Sprinter Manual de utilizare

Sprinter Manual de utilizare

Comanda nr. 6462 7435 02 Reper nr. 906 584 26 82 RO Ediþia B, 05/06

Simboluri

Internet Informaþii suplimentare despre Autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre DaimlerChrysler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri: www.mercedes-benz.com www.daimlerchrysler.com

Biroul editorial Vã rugãm sã adresaþi orice întrebãri sau sugestii referitoare la instrucþiunile de utiliazre, echipei de redactare a documentaþiei tehnice, la urmãtoarea adresã: DaimlerChrysler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germany Data publicãrii: 24.02.2006 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau altã formã de reproducere, completã sau parþialã, fãrã permisiunea scrisã din partea DaimlerChrysler AG.

G H
!

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Sugestie Acþiune necesarã Secvenþã de acþiuni (câteva simboluri ) Simbol de continuare Simbol de continuare pentru avertismente

i

pagina

Trimitere la o paginã Termen din glosarul tehnic Afiºãri pe ecranul multifuncþional

->
Afiºaj

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de prima dumneavoastrã cãlãtorie familiarizaþi-vã cu autovehiculul ºi cu modul de funcþionare ºi de conducere, comenzile ºi funcþiile de facilitare. Înainte de a porni la drum, citiþi acest Manual de utilizare. Astfel veþi obþine maximum de plãcere în conducerea autovehiculului ºi veþi evita situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Deoarece livrarea autovehiculului se bazeazã pe comanda dumneavoastrã, este posibil ca dotãrile autovehiculului sã difere de anumite descrieri ºi ilustraþii prezente în manual. Echipamente opþionale sunt de asemenea descrise în acest Manual de utilizare, în cazurile în care este necesarã descrierea modului de funcþionare al acestora. În anumite þãri, sunt posibile dotãri specifice þãrii respective, o disponibilitate limitatã a unor echipamente sau denumirea diferitã a anumitor produse.

DaimlerChrysler îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Cel mai apropiat Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã dacã aveþi întrebãri suplimentare. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni, Carnetul de service ºi documentele suplimentare pentru alte dotãri reprezintã pãrþi integrante ale autovehiculului. Din acest motiv, acestea trebuie pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte utilizarea plãcutã ºi în siguranþã a autovehiculului.

Cuprins

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 25

1 2 3 4 5 6

Prezentare generalã

Siguranþa la bord

. . . . . . . . . . . . 39 . . 75

Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului .

. . . . 223

Sfaturi practice

. . . . . . . . . . . . 257

Date tehnice

. . . . . . . . . . . . . . 363

Index
1, 2, 3 … Priza de 12 volþi . . . . . . . . . . . . . . . . 220 A AAS vezi Sistem de asistenþã la demarare ABS vezi Sistem de frânare antiblocare Accelerare la maximum . . . . . . . . . . . Accesorii telefon Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionarea în caz de urgenþã a trapei glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . Acvaplanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADR vezi Control automat al turaþiei motorului Aerul condiþionat în compartimentul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . Datã programatã pentru service . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . Temperaturã exterioarã . . . . . . . Autovehicule fãrã taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 153 222 222 316 149 Datã programatã pentru service . 249 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 290 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . 116 Afiºarea temperaturii exterioare Autovehicule cu taste pe volan . . . . 122 Autovehicule fãrã taste pe volan. . . 116 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 311 Mod de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . 333 Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii . . 372 Airbag Airbag pentru torace/lateral . . . . . . 50 Airbag tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . 47 Pe partea ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 49 Pe partea pasagerului faþã . . . . . . . . 49 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . 50 Alarmã Acustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Alimentarea cu combustibil . . . . . . . 229 ASR vezi Controlul derapãrii la accelerare ASSYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Ataºarea tijelor de fixare . . . . . . . . . 208 Autovehicul Angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cartele cu date . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 În caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 315 Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Închidere/deschidere centralizatã . . 87 Încuiere automatã în timpul conducerii . . . . . . . . . . . . . 88 Încuiere în caz de urgenþã. . . . . . . . 316 Înregistrare în cadrul unui Centru Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . 22 Numãr de identificare . . . . . . . . . . . 383 Parcare pentru perioade îndelungate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . 356 Tractare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tractarea unui alt autovehicul. . . . . 358 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Bancheta din spate Demontare/montare . . . . . . . . . . . 101 Microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rabatare împreunã cu compartimentul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

173

122 249 293 122 115

3

Index
Bancheta din spate a cabinei duble . . . . . . . 99 Bancheta ºoferului pentru douã persoane . . . . . . . . . . . . . 96 BAS vezi Sistem de asistare a frânãrii Baterie Auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bateria demarorului Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Comutator de izolare a bateriei . . . 241 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 În cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 În compartimentul motor . . . . . . . . 351 În telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 328 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . 239 Lampã de control (cheie) . . . . . . . . . 76 Lampã de control (telecomandã pentru încãlzirea automatã) . . . . . . 177 Lampa de control al încãrcãrii bateriei . . . . . . . . . . . . 283 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Becuri Înlocuire vezi Înlocuirea becurilor Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 302, 303 Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 377 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Blocarea direcþiei vezi Comutatorul de contact Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Buton de închidere centralizatã (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 76 Buton de încuiere a portierei . . . . . . . 79 C Calã pentru roatã . . . . . . . . . . . . . . . 313 Calculator de bord Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 136 Capacitatea rezervorului Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capacitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capotã motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 375 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Temperaturi exterioare scãzute . . . 372 Carburant Cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Circuit de alimentare . . . . . . 260, 261 Conþinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . 371 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 vezi Benzinã sau Motorinã Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Directive pentru montarea caroseriei/ echipamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cartele cu date, autovehicul . . . . . . . 383 CD player/schimbãtor de CD-uri . . . 123 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 289 Purtarea centurilor de siguranþã . . . . 43 Reglare pe înãlþime . . . . . . . . . . . . . 43 Cheie Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . 267–270 Deschiderea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 315 Deschiderea autovehiculului . . . . . . . 76 Închidere centralizatã . . . . . . . . . . . . 77 Încuierea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 316 Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . 327

4

Index
Lampã indicatoare a stãrii bateriei . . 76 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Probleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . 77 Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Cod cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Chingi de tensionare . . . . . . . . . . . . . 208 Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cleme de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului fa ã . . . 103; 214 Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . 33, 214–216 Compartiment de depozitare deasupra capitonajului plafonului . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului faþã . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare deasupra parbrizului . . . . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare integrate în portiere . . . . . . . . . . . . 214 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 308 Portiera pasagerului faþã . . . . . . . . 309 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru pahar . . . . . . . . . . . . 217 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Compartment pentru ochelari . . . . . 216 Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 93 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . 226 Conducerea pe drumuri inundate (traversarea zonelor inundate) . . . . . 149 Conducerea pe timp de iarnã . . 246, 247 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . 247 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . 35 Consum Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Motor pe benzinã . . . . . . . . . . . . . . 376 Conþinutul de sulf al carburantului . . 371 Contor de parcurs parþial . . . . . . . . . 115 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Contor de parcurs total . . . . . . . . . . 115 Contor de parcurs parþial . . . . 114, 115 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 129 Contorul de parcurs total . . . . . . . . . . 22 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 204 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Controlul derapãrii la accelerare (ASR) 62 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 63 Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 62, 278 Lampã de control . . . . . . . . . . 278–280 Mesaje afiºate. . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Consumabile Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . 370 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 237 Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Copii Dispozitive de încuiere pentru siguranþa copiilor, pentru portiere ºi uºi . . . . . 59 În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sistem ISOFIX de fixare a scaunului 56 Sisteme de reþinere . . . . . . . . . . . . . 53 Cotierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cric Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 310 Pregãtire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Puncte de aplicare a cricului . . . . . 344

5

. 69 Direcþia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Becuri . . . . . . . . . . 23 Extinctor . . . . . . . . . . . 318 Curãþare . . . . . . 255 ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pe o suprafaþã alunecoasã . . . . . . . . . 350 Depozitarea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Descuiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . 253 Curea trapezoidalã multiplã Defecþiune . . . . . 253 Porþiunea centralã capitonatã a volanului . pneuri . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . . 70 Descuierea ºi încuierea autovehiculului . . . 283 D Date statistice privind consumul (autovehicule cu taste pe volan) . 315 Pierderea cheii . . . . . 172 Dimensiunile suplimentare ale dispozitivului de cuplare a remorcii . 93 Dispozitiv de cuplare remorcii. 222 Element mecanic de urgenþã al cheii Descuierea portierei pasagerului faþã . . . . . . . . . 251 Autovehicul . . . . . 158 Durata de viaþã a pneurilor . . . . . . . . . . . . 255 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Demarare . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curãþarea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Elemente reflectorizante Fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 F Faruri Aburite . . . . . . 365 Elementele de fixare a telefonului mobil Fãrã interconectare . . . .Index Cuplarea centurilor de siguranþã vezi Purtarea centurilor de siguranþã Cuplu de strângere Piuliþe/prezoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Deconectarea bateriei autovehiculului . . . . 365 Echipamentele electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului . . . . . . 254 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Dispozitive de curãþare cu presiune înaltã . . . . . 254 Parbriz . 347 Curãþare . . 250 Geam glisant . . . . . . . . . . . . 76 Dezumidificare . . . . dimensiuni de instalare . . . . . . 255 Postul de conducere . . . . . . . . . . . . . 147 Etichete autocolante . . . . . . . . . 222 Interconectate . . . . . . . . . . . . . 254 6 . . . 143 Demontarea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . 366 Direcþie de rotaþie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Filtru de aer Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . 350 Demontarea/montarea covorului în spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . 67 E EBV (Distribuþie electronicã a forþei de frânare) vezi Distribuþie electronicã a forþei de frânare Echipamente electrice/electronice . . . . . .

. . . . . . . . . . . . I Iluminare adaptivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geamuri glisante . . 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . 318. . . . . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea lunetei . . 208 Frânã de mânã . . . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea becurilor . . . . . 184 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . 253 Curãþarea geamurilor laterale . 145 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . 156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Fax . . . . . . 148 Lampã de control . . . . . . . . Geamuri articulate Electrice . . . . . . . 147 Frânare de urgenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea instrumentelor . . . . . . . . 226 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Curãþarea geamurilor glisante. 289 Faruri bi-xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . 226 Faruri pentru fazã lungã . . . . . 162. . . . 260 Semnalizatoare de direcþie suplimentare . 132 Reglare faruri . . 164 Funcþie de avertizare pentru marºarier . 202 Funcþie de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului. . 254 Fixarea încãrcãturii . . . 106 Sistem automat de reglare a farurilor . 155 G Gama de viteze Afiºaj . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Frâna de parcare vezi Frâna de mânã Frânare de urgenþã . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Frânare Recomandãri privind conducerea . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . 146 Afiºare mesaj . . . . . . . Utilizare . . . . . . . 324 7 . . . . . . . . Curãþare . . . . . . . . . . 300 Eliberare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . 319 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . 329 Finisaj din plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Transmisie automatã . . . . . . partea posterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea parbrizului . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . 228 Filtru de carburant cu separator de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . . . Lichid de spãlare . . . . . 147 Acþionare . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . 152 Geamuri Aburite . . . Iluminarea habitaclului Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea planºei de bord vezi Iluminarea panoului de bord 183 184 156 185 184 253 254 183 107 109 113 108 326 109 Î În caz de accident . Geamuri glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Faruri pentru fazã scurtã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geamuri laterale Curãþare . 265 Sistem de curãþare . . . . . . . . . . Spate . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Geamuri articulate . . .

. . . . . . . . . 325 Semnalizator de direcþie suplimentar pe pavilion . . . . . . . . . . . 162 Lunetã . . . . . . 324 Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare . . 357 Inele de ancorare/ºine . . . . . . . . . . . . 252 Întreþinerea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Lampã de acces 8 . . . . . . . . . . . . 157 Panou de comandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . 158 Dezaburire . .Index Înlocuirea becurilor . 324 Semnalizator de direcþie suplimentar . . . . . 98 Setãri speciale . . . . . . 273 Funcþie de amplificare a încãlzirii . 178 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Setarea temperaturii . . . . . . . . . 88 Toate uºile ºi portierele . . . . . 328 Telecomandã . . . . . . . . . 286 Inel de tractare Montare/demontare . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lãmpi de poziþie laterale . . . . . . . . . . . 156. 238 Încãlzirea lunetei . . 320 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Spãlãtorie automatã . . 322 Platformã . . . . . . . . . . . . . . . 210 Înlocuirea becurilor . . . . . . . 157 Parbriz . 182 Setarea orei de activare . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . 177 Setarea orei de activare . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Lampã de acces . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Încãlzire auxiliarã . . . . . 276 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Lampã de ceaþã spate pentru autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . 160 Parbriz . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Setarea orei curente . . . . . . . . 98 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . 238 Închidere centralizatã Încuiere/descuiere (din interior) . . . . . 89 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburantului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Încuiere automatã . . . . . . 251 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . 86 Încuiere/descuiere . 238 Cu încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 L Lamele ºtergãtorelor parbriz . . . . . . . . . . . . 240 J Jante din aliaj uºor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Încãlzite Lunetã . . . . . . . . . . . 156 Scaune . . . . . . . . . . . 323 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . . 76 Setãri implicite de la producãtor . . . . . 170 Geamuri aburite . . . . . . . . . . . . 88 Uºile spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Întreþinere . 318 Blocuri optice posterioare Autofurgon/microbuz . . . . . . . 175 Înlocuirea bateriei telecomenzii . . . . . . . . . . . . 180 Setarea datei curente . . . 175. . . . . . . . . . 181 Setarea intervalului de încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Recomandãri privind vânzarea autovehiculului . . . . . . . . . . . 181 Cu încãlzitor de apã . 255 Întreþinerea bateriilor . . . . . . 206 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Scaun . . 208 Montare/demontare . . . . . . . . . . . . . 323 Faruri .

. . . . . . . . . . . . . 103 Faruri pentru faza scurtã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . 322 Bec . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru proiectoarele de cea#$ fa#$ . . . . . . . . . . 324 Lampã de gabarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Nivelul lichidului pentru sistemul de spãlare a parbrizului/curãþare a farurilor . . . . . . . . . . 278 Lampã de control LIM Sistem Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . 283 Diagnosticare motor . . . . . . . . 103 Lampã de lecturã . . . . . . 327 Lampã de avertizare ESP®/ASR . 103 Lampã de control pentru Lampã de ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . 289 Plãcuþe/garnituri de frânã . . . . . . . . . . . 321 Lãmpi de poziþie laterale Înlocuirea becurilor . . . . . . 321 9 . . . . 322 Lampã de lecturã . . . . . . 280 BAS . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . 322 Lãmpi exterioare Becuri pentru lãmpile faþã . . . . . . . . . 287 ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Încãrcarea bateriei . . . . . . . . . . 282 Frânã de mânã . . . . . 321 Spate . . . . . . . . . . . . . . 287 Frânare . . . . . . 288 SRS . . . . . . . . . . . . . . 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 ABS . . 321 Înlocuirea becurilor . . 322 Înlocuirea becurilor . . 321. . 322 Aprindere . . 281 ASR . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Lampã marºarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Înlocuirea becurilor . . . . . 322 Lãmpi de control AAS . . . . 286 Lichid de rãcire . . . . . 62. 322 Lampã de gabarit . . . 289 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . . . . . . . . 204 Cureaua trapezoidalã multiplã . . . . . 284 Separator de apã . . . . . . . . . . . . . . 109 Sistem automat de reglare a farurilor . 278–279 Nivel ulei de motor . . . . . 280 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de avertizare. . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . 321. 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburant) . . . . 325 Lãmpi de poziþie posterioare . . . . 324 Lãmpi Claxon optic . . . . . . . . . . . 189 Lampã de gabarit Înlocuirea becurilor . . . 104 Lãmpi de ceaþã spate . 103 Faþã . . . . 31. . . . . . . . . 285 LIM . . . . 197 Preîncãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . 321. . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . 282 Lãmpi de frânã . . . . . 105 Înlocuirea becurilor la autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Filtru de aer . . . . . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Becuri pentru lãmpile spate . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . 189. . . . . . . 143. . . . . . . . . . . . . 308 ESP®/ASR . . . 322 Lampã de frânã suplimentarã . . . . . . . . . . . . 321 Lãmpi de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . . 322 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . 321. . . . . . . . . . 286 Lãmpi de control ºi de avertizare Centurã de siguranþã . . . .

. . . . . . . 247 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . 235 Afiºare mesaj . . . 124 Prezentare generalã . . . . . . . . . . . 262 Lampã de control diagnosticare motor . . . . . . . . 216 Memorie defecþiuni (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Mod acceleraþie pasivã . . . . . . 133 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . .Index Becuri suplimentare . . . . . . . . . . . . . 302 Lichid de spãlare . . . 174 Încãlzire posterioarã . . . . . . 321 Lãmpi pentru iluminare adaptivã Înlocuirea becurilor . 324 Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . 319 Lanþuri antiderapante . . 368. . . . . . . . . 122 Mesaje Becuri . . . 302. . . . 291. . . . . . . 103. . . . . . 120 Setãri. . . . . . . . . . . . . . . . 125 Navigaþie . . . . . . . . 372 Lampã de control preîncãlzire 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . 307 &tergere parbriz cu . 237 Lichid de rãcire . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Lãmpi laterale . . . . . 368 Adãugare . . 136 Memorie defecþiuni . . . . . . . . . . . . . 376 Motor Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 277 Mod funcþionare în caz de urgenþã Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Sistem Tempmatic . . 263 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Motor diesel Conducerea pe timp de iarnã . . . . . . . . . . 125 Telefon . . 236 Lichid de spãlare a parbrizului Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . 130 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . 162. . . . . . . . . . 295. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Afiºarea temperaturii (autovehicul cu taste pe volan) . . . . . . . 132 Stingere temporizatã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . 174 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Probleme . . . . . . . 307 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Utilizarea autovehiculului . . . . . . 254 M Masã pliantã integratã în spãtar . 162. 306–307 Portiere . . . . . 153 Lunetã Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Mod cãldurã rezidualã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Lichid de rãcire . . . 286 Motor pe benzinã Consum . . . 156 Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . . . . . 298 Mod de funcþionare constantã a farurilor . . . . . . . . 132 Mod recirculare a aerului Aerul condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 MON . . . . . . . . . . . . 287 Nu funcþioneazã uniform . . . . . . . 374 Afiºare mesaj . . . . . . 300 Verificarea nivelului de lichid de frânã . . . . . . 307 Nivel carburant . . . . . . . . 123 Calculator de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Limbã Afiºaj (autovehicule cu taste pe volan) . . 297. . . . . . . 156 Adãugare. . . . 307 Nivel ulei de motor . . . . .

. . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . modificare . . . . . . . . 131 le fãrã taste pe volan 116 aþie retrovizoare interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Panou de siguranþe Panou principal de siguranþe . . . . . . . . . . 360 Pe postul de conducere . . . . . . . . . 154 oare exterioare . . . . . . . . . Strângere suplimentarã Plãcuþe/garnituri de frânã Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . 113 Tempomat . . Parcare . .motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pneu dezumflat Agent de etanºare Prem pentru pneuri . . . . . . . . . . . . Parbriz Curãþare . . . . 112 Afiºaj vezi Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Selectare limbã . 29. . . . . . . 382 e pornire/oprire automatã . . . . . . . . . . 79 Geamuri articulate acþionate electric . . . . . 154 izoare exterioare . . . . . . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . . Piuliþe/prezoane Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mã a motorului . . . 113 Tahometru . . . . . . . . 108 Microfon cu hands-free . . 85 le cu taste pe volan . . . . . . . . . . 91 oare . . . . . . . . . . . 37 Deschiderea portierei . 360 Panoul de comandã integrat în portierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Panou de comutatoare . . 183 Panou de instrumente . 130 Iluminare . . . . . 130 Setarea liniei de stare . . . . . Încãlzire. . . . . . . . . . . . . . . 34 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . La deplasare în rampe s Piese de schimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 utilizare . 154 ic . . . . . . . . . . . . 154 vizoare . . . . . . . . . . . . Defecþiune . . . Indicator de uzurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea unei roþi .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Reactivare . . 288 Monitor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . 103. . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Date tehnice . . . . . . . . . . . 19 PTS vezi Parktronic R Radio . . . . . . . . . 224 Prizã de putere . . . . . . . 382 Reglarea turaþiei de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Pornirea motorului vezi Motor. . . . . . . 305 Avertisment . . . . . . 246 Reºapate . .500 de kilometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Portbagaj superior . . . . . . 67 Pneuri de iarnã . . . . . . . . 245. 244 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . 378 Presiune vezi Presiune în pneuri Prezentare generalã Comutator . . . . . . . . . . . . . . 67 Tipuri de pneuri . . . 196 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . 282 Proiectoare de ceaþã faþã . . . 228 Schimbarea posturilor radio (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . 72 Protejarea mediului înconjurãtor . . 307 Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Starea pneurilor . . 149 Capacitatea de sarcinã a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Apelare (sistem de operare) . 26 Poziþie pentru parcare vezi Transmisie automatã Poziþiile cheii Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . 226 12 . . . . . . . . . . . 120 Primii 1. . . . . . . . . 78 Poziþiile manetei schimbãtorului Blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Afiºare mesaj . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Sens de rotaþie . . . . . . . . . . . 130 Tabele . . . . 278 Lampã de control . . . . . . . . . 68 Vechime . . . . . 105. . . . . . . . . 68 Grad de uzurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Deteriorare . . . . . . . . . 31 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . 69 Schimbarea roþilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Încuiere ºi descuiere . 67 Supapã . . 35 Lãmpi de control ºi de avertizare . . . . . . . . . . . 353 Punct de legãturã pentru pornirea asistatã . . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . 319 Protecþie anti-tractare . . . 142. 205 Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) . . . . . . . . .Index Aderenþã . . . . . . . 225 Conducere pe drumuri inundate . . . . . . . . 295 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Lampã de avertizare . . . . 76 Post de conducere . . . . . . 149 Conducere în afara þãrii . . 68 Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Vitezã maximã . . . . . . . . . . . . 68 Depozitare . . . . . . . . . . . . . . . 150 Presiune în pneuri . . . . . . . . . . . . . . 123 Recomandãri privind conducerea . 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pornire Pornirea/oprirea automatã a motorului vezi Sistem de pornire/oprire automatã a motorului Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Portiere Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Lampã de avertizare . . . . . . . . . .

. . . . . . 95 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Roþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . afiºare mesaj . 201 Sursã de alimentare . . . . . . . . . . . 361 Siguranþele din panoul principal . . . 381 Scaun cu funcþie confort . . . 95 Reglare în plan orizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Schemã de corespondenþã a siguranþelor Siguranþele de sub perna scaunului ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Punerea în miºcare a autovehiculului . . . 224 RON . . . . . 102 Remorcã Cuplare remorcã . . . . . . . . . .Index Conducere pe carosabil umed . . . . . 99 Suspensia scaunului . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . 69 Schimbare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. . . . . . . . . . . . . . . . 105 Defecþiuni . . . 227 Rezervor Carburant de rezervã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Rodaj . . . . . . . . . . . . . 358 În cazul unei defecþiuni a sistemului electric . . . . . . . . . . . . . . . 212 Dimensiuni de instalare . . . . . 94 Scaun rabatabil . . . . 320 Montate lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Vitezã maximã programatã . . 321. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . . . . . . . . . . 318 Înlocuirea becurilor . . . . . 225 Tractarea prin intermediul sistemului Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Tractare . 259 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Setare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 247 Direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Tractare . 96 Încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Scaunul pasagerului faþã Rabatabil . . . . . . . . . 225 Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . 65 Interschimbare . . . . . . . . . . . . . 265 Faþã . . . . . 95 Scaune Bancheta din spate rabatabilã . . . . . . 98 Defecþiune . . . . . . . . . . . . 106 Controlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Înãlþime . . . . . . . . . . . . . 95 Scaun rabatabil . . . . . . . . . 267–261 Trapa buºonului de alimentare . . . . . . . 133 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei vezi Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Semnalizatoare de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere . 106 Semnalizatoare de direcþie . . . . 359 Revizii tehnice regulate . . . 106 Aprindere . . . 149 Frânare . . . . . 149 Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . 342 S Sarcinã utilã maximã pe pavilion . . . 151 Scrumierã . . . . . . . . . 145 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . 212 Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . 99 Fixarea scaunului în plan vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Semnale acustice de alarmã . . . . . . . . . . 227 Reglare farurilor . . . 357 Autovehicul blocat . . 99 Scaun standard . . . . . . . 322 13 . . . . . . . . 359 În cazul unor anumite defecþiuni . . 95 Scaun cu suspensie . . . 106 Reglarea coloanei de direcþie . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Indicator de uzurã a plãcuþelor/ garniturilor de frânã . . . . . 299 Lampã de control . . . . 280. . . . . . . .Index Senzor de miºcare în interior . . . . . . . . . . . 188 Sisteme pentru siguranþa conducerii . . . . 51 Airbaguri . . . . . 188–202 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Senzor de ploaie . 135 Separator de apã Filtru de carburant cu . . . . . . 50 Airbaguri frontale . . 71 vezi Sistem de alarmã antifurt (ATA) Sistem automat de reglare a farurilor 104 Sistem COMAND vezi Instrucþiunile de utilizare separate. . . . . . . . . . 132 Autovehicule fãrã taste pe volan . . . . . . . . . . . 228 Sistem de închidere centralizatã Defecþiuni . . . . . . . . . . . . 170 Setãri Setãri implicite (cheie) . 49 Airbaguri tip cortinã . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . 46 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . . 192 Tempomat . . . . . . . . . . . . 53 Sistem de spãlare a parbrizului . . . 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . . 56 TopTether . . . . 117 Setarea vitezei ventilatorului . 283. . 237 Lampã de control . . . . . 71 Sistem de asistare la parcare vezi Parktronic Sistem de avertizare pentru deplasarea în marºarier vezi Parktronic Sistem de frânare Defecþiune . 248 Setarea datei Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . 278–279 Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . 41 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . 228 Sistem de reþinere . . . . . . 360 Sistem antifurt Sistem antidemaraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Sistem de navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Centurã de siguranþã . . . . 60– 64 vezi Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) vezi Sistem de asistenþã la demarare (AAS) 14 . . . . . . . Sistem de alarmã antifurt (ATA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Service Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . . 126 Siguranþã în utilizare . . . . . . . . 40 Afiºare mesaj . . . 258 Oprire alarmã . . . . 155. . . . . . . 58 Sisteme de asistare a conducerii . . 73 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Declaraþie de conformitate . . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Afiºare . . . . . . . . . . . 198 Sistemem Speedtronic . . . . . . . . . . 71 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Sisteme de reþinere pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . 196 Sistem Parktronic (PTS) . . . . . . . . . . 21 Siguranþe . . . . . . 202 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . . . 78 Resetare generalã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Funcþie de avertizare pentru deplasarea în marºarier . . . . .

. . . . . 278–279 Lãmpi de control . . . . 280 Sistem de asistenþã la demarare (AAS) . . . . . . . . 293 Submeniu Facilitãþi . . . . . . . . . . . . . . 156 Sistem de încãlzire a scaunelor Aprindere . . 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Sistem de asistare a frânãrii (BAS) . . . . . . . . 98 Sistem de operare Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . 290 Sistem electric Aprindere/stingere . . . . . . 64. . . . . . . . . 136 Meniu Utilizare . . . . . . . . 136 Submeniul Autovehicul . . .vezi Tempmatic Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior Filtru de aer . . . . . . . . 165 Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) . . . . . . . . . . partea posterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . . . . . 131 Submeniul Panou de instrumente . . . . . . . 125 Meniu Setãri . . . 281 Lampã indicatoare . 280 Lampã de control . . . 123 Meniul Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Curãþarea senzorilor . . . 271 Lampã de control . . 210 Sistem de aer condiþionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Siguranþe . . . . 318 Instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Exterior – vezi Lãmpile exterioare Habitaclu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Sistem electric de amplificare a încãlzirii . . 195 15 . . . . . . . . . . 132 Submeniul Orã/Datã . . . . . . 301 Defecþiune . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . . 125 Meniu Statistici parcurs . . 122 Meniul Audio . . . 64 Sistem Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Defecþiune . . . . . . . . . 198 Afiºaj de avertizare . . . . . . . 134 Submeniul Iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . 271 Aprindere/stingere . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Raza de acþiune a senzorilor . . . . . . . . . . 281 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . 124 Meniul Prezentare generalã . . 199 Sistem de avertizare pentru rularea în spate . . . . . . . . . . . . 294 Sistem de iluminare Acces . . 113 Sistem de încãlzire a parbrizului . . . . . . 129 Autovehicule fãrã taste pe volan) . . 109 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Tractarea unei remorci . 122 Meniu Memorie defecþiuni . . . 120 Meniul Telefon . . . . . . . . . . . . . . . 115 Mesaje afiºate . 138 Mesaje afiºate . . . . . . . 115 Afiºaj standard . . . . . 280 Sistem de frânare antiblocare (ABS) . . . . . . . . . . . . 299–300 Defecþiune . .Index vezi Sistem de frânare antiblocare (ABS) vezi Controlul derapãrii la accelerare (ASR) vezi Sistem de asistare a frânãrii (BAS) vezi Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sisteme purtãtoare . . . . . . 201 Sistem Speedtronic . . . . . . 108 Habitaclu. . . . . . . . . . . . . 278. 278. . . . . . . . . . 192 Activat permanent . . . . . . . . . . 250 Sistem de amplificare a încãlzirii . . partea anterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Defecþiune . 279. . . . . . . . . . . . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . 280 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 Telecomandã Cheie . . . 331 Lichid de spãlare a parbrizului. . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . 169 Sistem Speedtronic variabil vezi Sistemem Speedtronic Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . 156 ªtergãtoare de parbriz. . . . . . 217 Suport pentru sticle vezi Suport pentru pahare Suport pentru stilou . . 171 Mod economic . . . . . . 177 Lampã de control a stãrii bateriei . . . 215 Suport pentru pahare . . . . . . . . 166 Cãldurã rezidualã . . . . . 131 Panou de instrumente . . . . . . . . . . . . . 67 Suport pentru bãuturi vezi Suport pentru pahare Suport pentru cãrþi de credit . . . . . . . . . 166 Panou de comandã . . . . . 194 Probleme . . . . . . . . . 193 Variabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ª ªtergãtorul lunetei . . . . . . . 266 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz. . . . . . . . . . . . 252 Faruri . . . . 215 Sursã de alimentare cu energie electricã Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . 156 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Lampã de avertizare . . . 228 Încãlzire auxiliarã . . . . . 192 Sistem Tempmatic . . . . . . . . 136 Iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. . . . . . . . . . . . 228 Modificare . . . 282 Staþie de emisie-recepþie . . . . . 237 Parbriz . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . 168 Mod recirculare a aerului . . . . . . . . . . . . 168 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . . 237 Speedtronic permanent vezi Sistem Speedtronic SRS (Sistem suplimentar de reþinere) 44 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299–297 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . 170 Orificii de ventilaþie Pe planºa de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. . . . . . . . . . 172 Distribuþie aer . . . 135 &tergãtorul lunetei . . . . . . . 129 Prezentare generalã a setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Lampã de control LIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Dezaburire . . 163. . . . 156 T Tahometru . . . . . . . . . . . 171 Ventilaþie/rãcire . . . . . . . . . . . . . . 134 Funcþie de facilitare . . . . . . . . . . . . 253 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Submeniu Autovehicul . . . 127 Supapã de pneu . 170 Funcþie de reîncãlzire (dezumidificare) . . . . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . 160. . 192 Pante descendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Curãþare . 365 Stingere temporizatã Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . 67 Supapã . . . . . . 77 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 16 . . . . . . 33. . . . . . . . . 132 Orã/Datã . . 161. . 172 Geamuri aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manevre . . . . . . . . . 79 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Transmisie automatã . . . . . 297 Dezactivare . . . . Poziþia pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrãri la autovehicul . . 306–307 Lampã de avertizare . . . . . 253 Triunghi reflectorizant . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Manetã . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Telefon mobil . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Defecþiune . . . . 190 Tensiune la bordul autovehiculului . . . . . . . . 188 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Pante ascendente . . . . . . . . . . . 129 Tempomat . . . . . 138 Temperaturã Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . Defecþiuni . . . . Pornire prin tractare . . . Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . 98 TopTether . . . . . . . . . . Schimbarea personalã a treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Deschidere/închidere manualã . . . . . . . 58 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Afiºare mesaj . . . . . . Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Ventilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Tetiere . . . . . . . Deblocarea frânei de parcare manualã . . . . 97 Demontare . . . . . . 365 Utilizare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . Oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Game de viteze . . . . 301 Microfon cu hands-free . . 188. . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . 308 Trusã de prim-ajutor . . . . . . . . . 188 Pante descendente . . . . . . . . . . . . . 113 U Ulei vezi Ulei de motor Ulei de motor . . . . . . . . . . 358 Transportarea autovehiculului pe cãile ferate . . Schimbare a vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marºarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 153 317 264 150 152 153 153 153 356 153 151 153 358 151 151 153 142 144 356 144 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . 191 Lampã de control LIM . . . . . . . . . . . . . . 90 Resetare . . . 284 Verificare nivel . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . 232. . . . . . . . 34 Modificare . . . . . . . . . . . 220 Telefon . . . . . . . . . . . . . . 186 Trapã glisantã/rabatabilã vezi Trapa glisantã Trepte . . . . . . . . Transmisie manualã Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . . . . 232 Uºã culisantã Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Înlocuirea bateriilor . . . . 225 Trapã glisantã . Acþionare completã a pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . 310 Turaþia maximã a motorului . . . . . . 228 Afiºare mesaj . . . . 309 Trusã de scule a autovehiculului . . . . . . . . . 220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze . . . . . . . . . . . Tractare .

227 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Încuiere/descuiere Din interior . . . . . .Index Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . 80 Funcþie KEYLESS ENTRY . . . 102 Taste (autovehicule cu taste pe volan) . 227 Vitezometru digital . . 187 Vitezã Limitarea vitezei vezi Sistem Speedtronic Setare vezi Tempomat vezi Sistem Speedtronic Vitezã limitã Pneu dezumflat . . . . . . . . . . . . . 59 Electric . . . . . . . . . . 23 Uzura pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Ventilator de plafon . . . . . 341 Vitezã maximã Programatã . . . . . . . . . . . 83 Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . 22 Vitezometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 86 Din exterior . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sistem de închidere asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Uºa posterioarã Deschidere/închidere Din interior . . . . 118 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Uºã culisantã electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Reglare . . . 67 V Ventilaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Programarea cheii . . . . . . . . . . 87 Cu ajutorul cheii . . . . 82 Uºã paravan culisantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Utilizare corectã . . . . . . . . 32. . 129 Volan Eliberarea sistemului de blocare a direcþiei .

frecventã. Obiectivele noastre vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre. Întreþinerea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului. Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã pentru treapta respectivã. a frânelor ºi a pneurilor depind în mare mãsurã de urmãtorii factori: Condiþiile de utilizare a autovehiculului Stilul personal de conducere a autovehiculului Ambii factori pot fi controlaþi de cãtre dumneavoastrã. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului. a transmisiei. DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. Puteþi contribui la protejarea mediului prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor. Evitaþi accelerarea bruscã. Respectaþi urmãtoarele indicaþii: Condiþiile de utilizare Evitaþi conducerea pe distanþe scurte deoarece creºte consumul de carburant. de exemplu. Stilul personal de conducere Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. a autovehiculului. 19 . Adoptaþi un stil de conducere mai preventiv ºi menþineþi o distanþã suficientã faþã de alte autovehicule. Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului. Din acest motiv este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea verificãrilor tehnice. cât ºi pe cele ale umanitãþii. Nu încãlziþi motorul când autovehiculul staþioneazã. într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Notã privind protecþia mediului H Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion când nu vã este necesar.

pentru þara în care locuiþi. Acest lucru înseamnã cã autovehiculele Sprinter vor întruni în viitor cotele de reciclare în continuã creºtere. 20 . Informaþii suplimentare puteþi obþine de pe pagina de web a Mercedes-Benz. Autovehiculele Sprinter deja îndeplinesc normele de proiectare în privinþa capacitãþii pieselor de a fi reciclate ºi reutilizate timp de mai mulþi ani. conform cu Directiva Uniunii Europene (UE) privind Casarea Autovehiculelor. Opþiunea de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor este într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã ecologicã. pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod ecologic.5 t în conformitate cu reglementãrile naþionale.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz vã preia autovehiculul Mercedes-Benz. Returnarea autovehiculelor rulate se aplicã în cazul autovehiculelor cu masa maximã admisã de pânã la 3. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare. sau prin apelarea numãrului de telefon aferent.

Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. pneurilor sau roþilor. 21 . Modificarea acestor sisteme electronice poate cauza defecþiuni. Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. Un impact puternic asupra zonei de sub caroserie. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Aceste defecþiuni pot periclita siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi prin urmare vã pot pune viaþa în pericol. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor prevãzute cu dispozitiv de protecþie pentru zona de sub caroserie. nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. În acest scop. Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate.Introducere Siguranþa în utilizare Siguranþa în utilizare Pericol de accident G Pericol de accident G Pericol de accident G Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi software-ului asociat pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. de exemplu. În astfel de cazuri. Prin urmare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Alte lucrãri sau modificãri incorect efectuate asupra autovehiculului pot de asemenea periclita siguranþa funcþionalã. trebuie efectuatã verificarea autovehiculului la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. chiar sistemelor care nu au fost modificate. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. poate cauza deteriorarea autovehiculului.

existã posibilitatea ca acesta sã nu fie înregistrat la un centru Mercedes-Benz. Aceste piese au fost testate special pentru a stabili siguranþa. Modificarea puterii furnizate de motor trebuie anunþatã imediat asiguratorului ºi necesitã reînmatricularea autovehiculului. Este recomandatã înregistrarea autovehiculului la Centrul de Service Mercedes-Benz. 22 . fiabilitatea ºi compatibilitatea acestora. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. În cazul în care nu aþi achiziþionat autovehiculul de la un dealer autorizat iar verificarea tehnicã a acestuia nu a fost efectuatã în cadrul unui centru de Service Mercedes-Benz. frânele ºi sistemele de rãcire trebuie adaptate în funcþie de creºterea puterii furnizate de motor. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii distanþei totale parcurse. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Vitezometrul ºi contorul de parcurs total digitale Este interzisã modificarea valorii memorate electronic a distanþei totale parcurse de autovehicul prin intervenþia asupra sistemelor electronice. Informaþi imediat ce este posibil Mercedes-Benz asupra schimbãrii adresei sau proprietarului autovehiculului. Mercedes-Benz vã va putea informa asupra verificãrilor tehnice efectuate asupra autovehciulului dacã Mercedes-Benz deþine datele dumneavoastrã de înregistrare. ºasiul. componentelor destinate transformãrii ºi a accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate expres pentru tipul respectiv de autovehicul. Modificarea puterii furnizate de motor Creºterea puterii furnizate de motor prin intervenþii asupra sistemului electronic de control al motorului poate anula certificatul de înmatriculare ºi poliþa de asigurare ale autovehiculului. precum ºi a certificatul de garanþie ºi drepturile stipulate în acesta. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii puterii furnizate. Creºterea performanþei poate cauza defecþiuni ºi deteriorarea indirectã a altor subansambluri. Intervenþiile asupra sistemului electronic de control al motorului pot cauza modificarea valorilor emisiilor de noxe ºi pot face imposibilã garantarea în toate cazurile a siguranþei funcþionale a motorului.Introducere Siguranþa în utilizare Înregistrarea autovehiculului în cadrul unui centru Mercedes-Benz Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. Pneurile. Caroseriile Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor.

Aceste directive referitoare la caroserii/echipamente garanteazã faptul cã ºasiul ºi caroseria formeazã un ansamblu unitar ºi respectarea celor mai înalte standarde legate de siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. este posibil ca dumneavoastrã sau alte persoane sã nu mai puteþi recunoaºte anumite riscuri. Mercedes-Benz vã recomandã: sã nu efectuaþi alte modificãri asupra autovehiculului. Puteþi obþine informaþii legate de directivele pentru montarea caroseriei/ echipamentelor la: Telefon: +49 (0)711 17 58 438 Fax: +49 (0)711 17 32 323 sau accesând urmãtoarea paginã de web: http://abh-infoportal. Acest lucru poate avea drept urmare accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Aprobãrile obþinute de la agenþii publice de testare sau organizaþii oficiale nu exclud pericolele pentru siguranþã. 23 . Dacã îndepãrtaþi o astfel de etichetã. Utilizarea corectã Când conduceþi autovehiculul trebuie sã respectaþi întotdeauna urmãtoarele instrucþiuni: notele privind siguranþa din prezentul manual secþiunea "Date tehnice" din prezentul manual reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de autorizare pentru trafic Pericol de accidentare G Nu detaºaþi nicio etichetã autocolantã de avertizare.Introducere Siguranþa în utilizare ! Din motive de siguranþã. caroseriile sunt fabricate ºi montate numai conform directivelor în vigoare referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz.com Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. sã se obþinã aprobarea Mercedes-Benz în cazul unor abateri de la directivele referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz.mercedes-benz. Din motive de siguranþã.

24 .

Co Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retroviz Panourile d Panoul de comandã inte .

10-2283-31 Autovehicule cu volanul pe partea stângã 26 .Prezentare generalã Postul de conducere N68.

Prezentare generalã Postul de conducere Autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 27 .

Prezentare generalã Postul de conducere Funcþia 1 Panoul de comandã integrat în portierã 2 Comutatorul de lumini Reglarea fasciculului farurilor 3 Comutator mixt Semnalizatoare de direcþie Faruri pentru fazã lungã ªtergãtoare de parbriz ªtergãtorul lunetei 4 Maneta tempomatului 5 Claxon 6 Volan fãrã/ cu taste integrate 7 Panou de bord 32 29 112 105 103 155 156 188 Pagina 37 103 106 Funcþia 8 Oglindã retrovizoare 9 Compartiment de depozitare cu iluminare interioarã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare a Temporizator (sistemul de încãlzire auxiliarã cu încãlzitor de aer) b Indicator de avertizare pentru sistemul Parktronic c Deschide/închide geamul din partea dreaptã d Cric ºi trusã de scule e Torpedou Pagina 154 108 34 180 198 183 310 215 g Funcþia f Consolã centralã Poziþie manetã schimbãtor (transmisie automatã) Manetã schimbãtor de viteze (transmisie manualã) h Comutator de contact j Panou de comutatoare suplimentar k Frânã de mânã l Dispozitiv de parcare a volanului m Deschide capota motorului n Panou de comutatoare suplimentar Pagina 33 142 142 93 35 147 102 230 35 28 .

Prezentare generalã Panoul de bord Panoul de bord 29 .

Comutator pentru reglarea /intensitãþii .Prezentare generalã Panoul de bord Funcþia 1 Panoul de bord la autovehiculele fãrã taste pe volan 2 Panoul de bord la autovehiculele cu taste pe volan 3 5 autovehicule fãrã taste pe volan: modificã afiºajul standard selecteazã meniurile 4 autovehicule cu taste pe volan: Verificã nivelul uleiului de motor 232 115 Pagina 112 112 Funcþia 5 0 Tasta de resetare 6 Vitezometru cu: Lãmpi de control ºi de avertizare 7 Lãmpi de control ºi de avertizare 8 Afiºajul autovehiculelor fãrã taste pe volan 9 Afiºajul autovehiculelor cu taste pe volan a Tahometrul cu lãmpi de control ºi de avertizare b . Autovehicule cu taste pe volan: tahometrul include un indicator analog al nivelului carburantului. sistemului de iluminare a panoului de bord Pagina 112 113 31 31 115 118 113 31 113 Funcþia c Indicatorul nivelului de carburant cu: lampã de avertizare nivel carburant indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: Clapeta buºonului de alimentare este situatã în partea stângã Pagina 114 286 i Autovehicule fãrã taste pe volan: Afiºajul 8 include un indicator digital al nivelului carburantului. 30 .

7 B ™ 289 147 103 204 289 283 105 281 280 280 282 287 A < 103 289 N ± q Mesaj de avertizare pentru nivelul uleiului de motor Lampã de control pentru diagnosticare a motorului Sistem de preîncãlzire i Autovehicule cu taste pe volan: Este posibilã de asemenea afiºarea mesajelor aferente 9 ( pagina 122). stânga Sistemul de pornire/oprire automatã a motorului (MSS) este activ Lampã de control presiune în pneuri Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor este prea scãzut Portierã deschisã Plãcuþe/garnituri de frânã uzate Semnalizator de direcþie. dreapta Defecþiune a sistemului ABS Defecþiune a sistemului ASR sau AAS Defecþiune a sistemului BAS # ‰ Defecþiune a sistemului ESP® Filtrul aer este contaminat Pagina 105 196 # 288 289 Lãmpi de control ºi de avertizare A / Carburant de rezervã Apã prezentã în rezervorul de carburant Defecþiune a dispozitivului de încãrcare a bateriei Bec defect Frâna de mânã acþionatã Aprindere parcare faruri pentru fazã scurtã Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) este activat Faruri pentru fazã lungã aprinse Sistemul de avertizare pentru fixarea centurilor de siguranþã Pagina 286 289 283 / D 1 6 Nivel prea scãzut al lichidului de rãcire Temperatura lichidului de rãcire este prea ridicatã Defecþiune a sistemelor de reþinere Nivel prea scãzut al lichidului de frânã Defecþiune a sistemului EBV . 31 .Prezentare generalã Panoul de bord Lãmpi de control ºi de avertizare v Lampã de avertizare ESP® Lampã de avertizare ASR Pagina 61 278 62 63 278 285 X 285 J 282 279 9 278 284 287 143 286 2 / k Lãmpi de control ºi de avertizare & ° Semnalizator de direcþie.

Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Pentru acceptarea unui apel/ Începe formarea numãrului t Terminã un apel/ respinge un apel 138 118 Pagina 118 Funcþia 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 118 Pagina 118 32 .Prezentare generalã Volanul cu taste Funcþia 1 Afiºaj Controlarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului N46.10-2071-31 + Sus/creºte volumul .

consultaþi instrucþiunile de utilizare separate sau Tahometru. Panou de comandã pentru încãlzire Panou de comandã al aerului condiþionat Panoul de comutatoare situat pe consola centralã 160 168 6 35 7 Pagina 216 5 Funcþia Compartiment de depozitare sau Schimbãtor de CD-uri.Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Funcþia 1 N68.10-2275-31 2 Compartiment de depozitare Radio sau sistemul COMAND. Suportul pentru pahare Scrumiera Bricheta Prizã de 12 V 217 218 219 220 Pagina 3 4 33 . consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

Prezentare generalã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii Funcþia 1 Microfon cu hands-free pentru telefon 2 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Porneºte/opreºte funcþia de iluminare automatã a interiorului 108 108 Pagina 4 Funcþia Compartimentul pentru ochelari sau Sistemul de alarmã antifurt (ATA) 5 Porneºte/opreºte iluminarea habitaclului 6 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 7 Deschide/închide trapa glisantã Pagina 216 71 108 108 185 34 .

în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã. L W ( ) ! 62 106 87 198 Panou de comutatoare între comutatorul de lumini ºi volan A B 80 35 .Prezentare generalã Panourile de comutatoare Panourile de comutatoare Panoul de comutatoare situat pe consola centralã Funcþia @ D & ( F Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Activeazã/dezactiveazã încãlzirea scaunului din dreapta/stânga Porneºte/opreºte sistemul de încãlzire a lunetei Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a parbrizului Activeazã/dezactiveazã sistemul ASR Porneºte/opreºte semnalizatoarele de avarie Închiderea centralizatã Compartiment interior/ posterior Conecteazã/ deconecteazã sistemul Parktronic (PTS) Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Pagina 80 Panouri de comutatoare suplimentare 98 N54.25-2830-31 N54.25-2831-31 157 P 156 i Dispunerea comutatoarelor poate varia.

în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.25-2832-31 ° Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) este activat/ dezactivat Pagina 110 ö ³ 176 165 203 205 204 196 * + 187 i Panou de comutatoare între volan ºi comutatorul de contact Dispunerea comutatoarelor poate varia. în funcþie de dotarea autovehiculului. 36 . admisie/ evacuare aer Pagina 165 Funcþia F Funcþia de facilitare a r iluminãrii compartimentului posterior este activatã/dezactivatã D Aprinde/stinge girofarul O Claxonul este * pornit/oprit N54.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Funcþia ³ Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii Activeazã/dezactiveazã încãlzirea auxiliarã cu încãlzitor de apã Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii á & M & Cupleazã/decupleazã priza de putere Regleazã turaþia de lucru Activeazã/dezactiveazã controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Ventileazã compartimentul de încãrcare. i Dispunerea comutatoarelor poate varia.

Prezentare generalã Panoul de comandã integrat în portierã Panoul de comandã integrat în portierã Funcþia 1 Regleazã oglinzile exterioare 2 Selecteazã o oglindã exterioarã 3 Deschide/închide geamul din partea stângã N54.25-2833-31 4 Deschide/închide geamul din partea dreaptã 5 Deschide/închide geamul rabatabil din partea stângã 6 Deschide/închide geamul rabatabil din partea dreaptã Pagina 154 154 183 183 185 185 37 .

38 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Pneurile ºi jantele Sistemele antifurt 2 39 .

i Airbagul creºte gradul de protecþie oferitã ocupanþilor autovehiculului ce poartã centura de siguranþã ºi trebuie considerat prin urmare un sistem de reþinere suplimentar centurii de siguranþã. este acela de a minimiza riscul de accidentare. În niciun caz airbagurile nu anuleazã necesitatea ca ocupanþii autovehiculului sã poarte corect centura de siguranþã în orice moment. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. Existã astfel riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului de cãtre elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi. unde este necesar. un airbag activat asigurã o protecþie crescutã numai dacã centura de siguranþã este purtatã corect. deoarece.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sisteme de reþinere Sistemele de reþinere cele mai importante sunt: centurile de siguranþã sistemele de reþinere pentru copii. Într-un accident. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a preveni leziunile cauzate de obiecte care pãtrund în autovehicul din exterior. incluzând: dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri airbaguri Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã airbagul nu este activat în toate situaþiile de accident. ocupanþii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus vectorului forþei de impact. Mai mult chiar. deoarece în anumite cazuri centurile de siguranþã corect fixate oferã protecþie suficientã. fiind astfel mai eficientã pentru reducerea riscului de rãnire 2 Aceastã secþiune conþine toate informaþiile importante despre sistemele de reþinere din dotarea autovehiculului. în eventualitatea unei coliziuni frontale. 40 . de exemplu. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului. în eventualitatea unui accident acestea sunt cele mai eficiente mijloace de reducere a amplitudinii miºcãrilor ocupanþilor Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS(Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere). Cu toate acestea. În timpul acestor intervale de acceleraþie sau deceleraþie. un alt autovehicul. airbaguri. are loc o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. Scopul sistemelor de reþinere suplimentare. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a ocupantului faþã de airbag centura protejeazã ocupantul autovehiculului împotriva proiectãrii în sens opus vectorului forþei de impact. de exemplu.

Este necesar sã vã asiguraþi cã centura de siguranþã: este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos posibil. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de reþinere a copiilor. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. precum ºi intervenþiile asupra altor sisteme electronice interconectate poate avea drept consecinþã funcþionarea inadecvatã a sistemelor de reþinere. Airbagurile oferã protecþie suplimentarã. puteþi fi accidentat grav sau fatal. este fixatã strâns pe corp nu este rãsucitã este trecutã peste mijlocul umãrului 41 . Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. Airbagurile sau dispozitivele de pretensionare ar putea fi. Acestea sunt cele mai eficiente mijloace de prevenire a propulsãrii ocupanþilor autovehiculului în sensul impactului ºi implicit de reducere a riscului de lovire a acestora în interiorul autovehiculului. Din acest motiv. limitatorul de forþã al centurii sau airbagul) sau asupra cablajelor acestuia. este interzisã efectuarea de modificãri asupra sistemelor de reþinere. Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele electronice sau la aplicaþiile asociate acestora. adicã peste articulaþiile bazinului ºi nu peste abdomen. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. de exemplu. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. Airbagurile Pericol de accidentare i G Pericol de accidentare G Modificãrile sau lucrãrile efectuate incorect asupra unui sistem de reþinere (centura de siguranþã ºi dispozitivele de ancorare ale acesteia. acesta va asigura o protecþie suplimentarã faþã de cea conferitã de centura de siguranþã. declanºate inoportun sau existã posibilitatea ca acestea sã nu funcþioneze în cazul unor accidente în care forþa de decelerare este suficientã pentru a declanºa airbagul. în cazul în care aceasta este purtatã corect. 2 Pericol de accidentare G Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de reþinere din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de reþinere pentru copii. dispozitivul de pretensionare a centurii. În anumite situaþii. Centura de siguranþã purtatã incorect sau deloc. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii autovehiculului – în special femeile însãrcinate – poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. În multe þãri.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În accidentele în care este activat un airbag.

în caz contrar putând fi imposibilã cuplarea corectã a cataramei centurii. cum ar fi. aceste persoane necesitã sisteme de reþinere adecvate.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor nu este trecutã peste gât sau pe sub braþ este fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre ocupanþii autovehiculului. 42 . reþinerea copiilor ar fi imposibilã ºi aceºtia sau alþi ocupanþi ai autovehiculului pot fi accidentaþi grav în cazul frânãrii bruºte sau chiar fatal în cazul unui accident. În consecinþã. Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte În caz contrar. ochelarii. Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite sau peste obiecte fragile. este posibilã ruperea chingii centurii de siguranþã în caz de accident ºi dumneavoastrã sau alþi ocupanþi ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi. În astfel de cazuri. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. În caz contrar. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. permiþând ocupantului scaunului sã stea aºezat în poziþie verticalã. Nu purtaþi haine voluminoase. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã doar dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã. instalate pe scaunele corespunzãtoare pentru asigurarea protecþiei în caz de accident. Este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane.50 m ºi copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. Poziþionaþi deci spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. În caz contrar este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. este necesarã pãstrarea curãþeniei chingii centurii ºi a dispozitivului de blocare. Din acest motiv. în special dacã acestea se aflã pe faþa exterioarã sau interioarã a hainelor dumneavoastrã. stilourile sau cheile. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de instalare oferite de producãtorul sistemului de reþinere pentru copii. este posibilã ruperea chingii centurii în caz de accident. de exemplu. Pericol de accidentare G 2 Centura de siguranþã nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care chinga sau dispozitivul de blocare sunt murdare sau deteriorate. de exemplu. Persoanele cu înãlþimea sub 1. haine de iarnã.

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. Reglarea înãlþimii centurii Pericol de accident 2 G Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. Purtarea centurilor de siguranþã Treceþi centura de siguranþã peste umãr. În acest scop. 1 Ghidajul centurii ( pagina 44) 2 Catarama centurii de siguranþã 3 Butonul de eliberare 4 Dispozitivul de blocare Trageþi uºor centura de siguranþã din dispozitivul de blocare a retractorului centurii. care deþine echipamentul ºi personalul tehnic instruit corespunzãtor pentru efectuarea lucrãrilor necesare pentru înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident ºi pentru verificarea dispozitivelor de ancorare a centurilor. Trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii de siguranþã pentru a strânge centura peste corp dacã este necesar. Dacã este necesar. În caz contrar. puteþi pierde controlul asupra autovehiculului din cauza miºcãrii necesare pentru reglare. Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: Scaunul ºoferului Scaunul pasagerului faþã 43 . situaþie periculoasã pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Fixaþi catarama centurii de siguranþã 2 în dispozitivul de blocare 4. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deService Mercedes-Benz. Din motive de siguranþã Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz. reglaþi centura de siguranþã pe înãlþime.

Ghidajul centurii 1 se fixeazã în diverse poziþii. existã posibilitatea ca diferitele sisteme sã fie activate neintenþionat. Eliberaþi butonul de eliberare 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii 1 se fixeazã. SRS (Sistem suplimentar de reþinere) SRS (Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere) include: Lampa de avertizare 1 Dispozitive de pretensionare a centurilor Limitatoare de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: Unitate de comandã pentru airbag Airbaguri Ghidajul centurii cu reglarea înãlþimii Lampa1 de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. 5 Butonul de eliberare Pentru ridicarea nivelului centurii: glisaþi ghidajul centurii 1 în sus. Astfel este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. Glisaþi ghidajul centurii 1 la înãlþimea doritã. Pentru coborârea nivelului centurii: þineþi apãsat butonul de eliberare 5. Lampa de avertizare 1 Sistemul de reþinere suplimentar (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate atunci când contactul este pus sau când motorul este în funcþiune.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât secþiunea superioarã a acesteia sã fie trecutã peste mijlocul umãrului. 44 . Pericol de accidentare 2 G A avut loc o defecþiune dacã 1 lampa de avertizare: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou În eventualitatea unui accident în care se produce decelerarea rapidã a autovehiculului. sau sã nu fie activate deloc.

În acest scop. fiecare sistem depinde de tipul de impact (frontal sau lateral) ºi de gravitatea acestuia (mai ales în ce priveºte decelerarea sau accelerarea) determinate în fazele iniþiale ale accidentului. Acest proces este de naturã anticipativã deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru ocupanþii autovehiculului. Acestea sunt comandate de un sistem complex de senzori combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În aceastã situaþie. deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. Nu toate airbagurile sunt activate în caz de accident. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei sunt stabilite în principal prin: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact 2 Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor. 45 . unitatea de control pentru airbag evalueazã durata ºi direcþia decelerãrii sau accelerãrii autovehiculului în timpul fazei iniþiale a coliziunii. senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru verificarea ºi repararea sistemului SRS. Acest proces este de naturã anticipativã. cum ar fi durata ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. de exemplu. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a autovehiculului. Airbagurile frontale nu sunt declanºate decât dacã este atins un al doilea prag de activare. Totuºi. i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Criterii pentru activarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor Pentru a determina dacã este necesarã activarea unui dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranþã sau a unui airbag. Pe baza acestor date ºi în funcþie de rata de decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dacã acceleraþia autovehiculului pe direcþia longitudinalã este mai mare. nu la sfârºitul acesteia.

Lampa de avertizare 1 se aprinde. Existã posibilitatea deformãrii considerabile a autovehiculului fãrã declanºarea vreunui airbag. centurile de siguranþã pentru ºoferul ºi pasagerul faþã sunt prevãzute cu dispozitive de pretensionare. strângându-le în jurul corpului. forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã. i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile inadecvate de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã ocupanþii cãtre spãtarul scaunului. adicã în cazul în care autovehiculul prezintã o ratã înaltã de decelerare sau de accelerare pe axa longitudinalã în fazele iniþiale ale coliziunii în cazul unei coliziuni laterale. de exemplu. 46 . cum ar fi o componentã longitudinalã a ºasiului. Dacã dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã sunt declanºate. în cazul afectãrii unor pãrþi rigide ale autovehiculului. Pe de altã parte. iar pragul de decelerare necesar nu este atins. Dacã centura de siguranþã este prevãzutã suplimentar cu un limitator de forþã. Este posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore dacã. dispozitivul de pretensionare a centurii este activat: dacã sistemele de reþinere sunt funcþionale ( pagina 44). de exemplu. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. un alt autovehicul Dispozitive de pretensionare a centurilor.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor caracteristicile de deformare ale autovehiculului structura obiectului implicat în coliziune. 2 Factorii care nu pot fi vãzuþi sau mãsuraþi decât dupã coliziune nu sunt utilizaþi pentru a determina dacã airbagul trebuie declanºat ºi nu sunt decisivi în acest sens. în cazul unei coliziuni frontale sau din spate severe. veþi auzi o pocniturã care nu vã va afecta auzul. Când contactul este pus. Lampa1de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la pornirea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. decelerarea autovehiculului a depãºit pragul predeterminat. dacã în coliziune sunt afectate numai componente ale autovehiculului relativ uºor deformabile. cum ar fi capota sau aripile. de exemplu. limitatoare de forþã pentru centuri Dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru ºofer. la decelerarea sau accelerarea bruscã a autovehiculului în direcþie lateralã în faza iniþialã a coliziunii ºi dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri pentru torace/airbaguri laterale ºi/ sau airbaguri tip cortinã.

care trebuie poziþionat aproape vertical. Braþele trebuie sã fie uºor flexate la manevrarea volanului. În acest scop. de exemplu. mai ales în cazul în care este transportat un copil într-un sistem de reþinere instalat pe acest scaun. Distanþa dintre scaunul ºoferului ºi pedale trebuie sã permitã acestuia apãsarea completã a pedalelor. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. La autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: Fiecare pasager al autovehiculului trebuie sã adopte o poziþie pe scaun care sã îi permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. Astfel. Nu vã aplecaþi în faþã. Un exemplar al acestor norme este disponibil pentru consultare la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. 2 47 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. G Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident care implicã decelerarea rapidã a autovehiculului. Distanþa între pieptul ºoferului ºi zona centralã a capacului airbagului trebuie sã depãºeascã 25 cm. în special când autovehiculul se aflã în miºcare. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ la nivelul ochilor. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. de exemplu. nu este permisã transportarea copiilor în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã ( pagina 53). peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. Sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare trebuie instalate pe un scaun din spate adecvat. Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. În cazul în care conduceþi autovehiculul având mâinile pe partea centralã a volanului existã riscul de a vã rãni în eventualitatea declanºãrii airbagului. Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. dar ºi situarea la o distanþã cât mai mare faþã de airbag. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare Sistemul airbag Pericol de accidentare G Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate.

în funcþie de versiunea de dotare: Airbag frontal pentru ºofer. Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagul este umflat în câteva milisecunde. Riscul de accidentare cauzatã de un airbag nu poate fi exclus complet datã fiind viteza ridicatã de umflare a airbagului. 48 . umeraºe. Prin urmare. dacã acestea nu încap complet în compartiment. fiind posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. Nu ataºaþi embleme sau autocolante acestor suprafeþe. 2 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. Lampa 1de avertizare de pe panoul de instrumente se aprinde. Aceasta este o modalitate de a reduce tensiunea exercitatã asupra regiunii capului ºi a porþiunii superioare a corpului persoanei în cauzã. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor. capacul airbagului pasagerului din faþã. situat deasupra torpedoului Airbagurile pentru torace/laterale situate pe pãrþile exterioare ale scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã Airbagurile cortinã din marginea cadrului plafonului între montanþii A ºi B i La declanºarea airbagurilor veþi auzi pocniturã. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea ocupantului autovehiculului. Nu acoperiþi zona centralã capitonatã a volanului. este evacuat gaz fierbinte din airbagul umflat. airbagul este dezumflat dupã consumarea accidentului. Nu atârnaþi obiecte dure. Zgomotul produs nu vã va afecta auzul iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. Când ocupantul autovehiculului intrã în contact cu airbagul. Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din faþã. Airbagul pentru pasagerul din faþã trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine. Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri. situat în volan Airbag frontal pentru pasagerul din faþã. capacul airbagului cortinã sau capacul airbagului pentru torace/airbagului lateral cu folie sau alt tip de material.

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagurile frontale Pericol de accidentare Dupã declanºarea unui airbag: pãrþile airbagului sunt fierbinþi – nu le atingeþi pentru a evita riscul de a vã produce arsuri airbagurile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. G Pericol de accidentare G În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o cantitate micã de praf. airbagul frontal al pasagerului din faþã 2 se umflã în faþa ºi deasupra torpedoului ºi a consolei centrale. Praful eliberat ar putea cauza dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor care suferã de astm sau alte afecþiuni ale aparatului respirator Pentru a preveni astfel de situaþii. Acest praf nu este periculos pentru sãnãtate ºi nici nu semnaleazã prezenþa unui incendiu la bordul autovehiculului. Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 2 1 Airbag ºofer 2 Scaunul pasagerului faþã Airbagul frontal al ºoferului 1 se umflã în faþa volanului. În acest scop. 49 . ar trebui fie sã: pãrãsiþi autovehiculul imediat ce situaþia o permite sau deschideþi geamul pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei pentru capul ºoferului ºi pentru capul ºi pieptul pasagerului din faþã.

Copiii cu înãlþimea sub 1. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. gâtului sau braþelor) ocupanþilor aflaþi în partea autovehiculului în care are loc coliziunea. în special copiii. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral. trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. suporturi pentru pahare sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte de cârligele din autovehicul buzunarele obiectelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului pentru torace/lateral: Ocupanþii autovehiculului. care trebuie poziþionat aproape vertical. de exemplu.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de alte airbaguri din autovehicul Airbaguri pentru torace/laterale Pericol de accidentare Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G 2 Pentru reducerea riscului de accidentare a ocupanþilor la declanºarea unui airbag pentru torace/lateral. Mercedes-Benz recomandã utilizarea huselor de scaune care au fost testate în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o fantã specialã pentru airbagurile pentru torace/laterale. În caz contrar. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceste huse pot fi procurate. de exemplu.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral nu sunt ataºate de portiere diverse accesorii. G Din motive de siguranþã. 50 . Airbagurile pentru torace / laterale sunt situate pe pãrþile exterioare ale spãtarelor scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã. Scopul airbagurilor pentru torace/laterale este de a spori nivelul de protecþie a toracelui (nu însã ºi a capului. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale/pentru torace sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de coliziune.

1 Airbaguri pentru torace/laterale Airbagurile pentru torace/laterale sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului în direcþie lateralã. de exemplu. în cazul unei coliziuni laterale pe partea autovehiculului unde are loc impactul dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de airbagurile frontale G Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului tip cortinã. Airbagul tip cortinã este instalat în marginea cadrului plafonului. în special copii. Airbagurile tip cortinã sunt proiectate pentru sporirea protecþiei la nivelul capului (dar nu ºi al pieptului sau braþelor) a ocupanþilor autovehiculului pe partea autovehiculului unde are loc impactul. Airbaguri tip cortinã Pericol de accidentare Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã: Ocupanþii autovehiculului. 51 . Copiii cu înãlþimea sub 1. airbagul pentru torace/lateral se umflã între portierã ºi zona pieptului ocupantului. asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor tip cortinã. Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Pericol de accidentare G 2 i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). în spatele capitonajului panoului între montanþii A ºi B.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul unui accident.

Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. Puteþi obþine scaune pentru copii ºi informaþii despre sistemele adecvate de reþinere pentru copii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de reþinere pentru copii. Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: asiguraþi copilul utilizând un sistem de reþinere pentru copii din categoria "Universal". ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. de exemplu. corespunzãtor vârstei ºi dimensiunilor copilului ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate adecvate asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul cãlãtoriei activaþi dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor ale portierelor autovehiculului G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 52 . 1 Airbag cortinã Airbagurile tip cortinã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa transversalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale Airbagurile laterale nu vor fi declanºate în cazul unei coliziuni minore laterale. Pericol de accidentare 2 Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv.

frânare bruscã sau schimbare rapidã a direcþiei de deplasare. Este necesarã deplasarea scaunului pasagerului din faþã la cât mai în spate posibil dacã aºezaþi un copil pe acest scaun într-un sistem de reþinere a copiilor orientat spre sensul de deplasare. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. consultaþi “Transportul” ( pagina 206) ºi “Dotãrile” ( pagina 214) din secþiunea "Prezentarea detaliatã a comenzilor". Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Sistemele de reþinere pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a unui sistem de reþinere pentru copii din categoria “Universal” adecvat pentru vârsta ºi dimensiunile copilului. Instalaþi sistemul de reþinere pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol Nu transportaþi obiecte grele sau dure în interiorul autovehicului dacã acestea nu sunt fixate corespunzãtor. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul.50 m sau vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de reþinere pentru copii amplasat pe un scaun adecvat deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiecate pentru persoane de dimensiunile acestora. Pentru informaþii suplimentare. indiferent de scaunul autovehiculului pe care este instalat sistemul de reþinere pentru copii ( pagina 55). Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul în care copiii deschid o portierã. Pericol de accidentare G Nu transportaþi niciodatã copiii în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru pasagerul din faþã. frânare bruscã sau schimbare bruscã a direcþiei: Protejaþi copiii cu înãlþimea sub 1. Reþinerea copilului nu va fi posibilã din cauza forþelor care acþioneazã în caz de accident. Copilul poate fi proiectat în habitaclu ºi poate fi accidentat grav sau fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului. 53 . Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. Nu poziþionaþi copii cu vârsta sub 12 ani pe scaunul pasagerului din faþã dacã aceºtia nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii orientat în sensul de deplasare a autovehiculului amplasat pe scaun. 2 Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident.

Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie. frânare sau schimbare bruscã de direcþie dacã respectivul sistem de reþinere pentru copii sau dispozitivele sale de ancorare au fost deteriorate sau supuse unei sarcini în cazul unui accident.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G 2 Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. În caz contrar. 54 . care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective pentru verificarea ºi. sub sistemul de reþinere pentru copii. sistemul de reþinere poate fi proiectat în interiorul autovehiculului în cazul unui accident. Din acest motiv. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. copilul nu va fi protejat în caz de accident. În acest scop. Nu amplasaþi obiecte. Dacã prezenþa sistemului de reþinere pentru copii nu mai este necesarã. de exemplu. Întreaga bazã a sistemului de reþinere a copiilor trebuie sã se afle permanent în contact cu suprafaþa scaunului. perne. îndepãrtaþi sistemul din autovehicul sau fixaþi-l prin intermediul centurii de siguranþã. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Din acest motiv. Este recomandat ca sistemul de reþinere a copilului sã fie instalat pe unul din scaunele din spate. Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G Un copil protejat într-un sistem de reþinere pentru copii poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. Sistemele de reþinere a copiilor nu trebuie utilizate fãrã capacul original. dacã este necesar. când instalaþi un sistem de reþinere a copiilor trebuie sã respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul acestuia ºi scopul pentru care a fost proiectat. trebuie sã apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Utilizaþi numai sisteme de reþinere pentru copii recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz pe scaunele din spate. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale.

3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer PLUS5 Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8218 Scaunul pentru reþinerea copilului pe Universal sau conform bancheta din spate4 recomandãrilor Sisteme de reþinere pentru copii recomandate Producãtor Model Numãr de aprobare tip DaimlerChrysler numãr de comandã 1 2 3 4 5 Britax Römer Sistemul BABY SAFE E1 03 301146 B6 6 86 8213 KID3 E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8302 Nu este permis la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Utilizarea unui sistem pentru reþinerea copiilor orientat contrar sensului de deplasare nu este permisã. Nu este permis la autovehiculele cu cabinã dublã. Sistemul de reþinere a copiilor nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. 55 .Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor ºi sisteme de reþinere pentru copii recomandate Categorie de greutate Vârste Categoria 0+: pânã la 13 kg Categoria I: de la 9 la 18 kg pânã la aproximativ 18 luni între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer 3 2 Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor Scaun pentru reþinerea copiilor amplasat pe scaunul pasagerului faþã/strapontinã dublã Universal1 sau conform recomandãrilor Universal2. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai posibil în spate.

fixaþi sistemul de reþinere pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte.00-2620-31 Simbol de avertizare referitor la sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare Sistemele de reþinere pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele de reþinere pentru copii din categoria "Universal" pot fi dentificate pe baza etichetei portocalii de aprobare. Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a sistemelor speciale de reþinere pentru copii pe scaunele din spate. Din acest motiv. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg. 56 . Inelele de ancorare pentru sistemele de reþinere pentru copii sunt montate între perna scaunului ºi spãtar: pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 3 locuri pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 2 locuri Pericol de accidentare Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem reþinere pentru copii 2 Parasolarul pasagerului din faþã cu autocolant de avertizare G N00. Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de reþinere pentru copii ºi identificã tipul de sistem. este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de reþinere pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX.

frânare sau schimbare bruscã de direcþie. dacã au fost solicitate intens într-un accident. sistemul ISOFIX. de exemplu. este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a sistemului de reþinere pentru copii în inelele de ancorare din stînga ºi dreapta. Pe scaunele din spate instalaþi exclusiv sisteme de reþinere pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. la un atelier de specialitate autorizat. Sistemele de reþinere pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi ocupanþi ai autovehiculului. Dacã sistemul de reþinere pentru copii sau sistemul de fixare aferent. copilul transportat în respectivul sistem de reþinere poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. De aceea. la montarea unui sistem de reþinere pentru copii. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G ! Aveþi grijã sã nu prindeþi centura pe scaunul din mijloc atunci când montaþi scaunul de reþinere pentru copii. Din acest motiv trebuie sã apelaþi întotdeauna pentru verificarea ºi. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. copilul nu va fi protejat în caz de accident. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. 2 1 Inel de ancorare 57 . dupã ce acesta a fost montat. Din acest motiv. Mercedes-Benz recomandã apelarea în acest scop la un Centru de Service Mercedes-Benz. dacã este necesar. este necesarã respectarea instrucþiunilor furnizate de producãtor. Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu a fost instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat.

Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. 1 Tetierele 2 Puncte de ancorare pentru dispozitivul TopTether 58 . chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Punctele de ancorare pentru dispozitivul TopTether se aflã pe suportul banchetei din spate. din faþã ºi între cele douã tije de fixare ale tetierei. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. Ghidaþi centura dispozitivului TopTether 4 sub tetiera 1. de exemplu. Acest lucru poate reduce suplimentar pericolul accidentãrii. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. În cazul în care copiii deschid o portierã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Dispozitivul TopTether Pericol de accidentare G 2 Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 2 Dispozitivul de ancorare TopTether 3 Cârligul dispozitivului TopTether 4 Centura TopTether a sistemului ISOFIX de reþinere a copiilor Culisaþi tetiera 1 în sus. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol TopTether furnizeazã o legãturã suplimentarã între sistemul de reþinere a copiilor fixat prin intermediul sistemului ISOFIX ºi scaunul din spate.

dacã autovehiculul este descuiat. 59 . Pericol de accidentare G 2 Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor dacã se aflã copii la bord. Pentru dezactivare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în jos în direcþia indicatã de sãgeatã 3. sau pot accidenta alte persoane. Asiguraþi-vã cã centura TopTether 4 poate culisa uºor. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi. în direcþia indicatã de sãgeatã2 apoi verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor. Trebuie respectate instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Dispozitive de blocare pentru uºa culisantã/portiera spate Puteþi utiliza dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor pentru a asigura uºa culisantã ºi portiera spate.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Fixaþi cârligul dispozitivului TopTether 3 în punctul de ancorare al dispozitivului TopTether 2 pe suportul banchetei din spate. Uºa din spate Uºa culisantã 1 Buton de încuiere/descuiere 2 Activarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor 3 Dezactivarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor Pentru activare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în sus. O portierã asiguratã: nu poate fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. Montaþi sistemul de reþinere a copiilor ISOFIX prin intermediul dispozitivului TopTether. În caz contrar. culisaþi din nou tetiera 1 puþin în jos ( pagina 97). Dacã este necesar.

60 . ASR ºi EBV poate fi obþinut numai dacã: autovehiculul este condus întotdeauna cu presiunea în pneri corespunzãtoare gradului de încãrcare ( pagina 66) în condiþii de iarnã. G i Efectul maxim al ABS. Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 5 km/h. chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele. indiferent de starea suprafeþei carosabilului. ESP®. în caz contrar sistemele de siguranþã nu vor funcþiona în mod corect. Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã. Sistemul ABS funcþioneazã pe suprafeþe alunecoase. Pericol de accident Pericol de accident G 2 Existã un risc crescut de producere a unui accident dacã: conduceþi cu vitezã excesivã. prevãzute cu lanþuri antiderapante dacã este necesar. veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (anti-lock braking system . Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil.Sistem de asistare a frânãrii) ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) ASR (controlul derapãrii la accelerare) EBV (distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) Sistemul de frânare antiblocare (ABS) Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare.lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 281). BAS. i Utilizaþi doar roþi cu anvelope de dimensiunile recomandate ( pagina 378).Sistem de frânare cu antiblocare) BAS (Brake Assist) . utilizaþi anvelope de sezon (anvelope M+S). în special la efectuarea virajelor ºi când conduceþi pe drumuri umede sau alunecoase nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã de autovehiculele aflate în faþa dumneavoastrã Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii. funcþiile de frânare normale rãmân disponibile. În ciuda acestuia fapt. Acþionarea intermitentã a pedalei de frânã reduce efectul de frânare.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune. A avut loc o defecþiune dacã . Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie intermitent în secvenþã rapidã (acþionare intermitentã).

Acest lucru înseamnã cã manevrabilitatea autovehiculului este afectatã în timpul frânãrii ºi distanþa de frânare se poate mãri. La eliberarea pedalei de frânã. roþile se pot bloca în timpul frânãrii. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe vitezometru. frânele revin la regimul normal de funcþionare. Dacã ABS intervine: Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii. Pericol de accident Sistemul de asistare a frânãrii (BAS) Sistemul de asistare a frânãrii intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã k lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). în cazul frânãrii de urgenþã. Sistemul ESP® realizeazã de asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. Totuºi. ceea ce poate avea drept consecinþã o distanþã de frânare mai lungã. Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS. Pentru a acþiona complet frâna: Acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor. G Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®)) ESP® monitorizeazã stabilitatea ºi detecteazã tendinþa autovehiculului de subvirare sau de supravirare (derapare) în timp util. 61 . sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Frânarea Dacã ABS intervine în timpul frânãrii. Sistemul ABS previne blocarea roþilor. Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la demarare pe carosabil umed sau alunecos. veþi simþi o uºoarã vibraþie a volanului ºi a pedalei de frânã. forþa de frânare nu mai este amplificatã automat. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. Sistemul BAS este dezactivat. Pericol de accident G 2 În cazul defecþiunilor sistemului BAS. În timpul intervenþiei sistemului ESP®. scurtând astfel distanþa de frânare. Dacã sistemul ABS funcþioneazã defectuos.

În caz contrar. Dacã sistemul ASR prezintã defecþiuni. sarcina ºi pantele. vã rugãm sã consultaþi în prealabil un Centru de Service Mercedes Benz. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Sistemul ESP® nu se poate sustrage legilor fizicii. Dacã doriþi sã verificaþi autovehiculul pe un stand dinamometric. lampa de control v lumineazã intermitent pe vitezometru. În timpul intervenþiei sistemului ASR. Controlul derapãrii la accelerare (ASR) Sistemul ASR îmbunãtãþeºte tracþiunea. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. 62 . autovehiculul poate derapa. pentru a preveni patinarea roþilor motrice. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. În caz contrar. G ! Puneþi autovehiculul în funcþionare pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10 secunde) pe un dinamomentru pentru frânã. Sistemul ASR oferã asistenþã la demarare ºi accelerare. Sistemul ASR ajutã frânarea roþilor motrice individuale ºi limiteazã cuplul motor. pentru o perioadã susþinutã ºi îmbunãtãþeºte astfel stabilitatea autovehiculului. A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare # este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 282). procedaþi în felul urmãtor: Nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ASR. Dacã suprafaþa carosabilului nu poate furniza tracþiune suficientã. Dacã sistemul ESP® prezintã defecþiuni. 2 ! Nu puneþi autovehiculul în funcþionare pe un stand dinamometric (de exemplu pentru teste de performanþã). de exemplu. nu este posibilã demararea linã nici cu sistemul ASR. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la demaraj. luând în considerare pneurile.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v de pe vitezometru semnalizeazã intermitent. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. Cheia trebuie rotitã în poziþia 1 în comutatorul de contact în acest timp. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. eficienþa interacþiunii între anvelope ºi carosabil. în special pe suprafeþe netede ºi alunecoase. În caz contrar. Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã.

existã un risc sporit ca sistemul de frânare al autovehiculului dumneavoastrã sã se supraîncãlzeascã ºi sã se deterioreze când este supus la solicitãri intense pentru o perioadã lungã de timp. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se aprinde. G Sistemul ESP® rãmâne activ în ciuda dezactivãrii sistemul ASR ºi efectueazã intervenþii la frânare dacã acest lucru este necesar pentru a îmbunãtãþi stabilitatea. de exemplu dacã suprafaþa de sub una din pãrþile autovehiculului este alunecoasã. Dacã sistemul ASR este dezactivat. dezactivaþi sistemul ASR numai atunci când este absolut necesar. În aceastã situaþie roata este frânatã pentru a creºte tracþiunea Sistemul ESP® intervine încã pentru a stabiliza autovehiculul Pericol de accident Comutatorul ASR este situat pe consola centralã. 63 . Lampa de avertizare v se aprinde intermitent. 2 1 Pentru dezactivarea/activarea ASR Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se stinge. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. patinarea acestora produce un efect de tãiere pentru o mai bunã tracþiune controlul tracþiunii intervine prin frânare dacã o roatã motrice atinge limita limita admisã de aderenþã.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Activarea/dezactivatirea ASR Sistemul ASR este activat automat la pornirea motorului. Este recomandatã dezactivarea sistemului ASR în urmãtoarele cazuri: dacã utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº Dacã dezactivaþi sistemul ASR: cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã deraparea roþilor motrice. Din acest motiv. Un sistem de frânare fierbinte creºte de asemenea distanþa de oprire.

Sistemul AAS este dezactivat: pe suprafeþe plane în poziþia neutrã atunci când frâna de mânã este trasã Pericol de accident G 2 Sistemul de asistenþã la demarare nu funcþioneazã ca frânã de parcare. Autovehiculul se poate deplasa accidental dacã este parcat în pantã. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. G În cazul defecþiunilor sistemului EBV. Astfel este posibilã demararea fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental pe pante abrupte.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sistemul EBV monitorizeazã ºi regleazã presiunea de acþionare a frânelor la roþile din spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. Când parcaþi autovehiculul. . aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. k. Pericol de accident Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) La autovehiculele cu transmisie manualã. Este posibilã blocarea roþilor. Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la schimbãrile caracteristicilor de manevrare. i Sistemul AAS nu mai este disponibil dacã sistemul ESP® este dezactivat din cauza unei defecþiuni ( pagina 280). 64 . Sistemul AAS menþine automat presiunea de acþionare a frânelor timp de alte 2 secunde dupã eliberarea pedalei de frânã.ºi 6 sunt permanent aprinse în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 278). Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. sistemul AAS oferã asistenþã la demarare. A avut loc o defecþiune dacã lãmpile de avertizare #. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident.

Comercianþii de pneuri. Pericol de accident Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. În plus. 65 . a suprafeþei de rulare ºi a stãrii pneurilor. este necesarã verificarea periodicã a presiunii în pneuri.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile ºi jantele Siguranþa funcþionalã ºi rutierã Pneurile ocupã un rol important în ceea ce priveºte siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. Din acest motiv. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.Indexul de încãrcare) indexul de vitezã (viteza maximã permisã pentru pneuri) îmbãtrânirea pneurilor cauzele ºi consecinþele uzurii pneurilor mãsurile corespunzãtoare în cazul deteriorãrii pneurilor tipurile de pneuri pentru anumite regiuni. Orice astfel de modificãri antreneazã anularea permisului de utilizare a autovehiculului. zone de utilizare sau condiþii de utilizare a autovehiculului permutabilitatea pneurilor etc. caracteristici precum manevrabilitatea. a confortului. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul. atelierele de specialitate autorizate sau Centrele de Service Mercedes-Benz vã pot oferi informaþii suplimentare referitoare la: lista mãrcilor de pneuri recomandate capacitãþile de încãrcare pentru pneuri (LI . variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. precum ºi utilizarea distanþierelor pentru supape sau a scuturilor antipraf pentru frâne. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale jantelor. emisiile sonore. 2 G Din motive de siguranþã. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului.

Capacele ventilelor pneurilor protejeazã ventilele de umezealã ºi impuritãþi. nu reduceþi presiunea unui pneu cald sub niciun motiv. Temperatura ºi presiunea în pneuri cresc atunci când autovehiculul este în miºcare. trebuie sã strângeþi prezoanele sau piuliþele în mod regulat sau cel puþin o datã pe an la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel) /180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi. creºterea uzurii. Din acest motiv. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. În asemenea situaþii. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar. acesta poate exploda. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. Din acest motiv. presiunea ar deveni insuficientã dupã rãcirea pneurilor. în special dacã sarcina ºi viteza autovehiculului sunt mari. cu pneurile reci. o deteriorare în stabilitatea la conducere ºi un consum ridicat de combustibil. În caz contrar. 66 .Siguranþa Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri Pericol de accident Asiguraþi-vã în mod constant dacã presiunea în pneuri este corectã. În cazul umflãrii insuficiente a unui pneu. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. Din acest motiv. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. Tabelele cu valorile presiunii în pneuri le puteþi gãsi în secþiunea "Date tehnice" ( pagina 378). G Pericol de accident 2 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. G Valorile specificate pentru presiunea în pneurile autovehiculului trebuie respectate întotdeauna. Presiunea în penuri trebuie reglatã în funcþie de încãrcarea autovehiculului. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Dacã presiunea în pneuri este stabilitã la o valoare incorectã. Presiunea insuficientã în pneuri conduce la încãlzirea acestora. înºurubaþi întotdeauna strâns capacele ventilelor.

G Aveþi în vedere faptul cã fisurile. Starea pneurilor Verificaþi periodic starea pneurilor – cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi pentru a constata de exemplu: deteriorãrile suprafeþei exterioare prezenþa corpurilor strãine în suprafaþa de rulare Uzura pneurilor Pneurile îmbãtrânesc. Din motive de siguranþã. umflãturile sau alte deteriorãri ale suprafeþei exterioare pot cauza explozia pneurilor. este posibilã deteriorarea pneurilor. aderenþa pneurilor ºi caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se vor agrava. 67 . trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. În asemenea situaþii.Siguranþa Pneurile ºi jantele Ventilul pneului (ventilul pentru pneu fãrã camerã) Dacã adâncimea este mai micã de 3 mm. bracaþi roþile la maxim dacã este necesar. umflãturile starea suprafeþelor de rulare a pneurilor. În asemenea situaþii. Pericol de accident ! Din motive de siguranþã. chiar dacã sunt utilizate rar sau deloc. pneurile trebuie înlocuite dacã au mai mult de 6 ani. 2 G ! Nu este permisã montarea niciunei alte piese (ventile de reþinere) pe ventilele pneurilor. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Supapele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. În scopul verificãrii marginii interioare a pneurilor roþilor din faþã. este necesarã înlocuirea pneurilor înainte ca adâncimea a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor sã atingã valoarea minimã permisã de lege. De aceea. Suprafaþa de rulare a pneurilor nu mai poate îndepãrta apa. Suprafaþa de rulare a pneurilor Adâncimea minimã a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este stipulatã prin lege. în special dacã suprafaþa carosabilului este umedã sau acoperitã de zãpadã. Verificarea marginii interioare a pneurilor roþilor din spate este de asemenea necesarã. de exemplu. Pericol de accident prezenþa corpurilor strãine între pneuri (în cazul autovehiculelor prevãzute cu pneuri duble) fisurile. adicã uzura neuniformã sau excesivã a pneurilor de pe una din pãrþi.6 bar. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite imediat. În caz contrar. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. Dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor scade. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Adâncimea insuficientã a profilului suprafeþei de rulare creºte riscul de acvaplanare în condiþii de ploaie torenþialã sau de noroi. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã scade odatã cu îmbãtrânirea autovehiculului. aderenþa pneurilor începe sã se deterioreze rapid pe suprafeþe umede.6 bar. Asiguraþi-vã în permanenþã cã adâncimea profilului suprafeþei de rulare este suficientã.

vaselinã. Evitaþi conducerea autovehiculului peste borduri precum ºi parcarea acestuia cu suprafaþa de rulare a pneului parþial aºezatã pe o bordurã.Siguranþa Pneurile ºi jantele Deteriorarea pneurilor Deteriorarea pneurilor poate fi cauzatã de: condiþiile de utilizare a autovehiculului îmbãtrânirea pneurilor borduri ale carosabilului corpuri strãine presiunea insuficientã sau excesivã în pneuri condiþiile meteo ºi factorii de mediu contactul cu petrol. 2 Capacitate de sarcinã pentru pneuri. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. este necesarã utilizarea exclusivã a tipurilor ºi dimensiunilor de pneuri aprobate pentru tipul de autovehicul ºi respectarea capacitãþii de încãrcare ºi a indexului de vitezã pentru autovehiculul dumneavoastrã. Deterioarea structurii pneului nu poate fi detectatã decât mult mai târziu ºi poate cauza explozia pneului. Mai mult. în anumite regiuni sau pe anumite suprafeþe utilizarea unui anumit tip de pneuri poate fi beneficã. viteza maximã admisã pentru pneuri ºi tipurile de pneuri Pericol de accident G G Conducerea autovehiculului peste borduri sau obiecte cu muchii ascuþite poate cauza deteriorãri ale structurii pneului invizibile din exterior. carburant etc. Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. În asemenea situaþii. Prin urmare. Pericol de accident În asemenea situaþii. 68 . Depãºirea sarcinii specificate sau a vitezei maxime admise pentru pneuri poate cauza deteriorarea pneurilor sau defectarea acestora. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.

Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Pericol de accident Permutarea pneurilor ºi a jantelor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip. G Permutaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceeaºi dimensiune. produse de acelaºi fabricant. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile reºapate Pneurile reºapate nu sunt testate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. În plus. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. 69 . Din acest motiv. Sensul de rotaþie Pneurile care au sensul de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. caracteristici precum manevrabilitatea. de exemplu. caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se pot schimba semnificativ. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Montaþi numai pneuri adecvate pentru roþi. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. Siguranºa funcþionalã nu mai poate fi garantatã. nu sunt recomandate. nu poate fi garantat acelaºi nivel de siguranþã pentru pneurile reºapate ca pentru pneurile originale. a confortului. Sensul de rotaþie este indicat printr-o sãgeatã amplasatã pe partea lateralã a pneului. în privinþa prevenirii acvaplanãrii. Aceste avantaje sunt valabile numai dacã este respectat sensul de rotaþie. Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. Deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul pneurilor reºapate. 2 G Pericol de accident Din motive de siguranþã. Montaþi pneurile noi întâi la roþile din faþã dacã pneurile montate la roþile din faþã ºi din spate sunt de aceleaºi dimensiuni. din acest motiv. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã. dacã roþile permutate sunt de dimensiuni diferite. emisiile sonore.

benzina sau motorina.000 sau 10. pentru înlocuirea pneurilor: Dacã autovehiculul are roþi de dimensiuni identice pe ambele punþi. componentele electronice ar putea fi deteriorate. deoarece este posibilã corodarea prezoanelor. Pentru informaþii suplimentare despre înlocuirea unei roþi. preferabil lipsit de luminã. Nu curãþaþi roþile cu agenþi de curãþare acizi. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( pagina 342). Curãþaþi temeinic suprafeþele interioare ale roþilor la fiecare permutare a acestora. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchia exterioarã. 2 70 . este posibilã permutarea roþilor la fiecare 5. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã a suprafeþei de rulare. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Depozitarea pneurilor Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. de exemplu. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Permutaþi roþile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. în funcþie de gradul de uzurã a pneurilor.Siguranþa Pneurile ºi jantele ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. Corectaþi presiunea în pneuri dupã permutarea roþilor. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona ventilelor. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor ( pagina 69). Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul.000 km. în caz contrar. vaselina.

Lampa de control de pe comutatorul de închidere centralizatã ( pagina 87) lumineazã intermitent. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei ‹ de pe cheie ( pagina 76). Sistemul de alarmã antifurt (ATA) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi: una dintre portiere este deschisã. 71 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. i Autovehiculul se blocheazã din nou automat dacã nu deschideþi nici o portierã timp de 40 de secunde dupã descuierea autovehiculului. pagina 76) ! Dacã nu puteþi porni motorul. pentru verificarea sistemului antidemaraj. Pentru activare: scoateþi cheia din comutatorul de contact ( pagina 93) Pentru dezactivare: puneþi contactul ( pagina 93). Dezactivarea sistemului de alarmã antifurt Descuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei Œ de pe cheie ( pagina 76). capota motorului este deschisã Activarea sistemului de alarmã Închideþi toate portierele/uºile. existã o defecþiune. sau Apãsaþi tasta Œ ( Alarma este opritã.Siguranþa Sistemele antifurt Sistemele antifurt Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj previne pornirea autovehiculului fãrã cheia corespunzãtoare. Dezactivarea alarmei Introduceþi cheia în comutatorul de contact. 2 i Sistemul de alarmã va fi declanºat dacã autovehiculul a fost încuiat cu cheia ºi este apoi descuiat din interior. Lampa de control integratã în comutatorul pentru închiderea centralizatã ( pagina 87) se stinge.

Protecþia antiremorcare este dezactivatã automat la descuierea autovehiculului. Dezactivarea protecþiei antiremorcare pentru transportare Dacã autovehiculul este transportat sau încãrcat pe un alt autovehicul. Apãsaþi butonul 1. Activarea protecþiei antiremorcare Dupã încuierea autovehiculului. nu puteþi dezactiva protecþia antiremorcare. Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la încuierea autovehiculului. se activeazã automat protecþia antiremorcare dupã cca. un semnal de alarmã acustic ºi vizual se produce în cazul în care unul dintre geamurile laterale sau geamul din spate al autovehiculului este spart sau dacã cineva pãtrunde în interiorul autovehiculului. 2 i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã la scurt timp dupã ce roata pãrãseºte solul de exemplu dacã autovehiculul este ridicat pe cric. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. 1 Pentru dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul cheii. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. 72 . Senzor de miºcare în interior Dacã sistemul de alarmã anti-furt este activ atunci când autovehiculul este încuiat. i Când contactul este oprit ( pagina 93).Siguranþa Sistemele antifurt Protecþia antiremorcare Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã. 20 de secunde. dezactivaþi protecþia antiremorcare.

agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 40 secunde. 1 Pentru dezactivarea detectorului de miºcare în habitaclu 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. Apãsaþi butonul 1.Siguranþa Sistemele antifurt Activarea senzorului interior de miºcare Închideþi: geamurile laterale trapa glisantã Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. i În mod normal. 2 i Nu lãsaþi obiecte. Încuiaþi autovehiculul. Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu Dezactivaþi senzorul de miºcare în interior dacã urmeazã sã lãsaþi persoane sau animale în autovehiculul cu portierele blocate. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. de exemplu. 73 . mascote. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. senzorul de miºcare în interior rãmâne inactiv pânã la o nouã încuiere a autovehiculului.

74 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Reglarea volanului Sistemul de iluminare Panoul de bord Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare cu taste integrate în volan Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Vizibilitatea adecvatã Încãlzirea Funcþia Tempmatic Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Sistemele de asistare a conducerii Utilizarea autovehiculului Transportul Dotãrile 3 75 .

4 Dispozitiv de eliberare a elementului de siguranþã al cheii 5 Element de urgenþã al cheii 6 Œ Tastã pentru descuiere i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control pentru baterie 1 nu lumineazã scurt. la orice apãsare de tastã ( pagina 327). 76 . copiii pot elibera dispozitivul de închidere pentru siguranþa copiilor prin apãsarea tastei de închidere centralizatã ºi astfel se pot auto-accidenta.35-2023-31-S_W 3 Setarea implicitã a cheii permite portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã uºile culisante uºile posterioare Cheia vã permite descuierea de la distanþã a autovehiculului. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. În caz contrar. sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. aceºtia pot deschide uºile în timpul cãlãtoriei ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. sau pot accidenta alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. încuie ºi descuie uºile culisante ºi uºa posterioarã/descuie ºi deschide uºa culisantã electricã. Încuierea automatã a uºii culisante/ portierei ºoferului. închiderea ºi deschiderea centralizatã a urmãtoarelor elemente: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Descuierea automatã a portierei ºoferului când vã apropiaþi de autovehicul. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. când pãrãsiþi zona din jurul autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Cheia În dotarea autovehiculului intrã 2 chei. 1 Lampã de control pentru baterie 2 ‹ Tastã pentru încuiere 3 D Tasta pentru încuiere ºi descuiere. Pericol de accidentare G N80. Cheie cu telecomandã integratã Autovehiculele dotate cu uºi culisante electrice pot fi echipate cu funcþia KEYLESS ENTRY ( pagina 78). Fiecare cheie conþine un element de urgenþã. Funcþia KEYLESS ENTRY faciliteazã urmãtoarele operaþiuni: deschiderea automatã a uºii culisante când vã apropiaþi de autovehicul. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului la autovehiculele dotate cu uºã culisantã electricã.

Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. pentru a se preveni defecþiunile. elementul de urgenþã al cheii ar putea fi smuls ºi pierdut. sau sistemul de alarmã antifurt (ATA). Apoi. Setare implicitã Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta Œ. în caz contrar este posibil ca acestea sã interfereze cu funcþiile cheii. portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã poate fi descuiatã manual prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315).Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea ! Nu expuneþi cheia la niveluri înalte de radiaþii electromagnetice. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. i Dacã descuiaþi autovehiculul cu cheia ºi nu deschideþi o portierã în 40 de secunde. Nu ataºaþi obiecte de inelul elementului de urgenþã al cheii (de exemplu mascote). Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. dacã este activat sistemul de autorizare activã a ºoferului. 77 . Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. este posibil sã doriþi modificarea modului de funcþionare a cheii. Prin apãsarea tastei Œ se descuie: portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã (la autoutilitare carosate) sau portiera ºoferului (la microbuze. furgonete) Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 se aprinde scurt de douã ori. utilizaþi cheia numai în imediata apropiere a autovehiculului. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Protejaþi cheia de umezealã. autovehiculul se va încuia automat. Setãri individuale În cazul în care cãlãtoriþi adeseori singur. toate portierele/uºile sunt închise 3 i Pentru a preveni furturile. i Verificaþi dacã butoanele de blocare a portierelor au coborât. În caz de urgenþã. cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Descuierea portierei ºoferului ºi portierei pasagerului faþã (la autoutilitare carosate) Apãsaþi tasta Œ o datã. În caz contrar.

Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. Autovehiculul este descuiat centralizat. Semnalizatoarele de direcþie se aprind lung. Autovehiculul va fi descuiat centralizat. furgonete) Apãsaþi tasta Œ o datã. Funcþia KEYLESS ENTRY În funcþie de direcþia din care vã apropiaþi de autovehicul: se descuie portiera ºoferului sau uºa culisantã se descuie ºi se deschide automat. tasta D poate fi utilizatã numai pentru a descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. dacã aveþi cheia cu transponder ºi funcþie KEYLESS ENTRY.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Descuierea portierei ºoferului (la microbuze. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. sau Apãsaþi tasta ‹. 3 78 . Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Când autovehiculul este încuiat. imediat ce ajungeþi la 5 metri de autovehicul. Descuierea uºilor culisante ºi a uºilor posterioare. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Œ de douã ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. iar autovehiculul se încuie când pãrãsiþi perimetrul autovehiculului. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi scurt. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. tasta Œ. Uºa culisantã se închide. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. o singurã datã. atunci când vehiculul este încuiat. Pentru activare: apãsaþi tasta Œ în timp ce autovehiculul este încuiat. Apãsaþi tasta D. Autovehiculul este închis centralizat. Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 lumineazã intermitent de douã ori. de douã ori. Autovehiculul va fi descuiat din nou prin intermediul cheii. Deschiderea uºilor culisante electrice Menþineþi apãsatã tasta D.

este necesar sã acþionaþi mai întâi mânerul exterior al acesteia. din interior. uºa culisantã se poate deplasa singurã. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa culisantã este corect fixatã în opritor. Portiera se deschide. 1 Mânerul exterior al uºii 2 Buton 3 Mâner interior al uºii 79 . chiar dacã sunt încuiate. Uºa culisantã Pericol de accidentare i G Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu o uºã culisantã latã. dacã este deschisã dar nefixatã. oricând. Asiguraþi-vã cã uºa culisantã este fixatã în dispozitivul activ de reþinere. Când deschideþi/închideþi uºa culisantã. atunci când este deschisã. sau sã apãsaþi butonul situat pe mânerul interior. astfel încât nu este întotdeauna necesarã deschiderea uºii pânã la opritorrul final pentru a putea pãrãsi autovehiculul. care o fixeazã uºa la capãtul cursei. cu un opritor intermediar. Opritorul intermediar nu fixeazã complet uºa culisantã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea portierei ºoferului sau a portierei pasagerului faþã din interior Puteþi deschide portiera ºoferului/ portiera pasagerului din faþã. Pentru deschiderea uºii culisante. pentru a elibera uºa din opritor. Dacã autovehiculul este parcat în pantã. 3 i Uºa culisantã este echipatã cu un dispozitiv activ de reþinere. puteþi sã o fixaþi la aproximativ jumãtatea cursei. Dumneavoastrã ºi alte persoane puteþi fi accidentaþi. 1 Mâner interior al portierei 2 Buton de încuiere Acþionaþi mânerul portierei 1.

Pentru închidere: apãsaþi butonul 2 pentru a elibera uºa culisantã din opritor ºi. uºa culisantã poate fi plasatã pe partea stângã ºi/sau dreaptã a acestuia. Numai aceastã uºã se va descuia. butonul de încuiere se ridicã. Uºã culisantã electricã În funcþie de dotãrile autovehiculului. trageþi uºa ferm înainte. Acesta ajutã la închiderea uºii culisante. ( pagina 81) apoi deschiderea ºi închiderea completã a uºii de douã ori. Astfel. uºa culisantã va reveni la modul normal de funcþionare. i Dacã o uºã culisantã este încuiatã ºi se deschide din interior. Astfel.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii culisante din exterior Pentru deschidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o deschide. Uºa culisantã electricã poate fi acþionatã prin intermediul urmãtoarelor elemente: butonul de pe consola centralã butonul situat pe cadrul uºii mânerul interior al uºii mânerul exterior al uºii cheia 3 i Dacã bateria a fost deconectatã sau defectã. închiderea uºii nu mai necesitã efort suplimentar. pânã se fixeazã. Închiderea asistatã electric Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de închidere asistatã electric. 80 . Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Pentru închidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o elibera din opritor ºi. Tineþi mânerul 1 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. Deschiderea/închiderea uºii culisante din interior Pentru deschidere: apãsaþi butonul 2. pânã se fixeazã. în timp ce þineþi mânerul 3. trageþi uºa ferm înainte. sau a celui de pe cadrul uºii. Tineþi mânerul 3 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. prin apãsarea scurtã a unuia dintre butoane. pânã în punctul de oprire. în timp ce þineþi mânerul 1. este necesarã deschiderea completã a uºii culisante prin menþinerea apãsatã a butonului de pe consola centralã. pânã în punctul de oprire.

situat pe consola centralã i La autovehiculele prevãzute cu paravan. procedaþi dupã cum urmeazã: Pentru deschiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii. N72. sau murdãrie intensã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea prin intermediul butonului Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). se deschide ºi este emis un semnal acustic. Pentru deschiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. Butonul aferent uºii culisante. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. de exemplu chiciurã. se deschide ºi este emis un semnal acustic. Uºa culisantã se descuie. la nivelul mânerului interior.16-2122-31 3 Uºa culisantã se opreºte În caz de utilizare în condiþii nefavorabile. gheaþã. 3 Pentru deschiderea/închiderea uºii culisante Butonul aferent uºii culisante. situat pe cadrul uºii N72. 1 Pentru închiderea uºii culisante/ programarea cheii ( pagina 82) 2 Pentru deschiderea uºii culisante 81 . lângã cadrul uºii.16-2119-31 Pentru închiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. butonul este situat pe paravan. Apãsaþi partea inferioarã/superioarã a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi butonul 3 de pe cadrul uºii. Uºa culisantã se descuie. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent.

este posibilã programarea telecomenzii numai pentru una din acestea. Programarea cheii Dacã autovehiculul este echipat cu douã uºi culisante. Apãsaþi din nou butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Uºa culisantã se opreºte. Uºa culisantã se descuie ºi se deschide. sau se închide.16-2118-31 i Lampa de control integratã în butonul de pe consola centralã se aprinde când uºa culisantã este deschisã. Apãsaþi scurt butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. 1 Buton 2 mânerul exterior al uºii 82 . Uºa culisantã se opreºte.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru închiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii. Deschiderea/închiderea prin intermediul cheii Menþineþi apãsat butonul D timp de peste 0. Uºa culisantã se opreºte Deschiderea/închiderea prin intermediul mânerului interior ºi exterior Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se deschide sau se închide ºi este emis un semnal acustic.5 secunde. 3 N72. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. Apãsaþi iar butonul D. Eliberaþi butonul.

În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a uºii culisante. În cazul obstrucþionãrii cursei de deschidere a uºii culisante. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. aceasta se va redeschide complet. Porniþi motorul ( pagina 93).Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Protecþia anti-blocare Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G Funcþia de protecþie anti-blocare nu eliminã posibilitatea prinderii degetelor sau altor pãrþi ale corpului între uºã ºi cadrul acesteia ºi. lãmpile spate vor fi ascunse în proporþie de peste 50%. de exemplu. Menþineþi apãsatã partea superioarã a butonului corespunzãtor 1 sau 2 de pe consola centralã timp de 5 secunde. i Funcþia anti-blocare este mai puþin sensibilã când uºa este acþionatã prin apãsarea constantã a butonului de pe consola centralã sau a celui de pe cadrul uºii. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. decât în cazul în care uºa funcþioneazã automat. La deschiderea uºii posterioare: trebuie sã existe suficient spaþiu de manevrã asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat 3 1 Tastã pentru uºa culisantã din stânga 2 Tastã pentru uºa culisantã din dreapta Asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. 180° sau 270°. în consecinþã. 83 . apoi se va opri. aceasta se va deplasa puþin în sens opus. nu eliminã riscul de rãnire. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Din acest motiv. Lampa de control integratã de control integratã în butonul uºii culisante respective lumineazã intermitent ºi se emite un triplu avertisment sonor de confirmare. Pericol de accident G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de minim 90°. Întotdeauna trebuie sã vã asiguraþi cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune a uºii culisante. Uºile posterioare Uºile posterioare pot fi fixate în unghiuri de aproximativ 90°.

astfel încât opritorul sã nu mai poatã acþiona. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. atunci când este deschisã. Trageþi maneta de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. Trageþi dispozitivul de reþinere 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi þineþi-l ferm. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. 84 . Eliberaþi dispozitivul de reþinere ºi deschideþi uºa sub un unghi de 180° sau 270°. 1 Dispozitivul de reþinere a uºii Deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 45°.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea dreaptã Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea stângã Deschiderea uºilor posterioare la un unghi de 180° sau 270° 3 1 Mâner Trageþi mânerul1. Deschideþi uºa peste 90°. 1 Manetã de eliberare Asiguraþi-vã cã uºa din spate de pe partea dreaptã este deschisã ºi fixatã în poziþie.

eliberaþi dispozitivul de reþinere 1 din opritor ºi aduceþi-l în poziþia iniþialã. Închideþi ferm. 85 . Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Închideþi ferm. i Autovehicule cu uºi posterioare pivotante la 270°: Dacã preferaþi ca opritorul uºii 1 ( pagina 84) sã rãmânã în afara spaþiului de încãrcare atunci când încãrcaþi autovehiculul. unde se va fixa. G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor. Dispozitivul de reþinere va rãmâne în aceastã poziþie fãrã a mai reveni în poziþia iniþialã. În caz contrar. din exterior. 3 2 Dispozitivul magnetic de reþinere a uºii Anterior închiderii uºii. Când magnetul de pe uºã este în comutatorul de contact cu dispozitivul magnetic de reþinere 2. din exterior. Închideþi ferm. Închiderea uºilor posterioare din poziþia de 90°. Dispozitivul de reþinere a uºii ( pagina 84) este eliberatã automat din opritor. uºa posterioarã. uºa posterioarã este fixatã în poziþia respectivã. trageþi uºa din dispozitivul magnetic de reþinere ( pagina 84). uºa posterioarã de pe partea dreaptã. împingeþi-o pe dispozitivul magnetic de reþinere 2 de pe partea lateralã. peste uºã. din exterior. uºa posterioarã de pe partea stângã. Închiderea din exterior a uºilor posterioare Pericol de accidentare G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de peste 90° asiguraþi-vã cã nu existã trafic în raza de acþiune a uºilor. îl puteþi roti la 180° contra rezistenþei resortului. este posibilã accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane. 180° sau 270° Dacã este necesar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pericol de accidentare Când uºa este deschisã la 270°. atunci când este deschisa.

existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. la deschiderea din interior a unei uºi posterioare. sau pe portierele posterioare în cazul furgonetelor cu cabinã dublã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii posterioare din interior Maneta de deschidere se aflã pe partea interioarã a uºii posterioare din dreapta. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Uºa posterioarã Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi în autovehicul. puteþi încuia/descuia din interior toate portierele/uºile sau numai uºile culisante ºi cele posterioare. Închiderea ºi deschiderea centralizatã din interior Prin intermediul butonului pentru închidere centralizatã. Pericol de accidentare i Butonul 2 se deplaseazã spre stânga. Numai uºa posterioarã se descuie. 86 . Dacã este vizibil un semn de culoare albã. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã În cazul în care copiii deschid o portierã. 3 G Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor posterioare. Veþi obderva un semn alb. Semnul alb va dispãrea. uºa din spate este descuiatã. mai ales din cauza înalþimii cabinei faþã de sol 1 Manetã deschidere 2 Buton de încuiere/descuiere Pentru descuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre stânga. Pentru deschidere: trageþi maneta de deschidere 1 ºi deschideþi uºa posterioarã. Pentru încuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre dreapta. Pentru închidere: asiguraþi-vã cã uºa posterioarã din stânga este închisã. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Închideþi uºa posterioarã din dreapta trãgând ferm de mâner. Semnul alb este vizibil. atunci când este deschisã.

Descuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Dacã este pornit motorul ºi nu toate portierele/uºile sunt corect închise. Încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. 87 . 3 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã Lampa de control integratã în buton se aprinde. când portierele/uºile sunt închise. În cazul în care cheia se aflã în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact. Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. când uºile sunt închise. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi sau pot accidenta alte persoane. Lampa de control integratã în buton se stinge. lampa de control integratã în buton nu se aprinde. sau pe afiºaj va apãrea un mesaj (la autovehiculele cu butoane pe volan) ( pagina 307).Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. În cazul furgonetelor. Încuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. i Dacã cheia este în poziþia 0 sau nu se mai aflã în comutatorul de contact. ulterior apãsãrii butonului. În caz contrar. Lampa de control integratã în buton se aprinde. Descuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Lampa de control integratã în buton se stinge. Lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã indicã încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare. se va aprinde o lampã de avertizare pe panoul de bord (la autovehiculele fãrã butoane pe volan) ( pagina 289). lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã lumineazã 5 secunde. lampa de control va lumina permanent.

1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã i Portierele/uºile sunt încuiate automat la punerea contactului ºi demararea autovehiculului. Funcþia de încuiere automatã va fi reactivatã dupã oprirea motorului. în cazul în care autovehiculul este împins sau remorcat. sau în cazul în care una din portiere/uºi este deschisã în timpul staþionãrii. în eventualitatea unui accident. operaþiunile de salvare ar putea fi îngreunate. 3 Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. puteþi deschide portierele/ uºile încuiate în orice moment. funcþia de încuiere automatã în timpul mersului trebuie dezactivatã: anterior împingerii autovehiculului anterior remorcãrii autovehiculului în cazul în care pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp i Dacã funcþia de încuiere automatã este activã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Încuierea automatã în timpul mersului. 88 . Toate portierele/uºile se încuie automat la viteze peste 15 km/h. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Dacã funcþia de încuiere automatã în timpul mersului este activatã. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. ! Dacã autovehiculul este închis centralizat. aceasta va fi dezactivatã dacã autovehiculul este descuiat sau încuiat prin intermediul butonului de închidere centralizatã. existã riscul sã nu mai puteþi pãtrunde în interior. Din interior. Din acest motiv. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului.

Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Descuiaþi autovehiculul ºi menþineþi apãsatã tasta Œ. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Funcþia de facilitare a deschiderii/ închiderii Funcþia de facilitare a deschiderii Cheia poate fi utilizatã pentru a deschide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã ajung în poziþia doritã. eliberaþi tasta Œ. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Pentru a anula operaþiunea.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. de la micã distanþã. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. 3 i Din motive de siguranþã. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. 89 . funcþia de facilitare a deschiderii ºi închiderii poate fi acþionatã numai dacã existã o conexiune între cheie ºi portiera ºoferului. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Funcþia de facilitare a închiderii Pericol de accidentare Verificaþi dacã toate geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt închise. sistemul de închidere centralizatã închide automat geamurile ºi trapa glisantã. 90 . Uºa paravan culisantã Uºa paravan culisantã se aflã în spaþiul de separare a cabinei de compartimentul de încãrcare. înainte de a vã depãrta de autovehicul. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. Uºa culisantã poate fi încuiatã prin intermediul cheii. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt complet închise. 1 Pentru închidere 2 Pentru deschidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: rotiþi cheia spre stânga 3. Încuiaþi toate portierele/uºile ºi menþineþi apãsatã tasta ‹. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã la fixarea acesteia 1. G Cheia poate fi utilizatã pentru a închide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Închideþi toate portierele/uºile. Pentru a anula operaþiunea. Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Uºa culisantã este descuiatã. Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã în punctul de oprire 2. eliberaþi tasta ‹. Pericol de accidentare La închiderea uºii paravan culisante asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Acþionarea uºii paravan culisante din cabinã G 3 Când utilizaþi funcþia de facilitare a închiderii.

mai ales dacã sunt copii în apropierea autovehiculului. Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã în punctul de oprire 1. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã la fixarea acesteia 2. În funcþie de natura ºi dispunerea încãrcãturii transportate. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. este posibil ca oblonul sã fie solicitat mecanic (de exemplu. Procedaþi cu atenþie deosebitã dacã zãvoarele oblonului nu pot fi eliberate fãrã a fi forþate. Procedaþi cu atenþie deosebitã. este posibilã pierderea încãrcãturii. Pericol de accident Lãmpile din spate sunt ascunse când oblonul posterior este deschis. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. Dacã este necesar. de exemplu. 3 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: împingeþi butonul spre dreapta 3. Pericol de accidentare G Deschideþi zãvoarele oblonului lateral cu atenþie deosebitã. Este posibil ca oblonul sã se deschidã cu o forþã considerabilã. G Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. 91 . asiguraþi-vã cã toate obloanele sunt fixate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului. Închideþi obloanele cu atenþie. Din acest motiv. Din acest motiv. modificaþi distribuþia încãrcãturii pentru a degaja oblonul ce trebuie deschis. pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Astfel veþi putea evita accidentarea. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. în cazul transportãrii mãrfurilor voluminoase sau alunecãrii încãrcãturii). punând în pericol alþi participanþi la trafic. În acest caz. Uºa culisantã este descuiatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Acþionarea uºii paravan culisante din compartimentul de încãrcare Furgonete cu obloane Pericol de accident ºi accidentare G Obloanele se pot deschide necontrolat în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt fixate corespunzãtor.

Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru a rabata complet oblonul trebuie eliberat cablul de reþinere. Coborâþi oblonul cu atenþie. Deplasaþi pârghia 1 în jos la maxim. 92 . 2 Inel de siguranþã 3 Carabinierã Ridicaþi oblonul ºi desfaceþi carabiniera cablului de reþinere 3 din inelul de siguranþã 2. Cuplaþi carabinierele 3 în inelele de siguranþã 2. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. în sensul indicat de sãgeatã. N60. la maxim. Împingeþi pârghia 1 în sus. 3 1 Pârghie Pentru deschidere: þineþi ferm oblonul.30-2062-31 Pentru închidere: rabataþi în sus oblonul ºi þineþi-l ferm. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Rabataþi oblonul la 90°. Rabataþi complet oblonul în sus ºi þineþi-l ferm.

trebuie mai întâi activat sistemul electric ( pagina 242). 93 . de exemplu pentru radio) 2 Pentru pornirea motorului (asigurarea sursei de curent pentru toþi consumatorii) Poziþia de preîncãlzire1 ºi pornire 3 Pentru pornirea motorului 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. în timp ce rotiþi cheia în poziþia 1. 3 0 Pentru scoaterea cheii. pentru blocarea volanului 1 Pentru deblocarea volanului (asigurarea sursei de curent pentru unii consumatori. rotiþi-l uºor. Respectaþi de asemenea indicaþiile din secþiunea “Conducerea ºi parcarea autovehiculului” ( pagina 141). În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. Pentru deblocarea volanului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Poziþiile cheii Poziþiile cheii i Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai în poziþia 0.

Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului ºi trebuie trasã strâns peste torace. distanþa faþã de pedale trebuie sã vã permitã apãsarea completã a acestora. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie ghidatã cât mai jos posibil peste centura pelvianã. asiguraþi-vã cã aþi auzit declicul care însoþeºte fixarea scaunului în poziþie. În caz contrar. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza producerea de accidentãri. Nu puneþi niciodatã mâinile sub scaun sau în apropierea pãrþilor în miºcare. reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. Scaunul trebuie reglat astfel încât sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ( pagina 43).Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã Pericol de accident G 3 Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat în timpul reglãrii scaunului. ca urmare a deplasãrii scaunului. scaunul nu este corect fixat. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. este posibilã pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. 94 . braþele dumneavoastrã trebuie sã fie uºor flexate la þinerea volanului. ele trebuie evitate. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã ºi aºezaþi-vã drept. adicã peste ºolduri. Pericol de accidentare G Evitaþi poziþiile scaunului care nu vã permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. În caz contrar. Deoarece aceste poziþii constituie un pericol pentru siguranþa dumneavoastrã. evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã.

1 Reglarea scaunului în plan orizontal 2 Reglarea suportului lombar 3 Reglarea spãtarului 4 Reglarea înãlþimii scaunului 5 Reglarea înclinaþiei scaunului 6 Reglarea suspensiei scaunului 7 Manetã pentru fixare verticalã 95 . Partea frontalã a pernei se înclinã înainte. Rotiþi rozeta 5 înapoi. scaune confort ºi scaune prevãzute cu suspensii i Este posibilã adoptarea unor setãri diferite. Spãtarul se va deplasa în poziþie verticalã. pânã în poziþia care vã permite sã ajungeþi la pedale ºi sã le apãsaþi. Aceastã operaþiune creºte gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Reglarea spãtarului Rotiþi rozeta 3 înainte. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. Reglarea înclinaþiei scaunului Rotiþi rozeta 5 înainte. Partea frontalã a pernei se înclinã înapoi. în funcþie de tipul scaunului. Dacã suportul lombar este reglat corect. Rotiþi rozeta 3 înapoi. Spãtarul se va înclina cãtre spate. Reglarea înãlþimii scaunului Împingeþi sau trageþi maneta 4 în mod repetat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaune standard. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi pânã la fixarea audibilã a acestuia. Rotiþi rozeta 2 în sus. puteþi creºte gradul de sprijin asigurat de spãtar coloanei vertebrale. pânã când scaunul ajunge la înãlþimea doritã. acesta reduce solicitarea spatelui în timpul conducerii autovehiculului. Eliberaþi maneta 1. Reglarea scaunului în plan orizontal Trageþi maneta 1 în sus. Reglarea suportului lombar 3 i Prin intermediul suportului lombar.

Lãþimea banchetei ºi spaþiul aferent picioarelor sunt limitate. Suspensia scaunului devine mai rigidã pe mãsura creºterii sarcinii susþinute de scaun. îl puteþi fixa în poziþia sa minimã. Aceastã operaþiune reduce gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Montarea pernei scaunului Rabataþi perna scaunului la loc. Dispozitiv de fixare verticalã: Dacã scaunul oscileazã frecvent în plan vertical. Rabatarea pernei scaunului în faþã. Rabataþi în sus perna. pentru asigurarea unei suspensii optime a scaunului. Apãsaþi partea frontalã a pernei pânã se fixeazã în dispozitivul de ancorare din faþã 1. pentru a elibera scaunul din dispozitivul de blocare verticalã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Rotiþi rozeta 2 în jos. Împingeþi perna sub spãtar ºi în dispozitivul de ancorare din spate 2. 96 . Acþionaþi maneta 7 în jos. Rabataþi pernele scaunelor în poziþia lor normalã. Selectaþi greutatea dumneavoastrã (40 . Trageþi uºor perna înainte. i Bancheta faþã pentru douã persoane nu asigurã acelaºi nivel de confort precum scaunul ºoferului sau cel al pasagerului faþã. La urmãtoarea oscilaþie scaunul se va fixa în poziþia sa minimã.120 kg) prin intermediul roþii de reglare 6. apucând-o de partea din spate. 1 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din faþã 2 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din spate Bancheta faþã pentru douã persoane Ridicaþi perna din dispozitivul de ancorare din faþã 1. 3 i În compartimentul de sub bancheta cu douã locuri puteþi depozita diverse obiecte. Acþionaþi maneta 7 în sus. Scaunul se poate deplasa din nou în plan vertical. pânã iese din dispozitivul de ancorare din spate 2. Eliberaþi scaunul de orice sarcinã. Reglarea suspensiei scaunului Suspensia scaunului trebuie reglatã în funcþie de greutatea ocupantului.

În caz contrar puteþi suferi accidentãri grave sau fatale în zona superioarã a coloanei vertebrale. Astfel se asigurã o susþinere eficientã a capului în caz de accident. aceasta se poate fixa în ºase poziþii foarte apropiate una de alta. ridicaþi-o la peste 90° 1. Pentru reglarea înclinaþiei: apucaþi tetiera de partea inferioarã ºi rabataþi-o în poziþia doritã. Reglaþi tetiera astfel încât. capul sã fie cât mai aproapiat de tetierã. în poziþia doritã. 1 Pentru plierea cotirei 2 Pentru deblocarea cotierei 3 Pentru deplasarea cotierei în poziþia doritã Reglarea înclinaþiei cotierei Pentru deblocarea cotierei.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Cotierele Plierea cotierei În cazul în care nu doriþi sã utilizaþi cotiera. La ridicarea cotierei. Pliaþi cotiera înainte pânã la capãtul cursei 3. în poziþie relaxatã. Tetiera trebuie fixatã cu un opritor. 97 . 1 Butonul de eliberare 2 Reglare pe înãlþime 3 Reglarea înclinaþiei (tetierã confort) Pentru ridicare: trageþi tetiera în sus. Pentru coborâre: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi deplasaþi tetiera în poziþia doritã. Tetierele Pericol de accidentare Reglarea tetierei G 3 Conduceþi autovehiculul numai cu tetierele montate. aceasta trebuie ridicatã la peste 45° 2. Reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului.

Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei &. Lãmpile de control integrate în tastã se sting.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Demontarea tetierelor Trageþi tetiera în sus pânã la capãtul cursei. 1 Încãlzire normalã 2 Încãlzire rapidã Porniþi motorul ( pagina 93). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Se vor aprinde ambele lãmpi de control integrate în tastã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 3 ! Asiguraþi-vã cã tetiera este montatã cu partea frontalã în sensul de deplasare (tetierã confort). Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea inferioarã a tastei (. Introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã Împingeþi tetiera în jos pânã se fixeazã. Montarea tetierelor Sistemul de încãlzire a scaunelor Tastele pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã se aflã pe consola centralã. i Sistemul de încãlzire a scaunelor comutã automat în modul normal dupã aproximativ 5 minute. Încãlzire rapidã Pentru activare: Apãsaþi partea inferioarã a tastei (. Încãlzire normalã Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Pentru a comuta în modul de încãlzire normalã: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Numai una din lãmpile de control integrate în tastã va rãmâne aprinsã. 98 . Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi extrageþi tetiera.

Anterior rabatãrii scaunului. Ridicarea pernei banchetei 2 N91. dacã cheia este lãsatã în încuietoarea uºii paravan culisante. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. 99 . 1 Riscul accidentãrii pasagerului din dreapta creºte în eventualitatea miºcãrii bruºte a volanului. La rabatarea scaunului în jos. Rabataþi perna scaunului 2 în plan vertical.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunul rabatabil Se poate rabata scaunul pasagerului faþã. Bancheta din spate Bancheta spate a modelelor cu cabinã dublã. 3 Rabatarea scaunului de lângã uºa paravan culisantã. Perna va rãmâne în poziþia doritã. 1 Cheie pentru uºa paravan culisantã 2 Perna scaunului Pericol de accidentare G 1 Perna banchetei Ridicaþi perna banchetei 1 din dispozitivul de ancorare din faþã ºi rabataþi-o în sensul indicat de sãgeatã.10-2249-31 Scoateþi cheia 1 din uºa paravan culisantã. scoateþi cheia din uºa paravan culisantã. sau în caz de accident.

3 ! Brida de reþinere nu trebuie utilizatã ca mâner de cãtre pasageri. Rabataþi perna 1 în jos. Centura de siguranþã poate oferi nivelul de siguranþã pentru care a fost proiectatã numai dacã se monteazã corect o banchetã corespunzãtoare. Bancheta din spate la modelele cu cabinã dublã Pericol de accident ºi accidentare G Nu montaþi tipuri mai vechi de banchete (cu brida de ancorare pe partea stângã a spãtarului). nici ca ancorã pentru fixarea încãrcãturii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele i Bridele de reþinere se fixeazã de tetierele din margine. Deplierea pernei banchetei din spate 2 Bridã de reþinere 3 Cârlig Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G La deplierea scaunului. Perna rabatatã trebuie întotdeauna asiguratã cu brida de reþinere. Toate manetele de eliberare de pe suporturile banchetei din spate trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Prindeþi brida de reþinere 2 în cârligul 3 amplasat sub pernã 1. În caz de utilizare necorespunzãtoare. perna se poate deplia întâmplãtor ºi astfel este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. brida se poate rupe. 100 . Tineþi perna 1 ferm ºi desfaceþi brida 2 din cârligul 3 amplasat sub pernã. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Acesta este singurul mod în care se poate garanta cuplarea sigurã a mecanismelor de fixare. Perna se va fixa automat. În caz contrar. Pãstraþi locaºurile de montare a banchetei din podeaua autovehiculului curate ºi fãrã corpuri strãine. Acestea nu pot fi fixate astfel încât sã poatã fi utilizate în condiþii de siguranþã.

locaºurile de montare a scaunelor trebuie montate la un Centru de Service Mercedes-Benz. Locaºurile de montare 2 trebuie sã fie curate ºi fãrã corpuri strãine. Trageþi în faþã bancheta pânã auziþi mecanismul de fixare cuplând. în locaºurile de montare corespunzãtoare 2. Toate manetele 1 trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. Verificaþi manetele 1 de pe suporturile banchetei. Trageþi în sus perna pentru a scoate bancheta din locaºuri. pe suportul acesteia. Poziþionaþi bancheta din spate în sensul de mers.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Din motive de siguranþã. Demontarea banchetei din spate Maneta de fixare se aflã sub banchetã. Bancheta se deplaseazã înapoi în locaºurile din podeaua autovehiculului. Montarea banchetei Verificaþi locaºurile de montare 2 din podeaua autovehiculului. Rotiþi toate manetele 1 banchetei complet în sus. 3 1 Manetã 2 Locaºuri de montare 1 Manetã 101 . i Nu depãºiþi numãrul de locuri maxim admis pentru modelele înregistrate ca autovehicule de pasageri.

102 . deoarece reglajele în plan vertical ºi orizontal pot provoca ieºirea volanului din poziþie. În asemenea situaþii. Aceºtia s-ar putea accidenta dacã încearcã sã regleze volanul. Dispozitivul de reglare a volanului este din nou fixat. Dispozitivul de reglare a volanului este deblocat. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Conduceþi numai dacã volanul este fixat corespunzãtor. 3 Volanul fixat necorespunzãtor poate face manevrarea în condiþii de siguranþã mai dificilã. Trageþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. Apãsaþi maneta 3 pânã la capãtul cursei.15-2028-31 Pericol de accident G Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului. N46. Pericol de accidentare G 1 Reglarea coloanei de direcþie în plan orizontal 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Manetã Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. la efectuarea unui viraj. Deplasaþi volanul în poziþia doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Reglarea volanului Maneta pentru reglarea coloanei de direcþie se aflã sub aceasta.

Comutatorul de lumini Comutatorul de lumini este situat între volan ºi portierã. 3 Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Sistemul de iluminare Prevederile legale pot diferi în anumite þãri. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. lampã plãcuþã de înmatriculare ºi iluminare instrumente de bord B Aprindere faruri pentru fazã scurtã i În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul. farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pentru informaþii suplimentare. Aprinderea farurilor pentru pentru fazã scurtã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). consultaþi secþiunea “Utilizarea autovehiculului” ( pagina 226). Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Aprinderea farurilor pentru fazã lungã 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampa de control pentru lampa de ceaþã spate ‚ Aprindere lampã de parcare de pe partea stângã ˆ Aprindere lampã de parcare de pe partea dreaptã U Controlul automat al farurilor M Stingere lumini C Aprindere lãmpi laterale. 1 Faruri pentru fazã lungã 2 Claxonul optic 103 .

când motorul este pornit. Pericol de accident Când este întuneric. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare se aprind/sting automat. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M. Lampa de control A de pe panoul de bord se aprinde. farurile nu se aprind automat pe timp de ceaþã Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. se poate regla modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 132). rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Trageþi comutatorul mixt scurt în direcþia 2. farurile pentru fazã scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat când intensitatea luminii ambientale scade sub un nivel prestabilit. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse când motorul este pornit. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Farurile pentru fazã scurtã. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. În caz contrar. 3 Claxonul optic Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Controlul automat al farurilor Lãmpile laterale. În caz contrar. Aceastã posibilitate nu este valabilã în þãrile în care utilizarea modului funcþionare permanentã a farurilor este obligatorie prin lege. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice situaþie. Modul funcþionare permanentã a farurilor La autovehiculele dotate cu taste pe volan. rotiþi comutatorul din poziþia U în poziþia B doar când autovehiculul staþioneazã. G În cazul în care comutatorul de lumini este rotit în poziþia U: farurile s-ar putea stinge temporar datoritã intensitãþii mari a luminii. dacã farurile se sting pentru scurt timp. Utilizaþi numai modul manual de control al farurilor când circulaþi în þãri unde conducerea cu faza scurtã este prevãzutã prin lege. În acest caz. Farurile pentru fazã scurtã. 104 . de exemplu provenind de la autovehiculele de pe sensul opus. puteþi cauza un accident. Deplasaþi comutatorul mixt înainte 1. Modul automat al farurilor este doar un sistem de asistenþã. Lãmpile laterale se aprind/sting automat când cheia se aflã în poziþia1 ( pagina 93) în comutatorul de contact. în funcþie de condiþiile de iluminare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93).

Trageþi comutatorul 1 în al doilea punct de rezistenþã. Comutatorul de lumini este situat. Semnalizatoarele de direcþie Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. între portiera ºoferului ºi volan. Aprinderea lãmpii de ceaþã posterioare Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Proiectoarele/lampa de ceaþã posterioarã Aprinderea proiectoarelor de ceaþã Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. Lampa de control verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. deplasaþi comutatorul mixt în sus sau în jos numai pânã la punctul de rezistenþã ºi menþineþi-l în poziþia respectivã. 105 . 3 i 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampã de control pentru lampa de ceaþã spate Dacã doriþi sã indicaþi un viraj scurt. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau C. Comutatorul mixt revine automat în poziþia iniþialã dacã volanul este rotit suficient. Trageþi comutatorul 1 în primul punct de rezistenþã. 1 Semnalizator de direcþie dreapta 2 Semnalizator de direcþie stânga Deplasaþi comutatorul mixt în sus 1 sau în jos 2 pânã la cuplarea acestuia. Lampa de control galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. În acest caz. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã posterioare.

asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. de exemplu. 1 Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor 106 . Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. Din acest motiv. Pericol de accident Reglarea fasciculului farurilor Dispozitivul de control al fasciculelor farurilor adapteazã unghiul descendent al fasciculelor la gradul de încãrcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul este oprit. G 3 Lãmpile posterioare vor fi ascunse atunci când: dechideþi oblonul din spate la vehiculele cu benã deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 90° (poziþie de fixare). Acest lucru poate duce la deteriorarea vizibilitãþii ºi ar putea orbi participanþii la trafic de pe sensul opus. Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor este situatã între portiera ºoferului ºi comutatorul de lumini. 1 Butonul de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare: apãsaþi butonul. În caz contrar. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou butonul. Toate semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Butonul de acþionare este situat pe consola centralã. unghiul descendent al fasciculelor se modificã în funcþie de numãrul de pasageri. sau de gradul de încãrcare a compartimentului de încãrcare.

Iluminarea adaptivã este dezactivatã. Selectaþi poziþia 0 dacã autovehiculul este încãrcat. cât ºi prin rotirea volanului. i La viteze sub 40 km/h. 3 107 . Iluminarea adaptivã (autovehicule cu faruri bi-xenon) Iluminarea în viraje este asiguratã de faruri speciale. Lãmpile pentru iluminare adaptivã de pe ambele pãrþi ale autovehiculului se vor aprinde scurt ºi simultan în cazul în care rotiþi volanul într-o direcþie ºi apoi imediat în cealaltã. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon nu dispun de rozetã de reglare a fasciculului. sau Readuceþi volanul în poziþia medianã. Activarea funcþiei de iluminare adaptivã Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului mixt ( pagina 105). Dezactivarea funcþiei de iluminare adaptivã Stingeþi semnalizatoarele de direcþie. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe partea interioarã a curbei se aprinde. Acestea sunt reglate automat. iluminarea adaptivã este activatã numai prin rotirea volanului. acestea ilumineazã zona în care va ajunge autovehiculul. este aprinsã lampa pentru iluminare adaptivã corespunzãtoare direcþiei semnalizate. i Dacã aþi aprins semnalizatoarele corespunzãtoare uneia dintre direcþii. Semnalizarea direcþiei nu va afecta iluminarea adaptivã. Funcþia de iluminare adaptivã este opritã la viteze de peste 70 km/h. La efectuarea virajului. dar rotiþi volanul în direcþia opusã. iluminarea adaptivã este activatã atât prin acþionarea semnalizatoarelor. este activatã iluminarea adaptivã din partea autovehiculului corespunzãtoare exteriorului virajului. La cuplarea în marºarier. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe aceeaºi parte cu semnalizatoarele active este aprinsã. La viteze între 40 km/h ºi 70 km/h.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi rozeta 1 în poziþia în care ºoseaua este luminatã între 40 m ºi 100 m în faþa autovehicului. sau Acþionaþi volanul pentru a efectua virajul. Asiguraþi-vã cã farurile pentru fazã scurtã sunt aprinse ( pagina 103).

Funcþia este activatã. chiar dacã deschideþi o portierã. Apoi se stinge. Iluminarea habitaclului este dezactivatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare i Iluminarea adaptivã va rãmâne activã pentru o scurtã perioadã. chiar dacã semnalizarea direcþiei este încã activã. Pentru activare: apãsaþi tasta 5. dacã o portierã rãmâne deschisã. 1 Pentru iluminarea habitaclului 2 Control automat 3 Pentru dezactivarea iluminãrii habitaclului. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 5. Iluminarea habitaclului porneºte ºi se opreºte din nou automat. 108 . 3 Iluminarea zonei anterioare a habitaclului Iluminarea standard a zonei anterioare a habitaclului 1 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 2 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Lampa de lecturã pe partea dreaptã 4 Iluminarea habitaclului 5 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de control automat al iluminãrii habitaclului 6 Pentru aprinderea/stingerea lãmpii centrale 7 Lampa de lecturã pe partea stângã i Iluminarea habitaclului se opreºte dupã aproximativ 20 de minute. Iluminarea adaptivã rãmâne aprinsã timp de maxim 3 minute. Iluminarea anterioarã a habitaclului prin intermediul paoului de control situat pe plafon Controlul automat Iluminarea zonei anterioare a habitaclului (dar nu luminile posterioare din habitaclu) va fi activatã dacã: descuiaþi autovehiculul deschideþi o portierã scoateþi cheia din contact Iluminarea zonei anterioare a habitaclului este dezactivatã automat.

la autovehiculele dotate cu un panou de control pe plafon. 3 Control automat 109 . care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea respectivei plafoniere. Activarea/dezactivarea iluminãrii confortabile a zonei posterioare a habitaclului La microbuzele prevãzute cu mod de iluminare confortabilã a zonei posterioare a habitaclului. comutatorul pentru iluminarea zonei posterioare este situat pe plafoniera din compartimentul de încãrcare/pasageri. Apãsaþi tasta 1 sau 2. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 se opreºte. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. Se va aprinde lampa de lecturã 3 sau 7. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. Lampa de lecturã 3 sau 7 se va stinge.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Controlul manual Apãsaþi butonul 6. 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 porneºte. Fiecare plafonierã posterioarã este dotatã cu un comutator. comutatorul general se aflã între volan ºi contact. i Dacã aprindeþi manual una din plafoniere. Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului Activarea/dezactivarea iluminãrii zonei posterioare a habitaclului Pentru autoutilitare carosate/microbuze echipate standard cu plafoniere posterioare. Stingerea/aprinderea lãmpilor de lecturã. Apãsaþi tasta 1 sau 2. 3 Plafoniera ºi comutatorul posterioare i Dacã aprindeþi manual una din lãmpile de lecturã. indiferent de poziþia comutatorului general. Apãsaþi din nou butonul 6.

Comutator general pentru iluminarea posterioarã i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. indiferent de poziþia comutatorului plafonierei respective. Dacã doriþi sã reactivaþi iluminarea posterioarã. treceþi iar comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2 3 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Controlul automat al iluminãrii habitaclului 3 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Plafonierele posterioare vor fi aprinse când comutatoarele de pe acestea ( pagina 109) nu sunt în poziþia Off (oprit) 2. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. trebuie sã: deschideþi o portierã puneþi din nou contactul. iluminarea posterioarã a habitaclului va porni atunci când: deschideþi o portierã descuiaþi autovehiculul 110 . Toate plafonierele posterioare se vor stinge. Controlul automat Pentru activare: treceþi comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 3 a comutatorului. Dacã uºile culisante/posterioare sunt închise. chiar dacã pe plafonierele posterioare ( pagina 109) comutatoarele sunt în poziþia On (pornit) 1. Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. În cazul în care comutatoarele de pe plafonierele posterioare ( pagina 109) sunt setate pe control automat 3. iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte automat dupã 60 de minute.

maneta schimbãtorului de viteze este în poziþia P ºi frâna de serviciu nu este apãsatã autovehiculul nu a fost încuiat din exterior prin intermediul cheii i Nu atârnaþi obiecte (de exemplu haine) în compartimentul pentru încãrcare. laser clasa 1M. Dacã se detecteazã o nouã miºcare. timpul de iluminare este resetat. Astfel se previne aprinderea accidentalã a iluminãrii în partea posterioarã a habitaclului de cãtre senzorul de miºcare. G 3 Senzorii de miºcare utilizeazã fascicule infraroºii emise de LED-uri (diode luminescente). iar cea de serviciu nu este apãsatã sau la autovehiculele cu transmisie automatã. dacã: comutatorul de pe plafonierã este setat pe ( pagina 109) “automatic control” (control automat) autovehiculul staþioneazã. Pericol de accidentare Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului poate fi activatã cu o întârziere de maxim 4 secunde. iar lumina rãmâne aprinsã. de exemplu deschiderea unei uºi. etc. frâna de parcare este acþionatã. 111 . iluminarea posterioarã a habitaclului va fi activatã timp de aproximativ 2 minute. iluminarea interioarã poate fi activatã ºi de miºcare. Astfel se previne descãrcarea bateriei. atunci când autovehiculul staþioneazã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Senzorul de miºcare din compartimentul de încãrcare La autoutilitarele carosate echipate cu senzor de miºcare în compartimentul de încãrcare. Nu priviþi direct sursa de radiaþie infraroºie invizibilã. puteþi suferi un accident la nivel ocular. În caz contrar. i Dacã senzorul detecteazã miºcare în compartimentul de încãrcare. i Senzorul de miºcare este dezactivat automat dacã nu se înregistreazã nici o modificare a interiorului autovehiculului timp de mai multe ore. rotirea cheii în contact. cu instrumente optice.

Afiºajul integrat în panoul de bord este activat la: deschiderea portierei ºoferului punerea contactului acþionarea tastei de resetare 0 aprinderea luminilor Panoul de bord 1 Autovehicule fãrã taste pe volan 2 Autovehicule cu taste pe volan Afiºajul este dezactivat automat dupã aproximativ 30 de secunde dacã: luminile autovehiculului nu sunt activate cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contactîn comutatorul de contact ( pagina 93) Pericol de accident G În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. tasta . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În acest caz. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. lãmpile de control ºi de avertizare. 5 Tasta de meniu Tasta de resetare Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). mesajele de defecþiune ºi de avertizare. Manevrabilitatea poate fi afectatã. 3 Taste de reglare tasta . nu va fi afiºat niciun mesaj. cum ar fi viteza ºi temperatura exterioarã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Prezentarea generalã completã a panoului de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 29). sau defectarea sistemelor. 3 0 112 . Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat.

atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic.. Vitezometrul 3 i În unele þãri. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. puteþi regla intensitatea luminii instrumentelor utilizând tastele . Iluminarea instrumentelor de bord Atunci când luminile sunt aprinse.. este posibilã deteriorarea motorului. Notã privind protecþia mediului H Evitaþi turaþiile mari ale motorului. Tahometrul Zona roºie a tahometrului indicã plaja de supraturare a motorului. volanul va fi mult mai dificil de controlat. 113 . Mai luminos: Apãsaþi tasta .. Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. alimentarea cu carburant este întreruptã atunci când se ajunge în zona roºie. este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. este emis un semnal acustic atunci când autovehiculul atinge viteza maxim admisã. Pentru a proteja motorul. i În cazul autovehiculelor dotate cu mod de acþionare automatã a farurilor: Iluminarea instrumentelor se regleazã odatã cu modul automat al farurilor. În acest mod.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Tastele de reglare . ºi . 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru.. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. de exemplu 120 km/h. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). 5.. De asemenea. . În astfel de cazuri. În caz contrar. Mai întunecat: Apãsaþi tasta . Turaþiile mari cresc inutil consumul de carburant ºi agreseazã mediul înconjurãtor prin creºterea nivelului de emisie a noxelor. ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Indicatorul nivelului de carburant Resetarea contorului de parcurs parþial Autovehicule cu taste pe volan: Asiguraþi-vã cã afiºajul integrat în vitezometru indicã contorul de parcurs parþial ( pagina 122). 3 Indicatorul nivelului de carburant 1 2 Autovehicule fãrã taste pe volan Autovehicule cu taste pe volan 3 Indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: buºonul de alimentare este situat pe partea stângã.0. Menþineþi apãsat butonul de resetare 0 pânã când contorul de parcurs parþial ajunge la 0. 4 Lampã de avertizare nivel carburant ( pagina 286) 114 .

0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. volanul va fi mult mai dificil de controlat. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). În acest mod. 5. Informaþii afiºate standard Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. 115 . atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. Informaþiile de pe afiºaj ºi setãrile sistemului de operare pot fi controlate prin intermediul tastelor de reglare de pe panoul de bord. 3 1 Contorul de parcurs total 2 Contorul de parcurs parþial sau limita de vitezã sunt setate prin intermediul sistemelor Speedtronic variabil ( pagina 194) sau Speedtronic permanent ( pagina 196) 3 Ora 4 Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital 5 Indicatorul nivelulului de carburant ( pagina 114) 6 Poziþia schimbãtorului de viteze. . În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. În astfel de cazuri. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate G Tastele de reglare .. este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apelarea informaþiilor de stare ale autovehiculului setãri Pericol de accident Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. De asemenea..

Apãsaþi tasta de resetare 0. este necesarã adaptarea permanentã a stilului de conducere ºi a vitezei la condiþiile meteo. În cazul în care conduita de drum nu este adaptatã condiþiilor. sau . i Dacã menþineþi apãsatã tasta.. Meniuri Funcþia Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Verificare nivel ulei de motor Selectaþi/setaþi momentul de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Setarea ceasului Setarea datei Pagina 248 232 181 243 116 117 i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã.. de exemplu la ieºirea din garaj. valoarea indicatã se va schimba continuu. Temperatura exterioarã indicatã pe afiºaj va fi înlocuitã cu vitezometrul digital. suprafaþa carosabilului poate fi îngheþatã. În anumite cazuri. poate exista o scurtã întârziere în afiºarea temperaturii exterioare. sau . pot exista întârzieri în afiºarea creºterii temperaturii exterioare. Menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. 3 Afiºarea temperaturii exterioare Pericol de accident G Chiar dacã temperatura afiºatã se situeazã deasupra punctului de îngheþ. Din acest motiv.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Modificarea informaþiilor afiºate standard Puneþi contactul ( pagina 93). pânã când cifrele orei sunt afiºate intermitent. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde Sistemul acceptã modificarea setãrilor Setarea ceasului Puneþi contactul ( pagina 93). Setaþi minutele prin intermediul tastei . 116 . Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. mai ales în zone împãdurite sau pe poduri. este posibil ca autovehiculul sã intre în derapaj. De asemenea. Aceste întârzieri previn afiºarea incorectã a temperaturii datoratã cãldurii degajate de motor când autovehiculul staþioneazã sau se deplaseazã cu vitezã redusã. Setaþi ora prin intermediul tastei .

Apãsaþi tasta de resetare 0.. sau . Apãsaþi tasta de resetare 0.. Cifrele aferente lunii sunt afiºate intermitent. Cifrele aferente anului sunt afiºate intermitent. Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat.. pânã când cifrele zilei sunt afiºate intermitent. sau . valoarea indicatã se va schimba continuu. Setaþi anul prin intermediul tastei .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Setarea datei Puneþi contactul ( pagina 93). Setaþi ziua prin intermediul tastei . Setaþi luna prin intermediul tastei . 117 . 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. sau .

10-2071-31 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 3 setãri Puteþi utiliza sistemul de operare pentru aflarea datei la care este programatã urmãtoarea inspecþie tehnicã periodicã. 118 . Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. 1 Afiºaj Comandarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului + Sus/creºte volumul . Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apela informaþiile de stare ale autovehiculului Volanul cu taste Puteþi controla afiºajul ºi setãrile sistemului de operare prin intermediul tastelor situate pe volan. Pericol de accident G Utilizaþi sistemul de operare numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Preia un apel/începe formarea numãrului t Terminã un apel/respinge un apel N46. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. dar ºi pentru setarea limbii de afiºare a mesajelor pe panoul de bord ºi pentru multe altele.

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. Informaþiile afiºate se modificã la apãsarea unei taste de pe volan. De exemplu, meniul Audio conþine funcþii pentru comandarea radioreceptorului sau a CD player-ului. Puteþi utiliza o funcþie pentru afiºarea unei informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: dacã þineþi apãsatã tasta è sau · meniurile vor fi afiºate secvenþial. Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k, funcþiile din acelaºi meniu vor fi afiºate secvenþial. Meniul Settings (Setãri) nu conþine funcþii, ci submeniuri prin intermediul cãrora puteþi apela sau modifica o setare. Modul de control al acestor submeniuri este descris în cadrul secþiunii "Meniul Setãri" ( pagina 125). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele opþionale instalate la bordul autovehiculului. În cele ce urmeazã sunt descrise meniurile autovehiculelor dotate cu sistemul COMAND APS.

3

119

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Prezentarea generalã a meniurilor În figura de mai jos sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos.

3

N54.32-2230-31

În imagine este prezentat un exemplu de meniuri la autovehiculele dotate cu sistemul COMAND APS.

120

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Tabelul de mai jos prezintã meniurile ºi fiecare funcþie în parte. Meniul 1 Indicaþie Meniul 2 Sistemul audio Meniul 3 Sistemul de navigaþie Meniul 4 Memorie defecþiuni Afiºare defecþiuni Meniul 5 Setãri Revenire la setãrile implicite Submeniul panoului de instrumente Submeniul Orã/Datã1 Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi
1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio, sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Meniul 6 Calculator de bord Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului

Meniul 7 Telefonul Introduceþi codul PIN

Informaþii standard care Selectare Activare includ contorul de post de radio indicaþii de parcurs parþial ºi traseu contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Comenzi/submeniuri Afiºare a datei programate pentru verificare tehnicã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Acþionare CD player/ schimbãtor de CD-uri

3

Date statistice de Cãutare nume consum dupã în agenda resetare telefonicã Cãutare ultimele numere apelate

121

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan

i
Tabelul de prezentare a meniurilor conþine termeni generici, care nu sunt întotdeauna afiºaþi de cãtre sistemul de operare. Termenii generici utilizaþi sunt destinaþi sã vã faciliteze familiarizarea cu meniurile.

Meniul Utilizare În cadrul meniului Utilizare, puteþi selecta urmãtoarele funcþii prin intermediul tastei j sau k: Funcþia Informaþii standard care includ contorul de parcurs parþial ºi contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Sistemuldemonitorizare apresiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Informaþii afiºate standard Implicit, afiºajul multifuncþional afiºeazã contorul de parcurs total ºi contorul de parcurs parþial în partea sa superioarã. Acest mod de afiºare este definit ca informaþii afiºate standard. Pagina 122 123 248 243 234 Partea superioarã a afiºajului 1 2 3 4 5 Contor de parcurs parþial Contor de parcurs total Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital Ora Poziþia schimbãtorului de viteze, sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate N54.32-2194-31

3

Sistemul de operare afiºeazã gama de setare odatã cu prima funcþie din meniu. În cazul Sound 5/Sound 20, sistemul de operare va afiºa întotdeauna informaþiile pentru meniurile Audio ºi TEL (telefon) în limba englezã. Acest lucru este valabil chiar dacã a fost selectatã o altã limbã pentru informaþiile afiºate.

Partea inferioarã a afiºajului

122

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Dacã informaþiile afiºate diferã de cele standard, apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la apariþia informaþiilor afiºate standard. Afiºarea temperaturii lichidului de rãcire Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea temperaturii lichidului de rãcire. Meniul Audio Prin intermediul funcþiilor din meniul Audio, puteþi controla sistemul audio atunci când acesta este pornit. Dacã sistemul audio nu este pornit, va fi afiºat mesajul AUDIO off (sistemul audio oprit). Funcþia Selectare post de radio N54.32-2195-31 Utilizare CD player/ schimbãtor de CD-uri Selectarea unui post radio Porniþi radioreceptorul. Temperatura afiºatã poate urca pânã la 120 °C când autovehiculul este condus în condiþii normale ºi lichidul de rãcire conþine o cantitate corecþã de agent anticoroziune ºi antigel. Creºterea temperaturii cãtre capãtul scalei este acceptabilã în condiþii de temperaturã exterioarã ridicatã ºi când circulaþi pe teren montan. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea postului selectat. Pagina 123 123 N54.32-2197-31

1 Lungimea de undã, cu numãrul poziþiei din memorie, dacã este setatã 2 Postul Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la gãsirea postului dorit.

3

i
Memorarea posturilor noi este posibilã numai prin utilizarea radioreceptorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. De asemenea, puteþi utiliza radioreceptorul în modul normal. Utilizarea CD player-ului Porniþi radioreceptorul ºi selectaþi CD player-ul. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

123

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea informaþiilor referitoare la CD-ul redat curent. N54.32-2198-31 Meniul Navigaþie În meniul NAV , puteþi seta afiºajul astfel încât sã afiºeze informaþiile furnizate de funcþia de indicare a traseului din sistemul de navigaþie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Navigaþie. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje, în funcþie de starea sistemului de navigaþie: Mesajul NAV off (sistem de navigaþie inactiv) va fi afiºat dacã sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS nu sunt activate. În cazul în care nu este activã funcþia de indicare a traseului, pe afiºaj va apãrea relevmentul busolei. Urmãtorul mod de afiºare constituie un exemplu pentru informaþiile apãrute pe afiºaj, când este activatã funcþia de indicare a traseului:

3
1 CD-ul curent (cu schimbãtor de CD-uri) 2 Piesa curentã Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la selectarea piesei dorite.

N54.32-2201-31

i
Informaþii privind modul de activare a funcþiei de indicare a traseului puteþi gãsi în instrucþiunile de utilizare pentru sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS.

N54.32-2200-31

1 Relevment busolã

124

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Meniul Memorie defecþiuni Meniul Memorie defecþiuni afiºeazã eventualele defecþiuni apãrute. Mesajul afiºat depinde de apariþia defecþiunilor. Pericol de accident Defecþiuni apãrute În cazul în care au avut loc defecþiuni, va fi afiºat numãrul acestora. Meniul Setãri Meniul Settings (setãri) are douã funcþii: resetare timp de 3 secunde), prin care puteþi sduce toate setãrile la valorile implicite N54.32-2202-31 1 Numãrul de defecþiuni înregistrate Apãsaþi tasta j sau k. Puteþi viziona pe rând defecþiunile apãrute. Defecþiunile potenþiale sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 294). o serie de submeniuri pe care le puteþi utiliza pentru efectuarea de setãri individuale Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri). funcþia To reset: Press reset button for 3 sec. (pentru resetare: apãsaþi tasta de

G

Sistemul de operare înregistreazã ºi afiºeazã numai mesajele de defecþiune ºi de avertizare provenite de la anumite sisteme. Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. În caz contrar, este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional.

3

Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului corespunzãtor furnizat de memoria defecþiunilor. Nicio defecþiune Mesajul No malfunctions (nicio defecþiune) apare în cazul în care nu a avut loc nicio defecþiune.

i
Defecþiunile memorate sunt anulate când opriþi contactul. În cazul repetãrii unor defecþiuni, acestea vor fi reafiºate.

125

din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. modificãrile nu vor fi adoptate. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. De exemplu. Din motive de siguranþã. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Selectaþi o funcþie dintr-un submeniu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Resetarea generalã N54. lights (lumini de deplasare). funcþia Driv.32-2203-31 Puteþi reseta toate funcþiile din toate submeniurile. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. Majoritatea funcþiilor submeniului respectiv vor reveni la setãrile implicite. Resetarea funcþiilor unui submeniu Puteþi selecta revenirea tuturor funcþiilor dintr-un submeniu la setãrile implicite. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. 126 . revenind la setãrile implicite de la producãtor. Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. 3 Meniul Setãri Funcþia Resetarea generalã Resetarea funcþiilor unui submeniu Submeniuri în meniul Setãri Submeniul Panou de instrumente Submeniul Orã/Datã Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi Pagina 126 126 127 129 131 132 134 178 136 i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare.

32-2204-31 3 Setãrile pot fi schimbate prin reapãsarea tastei æ sau ç. modificãrile nu vor fi adoptate. Submeniuri din meniul Setãri Apãsaþi tasta j. apãsaþi tasta ç pentru derulare în jos. Apãsaþi tasta ç. sau tasta æ pentru derulare în sus. Bara indicatoare trece la urmãtorul submeniu. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. De exemplu. funcþia Driv. N54. Numãrul total al submeniurilor nu poate fi afiºat simultan. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. lights (lumini de deplasare). 127 . Din motive de siguranþã. Vor fi afiºate submeniurile disponibile. Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu. Puteþi selecta individual funcþiile din submeniuri prin apãsarea tastei j. Informaþii suplimentare sunt oferite în paginile urmãtoare. Meniurile sunt aranjate ierarhic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde.

128 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Panoul de bord ( pagina 129) Orã/Datã1 ( pagina 131) Sistemul de iluminare ( pagina 132) Setare mod de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/inactiv Autovehicul ( pagina 134) Sistemul de încãlzire auxiliarã ( pagina 175) Setare orã de activare Ora (setare moment de activare) Minute (setare moment de activare) Facilitãþi ( pagina 136) Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Setare ora (ceas) 3 Alegere unitate de mãsurã a vitezei Setare minute (ceas) Setare Speedtronic permanent Setare posturi de radio Setãri asociate unei taste Alegere unitate de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Alegere unitate de mãsurã pentru presiunea în pneuri Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Setare sensibilitate ºtergãtoare 1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

cluster (panou de bord) prin intermediul meniului Settings(setãri) ( pagina 125). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea unitãþii de mãsurã a vitezei Selectaþi submeniul Inst. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. (vitezometru digital). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Dig.32-2205-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de temperaturã pentru toate mesajele afiºate: °C (grade Celsius) sau °F (grade Fahrenheit).32-2236-31 N54. speedo. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de distanþã pentru toate mesajele afiºate: km (kilometri) sau miles (mile). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Temperat. (temperaturã). 3 Alegerea unitãþii de mãsurã a temperaturii Selectaþi submeniul Inst.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Panoul de bord Puteþi accesa submeniul Inst.32-2206-31 129 . Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Trip (cãlãtorie). Funcþia Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Alegere unitate de mãsurã pentru vitezometru ºi contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Pagina 129 129 130 130 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de vitezã pentru toate mesajele afiºate: km/h sau mph (kilometri sau mile pe orã). N54. Setarea curentã este evidenþiatã. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. N54. Alegerea unitãþii de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectaþi submeniul Inst.

Setarea curentã este evidenþiatã. Informaþiile selectate sunt afiºate permanent în partea inferioarã a afiºajului.32-2208-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta afiºarea temperaturii exterioare sau a vitezei. (selecþie afiºaj). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Tyre press. Italianã Spaniolã Selectarea afiºajului pentru linia de stare Selectaþi submeniul Inst. 130 . Setarea curentã este evidenþiatã. Sunt disponibile urmãtoarele setãri: Germanã Englezã Englezã americanã Francezã N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectarea limbii Selectaþi submeniul Inst. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Language (Limbã). N54. (presiunea în pneuri). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Select displ.32-2207-31 Selectaþi limba de afiºare a mesajelor sistemului de operare prin apãsarea tastei æ sau ç.32-2237-31 Alegerea unitãþii de mãsurã pentru presiunea în pneuri Selectaþi submeniul Inst. Selectaþi unitatea de mãsurã pentru presiunea din pneuri prin intermediul tastei æ sau ç bar sau psi. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. 3 Setarea curentã este evidenþiatã.

minute). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului 12/24 h. Setarea curentã este evidenþiatã. este posibilã setarea orei numai prin intermediul sistemului audio. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Minutes (setare ceas .orã). i Submeniul Clock/Date (orã/datã) este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio. Setarea minutelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Orã/Datã Puteþi accesa submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Funcþia Setare orã (ceas) Setare minute (ceas) Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Pagina 131 131 131 132 132 132 N54. Alegerea formatului de afiºare pentru ceas Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Dacã autovehiculul este dotat cu sistem COMAND APS sau Sound 50 APS. 131 . 3 N54.32-2209-31 Setaþi ora prin intermediul tastei æ or ç. sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.32-2211-31 Prin intermediul tastei æ sau ç alegeþi formatul 12 h sau 24 h .32-2210-31 Setaþi minutul prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Hours (setare ceas . Setarea orelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea zilei Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. urmãtoarele lumini se aprind automat când motorul este pornit: lãmpile laterale ºi farurile pentru fazã scurtã Lãmpile de poziþie posterioare Lampa plãcuþei de înmatriculare N54.an).32-2212-31 Setaþi ziua prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M. Setarea lunii Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Funcþia Setaþi modul de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/ inactiv Pagina 132 133 134 3 N54.32-2213-31 Setaþi luna prin intermediul tastei æ sau ç. 132 . Submeniul Iluminare Puteþi accesa submeniul Lighting (Iluminare) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Day (datã . Setarea anului Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Year (datã .lunã).zi).32-2214-31 Setaþi anul prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Month (datã .

lights (lumini de drum) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Modul funcþionare constantã a farurilor rãmâne activ în cazul în care comutatorul este în poziþia U. lighting (semnalizare telecomandatã a poziþiei). Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã.32-2215-31 Lighting Setting only possible at standstill (Reglarea sistemului de iluminare este posibilã numai în repaus) Selectaþi între utilizarea manualã a sistemului de iluminare ºi modul funcþionare constantã a farurilor cu ajutorul tastei æ sau ç. Pe afiºaj va fi apãrea urmãtorul mesaj: Semnalizarea telecomandatã a poziþiei devine inactivã dupã 40 de secunde. lights (lumini de drum). 133 . i Dacã treceþi comutatorul de lumini în poziþia C sau B. urmãtoarele lãmpi se aprind odatã cu descuierea telecomandatã a autovehiculului: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare Proiectoarele N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Driv. Din motive de siguranþã. sau dacã: deschideþi portiera ºoferului introduceþi cheia în contact încuiaþi autovehiculul cu cheia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). se va aprinde lumina aferentã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Din motive de siguranþã.32-2216-31 Utilizând tasta æ sau ç pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) funcþia de semnalizare telecomandatã a poziþiei. 3 N54. puteþi efectua aceastã setare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. nu este posibilã resetarea funcþiei Driv. Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Dacã treceþi semnalizarea telecomandatã a poziþiei pe On (activ). Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Setarea implicitã este Constant în þãrile unde modul de funcþionare constantã a farurilor este obligatoriu. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Loc.

la fiecare pornire a acestuia switched on ( pagina 123) (fãrã sound). Setarea curentã este evidenþiatã. Pagina 196 134 135 3 i Puteþi reactiva aceastã funcþie în interval de 10 minute prin deschiderea unei portiere. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul).32-2217-31 Setare posturi de radio Setare sensibilitate ºtergãtoare Selectarea posturilor de radio Funcþia Search (cãutare) vã permite sã stabiliþi dacã radioul va cãuta un nou post sau un post anterior memorat. urmãtoarele lãmpi se aprind: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta dacã luminile vor rãmâne aprinse ºi pentru cât timp. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Headlamps (lãmpi exterioare). Funcþia Setare sistem Speedtronic permanent N54. dupã oprirea motorului. dupã ce motorul a fost oprit. Submeniul Autovehicul Puteþi accesa submeniul Vehicle (autovehicul) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Dacã aþi setat funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Luminile se vor stinge dupã 60 de secunde dacã nu deschideþi o portierã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare Funcþia Headlamps (headlamps delayed switch-off) (funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare) vã permite sã alegeþi dacã iluminarea exterioarã va rãmâne sau nu activã dupã închiderea portierelor. sau dacã închideþi o portierã. 134 .

32-2219-31 moderatã scãzutã 3 Level 3 (nivel 3): sensibilitate ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie abundentã N54. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Wipe sens.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Search (cãutare). (sensibilitate ºtergãtoare) pentru setarea sensibilitãþii senzorului de ploaie. Setarea sensibilitãþii ºtergãtoarelor Puteþi utiliza funcþia Wipe sens. Level 1 (nivel 1): foarte sensibil ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie slabã Level 2 (nivel 2): sensibilitate N54. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta modul în care radioul se va acorda pe post. (sensibilitate ºtergãtoare).32-2249-31 din memorie cel mai apropiat 135 . Freqvency (Frecvenþa): este selectat cel mai apropiat post de pe lungimea de undã respectivã Memory (Memoria): este selectat postul Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta nivelul sensibilitãþii senzorului de ploaie. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul).

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Facilitãþi Puteþi utiliza submeniul Convenience (facilitãþi) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Key (tastã). i La o nouã apelare a meniului de parcurs. Setãri asociate unei taste Puteþi utiliza funcþia Key asociatã unei taste pentru a stabili dacã setãrile din submeniurile: Panoul de bord Sistemul de iluminare Autovehiculul sunt stocate ca setãri dependente de taste. Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Date statistice de consum dupã resetare Resetarea statisticilor de consum Pagina 137 137 137 3 i Din motive de siguranþã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Convenience (facilitãþi). vor fi afiºate iniþial datele statistice pentru cãlãtoria curentã. 136 .32-2220-31 Meniul Statistici de parcurs Meniul Statistici de parcurs afiºeazã date statistice ale autovehiculului. Funcþia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a activa (on) sau dezactiva (off) setarea tastei. nu este posibilã resetarea funcþiei Key (tastã) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Setting only possible at standstill (Reglarea este posibilã numai în repaus). N54.

32-2221-31 N54.999 kilometri. Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval. toate valorile vor fi resetate dupã aproximativ 4 ore.999 kilometri. Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Datele statistice de la ultima resetare sunt resetate automat dupã 9. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea modului pe care doriþi sã-l resetaþi. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului After reset (dupã resetare).999 ore sau dupã 99. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 sau o scoateþi din comutatorul de contact. 1 Distanþa parcursã de la ultima resetare 2 Timpul scurs dupã ultima resetare 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare 137 . Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). N54.32-2222-31 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Timp scurs de la pornire 3 Viteza medie în timpul cãlãtoriei 4 Consumul mediu de carburant în timpul cãlãtoriei 3 i Datele statistice dupã pornire sunt resetate automat dupã 999 ore sau 9.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). Menþineþi apãsatã tasta de resetare 0 pânã când valorile sunt aduse la 0.

Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau COMAND APS. Respingerea unui apel Dacã nu doriþi sã vorbiþi cu apelantul. N54. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (Telefon).32-2224-31 3 Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. existã pericolul distragerii atenþiei dumneavoastrã de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane.). utilizarea trebuie sã aibã loc numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Afiºajul rãmâne gol în tot acest timp. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot provoca interferenþe asupra echipamentelor electronice ºi. în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS). va fi afiºat mesajul TEL off (telefon închis) în cazul sistemului Sound 20. Dacã nu aþi introdus codul PIN. Odatã indicatã disponibilitatea funcþionalã. va fi afiºat mesajul TEL PIN în cazul sistemului (Sound 20) sau Please enter PIN: (vã rugãm introduceþi codul PIN) în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS. Introduceþi codul PIN prin intermediul telefonului mobil. În caz contrar. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. puteþi respinge apelul. Apãsaþi tasta t. sistemului audio sau COMAND APS. Apelantul va auzi tonul de ocupat. în funcþie de starea curentã a telefonului: Dacã telefonul este închis. switch on phone (vã rugãm porniþi tel. Imediat ce telefonul gãseºte o reþea. telefonul poate fi utilizat prin intermediul sistemului de operare. Din acest motiv. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje. în consecinþã. Telefonul mobil cautã o reþea.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Meniul Telefon Puteþi utiliza telefonul mobil prin intermediul funcþiilor din meniul TEL (telefon). În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. sau Pls. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. cu condiþia ca telefonul sã fie conectat la un sistem hands-free Mercedes-Benz. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. va afiºa numele acesteia. 138 .

Pe display este afiºat mesajul Processing (procesare) Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numelui pe care îl cãutaþi. i N54. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor.32-2227-31 1 Nume din agenda telefonicã 139 . Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Puteþi selecta ºi forma un numãr din agenda telefonicã în orice moment. Sistemul de operare efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului. N54. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi tasta j sau k. Terminarea unui apel Apãsaþi tasta t. cu condiþia ca telefonul dumneavoastrã sã fie disponibil pentru preluarea apelurilor. Este posibil ca aceastã procedurã sã dureze peste 1 minut. puteþi prelua un apel în orice moment. Simbolul care indicã disponibilitatea pentru preluarea apelurilor este afiºat din nou. Numele existente în memorie sunt afiºate în ordine alfabeticã sau invers. Este afiºatã durata convorbirii.32-2225-31 Introducerea de noi poziþii în agenda telefonicã este posibilã numai prin utilizarea telefonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. 3 Apãsaþi tasta s. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (telefon).

32-2228-31 N54. va fi afiºat numai numãrul. sistemul de operare va afiºa în secvenþã rapidã numele din agenda telefonicã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k. Reiniþierea unui apel Sistemul de operare memoreazã cele mai recente numere apelate. 140 . Apãsaþi tasta s. apãsaþi tasta t. Dacã se realizeazã conexiunea. Apãsaþi tasta s. apãsaþi tasta t. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon selectat. Astfel.32-2229-31 3 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. Apãsaþi tasta s. Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului. Memoria apelurilor afiºeazã cele mai recente numere sau nume apelate. Apãsaþi repetat tasta · sau è pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Pe afiºaj apare mesajul dialing (formeazã) Sistemul de operare stocheazã numãrul format în memoria apelurilor efectuate. dacã este în agendã. Dacã se realizeazã conexiunea. N54. sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon corespunzãtor numelui selectat. În caz contrar. 1 Numãr din memoria apelurilor Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numãrului sau a numelui cãutat. nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã.

Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. gaz toxic. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului este pusã în pericol. Veþi gãsi informaþii despre: inspecþiile tehnice periodice ( pagina 227) conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247) conducerea cu o remorcã ataºatã ( pagina 225) ºi alte recomandãri privind conducerea autovehiculului în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate corespunzãtor. nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. Depozitaþi ºi fixaþi toate obiectele libere pentru a preveni intrarea acestora în spaþiul destinat picioarelor ºoferului în timpul deplasãrii autovehiculului. puteþi fi accidentat grav sau fatal. Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. Este posibilã producerea unui accident care poate cauza accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. G 3 Anterior fiecãrei deplasãri. În anumite situaþii. Respectaþi recomandãrile generale privind conducerea. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. verificaþi sistemul de iluminare ºi starea generalã a autovehiculului. Obiectele pot cãdea ºi pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. debreia. Din acest motiv. În cazul în care în autovehicul sunt montate carpete auto. sau accelera. Uºile se pot deschide în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt închise complet. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei ºi decesul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pericol de accident Pornirea motorului Pericol de intoxicare G Pericol de accident G Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã. de la sfârºitul prezentei secþiuni ( pagina 149). Pericol de accidentare G Centura de siguranþã purtatã incorect sau nepurtatã. 141 . asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise ºi încuiate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului ( pagina 76). Nu veþi mai putea frâna. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare. cã nu pot aluneca ºi cã existã suficient spaþiu pentru cursa pedalelor.

Transmisia manualã Transmisia automatã ! 3 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. i Puteþi de asemenea porni motorul cu maneta în poziþia neutrã N. 142 . asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia neutrã. P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere Înainte de pornirea motorului. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii poartã centurile corect ( pagina 43) iar frâna de parcare ( pagina 147) este acþionatã. Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Dispunerea poziþiilor manetei schimbãtorului la cutia de viteze automatã 1 – 6 Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte R Treapta marºarier 7 Inel de siguranþã Înainte de pornirea motorului. i Dacã apãsaþi pedala de frânã la pornirea motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Anterior pornirii motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia de parcare P. Cursa ºi rezistenþa opusã de pedala de frânã revin la normal dupã reapãsarea acesteia. cursa pedalei este scurtã ºi rezistenþa opusã de pedalã este ridicatã.

evitaþi patinarea roþilor la conducerea pe suprafeþe alunecoase. Motorul diesel Puneþi contactul ( 3 i La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. Imediat dupã stingerea lãmpii indicatoare a preîncãlzirii q. deoarece acest lucru poate deteriora trenul de rulare. i Funcþia “touch-start” este disponibilã la autovehiculele cu transmisie automatã. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. ! Conduceþi cu vitezã mare numai dupã încãlzirea prealabilã a motorului. Motorul pe benzinã Rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ( pagina 93) ºi eliberaþi-o imediat ce motorul intrã în funcþiune. 143 . când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic ( pagina 202). Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului i Dacã motorul se aflã la temperatura de funcþionare. Procedând astfel. Dupã o pornire la rece Încãlziþi rapid motorul. rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ºi apoi eliberaþi-o imediat. Motorul este pornit automat. rotiþi cheia în contact în poziþia 3 ºi eliberaþio apoi imediat dupã pornirea motorului. Pentru a o utiliza. protejaþi motorul autovehiculului. G Se va aprinde indicatorului de preîncâlzire qde pe panoul de bord. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Nu turaþi motorul la vitezã maximã pânã atinge temperatura de funcþionare. Punerea în miºcare a autovehiculului Pericol de accident pagina 93). Dacã este posibil.

În caz contrar. Trageþi în sus inelul de siguranþã 7 ( pagina 142). dupã eliberarea pedalei de frânã. care indicã supraturarea motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului i Autovehiculul este încuiat centralizat automat atunci când se pune în miºcare. existã posibilitatea comutãrii accidentale în treptele trei sau patru ºi puteþi deteriora transmisia. Puteþi de asemenea dezactiva blocarea automatã a portierelor ( pagina 88). Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147). Transmisia manualã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. altfel puteþi deteriora transmisia. Eliberaþi uºor pedala de ambreiaj ºi acceleraþi cu atenþie. Este important ca maneta schimbãtorului sã fie deplasatã spre dreapta la comutarea între vitezele 5 ºi 6. presiunea frânei este menþinutã pentru încã 2 secunde. Cuplarea treptei marºarier ! Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Selectaþi fie prima treaptã de deplasare înainte. Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânã de motor). Astfel este posibilã pornirea de pe loc fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental. i La autovehiculele dotate cu sistem de asistenþã la demarare. Apãsaþi pedala de ambreiaj. Deschiderea portierelor din interior este posibilã în orice moment. În caz contrar. apoi trageþi-o în jos 144 . Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. existã pericolul deteriorãrii motorului. deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga pânã în capãt. Butoanele de blocare de pe portierele faþã ºi de pe uºa culisantã cunt coborâte. Asiguraþi-vã cã acul tahometrului nu atinge zona roºie. 3 ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea în consecinþã a acestuia. fie treapta marºarier.

gamele de viteze. Astfel preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzarea rapidã a acestora.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. 2 sau 1) ( pagina 152) în timp util. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. Când aplicaþi frâna pentru prima datã dupã o perioadã lungã de circulaþie în condiþii de ploaie puternicã. Astfel se previne uzura excesivã a ambreiajului. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Informaþii suplimentare despre poziþiile manetei schimbãtorului. mai ales dacã aveþi ataºatã o remorcã. Maneta schimbãtorului este deblocatã. Asistarea servo a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie. Este recomandabil sã nu opriþi autovehiculul imediat dupã ce frânele au fost supuse unei sarcini foarte mari. este posibil ca: timpul de reacþie al frânelor sã fie mai îndelungat sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D sau R. precum ºi recomandãri privind conducerea autovehiculului puteþi gãsi în secþiunea "Transmisia automatã" ( pagina 150). i Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea frânelor. 3 Pericol de accident G i Aºteptaþi pânã la cuplarea completã în vitezã înainte de a porni. Cuplaþi o treaptã inferioarã de viteze (gama 3. continuaþi sã mergeþi în loc sã opriþi. Frânele vor fi rãcite mai rapid de cãtre fluxul de aer. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare. Utilizaþi în acest scop frâna de parcare sau frâna de serviciu. Frânarea Nu acceleraþi pentru a preveni deplasarea înapoi a autovehiculului pe rampe. pe pante lungi ºi pronunþate. Eliberaþi pedala de frânã. altfel puteþi deteriora transmisia automatã. 145 . Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului.

Pericol de accident i În cazuri excepþionale. dacã utilizaþi frâna de serviciu moderat. scoateþi întotdeauna cheia din contact. deoarece în acest caz este imposibilã acþionarea direcþiei. asiguraþi autovehiculul cu cale montate la roþile faþã. dacã este descãrcat ( pagina 313) dacã este încãrcat. cu cale montate la roþile spate ( pagina 313) Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. frânaþi astfel încât sã puteþi simþi reacþia frânelor. care nu vor fi utilizate un timp îndelungat. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. de exemplu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului În consecinþã. Parcarea Pericol de accident Pericol de accident G G 3 Asiguraþi-vã cã ceilalþi participanþi la trafic nu sunt puºi în pericol de manevra de frânare. Dacã aþi circulat pe carosabil umed. Plãcuþele/saboþii de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa în conducerea autovehiculului. asiguraþi autovehiculul. În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. ! La parcarea autovehiculului. verificaþi din când în când dacã este complet funcþionalã. Nu scoateþi cheia din contact dacã autovehiculul nu staþioneazã. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã. pentru a evita consumul excesiv al bateriei. Discurile de frânã se vor încãlzi. frânaþi mai puternic la o vitezã mai ridicatã. Când parcaþi autovehiculul. în special dacã drumul respectiv a fost acoperit cu sare. La deplasarea în rampe sau pante cu înclinaþii de peste 15%: acþionaþi frâna de parcare. Dacã nu este asigurat în acest fel. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. dacã frâna de serviciu este defectã ( pagina 148). este posibil ca autovehiculul sa se deplaseze accidental. G La pãrãsirea autovehiculului se va opri întotdeauna motorul ºi se va acþiona frâna de parcare. Mercedes-Benz recomandã exclusiv folosirea plãcuþelor/ saboþilor aprobate de Mercedes-Benz. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. 146 . Din motive de securitate. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. În acest scop. Rezultatul va fi o îmbunãtãtþire a aderenþei frânelor. deconectaþi sistemul electric ( pagina 241). se vor usca mai rapid ºi vor fi protejate contra coroziunii.

Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frâna de parcare Pericol de incendiu Aplicarea frânei de parcare. puteþi apãsa apoi maneta 1 pânã la punctul de oprire. pânã la punctul de oprire. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se aprinde dacã motorul este în funcþiune. 147 . G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã în contact cu materiale inflamabile. pãrþi ale autovehiculului. 1 Manetã 2 Buton de eliberare ! Puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Eliberarea frânei de parcare 3 Pericol de accident G Maneta pentru frâna de parcare este situatã între scaunul ºoferului ºi scaunul pasagerului din faþã. În zonele locuite. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. G Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. pentru a indica poziþia acestuia participanþilor la trafic. Respectaþi prevederile legale. pot fi utilizate de asemenea elemente reflectorizante. Deplasaþi maneta 1 în jos pânã la punctul de oprire. de exemplu. iarbã uscatã sau carburant. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia. normele prevãd ca lãmpile laterale sã fie aprinse în timpul nopþii la autovehiculele parcate pe drumurile publice. Ridicaþi maneta 1 uºor ºi apãsaþi butonul de eliberare 2. Trageþi maneta 1 în sus pânã la ultimul opritor. În caz contrar. În unele þãri. trebuie mai întâi sã trageþi maneta 1 în sus. la rândul sãu.

pentru a asigura o acþiune moderatã a acesteia. 148 . deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frânarea de urgenþã În mod normal. anterior opririi contactului. Acþionaþi frâna de parcare ( pagina 147). dacã frâna de serviciu este defectã. Autovehiculul poate intra în derapaj Aplicaþi frâna de parcare cu atenþie. ! Dacã temperatura lichidului de rãcire este ridicatã. puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. bracaþi roþile cãtre marginea carosabilului. lãsaþi motorul la relanti pentru încã 1 sau 2 minute. 3 i La autovehiculele cu transmisie automatã. de exemplu ca urmare a circulaþiei pe traseu montan. cuplaþi treapta întâi sau marºarierul. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. Menþineþi apãsat butonul de eliberare 2 ºi acþionaþi cu atenþie maneta 1. Aceasta va permite revenirea la normal a temperaturii lichidului de rãcire. Roþile de pe puntea spate s-ar putea bloca. Asiguraþi autovehiculul la roþile din faþã dacã este descãrcat ºi la cele din spate dacã este încãrcat. Pericol de accident Oprirea motorului La autovehiculele cu transmisie automatã. Rotiþi cheia în poziþia 0 ( pagina 93) ºi scoateþi-o din contact. În cazul autovehiculelor cu transmisie manualã. În cazuri excepþionale. dacã frâna de parcare este acþionatã prea brusc. G i La parcarea în rampã sau pantã abruptã. de exemplu cu cale ( pagina 313). Sistemul antidemaraj este activat. cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P.

Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. acþionarea frânelor poate cauza formarea rapidã a unui strat subþire de apã pe suprafaþa gheþii ºi aderenþa pneurilor va fi redusã considerabil. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea volanului. G 3 În funcþie de adâncimea stratului de apã de pe carosabil. Cînd se formeazã polei pe carosabil (datoritã ceþei. evitaþi sã conduceþi pe urmele create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie. în timp ce motorul este supraturat. O atenþie deosebitã trebuie acordatã stãrii carosabilului. dacã temperatura exterioarã scade cãtre punctul de îngheþ al apei. Este necesarã respectarea urmãtoarelor recomandãri pentru a se evita pericolul deteriorãrii motorului. Conduceþi cu atenþie deosebitã în asemenea situaþii G Conducerea pe carosabil umed Pericol de accident Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. de exemplu). aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: nivelul apei nu trebuie sã depãºeascã marginea inferioarã a barei de protecþie frontale viteza maximã permisã este viteza de deplasare a pietonilor 149 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Recomandãri generale privind conducerea autovehiculului Direcþia Pericol de accident Întreruperea alimentãrii la supraturaþie Alimentarea cu benzinã/motorinã este întreruptã dacã pedala de acceleraþie este eliberatã complet. Din acest motiv. autovehiculul este complet controlabil. Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei. Aderenþa pneurilor Cu toate cã pe suprafeþe de drum uscate. la o anumitã vitezã. ! Nu menþineþi volanul rotit pânã la capãtul cursei mai mult decât este necesar (de exemplu. ! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din faþã. Este posibilã deteriorarea pompei hidraulice datoritã temperaturii ridicate a lichidului hidraulic. autovehiculul poate acvaplana chiar dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este adecvatã ºi autovehiculul ruleazã cu vitezã redusã. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. pe suprafeþe ude sau acoperite de gheaþã trebuie sã reduceþi viteza pentru a putea beneficia de acelaºi nivel de siguranþã. Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. la efectuarea virajelor sau a manevrelor). sau cele de pe contrasens determinã formarea de valuri la înaintarea prin apã.

Treptele individuale de vitezã sunt selectate automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Dispunerea treptelor de vitezã Procedura de schimbare a treptelor de vitezã Transmisia automatã se adapteazã stilului dumneavoastrã de conducere. 2 ºi 1 ( pagina 152) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 153) viteza de deplasare a autovehiculului rezistenþa la înaintare (datoratã încãrcãturii. înclinaþiei rampei. puteþi influenþa selectarea treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptelor de vitezã 3 P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere 150 . 3. Reglarea punctelor de comutare ia în considerare parametrii funcþionali ºi stilul de conducere în momentul respectiv. transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea modului de schimbare a treptelor de vitezã. sau gama de viteze curentã. 4. Informaþii afiºate în cazul autovehiculelor cu ( pagina 118) ºi fãrã taste integrate în volan ( pagina 115). Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. prin reglarea permanentã a punctelor de comutare a treptelor de vitezã. tractãrii unei remorci) Pe afiºaj este indicatã poziþia în care este cuplatã maneta schimbãtorului. Treapta selectatã depinde de: poziþia manetei schimbãtorului în gamele de viteze D.

Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. Dacã sistemul ASR este dezactivat sau sistemul ESP® prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N numai dacã autovehiculul este în pericol de derapare. 151 . Nu deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului. transmisia automatã poate fi deterioratã. Comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. În caz contrar. Toate cele 5 trepte pentru deplasare înainte sunt disponibile. puteþi efectua manual schimbarea vitezelor. Transmisia automatã limiteazã gama de viteze ( pagina 152) cu o treaptã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze ì Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului parcat. chiar ºi la autovehiculele cu transmisie automatã. ê Poziþia pentru conducere Transmisia selecteazã automat treptele de vitezã. í Treapta marºarier Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia R numai dacã autovehiculul staþioneazã. pe drumuri cu polei. Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. Pericol de accident 3 G Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. în funcþie de treapta de vitezã selectatã curent. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. spre simbolul D–. în cazul împingerii sau tractãrii. de exemplu. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. ë Poziþie neutrã Nu are loc transmisia puterii de la motor la roþile motrice. de exemplu. Maneta schimbãtorului este blocatã în poziþia P odatã cu scoaterea cheii din contact.

Aceastã poziþie vã permite utilizarea frânei de motor. 3 vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã de Deplasaþi maneta schimbãtorului spre dreapta. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a patra de vitezã. Game de viteze Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. è ç i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. se previne supraturarea motorului. Astfel. Pentru frânare în pantã abruptã ºi pentru conducere: pe drumuri montane abrupte pe teren montan în condiþii de solicitare intensã Transmisia automatã funcþioneazã doar în prima treaptã de vitezã. Transmisia comutã într-o gamã de viteze care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor. Transmisia automatã extinde gama de viteze cu o treaptã. ê é Transmisia comutã prin toate cele 5 viteze. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în gama completã de viteze D. dacã gama de viteze este limitatã. Pentru frânare în pantã extrem de abruptã ºi pe porþiuni lungi în pantã descendentã. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a treia de vitezã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã i Transmisia nu comutã într-o treaptã inferioarã de vitezã la deplasarea manetei schimbãtorului spre D– dacã turaþia motorului este excesivã. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat superioarã. Gama de viteze selectatã este indicatã pe afiºaj. æ 152 . Selectarea gamei de viteze ideale Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D–. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului spre dreapta. Extinderea completã a gamei de viteze Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D+ pânã la o nouã afiºare a simbolului D pe afiºajul vitezometrului. transmisia automatã nu va comuta în treapta superioarã de vitezã. spre simbolul (D+) sau spre stânga. spre simbolul (D–). Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a doua de vitezã. spre simbolul D+. În acest scop. transmisia comutã într-una din treptele inferioare de vitezã.

comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 ( pagina 152). Oprirea autovehiculului Dacã staþionaþi doar pentru scurt timp: lãsaþi schimbãtorul în poziþia pentru conducere. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând frâna de serviciu. la viteze reduse. Acþionaþi frâna de parcare înainte de a efectua lucrãri la autovehicul ºi treceþi schimbãtorul în poziþia de parcare P. În funcþie de înclinaþia rampei sau pantei. puteþi comuta între poziþia de conducere D ºi marºarier R. Eliberaþi pedala de acceleraþie imediat ce viteza doritã a fost atinsã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul dumneavoastrã de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã. chiar dacã sistemul tempomat este în funcþiune. în funcþie de turaþia motorului. Acceleraþi uºor ºi evitaþi manevrele bruºte. Accelerare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã Accelerare accentuatã: comutare târzie în treaptã superioarã Retrogradarea vitezelor prin accelerare puternicã Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã. Transmisia automatã comutã din nou în treapta superioarã de vitezã. motorul trebuie sã fie turat în plaja de turaþii moderate. Efectuarea manevrelor Efectuarea manevrelor în spaþii reduse: Controlaþi viteza de deplasare prin acþionarea atentã a frânelor. Tractarea unei remorci Pe rampe cu înclinaþii pronunþate. fãrã frânare. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. autovehiculul se poate deplasa accidental. În caz contrar. 153 . Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã. Efectuarea de lucrãri la autovehicul Pericol de accident 3 G i Pentru efectuarea de manevre bruºte (de exemplu pentru a scoate autovehiculul din zãpadã sau zloatã prin balans).

Reglare electricã a oglinzilor retrovizoare exterioare Comutatorul ºi butonul pentru reglarea oglinzilor exterioare sunt situate pe capitonajul interior al uºii ºoferului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Oglinzile Înainte de a porni la drum. obiectele apar mai departe decât sunt în realitate. Astfel. Din acest motiv. Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. 1 Pârghie de reglare anti-orbire Împingeþi pârghia anti-orbire 1 înspre spate 1 Oglinda exterioarã de pe partea stângã 2 Oglinda exterioarã de pe partea dreaptã 3 Regleazã poziþia oglinzilor. Oglinzile exterioare Reglaþi manual oglinzile exterioare. asiguraþi-vã în oglinda retrovizoare interioarã. La efectuarea de manevre sau la depãºiri. spre stânga sau spre dreapta. reglaþi oglinda retrovizoare interioarã ºi oglinzile exterioare astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. sau partea din dreapta 2 a comutatorului pentru oglinda din dreapta. Reglarea oglinzii în modul anti-orbire. dacã utilizaþi exclusiv oglinzile retrovizoare exterioare puteþi provoca un accident. pânã la reglarea oglinzii în poziþia corectã. Pericol de accident G 3 Oglinda retrovizoare Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã. Apãsaþi partea din stânga 1 a comutatorului pentru oglinda din stânga. 154 . Puneþi contactul ( pagina 93). Apãsaþi butonul 3 în vârf sau pe bazã.

În modul intermitent. poziþiile lll ºi ll sunt comutate automat la nivelul l.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. ºtergãtoarele vor acþiona intermitent pânã când porniþi din nou. în caz contrar murdãria de pe suprafaþa senzorului de ploaie sau efectelor optice ar putea provoca activarea accidentalã a ºtergãtoarelor. Senzorul de ploaie regleazã automat frecvenþa de acþionarea a ºtergãtoarelor de parbriz. în sensul indicat de sãgeata 2. iar ºtergãtoarele sunt în funcþiune. în funcþie de intensitatea ploii. 3 1 Ciclu unic de ºtergere 2 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz Activarea ºtergãtoarelor de parbriz Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Rotiþi comutatorul mixt în poziþia corespunzãtoare. Frecvenþa iniþialã a ºtergãtoarelor va reveni când rulaþi din nou cu peste 8 km/h. II Funcþionarea normalã a ºtergãtoarelor de parbriz III Funcþionarea rapidã a ºtergãtoarelor de parbriz 155 . în funcþie de intensitatea ploii: 0 Dezactivare ºtergãtoare de parbriz I Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz i Frecvenþa ºtergãtoarelor este automat redusã dacã autovehiculul este oprit. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Puteþi utiliza poziþia I ca frecvenþã universalã a ºtergãtoarelor. De exemplu. ! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Opriþi ºtergãtoarele pe vreme uscatã. Dacã opriþi autovehiculul. intervalele de ºtergere sunt mai lungi. dacã aþi selectat poziþia II ºi opriþi autovehiculul. Ciclu unic de ºtergere Deplasaþi scurt comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la punctul de rezistenþã. Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului.

1 Comutator 2 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru a opri ºtergãtorul 5 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 156 . chiar dacã plouã. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã fãrã lichid de spãlare a parbrizului. Curãþarea cu lichid de spãlare Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 5 sau 2 ºi menþineþi-l pânã când geamul este curat. Încãlzirea se opreºte automat dupã aproximativ 5 minute. Sistemul de încãlzire a parbrizului consumã multã energie. Stergãtorul lunetei Comutatorul este situat pe comutatorul mixt. Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93). În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: senzorul de ploaie este activat când comutaþi ºtergãtoarele în poziþia intermitentã. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când comutaþi în marºarier iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite. farurile vor fi curãþate cu un jet de apã sub presiune. 3 Stergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului. De aceea. Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã. i Stergeþi utilizând lichid de spãlare. Oprirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 4. în funcþie de intensitatea ploii cãzute pe senzor. Sistemul de încãlzire a parbrizului Sistemul de încãlzire a parbrizului este funcþional doar când motorul este pornit. În acest mod preveniþi murdãrirea parbrizului. Curãþarea cu lichid de spãlare Deplasaþi comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã. Pornirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3. este indicat sã-l opriþi imediat dupã curãþarea parbrizului. pe partea stângã a coloanei de direcþie. La autovehiculele cu sistem de curãþare a farurilor: Dacã faza scurtã este activã.

Este posibilã provocarea unui accident ºi punerea în pericol a propriei persoane sau a altor persoane. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Pericol de accident Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Tasta pentru încãlzirea lunetei este situatã pe consola centralã. aburite. Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie. 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei F. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei P. Funcþia de încãlzire este dezactivatã automat dupã aproximativ 12 minute. De aceea. sau acoperite de zãpadã. Nu porniþi la drum dacã geamurile sunt îngheþate. Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire este funcþional doar când motorul este pornit. Geamurile îngheþate limiteazã câmpul vizual. Lampa de control integratã în tastã se stinge.25-2861-31 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei P. N54. este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei de îndatã ce aceasta este curatã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei F. N54. 157 . G Îndepãrtaþi gheaþa sau zãpada de pe geamurile autovehiculului înainte de pornirea în cãlãtorie.25-2862-31 3 Tasta pentru încãlzirea parbrizului este situatã pe consola centralã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea 3 158 .

Pericol de accident Pericol de accidentare G 6 7 8 Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. existã riscul producerii de arsuri al pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. când sistemul de încãlzire este în funcþiune. Prin urmare. În caz contrar. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. Ca urmare. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. Dacã este necesar. este posibilã aburirea geamurilor. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau ventilat. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. 159 . 3 G i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Filtrul de praf reþine majoritatea particulelor de praf ºi polen introduse în habitaclu odatã cu aerul din exterior. sã fie foarte fierbinte.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Încãlzire Încãlzire posterioarã 9 Comutator Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 176 164 160 163 163 Pagina 180 163 Sistemul de încãlzire este activat doar când motorul este pornit. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la situaþia curentã de trafic ºi puteþi provoca un accident. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de aceste orificii de ventilaþie. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. cum ar fi gradul de poluare a aerului.

dar nu sub viteza a doua. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 3 Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 3 Tastã pentru modul recirculare a aerului 4 Buton de selectare pentru distribuþia aerului Setãri de bazã 160 . Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Puneþi butonul pentru distribuþia aerului în poziþia h. Închideþi orificiile de ventilaþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 Buton de selectare a temperaturii 2 Buton de selectare debit de aer Pagina 161 161 162 161 Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în funcþie de necesitãþi. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia minimã. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. dar nu sub o valoare medie. Ventilare Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. dar nu sub viteza a doua.

veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre stânga: Setarea debitului de aer Rotiþi butonul de reglare a debitului de aer 2 situat pe panoul de comandã ( pagina 160) la viteza doritã. Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare 4 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). 161 . debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 160).Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Deschideþi conform necesitãþilor: orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Ó Ò Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului ÔP 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre dreapta.

În caz contrar. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 160). Dacã parbrizul este aburit pe exterior. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Ca urmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Modul recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. 3 Pericol de accident G Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Setãri speciale Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 160) pe o vitezã mai mare a aerotermei. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 160) pe o poziþie superioarã. Tasta pentru modul de recirculare a aerului 3 este situatã pe panoul de comandã ( pagina 160). este posibilã aburirea geamurilor. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. dar nu sub viteza a doua. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Lampa de control integratã în tastã se stinge. i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. 162 . Rotiþi butonul de distribuþie a aerului 4 ( pagina 160) în poziþia ‚ P.

Lampa de control integratã în tastã se stinge. Regulatorul este deschis dacã este vizibil simbolul . de exemplu.. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia P.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Dezaburirea Setarea urmãtoare poate fi utilizatã pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. 163 . în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Încãlzirea compartimentului posterior 3 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Panoul de comandã 1 Încãlzirea compartimentului posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. Rotiþi butonul de selectare distribuþiei aerului în poziþia ‚ P Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer în poziþia a patra. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $.

Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre stânga.25-2864-31 3 Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. N54. alimentat cu carburant. Autovehiculele fãrã încãlzire auxiliarã: 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã ( pagina 176) 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii Pentru activare: apãsaþi tasta ³. Autovehiculele cu încãlzire auxiliarã: 164 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului 2 pentru compartimentul posterior. Tasta pentru funcþia de amplificare a încãlzirii este situatã între comutatorul de lumini ºi volan. realizeazã încãlzirea interiorului autovehiculului cât mai rapid posibil când motorul este în funcþiune. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Rotiþi butonul de control al debitului de aer la setarea doritã. i Sistemul de încãlzirea auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre dreapta. Funcþia de amplificare a încãlzirii Sistemul auxiliar de amplificare a încãlzirii.

Funcþia de amplificare a încãlzirii acþioneazã aproximativ 2 minute. conform necesitãþilor. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 3 165 . aceasta va intra în funcþiune când motorul este repornit (funcþia de memorare). apoi se opreºte automat. Sistemul de amplificare a încãlzirii asigurã încãlzirea cât mai rapidã a habitaclului în timpul etapei de încãlzire a motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea i Dacã opriþi motorul fãrã a opri funcþia de amplificare a încãlzirii. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ³. Sistem de amplificare a încãlzirii Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de amplificare a încãlzirii acþionat electric. i Sistemul de amplificare a încãlzirii porneºte automat.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic 3 166 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Funcþia Tempmatic Încãlzire posterioarã/ rãcire posterioarã 9 Tastã Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 168 163 163 Pagina 180 163 Sistemul Tempmatic este funcþional doar când motorul este pornit. sã fie foarte fierbinte sau foarte rece. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau rãcit. precum ºi mirosurile neplãcute provenind din exterior. 3 Pericol de accidentare G 6 7 8 i Când funcþia Tempmatic este activã. polen. 176 164 167 . Filtrul mixt reþine majoritatea particulelor de praf. Pericol de accident G Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. existã riscul producerii de degerãturi sau arsuri ale pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. sub autovehicul se poate forma condens. Ca urmare. Prin urmare. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. În caz contrar. este posibilã aburirea geamurilor. când funcþia Tempmatic este activã. cum ar fi gradul de poluare a aerului. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. Dacã este necesar. Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. Puteþi utiliza sistemul Tempmatic pentru reglarea sau controlul automat al temperaturii.

aerul din habitaclu nu este nici dezumidificat. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Funcþia 1 Butonul de selectare a temperaturii 2 Butonul ºi indicatorul de selectare a debitului de aer 3 Tastã pentru modul de recirculare a aerului 4 Comutator pentru funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) 5 Buton de selectare a distribuþiei aerului Pagina 169 170 170 172 170 3 Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. sau activaþi funcþia de recirculare a aerului pentru o scurtã perioadã de timp. pentru a rãci interiorul mai rapid. Pentru activare: apãsaþi tasta ° pentru modul economic. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. este posibilã aburirea geamurilor. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ° pentru modul normal. i Selectaþi aceste setãri doar pentru perioade scurte de timp. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. nici rãcit. În caz contrar. Modul economic (cu sistemul de aer condiþionat deconectat) Când este selectat modul economic. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 6 Comutator pentru Mod economic Mod cãldurã rezidualã 168 171 168 .

Deschideþi conform necesitãþilor: Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 168). veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 169). Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Închideþi orificiile de ventilaþie centrale. Închideþi orificiile de ventilaþie. Sistemul de climatizare este dezactivat. 169 . Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale pe jumãtate ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Setarea recomandatã pentru temperaturã este 22 °C în condiþii normale. dar nu sub viteza a doua.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Poziþia de bazã Ventilaþie Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Apãsaþi tasta °. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) la poziþia minimã (rãcire maximã). Modificaþi temperatura numai în trepte mici. la care funcþia Tempmatic se adapteazã cât mai rapid ºi mai confortabil cu putinþã. dar nu sub viteza a doua. dar nu sub o valoare medie. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Rotiþi butonul de selectare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 168) în poziþia h.

Lampa de control integratã în tastã se aprinde. de exemplu când circulaþi printr-un tunel. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. ÔP Ò Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare a distribuþiei aerului situat pe panoul de comandã ( pagina 168). atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Ca urmare. dupã ce ajunge la viteza minimã. Ó 170 . Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. i Dacã apãsaþi din nou butonul de selectare a debitului de aer ß aeroterma se opreºte. În caz contrar. Tasta pentru modul de recirculare a aerului este situatã pe panoul de comandã ( pagina 168). Pericol de accident 3 Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului G 1 Buton de selectare a debitului de aer Pentru a mãri debitul: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. este posibilã aburirea geamurilor. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Modul recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului.

Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93) sau scoateþi cheia. Lampa de control integratã în tastã se stinge. în funcþie de temperatura exterioarã. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 168). Setaþi conform necesitãþilor: temperatura ( orificiile de aer ( Apãsaþi tasta °( pagina 169) pagina 170). motorul înmagazineazã cãldurã rezidualã. i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este dezactivatã automat: dupã aproximativ 30 de minute la pornirea motorului dacã tensiunea furnizatã de baterie scade i Timpul de încãlzire depinde de: temperatura lichidului de rãcire temperatura interioarã selectatã tensiunea bateriei Aeroterma fucþioneazã la viteza 1 indiferent de poziþia în care este butonul de selectare a debitului de aer. Mod Cãldurã rezidualã Dupã lungi perioade de funcþionare. pagina 166) pagina 168). 3 Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. distribuþia aerului ( Setãri speciale i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Lampa de control integratã în tastã se stinge. i Modul de recirculare a aerului este oprit automat dupã aproximativ 1030 minute. Lampa de control integratã în tastã se stinge. dar nu sub viteza a doua. Puteþi utiliza cãldura rezildualã pentru încãlzirea autovehiculului timp de 30 de minute. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ° ( pagina 168). Activaþi funcþia de reîncãlzire utilizând tasta Å ( pagina 168). 171 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) pe o poziþie superioarã.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 în poziþia P. Orificiul de ventilaþie este deschis dacã simbolul . Pentru activare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). de exemplu. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Dacã parbrizul este aburit pe exterior. 3 172 . care asigurã curãþarea rapidã a geamurilor ºi dezumidificarea aerului din interior. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Dezaburirea Setãrile urmãtoare pot fi utilizate pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. este vizibil. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) Autovehiculele care dispun de funcþia Tempmatic sunt echipate cu o funcþie de reîncãlzire. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Rotiþi butonul de control al debitului de aer 2 pe treapta de vitezã patru. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Torpedoul ventilat Torpedoul poate fi ventilat când funcþia Tempmatic este activã. 173 . de exemplu pentru a rãci conþinutul acestuia. Aerul condiþionat în compartimentul posterior 3 Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea stângã 1 Pentru activarea/dezactivarea aerului în torpedo Pentru activare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea stângã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea dreaptã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. 1 Aerul condiþionat în compartimentul posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $.

Dacã autovehiculul dispune de ambele sisteme. Reglaþi debitul de aer prin deschiderea/închiderea clapetelor. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului pentru compartimentul posterior. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. ! Nu închideþi niciodatã toate orificiile de ventilaþie. deoarece în acest caz existã riscul deteriorãrii sistemului de aer condiþionat din compartimentul posterior. Orificiile de ventilaþie din aducþia de aer din plafon În aducþia de aer a plafonului sunt prevãzute orificii de ventilaþie. iar modul de recirculare a aerului va fi activ. iar cursorul de selectare este în poziþie medianã. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. Pentru a mãri debitul de aer: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. va funcþiona numai unul din sisteme. 1 Orificii de ventilaþie 174 . 3 i Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior ºi/sau cu un sistem de încãlzire. Modificaþi distribuþia aerului prin rotirea orificiilor de ventilaþie.

dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie ( pagina 178). Sistemul de încãlzire auxiliar poate fi utilizat când motorul este pornit sau oprit. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. Din acest motiv. 3 G i Sistemul de încãlzire auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului. Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. Sistemul de încãlzire auxiliarã este prevãzut cu: un dispozitiv de încãlzire a apei sau un dispozitiv de încãlzire a aerului Sistemul de încãlzire auxiliarã prevãzut cu dispozitiv de încãlzire a apei Pericol de intoxicare sau de incendiu Pericol de incendiu ºi de explozie Sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã poate fi utilizat pentru: ventilarea sau preîncãlzirea interiorului autovehiculului ºi dezgheþarea geamurilor facilitarea pornirii motorului pe vreme rece asistarea sistemului de încãlzire al autovehiculului în timpul funcþionãrii motorului la temperaturi exterioare scãzute (funcþie de amplificare a încãlzirii) ( pagina 164). Sprayurile. În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. 175 . Dispozitivul de încãlzire a apei încãlzeºte lichidul de rãcire ºi interiorul autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte habitaclul la o temperaturã prestabilitã. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. de exemplu în garaje. G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. În caz contrar. Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini trei momente de activare. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Intervalul de încãlzire maxim este de 60 minute. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. Astfel motorul va consuma mai puþin carburant. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. Pentru ca sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã sã poatã funcþiona corect. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant.

Lampa de control roºie integratã în tastã se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Puteþi dezactiva sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã prin intermediul: comutatorului sistemului de încãlzire auxiliarã/sistemului de amplificare a încãlzirii ( pagina 176) telecomenzii sistemului auxiliar de încãlzire ( pagina 177) Operarea prin intermediul comutatorului Comutatorul pentru încãlzire/ventilaþie auxiliarã este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta ö. Înainte de activare Reglaþi temperatura aerului la nivelul dorit prin intermediul butonului de selectare a temperaturii ( pagina 161). Setaþi distribuþia aerului conform necesitãþilor. Intervalul de încãlzire sau ventilare este limitat la 60 minute. Aeroterma trece pe prima treaptã. i Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilaþie auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. În caz contrar. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii ( pagina 164) Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: þineþi apãsat comutatorul ö maxim 2 secunde: Sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. sau rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). 3 ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã la intervale regulate (cel puþin o datã pe lunã). 176 . Lampa roºie de control integratã în tastã se stinge. apoi se opreºte automat. timp de aproximativ 10 minute.

Sistemul este gata de sincronizare. Raza de acþiune poate fi redusã datoritã: surselor de interferenþe obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþia nefavorabilã în care se aflã telecomanda la un moment dat emiterii dintr-un spaþiu închis Se pot folosi maxim 4 telecomenzi la autovehicul. Telecomanda este sincronizatã cu panoul de comandã. 3 i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control 1 nu lumineazã scurt la apãsarea tastelor ( pagina 328).Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea sistemului prin telecomandã Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 600 de metri. Apãsaþi tasta 2 de pe telecomandã. Lampa roºie de control din comutatorul ö se stinge. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 3. numai telecomanda respectivã va fi sincronizatã cu ceasul. Toate celelalte telecomenzi care au fost sincronizate vor fi anulate. Lampa roºie de control din comutatorul ö rãmâne aprinsã pânã la eliberarea comutatorului. i Dacã apãsaþi tasta 3 de pe telecomandã în primele 3 secunde ale procesului de sincronizare. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 2. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Sincronizarea telecomenzii Tineþi apãsat comutatorul ö mai mult de 10 secunde. apoi se opreºte automat. 1 Lampa de control 2 Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã 3 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã 177 . Apoi lampa roºie de control din comutatorul ö începe sã lumineze intermitent.

sau Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã când simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. Aºteptaþi 10 secunde ca sã revinã informaþiile afiºate standard. (încãlzire auxiliarã) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Va fi afiºat momentul activãrii. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. Apãsaþi comutatorul ö. (încãlzire auxiliarã) va apãrea pe afiºaj. între 1 ºi 3. 178 . iar pe afiºaj apare --:--. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge. Apãsaþi scurt comutatorul ö. Dacã nu aþi selectat un moment de activare. Utilizaþi tasta . Momentul activãrii este selectat. sau Timer off (timer oprit). Sistemul de operare cu taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie. Simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. N54. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. activarea automatã este dezactivatã. Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93).32-2245-31 i Puteþi accesa submeniul Aux.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Selectarea unui moment de activare Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini 3 momente de activare. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. dacã nu a fost selectat niciun moment de activare. Submeniul Aux. Va fi evidenþiat momentul de activare selectat. heat. de pe panoul de bord pentru a selecta momentul de activare dorit. sau . 3 i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact. heat.

179 . Cifrele aferente orei vor fi afiºate intermitent. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. Va fi selectat momentul activãrii. Setaþi minutele prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi tasta de resetare 0 de pe panoul de bord. Este afiºat simbolul Minutes (minute). Apãsaþi tasta è. sau . Este afiºat simbolul Hours (ore). Va fi selectat momentul activãrii. sau . Prin intermediul tastelor . conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare" ( pagina 178). iar pe afiºaj va apãrea simbolul ”.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta momentul de activare dorit. Setaþi ora prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta de resetare 0. pânã la apariþia acestora pe afiºaj. valoarea indicatã se va schimba continuu. Setarea momentului de activare Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Activarea automatã este opritã dacã selectaþi setarea Timer off (timer oprit). 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. mai mult de o secundã.. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în contact. Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard apãsaþi repetat tasta è sau ·. Setaþi minutele prin intermediul tastei . Apãsaþi tasta j. de pe panoul de bord. de pe panoul de bord setaþi ora. Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare"( pagina 178). pentru a selecta momentul de activare. Apãsaþi tasta è.

este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. de exemplu în garaje. Puteþi utiliza timerul de încãlzire auxiliarã pentru a memora trei momente de activare. Timerul sistemului de încãlzire auxiliarã este situat deasupra panoului de comandã de pe plafon. 180 . În caz contrar. sau dacã a fost selectat un moment de activare. timp de aproximativ 10 minute. G 3 În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. Din acest motiv. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire. Pentru ca sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie sã poatã funcþiona corect. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. Dispozitivul de încãlzire a aerului încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. Pericol de incendiu ºi de explozie G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. Intervalul de încãlzire maxim este de 120 minute. Sprayurile. în funcþie de cantitatea de cãldurã necesarã. în special la autovehiculele dotate cu dispozitiv de încãlzire a aerului. Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului este prevãzut cu un timer cu temperaturã preselectatã care regleazã debitul de aer la diferite niveluri. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului Pericol de intoxicare sau de incendiu Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. În caz contrar. i Ora ºi ziua sunt afiºate continuu numai când contactul este pus. ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã cel puþin o datã pe lunã. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã.

Informaþiile afiºate dispar dupã aproximativ 15 secunde de la întreruperea contactului. Ziua sãptãmânii 2 va fi afiºatã intermitent. Setaþi ziua prin intermediul tastei ý sau þ. Ziua este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Setaþi ora actualã prin intermediul tastei ý sau þ. care poate fi setat prin intermediul tastei ý sau þ conform instrucþiunilor de mai sus. Pe afiºaj apare timpul rãmas pentru încãlzire. Pe afiºaj apare simbolul ö lângã ora curentã ºi ziua sãptãmânii. momentul activãrii sau intervalul de încãlzire ö Modul de încãlzire ºi defecþiunile Seteazã temperatura Pentru a seta ceasul: þ înainte Pentru a seta ceasul: ý înapoi ö Activeazã/dezactiveazã dispozitivul de încãlzire H Selecteazã o poziþie în memorie/un moment de activare ” Seteazã ora curentã ºi ziua sãptãmânii Ora este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. 4 5 6 7 8 9 a i Dacã întrerupeþi contactul când sistemul de încãlzire auxiliarã este activ. Setaþi timpul de încãlzire rãmas între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Aeroterma porneºte. Simbolul ö va fi indicat pe afiºaj. 181 . Dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã Apãsaþi tasta ö. Dacã aþi pus contactul: Apãsaþi tasta ö. Pe afiºaj apar timpul de încãlzire rãmas ºi simbolul ö. 3 Setarea orei ºi zilei sãptãmânii Menþineþi apãsatã tasta ” pânã ce ora este afiºatã intermitent. Activarea sistemului de încãlzire auxiliarã Dacã aþi întrerupt contactul: Apãsaþi tasta ö. Aeroterma se opreºte.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Funcþia 1 2 3 Poziþia în memorie Ziua de activare Informaþii afiºate: ora actualã. acesta va rãmâne în funcþiune încã 15 minute. Sistemul de încãlzire auxiliarã rãmâne activ încã aproximativ 2 minute.

3 i Momentul de activare este anulat la finalul procesului de încãlzire ºi trebuie reselectat pentru ca procesul de încãlzire sã fie repetat. aºteptaþi pânã când informaþia nu mai este afiºatã intermitent. Ora curentã ºi poziþia din memorie sunt afiºate. Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj este indicatã intermitent poziþia din memorie doritã 1. Setarea aferentã momentului de activare (ora ºi ziua sãptãmânii) este afiºatã timp de aproximativ 5 secunde. Dacã doriþi sã setaþi momentul de activare pentru urmãtoarele 24 de ore. Setarea temperaturii Temperatura aerului poate fi setatã între 10 °C ºi 30 °C. Selectarea unui moment de activare Momentul de activare poate fi selectat pentru urmãtoarele 24 de ore. Momentul activãrii este stocat când nu mai este afiºat intermitent. sau pentru o sãptãmânã. Setaþi timpul de încãlzire între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. iar simbolul ö este afiºat intermitent. prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 5. Momentul de activare este setat pentru urmãtoarele 24 de ore. Setarea momentului de încãlzire Tineþi apãsatã tasta ý pânã ce setarea curentã este afiºatã intermitent. timp de aproximativ 5 secunde. Apãsaþi scurt tasta ý sau þ. Pe afiºaj apare intermitent momentul de activare. Setarea este memoratã când informaþia afiºatã dispare. Momentul activãrii este selectat când nu mai este afiºat intermitent. iar momentul activãrii este afiºat intermitent. Ziua sãptãmânii 2 va fi deasemenea afiºatã intermitent. Verificarea momentului de activare Apãsaþi scurt butonul H. Sistemul de încãlzire auxiliarã se deconecteazã automat dupã scurgerea timpului alocat încãlzirii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Setarea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj apare intermitent poziþia din memorie doritã 1. Anularea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj nu mai apare nici o poziþie de memorie 1. sau Setaþi ziua de activare prin intermediul tastelor ý sau þ atunci când ziua sãptãmânii 2 este afiºatã intermitent. Setaþi momentul de activare prin intermediul tasteiý sau þ. 182 .

stânga 2 Geam acþionat electric. trageþi sau apãsaþi comutatorul 1. puteþi închide automat numai geamul de pe partea ºoferului. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Pentru a opri cursa geamului. Tastele de comandã pentru toate geamurile laterale sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. i Din motive de siguranþã. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 1 Geam acþionat electric. Pericol de accidentare i Geamul se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. 183 . Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. dreapta Puneþi contactul ( pagina 93).Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Geamurile laterale Puteþi deschide ºi închide geamurile laterale prin acþionare electricã. apoi îl eliberaþi. Pentru închidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Acþionarea electrica a geamului (pe partea ºoferului) 3 G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam lateral pentru a preveni accidentarea persoanelor. Pentru deschidere: menþineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. Geamul se închide automat dacã trageþi comutatorul 1 dincolo de punctul de rezistenþã. Pentru a opri cursa geamului.

Pentru deschidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înainte. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 1 Mâner Trebuie sã auziþi când cele douã jumãtãþi ale mânerului cupleazã ºi în final trebuie sã fie la acelaºi nivel. 3 Pentru deschidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia doritã. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Menþineþi comutatoarele în aceastã poziþie timp de aproximativ o secundã. atunci când geamul este deschis. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 1 Pârghie Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabil pentru a preveni accidentarea persoanelor. 184 . asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Pentru închidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia închis. Geamurile laterale sunt resetate Geamuri glisante Pericol de accidentare Geamurile rabatabile G La acþionarea geamurilor glisante sau a uºii culisante.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã: Trageþi cele douã comutatoare aferente geamurilor pânã la închiderea geamurilor laterale. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.

deoarece membrele pasagerilor pot ieºi din habitaclu. În caz de accident. Geamurile rabatabile electric Tastele de comandã pentru geamurile rabatabile sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. existã riscul sã fiþi aruncat prin trapã. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 3 Pentru deschidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante În acest timp. Pericol de accidentare Trapa glisantã Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabill pentru a preveni accidentarea persoanelor. Pentru închidere: trageþi continuu comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul rabatabil ajunge în poziþia doritã. Dacã autovehiculul se rãstoarnã. sticla trapei se poate sparge. În acest timp. trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. G Asiguraþi-vã pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea trapei glisante. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. spate-dreapta 185 . împingeþi geamul rabatabil cãtre exterior pânã cupleazã pârghia 1. chiar ºi a ocupanþilor care poartã în mod corect centurile. i Geamul rabatabil se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. Tastele de pe portiera ºoferului 1 Geam rabatabil. Din acest motiv. spate-stânga 2 Geam rabatabil. Dacã autovehiculul se rãstoarnã existã un risc sporit de accidentare. Pentru închidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înapoi. purtaþi întotdeauna corect centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare. trageþi geamul rabatabil cãtre interior ºi apãsaþi înapoi pârghia 1 pânã cupleazã. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. dacã nu purtaþi centura de siguranþã. Pentru a opri cursa geamului.

186 . Pentru a întrerupe cursa trapei. apoi menþineþi apãsat comutatorul aferent aproximativ 3 secunde. Apãsaþi comutatorul trapei glisante în sensul indicat de sãgeata 2 ( pagina 186). Resetarea trapei glisante Este necesarã resetarea trapei glisante dupã: închiderea manualã a trapei prin intermediul elementului de urgenþã a cheii ( pagina 316) deschiderea prin smucire a trapei o defecþiune Puneþi contactul ( pagina 93). este posibilã deteriorarea trapei glisante. în orice direcþie. dacã apãsaþi comutatorul aferent dincolo de punctul de rezistenþã. i În cazul în care cursa trapei glisante este obstrucþionatã în timpul închiderii automate. Eliberaþi comutatorul când trapa ajunge în poziþia doritã.00-2074-31 i 3 Comutatorul de acþionare a trapei glisante 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre Trapa glisantã se deschide sau se închide complet. trapa va lovi cadrul portbagaj. ! Nu ridicaþi trapa dacã pe plafon aþi montat un cadru portbagaj. Trapa glisantã este resetatã. apoi îl eliberaþi. Apãsaþi comutatorul trapei în direcþia doritã. în mod automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Puneþi contactul ( pagina 93). În caz contrar. pânã la punctul de rezistenþã. apãsaþi din nou comutatorul aferent. Aºteptaþi închiderea trapei. ! Nu transportaþi obiecte care ies prin trapa glisantã. Este posibilã deteriorarea trapei sau a cadrului portbagaj. În caz contrar. aceasta se va opri ºi se va redeschide. N82.

3 1 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (evacuarea aerului) 2 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (introducerea aerului) 187 . Pentru dezactivare: puneþi comutatorul în poziþia medianã. Ventilatorul de pe plafon introduce aer din exterior în compartimentul de încãrcare. Puneþi contactul ( pagina 93).Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Ventilatorul de pe plafon din compartimentul de încãrcare Ventilatorul de pe plafon poate fi utilizat pentru ventilarea sau evacuarea aerului din compartimentul de încãrcare. Comutatorul ventilatorului este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Introducerea aerului: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Pentru evacuarea aerului: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Ventilatorul de pe plafon evacueazã aerul uzat din compartimentul de încãrcare.

care asistã la parcare ºi efectuarea de manevre ( pagina 198) Funcþia de avertizare la mersul înapoi. Viteza memoratã este reluatã dacã înclinaþia pantei ajunge la orizontalã. Nu utilizaþi tempomatul: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. chiar ºi atunci când tempomatul este activat. Pericol de accident Pericol de accident G 3 G Funcþia tempomat nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. Utilizaþi tempomatul în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. pe drumuri alunecoase. Este posibil ca roþile motrice sã piardã aderenþa la carosabil în timpul frânãrii sau accelerãrii ºi autovehiculul poate derapa. iar viteza nu a scãzut sub 30 km/h. ESP®. 188 . BAS. Tempomatul Tempomatul menþine constantã viteza autovehiculului. pe timp de ceaþã. informaþi noul ºofer asupra vitezei de croazierã memorate. în condiþii de vizibilitate slabã. de exemplu. trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. EBV ºi AASS sunt descrise în secþiunea "Siguranþa la bord" ( pagina 60). care ajutã la pãstrarea siguranþei altor participanþi la trafic ( pagina 202) Sistemele de siguranþã ABS. Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS). care poate reduce consumul de carburant în trafic urban. sau în cazul livrãrilor ( pagina 196) ParkTronic System (PTS) (sistemul Parktronic). ASR. ploaie intensã sau ninsoare i Este posibil ca tempomatul sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampã sau pantã. Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. pentru controlul vitezei autovehiculului. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de drum ºi de trafic. puteþi provoca un accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemele de asistare a conducerii care pot intra în componenþa autovehiculului sunt descrise în cele ce urmeazã: Tempomatul ( pagina 188) ºi sistemul Speedtronic ( pagina 192). Tempomatul este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. În caz contrar.

3 189 . Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: Lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: Lampa de control LIM este aprinsã 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru revenirea la ultima vitezã memoratã 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru a dezactiva tempomatul 6 Lampã de control LIM Selectarea tempomatului Verificaþi dacã este selectat tempomatul. Eliberaþi pedala de acceleraþie. Lampa de control LIM 6 se stinge. În cazul în care este selectat tempomatul. Tempomatul este activat. Memorarea vitezei curente Acceleraþi/deceleraþi autovehiculul pânã la viteza doritã. Dacã nu este aprinsã. în sus 1 sau în jos 3. lampa de control LIM 6 nu este aprinsã. scurt. Viteza curentã este memoratã. Deplasaþi maneta tempomatului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Maneta tempomatului Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. Sistemul Speedtronic variabil ( pagina 192) este dezactivat. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4.

sau dacã este selectatã treapta neutrã ºi pedala de ambreiaj este eliberatã. G Reluaþi viteza memoratã numai dacã ºtiþi valoarea acesteia. dupã schimbarea vitezei. Eliberaþi pedala de acceleraþie. tempomatul nu este dezactivat. iar situaþia curentã de drum o permite. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã în trepte de 1 km/h. schimbaþi la timp treptele de vitezã. Este posibilã activarea tempomatului dacã: viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h în timpul frânãrii aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord Sistemul ASR este dezactivat Reluarea vitezei memorate Pericol de accident Setarea vitezei Pericol de accident G 3 Ritmul de creºtere a vitezei în trepte de 1 km/h poate fi mai rapid decât capacitatea de accelerare a autovehiculului. dar nu excesiv. Creºteþi viteza numai dacã situaþia curentã o permite. sau în jos 3 pentru a o reduce. tempomatul este dezactivat dacã pedala de ambreiaj este apãsatã mai mult de 6 secunde. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã. la schimbarea vitezelor. Tempomatul este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. 190 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii ! Autovehiculele cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. Este posibil ca autovehiculul sã continue sã accelereze spre noua vitezã setatã. Accelerarea bruscã poate pune în pericol persoana dumneavoastrã sau alte persoane. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. sau Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. În caz contrar. mai ales la deplasarea pe rampe abrupte. chiar ºi dupã eliberarea manetei tempomatului. Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. acceleraþi uºor pentru a îmbunãtãþi uniformitatea modului de schimbare a vitezelor.

Ultima vitezã setatã rãmâne memoratã. sau dezactivaþi sistemul ASR apãsaþi pedala de ambreiaj mai mult de 6 secunde în timpul deplasãrii autovehiculului comutaþi transmisia manualã în poziþia neutrã în timpul deplasãrii autovehiculului ºi eliberaþi pedala de ambreiaj comutaþi transmisia automatã în poziþia neutrã N în timpul deplasãrii autovehiculului sistemul ESP® sau ABS este defect i Tempomatul nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Eliberaþi maneta tempomatului. i Tempomatul este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h Intervin sistemele ESP® sau ASR. Sistemul Speedtronic variabil este selectat ( pagina 192).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Tineþi apãsatã maneta tempomatului în sus 1 sau în jos 3 pânã la atingerea vitezei dorite. Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. Viteza curentã este memoratã. Acþionaþi frânele. sau 3 i Ultima vitezã memoratã este anulatã la oprirea motorului. sau Acþionaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. tempomatul readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. Dezactivarea tempomatului Sunt disponibile diverse moduri pentru dezactivarea tempomatului: Apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului este aprinsã. 191 .

i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã. în cazul conducerii cu pneuri de iarnã Pericol de accident Sistemul Speedtronic variabil Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. în zone locuite. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: lampa de control LIM este aprinsã Când motorul este în funcþiune. de exemplu. 192 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic este utilizat pentru limitarea vitezei de deplasare la o valoare prestabilitã. Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: Limita de vitezã variabilã pentru limite legale de vitezã. pentru restricþii de vitezã pe termen lung. puteþi utiliza maneta tempomatului pentru a introduce în memoria sistemului ca vitezã limitã. de exemplu. orice vitezã mai mare de 30 km/h. Limita de vitezã permanentã. 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru apelarea ultimei viteze memorate sau creºterea vitezei în trepte de 1 km/h 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru dezactivarea sistemului Speedtronic variabil 6 Lampã de control LIM 3 G Sistemul Speedtronic este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util.

Reglarea vitezei în trepte de 1 km/h Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. În cazul în care este selectat sistemul Speedtronic variabil. Tempomatul ( pagina 188) este dezactivat. iar viteza limitã este afiºatã. Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã setate. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Sistemul Speedtronic variabil este activat. Pericol de accident Apelarea unei viteze memorate Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. Noua vitezã limitã este memoratã. G Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. prin apãsarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã). sau în jos 3 pentru a o reduce. Nu va fi posibilã depãºirea vitezei limitã memorate decât prin dezactivarea sistemului Speedtronic variabil. Lampa de control LIM 6 se aprinde. informaþi noul ºofer asupra vitezei limitã memorate. În caz contrar. 3 193 . lampa de control LIM 6 este aprinsã. Sistemul Speedtronic variabil este activat. Sistemul Speedtronic variabil nu poate fi dezactivat prin frânare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Selectarea sistemului variabil Speedtronic Verificaþi dacã este selectat sistemul Speedtronic variabil. Viteza limitã creºte în trepte de 1 km/h ºi este indicatã pe afiºaj. în sus 1 sau în jos 3. Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã ca vitezã limitã. Memorarea vitezei curente Deplasaþi maneta tempomatului. Reglarea vitezei în trepte de 10 km/h Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. scurt. de exemplu. puteþi provoca un accident. Eliberaþi maneta tempomatului. Dacã nu este aprinsã.

Afiºarea vitezei limitã Autovehicule cu taste pe volan: Dupã activarea ºi la setarea vitezei limitã.. sau Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. LIM km/h ºi viteza memoratã ( pagina 115). chiar dacã sistemul Speedtronic este activat. Eliberaþi maneta tempomatului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Ultima vitezã limitã memoratã de sistem va fi crescutã sau redusã cu un multiplu de 10 ºi va fi apãrea pe afiºaj. Noua vitezã limitã este memoratã. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. la apelarea sau modificarea vitezei limitã memorate. la autovehiculele cu taste pe volan.. Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil i Sistemul Speedtronic nu poate fi dezactivat prin frânare. Autovehicule fãrã taste pe volan: Pe afiºaj va apãrea mesajul . i Ultima vitezã limitã memoratã este anulatã la oprirea motorului. i Informaþiile sunt afiºate intermitent dacã viteza actualã este mai mare decât cea memoratã. 194 .. mesajul LIMIT ... mesajul LIMIT ºi viteza memoratã vor fi afiºate mai întâi în parte superioarã a afiºajului. Dacã viteza limitã este depãºitã. Ultima vitezã limitã setatã rãmâne memoratã. Sunt disponibile diverse moduri de a dezactiva sistemul Speedtronic variabil: apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5.. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului se stinge. Acþionaþi frânele dacã este necesar. timp de aproximativ 5 secunde. LIM km/h va fi afiºat. iar viteza limitã va apãrea intermitent pe afiºaj. Apoi bara indicatoare va trece pe viteza memoratã. km/h sau .. 3 i Viteza limitã poate fi depãºitã în pante abrupte. Tempomatul este ( pagina 188) selectat. Apoi mesajul LIMIT . km/h va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde..

în acelaºi timp. mesajul Speed limit Winter tyres. i Dacã sistemele ESP® sau ABS nu funcþioneazã. 195 . km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. Dacã acceleraþi prin intermediul pedalei de acceleraþie.. chiar dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown). iar autovehiculul opreºte accelerarea.. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã. Sistemul Speedtronic permanent controleazã viteza. LIM km/h va fi afiºat. viteza actualã diferã de viteza limitã cu maxim 20 km/h sistemul ESP® sau ABS este defect sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) opreºte motorul automat ( pagina 196) Sistemul Speedtronic Permanent1 Viteza poate fi limitatã permanent (de exemplu în condiþiile rulãrii cu pneuri de iarnã) la o valoare cuprinsã între 100 km/h ºi 160 km/h: la un atelier de specialitate autorizat. la puþin timp dupã atingerea vitezei limitã setate... Acþionaþi frânele dacã este necesar. sistemul Speedtronic permanent este dezactivat pentru perioada în care sistemele respective sunt nefuncþionale. la autovehiculele cu taste pe volan. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare.. când autovehiculul staþioneazã (în cazul autovehiculelor cu taste pe volan) Sistemul Speedtronic permanent rãmâne activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului Speedtronic variabil. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. i Viteza limitã poate fi depãºitã pe pante abrupte. iar viteza limitã va indicatã intermitent pe afiºaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã: apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã) ºi.. la un Centru de Service Mercedes-Benz (în cazul autovehiculelor fãrã taste pe volan) prin intermediul sistemului de operare. Apoi mesajul Speed limit Winter tyres. 3 1 Disponibil doar pentru anumite þãri. de exemplu.. Dacã viteza limitã este depãºitã. În acest caz eliberaþi pedala de acceleraþie. chiar dacã sistemul Speedtronic permanent este activat. mesajul Speed limit Winter tyres. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau LIM ºi viteza limitã vor fi afiºate..

timp de cel puþin 2 secunde: motorul merge la relanti. Notã privind protecþia mediului 3 Submeniurile disponibile sunt indicate pe afiºaj. Apãsaþi tasta k sau j. sau când se fac livrãri. dupã plecarea de pe loc. Deplasaþi bara de selecþie în dreptul submeniului Vehicle (Autovehicul) utilizând tasta æ sau ç. N54. între (160 km/h ºi 100 km/h). Pornirea-oprirea automatã a motorului (MSS) Activaþi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) în perioade lungi de staþionare. Oprirea automatã a motorului Sistemul MSS opreºte automat motorul. Apãsaþi repetat tasta k sau j pânã la afiºarea mesajului Limit speed (viteza limitã). Sistemul MSS va opri ºi reporni automat motorul. în trepte de zece.32-2239-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta valoarea doritã. H Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) reduce consumul de carburant ºi protejeazã mediul înconjurãtor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Setarea sistemului Speedtronic permanent1 Contactul trebuie sã fie pus. de exemplu în trafic urban. 196 . dacã toate condiþiile urmãtoare sunt îndeplinite. Când este pus în funcþiune. Autovehiculul staþioneazã. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Setarea Unlimited (nelimitat) înseamnã cã sistemul Speedtronic permanent este dezactivat. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. MSS va fi activat când viteza minimã de aproximativ 2 km/h este depãºitã.

apãsaþi pedala de ambreiaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Aþi trecut maneta schimbãtorului în poziþia neutrã. Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de control ° de pe panoul de bord: se aprinde dacã motorul a fost oprit automat lumineazã intermitent dacã apãsaþi pedala de ambreiaj ºi sunt îndeplinite toate condiþiile pentru oprirea automatã a motorului se aprinde dacã autovehiculul este în miºcare ºi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului este dezactivat din cauza bateriei insuficient încãrcate Autovehicule cu taste pe volan Mesajul Engine start/stop active (pornire/ oprire motor activã) este afiºat dacã motorul a fost oprit automat. sau aþi selectat poziþia neutrã. sau autovehiculul începe sã se depalseze. Pornirea automatã a motorului Sistemul MSS porneºte motorul. Mesajul respectiv afiºat este anulat. Dacã este cazul. Temperatura externã se situeazã peste 0 °C Bateria este suficient încãrcatã. va fi necesarã reactivarea sistemului Speedtronic variabil. Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 40 °C. Astfel se evitã pornirea accidentalã a motorului de cãtre sistemul MSS. trebuie ca sistemul MSS sã fie dezactivat. 197 . Din acest motiv. Nu apãsaþi pedala de ambreiaj. trebuie sã apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãt pentru ca motorul sã reporneascã automat. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: aþi comutat transmisia în poziþia neutrã. dacã acesta a fost oprit automat. în timpul desfãºurãrii reparaþiilor. ! Dacã aþi cuplat o treaptã de vitezã dupã oprirea automatã a motorului. anterior începerii de reparaþii la motor. dupã pornirea automatã a motorului. Activare/dezactivare sistem MSS Pericol de accidentare 3 i Sistemul Speedtronic variabil va fi dezactivat când MSS opreºte motorul automat. G Este posibil ca motorul sã porneascã accidental în timp ce sistemul MSS este activ ( pagina 197).

Sistemul PTS este dezactivat la viteze de peste18 km/h. trebuie apãsat comutatorul în poziþia 2. Sistemul MSS este activat imediat dupã ce demaraþi. Sistemul PTS este dotat cu senzori în barele de protecþie frontalã ºi lateralã. trebuie sã deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D. 3 PTS este un sistem de asistare a parcãrii care vã informeazã vizual ºi acustic asupra distanþei dintre autovehicul ºi un eventual obstacol. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. cu motorul pornit. PTS este reactivat imediat ce viteza scade sub acest prag. N sau R. lampa de control ° de pe panoul de bord se aprinde scurt dupã activarea sistemului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Comutatorul este situat între volan ºi contact. La autovehiculele cu transmisie automatã. În caz contrar. La autovehiculele fãrã taste pe volan. Utilizarea acestui sistem nu vã absolvã de efectuarea manevrelor cu atenþie. Sistemul PTS este activat automat la cuplarea contactului ºi eliberarea frânei de parcare. i Sistemul MSS este dezactivat automat când opriþi motorul cu cheia de contact. Este posibilã accidentarea acestora. Sistemul PTS este doar un sistem auxiliar. G 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. apoi din nou în poziþia 1. Pentru a reactiva MSS. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. 198 . Sistemul de asistare a parcãrii Parktronic (PTS) Pericol de accident Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul de manevrã. Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. pentru a monitoriza zona din jurul autovehiculului.

este posibil ca valoarea acesteia sã nu mai fie afiºatã. Senzorii anteriori Centru Colþuri Senzori posteriori Centru Colþuri Distanþa minimã Centru Colþuri aproximativ 30 cm aproximativ 25 cm aproximativ 180 cm aproximativ 100 cm aproximativ 100 cm aproximativ 70 cm ! La parcarea autovehiculului. Sistemul PTS se poate defecta ca urmare a: surselor de ultrasunete cum ar fi frânelor pneumatice ale camioanelor. în caz contrar este posibilã funcþionarea defectuoasã a acestora. toate segmentele indicatorului de avertizare se aprind ºi este emis un semnal acustic de avertizare. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Raza de acþiune a senzorilor Senzorii trebuie sã nu fie acoperiþi de praf. Sistemul PTS nu detecteazã astfel de obiecte atunci când acestea se aflã în imediata vecinãtate a senzorilor. acordaþi o atenþie deosebitã obstacolelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor. 199 . spãlãtoriile automate sau un ciocan pneumatic accesoriilor ale autovehiculului. gheaþã sau noroi. Curãþaþi periodic senzorii. În caz contrar. este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor respective. Dacã distanþa faþã de obstacol este mai micã decât distanþa minimã. de exemplu instrumente încãrcate electric plãcuþelor de înmatriculare (plãcuþelor cu numãrul autovehiculului) care nu sunt prinse complet pe barele de protecþie senzorilor murdari su acoperiþi de gheaþã 3 Dacã existã un obstacol în aceastã zonã. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora ( pagina 254).

200 . Poziþia schimbãtorului sau selectorului de viteze stabileºte dacã va fi monitorizatã zona frontalã ºi/sau posterioarã. deasupra consolei centrale. înseamnã cã existã o defecþiune ( pagina 271). Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. Poziþiile transmisiei Monitorizare 3 Treaptã de viteze Zona frontalã înainte sau D sau N Indicator de avertizare din oglinda exterioarã stânga. ! Dacã numai segmentele roºii ale indicatorului se aprind. Indicatoarele de avertizare pentru partea stângã ºi dreaptã posterioarã sunt integrate în oglinzile retrovizoare exterioare corespunzãtoare. în funcþie de distanþa dintre autovehicul ºi obstacol. Indicatorul de avertizare pentru zona frontalã este situat în centrul planºei de bord. pentru zona stângã posterioarã. Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 ºi 5 se aprind. Indicator de avertizare pentru zona anterioarã treapta marºarier sau R sau N P Zona frontalã ºi posterioarã Nu este activat niciun indicator de avertizare 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicator 4 Partea stângã a autovehiculului 5 Segmente indicator Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în 5 segmente galbene ºi 2 segmente roºii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare aratã distanþa între senzor ºi obstacol.

Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona posterioarã a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã. Activarea/dezactivarea sistemului PTS Sistemul Parktronic poate fi activat sau dezactivat manual. este emis un semnal acustic de avertizare continuu. fãrã ca treapta marºarier sã fie cuplatã. Distanþa minimã pentru sistemul PTS este calculatã de la bara de protecþie. 3 201 . În cazul în care cuplajul remorcii este detaºabil.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Începând de la: al ºaselea segment. de exemplu dupã oprirea în rampã. Comutatorul este situat pe consola centralã. pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de obstacol ºi încã 2 secunde dupã oprirea autovehiculului 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului Parktronic Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. ! Dupã decuplarea remorcii. Avertizare pentru deplasarea accidentalã înapoi Sistemul PTS începe monitorizarea automatã a zonei posterioare dacã autovehiculul începe sã ruleze înapoi. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. nu de la cuplajul sferic de tractare. decuplaþi-l dacã nu mai este necesar. Tractarea unei remorci În cazul ataºãrii unei remorci. Autovehiculul a ajuns la distanþa minimã faþã de obstacol. Dacã sistemul PTS detecteazã un obstacol la o distanþã maximã de 80 cm: se aprind toate segmentele indicatorului de avertizare este emis un semnal acustic continuu de avertizare. Lampa de control integratã în comutator se stinge. sistemul PTS va rãmâne inactiv pentru zona posterioarã ( pagina 213). debranºaþi adaptorul conectorului cu 7 pini de la autovehicul. În caz contrar. este emis un semnal acustic de avertizare timp de aproximativ 2 secunde al ºaptelea segment.

3 G Este posibil ca semnalul acustic de avertizare pentru marºarier sã nu fie auzit sau sã fie ignorat de cãtre participanþii la trafic. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic. Pentru a evita accidentarea persoanelor ºi deteriorarea bunurilor. Dacã este cazul. Intensitatea semnalului acustic poate fi redusã pentru funcþionare pe timp de noapte. funcþia de avertizare pentru marºarier nu poate garanta cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Funcþia de avertizare pentru marºarier La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. Reducerea volumului semnalului acustic de avertizare Cuplaþi treapta de marºarier de douã ori. Din acest motiv. 202 . aceastã funcþie nu vã absolvã de responsabilitatea asigurãrii cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. Funcþia de avertizare pentru marºarier este menitã sã asiste la asigurarea unor condiþii de securitate celorlalþi participanþi la trafic. Totuºi. Pericol de accident Din acest motiv. Semnalul de avertizare va suna mai încet. asiguraþi-vã cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. atunci când manevraþi în marºarier. în succesiune rapidã. atunci când manevraþi în marºarier. i Semnalul de avertizare sonorã are întotdeauna un volum normal ºi trebuie redus de fiecare datã când cuplaþi treapta de marºarier. condiþiile de drum ºi trafic trebuie întotdeauna urmãrite cu atenþia necesarã. rugaþi pe cineva sã vã ghideze când efectuaþi aceastã manevrã.

consum ridicat de putere la o temeraturã exterioarã ridicatã).Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Utilizarea autovehiculului Priza de putere Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu depãºeºte 2. temperatura uleiului de transmisie poate creºte peste nivelul admis. Apãsaþi pedala de ambreiaj. 3 1 Pentru cuplare 2 Pentru decuplare Opriþi autovehiculul ºi treceþi maneta schimbãtorului în treapta neutrã. Cuplaþi priza de putere numai când autovehiculul staþioneazã ºi transmisia se aflã în poziþia neutrã. puteþi cupla treapta întâi sau a doua dupã cuplarea prizei de putere. Din acest motiv. În cazul autovehiculelor fãrã mecanism de blocare a transmisiei. Nu schimbaþi treapta de vitezã când autovehiculul ruleazã cu priza de putere cuplatã.10 minute.500 rpm în timpul funcþionãrii. apoi demaraþi. În acest caz utilizaþi priza de putere aproximativ 5 . transmisia manualã este blocatã când priza de putere este cuplatã. Cuplarea/decuplarea prizei de putere Comutatorul prizei de putere este situat între comutatorul de lumini ºi volan. 203 . este necesar sã rulaþi în treapta întâi sau a doua. în funcþie de viteza doritã. ! Este necesarã respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: dacã priza de putere este supusã unei solicitãri intense (de exemplu. în sarcinã parþialã ºi la intervale regulate. În cazul autovehiculelor dotate cu mecanism de blocare a transmisiei.

apoi apãsaþi partea inferioarã2 a comutatorului. Pentru decuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. apoi apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. La autovehiculele cu transmisie automatã maneta schimbãtorului trebuie sã se afle în poziþia P. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadru secþiunii "Date tehnice" ( pagina 382). 204 . Eliberaþi pedala de ambreiaj. Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Când este activat. 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. cu motorul pornit. cu motorul pornit. Lampa de control integratã în comutator se stinge. cu motorul pornit. turaþia creºte automat la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205) – turaþia constantã a motorului. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord este aprinsã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru cuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord se aprinde. sistemul de control automat al turaþiei motorului (ADR). Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). 3 ! Sistemul ADR poate fi activat numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. creºte automat turaþia la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205). Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Activarea/dezactivarea sistemului ADR Comutatorul este situat între comutatorul de lumini ºi volan. La autovehiculele cu sistem de control automat al turaþiei motorului (ADR). Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ).

25-2863-31 3 205 . Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Pentru a reduce turaþia: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Lampa de control integratã în comutator ºi lampa de control ™ se sting. Pentru a mãri turaþia: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. i Sistemul ADR este dezactivat automat când: eliberaþi frâna de parcare autovehiculul este în miºcare unitatea de comandã detecteazã o defecþiune 1 Pentru creºterea turaþiei 2 Pentru reducerea turaþiei N54. cu motorul pornit. Turaþia reglabilã de lucru Reglarea turaþiei de lucru Cuplaþi priza de putere ( pagina 203) sau acivaþi sistemul ADR ( pagina 204).

206 . În caz contrar. Astfel creºte riscul de accidentare a pasagerilor în aceste situaþii. Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de tipul ºi distribuþia încãrcãturii în autovehicul. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a încãrcãturii ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. Rezistenþa pneurilor. distribuþia incorectã a sarcinii în autovehicul ºi nivelul ridicat al centrului de greutate. Distanþele de frânare ºi de oprire pot fi semnificativ mai mari. precum ºi scaunele demontate dar lãsate în autovehicul. siguranþa rutierã. caracteristicile de virare ºi frânare ºi prin urmare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare Pericol de accidentare G 3 Încãrcãturile nefixate sau fixate necorespunzãtor. Pericol de accident G Pericol de intoxicare G Transportul încãrcãturilor cu masã sau volum mare. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica ocupanþii. Circulaþi întotdeauna cu uºile culisante ºi posterioare închise. sau a unui accident. caracteristicilor viratorii ºi de frânare. în special din cauza încãrcãturilor plasate pe plafon. chiar ºi în cazul în care masa maxima admisã a autovehiculului sau sarcina maximã pe punte nu au fost depãºite. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadrul secþiunii "Fixarea încãrcãturii" ( pagina 208). a unei schimbãri neprevãzute a direcþiei. pot provoca o deteriorare semnificativã a manevrabilitãþii. Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. vor fi afectate dacã sarcina maximã admisã pe roatã (jumãtate din sarcina maximã admisã pe punte) sau masa maxima admisã a autovehiculului sunt depãºite din cauza încãrcãturii autovehiculului. pot fi aruncate în habitaclu în eventualitatea unei frânãri bruºte.

Înãlþimea încãrcãturii ºi prin urmare. Umpleþi spaþiile rãmase între încãrcãturã ºi obloane sau carcasele roþilor cu pene sau alte obiecte corespunzãtoare. Încãrcãtura trebuie sã fie uniform distribuitã. Muchiile ascuþite trebuie acoperite pentru protecþie. centrul de greutate al acesteia. Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura în contact cu spãtarul banchetei din spate.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul ! La încãrcarea ºi transportul de mãrfuri. pentru a elimina spaþiilor sau posibilitatea de miºcare a încãrcãturii. mãturatã ºi fãrã pete ulei sau praf care ar putea creºte riscul alunecãrii încãrcãturii. pânã ce sunt complet în contact cu bancheta spate sau cu paravanul. Sarcina excesivã în puncte singulare de pe suprafaþa încãrcãturii are un efect negativ asupra manevrabilitãþii ºi poate deteriora suprafaþa podelei. trebuie redusã cât mai mult posibil. sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehicului sau sarcinile maxime pe roatã (jumãtate din sarcina maximã pe punte) specificate pentru autovehicul. Reglaþi fasciculul farurilor ulterior încãrcãrii autovehiculului ( pagina 106). transportaþi încãrcãturile cu masã mare între punþi. utilizaþi carpete antiderapante. Curelele de fixare sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. Curãþaþi podeaua compartimentului de încãrcare. Verificaþi presiunea în pneuri dupã încãrcare ºi reglaþi-o corespunzãtor tabelelor de presiune aferente ºi sarcinii transportate ( pagina 378). Dacã este necesar. Centrul de greutate al ansamblului trebuie întotdeauna sã fie în faþa punþii spate. Fixaþi orice tip de încãrcãturã cu un numãr suficient de curele de fixare rezistente la uzurã ºi rupere. plasaþi obiectele mari ºi grele cât mai în faþã posibil. transportaþi încãrcatura în spatele scaunelor neocupate. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: nu permiteþi ca încãrcãtura autovehiculului. În cazul încãrcãturilor unitare. Aceasta trebuie sã fie uscatã. În cazul modelelor destinate transportului de persoane: nu stivuiþi încãrcãtura la un nivel care sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor scaunelor. 3 207 . Dacã este posibil. inclusiv greutatea totalã a pasagerilor. dar mai aproape de puntea spate. Reþineþi cã masa proprie a autovehiculului poate creºte prin instalarea echipamentelor ºi a accesoriilor opþionale. Când este posibil.

când circulaþi în condiþii normale de trafic sau pe drumuri de calitate slabã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Distribuiþi încãrcãtura astfel încât sarcina maximã admisã pe punte sã nu fie depãºitã. i Informaþii privind modul corect de fixare a sarcinii sunt disponibile la oricare Centru de Service MercedesBenz ºi la producãtorii de accesorii pentru fixarea încãrcãturilor. Totodatã. respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. pentru a spori siguranþa. dacã este necesar. în funcþie de legislaþia þãrii respective ºi implicaþiilor acestei acþiuni. fixaþi încãrcãtura prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare din compartimentul de încãrcare. Neconformarea cu prevederile legale în vigoare ºi regulamentele tehnice de ultimã orã privind fixarea încãrcãturii poate constitui un delict sancþionabil prin lege. Încãrcarea compartimentului de marfã la sarcina utilã maximã va duce la depãºirea sarcinii maxime admise pe puntea spate. În funcþie de dotãrile autovehiculelor. Dacã este necesar. modul de fixare incorect sau necorespunzãtor al încãrcãturii. sau ca urmare a efectuãrii unei manevre de evitare a unui obstacol sau a frânãrii bruºte. Încãrcãtura trebuie aranjatã astfel încât sã asigure fixarea sigurã. când autovehiculul este echipat cu numãrul maxim de scaune. Fixarea încãrcãturii În calitate de conducãtor auto. Din acest motiv. este recomandabilã sprijinirea încãrcãturii de paravan sau obloane. înclinãrii ºi rãsturnãrii. ca mãsurã suplimentarã de precauþie. utilizaþi o plasã de ancorare corespunzãtoare. 3 1 Sine de ancorare 2 Inele de ancorare 208 . sunteþi rãspunzãtor de fixarea încãrcãturii împotriva alunecãrii. de exemplu toate spaþiile ºi jocurile încãrcãturii trebuie eliminate. Verificaþi siguranþa încãrcãturii dupã ce aþi parcurs o scurtã distanþã ºi modificaþi.

sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. respectaþi instrucþiunile aferente dispozitivelor de fixare utilizate. O chingã vizibil tensionatã este suficientã pentru a fixa încãrcãtura. Între ºinele de ancorare de pe partea stângã ºi cele de pe partea dreaptã se vor utiliza numai tije de fixare. Dacã utilizaþi un dispozitiv de tensionare. sau în ºinele de pe podeaua compartimentului de încãrcare. utilizaþi întotdeauna toate inelele de ancorare disponibile pentru fixarea plasei de ancorare ºi fixaþi cârligele acesteia astfel încât sã nu se poatã desface accidental. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. 209 . i Nu este necesarã strângerea la maxim a dispozitivului de tensionare. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. Din acest motiv. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. nu treceþi dispozitivele de ancorare peste muchii ascuþite sau colþuri. sarcina maximã admisã pentru ºinele sau inelele de ancorare poate fi depãºitã în caz de frânare bruscã sau în caz de accident. Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtorul tijelor de fixare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Reþineþi ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de fixare a încãrcãturii prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare: fixaþi încãrcãtura de inelele de ancorare cu chingi de tensionare. utilizaþi numai chingi elastice sau plase de ancorare pentru fixarea încãrcãturilor uºoare. nu suprasolicitaþi inelele de ancorare. fixaþi încãrcãtura pe ºinele de ancorare cu ajutorul inelelor de ancorare disponibile ca accesorii ( pagina 210). Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului ( pagina 206). nu întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. Distribuiþi uniform încãrcãtura între dispozitivele de ancorare. Cuplaþi tije suplimentare de fixare în ºinele de ancorare de pe panourile laterale. 3 Pericol de accidentare G Dacã întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale.

aproapiatã de încãrcãturã. asiguraþi-vã cã încãrcãtura este stabilã ºi nu se va rãsturna chiar ºi atunci când nu mai este ancoratã. 1 ªine de fixare Elementele speciale de ancorare (blocurile culisante) sunt disponibile ca accesorii. apoi scoateþi-l din ºinã. Strângeþi chingile de tensionare prin intermediul dispozitivului de tensionare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Puneþi chinga de tensionare în jurul încãrcãturii ºi prindeþi-o strâns în inelele de ancorare cu ajutorul cârligelor. în caz de frânare bruscã sau accident. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. 1 Mecanism de blocare 210 . i Când scoateþi mecanismul de blocare 1 din niºã. Pentru montare: deplasaþi inelul de ancorare printr-o niºã a ºinei. la montarea inelului de ancorare trebuie verificatã întotdeauna fermitatea fixãrii acestuia. Pentru demontare: trageþi mecanismul de blocare 1 în sus ºi trageþi inelul de ancorare prin niºã cãtre mecanism. Verificaþi fermitatea fixãrii inelului de ancorare. Asiguraþivã cã mecanismul de blocare 1 este permanent cuplat în niºã. 3 Pericol de accidentare G Anterior eliberãrii chingilor de tensionare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. pânã când mecanismul de blocare 1 cupleazã în niºã. Pericol de accidentare G Montarea/demontarea inelelor pentru ºinele de ancorare Dacã inelul nu este ferm fixat în ºina de ancorare. dacã autovehiculul este dotat cu ºine de fixare pe plafon. Sisteme de susþinere Este posibilã montarea unui cadru portbagaj. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. acesta ar putea aluneca sau sãri din ºinã. inelul va putea sã se miºte în ºina de ancorare. Din acest motiv.

dupã fiecare 500 km parcurºi Procedând astfel. ºuruburile nu sunt în contact cu ºina blocurile culisante nu sunt poziþionate lângã capacele de plastic blocurile culisante au o secþiune transversalã corectã ºinele de fixare nu sunt acoperite de murdãrie pe interior ºuruburile de fixare sunt strânse din nou. Este posibilã apariþia situaþiilor periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. în consecinþã. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. ! Dacã doriþi sã montaþi ºine de fixare. Acestea sunt disponibile. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru efectuarea lucrãrilor respective. Respectaþi sarcinile maxim admise pe plafon ( pagina 381). sarcina maximã admisã pe punþi ºi capacitatea maximã de încãrcare a cadrului portbagaj. Montaþi numai cadre portbagaj aprobate sau recomandate pentru autovehicule Mercedes-Benz. este posibilã deteriorarea autovehiculului. v-ar putea pune în pericol pe dumneavoastrã sau alte persoane. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este posibil ca un sistem de susþinere sau o încãrcãturã incorect fixate sã: se desprindã sã cadã ºi. uniform. În caz contrar. 3 211 . apelaþi la ateliere de specialitate autorizate. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. În acest scop.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Pericol de accidentare G ! Asiguraþi-vã cã: ºuruburile de fixare a cadrului portbagaj sunt strânse cu un cuplu de 8 – 10 Nm în blocurile culisante furnizate când sunt strânse. Manevrabilitatea ºi caracteristicile de frânare se pot modifica dacã aþi montat sisteme de susþinere pe autovehicul. preveniþi deteriorarea autovehiculului.

Este posibil ca bara de remorcare sã se deplaseze brusc în lateral. Ataºaþi bara de remorcare ºi fixaþi-o. 1 Prizã 2 Siguranþã 3 Manetã 212 . Pericol de accidentare 3 cuplajului sferic Cuplarea remorcii prin intermediul G 1 Prizã 2 Cuplaj sferic Asiguraþi remorca împotriva deplasãrii accidentale.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Tractarea unei remorci Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Cuplarea remorcilor Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Dispozitiv detaºabil de tractare a remorcii Trebuie respectate instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtor. Bara de remorcare trebuie sã intre în cupla de remorcare. Ataºarea remorcii prin cupla de remorcare Aplicaþi frâna de parcare a remorcii ºi asiguraþi-o suplimentar împotriva deplasãrii accidentale. Ajustaþi bara de remorcare la înãlþimea dispozitivului de cuplare a remorcii. sau în raza de acþiune a barei de remorcare. Conectaþi sursa de alimentare. Distanþa dintre autovehicul ºi remorcã trebuie sã permitã ataºarea barei de tractare în cuplajul sferic. scoateþi siguranþa 2 ºi rotiþi maneta 3 pânã la eliberarea cuplei. Asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul. Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Dacã este necesar. când daþi în marºarier. Desfaceþi bolþul de cuplare. de exemplu cu o calã de roþi ( pagina 313). iar bolþul de tractare trebuie sã se fixeze. de exemplu prin intermediul unei cale de roatã ( pagina 313).

îndoi sau zgâria. puteþi conecta o fiºã cu 7 pini la priza cu 13 pini a autovehiculului. Cablul adaptor este disponibil la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. 213 . Conectaþi sursa de alimentare. Remorcã cu conector cu 7 pini 3 ! Cablul trebuie poziþionat astfel încât sã permitã un uºor joc fãrã a se tensiona.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Dupã cuplarea remorcii. 1 Prizã 2 Fiºã Prin intermediul unui cablu adaptor. verificaþi vizual dacã remorca este asiguratã (cu siguranþa 2 sau ºtiftul de poziþionare). chiar ºi în viraje. Siguranþa 2 trebuie sã fie complet încastratã în corpul cuplei. Conectarea sursei de alimentare Introduceþi fiºa remorcii 2 în priza 1 a autovehiculului. Asiguraþi-vã cã lãmpile remorcii sunt curate ºi funcþioneazã corespunzãtor.

Din acest motiv. 214 . evitaþi transportarea obiectelor grele. compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã rabatabilã ( pagina 99).5 kg fiecare. voluminoase. Compartimentele de depozitare situate deasupra parbrizului ! Sarcina maximã admisã în acest compartiment este 30 kg. 1 Compartiment de depozitare Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. cu muchii sau vârfuri ascuþite în spaþiile sau compartimentele de depozitare. Nu depozitaþi obiecte înalte sau voluminoase în compartiment. frânare sau schimbare bruscã de direcþie.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimente de depozitare interioare Pericol de accidentare Compartimentul de depozitare situat deasupra capitonajului plafonului Compartimentele de depozitare situate în portiere Aceste compartimente pot fi utilizate pentru depozitarea în siguranþã a obiectelor de mici dimensiuni ºi uºoare. ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 2. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta cu douã locuri a pasagerului faþã La autovehiculele dotate cu banchetã cu douã locuripentru pasagerul faþã compartimentul de depozitare este situat sub perna banchetei ( pagina 96). Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. este posibilã deteriorarea capitonajului plafonului în caz de frânare bruscã. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã La autovehiculele cu cabinã dublã. În caz contrar. G 3 Spaþiile de depozitare trebuie încãrcate astfel încât ocupanþii autovehiculului sã nu poatã fi accidentaþi de obiecte în caz de accident.

4 Suport pentru cartele 5 Suport pentru creioane Pentru închidere: ridicaþi ºi împingeþi capacul pânã a fixarea acusticã a acestuia. Airbagul pentru pasagerul din dreapta trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. dacã acestea nu încap complet în compartiment. 215 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Torpedoul Pentru deschidere: trageþi mânerul capacului torpedoului1 în sensul indicat de sãgeatã. Exemplu pe partea dreaptã Pericol de accidentare G Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din dreapta. Compartimentele de depozitare situate pe planºa de bord 3 1 Mânerul capacului torpedoului 2 Încuiat 3 Descuiat i Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 5 kg fiecare.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimentul pentru ochelari Compartimentul pentru ochelari se aflã în panoul de comandã situat pe plafon. Închideþi capacul 1 ºi fixaþi-l. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari cãtre panoul de comandã situat pe plafon pânã se fixeazã. Compartimentul se depliazã. 216 . i Atunci când autovehiculul este în miºcare. Depliaþi masa în sensul indicat de sãgeatã. de clapetã. Capacul 1 se ridicã. Masa pliantã integratã în spãtar 3 Compartimentul de depozitare acoperit situat deasupra consolei centrale 1 Capac 2 Mâner de eliberare Trageþi mânerul 2. 1 Masã pliantã Trageþi masa pliantã 1 înainte. capacul compartimentului de stocare trebuie sã fie închis. 1 Capac Pentru deschidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari. cãtre perna scaunului.

sunt prevãzute cu un suport de pahare suplimentar. În caz contrar. În caz contrar. 3 3 Compartiment cu suport de pahare situat pe consola centralã 4 Mâner 5 Suport de pahare 6 Braþ de fixare Trageþi în afarã compartimentul cu suport de pahare 3 apucând de mânerul 4. Exemplu pe partea dreaptã 1 Suport de pahare situat în compartimentul de stocare de pe planºa de bord.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Suporturile pentru pahare Pericol de accidentare Suporturi de pahare situate în faþã G Pãstraþi închise recipentele de bãuturi prevãzute cu capace. în locul scrumierei. este posibilã deteriorarea suporturilor de pahare. conþinutul recipientului se poate vãrsa. i Autovehiculele care nu au în dotare pachetul pentru fumãtori. puteþi suferi arsuri. Exemplu pe partea dreaptã 2 Suport pentru sticle situat în portiera dreapta-faþã. În caz contrar. Suportul pentru pahar 5 se deschide complet. Evitaþi bãuturile fierbinþi. în timpul deplasãrii autovehiculului ºi nu le puneþi în suporturile de pahare. ocupanþii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în situaþii precum: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident În suporturile de pahare trebuie puse numai recipiente cu lichide de bãut dotate cu capac. 217 . care au dimensiunile corespunzãtoare. ! Nu utilizaþi suporturile de pahare în loc de scrumiere. În caz contrar.

1 Suport de pahare Scoateþi suportul de pahare 1.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile i Diametrul suportului de pahare poate fi modificat. este posibilã punerea în miºcare a autovehiculului. 3 Scrumiera Pericol de accidentare G 1 Compartimentul scrumierei 2 Mâner 3 Capac Trageþi în afarã compartimentul scrumierei 1 apucând de mânerul 2. situat pe consola centralã. Apãsaþi braþul de fixare 6 cãtre recipient. pliaþi suporturile pentru pahare sub scaune. 218 . Pericol de accidentare G Scrumiera este amplasatã în compartimentul scrumierei. Pentru scoaterea scrumierei: apucaþi scrumiera de decupajele laterale ºi extrageþi-o pentru a putea fi golitã. Suporturile de pahare situate în spate Suporturile de pahare situate în spate se aflã sub scaune. Anterior pãrãsirii autovehiculului. Opriþi motorul ºi acþionaþi frâna de parcare înainte de scoaterea scrumierei în scopul golirii. În caz contrar existã posibilitatea accidentãrii prin lovirea acestor suporturi depliate. Puneþi recipientul în suportul de pahare 5. În caz contrar. Pentru deschidere: rabataþi capacul 3 în sus.

219 . Bricheta este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. aceºtia se pot accidenta sau pot provoca un incendiu. puteþi suferi arsuri. în compartimentul scrumierei de pe consola centralã. Bricheta Bricheta este situatã lângã scrumierã. Scoateþi bricheta din prizã dacã în autovehicul cãlãtoresc copii. Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi clema 1 ºi scoateþi-o complet din capitonaj. Pentru repunerea scrumierei: introduceþi scrumiera cu baza în capitonaj. Pericol de accidentare G Folosiþi numai mânerul brichetei pentru apucarea acesteia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Pentru repunerea scrumierei: þineþi scrumiera ºi apãsaþi-o în dispozitivul de reþinere. apoi pliaþi-o. Apãsaþi bricheta 1 în interior. Scrumierele din compartimentul pentru pasageri Scrumierele sunt situate în partea stângã ºi dreaptã a capitonajului lateral. existã posibilitatea închiderii compartimentului brichetei ºi prinderii degetului. În caz contrar. Pericol de accidentare 1 Bricheta G 1 Clemã de fixare Pentru deschidere: deschideþi scrumiera. Nu apãsaþi bricheta prea tare. În caz contrar. când este încinsã. 3 Puneþi contactul ( pagina 93). Dacã bricheta este fierbinte.

1 Prizã de 12 V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 300 W. 3 1 Clemã pentru hârtie Apãsaþi partea superioarã a clemei 1. de exemplu o ladã frigorificã. Telefonul Telefoanele pot fi utilizate în interiorul autovehiculului numai dacã sunt conectate la o antenã exterioarã separatã de tip testat ºi aprobat de Mercedes-Benz. i Prizele sunt sub tensiune chiar ºi dacã cheia este scoasã din comutatorul de contact. Priza de 12 V. 220 . 25 A Priza pentru accesorii este situatã pe secþiunea inferioarã a consolei centrale. iar motorul este oprit. Prize suplimentare sunt amplasate la baza postului de conducere ºi în compartimentul pasagerilor/de încãrcare. Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. Reþineþi faptul cã bateria se poate descãrca dacã aþi conectat un accesoriu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Clema pentru hârtie Clema pentru hârtie este situatã pe panoul de comandã al sistemului de încãlzire/aer condiþionat.

unui Centru de Service Mercedes-Benz. utilizarea telefoanelor mobile fãrã sistem hands-free în interiorul autovehiculelor este interzisã în timpul deplasãrii autovehiculelor sau dacã acestea staþioneazã cu motorul pornit. Puteþi alege dintre douã sisteme care suportã telefoane mobile de diverse mãrci: Accesoriile telefonului mobil (în reþea)1 Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) 1 Accesoriile furnizate pentru telefonul mobil sunt inerconectate prin cablu cu fibrã opticã pentru echipamente de comunicaþii. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. de exemplu. În caz contrar. 3 i i În Germania. În caz contrar veþi fi prea distras de la conducerea autovehiculului. opriþi autovehiculul într-un loc adecvat pentru a efectua un apel. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. Ambele sisteme beneficiazã de un dispozitiv hands-free permanent instalat în autovehicul. Instalarea unei antene trebuie sã fie aprobatã de un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu utilizaþi un sistem hands-free. 221 . Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. în oferta de accesorii Mercedes-Benz. Microfonul dispozitivului hands-free este instalat în panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. Suporturile pentru telefoane mobile compatibile pot fi recunoscute prin Steaua Mercedes sau prin codul de reper B6 prezent pe spatele acestora. Din acest motiv. va fi necesar un suport special. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. de exemplu radioreceptorul sau schimbãtorul de CD-uri. Suporturile de telefoane mobile disponibile de la diverºi producãtori de pe piaþa liberã nu sunt compatibile cu sistemul pentru telefon MercedesBenz. în consecinþã. sau în panoul pentru iluminarea pãrþii frontale a habitaclului. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. în consecinþã. Pericol de accidentare G Utilizaþi telefonul numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Pentru utilizarea sistemului hands-free.

Pentru a putea utiliza dispozitivul handsfree aveþi nevoie de un suport special. Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã. telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ 10 minute de la terminarea apelului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Instrucþiuni de utilizare detaliate sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare separate aferente suportului pentru telefon mobil. În locul numelui introduceþi “Idletime” (timp suplimentar de funcþionare). Accesoriile telefonului mobil (în reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. i 3 Bateria telefonului mobil este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în comutatorul de contact. Afiºajul telefonului mobil indicã procesul de încãrcare. i La scoaterea cheii din contact. introduceþi conectorul 4 în suportul 3. telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ 10 minute (timp suplimentar de funcþionare). 1 Placa de contact 222 . Indicaþii asupra adãugãrii unei noi intrãri în agenda telefonicã sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare a telefonului. va rãmâne activã setarea de 10 minute pentru timpul suplimentar de funcþionare. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane în oferta de accesorii Mercedes-Benz. Dacã nu aþi introdus numãrul. sau aþi introdus un alt numãr. introduceþi un numãr între 1 ºi 30. 2 Dispozitiv de reþinere 3 Suport 4 Fiºã Dacã nu este conectat un suport. Dacã efectuaþi un apel în acest interval. iar în locul numãrului. Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale.

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri Recomandãri privind conducerea autovehiculului Echipamentele elctronice Alimentarea cu carburant Compartimentul motor Bateria Comutatorul de izolare a bateriei Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 4 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Întreþinere ºi service Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului

223

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri
Secþiunea "Utilizarea autovehiculului" vã oferã informaþii detaliate despre utilizarea, verificãrile tehnice periodice ºi întreþinerea autovehiculului. Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului, veþi fi recompensat cu performanþe excelente ale acestuia pentru o perioada îndelungatã de timp. Prin urmare, este recomandatã conducerea autovehiculului cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.500 km. În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului, de exemplu, accelerarea la maximum. Nu depãºiþi 2/ din turaþia maximã admisã a 3 motorului pentru fiecare treaptã de vitezã. Evitaþi acþionarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. Utilizaþi gamele de viteze 4, 3, 2 ºi 1 pentru conducere cu vitezã redusã, de exemplu, pe teren montan. Dupã parcurgerea primilor 1.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului.

4

224

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Sunt disponibile informaþii referitoare la conducerea pe timp de iarnã ºi lanþuri antiderapante ( pagina 247). Transportarea autovehiculului pe cãile ferate Transportarea autovehiculului pe cãile ferate poate fi supusã anumitor restricþii sau poate necesita luarea unor mãsuri speciale în anumite þãri din cauza diverselor înãlþimi ale tunelurilor ºi a standardelor de încãrcare. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Tractarea unei remorci Pericol de accident
Distanþa dintre centrul cuplajului sferic ºi carosabil trebuie sã se situeze întotdeauna între 350 ºi 400 mm. Dacã este necesar, utilizaþi o remorcã ce dispune de barã de remorcare cu înãlþime reglabilã. Înãlþimea cuplajului sferic variazã în funcþie de sarcina autovehiculului.

G

Consultaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtor pentru modul de cuplare a remorcii, la cuplarea unei remorci detaºabile. Cuplarea ºi decuplarea unei remorci necesitã multã atenþie ºi precauþie. Asiguraþi-vã cã nu se aflã nicio persoanã între remorcã ºi autovehicul la deplasarea acestuia cãtre remorcã. Frâna inerþialã a remorcii poate fi destinsã necontrolabil în modul inerþial. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã, nu decuplaþi remorca atunci când frâna inerþialã a fost acþionatã de mecanismul inerþial. O remorcã cuplatã incorect la autovehiculul tractor se poate desprinde. O remorcã cuplatã corect trebuie sã fie poziþionatã orizontal în spatele autovehiculului (vezi figura).

Respectaþi urmãtoarele valori la încãrcarea remorcii: masa totalã admisã a remorcii sarcina de tractare admisã pentru autovehicul ºi pentru dispozitivul de tractare sarcina admisã pe cuplajul de tractare sarcina admisã pe puntea spate Valorile admise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 366) ºi pe plãcuþele de identificare a remorcii ºi cuplajului de tractare. Dacã valorile diferã, este valabilã valoarea cea mai micã. Luaþi în calcul faptul cã sarcina utilã maximã admisã a autovehiculului trebuie redusã pentru compensarea sarcinii pe cuplajul de tractare.

4

Remorcã cuplatã gata de utilizare

225

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Autovehicule cu etichetã de aprobare În cazul autovehiculelor cu etichetã de aprobare, masa totalã maximã admisã este cu 100 kg mai ridicatã în cazul tractãrii unei remorcii (Directiva CE 92/21/CEE). Sarcina maximã pe cuplajul de tractare nu trebuie sã depãºeascã 100 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.000 kg, sau 120 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.800 kg sau 3.000 kg. Dacã se depãºesc aceste valori, viteza maximã admisã este de 100 km/h. Conducerea cu o remorcã ataºatã Luaþi în considerare urmãtoarele diferenþe când conduceþi un ansamblu autovehicul/ remorcã faþã de conducerea unui autovehicul fãrã remorcã. performanþele de accelerare ºi urcare a pantelor sunt diminuate distanþa de frânare este mai extinsã vulnerabilitatea faþã de vânturile laterale este mai ridicatã stabilitatea direcþionalã este afectatã negativ consumul de carburant este este mai mare Nu conduceþi ansamblul autovehicul/ remorcã cu viteze mai mari de 80 km/h, chiar ºi în þãri unde sunt permise viteze mai mari. Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã decât cea menþinutã în cazul conducerii fãrã remorcã. Evitaþi pe cât posibil frânarea bruscã. Acþionaþi întâi uºor frânele pentru a permite încetinirea remorcii ºi apoi creºteþi rapid forþa de frânare. Remorca începe sã se deplaseze dintr-o parte în alta: eliberaþi pedala de acceleraþie nu viraþi în direcþia opusã frânaþi dacã este necesar în niciun caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul/remorcã mãrind viteza de deplasare

i
Calculele referitoare la posibilitãþile de urcare a pantelor din poziþia de staþionare sunt raportate faþã de nivelul mãrii. Atunci când conduceþi în zone muntoase, vã rugãm sã reþineþi cã puterea motorului ºi capacitatea de urcare a pantelor scad pe mãsurã ce altitudinea creºte. Conducerea autovehiculului în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi atunci când cãlãtoriþi în afara þãrii. Ghiduri cu atelierele autorizate sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibilã doar benzinã/motorinã cu cifrã octanicã inferioarã. Veþi gãsi informaþii despre benzinã/ motorinã în secþiunea “Date tehnice” ( page 370). Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu separator de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel.

4

226

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul, farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pericol de accident Viteza maximã programatã Puteþi limita permanent viteza maximã a autovehiculului la 90 km/h, 100 km/h sau 120 km/h. Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi programarea vitezei maxime a autovehiculului unui Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Verificãri periodice Verificaþi periodic, de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant iluminarea autovehiculului starea pneurilor ( page 65) ºi presiunea în pneuri ( page 377) nivelul uleiului de motor ( pagina 232) nivelul lichidului de frânã ( pagina 236) nivelul lichidului din rezervorul sistemului de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor ( pagina 237) nivelul de contaminare al filtrului de aer al sistemului de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului ( pagina 250)

G

Mascarea incorectã a farurilor poate diminua vizibilitatea în timpul conducerii autovehiculului cu farurile aprinse. Aceasta poate afecta negativ ºi pe alþi participanþi la trafic. Este posibilã orbirea participanþilor la trafic ce se deplaseazã din contrasens. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru mascarea/ comutarea farurilor care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

G

4

Depãºirea vitezei maxime admise poate cauza deteriorarea pneurilor, lucru ce poate conduce la pierderea controlului asupra autovehiculului. În calitate de ºofer, aveþi obligaþia de a vã informa asupra vitezei maxime a autovehiculului ºi viteza maximã admisã a pneurilor (pneuri ºi presiunea în pneuri). Nu trebuie sã depãºiþi limita de vitezã pentru pneuri menþionatã în tabelele cu valorile presiunii în pneuri ( page 378).

227

Utilizarea autovehiculului
Echipamentele elctronice
Radio, telefone, staþie de emisierecepþie, fax ºi sistem de navigaþie Pericol de accident Telecomanda ºi sistemul antidemaraj Ambele sisteme Telecomanda Sistemul antidemaraj sunt conforme Directivei 99/5/CE Ambele sisteme sunt adecvate pentru utilizarea în toate statele membre UE.

G

4

Reþineþi cã prima responsabilitate a dumneavoastrã este sã conduceþi autovehiculul în siguranþã. Utilizaþi echipamentul electronic numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Reþineþi cã, la o vitezã de numai 50 km/h, autovehiculul parcuge o distanþã de aproximativ 14 m într-o secundã. Sistemul de navigaþie nu oferã informaþii asupra capacitãþii portante ale podurilor sau a înãlþimii de trecere a pasajelor. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului. Respectaþi normele legale.

Telefoanele mobile, aparatele de emisierecepþie ºi faxurile fãrã antenã exterioarã pot afecta echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot periclita astfel siguranþa funcþionalã a acestuia. Riscul de producere a accidentelor este ridicat. Nu utilizaþi aceste echipamente când autovehiculul se aflã în miºcare.

Certificatul de înmatriculare poate fi anulat în cazul nerespectãrii specificaþiilor de instalare Mercedes-Benz. Informaþii despre montarea echipamentelor electrice/electronice sunt diponibile în secþiunea “Date tehnice” ( page 365).

228

Utilizarea autovehiculului
Alimentarea cu carburant Alimentarea cu carburant
Pericol incendiu ºi de accidentare G
Carburantul este extrem de inflamabil. Din acest motiv, focul, flãcãrile deschise ºi fumatul, precum ºi utilizare a dispozitivelor de încãlzire auxiliare, sunt interzise la manipularea carburantului (risc de producere a scânteilor). Din acest motiv, dezactivaþi funcþia de încãlzire auxiliarã în timpul realimentãrii cu carburant.

Clapeta buºonului de carburant se aflã lângã portiera ºoferului. Puteþi deschide clapeta buºonului de carburant numai când portiera ºoferului este deschisã.

Închideþi clapeta buºonului rezervorului de carburant. Închideþi portierele autovehiculului pentru a preveni pãtrunderea vaporilor de carburant în autovehicul. Rotiþi capacul buºonului de carburant 2 spre stânga ºi lãsaþi-l suspendat de cureaua de fixare 1. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea pompei. Amplasaþi din nou capacul buºonului rezervorului 2 ºi rotiþi-l spre dreapta.

4

Pericol de accidentare

G
1 Curea de fixare 2 Buºonul rezervorului de carburant Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. Deschideþi portiera ºoferului.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Sãnãtatea vã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant

Închiderea completã este indicatã printr-un clic. Deschideþi portiera ºoferului ºi închideþi clapeta buºonului de alimentare cu carburant. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii “Date tehnice” ( page 370).

229

În caz contrar. deschideþi capota motorului numai când autovehiculul este parcat. N88. capota motorului se poate deschide.20-2061-31 4 Nu acþionaþi pârghia de eliberare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. periclitând astfel vizibilitatea ºi conducând la pierderea controlului asupa autovehiculului. Capota motorului este eliberatã. În caz contrar.20-2060-31 N88.20-2062-31 3 Tija de susþinere 230 . este posibilã deteriorarea ºtergãtoarelor de parbriz sau a capotei motorului. Din acest motiv.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Capota motorului Pericol de accident G N88. 2 Cârlig de ancorare Deplasaþi maneta cârligului de ancorare în sus 2. Deschiderea ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt îndepãrtate de parbriz. 1 Pârghie de eliberare Trageþi pârghia de eliberare 1 de sub panoul de bord din partea stângã a spaþiului destinat picioarelor ºoferului.

Capota se fixeazã cu un clic. Deschideþi capota motorului numai când motorul este oprit ºi s-a rãcit. În cazul autovehiculelor pe benzinã. Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Deplasaþi capota în sus pânã la fixarea tijei de susþinere 3 ºi menþinerea deschisã a capotei. ventilatorul electric al radiatorului poate funcþiona timp de aproximativ 30 de secunde dupã oprirea motorului. Din acest motiv. priza de verificare) dacã: motorul este în funcþiune motorul este pornit cheia se aflã în poziþia 2 în comutatorul de contact iar motorul este pornit manual 4 Închiderea Pericol de accidentare G ! Nu împingeþi capota în jos manual. Ridicaþi uºor capota motorului. G Componentele motorului pot fi fierbinþi sau în miºcare. 231 . Împingeþi tija de susþinere înapoi 3 ( pagina 230). Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã. Coborâþi capota motorului în poziþie orizontalã ºi lãsaþi-o sã cadã liber. În cazul în care capota motorului este puþin ridicatã. Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã ºi motorul în funcþiune. Deschideþi din nou capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã de la înãlþime puþin mai mare. asiguraþi-vã cã nu o apãsaþi peste punctul de rezistenþã cauzând astfel îndoirea acesteia. nu este fixatã corespunzãtor. nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobina de inducþie. În caz contrar o puteþi deteriora. Pericol de accidentare Pericol de accidentare G ! Când împingeþi tija de susþinere înapoi.

232 . Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul afiºajului Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. pe afiºaj nu apare nicio valoare dupã 5 minute.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Uleiul de motor Autovehiculul consumã maximum 1. la un Centru de Service Mercedes-Benz. i Dacã la temperaturi extreme. verificaþi nivelul uleiului de motor cu o jojã. de exemplu. Consumul de ulei poate depãºi aceastã cantitate dacã: autovehiculul este nou conduceþi autovehiculul în principal în condiþii dificile de funcþionare conduceþi frecvent la turaþii mari ale motorului Consumul de ulei de motor poate fi mãsurat numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile. 4 ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. i Dacã pe afiºaj nu este indicatã nicio valoare. Verificaþi regulat nivelul uleiului de motor. Afiºajul este activat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.000 de km. în funcþie de dotãrile autovehiculului. de exemplu sãptãmânal sau de ficare datã când alimentaþi cu carburant. de exemplu. autovehiculul trebuie: sã nu fie înclinat sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Nivelul uleiului de motor este indicat ºi pe afiºaj. mai aºteptaþi 5 minute înainte de a verifica din nou nivelul uleiului de motor. În caz contrar.0 litri de ulei la 1. Porniþi motorul ( page 93). pentru verificarea afiºajului uleiului de motor. în funcþie de stilul de conducere practicat.

Nu adãugaþi ulei.0 litri de ulei de motor Adãugaþi 1.5 l -2. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: P OK -1.0 l -1. Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 30 de minutedacãmotoruls-a rãcit. Este afiºat intermitent --:-. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: N Engine oil level OK (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Adãugaþi 1. period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Nivelul uleiului de motor este prea ridicat. Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.0 litri de ulei de motor 4 Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 5 minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Va fi afiºat urmãtorul mesaj în timpul procesului de mãsurare: N Engine oil level Measuring in progress (Procesul de mãsurare a nivelului uleiului de motor în curs de desfãºurare) N Engine oil level Reduce oil level! (Nivelul uleiului de motor Reduceþi nivelul uleiului de motor!) Engine oil level Turn ignition on for level (Nivelul uleiului de motor Porniþi contactul pentru a verifica nivelul uleiului) Observe vait. Opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ 5 minutedacãmotorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare.5 litri de ulei de motor Adãugaþi 2. Engine oil level Not when engine on (Nivelul uleiului de motorIndisponibil când motorul este pornit) 233 . Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. Nu adãugaþi ulei.în timpul procesului de mãsurare. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute.0 l HI Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi butonul > situat pe panoul de bord ( page 112). Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235).Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia simbolului P pe afiºaj. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Porniþi motorul ( page 93).

Introduceþi joja în tubul pentru jojã cât mai adânc posibil ºi scoateþi-o din nou afarã.00-2041-31 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor pe benzinã 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor 3 Joja de ulei de motor 234 . i Diferenþa de cantitate de ulei dintre marcajele superior ºi inferior este: de aproximativ 2 litri la autovehiculele cu motor diesel de aproximativ 3 litri la autovehiculele cu motor pe benzinã 4 Motor diesel cu 6 cilindri 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor diesel cu 4 cilindri N18. autovehiculul trebuie: sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã nu fie înclinat sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Scoateþi joja de ulei 1. Curãþaþi joja cu o lavetã fãrã scame.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul jojei Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor.

Informaþii referitoare la uleiurile de motor autorizate sunt disponibile în Carnetul de service. de exemplu. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. În caz contrar.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificaþi nivelul uleiului de motor. Uleiul de motor trebuie îndepãrtat într-o manierã responsabilã faþã de mediul înconjurãtor. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului 235 . ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Evitaþi deversarea uleiului de motor în sistemul de canalizare. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. adãugaþi cu atenþie uleiul de motor. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. Din acest motiv. Notã privind protecþia mediului Lichidul de rãcire Rezervorul de expansiune este situat în compartimentul motorului. în apele subterane sau în sol. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei. În caz contrar. alternatorul est situat sub orificiul de alimentare cu ulei de motor. în apele de suprafaþã. Nivelul uleiului este corect dacã acesta se situeazã între marcajele inferior min ºi superior max de pe jojã. Temperatura lichidului de rãcire trebuie sã se situeze sub 50 °C. Asiguraþi-vã cã nu este depãºit marcajul max la adãugarea de ulei. În cazul motoarelor cu motor diesel.30-2054-31 4 La adãugarea uleiului de motor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. H N20. Desfaceþi capacul buºonului de alimentare 2. Adãugaþi ulei dacã este necesar ( pagina 235). Adãugarea de ulei de motor Desfaceþi buºonul ºtuþului de alimentare cu ulei 2. Existã pericolul deteriorãrii alternatorului datoritã scurgerii uleiului de motor.

Lichid de frânã Rezervorul este situat în compartimentul motorului.30-2054-31 G 4 La deschiderea vasului de expansiune pentru lichid de rãcire. de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate. Sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune pentru lichidul de rãcire sunt presurizate când motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Deschideþi rezervorul de expansiune pentru lichidul de rãcire numai când temperatura lichidului se situeazã sub 50 °C. Nu ingeraþi lichid de rãcire. Agãugaþi lichid de rãcire ( page 368) pânã la nivelul semnului ºtuþului de alimentare (marcajul superior-MAX). Repuneþi din nou capacul 1. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Nivelul lichidului de frânã trebuie sã se situeze între marcajele inferior-MIN ºi superior-MAX. Curãþaþi imediat pielea ºi articolele de îmbrãcãminte cu sãpun ºi apã. Dacã apar pierderi semnificative de lichid de rãcire. Continuaþi sã rotiþi capacul ºi îndepãrtaþi-l. În cazul contactului cu ochiii. Pericol de intoxicare G Lichidul de rãcire conþine glicol ºi. prin urmare.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de accidentare Deºurubaþi uºor capacul 1 spre stânga pânã la primul punct de rezistenþã pentru a elibera presiunea. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data pentru urmãtoarea înlocuire a lichidului de frânã. Verificaþi nivelul lichidului de frânã: periodic. Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie. 236 . de exemplu. ! Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la sistemele de rãcire ºi încãlzire. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. existã riscul de a suferi arsuri cauzate de lichidul de rãcire fierbinte pulverizat. este toxic. pentru identificarea ºi rezolvarea problemei. la un Centru de Service Mercedes-Benz. ochii sau obiectele de îmbrãcãminte. Evitaþi contactul lichidului de rãcire cu pielea. N20. i De regulã. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui tip de lichid de rãcire. clãtiþi cu apã curatã din abundenþã.

clãtiþi imediat cu apã. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea de lichid de frânã. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Pericol de intoxicare G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Pericol de accident G Sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului este situat în compartimentul motorului. Dacã lichidul de frânã intrã în contact cu vopseaua.30-2054-31 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Adãugaþi soluþie concentratã în lichidul pentru spãlarea parbrizului pe tot parcursul anului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. pentru verificarea sistemului hidraulic. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. Nu ingeraþi lichidul de frânã. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. acesta este alimentat de asemenea cu lichid din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor ! Lichidul de frânã corodeazã vopseaua. Acesta are o capacitate de aproximativ 7 litri. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. ochii sau îmbrãcãmintea. 4 N20. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Dacã lichidul de frânã nu atinge marcajul inferior-MIN. În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de spãlare a farurilor. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Astfel. Clãtiþi zonele afectate cu multã apã curatã ºi solicitaþi asistenþã medicalã dacã este necesar. 237 . Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. este posibil ca sistemul hidraulic al autovehiculului sã fie defect. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus.

Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 238 . 4 temperatura exterioarã. adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate calificat care posedã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru detectarea ºi remedierea cauzelor. Prin urmare.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de incendiu Ansamblurile mecanice ale autovehiculului Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la ansamblurile mecanice. În acest scop. Amplasaþi din nou capacul 3. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã insistent ca schimbãtorul de cãldurã sã fie înlocuit dupã 10 ani la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Scoateþi capacul 3. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Din motive de siguranþã. În acest scop. Încãlzire auxiliarã G Pericol de incendiu sau de intoxicareG Autovehiculele cu încãlzitor de aer: în Germania. Utilizaþi: Variaþi proporþia amestecului în funcþie de lichid de spãlare pentru sezonul cald pentru protecþie împotriva murdãririi la temperaturi peste punctul de îngheþ lichid de spãlare pentru sezonul rece dacã existã riscul de îngheþare a apei pe parbriz Efectuaþi amestecarea lichidului de spãlare a parbrizului într-un recipient cu proporþiile specificate. Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. schimbãtorul de cãldurã trebuie înlocuit dupã 10 ani în conformitate cu reglementãrile naþionale în materie de autorizare a traficului (StVZO). sunteþi obligat sã clarificaþi cumpãrãtorului urmãtoarele aspecte. trebuie sã transferaþi acest Manual de utilizare noului proprietar. Dacã se pierde ulei (de exemplu. Completaþi lichidul de spãlare a parbrizului. petele de ulei lãsate în locul unde a fost parcat autovehiculul). ! Dacã vindeþi autovehiculul. sunt interzise utilizarea flãcãrilor deschise sau fumatul în timpul manipulãrii concentratului pentru lichid de spãlarea a parbrizului. Din acest motiv. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat.

Utilizarea autovehiculului Bateria Bateria Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu douã baterii. evitaþi producerea scânteilor cauzate de foc. 239 . flãcãri deschide ºi fumat. respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie din acest Manual de utilizare. Efectuaþi încãrcarea bateriilor numai în spaþii bine ventilate. Purtaþi ochelari de protecþie. Purtaþi mãnuºi de protecþie rezistente la substanþele acide. este degajat gaz exploziv. Transportaþi ºi depozitaþi bateriile în poziþie verticalã. asiguraþile împotriva rãsturnãrii. La amestecarea apei ºi a acidului. în funcþie de versiunile de dotare: bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Pericol de accidentare B Acidul de baterie este caustic. Pãstraþi bateriile în afara accesului copiilor. G C E F 4 A D Pericol de explozie În timpul încãrcãrii bateriilor. Notã privind protecþia mediului H Á À Bateriile conþin substanþe poluante. Pericol de explozie Datoritã pericolului de explozie. Îndepãrtaþi bateriile în mod ecologic. Neutralizaþi imediat stropii de acid de pe piele sau articole de îmbrãcãminte utilizând apã cu sãpun sau agent de neutralizare a substanþelor acide ºi apã curatã. Limpeziþi stropii de acid cu apã curatã ºi consultaþi imediat un medic. Acidul de baterie se poate scurge prin orificiile de ventilaþie ale capacelor celulelor ºi pot cauza daune mediului înconjurãtor. La manipularea bateriilor. Copiii nu pot estima pericolele implicate de manipularea bateriilor ºi a acidului. Încredinþaþi bateriile unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct de colectare special pentru baterii uzate. La transportarea bateriilor. Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. lichidul poate sãri în ochi.

Pentru informaþii suplimentare. Agenþii de curãþare care conþin carburant corodeazã carcasa bateriei. În caz contrar. Menþineþi întotdeauna bornele ºi suprafeþele bateriei curate ºi uscate. apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz ºi deconectaþi sistemul electric de la comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este menþinut în stare de nefuncþionare pentru perioade îndelungate de timp. Lubrifiaþi uºor clemele de contact. Întreþinerea bateriilor. Dacã intenþionaþi sã parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã. ! Murdãria acumulatã pe borne ºi pe suprafeþele bateriei cauzeazã pierderi de energie ce pot cauza descãrcarea bateriei. 240 . în special suprafeþele inferioare ale acestora. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( page 349).Utilizarea autovehiculului Bateria Bateriile trebuie sã fie întotdeauna suficient încãrcate pentru a beneficia de durata de viaþã normalã a acestora. puteþi deteriora componentele sistemului electric. 4 ! Opriþi motorul ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde înainte de a slãbi sau deconecta clemele de contact. cu vaselinã rezistentã la acizi. Curãþaþi carcasa bateriei numai cu agenþi de curãþare disponibili în comerþ ºi cu capacele celulelor înºurubate.

În caz contrar.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei Comutatorul de izolare a bateriei Puteþi întrerupe alimentarea cu energie electricã a tuturor consumatorilor autovehiculului prin intermediul comutatorului de izolare a bateriei. Deconectarea sistemului electric Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93) ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde. Numai astfel sistemul electric este complet deconectat de la sursa de energie electricã. 4 i Deconectaþi sistemul electric al autovehiculului de la sursa de alimentare utilizând comutatorul de izolare al bateriei numai dacã autovehiculul urmeazã a fi parcat pentru o perioadã îndelungatã sau când acest lucru este absolut necesar. Fixaþi fiºa 1 sub pedala de acceleraþie astfel încât sã nu intre în contact cu pinul de masã. Dupã reconectarea la sursa de alimentare cu energie electricã. este necesar sã deconectaþi ambele baterii când lucraþi la circuitul electric al autovehiculului. Comutatorul de izolare a bateriei se aflã în partea dreaptã a pedalei de acceleraþie în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. ! Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contact ºi aºteptaþi cel puþin 20 de secunde înainte de deconectarea sau conectarea comutatorului de izolare a bateriei. Astfel se previne descãrcarea bateriei cauzatã de consumul accidental de energie. Pericol de accidentare i Întreruperea alimentãrii cu energie electricã este înregistratã în DTCO (tahometrul digital) drept un eveniment în memoria defecþiunilor. 241 . 1 Fiºã 2 Buton glisant Toþi consumatorii trebuie sã fie deconectaþi de la circuitul de alimentare cu energie electricã. Consultaþi instrucþiunile de utilizare DTCO separate. trebuie sã resetaþi uºa culisantã acþionatã electric ( page 80). G Dacã autovehiculul este dotat cu baterie auxiliarã în compartimentul motorului. Deplasaþi butonul glisant roºu 2 în jos în direcþia sãgeþii ºi deconectaþi conectorul 1 din pinul de masã. puteþi deteriora componentele sistemului electric.

Apãsaþi fiºa 1 în pinul de masã 2 pânã la fixarea acesteia ºi eliberarea agentului de blocare. Fiºa trebuie sã intre complet în contact cu pinul de masã 2. asiguraþi-vã cã aceasta nu este: murdarã deterioratã În caz contrar. 4 Conectarea sistemului electric 1 Fiºã 2 Pin de masã 242 . Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93). Toþi consumatorii sunt reconectaþi la circuitul de alimentare cu energie electricã. Deplsaþi butonul glisant roºu pânã la fixare. nu veþi putea restabili conexiunea electricã în momentul reasamblãrii pieselor.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei ! Când fixaþi fiºa sub pedala de acceleraþie.

Apelare presiune în pneuri prin intermediul sistemului de operare Autovehicule cu taste pe volan Porniþi motorul ( page 93). Sistemul de monitorizare a pneurilor vã previne în cazul în care presiunea dintr-unul sau mai multe pneuri scade. În cazul în care echipamentul radio (exemplu telefoane mobile sau aparate de emisie recepþie) este în funcþiune în interiorul sau în apropierea autovehiculului. Acest sistem monitorizeazã. În special. G 4 54. acest lucru poate influenþa funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii curente din fiecare pneu. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã în cazul în care presiunea în pneuri este incorectã.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare. Pericol de accident Asiguraþi-vã cã recalibraþi întotdeauna sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri dupã modificarea presiunii. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. Trebuie sã consultaþi tabelul din interiorul trapei buºonului rezervorului de carburant pentru a decide dacã presiunea în pneuri trebuie reglatã. 243 . frânaþi cu atenþie pânã la oprirea autovehiculului. În astfel de cazuri. ºoferul este responsabil pentru reglarea corectã a presiunii în pneuri dacã sarcina utilã a autovehiculului este mãritã.32-2243-31 i Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. Acesta vã avertizeazã numai dacã presiunea în pneuri scade semnificativ sub valoarea de referinþã a presiunii în pneuri dupã setarea presiunii în timpul calibrãrii. Trebuie sã reglaþi întotdeauna presiunea în pneuri în funcþie de sarcina autovehiculului. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. Se afiºeazã presiunea curentã din fiecare pneu. menþinerea presiunii stabilite la activarea sistemului. pentru toate cele patri pneuri.

cã presiunea din toate cele patru pneuri este setatã corespunzãtor circumstanþelor de utilizare. Într-unul dintre dreptunghiuri este afiºatã presiunea din pneul respectiv ( page 305). i 4 Valorile presiunii în pneuri indicate de sistemul de operare pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Urmãtorul mesaj va fi afiºat dacã autovehiculul a fost parcat timp de peste 20 de minute sau aþi condus cu o vitezã sub 30 km/h: Tyre pressure displayed after driving for several minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Avertizare asupra presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. sistemul de operare vã oferã o valoare mai exactã. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri În majoritatea cazurilor. sistemul de monitorizare a apresiunii din pneuri detecteazã automat noua valoare de presiune. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. Respectaþi notele din secþiunea "Presiunea în pneuri" ( page 377). de exemplu dacã: presiunea în pneuri a fost modificatã roþile sau pneurile au fost schimbate au fost montate roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Asiguraþi-vã. prin intermediul tabelului din interiorul clapetei buºonului de alimentare. Autovehicule cu taste pe volan Se afiºeazã un mesaj ºi lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. Presiunea în pneuri este afiºatã în douã dreptunghiuri de culoare roºie. De obicei. 244 .

Este afiºat urmãtorul mesaj: OK TPMS (sistem de monitorizare a presiunii în pneuri în regulã) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Autovehicule cu taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta ç de pe volan. sau tasta de meniu 5 din panoul de bord. Este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor reactivated (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a fost reactivat) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Apãsaþi tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii din fiecare pneu sau apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed after driving for several minutes ( Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi tasta æ de pe volan. Pe afiºaj trebuie sã aparã informaþiile standard ( page 122). situat pe panoul de bord. 4 Apãsaþi butonul de resetare 0 situat pe panoul de bord ( page 29). Apãsaþi tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia mesajului +CAL. Procesul de activare este anulat automat dupã scurgerea a 30 de secunde fãrã nicio valoare afiºatã. Pentru autovehiculele cu taste pe volan. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta . urmãtorul mesaj va fi afiºat: Monitor current tyre pressure? (Monitorizare presiune curentã?) 245 .TPMS pe afiºaj.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Apãsaþi butonul . Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri.

Numai astfel sistemele pentru siguranþa conducerii ABS. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ( pagina 244). Adaptaþi stilul dumneavoastrã de conducere ºi conduceþi cu mai multã atenþie. Dacã montaþi roata de rezervã de uz temporar pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247). AAS ºi ESP® vor funcþiona optim. BAS. la începutul acestuia. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu suprafaþã de rulare identicã pentru toate roþile pentru a menþine manevrabilitatea sigurã a autovehiculului. pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece. ASR. Cablul adaptor este diponibil la orice atelier de specialitate autorizat. 246 . Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. luaþi în considerare cã manevrabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. pentru înlocuirea roþii de rezervã cu un pneu de iarnã. Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã. este necesarã amplasarea unui semn de avertizare în câmpul vizual al ºoferului. de exemplu. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. dacã uleiul de motor utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã Verificarea concentraþiei antigelului/ agentului anticoroziv în lichidul de rãcire Adãugarea unui agent de curãþare concentrat în lichidul sistemului de spãlare a parbrizului Verificarea bateriilor Înlocuirea pneurilor Informaþii referitoare la utilizarea carburantului diesel la temperaturi externe reduse sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 372). este recomandat sã reduceþi viteza maximã a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã. Aceastã revizie tehnicã include: Schimbarea uleiului. utilizând permanent sistemul Speedtronic ( page 195). Pericol de accident 4 G G Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm trebuie înlocuite imediat. Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Pericol de accident În acest caz.

Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. virajele ºi frânarea bruscã. Respectaþi instrucþiunile de montare furnizate de producãtor. Prin urmare. uscat ºi. Astfel. Autovehiculul poate fi condus cu viteza maximã admisã în timpul utilizãrii lanþurilor antiderapante numai pe carosabil acoperit cu zãpadã. Puteþi obþine informaþii referitoare la lanþurile antiderapante de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. poate fi avantajos sã dezactivaþi sistemul ABS ( page 62). Acþionaþi periodic frânele în timpul cãlãtoriilor mai lungi pe drumuri acoperite de criblurã sau de sare. Comutaþi într-o treaptã inferioarã de vitezã numai la turaþii reduse ale motorului. La oprirea autovehiculului dupã parcurgerea unor drumuri acoperite cu sare. întunecat. asiguraþi-vã cã frânele sunt complet funcþionale înainte de a continua cãlãtoria. Evitaþi accelerarea. Sarea prezentã pe carosabil poate afecta negativ eficienþa sistemului de frânare. dacã este posibil. 247 . În cazul conducerii autovehiculului cu lanþuri antiderapante. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã i Dupã demontare. Utilizaþi frâna de serviciu în funcþie de condiþiile de drum. vaselina ºi benzina/motorina. i Montaþi lanþuri antiderapante numai pe roþile din spate (puntea motrice). poate fi necesar sã acþionaþi frânele mai puternic pentru a obþine o forþã de frânare normalã. Conduceþi cu atenþie deosebitã pe carosabilul alunecos. Aceastã acþiune va readuce frânele la nivelul normal de performanþã. Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pericol de accident G Dacã existã probabilitatea ca autovehiculul sã derapeze sau nu poate fi frânat la viteze reduse: apãsaþi pedala de ambreiaj în cazul autovehiculelor cu transmisie manualã comutaþi selectorul în poziþia neutrã N în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã Încercaþi sã pãstraþi controlul asupra autovehiculului prin intermediul manevrelor de corectare a direcþiei. din motive de siguranþã. depozitaþi jantele ºi pneurile într-un loc rãcoros. Demontaþi lanþurile antiderapante imediat ce drumul nu mai este acoperit de zãpadã. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. acestea produc un efect de excavaþie în scopul ameliorãrii aderenþei. 4 Comutarea într-o treaptã inferioarã pentru frânarea autovehiculului poate cauza deraparea autovehiculelor pe o suprafaþã alunecoasã datoritã diferenþei semnificative de vitezã dintre motor ºi roþile motrice în acest anotimp.

În acest scop. Înainte de a lucra sub autovehicul. din data indicatã pentru service trebuie scãzute perioadele în care bateria este deconectatã. trebuie sã-l ridicaþi pe standuri cu o capacitate de susþinere suficientã. Lucrãrile de întreþinere ºi de verificare a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Respectaþi indicaþiile referitoare la piesele deschimb din secþiunea “Date tehnice” ( page 364). Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru o perioadã scurtã de timp. este posibil sã nu sesizaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. manualul de utilizare ºi informaþiile de service 4 Familiarizaþi-vã în prealabil în special cu cerinþele legale. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. ! Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã nu sunt înregistrate de sistemul de programare a verificãrilor tehnice. Prin urmare. Pericol de accidentare Înainte de realizarea operaþiunilor de întreþinere ºi a reparaþiilor. sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu trebuie confundat cu afiºajul pentru nivelul uleiului de motor P.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice (ASSYST) ASSYST PLUS Active Service System (sistem activ de programare service). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. În caz contrar. cum ar fi: normele de protecþie a muncii ºi prevenire a accidentelor. Pentru a vã asigura cã verificãrile tehnice vor fi efectuate la momentele oportune. Apoi este afiºat un mesaj în timpul deplasãrii autovehiculului sau dupã punerea contactului. de exemplu: G Nu utilizaþi niciodatã cricul autovehiculului în locul standurilor. Sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu oferã informaþii privitoare la nivelul uleiului de motor.000 de km înainte. cauzând astfel accidentarea gravã a dumneavoastrã sau a altor persoane sau pagube materiale. sã citiþi secþiunile relevante din documentaþia tehnicã. Data programatã pentru service este afiºatã cu cel puþin o lunã sau 3. Cricul poate ceda determinând cãderea autovehiculului. vã informeazã asupra datei programate pentru urmãtoarea operaþiune de service. 248 .

. zile) 9 Service A in.days (verificarea tehnicã A în .000 km perioada rãmasã în zile. zile) 9 Service A in..days (verificarea tehnicã A în . poate reseta indicatorul de service dupã efectuarea reviziei. Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Porniþi motorul ( page 93). în funcþie de distanþa totalã parcursã. Afiºajul este activat. Intervalul între datele verificãrilor tehnice depinde de stilul de conducere. Autovehicule fãrã taste pe volan Dacã aþi depãºit data de verificare tehnicã programatã. km) Este emis de asemenea un semnal acustic.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service i Intervalul rãmas pânã la verificarea tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri.. Acestea pot fi prelungite prin: conducerea cu atenþie ºi la turaþii medii ale motorului evitarea cãlãtoriilor scurte în timpul cãrora motorul nu atinge temperatura normalã de funcþionare Afiºarea datei programate pentru service Autovehicule cu taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 Service A in . de exemplu 30 de zile. urmãtorul simbol este afiºat intermitent timp de 10 secunde dupã punerea contactului: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea veþi observa semnul minus înaintea datei de verificare tehnicã programate.km (Verificarea tehnicã A în . 249 ... Autovehicule cu taste pe volan Dacã aþi depãºit data programatã pentru service. 4 ! Depãºirea datei de revizie tehnicã specificate poate reprezenta o încãlcare a legii.. iar garanþia ºi avantajele pentru clienþii importanþi pot fi anulate. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri. urmãtorul mesaj va fi indicat pe afiºaj: 9 Service A in .km (Verificarea tehnicã A în . Autovehicule fãrã taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje.. de exemplu un Centru Service Mercedes-Benz. Depãºirea datei programate pentru verificarea tehnicã Un atelier de specialitate autorizat. de exemplu 3.. km) 9 Service A due now (Verificarea tehnicã A programatã acum) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate.

km) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. Îndepãrtaþi materialele filtrante Curãþaþi materialele filtrante Spãlaþi materialele filtrante cu apã curatã Lãsaþi materialele filtrante la uscat. Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia urmãtorului mesaj pe afiºaj: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje.km (Verificarea tehnicã A în . 1 Capac 2 Niºe ! Trebuie sã eliminaþi impuritãþile vizibile de pe filtrul de aer sau sã-l înlocuiþi dacã este necesar. 250 .Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi tasta è sau ÿ pânã la apariþia afiºajului standard ( page 118). Instalarea filtrului de aer Montaþi materialele filtrante Montaþi capacul 1. În caz contrar. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri perioada rãmasã în zile Filtrul de aer pentru sistemul de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului În filtrul de aer se pot acumula cantitãþi semnificative de nisip sau praf când conduceþi pe drumuri prãfuite sau cu nisip. de exemplu: 9 Service A in . Îndepãrtarea filtrului de aer Scoateþi cu atenþie capacul 1 din niºa 2 ºi îndepãrtaþi-l. care nu este acoperit de garanþie. impuritãþile pot deteriora sistemul de condiþionat. 4 ! Filtrul de aer pe plafon în zona posterioarã a habitaclului Materialele filtrante nu trebuie curãþate sau uscate într-o maºinã de spãlat.. zile) 9 Service A in.... Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea urmãtorului mesaj.days (verificarea tehnicã A în . verificaþi regulat sistemul de aer condiþionat pentru eliminarea impuritãþilor vizibile. Din acest motiv.

filme. Aceastea au fost special concepute pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi sunt de cea mai înaltã tehnologie. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere. este posibilã deteriorarea vopselei. Carburantul este inflamabil ºi constituie un pericol pentru sãnãtate. Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº. Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului dumneavoastrã împotriva influenþelor dãunãtoare din mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie. de exemplu. Zgârieturile. depunerile corozive. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat urmãtoarele substanþe: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Spãlaþi autovehiculul mai frecvent în timpul iernii pentru a îndepãrta depunerile de sare. zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. Produsele de întreþinere Mercedes-Benz sunt disponibile de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. i Dacã este necesarã curãþarea unor zone din apropierea pãrþii superioare a autovehiculului. magneþi sau obiecte similare pe suprafeþele vopsite. În caz contrar. utilizaþi întotdeauna scãri corespunzãtoare trepte fixe 4 G ! Nu aplicaþi în niciun caz autocolante.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea periodicã ºi adecvatã vã va ajuta la menþinerea unei stãri optime a autovehiculului. în locuri unde copiii nu au acces. În asemenea cazuri. i Se recomandã utilizarea produselor Mercedes-Benz. 251 . la un Centru de Service Mercedes-Benz. Nu utilizaþi carburant ca agent de curãþare. Recipientele goale ºi materialele de curãþare uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. Pericol de intoxicare ºi accidentare Notã privind protecþia mediului H Spãlaþi autovehiculul numai într-un loc adecvat acestui scop.

Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite. nu îndreptaþi jetul de apã direct spre balamalele portierelor. conectori sau elementele de etanºare. Înainte de parcarea ºi pãrãsirea autovehiculului. ºtergeþi ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor de parbriz. Demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare înainte de a intra în spãlãtoria automatã. existã posibilitatea deteriorãrii acestora sau a autovehiculului în spãlãtoria automatã. Dacã nu demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi nu pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor. ! Pentru a evita deteriorãrile. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie ºi astfel. 252 . Spãlarea automatã a autovehiculului Puteþi apela pentru curãþarea autovehiculului la o spãlãtorie automatã chiar de la început. mai întâi încãlziþi motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. în special jantele curãþate cu agenþi de curãþare a jantelor. 4 ! Asiguraþi-vã cã maneta de control a ºtergãtoarelor de parbriz se aflã în poziþia 0 ( page 155). conductele lichidului de frânã. acesta nu trebuie parcat pentru o perioadã îndelungatã. Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ! Dupã curãþarea autovehiculului. Dacã autovehiculul este foarte murdar. declanºarea accidentalã a ºtergãtoarelor. Dupã spãlarea automatã a autovehiculului. Procedând astfel. Este preferabilã spãlarea automatã fãrã perii. Trebuie menþiuntã distanþa minimã dintre autovehicul ºi duza dispozitivului de curãþare cu presiune înaltã: aproximativ 70 cm pentru jeturi circulare aproximativ 30 cm pentru jeturile plane de 25° ºi jeturile concentrate Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. Agenþii de curãþare a jantelor pot favoriza coroziunea discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/saboþilor de frânã.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului dumneavoastrã. este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã. preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi se reduce zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de rezidurile de pe parbriz.

rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din comutatorul de contact. 253 . ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Trepte Pericol de accident Jantele din aliaj uºor Curãþaþi jantele din aliaj uºor în mod regulat. ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( page 155). ! Nu utilizaþi agenþi de curãþare alcalini sau acizi. În exteriorul parbrizului ºi al lamelor ºtergãtoarelor Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( page 93). Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. veþi deteriora capota. Geamuri glisante Urmãtoarele piese trebuie curãþate la fiecare 3 sãptãmâni: garniturile ºi zonele de contact ale geamurilor trebuie curãþate cu o lavetã umedã ºinele de ghidare ale geamurilor 4 ! Nu permiteþi accesul apei în orificiile de admisie ºi ventilaþie. Când ºtergãtoarele de parbriz se aflã în poziþie verticalã. Dupã curãþare trataþi motorul cu agenþi de conservare. G Opriþi motorul înainte de curãþarea parbrizului sau a braþelor ºtergãtoarelor. Curãþarea motorului Acum este posibilã curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. În cazul curãþãrii cu apã sau abur cu înaltã presiune. În acest caz. Treptele ºi deschiderile de acces în autovehicul. fãrã noroi. protejaþi sistemul de transmisie cu curea de agentul de conservare. În caz contrar. precum ºi încãlþãmintea. zãpadã sau gheaþã). trebuie menþinute curate (de exemplu. Pericol de accidentare G Treptele ºi cãile de acces murdare sau acoperite de gheaþã presupun un risc de alunecare ºi cãdere. În caz contrar. jetul nu trebuie orientat direct spre componentele electrice sau spre terminalele cablurilor electrice. Aceºtia pot cauza coroziunea prezoanelor (piuliþelor de roatã) sau a dispozitivelor de echilibrare a greutãþii roþilor.

Finisaj de plastic 4 ! Nu utilizaþi lavete din material tare. Dacã efectuaþi curãþarea senzorilor prin intermediul unui dispozitiv cu presiune înaltã sau cu abur. Nu atingeþi partea interioarã a lunetei sau a geamurilor laterale cu obiecte dure.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Geamurile Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora suprafeþele din plastic ale geamurilor farurilor. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele. În caz contrar. Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã. de exemplu. materiale abrazive. În caz contrar. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi. 1 Senzorii Parktronic ! Utilizaþi numai lichid de spãlare adecvat pentru suprafeþe din plastic. ! Nu utilizaþi lavete uscate. puteþi deteriora geamurile sau sistemul de încãlzire a lunetei. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. ! Nu utilizaþi lavete din material tare. Farurile Stergeþi geamurile farurilor cu un burete umed. urmaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de fabricantul dispozitivului referitoare la distanþa corectã între autovehicul ºi duza dispozitivului cu presiune înaltã. 254 . În caz contrar. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. nu utilizaþi lavete uscate. materiale abrazive. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. dispozitive pentru rãzuirea gheþii sau inele. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. Din acest motiv. În caz contrar. puteþi zgâria sau deteriora suprafeþele. ºampon ºi o lavetã moale. Senzorii sistemului Parktronic (PTS) Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie frontalã ºi posterioarã.

Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect poros. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Murdãrire uºoarã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. În cazul murdãriei pronunþate. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. o lavetã din microfibrã). Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. Aceste proceduri pot afecta negativ funcþionalitatea centurilor. o lavetã din microfibrã). ! Ca agent de curãþare. Mercedes-Benz recomandã utilizarea unui produs Mercedes-Benz. Nu uscaþi centurile de siguranþã în lumina directã a soarelui sau la temperaturi de peste 80 °C. Nu înãlbiþi sau vopsiþi centurile de siguranþã. utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. ! Curãþaþi centurile de siguranþã cu o soluþie de spãlare neutrã. G Murdãria de pe autovehicul poate afecta siguranþa rutierã ºi funcþionalã a acestuia. Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere de construcþie Pericol de accident 4 G ! Utilizaþi un agent de curãþare necaustic. Planºa de bord ºi secþiunea capitonatã a volanului Umeziþi o lavetã curatã ºi care nu lasã scame cu apã ºi utilizaþi-o pentru a curãþa pãrþile din plastic ºi planºa de bord. fãrã scame (de exemplu. Pericol de accidentare Centurile de siguranþã Îndepãrtaþi imediat petele ºi murdãria pentru a preveni deteriorarea ºi acumularea de reziduuri. 255 . fãrã solvenþi. detergent de vase) diluat cu apã. utilizaþi o soluþie pentru suprafeþe cu murdãrie persistentã. fãrã scame (de exemplu. Nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare pentru curãþarea habitaclului care conþin solvenþi pentru a curãþa planºa de bord sau secþiunea capitonatã a volanului. Murdãrire intensã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã.

geamurile. pneurile.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Pot apãrea în special urmãtoarele pericole: Particule de criblurã Pietrele prinse între pneuri pot fi aruncate în timpul deplasãrii autovehiculului ºi pot accidenta alþi participanþi la trafic sau pot deteriora autovehiculele acestora (în special parbrizul). Din acest motiv. Dupã conducerea pe noroi. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. mânerele. Aceastã situaþie poate provoca un accident. Pericol de derapare Murdãria ºi noroiul de pe pneuri/suprafaþa carosabilului reduc aderenþa pneurilor. În cazul periclitãrii performanþelor sistemului de frânare. dacã este necesar. în special echipamentele sistemului de iluminare. Drept consecinþã. oglinzile retrovizoare exterioare. Respectaþi observaþiile din aceastã secþiune. Îndepãrtaþi corpurile strãine prinse. de exemplu. În acest scop. roþile. roþile. 256 . Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare prin testarea frânelor înainte de a conduce pe drumurile publice. În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu înaltã presiune sau al unei spãlãtorii automate. pietrele. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. apã sau în condiþii similare: Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare. treptele. Curãþaþi discurile de frânã. Verificaþi articulaþiile punþilor ºi lubrefiaþi-le. puteþi aluneca de pe trepte ºi vã puteþi accidenta. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic permit oprirea în siguranþã ºi apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru efectuarea lucrãrilor. deschiderile de acces. ºi plãcuþele/saboþii de frânã poate influenþa negativ performanþele sistemului la frânare (mergând pânã la nefuncþionarea totalã a acestuia). Autovehiculul poate intra în derapaj Pericol de alunecare Murdãria ºi noroiul de pe trepte ºi deschiderile de acces pot afecta siguranþa acestora. pasajele roþilor ºi plãcuþele de înmatriculare. Pericol de accident G Murdãria prezentã pe discurile de frânã. nisip. plãcuþele/garniturile de frânã ºi articulaþiile punþii. 4 Curãþaþi autovehiculul. curãþaþi întotdeauna autovehiculul cu atenþie dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere ºi înainte de conducerea pe drumurile publice. Acest lucru este valabil în special în cazul în care suprafaþa este umedã. este necesarã respecarea instrucþiunilor de siguranþã relevante din aceastã secþiune.

.Sfaturi practice Depanare rapidã Mesaje afiºate Unde gãsesc..? Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Înlocuirea becurilor Înlocuirea bateriilor Sistemul de alimentare cu carburant Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pneu dezumflat Bateria Pornirea asistatã Tractarea Siguranþe 5 257 .

Sistemul de alarmã antifurt este dezactivat.Sfaturi practice Depanare rapidã Semnalele acustice de avertizare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Soluþii propuse Cheia: Apãsaþi tasta Œ sau ‹. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii când sistemul de alarmã antifurt era activat. 5 Sistemul de alarmã antifurt este declanºat brusc. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. 258 .

Soluþii propuse Respectaþi recomandãrile incluse în notele de la ( pagina 290). Conduceþi cu frâna de mânã trasã. Aþi oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului. Pericol de accidentare Nu purtaþi centura de siguranþã. Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Este generat un semnal acustic de avertizare. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia 0. Comutaþi transmisia automatã în poziþia P G 5 259 . Cauzã/consecinþe posibile Va fi afiºat un mesaj corespunzãtor. dar nu aþi comutat transmisia automatã în poziþia P. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 41).

260 . În acest scop. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Problemã Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Porniþi motorul în mod normal. 5 Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor.Sfaturi practice Depanare rapidã Accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Scoateþi cheia. Dacã nu puteþi identifica nicio deteriorare a: compenentelor fundamentale sistemului de alimentare cu carburant suportului motorului Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. Nu reporniþi în niciun caz motorul. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse G Luaþi imediat contactul.

Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Problemã Rezervorul de carburant s-a golit complet.Sfaturi practice Depanare rapidã Carburantul ºi rezervorul de carburant Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. În acest scop. 5 261 . Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Scoateþi cheia. Cauzã/consecinþe posibile Existã aer în sistemul de alimentare. Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). Nu reporniþi în niciun caz motorul. G Luaþi imediat contactul. la un autovehicul cu motor diesel.

Luaþi în calcul faptul cã încercãrile îndelungate de pornire a motorului pot descãrca bateria. Dacã problema persistã dupã câteva încercãri: Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. În acest scop. 262 .Sfaturi practice Depanare rapidã Motor Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Reporniþi motorul. Motorul nu porneºte. 5 Autovehicule cu motor diesel: Rezervorul de carburant este complet gol. Soluþii propuse Readuceþi cheia în poziþia 0 a comutatorului de contact înainte de a încerca din nou pornirea motorului. Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 329). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Lampa de avertizare asupra nivelului carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Problemã Motorul nu porneºte. Cauzã/consecinþe posibile Este posibil ca sistemul de alimentare cu carburant al motorului sã fie defect. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Alimentaþi autovehiculul cu carburant.

descãrcatã). Dacã motorul tot nu porneºte în ciuda Autovehicule cu transmisie automatã: tentativei de pornire asistatã: Maneta schimbãtorului nu se aflã în poziþia P Apelaþi la un atelier de specialitate sau N. Nu auziþi demarorul în funcþiune. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. autorizat. mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Tensiunea de alimentare este insuficientã Motorul nu poate fi pornit (bateria este prea slabã sau este ( pagina 353). Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se indicã depãºirea limitei de +120 °C. Sistemul electronic al motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate. În caz contrar. Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri. carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic ºi poate provoca deteriorarea acestuia. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi respectaþi recomandãrile incluse în notele de avertizare. 5 263 . Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Motorul nu porneºte. Comutatorul de izolare a bateriei este deconectat. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 235). Activaþi sistemul electric ( pagina 241) Nu acceleraþi excesiv.

Opriþi autovehiculul. 264 . 5 Capacitatea de accelerare este diminuatã. transmisia comutã în treapta marºarier. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. În poziþia D. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Este posibilã numai comutarea în treapta a doua de vitezã sau marºarier. în poziþia R. Opriþi motorul. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Depanare rapidã Transmisia automatã Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D sau R. transmisia comutã în treapta a doua de vitezã. Aºteptaþi minimum 10 secunde înainte de repornirea motorului. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Transmisia nu comutã. Transmisia funcþioneazã în modul de urgenþã. Problemã Transmisia nu mai efectueazã corect schimbarea treptelor de vitezã.

Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse. Umezeala a pãtruns carcasa farurilor deoarece nu este închisã etanº. Cauzã/consecinþe posibile Umiditatea atmosfericã este foarte ridicatã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor. În acest scop. 5 265 . Farurile vor fi dezaburite dupã parcurgerea unei distanþe scurte. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Problemã Farurile sunt aburite pe interior.Sfaturi practice Depanare rapidã Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

5 Stergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. Problemã Stergãtoarele de parbriz sunt blocate. din motive de siguranþã. 266 . Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi blocatã de frunze sau de zãpadã. Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului mixt. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Porniþi din nou ºtergãtoarele de parbriz.Sfaturi practice Depanare rapidã Stergãtoarele de parbriz Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Motorul pentru acþionarea ºtergãtoarelor de parbriz s-a oprit. În acest scop. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz. scoateþi cheia din comutatorul de contact. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul imediat ce este posibil ºi. Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare.

Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. autovehiculului cu ajutorul cheii. 5 267 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Semnalizatoarele de direcþie nu lumineazã Sistemul de închidere centralizatã prezintã intermitent atunci când autovehiculul este defecþiuni. Încuiaþi portierele prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Închideþi portierele ºi încuiaþi din nou autovehiculul.Sfaturi practice Depanare rapidã Cheia Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. încuiat. Verificaþi sistemul de închidere centralizatã cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Nu mai este posibilã încuierea Portierele nu sunt închise corespunzãtor.

Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt slabe sau descãrcate. înlocuiþi imediat bateriile ( pagina 327). încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã ale cheii ( pagina 315). Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii. 5 268 . Cheia este defectã. Bateriile cheii sunt descãrcate. Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. verificaþi dacã lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie se aprinde scurt la fiecare apãsare a butonului. Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Nu mai este posibilã încuierea sau descuierea autovehiculului cu ajutorul cheii. Dacã nu se aprinde. înlocuiþi bateriile ( pagina 327).

luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Aþi pierdut un element mecanic de urgenþã al cheii. Dacã este necesar. 5 269 . Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Dacã este necesar.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Aþi pierdut cheia. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Anulaþi frecevenþa de transmisie a cheii la un Centru de Service Mercedes-Benz. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice.

Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas în poziþia 0 pentru o perioadã considerabilã de timp. 5 270 . pagina 93). sau Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. apoi rotiþi din nou cheia. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contact. de exemplu încãlzirea scaunelor ºi iluminarea interiorului. Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. Porniþi motorul ( Tensiunea de alimentare este insuficientã. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. sau Motorul nu poate fi pornit ( pagina 353). Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este necesarã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact.

Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea sistemului Parktronic. indicã distanþe neplauzibile. iar dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Lampa de control de pe tasta pentru sistemul Parktronic se aprinde. Plãcuþa de înmatriculare sau alte accesorii aflate în apropierea senzorilor nu sunt fixate corespunzãtor. Dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. 271 . Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în alt loc. 5 Afiºajele de avertizare ale sistemului Parktronic Senzorii Parktronic sunt murdari sau îngheþaþi. Cuplaþi din nou contactul. La apãsarea tastei pentru sistemul Parktronic segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se aprind din nou.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemele de asistare a conducerii Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. În acest scop. Curãþaþi senzorii Parktronic ( pagina 254). De exemplu toate segmentele pot fi aprinse deºi nu existã niciun obstacol. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. O sursã externã de unde radio sau ultrasunete poate produce interferenþe. Verificaþi plãcuþa de înmatriculare ºi accesoriile aflate în apropierea senzorilor pentru o poziþionare corespunzãtoare. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul Parktronic a funcþionat defectuos ºi a fost dezactivat. iar segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se sting. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Problemã Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii.

dezactivaþi tempomatul sau sistemul Speedtronic. Dacã este necesar. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. prin urmare. 5 272 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Viteza nu poate fi setatã cu tempomatul sau sistemul Speedtronic nu poate fi activat1. nu poate indica schimbarea vitezei. Cauzã/consecinþe posibile Afiºajul indicã un mesaj cu prioritate ridicatã ºi. Soluþii propuse Procedaþi dupã cum indicã mesajul de pe afiºaj.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz în acest scop.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemul auxiliar de încãlzire Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. iar sistemul auxiliar de încãlzire nu se aprinde automat. Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 328). Simbolurile ºi cifrele din afiºajul Tensiunea de alimentare a fost întreruptã. unui atelier de specialitate autorizat. temporizatorului lumineazã intermitent. Simbolul ö se aprinde intermitent. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Setaþi ora ºi ziua sãptãmânii ( pagina 181). Dezactivaþi sistemul auxiliar de încãlzire ( pagina 176). 273 . telecomanda sistemului auxiliar de încãlzire nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. iar pe afiºajul temporizatorului este afiºat un cod de defecþiune. Pericol de accident Sistemul auxiliar de încãlzire prezintã defecþiuni. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri determinã ca siguranþa în funcþionare a sistemului de încãlzire sã nu mai poatã fi garantatã ºi antreneazã riscul producerii de accidente sau al accidentãrii. 5 G Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe Bateriile telecomenzii sunt descãrcate.

G Sistemul auxiliar de încãlzire s-a supraîncãlzit de câteva ori succesiv: Încãlzitorul de apã de aproximativ zece ori succesiv Încãlzitorul de aer de aproximativ trei ori succesiv Motorul sau ventilatorul este defect. Circuitul de protecþie cu tensiune insuficientã de alimentare integrat în unitatea de control dezactiveazã sistemul auxiliar de încãlzire întrucât tensiunea de alimentare este mai micã de 10 volþi. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Sistemul auxiliar de încãlzire este dezactivat automat. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. verificaþi alternatorul ºi bateria. Apoi porniþi în mod repetat sistemul auxiliar de încãlzire pânã când circuitele de alimentare cu carburant sunt pline. Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã la sub un sfert din capacitate. Siguranþa s-a ars. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Cauzã/consecinþe posibile Lipsã de carburant. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Dacã este necesar. Încãlzitorul de apã s-a supraîncãlzit. 5 Pericol de accident Înlocuiþi siguranþa ( pagina 360).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Sistemul auxiliar de încãlzire nu este activat sau motorul nu porneºte. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea siguranþei. 274 .

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Încãlzitorul de aer s-a supraîncãlzit. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului auxiliar de încãlzire. 275 . Soluþii propuse Deschideþi orificiile de ventilaþie. echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Cauzã/consecinþe posibile Conductele de aer sunt blocate. Deconectarea bateriei demarorului ( pagina 349). Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Consultaþi un atelier de service autorizat. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat. În acest scop. Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi 5 Problemã Doriþi parcarea autovehiculului pentru o perioadã mai îndelungatã de timp (mai mult de ºase sãptãmâni).

Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Deconectaþi consumatorii secundari. etc. iluminarea habitaclului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În acest scop. Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Problemã Una sau ambele lãmpi de control integrate în butonul de comandã a( sistemului de încãlzire a scaunelor lumineazã intermitent. iluminarea habitaclului. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. 276 . de exemplu lãmpile de lecturã. Sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sau sistemul de încãlzire a geamurilor au fost dezactivate automat.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare integrate în comutatoare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. etc. 5 Lãmpile de control integrate în comutatoarele pentru sistemul de încãlzire a parbrizului P ºi/sau sistemul de încãlzire a lunetei F lumineazã intermitent. Dacã tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã în decursul a 30 de secunde. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. de exemplu lãmpile de lecturã. Sistemul de încãlzire a scaunelor va porni automat imediat ce tensiunea de alimentare creºte pânã la valoarea suficientã. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. în caz contrar acestea vor rãmâne dezactivate. Sistemul de încãlzire a scaunelor s-a deconectat automat. sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sistemul de încãlzire a lunetei vor fi reactivate automat.

de exemplu lãmpile de lecturã. etc. Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat. tasta ° nu se aprinde. Lampa de control integratã în multor consumatori. iluminarea habitaclului. Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este Tensiunea de alimentare este insuficientã dezactivatã prea rapid sau nu poate fi din cauza funcþionãrii simultane a prea activatã. 5 277 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã.

v 5 G Pericol de accident Sistemul ESP® sau sistemul ASR sunt active deoarece cel puþin una dintre roþi a atins limita admisã de uzurã a suprafeþei de rulare a pneului. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. G Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident pentru sistemul ASR/ESP® este Sistemul ASR este dezactivat. Excepþii ( pagina 63). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. 278 . respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Conduceþi cu vitezã redusã. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru sistemulASR/ESP® lumineazã intermitent în timpul deplasãrii autovehiculului. De asemenea. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. ABS. Pericol de accident G Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. dar cu atenþie sporitã. Soluþii propuse Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Reactivaþi sistemului ASR. aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Continuaþi conducerea autovehiculului. # k 6 Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. În acest scop. ASR/BAS ºi lampa de control roºie a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Nu acceleraþi excesiv. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. G 5 279 . La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Pericol de accident G Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. dar cu atenþie sporitã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Soluþii propuse Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. # k 6 6 Lampa roºie de control pentru Pericol de accident sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. Continuaþi conducerea autovehiculului. nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. ABS. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). ASR/BAS ºi lampa roºie de control a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune.

Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. 280 . Pericol de accident Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. k G ASR sau AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. cu un efect de frânare normal. dar cu atenþie sporitã. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar fãrã asistare electronicã.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de control galbenã ASR/BAS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Pericol de accident G 5 BAS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã tensiunii insuficiente de alimentare.

dar cu atenþie sporitã. dar cu atenþie sporitã. Drept urmare. G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Pericol de accident De asemenea. Pericol de accident Soluþii propuse - G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. au fost de asemenea dezactivate. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi BAS. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. 5 Continuaþi conducerea autovehiculului. dar fãrã asistare electronicã. ESP®. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. Esre posibilã blocarea roþilor. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Esre posibilã blocarea roþilor. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. 281 . cu un efect de frânare normal.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã.

282 . Prin urmare. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident. Pericol de accident Soluþii propuse # G ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. dar cu atenþie sporitã. Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de control ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Este posibilã reducerea puterii motorului. Continuaþi sã circulaþi. pânã la cel mai apropiat atelier de service. dar cu atenþie sporitã. 5 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Pericol de accidentare G Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. dar cu atenþie sporitã. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Continuaþi conducerea autovehiculului. Este posibilã reducerea puterii motorului.

Nu continuaþi cãlãtoria. Bateria este defectã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. de exemplu. 283 . # 5 2 Lampa de control Pericol de accident G galbenã pentru uzura plãcuþelor de frânã se Plãcuþele/saboþii de frânã au atins limita criticã de uzurã. aprinde dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Pericol de accident G avertizare pentru Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. baterie este aprinsã în Cauze posibile: timpul funcþionãrii alternatorul este defect motorului. cureaua trapezoidalã este ruptã Soluþii propuse Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi cureaua trapezoidalã Dacã aceasta este deterioratã: nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/saboþilor de frânã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Apelaþi la un atelier de depanare auto. Dacã nu este deterioratã: apelaþi la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului.

: : 5 Lampa de avertizare Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei galbenã a nivelului de insuficient. 284 . Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Dacã existã pierderi vizibile de ulei la motor. ulei se aprinde. apelaþi imediat la un atelier de specialiate autorizat pentru remedierea defecþiunii. Existã pericolul deteriorãrii motorului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.0 l apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Opriþi motorul. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Dacã nivelul uleiului scade ºi mai mult.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul uleiului de motor se aprinde intermitent dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Nivelul uleiului de motor a scãzut sub cota minimã. lampa de control se va aprinde în mod continuu. Dacã nivelul uleiului este corect. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 235). mesajul referitor la nivelul uleiului de motor -2. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi adãugaþi ulei la urmãtoarea staþie de alimentare cu carburant dacã este necesar ( pagina 235).

Dacã nivelul uleiului este corect. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi îndepãrtaþi excesul de ulei prin sifonare la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 235). În caz contrar. ulei se aprinde. motorul se poate supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune dacã nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. : / Opriþi cu proxima ocazie. Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul lichidului de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. În caz contrar existã riscul defectãrii motorului sau a convertorului catalitic.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de avertizare Nivelul uleiului de motor a depãºit nivelul galbenã a nivelului de maxim. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor HI apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Dacã este necesarã adãugarea mai frecventã de lichid de rãcire. 5 285 . Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii. Opriþi motorul pentru rãcirea acestuia. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire.

Lampa galbenã de control a preîncãlzirii1 se aprinde în timpul funcþionãrii motorului Existã o defecþiune la sistemul de preîncãlzire. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. A 5 A Lampa galbenã de Nivelul carburantului a coborât sub cota de avertizareasupranivelului rezervã. Soluþii propuse Nu continuaþi cãlãtoria. iar indicatorul nivelului de carburant oscileazã între marcajele pentru limita minimã ºi maximã. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. Dacã lampa de avertizare a lichidului de rãcire rãmâne aprinsã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel.). tractarea unei remorci etc. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. conducere pe terenuri muntoase. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. 286 . de carburant este aprinsã în timpul deplasãrii autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã • Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Temperatura lichidului de rãcire este prea avertizare pentru ridicatã. Senzorul indicatorului nivelului carburantului Lampa galbenã de avertizareasupranivelului prezintã defecþiuni. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. carburantului se aprinde. q Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. a motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Filtrul de aer este murdar. Autovehicule cu motor diesel: aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). 2 Numai autovehiculele cu motor diesel. 287 . Modul de funcþionare în caz de urgenþã va fi anulat. S-a produs o defecþiune: la sistemul de injecþie a carburantului la sistemul de aprindere1 la sistemul de evacuare Este posibilã depãºirea valorilor limitã pentru emisiile de noxe ºi funcþionarea motorului în modul de urgenþã. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare. Nu este necesarã verificarea autovehiculului. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Este posibilã reducerea puterii motorului. 1 Numai autovehicule cu motor pe benzinã. ± 5 ‰ Lampa de control galbenã a filtrului de aer2 se aprinde la pornirea motorului. Lampa galbenã de avertizare pentru sistemul de diagnosticare Existã posibilitatea ca motorul sã se afle în modul de funcþionare în caz de urgenþã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului.

Înlocuiþi imediat pneurile deteriorate. 288 . Autovehicule fãrã taste pe volan: Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Verificaþi pneurile ºi corectaþi presiunea în pneuri. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. X 5 X Lampa galbenã de avertizare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri lumineazã intermitent timp de 60 de secunde. trebuie înlocuit. Lampa de avertizare se stinge dupã conducerea autovehiculului timp de câteva minute. Autovehicule cu taste pe volan: acordaþi atenþie celorlalte mesaje indicate pe afiºaj ( pagina 305). iar apoi se aprinde. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Dacã un pneu continuã sã piardã din presiune. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri indicã o pierdere rapidã sau severã a presiunii în cel puþin un pneu.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident G pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri se aprinde. odatã defecþiunea remediatã. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare.

5 . Lampa de control galbenã a becurilor se aprinde la punerea contactului. Lampa de control galbenã"portierã deschisã" se aprinde în timpul deplasãrii autovehiculului. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. pentru aproximativ 6 secunde la punerea contactului. Lampa de control galbenã a decantorului de apã1 se aprinde la punerea contactului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Apa colectatã în decantor a atins nivelul maxim. / W Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este Lampa de control galbenã a prea scãzut. Închideþi portierele. chiar dacã nu toate portierele sunt închise. nivelului lichidului de spãlare pentru sistemul de spãlare a parbrizului/sistemul de curãþare a farurilor se aprinde la pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Unul dintre becurile lãmpilor exterioare sau ale remorcii prezintã defecþiuni. 289 . Soluþii propuse Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). < Fixaþi centura de siguranþã. 9 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru remedia cât mai rapid defecþiunea. Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza mersului pe jos. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru golirea decantorului de apã. Verificaþi nivelul lichidului din rezervor ºi adãugaþi lichid de spãlare a parbrizului dacã este necesar ( pagina 237). Lampa de avertizare roºie pentru Lampa de avertizare vã atrage atenþia asupra centura de siguranþã se aprinde necesitãþii fixãrii centurii de siguranþã.

care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.Sfaturi practice Mesaje afiºate i Toate lãmpile de control/de avertizare (cu excepþia lãmpilor de control pentru semnalizatoarele de direcþie ºi afiºajul sunt activate la punerea contactului. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un semnal sonor continuu. defecþiuni sau informaþii suplimentare. În acest caz. de asemenea. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. Pericol de accident G Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. 5 În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. nu va fi afiºat niciun mesaj. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. avertismente. cum arfi viteza ºitemperatura exterioarã. lãmpile de control ºi de avertizare. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. În acest scop. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. În acest scop. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. Mesajele afiºate la autovehiculele fãrã taste pe volan Pe afiºaj pot fi indicate. 290 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de pornirea în cãlãtorie.

. km/h Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. km/h Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.. Sistemul Speedtronic controleazã viteza. Dacã nivelul uleiului este corect. Existã pericolul deteriorãrii motorului.. Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie. LIM . de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Autovehiculul se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.. km/h Viteza este afiºatã intermitent. Viteza este afiºatã intermitent. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234).. iar autovehiculul opreºte accelerarea. LIM . 291 . Opriþi motorul. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. 5 LIM .

. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã. 292 . temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri detecteazã o pierdere moderatã a presiunii în cel puþin un pneu sau diferenþa de presiune pe o punte este prea mare. km/h Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. NO Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. TPMS Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. un triplu acustic de avertizare. 5 —— Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate LIM . TPMS Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi cu proxima ocazie dacã este necesar ( pagina 377).. care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde.

Efectuarea incorectã a acestorlucrãri antreneazãpericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. Puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate scãzutã prin apãsarea tastelor è. În acest scop. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. Acestea vor fi ulterior stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. Mesajele sunt împãrþite în douã secþiuni pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat: Mesajele de tip text ( pagina 294) sunt prezentate în ordine alfabeticã Mesaje simbol ( pagina 299) 5 293 . ( pagina 125)vor fi afiºate toate mesajele. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe afiºaj. În acest scop. indiferent dacã vizionarea acestora a fost sau nu confirmatã. Nu puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate maximã. acestea sunt automat stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. mesaje de defecþiune sau informaþii suplimentare pe afiºaj. Pericol de accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Dacã selectaþi meniul Memoria defecþiunilor din sistemul de operare. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. cum arfivitezaºitemperatura exterioarã. G În cazul în care panoul de instrumente/sau afiºajul prezintã defecþiuni. nu va fi afiºat niciun mesaj. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal acustic de avertizare sau de un semnal acustic continuu. j sau k de pe volanul multifuncþional sau prin utilizarea butonului de resetare de pe panoul de instrumente ( pagina 112). În acest caz. lãmpile de control ºi de avertizare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele afiºate la autovehiculele cu taste pe volan Sistemul de operare indicã avertismente. ·. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ.

Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. cu un efect de frânare normal. dar fãrã componenta ABS. 294 . dar cu atenþie sporitã. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. cu un efect de frânare normal. Pericol de accident Continuaþi conducerea autovehiculului. Drept urmare. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. ASR ºi BAS. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. 5 Unavailable (Indisponibil) G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. ESP®.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text Mesaje afiºate ABS ABS Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Soluþionare posibilã G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. au fost de asemenea dezactivate. Sistemul de frânare este în continuare disponibil.

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
ESP Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service)

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident

Soluþionare posibilã

G

Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Depãºiþi viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Unavailable (Nedisponibil)

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

5

Speed limit … km (Limitare vitezã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

295

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit ... km/h exceeded (Limitata de vitezã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de rulare pasivã). Presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea scãzutã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este indisponibil temporar datoritã interferenþelor radio sau tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã, care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Afiºajul vitezei lumineazã intermitent.
Tyre press. (Presiunea în pneuri) Reglaþi presiunea. Tyre press. monitor inoperative (Sistemul de monitorizare al presiunii în prenuri nu funcþioneazã)

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar cu proxima ocazie ( pagina 377). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este reactivat automat dupã îndepãrtarea cauzelor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

5

Tyre press. monitor currently unavail. (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri momentan nedisponibil.) Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã Senzorii roþilor nu sunt instalaþi)

296

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Slid. sunroof open (Trapa glisantã este deschisã)

Cauzã/consecinþe posibile Aþi scos cheia din comutatorul de contact ºi trapa glisantã este încã deschisã.

Soluþionare posibilã Dacã este necesar, închideþi trapa glisantã prin intermediul butonului de pe panoul de comandã de pe plafon ( pagina 185). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Speedtronic ºi a tempomatului.

Speedtronic/Cruise cont. Sistemul Speedtronic ºi tempomatul sunt defecte. Visit workshop (Sistemul Speedtronic/ Tempomatul Apelaþi la atelierul de service) SRS Restraint system Pericol de accidentare G Visit workshop Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. (Sistem de reþinere Apelaþi la atelierul de service) Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.

5

Speed limit Winter tyres ... km/ h (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza, iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

297

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit Winter tyres ... km/h exceeded (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul permanent Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis un triplu semnal sonor de avertizare.

5

298

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesajele în format simbol Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi Cauze posibile: cureaua trapezoidalã multiplã alternatorul este defect Dacã aceasta este ruptã: cureaua trapezoidalã multiplã este ruptã Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu este deterioratã: Adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ garniturilor de frânã. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

#

Battery/ Alternator Visit workshop (Bateria/ Alternatorul Apelaþi la atelierul de service)

2

3

Brake wear Visit workshop (Uzura frânelor Apelaþi la atelierul de service) Brake force distribution (Distribuirea forþei de frânare)

Pericol de accident

G

5

Plãcuþele/garniturile de frânã au atins limita criticã de uzurã. Pericol de accident

G

Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

299

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþionare posibilã G Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN, nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

3

Brake fluid Visit workshop (Lichid de frânã Vizitaþi atelierul de service)

3 5

!

Brake force distribution Visit workshop (Distribuirea forþei de frânare Vizitaþi atelierul de service) Parking brake Release brake (Frâna de parcare Eliberaþi frâna de parcare)

Pericol de accident

G

Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147).

Este emis de asemenea un semnal acustic.

300

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Soluþionare posibilã Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, ASR sau AAS (la autovehiculele cu Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier transmisie manualã) au fost dezactivate din de specialitate autorizat. cauza unei defecþiuni. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, BAS a fost dezactivat din cauza unei Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier defecþiuni. de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal, dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie Continuaþi conducerea autovehiculului, manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã dar cu atenþie sporitã. tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi imediat la un atelier de Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil, cu un efect de frânare normal. Nu aþi introdus încã detaliile personale în Introduceþi codul PIN al cartelei telefonul mobil. dumneavoastrã SIM. Pericol de accidentare G Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul centurilor de siguranþã prezintã defecþiuni. Cauzã/consecinþe posibile

k

Visit workshop (Vizitaþi atelierul de service)

k

Unavailable (Nedisponibil)

5

ì <

Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) Seatbelt sys. Visit workshop (Sistemul centurilor de siguranþã Vizitaþi atelierul de service)

301

).Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Temperatura lichidului de rãcire este prea Nu continuaþi cãlãtoria. turn engine off (Lichidul de rãcire Stop. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. motorul se poate atelier de specialitate autorizat pentru Verificaþi nivelul) supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. Dacã mesajul rãmâne afiºat apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. stânga) Dipped beam right (Faruri pentru fazã scurtã. conducere pe terenuri muntoase. Dipped beam left Farul pentru fazã scurtã din partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. opriþi motorul) Afiºare mesaj Z H 5 . (Faruri pentru fazã scurtã. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. stânga) Turn signal right (Semnalizator de direcþie dreapta) Brake lamp left (Lampã de frânã. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune Dacã este necesarã adãugarea mai Check level dacã nivelul lichidului de rãcire este prea frecventã de lichid de rãcire. Lampa de frânã de pe partea stângã este defectã. Adãugaþi lichid de rãcire( pagina 235). verificarea sistemului de rãcire. ridicatã. tractarea unei remorci etc. apelaþi la un (Lichidul de rãcire scãzut. stânga) Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã este defect. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. Coolant Stop. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Turn signal left (Semnalizator de direcþie. Coolant Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. este defect. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. 302 .

Lampa de parcare faþã de pe partea stângã este defectã. Proiectorul de ceaþã de pe partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. defectã. Lampa de parcare faþã de pe partea dreaptã este defectã. stânga) Parking lamp front right (Lampa de poziþie faþã dreapta) Reversing lamp (Lampã de marºarier) 5 303 . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Lampa de frânã de pe partea dreaptã este Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Brake lamp right (Lampã de frânã. Lampa de marºarier este defectã. Lampa de ceaþã posterioarã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. este defect. dreapta) Licence plate lamp (Lampa plãcuþei de înmatriculare) Foglamp front left (Proeictor ceaþã stânga) Foglamp front right (Proeictor ceaþã dreapta) Rear foglamp (Lampa de ceaþã posterioarã) Parking lamp front left (Lampa de parcare faþã. Lampa de frânã suplimentarã este defectã. stânga) Main beam right (Farul pentru fazã lungã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. LED-urile lãmpii sunt defecte. dreapta) Third brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Main beam left (Farul pentru fazã lungã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier Acest mesaj este afiºat doar dacã toate de specialitate autorizat. Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. înmatriculare este defectã. Farul pentru fazã scurtã din partea stângã este defect. . este defect. este defect. Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Proiectorul de ceaþã de pe partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.

Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Trailer tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã remorcã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Lampa de poziþie lateralã este defectã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea stângã este defectã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea dreaptã este defectã. Modul acþionare automatã a farurilor este activ ( pagina 104). dreapta) Switch off lights (Stingeþi luminile) Lights on automatical. lamps (Lãmpile de gabarit) Additional ind. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Trailer turn signal right (Semnalizator direcþie remorcã. Soluþionare posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de gabarit este defectã. 304 . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Remove key (Luminile aprinse în mod automat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie suplimentar este defect. Lampa de frânã a remorcii este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Stingeþi luminile. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã este defectã. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Scoateþi cheia. Cheia se aflã în comutatorul de contact ºi portiera ºoferului este deschisã. Scoateþi cheia din contact) Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã este defectã. Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea autovehiculului. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. lamps (Lãmpile indicatoare suplimentare) Trailer turn signal left (Semnalizator direcþie remorcã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. . 5 Side marker lamps (Lãmpi de poziþie laterale) Tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã stânga) Tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã dreapta) Perim. dreapta) Trailer brake lamp (Lampa de frânã remorcã) Trailer tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect.

Check tyre(s) (Verificare pneu(uri)) 5 305 . Presiunea în pneuri la una sau mai multe roþi a scãzut considerabil: în cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. Afiºarea mesajului de avertizare este întreruptã automat dupã scurgerea unui interval de câteva minute în care autovehiculul a funcþionat cu presiunea corectã în pneuri. poziþia acesteia va fi afiºatã. Verificaþi pneul. Reparaþi sau înlocuiþi roata defectã ( pagina 342). Opriþi autovehiculul. Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 377). În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. poziþia acesteia va fi afiºatã. Soluþionare posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. În cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. I Replace key Visit workshop (Înlocuiþi cheia Vizitaþi atelierul de service) Remove key (Scoateþi cheia din contact) Caution Tyre defec (Atenþie. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Pneu defect) C Cel puþin unul dintre pneuri se dezumflã rapid.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Cheia nu mai funcþioneazã. Scoateþi cheia din comutatorul de contact.

apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Dacã nivelul uleiului este corect. opriþi motorul) 5 Engine oil level Nivelul uleiului de motor a scãzut sub Check level (Nivelul uleiului nivelul critic. Existã Reduce oil level (Nivelul ul. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). eiului de motor Reduceþi nivelul de ulei) 306 . de motor Verificaþi nivelul) Engine oil Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. turn engine off (Nivelul uleiului de motor Stop. Verificaþi motorul în vederea depistãrii posibilelor scurgeri dacã trebuie sã adãugaþi ulei de motor mai des decât în mod normal. Add 1. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Respectaþi normele legale. Existã pericolul deteriorãrii motorului. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 234) la urmãtoarea realimentare ºi adãugaþi ulei dacã este necesar.0 litre (Uleiul de motor Adãugaþi 1.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.0 litru) Engine oil level Aþi adãugat prea mult ulei de motor. Opriþi motorul.riscul deteriorãrii motorului sau a convertorului catalitic. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232) ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. N Engine oil level Stop.

(Nivel carburant Conduceþi pânã la o staþie de alimentare) Doors open (Portiere deschise) Încercaþi sã verificaþi nivelul uleiului de motor chiar dacã motorul este în funcþiune. Water in fuel Visit workshop Apa colectatã în decantor a atins nivelul Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). Washer fluid Adãugaþi lichid pentru spãlarea Nivelul lichidului de spãlare a scãzut la aproximativ 1/ din capacitatea totalã a parbrizului ( pagina 237).Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de mãsurare este defect. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 229). chiar dacã nu sunt închise toate portierele. N ‰ W Oil sensor Visit workshop (Senzorul de ulei Vizitaþi atelierul de service) Engine oil level Not when eng. Filtrul de aer este murdar. Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. 3 Check level (Lichid de rezervorului. sau Vizitaþi atelierul de Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat service) pentru golirea decantorului de apã. mersului pe jos. running (Nivelul uleiului de motor Nu în timpul funcþionãrii motorului) Air cleaner dirty (Filtru de aer murdar) Reserve fuel Drive to a filling stat. Soluþionare posibilã Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. spãlare Verificaþi nivelul) 307 . 5 9 / W Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza Închideþi portierele. (Apã în carburant maxim. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. Opriþi motorul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului.

10-2136-31 5 3 Blocat 4 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 4 ºi desfaceþi capacul.00-2027-31 N72. 1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã Amplasarea triunghiului de avertizare Rabataþi suportul 1 în lateral.? Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare se aflã în spatele capacului compartimentului de depozitare al portierei ºoferului.. 308 . Ridicaþi segmentele reflectorizante 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3.Sfaturi practice Unde gãsesc.. Triunghi reflectorizant N58. 1 Lampã de avertizare 2 Triunghi reflectorizant Scoateþi triunghiul reflectorizant 2 ºi lampa de avertizare 1 din dispozitivele de susþinere.

1 Blocat 2 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 2 ºi desfaceþi capacul. Scoateþi extinctorul 1 din suportul sãu. Verificaþi anual datele de expirare ale produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar. 3 Trusa de prim ajutor i 1 Extinctorul 2 Curele Deplasaþi curelele2 în sus. 5 i Citiþi cu atenþie instrucþiunile referitoare la extinctor ºi familiarizaþi-vã cu utilizarea acestuia...Sfaturi practice Unde gãsesc. sub perna scaunului. Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare din portiera pasagerului faþã.? Extinctorul Extinctorul este fixat pe partea frontalã a scaunului pasagerului faþã. 309 .

Nu înlocuiþi în niciun caz roþile pe pante sau rampe. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric.. Asiguraþi-vã de fixarea ºi întinderea corespunzãtoare a curelei de reþinere a cricului. Pentru încuiere: apãsaþi elementul de blocare 1 în jos pânã la fixarea acestuia. Dacã o lucrare trebuie efectuatã sub autovehicul. i Aºezaþi cricul în dispozitivul de reþinere dupã cum este indicat pentru depozitarea corespunzãtoare. 3 Maneta dispozitivului de întindere 4 Cric 5 Trusa de scule a autovehiculului Scoateþi trusa de unelte a autovehiculului. Asiguraþi-vã cã nu sunt persoane prezente în autovehicul la ridicarea acestuia. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. Trageþi maneta dispozitivului de întindere 3 în sus ºi desfaceþi cureaua de fixare a cricului 4. 1 Element de blocare 2 Deblocat Pentru deblocare: rotiþi elementul de blocare 1 spre stânga sau spre dreapta. 310 . de exemplu. Pericol de accidentare Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. Acesta nu este proiectat pentru a permite efectuarea de lucrãri sub autovehicul. Scoateþi capacul. orizontalã. în scopul înlocuirii unei roþi.? Cricul cu trusa de scule Cricul ºi trusa de scule ale autovehiculului sunt situate sub trapa spaþiului pentru picioare al pasagerului faþã.. acesta trebuie sã fie ridicat pe suporturi. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. G 5 Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. Scoateþi cricul 4 din dispozitivul de reþinere.Sfaturi practice Unde gãsesc.

. Roata de rezervã se aflã în suportul corespunzãtor sub partea posterioarã a autovehiculului. desprindeþi prezoanele vizibile prin aproximativ 20 de rotiri spre stânga. 1 Capac 2 Niºa Deschideþi uºile posterioare ( pagina 84). Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. 5 311 .. 1 Arcuri de fixare 2 Pompã electricã de aer 3 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Pentru deschidere: apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul.Sfaturi practice Unde gãsesc. puteþi utiliza roata de rezervã ca roatã pentru deplasare cu condiþia ca: aceasta sã nu fie mai veche de 6 ani janta ºi pneul sã fie de tip identic cu cel al roþilor normale. Cu ajutorul manivelei din trusa de scule ( pagina 310). Roata de rezervã În cazul înlocuirii pneurilor autovehiculului. Trageþi în sus ambele arcuri de fixare 1 pânã la fixarea acestora. Autofurgon/microbuz ! Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare a roþii de rezervã. Introduceþi ºurubelniþa în niºe 2 ºi desprindeþi capacele 1.? Agent de etanºare Premium pentru pneuri Agentul de etanºare Premium pentru pneuri se aflã în compartimentul de depozitare de cadrul uºii din partea dreaptã.

. G 312 .Sfaturi practice Unde gãsesc. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 3. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon în partea dreaptã a suportului pentru roata de rezervã 4. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon 4pe suportul pentru roata de rezervã 5. Slãbiþi piuliþele de fixare 2 pânã la capãtul filetului.? Benã N40.. Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 1. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon 4. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 5 pânã la sol.10-2162-31 3 Cârlig de ancorare 4 Manºon 5 Suportul roþii de rezervã Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 3. 5 1 Cârlig de ancorare 2 Piuliþe de fixare 3 Piuliþe fluture 4 Suportul roþii de rezervã Slãbiþi manual piuliþele fluture 3ºi scoateþi-le.

Cala de roatã La autovehiculele cu benã. cala de roatã este poziþionatã pe partea stângã a autovehiculului într-un dispozitiv de reþinere din spatele punþii spate.10-2109-31 Trageþi arcurile de reþinere ºi scoateþi cala de roatã. La depozitarea calei de roatã. 313 . Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. Autofurgon/microbuz 5 N58. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon. ! Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã.. G La autoutilitarele comasate..? Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 1. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 4 pânã la sol.Sfaturi practice Unde gãsesc. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. cala roþii se aflã pe partea dreaptã a portbagajului/ habitaculului. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul arcurilor de reþinere.

Sfaturi practice Unde gãsesc. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul cablului de reþinere. 314 . ! La depozitarea calei de roatã.. Scoateþi cala de roatã.? Autofurgon/microbuz 5 t 5 1 Cablul de reþinere 2 Dispozitiv de reþinere Trageþi uºor în jos cablul de reþinere 1 ºi scoateþi-l din dispozitivul de reþinere 2..

35-2026-31-S_W Autovehiculul cu funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. Introduceþi complet elementul de urgenþã al cheii îndispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. 315 . 5 1 Element mecanic de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare a cheii metalice Trageþi dispozitivul de eliberare 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi trageþi simultan elementul de urgenþã al cheii 1 în sensul indicat de sãgeatã. utilizaþi elementul de urgenþã al acesteia. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. de asemenea. N72. Pericol de accident ºi accidentare G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Portiera pasagerului faþã este descuiatã. NCV2 i La deschiderea portierei încuiate a pasagerului faþã. Uºa ºoferului este descuiatã. Autovehiculul fãrã funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Descuierea portierelor prin intermediul elementului mecanic de urgenþã al cheii Dacã nu mai puteþi bloca sau debloca portiera ºoferului prin intermediul cheii.10-2141-31 i Portiera pasagerului faþã 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere Sistemul de alarmã (ATA) se va declanºa dacã deschideþi autovehiculul cu elementul de urgenþã al cheii. N80. chiar dacã este încuiatã. portiera ºoferului se va descuia. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga 1. Aceºtia pot deschide o portierã din interior.

Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Alarma poate fi dezactivatã în urmãtoarele moduri: Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe telecomandã. 1 Panou 2 Capac Scoateþi capacul 2 din panou 1. Trapa glisantã Dacã nu mai este posibilã închiderea trapei glisante. Autovehicul cu paravan Dacã autovehiculul este dotat cu paravan. N72. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Încuierea autovehicului În cazul în care autovehiculul nu mai poate fi închis centralizat cu ajutorul cheii: acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului ( pagina 79). accesul la portbagaj este posibil numai prin portierele spate cu ajutorul dispozitivului de descuiere în caz de urgenþã. Portiea ºoferului este încuiatã. o puteþi închide manual prin utilizarea dispozitivului aflat în spatele panoului din partea frontalã a trapei glisante. Uºa din spate este descuiatã. închideþi portiera ºoferului. acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului . deplasaþi dispozitivul de blocare de pe portiera din spate cãtre stânga. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga.20-2041-31 5 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere 316 .

60-2086-31 Introduceþi un pix 2 sau un alt instrument de scris asemãnãtor în duzã. 5 i Clapeta care acoperã orificiul nu se închide complet ºi imediat. Introduceþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 în duza 3dispozitivului de antrenare. 2 Pixul N27. Împingeþi pixul ºi deplasaþi simultan maneta schimbãtorului din poziþia P.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze În cazul unei defecþiuni. Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea în sensul corespunzãtor. Scoateþi pixul. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D+ sau D– pentru închiderea clapetei. 317 .20-2040-31 3 Deschiderea 4 Cheia pentru cazurile de urgenþã Scoateþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 din mapa de documente a autovehiculului aflatã în torpedou. Cu contactul pus ( pagina 93). N72. 1 Capac Îndepãrtaþi capacul 1. de exemplu pentru recurgerea la remorcarea autovehiculului. apãsaþi continuu comutatorul trapei glisante ( pagina 186) înainte sau înapoi pentru 45 de secunde în vederea resetãrii sistemelor electronice. este posibilã deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze din poziþia de blocare în poziþia de parcare P. Resetaþi trapa glisantã ( pagina 186).

318 .Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului. este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea becurilor. pentru înlocuirea becurilor ºi a LED-urilor urmãtoarelor lãmpi: semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare lampa de frânã suplimentarã faruri bi-xenon proiectoare de ceaþã (autovehicule cu proiectoare de ceaþã în bara de protecþie) Pericol de accidentare Becurile lãmpilor anterioare 5 G Bec 1 Semnalizatoare de direcþie suplimentare 2 Semnalizatoarele de direcþie 3 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã scurtã Faruri bi-xenon: farurile pentru fazã scurtã/farurile pentru fazã lungã Model HPSC PY 21 W H7 55 W D1S-35 W Becurile ºisoclurile pot devenifoarte fierbinþi. permiteþi rãcirea acestora înainte de înlocuirea becului. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. Pãstraþi becurile în locuri situate în afara accesului copiilor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Aceste becuri pot exploda ºi cauza accidentarea dumneavoastrã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de acelaºi tip ºi aceeaºi putere cu cele înlocuite. Din acest motiv. trebuie sã vã asiguraþi permanent de buna funcþionare a becurilor. Din acest motiv. Înainte de înlocuirea becurilor Stingeþi luminile pentru evitarea unui scurtcircuit. Dacã noul bec nu se aprinde. de exemplu. Montaþi numai becuri de 12 volþi. Becurile H7 sunt presurizate ºi pot exploda la înlocuire. Verificaþi periodic reglarea farurilor. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Din acest motiv. Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame sau al unui material similar. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz.

Acestea trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon. Nu îndepãrtaþi capacul carcasei 2 ( pagina 319) dacã sunt montate faruri cu xenon. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Faruri pentru fazã lungã/lãmpi pentru iluminare adaptivã. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. faruri pentru fazã scurtã. În acest scop. proiectoare de ceaþã H7 55 W W5W 1 Dispozitive de prindere 2 Capacul carcasei 5 319 . care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Model H7 55 W H7 55 W H11 55 W Faruri bi-xenon Pericol de accident ºi accidentare G Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã tensiune.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec 4 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã lungã Lãmpi pentru iluminare adaptivã 5 Proiectorul de ceaþã dacã autovehiculul deþine aprobare pentru transport persoane 6 Proiectorul de ceaþã 7 Lãmpi laterale/lãmpi de parcare Stingeþi luminile. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu xenon comportã risc de ºoc electric grav sau fatal.

Apãsaþi becul în jos. Introduceþi noul bec astfel încât baza acestuia sã se potriveascã în soclu. Introduceþi capacul carcasei 2 în punctele de fixare inferioare. 1 Soclul becului Rotiþi soclul becului 1 spre stânga. Desfaceþi capacul carcasei 2cãtre carcasa farului. Trageþi capacul carcasei 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. Desprindeþi arcul de reþinere ºi scoateþi becul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Apãsaþi dispozitivele de prindere 1. 320 . împreunã cu becul ºi extrageþi suportul. Fixaþi arcul de reþinere ºi cuplaþi conectorul în bec. Trageþi în sus dispozitivele de prindere 1 pânã la cuplarea acestora în poziþie. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu 1. Semnalizatoare de direcþie 5 3 Farul pentru fazã scurtã 4 Faruri pentru fazã lungã cu halogen/ lãmpi pentru iluminare adaptivã cu xenon 5 Proiectorul de ceaþã Deconectaþi conectorul de alimentare. Introduceþi suportul becului 1 în corpul lãmpii ºi rotiþi-l spre dreapta. Introduceþi noul bec în soclul 1 ºi rotiþi-l spre dreapta.

Extrageþi becul din soclu. Fixaþi capacul la loc 1 rotindu-l complet spre dreapta.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Lãmpi laterale ºi lãmpile de parcare Becurile lãmpilor posterioare Bec 1 Lampa de frânã suplimentarã 2 Lãmpi de frânã 3 Semnalizatoare de direcþie 4 Lampã de poziþie posterioarã/ lampã de parcare 1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi scoateþi-l. Introduceþi becul nou în soclu. Introduceþi soclul în reflector. Extrageþi soclul împreunã cu becul. Autofurgon/microbuz Model LED P 21 W PY 21 W R5W W5W P 21 W 5 Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 6 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea dreaptã) 7 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea stângã) 8 Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) 9 Lampã de marºarier 5 P 21 W P 21 W P 21 W 321 .

5 a Lampa de gabarit b Semnalizatoare de direcþie c Lãmpi de frânã d Lampã de marºarier e Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) f Lãmpile de poziþie posterioare g Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 322 . lampa de poziþie posterioarã 5 Lampã de marºarier 6 Semnalizatorul de direcþie 7 Lampa de ceaþã posterioarã Eliberaþi dispozitivele de fixare 2 ºi scoateþi soclul din blocul optic posterior. Blocuri optice posterioare Benã Bec Model R5W PY 21 W P 21 W P 21 W P 21 W 1 ªuruburi de fixare R5W R5W Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi blocul optic posterior în sensul indicat de sãgeatã. Scoateþi conectorul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (autofurgon/microbuz) Stingeþi luminile. 2 Dispozitive de fixare 3 Lampa de frânã 4 Lampa de parcare. Apãsaþi becul în jos. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu .

cuplaþi soclul în cele trei orificii de pe partea lateralã ºi strângeþi ºuruburile 1. Fixaþi conectorul de alimentare în soclu. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Lampa de ceaþã posterioarã la autovehiculele cu tracþiune integralã Detaºaþi cu grijã lampa (de exemplu. 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 3 Lampã de gabarit 4 Semnalizatorul de direcþie 5 Lampa de frânã 6 Lãmpi de poziþie posterioare 7 Lampa de ceaþã posterioarã 8 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare 9 Lampã de marºarier Stingeþi luminile. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. cu ajutorul ºurubelniþei) în sensul indicat de sãgeatã. Rotiþi soclul spre stânga ºi extrageþi soclul împreunã cu becul. Poziþionaþi soclul conþinând becul ºi rotiþi-l spre dreapta complet. Montaþi blocul optic posterior Pentru aceasta. Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (benã) 5 1 Lampa de ceaþã posterioarã 323 . Cuplaþi lampa la loc.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre dreapta. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga.

Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi carcasa lãmpii 2 în sensul indicat de sãgeatã. 324 . Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Poziþionaþi geamul lãmpii 1 ºi cuplaþi-l. Semnalizator de direcþie suplimentar pe plafon P 21 W Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Înlocuirea becurilor suplimentare Stingeþi luminile. pânã la fixarea acestuia. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Introduceþi becul nou în soclu. Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare W5W Extrageþi becul din soclu. Introduceþi noul bec. Rotiþi soclul ºi extrageþi-l împreunã cu becul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga.10-2330-31 1 ªurub de fixare 2 Carcasa lãmpii 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 1 Soclul cu geamul lãmpii 2 Niºa Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în niºa 2 ºi desfaceþi geamul cu grijã 1. Extrageþi becul din soclu. Lampã de gabarit W 5 W 5 N82.

Scoateþi cablul conectorului 3. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii. Lãmpile de poziþie laterale W 5 W Lãmpile sunt montate pe pãrþile laterale ale autovehiculului. de exemplu o ºurubelniþã. 1 Carcasa lãmpii 2 Soclul becului 3 Conector de cablu Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. montaþi din nou geamul lãmpii împreunã cu soclul 2. Introduceþi noul bec în soclu 2. Extrageþi becul din soclu 2.20-2081-31 5 1 Geamul lãmpii 2 Soclul becului 325 .Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înºurubaþi soclul conþinând becul în geamul lãmpii. Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în partea lateralã ºi desfaceþi cu grijã geamul lãmpii 1 în sensul indicat de sãgeatã. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. În cazul furgonetelor ºi microbuzelor. Lampã de acces W 5 W N82. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Introduceþi carcasa lãmpii 2 în sensul opus sãgeþii ºi strângeþi ºurubul 1. Extrageþi becul din soclu 2.

20-2079-31 Iluminarea habitaclului Plafonierele din panoul de comandã de pe plafon trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu o ºurubelniþã. În acest scop. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Plafonierã K 18 W Stingeþi luminile. Introduceþi noul bec 2. Extrageþi becul din soclu 2 din soclu. puteþi deteriora panoul de comandã de pe plafon. ! 5 N82. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. În caz contrar. Conectaþi cablul conectorului 3.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu 2. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Arcul de blocare al conectorului trebuie sã fie fixat. 1 Carcasa lãmpii 2 Bec tubular 326 . care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii 1. Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor.

Compartimentul pentru baterii 3 este eliberat. de exemplu. Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt descãrcate. Acestea conþin substanþe foarte toxice. 327 . Bateriile adecvate sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. de exemplu. 5 1 Element de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare 3 Compartimentul bateriilor Extrageþi elementul de urgenþã al cheii 1 ( pagina 315). la un Centru de Service Mercedes-Benz. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului sistemului auxiliar de încãlzire/ sistemului de amplificare a încãlzirii din interiorul autovehiculului ( pagina 176). Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. Scoateþi compartimentul pentru baterii 3 din cheie în sensul indicat de sãgeatã. la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea bateriilor. comericanþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii. Este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate. În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri. consultaþi de urgenþã un medic. H Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. blocarea ºi deblocarea accesului în autovehicul va putea fi efectuatã manual cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). În acelaºi loc. G Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. este posibilã înlocuirea bateriilor ºi returnarea bateriilor uzate. împingeþi dispozitivul gri de eliberare 2 de pe faþa de acces a compartimentului pentru baterie 3. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. Cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii 1. Pericol de intoxicare Notã privind protecþia mediului Cheia Sunt necesare douã baterii plate de tip CR 2025 3 V. i Întotdeauna înlocuiþi toate bateriile în acelaºi timp. de exemplu.

Respectaþi marcajele plus ºi minus de pe telecomandã. Efectuaþi aceasta cu ajutorul unei lavete fãrã scame.30-2062-31 1 Capacul bateriei 2 Baterii 328 . N82. Fixaþi la loc capacul 1 telecomenzii conform indicaþiei din figurã.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Introduceþi compartimentul pentru baterii 3 înapoi în cheie ºi apãsaþi-l pânã ce se fixeazã. 5 i La montarea bateriilor. Scoateþi capacul bateriei 1 cu ajutorul unui instrument adecvat. de exemplu o cheie. Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii. Scoateþi bateriile uzate 2. Telecomanda pentru sistemul auxiliar de încãlzire 4 Baterie 5 Arc lamelar de contact Îndepãrtaþi bateriile 4 uzate din compartimentul pentru baterii 3. Verificaþi funcþiile sistemului auxiliar de încãlzire prin intermediul telecomenzii. Introduceþi cele trei baterii noi 2. asiguraþi-vã cã acestea sunt curate ºi fãrã scame. Introduceþi cele douã baterii noi 4 sub arcul lamelar de contact 5 cu borna pozitivã orientatã în sus. Introduceþi elementul de urgenþã al cheii 1 înapoi în corpul cheii. Aveþi nevoie de trei baterii Micro/AAA/ LR03.

1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj Acþionaþi frâna de mânã ºi. 5 În acest scop. este necesarã golirea filtrului de carburant dacã lampa de control / se aprinde. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. de exemplu. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Motorul cu 4 cilindri Motor cu 6 cilindri ! Goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã imediat dacã lampa de control / se aprinde. este necesarã respectarea normelor corespunzãtoare. este posibilã deteriorarea motorului. În caz contrar. goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. 329 . Cuplaþi contactul ( pagina 93). Sub furtunul de drenaj aºezaþi un recipient adecvat 1.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant Golirea filtrului de carburant La autovehiculele cu motor diesel. Notã privind protecþia mediului La manipularea. H 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj 3 Filtru de carburant cu decantor de apã. Filtrul de carburant cu decantor de apã se aflã în compartimentul motorului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. depozitarea ºi îndepãrtarea consumabilelor. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P.

Dacã ºi aceastã tentativã eºueazã. de exemplu. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.2 litri de apã. i 5 Pompa electricã de scurgere a apei opreºte automat curgerea lichidului dupã 30 de secunde. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. 330 . Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. Asiguraþi-vã cã lichidul intrã în recipientul aflat sub furtunul de drenaj 1. de exemplu. Dacã motorul nu porneºte: Aºteptaþi aproximativ 2 minute. Îndepãrtaþi lichidul colectat în mod ecologic. rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. existã posibilitatea ca motorul sã nu porneascã imediat dupã realimentare întrucât este posibil sã rãmânã aer în sistemul de alimentare. Dupã realimentare: Cuplaþi contactul timp de aproximativ 10 secunde. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Închideþi buºonul de drenaj 2 imediat ce au fost colectaþi aproximativ 0.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Deschideþi imediat buºonul de drenaj 2 printr-o rotaþie sau pânã când este eliberat lichid din furtunul de drenaj 1. unui Centru de Service Mercedes-Benz. ! Dacã lampa de control / rãmâne aprinsã chiar ºi dupã a doua golire. Goliþi din nou filtrul de carburant dacã lampa de control / rãmâne aprinsã. Notã privind protecþia mediului H i Un numãr excesiv de tentative de pornire poate cauza descãrcarea bateriei. Dupã ce aþi golit filtrul de carburant cu decantor de apã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. nu mai efectuaþi alte tentative de pornire a motorului. Aerisirea sistemului de alimentare cu carburant Dacã rezervorul de carburant la un autovehicul cu motor diesel s-a golit.

ºtergãtoarele de parbriz sau capota motorului pot fi deteriorate. 5 G 1 Lama ºtergãtorului 2 Cleme de fixare 3 Braþul ºtergãtorului Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz. Montarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Introduceþi lama ºtergãtorului 1 în dispozitivul de reþinere de pe braþul ºtergãtorului. 331 . În caz contrar. pentru efectuarea acestei operaþiuni. Trageþi lama ºtergãtorului 1 în sus ºi în afara dispozitivului de reþinere. Montaþi lama ºtergãtorului 1 pe braþul ºtergãtorului 3 pânã când veþi auzi clemele de fixare 2 fixându-se.Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt setate la modul intermitent sau în timpul sezonului ploios. acestea se pot deplasa oricând ºi vã pot accidenta pe dumneavoastrã sau alte persoane. este posibilã zgârierea parbrizului. Reaºezaþi braþul ºtergãtorului 3 pe parbriz. Nu lipiþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz fãrã a fi montat în prealabil lamele. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Acþionaþi frâna de parcare. Apãsaþi clemele de fixare 2 împreunã în sensul indicat de sãgeatã ºi pliaþi lama ºtergãtorului 1 de pe braþul acestuia 3. ( pagina 147). Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pericol de accidentare Scoateþicheiadincomutatoruldecontact înainte de înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz. de exemplu. În caz contrar. Pentru confortul dumneavoastrã.

dacã acesta nu este dotat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri ( pagina 311). Aprindeþi semnalizatoarele de avarie. Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic.6 bar. cel puþin o datã la 6 ani. Înlocuiþi pneurile. Existã un risc crescut de producere a unui accident. Respectaþi prevederile legale. Acþionaþi frâna de parcare. Mercedes-Benz recomandã de asemenea înlocuirea ventilului pneului.Sfaturi practice Pneu dezumflat Autovehiculul este fie echipat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri sau o roatã de rezervã. Pericol de accident Dacã înlocuiþi un pneu. asigurându-se cã pot face acest lucru în siguranþã. G 5 Pneurile defecte sau uzate ºi presiunea excesivã sau insuficientã în pneuri pot cauza modificãri semnificative ale caracteristicilor de manevrabilitate ºi de frânare ale autovehiculului. Verificaþi periodic presiunea în pneul roþii de rezervã. Amplasaþi triunghiul reflectorizant sau semnalizatoarele de avertizare la o distanþã adecvatã. pe teren solid. drept ºi nealunecos. Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã în siguranþã autovehiculul.6 bar. ! Din motive de siguranþã. 332 . inclusiv pneul de rezervã. Roata de rezervã este poziþionatã sub puntea posterioarã a autovehiculului. indiferent de gradul lor de uzurã. Cuplaþi treapta 1 de vitezã sau treapta marºarier sau deplasaþi maneta în poziþia P. Ventilele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4.

autocolantul cu inscripþia "max. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Dacã perforaþiile pneurilor nu sunt vizibile. Pericol de incendiu G Fumatul. Siguranþa dumneavoastrã este pusã în pericol. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În caz contrar. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. în special cele din zona suprafeþei de rulare. este posibilã deteriorarea sistemului electric al autovehiculului. Agenþii de etanºare pentru pneuri pot fi utilizaþi pânã la temperaturi de –30 °C. Este benefic pentru procesul de etanºare sã înlãturaþi corpurile strãine care au perforat pneul. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. 25 A. 80 km/h" aferent ºi pompa electricã de aer din compartimentul de depozitare situat în cadrul uºii din partea dreaptã ( pagina 311). Evitaþi producerea scânteilor. = Pericol de accident G ! Conectaþi pompa de aer electricã la o prizã de 12 V ( pagina 220) de pe consola centralã (12 V.Sfaturi practice Pneu dezumflat Utilizarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri Puteþi utiliza agentul de etanºare Premium pentru pneuri pentru a etanºa perforaþii minore. Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului. la aceeaºi înãlþime cu puntea. În acest scop. Încercaþi sã parcaþi autovehiculul astfel încât perforaþiile pneurilor sã fie cât mai aproape de sol. Scoateþi agentul de etanºare pentru pneuri Premium. parcaþi autovehiculul astfel încât ventilul pneului dezumflat sã fie poziþionat orizontal. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. 5 333 . de exemplu un ºurub sau un cui. 300 W). iar trusa agentului de etanºare nu este eficace pentru repararea pneurilor dezumflate în urmãtoarele cazuri: dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 6 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având presiunea insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria.

ochii sau îmbrãcãmintea. Scoateþi fiºa de alimentare 6 ºi furtunul pompei de aer 3 din compartimentul de depozitare împreunã cu manometrul 5. În caz de ingestie. Pompã electricã de aer 5 Agentul de etanºare pentru pneuri nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Nu utilizaþi vomitive. clãtiþi imediat intens gura ºi beþi multã apã. Pericol de accidentare G i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Consultaþi imediat un medic. vizibile pe autocolantul pompei electrice de aer ºi recipientul cu agent de etanºare. 334 . Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accidentare G Nu lãsaþi agentul de etanºare la îndemâna copiilor. Nu inhalaþi vapori. Dacã agentul intrã în contact cu ochii sau pielea. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. consultaþi imediat un medic. Dacã apare o reacþie alergicã. clãtiþi imediat cu multã apã curatã. 1 Comutator 2 Piesã de racord unghiularã 3 Furtunul pompei electrice de aer 4 Trapa 5 Manometru cu robinet de depresurizare 6 Cablu de alimentare cu fiºã Deschideþi trapa 4 pompei electrice de aer. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant.

roþile exterioare ( pagina 339) Pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri duble 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul 3 pompei de aer electrice în supapa 7 a recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Agitaþi recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri 8.Sfaturi practice Pneu dezumflat În funcþie de pneurile autovehiculului urmãtoarele etape diferã: pneuri simple ( pagina 335). roþile interioare ( pagina 337) pneurile duble. furtun ºi piesã de racord unghiularã. 9 Dispozitiv de fixare a Buton b Manetã c Extractor de ventil d Supapa pneului 5 335 . 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. furtun ºi extractor de ventil. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei 7 de la recipientul cu agent de etanºare 8. pneurile duble.

Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. în caz contrar. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapa c. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului. aceasta se poate supraîncãlzi. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. conectaþi corespunzãtor extractorul de ventil c la supapa pneului d ºi eliberaþi maneta b. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat d. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. deoarece. 25 A. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). Pompa de aer electricã este opritã. Pompa de aer electricã este pornitã. 336 .iar presiuneacreºte. Rotiþi butonul a spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului d. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Deplasaþi rapid butonul a pânã la maxim în extractorul de ventil c.0 bar. ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã.Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Agentul de etanºare a pneurilor este apoi pompatînpneu. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Rotiþi butonul a spre stânga pânã când ventilul este deºurubat. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare 9. Apãsaþi continuu maneta b. Porniþi motorul( pagina 143) 5 Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d.

Rotiþi butonul c spre stânga pânã când ventilul de aer este deºurubat. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapã c . Agentul de etanºare a pneului este hidrosolubil. Pneurile duble. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. roþile interioare 9 Prelungirea ventilului a Extractor de ventil Deºurubaþi capacul din prelungirea supapei 9 de pe roata cu pneul dezumflat. Înºurubaþi extractorul de ventil a cu aproximativ o jumãtate de rotaþie pentru a elibera prelungirea supapei. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului d. Deºurubaþi prelungirea supapei ºi extractorul de ventil spre stânga din supapa pneului.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Deºurubaþi prelungirea supapei din extractorul de ventil. Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. 5 337 . Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga la maxim spre prelungirea supapei 9. a Extractor de ventil b Dispozitiv de fixare c Buton d Piesã de racord unghiularã e Supapa pneului Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. Deplasaþi maneta b ºi trageþi extractorul de ventil c din supapa pneului d. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. În caz contrar. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341).

Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). În caz contrar. Apãsaþi butonul c al extractorului de ventil a pânã la maxim. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Agentul de etanºare este hidrosolubil. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Pompa de aer electricã este pornitã. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Împingeþi piesa de racord unghiularã d de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 în flanºa extractorului de ventil a pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. 25 A. în caz contrar. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului de ventil. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. iar presiunea creºte. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Rotiþi butonul c spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului e. deoarece. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Deplasaþi rapid butonul c pânã la maxim în extractorul de ventil a. 5 ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Porniþi motorul ( pagina 143) Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim.0 bar. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare b. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. 338 . aceasta se poate supraîncãlzi. Pompa de aer electricã este opritã.

roþile exterioare Supapa pneului este localizatã în interiorul roþii exterioare ºi trebuie poziþionatã orizontal în partea stângã a roþii pentru reparaþie. c Piesã de racord unghiularã d Dispozitiv de fixare 339 . Înºurubaþi capacul supapei în prelungirea supapei 9. b Supapa pneului c Piesã de racord unghiularã 5 Cheie de ventil cu mâner ºi dispozitiv de strângere Scoateþi cu atenþie cheia de ventil din canalul roþii. Pneurile duble. Într-o mânã þineþi mânerul 9 cheii de ventil ºi cu cealaltã deºurubaþi ventilul cu ajutorul dispozitivului de strângere a al cheii de ventil.Sfaturi practice Pneu dezumflat Înºurubaþi prelungirea supapei 9 în supapa pneului e. Treceþi supapa prin canalul roþii ºi împingeþi-o în supapa pneului b. astfel încât ventilul sã rãmânã cuplat în cheia de ventil. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). 9 Mâner a Dispozitiv de strângere Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat b.

Împingeþi piesa de racord unghiularã c de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ( pagina 335) în supapa pneului b pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Pompa de aer electricã este opritã. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometru 5 este închis. aceasta se poate supraîncãlzi. Scoateþi piesa de racord unghiularã c din supapa pneului b ºi înlãturaþi-o. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. 25 A. Porniþi motorul ( pagina 143) ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la 0 dupã aproximativ 15 secunde. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la I ºi umflaþi pneul la presiunea recomandatã ( pagina 378). Pompa de aer electricã este pornitã. 340 . 5 Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. iar presiunea creºte. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul pompei de aer electrice 3 în supapa 7 recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu.Sfaturi practice Pneu dezumflat Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare d. Înºurubaþi din nou ventilul de aer cu ajutorul cheii de ventil ºi scoateþi cheia prin canalul roþii. Lãsaþi în funcþiune pompa de aer electricã pânã la golirea completã a recipientului agentului de etanºare 8 a pneurilor. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. deoarece. în caz contrar.

Curãþaþi extractorul de ventil cu apã curatã. triunghiul reflectorizant ºi semnalizatoarele de avarie în interiorul autovehiculului. Pericol de accident G Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. 341 . de exemplu. Scoateþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice din priza de 12 V. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului b. Opriþi autovehiculul dupã aproximativ 3 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul pompei electrice de aer. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Scoateþi piesa de racord unghiularã 2 din supapa 7 de pe recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 ºi înºurubaþi capacul supapei. Reducerea presiunii în penuri Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5. dacã aceasta nu corespunde presiunii recomandate în pneuri ( pagina 378). pentru înlocuirea recipientului. 5 i Trebuie sã conectaþi piesa de racord unghiularã 3 a pompei de aer electrice direct la supapa pneului. Reglaþi presiunea în pneuri în mod corespunzãtor. Creºterea presiunii în pneuri Porniþi pompa de aer electricã. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Puneþi imediat autovehiculul în miºcare. de exemplu. Depozitaþi pompa electricã de aer. recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 cu extractorul de ventil c ºi. dacã au fost utilizate.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Autocolantul cu inscripþia "max. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru a efectua înlocuirea pneului. Aceasta va determina distribuirea agentului de etanºare în interiorul pneurilor ºi va crea o etanºare mai eficientã. 80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat 8. Dupã umplerea cu agent de etanºare Rotiþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5 spre stânga ºi alimentaþi sistemul. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã.

pneul este prea deteriorat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemelede siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. autovehiculul poate aluneca de pe cric. În caz contrar. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru scurt timp. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. Nu eliberaþi niciodatã frâna de parcare când autovehiculul este ridicat pe cric. Nu porniþi motorul ºi evitaþi producerea altor vibraþii când autovehiculul este ridiat pe cric. de exemplu. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. ! Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident Înlocuirea unei roþi Pericol de accidentare G 5 În cazul în care presiunea încã nu atinge valoarea de 3 bar dupã cinci minute. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. autovehiculul poate aluneca de pe cric sau se poate rãsturna. în scopul înlocuirii unei roþi. În caz contrar. 342 . de exemplu. Înainte de a ridica autovehiculul. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. G Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. Nu continuaþi cãlãtoria. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Asiguraþi-vã cã distanþa dintre partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu este mai mare de 30 mm. Înainte de ridicarea autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. pentru înlocuirea recipientului la fiecare 8 ani. orizontalã. Notã privind protecþia mediului H Pentru îndepãrtarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri. acesta trebuie asigurat împotriva deplasãrii accidentale de exemplu prin calarea roþilor sau alte mijloace similare. verificaþi poziþionarea corectã a cricului în punctul de aplicare. Amplasaþi cricul exclusiv în punctul adecvat de susþinere ( pagina 344). la un Centru de Service Mercedes-Benz.

care are cel mai mare diametru. este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric. Slãbiþi prezoanele ºi piuliþele roþii de înlocuit prin rotire aproximativ o turã. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului.10-2162-31 P58. Cricul hidraulic Asamblaþi cele trei componente ale levierului pentru acþionarea cricului. Ca prelungire a manivelei. Nu le scoateþi complet. scoateþi trusa de scule a autovehiculului ºi cricul din spaþiul destinat picioarelor pasagerului faþã ( pagina 310). nu înlocuiþi roþile pe pante ascendente sau descendente. 343 . Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã sau de deteriorare a autovehiculului.10-2053-31 Pe pante ascendente sau descendente. i Nu deschideþi robinetul de depresurizare 1 mai mult de una sau douã ture complete. este posibilã pierderea lichidului hidraulic. Pericol de accidentare Scoateþi roata de rezervã din suport ( pagina 311). 1 Robinetul de depresurizare Închideþi robinetul de depresurizare 1.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul pentru efectuarea operaþiunii de înlocuire conform indicaþiilor ( pagina 332). În caz contrar. Pentru aceasta. G N40. 5 Pe teren orizontal: amplasaþi calele în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse faþã de roata care urmeazã sã fie înlocuitã. rotiþi partea aplatizatã a levierului în partea dreaptã la maxim. Scoateþi capacul butucului. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând cale pentru roþi sau alte mijloace similare.

Ridicaþi autovehiculul prin acþionarea levierului pânã la ridicarea completã a roþii de pe sol. ! Nu aplicaþi cricul la arcul lamelar sau carcasa difereþialului.10-2260-31 Autofurgon/microbuz 5 t 344 .10-2163-31 Punctele de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. Asiguraþi-vã de poziþionarea cricului direct sub punctele de aplicare descrise mai jos. Punctul de aplicare a cricului la un autovehicul este poziþionat în apropierea suportului frontal al arcului lamelar. N40. Autofurgon/microbuz Autovehicul cu benã N40.Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi levierul în locaºul de pe cric ºi fixaþi-l prin rotire spre dreapta.10-2161-31 N40. Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. 5 Punctul de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã.

Autovehicul cu benã 5 t Demontarea unei roþi Deºurubaþi prezoanele sau piuliþele. Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. este interzisã conducerea autovehiculului în continuare. Fixarea dispozitivului de cuplare pe puntea spate a autovehiculelor cu pneuri Super Single. din motive de siguranþã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Montarea unei roþi noi Pericol de accident Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. În acest scop. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. filetele prezoanelor ºi ale butucului roþii pot fi deteriorate. Alte tipuri de prezoane sau piuliþe se pot slãbi. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Desfaceþi cele 6 prezoane ºi scoateþi dispozitivul de cuplare din roata de rezervã. G Introduceþi roata de rezervã în butuc ºi împingeþi. trebuie sã curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale punþii întrucât este necesar sã fixaþi un un dispozitiv de cuplare pe punte. Înlocuiþi prezoanele ºi piuliþele dacã sunt deteriorate sau ruginite. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Scoateþi roata. 5 345 . În caz contrar. Mercedes-Benz recomandã ca. ! Nu amplasaþi piuliþele sau prezoanele în nisip sau praf. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea din spate. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. Nu lubrifiaþi niciodatã cu ulei sau vaselinã prezoanele sau piuliþele. Dispozitivul de cuplare este fixat pe roata de rezervã. Plasaþi dispozitivul de cuplare pe punte astfel încât orificiile exterioare ale dispozitivului de cuplare sã fie vertical poziþionate lângã orificiile filetate ºi înºurubaþi cele 6 prezoane. sã utilizaþi doar prezoane ºi piuliþe care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz.

componentele electronice ar putea fi deteriorate. Transmisia poate fi deterioratã de diferenþa vitezelor de rotaþie ale roþilor. N40. Pentru roþile cu piuliþe: Înºurubaþi trei piuliþe. 1 Prezoane pentru roþi cu jante din aliaj uºor 2 Prezoane pentru roþi cu jante din oþel i La autovehiculele cu jante din aliaj uºor. în trusa de scule a autovehiculului veþi gãsi prezoane scurte adecvate pentru roata de rezervã cu jantã din oþel.10-2175-31 Pericol de accident G Nu strângeþi complet prezoanele ºi piuliþele atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. Introduceþi roata în dispozitivul de cuplare ºi apãsaþi pânã la un contact complet. dispozitivul de cuplare ºi roata se pot slãbi. Sunt afectate aracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculului. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor. În caz contrar autovehiculul se poate rãsturna. În caz contrar. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea roþii de rezervã. 346 . Prezoanele trebuie strânse la un cuplu de strângere de 240 Nm. unui Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. Verificaþi tija de centrare a roþii înainte de înºurubarea restului de piuliþe ºi apoi strângeþi uºor. Piuliþele trebuie sã se afle în poziþia centralã în orificiile roþii. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. Încredinþaþi înlocuirea pneurilor unui atelier de specialitate autorizat. în caz contrar. ! 5 Autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate: conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service.

roata defectã trebuie transportatã în spaþiul de încãrcare. ! Cuplul de strângere este: 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pneuri simple 180 Nm pentru pneuri duble Fixaþi capacul butucului. Deschideþi robinetul de depresurizare a cricului cu o turã utilizând levierul ( pagina 343). 1 – 6 Prezoane 347 . Verificarea presiunii în pneuri ( pagina 377). Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. 5 ! Asiguraþi-vã cã proemineþele de fixare ale capacului butucului sunt poziþionate peste prezoane. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate. Împingeþi în interior pistonul cricului hidraulic ºi închideþi robinetul de depresurizare. Depozitaþi cricul ºi trusa de scule. Scoateþi cricul de sub autovehicul. Strângeþi prezoanele ºi piuliþele la cuplul de strângere specificat dupã parcurgerea a unei distanþe de 50 km. Depozitaþi roata defectã în suportul roþii de rezervã dupã înlocuirea roþii ( pagina 311). Ca prelungire a manivelei. care are cel mai mare diametru. Tipar cuplu de strângere Strângeþi uniform toate prezoanele ºi piuliþele în ordinea indicatã. Loviþi uºor centrul capacului butucului pentru a-l fixa pe roatã.Sfaturi practice Pneu dezumflat Roþi cu centrare prin intermediul prezoanelor: înºurubaþi prezoanele ºi strângeþi-le doar prin puterea degetelor. Aceasta nu încape în suportul roþii de rezervã din cauza diametrului mai mare ( pagina 311).

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. Dacã montaþi o roatã nouã sau revopsitã. dupã 50 de km. unui Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. de exemplu. pentru corectarea sensului de rotaþie a pneurilor. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În asemenea situaþii.5. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. în cazul pneurilor Super Single. 348 .000 km. roþile se pot desprinde. de exemplu. Strângeþi prezoanele sau piuliþele la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel)/ 180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. În caz contrar. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. Aceastã situaþie pune în pericol siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. dupã înlocuirea unei roþi trebuie respectate urmãtoarele: Încredinþaþi înlocuirea roþii de rezervã celui mai apropiat atelier de service.000 . Verificaþi cuplul de strâgere de 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. prezoanele sau piuliþele trebuie strânse din nou dupã un parcurs de aprox.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G Din motive de siguranþã.1. Pericol de accident G 5 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului.

i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. Nu slãbiþi ºi nu deconectaþi bornele bateriei în timpul funcþionãrii motorului. Nu amplasaþi obiecte de metal sau scule pe baterii. conectaþi întotdeauna întâi borna pozitivã ºi apoi pe cea negativã. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare pentru a înlocui bateriile. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. La reconectarea bateriei. Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei. Puteþi astfel provoca un scurtcircuit. Ca urmare a acestui fapt.Sfaturi practice Bateria Este posibil ca autovehiculul dumneavoastrã sã fie dotat cu douã baterii. În acest scop. Bateria suplimentarã situatã în compartimentul motorului Bateria Utilizaþi numai baterii rezistente la impact cu capac central pentru evacuarea gazelor pentru prevenirea deteriorãrilor prin coroziune ºi pentru protejarea ocupanþilor împotriva arsurilor cu acid în caz de accident. este posibilã distrugerea unor componente electronice. Deconectarea bateriei autovehiculului Pericol de accidentare ! Opriþi motorul înainte de slãbirea sau îndepãrtarea fiºelor de la baterie. deconectaþi întotdeauna întâi borna negativã ºi apoi pe cea pozitivã. cum ar fi alternatorul. În caz contrar. 349 . amestecul de gaze foarte inflamabil se poate aprinde. În acest caz. Întotdeauna deconectaþi întâi bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). în funcþie de versiunile de dotare: Bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 5 G Pericol de accidentare G Respectaþi indicaþiile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 239). La deconectarea bateriei. Existã pericolul de scurtcircuitare dacã borna pozitivã de la bateria conectatã intrã în contact cu componentele autovehiculului. este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane.

ªuruburile trebuie sã depãºeascã decupajele. Scoateþi carpeta 1. 5 Bateria demarorului din spaþiul destinat picioarelor ºoferului 1 Carpeta 2 Panou 3 ªuruburi de fixare Pentru demontare: desfaceþi ºuruburile 3 ºi îndepãrtaþi capitonajul 2. 1 Capac 2 ªuruburi de fixare Desfaceþi ºuruburile 2 ºi deplasaþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. Poziþionaþi carpeta 1 în dreptul bazei scaunului ºoferului ºi al intrãrii. 350 . Scoateþi capacul bornei pozitive. Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Slãbiþi capacul bornei pozitive ºi pliaþi-l împreunã cu panoul de siguranþe în lateral.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei demarorului Bateria demarorului se aflã în niºa pentru baterie din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Scoaterea/montarea carpetelor din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Pentru montare: montaþi carpeta 1 în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Scoaterea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Ridicaþi capacul 1 ºi îndepãrtaþi-l. Aºezaþi capitonajul 2 ºi strângeþi ºuruburile 3 la loc.

3 Dispozitiv de reþinere Slãbiþi ºuruburile dispozitivului de reþinere 3 care previne deplasarea bateriei. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului 5 Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei suplimentare Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Slãbiþi borna pozitivã ºi scoateþi-o. 1 Legãtura cu capacul central pentru evacuarea gazelor 2 Furtun de ventilaþie cu racord unghiular Trageþi furtunul de ventilaþie cu racord unghiular 2 din racordul capacului pentru evacuarea gazelor 1. 351 . Scoateþi capacul bornei pozitive. Demontarea bateriei autovehiculului Bateria demarorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 350).

Conectaþi fiºa de contact la borna negativã. În caz contrar. i De asemenea. Existã pericolul arsurilor cu acid în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente dispozitiv de încãrcare a bateriilor. Montaþi bateria la loc. Reîncãrcarea bateriilor Reîncãrcaþi bateria înlocuitã. este posibilã alimentarea bateriei demarorului cu ajutorul unui punct de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). ! Încãrcarea bateriilor instalate în autovehicul trebuie efectuatã exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare testat ºi aprobat pentru auovehiculele Mercedes-Benz. sistemul electronic al autovehiculului poate fi deteriorat. Acest dispozitiv permite încãrcarea bateriei atunci când aceasta este montatã în autovehicul. În caz contrar. Trageþi în sus clema ºi scoateþi bateria din niºã.Sfaturi practice Bateria Trageþi în sus dispozitivul de reþinere 3 ºi scoateþi bateria din elementele de ancorare în sensul de deplasare. În timpul încãrcãrii bateriei. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. Conectaþi fiºa de contact la borna pozitivã ºi fixaþi capacul. 5 Desfaceþi ºuruburile care previn deplasarea bateriei în compartimentul motorului. Scoateþi dispozitivul de reþinere al bateriei ºi înlocuiþi bateria. coroziuni acide ale autovehiculului sau rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. ! Nu inversaþi niciodatã polaritatea pentru fiºele de contact. Reconectarea bateriei Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Dupã reconectarea bateriei. Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul încãrcãrii acesteia. este posibilã eliberarea de gaz ºi producerea de mici explozii care pot produce deteriorarea vopselei. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 351). Pericol de accidentare G Efectuaþiîncãrcareabateriilornumaiînspaþiibine ventilate. urmând aceeaºi procedurã în ordine inversã. trebuie resetate: geamurile laterale ( pagina 184) trapa glisantã ( pagina 186) uºa culisantã electricã ( pagina 80) 352 .

nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. utilizaþi numai cabluri pentru pornire asistatã cu diametrul secþiunii transversale adecvat ºi fiºe de conectare izolate. Scoateþi capacul bateriei din niºa aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350). Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Evitaþi producerea scânteilor. 5 ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. pentru pornirea asistatã utilizaþi numai o baterie cu aceeaºi tensiune nominalã ºi cu aproximativ aceeaºi capacitate. Pericol de arsuri cu acid G Este posibilã deteriorarea carcasei bateriei. 353 . pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. este indicatã utilizarea acestuia în vederea procedurilor de pornire asistatã ( pagina 354). utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau dacã punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul ( pagina 239). Dacã este necesar. Pericol de explozie Asiguraþi-vã cã cele douã autovehicule nu intrã în contact. Permiteþi mai întâi bateriei sã se încãlzeascã. G i Dacã autovehicululu este dotat cu punct de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea asistatã Dacã bateria demarorului aflatã în niºa bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului este descãrcatã motorul poate fi pornit de cãtre un alt autovehicul cu ajutorul unor cablurilor pentru pornire asistatã. Acþionaþi frâna de mânã ºi. Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor. activaþi comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Evitaþi prezenþa flãcãrii deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord.

Acum puteþi reporni consumatorii electrici. dar nu aprindeþi luminile. 5 1 Fiºa bornei pozitive pentru pornirea asistatã 354 . Punctul de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. apoi pe cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3. de exemplu ventilatorul. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei.30-2124-31 Conectaþi borna negativã 1 a bateriei furnizoare de energie la borna negativã 4 a bateriei proprii. Deconectaþi mai întâi cablul pentru pornire asistatã care leagã bornele negative 1 ºi 4 ale bateriilor.Sfaturi practice Pornirea asistatã Dacã este necesar. Scoateþi capacul bornei pozitive ºi procedaþi la fel ºi în cazul bateriei furnizoare. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Nu aprindeþi luminile. Porniþi motorul. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Porniþi un consumator. Pentru a facilita pornirea asistatã a motorului sau încãrcarea bateriei. N54. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. de exemplu laun Centru de Service Mercedes-Benz. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). 4 Borna negativã a bateriei proprii. lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. autovehiculul poate fi dotat cu un punct de legãturã pentru pornirea asistatã pe filtrul de aer din compartimentul motorului aflat pe partea stângã când este privit în direcþia de deplasare a autovehiculului. Conectaþi bornele pozitive 2 ºi 3 ale celor douã baterii prin intermediul unuia dintre cablurile pentru pornire asistatã. 1 Borna negativã a bateriei furnizoare 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna pozitivã a bateriei proprii.

Acesta nu este adecvat pentru operaþii de pornire asistatã. Porniþi motorul. Scoateþi capacul bornei pozitive a bateriei furnizoare. Conectaþi bornele pozitive ale bateriei frunizoare 2 ºi ale punctului de legãturã pentru pornirea asistatã 1 prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. 5 i Nu conectaþi cablul pentru pornire asistatã la bateria suplimentarã din compartimentul motorului. Lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. glisaþi înapoi capacul roºu de protecþie al punctului de legãturã pentru pornire asistatã printr-o rotire spre dreapta ºi conectaþi fiºa de contact de la borna pozitivã a cablului pentru pornire asistatã la borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã. Prin intermediul fiºei de contact de la borna pozitivã 1 pentru pornirea asistatã. Deconectaþi mai întâi cablul de pornire asistatã din borna negativã 3 a bateriei ºi dispozitivul de împãmântare 4. apoi din borna pozitivã a bateriei 2 ºi din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã 1. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. 1 Borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã (sub capac) 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna negativã a bateriei furnizoare 4 Dispozitivul de împãmântare al autovehiculului propriu (borna negativã a bateriei proprii) Conectaþi borna negativã 3 a bateriei furnizoare de energie la dispozitivul de împãmântare 4 al autovehiculului propriu. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. dar nu aprindeþi luminile. Porniþi un consumator. Capacul roºu de protecþie revine automat în poziþia iniþialã atunci când fiºa de contact este scoasã din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã. de exemplu ventilatorul.Sfaturi practice Pornirea asistatã Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Nu aprindeþi luminile. 355 .

existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu convertor catalitic trebuie pornite prin tractare numai dupã rãcirea motorului. 356 .Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea prin tractare Pericol de accident Autovehiculele cu transmisie automatã nu trebuie pornite prin remorcare. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. întrucât pot duce la deteriorarea convertorului catalitic. Înaintea pornirii prin tractare a autovehiculului. Utilizaþi o barã de tractare rigidã ºi fixaþi-o numai de inelul de remorcare ( pagina 357). La autovehiculele cu motor diesel. eliberaþi lent pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie. Procedaþi la pornirea prin tractare a autovehiculului. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. G Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. lampa indicatoare a preîncãlzirii q nu trebuie sã fie aprinsã. Autovehiculele cu transmisie manualã Porniþi motorul ( pagina 93). Comutaþi transmisia în treapta a doua sau a treia de vitezã ºi eliberaþi pedala de ambreiaj. Dacã motorul nu porneºte dupã câteva secunde. în caz contrar nu veþi putea porni contactul ºi nu veþi mai dispune de asistarea direcþiei ºi a frânãrii. încercaþi pornirea asistatã prin intermediul unei baterii furnizoare ( pagina 353). Motorul porneºte dupã câteva secunde. Pentru pornirea prin tractare a altui autovehicul. Când autovehiculul se aflã în miºcare. În acest caz. asiguraþi-vã cã bateria este conectatã ºi încãrcatã. 5 i Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor înaintea remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar. Evitaþi încercãrile repetate de pornire prin tractare.

357 . Pentru tractarea altui autovehicul. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Direcþia este în acest caz blocatã ºi nu va fi posibilã manevrarea direcþiei autovehiculului. Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 310). 1 Capac G Remorcaþi autovehiculul prin intermediul unei bare rigide de remorcare dacã: motorul nu poate fi pornit existã o defecþiune a sursei de alimentare cu energie sau a sistemului electric al autovehiculului Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului. În acest caz.Sfaturi practice Tractarea Tractarea Pericol de accident Transportarea autovehiculului prin intermediul unui camion cu benã este preferabilã remorcãrii acestuia. Montarea/demontarea inelului de remorcare Punctul de fixare a inelului frontal de remorcare este situat sub capacul de pe bara de protecþie. 5 Respectaþi reglementãrile în vigoare în þara respectivã pentru remorcare. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. Înºurubaþi inelul de remorcare în sensul acelor de ceasornic. Deºurubaþi inelul de remorcare. este recomandatã utilizarea unei bare rigide de remorcare. Veþi observa punctul de montare al inelului de remorcare. Dacã este necesarã remorcarea autovehiculului. Montarea inelului de remorcare Trageþi capacul carcasei 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. pe partea dreaptã – privit în sensul de deplasare a autovehiculului. Nu tractaþi autovehiculul dacã cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. pânã la oprirea acestuia.

Sfaturi practice
Tractarea
Introduceþi partea superioarã a capacului 1 cu ajutorul proeminenþei ºi apãsaþi-l pânã se fixeazã. Depozitaþi înapoi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie automatã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru o distanþã de maxim 50 km, deplasaþi schimbãtorul în poziþia N. Remorcarea unui autovehicul blocat Fiþi foarte atenþi la remorcarea unui autovehicul ale cãrui roþi sunt încastrate în pãmânt sau noroi, în special daca autovehiculul este încãrcat. Tractaþi autovehiculul uniform ºi drept înainte. În caz contrar, ºasiul poate fi deteriorat. Nu încercaþi sã remorcaþi autovehiculul dacã este ataºatã o remorcã. Acolo unde este posibil, tractaþi autovehiculul din spate pe urmele deja lãsate anterior.

!
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h când autovehiculul este remorcat, deoarece, în caz contrar, transmisia acestuia poate fi deterioratã. Pentru o distanþã mai mare de 50 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

i
Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor pe timpul remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Pe o distanþã de pânã la 100 km, comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Pentru o distanþã mai mare de 100 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

5

358

Sfaturi practice
Tractarea
Tractarea autovehiculului în cazul unor anumite defecþiuni Când transmisia este defectã Demontaþi întotdeauna arborii cardanic spre punþile motrice. În cazul unei defecþiuni la sistemul electric Dacã bateria este defectã, transmisia automatã va fi blocatã în poziþia P. Pentru a comuta transmisia automatã în poziþia N, este necesar ca sistemul electric al autovehiculului sã fie alimentat cu energie electricã de la bateria unui alt autovehicul ( pagina 353). Transportaþi autovehiculul cu ajutorul unei platforme de remorcare. Transportarea autovehiculului Inelul de remorcare poate fi utilizat pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia.

!
La montarea arborilor cardanici, este necesarã utilizarea piuliþelor autoblocante noi. Când puntea faþã este defectã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).

!
Fixaþi autovehiculul numai prin intermediul roþilor/jantelor. În caz contrar, autovehiculul poate fi deteriorat. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã sau deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia N.

5

!
Autovehiculul nu trebuie tractat cu roþile din faþã ridicate ºi cu cheia în poziþia 2 în comutatorul de contact. În caz contrar, intervenþia activã a frânelor din partea sistemului ESP® sau ASR poate bloca ºi deteriora sistemul de frânare.

359

Sfaturi practice
Siguranþe !
Utilizaþi numai siguranþele cu intensitatea curentului recomandatã de Mercedes-Benz. Oricare centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru efectuarea acestor operaþiuni. Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz, pentru rezolvarea problemei. Siguranþele ºi releele pentru echipamentul standard se aflã în panoul principal de siguranþe în spaþiul destinat picioarelor ºoferului pe partea stângã a autovehiculului. Panou principal de siguranþe Panoul de siguranþe din spaþiul destinat picioarelor ºoferului de pe partea stângã a autovehiculului. Pentru deschidere: eliberaþi elementul de blocare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze. Blocaþi elementul de blocare 2. Panoul de siguranþe de pe postul de conducere Cutia de siguranþe este poziþionatã pe baza scaunului ºoferului în partea exterioarã.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul principal de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

N54.15-2149-31 N54.15-2148-31

i
Siguranþele ºi releele suplimentare pentru echipamentul opþional se aflã în panoul de siguranþe din scaunul ºoferului. Luaþi contactul ºi opriþi consumatorii electrici înainte de înlocuirea siguranþelor.

1 Descuiat 2 Încuiat

1 Arcuri de fixare

360

Sfaturi practice
Siguranþe
Pentru deschidere: reglaþi scaunul în poziþia cea mai înaltã ( pagina 95). Apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

361

362

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Dispozitivul de cuplare a remorcii Consumabilele ºi capacitãþile aferente Presiunea în pneuri Sarcina pe plafon Priza de putere antrenatã de motor Plãcuþele de identificare a autovehiculului

6

363

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz
Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice importante referitoare la autovehicul. Veþi gãsi alte date tehnice specifice autovehiculului ºi diverselor elemente de dotare, ca de exemplu: date referitoare la puterea furnizatã de motor vitezele de deplasare dimensiunile autovehiculului masele autovehiculului în documentele autovehiculului. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehicul. Componentele care constituie modificãri aduse autovehiculului prin: schimbarea tipului de autovehicul pentru care s-a eliberat certificatul de înmatriculare crearea unui periol pentru participanþii la trafic efectul nefavorabil asupra emisiilor autovehiculului ºi nivelurilor de zgomot, va antrena anularea certificatului de înmatriculare, în numeroase þãri. Utilizarea unor piese neaprobate poate avea un efect nefavorabil asupra siguranþei rutiere a autovehiculului.

Notã privind protecþia mediului

H

Mercedes-Benz furnizeazã de asemenea piese ºi subansambluri recondiþionate Mercedes-Benz pentru reparaþii rentabile în conformitate cu principiile de reciclare. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ºi calitate ca ºi pentru piesele noi.

6

Puteþi obþine informaþii suplimentare referitoare la componentele de conversie ºi accesorii ºi la modificãrile tehice permise de la Centrul nostru de Service Mercedes-Benz. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. Seriile sunt înscrise pe plãcuþele de identificare ale autovehiculului ( pagina 383) ºi pe cartela cu datele autovehiculului în cazul anumitor autovehicule.

364

la un Centru de Service Mercedes-Benz. 6 Din motive de siguranþã ºi pentru a evita anularea certificatului de înmatriculare. 365 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Gama de frecvenþe Puterea maximã de transmisie Unde scurte (< 50 Mhz) gamã de frecvenþe de 4 m gamã de frecvenþe de 2 m gama de frecvenþã de 70 cm gama de frecvenþã de 25 cm . trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens. senzorii ºi conductoarele. Pericol de accident G ! Dacã sunt montate echipamente electrice sau electronice ce nu îndeplinesc aceste condiþii. În caz contrar. este posibilã anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului (Directiva UE 2004/104/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat ce deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor asupra echipamentelor electronice ºi asupra componentelor asociate ale autovehiculului. Pot fi modificate telefoanele ºi aparatele de emisie-recepþie cu condiþia sã nu se depãºeascã puterea maximã de transmisie specificatã ma jos. Acest tip de echipament trebuie instalat în mod profesionist ºi este utilizatã o antenã exterioarã fãrã reflexie. Dacã doriþi instalarea unor telefoane sau staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. cum ar fi modulele de comandã. ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi a componentelor asociate. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu.Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului În acest scop. 100 W 20 W 50 W 35 W 10 W Modificarea echipamentelor electrice/ electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa autovehiculului. Dacã sunt montate astfel de echipamente. este posibilã accelerarea ratei de uzurã a pieselor autovehiculului ºi anularea garanþiei sau a certificatului de înmatriculare. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã poarte simbolul e. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.

10-2174-31 i Dacã se instaleazã un dispozitiv de remorcare asupra oricãrui autovehicul din aceastã serie de modele.10-2176-31 Versiune 3 366 . i Montaþi numai dispozitive de remorcare care au fost special testate ºi aprobate pentru autovehiculul Mercedes-Benz. Dimensiuni de instalare N31. N31.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii ! Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi montarea unui dispozitiv de remorcare unui Centru de Service Mercedes-Benz. Versiune 1 N31.6/5 t Versiune 2 6 motor diesel cu 6 cilindri Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. nu este necesar sã consolidaþi punctul de fixare prin ºuruburi al cuplajului. este necesar un rezervor de carburant pentru urmãtoarele autovehicule: motor diesel cu 4 cilindri cu 4.10-2175-31 i Dacã se va monta un dispozitiv de remorcare.

325 mm ªasiu/benã/dispozitiv de basculare cu cabinã/cabinã dublã 3.325 mm 34 mm 34 mm 34 mm 27 mm 27 mm 39 mm 39 mm 39 mm 34 mm 34 mm Dimensiuna a Dimensiunea x Versiune 1 1 1 2 2 2 3 3 6 367 .250 mm 3.Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii Model autovehicul Autofurgon/microbuz 3.0 t pânã la 3.665 mm 4.0 t pânã la 5.0 t Ampatament 3.250 mm 3.5 t ªasiu/benã cu cabinã/cabinã dublã 5.0 t 3.325 mm 3.665 mm 4.665 mm 4.

368 . Informaþii suplimentare referitoare la consumabile sunt disponibile: uleiul de motor lichidul de rãcire lichid de frânã în Carnetul de Service. G 6 Consumabilele constituie un pericol pentru sãnãtate. Informaþii despre aceste consumabile aprobate sunt disponibile la toate Centrele de Service Mercedes-Benz. Acestea conþin elemente toxice ºi deosebit de corozive. Asiguraþi o ventilaþie adecvatã a spaþiilor închise pentru a evita intoxicarea.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele includ: carburanþi lubrifianþi (de exemplu uleiuri de motor. Nu este necesar ºi nici permis sã amestecaþi aditivi speciali ºi consumabile aprobate (cu excepþia aditivilor pentru carburant aprobaþi). Detalii referitoare la lichidul pentru spãlarea parbrizului sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237). Pericol de accidentare ! Deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de contractul de garanþie Mercedes-Benz. Aditivii speciali nu trebuie adãugaþi carburantului sau lubrifianþilor. reþineþi urmãtoarele aspecte pentru a evita accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane: nu inhalaþi vapori. Aceasta este o condiþie importantã pentru susþinerea unei solicitãri de acordare a garanþiei. lichid de rãcire lichid de frânã Compatibilitatea consumabilelor este testatã pe angrenajele noastre. Consumabilele aprobate îndeplinesc cele mai înalte standardele de calitate ºi sunt enumerate în Specificaþiile Mercedes-Benz cu privire la consumabile. vaseline) aditivi cu proprietãþi de antigel. Din acest motiv. Utilizarea aditivilor speciali poate antrena limitarea sau anularea drepturilor stipulate în contractul de garanþie. lichide hidraulice. utilizaþi numai consumabile care au fost aprobate pentru autovehicul. ªoferul autovehiculului este responsabil în orice moment pentru utilizarea aditivilor speciali. Proprietãþile consumabilelor pot fi afectate negativ de aditivii speciali ºi pot cauza deteriorãri ale angrenajelor. Din acest motiv. uleiuri de transmisie.

pentru a evita arsurile provocate de acid ºi alte leziuni. fumatul ºi flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. H ! Dacã alimentaþi autovehiculul din butoaie ºi canistre. În consecinþã. clãtiþi zonele afectate cu apã din abundenþã. Sãnãtatea dumneavoastrã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant 6 369 . Pãstraþi consumabilele în locuri situate în afara accesului copiilor. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea consumabilelor din cauza inflamabilitãþii acestora. Filtrul de carburant cu decantor de apã Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu decantor de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel. Focul. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate de consumabile pentru a evita riscul unor arsuri sau a altor leziuni. În cazul contactului cu ochii. Aceastã mãsurã va preveni defectarea sistemului de alimentare din cauza contaminãrii carburantului. Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. În cazul contactului cu un consumabil. al arsurilor provovate de acid ºi al incendiului de pe recipientele consumabilelor. ochii sau îmbrãcãmintea. Trebuie sã respectaþi avertismentele referitoare la pericolul intoxicãrii. curãþaþi zonele afectate de pe piele cu apã ºi sãpun. Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Carburantul Pericol de otrãvire ºi accidentare G Carburantul este extrem de inflamabil.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele nu trebuie sã intre în contact cu pielea. trebuie sã filtraþi carburantul înainte de adãugarea acestuia în rezervor. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.

exprimat în procente. în þãrile respective. cu cifra octanicã minimã de 95 RON/85 MON. Carburantul diesel marin. Pentru perioade foarte scurte de timp. Respectaþi instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. uleiul de încãlzire etc. 370 . procentaj masic. Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea puterii motorului ºi creºterea consumului de carburant. nu sunt permise.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþii pentru motoarele pe benzinã Benzinã Premium fãrã plumb în conformitate cu standardul european EN 228. puteþi utiliza ºi benzinã obiºnuitã fãrã plumb.8% procentaj masic: împãrþiþi la trei intervalele de schimbare a uleiului de motor.3 ºi 0. ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de carburant diesel care nu întruneºte cerinþele EN 590 utilizarea de carburant diesel marin utilizarea carburantului pentru sisteme de încãlzire utilizarea aditivilor pentru carburant Clasa de carburant În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf cuprins între 0. Mercedes-Benz recomandã schimbarea uleiului de motor la intervale mai frecvente dacã vã aflaþi în þãri în care sunt disponibili carburanþi diesel cu un conþinut de sulf de peste 0. Puteþi obþine informaþii asupra conþinutului de sulf în carburant specific pentru fiecare þarã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz ( pagina 371). Urmãtorul tabel reprezintã o prezentare generalã a conþinutului mediu de sulf. i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare.8%. În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf de peste 0. Evitaþi accelerarea la maxim.5 MON. 6 ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de benzinã care nu este în conformitate cu cerinþele EN 228 (benzinã fãrã plumb) utilizarea unor aditivi speciali neaprobaþi i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare.3 la sutã. Carburanþi pentru motoare diesel Utilizaþi numai carburant diesel disponibil în comerþ în conformitate cu standardul european EN 590 (sau alte standarde naþionale similare). procentaj masic: împãrþiþi la doi intervalele de schimbare a uleiului de motor. cu cifra octanicã 91 RON/ 82.

Madagascar. Tanzania. România. Kârgâstan. Iran. Senegal.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Tabel referitor la conþinutul de sulf din carburant (începând cu iulie 2004) Conþinut de sulf (% din masã) Europa Austria. Polonia. Bulgaria. Pakistan. Mexic. Cehia. Luxemburg. Azerbaidjan. Portugalia.1 – 0. Kuwait. Africa de sud Bahrain. Turcia Serbia ºi Muntenegru. Kazahstan. Elveþia. Lituania.3 – 0. Tunisia. Olanda. Mali. Tailanda. Franþa.8+ 6 America de Sud Argentina. Oman. Egipt. India. Cipru.1 – 0. Réunion Ghana.8 0. Maroc. Israel. Slovacia. Grecia. Ucraina Albania. 0 – 0. Finlanda. Italia. Ungaria. Uzbekistan Australia Asia Australia Brunei. Mozambique. Georgia.1 Islanda. Laos.1 0 – 0. Sri Lanka.1 0. Spania.1 0. Malta. Hong Kong.8+ 0 – 0. Myanmar.3 – 0. Coreea. Germania. Vietnam Irak America de Nord Africa Canada. Emiratele Arabe Unite Iordania.8 0. Estonia. Croaþia.8 0. Malaezia. Norvegia.3 – 0. Kenya.1 – 0. Tadjikistan. Marea Britanie Belarus.8+ 0 – 0. Bosnia-Herþegovina. Macedonia. Siria.3 0.1 0. Brazilia Palestina. Liban. Suedia. Singapore. Malawi.3 0.3 0. Indonezia. Japonia. Arabia Sauditã 371 . Belgia. Filipine Cambodia. Rusia. Danemarca. Mauritius. Armenia. SUA 0. Taiwan China.1 – 0. Moldova. Qatar.3 0 – 0. Nigeria. Letonia. Irlanda (Republica). Slovenia.

care. Tabel cu proporþia amestecului de carburant diesel/agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Temperatura Motorinã Agent de exterioarã pentru îmbunãtãþire a sezonul fluiditãþii cald –15 °C pânã 80% 20% la –23 °C –23 °C pânã 50% 50% la –30 °C Temperatura Carburant Agent de exterioarã diesel pentru îmbunãtãþire a sezonul rece fluiditãþii –25 °C pânã 80% 20% la –30 °C –30 °C pânã 50% 50% la –35 °C Pericol de incendiu ºi de explozie G Adãugarea de benzinã coboarã punctul de aprindere al carburantului diesel. În caz contrar. inflamabilitatea carburantului este mai ridicatã. Carburantul diesel pentru anotimpul rece poate fi utilizat în mod normal fãrã probleme la temperaturile exterioare normale în þara în care este comercializat. 6 ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. carburanþii diesel pentru anotimpul rece disponibili în comerþ pot fi utilizaþi pânã la –20 °C. Focul. Nu adãugaþi benzinã în carburantul diesel.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþi diesel pentru utilizarea la temperaturi reduse La temperaturi exterioare reduse. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Astfel. În consecinþã. utilizaþi exclusiv combustibil cu proprietãþi de fluiditate îmbunãtãþite. Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agenþilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. Pentru a preveni problemele de funcþionare. drept consecinþã. 372 . În Germania. i Este interzisã adãugarea aditivilor speciali pentru carburant la carburanþii diesel pentru anotimpul rece (cu excepþia agenþilor de fluidizare). proprietãþile reologice ale carburantului pot fi periclitate în cazul amestecãrii acestora cu aditivi speciali pentru carburant. Nu amestecaþi motorinã cu benzinã. puteþi deteriora sistemul de alimentare. va trebui înlocuit. fenomenul de separare a parafinei poate cauza degradarea proprietãþilor reologice ale carburantului diesel. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea carburanþilor din cauza inflamabilitãþii ridicate a acestora.

418 CDI. 311 CDI. 509 CDI. 515 CDI 218 CDI. 315 CDI. 309 CDI. 6 Consum de carburant Notã privind protecþia mediului alþi factori non-tehnici. 524 11. 511 CDI.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþi Autovehiculul Motor cu filtru de ulei Uleiul de motor 209 CDI. cum ar fi influenþele externe ºi condiþiile de drum în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci la conducerea autovehiculului cu încãrcãturã mare pe teren montan H Emisiile de CO2 ºi consumul de carburant ale unui autovehicul depind de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere adoptat Autovehiculul va consuma mai mult carburant în urmãtoarele condiþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban 373 . 215 CDI. 324. 411 CDI. 2 Dotãri opþionale: rezervor de carburant cu o capacitate de aproximativ 100 de litri.5 l aproximativ 10.5 l Capacitate aproximativ 75 l2 aproximativ 75 l2 aproximativ 100 l Rezervor Inclusiv rezerva de carburant aproximativ 13 l aproximativ 13 l aproximativ 20 l Sistem de rãcire Lichid de rãcire1 aproximativ 9. 415 CDI.0 l aproximativ 7.0 l 12. fiºa numãrul 310. 318 CDI. 518 CDI 224. deoarece proprietãþile de disipare a cãldurii se deterioreazã la concentraþii mai mari.5 l 9. 211 CDI. 424.0 l Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ sistemul de curãþare a farurilor Apã cu concentrat de lichid pentru spãlarea parbrizului MB aproximativ 7 l aproximativ 7 l aproximativ 7 l 1 Nu depãºiþi proporþia de 55% din volum (protecþie la îngheþ pânã la aproximativ –45 °C). Respectaþi Specificaþiile Mercedes-Benz pentru Consumabile.

riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare 2 ani. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. Lichid de frânã Pericol de intoxicare Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. în urmãtoarele condiþii de testare: condiþiile de trafic urban sunt simulate prin plecãri de pe loc ºi opriri frecvente. condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km/h utilizând toate treptele de vitezã. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Clãtiþi zonele afectate cu apã curatã din abundenþã ºi solicitaþi asistenþã medicalã. dacã este necesar. punctul de fierbere al acestuia scade datoritã absorbþiei continue de umiditate atmosfericã. 374 . modificatã prin 2004/3/CE (Directiva referitoare la emisiile de dioxid de carbon ºi consumul de carburant al autovehiculelor). consumul mixt de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37% ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63%.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Valorile consumului de carburant au fost stabilite în conformitate cu Directiva UE în domeniu 80/1268/CEE. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea lichidului de frânã. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. În timpul duratei de viaþã a lichidului de frânã. Astfel. Nu ingeraþi lichidul de frânã. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. 6 i G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. De regulã. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã. ochii sau îmbrãcãmintea. Pericol de accident G Utilizaþi numai lichide de frânã aprobate. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani.

7 Mixt 9. care conþine date pentru toate autoturismele noi. Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici. 315 CDI1 CDI1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.2 – 10.6 Urban 301 – 317 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 199 – 220 Mixt 237 – 255 6 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.8 – 13. 375 .5 – 8. 215 311 CDI.3 Mixt 8.4 Urban 314 – 354 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 204 – 231 Mixt 245 – 276 Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 211 CDI. în funcþie de: stilul dumneavoastrã de conducere condiþiile de exploatare condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului înconjurãtor starea autovehiculului Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie manualã Modelul autovehiculului 211 CDI.3 Extraurban 7. 215 311 CDI. 315 CDI CDI1 1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant ºi emisiile de CO2 în conformitate cu Directiva CE 80/1268/CEE cu modificãrile din 1999/100/CE Datele valabile pentru autovehiculele cu masa maximã admisã de pânã la 3.7 – 8.500 kg.9 – 9. este disponibil gratuit la punctele de comercializare. exclusiv furgonetele de camping i Un carnet cu informaþii referitoare la consumul de carburant ºi emisiile de CO2.9 Extraurban 7.3 – 13.

7 Urban emisii de CO2 [g/km] Extraurban 245 – 267 Mixt 305 – 326 412 – 426 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.3 – 17.3 – 11. 324 1 Emisiile ºi performanþa MF7 + MC9 Consumul [l/100 km] Urban 17.9 Extraurban 10.2 Mixt 12. 6 376 .8 – 13.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Autovehicule cu motoare pe benzinã cu 6 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 224.

1 bar pentru fiecare 10 °C. dacã este necesar. Din acest motiv. este necesarã verificarea regulatã a presiunii în pneuri înainte de pornirea în cãlãtorie ºi corectarea acesteia. Corectaþi presiunea în pneuri când acestea sunt calde dacã: presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este încãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este neîncãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare i Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare. odatã cu acesta. 377 .2 bar 6 i Utilizaþi numai pneuri ºi jante aprobate pentru autovehicul. în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. cum ar fi ABS sau ESP®. Valorile prea reduse ale presiunii în pneuri: afecteazã negativ siguranþa rutierã cauzeazã deteriorarea sau distrugerea pneurilor conduc la supraîncãlzirea pneurilor sau chiar la aprinderea bruscã a acestora Aceasta poate avea drept rezultat pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. temperatura pneurilor creºte ºi. Acestea sunt special concepute pentru sistemele de siguranþã activã ale autovehiculului. cu aproximativ 0. în special în anotimpul rece. În timpul deplasãrii autovehiculului. De asemenea. presiunea.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri Pericol de accident G i Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. Corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. Permiteþi acest lucru când verificaþi presiunea în pneuri în interior. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. respectaþi limitele de sarcinã pentru pneuri ºi indexul de vitezã pentru autovehicul. Exemplu: Temperatura interioarã = aproximativ 20 °C Temperatura exterioarã = aproximativ 0 °C Presiunea în pneuri care trebuie reglatã = preisune specificã în pneuri +0.

850 4.000 Respectaþi instrucþiunile referitoare la presiunea în pneuri din secþiunea “Siguranþa la bord” section ( pagina 66).0 3.0 3.1 bar.0 3.4 4. Valorile presiunii în pneuri pentru un autovehicul neîncãrcat/încãrcat depinde de sarcina maximã admisã pe punþi pe care o gãsiþi menþionatã pe plãcuþa de identificare de sub perna scaunului ºoferului ( pagina 383).0 3. 3 Montarea roþilor de rezervã Super Single.6 3.5 2.6 3.0 3.0 1.0 3. 378 .0 3.800 1.5 3.4 3.0 3.650 3.000 195/75 R 16 C 107/105 R 205/75 R 16 C 110/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117/115 R Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.0 3.0 3.800 1.5 3.6 3.0 3.4 2.0 3.0 3.0 3.3 3. 2 Valorile presiunii în pneuri sub 3 bar sunt interzise. 6 1 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].1 3.6 3.7 3.83 4.0 3.Date tehnice Presiunea în pneuri ! Diferenþa de presiune dintre pneuri pe o singurã punte nu trebuie sã depãºeascã 0.0 3.850 4. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri 1. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului 1.3 3.650 1.7 3. Presiunea în pneuri Puntea faþã Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.8 3.0 3.

000 3.430 1.250 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple 1. 6 379 . Viteza limitatã la 90 km/h.0 3.5 3.250 2.3 4.Date tehnice Presiunea în pneuri Puntea spate Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.1 3.04 3.430 3.9 4. Viteza limitatã la 140 km/h.8 4.5 4.0 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.7 3.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 2.0 3 3.000 3.0 3.7 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.800 4.3 4.0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple Pneuri 205/75 R 16 C 110 R/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115 R/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117 R/115 R 1 2 3 4 Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.0 3.800 3.3 3.2 3.0 3.43 4.8 4.7 3.94 5.0 2.0 3.9 2.0 3.0 3.5 2.0 2.0 3.5 4.

0 Pneuri duble 3. vezi plãcuþa de sarcinile admise pe punþi [kg].33 3.33 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].4 4.0 Pneuri duble 3. viteza limitatã la 60 km/h ( Viteza limitatã la 132 km/h. Viteza limitatã la 162 km/h. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului identificare a autovehiculului Pneuri Super Single Pneuri 195/75 R 16 C 107 R/105 R 205/75 R 16 C 110 R/108 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) (roatã de rezervã) 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)4 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)5 4.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri pentru autovehiculul Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat neîncãrcat1. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.500 3.200 4.300 3.753 4.6 3.300 3.7 5. 380 .200 2.500 4.0 6 1 2 3 4 5 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar. Distanþa maximã de 100 km.5 Pneuri Super Single 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.200 3.33 3.300 3.0 4.0 3.0 4.0 3. 2 la maxim1.200 2. pagina 346).300 3.

Datele sunt valabile pentru distribuþia uniformã a încãrcãturii pe întreaga suprafaþã a plafonului. inclusiv a cadrului portbagaj. direcþie ºi frânare chiar dacã masa maximã admisã a autovehiculului sau sarcinile maxime admise pe fiecare punte nu au fost depãºite. Sarcina maximã este de 50 kg pe fiecare pereche de puncte de susþinere pentru portbagajul de plafon. nu trebuie sã depãºeascã sarcina maximã admisã pe plafon. 6 381 . Punctele de susþinere de pe pavilion trebuie sã fie distribuite la distanþe egale. reduceþi sarcina direct proporþional. Când utilizaþi portbagaje de plafon mai scurte. Mercedes-Benz recomandã montarea unei bare antiruliu pe puntea faþã. Pericol de accident G Sarcinile înalte de pe plafon pot cauza o deteriorare semnificativã a caracteristicilor de manevrabilitate.Date tehnice Sarcina pe plafon Sarcina pe plafon Sarcina maximã pe pavilion ºi numãrul minim de perechi de puncte de susþinere pe autovehicul cu: Sarcina utilã maximã pe plafon Plafon standard Plafon supraînãlþat Cabinã dublã 300 kg 150 kg 100 kg Numãrul minim de perechi de puncte de susþinere 6 3 2 ! Greutatea oricãrei încãrcãturi amplasate pe plafon. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a sarcinilor ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea.

200 rpm 120 °C 6 382 .Date tehnice Priza de putere antrenatã de motor Motorul Turaþia maximã a motorului Valorile supraturaþiei motorului sunt disponibile – autovehicul neîncãrcat.500 rpm 140 Nm 1.150 rpm 4. Motoarele diesel Transmisie manualã Motor pe benzinã Transmisie manualã 6.200 rpm Priza de putere Consum maxim la turaþia motorului Cuplu maxim la turaþia motorului Temperatura maximã a uleiului de transmisie 28 kW 2.

Aceasta conþine codul cheii necesar la comandarea cheilor de schimb. 6 Plãcuþa de identificare a autovehiculului pe scaunul ºoferului 1 Plãcuþa de identificare cu numãrul de identificare a autovehiculului 383 . de exemplu. aceastã cartelã nu trebuie pãstratã în autovehicul. Aceste cartele cu date ale autovehiculului conþin detalii importante despre autovehicul. i Anumite autovehicule sunt livrate împreunã cu cartele de date. numãrul de identificare a autovehiculului. în funcþie de modelul autovehiculului. Aceste date sunt necesare la comandarea pieselor de schimb sau pentru solicitãri de naturã tehnicã. pe partea postului de conducere sau în compartimentul motor. Predarea acestor cartele unui Centru de Service Mercedes-Benz va simplifica procesarea comenzii.Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Plãcuþa de înmatriculare împreunã cu numãrul de identificare al autovehiculului (VIN) ºi datele pentru masele maxime admise se gãsesc în habitaclu. seria motorului ºi seriile subasamblurilor împreunã cu codurile modelului ºi ale dotãrilor opþionale. Din motive de siguranþã.

384 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful