P. 1
Sprinter

Sprinter

|Views: 865|Likes:
Published by Colin1282

More info:

Published by: Colin1282 on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • Protecþia mediului înconjurãtor
 • Siguranþa în utilizare
 • Prezentare generalã
 • 5 Claxon
 • Lãmpi de control ºi de avertizare Pagina
 • Consola centralã
 • Consola centralã
 • Airbagurile
 • Centurile de siguranþã
 • Purtarea centurilor de siguranþã
 • Airbaguri pentru torace/laterale
 • Controlul derapãrii la accelerare (ASR)
 • Funcþia de facilitare a închiderii
 • Tetierele
 • Scaunul rabatabil
 • Semnalizatoarele de direcþie
 • Tahometrul
 • Vitezometrul
 • 1 Contorul de parcurs total
 • Meniul Utilizare
 • Meniul Audio
 • Meniul Navigaþie
 • Meniul Memorie defecþiuni
 • Meniul Telefon
 • Frânarea
 • Frânarea de urgenþã
 • Conducerea pe carosabil umed
 • Game de viteze
 • Funcþia de amplificare a încãlzirii
 • Mod Cãldurã rezidualã
 • Tempomatul
 • Setarea vitezei
 • Reglarea turaþiei de lucru
 • Torpedoul
 • Primii 1.500 de kilometri
 • Viteza maximã programatã
 • Comutatorul de izolare a bateriei
 • Autovehicule fãrã taste pe volan
 • Trepte
 • Transmisia automatã
 • Triunghi reflectorizant
 • Iluminarea habitaclului
 • Înlocuirea bateriilor
 • Golirea filtrului de carburant
 • Pornirea asistatã
 • Pornirea prin tractare
 • Tractarea
 • Panou principal de siguranþe
 • Dimensiuni de instalare
 • lichid de frânã
 • Capacitãþi

Sprinter Manual de utilizare

Sprinter Manual de utilizare

Comanda nr. 6462 7435 02 Reper nr. 906 584 26 82 RO Ediþia B, 05/06

Simboluri

Internet Informaþii suplimentare despre Autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre DaimlerChrysler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri: www.mercedes-benz.com www.daimlerchrysler.com

Biroul editorial Vã rugãm sã adresaþi orice întrebãri sau sugestii referitoare la instrucþiunile de utiliazre, echipei de redactare a documentaþiei tehnice, la urmãtoarea adresã: DaimlerChrysler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germany Data publicãrii: 24.02.2006 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau altã formã de reproducere, completã sau parþialã, fãrã permisiunea scrisã din partea DaimlerChrysler AG.

G H
!

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Sugestie Acþiune necesarã Secvenþã de acþiuni (câteva simboluri ) Simbol de continuare Simbol de continuare pentru avertismente

i

pagina

Trimitere la o paginã Termen din glosarul tehnic Afiºãri pe ecranul multifuncþional

->
Afiºaj

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de prima dumneavoastrã cãlãtorie familiarizaþi-vã cu autovehiculul ºi cu modul de funcþionare ºi de conducere, comenzile ºi funcþiile de facilitare. Înainte de a porni la drum, citiþi acest Manual de utilizare. Astfel veþi obþine maximum de plãcere în conducerea autovehiculului ºi veþi evita situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Deoarece livrarea autovehiculului se bazeazã pe comanda dumneavoastrã, este posibil ca dotãrile autovehiculului sã difere de anumite descrieri ºi ilustraþii prezente în manual. Echipamente opþionale sunt de asemenea descrise în acest Manual de utilizare, în cazurile în care este necesarã descrierea modului de funcþionare al acestora. În anumite þãri, sunt posibile dotãri specifice þãrii respective, o disponibilitate limitatã a unor echipamente sau denumirea diferitã a anumitor produse.

DaimlerChrysler îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Cel mai apropiat Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã dacã aveþi întrebãri suplimentare. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni, Carnetul de service ºi documentele suplimentare pentru alte dotãri reprezintã pãrþi integrante ale autovehiculului. Din acest motiv, acestea trebuie pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte utilizarea plãcutã ºi în siguranþã a autovehiculului.

Cuprins

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 25

1 2 3 4 5 6

Prezentare generalã

Siguranþa la bord

. . . . . . . . . . . . 39 . . 75

Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului .

. . . . 223

Sfaturi practice

. . . . . . . . . . . . 257

Date tehnice

. . . . . . . . . . . . . . 363

Index
1, 2, 3 … Priza de 12 volþi . . . . . . . . . . . . . . . . 220 A AAS vezi Sistem de asistenþã la demarare ABS vezi Sistem de frânare antiblocare Accelerare la maximum . . . . . . . . . . . Accesorii telefon Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionarea în caz de urgenþã a trapei glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . Acvaplanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADR vezi Control automat al turaþiei motorului Aerul condiþionat în compartimentul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . Datã programatã pentru service . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . Temperaturã exterioarã . . . . . . . Autovehicule fãrã taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 153 222 222 316 149 Datã programatã pentru service . 249 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 290 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . 116 Afiºarea temperaturii exterioare Autovehicule cu taste pe volan . . . . 122 Autovehicule fãrã taste pe volan. . . 116 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 311 Mod de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . 333 Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii . . 372 Airbag Airbag pentru torace/lateral . . . . . . 50 Airbag tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . 47 Pe partea ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 49 Pe partea pasagerului faþã . . . . . . . . 49 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . 50 Alarmã Acustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Alimentarea cu combustibil . . . . . . . 229 ASR vezi Controlul derapãrii la accelerare ASSYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Ataºarea tijelor de fixare . . . . . . . . . 208 Autovehicul Angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cartele cu date . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 În caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 315 Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Închidere/deschidere centralizatã . . 87 Încuiere automatã în timpul conducerii . . . . . . . . . . . . . 88 Încuiere în caz de urgenþã. . . . . . . . 316 Înregistrare în cadrul unui Centru Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . 22 Numãr de identificare . . . . . . . . . . . 383 Parcare pentru perioade îndelungate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . 356 Tractare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tractarea unui alt autovehicul. . . . . 358 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Bancheta din spate Demontare/montare . . . . . . . . . . . 101 Microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rabatare împreunã cu compartimentul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

173

122 249 293 122 115

3

Index
Bancheta din spate a cabinei duble . . . . . . . 99 Bancheta ºoferului pentru douã persoane . . . . . . . . . . . . . 96 BAS vezi Sistem de asistare a frânãrii Baterie Auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bateria demarorului Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Comutator de izolare a bateriei . . . 241 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 În cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 În compartimentul motor . . . . . . . . 351 În telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 328 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . 239 Lampã de control (cheie) . . . . . . . . . 76 Lampã de control (telecomandã pentru încãlzirea automatã) . . . . . . 177 Lampa de control al încãrcãrii bateriei . . . . . . . . . . . . 283 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Becuri Înlocuire vezi Înlocuirea becurilor Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 302, 303 Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 377 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Blocarea direcþiei vezi Comutatorul de contact Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Buton de închidere centralizatã (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 76 Buton de încuiere a portierei . . . . . . . 79 C Calã pentru roatã . . . . . . . . . . . . . . . 313 Calculator de bord Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 136 Capacitatea rezervorului Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capacitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capotã motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 375 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Temperaturi exterioare scãzute . . . 372 Carburant Cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Circuit de alimentare . . . . . . 260, 261 Conþinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . 371 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 vezi Benzinã sau Motorinã Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Directive pentru montarea caroseriei/ echipamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cartele cu date, autovehicul . . . . . . . 383 CD player/schimbãtor de CD-uri . . . 123 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 289 Purtarea centurilor de siguranþã . . . . 43 Reglare pe înãlþime . . . . . . . . . . . . . 43 Cheie Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . 267–270 Deschiderea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 315 Deschiderea autovehiculului . . . . . . . 76 Închidere centralizatã . . . . . . . . . . . . 77 Încuierea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 316 Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . 327

4

Index
Lampã indicatoare a stãrii bateriei . . 76 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Probleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . 77 Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Cod cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Chingi de tensionare . . . . . . . . . . . . . 208 Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cleme de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului fa ã . . . 103; 214 Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . 33, 214–216 Compartiment de depozitare deasupra capitonajului plafonului . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului faþã . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare deasupra parbrizului . . . . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare integrate în portiere . . . . . . . . . . . . 214 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 308 Portiera pasagerului faþã . . . . . . . . 309 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru pahar . . . . . . . . . . . . 217 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Compartment pentru ochelari . . . . . 216 Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 93 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . 226 Conducerea pe drumuri inundate (traversarea zonelor inundate) . . . . . 149 Conducerea pe timp de iarnã . . 246, 247 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . 247 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . 35 Consum Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Motor pe benzinã . . . . . . . . . . . . . . 376 Conþinutul de sulf al carburantului . . 371 Contor de parcurs parþial . . . . . . . . . 115 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Contor de parcurs total . . . . . . . . . . 115 Contor de parcurs parþial . . . . 114, 115 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 129 Contorul de parcurs total . . . . . . . . . . 22 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 204 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Controlul derapãrii la accelerare (ASR) 62 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 63 Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 62, 278 Lampã de control . . . . . . . . . . 278–280 Mesaje afiºate. . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Consumabile Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . 370 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 237 Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Copii Dispozitive de încuiere pentru siguranþa copiilor, pentru portiere ºi uºi . . . . . 59 În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sistem ISOFIX de fixare a scaunului 56 Sisteme de reþinere . . . . . . . . . . . . . 53 Cotierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cric Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 310 Pregãtire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Puncte de aplicare a cricului . . . . . 344

5

. . 228 Modificare . . . . . . . . . . . . dimensiuni de instalare . 269 Elemente reflectorizante Fixare . . . . 67 E EBV (Distribuþie electronicã a forþei de frânare) vezi Distribuþie electronicã a forþei de frânare Echipamente electrice/electronice . . . . . . . . . . 309 F Faruri Aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Lunetã . . . . 254 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Curãþare . . . . . . . . . . . . 255 Postul de conducere . . . . . . . . . . . . . . . 350 Depozitarea pneurilor . . . . . . 365 Echipamentele electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneuri . . . . 143 Pe o suprafaþã alunecoasã . . . . . . . 366 Direcþie de rotaþie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Demontarea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . 283 D Date statistice privind consumul (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 255 ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curãþarea motorului . . . . . . . . . . . . . 255 Faruri . . 23 Extinctor . . 222 Element mecanic de urgenþã al cheii Descuierea portierei pasagerului faþã . . . . . . . . . . . . . . 137 Deconectarea bateriei autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Demarare . . . . . . . . . . . 254 Filtru de aer Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior . . . 172 Dimensiunile suplimentare ale dispozitivului de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . 149 Descuiere . . 147 Etichete autocolante . . . . . 76 Dezumidificare . . . . . . . . 70 Descuierea ºi încuierea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dispozitiv de cuplare remorcii. . . . . . . . . . . . . . 222 Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Direcþia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Curãþare . . . . . . 254 6 . . . 315 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curea trapezoidalã multiplã Defecþiune . . .Index Cuplarea centurilor de siguranþã vezi Purtarea centurilor de siguranþã Cuplu de strângere Piuliþe/prezoane . . . . . . . . 366 Dispozitive de curãþare cu presiune înaltã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Autovehicul . 365 Elementele de fixare a telefonului mobil Fãrã interconectare . . . . . 253 Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . 252 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Demontarea/montarea covorului în spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . . 253 Porþiunea centralã capitonatã a volanului . 250 Geam glisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Distribuþie aer . . . . 158 Durata de viaþã a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 254 Curãþarea parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . 202 Funcþie de facilitare a închiderii . . . . . . . . . Geamuri glisante . . . . . Spate . . Geamuri laterale Curãþare . . . . . . . . . . 104 Fax . . . . . 226 Faruri pentru fazã lungã . 319 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . 289 Faruri bi-xenon . . . . . . . . . Curãþare . . . . . 253 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . Lichid de spãlare .Index Defecþiuni . 254 Fixarea încãrcãturii . 260 Semnalizatoare de direcþie suplimentare . . . . Geamuri articulate Electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Geamuri articulate . . . . . . . . . . . . . . . 171 Curãþarea geamurilor glisante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . 184 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . Iluminarea habitaclului Faþã . . . . . . . . . . . 226 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea becurilor . 156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Reglare faruri . . . . . . 150 Transmisie automatã . . partea posterioarã . . . . . . . . 147 Frânare de urgenþã . . . . 147 Acþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Funcþie de avertizare pentru marºarier . . 152 Geamuri Aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . 145 Funcþie de amplificare a încãlzirii . 103. . . . . Iluminarea instrumentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Sistem de curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Eliberare . . . . . . . . . . . 324 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilizare . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . 208 Frânã de mânã . . . . . . . I Iluminare adaptivã . . . . . 254 Curãþarea lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Faruri pentru fazã scurtã . . . . Geamuri glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Filtru de carburant cu separator de apã . . . . . 237 Lampã de control . . . . 148 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 G Gama de viteze Afiºaj . . . . . . . . . . 318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea planºei de bord vezi Iluminarea panoului de bord 183 184 156 185 184 253 254 183 107 109 113 108 326 109 Î În caz de accident . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . 253 Curãþarea geamurilor laterale . . . . . . . . . . . . . 329 Finisaj din plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . 106 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Frânare Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Frâna de parcare vezi Frâna de mânã Frânare de urgenþã . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Geamuri aburite . . . 324 Semnalizator de direcþie suplimentar . . . . . . . . . . . . . . 182 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Parbriz . . . . 78 Setãri individuale . . . 156 Scaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Lampã de ceaþã spate pentru autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Uºile spate . 178 Defecþiuni . . . . . 171 Încãlzite Lunetã . . . . . . . . . . . . . 158 Dezaburire . . . . . . . . . . . 238 Cu încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Încãlzirea lunetei . . . . . . 328 Telecomandã . . . . . . . . . 180 Setarea datei curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Scaun . 323 Faruri . . . . . . 251 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . 160 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Lampã de gabarit . . . . . . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . 320 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Defecþiune . . . . . . . . . . 318 Blocuri optice posterioare Autofurgon/microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . 181 Setarea intervalului de încãlzire . . . . . . 157 Panou de comandã . 182 Setarea orei curente . . 357 Inele de ancorare/ºine . . . . . . . . . . 76 Setãri implicite de la producãtor . . . . . . . 164 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . 175. . . . . . . 331 Lampã de acces 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Lampã de acces . . . . . . . . . . . 210 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . 324 Lãmpi de poziþie laterale . . . 273 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . . . 251 Spãlãtorie automatã . . . . . . . 276 Încãlzire . . . . 324 Încãlzire auxiliarã . . . 89 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburantului) . 238 Recomandãri privind vânzarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Montare/demontare . . . . . . . . . . . . . . . 149 Întreþinere . . . . 86 Încuiere/descuiere . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . 325 Semnalizator de direcþie suplimentar pe pavilion . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Încuiere automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 J Jante din aliaj uºor . . . . . . . . . . 156. . . 286 Inel de tractare Montare/demontare . . . . . . . . . . . . . 88 Toate uºile ºi portierele . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . . . . . 255 Întreþinerea bateriilor . . . . . . . . . 182 Setarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . 252 Întreþinerea autovehiculului . . . . . 181 Cu încãlzitor de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Distribuþie aer . . 175 Înlocuirea bateriei telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 L Lamele ºtergãtorelor parbriz . . . . . . . . 98 Încãlzitor de aer . . 206 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . . . 322 Platformã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Setarea orei de activare . . . 98 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare . . . . . . 238 Închidere centralizatã Încuiere/descuiere (din interior) . . . . . .

. . . 189 Lampã de gabarit Înlocuirea becurilor . . . . . . . 283 Diagnosticare motor . . . . . . . . . . 278–279 Nivel ulei de motor . . . . . . . . 325 Lãmpi de poziþie posterioare . . . . . . . . . 192 Nivelul lichidului pentru sistemul de spãlare a parbrizului/curãþare a farurilor . . . . . . 104 Lãmpi de ceaþã spate . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . 192 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . 197 Preîncãlzire . . . . 327 Lampã de avertizare ESP®/ASR . . . 282 Frânã de mânã . . . . 322 Lãmpi de control AAS . . . 322 Bec . . . . . . . 322 Lampã de gabarit . 322 Lampã de lecturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Aprindere . . . . . . . 321 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 LIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru Lampã de ceaþã spate . . . 146 Încãrcarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . 280 ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lãmpi Claxon optic . . . . . . 280 BAS . . . . . . . 204 Cureaua trapezoidalã multiplã . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . 281 ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . 278. . . . . . . . . . 287 ESP® . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru proiectoarele de cea#$ fa#$ . . . . . . 289 Filtru de aer . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de avertizare. . . . . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 ESP®/ASR . . . 279. . . . . . . . . . . 318 Becuri pentru lãmpile spate . . 279. . . . . . . . . 321 Lãmpi de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 322 Lãmpi exterioare Becuri pentru lãmpile faþã . . . . . . . . . . 321 Lãmpi de poziþie laterale Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . 109 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . 283 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburant) . . 287 Frânare . . . . . 278. . . 189. . . . 103 Faruri pentru faza scurtã . . . . . . . . . . . . . 62. . . 286 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. . . . . . . . . . . . . . . 103 Faþã . . . . . . . . 282 Lãmpi de frânã . . 321 9 . . . . . . . . . . . . 321. . . . 286 Lãmpi de control ºi de avertizare Centurã de siguranþã . 321 Spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de lecturã . . 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . 61. . . . . . . 280 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . 278 Lampã de control LIM Sistem Speedtronic . . . . . . 109 Lampã marºarier . . . . . . . . . . . . . 289 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . . . . . . . . . . . . 283 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . 289 Plãcuþe/garnituri de frânã . 284 Separator de apã . . 322 Lampã de frânã suplimentarã . . . . . . . . . 324 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . 105 Înlocuirea becurilor la autovehiculele cu tracþiune integralã . . . .

. . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . 368 Adãugare . . . 297. . . . . . 302 Lichid de spãlare . . . . . . . . . . . . 264 Mod acceleraþie pasivã . . . 307 Nivel ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Mesaje Becuri . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . 303 Lichid de rãcire . . . . 132 Mod recirculare a aerului Aerul condiþionat în compartimentul posterior . . . 170 Sistem Tempmatic . . . . . . . . . . . . . . 120 Setãri. 171 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Lãmpi laterale . . 174 Încãlzire posterioarã . . . 216 Memorie defecþiuni (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 MON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . . 235 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 174 Încãlzire . . . . 376 Motor Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . .Index Becuri suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . 262 Lampã de control diagnosticare motor . . . 138 Utilizarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Verificarea nivelului de lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . 263 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 123. . . 254 M Masã pliantã integratã în spãtar . 247 Lichid de frânã . . 130 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Calculator de bord . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . 286 Motor pe benzinã Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Mod funcþionare în caz de urgenþã Transmisie automatã . . . . . . 307 &tergere parbriz cu . . 263 Limbã Afiºaj (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Memorie defecþiuni . . 301 Mod cãldurã rezidualã . . . . 156 Adãugare. . . . . . . . . . . . . . 287 Nu funcþioneazã uniform . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Stingere temporizatã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . 236 Lichid de spãlare a parbrizului Afiºare mesaj . . . . . . 298 Mod de funcþionare constantã a farurilor . . . . 124 Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . 307 Telefon . . . . . . 368. . . . . 153 Lunetã Curãþare . . . . . . . . . . . 302 Afiºarea temperaturii (autovehicul cu taste pe volan) . . . . . . . 374 Afiºare mesaj . 133 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . 125 Telefon . . . . . . . . . 372 Lampã de control preîncãlzire 143. . . . . . 321 Lãmpi pentru iluminare adaptivã Înlocuirea becurilor . 237 Lichid de rãcire . . 306–307 Portiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Navigaþie . . . . . . . . . . . 46 Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Motor diesel Conducerea pe timp de iarnã . . . . . . 302. . . . . . . . 307 Nivel carburant . . . . . . . . 295. . . . . . . . . . . . . .

. . . . 37 Deschiderea portierei . . . . 112 Afiºaj vezi Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Selectare limbã . . . . 34 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . 29. . . . . . . . 154 ic . . . 79 Geamuri articulate acþionate electric . . . . . . . . . . . . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . 382 e pornire/oprire automatã . . . . . 22 mã a motorului . . . . 113 Tempomat . . . . . . . . . . 183 Panou de instrumente . . . . . . . . 35 Panou de siguranþe Panou principal de siguranþe . . . Parcare . . 154 oare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Setarea liniei de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tahometru . . . . . Înlocuirea unei roþi . . . . . . . . 85 le cu taste pe volan . . . . . . . . . . . . . 185 Geamuri cu acþionare electricã . . Strângere suplimentarã Plãcuþe/garnituri de frânã Afiºare mesaj . . . . . . . . . La deplasare în rampe s Piese de schimb . 360 Panoul de comandã integrat în portierã . 154 vizoare . . . . . . 91 oare . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Iluminare . Indicator de uzurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 utilizare . . 108 Microfon cu hands-free . . . . Parbriz Curãþare . . modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 izoare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . 34 Panou de comutatoare . . . . . . . . . 22 . . Defecþiune . . Încãlzire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 le fãrã taste pe volan 116 aþie retrovizoare interioare . . . . . . . . . . Pneu dezumflat Agent de etanºare Prem pentru pneuri . . . . . . . . . . . . . . 360 Pe postul de conducere . . Piuliþe/prezoane Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . .

76 Post de conducere . . . . . 288 Monitor (autovehicule cu taste pe volan) . . 103. . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Reactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Defecþiune . 226 12 . . . . . . . . . . . 228 Schimbarea posturilor radio (autovehicule cu taste pe volan) . . . 69 Schimbarea roþilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Deteriorare . . 26 Poziþie pentru parcare vezi Transmisie automatã Poziþiile cheii Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . 105. .Index Aderenþã . . . . . . . 68 Pornire asistatã . . . . . 354 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . 130 Tabele . . . . . 353 Punct de legãturã pentru pornirea asistatã . . 377 Apelare (sistem de operare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Pornirea motorului vezi Motor. . . . . . . . . . . . . . . . 319 Protecþie anti-tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . 67 Pneuri de iarnã . . . . . . . . 120 Primii 1. . . . . . . . . . . . . 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Presiune în pneuri . . . . . . . . . 278 Lampã de control . . . 196 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Prizã de putere . 279. . 282 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . 142. . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Reglarea turaþiei de lucru . . . . . . . 35 Lãmpi de control ºi de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Reºapate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Vitezã maximã . . . . . . . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . 205 Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) . . . . . . . 210 Portiere Afiºare mesaj . . . . 225 Conducere pe drumuri inundate . . . . . . . . . . . . . 66. 378 Presiune vezi Presiune în pneuri Prezentare generalã Comutator . . . . . . . . 307 Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . 69 Starea pneurilor . . . . . . . . . . . . . 68 Depozitare . . . . . . . . . . . 68 Vechime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pornire Pornirea/oprirea automatã a motorului vezi Sistem de pornire/oprire automatã a motorului Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS) . . . 67 Supapã . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Proiectoare de ceaþã faþã . . . . . . 197 Portbagaj superior . . . . . . . . . . . 19 PTS vezi Parktronic R Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 de kilometri . . . . 305 Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Date tehnice . . . . 72 Protejarea mediului înconjurãtor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Conducere în afara þãrii . . . . . . . . . 149 Capacitatea de sarcinã a pneurilor . . . . . . . . . . . . 78 Poziþiile manetei schimbãtorului Blocare . . . . . . . . . . . 123 Recomandãri privind conducerea . . . . 68 Grad de uzurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Încuiere ºi descuiere . . . . . . . . . 244 Lampã de avertizare . . 69 Sens de rotaþie . . . . . . . . 67 Tipuri de pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 149 Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Scrumierã . . . . . . . . . 149 Frânare . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei vezi Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Semnalizatoare de avarie . . . . . 106 Semnalizatoare de direcþie . . . . . . . . . . 65 Interschimbare . . . . 149 Punerea în miºcare a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Setare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Reglare în plan orizontal . . . . . . . . . 143 Transmisie automatã . . . . . . . . . . 381 Scaun cu funcþie confort . . . . . . . . 366 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . 102 Remorcã Cuplare remorcã . . . . . 95 Reglare . . . . 358 În cazul unei defecþiuni a sistemului electric . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Tractare . . . . . . . . . . . . . 99 Scaun standard . . . . . . . . . 307 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Scaun cu suspensie . . . 96 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Suspensia scaunului . . . . . . . . . . . 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Revizii tehnice regulate . . 106 Aprindere . . . . . . . . . 96 Scaunul pasagerului faþã Rabatabil . . . . . . . . . . . . . 69 Schimbare. . .Index Conducere pe carosabil umed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . 226 Tractare . . . . . . . . 153 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . . . 105 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Autovehicul blocat . . . . . . . . . . . . . . 360 Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . . . 224 RON . . . . . . . . . . . 218 Semnale acustice de alarmã . . 227 Reglare farurilor . . . . . . 201 Sursã de alimentare . . 225 Recomandãri privind conducerea . . . . . . . 99 Fixarea scaunului în plan vertical . . . . . . . . . . . . 106 Controlare . . . . . . . . . . . 225 Tractarea prin intermediul sistemului Parktronic . . . . . . 267–261 Trapa buºonului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Montate lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Înãlþime . . 94 Scaun rabatabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Schemã de corespondenþã a siguranþelor Siguranþele de sub perna scaunului ºoferului . . . . . 359 În cazul unor anumite defecþiuni . . . 247 Direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 361 Siguranþele din panoul principal . . . . . . . . . 106 Reglarea coloanei de direcþie . . . . . . . . . . . 322 13 . . . . 212 Dimensiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Rodaj . . . . . . . 95 Scaun rabatabil . . . . . . . . 318 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 95 Scaune Bancheta din spate rabatabilã . . . . . . . . . . . . . . afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 145 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . 342 S Sarcinã utilã maximã pe pavilion . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . 98 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. . . . . . 370 Roþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Rezervor Carburant de rezervã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 40 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 46 Sisteme de reþinere pentru copii . . . . 126 Siguranþã în utilizare . . . . . . . . . . 73 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . 280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Setarea datei Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . . . . 50 Airbaguri frontale . 192 Tempomat . . . . . . . . . . 41 Centurã de siguranþã . . . . . . . . . 71 Sistem de asistare la parcare vezi Parktronic Sistem de avertizare pentru deplasarea în marºarier vezi Parktronic Sistem de frânare Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Defecþiune . . 132 Autovehicule fãrã taste pe volan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Sistem Parktronic (PTS) . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Indicator de uzurã a plãcuþelor/ garniturilor de frânã . . . . . . . . 51 Airbaguri . . . 228 Sistem de reþinere . . . . . 155. . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . . . . . . . 71 vezi Sistem de alarmã antifurt (ATA) Sistem automat de reglare a farurilor 104 Sistem COMAND vezi Instrucþiunile de utilizare separate. . . . . . . . . . . 49 Airbaguri tip cortinã . . . . . 117 Setarea vitezei ventilatorului . . . 289 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188–202 Defecþiuni . . . . . . . . . . 283. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Lampã de control . 21 Siguranþe . 360 Sistem antifurt Sistem antidemaraj . . . . . . . . . . 135 Separator de apã Filtru de carburant cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 TopTether . . 267 Sistem de navigaþie . . . . . 46 Limitatoare de forþã pentru centuri . . 278–279 Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . 228 Sistem de închidere centralizatã Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . 78 Resetare generalã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . Sistem de alarmã antifurt (ATA) . . 329 Service Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . 53 Sistem de spãlare a parbrizului . . . . . . . . . 271 Funcþie de avertizare pentru deplasarea în marºarier . . . . . . . . . . . . . . 58 Sisteme de asistare a conducerii . 41 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . 60– 64 vezi Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) vezi Sistem de asistenþã la demarare (AAS) 14 . . . 282 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Oprire alarmã . . . . . . . . . . .Index Senzor de miºcare în interior . . . . . . . . 155 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . 71 Declaraþie de conformitate . . . . 198 Sistemem Speedtronic . . . . . . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Afiºare . . . . . 170 Setãri Setãri implicite (cheie) . . . . . . 188 Sisteme pentru siguranþa conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Airbag pentru torace/lateral .

. . . . 254 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Defecþiune . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . 290 Sistem electric Aprindere/stingere . . . . . . . . 60 Defecþiune . . . . . 271 Aprindere/stingere . 120 Meniul Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Habitaclu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . . . 360 Sistem electric de amplificare a încãlzirii . . 318 Instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Exterior – vezi Lãmpile exterioare Habitaclu. . . . . . . . 113 Sistem de încãlzire a parbrizului . . . . . . . 115 Mesaje afiºate . . . . . . . 132 Submeniul Orã/Datã . . . . . . . . . . 125 Meniu Setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de control . . 278–279 Lãmpi de control . . . . 124 Meniul Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . partea anterioarã . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Submeniul Iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Sistem de aer condiþionat . . . . 241 Siguranþe . . 271 Lampã de control . . . . . 64 Sistem Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299–300 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Submeniul Autovehicul . . . 201 Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Sistem de încãlzire a scaunelor Aprindere . . . .vezi Tempmatic Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior Filtru de aer . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . 250 Sistem de amplificare a încãlzirii . . 200. . 115 Afiºaj standard . 165 Sistem de asistare a frânãrii (BAS) . . . . . . . . 280 Sistem de asistenþã la demarare (AAS) . . . . 136 Meniu Utilizare . . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Sistem de avertizare pentru rularea în spate . . . . 192 Activat permanent . 278. . . . . . . . . . . . 123 Meniul Navigaþie . 122 Meniu Memorie defecþiuni . . . . . . . . . 201 Curãþarea senzorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Sistem Speedtronic . . . . . . . . . . . 195 15 . . . . . . . . . 165 Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) . . . . . . . . . . 129 Autovehicule fãrã taste pe volan) . . . . . 131 Submeniul Panou de instrumente . partea posterioarã . . . . . 279. . . . . . . 293 Submeniu Facilitãþi . . . . . . . . . . 198 Afiºaj de avertizare . 281 Lampã indicatoare . . . . . . . . . . . 98 Sistem de operare Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . 61 Afiºare mesaj . . . 125 Meniu Statistici parcurs . .Index vezi Sistem de frânare antiblocare (ABS) vezi Controlul derapãrii la accelerare (ASR) vezi Sistem de asistare a frânãrii (BAS) vezi Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sisteme purtãtoare . 294 Sistem de iluminare Acces . . . . . . . . 122 Meniul Audio . . . . . . . . . . . . . 138 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Înlocuirea becurilor . . 271 Raza de acþiune a senzorilor . . . . . 280 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Sistem de frânare antiblocare (ABS) . . . . . . . . .

. . . . . . 135 &tergãtorul lunetei . . . . . . 156 ªtergãtoare de parbriz. . . 217 Suport pentru sticle vezi Suport pentru pahare Suport pentru stilou . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Sistem Speedtronic variabil vezi Sistemem Speedtronic Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . 131 Panou de instrumente . . . 168 Mod recirculare a aerului . . . . 171 Mod economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Telecomandã Cheie . . . . 156 T Tahometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Lampã de control a stãrii bateriei . . . . 163. . . . 282 Staþie de emisie-recepþie . . . . . . . . . . 215 Sursã de alimentare cu energie electricã Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . 67 Supapã . . . . . . . . . . . . . 237 Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Suport pentru pahare . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . . . . . . . 67 Suport pentru bãuturi vezi Suport pentru pahare Suport pentru cãrþi de credit . . . . . . . . . . . . . . 170 Funcþie de reîncãlzire (dezumidificare) . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Speedtronic permanent vezi Sistem Speedtronic SRS (Sistem suplimentar de reþinere) 44 Afiºare mesaj . . . 160. . . . . . . . . 134 Submeniu Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . 155 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Pante descendente . . 253 Defecþiuni . 192 Sistem Tempmatic . 171 Ventilaþie/rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Panou de comandã . . . . . . . . 177 16 . . 252 Faruri . . . . . . . . . 136 Iluminare . . 171 Dezaburire . . . . . . . 166. . . 365 Stingere temporizatã Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . 299–297 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . 194 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Lampã de control LIM . 170 Orificii de ventilaþie Pe planºa de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Senzor de ploaie . . . . . 213 ª ªtergãtorul lunetei . . . . . . . . . . . 127 Supapã de pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 266 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz. . . 155 Curãþare . . . . . 129 Prezentare generalã a setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Lichid de spãlare a parbrizului. . . . . . . . . 168 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . 166 Cãldurã rezidualã . . . . . . 161. . . . . . . . 193 Variabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Orã/Datã . 297 Dezactivare . . . . . . . . . .Index Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Selectare . . . . . . . . . . . . 172 Geamuri aburite . . . . . . . . 134 Funcþie de facilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. . . . . 228 Încãlzire auxiliarã . . . .

. . . . . . . Schimbarea personalã a treptelor de vitezã . . 79 17 . . . . . . . . Tractare . . . . . . . . . . . . . . . 188 Afiºare mesaj . . . . . . . . . 191 Lampã de control LIM . . . . . . . . 129 Tempomat . . . . . . . . . . 232 Uºã culisantã Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Verificare nivel . . . . . Poziþia pedalei de acceleraþie . . . . . . . . Manevre . . . . . . . . . . Transmisie manualã Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . . . . . . . . 232. . . . . . . . . 328 Telefon mobil . . . . . . . 195 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Trusã de scule a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . 173 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . Deblocarea frânei de parcare manualã . . . . . . . . 316 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprire . . . . . . . . . . . . 368 Adãugare . . . . . 253 Triunghi reflectorizant . 188. . . . . . Lucrãri la autovehicul . . 358 Transportarea autovehiculului pe cãile ferate . . . . . . . .Index Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . 297 Defecþiune . . . . . . . 138 Temperaturã Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 153 317 264 150 152 153 153 153 356 153 151 153 358 151 151 153 142 144 356 144 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Manetã . . . . . . . . Defecþiuni . . . . . . . . 188 Pante descendente . . . . . . . . . 97 Demontare . . . . 58 Torpedou . . . . . . . . . . . . . 220. . . . . . . . . . . . . . . 190 Tensiune la bordul autovehiculului . . . . . Schimbare a vitezelor printr-o simplã atingere . . . . 235 Afiºare mesaj . . . . . . Acþionare completã a pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Game de viteze . . . . . . . 365 Utilizare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . 270 Tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze . . . . . . . . . . 220 Telefon . . . . . . . . . . 189 Pante ascendente . . . . . . . . . . . . . . . 186 Trapã glisantã/rabatabilã vezi Trapa glisantã Trepte . . . . . . . . . 310 Turaþia maximã a motorului . . . 215 Ventilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Deschidere/închidere manualã . . . . . 308 Trusã de prim-ajutor . . . . . . . . . . . 301 Microfon cu hands-free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 U Ulei vezi Ulei de motor Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Trapã glisantã . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . . . . . . . Marºarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Resetare . . . . . . . . . . . Dispunerea treptelor de vitezã . 306–307 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . 98 TopTether . . . . . . . . . . . . . .

23 Uzura pneurilor . . . . . . . 67 V Ventilaþie . . . . . . . . 59 Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Uºã culisantã electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Uºã paravan culisantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 18 . . 341 Vitezã maximã Programatã . . 80 Sistem de închidere asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . 80 Funcþie KEYLESS ENTRY . . 102 Taste (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . 87 Cu ajutorul cheii . . . . . . . . . . 158 Ventilator de plafon . . . . . . . . . . . . . 129 Volan Eliberarea sistemului de blocare a direcþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Încuiere/descuiere Din interior . . . . . . . . . . . . . . . . 86. . . . . . . 78 Utilizare corectã . . .Index Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . 32. . . . . . . . . . . . . . 86 Din exterior . . 78 Programarea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezometru digital . . . . . . . . . 90 Uºa posterioarã Deschidere/închidere Din interior . . . . . . . . . 83 Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . 22 Vitezometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Vitezã Limitarea vitezei vezi Sistem Speedtronic Setare vezi Tempomat vezi Sistem Speedtronic Vitezã limitã Pneu dezumflat .

a autovehiculului. DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. frecventã. Respectaþi urmãtoarele indicaþii: Condiþiile de utilizare Evitaþi conducerea pe distanþe scurte deoarece creºte consumul de carburant. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Notã privind protecþia mediului H Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Evitaþi accelerarea bruscã. Stilul personal de conducere Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. de exemplu. cât ºi pe cele ale umanitãþii. Din acest motiv este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea verificãrilor tehnice. Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului. Puteþi contribui la protejarea mediului prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor. Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului. Obiectivele noastre vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre. Nu încãlziþi motorul când autovehiculul staþioneazã. 19 . într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii. Întreþinerea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului. a frânelor ºi a pneurilor depind în mare mãsurã de urmãtorii factori: Condiþiile de utilizare a autovehiculului Stilul personal de conducere a autovehiculului Ambii factori pot fi controlaþi de cãtre dumneavoastrã. Adoptaþi un stil de conducere mai preventiv ºi menþineþi o distanþã suficientã faþã de alte autovehicule. unui Centru de Service Mercedes-Benz. a transmisiei. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion când nu vã este necesar. Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã pentru treapta respectivã.

Returnarea autovehiculelor rulate se aplicã în cazul autovehiculelor cu masa maximã admisã de pânã la 3. pentru þara în care locuiþi. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare. Autovehiculele Sprinter deja îndeplinesc normele de proiectare în privinþa capacitãþii pieselor de a fi reciclate ºi reutilizate timp de mai mulþi ani. Acest lucru înseamnã cã autovehiculele Sprinter vor întruni în viitor cotele de reciclare în continuã creºtere. Informaþii suplimentare puteþi obþine de pe pagina de web a Mercedes-Benz. sau prin apelarea numãrului de telefon aferent.5 t în conformitate cu reglementãrile naþionale. pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod ecologic. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã ecologicã. 20 . conform cu Directiva Uniunii Europene (UE) privind Casarea Autovehiculelor.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz vã preia autovehiculul Mercedes-Benz. Opþiunea de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor este într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire.

chiar sistemelor care nu au fost modificate. poate cauza deteriorarea autovehiculului. Un impact puternic asupra zonei de sub caroserie. În acest scop. nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol. de exemplu. pneurilor sau roþilor. Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.Introducere Siguranþa în utilizare Siguranþa în utilizare Pericol de accident G Pericol de accident G Pericol de accident G Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi software-ului asociat pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. 21 . Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. În acest scop. Aceste defecþiuni pot periclita siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi prin urmare vã pot pune viaþa în pericol. În astfel de cazuri. trebuie efectuatã verificarea autovehiculului la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Alte lucrãri sau modificãri incorect efectuate asupra autovehiculului pot de asemenea periclita siguranþa funcþionalã. Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor prevãzute cu dispozitiv de protecþie pentru zona de sub caroserie. Prin urmare. Modificarea acestor sisteme electronice poate cauza defecþiuni. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate.

precum ºi a certificatul de garanþie ºi drepturile stipulate în acesta. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Mercedes-Benz vã va putea informa asupra verificãrilor tehnice efectuate asupra autovehciulului dacã Mercedes-Benz deþine datele dumneavoastrã de înregistrare.Introducere Siguranþa în utilizare Înregistrarea autovehiculului în cadrul unui centru Mercedes-Benz Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. ºasiul. Pneurile. Informaþi imediat ce este posibil Mercedes-Benz asupra schimbãrii adresei sau proprietarului autovehiculului. frânele ºi sistemele de rãcire trebuie adaptate în funcþie de creºterea puterii furnizate de motor. Aceste piese au fost testate special pentru a stabili siguranþa. Vitezometrul ºi contorul de parcurs total digitale Este interzisã modificarea valorii memorate electronic a distanþei totale parcurse de autovehicul prin intervenþia asupra sistemelor electronice. componentelor destinate transformãrii ºi a accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate expres pentru tipul respectiv de autovehicul. Intervenþiile asupra sistemului electronic de control al motorului pot cauza modificarea valorilor emisiilor de noxe ºi pot face imposibilã garantarea în toate cazurile a siguranþei funcþionale a motorului. Creºterea performanþei poate cauza defecþiuni ºi deteriorarea indirectã a altor subansambluri. existã posibilitatea ca acesta sã nu fie înregistrat la un centru Mercedes-Benz. fiabilitatea ºi compatibilitatea acestora. Este recomandatã înregistrarea autovehiculului la Centrul de Service Mercedes-Benz. Caroseriile Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii distanþei totale parcurse. 22 . În cazul în care nu aþi achiziþionat autovehiculul de la un dealer autorizat iar verificarea tehnicã a acestuia nu a fost efectuatã în cadrul unui centru de Service Mercedes-Benz. Modificarea puterii furnizate de motor Creºterea puterii furnizate de motor prin intervenþii asupra sistemului electronic de control al motorului poate anula certificatul de înmatriculare ºi poliþa de asigurare ale autovehiculului. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii puterii furnizate. Modificarea puterii furnizate de motor trebuie anunþatã imediat asiguratorului ºi necesitã reînmatricularea autovehiculului.

Din motive de siguranþã.mercedes-benz. caroseriile sunt fabricate ºi montate numai conform directivelor în vigoare referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vã recomandã: sã nu efectuaþi alte modificãri asupra autovehiculului.Introducere Siguranþa în utilizare ! Din motive de siguranþã. este posibil ca dumneavoastrã sau alte persoane sã nu mai puteþi recunoaºte anumite riscuri. Utilizarea corectã Când conduceþi autovehiculul trebuie sã respectaþi întotdeauna urmãtoarele instrucþiuni: notele privind siguranþa din prezentul manual secþiunea "Date tehnice" din prezentul manual reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de autorizare pentru trafic Pericol de accidentare G Nu detaºaþi nicio etichetã autocolantã de avertizare. Puteþi obþine informaþii legate de directivele pentru montarea caroseriei/ echipamentelor la: Telefon: +49 (0)711 17 58 438 Fax: +49 (0)711 17 32 323 sau accesând urmãtoarea paginã de web: http://abh-infoportal. Dacã îndepãrtaþi o astfel de etichetã. Aceste directive referitoare la caroserii/echipamente garanteazã faptul cã ºasiul ºi caroseria formeazã un ansamblu unitar ºi respectarea celor mai înalte standarde legate de siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului.com Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Acest lucru poate avea drept urmare accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Aprobãrile obþinute de la agenþii publice de testare sau organizaþii oficiale nu exclud pericolele pentru siguranþã. 23 . sã se obþinã aprobarea Mercedes-Benz în cazul unor abateri de la directivele referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz.

24 .

Co Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retroviz Panourile d Panoul de comandã inte .

Prezentare generalã Postul de conducere N68.10-2283-31 Autovehicule cu volanul pe partea stângã 26 .

Prezentare generalã Postul de conducere Autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 27 .

Prezentare generalã Postul de conducere Funcþia 1 Panoul de comandã integrat în portierã 2 Comutatorul de lumini Reglarea fasciculului farurilor 3 Comutator mixt Semnalizatoare de direcþie Faruri pentru fazã lungã ªtergãtoare de parbriz ªtergãtorul lunetei 4 Maneta tempomatului 5 Claxon 6 Volan fãrã/ cu taste integrate 7 Panou de bord 32 29 112 105 103 155 156 188 Pagina 37 103 106 Funcþia 8 Oglindã retrovizoare 9 Compartiment de depozitare cu iluminare interioarã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare a Temporizator (sistemul de încãlzire auxiliarã cu încãlzitor de aer) b Indicator de avertizare pentru sistemul Parktronic c Deschide/închide geamul din partea dreaptã d Cric ºi trusã de scule e Torpedou Pagina 154 108 34 180 198 183 310 215 g Funcþia f Consolã centralã Poziþie manetã schimbãtor (transmisie automatã) Manetã schimbãtor de viteze (transmisie manualã) h Comutator de contact j Panou de comutatoare suplimentar k Frânã de mânã l Dispozitiv de parcare a volanului m Deschide capota motorului n Panou de comutatoare suplimentar Pagina 33 142 142 93 35 147 102 230 35 28 .

Prezentare generalã Panoul de bord Panoul de bord 29 .

sistemului de iluminare a panoului de bord Pagina 112 113 31 31 115 118 113 31 113 Funcþia c Indicatorul nivelului de carburant cu: lampã de avertizare nivel carburant indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: Clapeta buºonului de alimentare este situatã în partea stângã Pagina 114 286 i Autovehicule fãrã taste pe volan: Afiºajul 8 include un indicator digital al nivelului carburantului. Comutator pentru reglarea /intensitãþii . 30 .Prezentare generalã Panoul de bord Funcþia 1 Panoul de bord la autovehiculele fãrã taste pe volan 2 Panoul de bord la autovehiculele cu taste pe volan 3 5 autovehicule fãrã taste pe volan: modificã afiºajul standard selecteazã meniurile 4 autovehicule cu taste pe volan: Verificã nivelul uleiului de motor 232 115 Pagina 112 112 Funcþia 5 0 Tasta de resetare 6 Vitezometru cu: Lãmpi de control ºi de avertizare 7 Lãmpi de control ºi de avertizare 8 Afiºajul autovehiculelor fãrã taste pe volan 9 Afiºajul autovehiculelor cu taste pe volan a Tahometrul cu lãmpi de control ºi de avertizare b . Autovehicule cu taste pe volan: tahometrul include un indicator analog al nivelului carburantului.

stânga Sistemul de pornire/oprire automatã a motorului (MSS) este activ Lampã de control presiune în pneuri Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor este prea scãzut Portierã deschisã Plãcuþe/garnituri de frânã uzate Semnalizator de direcþie. dreapta Defecþiune a sistemului ABS Defecþiune a sistemului ASR sau AAS Defecþiune a sistemului BAS # ‰ Defecþiune a sistemului ESP® Filtrul aer este contaminat Pagina 105 196 # 288 289 Lãmpi de control ºi de avertizare A / Carburant de rezervã Apã prezentã în rezervorul de carburant Defecþiune a dispozitivului de încãrcare a bateriei Bec defect Frâna de mânã acþionatã Aprindere parcare faruri pentru fazã scurtã Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) este activat Faruri pentru fazã lungã aprinse Sistemul de avertizare pentru fixarea centurilor de siguranþã Pagina 286 289 283 / D 1 6 Nivel prea scãzut al lichidului de rãcire Temperatura lichidului de rãcire este prea ridicatã Defecþiune a sistemelor de reþinere Nivel prea scãzut al lichidului de frânã Defecþiune a sistemului EBV . 7 B ™ 289 147 103 204 289 283 105 281 280 280 282 287 A < 103 289 N ± q Mesaj de avertizare pentru nivelul uleiului de motor Lampã de control pentru diagnosticare a motorului Sistem de preîncãlzire i Autovehicule cu taste pe volan: Este posibilã de asemenea afiºarea mesajelor aferente 9 ( pagina 122).Prezentare generalã Panoul de bord Lãmpi de control ºi de avertizare v Lampã de avertizare ESP® Lampã de avertizare ASR Pagina 61 278 62 63 278 285 X 285 J 282 279 9 278 284 287 143 286 2 / k Lãmpi de control ºi de avertizare & ° Semnalizator de direcþie. 31 .

10-2071-31 + Sus/creºte volumul .Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Pentru acceptarea unui apel/ Începe formarea numãrului t Terminã un apel/ respinge un apel 138 118 Pagina 118 Funcþia 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 118 Pagina 118 32 .Prezentare generalã Volanul cu taste Funcþia 1 Afiºaj Controlarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului N46.

Suportul pentru pahare Scrumiera Bricheta Prizã de 12 V 217 218 219 220 Pagina 3 4 33 .Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Funcþia 1 N68. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Panou de comandã pentru încãlzire Panou de comandã al aerului condiþionat Panoul de comutatoare situat pe consola centralã 160 168 6 35 7 Pagina 216 5 Funcþia Compartiment de depozitare sau Schimbãtor de CD-uri. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate sau Tahometru. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.10-2275-31 2 Compartiment de depozitare Radio sau sistemul COMAND.

Prezentare generalã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii Funcþia 1 Microfon cu hands-free pentru telefon 2 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Porneºte/opreºte funcþia de iluminare automatã a interiorului 108 108 Pagina 4 Funcþia Compartimentul pentru ochelari sau Sistemul de alarmã antifurt (ATA) 5 Porneºte/opreºte iluminarea habitaclului 6 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 7 Deschide/închide trapa glisantã Pagina 216 71 108 108 185 34 .

25-2830-31 N54.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Panourile de comutatoare Panoul de comutatoare situat pe consola centralã Funcþia @ D & ( F Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Activeazã/dezactiveazã încãlzirea scaunului din dreapta/stânga Porneºte/opreºte sistemul de încãlzire a lunetei Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a parbrizului Activeazã/dezactiveazã sistemul ASR Porneºte/opreºte semnalizatoarele de avarie Închiderea centralizatã Compartiment interior/ posterior Conecteazã/ deconecteazã sistemul Parktronic (PTS) Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Pagina 80 Panouri de comutatoare suplimentare 98 N54. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.25-2831-31 157 P 156 i Dispunerea comutatoarelor poate varia. L W ( ) ! 62 106 87 198 Panou de comutatoare între comutatorul de lumini ºi volan A B 80 35 .

i Dispunerea comutatoarelor poate varia.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Funcþia ³ Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii Activeazã/dezactiveazã încãlzirea auxiliarã cu încãlzitor de apã Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii á & M & Cupleazã/decupleazã priza de putere Regleazã turaþia de lucru Activeazã/dezactiveazã controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Ventileazã compartimentul de încãrcare.25-2832-31 ° Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) este activat/ dezactivat Pagina 110 ö ³ 176 165 203 205 204 196 * + 187 i Panou de comutatoare între volan ºi comutatorul de contact Dispunerea comutatoarelor poate varia. admisie/ evacuare aer Pagina 165 Funcþia F Funcþia de facilitare a r iluminãrii compartimentului posterior este activatã/dezactivatã D Aprinde/stinge girofarul O Claxonul este * pornit/oprit N54. 36 . în funcþie de dotarea autovehiculului. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.

Prezentare generalã Panoul de comandã integrat în portierã Panoul de comandã integrat în portierã Funcþia 1 Regleazã oglinzile exterioare 2 Selecteazã o oglindã exterioarã 3 Deschide/închide geamul din partea stângã N54.25-2833-31 4 Deschide/închide geamul din partea dreaptã 5 Deschide/închide geamul rabatabil din partea stângã 6 Deschide/închide geamul rabatabil din partea dreaptã Pagina 154 154 183 183 185 185 37 .

38 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Pneurile ºi jantele Sistemele antifurt 2 39 .

are loc o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. incluzând: dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri airbaguri Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã airbagul nu este activat în toate situaþiile de accident. În niciun caz airbagurile nu anuleazã necesitatea ca ocupanþii autovehiculului sã poarte corect centura de siguranþã în orice moment. Mai mult chiar. Existã astfel riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului de cãtre elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. în eventualitatea unei coliziuni frontale. fiind astfel mai eficientã pentru reducerea riscului de rãnire 2 Aceastã secþiune conþine toate informaþiile importante despre sistemele de reþinere din dotarea autovehiculului. de exemplu. unde este necesar. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului. Scopul sistemelor de reþinere suplimentare. este acela de a minimiza riscul de accidentare. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. i Airbagul creºte gradul de protecþie oferitã ocupanþilor autovehiculului ce poartã centura de siguranþã ºi trebuie considerat prin urmare un sistem de reþinere suplimentar centurii de siguranþã. un airbag activat asigurã o protecþie crescutã numai dacã centura de siguranþã este purtatã corect. în eventualitatea unui accident acestea sunt cele mai eficiente mijloace de reducere a amplitudinii miºcãrilor ocupanþilor Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS(Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere). Într-un accident. deoarece în anumite cazuri centurile de siguranþã corect fixate oferã protecþie suficientã. deoarece. Cu toate acestea. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a ocupantului faþã de airbag centura protejeazã ocupantul autovehiculului împotriva proiectãrii în sens opus vectorului forþei de impact. În timpul acestor intervale de acceleraþie sau deceleraþie. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a preveni leziunile cauzate de obiecte care pãtrund în autovehicul din exterior.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sisteme de reþinere Sistemele de reþinere cele mai importante sunt: centurile de siguranþã sistemele de reþinere pentru copii. un alt autovehicul. ocupanþii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus vectorului forþei de impact. de exemplu. airbaguri. 40 .

Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. 2 Pericol de accidentare G Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de reþinere din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de reþinere pentru copii. În multe þãri. În anumite situaþii. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii autovehiculului – în special femeile însãrcinate – poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã. Airbagurile sau dispozitivele de pretensionare ar putea fi. este fixatã strâns pe corp nu este rãsucitã este trecutã peste mijlocul umãrului 41 . dispozitivul de pretensionare a centurii. Acestea sunt cele mai eficiente mijloace de prevenire a propulsãrii ocupanþilor autovehiculului în sensul impactului ºi implicit de reducere a riscului de lovire a acestora în interiorul autovehiculului. Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele electronice sau la aplicaþiile asociate acestora. Airbagurile Pericol de accidentare i G Pericol de accidentare G Modificãrile sau lucrãrile efectuate incorect asupra unui sistem de reþinere (centura de siguranþã ºi dispozitivele de ancorare ale acesteia. Centura de siguranþã purtatã incorect sau deloc. puteþi fi accidentat grav sau fatal. Airbagurile oferã protecþie suplimentarã. declanºate inoportun sau existã posibilitatea ca acestea sã nu funcþioneze în cazul unor accidente în care forþa de decelerare este suficientã pentru a declanºa airbagul. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. acesta va asigura o protecþie suplimentarã faþã de cea conferitã de centura de siguranþã. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. Din acest motiv. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. precum ºi intervenþiile asupra altor sisteme electronice interconectate poate avea drept consecinþã funcþionarea inadecvatã a sistemelor de reþinere. este interzisã efectuarea de modificãri asupra sistemelor de reþinere.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În accidentele în care este activat un airbag. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de reþinere a copiilor. Este necesar sã vã asiguraþi cã centura de siguranþã: este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos posibil. limitatorul de forþã al centurii sau airbagul) sau asupra cablajelor acestuia. în cazul în care aceasta este purtatã corect. de exemplu. adicã peste articulaþiile bazinului ºi nu peste abdomen.

stilourile sau cheile. Nu purtaþi haine voluminoase. este posibilã ruperea chingii centurii de siguranþã în caz de accident ºi dumneavoastrã sau alþi ocupanþi ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi. ochelarii. Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte În caz contrar. este necesarã pãstrarea curãþeniei chingii centurii ºi a dispozitivului de blocare. de exemplu. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. în special dacã acestea se aflã pe faþa exterioarã sau interioarã a hainelor dumneavoastrã. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã doar dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã. cum ar fi.50 m ºi copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite sau peste obiecte fragile. Din acest motiv. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de instalare oferite de producãtorul sistemului de reþinere pentru copii.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor nu este trecutã peste gât sau pe sub braþ este fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre ocupanþii autovehiculului. În caz contrar. În caz contrar este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. aceste persoane necesitã sisteme de reþinere adecvate. de exemplu. permiþând ocupantului scaunului sã stea aºezat în poziþie verticalã. instalate pe scaunele corespunzãtoare pentru asigurarea protecþiei în caz de accident. reþinerea copiilor ar fi imposibilã ºi aceºtia sau alþi ocupanþi ai autovehiculului pot fi accidentaþi grav în cazul frânãrii bruºte sau chiar fatal în cazul unui accident. În consecinþã. Poziþionaþi deci spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã. haine de iarnã. Pericol de accidentare G 2 Centura de siguranþã nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care chinga sau dispozitivul de blocare sunt murdare sau deteriorate. În astfel de cazuri. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. 42 . Persoanele cu înãlþimea sub 1. este posibilã ruperea chingii centurii în caz de accident. Este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane. în caz contrar putând fi imposibilã cuplarea corectã a cataramei centurii.

care deþine echipamentul ºi personalul tehnic instruit corespunzãtor pentru efectuarea lucrãrilor necesare pentru înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident ºi pentru verificarea dispozitivelor de ancorare a centurilor. puteþi pierde controlul asupra autovehiculului din cauza miºcãrii necesare pentru reglare. În caz contrar. Trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii de siguranþã pentru a strânge centura peste corp dacã este necesar. Dacã este necesar. Reglarea înãlþimii centurii Pericol de accident 2 G Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. 1 Ghidajul centurii ( pagina 44) 2 Catarama centurii de siguranþã 3 Butonul de eliberare 4 Dispozitivul de blocare Trageþi uºor centura de siguranþã din dispozitivul de blocare a retractorului centurii. Purtarea centurilor de siguranþã Treceþi centura de siguranþã peste umãr. situaþie periculoasã pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. reglaþi centura de siguranþã pe înãlþime. Din motive de siguranþã Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. În acest scop. Fixaþi catarama centurii de siguranþã 2 în dispozitivul de blocare 4. Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: Scaunul ºoferului Scaunul pasagerului faþã 43 . Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deService Mercedes-Benz.

sau sã nu fie activate deloc. Pentru coborârea nivelului centurii: þineþi apãsat butonul de eliberare 5. Pericol de accidentare 2 G A avut loc o defecþiune dacã 1 lampa de avertizare: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou În eventualitatea unui accident în care se produce decelerarea rapidã a autovehiculului. Eliberaþi butonul de eliberare 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii 1 se fixeazã. 44 . Astfel este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. 5 Butonul de eliberare Pentru ridicarea nivelului centurii: glisaþi ghidajul centurii 1 în sus. Lampa de avertizare 1 Sistemul de reþinere suplimentar (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate atunci când contactul este pus sau când motorul este în funcþiune. existã posibilitatea ca diferitele sisteme sã fie activate neintenþionat. Glisaþi ghidajul centurii 1 la înãlþimea doritã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât secþiunea superioarã a acesteia sã fie trecutã peste mijlocul umãrului. SRS (Sistem suplimentar de reþinere) SRS (Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere) include: Lampa de avertizare 1 Dispozitive de pretensionare a centurilor Limitatoare de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: Unitate de comandã pentru airbag Airbaguri Ghidajul centurii cu reglarea înãlþimii Lampa1 de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. Ghidajul centurii 1 se fixeazã în diverse poziþii.

cum ar fi durata ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a autovehiculului. unitatea de control pentru airbag evalueazã durata ºi direcþia decelerãrii sau accelerãrii autovehiculului în timpul fazei iniþiale a coliziunii. i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. Criterii pentru activarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor Pentru a determina dacã este necesarã activarea unui dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranþã sau a unui airbag. Pe baza acestor date ºi în funcþie de rata de decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Acest proces este de naturã anticipativã deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru ocupanþii autovehiculului. Totuºi. În acest scop. Airbagurile frontale nu sunt declanºate decât dacã este atins un al doilea prag de activare. de exemplu. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. nu la sfârºitul acesteia. senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. fiecare sistem depinde de tipul de impact (frontal sau lateral) ºi de gravitatea acestuia (mai ales în ce priveºte decelerarea sau accelerarea) determinate în fazele iniþiale ale accidentului. Acestea sunt comandate de un sistem complex de senzori combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei sunt stabilite în principal prin: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact 2 Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor. deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. Nu toate airbagurile sunt activate în caz de accident. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. Acest proces este de naturã anticipativã. 45 . care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru verificarea ºi repararea sistemului SRS.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În aceastã situaþie. dacã acceleraþia autovehiculului pe direcþia longitudinalã este mai mare.

în cazul unei coliziuni frontale sau din spate severe. la decelerarea sau accelerarea bruscã a autovehiculului în direcþie lateralã în faza iniþialã a coliziunii ºi dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri pentru torace/airbaguri laterale ºi/ sau airbaguri tip cortinã. decelerarea autovehiculului a depãºit pragul predeterminat. de exemplu. cum ar fi capota sau aripile. centurile de siguranþã pentru ºoferul ºi pasagerul faþã sunt prevãzute cu dispozitive de pretensionare. Dacã centura de siguranþã este prevãzutã suplimentar cu un limitator de forþã. i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile inadecvate de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã ocupanþii cãtre spãtarul scaunului. Lampa de avertizare 1 se aprinde. Lampa1de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la pornirea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. Pe de altã parte. 46 . este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore dacã. un alt autovehicul Dispozitive de pretensionare a centurilor. în cazul afectãrii unor pãrþi rigide ale autovehiculului. Când contactul este pus. de exemplu. Dacã dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã sunt declanºate. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. de exemplu. dacã în coliziune sunt afectate numai componente ale autovehiculului relativ uºor deformabile. veþi auzi o pocniturã care nu vã va afecta auzul. forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã. adicã în cazul în care autovehiculul prezintã o ratã înaltã de decelerare sau de accelerare pe axa longitudinalã în fazele iniþiale ale coliziunii în cazul unei coliziuni laterale. iar pragul de decelerare necesar nu este atins. Existã posibilitatea deformãrii considerabile a autovehiculului fãrã declanºarea vreunui airbag.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor caracteristicile de deformare ale autovehiculului structura obiectului implicat în coliziune. strângându-le în jurul corpului. Este posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. 2 Factorii care nu pot fi vãzuþi sau mãsuraþi decât dupã coliziune nu sunt utilizaþi pentru a determina dacã airbagul trebuie declanºat ºi nu sunt decisivi în acest sens. cum ar fi o componentã longitudinalã a ºasiului. limitatoare de forþã pentru centuri Dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru ºofer. dispozitivul de pretensionare a centurii este activat: dacã sistemele de reþinere sunt funcþionale ( pagina 44).

care trebuie poziþionat aproape vertical. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Un exemplar al acestor norme este disponibil pentru consultare la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: Fiecare pasager al autovehiculului trebuie sã adopte o poziþie pe scaun care sã îi permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã. de exemplu. Sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare trebuie instalate pe un scaun din spate adecvat. mai ales în cazul în care este transportat un copil într-un sistem de reþinere instalat pe acest scaun. peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ la nivelul ochilor. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. nu este permisã transportarea copiilor în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã ( pagina 53). Distanþa dintre scaunul ºoferului ºi pedale trebuie sã permitã acestuia apãsarea completã a pedalelor. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. dar ºi situarea la o distanþã cât mai mare faþã de airbag. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 2 47 . Astfel. Nu vã aplecaþi în faþã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În acest scop. Braþele trebuie sã fie uºor flexate la manevrarea volanului. La autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. în special când autovehiculul se aflã în miºcare. Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare Sistemul airbag Pericol de accidentare G Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. Distanþa între pieptul ºoferului ºi zona centralã a capacului airbagului trebuie sã depãºeascã 25 cm. de exemplu. În cazul în care conduceþi autovehiculul având mâinile pe partea centralã a volanului existã riscul de a vã rãni în eventualitatea declanºãrii airbagului. G Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident care implicã decelerarea rapidã a autovehiculului.

Airbagul pentru pasagerul din faþã trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea ocupantului autovehiculului. Nu acoperiþi zona centralã capitonatã a volanului. în funcþie de versiunea de dotare: Airbag frontal pentru ºofer. situat deasupra torpedoului Airbagurile pentru torace/laterale situate pe pãrþile exterioare ale scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã Airbagurile cortinã din marginea cadrului plafonului între montanþii A ºi B i La declanºarea airbagurilor veþi auzi pocniturã. capacul airbagului pasagerului din faþã. este evacuat gaz fierbinte din airbagul umflat. fiind posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. dacã acestea nu încap complet în compartiment. capacul airbagului cortinã sau capacul airbagului pentru torace/airbagului lateral cu folie sau alt tip de material. Nu atârnaþi obiecte dure. 48 . Zgomotul produs nu vã va afecta auzul iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. Riscul de accidentare cauzatã de un airbag nu poate fi exclus complet datã fiind viteza ridicatã de umflare a airbagului. Aceasta este o modalitate de a reduce tensiunea exercitatã asupra regiunii capului ºi a porþiunii superioare a corpului persoanei în cauzã. Nu ataºaþi embleme sau autocolante acestor suprafeþe. Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor. Lampa 1de avertizare de pe panoul de instrumente se aprinde. de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine. de exemplu. 2 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. Prin urmare. umeraºe. situat în volan Airbag frontal pentru pasagerul din faþã. Când ocupantul autovehiculului intrã în contact cu airbagul. Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagul este umflat în câteva milisecunde.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. airbagul este dezumflat dupã consumarea accidentului. Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din faþã.

airbagul frontal al pasagerului din faþã 2 se umflã în faþa ºi deasupra torpedoului ºi a consolei centrale. În acest scop. 2 1 Airbag ºofer 2 Scaunul pasagerului faþã Airbagul frontal al ºoferului 1 se umflã în faþa volanului. 49 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Praful eliberat ar putea cauza dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor care suferã de astm sau alte afecþiuni ale aparatului respirator Pentru a preveni astfel de situaþii. airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului. Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan. G Pericol de accidentare G În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o cantitate micã de praf.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagurile frontale Pericol de accidentare Dupã declanºarea unui airbag: pãrþile airbagului sunt fierbinþi – nu le atingeþi pentru a evita riscul de a vã produce arsuri airbagurile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. ar trebui fie sã: pãrãsiþi autovehiculul imediat ce situaþia o permite sau deschideþi geamul pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei pentru capul ºoferului ºi pentru capul ºi pieptul pasagerului din faþã. Acest praf nu este periculos pentru sãnãtate ºi nici nu semnaleazã prezenþa unui incendiu la bordul autovehiculului.

de exemplu. de exemplu. Mercedes-Benz recomandã utilizarea huselor de scaune care au fost testate în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o fantã specialã pentru airbagurile pentru torace/laterale.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de alte airbaguri din autovehicul Airbaguri pentru torace/laterale Pericol de accidentare Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G 2 Pentru reducerea riscului de accidentare a ocupanþilor la declanºarea unui airbag pentru torace/lateral. gâtului sau braþelor) ocupanþilor aflaþi în partea autovehiculului în care are loc coliziunea. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale/pentru torace sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de coliziune. Scopul airbagurilor pentru torace/laterale este de a spori nivelul de protecþie a toracelui (nu însã ºi a capului. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. suporturi pentru pahare sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte de cârligele din autovehicul buzunarele obiectelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului pentru torace/lateral: Ocupanþii autovehiculului. care trebuie poziþionat aproape vertical.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. în special copiii. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral nu sunt ataºate de portiere diverse accesorii. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. Copiii cu înãlþimea sub 1. G Din motive de siguranþã. Airbagurile pentru torace / laterale sunt situate pe pãrþile exterioare ale spãtarelor scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã. Aceste huse pot fi procurate. 50 .

Pericol de accidentare G 2 i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor tip cortinã. airbagul pentru torace/lateral se umflã între portierã ºi zona pieptului ocupantului. în cazul unei coliziuni laterale pe partea autovehiculului unde are loc impactul dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de airbagurile frontale G Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul unui accident. Airbaguri tip cortinã Pericol de accidentare Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã: Ocupanþii autovehiculului. Airbagurile tip cortinã sunt proiectate pentru sporirea protecþiei la nivelul capului (dar nu ºi al pieptului sau braþelor) a ocupanþilor autovehiculului pe partea autovehiculului unde are loc impactul. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. Copiii cu înãlþimea sub 1. Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). în special copii. în spatele capitonajului panoului între montanþii A ºi B. Airbagul tip cortinã este instalat în marginea cadrului plafonului. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului tip cortinã.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. 51 . 1 Airbaguri pentru torace/laterale Airbagurile pentru torace/laterale sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului în direcþie lateralã.

1 Airbag cortinã Airbagurile tip cortinã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa transversalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale Airbagurile laterale nu vor fi declanºate în cazul unei coliziuni minore laterale. Pericol de accidentare 2 Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Puteþi obþine scaune pentru copii ºi informaþii despre sistemele adecvate de reþinere pentru copii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de reþinere pentru copii. 52 . de exemplu. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. corespunzãtor vârstei ºi dimensiunilor copilului ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate adecvate asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul cãlãtoriei activaþi dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor ale portierelor autovehiculului G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: asiguraþi copilul utilizând un sistem de reþinere pentru copii din categoria "Universal".

Pericol de accidentare G Nu transportaþi niciodatã copiii în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru pasagerul din faþã. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. Pentru informaþii suplimentare. Reþinerea copilului nu va fi posibilã din cauza forþelor care acþioneazã în caz de accident.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul în care copiii deschid o portierã. 2 Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. Este necesarã deplasarea scaunului pasagerului din faþã la cât mai în spate posibil dacã aºezaþi un copil pe acest scaun într-un sistem de reþinere a copiilor orientat spre sensul de deplasare. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. 53 . Nu poziþionaþi copii cu vârsta sub 12 ani pe scaunul pasagerului din faþã dacã aceºtia nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii orientat în sensul de deplasare a autovehiculului amplasat pe scaun. Instalaþi sistemul de reþinere pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate. frânare bruscã sau schimbare rapidã a direcþiei de deplasare. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol Nu transportaþi obiecte grele sau dure în interiorul autovehicului dacã acestea nu sunt fixate corespunzãtor. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Sistemele de reþinere pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a unui sistem de reþinere pentru copii din categoria “Universal” adecvat pentru vârsta ºi dimensiunile copilului.50 m sau vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de reþinere pentru copii amplasat pe un scaun adecvat deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiecate pentru persoane de dimensiunile acestora. frânare bruscã sau schimbare bruscã a direcþiei: Protejaþi copiii cu înãlþimea sub 1. consultaþi “Transportul” ( pagina 206) ºi “Dotãrile” ( pagina 214) din secþiunea "Prezentarea detaliatã a comenzilor". indiferent de scaunul autovehiculului pe care este instalat sistemul de reþinere pentru copii ( pagina 55). Copilul poate fi proiectat în habitaclu ºi poate fi accidentat grav sau fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului.

În acest scop. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. sub sistemul de reþinere pentru copii. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. sistemul de reþinere poate fi proiectat în interiorul autovehiculului în cazul unui accident. Este recomandat ca sistemul de reþinere a copilului sã fie instalat pe unul din scaunele din spate. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective pentru verificarea ºi. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. Nu amplasaþi obiecte. frânare sau schimbare bruscã de direcþie dacã respectivul sistem de reþinere pentru copii sau dispozitivele sale de ancorare au fost deteriorate sau supuse unei sarcini în cazul unui accident. dacã este necesar.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G 2 Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. Utilizaþi numai sisteme de reþinere pentru copii recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz pe scaunele din spate. În caz contrar. 54 . trebuie sã apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. Din acest motiv. Sistemele de reþinere a copiilor nu trebuie utilizate fãrã capacul original. Din acest motiv. Întreaga bazã a sistemului de reþinere a copiilor trebuie sã se afle permanent în contact cu suprafaþa scaunului. perne. când instalaþi un sistem de reþinere a copiilor trebuie sã respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul acestuia ºi scopul pentru care a fost proiectat. Dacã prezenþa sistemului de reþinere pentru copii nu mai este necesarã. îndepãrtaþi sistemul din autovehicul sau fixaþi-l prin intermediul centurii de siguranþã. copilul nu va fi protejat în caz de accident. Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie. Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G Un copil protejat într-un sistem de reþinere pentru copii poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident.

3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer 3 2 Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor Scaun pentru reþinerea copiilor amplasat pe scaunul pasagerului faþã/strapontinã dublã Universal1 sau conform recomandãrilor Universal2. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai posibil în spate.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor ºi sisteme de reþinere pentru copii recomandate Categorie de greutate Vârste Categoria 0+: pânã la 13 kg Categoria I: de la 9 la 18 kg pânã la aproximativ 18 luni între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2. Utilizarea unui sistem pentru reþinerea copiilor orientat contrar sensului de deplasare nu este permisã. 55 . Sistemul de reþinere a copiilor nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Nu este permis la autovehiculele cu cabinã dublã. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer PLUS5 Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8218 Scaunul pentru reþinerea copilului pe Universal sau conform bancheta din spate4 recomandãrilor Sisteme de reþinere pentru copii recomandate Producãtor Model Numãr de aprobare tip DaimlerChrysler numãr de comandã 1 2 3 4 5 Britax Römer Sistemul BABY SAFE E1 03 301146 B6 6 86 8213 KID3 E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8302 Nu este permis la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã.

este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de reþinere pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX. 56 .Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele de reþinere pentru copii din categoria "Universal" pot fi dentificate pe baza etichetei portocalii de aprobare. Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de reþinere pentru copii ºi identificã tipul de sistem. fixaþi sistemul de reþinere pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte.00-2620-31 Simbol de avertizare referitor la sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare Sistemele de reþinere pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg. Din acest motiv. Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a sistemelor speciale de reþinere pentru copii pe scaunele din spate. Inelele de ancorare pentru sistemele de reþinere pentru copii sunt montate între perna scaunului ºi spãtar: pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 3 locuri pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 2 locuri Pericol de accidentare Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem reþinere pentru copii 2 Parasolarul pasagerului din faþã cu autocolant de avertizare G N00. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg.

la montarea unui sistem de reþinere pentru copii. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. Din acest motiv trebuie sã apelaþi întotdeauna pentru verificarea ºi. 2 1 Inel de ancorare 57 . Din acest motiv. Mercedes-Benz recomandã apelarea în acest scop la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Sistemele de reþinere pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi ocupanþi ai autovehiculului. dacã este necesar.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G ! Aveþi grijã sã nu prindeþi centura pe scaunul din mijloc atunci când montaþi scaunul de reþinere pentru copii. Dacã sistemul de reþinere pentru copii sau sistemul de fixare aferent. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. de exemplu. dupã ce acesta a fost montat. este necesarã respectarea instrucþiunilor furnizate de producãtor. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. copilul nu va fi protejat în caz de accident. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a sistemului de reþinere pentru copii în inelele de ancorare din stînga ºi dreapta. Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu a fost instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. Pe scaunele din spate instalaþi exclusiv sisteme de reþinere pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident. dacã au fost solicitate intens într-un accident. sistemul ISOFIX. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. copilul transportat în respectivul sistem de reþinere poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. la un atelier de specialitate autorizat. De aceea.

de exemplu. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. 2 Dispozitivul de ancorare TopTether 3 Cârligul dispozitivului TopTether 4 Centura TopTether a sistemului ISOFIX de reþinere a copiilor Culisaþi tetiera 1 în sus.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Dispozitivul TopTether Pericol de accidentare G 2 Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Acest lucru poate reduce suplimentar pericolul accidentãrii. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol TopTether furnizeazã o legãturã suplimentarã între sistemul de reþinere a copiilor fixat prin intermediul sistemului ISOFIX ºi scaunul din spate. din faþã ºi între cele douã tije de fixare ale tetierei. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. 1 Tetierele 2 Puncte de ancorare pentru dispozitivul TopTether 58 . Punctele de ancorare pentru dispozitivul TopTether se aflã pe suportul banchetei din spate. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. În cazul în care copiii deschid o portierã. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. Ghidaþi centura dispozitivului TopTether 4 sub tetiera 1.

Uºa din spate Uºa culisantã 1 Buton de încuiere/descuiere 2 Activarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor 3 Dezactivarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor Pentru activare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în sus. sau pot accidenta alte persoane.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Fixaþi cârligul dispozitivului TopTether 3 în punctul de ancorare al dispozitivului TopTether 2 pe suportul banchetei din spate. culisaþi din nou tetiera 1 puþin în jos ( pagina 97). Asiguraþi-vã cã centura TopTether 4 poate culisa uºor. dacã autovehiculul este descuiat. În caz contrar. Trebuie respectate instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Dispozitive de blocare pentru uºa culisantã/portiera spate Puteþi utiliza dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor pentru a asigura uºa culisantã ºi portiera spate. O portierã asiguratã: nu poate fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. Pericol de accidentare G 2 Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor dacã se aflã copii la bord. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi. în direcþia indicatã de sãgeatã2 apoi verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor. Dacã este necesar. 59 . Pentru dezactivare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în jos în direcþia indicatã de sãgeatã 3. Montaþi sistemul de reþinere a copiilor ISOFIX prin intermediul dispozitivului TopTether.

funcþiile de frânare normale rãmân disponibile. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie intermitent în secvenþã rapidã (acþionare intermitentã).Sistem de frânare cu antiblocare) BAS (Brake Assist) . Acþionarea intermitentã a pedalei de frânã reduce efectul de frânare. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii. în special la efectuarea virajelor ºi când conduceþi pe drumuri umede sau alunecoase nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã de autovehiculele aflate în faþa dumneavoastrã Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii. Pericol de accident Pericol de accident G 2 Existã un risc crescut de producere a unui accident dacã: conduceþi cu vitezã excesivã. BAS. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. În ciuda acestuia fapt.Sistem de asistare a frânãrii) ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) ASR (controlul derapãrii la accelerare) EBV (distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) Sistemul de frânare antiblocare (ABS) Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare. Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 5 km/h. ASR ºi EBV poate fi obþinut numai dacã: autovehiculul este condus întotdeauna cu presiunea în pneri corespunzãtoare gradului de încãrcare ( pagina 66) în condiþii de iarnã. utilizaþi anvelope de sezon (anvelope M+S). indiferent de starea suprafeþei carosabilului. A avut loc o defecþiune dacã . veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (anti-lock braking system .Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune. Sistemul ABS funcþioneazã pe suprafeþe alunecoase. chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele.lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 281). Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã. G i Efectul maxim al ABS. prevãzute cu lanþuri antiderapante dacã este necesar. în caz contrar sistemele de siguranþã nu vor funcþiona în mod corect. i Utilizaþi doar roþi cu anvelope de dimensiunile recomandate ( pagina 378). ESP®. 60 .

Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã k lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280).Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Frânarea Dacã ABS intervine în timpul frânãrii. Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor. veþi simþi o uºoarã vibraþie a volanului ºi a pedalei de frânã. La eliberarea pedalei de frânã. Dacã ABS intervine: Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii. forþa de frânare nu mai este amplificatã automat. Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. În timpul intervenþiei sistemului ESP®. Dacã sistemul ABS funcþioneazã defectuos. G Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®)) ESP® monitorizeazã stabilitatea ºi detecteazã tendinþa autovehiculului de subvirare sau de supravirare (derapare) în timp util. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. roþile se pot bloca în timpul frânãrii. scurtând astfel distanþa de frânare. Sistemul ABS previne blocarea roþilor. în cazul frânãrii de urgenþã. Sistemul ESP® realizeazã de asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. 61 . Pericol de accident G 2 În cazul defecþiunilor sistemului BAS. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe vitezometru. Acest lucru înseamnã cã manevrabilitatea autovehiculului este afectatã în timpul frânãrii ºi distanþa de frânare se poate mãri. limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la demarare pe carosabil umed sau alunecos. Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS. ceea ce poate avea drept consecinþã o distanþã de frânare mai lungã. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. Totuºi. frânele revin la regimul normal de funcþionare. Pericol de accident Sistemul de asistare a frânãrii (BAS) Sistemul de asistare a frânãrii intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. Sistemul BAS este dezactivat. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. Pentru a acþiona complet frâna: Acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã.

în special pe suprafeþe netede ºi alunecoase. 62 . Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. pentru a preveni patinarea roþilor motrice. Cheia trebuie rotitã în poziþia 1 în comutatorul de contact în acest timp. nu este posibilã demararea linã nici cu sistemul ASR. pentru o perioadã susþinutã ºi îmbunãtãþeºte astfel stabilitatea autovehiculului. vã rugãm sã consultaþi în prealabil un Centru de Service Mercedes Benz. În caz contrar. Dacã doriþi sã verificaþi autovehiculul pe un stand dinamometric. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. lampa de control v lumineazã intermitent pe vitezometru. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la demaraj.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v de pe vitezometru semnalizeazã intermitent. Dacã sistemul ASR prezintã defecþiuni. Dacã suprafaþa carosabilului nu poate furniza tracþiune suficientã. autovehiculul poate derapa. În caz contrar. de exemplu. 2 ! Nu puneþi autovehiculul în funcþionare pe un stand dinamometric (de exemplu pentru teste de performanþã). procedaþi în felul urmãtor: Nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ASR. Sistemul ESP® nu se poate sustrage legilor fizicii. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. Controlul derapãrii la accelerare (ASR) Sistemul ASR îmbunãtãþeºte tracþiunea. A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare # este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 282). Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Sistemul ASR ajutã frânarea roþilor motrice individuale ºi limiteazã cuplul motor. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. eficienþa interacþiunii între anvelope ºi carosabil. luând în considerare pneurile. În timpul intervenþiei sistemului ASR. Sistemul ASR oferã asistenþã la demarare ºi accelerare. Dacã sistemul ESP® prezintã defecþiuni. G ! Puneþi autovehiculul în funcþionare pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10 secunde) pe un dinamomentru pentru frânã. În caz contrar. sarcina ºi pantele. puterea furnizatã de motor poate fi redusã.

Din acest motiv.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Activarea/dezactivatirea ASR Sistemul ASR este activat automat la pornirea motorului. În aceastã situaþie roata este frânatã pentru a creºte tracþiunea Sistemul ESP® intervine încã pentru a stabiliza autovehiculul Pericol de accident Comutatorul ASR este situat pe consola centralã. de exemplu dacã suprafaþa de sub una din pãrþile autovehiculului este alunecoasã. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se stinge. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. 2 1 Pentru dezactivarea/activarea ASR Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Un sistem de frânare fierbinte creºte de asemenea distanþa de oprire. patinarea acestora produce un efect de tãiere pentru o mai bunã tracþiune controlul tracþiunii intervine prin frânare dacã o roatã motrice atinge limita limita admisã de aderenþã. dezactivaþi sistemul ASR numai atunci când este absolut necesar. existã un risc sporit ca sistemul de frânare al autovehiculului dumneavoastrã sã se supraîncãlzeascã ºi sã se deterioreze când este supus la solicitãri intense pentru o perioadã lungã de timp. 63 . Dacã sistemul ASR este dezactivat. Este recomandatã dezactivarea sistemului ASR în urmãtoarele cazuri: dacã utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº Dacã dezactivaþi sistemul ASR: cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã deraparea roþilor motrice. G Sistemul ESP® rãmâne activ în ciuda dezactivãrii sistemul ASR ºi efectueazã intervenþii la frânare dacã acest lucru este necesar pentru a îmbunãtãþi stabilitatea. Lampa de avertizare v se aprinde intermitent. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se aprinde.

sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. Astfel este posibilã demararea fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental pe pante abrupte. k.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sistemul EBV monitorizeazã ºi regleazã presiunea de acþionare a frânelor la roþile din spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. sistemul AAS oferã asistenþã la demarare. Sistemul AAS este dezactivat: pe suprafeþe plane în poziþia neutrã atunci când frâna de mânã este trasã Pericol de accident G 2 Sistemul de asistenþã la demarare nu funcþioneazã ca frânã de parcare. 64 . i Sistemul AAS nu mai este disponibil dacã sistemul ESP® este dezactivat din cauza unei defecþiuni ( pagina 280). de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Pericol de accident Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) La autovehiculele cu transmisie manualã.ºi 6 sunt permanent aprinse în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 278). Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). . Autovehiculul se poate deplasa accidental dacã este parcat în pantã. Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la schimbãrile caracteristicilor de manevrare. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. Când parcaþi autovehiculul. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. Este posibilã blocarea roþilor. G În cazul defecþiunilor sistemului EBV. A avut loc o defecþiune dacã lãmpile de avertizare #. Sistemul AAS menþine automat presiunea de acþionare a frânelor timp de alte 2 secunde dupã eliberarea pedalei de frânã.

atelierele de specialitate autorizate sau Centrele de Service Mercedes-Benz vã pot oferi informaþii suplimentare referitoare la: lista mãrcilor de pneuri recomandate capacitãþile de încãrcare pentru pneuri (LI . Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile ºi jantele Siguranþa funcþionalã ºi rutierã Pneurile ocupã un rol important în ceea ce priveºte siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. caracteristici precum manevrabilitatea. 2 G Din motive de siguranþã. a suprafeþei de rulare ºi a stãrii pneurilor. Comercianþii de pneuri. Pericol de accident Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. a confortului. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. În plus. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. zone de utilizare sau condiþii de utilizare a autovehiculului permutabilitatea pneurilor etc. Din acest motiv. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. este necesarã verificarea periodicã a presiunii în pneuri. Orice astfel de modificãri antreneazã anularea permisului de utilizare a autovehiculului. emisiile sonore. Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale jantelor. precum ºi utilizarea distanþierelor pentru supape sau a scuturilor antipraf pentru frâne. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. 65 .Indexul de încãrcare) indexul de vitezã (viteza maximã permisã pentru pneuri) îmbãtrânirea pneurilor cauzele ºi consecinþele uzurii pneurilor mãsurile corespunzãtoare în cazul deteriorãrii pneurilor tipurile de pneuri pentru anumite regiuni.

creºterea uzurii. presiunea ar deveni insuficientã dupã rãcirea pneurilor.Siguranþa Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri Pericol de accident Asiguraþi-vã în mod constant dacã presiunea în pneuri este corectã. trebuie sã strângeþi prezoanele sau piuliþele în mod regulat sau cel puþin o datã pe an la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel) /180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. acesta poate exploda. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Presiunea în penuri trebuie reglatã în funcþie de încãrcarea autovehiculului. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar. În cazul umflãrii insuficiente a unui pneu. Capacele ventilelor pneurilor protejeazã ventilele de umezealã ºi impuritãþi. Presiunea insuficientã în pneuri conduce la încãlzirea acestora. Din acest motiv. cu pneurile reci. o deteriorare în stabilitatea la conducere ºi un consum ridicat de combustibil. nu reduceþi presiunea unui pneu cald sub niciun motiv. Temperatura ºi presiunea în pneuri cresc atunci când autovehiculul este în miºcare. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. În caz contrar. cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi. Din acest motiv. În asemenea situaþii. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. înºurubaþi întotdeauna strâns capacele ventilelor. Dacã presiunea în pneuri este stabilitã la o valoare incorectã. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. în special dacã sarcina ºi viteza autovehiculului sunt mari. G Pericol de accident 2 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. 66 . Din acest motiv. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. Tabelele cu valorile presiunii în pneuri le puteþi gãsi în secþiunea "Date tehnice" ( pagina 378). G Valorile specificate pentru presiunea în pneurile autovehiculului trebuie respectate întotdeauna.

Dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor scade. de exemplu. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. În caz contrar. 67 . Suprafaþa de rulare a pneurilor nu mai poate îndepãrta apa. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Adâncimea insuficientã a profilului suprafeþei de rulare creºte riscul de acvaplanare în condiþii de ploaie torenþialã sau de noroi. Suprafaþa de rulare a pneurilor Adâncimea minimã a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este stipulatã prin lege. 2 G ! Nu este permisã montarea niciunei alte piese (ventile de reþinere) pe ventilele pneurilor. Supapele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4.6 bar. bracaþi roþile la maxim dacã este necesar. chiar dacã sunt utilizate rar sau deloc. Pericol de accident ! Din motive de siguranþã. G Aveþi în vedere faptul cã fisurile. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. Starea pneurilor Verificaþi periodic starea pneurilor – cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi pentru a constata de exemplu: deteriorãrile suprafeþei exterioare prezenþa corpurilor strãine în suprafaþa de rulare Uzura pneurilor Pneurile îmbãtrânesc. umflãturile starea suprafeþelor de rulare a pneurilor.6 bar. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite imediat. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã scade odatã cu îmbãtrânirea autovehiculului. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Verificarea marginii interioare a pneurilor roþilor din spate este de asemenea necesarã. în special dacã suprafaþa carosabilului este umedã sau acoperitã de zãpadã. umflãturile sau alte deteriorãri ale suprafeþei exterioare pot cauza explozia pneurilor. aderenþa pneurilor începe sã se deterioreze rapid pe suprafeþe umede. este posibilã deteriorarea pneurilor. Pericol de accident prezenþa corpurilor strãine între pneuri (în cazul autovehiculelor prevãzute cu pneuri duble) fisurile. Asiguraþi-vã în permanenþã cã adâncimea profilului suprafeþei de rulare este suficientã. pneurile trebuie înlocuite dacã au mai mult de 6 ani. este necesarã înlocuirea pneurilor înainte ca adâncimea a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor sã atingã valoarea minimã permisã de lege. adicã uzura neuniformã sau excesivã a pneurilor de pe una din pãrþi. În asemenea situaþii.Siguranþa Pneurile ºi jantele Ventilul pneului (ventilul pentru pneu fãrã camerã) Dacã adâncimea este mai micã de 3 mm. aderenþa pneurilor ºi caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se vor agrava. De aceea. În asemenea situaþii. Din motive de siguranþã. În scopul verificãrii marginii interioare a pneurilor roþilor din faþã.

carburant etc. Evitaþi conducerea autovehiculului peste borduri precum ºi parcarea acestuia cu suprafaþa de rulare a pneului parþial aºezatã pe o bordurã. 2 Capacitate de sarcinã pentru pneuri. Mai mult.Siguranþa Pneurile ºi jantele Deteriorarea pneurilor Deteriorarea pneurilor poate fi cauzatã de: condiþiile de utilizare a autovehiculului îmbãtrânirea pneurilor borduri ale carosabilului corpuri strãine presiunea insuficientã sau excesivã în pneuri condiþiile meteo ºi factorii de mediu contactul cu petrol. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Deterioarea structurii pneului nu poate fi detectatã decât mult mai târziu ºi poate cauza explozia pneului. Depãºirea sarcinii specificate sau a vitezei maxime admise pentru pneuri poate cauza deteriorarea pneurilor sau defectarea acestora. în anumite regiuni sau pe anumite suprafeþe utilizarea unui anumit tip de pneuri poate fi beneficã. vaselinã. 68 . În asemenea situaþii. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. viteza maximã admisã pentru pneuri ºi tipurile de pneuri Pericol de accident G G Conducerea autovehiculului peste borduri sau obiecte cu muchii ascuþite poate cauza deteriorãri ale structurii pneului invizibile din exterior. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. este necesarã utilizarea exclusivã a tipurilor ºi dimensiunilor de pneuri aprobate pentru tipul de autovehicul ºi respectarea capacitãþii de încãrcare ºi a indexului de vitezã pentru autovehiculul dumneavoastrã. Pericol de accident În asemenea situaþii. Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. Prin urmare.

caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se pot schimba semnificativ. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile reºapate Pneurile reºapate nu sunt testate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi. Sensul de rotaþie este indicat printr-o sãgeatã amplasatã pe partea lateralã a pneului. Montaþi numai pneuri adecvate pentru roþi. Din acest motiv. 69 . consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. În plus. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. în privinþa prevenirii acvaplanãrii. 2 G Pericol de accident Din motive de siguranþã. Montaþi pneurile noi întâi la roþile din faþã dacã pneurile montate la roþile din faþã ºi din spate sunt de aceleaºi dimensiuni. Pericol de accident Permutarea pneurilor ºi a jantelor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã. Deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul pneurilor reºapate. Siguranºa funcþionalã nu mai poate fi garantatã. emisiile sonore. a confortului. caracteristici precum manevrabilitatea. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. produse de acelaºi fabricant. nu poate fi garantat acelaºi nivel de siguranþã pentru pneurile reºapate ca pentru pneurile originale. Sensul de rotaþie Pneurile care au sensul de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. nu sunt recomandate. dacã roþile permutate sunt de dimensiuni diferite. din acest motiv. Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. de exemplu. Aceste avantaje sunt valabile numai dacã este respectat sensul de rotaþie. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. G Permutaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceeaºi dimensiune.

Depozitarea pneurilor Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. 2 70 . în caz contrar. Nu curãþaþi roþile cu agenþi de curãþare acizi.Siguranþa Pneurile ºi jantele ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. în funcþie de gradul de uzurã a pneurilor. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor ( pagina 69). dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. de exemplu.000 km. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( pagina 342).000 sau 10. Permutaþi roþile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchia exterioarã. preferabil lipsit de luminã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. componentele electronice ar putea fi deteriorate. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. pentru înlocuirea pneurilor: Dacã autovehiculul are roþi de dimensiuni identice pe ambele punþi. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona ventilelor. pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã a suprafeþei de rulare. deoarece este posibilã corodarea prezoanelor. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. Corectaþi presiunea în pneuri dupã permutarea roþilor. Curãþaþi temeinic suprafeþele interioare ale roþilor la fiecare permutare a acestora. vaselina. Pentru informaþii suplimentare despre înlocuirea unei roþi. este posibilã permutarea roþilor la fiecare 5. benzina sau motorina.

de exemplu. Lampa de control de pe comutatorul de închidere centralizatã ( pagina 87) lumineazã intermitent. Pentru activare: scoateþi cheia din comutatorul de contact ( pagina 93) Pentru dezactivare: puneþi contactul ( pagina 93). Lampa de control integratã în comutatorul pentru închiderea centralizatã ( pagina 87) se stinge. 2 i Sistemul de alarmã va fi declanºat dacã autovehiculul a fost încuiat cu cheia ºi este apoi descuiat din interior. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. pentru verificarea sistemului antidemaraj. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei ‹ de pe cheie ( pagina 76). capota motorului este deschisã Activarea sistemului de alarmã Închideþi toate portierele/uºile. sau Apãsaþi tasta Œ ( Alarma este opritã. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi: una dintre portiere este deschisã. pagina 76) ! Dacã nu puteþi porni motorul. Dezactivarea alarmei Introduceþi cheia în comutatorul de contact. i Autovehiculul se blocheazã din nou automat dacã nu deschideþi nici o portierã timp de 40 de secunde dupã descuierea autovehiculului. existã o defecþiune. la un Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Sistemele antifurt Sistemele antifurt Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj previne pornirea autovehiculului fãrã cheia corespunzãtoare. Dezactivarea sistemului de alarmã antifurt Descuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei Œ de pe cheie ( pagina 76). 71 .

nu puteþi dezactiva protecþia antiremorcare. 20 de secunde. Dezactivarea protecþiei antiremorcare pentru transportare Dacã autovehiculul este transportat sau încãrcat pe un alt autovehicul. dezactivaþi protecþia antiremorcare. 2 i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã la scurt timp dupã ce roata pãrãseºte solul de exemplu dacã autovehiculul este ridicat pe cric. Apãsaþi butonul 1. 72 . Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la încuierea autovehiculului. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul cheii. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Senzor de miºcare în interior Dacã sistemul de alarmã anti-furt este activ atunci când autovehiculul este încuiat. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. se activeazã automat protecþia antiremorcare dupã cca. i Când contactul este oprit ( pagina 93).Siguranþa Sistemele antifurt Protecþia antiremorcare Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã. 1 Pentru dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. Protecþia antiremorcare este dezactivatã automat la descuierea autovehiculului. Activarea protecþiei antiremorcare Dupã încuierea autovehiculului. un semnal de alarmã acustic ºi vizual se produce în cazul în care unul dintre geamurile laterale sau geamul din spate al autovehiculului este spart sau dacã cineva pãtrunde în interiorul autovehiculului.

Apãsaþi butonul 1. 73 . Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu Dezactivaþi senzorul de miºcare în interior dacã urmeazã sã lãsaþi persoane sau animale în autovehiculul cu portierele blocate.Siguranþa Sistemele antifurt Activarea senzorului interior de miºcare Închideþi: geamurile laterale trapa glisantã Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. i În mod normal. Încuiaþi autovehiculul. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 40 secunde. de exemplu. senzorul de miºcare în interior rãmâne inactiv pânã la o nouã încuiere a autovehiculului. agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. 2 i Nu lãsaþi obiecte. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. 1 Pentru dezactivarea detectorului de miºcare în habitaclu 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. mascote.

74 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Reglarea volanului Sistemul de iluminare Panoul de bord Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare cu taste integrate în volan Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Vizibilitatea adecvatã Încãlzirea Funcþia Tempmatic Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Sistemele de asistare a conducerii Utilizarea autovehiculului Transportul Dotãrile 3 75 .

4 Dispozitiv de eliberare a elementului de siguranþã al cheii 5 Element de urgenþã al cheii 6 Œ Tastã pentru descuiere i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control pentru baterie 1 nu lumineazã scurt. copiii pot elibera dispozitivul de închidere pentru siguranþa copiilor prin apãsarea tastei de închidere centralizatã ºi astfel se pot auto-accidenta. încuie ºi descuie uºile culisante ºi uºa posterioarã/descuie ºi deschide uºa culisantã electricã. 76 . În caz contrar. închiderea ºi deschiderea centralizatã a urmãtoarelor elemente: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 1 Lampã de control pentru baterie 2 ‹ Tastã pentru încuiere 3 D Tasta pentru încuiere ºi descuiere. Încuierea automatã a uºii culisante/ portierei ºoferului. la orice apãsare de tastã ( pagina 327). Pericol de accidentare G N80. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului la autovehiculele dotate cu uºã culisantã electricã. Descuierea automatã a portierei ºoferului când vã apropiaþi de autovehicul. Cheie cu telecomandã integratã Autovehiculele dotate cu uºi culisante electrice pot fi echipate cu funcþia KEYLESS ENTRY ( pagina 78). sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. aceºtia pot deschide uºile în timpul cãlãtoriei ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. Funcþia KEYLESS ENTRY faciliteazã urmãtoarele operaþiuni: deschiderea automatã a uºii culisante când vã apropiaþi de autovehicul. Fiecare cheie conþine un element de urgenþã.35-2023-31-S_W 3 Setarea implicitã a cheii permite portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã uºile culisante uºile posterioare Cheia vã permite descuierea de la distanþã a autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Cheia În dotarea autovehiculului intrã 2 chei. când pãrãsiþi zona din jurul autovehiculului. sau pot accidenta alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii.

pentru a se preveni defecþiunile. cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Descuierea portierei ºoferului ºi portierei pasagerului faþã (la autoutilitare carosate) Apãsaþi tasta Œ o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. sau sistemul de alarmã antifurt (ATA). Prin apãsarea tastei Œ se descuie: portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã (la autoutilitare carosate) sau portiera ºoferului (la microbuze. Nu ataºaþi obiecte de inelul elementului de urgenþã al cheii (de exemplu mascote). În caz de urgenþã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. elementul de urgenþã al cheii ar putea fi smuls ºi pierdut. este posibil sã doriþi modificarea modului de funcþionare a cheii. i Verificaþi dacã butoanele de blocare a portierelor au coborât. Apoi. în caz contrar este posibil ca acestea sã interfereze cu funcþiile cheii. În caz contrar. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Setare implicitã Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta Œ. 77 . i Dacã descuiaþi autovehiculul cu cheia ºi nu deschideþi o portierã în 40 de secunde. utilizaþi cheia numai în imediata apropiere a autovehiculului. portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã poate fi descuiatã manual prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315).Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea ! Nu expuneþi cheia la niveluri înalte de radiaþii electromagnetice. toate portierele/uºile sunt închise 3 i Pentru a preveni furturile. furgonete) Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 se aprinde scurt de douã ori. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. dacã este activat sistemul de autorizare activã a ºoferului. Setãri individuale În cazul în care cãlãtoriþi adeseori singur. autovehiculul se va încuia automat. Protejaþi cheia de umezealã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Descuierea portierei ºoferului (la microbuze. Semnalizatoarele de direcþie se aprind lung. iar autovehiculul se încuie când pãrãsiþi perimetrul autovehiculului. dacã aveþi cheia cu transponder ºi funcþie KEYLESS ENTRY. sau Apãsaþi tasta ‹. Când autovehiculul este încuiat. Deschiderea uºilor culisante electrice Menþineþi apãsatã tasta D. imediat ce ajungeþi la 5 metri de autovehicul. tasta Œ. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Œ de douã ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. Uºa culisantã se închide. o singurã datã. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. de douã ori. Funcþia KEYLESS ENTRY În funcþie de direcþia din care vã apropiaþi de autovehicul: se descuie portiera ºoferului sau uºa culisantã se descuie ºi se deschide automat. Autovehiculul este închis centralizat. Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 lumineazã intermitent de douã ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Apãsaþi tasta D. Autovehiculul va fi descuiat din nou prin intermediul cheii. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Pentru activare: apãsaþi tasta Œ în timp ce autovehiculul este încuiat. atunci când vehiculul este încuiat. Autovehiculul este descuiat centralizat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi scurt. Descuierea uºilor culisante ºi a uºilor posterioare. 3 78 . tasta D poate fi utilizatã numai pentru a descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã. furgonete) Apãsaþi tasta Œ o datã. Autovehiculul va fi descuiat centralizat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori.

uºa culisantã se poate deplasa singurã. Dumneavoastrã ºi alte persoane puteþi fi accidentaþi. chiar dacã sunt încuiate. Asiguraþi-vã cã uºa culisantã este fixatã în dispozitivul activ de reþinere. 3 i Uºa culisantã este echipatã cu un dispozitiv activ de reþinere. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa culisantã este corect fixatã în opritor. Uºa culisantã Pericol de accidentare i G Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu o uºã culisantã latã. care o fixeazã uºa la capãtul cursei. pentru a elibera uºa din opritor. dacã este deschisã dar nefixatã. Pentru deschiderea uºii culisante. Portiera se deschide. 1 Mânerul exterior al uºii 2 Buton 3 Mâner interior al uºii 79 . 1 Mâner interior al portierei 2 Buton de încuiere Acþionaþi mânerul portierei 1. din interior. Dacã autovehiculul este parcat în pantã. oricând. atunci când este deschisã. sau sã apãsaþi butonul situat pe mânerul interior.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea portierei ºoferului sau a portierei pasagerului faþã din interior Puteþi deschide portiera ºoferului/ portiera pasagerului din faþã. Opritorul intermediar nu fixeazã complet uºa culisantã. este necesar sã acþionaþi mai întâi mânerul exterior al acesteia. Când deschideþi/închideþi uºa culisantã. cu un opritor intermediar. puteþi sã o fixaþi la aproximativ jumãtatea cursei. astfel încât nu este întotdeauna necesarã deschiderea uºii pânã la opritorrul final pentru a putea pãrãsi autovehiculul.

Astfel. Uºã culisantã electricã În funcþie de dotãrile autovehiculului. Deschiderea/închiderea uºii culisante din interior Pentru deschidere: apãsaþi butonul 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii culisante din exterior Pentru deschidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o deschide. pânã se fixeazã. Pentru închidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o elibera din opritor ºi. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Numai aceastã uºã se va descuia. pânã în punctul de oprire. Pentru închidere: apãsaþi butonul 2 pentru a elibera uºa culisantã din opritor ºi. Tineþi mânerul 1 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. ( pagina 81) apoi deschiderea ºi închiderea completã a uºii de douã ori. Astfel. pânã se fixeazã. în timp ce þineþi mânerul 1. i Dacã o uºã culisantã este încuiatã ºi se deschide din interior. pânã în punctul de oprire. uºa culisantã va reveni la modul normal de funcþionare. prin apãsarea scurtã a unuia dintre butoane. trageþi uºa ferm înainte. 80 . Închiderea asistatã electric Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de închidere asistatã electric. în timp ce þineþi mânerul 3. sau a celui de pe cadrul uºii. trageþi uºa ferm înainte. Acesta ajutã la închiderea uºii culisante. Tineþi mânerul 3 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. butonul de încuiere se ridicã. uºa culisantã poate fi plasatã pe partea stângã ºi/sau dreaptã a acestuia. închiderea uºii nu mai necesitã efort suplimentar. Uºa culisantã electricã poate fi acþionatã prin intermediul urmãtoarelor elemente: butonul de pe consola centralã butonul situat pe cadrul uºii mânerul interior al uºii mânerul exterior al uºii cheia 3 i Dacã bateria a fost deconectatã sau defectã. este necesarã deschiderea completã a uºii culisante prin menþinerea apãsatã a butonului de pe consola centralã.

sau murdãrie intensã. 3 Pentru deschiderea/închiderea uºii culisante Butonul aferent uºii culisante. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic.16-2122-31 3 Uºa culisantã se opreºte În caz de utilizare în condiþii nefavorabile. N72. Pentru deschiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. se deschide ºi este emis un semnal acustic. butonul este situat pe paravan. se deschide ºi este emis un semnal acustic. procedaþi dupã cum urmeazã: Pentru deschiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii. Butonul aferent uºii culisante. situat pe cadrul uºii N72.16-2119-31 Pentru închiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. la nivelul mânerului interior. situat pe consola centralã i La autovehiculele prevãzute cu paravan. de exemplu chiciurã. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se descuie. 1 Pentru închiderea uºii culisante/ programarea cheii ( pagina 82) 2 Pentru deschiderea uºii culisante 81 . gheaþã. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se descuie. Apãsaþi partea inferioarã/superioarã a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi butonul 3 de pe cadrul uºii. lângã cadrul uºii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea prin intermediul butonului Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83).

Uºa culisantã se descuie ºi se deschide. 3 N72. este posibilã programarea telecomenzii numai pentru una din acestea. sau se închide. Uºa culisantã se deschide sau se închide ºi este emis un semnal acustic. Apãsaþi iar butonul D. Uºa culisantã se opreºte Deschiderea/închiderea prin intermediul mânerului interior ºi exterior Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). Uºa culisantã se opreºte.5 secunde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru închiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii. Uºa culisantã se opreºte. Apãsaþi din nou butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. 1 Buton 2 mânerul exterior al uºii 82 . Apãsaþi scurt butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Programarea cheii Dacã autovehiculul este echipat cu douã uºi culisante. Deschiderea/închiderea prin intermediul cheii Menþineþi apãsat butonul D timp de peste 0. Eliberaþi butonul.16-2118-31 i Lampa de control integratã în butonul de pe consola centralã se aprinde când uºa culisantã este deschisã. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent.

lãmpile spate vor fi ascunse în proporþie de peste 50%. În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a uºii culisante. în consecinþã. apoi se va opri. aceasta se va redeschide complet. La deschiderea uºii posterioare: trebuie sã existe suficient spaþiu de manevrã asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat 3 1 Tastã pentru uºa culisantã din stânga 2 Tastã pentru uºa culisantã din dreapta Asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise. Întotdeauna trebuie sã vã asiguraþi cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune a uºii culisante. aceasta se va deplasa puþin în sens opus. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. decât în cazul în care uºa funcþioneazã automat. Din acest motiv. de exemplu. În cazul obstrucþionãrii cursei de deschidere a uºii culisante. Menþineþi apãsatã partea superioarã a butonului corespunzãtor 1 sau 2 de pe consola centralã timp de 5 secunde. 180° sau 270°. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Porniþi motorul ( pagina 93). Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. nu eliminã riscul de rãnire. 83 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Protecþia anti-blocare Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G Funcþia de protecþie anti-blocare nu eliminã posibilitatea prinderii degetelor sau altor pãrþi ale corpului între uºã ºi cadrul acesteia ºi. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Pericol de accident G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de minim 90°. Uºile posterioare Uºile posterioare pot fi fixate în unghiuri de aproximativ 90°. i Funcþia anti-blocare este mai puþin sensibilã când uºa este acþionatã prin apãsarea constantã a butonului de pe consola centralã sau a celui de pe cadrul uºii. Lampa de control integratã de control integratã în butonul uºii culisante respective lumineazã intermitent ºi se emite un triplu avertisment sonor de confirmare.

1 Dispozitivul de reþinere a uºii Deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 45°. Trageþi dispozitivul de reþinere 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi þineþi-l ferm. atunci când este deschisã. Deschideþi uºa peste 90°. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. 1 Manetã de eliberare Asiguraþi-vã cã uºa din spate de pe partea dreaptã este deschisã ºi fixatã în poziþie. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. 84 . Trageþi maneta de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea dreaptã Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea stângã Deschiderea uºilor posterioare la un unghi de 180° sau 270° 3 1 Mâner Trageþi mânerul1. Eliberaþi dispozitivul de reþinere ºi deschideþi uºa sub un unghi de 180° sau 270°. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. astfel încât opritorul sã nu mai poatã acþiona.

G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor. din exterior. trageþi uºa din dispozitivul magnetic de reþinere ( pagina 84). uºa posterioarã este fixatã în poziþia respectivã. uºa posterioarã de pe partea dreaptã. eliberaþi dispozitivul de reþinere 1 din opritor ºi aduceþi-l în poziþia iniþialã. Dispozitivul de reþinere a uºii ( pagina 84) este eliberatã automat din opritor. Dispozitivul de reþinere va rãmâne în aceastã poziþie fãrã a mai reveni în poziþia iniþialã. 180° sau 270° Dacã este necesar. Închideþi ferm. din exterior. peste uºã. unde se va fixa. împingeþi-o pe dispozitivul magnetic de reþinere 2 de pe partea lateralã. Închiderea din exterior a uºilor posterioare Pericol de accidentare G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de peste 90° asiguraþi-vã cã nu existã trafic în raza de acþiune a uºilor. din exterior. este posibilã accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pericol de accidentare Când uºa este deschisã la 270°. Închideþi ferm. uºa posterioarã de pe partea stângã. uºa posterioarã. atunci când este deschisa. i Autovehicule cu uºi posterioare pivotante la 270°: Dacã preferaþi ca opritorul uºii 1 ( pagina 84) sã rãmânã în afara spaþiului de încãrcare atunci când încãrcaþi autovehiculul. Când magnetul de pe uºã este în comutatorul de contact cu dispozitivul magnetic de reþinere 2. 3 2 Dispozitivul magnetic de reþinere a uºii Anterior închiderii uºii. Închiderea uºilor posterioare din poziþia de 90°. Închideþi ferm. îl puteþi roti la 180° contra rezistenþei resortului. În caz contrar. 85 .

uºa din spate este descuiatã. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã În cazul în care copiii deschid o portierã. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. Uºa posterioarã Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi în autovehicul. la deschiderea din interior a unei uºi posterioare. Dacã este vizibil un semn de culoare albã. 3 G Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor posterioare. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. 86 . Pentru închidere: asiguraþi-vã cã uºa posterioarã din stânga este închisã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii posterioare din interior Maneta de deschidere se aflã pe partea interioarã a uºii posterioare din dreapta. Veþi obderva un semn alb. Semnul alb va dispãrea. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. sau pe portierele posterioare în cazul furgonetelor cu cabinã dublã. puteþi încuia/descuia din interior toate portierele/uºile sau numai uºile culisante ºi cele posterioare. Închideþi uºa posterioarã din dreapta trãgând ferm de mâner. mai ales din cauza înalþimii cabinei faþã de sol 1 Manetã deschidere 2 Buton de încuiere/descuiere Pentru descuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre stânga. atunci când este deschisã. Numai uºa posterioarã se descuie. Pericol de accidentare i Butonul 2 se deplaseazã spre stânga. Pentru deschidere: trageþi maneta de deschidere 1 ºi deschideþi uºa posterioarã. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Închiderea ºi deschiderea centralizatã din interior Prin intermediul butonului pentru închidere centralizatã. Pentru încuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre dreapta. Semnul alb este vizibil. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic.

Descuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. ulterior apãsãrii butonului. 87 . când portierele/uºile sunt închise. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi sau pot accidenta alte persoane. Încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Descuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. se va aprinde o lampã de avertizare pe panoul de bord (la autovehiculele fãrã butoane pe volan) ( pagina 289). În caz contrar. i Dacã cheia este în poziþia 0 sau nu se mai aflã în comutatorul de contact. În cazul în care cheia se aflã în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact. În cazul furgonetelor. când uºile sunt închise. Încuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Lampa de control integratã în buton se stinge. Dacã este pornit motorul ºi nu toate portierele/uºile sunt corect închise. sau pe afiºaj va apãrea un mesaj (la autovehiculele cu butoane pe volan) ( pagina 307). 3 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã Lampa de control integratã în buton se aprinde. Lampa de control integratã în buton se aprinde. Lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã indicã încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare. lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã lumineazã 5 secunde. lampa de control integratã în buton nu se aprinde. Lampa de control integratã în buton se stinge. lampa de control va lumina permanent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Încuierea automatã în timpul mersului. Din interior. 3 Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. Dacã funcþia de încuiere automatã în timpul mersului este activatã. sau în cazul în care una din portiere/uºi este deschisã în timpul staþionãrii. 88 . puteþi deschide portierele/ uºile încuiate în orice moment. în eventualitatea unui accident. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. ! Dacã autovehiculul este închis centralizat. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. aceasta va fi dezactivatã dacã autovehiculul este descuiat sau încuiat prin intermediul butonului de închidere centralizatã. operaþiunile de salvare ar putea fi îngreunate. Funcþia de încuiere automatã va fi reactivatã dupã oprirea motorului. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. funcþia de încuiere automatã în timpul mersului trebuie dezactivatã: anterior împingerii autovehiculului anterior remorcãrii autovehiculului în cazul în care pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp i Dacã funcþia de încuiere automatã este activã. Toate portierele/uºile se încuie automat la viteze peste 15 km/h. 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã i Portierele/uºile sunt încuiate automat la punerea contactului ºi demararea autovehiculului. existã riscul sã nu mai puteþi pãtrunde în interior. în cazul în care autovehiculul este împins sau remorcat. Din acest motiv.

89 . Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Funcþia de facilitare a deschiderii/ închiderii Funcþia de facilitare a deschiderii Cheia poate fi utilizatã pentru a deschide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. eliberaþi tasta Œ.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. 3 i Din motive de siguranþã. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. de la micã distanþã. Pentru a anula operaþiunea. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). funcþia de facilitare a deschiderii ºi închiderii poate fi acþionatã numai dacã existã o conexiune între cheie ºi portiera ºoferului. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã ajung în poziþia doritã. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Descuiaþi autovehiculul ºi menþineþi apãsatã tasta Œ. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde.

Uºa culisantã este descuiatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Funcþia de facilitare a închiderii Pericol de accidentare Verificaþi dacã toate geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt închise. eliberaþi tasta ‹. 1 Pentru închidere 2 Pentru deschidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: rotiþi cheia spre stânga 3. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt complet închise. sistemul de închidere centralizatã închide automat geamurile ºi trapa glisantã. Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã în punctul de oprire 2. Încuiaþi toate portierele/uºile ºi menþineþi apãsatã tasta ‹. Pericol de accidentare La închiderea uºii paravan culisante asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Acþionarea uºii paravan culisante din cabinã G 3 Când utilizaþi funcþia de facilitare a închiderii. Pentru a anula operaþiunea. Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Uºa culisantã poate fi încuiatã prin intermediul cheii. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. G Cheia poate fi utilizatã pentru a închide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Închideþi toate portierele/uºile. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã la fixarea acesteia 1. 90 . Uºa paravan culisantã Uºa paravan culisantã se aflã în spaþiul de separare a cabinei de compartimentul de încãrcare. înainte de a vã depãrta de autovehicul.

Dacã este necesar. este posibil ca oblonul sã fie solicitat mecanic (de exemplu. Astfel veþi putea evita accidentarea. În funcþie de natura ºi dispunerea încãrcãturii transportate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Acþionarea uºii paravan culisante din compartimentul de încãrcare Furgonete cu obloane Pericol de accident ºi accidentare G Obloanele se pot deschide necontrolat în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt fixate corespunzãtor. mai ales dacã sunt copii în apropierea autovehiculului. 3 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: împingeþi butonul spre dreapta 3. pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Procedaþi cu atenþie deosebitã. Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã în punctul de oprire 1. punând în pericol alþi participanþi la trafic. Din acest motiv. modificaþi distribuþia încãrcãturii pentru a degaja oblonul ce trebuie deschis. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. este posibilã pierderea încãrcãturii. asiguraþi-vã cã toate obloanele sunt fixate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului. Din acest motiv. Pericol de accident Lãmpile din spate sunt ascunse când oblonul posterior este deschis. În acest caz. de exemplu. Pericol de accidentare G Deschideþi zãvoarele oblonului lateral cu atenþie deosebitã. Uºa culisantã este descuiatã. Închideþi obloanele cu atenþie. Procedaþi cu atenþie deosebitã dacã zãvoarele oblonului nu pot fi eliberate fãrã a fi forþate. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã la fixarea acesteia 2. în cazul transportãrii mãrfurilor voluminoase sau alunecãrii încãrcãturii). G Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Este posibil ca oblonul sã se deschidã cu o forþã considerabilã. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. 91 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru a rabata complet oblonul trebuie eliberat cablul de reþinere. la maxim. 2 Inel de siguranþã 3 Carabinierã Ridicaþi oblonul ºi desfaceþi carabiniera cablului de reþinere 3 din inelul de siguranþã 2. în sensul indicat de sãgeatã. Coborâþi oblonul cu atenþie. Împingeþi pârghia 1 în sus. Cuplaþi carabinierele 3 în inelele de siguranþã 2. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Rabataþi complet oblonul în sus ºi þineþi-l ferm. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului.30-2062-31 Pentru închidere: rabataþi în sus oblonul ºi þineþi-l ferm. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Deplasaþi pârghia 1 în jos la maxim. 3 1 Pârghie Pentru deschidere: þineþi ferm oblonul. 92 . Rabataþi oblonul la 90°. N60.

93 . 3 0 Pentru scoaterea cheii. pentru blocarea volanului 1 Pentru deblocarea volanului (asigurarea sursei de curent pentru unii consumatori. rotiþi-l uºor. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei.Prezentarea detaliatã a comenzilor Poziþiile cheii Poziþiile cheii i Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai în poziþia 0. de exemplu pentru radio) 2 Pentru pornirea motorului (asigurarea sursei de curent pentru toþi consumatorii) Poziþia de preîncãlzire1 ºi pornire 3 Pentru pornirea motorului 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. Respectaþi de asemenea indicaþiile din secþiunea “Conducerea ºi parcarea autovehiculului” ( pagina 141). în timp ce rotiþi cheia în poziþia 1. trebuie mai întâi activat sistemul electric ( pagina 242). Pentru deblocarea volanului.

Deoarece aceste poziþii constituie un pericol pentru siguranþa dumneavoastrã. Pericol de accidentare G Evitaþi poziþiile scaunului care nu vã permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat în timpul reglãrii scaunului. În caz contrar. reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. 94 . În caz contrar. asiguraþi-vã cã aþi auzit declicul care însoþeºte fixarea scaunului în poziþie. este posibilã pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza producerea de accidentãri. ca urmare a deplasãrii scaunului. ele trebuie evitate. Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului ºi trebuie trasã strâns peste torace. evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. scaunul nu este corect fixat. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie ghidatã cât mai jos posibil peste centura pelvianã. Nu puneþi niciodatã mâinile sub scaun sau în apropierea pãrþilor în miºcare. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã ºi aºezaþi-vã drept. braþele dumneavoastrã trebuie sã fie uºor flexate la þinerea volanului. distanþa faþã de pedale trebuie sã vã permitã apãsarea completã a acestora. Scaunul trebuie reglat astfel încât sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ( pagina 43). adicã peste ºolduri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã Pericol de accident G 3 Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare.

1 Reglarea scaunului în plan orizontal 2 Reglarea suportului lombar 3 Reglarea spãtarului 4 Reglarea înãlþimii scaunului 5 Reglarea înclinaþiei scaunului 6 Reglarea suspensiei scaunului 7 Manetã pentru fixare verticalã 95 . Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi pânã la fixarea audibilã a acestuia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaune standard. Partea frontalã a pernei se înclinã înapoi. acesta reduce solicitarea spatelui în timpul conducerii autovehiculului. Partea frontalã a pernei se înclinã înainte. Spãtarul se va deplasa în poziþie verticalã. în funcþie de tipul scaunului. Dacã suportul lombar este reglat corect. Rotiþi rozeta 3 înapoi. Reglarea scaunului în plan orizontal Trageþi maneta 1 în sus. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. Reglarea înclinaþiei scaunului Rotiþi rozeta 5 înainte. scaune confort ºi scaune prevãzute cu suspensii i Este posibilã adoptarea unor setãri diferite. pânã în poziþia care vã permite sã ajungeþi la pedale ºi sã le apãsaþi. pânã când scaunul ajunge la înãlþimea doritã. Spãtarul se va înclina cãtre spate. puteþi creºte gradul de sprijin asigurat de spãtar coloanei vertebrale. Rotiþi rozeta 5 înapoi. Eliberaþi maneta 1. Reglarea spãtarului Rotiþi rozeta 3 înainte. Rotiþi rozeta 2 în sus. Reglarea suportului lombar 3 i Prin intermediul suportului lombar. Aceastã operaþiune creºte gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Reglarea înãlþimii scaunului Împingeþi sau trageþi maneta 4 în mod repetat.

120 kg) prin intermediul roþii de reglare 6. Rabatarea pernei scaunului în faþã. Suspensia scaunului devine mai rigidã pe mãsura creºterii sarcinii susþinute de scaun. Selectaþi greutatea dumneavoastrã (40 . La urmãtoarea oscilaþie scaunul se va fixa în poziþia sa minimã. 3 i În compartimentul de sub bancheta cu douã locuri puteþi depozita diverse obiecte. Acþionaþi maneta 7 în sus. Eliberaþi scaunul de orice sarcinã. Rabataþi în sus perna. Scaunul se poate deplasa din nou în plan vertical. Aceastã operaþiune reduce gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Acþionaþi maneta 7 în jos. Montarea pernei scaunului Rabataþi perna scaunului la loc. 1 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din faþã 2 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din spate Bancheta faþã pentru douã persoane Ridicaþi perna din dispozitivul de ancorare din faþã 1. Lãþimea banchetei ºi spaþiul aferent picioarelor sunt limitate. Rabataþi pernele scaunelor în poziþia lor normalã. pentru a elibera scaunul din dispozitivul de blocare verticalã. îl puteþi fixa în poziþia sa minimã. apucând-o de partea din spate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Rotiþi rozeta 2 în jos. i Bancheta faþã pentru douã persoane nu asigurã acelaºi nivel de confort precum scaunul ºoferului sau cel al pasagerului faþã. Dispozitiv de fixare verticalã: Dacã scaunul oscileazã frecvent în plan vertical. Reglarea suspensiei scaunului Suspensia scaunului trebuie reglatã în funcþie de greutatea ocupantului. pânã iese din dispozitivul de ancorare din spate 2. Împingeþi perna sub spãtar ºi în dispozitivul de ancorare din spate 2. Trageþi uºor perna înainte. Apãsaþi partea frontalã a pernei pânã se fixeazã în dispozitivul de ancorare din faþã 1. 96 . pentru asigurarea unei suspensii optime a scaunului.

Tetiera trebuie fixatã cu un opritor. Reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. Reglaþi tetiera astfel încât. în poziþia doritã. 97 . 1 Butonul de eliberare 2 Reglare pe înãlþime 3 Reglarea înclinaþiei (tetierã confort) Pentru ridicare: trageþi tetiera în sus. aceasta trebuie ridicatã la peste 45° 2. La ridicarea cotierei. capul sã fie cât mai aproapiat de tetierã. 1 Pentru plierea cotirei 2 Pentru deblocarea cotierei 3 Pentru deplasarea cotierei în poziþia doritã Reglarea înclinaþiei cotierei Pentru deblocarea cotierei. aceasta se poate fixa în ºase poziþii foarte apropiate una de alta. în poziþie relaxatã. Astfel se asigurã o susþinere eficientã a capului în caz de accident. Pentru coborâre: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi deplasaþi tetiera în poziþia doritã. Tetierele Pericol de accidentare Reglarea tetierei G 3 Conduceþi autovehiculul numai cu tetierele montate. ridicaþi-o la peste 90° 1.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Cotierele Plierea cotierei În cazul în care nu doriþi sã utilizaþi cotiera. Pentru reglarea înclinaþiei: apucaþi tetiera de partea inferioarã ºi rabataþi-o în poziþia doritã. Pliaþi cotiera înainte pânã la capãtul cursei 3. În caz contrar puteþi suferi accidentãri grave sau fatale în zona superioarã a coloanei vertebrale.

Se vor aprinde ambele lãmpi de control integrate în tastã. Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi extrageþi tetiera. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei &.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Demontarea tetierelor Trageþi tetiera în sus pânã la capãtul cursei. Încãlzire normalã Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea inferioarã a tastei (. i Sistemul de încãlzire a scaunelor comutã automat în modul normal dupã aproximativ 5 minute. Montarea tetierelor Sistemul de încãlzire a scaunelor Tastele pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã se aflã pe consola centralã. 1 Încãlzire normalã 2 Încãlzire rapidã Porniþi motorul ( pagina 93). Lampa de control integratã în tastã se stinge. 3 ! Asiguraþi-vã cã tetiera este montatã cu partea frontalã în sensul de deplasare (tetierã confort). Încãlzire rapidã Pentru activare: Apãsaþi partea inferioarã a tastei (. Introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã Împingeþi tetiera în jos pânã se fixeazã. Pentru a comuta în modul de încãlzire normalã: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Lãmpile de control integrate în tastã se sting. Numai una din lãmpile de control integrate în tastã va rãmâne aprinsã. 98 .

10-2249-31 Scoateþi cheia 1 din uºa paravan culisantã. Ridicarea pernei banchetei 2 N91. Anterior rabatãrii scaunului. scoateþi cheia din uºa paravan culisantã. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. La rabatarea scaunului în jos. sau în caz de accident. Rabataþi perna scaunului 2 în plan vertical. Bancheta din spate Bancheta spate a modelelor cu cabinã dublã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunul rabatabil Se poate rabata scaunul pasagerului faþã. Perna va rãmâne în poziþia doritã. dacã cheia este lãsatã în încuietoarea uºii paravan culisante. 99 . 1 Cheie pentru uºa paravan culisantã 2 Perna scaunului Pericol de accidentare G 1 Perna banchetei Ridicaþi perna banchetei 1 din dispozitivul de ancorare din faþã ºi rabataþi-o în sensul indicat de sãgeatã. 3 Rabatarea scaunului de lângã uºa paravan culisantã. 1 Riscul accidentãrii pasagerului din dreapta creºte în eventualitatea miºcãrii bruºte a volanului.

În caz de utilizare necorespunzãtoare. Pãstraþi locaºurile de montare a banchetei din podeaua autovehiculului curate ºi fãrã corpuri strãine. Deplierea pernei banchetei din spate 2 Bridã de reþinere 3 Cârlig Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G La deplierea scaunului. Bancheta din spate la modelele cu cabinã dublã Pericol de accident ºi accidentare G Nu montaþi tipuri mai vechi de banchete (cu brida de ancorare pe partea stângã a spãtarului).Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele i Bridele de reþinere se fixeazã de tetierele din margine. În caz contrar. Acesta este singurul mod în care se poate garanta cuplarea sigurã a mecanismelor de fixare. Toate manetele de eliberare de pe suporturile banchetei din spate trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Tineþi perna 1 ferm ºi desfaceþi brida 2 din cârligul 3 amplasat sub pernã. Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Acestea nu pot fi fixate astfel încât sã poatã fi utilizate în condiþii de siguranþã. Rabataþi perna 1 în jos. nici ca ancorã pentru fixarea încãrcãturii. Prindeþi brida de reþinere 2 în cârligul 3 amplasat sub pernã 1. Perna rabatatã trebuie întotdeauna asiguratã cu brida de reþinere. Centura de siguranþã poate oferi nivelul de siguranþã pentru care a fost proiectatã numai dacã se monteazã corect o banchetã corespunzãtoare. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. 100 . perna se poate deplia întâmplãtor ºi astfel este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. brida se poate rupe. 3 ! Brida de reþinere nu trebuie utilizatã ca mâner de cãtre pasageri. Perna se va fixa automat.

Trageþi în sus perna pentru a scoate bancheta din locaºuri. Bancheta se deplaseazã înapoi în locaºurile din podeaua autovehiculului. locaºurile de montare a scaunelor trebuie montate la un Centru de Service Mercedes-Benz. Locaºurile de montare 2 trebuie sã fie curate ºi fãrã corpuri strãine. Montarea banchetei Verificaþi locaºurile de montare 2 din podeaua autovehiculului. Poziþionaþi bancheta din spate în sensul de mers. Demontarea banchetei din spate Maneta de fixare se aflã sub banchetã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Din motive de siguranþã. 3 1 Manetã 2 Locaºuri de montare 1 Manetã 101 . Trageþi în faþã bancheta pânã auziþi mecanismul de fixare cuplând. Toate manetele 1 trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. i Nu depãºiþi numãrul de locuri maxim admis pentru modelele înregistrate ca autovehicule de pasageri. Verificaþi manetele 1 de pe suporturile banchetei. pe suportul acesteia. Rotiþi toate manetele 1 banchetei complet în sus. în locaºurile de montare corespunzãtoare 2.

deoarece reglajele în plan vertical ºi orizontal pot provoca ieºirea volanului din poziþie. Dispozitivul de reglare a volanului este deblocat. Trageþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. Aceºtia s-ar putea accidenta dacã încearcã sã regleze volanul. 3 Volanul fixat necorespunzãtor poate face manevrarea în condiþii de siguranþã mai dificilã. la efectuarea unui viraj. N46. Conduceþi numai dacã volanul este fixat corespunzãtor. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Apãsaþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. Deplasaþi volanul în poziþia doritã.15-2028-31 Pericol de accident G Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Pericol de accidentare G 1 Reglarea coloanei de direcþie în plan orizontal 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Manetã Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Dispozitivul de reglare a volanului este din nou fixat. 102 . În asemenea situaþii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Reglarea volanului Maneta pentru reglarea coloanei de direcþie se aflã sub aceasta.

lampã plãcuþã de înmatriculare ºi iluminare instrumente de bord B Aprindere faruri pentru fazã scurtã i În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul. 3 Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Comutatorul de lumini Comutatorul de lumini este situat între volan ºi portierã. 1 Faruri pentru fazã lungã 2 Claxonul optic 103 . Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Aprinderea farurilor pentru pentru fazã scurtã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). consultaþi secþiunea “Utilizarea autovehiculului” ( pagina 226). farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pentru informaþii suplimentare. Aprinderea farurilor pentru fazã lungã 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampa de control pentru lampa de ceaþã spate ‚ Aprindere lampã de parcare de pe partea stângã ˆ Aprindere lampã de parcare de pe partea dreaptã U Controlul automat al farurilor M Stingere lumini C Aprindere lãmpi laterale. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Sistemul de iluminare Prevederile legale pot diferi în anumite þãri.

rotiþi comutatorul din poziþia U în poziþia B doar când autovehiculul staþioneazã. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse când motorul este pornit. Modul funcþionare permanentã a farurilor La autovehiculele dotate cu taste pe volan. 3 Claxonul optic Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). dacã farurile se sting pentru scurt timp. Modul automat al farurilor este doar un sistem de asistenþã. Trageþi comutatorul mixt scurt în direcþia 2. În acest caz. puteþi cauza un accident. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Deplasaþi comutatorul mixt înainte 1. În caz contrar. se poate regla modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 132). Farurile pentru fazã scurtã. În caz contrar. Utilizaþi numai modul manual de control al farurilor când circulaþi în þãri unde conducerea cu faza scurtã este prevãzutã prin lege. Pericol de accident Când este întuneric. Farurile pentru fazã scurtã. Controlul automat al farurilor Lãmpile laterale. Lampa de control A de pe panoul de bord se aprinde. de exemplu provenind de la autovehiculele de pe sensul opus. farurile nu se aprind automat pe timp de ceaþã Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Aceastã posibilitate nu este valabilã în þãrile în care utilizarea modului funcþionare permanentã a farurilor este obligatorie prin lege. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare se aprind/sting automat. G În cazul în care comutatorul de lumini este rotit în poziþia U: farurile s-ar putea stinge temporar datoritã intensitãþii mari a luminii. Lãmpile laterale se aprind/sting automat când cheia se aflã în poziþia1 ( pagina 93) în comutatorul de contact. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice situaþie. farurile pentru fazã scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat când intensitatea luminii ambientale scade sub un nivel prestabilit. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. în funcþie de condiþiile de iluminare. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M. 104 . când motorul este pornit. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde.

Trageþi comutatorul 1 în primul punct de rezistenþã. Comutatorul de lumini este situat. Semnalizatoarele de direcþie Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Lampa de control verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. Lampa de control galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. În acest caz. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau C.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Proiectoarele/lampa de ceaþã posterioarã Aprinderea proiectoarelor de ceaþã Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. Aprinderea lãmpii de ceaþã posterioare Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. 105 . între portiera ºoferului ºi volan. 1 Semnalizator de direcþie dreapta 2 Semnalizator de direcþie stânga Deplasaþi comutatorul mixt în sus 1 sau în jos 2 pânã la cuplarea acestuia. Trageþi comutatorul 1 în al doilea punct de rezistenþã. Comutatorul mixt revine automat în poziþia iniþialã dacã volanul este rotit suficient. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U. deplasaþi comutatorul mixt în sus sau în jos numai pânã la punctul de rezistenþã ºi menþineþi-l în poziþia respectivã. 3 i 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampã de control pentru lampa de ceaþã spate Dacã doriþi sã indicaþi un viraj scurt. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã posterioare.

1 Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor 106 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul este oprit. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. 1 Butonul de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare: apãsaþi butonul. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. de exemplu. sau de gradul de încãrcare a compartimentului de încãrcare. Acest lucru poate duce la deteriorarea vizibilitãþii ºi ar putea orbi participanþii la trafic de pe sensul opus. În caz contrar. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou butonul. G 3 Lãmpile posterioare vor fi ascunse atunci când: dechideþi oblonul din spate la vehiculele cu benã deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 90° (poziþie de fixare). Toate semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent. Din acest motiv. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. Butonul de acþionare este situat pe consola centralã. Pericol de accident Reglarea fasciculului farurilor Dispozitivul de control al fasciculelor farurilor adapteazã unghiul descendent al fasciculelor la gradul de încãrcare. Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor este situatã între portiera ºoferului ºi comutatorul de lumini. unghiul descendent al fasciculelor se modificã în funcþie de numãrul de pasageri. prin intermediul unui triunghi reflectorizant.

Iluminarea adaptivã este dezactivatã. Semnalizarea direcþiei nu va afecta iluminarea adaptivã. La viteze între 40 km/h ºi 70 km/h. Selectaþi poziþia 0 dacã autovehiculul este încãrcat. i La viteze sub 40 km/h. este aprinsã lampa pentru iluminare adaptivã corespunzãtoare direcþiei semnalizate. sau Acþionaþi volanul pentru a efectua virajul. Activarea funcþiei de iluminare adaptivã Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului mixt ( pagina 105). Lãmpile pentru iluminare adaptivã de pe ambele pãrþi ale autovehiculului se vor aprinde scurt ºi simultan în cazul în care rotiþi volanul într-o direcþie ºi apoi imediat în cealaltã. dar rotiþi volanul în direcþia opusã. cât ºi prin rotirea volanului. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon nu dispun de rozetã de reglare a fasciculului. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe partea interioarã a curbei se aprinde. este activatã iluminarea adaptivã din partea autovehiculului corespunzãtoare exteriorului virajului. La efectuarea virajului. sau Readuceþi volanul în poziþia medianã. Asiguraþi-vã cã farurile pentru fazã scurtã sunt aprinse ( pagina 103). i Dacã aþi aprins semnalizatoarele corespunzãtoare uneia dintre direcþii. 3 107 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi rozeta 1 în poziþia în care ºoseaua este luminatã între 40 m ºi 100 m în faþa autovehicului. iluminarea adaptivã este activatã atât prin acþionarea semnalizatoarelor. acestea ilumineazã zona în care va ajunge autovehiculul. Funcþia de iluminare adaptivã este opritã la viteze de peste 70 km/h. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe aceeaºi parte cu semnalizatoarele active este aprinsã. Dezactivarea funcþiei de iluminare adaptivã Stingeþi semnalizatoarele de direcþie. iluminarea adaptivã este activatã numai prin rotirea volanului. Iluminarea adaptivã (autovehicule cu faruri bi-xenon) Iluminarea în viraje este asiguratã de faruri speciale. La cuplarea în marºarier. Acestea sunt reglate automat.

3 Iluminarea zonei anterioare a habitaclului Iluminarea standard a zonei anterioare a habitaclului 1 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 2 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Lampa de lecturã pe partea dreaptã 4 Iluminarea habitaclului 5 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de control automat al iluminãrii habitaclului 6 Pentru aprinderea/stingerea lãmpii centrale 7 Lampa de lecturã pe partea stângã i Iluminarea habitaclului se opreºte dupã aproximativ 20 de minute. Iluminarea habitaclului porneºte ºi se opreºte din nou automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare i Iluminarea adaptivã va rãmâne activã pentru o scurtã perioadã. chiar dacã deschideþi o portierã. 1 Pentru iluminarea habitaclului 2 Control automat 3 Pentru dezactivarea iluminãrii habitaclului. Iluminarea anterioarã a habitaclului prin intermediul paoului de control situat pe plafon Controlul automat Iluminarea zonei anterioare a habitaclului (dar nu luminile posterioare din habitaclu) va fi activatã dacã: descuiaþi autovehiculul deschideþi o portierã scoateþi cheia din contact Iluminarea zonei anterioare a habitaclului este dezactivatã automat. 108 . Iluminarea habitaclului este dezactivatã. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 5. chiar dacã semnalizarea direcþiei este încã activã. dacã o portierã rãmâne deschisã. Funcþia este activatã. Apoi se stinge. Iluminarea adaptivã rãmâne aprinsã timp de maxim 3 minute. Pentru activare: apãsaþi tasta 5.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Controlul manual Apãsaþi butonul 6. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. 3 Plafoniera ºi comutatorul posterioare i Dacã aprindeþi manual una din lãmpile de lecturã. 3 Control automat 109 . Fiecare plafonierã posterioarã este dotatã cu un comutator. la autovehiculele dotate cu un panou de control pe plafon. Activarea/dezactivarea iluminãrii confortabile a zonei posterioare a habitaclului La microbuzele prevãzute cu mod de iluminare confortabilã a zonei posterioare a habitaclului. Se va aprinde lampa de lecturã 3 sau 7. care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea respectivei plafoniere. comutatorul pentru iluminarea zonei posterioare este situat pe plafoniera din compartimentul de încãrcare/pasageri. Stingerea/aprinderea lãmpilor de lecturã. indiferent de poziþia comutatorului general. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. i Dacã aprindeþi manual una din plafoniere. Apãsaþi din nou butonul 6. Apãsaþi tasta 1 sau 2. Apãsaþi tasta 1 sau 2. Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului Activarea/dezactivarea iluminãrii zonei posterioare a habitaclului Pentru autoutilitare carosate/microbuze echipate standard cu plafoniere posterioare. comutatorul general se aflã între volan ºi contact. i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 porneºte. Lampa de lecturã 3 sau 7 se va stinge. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 se opreºte.

indiferent de poziþia comutatorului plafonierei respective. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. chiar dacã pe plafonierele posterioare ( pagina 109) comutatoarele sunt în poziþia On (pornit) 1. Plafonierele posterioare vor fi aprinse când comutatoarele de pe acestea ( pagina 109) nu sunt în poziþia Off (oprit) 2. Toate plafonierele posterioare se vor stinge. Dacã doriþi sã reactivaþi iluminarea posterioarã. iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte automat dupã 60 de minute. Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. iluminarea posterioarã a habitaclului va porni atunci când: deschideþi o portierã descuiaþi autovehiculul 110 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 3 a comutatorului. Comutator general pentru iluminarea posterioarã i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. În cazul în care comutatoarele de pe plafonierele posterioare ( pagina 109) sunt setate pe control automat 3. Dacã uºile culisante/posterioare sunt închise. treceþi iar comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2 3 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Controlul automat al iluminãrii habitaclului 3 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Controlul automat Pentru activare: treceþi comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2. trebuie sã: deschideþi o portierã puneþi din nou contactul.

i Dacã senzorul detecteazã miºcare în compartimentul de încãrcare. de exemplu deschiderea unei uºi. Pericol de accidentare Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului poate fi activatã cu o întârziere de maxim 4 secunde. rotirea cheii în contact. cu instrumente optice. iluminarea posterioarã a habitaclului va fi activatã timp de aproximativ 2 minute. iluminarea interioarã poate fi activatã ºi de miºcare. i Senzorul de miºcare este dezactivat automat dacã nu se înregistreazã nici o modificare a interiorului autovehiculului timp de mai multe ore. atunci când autovehiculul staþioneazã. maneta schimbãtorului de viteze este în poziþia P ºi frâna de serviciu nu este apãsatã autovehiculul nu a fost încuiat din exterior prin intermediul cheii i Nu atârnaþi obiecte (de exemplu haine) în compartimentul pentru încãrcare. Astfel se previne descãrcarea bateriei. timpul de iluminare este resetat. 111 . Nu priviþi direct sursa de radiaþie infraroºie invizibilã. puteþi suferi un accident la nivel ocular.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Senzorul de miºcare din compartimentul de încãrcare La autoutilitarele carosate echipate cu senzor de miºcare în compartimentul de încãrcare. iar lumina rãmâne aprinsã. frâna de parcare este acþionatã. etc. laser clasa 1M. Astfel se previne aprinderea accidentalã a iluminãrii în partea posterioarã a habitaclului de cãtre senzorul de miºcare. G 3 Senzorii de miºcare utilizeazã fascicule infraroºii emise de LED-uri (diode luminescente). Dacã se detecteazã o nouã miºcare. dacã: comutatorul de pe plafonierã este setat pe ( pagina 109) “automatic control” (control automat) autovehiculul staþioneazã. iar cea de serviciu nu este apãsatã sau la autovehiculele cu transmisie automatã. În caz contrar.

mesajele de defecþiune ºi de avertizare. 5 Tasta de meniu Tasta de resetare Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Afiºajul integrat în panoul de bord este activat la: deschiderea portierei ºoferului punerea contactului acþionarea tastei de resetare 0 aprinderea luminilor Panoul de bord 1 Autovehicule fãrã taste pe volan 2 Autovehicule cu taste pe volan Afiºajul este dezactivat automat dupã aproximativ 30 de secunde dacã: luminile autovehiculului nu sunt activate cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contactîn comutatorul de contact ( pagina 93) Pericol de accident G În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Prezentarea generalã completã a panoului de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 29). În acest caz. lãmpile de control ºi de avertizare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. tasta . Manevrabilitatea poate fi afectatã. sau defectarea sistemelor. nu va fi afiºat niciun mesaj. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. 3 0 112 . În acest scop. 3 Taste de reglare tasta . cum ar fi viteza ºi temperatura exterioarã.

. 113 .. Vitezometrul 3 i În unele þãri. Mai luminos: Apãsaþi tasta . este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). În astfel de cazuri. Iluminarea instrumentelor de bord Atunci când luminile sunt aprinse.. ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat. Turaþiile mari cresc inutil consumul de carburant ºi agreseazã mediul înconjurãtor prin creºterea nivelului de emisie a noxelor. este emis un semnal acustic atunci când autovehiculul atinge viteza maxim admisã. Pentru a proteja motorul.. puteþi regla intensitatea luminii instrumentelor utilizând tastele . De asemenea. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. i În cazul autovehiculelor dotate cu mod de acþionare automatã a farurilor: Iluminarea instrumentelor se regleazã odatã cu modul automat al farurilor. În acest mod. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. Mai întunecat: Apãsaþi tasta .. volanul va fi mult mai dificil de controlat. ºi . de exemplu 120 km/h. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. alimentarea cu carburant este întreruptã atunci când se ajunge în zona roºie. Tahometrul Zona roºie a tahometrului indicã plaja de supraturare a motorului. În caz contrar. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. 5. este posibilã deteriorarea motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Tastele de reglare .. Notã privind protecþia mediului H Evitaþi turaþiile mari ale motorului.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Indicatorul nivelului de carburant Resetarea contorului de parcurs parþial Autovehicule cu taste pe volan: Asiguraþi-vã cã afiºajul integrat în vitezometru indicã contorul de parcurs parþial ( pagina 122).0. 4 Lampã de avertizare nivel carburant ( pagina 286) 114 . Menþineþi apãsat butonul de resetare 0 pânã când contorul de parcurs parþial ajunge la 0. 3 Indicatorul nivelului de carburant 1 2 Autovehicule fãrã taste pe volan Autovehicule cu taste pe volan 3 Indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: buºonul de alimentare este situat pe partea stângã.

volanul va fi mult mai dificil de controlat. 5. Informaþii afiºate standard Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. De asemenea. este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. 3 1 Contorul de parcurs total 2 Contorul de parcurs parþial sau limita de vitezã sunt setate prin intermediul sistemelor Speedtronic variabil ( pagina 194) sau Speedtronic permanent ( pagina 196) 3 Ora 4 Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital 5 Indicatorul nivelulului de carburant ( pagina 114) 6 Poziþia schimbãtorului de viteze. Informaþiile de pe afiºaj ºi setãrile sistemului de operare pot fi controlate prin intermediul tastelor de reglare de pe panoul de bord. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. În astfel de cazuri. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate G Tastele de reglare .. 115 . Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apelarea informaþiilor de stare ale autovehiculului setãri Pericol de accident Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. .. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). În acest mod.

Meniuri Funcþia Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Verificare nivel ulei de motor Selectaþi/setaþi momentul de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Setarea ceasului Setarea datei Pagina 248 232 181 243 116 117 i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. Menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã.. Din acest motiv. pot exista întârzieri în afiºarea creºterii temperaturii exterioare. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde Sistemul acceptã modificarea setãrilor Setarea ceasului Puneþi contactul ( pagina 93). mai ales în zone împãdurite sau pe poduri. valoarea indicatã se va schimba continuu. Setaþi minutele prin intermediul tastei . Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. este posibil ca autovehiculul sã intre în derapaj. pânã când cifrele orei sunt afiºate intermitent. sau . Setaþi ora prin intermediul tastei . Apãsaþi tasta de resetare 0. sau . i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. De asemenea. Temperatura exterioarã indicatã pe afiºaj va fi înlocuitã cu vitezometrul digital. de exemplu la ieºirea din garaj. 116 . În anumite cazuri. În cazul în care conduita de drum nu este adaptatã condiþiilor.. Aceste întârzieri previn afiºarea incorectã a temperaturii datoratã cãldurii degajate de motor când autovehiculul staþioneazã sau se deplaseazã cu vitezã redusã. 3 Afiºarea temperaturii exterioare Pericol de accident G Chiar dacã temperatura afiºatã se situeazã deasupra punctului de îngheþ.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Modificarea informaþiilor afiºate standard Puneþi contactul ( pagina 93). este necesarã adaptarea permanentã a stilului de conducere ºi a vitezei la condiþiile meteo. suprafaþa carosabilului poate fi îngheþatã. poate exista o scurtã întârziere în afiºarea temperaturii exterioare.

Setaþi luna prin intermediul tastei . Apãsaþi tasta de resetare 0. Setaþi anul prin intermediul tastei . valoarea indicatã se va schimba continuu. Cifrele aferente anului sunt afiºate intermitent. sau . 117 . 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Cifrele aferente lunii sunt afiºate intermitent... Setaþi ziua prin intermediul tastei . sau . Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. Apãsaþi tasta de resetare 0. pânã când cifrele zilei sunt afiºate intermitent.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Setarea datei Puneþi contactul ( pagina 93). sau ..

dar ºi pentru setarea limbii de afiºare a mesajelor pe panoul de bord ºi pentru multe altele.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Preia un apel/începe formarea numãrului t Terminã un apel/respinge un apel N46.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apela informaþiile de stare ale autovehiculului Volanul cu taste Puteþi controla afiºajul ºi setãrile sistemului de operare prin intermediul tastelor situate pe volan. 1 Afiºaj Comandarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului + Sus/creºte volumul . Pericol de accident G Utilizaþi sistemul de operare numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. 118 .10-2071-31 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 3 setãri Puteþi utiliza sistemul de operare pentru aflarea datei la care este programatã urmãtoarea inspecþie tehnicã periodicã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. Informaþiile afiºate se modificã la apãsarea unei taste de pe volan. De exemplu, meniul Audio conþine funcþii pentru comandarea radioreceptorului sau a CD player-ului. Puteþi utiliza o funcþie pentru afiºarea unei informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: dacã þineþi apãsatã tasta è sau · meniurile vor fi afiºate secvenþial. Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k, funcþiile din acelaºi meniu vor fi afiºate secvenþial. Meniul Settings (Setãri) nu conþine funcþii, ci submeniuri prin intermediul cãrora puteþi apela sau modifica o setare. Modul de control al acestor submeniuri este descris în cadrul secþiunii "Meniul Setãri" ( pagina 125). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele opþionale instalate la bordul autovehiculului. În cele ce urmeazã sunt descrise meniurile autovehiculelor dotate cu sistemul COMAND APS.

3

119

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Prezentarea generalã a meniurilor În figura de mai jos sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos.

3

N54.32-2230-31

În imagine este prezentat un exemplu de meniuri la autovehiculele dotate cu sistemul COMAND APS.

120

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Tabelul de mai jos prezintã meniurile ºi fiecare funcþie în parte. Meniul 1 Indicaþie Meniul 2 Sistemul audio Meniul 3 Sistemul de navigaþie Meniul 4 Memorie defecþiuni Afiºare defecþiuni Meniul 5 Setãri Revenire la setãrile implicite Submeniul panoului de instrumente Submeniul Orã/Datã1 Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi
1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio, sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Meniul 6 Calculator de bord Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului

Meniul 7 Telefonul Introduceþi codul PIN

Informaþii standard care Selectare Activare includ contorul de post de radio indicaþii de parcurs parþial ºi traseu contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Comenzi/submeniuri Afiºare a datei programate pentru verificare tehnicã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Acþionare CD player/ schimbãtor de CD-uri

3

Date statistice de Cãutare nume consum dupã în agenda resetare telefonicã Cãutare ultimele numere apelate

121

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan

i
Tabelul de prezentare a meniurilor conþine termeni generici, care nu sunt întotdeauna afiºaþi de cãtre sistemul de operare. Termenii generici utilizaþi sunt destinaþi sã vã faciliteze familiarizarea cu meniurile.

Meniul Utilizare În cadrul meniului Utilizare, puteþi selecta urmãtoarele funcþii prin intermediul tastei j sau k: Funcþia Informaþii standard care includ contorul de parcurs parþial ºi contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Sistemuldemonitorizare apresiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Informaþii afiºate standard Implicit, afiºajul multifuncþional afiºeazã contorul de parcurs total ºi contorul de parcurs parþial în partea sa superioarã. Acest mod de afiºare este definit ca informaþii afiºate standard. Pagina 122 123 248 243 234 Partea superioarã a afiºajului 1 2 3 4 5 Contor de parcurs parþial Contor de parcurs total Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital Ora Poziþia schimbãtorului de viteze, sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate N54.32-2194-31

3

Sistemul de operare afiºeazã gama de setare odatã cu prima funcþie din meniu. În cazul Sound 5/Sound 20, sistemul de operare va afiºa întotdeauna informaþiile pentru meniurile Audio ºi TEL (telefon) în limba englezã. Acest lucru este valabil chiar dacã a fost selectatã o altã limbã pentru informaþiile afiºate.

Partea inferioarã a afiºajului

122

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Dacã informaþiile afiºate diferã de cele standard, apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la apariþia informaþiilor afiºate standard. Afiºarea temperaturii lichidului de rãcire Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea temperaturii lichidului de rãcire. Meniul Audio Prin intermediul funcþiilor din meniul Audio, puteþi controla sistemul audio atunci când acesta este pornit. Dacã sistemul audio nu este pornit, va fi afiºat mesajul AUDIO off (sistemul audio oprit). Funcþia Selectare post de radio N54.32-2195-31 Utilizare CD player/ schimbãtor de CD-uri Selectarea unui post radio Porniþi radioreceptorul. Temperatura afiºatã poate urca pânã la 120 °C când autovehiculul este condus în condiþii normale ºi lichidul de rãcire conþine o cantitate corecþã de agent anticoroziune ºi antigel. Creºterea temperaturii cãtre capãtul scalei este acceptabilã în condiþii de temperaturã exterioarã ridicatã ºi când circulaþi pe teren montan. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea postului selectat. Pagina 123 123 N54.32-2197-31

1 Lungimea de undã, cu numãrul poziþiei din memorie, dacã este setatã 2 Postul Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la gãsirea postului dorit.

3

i
Memorarea posturilor noi este posibilã numai prin utilizarea radioreceptorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. De asemenea, puteþi utiliza radioreceptorul în modul normal. Utilizarea CD player-ului Porniþi radioreceptorul ºi selectaþi CD player-ul. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

123

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea informaþiilor referitoare la CD-ul redat curent. N54.32-2198-31 Meniul Navigaþie În meniul NAV , puteþi seta afiºajul astfel încât sã afiºeze informaþiile furnizate de funcþia de indicare a traseului din sistemul de navigaþie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Navigaþie. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje, în funcþie de starea sistemului de navigaþie: Mesajul NAV off (sistem de navigaþie inactiv) va fi afiºat dacã sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS nu sunt activate. În cazul în care nu este activã funcþia de indicare a traseului, pe afiºaj va apãrea relevmentul busolei. Urmãtorul mod de afiºare constituie un exemplu pentru informaþiile apãrute pe afiºaj, când este activatã funcþia de indicare a traseului:

3
1 CD-ul curent (cu schimbãtor de CD-uri) 2 Piesa curentã Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la selectarea piesei dorite.

N54.32-2201-31

i
Informaþii privind modul de activare a funcþiei de indicare a traseului puteþi gãsi în instrucþiunile de utilizare pentru sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS.

N54.32-2200-31

1 Relevment busolã

124

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Meniul Memorie defecþiuni Meniul Memorie defecþiuni afiºeazã eventualele defecþiuni apãrute. Mesajul afiºat depinde de apariþia defecþiunilor. Pericol de accident Defecþiuni apãrute În cazul în care au avut loc defecþiuni, va fi afiºat numãrul acestora. Meniul Setãri Meniul Settings (setãri) are douã funcþii: resetare timp de 3 secunde), prin care puteþi sduce toate setãrile la valorile implicite N54.32-2202-31 1 Numãrul de defecþiuni înregistrate Apãsaþi tasta j sau k. Puteþi viziona pe rând defecþiunile apãrute. Defecþiunile potenþiale sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 294). o serie de submeniuri pe care le puteþi utiliza pentru efectuarea de setãri individuale Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri). funcþia To reset: Press reset button for 3 sec. (pentru resetare: apãsaþi tasta de

G

Sistemul de operare înregistreazã ºi afiºeazã numai mesajele de defecþiune ºi de avertizare provenite de la anumite sisteme. Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. În caz contrar, este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional.

3

Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului corespunzãtor furnizat de memoria defecþiunilor. Nicio defecþiune Mesajul No malfunctions (nicio defecþiune) apare în cazul în care nu a avut loc nicio defecþiune.

i
Defecþiunile memorate sunt anulate când opriþi contactul. În cazul repetãrii unor defecþiuni, acestea vor fi reafiºate.

125

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Resetarea generalã N54. De exemplu. revenind la setãrile implicite de la producãtor. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. funcþia Driv. lights (lumini de deplasare). Resetarea funcþiilor unui submeniu Puteþi selecta revenirea tuturor funcþiilor dintr-un submeniu la setãrile implicite. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Selectaþi o funcþie dintr-un submeniu. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. 126 . 3 Meniul Setãri Funcþia Resetarea generalã Resetarea funcþiilor unui submeniu Submeniuri în meniul Setãri Submeniul Panou de instrumente Submeniul Orã/Datã Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi Pagina 126 126 127 129 131 132 134 178 136 i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. modificãrile nu vor fi adoptate. Din motive de siguranþã. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. Majoritatea funcþiilor submeniului respectiv vor reveni la setãrile implicite. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde.32-2203-31 Puteþi reseta toate funcþiile din toate submeniurile.

lights (lumini de deplasare). 127 . Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. Puteþi selecta individual funcþiile din submeniuri prin apãsarea tastei j. modificãrile nu vor fi adoptate.32-2204-31 3 Setãrile pot fi schimbate prin reapãsarea tastei æ sau ç. Submeniuri din meniul Setãri Apãsaþi tasta j. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. Bara indicatoare trece la urmãtorul submeniu. apãsaþi tasta ç pentru derulare în jos. sau tasta æ pentru derulare în sus. Vor fi afiºate submeniurile disponibile. Din motive de siguranþã. Meniurile sunt aranjate ierarhic. Informaþii suplimentare sunt oferite în paginile urmãtoare. Numãrul total al submeniurilor nu poate fi afiºat simultan. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. De exemplu. Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. funcþia Driv. N54. Apãsaþi tasta ç.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Panoul de bord ( pagina 129) Orã/Datã1 ( pagina 131) Sistemul de iluminare ( pagina 132) Setare mod de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/inactiv Autovehicul ( pagina 134) Sistemul de încãlzire auxiliarã ( pagina 175) Setare orã de activare Ora (setare moment de activare) Minute (setare moment de activare) Facilitãþi ( pagina 136) Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Setare ora (ceas) 3 Alegere unitate de mãsurã a vitezei Setare minute (ceas) Setare Speedtronic permanent Setare posturi de radio Setãri asociate unei taste Alegere unitate de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Alegere unitate de mãsurã pentru presiunea în pneuri Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Setare sensibilitate ºtergãtoare 1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. 128 . sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Funcþia Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Alegere unitate de mãsurã pentru vitezometru ºi contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Pagina 129 129 130 130 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de vitezã pentru toate mesajele afiºate: km/h sau mph (kilometri sau mile pe orã). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Trip (cãlãtorie). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Temperat. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de distanþã pentru toate mesajele afiºate: km (kilometri) sau miles (mile). Alegerea unitãþii de mãsurã a vitezei Selectaþi submeniul Inst. (temperaturã). Setarea curentã este evidenþiatã. Alegerea unitãþii de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectaþi submeniul Inst.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Panoul de bord Puteþi accesa submeniul Inst.32-2236-31 N54.32-2205-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de temperaturã pentru toate mesajele afiºate: °C (grade Celsius) sau °F (grade Fahrenheit). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã.32-2206-31 129 . N54. cluster (panou de bord) prin intermediul meniului Settings(setãri) ( pagina 125). 3 Alegerea unitãþii de mãsurã a temperaturii Selectaþi submeniul Inst. N54. (vitezometru digital). speedo. Setarea curentã este evidenþiatã. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Dig.

Italianã Spaniolã Selectarea afiºajului pentru linia de stare Selectaþi submeniul Inst. Informaþiile selectate sunt afiºate permanent în partea inferioarã a afiºajului. Sunt disponibile urmãtoarele setãri: Germanã Englezã Englezã americanã Francezã N54. Selectaþi unitatea de mãsurã pentru presiunea din pneuri prin intermediul tastei æ sau ç bar sau psi. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. N54. 130 . 3 Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Select displ. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Tyre press. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Language (Limbã). Setarea curentã este evidenþiatã.32-2207-31 Selectaþi limba de afiºare a mesajelor sistemului de operare prin apãsarea tastei æ sau ç. N54. Setarea curentã este evidenþiatã. (presiunea în pneuri). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2208-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta afiºarea temperaturii exterioare sau a vitezei.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectarea limbii Selectaþi submeniul Inst.32-2237-31 Alegerea unitãþii de mãsurã pentru presiunea în pneuri Selectaþi submeniul Inst. (selecþie afiºaj). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç.

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului 12/24 h.orã).32-2210-31 Setaþi minutul prin intermediul tastei æ sau ç. 3 N54. este posibilã setarea orei numai prin intermediul sistemului audio.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Orã/Datã Puteþi accesa submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Alegerea formatului de afiºare pentru ceas Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea orelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Funcþia Setare orã (ceas) Setare minute (ceas) Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Pagina 131 131 131 132 132 132 N54. 131 . N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Hours (setare ceas . Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea minutelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Minutes (setare ceas .minute). i Submeniul Clock/Date (orã/datã) este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio.32-2209-31 Setaþi ora prin intermediul tastei æ or ç. Dacã autovehiculul este dotat cu sistem COMAND APS sau Sound 50 APS.32-2211-31 Prin intermediul tastei æ sau ç alegeþi formatul 12 h sau 24 h .

Funcþia Setaþi modul de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/ inactiv Pagina 132 133 134 3 N54.zi). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Month (datã .32-2214-31 Setaþi anul prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Year (datã . N54. Submeniul Iluminare Puteþi accesa submeniul Lighting (Iluminare) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). urmãtoarele lumini se aprind automat când motorul este pornit: lãmpile laterale ºi farurile pentru fazã scurtã Lãmpile de poziþie posterioare Lampa plãcuþei de înmatriculare N54. 132 . Setarea anului Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.32-2213-31 Setaþi luna prin intermediul tastei æ sau ç.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea zilei Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea lunii Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.an).lunã).32-2212-31 Setaþi ziua prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Day (datã .

32-2216-31 Utilizând tasta æ sau ç pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) funcþia de semnalizare telecomandatã a poziþiei. Setarea implicitã este Constant în þãrile unde modul de funcþionare constantã a farurilor este obligatoriu. 133 . i Dacã treceþi comutatorul de lumini în poziþia C sau B. sau dacã: deschideþi portiera ºoferului introduceþi cheia în contact încuiaþi autovehiculul cu cheia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Setarea curentã este evidenþiatã. lights (lumini de drum). 3 N54. lights (lumini de drum) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Din motive de siguranþã. Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Dacã treceþi semnalizarea telecomandatã a poziþiei pe On (activ). se va aprinde lumina aferentã. puteþi efectua aceastã setare numai în timpul staþionãrii autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Din motive de siguranþã. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Modul funcþionare constantã a farurilor rãmâne activ în cazul în care comutatorul este în poziþia U. Pe afiºaj va fi apãrea urmãtorul mesaj: Semnalizarea telecomandatã a poziþiei devine inactivã dupã 40 de secunde. urmãtoarele lãmpi se aprind odatã cu descuierea telecomandatã a autovehiculului: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare Proiectoarele N54. Setarea curentã este evidenþiatã. lighting (semnalizare telecomandatã a poziþiei). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Driv.32-2215-31 Lighting Setting only possible at standstill (Reglarea sistemului de iluminare este posibilã numai în repaus) Selectaþi între utilizarea manualã a sistemului de iluminare ºi modul funcþionare constantã a farurilor cu ajutorul tastei æ sau ç. nu este posibilã resetarea funcþiei Driv. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Loc.

Luminile se vor stinge dupã 60 de secunde dacã nu deschideþi o portierã. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Setarea curentã este evidenþiatã. la fiecare pornire a acestuia switched on ( pagina 123) (fãrã sound). 134 . Dacã aþi setat funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare. dupã oprirea motorului.32-2217-31 Setare posturi de radio Setare sensibilitate ºtergãtoare Selectarea posturilor de radio Funcþia Search (cãutare) vã permite sã stabiliþi dacã radioul va cãuta un nou post sau un post anterior memorat. Pagina 196 134 135 3 i Puteþi reactiva aceastã funcþie în interval de 10 minute prin deschiderea unei portiere. sau dacã închideþi o portierã. Funcþia Setare sistem Speedtronic permanent N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare Funcþia Headlamps (headlamps delayed switch-off) (funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare) vã permite sã alegeþi dacã iluminarea exterioarã va rãmâne sau nu activã dupã închiderea portierelor. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Headlamps (lãmpi exterioare). Submeniul Autovehicul Puteþi accesa submeniul Vehicle (autovehicul) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). urmãtoarele lãmpi se aprind: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta dacã luminile vor rãmâne aprinse ºi pentru cât timp. dupã ce motorul a fost oprit.

32-2249-31 din memorie cel mai apropiat 135 . Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta modul în care radioul se va acorda pe post.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Search (cãutare). Setarea sensibilitãþii ºtergãtoarelor Puteþi utiliza funcþia Wipe sens. Freqvency (Frecvenþa): este selectat cel mai apropiat post de pe lungimea de undã respectivã Memory (Memoria): este selectat postul Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta nivelul sensibilitãþii senzorului de ploaie. (sensibilitate ºtergãtoare). Level 1 (nivel 1): foarte sensibil ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie slabã Level 2 (nivel 2): sensibilitate N54.32-2219-31 moderatã scãzutã 3 Level 3 (nivel 3): sensibilitate ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie abundentã N54. (sensibilitate ºtergãtoare) pentru setarea sensibilitãþii senzorului de ploaie. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Wipe sens.

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Key (tastã). Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Convenience (facilitãþi). Setãri asociate unei taste Puteþi utiliza funcþia Key asociatã unei taste pentru a stabili dacã setãrile din submeniurile: Panoul de bord Sistemul de iluminare Autovehiculul sunt stocate ca setãri dependente de taste. 136 .32-2220-31 Meniul Statistici de parcurs Meniul Statistici de parcurs afiºeazã date statistice ale autovehiculului. i La o nouã apelare a meniului de parcurs. N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Facilitãþi Puteþi utiliza submeniul Convenience (facilitãþi) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Date statistice de consum dupã resetare Resetarea statisticilor de consum Pagina 137 137 137 3 i Din motive de siguranþã. Setarea curentã este evidenþiatã. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Setting only possible at standstill (Reglarea este posibilã numai în repaus). nu este posibilã resetarea funcþiei Key (tastã) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. vor fi afiºate iniþial datele statistice pentru cãlãtoria curentã. Funcþia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a activa (on) sau dezactiva (off) setarea tastei.

i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 sau o scoateþi din comutatorul de contact.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã).999 ore sau dupã 99. Datele statistice de la ultima resetare sunt resetate automat dupã 9.32-2222-31 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Timp scurs de la pornire 3 Viteza medie în timpul cãlãtoriei 4 Consumul mediu de carburant în timpul cãlãtoriei 3 i Datele statistice dupã pornire sunt resetate automat dupã 999 ore sau 9. Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). 1 Distanþa parcursã de la ultima resetare 2 Timpul scurs dupã ultima resetare 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare 137 . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului After reset (dupã resetare).32-2221-31 N54.999 kilometri.999 kilometri. N54. Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea modului pe care doriþi sã-l resetaþi. Menþineþi apãsatã tasta de resetare 0 pânã când valorile sunt aduse la 0. toate valorile vor fi resetate dupã aproximativ 4 ore.

Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot provoca interferenþe asupra echipamentelor electronice ºi. în consecinþã.32-2224-31 3 Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. Afiºajul rãmâne gol în tot acest timp. 138 . va fi afiºat mesajul TEL PIN în cazul sistemului (Sound 20) sau Please enter PIN: (vã rugãm introduceþi codul PIN) în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS. sistemului audio sau COMAND APS. în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS). Apãsaþi tasta t. Apelantul va auzi tonul de ocupat. sau Pls. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. va afiºa numele acesteia. Respingerea unui apel Dacã nu doriþi sã vorbiþi cu apelantul. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (Telefon). existã pericolul distragerii atenþiei dumneavoastrã de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. Introduceþi codul PIN prin intermediul telefonului mobil. switch on phone (vã rugãm porniþi tel. utilizarea trebuie sã aibã loc numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. telefonul poate fi utilizat prin intermediul sistemului de operare. Imediat ce telefonul gãseºte o reþea. va fi afiºat mesajul TEL off (telefon închis) în cazul sistemului Sound 20. Telefonul mobil cautã o reþea. cu condiþia ca telefonul sã fie conectat la un sistem hands-free Mercedes-Benz. Dacã nu aþi introdus codul PIN. În caz contrar.). În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. N54. Odatã indicatã disponibilitatea funcþionalã. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. în funcþie de starea curentã a telefonului: Dacã telefonul este închis.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Meniul Telefon Puteþi utiliza telefonul mobil prin intermediul funcþiilor din meniul TEL (telefon). Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau COMAND APS. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje. Din acest motiv. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. puteþi respinge apelul.

Pe display este afiºat mesajul Processing (procesare) Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numelui pe care îl cãutaþi. Sistemul de operare efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Simbolul care indicã disponibilitatea pentru preluarea apelurilor este afiºat din nou.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. 3 Apãsaþi tasta s. N54. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Puteþi selecta ºi forma un numãr din agenda telefonicã în orice moment. i N54. Este posibil ca aceastã procedurã sã dureze peste 1 minut. puteþi prelua un apel în orice moment. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi tasta j sau k. cu condiþia ca telefonul dumneavoastrã sã fie disponibil pentru preluarea apelurilor. Este afiºatã durata convorbirii.32-2227-31 1 Nume din agenda telefonicã 139 . Numele existente în memorie sunt afiºate în ordine alfabeticã sau invers.32-2225-31 Introducerea de noi poziþii în agenda telefonicã este posibilã numai prin utilizarea telefonului. Terminarea unui apel Apãsaþi tasta t.

Apãsaþi tasta s. nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã. Dacã se realizeazã conexiunea. 140 . Apãsaþi tasta s. Reiniþierea unui apel Sistemul de operare memoreazã cele mai recente numere apelate.32-2229-31 3 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. N54. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k.32-2228-31 N54. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon selectat. Apãsaþi repetat tasta · sau è pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Pe afiºaj apare mesajul dialing (formeazã) Sistemul de operare stocheazã numãrul format în memoria apelurilor efectuate. sistemul de operare va afiºa în secvenþã rapidã numele din agenda telefonicã. sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului. 1 Numãr din memoria apelurilor Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numãrului sau a numelui cãutat. Apãsaþi tasta s. va fi afiºat numai numãrul. Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã. Memoria apelurilor afiºeazã cele mai recente numere sau nume apelate. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon corespunzãtor numelui selectat. În caz contrar. Dacã se realizeazã conexiunea. dacã este în agendã. sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate. apãsaþi tasta t. Astfel. apãsaþi tasta t.

Din acest motiv. sau accelera. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului este pusã în pericol. Obiectele pot cãdea ºi pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei ºi decesul. Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. În cazul în care în autovehicul sunt montate carpete auto. G 3 Anterior fiecãrei deplasãri. În anumite situaþii. cã nu pot aluneca ºi cã existã suficient spaþiu pentru cursa pedalelor. asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise ºi încuiate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului ( pagina 76). de la sfârºitul prezentei secþiuni ( pagina 149). Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare. Depozitaþi ºi fixaþi toate obiectele libere pentru a preveni intrarea acestora în spaþiul destinat picioarelor ºoferului în timpul deplasãrii autovehiculului. Nu veþi mai putea frâna. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pericol de accident Pornirea motorului Pericol de intoxicare G Pericol de accident G Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã. Uºile se pot deschide în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt închise complet. Este posibilã producerea unui accident care poate cauza accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. gaz toxic. debreia. Veþi gãsi informaþii despre: inspecþiile tehnice periodice ( pagina 227) conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247) conducerea cu o remorcã ataºatã ( pagina 225) ºi alte recomandãri privind conducerea autovehiculului în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Respectaþi recomandãrile generale privind conducerea. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã purtatã incorect sau nepurtatã. nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate corespunzãtor. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. verificaþi sistemul de iluminare ºi starea generalã a autovehiculului. 141 . puteþi fi accidentat grav sau fatal.

i Puteþi de asemenea porni motorul cu maneta în poziþia neutrã N. P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere Înainte de pornirea motorului. Transmisia manualã Transmisia automatã ! 3 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia neutrã. i Dacã apãsaþi pedala de frânã la pornirea motorului. Cursa ºi rezistenþa opusã de pedala de frânã revin la normal dupã reapãsarea acesteia. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii poartã centurile corect ( pagina 43) iar frâna de parcare ( pagina 147) este acþionatã. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia de parcare P. cursa pedalei este scurtã ºi rezistenþa opusã de pedalã este ridicatã. 142 . Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Dispunerea poziþiilor manetei schimbãtorului la cutia de viteze automatã 1 – 6 Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte R Treapta marºarier 7 Inel de siguranþã Înainte de pornirea motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Anterior pornirii motorului.

Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Motorul este pornit automat. Nu turaþi motorul la vitezã maximã pânã atinge temperatura de funcþionare. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Motorul pe benzinã Rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ( pagina 93) ºi eliberaþi-o imediat ce motorul intrã în funcþiune. Dupã o pornire la rece Încãlziþi rapid motorul. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic ( pagina 202). deoarece acest lucru poate deteriora trenul de rulare. G Se va aprinde indicatorului de preîncâlzire qde pe panoul de bord. rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ºi apoi eliberaþi-o imediat. Imediat dupã stingerea lãmpii indicatoare a preîncãlzirii q. Procedând astfel. evitaþi patinarea roþilor la conducerea pe suprafeþe alunecoase. Pentru a o utiliza. rotiþi cheia în contact în poziþia 3 ºi eliberaþio apoi imediat dupã pornirea motorului. Motorul diesel Puneþi contactul ( 3 i La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. Punerea în miºcare a autovehiculului Pericol de accident pagina 93). Dacã este posibil. ! Conduceþi cu vitezã mare numai dupã încãlzirea prealabilã a motorului. 143 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului i Dacã motorul se aflã la temperatura de funcþionare. i Funcþia “touch-start” este disponibilã la autovehiculele cu transmisie automatã. protejaþi motorul autovehiculului.

Este important ca maneta schimbãtorului sã fie deplasatã spre dreapta la comutarea între vitezele 5 ºi 6. apoi trageþi-o în jos 144 . Cuplarea treptei marºarier ! Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânã de motor). existã posibilitatea comutãrii accidentale în treptele trei sau patru ºi puteþi deteriora transmisia. 3 ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Selectaþi fie prima treaptã de deplasare înainte. care indicã supraturarea motorului. Apãsaþi pedala de ambreiaj. Asiguraþi-vã cã acul tahometrului nu atinge zona roºie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului i Autovehiculul este încuiat centralizat automat atunci când se pune în miºcare. În caz contrar. altfel puteþi deteriora transmisia. În caz contrar. Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147). presiunea frânei este menþinutã pentru încã 2 secunde. Eliberaþi uºor pedala de ambreiaj ºi acceleraþi cu atenþie. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. fie treapta marºarier. i La autovehiculele dotate cu sistem de asistenþã la demarare. Transmisia manualã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea în consecinþã a acestuia. Puteþi de asemenea dezactiva blocarea automatã a portierelor ( pagina 88). dupã eliberarea pedalei de frânã. deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga pânã în capãt. Butoanele de blocare de pe portierele faþã ºi de pe uºa culisantã cunt coborâte. Trageþi în sus inelul de siguranþã 7 ( pagina 142). existã pericolul deteriorãrii motorului. Astfel este posibilã pornirea de pe loc fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental. Deschiderea portierelor din interior este posibilã în orice moment.

Informaþii suplimentare despre poziþiile manetei schimbãtorului. mai ales dacã aveþi ataºatã o remorcã. continuaþi sã mergeþi în loc sã opriþi. altfel puteþi deteriora transmisia automatã. gamele de viteze. 2 sau 1) ( pagina 152) în timp util. pe pante lungi ºi pronunþate. Asistarea servo a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. Astfel se previne uzura excesivã a ambreiajului. este posibil ca: timpul de reacþie al frânelor sã fie mai îndelungat sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Utilizaþi în acest scop frâna de parcare sau frâna de serviciu. 3 Pericol de accident G i Aºteptaþi pânã la cuplarea completã în vitezã înainte de a porni. Maneta schimbãtorului este deblocatã. 145 . Este recomandabil sã nu opriþi autovehiculul imediat dupã ce frânele au fost supuse unei sarcini foarte mari. Astfel preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzarea rapidã a acestora. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Cuplaþi o treaptã inferioarã de viteze (gama 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie. precum ºi recomandãri privind conducerea autovehiculului puteþi gãsi în secþiunea "Transmisia automatã" ( pagina 150). Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare. Frânarea Nu acceleraþi pentru a preveni deplasarea înapoi a autovehiculului pe rampe. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Frânele vor fi rãcite mai rapid de cãtre fluxul de aer. Eliberaþi pedala de frânã. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea frânelor. i Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D sau R. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. Când aplicaþi frâna pentru prima datã dupã o perioadã lungã de circulaþie în condiþii de ploaie puternicã.

dacã frâna de serviciu este defectã ( pagina 148). G La pãrãsirea autovehiculului se va opri întotdeauna motorul ºi se va acþiona frâna de parcare. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. cu cale montate la roþile spate ( pagina 313) Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. La deplasarea în rampe sau pante cu înclinaþii de peste 15%: acþionaþi frâna de parcare. se vor usca mai rapid ºi vor fi protejate contra coroziunii. deconectaþi sistemul electric ( pagina 241). frânaþi mai puternic la o vitezã mai ridicatã. pentru a evita consumul excesiv al bateriei. Dacã aþi circulat pe carosabil umed. Dacã nu este asigurat în acest fel. În acest scop. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. care nu vor fi utilizate un timp îndelungat. Nu scoateþi cheia din contact dacã autovehiculul nu staþioneazã. Discurile de frânã se vor încãlzi. frânaþi astfel încât sã puteþi simþi reacþia frânelor. în special dacã drumul respectiv a fost acoperit cu sare. Din motive de securitate. Când parcaþi autovehiculul. dacã utilizaþi frâna de serviciu moderat. Plãcuþele/saboþii de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa în conducerea autovehiculului. scoateþi întotdeauna cheia din contact. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. este posibil ca autovehiculul sa se deplaseze accidental. Mercedes-Benz recomandã exclusiv folosirea plãcuþelor/ saboþilor aprobate de Mercedes-Benz. 146 . verificaþi din când în când dacã este complet funcþionalã. deoarece în acest caz este imposibilã acþionarea direcþiei. de exemplu. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. Pericol de accident i În cazuri excepþionale. Parcarea Pericol de accident Pericol de accident G G 3 Asiguraþi-vã cã ceilalþi participanþi la trafic nu sunt puºi în pericol de manevra de frânare. Rezultatul va fi o îmbunãtãtþire a aderenþei frânelor. asiguraþi autovehiculul cu cale montate la roþile faþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului În consecinþã. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. asiguraþi autovehiculul. ! La parcarea autovehiculului. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã. dacã este descãrcat ( pagina 313) dacã este încãrcat.

Ridicaþi maneta 1 uºor ºi apãsaþi butonul de eliberare 2. pânã la punctul de oprire. pot fi utilizate de asemenea elemente reflectorizante. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. 1 Manetã 2 Buton de eliberare ! Puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. G Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. iarbã uscatã sau carburant. În caz contrar. Respectaþi prevederile legale. la rândul sãu. normele prevãd ca lãmpile laterale sã fie aprinse în timpul nopþii la autovehiculele parcate pe drumurile publice. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. Eliberarea frânei de parcare 3 Pericol de accident G Maneta pentru frâna de parcare este situatã între scaunul ºoferului ºi scaunul pasagerului din faþã. G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã în contact cu materiale inflamabile. Deplasaþi maneta 1 în jos pânã la punctul de oprire. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia. 147 . Trageþi maneta 1 în sus pânã la ultimul opritor. pentru a indica poziþia acestuia participanþilor la trafic. de exemplu. În unele þãri. trebuie mai întâi sã trageþi maneta 1 în sus. pãrþi ale autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frâna de parcare Pericol de incendiu Aplicarea frânei de parcare. În zonele locuite. puteþi apãsa apoi maneta 1 pânã la punctul de oprire. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se aprinde dacã motorul este în funcþiune.

În cazul autovehiculelor cu transmisie manualã. dacã frâna de parcare este acþionatã prea brusc. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. lãsaþi motorul la relanti pentru încã 1 sau 2 minute. Menþineþi apãsat butonul de eliberare 2 ºi acþionaþi cu atenþie maneta 1. puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frânarea de urgenþã În mod normal. Pericol de accident Oprirea motorului La autovehiculele cu transmisie automatã. 3 i La autovehiculele cu transmisie automatã. 148 . de exemplu ca urmare a circulaþiei pe traseu montan. Acþionaþi frâna de parcare ( pagina 147). Rotiþi cheia în poziþia 0 ( pagina 93) ºi scoateþi-o din contact. cuplaþi treapta întâi sau marºarierul. Autovehiculul poate intra în derapaj Aplicaþi frâna de parcare cu atenþie. bracaþi roþile cãtre marginea carosabilului. G i La parcarea în rampã sau pantã abruptã. Sistemul antidemaraj este activat. pentru a asigura o acþiune moderatã a acesteia. cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. ! Dacã temperatura lichidului de rãcire este ridicatã. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. de exemplu cu cale ( pagina 313). În cazuri excepþionale. anterior opririi contactului. Aceasta va permite revenirea la normal a temperaturii lichidului de rãcire. dacã frâna de serviciu este defectã. Asiguraþi autovehiculul la roþile din faþã dacã este descãrcat ºi la cele din spate dacã este încãrcat. Roþile de pe puntea spate s-ar putea bloca.

de exemplu). autovehiculul este complet controlabil. ! Nu menþineþi volanul rotit pânã la capãtul cursei mai mult decât este necesar (de exemplu. Este posibilã deteriorarea pompei hidraulice datoritã temperaturii ridicate a lichidului hidraulic. autovehiculul poate acvaplana chiar dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este adecvatã ºi autovehiculul ruleazã cu vitezã redusã. Cînd se formeazã polei pe carosabil (datoritã ceþei. la o anumitã vitezã. Conduceþi cu atenþie deosebitã în asemenea situaþii G Conducerea pe carosabil umed Pericol de accident Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Recomandãri generale privind conducerea autovehiculului Direcþia Pericol de accident Întreruperea alimentãrii la supraturaþie Alimentarea cu benzinã/motorinã este întreruptã dacã pedala de acceleraþie este eliberatã complet. G 3 În funcþie de adâncimea stratului de apã de pe carosabil. în timp ce motorul este supraturat. acþionarea frânelor poate cauza formarea rapidã a unui strat subþire de apã pe suprafaþa gheþii ºi aderenþa pneurilor va fi redusã considerabil. Aderenþa pneurilor Cu toate cã pe suprafeþe de drum uscate. dacã temperatura exterioarã scade cãtre punctul de îngheþ al apei. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: nivelul apei nu trebuie sã depãºeascã marginea inferioarã a barei de protecþie frontale viteza maximã permisã este viteza de deplasare a pietonilor 149 . O atenþie deosebitã trebuie acordatã stãrii carosabilului. pe suprafeþe ude sau acoperite de gheaþã trebuie sã reduceþi viteza pentru a putea beneficia de acelaºi nivel de siguranþã. Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. la efectuarea virajelor sau a manevrelor). Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. evitaþi sã conduceþi pe urmele create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie. Din acest motiv. ! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din faþã. sau cele de pe contrasens determinã formarea de valuri la înaintarea prin apã. Este necesarã respectarea urmãtoarelor recomandãri pentru a se evita pericolul deteriorãrii motorului. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea volanului.

prin reglarea permanentã a punctelor de comutare a treptelor de vitezã. 4. tractãrii unei remorci) Pe afiºaj este indicatã poziþia în care este cuplatã maneta schimbãtorului. 2 ºi 1 ( pagina 152) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 153) viteza de deplasare a autovehiculului rezistenþa la înaintare (datoratã încãrcãturii. 3. Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. Reglarea punctelor de comutare ia în considerare parametrii funcþionali ºi stilul de conducere în momentul respectiv. puteþi influenþa selectarea treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptelor de vitezã 3 P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere 150 . Treapta selectatã depinde de: poziþia manetei schimbãtorului în gamele de viteze D. sau gama de viteze curentã. Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. Treptele individuale de vitezã sunt selectate automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Dispunerea treptelor de vitezã Procedura de schimbare a treptelor de vitezã Transmisia automatã se adapteazã stilului dumneavoastrã de conducere. Informaþii afiºate în cazul autovehiculelor cu ( pagina 118) ºi fãrã taste integrate în volan ( pagina 115). înclinaþiei rampei. transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea modului de schimbare a treptelor de vitezã.

de exemplu. în cazul împingerii sau tractãrii. chiar ºi la autovehiculele cu transmisie automatã. Comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. Toate cele 5 trepte pentru deplasare înainte sunt disponibile. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. Maneta schimbãtorului este blocatã în poziþia P odatã cu scoaterea cheii din contact. în funcþie de treapta de vitezã selectatã curent. de exemplu. Dacã sistemul ASR este dezactivat sau sistemul ESP® prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N numai dacã autovehiculul este în pericol de derapare. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. transmisia automatã poate fi deterioratã. í Treapta marºarier Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia R numai dacã autovehiculul staþioneazã. Nu deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului. 151 . ë Poziþie neutrã Nu are loc transmisia puterii de la motor la roþile motrice. Pericol de accident 3 G Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. În caz contrar. ê Poziþia pentru conducere Transmisia selecteazã automat treptele de vitezã. spre simbolul D–.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze ì Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului parcat. pe drumuri cu polei. Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. puteþi efectua manual schimbarea vitezelor. Transmisia automatã limiteazã gama de viteze ( pagina 152) cu o treaptã.

spre simbolul D+. æ 152 . Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a treia de vitezã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã i Transmisia nu comutã într-o treaptã inferioarã de vitezã la deplasarea manetei schimbãtorului spre D– dacã turaþia motorului este excesivã. Aceastã poziþie vã permite utilizarea frânei de motor. transmisia automatã nu va comuta în treapta superioarã de vitezã. dacã gama de viteze este limitatã. transmisia comutã într-una din treptele inferioare de vitezã. Extinderea completã a gamei de viteze Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D+ pânã la o nouã afiºare a simbolului D pe afiºajul vitezometrului. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului spre dreapta. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor. se previne supraturarea motorului. Selectarea gamei de viteze ideale Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D–. Transmisia automatã extinde gama de viteze cu o treaptã. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a patra de vitezã. spre simbolul (D–). Gama de viteze selectatã este indicatã pe afiºaj. spre simbolul (D+) sau spre stânga. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în gama completã de viteze D. Pentru frânare în pantã abruptã ºi pentru conducere: pe drumuri montane abrupte pe teren montan în condiþii de solicitare intensã Transmisia automatã funcþioneazã doar în prima treaptã de vitezã. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. 3 vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã de Deplasaþi maneta schimbãtorului spre dreapta. Transmisia comutã într-o gamã de viteze care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime. ê é Transmisia comutã prin toate cele 5 viteze. è ç i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat superioarã. În acest scop. Game de viteze Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a doua de vitezã. Astfel. Pentru frânare în pantã extrem de abruptã ºi pe porþiuni lungi în pantã descendentã.

puteþi comuta între poziþia de conducere D ºi marºarier R. În funcþie de înclinaþia rampei sau pantei. Transmisia automatã comutã din nou în treapta superioarã de vitezã. Efectuarea de lucrãri la autovehicul Pericol de accident 3 G i Pentru efectuarea de manevre bruºte (de exemplu pentru a scoate autovehiculul din zãpadã sau zloatã prin balans). Eliberaþi pedala de acceleraþie imediat ce viteza doritã a fost atinsã. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând frâna de serviciu. în funcþie de turaþia motorului. Efectuarea manevrelor Efectuarea manevrelor în spaþii reduse: Controlaþi viteza de deplasare prin acþionarea atentã a frânelor. Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã. În caz contrar. Acceleraþi uºor ºi evitaþi manevrele bruºte. fãrã frânare. Oprirea autovehiculului Dacã staþionaþi doar pentru scurt timp: lãsaþi schimbãtorul în poziþia pentru conducere. 153 . chiar dacã sistemul tempomat este în funcþiune. Acþionaþi frâna de parcare înainte de a efectua lucrãri la autovehicul ºi treceþi schimbãtorul în poziþia de parcare P. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 ( pagina 152). Tractarea unei remorci Pe rampe cu înclinaþii pronunþate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul dumneavoastrã de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã. Accelerare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã Accelerare accentuatã: comutare târzie în treaptã superioarã Retrogradarea vitezelor prin accelerare puternicã Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã. autovehiculul se poate deplasa accidental. la viteze reduse. motorul trebuie sã fie turat în plaja de turaþii moderate.

obiectele apar mai departe decât sunt în realitate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Oglinzile Înainte de a porni la drum. Pericol de accident G 3 Oglinda retrovizoare Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã. dacã utilizaþi exclusiv oglinzile retrovizoare exterioare puteþi provoca un accident. sau partea din dreapta 2 a comutatorului pentru oglinda din dreapta. Apãsaþi butonul 3 în vârf sau pe bazã. reglaþi oglinda retrovizoare interioarã ºi oglinzile exterioare astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. pânã la reglarea oglinzii în poziþia corectã. Astfel. Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. La efectuarea de manevre sau la depãºiri. Apãsaþi partea din stânga 1 a comutatorului pentru oglinda din stânga. Puneþi contactul ( pagina 93). Reglarea oglinzii în modul anti-orbire. Oglinzile exterioare Reglaþi manual oglinzile exterioare. asiguraþi-vã în oglinda retrovizoare interioarã. spre stânga sau spre dreapta. 154 . Din acest motiv. 1 Pârghie de reglare anti-orbire Împingeþi pârghia anti-orbire 1 înspre spate 1 Oglinda exterioarã de pe partea stângã 2 Oglinda exterioarã de pe partea dreaptã 3 Regleazã poziþia oglinzilor. Reglare electricã a oglinzilor retrovizoare exterioare Comutatorul ºi butonul pentru reglarea oglinzilor exterioare sunt situate pe capitonajul interior al uºii ºoferului.

în sensul indicat de sãgeata 2. Ciclu unic de ºtergere Deplasaþi scurt comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la punctul de rezistenþã. De exemplu. Senzorul de ploaie regleazã automat frecvenþa de acþionarea a ºtergãtoarelor de parbriz. dacã aþi selectat poziþia II ºi opriþi autovehiculul. Rotiþi comutatorul mixt în poziþia corespunzãtoare. intervalele de ºtergere sunt mai lungi. Dacã opriþi autovehiculul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. ! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Opriþi ºtergãtoarele pe vreme uscatã. 3 1 Ciclu unic de ºtergere 2 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz Activarea ºtergãtoarelor de parbriz Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). iar ºtergãtoarele sunt în funcþiune. Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului. ºtergãtoarele vor acþiona intermitent pânã când porniþi din nou. în funcþie de intensitatea ploii. poziþiile lll ºi ll sunt comutate automat la nivelul l. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Puteþi utiliza poziþia I ca frecvenþã universalã a ºtergãtoarelor. în caz contrar murdãria de pe suprafaþa senzorului de ploaie sau efectelor optice ar putea provoca activarea accidentalã a ºtergãtoarelor. în funcþie de intensitatea ploii: 0 Dezactivare ºtergãtoare de parbriz I Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz i Frecvenþa ºtergãtoarelor este automat redusã dacã autovehiculul este oprit. Frecvenþa iniþialã a ºtergãtoarelor va reveni când rulaþi din nou cu peste 8 km/h. II Funcþionarea normalã a ºtergãtoarelor de parbriz III Funcþionarea rapidã a ºtergãtoarelor de parbriz 155 . În modul intermitent.

De aceea. chiar dacã plouã. 1 Comutator 2 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru a opri ºtergãtorul 5 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 156 . În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: senzorul de ploaie este activat când comutaþi ºtergãtoarele în poziþia intermitentã. Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93). i Stergeþi utilizând lichid de spãlare. Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã. Încãlzirea se opreºte automat dupã aproximativ 5 minute. este indicat sã-l opriþi imediat dupã curãþarea parbrizului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã fãrã lichid de spãlare a parbrizului. Sistemul de încãlzire a parbrizului Sistemul de încãlzire a parbrizului este funcþional doar când motorul este pornit. Curãþarea cu lichid de spãlare Deplasaþi comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã. Oprirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 4. La autovehiculele cu sistem de curãþare a farurilor: Dacã faza scurtã este activã. Curãþarea cu lichid de spãlare Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 5 sau 2 ºi menþineþi-l pânã când geamul este curat. în funcþie de intensitatea ploii cãzute pe senzor. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat. Sistemul de încãlzire a parbrizului consumã multã energie. farurile vor fi curãþate cu un jet de apã sub presiune. 3 Stergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului. În acest mod preveniþi murdãrirea parbrizului. pe partea stângã a coloanei de direcþie. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când comutaþi în marºarier iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite. Pornirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3. Stergãtorul lunetei Comutatorul este situat pe comutatorul mixt.

Este posibilã provocarea unui accident ºi punerea în pericol a propriei persoane sau a altor persoane.25-2861-31 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei P. N54. este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei de îndatã ce aceasta este curatã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei F. Geamurile îngheþate limiteazã câmpul vizual. 157 . De aceea. sau acoperite de zãpadã. Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire este funcþional doar când motorul este pornit. Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie.25-2862-31 3 Tasta pentru încãlzirea parbrizului este situatã pe consola centralã. G Îndepãrtaþi gheaþa sau zãpada de pe geamurile autovehiculului înainte de pornirea în cãlãtorie. Lampa de control integratã în tastã se stinge. aburite. Nu porniþi la drum dacã geamurile sunt îngheþate. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Funcþia de încãlzire este dezactivatã automat dupã aproximativ 12 minute. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei P.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Pericol de accident Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Tasta pentru încãlzirea lunetei este situatã pe consola centralã. 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei F. N54.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea 3 158 .

În caz contrar. cum ar fi gradul de poluare a aerului. 159 . Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. Ca urmare. Pericol de accident Pericol de accidentare G 6 7 8 Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Încãlzire Încãlzire posterioarã 9 Comutator Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 176 164 160 163 163 Pagina 180 163 Sistemul de încãlzire este activat doar când motorul este pornit. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. 3 G i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. este posibilã aburirea geamurilor. Prin urmare. Filtrul de praf reþine majoritatea particulelor de praf ºi polen introduse în habitaclu odatã cu aerul din exterior. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de aceste orificii de ventilaþie. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. Dacã este necesar. sã fie foarte fierbinte. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la situaþia curentã de trafic ºi puteþi provoca un accident. existã riscul producerii de arsuri al pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau ventilat. Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. când sistemul de încãlzire este în funcþiune.

Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Puneþi butonul pentru distribuþia aerului în poziþia h. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia minimã. dar nu sub viteza a doua. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 3 Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 3 Tastã pentru modul recirculare a aerului 4 Buton de selectare pentru distribuþia aerului Setãri de bazã 160 . Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 Buton de selectare a temperaturii 2 Buton de selectare debit de aer Pagina 161 161 162 161 Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în funcþie de necesitãþi. dar nu sub o valoare medie. Închideþi orificiile de ventilaþie. dar nu sub viteza a doua. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Ventilare Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale.

161 . Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre stânga: Setarea debitului de aer Rotiþi butonul de reglare a debitului de aer 2 situat pe panoul de comandã ( pagina 160) la viteza doritã. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 160).Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Deschideþi conform necesitãþilor: orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre dreapta. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Ó Ò Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului ÔP 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare 4 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Modificaþi temperatura numai în trepte mici.

este posibilã aburirea geamurilor. i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Ca urmare. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. Lampa de control integratã în tastã se stinge. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Modul recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. În caz contrar. 162 . Tasta pentru modul de recirculare a aerului 3 este situatã pe panoul de comandã ( pagina 160). Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Rotiþi butonul de distribuþie a aerului 4 ( pagina 160) în poziþia ‚ P. dar nu sub viteza a doua. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 160) pe o poziþie superioarã. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Lampa de control integratã în tastã se stinge. 3 Pericol de accident G Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 160). Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Setãri speciale Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 160) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Dacã parbrizul este aburit pe exterior.

Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia P. de exemplu. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Lampa de control integratã în tastã se stinge.. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Rotiþi butonul de selectare distribuþiei aerului în poziþia ‚ P Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Dezaburirea Setarea urmãtoare poate fi utilizatã pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Panoul de comandã 1 Încãlzirea compartimentului posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. 163 . Încãlzirea compartimentului posterior 3 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer în poziþia a patra. Regulatorul este deschis dacã este vizibil simbolul . în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $.

i Sistemul de încãlzirea auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. realizeazã încãlzirea interiorului autovehiculului cât mai rapid posibil când motorul este în funcþiune. Autovehiculele fãrã încãlzire auxiliarã: 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã ( pagina 176) 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii Pentru activare: apãsaþi tasta ³. N54.25-2864-31 3 Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre dreapta. Rotiþi butonul de control al debitului de aer la setarea doritã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Tasta pentru funcþia de amplificare a încãlzirii este situatã între comutatorul de lumini ºi volan. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre stânga. Autovehiculele cu încãlzire auxiliarã: 164 . Funcþia de amplificare a încãlzirii Sistemul auxiliar de amplificare a încãlzirii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului 2 pentru compartimentul posterior. alimentat cu carburant.

aceasta va intra în funcþiune când motorul este repornit (funcþia de memorare). Funcþia de amplificare a încãlzirii acþioneazã aproximativ 2 minute. apoi se opreºte automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea i Dacã opriþi motorul fãrã a opri funcþia de amplificare a încãlzirii. 3 165 . Lampa de control integratã în tastã se stinge. Sistemul de amplificare a încãlzirii asigurã încãlzirea cât mai rapidã a habitaclului în timpul etapei de încãlzire a motorului. Sistem de amplificare a încãlzirii Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de amplificare a încãlzirii acþionat electric. conform necesitãþilor. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ³. i Sistemul de amplificare a încãlzirii porneºte automat.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic 3 166 .

Filtrul mixt reþine majoritatea particulelor de praf. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau rãcit. când funcþia Tempmatic este activã. existã riscul producerii de degerãturi sau arsuri ale pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. sub autovehicul se poate forma condens. Pericol de accident G Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. Puteþi utiliza sistemul Tempmatic pentru reglarea sau controlul automat al temperaturii. Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. Prin urmare. sã fie foarte fierbinte sau foarte rece. 3 Pericol de accidentare G 6 7 8 i Când funcþia Tempmatic este activã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Funcþia Tempmatic Încãlzire posterioarã/ rãcire posterioarã 9 Tastã Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 168 163 163 Pagina 180 163 Sistemul Tempmatic este funcþional doar când motorul este pornit. Ca urmare. polen. În caz contrar. cum ar fi gradul de poluare a aerului. Dacã este necesar. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. 176 164 167 . Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. precum ºi mirosurile neplãcute provenind din exterior. este posibilã aburirea geamurilor.

Pentru activare: apãsaþi tasta ° pentru modul economic. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 6 Comutator pentru Mod economic Mod cãldurã rezidualã 168 171 168 . Lampa de control integratã în tastã se aprinde. aerul din habitaclu nu este nici dezumidificat. Modul economic (cu sistemul de aer condiþionat deconectat) Când este selectat modul economic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. nici rãcit. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. pentru a rãci interiorul mai rapid. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ° pentru modul normal. În caz contrar. este posibilã aburirea geamurilor. sau activaþi funcþia de recirculare a aerului pentru o scurtã perioadã de timp. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Funcþia 1 Butonul de selectare a temperaturii 2 Butonul ºi indicatorul de selectare a debitului de aer 3 Tastã pentru modul de recirculare a aerului 4 Comutator pentru funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) 5 Buton de selectare a distribuþiei aerului Pagina 169 170 170 172 170 3 Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. i Selectaþi aceste setãri doar pentru perioade scurte de timp.

Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Sistemul de climatizare este dezactivat. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale pe jumãtate ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. dar nu sub o valoare medie. Închideþi orificiile de ventilaþie. Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) la poziþia minimã (rãcire maximã).Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Poziþia de bazã Ventilaþie Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. dar nu sub viteza a doua. la care funcþia Tempmatic se adapteazã cât mai rapid ºi mai confortabil cu putinþã. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. dar nu sub viteza a doua. Deschideþi conform necesitãþilor: Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Rotiþi butonul de selectare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 168) în poziþia h. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 169). Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 168). veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Setarea recomandatã pentru temperaturã este 22 °C în condiþii normale. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Apãsaþi tasta °. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. 169 .

de exemplu când circulaþi printr-un tunel. În caz contrar. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Modul recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. i Dacã apãsaþi din nou butonul de selectare a debitului de aer ß aeroterma se opreºte. Tasta pentru modul de recirculare a aerului este situatã pe panoul de comandã ( pagina 168). atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Ó 170 . dupã ce ajunge la viteza minimã. este posibilã aburirea geamurilor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare a distribuþiei aerului situat pe panoul de comandã ( pagina 168). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Ca urmare. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Pericol de accident 3 Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului G 1 Buton de selectare a debitului de aer Pentru a mãri debitul: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. ÔP Ò Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer.

dar nu sub viteza a doua. Mod Cãldurã rezidualã Dupã lungi perioade de funcþionare. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. 3 Lampa de control integratã în tastã se aprinde. motorul înmagazineazã cãldurã rezidualã. i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este dezactivatã automat: dupã aproximativ 30 de minute la pornirea motorului dacã tensiunea furnizatã de baterie scade i Timpul de încãlzire depinde de: temperatura lichidului de rãcire temperatura interioarã selectatã tensiunea bateriei Aeroterma fucþioneazã la viteza 1 indiferent de poziþia în care este butonul de selectare a debitului de aer. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) pe o poziþie superioarã. Setaþi conform necesitãþilor: temperatura ( orificiile de aer ( Apãsaþi tasta °( pagina 169) pagina 170). Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. 171 . Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 168). distribuþia aerului ( Setãri speciale i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. în funcþie de temperatura exterioarã. Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93) sau scoateþi cheia. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Activaþi funcþia de reîncãlzire utilizând tasta Å ( pagina 168). Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ° ( pagina 168). i Modul de recirculare a aerului este oprit automat dupã aproximativ 1030 minute. Puteþi utiliza cãldura rezildualã pentru încãlzirea autovehiculului timp de 30 de minute. pagina 166) pagina 168).

Dezaburirea Setãrile urmãtoare pot fi utilizate pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 în poziþia P. 3 172 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. este vizibil. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. Funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) Autovehiculele care dispun de funcþia Tempmatic sunt echipate cu o funcþie de reîncãlzire. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Rotiþi butonul de control al debitului de aer 2 pe treapta de vitezã patru. Pentru activare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). de exemplu. Orificiul de ventilaþie este deschis dacã simbolul . 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. care asigurã curãþarea rapidã a geamurilor ºi dezumidificarea aerului din interior. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155).

Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea dreaptã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. de exemplu pentru a rãci conþinutul acestuia. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. Aerul condiþionat în compartimentul posterior 3 Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea stângã 1 Pentru activarea/dezactivarea aerului în torpedo Pentru activare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea stângã. 173 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Torpedoul ventilat Torpedoul poate fi ventilat când funcþia Tempmatic este activã. 1 Aerul condiþionat în compartimentul posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $.

iar cursorul de selectare este în poziþie medianã. Pentru a mãri debitul de aer: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Orificiile de ventilaþie din aducþia de aer din plafon În aducþia de aer a plafonului sunt prevãzute orificii de ventilaþie. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului pentru compartimentul posterior. ! Nu închideþi niciodatã toate orificiile de ventilaþie. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Reglaþi debitul de aer prin deschiderea/închiderea clapetelor. 1 Orificii de ventilaþie 174 . Dacã autovehiculul dispune de ambele sisteme. 3 i Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior ºi/sau cu un sistem de încãlzire. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. Modificaþi distribuþia aerului prin rotirea orificiilor de ventilaþie. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. deoarece în acest caz existã riscul deteriorãrii sistemului de aer condiþionat din compartimentul posterior. va funcþiona numai unul din sisteme. iar modul de recirculare a aerului va fi activ. Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici.

175 . Sistemul de încãlzire auxiliar poate fi utilizat când motorul este pornit sau oprit. Din acest motiv. G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. Pentru ca sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã sã poatã funcþiona corect. Astfel motorul va consuma mai puþin carburant.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte habitaclul la o temperaturã prestabilitã. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini trei momente de activare. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. 3 G i Sistemul de încãlzire auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Dispozitivul de încãlzire a apei încãlzeºte lichidul de rãcire ºi interiorul autovehiculului. În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. În caz contrar. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. Sprayurile. Sistemul de încãlzire auxiliarã este prevãzut cu: un dispozitiv de încãlzire a apei sau un dispozitiv de încãlzire a aerului Sistemul de încãlzire auxiliarã prevãzut cu dispozitiv de încãlzire a apei Pericol de intoxicare sau de incendiu Pericol de incendiu ºi de explozie Sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã poate fi utilizat pentru: ventilarea sau preîncãlzirea interiorului autovehiculului ºi dezgheþarea geamurilor facilitarea pornirii motorului pe vreme rece asistarea sistemului de încãlzire al autovehiculului în timpul funcþionãrii motorului la temperaturi exterioare scãzute (funcþie de amplificare a încãlzirii) ( pagina 164). Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. Intervalul de încãlzire maxim este de 60 minute. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. de exemplu în garaje. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie ( pagina 178).

176 . Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. În caz contrar. Setaþi distribuþia aerului conform necesitãþilor. Înainte de activare Reglaþi temperatura aerului la nivelul dorit prin intermediul butonului de selectare a temperaturii ( pagina 161). Lampa de control roºie integratã în tastã se aprinde. Aeroterma trece pe prima treaptã. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii ( pagina 164) Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: þineþi apãsat comutatorul ö maxim 2 secunde: Sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta ö. timp de aproximativ 10 minute. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Lampa roºie de control integratã în tastã se stinge. i Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilaþie auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. sau rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). 3 ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã la intervale regulate (cel puþin o datã pe lunã). apoi se opreºte automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Puteþi dezactiva sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã prin intermediul: comutatorului sistemului de încãlzire auxiliarã/sistemului de amplificare a încãlzirii ( pagina 176) telecomenzii sistemului auxiliar de încãlzire ( pagina 177) Operarea prin intermediul comutatorului Comutatorul pentru încãlzire/ventilaþie auxiliarã este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Intervalul de încãlzire sau ventilare este limitat la 60 minute.

Raza de acþiune poate fi redusã datoritã: surselor de interferenþe obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþia nefavorabilã în care se aflã telecomanda la un moment dat emiterii dintr-un spaþiu închis Se pot folosi maxim 4 telecomenzi la autovehicul. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Telecomanda este sincronizatã cu panoul de comandã. Apãsaþi tasta 2 de pe telecomandã. Sincronizarea telecomenzii Tineþi apãsat comutatorul ö mai mult de 10 secunde. Sistemul este gata de sincronizare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea sistemului prin telecomandã Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 600 de metri. 1 Lampa de control 2 Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã 3 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã 177 . numai telecomanda respectivã va fi sincronizatã cu ceasul. Apoi lampa roºie de control din comutatorul ö începe sã lumineze intermitent. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Lampa roºie de control din comutatorul ö rãmâne aprinsã pânã la eliberarea comutatorului. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 3. 3 i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control 1 nu lumineazã scurt la apãsarea tastelor ( pagina 328). Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 2. i Dacã apãsaþi tasta 3 de pe telecomandã în primele 3 secunde ale procesului de sincronizare. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Toate celelalte telecomenzi care au fost sincronizate vor fi anulate. apoi se opreºte automat. Lampa roºie de control din comutatorul ö se stinge.

Simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. Apãsaþi scurt comutatorul ö. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie. dacã nu a fost selectat niciun moment de activare. Momentul activãrii este selectat.32-2245-31 i Puteþi accesa submeniul Aux. Submeniul Aux. Apãsaþi comutatorul ö. Dacã nu aþi selectat un moment de activare. Utilizaþi tasta . Va fi afiºat momentul activãrii. 3 i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact. N54. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). de pe panoul de bord pentru a selecta momentul de activare dorit. sau Timer off (timer oprit). Aºteptaþi 10 secunde ca sã revinã informaþiile afiºate standard. sau Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã când simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. iar pe afiºaj apare --:--. Va fi evidenþiat momentul de activare selectat. heat. sau . 178 . (încãlzire auxiliarã) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). activarea automatã este dezactivatã. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge. heat. între 1 ºi 3. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Selectarea unui moment de activare Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini 3 momente de activare. (încãlzire auxiliarã) va apãrea pe afiºaj.

Cifrele aferente orei vor fi afiºate intermitent. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5. 179 . iar pe afiºaj va apãrea simbolul ”. Setaþi minutele prin intermediul tastei . Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. de pe panoul de bord setaþi ora. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare" ( pagina 178). conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare"( pagina 178). pânã la apariþia acestora pe afiºaj. Este afiºat simbolul Hours (ore). Apãsaþi tasta è. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în contact. Va fi selectat momentul activãrii. Setaþi ora prin intermediul tastei æ sau ç. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta momentul de activare dorit. Activarea automatã este opritã dacã selectaþi setarea Timer off (timer oprit). pentru a selecta momentul de activare. mai mult de o secundã. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard apãsaþi repetat tasta è sau ·. 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. sau . sau . Este afiºat simbolul Minutes (minute). Setarea momentului de activare Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. valoarea indicatã se va schimba continuu. Apãsaþi tasta j. de pe panoul de bord. Prin intermediul tastelor . Va fi selectat momentul activãrii. Apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta de resetare 0. Apãsaþi tasta è.. Apãsaþi tasta de resetare 0 de pe panoul de bord. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Setaþi minutele prin intermediul tastei æ sau ç.

! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã cel puþin o datã pe lunã. Sprayurile. Din acest motiv. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. În caz contrar. i Ora ºi ziua sunt afiºate continuu numai când contactul este pus. Pentru ca sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie sã poatã funcþiona corect. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. 180 . sau dacã a fost selectat un moment de activare. în special la autovehiculele dotate cu dispozitiv de încãlzire a aerului. Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului este prevãzut cu un timer cu temperaturã preselectatã care regleazã debitul de aer la diferite niveluri. În caz contrar. Pericol de incendiu ºi de explozie G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. de exemplu în garaje. în funcþie de cantitatea de cãldurã necesarã. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire. Puteþi utiliza timerul de încãlzire auxiliarã pentru a memora trei momente de activare. Dispozitivul de încãlzire a aerului încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului Pericol de intoxicare sau de incendiu Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. Timerul sistemului de încãlzire auxiliarã este situat deasupra panoului de comandã de pe plafon. G 3 În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. timp de aproximativ 10 minute. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Intervalul de încãlzire maxim este de 120 minute. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã.

acesta va rãmâne în funcþiune încã 15 minute. Pe afiºaj apar timpul de încãlzire rãmas ºi simbolul ö. Dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã Apãsaþi tasta ö. Ziua este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Simbolul ö va fi indicat pe afiºaj. Activarea sistemului de încãlzire auxiliarã Dacã aþi întrerupt contactul: Apãsaþi tasta ö. Sistemul de încãlzire auxiliarã rãmâne activ încã aproximativ 2 minute. Setaþi timpul de încãlzire rãmas între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. momentul activãrii sau intervalul de încãlzire ö Modul de încãlzire ºi defecþiunile Seteazã temperatura Pentru a seta ceasul: þ înainte Pentru a seta ceasul: ý înapoi ö Activeazã/dezactiveazã dispozitivul de încãlzire H Selecteazã o poziþie în memorie/un moment de activare ” Seteazã ora curentã ºi ziua sãptãmânii Ora este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Aeroterma se opreºte. care poate fi setat prin intermediul tastei ý sau þ conform instrucþiunilor de mai sus. Informaþiile afiºate dispar dupã aproximativ 15 secunde de la întreruperea contactului. 181 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Funcþia 1 2 3 Poziþia în memorie Ziua de activare Informaþii afiºate: ora actualã. Dacã aþi pus contactul: Apãsaþi tasta ö. Setaþi ziua prin intermediul tastei ý sau þ. Aeroterma porneºte. Ziua sãptãmânii 2 va fi afiºatã intermitent. 4 5 6 7 8 9 a i Dacã întrerupeþi contactul când sistemul de încãlzire auxiliarã este activ. 3 Setarea orei ºi zilei sãptãmânii Menþineþi apãsatã tasta ” pânã ce ora este afiºatã intermitent. Setaþi ora actualã prin intermediul tastei ý sau þ. Pe afiºaj apare simbolul ö lângã ora curentã ºi ziua sãptãmânii. Pe afiºaj apare timpul rãmas pentru încãlzire.

Apãsaþi scurt tasta ý sau þ. Setarea este memoratã când informaþia afiºatã dispare. Ora curentã ºi poziþia din memorie sunt afiºate. aºteptaþi pânã când informaþia nu mai este afiºatã intermitent. iar momentul activãrii este afiºat intermitent. prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 5.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Setarea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj apare intermitent poziþia din memorie doritã 1. sau Setaþi ziua de activare prin intermediul tastelor ý sau þ atunci când ziua sãptãmânii 2 este afiºatã intermitent. Selectarea unui moment de activare Momentul de activare poate fi selectat pentru urmãtoarele 24 de ore. Setarea temperaturii Temperatura aerului poate fi setatã între 10 °C ºi 30 °C. Ziua sãptãmânii 2 va fi deasemenea afiºatã intermitent. Sistemul de încãlzire auxiliarã se deconecteazã automat dupã scurgerea timpului alocat încãlzirii. Momentul de activare este setat pentru urmãtoarele 24 de ore. Momentul activãrii este selectat când nu mai este afiºat intermitent. Setaþi momentul de activare prin intermediul tasteiý sau þ. 3 i Momentul de activare este anulat la finalul procesului de încãlzire ºi trebuie reselectat pentru ca procesul de încãlzire sã fie repetat. Setarea aferentã momentului de activare (ora ºi ziua sãptãmânii) este afiºatã timp de aproximativ 5 secunde. Pe afiºaj apare intermitent momentul de activare. timp de aproximativ 5 secunde. Verificarea momentului de activare Apãsaþi scurt butonul H. Setarea momentului de încãlzire Tineþi apãsatã tasta ý pânã ce setarea curentã este afiºatã intermitent. Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj este indicatã intermitent poziþia din memorie doritã 1. 182 . iar simbolul ö este afiºat intermitent. Setaþi timpul de încãlzire între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Momentul activãrii este stocat când nu mai este afiºat intermitent. Anularea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj nu mai apare nici o poziþie de memorie 1. Dacã doriþi sã setaþi momentul de activare pentru urmãtoarele 24 de ore. sau pentru o sãptãmânã.

Pentru a opri cursa geamului. i Din motive de siguranþã. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. stânga 2 Geam acþionat electric. puteþi închide automat numai geamul de pe partea ºoferului. Pericol de accidentare i Geamul se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. Geamul se închide automat dacã trageþi comutatorul 1 dincolo de punctul de rezistenþã. Pentru deschidere: menþineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Pentru închidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Tastele de comandã pentru toate geamurile laterale sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. 183 . Pentru a opri cursa geamului. trageþi sau apãsaþi comutatorul 1. Acþionarea electrica a geamului (pe partea ºoferului) 3 G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam lateral pentru a preveni accidentarea persoanelor. apoi îl eliberaþi. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Geamurile laterale Puteþi deschide ºi închide geamurile laterale prin acþionare electricã. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 1 Geam acþionat electric. dreapta Puneþi contactul ( pagina 93).

Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 184 . chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Geamurile laterale sunt resetate Geamuri glisante Pericol de accidentare Geamurile rabatabile G La acþionarea geamurilor glisante sau a uºii culisante. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã: Trageþi cele douã comutatoare aferente geamurilor pânã la închiderea geamurilor laterale. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 1 Pârghie Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabil pentru a preveni accidentarea persoanelor. atunci când geamul este deschis. Pentru închidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia închis. 1 Mâner Trebuie sã auziþi când cele douã jumãtãþi ale mânerului cupleazã ºi în final trebuie sã fie la acelaºi nivel. 3 Pentru deschidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia doritã. Pentru deschidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înainte. Menþineþi comutatoarele în aceastã poziþie timp de aproximativ o secundã. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat.

chiar ºi a ocupanþilor care poartã în mod corect centurile. spate-dreapta 185 . dacã nu purtaþi centura de siguranþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante În acest timp. G Asiguraþi-vã pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea trapei glisante. 3 Pentru deschidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. trageþi geamul rabatabil cãtre interior ºi apãsaþi înapoi pârghia 1 pânã cupleazã. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. împingeþi geamul rabatabil cãtre exterior pânã cupleazã pârghia 1. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Pericol de accidentare Trapa glisantã Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabill pentru a preveni accidentarea persoanelor. Pentru a opri cursa geamului. În caz de accident. i Geamul rabatabil se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. Dacã autovehiculul se rãstoarnã. Pentru închidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înapoi. deoarece membrele pasagerilor pot ieºi din habitaclu. În acest timp. sticla trapei se poate sparge. Pentru închidere: trageþi continuu comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul rabatabil ajunge în poziþia doritã. Din acest motiv. Dacã autovehiculul se rãstoarnã existã un risc sporit de accidentare. existã riscul sã fiþi aruncat prin trapã. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. purtaþi întotdeauna corect centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Geamurile rabatabile electric Tastele de comandã pentru geamurile rabatabile sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. Tastele de pe portiera ºoferului 1 Geam rabatabil. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. spate-stânga 2 Geam rabatabil. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului.

N82. În caz contrar. Eliberaþi comutatorul când trapa ajunge în poziþia doritã. în mod automat. Apãsaþi comutatorul trapei în direcþia doritã. apãsaþi din nou comutatorul aferent.00-2074-31 i 3 Comutatorul de acþionare a trapei glisante 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre Trapa glisantã se deschide sau se închide complet. ! Nu transportaþi obiecte care ies prin trapa glisantã. apoi îl eliberaþi. Resetarea trapei glisante Este necesarã resetarea trapei glisante dupã: închiderea manualã a trapei prin intermediul elementului de urgenþã a cheii ( pagina 316) deschiderea prin smucire a trapei o defecþiune Puneþi contactul ( pagina 93). i În cazul în care cursa trapei glisante este obstrucþionatã în timpul închiderii automate. apoi menþineþi apãsat comutatorul aferent aproximativ 3 secunde. este posibilã deteriorarea trapei glisante. în orice direcþie. Apãsaþi comutatorul trapei glisante în sensul indicat de sãgeata 2 ( pagina 186).Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Puneþi contactul ( pagina 93). Trapa glisantã este resetatã. aceasta se va opri ºi se va redeschide. pânã la punctul de rezistenþã. ! Nu ridicaþi trapa dacã pe plafon aþi montat un cadru portbagaj. Este posibilã deteriorarea trapei sau a cadrului portbagaj. În caz contrar. Pentru a întrerupe cursa trapei. 186 . Aºteptaþi închiderea trapei. dacã apãsaþi comutatorul aferent dincolo de punctul de rezistenþã. trapa va lovi cadrul portbagaj.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Ventilatorul de pe plafon din compartimentul de încãrcare Ventilatorul de pe plafon poate fi utilizat pentru ventilarea sau evacuarea aerului din compartimentul de încãrcare. 3 1 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (evacuarea aerului) 2 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (introducerea aerului) 187 . Pentru dezactivare: puneþi comutatorul în poziþia medianã. Introducerea aerului: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Comutatorul ventilatorului este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Pentru evacuarea aerului: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Puneþi contactul ( pagina 93). Ventilatorul de pe plafon evacueazã aerul uzat din compartimentul de încãrcare. Ventilatorul de pe plafon introduce aer din exterior în compartimentul de încãrcare.

informaþi noul ºofer asupra vitezei de croazierã memorate. care poate reduce consumul de carburant în trafic urban. Tempomatul Tempomatul menþine constantã viteza autovehiculului. iar viteza nu a scãzut sub 30 km/h. 188 . Tempomatul este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. de exemplu. Este posibil ca roþile motrice sã piardã aderenþa la carosabil în timpul frânãrii sau accelerãrii ºi autovehiculul poate derapa. Utilizaþi tempomatul în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. sau în cazul livrãrilor ( pagina 196) ParkTronic System (PTS) (sistemul Parktronic). pentru controlul vitezei autovehiculului. pe drumuri alunecoase. trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). BAS. în condiþii de vizibilitate slabã. EBV ºi AASS sunt descrise în secþiunea "Siguranþa la bord" ( pagina 60). Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS). Viteza memoratã este reluatã dacã înclinaþia pantei ajunge la orizontalã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemele de asistare a conducerii care pot intra în componenþa autovehiculului sunt descrise în cele ce urmeazã: Tempomatul ( pagina 188) ºi sistemul Speedtronic ( pagina 192). ploaie intensã sau ninsoare i Este posibil ca tempomatul sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampã sau pantã. Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. chiar ºi atunci când tempomatul este activat. ESP®. Pericol de accident Pericol de accident G 3 G Funcþia tempomat nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. pe timp de ceaþã. Nu utilizaþi tempomatul: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. puteþi provoca un accident. ASR. care ajutã la pãstrarea siguranþei altor participanþi la trafic ( pagina 202) Sistemele de siguranþã ABS. care asistã la parcare ºi efectuarea de manevre ( pagina 198) Funcþia de avertizare la mersul înapoi. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de drum ºi de trafic. În caz contrar.

Viteza curentã este memoratã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Maneta tempomatului Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. Dacã nu este aprinsã. Deplasaþi maneta tempomatului. Eliberaþi pedala de acceleraþie. lampa de control LIM 6 nu este aprinsã. Lampa de control LIM 6 se stinge. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. 3 189 . în sus 1 sau în jos 3. Sistemul Speedtronic variabil ( pagina 192) este dezactivat. Memorarea vitezei curente Acceleraþi/deceleraþi autovehiculul pânã la viteza doritã. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: Lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: Lampa de control LIM este aprinsã 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru revenirea la ultima vitezã memoratã 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru a dezactiva tempomatul 6 Lampã de control LIM Selectarea tempomatului Verificaþi dacã este selectat tempomatul. În cazul în care este selectat tempomatul. scurt. Tempomatul este activat.

iar situaþia curentã de drum o permite. dar nu excesiv. În caz contrar. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã în trepte de 1 km/h. dupã schimbarea vitezei. Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. acceleraþi uºor pentru a îmbunãtãþi uniformitatea modului de schimbare a vitezelor. schimbaþi la timp treptele de vitezã. Accelerarea bruscã poate pune în pericol persoana dumneavoastrã sau alte persoane. tempomatul nu este dezactivat. tempomatul este dezactivat dacã pedala de ambreiaj este apãsatã mai mult de 6 secunde. Tempomatul este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. 190 . G Reluaþi viteza memoratã numai dacã ºtiþi valoarea acesteia. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Este posibil ca autovehiculul sã continue sã accelereze spre noua vitezã setatã. chiar ºi dupã eliberarea manetei tempomatului. sau Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. la schimbarea vitezelor. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã. Creºteþi viteza numai dacã situaþia curentã o permite. mai ales la deplasarea pe rampe abrupte. Eliberaþi pedala de acceleraþie. Este posibilã activarea tempomatului dacã: viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h în timpul frânãrii aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord Sistemul ASR este dezactivat Reluarea vitezei memorate Pericol de accident Setarea vitezei Pericol de accident G 3 Ritmul de creºtere a vitezei în trepte de 1 km/h poate fi mai rapid decât capacitatea de accelerare a autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii ! Autovehiculele cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. sau în jos 3 pentru a o reduce. sau dacã este selectatã treapta neutrã ºi pedala de ambreiaj este eliberatã.

Ultima vitezã setatã rãmâne memoratã. Acþionaþi frânele. 191 . sau 3 i Ultima vitezã memoratã este anulatã la oprirea motorului. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului este aprinsã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Tineþi apãsatã maneta tempomatului în sus 1 sau în jos 3 pânã la atingerea vitezei dorite. Dezactivarea tempomatului Sunt disponibile diverse moduri pentru dezactivarea tempomatului: Apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. tempomatul readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. Eliberaþi maneta tempomatului. Sistemul Speedtronic variabil este selectat ( pagina 192). sau dezactivaþi sistemul ASR apãsaþi pedala de ambreiaj mai mult de 6 secunde în timpul deplasãrii autovehiculului comutaþi transmisia manualã în poziþia neutrã în timpul deplasãrii autovehiculului ºi eliberaþi pedala de ambreiaj comutaþi transmisia automatã în poziþia neutrã N în timpul deplasãrii autovehiculului sistemul ESP® sau ABS este defect i Tempomatul nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. sau Acþionaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. Viteza curentã este memoratã. i Tempomatul este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h Intervin sistemele ESP® sau ASR.

1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru apelarea ultimei viteze memorate sau creºterea vitezei în trepte de 1 km/h 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru dezactivarea sistemului Speedtronic variabil 6 Lampã de control LIM 3 G Sistemul Speedtronic este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. 192 . în cazul conducerii cu pneuri de iarnã Pericol de accident Sistemul Speedtronic variabil Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. puteþi utiliza maneta tempomatului pentru a introduce în memoria sistemului ca vitezã limitã. i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã. de exemplu. de exemplu. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. pentru restricþii de vitezã pe termen lung. Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: Limita de vitezã variabilã pentru limite legale de vitezã. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: lampa de control LIM este aprinsã Când motorul este în funcþiune.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic este utilizat pentru limitarea vitezei de deplasare la o valoare prestabilitã. în zone locuite. Limita de vitezã permanentã. orice vitezã mai mare de 30 km/h.

de exemplu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Selectarea sistemului variabil Speedtronic Verificaþi dacã este selectat sistemul Speedtronic variabil. Reglarea vitezei în trepte de 1 km/h Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. 3 193 . Sistemul Speedtronic variabil nu poate fi dezactivat prin frânare. prin apãsarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã). Sistemul Speedtronic variabil este activat. Dacã nu este aprinsã. Reglarea vitezei în trepte de 10 km/h Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. Memorarea vitezei curente Deplasaþi maneta tempomatului. Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã setate. Nu va fi posibilã depãºirea vitezei limitã memorate decât prin dezactivarea sistemului Speedtronic variabil. În cazul în care este selectat sistemul Speedtronic variabil. Lampa de control LIM 6 se aprinde. Sistemul Speedtronic variabil este activat. puteþi provoca un accident. Pericol de accident Apelarea unei viteze memorate Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. informaþi noul ºofer asupra vitezei limitã memorate. lampa de control LIM 6 este aprinsã. G Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. Eliberaþi maneta tempomatului. sau în jos 3 pentru a o reduce. În caz contrar. scurt. Tempomatul ( pagina 188) este dezactivat. Noua vitezã limitã este memoratã. Viteza limitã creºte în trepte de 1 km/h ºi este indicatã pe afiºaj. în sus 1 sau în jos 3. iar viteza limitã este afiºatã. Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã ca vitezã limitã.

LIM km/h va fi afiºat. i Informaþiile sunt afiºate intermitent dacã viteza actualã este mai mare decât cea memoratã. Dacã viteza limitã este depãºitã.. km/h va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. Apoi mesajul LIMIT .. LIM km/h ºi viteza memoratã ( pagina 115).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Ultima vitezã limitã memoratã de sistem va fi crescutã sau redusã cu un multiplu de 10 ºi va fi apãrea pe afiºaj. la apelarea sau modificarea vitezei limitã memorate. iar viteza limitã va apãrea intermitent pe afiºaj. mesajul LIMIT ºi viteza memoratã vor fi afiºate mai întâi în parte superioarã a afiºajului. Afiºarea vitezei limitã Autovehicule cu taste pe volan: Dupã activarea ºi la setarea vitezei limitã.. Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil i Sistemul Speedtronic nu poate fi dezactivat prin frânare... Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. Autovehicule fãrã taste pe volan: Pe afiºaj va apãrea mesajul . Acþionaþi frânele dacã este necesar. chiar dacã sistemul Speedtronic este activat. 3 i Viteza limitã poate fi depãºitã în pante abrupte. mesajul LIMIT . 194 . la autovehiculele cu taste pe volan. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. km/h sau . sau Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. timp de aproximativ 5 secunde. i Ultima vitezã limitã memoratã este anulatã la oprirea motorului. Tempomatul este ( pagina 188) selectat. Noua vitezã limitã este memoratã.. Eliberaþi maneta tempomatului. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului se stinge. Ultima vitezã limitã setatã rãmâne memoratã.. Sunt disponibile diverse moduri de a dezactiva sistemul Speedtronic variabil: apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. Apoi bara indicatoare va trece pe viteza memoratã..

i Dacã sistemele ESP® sau ABS nu funcþioneazã. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare... km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau LIM ºi viteza limitã vor fi afiºate. de exemplu. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau. LIM km/h va fi afiºat.. Dacã acceleraþi prin intermediul pedalei de acceleraþie. chiar dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown). viteza actualã diferã de viteza limitã cu maxim 20 km/h sistemul ESP® sau ABS este defect sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) opreºte motorul automat ( pagina 196) Sistemul Speedtronic Permanent1 Viteza poate fi limitatã permanent (de exemplu în condiþiile rulãrii cu pneuri de iarnã) la o valoare cuprinsã între 100 km/h ºi 160 km/h: la un atelier de specialitate autorizat. Apoi mesajul Speed limit Winter tyres. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. În acest caz eliberaþi pedala de acceleraþie. Acþionaþi frânele dacã este necesar. la puþin timp dupã atingerea vitezei limitã setate. i Viteza limitã poate fi depãºitã pe pante abrupte.. în acelaºi timp. Sistemul Speedtronic permanent controleazã viteza. chiar dacã sistemul Speedtronic permanent este activat.. la autovehiculele cu taste pe volan. sistemul Speedtronic permanent este dezactivat pentru perioada în care sistemele respective sunt nefuncþionale.. 3 1 Disponibil doar pentru anumite þãri. mesajul Speed limit Winter tyres. Dacã viteza limitã este depãºitã. 195 . iar viteza limitã va indicatã intermitent pe afiºaj. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã: apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã) ºi. la un Centru de Service Mercedes-Benz (în cazul autovehiculelor fãrã taste pe volan) prin intermediul sistemului de operare. când autovehiculul staþioneazã (în cazul autovehiculelor cu taste pe volan) Sistemul Speedtronic permanent rãmâne activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului Speedtronic variabil... iar autovehiculul opreºte accelerarea. mesajul Speed limit Winter tyres.

Pornirea-oprirea automatã a motorului (MSS) Activaþi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) în perioade lungi de staþionare. Sistemul MSS va opri ºi reporni automat motorul. dupã plecarea de pe loc. Setarea curentã este evidenþiatã. în trepte de zece. sau când se fac livrãri. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). 196 . timp de cel puþin 2 secunde: motorul merge la relanti. Apãsaþi repetat tasta k sau j pânã la afiºarea mesajului Limit speed (viteza limitã). Oprirea automatã a motorului Sistemul MSS opreºte automat motorul. MSS va fi activat când viteza minimã de aproximativ 2 km/h este depãºitã. Autovehiculul staþioneazã. N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Setarea sistemului Speedtronic permanent1 Contactul trebuie sã fie pus. Deplasaþi bara de selecþie în dreptul submeniului Vehicle (Autovehicul) utilizând tasta æ sau ç. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan.32-2239-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta valoarea doritã. Notã privind protecþia mediului 3 Submeniurile disponibile sunt indicate pe afiºaj. Apãsaþi tasta k sau j. între (160 km/h ºi 100 km/h). H Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) reduce consumul de carburant ºi protejeazã mediul înconjurãtor. de exemplu în trafic urban. Când este pus în funcþiune. Setarea Unlimited (nelimitat) înseamnã cã sistemul Speedtronic permanent este dezactivat. dacã toate condiþiile urmãtoare sunt îndeplinite.

Mesajul respectiv afiºat este anulat. G Este posibil ca motorul sã porneascã accidental în timp ce sistemul MSS este activ ( pagina 197). Din acest motiv. Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 40 °C. dacã acesta a fost oprit automat. Astfel se evitã pornirea accidentalã a motorului de cãtre sistemul MSS. anterior începerii de reparaþii la motor. Nu apãsaþi pedala de ambreiaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Aþi trecut maneta schimbãtorului în poziþia neutrã. va fi necesarã reactivarea sistemului Speedtronic variabil. în timpul desfãºurãrii reparaþiilor. sau aþi selectat poziþia neutrã. Pornirea automatã a motorului Sistemul MSS porneºte motorul. Temperatura externã se situeazã peste 0 °C Bateria este suficient încãrcatã. trebuie sã apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãt pentru ca motorul sã reporneascã automat. Dacã este cazul. Activare/dezactivare sistem MSS Pericol de accidentare 3 i Sistemul Speedtronic variabil va fi dezactivat când MSS opreºte motorul automat. dupã pornirea automatã a motorului. 197 . apãsaþi pedala de ambreiaj. trebuie ca sistemul MSS sã fie dezactivat. ! Dacã aþi cuplat o treaptã de vitezã dupã oprirea automatã a motorului. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: aþi comutat transmisia în poziþia neutrã. Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de control ° de pe panoul de bord: se aprinde dacã motorul a fost oprit automat lumineazã intermitent dacã apãsaþi pedala de ambreiaj ºi sunt îndeplinite toate condiþiile pentru oprirea automatã a motorului se aprinde dacã autovehiculul este în miºcare ºi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului este dezactivat din cauza bateriei insuficient încãrcate Autovehicule cu taste pe volan Mesajul Engine start/stop active (pornire/ oprire motor activã) este afiºat dacã motorul a fost oprit automat. sau autovehiculul începe sã se depalseze.

În caz contrar. cu motorul pornit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Comutatorul este situat între volan ºi contact. i Sistemul MSS este dezactivat automat când opriþi motorul cu cheia de contact. trebuie sã deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D. pentru a monitoriza zona din jurul autovehiculului. lampa de control ° de pe panoul de bord se aprinde scurt dupã activarea sistemului. La autovehiculele cu transmisie automatã. Pentru a reactiva MSS. trebuie apãsat comutatorul în poziþia 2. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Sistemul PTS este dezactivat la viteze de peste18 km/h. Este posibilã accidentarea acestora. G 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. apoi din nou în poziþia 1. Sistemul PTS este doar un sistem auxiliar. Sistemul PTS este activat automat la cuplarea contactului ºi eliberarea frânei de parcare. Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. N sau R. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. Utilizarea acestui sistem nu vã absolvã de efectuarea manevrelor cu atenþie. La autovehiculele fãrã taste pe volan. Sistemul MSS este activat imediat dupã ce demaraþi. 198 . este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. Sistemul de asistare a parcãrii Parktronic (PTS) Pericol de accident Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul de manevrã. Sistemul PTS este dotat cu senzori în barele de protecþie frontalã ºi lateralã. 3 PTS este un sistem de asistare a parcãrii care vã informeazã vizual ºi acustic asupra distanþei dintre autovehicul ºi un eventual obstacol. PTS este reactivat imediat ce viteza scade sub acest prag.

Senzorii anteriori Centru Colþuri Senzori posteriori Centru Colþuri Distanþa minimã Centru Colþuri aproximativ 30 cm aproximativ 25 cm aproximativ 180 cm aproximativ 100 cm aproximativ 100 cm aproximativ 70 cm ! La parcarea autovehiculului. Dacã distanþa faþã de obstacol este mai micã decât distanþa minimã. toate segmentele indicatorului de avertizare se aprind ºi este emis un semnal acustic de avertizare. Sistemul PTS se poate defecta ca urmare a: surselor de ultrasunete cum ar fi frânelor pneumatice ale camioanelor. În caz contrar. gheaþã sau noroi. în caz contrar este posibilã funcþionarea defectuoasã a acestora. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. acordaþi o atenþie deosebitã obstacolelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor. este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor respective. este posibil ca valoarea acesteia sã nu mai fie afiºatã. Sistemul PTS nu detecteazã astfel de obiecte atunci când acestea se aflã în imediata vecinãtate a senzorilor. Curãþaþi periodic senzorii. spãlãtoriile automate sau un ciocan pneumatic accesoriilor ale autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Raza de acþiune a senzorilor Senzorii trebuie sã nu fie acoperiþi de praf. de exemplu instrumente încãrcate electric plãcuþelor de înmatriculare (plãcuþelor cu numãrul autovehiculului) care nu sunt prinse complet pe barele de protecþie senzorilor murdari su acoperiþi de gheaþã 3 Dacã existã un obstacol în aceastã zonã. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora ( pagina 254). 199 .

înseamnã cã existã o defecþiune ( pagina 271). Indicator de avertizare pentru zona anterioarã treapta marºarier sau R sau N P Zona frontalã ºi posterioarã Nu este activat niciun indicator de avertizare 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicator 4 Partea stângã a autovehiculului 5 Segmente indicator Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în 5 segmente galbene ºi 2 segmente roºii. în funcþie de distanþa dintre autovehicul ºi obstacol. 200 . Indicatoarele de avertizare pentru partea stângã ºi dreaptã posterioarã sunt integrate în oglinzile retrovizoare exterioare corespunzãtoare. Poziþia schimbãtorului sau selectorului de viteze stabileºte dacã va fi monitorizatã zona frontalã ºi/sau posterioarã. Poziþiile transmisiei Monitorizare 3 Treaptã de viteze Zona frontalã înainte sau D sau N Indicator de avertizare din oglinda exterioarã stânga. Indicatorul de avertizare pentru zona frontalã este situat în centrul planºei de bord.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare aratã distanþa între senzor ºi obstacol. Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 ºi 5 se aprind. ! Dacã numai segmentele roºii ale indicatorului se aprind. Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. deasupra consolei centrale. pentru zona stângã posterioarã.

Lampa de control integratã în comutator se stinge. ! Dupã decuplarea remorcii. Activarea/dezactivarea sistemului PTS Sistemul Parktronic poate fi activat sau dezactivat manual. nu de la cuplajul sferic de tractare. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de obstacol ºi încã 2 secunde dupã oprirea autovehiculului 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului Parktronic Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Tractarea unei remorci În cazul ataºãrii unei remorci. În caz contrar. sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona posterioarã a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã. fãrã ca treapta marºarier sã fie cuplatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Începând de la: al ºaselea segment. de exemplu dupã oprirea în rampã. este emis un semnal acustic de avertizare timp de aproximativ 2 secunde al ºaptelea segment. Avertizare pentru deplasarea accidentalã înapoi Sistemul PTS începe monitorizarea automatã a zonei posterioare dacã autovehiculul începe sã ruleze înapoi. debranºaþi adaptorul conectorului cu 7 pini de la autovehicul. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. decuplaþi-l dacã nu mai este necesar. Autovehiculul a ajuns la distanþa minimã faþã de obstacol. Distanþa minimã pentru sistemul PTS este calculatã de la bara de protecþie. Dacã sistemul PTS detecteazã un obstacol la o distanþã maximã de 80 cm: se aprind toate segmentele indicatorului de avertizare este emis un semnal acustic continuu de avertizare. În cazul în care cuplajul remorcii este detaºabil. este emis un semnal acustic de avertizare continuu. Comutatorul este situat pe consola centralã. sistemul PTS va rãmâne inactiv pentru zona posterioarã ( pagina 213). 3 201 .

atunci când manevraþi în marºarier. Reducerea volumului semnalului acustic de avertizare Cuplaþi treapta de marºarier de douã ori.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Funcþia de avertizare pentru marºarier La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. i Semnalul de avertizare sonorã are întotdeauna un volum normal ºi trebuie redus de fiecare datã când cuplaþi treapta de marºarier. Pentru a evita accidentarea persoanelor ºi deteriorarea bunurilor. rugaþi pe cineva sã vã ghideze când efectuaþi aceastã manevrã. 3 G Este posibil ca semnalul acustic de avertizare pentru marºarier sã nu fie auzit sau sã fie ignorat de cãtre participanþii la trafic. condiþiile de drum ºi trafic trebuie întotdeauna urmãrite cu atenþia necesarã. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic. în succesiune rapidã. Intensitatea semnalului acustic poate fi redusã pentru funcþionare pe timp de noapte. 202 . aceastã funcþie nu vã absolvã de responsabilitatea asigurãrii cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. atunci când manevraþi în marºarier. Pericol de accident Din acest motiv. funcþia de avertizare pentru marºarier nu poate garanta cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. Totuºi. Din acest motiv. Dacã este cazul. asiguraþi-vã cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. Funcþia de avertizare pentru marºarier este menitã sã asiste la asigurarea unor condiþii de securitate celorlalþi participanþi la trafic. Semnalul de avertizare va suna mai încet.

! Este necesarã respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: dacã priza de putere este supusã unei solicitãri intense (de exemplu. În cazul autovehiculelor fãrã mecanism de blocare a transmisiei. temperatura uleiului de transmisie poate creºte peste nivelul admis. transmisia manualã este blocatã când priza de putere este cuplatã. 203 . consum ridicat de putere la o temeraturã exterioarã ridicatã).10 minute. În acest caz utilizaþi priza de putere aproximativ 5 .500 rpm în timpul funcþionãrii. 3 1 Pentru cuplare 2 Pentru decuplare Opriþi autovehiculul ºi treceþi maneta schimbãtorului în treapta neutrã. în funcþie de viteza doritã. Apãsaþi pedala de ambreiaj. Cuplarea/decuplarea prizei de putere Comutatorul prizei de putere este situat între comutatorul de lumini ºi volan. apoi demaraþi. Din acest motiv. este necesar sã rulaþi în treapta întâi sau a doua. în sarcinã parþialã ºi la intervale regulate. Nu schimbaþi treapta de vitezã când autovehiculul ruleazã cu priza de putere cuplatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Utilizarea autovehiculului Priza de putere Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu depãºeºte 2. puteþi cupla treapta întâi sau a doua dupã cuplarea prizei de putere. În cazul autovehiculelor dotate cu mecanism de blocare a transmisiei. Cuplaþi priza de putere numai când autovehiculul staþioneazã ºi transmisia se aflã în poziþia neutrã.

cu motorul pornit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru cuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. Eliberaþi pedala de ambreiaj. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord este aprinsã. Pentru decuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. cu motorul pornit. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. apoi apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. La autovehiculele cu sistem de control automat al turaþiei motorului (ADR). Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Când este activat. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). sistemul de control automat al turaþiei motorului (ADR). Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord se aprinde. cu motorul pornit. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Lampa de control integratã în comutator se stinge. apoi apãsaþi partea inferioarã2 a comutatorului. La autovehiculele cu transmisie automatã maneta schimbãtorului trebuie sã se afle în poziþia P. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. turaþia creºte automat la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205) – turaþia constantã a motorului. 204 . Activarea/dezactivarea sistemului ADR Comutatorul este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadru secþiunii "Date tehnice" ( pagina 382). creºte automat turaþia la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205). 3 ! Sistemul ADR poate fi activat numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare.

cu motorul pornit. i Sistemul ADR este dezactivat automat când: eliberaþi frâna de parcare autovehiculul este în miºcare unitatea de comandã detecteazã o defecþiune 1 Pentru creºterea turaþiei 2 Pentru reducerea turaþiei N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Pentru a mãri turaþia: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Pentru a reduce turaþia: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Lampa de control integratã în comutator ºi lampa de control ™ se sting. Turaþia reglabilã de lucru Reglarea turaþiei de lucru Cuplaþi priza de putere ( pagina 203) sau acivaþi sistemul ADR ( pagina 204). Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225).25-2863-31 3 205 .

precum ºi scaunele demontate dar lãsate în autovehicul. Circulaþi întotdeauna cu uºile culisante ºi posterioare închise. 206 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare Pericol de accidentare G 3 Încãrcãturile nefixate sau fixate necorespunzãtor. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica ocupanþii. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a încãrcãturii ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. caracteristicile de virare ºi frânare ºi prin urmare. Pericol de accident G Pericol de intoxicare G Transportul încãrcãturilor cu masã sau volum mare. distribuþia incorectã a sarcinii în autovehicul ºi nivelul ridicat al centrului de greutate. vor fi afectate dacã sarcina maximã admisã pe roatã (jumãtate din sarcina maximã admisã pe punte) sau masa maxima admisã a autovehiculului sunt depãºite din cauza încãrcãturii autovehiculului. a unei schimbãri neprevãzute a direcþiei. Astfel creºte riscul de accidentare a pasagerilor în aceste situaþii. Rezistenþa pneurilor. siguranþa rutierã. chiar ºi în cazul în care masa maxima admisã a autovehiculului sau sarcina maximã pe punte nu au fost depãºite. în special din cauza încãrcãturilor plasate pe plafon. sau a unui accident. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadrul secþiunii "Fixarea încãrcãturii" ( pagina 208). În caz contrar. Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de tipul ºi distribuþia încãrcãturii în autovehicul. pot fi aruncate în habitaclu în eventualitatea unei frânãri bruºte. pot provoca o deteriorare semnificativã a manevrabilitãþii. caracteristicilor viratorii ºi de frânare. Distanþele de frânare ºi de oprire pot fi semnificativ mai mari.

3 207 . inclusiv greutatea totalã a pasagerilor. Încãrcãtura trebuie sã fie uniform distribuitã. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: nu permiteþi ca încãrcãtura autovehiculului. Centrul de greutate al ansamblului trebuie întotdeauna sã fie în faþa punþii spate. dar mai aproape de puntea spate. În cazul modelelor destinate transportului de persoane: nu stivuiþi încãrcãtura la un nivel care sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor scaunelor. trebuie redusã cât mai mult posibil. Dacã este necesar. Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura în contact cu spãtarul banchetei din spate. centrul de greutate al acesteia. Sarcina excesivã în puncte singulare de pe suprafaþa încãrcãturii are un efect negativ asupra manevrabilitãþii ºi poate deteriora suprafaþa podelei. Reþineþi cã masa proprie a autovehiculului poate creºte prin instalarea echipamentelor ºi a accesoriilor opþionale. Verificaþi presiunea în pneuri dupã încãrcare ºi reglaþi-o corespunzãtor tabelelor de presiune aferente ºi sarcinii transportate ( pagina 378). Umpleþi spaþiile rãmase între încãrcãturã ºi obloane sau carcasele roþilor cu pene sau alte obiecte corespunzãtoare. Fixaþi orice tip de încãrcãturã cu un numãr suficient de curele de fixare rezistente la uzurã ºi rupere. transportaþi încãrcãturile cu masã mare între punþi. mãturatã ºi fãrã pete ulei sau praf care ar putea creºte riscul alunecãrii încãrcãturii. Dacã este posibil. În cazul încãrcãturilor unitare. Curãþaþi podeaua compartimentului de încãrcare. utilizaþi carpete antiderapante. transportaþi încãrcatura în spatele scaunelor neocupate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul ! La încãrcarea ºi transportul de mãrfuri. pânã ce sunt complet în contact cu bancheta spate sau cu paravanul. pentru a elimina spaþiilor sau posibilitatea de miºcare a încãrcãturii. Când este posibil. Înãlþimea încãrcãturii ºi prin urmare. sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehicului sau sarcinile maxime pe roatã (jumãtate din sarcina maximã pe punte) specificate pentru autovehicul. Curelele de fixare sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. plasaþi obiectele mari ºi grele cât mai în faþã posibil. Muchiile ascuþite trebuie acoperite pentru protecþie. Reglaþi fasciculul farurilor ulterior încãrcãrii autovehiculului ( pagina 106). Aceasta trebuie sã fie uscatã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Distribuiþi încãrcãtura astfel încât sarcina maximã admisã pe punte sã nu fie depãºitã. când circulaþi în condiþii normale de trafic sau pe drumuri de calitate slabã. pentru a spori siguranþa. Încãrcarea compartimentului de marfã la sarcina utilã maximã va duce la depãºirea sarcinii maxime admise pe puntea spate. când autovehiculul este echipat cu numãrul maxim de scaune. în funcþie de legislaþia þãrii respective ºi implicaþiilor acestei acþiuni. 3 1 Sine de ancorare 2 Inele de ancorare 208 . Fixarea încãrcãturii În calitate de conducãtor auto. Verificaþi siguranþa încãrcãturii dupã ce aþi parcurs o scurtã distanþã ºi modificaþi. de exemplu toate spaþiile ºi jocurile încãrcãturii trebuie eliminate. Dacã este necesar. dacã este necesar. fixaþi încãrcãtura prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare din compartimentul de încãrcare. sau ca urmare a efectuãrii unei manevre de evitare a unui obstacol sau a frânãrii bruºte. modul de fixare incorect sau necorespunzãtor al încãrcãturii. Neconformarea cu prevederile legale în vigoare ºi regulamentele tehnice de ultimã orã privind fixarea încãrcãturii poate constitui un delict sancþionabil prin lege. i Informaþii privind modul corect de fixare a sarcinii sunt disponibile la oricare Centru de Service MercedesBenz ºi la producãtorii de accesorii pentru fixarea încãrcãturilor. utilizaþi o plasã de ancorare corespunzãtoare. sunteþi rãspunzãtor de fixarea încãrcãturii împotriva alunecãrii. Din acest motiv. este recomandabilã sprijinirea încãrcãturii de paravan sau obloane. Totodatã. respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. În funcþie de dotãrile autovehiculelor. Încãrcãtura trebuie aranjatã astfel încât sã asigure fixarea sigurã. ca mãsurã suplimentarã de precauþie. înclinãrii ºi rãsturnãrii.

utilizaþi numai chingi elastice sau plase de ancorare pentru fixarea încãrcãturilor uºoare. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. Cuplaþi tije suplimentare de fixare în ºinele de ancorare de pe panourile laterale. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. Din acest motiv. Între ºinele de ancorare de pe partea stângã ºi cele de pe partea dreaptã se vor utiliza numai tije de fixare. Distribuiþi uniform încãrcãtura între dispozitivele de ancorare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. fixaþi încãrcãtura pe ºinele de ancorare cu ajutorul inelelor de ancorare disponibile ca accesorii ( pagina 210). utilizaþi întotdeauna toate inelele de ancorare disponibile pentru fixarea plasei de ancorare ºi fixaþi cârligele acesteia astfel încât sã nu se poatã desface accidental. respectaþi instrucþiunile aferente dispozitivelor de fixare utilizate. i Nu este necesarã strângerea la maxim a dispozitivului de tensionare. Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtorul tijelor de fixare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Reþineþi ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de fixare a încãrcãturii prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare: fixaþi încãrcãtura de inelele de ancorare cu chingi de tensionare. sarcina maximã admisã pentru ºinele sau inelele de ancorare poate fi depãºitã în caz de frânare bruscã sau în caz de accident. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului ( pagina 206). sau în ºinele de pe podeaua compartimentului de încãrcare. Dacã utilizaþi un dispozitiv de tensionare. nu treceþi dispozitivele de ancorare peste muchii ascuþite sau colþuri. O chingã vizibil tensionatã este suficientã pentru a fixa încãrcãtura. nu întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. nu suprasolicitaþi inelele de ancorare. 209 . 3 Pericol de accidentare G Dacã întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale.

dacã autovehiculul este dotat cu ºine de fixare pe plafon. Pericol de accidentare G Montarea/demontarea inelelor pentru ºinele de ancorare Dacã inelul nu este ferm fixat în ºina de ancorare. aproapiatã de încãrcãturã. Pentru demontare: trageþi mecanismul de blocare 1 în sus ºi trageþi inelul de ancorare prin niºã cãtre mecanism. la montarea inelului de ancorare trebuie verificatã întotdeauna fermitatea fixãrii acestuia. 1 Mecanism de blocare 210 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Puneþi chinga de tensionare în jurul încãrcãturii ºi prindeþi-o strâns în inelele de ancorare cu ajutorul cârligelor. Pentru montare: deplasaþi inelul de ancorare printr-o niºã a ºinei. apoi scoateþi-l din ºinã. Strângeþi chingile de tensionare prin intermediul dispozitivului de tensionare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. Sisteme de susþinere Este posibilã montarea unui cadru portbagaj. i Când scoateþi mecanismul de blocare 1 din niºã. pânã când mecanismul de blocare 1 cupleazã în niºã. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. în caz de frânare bruscã sau accident. 1 ªine de fixare Elementele speciale de ancorare (blocurile culisante) sunt disponibile ca accesorii. Verificaþi fermitatea fixãrii inelului de ancorare. asiguraþi-vã cã încãrcãtura este stabilã ºi nu se va rãsturna chiar ºi atunci când nu mai este ancoratã. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. 3 Pericol de accidentare G Anterior eliberãrii chingilor de tensionare. Asiguraþivã cã mecanismul de blocare 1 este permanent cuplat în niºã. acesta ar putea aluneca sau sãri din ºinã. inelul va putea sã se miºte în ºina de ancorare. Din acest motiv.

Acestea sunt disponibile. Respectaþi sarcinile maxim admise pe plafon ( pagina 381). preveniþi deteriorarea autovehiculului. 3 211 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Pericol de accidentare G ! Asiguraþi-vã cã: ºuruburile de fixare a cadrului portbagaj sunt strânse cu un cuplu de 8 – 10 Nm în blocurile culisante furnizate când sunt strânse. În caz contrar. Este posibil ca un sistem de susþinere sau o încãrcãturã incorect fixate sã: se desprindã sã cadã ºi. v-ar putea pune în pericol pe dumneavoastrã sau alte persoane. În acest scop. apelaþi la ateliere de specialitate autorizate. sarcina maximã admisã pe punþi ºi capacitatea maximã de încãrcare a cadrului portbagaj. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Este posibilã apariþia situaþiilor periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. în consecinþã. ºuruburile nu sunt în contact cu ºina blocurile culisante nu sunt poziþionate lângã capacele de plastic blocurile culisante au o secþiune transversalã corectã ºinele de fixare nu sunt acoperite de murdãrie pe interior ºuruburile de fixare sunt strânse din nou. uniform. dupã fiecare 500 km parcurºi Procedând astfel. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru efectuarea lucrãrilor respective. Manevrabilitatea ºi caracteristicile de frânare se pot modifica dacã aþi montat sisteme de susþinere pe autovehicul. Montaþi numai cadre portbagaj aprobate sau recomandate pentru autovehicule Mercedes-Benz. ! Dacã doriþi sã montaþi ºine de fixare. este posibilã deteriorarea autovehiculului. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz.

când daþi în marºarier. Bara de remorcare trebuie sã intre în cupla de remorcare. Conectaþi sursa de alimentare. Cuplarea remorcilor Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Dacã este necesar. Dispozitiv detaºabil de tractare a remorcii Trebuie respectate instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtor. Pericol de accidentare 3 cuplajului sferic Cuplarea remorcii prin intermediul G 1 Prizã 2 Cuplaj sferic Asiguraþi remorca împotriva deplasãrii accidentale. Ataºaþi bara de remorcare ºi fixaþi-o. iar bolþul de tractare trebuie sã se fixeze. Distanþa dintre autovehicul ºi remorcã trebuie sã permitã ataºarea barei de tractare în cuplajul sferic. Ajustaþi bara de remorcare la înãlþimea dispozitivului de cuplare a remorcii. 1 Prizã 2 Siguranþã 3 Manetã 212 . scoateþi siguranþa 2 ºi rotiþi maneta 3 pânã la eliberarea cuplei. Desfaceþi bolþul de cuplare. sau în raza de acþiune a barei de remorcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Tractarea unei remorci Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Este posibil ca bara de remorcare sã se deplaseze brusc în lateral. de exemplu cu o calã de roþi ( pagina 313). Asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul. Ataºarea remorcii prin cupla de remorcare Aplicaþi frâna de parcare a remorcii ºi asiguraþi-o suplimentar împotriva deplasãrii accidentale. de exemplu prin intermediul unei cale de roatã ( pagina 313).

1 Prizã 2 Fiºã Prin intermediul unui cablu adaptor. Cablul adaptor este disponibil la oricare Centru de Service Mercedes-Benz.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Dupã cuplarea remorcii. Conectaþi sursa de alimentare. îndoi sau zgâria. puteþi conecta o fiºã cu 7 pini la priza cu 13 pini a autovehiculului. 213 . Conectarea sursei de alimentare Introduceþi fiºa remorcii 2 în priza 1 a autovehiculului. Asiguraþi-vã cã lãmpile remorcii sunt curate ºi funcþioneazã corespunzãtor. Siguranþa 2 trebuie sã fie complet încastratã în corpul cuplei. verificaþi vizual dacã remorca este asiguratã (cu siguranþa 2 sau ºtiftul de poziþionare). chiar ºi în viraje. Remorcã cu conector cu 7 pini 3 ! Cablul trebuie poziþionat astfel încât sã permitã un uºor joc fãrã a se tensiona.

În caz contrar. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta cu douã locuri a pasagerului faþã La autovehiculele dotate cu banchetã cu douã locuripentru pasagerul faþã compartimentul de depozitare este situat sub perna banchetei ( pagina 96). Nu depozitaþi obiecte înalte sau voluminoase în compartiment. Compartimentele de depozitare situate deasupra parbrizului ! Sarcina maximã admisã în acest compartiment este 30 kg. 214 . voluminoase. cu muchii sau vârfuri ascuþite în spaþiile sau compartimentele de depozitare. G 3 Spaþiile de depozitare trebuie încãrcate astfel încât ocupanþii autovehiculului sã nu poatã fi accidentaþi de obiecte în caz de accident. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. 1 Compartiment de depozitare Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. evitaþi transportarea obiectelor grele. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã La autovehiculele cu cabinã dublã. este posibilã deteriorarea capitonajului plafonului în caz de frânare bruscã. Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimente de depozitare interioare Pericol de accidentare Compartimentul de depozitare situat deasupra capitonajului plafonului Compartimentele de depozitare situate în portiere Aceste compartimente pot fi utilizate pentru depozitarea în siguranþã a obiectelor de mici dimensiuni ºi uºoare. Din acest motiv. compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã rabatabilã ( pagina 99).5 kg fiecare. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 2.

215 . Exemplu pe partea dreaptã Pericol de accidentare G Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din dreapta. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 5 kg fiecare. Compartimentele de depozitare situate pe planºa de bord 3 1 Mânerul capacului torpedoului 2 Încuiat 3 Descuiat i Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Airbagul pentru pasagerul din dreapta trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. 4 Suport pentru cartele 5 Suport pentru creioane Pentru închidere: ridicaþi ºi împingeþi capacul pânã a fixarea acusticã a acestuia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Torpedoul Pentru deschidere: trageþi mânerul capacului torpedoului1 în sensul indicat de sãgeatã. dacã acestea nu încap complet în compartiment.

de clapetã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimentul pentru ochelari Compartimentul pentru ochelari se aflã în panoul de comandã situat pe plafon. Masa pliantã integratã în spãtar 3 Compartimentul de depozitare acoperit situat deasupra consolei centrale 1 Capac 2 Mâner de eliberare Trageþi mânerul 2. Capacul 1 se ridicã. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari cãtre panoul de comandã situat pe plafon pânã se fixeazã. 1 Masã pliantã Trageþi masa pliantã 1 înainte. i Atunci când autovehiculul este în miºcare. Depliaþi masa în sensul indicat de sãgeatã. Închideþi capacul 1 ºi fixaþi-l. 216 . 1 Capac Pentru deschidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari. capacul compartimentului de stocare trebuie sã fie închis. cãtre perna scaunului. Compartimentul se depliazã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Suporturile pentru pahare Pericol de accidentare Suporturi de pahare situate în faþã G Pãstraþi închise recipentele de bãuturi prevãzute cu capace. Exemplu pe partea dreaptã 1 Suport de pahare situat în compartimentul de stocare de pe planºa de bord. conþinutul recipientului se poate vãrsa. sunt prevãzute cu un suport de pahare suplimentar. În caz contrar. ! Nu utilizaþi suporturile de pahare în loc de scrumiere. Exemplu pe partea dreaptã 2 Suport pentru sticle situat în portiera dreapta-faþã. În caz contrar. Evitaþi bãuturile fierbinþi. care au dimensiunile corespunzãtoare. În caz contrar. în locul scrumierei. este posibilã deteriorarea suporturilor de pahare. puteþi suferi arsuri. ocupanþii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în situaþii precum: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident În suporturile de pahare trebuie puse numai recipiente cu lichide de bãut dotate cu capac. i Autovehiculele care nu au în dotare pachetul pentru fumãtori. în timpul deplasãrii autovehiculului ºi nu le puneþi în suporturile de pahare. 3 3 Compartiment cu suport de pahare situat pe consola centralã 4 Mâner 5 Suport de pahare 6 Braþ de fixare Trageþi în afarã compartimentul cu suport de pahare 3 apucând de mânerul 4. 217 . Suportul pentru pahar 5 se deschide complet. În caz contrar.

Pentru scoaterea scrumierei: apucaþi scrumiera de decupajele laterale ºi extrageþi-o pentru a putea fi golitã. Apãsaþi braþul de fixare 6 cãtre recipient. Suporturile de pahare situate în spate Suporturile de pahare situate în spate se aflã sub scaune. Pericol de accidentare G Scrumiera este amplasatã în compartimentul scrumierei. Pentru deschidere: rabataþi capacul 3 în sus. În caz contrar existã posibilitatea accidentãrii prin lovirea acestor suporturi depliate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile i Diametrul suportului de pahare poate fi modificat. situat pe consola centralã. 3 Scrumiera Pericol de accidentare G 1 Compartimentul scrumierei 2 Mâner 3 Capac Trageþi în afarã compartimentul scrumierei 1 apucând de mânerul 2. Puneþi recipientul în suportul de pahare 5. pliaþi suporturile pentru pahare sub scaune. Anterior pãrãsirii autovehiculului. 1 Suport de pahare Scoateþi suportul de pahare 1. 218 . este posibilã punerea în miºcare a autovehiculului. În caz contrar. Opriþi motorul ºi acþionaþi frâna de parcare înainte de scoaterea scrumierei în scopul golirii.

Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi clema 1 ºi scoateþi-o complet din capitonaj. Bricheta este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. aceºtia se pot accidenta sau pot provoca un incendiu. 3 Puneþi contactul ( pagina 93). existã posibilitatea închiderii compartimentului brichetei ºi prinderii degetului. 219 . Dacã bricheta este fierbinte. când este încinsã. Apãsaþi bricheta 1 în interior. Nu apãsaþi bricheta prea tare. în compartimentul scrumierei de pe consola centralã. Pericol de accidentare 1 Bricheta G 1 Clemã de fixare Pentru deschidere: deschideþi scrumiera. În caz contrar. apoi pliaþi-o. puteþi suferi arsuri. Pericol de accidentare G Folosiþi numai mânerul brichetei pentru apucarea acesteia. Scrumierele din compartimentul pentru pasageri Scrumierele sunt situate în partea stângã ºi dreaptã a capitonajului lateral. Bricheta Bricheta este situatã lângã scrumierã. Scoateþi bricheta din prizã dacã în autovehicul cãlãtoresc copii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Pentru repunerea scrumierei: þineþi scrumiera ºi apãsaþi-o în dispozitivul de reþinere. Pentru repunerea scrumierei: introduceþi scrumiera cu baza în capitonaj. În caz contrar.

de exemplu o ladã frigorificã. 25 A Priza pentru accesorii este situatã pe secþiunea inferioarã a consolei centrale. i Prizele sunt sub tensiune chiar ºi dacã cheia este scoasã din comutatorul de contact. Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. iar motorul este oprit. 220 . Prize suplimentare sunt amplasate la baza postului de conducere ºi în compartimentul pasagerilor/de încãrcare. Reþineþi faptul cã bateria se poate descãrca dacã aþi conectat un accesoriu. Priza de 12 V. 1 Prizã de 12 V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 300 W.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Clema pentru hârtie Clema pentru hârtie este situatã pe panoul de comandã al sistemului de încãlzire/aer condiþionat. 3 1 Clemã pentru hârtie Apãsaþi partea superioarã a clemei 1. Telefonul Telefoanele pot fi utilizate în interiorul autovehiculului numai dacã sunt conectate la o antenã exterioarã separatã de tip testat ºi aprobat de Mercedes-Benz.

Pericol de accidentare G Utilizaþi telefonul numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. în oferta de accesorii Mercedes-Benz. 221 . Suporturile de telefoane mobile disponibile de la diverºi producãtori de pe piaþa liberã nu sunt compatibile cu sistemul pentru telefon MercedesBenz. Ambele sisteme beneficiazã de un dispozitiv hands-free permanent instalat în autovehicul. În caz contrar veþi fi prea distras de la conducerea autovehiculului. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. Instalarea unei antene trebuie sã fie aprobatã de un atelier de specialitate autorizat. Pentru utilizarea sistemului hands-free. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. Dacã nu utilizaþi un sistem hands-free. sau în panoul pentru iluminarea pãrþii frontale a habitaclului. de exemplu. Puteþi alege dintre douã sisteme care suportã telefoane mobile de diverse mãrci: Accesoriile telefonului mobil (în reþea)1 Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) 1 Accesoriile furnizate pentru telefonul mobil sunt inerconectate prin cablu cu fibrã opticã pentru echipamente de comunicaþii. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane. în consecinþã. În caz contrar. 3 i i În Germania. unui Centru de Service Mercedes-Benz. opriþi autovehiculul într-un loc adecvat pentru a efectua un apel. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. Din acest motiv. va fi necesar un suport special. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. utilizarea telefoanelor mobile fãrã sistem hands-free în interiorul autovehiculelor este interzisã în timpul deplasãrii autovehiculelor sau dacã acestea staþioneazã cu motorul pornit. Microfonul dispozitivului hands-free este instalat în panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare. în consecinþã. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. de exemplu radioreceptorul sau schimbãtorul de CD-uri. Suporturile pentru telefoane mobile compatibile pot fi recunoscute prin Steaua Mercedes sau prin codul de reper B6 prezent pe spatele acestora.

2 Dispozitiv de reþinere 3 Suport 4 Fiºã Dacã nu este conectat un suport. În locul numelui introduceþi “Idletime” (timp suplimentar de funcþionare). va rãmâne activã setarea de 10 minute pentru timpul suplimentar de funcþionare. sau aþi introdus un alt numãr. introduceþi un numãr între 1 ºi 30. 1 Placa de contact 222 . Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane în oferta de accesorii Mercedes-Benz. introduceþi conectorul 4 în suportul 3. telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ 10 minute (timp suplimentar de funcþionare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Instrucþiuni de utilizare detaliate sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare separate aferente suportului pentru telefon mobil. telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ 10 minute de la terminarea apelului. Indicaþii asupra adãugãrii unei noi intrãri în agenda telefonicã sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare a telefonului. Pentru a putea utiliza dispozitivul handsfree aveþi nevoie de un suport special. Dacã efectuaþi un apel în acest interval. Accesoriile telefonului mobil (în reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. i 3 Bateria telefonului mobil este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în comutatorul de contact. Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã. Afiºajul telefonului mobil indicã procesul de încãrcare. iar în locul numãrului. i La scoaterea cheii din contact. Dacã nu aþi introdus numãrul.

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri Recomandãri privind conducerea autovehiculului Echipamentele elctronice Alimentarea cu carburant Compartimentul motor Bateria Comutatorul de izolare a bateriei Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 4 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Întreþinere ºi service Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului

223

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri
Secþiunea "Utilizarea autovehiculului" vã oferã informaþii detaliate despre utilizarea, verificãrile tehnice periodice ºi întreþinerea autovehiculului. Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului, veþi fi recompensat cu performanþe excelente ale acestuia pentru o perioada îndelungatã de timp. Prin urmare, este recomandatã conducerea autovehiculului cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.500 km. În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului, de exemplu, accelerarea la maximum. Nu depãºiþi 2/ din turaþia maximã admisã a 3 motorului pentru fiecare treaptã de vitezã. Evitaþi acþionarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. Utilizaþi gamele de viteze 4, 3, 2 ºi 1 pentru conducere cu vitezã redusã, de exemplu, pe teren montan. Dupã parcurgerea primilor 1.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului.

4

224

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Sunt disponibile informaþii referitoare la conducerea pe timp de iarnã ºi lanþuri antiderapante ( pagina 247). Transportarea autovehiculului pe cãile ferate Transportarea autovehiculului pe cãile ferate poate fi supusã anumitor restricþii sau poate necesita luarea unor mãsuri speciale în anumite þãri din cauza diverselor înãlþimi ale tunelurilor ºi a standardelor de încãrcare. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Tractarea unei remorci Pericol de accident
Distanþa dintre centrul cuplajului sferic ºi carosabil trebuie sã se situeze întotdeauna între 350 ºi 400 mm. Dacã este necesar, utilizaþi o remorcã ce dispune de barã de remorcare cu înãlþime reglabilã. Înãlþimea cuplajului sferic variazã în funcþie de sarcina autovehiculului.

G

Consultaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtor pentru modul de cuplare a remorcii, la cuplarea unei remorci detaºabile. Cuplarea ºi decuplarea unei remorci necesitã multã atenþie ºi precauþie. Asiguraþi-vã cã nu se aflã nicio persoanã între remorcã ºi autovehicul la deplasarea acestuia cãtre remorcã. Frâna inerþialã a remorcii poate fi destinsã necontrolabil în modul inerþial. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã, nu decuplaþi remorca atunci când frâna inerþialã a fost acþionatã de mecanismul inerþial. O remorcã cuplatã incorect la autovehiculul tractor se poate desprinde. O remorcã cuplatã corect trebuie sã fie poziþionatã orizontal în spatele autovehiculului (vezi figura).

Respectaþi urmãtoarele valori la încãrcarea remorcii: masa totalã admisã a remorcii sarcina de tractare admisã pentru autovehicul ºi pentru dispozitivul de tractare sarcina admisã pe cuplajul de tractare sarcina admisã pe puntea spate Valorile admise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 366) ºi pe plãcuþele de identificare a remorcii ºi cuplajului de tractare. Dacã valorile diferã, este valabilã valoarea cea mai micã. Luaþi în calcul faptul cã sarcina utilã maximã admisã a autovehiculului trebuie redusã pentru compensarea sarcinii pe cuplajul de tractare.

4

Remorcã cuplatã gata de utilizare

225

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Autovehicule cu etichetã de aprobare În cazul autovehiculelor cu etichetã de aprobare, masa totalã maximã admisã este cu 100 kg mai ridicatã în cazul tractãrii unei remorcii (Directiva CE 92/21/CEE). Sarcina maximã pe cuplajul de tractare nu trebuie sã depãºeascã 100 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.000 kg, sau 120 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.800 kg sau 3.000 kg. Dacã se depãºesc aceste valori, viteza maximã admisã este de 100 km/h. Conducerea cu o remorcã ataºatã Luaþi în considerare urmãtoarele diferenþe când conduceþi un ansamblu autovehicul/ remorcã faþã de conducerea unui autovehicul fãrã remorcã. performanþele de accelerare ºi urcare a pantelor sunt diminuate distanþa de frânare este mai extinsã vulnerabilitatea faþã de vânturile laterale este mai ridicatã stabilitatea direcþionalã este afectatã negativ consumul de carburant este este mai mare Nu conduceþi ansamblul autovehicul/ remorcã cu viteze mai mari de 80 km/h, chiar ºi în þãri unde sunt permise viteze mai mari. Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã decât cea menþinutã în cazul conducerii fãrã remorcã. Evitaþi pe cât posibil frânarea bruscã. Acþionaþi întâi uºor frânele pentru a permite încetinirea remorcii ºi apoi creºteþi rapid forþa de frânare. Remorca începe sã se deplaseze dintr-o parte în alta: eliberaþi pedala de acceleraþie nu viraþi în direcþia opusã frânaþi dacã este necesar în niciun caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul/remorcã mãrind viteza de deplasare

i
Calculele referitoare la posibilitãþile de urcare a pantelor din poziþia de staþionare sunt raportate faþã de nivelul mãrii. Atunci când conduceþi în zone muntoase, vã rugãm sã reþineþi cã puterea motorului ºi capacitatea de urcare a pantelor scad pe mãsurã ce altitudinea creºte. Conducerea autovehiculului în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi atunci când cãlãtoriþi în afara þãrii. Ghiduri cu atelierele autorizate sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibilã doar benzinã/motorinã cu cifrã octanicã inferioarã. Veþi gãsi informaþii despre benzinã/ motorinã în secþiunea “Date tehnice” ( page 370). Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu separator de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel.

4

226

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul, farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pericol de accident Viteza maximã programatã Puteþi limita permanent viteza maximã a autovehiculului la 90 km/h, 100 km/h sau 120 km/h. Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi programarea vitezei maxime a autovehiculului unui Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Verificãri periodice Verificaþi periodic, de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant iluminarea autovehiculului starea pneurilor ( page 65) ºi presiunea în pneuri ( page 377) nivelul uleiului de motor ( pagina 232) nivelul lichidului de frânã ( pagina 236) nivelul lichidului din rezervorul sistemului de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor ( pagina 237) nivelul de contaminare al filtrului de aer al sistemului de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului ( pagina 250)

G

Mascarea incorectã a farurilor poate diminua vizibilitatea în timpul conducerii autovehiculului cu farurile aprinse. Aceasta poate afecta negativ ºi pe alþi participanþi la trafic. Este posibilã orbirea participanþilor la trafic ce se deplaseazã din contrasens. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru mascarea/ comutarea farurilor care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

G

4

Depãºirea vitezei maxime admise poate cauza deteriorarea pneurilor, lucru ce poate conduce la pierderea controlului asupra autovehiculului. În calitate de ºofer, aveþi obligaþia de a vã informa asupra vitezei maxime a autovehiculului ºi viteza maximã admisã a pneurilor (pneuri ºi presiunea în pneuri). Nu trebuie sã depãºiþi limita de vitezã pentru pneuri menþionatã în tabelele cu valorile presiunii în pneuri ( page 378).

227

Utilizarea autovehiculului
Echipamentele elctronice
Radio, telefone, staþie de emisierecepþie, fax ºi sistem de navigaþie Pericol de accident Telecomanda ºi sistemul antidemaraj Ambele sisteme Telecomanda Sistemul antidemaraj sunt conforme Directivei 99/5/CE Ambele sisteme sunt adecvate pentru utilizarea în toate statele membre UE.

G

4

Reþineþi cã prima responsabilitate a dumneavoastrã este sã conduceþi autovehiculul în siguranþã. Utilizaþi echipamentul electronic numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Reþineþi cã, la o vitezã de numai 50 km/h, autovehiculul parcuge o distanþã de aproximativ 14 m într-o secundã. Sistemul de navigaþie nu oferã informaþii asupra capacitãþii portante ale podurilor sau a înãlþimii de trecere a pasajelor. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului. Respectaþi normele legale.

Telefoanele mobile, aparatele de emisierecepþie ºi faxurile fãrã antenã exterioarã pot afecta echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot periclita astfel siguranþa funcþionalã a acestuia. Riscul de producere a accidentelor este ridicat. Nu utilizaþi aceste echipamente când autovehiculul se aflã în miºcare.

Certificatul de înmatriculare poate fi anulat în cazul nerespectãrii specificaþiilor de instalare Mercedes-Benz. Informaþii despre montarea echipamentelor electrice/electronice sunt diponibile în secþiunea “Date tehnice” ( page 365).

228

Utilizarea autovehiculului
Alimentarea cu carburant Alimentarea cu carburant
Pericol incendiu ºi de accidentare G
Carburantul este extrem de inflamabil. Din acest motiv, focul, flãcãrile deschise ºi fumatul, precum ºi utilizare a dispozitivelor de încãlzire auxiliare, sunt interzise la manipularea carburantului (risc de producere a scânteilor). Din acest motiv, dezactivaþi funcþia de încãlzire auxiliarã în timpul realimentãrii cu carburant.

Clapeta buºonului de carburant se aflã lângã portiera ºoferului. Puteþi deschide clapeta buºonului de carburant numai când portiera ºoferului este deschisã.

Închideþi clapeta buºonului rezervorului de carburant. Închideþi portierele autovehiculului pentru a preveni pãtrunderea vaporilor de carburant în autovehicul. Rotiþi capacul buºonului de carburant 2 spre stânga ºi lãsaþi-l suspendat de cureaua de fixare 1. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea pompei. Amplasaþi din nou capacul buºonului rezervorului 2 ºi rotiþi-l spre dreapta.

4

Pericol de accidentare

G
1 Curea de fixare 2 Buºonul rezervorului de carburant Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. Deschideþi portiera ºoferului.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Sãnãtatea vã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant

Închiderea completã este indicatã printr-un clic. Deschideþi portiera ºoferului ºi închideþi clapeta buºonului de alimentare cu carburant. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii “Date tehnice” ( page 370).

229

capota motorului se poate deschide. 1 Pârghie de eliberare Trageþi pârghia de eliberare 1 de sub panoul de bord din partea stângã a spaþiului destinat picioarelor ºoferului. Din acest motiv.20-2060-31 N88.20-2062-31 3 Tija de susþinere 230 . În caz contrar. deschideþi capota motorului numai când autovehiculul este parcat. Deschiderea ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt îndepãrtate de parbriz.20-2061-31 4 Nu acþionaþi pârghia de eliberare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. Capota motorului este eliberatã.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Capota motorului Pericol de accident G N88. 2 Cârlig de ancorare Deplasaþi maneta cârligului de ancorare în sus 2. periclitând astfel vizibilitatea ºi conducând la pierderea controlului asupa autovehiculului. N88. este posibilã deteriorarea ºtergãtoarelor de parbriz sau a capotei motorului. În caz contrar.

Capota se fixeazã cu un clic. ventilatorul electric al radiatorului poate funcþiona timp de aproximativ 30 de secunde dupã oprirea motorului.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Deplasaþi capota în sus pânã la fixarea tijei de susþinere 3 ºi menþinerea deschisã a capotei. În caz contrar o puteþi deteriora. Deschideþi din nou capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã de la înãlþime puþin mai mare. Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã. 231 . Coborâþi capota motorului în poziþie orizontalã ºi lãsaþi-o sã cadã liber. Pericol de accidentare Pericol de accidentare G ! Când împingeþi tija de susþinere înapoi. priza de verificare) dacã: motorul este în funcþiune motorul este pornit cheia se aflã în poziþia 2 în comutatorul de contact iar motorul este pornit manual 4 Închiderea Pericol de accidentare G ! Nu împingeþi capota în jos manual. Împingeþi tija de susþinere înapoi 3 ( pagina 230). Deschideþi capota motorului numai când motorul este oprit ºi s-a rãcit. Ridicaþi uºor capota motorului. În cazul autovehiculelor pe benzinã. Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã ºi motorul în funcþiune. asiguraþi-vã cã nu o apãsaþi peste punctul de rezistenþã cauzând astfel îndoirea acesteia. Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Din acest motiv. În cazul în care capota motorului este puþin ridicatã. G Componentele motorului pot fi fierbinþi sau în miºcare. nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobina de inducþie. nu este fixatã corespunzãtor.

de exemplu. mai aºteptaþi 5 minute înainte de a verifica din nou nivelul uleiului de motor. de exemplu.0 litri de ulei la 1. la un Centru de Service Mercedes-Benz. pentru verificarea afiºajului uleiului de motor. autovehiculul trebuie: sã nu fie înclinat sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Nivelul uleiului de motor este indicat ºi pe afiºaj. Afiºajul este activat. în funcþie de stilul de conducere practicat. i Dacã la temperaturi extreme. în funcþie de dotãrile autovehiculului. 232 .Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Uleiul de motor Autovehiculul consumã maximum 1. Verificaþi regulat nivelul uleiului de motor. Consumul de ulei poate depãºi aceastã cantitate dacã: autovehiculul este nou conduceþi autovehiculul în principal în condiþii dificile de funcþionare conduceþi frecvent la turaþii mari ale motorului Consumul de ulei de motor poate fi mãsurat numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile. 4 ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul afiºajului Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. Porniþi motorul ( page 93). la un Centru de Service Mercedes-Benz.000 de km. În caz contrar. pe afiºaj nu apare nicio valoare dupã 5 minute. verificaþi nivelul uleiului de motor cu o jojã. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. i Dacã pe afiºaj nu este indicatã nicio valoare. de exemplu sãptãmânal sau de ficare datã când alimentaþi cu carburant. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.

Nu adãugaþi ulei. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute.în timpul procesului de mãsurare. Nivelul uleiului de motor este prea ridicat. Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 30 de minutedacãmotoruls-a rãcit. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: N Engine oil level OK (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Adãugaþi 1. Opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ 5 minutedacãmotorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: P OK -1.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia simbolului P pe afiºaj.5 litri de ulei de motor Adãugaþi 2. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute.0 l HI Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi butonul > situat pe panoul de bord ( page 112).0 l -1. Nu adãugaþi ulei. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Porniþi motorul ( page 93).5 l -2. Engine oil level Not when engine on (Nivelul uleiului de motorIndisponibil când motorul este pornit) 233 . period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.0 litri de ulei de motor 4 Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 5 minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235).0 litri de ulei de motor Adãugaþi 1. Va fi afiºat urmãtorul mesaj în timpul procesului de mãsurare: N Engine oil level Measuring in progress (Procesul de mãsurare a nivelului uleiului de motor în curs de desfãºurare) N Engine oil level Reduce oil level! (Nivelul uleiului de motor Reduceþi nivelul uleiului de motor!) Engine oil level Turn ignition on for level (Nivelul uleiului de motor Porniþi contactul pentru a verifica nivelul uleiului) Observe vait. Este afiºat intermitent --:-.

Introduceþi joja în tubul pentru jojã cât mai adânc posibil ºi scoateþi-o din nou afarã. Curãþaþi joja cu o lavetã fãrã scame.00-2041-31 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor pe benzinã 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor 3 Joja de ulei de motor 234 .Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul jojei Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. i Diferenþa de cantitate de ulei dintre marcajele superior ºi inferior este: de aproximativ 2 litri la autovehiculele cu motor diesel de aproximativ 3 litri la autovehiculele cu motor pe benzinã 4 Motor diesel cu 6 cilindri 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor diesel cu 4 cilindri N18. autovehiculul trebuie: sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã nu fie înclinat sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Scoateþi joja de ulei 1.

În caz contrar. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Adãugarea de ulei de motor Desfaceþi buºonul ºtuþului de alimentare cu ulei 2.30-2054-31 4 La adãugarea uleiului de motor. Desfaceþi capacul buºonului de alimentare 2. de exemplu. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. Evitaþi deversarea uleiului de motor în sistemul de canalizare. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Existã pericolul deteriorãrii alternatorului datoritã scurgerii uleiului de motor. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei. adãugaþi cu atenþie uleiul de motor. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. Temperatura lichidului de rãcire trebuie sã se situeze sub 50 °C. Nivelul uleiului este corect dacã acesta se situeazã între marcajele inferior min ºi superior max de pe jojã. în apele subterane sau în sol. în apele de suprafaþã. alternatorul est situat sub orificiul de alimentare cu ulei de motor. H N20. Adãugaþi ulei dacã este necesar ( pagina 235). Din acest motiv. În cazul motoarelor cu motor diesel. ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificaþi nivelul uleiului de motor. Asiguraþi-vã cã nu este depãºit marcajul max la adãugarea de ulei. Notã privind protecþia mediului Lichidul de rãcire Rezervorul de expansiune este situat în compartimentul motorului. Uleiul de motor trebuie îndepãrtat într-o manierã responsabilã faþã de mediul înconjurãtor. Informaþii referitoare la uleiurile de motor autorizate sunt disponibile în Carnetul de service. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului 235 . la un Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar.

236 . la un Centru de Service Mercedes-Benz. Continuaþi sã rotiþi capacul ºi îndepãrtaþi-l. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Curãþaþi imediat pielea ºi articolele de îmbrãcãminte cu sãpun ºi apã. i De regulã. Dacã apar pierderi semnificative de lichid de rãcire. de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. prin urmare. Sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune pentru lichidul de rãcire sunt presurizate când motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui tip de lichid de rãcire. existã riscul de a suferi arsuri cauzate de lichidul de rãcire fierbinte pulverizat. Verificaþi nivelul lichidului de frânã: periodic. pentru identificarea ºi rezolvarea problemei.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de accidentare Deºurubaþi uºor capacul 1 spre stânga pânã la primul punct de rezistenþã pentru a elibera presiunea. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Nivelul lichidului de frânã trebuie sã se situeze între marcajele inferior-MIN ºi superior-MAX. Lichid de frânã Rezervorul este situat în compartimentul motorului. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data pentru urmãtoarea înlocuire a lichidului de frânã. Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie. Nu ingeraþi lichid de rãcire. clãtiþi cu apã curatã din abundenþã. de exemplu. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate. În cazul contactului cu ochiii. ! Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la sistemele de rãcire ºi încãlzire. Deschideþi rezervorul de expansiune pentru lichidul de rãcire numai când temperatura lichidului se situeazã sub 50 °C. Agãugaþi lichid de rãcire ( page 368) pânã la nivelul semnului ºtuþului de alimentare (marcajul superior-MAX). N20.30-2054-31 G 4 La deschiderea vasului de expansiune pentru lichid de rãcire. Evitaþi contactul lichidului de rãcire cu pielea. ochii sau obiectele de îmbrãcãminte. Repuneþi din nou capacul 1. Pericol de intoxicare G Lichidul de rãcire conþine glicol ºi. este toxic.

4 N20. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Acesta are o capacitate de aproximativ 7 litri. Astfel. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea de lichid de frânã.30-2054-31 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Adãugaþi soluþie concentratã în lichidul pentru spãlarea parbrizului pe tot parcursul anului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Clãtiþi zonele afectate cu multã apã curatã ºi solicitaþi asistenþã medicalã dacã este necesar.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor ! Lichidul de frânã corodeazã vopseaua. Nu ingeraþi lichidul de frânã. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. Dacã lichidul de frânã intrã în contact cu vopseaua. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. ochii sau îmbrãcãmintea. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. acesta este alimentat de asemenea cu lichid din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Dacã lichidul de frânã nu atinge marcajul inferior-MIN. Pericol de intoxicare G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. 237 . pentru verificarea sistemului hidraulic. În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de spãlare a farurilor. Pericol de accident G Sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului este situat în compartimentul motorului. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. este posibil ca sistemul hidraulic al autovehiculului sã fie defect. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. clãtiþi imediat cu apã.

Scoateþi capacul 3. ! Dacã vindeþi autovehiculul. sunt interzise utilizarea flãcãrilor deschise sau fumatul în timpul manipulãrii concentratului pentru lichid de spãlarea a parbrizului. Mercedes-Benz recomandã insistent ca schimbãtorul de cãldurã sã fie înlocuit dupã 10 ani la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. 238 . adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate calificat care posedã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru detectarea ºi remedierea cauzelor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. sunteþi obligat sã clarificaþi cumpãrãtorului urmãtoarele aspecte. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. Amplasaþi din nou capacul 3. schimbãtorul de cãldurã trebuie înlocuit dupã 10 ani în conformitate cu reglementãrile naþionale în materie de autorizare a traficului (StVZO). Prin urmare.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de incendiu Ansamblurile mecanice ale autovehiculului Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la ansamblurile mecanice. petele de ulei lãsate în locul unde a fost parcat autovehiculul). Din acest motiv. Încãlzire auxiliarã G Pericol de incendiu sau de intoxicareG Autovehiculele cu încãlzitor de aer: în Germania. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Utilizaþi: Variaþi proporþia amestecului în funcþie de lichid de spãlare pentru sezonul cald pentru protecþie împotriva murdãririi la temperaturi peste punctul de îngheþ lichid de spãlare pentru sezonul rece dacã existã riscul de îngheþare a apei pe parbriz Efectuaþi amestecarea lichidului de spãlare a parbrizului într-un recipient cu proporþiile specificate. Dacã se pierde ulei (de exemplu. 4 temperatura exterioarã. Completaþi lichidul de spãlare a parbrizului. Din motive de siguranþã. În acest scop. În acest scop. trebuie sã transferaþi acest Manual de utilizare noului proprietar.

Pãstraþi bateriile în afara accesului copiilor. în funcþie de versiunile de dotare: bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Pericol de accidentare B Acidul de baterie este caustic. Acidul de baterie se poate scurge prin orificiile de ventilaþie ale capacelor celulelor ºi pot cauza daune mediului înconjurãtor. evitaþi producerea scânteilor cauzate de foc. Transportaþi ºi depozitaþi bateriile în poziþie verticalã. Neutralizaþi imediat stropii de acid de pe piele sau articole de îmbrãcãminte utilizând apã cu sãpun sau agent de neutralizare a substanþelor acide ºi apã curatã. este degajat gaz exploziv. La manipularea bateriilor. Purtaþi mãnuºi de protecþie rezistente la substanþele acide.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateria Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu douã baterii. Efectuaþi încãrcarea bateriilor numai în spaþii bine ventilate. Copiii nu pot estima pericolele implicate de manipularea bateriilor ºi a acidului. Îndepãrtaþi bateriile în mod ecologic. Limpeziþi stropii de acid cu apã curatã ºi consultaþi imediat un medic. Purtaþi ochelari de protecþie. asiguraþile împotriva rãsturnãrii. lichidul poate sãri în ochi. Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Încredinþaþi bateriile unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct de colectare special pentru baterii uzate. Pericol de explozie Datoritã pericolului de explozie. La amestecarea apei ºi a acidului. Notã privind protecþia mediului H Á À Bateriile conþin substanþe poluante. flãcãri deschide ºi fumat. respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie din acest Manual de utilizare. G C E F 4 A D Pericol de explozie În timpul încãrcãrii bateriilor. 239 . La transportarea bateriilor.

Utilizarea autovehiculului Bateria Bateriile trebuie sã fie întotdeauna suficient încãrcate pentru a beneficia de durata de viaþã normalã a acestora. 4 ! Opriþi motorul ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde înainte de a slãbi sau deconecta clemele de contact. Dacã intenþionaþi sã parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã. în special suprafeþele inferioare ale acestora. Agenþii de curãþare care conþin carburant corodeazã carcasa bateriei. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( page 349). Pentru informaþii suplimentare. ! Murdãria acumulatã pe borne ºi pe suprafeþele bateriei cauzeazã pierderi de energie ce pot cauza descãrcarea bateriei. 240 . apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz ºi deconectaþi sistemul electric de la comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este menþinut în stare de nefuncþionare pentru perioade îndelungate de timp. puteþi deteriora componentele sistemului electric. cu vaselinã rezistentã la acizi. Întreþinerea bateriilor. Lubrifiaþi uºor clemele de contact. În caz contrar. Curãþaþi carcasa bateriei numai cu agenþi de curãþare disponibili în comerþ ºi cu capacele celulelor înºurubate. Menþineþi întotdeauna bornele ºi suprafeþele bateriei curate ºi uscate.

este necesar sã deconectaþi ambele baterii când lucraþi la circuitul electric al autovehiculului. Dupã reconectarea la sursa de alimentare cu energie electricã. Comutatorul de izolare a bateriei se aflã în partea dreaptã a pedalei de acceleraþie în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. G Dacã autovehiculul este dotat cu baterie auxiliarã în compartimentul motorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare DTCO separate. Deplasaþi butonul glisant roºu 2 în jos în direcþia sãgeþii ºi deconectaþi conectorul 1 din pinul de masã. 1 Fiºã 2 Buton glisant Toþi consumatorii trebuie sã fie deconectaþi de la circuitul de alimentare cu energie electricã. trebuie sã resetaþi uºa culisantã acþionatã electric ( page 80). Pericol de accidentare i Întreruperea alimentãrii cu energie electricã este înregistratã în DTCO (tahometrul digital) drept un eveniment în memoria defecþiunilor. În caz contrar. 241 .Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei Comutatorul de izolare a bateriei Puteþi întrerupe alimentarea cu energie electricã a tuturor consumatorilor autovehiculului prin intermediul comutatorului de izolare a bateriei. Numai astfel sistemul electric este complet deconectat de la sursa de energie electricã. puteþi deteriora componentele sistemului electric. Fixaþi fiºa 1 sub pedala de acceleraþie astfel încât sã nu intre în contact cu pinul de masã. ! Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contact ºi aºteptaþi cel puþin 20 de secunde înainte de deconectarea sau conectarea comutatorului de izolare a bateriei. Deconectarea sistemului electric Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93) ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde. Astfel se previne descãrcarea bateriei cauzatã de consumul accidental de energie. 4 i Deconectaþi sistemul electric al autovehiculului de la sursa de alimentare utilizând comutatorul de izolare al bateriei numai dacã autovehiculul urmeazã a fi parcat pentru o perioadã îndelungatã sau când acest lucru este absolut necesar.

Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei ! Când fixaþi fiºa sub pedala de acceleraþie. asiguraþi-vã cã aceasta nu este: murdarã deterioratã În caz contrar. Fiºa trebuie sã intre complet în contact cu pinul de masã 2. Apãsaþi fiºa 1 în pinul de masã 2 pânã la fixarea acesteia ºi eliberarea agentului de blocare. 4 Conectarea sistemului electric 1 Fiºã 2 Pin de masã 242 . Deplsaþi butonul glisant roºu pânã la fixare. nu veþi putea restabili conexiunea electricã în momentul reasamblãrii pieselor. Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93). Toþi consumatorii sunt reconectaþi la circuitul de alimentare cu energie electricã.

Sistemul de monitorizare a pneurilor vã previne în cazul în care presiunea dintr-unul sau mai multe pneuri scade. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. ºoferul este responsabil pentru reglarea corectã a presiunii în pneuri dacã sarcina utilã a autovehiculului este mãritã. 243 . acest lucru poate influenþa funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri. Se afiºeazã presiunea curentã din fiecare pneu. Acest sistem monitorizeazã. pentru toate cele patri pneuri. Apelare presiune în pneuri prin intermediul sistemului de operare Autovehicule cu taste pe volan Porniþi motorul ( page 93). Pericol de accident Asiguraþi-vã cã recalibraþi întotdeauna sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri dupã modificarea presiunii. Acesta vã avertizeazã numai dacã presiunea în pneuri scade semnificativ sub valoarea de referinþã a presiunii în pneuri dupã setarea presiunii în timpul calibrãrii. frânaþi cu atenþie pânã la oprirea autovehiculului. În special. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. Trebuie sã reglaþi întotdeauna presiunea în pneuri în funcþie de sarcina autovehiculului. menþinerea presiunii stabilite la activarea sistemului. În astfel de cazuri. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii curente din fiecare pneu. În cazul în care echipamentul radio (exemplu telefoane mobile sau aparate de emisie recepþie) este în funcþiune în interiorul sau în apropierea autovehiculului. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã în cazul în care presiunea în pneuri este incorectã. Trebuie sã consultaþi tabelul din interiorul trapei buºonului rezervorului de carburant pentru a decide dacã presiunea în pneuri trebuie reglatã.32-2243-31 i Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. G 4 54.

i 4 Valorile presiunii în pneuri indicate de sistemul de operare pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare. cã presiunea din toate cele patru pneuri este setatã corespunzãtor circumstanþelor de utilizare. 244 . Respectaþi notele din secþiunea "Presiunea în pneuri" ( page 377). Autovehicule cu taste pe volan Se afiºeazã un mesaj ºi lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. Într-unul dintre dreptunghiuri este afiºatã presiunea din pneul respectiv ( page 305). De obicei. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. sistemul de monitorizare a apresiunii din pneuri detecteazã automat noua valoare de presiune. Presiunea în pneuri este afiºatã în douã dreptunghiuri de culoare roºie. sistemul de operare vã oferã o valoare mai exactã. prin intermediul tabelului din interiorul clapetei buºonului de alimentare. de exemplu dacã: presiunea în pneuri a fost modificatã roþile sau pneurile au fost schimbate au fost montate roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Asiguraþi-vã. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri În majoritatea cazurilor.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Urmãtorul mesaj va fi afiºat dacã autovehiculul a fost parcat timp de peste 20 de minute sau aþi condus cu o vitezã sub 30 km/h: Tyre pressure displayed after driving for several minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Avertizare asupra presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ.

Este afiºat urmãtorul mesaj: OK TPMS (sistem de monitorizare a presiunii în pneuri în regulã) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta ç de pe volan.TPMS pe afiºaj. Procesul de activare este anulat automat dupã scurgerea a 30 de secunde fãrã nicio valoare afiºatã. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta . urmãtorul mesaj va fi afiºat: Monitor current tyre pressure? (Monitorizare presiune curentã?) 245 . Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Apãsaþi butonul . Autovehicule cu taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. situat pe panoul de bord. Apãsaþi tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia mesajului +CAL. Pe afiºaj trebuie sã aparã informaþiile standard ( page 122). 4 Apãsaþi butonul de resetare 0 situat pe panoul de bord ( page 29). sau tasta de meniu 5 din panoul de bord.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor reactivated (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a fost reactivat) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Apãsaþi tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii din fiecare pneu sau apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed after driving for several minutes ( Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi tasta æ de pe volan. Pentru autovehiculele cu taste pe volan.

la începutul acestuia. pentru înlocuirea roþii de rezervã cu un pneu de iarnã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247). Adaptaþi stilul dumneavoastrã de conducere ºi conduceþi cu mai multã atenþie. BAS. la un Centru de Service Mercedes-Benz. dacã uleiul de motor utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã Verificarea concentraþiei antigelului/ agentului anticoroziv în lichidul de rãcire Adãugarea unui agent de curãþare concentrat în lichidul sistemului de spãlare a parbrizului Verificarea bateriilor Înlocuirea pneurilor Informaþii referitoare la utilizarea carburantului diesel la temperaturi externe reduse sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 372). de exemplu. ASR. Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ( pagina 244). pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece. utilizând permanent sistemul Speedtronic ( page 195). Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu suprafaþã de rulare identicã pentru toate roþile pentru a menþine manevrabilitatea sigurã a autovehiculului. Numai astfel sistemele pentru siguranþa conducerii ABS.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. Pericol de accident În acest caz. luaþi în considerare cã manevrabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. AAS ºi ESP® vor funcþiona optim. de exemplu. este recomandat sã reduceþi viteza maximã a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã. Cablul adaptor este diponibil la orice atelier de specialitate autorizat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã. Dacã montaþi roata de rezervã de uz temporar pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. Pericol de accident 4 G G Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm trebuie înlocuite imediat. 246 . este necesarã amplasarea unui semn de avertizare în câmpul vizual al ºoferului. Aceastã revizie tehnicã include: Schimbarea uleiului.

Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pericol de accident G Dacã existã probabilitatea ca autovehiculul sã derapeze sau nu poate fi frânat la viteze reduse: apãsaþi pedala de ambreiaj în cazul autovehiculelor cu transmisie manualã comutaþi selectorul în poziþia neutrã N în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã Încercaþi sã pãstraþi controlul asupra autovehiculului prin intermediul manevrelor de corectare a direcþiei. Aceastã acþiune va readuce frânele la nivelul normal de performanþã. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. 4 Comutarea într-o treaptã inferioarã pentru frânarea autovehiculului poate cauza deraparea autovehiculelor pe o suprafaþã alunecoasã datoritã diferenþei semnificative de vitezã dintre motor ºi roþile motrice în acest anotimp. poate fi avantajos sã dezactivaþi sistemul ABS ( page 62). dacã este posibil. Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. acestea produc un efect de excavaþie în scopul ameliorãrii aderenþei. 247 . Autovehiculul poate fi condus cu viteza maximã admisã în timpul utilizãrii lanþurilor antiderapante numai pe carosabil acoperit cu zãpadã. depozitaþi jantele ºi pneurile într-un loc rãcoros. poate fi necesar sã acþionaþi frânele mai puternic pentru a obþine o forþã de frânare normalã. Astfel. virajele ºi frânarea bruscã. La oprirea autovehiculului dupã parcurgerea unor drumuri acoperite cu sare. Sarea prezentã pe carosabil poate afecta negativ eficienþa sistemului de frânare. vaselina ºi benzina/motorina. i Montaþi lanþuri antiderapante numai pe roþile din spate (puntea motrice). Conduceþi cu atenþie deosebitã pe carosabilul alunecos. uscat ºi. din motive de siguranþã. asiguraþi-vã cã frânele sunt complet funcþionale înainte de a continua cãlãtoria. Acþionaþi periodic frânele în timpul cãlãtoriilor mai lungi pe drumuri acoperite de criblurã sau de sare.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã i Dupã demontare. Evitaþi accelerarea. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. În cazul conducerii autovehiculului cu lanþuri antiderapante. sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz. Comutaþi într-o treaptã inferioarã de vitezã numai la turaþii reduse ale motorului. Utilizaþi frâna de serviciu în funcþie de condiþiile de drum. întunecat. Puteþi obþine informaþii referitoare la lanþurile antiderapante de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Prin urmare. Demontaþi lanþurile antiderapante imediat ce drumul nu mai este acoperit de zãpadã. Respectaþi instrucþiunile de montare furnizate de producãtor.

! Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã nu sunt înregistrate de sistemul de programare a verificãrilor tehnice.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice (ASSYST) ASSYST PLUS Active Service System (sistem activ de programare service). din data indicatã pentru service trebuie scãzute perioadele în care bateria este deconectatã. 248 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu oferã informaþii privitoare la nivelul uleiului de motor.000 de km înainte. sã citiþi secþiunile relevante din documentaþia tehnicã. În caz contrar. Apoi este afiºat un mesaj în timpul deplasãrii autovehiculului sau dupã punerea contactului. sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu trebuie confundat cu afiºajul pentru nivelul uleiului de motor P. cum ar fi: normele de protecþie a muncii ºi prevenire a accidentelor. de exemplu: G Nu utilizaþi niciodatã cricul autovehiculului în locul standurilor. În acest scop. Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru o perioadã scurtã de timp. manualul de utilizare ºi informaþiile de service 4 Familiarizaþi-vã în prealabil în special cu cerinþele legale. este posibil sã nu sesizaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. Prin urmare. Pericol de accidentare Înainte de realizarea operaþiunilor de întreþinere ºi a reparaþiilor. Respectaþi indicaþiile referitoare la piesele deschimb din secþiunea “Date tehnice” ( page 364). care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. cauzând astfel accidentarea gravã a dumneavoastrã sau a altor persoane sau pagube materiale. Lucrãrile de întreþinere ºi de verificare a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. vã informeazã asupra datei programate pentru urmãtoarea operaþiune de service. trebuie sã-l ridicaþi pe standuri cu o capacitate de susþinere suficientã. Data programatã pentru service este afiºatã cu cel puþin o lunã sau 3. Pentru a vã asigura cã verificãrile tehnice vor fi efectuate la momentele oportune. Cricul poate ceda determinând cãderea autovehiculului. Înainte de a lucra sub autovehicul.

poate reseta indicatorul de service dupã efectuarea reviziei.. zile) 9 Service A in. Intervalul între datele verificãrilor tehnice depinde de stilul de conducere. de exemplu un Centru Service Mercedes-Benz. de exemplu 3. Depãºirea datei programate pentru verificarea tehnicã Un atelier de specialitate autorizat. în funcþie de distanþa totalã parcursã. urmãtorul simbol este afiºat intermitent timp de 10 secunde dupã punerea contactului: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea veþi observa semnul minus înaintea datei de verificare tehnicã programate. 4 ! Depãºirea datei de revizie tehnicã specificate poate reprezenta o încãlcare a legii. Acestea pot fi prelungite prin: conducerea cu atenþie ºi la turaþii medii ale motorului evitarea cãlãtoriilor scurte în timpul cãrora motorul nu atinge temperatura normalã de funcþionare Afiºarea datei programate pentru service Autovehicule cu taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 Service A in . Afiºajul este activat.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service i Intervalul rãmas pânã la verificarea tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri. km) 9 Service A due now (Verificarea tehnicã A programatã acum) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. Autovehicule fãrã taste pe volan Dacã aþi depãºit data de verificare tehnicã programatã. Autovehicule cu taste pe volan Dacã aþi depãºit data programatã pentru service.km (Verificarea tehnicã A în .. 249 ......000 km perioada rãmasã în zile. de exemplu 30 de zile. urmãtorul mesaj va fi indicat pe afiºaj: 9 Service A in . Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Porniþi motorul ( page 93).km (Verificarea tehnicã A în .days (verificarea tehnicã A în . iar garanþia ºi avantajele pentru clienþii importanþi pot fi anulate.days (verificarea tehnicã A în . zile) 9 Service A in. Autovehicule fãrã taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje. km) Este emis de asemenea un semnal acustic..

. 250 . Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea urmãtorului mesaj. zile) 9 Service A in. Îndepãrtarea filtrului de aer Scoateþi cu atenþie capacul 1 din niºa 2 ºi îndepãrtaþi-l.days (verificarea tehnicã A în . În caz contrar. impuritãþile pot deteriora sistemul de condiþionat. de exemplu: 9 Service A in . 1 Capac 2 Niºe ! Trebuie sã eliminaþi impuritãþile vizibile de pe filtrul de aer sau sã-l înlocuiþi dacã este necesar. verificaþi regulat sistemul de aer condiþionat pentru eliminarea impuritãþilor vizibile. Din acest motiv.. km) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. Îndepãrtaþi materialele filtrante Curãþaþi materialele filtrante Spãlaþi materialele filtrante cu apã curatã Lãsaþi materialele filtrante la uscat. 4 ! Filtrul de aer pe plafon în zona posterioarã a habitaclului Materialele filtrante nu trebuie curãþate sau uscate într-o maºinã de spãlat. Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia urmãtorului mesaj pe afiºaj: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi tasta è sau ÿ pânã la apariþia afiºajului standard ( page 118)..km (Verificarea tehnicã A în .. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri perioada rãmasã în zile Filtrul de aer pentru sistemul de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului În filtrul de aer se pot acumula cantitãþi semnificative de nisip sau praf când conduceþi pe drumuri prãfuite sau cu nisip. care nu este acoperit de garanþie. Instalarea filtrului de aer Montaþi materialele filtrante Montaþi capacul 1.

la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere. În asemenea cazuri. i Se recomandã utilizarea produselor Mercedes-Benz. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. utilizaþi întotdeauna scãri corespunzãtoare trepte fixe 4 G ! Nu aplicaþi în niciun caz autocolante. Aceastea au fost special concepute pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi sunt de cea mai înaltã tehnologie. magneþi sau obiecte similare pe suprafeþele vopsite.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea periodicã ºi adecvatã vã va ajuta la menþinerea unei stãri optime a autovehiculului. depunerile corozive. Nu utilizaþi carburant ca agent de curãþare. Produsele de întreþinere Mercedes-Benz sunt disponibile de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Recipientele goale ºi materialele de curãþare uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. În caz contrar. Pericol de intoxicare ºi accidentare Notã privind protecþia mediului H Spãlaþi autovehiculul numai într-un loc adecvat acestui scop. este posibilã deteriorarea vopselei. Zgârieturile. în locuri unde copiii nu au acces. 251 . zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. filme. de exemplu. Carburantul este inflamabil ºi constituie un pericol pentru sãnãtate. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat urmãtoarele substanþe: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Spãlaþi autovehiculul mai frecvent în timpul iernii pentru a îndepãrta depunerile de sare. Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului dumneavoastrã împotriva influenþelor dãunãtoare din mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie. i Dacã este necesarã curãþarea unor zone din apropierea pãrþii superioare a autovehiculului.

conductele lichidului de frânã. este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã. ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. conectori sau elementele de etanºare. Agenþii de curãþare a jantelor pot favoriza coroziunea discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/saboþilor de frânã. în special jantele curãþate cu agenþi de curãþare a jantelor. Dacã nu demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi nu pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare. Procedând astfel.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului dumneavoastrã. declanºarea accidentalã a ºtergãtoarelor. ! Pentru a evita deteriorãrile. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie ºi astfel. Dupã spãlarea automatã a autovehiculului. nu îndreptaþi jetul de apã direct spre balamalele portierelor. Spãlarea automatã a autovehiculului Puteþi apela pentru curãþarea autovehiculului la o spãlãtorie automatã chiar de la început. Înainte de parcarea ºi pãrãsirea autovehiculului. Demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare înainte de a intra în spãlãtoria automatã. 252 . Dacã autovehiculul este foarte murdar. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite. Trebuie menþiuntã distanþa minimã dintre autovehicul ºi duza dispozitivului de curãþare cu presiune înaltã: aproximativ 70 cm pentru jeturi circulare aproximativ 30 cm pentru jeturile plane de 25° ºi jeturile concentrate Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. mai întâi încãlziþi motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi se reduce zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de rezidurile de pe parbriz. ºtergeþi ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor de parbriz. existã posibilitatea deteriorãrii acestora sau a autovehiculului în spãlãtoria automatã. Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ! Dupã curãþarea autovehiculului. 4 ! Asiguraþi-vã cã maneta de control a ºtergãtoarelor de parbriz se aflã în poziþia 0 ( page 155). acesta nu trebuie parcat pentru o perioadã îndelungatã. Este preferabilã spãlarea automatã fãrã perii. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor.

fãrã noroi. Pericol de accidentare G Treptele ºi cãile de acces murdare sau acoperite de gheaþã presupun un risc de alunecare ºi cãdere. Când ºtergãtoarele de parbriz se aflã în poziþie verticalã. precum ºi încãlþãmintea. Treptele ºi deschiderile de acces în autovehicul. zãpadã sau gheaþã). Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( page 155). veþi deteriora capota.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Trepte Pericol de accident Jantele din aliaj uºor Curãþaþi jantele din aliaj uºor în mod regulat. protejaþi sistemul de transmisie cu curea de agentul de conservare. ! Nu utilizaþi agenþi de curãþare alcalini sau acizi. jetul nu trebuie orientat direct spre componentele electrice sau spre terminalele cablurilor electrice. ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. 253 . Geamuri glisante Urmãtoarele piese trebuie curãþate la fiecare 3 sãptãmâni: garniturile ºi zonele de contact ale geamurilor trebuie curãþate cu o lavetã umedã ºinele de ghidare ale geamurilor 4 ! Nu permiteþi accesul apei în orificiile de admisie ºi ventilaþie. Dupã curãþare trataþi motorul cu agenþi de conservare. trebuie menþinute curate (de exemplu. În caz contrar. Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. G Opriþi motorul înainte de curãþarea parbrizului sau a braþelor ºtergãtoarelor. În cazul curãþãrii cu apã sau abur cu înaltã presiune. Curãþarea motorului Acum este posibilã curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. Aceºtia pot cauza coroziunea prezoanelor (piuliþelor de roatã) sau a dispozitivelor de echilibrare a greutãþii roþilor. În exteriorul parbrizului ºi al lamelor ºtergãtoarelor Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( page 93). Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din comutatorul de contact. În acest caz. În caz contrar.

Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. puteþi zgâria sau deteriora suprafeþele. În caz contrar. În caz contrar. Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã. 254 . ! Nu utilizaþi lavete uscate. Nu atingeþi partea interioarã a lunetei sau a geamurilor laterale cu obiecte dure. ºampon ºi o lavetã moale. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi. În caz contrar. Finisaj de plastic 4 ! Nu utilizaþi lavete din material tare.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Geamurile Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora suprafeþele din plastic ale geamurilor farurilor. de exemplu. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. Din acest motiv. ! Nu utilizaþi lavete din material tare. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. În caz contrar. materiale abrazive. 1 Senzorii Parktronic ! Utilizaþi numai lichid de spãlare adecvat pentru suprafeþe din plastic. nu utilizaþi lavete uscate. puteþi deteriora geamurile sau sistemul de încãlzire a lunetei. materiale abrazive. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. Dacã efectuaþi curãþarea senzorilor prin intermediul unui dispozitiv cu presiune înaltã sau cu abur. urmaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de fabricantul dispozitivului referitoare la distanþa corectã între autovehicul ºi duza dispozitivului cu presiune înaltã. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele. Senzorii sistemului Parktronic (PTS) Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie frontalã ºi posterioarã. dispozitive pentru rãzuirea gheþii sau inele. Farurile Stergeþi geamurile farurilor cu un burete umed.

Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. o lavetã din microfibrã). Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Murdãrire uºoarã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. Nu înãlbiþi sau vopsiþi centurile de siguranþã. o lavetã din microfibrã). Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect poros. fãrã solvenþi. În cazul murdãriei pronunþate. utilizaþi o soluþie pentru suprafeþe cu murdãrie persistentã. Mercedes-Benz recomandã utilizarea unui produs Mercedes-Benz. Aceste proceduri pot afecta negativ funcþionalitatea centurilor. Murdãrire intensã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. Nu uscaþi centurile de siguranþã în lumina directã a soarelui sau la temperaturi de peste 80 °C. Planºa de bord ºi secþiunea capitonatã a volanului Umeziþi o lavetã curatã ºi care nu lasã scame cu apã ºi utilizaþi-o pentru a curãþa pãrþile din plastic ºi planºa de bord. detergent de vase) diluat cu apã. 255 . Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere de construcþie Pericol de accident 4 G ! Utilizaþi un agent de curãþare necaustic. Nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare pentru curãþarea habitaclului care conþin solvenþi pentru a curãþa planºa de bord sau secþiunea capitonatã a volanului. G Murdãria de pe autovehicul poate afecta siguranþa rutierã ºi funcþionalã a acestuia. fãrã scame (de exemplu. utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. ! Curãþaþi centurile de siguranþã cu o soluþie de spãlare neutrã. Pericol de accidentare Centurile de siguranþã Îndepãrtaþi imediat petele ºi murdãria pentru a preveni deteriorarea ºi acumularea de reziduuri. ! Ca agent de curãþare. fãrã scame (de exemplu. ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag.

În cazul periclitãrii performanþelor sistemului de frânare. Îndepãrtaþi corpurile strãine prinse. pneurile. În acest scop. Pericol de accident G Murdãria prezentã pe discurile de frânã. Dupã conducerea pe noroi. curãþaþi întotdeauna autovehiculul cu atenþie dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere ºi înainte de conducerea pe drumurile publice. Pericol de derapare Murdãria ºi noroiul de pe pneuri/suprafaþa carosabilului reduc aderenþa pneurilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. dacã este necesar. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Autovehiculul poate intra în derapaj Pericol de alunecare Murdãria ºi noroiul de pe trepte ºi deschiderile de acces pot afecta siguranþa acestora. Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare prin testarea frânelor înainte de a conduce pe drumurile publice. Acest lucru este valabil în special în cazul în care suprafaþa este umedã. deschiderile de acces. În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu înaltã presiune sau al unei spãlãtorii automate. 256 . roþile. nisip. mânerele. geamurile. treptele. roþile. puteþi aluneca de pe trepte ºi vã puteþi accidenta. Respectaþi observaþiile din aceastã secþiune. oglinzile retrovizoare exterioare. apã sau în condiþii similare: Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare. Curãþaþi discurile de frânã. pasajele roþilor ºi plãcuþele de înmatriculare. Drept consecinþã. plãcuþele/garniturile de frânã ºi articulaþiile punþii. în special echipamentele sistemului de iluminare. de exemplu. Din acest motiv. Verificaþi articulaþiile punþilor ºi lubrefiaþi-le.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Pot apãrea în special urmãtoarele pericole: Particule de criblurã Pietrele prinse între pneuri pot fi aruncate în timpul deplasãrii autovehiculului ºi pot accidenta alþi participanþi la trafic sau pot deteriora autovehiculele acestora (în special parbrizul). Respectaþi întotdeauna instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. ºi plãcuþele/saboþii de frânã poate influenþa negativ performanþele sistemului la frânare (mergând pânã la nefuncþionarea totalã a acestuia). Aceastã situaþie poate provoca un accident. este necesarã respecarea instrucþiunilor de siguranþã relevante din aceastã secþiune. 4 Curãþaþi autovehiculul. pietrele. opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic permit oprirea în siguranþã ºi apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru efectuarea lucrãrilor.

.? Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Înlocuirea becurilor Înlocuirea bateriilor Sistemul de alimentare cu carburant Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pneu dezumflat Bateria Pornirea asistatã Tractarea Siguranþe 5 257 .Sfaturi practice Depanare rapidã Mesaje afiºate Unde gãsesc..

Sistemul de alarmã antifurt este dezactivat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. 5 Sistemul de alarmã antifurt este declanºat brusc. În acest scop. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii când sistemul de alarmã antifurt era activat. 258 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Soluþii propuse Cheia: Apãsaþi tasta Œ sau ‹.Sfaturi practice Depanare rapidã Semnalele acustice de avertizare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact.

Pericol de accidentare Nu purtaþi centura de siguranþã. Aþi oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Soluþii propuse Respectaþi recomandãrile incluse în notele de la ( pagina 290). dar nu aþi comutat transmisia automatã în poziþia P.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Este generat un semnal acustic de avertizare. Cauzã/consecinþe posibile Va fi afiºat un mesaj corespunzãtor. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 41). Conduceþi cu frâna de mânã trasã. Comutaþi transmisia automatã în poziþia P G 5 259 . Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia 0.

Scoateþi cheia. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Porniþi motorul în mod normal. 260 . Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Nu reporniþi în niciun caz motorul. 5 Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse G Luaþi imediat contactul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Problemã Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Dacã nu puteþi identifica nicio deteriorare a: compenentelor fundamentale sistemului de alimentare cu carburant suportului motorului Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant.Sfaturi practice Depanare rapidã Accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop.

În acest scop. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 5 261 . la un autovehicul cu motor diesel. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Problemã Rezervorul de carburant s-a golit complet. Scoateþi cheia. G Luaþi imediat contactul. Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant.Sfaturi practice Depanare rapidã Carburantul ºi rezervorul de carburant Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Nu reporniþi în niciun caz motorul. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Existã aer în sistemul de alimentare. Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant.

Reporniþi motorul. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. În acest scop. Motorul nu porneºte. 262 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Lampa de avertizare asupra nivelului carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0. 5 Autovehicule cu motor diesel: Rezervorul de carburant este complet gol. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Soluþii propuse Readuceþi cheia în poziþia 0 a comutatorului de contact înainte de a încerca din nou pornirea motorului. Problemã Motorul nu porneºte. Luaþi în calcul faptul cã încercãrile îndelungate de pornire a motorului pot descãrca bateria.Sfaturi practice Depanare rapidã Motor Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Cauzã/consecinþe posibile Este posibil ca sistemul de alimentare cu carburant al motorului sã fie defect. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 329). Alimentaþi autovehiculul cu carburant. Dacã problema persistã dupã câteva încercãri: Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.

descãrcatã).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Motorul nu porneºte. 5 263 . Comutatorul de izolare a bateriei este deconectat. Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se indicã depãºirea limitei de +120 °C. Dacã motorul tot nu porneºte în ciuda Autovehicule cu transmisie automatã: tentativei de pornire asistatã: Maneta schimbãtorului nu se aflã în poziþia P Apelaþi la un atelier de specialitate sau N. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Tensiunea de alimentare este insuficientã Motorul nu poate fi pornit (bateria este prea slabã sau este ( pagina 353). autorizat. Activaþi sistemul electric ( pagina 241) Nu acceleraþi excesiv. carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic ºi poate provoca deteriorarea acestuia. Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri. Sistemul electronic al motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate. Nu auziþi demarorul în funcþiune. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi respectaþi recomandãrile incluse în notele de avertizare. Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã. mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 235). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. În caz contrar.

Aºteptaþi minimum 10 secunde înainte de repornirea motorului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 264 . Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D sau R. transmisia comutã în treapta a doua de vitezã. În acest scop. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Problemã Transmisia nu mai efectueazã corect schimbarea treptelor de vitezã. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Opriþi motorul. 5 Capacitatea de accelerare este diminuatã. Transmisia nu comutã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este posibilã numai comutarea în treapta a doua de vitezã sau marºarier. în poziþia R. Opriþi autovehiculul. În poziþia D. Transmisia funcþioneazã în modul de urgenþã. transmisia comutã în treapta marºarier.Sfaturi practice Depanare rapidã Transmisia automatã Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Farurile vor fi dezaburite dupã parcurgerea unei distanþe scurte. Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse. Cauzã/consecinþe posibile Umiditatea atmosfericã este foarte ridicatã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor. Umezeala a pãtruns carcasa farurilor deoarece nu este închisã etanº. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Problemã Farurile sunt aburite pe interior.Sfaturi practice Depanare rapidã Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 265 . În acest scop.

Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz.Sfaturi practice Depanare rapidã Stergãtoarele de parbriz Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Problemã Stergãtoarele de parbriz sunt blocate. 266 . din motive de siguranþã. Motorul pentru acþionarea ºtergãtoarelor de parbriz s-a oprit. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 Stergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. Porniþi din nou ºtergãtoarele de parbriz. scoateþi cheia din comutatorul de contact. Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi blocatã de frunze sau de zãpadã. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului mixt. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul imediat ce este posibil ºi.

5 267 . Verificaþi sistemul de închidere centralizatã cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. autovehiculului cu ajutorul cheii. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Încuiaþi portierele prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). încuiat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Închideþi portierele ºi încuiaþi din nou autovehiculul. Nu mai este posibilã încuierea Portierele nu sunt închise corespunzãtor.Sfaturi practice Depanare rapidã Cheia Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Semnalizatoarele de direcþie nu lumineazã Sistemul de închidere centralizatã prezintã intermitent atunci când autovehiculul este defecþiuni. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.

verificaþi dacã lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie se aprinde scurt la fiecare apãsare a butonului. Bateriile cheii sunt descãrcate. încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã ale cheii ( pagina 315). Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. 5 268 . Dacã nu se aprinde. Cheia este defectã. înlocuiþi bateriile ( pagina 327). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii. Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt slabe sau descãrcate. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Nu mai este posibilã încuierea sau descuierea autovehiculului cu ajutorul cheii. Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou. înlocuiþi imediat bateriile ( pagina 327).

Dacã este necesar. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Dacã este necesar. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Anulaþi frecevenþa de transmisie a cheii la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aþi pierdut un element mecanic de urgenþã al cheii. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Aþi pierdut cheia. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. 5 269 .

Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este necesarã. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. apoi rotiþi din nou cheia. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contact. de exemplu încãlzirea scaunelor ºi iluminarea interiorului. Porniþi motorul ( Tensiunea de alimentare este insuficientã. pagina 93). sau Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas în poziþia 0 pentru o perioadã considerabilã de timp. 5 270 . sau Motorul nu poate fi pornit ( pagina 353).

De exemplu toate segmentele pot fi aprinse deºi nu existã niciun obstacol. O sursã externã de unde radio sau ultrasunete poate produce interferenþe. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. indicã distanþe neplauzibile. În acest scop. iar dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea sistemului Parktronic. Cuplaþi din nou contactul. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 Afiºajele de avertizare ale sistemului Parktronic Senzorii Parktronic sunt murdari sau îngheþaþi.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemele de asistare a conducerii Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Plãcuþa de înmatriculare sau alte accesorii aflate în apropierea senzorilor nu sunt fixate corespunzãtor. Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în alt loc. Lampa de control de pe tasta pentru sistemul Parktronic se aprinde. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul Parktronic a funcþionat defectuos ºi a fost dezactivat. iar segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se sting. Curãþaþi senzorii Parktronic ( pagina 254). Verificaþi plãcuþa de înmatriculare ºi accesoriile aflate în apropierea senzorilor pentru o poziþionare corespunzãtoare. 271 . Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. La apãsarea tastei pentru sistemul Parktronic segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se aprind din nou. Problemã Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii.

nu poate indica schimbarea vitezei. Soluþii propuse Procedaþi dupã cum indicã mesajul de pe afiºaj. prin urmare. Cauzã/consecinþe posibile Afiºajul indicã un mesaj cu prioritate ridicatã ºi. dezactivaþi tempomatul sau sistemul Speedtronic. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. 5 272 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Viteza nu poate fi setatã cu tempomatul sau sistemul Speedtronic nu poate fi activat1. Dacã este necesar.

Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 328). iar sistemul auxiliar de încãlzire nu se aprinde automat. Simbolurile ºi cifrele din afiºajul Tensiunea de alimentare a fost întreruptã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. 5 G Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe Bateriile telecomenzii sunt descãrcate. iar pe afiºajul temporizatorului este afiºat un cod de defecþiune. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri determinã ca siguranþa în funcþionare a sistemului de încãlzire sã nu mai poatã fi garantatã ºi antreneazã riscul producerii de accidente sau al accidentãrii. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. Simbolul ö se aprinde intermitent. Pericol de accident Sistemul auxiliar de încãlzire prezintã defecþiuni. unui atelier de specialitate autorizat. Dezactivaþi sistemul auxiliar de încãlzire ( pagina 176). telecomanda sistemului auxiliar de încãlzire nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. temporizatorului lumineazã intermitent. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Setaþi ora ºi ziua sãptãmânii ( pagina 181). 273 .Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemul auxiliar de încãlzire Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz în acest scop.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Sistemul auxiliar de încãlzire nu este activat sau motorul nu porneºte. G Sistemul auxiliar de încãlzire s-a supraîncãlzit de câteva ori succesiv: Încãlzitorul de apã de aproximativ zece ori succesiv Încãlzitorul de aer de aproximativ trei ori succesiv Motorul sau ventilatorul este defect. verificaþi alternatorul ºi bateria. Apoi porniþi în mod repetat sistemul auxiliar de încãlzire pânã când circuitele de alimentare cu carburant sunt pline. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Circuitul de protecþie cu tensiune insuficientã de alimentare integrat în unitatea de control dezactiveazã sistemul auxiliar de încãlzire întrucât tensiunea de alimentare este mai micã de 10 volþi. 5 Pericol de accident Înlocuiþi siguranþa ( pagina 360). Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Dacã este necesar. 274 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea siguranþei. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã la sub un sfert din capacitate. Încãlzitorul de apã s-a supraîncãlzit. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Sistemul auxiliar de încãlzire este dezactivat automat. Cauzã/consecinþe posibile Lipsã de carburant. Siguranþa s-a ars.

Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. Cauzã/consecinþe posibile Conductele de aer sunt blocate. Soluþii propuse Deschideþi orificiile de ventilaþie. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 275 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului auxiliar de încãlzire. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Consultaþi un atelier de service autorizat. Deconectarea bateriei demarorului ( pagina 349). echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi 5 Problemã Doriþi parcarea autovehiculului pentru o perioadã mai îndelungatã de timp (mai mult de ºase sãptãmâni).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Încãlzitorul de aer s-a supraîncãlzit.

iluminarea habitaclului. Sistemul de încãlzire a scaunelor va porni automat imediat ce tensiunea de alimentare creºte pânã la valoarea suficientã. 276 . Deconectaþi consumatorii secundari.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare integrate în comutatoare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Sistemul de încãlzire a scaunelor s-a deconectat automat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. iluminarea habitaclului. de exemplu lãmpile de lecturã. etc. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu lãmpile de lecturã. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. 5 Lãmpile de control integrate în comutatoarele pentru sistemul de încãlzire a parbrizului P ºi/sau sistemul de încãlzire a lunetei F lumineazã intermitent. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. Sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sau sistemul de încãlzire a geamurilor au fost dezactivate automat. etc. sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sistemul de încãlzire a lunetei vor fi reactivate automat. Dacã tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã în decursul a 30 de secunde. În acest scop. în caz contrar acestea vor rãmâne dezactivate. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Problemã Una sau ambele lãmpi de control integrate în butonul de comandã a( sistemului de încãlzire a scaunelor lumineazã intermitent.

etc. de exemplu lãmpile de lecturã. Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este Tensiunea de alimentare este insuficientã dezactivatã prea rapid sau nu poate fi din cauza funcþionãrii simultane a prea activatã. 5 277 . tasta ° nu se aprinde. Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat. Lampa de control integratã în multor consumatori. imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã. iluminarea habitaclului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari.

v 5 G Pericol de accident Sistemul ESP® sau sistemul ASR sunt active deoarece cel puþin una dintre roþi a atins limita admisã de uzurã a suprafeþei de rulare a pneului. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. În acest scop. ABS. Excepþii ( pagina 63).Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Conduceþi cu vitezã redusã. 278 . # k 6 Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Reactivaþi sistemului ASR. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru sistemulASR/ESP® lumineazã intermitent în timpul deplasãrii autovehiculului. Nu acceleraþi excesiv. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Continuaþi conducerea autovehiculului. Soluþii propuse Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic. De asemenea. aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. ASR/BAS ºi lampa de control roºie a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. G Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident pentru sistemul ASR/ESP® este Sistemul ASR este dezactivat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. dar cu atenþie sporitã. Pericol de accident G Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos.

Nu continuaþi cãlãtoria. # k 6 6 Lampa roºie de control pentru Pericol de accident sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Continuaþi conducerea autovehiculului. ASR/BAS ºi lampa roºie de control a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. G 5 279 . Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Aceastã operaþiune nu va rezolva problema.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. dar cu atenþie sporitã. Soluþii propuse Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Pericol de accident G Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. ABS.

k G ASR sau AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de control galbenã ASR/BAS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Pericol de accident Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Pericol de accident G 5 BAS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. cu un efect de frânare normal. dar cu atenþie sporitã. 280 . ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. dar cu atenþie sporitã. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. dar fãrã asistare electronicã.

281 . de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Esre posibilã blocarea roþilor. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Continuaþi conducerea autovehiculului. cu un efect de frânare normal. dar fãrã asistare electronicã. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. G Sistemul ABS este temporar indisponibil. dar cu atenþie sporitã. dar fãrã asistare electronicã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. 5 Continuaþi conducerea autovehiculului. ASR ºi BAS. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Drept urmare. Pericol de accident De asemenea. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Pericol de accident Soluþii propuse - G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. ESP®. Esre posibilã blocarea roþilor. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. au fost de asemenea dezactivate. dar cu atenþie sporitã. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal.

Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Pericol de accident Soluþii propuse # G ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Continuaþi sã circulaþi. Este posibilã reducerea puterii motorului. dar cu atenþie sporitã. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. 5 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Pericol de accidentare G Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de control ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. pânã la cel mai apropiat atelier de service. dar cu atenþie sporitã. Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident. Continuaþi conducerea autovehiculului. tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Prin urmare. 282 .

de exemplu. cureaua trapezoidalã este ruptã Soluþii propuse Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi cureaua trapezoidalã Dacã aceasta este deterioratã: nu continuaþi cãlãtoria. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 283 . Dacã nu este deterioratã: apelaþi la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de depanare auto. Bateria este defectã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/saboþilor de frânã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Pericol de accident G avertizare pentru Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. de exemplu. # 5 2 Lampa de control Pericol de accident G galbenã pentru uzura plãcuþelor de frânã se Plãcuþele/saboþii de frânã au atins limita criticã de uzurã. baterie este aprinsã în Cauze posibile: timpul funcþionãrii alternatorul este defect motorului. aprinde dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Nu continuaþi cãlãtoria.

Dacã nivelul uleiului scade ºi mai mult. 284 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul uleiului de motor se aprinde intermitent dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Existã pericolul deteriorãrii motorului. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor -2. Opriþi motorul. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi adãugaþi ulei la urmãtoarea staþie de alimentare cu carburant dacã este necesar ( pagina 235). Dacã nivelul uleiului este corect.0 l apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. : : 5 Lampa de avertizare Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei galbenã a nivelului de insuficient. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 235). Dacã existã pierderi vizibile de ulei la motor. ulei se aprinde. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. lampa de control se va aprinde în mod continuu. apelaþi imediat la un atelier de specialiate autorizat pentru remedierea defecþiunii. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Nivelul uleiului de motor a scãzut sub cota minimã.

apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune dacã nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. 5 285 . Dacã nivelul uleiului este corect. Dacã este necesarã adãugarea mai frecventã de lichid de rãcire.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de avertizare Nivelul uleiului de motor a depãºit nivelul galbenã a nivelului de maxim. : / Opriþi cu proxima ocazie. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor HI apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. În caz contrar existã riscul defectãrii motorului sau a convertorului catalitic. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire. Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul lichidului de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). ulei se aprinde. Opriþi motorul pentru rãcirea acestuia. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. motorul se poate supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi îndepãrtaþi excesul de ulei prin sifonare la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 235). În caz contrar.

carburantului se aprinde. Senzorul indicatorului nivelului carburantului Lampa galbenã de avertizareasupranivelului prezintã defecþiuni. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Lampa galbenã de control a preîncãlzirii1 se aprinde în timpul funcþionãrii motorului Existã o defecþiune la sistemul de preîncãlzire.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã • Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Temperatura lichidului de rãcire este prea avertizare pentru ridicatã. A 5 A Lampa galbenã de Nivelul carburantului a coborât sub cota de avertizareasupranivelului rezervã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. iar indicatorul nivelului de carburant oscileazã între marcajele pentru limita minimã ºi maximã. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. Dacã lampa de avertizare a lichidului de rãcire rãmâne aprinsã. tractarea unei remorci etc. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. de carburant este aprinsã în timpul deplasãrii autovehiculului. q Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. conducere pe terenuri muntoase. lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. 286 . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu.). Soluþii propuse Nu continuaþi cãlãtoria. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. Este posibilã reducerea puterii motorului. Nu este necesarã verificarea autovehiculului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. 287 . Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare. Autovehicule cu motor diesel: aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Modul de funcþionare în caz de urgenþã va fi anulat. a motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Lampa galbenã de avertizare pentru sistemul de diagnosticare Existã posibilitatea ca motorul sã se afle în modul de funcþionare în caz de urgenþã. Filtrul de aer este murdar. 2 Numai autovehiculele cu motor diesel. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. S-a produs o defecþiune: la sistemul de injecþie a carburantului la sistemul de aprindere1 la sistemul de evacuare Este posibilã depãºirea valorilor limitã pentru emisiile de noxe ºi funcþionarea motorului în modul de urgenþã. ± 5 ‰ Lampa de control galbenã a filtrului de aer2 se aprinde la pornirea motorului. 1 Numai autovehicule cu motor pe benzinã.

trebuie înlocuit. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri indicã o pierdere rapidã sau severã a presiunii în cel puþin un pneu. Lampa de avertizare se stinge dupã conducerea autovehiculului timp de câteva minute.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident G pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri se aprinde. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Autovehicule fãrã taste pe volan: Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. odatã defecþiunea remediatã. iar apoi se aprinde. Verificaþi pneurile ºi corectaþi presiunea în pneuri. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. 288 . Autovehicule cu taste pe volan: acordaþi atenþie celorlalte mesaje indicate pe afiºaj ( pagina 305). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Înlocuiþi imediat pneurile deteriorate. X 5 X Lampa galbenã de avertizare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri lumineazã intermitent timp de 60 de secunde. Dacã un pneu continuã sã piardã din presiune.

5 . chiar dacã nu toate portierele sunt închise. Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza mersului pe jos. Închideþi portierele. / W Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este Lampa de control galbenã a prea scãzut. pentru aproximativ 6 secunde la punerea contactului. Lampa de control galbenã"portierã deschisã" se aprinde în timpul deplasãrii autovehiculului. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. Lampa de avertizare roºie pentru Lampa de avertizare vã atrage atenþia asupra centura de siguranþã se aprinde necesitãþii fixãrii centurii de siguranþã. Verificaþi nivelul lichidului din rezervor ºi adãugaþi lichid de spãlare a parbrizului dacã este necesar ( pagina 237). Lampa de control galbenã a decantorului de apã1 se aprinde la punerea contactului. 289 . 9 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru remedia cât mai rapid defecþiunea. < Fixaþi centura de siguranþã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Apa colectatã în decantor a atins nivelul maxim. nivelului lichidului de spãlare pentru sistemul de spãlare a parbrizului/sistemul de curãþare a farurilor se aprinde la pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Lampa de control galbenã a becurilor se aprinde la punerea contactului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru golirea decantorului de apã. Unul dintre becurile lãmpilor exterioare sau ale remorcii prezintã defecþiuni. Soluþii propuse Goliþi decantorul de apã ( pagina 329).

mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. cum arfi viteza ºitemperatura exterioarã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. 5 În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni.Sfaturi practice Mesaje afiºate i Toate lãmpile de control/de avertizare (cu excepþia lãmpilor de control pentru semnalizatoarele de direcþie ºi afiºajul sunt activate la punerea contactului. lãmpile de control ºi de avertizare. avertismente. de asemenea. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. 290 . Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de pornirea în cãlãtorie. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. Pericol de accident G Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. În acest caz. Mesajele afiºate la autovehiculele fãrã taste pe volan Pe afiºaj pot fi indicate. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un semnal sonor continuu. În acest scop. defecþiuni sau informaþii suplimentare. nu va fi afiºat niciun mesaj. În acest scop. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat.

iar autovehiculul opreºte accelerarea. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Dacã nivelul uleiului este corect. Opriþi motorul.. Existã pericolul deteriorãrii motorului. 5 LIM . Autovehiculul se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. LIM . km/h Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Viteza este afiºatã intermitent. km/h Viteza este afiºatã intermitent. LIM . km/h Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Sistemul Speedtronic controleazã viteza. Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234).. de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã)..Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. 291 . Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit....

TPMS Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. NO Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate LIM . km/h Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. 292 . 5 —— Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. TPMS Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi cu proxima ocazie dacã este necesar ( pagina 377).. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã.. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. un triplu acustic de avertizare. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri detecteazã o pierdere moderatã a presiunii în cel puþin un pneu sau diferenþa de presiune pe o punte este prea mare.

Pericol de accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. G În cazul în care panoul de instrumente/sau afiºajul prezintã defecþiuni. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Mesajele sunt împãrþite în douã secþiuni pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat: Mesajele de tip text ( pagina 294) sunt prezentate în ordine alfabeticã Mesaje simbol ( pagina 299) 5 293 . Dacã selectaþi meniul Memoria defecþiunilor din sistemul de operare. Puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate scãzutã prin apãsarea tastelor è. acestea sunt automat stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. Nu puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate maximã. lãmpile de control ºi de avertizare. ·. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe afiºaj. ( pagina 125)vor fi afiºate toate mesajele. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. În acest scop. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele afiºate la autovehiculele cu taste pe volan Sistemul de operare indicã avertismente. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestorlucrãri antreneazãpericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. j sau k de pe volanul multifuncþional sau prin utilizarea butonului de resetare de pe panoul de instrumente ( pagina 112). cum arfivitezaºitemperatura exterioarã. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. În acest caz. nu va fi afiºat niciun mesaj. mesaje de defecþiune sau informaþii suplimentare pe afiºaj. indiferent dacã vizionarea acestora a fost sau nu confirmatã. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal acustic de avertizare sau de un semnal acustic continuu. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. În acest scop. Acestea vor fi ulterior stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual.

dar cu atenþie sporitã. 5 Unavailable (Indisponibil) G Sistemul ABS este temporar indisponibil. ESP®. ASR ºi BAS. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. cu un efect de frânare normal. 294 . dar fãrã componenta ABS. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. cu un efect de frânare normal. Drept urmare. Pericol de accident Continuaþi conducerea autovehiculului. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text Mesaje afiºate ABS ABS Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Soluþionare posibilã G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Continuaþi conducerea autovehiculului. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. au fost de asemenea dezactivate. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil.

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
ESP Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service)

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident

Soluþionare posibilã

G

Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Depãºiþi viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Unavailable (Nedisponibil)

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

5

Speed limit … km (Limitare vitezã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

295

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit ... km/h exceeded (Limitata de vitezã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de rulare pasivã). Presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea scãzutã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este indisponibil temporar datoritã interferenþelor radio sau tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã, care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Afiºajul vitezei lumineazã intermitent.
Tyre press. (Presiunea în pneuri) Reglaþi presiunea. Tyre press. monitor inoperative (Sistemul de monitorizare al presiunii în prenuri nu funcþioneazã)

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar cu proxima ocazie ( pagina 377). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este reactivat automat dupã îndepãrtarea cauzelor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

5

Tyre press. monitor currently unavail. (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri momentan nedisponibil.) Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã Senzorii roþilor nu sunt instalaþi)

296

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Slid. sunroof open (Trapa glisantã este deschisã)

Cauzã/consecinþe posibile Aþi scos cheia din comutatorul de contact ºi trapa glisantã este încã deschisã.

Soluþionare posibilã Dacã este necesar, închideþi trapa glisantã prin intermediul butonului de pe panoul de comandã de pe plafon ( pagina 185). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Speedtronic ºi a tempomatului.

Speedtronic/Cruise cont. Sistemul Speedtronic ºi tempomatul sunt defecte. Visit workshop (Sistemul Speedtronic/ Tempomatul Apelaþi la atelierul de service) SRS Restraint system Pericol de accidentare G Visit workshop Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. (Sistem de reþinere Apelaþi la atelierul de service) Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.

5

Speed limit Winter tyres ... km/ h (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza, iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

297

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit Winter tyres ... km/h exceeded (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul permanent Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis un triplu semnal sonor de avertizare.

5

298

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesajele în format simbol Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi Cauze posibile: cureaua trapezoidalã multiplã alternatorul este defect Dacã aceasta este ruptã: cureaua trapezoidalã multiplã este ruptã Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu este deterioratã: Adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ garniturilor de frânã. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

#

Battery/ Alternator Visit workshop (Bateria/ Alternatorul Apelaþi la atelierul de service)

2

3

Brake wear Visit workshop (Uzura frânelor Apelaþi la atelierul de service) Brake force distribution (Distribuirea forþei de frânare)

Pericol de accident

G

5

Plãcuþele/garniturile de frânã au atins limita criticã de uzurã. Pericol de accident

G

Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

299

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþionare posibilã G Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN, nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

3

Brake fluid Visit workshop (Lichid de frânã Vizitaþi atelierul de service)

3 5

!

Brake force distribution Visit workshop (Distribuirea forþei de frânare Vizitaþi atelierul de service) Parking brake Release brake (Frâna de parcare Eliberaþi frâna de parcare)

Pericol de accident

G

Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147).

Este emis de asemenea un semnal acustic.

300

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Soluþionare posibilã Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, ASR sau AAS (la autovehiculele cu Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier transmisie manualã) au fost dezactivate din de specialitate autorizat. cauza unei defecþiuni. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, BAS a fost dezactivat din cauza unei Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier defecþiuni. de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal, dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie Continuaþi conducerea autovehiculului, manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã dar cu atenþie sporitã. tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi imediat la un atelier de Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil, cu un efect de frânare normal. Nu aþi introdus încã detaliile personale în Introduceþi codul PIN al cartelei telefonul mobil. dumneavoastrã SIM. Pericol de accidentare G Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul centurilor de siguranþã prezintã defecþiuni. Cauzã/consecinþe posibile

k

Visit workshop (Vizitaþi atelierul de service)

k

Unavailable (Nedisponibil)

5

ì <

Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) Seatbelt sys. Visit workshop (Sistemul centurilor de siguranþã Vizitaþi atelierul de service)

301

stânga) Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã este defect. este defect. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. Dipped beam left Farul pentru fazã scurtã din partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. În caz contrar. Coolant Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. turn engine off (Lichidul de rãcire Stop. Adãugaþi lichid de rãcire( pagina 235). 302 . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune Dacã este necesarã adãugarea mai Check level dacã nivelul lichidului de rãcire este prea frecventã de lichid de rãcire.). Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Coolant Stop. ridicatã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Dacã mesajul rãmâne afiºat apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. (Faruri pentru fazã scurtã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. apelaþi la un (Lichidul de rãcire scãzut. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. conducere pe terenuri muntoase. motorul se poate atelier de specialitate autorizat pentru Verificaþi nivelul) supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. Lampa de frânã de pe partea stângã este defectã. tractarea unei remorci etc. stânga) Dipped beam right (Faruri pentru fazã scurtã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Temperatura lichidului de rãcire este prea Nu continuaþi cãlãtoria. verificarea sistemului de rãcire. dreapta) Turn signal left (Semnalizator de direcþie. opriþi motorul) Afiºare mesaj Z H 5 . Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. stânga) Turn signal right (Semnalizator de direcþie dreapta) Brake lamp left (Lampã de frânã.

Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Proiectorul de ceaþã de pe partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. este defect. este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Main beam right (Farul pentru fazã lungã. Lampa de marºarier este defectã. Farul pentru fazã scurtã din partea stângã este defect. înmatriculare este defectã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier Acest mesaj este afiºat doar dacã toate de specialitate autorizat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Third brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Main beam left (Farul pentru fazã lungã. Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. defectã. Lampa de frânã suplimentarã este defectã. Lampa de ceaþã posterioarã este defectã. Proiectorul de ceaþã de pe partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. LED-urile lãmpii sunt defecte. Brake lamp right (Lampã de frânã. dreapta) Licence plate lamp (Lampa plãcuþei de înmatriculare) Foglamp front left (Proeictor ceaþã stânga) Foglamp front right (Proeictor ceaþã dreapta) Rear foglamp (Lampa de ceaþã posterioarã) Parking lamp front left (Lampa de parcare faþã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de parcare faþã de pe partea dreaptã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. . stânga) Parking lamp front right (Lampa de poziþie faþã dreapta) Reversing lamp (Lampã de marºarier) 5 303 . Lampa de parcare faþã de pe partea stângã este defectã. este defect.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Lampa de frânã de pe partea dreaptã este Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.

Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea autovehiculului. . Cheia se aflã în comutatorul de contact ºi portiera ºoferului este deschisã. lamps (Lãmpile de gabarit) Additional ind. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie suplimentar este defect. Scoateþi cheia. Modul acþionare automatã a farurilor este activ ( pagina 104). Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Trailer tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Lampa de poziþie lateralã este defectã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã este defectã. Lampa de frânã a remorcii este defectã. stânga) Trailer turn signal right (Semnalizator direcþie remorcã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. lamps (Lãmpile indicatoare suplimentare) Trailer turn signal left (Semnalizator direcþie remorcã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea dreaptã este defectã. 304 . Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Trailer brake lamp (Lampa de frânã remorcã) Trailer tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Soluþionare posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Stingeþi luminile. dreapta) Switch off lights (Stingeþi luminile) Lights on automatical. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea stângã este defectã. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. 5 Side marker lamps (Lãmpi de poziþie laterale) Tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã stânga) Tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã dreapta) Perim. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de gabarit este defectã. Remove key (Luminile aprinse în mod automat. Scoateþi cheia din contact) Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.

În cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. poziþia acesteia va fi afiºatã. Check tyre(s) (Verificare pneu(uri)) 5 305 . poziþia acesteia va fi afiºatã. Afiºarea mesajului de avertizare este întreruptã automat dupã scurgerea unui interval de câteva minute în care autovehiculul a funcþionat cu presiunea corectã în pneuri. Tineþi cont de condiþiile de trafic. I Replace key Visit workshop (Înlocuiþi cheia Vizitaþi atelierul de service) Remove key (Scoateþi cheia din contact) Caution Tyre defec (Atenþie. Soluþionare posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. Presiunea în pneuri la una sau mai multe roþi a scãzut considerabil: în cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. Pneu defect) C Cel puþin unul dintre pneuri se dezumflã rapid. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Opriþi autovehiculul. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 377). Reparaþi sau înlocuiþi roata defectã ( pagina 342). Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Verificaþi pneul.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Cheia nu mai funcþioneazã.

Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. opriþi motorul) 5 Engine oil level Nivelul uleiului de motor a scãzut sub Check level (Nivelul uleiului nivelul critic. Respectaþi normele legale. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Verificaþi motorul în vederea depistãrii posibilelor scurgeri dacã trebuie sã adãugaþi ulei de motor mai des decât în mod normal. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). Opriþi motorul. Add 1. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Existã Reduce oil level (Nivelul ul. Dacã nivelul uleiului este corect. de motor Verificaþi nivelul) Engine oil Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. eiului de motor Reduceþi nivelul de ulei) 306 . turn engine off (Nivelul uleiului de motor Stop.riscul deteriorãrii motorului sau a convertorului catalitic. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232) ºi adãugaþi ulei dacã este necesar.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Existã pericolul deteriorãrii motorului.0 litre (Uleiul de motor Adãugaþi 1. N Engine oil level Stop.0 litru) Engine oil level Aþi adãugat prea mult ulei de motor. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 234) la urmãtoarea realimentare ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului.

Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. 3 Check level (Lichid de rezervorului. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 229).Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de mãsurare este defect. Filtrul de aer este murdar. Water in fuel Visit workshop Apa colectatã în decantor a atins nivelul Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). Washer fluid Adãugaþi lichid pentru spãlarea Nivelul lichidului de spãlare a scãzut la aproximativ 1/ din capacitatea totalã a parbrizului ( pagina 237). Opriþi motorul. mersului pe jos. spãlare Verificaþi nivelul) 307 . running (Nivelul uleiului de motor Nu în timpul funcþionãrii motorului) Air cleaner dirty (Filtru de aer murdar) Reserve fuel Drive to a filling stat. Soluþionare posibilã Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. (Apã în carburant maxim. sau Vizitaþi atelierul de Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat service) pentru golirea decantorului de apã. (Nivel carburant Conduceþi pânã la o staþie de alimentare) Doors open (Portiere deschise) Încercaþi sã verificaþi nivelul uleiului de motor chiar dacã motorul este în funcþiune. N ‰ W Oil sensor Visit workshop (Senzorul de ulei Vizitaþi atelierul de service) Engine oil level Not when eng. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. 5 9 / W Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza Închideþi portierele. chiar dacã nu sunt închise toate portierele.

1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã Amplasarea triunghiului de avertizare Rabataþi suportul 1 în lateral. 308 .10-2136-31 5 3 Blocat 4 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 4 ºi desfaceþi capacul.? Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare se aflã în spatele capacului compartimentului de depozitare al portierei ºoferului..Sfaturi practice Unde gãsesc. 1 Lampã de avertizare 2 Triunghi reflectorizant Scoateþi triunghiul reflectorizant 2 ºi lampa de avertizare 1 din dispozitivele de susþinere. Triunghi reflectorizant N58.. Ridicaþi segmentele reflectorizante 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3.00-2027-31 N72.

sub perna scaunului. 309 .. Verificaþi anual datele de expirare ale produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar. Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare din portiera pasagerului faþã. Scoateþi extinctorul 1 din suportul sãu.? Extinctorul Extinctorul este fixat pe partea frontalã a scaunului pasagerului faþã.Sfaturi practice Unde gãsesc. 3 Trusa de prim ajutor i 1 Extinctorul 2 Curele Deplasaþi curelele2 în sus. 5 i Citiþi cu atenþie instrucþiunile referitoare la extinctor ºi familiarizaþi-vã cu utilizarea acestuia.. 1 Blocat 2 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 2 ºi desfaceþi capacul.

310 . în scopul înlocuirii unei roþi.Sfaturi practice Unde gãsesc. Pentru încuiere: apãsaþi elementul de blocare 1 în jos pânã la fixarea acestuia. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. 1 Element de blocare 2 Deblocat Pentru deblocare: rotiþi elementul de blocare 1 spre stânga sau spre dreapta. Scoateþi cricul 4 din dispozitivul de reþinere.? Cricul cu trusa de scule Cricul ºi trusa de scule ale autovehiculului sunt situate sub trapa spaþiului pentru picioare al pasagerului faþã. Pericol de accidentare Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. Acesta nu este proiectat pentru a permite efectuarea de lucrãri sub autovehicul. Trageþi maneta dispozitivului de întindere 3 în sus ºi desfaceþi cureaua de fixare a cricului 4. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. G 5 Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. Asiguraþi-vã cã nu sunt persoane prezente în autovehicul la ridicarea acestuia. Nu înlocuiþi în niciun caz roþile pe pante sau rampe. orizontalã.. 3 Maneta dispozitivului de întindere 4 Cric 5 Trusa de scule a autovehiculului Scoateþi trusa de unelte a autovehiculului. de exemplu. Asiguraþi-vã de fixarea ºi întinderea corespunzãtoare a curelei de reþinere a cricului. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. Dacã o lucrare trebuie efectuatã sub autovehicul. Scoateþi capacul. acesta trebuie sã fie ridicat pe suporturi. i Aºezaþi cricul în dispozitivul de reþinere dupã cum este indicat pentru depozitarea corespunzãtoare.. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric.

1 Arcuri de fixare 2 Pompã electricã de aer 3 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Pentru deschidere: apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul.? Agent de etanºare Premium pentru pneuri Agentul de etanºare Premium pentru pneuri se aflã în compartimentul de depozitare de cadrul uºii din partea dreaptã. Introduceþi ºurubelniþa în niºe 2 ºi desprindeþi capacele 1.. Cu ajutorul manivelei din trusa de scule ( pagina 310).Sfaturi practice Unde gãsesc. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. 5 311 . Autofurgon/microbuz ! Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare a roþii de rezervã.. puteþi utiliza roata de rezervã ca roatã pentru deplasare cu condiþia ca: aceasta sã nu fie mai veche de 6 ani janta ºi pneul sã fie de tip identic cu cel al roþilor normale. Roata de rezervã În cazul înlocuirii pneurilor autovehiculului. Roata de rezervã se aflã în suportul corespunzãtor sub partea posterioarã a autovehiculului. desprindeþi prezoanele vizibile prin aproximativ 20 de rotiri spre stânga. Trageþi în sus ambele arcuri de fixare 1 pânã la fixarea acestora. 1 Capac 2 Niºa Deschideþi uºile posterioare ( pagina 84).

Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 5 pânã la sol. G 312 .. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. Slãbiþi piuliþele de fixare 2 pânã la capãtul filetului. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon 4. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 3.? Benã N40. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon 4pe suportul pentru roata de rezervã 5.10-2162-31 3 Cârlig de ancorare 4 Manºon 5 Suportul roþii de rezervã Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 3. 5 1 Cârlig de ancorare 2 Piuliþe de fixare 3 Piuliþe fluture 4 Suportul roþii de rezervã Slãbiþi manual piuliþele fluture 3ºi scoateþi-le. Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon în partea dreaptã a suportului pentru roata de rezervã 4..Sfaturi practice Unde gãsesc. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 1.

cala roþii se aflã pe partea dreaptã a portbagajului/ habitaculului.10-2109-31 Trageþi arcurile de reþinere ºi scoateþi cala de roatã. cala de roatã este poziþionatã pe partea stângã a autovehiculului într-un dispozitiv de reþinere din spatele punþii spate.? Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 1.. 313 . La depozitarea calei de roatã. Cala de roatã La autovehiculele cu benã. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul arcurilor de reþinere..Sfaturi practice Unde gãsesc. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 4 pânã la sol. ! Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. Autofurgon/microbuz 5 N58. G La autoutilitarele comasate.

314 . ! La depozitarea calei de roatã. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul cablului de reþinere.. Scoateþi cala de roatã.Sfaturi practice Unde gãsesc.? Autofurgon/microbuz 5 t 5 1 Cablul de reþinere 2 Dispozitiv de reþinere Trageþi uºor în jos cablul de reþinere 1 ºi scoateþi-l din dispozitivul de reþinere 2..

Autovehiculul fãrã funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. 5 1 Element mecanic de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare a cheii metalice Trageþi dispozitivul de eliberare 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi trageþi simultan elementul de urgenþã al cheii 1 în sensul indicat de sãgeatã.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Descuierea portierelor prin intermediul elementului mecanic de urgenþã al cheii Dacã nu mai puteþi bloca sau debloca portiera ºoferului prin intermediul cheii. de asemenea.35-2026-31-S_W Autovehiculul cu funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. Pericol de accident ºi accidentare G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Portiera pasagerului faþã este descuiatã. N72.10-2141-31 i Portiera pasagerului faþã 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere Sistemul de alarmã (ATA) se va declanºa dacã deschideþi autovehiculul cu elementul de urgenþã al cheii. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. 315 . NCV2 i La deschiderea portierei încuiate a pasagerului faþã. Uºa ºoferului este descuiatã. chiar dacã este încuiatã. N80. Introduceþi complet elementul de urgenþã al cheii îndispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. utilizaþi elementul de urgenþã al acesteia. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga 1. Aceºtia pot deschide o portierã din interior. portiera ºoferului se va descuia.

1 Panou 2 Capac Scoateþi capacul 2 din panou 1. Încuierea autovehicului În cazul în care autovehiculul nu mai poate fi închis centralizat cu ajutorul cheii: acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului ( pagina 79). Uºa din spate este descuiatã. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. închideþi portiera ºoferului. o puteþi închide manual prin utilizarea dispozitivului aflat în spatele panoului din partea frontalã a trapei glisante. deplasaþi dispozitivul de blocare de pe portiera din spate cãtre stânga. accesul la portbagaj este posibil numai prin portierele spate cu ajutorul dispozitivului de descuiere în caz de urgenþã. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Autovehicul cu paravan Dacã autovehiculul este dotat cu paravan.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Alarma poate fi dezactivatã în urmãtoarele moduri: Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe telecomandã. Portiea ºoferului este încuiatã. N72. acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului . Trapa glisantã Dacã nu mai este posibilã închiderea trapei glisante.20-2041-31 5 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere 316 .

2 Pixul N27. Cu contactul pus ( pagina 93). apãsaþi continuu comutatorul trapei glisante ( pagina 186) înainte sau înapoi pentru 45 de secunde în vederea resetãrii sistemelor electronice. de exemplu pentru recurgerea la remorcarea autovehiculului. Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea în sensul corespunzãtor.60-2086-31 Introduceþi un pix 2 sau un alt instrument de scris asemãnãtor în duzã. 317 .Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze În cazul unei defecþiuni. N72.20-2040-31 3 Deschiderea 4 Cheia pentru cazurile de urgenþã Scoateþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 din mapa de documente a autovehiculului aflatã în torpedou. Introduceþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 în duza 3dispozitivului de antrenare. Împingeþi pixul ºi deplasaþi simultan maneta schimbãtorului din poziþia P. Resetaþi trapa glisantã ( pagina 186). 1 Capac Îndepãrtaþi capacul 1. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D+ sau D– pentru închiderea clapetei. este posibilã deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze din poziþia de blocare în poziþia de parcare P. Scoateþi pixul. 5 i Clapeta care acoperã orificiul nu se închide complet ºi imediat.

permiteþi rãcirea acestora înainte de înlocuirea becului. Becurile H7 sunt presurizate ºi pot exploda la înlocuire. este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea becurilor. Înainte de înlocuirea becurilor Stingeþi luminile pentru evitarea unui scurtcircuit. Pãstraþi becurile în locuri situate în afara accesului copiilor. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. trebuie sã vã asiguraþi permanent de buna funcþionare a becurilor.Din acest motiv. Montaþi numai becuri de 12 volþi. Dacã noul bec nu se aprinde. de exemplu. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Din acest motiv. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. de acelaºi tip ºi aceeaºi putere cu cele înlocuite. Aceste becuri pot exploda ºi cauza accidentarea dumneavoastrã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 318 . pentru înlocuirea becurilor ºi a LED-urilor urmãtoarelor lãmpi: semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare lampa de frânã suplimentarã faruri bi-xenon proiectoare de ceaþã (autovehicule cu proiectoare de ceaþã în bara de protecþie) Pericol de accidentare Becurile lãmpilor anterioare 5 G Bec 1 Semnalizatoare de direcþie suplimentare 2 Semnalizatoarele de direcþie 3 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã scurtã Faruri bi-xenon: farurile pentru fazã scurtã/farurile pentru fazã lungã Model HPSC PY 21 W H7 55 W D1S-35 W Becurile ºisoclurile pot devenifoarte fierbinþi. Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame sau al unui material similar. Verificaþi periodic reglarea farurilor. Din acest motiv.

În acest scop. Nu îndepãrtaþi capacul carcasei 2 ( pagina 319) dacã sunt montate faruri cu xenon. Acestea trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. proiectoare de ceaþã H7 55 W W5W 1 Dispozitive de prindere 2 Capacul carcasei 5 319 . Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. Deschideþi capota motorului ( pagina 230).Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec 4 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã lungã Lãmpi pentru iluminare adaptivã 5 Proiectorul de ceaþã dacã autovehiculul deþine aprobare pentru transport persoane 6 Proiectorul de ceaþã 7 Lãmpi laterale/lãmpi de parcare Stingeþi luminile. Faruri pentru fazã lungã/lãmpi pentru iluminare adaptivã. Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. faruri pentru fazã scurtã. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu xenon comportã risc de ºoc electric grav sau fatal. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Model H7 55 W H7 55 W H11 55 W Faruri bi-xenon Pericol de accident ºi accidentare G Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã tensiune.

Introduceþi suportul becului 1 în corpul lãmpii ºi rotiþi-l spre dreapta. 1 Soclul becului Rotiþi soclul becului 1 spre stânga. împreunã cu becul ºi extrageþi suportul. Semnalizatoare de direcþie 5 3 Farul pentru fazã scurtã 4 Faruri pentru fazã lungã cu halogen/ lãmpi pentru iluminare adaptivã cu xenon 5 Proiectorul de ceaþã Deconectaþi conectorul de alimentare. Apãsaþi becul în jos. Desprindeþi arcul de reþinere ºi scoateþi becul. Trageþi în sus dispozitivele de prindere 1 pânã la cuplarea acestora în poziþie. Introduceþi capacul carcasei 2 în punctele de fixare inferioare.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Apãsaþi dispozitivele de prindere 1. Introduceþi noul bec astfel încât baza acestuia sã se potriveascã în soclu. Fixaþi arcul de reþinere ºi cuplaþi conectorul în bec. 320 . Introduceþi noul bec în soclul 1 ºi rotiþi-l spre dreapta. Trageþi capacul carcasei 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. Desfaceþi capacul carcasei 2cãtre carcasa farului. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu 1.

Introduceþi becul nou în soclu.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Lãmpi laterale ºi lãmpile de parcare Becurile lãmpilor posterioare Bec 1 Lampa de frânã suplimentarã 2 Lãmpi de frânã 3 Semnalizatoare de direcþie 4 Lampã de poziþie posterioarã/ lampã de parcare 1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi scoateþi-l. Introduceþi soclul în reflector. Extrageþi soclul împreunã cu becul. Extrageþi becul din soclu. Fixaþi capacul la loc 1 rotindu-l complet spre dreapta. Autofurgon/microbuz Model LED P 21 W PY 21 W R5W W5W P 21 W 5 Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 6 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea dreaptã) 7 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea stângã) 8 Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) 9 Lampã de marºarier 5 P 21 W P 21 W P 21 W 321 .

Blocuri optice posterioare Benã Bec Model R5W PY 21 W P 21 W P 21 W P 21 W 1 ªuruburi de fixare R5W R5W Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi blocul optic posterior în sensul indicat de sãgeatã. Apãsaþi becul în jos. Scoateþi conectorul. lampa de poziþie posterioarã 5 Lampã de marºarier 6 Semnalizatorul de direcþie 7 Lampa de ceaþã posterioarã Eliberaþi dispozitivele de fixare 2 ºi scoateþi soclul din blocul optic posterior. 5 a Lampa de gabarit b Semnalizatoare de direcþie c Lãmpi de frânã d Lampã de marºarier e Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) f Lãmpile de poziþie posterioare g Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 322 .Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (autofurgon/microbuz) Stingeþi luminile. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu . 2 Dispozitive de fixare 3 Lampa de frânã 4 Lampa de parcare.

Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre dreapta. cuplaþi soclul în cele trei orificii de pe partea lateralã ºi strângeþi ºuruburile 1. 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 3 Lampã de gabarit 4 Semnalizatorul de direcþie 5 Lampa de frânã 6 Lãmpi de poziþie posterioare 7 Lampa de ceaþã posterioarã 8 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare 9 Lampã de marºarier Stingeþi luminile. cu ajutorul ºurubelniþei) în sensul indicat de sãgeatã. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Cuplaþi lampa la loc. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Fixaþi conectorul de alimentare în soclu. Poziþionaþi soclul conþinând becul ºi rotiþi-l spre dreapta complet. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Lampa de ceaþã posterioarã la autovehiculele cu tracþiune integralã Detaºaþi cu grijã lampa (de exemplu. Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (benã) 5 1 Lampa de ceaþã posterioarã 323 . Rotiþi soclul spre stânga ºi extrageþi soclul împreunã cu becul. Montaþi blocul optic posterior Pentru aceasta.

Poziþionaþi geamul lãmpii 1 ºi cuplaþi-l. 324 .10-2330-31 1 ªurub de fixare 2 Carcasa lãmpii 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 1 Soclul cu geamul lãmpii 2 Niºa Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în niºa 2 ºi desfaceþi geamul cu grijã 1. pânã la fixarea acestuia. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi carcasa lãmpii 2 în sensul indicat de sãgeatã. Extrageþi becul din soclu. Rotiþi soclul ºi extrageþi-l împreunã cu becul. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare W5W Extrageþi becul din soclu. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Semnalizator de direcþie suplimentar pe plafon P 21 W Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Introduceþi becul nou în soclu. Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Introduceþi noul bec. Lampã de gabarit W 5 W 5 N82. Înlocuirea becurilor suplimentare Stingeþi luminile.

Scoateþi cablul conectorului 3. Introduceþi noul bec în soclu 2.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înºurubaþi soclul conþinând becul în geamul lãmpii. Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în partea lateralã ºi desfaceþi cu grijã geamul lãmpii 1 în sensul indicat de sãgeatã. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul.20-2081-31 5 1 Geamul lãmpii 2 Soclul becului 325 . Desprindeþi carcasa lãmpii 1. de exemplu o ºurubelniþã. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii. Introduceþi carcasa lãmpii 2 în sensul opus sãgeþii ºi strângeþi ºurubul 1. În cazul furgonetelor ºi microbuzelor. 1 Carcasa lãmpii 2 Soclul becului 3 Conector de cablu Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. montaþi din nou geamul lãmpii împreunã cu soclul 2. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Lãmpile de poziþie laterale W 5 W Lãmpile sunt montate pe pãrþile laterale ale autovehiculului. Lampã de acces W 5 W N82. Extrageþi becul din soclu 2. Extrageþi becul din soclu 2.

! 5 N82. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Extrageþi becul din soclu 2 din soclu. Arcul de blocare al conectorului trebuie sã fie fixat. Conectaþi cablul conectorului 3.20-2079-31 Iluminarea habitaclului Plafonierele din panoul de comandã de pe plafon trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. Introduceþi noul bec 2. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu 2. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii 1. 1 Carcasa lãmpii 2 Bec tubular 326 . În acest scop. Plafonierã K 18 W Stingeþi luminile. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. puteþi deteriora panoul de comandã de pe plafon. de exemplu o ºurubelniþã. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor.

blocarea ºi deblocarea accesului în autovehicul va putea fi efectuatã manual cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). comericanþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. Este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. este posibilã înlocuirea bateriilor ºi returnarea bateriilor uzate. Bateriile adecvate sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu. În acelaºi loc. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului sistemului auxiliar de încãlzire/ sistemului de amplificare a încãlzirii din interiorul autovehiculului ( pagina 176). la un Centru de Service Mercedes-Benz. 327 . Cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii 1. Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii. H Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt descãrcate. 5 1 Element de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare 3 Compartimentul bateriilor Extrageþi elementul de urgenþã al cheii 1 ( pagina 315). de exemplu. În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri. împingeþi dispozitivul gri de eliberare 2 de pe faþa de acces a compartimentului pentru baterie 3. consultaþi de urgenþã un medic. Compartimentul pentru baterii 3 este eliberat. Pericol de intoxicare Notã privind protecþia mediului Cheia Sunt necesare douã baterii plate de tip CR 2025 3 V. Acestea conþin substanþe foarte toxice. la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea bateriilor.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate. de exemplu. Scoateþi compartimentul pentru baterii 3 din cheie în sensul indicat de sãgeatã. G Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. i Întotdeauna înlocuiþi toate bateriile în acelaºi timp.

Introduceþi elementul de urgenþã al cheii 1 înapoi în corpul cheii. asiguraþi-vã cã acestea sunt curate ºi fãrã scame. Scoateþi capacul bateriei 1 cu ajutorul unui instrument adecvat. N82. Introduceþi cele douã baterii noi 4 sub arcul lamelar de contact 5 cu borna pozitivã orientatã în sus. Aveþi nevoie de trei baterii Micro/AAA/ LR03. 5 i La montarea bateriilor. Efectuaþi aceasta cu ajutorul unei lavete fãrã scame. Scoateþi bateriile uzate 2. de exemplu o cheie. Introduceþi cele trei baterii noi 2. Respectaþi marcajele plus ºi minus de pe telecomandã.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Introduceþi compartimentul pentru baterii 3 înapoi în cheie ºi apãsaþi-l pânã ce se fixeazã. Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii.30-2062-31 1 Capacul bateriei 2 Baterii 328 . Fixaþi la loc capacul 1 telecomenzii conform indicaþiei din figurã. Verificaþi funcþiile sistemului auxiliar de încãlzire prin intermediul telecomenzii. Telecomanda pentru sistemul auxiliar de încãlzire 4 Baterie 5 Arc lamelar de contact Îndepãrtaþi bateriile 4 uzate din compartimentul pentru baterii 3.

Notã privind protecþia mediului La manipularea. Filtrul de carburant cu decantor de apã se aflã în compartimentul motorului. este necesarã respectarea normelor corespunzãtoare. Sub furtunul de drenaj aºezaþi un recipient adecvat 1. 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj Acþionaþi frâna de mânã ºi. de exemplu. În caz contrar. la un Centru de Service Mercedes-Benz. este necesarã golirea filtrului de carburant dacã lampa de control / se aprinde. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant Golirea filtrului de carburant La autovehiculele cu motor diesel. 5 În acest scop. Motorul cu 4 cilindri Motor cu 6 cilindri ! Goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã imediat dacã lampa de control / se aprinde. goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). 329 . H 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj 3 Filtru de carburant cu decantor de apã. depozitarea ºi îndepãrtarea consumabilelor. este posibilã deteriorarea motorului. Cuplaþi contactul ( pagina 93). dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã.

existã posibilitatea ca motorul sã nu porneascã imediat dupã realimentare întrucât este posibil sã rãmânã aer în sistemul de alimentare. de exemplu. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Goliþi din nou filtrul de carburant dacã lampa de control / rãmâne aprinsã. Dupã realimentare: Cuplaþi contactul timp de aproximativ 10 secunde. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. Dacã motorul nu porneºte: Aºteptaþi aproximativ 2 minute. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Deschideþi imediat buºonul de drenaj 2 printr-o rotaþie sau pânã când este eliberat lichid din furtunul de drenaj 1. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Notã privind protecþia mediului H i Un numãr excesiv de tentative de pornire poate cauza descãrcarea bateriei. 330 . ! Dacã lampa de control / rãmâne aprinsã chiar ºi dupã a doua golire. Dupã ce aþi golit filtrul de carburant cu decantor de apã. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. Asiguraþi-vã cã lichidul intrã în recipientul aflat sub furtunul de drenaj 1.2 litri de apã. Închideþi buºonul de drenaj 2 imediat ce au fost colectaþi aproximativ 0. nu mai efectuaþi alte tentative de pornire a motorului. Aerisirea sistemului de alimentare cu carburant Dacã rezervorul de carburant la un autovehicul cu motor diesel s-a golit. i 5 Pompa electricã de scurgere a apei opreºte automat curgerea lichidului dupã 30 de secunde. Dacã ºi aceastã tentativã eºueazã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. Îndepãrtaþi lichidul colectat în mod ecologic. de exemplu.

acestea se pot deplasa oricând ºi vã pot accidenta pe dumneavoastrã sau alte persoane. Acþionaþi frâna de parcare. 331 . Trageþi lama ºtergãtorului 1 în sus ºi în afara dispozitivului de reþinere. Montarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Introduceþi lama ºtergãtorului 1 în dispozitivul de reþinere de pe braþul ºtergãtorului. În caz contrar. ( pagina 147). Nu lipiþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz fãrã a fi montat în prealabil lamele. În caz contrar.Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. este posibilã zgârierea parbrizului. ºtergãtoarele de parbriz sau capota motorului pot fi deteriorate. Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt setate la modul intermitent sau în timpul sezonului ploios. de exemplu. Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pericol de accidentare Scoateþicheiadincomutatoruldecontact înainte de înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz. Reaºezaþi braþul ºtergãtorului 3 pe parbriz. Apãsaþi clemele de fixare 2 împreunã în sensul indicat de sãgeatã ºi pliaþi lama ºtergãtorului 1 de pe braþul acestuia 3. pentru efectuarea acestei operaþiuni. Pentru confortul dumneavoastrã. Montaþi lama ºtergãtorului 1 pe braþul ºtergãtorului 3 pânã când veþi auzi clemele de fixare 2 fixându-se. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 G 1 Lama ºtergãtorului 2 Cleme de fixare 3 Braþul ºtergãtorului Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz.

Sfaturi practice Pneu dezumflat Autovehiculul este fie echipat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri sau o roatã de rezervã. Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã în siguranþã autovehiculul. Aprindeþi semnalizatoarele de avarie. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. ! Din motive de siguranþã. G 5 Pneurile defecte sau uzate ºi presiunea excesivã sau insuficientã în pneuri pot cauza modificãri semnificative ale caracteristicilor de manevrabilitate ºi de frânare ale autovehiculului. 332 . Existã un risc crescut de producere a unui accident. Ventilele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Acþionaþi frâna de parcare. Amplasaþi triunghiul reflectorizant sau semnalizatoarele de avertizare la o distanþã adecvatã. Respectaþi prevederile legale. cel puþin o datã la 6 ani. pe teren solid. inclusiv pneul de rezervã.6 bar. Pericol de accident Dacã înlocuiþi un pneu. indiferent de gradul lor de uzurã. Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic. Roata de rezervã este poziþionatã sub puntea posterioarã a autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã de asemenea înlocuirea ventilului pneului. asigurându-se cã pot face acest lucru în siguranþã. Înlocuiþi pneurile. drept ºi nealunecos.6 bar. Verificaþi periodic presiunea în pneul roþii de rezervã. dacã acesta nu este dotat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri ( pagina 311). Cuplaþi treapta 1 de vitezã sau treapta marºarier sau deplasaþi maneta în poziþia P.

5 333 . 80 km/h" aferent ºi pompa electricã de aer din compartimentul de depozitare situat în cadrul uºii din partea dreaptã ( pagina 311). Siguranþa dumneavoastrã este pusã în pericol. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Scoateþi agentul de etanºare pentru pneuri Premium. În acest scop. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Dacã perforaþiile pneurilor nu sunt vizibile. parcaþi autovehiculul astfel încât ventilul pneului dezumflat sã fie poziþionat orizontal. Evitaþi producerea scânteilor. Agenþii de etanºare pentru pneuri pot fi utilizaþi pânã la temperaturi de –30 °C. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Încercaþi sã parcaþi autovehiculul astfel încât perforaþiile pneurilor sã fie cât mai aproape de sol. 25 A. În caz contrar. este posibilã deteriorarea sistemului electric al autovehiculului. de exemplu un ºurub sau un cui. 300 W). iar trusa agentului de etanºare nu este eficace pentru repararea pneurilor dezumflate în urmãtoarele cazuri: dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 6 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având presiunea insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria. autocolantul cu inscripþia "max. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Pericol de incendiu G Fumatul. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. la aceeaºi înãlþime cu puntea.Sfaturi practice Pneu dezumflat Utilizarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri Puteþi utiliza agentul de etanºare Premium pentru pneuri pentru a etanºa perforaþii minore. = Pericol de accident G ! Conectaþi pompa de aer electricã la o prizã de 12 V ( pagina 220) de pe consola centralã (12 V. Este benefic pentru procesul de etanºare sã înlãturaþi corpurile strãine care au perforat pneul. Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului. în special cele din zona suprafeþei de rulare.

Consultaþi imediat un medic. 334 . clãtiþi imediat cu multã apã curatã. clãtiþi imediat intens gura ºi beþi multã apã. consultaþi imediat un medic. Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare. 1 Comutator 2 Piesã de racord unghiularã 3 Furtunul pompei electrice de aer 4 Trapa 5 Manometru cu robinet de depresurizare 6 Cablu de alimentare cu fiºã Deschideþi trapa 4 pompei electrice de aer. Nu inhalaþi vapori. Dacã apare o reacþie alergicã. Dacã agentul intrã în contact cu ochii sau pielea. Pompã electricã de aer 5 Agentul de etanºare pentru pneuri nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accidentare G Nu lãsaþi agentul de etanºare la îndemâna copiilor. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant. vizibile pe autocolantul pompei electrice de aer ºi recipientul cu agent de etanºare. Scoateþi fiºa de alimentare 6 ºi furtunul pompei de aer 3 din compartimentul de depozitare împreunã cu manometrul 5. ochii sau îmbrãcãmintea. În caz de ingestie. Pericol de accidentare G i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Nu utilizaþi vomitive.

Agitaþi recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri 8. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul 3 pompei de aer electrice în supapa 7 a recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei 7 de la recipientul cu agent de etanºare 8.Sfaturi practice Pneu dezumflat În funcþie de pneurile autovehiculului urmãtoarele etape diferã: pneuri simple ( pagina 335). pneurile duble. furtun ºi piesã de racord unghiularã. roþile interioare ( pagina 337) pneurile duble. 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. furtun ºi extractor de ventil. 9 Dispozitiv de fixare a Buton b Manetã c Extractor de ventil d Supapa pneului 5 335 . roþile exterioare ( pagina 339) Pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri duble 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare.

336 . Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378).Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Rotiþi butonul a spre stânga pânã când ventilul este deºurubat. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Deplasaþi rapid butonul a pânã la maxim în extractorul de ventil c. Apãsaþi continuu maneta b. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului.Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare 9. Agentul de etanºare a pneurilor este apoi pompatînpneu. aceasta se poate supraîncãlzi. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. 25 A.iar presiuneacreºte. conectaþi corespunzãtor extractorul de ventil c la supapa pneului d ºi eliberaþi maneta b. Pompa de aer electricã este opritã. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220).0 bar. Rotiþi butonul a spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului d. Pompa de aer electricã este pornitã. ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. deoarece. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapa c. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat d. Porniþi motorul( pagina 143) 5 Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. în caz contrar. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V.

Înºurubaþi extractorul de ventil a cu aproximativ o jumãtate de rotaþie pentru a elibera prelungirea supapei. Deºurubaþi prelungirea supapei din extractorul de ventil. Deºurubaþi prelungirea supapei ºi extractorul de ventil spre stânga din supapa pneului. Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341).Sfaturi practice Pneu dezumflat i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. roþile interioare 9 Prelungirea ventilului a Extractor de ventil Deºurubaþi capacul din prelungirea supapei 9 de pe roata cu pneul dezumflat. Pneurile duble. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga la maxim spre prelungirea supapei 9. Agentul de etanºare a pneului este hidrosolubil. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapã c . a Extractor de ventil b Dispozitiv de fixare c Buton d Piesã de racord unghiularã e Supapa pneului Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. Deplasaþi maneta b ºi trageþi extractorul de ventil c din supapa pneului d. În caz contrar. Rotiþi butonul c spre stânga pânã când ventilul de aer este deºurubat. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului d. 5 337 . agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e.

Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare b. Agentul de etanºare este hidrosolubil. În caz contrar. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Pompa de aer electricã este opritã. Apãsaþi butonul c al extractorului de ventil a pânã la maxim. i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. aceasta se poate supraîncãlzi. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). iar presiunea creºte. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. 5 ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Deplasaþi rapid butonul c pânã la maxim în extractorul de ventil a. Porniþi motorul ( pagina 143) Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului de ventil. 25 A. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Împingeþi piesa de racord unghiularã d de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 în flanºa extractorului de ventil a pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. deoarece. Rotiþi butonul c spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului e. 338 . în caz contrar. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Pompa de aer electricã este pornitã.0 bar. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220).Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim.

Treceþi supapa prin canalul roþii ºi împingeþi-o în supapa pneului b.Sfaturi practice Pneu dezumflat Înºurubaþi prelungirea supapei 9 în supapa pneului e. Pneurile duble. astfel încât ventilul sã rãmânã cuplat în cheia de ventil. 9 Mâner a Dispozitiv de strângere Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat b. c Piesã de racord unghiularã d Dispozitiv de fixare 339 . b Supapa pneului c Piesã de racord unghiularã 5 Cheie de ventil cu mâner ºi dispozitiv de strângere Scoateþi cu atenþie cheia de ventil din canalul roþii. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). roþile exterioare Supapa pneului este localizatã în interiorul roþii exterioare ºi trebuie poziþionatã orizontal în partea stângã a roþii pentru reparaþie. Într-o mânã þineþi mânerul 9 cheii de ventil ºi cu cealaltã deºurubaþi ventilul cu ajutorul dispozitivului de strângere a al cheii de ventil. Înºurubaþi capacul supapei în prelungirea supapei 9.

Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometru 5 este închis. aceasta se poate supraîncãlzi. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul pompei de aer electrice 3 în supapa 7 recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Scoateþi piesa de racord unghiularã c din supapa pneului b ºi înlãturaþi-o. Împingeþi piesa de racord unghiularã c de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ( pagina 335) în supapa pneului b pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la 0 dupã aproximativ 15 secunde.Sfaturi practice Pneu dezumflat Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare d. Lãsaþi în funcþiune pompa de aer electricã pânã la golirea completã a recipientului agentului de etanºare 8 a pneurilor. Porniþi motorul ( pagina 143) ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. iar presiunea creºte. Înºurubaþi din nou ventilul de aer cu ajutorul cheii de ventil ºi scoateþi cheia prin canalul roþii. în caz contrar. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). 5 Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Pompa de aer electricã este opritã. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. 25 A. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la I ºi umflaþi pneul la presiunea recomandatã ( pagina 378). deoarece. 340 . Pompa de aer electricã este pornitã. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer.

dacã aceasta nu corespunde presiunii recomandate în pneuri ( pagina 378). Opriþi autovehiculul dupã aproximativ 3 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul pompei electrice de aer. de exemplu. dacã au fost utilizate. recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 cu extractorul de ventil c ºi. pentru înlocuirea recipientului. Autocolantul cu inscripþia "max. 5 i Trebuie sã conectaþi piesa de racord unghiularã 3 a pompei de aer electrice direct la supapa pneului. Depozitaþi pompa electricã de aer. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93). Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Creºterea presiunii în pneuri Porniþi pompa de aer electricã. de exemplu. Scoateþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice din priza de 12 V. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat 8. 341 . Curãþaþi extractorul de ventil cu apã curatã. Dupã umplerea cu agent de etanºare Rotiþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5 spre stânga ºi alimentaþi sistemul. Aceasta va determina distribuirea agentului de etanºare în interiorul pneurilor ºi va crea o etanºare mai eficientã. Reducerea presiunii în penuri Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5. Reglaþi presiunea în pneuri în mod corespunzãtor. 80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. Scoateþi piesa de racord unghiularã 2 din supapa 7 de pe recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 ºi înºurubaþi capacul supapei. triunghiul reflectorizant ºi semnalizatoarele de avarie în interiorul autovehiculului.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului b. Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru a efectua înlocuirea pneului. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Puneþi imediat autovehiculul în miºcare. Pericol de accident G Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h.

Nu continuaþi cãlãtoria. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru scurt timp. 342 . de exemplu. pentru înlocuirea recipientului la fiecare 8 ani. autovehiculul poate aluneca de pe cric. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. În caz contrar. ! Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu eliberaþi niciodatã frâna de parcare când autovehiculul este ridicat pe cric. pneul este prea deteriorat. Amplasaþi cricul exclusiv în punctul adecvat de susþinere ( pagina 344). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Nu porniþi motorul ºi evitaþi producerea altor vibraþii când autovehiculul este ridiat pe cric. orizontalã. acesta trebuie asigurat împotriva deplasãrii accidentale de exemplu prin calarea roþilor sau alte mijloace similare. Notã privind protecþia mediului H Pentru îndepãrtarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri. În caz contrar. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. în scopul înlocuirii unei roþi. G Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. verificaþi poziþionarea corectã a cricului în punctul de aplicare.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident Înlocuirea unei roþi Pericol de accidentare G 5 În cazul în care presiunea încã nu atinge valoarea de 3 bar dupã cinci minute. Înainte de a ridica autovehiculul. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. Asiguraþi-vã cã distanþa dintre partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu este mai mare de 30 mm. Înainte de ridicarea autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemelede siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. autovehiculul poate aluneca de pe cric sau se poate rãsturna.

G N40. Cricul hidraulic Asamblaþi cele trei componente ale levierului pentru acþionarea cricului. Slãbiþi prezoanele ºi piuliþele roþii de înlocuit prin rotire aproximativ o turã. În caz contrar. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând cale pentru roþi sau alte mijloace similare. Ca prelungire a manivelei. scoateþi trusa de scule a autovehiculului ºi cricul din spaþiul destinat picioarelor pasagerului faþã ( pagina 310). Nu le scoateþi complet. 5 Pe teren orizontal: amplasaþi calele în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse faþã de roata care urmeazã sã fie înlocuitã.10-2053-31 Pe pante ascendente sau descendente.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul pentru efectuarea operaþiunii de înlocuire conform indicaþiilor ( pagina 332). 343 . Pentru aceasta. 1 Robinetul de depresurizare Închideþi robinetul de depresurizare 1. Scoateþi capacul butucului. nu înlocuiþi roþile pe pante ascendente sau descendente. i Nu deschideþi robinetul de depresurizare 1 mai mult de una sau douã ture complete. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. care are cel mai mare diametru. Pericol de accidentare Scoateþi roata de rezervã din suport ( pagina 311). Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã sau de deteriorare a autovehiculului. rotiþi partea aplatizatã a levierului în partea dreaptã la maxim.10-2162-31 P58. este posibilã pierderea lichidului hidraulic. este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric.

10-2163-31 Punctele de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi levierul în locaºul de pe cric ºi fixaþi-l prin rotire spre dreapta.10-2161-31 N40. Autofurgon/microbuz Autovehicul cu benã N40. ! Nu aplicaþi cricul la arcul lamelar sau carcasa difereþialului. Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. 5 Punctul de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. N40.10-2260-31 Autofurgon/microbuz 5 t 344 . Asiguraþi-vã de poziþionarea cricului direct sub punctele de aplicare descrise mai jos. Ridicaþi autovehiculul prin acþionarea levierului pânã la ridicarea completã a roþii de pe sol. Punctul de aplicare a cricului la un autovehicul este poziþionat în apropierea suportului frontal al arcului lamelar.

! Nu amplasaþi piuliþele sau prezoanele în nisip sau praf. Plasaþi dispozitivul de cuplare pe punte astfel încât orificiile exterioare ale dispozitivului de cuplare sã fie vertical poziþionate lângã orificiile filetate ºi înºurubaþi cele 6 prezoane. filetele prezoanelor ºi ale butucului roþii pot fi deteriorate. În caz contrar. Fixarea dispozitivului de cuplare pe puntea spate a autovehiculelor cu pneuri Super Single. În acest scop.Sfaturi practice Pneu dezumflat Montarea unei roþi noi Pericol de accident Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. 5 345 . Alte tipuri de prezoane sau piuliþe se pot slãbi. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea din spate. sã utilizaþi doar prezoane ºi piuliþe care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã ca. Înlocuiþi prezoanele ºi piuliþele dacã sunt deteriorate sau ruginite. G Introduceþi roata de rezervã în butuc ºi împingeþi. din motive de siguranþã. Dispozitivul de cuplare este fixat pe roata de rezervã. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Nu lubrifiaþi niciodatã cu ulei sau vaselinã prezoanele sau piuliþele. Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. este interzisã conducerea autovehiculului în continuare. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. Autovehicul cu benã 5 t Demontarea unei roþi Deºurubaþi prezoanele sau piuliþele. Desfaceþi cele 6 prezoane ºi scoateþi dispozitivul de cuplare din roata de rezervã. Scoateþi roata. trebuie sã curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale punþii întrucât este necesar sã fixaþi un un dispozitiv de cuplare pe punte.

Verificaþi tija de centrare a roþii înainte de înºurubarea restului de piuliþe ºi apoi strângeþi uºor. în caz contrar. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Introduceþi roata în dispozitivul de cuplare ºi apãsaþi pânã la un contact complet. N40. Piuliþele trebuie sã se afle în poziþia centralã în orificiile roþii. Încredinþaþi înlocuirea pneurilor unui atelier de specialitate autorizat. Transmisia poate fi deterioratã de diferenþa vitezelor de rotaþie ale roþilor. componentele electronice ar putea fi deteriorate. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km.10-2175-31 Pericol de accident G Nu strângeþi complet prezoanele ºi piuliþele atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. în trusa de scule a autovehiculului veþi gãsi prezoane scurte adecvate pentru roata de rezervã cu jantã din oþel. Sunt afectate aracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculului. ! 5 Autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate: conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. de exemplu. dispozitivul de cuplare ºi roata se pot slãbi. 1 Prezoane pentru roþi cu jante din aliaj uºor 2 Prezoane pentru roþi cu jante din oþel i La autovehiculele cu jante din aliaj uºor. Pentru roþile cu piuliþe: Înºurubaþi trei piuliþe. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor. În caz contrar autovehiculul se poate rãsturna.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. Prezoanele trebuie strânse la un cuplu de strângere de 240 Nm. 346 . de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea roþii de rezervã. În caz contrar.

Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. Aceasta nu încape în suportul roþii de rezervã din cauza diametrului mai mare ( pagina 311). Ca prelungire a manivelei. Scoateþi cricul de sub autovehicul. Depozitaþi cricul ºi trusa de scule. 1 – 6 Prezoane 347 . Depozitaþi roata defectã în suportul roþii de rezervã dupã înlocuirea roþii ( pagina 311). care are cel mai mare diametru. roata defectã trebuie transportatã în spaþiul de încãrcare. Tipar cuplu de strângere Strângeþi uniform toate prezoanele ºi piuliþele în ordinea indicatã. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. Loviþi uºor centrul capacului butucului pentru a-l fixa pe roatã. Deschideþi robinetul de depresurizare a cricului cu o turã utilizând levierul ( pagina 343).Sfaturi practice Pneu dezumflat Roþi cu centrare prin intermediul prezoanelor: înºurubaþi prezoanele ºi strângeþi-le doar prin puterea degetelor. Împingeþi în interior pistonul cricului hidraulic ºi închideþi robinetul de depresurizare. Strângeþi prezoanele ºi piuliþele la cuplul de strângere specificat dupã parcurgerea a unei distanþe de 50 km. 5 ! Asiguraþi-vã cã proemineþele de fixare ale capacului butucului sunt poziþionate peste prezoane. ! Cuplul de strângere este: 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pneuri simple 180 Nm pentru pneuri duble Fixaþi capacul butucului. Verificarea presiunii în pneuri ( pagina 377). i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate.

de exemplu. dupã înlocuirea unei roþi trebuie respectate urmãtoarele: Încredinþaþi înlocuirea roþii de rezervã celui mai apropiat atelier de service. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. unui Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. Verificaþi cuplul de strâgere de 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. În asemenea situaþii. Dacã montaþi o roatã nouã sau revopsitã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G Din motive de siguranþã. în cazul pneurilor Super Single. Strângeþi prezoanele sau piuliþele la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel)/ 180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. de exemplu.000 .1. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. pentru corectarea sensului de rotaþie a pneurilor. Aceastã situaþie pune în pericol siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. prezoanele sau piuliþele trebuie strânse din nou dupã un parcurs de aprox. În caz contrar.000 km. manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. dupã 50 de km. roþile se pot desprinde. Pericol de accident G 5 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. 348 . la un Centru de Service Mercedes-Benz.5.

care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare pentru a înlocui bateriile. deconectaþi întotdeauna întâi borna negativã ºi apoi pe cea pozitivã. Puteþi astfel provoca un scurtcircuit. conectaþi întotdeauna întâi borna pozitivã ºi apoi pe cea negativã. Întotdeauna deconectaþi întâi bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. în funcþie de versiunile de dotare: Bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. 349 . La deconectarea bateriei. În acest caz. Existã pericolul de scurtcircuitare dacã borna pozitivã de la bateria conectatã intrã în contact cu componentele autovehiculului.Sfaturi practice Bateria Este posibil ca autovehiculul dumneavoastrã sã fie dotat cu douã baterii. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu amplasaþi obiecte de metal sau scule pe baterii. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. Bateria suplimentarã situatã în compartimentul motorului Bateria Utilizaþi numai baterii rezistente la impact cu capac central pentru evacuarea gazelor pentru prevenirea deteriorãrilor prin coroziune ºi pentru protejarea ocupanþilor împotriva arsurilor cu acid în caz de accident. La reconectarea bateriei. Deconectarea bateriei autovehiculului Pericol de accidentare ! Opriþi motorul înainte de slãbirea sau îndepãrtarea fiºelor de la baterie. Nu slãbiþi ºi nu deconectaþi bornele bateriei în timpul funcþionãrii motorului. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Ca urmare a acestui fapt. În caz contrar. 5 G Pericol de accidentare G Respectaþi indicaþiile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 239). cum ar fi alternatorul. Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei. amestecul de gaze foarte inflamabil se poate aprinde. este posibilã distrugerea unor componente electronice.

1 Capac 2 ªuruburi de fixare Desfaceþi ºuruburile 2 ºi deplasaþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. 5 Bateria demarorului din spaþiul destinat picioarelor ºoferului 1 Carpeta 2 Panou 3 ªuruburi de fixare Pentru demontare: desfaceþi ºuruburile 3 ºi îndepãrtaþi capitonajul 2. Scoaterea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Ridicaþi capacul 1 ºi îndepãrtaþi-l. Scoateþi carpeta 1. Poziþionaþi carpeta 1 în dreptul bazei scaunului ºoferului ºi al intrãrii. Scoateþi capacul bornei pozitive. Aºezaþi capitonajul 2 ºi strângeþi ºuruburile 3 la loc. ªuruburile trebuie sã depãºeascã decupajele.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei demarorului Bateria demarorului se aflã în niºa pentru baterie din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Scoaterea/montarea carpetelor din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Pentru montare: montaþi carpeta 1 în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. 350 . Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Slãbiþi capacul bornei pozitive ºi pliaþi-l împreunã cu panoul de siguranþe în lateral.

351 . Slãbiþi borna pozitivã ºi scoateþi-o. 1 Legãtura cu capacul central pentru evacuarea gazelor 2 Furtun de ventilaþie cu racord unghiular Trageþi furtunul de ventilaþie cu racord unghiular 2 din racordul capacului pentru evacuarea gazelor 1.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei suplimentare Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Scoateþi capacul bornei pozitive. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului 5 Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. 3 Dispozitiv de reþinere Slãbiþi ºuruburile dispozitivului de reþinere 3 care previne deplasarea bateriei. Demontarea bateriei autovehiculului Bateria demarorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 350).

Conectaþi fiºa de contact la borna pozitivã ºi fixaþi capacul. i De asemenea. Trageþi în sus clema ºi scoateþi bateria din niºã. În caz contrar. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. Existã pericolul arsurilor cu acid în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul încãrcãrii acesteia. urmând aceeaºi procedurã în ordine inversã. Pericol de accidentare G Efectuaþiîncãrcareabateriilornumaiînspaþiibine ventilate. este posibilã eliberarea de gaz ºi producerea de mici explozii care pot produce deteriorarea vopselei. Scoateþi dispozitivul de reþinere al bateriei ºi înlocuiþi bateria. este posibilã alimentarea bateriei demarorului cu ajutorul unui punct de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354).Sfaturi practice Bateria Trageþi în sus dispozitivul de reþinere 3 ºi scoateþi bateria din elementele de ancorare în sensul de deplasare. sistemul electronic al autovehiculului poate fi deteriorat. Conectaþi fiºa de contact la borna negativã. coroziuni acide ale autovehiculului sau rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. ! Încãrcarea bateriilor instalate în autovehicul trebuie efectuatã exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare testat ºi aprobat pentru auovehiculele Mercedes-Benz. ! Nu inversaþi niciodatã polaritatea pentru fiºele de contact. 5 Desfaceþi ºuruburile care previn deplasarea bateriei în compartimentul motorului. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente dispozitiv de încãrcare a bateriilor. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 351). Dupã reconectarea bateriei. Acest dispozitiv permite încãrcarea bateriei atunci când aceasta este montatã în autovehicul. Reconectarea bateriei Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Montaþi bateria la loc. Reîncãrcarea bateriilor Reîncãrcaþi bateria înlocuitã. În caz contrar. În timpul încãrcãrii bateriei. trebuie resetate: geamurile laterale ( pagina 184) trapa glisantã ( pagina 186) uºa culisantã electricã ( pagina 80) 352 .

Respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul ( pagina 239). Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Evitaþi producerea scânteilor. pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Permiteþi mai întâi bateriei sã se încãlzeascã. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau dacã punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). este indicatã utilizarea acestuia în vederea procedurilor de pornire asistatã ( pagina 354). Scoateþi capacul bateriei din niºa aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350). activaþi comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. Evitaþi prezenþa flãcãrii deschise ºi fumatul în preajma bateriei. G i Dacã autovehicululu este dotat cu punct de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Acþionaþi frâna de mânã ºi. 5 ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. 353 . Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. Pericol de arsuri cu acid G Este posibilã deteriorarea carcasei bateriei. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. utilizaþi numai cabluri pentru pornire asistatã cu diametrul secþiunii transversale adecvat ºi fiºe de conectare izolate. pentru pornirea asistatã utilizaþi numai o baterie cu aceeaºi tensiune nominalã ºi cu aproximativ aceeaºi capacitate. Pericol de explozie Asiguraþi-vã cã cele douã autovehicule nu intrã în contact.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea asistatã Dacã bateria demarorului aflatã în niºa bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului este descãrcatã motorul poate fi pornit de cãtre un alt autovehicul cu ajutorul unor cablurilor pentru pornire asistatã. Dacã este necesar.

lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti.30-2124-31 Conectaþi borna negativã 1 a bateriei furnizoare de energie la borna negativã 4 a bateriei proprii. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. de exemplu ventilatorul. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Pentru a facilita pornirea asistatã a motorului sau încãrcarea bateriei. Deconectaþi mai întâi cablul pentru pornire asistatã care leagã bornele negative 1 ºi 4 ale bateriilor. N54. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. apoi pe cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3. 5 1 Fiºa bornei pozitive pentru pornirea asistatã 354 . Conectaþi bornele pozitive 2 ºi 3 ale celor douã baterii prin intermediul unuia dintre cablurile pentru pornire asistatã.Sfaturi practice Pornirea asistatã Dacã este necesar. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. 1 Borna negativã a bateriei furnizoare 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna pozitivã a bateriei proprii. Nu aprindeþi luminile. Punctul de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. autovehiculul poate fi dotat cu un punct de legãturã pentru pornirea asistatã pe filtrul de aer din compartimentul motorului aflat pe partea stângã când este privit în direcþia de deplasare a autovehiculului. 4 Borna negativã a bateriei proprii. Porniþi un consumator. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). de exemplu laun Centru de Service Mercedes-Benz. Porniþi motorul. Scoateþi capacul bornei pozitive ºi procedaþi la fel ºi în cazul bateriei furnizoare. dar nu aprindeþi luminile.

Sfaturi practice Pornirea asistatã Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Conectaþi bornele pozitive ale bateriei frunizoare 2 ºi ale punctului de legãturã pentru pornirea asistatã 1 prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. Nu aprindeþi luminile. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Deconectaþi mai întâi cablul de pornire asistatã din borna negativã 3 a bateriei ºi dispozitivul de împãmântare 4. de exemplu ventilatorul. glisaþi înapoi capacul roºu de protecþie al punctului de legãturã pentru pornire asistatã printr-o rotire spre dreapta ºi conectaþi fiºa de contact de la borna pozitivã a cablului pentru pornire asistatã la borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã. Scoateþi capacul bornei pozitive a bateriei furnizoare. Porniþi un consumator. Acesta nu este adecvat pentru operaþii de pornire asistatã. 1 Borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã (sub capac) 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna negativã a bateriei furnizoare 4 Dispozitivul de împãmântare al autovehiculului propriu (borna negativã a bateriei proprii) Conectaþi borna negativã 3 a bateriei furnizoare de energie la dispozitivul de împãmântare 4 al autovehiculului propriu. apoi din borna pozitivã a bateriei 2 ºi din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã 1. 355 . 5 i Nu conectaþi cablul pentru pornire asistatã la bateria suplimentarã din compartimentul motorului. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. Capacul roºu de protecþie revine automat în poziþia iniþialã atunci când fiºa de contact este scoasã din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã. dar nu aprindeþi luminile. Porniþi motorul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Prin intermediul fiºei de contact de la borna pozitivã 1 pentru pornirea asistatã. Acum puteþi reporni consumatorii electrici.

În acest caz. în caz contrar nu veþi putea porni contactul ºi nu veþi mai dispune de asistarea direcþiei ºi a frânãrii. Pentru pornirea prin tractare a altui autovehicul. 356 . Autovehiculele cu transmisie manualã Porniþi motorul ( pagina 93). Motorul porneºte dupã câteva secunde. existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. 5 i Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor înaintea remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Evitaþi încercãrile repetate de pornire prin tractare. asiguraþi-vã cã bateria este conectatã ºi încãrcatã. G Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Când autovehiculul se aflã în miºcare. întrucât pot duce la deteriorarea convertorului catalitic. În caz contrar. Dacã motorul nu porneºte dupã câteva secunde. Comutaþi transmisia în treapta a doua sau a treia de vitezã ºi eliberaþi pedala de ambreiaj. Utilizaþi o barã de tractare rigidã ºi fixaþi-o numai de inelul de remorcare ( pagina 357). lampa indicatoare a preîncãlzirii q nu trebuie sã fie aprinsã. eliberaþi lent pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea prin tractare Pericol de accident Autovehiculele cu transmisie automatã nu trebuie pornite prin remorcare. Procedaþi la pornirea prin tractare a autovehiculului. La autovehiculele cu motor diesel. Înaintea pornirii prin tractare a autovehiculului. încercaþi pornirea asistatã prin intermediul unei baterii furnizoare ( pagina 353). Autovehiculele cu convertor catalitic trebuie pornite prin tractare numai dupã rãcirea motorului.

Montarea/demontarea inelului de remorcare Punctul de fixare a inelului frontal de remorcare este situat sub capacul de pe bara de protecþie. Dacã este necesarã remorcarea autovehiculului. este recomandatã utilizarea unei bare rigide de remorcare. Pentru tractarea altui autovehicul. Deºurubaþi inelul de remorcare. pe partea dreaptã – privit în sensul de deplasare a autovehiculului. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. 1 Capac G Remorcaþi autovehiculul prin intermediul unei bare rigide de remorcare dacã: motorul nu poate fi pornit existã o defecþiune a sursei de alimentare cu energie sau a sistemului electric al autovehiculului Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. 5 Respectaþi reglementãrile în vigoare în þara respectivã pentru remorcare. Înºurubaþi inelul de remorcare în sensul acelor de ceasornic. Direcþia este în acest caz blocatã ºi nu va fi posibilã manevrarea direcþiei autovehiculului. pânã la oprirea acestuia. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Veþi observa punctul de montare al inelului de remorcare. Montarea inelului de remorcare Trageþi capacul carcasei 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l.Sfaturi practice Tractarea Tractarea Pericol de accident Transportarea autovehiculului prin intermediul unui camion cu benã este preferabilã remorcãrii acestuia. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Nu tractaþi autovehiculul dacã cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. În acest caz. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi. Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 310). 357 .

Sfaturi practice
Tractarea
Introduceþi partea superioarã a capacului 1 cu ajutorul proeminenþei ºi apãsaþi-l pânã se fixeazã. Depozitaþi înapoi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie automatã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru o distanþã de maxim 50 km, deplasaþi schimbãtorul în poziþia N. Remorcarea unui autovehicul blocat Fiþi foarte atenþi la remorcarea unui autovehicul ale cãrui roþi sunt încastrate în pãmânt sau noroi, în special daca autovehiculul este încãrcat. Tractaþi autovehiculul uniform ºi drept înainte. În caz contrar, ºasiul poate fi deteriorat. Nu încercaþi sã remorcaþi autovehiculul dacã este ataºatã o remorcã. Acolo unde este posibil, tractaþi autovehiculul din spate pe urmele deja lãsate anterior.

!
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h când autovehiculul este remorcat, deoarece, în caz contrar, transmisia acestuia poate fi deterioratã. Pentru o distanþã mai mare de 50 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

i
Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor pe timpul remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Pe o distanþã de pânã la 100 km, comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Pentru o distanþã mai mare de 100 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

5

358

Sfaturi practice
Tractarea
Tractarea autovehiculului în cazul unor anumite defecþiuni Când transmisia este defectã Demontaþi întotdeauna arborii cardanic spre punþile motrice. În cazul unei defecþiuni la sistemul electric Dacã bateria este defectã, transmisia automatã va fi blocatã în poziþia P. Pentru a comuta transmisia automatã în poziþia N, este necesar ca sistemul electric al autovehiculului sã fie alimentat cu energie electricã de la bateria unui alt autovehicul ( pagina 353). Transportaþi autovehiculul cu ajutorul unei platforme de remorcare. Transportarea autovehiculului Inelul de remorcare poate fi utilizat pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia.

!
La montarea arborilor cardanici, este necesarã utilizarea piuliþelor autoblocante noi. Când puntea faþã este defectã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).

!
Fixaþi autovehiculul numai prin intermediul roþilor/jantelor. În caz contrar, autovehiculul poate fi deteriorat. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã sau deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia N.

5

!
Autovehiculul nu trebuie tractat cu roþile din faþã ridicate ºi cu cheia în poziþia 2 în comutatorul de contact. În caz contrar, intervenþia activã a frânelor din partea sistemului ESP® sau ASR poate bloca ºi deteriora sistemul de frânare.

359

Sfaturi practice
Siguranþe !
Utilizaþi numai siguranþele cu intensitatea curentului recomandatã de Mercedes-Benz. Oricare centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru efectuarea acestor operaþiuni. Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz, pentru rezolvarea problemei. Siguranþele ºi releele pentru echipamentul standard se aflã în panoul principal de siguranþe în spaþiul destinat picioarelor ºoferului pe partea stângã a autovehiculului. Panou principal de siguranþe Panoul de siguranþe din spaþiul destinat picioarelor ºoferului de pe partea stângã a autovehiculului. Pentru deschidere: eliberaþi elementul de blocare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze. Blocaþi elementul de blocare 2. Panoul de siguranþe de pe postul de conducere Cutia de siguranþe este poziþionatã pe baza scaunului ºoferului în partea exterioarã.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul principal de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

N54.15-2149-31 N54.15-2148-31

i
Siguranþele ºi releele suplimentare pentru echipamentul opþional se aflã în panoul de siguranþe din scaunul ºoferului. Luaþi contactul ºi opriþi consumatorii electrici înainte de înlocuirea siguranþelor.

1 Descuiat 2 Încuiat

1 Arcuri de fixare

360

Sfaturi practice
Siguranþe
Pentru deschidere: reglaþi scaunul în poziþia cea mai înaltã ( pagina 95). Apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

361

362

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Dispozitivul de cuplare a remorcii Consumabilele ºi capacitãþile aferente Presiunea în pneuri Sarcina pe plafon Priza de putere antrenatã de motor Plãcuþele de identificare a autovehiculului

6

363

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz
Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice importante referitoare la autovehicul. Veþi gãsi alte date tehnice specifice autovehiculului ºi diverselor elemente de dotare, ca de exemplu: date referitoare la puterea furnizatã de motor vitezele de deplasare dimensiunile autovehiculului masele autovehiculului în documentele autovehiculului. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehicul. Componentele care constituie modificãri aduse autovehiculului prin: schimbarea tipului de autovehicul pentru care s-a eliberat certificatul de înmatriculare crearea unui periol pentru participanþii la trafic efectul nefavorabil asupra emisiilor autovehiculului ºi nivelurilor de zgomot, va antrena anularea certificatului de înmatriculare, în numeroase þãri. Utilizarea unor piese neaprobate poate avea un efect nefavorabil asupra siguranþei rutiere a autovehiculului.

Notã privind protecþia mediului

H

Mercedes-Benz furnizeazã de asemenea piese ºi subansambluri recondiþionate Mercedes-Benz pentru reparaþii rentabile în conformitate cu principiile de reciclare. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ºi calitate ca ºi pentru piesele noi.

6

Puteþi obþine informaþii suplimentare referitoare la componentele de conversie ºi accesorii ºi la modificãrile tehice permise de la Centrul nostru de Service Mercedes-Benz. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. Seriile sunt înscrise pe plãcuþele de identificare ale autovehiculului ( pagina 383) ºi pe cartela cu datele autovehiculului în cazul anumitor autovehicule.

364

În caz contrar. Pot fi modificate telefoanele ºi aparatele de emisie-recepþie cu condiþia sã nu se depãºeascã puterea maximã de transmisie specificatã ma jos. Dacã doriþi instalarea unor telefoane sau staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. senzorii ºi conductoarele. 365 . trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens.Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului În acest scop. este posibilã anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului (Directiva UE 2004/104/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Gama de frecvenþe Puterea maximã de transmisie Unde scurte (< 50 Mhz) gamã de frecvenþe de 4 m gamã de frecvenþe de 2 m gama de frecvenþã de 70 cm gama de frecvenþã de 25 cm . Dacã sunt montate astfel de echipamente. trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. 6 Din motive de siguranþã ºi pentru a evita anularea certificatului de înmatriculare. de exemplu. ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi a componentelor asociate. cum ar fi modulele de comandã. Acest tip de echipament trebuie instalat în mod profesionist ºi este utilizatã o antenã exterioarã fãrã reflexie. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat ce deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor asupra echipamentelor electronice ºi asupra componentelor asociate ale autovehiculului. Pericol de accident G ! Dacã sunt montate echipamente electrice sau electronice ce nu îndeplinesc aceste condiþii. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã accelerarea ratei de uzurã a pieselor autovehiculului ºi anularea garanþiei sau a certificatului de înmatriculare. 100 W 20 W 50 W 35 W 10 W Modificarea echipamentelor electrice/ electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa autovehiculului. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã poarte simbolul e.

6/5 t Versiune 2 6 motor diesel cu 6 cilindri Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Dimensiuni de instalare N31. este necesar un rezervor de carburant pentru urmãtoarele autovehicule: motor diesel cu 4 cilindri cu 4.10-2176-31 Versiune 3 366 .10-2175-31 i Dacã se va monta un dispozitiv de remorcare.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii ! Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi montarea unui dispozitiv de remorcare unui Centru de Service Mercedes-Benz. N31. Versiune 1 N31.10-2174-31 i Dacã se instaleazã un dispozitiv de remorcare asupra oricãrui autovehicul din aceastã serie de modele. i Montaþi numai dispozitive de remorcare care au fost special testate ºi aprobate pentru autovehiculul Mercedes-Benz. nu este necesar sã consolidaþi punctul de fixare prin ºuruburi al cuplajului.

0 t pânã la 5.0 t 3.325 mm 3.665 mm 4.5 t ªasiu/benã cu cabinã/cabinã dublã 5.250 mm 3.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii Model autovehicul Autofurgon/microbuz 3.250 mm 3.325 mm ªasiu/benã/dispozitiv de basculare cu cabinã/cabinã dublã 3.665 mm 4.0 t pânã la 3.0 t Ampatament 3.665 mm 4.325 mm 34 mm 34 mm 34 mm 27 mm 27 mm 39 mm 39 mm 39 mm 34 mm 34 mm Dimensiuna a Dimensiunea x Versiune 1 1 1 2 2 2 3 3 6 367 .

lichide hidraulice. Asiguraþi o ventilaþie adecvatã a spaþiilor închise pentru a evita intoxicarea. Utilizarea aditivilor speciali poate antrena limitarea sau anularea drepturilor stipulate în contractul de garanþie. Din acest motiv. Detalii referitoare la lichidul pentru spãlarea parbrizului sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237). utilizaþi numai consumabile care au fost aprobate pentru autovehicul. Aditivii speciali nu trebuie adãugaþi carburantului sau lubrifianþilor. ªoferul autovehiculului este responsabil în orice moment pentru utilizarea aditivilor speciali. lichid de rãcire lichid de frânã Compatibilitatea consumabilelor este testatã pe angrenajele noastre. G 6 Consumabilele constituie un pericol pentru sãnãtate. reþineþi urmãtoarele aspecte pentru a evita accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane: nu inhalaþi vapori. Din acest motiv. Pericol de accidentare ! Deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de contractul de garanþie Mercedes-Benz. Proprietãþile consumabilelor pot fi afectate negativ de aditivii speciali ºi pot cauza deteriorãri ale angrenajelor. uleiuri de transmisie. Nu este necesar ºi nici permis sã amestecaþi aditivi speciali ºi consumabile aprobate (cu excepþia aditivilor pentru carburant aprobaþi). Acestea conþin elemente toxice ºi deosebit de corozive. Informaþii despre aceste consumabile aprobate sunt disponibile la toate Centrele de Service Mercedes-Benz. Informaþii suplimentare referitoare la consumabile sunt disponibile: uleiul de motor lichidul de rãcire lichid de frânã în Carnetul de Service. Aceasta este o condiþie importantã pentru susþinerea unei solicitãri de acordare a garanþiei. 368 .Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele includ: carburanþi lubrifianþi (de exemplu uleiuri de motor. vaseline) aditivi cu proprietãþi de antigel. Consumabilele aprobate îndeplinesc cele mai înalte standardele de calitate ºi sunt enumerate în Specificaþiile Mercedes-Benz cu privire la consumabile.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele nu trebuie sã intre în contact cu pielea. trebuie sã filtraþi carburantul înainte de adãugarea acestuia în rezervor. Aceastã mãsurã va preveni defectarea sistemului de alimentare din cauza contaminãrii carburantului. al arsurilor provovate de acid ºi al incendiului de pe recipientele consumabilelor. ochii sau îmbrãcãmintea. fumatul ºi flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate de consumabile pentru a evita riscul unor arsuri sau a altor leziuni. pentru a evita arsurile provocate de acid ºi alte leziuni. În consecinþã. curãþaþi zonele afectate de pe piele cu apã ºi sãpun. Pãstraþi consumabilele în locuri situate în afara accesului copiilor. Sãnãtatea dumneavoastrã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant 6 369 . Trebuie sã respectaþi avertismentele referitoare la pericolul intoxicãrii. Filtrul de carburant cu decantor de apã Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu decantor de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel. H ! Dacã alimentaþi autovehiculul din butoaie ºi canistre. În cazul contactului cu un consumabil. În cazul contactului cu ochii. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea consumabilelor din cauza inflamabilitãþii acestora. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. clãtiþi zonele afectate cu apã din abundenþã. Focul. Carburantul Pericol de otrãvire ºi accidentare G Carburantul este extrem de inflamabil.

Puteþi obþine informaþii asupra conþinutului de sulf în carburant specific pentru fiecare þarã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz ( pagina 371). procentaj masic.5 MON. Mercedes-Benz recomandã schimbarea uleiului de motor la intervale mai frecvente dacã vã aflaþi în þãri în care sunt disponibili carburanþi diesel cu un conþinut de sulf de peste 0. 6 ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de benzinã care nu este în conformitate cu cerinþele EN 228 (benzinã fãrã plumb) utilizarea unor aditivi speciali neaprobaþi i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare. ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de carburant diesel care nu întruneºte cerinþele EN 590 utilizarea de carburant diesel marin utilizarea carburantului pentru sisteme de încãlzire utilizarea aditivilor pentru carburant Clasa de carburant În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf cuprins între 0. Evitaþi accelerarea la maxim. Carburantul diesel marin. Urmãtorul tabel reprezintã o prezentare generalã a conþinutului mediu de sulf. Pentru perioade foarte scurte de timp. cu cifra octanicã 91 RON/ 82.3 la sutã. 370 . nu sunt permise. puteþi utiliza ºi benzinã obiºnuitã fãrã plumb.8% procentaj masic: împãrþiþi la trei intervalele de schimbare a uleiului de motor. În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf de peste 0. Carburanþi pentru motoare diesel Utilizaþi numai carburant diesel disponibil în comerþ în conformitate cu standardul european EN 590 (sau alte standarde naþionale similare). Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea puterii motorului ºi creºterea consumului de carburant. uleiul de încãlzire etc.3 ºi 0. procentaj masic: împãrþiþi la doi intervalele de schimbare a uleiului de motor.8%.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþii pentru motoarele pe benzinã Benzinã Premium fãrã plumb în conformitate cu standardul european EN 228. Respectaþi instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. în þãrile respective. cu cifra octanicã minimã de 95 RON/85 MON. exprimat în procente.

Liban.8+ 0 – 0. Georgia. Croaþia.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Tabel referitor la conþinutul de sulf din carburant (începând cu iulie 2004) Conþinut de sulf (% din masã) Europa Austria.1 – 0. Estonia. Qatar. Senegal. Slovacia.1 – 0. Turcia Serbia ºi Muntenegru. Siria. România. Uzbekistan Australia Asia Australia Brunei. Italia. Tailanda. Mexic. Arabia Sauditã 371 . Moldova. Madagascar. Mauritius.3 0. Kuwait. Singapore. Oman. Indonezia. Kenya. Slovenia.8+ 6 America de Sud Argentina.8+ 0 – 0.1 Islanda.1 0. Tanzania. Kârgâstan. Norvegia. Cehia. Nigeria. Lituania. Polonia. Letonia.8 0. Brazilia Palestina.3 – 0. Laos. Olanda. Malta.8 0. Myanmar. Mali. Filipine Cambodia. Emiratele Arabe Unite Iordania. Marea Britanie Belarus. Irlanda (Republica).1 – 0. Franþa.1 – 0. Réunion Ghana. Vietnam Irak America de Nord Africa Canada. Armenia. Sri Lanka. Taiwan China. Danemarca. Luxemburg. Maroc.3 0. Rusia. Cipru. Azerbaidjan.1 0. Egipt.3 – 0. Tadjikistan. Israel. Pakistan. Portugalia. Malaezia. Hong Kong. SUA 0.8 0. Bosnia-Herþegovina. Belgia. 0 – 0.3 – 0. Kazahstan. Coreea.1 0 – 0. Japonia. Malawi. Ungaria. Finlanda. Iran. Germania. Elveþia. Spania.3 0 – 0. Africa de sud Bahrain.1 0. Bulgaria. Grecia. India.3 0. Tunisia. Suedia. Mozambique. Macedonia. Ucraina Albania.

În consecinþã. puteþi deteriora sistemul de alimentare. Pentru a preveni problemele de funcþionare. Astfel. fenomenul de separare a parafinei poate cauza degradarea proprietãþilor reologice ale carburantului diesel. În Germania. va trebui înlocuit. 6 ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. Focul. drept consecinþã. Tabel cu proporþia amestecului de carburant diesel/agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Temperatura Motorinã Agent de exterioarã pentru îmbunãtãþire a sezonul fluiditãþii cald –15 °C pânã 80% 20% la –23 °C –23 °C pânã 50% 50% la –30 °C Temperatura Carburant Agent de exterioarã diesel pentru îmbunãtãþire a sezonul rece fluiditãþii –25 °C pânã 80% 20% la –30 °C –30 °C pânã 50% 50% la –35 °C Pericol de incendiu ºi de explozie G Adãugarea de benzinã coboarã punctul de aprindere al carburantului diesel. i Este interzisã adãugarea aditivilor speciali pentru carburant la carburanþii diesel pentru anotimpul rece (cu excepþia agenþilor de fluidizare). care. Carburantul diesel pentru anotimpul rece poate fi utilizat în mod normal fãrã probleme la temperaturile exterioare normale în þara în care este comercializat. Nu amestecaþi motorinã cu benzinã. 372 . Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agenþilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea carburanþilor din cauza inflamabilitãþii ridicate a acestora. carburanþii diesel pentru anotimpul rece disponibili în comerþ pot fi utilizaþi pânã la –20 °C. Nu adãugaþi benzinã în carburantul diesel. inflamabilitatea carburantului este mai ridicatã. În caz contrar. utilizaþi exclusiv combustibil cu proprietãþi de fluiditate îmbunãtãþite. proprietãþile reologice ale carburantului pot fi periclitate în cazul amestecãrii acestora cu aditivi speciali pentru carburant.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþi diesel pentru utilizarea la temperaturi reduse La temperaturi exterioare reduse.

5 l 9. 418 CDI. 415 CDI. 311 CDI. 315 CDI. 411 CDI. deoarece proprietãþile de disipare a cãldurii se deterioreazã la concentraþii mai mari.0 l Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ sistemul de curãþare a farurilor Apã cu concentrat de lichid pentru spãlarea parbrizului MB aproximativ 7 l aproximativ 7 l aproximativ 7 l 1 Nu depãºiþi proporþia de 55% din volum (protecþie la îngheþ pânã la aproximativ –45 °C).Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþi Autovehiculul Motor cu filtru de ulei Uleiul de motor 209 CDI. 6 Consum de carburant Notã privind protecþia mediului alþi factori non-tehnici. 509 CDI. 318 CDI. cum ar fi influenþele externe ºi condiþiile de drum în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci la conducerea autovehiculului cu încãrcãturã mare pe teren montan H Emisiile de CO2 ºi consumul de carburant ale unui autovehicul depind de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere adoptat Autovehiculul va consuma mai mult carburant în urmãtoarele condiþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban 373 . 424. 518 CDI 224. 515 CDI 218 CDI. 309 CDI.0 l aproximativ 7. 524 11.5 l Capacitate aproximativ 75 l2 aproximativ 75 l2 aproximativ 100 l Rezervor Inclusiv rezerva de carburant aproximativ 13 l aproximativ 13 l aproximativ 20 l Sistem de rãcire Lichid de rãcire1 aproximativ 9. 211 CDI.0 l 12.5 l aproximativ 10. 511 CDI. 2 Dotãri opþionale: rezervor de carburant cu o capacitate de aproximativ 100 de litri. 324. 215 CDI. Respectaþi Specificaþiile Mercedes-Benz pentru Consumabile. fiºa numãrul 310.

Astfel. Pericol de accident G Utilizaþi numai lichide de frânã aprobate. În timpul duratei de viaþã a lichidului de frânã. ochii sau îmbrãcãmintea. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. modificatã prin 2004/3/CE (Directiva referitoare la emisiile de dioxid de carbon ºi consumul de carburant al autovehiculelor). la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). consumul mixt de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37% ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63%. dacã este necesar. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Valorile consumului de carburant au fost stabilite în conformitate cu Directiva UE în domeniu 80/1268/CEE. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. în urmãtoarele condiþii de testare: condiþiile de trafic urban sunt simulate prin plecãri de pe loc ºi opriri frecvente. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã. Clãtiþi zonele afectate cu apã curatã din abundenþã ºi solicitaþi asistenþã medicalã. punctul de fierbere al acestuia scade datoritã absorbþiei continue de umiditate atmosfericã. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare 2 ani. 374 . Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea lichidului de frânã. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. 6 i G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km/h utilizând toate treptele de vitezã. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. De regulã. Lichid de frânã Pericol de intoxicare Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Nu ingeraþi lichidul de frânã.

este disponibil gratuit la punctele de comercializare.3 – 13. care conþine date pentru toate autoturismele noi. în funcþie de: stilul dumneavoastrã de conducere condiþiile de exploatare condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului înconjurãtor starea autovehiculului Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie manualã Modelul autovehiculului 211 CDI.500 kg.3 Extraurban 7.2 – 10. 215 311 CDI.9 – 9.8 – 13. 315 CDI1 CDI1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.6 Urban 301 – 317 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 199 – 220 Mixt 237 – 255 6 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant ºi emisiile de CO2 în conformitate cu Directiva CE 80/1268/CEE cu modificãrile din 1999/100/CE Datele valabile pentru autovehiculele cu masa maximã admisã de pânã la 3. 215 311 CDI. 375 .5 – 8.9 Extraurban 7. exclusiv furgonetele de camping i Un carnet cu informaþii referitoare la consumul de carburant ºi emisiile de CO2. Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici. 315 CDI CDI1 1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.7 Mixt 9.3 Mixt 8.4 Urban 314 – 354 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 204 – 231 Mixt 245 – 276 Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 211 CDI.7 – 8.

3 – 11. 324 1 Emisiile ºi performanþa MF7 + MC9 Consumul [l/100 km] Urban 17. 6 376 .2 Mixt 12.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Autovehicule cu motoare pe benzinã cu 6 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 224.7 Urban emisii de CO2 [g/km] Extraurban 245 – 267 Mixt 305 – 326 412 – 426 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.9 Extraurban 10.3 – 17.8 – 13.

De asemenea. Valorile prea reduse ale presiunii în pneuri: afecteazã negativ siguranþa rutierã cauzeazã deteriorarea sau distrugerea pneurilor conduc la supraîncãlzirea pneurilor sau chiar la aprinderea bruscã a acestora Aceasta poate avea drept rezultat pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. În timpul deplasãrii autovehiculului. Permiteþi acest lucru când verificaþi presiunea în pneuri în interior. cum ar fi ABS sau ESP®. Din acest motiv. în special în anotimpul rece. Corectaþi presiunea în pneuri când acestea sunt calde dacã: presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este încãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este neîncãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare i Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare. 377 . dacã este necesar. temperatura pneurilor creºte ºi. respectaþi limitele de sarcinã pentru pneuri ºi indexul de vitezã pentru autovehicul. Exemplu: Temperatura interioarã = aproximativ 20 °C Temperatura exterioarã = aproximativ 0 °C Presiunea în pneuri care trebuie reglatã = preisune specificã în pneuri +0. este necesarã verificarea regulatã a presiunii în pneuri înainte de pornirea în cãlãtorie ºi corectarea acesteia. în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. presiunea. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. odatã cu acesta. cu aproximativ 0.2 bar 6 i Utilizaþi numai pneuri ºi jante aprobate pentru autovehicul. Corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci.1 bar pentru fiecare 10 °C. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri Pericol de accident G i Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. Acestea sunt special concepute pentru sistemele de siguranþã activã ale autovehiculului.

650 3.6 3.0 3.0 3.4 4.1 bar.0 3.Date tehnice Presiunea în pneuri ! Diferenþa de presiune dintre pneuri pe o singurã punte nu trebuie sã depãºeascã 0.7 3.0 3.83 4. 2 Valorile presiunii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.0 3.850 4.000 Respectaþi instrucþiunile referitoare la presiunea în pneuri din secþiunea “Siguranþa la bord” section ( pagina 66).0 3.0 3.0 1.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].000 195/75 R 16 C 107/105 R 205/75 R 16 C 110/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117/115 R Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1. Presiunea în pneuri Puntea faþã Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.0 3.0 3.5 3.0 3.1 3. 3 Montarea roþilor de rezervã Super Single.0 3. 378 . Valorile presiunii în pneuri pentru un autovehicul neîncãrcat/încãrcat depinde de sarcina maximã admisã pe punþi pe care o gãsiþi menþionatã pe plãcuþa de identificare de sub perna scaunului ºoferului ( pagina 383).800 1.4 2.0 3.3 3.8 3.0 3.650 1.0 3.3 3.6 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri 1.4 3.6 3.6 3.5 2.0 3.800 1. 6 1 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.7 3.850 4. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului 1.5 3.

0 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.430 3.0 3.0 3.5 2.9 2.94 5.0 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.3 4.8 4.7 3.800 3.0 3.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].000 3.0 3.0 2.9 4. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].800 4.3 4.000 3.43 4. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple 1.5 3.0 3.5 4.04 3.1 3.0 3. Viteza limitatã la 90 km/h.250 3. 6 379 .0 3.Date tehnice Presiunea în pneuri Puntea spate Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.430 1. Viteza limitatã la 140 km/h.0 3.2 3.0 2.5 4. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple Pneuri 205/75 R 16 C 110 R/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115 R/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117 R/115 R 1 2 3 4 Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.8 4.7 3.0 3 3.250 2.7 3.0 3.0 2.3 3.

0 6 1 2 3 4 5 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar. 380 .33 3. Distanþa maximã de 100 km. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.33 3.0 3. Viteza limitatã la 162 km/h.200 3.0 Pneuri duble 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 4.753 4.200 2.0 3. 2 la maxim1.0 3.0 Pneuri duble 3.200 2.0 3.4 4.300 3.0 3. viteza limitatã la 60 km/h ( Viteza limitatã la 132 km/h.5 Pneuri Super Single 2.300 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului identificare a autovehiculului Pneuri Super Single Pneuri 195/75 R 16 C 107 R/105 R 205/75 R 16 C 110 R/108 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) (roatã de rezervã) 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)4 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)5 4.200 4.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri pentru autovehiculul Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat neîncãrcat1.6 3.300 3.0 4.7 5.0 3.33 3.0 2. vezi plãcuþa de sarcinile admise pe punþi [kg]. pagina 346).0 3.500 4.300 3.500 3.0 3.

nu trebuie sã depãºeascã sarcina maximã admisã pe plafon. Pericol de accident G Sarcinile înalte de pe plafon pot cauza o deteriorare semnificativã a caracteristicilor de manevrabilitate. 6 381 . Datele sunt valabile pentru distribuþia uniformã a încãrcãturii pe întreaga suprafaþã a plafonului. reduceþi sarcina direct proporþional. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a sarcinilor ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. Când utilizaþi portbagaje de plafon mai scurte.Date tehnice Sarcina pe plafon Sarcina pe plafon Sarcina maximã pe pavilion ºi numãrul minim de perechi de puncte de susþinere pe autovehicul cu: Sarcina utilã maximã pe plafon Plafon standard Plafon supraînãlþat Cabinã dublã 300 kg 150 kg 100 kg Numãrul minim de perechi de puncte de susþinere 6 3 2 ! Greutatea oricãrei încãrcãturi amplasate pe plafon. inclusiv a cadrului portbagaj. Mercedes-Benz recomandã montarea unei bare antiruliu pe puntea faþã. direcþie ºi frânare chiar dacã masa maximã admisã a autovehiculului sau sarcinile maxime admise pe fiecare punte nu au fost depãºite. Sarcina maximã este de 50 kg pe fiecare pereche de puncte de susþinere pentru portbagajul de plafon. Punctele de susþinere de pe pavilion trebuie sã fie distribuite la distanþe egale.

Date tehnice Priza de putere antrenatã de motor Motorul Turaþia maximã a motorului Valorile supraturaþiei motorului sunt disponibile – autovehicul neîncãrcat. Motoarele diesel Transmisie manualã Motor pe benzinã Transmisie manualã 6.150 rpm 4.200 rpm Priza de putere Consum maxim la turaþia motorului Cuplu maxim la turaþia motorului Temperatura maximã a uleiului de transmisie 28 kW 2.500 rpm 140 Nm 1.200 rpm 120 °C 6 382 .

aceastã cartelã nu trebuie pãstratã în autovehicul. Predarea acestor cartele unui Centru de Service Mercedes-Benz va simplifica procesarea comenzii. Aceste date sunt necesare la comandarea pieselor de schimb sau pentru solicitãri de naturã tehnicã. de exemplu. Aceste cartele cu date ale autovehiculului conþin detalii importante despre autovehicul. 6 Plãcuþa de identificare a autovehiculului pe scaunul ºoferului 1 Plãcuþa de identificare cu numãrul de identificare a autovehiculului 383 . i Anumite autovehicule sunt livrate împreunã cu cartele de date. pe partea postului de conducere sau în compartimentul motor. Din motive de siguranþã. numãrul de identificare a autovehiculului.Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Plãcuþa de înmatriculare împreunã cu numãrul de identificare al autovehiculului (VIN) ºi datele pentru masele maxime admise se gãsesc în habitaclu. Aceasta conþine codul cheii necesar la comandarea cheilor de schimb. în funcþie de modelul autovehiculului. seria motorului ºi seriile subasamblurilor împreunã cu codurile modelului ºi ale dotãrilor opþionale.

384 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->