frânã. este necesarã respecarea instrucþiunilor de siguranþã relevante din aceastã secþiune. Verificaþi articulaþiile punþilor ºi lubrefiaþi-le. Autovehiculul poate intra în derapaj Pericol de alunecare Murdãria ºi noroiul de pe trepte ºi deschiderile de acces pot afecta siguranþa acestora. 4 Curãþaþi autovehiculul. curãþaþi întotdeauna autovehiculul cu atenþie dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere ºi înainte de conducerea pe drumurile publice. geamurile. nisip. pietrele. Acest lucru este valabil în special în cazul în care suprafaþa este umedã. pneurile.

..Sfaturi practice Depanare rapidã Mesaje afiºate Unde gãsesc.? Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Înlocuirea becurilor Înlocuirea bateriilor Sistemul de alimentare cu carburant Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pneu dezumflat Bateria Pornirea asistatã Tractarea Siguranþe 5 257 .

Soluþii propuse Cheia: Apãsaþi tasta Œ sau ‹. 5 Sistemul de alarmã antifurt este declanºat brusc. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii când sistemul de alarmã antifurt era activat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Depanare rapidã Semnalele acustice de avertizare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. În acest scop. Sistemul de alarmã antifurt este dezactivat. 258 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare.

dar nu aþi comutat transmisia automatã în poziþia P. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Conduceþi cu frâna de mânã trasã. Aþi oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia 0. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 41). Cauzã/consecinþe posibile Va fi afiºat un mesaj corespunzãtor. Comutaþi transmisia automatã în poziþia P G 5 259 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Este generat un semnal acustic de avertizare. Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile. Soluþii propuse Respectaþi recomandãrile incluse în notele de la ( pagina 290). Pericol de accidentare Nu purtaþi centura de siguranþã.

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse G Luaþi imediat contactul. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Depanare rapidã Accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu puteþi identifica nicio deteriorare a: compenentelor fundamentale sistemului de alimentare cu carburant suportului motorului Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. 260 . Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. În acest scop. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 5 Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor. Problemã Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Porniþi motorul în mod normal. Scoateþi cheia. Nu reporniþi în niciun caz motorul.

Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Cauzã/consecinþe posibile Existã aer în sistemul de alimentare. Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). la un autovehicul cu motor diesel. În acest scop. G Luaþi imediat contactul. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii.Sfaturi practice Depanare rapidã Carburantul ºi rezervorul de carburant Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. Nu reporniþi în niciun caz motorul. 5 261 . Problemã Rezervorul de carburant s-a golit complet. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Scoateþi cheia.

În acest scop. 5 Autovehicule cu motor diesel: Rezervorul de carburant este complet gol. Lampa de avertizare asupra nivelului carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0. Dacã problema persistã dupã câteva încercãri: Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Alimentaþi autovehiculul cu carburant. Motorul nu porneºte. 262 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Soluþii propuse Readuceþi cheia în poziþia 0 a comutatorului de contact înainte de a încerca din nou pornirea motorului. Cauzã/consecinþe posibile Este posibil ca sistemul de alimentare cu carburant al motorului sã fie defect. Reporniþi motorul.Sfaturi practice Depanare rapidã Motor Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Luaþi în calcul faptul cã încercãrile îndelungate de pornire a motorului pot descãrca bateria. Problemã Motorul nu porneºte. Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 329). Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Puteþi auzi demarorul în funcþiune.

descãrcatã). Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi respectaþi recomandãrile incluse în notele de avertizare. Comutatorul de izolare a bateriei este deconectat. Dacã motorul tot nu porneºte în ciuda Autovehicule cu transmisie automatã: tentativei de pornire asistatã: Maneta schimbãtorului nu se aflã în poziþia P Apelaþi la un atelier de specialitate sau N. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Tensiunea de alimentare este insuficientã Motorul nu poate fi pornit (bateria este prea slabã sau este ( pagina 353). carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic ºi poate provoca deteriorarea acestuia.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Motorul nu porneºte. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. În caz contrar. autorizat. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 235). Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã. Sistemul electronic al motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate. mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se indicã depãºirea limitei de +120 °C. Activaþi sistemul electric ( pagina 241) Nu acceleraþi excesiv. Nu auziþi demarorul în funcþiune. 5 263 . Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri.

Problemã Transmisia nu mai efectueazã corect schimbarea treptelor de vitezã. transmisia comutã în treapta a doua de vitezã. transmisia comutã în treapta marºarier. 264 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În acest scop.Sfaturi practice Depanare rapidã Transmisia automatã Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Transmisia funcþioneazã în modul de urgenþã. Transmisia nu comutã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aºteptaþi minimum 10 secunde înainte de repornirea motorului. 5 Capacitatea de accelerare este diminuatã. în poziþia R. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei. Opriþi motorul. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Este posibilã numai comutarea în treapta a doua de vitezã sau marºarier. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D sau R. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Opriþi autovehiculul. În poziþia D.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor.Sfaturi practice Depanare rapidã Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse. Problemã Farurile sunt aburite pe interior. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 5 265 . Farurile vor fi dezaburite dupã parcurgerea unei distanþe scurte. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Cauzã/consecinþe posibile Umiditatea atmosfericã este foarte ridicatã. Umezeala a pãtruns carcasa farurilor deoarece nu este închisã etanº.

266 . Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Motorul pentru acþionarea ºtergãtoarelor de parbriz s-a oprit. Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului mixt. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. scoateþi cheia din comutatorul de contact. Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi blocatã de frunze sau de zãpadã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz. Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul imediat ce este posibil ºi. Porniþi din nou ºtergãtoarele de parbriz. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor.Sfaturi practice Depanare rapidã Stergãtoarele de parbriz Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 5 Stergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. din motive de siguranþã. Problemã Stergãtoarele de parbriz sunt blocate.

Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. În acest scop. Încuiaþi portierele prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 267 . Semnalizatoarele de direcþie nu lumineazã Sistemul de închidere centralizatã prezintã intermitent atunci când autovehiculul este defecþiuni. Nu mai este posibilã încuierea Portierele nu sunt închise corespunzãtor. Verificaþi sistemul de închidere centralizatã cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. încuiat. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Închideþi portierele ºi încuiaþi din nou autovehiculul.Sfaturi practice Depanare rapidã Cheia Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. autovehiculului cu ajutorul cheii.

înlocuiþi bateriile ( pagina 327).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Nu mai este posibilã încuierea sau descuierea autovehiculului cu ajutorul cheii. Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou. încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã ale cheii ( pagina 315). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii. Dacã nu se aprinde. Bateriile cheii sunt descãrcate. 5 268 . Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt slabe sau descãrcate. verificaþi dacã lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie se aprinde scurt la fiecare apãsare a butonului. Cheia este defectã. înlocuiþi imediat bateriile ( pagina 327).

5 269 . Aþi pierdut un element mecanic de urgenþã al cheii.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Aþi pierdut cheia. Dacã este necesar. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Anulaþi frecevenþa de transmisie a cheii la un Centru de Service Mercedes-Benz. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Dacã este necesar. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service.

apoi rotiþi din nou cheia. Porniþi motorul ( Tensiunea de alimentare este insuficientã. Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este necesarã. sau Motorul nu poate fi pornit ( pagina 353). 5 270 . de exemplu încãlzirea scaunelor ºi iluminarea interiorului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. sau Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contact. Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas în poziþia 0 pentru o perioadã considerabilã de timp. pagina 93).

Plãcuþa de înmatriculare sau alte accesorii aflate în apropierea senzorilor nu sunt fixate corespunzãtor. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul Parktronic a funcþionat defectuos ºi a fost dezactivat. În acest scop. Dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. iar dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în alt loc. Problemã Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii. Lampa de control de pe tasta pentru sistemul Parktronic se aprinde. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea sistemului Parktronic. Cuplaþi din nou contactul. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. O sursã externã de unde radio sau ultrasunete poate produce interferenþe. Verificaþi plãcuþa de înmatriculare ºi accesoriile aflate în apropierea senzorilor pentru o poziþionare corespunzãtoare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 5 Afiºajele de avertizare ale sistemului Parktronic Senzorii Parktronic sunt murdari sau îngheþaþi. indicã distanþe neplauzibile. De exemplu toate segmentele pot fi aprinse deºi nu existã niciun obstacol. La apãsarea tastei pentru sistemul Parktronic segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se aprind din nou.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemele de asistare a conducerii Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 271 . Curãþaþi senzorii Parktronic ( pagina 254). iar segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se sting.

nu poate indica schimbarea vitezei. Cauzã/consecinþe posibile Afiºajul indicã un mesaj cu prioritate ridicatã ºi. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. Soluþii propuse Procedaþi dupã cum indicã mesajul de pe afiºaj. dezactivaþi tempomatul sau sistemul Speedtronic. 5 272 . Dacã este necesar.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Viteza nu poate fi setatã cu tempomatul sau sistemul Speedtronic nu poate fi activat1. prin urmare.

iar pe afiºajul temporizatorului este afiºat un cod de defecþiune. Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 328). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz în acest scop. 5 G Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe Bateriile telecomenzii sunt descãrcate. 273 . Simbolurile ºi cifrele din afiºajul Tensiunea de alimentare a fost întreruptã. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Setaþi ora ºi ziua sãptãmânii ( pagina 181). Simbolul ö se aprinde intermitent.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemul auxiliar de încãlzire Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Sistemul auxiliar de încãlzire prezintã defecþiuni. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. Dezactivaþi sistemul auxiliar de încãlzire ( pagina 176). iar sistemul auxiliar de încãlzire nu se aprinde automat. telecomanda sistemului auxiliar de încãlzire nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. temporizatorului lumineazã intermitent. unui atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri determinã ca siguranþa în funcþionare a sistemului de încãlzire sã nu mai poatã fi garantatã ºi antreneazã riscul producerii de accidente sau al accidentãrii.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Circuitul de protecþie cu tensiune insuficientã de alimentare integrat în unitatea de control dezactiveazã sistemul auxiliar de încãlzire întrucât tensiunea de alimentare este mai micã de 10 volþi. verificaþi alternatorul ºi bateria. Cauzã/consecinþe posibile Lipsã de carburant. Sistemul auxiliar de încãlzire este dezactivat automat. Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã la sub un sfert din capacitate. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea siguranþei. Încãlzitorul de apã s-a supraîncãlzit. Apoi porniþi în mod repetat sistemul auxiliar de încãlzire pânã când circuitele de alimentare cu carburant sunt pline. 274 . Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. G Sistemul auxiliar de încãlzire s-a supraîncãlzit de câteva ori succesiv: Încãlzitorul de apã de aproximativ zece ori succesiv Încãlzitorul de aer de aproximativ trei ori succesiv Motorul sau ventilatorul este defect.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Sistemul auxiliar de încãlzire nu este activat sau motorul nu porneºte. 5 Pericol de accident Înlocuiþi siguranþa ( pagina 360). Siguranþa s-a ars. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Dacã este necesar.

Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi 5 Problemã Doriþi parcarea autovehiculului pentru o perioadã mai îndelungatã de timp (mai mult de ºase sãptãmâni). echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 275 . Deconectarea bateriei demarorului ( pagina 349).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Încãlzitorul de aer s-a supraîncãlzit. În acest scop. Soluþii propuse Deschideþi orificiile de ventilaþie. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Consultaþi un atelier de service autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului auxiliar de încãlzire. Cauzã/consecinþe posibile Conductele de aer sunt blocate.

Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare integrate în comutatoare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. etc. etc. 5 Lãmpile de control integrate în comutatoarele pentru sistemul de încãlzire a parbrizului P ºi/sau sistemul de încãlzire a lunetei F lumineazã intermitent. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. iluminarea habitaclului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu lãmpile de lecturã. În acest scop. Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. în caz contrar acestea vor rãmâne dezactivate. Sistemul de încãlzire a scaunelor s-a deconectat automat. sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sistemul de încãlzire a lunetei vor fi reactivate automat. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Dacã tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã în decursul a 30 de secunde. de exemplu lãmpile de lecturã. 276 . Sistemul de încãlzire a scaunelor va porni automat imediat ce tensiunea de alimentare creºte pânã la valoarea suficientã. Problemã Una sau ambele lãmpi de control integrate în butonul de comandã a( sistemului de încãlzire a scaunelor lumineazã intermitent. Sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sau sistemul de încãlzire a geamurilor au fost dezactivate automat. iluminarea habitaclului. Deconectaþi consumatorii secundari. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari.

iluminarea habitaclului. Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este Tensiunea de alimentare este insuficientã dezactivatã prea rapid sau nu poate fi din cauza funcþionãrii simultane a prea activatã. etc. de exemplu lãmpile de lecturã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. 5 277 . Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat. imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã. tasta ° nu se aprinde. Lampa de control integratã în multor consumatori.

Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Pericol de accident G Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. Continuaþi conducerea autovehiculului. În acest scop. Conduceþi cu vitezã redusã. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru sistemulASR/ESP® lumineazã intermitent în timpul deplasãrii autovehiculului. ABS. Reactivaþi sistemului ASR. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. ASR/BAS ºi lampa de control roºie a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Soluþii propuse Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. v 5 G Pericol de accident Sistemul ESP® sau sistemul ASR sunt active deoarece cel puþin una dintre roþi a atins limita admisã de uzurã a suprafeþei de rulare a pneului. De asemenea. 278 . dar cu atenþie sporitã. G Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident pentru sistemul ASR/ESP® este Sistemul ASR este dezactivat. Nu acceleraþi excesiv. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Excepþii ( pagina 63). Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. # k 6 Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

G 5 279 . Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. ASR/BAS ºi lampa roºie de control a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. ABS. Pericol de accident G Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Continuaþi conducerea autovehiculului. Nu continuaþi cãlãtoria. dar cu atenþie sporitã. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. # k 6 6 Lampa roºie de control pentru Pericol de accident sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Soluþii propuse Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293).

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de control galbenã ASR/BAS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Pericol de accident Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. Continuaþi conducerea autovehiculului. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. k G ASR sau AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. 280 . Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Pericol de accident G 5 BAS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Continuaþi conducerea autovehiculului. cu un efect de frânare normal. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar fãrã asistare electronicã. Sistemul de frânare este în continuare disponibil.

de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Esre posibilã blocarea roþilor. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. cu un efect de frânare normal. dar fãrã asistare electronicã. dar fãrã asistare electronicã. Continuaþi conducerea autovehiculului. au fost de asemenea dezactivate. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. dar cu atenþie sporitã. dar cu atenþie sporitã. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Drept urmare. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. 281 . 5 Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. ESP®. G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Pericol de accident De asemenea. ASR ºi BAS. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Pericol de accident Soluþii propuse - G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Esre posibilã blocarea roþilor.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului.

5 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. pânã la cel mai apropiat atelier de service. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Continuaþi sã circulaþi. dar cu atenþie sporitã. Prin urmare. Continuaþi conducerea autovehiculului. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de control ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Pericol de accidentare G Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. 282 . Pericol de accident Soluþii propuse # G ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident. Este posibilã reducerea puterii motorului. Este posibilã reducerea puterii motorului. dar cu atenþie sporitã.

Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Apelaþi la un atelier de depanare auto. de exemplu. 283 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Pericol de accident G avertizare pentru Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Bateria este defectã. aprinde dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Nu continuaþi cãlãtoria. baterie este aprinsã în Cauze posibile: timpul funcþionãrii alternatorul este defect motorului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/saboþilor de frânã. # 5 2 Lampa de control Pericol de accident G galbenã pentru uzura plãcuþelor de frânã se Plãcuþele/saboþii de frânã au atins limita criticã de uzurã. Dacã nu este deterioratã: apelaþi la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. cureaua trapezoidalã este ruptã Soluþii propuse Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi cureaua trapezoidalã Dacã aceasta este deterioratã: nu continuaþi cãlãtoria. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. de exemplu.

Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit.0 l apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Opriþi motorul. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor -2. Dacã existã pierderi vizibile de ulei la motor. lampa de control se va aprinde în mod continuu.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul uleiului de motor se aprinde intermitent dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. 284 . apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Nivelul uleiului de motor a scãzut sub cota minimã. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 235). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Existã pericolul deteriorãrii motorului. ulei se aprinde. Dacã nivelul uleiului este corect. apelaþi imediat la un atelier de specialiate autorizat pentru remedierea defecþiunii. Dacã nivelul uleiului scade ºi mai mult. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi adãugaþi ulei la urmãtoarea staþie de alimentare cu carburant dacã este necesar ( pagina 235). : : 5 Lampa de avertizare Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei galbenã a nivelului de insuficient.

În caz contrar existã riscul defectãrii motorului sau a convertorului catalitic. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune dacã nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. motorul se poate supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. 5 285 . apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire. Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul lichidului de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. ulei se aprinde. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor HI apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de avertizare Nivelul uleiului de motor a depãºit nivelul galbenã a nivelului de maxim. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. În caz contrar. : / Opriþi cu proxima ocazie. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi îndepãrtaþi excesul de ulei prin sifonare la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 235). Dacã este necesarã adãugarea mai frecventã de lichid de rãcire. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Dacã nivelul uleiului este corect. Opriþi motorul pentru rãcirea acestuia.

Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã • Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Temperatura lichidului de rãcire este prea avertizare pentru ridicatã. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. Soluþii propuse Nu continuaþi cãlãtoria. conducere pe terenuri muntoase. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. A 5 A Lampa galbenã de Nivelul carburantului a coborât sub cota de avertizareasupranivelului rezervã. Lampa galbenã de control a preîncãlzirii1 se aprinde în timpul funcþionãrii motorului Existã o defecþiune la sistemul de preîncãlzire. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. 286 .). Dacã lampa de avertizare a lichidului de rãcire rãmâne aprinsã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. q Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de carburant este aprinsã în timpul deplasãrii autovehiculului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Senzorul indicatorului nivelului carburantului Lampa galbenã de avertizareasupranivelului prezintã defecþiuni. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. iar indicatorul nivelului de carburant oscileazã între marcajele pentru limita minimã ºi maximã. tractarea unei remorci etc. carburantului se aprinde.

± 5 ‰ Lampa de control galbenã a filtrului de aer2 se aprinde la pornirea motorului. Nu este necesarã verificarea autovehiculului. Este posibilã reducerea puterii motorului. S-a produs o defecþiune: la sistemul de injecþie a carburantului la sistemul de aprindere1 la sistemul de evacuare Este posibilã depãºirea valorilor limitã pentru emisiile de noxe ºi funcþionarea motorului în modul de urgenþã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Lampa galbenã de avertizare pentru sistemul de diagnosticare Existã posibilitatea ca motorul sã se afle în modul de funcþionare în caz de urgenþã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare. Autovehicule cu motor diesel: aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Filtrul de aer este murdar. a motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. 2 Numai autovehiculele cu motor diesel. 1 Numai autovehicule cu motor pe benzinã. 287 . Modul de funcþionare în caz de urgenþã va fi anulat.

odatã defecþiunea remediatã. Tineþi cont de condiþiile de trafic. 288 . Înlocuiþi imediat pneurile deteriorate. trebuie înlocuit. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Dacã un pneu continuã sã piardã din presiune.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident G pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri se aprinde. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri indicã o pierdere rapidã sau severã a presiunii în cel puþin un pneu. Autovehicule fãrã taste pe volan: Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Lampa de avertizare se stinge dupã conducerea autovehiculului timp de câteva minute. iar apoi se aprinde. Autovehicule cu taste pe volan: acordaþi atenþie celorlalte mesaje indicate pe afiºaj ( pagina 305). Verificaþi pneurile ºi corectaþi presiunea în pneuri. X 5 X Lampa galbenã de avertizare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri lumineazã intermitent timp de 60 de secunde.

9 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru remedia cât mai rapid defecþiunea. Lampa de control galbenã a becurilor se aprinde la punerea contactului. Unul dintre becurile lãmpilor exterioare sau ale remorcii prezintã defecþiuni. chiar dacã nu toate portierele sunt închise. 5 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Apa colectatã în decantor a atins nivelul maxim. Lampa de control galbenã"portierã deschisã" se aprinde în timpul deplasãrii autovehiculului. Soluþii propuse Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). Închideþi portierele. Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza mersului pe jos. < Fixaþi centura de siguranþã. pentru aproximativ 6 secunde la punerea contactului. / W Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este Lampa de control galbenã a prea scãzut. Verificaþi nivelul lichidului din rezervor ºi adãugaþi lichid de spãlare a parbrizului dacã este necesar ( pagina 237). nivelului lichidului de spãlare pentru sistemul de spãlare a parbrizului/sistemul de curãþare a farurilor se aprinde la pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Lampa de control galbenã a decantorului de apã1 se aprinde la punerea contactului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru golirea decantorului de apã. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. 289 . Lampa de avertizare roºie pentru Lampa de avertizare vã atrage atenþia asupra centura de siguranþã se aprinde necesitãþii fixãrii centurii de siguranþã.

În acest caz. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. de asemenea. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. 5 În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de pornirea în cãlãtorie. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. nu va fi afiºat niciun mesaj. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. 290 . lãmpile de control ºi de avertizare. cum arfi viteza ºitemperatura exterioarã. defecþiuni sau informaþii suplimentare. Mesajele afiºate la autovehiculele fãrã taste pe volan Pe afiºaj pot fi indicate. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. Pericol de accident G Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. În acest scop. avertismente. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un semnal sonor continuu.Sfaturi practice Mesaje afiºate i Toate lãmpile de control/de avertizare (cu excepþia lãmpilor de control pentru semnalizatoarele de direcþie ºi afiºajul sunt activate la punerea contactului. În acest scop.

km/h Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie.. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului... LIM . Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie. de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã). Existã pericolul deteriorãrii motorului. iar autovehiculul opreºte accelerarea.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.. Viteza este afiºatã intermitent. km/h Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. km/h Viteza este afiºatã intermitent. Autovehiculul se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã.. Opriþi motorul. 291 . 5 LIM . Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Sistemul Speedtronic controleazã viteza. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234).. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. LIM . Dacã nivelul uleiului este corect.

un triplu acustic de avertizare. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. TPMS Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. 292 .. km/h Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service. care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. 5 —— Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor.. NO Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. TPMS Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi cu proxima ocazie dacã este necesar ( pagina 377). Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate LIM . temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri detecteazã o pierdere moderatã a presiunii în cel puþin un pneu sau diferenþa de presiune pe o punte este prea mare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã.

Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. j sau k de pe volanul multifuncþional sau prin utilizarea butonului de resetare de pe panoul de instrumente ( pagina 112). indiferent dacã vizionarea acestora a fost sau nu confirmatã. Pericol de accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. Nu puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate maximã. Mesajele sunt împãrþite în douã secþiuni pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat: Mesajele de tip text ( pagina 294) sunt prezentate în ordine alfabeticã Mesaje simbol ( pagina 299) 5 293 . G În cazul în care panoul de instrumente/sau afiºajul prezintã defecþiuni. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele afiºate la autovehiculele cu taste pe volan Sistemul de operare indicã avertismente. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. Efectuarea incorectã a acestorlucrãri antreneazãpericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. cum arfivitezaºitemperatura exterioarã. Dacã selectaþi meniul Memoria defecþiunilor din sistemul de operare. nu va fi afiºat niciun mesaj. În acest caz. ( pagina 125)vor fi afiºate toate mesajele. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. ·. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal acustic de avertizare sau de un semnal acustic continuu. Acestea vor fi ulterior stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. mesaje de defecþiune sau informaþii suplimentare pe afiºaj. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe afiºaj. În acest scop. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. lãmpile de control ºi de avertizare. În acest scop. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. acestea sunt automat stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. Puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate scãzutã prin apãsarea tastelor è. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor.

Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. 294 . Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. dar cu atenþie sporitã. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. cu un efect de frânare normal. Pericol de accident Continuaþi conducerea autovehiculului. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. 5 Unavailable (Indisponibil) G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. cu un efect de frânare normal. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Continuaþi conducerea autovehiculului. ASR ºi BAS. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. ESP®. dar fãrã componenta ABS. au fost de asemenea dezactivate.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text Mesaje afiºate ABS ABS Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Soluþionare posibilã G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Drept urmare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã.

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
ESP Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service)

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident

Soluþionare posibilã

G

Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Depãºiþi viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Unavailable (Nedisponibil)

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

5

Speed limit … km (Limitare vitezã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

295

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit ... km/h exceeded (Limitata de vitezã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de rulare pasivã). Presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea scãzutã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este indisponibil temporar datoritã interferenþelor radio sau tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã, care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Afiºajul vitezei lumineazã intermitent.
Tyre press. (Presiunea în pneuri) Reglaþi presiunea. Tyre press. monitor inoperative (Sistemul de monitorizare al presiunii în prenuri nu funcþioneazã)

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar cu proxima ocazie ( pagina 377). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este reactivat automat dupã îndepãrtarea cauzelor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

5

Tyre press. monitor currently unavail. (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri momentan nedisponibil.) Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã Senzorii roþilor nu sunt instalaþi)

296

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Slid. sunroof open (Trapa glisantã este deschisã)

Cauzã/consecinþe posibile Aþi scos cheia din comutatorul de contact ºi trapa glisantã este încã deschisã.

Soluþionare posibilã Dacã este necesar, închideþi trapa glisantã prin intermediul butonului de pe panoul de comandã de pe plafon ( pagina 185). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Speedtronic ºi a tempomatului.

Speedtronic/Cruise cont. Sistemul Speedtronic ºi tempomatul sunt defecte. Visit workshop (Sistemul Speedtronic/ Tempomatul Apelaþi la atelierul de service) SRS Restraint system Pericol de accidentare G Visit workshop Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. (Sistem de reþinere Apelaþi la atelierul de service) Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.

5

Speed limit Winter tyres ... km/ h (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza, iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

297

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit Winter tyres ... km/h exceeded (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul permanent Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis un triplu semnal sonor de avertizare.

5

298

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesajele în format simbol Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi Cauze posibile: cureaua trapezoidalã multiplã alternatorul este defect Dacã aceasta este ruptã: cureaua trapezoidalã multiplã este ruptã Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu este deterioratã: Adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ garniturilor de frânã. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

#

Battery/ Alternator Visit workshop (Bateria/ Alternatorul Apelaþi la atelierul de service)

2

3

Brake wear Visit workshop (Uzura frânelor Apelaþi la atelierul de service) Brake force distribution (Distribuirea forþei de frânare)

Pericol de accident

G

5

Plãcuþele/garniturile de frânã au atins limita criticã de uzurã. Pericol de accident

G

Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

299

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþionare posibilã G Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN, nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

3

Brake fluid Visit workshop (Lichid de frânã Vizitaþi atelierul de service)

3 5

!

Brake force distribution Visit workshop (Distribuirea forþei de frânare Vizitaþi atelierul de service) Parking brake Release brake (Frâna de parcare Eliberaþi frâna de parcare)

Pericol de accident

G

Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147).

Este emis de asemenea un semnal acustic.

300

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Soluþionare posibilã Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, ASR sau AAS (la autovehiculele cu Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier transmisie manualã) au fost dezactivate din de specialitate autorizat. cauza unei defecþiuni. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, BAS a fost dezactivat din cauza unei Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier defecþiuni. de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal, dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie Continuaþi conducerea autovehiculului, manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã dar cu atenþie sporitã. tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi imediat la un atelier de Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil, cu un efect de frânare normal. Nu aþi introdus încã detaliile personale în Introduceþi codul PIN al cartelei telefonul mobil. dumneavoastrã SIM. Pericol de accidentare G Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul centurilor de siguranþã prezintã defecþiuni. Cauzã/consecinþe posibile

k

Visit workshop (Vizitaþi atelierul de service)

k

Unavailable (Nedisponibil)

5

ì <

Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) Seatbelt sys. Visit workshop (Sistemul centurilor de siguranþã Vizitaþi atelierul de service)

301

Coolant Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de frânã de pe partea stângã este defectã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. conducere pe terenuri muntoase.). dreapta) Turn signal left (Semnalizator de direcþie. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune Dacã este necesarã adãugarea mai Check level dacã nivelul lichidului de rãcire este prea frecventã de lichid de rãcire. stânga) Turn signal right (Semnalizator de direcþie dreapta) Brake lamp left (Lampã de frânã. stânga) Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Dacã mesajul rãmâne afiºat apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Temperatura lichidului de rãcire este prea Nu continuaþi cãlãtoria. este defect. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. ridicatã. stânga) Dipped beam right (Faruri pentru fazã scurtã. apelaþi la un (Lichidul de rãcire scãzut. opriþi motorul) Afiºare mesaj Z H 5 . (Faruri pentru fazã scurtã. verificarea sistemului de rãcire. În caz contrar. Adãugaþi lichid de rãcire( pagina 235). Coolant Stop. tractarea unei remorci etc. 302 . motorul se poate atelier de specialitate autorizat pentru Verificaþi nivelul) supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. turn engine off (Lichidul de rãcire Stop. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. Dipped beam left Farul pentru fazã scurtã din partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.

Lampa de marºarier este defectã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Lampa de frânã de pe partea dreaptã este Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. . este defect. Proiectorul de ceaþã de pe partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Proiectorul de ceaþã de pe partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Licence plate lamp (Lampa plãcuþei de înmatriculare) Foglamp front left (Proeictor ceaþã stânga) Foglamp front right (Proeictor ceaþã dreapta) Rear foglamp (Lampa de ceaþã posterioarã) Parking lamp front left (Lampa de parcare faþã. Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. defectã. Lampa de ceaþã posterioarã este defectã. Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de frânã suplimentarã este defectã. LED-urile lãmpii sunt defecte. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Parking lamp front right (Lampa de poziþie faþã dreapta) Reversing lamp (Lampã de marºarier) 5 303 . Farul pentru fazã scurtã din partea stângã este defect. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier Acest mesaj este afiºat doar dacã toate de specialitate autorizat. este defect. este defect. Lampa de parcare faþã de pe partea dreaptã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Main beam right (Farul pentru fazã lungã. Lampa de parcare faþã de pe partea stângã este defectã. Brake lamp right (Lampã de frânã. dreapta) Third brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Main beam left (Farul pentru fazã lungã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. înmatriculare este defectã.

Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Remove key (Luminile aprinse în mod automat. Lampa de frânã a remorcii este defectã. Modul acþionare automatã a farurilor este activ ( pagina 104).Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Lampa de poziþie lateralã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Trailer turn signal right (Semnalizator direcþie remorcã. dreapta) Switch off lights (Stingeþi luminile) Lights on automatical. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de gabarit este defectã. Semnalizatorul de direcþie suplimentar este defect. Scoateþi cheia din contact) Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã este defectã. Cheia se aflã în comutatorul de contact ºi portiera ºoferului este deschisã. Soluþionare posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. 5 Side marker lamps (Lãmpi de poziþie laterale) Tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã stânga) Tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã dreapta) Perim. lamps (Lãmpile indicatoare suplimentare) Trailer turn signal left (Semnalizator direcþie remorcã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea stângã este defectã. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. 304 . Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. dreapta) Trailer brake lamp (Lampa de frânã remorcã) Trailer tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Stingeþi luminile. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Trailer tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Scoateþi cheia. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. lamps (Lãmpile de gabarit) Additional ind. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea dreaptã este defectã. .

poziþia acesteia va fi afiºatã. Reparaþi sau înlocuiþi roata defectã ( pagina 342). Check tyre(s) (Verificare pneu(uri)) 5 305 . Presiunea în pneuri la una sau mai multe roþi a scãzut considerabil: în cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. Afiºarea mesajului de avertizare este întreruptã automat dupã scurgerea unui interval de câteva minute în care autovehiculul a funcþionat cu presiunea corectã în pneuri. Tineþi cont de condiþiile de trafic. I Replace key Visit workshop (Înlocuiþi cheia Vizitaþi atelierul de service) Remove key (Scoateþi cheia din contact) Caution Tyre defec (Atenþie. În cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. Pneu defect) C Cel puþin unul dintre pneuri se dezumflã rapid. Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. poziþia acesteia va fi afiºatã. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 377). Opriþi autovehiculul.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Cheia nu mai funcþioneazã. Soluþionare posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Verificaþi pneul.

Dacã nivelul uleiului este corect. Add 1. Respectaþi normele legale.riscul deteriorãrii motorului sau a convertorului catalitic. eiului de motor Reduceþi nivelul de ulei) 306 . turn engine off (Nivelul uleiului de motor Stop.0 litru) Engine oil level Aþi adãugat prea mult ulei de motor. Verificaþi motorul în vederea depistãrii posibilelor scurgeri dacã trebuie sã adãugaþi ulei de motor mai des decât în mod normal. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). Existã pericolul deteriorãrii motorului. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. de motor Verificaþi nivelul) Engine oil Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. N Engine oil level Stop. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 234) la urmãtoarea realimentare ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. opriþi motorul) 5 Engine oil level Nivelul uleiului de motor a scãzut sub Check level (Nivelul uleiului nivelul critic. Opriþi motorul. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului.0 litre (Uleiul de motor Adãugaþi 1. Existã Reduce oil level (Nivelul ul. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232) ºi adãugaþi ulei dacã este necesar.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.

running (Nivelul uleiului de motor Nu în timpul funcþionãrii motorului) Air cleaner dirty (Filtru de aer murdar) Reserve fuel Drive to a filling stat. N ‰ W Oil sensor Visit workshop (Senzorul de ulei Vizitaþi atelierul de service) Engine oil level Not when eng.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de mãsurare este defect. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). 5 9 / W Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza Închideþi portierele. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Filtrul de aer este murdar. mersului pe jos. Water in fuel Visit workshop Apa colectatã în decantor a atins nivelul Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). Opriþi motorul. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 229). spãlare Verificaþi nivelul) 307 . (Apã în carburant maxim. (Nivel carburant Conduceþi pânã la o staþie de alimentare) Doors open (Portiere deschise) Încercaþi sã verificaþi nivelul uleiului de motor chiar dacã motorul este în funcþiune. Washer fluid Adãugaþi lichid pentru spãlarea Nivelul lichidului de spãlare a scãzut la aproximativ 1/ din capacitatea totalã a parbrizului ( pagina 237). Soluþionare posibilã Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. 3 Check level (Lichid de rezervorului. Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. chiar dacã nu sunt închise toate portierele. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. sau Vizitaþi atelierul de Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat service) pentru golirea decantorului de apã.

10-2136-31 5 3 Blocat 4 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 4 ºi desfaceþi capacul. 1 Lampã de avertizare 2 Triunghi reflectorizant Scoateþi triunghiul reflectorizant 2 ºi lampa de avertizare 1 din dispozitivele de susþinere.? Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare se aflã în spatele capacului compartimentului de depozitare al portierei ºoferului. Ridicaþi segmentele reflectorizante 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3.00-2027-31 N72. 1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã Amplasarea triunghiului de avertizare Rabataþi suportul 1 în lateral..Sfaturi practice Unde gãsesc.. 308 . Triunghi reflectorizant N58.

Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare din portiera pasagerului faþã..? Extinctorul Extinctorul este fixat pe partea frontalã a scaunului pasagerului faþã. sub perna scaunului. 3 Trusa de prim ajutor i 1 Extinctorul 2 Curele Deplasaþi curelele2 în sus. 1 Blocat 2 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 2 ºi desfaceþi capacul.Sfaturi practice Unde gãsesc. 309 . Scoateþi extinctorul 1 din suportul sãu. Verificaþi anual datele de expirare ale produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar. 5 i Citiþi cu atenþie instrucþiunile referitoare la extinctor ºi familiarizaþi-vã cu utilizarea acestuia..

Pentru încuiere: apãsaþi elementul de blocare 1 în jos pânã la fixarea acestuia. în scopul înlocuirii unei roþi. Pericol de accidentare Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. Trageþi maneta dispozitivului de întindere 3 în sus ºi desfaceþi cureaua de fixare a cricului 4. G 5 Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. Asiguraþi-vã cã nu sunt persoane prezente în autovehicul la ridicarea acestuia. Scoateþi capacul. Dacã o lucrare trebuie efectuatã sub autovehicul. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric.? Cricul cu trusa de scule Cricul ºi trusa de scule ale autovehiculului sunt situate sub trapa spaþiului pentru picioare al pasagerului faþã. 3 Maneta dispozitivului de întindere 4 Cric 5 Trusa de scule a autovehiculului Scoateþi trusa de unelte a autovehiculului. Acesta nu este proiectat pentru a permite efectuarea de lucrãri sub autovehicul. acesta trebuie sã fie ridicat pe suporturi. de exemplu. orizontalã. i Aºezaþi cricul în dispozitivul de reþinere dupã cum este indicat pentru depozitarea corespunzãtoare. Asiguraþi-vã de fixarea ºi întinderea corespunzãtoare a curelei de reþinere a cricului. 310 . Nu înlocuiþi în niciun caz roþile pe pante sau rampe. 1 Element de blocare 2 Deblocat Pentru deblocare: rotiþi elementul de blocare 1 spre stânga sau spre dreapta. Scoateþi cricul 4 din dispozitivul de reþinere.Sfaturi practice Unde gãsesc.. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp..

puteþi utiliza roata de rezervã ca roatã pentru deplasare cu condiþia ca: aceasta sã nu fie mai veche de 6 ani janta ºi pneul sã fie de tip identic cu cel al roþilor normale. desprindeþi prezoanele vizibile prin aproximativ 20 de rotiri spre stânga. 5 311 . Roata de rezervã În cazul înlocuirii pneurilor autovehiculului.? Agent de etanºare Premium pentru pneuri Agentul de etanºare Premium pentru pneuri se aflã în compartimentul de depozitare de cadrul uºii din partea dreaptã. Roata de rezervã se aflã în suportul corespunzãtor sub partea posterioarã a autovehiculului.Sfaturi practice Unde gãsesc.. Cu ajutorul manivelei din trusa de scule ( pagina 310). Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. 1 Arcuri de fixare 2 Pompã electricã de aer 3 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Pentru deschidere: apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Trageþi în sus ambele arcuri de fixare 1 pânã la fixarea acestora.. 1 Capac 2 Niºa Deschideþi uºile posterioare ( pagina 84). Autofurgon/microbuz ! Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare a roþii de rezervã. Introduceþi ºurubelniþa în niºe 2 ºi desprindeþi capacele 1.

Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu.10-2162-31 3 Cârlig de ancorare 4 Manºon 5 Suportul roþii de rezervã Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 3.. Slãbiþi piuliþele de fixare 2 pânã la capãtul filetului. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 5 pânã la sol. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon 4. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon în partea dreaptã a suportului pentru roata de rezervã 4. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã.. 5 1 Cârlig de ancorare 2 Piuliþe de fixare 3 Piuliþe fluture 4 Suportul roþii de rezervã Slãbiþi manual piuliþele fluture 3ºi scoateþi-le.Sfaturi practice Unde gãsesc. Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. G 312 . Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon 4pe suportul pentru roata de rezervã 5. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 1. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 3.? Benã N40.

313 . asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul arcurilor de reþinere. Autofurgon/microbuz 5 N58. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã.? Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 1.Sfaturi practice Unde gãsesc. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon. La depozitarea calei de roatã. G La autoutilitarele comasate..10-2109-31 Trageþi arcurile de reþinere ºi scoateþi cala de roatã. cala de roatã este poziþionatã pe partea stângã a autovehiculului într-un dispozitiv de reþinere din spatele punþii spate. cala roþii se aflã pe partea dreaptã a portbagajului/ habitaculului.. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 4 pânã la sol. ! Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. Cala de roatã La autovehiculele cu benã.

! La depozitarea calei de roatã.Sfaturi practice Unde gãsesc.? Autofurgon/microbuz 5 t 5 1 Cablul de reþinere 2 Dispozitiv de reþinere Trageþi uºor în jos cablul de reþinere 1 ºi scoateþi-l din dispozitivul de reþinere 2. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul cablului de reþinere.. Scoateþi cala de roatã. 314 ..

chiar dacã este încuiatã. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga 1. de asemenea. Pericol de accident ºi accidentare G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Descuierea portierelor prin intermediul elementului mecanic de urgenþã al cheii Dacã nu mai puteþi bloca sau debloca portiera ºoferului prin intermediul cheii.35-2026-31-S_W Autovehiculul cu funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. 315 . utilizaþi elementul de urgenþã al acesteia. NCV2 i La deschiderea portierei încuiate a pasagerului faþã.10-2141-31 i Portiera pasagerului faþã 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere Sistemul de alarmã (ATA) se va declanºa dacã deschideþi autovehiculul cu elementul de urgenþã al cheii. Portiera pasagerului faþã este descuiatã. 5 1 Element mecanic de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare a cheii metalice Trageþi dispozitivul de eliberare 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi trageþi simultan elementul de urgenþã al cheii 1 în sensul indicat de sãgeatã. portiera ºoferului se va descuia. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. N72. Aceºtia pot deschide o portierã din interior. N80. Introduceþi complet elementul de urgenþã al cheii îndispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. Uºa ºoferului este descuiatã. Autovehiculul fãrã funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã.

o puteþi închide manual prin utilizarea dispozitivului aflat în spatele panoului din partea frontalã a trapei glisante. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. închideþi portiera ºoferului. acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului . Trapa glisantã Dacã nu mai este posibilã închiderea trapei glisante. Portiea ºoferului este încuiatã. Încuierea autovehicului În cazul în care autovehiculul nu mai poate fi închis centralizat cu ajutorul cheii: acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului ( pagina 79). 1 Panou 2 Capac Scoateþi capacul 2 din panou 1. N72.20-2041-31 5 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere 316 .Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Alarma poate fi dezactivatã în urmãtoarele moduri: Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe telecomandã. Uºa din spate este descuiatã. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. deplasaþi dispozitivul de blocare de pe portiera din spate cãtre stânga. accesul la portbagaj este posibil numai prin portierele spate cu ajutorul dispozitivului de descuiere în caz de urgenþã. Autovehicul cu paravan Dacã autovehiculul este dotat cu paravan.

de exemplu pentru recurgerea la remorcarea autovehiculului. Introduceþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 în duza 3dispozitivului de antrenare. apãsaþi continuu comutatorul trapei glisante ( pagina 186) înainte sau înapoi pentru 45 de secunde în vederea resetãrii sistemelor electronice. Cu contactul pus ( pagina 93). 1 Capac Îndepãrtaþi capacul 1.20-2040-31 3 Deschiderea 4 Cheia pentru cazurile de urgenþã Scoateþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 din mapa de documente a autovehiculului aflatã în torpedou. Resetaþi trapa glisantã ( pagina 186). Împingeþi pixul ºi deplasaþi simultan maneta schimbãtorului din poziþia P. este posibilã deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze din poziþia de blocare în poziþia de parcare P.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze În cazul unei defecþiuni. N72. Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea în sensul corespunzãtor. Scoateþi pixul. 317 .60-2086-31 Introduceþi un pix 2 sau un alt instrument de scris asemãnãtor în duzã. 2 Pixul N27. 5 i Clapeta care acoperã orificiul nu se închide complet ºi imediat. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D+ sau D– pentru închiderea clapetei.

Montaþi numai becuri de 12 volþi. la un Centru de Service Mercedes-Benz. permiteþi rãcirea acestora înainte de înlocuirea becului. Dacã noul bec nu se aprinde. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare. Înainte de înlocuirea becurilor Stingeþi luminile pentru evitarea unui scurtcircuit. Becurile H7 sunt presurizate ºi pot exploda la înlocuire. Din acest motiv. Aceste becuri pot exploda ºi cauza accidentarea dumneavoastrã. trebuie sã vã asiguraþi permanent de buna funcþionare a becurilor. este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea becurilor. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Verificaþi periodic reglarea farurilor.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului. Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame sau al unui material similar. pentru înlocuirea becurilor ºi a LED-urilor urmãtoarelor lãmpi: semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare lampa de frânã suplimentarã faruri bi-xenon proiectoare de ceaþã (autovehicule cu proiectoare de ceaþã în bara de protecþie) Pericol de accidentare Becurile lãmpilor anterioare 5 G Bec 1 Semnalizatoare de direcþie suplimentare 2 Semnalizatoarele de direcþie 3 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã scurtã Faruri bi-xenon: farurile pentru fazã scurtã/farurile pentru fazã lungã Model HPSC PY 21 W H7 55 W D1S-35 W Becurile ºisoclurile pot devenifoarte fierbinþi. de exemplu.Din acest motiv. Din acest motiv. Pãstraþi becurile în locuri situate în afara accesului copiilor. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de acelaºi tip ºi aceeaºi putere cu cele înlocuite. 318 .

Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Faruri pentru fazã lungã/lãmpi pentru iluminare adaptivã. faruri pentru fazã scurtã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec 4 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã lungã Lãmpi pentru iluminare adaptivã 5 Proiectorul de ceaþã dacã autovehiculul deþine aprobare pentru transport persoane 6 Proiectorul de ceaþã 7 Lãmpi laterale/lãmpi de parcare Stingeþi luminile. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu xenon comportã risc de ºoc electric grav sau fatal. Nu îndepãrtaþi capacul carcasei 2 ( pagina 319) dacã sunt montate faruri cu xenon. proiectoare de ceaþã H7 55 W W5W 1 Dispozitive de prindere 2 Capacul carcasei 5 319 . Model H7 55 W H7 55 W H11 55 W Faruri bi-xenon Pericol de accident ºi accidentare G Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã tensiune. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon. În acest scop. Acestea trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz.

Trageþi în sus dispozitivele de prindere 1 pânã la cuplarea acestora în poziþie. Semnalizatoare de direcþie 5 3 Farul pentru fazã scurtã 4 Faruri pentru fazã lungã cu halogen/ lãmpi pentru iluminare adaptivã cu xenon 5 Proiectorul de ceaþã Deconectaþi conectorul de alimentare. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu 1. Fixaþi arcul de reþinere ºi cuplaþi conectorul în bec. 1 Soclul becului Rotiþi soclul becului 1 spre stânga. împreunã cu becul ºi extrageþi suportul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Apãsaþi dispozitivele de prindere 1. Apãsaþi becul în jos. Desprindeþi arcul de reþinere ºi scoateþi becul. Introduceþi noul bec astfel încât baza acestuia sã se potriveascã în soclu. 320 . Introduceþi capacul carcasei 2 în punctele de fixare inferioare. Introduceþi suportul becului 1 în corpul lãmpii ºi rotiþi-l spre dreapta. Introduceþi noul bec în soclul 1 ºi rotiþi-l spre dreapta. Desfaceþi capacul carcasei 2cãtre carcasa farului. Trageþi capacul carcasei 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l.

Extrageþi soclul împreunã cu becul. Extrageþi becul din soclu. Fixaþi capacul la loc 1 rotindu-l complet spre dreapta. Autofurgon/microbuz Model LED P 21 W PY 21 W R5W W5W P 21 W 5 Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 6 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea dreaptã) 7 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea stângã) 8 Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) 9 Lampã de marºarier 5 P 21 W P 21 W P 21 W 321 . Introduceþi becul nou în soclu.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Lãmpi laterale ºi lãmpile de parcare Becurile lãmpilor posterioare Bec 1 Lampa de frânã suplimentarã 2 Lãmpi de frânã 3 Semnalizatoare de direcþie 4 Lampã de poziþie posterioarã/ lampã de parcare 1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi scoateþi-l. Introduceþi soclul în reflector.

lampa de poziþie posterioarã 5 Lampã de marºarier 6 Semnalizatorul de direcþie 7 Lampa de ceaþã posterioarã Eliberaþi dispozitivele de fixare 2 ºi scoateþi soclul din blocul optic posterior. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu . Apãsaþi becul în jos. 2 Dispozitive de fixare 3 Lampa de frânã 4 Lampa de parcare. Blocuri optice posterioare Benã Bec Model R5W PY 21 W P 21 W P 21 W P 21 W 1 ªuruburi de fixare R5W R5W Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi blocul optic posterior în sensul indicat de sãgeatã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (autofurgon/microbuz) Stingeþi luminile. Scoateþi conectorul. 5 a Lampa de gabarit b Semnalizatoare de direcþie c Lãmpi de frânã d Lampã de marºarier e Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) f Lãmpile de poziþie posterioare g Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 322 .

1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 3 Lampã de gabarit 4 Semnalizatorul de direcþie 5 Lampa de frânã 6 Lãmpi de poziþie posterioare 7 Lampa de ceaþã posterioarã 8 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare 9 Lampã de marºarier Stingeþi luminile. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Poziþionaþi soclul conþinând becul ºi rotiþi-l spre dreapta complet.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre dreapta. Lampa de ceaþã posterioarã la autovehiculele cu tracþiune integralã Detaºaþi cu grijã lampa (de exemplu. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Rotiþi soclul spre stânga ºi extrageþi soclul împreunã cu becul. cuplaþi soclul în cele trei orificii de pe partea lateralã ºi strângeþi ºuruburile 1. Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (benã) 5 1 Lampa de ceaþã posterioarã 323 . Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. cu ajutorul ºurubelniþei) în sensul indicat de sãgeatã. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Cuplaþi lampa la loc. Fixaþi conectorul de alimentare în soclu. Montaþi blocul optic posterior Pentru aceasta.

Extrageþi becul din soclu. Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare W5W Extrageþi becul din soclu.10-2330-31 1 ªurub de fixare 2 Carcasa lãmpii 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 1 Soclul cu geamul lãmpii 2 Niºa Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în niºa 2 ºi desfaceþi geamul cu grijã 1. 324 . Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi carcasa lãmpii 2 în sensul indicat de sãgeatã. Introduceþi noul bec. Înlocuirea becurilor suplimentare Stingeþi luminile. Semnalizator de direcþie suplimentar pe plafon P 21 W Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Rotiþi soclul ºi extrageþi-l împreunã cu becul. Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. pânã la fixarea acestuia. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Lampã de gabarit W 5 W 5 N82. Poziþionaþi geamul lãmpii 1 ºi cuplaþi-l. Introduceþi becul nou în soclu.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga.

Introduceþi noul bec în soclu 2. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. montaþi din nou geamul lãmpii împreunã cu soclul 2. Lãmpile de poziþie laterale W 5 W Lãmpile sunt montate pe pãrþile laterale ale autovehiculului. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Lampã de acces W 5 W N82. Extrageþi becul din soclu 2. 1 Carcasa lãmpii 2 Soclul becului 3 Conector de cablu Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Scoateþi cablul conectorului 3. de exemplu o ºurubelniþã. Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în partea lateralã ºi desfaceþi cu grijã geamul lãmpii 1 în sensul indicat de sãgeatã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înºurubaþi soclul conþinând becul în geamul lãmpii. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii. Extrageþi becul din soclu 2. Introduceþi carcasa lãmpii 2 în sensul opus sãgeþii ºi strângeþi ºurubul 1. În cazul furgonetelor ºi microbuzelor. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul.20-2081-31 5 1 Geamul lãmpii 2 Soclul becului 325 .

În acest scop. Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii 1. Conectaþi cablul conectorului 3. 1 Carcasa lãmpii 2 Bec tubular 326 . ! 5 N82. de exemplu o ºurubelniþã. Desprindeþi carcasa lãmpii 1.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu 2. Extrageþi becul din soclu 2 din soclu. Plafonierã K 18 W Stingeþi luminile. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Arcul de blocare al conectorului trebuie sã fie fixat. puteþi deteriora panoul de comandã de pe plafon. Introduceþi noul bec 2. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. În caz contrar.20-2079-31 Iluminarea habitaclului Plafonierele din panoul de comandã de pe plafon trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o.

împingeþi dispozitivul gri de eliberare 2 de pe faþa de acces a compartimentului pentru baterie 3. Pericol de intoxicare Notã privind protecþia mediului Cheia Sunt necesare douã baterii plate de tip CR 2025 3 V. este posibilã înlocuirea bateriilor ºi returnarea bateriilor uzate. Este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 327 . Bateriile adecvate sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. 5 1 Element de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare 3 Compartimentul bateriilor Extrageþi elementul de urgenþã al cheii 1 ( pagina 315). Compartimentul pentru baterii 3 este eliberat. de exemplu. i Întotdeauna înlocuiþi toate bateriile în acelaºi timp. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. comericanþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. Scoateþi compartimentul pentru baterii 3 din cheie în sensul indicat de sãgeatã. blocarea ºi deblocarea accesului în autovehicul va putea fi efectuatã manual cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea bateriilor. consultaþi de urgenþã un medic. Acestea conþin substanþe foarte toxice. Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii. În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri. În acelaºi loc. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. Cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii 1. de exemplu. G Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. H Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt descãrcate. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului sistemului auxiliar de încãlzire/ sistemului de amplificare a încãlzirii din interiorul autovehiculului ( pagina 176).Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate.

Scoateþi capacul bateriei 1 cu ajutorul unui instrument adecvat. Scoateþi bateriile uzate 2. 5 i La montarea bateriilor. Introduceþi cele douã baterii noi 4 sub arcul lamelar de contact 5 cu borna pozitivã orientatã în sus. de exemplu o cheie.30-2062-31 1 Capacul bateriei 2 Baterii 328 . Telecomanda pentru sistemul auxiliar de încãlzire 4 Baterie 5 Arc lamelar de contact Îndepãrtaþi bateriile 4 uzate din compartimentul pentru baterii 3. asiguraþi-vã cã acestea sunt curate ºi fãrã scame.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Introduceþi compartimentul pentru baterii 3 înapoi în cheie ºi apãsaþi-l pânã ce se fixeazã. Respectaþi marcajele plus ºi minus de pe telecomandã. Introduceþi cele trei baterii noi 2. Introduceþi elementul de urgenþã al cheii 1 înapoi în corpul cheii. Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii. Efectuaþi aceasta cu ajutorul unei lavete fãrã scame. Verificaþi funcþiile sistemului auxiliar de încãlzire prin intermediul telecomenzii. Aveþi nevoie de trei baterii Micro/AAA/ LR03. N82. Fixaþi la loc capacul 1 telecomenzii conform indicaþiei din figurã.

329 . depozitarea ºi îndepãrtarea consumabilelor.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant Golirea filtrului de carburant La autovehiculele cu motor diesel. 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj Acþionaþi frâna de mânã ºi. În caz contrar. este necesarã golirea filtrului de carburant dacã lampa de control / se aprinde. de exemplu. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. 5 În acest scop. este necesarã respectarea normelor corespunzãtoare. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Notã privind protecþia mediului La manipularea. este posibilã deteriorarea motorului. Motorul cu 4 cilindri Motor cu 6 cilindri ! Goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã imediat dacã lampa de control / se aprinde. Sub furtunul de drenaj aºezaþi un recipient adecvat 1. Cuplaþi contactul ( pagina 93). H 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj 3 Filtru de carburant cu decantor de apã. goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Filtrul de carburant cu decantor de apã se aflã în compartimentul motorului. la un Centru de Service Mercedes-Benz.

Îndepãrtaþi lichidul colectat în mod ecologic. Dupã realimentare: Cuplaþi contactul timp de aproximativ 10 secunde. i 5 Pompa electricã de scurgere a apei opreºte automat curgerea lichidului dupã 30 de secunde. Goliþi din nou filtrul de carburant dacã lampa de control / rãmâne aprinsã. Închideþi buºonul de drenaj 2 imediat ce au fost colectaþi aproximativ 0. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. Dacã motorul nu porneºte: Aºteptaþi aproximativ 2 minute. Dacã ºi aceastã tentativã eºueazã. de exemplu. 330 .Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Deschideþi imediat buºonul de drenaj 2 printr-o rotaþie sau pânã când este eliberat lichid din furtunul de drenaj 1. existã posibilitatea ca motorul sã nu porneascã imediat dupã realimentare întrucât este posibil sã rãmânã aer în sistemul de alimentare. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). Aerisirea sistemului de alimentare cu carburant Dacã rezervorul de carburant la un autovehicul cu motor diesel s-a golit. nu mai efectuaþi alte tentative de pornire a motorului. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Notã privind protecþia mediului H i Un numãr excesiv de tentative de pornire poate cauza descãrcarea bateriei. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu. Asiguraþi-vã cã lichidul intrã în recipientul aflat sub furtunul de drenaj 1. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dupã ce aþi golit filtrul de carburant cu decantor de apã. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. ! Dacã lampa de control / rãmâne aprinsã chiar ºi dupã a doua golire.2 litri de apã.

Apãsaþi clemele de fixare 2 împreunã în sensul indicat de sãgeatã ºi pliaþi lama ºtergãtorului 1 de pe braþul acestuia 3. Trageþi lama ºtergãtorului 1 în sus ºi în afara dispozitivului de reþinere. pentru efectuarea acestei operaþiuni. 5 G 1 Lama ºtergãtorului 2 Cleme de fixare 3 Braþul ºtergãtorului Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz. acestea se pot deplasa oricând ºi vã pot accidenta pe dumneavoastrã sau alte persoane. ºtergãtoarele de parbriz sau capota motorului pot fi deteriorate. Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pericol de accidentare Scoateþicheiadincomutatoruldecontact înainte de înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz. În caz contrar. Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt setate la modul intermitent sau în timpul sezonului ploios. 331 . este posibilã zgârierea parbrizului. ( pagina 147). Pentru confortul dumneavoastrã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. Acþionaþi frâna de parcare. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Reaºezaþi braþul ºtergãtorului 3 pe parbriz. Nu lipiþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz fãrã a fi montat în prealabil lamele. În caz contrar. Montarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Introduceþi lama ºtergãtorului 1 în dispozitivul de reþinere de pe braþul ºtergãtorului. Montaþi lama ºtergãtorului 1 pe braþul ºtergãtorului 3 pânã când veþi auzi clemele de fixare 2 fixându-se. de exemplu.

Înlocuiþi pneurile. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. pe teren solid. ! Din motive de siguranþã. Pericol de accident Dacã înlocuiþi un pneu. cel puþin o datã la 6 ani. Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã în siguranþã autovehiculul. indiferent de gradul lor de uzurã. Amplasaþi triunghiul reflectorizant sau semnalizatoarele de avertizare la o distanþã adecvatã. Mercedes-Benz recomandã de asemenea înlocuirea ventilului pneului. dacã acesta nu este dotat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri ( pagina 311). Roata de rezervã este poziþionatã sub puntea posterioarã a autovehiculului. Respectaþi prevederile legale. Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic. G 5 Pneurile defecte sau uzate ºi presiunea excesivã sau insuficientã în pneuri pot cauza modificãri semnificative ale caracteristicilor de manevrabilitate ºi de frânare ale autovehiculului.6 bar. asigurându-se cã pot face acest lucru în siguranþã. Cuplaþi treapta 1 de vitezã sau treapta marºarier sau deplasaþi maneta în poziþia P. Acþionaþi frâna de parcare. drept ºi nealunecos. Aprindeþi semnalizatoarele de avarie. Ventilele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Verificaþi periodic presiunea în pneul roþii de rezervã.6 bar. Existã un risc crescut de producere a unui accident.Sfaturi practice Pneu dezumflat Autovehiculul este fie echipat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri sau o roatã de rezervã. 332 . inclusiv pneul de rezervã.

parcaþi autovehiculul astfel încât ventilul pneului dezumflat sã fie poziþionat orizontal. Este benefic pentru procesul de etanºare sã înlãturaþi corpurile strãine care au perforat pneul.Sfaturi practice Pneu dezumflat Utilizarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri Puteþi utiliza agentul de etanºare Premium pentru pneuri pentru a etanºa perforaþii minore. iar trusa agentului de etanºare nu este eficace pentru repararea pneurilor dezumflate în urmãtoarele cazuri: dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 6 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având presiunea insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria. Evitaþi producerea scânteilor. în special cele din zona suprafeþei de rulare. 300 W). În caz contrar. Dacã perforaþiile pneurilor nu sunt vizibile. Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Scoateþi agentul de etanºare pentru pneuri Premium. Pericol de incendiu G Fumatul. Încercaþi sã parcaþi autovehiculul astfel încât perforaþiile pneurilor sã fie cât mai aproape de sol. Agenþii de etanºare pentru pneuri pot fi utilizaþi pânã la temperaturi de –30 °C. de exemplu un ºurub sau un cui. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii agentului de etanºare Premium pentru pneuri. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Siguranþa dumneavoastrã este pusã în pericol. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. autocolantul cu inscripþia "max. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În acest scop. 5 333 . = Pericol de accident G ! Conectaþi pompa de aer electricã la o prizã de 12 V ( pagina 220) de pe consola centralã (12 V. 25 A. este posibilã deteriorarea sistemului electric al autovehiculului. la aceeaºi înãlþime cu puntea. 80 km/h" aferent ºi pompa electricã de aer din compartimentul de depozitare situat în cadrul uºii din partea dreaptã ( pagina 311).

Nu inhalaþi vapori. 1 Comutator 2 Piesã de racord unghiularã 3 Furtunul pompei electrice de aer 4 Trapa 5 Manometru cu robinet de depresurizare 6 Cablu de alimentare cu fiºã Deschideþi trapa 4 pompei electrice de aer. Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accidentare G Nu lãsaþi agentul de etanºare la îndemâna copiilor. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant. Dacã apare o reacþie alergicã. clãtiþi imediat cu multã apã curatã. clãtiþi imediat intens gura ºi beþi multã apã. Dacã agentul intrã în contact cu ochii sau pielea. Nu utilizaþi vomitive. vizibile pe autocolantul pompei electrice de aer ºi recipientul cu agent de etanºare. 334 . Scoateþi fiºa de alimentare 6 ºi furtunul pompei de aer 3 din compartimentul de depozitare împreunã cu manometrul 5. ochii sau îmbrãcãmintea. În caz de ingestie. Pericol de accidentare G i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Consultaþi imediat un medic. Pompã electricã de aer 5 Agentul de etanºare pentru pneuri nu trebuie sã intre în contact cu pielea. consultaþi imediat un medic. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã.

roþile interioare ( pagina 337) pneurile duble. furtun ºi extractor de ventil. Agitaþi recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri 8. 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul 3 pompei de aer electrice în supapa 7 a recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. furtun ºi piesã de racord unghiularã. pneurile duble. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei 7 de la recipientul cu agent de etanºare 8. 9 Dispozitiv de fixare a Buton b Manetã c Extractor de ventil d Supapa pneului 5 335 . roþile exterioare ( pagina 339) Pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri duble 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare.Sfaturi practice Pneu dezumflat În funcþie de pneurile autovehiculului urmãtoarele etape diferã: pneuri simple ( pagina 335).

Apãsaþi continuu maneta b. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Deplasaþi rapid butonul a pânã la maxim în extractorul de ventil c. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat d. Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. în caz contrar. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare 9. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Pompa de aer electricã este opritã. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis.iar presiuneacreºte. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). aceasta se poate supraîncãlzi.Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Rotiþi butonul a spre stânga pânã când ventilul este deºurubat.0 bar. Agentul de etanºare a pneurilor este apoi pompatînpneu. 336 . Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului. Pompa de aer electricã este pornitã. conectaþi corespunzãtor extractorul de ventil c la supapa pneului d ºi eliberaþi maneta b. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapa c. ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. 25 A. deoarece.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Rotiþi butonul a spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului d. Porniþi motorul( pagina 143) 5 Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1.

Deºurubaþi prelungirea supapei din extractorul de ventil.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Pneurile duble. Rotiþi butonul c spre stânga pânã când ventilul de aer este deºurubat. În caz contrar. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga la maxim spre prelungirea supapei 9. Deplasaþi maneta b ºi trageþi extractorul de ventil c din supapa pneului d. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapã c . 5 337 . Deºurubaþi prelungirea supapei ºi extractorul de ventil spre stânga din supapa pneului. roþile interioare 9 Prelungirea ventilului a Extractor de ventil Deºurubaþi capacul din prelungirea supapei 9 de pe roata cu pneul dezumflat. Agentul de etanºare a pneului este hidrosolubil. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului d. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Înºurubaþi extractorul de ventil a cu aproximativ o jumãtate de rotaþie pentru a elibera prelungirea supapei. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. a Extractor de ventil b Dispozitiv de fixare c Buton d Piesã de racord unghiularã e Supapa pneului Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim.

300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Agentul de etanºare este hidrosolubil. i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Pompa de aer electricã este opritã. Apãsaþi butonul c al extractorului de ventil a pânã la maxim. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V.0 bar. În caz contrar. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare b. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului de ventil. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. aceasta se poate supraîncãlzi. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Rotiþi butonul c spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului e. Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. 5 ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. în caz contrar. 25 A. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. 338 . iar presiunea creºte. Deplasaþi rapid butonul c pânã la maxim în extractorul de ventil a. Porniþi motorul ( pagina 143) Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. deoarece. Pompa de aer electricã este pornitã. Împingeþi piesa de racord unghiularã d de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 în flanºa extractorului de ventil a pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare.

Treceþi supapa prin canalul roþii ºi împingeþi-o în supapa pneului b. Pneurile duble. astfel încât ventilul sã rãmânã cuplat în cheia de ventil. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341).Sfaturi practice Pneu dezumflat Înºurubaþi prelungirea supapei 9 în supapa pneului e. 9 Mâner a Dispozitiv de strângere Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat b. roþile exterioare Supapa pneului este localizatã în interiorul roþii exterioare ºi trebuie poziþionatã orizontal în partea stângã a roþii pentru reparaþie. b Supapa pneului c Piesã de racord unghiularã 5 Cheie de ventil cu mâner ºi dispozitiv de strângere Scoateþi cu atenþie cheia de ventil din canalul roþii. Într-o mânã þineþi mânerul 9 cheii de ventil ºi cu cealaltã deºurubaþi ventilul cu ajutorul dispozitivului de strângere a al cheii de ventil. Înºurubaþi capacul supapei în prelungirea supapei 9. c Piesã de racord unghiularã d Dispozitiv de fixare 339 .

5 Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu.Sfaturi practice Pneu dezumflat Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare d. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul pompei de aer electrice 3 în supapa 7 recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Pompa de aer electricã este opritã. Scoateþi piesa de racord unghiularã c din supapa pneului b ºi înlãturaþi-o. Înºurubaþi din nou ventilul de aer cu ajutorul cheii de ventil ºi scoateþi cheia prin canalul roþii. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometru 5 este închis. Împingeþi piesa de racord unghiularã c de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ( pagina 335) în supapa pneului b pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. aceasta se poate supraîncãlzi. Pompa de aer electricã este pornitã. 340 . Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. în caz contrar. iar presiunea creºte. deoarece. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la I ºi umflaþi pneul la presiunea recomandatã ( pagina 378). Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la 0 dupã aproximativ 15 secunde. 25 A. Lãsaþi în funcþiune pompa de aer electricã pânã la golirea completã a recipientului agentului de etanºare 8 a pneurilor. Porniþi motorul ( pagina 143) ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V.

80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. pentru înlocuirea recipientului. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceasta va determina distribuirea agentului de etanºare în interiorul pneurilor ºi va crea o etanºare mai eficientã. de exemplu. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Creºterea presiunii în pneuri Porniþi pompa de aer electricã. Scoateþi piesa de racord unghiularã 2 din supapa 7 de pe recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 ºi înºurubaþi capacul supapei. dacã aceasta nu corespunde presiunii recomandate în pneuri ( pagina 378). Reglaþi presiunea în pneuri în mod corespunzãtor. Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru a efectua înlocuirea pneului. 341 . Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat 8. Opriþi autovehiculul dupã aproximativ 3 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul pompei electrice de aer. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93). dacã au fost utilizate. triunghiul reflectorizant ºi semnalizatoarele de avarie în interiorul autovehiculului. Puneþi imediat autovehiculul în miºcare. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului b. recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 cu extractorul de ventil c ºi. Scoateþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice din priza de 12 V. Pericol de accident G Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. de exemplu. Depozitaþi pompa electricã de aer. Autocolantul cu inscripþia "max. Dupã umplerea cu agent de etanºare Rotiþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5 spre stânga ºi alimentaþi sistemul. 5 i Trebuie sã conectaþi piesa de racord unghiularã 3 a pompei de aer electrice direct la supapa pneului. Curãþaþi extractorul de ventil cu apã curatã. Reducerea presiunii în penuri Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5.

Notã privind protecþia mediului H Pentru îndepãrtarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Amplasaþi cricul exclusiv în punctul adecvat de susþinere ( pagina 344). În caz contrar. Nu continuaþi cãlãtoria. acesta trebuie asigurat împotriva deplasãrii accidentale de exemplu prin calarea roþilor sau alte mijloace similare. pneul este prea deteriorat. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. autovehiculul poate aluneca de pe cric sau se poate rãsturna. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemelede siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Asiguraþi-vã cã distanþa dintre partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu este mai mare de 30 mm. În caz contrar. 342 . Nu eliberaþi niciodatã frâna de parcare când autovehiculul este ridicat pe cric. la un Centru de Service Mercedes-Benz. în scopul înlocuirii unei roþi. ! Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. pentru înlocuirea recipientului la fiecare 8 ani. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. Înainte de a ridica autovehiculul. Înainte de ridicarea autovehiculului. G Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. orizontalã. verificaþi poziþionarea corectã a cricului în punctul de aplicare. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru scurt timp. Nu porniþi motorul ºi evitaþi producerea altor vibraþii când autovehiculul este ridiat pe cric. În acest scop. de exemplu.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident Înlocuirea unei roþi Pericol de accidentare G 5 În cazul în care presiunea încã nu atinge valoarea de 3 bar dupã cinci minute. autovehiculul poate aluneca de pe cric. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

5 Pe teren orizontal: amplasaþi calele în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse faþã de roata care urmeazã sã fie înlocuitã. este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric. Slãbiþi prezoanele ºi piuliþele roþii de înlocuit prin rotire aproximativ o turã.10-2162-31 P58. 1 Robinetul de depresurizare Închideþi robinetul de depresurizare 1.10-2053-31 Pe pante ascendente sau descendente. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. 343 . Nu le scoateþi complet. Pericol de accidentare Scoateþi roata de rezervã din suport ( pagina 311). Pentru aceasta. este posibilã pierderea lichidului hidraulic. care are cel mai mare diametru. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând cale pentru roþi sau alte mijloace similare. i Nu deschideþi robinetul de depresurizare 1 mai mult de una sau douã ture complete. În caz contrar. Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã sau de deteriorare a autovehiculului. rotiþi partea aplatizatã a levierului în partea dreaptã la maxim. Cricul hidraulic Asamblaþi cele trei componente ale levierului pentru acþionarea cricului.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul pentru efectuarea operaþiunii de înlocuire conform indicaþiilor ( pagina 332). Scoateþi capacul butucului. Ca prelungire a manivelei. nu înlocuiþi roþile pe pante ascendente sau descendente. scoateþi trusa de scule a autovehiculului ºi cricul din spaþiul destinat picioarelor pasagerului faþã ( pagina 310). G N40.

Asiguraþi-vã de poziþionarea cricului direct sub punctele de aplicare descrise mai jos. Autofurgon/microbuz Autovehicul cu benã N40.10-2161-31 N40. ! Nu aplicaþi cricul la arcul lamelar sau carcasa difereþialului. Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. Ridicaþi autovehiculul prin acþionarea levierului pânã la ridicarea completã a roþii de pe sol. Punctul de aplicare a cricului la un autovehicul este poziþionat în apropierea suportului frontal al arcului lamelar.10-2260-31 Autofurgon/microbuz 5 t 344 .Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi levierul în locaºul de pe cric ºi fixaþi-l prin rotire spre dreapta. N40. 5 Punctul de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã.10-2163-31 Punctele de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã.

Fixarea dispozitivului de cuplare pe puntea spate a autovehiculelor cu pneuri Super Single. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. sã utilizaþi doar prezoane ºi piuliþe care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. filetele prezoanelor ºi ale butucului roþii pot fi deteriorate. Înlocuiþi prezoanele ºi piuliþele dacã sunt deteriorate sau ruginite. Nu lubrifiaþi niciodatã cu ulei sau vaselinã prezoanele sau piuliþele. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Desfaceþi cele 6 prezoane ºi scoateþi dispozitivul de cuplare din roata de rezervã. G Introduceþi roata de rezervã în butuc ºi împingeþi. Mercedes-Benz recomandã ca. Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. este interzisã conducerea autovehiculului în continuare. 5 345 . din motive de siguranþã. Alte tipuri de prezoane sau piuliþe se pot slãbi. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Plasaþi dispozitivul de cuplare pe punte astfel încât orificiile exterioare ale dispozitivului de cuplare sã fie vertical poziþionate lângã orificiile filetate ºi înºurubaþi cele 6 prezoane. trebuie sã curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale punþii întrucât este necesar sã fixaþi un un dispozitiv de cuplare pe punte. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. În acest scop. Autovehicul cu benã 5 t Demontarea unei roþi Deºurubaþi prezoanele sau piuliþele.Sfaturi practice Pneu dezumflat Montarea unei roþi noi Pericol de accident Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. Dispozitivul de cuplare este fixat pe roata de rezervã. Scoateþi roata. ! Nu amplasaþi piuliþele sau prezoanele în nisip sau praf. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea din spate. În caz contrar.

10-2175-31 Pericol de accident G Nu strângeþi complet prezoanele ºi piuliþele atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. în caz contrar. Sunt afectate aracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculului. În caz contrar. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea roþii de rezervã. Piuliþele trebuie sã se afle în poziþia centralã în orificiile roþii. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. În caz contrar autovehiculul se poate rãsturna. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. unui Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. Încredinþaþi înlocuirea pneurilor unui atelier de specialitate autorizat. dispozitivul de cuplare ºi roata se pot slãbi. Introduceþi roata în dispozitivul de cuplare ºi apãsaþi pânã la un contact complet. 346 . Verificaþi tija de centrare a roþii înainte de înºurubarea restului de piuliþe ºi apoi strângeþi uºor. Prezoanele trebuie strânse la un cuplu de strângere de 240 Nm. în trusa de scule a autovehiculului veþi gãsi prezoane scurte adecvate pentru roata de rezervã cu jantã din oþel. Pentru roþile cu piuliþe: Înºurubaþi trei piuliþe. 1 Prezoane pentru roþi cu jante din aliaj uºor 2 Prezoane pentru roþi cu jante din oþel i La autovehiculele cu jante din aliaj uºor. de exemplu. Transmisia poate fi deterioratã de diferenþa vitezelor de rotaþie ale roþilor. ! 5 Autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate: conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service. componentele electronice ar putea fi deteriorate. N40. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor.

! Cuplul de strângere este: 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pneuri simple 180 Nm pentru pneuri duble Fixaþi capacul butucului. Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate.Sfaturi practice Pneu dezumflat Roþi cu centrare prin intermediul prezoanelor: înºurubaþi prezoanele ºi strângeþi-le doar prin puterea degetelor. roata defectã trebuie transportatã în spaþiul de încãrcare. Depozitaþi cricul ºi trusa de scule. Scoateþi cricul de sub autovehicul. Ca prelungire a manivelei. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. Tipar cuplu de strângere Strângeþi uniform toate prezoanele ºi piuliþele în ordinea indicatã. care are cel mai mare diametru. Deschideþi robinetul de depresurizare a cricului cu o turã utilizând levierul ( pagina 343). Loviþi uºor centrul capacului butucului pentru a-l fixa pe roatã. 5 ! Asiguraþi-vã cã proemineþele de fixare ale capacului butucului sunt poziþionate peste prezoane. Împingeþi în interior pistonul cricului hidraulic ºi închideþi robinetul de depresurizare. Verificarea presiunii în pneuri ( pagina 377). Depozitaþi roata defectã în suportul roþii de rezervã dupã înlocuirea roþii ( pagina 311). Aceasta nu încape în suportul roþii de rezervã din cauza diametrului mai mare ( pagina 311). Strângeþi prezoanele ºi piuliþele la cuplul de strângere specificat dupã parcurgerea a unei distanþe de 50 km. 1 – 6 Prezoane 347 .

În caz contrar.5. Verificaþi cuplul de strâgere de 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. În caz contrar. prezoanele sau piuliþele trebuie strânse din nou dupã un parcurs de aprox. În asemenea situaþii.000 . unui Centru de Service Mercedes-Benz. roþile se pot desprinde. 348 . dupã înlocuirea unei roþi trebuie respectate urmãtoarele: Încredinþaþi înlocuirea roþii de rezervã celui mai apropiat atelier de service. Dacã montaþi o roatã nouã sau revopsitã. manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. în cazul pneurilor Super Single. de exemplu. pentru corectarea sensului de rotaþie a pneurilor.000 km. Aceastã situaþie pune în pericol siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. Pericol de accident G 5 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dupã 50 de km. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. de exemplu.1. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. Strângeþi prezoanele sau piuliþele la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel)/ 180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G Din motive de siguranþã.

Întotdeauna deconectaþi întâi bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. 349 . Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. Nu amplasaþi obiecte de metal sau scule pe baterii. La deconectarea bateriei. deconectaþi întotdeauna întâi borna negativã ºi apoi pe cea pozitivã. La reconectarea bateriei. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare pentru a înlocui bateriile. Puteþi astfel provoca un scurtcircuit. cum ar fi alternatorul. în funcþie de versiunile de dotare: Bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Existã pericolul de scurtcircuitare dacã borna pozitivã de la bateria conectatã intrã în contact cu componentele autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Nu slãbiþi ºi nu deconectaþi bornele bateriei în timpul funcþionãrii motorului. În acest scop.Sfaturi practice Bateria Este posibil ca autovehiculul dumneavoastrã sã fie dotat cu douã baterii. este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Ca urmare a acestui fapt. Bateria suplimentarã situatã în compartimentul motorului Bateria Utilizaþi numai baterii rezistente la impact cu capac central pentru evacuarea gazelor pentru prevenirea deteriorãrilor prin coroziune ºi pentru protejarea ocupanþilor împotriva arsurilor cu acid în caz de accident. Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. În caz contrar. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. În acest caz. amestecul de gaze foarte inflamabil se poate aprinde. conectaþi întotdeauna întâi borna pozitivã ºi apoi pe cea negativã. 5 G Pericol de accidentare G Respectaþi indicaþiile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 239). Deconectarea bateriei autovehiculului Pericol de accidentare ! Opriþi motorul înainte de slãbirea sau îndepãrtarea fiºelor de la baterie. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). este posibilã distrugerea unor componente electronice.

Poziþionaþi carpeta 1 în dreptul bazei scaunului ºoferului ºi al intrãrii. 5 Bateria demarorului din spaþiul destinat picioarelor ºoferului 1 Carpeta 2 Panou 3 ªuruburi de fixare Pentru demontare: desfaceþi ºuruburile 3 ºi îndepãrtaþi capitonajul 2. Scoateþi carpeta 1. 1 Capac 2 ªuruburi de fixare Desfaceþi ºuruburile 2 ºi deplasaþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. 350 . ªuruburile trebuie sã depãºeascã decupajele. Scoaterea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Ridicaþi capacul 1 ºi îndepãrtaþi-l. Slãbiþi capacul bornei pozitive ºi pliaþi-l împreunã cu panoul de siguranþe în lateral.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei demarorului Bateria demarorului se aflã în niºa pentru baterie din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Scoaterea/montarea carpetelor din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Pentru montare: montaþi carpeta 1 în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Aºezaþi capitonajul 2 ºi strângeþi ºuruburile 3 la loc. Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Scoateþi capacul bornei pozitive.

3 Dispozitiv de reþinere Slãbiþi ºuruburile dispozitivului de reþinere 3 care previne deplasarea bateriei. 351 . Scoateþi capacul bornei pozitive.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei suplimentare Deschideþi capota motorului ( pagina 230). 1 Legãtura cu capacul central pentru evacuarea gazelor 2 Furtun de ventilaþie cu racord unghiular Trageþi furtunul de ventilaþie cu racord unghiular 2 din racordul capacului pentru evacuarea gazelor 1. Slãbiþi borna pozitivã ºi scoateþi-o. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului 5 Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Demontarea bateriei autovehiculului Bateria demarorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 350).

Trageþi în sus clema ºi scoateþi bateria din niºã. Reîncãrcarea bateriilor Reîncãrcaþi bateria înlocuitã. Reconectarea bateriei Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. sistemul electronic al autovehiculului poate fi deteriorat. În timpul încãrcãrii bateriei. Pericol de accidentare G Efectuaþiîncãrcareabateriilornumaiînspaþiibine ventilate. este posibilã alimentarea bateriei demarorului cu ajutorul unui punct de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Conectaþi fiºa de contact la borna pozitivã ºi fixaþi capacul. coroziuni acide ale autovehiculului sau rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. Scoateþi dispozitivul de reþinere al bateriei ºi înlocuiþi bateria. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente dispozitiv de încãrcare a bateriilor. Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul încãrcãrii acesteia. În caz contrar. trebuie resetate: geamurile laterale ( pagina 184) trapa glisantã ( pagina 186) uºa culisantã electricã ( pagina 80) 352 . i De asemenea. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 351). Existã pericolul arsurilor cu acid în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. ! Încãrcarea bateriilor instalate în autovehicul trebuie efectuatã exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare testat ºi aprobat pentru auovehiculele Mercedes-Benz. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. 5 Desfaceþi ºuruburile care previn deplasarea bateriei în compartimentul motorului. Montaþi bateria la loc. Conectaþi fiºa de contact la borna negativã. Dupã reconectarea bateriei. este posibilã eliberarea de gaz ºi producerea de mici explozii care pot produce deteriorarea vopselei. ! Nu inversaþi niciodatã polaritatea pentru fiºele de contact. În caz contrar. Acest dispozitiv permite încãrcarea bateriei atunci când aceasta este montatã în autovehicul.Sfaturi practice Bateria Trageþi în sus dispozitivul de reþinere 3 ºi scoateþi bateria din elementele de ancorare în sensul de deplasare. urmând aceeaºi procedurã în ordine inversã.

Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. 353 . pentru pornirea asistatã utilizaþi numai o baterie cu aceeaºi tensiune nominalã ºi cu aproximativ aceeaºi capacitate.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea asistatã Dacã bateria demarorului aflatã în niºa bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului este descãrcatã motorul poate fi pornit de cãtre un alt autovehicul cu ajutorul unor cablurilor pentru pornire asistatã. pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. Pericol de explozie Asiguraþi-vã cã cele douã autovehicule nu intrã în contact. Respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul ( pagina 239). Pericol de arsuri cu acid G Este posibilã deteriorarea carcasei bateriei. este indicatã utilizarea acestuia în vederea procedurilor de pornire asistatã ( pagina 354). Evitaþi prezenþa flãcãrii deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Permiteþi mai întâi bateriei sã se încãlzeascã. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau dacã punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor. activaþi comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. Dacã este necesar. G i Dacã autovehicululu este dotat cu punct de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. utilizaþi numai cabluri pentru pornire asistatã cu diametrul secþiunii transversale adecvat ºi fiºe de conectare izolate. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. 5 ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Evitaþi producerea scânteilor. Scoateþi capacul bateriei din niºa aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350). Acþionaþi frâna de mânã ºi.

Porniþi un consumator. Punctul de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. dar nu aprindeþi luminile. autovehiculul poate fi dotat cu un punct de legãturã pentru pornirea asistatã pe filtrul de aer din compartimentul motorului aflat pe partea stângã când este privit în direcþia de deplasare a autovehiculului. 4 Borna negativã a bateriei proprii. lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. N54. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. Conectaþi bornele pozitive 2 ºi 3 ale celor douã baterii prin intermediul unuia dintre cablurile pentru pornire asistatã. de exemplu ventilatorul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Deschideþi capota motorului ( pagina 230).30-2124-31 Conectaþi borna negativã 1 a bateriei furnizoare de energie la borna negativã 4 a bateriei proprii. Nu aprindeþi luminile.Sfaturi practice Pornirea asistatã Dacã este necesar. 1 Borna negativã a bateriei furnizoare 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna pozitivã a bateriei proprii. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. de exemplu laun Centru de Service Mercedes-Benz. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. 5 1 Fiºa bornei pozitive pentru pornirea asistatã 354 . Porniþi motorul. Scoateþi capacul bornei pozitive ºi procedaþi la fel ºi în cazul bateriei furnizoare. Deconectaþi mai întâi cablul pentru pornire asistatã care leagã bornele negative 1 ºi 4 ale bateriilor. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. apoi pe cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Pentru a facilita pornirea asistatã a motorului sau încãrcarea bateriei.

Porniþi un consumator. 355 .Sfaturi practice Pornirea asistatã Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. de exemplu ventilatorul. Scoateþi capacul bornei pozitive a bateriei furnizoare. 5 i Nu conectaþi cablul pentru pornire asistatã la bateria suplimentarã din compartimentul motorului. Conectaþi bornele pozitive ale bateriei frunizoare 2 ºi ale punctului de legãturã pentru pornirea asistatã 1 prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. dar nu aprindeþi luminile. apoi din borna pozitivã a bateriei 2 ºi din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã 1. Nu aprindeþi luminile. Deconectaþi mai întâi cablul de pornire asistatã din borna negativã 3 a bateriei ºi dispozitivul de împãmântare 4. Lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. Porniþi motorul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Acesta nu este adecvat pentru operaþii de pornire asistatã. Capacul roºu de protecþie revine automat în poziþia iniþialã atunci când fiºa de contact este scoasã din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. glisaþi înapoi capacul roºu de protecþie al punctului de legãturã pentru pornire asistatã printr-o rotire spre dreapta ºi conectaþi fiºa de contact de la borna pozitivã a cablului pentru pornire asistatã la borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã. 1 Borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã (sub capac) 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna negativã a bateriei furnizoare 4 Dispozitivul de împãmântare al autovehiculului propriu (borna negativã a bateriei proprii) Conectaþi borna negativã 3 a bateriei furnizoare de energie la dispozitivul de împãmântare 4 al autovehiculului propriu. Prin intermediul fiºei de contact de la borna pozitivã 1 pentru pornirea asistatã.

Procedaþi la pornirea prin tractare a autovehiculului. Dacã motorul nu porneºte dupã câteva secunde. Pentru pornirea prin tractare a altui autovehicul. G Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. 356 . asiguraþi-vã cã bateria este conectatã ºi încãrcatã. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Evitaþi încercãrile repetate de pornire prin tractare. La autovehiculele cu motor diesel. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Motorul porneºte dupã câteva secunde. încercaþi pornirea asistatã prin intermediul unei baterii furnizoare ( pagina 353). În caz contrar. 5 i Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor înaintea remorcãrii autovehiculului ( pagina 88).Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea prin tractare Pericol de accident Autovehiculele cu transmisie automatã nu trebuie pornite prin remorcare. în caz contrar nu veþi putea porni contactul ºi nu veþi mai dispune de asistarea direcþiei ºi a frânãrii. lampa indicatoare a preîncãlzirii q nu trebuie sã fie aprinsã. eliberaþi lent pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie. Înaintea pornirii prin tractare a autovehiculului. Comutaþi transmisia în treapta a doua sau a treia de vitezã ºi eliberaþi pedala de ambreiaj. existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. întrucât pot duce la deteriorarea convertorului catalitic. În acest caz. Când autovehiculul se aflã în miºcare. Autovehiculele cu transmisie manualã Porniþi motorul ( pagina 93). Utilizaþi o barã de tractare rigidã ºi fixaþi-o numai de inelul de remorcare ( pagina 357). Autovehiculele cu convertor catalitic trebuie pornite prin tractare numai dupã rãcirea motorului.

Direcþia este în acest caz blocatã ºi nu va fi posibilã manevrarea direcþiei autovehiculului. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi. În acest caz. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Nu tractaþi autovehiculul dacã cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 310). Dacã este necesarã remorcarea autovehiculului. pe partea dreaptã – privit în sensul de deplasare a autovehiculului. Pentru tractarea altui autovehicul. este recomandatã utilizarea unei bare rigide de remorcare. 5 Respectaþi reglementãrile în vigoare în þara respectivã pentru remorcare. Deºurubaþi inelul de remorcare. pânã la oprirea acestuia. Înºurubaþi inelul de remorcare în sensul acelor de ceasornic. Montarea/demontarea inelului de remorcare Punctul de fixare a inelului frontal de remorcare este situat sub capacul de pe bara de protecþie. Veþi observa punctul de montare al inelului de remorcare. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. 1 Capac G Remorcaþi autovehiculul prin intermediul unei bare rigide de remorcare dacã: motorul nu poate fi pornit existã o defecþiune a sursei de alimentare cu energie sau a sistemului electric al autovehiculului Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. 357 . Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. Montarea inelului de remorcare Trageþi capacul carcasei 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l.Sfaturi practice Tractarea Tractarea Pericol de accident Transportarea autovehiculului prin intermediul unui camion cu benã este preferabilã remorcãrii acestuia.

Sfaturi practice
Tractarea
Introduceþi partea superioarã a capacului 1 cu ajutorul proeminenþei ºi apãsaþi-l pânã se fixeazã. Depozitaþi înapoi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie automatã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru o distanþã de maxim 50 km, deplasaþi schimbãtorul în poziþia N. Remorcarea unui autovehicul blocat Fiþi foarte atenþi la remorcarea unui autovehicul ale cãrui roþi sunt încastrate în pãmânt sau noroi, în special daca autovehiculul este încãrcat. Tractaþi autovehiculul uniform ºi drept înainte. În caz contrar, ºasiul poate fi deteriorat. Nu încercaþi sã remorcaþi autovehiculul dacã este ataºatã o remorcã. Acolo unde este posibil, tractaþi autovehiculul din spate pe urmele deja lãsate anterior.

!
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h când autovehiculul este remorcat, deoarece, în caz contrar, transmisia acestuia poate fi deterioratã. Pentru o distanþã mai mare de 50 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

i
Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor pe timpul remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Pe o distanþã de pânã la 100 km, comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Pentru o distanþã mai mare de 100 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

5

358

Sfaturi practice
Tractarea
Tractarea autovehiculului în cazul unor anumite defecþiuni Când transmisia este defectã Demontaþi întotdeauna arborii cardanic spre punþile motrice. În cazul unei defecþiuni la sistemul electric Dacã bateria este defectã, transmisia automatã va fi blocatã în poziþia P. Pentru a comuta transmisia automatã în poziþia N, este necesar ca sistemul electric al autovehiculului sã fie alimentat cu energie electricã de la bateria unui alt autovehicul ( pagina 353). Transportaþi autovehiculul cu ajutorul unei platforme de remorcare. Transportarea autovehiculului Inelul de remorcare poate fi utilizat pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia.

!
La montarea arborilor cardanici, este necesarã utilizarea piuliþelor autoblocante noi. Când puntea faþã este defectã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).

!
Fixaþi autovehiculul numai prin intermediul roþilor/jantelor. În caz contrar, autovehiculul poate fi deteriorat. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã sau deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia N.

5

!
Autovehiculul nu trebuie tractat cu roþile din faþã ridicate ºi cu cheia în poziþia 2 în comutatorul de contact. În caz contrar, intervenþia activã a frânelor din partea sistemului ESP® sau ASR poate bloca ºi deteriora sistemul de frânare.

359

Sfaturi practice
Siguranþe !
Utilizaþi numai siguranþele cu intensitatea curentului recomandatã de Mercedes-Benz. Oricare centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru efectuarea acestor operaþiuni. Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz, pentru rezolvarea problemei. Siguranþele ºi releele pentru echipamentul standard se aflã în panoul principal de siguranþe în spaþiul destinat picioarelor ºoferului pe partea stângã a autovehiculului. Panou principal de siguranþe Panoul de siguranþe din spaþiul destinat picioarelor ºoferului de pe partea stângã a autovehiculului. Pentru deschidere: eliberaþi elementul de blocare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze. Blocaþi elementul de blocare 2. Panoul de siguranþe de pe postul de conducere Cutia de siguranþe este poziþionatã pe baza scaunului ºoferului în partea exterioarã.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul principal de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

N54.15-2149-31 N54.15-2148-31

i
Siguranþele ºi releele suplimentare pentru echipamentul opþional se aflã în panoul de siguranþe din scaunul ºoferului. Luaþi contactul ºi opriþi consumatorii electrici înainte de înlocuirea siguranþelor.

1 Descuiat 2 Încuiat

1 Arcuri de fixare

360

Sfaturi practice
Siguranþe
Pentru deschidere: reglaþi scaunul în poziþia cea mai înaltã ( pagina 95). Apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

361

362

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Dispozitivul de cuplare a remorcii Consumabilele ºi capacitãþile aferente Presiunea în pneuri Sarcina pe plafon Priza de putere antrenatã de motor Plãcuþele de identificare a autovehiculului

6

363

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz
Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice importante referitoare la autovehicul. Veþi gãsi alte date tehnice specifice autovehiculului ºi diverselor elemente de dotare, ca de exemplu: date referitoare la puterea furnizatã de motor vitezele de deplasare dimensiunile autovehiculului masele autovehiculului în documentele autovehiculului. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehicul. Componentele care constituie modificãri aduse autovehiculului prin: schimbarea tipului de autovehicul pentru care s-a eliberat certificatul de înmatriculare crearea unui periol pentru participanþii la trafic efectul nefavorabil asupra emisiilor autovehiculului ºi nivelurilor de zgomot, va antrena anularea certificatului de înmatriculare, în numeroase þãri. Utilizarea unor piese neaprobate poate avea un efect nefavorabil asupra siguranþei rutiere a autovehiculului.

Notã privind protecþia mediului

H

Mercedes-Benz furnizeazã de asemenea piese ºi subansambluri recondiþionate Mercedes-Benz pentru reparaþii rentabile în conformitate cu principiile de reciclare. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ºi calitate ca ºi pentru piesele noi.

6

Puteþi obþine informaþii suplimentare referitoare la componentele de conversie ºi accesorii ºi la modificãrile tehice permise de la Centrul nostru de Service Mercedes-Benz. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. Seriile sunt înscrise pe plãcuþele de identificare ale autovehiculului ( pagina 383) ºi pe cartela cu datele autovehiculului în cazul anumitor autovehicule.

364

Pot fi modificate telefoanele ºi aparatele de emisie-recepþie cu condiþia sã nu se depãºeascã puterea maximã de transmisie specificatã ma jos. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat ce deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor asupra echipamentelor electronice ºi asupra componentelor asociate ale autovehiculului. trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens. trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi a componentelor asociate. 365 . Dacã doriþi instalarea unor telefoane sau staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. este posibilã anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului (Directiva UE 2004/104/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). Acest tip de echipament trebuie instalat în mod profesionist ºi este utilizatã o antenã exterioarã fãrã reflexie. senzorii ºi conductoarele. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pericol de accident G ! Dacã sunt montate echipamente electrice sau electronice ce nu îndeplinesc aceste condiþii. Gama de frecvenþe Puterea maximã de transmisie Unde scurte (< 50 Mhz) gamã de frecvenþe de 4 m gamã de frecvenþe de 2 m gama de frecvenþã de 70 cm gama de frecvenþã de 25 cm . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã poarte simbolul e. 6 Din motive de siguranþã ºi pentru a evita anularea certificatului de înmatriculare. Dacã sunt montate astfel de echipamente. 100 W 20 W 50 W 35 W 10 W Modificarea echipamentelor electrice/ electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa autovehiculului.Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului În acest scop. În caz contrar. este posibilã accelerarea ratei de uzurã a pieselor autovehiculului ºi anularea garanþiei sau a certificatului de înmatriculare. la un Centru de Service Mercedes-Benz. cum ar fi modulele de comandã.

10-2174-31 i Dacã se instaleazã un dispozitiv de remorcare asupra oricãrui autovehicul din aceastã serie de modele. este necesar un rezervor de carburant pentru urmãtoarele autovehicule: motor diesel cu 4 cilindri cu 4.10-2175-31 i Dacã se va monta un dispozitiv de remorcare. Dimensiuni de instalare N31. Versiune 1 N31. nu este necesar sã consolidaþi punctul de fixare prin ºuruburi al cuplajului. N31.6/5 t Versiune 2 6 motor diesel cu 6 cilindri Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. i Montaþi numai dispozitive de remorcare care au fost special testate ºi aprobate pentru autovehiculul Mercedes-Benz.10-2176-31 Versiune 3 366 .Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii ! Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi montarea unui dispozitiv de remorcare unui Centru de Service Mercedes-Benz.

665 mm 4.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii Model autovehicul Autofurgon/microbuz 3.250 mm 3.0 t pânã la 3.325 mm 34 mm 34 mm 34 mm 27 mm 27 mm 39 mm 39 mm 39 mm 34 mm 34 mm Dimensiuna a Dimensiunea x Versiune 1 1 1 2 2 2 3 3 6 367 .0 t pânã la 5.0 t Ampatament 3.250 mm 3.325 mm ªasiu/benã/dispozitiv de basculare cu cabinã/cabinã dublã 3.325 mm 3.0 t 3.665 mm 4.665 mm 4.5 t ªasiu/benã cu cabinã/cabinã dublã 5.

Proprietãþile consumabilelor pot fi afectate negativ de aditivii speciali ºi pot cauza deteriorãri ale angrenajelor. Consumabilele aprobate îndeplinesc cele mai înalte standardele de calitate ºi sunt enumerate în Specificaþiile Mercedes-Benz cu privire la consumabile. Utilizarea aditivilor speciali poate antrena limitarea sau anularea drepturilor stipulate în contractul de garanþie. utilizaþi numai consumabile care au fost aprobate pentru autovehicul. Detalii referitoare la lichidul pentru spãlarea parbrizului sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237).Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele includ: carburanþi lubrifianþi (de exemplu uleiuri de motor. Aceasta este o condiþie importantã pentru susþinerea unei solicitãri de acordare a garanþiei. G 6 Consumabilele constituie un pericol pentru sãnãtate. reþineþi urmãtoarele aspecte pentru a evita accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane: nu inhalaþi vapori. Din acest motiv. Aditivii speciali nu trebuie adãugaþi carburantului sau lubrifianþilor. ªoferul autovehiculului este responsabil în orice moment pentru utilizarea aditivilor speciali. uleiuri de transmisie. Informaþii despre aceste consumabile aprobate sunt disponibile la toate Centrele de Service Mercedes-Benz. Pericol de accidentare ! Deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de contractul de garanþie Mercedes-Benz. lichide hidraulice. vaseline) aditivi cu proprietãþi de antigel. Din acest motiv. Acestea conþin elemente toxice ºi deosebit de corozive. Informaþii suplimentare referitoare la consumabile sunt disponibile: uleiul de motor lichidul de rãcire lichid de frânã în Carnetul de Service. Asiguraþi o ventilaþie adecvatã a spaþiilor închise pentru a evita intoxicarea. 368 . lichid de rãcire lichid de frânã Compatibilitatea consumabilelor este testatã pe angrenajele noastre. Nu este necesar ºi nici permis sã amestecaþi aditivi speciali ºi consumabile aprobate (cu excepþia aditivilor pentru carburant aprobaþi).

ochii sau îmbrãcãmintea. clãtiþi zonele afectate cu apã din abundenþã. fumatul ºi flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. Focul. pentru a evita arsurile provocate de acid ºi alte leziuni. Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate de consumabile pentru a evita riscul unor arsuri sau a altor leziuni. trebuie sã filtraþi carburantul înainte de adãugarea acestuia în rezervor. H ! Dacã alimentaþi autovehiculul din butoaie ºi canistre. Aceastã mãsurã va preveni defectarea sistemului de alimentare din cauza contaminãrii carburantului. Filtrul de carburant cu decantor de apã Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu decantor de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel. Sãnãtatea dumneavoastrã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant 6 369 . În consecinþã. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea consumabilelor din cauza inflamabilitãþii acestora.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele nu trebuie sã intre în contact cu pielea. al arsurilor provovate de acid ºi al incendiului de pe recipientele consumabilelor. curãþaþi zonele afectate de pe piele cu apã ºi sãpun. În cazul contactului cu ochii. Trebuie sã respectaþi avertismentele referitoare la pericolul intoxicãrii. Pãstraþi consumabilele în locuri situate în afara accesului copiilor. Carburantul Pericol de otrãvire ºi accidentare G Carburantul este extrem de inflamabil. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil. În cazul contactului cu un consumabil. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.

8% procentaj masic: împãrþiþi la trei intervalele de schimbare a uleiului de motor. Puteþi obþine informaþii asupra conþinutului de sulf în carburant specific pentru fiecare þarã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz ( pagina 371).Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþii pentru motoarele pe benzinã Benzinã Premium fãrã plumb în conformitate cu standardul european EN 228. cu cifra octanicã minimã de 95 RON/85 MON. cu cifra octanicã 91 RON/ 82.5 MON. Respectaþi instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare.8%. 370 . Carburantul diesel marin. 6 ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de benzinã care nu este în conformitate cu cerinþele EN 228 (benzinã fãrã plumb) utilizarea unor aditivi speciali neaprobaþi i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf de peste 0. uleiul de încãlzire etc. Mercedes-Benz recomandã schimbarea uleiului de motor la intervale mai frecvente dacã vã aflaþi în þãri în care sunt disponibili carburanþi diesel cu un conþinut de sulf de peste 0. nu sunt permise. Evitaþi accelerarea la maxim. Pentru perioade foarte scurte de timp. puteþi utiliza ºi benzinã obiºnuitã fãrã plumb.3 la sutã. Urmãtorul tabel reprezintã o prezentare generalã a conþinutului mediu de sulf. exprimat în procente. ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de carburant diesel care nu întruneºte cerinþele EN 590 utilizarea de carburant diesel marin utilizarea carburantului pentru sisteme de încãlzire utilizarea aditivilor pentru carburant Clasa de carburant În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf cuprins între 0. Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea puterii motorului ºi creºterea consumului de carburant. Carburanþi pentru motoare diesel Utilizaþi numai carburant diesel disponibil în comerþ în conformitate cu standardul european EN 590 (sau alte standarde naþionale similare).3 ºi 0. procentaj masic: împãrþiþi la doi intervalele de schimbare a uleiului de motor. în þãrile respective. procentaj masic.

Azerbaidjan. Marea Britanie Belarus. Estonia. Lituania. Emiratele Arabe Unite Iordania.3 0. Qatar. Finlanda.1 0. Malawi. Spania. Oman. Madagascar. Ungaria. Liban. Laos. Moldova. 0 – 0. Mexic.3 0. Georgia. India.1 – 0. Hong Kong. Croaþia. Germania. Ucraina Albania.1 Islanda.1 – 0. Indonezia. Senegal. Grecia. Kenya.8 0. Réunion Ghana.1 0. Rusia. Arabia Sauditã 371 . Slovacia. Coreea. Africa de sud Bahrain.8 0.1 – 0. Kazahstan. Bulgaria. Luxemburg. Pakistan.3 – 0. Egipt. SUA 0. Singapore. Cehia. Kârgâstan. Siria. Bosnia-Herþegovina. Myanmar. Malaezia. Belgia. Armenia. Uzbekistan Australia Asia Australia Brunei. Danemarca.1 – 0.3 0 – 0. Brazilia Palestina. Kuwait. Polonia. Malta. Portugalia. Vietnam Irak America de Nord Africa Canada. Turcia Serbia ºi Muntenegru. Tanzania. Slovenia. Mali. Sri Lanka. Elveþia. Macedonia. Maroc. Filipine Cambodia. Franþa.8+ 0 – 0. Mauritius. Suedia.8+ 6 America de Sud Argentina. Nigeria.8+ 0 – 0.8 0.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Tabel referitor la conþinutul de sulf din carburant (începând cu iulie 2004) Conþinut de sulf (% din masã) Europa Austria. Norvegia. Olanda. Irlanda (Republica). Tailanda.1 0 – 0. Mozambique.3 – 0. Tadjikistan. Israel. Tunisia. Letonia. Japonia. Cipru.3 – 0.1 0. Iran. Italia. România.3 0. Taiwan China.

i Este interzisã adãugarea aditivilor speciali pentru carburant la carburanþii diesel pentru anotimpul rece (cu excepþia agenþilor de fluidizare). Nu amestecaþi motorinã cu benzinã. Astfel. Carburantul diesel pentru anotimpul rece poate fi utilizat în mod normal fãrã probleme la temperaturile exterioare normale în þara în care este comercializat.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþi diesel pentru utilizarea la temperaturi reduse La temperaturi exterioare reduse. utilizaþi exclusiv combustibil cu proprietãþi de fluiditate îmbunãtãþite. În caz contrar. proprietãþile reologice ale carburantului pot fi periclitate în cazul amestecãrii acestora cu aditivi speciali pentru carburant. puteþi deteriora sistemul de alimentare. va trebui înlocuit. drept consecinþã. 372 . În consecinþã. fenomenul de separare a parafinei poate cauza degradarea proprietãþilor reologice ale carburantului diesel. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agenþilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. Focul. care. Nu adãugaþi benzinã în carburantul diesel. Tabel cu proporþia amestecului de carburant diesel/agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Temperatura Motorinã Agent de exterioarã pentru îmbunãtãþire a sezonul fluiditãþii cald –15 °C pânã 80% 20% la –23 °C –23 °C pânã 50% 50% la –30 °C Temperatura Carburant Agent de exterioarã diesel pentru îmbunãtãþire a sezonul rece fluiditãþii –25 °C pânã 80% 20% la –30 °C –30 °C pânã 50% 50% la –35 °C Pericol de incendiu ºi de explozie G Adãugarea de benzinã coboarã punctul de aprindere al carburantului diesel. 6 ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. Pentru a preveni problemele de funcþionare. În Germania. inflamabilitatea carburantului este mai ridicatã. carburanþii diesel pentru anotimpul rece disponibili în comerþ pot fi utilizaþi pânã la –20 °C. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea carburanþilor din cauza inflamabilitãþii ridicate a acestora.

6 Consum de carburant Notã privind protecþia mediului alþi factori non-tehnici.5 l 9. Respectaþi Specificaþiile Mercedes-Benz pentru Consumabile. 518 CDI 224. 418 CDI. 2 Dotãri opþionale: rezervor de carburant cu o capacitate de aproximativ 100 de litri. 411 CDI. 315 CDI. 524 11. 324. fiºa numãrul 310.0 l Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ sistemul de curãþare a farurilor Apã cu concentrat de lichid pentru spãlarea parbrizului MB aproximativ 7 l aproximativ 7 l aproximativ 7 l 1 Nu depãºiþi proporþia de 55% din volum (protecþie la îngheþ pânã la aproximativ –45 °C).5 l aproximativ 10. cum ar fi influenþele externe ºi condiþiile de drum în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci la conducerea autovehiculului cu încãrcãturã mare pe teren montan H Emisiile de CO2 ºi consumul de carburant ale unui autovehicul depind de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere adoptat Autovehiculul va consuma mai mult carburant în urmãtoarele condiþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban 373 . 509 CDI. 424. 215 CDI.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþi Autovehiculul Motor cu filtru de ulei Uleiul de motor 209 CDI. 515 CDI 218 CDI. 415 CDI. 311 CDI. 211 CDI. 309 CDI.0 l 12.0 l aproximativ 7. 511 CDI. deoarece proprietãþile de disipare a cãldurii se deterioreazã la concentraþii mai mari.5 l Capacitate aproximativ 75 l2 aproximativ 75 l2 aproximativ 100 l Rezervor Inclusiv rezerva de carburant aproximativ 13 l aproximativ 13 l aproximativ 20 l Sistem de rãcire Lichid de rãcire1 aproximativ 9. 318 CDI.

Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Valorile consumului de carburant au fost stabilite în conformitate cu Directiva UE în domeniu 80/1268/CEE. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. În timpul duratei de viaþã a lichidului de frânã. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. De regulã. condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km/h utilizând toate treptele de vitezã. 374 . este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Lichid de frânã Pericol de intoxicare Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Astfel. modificatã prin 2004/3/CE (Directiva referitoare la emisiile de dioxid de carbon ºi consumul de carburant al autovehiculelor). Pericol de accident G Utilizaþi numai lichide de frânã aprobate. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Nu ingeraþi lichidul de frânã. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. consumul mixt de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37% ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63%. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Clãtiþi zonele afectate cu apã curatã din abundenþã ºi solicitaþi asistenþã medicalã. dacã este necesar. în urmãtoarele condiþii de testare: condiþiile de trafic urban sunt simulate prin plecãri de pe loc ºi opriri frecvente. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. 6 i G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. ochii sau îmbrãcãmintea. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare 2 ani. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea lichidului de frânã. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). punctul de fierbere al acestuia scade datoritã absorbþiei continue de umiditate atmosfericã.

exclusiv furgonetele de camping i Un carnet cu informaþii referitoare la consumul de carburant ºi emisiile de CO2. în funcþie de: stilul dumneavoastrã de conducere condiþiile de exploatare condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului înconjurãtor starea autovehiculului Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie manualã Modelul autovehiculului 211 CDI.9 Extraurban 7.5 – 8.6 Urban 301 – 317 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 199 – 220 Mixt 237 – 255 6 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.2 – 10. 315 CDI CDI1 1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.500 kg.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant ºi emisiile de CO2 în conformitate cu Directiva CE 80/1268/CEE cu modificãrile din 1999/100/CE Datele valabile pentru autovehiculele cu masa maximã admisã de pânã la 3.4 Urban 314 – 354 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 204 – 231 Mixt 245 – 276 Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 211 CDI. care conþine date pentru toate autoturismele noi. 315 CDI1 CDI1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.7 – 8.7 Mixt 9. 375 . 215 311 CDI.3 – 13. Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici. este disponibil gratuit la punctele de comercializare.8 – 13.3 Mixt 8.9 – 9. 215 311 CDI.3 Extraurban 7.

8 – 13.7 Urban emisii de CO2 [g/km] Extraurban 245 – 267 Mixt 305 – 326 412 – 426 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului. 6 376 .3 – 17.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Autovehicule cu motoare pe benzinã cu 6 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 224.2 Mixt 12.3 – 11. 324 1 Emisiile ºi performanþa MF7 + MC9 Consumul [l/100 km] Urban 17.9 Extraurban 10.

Corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci. în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. cum ar fi ABS sau ESP®.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri Pericol de accident G i Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. Din acest motiv. temperatura pneurilor creºte ºi. Exemplu: Temperatura interioarã = aproximativ 20 °C Temperatura exterioarã = aproximativ 0 °C Presiunea în pneuri care trebuie reglatã = preisune specificã în pneuri +0. în special în anotimpul rece. dacã este necesar. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. cu aproximativ 0. 377 .2 bar 6 i Utilizaþi numai pneuri ºi jante aprobate pentru autovehicul. Acestea sunt special concepute pentru sistemele de siguranþã activã ale autovehiculului. respectaþi limitele de sarcinã pentru pneuri ºi indexul de vitezã pentru autovehicul. De asemenea. presiunea. este necesarã verificarea regulatã a presiunii în pneuri înainte de pornirea în cãlãtorie ºi corectarea acesteia. În timpul deplasãrii autovehiculului. Corectaþi presiunea în pneuri când acestea sunt calde dacã: presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este încãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este neîncãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare i Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare. odatã cu acesta. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri.1 bar pentru fiecare 10 °C. Valorile prea reduse ale presiunii în pneuri: afecteazã negativ siguranþa rutierã cauzeazã deteriorarea sau distrugerea pneurilor conduc la supraîncãlzirea pneurilor sau chiar la aprinderea bruscã a acestora Aceasta poate avea drept rezultat pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. Permiteþi acest lucru când verificaþi presiunea în pneuri în interior.

0 3. 378 .6 3.000 Respectaþi instrucþiunile referitoare la presiunea în pneuri din secþiunea “Siguranþa la bord” section ( pagina 66).6 3.0 3.83 4.0 3. Valorile presiunii în pneuri pentru un autovehicul neîncãrcat/încãrcat depinde de sarcina maximã admisã pe punþi pe care o gãsiþi menþionatã pe plãcuþa de identificare de sub perna scaunului ºoferului ( pagina 383).4 3.3 3.0 3.5 3.1 3.0 3.5 3.3 3.6 3.850 4.0 3.8 3.650 3.650 1.6 3.0 3.0 1.Date tehnice Presiunea în pneuri ! Diferenþa de presiune dintre pneuri pe o singurã punte nu trebuie sã depãºeascã 0. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului 1. 3 Montarea roþilor de rezervã Super Single.800 1.1 bar.0 3.4 4.7 3.0 3.800 1.0 3.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.0 3.0 3.850 4.7 3.0 3. Presiunea în pneuri Puntea faþã Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri 1. 6 1 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.5 2.0 3. 2 Valorile presiunii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.4 2.000 195/75 R 16 C 107/105 R 205/75 R 16 C 110/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117/115 R Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.0 3.

250 2.94 5.0 3.0 3.250 3.0 2.0 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.0 3.7 3.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple Pneuri 205/75 R 16 C 110 R/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115 R/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117 R/115 R 1 2 3 4 Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.000 3.0 3.0 2.0 3.5 3.0 3.7 3. 6 379 . 2 sarcinile admise pe punþi [kg].Date tehnice Presiunea în pneuri Puntea spate Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.04 3.000 3.3 4.430 1.8 4.5 4.9 2.0 2.9 4.0 3.0 3 3. Viteza limitatã la 90 km/h. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple 1.7 3.800 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.43 4.5 4.1 3.8 4.5 2.0 3.0 3.2 3.3 3.430 3.3 4.800 4. Viteza limitatã la 140 km/h.

0 Pneuri duble 3. vezi plãcuþa de sarcinile admise pe punþi [kg].4 4. pagina 346).300 3.0 3.0 3.200 4.33 3.33 3. 2 la maxim1.0 3.200 2.0 6 1 2 3 4 5 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.300 3.0 4.753 4.200 2.33 3. Distanþa maximã de 100 km. Viteza limitatã la 162 km/h. 380 .0 3.0 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise. viteza limitatã la 60 km/h ( Viteza limitatã la 132 km/h. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului identificare a autovehiculului Pneuri Super Single Pneuri 195/75 R 16 C 107 R/105 R 205/75 R 16 C 110 R/108 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) (roatã de rezervã) 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)4 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)5 4.200 3.300 3.300 3.500 4.0 2.500 3.0 4.0 Pneuri duble 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.5 Pneuri Super Single 2.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri pentru autovehiculul Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat neîncãrcat1.0 3.6 3.0 3.7 5.

Date tehnice Sarcina pe plafon Sarcina pe plafon Sarcina maximã pe pavilion ºi numãrul minim de perechi de puncte de susþinere pe autovehicul cu: Sarcina utilã maximã pe plafon Plafon standard Plafon supraînãlþat Cabinã dublã 300 kg 150 kg 100 kg Numãrul minim de perechi de puncte de susþinere 6 3 2 ! Greutatea oricãrei încãrcãturi amplasate pe plafon. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a sarcinilor ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. inclusiv a cadrului portbagaj. Când utilizaþi portbagaje de plafon mai scurte. reduceþi sarcina direct proporþional. Punctele de susþinere de pe pavilion trebuie sã fie distribuite la distanþe egale. Pericol de accident G Sarcinile înalte de pe plafon pot cauza o deteriorare semnificativã a caracteristicilor de manevrabilitate. direcþie ºi frânare chiar dacã masa maximã admisã a autovehiculului sau sarcinile maxime admise pe fiecare punte nu au fost depãºite. Datele sunt valabile pentru distribuþia uniformã a încãrcãturii pe întreaga suprafaþã a plafonului. nu trebuie sã depãºeascã sarcina maximã admisã pe plafon. Mercedes-Benz recomandã montarea unei bare antiruliu pe puntea faþã. 6 381 . Sarcina maximã este de 50 kg pe fiecare pereche de puncte de susþinere pentru portbagajul de plafon.

200 rpm Priza de putere Consum maxim la turaþia motorului Cuplu maxim la turaþia motorului Temperatura maximã a uleiului de transmisie 28 kW 2.Date tehnice Priza de putere antrenatã de motor Motorul Turaþia maximã a motorului Valorile supraturaþiei motorului sunt disponibile – autovehicul neîncãrcat.500 rpm 140 Nm 1. Motoarele diesel Transmisie manualã Motor pe benzinã Transmisie manualã 6.150 rpm 4.200 rpm 120 °C 6 382 .

i Anumite autovehicule sunt livrate împreunã cu cartele de date. Predarea acestor cartele unui Centru de Service Mercedes-Benz va simplifica procesarea comenzii. în funcþie de modelul autovehiculului. Aceste cartele cu date ale autovehiculului conþin detalii importante despre autovehicul. seria motorului ºi seriile subasamblurilor împreunã cu codurile modelului ºi ale dotãrilor opþionale. 6 Plãcuþa de identificare a autovehiculului pe scaunul ºoferului 1 Plãcuþa de identificare cu numãrul de identificare a autovehiculului 383 . pe partea postului de conducere sau în compartimentul motor. Aceasta conþine codul cheii necesar la comandarea cheilor de schimb. Aceste date sunt necesare la comandarea pieselor de schimb sau pentru solicitãri de naturã tehnicã. de exemplu.Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Plãcuþa de înmatriculare împreunã cu numãrul de identificare al autovehiculului (VIN) ºi datele pentru masele maxime admise se gãsesc în habitaclu. numãrul de identificare a autovehiculului. aceastã cartelã nu trebuie pãstratã în autovehicul. Din motive de siguranþã.

384 .