P. 1
Sprinter

Sprinter

|Views: 869|Likes:
Published by Colin1282

More info:

Published by: Colin1282 on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • Protecþia mediului înconjurãtor
 • Siguranþa în utilizare
 • Prezentare generalã
 • 5 Claxon
 • Lãmpi de control ºi de avertizare Pagina
 • Consola centralã
 • Consola centralã
 • Airbagurile
 • Centurile de siguranþã
 • Purtarea centurilor de siguranþã
 • Airbaguri pentru torace/laterale
 • Controlul derapãrii la accelerare (ASR)
 • Funcþia de facilitare a închiderii
 • Tetierele
 • Scaunul rabatabil
 • Semnalizatoarele de direcþie
 • Tahometrul
 • Vitezometrul
 • 1 Contorul de parcurs total
 • Meniul Utilizare
 • Meniul Audio
 • Meniul Navigaþie
 • Meniul Memorie defecþiuni
 • Meniul Telefon
 • Frânarea
 • Frânarea de urgenþã
 • Conducerea pe carosabil umed
 • Game de viteze
 • Funcþia de amplificare a încãlzirii
 • Mod Cãldurã rezidualã
 • Tempomatul
 • Setarea vitezei
 • Reglarea turaþiei de lucru
 • Torpedoul
 • Primii 1.500 de kilometri
 • Viteza maximã programatã
 • Comutatorul de izolare a bateriei
 • Autovehicule fãrã taste pe volan
 • Trepte
 • Transmisia automatã
 • Triunghi reflectorizant
 • Iluminarea habitaclului
 • Înlocuirea bateriilor
 • Golirea filtrului de carburant
 • Pornirea asistatã
 • Pornirea prin tractare
 • Tractarea
 • Panou principal de siguranþe
 • Dimensiuni de instalare
 • lichid de frânã
 • Capacitãþi

Sprinter Manual de utilizare

Sprinter Manual de utilizare

Comanda nr. 6462 7435 02 Reper nr. 906 584 26 82 RO Ediþia B, 05/06

Simboluri

Internet Informaþii suplimentare despre Autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre DaimlerChrysler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri: www.mercedes-benz.com www.daimlerchrysler.com

Biroul editorial Vã rugãm sã adresaþi orice întrebãri sau sugestii referitoare la instrucþiunile de utiliazre, echipei de redactare a documentaþiei tehnice, la urmãtoarea adresã: DaimlerChrysler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germany Data publicãrii: 24.02.2006 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau altã formã de reproducere, completã sau parþialã, fãrã permisiunea scrisã din partea DaimlerChrysler AG.

G H
!

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Sugestie Acþiune necesarã Secvenþã de acþiuni (câteva simboluri ) Simbol de continuare Simbol de continuare pentru avertismente

i

pagina

Trimitere la o paginã Termen din glosarul tehnic Afiºãri pe ecranul multifuncþional

->
Afiºaj

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de prima dumneavoastrã cãlãtorie familiarizaþi-vã cu autovehiculul ºi cu modul de funcþionare ºi de conducere, comenzile ºi funcþiile de facilitare. Înainte de a porni la drum, citiþi acest Manual de utilizare. Astfel veþi obþine maximum de plãcere în conducerea autovehiculului ºi veþi evita situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Deoarece livrarea autovehiculului se bazeazã pe comanda dumneavoastrã, este posibil ca dotãrile autovehiculului sã difere de anumite descrieri ºi ilustraþii prezente în manual. Echipamente opþionale sunt de asemenea descrise în acest Manual de utilizare, în cazurile în care este necesarã descrierea modului de funcþionare al acestora. În anumite þãri, sunt posibile dotãri specifice þãrii respective, o disponibilitate limitatã a unor echipamente sau denumirea diferitã a anumitor produse.

DaimlerChrysler îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Cel mai apropiat Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã dacã aveþi întrebãri suplimentare. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni, Carnetul de service ºi documentele suplimentare pentru alte dotãri reprezintã pãrþi integrante ale autovehiculului. Din acest motiv, acestea trebuie pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte utilizarea plãcutã ºi în siguranþã a autovehiculului.

Cuprins

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 25

1 2 3 4 5 6

Prezentare generalã

Siguranþa la bord

. . . . . . . . . . . . 39 . . 75

Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului .

. . . . 223

Sfaturi practice

. . . . . . . . . . . . 257

Date tehnice

. . . . . . . . . . . . . . 363

Index
1, 2, 3 … Priza de 12 volþi . . . . . . . . . . . . . . . . 220 A AAS vezi Sistem de asistenþã la demarare ABS vezi Sistem de frânare antiblocare Accelerare la maximum . . . . . . . . . . . Accesorii telefon Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionarea în caz de urgenþã a trapei glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . Acvaplanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADR vezi Control automat al turaþiei motorului Aerul condiþionat în compartimentul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . Datã programatã pentru service . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . Temperaturã exterioarã . . . . . . . Autovehicule fãrã taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 153 222 222 316 149 Datã programatã pentru service . 249 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 290 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . 116 Afiºarea temperaturii exterioare Autovehicule cu taste pe volan . . . . 122 Autovehicule fãrã taste pe volan. . . 116 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 311 Mod de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . 333 Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii . . 372 Airbag Airbag pentru torace/lateral . . . . . . 50 Airbag tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . 47 Pe partea ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 49 Pe partea pasagerului faþã . . . . . . . . 49 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . 50 Alarmã Acustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Alimentarea cu combustibil . . . . . . . 229 ASR vezi Controlul derapãrii la accelerare ASSYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Ataºarea tijelor de fixare . . . . . . . . . 208 Autovehicul Angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cartele cu date . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 În caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 315 Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Închidere/deschidere centralizatã . . 87 Încuiere automatã în timpul conducerii . . . . . . . . . . . . . 88 Încuiere în caz de urgenþã. . . . . . . . 316 Înregistrare în cadrul unui Centru Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . 22 Numãr de identificare . . . . . . . . . . . 383 Parcare pentru perioade îndelungate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . 356 Tractare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tractarea unui alt autovehicul. . . . . 358 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Bancheta din spate Demontare/montare . . . . . . . . . . . 101 Microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rabatare împreunã cu compartimentul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

173

122 249 293 122 115

3

Index
Bancheta din spate a cabinei duble . . . . . . . 99 Bancheta ºoferului pentru douã persoane . . . . . . . . . . . . . 96 BAS vezi Sistem de asistare a frânãrii Baterie Auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bateria demarorului Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Comutator de izolare a bateriei . . . 241 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 În cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 În compartimentul motor . . . . . . . . 351 În telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 328 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . 239 Lampã de control (cheie) . . . . . . . . . 76 Lampã de control (telecomandã pentru încãlzirea automatã) . . . . . . 177 Lampa de control al încãrcãrii bateriei . . . . . . . . . . . . 283 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Becuri Înlocuire vezi Înlocuirea becurilor Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 302, 303 Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 377 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Blocarea direcþiei vezi Comutatorul de contact Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Buton de închidere centralizatã (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 76 Buton de încuiere a portierei . . . . . . . 79 C Calã pentru roatã . . . . . . . . . . . . . . . 313 Calculator de bord Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 136 Capacitatea rezervorului Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capacitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capotã motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 375 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Temperaturi exterioare scãzute . . . 372 Carburant Cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Circuit de alimentare . . . . . . 260, 261 Conþinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . 371 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 vezi Benzinã sau Motorinã Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Directive pentru montarea caroseriei/ echipamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cartele cu date, autovehicul . . . . . . . 383 CD player/schimbãtor de CD-uri . . . 123 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 289 Purtarea centurilor de siguranþã . . . . 43 Reglare pe înãlþime . . . . . . . . . . . . . 43 Cheie Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . 267–270 Deschiderea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 315 Deschiderea autovehiculului . . . . . . . 76 Închidere centralizatã . . . . . . . . . . . . 77 Încuierea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 316 Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . 327

4

Index
Lampã indicatoare a stãrii bateriei . . 76 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Probleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . 77 Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Cod cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Chingi de tensionare . . . . . . . . . . . . . 208 Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cleme de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului fa ã . . . 103; 214 Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . 33, 214–216 Compartiment de depozitare deasupra capitonajului plafonului . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului faþã . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare deasupra parbrizului . . . . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare integrate în portiere . . . . . . . . . . . . 214 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 308 Portiera pasagerului faþã . . . . . . . . 309 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru pahar . . . . . . . . . . . . 217 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Compartment pentru ochelari . . . . . 216 Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 93 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . 226 Conducerea pe drumuri inundate (traversarea zonelor inundate) . . . . . 149 Conducerea pe timp de iarnã . . 246, 247 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . 247 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . 35 Consum Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Motor pe benzinã . . . . . . . . . . . . . . 376 Conþinutul de sulf al carburantului . . 371 Contor de parcurs parþial . . . . . . . . . 115 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Contor de parcurs total . . . . . . . . . . 115 Contor de parcurs parþial . . . . 114, 115 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 129 Contorul de parcurs total . . . . . . . . . . 22 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 204 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Controlul derapãrii la accelerare (ASR) 62 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 63 Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 62, 278 Lampã de control . . . . . . . . . . 278–280 Mesaje afiºate. . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Consumabile Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . 370 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 237 Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Copii Dispozitive de încuiere pentru siguranþa copiilor, pentru portiere ºi uºi . . . . . 59 În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sistem ISOFIX de fixare a scaunului 56 Sisteme de reþinere . . . . . . . . . . . . . 53 Cotierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cric Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 310 Pregãtire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Puncte de aplicare a cricului . . . . . 344

5

. . 69 Direcþia . . . . . . . . . . . . . 254 Filtru de aer Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Parbriz . . . . . . . 147 Etichete autocolante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . . . . . . . 349 Demarare . . . . . . . . . . . 253 Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Becuri . . . . . . . . . . . . . . 137 Deconectarea bateriei autovehiculului . . 366 Direcþie de rotaþie. . . . . . . . . . . . 251 Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Postul de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Descuiere . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Curãþare . . . . . . . . . . . . 350 Demontarea/montarea covorului în spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . 253 Curãþarea motorului . . . . . . . . . . . . . . 222 Element mecanic de urgenþã al cheii Descuierea portierei pasagerului faþã . . 254 6 . . . . 143 Demontarea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 253 Curea trapezoidalã multiplã Defecþiune . 366 Dispozitive de curãþare cu presiune înaltã . . . . . . . 254 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dispozitiv de cuplare remorcii. . . . 252 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Dimensiunile suplimentare ale dispozitivului de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Geam glisant . 70 Descuierea ºi încuierea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 D Date statistice privind consumul (autovehicule cu taste pe volan) . 143 Pe o suprafaþã alunecoasã . . . 76 Dezumidificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Elementele de fixare a telefonului mobil Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Faruri . . . . . 315 Pierderea cheii . . . . . . . . . . 253 Porþiunea centralã capitonatã a volanului . . . . . . . . . . . . . 255 ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Echipamentele electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului . 222 Interconectate . 347 Curãþare . . . . 350 Depozitarea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Elemente reflectorizante Fixare . . . . . . . 158 Durata de viaþã a pneurilor . . . . . dimensiuni de instalare . . . . . . . . 23 Extinctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 F Faruri Aburite . . . . . . 67 E EBV (Distribuþie electronicã a forþei de frânare) vezi Distribuþie electronicã a forþei de frânare Echipamente electrice/electronice . . . . . . . .Index Cuplarea centurilor de siguranþã vezi Purtarea centurilor de siguranþã Cuplu de strângere Piuliþe/prezoane . . . .

. . . . . . . . . 171 Curãþarea geamurilor glisante. . . . . . . 106 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . . . . . . 103. . . . . 103. . . . . . . . . . . . 132 Reglare faruri . . 156. . . . . . 164 Funcþie de avertizare pentru marºarier . . . 319 Faruri pentru fazã scurtã . 89 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz . . Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. . . . . 184 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea planºei de bord vezi Iluminarea panoului de bord 183 184 156 185 184 253 254 183 107 109 113 108 326 109 Î În caz de accident . . . . . . 253 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Acþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geamuri articulate Electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . I Iluminare adaptivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . 147 Frânare de urgenþã . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . 226 Faruri pentru fazã lungã . . . 150 Transmisie automatã . . 300 Eliberare . . . . . 265 Sistem de curãþare . Spate . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea parbrizului . . . . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . Geamuri laterale Curãþare . . . . . . . . . 148 Lampã de control . . . . . . 254 Fixarea încãrcãturii . 145 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . Geamuri glisante . . 318 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea lunetei . . partea posterioarã . . . . 152 Geamuri Aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea becurilor . . . . . . . . 289 Faruri bi-xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Filtru de carburant cu separator de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Funcþie de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Conducerea în afara þãrii . . . 329 Finisaj din plastic . . 319 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . 324 7 . . Iluminarea habitaclului Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Afiºare mesaj . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului. . . . . . . . . . .Index Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Semnalizatoare de direcþie suplimentare . . . . . . . . . . . . 146 Frâna de parcare vezi Frâna de mânã Frânare de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . Lichid de spãlare . . . . 226 Înlocuirea becurilor . . 148 Frânare Recomandãri privind conducerea . . . . 253 Curãþarea geamurilor laterale . . . Geamuri glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 G Gama de viteze Afiºaj . . Iluminarea instrumentelor . . Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Frânã de mânã . . . . . . . . . . . . 104 Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Geamuri articulate .

. . . . . . . . . . . . . . . . 98 Setãri speciale . . . . . . . . . 240 J Jante din aliaj uºor . . . . . . . . 181 Setarea intervalului de încãlzire . . . . . . . 170 Flux de aer . . 251 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . 156. . . . 208 Montare/demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Scaune . . . 238 Încãlzirea lunetei . . . . . . . 318 Blocuri optice posterioare Autofurgon/microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Telecomandã . . . 88 Uºile spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lãmpi de poziþie laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Setarea datei curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . . . . 206 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . 251 Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . 158 Dezaburire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Lampã de gabarit . . . . . . . . 286 Inel de tractare Montare/demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Setarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Încãlzite Lunetã . . . . 320 Iluminarea habitaclului . 324 Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . 161. . . 276 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . 77 Încuiere automatã . . . . . . . . . 88 Toate uºile ºi portierele . . . . 357 Inele de ancorare/ºine . . . . . . . . 323 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Înlocuirea bateriei telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cu încãlzitor de aer . 171 Scaun . . . . . . . . 324 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . 238 Închidere centralizatã Încuiere/descuiere (din interior) . . . 322 Platformã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Setãri individuale . . . . . . . . 324 Semnalizator de direcþie suplimentar . . . 182 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Defecþiune . . . . 25 L Lamele ºtergãtorelor parbriz . . . . . . . . . . . . 331 Lampã de acces 8 . . . . . . . . . . 98 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . 252 Întreþinerea autovehiculului . 238 Recomandãri privind vânzarea autovehiculului . . . . 160 Parbriz . . . . 162 Lunetã . . . . . . . 86 Încuiere/descuiere . . . . . . . . . . 326 Lampã de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . 324 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . 182 Setarea orei curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Distribuþie aer . . . . . 327 Lampã de ceaþã spate pentru autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . 149 Întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Parbriz . . . . . . . . . . . . 157 Panou de comandã . . . 210 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . 325 Semnalizator de direcþie suplimentar pe pavilion . . . 181 Cu încãlzitor de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Întreþinerea bateriilor . . . . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . 89 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburantului) . . . . . . 76 Setãri implicite de la producãtor . . . . . 170 Geamuri aburite . . . . . . . 178 Defecþiuni . .

. . . 280 ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Diagnosticare motor . . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de lecturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Înlocuirea becurilor . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . 285 LIM . . . . . 321. 289 Plãcuþe/garnituri de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . 204 Cureaua trapezoidalã multiplã . . . 321 9 . . . 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . . . . . . . 288 SRS . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Înlocuirea becurilor . 280 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . 283 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Lampã de avertizare ESP®/ASR . . . . 279. . . . . 283 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Lampã de gabarit Înlocuirea becurilor . . . . . . . 278 Lampã de control LIM Sistem Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . 321 Lãmpi de poziþie laterale Înlocuirea becurilor . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lampã de gabarit . . . . . 31. . . . . 109 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Aprindere . . . . . . . . . . . . 289 Filtru de aer . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Separator de apã . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru proiectoarele de cea#$ fa#$ . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . . . . 322 Lampã de gabarit . 321 Lãmpi de parcare . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . 103 Faþã . . . 321. 324 Lãmpi Claxon optic . . . . . . . . . . 322 Bec . 282 Frânã de mânã . . . . . . . . . . . . . 282 Lãmpi de frânã . . . . . . . . . . . . 146 Încãrcarea bateriei . 105 Înlocuirea becurilor la autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Spate . . . . . . . . . . 287 Frânare . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . 278–279 Nivel ulei de motor . . . . 322 Lampã de lecturã . . . . . . . 281 ASR . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Lãmpi de control ºi de avertizare Centurã de siguranþã . . . . . . . . . . 103 Faruri pentru faza scurtã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru Lampã de ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . 322 Lãmpi de control AAS . . . . . 322 Lampã de frânã suplimentarã . . 325 Lãmpi de poziþie posterioare . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Lampã marºarier . . . . 322 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . 62. . . . . . . . . 192 Nivelul lichidului pentru sistemul de spãlare a parbrizului/curãþare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . 61. . . . 278 Lampã de avertizare. . . . 287 ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Lichid de rãcire . . . . 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Lãmpi de ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . 308 ESP®/ASR . . 322 Lãmpi exterioare Becuri pentru lãmpile faþã . . . . . . . . . 280 BAS . . . . . 197 Preîncãlzire . . . . . . . . . . . . . . 318 Becuri pentru lãmpile spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . 302 Lichid de spãlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 &tergere parbriz cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Probleme . . . . . . . . . . . . 237 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Afiºarea temperaturii (autovehicul cu taste pe volan) . . . . 319 Lanþuri antiderapante . . 136 Memorie defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . . . . . 263 Limbã Afiºaj (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . 170 Sistem Tempmatic . . . . 174 Încãlzire . . . . . . . . . . 125 Telefon . 123. . 300 Verificarea nivelului de lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . 120 Setãri. . . 263 10 . 372 Lampã de control preîncãlzire 143. . . . . . . . . . . 236 Lichid de spãlare a parbrizului Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. . . . . . . . . . . 286 Motor pe benzinã Consum . . . 306–307 Portiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Lãmpi pentru iluminare adaptivã Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Memorie defecþiuni (autovehicule cu taste pe volan) . 303 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Afiºare mesaj . 174 Încãlzire posterioarã . . . 156 Adãugare. . . . . . . . . . . . . . . 247 Lichid de frânã . 125 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) Audio . . . . 122 Mesaje Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 MON . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . 132 Stingere temporizatã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Prezentare generalã . . . . . . . . 264 Mod acceleraþie pasivã . . . 297. . . . . 301 Mod cãldurã rezidualã . . . . . . 324 Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Lãmpi laterale . . . . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Nivel ulei de motor . . 287 Nu funcþioneazã uniform . . . . . . . . . . . . . . . 307 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Afiºare mesaj . . 125 Navigaþie . . . . . . . . . . 307 Nivel carburant . . . . . . . . . 132 Mod recirculare a aerului Aerul condiþionat în compartimentul posterior . . . . .Index Becuri suplimentare . . . . . . . . . 302. . 370 Motor diesel Conducerea pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . . 291. . 46 Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Lampã de control diagnosticare motor . . . . . . . . . 153 Lunetã Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Mod funcþionare în caz de urgenþã Transmisie automatã . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Calculator de bord . . 138 Utilizarea autovehiculului . 368 Adãugare . . . . 156 Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 M Masã pliantã integratã în spãtar . . . . . . . . . 376 Motor Defecþiuni . . . . . . . 298 Mod de funcþionare constantã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 ic . Piuliþe/prezoane Cuplu de strângere . . . . . . . . . Parcare . . . . . . . 35 Panou de siguranþe Panou principal de siguranþe . . . . . . . . Pneu dezumflat Agent de etanºare Prem pentru pneuri . . . . . . . . 91 oare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Pe postul de conducere . . . 185 Geamuri cu acþionare electricã . . . 85 le cu taste pe volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . 130 Iluminare . . . . . 183 Panou de instrumente . . . 112 Afiºaj vezi Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Selectare limbã . . . . . . . 360 Panoul de comandã integrat în portierã . . . . . . . . . . . . . . 108 Microfon cu hands-free . . . . . . . . Parbriz Curãþare . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea unei roþi . . . . . . . . . . modificare . . . . . . . . 29. Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . 37 Deschiderea portierei . . . . 130 Setarea liniei de stare . . . . . . . . . 154 izoare exterioare . . . . . 113 Tahometru . . . . . . . . . . . . . . 382 e pornire/oprire automatã . Indicator de uzurã . . Strângere suplimentarã Plãcuþe/garnituri de frânã Afiºare mesaj . . . . . .motor. Încãlzire. . . . . . . . . . . . . La deplasare în rampe s Piese de schimb . . 154 vizoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 utilizare . . . . . . . . 154 oare exterioare . . . . . . . . . . . . . 113 Tempomat . . 34 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . 131 le fãrã taste pe volan 116 aþie retrovizoare interioare . . . . . . 79 Geamuri articulate acþionate electric . 22 mã a motorului . . . . . . . . . . . . 34 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 67 Pneuri de iarnã . 203 Date tehnice . . . 67 Supapã . . . . . . . . . . . 354 Pornire prin tractare . . 295 Defecþiune . . . . 79 Încuiere ºi descuiere . . 246 Reºapate . . . 225 Conducere pe drumuri inundate . . . 26 Poziþie pentru parcare vezi Transmisie automatã Poziþiile cheii Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Tipuri de pneuri . . . . . . . . . . . . . 69 Starea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Schimbarea posturilor radio (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 103. . . . . . . . 78 Poziþiile manetei schimbãtorului Blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 de kilometri . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . 35 Lãmpi de control ºi de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Monitor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . 67 Vitezã maximã . . . . . . . . . 279. . . . . . . 69 Schimbarea roþilor . . 377 Apelare (sistem de operare) . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Recomandãri privind conducerea . . . . . . . 120 Primii 1. . . 243 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . 68 Grad de uzurã . . . . . . . . . . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . 319 Protecþie anti-tractare . . . . . . . . . . . . 72 Protejarea mediului înconjurãtor . . . . 196 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Deteriorare . . . . . . . 68 Depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. . . . . . . . . . . . 205 Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Punct de legãturã pentru pornirea asistatã . . . . . . . . . . . . . 243 Reactivare . . . . . 68 Pornire asistatã . . . . . 105. 226 12 . 307 Deschidere/închidere . . . . . . . . 278 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Presiune vezi Presiune în pneuri Prezentare generalã Comutator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Portbagaj superior . . . . . . . . . . 69 Sens de rotaþie . . . . . 282 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 150 Presiune în pneuri . . 130 Tabele . . . . . 31 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . 76 Post de conducere . . . . . . . . . . . 224 Prizã de putere . 149 Capacitatea de sarcinã a pneurilor . . . . . . . . . . . 19 PTS vezi Parktronic R Radio . . . . . 244 Lampã de avertizare . . . . . . .Index Aderenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Proiectoare de ceaþã faþã . . . . . . . . . . . pornire Pornirea/oprirea automatã a motorului vezi Sistem de pornire/oprire automatã a motorului Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS) . . . . . 68 Vechime . 356 Pornirea motorului vezi Motor. . . . . . 245. . . . . . 244 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . 382 Reglarea turaþiei de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Portiere Afiºare mesaj . . . . . . . . . . 142. . . . . . . . . . . . . . 149 Conducere în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 95 Scaune Bancheta din spate rabatabilã . . 322 13 . . . . . . . . 106 Controlare . . . . . 94 Scaun rabatabil . . . . 227 Reglare farurilor . . . . 358 În cazul unei defecþiuni a sistemului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Montate lateral . .Index Conducere pe carosabil umed . . . . . . . . . 212 Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Suspensia scaunului . . 106 Reglarea coloanei de direcþie . . . . . . . . . . 106 Aprindere . 96 Scaunul pasagerului faþã Rabatabil . . 225 Tractarea prin intermediul sistemului Parktronic . . . . 95 Reglare în plan orizontal . 133 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei vezi Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Semnalizatoare de avarie . . . . . . . . . . . . . 151 Scrumierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267–261 Trapa buºonului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Faþã . . . . . 149 Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Sursã de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Scaun standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Schimbare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . 218 Semnale acustice de alarmã . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Instrucþiuni privind siguranþa . . . 149 Punerea în miºcare a autovehiculului . . . . . . . . . 381 Scaun cu funcþie confort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Scaun cu suspensie . . . . . . . . 114. . . . . . . . . 213 Tractare . . 149 Frânare . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 În cazul unor anumite defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . 153 Vitezã maximã programatã . . . . . 357 Autovehicul blocat . . 361 Siguranþele din panoul principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Revizii tehnice regulate . . . . . . . . . . . . 360 Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . 370 Roþi . . . . . . . . . 212 Dimensiuni de instalare . . . . . . . . 102 Remorcã Cuplare remorcã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . 225 Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . 307 Defecþiune . . 224 RON . . . . . . . . . . 318 Spate . . . . . . . . . . . . 259 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Setare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 105 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Interschimbare . 98 Defecþiune . . 229 Rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 S Sarcinã utilã maximã pe pavilion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . afiºare mesaj . . . . . . . . 145 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . . . 247 Direcþie . . 212. . . . . . . . . . . . . . 95 Scaun rabatabil . . . 227 Rezervor Carburant de rezervã. . . . . . . . . . . . . 95 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Schemã de corespondenþã a siguranþelor Siguranþele de sub perna scaunului ºoferului . . . . 143 Transmisie automatã . . . . 106 Semnalizatoare de direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fixarea scaunului în plan vertical . . . . 276 Înãlþime .

. . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Setãri Setãri implicite (cheie) . . . . . 46 Sisteme de reþinere pentru copii . . 301 Indicator de uzurã a plãcuþelor/ garniturilor de frânã . . . . . . . . . . . . 60– 64 vezi Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) vezi Sistem de asistenþã la demarare (AAS) 14 . . . . . . . . . . . . . 71 Declaraþie de conformitate . . . . . . 329 Service Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . 360 Sistem antifurt Sistem antidemaraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 vezi Sistem de alarmã antifurt (ATA) Sistem automat de reglare a farurilor 104 Sistem COMAND vezi Instrucþiunile de utilizare separate. . . 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. . . . 278–279 Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283. . . . . . . . . . . . . 71 Defecþiune . . . . . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Afiºare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Oprire alarmã . . . . . . . . 56 TopTether . 135 Separator de apã Filtru de carburant cu . 40 Afiºare mesaj . . . . . . . 21 Siguranþe . 297 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Airbaguri frontale . . . . . . . . . . . . . . . 188 Sisteme pentru siguranþa conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Sistem Parktronic (PTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Sistem de închidere centralizatã Defecþiuni . . . . . . 73 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Funcþie de avertizare pentru deplasarea în marºarier . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Defecþiune . 155. . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . 132 Autovehicule fãrã taste pe volan . . . . . . . . . . . . . . 188–202 Defecþiuni . . . . . . . . . . .Index Senzor de miºcare în interior . . . . . . . . . . . . . . 282 Dispozitive de pretensionare a centurilor . 51 Airbaguri . . . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . . 46 Limitatoare de forþã pentru centuri . 155 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor . . . . . . . 126 Siguranþã în utilizare . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . 58 Sisteme de asistare a conducerii . . . . . . . . Sistem de alarmã antifurt (ATA) . . . . . . . . . . . . . . . 117 Setarea vitezei ventilatorului . . 78 Resetare generalã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Sistem de navigaþie . . . . . . 228 Sistem de reþinere . . . . 49 Airbaguri tip cortinã . . . . . . . 248 Setarea datei Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . . . 289 Senzor de ploaie . . . . . . . 299 Lampã de control . . . . 41 Centurã de siguranþã . 71 Sistem de asistare la parcare vezi Parktronic Sistem de avertizare pentru deplasarea în marºarier vezi Parktronic Sistem de frânare Defecþiune . . . . . . 202 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Sistem de spãlare a parbrizului . . . . . . . . 198 Sistemem Speedtronic . . . . . .

. 124 Meniul Prezentare generalã . . . 280 Sistem de frânare antiblocare (ABS) . 113 Sistem de încãlzire a parbrizului . . . . . . . . . . . . 271 Lampã de control . . . . . . . . . 280 Lampã de control . . . . . . . 241 Siguranþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Lampã indicatoare . . . . . . . . . . . 98 Sistem de operare Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . 290 Sistem electric Aprindere/stingere . .Index vezi Sistem de frânare antiblocare (ABS) vezi Controlul derapãrii la accelerare (ASR) vezi Sistem de asistare a frânãrii (BAS) vezi Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sisteme purtãtoare . . . . . . 136 Meniu Utilizare . . . . . . . . . . 115 Mesaje afiºate . . . . . . . .vezi Tempmatic Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior Filtru de aer . . . . . . . . . . 122 Meniu Memorie defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Submeniul Orã/Datã . 120 Meniul Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Exterior – vezi Lãmpile exterioare Habitaclu. . 108 Habitaclu. . . . . 281 Mesaje afiºate . 131 Submeniul Panou de instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . partea posterioarã . . . . . . . . . . . 192 Activat permanent . 123 Meniul Navigaþie . . . . . . . . . . . 294 Sistem de iluminare Acces . . . . . 280 Sistem de asistenþã la demarare (AAS) . . 271 Raza de acþiune a senzorilor . . . . . . 210 Sistem de aer condiþionat . . . . . . 201 Tractarea unei remorci . 136 Submeniul Autovehicul . . . . . . . 278. . 122 Meniul Audio . . . . . . . . 271 Aprindere/stingere . . . . . . . . . . . . . . . 129 Autovehicule fãrã taste pe volan) . . . . . . . . 301 Defecþiune . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Curãþarea senzorilor . . . . . . . . . . 301 Defecþiune . 61 Afiºare mesaj . 318 Instrumente . . . . . . . 201 Sistem Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) . . . . . . . 109 Înlocuirea becurilor . . 156 Sistem de încãlzire a scaunelor Aprindere . . 64. . . . . . . . 125 Meniu Statistici parcurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sistem Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . 134 Submeniul Iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Sistem electric de amplificare a încãlzirii . . . partea anterioarã . . . . . 250 Sistem de amplificare a încãlzirii . 195 15 . . . . . . . . . . 165 Sistem de asistare a frânãrii (BAS) . . . . . . 278–279 Lãmpi de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299–300 Defecþiune . . . . 199 Sistem de avertizare pentru rularea în spate . . . . . . . . . 198 Afiºaj de avertizare . . 125 Meniu Setãri . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de control . . . . . . . 293 Submeniu Facilitãþi . . 254 Defecþiune . . . . 200. . . . . . 138 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . .

161. . . . . 266 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz. . . . . . . . . . 177 16 . 156 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ªtergãtoare de parbriz. 252 Faruri . . . . . . . 166 Cãldurã rezidualã . . . . . 297 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . 67 Suport pentru bãuturi vezi Suport pentru pahare Suport pentru cãrþi de credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Supapã de pneu . . . . . . . . . . . . . . 134 Funcþie de facilitare . . . . . . . . . 134 Submeniu Autovehicul . . . . . . . . . . 215 Sursã de alimentare cu energie electricã Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . 215 Suport pentru pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299–297 Defecþiune . 136 Iluminare . . . . . 166 Panou de comandã . . 155 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Variabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. . . 172 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. . . 171 Mod economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Geamuri aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . 170 Flux de aer . . . 282 Staþie de emisie-recepþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 162. . . . 237 Parbriz . . . . . 192 Sistem Tempmatic . . . . . . . 365 Stingere temporizatã Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 170 Orificii de ventilaþie Pe planºa de bord . . . . . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . 192 Pante descendente . . . . . . 194 Lampã de control LIM . . . . . . . . . 170 Funcþie de reîncãlzire (dezumidificare) . . . . . . . . . . . . . 67 Supapã . . . . . . . 168 Mod recirculare a aerului . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru sticle vezi Suport pentru pahare Suport pentru stilou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Speedtronic permanent vezi Sistem Speedtronic SRS (Sistem suplimentar de reþinere) 44 Afiºare mesaj . . . . . 228 Modificare . . . . . . . . 168 Setãri speciale . . . 194 Probleme . . . . . . . . . . . . . 171 Dezaburire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Încãlzire auxiliarã . 331 Lichid de spãlare a parbrizului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ª ªtergãtorul lunetei . . . . . . . . 113 Telecomandã Cheie . . . . . 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . 156 T Tahometru . . . . . . . . . . . . . . 253 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Lampã de control a stãrii bateriei . . . . . . . . . . . . . . . .Index Afiºare mesaj . . 129 Prezentare generalã a setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Sistem Speedtronic variabil vezi Sistemem Speedtronic Spãlãtorie automatã . . 135 &tergãtorul lunetei . . . . . . . . . . . . 77 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . 127 Selectare . . . 131 Panou de instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ventilaþie/rãcire . . . . 132 Orã/Datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.

253 Triunghi reflectorizant . . . . . 215 Ventilat . . . . . . . . . . . . . . . Poziþia pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . . . . . . . Transmisie manualã Dispunerea treptelor de vitezã . . Schimbare a vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Defecþiuni . . . . . Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . 90 Resetare . 150 153 317 264 150 152 153 153 153 356 153 151 153 358 151 151 153 142 144 356 144 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Verificare nivel . . . . . Game de viteze . . . . . . . 228 Afiºare mesaj . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Deschidere/închidere manualã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . 97 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pante descendente . . Schimbarea personalã a treptelor de vitezã . . Deblocarea frânei de parcare manualã . . . . . . . . . . . . . . 190 Tensiune la bordul autovehiculului . . . . . 316 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . . . 225 Trapã glisantã . . . 129 Tempomat . . . . . . 309 Trusã de scule a autovehiculului . Acþionare completã a pedalei de acceleraþie . . . . . . . 310 Turaþia maximã a motorului . . . . 306–307 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Torpedou . .Index Înlocuirea bateriilor . . . . . . . 308 Trusã de prim-ajutor . . . . . . 270 Tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Uºã culisantã Deschidere/închidere . . . . . . 186 Trapã glisantã/rabatabilã vezi Trapa glisantã Trepte . . . . . . . . . . . . . . . 173 Transmisie automatã . . 365 Utilizare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. Marºarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manevre . . . . . . . . . . . . . 232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tractarea unei remorci . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispunerea treptelor de vitezã . 297 Defecþiune . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . 188 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . 195 Probleme . . 34 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Manetã . . . . . . . . Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze . . . . . . . . . . . . . . Oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Temperaturã Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 220 Telefon . . . . . . . . . 191 Lampã de control LIM . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 17 . . . . . . . . . . . . . 301 Microfon cu hands-free . . 235 Afiºare mesaj . . . 328 Telefon mobil . . . . . . . . . . . 189 Pante ascendente . . . . . . . . . . . . . . 368 Adãugare . 98 TopTether . . . . . . . . . . . 358 Transportarea autovehiculului pe cãile ferate . . 113 U Ulei vezi Ulei de motor Ulei de motor . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 59 Încuiere/descuiere Din interior . 23 Uzura pneurilor . . . . . . . . . 341 Vitezã maximã Programatã . . 80 Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezometru digital . . . . . . . . . . . . 113 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) .Index Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . 59 Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Taste (autovehicule cu taste pe volan) . . 80 Uºã culisantã electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Volan Eliberarea sistemului de blocare a direcþiei . . . . . . . . . . . . . . 87 Cu ajutorul cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Uºã paravan culisantã . . . . . . . . . . . . . 67 V Ventilaþie . . 83 Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . 90 Uºa posterioarã Deschidere/închidere Din interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ventilator de plafon . . . . . . . . . . . . 187 Vitezã Limitarea vitezei vezi Sistem Speedtronic Setare vezi Tempomat vezi Sistem Speedtronic Vitezã limitã Pneu dezumflat . 22 Vitezometru . . . 78 Programarea cheii . . 80 Sistem de închidere asistatã . . . . . . . . . . 227 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Reglare . . . . 86 Din exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . .

Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Puteþi contribui la protejarea mediului prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor. Stilul personal de conducere Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. a transmisiei. Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic. Evitaþi accelerarea bruscã. a frânelor ºi a pneurilor depind în mare mãsurã de urmãtorii factori: Condiþiile de utilizare a autovehiculului Stilul personal de conducere a autovehiculului Ambii factori pot fi controlaþi de cãtre dumneavoastrã. Din acest motiv este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea verificãrilor tehnice. Nu încãlziþi motorul când autovehiculul staþioneazã. Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului. a autovehiculului. de exemplu. Respectaþi urmãtoarele indicaþii: Condiþiile de utilizare Evitaþi conducerea pe distanþe scurte deoarece creºte consumul de carburant. Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã pentru treapta respectivã.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Notã privind protecþia mediului H Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. 19 . Obiectivele noastre vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. frecventã. Adoptaþi un stil de conducere mai preventiv ºi menþineþi o distanþã suficientã faþã de alte autovehicule. Întreþinerea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion când nu vã este necesar. cât ºi pe cele ale umanitãþii.

Opþiunea de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor este într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. 20 . pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod ecologic. Returnarea autovehiculelor rulate se aplicã în cazul autovehiculelor cu masa maximã admisã de pânã la 3. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare.5 t în conformitate cu reglementãrile naþionale. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã ecologicã. pentru þara în care locuiþi. sau prin apelarea numãrului de telefon aferent. Informaþii suplimentare puteþi obþine de pe pagina de web a Mercedes-Benz. conform cu Directiva Uniunii Europene (UE) privind Casarea Autovehiculelor.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz vã preia autovehiculul Mercedes-Benz. Acest lucru înseamnã cã autovehiculele Sprinter vor întruni în viitor cotele de reciclare în continuã creºtere. Autovehiculele Sprinter deja îndeplinesc normele de proiectare în privinþa capacitãþii pieselor de a fi reciclate ºi reutilizate timp de mai mulþi ani.

trebuie efectuatã verificarea autovehiculului la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol. Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor prevãzute cu dispozitiv de protecþie pentru zona de sub caroserie. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop.Introducere Siguranþa în utilizare Siguranþa în utilizare Pericol de accident G Pericol de accident G Pericol de accident G Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi software-ului asociat pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. În astfel de cazuri. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. poate cauza deteriorarea autovehiculului. nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. În acest scop. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Aceste defecþiuni pot periclita siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi prin urmare vã pot pune viaþa în pericol. Prin urmare. Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. chiar sistemelor care nu au fost modificate. Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Modificarea acestor sisteme electronice poate cauza defecþiuni. de exemplu. Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. Alte lucrãri sau modificãri incorect efectuate asupra autovehiculului pot de asemenea periclita siguranþa funcþionalã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Un impact puternic asupra zonei de sub caroserie. pneurilor sau roþilor. 21 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

Intervenþiile asupra sistemului electronic de control al motorului pot cauza modificarea valorilor emisiilor de noxe ºi pot face imposibilã garantarea în toate cazurile a siguranþei funcþionale a motorului. precum ºi a certificatul de garanþie ºi drepturile stipulate în acesta. existã posibilitatea ca acesta sã nu fie înregistrat la un centru Mercedes-Benz.Introducere Siguranþa în utilizare Înregistrarea autovehiculului în cadrul unui centru Mercedes-Benz Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. Caroseriile Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. frânele ºi sistemele de rãcire trebuie adaptate în funcþie de creºterea puterii furnizate de motor. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii puterii furnizate. Aceste piese au fost testate special pentru a stabili siguranþa. În cazul în care nu aþi achiziþionat autovehiculul de la un dealer autorizat iar verificarea tehnicã a acestuia nu a fost efectuatã în cadrul unui centru de Service Mercedes-Benz. 22 . fiabilitatea ºi compatibilitatea acestora. Este recomandatã înregistrarea autovehiculului la Centrul de Service Mercedes-Benz. ºasiul. componentelor destinate transformãrii ºi a accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate expres pentru tipul respectiv de autovehicul. Modificarea puterii furnizate de motor trebuie anunþatã imediat asiguratorului ºi necesitã reînmatricularea autovehiculului. Informaþi imediat ce este posibil Mercedes-Benz asupra schimbãrii adresei sau proprietarului autovehiculului. Modificarea puterii furnizate de motor Creºterea puterii furnizate de motor prin intervenþii asupra sistemului electronic de control al motorului poate anula certificatul de înmatriculare ºi poliþa de asigurare ale autovehiculului. Mercedes-Benz vã va putea informa asupra verificãrilor tehnice efectuate asupra autovehciulului dacã Mercedes-Benz deþine datele dumneavoastrã de înregistrare. Vitezometrul ºi contorul de parcurs total digitale Este interzisã modificarea valorii memorate electronic a distanþei totale parcurse de autovehicul prin intervenþia asupra sistemelor electronice. Pneurile. Creºterea performanþei poate cauza defecþiuni ºi deteriorarea indirectã a altor subansambluri. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii distanþei totale parcurse. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia.

caroseriile sunt fabricate ºi montate numai conform directivelor în vigoare referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vã recomandã: sã nu efectuaþi alte modificãri asupra autovehiculului. Acest lucru poate avea drept urmare accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane.Introducere Siguranþa în utilizare ! Din motive de siguranþã.mercedes-benz. Din motive de siguranþã. Aceste directive referitoare la caroserii/echipamente garanteazã faptul cã ºasiul ºi caroseria formeazã un ansamblu unitar ºi respectarea celor mai înalte standarde legate de siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. Aprobãrile obþinute de la agenþii publice de testare sau organizaþii oficiale nu exclud pericolele pentru siguranþã. 23 . Puteþi obþine informaþii legate de directivele pentru montarea caroseriei/ echipamentelor la: Telefon: +49 (0)711 17 58 438 Fax: +49 (0)711 17 32 323 sau accesând urmãtoarea paginã de web: http://abh-infoportal. sã se obþinã aprobarea Mercedes-Benz în cazul unor abateri de la directivele referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Utilizarea corectã Când conduceþi autovehiculul trebuie sã respectaþi întotdeauna urmãtoarele instrucþiuni: notele privind siguranþa din prezentul manual secþiunea "Date tehnice" din prezentul manual reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de autorizare pentru trafic Pericol de accidentare G Nu detaºaþi nicio etichetã autocolantã de avertizare. este posibil ca dumneavoastrã sau alte persoane sã nu mai puteþi recunoaºte anumite riscuri. Dacã îndepãrtaþi o astfel de etichetã.com Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz.

24 .

Co Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retroviz Panourile d Panoul de comandã inte .

Prezentare generalã Postul de conducere N68.10-2283-31 Autovehicule cu volanul pe partea stângã 26 .

Prezentare generalã Postul de conducere Autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 27 .

Prezentare generalã Postul de conducere Funcþia 1 Panoul de comandã integrat în portierã 2 Comutatorul de lumini Reglarea fasciculului farurilor 3 Comutator mixt Semnalizatoare de direcþie Faruri pentru fazã lungã ªtergãtoare de parbriz ªtergãtorul lunetei 4 Maneta tempomatului 5 Claxon 6 Volan fãrã/ cu taste integrate 7 Panou de bord 32 29 112 105 103 155 156 188 Pagina 37 103 106 Funcþia 8 Oglindã retrovizoare 9 Compartiment de depozitare cu iluminare interioarã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare a Temporizator (sistemul de încãlzire auxiliarã cu încãlzitor de aer) b Indicator de avertizare pentru sistemul Parktronic c Deschide/închide geamul din partea dreaptã d Cric ºi trusã de scule e Torpedou Pagina 154 108 34 180 198 183 310 215 g Funcþia f Consolã centralã Poziþie manetã schimbãtor (transmisie automatã) Manetã schimbãtor de viteze (transmisie manualã) h Comutator de contact j Panou de comutatoare suplimentar k Frânã de mânã l Dispozitiv de parcare a volanului m Deschide capota motorului n Panou de comutatoare suplimentar Pagina 33 142 142 93 35 147 102 230 35 28 .

Prezentare generalã Panoul de bord Panoul de bord 29 .

sistemului de iluminare a panoului de bord Pagina 112 113 31 31 115 118 113 31 113 Funcþia c Indicatorul nivelului de carburant cu: lampã de avertizare nivel carburant indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: Clapeta buºonului de alimentare este situatã în partea stângã Pagina 114 286 i Autovehicule fãrã taste pe volan: Afiºajul 8 include un indicator digital al nivelului carburantului. Comutator pentru reglarea /intensitãþii . Autovehicule cu taste pe volan: tahometrul include un indicator analog al nivelului carburantului. 30 .Prezentare generalã Panoul de bord Funcþia 1 Panoul de bord la autovehiculele fãrã taste pe volan 2 Panoul de bord la autovehiculele cu taste pe volan 3 5 autovehicule fãrã taste pe volan: modificã afiºajul standard selecteazã meniurile 4 autovehicule cu taste pe volan: Verificã nivelul uleiului de motor 232 115 Pagina 112 112 Funcþia 5 0 Tasta de resetare 6 Vitezometru cu: Lãmpi de control ºi de avertizare 7 Lãmpi de control ºi de avertizare 8 Afiºajul autovehiculelor fãrã taste pe volan 9 Afiºajul autovehiculelor cu taste pe volan a Tahometrul cu lãmpi de control ºi de avertizare b .

31 . stânga Sistemul de pornire/oprire automatã a motorului (MSS) este activ Lampã de control presiune în pneuri Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor este prea scãzut Portierã deschisã Plãcuþe/garnituri de frânã uzate Semnalizator de direcþie. 7 B ™ 289 147 103 204 289 283 105 281 280 280 282 287 A < 103 289 N ± q Mesaj de avertizare pentru nivelul uleiului de motor Lampã de control pentru diagnosticare a motorului Sistem de preîncãlzire i Autovehicule cu taste pe volan: Este posibilã de asemenea afiºarea mesajelor aferente 9 ( pagina 122). dreapta Defecþiune a sistemului ABS Defecþiune a sistemului ASR sau AAS Defecþiune a sistemului BAS # ‰ Defecþiune a sistemului ESP® Filtrul aer este contaminat Pagina 105 196 # 288 289 Lãmpi de control ºi de avertizare A / Carburant de rezervã Apã prezentã în rezervorul de carburant Defecþiune a dispozitivului de încãrcare a bateriei Bec defect Frâna de mânã acþionatã Aprindere parcare faruri pentru fazã scurtã Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) este activat Faruri pentru fazã lungã aprinse Sistemul de avertizare pentru fixarea centurilor de siguranþã Pagina 286 289 283 / D 1 6 Nivel prea scãzut al lichidului de rãcire Temperatura lichidului de rãcire este prea ridicatã Defecþiune a sistemelor de reþinere Nivel prea scãzut al lichidului de frânã Defecþiune a sistemului EBV .Prezentare generalã Panoul de bord Lãmpi de control ºi de avertizare v Lampã de avertizare ESP® Lampã de avertizare ASR Pagina 61 278 62 63 278 285 X 285 J 282 279 9 278 284 287 143 286 2 / k Lãmpi de control ºi de avertizare & ° Semnalizator de direcþie.

10-2071-31 + Sus/creºte volumul .Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Pentru acceptarea unui apel/ Începe formarea numãrului t Terminã un apel/ respinge un apel 138 118 Pagina 118 Funcþia 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 118 Pagina 118 32 .Prezentare generalã Volanul cu taste Funcþia 1 Afiºaj Controlarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului N46.

Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Funcþia 1 N68. Suportul pentru pahare Scrumiera Bricheta Prizã de 12 V 217 218 219 220 Pagina 3 4 33 . consultaþi instrucþiunile de utilizare separate sau Tahometru. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.10-2275-31 2 Compartiment de depozitare Radio sau sistemul COMAND. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Panou de comandã pentru încãlzire Panou de comandã al aerului condiþionat Panoul de comutatoare situat pe consola centralã 160 168 6 35 7 Pagina 216 5 Funcþia Compartiment de depozitare sau Schimbãtor de CD-uri.

Prezentare generalã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii Funcþia 1 Microfon cu hands-free pentru telefon 2 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Porneºte/opreºte funcþia de iluminare automatã a interiorului 108 108 Pagina 4 Funcþia Compartimentul pentru ochelari sau Sistemul de alarmã antifurt (ATA) 5 Porneºte/opreºte iluminarea habitaclului 6 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 7 Deschide/închide trapa glisantã Pagina 216 71 108 108 185 34 .

în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã. L W ( ) ! 62 106 87 198 Panou de comutatoare între comutatorul de lumini ºi volan A B 80 35 .25-2830-31 N54.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Panourile de comutatoare Panoul de comutatoare situat pe consola centralã Funcþia @ D & ( F Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Activeazã/dezactiveazã încãlzirea scaunului din dreapta/stânga Porneºte/opreºte sistemul de încãlzire a lunetei Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a parbrizului Activeazã/dezactiveazã sistemul ASR Porneºte/opreºte semnalizatoarele de avarie Închiderea centralizatã Compartiment interior/ posterior Conecteazã/ deconecteazã sistemul Parktronic (PTS) Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Pagina 80 Panouri de comutatoare suplimentare 98 N54.25-2831-31 157 P 156 i Dispunerea comutatoarelor poate varia.

în funcþie de dotarea autovehiculului.25-2832-31 ° Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) este activat/ dezactivat Pagina 110 ö ³ 176 165 203 205 204 196 * + 187 i Panou de comutatoare între volan ºi comutatorul de contact Dispunerea comutatoarelor poate varia.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Funcþia ³ Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii Activeazã/dezactiveazã încãlzirea auxiliarã cu încãlzitor de apã Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii á & M & Cupleazã/decupleazã priza de putere Regleazã turaþia de lucru Activeazã/dezactiveazã controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Ventileazã compartimentul de încãrcare. i Dispunerea comutatoarelor poate varia. admisie/ evacuare aer Pagina 165 Funcþia F Funcþia de facilitare a r iluminãrii compartimentului posterior este activatã/dezactivatã D Aprinde/stinge girofarul O Claxonul este * pornit/oprit N54. 36 . în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.

25-2833-31 4 Deschide/închide geamul din partea dreaptã 5 Deschide/închide geamul rabatabil din partea stângã 6 Deschide/închide geamul rabatabil din partea dreaptã Pagina 154 154 183 183 185 185 37 .Prezentare generalã Panoul de comandã integrat în portierã Panoul de comandã integrat în portierã Funcþia 1 Regleazã oglinzile exterioare 2 Selecteazã o oglindã exterioarã 3 Deschide/închide geamul din partea stângã N54.

38 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Pneurile ºi jantele Sistemele antifurt 2 39 .

40 . este acela de a minimiza riscul de accidentare. deoarece în anumite cazuri centurile de siguranþã corect fixate oferã protecþie suficientã. În niciun caz airbagurile nu anuleazã necesitatea ca ocupanþii autovehiculului sã poarte corect centura de siguranþã în orice moment. ocupanþii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus vectorului forþei de impact. în eventualitatea unui accident acestea sunt cele mai eficiente mijloace de reducere a amplitudinii miºcãrilor ocupanþilor Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS(Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere). are loc o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. airbaguri. Mai mult chiar. Scopul sistemelor de reþinere suplimentare. fiind astfel mai eficientã pentru reducerea riscului de rãnire 2 Aceastã secþiune conþine toate informaþiile importante despre sistemele de reþinere din dotarea autovehiculului. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sisteme de reþinere Sistemele de reþinere cele mai importante sunt: centurile de siguranþã sistemele de reþinere pentru copii. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a ocupantului faþã de airbag centura protejeazã ocupantul autovehiculului împotriva proiectãrii în sens opus vectorului forþei de impact. Cu toate acestea. de exemplu. deoarece. Existã astfel riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului de cãtre elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a preveni leziunile cauzate de obiecte care pãtrund în autovehicul din exterior. unde este necesar. un airbag activat asigurã o protecþie crescutã numai dacã centura de siguranþã este purtatã corect. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. Într-un accident. în eventualitatea unei coliziuni frontale. În timpul acestor intervale de acceleraþie sau deceleraþie. de exemplu. incluzând: dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri airbaguri Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã airbagul nu este activat în toate situaþiile de accident. un alt autovehicul. i Airbagul creºte gradul de protecþie oferitã ocupanþilor autovehiculului ce poartã centura de siguranþã ºi trebuie considerat prin urmare un sistem de reþinere suplimentar centurii de siguranþã. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului.

Acestea sunt cele mai eficiente mijloace de prevenire a propulsãrii ocupanþilor autovehiculului în sensul impactului ºi implicit de reducere a riscului de lovire a acestora în interiorul autovehiculului. Din acest motiv. puteþi fi accidentat grav sau fatal. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. În anumite situaþii. declanºate inoportun sau existã posibilitatea ca acestea sã nu funcþioneze în cazul unor accidente în care forþa de decelerare este suficientã pentru a declanºa airbagul. Este necesar sã vã asiguraþi cã centura de siguranþã: este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos posibil. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de reþinere a copiilor. este interzisã efectuarea de modificãri asupra sistemelor de reþinere. adicã peste articulaþiile bazinului ºi nu peste abdomen. de exemplu. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. acesta va asigura o protecþie suplimentarã faþã de cea conferitã de centura de siguranþã. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. 2 Pericol de accidentare G Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de reþinere din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de reþinere pentru copii. dispozitivul de pretensionare a centurii. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele electronice sau la aplicaþiile asociate acestora. precum ºi intervenþiile asupra altor sisteme electronice interconectate poate avea drept consecinþã funcþionarea inadecvatã a sistemelor de reþinere. limitatorul de forþã al centurii sau airbagul) sau asupra cablajelor acestuia. este fixatã strâns pe corp nu este rãsucitã este trecutã peste mijlocul umãrului 41 . Centura de siguranþã purtatã incorect sau deloc.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În accidentele în care este activat un airbag. Airbagurile sau dispozitivele de pretensionare ar putea fi. Airbagurile Pericol de accidentare i G Pericol de accidentare G Modificãrile sau lucrãrile efectuate incorect asupra unui sistem de reþinere (centura de siguranþã ºi dispozitivele de ancorare ale acesteia. Airbagurile oferã protecþie suplimentarã. în cazul în care aceasta este purtatã corect. În multe þãri. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii autovehiculului – în special femeile însãrcinate – poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã.

reþinerea copiilor ar fi imposibilã ºi aceºtia sau alþi ocupanþi ai autovehiculului pot fi accidentaþi grav în cazul frânãrii bruºte sau chiar fatal în cazul unui accident. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. Pericol de accidentare G 2 Centura de siguranþã nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care chinga sau dispozitivul de blocare sunt murdare sau deteriorate. este necesarã pãstrarea curãþeniei chingii centurii ºi a dispozitivului de blocare. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de instalare oferite de producãtorul sistemului de reþinere pentru copii. permiþând ocupantului scaunului sã stea aºezat în poziþie verticalã. În consecinþã. stilourile sau cheile. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor nu este trecutã peste gât sau pe sub braþ este fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre ocupanþii autovehiculului. În astfel de cazuri. de exemplu. haine de iarnã. Poziþionaþi deci spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. În caz contrar. 42 . Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite sau peste obiecte fragile. ochelarii. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã doar dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã. Persoanele cu înãlþimea sub 1. instalate pe scaunele corespunzãtoare pentru asigurarea protecþiei în caz de accident. Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte În caz contrar. Nu purtaþi haine voluminoase. În caz contrar este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. Este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane.50 m ºi copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. este posibilã ruperea chingii centurii de siguranþã în caz de accident ºi dumneavoastrã sau alþi ocupanþi ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi. de exemplu. în special dacã acestea se aflã pe faþa exterioarã sau interioarã a hainelor dumneavoastrã. cum ar fi. în caz contrar putând fi imposibilã cuplarea corectã a cataramei centurii. este posibilã ruperea chingii centurii în caz de accident. aceste persoane necesitã sisteme de reþinere adecvate. Din acest motiv. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã.

În caz contrar. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. În acest scop. Reglarea înãlþimii centurii Pericol de accident 2 G Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. puteþi pierde controlul asupra autovehiculului din cauza miºcãrii necesare pentru reglare. care deþine echipamentul ºi personalul tehnic instruit corespunzãtor pentru efectuarea lucrãrilor necesare pentru înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident ºi pentru verificarea dispozitivelor de ancorare a centurilor. 1 Ghidajul centurii ( pagina 44) 2 Catarama centurii de siguranþã 3 Butonul de eliberare 4 Dispozitivul de blocare Trageþi uºor centura de siguranþã din dispozitivul de blocare a retractorului centurii. reglaþi centura de siguranþã pe înãlþime. Trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii de siguranþã pentru a strânge centura peste corp dacã este necesar. situaþie periculoasã pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. Purtarea centurilor de siguranþã Treceþi centura de siguranþã peste umãr. Fixaþi catarama centurii de siguranþã 2 în dispozitivul de blocare 4. Din motive de siguranþã Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: Scaunul ºoferului Scaunul pasagerului faþã 43 . Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deService Mercedes-Benz. Dacã este necesar.

44 . 5 Butonul de eliberare Pentru ridicarea nivelului centurii: glisaþi ghidajul centurii 1 în sus.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât secþiunea superioarã a acesteia sã fie trecutã peste mijlocul umãrului. Astfel este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. Eliberaþi butonul de eliberare 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii 1 se fixeazã. Lampa de avertizare 1 Sistemul de reþinere suplimentar (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate atunci când contactul este pus sau când motorul este în funcþiune. Pericol de accidentare 2 G A avut loc o defecþiune dacã 1 lampa de avertizare: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou În eventualitatea unui accident în care se produce decelerarea rapidã a autovehiculului. Pentru coborârea nivelului centurii: þineþi apãsat butonul de eliberare 5. Ghidajul centurii 1 se fixeazã în diverse poziþii. existã posibilitatea ca diferitele sisteme sã fie activate neintenþionat. Glisaþi ghidajul centurii 1 la înãlþimea doritã. sau sã nu fie activate deloc. SRS (Sistem suplimentar de reþinere) SRS (Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere) include: Lampa de avertizare 1 Dispozitive de pretensionare a centurilor Limitatoare de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: Unitate de comandã pentru airbag Airbaguri Ghidajul centurii cu reglarea înãlþimii Lampa1 de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului.

Airbagurile frontale nu sunt declanºate decât dacã este atins un al doilea prag de activare. Acest proces este de naturã anticipativã. Acestea sunt comandate de un sistem complex de senzori combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. de exemplu. Pe baza acestor date ºi în funcþie de rata de decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. fiecare sistem depinde de tipul de impact (frontal sau lateral) ºi de gravitatea acestuia (mai ales în ce priveºte decelerarea sau accelerarea) determinate în fazele iniþiale ale accidentului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei sunt stabilite în principal prin: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact 2 Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. cum ar fi durata ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. nu la sfârºitul acesteia. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru verificarea ºi repararea sistemului SRS. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a autovehiculului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În aceastã situaþie. Acest proces este de naturã anticipativã deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru ocupanþii autovehiculului. unitatea de control pentru airbag evalueazã durata ºi direcþia decelerãrii sau accelerãrii autovehiculului în timpul fazei iniþiale a coliziunii. i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. Criterii pentru activarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor Pentru a determina dacã este necesarã activarea unui dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranþã sau a unui airbag. 45 . Nu toate airbagurile sunt activate în caz de accident. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Totuºi. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. dacã acceleraþia autovehiculului pe direcþia longitudinalã este mai mare. În acest scop.

Pe de altã parte. un alt autovehicul Dispozitive de pretensionare a centurilor. de exemplu. decelerarea autovehiculului a depãºit pragul predeterminat. cum ar fi o componentã longitudinalã a ºasiului. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. Dacã centura de siguranþã este prevãzutã suplimentar cu un limitator de forþã. de exemplu. 2 Factorii care nu pot fi vãzuþi sau mãsuraþi decât dupã coliziune nu sunt utilizaþi pentru a determina dacã airbagul trebuie declanºat ºi nu sunt decisivi în acest sens. Lampa1de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la pornirea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. veþi auzi o pocniturã care nu vã va afecta auzul. în cazul afectãrii unor pãrþi rigide ale autovehiculului. dispozitivul de pretensionare a centurii este activat: dacã sistemele de reþinere sunt funcþionale ( pagina 44). Existã posibilitatea deformãrii considerabile a autovehiculului fãrã declanºarea vreunui airbag. la decelerarea sau accelerarea bruscã a autovehiculului în direcþie lateralã în faza iniþialã a coliziunii ºi dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri pentru torace/airbaguri laterale ºi/ sau airbaguri tip cortinã. forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor caracteristicile de deformare ale autovehiculului structura obiectului implicat în coliziune. Când contactul este pus. dacã în coliziune sunt afectate numai componente ale autovehiculului relativ uºor deformabile. cum ar fi capota sau aripile. adicã în cazul în care autovehiculul prezintã o ratã înaltã de decelerare sau de accelerare pe axa longitudinalã în fazele iniþiale ale coliziunii în cazul unei coliziuni laterale. 46 . i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile inadecvate de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã ocupanþii cãtre spãtarul scaunului. de exemplu. Lampa de avertizare 1 se aprinde. în cazul unei coliziuni frontale sau din spate severe. este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore dacã. centurile de siguranþã pentru ºoferul ºi pasagerul faþã sunt prevãzute cu dispozitive de pretensionare. Dacã dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã sunt declanºate. limitatoare de forþã pentru centuri Dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru ºofer. Este posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. strângându-le în jurul corpului. iar pragul de decelerare necesar nu este atins.

Nu vã aplecaþi în faþã. de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare Sistemul airbag Pericol de accidentare G Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. În cazul în care conduceþi autovehiculul având mâinile pe partea centralã a volanului existã riscul de a vã rãni în eventualitatea declanºãrii airbagului. G Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident care implicã decelerarea rapidã a autovehiculului. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. Un exemplar al acestor norme este disponibil pentru consultare la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. mai ales în cazul în care este transportat un copil într-un sistem de reþinere instalat pe acest scaun. în special când autovehiculul se aflã în miºcare. dar ºi situarea la o distanþã cât mai mare faþã de airbag. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ la nivelul ochilor. de exemplu. Astfel. În acest scop. care trebuie poziþionat aproape vertical. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. Sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare trebuie instalate pe un scaun din spate adecvat. La autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: Fiecare pasager al autovehiculului trebuie sã adopte o poziþie pe scaun care sã îi permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã. 2 47 . Braþele trebuie sã fie uºor flexate la manevrarea volanului. nu este permisã transportarea copiilor în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã ( pagina 53). Distanþa dintre scaunul ºoferului ºi pedale trebuie sã permitã acestuia apãsarea completã a pedalelor. Distanþa între pieptul ºoferului ºi zona centralã a capacului airbagului trebuie sã depãºeascã 25 cm. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã.

airbagul este dezumflat dupã consumarea accidentului. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea ocupantului autovehiculului. situat în volan Airbag frontal pentru pasagerul din faþã. Zgomotul produs nu vã va afecta auzul iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. în funcþie de versiunea de dotare: Airbag frontal pentru ºofer. Riscul de accidentare cauzatã de un airbag nu poate fi exclus complet datã fiind viteza ridicatã de umflare a airbagului. situat deasupra torpedoului Airbagurile pentru torace/laterale situate pe pãrþile exterioare ale scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã Airbagurile cortinã din marginea cadrului plafonului între montanþii A ºi B i La declanºarea airbagurilor veþi auzi pocniturã. Nu atârnaþi obiecte dure. Nu ataºaþi embleme sau autocolante acestor suprafeþe. Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagul este umflat în câteva milisecunde. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor. Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din faþã. capacul airbagului pasagerului din faþã. Prin urmare.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. umeraºe. este evacuat gaz fierbinte din airbagul umflat. capacul airbagului cortinã sau capacul airbagului pentru torace/airbagului lateral cu folie sau alt tip de material. Nu acoperiþi zona centralã capitonatã a volanului. fiind posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri. 48 . Când ocupantul autovehiculului intrã în contact cu airbagul. Aceasta este o modalitate de a reduce tensiunea exercitatã asupra regiunii capului ºi a porþiunii superioare a corpului persoanei în cauzã. de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine. Lampa 1de avertizare de pe panoul de instrumente se aprinde. de exemplu. 2 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. Airbagul pentru pasagerul din faþã trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. dacã acestea nu încap complet în compartiment.

G Pericol de accidentare G În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o cantitate micã de praf. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan. ar trebui fie sã: pãrãsiþi autovehiculul imediat ce situaþia o permite sau deschideþi geamul pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei pentru capul ºoferului ºi pentru capul ºi pieptul pasagerului din faþã. airbagul frontal al pasagerului din faþã 2 se umflã în faþa ºi deasupra torpedoului ºi a consolei centrale.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagurile frontale Pericol de accidentare Dupã declanºarea unui airbag: pãrþile airbagului sunt fierbinþi – nu le atingeþi pentru a evita riscul de a vã produce arsuri airbagurile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. 2 1 Airbag ºofer 2 Scaunul pasagerului faþã Airbagul frontal al ºoferului 1 se umflã în faþa volanului. Praful eliberat ar putea cauza dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor care suferã de astm sau alte afecþiuni ale aparatului respirator Pentru a preveni astfel de situaþii. 49 . Acest praf nu este periculos pentru sãnãtate ºi nici nu semnaleazã prezenþa unui incendiu la bordul autovehiculului.

suporturi pentru pahare sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte de cârligele din autovehicul buzunarele obiectelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului pentru torace/lateral: Ocupanþii autovehiculului. de exemplu. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale/pentru torace sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de coliziune. Aceste huse pot fi procurate. Copiii cu înãlþimea sub 1. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral nu sunt ataºate de portiere diverse accesorii. În caz contrar. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. în special copiii. G Din motive de siguranþã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de alte airbaguri din autovehicul Airbaguri pentru torace/laterale Pericol de accidentare Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G 2 Pentru reducerea riscului de accidentare a ocupanþilor la declanºarea unui airbag pentru torace/lateral. Mercedes-Benz recomandã utilizarea huselor de scaune care au fost testate în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o fantã specialã pentru airbagurile pentru torace/laterale. Scopul airbagurilor pentru torace/laterale este de a spori nivelul de protecþie a toracelui (nu însã ºi a capului. de exemplu. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. gâtului sau braþelor) ocupanþilor aflaþi în partea autovehiculului în care are loc coliziunea. care trebuie poziþionat aproape vertical. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. Airbagurile pentru torace / laterale sunt situate pe pãrþile exterioare ale spãtarelor scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã. 50 .

Pericol de accidentare G 2 i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului tip cortinã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul unui accident. în cazul unei coliziuni laterale pe partea autovehiculului unde are loc impactul dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de airbagurile frontale G Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. de exemplu. 1 Airbaguri pentru torace/laterale Airbagurile pentru torace/laterale sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului în direcþie lateralã. în spatele capitonajului panoului între montanþii A ºi B. în special copii. 51 . Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Airbagurile tip cortinã sunt proiectate pentru sporirea protecþiei la nivelul capului (dar nu ºi al pieptului sau braþelor) a ocupanþilor autovehiculului pe partea autovehiculului unde are loc impactul. Airbaguri tip cortinã Pericol de accidentare Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã: Ocupanþii autovehiculului. asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor tip cortinã. Airbagul tip cortinã este instalat în marginea cadrului plafonului. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. Copiii cu înãlþimea sub 1.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. airbagul pentru torace/lateral se umflã între portierã ºi zona pieptului ocupantului.

1 Airbag cortinã Airbagurile tip cortinã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa transversalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale Airbagurile laterale nu vor fi declanºate în cazul unei coliziuni minore laterale. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: asiguraþi copilul utilizând un sistem de reþinere pentru copii din categoria "Universal". chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de reþinere pentru copii. Puteþi obþine scaune pentru copii ºi informaþii despre sistemele adecvate de reþinere pentru copii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). 52 . Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. corespunzãtor vârstei ºi dimensiunilor copilului ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate adecvate asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul cãlãtoriei activaþi dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor ale portierelor autovehiculului G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Pericol de accidentare 2 Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46).

Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. 53 . Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. frânare bruscã sau schimbare bruscã a direcþiei: Protejaþi copiii cu înãlþimea sub 1. 2 Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Copilul poate fi proiectat în habitaclu ºi poate fi accidentat grav sau fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului.50 m sau vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de reþinere pentru copii amplasat pe un scaun adecvat deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiecate pentru persoane de dimensiunile acestora. frânare bruscã sau schimbare rapidã a direcþiei de deplasare. Nu poziþionaþi copii cu vârsta sub 12 ani pe scaunul pasagerului din faþã dacã aceºtia nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii orientat în sensul de deplasare a autovehiculului amplasat pe scaun. Este necesarã deplasarea scaunului pasagerului din faþã la cât mai în spate posibil dacã aºezaþi un copil pe acest scaun într-un sistem de reþinere a copiilor orientat spre sensul de deplasare. consultaþi “Transportul” ( pagina 206) ºi “Dotãrile” ( pagina 214) din secþiunea "Prezentarea detaliatã a comenzilor". Pentru informaþii suplimentare. Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Sistemele de reþinere pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a unui sistem de reþinere pentru copii din categoria “Universal” adecvat pentru vârsta ºi dimensiunile copilului. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Reþinerea copilului nu va fi posibilã din cauza forþelor care acþioneazã în caz de accident. Instalaþi sistemul de reþinere pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate. indiferent de scaunul autovehiculului pe care este instalat sistemul de reþinere pentru copii ( pagina 55). Pericol de accidentare G Nu transportaþi niciodatã copiii în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru pasagerul din faþã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul în care copiii deschid o portierã. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol Nu transportaþi obiecte grele sau dure în interiorul autovehicului dacã acestea nu sunt fixate corespunzãtor. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta.

trebuie sã apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. copilul nu va fi protejat în caz de accident. perne. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective pentru verificarea ºi. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G 2 Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. sub sistemul de reþinere pentru copii. 54 . Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie. Sistemele de reþinere a copiilor nu trebuie utilizate fãrã capacul original. Întreaga bazã a sistemului de reþinere a copiilor trebuie sã se afle permanent în contact cu suprafaþa scaunului. sistemul de reþinere poate fi proiectat în interiorul autovehiculului în cazul unui accident. Este recomandat ca sistemul de reþinere a copilului sã fie instalat pe unul din scaunele din spate. Din acest motiv. Dacã prezenþa sistemului de reþinere pentru copii nu mai este necesarã. frânare sau schimbare bruscã de direcþie dacã respectivul sistem de reþinere pentru copii sau dispozitivele sale de ancorare au fost deteriorate sau supuse unei sarcini în cazul unui accident. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. În acest scop. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. îndepãrtaþi sistemul din autovehicul sau fixaþi-l prin intermediul centurii de siguranþã. Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G Un copil protejat într-un sistem de reþinere pentru copii poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. Nu amplasaþi obiecte. când instalaþi un sistem de reþinere a copiilor trebuie sã respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul acestuia ºi scopul pentru care a fost proiectat. dacã este necesar. Utilizaþi numai sisteme de reþinere pentru copii recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz pe scaunele din spate. Din acest motiv. de exemplu.

Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai posibil în spate. Sistemul de reþinere a copiilor nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. 55 .Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor ºi sisteme de reþinere pentru copii recomandate Categorie de greutate Vârste Categoria 0+: pânã la 13 kg Categoria I: de la 9 la 18 kg pânã la aproximativ 18 luni între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer 3 2 Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor Scaun pentru reþinerea copiilor amplasat pe scaunul pasagerului faþã/strapontinã dublã Universal1 sau conform recomandãrilor Universal2. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer PLUS5 Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8218 Scaunul pentru reþinerea copilului pe Universal sau conform bancheta din spate4 recomandãrilor Sisteme de reþinere pentru copii recomandate Producãtor Model Numãr de aprobare tip DaimlerChrysler numãr de comandã 1 2 3 4 5 Britax Römer Sistemul BABY SAFE E1 03 301146 B6 6 86 8213 KID3 E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8302 Nu este permis la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Utilizarea unui sistem pentru reþinerea copiilor orientat contrar sensului de deplasare nu este permisã. Nu este permis la autovehiculele cu cabinã dublã.

Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de reþinere pentru copii ºi identificã tipul de sistem. Din acest motiv. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg. Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a sistemelor speciale de reþinere pentru copii pe scaunele din spate. 56 .00-2620-31 Simbol de avertizare referitor la sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare Sistemele de reþinere pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg. este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de reþinere pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele de reþinere pentru copii din categoria "Universal" pot fi dentificate pe baza etichetei portocalii de aprobare. Inelele de ancorare pentru sistemele de reþinere pentru copii sunt montate între perna scaunului ºi spãtar: pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 3 locuri pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 2 locuri Pericol de accidentare Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem reþinere pentru copii 2 Parasolarul pasagerului din faþã cu autocolant de avertizare G N00. fixaþi sistemul de reþinere pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte.

sistemul ISOFIX. la un atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a sistemului de reþinere pentru copii în inelele de ancorare din stînga ºi dreapta. Sistemele de reþinere pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi ocupanþi ai autovehiculului. Din acest motiv trebuie sã apelaþi întotdeauna pentru verificarea ºi. De aceea. copilul transportat în respectivul sistem de reþinere poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. Dacã sistemul de reþinere pentru copii sau sistemul de fixare aferent. Din acest motiv. dacã este necesar. Pe scaunele din spate instalaþi exclusiv sisteme de reþinere pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. dupã ce acesta a fost montat. este necesarã respectarea instrucþiunilor furnizate de producãtor. este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident. copilul nu va fi protejat în caz de accident. la montarea unui sistem de reþinere pentru copii.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G ! Aveþi grijã sã nu prindeþi centura pe scaunul din mijloc atunci când montaþi scaunul de reþinere pentru copii. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. dacã au fost solicitate intens într-un accident. Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu a fost instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. 2 1 Inel de ancorare 57 . Mercedes-Benz recomandã apelarea în acest scop la un Centru de Service Mercedes-Benz.

Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. 2 Dispozitivul de ancorare TopTether 3 Cârligul dispozitivului TopTether 4 Centura TopTether a sistemului ISOFIX de reþinere a copiilor Culisaþi tetiera 1 în sus. Ghidaþi centura dispozitivului TopTether 4 sub tetiera 1. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. 1 Tetierele 2 Puncte de ancorare pentru dispozitivul TopTether 58 . de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Dispozitivul TopTether Pericol de accidentare G 2 Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. În cazul în care copiii deschid o portierã. Punctele de ancorare pentru dispozitivul TopTether se aflã pe suportul banchetei din spate. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol TopTether furnizeazã o legãturã suplimentarã între sistemul de reþinere a copiilor fixat prin intermediul sistemului ISOFIX ºi scaunul din spate. din faþã ºi între cele douã tije de fixare ale tetierei. Acest lucru poate reduce suplimentar pericolul accidentãrii. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea.

Montaþi sistemul de reþinere a copiilor ISOFIX prin intermediul dispozitivului TopTether. sau pot accidenta alte persoane. Trebuie respectate instrucþiunile de instalare ale producãtorului. dacã autovehiculul este descuiat. În caz contrar. Pericol de accidentare G 2 Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor dacã se aflã copii la bord. Dispozitive de blocare pentru uºa culisantã/portiera spate Puteþi utiliza dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor pentru a asigura uºa culisantã ºi portiera spate. Asiguraþi-vã cã centura TopTether 4 poate culisa uºor. Uºa din spate Uºa culisantã 1 Buton de încuiere/descuiere 2 Activarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor 3 Dezactivarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor Pentru activare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în sus. Pentru dezactivare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în jos în direcþia indicatã de sãgeatã 3. Dacã este necesar. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi. 59 .Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Fixaþi cârligul dispozitivului TopTether 3 în punctul de ancorare al dispozitivului TopTether 2 pe suportul banchetei din spate. O portierã asiguratã: nu poate fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. culisaþi din nou tetiera 1 puþin în jos ( pagina 97). în direcþia indicatã de sãgeatã2 apoi verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor.

G i Efectul maxim al ABS. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii.Sistem de asistare a frânãrii) ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) ASR (controlul derapãrii la accelerare) EBV (distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) Sistemul de frânare antiblocare (ABS) Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare. utilizaþi anvelope de sezon (anvelope M+S). indiferent de starea suprafeþei carosabilului. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune. în special la efectuarea virajelor ºi când conduceþi pe drumuri umede sau alunecoase nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã de autovehiculele aflate în faþa dumneavoastrã Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii. Pericol de accident Pericol de accident G 2 Existã un risc crescut de producere a unui accident dacã: conduceþi cu vitezã excesivã. Acþionarea intermitentã a pedalei de frânã reduce efectul de frânare. Sistemul ABS funcþioneazã pe suprafeþe alunecoase. i Utilizaþi doar roþi cu anvelope de dimensiunile recomandate ( pagina 378). funcþiile de frânare normale rãmân disponibile. ESP®.lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 281).Sistem de frânare cu antiblocare) BAS (Brake Assist) . ASR ºi EBV poate fi obþinut numai dacã: autovehiculul este condus întotdeauna cu presiunea în pneri corespunzãtoare gradului de încãrcare ( pagina 66) în condiþii de iarnã. A avut loc o defecþiune dacã . Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 5 km/h. veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (anti-lock braking system . Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã. BAS. în caz contrar sistemele de siguranþã nu vor funcþiona în mod corect. prevãzute cu lanþuri antiderapante dacã este necesar. În ciuda acestuia fapt. chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele. 60 . Nu apãsaþi pedala de acceleraþie intermitent în secvenþã rapidã (acþionare intermitentã).

Sistemul BAS este dezactivat. Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. veþi simþi o uºoarã vibraþie a volanului ºi a pedalei de frânã. forþa de frânare nu mai este amplificatã automat. Pericol de accident G 2 În cazul defecþiunilor sistemului BAS. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor. În timpul intervenþiei sistemului ESP®. La eliberarea pedalei de frânã. Sistemul ABS previne blocarea roþilor. 61 . roþile se pot bloca în timpul frânãrii. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. Acest lucru înseamnã cã manevrabilitatea autovehiculului este afectatã în timpul frânãrii ºi distanþa de frânare se poate mãri. Dacã sistemul ABS funcþioneazã defectuos. Pericol de accident Sistemul de asistare a frânãrii (BAS) Sistemul de asistare a frânãrii intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. Pentru a acþiona complet frâna: Acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã. Totuºi. Dacã ABS intervine: Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe vitezometru. G Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®)) ESP® monitorizeazã stabilitatea ºi detecteazã tendinþa autovehiculului de subvirare sau de supravirare (derapare) în timp util. Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS. în cazul frânãrii de urgenþã.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Frânarea Dacã ABS intervine în timpul frânãrii. frânele revin la regimul normal de funcþionare. limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la demarare pe carosabil umed sau alunecos. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã k lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Sistemul ESP® realizeazã de asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. ceea ce poate avea drept consecinþã o distanþã de frânare mai lungã. scurtând astfel distanþa de frânare.

Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). 62 . în special pe suprafeþe netede ºi alunecoase.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v de pe vitezometru semnalizeazã intermitent. nu este posibilã demararea linã nici cu sistemul ASR. Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare # este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 282). pentru a preveni patinarea roþilor motrice. autovehiculul poate derapa. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. Sistemul ESP® nu se poate sustrage legilor fizicii. În timpul intervenþiei sistemului ASR. G ! Puneþi autovehiculul în funcþionare pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10 secunde) pe un dinamomentru pentru frânã. eficienþa interacþiunii între anvelope ºi carosabil. Dacã sistemul ESP® prezintã defecþiuni. procedaþi în felul urmãtor: Nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ASR. Dacã doriþi sã verificaþi autovehiculul pe un stand dinamometric. 2 ! Nu puneþi autovehiculul în funcþionare pe un stand dinamometric (de exemplu pentru teste de performanþã). În caz contrar. Cheia trebuie rotitã în poziþia 1 în comutatorul de contact în acest timp. de exemplu. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la demaraj. În caz contrar. lampa de control v lumineazã intermitent pe vitezometru. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. Sistemul ASR ajutã frânarea roþilor motrice individuale ºi limiteazã cuplul motor. vã rugãm sã consultaþi în prealabil un Centru de Service Mercedes Benz. Dacã suprafaþa carosabilului nu poate furniza tracþiune suficientã. Controlul derapãrii la accelerare (ASR) Sistemul ASR îmbunãtãþeºte tracþiunea. Dacã sistemul ASR prezintã defecþiuni. pentru o perioadã susþinutã ºi îmbunãtãþeºte astfel stabilitatea autovehiculului. sarcina ºi pantele. Sistemul ASR oferã asistenþã la demarare ºi accelerare. luând în considerare pneurile. În caz contrar. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente.

patinarea acestora produce un efect de tãiere pentru o mai bunã tracþiune controlul tracþiunii intervine prin frânare dacã o roatã motrice atinge limita limita admisã de aderenþã. Din acest motiv. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se stinge. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se aprinde. G Sistemul ESP® rãmâne activ în ciuda dezactivãrii sistemul ASR ºi efectueazã intervenþii la frânare dacã acest lucru este necesar pentru a îmbunãtãþi stabilitatea. Dacã sistemul ASR este dezactivat. Lampa de avertizare v se aprinde intermitent. Un sistem de frânare fierbinte creºte de asemenea distanþa de oprire. 2 1 Pentru dezactivarea/activarea ASR Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. de exemplu dacã suprafaþa de sub una din pãrþile autovehiculului este alunecoasã. existã un risc sporit ca sistemul de frânare al autovehiculului dumneavoastrã sã se supraîncãlzeascã ºi sã se deterioreze când este supus la solicitãri intense pentru o perioadã lungã de timp.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Activarea/dezactivatirea ASR Sistemul ASR este activat automat la pornirea motorului. Este recomandatã dezactivarea sistemului ASR în urmãtoarele cazuri: dacã utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº Dacã dezactivaþi sistemul ASR: cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã deraparea roþilor motrice. În aceastã situaþie roata este frânatã pentru a creºte tracþiunea Sistemul ESP® intervine încã pentru a stabiliza autovehiculul Pericol de accident Comutatorul ASR este situat pe consola centralã. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. 63 . dezactivaþi sistemul ASR numai atunci când este absolut necesar.

Autovehiculul se poate deplasa accidental dacã este parcat în pantã. Este posibilã blocarea roþilor. Sistemul AAS este dezactivat: pe suprafeþe plane în poziþia neutrã atunci când frâna de mânã este trasã Pericol de accident G 2 Sistemul de asistenþã la demarare nu funcþioneazã ca frânã de parcare. Când parcaþi autovehiculul. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la schimbãrile caracteristicilor de manevrare. A avut loc o defecþiune dacã lãmpile de avertizare #. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Sistemul AAS menþine automat presiunea de acþionare a frânelor timp de alte 2 secunde dupã eliberarea pedalei de frânã. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280).Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sistemul EBV monitorizeazã ºi regleazã presiunea de acþionare a frânelor la roþile din spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. k.ºi 6 sunt permanent aprinse în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 278). Astfel este posibilã demararea fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental pe pante abrupte. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. G În cazul defecþiunilor sistemului EBV. i Sistemul AAS nu mai este disponibil dacã sistemul ESP® este dezactivat din cauza unei defecþiuni ( pagina 280). sistemul AAS oferã asistenþã la demarare. . Pericol de accident Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) La autovehiculele cu transmisie manualã. 64 .

Orice astfel de modificãri antreneazã anularea permisului de utilizare a autovehiculului. precum ºi utilizarea distanþierelor pentru supape sau a scuturilor antipraf pentru frâne. Pericol de accident Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. este necesarã verificarea periodicã a presiunii în pneuri. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. zone de utilizare sau condiþii de utilizare a autovehiculului permutabilitatea pneurilor etc. 65 . Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. În plus. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. 2 G Din motive de siguranþã. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul. a confortului. atelierele de specialitate autorizate sau Centrele de Service Mercedes-Benz vã pot oferi informaþii suplimentare referitoare la: lista mãrcilor de pneuri recomandate capacitãþile de încãrcare pentru pneuri (LI . variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. Din acest motiv. Comercianþii de pneuri. caracteristici precum manevrabilitatea. emisiile sonore.Indexul de încãrcare) indexul de vitezã (viteza maximã permisã pentru pneuri) îmbãtrânirea pneurilor cauzele ºi consecinþele uzurii pneurilor mãsurile corespunzãtoare în cazul deteriorãrii pneurilor tipurile de pneuri pentru anumite regiuni.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile ºi jantele Siguranþa funcþionalã ºi rutierã Pneurile ocupã un rol important în ceea ce priveºte siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale jantelor. a suprafeþei de rulare ºi a stãrii pneurilor.

În asemenea situaþii. În caz contrar. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar. Presiunea în penuri trebuie reglatã în funcþie de încãrcarea autovehiculului. o deteriorare în stabilitatea la conducere ºi un consum ridicat de combustibil. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. în special dacã sarcina ºi viteza autovehiculului sunt mari. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. 66 . Din acest motiv. creºterea uzurii. Capacele ventilelor pneurilor protejeazã ventilele de umezealã ºi impuritãþi. înºurubaþi întotdeauna strâns capacele ventilelor. cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi. G Pericol de accident 2 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului.Siguranþa Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri Pericol de accident Asiguraþi-vã în mod constant dacã presiunea în pneuri este corectã. Din acest motiv. În cazul umflãrii insuficiente a unui pneu. Dacã presiunea în pneuri este stabilitã la o valoare incorectã. Tabelele cu valorile presiunii în pneuri le puteþi gãsi în secþiunea "Date tehnice" ( pagina 378). Presiunea insuficientã în pneuri conduce la încãlzirea acestora. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. acesta poate exploda. presiunea ar deveni insuficientã dupã rãcirea pneurilor. trebuie sã strângeþi prezoanele sau piuliþele în mod regulat sau cel puþin o datã pe an la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel) /180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. nu reduceþi presiunea unui pneu cald sub niciun motiv. Temperatura ºi presiunea în pneuri cresc atunci când autovehiculul este în miºcare. G Valorile specificate pentru presiunea în pneurile autovehiculului trebuie respectate întotdeauna. Din acest motiv. cu pneurile reci.

67 . Adâncimea insuficientã a profilului suprafeþei de rulare creºte riscul de acvaplanare în condiþii de ploaie torenþialã sau de noroi. în special dacã suprafaþa carosabilului este umedã sau acoperitã de zãpadã. aderenþa pneurilor începe sã se deterioreze rapid pe suprafeþe umede. Pericol de accident ! Din motive de siguranþã. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite imediat. umflãturile starea suprafeþelor de rulare a pneurilor. În asemenea situaþii. aderenþa pneurilor ºi caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se vor agrava. Starea pneurilor Verificaþi periodic starea pneurilor – cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi pentru a constata de exemplu: deteriorãrile suprafeþei exterioare prezenþa corpurilor strãine în suprafaþa de rulare Uzura pneurilor Pneurile îmbãtrânesc. Din motive de siguranþã. 2 G ! Nu este permisã montarea niciunei alte piese (ventile de reþinere) pe ventilele pneurilor. În asemenea situaþii.Siguranþa Pneurile ºi jantele Ventilul pneului (ventilul pentru pneu fãrã camerã) Dacã adâncimea este mai micã de 3 mm.6 bar. Dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor scade. În scopul verificãrii marginii interioare a pneurilor roþilor din faþã. Suprafaþa de rulare a pneurilor Adâncimea minimã a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este stipulatã prin lege. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. de exemplu. este posibilã deteriorarea pneurilor. pneurile trebuie înlocuite dacã au mai mult de 6 ani. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Asiguraþi-vã în permanenþã cã adâncimea profilului suprafeþei de rulare este suficientã. G Aveþi în vedere faptul cã fisurile. Suprafaþa de rulare a pneurilor nu mai poate îndepãrta apa. În caz contrar. Verificarea marginii interioare a pneurilor roþilor din spate este de asemenea necesarã. chiar dacã sunt utilizate rar sau deloc. De aceea. adicã uzura neuniformã sau excesivã a pneurilor de pe una din pãrþi. bracaþi roþile la maxim dacã este necesar. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4.6 bar. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã scade odatã cu îmbãtrânirea autovehiculului. este necesarã înlocuirea pneurilor înainte ca adâncimea a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor sã atingã valoarea minimã permisã de lege. Supapele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. umflãturile sau alte deteriorãri ale suprafeþei exterioare pot cauza explozia pneurilor. Pericol de accident prezenþa corpurilor strãine între pneuri (în cazul autovehiculelor prevãzute cu pneuri duble) fisurile.

În asemenea situaþii. viteza maximã admisã pentru pneuri ºi tipurile de pneuri Pericol de accident G G Conducerea autovehiculului peste borduri sau obiecte cu muchii ascuþite poate cauza deteriorãri ale structurii pneului invizibile din exterior. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. vaselinã. Pericol de accident În asemenea situaþii. 68 . Depãºirea sarcinii specificate sau a vitezei maxime admise pentru pneuri poate cauza deteriorarea pneurilor sau defectarea acestora. Prin urmare. Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. 2 Capacitate de sarcinã pentru pneuri. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. carburant etc. în anumite regiuni sau pe anumite suprafeþe utilizarea unui anumit tip de pneuri poate fi beneficã. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Mai mult.Siguranþa Pneurile ºi jantele Deteriorarea pneurilor Deteriorarea pneurilor poate fi cauzatã de: condiþiile de utilizare a autovehiculului îmbãtrânirea pneurilor borduri ale carosabilului corpuri strãine presiunea insuficientã sau excesivã în pneuri condiþiile meteo ºi factorii de mediu contactul cu petrol. Deterioarea structurii pneului nu poate fi detectatã decât mult mai târziu ºi poate cauza explozia pneului. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. este necesarã utilizarea exclusivã a tipurilor ºi dimensiunilor de pneuri aprobate pentru tipul de autovehicul ºi respectarea capacitãþii de încãrcare ºi a indexului de vitezã pentru autovehiculul dumneavoastrã. Evitaþi conducerea autovehiculului peste borduri precum ºi parcarea acestuia cu suprafaþa de rulare a pneului parþial aºezatã pe o bordurã.

a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se pot schimba semnificativ. dacã roþile permutate sunt de dimensiuni diferite. Montaþi pneurile noi întâi la roþile din faþã dacã pneurile montate la roþile din faþã ºi din spate sunt de aceleaºi dimensiuni. în privinþa prevenirii acvaplanãrii. Montaþi numai pneuri adecvate pentru roþi. de exemplu. 69 . Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. 2 G Pericol de accident Din motive de siguranþã. Sensul de rotaþie este indicat printr-o sãgeatã amplasatã pe partea lateralã a pneului. caracteristici precum manevrabilitatea. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. din acest motiv. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. nu poate fi garantat acelaºi nivel de siguranþã pentru pneurile reºapate ca pentru pneurile originale.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile reºapate Pneurile reºapate nu sunt testate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi. Deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul pneurilor reºapate. Aceste avantaje sunt valabile numai dacã este respectat sensul de rotaþie. Siguranºa funcþionalã nu mai poate fi garantatã. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã. produse de acelaºi fabricant. nu sunt recomandate. Sensul de rotaþie Pneurile care au sensul de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. a confortului. În plus. Din acest motiv. G Permutaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceeaºi dimensiune. emisiile sonore. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. Pericol de accident Permutarea pneurilor ºi a jantelor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip.

000 km. este posibilã permutarea roþilor la fiecare 5. la un Centru de Service Mercedes-Benz. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( pagina 342). Nu curãþaþi roþile cu agenþi de curãþare acizi. preferabil lipsit de luminã. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor ( pagina 69). Depozitarea pneurilor Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. în caz contrar. în funcþie de gradul de uzurã a pneurilor. vaselina. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchia exterioarã. de exemplu. Pentru informaþii suplimentare despre înlocuirea unei roþi. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.000 sau 10. Corectaþi presiunea în pneuri dupã permutarea roþilor. 2 70 . pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã a suprafeþei de rulare. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. componentele electronice ar putea fi deteriorate. Permutaþi roþile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. benzina sau motorina. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona ventilelor. pentru înlocuirea pneurilor: Dacã autovehiculul are roþi de dimensiuni identice pe ambele punþi. Curãþaþi temeinic suprafeþele interioare ale roþilor la fiecare permutare a acestora.Siguranþa Pneurile ºi jantele ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. deoarece este posibilã corodarea prezoanelor.

Dezactivarea sistemului de alarmã antifurt Descuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei Œ de pe cheie ( pagina 76). 2 i Sistemul de alarmã va fi declanºat dacã autovehiculul a fost încuiat cu cheia ºi este apoi descuiat din interior. Pentru activare: scoateþi cheia din comutatorul de contact ( pagina 93) Pentru dezactivare: puneþi contactul ( pagina 93). existã o defecþiune. i Autovehiculul se blocheazã din nou automat dacã nu deschideþi nici o portierã timp de 40 de secunde dupã descuierea autovehiculului. Lampa de control de pe comutatorul de închidere centralizatã ( pagina 87) lumineazã intermitent. capota motorului este deschisã Activarea sistemului de alarmã Închideþi toate portierele/uºile.Siguranþa Sistemele antifurt Sistemele antifurt Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj previne pornirea autovehiculului fãrã cheia corespunzãtoare. sau Apãsaþi tasta Œ ( Alarma este opritã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dezactivarea alarmei Introduceþi cheia în comutatorul de contact. pagina 76) ! Dacã nu puteþi porni motorul. 71 . Încuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei ‹ de pe cheie ( pagina 76). Sistemul de alarmã antifurt (ATA) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi: una dintre portiere este deschisã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. pentru verificarea sistemului antidemaraj. Lampa de control integratã în comutatorul pentru închiderea centralizatã ( pagina 87) se stinge.

Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. Senzor de miºcare în interior Dacã sistemul de alarmã anti-furt este activ atunci când autovehiculul este încuiat. 2 i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã la scurt timp dupã ce roata pãrãseºte solul de exemplu dacã autovehiculul este ridicat pe cric. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul cheii. 72 . Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. dezactivaþi protecþia antiremorcare. Activarea protecþiei antiremorcare Dupã încuierea autovehiculului. Protecþia antiremorcare este dezactivatã automat la descuierea autovehiculului. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. nu puteþi dezactiva protecþia antiremorcare. Dezactivarea protecþiei antiremorcare pentru transportare Dacã autovehiculul este transportat sau încãrcat pe un alt autovehicul. se activeazã automat protecþia antiremorcare dupã cca. Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la încuierea autovehiculului. i Când contactul este oprit ( pagina 93). un semnal de alarmã acustic ºi vizual se produce în cazul în care unul dintre geamurile laterale sau geamul din spate al autovehiculului este spart sau dacã cineva pãtrunde în interiorul autovehiculului. 20 de secunde.Siguranþa Sistemele antifurt Protecþia antiremorcare Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã. Apãsaþi butonul 1. 1 Pentru dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia.

Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu Dezactivaþi senzorul de miºcare în interior dacã urmeazã sã lãsaþi persoane sau animale în autovehiculul cu portierele blocate. i În mod normal. Încuiaþi autovehiculul. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. 73 . agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. 1 Pentru dezactivarea detectorului de miºcare în habitaclu 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. 2 i Nu lãsaþi obiecte. Apãsaþi butonul 1. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 40 secunde. mascote. de exemplu. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. senzorul de miºcare în interior rãmâne inactiv pânã la o nouã încuiere a autovehiculului. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului.Siguranþa Sistemele antifurt Activarea senzorului interior de miºcare Închideþi: geamurile laterale trapa glisantã Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false.

74 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Reglarea volanului Sistemul de iluminare Panoul de bord Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare cu taste integrate în volan Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Vizibilitatea adecvatã Încãlzirea Funcþia Tempmatic Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Sistemele de asistare a conducerii Utilizarea autovehiculului Transportul Dotãrile 3 75 .

35-2023-31-S_W 3 Setarea implicitã a cheii permite portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã uºile culisante uºile posterioare Cheia vã permite descuierea de la distanþã a autovehiculului. 4 Dispozitiv de eliberare a elementului de siguranþã al cheii 5 Element de urgenþã al cheii 6 Œ Tastã pentru descuiere i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control pentru baterie 1 nu lumineazã scurt. În caz contrar. copiii pot elibera dispozitivul de închidere pentru siguranþa copiilor prin apãsarea tastei de închidere centralizatã ºi astfel se pot auto-accidenta. 76 . Încuierea automatã a uºii culisante/ portierei ºoferului. la orice apãsare de tastã ( pagina 327). Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului la autovehiculele dotate cu uºã culisantã electricã. 1 Lampã de control pentru baterie 2 ‹ Tastã pentru încuiere 3 D Tasta pentru încuiere ºi descuiere. Descuierea automatã a portierei ºoferului când vã apropiaþi de autovehicul. sau pot accidenta alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. Funcþia KEYLESS ENTRY faciliteazã urmãtoarele operaþiuni: deschiderea automatã a uºii culisante când vã apropiaþi de autovehicul. când pãrãsiþi zona din jurul autovehiculului. închiderea ºi deschiderea centralizatã a urmãtoarelor elemente: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Pericol de accidentare G N80. aceºtia pot deschide uºile în timpul cãlãtoriei ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Cheia În dotarea autovehiculului intrã 2 chei. Fiecare cheie conþine un element de urgenþã. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. Cheie cu telecomandã integratã Autovehiculele dotate cu uºi culisante electrice pot fi echipate cu funcþia KEYLESS ENTRY ( pagina 78). sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. încuie ºi descuie uºile culisante ºi uºa posterioarã/descuie ºi deschide uºa culisantã electricã. sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord.

77 . Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. utilizaþi cheia numai în imediata apropiere a autovehiculului. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. în caz contrar este posibil ca acestea sã interfereze cu funcþiile cheii. portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã poate fi descuiatã manual prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315).Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea ! Nu expuneþi cheia la niveluri înalte de radiaþii electromagnetice. elementul de urgenþã al cheii ar putea fi smuls ºi pierdut. i Verificaþi dacã butoanele de blocare a portierelor au coborât. toate portierele/uºile sunt închise 3 i Pentru a preveni furturile. furgonete) Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 se aprinde scurt de douã ori. cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Descuierea portierei ºoferului ºi portierei pasagerului faþã (la autoutilitare carosate) Apãsaþi tasta Œ o datã. sau sistemul de alarmã antifurt (ATA). Setare implicitã Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta Œ. Apoi. Prin apãsarea tastei Œ se descuie: portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã (la autoutilitare carosate) sau portiera ºoferului (la microbuze. Nu ataºaþi obiecte de inelul elementului de urgenþã al cheii (de exemplu mascote). dacã este activat sistemul de autorizare activã a ºoferului. Protejaþi cheia de umezealã. În caz contrar. pentru a se preveni defecþiunile. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. i Dacã descuiaþi autovehiculul cu cheia ºi nu deschideþi o portierã în 40 de secunde. autovehiculul se va încuia automat. Setãri individuale În cazul în care cãlãtoriþi adeseori singur. este posibil sã doriþi modificarea modului de funcþionare a cheii. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. În caz de urgenþã.

Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Când autovehiculul este încuiat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. tasta Œ. Apãsaþi tasta D. Uºa culisantã se închide. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. tasta D poate fi utilizatã numai pentru a descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã. Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi scurt.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Descuierea portierei ºoferului (la microbuze. furgonete) Apãsaþi tasta Œ o datã. Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 lumineazã intermitent de douã ori. iar autovehiculul se încuie când pãrãsiþi perimetrul autovehiculului. Autovehiculul este închis centralizat. Autovehiculul va fi descuiat din nou prin intermediul cheii. Autovehiculul va fi descuiat centralizat. de douã ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. dacã aveþi cheia cu transponder ºi funcþie KEYLESS ENTRY. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. o singurã datã. sau Apãsaþi tasta ‹. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. imediat ce ajungeþi la 5 metri de autovehicul. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie se aprind lung. Descuierea uºilor culisante ºi a uºilor posterioare. 3 78 . Pentru activare: apãsaþi tasta Œ în timp ce autovehiculul este încuiat. atunci când vehiculul este încuiat. Deschiderea uºilor culisante electrice Menþineþi apãsatã tasta D. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Œ de douã ori. Funcþia KEYLESS ENTRY În funcþie de direcþia din care vã apropiaþi de autovehicul: se descuie portiera ºoferului sau uºa culisantã se descuie ºi se deschide automat. Autovehiculul este descuiat centralizat.

Uºa culisantã Pericol de accidentare i G Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu o uºã culisantã latã. cu un opritor intermediar. Portiera se deschide. dacã este deschisã dar nefixatã. astfel încât nu este întotdeauna necesarã deschiderea uºii pânã la opritorrul final pentru a putea pãrãsi autovehiculul. Dumneavoastrã ºi alte persoane puteþi fi accidentaþi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea portierei ºoferului sau a portierei pasagerului faþã din interior Puteþi deschide portiera ºoferului/ portiera pasagerului din faþã. Asiguraþi-vã cã uºa culisantã este fixatã în dispozitivul activ de reþinere. puteþi sã o fixaþi la aproximativ jumãtatea cursei. Pentru deschiderea uºii culisante. Dacã autovehiculul este parcat în pantã. uºa culisantã se poate deplasa singurã. este necesar sã acþionaþi mai întâi mânerul exterior al acesteia. Opritorul intermediar nu fixeazã complet uºa culisantã. oricând. care o fixeazã uºa la capãtul cursei. 1 Mânerul exterior al uºii 2 Buton 3 Mâner interior al uºii 79 . chiar dacã sunt încuiate. din interior. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa culisantã este corect fixatã în opritor. 1 Mâner interior al portierei 2 Buton de încuiere Acþionaþi mânerul portierei 1. atunci când este deschisã. pentru a elibera uºa din opritor. 3 i Uºa culisantã este echipatã cu un dispozitiv activ de reþinere. Când deschideþi/închideþi uºa culisantã. sau sã apãsaþi butonul situat pe mânerul interior.

Uºã culisantã electricã În funcþie de dotãrile autovehiculului. în timp ce þineþi mânerul 3. ( pagina 81) apoi deschiderea ºi închiderea completã a uºii de douã ori.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii culisante din exterior Pentru deschidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o deschide. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Închiderea asistatã electric Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de închidere asistatã electric. i Dacã o uºã culisantã este încuiatã ºi se deschide din interior. Tineþi mânerul 1 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. pânã se fixeazã. pânã se fixeazã. uºa culisantã poate fi plasatã pe partea stângã ºi/sau dreaptã a acestuia. Acesta ajutã la închiderea uºii culisante. 80 . trageþi uºa ferm înainte. Pentru închidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o elibera din opritor ºi. Numai aceastã uºã se va descuia. Tineþi mânerul 3 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. în timp ce þineþi mânerul 1. Pentru închidere: apãsaþi butonul 2 pentru a elibera uºa culisantã din opritor ºi. pânã în punctul de oprire. Deschiderea/închiderea uºii culisante din interior Pentru deschidere: apãsaþi butonul 2. Astfel. butonul de încuiere se ridicã. uºa culisantã va reveni la modul normal de funcþionare. Astfel. trageþi uºa ferm înainte. pânã în punctul de oprire. închiderea uºii nu mai necesitã efort suplimentar. sau a celui de pe cadrul uºii. prin apãsarea scurtã a unuia dintre butoane. este necesarã deschiderea completã a uºii culisante prin menþinerea apãsatã a butonului de pe consola centralã. Uºa culisantã electricã poate fi acþionatã prin intermediul urmãtoarelor elemente: butonul de pe consola centralã butonul situat pe cadrul uºii mânerul interior al uºii mânerul exterior al uºii cheia 3 i Dacã bateria a fost deconectatã sau defectã.

Pentru deschiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. butonul este situat pe paravan.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea prin intermediul butonului Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). situat pe consola centralã i La autovehiculele prevãzute cu paravan. N72. la nivelul mânerului interior. 1 Pentru închiderea uºii culisante/ programarea cheii ( pagina 82) 2 Pentru deschiderea uºii culisante 81 . 3 Pentru deschiderea/închiderea uºii culisante Butonul aferent uºii culisante. gheaþã. procedaþi dupã cum urmeazã: Pentru deschiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii.16-2119-31 Pentru închiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. sau murdãrie intensã. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Apãsaþi partea inferioarã/superioarã a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi butonul 3 de pe cadrul uºii. de exemplu chiciurã. lângã cadrul uºii. Uºa culisantã se descuie. situat pe cadrul uºii N72. Uºa culisantã se descuie. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent.16-2122-31 3 Uºa culisantã se opreºte În caz de utilizare în condiþii nefavorabile. se deschide ºi este emis un semnal acustic. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. se deschide ºi este emis un semnal acustic. Butonul aferent uºii culisante.

Apãsaþi din nou butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. este posibilã programarea telecomenzii numai pentru una din acestea. Programarea cheii Dacã autovehiculul este echipat cu douã uºi culisante. 3 N72. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Deschiderea/închiderea prin intermediul cheii Menþineþi apãsat butonul D timp de peste 0. Uºa culisantã se opreºte Deschiderea/închiderea prin intermediul mânerului interior ºi exterior Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Uºa culisantã se opreºte. sau se închide. Apãsaþi scurt butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Uºa culisantã se opreºte. Uºa culisantã se descuie ºi se deschide. Apãsaþi iar butonul D. Uºa culisantã se deschide sau se închide ºi este emis un semnal acustic.16-2118-31 i Lampa de control integratã în butonul de pe consola centralã se aprinde când uºa culisantã este deschisã. 1 Buton 2 mânerul exterior al uºii 82 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru închiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii.5 secunde. Eliberaþi butonul.

Întotdeauna trebuie sã vã asiguraþi cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune a uºii culisante. de exemplu. nu eliminã riscul de rãnire. În cazul obstrucþionãrii cursei de deschidere a uºii culisante. aceasta se va redeschide complet. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Uºile posterioare Uºile posterioare pot fi fixate în unghiuri de aproximativ 90°. lãmpile spate vor fi ascunse în proporþie de peste 50%. aceasta se va deplasa puþin în sens opus. Porniþi motorul ( pagina 93). La deschiderea uºii posterioare: trebuie sã existe suficient spaþiu de manevrã asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat 3 1 Tastã pentru uºa culisantã din stânga 2 Tastã pentru uºa culisantã din dreapta Asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. în consecinþã. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. apoi se va opri. 83 . Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Pericol de accident G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de minim 90°. 180° sau 270°. Lampa de control integratã de control integratã în butonul uºii culisante respective lumineazã intermitent ºi se emite un triplu avertisment sonor de confirmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Protecþia anti-blocare Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G Funcþia de protecþie anti-blocare nu eliminã posibilitatea prinderii degetelor sau altor pãrþi ale corpului între uºã ºi cadrul acesteia ºi. decât în cazul în care uºa funcþioneazã automat. i Funcþia anti-blocare este mai puþin sensibilã când uºa este acþionatã prin apãsarea constantã a butonului de pe consola centralã sau a celui de pe cadrul uºii. Menþineþi apãsatã partea superioarã a butonului corespunzãtor 1 sau 2 de pe consola centralã timp de 5 secunde. Din acest motiv. În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a uºii culisante.

Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. 1 Manetã de eliberare Asiguraþi-vã cã uºa din spate de pe partea dreaptã este deschisã ºi fixatã în poziþie. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Trageþi dispozitivul de reþinere 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi þineþi-l ferm. atunci când este deschisã. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. 84 . Eliberaþi dispozitivul de reþinere ºi deschideþi uºa sub un unghi de 180° sau 270°. 1 Dispozitivul de reþinere a uºii Deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 45°.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea dreaptã Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea stângã Deschiderea uºilor posterioare la un unghi de 180° sau 270° 3 1 Mâner Trageþi mânerul1. astfel încât opritorul sã nu mai poatã acþiona. Deschideþi uºa peste 90°. Trageþi maneta de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã.

atunci când este deschisa. din exterior. Închideþi ferm. din exterior. din exterior.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pericol de accidentare Când uºa este deschisã la 270°. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Închideþi ferm. trageþi uºa din dispozitivul magnetic de reþinere ( pagina 84). Când magnetul de pe uºã este în comutatorul de contact cu dispozitivul magnetic de reþinere 2. este posibilã accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane. În caz contrar. G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor. Dispozitivul de reþinere a uºii ( pagina 84) este eliberatã automat din opritor. i Autovehicule cu uºi posterioare pivotante la 270°: Dacã preferaþi ca opritorul uºii 1 ( pagina 84) sã rãmânã în afara spaþiului de încãrcare atunci când încãrcaþi autovehiculul. uºa posterioarã este fixatã în poziþia respectivã. Închideþi ferm. unde se va fixa. uºa posterioarã de pe partea stângã. eliberaþi dispozitivul de reþinere 1 din opritor ºi aduceþi-l în poziþia iniþialã. uºa posterioarã de pe partea dreaptã. peste uºã. împingeþi-o pe dispozitivul magnetic de reþinere 2 de pe partea lateralã. Închiderea din exterior a uºilor posterioare Pericol de accidentare G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de peste 90° asiguraþi-vã cã nu existã trafic în raza de acþiune a uºilor. Dispozitivul de reþinere va rãmâne în aceastã poziþie fãrã a mai reveni în poziþia iniþialã. 180° sau 270° Dacã este necesar. Închiderea uºilor posterioare din poziþia de 90°. îl puteþi roti la 180° contra rezistenþei resortului. uºa posterioarã. 85 . 3 2 Dispozitivul magnetic de reþinere a uºii Anterior închiderii uºii.

Pentru încuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre dreapta. Uºa posterioarã Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi în autovehicul. mai ales din cauza înalþimii cabinei faþã de sol 1 Manetã deschidere 2 Buton de încuiere/descuiere Pentru descuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre stânga. Pentru deschidere: trageþi maneta de deschidere 1 ºi deschideþi uºa posterioarã. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Semnul alb va dispãrea. Închideþi uºa posterioarã din dreapta trãgând ferm de mâner. Dacã este vizibil un semn de culoare albã. uºa din spate este descuiatã. Numai uºa posterioarã se descuie. Veþi obderva un semn alb. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. Închiderea ºi deschiderea centralizatã din interior Prin intermediul butonului pentru închidere centralizatã. la deschiderea din interior a unei uºi posterioare. atunci când este deschisã. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã În cazul în care copiii deschid o portierã. 86 . Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii posterioare din interior Maneta de deschidere se aflã pe partea interioarã a uºii posterioare din dreapta. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. Semnul alb este vizibil. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Pentru închidere: asiguraþi-vã cã uºa posterioarã din stânga este închisã. puteþi încuia/descuia din interior toate portierele/uºile sau numai uºile culisante ºi cele posterioare. 3 G Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor posterioare. Pericol de accidentare i Butonul 2 se deplaseazã spre stânga. sau pe portierele posterioare în cazul furgonetelor cu cabinã dublã.

În cazul furgonetelor. lampa de control va lumina permanent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. În caz contrar. Lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã indicã încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare. ulterior apãsãrii butonului. lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã lumineazã 5 secunde. sau pe afiºaj va apãrea un mesaj (la autovehiculele cu butoane pe volan) ( pagina 307). Încuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Descuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. În cazul în care cheia se aflã în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact. se va aprinde o lampã de avertizare pe panoul de bord (la autovehiculele fãrã butoane pe volan) ( pagina 289). Încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Dacã este pornit motorul ºi nu toate portierele/uºile sunt corect închise. când portierele/uºile sunt închise. Descuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. i Dacã cheia este în poziþia 0 sau nu se mai aflã în comutatorul de contact. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi sau pot accidenta alte persoane. Lampa de control integratã în buton se aprinde. Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. 87 . lampa de control integratã în buton nu se aprinde. când uºile sunt închise. Lampa de control integratã în buton se stinge. 3 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã Lampa de control integratã în buton se aprinde. Lampa de control integratã în buton se stinge.

puteþi deschide portierele/ uºile încuiate în orice moment. Din interior. în cazul în care autovehiculul este împins sau remorcat. ! Dacã autovehiculul este închis centralizat. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Din acest motiv. sau în cazul în care una din portiere/uºi este deschisã în timpul staþionãrii. în eventualitatea unui accident. Funcþia de încuiere automatã va fi reactivatã dupã oprirea motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Încuierea automatã în timpul mersului. 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã i Portierele/uºile sunt încuiate automat la punerea contactului ºi demararea autovehiculului. 3 Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. aceasta va fi dezactivatã dacã autovehiculul este descuiat sau încuiat prin intermediul butonului de închidere centralizatã. 88 . Toate portierele/uºile se încuie automat la viteze peste 15 km/h. funcþia de încuiere automatã în timpul mersului trebuie dezactivatã: anterior împingerii autovehiculului anterior remorcãrii autovehiculului în cazul în care pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp i Dacã funcþia de încuiere automatã este activã. existã riscul sã nu mai puteþi pãtrunde în interior. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). operaþiunile de salvare ar putea fi îngreunate. Dacã funcþia de încuiere automatã în timpul mersului este activatã. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori.

Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. funcþia de facilitare a deschiderii ºi închiderii poate fi acþionatã numai dacã existã o conexiune între cheie ºi portiera ºoferului. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Pentru a anula operaþiunea. Funcþia de facilitare a deschiderii/ închiderii Funcþia de facilitare a deschiderii Cheia poate fi utilizatã pentru a deschide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Descuiaþi autovehiculul ºi menþineþi apãsatã tasta Œ. Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã ajung în poziþia doritã. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. 3 i Din motive de siguranþã. de la micã distanþã. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). 89 . eliberaþi tasta Œ. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori.

eliberaþi tasta ‹. Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt complet închise. Pentru a anula operaþiunea. Uºa paravan culisantã Uºa paravan culisantã se aflã în spaþiul de separare a cabinei de compartimentul de încãrcare. Uºa culisantã poate fi încuiatã prin intermediul cheii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Funcþia de facilitare a închiderii Pericol de accidentare Verificaþi dacã toate geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt închise. Încuiaþi toate portierele/uºile ºi menþineþi apãsatã tasta ‹. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. Pericol de accidentare La închiderea uºii paravan culisante asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã la fixarea acesteia 1. 90 . Acþionarea uºii paravan culisante din cabinã G 3 Când utilizaþi funcþia de facilitare a închiderii. G Cheia poate fi utilizatã pentru a închide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Închideþi toate portierele/uºile. Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã în punctul de oprire 2. înainte de a vã depãrta de autovehicul. 1 Pentru închidere 2 Pentru deschidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: rotiþi cheia spre stânga 3. Uºa culisantã este descuiatã. sistemul de închidere centralizatã închide automat geamurile ºi trapa glisantã.

Din acest motiv. 91 . modificaþi distribuþia încãrcãturii pentru a degaja oblonul ce trebuie deschis. pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Este posibil ca oblonul sã se deschidã cu o forþã considerabilã. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Închideþi obloanele cu atenþie. Uºa culisantã este descuiatã. Procedaþi cu atenþie deosebitã. punând în pericol alþi participanþi la trafic. În funcþie de natura ºi dispunerea încãrcãturii transportate. Dacã este necesar. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. de exemplu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Acþionarea uºii paravan culisante din compartimentul de încãrcare Furgonete cu obloane Pericol de accident ºi accidentare G Obloanele se pot deschide necontrolat în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt fixate corespunzãtor. este posibil ca oblonul sã fie solicitat mecanic (de exemplu. În acest caz. G Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. în cazul transportãrii mãrfurilor voluminoase sau alunecãrii încãrcãturii). Din acest motiv. Procedaþi cu atenþie deosebitã dacã zãvoarele oblonului nu pot fi eliberate fãrã a fi forþate. Astfel veþi putea evita accidentarea. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Pericol de accident Lãmpile din spate sunt ascunse când oblonul posterior este deschis. 3 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: împingeþi butonul spre dreapta 3. mai ales dacã sunt copii în apropierea autovehiculului. asiguraþi-vã cã toate obloanele sunt fixate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului. Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã în punctul de oprire 1. este posibilã pierderea încãrcãturii. Pericol de accidentare G Deschideþi zãvoarele oblonului lateral cu atenþie deosebitã. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã la fixarea acesteia 2.

Cuplaþi carabinierele 3 în inelele de siguranþã 2. Rabataþi oblonul la 90°. 2 Inel de siguranþã 3 Carabinierã Ridicaþi oblonul ºi desfaceþi carabiniera cablului de reþinere 3 din inelul de siguranþã 2. 92 . Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru a rabata complet oblonul trebuie eliberat cablul de reþinere. în sensul indicat de sãgeatã. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Coborâþi oblonul cu atenþie. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Deplasaþi pârghia 1 în jos la maxim. 3 1 Pârghie Pentru deschidere: þineþi ferm oblonul. Împingeþi pârghia 1 în sus. la maxim.30-2062-31 Pentru închidere: rabataþi în sus oblonul ºi þineþi-l ferm. Rabataþi complet oblonul în sus ºi þineþi-l ferm. N60.

Pentru deblocarea volanului. pentru blocarea volanului 1 Pentru deblocarea volanului (asigurarea sursei de curent pentru unii consumatori. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. rotiþi-l uºor. de exemplu pentru radio) 2 Pentru pornirea motorului (asigurarea sursei de curent pentru toþi consumatorii) Poziþia de preîncãlzire1 ºi pornire 3 Pentru pornirea motorului 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. în timp ce rotiþi cheia în poziþia 1. 93 . 3 0 Pentru scoaterea cheii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Poziþiile cheii Poziþiile cheii i Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai în poziþia 0. Respectaþi de asemenea indicaþiile din secþiunea “Conducerea ºi parcarea autovehiculului” ( pagina 141). trebuie mai întâi activat sistemul electric ( pagina 242).

Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. Deoarece aceste poziþii constituie un pericol pentru siguranþa dumneavoastrã. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã ºi aºezaþi-vã drept. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie ghidatã cât mai jos posibil peste centura pelvianã. distanþa faþã de pedale trebuie sã vã permitã apãsarea completã a acestora. În caz contrar. ca urmare a deplasãrii scaunului. În caz contrar. 94 . evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Nu puneþi niciodatã mâinile sub scaun sau în apropierea pãrþilor în miºcare. este posibilã pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. braþele dumneavoastrã trebuie sã fie uºor flexate la þinerea volanului. Pericol de accidentare G Evitaþi poziþiile scaunului care nu vã permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. scaunul nu este corect fixat. Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat în timpul reglãrii scaunului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã Pericol de accident G 3 Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. adicã peste ºolduri. ele trebuie evitate. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza producerea de accidentãri. Scaunul trebuie reglat astfel încât sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ( pagina 43). asiguraþi-vã cã aþi auzit declicul care însoþeºte fixarea scaunului în poziþie. Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului ºi trebuie trasã strâns peste torace.

Dacã suportul lombar este reglat corect. Reglarea spãtarului Rotiþi rozeta 3 înainte. Reglarea înãlþimii scaunului Împingeþi sau trageþi maneta 4 în mod repetat. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi pânã la fixarea audibilã a acestuia. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. 1 Reglarea scaunului în plan orizontal 2 Reglarea suportului lombar 3 Reglarea spãtarului 4 Reglarea înãlþimii scaunului 5 Reglarea înclinaþiei scaunului 6 Reglarea suspensiei scaunului 7 Manetã pentru fixare verticalã 95 . Spãtarul se va înclina cãtre spate. Partea frontalã a pernei se înclinã înainte. Eliberaþi maneta 1. puteþi creºte gradul de sprijin asigurat de spãtar coloanei vertebrale. Aceastã operaþiune creºte gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Rotiþi rozeta 5 înapoi. Rotiþi rozeta 3 înapoi. Spãtarul se va deplasa în poziþie verticalã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaune standard. acesta reduce solicitarea spatelui în timpul conducerii autovehiculului. scaune confort ºi scaune prevãzute cu suspensii i Este posibilã adoptarea unor setãri diferite. Reglarea scaunului în plan orizontal Trageþi maneta 1 în sus. Reglarea suportului lombar 3 i Prin intermediul suportului lombar. pânã când scaunul ajunge la înãlþimea doritã. Partea frontalã a pernei se înclinã înapoi. Reglarea înclinaþiei scaunului Rotiþi rozeta 5 înainte. în funcþie de tipul scaunului. pânã în poziþia care vã permite sã ajungeþi la pedale ºi sã le apãsaþi. Rotiþi rozeta 2 în sus.

120 kg) prin intermediul roþii de reglare 6. Selectaþi greutatea dumneavoastrã (40 . Rabataþi pernele scaunelor în poziþia lor normalã. Scaunul se poate deplasa din nou în plan vertical. Suspensia scaunului devine mai rigidã pe mãsura creºterii sarcinii susþinute de scaun. Acþionaþi maneta 7 în jos. Lãþimea banchetei ºi spaþiul aferent picioarelor sunt limitate. Reglarea suspensiei scaunului Suspensia scaunului trebuie reglatã în funcþie de greutatea ocupantului. Eliberaþi scaunul de orice sarcinã. La urmãtoarea oscilaþie scaunul se va fixa în poziþia sa minimã. Trageþi uºor perna înainte. pentru a elibera scaunul din dispozitivul de blocare verticalã. Împingeþi perna sub spãtar ºi în dispozitivul de ancorare din spate 2. Rabataþi în sus perna. Rabatarea pernei scaunului în faþã. Montarea pernei scaunului Rabataþi perna scaunului la loc. îl puteþi fixa în poziþia sa minimã. Acþionaþi maneta 7 în sus. 96 . Aceastã operaþiune reduce gradul de sprijin asigurat zonei lombare. pentru asigurarea unei suspensii optime a scaunului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Rotiþi rozeta 2 în jos. 3 i În compartimentul de sub bancheta cu douã locuri puteþi depozita diverse obiecte. 1 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din faþã 2 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din spate Bancheta faþã pentru douã persoane Ridicaþi perna din dispozitivul de ancorare din faþã 1. Dispozitiv de fixare verticalã: Dacã scaunul oscileazã frecvent în plan vertical. Apãsaþi partea frontalã a pernei pânã se fixeazã în dispozitivul de ancorare din faþã 1. i Bancheta faþã pentru douã persoane nu asigurã acelaºi nivel de confort precum scaunul ºoferului sau cel al pasagerului faþã. pânã iese din dispozitivul de ancorare din spate 2. apucând-o de partea din spate.

Astfel se asigurã o susþinere eficientã a capului în caz de accident. Tetierele Pericol de accidentare Reglarea tetierei G 3 Conduceþi autovehiculul numai cu tetierele montate. aceasta trebuie ridicatã la peste 45° 2. Pentru reglarea înclinaþiei: apucaþi tetiera de partea inferioarã ºi rabataþi-o în poziþia doritã. capul sã fie cât mai aproapiat de tetierã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Cotierele Plierea cotierei În cazul în care nu doriþi sã utilizaþi cotiera. 1 Pentru plierea cotirei 2 Pentru deblocarea cotierei 3 Pentru deplasarea cotierei în poziþia doritã Reglarea înclinaþiei cotierei Pentru deblocarea cotierei. aceasta se poate fixa în ºase poziþii foarte apropiate una de alta. 97 . Reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. Pentru coborâre: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi deplasaþi tetiera în poziþia doritã. Pliaþi cotiera înainte pânã la capãtul cursei 3. în poziþie relaxatã. În caz contrar puteþi suferi accidentãri grave sau fatale în zona superioarã a coloanei vertebrale. Tetiera trebuie fixatã cu un opritor. Reglaþi tetiera astfel încât. în poziþia doritã. ridicaþi-o la peste 90° 1. 1 Butonul de eliberare 2 Reglare pe înãlþime 3 Reglarea înclinaþiei (tetierã confort) Pentru ridicare: trageþi tetiera în sus. La ridicarea cotierei.

Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea inferioarã a tastei (. Lãmpile de control integrate în tastã se sting. Introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã Împingeþi tetiera în jos pânã se fixeazã. Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi extrageþi tetiera. 3 ! Asiguraþi-vã cã tetiera este montatã cu partea frontalã în sensul de deplasare (tetierã confort). Lampa de control integratã în tastã se stinge. Montarea tetierelor Sistemul de încãlzire a scaunelor Tastele pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã se aflã pe consola centralã. Încãlzire rapidã Pentru activare: Apãsaþi partea inferioarã a tastei (. 98 . Încãlzire normalã Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Pentru a comuta în modul de încãlzire normalã: apãsaþi partea superioarã a tastei &.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Demontarea tetierelor Trageþi tetiera în sus pânã la capãtul cursei. i Sistemul de încãlzire a scaunelor comutã automat în modul normal dupã aproximativ 5 minute. 1 Încãlzire normalã 2 Încãlzire rapidã Porniþi motorul ( pagina 93). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei &. Se vor aprinde ambele lãmpi de control integrate în tastã. Numai una din lãmpile de control integrate în tastã va rãmâne aprinsã.

Rabataþi perna scaunului 2 în plan vertical. 99 . scoateþi cheia din uºa paravan culisantã. La rabatarea scaunului în jos. Ridicarea pernei banchetei 2 N91. sau în caz de accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunul rabatabil Se poate rabata scaunul pasagerului faþã. Anterior rabatãrii scaunului. Bancheta din spate Bancheta spate a modelelor cu cabinã dublã. dacã cheia este lãsatã în încuietoarea uºii paravan culisante. 1 Cheie pentru uºa paravan culisantã 2 Perna scaunului Pericol de accidentare G 1 Perna banchetei Ridicaþi perna banchetei 1 din dispozitivul de ancorare din faþã ºi rabataþi-o în sensul indicat de sãgeatã. 1 Riscul accidentãrii pasagerului din dreapta creºte în eventualitatea miºcãrii bruºte a volanului. Perna va rãmâne în poziþia doritã.10-2249-31 Scoateþi cheia 1 din uºa paravan culisantã. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. 3 Rabatarea scaunului de lângã uºa paravan culisantã.

Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. 3 ! Brida de reþinere nu trebuie utilizatã ca mâner de cãtre pasageri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele i Bridele de reþinere se fixeazã de tetierele din margine. Prindeþi brida de reþinere 2 în cârligul 3 amplasat sub pernã 1. Toate manetele de eliberare de pe suporturile banchetei din spate trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Rabataþi perna 1 în jos. Acesta este singurul mod în care se poate garanta cuplarea sigurã a mecanismelor de fixare. brida se poate rupe. Pãstraþi locaºurile de montare a banchetei din podeaua autovehiculului curate ºi fãrã corpuri strãine. 100 . Tineþi perna 1 ferm ºi desfaceþi brida 2 din cârligul 3 amplasat sub pernã. Acestea nu pot fi fixate astfel încât sã poatã fi utilizate în condiþii de siguranþã. nici ca ancorã pentru fixarea încãrcãturii. Centura de siguranþã poate oferi nivelul de siguranþã pentru care a fost proiectatã numai dacã se monteazã corect o banchetã corespunzãtoare. Perna rabatatã trebuie întotdeauna asiguratã cu brida de reþinere. Deplierea pernei banchetei din spate 2 Bridã de reþinere 3 Cârlig Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G La deplierea scaunului. În caz contrar. perna se poate deplia întâmplãtor ºi astfel este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Perna se va fixa automat. În caz de utilizare necorespunzãtoare. Bancheta din spate la modelele cu cabinã dublã Pericol de accident ºi accidentare G Nu montaþi tipuri mai vechi de banchete (cu brida de ancorare pe partea stângã a spãtarului).

Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Din motive de siguranþã. Verificaþi manetele 1 de pe suporturile banchetei. Rotiþi toate manetele 1 banchetei complet în sus. pe suportul acesteia. Bancheta se deplaseazã înapoi în locaºurile din podeaua autovehiculului. locaºurile de montare a scaunelor trebuie montate la un Centru de Service Mercedes-Benz. Toate manetele 1 trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Trageþi în faþã bancheta pânã auziþi mecanismul de fixare cuplând. Trageþi în sus perna pentru a scoate bancheta din locaºuri. 3 1 Manetã 2 Locaºuri de montare 1 Manetã 101 . i Nu depãºiþi numãrul de locuri maxim admis pentru modelele înregistrate ca autovehicule de pasageri. în locaºurile de montare corespunzãtoare 2. Poziþionaþi bancheta din spate în sensul de mers. Montarea banchetei Verificaþi locaºurile de montare 2 din podeaua autovehiculului. Demontarea banchetei din spate Maneta de fixare se aflã sub banchetã. Locaºurile de montare 2 trebuie sã fie curate ºi fãrã corpuri strãine.

Pericol de accidentare G 1 Reglarea coloanei de direcþie în plan orizontal 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Manetã Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. N46. la efectuarea unui viraj. În asemenea situaþii. Dispozitivul de reglare a volanului este deblocat. Deplasaþi volanul în poziþia doritã. Apãsaþi maneta 3 pânã la capãtul cursei.Prezentarea detaliatã a comenzilor Reglarea volanului Maneta pentru reglarea coloanei de direcþie se aflã sub aceasta. 102 . Trageþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. 3 Volanul fixat necorespunzãtor poate face manevrarea în condiþii de siguranþã mai dificilã. Dispozitivul de reglare a volanului este din nou fixat. deoarece reglajele în plan vertical ºi orizontal pot provoca ieºirea volanului din poziþie. Conduceþi numai dacã volanul este fixat corespunzãtor.15-2028-31 Pericol de accident G Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Aceºtia s-ar putea accidenta dacã încearcã sã regleze volanul. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane.

consultaþi secþiunea “Utilizarea autovehiculului” ( pagina 226). 1 Faruri pentru fazã lungã 2 Claxonul optic 103 . Aprinderea farurilor pentru fazã lungã 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampa de control pentru lampa de ceaþã spate ‚ Aprindere lampã de parcare de pe partea stângã ˆ Aprindere lampã de parcare de pe partea dreaptã U Controlul automat al farurilor M Stingere lumini C Aprindere lãmpi laterale. farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pentru informaþii suplimentare. Comutatorul de lumini Comutatorul de lumini este situat între volan ºi portierã. Aprinderea farurilor pentru pentru fazã scurtã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). lampã plãcuþã de înmatriculare ºi iluminare instrumente de bord B Aprindere faruri pentru fazã scurtã i În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. 3 Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Sistemul de iluminare Prevederile legale pot diferi în anumite þãri. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B.

Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Farurile pentru fazã scurtã. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. Trageþi comutatorul mixt scurt în direcþia 2. În acest caz. farurile pentru fazã scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat când intensitatea luminii ambientale scade sub un nivel prestabilit. Lampa de control A de pe panoul de bord se aprinde. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M. Pericol de accident Când este întuneric. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. puteþi cauza un accident. În caz contrar. 104 . lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare se aprind/sting automat. Modul automat al farurilor este doar un sistem de asistenþã. de exemplu provenind de la autovehiculele de pe sensul opus.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). rotiþi comutatorul din poziþia U în poziþia B doar când autovehiculul staþioneazã. când motorul este pornit. Lãmpile laterale se aprind/sting automat când cheia se aflã în poziþia1 ( pagina 93) în comutatorul de contact. Utilizaþi numai modul manual de control al farurilor când circulaþi în þãri unde conducerea cu faza scurtã este prevãzutã prin lege. Aceastã posibilitate nu este valabilã în þãrile în care utilizarea modului funcþionare permanentã a farurilor este obligatorie prin lege. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice situaþie. Modul funcþionare permanentã a farurilor La autovehiculele dotate cu taste pe volan. Controlul automat al farurilor Lãmpile laterale. Farurile pentru fazã scurtã. 3 Claxonul optic Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). în funcþie de condiþiile de iluminare. Deplasaþi comutatorul mixt înainte 1. dacã farurile se sting pentru scurt timp. G În cazul în care comutatorul de lumini este rotit în poziþia U: farurile s-ar putea stinge temporar datoritã intensitãþii mari a luminii. În caz contrar. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. se poate regla modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 132). farurile nu se aprind automat pe timp de ceaþã Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse când motorul este pornit. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U.

Trageþi comutatorul 1 în primul punct de rezistenþã. Trageþi comutatorul 1 în al doilea punct de rezistenþã. Comutatorul de lumini este situat. Semnalizatoarele de direcþie Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. deplasaþi comutatorul mixt în sus sau în jos numai pânã la punctul de rezistenþã ºi menþineþi-l în poziþia respectivã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Proiectoarele/lampa de ceaþã posterioarã Aprinderea proiectoarelor de ceaþã Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau C. Comutatorul mixt revine automat în poziþia iniþialã dacã volanul este rotit suficient. între portiera ºoferului ºi volan. Lampa de control galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã posterioare. 1 Semnalizator de direcþie dreapta 2 Semnalizator de direcþie stânga Deplasaþi comutatorul mixt în sus 1 sau în jos 2 pânã la cuplarea acestuia. Aprinderea lãmpii de ceaþã posterioare Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. În acest caz. 105 . 3 i 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampã de control pentru lampa de ceaþã spate Dacã doriþi sã indicaþi un viraj scurt. Lampa de control verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U.

Butonul de acþionare este situat pe consola centralã. sau de gradul de încãrcare a compartimentului de încãrcare. Acest lucru poate duce la deteriorarea vizibilitãþii ºi ar putea orbi participanþii la trafic de pe sensul opus. În caz contrar. Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor este situatã între portiera ºoferului ºi comutatorul de lumini. Pericol de accident Reglarea fasciculului farurilor Dispozitivul de control al fasciculelor farurilor adapteazã unghiul descendent al fasciculelor la gradul de încãrcare. de exemplu. 1 Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor 106 . Toate semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. Din acest motiv. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou butonul. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. 1 Butonul de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare: apãsaþi butonul. unghiul descendent al fasciculelor se modificã în funcþie de numãrul de pasageri. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. G 3 Lãmpile posterioare vor fi ascunse atunci când: dechideþi oblonul din spate la vehiculele cu benã deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 90° (poziþie de fixare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul este oprit.

Funcþia de iluminare adaptivã este opritã la viteze de peste 70 km/h. Selectaþi poziþia 0 dacã autovehiculul este încãrcat. La efectuarea virajului. Acestea sunt reglate automat. Dezactivarea funcþiei de iluminare adaptivã Stingeþi semnalizatoarele de direcþie. dar rotiþi volanul în direcþia opusã. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe partea interioarã a curbei se aprinde. Semnalizarea direcþiei nu va afecta iluminarea adaptivã. sau Readuceþi volanul în poziþia medianã. este activatã iluminarea adaptivã din partea autovehiculului corespunzãtoare exteriorului virajului. Iluminarea adaptivã este dezactivatã. Lãmpile pentru iluminare adaptivã de pe ambele pãrþi ale autovehiculului se vor aprinde scurt ºi simultan în cazul în care rotiþi volanul într-o direcþie ºi apoi imediat în cealaltã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi rozeta 1 în poziþia în care ºoseaua este luminatã între 40 m ºi 100 m în faþa autovehicului. i Dacã aþi aprins semnalizatoarele corespunzãtoare uneia dintre direcþii. 3 107 . La cuplarea în marºarier. acestea ilumineazã zona în care va ajunge autovehiculul. Activarea funcþiei de iluminare adaptivã Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului mixt ( pagina 105). La viteze între 40 km/h ºi 70 km/h. este aprinsã lampa pentru iluminare adaptivã corespunzãtoare direcþiei semnalizate. Asiguraþi-vã cã farurile pentru fazã scurtã sunt aprinse ( pagina 103). sau Acþionaþi volanul pentru a efectua virajul. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe aceeaºi parte cu semnalizatoarele active este aprinsã. iluminarea adaptivã este activatã atât prin acþionarea semnalizatoarelor. Iluminarea adaptivã (autovehicule cu faruri bi-xenon) Iluminarea în viraje este asiguratã de faruri speciale. cât ºi prin rotirea volanului. i La viteze sub 40 km/h. iluminarea adaptivã este activatã numai prin rotirea volanului. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon nu dispun de rozetã de reglare a fasciculului.

Iluminarea habitaclului este dezactivatã. dacã o portierã rãmâne deschisã. Pentru activare: apãsaþi tasta 5. Iluminarea anterioarã a habitaclului prin intermediul paoului de control situat pe plafon Controlul automat Iluminarea zonei anterioare a habitaclului (dar nu luminile posterioare din habitaclu) va fi activatã dacã: descuiaþi autovehiculul deschideþi o portierã scoateþi cheia din contact Iluminarea zonei anterioare a habitaclului este dezactivatã automat. chiar dacã semnalizarea direcþiei este încã activã. 3 Iluminarea zonei anterioare a habitaclului Iluminarea standard a zonei anterioare a habitaclului 1 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 2 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Lampa de lecturã pe partea dreaptã 4 Iluminarea habitaclului 5 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de control automat al iluminãrii habitaclului 6 Pentru aprinderea/stingerea lãmpii centrale 7 Lampa de lecturã pe partea stângã i Iluminarea habitaclului se opreºte dupã aproximativ 20 de minute. Apoi se stinge. Iluminarea adaptivã rãmâne aprinsã timp de maxim 3 minute. Iluminarea habitaclului porneºte ºi se opreºte din nou automat. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 5. 108 . chiar dacã deschideþi o portierã. Funcþia este activatã. 1 Pentru iluminarea habitaclului 2 Control automat 3 Pentru dezactivarea iluminãrii habitaclului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare i Iluminarea adaptivã va rãmâne activã pentru o scurtã perioadã.

Fiecare plafonierã posterioarã este dotatã cu un comutator.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Controlul manual Apãsaþi butonul 6. Se va aprinde lampa de lecturã 3 sau 7. care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea respectivei plafoniere. comutatorul pentru iluminarea zonei posterioare este situat pe plafoniera din compartimentul de încãrcare/pasageri. Apãsaþi tasta 1 sau 2. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. Apãsaþi tasta 1 sau 2. Stingerea/aprinderea lãmpilor de lecturã. i Dacã aprindeþi manual una din plafoniere. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 porneºte. comutatorul general se aflã între volan ºi contact. 3 Control automat 109 . i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. la autovehiculele dotate cu un panou de control pe plafon. Lampa de lecturã 3 sau 7 se va stinge. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 se opreºte. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului Activarea/dezactivarea iluminãrii zonei posterioare a habitaclului Pentru autoutilitare carosate/microbuze echipate standard cu plafoniere posterioare. indiferent de poziþia comutatorului general. 3 Plafoniera ºi comutatorul posterioare i Dacã aprindeþi manual una din lãmpile de lecturã. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. Activarea/dezactivarea iluminãrii confortabile a zonei posterioare a habitaclului La microbuzele prevãzute cu mod de iluminare confortabilã a zonei posterioare a habitaclului. Apãsaþi din nou butonul 6.

treceþi iar comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2 3 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Controlul automat al iluminãrii habitaclului 3 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Dacã uºile culisante/posterioare sunt închise. chiar dacã pe plafonierele posterioare ( pagina 109) comutatoarele sunt în poziþia On (pornit) 1. Dacã doriþi sã reactivaþi iluminarea posterioarã. Plafonierele posterioare vor fi aprinse când comutatoarele de pe acestea ( pagina 109) nu sunt în poziþia Off (oprit) 2. Controlul automat Pentru activare: treceþi comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 3 a comutatorului. trebuie sã: deschideþi o portierã puneþi din nou contactul. Comutator general pentru iluminarea posterioarã i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. Toate plafonierele posterioare se vor stinge. indiferent de poziþia comutatorului plafonierei respective. În cazul în care comutatoarele de pe plafonierele posterioare ( pagina 109) sunt setate pe control automat 3. iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte automat dupã 60 de minute. iluminarea posterioarã a habitaclului va porni atunci când: deschideþi o portierã descuiaþi autovehiculul 110 .

Astfel se previne aprinderea accidentalã a iluminãrii în partea posterioarã a habitaclului de cãtre senzorul de miºcare. Dacã se detecteazã o nouã miºcare. etc. Nu priviþi direct sursa de radiaþie infraroºie invizibilã. cu instrumente optice. maneta schimbãtorului de viteze este în poziþia P ºi frâna de serviciu nu este apãsatã autovehiculul nu a fost încuiat din exterior prin intermediul cheii i Nu atârnaþi obiecte (de exemplu haine) în compartimentul pentru încãrcare. i Dacã senzorul detecteazã miºcare în compartimentul de încãrcare. 111 . iar lumina rãmâne aprinsã. atunci când autovehiculul staþioneazã. iluminarea interioarã poate fi activatã ºi de miºcare. În caz contrar. Pericol de accidentare Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului poate fi activatã cu o întârziere de maxim 4 secunde. iar cea de serviciu nu este apãsatã sau la autovehiculele cu transmisie automatã. frâna de parcare este acþionatã. rotirea cheii în contact. puteþi suferi un accident la nivel ocular. G 3 Senzorii de miºcare utilizeazã fascicule infraroºii emise de LED-uri (diode luminescente). de exemplu deschiderea unei uºi. iluminarea posterioarã a habitaclului va fi activatã timp de aproximativ 2 minute.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Senzorul de miºcare din compartimentul de încãrcare La autoutilitarele carosate echipate cu senzor de miºcare în compartimentul de încãrcare. Astfel se previne descãrcarea bateriei. i Senzorul de miºcare este dezactivat automat dacã nu se înregistreazã nici o modificare a interiorului autovehiculului timp de mai multe ore. dacã: comutatorul de pe plafonierã este setat pe ( pagina 109) “automatic control” (control automat) autovehiculul staþioneazã. timpul de iluminare este resetat. laser clasa 1M.

3 0 112 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Afiºajul integrat în panoul de bord este activat la: deschiderea portierei ºoferului punerea contactului acþionarea tastei de resetare 0 aprinderea luminilor Panoul de bord 1 Autovehicule fãrã taste pe volan 2 Autovehicule cu taste pe volan Afiºajul este dezactivat automat dupã aproximativ 30 de secunde dacã: luminile autovehiculului nu sunt activate cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contactîn comutatorul de contact ( pagina 93) Pericol de accident G În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. 5 Tasta de meniu Tasta de resetare Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). cum ar fi viteza ºi temperatura exterioarã. sau defectarea sistemelor. mesajele de defecþiune ºi de avertizare. lãmpile de control ºi de avertizare. tasta . Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. În acest caz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Prezentarea generalã completã a panoului de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 29). În acest scop. Manevrabilitatea poate fi afectatã. 3 Taste de reglare tasta . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. nu va fi afiºat niciun mesaj. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului.

Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. 113 . În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. alimentarea cu carburant este întreruptã atunci când se ajunge în zona roºie.. Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru.. Mai întunecat: Apãsaþi tasta . de exemplu 120 km/h. este posibilã deteriorarea motorului. . În acest mod.. Vitezometrul 3 i În unele þãri. În astfel de cazuri. Mai luminos: Apãsaþi tasta . De asemenea. este emis un semnal acustic atunci când autovehiculul atinge viteza maxim admisã. Notã privind protecþia mediului H Evitaþi turaþiile mari ale motorului. Tahometrul Zona roºie a tahometrului indicã plaja de supraturare a motorului. ºi . Turaþiile mari cresc inutil consumul de carburant ºi agreseazã mediul înconjurãtor prin creºterea nivelului de emisie a noxelor.. Iluminarea instrumentelor de bord Atunci când luminile sunt aprinse. ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Tastele de reglare . puteþi regla intensitatea luminii instrumentelor utilizând tastele . În caz contrar. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. 5. volanul va fi mult mai dificil de controlat. Pentru a proteja motorul.. i În cazul autovehiculelor dotate cu mod de acþionare automatã a farurilor: Iluminarea instrumentelor se regleazã odatã cu modul automat al farurilor.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Indicatorul nivelului de carburant Resetarea contorului de parcurs parþial Autovehicule cu taste pe volan: Asiguraþi-vã cã afiºajul integrat în vitezometru indicã contorul de parcurs parþial ( pagina 122). 4 Lampã de avertizare nivel carburant ( pagina 286) 114 . Menþineþi apãsat butonul de resetare 0 pânã când contorul de parcurs parþial ajunge la 0.0. 3 Indicatorul nivelului de carburant 1 2 Autovehicule fãrã taste pe volan Autovehicule cu taste pe volan 3 Indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: buºonul de alimentare este situat pe partea stângã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. În acest mod. 5. În astfel de cazuri. volanul va fi mult mai dificil de controlat. De asemenea. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apelarea informaþiilor de stare ale autovehiculului setãri Pericol de accident Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. . este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. 115 .. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. Informaþii afiºate standard Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. 3 1 Contorul de parcurs total 2 Contorul de parcurs parþial sau limita de vitezã sunt setate prin intermediul sistemelor Speedtronic variabil ( pagina 194) sau Speedtronic permanent ( pagina 196) 3 Ora 4 Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital 5 Indicatorul nivelulului de carburant ( pagina 114) 6 Poziþia schimbãtorului de viteze.. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate G Tastele de reglare . Informaþiile de pe afiºaj ºi setãrile sistemului de operare pot fi controlate prin intermediul tastelor de reglare de pe panoul de bord.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Modificarea informaþiilor afiºate standard Puneþi contactul ( pagina 93). i Dacã menþineþi apãsatã tasta. de exemplu la ieºirea din garaj. Meniuri Funcþia Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Verificare nivel ulei de motor Selectaþi/setaþi momentul de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Setarea ceasului Setarea datei Pagina 248 232 181 243 116 117 i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. Temperatura exterioarã indicatã pe afiºaj va fi înlocuitã cu vitezometrul digital. sau . este necesarã adaptarea permanentã a stilului de conducere ºi a vitezei la condiþiile meteo... pânã când cifrele orei sunt afiºate intermitent. 3 Afiºarea temperaturii exterioare Pericol de accident G Chiar dacã temperatura afiºatã se situeazã deasupra punctului de îngheþ. Setaþi minutele prin intermediul tastei . poate exista o scurtã întârziere în afiºarea temperaturii exterioare. 116 . Setaþi ora prin intermediul tastei . nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde Sistemul acceptã modificarea setãrilor Setarea ceasului Puneþi contactul ( pagina 93). Din acest motiv. Aceste întârzieri previn afiºarea incorectã a temperaturii datoratã cãldurii degajate de motor când autovehiculul staþioneazã sau se deplaseazã cu vitezã redusã. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. În anumite cazuri. valoarea indicatã se va schimba continuu. În cazul în care conduita de drum nu este adaptatã condiþiilor. sau . pot exista întârzieri în afiºarea creºterii temperaturii exterioare. Apãsaþi tasta de resetare 0. mai ales în zone împãdurite sau pe poduri. De asemenea. este posibil ca autovehiculul sã intre în derapaj. Menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. suprafaþa carosabilului poate fi îngheþatã. Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat.

Cifrele aferente anului sunt afiºate intermitent. Apãsaþi tasta de resetare 0. 117 . Setaþi anul prin intermediul tastei . valoarea indicatã se va schimba continuu. Apãsaþi tasta de resetare 0...Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Setarea datei Puneþi contactul ( pagina 93). Setaþi ziua prin intermediul tastei . 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Cifrele aferente lunii sunt afiºate intermitent. Setaþi luna prin intermediul tastei . sau . sau . Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat.. pânã când cifrele zilei sunt afiºate intermitent. sau .

dar ºi pentru setarea limbii de afiºare a mesajelor pe panoul de bord ºi pentru multe altele. Pericol de accident G Utilizaþi sistemul de operare numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. 1 Afiºaj Comandarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului + Sus/creºte volumul . În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident.10-2071-31 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 3 setãri Puteþi utiliza sistemul de operare pentru aflarea datei la care este programatã urmãtoarea inspecþie tehnicã periodicã. 118 . Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Preia un apel/începe formarea numãrului t Terminã un apel/respinge un apel N46.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apela informaþiile de stare ale autovehiculului Volanul cu taste Puteþi controla afiºajul ºi setãrile sistemului de operare prin intermediul tastelor situate pe volan.

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. Informaþiile afiºate se modificã la apãsarea unei taste de pe volan. De exemplu, meniul Audio conþine funcþii pentru comandarea radioreceptorului sau a CD player-ului. Puteþi utiliza o funcþie pentru afiºarea unei informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: dacã þineþi apãsatã tasta è sau · meniurile vor fi afiºate secvenþial. Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k, funcþiile din acelaºi meniu vor fi afiºate secvenþial. Meniul Settings (Setãri) nu conþine funcþii, ci submeniuri prin intermediul cãrora puteþi apela sau modifica o setare. Modul de control al acestor submeniuri este descris în cadrul secþiunii "Meniul Setãri" ( pagina 125). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele opþionale instalate la bordul autovehiculului. În cele ce urmeazã sunt descrise meniurile autovehiculelor dotate cu sistemul COMAND APS.

3

119

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Prezentarea generalã a meniurilor În figura de mai jos sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos.

3

N54.32-2230-31

În imagine este prezentat un exemplu de meniuri la autovehiculele dotate cu sistemul COMAND APS.

120

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Tabelul de mai jos prezintã meniurile ºi fiecare funcþie în parte. Meniul 1 Indicaþie Meniul 2 Sistemul audio Meniul 3 Sistemul de navigaþie Meniul 4 Memorie defecþiuni Afiºare defecþiuni Meniul 5 Setãri Revenire la setãrile implicite Submeniul panoului de instrumente Submeniul Orã/Datã1 Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi
1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio, sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Meniul 6 Calculator de bord Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului

Meniul 7 Telefonul Introduceþi codul PIN

Informaþii standard care Selectare Activare includ contorul de post de radio indicaþii de parcurs parþial ºi traseu contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Comenzi/submeniuri Afiºare a datei programate pentru verificare tehnicã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Acþionare CD player/ schimbãtor de CD-uri

3

Date statistice de Cãutare nume consum dupã în agenda resetare telefonicã Cãutare ultimele numere apelate

121

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan

i
Tabelul de prezentare a meniurilor conþine termeni generici, care nu sunt întotdeauna afiºaþi de cãtre sistemul de operare. Termenii generici utilizaþi sunt destinaþi sã vã faciliteze familiarizarea cu meniurile.

Meniul Utilizare În cadrul meniului Utilizare, puteþi selecta urmãtoarele funcþii prin intermediul tastei j sau k: Funcþia Informaþii standard care includ contorul de parcurs parþial ºi contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Sistemuldemonitorizare apresiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Informaþii afiºate standard Implicit, afiºajul multifuncþional afiºeazã contorul de parcurs total ºi contorul de parcurs parþial în partea sa superioarã. Acest mod de afiºare este definit ca informaþii afiºate standard. Pagina 122 123 248 243 234 Partea superioarã a afiºajului 1 2 3 4 5 Contor de parcurs parþial Contor de parcurs total Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital Ora Poziþia schimbãtorului de viteze, sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate N54.32-2194-31

3

Sistemul de operare afiºeazã gama de setare odatã cu prima funcþie din meniu. În cazul Sound 5/Sound 20, sistemul de operare va afiºa întotdeauna informaþiile pentru meniurile Audio ºi TEL (telefon) în limba englezã. Acest lucru este valabil chiar dacã a fost selectatã o altã limbã pentru informaþiile afiºate.

Partea inferioarã a afiºajului

122

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Dacã informaþiile afiºate diferã de cele standard, apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la apariþia informaþiilor afiºate standard. Afiºarea temperaturii lichidului de rãcire Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea temperaturii lichidului de rãcire. Meniul Audio Prin intermediul funcþiilor din meniul Audio, puteþi controla sistemul audio atunci când acesta este pornit. Dacã sistemul audio nu este pornit, va fi afiºat mesajul AUDIO off (sistemul audio oprit). Funcþia Selectare post de radio N54.32-2195-31 Utilizare CD player/ schimbãtor de CD-uri Selectarea unui post radio Porniþi radioreceptorul. Temperatura afiºatã poate urca pânã la 120 °C când autovehiculul este condus în condiþii normale ºi lichidul de rãcire conþine o cantitate corecþã de agent anticoroziune ºi antigel. Creºterea temperaturii cãtre capãtul scalei este acceptabilã în condiþii de temperaturã exterioarã ridicatã ºi când circulaþi pe teren montan. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea postului selectat. Pagina 123 123 N54.32-2197-31

1 Lungimea de undã, cu numãrul poziþiei din memorie, dacã este setatã 2 Postul Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la gãsirea postului dorit.

3

i
Memorarea posturilor noi este posibilã numai prin utilizarea radioreceptorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. De asemenea, puteþi utiliza radioreceptorul în modul normal. Utilizarea CD player-ului Porniþi radioreceptorul ºi selectaþi CD player-ul. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

123

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea informaþiilor referitoare la CD-ul redat curent. N54.32-2198-31 Meniul Navigaþie În meniul NAV , puteþi seta afiºajul astfel încât sã afiºeze informaþiile furnizate de funcþia de indicare a traseului din sistemul de navigaþie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Navigaþie. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje, în funcþie de starea sistemului de navigaþie: Mesajul NAV off (sistem de navigaþie inactiv) va fi afiºat dacã sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS nu sunt activate. În cazul în care nu este activã funcþia de indicare a traseului, pe afiºaj va apãrea relevmentul busolei. Urmãtorul mod de afiºare constituie un exemplu pentru informaþiile apãrute pe afiºaj, când este activatã funcþia de indicare a traseului:

3
1 CD-ul curent (cu schimbãtor de CD-uri) 2 Piesa curentã Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la selectarea piesei dorite.

N54.32-2201-31

i
Informaþii privind modul de activare a funcþiei de indicare a traseului puteþi gãsi în instrucþiunile de utilizare pentru sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS.

N54.32-2200-31

1 Relevment busolã

124

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Meniul Memorie defecþiuni Meniul Memorie defecþiuni afiºeazã eventualele defecþiuni apãrute. Mesajul afiºat depinde de apariþia defecþiunilor. Pericol de accident Defecþiuni apãrute În cazul în care au avut loc defecþiuni, va fi afiºat numãrul acestora. Meniul Setãri Meniul Settings (setãri) are douã funcþii: resetare timp de 3 secunde), prin care puteþi sduce toate setãrile la valorile implicite N54.32-2202-31 1 Numãrul de defecþiuni înregistrate Apãsaþi tasta j sau k. Puteþi viziona pe rând defecþiunile apãrute. Defecþiunile potenþiale sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 294). o serie de submeniuri pe care le puteþi utiliza pentru efectuarea de setãri individuale Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri). funcþia To reset: Press reset button for 3 sec. (pentru resetare: apãsaþi tasta de

G

Sistemul de operare înregistreazã ºi afiºeazã numai mesajele de defecþiune ºi de avertizare provenite de la anumite sisteme. Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. În caz contrar, este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional.

3

Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului corespunzãtor furnizat de memoria defecþiunilor. Nicio defecþiune Mesajul No malfunctions (nicio defecþiune) apare în cazul în care nu a avut loc nicio defecþiune.

i
Defecþiunile memorate sunt anulate când opriþi contactul. În cazul repetãrii unor defecþiuni, acestea vor fi reafiºate.

125

lights (lumini de deplasare). Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. De exemplu. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. funcþia Driv. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. Selectaþi o funcþie dintr-un submeniu. modificãrile nu vor fi adoptate. 3 Meniul Setãri Funcþia Resetarea generalã Resetarea funcþiilor unui submeniu Submeniuri în meniul Setãri Submeniul Panou de instrumente Submeniul Orã/Datã Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi Pagina 126 126 127 129 131 132 134 178 136 i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. revenind la setãrile implicite de la producãtor. Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. Din motive de siguranþã.32-2203-31 Puteþi reseta toate funcþiile din toate submeniurile.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Resetarea generalã N54. Resetarea funcþiilor unui submeniu Puteþi selecta revenirea tuturor funcþiilor dintr-un submeniu la setãrile implicite. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Majoritatea funcþiilor submeniului respectiv vor reveni la setãrile implicite. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. 126 . Apãsaþi din nou tasta de resetare 0.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. Meniurile sunt aranjate ierarhic. Informaþii suplimentare sunt oferite în paginile urmãtoare. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. Puteþi selecta individual funcþiile din submeniuri prin apãsarea tastei j. lights (lumini de deplasare). 127 . nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Submeniuri din meniul Setãri Apãsaþi tasta j. Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu. modificãrile nu vor fi adoptate. De exemplu.32-2204-31 3 Setãrile pot fi schimbate prin reapãsarea tastei æ sau ç. N54. Vor fi afiºate submeniurile disponibile. sau tasta æ pentru derulare în sus. Bara indicatoare trece la urmãtorul submeniu. funcþia Driv. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. Din motive de siguranþã. Apãsaþi tasta ç. apãsaþi tasta ç pentru derulare în jos. Numãrul total al submeniurilor nu poate fi afiºat simultan.

128 . sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Panoul de bord ( pagina 129) Orã/Datã1 ( pagina 131) Sistemul de iluminare ( pagina 132) Setare mod de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/inactiv Autovehicul ( pagina 134) Sistemul de încãlzire auxiliarã ( pagina 175) Setare orã de activare Ora (setare moment de activare) Minute (setare moment de activare) Facilitãþi ( pagina 136) Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Setare ora (ceas) 3 Alegere unitate de mãsurã a vitezei Setare minute (ceas) Setare Speedtronic permanent Setare posturi de radio Setãri asociate unei taste Alegere unitate de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Alegere unitate de mãsurã pentru presiunea în pneuri Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Setare sensibilitate ºtergãtoare 1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio.

(vitezometru digital).32-2205-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de temperaturã pentru toate mesajele afiºate: °C (grade Celsius) sau °F (grade Fahrenheit). cluster (panou de bord) prin intermediul meniului Settings(setãri) ( pagina 125). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Dig. 3 Alegerea unitãþii de mãsurã a temperaturii Selectaþi submeniul Inst.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Panoul de bord Puteþi accesa submeniul Inst. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea unitãþii de mãsurã a vitezei Selectaþi submeniul Inst.32-2236-31 N54. (temperaturã). N54. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de distanþã pentru toate mesajele afiºate: km (kilometri) sau miles (mile). N54. Alegerea unitãþii de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectaþi submeniul Inst. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Temperat. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. Funcþia Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Alegere unitate de mãsurã pentru vitezometru ºi contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Pagina 129 129 130 130 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de vitezã pentru toate mesajele afiºate: km/h sau mph (kilometri sau mile pe orã).32-2206-31 129 . speedo. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Trip (cãlãtorie).

32-2207-31 Selectaþi limba de afiºare a mesajelor sistemului de operare prin apãsarea tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Select displ. Informaþiile selectate sunt afiºate permanent în partea inferioarã a afiºajului.32-2237-31 Alegerea unitãþii de mãsurã pentru presiunea în pneuri Selectaþi submeniul Inst. (presiunea în pneuri).32-2208-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta afiºarea temperaturii exterioare sau a vitezei. Italianã Spaniolã Selectarea afiºajului pentru linia de stare Selectaþi submeniul Inst. N54. N54. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. (selecþie afiºaj). 3 Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Tyre press. Selectaþi unitatea de mãsurã pentru presiunea din pneuri prin intermediul tastei æ sau ç bar sau psi. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Language (Limbã). Sunt disponibile urmãtoarele setãri: Germanã Englezã Englezã americanã Francezã N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectarea limbii Selectaþi submeniul Inst. 130 . cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç.

Setarea orelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea formatului de afiºare pentru ceas Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã. 3 N54. i Submeniul Clock/Date (orã/datã) este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului 12/24 h. Dacã autovehiculul este dotat cu sistem COMAND APS sau Sound 50 APS. Setarea minutelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2210-31 Setaþi minutul prin intermediul tastei æ sau ç. este posibilã setarea orei numai prin intermediul sistemului audio. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.orã).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Orã/Datã Puteþi accesa submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125).minute).32-2211-31 Prin intermediul tastei æ sau ç alegeþi formatul 12 h sau 24 h . 131 . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Hours (setare ceas . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Minutes (setare ceas .32-2209-31 Setaþi ora prin intermediul tastei æ or ç. Funcþia Setare orã (ceas) Setare minute (ceas) Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Pagina 131 131 131 132 132 132 N54.

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Year (datã . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Day (datã .zi).32-2212-31 Setaþi ziua prin intermediul tastei æ sau ç. Submeniul Iluminare Puteþi accesa submeniul Lighting (Iluminare) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea zilei Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.an). 132 . Funcþia Setaþi modul de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/ inactiv Pagina 132 133 134 3 N54. urmãtoarele lumini se aprind automat când motorul este pornit: lãmpile laterale ºi farurile pentru fazã scurtã Lãmpile de poziþie posterioare Lampa plãcuþei de înmatriculare N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Month (datã . Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M. N54. Setarea anului Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2213-31 Setaþi luna prin intermediul tastei æ sau ç.32-2214-31 Setaþi anul prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea lunii Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.lunã).

3 N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Din motive de siguranþã. lights (lumini de drum). Setarea implicitã este Constant în þãrile unde modul de funcþionare constantã a farurilor este obligatoriu. 133 . nu este posibilã resetarea funcþiei Driv. lighting (semnalizare telecomandatã a poziþiei). urmãtoarele lãmpi se aprind odatã cu descuierea telecomandatã a autovehiculului: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare Proiectoarele N54.32-2215-31 Lighting Setting only possible at standstill (Reglarea sistemului de iluminare este posibilã numai în repaus) Selectaþi între utilizarea manualã a sistemului de iluminare ºi modul funcþionare constantã a farurilor cu ajutorul tastei æ sau ç. i Dacã treceþi comutatorul de lumini în poziþia C sau B. puteþi efectua aceastã setare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. se va aprinde lumina aferentã. Modul funcþionare constantã a farurilor rãmâne activ în cazul în care comutatorul este în poziþia U. Setarea curentã este evidenþiatã. lights (lumini de drum) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Pe afiºaj va fi apãrea urmãtorul mesaj: Semnalizarea telecomandatã a poziþiei devine inactivã dupã 40 de secunde.32-2216-31 Utilizând tasta æ sau ç pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) funcþia de semnalizare telecomandatã a poziþiei. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Dacã treceþi semnalizarea telecomandatã a poziþiei pe On (activ). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Loc. Din motive de siguranþã. sau dacã: deschideþi portiera ºoferului introduceþi cheia în contact încuiaþi autovehiculul cu cheia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Driv. Setarea curentã este evidenþiatã.

Dacã aþi setat funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare. dupã oprirea motorului. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare Funcþia Headlamps (headlamps delayed switch-off) (funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare) vã permite sã alegeþi dacã iluminarea exterioarã va rãmâne sau nu activã dupã închiderea portierelor. dupã ce motorul a fost oprit. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Headlamps (lãmpi exterioare). la fiecare pornire a acestuia switched on ( pagina 123) (fãrã sound). 134 . sau dacã închideþi o portierã. Luminile se vor stinge dupã 60 de secunde dacã nu deschideþi o portierã. urmãtoarele lãmpi se aprind: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta dacã luminile vor rãmâne aprinse ºi pentru cât timp.32-2217-31 Setare posturi de radio Setare sensibilitate ºtergãtoare Selectarea posturilor de radio Funcþia Search (cãutare) vã permite sã stabiliþi dacã radioul va cãuta un nou post sau un post anterior memorat. Submeniul Autovehicul Puteþi accesa submeniul Vehicle (autovehicul) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Setarea curentã este evidenþiatã. Pagina 196 134 135 3 i Puteþi reactiva aceastã funcþie în interval de 10 minute prin deschiderea unei portiere. Funcþia Setare sistem Speedtronic permanent N54.

Setarea sensibilitãþii ºtergãtoarelor Puteþi utiliza funcþia Wipe sens. (sensibilitate ºtergãtoare). Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta modul în care radioul se va acorda pe post. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Wipe sens. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Freqvency (Frecvenþa): este selectat cel mai apropiat post de pe lungimea de undã respectivã Memory (Memoria): este selectat postul Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta nivelul sensibilitãþii senzorului de ploaie.32-2249-31 din memorie cel mai apropiat 135 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Search (cãutare). Level 1 (nivel 1): foarte sensibil ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie slabã Level 2 (nivel 2): sensibilitate N54. Setarea curentã este evidenþiatã. (sensibilitate ºtergãtoare) pentru setarea sensibilitãþii senzorului de ploaie. Setarea curentã este evidenþiatã.32-2219-31 moderatã scãzutã 3 Level 3 (nivel 3): sensibilitate ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie abundentã N54.

Funcþia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a activa (on) sau dezactiva (off) setarea tastei. Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Date statistice de consum dupã resetare Resetarea statisticilor de consum Pagina 137 137 137 3 i Din motive de siguranþã. i La o nouã apelare a meniului de parcurs. nu este posibilã resetarea funcþiei Key (tastã) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Setãri asociate unei taste Puteþi utiliza funcþia Key asociatã unei taste pentru a stabili dacã setãrile din submeniurile: Panoul de bord Sistemul de iluminare Autovehiculul sunt stocate ca setãri dependente de taste. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Convenience (facilitãþi). vor fi afiºate iniþial datele statistice pentru cãlãtoria curentã.32-2220-31 Meniul Statistici de parcurs Meniul Statistici de parcurs afiºeazã date statistice ale autovehiculului. N54. 136 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Facilitãþi Puteþi utiliza submeniul Convenience (facilitãþi) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Key (tastã). Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Setting only possible at standstill (Reglarea este posibilã numai în repaus).

999 ore sau dupã 99. 1 Distanþa parcursã de la ultima resetare 2 Timpul scurs dupã ultima resetare 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare 137 . Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 sau o scoateþi din comutatorul de contact. Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea modului pe care doriþi sã-l resetaþi.32-2221-31 N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului After reset (dupã resetare).32-2222-31 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Timp scurs de la pornire 3 Viteza medie în timpul cãlãtoriei 4 Consumul mediu de carburant în timpul cãlãtoriei 3 i Datele statistice dupã pornire sunt resetate automat dupã 999 ore sau 9. toate valorile vor fi resetate dupã aproximativ 4 ore.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Menþineþi apãsatã tasta de resetare 0 pânã când valorile sunt aduse la 0.999 kilometri. N54.999 kilometri. Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Datele statistice de la ultima resetare sunt resetate automat dupã 9.

cu condiþia ca telefonul sã fie conectat la un sistem hands-free Mercedes-Benz. va fi afiºat mesajul TEL off (telefon închis) în cazul sistemului Sound 20. Respingerea unui apel Dacã nu doriþi sã vorbiþi cu apelantul. sistemului audio sau COMAND APS. Imediat ce telefonul gãseºte o reþea. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului.). utilizarea trebuie sã aibã loc numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. 138 . Odatã indicatã disponibilitatea funcþionalã. Apelantul va auzi tonul de ocupat. Apãsaþi tasta t. Telefonul mobil cautã o reþea. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (Telefon). telefonul poate fi utilizat prin intermediul sistemului de operare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Meniul Telefon Puteþi utiliza telefonul mobil prin intermediul funcþiilor din meniul TEL (telefon). Dacã nu aþi introdus codul PIN. va fi afiºat mesajul TEL PIN în cazul sistemului (Sound 20) sau Please enter PIN: (vã rugãm introduceþi codul PIN) în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS. în consecinþã. existã pericolul distragerii atenþiei dumneavoastrã de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. va afiºa numele acesteia.32-2224-31 3 Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. puteþi respinge apelul. În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. Introduceþi codul PIN prin intermediul telefonului mobil. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot provoca interferenþe asupra echipamentelor electronice ºi. În caz contrar. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje. în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS). în funcþie de starea curentã a telefonului: Dacã telefonul este închis. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. N54. Din acest motiv. switch on phone (vã rugãm porniþi tel. Afiºajul rãmâne gol în tot acest timp. Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau COMAND APS. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. sau Pls.

32-2225-31 Introducerea de noi poziþii în agenda telefonicã este posibilã numai prin utilizarea telefonului. puteþi prelua un apel în orice moment. N54. Terminarea unui apel Apãsaþi tasta t. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Puteþi selecta ºi forma un numãr din agenda telefonicã în orice moment. 3 Apãsaþi tasta s. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Este posibil ca aceastã procedurã sã dureze peste 1 minut.32-2227-31 1 Nume din agenda telefonicã 139 . Numele existente în memorie sunt afiºate în ordine alfabeticã sau invers.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. Sistemul de operare efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Apãsaþi tasta j sau k. i N54. Pe display este afiºat mesajul Processing (procesare) Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numelui pe care îl cãutaþi. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Este afiºatã durata convorbirii. cu condiþia ca telefonul dumneavoastrã sã fie disponibil pentru preluarea apelurilor. Simbolul care indicã disponibilitatea pentru preluarea apelurilor este afiºat din nou.

Dacã se realizeazã conexiunea. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. dacã este în agendã. N54. 140 . sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate. Reiniþierea unui apel Sistemul de operare memoreazã cele mai recente numere apelate. Apãsaþi tasta s. Apãsaþi tasta s.32-2228-31 N54.32-2229-31 3 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã. 1 Numãr din memoria apelurilor Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numãrului sau a numelui cãutat. Dacã se realizeazã conexiunea. Apãsaþi repetat tasta · sau è pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã. sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului. sistemul de operare va afiºa în secvenþã rapidã numele din agenda telefonicã. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. apãsaþi tasta t. va fi afiºat numai numãrul. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon corespunzãtor numelui selectat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k. Astfel. Pe afiºaj apare mesajul dialing (formeazã) Sistemul de operare stocheazã numãrul format în memoria apelurilor efectuate. În caz contrar. apãsaþi tasta t. Apãsaþi tasta s. Memoria apelurilor afiºeazã cele mai recente numere sau nume apelate. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon selectat.

gaz toxic. În anumite situaþii. nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. verificaþi sistemul de iluminare ºi starea generalã a autovehiculului. 141 . sau accelera. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare. debreia. Nu veþi mai putea frâna. cã nu pot aluneca ºi cã existã suficient spaþiu pentru cursa pedalelor. Din acest motiv. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã purtatã incorect sau nepurtatã. În cazul în care în autovehicul sunt montate carpete auto. Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. Este posibilã producerea unui accident care poate cauza accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului este pusã în pericol. Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei ºi decesul. Veþi gãsi informaþii despre: inspecþiile tehnice periodice ( pagina 227) conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247) conducerea cu o remorcã ataºatã ( pagina 225) ºi alte recomandãri privind conducerea autovehiculului în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225).Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pericol de accident Pornirea motorului Pericol de intoxicare G Pericol de accident G Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã. G 3 Anterior fiecãrei deplasãri. asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise ºi încuiate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului ( pagina 76). Obiectele pot cãdea ºi pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. Uºile se pot deschide în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt închise complet. puteþi fi accidentat grav sau fatal. Respectaþi recomandãrile generale privind conducerea. asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate corespunzãtor. de la sfârºitul prezentei secþiuni ( pagina 149). Depozitaþi ºi fixaþi toate obiectele libere pentru a preveni intrarea acestora în spaþiul destinat picioarelor ºoferului în timpul deplasãrii autovehiculului.

Cursa ºi rezistenþa opusã de pedala de frânã revin la normal dupã reapãsarea acesteia. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii poartã centurile corect ( pagina 43) iar frâna de parcare ( pagina 147) este acþionatã. Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Dispunerea poziþiilor manetei schimbãtorului la cutia de viteze automatã 1 – 6 Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte R Treapta marºarier 7 Inel de siguranþã Înainte de pornirea motorului. i Dacã apãsaþi pedala de frânã la pornirea motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Anterior pornirii motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia de parcare P. Transmisia manualã Transmisia automatã ! 3 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia neutrã. i Puteþi de asemenea porni motorul cu maneta în poziþia neutrã N. P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere Înainte de pornirea motorului. 142 . cursa pedalei este scurtã ºi rezistenþa opusã de pedalã este ridicatã.

Motorul este pornit automat. Procedând astfel. deoarece acest lucru poate deteriora trenul de rulare. Motorul diesel Puneþi contactul ( 3 i La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. G Se va aprinde indicatorului de preîncâlzire qde pe panoul de bord. Motorul pe benzinã Rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ( pagina 93) ºi eliberaþi-o imediat ce motorul intrã în funcþiune. rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ºi apoi eliberaþi-o imediat. Imediat dupã stingerea lãmpii indicatoare a preîncãlzirii q. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic ( pagina 202). Nu turaþi motorul la vitezã maximã pânã atinge temperatura de funcþionare. Dacã este posibil. 143 . ! Conduceþi cu vitezã mare numai dupã încãlzirea prealabilã a motorului. Pentru a o utiliza. evitaþi patinarea roþilor la conducerea pe suprafeþe alunecoase. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. protejaþi motorul autovehiculului. Punerea în miºcare a autovehiculului Pericol de accident pagina 93). Dupã o pornire la rece Încãlziþi rapid motorul. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. rotiþi cheia în contact în poziþia 3 ºi eliberaþio apoi imediat dupã pornirea motorului. i Funcþia “touch-start” este disponibilã la autovehiculele cu transmisie automatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului i Dacã motorul se aflã la temperatura de funcþionare.

Transmisia manualã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Cuplarea treptei marºarier ! Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. În caz contrar. Apãsaþi pedala de ambreiaj. presiunea frânei este menþinutã pentru încã 2 secunde. fie treapta marºarier. Selectaþi fie prima treaptã de deplasare înainte. Deschiderea portierelor din interior este posibilã în orice moment. Este important ca maneta schimbãtorului sã fie deplasatã spre dreapta la comutarea între vitezele 5 ºi 6. altfel puteþi deteriora transmisia. Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147). Puteþi de asemenea dezactiva blocarea automatã a portierelor ( pagina 88). existã posibilitatea comutãrii accidentale în treptele trei sau patru ºi puteþi deteriora transmisia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului i Autovehiculul este încuiat centralizat automat atunci când se pune în miºcare. Butoanele de blocare de pe portierele faþã ºi de pe uºa culisantã cunt coborâte. Trageþi în sus inelul de siguranþã 7 ( pagina 142). În caz contrar. Eliberaþi uºor pedala de ambreiaj ºi acceleraþi cu atenþie. existã pericolul deteriorãrii motorului. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea în consecinþã a acestuia. dupã eliberarea pedalei de frânã. Asiguraþi-vã cã acul tahometrului nu atinge zona roºie. i La autovehiculele dotate cu sistem de asistenþã la demarare. Astfel este posibilã pornirea de pe loc fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental. 3 ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga pânã în capãt. apoi trageþi-o în jos 144 . Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânã de motor). care indicã supraturarea motorului.

Cuplaþi o treaptã inferioarã de viteze (gama 3. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea frânelor. 145 . este posibil ca: timpul de reacþie al frânelor sã fie mai îndelungat sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. continuaþi sã mergeþi în loc sã opriþi. 2 sau 1) ( pagina 152) în timp util. Este recomandabil sã nu opriþi autovehiculul imediat dupã ce frânele au fost supuse unei sarcini foarte mari. i Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. altfel puteþi deteriora transmisia automatã. Când aplicaþi frâna pentru prima datã dupã o perioadã lungã de circulaþie în condiþii de ploaie puternicã. Asistarea servo a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare. Informaþii suplimentare despre poziþiile manetei schimbãtorului. Maneta schimbãtorului este deblocatã. mai ales dacã aveþi ataºatã o remorcã. gamele de viteze. 3 Pericol de accident G i Aºteptaþi pânã la cuplarea completã în vitezã înainte de a porni. Eliberaþi pedala de frânã. Utilizaþi în acest scop frâna de parcare sau frâna de serviciu. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D sau R. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Astfel se previne uzura excesivã a ambreiajului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Frânarea Nu acceleraþi pentru a preveni deplasarea înapoi a autovehiculului pe rampe. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Astfel preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzarea rapidã a acestora. pe pante lungi ºi pronunþate. precum ºi recomandãri privind conducerea autovehiculului puteþi gãsi în secþiunea "Transmisia automatã" ( pagina 150). Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Frânele vor fi rãcite mai rapid de cãtre fluxul de aer. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului.

Dacã nu este asigurat în acest fel. se vor usca mai rapid ºi vor fi protejate contra coroziunii. asiguraþi autovehiculul cu cale montate la roþile faþã. Mercedes-Benz recomandã exclusiv folosirea plãcuþelor/ saboþilor aprobate de Mercedes-Benz. frânaþi astfel încât sã puteþi simþi reacþia frânelor. Nu scoateþi cheia din contact dacã autovehiculul nu staþioneazã. scoateþi întotdeauna cheia din contact. Parcarea Pericol de accident Pericol de accident G G 3 Asiguraþi-vã cã ceilalþi participanþi la trafic nu sunt puºi în pericol de manevra de frânare. Din motive de securitate. Rezultatul va fi o îmbunãtãtþire a aderenþei frânelor. este posibil ca autovehiculul sa se deplaseze accidental. deconectaþi sistemul electric ( pagina 241). Discurile de frânã se vor încãlzi. verificaþi din când în când dacã este complet funcþionalã. dacã este descãrcat ( pagina 313) dacã este încãrcat. ! La parcarea autovehiculului. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului În consecinþã. Când parcaþi autovehiculul. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. Dacã aþi circulat pe carosabil umed. deoarece în acest caz este imposibilã acþionarea direcþiei. La deplasarea în rampe sau pante cu înclinaþii de peste 15%: acþionaþi frâna de parcare. În acest scop. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. Pericol de accident i În cazuri excepþionale. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. în special dacã drumul respectiv a fost acoperit cu sare. frânaþi mai puternic la o vitezã mai ridicatã. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. cu cale montate la roþile spate ( pagina 313) Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. dacã utilizaþi frâna de serviciu moderat. pentru a evita consumul excesiv al bateriei. 146 . de exemplu. asiguraþi autovehiculul. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. dacã frâna de serviciu este defectã ( pagina 148). care nu vor fi utilizate un timp îndelungat. G La pãrãsirea autovehiculului se va opri întotdeauna motorul ºi se va acþiona frâna de parcare. Plãcuþele/saboþii de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa în conducerea autovehiculului.

normele prevãd ca lãmpile laterale sã fie aprinse în timpul nopþii la autovehiculele parcate pe drumurile publice. Trageþi maneta 1 în sus pânã la ultimul opritor. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. 147 . iarbã uscatã sau carburant. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. În caz contrar. Respectaþi prevederile legale. Eliberarea frânei de parcare 3 Pericol de accident G Maneta pentru frâna de parcare este situatã între scaunul ºoferului ºi scaunul pasagerului din faþã. pãrþi ale autovehiculului. Deplasaþi maneta 1 în jos pânã la punctul de oprire. de exemplu. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se aprinde dacã motorul este în funcþiune. 1 Manetã 2 Buton de eliberare ! Puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. În zonele locuite. G Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. pânã la punctul de oprire. În unele þãri. pot fi utilizate de asemenea elemente reflectorizante. trebuie mai întâi sã trageþi maneta 1 în sus.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frâna de parcare Pericol de incendiu Aplicarea frânei de parcare. Ridicaþi maneta 1 uºor ºi apãsaþi butonul de eliberare 2. puteþi apãsa apoi maneta 1 pânã la punctul de oprire. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. la rândul sãu. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia. pentru a indica poziþia acestuia participanþilor la trafic. G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã în contact cu materiale inflamabile. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã.

3 i La autovehiculele cu transmisie automatã. dacã frâna de serviciu este defectã. Autovehiculul poate intra în derapaj Aplicaþi frâna de parcare cu atenþie. anterior opririi contactului. Pericol de accident Oprirea motorului La autovehiculele cu transmisie automatã. bracaþi roþile cãtre marginea carosabilului. În cazul autovehiculelor cu transmisie manualã. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. de exemplu cu cale ( pagina 313). pentru a asigura o acþiune moderatã a acesteia. ! Dacã temperatura lichidului de rãcire este ridicatã. Rotiþi cheia în poziþia 0 ( pagina 93) ºi scoateþi-o din contact. puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. 148 . cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. Menþineþi apãsat butonul de eliberare 2 ºi acþionaþi cu atenþie maneta 1. Aceasta va permite revenirea la normal a temperaturii lichidului de rãcire. Sistemul antidemaraj este activat. dacã frâna de parcare este acþionatã prea brusc. G i La parcarea în rampã sau pantã abruptã. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. În cazuri excepþionale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frânarea de urgenþã În mod normal. Asiguraþi autovehiculul la roþile din faþã dacã este descãrcat ºi la cele din spate dacã este încãrcat. de exemplu ca urmare a circulaþiei pe traseu montan. Acþionaþi frâna de parcare ( pagina 147). lãsaþi motorul la relanti pentru încã 1 sau 2 minute. Roþile de pe puntea spate s-ar putea bloca. cuplaþi treapta întâi sau marºarierul.

Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei. Conduceþi cu atenþie deosebitã în asemenea situaþii G Conducerea pe carosabil umed Pericol de accident Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. de exemplu). Cînd se formeazã polei pe carosabil (datoritã ceþei. G 3 În funcþie de adâncimea stratului de apã de pe carosabil. în timp ce motorul este supraturat. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Recomandãri generale privind conducerea autovehiculului Direcþia Pericol de accident Întreruperea alimentãrii la supraturaþie Alimentarea cu benzinã/motorinã este întreruptã dacã pedala de acceleraþie este eliberatã complet. Din acest motiv. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: nivelul apei nu trebuie sã depãºeascã marginea inferioarã a barei de protecþie frontale viteza maximã permisã este viteza de deplasare a pietonilor 149 . O atenþie deosebitã trebuie acordatã stãrii carosabilului. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea volanului. autovehiculul este complet controlabil. pe suprafeþe ude sau acoperite de gheaþã trebuie sã reduceþi viteza pentru a putea beneficia de acelaºi nivel de siguranþã. Aderenþa pneurilor Cu toate cã pe suprafeþe de drum uscate. la o anumitã vitezã. ! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din faþã. sau cele de pe contrasens determinã formarea de valuri la înaintarea prin apã. evitaþi sã conduceþi pe urmele create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie. Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. la efectuarea virajelor sau a manevrelor). Este necesarã respectarea urmãtoarelor recomandãri pentru a se evita pericolul deteriorãrii motorului. ! Nu menþineþi volanul rotit pânã la capãtul cursei mai mult decât este necesar (de exemplu. autovehiculul poate acvaplana chiar dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este adecvatã ºi autovehiculul ruleazã cu vitezã redusã. dacã temperatura exterioarã scade cãtre punctul de îngheþ al apei. Este posibilã deteriorarea pompei hidraulice datoritã temperaturii ridicate a lichidului hidraulic. acþionarea frânelor poate cauza formarea rapidã a unui strat subþire de apã pe suprafaþa gheþii ºi aderenþa pneurilor va fi redusã considerabil.

înclinaþiei rampei. tractãrii unei remorci) Pe afiºaj este indicatã poziþia în care este cuplatã maneta schimbãtorului. 2 ºi 1 ( pagina 152) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 153) viteza de deplasare a autovehiculului rezistenþa la înaintare (datoratã încãrcãturii. prin reglarea permanentã a punctelor de comutare a treptelor de vitezã. 4. Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. Treptele individuale de vitezã sunt selectate automat. Informaþii afiºate în cazul autovehiculelor cu ( pagina 118) ºi fãrã taste integrate în volan ( pagina 115). sau gama de viteze curentã. Treapta selectatã depinde de: poziþia manetei schimbãtorului în gamele de viteze D. puteþi influenþa selectarea treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptelor de vitezã 3 P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere 150 . 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Dispunerea treptelor de vitezã Procedura de schimbare a treptelor de vitezã Transmisia automatã se adapteazã stilului dumneavoastrã de conducere. Reglarea punctelor de comutare ia în considerare parametrii funcþionali ºi stilul de conducere în momentul respectiv. transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea modului de schimbare a treptelor de vitezã.

Pericol de accident 3 G Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Toate cele 5 trepte pentru deplasare înainte sunt disponibile. Transmisia automatã limiteazã gama de viteze ( pagina 152) cu o treaptã. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. pe drumuri cu polei. Nu deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului. 151 . ë Poziþie neutrã Nu are loc transmisia puterii de la motor la roþile motrice. puteþi efectua manual schimbarea vitezelor. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. í Treapta marºarier Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia R numai dacã autovehiculul staþioneazã. Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. Maneta schimbãtorului este blocatã în poziþia P odatã cu scoaterea cheii din contact. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. chiar ºi la autovehiculele cu transmisie automatã. transmisia automatã poate fi deterioratã. spre simbolul D–. Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. Dacã sistemul ASR este dezactivat sau sistemul ESP® prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N numai dacã autovehiculul este în pericol de derapare. Comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. de exemplu. de exemplu. în cazul împingerii sau tractãrii. În caz contrar. ê Poziþia pentru conducere Transmisia selecteazã automat treptele de vitezã. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. în funcþie de treapta de vitezã selectatã curent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze ì Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului parcat.

spre simbolul (D+) sau spre stânga. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a doua de vitezã. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. Extinderea completã a gamei de viteze Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D+ pânã la o nouã afiºare a simbolului D pe afiºajul vitezometrului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã i Transmisia nu comutã într-o treaptã inferioarã de vitezã la deplasarea manetei schimbãtorului spre D– dacã turaþia motorului este excesivã. transmisia comutã într-una din treptele inferioare de vitezã. În acest scop. 3 vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã de Deplasaþi maneta schimbãtorului spre dreapta. se previne supraturarea motorului. Pentru frânare în pantã abruptã ºi pentru conducere: pe drumuri montane abrupte pe teren montan în condiþii de solicitare intensã Transmisia automatã funcþioneazã doar în prima treaptã de vitezã. æ 152 . Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a treia de vitezã. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor. è ç i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. dacã gama de viteze este limitatã. Pentru frânare în pantã extrem de abruptã ºi pe porþiuni lungi în pantã descendentã. Astfel. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în gama completã de viteze D. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a patra de vitezã. ê é Transmisia comutã prin toate cele 5 viteze. spre simbolul D+. Transmisia comutã într-o gamã de viteze care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului spre dreapta. Selectarea gamei de viteze ideale Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D–. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat superioarã. Gama de viteze selectatã este indicatã pe afiºaj. Aceastã poziþie vã permite utilizarea frânei de motor. Game de viteze Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. Transmisia automatã extinde gama de viteze cu o treaptã. transmisia automatã nu va comuta în treapta superioarã de vitezã. spre simbolul (D–).

puteþi comuta între poziþia de conducere D ºi marºarier R. Acceleraþi uºor ºi evitaþi manevrele bruºte. Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând frâna de serviciu. în funcþie de turaþia motorului. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. Tractarea unei remorci Pe rampe cu înclinaþii pronunþate. În caz contrar. motorul trebuie sã fie turat în plaja de turaþii moderate. autovehiculul se poate deplasa accidental. Oprirea autovehiculului Dacã staþionaþi doar pentru scurt timp: lãsaþi schimbãtorul în poziþia pentru conducere. comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 ( pagina 152). Transmisia automatã comutã din nou în treapta superioarã de vitezã. Efectuarea manevrelor Efectuarea manevrelor în spaþii reduse: Controlaþi viteza de deplasare prin acþionarea atentã a frânelor. Accelerare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã Accelerare accentuatã: comutare târzie în treaptã superioarã Retrogradarea vitezelor prin accelerare puternicã Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã. 153 . la viteze reduse. chiar dacã sistemul tempomat este în funcþiune. Acþionaþi frâna de parcare înainte de a efectua lucrãri la autovehicul ºi treceþi schimbãtorul în poziþia de parcare P. fãrã frânare. În funcþie de înclinaþia rampei sau pantei. Efectuarea de lucrãri la autovehicul Pericol de accident 3 G i Pentru efectuarea de manevre bruºte (de exemplu pentru a scoate autovehiculul din zãpadã sau zloatã prin balans).Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul dumneavoastrã de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã. Eliberaþi pedala de acceleraþie imediat ce viteza doritã a fost atinsã.

asiguraþi-vã în oglinda retrovizoare interioarã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Oglinzile Înainte de a porni la drum. Reglare electricã a oglinzilor retrovizoare exterioare Comutatorul ºi butonul pentru reglarea oglinzilor exterioare sunt situate pe capitonajul interior al uºii ºoferului. La efectuarea de manevre sau la depãºiri. Din acest motiv. obiectele apar mai departe decât sunt în realitate. Astfel. 154 . Pericol de accident G 3 Oglinda retrovizoare Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã. Apãsaþi butonul 3 în vârf sau pe bazã. Oglinzile exterioare Reglaþi manual oglinzile exterioare. pânã la reglarea oglinzii în poziþia corectã. dacã utilizaþi exclusiv oglinzile retrovizoare exterioare puteþi provoca un accident. sau partea din dreapta 2 a comutatorului pentru oglinda din dreapta. spre stânga sau spre dreapta. Puneþi contactul ( pagina 93). Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. reglaþi oglinda retrovizoare interioarã ºi oglinzile exterioare astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. Reglarea oglinzii în modul anti-orbire. Apãsaþi partea din stânga 1 a comutatorului pentru oglinda din stânga. 1 Pârghie de reglare anti-orbire Împingeþi pârghia anti-orbire 1 înspre spate 1 Oglinda exterioarã de pe partea stângã 2 Oglinda exterioarã de pe partea dreaptã 3 Regleazã poziþia oglinzilor.

În modul intermitent. dacã aþi selectat poziþia II ºi opriþi autovehiculul. Ciclu unic de ºtergere Deplasaþi scurt comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la punctul de rezistenþã. în funcþie de intensitatea ploii. în funcþie de intensitatea ploii: 0 Dezactivare ºtergãtoare de parbriz I Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz i Frecvenþa ºtergãtoarelor este automat redusã dacã autovehiculul este oprit. ! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Opriþi ºtergãtoarele pe vreme uscatã. De exemplu. în caz contrar murdãria de pe suprafaþa senzorului de ploaie sau efectelor optice ar putea provoca activarea accidentalã a ºtergãtoarelor. Senzorul de ploaie regleazã automat frecvenþa de acþionarea a ºtergãtoarelor de parbriz. Dacã opriþi autovehiculul. Rotiþi comutatorul mixt în poziþia corespunzãtoare. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Puteþi utiliza poziþia I ca frecvenþã universalã a ºtergãtoarelor. ºtergãtoarele vor acþiona intermitent pânã când porniþi din nou. poziþiile lll ºi ll sunt comutate automat la nivelul l. Frecvenþa iniþialã a ºtergãtoarelor va reveni când rulaþi din nou cu peste 8 km/h. iar ºtergãtoarele sunt în funcþiune. intervalele de ºtergere sunt mai lungi. 3 1 Ciclu unic de ºtergere 2 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz Activarea ºtergãtoarelor de parbriz Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului. II Funcþionarea normalã a ºtergãtoarelor de parbriz III Funcþionarea rapidã a ºtergãtoarelor de parbriz 155 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. în sensul indicat de sãgeata 2.

În acest mod preveniþi murdãrirea parbrizului. Curãþarea cu lichid de spãlare Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 5 sau 2 ºi menþineþi-l pânã când geamul este curat. Sistemul de încãlzire a parbrizului Sistemul de încãlzire a parbrizului este funcþional doar când motorul este pornit. pe partea stângã a coloanei de direcþie. chiar dacã plouã. Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã. La autovehiculele cu sistem de curãþare a farurilor: Dacã faza scurtã este activã. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat. Pornirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3. Oprirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 4. este indicat sã-l opriþi imediat dupã curãþarea parbrizului. Încãlzirea se opreºte automat dupã aproximativ 5 minute. De aceea. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când comutaþi în marºarier iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite. 3 Stergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã fãrã lichid de spãlare a parbrizului. 1 Comutator 2 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru a opri ºtergãtorul 5 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 156 . Sistemul de încãlzire a parbrizului consumã multã energie. farurile vor fi curãþate cu un jet de apã sub presiune. Curãþarea cu lichid de spãlare Deplasaþi comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã. în funcþie de intensitatea ploii cãzute pe senzor. Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93). În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: senzorul de ploaie este activat când comutaþi ºtergãtoarele în poziþia intermitentã. Stergãtorul lunetei Comutatorul este situat pe comutatorul mixt. i Stergeþi utilizând lichid de spãlare.

Lampa de control integratã în tastã se stinge. N54. 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei F. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei P.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Pericol de accident Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire este funcþional doar când motorul este pornit. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei F. Este posibilã provocarea unui accident ºi punerea în pericol a propriei persoane sau a altor persoane. N54. G Îndepãrtaþi gheaþa sau zãpada de pe geamurile autovehiculului înainte de pornirea în cãlãtorie. sau acoperite de zãpadã. aburite. Tasta pentru încãlzirea lunetei este situatã pe consola centralã. 157 . Nu porniþi la drum dacã geamurile sunt îngheþate. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Funcþia de încãlzire este dezactivatã automat dupã aproximativ 12 minute. Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie. Geamurile îngheþate limiteazã câmpul vizual.25-2862-31 3 Tasta pentru încãlzirea parbrizului este situatã pe consola centralã. este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei de îndatã ce aceasta este curatã.25-2861-31 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei P. De aceea.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea 3 158 .

Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la situaþia curentã de trafic ºi puteþi provoca un accident. Filtrul de praf reþine majoritatea particulelor de praf ºi polen introduse în habitaclu odatã cu aerul din exterior. 159 . Ca urmare. Pericol de accident Pericol de accidentare G 6 7 8 Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. Dacã este necesar. existã riscul producerii de arsuri al pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de aceste orificii de ventilaþie. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. când sistemul de încãlzire este în funcþiune. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. este posibilã aburirea geamurilor. cum ar fi gradul de poluare a aerului. Prin urmare. sã fie foarte fierbinte. Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. În caz contrar. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau ventilat. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Încãlzire Încãlzire posterioarã 9 Comutator Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 176 164 160 163 163 Pagina 180 163 Sistemul de încãlzire este activat doar când motorul este pornit. 3 G i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului.

dar nu sub viteza a doua. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia minimã. Puneþi butonul pentru distribuþia aerului în poziþia h. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 3 Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 3 Tastã pentru modul recirculare a aerului 4 Buton de selectare pentru distribuþia aerului Setãri de bazã 160 . dar nu sub o valoare medie. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Închideþi orificiile de ventilaþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 Buton de selectare a temperaturii 2 Buton de selectare debit de aer Pagina 161 161 162 161 Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în funcþie de necesitãþi. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Ventilare Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. dar nu sub viteza a doua.

Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare 4 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre stânga: Setarea debitului de aer Rotiþi butonul de reglare a debitului de aer 2 situat pe panoul de comandã ( pagina 160) la viteza doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Deschideþi conform necesitãþilor: orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Ó Ò Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului ÔP 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 160). Modificaþi temperatura numai în trepte mici. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. 161 . Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre dreapta.

Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 160) pe o poziþie superioarã. Rotiþi butonul de distribuþie a aerului 4 ( pagina 160) în poziþia ‚ P. 3 Pericol de accident G Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 160). Dacã parbrizul este aburit pe exterior. 162 . Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Modul recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. este posibilã aburirea geamurilor. dar nu sub viteza a doua. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. În caz contrar. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Setãri speciale Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 160) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Ca urmare. Tasta pentru modul de recirculare a aerului 3 este situatã pe panoul de comandã ( pagina 160). Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior.

Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. Regulatorul este deschis dacã este vizibil simbolul . Panoul de comandã 1 Încãlzirea compartimentului posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Încãlzirea compartimentului posterior 3 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia P..Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Dezaburirea Setarea urmãtoare poate fi utilizatã pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Lampa de control integratã în tastã se stinge. de exemplu. 163 . Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer în poziþia a patra. Rotiþi butonul de selectare distribuþiei aerului în poziþia ‚ P Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior.

alimentat cu carburant. N54. Autovehiculele fãrã încãlzire auxiliarã: 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã ( pagina 176) 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii Pentru activare: apãsaþi tasta ³. Autovehiculele cu încãlzire auxiliarã: 164 . Lampa de control integratã în tastã se aprinde.25-2864-31 3 Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre dreapta. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre stânga. Tasta pentru funcþia de amplificare a încãlzirii este situatã între comutatorul de lumini ºi volan. realizeazã încãlzirea interiorului autovehiculului cât mai rapid posibil când motorul este în funcþiune. Rotiþi butonul de control al debitului de aer la setarea doritã. Funcþia de amplificare a încãlzirii Sistemul auxiliar de amplificare a încãlzirii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului 2 pentru compartimentul posterior. i Sistemul de încãlzirea auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea i Dacã opriþi motorul fãrã a opri funcþia de amplificare a încãlzirii. conform necesitãþilor. Sistem de amplificare a încãlzirii Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de amplificare a încãlzirii acþionat electric. apoi se opreºte automat. i Sistemul de amplificare a încãlzirii porneºte automat. Funcþia de amplificare a încãlzirii acþioneazã aproximativ 2 minute. aceasta va intra în funcþiune când motorul este repornit (funcþia de memorare). Lampa de control integratã în tastã se stinge. 3 165 . Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ³. Sistemul de amplificare a încãlzirii asigurã încãlzirea cât mai rapidã a habitaclului în timpul etapei de încãlzire a motorului.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic 3 166 .

Dacã este necesar. precum ºi mirosurile neplãcute provenind din exterior. Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. când funcþia Tempmatic este activã. existã riscul producerii de degerãturi sau arsuri ale pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. polen. Pericol de accident G Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. În caz contrar. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. 176 164 167 . sub autovehicul se poate forma condens. 3 Pericol de accidentare G 6 7 8 i Când funcþia Tempmatic este activã. Filtrul mixt reþine majoritatea particulelor de praf. cum ar fi gradul de poluare a aerului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Funcþia Tempmatic Încãlzire posterioarã/ rãcire posterioarã 9 Tastã Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 168 163 163 Pagina 180 163 Sistemul Tempmatic este funcþional doar când motorul este pornit. Ca urmare. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. Puteþi utiliza sistemul Tempmatic pentru reglarea sau controlul automat al temperaturii. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau rãcit. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. sã fie foarte fierbinte sau foarte rece. Prin urmare. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. este posibilã aburirea geamurilor.

Modul economic (cu sistemul de aer condiþionat deconectat) Când este selectat modul economic. Lampa de control integratã în tastã se stinge. În caz contrar. i Selectaþi aceste setãri doar pentru perioade scurte de timp. sau activaþi funcþia de recirculare a aerului pentru o scurtã perioadã de timp. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Funcþia 1 Butonul de selectare a temperaturii 2 Butonul ºi indicatorul de selectare a debitului de aer 3 Tastã pentru modul de recirculare a aerului 4 Comutator pentru funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) 5 Buton de selectare a distribuþiei aerului Pagina 169 170 170 172 170 3 Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. Pentru activare: apãsaþi tasta ° pentru modul economic. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 6 Comutator pentru Mod economic Mod cãldurã rezidualã 168 171 168 . Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ° pentru modul normal. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. aerul din habitaclu nu este nici dezumidificat. este posibilã aburirea geamurilor. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. nici rãcit. pentru a rãci interiorul mai rapid.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului.

Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Închideþi orificiile de ventilaþie. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. dar nu sub viteza a doua. Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Rotiþi butonul de selectare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 168) în poziþia h. dar nu sub o valoare medie. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) la poziþia minimã (rãcire maximã). Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale pe jumãtate ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Setarea recomandatã pentru temperaturã este 22 °C în condiþii normale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Poziþia de bazã Ventilaþie Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. 169 . la care funcþia Tempmatic se adapteazã cât mai rapid ºi mai confortabil cu putinþã. Deschideþi conform necesitãþilor: Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Apãsaþi tasta °. Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 168). Sistemul de climatizare este dezactivat. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 169). dar nu sub viteza a doua. 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului.

Pericol de accident 3 Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului G 1 Buton de selectare a debitului de aer Pentru a mãri debitul: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Modul recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. În caz contrar. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Ca urmare. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare a distribuþiei aerului situat pe panoul de comandã ( pagina 168). i Dacã apãsaþi din nou butonul de selectare a debitului de aer ß aeroterma se opreºte. ÔP Ò Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. dupã ce ajunge la viteza minimã. Ó 170 . Tasta pentru modul de recirculare a aerului este situatã pe panoul de comandã ( pagina 168). de exemplu când circulaþi printr-un tunel. este posibilã aburirea geamurilor. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat.

În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Lampa de control integratã în tastã se stinge. distribuþia aerului ( Setãri speciale i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Lampa de control integratã în tastã se stinge. motorul înmagazineazã cãldurã rezidualã. i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este dezactivatã automat: dupã aproximativ 30 de minute la pornirea motorului dacã tensiunea furnizatã de baterie scade i Timpul de încãlzire depinde de: temperatura lichidului de rãcire temperatura interioarã selectatã tensiunea bateriei Aeroterma fucþioneazã la viteza 1 indiferent de poziþia în care este butonul de selectare a debitului de aer. Activaþi funcþia de reîncãlzire utilizând tasta Å ( pagina 168). Setaþi conform necesitãþilor: temperatura ( orificiile de aer ( Apãsaþi tasta °( pagina 169) pagina 170). Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93) sau scoateþi cheia. Puteþi utiliza cãldura rezildualã pentru încãlzirea autovehiculului timp de 30 de minute. în funcþie de temperatura exterioarã. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Mod Cãldurã rezidualã Dupã lungi perioade de funcþionare. 3 Lampa de control integratã în tastã se aprinde. pagina 166) pagina 168). Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 168). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ° ( pagina 168). Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) pe o poziþie superioarã. 171 . dar nu sub viteza a doua.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. i Modul de recirculare a aerului este oprit automat dupã aproximativ 1030 minute. Lampa de control integratã în tastã se stinge.

Lampa de control integratã în tastã se stinge. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Pentru activare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Dezaburirea Setãrile urmãtoare pot fi utilizate pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. este vizibil. Orificiul de ventilaþie este deschis dacã simbolul . Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 în poziþia P. care asigurã curãþarea rapidã a geamurilor ºi dezumidificarea aerului din interior. 3 172 . Rotiþi butonul de control al debitului de aer 2 pe treapta de vitezã patru. de exemplu. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) Autovehiculele care dispun de funcþia Tempmatic sunt echipate cu o funcþie de reîncãlzire. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1.

173 . Aerul condiþionat în compartimentul posterior 3 Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea stângã 1 Pentru activarea/dezactivarea aerului în torpedo Pentru activare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea stângã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea dreaptã. 1 Aerul condiþionat în compartimentul posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Torpedoul ventilat Torpedoul poate fi ventilat când funcþia Tempmatic este activã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. de exemplu pentru a rãci conþinutul acestuia.

Dacã autovehiculul dispune de ambele sisteme. 3 i Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior ºi/sau cu un sistem de încãlzire. Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Reglaþi debitul de aer prin deschiderea/închiderea clapetelor. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. ! Nu închideþi niciodatã toate orificiile de ventilaþie. Modificaþi distribuþia aerului prin rotirea orificiilor de ventilaþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului pentru compartimentul posterior. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. iar cursorul de selectare este în poziþie medianã. iar modul de recirculare a aerului va fi activ. va funcþiona numai unul din sisteme. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. Orificiile de ventilaþie din aducþia de aer din plafon În aducþia de aer a plafonului sunt prevãzute orificii de ventilaþie. 1 Orificii de ventilaþie 174 . Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Pentru a mãri debitul de aer: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. deoarece în acest caz existã riscul deteriorãrii sistemului de aer condiþionat din compartimentul posterior.

175 . Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. Sistemul de încãlzire auxiliar poate fi utilizat când motorul este pornit sau oprit. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. 3 G i Sistemul de încãlzire auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie ( pagina 178). este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini trei momente de activare. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. Din acest motiv. Sistemul de încãlzire auxiliarã este prevãzut cu: un dispozitiv de încãlzire a apei sau un dispozitiv de încãlzire a aerului Sistemul de încãlzire auxiliarã prevãzut cu dispozitiv de încãlzire a apei Pericol de intoxicare sau de incendiu Pericol de incendiu ºi de explozie Sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã poate fi utilizat pentru: ventilarea sau preîncãlzirea interiorului autovehiculului ºi dezgheþarea geamurilor facilitarea pornirii motorului pe vreme rece asistarea sistemului de încãlzire al autovehiculului în timpul funcþionãrii motorului la temperaturi exterioare scãzute (funcþie de amplificare a încãlzirii) ( pagina 164). Intervalul de încãlzire maxim este de 60 minute. Astfel motorul va consuma mai puþin carburant. Sprayurile. Pentru ca sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã sã poatã funcþiona corect. Dispozitivul de încãlzire a apei încãlzeºte lichidul de rãcire ºi interiorul autovehiculului. de exemplu în garaje.

sau rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Lampa roºie de control integratã în tastã se stinge. Intervalul de încãlzire sau ventilare este limitat la 60 minute. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta ö. Setaþi distribuþia aerului conform necesitãþilor. timp de aproximativ 10 minute. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii ( pagina 164) Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: þineþi apãsat comutatorul ö maxim 2 secunde: Sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. apoi se opreºte automat. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. i Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilaþie auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Puteþi dezactiva sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã prin intermediul: comutatorului sistemului de încãlzire auxiliarã/sistemului de amplificare a încãlzirii ( pagina 176) telecomenzii sistemului auxiliar de încãlzire ( pagina 177) Operarea prin intermediul comutatorului Comutatorul pentru încãlzire/ventilaþie auxiliarã este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Aeroterma trece pe prima treaptã. 3 ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã la intervale regulate (cel puþin o datã pe lunã). Lampa de control roºie integratã în tastã se aprinde. 176 . Înainte de activare Reglaþi temperatura aerului la nivelul dorit prin intermediul butonului de selectare a temperaturii ( pagina 161).

Apoi lampa roºie de control din comutatorul ö începe sã lumineze intermitent. Apãsaþi tasta 2 de pe telecomandã. Sistemul este gata de sincronizare. apoi se opreºte automat. Lampa roºie de control din comutatorul ö rãmâne aprinsã pânã la eliberarea comutatorului. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 3. Toate celelalte telecomenzi care au fost sincronizate vor fi anulate. Telecomanda este sincronizatã cu panoul de comandã. 3 i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control 1 nu lumineazã scurt la apãsarea tastelor ( pagina 328). Raza de acþiune poate fi redusã datoritã: surselor de interferenþe obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþia nefavorabilã în care se aflã telecomanda la un moment dat emiterii dintr-un spaþiu închis Se pot folosi maxim 4 telecomenzi la autovehicul. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Sincronizarea telecomenzii Tineþi apãsat comutatorul ö mai mult de 10 secunde. Lampa roºie de control din comutatorul ö se stinge.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea sistemului prin telecomandã Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 600 de metri. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 2. i Dacã apãsaþi tasta 3 de pe telecomandã în primele 3 secunde ale procesului de sincronizare. numai telecomanda respectivã va fi sincronizatã cu ceasul. 1 Lampa de control 2 Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã 3 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã 177 . Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute.

între 1 ºi 3. dacã nu a fost selectat niciun moment de activare. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). Submeniul Aux. heat. de pe panoul de bord pentru a selecta momentul de activare dorit. (încãlzire auxiliarã) va apãrea pe afiºaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Selectarea unui moment de activare Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini 3 momente de activare. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. sau Timer off (timer oprit). sau . Apãsaþi comutatorul ö. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. 178 . heat.32-2245-31 i Puteþi accesa submeniul Aux. Apãsaþi scurt comutatorul ö. Aºteptaþi 10 secunde ca sã revinã informaþiile afiºate standard. (încãlzire auxiliarã) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Dacã nu aþi selectat un moment de activare. Momentul activãrii este selectat. iar pe afiºaj apare --:--. 3 i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact. sau Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã când simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). Va fi afiºat momentul activãrii. N54. Utilizaþi tasta . activarea automatã este dezactivatã. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie. Simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. Va fi evidenþiat momentul de activare selectat. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge.

Cifrele aferente orei vor fi afiºate intermitent. Apãsaþi tasta de resetare 0. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare" ( pagina 178). Va fi selectat momentul activãrii.. iar pe afiºaj va apãrea simbolul ”. Apãsaþi tasta è. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. de pe panoul de bord. 179 . 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Setaþi minutele prin intermediul tastei . Apãsaþi tasta de resetare 0 de pe panoul de bord. Apãsaþi tasta j. Este afiºat simbolul Minutes (minute). Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. Setaþi minutele prin intermediul tastei æ sau ç. Va fi selectat momentul activãrii. pânã la apariþia acestora pe afiºaj. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. sau . i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în contact. Prin intermediul tastelor . nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard apãsaþi repetat tasta è sau ·. pentru a selecta momentul de activare. Apãsaþi tasta è. mai mult de o secundã. Apãsaþi tasta j. de pe panoul de bord setaþi ora. Este afiºat simbolul Hours (ore). Activarea automatã este opritã dacã selectaþi setarea Timer off (timer oprit). valoarea indicatã se va schimba continuu. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare"( pagina 178). sau . Setaþi ora prin intermediul tastei æ sau ç. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta momentul de activare dorit. Setarea momentului de activare Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5.

timp de aproximativ 10 minute. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. Pericol de incendiu ºi de explozie G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. 180 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului Pericol de intoxicare sau de incendiu Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire. i Ora ºi ziua sunt afiºate continuu numai când contactul este pus. ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã cel puþin o datã pe lunã. Din acest motiv. Pentru ca sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie sã poatã funcþiona corect. În caz contrar. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. Puteþi utiliza timerul de încãlzire auxiliarã pentru a memora trei momente de activare. Sprayurile. Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului este prevãzut cu un timer cu temperaturã preselectatã care regleazã debitul de aer la diferite niveluri. în funcþie de cantitatea de cãldurã necesarã. de exemplu în garaje. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. G 3 În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. în special la autovehiculele dotate cu dispozitiv de încãlzire a aerului. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. sau dacã a fost selectat un moment de activare. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Timerul sistemului de încãlzire auxiliarã este situat deasupra panoului de comandã de pe plafon. Dispozitivul de încãlzire a aerului încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. În caz contrar. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. Intervalul de încãlzire maxim este de 120 minute. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat.

Aeroterma porneºte. Dacã aþi pus contactul: Apãsaþi tasta ö. Setaþi ora actualã prin intermediul tastei ý sau þ. momentul activãrii sau intervalul de încãlzire ö Modul de încãlzire ºi defecþiunile Seteazã temperatura Pentru a seta ceasul: þ înainte Pentru a seta ceasul: ý înapoi ö Activeazã/dezactiveazã dispozitivul de încãlzire H Selecteazã o poziþie în memorie/un moment de activare ” Seteazã ora curentã ºi ziua sãptãmânii Ora este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Pe afiºaj apar timpul de încãlzire rãmas ºi simbolul ö.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Funcþia 1 2 3 Poziþia în memorie Ziua de activare Informaþii afiºate: ora actualã. Pe afiºaj apare simbolul ö lângã ora curentã ºi ziua sãptãmânii. Sistemul de încãlzire auxiliarã rãmâne activ încã aproximativ 2 minute. Aeroterma se opreºte. 181 . Setaþi timpul de încãlzire rãmas între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Ziua sãptãmânii 2 va fi afiºatã intermitent. Activarea sistemului de încãlzire auxiliarã Dacã aþi întrerupt contactul: Apãsaþi tasta ö. 3 Setarea orei ºi zilei sãptãmânii Menþineþi apãsatã tasta ” pânã ce ora este afiºatã intermitent. care poate fi setat prin intermediul tastei ý sau þ conform instrucþiunilor de mai sus. Simbolul ö va fi indicat pe afiºaj. Setaþi ziua prin intermediul tastei ý sau þ. Informaþiile afiºate dispar dupã aproximativ 15 secunde de la întreruperea contactului. 4 5 6 7 8 9 a i Dacã întrerupeþi contactul când sistemul de încãlzire auxiliarã este activ. acesta va rãmâne în funcþiune încã 15 minute. Pe afiºaj apare timpul rãmas pentru încãlzire. Ziua este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã Apãsaþi tasta ö.

Ora curentã ºi poziþia din memorie sunt afiºate. 182 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Setarea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj apare intermitent poziþia din memorie doritã 1. 3 i Momentul de activare este anulat la finalul procesului de încãlzire ºi trebuie reselectat pentru ca procesul de încãlzire sã fie repetat. Momentul activãrii este selectat când nu mai este afiºat intermitent. timp de aproximativ 5 secunde. Setarea aferentã momentului de activare (ora ºi ziua sãptãmânii) este afiºatã timp de aproximativ 5 secunde. Setaþi momentul de activare prin intermediul tasteiý sau þ. prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 5. Setarea temperaturii Temperatura aerului poate fi setatã între 10 °C ºi 30 °C. Ziua sãptãmânii 2 va fi deasemenea afiºatã intermitent. Pe afiºaj apare intermitent momentul de activare. Anularea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj nu mai apare nici o poziþie de memorie 1. iar simbolul ö este afiºat intermitent. sau Setaþi ziua de activare prin intermediul tastelor ý sau þ atunci când ziua sãptãmânii 2 este afiºatã intermitent. Verificarea momentului de activare Apãsaþi scurt butonul H. Momentul activãrii este stocat când nu mai este afiºat intermitent. iar momentul activãrii este afiºat intermitent. aºteptaþi pânã când informaþia nu mai este afiºatã intermitent. Setarea este memoratã când informaþia afiºatã dispare. Sistemul de încãlzire auxiliarã se deconecteazã automat dupã scurgerea timpului alocat încãlzirii. Setarea momentului de încãlzire Tineþi apãsatã tasta ý pânã ce setarea curentã este afiºatã intermitent. Selectarea unui moment de activare Momentul de activare poate fi selectat pentru urmãtoarele 24 de ore. sau pentru o sãptãmânã. Dacã doriþi sã setaþi momentul de activare pentru urmãtoarele 24 de ore. Setaþi timpul de încãlzire între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj este indicatã intermitent poziþia din memorie doritã 1. Momentul de activare este setat pentru urmãtoarele 24 de ore. Apãsaþi scurt tasta ý sau þ.

Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Geamurile laterale Puteþi deschide ºi închide geamurile laterale prin acþionare electricã. Geamul se închide automat dacã trageþi comutatorul 1 dincolo de punctul de rezistenþã. Pentru deschidere: menþineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Pentru închidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. 183 . chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. 1 Geam acþionat electric. stânga 2 Geam acþionat electric. Tastele de comandã pentru toate geamurile laterale sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. Acþionarea electrica a geamului (pe partea ºoferului) 3 G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam lateral pentru a preveni accidentarea persoanelor. i Din motive de siguranþã. dreapta Puneþi contactul ( pagina 93). Pericol de accidentare i Geamul se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. Pentru a opri cursa geamului. puteþi închide automat numai geamul de pe partea ºoferului. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. apoi îl eliberaþi. Pentru a opri cursa geamului. trageþi sau apãsaþi comutatorul 1. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului.

1 Mâner Trebuie sã auziþi când cele douã jumãtãþi ale mânerului cupleazã ºi în final trebuie sã fie la acelaºi nivel. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. atunci când geamul este deschis. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. 3 Pentru deschidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia doritã. Menþineþi comutatoarele în aceastã poziþie timp de aproximativ o secundã. Pentru deschidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înainte. 1 Pârghie Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabil pentru a preveni accidentarea persoanelor. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Pentru închidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia închis. Geamurile laterale sunt resetate Geamuri glisante Pericol de accidentare Geamurile rabatabile G La acþionarea geamurilor glisante sau a uºii culisante. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã: Trageþi cele douã comutatoare aferente geamurilor pânã la închiderea geamurilor laterale. 184 . asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul.

G Asiguraþi-vã pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea trapei glisante. spate-dreapta 185 . Pentru închidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înapoi. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. dacã nu purtaþi centura de siguranþã. 3 Pentru deschidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Din acest motiv. chiar ºi a ocupanþilor care poartã în mod corect centurile. În acest timp. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. Pericol de accidentare Trapa glisantã Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabill pentru a preveni accidentarea persoanelor. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Geamurile rabatabile electric Tastele de comandã pentru geamurile rabatabile sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. i Geamul rabatabil se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. existã riscul sã fiþi aruncat prin trapã. purtaþi întotdeauna corect centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare. sticla trapei se poate sparge. Dacã autovehiculul se rãstoarnã existã un risc sporit de accidentare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante În acest timp. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Tastele de pe portiera ºoferului 1 Geam rabatabil. împingeþi geamul rabatabil cãtre exterior pânã cupleazã pârghia 1. Pentru a opri cursa geamului. trageþi geamul rabatabil cãtre interior ºi apãsaþi înapoi pârghia 1 pânã cupleazã. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. deoarece membrele pasagerilor pot ieºi din habitaclu. Dacã autovehiculul se rãstoarnã. În caz de accident. spate-stânga 2 Geam rabatabil. Pentru închidere: trageþi continuu comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul rabatabil ajunge în poziþia doritã.

În caz contrar. Apãsaþi comutatorul trapei în direcþia doritã. apoi îl eliberaþi. dacã apãsaþi comutatorul aferent dincolo de punctul de rezistenþã. trapa va lovi cadrul portbagaj. este posibilã deteriorarea trapei glisante. Aºteptaþi închiderea trapei. Apãsaþi comutatorul trapei glisante în sensul indicat de sãgeata 2 ( pagina 186). Trapa glisantã este resetatã. ! Nu transportaþi obiecte care ies prin trapa glisantã. N82.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Puneþi contactul ( pagina 93). pânã la punctul de rezistenþã. apãsaþi din nou comutatorul aferent. Pentru a întrerupe cursa trapei.00-2074-31 i 3 Comutatorul de acþionare a trapei glisante 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre Trapa glisantã se deschide sau se închide complet. Resetarea trapei glisante Este necesarã resetarea trapei glisante dupã: închiderea manualã a trapei prin intermediul elementului de urgenþã a cheii ( pagina 316) deschiderea prin smucire a trapei o defecþiune Puneþi contactul ( pagina 93). în mod automat. apoi menþineþi apãsat comutatorul aferent aproximativ 3 secunde. Este posibilã deteriorarea trapei sau a cadrului portbagaj. i În cazul în care cursa trapei glisante este obstrucþionatã în timpul închiderii automate. În caz contrar. aceasta se va opri ºi se va redeschide. 186 . Eliberaþi comutatorul când trapa ajunge în poziþia doritã. ! Nu ridicaþi trapa dacã pe plafon aþi montat un cadru portbagaj. în orice direcþie.

Ventilatorul de pe plafon introduce aer din exterior în compartimentul de încãrcare. 3 1 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (evacuarea aerului) 2 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (introducerea aerului) 187 . Ventilatorul de pe plafon evacueazã aerul uzat din compartimentul de încãrcare. Pentru dezactivare: puneþi comutatorul în poziþia medianã. Puneþi contactul ( pagina 93). Comutatorul ventilatorului este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Introducerea aerului: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Ventilatorul de pe plafon din compartimentul de încãrcare Ventilatorul de pe plafon poate fi utilizat pentru ventilarea sau evacuarea aerului din compartimentul de încãrcare. Pentru evacuarea aerului: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului.

sau în cazul livrãrilor ( pagina 196) ParkTronic System (PTS) (sistemul Parktronic). care asistã la parcare ºi efectuarea de manevre ( pagina 198) Funcþia de avertizare la mersul înapoi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemele de asistare a conducerii care pot intra în componenþa autovehiculului sunt descrise în cele ce urmeazã: Tempomatul ( pagina 188) ºi sistemul Speedtronic ( pagina 192). pentru controlul vitezei autovehiculului. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de drum ºi de trafic. care ajutã la pãstrarea siguranþei altor participanþi la trafic ( pagina 202) Sistemele de siguranþã ABS. ploaie intensã sau ninsoare i Este posibil ca tempomatul sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampã sau pantã. Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS). ASR. puteþi provoca un accident. informaþi noul ºofer asupra vitezei de croazierã memorate. Este posibil ca roþile motrice sã piardã aderenþa la carosabil în timpul frânãrii sau accelerãrii ºi autovehiculul poate derapa. Utilizaþi tempomatul în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. Pericol de accident Pericol de accident G 3 G Funcþia tempomat nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. Nu utilizaþi tempomatul: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. Tempomatul este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. pe timp de ceaþã. care poate reduce consumul de carburant în trafic urban. în condiþii de vizibilitate slabã. EBV ºi AASS sunt descrise în secþiunea "Siguranþa la bord" ( pagina 60). Tempomatul Tempomatul menþine constantã viteza autovehiculului. iar viteza nu a scãzut sub 30 km/h. de exemplu. Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. chiar ºi atunci când tempomatul este activat. pe drumuri alunecoase. ESP®. Viteza memoratã este reluatã dacã înclinaþia pantei ajunge la orizontalã. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. În caz contrar. 188 . BAS.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Maneta tempomatului Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. lampa de control LIM 6 nu este aprinsã. Lampa de control LIM 6 se stinge. Tempomatul este activat. Deplasaþi maneta tempomatului. scurt. Dacã nu este aprinsã. 3 189 . Memorarea vitezei curente Acceleraþi/deceleraþi autovehiculul pânã la viteza doritã. în sus 1 sau în jos 3. Sistemul Speedtronic variabil ( pagina 192) este dezactivat. Eliberaþi pedala de acceleraþie. Viteza curentã este memoratã. În cazul în care este selectat tempomatul. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: Lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: Lampa de control LIM este aprinsã 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru revenirea la ultima vitezã memoratã 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru a dezactiva tempomatul 6 Lampã de control LIM Selectarea tempomatului Verificaþi dacã este selectat tempomatul.

Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã în trepte de 1 km/h.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii ! Autovehiculele cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. sau dacã este selectatã treapta neutrã ºi pedala de ambreiaj este eliberatã. În caz contrar. Este posibilã activarea tempomatului dacã: viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h în timpul frânãrii aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord Sistemul ASR este dezactivat Reluarea vitezei memorate Pericol de accident Setarea vitezei Pericol de accident G 3 Ritmul de creºtere a vitezei în trepte de 1 km/h poate fi mai rapid decât capacitatea de accelerare a autovehiculului. mai ales la deplasarea pe rampe abrupte. Creºteþi viteza numai dacã situaþia curentã o permite. dar nu excesiv. chiar ºi dupã eliberarea manetei tempomatului. la schimbarea vitezelor. tempomatul este dezactivat dacã pedala de ambreiaj este apãsatã mai mult de 6 secunde. sau Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Este posibil ca autovehiculul sã continue sã accelereze spre noua vitezã setatã. Tempomatul este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. Eliberaþi pedala de acceleraþie. Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. Accelerarea bruscã poate pune în pericol persoana dumneavoastrã sau alte persoane. G Reluaþi viteza memoratã numai dacã ºtiþi valoarea acesteia. iar situaþia curentã de drum o permite. sau în jos 3 pentru a o reduce. acceleraþi uºor pentru a îmbunãtãþi uniformitatea modului de schimbare a vitezelor. schimbaþi la timp treptele de vitezã. 190 . tempomatul nu este dezactivat. dupã schimbarea vitezei. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã.

sau 3 i Ultima vitezã memoratã este anulatã la oprirea motorului. Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. tempomatul readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. sau dezactivaþi sistemul ASR apãsaþi pedala de ambreiaj mai mult de 6 secunde în timpul deplasãrii autovehiculului comutaþi transmisia manualã în poziþia neutrã în timpul deplasãrii autovehiculului ºi eliberaþi pedala de ambreiaj comutaþi transmisia automatã în poziþia neutrã N în timpul deplasãrii autovehiculului sistemul ESP® sau ABS este defect i Tempomatul nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. sau Acþionaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Viteza curentã este memoratã. Acþionaþi frânele.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Tineþi apãsatã maneta tempomatului în sus 1 sau în jos 3 pânã la atingerea vitezei dorite. Eliberaþi maneta tempomatului. Sistemul Speedtronic variabil este selectat ( pagina 192). i Tempomatul este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h Intervin sistemele ESP® sau ASR. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului este aprinsã. 191 . Ultima vitezã setatã rãmâne memoratã. Dezactivarea tempomatului Sunt disponibile diverse moduri pentru dezactivarea tempomatului: Apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5.

Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. 192 . pentru restricþii de vitezã pe termen lung. Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: Limita de vitezã variabilã pentru limite legale de vitezã. de exemplu. Limita de vitezã permanentã. 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru apelarea ultimei viteze memorate sau creºterea vitezei în trepte de 1 km/h 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru dezactivarea sistemului Speedtronic variabil 6 Lampã de control LIM 3 G Sistemul Speedtronic este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. puteþi utiliza maneta tempomatului pentru a introduce în memoria sistemului ca vitezã limitã. în cazul conducerii cu pneuri de iarnã Pericol de accident Sistemul Speedtronic variabil Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: lampa de control LIM este aprinsã Când motorul este în funcþiune.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic este utilizat pentru limitarea vitezei de deplasare la o valoare prestabilitã. de exemplu. în zone locuite. orice vitezã mai mare de 30 km/h. i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã.

Lampa de control LIM 6 se aprinde. G Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Dacã nu este aprinsã. de exemplu. puteþi provoca un accident. 3 193 . în sus 1 sau în jos 3. Sistemul Speedtronic variabil este activat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Selectarea sistemului variabil Speedtronic Verificaþi dacã este selectat sistemul Speedtronic variabil. Eliberaþi maneta tempomatului. Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã setate. prin apãsarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã). Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã ca vitezã limitã. Viteza limitã creºte în trepte de 1 km/h ºi este indicatã pe afiºaj. Sistemul Speedtronic variabil este activat. iar viteza limitã este afiºatã. Noua vitezã limitã este memoratã. Nu va fi posibilã depãºirea vitezei limitã memorate decât prin dezactivarea sistemului Speedtronic variabil. În cazul în care este selectat sistemul Speedtronic variabil. Pericol de accident Apelarea unei viteze memorate Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. sau în jos 3 pentru a o reduce. Reglarea vitezei în trepte de 1 km/h Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. Tempomatul ( pagina 188) este dezactivat. Sistemul Speedtronic variabil nu poate fi dezactivat prin frânare. lampa de control LIM 6 este aprinsã. Reglarea vitezei în trepte de 10 km/h Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. Memorarea vitezei curente Deplasaþi maneta tempomatului. În caz contrar. informaþi noul ºofer asupra vitezei limitã memorate. scurt.

.. i Informaþiile sunt afiºate intermitent dacã viteza actualã este mai mare decât cea memoratã. la apelarea sau modificarea vitezei limitã memorate. LIM km/h va fi afiºat.. Tempomatul este ( pagina 188) selectat. chiar dacã sistemul Speedtronic este activat. Eliberaþi maneta tempomatului. Afiºarea vitezei limitã Autovehicule cu taste pe volan: Dupã activarea ºi la setarea vitezei limitã.. mesajul LIMIT .. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului se stinge. Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil i Sistemul Speedtronic nu poate fi dezactivat prin frânare. km/h sau . i Ultima vitezã limitã memoratã este anulatã la oprirea motorului. Noua vitezã limitã este memoratã. la autovehiculele cu taste pe volan.. iar viteza limitã va apãrea intermitent pe afiºaj. Acþionaþi frânele dacã este necesar. timp de aproximativ 5 secunde. Apoi bara indicatoare va trece pe viteza memoratã. 194 .. Dacã viteza limitã este depãºitã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Ultima vitezã limitã memoratã de sistem va fi crescutã sau redusã cu un multiplu de 10 ºi va fi apãrea pe afiºaj. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. km/h va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. Autovehicule fãrã taste pe volan: Pe afiºaj va apãrea mesajul . va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. mesajul LIMIT ºi viteza memoratã vor fi afiºate mai întâi în parte superioarã a afiºajului. Sunt disponibile diverse moduri de a dezactiva sistemul Speedtronic variabil: apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5.. Apoi mesajul LIMIT . 3 i Viteza limitã poate fi depãºitã în pante abrupte. sau Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. LIM km/h ºi viteza memoratã ( pagina 115). Ultima vitezã limitã setatã rãmâne memoratã.

de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz (în cazul autovehiculelor fãrã taste pe volan) prin intermediul sistemului de operare. În acest caz eliberaþi pedala de acceleraþie. iar viteza limitã va indicatã intermitent pe afiºaj.. la puþin timp dupã atingerea vitezei limitã setate. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã.. i Viteza limitã poate fi depãºitã pe pante abrupte.. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau. Acþionaþi frânele dacã este necesar. Dacã viteza limitã este depãºitã. chiar dacã sistemul Speedtronic permanent este activat.. Sistemul Speedtronic permanent controleazã viteza. când autovehiculul staþioneazã (în cazul autovehiculelor cu taste pe volan) Sistemul Speedtronic permanent rãmâne activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului Speedtronic variabil. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare.. mesajul Speed limit Winter tyres.. chiar dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown). Apoi mesajul Speed limit Winter tyres. i Dacã sistemele ESP® sau ABS nu funcþioneazã. mesajul Speed limit Winter tyres. în acelaºi timp. LIM km/h va fi afiºat. la autovehiculele cu taste pe volan. sistemul Speedtronic permanent este dezactivat pentru perioada în care sistemele respective sunt nefuncþionale. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã: apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã) ºi. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. 195 . Dacã acceleraþi prin intermediul pedalei de acceleraþie. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau LIM ºi viteza limitã vor fi afiºate. iar autovehiculul opreºte accelerarea. viteza actualã diferã de viteza limitã cu maxim 20 km/h sistemul ESP® sau ABS este defect sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) opreºte motorul automat ( pagina 196) Sistemul Speedtronic Permanent1 Viteza poate fi limitatã permanent (de exemplu în condiþiile rulãrii cu pneuri de iarnã) la o valoare cuprinsã între 100 km/h ºi 160 km/h: la un atelier de specialitate autorizat... 3 1 Disponibil doar pentru anumite þãri.

Apãsaþi repetat tasta k sau j pânã la afiºarea mesajului Limit speed (viteza limitã). Sistemul MSS va opri ºi reporni automat motorul. Când este pus în funcþiune. sau când se fac livrãri. între (160 km/h ºi 100 km/h).32-2239-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta valoarea doritã. H Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) reduce consumul de carburant ºi protejeazã mediul înconjurãtor. Apãsaþi tasta k sau j. 196 . 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. Oprirea automatã a motorului Sistemul MSS opreºte automat motorul. Setarea curentã este evidenþiatã. Pornirea-oprirea automatã a motorului (MSS) Activaþi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) în perioade lungi de staþionare. Deplasaþi bara de selecþie în dreptul submeniului Vehicle (Autovehicul) utilizând tasta æ sau ç. MSS va fi activat când viteza minimã de aproximativ 2 km/h este depãºitã. Notã privind protecþia mediului 3 Submeniurile disponibile sunt indicate pe afiºaj. în trepte de zece. dupã plecarea de pe loc. Setarea Unlimited (nelimitat) înseamnã cã sistemul Speedtronic permanent este dezactivat. de exemplu în trafic urban.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Setarea sistemului Speedtronic permanent1 Contactul trebuie sã fie pus. timp de cel puþin 2 secunde: motorul merge la relanti. N54. Autovehiculul staþioneazã. dacã toate condiþiile urmãtoare sunt îndeplinite. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri) ( pagina 125).

! Dacã aþi cuplat o treaptã de vitezã dupã oprirea automatã a motorului. sau autovehiculul începe sã se depalseze. Dacã este cazul. trebuie sã apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãt pentru ca motorul sã reporneascã automat. G Este posibil ca motorul sã porneascã accidental în timp ce sistemul MSS este activ ( pagina 197). Astfel se evitã pornirea accidentalã a motorului de cãtre sistemul MSS. Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de control ° de pe panoul de bord: se aprinde dacã motorul a fost oprit automat lumineazã intermitent dacã apãsaþi pedala de ambreiaj ºi sunt îndeplinite toate condiþiile pentru oprirea automatã a motorului se aprinde dacã autovehiculul este în miºcare ºi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului este dezactivat din cauza bateriei insuficient încãrcate Autovehicule cu taste pe volan Mesajul Engine start/stop active (pornire/ oprire motor activã) este afiºat dacã motorul a fost oprit automat. dupã pornirea automatã a motorului. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: aþi comutat transmisia în poziþia neutrã. Temperatura externã se situeazã peste 0 °C Bateria este suficient încãrcatã. Mesajul respectiv afiºat este anulat. Activare/dezactivare sistem MSS Pericol de accidentare 3 i Sistemul Speedtronic variabil va fi dezactivat când MSS opreºte motorul automat. apãsaþi pedala de ambreiaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Aþi trecut maneta schimbãtorului în poziþia neutrã. Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 40 °C. Pornirea automatã a motorului Sistemul MSS porneºte motorul. Din acest motiv. dacã acesta a fost oprit automat. 197 . va fi necesarã reactivarea sistemului Speedtronic variabil. trebuie ca sistemul MSS sã fie dezactivat. anterior începerii de reparaþii la motor. în timpul desfãºurãrii reparaþiilor. sau aþi selectat poziþia neutrã. Nu apãsaþi pedala de ambreiaj.

La autovehiculele fãrã taste pe volan. Este posibilã accidentarea acestora. Sistemul PTS este doar un sistem auxiliar. PTS este reactivat imediat ce viteza scade sub acest prag. La autovehiculele cu transmisie automatã. trebuie sã deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D. Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Pentru a reactiva MSS. În caz contrar. 198 . 3 PTS este un sistem de asistare a parcãrii care vã informeazã vizual ºi acustic asupra distanþei dintre autovehicul ºi un eventual obstacol. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. Sistemul de asistare a parcãrii Parktronic (PTS) Pericol de accident Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul de manevrã. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. G 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. lampa de control ° de pe panoul de bord se aprinde scurt dupã activarea sistemului. N sau R. apoi din nou în poziþia 1. cu motorul pornit. Utilizarea acestui sistem nu vã absolvã de efectuarea manevrelor cu atenþie. i Sistemul MSS este dezactivat automat când opriþi motorul cu cheia de contact.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Comutatorul este situat între volan ºi contact. este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. Sistemul PTS este activat automat la cuplarea contactului ºi eliberarea frânei de parcare. Sistemul PTS este dezactivat la viteze de peste18 km/h. trebuie apãsat comutatorul în poziþia 2. pentru a monitoriza zona din jurul autovehiculului. Sistemul MSS este activat imediat dupã ce demaraþi. Sistemul PTS este dotat cu senzori în barele de protecþie frontalã ºi lateralã.

spãlãtoriile automate sau un ciocan pneumatic accesoriilor ale autovehiculului. Sistemul PTS nu detecteazã astfel de obiecte atunci când acestea se aflã în imediata vecinãtate a senzorilor. Curãþaþi periodic senzorii. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora ( pagina 254). Sistemul PTS se poate defecta ca urmare a: surselor de ultrasunete cum ar fi frânelor pneumatice ale camioanelor. Dacã distanþa faþã de obstacol este mai micã decât distanþa minimã. toate segmentele indicatorului de avertizare se aprind ºi este emis un semnal acustic de avertizare. Senzorii anteriori Centru Colþuri Senzori posteriori Centru Colþuri Distanþa minimã Centru Colþuri aproximativ 30 cm aproximativ 25 cm aproximativ 180 cm aproximativ 100 cm aproximativ 100 cm aproximativ 70 cm ! La parcarea autovehiculului. gheaþã sau noroi. acordaþi o atenþie deosebitã obstacolelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor. de exemplu instrumente încãrcate electric plãcuþelor de înmatriculare (plãcuþelor cu numãrul autovehiculului) care nu sunt prinse complet pe barele de protecþie senzorilor murdari su acoperiþi de gheaþã 3 Dacã existã un obstacol în aceastã zonã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Raza de acþiune a senzorilor Senzorii trebuie sã nu fie acoperiþi de praf. este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor respective. în caz contrar este posibilã funcþionarea defectuoasã a acestora. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. În caz contrar. este posibil ca valoarea acesteia sã nu mai fie afiºatã. 199 .

înseamnã cã existã o defecþiune ( pagina 271). Indicatorul de avertizare pentru zona frontalã este situat în centrul planºei de bord.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare aratã distanþa între senzor ºi obstacol. pentru zona stângã posterioarã. Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 ºi 5 se aprind. 200 . Poziþiile transmisiei Monitorizare 3 Treaptã de viteze Zona frontalã înainte sau D sau N Indicator de avertizare din oglinda exterioarã stânga. deasupra consolei centrale. în funcþie de distanþa dintre autovehicul ºi obstacol. Indicatoarele de avertizare pentru partea stângã ºi dreaptã posterioarã sunt integrate în oglinzile retrovizoare exterioare corespunzãtoare. Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. Indicator de avertizare pentru zona anterioarã treapta marºarier sau R sau N P Zona frontalã ºi posterioarã Nu este activat niciun indicator de avertizare 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicator 4 Partea stângã a autovehiculului 5 Segmente indicator Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în 5 segmente galbene ºi 2 segmente roºii. Poziþia schimbãtorului sau selectorului de viteze stabileºte dacã va fi monitorizatã zona frontalã ºi/sau posterioarã. ! Dacã numai segmentele roºii ale indicatorului se aprind.

este emis un semnal acustic de avertizare continuu. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. de exemplu dupã oprirea în rampã. Avertizare pentru deplasarea accidentalã înapoi Sistemul PTS începe monitorizarea automatã a zonei posterioare dacã autovehiculul începe sã ruleze înapoi. este emis un semnal acustic de avertizare timp de aproximativ 2 secunde al ºaptelea segment. fãrã ca treapta marºarier sã fie cuplatã. ! Dupã decuplarea remorcii. 3 201 . Activarea/dezactivarea sistemului PTS Sistemul Parktronic poate fi activat sau dezactivat manual. decuplaþi-l dacã nu mai este necesar. sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona posterioarã a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã. Lampa de control integratã în comutator se stinge. nu de la cuplajul sferic de tractare. În caz contrar. debranºaþi adaptorul conectorului cu 7 pini de la autovehicul. Comutatorul este situat pe consola centralã. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Dacã sistemul PTS detecteazã un obstacol la o distanþã maximã de 80 cm: se aprind toate segmentele indicatorului de avertizare este emis un semnal acustic continuu de avertizare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Începând de la: al ºaselea segment. pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de obstacol ºi încã 2 secunde dupã oprirea autovehiculului 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului Parktronic Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Tractarea unei remorci În cazul ataºãrii unei remorci. Distanþa minimã pentru sistemul PTS este calculatã de la bara de protecþie. sistemul PTS va rãmâne inactiv pentru zona posterioarã ( pagina 213). Autovehiculul a ajuns la distanþa minimã faþã de obstacol. În cazul în care cuplajul remorcii este detaºabil.

Reducerea volumului semnalului acustic de avertizare Cuplaþi treapta de marºarier de douã ori. Pentru a evita accidentarea persoanelor ºi deteriorarea bunurilor. atunci când manevraþi în marºarier. Semnalul de avertizare va suna mai încet. 3 G Este posibil ca semnalul acustic de avertizare pentru marºarier sã nu fie auzit sau sã fie ignorat de cãtre participanþii la trafic. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic. rugaþi pe cineva sã vã ghideze când efectuaþi aceastã manevrã. Dacã este cazul. Funcþia de avertizare pentru marºarier este menitã sã asiste la asigurarea unor condiþii de securitate celorlalþi participanþi la trafic. i Semnalul de avertizare sonorã are întotdeauna un volum normal ºi trebuie redus de fiecare datã când cuplaþi treapta de marºarier. Din acest motiv. Pericol de accident Din acest motiv. Totuºi. atunci când manevraþi în marºarier.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Funcþia de avertizare pentru marºarier La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. asiguraþi-vã cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. aceastã funcþie nu vã absolvã de responsabilitatea asigurãrii cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. 202 . condiþiile de drum ºi trafic trebuie întotdeauna urmãrite cu atenþia necesarã. funcþia de avertizare pentru marºarier nu poate garanta cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. în succesiune rapidã. Intensitatea semnalului acustic poate fi redusã pentru funcþionare pe timp de noapte.

puteþi cupla treapta întâi sau a doua dupã cuplarea prizei de putere.500 rpm în timpul funcþionãrii. temperatura uleiului de transmisie poate creºte peste nivelul admis. în funcþie de viteza doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Utilizarea autovehiculului Priza de putere Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu depãºeºte 2.10 minute. în sarcinã parþialã ºi la intervale regulate. Din acest motiv. Cuplarea/decuplarea prizei de putere Comutatorul prizei de putere este situat între comutatorul de lumini ºi volan. 203 . Apãsaþi pedala de ambreiaj. În cazul autovehiculelor dotate cu mecanism de blocare a transmisiei. 3 1 Pentru cuplare 2 Pentru decuplare Opriþi autovehiculul ºi treceþi maneta schimbãtorului în treapta neutrã. În acest caz utilizaþi priza de putere aproximativ 5 . consum ridicat de putere la o temeraturã exterioarã ridicatã). este necesar sã rulaþi în treapta întâi sau a doua. apoi demaraþi. Nu schimbaþi treapta de vitezã când autovehiculul ruleazã cu priza de putere cuplatã. ! Este necesarã respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: dacã priza de putere este supusã unei solicitãri intense (de exemplu. În cazul autovehiculelor fãrã mecanism de blocare a transmisiei. transmisia manualã este blocatã când priza de putere este cuplatã. Cuplaþi priza de putere numai când autovehiculul staþioneazã ºi transmisia se aflã în poziþia neutrã.

La autovehiculele cu sistem de control automat al turaþiei motorului (ADR). sistemul de control automat al turaþiei motorului (ADR). 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. cu motorul pornit. apoi apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. apoi apãsaþi partea inferioarã2 a comutatorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru cuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. cu motorul pornit. Activarea/dezactivarea sistemului ADR Comutatorul este situat între comutatorul de lumini ºi volan. 204 . Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord se aprinde. Pentru decuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. cu motorul pornit. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord este aprinsã. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Când este activat. 3 ! Sistemul ADR poate fi activat numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. Lampa de control integratã în comutator se stinge. creºte automat turaþia la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205). Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadru secþiunii "Date tehnice" ( pagina 382). Eliberaþi pedala de ambreiaj. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). La autovehiculele cu transmisie automatã maneta schimbãtorului trebuie sã se afle în poziþia P. turaþia creºte automat la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205) – turaþia constantã a motorului. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). Lampa de control integratã în comutator se aprinde.

Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Turaþia reglabilã de lucru Reglarea turaþiei de lucru Cuplaþi priza de putere ( pagina 203) sau acivaþi sistemul ADR ( pagina 204). cu motorul pornit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. i Sistemul ADR este dezactivat automat când: eliberaþi frâna de parcare autovehiculul este în miºcare unitatea de comandã detecteazã o defecþiune 1 Pentru creºterea turaþiei 2 Pentru reducerea turaþiei N54. Pentru a mãri turaþia: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Pentru a reduce turaþia: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului.25-2863-31 3 205 . Lampa de control integratã în comutator ºi lampa de control ™ se sting.

Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de tipul ºi distribuþia încãrcãturii în autovehicul. caracteristicile de virare ºi frânare ºi prin urmare. în special din cauza încãrcãturilor plasate pe plafon. a unei schimbãri neprevãzute a direcþiei. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica ocupanþii. distribuþia incorectã a sarcinii în autovehicul ºi nivelul ridicat al centrului de greutate. Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. 206 . Pericol de accident G Pericol de intoxicare G Transportul încãrcãturilor cu masã sau volum mare. Circulaþi întotdeauna cu uºile culisante ºi posterioare închise. pot fi aruncate în habitaclu în eventualitatea unei frânãri bruºte. Rezistenþa pneurilor. siguranþa rutierã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare Pericol de accidentare G 3 Încãrcãturile nefixate sau fixate necorespunzãtor. Astfel creºte riscul de accidentare a pasagerilor în aceste situaþii. În caz contrar. precum ºi scaunele demontate dar lãsate în autovehicul. pot provoca o deteriorare semnificativã a manevrabilitãþii. sau a unui accident. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a încãrcãturii ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. chiar ºi în cazul în care masa maxima admisã a autovehiculului sau sarcina maximã pe punte nu au fost depãºite. vor fi afectate dacã sarcina maximã admisã pe roatã (jumãtate din sarcina maximã admisã pe punte) sau masa maxima admisã a autovehiculului sunt depãºite din cauza încãrcãturii autovehiculului. Distanþele de frânare ºi de oprire pot fi semnificativ mai mari. caracteristicilor viratorii ºi de frânare. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadrul secþiunii "Fixarea încãrcãturii" ( pagina 208).

Înãlþimea încãrcãturii ºi prin urmare. Când este posibil. Aceasta trebuie sã fie uscatã. utilizaþi carpete antiderapante. inclusiv greutatea totalã a pasagerilor. Curãþaþi podeaua compartimentului de încãrcare. pânã ce sunt complet în contact cu bancheta spate sau cu paravanul. Sarcina excesivã în puncte singulare de pe suprafaþa încãrcãturii are un efect negativ asupra manevrabilitãþii ºi poate deteriora suprafaþa podelei. 3 207 . În cazul modelelor destinate transportului de persoane: nu stivuiþi încãrcãtura la un nivel care sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor scaunelor. În cazul încãrcãturilor unitare. Reglaþi fasciculul farurilor ulterior încãrcãrii autovehiculului ( pagina 106). transportaþi încãrcãturile cu masã mare între punþi. Curelele de fixare sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Muchiile ascuþite trebuie acoperite pentru protecþie. pentru a elimina spaþiilor sau posibilitatea de miºcare a încãrcãturii. Fixaþi orice tip de încãrcãturã cu un numãr suficient de curele de fixare rezistente la uzurã ºi rupere. plasaþi obiectele mari ºi grele cât mai în faþã posibil. transportaþi încãrcatura în spatele scaunelor neocupate. sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehicului sau sarcinile maxime pe roatã (jumãtate din sarcina maximã pe punte) specificate pentru autovehicul. Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura în contact cu spãtarul banchetei din spate. Reþineþi cã masa proprie a autovehiculului poate creºte prin instalarea echipamentelor ºi a accesoriilor opþionale. Dacã este necesar. trebuie redusã cât mai mult posibil.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul ! La încãrcarea ºi transportul de mãrfuri. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: nu permiteþi ca încãrcãtura autovehiculului. centrul de greutate al acesteia. mãturatã ºi fãrã pete ulei sau praf care ar putea creºte riscul alunecãrii încãrcãturii. dar mai aproape de puntea spate. Centrul de greutate al ansamblului trebuie întotdeauna sã fie în faþa punþii spate. Umpleþi spaþiile rãmase între încãrcãturã ºi obloane sau carcasele roþilor cu pene sau alte obiecte corespunzãtoare. Verificaþi presiunea în pneuri dupã încãrcare ºi reglaþi-o corespunzãtor tabelelor de presiune aferente ºi sarcinii transportate ( pagina 378). Dacã este posibil. Încãrcãtura trebuie sã fie uniform distribuitã.

Din acest motiv. modul de fixare incorect sau necorespunzãtor al încãrcãturii. Încãrcarea compartimentului de marfã la sarcina utilã maximã va duce la depãºirea sarcinii maxime admise pe puntea spate. 3 1 Sine de ancorare 2 Inele de ancorare 208 . sunteþi rãspunzãtor de fixarea încãrcãturii împotriva alunecãrii. fixaþi încãrcãtura prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare din compartimentul de încãrcare. În funcþie de dotãrile autovehiculelor. înclinãrii ºi rãsturnãrii. utilizaþi o plasã de ancorare corespunzãtoare. Verificaþi siguranþa încãrcãturii dupã ce aþi parcurs o scurtã distanþã ºi modificaþi. Fixarea încãrcãturii În calitate de conducãtor auto. ca mãsurã suplimentarã de precauþie. este recomandabilã sprijinirea încãrcãturii de paravan sau obloane. când circulaþi în condiþii normale de trafic sau pe drumuri de calitate slabã. respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. în funcþie de legislaþia þãrii respective ºi implicaþiilor acestei acþiuni.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Distribuiþi încãrcãtura astfel încât sarcina maximã admisã pe punte sã nu fie depãºitã. i Informaþii privind modul corect de fixare a sarcinii sunt disponibile la oricare Centru de Service MercedesBenz ºi la producãtorii de accesorii pentru fixarea încãrcãturilor. Totodatã. pentru a spori siguranþa. Încãrcãtura trebuie aranjatã astfel încât sã asigure fixarea sigurã. Dacã este necesar. Neconformarea cu prevederile legale în vigoare ºi regulamentele tehnice de ultimã orã privind fixarea încãrcãturii poate constitui un delict sancþionabil prin lege. dacã este necesar. când autovehiculul este echipat cu numãrul maxim de scaune. sau ca urmare a efectuãrii unei manevre de evitare a unui obstacol sau a frânãrii bruºte. de exemplu toate spaþiile ºi jocurile încãrcãturii trebuie eliminate.

Cuplaþi tije suplimentare de fixare în ºinele de ancorare de pe panourile laterale. O chingã vizibil tensionatã este suficientã pentru a fixa încãrcãtura. 3 Pericol de accidentare G Dacã întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Reþineþi ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de fixare a încãrcãturii prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare: fixaþi încãrcãtura de inelele de ancorare cu chingi de tensionare. Din acest motiv. 209 . fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. i Nu este necesarã strângerea la maxim a dispozitivului de tensionare. utilizaþi întotdeauna toate inelele de ancorare disponibile pentru fixarea plasei de ancorare ºi fixaþi cârligele acesteia astfel încât sã nu se poatã desface accidental. Distribuiþi uniform încãrcãtura între dispozitivele de ancorare. sau în ºinele de pe podeaua compartimentului de încãrcare. nu întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtorul tijelor de fixare. Dacã utilizaþi un dispozitiv de tensionare. sarcina maximã admisã pentru ºinele sau inelele de ancorare poate fi depãºitã în caz de frânare bruscã sau în caz de accident. Între ºinele de ancorare de pe partea stângã ºi cele de pe partea dreaptã se vor utiliza numai tije de fixare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. utilizaþi numai chingi elastice sau plase de ancorare pentru fixarea încãrcãturilor uºoare. nu treceþi dispozitivele de ancorare peste muchii ascuþite sau colþuri. respectaþi instrucþiunile aferente dispozitivelor de fixare utilizate. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului ( pagina 206). fixaþi încãrcãtura pe ºinele de ancorare cu ajutorul inelelor de ancorare disponibile ca accesorii ( pagina 210). sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. nu suprasolicitaþi inelele de ancorare.

pânã când mecanismul de blocare 1 cupleazã în niºã. apoi scoateþi-l din ºinã. 3 Pericol de accidentare G Anterior eliberãrii chingilor de tensionare. asiguraþi-vã cã încãrcãtura este stabilã ºi nu se va rãsturna chiar ºi atunci când nu mai este ancoratã. dacã autovehiculul este dotat cu ºine de fixare pe plafon. în caz de frânare bruscã sau accident. Sisteme de susþinere Este posibilã montarea unui cadru portbagaj. acesta ar putea aluneca sau sãri din ºinã. Strângeþi chingile de tensionare prin intermediul dispozitivului de tensionare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. Din acest motiv. la montarea inelului de ancorare trebuie verificatã întotdeauna fermitatea fixãrii acestuia. aproapiatã de încãrcãturã. Pentru montare: deplasaþi inelul de ancorare printr-o niºã a ºinei. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Puneþi chinga de tensionare în jurul încãrcãturii ºi prindeþi-o strâns în inelele de ancorare cu ajutorul cârligelor. 1 ªine de fixare Elementele speciale de ancorare (blocurile culisante) sunt disponibile ca accesorii. 1 Mecanism de blocare 210 . Asiguraþivã cã mecanismul de blocare 1 este permanent cuplat în niºã. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. i Când scoateþi mecanismul de blocare 1 din niºã. Pentru demontare: trageþi mecanismul de blocare 1 în sus ºi trageþi inelul de ancorare prin niºã cãtre mecanism. Verificaþi fermitatea fixãrii inelului de ancorare. inelul va putea sã se miºte în ºina de ancorare. Pericol de accidentare G Montarea/demontarea inelelor pentru ºinele de ancorare Dacã inelul nu este ferm fixat în ºina de ancorare.

! Dacã doriþi sã montaþi ºine de fixare. Acestea sunt disponibile. preveniþi deteriorarea autovehiculului. în consecinþã. 3 211 . apelaþi la ateliere de specialitate autorizate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Pericol de accidentare G ! Asiguraþi-vã cã: ºuruburile de fixare a cadrului portbagaj sunt strânse cu un cuplu de 8 – 10 Nm în blocurile culisante furnizate când sunt strânse. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru efectuarea lucrãrilor respective. uniform. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. ºuruburile nu sunt în contact cu ºina blocurile culisante nu sunt poziþionate lângã capacele de plastic blocurile culisante au o secþiune transversalã corectã ºinele de fixare nu sunt acoperite de murdãrie pe interior ºuruburile de fixare sunt strânse din nou. Este posibilã apariþia situaþiilor periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. sarcina maximã admisã pe punþi ºi capacitatea maximã de încãrcare a cadrului portbagaj. Este posibil ca un sistem de susþinere sau o încãrcãturã incorect fixate sã: se desprindã sã cadã ºi. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Manevrabilitatea ºi caracteristicile de frânare se pot modifica dacã aþi montat sisteme de susþinere pe autovehicul. Respectaþi sarcinile maxim admise pe plafon ( pagina 381). Montaþi numai cadre portbagaj aprobate sau recomandate pentru autovehicule Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã deteriorarea autovehiculului. În caz contrar. v-ar putea pune în pericol pe dumneavoastrã sau alte persoane. dupã fiecare 500 km parcurºi Procedând astfel. În acest scop.

Ataºarea remorcii prin cupla de remorcare Aplicaþi frâna de parcare a remorcii ºi asiguraþi-o suplimentar împotriva deplasãrii accidentale. când daþi în marºarier. Conectaþi sursa de alimentare. de exemplu prin intermediul unei cale de roatã ( pagina 313). Distanþa dintre autovehicul ºi remorcã trebuie sã permitã ataºarea barei de tractare în cuplajul sferic. Dacã este necesar. scoateþi siguranþa 2 ºi rotiþi maneta 3 pânã la eliberarea cuplei. Pericol de accidentare 3 cuplajului sferic Cuplarea remorcii prin intermediul G 1 Prizã 2 Cuplaj sferic Asiguraþi remorca împotriva deplasãrii accidentale. Asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Tractarea unei remorci Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Dispozitiv detaºabil de tractare a remorcii Trebuie respectate instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtor. sau în raza de acþiune a barei de remorcare. Ajustaþi bara de remorcare la înãlþimea dispozitivului de cuplare a remorcii. Ataºaþi bara de remorcare ºi fixaþi-o. 1 Prizã 2 Siguranþã 3 Manetã 212 . Cuplarea remorcilor Deplasaþi autovehiculul în marºarier. de exemplu cu o calã de roþi ( pagina 313). iar bolþul de tractare trebuie sã se fixeze. Desfaceþi bolþul de cuplare. Este posibil ca bara de remorcare sã se deplaseze brusc în lateral. Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Bara de remorcare trebuie sã intre în cupla de remorcare.

213 . verificaþi vizual dacã remorca este asiguratã (cu siguranþa 2 sau ºtiftul de poziþionare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Dupã cuplarea remorcii. 1 Prizã 2 Fiºã Prin intermediul unui cablu adaptor. Siguranþa 2 trebuie sã fie complet încastratã în corpul cuplei. Conectarea sursei de alimentare Introduceþi fiºa remorcii 2 în priza 1 a autovehiculului. chiar ºi în viraje. Cablul adaptor este disponibil la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. îndoi sau zgâria. Remorcã cu conector cu 7 pini 3 ! Cablul trebuie poziþionat astfel încât sã permitã un uºor joc fãrã a se tensiona. Asiguraþi-vã cã lãmpile remorcii sunt curate ºi funcþioneazã corespunzãtor. puteþi conecta o fiºã cu 7 pini la priza cu 13 pini a autovehiculului. Conectaþi sursa de alimentare.

Compartimentele de depozitare situate deasupra parbrizului ! Sarcina maximã admisã în acest compartiment este 30 kg. Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã La autovehiculele cu cabinã dublã. Nu depozitaþi obiecte înalte sau voluminoase în compartiment. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimente de depozitare interioare Pericol de accidentare Compartimentul de depozitare situat deasupra capitonajului plafonului Compartimentele de depozitare situate în portiere Aceste compartimente pot fi utilizate pentru depozitarea în siguranþã a obiectelor de mici dimensiuni ºi uºoare. 1 Compartiment de depozitare Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. 214 . G 3 Spaþiile de depozitare trebuie încãrcate astfel încât ocupanþii autovehiculului sã nu poatã fi accidentaþi de obiecte în caz de accident. cu muchii sau vârfuri ascuþite în spaþiile sau compartimentele de depozitare. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. Din acest motiv. este posibilã deteriorarea capitonajului plafonului în caz de frânare bruscã. În caz contrar. voluminoase.5 kg fiecare. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta cu douã locuri a pasagerului faþã La autovehiculele dotate cu banchetã cu douã locuripentru pasagerul faþã compartimentul de depozitare este situat sub perna banchetei ( pagina 96). compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã rabatabilã ( pagina 99). evitaþi transportarea obiectelor grele.

Compartimentele de depozitare situate pe planºa de bord 3 1 Mânerul capacului torpedoului 2 Încuiat 3 Descuiat i Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 5 kg fiecare. Airbagul pentru pasagerul din dreapta trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. 4 Suport pentru cartele 5 Suport pentru creioane Pentru închidere: ridicaþi ºi împingeþi capacul pânã a fixarea acusticã a acestuia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Torpedoul Pentru deschidere: trageþi mânerul capacului torpedoului1 în sensul indicat de sãgeatã. Exemplu pe partea dreaptã Pericol de accidentare G Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din dreapta. 215 . dacã acestea nu încap complet în compartiment.

1 Masã pliantã Trageþi masa pliantã 1 înainte.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimentul pentru ochelari Compartimentul pentru ochelari se aflã în panoul de comandã situat pe plafon. de clapetã. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari cãtre panoul de comandã situat pe plafon pânã se fixeazã. cãtre perna scaunului. 1 Capac Pentru deschidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari. 216 . Compartimentul se depliazã. capacul compartimentului de stocare trebuie sã fie închis. Închideþi capacul 1 ºi fixaþi-l. Depliaþi masa în sensul indicat de sãgeatã. Masa pliantã integratã în spãtar 3 Compartimentul de depozitare acoperit situat deasupra consolei centrale 1 Capac 2 Mâner de eliberare Trageþi mânerul 2. Capacul 1 se ridicã. i Atunci când autovehiculul este în miºcare.

Exemplu pe partea dreaptã 2 Suport pentru sticle situat în portiera dreapta-faþã. ocupanþii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în situaþii precum: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident În suporturile de pahare trebuie puse numai recipiente cu lichide de bãut dotate cu capac. este posibilã deteriorarea suporturilor de pahare. în timpul deplasãrii autovehiculului ºi nu le puneþi în suporturile de pahare. în locul scrumierei. Exemplu pe partea dreaptã 1 Suport de pahare situat în compartimentul de stocare de pe planºa de bord. 3 3 Compartiment cu suport de pahare situat pe consola centralã 4 Mâner 5 Suport de pahare 6 Braþ de fixare Trageþi în afarã compartimentul cu suport de pahare 3 apucând de mânerul 4. În caz contrar. Evitaþi bãuturile fierbinþi. ! Nu utilizaþi suporturile de pahare în loc de scrumiere. care au dimensiunile corespunzãtoare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Suporturile pentru pahare Pericol de accidentare Suporturi de pahare situate în faþã G Pãstraþi închise recipentele de bãuturi prevãzute cu capace. conþinutul recipientului se poate vãrsa. În caz contrar. puteþi suferi arsuri. sunt prevãzute cu un suport de pahare suplimentar. În caz contrar. Suportul pentru pahar 5 se deschide complet. 217 . În caz contrar. i Autovehiculele care nu au în dotare pachetul pentru fumãtori.

1 Suport de pahare Scoateþi suportul de pahare 1. Opriþi motorul ºi acþionaþi frâna de parcare înainte de scoaterea scrumierei în scopul golirii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile i Diametrul suportului de pahare poate fi modificat. În caz contrar existã posibilitatea accidentãrii prin lovirea acestor suporturi depliate. este posibilã punerea în miºcare a autovehiculului. pliaþi suporturile pentru pahare sub scaune. situat pe consola centralã. Pentru scoaterea scrumierei: apucaþi scrumiera de decupajele laterale ºi extrageþi-o pentru a putea fi golitã. Anterior pãrãsirii autovehiculului. 3 Scrumiera Pericol de accidentare G 1 Compartimentul scrumierei 2 Mâner 3 Capac Trageþi în afarã compartimentul scrumierei 1 apucând de mânerul 2. Pentru deschidere: rabataþi capacul 3 în sus. Suporturile de pahare situate în spate Suporturile de pahare situate în spate se aflã sub scaune. Pericol de accidentare G Scrumiera este amplasatã în compartimentul scrumierei. În caz contrar. Apãsaþi braþul de fixare 6 cãtre recipient. 218 . Puneþi recipientul în suportul de pahare 5.

Scrumierele din compartimentul pentru pasageri Scrumierele sunt situate în partea stângã ºi dreaptã a capitonajului lateral. Bricheta este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi clema 1 ºi scoateþi-o complet din capitonaj. Nu apãsaþi bricheta prea tare. Scoateþi bricheta din prizã dacã în autovehicul cãlãtoresc copii. Pericol de accidentare G Folosiþi numai mânerul brichetei pentru apucarea acesteia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Pentru repunerea scrumierei: þineþi scrumiera ºi apãsaþi-o în dispozitivul de reþinere. când este încinsã. 219 . Pentru repunerea scrumierei: introduceþi scrumiera cu baza în capitonaj. 3 Puneþi contactul ( pagina 93). existã posibilitatea închiderii compartimentului brichetei ºi prinderii degetului. puteþi suferi arsuri. apoi pliaþi-o. în compartimentul scrumierei de pe consola centralã. Apãsaþi bricheta 1 în interior. Dacã bricheta este fierbinte. În caz contrar. Bricheta Bricheta este situatã lângã scrumierã. aceºtia se pot accidenta sau pot provoca un incendiu. Pericol de accidentare 1 Bricheta G 1 Clemã de fixare Pentru deschidere: deschideþi scrumiera. În caz contrar.

Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. 3 1 Clemã pentru hârtie Apãsaþi partea superioarã a clemei 1. 25 A Priza pentru accesorii este situatã pe secþiunea inferioarã a consolei centrale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Clema pentru hârtie Clema pentru hârtie este situatã pe panoul de comandã al sistemului de încãlzire/aer condiþionat. Priza de 12 V. Prize suplimentare sunt amplasate la baza postului de conducere ºi în compartimentul pasagerilor/de încãrcare. Telefonul Telefoanele pot fi utilizate în interiorul autovehiculului numai dacã sunt conectate la o antenã exterioarã separatã de tip testat ºi aprobat de Mercedes-Benz. iar motorul este oprit. de exemplu o ladã frigorificã. i Prizele sunt sub tensiune chiar ºi dacã cheia este scoasã din comutatorul de contact. 220 . Reþineþi faptul cã bateria se poate descãrca dacã aþi conectat un accesoriu. 1 Prizã de 12 V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 300 W.

utilizarea telefoanelor mobile fãrã sistem hands-free în interiorul autovehiculelor este interzisã în timpul deplasãrii autovehiculelor sau dacã acestea staþioneazã cu motorul pornit. Puteþi alege dintre douã sisteme care suportã telefoane mobile de diverse mãrci: Accesoriile telefonului mobil (în reþea)1 Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) 1 Accesoriile furnizate pentru telefonul mobil sunt inerconectate prin cablu cu fibrã opticã pentru echipamente de comunicaþii. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu radioreceptorul sau schimbãtorul de CD-uri. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. 3 i i În Germania. acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. în oferta de accesorii Mercedes-Benz. în consecinþã. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. În caz contrar veþi fi prea distras de la conducerea autovehiculului. Suporturile de telefoane mobile disponibile de la diverºi producãtori de pe piaþa liberã nu sunt compatibile cu sistemul pentru telefon MercedesBenz. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Dacã nu utilizaþi un sistem hands-free. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Instalarea unei antene trebuie sã fie aprobatã de un atelier de specialitate autorizat. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. Pericol de accidentare G Utilizaþi telefonul numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. sau în panoul pentru iluminarea pãrþii frontale a habitaclului. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. Din acest motiv. 221 . unui Centru de Service Mercedes-Benz. va fi necesar un suport special. opriþi autovehiculul într-un loc adecvat pentru a efectua un apel. Pentru utilizarea sistemului hands-free. în consecinþã. Microfonul dispozitivului hands-free este instalat în panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare. de exemplu. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. În caz contrar. Suporturile pentru telefoane mobile compatibile pot fi recunoscute prin Steaua Mercedes sau prin codul de reper B6 prezent pe spatele acestora. Ambele sisteme beneficiazã de un dispozitiv hands-free permanent instalat în autovehicul.

Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. 1 Placa de contact 222 . Accesoriile telefonului mobil (în reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã. i La scoaterea cheii din contact. Dacã nu aþi introdus numãrul. telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ 10 minute (timp suplimentar de funcþionare). telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ 10 minute de la terminarea apelului. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane în oferta de accesorii Mercedes-Benz. Indicaþii asupra adãugãrii unei noi intrãri în agenda telefonicã sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare a telefonului. sau aþi introdus un alt numãr. va rãmâne activã setarea de 10 minute pentru timpul suplimentar de funcþionare. Dacã efectuaþi un apel în acest interval. introduceþi conectorul 4 în suportul 3. Afiºajul telefonului mobil indicã procesul de încãrcare. 2 Dispozitiv de reþinere 3 Suport 4 Fiºã Dacã nu este conectat un suport. În locul numelui introduceþi “Idletime” (timp suplimentar de funcþionare). introduceþi un numãr între 1 ºi 30. Pentru a putea utiliza dispozitivul handsfree aveþi nevoie de un suport special. i 3 Bateria telefonului mobil este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în comutatorul de contact. iar în locul numãrului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Instrucþiuni de utilizare detaliate sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare separate aferente suportului pentru telefon mobil.

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri Recomandãri privind conducerea autovehiculului Echipamentele elctronice Alimentarea cu carburant Compartimentul motor Bateria Comutatorul de izolare a bateriei Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 4 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Întreþinere ºi service Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului

223

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri
Secþiunea "Utilizarea autovehiculului" vã oferã informaþii detaliate despre utilizarea, verificãrile tehnice periodice ºi întreþinerea autovehiculului. Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului, veþi fi recompensat cu performanþe excelente ale acestuia pentru o perioada îndelungatã de timp. Prin urmare, este recomandatã conducerea autovehiculului cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.500 km. În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului, de exemplu, accelerarea la maximum. Nu depãºiþi 2/ din turaþia maximã admisã a 3 motorului pentru fiecare treaptã de vitezã. Evitaþi acþionarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. Utilizaþi gamele de viteze 4, 3, 2 ºi 1 pentru conducere cu vitezã redusã, de exemplu, pe teren montan. Dupã parcurgerea primilor 1.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului.

4

224

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Sunt disponibile informaþii referitoare la conducerea pe timp de iarnã ºi lanþuri antiderapante ( pagina 247). Transportarea autovehiculului pe cãile ferate Transportarea autovehiculului pe cãile ferate poate fi supusã anumitor restricþii sau poate necesita luarea unor mãsuri speciale în anumite þãri din cauza diverselor înãlþimi ale tunelurilor ºi a standardelor de încãrcare. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Tractarea unei remorci Pericol de accident
Distanþa dintre centrul cuplajului sferic ºi carosabil trebuie sã se situeze întotdeauna între 350 ºi 400 mm. Dacã este necesar, utilizaþi o remorcã ce dispune de barã de remorcare cu înãlþime reglabilã. Înãlþimea cuplajului sferic variazã în funcþie de sarcina autovehiculului.

G

Consultaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtor pentru modul de cuplare a remorcii, la cuplarea unei remorci detaºabile. Cuplarea ºi decuplarea unei remorci necesitã multã atenþie ºi precauþie. Asiguraþi-vã cã nu se aflã nicio persoanã între remorcã ºi autovehicul la deplasarea acestuia cãtre remorcã. Frâna inerþialã a remorcii poate fi destinsã necontrolabil în modul inerþial. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã, nu decuplaþi remorca atunci când frâna inerþialã a fost acþionatã de mecanismul inerþial. O remorcã cuplatã incorect la autovehiculul tractor se poate desprinde. O remorcã cuplatã corect trebuie sã fie poziþionatã orizontal în spatele autovehiculului (vezi figura).

Respectaþi urmãtoarele valori la încãrcarea remorcii: masa totalã admisã a remorcii sarcina de tractare admisã pentru autovehicul ºi pentru dispozitivul de tractare sarcina admisã pe cuplajul de tractare sarcina admisã pe puntea spate Valorile admise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 366) ºi pe plãcuþele de identificare a remorcii ºi cuplajului de tractare. Dacã valorile diferã, este valabilã valoarea cea mai micã. Luaþi în calcul faptul cã sarcina utilã maximã admisã a autovehiculului trebuie redusã pentru compensarea sarcinii pe cuplajul de tractare.

4

Remorcã cuplatã gata de utilizare

225

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Autovehicule cu etichetã de aprobare În cazul autovehiculelor cu etichetã de aprobare, masa totalã maximã admisã este cu 100 kg mai ridicatã în cazul tractãrii unei remorcii (Directiva CE 92/21/CEE). Sarcina maximã pe cuplajul de tractare nu trebuie sã depãºeascã 100 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.000 kg, sau 120 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.800 kg sau 3.000 kg. Dacã se depãºesc aceste valori, viteza maximã admisã este de 100 km/h. Conducerea cu o remorcã ataºatã Luaþi în considerare urmãtoarele diferenþe când conduceþi un ansamblu autovehicul/ remorcã faþã de conducerea unui autovehicul fãrã remorcã. performanþele de accelerare ºi urcare a pantelor sunt diminuate distanþa de frânare este mai extinsã vulnerabilitatea faþã de vânturile laterale este mai ridicatã stabilitatea direcþionalã este afectatã negativ consumul de carburant este este mai mare Nu conduceþi ansamblul autovehicul/ remorcã cu viteze mai mari de 80 km/h, chiar ºi în þãri unde sunt permise viteze mai mari. Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã decât cea menþinutã în cazul conducerii fãrã remorcã. Evitaþi pe cât posibil frânarea bruscã. Acþionaþi întâi uºor frânele pentru a permite încetinirea remorcii ºi apoi creºteþi rapid forþa de frânare. Remorca începe sã se deplaseze dintr-o parte în alta: eliberaþi pedala de acceleraþie nu viraþi în direcþia opusã frânaþi dacã este necesar în niciun caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul/remorcã mãrind viteza de deplasare

i
Calculele referitoare la posibilitãþile de urcare a pantelor din poziþia de staþionare sunt raportate faþã de nivelul mãrii. Atunci când conduceþi în zone muntoase, vã rugãm sã reþineþi cã puterea motorului ºi capacitatea de urcare a pantelor scad pe mãsurã ce altitudinea creºte. Conducerea autovehiculului în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi atunci când cãlãtoriþi în afara þãrii. Ghiduri cu atelierele autorizate sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibilã doar benzinã/motorinã cu cifrã octanicã inferioarã. Veþi gãsi informaþii despre benzinã/ motorinã în secþiunea “Date tehnice” ( page 370). Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu separator de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel.

4

226

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul, farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pericol de accident Viteza maximã programatã Puteþi limita permanent viteza maximã a autovehiculului la 90 km/h, 100 km/h sau 120 km/h. Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi programarea vitezei maxime a autovehiculului unui Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Verificãri periodice Verificaþi periodic, de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant iluminarea autovehiculului starea pneurilor ( page 65) ºi presiunea în pneuri ( page 377) nivelul uleiului de motor ( pagina 232) nivelul lichidului de frânã ( pagina 236) nivelul lichidului din rezervorul sistemului de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor ( pagina 237) nivelul de contaminare al filtrului de aer al sistemului de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului ( pagina 250)

G

Mascarea incorectã a farurilor poate diminua vizibilitatea în timpul conducerii autovehiculului cu farurile aprinse. Aceasta poate afecta negativ ºi pe alþi participanþi la trafic. Este posibilã orbirea participanþilor la trafic ce se deplaseazã din contrasens. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru mascarea/ comutarea farurilor care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

G

4

Depãºirea vitezei maxime admise poate cauza deteriorarea pneurilor, lucru ce poate conduce la pierderea controlului asupra autovehiculului. În calitate de ºofer, aveþi obligaþia de a vã informa asupra vitezei maxime a autovehiculului ºi viteza maximã admisã a pneurilor (pneuri ºi presiunea în pneuri). Nu trebuie sã depãºiþi limita de vitezã pentru pneuri menþionatã în tabelele cu valorile presiunii în pneuri ( page 378).

227

Utilizarea autovehiculului
Echipamentele elctronice
Radio, telefone, staþie de emisierecepþie, fax ºi sistem de navigaþie Pericol de accident Telecomanda ºi sistemul antidemaraj Ambele sisteme Telecomanda Sistemul antidemaraj sunt conforme Directivei 99/5/CE Ambele sisteme sunt adecvate pentru utilizarea în toate statele membre UE.

G

4

Reþineþi cã prima responsabilitate a dumneavoastrã este sã conduceþi autovehiculul în siguranþã. Utilizaþi echipamentul electronic numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Reþineþi cã, la o vitezã de numai 50 km/h, autovehiculul parcuge o distanþã de aproximativ 14 m într-o secundã. Sistemul de navigaþie nu oferã informaþii asupra capacitãþii portante ale podurilor sau a înãlþimii de trecere a pasajelor. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului. Respectaþi normele legale.

Telefoanele mobile, aparatele de emisierecepþie ºi faxurile fãrã antenã exterioarã pot afecta echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot periclita astfel siguranþa funcþionalã a acestuia. Riscul de producere a accidentelor este ridicat. Nu utilizaþi aceste echipamente când autovehiculul se aflã în miºcare.

Certificatul de înmatriculare poate fi anulat în cazul nerespectãrii specificaþiilor de instalare Mercedes-Benz. Informaþii despre montarea echipamentelor electrice/electronice sunt diponibile în secþiunea “Date tehnice” ( page 365).

228

Utilizarea autovehiculului
Alimentarea cu carburant Alimentarea cu carburant
Pericol incendiu ºi de accidentare G
Carburantul este extrem de inflamabil. Din acest motiv, focul, flãcãrile deschise ºi fumatul, precum ºi utilizare a dispozitivelor de încãlzire auxiliare, sunt interzise la manipularea carburantului (risc de producere a scânteilor). Din acest motiv, dezactivaþi funcþia de încãlzire auxiliarã în timpul realimentãrii cu carburant.

Clapeta buºonului de carburant se aflã lângã portiera ºoferului. Puteþi deschide clapeta buºonului de carburant numai când portiera ºoferului este deschisã.

Închideþi clapeta buºonului rezervorului de carburant. Închideþi portierele autovehiculului pentru a preveni pãtrunderea vaporilor de carburant în autovehicul. Rotiþi capacul buºonului de carburant 2 spre stânga ºi lãsaþi-l suspendat de cureaua de fixare 1. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea pompei. Amplasaþi din nou capacul buºonului rezervorului 2 ºi rotiþi-l spre dreapta.

4

Pericol de accidentare

G
1 Curea de fixare 2 Buºonul rezervorului de carburant Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. Deschideþi portiera ºoferului.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Sãnãtatea vã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant

Închiderea completã este indicatã printr-un clic. Deschideþi portiera ºoferului ºi închideþi clapeta buºonului de alimentare cu carburant. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii “Date tehnice” ( page 370).

229

1 Pârghie de eliberare Trageþi pârghia de eliberare 1 de sub panoul de bord din partea stângã a spaþiului destinat picioarelor ºoferului.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Capota motorului Pericol de accident G N88. 2 Cârlig de ancorare Deplasaþi maneta cârligului de ancorare în sus 2.20-2062-31 3 Tija de susþinere 230 . este posibilã deteriorarea ºtergãtoarelor de parbriz sau a capotei motorului. Deschiderea ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt îndepãrtate de parbriz. deschideþi capota motorului numai când autovehiculul este parcat. În caz contrar. capota motorului se poate deschide. N88. Capota motorului este eliberatã. periclitând astfel vizibilitatea ºi conducând la pierderea controlului asupa autovehiculului.20-2060-31 N88. Din acest motiv.20-2061-31 4 Nu acþionaþi pârghia de eliberare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. În caz contrar.

nu este fixatã corespunzãtor. ventilatorul electric al radiatorului poate funcþiona timp de aproximativ 30 de secunde dupã oprirea motorului.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Deplasaþi capota în sus pânã la fixarea tijei de susþinere 3 ºi menþinerea deschisã a capotei. Pericol de accidentare Pericol de accidentare G ! Când împingeþi tija de susþinere înapoi. Din acest motiv. Împingeþi tija de susþinere înapoi 3 ( pagina 230). 231 . nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobina de inducþie. asiguraþi-vã cã nu o apãsaþi peste punctul de rezistenþã cauzând astfel îndoirea acesteia. În caz contrar o puteþi deteriora. priza de verificare) dacã: motorul este în funcþiune motorul este pornit cheia se aflã în poziþia 2 în comutatorul de contact iar motorul este pornit manual 4 Închiderea Pericol de accidentare G ! Nu împingeþi capota în jos manual. Deschideþi capota motorului numai când motorul este oprit ºi s-a rãcit. Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. În cazul în care capota motorului este puþin ridicatã. Capota se fixeazã cu un clic. Deschideþi din nou capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã de la înãlþime puþin mai mare. În cazul autovehiculelor pe benzinã. Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã ºi motorul în funcþiune. Ridicaþi uºor capota motorului. Coborâþi capota motorului în poziþie orizontalã ºi lãsaþi-o sã cadã liber. G Componentele motorului pot fi fierbinþi sau în miºcare. Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã.

Consumul de ulei poate depãºi aceastã cantitate dacã: autovehiculul este nou conduceþi autovehiculul în principal în condiþii dificile de funcþionare conduceþi frecvent la turaþii mari ale motorului Consumul de ulei de motor poate fi mãsurat numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile. 232 . de exemplu sãptãmânal sau de ficare datã când alimentaþi cu carburant. în funcþie de dotãrile autovehiculului.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Uleiul de motor Autovehiculul consumã maximum 1. pe afiºaj nu apare nicio valoare dupã 5 minute. de exemplu. autovehiculul trebuie: sã nu fie înclinat sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Nivelul uleiului de motor este indicat ºi pe afiºaj. la un Centru de Service Mercedes-Benz. i Dacã la temperaturi extreme. pentru verificarea afiºajului uleiului de motor. Verificaþi regulat nivelul uleiului de motor. de exemplu. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. Porniþi motorul ( page 93).000 de km. verificaþi nivelul uleiului de motor cu o jojã. 4 ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. i Dacã pe afiºaj nu este indicatã nicio valoare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Afiºajul este activat.0 litri de ulei la 1. Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul afiºajului Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. În caz contrar. la un Centru de Service Mercedes-Benz. mai aºteptaþi 5 minute înainte de a verifica din nou nivelul uleiului de motor. în funcþie de stilul de conducere practicat.

Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare.5 l -2. Porniþi motorul ( page 93). Va fi afiºat urmãtorul mesaj în timpul procesului de mãsurare: N Engine oil level Measuring in progress (Procesul de mãsurare a nivelului uleiului de motor în curs de desfãºurare) N Engine oil level Reduce oil level! (Nivelul uleiului de motor Reduceþi nivelul uleiului de motor!) Engine oil level Turn ignition on for level (Nivelul uleiului de motor Porniþi contactul pentru a verifica nivelul uleiului) Observe vait. Engine oil level Not when engine on (Nivelul uleiului de motorIndisponibil când motorul este pornit) 233 .5 litri de ulei de motor Adãugaþi 2. Este afiºat intermitent --:-. Opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ 5 minutedacãmotorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Nivelul uleiului de motor este prea ridicat. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: P OK -1.în timpul procesului de mãsurare. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute.0 litri de ulei de motor 4 Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 5 minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235).0 l HI Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi butonul > situat pe panoul de bord ( page 112). Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Nu adãugaþi ulei.0 l -1. Nu adãugaþi ulei. Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 30 de minutedacãmotoruls-a rãcit. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: N Engine oil level OK (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Adãugaþi 1.0 litri de ulei de motor Adãugaþi 1.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia simbolului P pe afiºaj. Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.

autovehiculul trebuie: sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã nu fie înclinat sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Scoateþi joja de ulei 1.00-2041-31 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor pe benzinã 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor 3 Joja de ulei de motor 234 . i Diferenþa de cantitate de ulei dintre marcajele superior ºi inferior este: de aproximativ 2 litri la autovehiculele cu motor diesel de aproximativ 3 litri la autovehiculele cu motor pe benzinã 4 Motor diesel cu 6 cilindri 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor diesel cu 4 cilindri N18. Introduceþi joja în tubul pentru jojã cât mai adânc posibil ºi scoateþi-o din nou afarã. Curãþaþi joja cu o lavetã fãrã scame.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul jojei Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor.

este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. Adãugarea de ulei de motor Desfaceþi buºonul ºtuþului de alimentare cu ulei 2. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei. H N20. Informaþii referitoare la uleiurile de motor autorizate sunt disponibile în Carnetul de service. Asiguraþi-vã cã nu este depãºit marcajul max la adãugarea de ulei. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului 235 .30-2054-31 4 La adãugarea uleiului de motor. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. în apele subterane sau în sol. Notã privind protecþia mediului Lichidul de rãcire Rezervorul de expansiune este situat în compartimentul motorului. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. În caz contrar. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Uleiul de motor trebuie îndepãrtat într-o manierã responsabilã faþã de mediul înconjurãtor. de exemplu. În caz contrar. Evitaþi deversarea uleiului de motor în sistemul de canalizare. Din acest motiv. adãugaþi cu atenþie uleiul de motor. Temperatura lichidului de rãcire trebuie sã se situeze sub 50 °C. ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. în apele de suprafaþã. Nivelul uleiului este corect dacã acesta se situeazã între marcajele inferior min ºi superior max de pe jojã. alternatorul est situat sub orificiul de alimentare cu ulei de motor. Existã pericolul deteriorãrii alternatorului datoritã scurgerii uleiului de motor. Adãugaþi ulei dacã este necesar ( pagina 235). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Desfaceþi capacul buºonului de alimentare 2.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificaþi nivelul uleiului de motor. În cazul motoarelor cu motor diesel.

de exemplu. N20. de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. la un Centru de Service Mercedes-Benz. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune pentru lichidul de rãcire sunt presurizate când motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Dacã apar pierderi semnificative de lichid de rãcire. Agãugaþi lichid de rãcire ( page 368) pânã la nivelul semnului ºtuþului de alimentare (marcajul superior-MAX). Continuaþi sã rotiþi capacul ºi îndepãrtaþi-l. 236 . pentru identificarea ºi rezolvarea problemei. Verificaþi nivelul lichidului de frânã: periodic. existã riscul de a suferi arsuri cauzate de lichidul de rãcire fierbinte pulverizat. În cazul contactului cu ochiii. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data pentru urmãtoarea înlocuire a lichidului de frânã. clãtiþi cu apã curatã din abundenþã. Evitaþi contactul lichidului de rãcire cu pielea. Lichid de frânã Rezervorul este situat în compartimentul motorului. i De regulã. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Nivelul lichidului de frânã trebuie sã se situeze între marcajele inferior-MIN ºi superior-MAX. ochii sau obiectele de îmbrãcãminte. Deschideþi rezervorul de expansiune pentru lichidul de rãcire numai când temperatura lichidului se situeazã sub 50 °C. Curãþaþi imediat pielea ºi articolele de îmbrãcãminte cu sãpun ºi apã. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de accidentare Deºurubaþi uºor capacul 1 spre stânga pânã la primul punct de rezistenþã pentru a elibera presiunea. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui tip de lichid de rãcire. Repuneþi din nou capacul 1. ! Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la sistemele de rãcire ºi încãlzire. Pericol de intoxicare G Lichidul de rãcire conþine glicol ºi. este toxic. Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie.30-2054-31 G 4 La deschiderea vasului de expansiune pentru lichid de rãcire. prin urmare. Nu ingeraþi lichid de rãcire.

Dacã lichidul de frânã intrã în contact cu vopseaua. 4 N20. În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de spãlare a farurilor. acesta este alimentat de asemenea cu lichid din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor ! Lichidul de frânã corodeazã vopseaua. este posibil ca sistemul hidraulic al autovehiculului sã fie defect. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. 237 . Acesta are o capacitate de aproximativ 7 litri. Dacã lichidul de frânã nu atinge marcajul inferior-MIN. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. pentru verificarea sistemului hidraulic. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. Nu ingeraþi lichidul de frânã. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea de lichid de frânã. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Pericol de intoxicare G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. Pericol de accident G Sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului este situat în compartimentul motorului. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. ochii sau îmbrãcãmintea. Clãtiþi zonele afectate cu multã apã curatã ºi solicitaþi asistenþã medicalã dacã este necesar. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Astfel. clãtiþi imediat cu apã. Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.30-2054-31 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Adãugaþi soluþie concentratã în lichidul pentru spãlarea parbrizului pe tot parcursul anului.

Dacã se pierde ulei (de exemplu. sunteþi obligat sã clarificaþi cumpãrãtorului urmãtoarele aspecte. În acest scop. Din motive de siguranþã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Încãlzire auxiliarã G Pericol de incendiu sau de intoxicareG Autovehiculele cu încãlzitor de aer: în Germania. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. Scoateþi capacul 3. trebuie sã transferaþi acest Manual de utilizare noului proprietar. Amplasaþi din nou capacul 3. Utilizaþi: Variaþi proporþia amestecului în funcþie de lichid de spãlare pentru sezonul cald pentru protecþie împotriva murdãririi la temperaturi peste punctul de îngheþ lichid de spãlare pentru sezonul rece dacã existã riscul de îngheþare a apei pe parbriz Efectuaþi amestecarea lichidului de spãlare a parbrizului într-un recipient cu proporþiile specificate. În acest scop.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de incendiu Ansamblurile mecanice ale autovehiculului Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la ansamblurile mecanice. sunt interzise utilizarea flãcãrilor deschise sau fumatul în timpul manipulãrii concentratului pentru lichid de spãlarea a parbrizului. Din acest motiv. Mercedes-Benz recomandã insistent ca schimbãtorul de cãldurã sã fie înlocuit dupã 10 ani la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. 4 temperatura exterioarã. schimbãtorul de cãldurã trebuie înlocuit dupã 10 ani în conformitate cu reglementãrile naþionale în materie de autorizare a traficului (StVZO). petele de ulei lãsate în locul unde a fost parcat autovehiculul). ! Dacã vindeþi autovehiculul. Completaþi lichidul de spãlare a parbrizului. Prin urmare. adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate calificat care posedã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru detectarea ºi remedierea cauzelor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 238 .

Pãstraþi bateriile în afara accesului copiilor. Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie din acest Manual de utilizare. Efectuaþi încãrcarea bateriilor numai în spaþii bine ventilate. Notã privind protecþia mediului H Á À Bateriile conþin substanþe poluante. Limpeziþi stropii de acid cu apã curatã ºi consultaþi imediat un medic. lichidul poate sãri în ochi. G C E F 4 A D Pericol de explozie În timpul încãrcãrii bateriilor. este degajat gaz exploziv. Purtaþi mãnuºi de protecþie rezistente la substanþele acide. La transportarea bateriilor. 239 . Purtaþi ochelari de protecþie. asiguraþile împotriva rãsturnãrii. evitaþi producerea scânteilor cauzate de foc. Pericol de explozie Datoritã pericolului de explozie. flãcãri deschide ºi fumat. La amestecarea apei ºi a acidului. Încredinþaþi bateriile unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct de colectare special pentru baterii uzate. Acidul de baterie se poate scurge prin orificiile de ventilaþie ale capacelor celulelor ºi pot cauza daune mediului înconjurãtor. Îndepãrtaþi bateriile în mod ecologic. Copiii nu pot estima pericolele implicate de manipularea bateriilor ºi a acidului.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateria Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu douã baterii. Neutralizaþi imediat stropii de acid de pe piele sau articole de îmbrãcãminte utilizând apã cu sãpun sau agent de neutralizare a substanþelor acide ºi apã curatã. La manipularea bateriilor. în funcþie de versiunile de dotare: bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Pericol de accidentare B Acidul de baterie este caustic. Transportaþi ºi depozitaþi bateriile în poziþie verticalã.

Dacã intenþionaþi sã parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã. puteþi deteriora componentele sistemului electric. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( page 349). În caz contrar. cu vaselinã rezistentã la acizi. Întreþinerea bateriilor. Curãþaþi carcasa bateriei numai cu agenþi de curãþare disponibili în comerþ ºi cu capacele celulelor înºurubate. Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este menþinut în stare de nefuncþionare pentru perioade îndelungate de timp. Agenþii de curãþare care conþin carburant corodeazã carcasa bateriei. 240 . Pentru informaþii suplimentare. 4 ! Opriþi motorul ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde înainte de a slãbi sau deconecta clemele de contact. Lubrifiaþi uºor clemele de contact. ! Murdãria acumulatã pe borne ºi pe suprafeþele bateriei cauzeazã pierderi de energie ce pot cauza descãrcarea bateriei. apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz ºi deconectaþi sistemul electric de la comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). Menþineþi întotdeauna bornele ºi suprafeþele bateriei curate ºi uscate. în special suprafeþele inferioare ale acestora.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateriile trebuie sã fie întotdeauna suficient încãrcate pentru a beneficia de durata de viaþã normalã a acestora.

G Dacã autovehiculul este dotat cu baterie auxiliarã în compartimentul motorului. În caz contrar.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei Comutatorul de izolare a bateriei Puteþi întrerupe alimentarea cu energie electricã a tuturor consumatorilor autovehiculului prin intermediul comutatorului de izolare a bateriei. Consultaþi instrucþiunile de utilizare DTCO separate. Pericol de accidentare i Întreruperea alimentãrii cu energie electricã este înregistratã în DTCO (tahometrul digital) drept un eveniment în memoria defecþiunilor. trebuie sã resetaþi uºa culisantã acþionatã electric ( page 80). Dupã reconectarea la sursa de alimentare cu energie electricã. este necesar sã deconectaþi ambele baterii când lucraþi la circuitul electric al autovehiculului. Deconectarea sistemului electric Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93) ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde. Numai astfel sistemul electric este complet deconectat de la sursa de energie electricã. Comutatorul de izolare a bateriei se aflã în partea dreaptã a pedalei de acceleraþie în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Fixaþi fiºa 1 sub pedala de acceleraþie astfel încât sã nu intre în contact cu pinul de masã. 241 . 1 Fiºã 2 Buton glisant Toþi consumatorii trebuie sã fie deconectaþi de la circuitul de alimentare cu energie electricã. 4 i Deconectaþi sistemul electric al autovehiculului de la sursa de alimentare utilizând comutatorul de izolare al bateriei numai dacã autovehiculul urmeazã a fi parcat pentru o perioadã îndelungatã sau când acest lucru este absolut necesar. puteþi deteriora componentele sistemului electric. ! Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contact ºi aºteptaþi cel puþin 20 de secunde înainte de deconectarea sau conectarea comutatorului de izolare a bateriei. Deplasaþi butonul glisant roºu 2 în jos în direcþia sãgeþii ºi deconectaþi conectorul 1 din pinul de masã. Astfel se previne descãrcarea bateriei cauzatã de consumul accidental de energie.

Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei ! Când fixaþi fiºa sub pedala de acceleraþie. Toþi consumatorii sunt reconectaþi la circuitul de alimentare cu energie electricã. Fiºa trebuie sã intre complet în contact cu pinul de masã 2. Deplsaþi butonul glisant roºu pânã la fixare. asiguraþi-vã cã aceasta nu este: murdarã deterioratã În caz contrar. Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93). nu veþi putea restabili conexiunea electricã în momentul reasamblãrii pieselor. Apãsaþi fiºa 1 în pinul de masã 2 pânã la fixarea acesteia ºi eliberarea agentului de blocare. 4 Conectarea sistemului electric 1 Fiºã 2 Pin de masã 242 .

243 . ºoferul este responsabil pentru reglarea corectã a presiunii în pneuri dacã sarcina utilã a autovehiculului este mãritã. menþinerea presiunii stabilite la activarea sistemului. Se afiºeazã presiunea curentã din fiecare pneu. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. frânaþi cu atenþie pânã la oprirea autovehiculului. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii curente din fiecare pneu. Sistemul de monitorizare a pneurilor vã previne în cazul în care presiunea dintr-unul sau mai multe pneuri scade.32-2243-31 i Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. G 4 54. Trebuie sã reglaþi întotdeauna presiunea în pneuri în funcþie de sarcina autovehiculului. pentru toate cele patri pneuri. Acest sistem monitorizeazã. Pericol de accident Asiguraþi-vã cã recalibraþi întotdeauna sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri dupã modificarea presiunii. acest lucru poate influenþa funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri. În astfel de cazuri. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã în cazul în care presiunea în pneuri este incorectã.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. În special. Trebuie sã consultaþi tabelul din interiorul trapei buºonului rezervorului de carburant pentru a decide dacã presiunea în pneuri trebuie reglatã. Apelare presiune în pneuri prin intermediul sistemului de operare Autovehicule cu taste pe volan Porniþi motorul ( page 93). Acesta vã avertizeazã numai dacã presiunea în pneuri scade semnificativ sub valoarea de referinþã a presiunii în pneuri dupã setarea presiunii în timpul calibrãrii. În cazul în care echipamentul radio (exemplu telefoane mobile sau aparate de emisie recepþie) este în funcþiune în interiorul sau în apropierea autovehiculului.

prin intermediul tabelului din interiorul clapetei buºonului de alimentare. sistemul de operare vã oferã o valoare mai exactã. Respectaþi notele din secþiunea "Presiunea în pneuri" ( page 377). Într-unul dintre dreptunghiuri este afiºatã presiunea din pneul respectiv ( page 305).Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Urmãtorul mesaj va fi afiºat dacã autovehiculul a fost parcat timp de peste 20 de minute sau aþi condus cu o vitezã sub 30 km/h: Tyre pressure displayed after driving for several minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Avertizare asupra presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. i 4 Valorile presiunii în pneuri indicate de sistemul de operare pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri În majoritatea cazurilor. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. De obicei. Autovehicule cu taste pe volan Se afiºeazã un mesaj ºi lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. 244 . sistemul de monitorizare a apresiunii din pneuri detecteazã automat noua valoare de presiune. cã presiunea din toate cele patru pneuri este setatã corespunzãtor circumstanþelor de utilizare. Presiunea în pneuri este afiºatã în douã dreptunghiuri de culoare roºie. de exemplu dacã: presiunea în pneuri a fost modificatã roþile sau pneurile au fost schimbate au fost montate roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Asiguraþi-vã.

Este afiºat urmãtorul mesaj: OK TPMS (sistem de monitorizare a presiunii în pneuri în regulã) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. 4 Apãsaþi butonul de resetare 0 situat pe panoul de bord ( page 29). Apãsaþi tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii din fiecare pneu sau apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed after driving for several minutes ( Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi tasta æ de pe volan. urmãtorul mesaj va fi afiºat: Monitor current tyre pressure? (Monitorizare presiune curentã?) 245 . sau tasta de meniu 5 din panoul de bord. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta .Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus.TPMS pe afiºaj. Pentru autovehiculele cu taste pe volan. Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Procesul de activare este anulat automat dupã scurgerea a 30 de secunde fãrã nicio valoare afiºatã. Este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor reactivated (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a fost reactivat) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. situat pe panoul de bord. Pe afiºaj trebuie sã aparã informaþiile standard ( page 122). Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta ç de pe volan. Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Apãsaþi tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia mesajului +CAL. Apãsaþi butonul . Autovehicule cu taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus.

este recomandat sã reduceþi viteza maximã a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã. Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu suprafaþã de rulare identicã pentru toate roþile pentru a menþine manevrabilitatea sigurã a autovehiculului. Pericol de accident 4 G G Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm trebuie înlocuite imediat. Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. luaþi în considerare cã manevrabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. ASR. BAS. AAS ºi ESP® vor funcþiona optim. Cablul adaptor este diponibil la orice atelier de specialitate autorizat. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceastã revizie tehnicã include: Schimbarea uleiului. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. Numai astfel sistemele pentru siguranþa conducerii ABS. Adaptaþi stilul dumneavoastrã de conducere ºi conduceþi cu mai multã atenþie. Pericol de accident În acest caz. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. dacã uleiul de motor utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã Verificarea concentraþiei antigelului/ agentului anticoroziv în lichidul de rãcire Adãugarea unui agent de curãþare concentrat în lichidul sistemului de spãlare a parbrizului Verificarea bateriilor Înlocuirea pneurilor Informaþii referitoare la utilizarea carburantului diesel la temperaturi externe reduse sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 372). 246 . Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247). Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. utilizând permanent sistemul Speedtronic ( page 195). este necesarã amplasarea unui semn de avertizare în câmpul vizual al ºoferului. pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã montaþi roata de rezervã de uz temporar pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. pentru înlocuirea roþii de rezervã cu un pneu de iarnã. de exemplu. Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ( pagina 244). de exemplu. la începutul acestuia.

uscat ºi. Aceastã acþiune va readuce frânele la nivelul normal de performanþã. Autovehiculul poate fi condus cu viteza maximã admisã în timpul utilizãrii lanþurilor antiderapante numai pe carosabil acoperit cu zãpadã. La oprirea autovehiculului dupã parcurgerea unor drumuri acoperite cu sare. virajele ºi frânarea bruscã. Comutaþi într-o treaptã inferioarã de vitezã numai la turaþii reduse ale motorului. din motive de siguranþã. Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pericol de accident G Dacã existã probabilitatea ca autovehiculul sã derapeze sau nu poate fi frânat la viteze reduse: apãsaþi pedala de ambreiaj în cazul autovehiculelor cu transmisie manualã comutaþi selectorul în poziþia neutrã N în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã Încercaþi sã pãstraþi controlul asupra autovehiculului prin intermediul manevrelor de corectare a direcþiei. Utilizaþi frâna de serviciu în funcþie de condiþiile de drum. Prin urmare. În cazul conducerii autovehiculului cu lanþuri antiderapante. Conduceþi cu atenþie deosebitã pe carosabilul alunecos. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz. întunecat. Acþionaþi periodic frânele în timpul cãlãtoriilor mai lungi pe drumuri acoperite de criblurã sau de sare. dacã este posibil. 247 . Demontaþi lanþurile antiderapante imediat ce drumul nu mai este acoperit de zãpadã. poate fi avantajos sã dezactivaþi sistemul ABS ( page 62). poate fi necesar sã acþionaþi frânele mai puternic pentru a obþine o forþã de frânare normalã. acestea produc un efect de excavaþie în scopul ameliorãrii aderenþei. asiguraþi-vã cã frânele sunt complet funcþionale înainte de a continua cãlãtoria. Evitaþi accelerarea.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã i Dupã demontare. vaselina ºi benzina/motorina. Puteþi obþine informaþii referitoare la lanþurile antiderapante de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Respectaþi instrucþiunile de montare furnizate de producãtor. depozitaþi jantele ºi pneurile într-un loc rãcoros. Astfel. Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. Sarea prezentã pe carosabil poate afecta negativ eficienþa sistemului de frânare. i Montaþi lanþuri antiderapante numai pe roþile din spate (puntea motrice). 4 Comutarea într-o treaptã inferioarã pentru frânarea autovehiculului poate cauza deraparea autovehiculelor pe o suprafaþã alunecoasã datoritã diferenþei semnificative de vitezã dintre motor ºi roþile motrice în acest anotimp.

Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Cricul poate ceda determinând cãderea autovehiculului. sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu trebuie confundat cu afiºajul pentru nivelul uleiului de motor P. trebuie sã-l ridicaþi pe standuri cu o capacitate de susþinere suficientã. 248 . Pericol de accidentare Înainte de realizarea operaþiunilor de întreþinere ºi a reparaþiilor. Prin urmare. Lucrãrile de întreþinere ºi de verificare a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. din data indicatã pentru service trebuie scãzute perioadele în care bateria este deconectatã.000 de km înainte. În caz contrar. ! Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã nu sunt înregistrate de sistemul de programare a verificãrilor tehnice.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice (ASSYST) ASSYST PLUS Active Service System (sistem activ de programare service). de exemplu: G Nu utilizaþi niciodatã cricul autovehiculului în locul standurilor. Respectaþi indicaþiile referitoare la piesele deschimb din secþiunea “Date tehnice” ( page 364). În acest scop. Apoi este afiºat un mesaj în timpul deplasãrii autovehiculului sau dupã punerea contactului. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. cum ar fi: normele de protecþie a muncii ºi prevenire a accidentelor. Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru o perioadã scurtã de timp. Pentru a vã asigura cã verificãrile tehnice vor fi efectuate la momentele oportune. Înainte de a lucra sub autovehicul. Sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu oferã informaþii privitoare la nivelul uleiului de motor. vã informeazã asupra datei programate pentru urmãtoarea operaþiune de service. cauzând astfel accidentarea gravã a dumneavoastrã sau a altor persoane sau pagube materiale. sã citiþi secþiunile relevante din documentaþia tehnicã. Data programatã pentru service este afiºatã cu cel puþin o lunã sau 3. manualul de utilizare ºi informaþiile de service 4 Familiarizaþi-vã în prealabil în special cu cerinþele legale. este posibil sã nu sesizaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane.

zile) 9 Service A in. de exemplu un Centru Service Mercedes-Benz. 4 ! Depãºirea datei de revizie tehnicã specificate poate reprezenta o încãlcare a legii.days (verificarea tehnicã A în . Acestea pot fi prelungite prin: conducerea cu atenþie ºi la turaþii medii ale motorului evitarea cãlãtoriilor scurte în timpul cãrora motorul nu atinge temperatura normalã de funcþionare Afiºarea datei programate pentru service Autovehicule cu taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 Service A in . km) 9 Service A due now (Verificarea tehnicã A programatã acum) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. Afiºajul este activat. Autovehicule fãrã taste pe volan Dacã aþi depãºit data de verificare tehnicã programatã... Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Porniþi motorul ( page 93). Depãºirea datei programate pentru verificarea tehnicã Un atelier de specialitate autorizat.. urmãtorul mesaj va fi indicat pe afiºaj: 9 Service A in .km (Verificarea tehnicã A în .km (Verificarea tehnicã A în .000 km perioada rãmasã în zile.. zile) 9 Service A in.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service i Intervalul rãmas pânã la verificarea tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri. Intervalul între datele verificãrilor tehnice depinde de stilul de conducere. de exemplu 30 de zile.. în funcþie de distanþa totalã parcursã. Autovehicule cu taste pe volan Dacã aþi depãºit data programatã pentru service.. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri.days (verificarea tehnicã A în . urmãtorul simbol este afiºat intermitent timp de 10 secunde dupã punerea contactului: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea veþi observa semnul minus înaintea datei de verificare tehnicã programate.. poate reseta indicatorul de service dupã efectuarea reviziei. 249 . de exemplu 3. km) Este emis de asemenea un semnal acustic.. Autovehicule fãrã taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje. iar garanþia ºi avantajele pentru clienþii importanþi pot fi anulate.

days (verificarea tehnicã A în .Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi tasta è sau ÿ pânã la apariþia afiºajului standard ( page 118).. km) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. de exemplu: 9 Service A in . Îndepãrtaþi materialele filtrante Curãþaþi materialele filtrante Spãlaþi materialele filtrante cu apã curatã Lãsaþi materialele filtrante la uscat. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea urmãtorului mesaj. care nu este acoperit de garanþie. zile) 9 Service A in. 1 Capac 2 Niºe ! Trebuie sã eliminaþi impuritãþile vizibile de pe filtrul de aer sau sã-l înlocuiþi dacã este necesar. 250 . 4 ! Filtrul de aer pe plafon în zona posterioarã a habitaclului Materialele filtrante nu trebuie curãþate sau uscate într-o maºinã de spãlat. impuritãþile pot deteriora sistemul de condiþionat. verificaþi regulat sistemul de aer condiþionat pentru eliminarea impuritãþilor vizibile.. Îndepãrtarea filtrului de aer Scoateþi cu atenþie capacul 1 din niºa 2 ºi îndepãrtaþi-l. Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia urmãtorului mesaj pe afiºaj: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje. Din acest motiv.km (Verificarea tehnicã A în . în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri perioada rãmasã în zile Filtrul de aer pentru sistemul de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului În filtrul de aer se pot acumula cantitãþi semnificative de nisip sau praf când conduceþi pe drumuri prãfuite sau cu nisip.. În caz contrar.. Instalarea filtrului de aer Montaþi materialele filtrante Montaþi capacul 1.

magneþi sau obiecte similare pe suprafeþele vopsite.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea periodicã ºi adecvatã vã va ajuta la menþinerea unei stãri optime a autovehiculului. Recipientele goale ºi materialele de curãþare uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. Pericol de intoxicare ºi accidentare Notã privind protecþia mediului H Spãlaþi autovehiculul numai într-un loc adecvat acestui scop. În caz contrar. i Se recomandã utilizarea produselor Mercedes-Benz. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat urmãtoarele substanþe: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Spãlaþi autovehiculul mai frecvent în timpul iernii pentru a îndepãrta depunerile de sare. este posibilã deteriorarea vopselei. Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului dumneavoastrã împotriva influenþelor dãunãtoare din mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie. Produsele de întreþinere Mercedes-Benz sunt disponibile de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. la un Centru de Service Mercedes-Benz. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº. Carburantul este inflamabil ºi constituie un pericol pentru sãnãtate. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere. În asemenea cazuri. Zgârieturile. Aceastea au fost special concepute pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi sunt de cea mai înaltã tehnologie. filme. de exemplu. depunerile corozive. în locuri unde copiii nu au acces. utilizaþi întotdeauna scãri corespunzãtoare trepte fixe 4 G ! Nu aplicaþi în niciun caz autocolante. Nu utilizaþi carburant ca agent de curãþare. i Dacã este necesarã curãþarea unor zone din apropierea pãrþii superioare a autovehiculului. 251 .

nu îndreptaþi jetul de apã direct spre balamalele portierelor. mai întâi încãlziþi motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ! Dupã curãþarea autovehiculului. Dupã spãlarea automatã a autovehiculului. este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã. 4 ! Asiguraþi-vã cã maneta de control a ºtergãtoarelor de parbriz se aflã în poziþia 0 ( page 155). preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi se reduce zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de rezidurile de pe parbriz. acesta nu trebuie parcat pentru o perioadã îndelungatã. ºtergeþi ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor de parbriz. 252 . existã posibilitatea deteriorãrii acestora sau a autovehiculului în spãlãtoria automatã. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite. Spãlarea automatã a autovehiculului Puteþi apela pentru curãþarea autovehiculului la o spãlãtorie automatã chiar de la început.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului dumneavoastrã. Procedând astfel. Dacã nu demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi nu pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare. în special jantele curãþate cu agenþi de curãþare a jantelor. Agenþii de curãþare a jantelor pot favoriza coroziunea discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/saboþilor de frânã. ! Pentru a evita deteriorãrile. Înainte de parcarea ºi pãrãsirea autovehiculului. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie ºi astfel. Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. conductele lichidului de frânã. Trebuie menþiuntã distanþa minimã dintre autovehicul ºi duza dispozitivului de curãþare cu presiune înaltã: aproximativ 70 cm pentru jeturi circulare aproximativ 30 cm pentru jeturile plane de 25° ºi jeturile concentrate Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. conectori sau elementele de etanºare. declanºarea accidentalã a ºtergãtoarelor. Este preferabilã spãlarea automatã fãrã perii. Dacã autovehiculul este foarte murdar. ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. Demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare înainte de a intra în spãlãtoria automatã.

ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. În acest caz. Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. În caz contrar. G Opriþi motorul înainte de curãþarea parbrizului sau a braþelor ºtergãtoarelor. ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. jetul nu trebuie orientat direct spre componentele electrice sau spre terminalele cablurilor electrice. Când ºtergãtoarele de parbriz se aflã în poziþie verticalã. precum ºi încãlþãmintea. Dupã curãþare trataþi motorul cu agenþi de conservare. În exteriorul parbrizului ºi al lamelor ºtergãtoarelor Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( page 93). zãpadã sau gheaþã). Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. veþi deteriora capota. În cazul curãþãrii cu apã sau abur cu înaltã presiune. Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( page 155). Geamuri glisante Urmãtoarele piese trebuie curãþate la fiecare 3 sãptãmâni: garniturile ºi zonele de contact ale geamurilor trebuie curãþate cu o lavetã umedã ºinele de ghidare ale geamurilor 4 ! Nu permiteþi accesul apei în orificiile de admisie ºi ventilaþie. Curãþarea motorului Acum este posibilã curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. trebuie menþinute curate (de exemplu. protejaþi sistemul de transmisie cu curea de agentul de conservare. Treptele ºi deschiderile de acces în autovehicul. 253 . fãrã noroi. rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din comutatorul de contact. În caz contrar. ! Nu utilizaþi agenþi de curãþare alcalini sau acizi.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Trepte Pericol de accident Jantele din aliaj uºor Curãþaþi jantele din aliaj uºor în mod regulat. Aceºtia pot cauza coroziunea prezoanelor (piuliþelor de roatã) sau a dispozitivelor de echilibrare a greutãþii roþilor. Pericol de accidentare G Treptele ºi cãile de acces murdare sau acoperite de gheaþã presupun un risc de alunecare ºi cãdere.

aspru sau uscat ºi nu frecaþi. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. 1 Senzorii Parktronic ! Utilizaþi numai lichid de spãlare adecvat pentru suprafeþe din plastic. Finisaj de plastic 4 ! Nu utilizaþi lavete din material tare. materiale abrazive. Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. Senzorii sistemului Parktronic (PTS) Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie frontalã ºi posterioarã. ! Nu utilizaþi lavete din material tare. urmaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de fabricantul dispozitivului referitoare la distanþa corectã între autovehicul ºi duza dispozitivului cu presiune înaltã. puteþi zgâria sau deteriora suprafeþele.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Geamurile Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora suprafeþele din plastic ale geamurilor farurilor. materiale abrazive. nu utilizaþi lavete uscate. puteþi deteriora geamurile sau sistemul de încãlzire a lunetei. Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã. ºampon ºi o lavetã moale. 254 . În caz contrar. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. Farurile Stergeþi geamurile farurilor cu un burete umed. Nu atingeþi partea interioarã a lunetei sau a geamurilor laterale cu obiecte dure. ! Nu utilizaþi lavete uscate. dispozitive pentru rãzuirea gheþii sau inele. În caz contrar. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi. Din acest motiv. Dacã efectuaþi curãþarea senzorilor prin intermediul unui dispozitiv cu presiune înaltã sau cu abur. În caz contrar. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele. de exemplu. În caz contrar.

Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere de construcþie Pericol de accident 4 G ! Utilizaþi un agent de curãþare necaustic. Nu înãlbiþi sau vopsiþi centurile de siguranþã. 255 . ! Ca agent de curãþare. utilizaþi o soluþie pentru suprafeþe cu murdãrie persistentã. o lavetã din microfibrã). ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag. utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect poros. Murdãrire intensã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. ! Curãþaþi centurile de siguranþã cu o soluþie de spãlare neutrã. Planºa de bord ºi secþiunea capitonatã a volanului Umeziþi o lavetã curatã ºi care nu lasã scame cu apã ºi utilizaþi-o pentru a curãþa pãrþile din plastic ºi planºa de bord. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. fãrã solvenþi. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. În cazul murdãriei pronunþate. Pericol de accidentare Centurile de siguranþã Îndepãrtaþi imediat petele ºi murdãria pentru a preveni deteriorarea ºi acumularea de reziduuri. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. Aceste proceduri pot afecta negativ funcþionalitatea centurilor.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Murdãrire uºoarã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. o lavetã din microfibrã). detergent de vase) diluat cu apã. fãrã scame (de exemplu. fãrã scame (de exemplu. G Murdãria de pe autovehicul poate afecta siguranþa rutierã ºi funcþionalã a acestuia. Nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare pentru curãþarea habitaclului care conþin solvenþi pentru a curãþa planºa de bord sau secþiunea capitonatã a volanului. Mercedes-Benz recomandã utilizarea unui produs Mercedes-Benz. Nu uscaþi centurile de siguranþã în lumina directã a soarelui sau la temperaturi de peste 80 °C.

Dupã conducerea pe noroi. pasajele roþilor ºi plãcuþele de înmatriculare. roþile. Din acest motiv. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. pneurile. Pericol de accident G Murdãria prezentã pe discurile de frânã. deschiderile de acces. plãcuþele/garniturile de frânã ºi articulaþiile punþii. treptele. Aceastã situaþie poate provoca un accident. În cazul periclitãrii performanþelor sistemului de frânare. geamurile. este necesarã respecarea instrucþiunilor de siguranþã relevante din aceastã secþiune. Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare prin testarea frânelor înainte de a conduce pe drumurile publice. Respectaþi observaþiile din aceastã secþiune.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Pot apãrea în special urmãtoarele pericole: Particule de criblurã Pietrele prinse între pneuri pot fi aruncate în timpul deplasãrii autovehiculului ºi pot accidenta alþi participanþi la trafic sau pot deteriora autovehiculele acestora (în special parbrizul). 4 Curãþaþi autovehiculul. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Acest lucru este valabil în special în cazul în care suprafaþa este umedã. Curãþaþi discurile de frânã. Autovehiculul poate intra în derapaj Pericol de alunecare Murdãria ºi noroiul de pe trepte ºi deschiderile de acces pot afecta siguranþa acestora. Drept consecinþã. ºi plãcuþele/saboþii de frânã poate influenþa negativ performanþele sistemului la frânare (mergând pânã la nefuncþionarea totalã a acestuia). Respectaþi întotdeauna instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. Îndepãrtaþi corpurile strãine prinse. oglinzile retrovizoare exterioare. Pericol de derapare Murdãria ºi noroiul de pe pneuri/suprafaþa carosabilului reduc aderenþa pneurilor. nisip. 256 . mânerele. În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu înaltã presiune sau al unei spãlãtorii automate. apã sau în condiþii similare: Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare. pietrele. curãþaþi întotdeauna autovehiculul cu atenþie dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere ºi înainte de conducerea pe drumurile publice. puteþi aluneca de pe trepte ºi vã puteþi accidenta. În acest scop. opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic permit oprirea în siguranþã ºi apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru efectuarea lucrãrilor. dacã este necesar. în special echipamentele sistemului de iluminare. Verificaþi articulaþiile punþilor ºi lubrefiaþi-le. roþile.

.Sfaturi practice Depanare rapidã Mesaje afiºate Unde gãsesc..? Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Înlocuirea becurilor Înlocuirea bateriilor Sistemul de alimentare cu carburant Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pneu dezumflat Bateria Pornirea asistatã Tractarea Siguranþe 5 257 .

Sistemul de alarmã antifurt este dezactivat. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii când sistemul de alarmã antifurt era activat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. 5 Sistemul de alarmã antifurt este declanºat brusc. Soluþii propuse Cheia: Apãsaþi tasta Œ sau ‹. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Semnalele acustice de avertizare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 258 . În acest scop.

Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Cauzã/consecinþe posibile Va fi afiºat un mesaj corespunzãtor. Pericol de accidentare Nu purtaþi centura de siguranþã. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 41). Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia 0. Comutaþi transmisia automatã în poziþia P G 5 259 . Aþi oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului. Soluþii propuse Respectaþi recomandãrile incluse în notele de la ( pagina 290).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Este generat un semnal acustic de avertizare. dar nu aþi comutat transmisia automatã în poziþia P. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

5 Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Porniþi motorul în mod normal. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Dacã nu puteþi identifica nicio deteriorare a: compenentelor fundamentale sistemului de alimentare cu carburant suportului motorului Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 260 . Nu reporniþi în niciun caz motorul. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Cauzã/consecinþe posibile Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse G Luaþi imediat contactul. Problemã Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Scoateþi cheia.

Nu reporniþi în niciun caz motorul. Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. În acest scop. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Problemã Rezervorul de carburant s-a golit complet. 5 261 . G Luaþi imediat contactul. la un autovehicul cu motor diesel. Scoateþi cheia. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Carburantul ºi rezervorul de carburant Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Cauzã/consecinþe posibile Existã aer în sistemul de alimentare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

Soluþii propuse Readuceþi cheia în poziþia 0 a comutatorului de contact înainte de a încerca din nou pornirea motorului. Luaþi în calcul faptul cã încercãrile îndelungate de pornire a motorului pot descãrca bateria. Reporniþi motorul. Problemã Motorul nu porneºte. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Dacã problema persistã dupã câteva încercãri: Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 329). Cauzã/consecinþe posibile Este posibil ca sistemul de alimentare cu carburant al motorului sã fie defect. Lampa de avertizare asupra nivelului carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0. Alimentaþi autovehiculul cu carburant.Sfaturi practice Depanare rapidã Motor Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 5 Autovehicule cu motor diesel: Rezervorul de carburant este complet gol. Motorul nu porneºte. 262 . Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare.

Dacã motorul tot nu porneºte în ciuda Autovehicule cu transmisie automatã: tentativei de pornire asistatã: Maneta schimbãtorului nu se aflã în poziþia P Apelaþi la un atelier de specialitate sau N. carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic ºi poate provoca deteriorarea acestuia. descãrcatã). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se indicã depãºirea limitei de +120 °C. Comutatorul de izolare a bateriei este deconectat. Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi respectaþi recomandãrile incluse în notele de avertizare. Nu auziþi demarorul în funcþiune. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Tensiunea de alimentare este insuficientã Motorul nu poate fi pornit (bateria este prea slabã sau este ( pagina 353). În caz contrar. Sistemul electronic al motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate. Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã. mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 235). Activaþi sistemul electric ( pagina 241) Nu acceleraþi excesiv. 5 263 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Motorul nu porneºte. autorizat.

Transmisia nu comutã. 5 Capacitatea de accelerare este diminuatã. În poziþia D. în poziþia R. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Transmisia funcþioneazã în modul de urgenþã. În acest scop. 264 . Problemã Transmisia nu mai efectueazã corect schimbarea treptelor de vitezã. transmisia comutã în treapta marºarier. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Transmisia automatã Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D sau R. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Aºteptaþi minimum 10 secunde înainte de repornirea motorului. Este posibilã numai comutarea în treapta a doua de vitezã sau marºarier. transmisia comutã în treapta a doua de vitezã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei. Opriþi motorul. Opriþi autovehiculul. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.

Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse. Problemã Farurile sunt aburite pe interior. Cauzã/consecinþe posibile Umiditatea atmosfericã este foarte ridicatã. În acest scop. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 5 265 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Farurile vor fi dezaburite dupã parcurgerea unei distanþe scurte. Umezeala a pãtruns carcasa farurilor deoarece nu este închisã etanº.

Porniþi din nou ºtergãtoarele de parbriz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz. Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului mixt. 266 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. din motive de siguranþã. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Problemã Stergãtoarele de parbriz sunt blocate. 5 Stergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi blocatã de frunze sau de zãpadã. Motorul pentru acþionarea ºtergãtoarelor de parbriz s-a oprit.Sfaturi practice Depanare rapidã Stergãtoarele de parbriz Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul imediat ce este posibil ºi. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor. scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect.

Nu mai este posibilã încuierea Portierele nu sunt închise corespunzãtor. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Închideþi portierele ºi încuiaþi din nou autovehiculul. încuiat. Semnalizatoarele de direcþie nu lumineazã Sistemul de închidere centralizatã prezintã intermitent atunci când autovehiculul este defecþiuni. Încuiaþi portierele prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. În acest scop. 5 267 . autovehiculului cu ajutorul cheii. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Verificaþi sistemul de închidere centralizatã cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Cheia Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii. 5 268 . Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt slabe sau descãrcate. Bateriile cheii sunt descãrcate. înlocuiþi bateriile ( pagina 327). Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou. înlocuiþi imediat bateriile ( pagina 327). încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã ale cheii ( pagina 315). Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde scurt la apãsarea butonului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Nu mai este posibilã încuierea sau descuierea autovehiculului cu ajutorul cheii. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Cheia este defectã. verificaþi dacã lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie se aprinde scurt la fiecare apãsare a butonului. Dacã nu se aprinde.

5 269 . Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Dacã este necesar. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Anulaþi frecevenþa de transmisie a cheii la un Centru de Service Mercedes-Benz. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Aþi pierdut un element mecanic de urgenþã al cheii.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Aþi pierdut cheia. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Dacã este necesar.

Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este necesarã. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas în poziþia 0 pentru o perioadã considerabilã de timp. pagina 93). sau Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu încãlzirea scaunelor ºi iluminarea interiorului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Porniþi motorul ( Tensiunea de alimentare este insuficientã. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contact. 5 270 . apoi rotiþi din nou cheia. sau Motorul nu poate fi pornit ( pagina 353).

Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Plãcuþa de înmatriculare sau alte accesorii aflate în apropierea senzorilor nu sunt fixate corespunzãtor. În acest scop. iar dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Curãþaþi senzorii Parktronic ( pagina 254). Cauzã/consecinþe posibile Sistemul Parktronic a funcþionat defectuos ºi a fost dezactivat. Lampa de control de pe tasta pentru sistemul Parktronic se aprinde. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Cuplaþi din nou contactul.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemele de asistare a conducerii Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. iar segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se sting. La apãsarea tastei pentru sistemul Parktronic segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se aprind din nou. indicã distanþe neplauzibile. Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea sistemului Parktronic. Dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. De exemplu toate segmentele pot fi aprinse deºi nu existã niciun obstacol. O sursã externã de unde radio sau ultrasunete poate produce interferenþe. Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în alt loc. Verificaþi plãcuþa de înmatriculare ºi accesoriile aflate în apropierea senzorilor pentru o poziþionare corespunzãtoare. 271 . Problemã Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii. 5 Afiºajele de avertizare ale sistemului Parktronic Senzorii Parktronic sunt murdari sau îngheþaþi.

prin urmare. Cauzã/consecinþe posibile Afiºajul indicã un mesaj cu prioritate ridicatã ºi. nu poate indica schimbarea vitezei. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Viteza nu poate fi setatã cu tempomatul sau sistemul Speedtronic nu poate fi activat1. 5 272 . Dacã este necesar. dezactivaþi tempomatul sau sistemul Speedtronic. Soluþii propuse Procedaþi dupã cum indicã mesajul de pe afiºaj.

Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Setaþi ora ºi ziua sãptãmânii ( pagina 181). Simbolul ö se aprinde intermitent.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemul auxiliar de încãlzire Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz în acest scop. iar pe afiºajul temporizatorului este afiºat un cod de defecþiune. temporizatorului lumineazã intermitent. Dezactivaþi sistemul auxiliar de încãlzire ( pagina 176). iar sistemul auxiliar de încãlzire nu se aprinde automat. 5 G Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe Bateriile telecomenzii sunt descãrcate. Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 328). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Simbolurile ºi cifrele din afiºajul Tensiunea de alimentare a fost întreruptã. Pericol de accident Sistemul auxiliar de încãlzire prezintã defecþiuni. telecomanda sistemului auxiliar de încãlzire nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri determinã ca siguranþa în funcþionare a sistemului de încãlzire sã nu mai poatã fi garantatã ºi antreneazã riscul producerii de accidente sau al accidentãrii. 273 .

Apoi porniþi în mod repetat sistemul auxiliar de încãlzire pânã când circuitele de alimentare cu carburant sunt pline. Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã la sub un sfert din capacitate. 274 . Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. 5 Pericol de accident Înlocuiþi siguranþa ( pagina 360). G Sistemul auxiliar de încãlzire s-a supraîncãlzit de câteva ori succesiv: Încãlzitorul de apã de aproximativ zece ori succesiv Încãlzitorul de aer de aproximativ trei ori succesiv Motorul sau ventilatorul este defect. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Dacã este necesar. Circuitul de protecþie cu tensiune insuficientã de alimentare integrat în unitatea de control dezactiveazã sistemul auxiliar de încãlzire întrucât tensiunea de alimentare este mai micã de 10 volþi. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Sistemul auxiliar de încãlzire nu este activat sau motorul nu porneºte. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Cauzã/consecinþe posibile Lipsã de carburant. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea siguranþei. Siguranþa s-a ars. Încãlzitorul de apã s-a supraîncãlzit. Sistemul auxiliar de încãlzire este dezactivat automat. verificaþi alternatorul ºi bateria.

Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Consultaþi un atelier de service autorizat. echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Soluþii propuse Deschideþi orificiile de ventilaþie. 275 . Deconectarea bateriei demarorului ( pagina 349). În acest scop. Cauzã/consecinþe posibile Conductele de aer sunt blocate. Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi 5 Problemã Doriþi parcarea autovehiculului pentru o perioadã mai îndelungatã de timp (mai mult de ºase sãptãmâni).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Încãlzitorul de aer s-a supraîncãlzit. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului auxiliar de încãlzire. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.

Sistemul de încãlzire a scaunelor va porni automat imediat ce tensiunea de alimentare creºte pânã la valoarea suficientã. Problemã Una sau ambele lãmpi de control integrate în butonul de comandã a( sistemului de încãlzire a scaunelor lumineazã intermitent. Deconectaþi consumatorii secundari. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. în caz contrar acestea vor rãmâne dezactivate. iluminarea habitaclului. etc. etc. iluminarea habitaclului. Sistemul de încãlzire a scaunelor s-a deconectat automat. Dacã tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã în decursul a 30 de secunde. de exemplu lãmpile de lecturã. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. 276 . Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sau sistemul de încãlzire a geamurilor au fost dezactivate automat. de exemplu lãmpile de lecturã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sistemul de încãlzire a lunetei vor fi reactivate automat. 5 Lãmpile de control integrate în comutatoarele pentru sistemul de încãlzire a parbrizului P ºi/sau sistemul de încãlzire a lunetei F lumineazã intermitent.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare integrate în comutatoare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat. iluminarea habitaclului. Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este Tensiunea de alimentare este insuficientã dezactivatã prea rapid sau nu poate fi din cauza funcþionãrii simultane a prea activatã. 5 277 . de exemplu lãmpile de lecturã. Lampa de control integratã în multor consumatori. tasta ° nu se aprinde. etc.

În acest scop. Pericol de accident G Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Nu acceleraþi excesiv. # k 6 Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. v 5 G Pericol de accident Sistemul ESP® sau sistemul ASR sunt active deoarece cel puþin una dintre roþi a atins limita admisã de uzurã a suprafeþei de rulare a pneului. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru sistemulASR/ESP® lumineazã intermitent în timpul deplasãrii autovehiculului. Excepþii ( pagina 63). ASR/BAS ºi lampa de control roºie a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. G Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident pentru sistemul ASR/ESP® este Sistemul ASR este dezactivat. Conduceþi cu vitezã redusã. 278 . Reactivaþi sistemului ASR. De asemenea. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293).Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Soluþii propuse Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic. aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. ABS.

Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Nu continuaþi cãlãtoria. G 5 279 . Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Pericol de accident G Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. ABS. ASR/BAS ºi lampa roºie de control a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN. Continuaþi conducerea autovehiculului. nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. # k 6 6 Lampa roºie de control pentru Pericol de accident sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Soluþii propuse Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.

Continuaþi conducerea autovehiculului. cu un efect de frânare normal. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. dar cu atenþie sporitã. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. dar cu atenþie sporitã. k G ASR sau AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Continuaþi conducerea autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de control galbenã ASR/BAS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. 280 . Pericol de accident G 5 BAS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Pericol de accident Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar fãrã asistare electronicã. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Esre posibilã blocarea roþilor. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. dar fãrã asistare electronicã. Pericol de accident Soluþii propuse - G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Pericol de accident De asemenea. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. au fost de asemenea dezactivate. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. 5 Continuaþi conducerea autovehiculului. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. G Sistemul ABS este temporar indisponibil. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dar fãrã asistare electronicã. Esre posibilã blocarea roþilor. cu un efect de frânare normal. ASR ºi BAS. dar cu atenþie sporitã. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului. 281 . Drept urmare. ESP®. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). dar cu atenþie sporitã.

dar cu atenþie sporitã. 5 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi sã circulaþi. Este posibilã reducerea puterii motorului. Este posibilã reducerea puterii motorului. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Pericol de accident Soluþii propuse # G ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. pânã la cel mai apropiat atelier de service. dar cu atenþie sporitã. Prin urmare.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de control ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Continuaþi conducerea autovehiculului. 282 . Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. dar cu atenþie sporitã. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Continuaþi conducerea autovehiculului. tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Pericol de accidentare G Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni.

Nu continuaþi cãlãtoria. baterie este aprinsã în Cauze posibile: timpul funcþionãrii alternatorul este defect motorului. 283 . la un Centru de Service Mercedes-Benz. cureaua trapezoidalã este ruptã Soluþii propuse Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi cureaua trapezoidalã Dacã aceasta este deterioratã: nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. de exemplu. Apelaþi la un atelier de depanare auto. la un Centru de Service Mercedes-Benz. # 5 2 Lampa de control Pericol de accident G galbenã pentru uzura plãcuþelor de frânã se Plãcuþele/saboþii de frânã au atins limita criticã de uzurã. Bateria este defectã. aprinde dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Pericol de accident G avertizare pentru Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/saboþilor de frânã. Dacã nu este deterioratã: apelaþi la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. de exemplu.

0 l apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Dacã existã pierderi vizibile de ulei la motor. : : 5 Lampa de avertizare Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei galbenã a nivelului de insuficient. apelaþi imediat la un atelier de specialiate autorizat pentru remedierea defecþiunii. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi adãugaþi ulei la urmãtoarea staþie de alimentare cu carburant dacã este necesar ( pagina 235). ulei se aprinde.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul uleiului de motor se aprinde intermitent dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. lampa de control se va aprinde în mod continuu. 284 . Nivelul uleiului de motor a scãzut sub cota minimã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 235). mesajul referitor la nivelul uleiului de motor -2. Opriþi motorul. Existã pericolul deteriorãrii motorului. Dacã nivelul uleiului scade ºi mai mult. Dacã nivelul uleiului este corect.

mesajul referitor la nivelul uleiului de motor HI apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul lichidului de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. În caz contrar. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune dacã nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Dacã nivelul uleiului este corect. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. motorul se poate supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. În caz contrar existã riscul defectãrii motorului sau a convertorului catalitic. : / Opriþi cu proxima ocazie. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). 5 285 . Opriþi motorul pentru rãcirea acestuia.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de avertizare Nivelul uleiului de motor a depãºit nivelul galbenã a nivelului de maxim. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii. Dacã este necesarã adãugarea mai frecventã de lichid de rãcire. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi îndepãrtaþi excesul de ulei prin sifonare la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 235). ulei se aprinde.

Dacã lampa de avertizare a lichidului de rãcire rãmâne aprinsã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. tractarea unei remorci etc. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. Lampa galbenã de control a preîncãlzirii1 se aprinde în timpul funcþionãrii motorului Existã o defecþiune la sistemul de preîncãlzire. 286 . A 5 A Lampa galbenã de Nivelul carburantului a coborât sub cota de avertizareasupranivelului rezervã. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Soluþii propuse Nu continuaþi cãlãtoria. carburantului se aprinde. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. conducere pe terenuri muntoase. q Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Senzorul indicatorului nivelului carburantului Lampa galbenã de avertizareasupranivelului prezintã defecþiuni. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã • Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Temperatura lichidului de rãcire este prea avertizare pentru ridicatã.). Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. de carburant este aprinsã în timpul deplasãrii autovehiculului. lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. iar indicatorul nivelului de carburant oscileazã între marcajele pentru limita minimã ºi maximã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.

± 5 ‰ Lampa de control galbenã a filtrului de aer2 se aprinde la pornirea motorului. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. Filtrul de aer este murdar. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. 287 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. Este posibilã reducerea puterii motorului. Autovehicule cu motor diesel: aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). 1 Numai autovehicule cu motor pe benzinã. S-a produs o defecþiune: la sistemul de injecþie a carburantului la sistemul de aprindere1 la sistemul de evacuare Este posibilã depãºirea valorilor limitã pentru emisiile de noxe ºi funcþionarea motorului în modul de urgenþã. Nu este necesarã verificarea autovehiculului. Lampa galbenã de avertizare pentru sistemul de diagnosticare Existã posibilitatea ca motorul sã se afle în modul de funcþionare în caz de urgenþã. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Modul de funcþionare în caz de urgenþã va fi anulat. Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare. 2 Numai autovehiculele cu motor diesel. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. a motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului.

X 5 X Lampa galbenã de avertizare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri lumineazã intermitent timp de 60 de secunde. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. 288 . Verificaþi pneurile ºi corectaþi presiunea în pneuri. iar apoi se aprinde. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. odatã defecþiunea remediatã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident G pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri se aprinde. Lampa de avertizare se stinge dupã conducerea autovehiculului timp de câteva minute. Autovehicule fãrã taste pe volan: Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Înlocuiþi imediat pneurile deteriorate. Dacã un pneu continuã sã piardã din presiune. Autovehicule cu taste pe volan: acordaþi atenþie celorlalte mesaje indicate pe afiºaj ( pagina 305). trebuie înlocuit. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri indicã o pierdere rapidã sau severã a presiunii în cel puþin un pneu.

Unul dintre becurile lãmpilor exterioare sau ale remorcii prezintã defecþiuni. < Fixaþi centura de siguranþã. Lampa de control galbenã"portierã deschisã" se aprinde în timpul deplasãrii autovehiculului. 5 . 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. Lampa de avertizare roºie pentru Lampa de avertizare vã atrage atenþia asupra centura de siguranþã se aprinde necesitãþii fixãrii centurii de siguranþã. Închideþi portierele. Soluþii propuse Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). 289 . 9 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru remedia cât mai rapid defecþiunea. Lampa de control galbenã a becurilor se aprinde la punerea contactului. Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza mersului pe jos. Lampa de control galbenã a decantorului de apã1 se aprinde la punerea contactului. Verificaþi nivelul lichidului din rezervor ºi adãugaþi lichid de spãlare a parbrizului dacã este necesar ( pagina 237). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru golirea decantorului de apã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Apa colectatã în decantor a atins nivelul maxim. / W Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este Lampa de control galbenã a prea scãzut. pentru aproximativ 6 secunde la punerea contactului. chiar dacã nu toate portierele sunt închise. nivelului lichidului de spãlare pentru sistemul de spãlare a parbrizului/sistemul de curãþare a farurilor se aprinde la pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului.

Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. În acest scop. lãmpile de control ºi de avertizare. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Mesaje afiºate i Toate lãmpile de control/de avertizare (cu excepþia lãmpilor de control pentru semnalizatoarele de direcþie ºi afiºajul sunt activate la punerea contactului. avertismente. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de pornirea în cãlãtorie. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. defecþiuni sau informaþii suplimentare. În acest caz. Mesajele afiºate la autovehiculele fãrã taste pe volan Pe afiºaj pot fi indicate. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un semnal sonor continuu. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. nu va fi afiºat niciun mesaj. 290 . nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. cum arfi viteza ºitemperatura exterioarã. de asemenea. 5 În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Pericol de accident G Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Autovehiculul se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Opriþi motorul. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Dacã nivelul uleiului este corect. LIM .. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Sistemul Speedtronic controleazã viteza.. km/h Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie.. Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului.. km/h Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.. km/h Viteza este afiºatã intermitent. 5 LIM . Viteza este afiºatã intermitent. LIM .. de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Existã pericolul deteriorãrii motorului. iar autovehiculul opreºte accelerarea. 291 . Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234).

Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate LIM .. NO Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. 292 . temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri detecteazã o pierdere moderatã a presiunii în cel puþin un pneu sau diferenþa de presiune pe o punte este prea mare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã.. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. un triplu acustic de avertizare. TPMS Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. 5 —— Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. km/h Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service. TPMS Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi cu proxima ocazie dacã este necesar ( pagina 377).

Dacã selectaþi meniul Memoria defecþiunilor din sistemul de operare. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate scãzutã prin apãsarea tastelor è. Pericol de accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. nu va fi afiºat niciun mesaj. Efectuarea incorectã a acestorlucrãri antreneazãpericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mesajele sunt împãrþite în douã secþiuni pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat: Mesajele de tip text ( pagina 294) sunt prezentate în ordine alfabeticã Mesaje simbol ( pagina 299) 5 293 . indiferent dacã vizionarea acestora a fost sau nu confirmatã. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. G În cazul în care panoul de instrumente/sau afiºajul prezintã defecþiuni.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele afiºate la autovehiculele cu taste pe volan Sistemul de operare indicã avertismente. Acestea vor fi ulterior stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. cum arfivitezaºitemperatura exterioarã. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. În acest caz. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal acustic de avertizare sau de un semnal acustic continuu. Nu puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate maximã. ( pagina 125)vor fi afiºate toate mesajele. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. j sau k de pe volanul multifuncþional sau prin utilizarea butonului de resetare de pe panoul de instrumente ( pagina 112). ·. mesaje de defecþiune sau informaþii suplimentare pe afiºaj. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe afiºaj. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. În acest scop. lãmpile de control ºi de avertizare. acestea sunt automat stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat.

5 Unavailable (Indisponibil) G Sistemul ABS este temporar indisponibil. cu un efect de frânare normal. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. 294 . dar fãrã componenta ABS. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. au fost de asemenea dezactivate. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. dar cu atenþie sporitã. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Continuaþi conducerea autovehiculului.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text Mesaje afiºate ABS ABS Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Soluþionare posibilã G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Pericol de accident Continuaþi conducerea autovehiculului. ESP®. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. ASR ºi BAS. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. cu un efect de frânare normal. Drept urmare.

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
ESP Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service)

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident

Soluþionare posibilã

G

Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Depãºiþi viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Unavailable (Nedisponibil)

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

5

Speed limit … km (Limitare vitezã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

295

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit ... km/h exceeded (Limitata de vitezã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de rulare pasivã). Presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea scãzutã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este indisponibil temporar datoritã interferenþelor radio sau tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã, care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Afiºajul vitezei lumineazã intermitent.
Tyre press. (Presiunea în pneuri) Reglaþi presiunea. Tyre press. monitor inoperative (Sistemul de monitorizare al presiunii în prenuri nu funcþioneazã)

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar cu proxima ocazie ( pagina 377). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este reactivat automat dupã îndepãrtarea cauzelor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

5

Tyre press. monitor currently unavail. (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri momentan nedisponibil.) Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã Senzorii roþilor nu sunt instalaþi)

296

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Slid. sunroof open (Trapa glisantã este deschisã)

Cauzã/consecinþe posibile Aþi scos cheia din comutatorul de contact ºi trapa glisantã este încã deschisã.

Soluþionare posibilã Dacã este necesar, închideþi trapa glisantã prin intermediul butonului de pe panoul de comandã de pe plafon ( pagina 185). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Speedtronic ºi a tempomatului.

Speedtronic/Cruise cont. Sistemul Speedtronic ºi tempomatul sunt defecte. Visit workshop (Sistemul Speedtronic/ Tempomatul Apelaþi la atelierul de service) SRS Restraint system Pericol de accidentare G Visit workshop Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. (Sistem de reþinere Apelaþi la atelierul de service) Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.

5

Speed limit Winter tyres ... km/ h (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza, iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

297

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit Winter tyres ... km/h exceeded (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul permanent Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis un triplu semnal sonor de avertizare.

5

298

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesajele în format simbol Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi Cauze posibile: cureaua trapezoidalã multiplã alternatorul este defect Dacã aceasta este ruptã: cureaua trapezoidalã multiplã este ruptã Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu este deterioratã: Adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ garniturilor de frânã. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

#

Battery/ Alternator Visit workshop (Bateria/ Alternatorul Apelaþi la atelierul de service)

2

3

Brake wear Visit workshop (Uzura frânelor Apelaþi la atelierul de service) Brake force distribution (Distribuirea forþei de frânare)

Pericol de accident

G

5

Plãcuþele/garniturile de frânã au atins limita criticã de uzurã. Pericol de accident

G

Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

299

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþionare posibilã G Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN, nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

3

Brake fluid Visit workshop (Lichid de frânã Vizitaþi atelierul de service)

3 5

!

Brake force distribution Visit workshop (Distribuirea forþei de frânare Vizitaþi atelierul de service) Parking brake Release brake (Frâna de parcare Eliberaþi frâna de parcare)

Pericol de accident

G

Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147).

Este emis de asemenea un semnal acustic.

300

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Soluþionare posibilã Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, ASR sau AAS (la autovehiculele cu Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier transmisie manualã) au fost dezactivate din de specialitate autorizat. cauza unei defecþiuni. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, BAS a fost dezactivat din cauza unei Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier defecþiuni. de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal, dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie Continuaþi conducerea autovehiculului, manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã dar cu atenþie sporitã. tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi imediat la un atelier de Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil, cu un efect de frânare normal. Nu aþi introdus încã detaliile personale în Introduceþi codul PIN al cartelei telefonul mobil. dumneavoastrã SIM. Pericol de accidentare G Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul centurilor de siguranþã prezintã defecþiuni. Cauzã/consecinþe posibile

k

Visit workshop (Vizitaþi atelierul de service)

k

Unavailable (Nedisponibil)

5

ì <

Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) Seatbelt sys. Visit workshop (Sistemul centurilor de siguranþã Vizitaþi atelierul de service)

301

Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. Lampa de frânã de pe partea stângã este defectã. (Faruri pentru fazã scurtã. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. apelaþi la un (Lichidul de rãcire scãzut. conducere pe terenuri muntoase. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Coolant Stop. Adãugaþi lichid de rãcire( pagina 235). În caz contrar. 302 .Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Temperatura lichidului de rãcire este prea Nu continuaþi cãlãtoria. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune Dacã este necesarã adãugarea mai Check level dacã nivelul lichidului de rãcire este prea frecventã de lichid de rãcire. Dipped beam left Farul pentru fazã scurtã din partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. Dacã mesajul rãmâne afiºat apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. dreapta) Turn signal left (Semnalizator de direcþie. Coolant Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. turn engine off (Lichidul de rãcire Stop. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. opriþi motorul) Afiºare mesaj Z H 5 . stânga) Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã este defect.). ridicatã. stânga) Turn signal right (Semnalizator de direcþie dreapta) Brake lamp left (Lampã de frânã. tractarea unei remorci etc. verificarea sistemului de rãcire. motorul se poate atelier de specialitate autorizat pentru Verificaþi nivelul) supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. stânga) Dipped beam right (Faruri pentru fazã scurtã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.

Proiectorul de ceaþã de pe partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. defectã. stânga) Parking lamp front right (Lampa de poziþie faþã dreapta) Reversing lamp (Lampã de marºarier) 5 303 . Lampa de marºarier este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. LED-urile lãmpii sunt defecte. este defect. Brake lamp right (Lampã de frânã. dreapta) Third brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Main beam left (Farul pentru fazã lungã. înmatriculare este defectã. este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de frânã suplimentarã este defectã. este defect. Proiectorul de ceaþã de pe partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. .Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Lampa de frânã de pe partea dreaptã este Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de parcare faþã de pe partea dreaptã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier Acest mesaj este afiºat doar dacã toate de specialitate autorizat. Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Licence plate lamp (Lampa plãcuþei de înmatriculare) Foglamp front left (Proeictor ceaþã stânga) Foglamp front right (Proeictor ceaþã dreapta) Rear foglamp (Lampa de ceaþã posterioarã) Parking lamp front left (Lampa de parcare faþã. Lampa de parcare faþã de pe partea stângã este defectã. Farul pentru fazã scurtã din partea stângã este defect. Lampa de ceaþã posterioarã este defectã. stânga) Main beam right (Farul pentru fazã lungã.

Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Cheia se aflã în comutatorul de contact ºi portiera ºoferului este deschisã. Scoateþi cheia. 304 . Soluþionare posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie suplimentar este defect. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Stingeþi luminile. Scoateþi cheia din contact) Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Modul acþionare automatã a farurilor este activ ( pagina 104). Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã este defectã. Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea autovehiculului. dreapta) Trailer brake lamp (Lampa de frânã remorcã) Trailer tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Remove key (Luminile aprinse în mod automat. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã este defectã. 5 Side marker lamps (Lãmpi de poziþie laterale) Tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã stânga) Tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã dreapta) Perim. lamps (Lãmpile indicatoare suplimentare) Trailer turn signal left (Semnalizator direcþie remorcã. Lampa de gabarit este defectã. Lampa de frânã a remorcii este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. stânga) Trailer tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã remorcã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Lampa de poziþie lateralã este defectã. lamps (Lãmpile de gabarit) Additional ind. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Switch off lights (Stingeþi luminile) Lights on automatical. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea dreaptã este defectã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea stângã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Trailer turn signal right (Semnalizator direcþie remorcã.

Presiunea în pneuri la una sau mai multe roþi a scãzut considerabil: în cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. În cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. Reparaþi sau înlocuiþi roata defectã ( pagina 342). poziþia acesteia va fi afiºatã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Cheia nu mai funcþioneazã. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Opriþi autovehiculul. Pneu defect) C Cel puþin unul dintre pneuri se dezumflã rapid. poziþia acesteia va fi afiºatã. Check tyre(s) (Verificare pneu(uri)) 5 305 . I Replace key Visit workshop (Înlocuiþi cheia Vizitaþi atelierul de service) Remove key (Scoateþi cheia din contact) Caution Tyre defec (Atenþie. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 377). Verificaþi pneul. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Afiºarea mesajului de avertizare este întreruptã automat dupã scurgerea unui interval de câteva minute în care autovehiculul a funcþionat cu presiunea corectã în pneuri. Soluþionare posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.

N Engine oil level Stop. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). Existã Reduce oil level (Nivelul ul.riscul deteriorãrii motorului sau a convertorului catalitic. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 234) la urmãtoarea realimentare ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. de motor Verificaþi nivelul) Engine oil Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. Verificaþi motorul în vederea depistãrii posibilelor scurgeri dacã trebuie sã adãugaþi ulei de motor mai des decât în mod normal. turn engine off (Nivelul uleiului de motor Stop. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Opriþi motorul. Add 1. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Existã pericolul deteriorãrii motorului. opriþi motorul) 5 Engine oil level Nivelul uleiului de motor a scãzut sub Check level (Nivelul uleiului nivelul critic. Dacã nivelul uleiului este corect.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.0 litru) Engine oil level Aþi adãugat prea mult ulei de motor.0 litre (Uleiul de motor Adãugaþi 1. Respectaþi normele legale. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232) ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. eiului de motor Reduceþi nivelul de ulei) 306 .

Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. (Apã în carburant maxim. Washer fluid Adãugaþi lichid pentru spãlarea Nivelul lichidului de spãlare a scãzut la aproximativ 1/ din capacitatea totalã a parbrizului ( pagina 237). Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. sau Vizitaþi atelierul de Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat service) pentru golirea decantorului de apã. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 229).Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de mãsurare este defect. chiar dacã nu sunt închise toate portierele. running (Nivelul uleiului de motor Nu în timpul funcþionãrii motorului) Air cleaner dirty (Filtru de aer murdar) Reserve fuel Drive to a filling stat. Filtrul de aer este murdar. Water in fuel Visit workshop Apa colectatã în decantor a atins nivelul Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). 5 9 / W Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza Închideþi portierele. 3 Check level (Lichid de rezervorului. Soluþionare posibilã Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). mersului pe jos. N ‰ W Oil sensor Visit workshop (Senzorul de ulei Vizitaþi atelierul de service) Engine oil level Not when eng. (Nivel carburant Conduceþi pânã la o staþie de alimentare) Doors open (Portiere deschise) Încercaþi sã verificaþi nivelul uleiului de motor chiar dacã motorul este în funcþiune. Opriþi motorul. spãlare Verificaþi nivelul) 307 .

? Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare se aflã în spatele capacului compartimentului de depozitare al portierei ºoferului..10-2136-31 5 3 Blocat 4 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 4 ºi desfaceþi capacul.. Triunghi reflectorizant N58.Sfaturi practice Unde gãsesc. Ridicaþi segmentele reflectorizante 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3.00-2027-31 N72. 1 Lampã de avertizare 2 Triunghi reflectorizant Scoateþi triunghiul reflectorizant 2 ºi lampa de avertizare 1 din dispozitivele de susþinere. 1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã Amplasarea triunghiului de avertizare Rabataþi suportul 1 în lateral. 308 .

. sub perna scaunului. 5 i Citiþi cu atenþie instrucþiunile referitoare la extinctor ºi familiarizaþi-vã cu utilizarea acestuia. 309 .? Extinctorul Extinctorul este fixat pe partea frontalã a scaunului pasagerului faþã.Sfaturi practice Unde gãsesc. Verificaþi anual datele de expirare ale produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar. Scoateþi extinctorul 1 din suportul sãu. 3 Trusa de prim ajutor i 1 Extinctorul 2 Curele Deplasaþi curelele2 în sus. 1 Blocat 2 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 2 ºi desfaceþi capacul. Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare din portiera pasagerului faþã..

Dacã o lucrare trebuie efectuatã sub autovehicul. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã.. G 5 Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului.. i Aºezaþi cricul în dispozitivul de reþinere dupã cum este indicat pentru depozitarea corespunzãtoare. 310 . Nu înlocuiþi în niciun caz roþile pe pante sau rampe. orizontalã. Acesta nu este proiectat pentru a permite efectuarea de lucrãri sub autovehicul. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. Scoateþi cricul 4 din dispozitivul de reþinere. de exemplu. Scoateþi capacul. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric. Asiguraþi-vã cã nu sunt persoane prezente în autovehicul la ridicarea acestuia. Asiguraþi-vã de fixarea ºi întinderea corespunzãtoare a curelei de reþinere a cricului. Trageþi maneta dispozitivului de întindere 3 în sus ºi desfaceþi cureaua de fixare a cricului 4. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. acesta trebuie sã fie ridicat pe suporturi. Pentru încuiere: apãsaþi elementul de blocare 1 în jos pânã la fixarea acestuia. 1 Element de blocare 2 Deblocat Pentru deblocare: rotiþi elementul de blocare 1 spre stânga sau spre dreapta.? Cricul cu trusa de scule Cricul ºi trusa de scule ale autovehiculului sunt situate sub trapa spaþiului pentru picioare al pasagerului faþã. în scopul înlocuirii unei roþi. 3 Maneta dispozitivului de întindere 4 Cric 5 Trusa de scule a autovehiculului Scoateþi trusa de unelte a autovehiculului.Sfaturi practice Unde gãsesc. Pericol de accidentare Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm.

Roata de rezervã se aflã în suportul corespunzãtor sub partea posterioarã a autovehiculului.. 1 Arcuri de fixare 2 Pompã electricã de aer 3 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Pentru deschidere: apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul.. puteþi utiliza roata de rezervã ca roatã pentru deplasare cu condiþia ca: aceasta sã nu fie mai veche de 6 ani janta ºi pneul sã fie de tip identic cu cel al roþilor normale. Cu ajutorul manivelei din trusa de scule ( pagina 310). Roata de rezervã În cazul înlocuirii pneurilor autovehiculului. 5 311 . Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l.? Agent de etanºare Premium pentru pneuri Agentul de etanºare Premium pentru pneuri se aflã în compartimentul de depozitare de cadrul uºii din partea dreaptã.Sfaturi practice Unde gãsesc. desprindeþi prezoanele vizibile prin aproximativ 20 de rotiri spre stânga. 1 Capac 2 Niºa Deschideþi uºile posterioare ( pagina 84). Trageþi în sus ambele arcuri de fixare 1 pânã la fixarea acestora. Autofurgon/microbuz ! Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare a roþii de rezervã. Introduceþi ºurubelniþa în niºe 2 ºi desprindeþi capacele 1.

Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. G 312 ... Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon 4. Slãbiþi piuliþele de fixare 2 pânã la capãtul filetului. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 5 pânã la sol. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 1. 5 1 Cârlig de ancorare 2 Piuliþe de fixare 3 Piuliþe fluture 4 Suportul roþii de rezervã Slãbiþi manual piuliþele fluture 3ºi scoateþi-le.10-2162-31 3 Cârlig de ancorare 4 Manºon 5 Suportul roþii de rezervã Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 3.? Benã N40.Sfaturi practice Unde gãsesc. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 3. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon 4pe suportul pentru roata de rezervã 5. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon în partea dreaptã a suportului pentru roata de rezervã 4. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu.

G La autoutilitarele comasate.10-2109-31 Trageþi arcurile de reþinere ºi scoateþi cala de roatã. cala roþii se aflã pe partea dreaptã a portbagajului/ habitaculului.? Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 1. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. cala de roatã este poziþionatã pe partea stângã a autovehiculului într-un dispozitiv de reþinere din spatele punþii spate. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon. Autofurgon/microbuz 5 N58.. ! Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul arcurilor de reþinere. 313 . La depozitarea calei de roatã. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 4 pânã la sol.Sfaturi practice Unde gãsesc. Cala de roatã La autovehiculele cu benã..

314 . ! La depozitarea calei de roatã..Sfaturi practice Unde gãsesc. Scoateþi cala de roatã.. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul cablului de reþinere.? Autofurgon/microbuz 5 t 5 1 Cablul de reþinere 2 Dispozitiv de reþinere Trageþi uºor în jos cablul de reþinere 1 ºi scoateþi-l din dispozitivul de reþinere 2.

N80.10-2141-31 i Portiera pasagerului faþã 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere Sistemul de alarmã (ATA) se va declanºa dacã deschideþi autovehiculul cu elementul de urgenþã al cheii. 315 . Introduceþi complet elementul de urgenþã al cheii îndispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. chiar dacã este încuiatã. NCV2 i La deschiderea portierei încuiate a pasagerului faþã.35-2026-31-S_W Autovehiculul cu funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. portiera ºoferului se va descuia. utilizaþi elementul de urgenþã al acesteia. Uºa ºoferului este descuiatã. Pericol de accident ºi accidentare G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 5 1 Element mecanic de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare a cheii metalice Trageþi dispozitivul de eliberare 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi trageþi simultan elementul de urgenþã al cheii 1 în sensul indicat de sãgeatã. Aceºtia pot deschide o portierã din interior. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga 1. de asemenea. Autovehiculul fãrã funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. N72.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Descuierea portierelor prin intermediul elementului mecanic de urgenþã al cheii Dacã nu mai puteþi bloca sau debloca portiera ºoferului prin intermediul cheii. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. Portiera pasagerului faþã este descuiatã.

accesul la portbagaj este posibil numai prin portierele spate cu ajutorul dispozitivului de descuiere în caz de urgenþã. închideþi portiera ºoferului. o puteþi închide manual prin utilizarea dispozitivului aflat în spatele panoului din partea frontalã a trapei glisante. Portiea ºoferului este încuiatã. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga.20-2041-31 5 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere 316 . acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului .Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Alarma poate fi dezactivatã în urmãtoarele moduri: Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe telecomandã. Încuierea autovehicului În cazul în care autovehiculul nu mai poate fi închis centralizat cu ajutorul cheii: acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului ( pagina 79). Autovehicul cu paravan Dacã autovehiculul este dotat cu paravan. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. N72. deplasaþi dispozitivul de blocare de pe portiera din spate cãtre stânga. Trapa glisantã Dacã nu mai este posibilã închiderea trapei glisante. 1 Panou 2 Capac Scoateþi capacul 2 din panou 1. Uºa din spate este descuiatã.

Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D+ sau D– pentru închiderea clapetei. Resetaþi trapa glisantã ( pagina 186). Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea în sensul corespunzãtor. Introduceþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 în duza 3dispozitivului de antrenare. apãsaþi continuu comutatorul trapei glisante ( pagina 186) înainte sau înapoi pentru 45 de secunde în vederea resetãrii sistemelor electronice. 5 i Clapeta care acoperã orificiul nu se închide complet ºi imediat.20-2040-31 3 Deschiderea 4 Cheia pentru cazurile de urgenþã Scoateþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 din mapa de documente a autovehiculului aflatã în torpedou. Scoateþi pixul. Cu contactul pus ( pagina 93). este posibilã deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze din poziþia de blocare în poziþia de parcare P.60-2086-31 Introduceþi un pix 2 sau un alt instrument de scris asemãnãtor în duzã. 317 . 2 Pixul N27. Împingeþi pixul ºi deplasaþi simultan maneta schimbãtorului din poziþia P. de exemplu pentru recurgerea la remorcarea autovehiculului. 1 Capac Îndepãrtaþi capacul 1. N72.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze În cazul unei defecþiuni.

Din acest motiv.Din acest motiv. Dacã noul bec nu se aprinde. de exemplu. Aceste becuri pot exploda ºi cauza accidentarea dumneavoastrã. Înainte de înlocuirea becurilor Stingeþi luminile pentru evitarea unui scurtcircuit. permiteþi rãcirea acestora înainte de înlocuirea becului. pentru înlocuirea becurilor ºi a LED-urilor urmãtoarelor lãmpi: semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare lampa de frânã suplimentarã faruri bi-xenon proiectoare de ceaþã (autovehicule cu proiectoare de ceaþã în bara de protecþie) Pericol de accidentare Becurile lãmpilor anterioare 5 G Bec 1 Semnalizatoare de direcþie suplimentare 2 Semnalizatoarele de direcþie 3 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã scurtã Faruri bi-xenon: farurile pentru fazã scurtã/farurile pentru fazã lungã Model HPSC PY 21 W H7 55 W D1S-35 W Becurile ºisoclurile pot devenifoarte fierbinþi. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului. Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame sau al unui material similar. este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea becurilor. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Becurile H7 sunt presurizate ºi pot exploda la înlocuire. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 318 . Montaþi numai becuri de 12 volþi. trebuie sã vã asiguraþi permanent de buna funcþionare a becurilor. Pãstraþi becurile în locuri situate în afara accesului copiilor. Din acest motiv. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de acelaºi tip ºi aceeaºi putere cu cele înlocuite. Verificaþi periodic reglarea farurilor.

Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Acestea trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. În acest scop. Nu îndepãrtaþi capacul carcasei 2 ( pagina 319) dacã sunt montate faruri cu xenon. Faruri pentru fazã lungã/lãmpi pentru iluminare adaptivã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Model H7 55 W H7 55 W H11 55 W Faruri bi-xenon Pericol de accident ºi accidentare G Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã tensiune. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. proiectoare de ceaþã H7 55 W W5W 1 Dispozitive de prindere 2 Capacul carcasei 5 319 . care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec 4 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã lungã Lãmpi pentru iluminare adaptivã 5 Proiectorul de ceaþã dacã autovehiculul deþine aprobare pentru transport persoane 6 Proiectorul de ceaþã 7 Lãmpi laterale/lãmpi de parcare Stingeþi luminile. Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu xenon comportã risc de ºoc electric grav sau fatal. faruri pentru fazã scurtã.

1 Soclul becului Rotiþi soclul becului 1 spre stânga. Introduceþi noul bec astfel încât baza acestuia sã se potriveascã în soclu. Introduceþi suportul becului 1 în corpul lãmpii ºi rotiþi-l spre dreapta. Desfaceþi capacul carcasei 2cãtre carcasa farului.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Apãsaþi dispozitivele de prindere 1. Introduceþi noul bec în soclul 1 ºi rotiþi-l spre dreapta. Desprindeþi arcul de reþinere ºi scoateþi becul. Semnalizatoare de direcþie 5 3 Farul pentru fazã scurtã 4 Faruri pentru fazã lungã cu halogen/ lãmpi pentru iluminare adaptivã cu xenon 5 Proiectorul de ceaþã Deconectaþi conectorul de alimentare. Fixaþi arcul de reþinere ºi cuplaþi conectorul în bec. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu 1. Trageþi capacul carcasei 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. Apãsaþi becul în jos. Introduceþi capacul carcasei 2 în punctele de fixare inferioare. Trageþi în sus dispozitivele de prindere 1 pânã la cuplarea acestora în poziþie. împreunã cu becul ºi extrageþi suportul. 320 .

Fixaþi capacul la loc 1 rotindu-l complet spre dreapta. Introduceþi becul nou în soclu.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Lãmpi laterale ºi lãmpile de parcare Becurile lãmpilor posterioare Bec 1 Lampa de frânã suplimentarã 2 Lãmpi de frânã 3 Semnalizatoare de direcþie 4 Lampã de poziþie posterioarã/ lampã de parcare 1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi scoateþi-l. Extrageþi soclul împreunã cu becul. Extrageþi becul din soclu. Introduceþi soclul în reflector. Autofurgon/microbuz Model LED P 21 W PY 21 W R5W W5W P 21 W 5 Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 6 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea dreaptã) 7 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea stângã) 8 Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) 9 Lampã de marºarier 5 P 21 W P 21 W P 21 W 321 .

Blocuri optice posterioare Benã Bec Model R5W PY 21 W P 21 W P 21 W P 21 W 1 ªuruburi de fixare R5W R5W Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi blocul optic posterior în sensul indicat de sãgeatã. lampa de poziþie posterioarã 5 Lampã de marºarier 6 Semnalizatorul de direcþie 7 Lampa de ceaþã posterioarã Eliberaþi dispozitivele de fixare 2 ºi scoateþi soclul din blocul optic posterior. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu . Apãsaþi becul în jos. 5 a Lampa de gabarit b Semnalizatoare de direcþie c Lãmpi de frânã d Lampã de marºarier e Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) f Lãmpile de poziþie posterioare g Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 322 . 2 Dispozitive de fixare 3 Lampa de frânã 4 Lampa de parcare.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (autofurgon/microbuz) Stingeþi luminile. Scoateþi conectorul.

Lampa de ceaþã posterioarã la autovehiculele cu tracþiune integralã Detaºaþi cu grijã lampa (de exemplu. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 3 Lampã de gabarit 4 Semnalizatorul de direcþie 5 Lampa de frânã 6 Lãmpi de poziþie posterioare 7 Lampa de ceaþã posterioarã 8 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare 9 Lampã de marºarier Stingeþi luminile. cu ajutorul ºurubelniþei) în sensul indicat de sãgeatã. Cuplaþi lampa la loc. Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (benã) 5 1 Lampa de ceaþã posterioarã 323 . Rotiþi soclul spre stânga ºi extrageþi soclul împreunã cu becul. Fixaþi conectorul de alimentare în soclu. Montaþi blocul optic posterior Pentru aceasta. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre dreapta. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Poziþionaþi soclul conþinând becul ºi rotiþi-l spre dreapta complet. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. cuplaþi soclul în cele trei orificii de pe partea lateralã ºi strângeþi ºuruburile 1.

Rotiþi soclul ºi extrageþi-l împreunã cu becul. 324 . Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi carcasa lãmpii 2 în sensul indicat de sãgeatã. pânã la fixarea acestuia. Introduceþi becul nou în soclu.10-2330-31 1 ªurub de fixare 2 Carcasa lãmpii 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 1 Soclul cu geamul lãmpii 2 Niºa Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în niºa 2 ºi desfaceþi geamul cu grijã 1. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Extrageþi becul din soclu. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Lampã de gabarit W 5 W 5 N82. Înlocuirea becurilor suplimentare Stingeþi luminile. Semnalizator de direcþie suplimentar pe plafon P 21 W Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare W5W Extrageþi becul din soclu. Poziþionaþi geamul lãmpii 1 ºi cuplaþi-l. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Introduceþi noul bec.

Extrageþi becul din soclu 2. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Lãmpile de poziþie laterale W 5 W Lãmpile sunt montate pe pãrþile laterale ale autovehiculului. montaþi din nou geamul lãmpii împreunã cu soclul 2. Introduceþi noul bec în soclu 2. Scoateþi cablul conectorului 3. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii. de exemplu o ºurubelniþã. 1 Carcasa lãmpii 2 Soclul becului 3 Conector de cablu Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Introduceþi carcasa lãmpii 2 în sensul opus sãgeþii ºi strângeþi ºurubul 1. Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în partea lateralã ºi desfaceþi cu grijã geamul lãmpii 1 în sensul indicat de sãgeatã. Extrageþi becul din soclu 2. În cazul furgonetelor ºi microbuzelor.20-2081-31 5 1 Geamul lãmpii 2 Soclul becului 325 .Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înºurubaþi soclul conþinând becul în geamul lãmpii. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Lampã de acces W 5 W N82.

În acest scop. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 1 Carcasa lãmpii 2 Bec tubular 326 . Plafonierã K 18 W Stingeþi luminile. Arcul de blocare al conectorului trebuie sã fie fixat.20-2079-31 Iluminarea habitaclului Plafonierele din panoul de comandã de pe plafon trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. Conectaþi cablul conectorului 3. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. de exemplu o ºurubelniþã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu 2. Extrageþi becul din soclu 2 din soclu. În caz contrar. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii 1. Introduceþi noul bec 2. puteþi deteriora panoul de comandã de pe plafon. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. ! 5 N82.

la un Centru de Service Mercedes-Benz. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. blocarea ºi deblocarea accesului în autovehicul va putea fi efectuatã manual cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt descãrcate. la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea bateriilor. Compartimentul pentru baterii 3 este eliberat. Cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii 1. Bateriile adecvate sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. de exemplu. G Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. împingeþi dispozitivul gri de eliberare 2 de pe faþa de acces a compartimentului pentru baterie 3. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu. consultaþi de urgenþã un medic. 5 1 Element de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare 3 Compartimentul bateriilor Extrageþi elementul de urgenþã al cheii 1 ( pagina 315).Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate. Pericol de intoxicare Notã privind protecþia mediului Cheia Sunt necesare douã baterii plate de tip CR 2025 3 V. Scoateþi compartimentul pentru baterii 3 din cheie în sensul indicat de sãgeatã. comericanþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. i Întotdeauna înlocuiþi toate bateriile în acelaºi timp. Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii. de exemplu. În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri. În acelaºi loc. H Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Acestea conþin substanþe foarte toxice. 327 . este posibilã înlocuirea bateriilor ºi returnarea bateriilor uzate. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului sistemului auxiliar de încãlzire/ sistemului de amplificare a încãlzirii din interiorul autovehiculului ( pagina 176).

Fixaþi la loc capacul 1 telecomenzii conform indicaþiei din figurã. N82. Respectaþi marcajele plus ºi minus de pe telecomandã. Introduceþi cele trei baterii noi 2. asiguraþi-vã cã acestea sunt curate ºi fãrã scame. Scoateþi capacul bateriei 1 cu ajutorul unui instrument adecvat. 5 i La montarea bateriilor. Introduceþi cele douã baterii noi 4 sub arcul lamelar de contact 5 cu borna pozitivã orientatã în sus. Telecomanda pentru sistemul auxiliar de încãlzire 4 Baterie 5 Arc lamelar de contact Îndepãrtaþi bateriile 4 uzate din compartimentul pentru baterii 3. de exemplu o cheie. Verificaþi funcþiile sistemului auxiliar de încãlzire prin intermediul telecomenzii. Aveþi nevoie de trei baterii Micro/AAA/ LR03.30-2062-31 1 Capacul bateriei 2 Baterii 328 . Efectuaþi aceasta cu ajutorul unei lavete fãrã scame. Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii. Scoateþi bateriile uzate 2. Introduceþi elementul de urgenþã al cheii 1 înapoi în corpul cheii.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Introduceþi compartimentul pentru baterii 3 înapoi în cheie ºi apãsaþi-l pânã ce se fixeazã.

Sub furtunul de drenaj aºezaþi un recipient adecvat 1. H 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj 3 Filtru de carburant cu decantor de apã. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. În caz contrar. Filtrul de carburant cu decantor de apã se aflã în compartimentul motorului. este posibilã deteriorarea motorului. de exemplu. 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj Acþionaþi frâna de mânã ºi. Cuplaþi contactul ( pagina 93). Notã privind protecþia mediului La manipularea. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). 5 În acest scop. 329 .Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant Golirea filtrului de carburant La autovehiculele cu motor diesel. goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. este necesarã golirea filtrului de carburant dacã lampa de control / se aprinde. Motorul cu 4 cilindri Motor cu 6 cilindri ! Goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã imediat dacã lampa de control / se aprinde. la un Centru de Service Mercedes-Benz. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. este necesarã respectarea normelor corespunzãtoare. depozitarea ºi îndepãrtarea consumabilelor.

Aerisirea sistemului de alimentare cu carburant Dacã rezervorul de carburant la un autovehicul cu motor diesel s-a golit. 330 . de exemplu. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform.2 litri de apã. Dacã ºi aceastã tentativã eºueazã. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. ! Dacã lampa de control / rãmâne aprinsã chiar ºi dupã a doua golire. Închideþi buºonul de drenaj 2 imediat ce au fost colectaþi aproximativ 0. Asiguraþi-vã cã lichidul intrã în recipientul aflat sub furtunul de drenaj 1. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Dupã realimentare: Cuplaþi contactul timp de aproximativ 10 secunde. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. Notã privind protecþia mediului H i Un numãr excesiv de tentative de pornire poate cauza descãrcarea bateriei. de exemplu. nu mai efectuaþi alte tentative de pornire a motorului. rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dupã ce aþi golit filtrul de carburant cu decantor de apã. Dacã motorul nu porneºte: Aºteptaþi aproximativ 2 minute.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Deschideþi imediat buºonul de drenaj 2 printr-o rotaþie sau pânã când este eliberat lichid din furtunul de drenaj 1. existã posibilitatea ca motorul sã nu porneascã imediat dupã realimentare întrucât este posibil sã rãmânã aer în sistemul de alimentare. Îndepãrtaþi lichidul colectat în mod ecologic. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. i 5 Pompa electricã de scurgere a apei opreºte automat curgerea lichidului dupã 30 de secunde. Goliþi din nou filtrul de carburant dacã lampa de control / rãmâne aprinsã.

Montarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Introduceþi lama ºtergãtorului 1 în dispozitivul de reþinere de pe braþul ºtergãtorului. Montaþi lama ºtergãtorului 1 pe braþul ºtergãtorului 3 pânã când veþi auzi clemele de fixare 2 fixându-se. ( pagina 147). pentru efectuarea acestei operaþiuni. 331 . este posibilã zgârierea parbrizului. ºtergãtoarele de parbriz sau capota motorului pot fi deteriorate.Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. Apãsaþi clemele de fixare 2 împreunã în sensul indicat de sãgeatã ºi pliaþi lama ºtergãtorului 1 de pe braþul acestuia 3. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Reaºezaþi braþul ºtergãtorului 3 pe parbriz. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. Nu lipiþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz fãrã a fi montat în prealabil lamele. 5 G 1 Lama ºtergãtorului 2 Cleme de fixare 3 Braþul ºtergãtorului Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz. În caz contrar. Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pericol de accidentare Scoateþicheiadincomutatoruldecontact înainte de înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz. de exemplu. Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt setate la modul intermitent sau în timpul sezonului ploios. Acþionaþi frâna de parcare. acestea se pot deplasa oricând ºi vã pot accidenta pe dumneavoastrã sau alte persoane. Trageþi lama ºtergãtorului 1 în sus ºi în afara dispozitivului de reþinere. Pentru confortul dumneavoastrã.

trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. G 5 Pneurile defecte sau uzate ºi presiunea excesivã sau insuficientã în pneuri pot cauza modificãri semnificative ale caracteristicilor de manevrabilitate ºi de frânare ale autovehiculului. asigurându-se cã pot face acest lucru în siguranþã. Verificaþi periodic presiunea în pneul roþii de rezervã.6 bar. Pericol de accident Dacã înlocuiþi un pneu. Cuplaþi treapta 1 de vitezã sau treapta marºarier sau deplasaþi maneta în poziþia P. Aprindeþi semnalizatoarele de avarie. Roata de rezervã este poziþionatã sub puntea posterioarã a autovehiculului. indiferent de gradul lor de uzurã. dacã acesta nu este dotat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri ( pagina 311). Înlocuiþi pneurile. Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic. Acþionaþi frâna de parcare. cel puþin o datã la 6 ani.Sfaturi practice Pneu dezumflat Autovehiculul este fie echipat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri sau o roatã de rezervã. Mercedes-Benz recomandã de asemenea înlocuirea ventilului pneului. ! Din motive de siguranþã.6 bar. Respectaþi prevederile legale. drept ºi nealunecos. 332 . Existã un risc crescut de producere a unui accident. pe teren solid. Amplasaþi triunghiul reflectorizant sau semnalizatoarele de avertizare la o distanþã adecvatã. inclusiv pneul de rezervã. Ventilele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã în siguranþã autovehiculul.

în special cele din zona suprafeþei de rulare. la aceeaºi înãlþime cu puntea. Este benefic pentru procesul de etanºare sã înlãturaþi corpurile strãine care au perforat pneul. de exemplu un ºurub sau un cui. În caz contrar. autocolantul cu inscripþia "max. Agenþii de etanºare pentru pneuri pot fi utilizaþi pânã la temperaturi de –30 °C. 5 333 . Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. Pericol de incendiu G Fumatul. parcaþi autovehiculul astfel încât ventilul pneului dezumflat sã fie poziþionat orizontal.Sfaturi practice Pneu dezumflat Utilizarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri Puteþi utiliza agentul de etanºare Premium pentru pneuri pentru a etanºa perforaþii minore. = Pericol de accident G ! Conectaþi pompa de aer electricã la o prizã de 12 V ( pagina 220) de pe consola centralã (12 V. Încercaþi sã parcaþi autovehiculul astfel încât perforaþiile pneurilor sã fie cât mai aproape de sol. 25 A. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Evitaþi producerea scânteilor. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. iar trusa agentului de etanºare nu este eficace pentru repararea pneurilor dezumflate în urmãtoarele cazuri: dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 6 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având presiunea insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Scoateþi agentul de etanºare pentru pneuri Premium. Dacã perforaþiile pneurilor nu sunt vizibile. În acest scop. este posibilã deteriorarea sistemului electric al autovehiculului. Siguranþa dumneavoastrã este pusã în pericol. 300 W). 80 km/h" aferent ºi pompa electricã de aer din compartimentul de depozitare situat în cadrul uºii din partea dreaptã ( pagina 311).

Pompã electricã de aer 5 Agentul de etanºare pentru pneuri nu trebuie sã intre în contact cu pielea.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accidentare G Nu lãsaþi agentul de etanºare la îndemâna copiilor. Nu inhalaþi vapori. 334 . Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare. Pericol de accidentare G i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Consultaþi imediat un medic. Scoateþi fiºa de alimentare 6 ºi furtunul pompei de aer 3 din compartimentul de depozitare împreunã cu manometrul 5. clãtiþi imediat intens gura ºi beþi multã apã. Dacã agentul intrã în contact cu ochii sau pielea. În caz de ingestie. Dacã apare o reacþie alergicã. Nu utilizaþi vomitive. 1 Comutator 2 Piesã de racord unghiularã 3 Furtunul pompei electrice de aer 4 Trapa 5 Manometru cu robinet de depresurizare 6 Cablu de alimentare cu fiºã Deschideþi trapa 4 pompei electrice de aer. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant. clãtiþi imediat cu multã apã curatã. vizibile pe autocolantul pompei electrice de aer ºi recipientul cu agent de etanºare. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. consultaþi imediat un medic. ochii sau îmbrãcãmintea.

9 Dispozitiv de fixare a Buton b Manetã c Extractor de ventil d Supapa pneului 5 335 . furtun ºi extractor de ventil. 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. furtun ºi piesã de racord unghiularã. pneurile duble. roþile interioare ( pagina 337) pneurile duble. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul 3 pompei de aer electrice în supapa 7 a recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Agitaþi recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri 8. roþile exterioare ( pagina 339) Pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri duble 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare.Sfaturi practice Pneu dezumflat În funcþie de pneurile autovehiculului urmãtoarele etape diferã: pneuri simple ( pagina 335). Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei 7 de la recipientul cu agent de etanºare 8.

Deplasaþi rapid butonul a pânã la maxim în extractorul de ventil c. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. aceasta se poate supraîncãlzi. 336 . 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Rotiþi butonul a spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului d. Porniþi motorul( pagina 143) 5 Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat d. 25 A. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Pompa de aer electricã este pornitã. în caz contrar. ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Apãsaþi continuu maneta b. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). conectaþi corespunzãtor extractorul de ventil c la supapa pneului d ºi eliberaþi maneta b. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapa c. Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim.0 bar. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului. Pompa de aer electricã este opritã. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V.iar presiuneacreºte. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. deoarece. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare 9. Agentul de etanºare a pneurilor este apoi pompatînpneu.Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Rotiþi butonul a spre stânga pânã când ventilul este deºurubat.

Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Deºurubaþi prelungirea supapei din extractorul de ventil. Agentul de etanºare a pneului este hidrosolubil. a Extractor de ventil b Dispozitiv de fixare c Buton d Piesã de racord unghiularã e Supapa pneului Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapã c . Deplasaþi maneta b ºi trageþi extractorul de ventil c din supapa pneului d. Deºurubaþi prelungirea supapei ºi extractorul de ventil spre stânga din supapa pneului. Înºurubaþi extractorul de ventil a cu aproximativ o jumãtate de rotaþie pentru a elibera prelungirea supapei. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului d. roþile interioare 9 Prelungirea ventilului a Extractor de ventil Deºurubaþi capacul din prelungirea supapei 9 de pe roata cu pneul dezumflat. În caz contrar. Pneurile duble. 5 337 . Rotiþi butonul c spre stânga pânã când ventilul de aer este deºurubat. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga la maxim spre prelungirea supapei 9. Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã.

Apãsaþi butonul c al extractorului de ventil a pânã la maxim.0 bar.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. 5 ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului de ventil. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare b. în caz contrar. Pompa de aer electricã este opritã. 338 . Împingeþi piesa de racord unghiularã d de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 în flanºa extractorului de ventil a pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Pompa de aer electricã este pornitã. Deplasaþi rapid butonul c pânã la maxim în extractorul de ventil a. Porniþi motorul ( pagina 143) Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Agentul de etanºare este hidrosolubil. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. În caz contrar. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. 25 A. deoarece. iar presiunea creºte. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. aceasta se poate supraîncãlzi. Rotiþi butonul c spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului e. Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu.

b Supapa pneului c Piesã de racord unghiularã 5 Cheie de ventil cu mâner ºi dispozitiv de strângere Scoateþi cu atenþie cheia de ventil din canalul roþii. roþile exterioare Supapa pneului este localizatã în interiorul roþii exterioare ºi trebuie poziþionatã orizontal în partea stângã a roþii pentru reparaþie. 9 Mâner a Dispozitiv de strângere Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat b. Înºurubaþi capacul supapei în prelungirea supapei 9. astfel încât ventilul sã rãmânã cuplat în cheia de ventil. c Piesã de racord unghiularã d Dispozitiv de fixare 339 . Într-o mânã þineþi mânerul 9 cheii de ventil ºi cu cealaltã deºurubaþi ventilul cu ajutorul dispozitivului de strângere a al cheii de ventil. Pneurile duble.Sfaturi practice Pneu dezumflat Înºurubaþi prelungirea supapei 9 în supapa pneului e. Treceþi supapa prin canalul roþii ºi împingeþi-o în supapa pneului b. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341).

300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). 340 . Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la I ºi umflaþi pneul la presiunea recomandatã ( pagina 378). aceasta se poate supraîncãlzi. Scoateþi piesa de racord unghiularã c din supapa pneului b ºi înlãturaþi-o.Sfaturi practice Pneu dezumflat Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare d. Pompa de aer electricã este opritã. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Lãsaþi în funcþiune pompa de aer electricã pânã la golirea completã a recipientului agentului de etanºare 8 a pneurilor. 25 A. Porniþi motorul ( pagina 143) ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometru 5 este închis. iar presiunea creºte. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la 0 dupã aproximativ 15 secunde. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. în caz contrar. deoarece. Împingeþi piesa de racord unghiularã c de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ( pagina 335) în supapa pneului b pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Înºurubaþi din nou ventilul de aer cu ajutorul cheii de ventil ºi scoateþi cheia prin canalul roþii. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul pompei de aer electrice 3 în supapa 7 recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Pompa de aer electricã este pornitã. 5 Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V.

de exemplu. Curãþaþi extractorul de ventil cu apã curatã. recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 cu extractorul de ventil c ºi. Scoateþi piesa de racord unghiularã 2 din supapa 7 de pe recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 ºi înºurubaþi capacul supapei. de exemplu. Scoateþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice din priza de 12 V. Pericol de accident G Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului b. Puneþi imediat autovehiculul în miºcare. Reglaþi presiunea în pneuri în mod corespunzãtor. 80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. dacã au fost utilizate. triunghiul reflectorizant ºi semnalizatoarele de avarie în interiorul autovehiculului. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. Depozitaþi pompa electricã de aer. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Autocolantul cu inscripþia "max. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat 8. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93). 341 . dacã aceasta nu corespunde presiunii recomandate în pneuri ( pagina 378). Creºterea presiunii în pneuri Porniþi pompa de aer electricã. 5 i Trebuie sã conectaþi piesa de racord unghiularã 3 a pompei de aer electrice direct la supapa pneului. Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru a efectua înlocuirea pneului. Dupã umplerea cu agent de etanºare Rotiþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5 spre stânga ºi alimentaþi sistemul. pentru înlocuirea recipientului. Aceasta va determina distribuirea agentului de etanºare în interiorul pneurilor ºi va crea o etanºare mai eficientã. Opriþi autovehiculul dupã aproximativ 3 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul pompei electrice de aer. Reducerea presiunii în penuri Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5.

G Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. Înainte de a ridica autovehiculul. autovehiculul poate aluneca de pe cric. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Nu porniþi motorul ºi evitaþi producerea altor vibraþii când autovehiculul este ridiat pe cric. autovehiculul poate aluneca de pe cric sau se poate rãsturna. Nu eliberaþi niciodatã frâna de parcare când autovehiculul este ridicat pe cric. ! Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. orizontalã. Notã privind protecþia mediului H Pentru îndepãrtarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri. în scopul înlocuirii unei roþi. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Asiguraþi-vã cã distanþa dintre partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu este mai mare de 30 mm. pneul este prea deteriorat. pentru înlocuirea recipientului la fiecare 8 ani. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemelede siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. În caz contrar. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru scurt timp. În caz contrar. de exemplu. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. acesta trebuie asigurat împotriva deplasãrii accidentale de exemplu prin calarea roþilor sau alte mijloace similare. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. verificaþi poziþionarea corectã a cricului în punctul de aplicare. 342 . Nu continuaþi cãlãtoria.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident Înlocuirea unei roþi Pericol de accidentare G 5 În cazul în care presiunea încã nu atinge valoarea de 3 bar dupã cinci minute. Amplasaþi cricul exclusiv în punctul adecvat de susþinere ( pagina 344). care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. Înainte de ridicarea autovehiculului.

Slãbiþi prezoanele ºi piuliþele roþii de înlocuit prin rotire aproximativ o turã. care are cel mai mare diametru. i Nu deschideþi robinetul de depresurizare 1 mai mult de una sau douã ture complete. Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã sau de deteriorare a autovehiculului. Pericol de accidentare Scoateþi roata de rezervã din suport ( pagina 311). este posibilã pierderea lichidului hidraulic. Nu le scoateþi complet. scoateþi trusa de scule a autovehiculului ºi cricul din spaþiul destinat picioarelor pasagerului faþã ( pagina 310).10-2162-31 P58. Cricul hidraulic Asamblaþi cele trei componente ale levierului pentru acþionarea cricului. 343 . Ca prelungire a manivelei. este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric. rotiþi partea aplatizatã a levierului în partea dreaptã la maxim. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând cale pentru roþi sau alte mijloace similare. Pentru aceasta.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul pentru efectuarea operaþiunii de înlocuire conform indicaþiilor ( pagina 332). utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. 5 Pe teren orizontal: amplasaþi calele în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse faþã de roata care urmeazã sã fie înlocuitã.10-2053-31 Pe pante ascendente sau descendente. Scoateþi capacul butucului. nu înlocuiþi roþile pe pante ascendente sau descendente. În caz contrar. 1 Robinetul de depresurizare Închideþi robinetul de depresurizare 1. G N40.

Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi levierul în locaºul de pe cric ºi fixaþi-l prin rotire spre dreapta. Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. Asiguraþi-vã de poziþionarea cricului direct sub punctele de aplicare descrise mai jos.10-2163-31 Punctele de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. Ridicaþi autovehiculul prin acþionarea levierului pânã la ridicarea completã a roþii de pe sol. 5 Punctul de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. Punctul de aplicare a cricului la un autovehicul este poziþionat în apropierea suportului frontal al arcului lamelar. Autofurgon/microbuz Autovehicul cu benã N40. ! Nu aplicaþi cricul la arcul lamelar sau carcasa difereþialului. N40.10-2161-31 N40.10-2260-31 Autofurgon/microbuz 5 t 344 .

Plasaþi dispozitivul de cuplare pe punte astfel încât orificiile exterioare ale dispozitivului de cuplare sã fie vertical poziþionate lângã orificiile filetate ºi înºurubaþi cele 6 prezoane. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Dispozitivul de cuplare este fixat pe roata de rezervã. Scoateþi roata. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. 5 345 . Alte tipuri de prezoane sau piuliþe se pot slãbi. trebuie sã curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale punþii întrucât este necesar sã fixaþi un un dispozitiv de cuplare pe punte.Sfaturi practice Pneu dezumflat Montarea unei roþi noi Pericol de accident Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. este interzisã conducerea autovehiculului în continuare. Nu lubrifiaþi niciodatã cu ulei sau vaselinã prezoanele sau piuliþele. filetele prezoanelor ºi ale butucului roþii pot fi deteriorate. În caz contrar. Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. ! Nu amplasaþi piuliþele sau prezoanele în nisip sau praf. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Înlocuiþi prezoanele ºi piuliþele dacã sunt deteriorate sau ruginite. G Introduceþi roata de rezervã în butuc ºi împingeþi. Fixarea dispozitivului de cuplare pe puntea spate a autovehiculelor cu pneuri Super Single. Desfaceþi cele 6 prezoane ºi scoateþi dispozitivul de cuplare din roata de rezervã. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã ca. În acest scop. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea din spate. din motive de siguranþã. sã utilizaþi doar prezoane ºi piuliþe care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. Autovehicul cu benã 5 t Demontarea unei roþi Deºurubaþi prezoanele sau piuliþele.

Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. În caz contrar. 346 . N40. Pentru roþile cu piuliþe: Înºurubaþi trei piuliþe. de exemplu. componentele electronice ar putea fi deteriorate. dispozitivul de cuplare ºi roata se pot slãbi. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor.10-2175-31 Pericol de accident G Nu strângeþi complet prezoanele ºi piuliþele atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Introduceþi roata în dispozitivul de cuplare ºi apãsaþi pânã la un contact complet. ! 5 Autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate: conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service. Încredinþaþi înlocuirea pneurilor unui atelier de specialitate autorizat. în caz contrar. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. Prezoanele trebuie strânse la un cuplu de strângere de 240 Nm. În caz contrar autovehiculul se poate rãsturna. Sunt afectate aracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculului. Transmisia poate fi deterioratã de diferenþa vitezelor de rotaþie ale roþilor. în trusa de scule a autovehiculului veþi gãsi prezoane scurte adecvate pentru roata de rezervã cu jantã din oþel. Verificaþi tija de centrare a roþii înainte de înºurubarea restului de piuliþe ºi apoi strângeþi uºor. 1 Prezoane pentru roþi cu jante din aliaj uºor 2 Prezoane pentru roþi cu jante din oþel i La autovehiculele cu jante din aliaj uºor. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea roþii de rezervã. Piuliþele trebuie sã se afle în poziþia centralã în orificiile roþii.

Verificarea presiunii în pneuri ( pagina 377). ! Cuplul de strângere este: 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pneuri simple 180 Nm pentru pneuri duble Fixaþi capacul butucului. Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. Depozitaþi roata defectã în suportul roþii de rezervã dupã înlocuirea roþii ( pagina 311). 5 ! Asiguraþi-vã cã proemineþele de fixare ale capacului butucului sunt poziþionate peste prezoane.Sfaturi practice Pneu dezumflat Roþi cu centrare prin intermediul prezoanelor: înºurubaþi prezoanele ºi strângeþi-le doar prin puterea degetelor. Scoateþi cricul de sub autovehicul. 1 – 6 Prezoane 347 . care are cel mai mare diametru. Ca prelungire a manivelei. Loviþi uºor centrul capacului butucului pentru a-l fixa pe roatã. Depozitaþi cricul ºi trusa de scule. Deschideþi robinetul de depresurizare a cricului cu o turã utilizând levierul ( pagina 343). Strângeþi prezoanele ºi piuliþele la cuplul de strângere specificat dupã parcurgerea a unei distanþe de 50 km. roata defectã trebuie transportatã în spaþiul de încãrcare. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate. Împingeþi în interior pistonul cricului hidraulic ºi închideþi robinetul de depresurizare. Aceasta nu încape în suportul roþii de rezervã din cauza diametrului mai mare ( pagina 311). Tipar cuplu de strângere Strângeþi uniform toate prezoanele ºi piuliþele în ordinea indicatã.

pentru corectarea sensului de rotaþie a pneurilor. Aceastã situaþie pune în pericol siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. În caz contrar.1. dupã înlocuirea unei roþi trebuie respectate urmãtoarele: Încredinþaþi înlocuirea roþii de rezervã celui mai apropiat atelier de service.5. 348 . manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. de exemplu. roþile se pot desprinde. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dupã 50 de km. Verificaþi cuplul de strâgere de 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. Dacã montaþi o roatã nouã sau revopsitã. În caz contrar. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km.000 km. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. Strângeþi prezoanele sau piuliþele la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel)/ 180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. În asemenea situaþii.000 .Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G Din motive de siguranþã. Pericol de accident G 5 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. prezoanele sau piuliþele trebuie strânse din nou dupã un parcurs de aprox. la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. în cazul pneurilor Super Single. de exemplu.

Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Deconectarea bateriei autovehiculului Pericol de accidentare ! Opriþi motorul înainte de slãbirea sau îndepãrtarea fiºelor de la baterie. În acest caz. În acest scop. Bateria suplimentarã situatã în compartimentul motorului Bateria Utilizaþi numai baterii rezistente la impact cu capac central pentru evacuarea gazelor pentru prevenirea deteriorãrilor prin coroziune ºi pentru protejarea ocupanþilor împotriva arsurilor cu acid în caz de accident. Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei. Existã pericolul de scurtcircuitare dacã borna pozitivã de la bateria conectatã intrã în contact cu componentele autovehiculului. deconectaþi întotdeauna întâi borna negativã ºi apoi pe cea pozitivã.Sfaturi practice Bateria Este posibil ca autovehiculul dumneavoastrã sã fie dotat cu douã baterii. 349 . în funcþie de versiunile de dotare: Bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. cum ar fi alternatorul. conectaþi întotdeauna întâi borna pozitivã ºi apoi pe cea negativã. În caz contrar. La deconectarea bateriei. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. La reconectarea bateriei. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). este posibilã distrugerea unor componente electronice. amestecul de gaze foarte inflamabil se poate aprinde. Puteþi astfel provoca un scurtcircuit. Ca urmare a acestui fapt. Nu slãbiþi ºi nu deconectaþi bornele bateriei în timpul funcþionãrii motorului. Nu amplasaþi obiecte de metal sau scule pe baterii. 5 G Pericol de accidentare G Respectaþi indicaþiile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 239). este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Întotdeauna deconectaþi întâi bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare pentru a înlocui bateriile.

Scoateþi carpeta 1. 1 Capac 2 ªuruburi de fixare Desfaceþi ºuruburile 2 ºi deplasaþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. Scoaterea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Ridicaþi capacul 1 ºi îndepãrtaþi-l. Aºezaþi capitonajul 2 ºi strângeþi ºuruburile 3 la loc. Scoateþi capacul bornei pozitive. Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. 350 . Poziþionaþi carpeta 1 în dreptul bazei scaunului ºoferului ºi al intrãrii.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei demarorului Bateria demarorului se aflã în niºa pentru baterie din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Scoaterea/montarea carpetelor din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Pentru montare: montaþi carpeta 1 în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. ªuruburile trebuie sã depãºeascã decupajele. Slãbiþi capacul bornei pozitive ºi pliaþi-l împreunã cu panoul de siguranþe în lateral. 5 Bateria demarorului din spaþiul destinat picioarelor ºoferului 1 Carpeta 2 Panou 3 ªuruburi de fixare Pentru demontare: desfaceþi ºuruburile 3 ºi îndepãrtaþi capitonajul 2.

Scoateþi capacul bornei pozitive. 3 Dispozitiv de reþinere Slãbiþi ºuruburile dispozitivului de reþinere 3 care previne deplasarea bateriei.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei suplimentare Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului 5 Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. 351 . Demontarea bateriei autovehiculului Bateria demarorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 350). 1 Legãtura cu capacul central pentru evacuarea gazelor 2 Furtun de ventilaþie cu racord unghiular Trageþi furtunul de ventilaþie cu racord unghiular 2 din racordul capacului pentru evacuarea gazelor 1. Slãbiþi borna pozitivã ºi scoateþi-o.

Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul încãrcãrii acesteia. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului.Sfaturi practice Bateria Trageþi în sus dispozitivul de reþinere 3 ºi scoateþi bateria din elementele de ancorare în sensul de deplasare. este posibilã alimentarea bateriei demarorului cu ajutorul unui punct de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Conectaþi fiºa de contact la borna negativã. Montaþi bateria la loc. este posibilã eliberarea de gaz ºi producerea de mici explozii care pot produce deteriorarea vopselei. sistemul electronic al autovehiculului poate fi deteriorat. Conectaþi fiºa de contact la borna pozitivã ºi fixaþi capacul. Acest dispozitiv permite încãrcarea bateriei atunci când aceasta este montatã în autovehicul. Existã pericolul arsurilor cu acid în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente dispozitiv de încãrcare a bateriilor. Pericol de accidentare G Efectuaþiîncãrcareabateriilornumaiînspaþiibine ventilate. ! Nu inversaþi niciodatã polaritatea pentru fiºele de contact. Dupã reconectarea bateriei. trebuie resetate: geamurile laterale ( pagina 184) trapa glisantã ( pagina 186) uºa culisantã electricã ( pagina 80) 352 . Reîncãrcarea bateriilor Reîncãrcaþi bateria înlocuitã. Reconectarea bateriei Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. În caz contrar. Scoateþi dispozitivul de reþinere al bateriei ºi înlocuiþi bateria. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 351). 5 Desfaceþi ºuruburile care previn deplasarea bateriei în compartimentul motorului. Trageþi în sus clema ºi scoateþi bateria din niºã. ! Încãrcarea bateriilor instalate în autovehicul trebuie efectuatã exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare testat ºi aprobat pentru auovehiculele Mercedes-Benz. coroziuni acide ale autovehiculului sau rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. În timpul încãrcãrii bateriei. i De asemenea. În caz contrar. urmând aceeaºi procedurã în ordine inversã.

Pericol de arsuri cu acid G Este posibilã deteriorarea carcasei bateriei. 5 ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. Pericol de explozie Asiguraþi-vã cã cele douã autovehicule nu intrã în contact. este indicatã utilizarea acestuia în vederea procedurilor de pornire asistatã ( pagina 354). pentru pornirea asistatã utilizaþi numai o baterie cu aceeaºi tensiune nominalã ºi cu aproximativ aceeaºi capacitate. nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. Evitaþi prezenþa flãcãrii deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Acþionaþi frâna de mânã ºi. pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. Respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul ( pagina 239). Dacã este necesar. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Evitaþi producerea scânteilor. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. utilizaþi numai cabluri pentru pornire asistatã cu diametrul secþiunii transversale adecvat ºi fiºe de conectare izolate. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. Permiteþi mai întâi bateriei sã se încãlzeascã. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea asistatã Dacã bateria demarorului aflatã în niºa bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului este descãrcatã motorul poate fi pornit de cãtre un alt autovehicul cu ajutorul unor cablurilor pentru pornire asistatã. Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor. G i Dacã autovehicululu este dotat cu punct de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. activaþi comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). Scoateþi capacul bateriei din niºa aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350). 353 . i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau dacã punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354).

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Punctul de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Scoateþi capacul bornei pozitive ºi procedaþi la fel ºi în cazul bateriei furnizoare.30-2124-31 Conectaþi borna negativã 1 a bateriei furnizoare de energie la borna negativã 4 a bateriei proprii. apoi pe cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3. dar nu aprindeþi luminile. de exemplu laun Centru de Service Mercedes-Benz. 5 1 Fiºa bornei pozitive pentru pornirea asistatã 354 . Pentru a facilita pornirea asistatã a motorului sau încãrcarea bateriei. N54. Porniþi motorul. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Porniþi un consumator. Deconectaþi mai întâi cablul pentru pornire asistatã care leagã bornele negative 1 ºi 4 ale bateriilor. 1 Borna negativã a bateriei furnizoare 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna pozitivã a bateriei proprii. Nu aprindeþi luminile. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). 4 Borna negativã a bateriei proprii. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. de exemplu ventilatorul. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. autovehiculul poate fi dotat cu un punct de legãturã pentru pornirea asistatã pe filtrul de aer din compartimentul motorului aflat pe partea stângã când este privit în direcþia de deplasare a autovehiculului.Sfaturi practice Pornirea asistatã Dacã este necesar. Conectaþi bornele pozitive 2 ºi 3 ale celor douã baterii prin intermediul unuia dintre cablurile pentru pornire asistatã. lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti.

Acum puteþi reporni consumatorii electrici. apoi din borna pozitivã a bateriei 2 ºi din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã 1. 355 .Sfaturi practice Pornirea asistatã Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. 1 Borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã (sub capac) 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna negativã a bateriei furnizoare 4 Dispozitivul de împãmântare al autovehiculului propriu (borna negativã a bateriei proprii) Conectaþi borna negativã 3 a bateriei furnizoare de energie la dispozitivul de împãmântare 4 al autovehiculului propriu. Deconectaþi mai întâi cablul de pornire asistatã din borna negativã 3 a bateriei ºi dispozitivul de împãmântare 4. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. de exemplu ventilatorul. Scoateþi capacul bornei pozitive a bateriei furnizoare. Porniþi un consumator. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Capacul roºu de protecþie revine automat în poziþia iniþialã atunci când fiºa de contact este scoasã din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã. Prin intermediul fiºei de contact de la borna pozitivã 1 pentru pornirea asistatã. Porniþi motorul. 5 i Nu conectaþi cablul pentru pornire asistatã la bateria suplimentarã din compartimentul motorului. Acesta nu este adecvat pentru operaþii de pornire asistatã. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. Nu aprindeþi luminile. glisaþi înapoi capacul roºu de protecþie al punctului de legãturã pentru pornire asistatã printr-o rotire spre dreapta ºi conectaþi fiºa de contact de la borna pozitivã a cablului pentru pornire asistatã la borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã. dar nu aprindeþi luminile. Conectaþi bornele pozitive ale bateriei frunizoare 2 ºi ale punctului de legãturã pentru pornirea asistatã 1 prin intermediul cablului pentru pornire asistatã.

va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Autovehiculele cu convertor catalitic trebuie pornite prin tractare numai dupã rãcirea motorului. 356 . întrucât pot duce la deteriorarea convertorului catalitic. asiguraþi-vã cã bateria este conectatã ºi încãrcatã. Când autovehiculul se aflã în miºcare. Înaintea pornirii prin tractare a autovehiculului. Procedaþi la pornirea prin tractare a autovehiculului. Dacã motorul nu porneºte dupã câteva secunde. În caz contrar. Comutaþi transmisia în treapta a doua sau a treia de vitezã ºi eliberaþi pedala de ambreiaj. Evitaþi încercãrile repetate de pornire prin tractare. Pentru pornirea prin tractare a altui autovehicul. 5 i Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor înaintea remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). Utilizaþi o barã de tractare rigidã ºi fixaþi-o numai de inelul de remorcare ( pagina 357). G Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. lampa indicatoare a preîncãlzirii q nu trebuie sã fie aprinsã. În acest caz. existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Motorul porneºte dupã câteva secunde. eliberaþi lent pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie. La autovehiculele cu motor diesel. în caz contrar nu veþi putea porni contactul ºi nu veþi mai dispune de asistarea direcþiei ºi a frânãrii.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea prin tractare Pericol de accident Autovehiculele cu transmisie automatã nu trebuie pornite prin remorcare. încercaþi pornirea asistatã prin intermediul unei baterii furnizoare ( pagina 353). Autovehiculele cu transmisie manualã Porniþi motorul ( pagina 93).

Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Deºurubaþi inelul de remorcare. Dacã este necesarã remorcarea autovehiculului. pânã la oprirea acestuia. Nu tractaþi autovehiculul dacã cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Pentru tractarea altui autovehicul. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. 1 Capac G Remorcaþi autovehiculul prin intermediul unei bare rigide de remorcare dacã: motorul nu poate fi pornit existã o defecþiune a sursei de alimentare cu energie sau a sistemului electric al autovehiculului Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Montarea/demontarea inelului de remorcare Punctul de fixare a inelului frontal de remorcare este situat sub capacul de pe bara de protecþie.Sfaturi practice Tractarea Tractarea Pericol de accident Transportarea autovehiculului prin intermediul unui camion cu benã este preferabilã remorcãrii acestuia. În acest caz. pe partea dreaptã – privit în sensul de deplasare a autovehiculului. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Direcþia este în acest caz blocatã ºi nu va fi posibilã manevrarea direcþiei autovehiculului. este recomandatã utilizarea unei bare rigide de remorcare. Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 310). Veþi observa punctul de montare al inelului de remorcare. Înºurubaþi inelul de remorcare în sensul acelor de ceasornic. 5 Respectaþi reglementãrile în vigoare în þara respectivã pentru remorcare. Montarea inelului de remorcare Trageþi capacul carcasei 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. 357 .

Sfaturi practice
Tractarea
Introduceþi partea superioarã a capacului 1 cu ajutorul proeminenþei ºi apãsaþi-l pânã se fixeazã. Depozitaþi înapoi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie automatã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru o distanþã de maxim 50 km, deplasaþi schimbãtorul în poziþia N. Remorcarea unui autovehicul blocat Fiþi foarte atenþi la remorcarea unui autovehicul ale cãrui roþi sunt încastrate în pãmânt sau noroi, în special daca autovehiculul este încãrcat. Tractaþi autovehiculul uniform ºi drept înainte. În caz contrar, ºasiul poate fi deteriorat. Nu încercaþi sã remorcaþi autovehiculul dacã este ataºatã o remorcã. Acolo unde este posibil, tractaþi autovehiculul din spate pe urmele deja lãsate anterior.

!
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h când autovehiculul este remorcat, deoarece, în caz contrar, transmisia acestuia poate fi deterioratã. Pentru o distanþã mai mare de 50 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

i
Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor pe timpul remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Pe o distanþã de pânã la 100 km, comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Pentru o distanþã mai mare de 100 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

5

358

Sfaturi practice
Tractarea
Tractarea autovehiculului în cazul unor anumite defecþiuni Când transmisia este defectã Demontaþi întotdeauna arborii cardanic spre punþile motrice. În cazul unei defecþiuni la sistemul electric Dacã bateria este defectã, transmisia automatã va fi blocatã în poziþia P. Pentru a comuta transmisia automatã în poziþia N, este necesar ca sistemul electric al autovehiculului sã fie alimentat cu energie electricã de la bateria unui alt autovehicul ( pagina 353). Transportaþi autovehiculul cu ajutorul unei platforme de remorcare. Transportarea autovehiculului Inelul de remorcare poate fi utilizat pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia.

!
La montarea arborilor cardanici, este necesarã utilizarea piuliþelor autoblocante noi. Când puntea faþã este defectã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).

!
Fixaþi autovehiculul numai prin intermediul roþilor/jantelor. În caz contrar, autovehiculul poate fi deteriorat. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã sau deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia N.

5

!
Autovehiculul nu trebuie tractat cu roþile din faþã ridicate ºi cu cheia în poziþia 2 în comutatorul de contact. În caz contrar, intervenþia activã a frânelor din partea sistemului ESP® sau ASR poate bloca ºi deteriora sistemul de frânare.

359

Sfaturi practice
Siguranþe !
Utilizaþi numai siguranþele cu intensitatea curentului recomandatã de Mercedes-Benz. Oricare centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru efectuarea acestor operaþiuni. Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz, pentru rezolvarea problemei. Siguranþele ºi releele pentru echipamentul standard se aflã în panoul principal de siguranþe în spaþiul destinat picioarelor ºoferului pe partea stângã a autovehiculului. Panou principal de siguranþe Panoul de siguranþe din spaþiul destinat picioarelor ºoferului de pe partea stângã a autovehiculului. Pentru deschidere: eliberaþi elementul de blocare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze. Blocaþi elementul de blocare 2. Panoul de siguranþe de pe postul de conducere Cutia de siguranþe este poziþionatã pe baza scaunului ºoferului în partea exterioarã.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul principal de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

N54.15-2149-31 N54.15-2148-31

i
Siguranþele ºi releele suplimentare pentru echipamentul opþional se aflã în panoul de siguranþe din scaunul ºoferului. Luaþi contactul ºi opriþi consumatorii electrici înainte de înlocuirea siguranþelor.

1 Descuiat 2 Încuiat

1 Arcuri de fixare

360

Sfaturi practice
Siguranþe
Pentru deschidere: reglaþi scaunul în poziþia cea mai înaltã ( pagina 95). Apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

361

362

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Dispozitivul de cuplare a remorcii Consumabilele ºi capacitãþile aferente Presiunea în pneuri Sarcina pe plafon Priza de putere antrenatã de motor Plãcuþele de identificare a autovehiculului

6

363

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz
Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice importante referitoare la autovehicul. Veþi gãsi alte date tehnice specifice autovehiculului ºi diverselor elemente de dotare, ca de exemplu: date referitoare la puterea furnizatã de motor vitezele de deplasare dimensiunile autovehiculului masele autovehiculului în documentele autovehiculului. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehicul. Componentele care constituie modificãri aduse autovehiculului prin: schimbarea tipului de autovehicul pentru care s-a eliberat certificatul de înmatriculare crearea unui periol pentru participanþii la trafic efectul nefavorabil asupra emisiilor autovehiculului ºi nivelurilor de zgomot, va antrena anularea certificatului de înmatriculare, în numeroase þãri. Utilizarea unor piese neaprobate poate avea un efect nefavorabil asupra siguranþei rutiere a autovehiculului.

Notã privind protecþia mediului

H

Mercedes-Benz furnizeazã de asemenea piese ºi subansambluri recondiþionate Mercedes-Benz pentru reparaþii rentabile în conformitate cu principiile de reciclare. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ºi calitate ca ºi pentru piesele noi.

6

Puteþi obþine informaþii suplimentare referitoare la componentele de conversie ºi accesorii ºi la modificãrile tehice permise de la Centrul nostru de Service Mercedes-Benz. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. Seriile sunt înscrise pe plãcuþele de identificare ale autovehiculului ( pagina 383) ºi pe cartela cu datele autovehiculului în cazul anumitor autovehicule.

364

6 Din motive de siguranþã ºi pentru a evita anularea certificatului de înmatriculare. Pot fi modificate telefoanele ºi aparatele de emisie-recepþie cu condiþia sã nu se depãºeascã puterea maximã de transmisie specificatã ma jos. trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. senzorii ºi conductoarele. Dacã doriþi instalarea unor telefoane sau staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. 100 W 20 W 50 W 35 W 10 W Modificarea echipamentelor electrice/ electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa autovehiculului. 365 . cum ar fi modulele de comandã. Dacã sunt montate astfel de echipamente. Pericol de accident G ! Dacã sunt montate echipamente electrice sau electronice ce nu îndeplinesc aceste condiþii. trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens. este posibilã anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului (Directiva UE 2004/104/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi a componentelor asociate. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat ce deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor asupra echipamentelor electronice ºi asupra componentelor asociate ale autovehiculului. În caz contrar. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã accelerarea ratei de uzurã a pieselor autovehiculului ºi anularea garanþiei sau a certificatului de înmatriculare. Gama de frecvenþe Puterea maximã de transmisie Unde scurte (< 50 Mhz) gamã de frecvenþe de 4 m gamã de frecvenþe de 2 m gama de frecvenþã de 70 cm gama de frecvenþã de 25 cm . la un Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acest tip de echipament trebuie instalat în mod profesionist ºi este utilizatã o antenã exterioarã fãrã reflexie. de exemplu. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã poarte simbolul e.Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului În acest scop.

10-2174-31 i Dacã se instaleazã un dispozitiv de remorcare asupra oricãrui autovehicul din aceastã serie de modele.10-2176-31 Versiune 3 366 .Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii ! Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi montarea unui dispozitiv de remorcare unui Centru de Service Mercedes-Benz. este necesar un rezervor de carburant pentru urmãtoarele autovehicule: motor diesel cu 4 cilindri cu 4. Dimensiuni de instalare N31. N31. i Montaþi numai dispozitive de remorcare care au fost special testate ºi aprobate pentru autovehiculul Mercedes-Benz.6/5 t Versiune 2 6 motor diesel cu 6 cilindri Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. nu este necesar sã consolidaþi punctul de fixare prin ºuruburi al cuplajului.10-2175-31 i Dacã se va monta un dispozitiv de remorcare. Versiune 1 N31.

325 mm ªasiu/benã/dispozitiv de basculare cu cabinã/cabinã dublã 3.0 t pânã la 3.325 mm 34 mm 34 mm 34 mm 27 mm 27 mm 39 mm 39 mm 39 mm 34 mm 34 mm Dimensiuna a Dimensiunea x Versiune 1 1 1 2 2 2 3 3 6 367 .325 mm 3.665 mm 4.0 t 3.5 t ªasiu/benã cu cabinã/cabinã dublã 5.250 mm 3.665 mm 4.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii Model autovehicul Autofurgon/microbuz 3.0 t pânã la 5.250 mm 3.665 mm 4.0 t Ampatament 3.

utilizaþi numai consumabile care au fost aprobate pentru autovehicul. Aditivii speciali nu trebuie adãugaþi carburantului sau lubrifianþilor. Din acest motiv. Consumabilele aprobate îndeplinesc cele mai înalte standardele de calitate ºi sunt enumerate în Specificaþiile Mercedes-Benz cu privire la consumabile. Din acest motiv. Utilizarea aditivilor speciali poate antrena limitarea sau anularea drepturilor stipulate în contractul de garanþie. Pericol de accidentare ! Deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de contractul de garanþie Mercedes-Benz. G 6 Consumabilele constituie un pericol pentru sãnãtate. Aceasta este o condiþie importantã pentru susþinerea unei solicitãri de acordare a garanþiei. Acestea conþin elemente toxice ºi deosebit de corozive. Nu este necesar ºi nici permis sã amestecaþi aditivi speciali ºi consumabile aprobate (cu excepþia aditivilor pentru carburant aprobaþi). uleiuri de transmisie. 368 . Informaþii despre aceste consumabile aprobate sunt disponibile la toate Centrele de Service Mercedes-Benz. vaseline) aditivi cu proprietãþi de antigel. Proprietãþile consumabilelor pot fi afectate negativ de aditivii speciali ºi pot cauza deteriorãri ale angrenajelor. ªoferul autovehiculului este responsabil în orice moment pentru utilizarea aditivilor speciali.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele includ: carburanþi lubrifianþi (de exemplu uleiuri de motor. Asiguraþi o ventilaþie adecvatã a spaþiilor închise pentru a evita intoxicarea. Informaþii suplimentare referitoare la consumabile sunt disponibile: uleiul de motor lichidul de rãcire lichid de frânã în Carnetul de Service. lichide hidraulice. reþineþi urmãtoarele aspecte pentru a evita accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane: nu inhalaþi vapori. Detalii referitoare la lichidul pentru spãlarea parbrizului sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237). lichid de rãcire lichid de frânã Compatibilitatea consumabilelor este testatã pe angrenajele noastre.

ochii sau îmbrãcãmintea.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele nu trebuie sã intre în contact cu pielea. trebuie sã filtraþi carburantul înainte de adãugarea acestuia în rezervor. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate de consumabile pentru a evita riscul unor arsuri sau a altor leziuni. Pãstraþi consumabilele în locuri situate în afara accesului copiilor. Focul. În cazul contactului cu ochii. Trebuie sã respectaþi avertismentele referitoare la pericolul intoxicãrii. H ! Dacã alimentaþi autovehiculul din butoaie ºi canistre. Sãnãtatea dumneavoastrã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant 6 369 . Aceastã mãsurã va preveni defectarea sistemului de alimentare din cauza contaminãrii carburantului. al arsurilor provovate de acid ºi al incendiului de pe recipientele consumabilelor. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. curãþaþi zonele afectate de pe piele cu apã ºi sãpun. Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. Carburantul Pericol de otrãvire ºi accidentare G Carburantul este extrem de inflamabil. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea consumabilelor din cauza inflamabilitãþii acestora. Filtrul de carburant cu decantor de apã Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu decantor de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel. fumatul ºi flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. În cazul contactului cu un consumabil. În consecinþã. pentru a evita arsurile provocate de acid ºi alte leziuni. clãtiþi zonele afectate cu apã din abundenþã. Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil.

puteþi utiliza ºi benzinã obiºnuitã fãrã plumb. i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. nu sunt permise. în þãrile respective. cu cifra octanicã 91 RON/ 82.3 ºi 0. exprimat în procente.8%.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþii pentru motoarele pe benzinã Benzinã Premium fãrã plumb în conformitate cu standardul european EN 228. procentaj masic. cu cifra octanicã minimã de 95 RON/85 MON. uleiul de încãlzire etc. Carburanþi pentru motoare diesel Utilizaþi numai carburant diesel disponibil în comerþ în conformitate cu standardul european EN 590 (sau alte standarde naþionale similare). Carburantul diesel marin. În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf de peste 0.8% procentaj masic: împãrþiþi la trei intervalele de schimbare a uleiului de motor. Mercedes-Benz recomandã schimbarea uleiului de motor la intervale mai frecvente dacã vã aflaþi în þãri în care sunt disponibili carburanþi diesel cu un conþinut de sulf de peste 0. Pentru perioade foarte scurte de timp.3 la sutã. Respectaþi instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. Evitaþi accelerarea la maxim. ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de carburant diesel care nu întruneºte cerinþele EN 590 utilizarea de carburant diesel marin utilizarea carburantului pentru sisteme de încãlzire utilizarea aditivilor pentru carburant Clasa de carburant În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf cuprins între 0.5 MON. 370 . Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea puterii motorului ºi creºterea consumului de carburant. Puteþi obþine informaþii asupra conþinutului de sulf în carburant specific pentru fiecare þarã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz ( pagina 371). 6 ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de benzinã care nu este în conformitate cu cerinþele EN 228 (benzinã fãrã plumb) utilizarea unor aditivi speciali neaprobaþi i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. procentaj masic: împãrþiþi la doi intervalele de schimbare a uleiului de motor. Urmãtorul tabel reprezintã o prezentare generalã a conþinutului mediu de sulf.

Macedonia. Mexic. Suedia. Senegal.1 – 0. Myanmar. Indonezia. Danemarca.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Tabel referitor la conþinutul de sulf din carburant (începând cu iulie 2004) Conþinut de sulf (% din masã) Europa Austria. Maroc. Azerbaidjan. Finlanda. Uzbekistan Australia Asia Australia Brunei. Mozambique.3 0. Bulgaria. Ucraina Albania.3 0. Liban. Marea Britanie Belarus.1 Islanda. Germania. Estonia.1 0.1 0.8+ 6 America de Sud Argentina. Rusia. SUA 0. Kârgâstan. Elveþia. Slovenia. România. Laos.8+ 0 – 0. Kenya. Nigeria. Qatar.3 – 0. Mali. Kuwait.1 0. India.1 0 – 0. Cehia. Tunisia. Singapore.1 – 0. Brazilia Palestina.1 – 0. Tanzania. Pakistan.3 0 – 0. Siria. Irlanda (Republica). Mauritius.1 – 0. Lituania. Emiratele Arabe Unite Iordania. Africa de sud Bahrain. Filipine Cambodia. Cipru. 0 – 0. Grecia. Bosnia-Herþegovina. Ungaria.8 0. Letonia. Franþa. Oman. Luxemburg. Réunion Ghana. Turcia Serbia ºi Muntenegru. Israel. Egipt. Madagascar. Polonia. Iran. Belgia.3 – 0. Italia. Armenia.8 0. Georgia. Coreea. Slovacia. Malaezia. Kazahstan. Hong Kong. Spania. Croaþia. Malta. Moldova.8 0. Tailanda. Olanda.3 – 0. Vietnam Irak America de Nord Africa Canada. Taiwan China. Sri Lanka.8+ 0 – 0. Tadjikistan.3 0. Arabia Sauditã 371 . Portugalia. Malawi. Japonia. Norvegia.

fenomenul de separare a parafinei poate cauza degradarea proprietãþilor reologice ale carburantului diesel. carburanþii diesel pentru anotimpul rece disponibili în comerþ pot fi utilizaþi pânã la –20 °C. va trebui înlocuit.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþi diesel pentru utilizarea la temperaturi reduse La temperaturi exterioare reduse. În consecinþã. proprietãþile reologice ale carburantului pot fi periclitate în cazul amestecãrii acestora cu aditivi speciali pentru carburant. Focul. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Carburantul diesel pentru anotimpul rece poate fi utilizat în mod normal fãrã probleme la temperaturile exterioare normale în þara în care este comercializat. utilizaþi exclusiv combustibil cu proprietãþi de fluiditate îmbunãtãþite. Pentru a preveni problemele de funcþionare. Tabel cu proporþia amestecului de carburant diesel/agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Temperatura Motorinã Agent de exterioarã pentru îmbunãtãþire a sezonul fluiditãþii cald –15 °C pânã 80% 20% la –23 °C –23 °C pânã 50% 50% la –30 °C Temperatura Carburant Agent de exterioarã diesel pentru îmbunãtãþire a sezonul rece fluiditãþii –25 °C pânã 80% 20% la –30 °C –30 °C pânã 50% 50% la –35 °C Pericol de incendiu ºi de explozie G Adãugarea de benzinã coboarã punctul de aprindere al carburantului diesel. i Este interzisã adãugarea aditivilor speciali pentru carburant la carburanþii diesel pentru anotimpul rece (cu excepþia agenþilor de fluidizare). puteþi deteriora sistemul de alimentare. Astfel. care. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea carburanþilor din cauza inflamabilitãþii ridicate a acestora. Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agenþilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. drept consecinþã. 6 ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. În Germania. În caz contrar. 372 . Nu amestecaþi motorinã cu benzinã. Nu adãugaþi benzinã în carburantul diesel. inflamabilitatea carburantului este mai ridicatã.

5 l Capacitate aproximativ 75 l2 aproximativ 75 l2 aproximativ 100 l Rezervor Inclusiv rezerva de carburant aproximativ 13 l aproximativ 13 l aproximativ 20 l Sistem de rãcire Lichid de rãcire1 aproximativ 9.5 l 9. 215 CDI. 418 CDI. deoarece proprietãþile de disipare a cãldurii se deterioreazã la concentraþii mai mari. 524 11. 309 CDI. 515 CDI 218 CDI. 2 Dotãri opþionale: rezervor de carburant cu o capacitate de aproximativ 100 de litri. 511 CDI.0 l aproximativ 7. 324. 318 CDI.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþi Autovehiculul Motor cu filtru de ulei Uleiul de motor 209 CDI. 311 CDI. 315 CDI.0 l Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ sistemul de curãþare a farurilor Apã cu concentrat de lichid pentru spãlarea parbrizului MB aproximativ 7 l aproximativ 7 l aproximativ 7 l 1 Nu depãºiþi proporþia de 55% din volum (protecþie la îngheþ pânã la aproximativ –45 °C). 211 CDI.5 l aproximativ 10. 411 CDI.0 l 12. 509 CDI. fiºa numãrul 310. 415 CDI. 518 CDI 224. Respectaþi Specificaþiile Mercedes-Benz pentru Consumabile. 6 Consum de carburant Notã privind protecþia mediului alþi factori non-tehnici. 424. cum ar fi influenþele externe ºi condiþiile de drum în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci la conducerea autovehiculului cu încãrcãturã mare pe teren montan H Emisiile de CO2 ºi consumul de carburant ale unui autovehicul depind de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere adoptat Autovehiculul va consuma mai mult carburant în urmãtoarele condiþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban 373 .

dacã este necesar. Nu ingeraþi lichidul de frânã. Lichid de frânã Pericol de intoxicare Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Valorile consumului de carburant au fost stabilite în conformitate cu Directiva UE în domeniu 80/1268/CEE. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare 2 ani. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. punctul de fierbere al acestuia scade datoritã absorbþiei continue de umiditate atmosfericã. 6 i G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. ochii sau îmbrãcãmintea. modificatã prin 2004/3/CE (Directiva referitoare la emisiile de dioxid de carbon ºi consumul de carburant al autovehiculelor). Pericol de accident G Utilizaþi numai lichide de frânã aprobate. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). 374 . De regulã. consumul mixt de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37% ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63%. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. în urmãtoarele condiþii de testare: condiþiile de trafic urban sunt simulate prin plecãri de pe loc ºi opriri frecvente. condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km/h utilizând toate treptele de vitezã. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea lichidului de frânã. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. În timpul duratei de viaþã a lichidului de frânã. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Astfel. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. Clãtiþi zonele afectate cu apã curatã din abundenþã ºi solicitaþi asistenþã medicalã. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã.

2 – 10. 215 311 CDI. 315 CDI1 CDI1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.4 Urban 314 – 354 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 204 – 231 Mixt 245 – 276 Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 211 CDI. care conþine date pentru toate autoturismele noi.9 – 9.7 Mixt 9. în funcþie de: stilul dumneavoastrã de conducere condiþiile de exploatare condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului înconjurãtor starea autovehiculului Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie manualã Modelul autovehiculului 211 CDI.5 – 8.7 – 8. 375 .Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant ºi emisiile de CO2 în conformitate cu Directiva CE 80/1268/CEE cu modificãrile din 1999/100/CE Datele valabile pentru autovehiculele cu masa maximã admisã de pânã la 3. Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici.8 – 13.3 – 13.6 Urban 301 – 317 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 199 – 220 Mixt 237 – 255 6 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului. 215 311 CDI.500 kg.3 Mixt 8.3 Extraurban 7. este disponibil gratuit la punctele de comercializare.9 Extraurban 7. 315 CDI CDI1 1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11. exclusiv furgonetele de camping i Un carnet cu informaþii referitoare la consumul de carburant ºi emisiile de CO2.

3 – 17.7 Urban emisii de CO2 [g/km] Extraurban 245 – 267 Mixt 305 – 326 412 – 426 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.3 – 11.2 Mixt 12.8 – 13. 6 376 . 324 1 Emisiile ºi performanþa MF7 + MC9 Consumul [l/100 km] Urban 17.9 Extraurban 10.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Autovehicule cu motoare pe benzinã cu 6 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 224.

Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. cum ar fi ABS sau ESP®. De asemenea. presiunea. Acestea sunt special concepute pentru sistemele de siguranþã activã ale autovehiculului.1 bar pentru fiecare 10 °C. dacã este necesar. cu aproximativ 0. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. Din acest motiv. în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. Corectaþi presiunea în pneuri când acestea sunt calde dacã: presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este încãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este neîncãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare i Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare. este necesarã verificarea regulatã a presiunii în pneuri înainte de pornirea în cãlãtorie ºi corectarea acesteia. 377 . în special în anotimpul rece. În timpul deplasãrii autovehiculului.2 bar 6 i Utilizaþi numai pneuri ºi jante aprobate pentru autovehicul. Valorile prea reduse ale presiunii în pneuri: afecteazã negativ siguranþa rutierã cauzeazã deteriorarea sau distrugerea pneurilor conduc la supraîncãlzirea pneurilor sau chiar la aprinderea bruscã a acestora Aceasta poate avea drept rezultat pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Exemplu: Temperatura interioarã = aproximativ 20 °C Temperatura exterioarã = aproximativ 0 °C Presiunea în pneuri care trebuie reglatã = preisune specificã în pneuri +0. Corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci. Permiteþi acest lucru când verificaþi presiunea în pneuri în interior. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. odatã cu acesta. respectaþi limitele de sarcinã pentru pneuri ºi indexul de vitezã pentru autovehicul. temperatura pneurilor creºte ºi. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri Pericol de accident G i Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã.

1 3.0 3.0 1.0 3.6 3.Date tehnice Presiunea în pneuri ! Diferenþa de presiune dintre pneuri pe o singurã punte nu trebuie sã depãºeascã 0.000 Respectaþi instrucþiunile referitoare la presiunea în pneuri din secþiunea “Siguranþa la bord” section ( pagina 66). Valorile presiunii în pneuri pentru un autovehicul neîncãrcat/încãrcat depinde de sarcina maximã admisã pe punþi pe care o gãsiþi menþionatã pe plãcuþa de identificare de sub perna scaunului ºoferului ( pagina 383).0 3.0 3.000 195/75 R 16 C 107/105 R 205/75 R 16 C 110/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117/115 R Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.0 3.8 3.800 1.4 2.1 bar.0 3. 3 Montarea roþilor de rezervã Super Single.650 3.650 1.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg]. 2 Valorile presiunii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.0 3. 378 .7 3.6 3.7 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.5 2.3 3.4 4.6 3.0 3.0 3.5 3.0 3.5 3.4 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului 1.0 3.3 3.0 3.0 3. 6 1 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar. Presiunea în pneuri Puntea faþã Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.0 3.83 4.0 3.850 4.0 3.6 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri 1.850 4.800 1.

5 4.7 3.0 2.0 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.0 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.0 3.0 3 3.3 4. 6 379 .2 3.0 3.0 3.000 3.7 3.8 4.43 4.430 1.5 2.0 3.94 5.Date tehnice Presiunea în pneuri Puntea spate Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.5 4.250 2.430 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple Pneuri 205/75 R 16 C 110 R/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115 R/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117 R/115 R 1 2 3 4 Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.0 2.3 4.8 4.5 3. Viteza limitatã la 90 km/h.1 3.3 3.0 3.000 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].04 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple 1.800 4.0 3.9 2.0 2.9 4.800 3. Viteza limitatã la 140 km/h.0 3.0 3.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].7 3.250 3.0 3.

0 3.0 6 1 2 3 4 5 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului identificare a autovehiculului Pneuri Super Single Pneuri 195/75 R 16 C 107 R/105 R 205/75 R 16 C 110 R/108 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) (roatã de rezervã) 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)4 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)5 4.0 3.200 4.300 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].300 3.0 3.7 5.0 3.0 Pneuri duble 3.0 3.0 4.0 3. 380 .300 3. vezi plãcuþa de sarcinile admise pe punþi [kg].33 3. Viteza limitatã la 162 km/h.0 3.6 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.500 4.753 4.200 3.300 3. pagina 346).5 Pneuri Super Single 2.0 3. 2 la maxim1.33 3.4 4.200 2. viteza limitatã la 60 km/h ( Viteza limitatã la 132 km/h.200 2.33 3.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri pentru autovehiculul Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat neîncãrcat1.0 4.0 2. Distanþa maximã de 100 km.0 Pneuri duble 3.500 3.

Date tehnice Sarcina pe plafon Sarcina pe plafon Sarcina maximã pe pavilion ºi numãrul minim de perechi de puncte de susþinere pe autovehicul cu: Sarcina utilã maximã pe plafon Plafon standard Plafon supraînãlþat Cabinã dublã 300 kg 150 kg 100 kg Numãrul minim de perechi de puncte de susþinere 6 3 2 ! Greutatea oricãrei încãrcãturi amplasate pe plafon. Punctele de susþinere de pe pavilion trebuie sã fie distribuite la distanþe egale. direcþie ºi frânare chiar dacã masa maximã admisã a autovehiculului sau sarcinile maxime admise pe fiecare punte nu au fost depãºite. reduceþi sarcina direct proporþional. nu trebuie sã depãºeascã sarcina maximã admisã pe plafon. Când utilizaþi portbagaje de plafon mai scurte. Pericol de accident G Sarcinile înalte de pe plafon pot cauza o deteriorare semnificativã a caracteristicilor de manevrabilitate. Sarcina maximã este de 50 kg pe fiecare pereche de puncte de susþinere pentru portbagajul de plafon. 6 381 . inclusiv a cadrului portbagaj. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a sarcinilor ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. Mercedes-Benz recomandã montarea unei bare antiruliu pe puntea faþã. Datele sunt valabile pentru distribuþia uniformã a încãrcãturii pe întreaga suprafaþã a plafonului.

200 rpm Priza de putere Consum maxim la turaþia motorului Cuplu maxim la turaþia motorului Temperatura maximã a uleiului de transmisie 28 kW 2.Date tehnice Priza de putere antrenatã de motor Motorul Turaþia maximã a motorului Valorile supraturaþiei motorului sunt disponibile – autovehicul neîncãrcat. Motoarele diesel Transmisie manualã Motor pe benzinã Transmisie manualã 6.500 rpm 140 Nm 1.200 rpm 120 °C 6 382 .150 rpm 4.

Aceasta conþine codul cheii necesar la comandarea cheilor de schimb. de exemplu. Aceste date sunt necesare la comandarea pieselor de schimb sau pentru solicitãri de naturã tehnicã. i Anumite autovehicule sunt livrate împreunã cu cartele de date. Predarea acestor cartele unui Centru de Service Mercedes-Benz va simplifica procesarea comenzii. pe partea postului de conducere sau în compartimentul motor.Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Plãcuþa de înmatriculare împreunã cu numãrul de identificare al autovehiculului (VIN) ºi datele pentru masele maxime admise se gãsesc în habitaclu. 6 Plãcuþa de identificare a autovehiculului pe scaunul ºoferului 1 Plãcuþa de identificare cu numãrul de identificare a autovehiculului 383 . aceastã cartelã nu trebuie pãstratã în autovehicul. seria motorului ºi seriile subasamblurilor împreunã cu codurile modelului ºi ale dotãrilor opþionale. Din motive de siguranþã. în funcþie de modelul autovehiculului. Aceste cartele cu date ale autovehiculului conþin detalii importante despre autovehicul. numãrul de identificare a autovehiculului.

384 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->