Sprinter Manual de utilizare

Sprinter Manual de utilizare

Comanda nr. 6462 7435 02 Reper nr. 906 584 26 82 RO Ediþia B, 05/06

Simboluri

Internet Informaþii suplimentare despre Autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre DaimlerChrysler AG sunt disponibile în cadrul urmãtoarelor website-uri: www.mercedes-benz.com www.daimlerchrysler.com

Biroul editorial Vã rugãm sã adresaþi orice întrebãri sau sugestii referitoare la instrucþiunile de utiliazre, echipei de redactare a documentaþiei tehnice, la urmãtoarea adresã: DaimlerChrysler AG, HPC: R822, D-70546 Stuttgart, Germany Data publicãrii: 24.02.2006 Este interzisã retipãrirea, traducerea sau altã formã de reproducere, completã sau parþialã, fãrã permisiunea scrisã din partea DaimlerChrysler AG.

G H
!

Avertisment Notã privind protecþia mediului Posibilã deteriorare a autovehiculului Sugestie Acþiune necesarã Secvenþã de acþiuni (câteva simboluri ) Simbol de continuare Simbol de continuare pentru avertismente

i

pagina

Trimitere la o paginã Termen din glosarul tehnic Afiºãri pe ecranul multifuncþional

->
Afiºaj

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de prima dumneavoastrã cãlãtorie familiarizaþi-vã cu autovehiculul ºi cu modul de funcþionare ºi de conducere, comenzile ºi funcþiile de facilitare. Înainte de a porni la drum, citiþi acest Manual de utilizare. Astfel veþi obþine maximum de plãcere în conducerea autovehiculului ºi veþi evita situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.

Deoarece livrarea autovehiculului se bazeazã pe comanda dumneavoastrã, este posibil ca dotãrile autovehiculului sã difere de anumite descrieri ºi ilustraþii prezente în manual. Echipamente opþionale sunt de asemenea descrise în acest Manual de utilizare, în cazurile în care este necesarã descrierea modului de funcþionare al acestora. În anumite þãri, sunt posibile dotãri specifice þãrii respective, o disponibilitate limitatã a unor echipamente sau denumirea diferitã a anumitor produse.

DaimlerChrysler îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Cel mai apropiat Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã dacã aveþi întrebãri suplimentare. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni, Carnetul de service ºi documentele suplimentare pentru alte dotãri reprezintã pãrþi integrante ale autovehiculului. Din acest motiv, acestea trebuie pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte utilizarea plãcutã ºi în siguranþã a autovehiculului.

Cuprins

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Introducere

. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . 25

1 2 3 4 5 6

Prezentare generalã

Siguranþa la bord

. . . . . . . . . . . . 39 . . 75

Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului .

. . . . 223

Sfaturi practice

. . . . . . . . . . . . 257

Date tehnice

. . . . . . . . . . . . . . 363

Index
1, 2, 3 … Priza de 12 volþi . . . . . . . . . . . . . . . . 220 A AAS vezi Sistem de asistenþã la demarare ABS vezi Sistem de frânare antiblocare Accelerare la maximum . . . . . . . . . . . Accesorii telefon Fãrã interconectare . . . . . . . . . . . . Interconectate . . . . . . . . . . . . . . . . Acþionarea în caz de urgenþã a trapei glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . Acvaplanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADR vezi Control automat al turaþiei motorului Aerul condiþionat în compartimentul posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . Datã programatã pentru service . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . Temperaturã exterioarã . . . . . . . Autovehicule fãrã taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . 153 222 222 316 149 Datã programatã pentru service . 249 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 290 Temperaturã exterioarã . . . . . . . . 116 Afiºarea temperaturii exterioare Autovehicule cu taste pe volan . . . . 122 Autovehicule fãrã taste pe volan. . . 116 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 311 Mod de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . 333 Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii . . 372 Airbag Airbag pentru torace/lateral . . . . . . 50 Airbag tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . 51 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . 47 Pe partea ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 49 Pe partea pasagerului faþã . . . . . . . . 49 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . 50 Alarmã Acustic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Alimentarea cu combustibil . . . . . . . 229 ASR vezi Controlul derapãrii la accelerare ASSYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Ataºarea tijelor de fixare . . . . . . . . . 208 Autovehicul Angrenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cartele cu date . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 În caz de urgenþã . . . . . . . . . . . . . 315 Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Închidere/deschidere centralizatã . . 87 Încuiere automatã în timpul conducerii . . . . . . . . . . . . . 88 Încuiere în caz de urgenþã. . . . . . . . 316 Înregistrare în cadrul unui Centru Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . 22 Numãr de identificare . . . . . . . . . . . 383 Parcare pentru perioade îndelungate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . 356 Tractare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tractarea unui alt autovehicul. . . . . 358 Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Utilizare corectã . . . . . . . . . . . . . . . . 23 B Bancheta din spate Demontare/montare . . . . . . . . . . . 101 Microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rabatare împreunã cu compartimentul de depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

173

122 249 293 122 115

3

Index
Bancheta din spate a cabinei duble . . . . . . . 99 Bancheta ºoferului pentru douã persoane . . . . . . . . . . . . . 96 BAS vezi Sistem de asistare a frânãrii Baterie Auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bateria demarorului Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Comutator de izolare a bateriei . . . 241 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 În cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 În compartimentul motor . . . . . . . . 351 În telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . 328 Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . 239 Lampã de control (cheie) . . . . . . . . . 76 Lampã de control (telecomandã pentru încãlzirea automatã) . . . . . . 177 Lampa de control al încãrcãrii bateriei . . . . . . . . . . . . 283 Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Becuri Înlocuire vezi Înlocuirea becurilor Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . 302, 303 Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 377 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Blocarea direcþiei vezi Comutatorul de contact Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Buton de închidere centralizatã (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 76 Buton de încuiere a portierei . . . . . . . 79 C Calã pentru roatã . . . . . . . . . . . . . . . 313 Calculator de bord Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 136 Capacitatea rezervorului Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Capacitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capotã motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate rezervor . . . . . . . . . . . . 373 Consum . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 375 Lampã de avertizare nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Temperaturi exterioare scãzute . . . 372 Carburant Cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Circuit de alimentare . . . . . . 260, 261 Conþinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . 371 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . 260, 261 vezi Benzinã sau Motorinã Caroserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Directive pentru montarea caroseriei/ echipamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cartele cu date, autovehicul . . . . . . . 383 CD player/schimbãtor de CD-uri . . . 123 Centuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . 41 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . 289 Purtarea centurilor de siguranþã . . . . 43 Reglare pe înãlþime . . . . . . . . . . . . . 43 Cheie Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . 267–270 Deschiderea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 315 Deschiderea autovehiculului . . . . . . . 76 Închidere centralizatã . . . . . . . . . . . . 77 Încuierea autovehiculului (în caz de urgenþã). . . . . . . . . . . . . . 316 Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . 327

4

Index
Lampã indicatoare a stãrii bateriei . . 76 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Probleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . . 77 Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Cod cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Chingi de tensionare . . . . . . . . . . . . . 208 Claxon optic . . . . . . . . . . . . . . 103, 104 Claxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cleme de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului fa ã . . . 103; 214 Compartimente de depozitare . . . . . . . . . . 33, 214–216 Compartiment de depozitare deasupra capitonajului plafonului . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub bancheta din spate . . . . . . . . . . . . 214 Compartiment de depozitare sub scaunul pasagerului faþã . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare deasupra parbrizului . . . . . . . . . . . 214 Compartimente de depozitare integrate în portiere . . . . . . . . . . . . 214 Portiera ºoferului . . . . . . . . . . . . . . 308 Portiera pasagerului faþã . . . . . . . . 309 Suport pentru sticle . . . . . . . . . . . . 217 Suport pentru pahar . . . . . . . . . . . . 217 Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Compartment pentru ochelari . . . . . 216 Comutator de contact . . . . . . . . . . . . 93 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . 226 Conducerea pe drumuri inundate (traversarea zonelor inundate) . . . . . 149 Conducerea pe timp de iarnã . . 246, 247 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . 247 Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Panou de comutatoare . . . . . . . . . . . 35 Consum Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Motor pe benzinã . . . . . . . . . . . . . . 376 Conþinutul de sulf al carburantului . . 371 Contor de parcurs parþial . . . . . . . . . 115 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Contor de parcurs total . . . . . . . . . . 115 Contor de parcurs parþial . . . . 114, 115 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 129 Contorul de parcurs total . . . . . . . . . . 22 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 204 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Controlul derapãrii la accelerare (ASR) 62 Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 63 Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de avertizare . . . . . . . . . 62, 278 Lampã de control . . . . . . . . . . 278–280 Mesaje afiºate. . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Consumabile Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Carburant Diesel . . . . . . . . . . . . . . 370 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . 368 Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 237 Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Copii Dispozitive de încuiere pentru siguranþa copiilor, pentru portiere ºi uºi . . . . . 59 În autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sistem ISOFIX de fixare a scaunului 56 Sisteme de reþinere . . . . . . . . . . . . . 53 Cotierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cric Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 310 Pregãtire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Puncte de aplicare a cricului . . . . . 344

5

. 366 Dispozitive de curãþare cu presiune înaltã . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Curea trapezoidalã multiplã Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . 76 Dezumidificare . . . 253 Curãþarea motorului . . . . . . . . . . . 93 Dispozitiv de cuplare remorcii. 143 Pe o suprafaþã alunecoasã . . 250 Geam glisant . 309 F Faruri Aburite . dimensiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Elemente reflectorizante Fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Demarare . . . . . . . . 172 Dimensiunile suplimentare ale dispozitivului de cuplare a remorcii . . . . . . . . 265 Becuri . . . . . . . 365 Elementele de fixare a telefonului mobil Fãrã interconectare . . . . . 254 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 E EBV (Distribuþie electronicã a forþei de frânare) vezi Distribuþie electronicã a forþei de frânare Echipamente electrice/electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Cuplarea centurilor de siguranþã vezi Purtarea centurilor de siguranþã Cuplu de strângere Piuliþe/prezoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Deconectarea bateriei autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Parbriz . . . . . . . 318 Curãþare . . . . . . . . 253 Porþiunea centralã capitonatã a volanului . . . . . . . . . . 46 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Postul de conducere . . . . . . 255 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Autovehicul . . . . . . . . . . . 253 Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Descuiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Durata de viaþã a pneurilor . 23 Extinctor . . . . . 255 ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . 350 Depozitarea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Filtru de aer Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Descuierea ºi încuierea autovehiculului . 366 Direcþie de rotaþie. . . . . . . . . . . . . . . . . pneuri . . . . . . . 222 Interconectate . . . . . . . . 254 6 . . . . . . . 143 Demontarea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . 315 Pierderea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Element mecanic de urgenþã al cheii Descuierea portierei pasagerului faþã . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Etichete autocolante . . . . . . 283 D Date statistice privind consumul (autovehicule cu taste pe volan) . . 252 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . 365 Echipamentele electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului . . 350 Demontarea/montarea covorului în spaþiul destinat picioarelor ºoferului . . . . . . . . 69 Direcþia . .

. . . 171 Curãþarea geamurilor glisante. . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea planºei de bord vezi Iluminarea panoului de bord 183 184 156 185 184 253 254 183 107 109 113 108 326 109 Î În caz de accident . . . . . . . . . . . 104 Fax . . . . . . . . . . . . . . . 146 Frâna de parcare vezi Frâna de mânã Frânare de urgenþã . 155 G Gama de viteze Afiºaj . 319 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Fixarea încãrcãturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Faruri pentru fazã lungã . . . . 146 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Frânare Recomandãri privind conducerea . . . . . . Geamuri glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Defecþiuni . Geamuri glisante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Frânã de mânã . Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Frânare de urgenþã . . . . . . . . . Utilizare . . . . 145 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . 150 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . I Iluminare adaptivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea habitaclului. . . 147 Acþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Semnalizatoare de direcþie suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lichid de spãlare . 228 Filtru de carburant cu separator de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . . . . . . 318. . . . . . . . . . . 89 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz . . 319 Faruri pentru fazã scurtã . . . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . 184 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . Spate . . . . . . . . . . . . . . 265 Sistem de curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Curãþarea parbrizului . . 132 Reglare faruri . . . . . . . . . . . 226 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iluminarea instrumentelor . . . . 318 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Faruri bi-xenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Geamuri articulate . . . . . . . . . . . 329 Finisaj din plastic . . . 156. . . . . . . 254 Curãþarea lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Lampã de control . . . 324 7 . . . . . . Geamuri laterale Curãþare . . . . . . . . . . . . . 164 Funcþie de avertizare pentru marºarier . . . . . . 253 Curãþarea geamurilor laterale . 369 Golirea filtrului de carburant . . . . . . . . . 253 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . 162. 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . 202 Funcþie de facilitare a închiderii . . . . . . . . 319 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . partea posterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . . . . . . . . . . 103. . . . . 152 Geamuri Aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geamuri articulate Electrice . . . . . . . . . . . . . . . 300 Eliberare .

. . 240 J Jante din aliaj uºor . . . . . 251 Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere . . . . . . . . . . . 157 Parbriz . . 357 Inele de ancorare/ºine . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Cu încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Încãlzitor de aer . . 162. . . . . 320 Iluminarea habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Scaun . . . 88 Uºile spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Setarea orei de activare . . . . . . . 324 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Încãlzirea lunetei . . . . . 182 Setarea temperaturii . . . . . . . . . 323 Lampã de gabarit . . . . . . . 322 Platformã . . . . . 323 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Lampã de acces . . . . . . . . 255 Întreþinerea bateriilor . . . . . . . . . . . . 182 Setarea orei curente . . . . . . . 208 Montare/demontare . . . . . . . . . . . . . . 88 Toate uºile ºi portierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Semnalizator de direcþie suplimentar pe pavilion . 324 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . 164 Încãlzitor de aer . . . . . . . . . . . . 98 Setãri speciale . . . . . . . . . 89 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburantului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Setarea datei curente . . . . . . . . . . . . . 182 Setarea orei de activare . . . . . . 175. . . 276 Încãlzire . 318 Blocuri optice posterioare Autofurgon/microbuz . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Telecomandã . 252 Întreþinerea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Semnalizator de direcþie suplimentar . . . . 86 Încuiere/descuiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Înlocuirea bateriei telecomenzii . . . . . . 156 Scaune . 162 Lunetã . . . . . . . . . . . . . . 273 Funcþie de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Înlocuirea becurilor . 163 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . 327 Lampã de ceaþã spate pentru autovehiculele cu tracþiune integralã . . . 157 Defecþiune . . 251 Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Încuiere automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 L Lamele ºtergãtorelor parbriz . . . . . . . . . . . . . . . 324 Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare . . . . 170 Geamuri aburite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dezaburire . . 181 Setarea intervalului de încãlzire . . 171 Încãlzite Lunetã . . . . . . . . 178 Defecþiuni . . . . . . . . . 157 Panou de comandã . . . 76 Setãri implicite de la producãtor . . . . . . . . . . . . . . 160 Parbriz .Index Înlocuirea becurilor . 286 Inel de tractare Montare/demontare . . 206 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Setãri individuale . . 324 Lãmpi de poziþie laterale . . . . . . . . . . . . . 238 Recomandãri privind vânzarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . 156. . . 181 Cu încãlzitor de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Flux de aer . . . . . . . 238 Închidere centralizatã Încuiere/descuiere (din interior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Lampã de acces 8 . . . . . . . . . .

. . . . . . . 321 Spate . . . . . . . . 289 Filtru de aer . . . . . . . . . . . . . . . 325 Lãmpi de poziþie posterioare . 324 Lampã de gabarit . . . 109 Sistem automat de reglare a farurilor . . . . . . . . . 318 Becuri pentru lãmpile spate . 327 Lampã de avertizare ESP®/ASR . . . . 279. . . 283 Diagnosticare motor . . . 146 Încãrcarea bateriei . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . 280 Control automat al turaþiei motorului (ADR) . . . . . . 321 Lãmpi de poziþie laterale Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . 288 SRS . . . . . . . . . 280 ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Plãcuþe/garnituri de frânã . . . . . . 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de avertizare. . . . . . . . 321. . . . . . . . . . . . . 280 BAS . . . . . . 278. . 321 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . 192 Tempomat . . . . . . . . 61. . . . . . . . . . . . . . . 321. . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Separator de apã . . . . . . . . . . . . . . 103 Lampã de control pentru Lampã de ceaþã spate . . . . 322 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare . . . . . . . . . . 321. . . 322 Lãmpi exterioare Becuri pentru lãmpile faþã . . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de control LIM Sistem Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Lãmpi de control AAS . . . . . . . . . 105 Înlocuirea becurilor la autovehiculele cu tracþiune integralã . . . . . . . . . . . . . 103 Faruri pentru faza scurtã . . . . . . . . . . . . . . . . 308 ESP®/ASR . . . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . 103 Faþã . 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Lichid de rãcire . . . 278. . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 9 . 282 Lãmpi de frânã . . . . . . . . . . 322 Aprindere . . . . 281 ASR . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Lãmpi de parcare . . . . 109 Lampã marºarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Preîncãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . 322 Bec . . . . . . . 322 Lampã de frânã suplimentarã . . . . . . 283 Indicator de avertizare asupra nivelului (carburant) . . . . . . . . . . 192 Nivelul lichidului pentru sistemul de spãlare a parbrizului/curãþare a farurilor . . . . . . . . . . . . . 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Frânare . . 322 Lampã de lecturã . 282 Frânã de mânã . . . 103 Lampã de lecturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . 287 ESP® . . . 321. . . . . . . . . . 324 Lãmpi Claxon optic . . . . .Index Înlocuirea becurilor . . . . 189 Lampã de gabarit Înlocuirea becurilor . . . . 323 Înlocuirea becurilor . . . . 103 Lampã de control pentru proiectoarele de cea#$ fa#$ . . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Lãmpi de ceaþã spate . . 278–279 Nivel ulei de motor . . . . . . . . . . . . 285 LIM . . . . 286 Lãmpi de control ºi de avertizare Centurã de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Cureaua trapezoidalã multiplã . . . . . . . . . . . . 322 Lampã de gabarit . . . . 283 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 156 Adãugare. . . . . . . 324 Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 368. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Telefon . . . . . . . . . . . 254 M Masã pliantã integratã în spãtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Lichid de spãlare . . . . . . 307 &tergere parbriz cu . . . . . . . 103. . . . 263 Limbã Afiºaj (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . 122 Mesaje Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Lampã de control diagnosticare motor . . . . . . . . . . . . . 237 Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . 247 Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Mod funcþionare în caz de urgenþã Transmisie automatã . . . . . . . 125 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Motor pe benzinã Consum . . . . . . . . . . . 370 Motor diesel Conducerea pe timp de iarnã . 170 Sistem Tempmatic . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Încãlzire posterioarã . . . . 124 Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . .Index Becuri suplimentare . . . . . . . . . . . . . . 216 Memorie defecþiuni (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. . . . . . . . . . . . 291. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Lichid de rãcire . . 301 Mod cãldurã rezidualã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Mod acceleraþie pasivã . 306–307 Portiere . 376 Motor Defecþiuni . . . . . . . . . 302 Afiºarea temperaturii (autovehicul cu taste pe volan) . . . . . . . . . . 302. . 138 Utilizarea autovehiculului . 235 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Încãlzire . . . . . 297. . . . . 46 Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . 321 Lãmpi pentru iluminare adaptivã Înlocuirea becurilor . . . . . . . 130 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . 123. 156 Lichid pentru spãlarea parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Nivel carburant . . . . . . . . . 170 MON . . . . . . . . . . 298 Mod de funcþionare constantã a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . 134 Lãmpi laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Telefon . . . . . . . . . . . . . 153 Lunetã Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Afiºare mesaj . . . . . . 287 Nu funcþioneazã uniform . . . . . . . . . . . 368 Adãugare . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . 300 Verificarea nivelului de lichid de frânã . . . . . . . . . . . 120 Setãri. . . . 125 Navigaþie . . 123 Calculator de bord . . . . . . . 162. . . . . . . . 162. 236 Lichid de spãlare a parbrizului Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Modul funcþionare permanentã a farurilor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 171 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . . . . . . . . . 372 Lampã de control preîncãlzire 143. . . . . . . 136 Memorie defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Mod recirculare a aerului Aerul condiþionat în compartimentul posterior . . 307 Nivel ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Stingere temporizatã (autovehicule cu taste pe volan) . . 263 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. . . . . . .

. . . 183 Panou de instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pneu dezumflat Agent de etanºare Prem pentru pneuri . . . . . . . . . . . . . . . 79 Geamuri articulate acþionate electric . . . . . Indicator de uzurã . . . . . . . . . . . . 113 Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 le cu taste pe volan . . . . . 154 vizoare . . Încãlzire. . 382 e pornire/oprire automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 izoare exterioare . . . . 130 Setarea liniei de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Iluminarea habitaclului . . 131 le fãrã taste pe volan 116 aþie retrovizoare interioare . . . . . . . . . . . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . . . . . . Piuliþe/prezoane Cuplu de strângere . . . . . . 37 Deschiderea portierei . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcare . modificare . . . La deplasare în rampe s Piese de schimb . . . . . . . . . . . 360 Panoul de comandã integrat în portierã . . . . . . . . . . 91 oare . . . 112 Afiºaj vezi Afiºaj Autovehicule cu taste pe volan Selectare limbã . . . . . . . 22 mã a motorului . . . . . 154 ic . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Panou de comutatoare . . . . . 185 Geamuri cu acþionare electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. . . . 360 Pe postul de conducere . . . . . . 154 oare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . Parbriz Curãþare . . . . . . . . . . . . 35 Panou de siguranþe Panou principal de siguranþe . . 113 Tahometru . 383 utilizare . 108 Microfon cu hands-free . . . . . . . . . . Înlocuirea unei roþi . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . .motor. . . . 130 Iluminare . Defecþiune . . Strângere suplimentarã Plãcuþe/garnituri de frânã Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . .

. 295 Defecþiune . . . . . . . . 68 Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Apelare (sistem de operare) . . . . . . . . . . . 105. . . . . . . . . . . . . 67 Pneuri de iarnã . . . . . 79 Încuiere ºi descuiere . . . . . . . . . . . 226 12 . . . . . . . .Index Aderenþã . . . 278. . . 244 Lampã de avertizare . . . . . . . . 307 Deschidere/închidere . . . . . . 68 Depozitare . . 72 Protejarea mediului înconjurãtor . . . . . 26 Poziþie pentru parcare vezi Transmisie automatã Poziþiile cheii Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. . . . .500 de kilometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Prizã de putere . . . . . . . . . . . . . . 149 Conducere în afara þãrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Lampã de avertizare . . . 305 Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 205 Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) . . 382 Reglarea turaþiei de lucru . . 243 Afiºare mesaj . . . . . . . . 228 Schimbarea posturilor radio (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . 356 Pornirea motorului vezi Motor. . 378 Presiune vezi Presiune în pneuri Prezentare generalã Comutator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Proiectoare de ceaþã faþã . . . . . 19 PTS vezi Parktronic R Radio . . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . 69 Schimbarea roþilor . . 210 Portiere Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Punct de legãturã pentru pornirea asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Lampã de control . 203 Date tehnice . . . . . 35 Lãmpi de control ºi de avertizare . . 319 Protecþie anti-tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Monitor (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . pornire Pornirea/oprirea automatã a motorului vezi Sistem de pornire/oprire automatã a motorului Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS) . . . . . . . 319 Înlocuirea becurilor . . . . 197 Portbagaj superior . . . . . . . . . . . . . . 69 Sens de rotaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Starea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Lampã de control . . . . . . . . 78 Poziþiile manetei schimbãtorului Blocare . . . . . . . . . . 120 Primii 1. . . . . . 66. . . . . 70 Deteriorare . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Presiune în pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Conducere pe drumuri inundate . . . . . 67 Supapã . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Reºapate . . 244 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . 67 Vitezã maximã . 31 Meniu (autovehicule cu taste pe volan) . . . . 354 Pornire prin tractare . . . 243 Reactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. . 68 Grad de uzurã . . . . . . . . . . 130 Tabele . . . . . . . . . . . 68 Vechime . . . . . . . 67 Tipuri de pneuri . . 149 Capacitatea de sarcinã a pneurilor . . . 76 Post de conducere . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Reglare farurilor . . . . . . . . . . . . afiºare mesaj . . . . . . 259 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Setare (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . 342 S Sarcinã utilã maximã pe pavilion . . 358 În cazul unei defecþiuni a sistemului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. . . 95 Scaune Bancheta din spate rabatabilã . . . 360 Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Rezervor Carburant de rezervã. . . . . . . . 212 Dimensiuni de instalare . . . . . 318 Spate . . . . 307 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Fixarea scaunului în plan vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Vitezã maximã programatã . . . . . . . . . . . . . .Index Conducere pe carosabil umed . . 143 Transmisie automatã . . . . . . . . . 361 Siguranþele din panoul principal . . . 225 Tractarea prin intermediul sistemului Parktronic . . . . . . . . . . . . 213 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 În cazul unor anumite defecþiuni . . . 320 Montate lateral . . . . . . . . . . . . . . 133 Semnalizarea telecomandatã a poziþiei vezi Semnalizarea telecomandatã a poziþiei Semnalizatoare de avarie . 212. . . 145 Întreruperea acceleraþiei pasive . . . . 96 Încãlzire . . . . . . . . . 381 Scaun cu funcþie confort . . . . . . . . . 95 Scaun rabatabil . . 99 Scaun standard . . . . . . . . . . . . . 95 Reglare în plan orizontal . . . 105 Defecþiuni . . . 265 Faþã . . . . . . . . . . 102 Remorcã Cuplare remorcã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Semnale acustice de alarmã . . . . . . . . . . . . 322 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Scrumierã . . . . . 225 Recomandãri privind conducerea . . . . . 322 13 . . . . . . 201 Sursã de alimentare . . . . . . . . . . . . . 149 Frânare . . 359 Revizii tehnice regulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Schimbare. 224 RON . . . . . . . 95 Reglare . . . . . . 226 Tractare . . 98 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Scaun cu suspensie . . . . 212 Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . 106 Semnalizatoare de direcþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Scaun rabatabil . . . . . 276 Înãlþime . . . . . . . . . 357 Autovehicul blocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Aprindere . . . . . . . . . . 96 Scaunul pasagerului faþã Rabatabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Roþi . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Controlare . . 114. . . . . . . . . 65 Interschimbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Reglarea coloanei de direcþie . . . . . . . . 99 Schemã de corespondenþã a siguranþelor Siguranþele de sub perna scaunului ºoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Punerea în miºcare a autovehiculului . . 267–261 Trapa buºonului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Suspensia scaunului . . . 366 Instrucþiuni privind siguranþa . . . . . . . 149 Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . . . .

. 267 Sistem de navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Dispozitive de pretensionare a centurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Golirea filtrului de carburant . 58 Sisteme de asistare a conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Sistem de asistare la parcare vezi Parktronic Sistem de avertizare pentru deplasarea în marºarier vezi Parktronic Sistem de frânare Defecþiune . . . . . . 155 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Autovehicule fãrã taste pe volan . . . . . 360 Sistem antifurt Sistem antidemaraj . . . . . . . 192 Tempomat . . 46 Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . . . . . . 237 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 TopTether . . 135 Separator de apã Filtru de carburant cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60– 64 vezi Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®) vezi Sistem de asistenþã la demarare (AAS) 14 . . . . . . 78 Resetare generalã (autovehicule cu taste pe volan) . . . 21 Siguranþe . 53 Sistem de spãlare a parbrizului . . . . . . . 271 Funcþie de avertizare pentru deplasarea în marºarier . . 289 Senzor de ploaie . . . 198 Sistemem Speedtronic . . . 46 Sisteme de reþinere pentru copii . . . . . . . . . . . 248 Setarea datei Autovehicule cu taste pe volan . 188 Sisteme pentru siguranþa conducerii . . . 299 Lampã de control . . . . . . . . . . . . 170 Setãri Setãri implicite (cheie) . 250 Autovehicule fãrã taste pe volan 250 Afiºare . . . . . . . . . . . . . . . 283. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Centurã de siguranþã . . . . 280. . . 49 Airbaguri tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Airbaguri frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278–279 Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Siguranþã în utilizare . 301 Indicator de uzurã a plãcuþelor/ garniturilor de frânã . . .Index Senzor de miºcare în interior . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . 73 Senzor de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . 155. . . . 40 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . 51 Airbaguri . . . . . . 71 vezi Sistem de alarmã antifurt (ATA) Sistem automat de reglare a farurilor 104 Sistem COMAND vezi Instrucþiunile de utilizare separate. . . . . . . . . . 41 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188–202 Defecþiuni . . . . . . 202 Pornire/oprire automatã a motorului (MSS) . . . . 196 Sistem Parktronic (PTS) . . . . . . . 258 Oprire alarmã . . . . . . . . . . . . . . 329 Service Apelarea datei programate pentru revizia tehnicã Autovehicule cu taste pe volan . . . . . . . . . . . 71 Defecþiune . Sistem de alarmã antifurt (ATA) . . 228 Sistem de reþinere . . . 228 Sistem de închidere centralizatã Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Declaraþie de conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Airbag pentru torace/lateral . . . . . . . . . . . . . 117 Setarea vitezei ventilatorului . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Defecþiune . 165 Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) . . . . . . . . . . 250 Sistem de amplificare a încãlzirii . . . . 60 Defecþiune . . . . . . . . . . . . 318 Instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Mesaje afiºate . . . . . 136 Submeniul Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Lampã de control . . . . . . . . . . . . . 122 Meniul Audio . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . 64 Sistem Parktronic . 281 Mesaje afiºate . . . . . 64. . . . . . . . . 131 Submeniul Panou de instrumente . .Index vezi Sistem de frânare antiblocare (ABS) vezi Controlul derapãrii la accelerare (ASR) vezi Sistem de asistare a frânãrii (BAS) vezi Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sisteme purtãtoare . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Sistem Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu Statistici parcurs . . . . 123 Meniul Navigaþie . . . . . . 165 Sistem de asistare a frânãrii (BAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Sistem de încãlzire a scaunelor Aprindere . . . . . . 241 Siguranþe . . . . . . . partea anterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . 201 Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Sistem de iluminare Acces . . . . . . 61 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . 125 Meniu Setãri . . . . . . . 301 Defecþiune . . . . . . . . 201 Curãþarea senzorilor . 278–279 Lãmpi de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Lampã de control . . . . . 115 Afiºaj standard . . . . 136 Meniu Utilizare . . . . . . 113 Sistem de încãlzire a parbrizului . . . . 271 Aprindere/stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Sistem de asistenþã la demarare (AAS) . . . . . . . . . . . 210 Sistem de aer condiþionat . . . 290 Sistem electric Aprindere/stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Lampã indicatoare . . . . . . . . . . . . 134 Submeniul Iluminare . . . . 115 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . . . . 299–300 Defecþiune . . . . . . . . . . . 192 Activat permanent . 198 Afiºaj de avertizare . . . . . . . . 271 Raza de acþiune a senzorilor . . . . . . . . . . . 132 Submeniul Orã/Datã . . . . . . 108 Habitaclu. . . . . 360 Sistem electric de amplificare a încãlzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Sistem de operare Autovehicule cu taste pe volan Afiºaj standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . partea posterioarã . . . . . . . . 122 Meniu Memorie defecþiuni . . . . . . . . . 129 Autovehicule fãrã taste pe volan) . . . . . . . . 293 Submeniu Facilitãþi . . . . . . . 279. . . . . . . . . . 199 Sistem de avertizare pentru rularea în spate . . . . 195 15 .vezi Tempmatic Sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior Filtru de aer . . . . 120 Meniul Telefon . . . . . . . . . . 279. . . . . . . . . . 64 Afiºare mesaj . . . 280 Sistem de frânare antiblocare (ABS) . . 280 Lampã de control . . . . . . . . . . . . 327 Exterior – vezi Lãmpile exterioare Habitaclu. . . . . . . . . . . . . 124 Meniul Prezentare generalã . . . . . .

. . . . . . . . 170 Funcþie de reîncãlzire (dezumidificare) . . 127 Supapã de pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Lichid de spãlare a parbrizului. . . . . . . 217 Suport pentru sticle vezi Suport pentru pahare Suport pentru stilou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . . 135 &tergãtorul lunetei . . . . . 170 Flux de aer . . . . . 215 Suport pentru pahare . . . . . . . . . . . 266 Funcþionare intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz. . . 136 Iluminare . . . . . . . . . . . 166 Cãldurã rezidualã . . . . . . . . 156 ªtergãtoare de parbriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ª ªtergãtorul lunetei . . . . . . . . . . . . . 129 Prezentare generalã a setãrilor . . 194 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Defecþiuni . . . . . . 169 Sistem Speedtronic variabil vezi Sistemem Speedtronic Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Senzor de ploaie . . . . . . . . 282 Staþie de emisie-recepþie . . . . . . . . . . 177 Lampã de control a stãrii bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Variabilã . . . . . . . . . 171 Dezaburire . . . . . . 215 Sursã de alimentare cu energie electricã Dispozitiv de cuplare a remorcii . . 67 Suport pentru bãuturi vezi Suport pentru pahare Suport pentru cãrþi de credit . . . . . 134 Submeniu Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Setãri speciale . . . . . . . . . . . . 127 Selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Speedtronic permanent vezi Sistem Speedtronic SRS (Sistem suplimentar de reþinere) 44 Afiºare mesaj . . . . . . . . . 156 T Tahometru . . . 166 Panou de comandã . . . . 67 Supapã . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Setarea sensibilitãþii (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Distribuþie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Geamuri aburite . . . 299–297 Defecþiune . . . . . . . . 297 Lampã de avertizare . 170 Orificii de ventilaþie Pe planºa de bord . 192 Sistem Tempmatic . . . . . . . . 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Lampã de control LIM . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Orã/Datã . . . . . . . . . . 177 16 . 113 Telecomandã Cheie . . 155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. . . . 237 Parbriz . 161. . . . 160. . 162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Pante descendente . . . . 228 Încãlzire auxiliarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ventilaþie/rãcire . 252 Faruri . . . . . . . . . . . 155 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . 131 Panou de instrumente . . . . . . . . 228 Modificare . . . . . . 171 Mod economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Mod recirculare a aerului .Index Afiºare mesaj . . 155 Curãþare . . . 77 Declaraþie de conformitate . 365 Stingere temporizatã Lãmpi exterioare (autovehicule cu taste pe volan) . . 134 Funcþie de facilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . . .

. . . . 232 Uºã culisantã Deschidere/închidere . . . . . . Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marºarier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Defecþiuni . . . . . . 310 Turaþia maximã a motorului . . . . . . 232. . . . . 220 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrãri la autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Tempomat . . . . 89 Funcþia de facilitare a închiderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 TopTether . . 186 Trapã glisantã/rabatabilã vezi Trapa glisantã Trepte . . . . 235 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . 308 Trusã de prim-ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schimbarea personalã a treptelor de vitezã . . . . . . 309 Trusã de scule a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . Acþionare completã a pedalei de acceleraþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Tetiere . 173 Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . 113 U Ulei vezi Ulei de motor Ulei de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Dezactivare . . . . . . . 150 153 317 264 150 152 153 153 153 356 153 151 153 358 151 151 153 142 144 356 144 Tractare . . . 188. . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Afiºare mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . Schimbare a vitezelor printr-o simplã atingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Telefon mobil . . . . . . . . . . . . . . 191 Lampã de control LIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziþia pedalei de acceleraþie . . . . 358 Transportarea autovehiculului pe cãile ferate . . . . . . . . . . . . 306–307 Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . Oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Modificare . Pornire prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Triunghi reflectorizant . . . . 97 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . Pornire prin tractare . . . . . . 190 Tensiune la bordul autovehiculului . Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Manetã . . . . 368 Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Deschidere/închidere manualã . 90 Resetare . . . . 301 Microfon cu hands-free . . . . 272 Setarea vitezei . . . . . . . . . . Game de viteze . . 188 Pante descendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deblocarea frânei de parcare manualã . . . . . . 215 Ventilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Trapã glisantã . . . . . . . . 316 Funcþia de facilitare a deschiderii . . . . . . Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . Tractarea unei remorci . . . 195 Probleme . . . . Transmisie manualã Dispunerea treptelor de vitezã . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . 220. . . 228 Afiºare mesaj . . . . .Index Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . 58 Torpedou . . . . . . 297 Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Verificare nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Utilizare (autovehicule cu taste pe volan) . . 138 Temperaturã Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . 189 Pante ascendente . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Încuiere/descuiere Din interior . . . . . . . . . . . . . . . 59 Electric . . . . . . 78 Programarea cheii . . . . 78 Utilizare corectã . . . . . . . . 80 Funcþie KEYLESS ENTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Cu ajutorul cheii . . . . . . 23 Uzura pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. . . . . 118 18 . . . . . . 90 Uºa posterioarã Deschidere/închidere Din interior . . . 22 Vitezometru . . . . . . . . . . . . 86 Din exterior . . . 158 Ventilator de plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Uºã paravan culisantã . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Uºã culisantã electricã . . 227 Vitezometru digital . . . . . . . . . . . . . 187 Vitezã Limitarea vitezei vezi Sistem Speedtronic Setare vezi Tempomat vezi Sistem Speedtronic Vitezã limitã Pneu dezumflat . . . . . . . 129 Volan Eliberarea sistemului de blocare a direcþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sistem de închidere asistatã . . . . 83 Dispozitiv de blocare pentru siguranþa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Taste (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. . . . . . 341 Vitezã maximã Programatã . . . . . . . 113 Setarea unitãþii de mãsurã (autovehicule cu taste pe volan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 V Ventilaþie . . . . . 93 Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Vitezã maximã programatã . . . . . .

de exemplu. Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion când nu vã este necesar. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. frecventã. 19 . Respectaþi urmãtoarele indicaþii: Condiþiile de utilizare Evitaþi conducerea pe distanþe scurte deoarece creºte consumul de carburant. Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã pentru treapta respectivã. Evitaþi accelerarea bruscã. Stilul personal de conducere Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului. Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului. Adoptaþi un stil de conducere mai preventiv ºi menþineþi o distanþã suficientã faþã de alte autovehicule. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic. DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. Puteþi contribui la protejarea mediului prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor. Nu încãlziþi motorul când autovehiculul staþioneazã. Obiectivele noastre vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre. într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii. a autovehiculului. unui Centru de Service Mercedes-Benz. cât ºi pe cele ale umanitãþii. a transmisiei. a frânelor ºi a pneurilor depind în mare mãsurã de urmãtorii factori: Condiþiile de utilizare a autovehiculului Stilul personal de conducere a autovehiculului Ambii factori pot fi controlaþi de cãtre dumneavoastrã. Întreþinerea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului.Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Notã privind protecþia mediului H Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. Din acest motiv este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea verificãrilor tehnice.

20 .Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz vã preia autovehiculul Mercedes-Benz. conform cu Directiva Uniunii Europene (UE) privind Casarea Autovehiculelor. pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod ecologic. Returnarea autovehiculelor rulate se aplicã în cazul autovehiculelor cu masa maximã admisã de pânã la 3. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare. Informaþii suplimentare puteþi obþine de pe pagina de web a Mercedes-Benz. pentru þara în care locuiþi. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã ecologicã.5 t în conformitate cu reglementãrile naþionale. sau prin apelarea numãrului de telefon aferent. Acest lucru înseamnã cã autovehiculele Sprinter vor întruni în viitor cotele de reciclare în continuã creºtere. Opþiunea de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor este într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. Autovehiculele Sprinter deja îndeplinesc normele de proiectare în privinþa capacitãþii pieselor de a fi reciclate ºi reutilizate timp de mai mulþi ani.

Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor prevãzute cu dispozitiv de protecþie pentru zona de sub caroserie. pneurilor sau roþilor. Prin urmare. Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. În astfel de cazuri. Modificarea acestor sisteme electronice poate cauza defecþiuni. 21 . trebuie efectuatã verificarea autovehiculului la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. Alte lucrãri sau modificãri incorect efectuate asupra autovehiculului pot de asemenea periclita siguranþa funcþionalã. Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Un impact puternic asupra zonei de sub caroserie. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. În acest scop. chiar sistemelor care nu au fost modificate. de exemplu. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol.Introducere Siguranþa în utilizare Siguranþa în utilizare Pericol de accident G Pericol de accident G Pericol de accident G Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi software-ului asociat pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. În acest scop. poate cauza deteriorarea autovehiculului. Aceste defecþiuni pot periclita siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi prin urmare vã pot pune viaþa în pericol.

22 . Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii distanþei totale parcurse. Informaþi imediat ce este posibil Mercedes-Benz asupra schimbãrii adresei sau proprietarului autovehiculului. ºasiul. componentelor destinate transformãrii ºi a accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate expres pentru tipul respectiv de autovehicul. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Creºterea performanþei poate cauza defecþiuni ºi deteriorarea indirectã a altor subansambluri. Dacã vindeþi autovehiculul ºi omiteþi sã informaþi cumpãrãtorul asupra modificãrii puterii furnizate. Modificarea puterii furnizate de motor trebuie anunþatã imediat asiguratorului ºi necesitã reînmatricularea autovehiculului. existã posibilitatea ca acesta sã nu fie înregistrat la un centru Mercedes-Benz. Vitezometrul ºi contorul de parcurs total digitale Este interzisã modificarea valorii memorate electronic a distanþei totale parcurse de autovehicul prin intervenþia asupra sistemelor electronice. Aceste piese au fost testate special pentru a stabili siguranþa. Modificarea puterii furnizate de motor Creºterea puterii furnizate de motor prin intervenþii asupra sistemului electronic de control al motorului poate anula certificatul de înmatriculare ºi poliþa de asigurare ale autovehiculului. fiabilitatea ºi compatibilitatea acestora. Caroseriile Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor. frânele ºi sistemele de rãcire trebuie adaptate în funcþie de creºterea puterii furnizate de motor. Este recomandatã înregistrarea autovehiculului la Centrul de Service Mercedes-Benz. Intervenþiile asupra sistemului electronic de control al motorului pot cauza modificarea valorilor emisiilor de noxe ºi pot face imposibilã garantarea în toate cazurile a siguranþei funcþionale a motorului. În cazul în care nu aþi achiziþionat autovehiculul de la un dealer autorizat iar verificarea tehnicã a acestuia nu a fost efectuatã în cadrul unui centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vã va putea informa asupra verificãrilor tehnice efectuate asupra autovehciulului dacã Mercedes-Benz deþine datele dumneavoastrã de înregistrare. acest fapt poate constitui o încãlcare a legii ºi poate fi pedepsitã în funcþie de þara unde are loc tranzacþia. Pneurile.Introducere Siguranþa în utilizare Înregistrarea autovehiculului în cadrul unui centru Mercedes-Benz Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. precum ºi a certificatul de garanþie ºi drepturile stipulate în acesta.

mercedes-benz. Mercedes-Benz vã recomandã: sã nu efectuaþi alte modificãri asupra autovehiculului.com Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. caroseriile sunt fabricate ºi montate numai conform directivelor în vigoare referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz.Introducere Siguranþa în utilizare ! Din motive de siguranþã. este posibil ca dumneavoastrã sau alte persoane sã nu mai puteþi recunoaºte anumite riscuri. Acest lucru poate avea drept urmare accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Dacã îndepãrtaþi o astfel de etichetã. Aprobãrile obþinute de la agenþii publice de testare sau organizaþii oficiale nu exclud pericolele pentru siguranþã. 23 . Din motive de siguranþã. Puteþi obþine informaþii legate de directivele pentru montarea caroseriei/ echipamentelor la: Telefon: +49 (0)711 17 58 438 Fax: +49 (0)711 17 32 323 sau accesând urmãtoarea paginã de web: http://abh-infoportal. Utilizarea corectã Când conduceþi autovehiculul trebuie sã respectaþi întotdeauna urmãtoarele instrucþiuni: notele privind siguranþa din prezentul manual secþiunea "Date tehnice" din prezentul manual reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de autorizare pentru trafic Pericol de accidentare G Nu detaºaþi nicio etichetã autocolantã de avertizare. Aceste directive referitoare la caroserii/echipamente garanteazã faptul cã ºasiul ºi caroseria formeazã un ansamblu unitar ºi respectarea celor mai înalte standarde legate de siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. sã se obþinã aprobarea Mercedes-Benz în cazul unor abateri de la directivele referitoare la montarea caroseriilor/ echipamentelor Mercedes-Benz.

24 .

Co Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retroviz Panourile d Panoul de comandã inte .

10-2283-31 Autovehicule cu volanul pe partea stângã 26 .Prezentare generalã Postul de conducere N68.

Prezentare generalã Postul de conducere Autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 27 .

Prezentare generalã Postul de conducere Funcþia 1 Panoul de comandã integrat în portierã 2 Comutatorul de lumini Reglarea fasciculului farurilor 3 Comutator mixt Semnalizatoare de direcþie Faruri pentru fazã lungã ªtergãtoare de parbriz ªtergãtorul lunetei 4 Maneta tempomatului 5 Claxon 6 Volan fãrã/ cu taste integrate 7 Panou de bord 32 29 112 105 103 155 156 188 Pagina 37 103 106 Funcþia 8 Oglindã retrovizoare 9 Compartiment de depozitare cu iluminare interioarã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare a Temporizator (sistemul de încãlzire auxiliarã cu încãlzitor de aer) b Indicator de avertizare pentru sistemul Parktronic c Deschide/închide geamul din partea dreaptã d Cric ºi trusã de scule e Torpedou Pagina 154 108 34 180 198 183 310 215 g Funcþia f Consolã centralã Poziþie manetã schimbãtor (transmisie automatã) Manetã schimbãtor de viteze (transmisie manualã) h Comutator de contact j Panou de comutatoare suplimentar k Frânã de mânã l Dispozitiv de parcare a volanului m Deschide capota motorului n Panou de comutatoare suplimentar Pagina 33 142 142 93 35 147 102 230 35 28 .

Prezentare generalã Panoul de bord Panoul de bord 29 .

Prezentare generalã Panoul de bord Funcþia 1 Panoul de bord la autovehiculele fãrã taste pe volan 2 Panoul de bord la autovehiculele cu taste pe volan 3 5 autovehicule fãrã taste pe volan: modificã afiºajul standard selecteazã meniurile 4 autovehicule cu taste pe volan: Verificã nivelul uleiului de motor 232 115 Pagina 112 112 Funcþia 5 0 Tasta de resetare 6 Vitezometru cu: Lãmpi de control ºi de avertizare 7 Lãmpi de control ºi de avertizare 8 Afiºajul autovehiculelor fãrã taste pe volan 9 Afiºajul autovehiculelor cu taste pe volan a Tahometrul cu lãmpi de control ºi de avertizare b . 30 . sistemului de iluminare a panoului de bord Pagina 112 113 31 31 115 118 113 31 113 Funcþia c Indicatorul nivelului de carburant cu: lampã de avertizare nivel carburant indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: Clapeta buºonului de alimentare este situatã în partea stângã Pagina 114 286 i Autovehicule fãrã taste pe volan: Afiºajul 8 include un indicator digital al nivelului carburantului. Autovehicule cu taste pe volan: tahometrul include un indicator analog al nivelului carburantului. Comutator pentru reglarea /intensitãþii .

dreapta Defecþiune a sistemului ABS Defecþiune a sistemului ASR sau AAS Defecþiune a sistemului BAS # ‰ Defecþiune a sistemului ESP® Filtrul aer este contaminat Pagina 105 196 # 288 289 Lãmpi de control ºi de avertizare A / Carburant de rezervã Apã prezentã în rezervorul de carburant Defecþiune a dispozitivului de încãrcare a bateriei Bec defect Frâna de mânã acþionatã Aprindere parcare faruri pentru fazã scurtã Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) este activat Faruri pentru fazã lungã aprinse Sistemul de avertizare pentru fixarea centurilor de siguranþã Pagina 286 289 283 / D 1 6 Nivel prea scãzut al lichidului de rãcire Temperatura lichidului de rãcire este prea ridicatã Defecþiune a sistemelor de reþinere Nivel prea scãzut al lichidului de frânã Defecþiune a sistemului EBV .Prezentare generalã Panoul de bord Lãmpi de control ºi de avertizare v Lampã de avertizare ESP® Lampã de avertizare ASR Pagina 61 278 62 63 278 285 X 285 J 282 279 9 278 284 287 143 286 2 / k Lãmpi de control ºi de avertizare & ° Semnalizator de direcþie. stânga Sistemul de pornire/oprire automatã a motorului (MSS) este activ Lampã de control presiune în pneuri Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor este prea scãzut Portierã deschisã Plãcuþe/garnituri de frânã uzate Semnalizator de direcþie. 7 B ™ 289 147 103 204 289 283 105 281 280 280 282 287 A < 103 289 N ± q Mesaj de avertizare pentru nivelul uleiului de motor Lampã de control pentru diagnosticare a motorului Sistem de preîncãlzire i Autovehicule cu taste pe volan: Este posibilã de asemenea afiºarea mesajelor aferente 9 ( pagina 122). 31 .

Prezentare generalã Volanul cu taste Funcþia 1 Afiºaj Controlarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului N46.10-2071-31 + Sus/creºte volumul .Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Pentru acceptarea unui apel/ Începe formarea numãrului t Terminã un apel/ respinge un apel 138 118 Pagina 118 Funcþia 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 118 Pagina 118 32 .

10-2275-31 2 Compartiment de depozitare Radio sau sistemul COMAND. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Suportul pentru pahare Scrumiera Bricheta Prizã de 12 V 217 218 219 220 Pagina 3 4 33 . Panou de comandã pentru încãlzire Panou de comandã al aerului condiþionat Panoul de comutatoare situat pe consola centralã 160 168 6 35 7 Pagina 216 5 Funcþia Compartiment de depozitare sau Schimbãtor de CD-uri. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate sau Tahometru.Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Funcþia 1 N68. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

Prezentare generalã Panoul de comandã situat deasupra oglinzii Funcþia 1 Microfon cu hands-free pentru telefon 2 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Porneºte/opreºte funcþia de iluminare automatã a interiorului 108 108 Pagina 4 Funcþia Compartimentul pentru ochelari sau Sistemul de alarmã antifurt (ATA) 5 Porneºte/opreºte iluminarea habitaclului 6 Aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 7 Deschide/închide trapa glisantã Pagina 216 71 108 108 185 34 .

25-2830-31 N54. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.25-2831-31 157 P 156 i Dispunerea comutatoarelor poate varia. L W ( ) ! 62 106 87 198 Panou de comutatoare între comutatorul de lumini ºi volan A B 80 35 .Prezentare generalã Panourile de comutatoare Panourile de comutatoare Panoul de comutatoare situat pe consola centralã Funcþia @ D & ( F Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Activeazã/dezactiveazã încãlzirea scaunului din dreapta/stânga Porneºte/opreºte sistemul de încãlzire a lunetei Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a parbrizului Activeazã/dezactiveazã sistemul ASR Porneºte/opreºte semnalizatoarele de avarie Închiderea centralizatã Compartiment interior/ posterior Conecteazã/ deconecteazã sistemul Parktronic (PTS) Deschide/închide uºa culisantã acþionatã electric din partea stângã Pagina 80 Panouri de comutatoare suplimentare 98 N54.

admisie/ evacuare aer Pagina 165 Funcþia F Funcþia de facilitare a r iluminãrii compartimentului posterior este activatã/dezactivatã D Aprinde/stinge girofarul O Claxonul este * pornit/oprit N54. i Dispunerea comutatoarelor poate varia. în funcþie de dotarea autovehiculului dumneavoastrã.Prezentare generalã Panourile de comutatoare Funcþia ³ Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii Activeazã/dezactiveazã încãlzirea auxiliarã cu încãlzitor de apã Activeazã/dezactiveazã funcþia de amplificare a încãlzirii á & M & Cupleazã/decupleazã priza de putere Regleazã turaþia de lucru Activeazã/dezactiveazã controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Ventileazã compartimentul de încãrcare. 36 . în funcþie de dotarea autovehiculului.25-2832-31 ° Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) este activat/ dezactivat Pagina 110 ö ³ 176 165 203 205 204 196 * + 187 i Panou de comutatoare între volan ºi comutatorul de contact Dispunerea comutatoarelor poate varia.

Prezentare generalã Panoul de comandã integrat în portierã Panoul de comandã integrat în portierã Funcþia 1 Regleazã oglinzile exterioare 2 Selecteazã o oglindã exterioarã 3 Deschide/închide geamul din partea stângã N54.25-2833-31 4 Deschide/închide geamul din partea dreaptã 5 Deschide/închide geamul rabatabil din partea stângã 6 Deschide/închide geamul rabatabil din partea dreaptã Pagina 154 154 183 183 185 185 37 .

38 .

Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Pneurile ºi jantele Sistemele antifurt 2 39 .

în eventualitatea unui accident acestea sunt cele mai eficiente mijloace de reducere a amplitudinii miºcãrilor ocupanþilor Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS(Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere). unde este necesar. deoarece. are loc o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. un alt autovehicul. Mai mult chiar. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi. i Airbagul creºte gradul de protecþie oferitã ocupanþilor autovehiculului ce poartã centura de siguranþã ºi trebuie considerat prin urmare un sistem de reþinere suplimentar centurii de siguranþã. Scopul sistemelor de reþinere suplimentare. fiind astfel mai eficientã pentru reducerea riscului de rãnire 2 Aceastã secþiune conþine toate informaþiile importante despre sistemele de reþinere din dotarea autovehiculului. În timpul acestor intervale de acceleraþie sau deceleraþie. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a preveni leziunile cauzate de obiecte care pãtrund în autovehicul din exterior. de exemplu. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. un airbag activat asigurã o protecþie crescutã numai dacã centura de siguranþã este purtatã corect. Existã astfel riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului de cãtre elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. 40 . de exemplu. Într-un accident. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a ocupantului faþã de airbag centura protejeazã ocupantul autovehiculului împotriva proiectãrii în sens opus vectorului forþei de impact. În niciun caz airbagurile nu anuleazã necesitatea ca ocupanþii autovehiculului sã poarte corect centura de siguranþã în orice moment. Cu toate acestea. este acela de a minimiza riscul de accidentare. incluzând: dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri airbaguri Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã airbagul nu este activat în toate situaþiile de accident. ocupanþii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus vectorului forþei de impact. deoarece în anumite cazuri centurile de siguranþã corect fixate oferã protecþie suficientã. airbaguri. în eventualitatea unei coliziuni frontale.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sisteme de reþinere Sistemele de reþinere cele mai importante sunt: centurile de siguranþã sistemele de reþinere pentru copii. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului.

acesta va asigura o protecþie suplimentarã faþã de cea conferitã de centura de siguranþã. precum ºi intervenþiile asupra altor sisteme electronice interconectate poate avea drept consecinþã funcþionarea inadecvatã a sistemelor de reþinere. dispozitivul de pretensionare a centurii. Este necesar sã vã asiguraþi cã centura de siguranþã: este trecutã peste zona pelvianã cât mai jos posibil. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. este interzisã efectuarea de modificãri asupra sistemelor de reþinere. declanºate inoportun sau existã posibilitatea ca acestea sã nu funcþioneze în cazul unor accidente în care forþa de decelerare este suficientã pentru a declanºa airbagul. Acestea sunt cele mai eficiente mijloace de prevenire a propulsãrii ocupanþilor autovehiculului în sensul impactului ºi implicit de reducere a riscului de lovire a acestora în interiorul autovehiculului. Centura de siguranþã purtatã incorect sau deloc. de exemplu. în cazul în care aceasta este purtatã corect. În anumite situaþii. Airbagurile oferã protecþie suplimentarã. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. Din acest motiv. Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele electronice sau la aplicaþiile asociate acestora. adicã peste articulaþiile bazinului ºi nu peste abdomen. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de reþinere a copiilor. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. puteþi fi accidentat grav sau fatal. 2 Pericol de accidentare G Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de reþinere din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de reþinere pentru copii. limitatorul de forþã al centurii sau airbagul) sau asupra cablajelor acestuia. Airbagurile Pericol de accidentare i G Pericol de accidentare G Modificãrile sau lucrãrile efectuate incorect asupra unui sistem de reþinere (centura de siguranþã ºi dispozitivele de ancorare ale acesteia. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii autovehiculului – în special femeile însãrcinate – poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În accidentele în care este activat un airbag. este fixatã strâns pe corp nu este rãsucitã este trecutã peste mijlocul umãrului 41 . Airbagurile sau dispozitivele de pretensionare ar putea fi. În multe þãri.

haine de iarnã. 42 . Este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane. ochelarii. Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite sau peste obiecte fragile. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. În caz contrar este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. Persoanele cu înãlþimea sub 1. Din acest motiv. în special dacã acestea se aflã pe faþa exterioarã sau interioarã a hainelor dumneavoastrã.50 m ºi copiii cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte În caz contrar. este posibilã ruperea chingii centurii de siguranþã în caz de accident ºi dumneavoastrã sau alþi ocupanþi ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi. este posibilã ruperea chingii centurii în caz de accident. Pericol de accidentare G 2 Centura de siguranþã nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care chinga sau dispozitivul de blocare sunt murdare sau deteriorate. de exemplu. instalate pe scaunele corespunzãtoare pentru asigurarea protecþiei în caz de accident. În consecinþã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor nu este trecutã peste gât sau pe sub braþ este fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre ocupanþii autovehiculului. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. reþinerea copiilor ar fi imposibilã ºi aceºtia sau alþi ocupanþi ai autovehiculului pot fi accidentaþi grav în cazul frânãrii bruºte sau chiar fatal în cazul unui accident. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã doar dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã. în caz contrar putând fi imposibilã cuplarea corectã a cataramei centurii. permiþând ocupantului scaunului sã stea aºezat în poziþie verticalã. aceste persoane necesitã sisteme de reþinere adecvate. Poziþionaþi deci spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Nu purtaþi haine voluminoase. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de instalare oferite de producãtorul sistemului de reþinere pentru copii. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. de exemplu. În astfel de cazuri. cum ar fi. este necesarã pãstrarea curãþeniei chingii centurii ºi a dispozitivului de blocare. În caz contrar. stilourile sau cheile.

puteþi pierde controlul asupra autovehiculului din cauza miºcãrii necesare pentru reglare. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. Trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii de siguranþã pentru a strânge centura peste corp dacã este necesar. 1 Ghidajul centurii ( pagina 44) 2 Catarama centurii de siguranþã 3 Butonul de eliberare 4 Dispozitivul de blocare Trageþi uºor centura de siguranþã din dispozitivul de blocare a retractorului centurii. În caz contrar. Purtarea centurilor de siguranþã Treceþi centura de siguranþã peste umãr. Fixaþi catarama centurii de siguranþã 2 în dispozitivul de blocare 4. În acest scop. care deþine echipamentul ºi personalul tehnic instruit corespunzãtor pentru efectuarea lucrãrilor necesare pentru înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident ºi pentru verificarea dispozitivelor de ancorare a centurilor. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deService Mercedes-Benz. Dacã este necesar. situaþie periculoasã pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. reglaþi centura de siguranþã pe înãlþime. Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: Scaunul ºoferului Scaunul pasagerului faþã 43 . Reglarea înãlþimii centurii Pericol de accident 2 G Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. Din motive de siguranþã Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz.

existã posibilitatea ca diferitele sisteme sã fie activate neintenþionat.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât secþiunea superioarã a acesteia sã fie trecutã peste mijlocul umãrului. 44 . Astfel este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. sau sã nu fie activate deloc. Eliberaþi butonul de eliberare 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii 1 se fixeazã. Pentru coborârea nivelului centurii: þineþi apãsat butonul de eliberare 5. Lampa de avertizare 1 Sistemul de reþinere suplimentar (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate atunci când contactul este pus sau când motorul este în funcþiune. SRS (Sistem suplimentar de reþinere) SRS (Supplemental Restraint System Sistemul suplimentar de reþinere) include: Lampa de avertizare 1 Dispozitive de pretensionare a centurilor Limitatoare de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: Unitate de comandã pentru airbag Airbaguri Ghidajul centurii cu reglarea înãlþimii Lampa1 de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. Pericol de accidentare 2 G A avut loc o defecþiune dacã 1 lampa de avertizare: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou În eventualitatea unui accident în care se produce decelerarea rapidã a autovehiculului. Ghidajul centurii 1 se fixeazã în diverse poziþii. Glisaþi ghidajul centurii 1 la înãlþimea doritã. 5 Butonul de eliberare Pentru ridicarea nivelului centurii: glisaþi ghidajul centurii 1 în sus.

i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. Nu toate airbagurile sunt activate în caz de accident.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În aceastã situaþie. Acestea sunt comandate de un sistem complex de senzori combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. Totuºi. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Criterii pentru activarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor Pentru a determina dacã este necesarã activarea unui dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranþã sau a unui airbag. de exemplu. unitatea de control pentru airbag evalueazã durata ºi direcþia decelerãrii sau accelerãrii autovehiculului în timpul fazei iniþiale a coliziunii. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru verificarea ºi repararea sistemului SRS. În acest scop. Acest proces este de naturã anticipativã. fiecare sistem depinde de tipul de impact (frontal sau lateral) ºi de gravitatea acestuia (mai ales în ce priveºte decelerarea sau accelerarea) determinate în fazele iniþiale ale accidentului. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a autovehiculului. nu la sfârºitul acesteia. 45 . senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. Airbagurile frontale nu sunt declanºate decât dacã este atins un al doilea prag de activare. Pe baza acestor date ºi în funcþie de rata de decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. cum ar fi durata ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. Acest proces este de naturã anticipativã deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru ocupanþii autovehiculului. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. dacã acceleraþia autovehiculului pe direcþia longitudinalã este mai mare. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei sunt stabilite în principal prin: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact 2 Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor.

Lampa1de avertizare pentru airbag de pe panoul de instrumente ( pagina 29) se aprinde la pornirea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. Este posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf. strângându-le în jurul corpului. decelerarea autovehiculului a depãºit pragul predeterminat. dispozitivul de pretensionare a centurii este activat: dacã sistemele de reþinere sunt funcþionale ( pagina 44). adicã în cazul în care autovehiculul prezintã o ratã înaltã de decelerare sau de accelerare pe axa longitudinalã în fazele iniþiale ale coliziunii în cazul unei coliziuni laterale. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. Lampa de avertizare 1 se aprinde. Dacã centura de siguranþã este prevãzutã suplimentar cu un limitator de forþã. Când contactul este pus. limitatoare de forþã pentru centuri Dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru ºofer. de exemplu. 46 . centurile de siguranþã pentru ºoferul ºi pasagerul faþã sunt prevãzute cu dispozitive de pretensionare. de exemplu. 2 Factorii care nu pot fi vãzuþi sau mãsuraþi decât dupã coliziune nu sunt utilizaþi pentru a determina dacã airbagul trebuie declanºat ºi nu sunt decisivi în acest sens. iar pragul de decelerare necesar nu este atins.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor caracteristicile de deformare ale autovehiculului structura obiectului implicat în coliziune. este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore dacã. forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã. la decelerarea sau accelerarea bruscã a autovehiculului în direcþie lateralã în faza iniþialã a coliziunii ºi dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri pentru torace/airbaguri laterale ºi/ sau airbaguri tip cortinã. cum ar fi o componentã longitudinalã a ºasiului. de exemplu. Pe de altã parte. i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile inadecvate de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã ocupanþii cãtre spãtarul scaunului. veþi auzi o pocniturã care nu vã va afecta auzul. în cazul afectãrii unor pãrþi rigide ale autovehiculului. dacã în coliziune sunt afectate numai componente ale autovehiculului relativ uºor deformabile. cum ar fi capota sau aripile. un alt autovehicul Dispozitive de pretensionare a centurilor. în cazul unei coliziuni frontale sau din spate severe. Existã posibilitatea deformãrii considerabile a autovehiculului fãrã declanºarea vreunui airbag. Dacã dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã sunt declanºate.

în special când autovehiculul se aflã în miºcare. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. nu este permisã transportarea copiilor în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã ( pagina 53). vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: Fiecare pasager al autovehiculului trebuie sã adopte o poziþie pe scaun care sã îi permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare Sistemul airbag Pericol de accidentare G Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. Astfel. peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. Distanþa între pieptul ºoferului ºi zona centralã a capacului airbagului trebuie sã depãºeascã 25 cm. Sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare trebuie instalate pe un scaun din spate adecvat. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. Distanþa dintre scaunul ºoferului ºi pedale trebuie sã permitã acestuia apãsarea completã a pedalelor. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. 2 47 . G Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident care implicã decelerarea rapidã a autovehiculului. Un exemplar al acestor norme este disponibil pentru consultare la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În cazul în care conduceþi autovehiculul având mâinile pe partea centralã a volanului existã riscul de a vã rãni în eventualitatea declanºãrii airbagului. de exemplu. Nu vã aplecaþi în faþã. La autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. care trebuie poziþionat aproape vertical. dar ºi situarea la o distanþã cât mai mare faþã de airbag. mai ales în cazul în care este transportat un copil într-un sistem de reþinere instalat pe acest scaun. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ la nivelul ochilor. Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Braþele trebuie sã fie uºor flexate la manevrarea volanului. de exemplu.

este evacuat gaz fierbinte din airbagul umflat. Nu atârnaþi obiecte dure. Airbagul pentru pasagerul din faþã trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagul este umflat în câteva milisecunde. Nu ataºaþi embleme sau autocolante acestor suprafeþe. dacã acestea nu încap complet în compartiment. capacul airbagului cortinã sau capacul airbagului pentru torace/airbagului lateral cu folie sau alt tip de material. Lampa 1de avertizare de pe panoul de instrumente se aprinde. situat deasupra torpedoului Airbagurile pentru torace/laterale situate pe pãrþile exterioare ale scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã Airbagurile cortinã din marginea cadrului plafonului între montanþii A ºi B i La declanºarea airbagurilor veþi auzi pocniturã. 48 . Aceasta este o modalitate de a reduce tensiunea exercitatã asupra regiunii capului ºi a porþiunii superioare a corpului persoanei în cauzã. umeraºe. Zgomotul produs nu vã va afecta auzul iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine. de exemplu. capacul airbagului pasagerului din faþã. în funcþie de versiunea de dotare: Airbag frontal pentru ºofer. animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor. Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri. airbagul este dezumflat dupã consumarea accidentului. 2 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. Când ocupantul autovehiculului intrã în contact cu airbagul. Nu acoperiþi zona centralã capitonatã a volanului. situat în volan Airbag frontal pentru pasagerul din faþã. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea ocupantului autovehiculului. Riscul de accidentare cauzatã de un airbag nu poate fi exclus complet datã fiind viteza ridicatã de umflare a airbagului. Prin urmare. Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din faþã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. fiind posibilã de asemenea eliberarea unei cantitãþi mici de praf.

49 . Acest praf nu este periculos pentru sãnãtate ºi nici nu semnaleazã prezenþa unui incendiu la bordul autovehiculului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan. În acest scop. 2 1 Airbag ºofer 2 Scaunul pasagerului faþã Airbagul frontal al ºoferului 1 se umflã în faþa volanului. airbagul frontal al pasagerului din faþã 2 se umflã în faþa ºi deasupra torpedoului ºi a consolei centrale. Praful eliberat ar putea cauza dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor care suferã de astm sau alte afecþiuni ale aparatului respirator Pentru a preveni astfel de situaþii.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagurile frontale Pericol de accidentare Dupã declanºarea unui airbag: pãrþile airbagului sunt fierbinþi – nu le atingeþi pentru a evita riscul de a vã produce arsuri airbagurile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. G Pericol de accidentare G În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o cantitate micã de praf. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. ar trebui fie sã: pãrãsiþi autovehiculul imediat ce situaþia o permite sau deschideþi geamul pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei pentru capul ºoferului ºi pentru capul ºi pieptul pasagerului din faþã. airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului.

care trebuie poziþionat aproape vertical. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral. suporturi pentru pahare sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte de cârligele din autovehicul buzunarele obiectelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului pentru torace/lateral: Ocupanþii autovehiculului. Airbagurile pentru torace / laterale sunt situate pe pãrþile exterioare ale spãtarelor scaunului ºoferului ºi ale pasagerului din faþã. Aceste huse pot fi procurate. Scopul airbagurilor pentru torace/laterale este de a spori nivelul de protecþie a toracelui (nu însã ºi a capului. 50 . animale sau obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagului pentru torace/lateral nu sunt ataºate de portiere diverse accesorii. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã se sprijine pe spãtar.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã utilizarea huselor de scaune care au fost testate în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o fantã specialã pentru airbagurile pentru torace/laterale. Copiii cu înãlþimea sub 1. gâtului sau braþelor) ocupanþilor aflaþi în partea autovehiculului în care are loc coliziunea. de exemplu. trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. În caz contrar. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale/pentru torace sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de coliziune. G Din motive de siguranþã. de exemplu. în special copiii.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de alte airbaguri din autovehicul Airbaguri pentru torace/laterale Pericol de accidentare Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G 2 Pentru reducerea riscului de accidentare a ocupanþilor la declanºarea unui airbag pentru torace/lateral.

airbagul pentru torace/lateral se umflã între portierã ºi zona pieptului ocupantului. în special copii. 51 . Airbaguri tip cortinã Pericol de accidentare Respectaþi instrucþiunile de mai jos pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã: Ocupanþii autovehiculului. Pericol de accidentare G 2 i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48).Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul unui accident.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii adecvat. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). Airbagul tip cortinã este instalat în marginea cadrului plafonului. 1 Airbaguri pentru torace/laterale Airbagurile pentru torace/laterale sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului în direcþie lateralã. în cazul unei coliziuni laterale pe partea autovehiculului unde are loc impactul dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã pe lângã cea oferitã de centura de siguranþã independent de airbagurile frontale G Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. Airbagurile tip cortinã sunt proiectate pentru sporirea protecþiei la nivelul capului (dar nu ºi al pieptului sau braþelor) a ocupanþilor autovehiculului pe partea autovehiculului unde are loc impactul. Copiii cu înãlþimea sub 1. asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între ocupanþii autovehiculului ºi zona de expansiune a airbagurilor tip cortinã. nu trebuie sã sprijine capul de geamuri în zona de expansiune a airbagului tip cortinã. de exemplu. în spatele capitonajului panoului între montanþii A ºi B.

ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. de exemplu. Pericol de accidentare 2 Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 46). chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de reþinere pentru copii. Puteþi obþine scaune pentru copii ºi informaþii despre sistemele adecvate de reþinere pentru copii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: asiguraþi copilul utilizând un sistem de reþinere pentru copii din categoria "Universal".Siguranþa Siguranþa ocupanþilor i Informaþii suplimentare despre umflarea airbagului sunt disponibile la ( pagina 48). 1 Airbag cortinã Airbagurile tip cortinã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale accelerãrii sau decelerãrii autovehiculului pe axa transversalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale Airbagurile laterale nu vor fi declanºate în cazul unei coliziuni minore laterale. corespunzãtor vârstei ºi dimensiunilor copilului ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate adecvate asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a copilului în timpul cãlãtoriei activaþi dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor ale portierelor autovehiculului G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 52 .

existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. consultaþi “Transportul” ( pagina 206) ºi “Dotãrile” ( pagina 214) din secþiunea "Prezentarea detaliatã a comenzilor". Pentru informaþii suplimentare. Este necesarã deplasarea scaunului pasagerului din faþã la cât mai în spate posibil dacã aºezaþi un copil pe acest scaun într-un sistem de reþinere a copiilor orientat spre sensul de deplasare. Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Sistemele de reþinere pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a unui sistem de reþinere pentru copii din categoria “Universal” adecvat pentru vârsta ºi dimensiunile copilului. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol Nu transportaþi obiecte grele sau dure în interiorul autovehicului dacã acestea nu sunt fixate corespunzãtor. frânare bruscã sau schimbare rapidã a direcþiei de deplasare. 2 Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. Ocupanþii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna centurile de siguranþã în mod corect. Nu poziþionaþi copii cu vârsta sub 12 ani pe scaunul pasagerului din faþã dacã aceºtia nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de reþinere pentru copii orientat în sensul de deplasare a autovehiculului amplasat pe scaun. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Reþinerea copilului nu va fi posibilã din cauza forþelor care acþioneazã în caz de accident. Instalaþi sistemul de reþinere pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate. Copiii nu trebuie niciodatã sã fie purtaþi în braþele unui ocupant al autovehiculului. frânare bruscã sau schimbare bruscã a direcþiei: Protejaþi copiii cu înãlþimea sub 1. indiferent de scaunul autovehiculului pe care este instalat sistemul de reþinere pentru copii ( pagina 55). Copilul poate fi proiectat în habitaclu ºi poate fi accidentat grav sau fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Pericol de accidentare G Nu transportaþi niciodatã copiii în sisteme de reþinere orientate contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã dacã autovehiculul este dotat cu airbag pentru pasagerul din faþã.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor În cazul în care copiii deschid o portierã.50 m sau vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de reþinere pentru copii amplasat pe un scaun adecvat deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiecate pentru persoane de dimensiunile acestora. 53 .

Dacã prezenþa sistemului de reþinere pentru copii nu mai este necesarã. Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G Un copil protejat într-un sistem de reþinere pentru copii poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. de exemplu. trebuie sã apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. sistemul de reþinere poate fi proiectat în interiorul autovehiculului în cazul unui accident. Din acest motiv.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G 2 Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. Utilizaþi numai sisteme de reþinere pentru copii recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz pe scaunele din spate. Din acest motiv. 54 . sub sistemul de reþinere pentru copii. când instalaþi un sistem de reþinere a copiilor trebuie sã respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul acestuia ºi scopul pentru care a fost proiectat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective pentru verificarea ºi. dacã este necesar. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. În acest scop. Sistemele de reþinere a copiilor nu trebuie utilizate fãrã capacul original. Nu amplasaþi obiecte. Întreaga bazã a sistemului de reþinere a copiilor trebuie sã se afle permanent în contact cu suprafaþa scaunului. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie. frânare sau schimbare bruscã de direcþie dacã respectivul sistem de reþinere pentru copii sau dispozitivele sale de ancorare au fost deteriorate sau supuse unei sarcini în cazul unui accident. Este recomandat ca sistemul de reþinere a copilului sã fie instalat pe unul din scaunele din spate. îndepãrtaþi sistemul din autovehicul sau fixaþi-l prin intermediul centurii de siguranþã. În caz contrar. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. copilul nu va fi protejat în caz de accident. perne.

55 . Nu este permis la autovehiculele cu cabinã dublã. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer 3 2 Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor Scaun pentru reþinerea copiilor amplasat pe scaunul pasagerului faþã/strapontinã dublã Universal1 sau conform recomandãrilor Universal2. Utilizarea unui sistem pentru reþinerea copiilor orientat contrar sensului de deplasare nu este permisã. Sistemul de reþinere a copiilor nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai posibil în spate.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Amplasarea adecvatã a scaunelor pentru reþinerea copiilor ºi sisteme de reþinere pentru copii recomandate Categorie de greutate Vârste Categoria 0+: pânã la 13 kg Categoria I: de la 9 la 18 kg pânã la aproximativ 18 luni între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2. 3 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Britax Römer PLUS5 Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8218 Scaunul pentru reþinerea copilului pe Universal sau conform bancheta din spate4 recomandãrilor Sisteme de reþinere pentru copii recomandate Producãtor Model Numãr de aprobare tip DaimlerChrysler numãr de comandã 1 2 3 4 5 Britax Römer Sistemul BABY SAFE E1 03 301146 B6 6 86 8213 KID3 E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8302 Nu este permis la autovehiculele cu airbag pentru pasagerul din faþã.

Din acest motiv.00-2620-31 Simbol de avertizare referitor la sistemele de reþinere pentru copii orientate contrar sensului de deplasare Sistemele de reþinere pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Sistemele de reþinere pentru copii din categoria "Universal" pot fi dentificate pe baza etichetei portocalii de aprobare. Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copii ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a sistemelor speciale de reþinere pentru copii pe scaunele din spate. Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de reþinere pentru copii ºi identificã tipul de sistem. 56 . Inelele de ancorare pentru sistemele de reþinere pentru copii sunt montate între perna scaunului ºi spãtar: pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 3 locuri pe laturile exterioare stânga ºi dreapta ale banchetelor din spate cu 2 locuri Pericol de accidentare Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem reþinere pentru copii 2 Parasolarul pasagerului din faþã cu autocolant de avertizare G N00. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg. fixaþi sistemul de reþinere pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte. este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de reþinere pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX.

frânare sau schimbare bruscã de direcþie. Din acest motiv trebuie sã apelaþi întotdeauna pentru verificarea ºi. de exemplu. sistemul ISOFIX. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a sistemului de reþinere pentru copii în inelele de ancorare din stînga ºi dreapta. la montarea unui sistem de reþinere pentru copii. este necesarã respectarea instrucþiunilor furnizate de producãtor. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. copilul transportat în respectivul sistem de reþinere poate suferi leziuni grave sau fatale în caz de accident. copilul nu va fi protejat în caz de accident. De aceea. dupã ce acesta a fost montat. la un atelier de specialitate autorizat. Dacã sistemul de reþinere pentru copii sau sistemul de fixare aferent.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Pericol de accidentare G Pericol de accidentare G ! Aveþi grijã sã nu prindeþi centura pe scaunul din mijloc atunci când montaþi scaunul de reþinere pentru copii. 2 1 Inel de ancorare 57 . Sistemele de reþinere pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi ocupanþi ai autovehiculului. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. Mercedes-Benz recomandã apelarea în acest scop la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã sistemul de reþinere pentru copii nu a fost instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. Pe scaunele din spate instalaþi exclusiv sisteme de reþinere pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. pentru înlocuirea sistemelor de reþinere pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident. Din acest motiv. dacã este necesar. dacã au fost solicitate intens într-un accident.

din faþã ºi între cele douã tije de fixare ale tetierei. Pãrþile metalice ale sistemului de reþinere pentru copii se pot încãlzi excesiv. mai ales din cauza înãlþimii cabinei faþã de sol TopTether furnizeazã o legãturã suplimentarã între sistemul de reþinere a copiilor fixat prin intermediul sistemului ISOFIX ºi scaunul din spate. 2 Dispozitivul de ancorare TopTether 3 Cârligul dispozitivului TopTether 4 Centura TopTether a sistemului ISOFIX de reþinere a copiilor Culisaþi tetiera 1 în sus.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Dispozitivul TopTether Pericol de accidentare G 2 Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului riscului de leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la temperaturi foarte mari sau scãzute Nu amplasaþi sistemul de reþinere pentru copii în lumina directã a soarelui. Punctele de ancorare pentru dispozitivul TopTether se aflã pe suportul banchetei din spate. de exemplu. Ghidaþi centura dispozitivului TopTether 4 sub tetiera 1. Acest lucru poate reduce suplimentar pericolul accidentãrii. ºi copilul poate suferi arsuri cauzate de acestea. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. 1 Tetierele 2 Puncte de ancorare pentru dispozitivul TopTether 58 . chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. În cazul în care copiii deschid o portierã.

În caz contrar. 59 . Montaþi sistemul de reþinere a copiilor ISOFIX prin intermediul dispozitivului TopTether. Pericol de accidentare G 2 Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor dacã se aflã copii la bord. sau pot accidenta alte persoane. Uºa din spate Uºa culisantã 1 Buton de încuiere/descuiere 2 Activarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor 3 Dezactivarea dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor Pentru activare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în sus.Siguranþa Siguranþa ocupanþilor Fixaþi cârligul dispozitivului TopTether 3 în punctul de ancorare al dispozitivului TopTether 2 pe suportul banchetei din spate. O portierã asiguratã: nu poate fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. dacã autovehiculul este descuiat. Dispozitive de blocare pentru uºa culisantã/portiera spate Puteþi utiliza dispozitivele de blocare pentru siguranþa copiilor pentru a asigura uºa culisantã ºi portiera spate. Trebuie respectate instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Asiguraþi-vã cã centura TopTether 4 poate culisa uºor. Dacã este necesar. Pentru dezactivare: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 1 în jos în direcþia indicatã de sãgeatã 3. culisaþi din nou tetiera 1 puþin în jos ( pagina 97). copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi. în direcþia indicatã de sãgeatã2 apoi verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a dispozitivului de blocare pentru siguranþa copiilor.

Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. A avut loc o defecþiune dacã . Sistemul ABS funcþioneazã pe suprafeþe alunecoase. prevãzute cu lanþuri antiderapante dacã este necesar. Acþionarea intermitentã a pedalei de frânã reduce efectul de frânare. ASR ºi EBV poate fi obþinut numai dacã: autovehiculul este condus întotdeauna cu presiunea în pneri corespunzãtoare gradului de încãrcare ( pagina 66) în condiþii de iarnã. în caz contrar sistemele de siguranþã nu vor funcþiona în mod corect. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie intermitent în secvenþã rapidã (acþionare intermitentã). Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 5 km/h. chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele. 60 .Sistem de frânare cu antiblocare) BAS (Brake Assist) . în special la efectuarea virajelor ºi când conduceþi pe drumuri umede sau alunecoase nu respectaþi distanþa de siguranþã faþã de autovehiculele aflate în faþa dumneavoastrã Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii. utilizaþi anvelope de sezon (anvelope M+S).lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 281). i Utilizaþi doar roþi cu anvelope de dimensiunile recomandate ( pagina 378). ESP®. funcþiile de frânare normale rãmân disponibile. BAS. veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (anti-lock braking system . indiferent de starea suprafeþei carosabilului. G i Efectul maxim al ABS. Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune.Sistem de asistare a frânãrii) ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) ASR (controlul derapãrii la accelerare) EBV (distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) Sistemul de frânare antiblocare (ABS) Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare. Pericol de accident Pericol de accident G 2 Existã un risc crescut de producere a unui accident dacã: conduceþi cu vitezã excesivã. În ciuda acestuia fapt.

Sistemul BAS este dezactivat. Sistemul ABS previne blocarea roþilor.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Frânarea Dacã ABS intervine în timpul frânãrii. Pericol de accident Sistemul de asistare a frânãrii (BAS) Sistemul de asistare a frânãrii intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. La eliberarea pedalei de frânã. Dacã sistemul ABS funcþioneazã defectuos. Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS. limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la demarare pe carosabil umed sau alunecos. ceea ce poate avea drept consecinþã o distanþã de frânare mai lungã. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã k lampa de control este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). scurtând astfel distanþa de frânare. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de alte obiecte de pe carosabil. în cazul frânãrii de urgenþã. 61 . Totuºi. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor. Acest lucru înseamnã cã manevrabilitatea autovehiculului este afectatã în timpul frânãrii ºi distanþa de frânare se poate mãri. În timpul intervenþiei sistemului ESP®. frânele revin la regimul normal de funcþionare. Pentru a acþiona complet frâna: Acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã. roþile se pot bloca în timpul frânãrii. Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe vitezometru. Dacã ABS intervine: Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii. Sistemul ESP® realizeazã de asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. forþa de frânare nu mai este amplificatã automat. Pericol de accident G 2 În cazul defecþiunilor sistemului BAS. veþi simþi o uºoarã vibraþie a volanului ºi a pedalei de frânã. G Program electronic de control al stabilitãþii (ESP®)) ESP® monitorizeazã stabilitatea ºi detecteazã tendinþa autovehiculului de subvirare sau de supravirare (derapare) în timp util.

lampa de control v lumineazã intermitent pe vitezometru. Dacã suprafaþa carosabilului nu poate furniza tracþiune suficientã. Dacã sistemul ESP® prezintã defecþiuni. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la demaraj. Sistemul ASR ajutã frânarea roþilor motrice individuale ºi limiteazã cuplul motor. de exemplu. autovehiculul poate derapa. Sistemul ASR oferã asistenþã la demarare ºi accelerare. În caz contrar. sarcina ºi pantele. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. eficienþa interacþiunii între anvelope ºi carosabil. Dacã doriþi sã verificaþi autovehiculul pe un stand dinamometric. vã rugãm sã consultaþi în prealabil un Centru de Service Mercedes Benz. În caz contrar. Sistemul ESP® nu se poate sustrage legilor fizicii. Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). nu este posibilã demararea linã nici cu sistemul ASR. 62 . procedaþi în felul urmãtor: Nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ASR. Dacã sistemul ASR prezintã defecþiuni. în special pe suprafeþe netede ºi alunecoase. 2 ! Nu puneþi autovehiculul în funcþionare pe un stand dinamometric (de exemplu pentru teste de performanþã). puterea furnizatã de motor poate fi redusã. Controlul derapãrii la accelerare (ASR) Sistemul ASR îmbunãtãþeºte tracþiunea. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. pentru a preveni patinarea roþilor motrice. În caz contrar. pentru o perioadã susþinutã ºi îmbunãtãþeºte astfel stabilitatea autovehiculului. puteþi deteriora sistemul de tracþiune sau sistemul de fânare. În timpul intervenþiei sistemului ASR. G ! Puneþi autovehiculul în funcþionare pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10 secunde) pe un dinamomentru pentru frânã. puterea furnizatã de motor poate fi redusã. A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare # este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 282). Cheia trebuie rotitã în poziþia 1 în comutatorul de contact în acest timp.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v de pe vitezometru semnalizeazã intermitent. luând în considerare pneurile.

2 1 Pentru dezactivarea/activarea ASR Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Dacã sistemul ASR este dezactivat. 63 . Din acest motiv. de exemplu dacã suprafaþa de sub una din pãrþile autovehiculului este alunecoasã. Lampa de avertizare v se aprinde intermitent. În aceastã situaþie roata este frânatã pentru a creºte tracþiunea Sistemul ESP® intervine încã pentru a stabiliza autovehiculul Pericol de accident Comutatorul ASR este situat pe consola centralã. Un sistem de frânare fierbinte creºte de asemenea distanþa de oprire. G Sistemul ESP® rãmâne activ în ciuda dezactivãrii sistemul ASR ºi efectueazã intervenþii la frânare dacã acest lucru este necesar pentru a îmbunãtãþi stabilitatea. patinarea acestora produce un efect de tãiere pentru o mai bunã tracþiune controlul tracþiunii intervine prin frânare dacã o roatã motrice atinge limita limita admisã de aderenþã. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se aprinde.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Activarea/dezactivatirea ASR Sistemul ASR este activat automat la pornirea motorului. existã un risc sporit ca sistemul de frânare al autovehiculului dumneavoastrã sã se supraîncãlzeascã ºi sã se deterioreze când este supus la solicitãri intense pentru o perioadã lungã de timp. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. dezactivaþi sistemul ASR numai atunci când este absolut necesar. Lampa de avertizare v de pe vitezometru se stinge. Este recomandatã dezactivarea sistemului ASR în urmãtoarele cazuri: dacã utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº Dacã dezactivaþi sistemul ASR: cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã deraparea roþilor motrice.

Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la schimbãrile caracteristicilor de manevrare. Autovehiculul se poate deplasa accidental dacã este parcat în pantã. i Sistemul AAS nu mai este disponibil dacã sistemul ESP® este dezactivat din cauza unei defecþiuni ( pagina 280). Autovehicule fãrã taste pe volan: A avut loc o defecþiune dacã lampa de control k este permanent aprinsã în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 280). Când parcaþi autovehiculul. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de amplificare a frânãrii.ºi 6 sunt permanent aprinse în timpul funcþionãrii motorului ( pagina 278). Pericol de accident Sistemul de asistenþã la demarare (AAS) La autovehiculele cu transmisie manualã. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Astfel este posibilã demararea fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental pe pante abrupte. Sistemul AAS menþine automat presiunea de acþionare a frânelor timp de alte 2 secunde dupã eliberarea pedalei de frânã. 64 . . sistemul AAS oferã asistenþã la demarare. A avut loc o defecþiune dacã lãmpile de avertizare #. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. G În cazul defecþiunilor sistemului EBV. Sistemul AAS este dezactivat: pe suprafeþe plane în poziþia neutrã atunci când frâna de mânã este trasã Pericol de accident G 2 Sistemul de asistenþã la demarare nu funcþioneazã ca frânã de parcare. k.Siguranþa Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) Sistemul EBV monitorizeazã ºi regleazã presiunea de acþionare a frânelor la roþile din spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. Este posibilã blocarea roþilor.

Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. emisiile sonore. Orice astfel de modificãri antreneazã anularea permisului de utilizare a autovehiculului. Comercianþii de pneuri.Indexul de încãrcare) indexul de vitezã (viteza maximã permisã pentru pneuri) îmbãtrânirea pneurilor cauzele ºi consecinþele uzurii pneurilor mãsurile corespunzãtoare în cazul deteriorãrii pneurilor tipurile de pneuri pentru anumite regiuni. a suprafeþei de rulare ºi a stãrii pneurilor.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile ºi jantele Siguranþa funcþionalã ºi rutierã Pneurile ocupã un rol important în ceea ce priveºte siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. a confortului. Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul. În plus. 2 G Din motive de siguranþã. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale jantelor. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. zone de utilizare sau condiþii de utilizare a autovehiculului permutabilitatea pneurilor etc. variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. Din acest motiv. atelierele de specialitate autorizate sau Centrele de Service Mercedes-Benz vã pot oferi informaþii suplimentare referitoare la: lista mãrcilor de pneuri recomandate capacitãþile de încãrcare pentru pneuri (LI . caracteristici precum manevrabilitatea. Pericol de accident Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. este necesarã verificarea periodicã a presiunii în pneuri. precum ºi utilizarea distanþierelor pentru supape sau a scuturilor antipraf pentru frâne. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. 65 .

cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi. În asemenea situaþii. trebuie sã strângeþi prezoanele sau piuliþele în mod regulat sau cel puþin o datã pe an la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel) /180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. Temperatura ºi presiunea în pneuri cresc atunci când autovehiculul este în miºcare. Din acest motiv. Presiunea în penuri trebuie reglatã în funcþie de încãrcarea autovehiculului. creºterea uzurii. Din acest motiv. În caz contrar. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. În cazul umflãrii insuficiente a unui pneu. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. G Pericol de accident 2 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi-o dacã este necesar. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. Tabelele cu valorile presiunii în pneuri le puteþi gãsi în secþiunea "Date tehnice" ( pagina 378). 66 .Siguranþa Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri Pericol de accident Asiguraþi-vã în mod constant dacã presiunea în pneuri este corectã. cu pneurile reci. în special dacã sarcina ºi viteza autovehiculului sunt mari. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Capacele ventilelor pneurilor protejeazã ventilele de umezealã ºi impuritãþi. Presiunea excesivã în pneuri duce la creºterea distanþei de frânare ºi la deteriorarea aderenþei. nu reduceþi presiunea unui pneu cald sub niciun motiv. înºurubaþi întotdeauna strâns capacele ventilelor. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. presiunea ar deveni insuficientã dupã rãcirea pneurilor. Presiunea insuficientã în pneuri conduce la încãlzirea acestora. Din acest motiv. Dacã presiunea în pneuri este stabilitã la o valoare incorectã. acesta poate exploda. G Valorile specificate pentru presiunea în pneurile autovehiculului trebuie respectate întotdeauna. o deteriorare în stabilitatea la conducere ºi un consum ridicat de combustibil.

6 bar. În scopul verificãrii marginii interioare a pneurilor roþilor din faþã.6 bar. umflãturile starea suprafeþelor de rulare a pneurilor. adicã uzura neuniformã sau excesivã a pneurilor de pe una din pãrþi. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. De aceea. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. de exemplu. Adâncimea insuficientã a profilului suprafeþei de rulare creºte riscul de acvaplanare în condiþii de ploaie torenþialã sau de noroi. este posibilã deteriorarea pneurilor. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4. Starea pneurilor Verificaþi periodic starea pneurilor – cel puþin o datã la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlãtoriile pe distanþe lungi pentru a constata de exemplu: deteriorãrile suprafeþei exterioare prezenþa corpurilor strãine în suprafaþa de rulare Uzura pneurilor Pneurile îmbãtrânesc. 2 G ! Nu este permisã montarea niciunei alte piese (ventile de reþinere) pe ventilele pneurilor. aderenþa pneurilor ºi caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se vor agrava. în special dacã suprafaþa carosabilului este umedã sau acoperitã de zãpadã. Verificarea marginii interioare a pneurilor roþilor din spate este de asemenea necesarã. Asiguraþi-vã în permanenþã cã adâncimea profilului suprafeþei de rulare este suficientã. pneurile trebuie înlocuite dacã au mai mult de 6 ani. aderenþa pneurilor începe sã se deterioreze rapid pe suprafeþe umede. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite imediat. În asemenea situaþii. Suprafaþa de rulare a pneurilor Adâncimea minimã a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este stipulatã prin lege. umflãturile sau alte deteriorãri ale suprafeþei exterioare pot cauza explozia pneurilor. Pericol de accident ! Din motive de siguranþã. În asemenea situaþii. 67 . bracaþi roþile la maxim dacã este necesar. Supapele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. chiar dacã sunt utilizate rar sau deloc. Suprafaþa de rulare a pneurilor nu mai poate îndepãrta apa. Siguranþa funcþionalã ºi rutierã scade odatã cu îmbãtrânirea autovehiculului.Siguranþa Pneurile ºi jantele Ventilul pneului (ventilul pentru pneu fãrã camerã) Dacã adâncimea este mai micã de 3 mm. Dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor scade. În caz contrar. G Aveþi în vedere faptul cã fisurile. este necesarã înlocuirea pneurilor înainte ca adâncimea a profilului suprafeþei de rulare a pneurilor sã atingã valoarea minimã permisã de lege. Pericol de accident prezenþa corpurilor strãine între pneuri (în cazul autovehiculelor prevãzute cu pneuri duble) fisurile. Din motive de siguranþã.

Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. 68 . Prin urmare. Mai mult. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. 2 Capacitate de sarcinã pentru pneuri. Deterioarea structurii pneului nu poate fi detectatã decât mult mai târziu ºi poate cauza explozia pneului. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. Pericol de accident În asemenea situaþii. În asemenea situaþii. Evitaþi conducerea autovehiculului peste borduri precum ºi parcarea acestuia cu suprafaþa de rulare a pneului parþial aºezatã pe o bordurã. Depãºirea sarcinii specificate sau a vitezei maxime admise pentru pneuri poate cauza deteriorarea pneurilor sau defectarea acestora. în anumite regiuni sau pe anumite suprafeþe utilizarea unui anumit tip de pneuri poate fi beneficã.Siguranþa Pneurile ºi jantele Deteriorarea pneurilor Deteriorarea pneurilor poate fi cauzatã de: condiþiile de utilizare a autovehiculului îmbãtrânirea pneurilor borduri ale carosabilului corpuri strãine presiunea insuficientã sau excesivã în pneuri condiþiile meteo ºi factorii de mediu contactul cu petrol. este necesarã utilizarea exclusivã a tipurilor ºi dimensiunilor de pneuri aprobate pentru tipul de autovehicul ºi respectarea capacitãþii de încãrcare ºi a indexului de vitezã pentru autovehiculul dumneavoastrã. Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. carburant etc. vaselinã. viteza maximã admisã pentru pneuri ºi tipurile de pneuri Pericol de accident G G Conducerea autovehiculului peste borduri sau obiecte cu muchii ascuþite poate cauza deteriorãri ale structurii pneului invizibile din exterior. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane.

Mercedes-Benz nu va accepta nici o responsabilitate pentru deteriorãrile survenite ca urmare a utilizãrii altor tipuri de pneuri decât cele aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã. Puteþi obþine informaþii referitoare la pneuri de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. a confortului. Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. nu sunt recomandate. nu poate fi garantat acelaºi nivel de siguranþã pentru pneurile reºapate ca pentru pneurile originale. 69 . variaþiile în dimensiuni ºi deformarea diferitã a pneurilor când autovehiculul este încãrcat pot provoca atingerea între pneuri ºi caroserie sau componentele punþii. caracteristici precum manevrabilitatea. Pericol de accident Permutarea pneurilor ºi a jantelor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip. În plus. Acest fenomen poate cauza deteriorarea pneurilor autovehiculului. Sensul de rotaþie este indicat printr-o sãgeatã amplasatã pe partea lateralã a pneului. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a penurilor aprobate special de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastrã. din acest motiv. Sensul de rotaþie Pneurile care au sensul de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. Din acest motiv. Deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul pneurilor reºapate. caracteristicile de manevrare ale autovehiculului se pot schimba semnificativ. produse de acelaºi fabricant. 2 G Pericol de accident Din motive de siguranþã. a ratei normale de uzurã ºi pentru utilizare cu sistemul de control ABS sau ESP®. de exemplu. Siguranºa funcþionalã nu mai poate fi garantatã. dacã roþile permutate sunt de dimensiuni diferite. Aceste pneuri au fost special concepute pentru menþinerea caracteristicilor de manevrabilitate a autovehiculului. Aceste avantaje sunt valabile numai dacã este respectat sensul de rotaþie.Siguranþa Pneurile ºi jantele Pneurile reºapate Pneurile reºapate nu sunt testate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi. G Permutaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceeaºi dimensiune. consumul de carburant ºi uzura pot fi afectate negativ. emisiile sonore. Montaþi pneurile noi întâi la roþile din faþã dacã pneurile montate la roþile din faþã ºi din spate sunt de aceleaºi dimensiuni. Montaþi numai pneuri adecvate pentru roþi. în privinþa prevenirii acvaplanãrii.

în funcþie de gradul de uzurã a pneurilor. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor ( pagina 69). benzina sau motorina. pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã a suprafeþei de rulare. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 2 70 . dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. Permutaþi roþile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. componentele electronice ar putea fi deteriorate. Corectaþi presiunea în pneuri dupã permutarea roþilor.000 km. preferabil lipsit de luminã. deoarece este posibilã corodarea prezoanelor. Curãþaþi temeinic suprafeþele interioare ale roþilor la fiecare permutare a acestora. Nu curãþaþi roþile cu agenþi de curãþare acizi. este posibilã permutarea roþilor la fiecare 5. Depozitarea pneurilor Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. în caz contrar.Siguranþa Pneurile ºi jantele ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. pentru înlocuirea pneurilor: Dacã autovehiculul are roþi de dimensiuni identice pe ambele punþi.000 sau 10. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona ventilelor. vaselina. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchia exterioarã. de exemplu. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( pagina 342). Pentru informaþii suplimentare despre înlocuirea unei roþi.

pentru verificarea sistemului antidemaraj. 71 . capota motorului este deschisã Activarea sistemului de alarmã Închideþi toate portierele/uºile. Lampa de control de pe comutatorul de închidere centralizatã ( pagina 87) lumineazã intermitent. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pentru activare: scoateþi cheia din comutatorul de contact ( pagina 93) Pentru dezactivare: puneþi contactul ( pagina 93). Dezactivarea sistemului de alarmã antifurt Descuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei Œ de pe cheie ( pagina 76). i Autovehiculul se blocheazã din nou automat dacã nu deschideþi nici o portierã timp de 40 de secunde dupã descuierea autovehiculului. Lampa de control integratã în comutatorul pentru închiderea centralizatã ( pagina 87) se stinge. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul tastei ‹ de pe cheie ( pagina 76). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. sau Apãsaþi tasta Œ ( Alarma este opritã. existã o defecþiune. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi: una dintre portiere este deschisã.Siguranþa Sistemele antifurt Sistemele antifurt Sistemul antidemaraj Sistemul antidemaraj previne pornirea autovehiculului fãrã cheia corespunzãtoare. Dezactivarea alarmei Introduceþi cheia în comutatorul de contact. de exemplu. 2 i Sistemul de alarmã va fi declanºat dacã autovehiculul a fost încuiat cu cheia ºi este apoi descuiat din interior. pagina 76) ! Dacã nu puteþi porni motorul.

Activarea protecþiei antiremorcare Dupã încuierea autovehiculului. se activeazã automat protecþia antiremorcare dupã cca. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. un semnal de alarmã acustic ºi vizual se produce în cazul în care unul dintre geamurile laterale sau geamul din spate al autovehiculului este spart sau dacã cineva pãtrunde în interiorul autovehiculului. i Când contactul este oprit ( pagina 93). Senzor de miºcare în interior Dacã sistemul de alarmã anti-furt este activ atunci când autovehiculul este încuiat. Apãsaþi butonul 1. Protecþia antiremorcare este dezactivatã automat la descuierea autovehiculului. 1 Pentru dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. nu puteþi dezactiva protecþia antiremorcare. 2 i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã la scurt timp dupã ce roata pãrãseºte solul de exemplu dacã autovehiculul este ridicat pe cric. 72 . Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la încuierea autovehiculului. Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. Dezactivarea protecþiei antiremorcare pentru transportare Dacã autovehiculul este transportat sau încãrcat pe un alt autovehicul. dezactivaþi protecþia antiremorcare. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. Încuiaþi autovehiculul prin intermediul cheii. 20 de secunde.Siguranþa Sistemele antifurt Protecþia antiremorcare Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã.

Butonul este situat pe panoul de comandã de pe plafon. mascote. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 40 secunde. Lampa de control 2 se aprinde pentru aproximativ 5 secunde dupã eliberarea butonului. senzorul de miºcare în interior rãmâne inactiv pânã la o nouã încuiere a autovehiculului. de exemplu. 2 i Nu lãsaþi obiecte. Încuiaþi autovehiculul. Apãsaþi butonul 1. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu Dezactivaþi senzorul de miºcare în interior dacã urmeazã sã lãsaþi persoane sau animale în autovehiculul cu portierele blocate. i În mod normal. agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. 1 Pentru dezactivarea detectorului de miºcare în habitaclu 2 Lampa de control Rotiþi cheia în poziþia 0 or 1 ( pagina 93) în comutatorul de contact sau scoateþi cheia. 73 .Siguranþa Sistemele antifurt Activarea senzorului interior de miºcare Închideþi: geamurile laterale trapa glisantã Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false. Astfel preveniþi declanºarea alarmelor false.

74 .

Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Reglarea volanului Sistemul de iluminare Panoul de bord Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare cu taste integrate în volan Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Vizibilitatea adecvatã Încãlzirea Funcþia Tempmatic Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Sistemele de asistare a conducerii Utilizarea autovehiculului Transportul Dotãrile 3 75 .

la orice apãsare de tastã ( pagina 327). Funcþia KEYLESS ENTRY faciliteazã urmãtoarele operaþiuni: deschiderea automatã a uºii culisante când vã apropiaþi de autovehicul. 76 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Cheia În dotarea autovehiculului intrã 2 chei. sau pot accidenta alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. 4 Dispozitiv de eliberare a elementului de siguranþã al cheii 5 Element de urgenþã al cheii 6 Œ Tastã pentru descuiere i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control pentru baterie 1 nu lumineazã scurt. închiderea ºi deschiderea centralizatã a urmãtoarelor elemente: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Descuierea automatã a portierei ºoferului când vã apropiaþi de autovehicul. când pãrãsiþi zona din jurul autovehiculului. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului la autovehiculele dotate cu uºã culisantã electricã. aceºtia pot deschide uºile în timpul cãlãtoriei ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. Cheie cu telecomandã integratã Autovehiculele dotate cu uºi culisante electrice pot fi echipate cu funcþia KEYLESS ENTRY ( pagina 78). În caz contrar. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. copiii pot elibera dispozitivul de închidere pentru siguranþa copiilor prin apãsarea tastei de închidere centralizatã ºi astfel se pot auto-accidenta. Încuierea automatã a uºii culisante/ portierei ºoferului.35-2023-31-S_W 3 Setarea implicitã a cheii permite portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã uºile culisante uºile posterioare Cheia vã permite descuierea de la distanþã a autovehiculului. sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic. Pericol de accidentare G N80. 1 Lampã de control pentru baterie 2 ‹ Tastã pentru încuiere 3 D Tasta pentru încuiere ºi descuiere. încuie ºi descuie uºile culisante ºi uºa posterioarã/descuie ºi deschide uºa culisantã electricã. Fiecare cheie conþine un element de urgenþã.

Setãri individuale În cazul în care cãlãtoriþi adeseori singur. În caz de urgenþã. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. 77 . i Dacã descuiaþi autovehiculul cu cheia ºi nu deschideþi o portierã în 40 de secunde. dacã este activat sistemul de autorizare activã a ºoferului. cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Descuierea portierei ºoferului ºi portierei pasagerului faþã (la autoutilitare carosate) Apãsaþi tasta Œ o datã. sau sistemul de alarmã antifurt (ATA). toate portierele/uºile sunt închise 3 i Pentru a preveni furturile. Apoi. Nu ataºaþi obiecte de inelul elementului de urgenþã al cheii (de exemplu mascote). Protejaþi cheia de umezealã. În caz contrar. autovehiculul se va încuia automat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. i Verificaþi dacã butoanele de blocare a portierelor au coborât. pentru a se preveni defecþiunile. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹. Prin apãsarea tastei Œ se descuie: portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã (la autoutilitare carosate) sau portiera ºoferului (la microbuze. elementul de urgenþã al cheii ar putea fi smuls ºi pierdut. utilizaþi cheia numai în imediata apropiere a autovehiculului. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. este posibil sã doriþi modificarea modului de funcþionare a cheii. furgonete) Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 se aprinde scurt de douã ori. Setare implicitã Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta Œ. portiera ºoferului ºi portiera pasagerului din faþã poate fi descuiatã manual prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea ! Nu expuneþi cheia la niveluri înalte de radiaþii electromagnetice. în caz contrar este posibil ca acestea sã interfereze cu funcþiile cheii.

Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. Apãsaþi tasta D. Autovehiculul este descuiat centralizat. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Œ de douã ori. 3 78 . Când autovehiculul este încuiat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. de douã ori. Semnalizatoarele de direcþie se aprind lung. Deschiderea uºilor culisante electrice Menþineþi apãsatã tasta D. Uºa culisantã se închide. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Descuierea portierei ºoferului (la microbuze. Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi simultan tastele ‹ ºi Œ timp de aproximativ 6 secunde pânã când lampa de control a bateriei 1 lumineazã intermitent de douã ori. Sistemul de alarmã antifurt (ATA) este dezactivat. dacã aveþi cheia cu transponder ºi funcþie KEYLESS ENTRY. Autovehiculul va fi descuiat centralizat. Pentru activare: apãsaþi tasta Œ în timp ce autovehiculul este încuiat. sau Apãsaþi tasta ‹. Descuierea uºilor culisante ºi a uºilor posterioare. atunci când vehiculul este încuiat. o singurã datã. tasta Œ. Deschiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi scurt. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. iar autovehiculul se încuie când pãrãsiþi perimetrul autovehiculului. Autovehiculul este închis centralizat. Funcþia KEYLESS ENTRY În funcþie de direcþia din care vã apropiaþi de autovehicul: se descuie portiera ºoferului sau uºa culisantã se descuie ºi se deschide automat. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. furgonete) Apãsaþi tasta Œ o datã. Autovehiculul va fi descuiat din nou prin intermediul cheii. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent o datã. imediat ce ajungeþi la 5 metri de autovehicul. tasta D poate fi utilizatã numai pentru a descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã. Închiderea centralizatã a autovehiculului Apãsaþi tasta ‹.

atunci când este deschisã. Asiguraþi-vã cã uºa culisantã este fixatã în dispozitivul activ de reþinere. pentru a elibera uºa din opritor. puteþi sã o fixaþi la aproximativ jumãtatea cursei. din interior. sau sã apãsaþi butonul situat pe mânerul interior. Pentru deschiderea uºii culisante. cu un opritor intermediar. Dacã autovehiculul este parcat în pantã. 1 Mânerul exterior al uºii 2 Buton 3 Mâner interior al uºii 79 . Portiera se deschide. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa culisantã este corect fixatã în opritor. Uºa culisantã Pericol de accidentare i G Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu o uºã culisantã latã. astfel încât nu este întotdeauna necesarã deschiderea uºii pânã la opritorrul final pentru a putea pãrãsi autovehiculul. Opritorul intermediar nu fixeazã complet uºa culisantã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea portierei ºoferului sau a portierei pasagerului faþã din interior Puteþi deschide portiera ºoferului/ portiera pasagerului din faþã. oricând. dacã este deschisã dar nefixatã. Când deschideþi/închideþi uºa culisantã. care o fixeazã uºa la capãtul cursei. 3 i Uºa culisantã este echipatã cu un dispozitiv activ de reþinere. 1 Mâner interior al portierei 2 Buton de încuiere Acþionaþi mânerul portierei 1. uºa culisantã se poate deplasa singurã. Dumneavoastrã ºi alte persoane puteþi fi accidentaþi. este necesar sã acþionaþi mai întâi mânerul exterior al acesteia. chiar dacã sunt încuiate.

pânã în punctul de oprire. trageþi uºa ferm înainte. Astfel. Uºã culisantã electricã În funcþie de dotãrile autovehiculului. Astfel. i Dacã o uºã culisantã este încuiatã ºi se deschide din interior. uºa culisantã poate fi plasatã pe partea stângã ºi/sau dreaptã a acestuia. Tineþi mânerul 1 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. butonul de încuiere se ridicã. pânã în punctul de oprire.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii culisante din exterior Pentru deschidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o deschide. Acesta ajutã la închiderea uºii culisante. uºa culisantã va reveni la modul normal de funcþionare. pânã se fixeazã. este necesarã deschiderea completã a uºii culisante prin menþinerea apãsatã a butonului de pe consola centralã. Uºa culisantã electricã poate fi acþionatã prin intermediul urmãtoarelor elemente: butonul de pe consola centralã butonul situat pe cadrul uºii mânerul interior al uºii mânerul exterior al uºii cheia 3 i Dacã bateria a fost deconectatã sau defectã. ( pagina 81) apoi deschiderea ºi închiderea completã a uºii de douã ori. Tineþi mânerul 3 ºi deplasaþi uºa culisantã înapoi. Deschiderea/închiderea uºii culisante din interior Pentru deschidere: apãsaþi butonul 2. în timp ce þineþi mânerul 1. Închiderea asistatã electric Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de închidere asistatã electric. prin apãsarea scurtã a unuia dintre butoane. 80 . Pentru închidere: trageþi mânerul uºii culisante 1 pentru a o elibera din opritor ºi. sau a celui de pe cadrul uºii. în timp ce þineþi mânerul 3. Pentru închidere: apãsaþi butonul 2 pentru a elibera uºa culisantã din opritor ºi. închiderea uºii nu mai necesitã efort suplimentar. trageþi uºa ferm înainte. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. Numai aceastã uºã se va descuia. pânã se fixeazã.

de exemplu chiciurã. procedaþi dupã cum urmeazã: Pentru deschiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii.16-2119-31 Pentru închiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. la nivelul mânerului interior.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea prin intermediul butonului Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83). Pentru deschiderea uºii culisante: apãsaþi scurt partea inferioarã 2 a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi scurt butonul 3 de pe cadrul uºii. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Apãsaþi partea inferioarã/superioarã a butonului de pe consola centralã sau apãsaþi butonul 3 de pe cadrul uºii. sau murdãrie intensã. Butonul aferent uºii culisante. lângã cadrul uºii. gheaþã. situat pe cadrul uºii N72. se deschide ºi este emis un semnal acustic. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic. butonul este situat pe paravan. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. Uºa culisantã se descuie. 1 Pentru închiderea uºii culisante/ programarea cheii ( pagina 82) 2 Pentru deschiderea uºii culisante 81 . Uºa culisantã se descuie. N72.16-2122-31 3 Uºa culisantã se opreºte În caz de utilizare în condiþii nefavorabile. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. 3 Pentru deschiderea/închiderea uºii culisante Butonul aferent uºii culisante. situat pe consola centralã i La autovehiculele prevãzute cu paravan. se deschide ºi este emis un semnal acustic.

Eliberaþi butonul. Programarea cheii Dacã autovehiculul este echipat cu douã uºi culisante. Deschiderea/închiderea prin intermediul cheii Menþineþi apãsat butonul D timp de peste 0. Uºa culisantã se descuie ºi se deschide. Lampa de control de pe buton lumineazã intermitent. 1 Buton 2 mânerul exterior al uºii 82 . este posibilã programarea telecomenzii numai pentru una din acestea. Uºa culisantã se opreºte Deschiderea/închiderea prin intermediul mânerului interior ºi exterior Respectaþi instrucþiunile privind protecþia anti-blocare ( pagina 83).5 secunde. Apãsaþi iar butonul D. Apãsaþi scurt butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2. Uºa culisantã se opreºte. 3 N72. Uºa culisantã se deschide sau se închide ºi este emis un semnal acustic. Uºa culisantã se opreºte. Apãsaþi din nou butonul 1 sau trageþi mânerul exterior al uºii 2.16-2118-31 i Lampa de control integratã în butonul de pe consola centralã se aprinde când uºa culisantã este deschisã. sau se închide. Uºa culisantã se închide ºi este emis un semnal acustic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru închiderea uºii culisante: menþineþi apãsatã partea superioarã 1 a butonului de pe consola centralã sau butonul 3 de pe cadrul uºii.

Din acest motiv. 83 . asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. i Funcþia anti-blocare este mai puþin sensibilã când uºa este acþionatã prin apãsarea constantã a butonului de pe consola centralã sau a celui de pe cadrul uºii. aceasta se va deplasa puþin în sens opus. apoi se va opri. Porniþi motorul ( pagina 93). nu eliminã riscul de rãnire. de exemplu. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. 180° sau 270°. La deschiderea uºii posterioare: trebuie sã existe suficient spaþiu de manevrã asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat 3 1 Tastã pentru uºa culisantã din stânga 2 Tastã pentru uºa culisantã din dreapta Asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise. Lampa de control integratã de control integratã în butonul uºii culisante respective lumineazã intermitent ºi se emite un triplu avertisment sonor de confirmare. aceasta se va redeschide complet. Menþineþi apãsatã partea superioarã a butonului corespunzãtor 1 sau 2 de pe consola centralã timp de 5 secunde. Pericol de accident G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de minim 90°.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Protecþia anti-blocare Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G Funcþia de protecþie anti-blocare nu eliminã posibilitatea prinderii degetelor sau altor pãrþi ale corpului între uºã ºi cadrul acesteia ºi. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Uºile posterioare Uºile posterioare pot fi fixate în unghiuri de aproximativ 90°. lãmpile spate vor fi ascunse în proporþie de peste 50%. Întotdeauna trebuie sã vã asiguraþi cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune a uºii culisante. În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a uºii culisante. decât în cazul în care uºa funcþioneazã automat. În cazul obstrucþionãrii cursei de deschidere a uºii culisante. în consecinþã.

Deschideþi uºa peste 90°. 84 . astfel încât opritorul sã nu mai poatã acþiona. atunci când este deschisã. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. 1 Manetã de eliberare Asiguraþi-vã cã uºa din spate de pe partea dreaptã este deschisã ºi fixatã în poziþie. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. Trageþi dispozitivul de reþinere 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi þineþi-l ferm. Trageþi maneta de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea dreaptã Deschiderea din exterior a uºii posterioare de pe partea stângã Deschiderea uºilor posterioare la un unghi de 180° sau 270° 3 1 Mâner Trageþi mânerul1. Trageþi uºa în lateral pânã se fixeazã. 1 Dispozitivul de reþinere a uºii Deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 45°. Eliberaþi dispozitivul de reþinere ºi deschideþi uºa sub un unghi de 180° sau 270°.

85 . atunci când este deschisa. i Autovehicule cu uºi posterioare pivotante la 270°: Dacã preferaþi ca opritorul uºii 1 ( pagina 84) sã rãmânã în afara spaþiului de încãrcare atunci când încãrcaþi autovehiculul. uºa posterioarã. Închiderea uºilor posterioare din poziþia de 90°.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pericol de accidentare Când uºa este deschisã la 270°. îl puteþi roti la 180° contra rezistenþei resortului. din exterior. din exterior. trageþi uºa din dispozitivul magnetic de reþinere ( pagina 84). unde se va fixa. uºa posterioarã este fixatã în poziþia respectivã. eliberaþi dispozitivul de reþinere 1 din opritor ºi aduceþi-l în poziþia iniþialã. G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor. Închideþi ferm. În caz contrar. Dispozitivul de reþinere a uºii ( pagina 84) este eliberatã automat din opritor. uºa posterioarã de pe partea dreaptã. Închideþi ferm. Închideþi ferm. Dispozitivul de reþinere va rãmâne în aceastã poziþie fãrã a mai reveni în poziþia iniþialã. peste uºã. împingeþi-o pe dispozitivul magnetic de reþinere 2 de pe partea lateralã. uºa posterioarã de pe partea stângã. din exterior. 180° sau 270° Dacã este necesar. Când magnetul de pe uºã este în comutatorul de contact cu dispozitivul magnetic de reþinere 2. 3 2 Dispozitivul magnetic de reþinere a uºii Anterior închiderii uºii. Închiderea din exterior a uºilor posterioare Pericol de accidentare G La deschiderea uºilor posterioare la un unghi de peste 90° asiguraþi-vã cã nu existã trafic în raza de acþiune a uºilor. este posibilã accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor.

mai ales din cauza înalþimii cabinei faþã de sol 1 Manetã deschidere 2 Buton de încuiere/descuiere Pentru descuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre stânga. pot suferi accidentãri grave în cazul cãderii din autovehicul. Semnul alb este vizibil. 86 . sau pot fi accidentaþi de cãtre autovehiculele din trafic.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Deschiderea/închiderea uºii posterioare din interior Maneta de deschidere se aflã pe partea interioarã a uºii posterioare din dreapta. la deschiderea din interior a unei uºi posterioare. existã riscul: sã accidenteze alte persoane pot pãrãsi autovehiculul ºi se pot autoaccidenta. sau pe portierele posterioare în cazul furgonetelor cu cabinã dublã. Pentru închidere: asiguraþi-vã cã uºa posterioarã din stânga este închisã. Pericol de accidentare i Butonul 2 se deplaseazã spre stânga. atunci când este deschisã. uºa din spate este descuiatã. Veþi obderva un semn alb. Numai uºa posterioarã se descuie. Uºa posterioarã Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi în autovehicul. chiar dacã aceºtia sunt protejaþi de un sistem de reþinere pentru copii. Celelalte uºi/portiere rãmân încuiate. 3 G Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la închiderea uºilor posterioare. Pentru deschidere: trageþi maneta de deschidere 1 ºi deschideþi uºa posterioarã. Dacã este vizibil un semn de culoare albã. puteþi încuia/descuia din interior toate portierele/uºile sau numai uºile culisante ºi cele posterioare. Copiii sunt expuºi: accidentãrilor cauzate de diversele componente ale autovehiculului sunt expuºi riscului de a suferi leziuni grave sau fatale datorate expunerii prelungite la cãldurã excesivã În cazul în care copiii deschid o portierã. Închiderea ºi deschiderea centralizatã din interior Prin intermediul butonului pentru închidere centralizatã. Asiguraþi-vã întotdeauna cã uºa posterioarã este corect fixatã în opritor. Închideþi uºa posterioarã din dreapta trãgând ferm de mâner. Pentru încuiere: culisaþi butonul de încuiere/descuiere 2 spre dreapta. Semnul alb va dispãrea.

În cazul în care cheia se aflã în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact. 87 . În caz contrar. copiii pot deschide portierele în timpul mersului ºi pot fi accidentaþi sau pot accidenta alte persoane. Lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã indicã încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare. lampa de control integratã în buton nu se aprinde. Descuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Încuierea uºilor culisante ºi a celei posterioare Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. când uºile sunt închise. se va aprinde o lampã de avertizare pe panoul de bord (la autovehiculele fãrã butoane pe volan) ( pagina 289). i Dacã cheia este în poziþia 0 sau nu se mai aflã în comutatorul de contact. ulterior apãsãrii butonului. Dacã este pornit motorul ºi nu toate portierele/uºile sunt corect închise. În cazul furgonetelor. Lampa de control integratã în buton se stinge. lampa de control va lumina permanent. 3 1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã Lampa de control integratã în buton se aprinde. când portierele/uºile sunt închise. Lampa de control integratã în buton se stinge. Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. Lampa de control integratã în buton se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Activaþi dispozitivul de încuiere pentru siguranþa copiilor ( pagina 59) dacã se aflã copii la bord. sau pe afiºaj va apãrea un mesaj (la autovehiculele cu butoane pe volan) ( pagina 307). lampa de control integratã în butonul pentru închidere centralizatã lumineazã 5 secunde. Descuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. Încuierea tuturor portierelor/uºilor Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului.

1 Pentru a încuia/descuia toate portierele/uºile 2 Pentru a încuia/descuia uºile culisante ºi uºa posterioarã i Portierele/uºile sunt încuiate automat la punerea contactului ºi demararea autovehiculului. 88 . Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Încuierea automatã în timpul mersului. existã riscul sã nu mai puteþi pãtrunde în interior. Funcþia de încuiere automatã va fi reactivatã dupã oprirea motorului. Dacã funcþia de încuiere automatã în timpul mersului este activatã. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. aceasta va fi dezactivatã dacã autovehiculul este descuiat sau încuiat prin intermediul butonului de închidere centralizatã. 3 Butonul de închidere centralizatã este situat pe consola centralã. sau în cazul în care una din portiere/uºi este deschisã în timpul staþionãrii. în cazul în care autovehiculul este împins sau remorcat. funcþia de încuiere automatã în timpul mersului trebuie dezactivatã: anterior împingerii autovehiculului anterior remorcãrii autovehiculului în cazul în care pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp i Dacã funcþia de încuiere automatã este activã. operaþiunile de salvare ar putea fi îngreunate. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). puteþi deschide portierele/ uºile încuiate în orice moment. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. Din interior. în eventualitatea unui accident. Toate portierele/uºile se încuie automat la viteze peste 15 km/h. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. ! Dacã autovehiculul este închis centralizat. Din acest motiv.

de la micã distanþã. eliberaþi tasta Œ. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Activarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. 3 i Din motive de siguranþã. Apãsaþi partea inferioarã 2 a butonului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru toate portierele/ uºile Închideþi toate portierele/uºile. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de patru ori. Funcþia de facilitare a deschiderii/ închiderii Funcþia de facilitare a deschiderii Cheia poate fi utilizatã pentru a deschide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Pentru a anula operaþiunea. Menþineþi-o apãsatã timp de 5 seconde. Descuiaþi autovehiculul ºi menþineþi apãsatã tasta Œ. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93). pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã ajung în poziþia doritã. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. funcþia de facilitare a deschiderii ºi închiderii poate fi acþionatã numai dacã existã o conexiune între cheie ºi portiera ºoferului. Lampa de control integratã în buton lumineazã intermitent de douã ori. Apãsaþi partea superioarã 1 a butonului. 89 . Dezactivarea funcþiei de încuiere automatã în timpul mersului pentru uºile culisante ºi uºa posterioarã Închideþi toate portierele/uºile. Rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în comutatorul de contact ( pagina 93).

înainte de a vã depãrta de autovehicul. pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt complet închise. Pentru a anula operaþiunea. Îndreptaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului. Uºa culisantã este descuiatã. Acþionarea uºii paravan culisante din cabinã G 3 Când utilizaþi funcþia de facilitare a închiderii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Funcþia de facilitare a închiderii Pericol de accidentare Verificaþi dacã toate geamurile laterale ºi trapa glisantã sunt închise. sistemul de închidere centralizatã închide automat geamurile ºi trapa glisantã. G Cheia poate fi utilizatã pentru a închide simultan urmãtoarele elemente: geamurile laterale trapa glisantã geamurile electrice articulate Închideþi toate portierele/uºile. Pericol de accidentare La închiderea uºii paravan culisante asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. 90 . Uºa paravan culisantã Uºa paravan culisantã se aflã în spaþiul de separare a cabinei de compartimentul de încãrcare. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã la fixarea acesteia 1. Încuiaþi toate portierele/uºile ºi menþineþi apãsatã tasta ‹. 1 Pentru închidere 2 Pentru deschidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: rotiþi cheia spre stânga 3. eliberaþi tasta ‹. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã în punctul de oprire 2. Uºa culisantã poate fi încuiatã prin intermediul cheii.

Din acest motiv. Pentru închidere: Trageþi uºa culisantã spre dreapta pânã la fixarea acesteia 2. Trageþi uºa culisantã spre stânga pânã în punctul de oprire 1. 3 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru descuiere Pentru deschidere: împingeþi butonul spre dreapta 3. Este posibil ca oblonul sã se deschidã cu o forþã considerabilã. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Pericol de accidentare G Deschideþi zãvoarele oblonului lateral cu atenþie deosebitã. În acest caz. este posibil ca oblonul sã fie solicitat mecanic (de exemplu. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. Închideþi obloanele cu atenþie. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident. Astfel veþi putea evita accidentarea.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Acþionarea uºii paravan culisante din compartimentul de încãrcare Furgonete cu obloane Pericol de accident ºi accidentare G Obloanele se pot deschide necontrolat în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt fixate corespunzãtor. 91 . G Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. în cazul transportãrii mãrfurilor voluminoase sau alunecãrii încãrcãturii). Uºa culisantã este descuiatã. pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Pericol de accident Lãmpile din spate sunt ascunse când oblonul posterior este deschis. mai ales dacã sunt copii în apropierea autovehiculului. Procedaþi cu atenþie deosebitã. este posibilã pierderea încãrcãturii. În funcþie de natura ºi dispunerea încãrcãturii transportate. asiguraþi-vã cã toate obloanele sunt fixate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului. modificaþi distribuþia încãrcãturii pentru a degaja oblonul ce trebuie deschis. de exemplu. Procedaþi cu atenþie deosebitã dacã zãvoarele oblonului nu pot fi eliberate fãrã a fi forþate. punând în pericol alþi participanþi la trafic. Dacã este necesar. Din acest motiv.

Împingeþi pârghia 1 în sus. la maxim. Deplasaþi pârghia 1 în jos la maxim. Rabataþi complet oblonul în sus ºi þineþi-l ferm. N60. Rabataþi oblonul la 90°. în sensul indicat de sãgeatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Deschiderea ºi închiderea Pentru a rabata complet oblonul trebuie eliberat cablul de reþinere.30-2062-31 Pentru închidere: rabataþi în sus oblonul ºi þineþi-l ferm. 3 1 Pârghie Pentru deschidere: þineþi ferm oblonul. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. 92 . 2 Inel de siguranþã 3 Carabinierã Ridicaþi oblonul ºi desfaceþi carabiniera cablului de reþinere 3 din inelul de siguranþã 2. Coborâþi oblonul cu atenþie. Repetaþi procedura pe partea cealaltã a oblonului. Cuplaþi carabinierele 3 în inelele de siguranþã 2.

în timp ce rotiþi cheia în poziþia 1. de exemplu pentru radio) 2 Pentru pornirea motorului (asigurarea sursei de curent pentru toþi consumatorii) Poziþia de preîncãlzire1 ºi pornire 3 Pentru pornirea motorului 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. Pentru deblocarea volanului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Poziþiile cheii Poziþiile cheii i Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai în poziþia 0. rotiþi-l uºor. pentru blocarea volanului 1 Pentru deblocarea volanului (asigurarea sursei de curent pentru unii consumatori. Respectaþi de asemenea indicaþiile din secþiunea “Conducerea ºi parcarea autovehiculului” ( pagina 141). 93 . În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. 3 0 Pentru scoaterea cheii. trebuie mai întâi activat sistemul electric ( pagina 242).

scaunul nu este corect fixat. ca urmare a deplasãrii scaunului. este posibilã pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nimeni nu este accidentat în timpul reglãrii scaunului. distanþa faþã de pedale trebuie sã vã permitã apãsarea completã a acestora. Scaunul trebuie reglat astfel încât sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ( pagina 43). Nu puneþi niciodatã mâinile sub scaun sau în apropierea pãrþilor în miºcare. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv în spate. evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului ºi trebuie trasã strâns peste torace. În caz contrar. ele trebuie evitate. reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. adicã peste ºolduri. 94 . Pericol de accidentare G Evitaþi poziþiile scaunului care nu vã permit purtarea corectã a centurii de siguranþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã Pericol de accident G 3 Scaunele se regleazã numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare. asiguraþi-vã cã aþi auzit declicul care însoþeºte fixarea scaunului în poziþie. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã ºi aºezaþi-vã drept. Deoarece aceste poziþii constituie un pericol pentru siguranþa dumneavoastrã. În caz contrar. braþele dumneavoastrã trebuie sã fie uºor flexate la þinerea volanului. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie ghidatã cât mai jos posibil peste centura pelvianã. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate cauza producerea de accidentãri.

Reglarea spãtarului Rotiþi rozeta 3 înainte. Reglarea înãlþimii scaunului Împingeþi sau trageþi maneta 4 în mod repetat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaune standard. Eliberaþi maneta 1. Dacã suportul lombar este reglat corect. Aceastã operaþiune creºte gradul de sprijin asigurat zonei lombare. scaune confort ºi scaune prevãzute cu suspensii i Este posibilã adoptarea unor setãri diferite. Partea frontalã a pernei se înclinã înainte. 1 Reglarea scaunului în plan orizontal 2 Reglarea suportului lombar 3 Reglarea spãtarului 4 Reglarea înãlþimii scaunului 5 Reglarea înclinaþiei scaunului 6 Reglarea suspensiei scaunului 7 Manetã pentru fixare verticalã 95 . Reglarea înclinaþiei scaunului Rotiþi rozeta 5 înainte. în funcþie de tipul scaunului. Reglarea scaunului în plan orizontal Trageþi maneta 1 în sus. Rotiþi rozeta 3 înapoi. puteþi creºte gradul de sprijin asigurat de spãtar coloanei vertebrale. Rotiþi rozeta 2 în sus. Spãtarul se va deplasa în poziþie verticalã. Spãtarul se va înclina cãtre spate. Reglarea suportului lombar 3 i Prin intermediul suportului lombar. Rotiþi rozeta 5 înapoi. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi pânã la fixarea audibilã a acestuia. Deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. acesta reduce solicitarea spatelui în timpul conducerii autovehiculului. pânã când scaunul ajunge la înãlþimea doritã. pânã în poziþia care vã permite sã ajungeþi la pedale ºi sã le apãsaþi. Partea frontalã a pernei se înclinã înapoi.

Acþionaþi maneta 7 în jos. Montarea pernei scaunului Rabataþi perna scaunului la loc. Împingeþi perna sub spãtar ºi în dispozitivul de ancorare din spate 2. pânã iese din dispozitivul de ancorare din spate 2. 1 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din faþã 2 Pentru eliberarea pernei din dispozitivul de ancorare din spate Bancheta faþã pentru douã persoane Ridicaþi perna din dispozitivul de ancorare din faþã 1. Selectaþi greutatea dumneavoastrã (40 . Acþionaþi maneta 7 în sus. Reglarea suspensiei scaunului Suspensia scaunului trebuie reglatã în funcþie de greutatea ocupantului. apucând-o de partea din spate. Rabatarea pernei scaunului în faþã. Trageþi uºor perna înainte. 3 i În compartimentul de sub bancheta cu douã locuri puteþi depozita diverse obiecte. Suspensia scaunului devine mai rigidã pe mãsura creºterii sarcinii susþinute de scaun. La urmãtoarea oscilaþie scaunul se va fixa în poziþia sa minimã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Rotiþi rozeta 2 în jos.120 kg) prin intermediul roþii de reglare 6. îl puteþi fixa în poziþia sa minimã. Apãsaþi partea frontalã a pernei pânã se fixeazã în dispozitivul de ancorare din faþã 1. pentru a elibera scaunul din dispozitivul de blocare verticalã. Eliberaþi scaunul de orice sarcinã. Dispozitiv de fixare verticalã: Dacã scaunul oscileazã frecvent în plan vertical. Aceastã operaþiune reduce gradul de sprijin asigurat zonei lombare. Lãþimea banchetei ºi spaþiul aferent picioarelor sunt limitate. Scaunul se poate deplasa din nou în plan vertical. i Bancheta faþã pentru douã persoane nu asigurã acelaºi nivel de confort precum scaunul ºoferului sau cel al pasagerului faþã. pentru asigurarea unei suspensii optime a scaunului. Rabataþi pernele scaunelor în poziþia lor normalã. Rabataþi în sus perna. 96 .

Astfel se asigurã o susþinere eficientã a capului în caz de accident. 97 . În caz contrar puteþi suferi accidentãri grave sau fatale în zona superioarã a coloanei vertebrale. Reglaþi tetiera astfel încât partea superioarã a acesteia sã fie la nivelul capului. aceasta se poate fixa în ºase poziþii foarte apropiate una de alta. 1 Pentru plierea cotirei 2 Pentru deblocarea cotierei 3 Pentru deplasarea cotierei în poziþia doritã Reglarea înclinaþiei cotierei Pentru deblocarea cotierei. Pentru reglarea înclinaþiei: apucaþi tetiera de partea inferioarã ºi rabataþi-o în poziþia doritã. Pliaþi cotiera înainte pânã la capãtul cursei 3. La ridicarea cotierei. Pentru coborâre: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi deplasaþi tetiera în poziþia doritã. 1 Butonul de eliberare 2 Reglare pe înãlþime 3 Reglarea înclinaþiei (tetierã confort) Pentru ridicare: trageþi tetiera în sus. Reglaþi tetiera astfel încât. aceasta trebuie ridicatã la peste 45° 2. în poziþia doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Cotierele Plierea cotierei În cazul în care nu doriþi sã utilizaþi cotiera. în poziþie relaxatã. capul sã fie cât mai aproapiat de tetierã. ridicaþi-o la peste 90° 1. Tetiera trebuie fixatã cu un opritor. Tetierele Pericol de accidentare Reglarea tetierei G 3 Conduceþi autovehiculul numai cu tetierele montate.

Numai una din lãmpile de control integrate în tastã va rãmâne aprinsã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Demontarea tetierelor Trageþi tetiera în sus pânã la capãtul cursei. Încãlzire normalã Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea inferioarã a tastei (. Lãmpile de control integrate în tastã se sting. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei &. 98 . Se vor aprinde ambele lãmpi de control integrate în tastã. Încãlzire rapidã Pentru activare: Apãsaþi partea inferioarã a tastei (. Montarea tetierelor Sistemul de încãlzire a scaunelor Tastele pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã se aflã pe consola centralã. 1 Încãlzire normalã 2 Încãlzire rapidã Porniþi motorul ( pagina 93). Lampa de control integratã în tastã se stinge. i Sistemul de încãlzire a scaunelor comutã automat în modul normal dupã aproximativ 5 minute. 3 ! Asiguraþi-vã cã tetiera este montatã cu partea frontalã în sensul de deplasare (tetierã confort). Introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã Împingeþi tetiera în jos pânã se fixeazã. Pentru a comuta în modul de încãlzire normalã: apãsaþi partea superioarã a tastei &. Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi extrageþi tetiera.

10-2249-31 Scoateþi cheia 1 din uºa paravan culisantã. Perna va rãmâne în poziþia doritã. Bancheta din spate Bancheta spate a modelelor cu cabinã dublã. dacã cheia este lãsatã în încuietoarea uºii paravan culisante. 1 Riscul accidentãrii pasagerului din dreapta creºte în eventualitatea miºcãrii bruºte a volanului. scoateþi cheia din uºa paravan culisantã. 99 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Scaunul rabatabil Se poate rabata scaunul pasagerului faþã. 3 Rabatarea scaunului de lângã uºa paravan culisantã. sau în caz de accident. Ridicarea pernei banchetei 2 N91. La rabatarea scaunului în jos. 1 Cheie pentru uºa paravan culisantã 2 Perna scaunului Pericol de accidentare G 1 Perna banchetei Ridicaþi perna banchetei 1 din dispozitivul de ancorare din faþã ºi rabataþi-o în sensul indicat de sãgeatã. Anterior rabatãrii scaunului. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Rabataþi perna scaunului 2 în plan vertical.

Rabataþi perna 1 în jos. Toate manetele de eliberare de pe suporturile banchetei din spate trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. În caz contrar. Acesta este singurul mod în care se poate garanta cuplarea sigurã a mecanismelor de fixare. 3 ! Brida de reþinere nu trebuie utilizatã ca mâner de cãtre pasageri. Deplierea pernei banchetei din spate 2 Bridã de reþinere 3 Cârlig Pericol de accidentare Pericol de accidentare G G La deplierea scaunului. Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Prindeþi brida de reþinere 2 în cârligul 3 amplasat sub pernã 1. brida se poate rupe. Perna rabatatã trebuie întotdeauna asiguratã cu brida de reþinere. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Bancheta din spate la modelele cu cabinã dublã Pericol de accident ºi accidentare G Nu montaþi tipuri mai vechi de banchete (cu brida de ancorare pe partea stângã a spãtarului). perna se poate deplia întâmplãtor ºi astfel este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. 100 . Perna se va fixa automat. Tineþi perna 1 ferm ºi desfaceþi brida 2 din cârligul 3 amplasat sub pernã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele i Bridele de reþinere se fixeazã de tetierele din margine. Pãstraþi locaºurile de montare a banchetei din podeaua autovehiculului curate ºi fãrã corpuri strãine. Acestea nu pot fi fixate astfel încât sã poatã fi utilizate în condiþii de siguranþã. În caz de utilizare necorespunzãtoare. Centura de siguranþã poate oferi nivelul de siguranþã pentru care a fost proiectatã numai dacã se monteazã corect o banchetã corespunzãtoare. nici ca ancorã pentru fixarea încãrcãturii.

Poziþionaþi bancheta din spate în sensul de mers. Trageþi în sus perna pentru a scoate bancheta din locaºuri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Scaunele Din motive de siguranþã. Rotiþi toate manetele 1 banchetei complet în sus. Montarea banchetei Verificaþi locaºurile de montare 2 din podeaua autovehiculului. 3 1 Manetã 2 Locaºuri de montare 1 Manetã 101 . Trageþi în faþã bancheta pânã auziþi mecanismul de fixare cuplând. Demontarea banchetei din spate Maneta de fixare se aflã sub banchetã. Toate manetele 1 trebuie sã fie paralele cu podeaua autovehiculului. i Nu depãºiþi numãrul de locuri maxim admis pentru modelele înregistrate ca autovehicule de pasageri. pe suportul acesteia. Bancheta se deplaseazã înapoi în locaºurile din podeaua autovehiculului. locaºurile de montare a scaunelor trebuie montate la un Centru de Service Mercedes-Benz. Verificaþi manetele 1 de pe suporturile banchetei. în locaºurile de montare corespunzãtoare 2. Locaºurile de montare 2 trebuie sã fie curate ºi fãrã corpuri strãine.

Conduceþi numai dacã volanul este fixat corespunzãtor. Deplasaþi volanul în poziþia doritã. N46. În asemenea situaþii. Pericol de accidentare G 1 Reglarea coloanei de direcþie în plan orizontal 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Manetã Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Reglarea volanului Maneta pentru reglarea coloanei de direcþie se aflã sub aceasta. Aceºtia s-ar putea accidenta dacã încearcã sã regleze volanul. Apãsaþi maneta 3 pânã la capãtul cursei. Dispozitivul de reglare a volanului este din nou fixat. deoarece reglajele în plan vertical ºi orizontal pot provoca ieºirea volanului din poziþie. la efectuarea unui viraj. 3 Volanul fixat necorespunzãtor poate face manevrarea în condiþii de siguranþã mai dificilã.15-2028-31 Pericol de accident G Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Dispozitivul de reglare a volanului este deblocat. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. 102 . Trageþi maneta 3 pânã la capãtul cursei.

Comutatorul de lumini Comutatorul de lumini este situat între volan ºi portierã. farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pentru informaþii suplimentare. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Sistemul de iluminare Prevederile legale pot diferi în anumite þãri. Aprinderea farurilor pentru pentru fazã scurtã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). consultaþi secþiunea “Utilizarea autovehiculului” ( pagina 226). Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. 3 Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. lampã plãcuþã de înmatriculare ºi iluminare instrumente de bord B Aprindere faruri pentru fazã scurtã i În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul. 1 Faruri pentru fazã lungã 2 Claxonul optic 103 . Aprinderea farurilor pentru fazã lungã 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampa de control pentru lampa de ceaþã spate ‚ Aprindere lampã de parcare de pe partea stângã ˆ Aprindere lampã de parcare de pe partea dreaptã U Controlul automat al farurilor M Stingere lumini C Aprindere lãmpi laterale.

În acest caz. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. Utilizaþi numai modul manual de control al farurilor când circulaþi în þãri unde conducerea cu faza scurtã este prevãzutã prin lege. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. G În cazul în care comutatorul de lumini este rotit în poziþia U: farurile s-ar putea stinge temporar datoritã intensitãþii mari a luminii. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare se aprind/sting automat. dacã farurile se sting pentru scurt timp. de exemplu provenind de la autovehiculele de pe sensul opus. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice situaþie. Modul funcþionare permanentã a farurilor La autovehiculele dotate cu taste pe volan. Farurile pentru fazã scurtã. Lãmpile laterale se aprind/sting automat când cheia se aflã în poziþia1 ( pagina 93) în comutatorul de contact. când motorul este pornit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). farurile nu se aprind automat pe timp de ceaþã Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. În caz contrar. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. se poate regla modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 132). Trageþi comutatorul mixt scurt în direcþia 2. în funcþie de condiþiile de iluminare. În caz contrar. Farurile pentru fazã scurtã. puteþi cauza un accident. lãmpile laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse când motorul este pornit. 104 . Modul automat al farurilor este doar un sistem de asistenþã. Deplasaþi comutatorul mixt înainte 1. Lampa de control A de pe panoul de bord se aprinde. Pericol de accident Când este întuneric. 3 Claxonul optic Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Aceastã posibilitate nu este valabilã în þãrile în care utilizarea modului funcþionare permanentã a farurilor este obligatorie prin lege. Lampa de control B de pe panoul de bord se aprinde. rotiþi comutatorul din poziþia U în poziþia B doar când autovehiculul staþioneazã. farurile pentru fazã scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat când intensitatea luminii ambientale scade sub un nivel prestabilit. Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M. Controlul automat al farurilor Lãmpile laterale.

între portiera ºoferului ºi volan. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã posterioare. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Proiectoarele/lampa de ceaþã posterioarã Aprinderea proiectoarelor de ceaþã Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse. Lampa de control galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. 1 Semnalizator de direcþie dreapta 2 Semnalizator de direcþie stânga Deplasaþi comutatorul mixt în sus 1 sau în jos 2 pânã la cuplarea acestuia. 105 . Lampa de control verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. deplasaþi comutatorul mixt în sus sau în jos numai pânã la punctul de rezistenþã ºi menþineþi-l în poziþia respectivã. Trageþi comutatorul 1 în primul punct de rezistenþã. În acest caz. 3 i 1 Comutatorul de lumini 2 Lampa de control pentru proiectoarele de ceaþã 3 Lampã de control pentru lampa de ceaþã spate Dacã doriþi sã indicaþi un viraj scurt. Comutatorul mixt revine automat în poziþia iniþialã dacã volanul este rotit suficient. Semnalizatoarele de direcþie Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. Trageþi comutatorul 1 în al doilea punct de rezistenþã. Comutatorul de lumini este situat. rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau C. Aprinderea lãmpii de ceaþã posterioare Lãmpile laterale sau faza scurtã trebuie sã fie aprinse.

de exemplu. Acest lucru poate duce la deteriorarea vizibilitãþii ºi ar putea orbi participanþii la trafic de pe sensul opus. Autovehiculul nu este semnalizat suficient în spate ºi poate fi vãzut de alþi participanþi la trafic numai din apropiere. unghiul descendent al fasciculelor se modificã în funcþie de numãrul de pasageri. În caz contrar. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou butonul. asiguraþi-vã cã autovehiculul este semnalizat în spate în conformitate cu normele în vigoare la nivel naþional. G 3 Lãmpile posterioare vor fi ascunse atunci când: dechideþi oblonul din spate la vehiculele cu benã deschideþi uºile posterioare la un unghi de aproximativ 90° (poziþie de fixare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul este oprit. sau de gradul de încãrcare a compartimentului de încãrcare. Butonul de acþionare este situat pe consola centralã. 1 Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor 106 . Toate semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent. prin intermediul unui triunghi reflectorizant. Pericol de accident Reglarea fasciculului farurilor Dispozitivul de control al fasciculelor farurilor adapteazã unghiul descendent al fasciculelor la gradul de încãrcare. Rozeta pentru reglarea fasciculului farurilor este situatã între portiera ºoferului ºi comutatorul de lumini. 1 Butonul de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare: apãsaþi butonul. Din acest motiv. Astfel de situaþii pot determina producerea unui accident.

i Dacã aþi aprins semnalizatoarele corespunzãtoare uneia dintre direcþii. Asiguraþi-vã cã farurile pentru fazã scurtã sunt aprinse ( pagina 103). Iluminarea adaptivã (autovehicule cu faruri bi-xenon) Iluminarea în viraje este asiguratã de faruri speciale. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon nu dispun de rozetã de reglare a fasciculului. Activarea funcþiei de iluminare adaptivã Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului mixt ( pagina 105). Selectaþi poziþia 0 dacã autovehiculul este încãrcat. iluminarea adaptivã este activatã numai prin rotirea volanului. Acestea sunt reglate automat. La viteze între 40 km/h ºi 70 km/h. Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe partea interioarã a curbei se aprinde. Iluminarea adaptivã este dezactivatã. Funcþia de iluminare adaptivã este opritã la viteze de peste 70 km/h. iluminarea adaptivã este activatã atât prin acþionarea semnalizatoarelor. La cuplarea în marºarier. acestea ilumineazã zona în care va ajunge autovehiculul. dar rotiþi volanul în direcþia opusã. 3 107 . Lampa pentru iluminare adaptivã situatã pe aceeaºi parte cu semnalizatoarele active este aprinsã. sau Readuceþi volanul în poziþia medianã. cât ºi prin rotirea volanului. La efectuarea virajului. Dezactivarea funcþiei de iluminare adaptivã Stingeþi semnalizatoarele de direcþie. sau Acþionaþi volanul pentru a efectua virajul. este aprinsã lampa pentru iluminare adaptivã corespunzãtoare direcþiei semnalizate. i La viteze sub 40 km/h. este activatã iluminarea adaptivã din partea autovehiculului corespunzãtoare exteriorului virajului. Semnalizarea direcþiei nu va afecta iluminarea adaptivã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Rotiþi rozeta 1 în poziþia în care ºoseaua este luminatã între 40 m ºi 100 m în faþa autovehicului. Lãmpile pentru iluminare adaptivã de pe ambele pãrþi ale autovehiculului se vor aprinde scurt ºi simultan în cazul în care rotiþi volanul într-o direcþie ºi apoi imediat în cealaltã.

1 Pentru iluminarea habitaclului 2 Control automat 3 Pentru dezactivarea iluminãrii habitaclului. 108 . Iluminarea habitaclului este dezactivatã. Iluminarea adaptivã rãmâne aprinsã timp de maxim 3 minute. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 5. chiar dacã semnalizarea direcþiei este încã activã. Funcþia este activatã. Pentru activare: apãsaþi tasta 5. Iluminarea habitaclului porneºte ºi se opreºte din nou automat. Iluminarea anterioarã a habitaclului prin intermediul paoului de control situat pe plafon Controlul automat Iluminarea zonei anterioare a habitaclului (dar nu luminile posterioare din habitaclu) va fi activatã dacã: descuiaþi autovehiculul deschideþi o portierã scoateþi cheia din contact Iluminarea zonei anterioare a habitaclului este dezactivatã automat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare i Iluminarea adaptivã va rãmâne activã pentru o scurtã perioadã. 3 Iluminarea zonei anterioare a habitaclului Iluminarea standard a zonei anterioare a habitaclului 1 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea stângã 2 Pentru a aprinde/stinge lampa de lecturã de pe partea dreaptã 3 Lampa de lecturã pe partea dreaptã 4 Iluminarea habitaclului 5 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de control automat al iluminãrii habitaclului 6 Pentru aprinderea/stingerea lãmpii centrale 7 Lampa de lecturã pe partea stângã i Iluminarea habitaclului se opreºte dupã aproximativ 20 de minute. Apoi se stinge. chiar dacã deschideþi o portierã. dacã o portierã rãmâne deschisã.

Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 porneºte. comutatorul general se aflã între volan ºi contact. la autovehiculele dotate cu un panou de control pe plafon. Activarea/dezactivarea iluminãrii confortabile a zonei posterioare a habitaclului La microbuzele prevãzute cu mod de iluminare confortabilã a zonei posterioare a habitaclului. care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea respectivei plafoniere. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. Apãsaþi din nou butonul 6. indiferent de poziþia comutatorului general. Lampa de lecturã 3 sau 7 se va stinge. Se va aprinde lampa de lecturã 3 sau 7. i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute. Apãsaþi tasta 1 sau 2. Stingerea/aprinderea lãmpilor de lecturã. Iluminarea anterioarã a habitaclului 4 se opreºte. 3 Plafoniera ºi comutatorul posterioare i Dacã aprindeþi manual una din lãmpile de lecturã. Fiecare plafonierã posterioarã este dotatã cu un comutator. 3 Control automat 109 . dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. i Dacã aprindeþi manual una din plafoniere. 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. comutatorul pentru iluminarea zonei posterioare este situat pe plafoniera din compartimentul de încãrcare/pasageri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Controlul manual Apãsaþi butonul 6. Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului Activarea/dezactivarea iluminãrii zonei posterioare a habitaclului Pentru autoutilitare carosate/microbuze echipate standard cu plafoniere posterioare. aceasta se va opri automat dupã 20 de minute. Apãsaþi tasta 1 sau 2.

iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte automat dupã 60 de minute. Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. treceþi iar comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2 3 1 Pentru iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului 2 Controlul automat al iluminãrii habitaclului 3 Pentru dezactivarea iluminãrii pãrþii posterioare a habitaclului. Toate plafonierele posterioare se vor stinge. Dacã doriþi sã reactivaþi iluminarea posterioarã. Dacã uºile culisante/posterioare sunt închise. Controlul automat Pentru activare: treceþi comutatorul general pentru iluminarea habitaclului în poziþia 2. trebuie sã: deschideþi o portierã puneþi din nou contactul. indiferent de poziþia comutatorului plafonierei respective. iluminarea posterioarã a habitaclului va porni atunci când: deschideþi o portierã descuiaþi autovehiculul 110 . chiar dacã pe plafonierele posterioare ( pagina 109) comutatoarele sunt în poziþia On (pornit) 1. În cazul în care comutatoarele de pe plafonierele posterioare ( pagina 109) sunt setate pe control automat 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 3 a comutatorului. dacã este deschisã o uºã culisantã sau posterioarã. Plafonierele posterioare vor fi aprinse când comutatoarele de pe acestea ( pagina 109) nu sunt în poziþia Off (oprit) 2. Comutator general pentru iluminarea posterioarã i Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului se opreºte dupã 20 de minute.

iluminarea posterioarã a habitaclului va fi activatã timp de aproximativ 2 minute. 111 . În caz contrar. Astfel se previne aprinderea accidentalã a iluminãrii în partea posterioarã a habitaclului de cãtre senzorul de miºcare. i Dacã senzorul detecteazã miºcare în compartimentul de încãrcare. Dacã se detecteazã o nouã miºcare. laser clasa 1M. iar lumina rãmâne aprinsã. Pericol de accidentare Iluminarea pãrþii posterioare a habitaclului poate fi activatã cu o întârziere de maxim 4 secunde. i Senzorul de miºcare este dezactivat automat dacã nu se înregistreazã nici o modificare a interiorului autovehiculului timp de mai multe ore. de exemplu deschiderea unei uºi. Nu priviþi direct sursa de radiaþie infraroºie invizibilã. dacã: comutatorul de pe plafonierã este setat pe ( pagina 109) “automatic control” (control automat) autovehiculul staþioneazã. rotirea cheii în contact. timpul de iluminare este resetat. G 3 Senzorii de miºcare utilizeazã fascicule infraroºii emise de LED-uri (diode luminescente). Astfel se previne descãrcarea bateriei. maneta schimbãtorului de viteze este în poziþia P ºi frâna de serviciu nu este apãsatã autovehiculul nu a fost încuiat din exterior prin intermediul cheii i Nu atârnaþi obiecte (de exemplu haine) în compartimentul pentru încãrcare. cu instrumente optice. frâna de parcare este acþionatã. atunci când autovehiculul staþioneazã. iar cea de serviciu nu este apãsatã sau la autovehiculele cu transmisie automatã. puteþi suferi un accident la nivel ocular.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de iluminare Senzorul de miºcare din compartimentul de încãrcare La autoutilitarele carosate echipate cu senzor de miºcare în compartimentul de încãrcare. iluminarea interioarã poate fi activatã ºi de miºcare. etc.

3 0 112 . tasta . Afiºajul integrat în panoul de bord este activat la: deschiderea portierei ºoferului punerea contactului acþionarea tastei de resetare 0 aprinderea luminilor Panoul de bord 1 Autovehicule fãrã taste pe volan 2 Autovehicule cu taste pe volan Afiºajul este dezactivat automat dupã aproximativ 30 de secunde dacã: luminile autovehiculului nu sunt activate cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contactîn comutatorul de contact ( pagina 93) Pericol de accident G În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. mesajele de defecþiune ºi de avertizare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Prezentarea generalã completã a panoului de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 29). În acest scop. sau defectarea sistemelor. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Manevrabilitatea poate fi afectatã. nu va fi afiºat niciun mesaj. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. cum ar fi viteza ºi temperatura exterioarã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 Tasta de meniu Tasta de resetare Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). 3 Taste de reglare tasta . care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. lãmpile de control ºi de avertizare. În acest caz. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului.

În acest mod. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare. 5. De asemenea.. Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. i În cazul autovehiculelor dotate cu mod de acþionare automatã a farurilor: Iluminarea instrumentelor se regleazã odatã cu modul automat al farurilor. 113 . atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. Notã privind protecþia mediului H Evitaþi turaþiile mari ale motorului. . Mai luminos: Apãsaþi tasta . alimentarea cu carburant este întreruptã atunci când se ajunge în zona roºie.. Turaþiile mari cresc inutil consumul de carburant ºi agreseazã mediul înconjurãtor prin creºterea nivelului de emisie a noxelor. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). este posibilã deteriorarea motorului. volanul va fi mult mai dificil de controlat. În astfel de cazuri. Iluminarea instrumentelor de bord Atunci când luminile sunt aprinse. de exemplu 120 km/h. ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat. În caz contrar. este emis un semnal acustic atunci când autovehiculul atinge viteza maxim admisã. puteþi regla intensitatea luminii instrumentelor utilizând tastele .. Tahometrul Zona roºie a tahometrului indicã plaja de supraturare a motorului. ºi ... Vitezometrul 3 i În unele þãri. Pentru a proteja motorul. Mai întunecat: Apãsaþi tasta . este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Tastele de reglare .

Menþineþi apãsat butonul de resetare 0 pânã când contorul de parcurs parþial ajunge la 0. 4 Lampã de avertizare nivel carburant ( pagina 286) 114 .0.Prezentarea detaliatã a comenzilor Panoul de bord Indicatorul nivelului de carburant Resetarea contorului de parcurs parþial Autovehicule cu taste pe volan: Asiguraþi-vã cã afiºajul integrat în vitezometru indicã contorul de parcurs parþial ( pagina 122). 3 Indicatorul nivelului de carburant 1 2 Autovehicule fãrã taste pe volan Autovehicule cu taste pe volan 3 Indicatorul poziþiei clapetei buºonului de alimentare cu carburant Ö: buºonul de alimentare este situat pe partea stângã.

Informaþiile de pe afiºaj ºi setãrile sistemului de operare pot fi controlate prin intermediul tastelor de reglare de pe panoul de bord. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de drum ºi de trafic. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apelarea informaþiilor de stare ale autovehiculului setãri Pericol de accident Nu sprijiniþi capul sau pieptul de volan sau bord în timpul acþionãrii tastelor de reglare. În astfel de cazuri. Nu introduceþi mâna printre spiþele volanului pentru utilizarea tastelor de reglare.. Vezi mãsurile de siguranþã pentru airbaguri ( pagina 47). Informaþii afiºate standard Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj. În acest mod. De asemenea. 115 . sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate G Tastele de reglare . . este posibil sã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi un accident.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare fãrã taste pe volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului. 3 1 Contorul de parcurs total 2 Contorul de parcurs parþial sau limita de vitezã sunt setate prin intermediul sistemelor Speedtronic variabil ( pagina 194) sau Speedtronic permanent ( pagina 196) 3 Ora 4 Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital 5 Indicatorul nivelulului de carburant ( pagina 114) 6 Poziþia schimbãtorului de viteze. 5. 0 sau trebuie acþionate numai când condiþiile de trafic permit acest lucru. volanul va fi mult mai dificil de controlat..

pânã când cifrele orei sunt afiºate intermitent. este posibil ca autovehiculul sã intre în derapaj. de exemplu la ieºirea din garaj. 3 Afiºarea temperaturii exterioare Pericol de accident G Chiar dacã temperatura afiºatã se situeazã deasupra punctului de îngheþ. Din acest motiv. 116 . De asemenea. este necesarã adaptarea permanentã a stilului de conducere ºi a vitezei la condiþiile meteo. Setaþi minutele prin intermediul tastei . Aceste întârzieri previn afiºarea incorectã a temperaturii datoratã cãldurii degajate de motor când autovehiculul staþioneazã sau se deplaseazã cu vitezã redusã. În cazul în care conduita de drum nu este adaptatã condiþiilor. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde Sistemul acceptã modificarea setãrilor Setarea ceasului Puneþi contactul ( pagina 93). i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Setaþi ora prin intermediul tastei . Temperatura exterioarã indicatã pe afiºaj va fi înlocuitã cu vitezometrul digital. Meniuri Funcþia Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Verificare nivel ulei de motor Selectaþi/setaþi momentul de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Setarea ceasului Setarea datei Pagina 248 232 181 243 116 117 i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. În anumite cazuri. Menþineþi apãsatã tasta de meniu 5 mai mult de o secundã. valoarea indicatã se va schimba continuu..Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Modificarea informaþiilor afiºate standard Puneþi contactul ( pagina 93). sau . Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. poate exista o scurtã întârziere în afiºarea temperaturii exterioare. pot exista întârzieri în afiºarea creºterii temperaturii exterioare.. mai ales în zone împãdurite sau pe poduri. Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat. sau . Apãsaþi tasta de resetare 0. suprafaþa carosabilului poate fi îngheþatã.

117 . Cifrele aferente lunii sunt afiºate intermitent. 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. sau . Apãsaþi tasta de resetare 0. pânã când cifrele zilei sunt afiºate intermitent. Setaþi anul prin intermediul tastei .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare fãrã taste pe volan Setarea datei Puneþi contactul ( pagina 93). sau . Cifrele aferente anului sunt afiºate intermitent. Apãsaþi tasta de resetare 0. Setaþi ziua prin intermediul tastei . valoarea indicatã se va schimba continuu. Apãsaþi tasta de meniu 5 în mod repetat.. Setaþi luna prin intermediul tastei . sau ...

Prin intermediul sistemului de operare puteþi efectua urmãtoarele operaþii: apela informaþiile de stare ale autovehiculului Volanul cu taste Puteþi controla afiºajul ºi setãrile sistemului de operare prin intermediul tastelor situate pe volan. Pericol de accident G Utilizaþi sistemul de operare numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. 1 Afiºaj Comandarea sistemului de operare 2 Selectarea unui submeniu sau reglarea volumului + Sus/creºte volumul . 118 . Informaþiile furnizate de sistemul de operare sunt prezentate pe afiºaj.Jos/scade volumul 3 Utilizarea telefonului s Preia un apel/începe formarea numãrului t Terminã un apel/respinge un apel N46.10-2071-31 4 Navigare între meniuri è Înainte · Înapoi 5 Navigarea între submeniuri j Înainte k Înapoi 3 setãri Puteþi utiliza sistemul de operare pentru aflarea datei la care este programatã urmãtoarea inspecþie tehnicã periodicã. În caz contrar nu veþi putea vizualiza condiþiile de drum ºi trafic ºi este posibilã producerea unui accident. dar ºi pentru setarea limbii de afiºare a mesajelor pe panoul de bord ºi pentru multe altele.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Sistemul de operare este activat la punerea contactului.

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. Informaþiile afiºate se modificã la apãsarea unei taste de pe volan. De exemplu, meniul Audio conþine funcþii pentru comandarea radioreceptorului sau a CD player-ului. Puteþi utiliza o funcþie pentru afiºarea unei informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: dacã þineþi apãsatã tasta è sau · meniurile vor fi afiºate secvenþial. Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k, funcþiile din acelaºi meniu vor fi afiºate secvenþial. Meniul Settings (Setãri) nu conþine funcþii, ci submeniuri prin intermediul cãrora puteþi apela sau modifica o setare. Modul de control al acestor submeniuri este descris în cadrul secþiunii "Meniul Setãri" ( pagina 125). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele opþionale instalate la bordul autovehiculului. În cele ce urmeazã sunt descrise meniurile autovehiculelor dotate cu sistemul COMAND APS.

3

119

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Prezentarea generalã a meniurilor În figura de mai jos sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos.

3

N54.32-2230-31

În imagine este prezentat un exemplu de meniuri la autovehiculele dotate cu sistemul COMAND APS.

120

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Tabelul de mai jos prezintã meniurile ºi fiecare funcþie în parte. Meniul 1 Indicaþie Meniul 2 Sistemul audio Meniul 3 Sistemul de navigaþie Meniul 4 Memorie defecþiuni Afiºare defecþiuni Meniul 5 Setãri Revenire la setãrile implicite Submeniul panoului de instrumente Submeniul Orã/Datã1 Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi
1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio, sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20.

Meniul 6 Calculator de bord Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului

Meniul 7 Telefonul Introduceþi codul PIN

Informaþii standard care Selectare Activare includ contorul de post de radio indicaþii de parcurs parþial ºi traseu contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Comenzi/submeniuri Afiºare a datei programate pentru verificare tehnicã Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Acþionare CD player/ schimbãtor de CD-uri

3

Date statistice de Cãutare nume consum dupã în agenda resetare telefonicã Cãutare ultimele numere apelate

121

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan

i
Tabelul de prezentare a meniurilor conþine termeni generici, care nu sunt întotdeauna afiºaþi de cãtre sistemul de operare. Termenii generici utilizaþi sunt destinaþi sã vã faciliteze familiarizarea cu meniurile.

Meniul Utilizare În cadrul meniului Utilizare, puteþi selecta urmãtoarele funcþii prin intermediul tastei j sau k: Funcþia Informaþii standard care includ contorul de parcurs parþial ºi contorul de parcurs total Afiºare temperaturã lichid de rãcire Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Sistemuldemonitorizare apresiunii în pneuri Verificaþi nivelul uleiului de motor (numai la autovehiculele cu motor diesel) Informaþii afiºate standard Implicit, afiºajul multifuncþional afiºeazã contorul de parcurs total ºi contorul de parcurs parþial în partea sa superioarã. Acest mod de afiºare este definit ca informaþii afiºate standard. Pagina 122 123 248 243 234 Partea superioarã a afiºajului 1 2 3 4 5 Contor de parcurs parþial Contor de parcurs total Temperatura exterioarã sau vitezometrul digital Ora Poziþia schimbãtorului de viteze, sau gama de viteze actualã în cazul transmisiei automate N54.32-2194-31

3

Sistemul de operare afiºeazã gama de setare odatã cu prima funcþie din meniu. În cazul Sound 5/Sound 20, sistemul de operare va afiºa întotdeauna informaþiile pentru meniurile Audio ºi TEL (telefon) în limba englezã. Acest lucru este valabil chiar dacã a fost selectatã o altã limbã pentru informaþiile afiºate.

Partea inferioarã a afiºajului

122

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Dacã informaþiile afiºate diferã de cele standard, apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la apariþia informaþiilor afiºate standard. Afiºarea temperaturii lichidului de rãcire Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea temperaturii lichidului de rãcire. Meniul Audio Prin intermediul funcþiilor din meniul Audio, puteþi controla sistemul audio atunci când acesta este pornit. Dacã sistemul audio nu este pornit, va fi afiºat mesajul AUDIO off (sistemul audio oprit). Funcþia Selectare post de radio N54.32-2195-31 Utilizare CD player/ schimbãtor de CD-uri Selectarea unui post radio Porniþi radioreceptorul. Temperatura afiºatã poate urca pânã la 120 °C când autovehiculul este condus în condiþii normale ºi lichidul de rãcire conþine o cantitate corecþã de agent anticoroziune ºi antigel. Creºterea temperaturii cãtre capãtul scalei este acceptabilã în condiþii de temperaturã exterioarã ridicatã ºi când circulaþi pe teren montan. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea postului selectat. Pagina 123 123 N54.32-2197-31

1 Lungimea de undã, cu numãrul poziþiei din memorie, dacã este setatã 2 Postul Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la gãsirea postului dorit.

3

i
Memorarea posturilor noi este posibilã numai prin utilizarea radioreceptorului. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. De asemenea, puteþi utiliza radioreceptorul în modul normal. Utilizarea CD player-ului Porniþi radioreceptorul ºi selectaþi CD player-ul. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

123

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea informaþiilor referitoare la CD-ul redat curent. N54.32-2198-31 Meniul Navigaþie În meniul NAV , puteþi seta afiºajul astfel încât sã afiºeze informaþiile furnizate de funcþia de indicare a traseului din sistemul de navigaþie. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Navigaþie. Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje, în funcþie de starea sistemului de navigaþie: Mesajul NAV off (sistem de navigaþie inactiv) va fi afiºat dacã sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS nu sunt activate. În cazul în care nu este activã funcþia de indicare a traseului, pe afiºaj va apãrea relevmentul busolei. Urmãtorul mod de afiºare constituie un exemplu pentru informaþiile apãrute pe afiºaj, când este activatã funcþia de indicare a traseului:

3
1 CD-ul curent (cu schimbãtor de CD-uri) 2 Piesa curentã Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la selectarea piesei dorite.

N54.32-2201-31

i
Informaþii privind modul de activare a funcþiei de indicare a traseului puteþi gãsi în instrucþiunile de utilizare pentru sistemele Sound 50 APS sau COMAND APS.

N54.32-2200-31

1 Relevment busolã

124

Prezentarea detaliatã a comenzilor
Sistemul de operare cu taste integrate în volan
Meniul Memorie defecþiuni Meniul Memorie defecþiuni afiºeazã eventualele defecþiuni apãrute. Mesajul afiºat depinde de apariþia defecþiunilor. Pericol de accident Defecþiuni apãrute În cazul în care au avut loc defecþiuni, va fi afiºat numãrul acestora. Meniul Setãri Meniul Settings (setãri) are douã funcþii: resetare timp de 3 secunde), prin care puteþi sduce toate setãrile la valorile implicite N54.32-2202-31 1 Numãrul de defecþiuni înregistrate Apãsaþi tasta j sau k. Puteþi viziona pe rând defecþiunile apãrute. Defecþiunile potenþiale sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 294). o serie de submeniuri pe care le puteþi utiliza pentru efectuarea de setãri individuale Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri). funcþia To reset: Press reset button for 3 sec. (pentru resetare: apãsaþi tasta de

G

Sistemul de operare înregistreazã ºi afiºeazã numai mesajele de defecþiune ºi de avertizare provenite de la anumite sisteme. Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. În caz contrar, este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional.

3

Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului corespunzãtor furnizat de memoria defecþiunilor. Nicio defecþiune Mesajul No malfunctions (nicio defecþiune) apare în cazul în care nu a avut loc nicio defecþiune.

i
Defecþiunile memorate sunt anulate când opriþi contactul. În cazul repetãrii unor defecþiuni, acestea vor fi reafiºate.

125

Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. Selectaþi o funcþie dintr-un submeniu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Resetarea generalã N54. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. lights (lumini de deplasare). Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde. funcþia Driv. modificãrile nu vor fi adoptate.32-2203-31 Puteþi reseta toate funcþiile din toate submeniurile. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. Resetarea funcþiilor unui submeniu Puteþi selecta revenirea tuturor funcþiilor dintr-un submeniu la setãrile implicite. Apãsaþi tasta de resetare 0 timp de apoximativ 3 secunde. 126 . nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Din motive de siguranþã. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. De exemplu. 3 Meniul Setãri Funcþia Resetarea generalã Resetarea funcþiilor unui submeniu Submeniuri în meniul Setãri Submeniul Panou de instrumente Submeniul Orã/Datã Submeniul Iluminare Submeniul Autovehicul Submeniul Sistem de încãlzire auxiliarã Submeniul Facilitãþi Pagina 126 126 127 129 131 132 134 178 136 i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. revenind la setãrile implicite de la producãtor. Va fi afiºat un mesaj care vã va solicita sã apãsaþi încã o datã tasta de resetare 0 pentru confirmare. Majoritatea funcþiilor submeniului respectiv vor reveni la setãrile implicite. Apãsaþi din nou tasta de resetare 0.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã nu apãsaþi tasta de resetare 0 a doua oarã pentru confirmare. nu este posibilã resetarea tuturor funcþiilor în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. din submeniul Lighting (iluminare) va rãmâne neschimbatã. lights (lumini de deplasare). N54. De exemplu. modificãrile nu vor fi adoptate. Bara indicatoare trece la urmãtorul submeniu. Vor fi afiºate submeniurile disponibile. Submeniuri din meniul Setãri Apãsaþi tasta j. Puteþi selecta individual funcþiile din submeniuri prin apãsarea tastei j. sau tasta æ pentru derulare în sus. Meniurile sunt aranjate ierarhic. Meniul Settings (setãri) va reveni pe afiºaj dupã aproximativ 5 secunde.32-2204-31 3 Setãrile pot fi schimbate prin reapãsarea tastei æ sau ç. Apãsaþi tasta ç. Numãrul total al submeniurilor nu poate fi afiºat simultan. 127 . apãsaþi tasta ç pentru derulare în jos. Informaþii suplimentare sunt oferite în paginile urmãtoare. Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu. Din motive de siguranþã. funcþia Driv.

sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20. 128 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Panoul de bord ( pagina 129) Orã/Datã1 ( pagina 131) Sistemul de iluminare ( pagina 132) Setare mod de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/inactiv Autovehicul ( pagina 134) Sistemul de încãlzire auxiliarã ( pagina 175) Setare orã de activare Ora (setare moment de activare) Minute (setare moment de activare) Facilitãþi ( pagina 136) Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Setare ora (ceas) 3 Alegere unitate de mãsurã a vitezei Setare minute (ceas) Setare Speedtronic permanent Setare posturi de radio Setãri asociate unei taste Alegere unitate de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Alegere unitate de mãsurã pentru presiunea în pneuri Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Setare sensibilitate ºtergãtoare 1 Submeniul Orã/Datã este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio.

Setarea curentã este evidenþiatã. (vitezometru digital). cluster (panou de bord) prin intermediul meniului Settings(setãri) ( pagina 125).32-2206-31 129 . cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Alegerea unitãþii de mãsurã a vitezei Selectaþi submeniul Inst.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Panoul de bord Puteþi accesa submeniul Inst. Funcþia Alegere unitate de mãsurã a temperaturii Alegere unitate de mãsurã pentru vitezometru ºi contorul de parcurs total Selectare limbã Selectare afiºaj pentru linia de stare Pagina 129 129 130 130 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de vitezã pentru toate mesajele afiºate: km/h sau mph (kilometri sau mile pe orã). cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Dig.32-2205-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de temperaturã pentru toate mesajele afiºate: °C (grade Celsius) sau °F (grade Fahrenheit). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Trip (cãlãtorie). speedo.32-2236-31 N54. 3 Alegerea unitãþii de mãsurã a temperaturii Selectaþi submeniul Inst. Alegerea unitãþii de mãsurã pentru contorul de parcurs total Selectaþi submeniul Inst. Setarea curentã este evidenþiatã. N54. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Temperat. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. (temperaturã). Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta unitatea de distanþã pentru toate mesajele afiºate: km (kilometri) sau miles (mile). N54.

Sunt disponibile urmãtoarele setãri: Germanã Englezã Englezã americanã Francezã N54. Setarea curentã este evidenþiatã. N54.32-2237-31 Alegerea unitãþii de mãsurã pentru presiunea în pneuri Selectaþi submeniul Inst.32-2208-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta afiºarea temperaturii exterioare sau a vitezei. Italianã Spaniolã Selectarea afiºajului pentru linia de stare Selectaþi submeniul Inst. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. (selecþie afiºaj). N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectarea limbii Selectaþi submeniul Inst. Selectaþi unitatea de mãsurã pentru presiunea din pneuri prin intermediul tastei æ sau ç bar sau psi. 130 . 3 Setarea curentã este evidenþiatã. Informaþiile selectate sunt afiºate permanent în partea inferioarã a afiºajului. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Language (Limbã). (presiunea în pneuri).32-2207-31 Selectaþi limba de afiºare a mesajelor sistemului de operare prin apãsarea tastei æ sau ç. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Select displ. cluster (panou de bord) prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Tyre press. Setarea curentã este evidenþiatã.

i Submeniul Clock/Date (orã/datã) este disponibil numai dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem audio.minute). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Hours (setare ceas .32-2210-31 Setaþi minutul prin intermediul tastei æ sau ç. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului 12/24 h.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Orã/Datã Puteþi accesa submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125).32-2211-31 Prin intermediul tastei æ sau ç alegeþi formatul 12 h sau 24 h . Alegerea formatului de afiºare pentru ceas Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. 3 N54. este posibilã setarea orei numai prin intermediul sistemului audio. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Set clock Minutes (setare ceas . sau dacã dispune de Sound 5/Sound 20. Setarea minutelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. 131 . Funcþia Setare orã (ceas) Setare minute (ceas) Alegere format de afiºare ceas Setare zi (datã) Setare lunã (datã) Setare an (datã) Pagina 131 131 131 132 132 132 N54. N54.orã).32-2209-31 Setaþi ora prin intermediul tastei æ or ç. Setarea orelor Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Setarea curentã este evidenþiatã. Dacã autovehiculul este dotat cu sistem COMAND APS sau Sound 50 APS.

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Day (datã . Setarea anului Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.an).32-2213-31 Setaþi luna prin intermediul tastei æ sau ç. Submeniul Iluminare Puteþi accesa submeniul Lighting (Iluminare) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). urmãtoarele lumini se aprind automat când motorul este pornit: lãmpile laterale ºi farurile pentru fazã scurtã Lãmpile de poziþie posterioare Lampa plãcuþei de înmatriculare N54. 132 . Setarea lunii Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç. Funcþia Setaþi modul de funcþionare permanentã a farurilor Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare activ/ inactiv Pagina 132 133 134 3 N54. Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M.32-2212-31 Setaþi ziua prin intermediul tastei æ sau ç.zi). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Month (datã .32-2214-31 Setaþi anul prin intermediul tastei æ sau ç. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Date Year (datã .lunã). N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea zilei Selectaþi submeniul Clock/Date (orã/ datã) prin intermediul tastei æ sau ç.

lights (lumini de drum). Setarea curentã este evidenþiatã.32-2216-31 Utilizând tasta æ sau ç pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) funcþia de semnalizare telecomandatã a poziþiei. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Loc. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Driv. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea implicitã este Constant în þãrile unde modul de funcþionare constantã a farurilor este obligatoriu. lights (lumini de drum) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. Modul funcþionare constantã a farurilor rãmâne activ în cazul în care comutatorul este în poziþia U. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Din motive de siguranþã. Din motive de siguranþã. puteþi efectua aceastã setare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. 133 . sau dacã: deschideþi portiera ºoferului introduceþi cheia în contact încuiaþi autovehiculul cu cheia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). i Dacã treceþi comutatorul de lumini în poziþia C sau B. Activarea sau dezactivarea semnalizãrii telecomandate a poziþiei Dacã treceþi semnalizarea telecomandatã a poziþiei pe On (activ). lighting (semnalizare telecomandatã a poziþiei). urmãtoarele lãmpi se aprind odatã cu descuierea telecomandatã a autovehiculului: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare Proiectoarele N54. 3 N54. nu este posibilã resetarea funcþiei Driv.32-2215-31 Lighting Setting only possible at standstill (Reglarea sistemului de iluminare este posibilã numai în repaus) Selectaþi între utilizarea manualã a sistemului de iluminare ºi modul funcþionare constantã a farurilor cu ajutorul tastei æ sau ç. Pe afiºaj va fi apãrea urmãtorul mesaj: Semnalizarea telecomandatã a poziþiei devine inactivã dupã 40 de secunde. se va aprinde lumina aferentã.

Submeniul Autovehicul Puteþi accesa submeniul Vehicle (autovehicul) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Dacã aþi setat funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare.32-2217-31 Setare posturi de radio Setare sensibilitate ºtergãtoare Selectarea posturilor de radio Funcþia Search (cãutare) vã permite sã stabiliþi dacã radioul va cãuta un nou post sau un post anterior memorat. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (iluminare). Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Headlamps (lãmpi exterioare). urmãtoarele lãmpi se aprind: lãmpile laterale lãmpile de poziþie posterioare lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta dacã luminile vor rãmâne aprinse ºi pentru cât timp.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Setarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare Funcþia Headlamps (headlamps delayed switch-off) (funcþia de stingere temporizatã a lãmpilor exterioare) vã permite sã alegeþi dacã iluminarea exterioarã va rãmâne sau nu activã dupã închiderea portierelor. dupã oprirea motorului. dupã ce motorul a fost oprit. Pagina 196 134 135 3 i Puteþi reactiva aceastã funcþie în interval de 10 minute prin deschiderea unei portiere. Luminile se vor stinge dupã 60 de secunde dacã nu deschideþi o portierã. 134 . Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul). Setarea curentã este evidenþiatã. sau dacã închideþi o portierã. la fiecare pornire a acestuia switched on ( pagina 123) (fãrã sound). Funcþia Setare sistem Speedtronic permanent N54.

Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Wipe sens. Setarea sensibilitãþii ºtergãtoarelor Puteþi utiliza funcþia Wipe sens. (sensibilitate ºtergãtoare) pentru setarea sensibilitãþii senzorului de ploaie.32-2249-31 din memorie cel mai apropiat 135 . (sensibilitate ºtergãtoare). Level 1 (nivel 1): foarte sensibil ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie slabã Level 2 (nivel 2): sensibilitate N54.32-2219-31 moderatã scãzutã 3 Level 3 (nivel 3): sensibilitate ºtergãtoarele intrã în funcþiune la ploaie abundentã N54. Setarea curentã este evidenþiatã. Setarea curentã este evidenþiatã. Freqvency (Frecvenþa): este selectat cel mai apropiat post de pe lungimea de undã respectivã Memory (Memoria): este selectat postul Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta nivelul sensibilitãþii senzorului de ploaie. Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta modul în care radioul se va acorda pe post.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Search (cãutare). Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Vehicle (autovehicul).

N54. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Setting only possible at standstill (Reglarea este posibilã numai în repaus). Setãri asociate unei taste Puteþi utiliza funcþia Key asociatã unei taste pentru a stabili dacã setãrile din submeniurile: Panoul de bord Sistemul de iluminare Autovehiculul sunt stocate ca setãri dependente de taste. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului Key (tastã). nu este posibilã resetarea funcþiei Key (tastã) în timp ce autovehiculul se aflã în miºcare. vor fi afiºate iniþial datele statistice pentru cãlãtoria curentã. Funcþia Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a activa (on) sau dezactiva (off) setarea tastei. Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Date statistice de consum dupã resetare Resetarea statisticilor de consum Pagina 137 137 137 3 i Din motive de siguranþã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Submeniul Facilitãþi Puteþi utiliza submeniul Convenience (facilitãþi) prin intermediul meniului Settings (setãri) ( pagina 125). Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului Convenience (facilitãþi).32-2220-31 Meniul Statistici de parcurs Meniul Statistici de parcurs afiºeazã date statistice ale autovehiculului. i La o nouã apelare a meniului de parcurs. Setarea curentã este evidenþiatã. 136 .

32-2222-31 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Timp scurs de la pornire 3 Viteza medie în timpul cãlãtoriei 4 Consumul mediu de carburant în timpul cãlãtoriei 3 i Datele statistice dupã pornire sunt resetate automat dupã 999 ore sau 9. Menþineþi apãsatã tasta de resetare 0 pânã când valorile sunt aduse la 0. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea modului pe care doriþi sã-l resetaþi. Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea mesajului After reset (dupã resetare).999 kilometri.999 ore sau dupã 99. N54.999 kilometri. 1 Distanþa parcursã de la ultima resetare 2 Timpul scurs dupã ultima resetare 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare 137 . Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã).32-2221-31 N54. Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã).Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Informaþii privind consumul de carburant dupã pornirea motorului Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea mesajului After start (cãlãtoria curentã). toate valorile vor fi resetate dupã aproximativ 4 ore. Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval. Datele statistice de la ultima resetare sunt resetate automat dupã 9. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 sau o scoateþi din comutatorul de contact.

Pe afiºaj vor apãrea diverse mesaje. În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. 138 . puteþi respinge apelul. Imediat ce telefonul gãseºte o reþea. în funcþie de starea curentã a telefonului: Dacã telefonul este închis. Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau COMAND APS. existã pericolul distragerii atenþiei dumneavoastrã de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. N54. utilizarea trebuie sã aibã loc numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Meniul Telefon Puteþi utiliza telefonul mobil prin intermediul funcþiilor din meniul TEL (telefon). Respingerea unui apel Dacã nu doriþi sã vorbiþi cu apelantul. cu condiþia ca telefonul sã fie conectat la un sistem hands-free Mercedes-Benz. telefonul poate fi utilizat prin intermediul sistemului de operare. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (Telefon).). sau Pls. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot provoca interferenþe asupra echipamentelor electronice ºi.32-2224-31 3 Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. Odatã indicatã disponibilitatea funcþionalã. va afiºa numele acesteia. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Telefonul mobil cautã o reþea. Apãsaþi tasta t. va fi afiºat mesajul TEL PIN în cazul sistemului (Sound 20) sau Please enter PIN: (vã rugãm introduceþi codul PIN) în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS. Afiºajul rãmâne gol în tot acest timp. Introduceþi codul PIN prin intermediul telefonului mobil. Dacã nu aþi introdus codul PIN. în consecinþã. Din acest motiv. În caz contrar. Apelantul va auzi tonul de ocupat. va fi afiºat mesajul TEL off (telefon închis) în cazul sistemului Sound 20. switch on phone (vã rugãm porniþi tel. sistemului audio sau COMAND APS. în cazul sistemelor Sound 50 APS sau COMAND APS).

cu condiþia ca telefonul dumneavoastrã sã fie disponibil pentru preluarea apelurilor.32-2227-31 1 Nume din agenda telefonicã 139 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri.32-2225-31 Introducerea de noi poziþii în agenda telefonicã este posibilã numai prin utilizarea telefonului. Terminarea unui apel Apãsaþi tasta t. Pe afiºaj va apãrea urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Puteþi selecta ºi forma un numãr din agenda telefonicã în orice moment. Este afiºatã durata convorbirii. Sistemul de operare efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Simbolul care indicã disponibilitatea pentru preluarea apelurilor este afiºat din nou. 3 Apãsaþi tasta s. Este posibil ca aceastã procedurã sã dureze peste 1 minut. Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Pe display este afiºat mesajul Processing (procesare) Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numelui pe care îl cãutaþi. i N54. Apãsaþi tasta j sau k. N54. puteþi prelua un apel în orice moment. Numele existente în memorie sunt afiºate în ordine alfabeticã sau invers.

Memoria apelurilor afiºeazã cele mai recente numere sau nume apelate. Apãsaþi tasta s. va fi afiºat numai numãrul.32-2229-31 3 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. apãsaþi tasta t. sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului. nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã. Reiniþierea unui apel Sistemul de operare memoreazã cele mai recente numere apelate. Dacã se realizeazã conexiunea. dacã este în agendã. sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate.32-2228-31 N54. Apãsaþi repetat tasta · sau è pânã la afiºarea meniului TEL (telefon). Astfel. 1 Numãr din memoria apelurilor Apãsaþi repetat tasta j sau k pânã la afiºarea numãrului sau a numelui cãutat. 140 . Pe afiºaj apare mesajul dialing (formeazã) Sistemul de operare stocheazã numãrul format în memoria apelurilor efectuate. însoþit de simbolul de disponibilitate pentru preluarea apelurilor. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon selectat. Apãsaþi tasta s. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemul de operare cu taste integrate în volan i Dacã þineþi apãsatã tasta j sau k. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. apãsaþi tasta t. N54. sistemul de operare va afiºa în secvenþã rapidã numele din agenda telefonicã. Sistemul de operare apeleazã numãrul de telefon corespunzãtor numelui selectat. Dacã se realizeazã conexiunea. Apãsaþi tasta s. Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã.

Siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului este pusã în pericol. asiguraþi-vã cã toate portierele/uºile sunt închise ºi încuiate corespunzãtor înainte de punerea în miºcare a autovehicului ( pagina 76). G 3 Anterior fiecãrei deplasãri. debreia. Respectaþi recomandãrile generale privind conducerea. Depozitaþi ºi fixaþi toate obiectele libere pentru a preveni intrarea acestora în spaþiul destinat picioarelor ºoferului în timpul deplasãrii autovehiculului. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei ºi decesul. gaz toxic. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. Din acest motiv. Pericol de accidentare G Centura de siguranþã purtatã incorect sau nepurtatã. Este posibilã producerea unui accident care poate cauza accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. sau fixatã incorect în dispozitivul de blocare. Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. Obiectele pot cãdea ºi pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. Asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii – în special femeile însãrcinate – poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. Veþi gãsi informaþii despre: inspecþiile tehnice periodice ( pagina 227) conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247) conducerea cu o remorcã ataºatã ( pagina 225) ºi alte recomandãri privind conducerea autovehiculului în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). sau accelera. nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie. 141 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pericol de accident Pornirea motorului Pericol de intoxicare G Pericol de accident G Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã. În cazul în care în autovehicul sunt montate carpete auto. puteþi fi accidentat grav sau fatal. Nu veþi mai putea frâna. asiguraþi-vã cã acestea sunt fixate corespunzãtor. de la sfârºitul prezentei secþiuni ( pagina 149). verificaþi sistemul de iluminare ºi starea generalã a autovehiculului. În anumite situaþii. Uºile se pot deschide în timpul deplasãrii autovehiculului dacã nu sunt închise complet. cã nu pot aluneca ºi cã existã suficient spaþiu pentru cursa pedalelor.

i Dacã apãsaþi pedala de frânã la pornirea motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia neutrã. i Puteþi de asemenea porni motorul cu maneta în poziþia neutrã N. cursa pedalei este scurtã ºi rezistenþa opusã de pedalã este ridicatã. 142 . Cursa ºi rezistenþa opusã de pedala de frânã revin la normal dupã reapãsarea acesteia.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Anterior pornirii motorului. P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere Înainte de pornirea motorului. Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Dispunerea poziþiilor manetei schimbãtorului la cutia de viteze automatã 1 – 6 Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte R Treapta marºarier 7 Inel de siguranþã Înainte de pornirea motorului. asiguraþi-vã cã toþi ocupanþii poartã centurile corect ( pagina 43) iar frâna de parcare ( pagina 147) este acþionatã. Transmisia manualã Transmisia automatã ! 3 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. asiguraþi-vã cã maneta schimbãtorului se aflã în poziþia de parcare P.

rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ºi apoi eliberaþi-o imediat. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. 143 . rotiþi cheia în contact în poziþia 3 ºi eliberaþio apoi imediat dupã pornirea motorului. Motorul este pornit automat. G Se va aprinde indicatorului de preîncâlzire qde pe panoul de bord.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului i Dacã motorul se aflã la temperatura de funcþionare. Dupã o pornire la rece Încãlziþi rapid motorul. Motorul diesel Puneþi contactul ( 3 i La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. deoarece acest lucru poate deteriora trenul de rulare. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic ( pagina 202). evitaþi patinarea roþilor la conducerea pe suprafeþe alunecoase. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. i Funcþia “touch-start” este disponibilã la autovehiculele cu transmisie automatã. Imediat dupã stingerea lãmpii indicatoare a preîncãlzirii q. Punerea în miºcare a autovehiculului Pericol de accident pagina 93). ! Conduceþi cu vitezã mare numai dupã încãlzirea prealabilã a motorului. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Procedând astfel. protejaþi motorul autovehiculului. Nu turaþi motorul la vitezã maximã pânã atinge temperatura de funcþionare. Motorul pe benzinã Rotiþi cheia în poziþia 3 în comutatorul de contact ( pagina 93) ºi eliberaþi-o imediat ce motorul intrã în funcþiune. Pentru a o utiliza. Dacã este posibil.

Asiguraþi-vã cã acul tahometrului nu atinge zona roºie. Puteþi de asemenea dezactiva blocarea automatã a portierelor ( pagina 88). dupã eliberarea pedalei de frânã. Selectaþi fie prima treaptã de deplasare înainte. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea în consecinþã a acestuia. Butoanele de blocare de pe portierele faþã ºi de pe uºa culisantã cunt coborâte. fie treapta marºarier. deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga pânã în capãt. apoi trageþi-o în jos 144 . 3 ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Transmisia manualã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147). altfel puteþi deteriora transmisia. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului i Autovehiculul este încuiat centralizat automat atunci când se pune în miºcare. Eliberaþi uºor pedala de ambreiaj ºi acceleraþi cu atenþie. Este important ca maneta schimbãtorului sã fie deplasatã spre dreapta la comutarea între vitezele 5 ºi 6. Cuplarea treptei marºarier ! Schimbaþi treptele de vitezã la timp. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. În caz contrar. existã pericolul deteriorãrii motorului. Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânã de motor). Deschiderea portierelor din interior este posibilã în orice moment. Trageþi în sus inelul de siguranþã 7 ( pagina 142). Astfel este posibilã pornirea de pe loc fãrã ca autovehiculul sã se deplaseze accidental. i La autovehiculele dotate cu sistem de asistenþã la demarare. presiunea frânei este menþinutã pentru încã 2 secunde. Apãsaþi pedala de ambreiaj. existã posibilitatea comutãrii accidentale în treptele trei sau patru ºi puteþi deteriora transmisia. care indicã supraturarea motorului.

i Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. 2 sau 1) ( pagina 152) în timp util. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare. Informaþii suplimentare despre poziþiile manetei schimbãtorului. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. gamele de viteze. Utilizaþi în acest scop frâna de parcare sau frâna de serviciu. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D sau R. Eliberaþi pedala de frânã. Când aplicaþi frâna pentru prima datã dupã o perioadã lungã de circulaþie în condiþii de ploaie puternicã. Maneta schimbãtorului este deblocatã. Este recomandabil sã nu opriþi autovehiculul imediat dupã ce frânele au fost supuse unei sarcini foarte mari. Frânele vor fi rãcite mai rapid de cãtre fluxul de aer. mai ales dacã aveþi ataºatã o remorcã. Asistarea servo a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. pe pante lungi ºi pronunþate. Astfel se previne uzura excesivã a ambreiajului. Astfel preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzarea rapidã a acestora. 3 Pericol de accident G i Aºteptaþi pânã la cuplarea completã în vitezã înainte de a porni. Cuplaþi o treaptã inferioarã de viteze (gama 3. Frânarea Nu acceleraþi pentru a preveni deplasarea înapoi a autovehiculului pe rampe. altfel puteþi deteriora transmisia automatã. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea frânelor.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã Menþineþi apãsatã pedala de frânã. 145 . precum ºi recomandãri privind conducerea autovehiculului puteþi gãsi în secþiunea "Transmisia automatã" ( pagina 150). este posibil ca: timpul de reacþie al frânelor sã fie mai îndelungat sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã ! Selectaþi treapta marºarier numai când autovehiculul staþioneazã. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie. continuaþi sã mergeþi în loc sã opriþi.

În cazul autovehiculelor dotate cu un comutator de izolare a bateriei. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã. deconectaþi sistemul electric ( pagina 241). scoateþi întotdeauna cheia din contact. Mercedes-Benz recomandã exclusiv folosirea plãcuþelor/ saboþilor aprobate de Mercedes-Benz. Dacã aþi circulat pe carosabil umed. Nu scoateþi cheia din contact dacã autovehiculul nu staþioneazã. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. 146 . se vor usca mai rapid ºi vor fi protejate contra coroziunii. Parcarea Pericol de accident Pericol de accident G G 3 Asiguraþi-vã cã ceilalþi participanþi la trafic nu sunt puºi în pericol de manevra de frânare. Pericol de accident i În cazuri excepþionale. de exemplu. Din motive de securitate. care nu vor fi utilizate un timp îndelungat. În acest scop. Discurile de frânã se vor încãlzi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului În consecinþã. Când parcaþi autovehiculul. La deplasarea în rampe sau pante cu înclinaþii de peste 15%: acþionaþi frâna de parcare. Dacã nu este asigurat în acest fel. deoarece în acest caz este imposibilã acþionarea direcþiei. Plãcuþele/saboþii de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa în conducerea autovehiculului. frânaþi astfel încât sã puteþi simþi reacþia frânelor. cu cale montate la roþile spate ( pagina 313) Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. dacã frâna de serviciu este defectã ( pagina 148). asiguraþi autovehiculul. Rezultatul va fi o îmbunãtãtþire a aderenþei frânelor. G La pãrãsirea autovehiculului se va opri întotdeauna motorul ºi se va acþiona frâna de parcare. pentru a evita consumul excesiv al bateriei. aplicaþi întotdeauna frâna de parcare. este posibil ca autovehiculul sa se deplaseze accidental. dacã utilizaþi frâna de serviciu moderat. frânaþi mai puternic la o vitezã mai ridicatã. verificaþi din când în când dacã este complet funcþionalã. ! La parcarea autovehiculului. dacã este descãrcat ( pagina 313) dacã este încãrcat. în special dacã drumul respectiv a fost acoperit cu sare. asiguraþi autovehiculul cu cale montate la roþile faþã. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare.

pentru a indica poziþia acestuia participanþilor la trafic. 1 Manetã 2 Buton de eliberare ! Puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. pãrþi ale autovehiculului. puteþi apãsa apoi maneta 1 pânã la punctul de oprire. G Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. pânã la punctul de oprire. G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã în contact cu materiale inflamabile. de exemplu. În unele þãri. Eliberarea frânei de parcare 3 Pericol de accident G Maneta pentru frâna de parcare este situatã între scaunul ºoferului ºi scaunul pasagerului din faþã. la rândul sãu. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se stinge. pot fi utilizate de asemenea elemente reflectorizante. În caz contrar. 147 . Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frâna de parcare Pericol de incendiu Aplicarea frânei de parcare. Trageþi maneta 1 în sus pânã la ultimul opritor. normele prevãd ca lãmpile laterale sã fie aprinse în timpul nopþii la autovehiculele parcate pe drumurile publice. iarbã uscatã sau carburant. Ridicaþi maneta 1 uºor ºi apãsaþi butonul de eliberare 2. Lampa de control 7 de pe panoul de bord se aprinde dacã motorul este în funcþiune. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. Respectaþi prevederile legale. Deplasaþi maneta 1 în jos pânã la punctul de oprire. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. i În cazul autovehiculelor cu maneta frânei de parcare pliabilã. trebuie mai întâi sã trageþi maneta 1 în sus. În zonele locuite.

bracaþi roþile cãtre marginea carosabilului. dacã frâna de serviciu este defectã. În cazuri excepþionale. G i La parcarea în rampã sau pantã abruptã. cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. Autovehiculul poate intra în derapaj Aplicaþi frâna de parcare cu atenþie. anterior opririi contactului. de exemplu cu cale ( pagina 313). Menþineþi apãsat butonul de eliberare 2 ºi acþionaþi cu atenþie maneta 1. cuplaþi treapta întâi sau marºarierul. Acþionaþi frâna de parcare ( pagina 147). Roþile de pe puntea spate s-ar putea bloca. Asiguraþi autovehiculul la roþile din faþã dacã este descãrcat ºi la cele din spate dacã este încãrcat. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. pentru a asigura o acþiune moderatã a acesteia. 148 . ! Dacã temperatura lichidului de rãcire este ridicatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Frânarea de urgenþã În mod normal. frâna de parcare poate fi utilizatã în caz de urgenþã. lãsaþi motorul la relanti pentru încã 1 sau 2 minute. Rotiþi cheia în poziþia 0 ( pagina 93) ºi scoateþi-o din contact. În cazul autovehiculelor cu transmisie manualã. Sistemul antidemaraj este activat. Pericol de accident Oprirea motorului La autovehiculele cu transmisie automatã. de exemplu ca urmare a circulaþiei pe traseu montan. Aceasta va permite revenirea la normal a temperaturii lichidului de rãcire. puteþi acþiona frâna de parcare numai în timpul staþionãrii autovehiculului. dacã frâna de parcare este acþionatã prea brusc. 3 i La autovehiculele cu transmisie automatã.

în timp ce motorul este supraturat. Din acest motiv. Nu opriþi niciodatã motorul în timpul mersului. la o anumitã vitezã. ! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din faþã. ceea ce poate cauza pierderea controlului asupra autovehiculului ºi producerea unui accident. pe suprafeþe ude sau acoperite de gheaþã trebuie sã reduceþi viteza pentru a putea beneficia de acelaºi nivel de siguranþã. la efectuarea virajelor sau a manevrelor).Prezentarea detaliatã a comenzilor Conducerea ºi parcarea autovehiculului Recomandãri generale privind conducerea autovehiculului Direcþia Pericol de accident Întreruperea alimentãrii la supraturaþie Alimentarea cu benzinã/motorinã este întreruptã dacã pedala de acceleraþie este eliberatã complet. de exemplu). Aderenþa pneurilor Cu toate cã pe suprafeþe de drum uscate. ! Nu menþineþi volanul rotit pânã la capãtul cursei mai mult decât este necesar (de exemplu. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: nivelul apei nu trebuie sã depãºeascã marginea inferioarã a barei de protecþie frontale viteza maximã permisã este viteza de deplasare a pietonilor 149 . Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. autovehiculul poate acvaplana chiar dacã adâncimea profilului suprafeþei de rulare a pneurilor este adecvatã ºi autovehiculul ruleazã cu vitezã redusã. Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei. dacã temperatura exterioarã scade cãtre punctul de îngheþ al apei. G 3 În funcþie de adâncimea stratului de apã de pe carosabil. autovehiculul este complet controlabil. Va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru acþionarea volanului. Este posibilã deteriorarea pompei hidraulice datoritã temperaturii ridicate a lichidului hidraulic. Este necesarã respectarea urmãtoarelor recomandãri pentru a se evita pericolul deteriorãrii motorului. acþionarea frânelor poate cauza formarea rapidã a unui strat subþire de apã pe suprafaþa gheþii ºi aderenþa pneurilor va fi redusã considerabil. Conduceþi cu atenþie deosebitã în asemenea situaþii G Conducerea pe carosabil umed Pericol de accident Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. evitaþi sã conduceþi pe urmele create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie. O atenþie deosebitã trebuie acordatã stãrii carosabilului. sau cele de pe contrasens determinã formarea de valuri la înaintarea prin apã. Cînd se formeazã polei pe carosabil (datoritã ceþei.

tractãrii unei remorci) Pe afiºaj este indicatã poziþia în care este cuplatã maneta schimbãtorului. 2 ºi 1 ( pagina 152) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 153) viteza de deplasare a autovehiculului rezistenþa la înaintare (datoratã încãrcãturii. înclinaþiei rampei. Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. Treapta selectatã depinde de: poziþia manetei schimbãtorului în gamele de viteze D. Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. prin reglarea permanentã a punctelor de comutare a treptelor de vitezã. sau gama de viteze curentã. Informaþii afiºate în cazul autovehiculelor cu ( pagina 118) ºi fãrã taste integrate în volan ( pagina 115). Treptele individuale de vitezã sunt selectate automat. 4. 3. Reglarea punctelor de comutare ia în considerare parametrii funcþionali ºi stilul de conducere în momentul respectiv.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Dispunerea treptelor de vitezã Procedura de schimbare a treptelor de vitezã Transmisia automatã se adapteazã stilului dumneavoastrã de conducere. transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea modului de schimbare a treptelor de vitezã. puteþi influenþa selectarea treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptelor de vitezã 3 P Poziþia de parcare (cu blocarea manetei schimbãtorului) R Treapta marºarier N Poziþie neutrã D Poziþie pentru conducere 150 .

Nu deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. Schimbarea vitezelor printr-o simplã atingere Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D. în funcþie de treapta de vitezã selectatã curent. spre simbolul D–. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. ë Poziþie neutrã Nu are loc transmisia puterii de la motor la roþile motrice. 151 . Maneta schimbãtorului este blocatã în poziþia P odatã cu scoaterea cheii din contact. puteþi efectua manual schimbarea vitezelor. Transmisia automatã limiteazã gama de viteze ( pagina 152) cu o treaptã. Toate cele 5 trepte pentru deplasare înainte sunt disponibile. chiar ºi la autovehiculele cu transmisie automatã. Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. Comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. de exemplu. în cazul împingerii sau tractãrii. Cheia poate fi scoasã din comutatorul de contact numai când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia P. de exemplu. transmisia automatã poate fi deterioratã. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Poziþiile manetei schimbãtorului de viteze ì Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului parcat. În caz contrar. Pericol de accident 3 G Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. pe drumuri cu polei. ê Poziþia pentru conducere Transmisia selecteazã automat treptele de vitezã. í Treapta marºarier Deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia R numai dacã autovehiculul staþioneazã. Dacã sistemul ASR este dezactivat sau sistemul ESP® prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia N numai dacã autovehiculul este în pericol de derapare.

În acest scop. transmisia comutã într-una din treptele inferioare de vitezã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã i Transmisia nu comutã într-o treaptã inferioarã de vitezã la deplasarea manetei schimbãtorului spre D– dacã turaþia motorului este excesivã. Gama de viteze selectatã este indicatã pe afiºaj. Aceastã poziþie vã permite utilizarea frânei de motor. è ç i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. Transmisia automatã extinde gama de viteze cu o treaptã. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a treia de vitezã. Selectarea gamei de viteze ideale Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D–. spre simbolul D+. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat superioarã. Pentru frânare în pantã abruptã ºi pentru conducere: pe drumuri montane abrupte pe teren montan în condiþii de solicitare intensã Transmisia automatã funcþioneazã doar în prima treaptã de vitezã. dacã gama de viteze este limitatã. Transmisia comutã într-o gamã de viteze care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime. transmisia automatã nu va comuta în treapta superioarã de vitezã. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a doua de vitezã. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în gama completã de viteze D. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor. spre simbolul (D+) sau spre stânga. ê é Transmisia comutã prin toate cele 5 viteze. spre simbolul (D–). Pentru frânare în pantã extrem de abruptã ºi pe porþiuni lungi în pantã descendentã. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului spre dreapta. Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a patra de vitezã. æ 152 . 3 vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã de Deplasaþi maneta schimbãtorului spre dreapta. se previne supraturarea motorului. Extinderea completã a gamei de viteze Menþineþi apãsatã maneta schimbãtorului spre simbolul D+ pânã la o nouã afiºare a simbolului D pe afiºajul vitezometrului. Astfel. Game de viteze Când maneta schimbãtorului se aflã în poziþia D.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Transmisia automatã Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul dumneavoastrã de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã. motorul trebuie sã fie turat în plaja de turaþii moderate. Eliberaþi pedala de acceleraþie imediat ce viteza doritã a fost atinsã. Acceleraþi uºor ºi evitaþi manevrele bruºte. fãrã frânare. Transmisia automatã comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. Tractarea unei remorci Pe rampe cu înclinaþii pronunþate. autovehiculul se poate deplasa accidental. Oprirea autovehiculului Dacã staþionaþi doar pentru scurt timp: lãsaþi schimbãtorul în poziþia pentru conducere. În funcþie de înclinaþia rampei sau pantei. puteþi comuta între poziþia de conducere D ºi marºarier R. 153 . Acþionaþi frâna de parcare înainte de a efectua lucrãri la autovehicul ºi treceþi schimbãtorul în poziþia de parcare P. comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 ( pagina 152). Efectuarea de lucrãri la autovehicul Pericol de accident 3 G i Pentru efectuarea de manevre bruºte (de exemplu pentru a scoate autovehiculul din zãpadã sau zloatã prin balans). la viteze reduse. Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã. Efectuarea manevrelor Efectuarea manevrelor în spaþii reduse: Controlaþi viteza de deplasare prin acþionarea atentã a frânelor. Transmisia automatã comutã din nou în treapta superioarã de vitezã. Accelerare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã Accelerare accentuatã: comutare târzie în treaptã superioarã Retrogradarea vitezelor prin accelerare puternicã Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând frâna de serviciu. chiar dacã sistemul tempomat este în funcþiune. în funcþie de turaþia motorului. În caz contrar.

Puneþi contactul ( pagina 93). Reglarea oglinzii în modul anti-orbire. Apãsaþi butonul 3 în vârf sau pe bazã. sau partea din dreapta 2 a comutatorului pentru oglinda din dreapta. Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. pânã la reglarea oglinzii în poziþia corectã. Pericol de accident G 3 Oglinda retrovizoare Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã. reglaþi oglinda retrovizoare interioarã ºi oglinzile exterioare astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. Oglinzile exterioare Reglaþi manual oglinzile exterioare. Reglare electricã a oglinzilor retrovizoare exterioare Comutatorul ºi butonul pentru reglarea oglinzilor exterioare sunt situate pe capitonajul interior al uºii ºoferului. asiguraþi-vã în oglinda retrovizoare interioarã. dacã utilizaþi exclusiv oglinzile retrovizoare exterioare puteþi provoca un accident. Din acest motiv. 154 . 1 Pârghie de reglare anti-orbire Împingeþi pârghia anti-orbire 1 înspre spate 1 Oglinda exterioarã de pe partea stângã 2 Oglinda exterioarã de pe partea dreaptã 3 Regleazã poziþia oglinzilor. Apãsaþi partea din stânga 1 a comutatorului pentru oglinda din stânga. obiectele apar mai departe decât sunt în realitate. Astfel. La efectuarea de manevre sau la depãºiri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Oglinzile Înainte de a porni la drum. spre stânga sau spre dreapta.

poziþiile lll ºi ll sunt comutate automat la nivelul l. De exemplu. în sensul indicat de sãgeata 2. intervalele de ºtergere sunt mai lungi. în funcþie de intensitatea ploii. ºtergãtoarele vor acþiona intermitent pânã când porniþi din nou. dacã aþi selectat poziþia II ºi opriþi autovehiculul. 3 1 Ciclu unic de ºtergere 2 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz Activarea ºtergãtoarelor de parbriz Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Dacã opriþi autovehiculul. Ciclu unic de ºtergere Deplasaþi scurt comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la punctul de rezistenþã. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Puteþi utiliza poziþia I ca frecvenþã universalã a ºtergãtoarelor. Senzorul de ploaie regleazã automat frecvenþa de acþionarea a ºtergãtoarelor de parbriz. Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului. în funcþie de intensitatea ploii: 0 Dezactivare ºtergãtoare de parbriz I Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz i Frecvenþa ºtergãtoarelor este automat redusã dacã autovehiculul este oprit. Frecvenþa iniþialã a ºtergãtoarelor va reveni când rulaþi din nou cu peste 8 km/h.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz Comutatorul mixt este situat pe partea stângã a coloanei de direcþie. în caz contrar murdãria de pe suprafaþa senzorului de ploaie sau efectelor optice ar putea provoca activarea accidentalã a ºtergãtoarelor. În modul intermitent. Rotiþi comutatorul mixt în poziþia corespunzãtoare. II Funcþionarea normalã a ºtergãtoarelor de parbriz III Funcþionarea rapidã a ºtergãtoarelor de parbriz 155 . iar ºtergãtoarele sunt în funcþiune. ! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: Opriþi ºtergãtoarele pe vreme uscatã.

Sistemul de încãlzire a parbrizului Sistemul de încãlzire a parbrizului este funcþional doar când motorul este pornit. chiar dacã plouã. 1 Comutator 2 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru a opri ºtergãtorul 5 Stergerea parbrizului utilizând lichid de spãlare 156 . pe partea stângã a coloanei de direcþie. farurile vor fi curãþate cu un jet de apã sub presiune. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat. 3 Stergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului. Curãþarea cu lichid de spãlare Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 5 sau 2 ºi menþineþi-l pânã când geamul este curat. este indicat sã-l opriþi imediat dupã curãþarea parbrizului. Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93). Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã. Curãþarea cu lichid de spãlare Deplasaþi comutatorul mixt în sensul indicat de sãgeata 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã. în funcþie de intensitatea ploii cãzute pe senzor. i Stergeþi utilizând lichid de spãlare. Sistemul de încãlzire a parbrizului consumã multã energie. În cazul autovehiculelor dotate cu senzor de ploaie: senzorul de ploaie este activat când comutaþi ºtergãtoarele în poziþia intermitentã. Încãlzirea se opreºte automat dupã aproximativ 5 minute. Pornirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Stergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã fãrã lichid de spãlare a parbrizului. În acest mod preveniþi murdãrirea parbrizului. Oprirea ºtergerii intermitente Rotiþi comutatorul 1 în poziþia 4. Stergãtorul lunetei Comutatorul este situat pe comutatorul mixt. De aceea. La autovehiculele cu sistem de curãþare a farurilor: Dacã faza scurtã este activã. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când comutaþi în marºarier iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite.

sau acoperite de zãpadã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Geamurile îngheþate limiteazã câmpul vizual. este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei de îndatã ce aceasta este curatã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei P. De aceea. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie.25-2862-31 3 Tasta pentru încãlzirea parbrizului este situatã pe consola centralã. 157 . N54. Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire este funcþional doar când motorul este pornit. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Nu porniþi la drum dacã geamurile sunt îngheþate. aburite. Funcþia de încãlzire este dezactivatã automat dupã aproximativ 12 minute.25-2861-31 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei P.Prezentarea detaliatã a comenzilor Vizibilitatea adecvatã Pericol de accident Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Tasta pentru încãlzirea lunetei este situatã pe consola centralã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou partea superioarã a tastei F. N54. 1 Pentru activare/dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã a tastei F. Este posibilã provocarea unui accident ºi punerea în pericol a propriei persoane sau a altor persoane. G Îndepãrtaþi gheaþa sau zãpada de pe geamurile autovehiculului înainte de pornirea în cãlãtorie.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea 3 158 .

în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. Dacã este necesar. cum ar fi gradul de poluare a aerului. când sistemul de încãlzire este în funcþiune. Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. Ca urmare. Filtrul de praf reþine majoritatea particulelor de praf ºi polen introduse în habitaclu odatã cu aerul din exterior. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. existã riscul producerii de arsuri al pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau ventilat. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de aceste orificii de ventilaþie. este posibilã aburirea geamurilor. 159 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Încãlzire Încãlzire posterioarã 9 Comutator Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 176 164 160 163 163 Pagina 180 163 Sistemul de încãlzire este activat doar când motorul este pornit. În caz contrar. Pericol de accident Pericol de accidentare G 6 7 8 Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. 3 G i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. sã fie foarte fierbinte. Prin urmare. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la situaþia curentã de trafic ºi puteþi provoca un accident. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi.

Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. Reglaþi debitul de aer în funcþie de necesitãþi. dar nu sub o valoare medie. Puneþi butonul pentru distribuþia aerului în poziþia h. Închideþi orificiile de ventilaþie. Ventilare Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. dar nu sub viteza a doua.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Funcþia 1 Buton de selectare a temperaturii 2 Buton de selectare debit de aer Pagina 161 161 162 161 Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în funcþie de necesitãþi. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. dar nu sub viteza a doua. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia minimã. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã 3 Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 3 Tastã pentru modul recirculare a aerului 4 Buton de selectare pentru distribuþia aerului Setãri de bazã 160 . Închideþi orificiile de ventilaþie centrale.

Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare 4 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Ó Ò Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului ÔP 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre dreapta. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 spre stânga: Setarea debitului de aer Rotiþi butonul de reglare a debitului de aer 2 situat pe panoul de comandã ( pagina 160) la viteza doritã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Deschideþi conform necesitãþilor: orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 160). veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 160). 161 .

Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 160). Dacã parbrizul este aburit pe exterior. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 160) pe o poziþie superioarã. i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Lampa de control integratã în tastã se stinge. dar nu sub viteza a doua. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. În caz contrar. Ca urmare. Rotiþi butonul de distribuþie a aerului 4 ( pagina 160) în poziþia ‚ P.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Modul recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Tasta pentru modul de recirculare a aerului 3 este situatã pe panoul de comandã ( pagina 160). porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). Setãri speciale Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 160) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. 162 . Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. 3 Pericol de accident G Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. este posibilã aburirea geamurilor. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä.

Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Panoul de comandã 1 Încãlzirea compartimentului posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 163 . Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $. de exemplu. Regulatorul este deschis dacã este vizibil simbolul .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Dezaburirea Setarea urmãtoare poate fi utilizatã pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale. Încãlzirea compartimentului posterior 3 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. Rotiþi butonul de selectare distribuþiei aerului în poziþia ‚ P Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer în poziþia a patra.. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii în poziþia P. Lampa de control integratã în tastã se aprinde.

Autovehiculele cu încãlzire auxiliarã: 164 . Rotiþi butonul de control al debitului de aer la setarea doritã. Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre stânga.25-2864-31 3 Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii 3 spre dreapta. realizeazã încãlzirea interiorului autovehiculului cât mai rapid posibil când motorul este în funcþiune. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. N54.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului 2 pentru compartimentul posterior. Autovehiculele fãrã încãlzire auxiliarã: 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã ( pagina 176) 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii Pentru activare: apãsaþi tasta ³. Tasta pentru funcþia de amplificare a încãlzirii este situatã între comutatorul de lumini ºi volan. Funcþia de amplificare a încãlzirii Sistemul auxiliar de amplificare a încãlzirii. alimentat cu carburant. i Sistemul de încãlzirea auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului.

i Sistemul de amplificare a încãlzirii porneºte automat. Sistem de amplificare a încãlzirii Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de amplificare a încãlzirii acþionat electric. aceasta va intra în funcþiune când motorul este repornit (funcþia de memorare).Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea i Dacã opriþi motorul fãrã a opri funcþia de amplificare a încãlzirii. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 3 165 . Sistemul de amplificare a încãlzirii asigurã încãlzirea cât mai rapidã a habitaclului în timpul etapei de încãlzire a motorului. conform necesitãþilor. Funcþia de amplificare a încãlzirii acþioneazã aproximativ 2 minute. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ³. apoi se opreºte automat.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic 3 166 .

Ca urmare. este posibilã aburirea geamurilor. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în carnetul de service. Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Pericol de accident G Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Funcþia 1 2 3 4 5 Temporizator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Orificii de ventilaþie pentru dezaburirea geamului lateral Regulator pentru orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie laterale Regulator pentru orificiile de ventilaþie laterale ºi de dezaburire Orificii de ventilaþie centrale orientabile Regulator pentru orificiile de ventilaþie centrale Panoul de comandã Funcþia Tempmatic Încãlzire posterioarã/ rãcire posterioarã 9 Tastã Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire a parbrizului a Comutator pentru sistemul de încãlzire auxiliar Tastã de amplificare a încãlzirii 157 156 168 163 163 Pagina 180 163 Sistemul Tempmatic este funcþional doar când motorul este pornit. existã riscul producerii de degerãturi sau arsuri ale pielii neprotejate aflate în imediata vecinãtate a acestor orificii de ventilaþie. cum ar fi gradul de poluare a aerului. Filtrul mixt reþine majoritatea particulelor de praf. când funcþia Tempmatic este activã. 3 Pericol de accidentare G 6 7 8 i Când funcþia Tempmatic este activã. Puteþi utiliza sistemul Tempmatic pentru reglarea sau controlul automat al temperaturii. polen. Este posibil ca aerul care circulã prin orificiile de ventilaþie din zona inferioarã a habitaclului. Dacã este necesar. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. Interiorul autovehiculului este încãlzit sau rãcit. 176 164 167 . sã fie foarte fierbinte sau foarte rece. în funcþie de temperatura selectatã ºi de temperatura exterioarã. utilizaþi butonul de control a distribuþiei aerului pentru a redirecþiona fluxul de aer spre o altã zonã a habitaclului. Prin urmare. În caz contrar. sub autovehicul se poate forma condens. precum ºi mirosurile neplãcute provenind din exterior.

Lampa de control integratã în tastã se aprinde. este posibilã aburirea geamurilor. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea stângã 6 Comutator pentru Mod economic Mod cãldurã rezidualã 168 171 168 . Modul economic (cu sistemul de aer condiþionat deconectat) Când este selectat modul economic. nici rãcit.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic i Dacã soarele a încãlzit interiorul autovehiculului. aerul din habitaclu nu este nici dezumidificat. Poziþionaþi cursoarele orificiilor de ventilaþie centrale în poziþie medianã pentru a beneficia de ventilaþie fãrã curenþi de aer nedoriþi. Panoul de control la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Funcþia 1 Butonul de selectare a temperaturii 2 Butonul ºi indicatorul de selectare a debitului de aer 3 Tastã pentru modul de recirculare a aerului 4 Comutator pentru funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) 5 Buton de selectare a distribuþiei aerului Pagina 169 170 170 172 170 3 Priza de aer de pe capotã trebuie sã nu fie acoperitã de gheaþã sau zãpadã. aerisiþi cabina înainte de pornirea în cãlãtorie. i Selectaþi aceste setãri doar pentru perioade scurte de timp. sau activaþi funcþia de recirculare a aerului pentru o scurtã perioadã de timp. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ° pentru modul normal. În caz contrar. pentru a rãci interiorul mai rapid. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Pentru activare: apãsaþi tasta ° pentru modul economic.

Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. Setarea recomandatã pentru temperaturã este 22 °C în condiþii normale. Rotiþi butonul de selectare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 168) în poziþia h. Modificaþi temperatura numai în trepte mici. orificiile de ventilaþie centrale orificiile de ventilaþie laterale prizele de aer Apãsaþi tasta °.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Poziþia de bazã Ventilaþie Aceastã setare determinã ventilarea rapidã a interiorului autovehiculului. dar nu sub o valoare medie. Închideþi orificiile de ventilaþie. Setarea temperaturii Temperatura se regleazã prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 1 situat pe panoul de comandã ( pagina 168). dar nu sub viteza a doua. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Sistemul de climatizare este dezactivat. veþi fi nevoit numai rareori sã reglaþi temperatura. Deschideþi conform necesitãþilor: Încãlzire Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale pe jumãtate ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. 169 . Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. debitul ºi distribuþia aerului ( pagina 169). Lampa de control integratã în tastã se aprinde. 3 i Dacã utilizaþi setãrile de bazã pentru încãlzirea sau ventilarea autovehiculului. dar nu sub viteza a doua. la care funcþia Tempmatic se adapteazã cât mai rapid ºi mai confortabil cu putinþã. Reglaþi distribuþia aerului conform instrucþiunilor. Reglaþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) în funcþie de necesitãþi. Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) la poziþia minimã (rãcire maximã). Închideþi orificiile de ventilaþie centrale.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Setarea distribuþiei aerului Distribuþia aerului se regleazã prin intermediul butonului de selectare a distribuþiei aerului situat pe panoul de comandã ( pagina 168). Tasta pentru modul de recirculare a aerului este situatã pe panoul de comandã ( pagina 168). Ca urmare. Pericol de accident 3 Simbol h Semnificaþie Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat spre parbriz Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie Aerul este direcþionat în zona inferioarã a habitaclului G 1 Buton de selectare a debitului de aer Pentru a mãri debitul: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer. este posibilã aburirea geamurilor. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. Ó 170 . Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Simbolurile de pe butonul de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Modul recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta aduce cu sine mirosuri neplãcute în interiorul autovehiculului. Pentru activare: apãsaþi tasta Ä. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. În caz contrar. dupã ce ajunge la viteza minimã. atenþia dumneavoastrã poate fi distrasã de la condiþiile de trafic ºi puteþi provoca un accident. ÔP Ò Activaþi funcþia de recirculare a aerului numai pentru perioade scurte când temperatura exterioarã este scãzutã. i Dacã apãsaþi din nou butonul de selectare a debitului de aer ß aeroterma se opreºte. de exemplu când circulaþi printr-un tunel. Lampa de control integratã în tastã se aprinde.

motorul înmagazineazã cãldurã rezidualã. Mod Cãldurã rezidualã Dupã lungi perioade de funcþionare. i Modul de recirculare a aerului este oprit automat dupã aproximativ 1030 minute. Puteþi utiliza cãldura rezildualã pentru încãlzirea autovehiculului timp de 30 de minute. Activaþi funcþia de reîncãlzire utilizând tasta Å ( pagina 168). Rotiþi butonul de selectare a debitului de aer 2 ( pagina 168) pe o vitezã mai mare a aerotermei. Setaþi conform necesitãþilor: temperatura ( orificiile de aer ( Apãsaþi tasta °( pagina 169) pagina 170). pagina 166) pagina 168). dar nu sub viteza a doua. distribuþia aerului ( Setãri speciale i Selectaþi setãrile speciale numai pentru intervale scurte de timp. 3 Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este dezactivatã automat: dupã aproximativ 30 de minute la pornirea motorului dacã tensiunea furnizatã de baterie scade i Timpul de încãlzire depinde de: temperatura lichidului de rãcire temperatura interioarã selectatã tensiunea bateriei Aeroterma fucþioneazã la viteza 1 indiferent de poziþia în care este butonul de selectare a debitului de aer. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta ° ( pagina 168). Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 ( pagina 168) pe o poziþie superioarã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. În habitaclu va pãtrunde aer proaspãt. Geamurile aburite Dacã este necesar dezactivaþi modul de recirculare a aerului apãsând tasta Ä ( pagina 168).Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ä. 171 . Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93) sau scoateþi cheia. în funcþie de temperatura exterioarã. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Lampa de control integratã în tastã se stinge.

Funcþia de reîncãlzire (dezumidificare) Autovehiculele care dispun de funcþia Tempmatic sunt echipate cu o funcþie de reîncãlzire. în cazul în care acestea sunt acoperite de gheaþã. Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. de exemplu. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Rotiþi butonul de selectare a temperaturii 1 în poziþia P. Deschideþi orificiile de ventilaþie laterale ºi direcþionaþi-le spre geamurile laterale. care asigurã curãþarea rapidã a geamurilor ºi dezumidificarea aerului din interior. 1 Regulator pentru dezaburirea geamurilor laterale Rotiþi complet în sus regulatorul pentru dezaburirea geamurilor laterale 1. este vizibil. Deschideþi complet orificiile de ventilaþie laterale. Lampa de control integratã în tastã se stinge. Închideþi prizele de aer centrale ºi orificiile pentru aer la nivelul capului din compartimentul posterior. Orificiul de ventilaþie este deschis dacã simbolul .Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Rotiþi butonul de control al distribuþiei aerului 5 în poziþia ‚ P. Rotiþi butonul de control al debitului de aer 2 pe treapta de vitezã patru. porniþi ºtergãtoarele ( pagina 155). 3 172 . Dacã parbrizul este aburit pe exterior. Pentru activare: apãsaþi tasta Å ( pagina 168). Dezaburirea Setãrile urmãtoare pot fi utilizate pentru curãþarea parbrizului ºi geamurilor laterale.

Lampa de control integratã în tastã se aprinde. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta $.Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Torpedoul ventilat Torpedoul poate fi ventilat când funcþia Tempmatic este activã. Aerul condiþionat în compartimentul posterior 3 Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Panoul de comandã la autovehicule cu volanul pe partea stângã 1 Pentru activarea/dezactivarea aerului în torpedo Pentru activare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea stângã. Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul 1 pe partea dreaptã. 1 Aerul condiþionat în compartimentul posterior 2 Buton de selectare a debitului de aer 3 Buton de selectare a temperaturii Pentru activare: apãsaþi tasta $. de exemplu pentru a rãci conþinutul acestuia. Lampa de control integratã în tastã se stinge. 173 .

Pentru a reduce temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre stânga. Pentru a reduce debitul: apãsaþi butonul ß de selectare a debitului de aer. deoarece în acest caz existã riscul deteriorãrii sistemului de aer condiþionat din compartimentul posterior. Setarea temperaturii Modificaþi temperatura numai în trepte mici. Orificiile de ventilaþie din aducþia de aer din plafon În aducþia de aer a plafonului sunt prevãzute orificii de ventilaþie. Modificaþi distribuþia aerului prin rotirea orificiilor de ventilaþie. 1 Orificii de ventilaþie 174 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Funcþia Tempmatic Setarea debitului de aer Debitul de aer se regleazã prin intermediul butonului pentru compartimentul posterior. ! Nu închideþi niciodatã toate orificiile de ventilaþie. va funcþiona numai unul din sisteme. iar modul de recirculare a aerului va fi activ. Reglaþi debitul de aer prin deschiderea/închiderea clapetelor. Pentru a mãri temperatura: rotiþi butonul de selectare a temperaturii spre dreapta. Dacã autovehiculul dispune de ambele sisteme. 3 i Autovehiculul poate fi echipat cu un sistem de aer condiþionat în compartimentul posterior ºi/sau cu un sistem de încãlzire. Pe afiºajul de lângã butoanele de selectare a debitului de aer va fi indicatã viteza aerului. iar cursorul de selectare este în poziþie medianã. Pentru a mãri debitul de aer: apãsaþi butonul Q de selectare a debitului de aer.

Dispozitivul de încãlzire a apei încãlzeºte lichidul de rãcire ºi interiorul autovehiculului. de exemplu în garaje. În caz contrar. 175 . buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. Pentru ca sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã sã poatã funcþiona corect. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. Din acest motiv. G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. Sistemul de încãlzire auxiliarã este prevãzut cu: un dispozitiv de încãlzire a apei sau un dispozitiv de încãlzire a aerului Sistemul de încãlzire auxiliarã prevãzut cu dispozitiv de încãlzire a apei Pericol de intoxicare sau de incendiu Pericol de incendiu ºi de explozie Sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã poate fi utilizat pentru: ventilarea sau preîncãlzirea interiorului autovehiculului ºi dezgheþarea geamurilor facilitarea pornirii motorului pe vreme rece asistarea sistemului de încãlzire al autovehiculului în timpul funcþionãrii motorului la temperaturi exterioare scãzute (funcþie de amplificare a încãlzirii) ( pagina 164). Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini trei momente de activare. Sistemul de încãlzire auxiliar poate fi utilizat când motorul este pornit sau oprit. este posibilã crearea de situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie ( pagina 178). Intervalul de încãlzire maxim este de 60 minute. Astfel motorul va consuma mai puþin carburant. Sprayurile. 3 G i Sistemul de încãlzire auxiliarã trece automat în mod de amplificare a încãlzirii dupã pornirea motorului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã încãlzeºte habitaclul la o temperaturã prestabilitã. În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice.

apoi se opreºte automat. Aeroterma trece pe prima treaptã. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Lampa roºie de control integratã în tastã se stinge. Înainte de activare Reglaþi temperatura aerului la nivelul dorit prin intermediul butonului de selectare a temperaturii ( pagina 161). Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta ö. sau rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93). 176 . i Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilaþie auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã 2 Pentru activarea/dezactivarea funcþiei de amplificare a încãlzirii ( pagina 164) Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: þineþi apãsat comutatorul ö maxim 2 secunde: Sistemul de încãlzire/ventilaþie auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. 3 ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã la intervale regulate (cel puþin o datã pe lunã). Intervalul de încãlzire sau ventilare este limitat la 60 minute. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Puteþi dezactiva sistemul de încãlzire/ ventilaþie auxiliarã prin intermediul: comutatorului sistemului de încãlzire auxiliarã/sistemului de amplificare a încãlzirii ( pagina 176) telecomenzii sistemului auxiliar de încãlzire ( pagina 177) Operarea prin intermediul comutatorului Comutatorul pentru încãlzire/ventilaþie auxiliarã este situat între comutatorul de lumini ºi volan. timp de aproximativ 10 minute. Lampa de control roºie integratã în tastã se aprinde. Setaþi distribuþia aerului conform necesitãþilor. În caz contrar.

Raza de acþiune poate fi redusã datoritã: surselor de interferenþe obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþia nefavorabilã în care se aflã telecomanda la un moment dat emiterii dintr-un spaþiu închis Se pot folosi maxim 4 telecomenzi la autovehicul. Apoi lampa roºie de control din comutatorul ö începe sã lumineze intermitent. Toate celelalte telecomenzi care au fost sincronizate vor fi anulate. Lampa roºie de control din comutatorul ö se stinge. Telecomanda este sincronizatã cu panoul de comandã. apoi se opreºte automat. 3 i Înlocuiþi imediat bateriile dacã lampa de control 1 nu lumineazã scurt la apãsarea tastelor ( pagina 328). Apãsaþi tasta 2 de pe telecomandã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Acþionarea sistemului prin telecomandã Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 600 de metri. Sistemul este gata de sincronizare. i Dacã apãsaþi tasta 3 de pe telecomandã în primele 3 secunde ale procesului de sincronizare. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Lampa roºie de control din comutatorul ö rãmâne aprinsã pânã la eliberarea comutatorului. numai telecomanda respectivã va fi sincronizatã cu ceasul. Lampa de control 1 se aprinde scurt. Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 2. Sistemul de încãlzire auxiliarã mai funcþioneazã încã 2 minute. Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã: apãsaþi tasta 3. Sincronizarea telecomenzii Tineþi apãsat comutatorul ö mai mult de 10 secunde. 1 Lampa de control 2 Pentru activarea sistemului de încãlzire auxiliarã 3 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã 177 .

Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. sau Timer off (timer oprit). Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). sau . lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. 3 i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. Apãsaþi comutatorul ö. N54. de pe panoul de bord pentru a selecta momentul de activare dorit. Simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj. între 1 ºi 3. iar pe afiºaj apare --:--. heat. Aºteptaþi 10 secunde ca sã revinã informaþiile afiºate standard. Submeniul Aux. 178 . sau Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã când simbolul ö va apãrea intermitent pe afiºaj.32-2245-31 i Puteþi accesa submeniul Aux. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie. (încãlzire auxiliarã) va apãrea pe afiºaj. heat. Momentul activãrii este selectat. Utilizaþi tasta .Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Selectarea unui moment de activare Puteþi utiliza sistemul de operare pentru a defini 3 momente de activare. Apãsaþi scurt comutatorul ö. dacã nu a fost selectat niciun moment de activare. Va fi afiºat momentul activãrii. Va fi evidenþiat momentul de activare selectat. (încãlzire auxiliarã) prin intermediul meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Sistemul de operare cu taste integrate în volan Puneþi contactul ( pagina 93). activarea automatã este dezactivatã. Dacã nu aþi selectat un moment de activare. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge.

conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare" ( pagina 178). Apãsaþi tasta de resetare 0. Va fi selectat momentul activãrii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta momentul de activare dorit. i Dacã rotiþi cheia în poziþia 0 în contact. Setaþi ora prin intermediul tastei æ sau ç. iar pe afiºaj va apãrea simbolul ”. Cifrele aferente minutelor sunt afiºate intermitent. nu apãsaþi nici o tastã timp de 10 secunde i Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard apãsaþi repetat tasta è sau ·. Apãsaþi tasta j. sau . Sistemul de operare cu taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se aprinde. conform instrucþiunilor din secþiunea "Selectarea unui moment de activare"( pagina 178). de pe panoul de bord. de pe panoul de bord setaþi ora. Apãsaþi tasta j. mai mult de o secundã. pentru a selecta momentul de activare.. sau . Este afiºat simbolul Minutes (minute). pânã la apariþia acestora pe afiºaj. Setarea momentului de activare Sistemul de operare fãrã taste integrate în volan Selectaþi un moment de activare. Este afiºat simbolul Hours (ore). Setaþi minutele prin intermediul tastei æ sau ç. Cifrele aferente orei vor fi afiºate intermitent. Activarea automatã este opritã dacã selectaþi setarea Timer off (timer oprit). Setaþi minutele prin intermediul tastei . 179 . valoarea indicatã se va schimba continuu. Prin intermediul tastelor . Apãsaþi tasta è. Apãsaþi tasta è. lampa de control galbenã integratã în comutatorul ö se stinge dupã 30 minute. 3 i Dacã menþineþi apãsatã tasta. Lampa de control roºie integratã în comutatorul ö se aprinde când sistemul de încãlzire auxiliarã este activat. Va fi selectat momentul activãrii. Pentru a reveni la informaþiile afiºate standard: menþineþi apãsatã tasta de meniu 5. Apãsaþi tasta de resetare 0 de pe panoul de bord.

buteliile de gaz sau alte recipiente sub presiune transportate în autovehicul pot fi foarte inflamabile ºi pot exploda dacã sunt încãlzite. în special la autovehiculele dotate cu dispozitiv de încãlzire a aerului. Pentru ca sistemul auxiliar de încãlzire/ventilaþie sã poatã funcþiona corect. i Ora ºi ziua sunt afiºate continuu numai când contactul este pus. timp de aproximativ 10 minute. este necesar ca nivelul carburantului din rezervor sã fie mãcar 25%. în funcþie de cantitatea de cãldurã necesarã. Pericol de incendiu ºi de explozie G Respectaþi normele de siguranþã relevante în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul materialelor periculoase. dintre care unul poate fi ales sã activeze sistemul auxiliar de încãlzire. ! Porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã cel puþin o datã pe lunã. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului Pericol de intoxicare sau de incendiu Tineþi aceste recipiente la distanþã de aerul fierbinte provenit de la sistemul de încãlzire auxiliarã. Intervalul de încãlzire maxim este de 120 minute. Sprayurile. Puteþi utiliza timerul de încãlzire auxiliarã pentru a memora trei momente de activare. de exemplu în garaje. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. 180 . Sistemul de încãlzire auxiliarã cu dispozitiv de încãlzire a aerului este prevãzut cu un timer cu temperaturã preselectatã care regleazã debitul de aer la diferite niveluri. sau dacã a fost selectat un moment de activare. Din acest motiv sistemul de încãlzire auxiliarã trebuie deconectat în staþiile de alimentare cu carburant. opriþi sistemul de încãlzire auxiliarã în spaþii închise care nu sunt prevãzute cu sisteme de evacuare activã. Dispozitivul de încãlzire a aerului încãlzeºte sau ventileazã habitaclul la o temperaturã prestabilitã. sistemul de încãlzire auxiliar se va supraîncãlzi ºi va fi dezactivat. Este interzisã utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã la staþiile de alimentare sau în timpul alimentãrii autovehiculului cu carburant. În caz contrar. În caz contrar. Timerul sistemului de încãlzire auxiliarã este situat deasupra panoului de comandã de pe plafon. Din acest motiv. G 3 În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice.

momentul activãrii sau intervalul de încãlzire ö Modul de încãlzire ºi defecþiunile Seteazã temperatura Pentru a seta ceasul: þ înainte Pentru a seta ceasul: ý înapoi ö Activeazã/dezactiveazã dispozitivul de încãlzire H Selecteazã o poziþie în memorie/un moment de activare ” Seteazã ora curentã ºi ziua sãptãmânii Ora este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Activarea sistemului de încãlzire auxiliarã Dacã aþi întrerupt contactul: Apãsaþi tasta ö. Simbolul ö va fi indicat pe afiºaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Funcþia 1 2 3 Poziþia în memorie Ziua de activare Informaþii afiºate: ora actualã. 181 . Aeroterma se opreºte. 3 Setarea orei ºi zilei sãptãmânii Menþineþi apãsatã tasta ” pânã ce ora este afiºatã intermitent. Setaþi timpul de încãlzire rãmas între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã Apãsaþi tasta ö. Pe afiºaj apar timpul de încãlzire rãmas ºi simbolul ö. Setaþi ziua prin intermediul tastei ý sau þ. Dacã aþi pus contactul: Apãsaþi tasta ö. Aeroterma porneºte. Ziua sãptãmânii 2 va fi afiºatã intermitent. Pe afiºaj apare timpul rãmas pentru încãlzire. Ziua este memoratã dacã: nu mai este afiºatã intermitent apãsaþi tasta ”. Setaþi ora actualã prin intermediul tastei ý sau þ. Sistemul de încãlzire auxiliarã rãmâne activ încã aproximativ 2 minute. Pe afiºaj apare simbolul ö lângã ora curentã ºi ziua sãptãmânii. Informaþiile afiºate dispar dupã aproximativ 15 secunde de la întreruperea contactului. acesta va rãmâne în funcþiune încã 15 minute. care poate fi setat prin intermediul tastei ý sau þ conform instrucþiunilor de mai sus. 4 5 6 7 8 9 a i Dacã întrerupeþi contactul când sistemul de încãlzire auxiliarã este activ.

sau Setaþi ziua de activare prin intermediul tastelor ý sau þ atunci când ziua sãptãmânii 2 este afiºatã intermitent. Setarea temperaturii Temperatura aerului poate fi setatã între 10 °C ºi 30 °C. iar simbolul ö este afiºat intermitent. Apãsaþi scurt tasta ý sau þ. Setaþi momentul de activare prin intermediul tasteiý sau þ. Anularea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj nu mai apare nici o poziþie de memorie 1. 3 i Momentul de activare este anulat la finalul procesului de încãlzire ºi trebuie reselectat pentru ca procesul de încãlzire sã fie repetat. Setarea aferentã momentului de activare (ora ºi ziua sãptãmânii) este afiºatã timp de aproximativ 5 secunde. Verificarea momentului de activare Apãsaþi scurt butonul H. 182 . sau pentru o sãptãmânã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Încãlzirea/ventilaþia auxiliarã Setarea momentului de activare Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj apare intermitent poziþia din memorie doritã 1. Momentul de activare este setat pentru urmãtoarele 24 de ore. iar momentul activãrii este afiºat intermitent. Ora curentã ºi poziþia din memorie sunt afiºate. Momentul activãrii este stocat când nu mai este afiºat intermitent. Selectarea unui moment de activare Momentul de activare poate fi selectat pentru urmãtoarele 24 de ore. Ziua sãptãmânii 2 va fi deasemenea afiºatã intermitent. Dacã doriþi sã setaþi momentul de activare pentru urmãtoarele 24 de ore. Pe afiºaj apare intermitent momentul de activare. Setaþi timpul de încãlzire între (1 ºi 120 minute) prin intermediul tastei ý ºi þ. Sistemul de încãlzire auxiliarã se deconecteazã automat dupã scurgerea timpului alocat încãlzirii. Setarea momentului de încãlzire Tineþi apãsatã tasta ý pânã ce setarea curentã este afiºatã intermitent. prin intermediul butonului de selectare a temperaturii 5. Setarea este memoratã când informaþia afiºatã dispare. Momentul activãrii este selectat când nu mai este afiºat intermitent. aºteptaþi pânã când informaþia nu mai este afiºatã intermitent. Apãsaþi repetat tasta H pânã când pe afiºaj este indicatã intermitent poziþia din memorie doritã 1. timp de aproximativ 5 secunde.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Geamurile laterale Puteþi deschide ºi închide geamurile laterale prin acþionare electricã. Pentru a opri cursa geamului. Pericol de accidentare i Geamul se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. 183 . trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. Geamul se închide automat dacã trageþi comutatorul 1 dincolo de punctul de rezistenþã. dreapta Puneþi contactul ( pagina 93). Pentru a opri cursa geamului. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. stânga 2 Geam acþionat electric. trageþi sau apãsaþi comutatorul 1. 1 Geam acþionat electric. Tastele de comandã pentru toate geamurile laterale sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. Acþionarea electrica a geamului (pe partea ºoferului) 3 G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam lateral pentru a preveni accidentarea persoanelor. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. apoi îl eliberaþi. Pentru închidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. puteþi închide automat numai geamul de pe partea ºoferului. Pentru deschidere: menþineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. i Din motive de siguranþã.

Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. 3 Pentru deschidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia doritã. Pentru închidere: apãsaþi cele douã jumãtãþi ale mânerului 1 simultan ºi deplasaþi geamul glisant în poziþia închis. Menþineþi comutatoarele în aceastã poziþie timp de aproximativ o secundã. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. 1 Mâner Trebuie sã auziþi când cele douã jumãtãþi ale mânerului cupleazã ºi în final trebuie sã fie la acelaºi nivel.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã: Trageþi cele douã comutatoare aferente geamurilor pânã la închiderea geamurilor laterale. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. 1 Pârghie Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabil pentru a preveni accidentarea persoanelor. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. 184 . Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat. Pentru deschidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înainte. atunci când geamul este deschis. Geamurile laterale sunt resetate Geamuri glisante Pericol de accidentare Geamurile rabatabile G La acþionarea geamurilor glisante sau a uºii culisante. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului.

trageþi sau apãsaþi iar comutatorul. trageþi geamul rabatabil cãtre interior ºi apãsaþi înapoi pârghia 1 pânã cupleazã. i Geamul rabatabil se deschide automat dacã apãsaþi comutatorul dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi îl eliberaþi. Dacã autovehiculul se rãstoarnã existã un risc sporit de accidentare. deoarece membrele pasagerilor pot ieºi din habitaclu. Pentru închidere: trageþi continuu comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul rabatabil ajunge în poziþia doritã. purtaþi întotdeauna corect centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare. Din acest motiv. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Dacã autovehiculul se rãstoarnã. Pericol de accidentare Trapa glisantã Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã la închiderea unui geam rabatabill pentru a preveni accidentarea persoanelor. Geamurile rabatabile electric Tastele de comandã pentru geamurile rabatabile sunt situate pe panourile de comandã de pe portiere. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. În acest timp. chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. împingeþi geamul rabatabil cãtre exterior pânã cupleazã pârghia 1. Tastele de pe portiera ºoferului 1 Geam rabatabil.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante În acest timp. 3 Pentru deschidere: þineþi apãsat comutatorul 1 sau 2 pânã când geamul ajunge în poziþia doritã. chiar ºi a ocupanþilor care poartã în mod corect centurile. spate-dreapta 185 . Pentru a opri cursa geamului. Pentru închidere: þineþi pârghia 1 de mâner ºi rotiþi-o înapoi. sticla trapei se poate sparge. Scoateþi cheia din contact la pãrãsirea autovehiculului. dacã nu purtaþi centura de siguranþã. G Asiguraþi-vã pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea trapei glisante. spate-stânga 2 Geam rabatabil. existã riscul sã fiþi aruncat prin trapã. În caz de accident.

apãsaþi din nou comutatorul aferent.00-2074-31 i 3 Comutatorul de acþionare a trapei glisante 1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre Trapa glisantã se deschide sau se închide complet. Resetarea trapei glisante Este necesarã resetarea trapei glisante dupã: închiderea manualã a trapei prin intermediul elementului de urgenþã a cheii ( pagina 316) deschiderea prin smucire a trapei o defecþiune Puneþi contactul ( pagina 93). în orice direcþie. Aºteptaþi închiderea trapei. ! Nu transportaþi obiecte care ies prin trapa glisantã. dacã apãsaþi comutatorul aferent dincolo de punctul de rezistenþã. apoi menþineþi apãsat comutatorul aferent aproximativ 3 secunde. este posibilã deteriorarea trapei glisante. pânã la punctul de rezistenþã. ! Nu ridicaþi trapa dacã pe plafon aþi montat un cadru portbagaj. În caz contrar. N82. Apãsaþi comutatorul trapei în direcþia doritã. în mod automat. 186 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Puneþi contactul ( pagina 93). aceasta se va opri ºi se va redeschide. i În cazul în care cursa trapei glisante este obstrucþionatã în timpul închiderii automate. trapa va lovi cadrul portbagaj. În caz contrar. apoi îl eliberaþi. Eliberaþi comutatorul când trapa ajunge în poziþia doritã. Pentru a întrerupe cursa trapei. Este posibilã deteriorarea trapei sau a cadrului portbagaj. Trapa glisantã este resetatã. Apãsaþi comutatorul trapei glisante în sensul indicat de sãgeata 2 ( pagina 186).

Pentru evacuarea aerului: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Introducerea aerului: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Puneþi contactul ( pagina 93). Ventilatorul de pe plafon introduce aer din exterior în compartimentul de încãrcare. Pentru dezactivare: puneþi comutatorul în poziþia medianã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Acþionarea geamurilor ºi a trapei glisante Ventilatorul de pe plafon din compartimentul de încãrcare Ventilatorul de pe plafon poate fi utilizat pentru ventilarea sau evacuarea aerului din compartimentul de încãrcare. Comutatorul ventilatorului este situat între comutatorul de lumini ºi volan. 3 1 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (evacuarea aerului) 2 Pentru ventilarea compartimentului de încãrcare (introducerea aerului) 187 . Ventilatorul de pe plafon evacueazã aerul uzat din compartimentul de încãrcare.

EBV ºi AASS sunt descrise în secþiunea "Siguranþa la bord" ( pagina 60). Pericol de accident Pericol de accident G 3 G Funcþia tempomat nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. care asistã la parcare ºi efectuarea de manevre ( pagina 198) Funcþia de avertizare la mersul înapoi. trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). sau în cazul livrãrilor ( pagina 196) ParkTronic System (PTS) (sistemul Parktronic). pe drumuri alunecoase. Tempomatul Tempomatul menþine constantã viteza autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemele de asistare a conducerii care pot intra în componenþa autovehiculului sunt descrise în cele ce urmeazã: Tempomatul ( pagina 188) ºi sistemul Speedtronic ( pagina 192). de exemplu. Utilizaþi tempomatul în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. 188 . ASR. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. Pornirea/oprirea automatã a motorului (MSS). ESP®. Viteza memoratã este reluatã dacã înclinaþia pantei ajunge la orizontalã. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de drum ºi de trafic. ploaie intensã sau ninsoare i Este posibil ca tempomatul sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampã sau pantã. care ajutã la pãstrarea siguranþei altor participanþi la trafic ( pagina 202) Sistemele de siguranþã ABS. care poate reduce consumul de carburant în trafic urban. pentru controlul vitezei autovehiculului. Nu utilizaþi tempomatul: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. Tempomatul este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. informaþi noul ºofer asupra vitezei de croazierã memorate. puteþi provoca un accident. în condiþii de vizibilitate slabã. În caz contrar. pe timp de ceaþã. Este posibil ca roþile motrice sã piardã aderenþa la carosabil în timpul frânãrii sau accelerãrii ºi autovehiculul poate derapa. chiar ºi atunci când tempomatul este activat. BAS. iar viteza nu a scãzut sub 30 km/h.

scurt. Tempomatul este activat. Lampa de control LIM 6 se stinge. În cazul în care este selectat tempomatul.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Maneta tempomatului Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie. lampa de control LIM 6 nu este aprinsã. Dacã nu este aprinsã. Deplasaþi maneta tempomatului. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. în sus 1 sau în jos 3. Memorarea vitezei curente Acceleraþi/deceleraþi autovehiculul pânã la viteza doritã. Sistemul Speedtronic variabil ( pagina 192) este dezactivat. 3 189 . Viteza curentã este memoratã. Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: Lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: Lampa de control LIM este aprinsã 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru revenirea la ultima vitezã memoratã 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru a dezactiva tempomatul 6 Lampã de control LIM Selectarea tempomatului Verificaþi dacã este selectat tempomatul. Eliberaþi pedala de acceleraþie.

tempomatul este dezactivat dacã pedala de ambreiaj este apãsatã mai mult de 6 secunde. G Reluaþi viteza memoratã numai dacã ºtiþi valoarea acesteia. Este posibil ca autovehiculul sã continue sã accelereze spre noua vitezã setatã. dar nu excesiv. Este posibilã activarea tempomatului dacã: viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h în timpul frânãrii aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord Sistemul ASR este dezactivat Reluarea vitezei memorate Pericol de accident Setarea vitezei Pericol de accident G 3 Ritmul de creºtere a vitezei în trepte de 1 km/h poate fi mai rapid decât capacitatea de accelerare a autovehiculului. mai ales la deplasarea pe rampe abrupte. acceleraþi uºor pentru a îmbunãtãþi uniformitatea modului de schimbare a vitezelor. Tempomatul este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. dupã schimbarea vitezei. În caz contrar. la schimbarea vitezelor. Creºteþi viteza numai dacã situaþia curentã o permite. iar situaþia curentã de drum o permite.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii ! Autovehiculele cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. sau Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. Accelerarea bruscã poate pune în pericol persoana dumneavoastrã sau alte persoane. sau dacã este selectatã treapta neutrã ºi pedala de ambreiaj este eliberatã. sau în jos 3 pentru a o reduce. tempomatul nu este dezactivat. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã în trepte de 1 km/h. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã. Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza. schimbaþi la timp treptele de vitezã. Eliberaþi pedala de acceleraþie. chiar ºi dupã eliberarea manetei tempomatului. 190 .

Acþionaþi frânele. Eliberaþi maneta tempomatului. sau 3 i Ultima vitezã memoratã este anulatã la oprirea motorului. 191 . Dezactivarea tempomatului Sunt disponibile diverse moduri pentru dezactivarea tempomatului: Apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. Viteza curentã este memoratã. sau Acþionaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Ultima vitezã setatã rãmâne memoratã. Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. tempomatul readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. sau dezactivaþi sistemul ASR apãsaþi pedala de ambreiaj mai mult de 6 secunde în timpul deplasãrii autovehiculului comutaþi transmisia manualã în poziþia neutrã în timpul deplasãrii autovehiculului ºi eliberaþi pedala de ambreiaj comutaþi transmisia automatã în poziþia neutrã N în timpul deplasãrii autovehiculului sistemul ESP® sau ABS este defect i Tempomatul nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. i Tempomatul este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna aplicaþi frâna de parcare ºi se aprinde lampa de control 7 de pe panoul de bord viteza de deplasare se situeazã sub 30 km/h Intervin sistemele ESP® sau ASR. Sistemul Speedtronic variabil este selectat ( pagina 192). Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului este aprinsã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Tineþi apãsatã maneta tempomatului în sus 1 sau în jos 3 pânã la atingerea vitezei dorite.

pentru restricþii de vitezã pe termen lung. de exemplu. 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare 2 Pentru apelarea ultimei viteze memorate sau creºterea vitezei în trepte de 1 km/h 3 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare 4 Pentru a comuta între tempomat ºi sistemul Speedtronic variabil 5 Pentru dezactivarea sistemului Speedtronic variabil 6 Lampã de control LIM 3 G Sistemul Speedtronic este conceput doar ca un sistem de asistare a conducerii. 192 . Lampa indicatoare LIM integratã în maneta tempomatului indicã sistemul selectat: Tempomatul: lampa de control LIM este stinsã Sistemul variabil Speedtronic: lampa de control LIM este aprinsã Când motorul este în funcþiune. Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: Limita de vitezã variabilã pentru limite legale de vitezã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic este utilizat pentru limitarea vitezei de deplasare la o valoare prestabilitã. orice vitezã mai mare de 30 km/h. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. Limita de vitezã permanentã. i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã. de exemplu. în zone locuite. puteþi utiliza maneta tempomatului pentru a introduce în memoria sistemului ca vitezã limitã. în cazul conducerii cu pneuri de iarnã Pericol de accident Sistemul Speedtronic variabil Maneta tempomatului este utilizatã pentru controlul: tempomatului sistemului Speedtronic variabil Maneta tempomatului este maneta poziþionatã cel mai sus pe partea stângã a coloanei de direcþie.

lampa de control LIM 6 este aprinsã. Lampa de control LIM 6 se aprinde. puteþi provoca un accident. Pericol de accident Apelarea unei viteze memorate Deplasaþi scurt maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. de exemplu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Selectarea sistemului variabil Speedtronic Verificaþi dacã este selectat sistemul Speedtronic variabil. scurt. Sistemul Speedtronic variabil nu poate fi dezactivat prin frânare. informaþi noul ºofer asupra vitezei limitã memorate. Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã setate. Tempomatul ( pagina 188) este dezactivat. Sistemul Speedtronic variabil este activat. Sistemul Speedtronic variabil este activat. Nu va fi posibilã depãºirea vitezei limitã memorate decât prin dezactivarea sistemului Speedtronic variabil. 3 193 . În cazul în care este selectat sistemul Speedtronic variabil. prin apãsarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã). Memorarea vitezei curente Deplasaþi maneta tempomatului. deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. Reglarea vitezei în trepte de 1 km/h Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 2. în sus 1 sau în jos 3. G Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. Eliberaþi maneta tempomatului. Noua vitezã limitã este memoratã. În caz contrar. Viteza curentã este memoratã ºi afiºatã ca vitezã limitã. sau în jos 3 pentru a o reduce. Viteza limitã creºte în trepte de 1 km/h ºi este indicatã pe afiºaj. iar viteza limitã este afiºatã. Dacã nu este aprinsã. Reglarea vitezei în trepte de 10 km/h Apãsaþi scurt maneta tempomatului în sus 1 pentru a creºte viteza.

Ultima vitezã limitã setatã rãmâne memoratã. Sunt disponibile diverse moduri de a dezactiva sistemul Speedtronic variabil: apãsaþi scurt maneta tempomatului înainte 5. km/h sau .. Dacã viteza limitã este depãºitã. 3 i Viteza limitã poate fi depãºitã în pante abrupte. Apoi mesajul LIMIT . Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil i Sistemul Speedtronic nu poate fi dezactivat prin frânare.. la autovehiculele cu taste pe volan.. Noua vitezã limitã este memoratã.. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze.. Apoi bara indicatoare va trece pe viteza memoratã. Autovehicule fãrã taste pe volan: Pe afiºaj va apãrea mesajul . la apelarea sau modificarea vitezei limitã memorate. timp de aproximativ 5 secunde. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. LIM km/h va fi afiºat. mesajul LIMIT . chiar dacã sistemul Speedtronic este activat. 194 . km/h va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. Acþionaþi frânele dacã este necesar. LIM km/h ºi viteza memoratã ( pagina 115). sau Deplasaþi maneta tempomatului în sensul indicat de sãgeata 4. mesajul LIMIT ºi viteza memoratã vor fi afiºate mai întâi în parte superioarã a afiºajului.. Eliberaþi maneta tempomatului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Ultima vitezã limitã memoratã de sistem va fi crescutã sau redusã cu un multiplu de 10 ºi va fi apãrea pe afiºaj. Lampa de control LIM 6 integratã în maneta tempomatului se stinge... i Informaþiile sunt afiºate intermitent dacã viteza actualã este mai mare decât cea memoratã. Afiºarea vitezei limitã Autovehicule cu taste pe volan: Dupã activarea ºi la setarea vitezei limitã. Tempomatul este ( pagina 188) selectat. i Ultima vitezã limitã memoratã este anulatã la oprirea motorului. iar viteza limitã va apãrea intermitent pe afiºaj.

în acelaºi timp. când autovehiculul staþioneazã (în cazul autovehiculelor cu taste pe volan) Sistemul Speedtronic permanent rãmâne activat ºi în cazul dezactivãrii sistemului Speedtronic variabil. iar viteza limitã va indicatã intermitent pe afiºaj. iar autovehiculul opreºte accelerarea.... Acþionaþi frânele dacã este necesar. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) va fi afiºat timp de aproximativ 5 secunde. va fi emis un triplu semnal acustic de avertizare. la autovehiculele cu taste pe volan. 195 . Sistemul Speedtronic permanent controleazã viteza.. Dacã autovehiculul continuã sã accelereze. Apoi mesajul Speed limit Winter tyres.. mesajul Speed limit Winter tyres. mesajul Speed limit Winter tyres. la puþin timp dupã atingerea vitezei limitã setate. viteza actualã diferã de viteza limitã cu maxim 20 km/h sistemul ESP® sau ABS este defect sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) opreºte motorul automat ( pagina 196) Sistemul Speedtronic Permanent1 Viteza poate fi limitatã permanent (de exemplu în condiþiile rulãrii cu pneuri de iarnã) la o valoare cuprinsã între 100 km/h ºi 160 km/h: la un atelier de specialitate autorizat.. LIM km/h va fi afiºat. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã. sistemul Speedtronic permanent este dezactivat pentru perioada în care sistemele respective sunt nefuncþionale. chiar dacã sistemul Speedtronic permanent este activat. Dacã acceleraþi prin intermediul pedalei de acceleraþie. i Viteza limitã poate fi depãºitã pe pante abrupte. În acest caz eliberaþi pedala de acceleraþie. Dacã viteza limitã este depãºitã. chiar dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown). la un Centru de Service Mercedes-Benz (în cazul autovehiculelor fãrã taste pe volan) prin intermediul sistemului de operare.. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau LIM ºi viteza limitã vor fi afiºate. de exemplu.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã: apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã (kickdown la autovehiculele cu transmisie automatã) ºi. km/h exceeded (viteza limitã cu pneuri de iarnã a fost depãºitã) sau. i Dacã sistemele ESP® sau ABS nu funcþioneazã.. 3 1 Disponibil doar pentru anumite þãri.

Setarea curentã este evidenþiatã. 1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. Apãsaþi repetat tasta k sau j pânã la afiºarea mesajului Limit speed (viteza limitã). Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã la afiºarea meniului Settings (Setãri) ( pagina 125). Pornirea-oprirea automatã a motorului (MSS) Activaþi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) în perioade lungi de staþionare. Sistemul MSS va opri ºi reporni automat motorul. Oprirea automatã a motorului Sistemul MSS opreºte automat motorul. MSS va fi activat când viteza minimã de aproximativ 2 km/h este depãºitã. Autovehiculul staþioneazã. dupã plecarea de pe loc. Când este pus în funcþiune. timp de cel puþin 2 secunde: motorul merge la relanti. Setarea Unlimited (nelimitat) înseamnã cã sistemul Speedtronic permanent este dezactivat.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Setarea sistemului Speedtronic permanent1 Contactul trebuie sã fie pus. în trepte de zece.32-2239-31 Apãsaþi tasta æ sau ç pentru a selecta valoarea doritã. Notã privind protecþia mediului 3 Submeniurile disponibile sunt indicate pe afiºaj. 196 . H Sistemul de pornire-oprire automatã a motorului (MSS) reduce consumul de carburant ºi protejeazã mediul înconjurãtor. N54. de exemplu în trafic urban. între (160 km/h ºi 100 km/h). dacã toate condiþiile urmãtoare sunt îndeplinite. Deplasaþi bara de selecþie în dreptul submeniului Vehicle (Autovehicul) utilizând tasta æ sau ç. sau când se fac livrãri. Apãsaþi tasta k sau j.

apãsaþi pedala de ambreiaj. sau autovehiculul începe sã se depalseze. în timpul desfãºurãrii reparaþiilor. sau aþi selectat poziþia neutrã. dupã pornirea automatã a motorului. trebuie sã apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la capãt pentru ca motorul sã reporneascã automat. dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii: aþi comutat transmisia în poziþia neutrã. 197 . trebuie ca sistemul MSS sã fie dezactivat. Mesajul respectiv afiºat este anulat. Temperatura externã se situeazã peste 0 °C Bateria este suficient încãrcatã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Aþi trecut maneta schimbãtorului în poziþia neutrã. Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 40 °C. Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de control ° de pe panoul de bord: se aprinde dacã motorul a fost oprit automat lumineazã intermitent dacã apãsaþi pedala de ambreiaj ºi sunt îndeplinite toate condiþiile pentru oprirea automatã a motorului se aprinde dacã autovehiculul este în miºcare ºi sistemul de pornire-oprire automatã a motorului este dezactivat din cauza bateriei insuficient încãrcate Autovehicule cu taste pe volan Mesajul Engine start/stop active (pornire/ oprire motor activã) este afiºat dacã motorul a fost oprit automat. dacã acesta a fost oprit automat. Din acest motiv. Activare/dezactivare sistem MSS Pericol de accidentare 3 i Sistemul Speedtronic variabil va fi dezactivat când MSS opreºte motorul automat. Dacã este cazul. ! Dacã aþi cuplat o treaptã de vitezã dupã oprirea automatã a motorului. G Este posibil ca motorul sã porneascã accidental în timp ce sistemul MSS este activ ( pagina 197). Astfel se evitã pornirea accidentalã a motorului de cãtre sistemul MSS. Pornirea automatã a motorului Sistemul MSS porneºte motorul. va fi necesarã reactivarea sistemului Speedtronic variabil. Nu apãsaþi pedala de ambreiaj. anterior începerii de reparaþii la motor.

trebuie sã deplasaþi maneta schimbãtorului în poziþia D. G 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. La autovehiculele cu transmisie automatã. este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. În caz contrar. Sistemul PTS este dezactivat la viteze de peste18 km/h. pentru a monitoriza zona din jurul autovehiculului. Utilizarea acestui sistem nu vã absolvã de efectuarea manevrelor cu atenþie. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. i Sistemul MSS este dezactivat automat când opriþi motorul cu cheia de contact. Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. lampa de control ° de pe panoul de bord se aprinde scurt dupã activarea sistemului. Sistemul MSS este activat imediat dupã ce demaraþi. Este posibilã accidentarea acestora. apoi din nou în poziþia 1. Sistemul de asistare a parcãrii Parktronic (PTS) Pericol de accident Pericol de accidentare G Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul de manevrã. cu motorul pornit. 198 . La autovehiculele fãrã taste pe volan. 3 PTS este un sistem de asistare a parcãrii care vã informeazã vizual ºi acustic asupra distanþei dintre autovehicul ºi un eventual obstacol. Sistemul PTS este doar un sistem auxiliar. N sau R. trebuie apãsat comutatorul în poziþia 2. Pentru a reactiva MSS. Sistemul PTS este activat automat la cuplarea contactului ºi eliberarea frânei de parcare. PTS este reactivat imediat ce viteza scade sub acest prag.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Comutatorul este situat între volan ºi contact. Sistemul PTS este dotat cu senzori în barele de protecþie frontalã ºi lateralã.

199 . Curãþaþi periodic senzorii. toate segmentele indicatorului de avertizare se aprind ºi este emis un semnal acustic de avertizare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Raza de acþiune a senzorilor Senzorii trebuie sã nu fie acoperiþi de praf. Dacã distanþa faþã de obstacol este mai micã decât distanþa minimã. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. de exemplu instrumente încãrcate electric plãcuþelor de înmatriculare (plãcuþelor cu numãrul autovehiculului) care nu sunt prinse complet pe barele de protecþie senzorilor murdari su acoperiþi de gheaþã 3 Dacã existã un obstacol în aceastã zonã. gheaþã sau noroi. Sistemul PTS nu detecteazã astfel de obiecte atunci când acestea se aflã în imediata vecinãtate a senzorilor. În caz contrar. spãlãtoriile automate sau un ciocan pneumatic accesoriilor ale autovehiculului. în caz contrar este posibilã funcþionarea defectuoasã a acestora. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora ( pagina 254). este posibil ca valoarea acesteia sã nu mai fie afiºatã. este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor respective. Sistemul PTS se poate defecta ca urmare a: surselor de ultrasunete cum ar fi frânelor pneumatice ale camioanelor. Senzorii anteriori Centru Colþuri Senzori posteriori Centru Colþuri Distanþa minimã Centru Colþuri aproximativ 30 cm aproximativ 25 cm aproximativ 180 cm aproximativ 100 cm aproximativ 100 cm aproximativ 70 cm ! La parcarea autovehiculului. acordaþi o atenþie deosebitã obstacolelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor.

înseamnã cã existã o defecþiune ( pagina 271). în funcþie de distanþa dintre autovehicul ºi obstacol. ! Dacã numai segmentele roºii ale indicatorului se aprind. 200 . Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 ºi 5 se aprind. Indicatorul de avertizare pentru zona frontalã este situat în centrul planºei de bord. deasupra consolei centrale. Poziþiile transmisiei Monitorizare 3 Treaptã de viteze Zona frontalã înainte sau D sau N Indicator de avertizare din oglinda exterioarã stânga. Indicator de avertizare pentru zona anterioarã treapta marºarier sau R sau N P Zona frontalã ºi posterioarã Nu este activat niciun indicator de avertizare 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicator 4 Partea stângã a autovehiculului 5 Segmente indicator Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în 5 segmente galbene ºi 2 segmente roºii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare aratã distanþa între senzor ºi obstacol. Indicatoarele de avertizare pentru partea stângã ºi dreaptã posterioarã sunt integrate în oglinzile retrovizoare exterioare corespunzãtoare. pentru zona stângã posterioarã. Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. Poziþia schimbãtorului sau selectorului de viteze stabileºte dacã va fi monitorizatã zona frontalã ºi/sau posterioarã.

Lampa de control integratã în comutator se stinge. de exemplu dupã oprirea în rampã. este emis un semnal acustic de avertizare continuu. ! Dupã decuplarea remorcii. fãrã ca treapta marºarier sã fie cuplatã. Comutatorul este situat pe consola centralã. Distanþa minimã pentru sistemul PTS este calculatã de la bara de protecþie. Autovehiculul a ajuns la distanþa minimã faþã de obstacol. Activarea/dezactivarea sistemului PTS Sistemul Parktronic poate fi activat sau dezactivat manual. Avertizare pentru deplasarea accidentalã înapoi Sistemul PTS începe monitorizarea automatã a zonei posterioare dacã autovehiculul începe sã ruleze înapoi. Lampa de control integratã în comutator se aprinde. sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona posterioarã a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Începând de la: al ºaselea segment. Dacã sistemul PTS detecteazã un obstacol la o distanþã maximã de 80 cm: se aprind toate segmentele indicatorului de avertizare este emis un semnal acustic continuu de avertizare. nu de la cuplajul sferic de tractare. pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de obstacol ºi încã 2 secunde dupã oprirea autovehiculului 1 Pentru activarea/dezactivarea sistemului Parktronic Pentru dezactivare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Pentru activare: apãsaþi din nou partea superioarã 1 a comutatorului. sistemul PTS va rãmâne inactiv pentru zona posterioarã ( pagina 213). 3 201 . debranºaþi adaptorul conectorului cu 7 pini de la autovehicul. Tractarea unei remorci În cazul ataºãrii unei remorci. este emis un semnal acustic de avertizare timp de aproximativ 2 secunde al ºaptelea segment. În caz contrar. În cazul în care cuplajul remorcii este detaºabil. decuplaþi-l dacã nu mai este necesar.

i Semnalul de avertizare sonorã are întotdeauna un volum normal ºi trebuie redus de fiecare datã când cuplaþi treapta de marºarier. asiguraþi-vã cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. aceastã funcþie nu vã absolvã de responsabilitatea asigurãrii cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. 3 G Este posibil ca semnalul acustic de avertizare pentru marºarier sã nu fie auzit sau sã fie ignorat de cãtre participanþii la trafic. atunci când manevraþi în marºarier. Reducerea volumului semnalului acustic de avertizare Cuplaþi treapta de marºarier de douã ori.Prezentarea detaliatã a comenzilor Sistemele de asistare a conducerii Funcþia de avertizare pentru marºarier La autovehiculele dotate cu funcþie de avertizare la mersul înapoi. Pentru a evita accidentarea persoanelor ºi deteriorarea bunurilor. când este cuplatã treapta de marºarier este emis un semnal acustic pentru avertizarea celorlalþi participanþi la trafic. Funcþia de avertizare pentru marºarier este menitã sã asiste la asigurarea unor condiþii de securitate celorlalþi participanþi la trafic. Din acest motiv. funcþia de avertizare pentru marºarier nu poate garanta cã nu sunt persoane sau obiecte în spatele autovehiculului. 202 . Semnalul de avertizare va suna mai încet. Pericol de accident Din acest motiv. Totuºi. condiþiile de drum ºi trafic trebuie întotdeauna urmãrite cu atenþia necesarã. Dacã este cazul. rugaþi pe cineva sã vã ghideze când efectuaþi aceastã manevrã. în succesiune rapidã. Intensitatea semnalului acustic poate fi redusã pentru funcþionare pe timp de noapte. atunci când manevraþi în marºarier.

Cuplarea/decuplarea prizei de putere Comutatorul prizei de putere este situat între comutatorul de lumini ºi volan. În acest caz utilizaþi priza de putere aproximativ 5 . consum ridicat de putere la o temeraturã exterioarã ridicatã).10 minute. este necesar sã rulaþi în treapta întâi sau a doua. apoi demaraþi. 3 1 Pentru cuplare 2 Pentru decuplare Opriþi autovehiculul ºi treceþi maneta schimbãtorului în treapta neutrã. În cazul autovehiculelor fãrã mecanism de blocare a transmisiei. în sarcinã parþialã ºi la intervale regulate. Cuplaþi priza de putere numai când autovehiculul staþioneazã ºi transmisia se aflã în poziþia neutrã. puteþi cupla treapta întâi sau a doua dupã cuplarea prizei de putere.500 rpm în timpul funcþionãrii. ! Este necesarã respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: dacã priza de putere este supusã unei solicitãri intense (de exemplu. temperatura uleiului de transmisie poate creºte peste nivelul admis. în funcþie de viteza doritã. Din acest motiv. Nu schimbaþi treapta de vitezã când autovehiculul ruleazã cu priza de putere cuplatã. Apãsaþi pedala de ambreiaj.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Utilizarea autovehiculului Priza de putere Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu depãºeºte 2. transmisia manualã este blocatã când priza de putere este cuplatã. În cazul autovehiculelor dotate cu mecanism de blocare a transmisiei. 203 .

La autovehiculele cu transmisie automatã maneta schimbãtorului trebuie sã se afle în poziþia P. 204 . Activarea/dezactivarea sistemului ADR Comutatorul este situat între comutatorul de lumini ºi volan. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadru secþiunii "Date tehnice" ( pagina 382). Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord este aprinsã. Lampa de control integratã în comutator se aprinde.Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru cuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. cu motorul pornit. Pentru decuplare: aºteptaþi aproximativ 5 secunde. 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare Pentru activare: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). cu motorul pornit. creºte automat turaþia la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205). Lampa de control integratã în comutator se aprinde. Autovehicule cu taste pe volan: Pe afiºaj apare mesajul Operating speed governor active (regulatorul de turaþie este activ). Autovehicule fãrã taste pe volan: Lampa de control ™ de pe panoul de bord se aprinde. Controlul automat al turaþiei motorului (ADR) Când este activat. Eliberaþi pedala de ambreiaj. turaþia creºte automat la o valoare presetatã sau reglabilã ( pagina 205) – turaþia constantã a motorului. Lampa de control integratã în comutator se stinge. apoi apãsaþi partea inferioarã2 a comutatorului. sistemul de control automat al turaþiei motorului (ADR). cu motorul pornit. La autovehiculele cu sistem de control automat al turaþiei motorului (ADR). apoi apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. 3 ! Sistemul ADR poate fi activat numai când autovehiculul staþioneazã ºi este asigurat cu frâna de parcare.

Lampa de control integratã în comutator ºi lampa de control ™ se sting.25-2863-31 3 205 .Prezentarea detaliatã a comenzilor Utilizarea autovehiculului Pentru dezactivare: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. cu motorul pornit. Pentru a reduce turaþia: apãsaþi partea inferioarã 2 a comutatorului. Turaþia reglabilã de lucru Reglarea turaþiei de lucru Cuplaþi priza de putere ( pagina 203) sau acivaþi sistemul ADR ( pagina 204). Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Pentru a mãri turaþia: apãsaþi partea superioarã 1 a comutatorului. i Sistemul ADR este dezactivat automat când: eliberaþi frâna de parcare autovehiculul este în miºcare unitatea de comandã detecteazã o defecþiune 1 Pentru creºterea turaþiei 2 Pentru reducerea turaþiei N54.

În caz contrar. Astfel creºte riscul de accidentare a pasagerilor în aceste situaþii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare Pericol de accidentare G 3 Încãrcãturile nefixate sau fixate necorespunzãtor. siguranþa rutierã. Informaþii suplimentare sunt disponibile în cadrul secþiunii "Fixarea încãrcãturii" ( pagina 208). 206 . Circulaþi întotdeauna cu uºile culisante ºi posterioare închise. distribuþia incorectã a sarcinii în autovehicul ºi nivelul ridicat al centrului de greutate. a unei schimbãri neprevãzute a direcþiei. Pericol de accident G Pericol de intoxicare G Transportul încãrcãturilor cu masã sau volum mare. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a încãrcãturii ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea. sau a unui accident. precum ºi scaunele demontate dar lãsate în autovehicul. Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. pot fi aruncate în habitaclu în eventualitatea unei frânãri bruºte. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica ocupanþii. vor fi afectate dacã sarcina maximã admisã pe roatã (jumãtate din sarcina maximã admisã pe punte) sau masa maxima admisã a autovehiculului sunt depãºite din cauza încãrcãturii autovehiculului. chiar ºi în cazul în care masa maxima admisã a autovehiculului sau sarcina maximã pe punte nu au fost depãºite. în special din cauza încãrcãturilor plasate pe plafon. Distanþele de frânare ºi de oprire pot fi semnificativ mai mari. caracteristicilor viratorii ºi de frânare. Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de tipul ºi distribuþia încãrcãturii în autovehicul. Rezistenþa pneurilor. caracteristicile de virare ºi frânare ºi prin urmare. pot provoca o deteriorare semnificativã a manevrabilitãþii.

Verificaþi presiunea în pneuri dupã încãrcare ºi reglaþi-o corespunzãtor tabelelor de presiune aferente ºi sarcinii transportate ( pagina 378). Curãþaþi podeaua compartimentului de încãrcare. Reglaþi fasciculul farurilor ulterior încãrcãrii autovehiculului ( pagina 106). În cazul modelelor destinate transportului de persoane: nu stivuiþi încãrcãtura la un nivel care sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor scaunelor. sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehicului sau sarcinile maxime pe roatã (jumãtate din sarcina maximã pe punte) specificate pentru autovehicul. centrul de greutate al acesteia. trebuie redusã cât mai mult posibil. dar mai aproape de puntea spate. Centrul de greutate al ansamblului trebuie întotdeauna sã fie în faþa punþii spate. Sarcina excesivã în puncte singulare de pe suprafaþa încãrcãturii are un efect negativ asupra manevrabilitãþii ºi poate deteriora suprafaþa podelei. În cazul încãrcãturilor unitare. Curelele de fixare sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. pânã ce sunt complet în contact cu bancheta spate sau cu paravanul. Umpleþi spaþiile rãmase între încãrcãturã ºi obloane sau carcasele roþilor cu pene sau alte obiecte corespunzãtoare. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: nu permiteþi ca încãrcãtura autovehiculului. Când este posibil. Aceasta trebuie sã fie uscatã. Înãlþimea încãrcãturii ºi prin urmare. Încãrcãtura trebuie sã fie uniform distribuitã. Fixaþi orice tip de încãrcãturã cu un numãr suficient de curele de fixare rezistente la uzurã ºi rupere. Dacã este necesar. transportaþi încãrcatura în spatele scaunelor neocupate. plasaþi obiectele mari ºi grele cât mai în faþã posibil. utilizaþi carpete antiderapante. pentru a elimina spaþiilor sau posibilitatea de miºcare a încãrcãturii. Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura în contact cu spãtarul banchetei din spate. Dacã este posibil. inclusiv greutatea totalã a pasagerilor. mãturatã ºi fãrã pete ulei sau praf care ar putea creºte riscul alunecãrii încãrcãturii. Reþineþi cã masa proprie a autovehiculului poate creºte prin instalarea echipamentelor ºi a accesoriilor opþionale. transportaþi încãrcãturile cu masã mare între punþi.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul ! La încãrcarea ºi transportul de mãrfuri. Muchiile ascuþite trebuie acoperite pentru protecþie. 3 207 .

Fixarea încãrcãturii În calitate de conducãtor auto. Încãrcarea compartimentului de marfã la sarcina utilã maximã va duce la depãºirea sarcinii maxime admise pe puntea spate. sunteþi rãspunzãtor de fixarea încãrcãturii împotriva alunecãrii. înclinãrii ºi rãsturnãrii.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Distribuiþi încãrcãtura astfel încât sarcina maximã admisã pe punte sã nu fie depãºitã. 3 1 Sine de ancorare 2 Inele de ancorare 208 . Totodatã. Neconformarea cu prevederile legale în vigoare ºi regulamentele tehnice de ultimã orã privind fixarea încãrcãturii poate constitui un delict sancþionabil prin lege. este recomandabilã sprijinirea încãrcãturii de paravan sau obloane. fixaþi încãrcãtura prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare din compartimentul de încãrcare. sau ca urmare a efectuãrii unei manevre de evitare a unui obstacol sau a frânãrii bruºte. Din acest motiv. când circulaþi în condiþii normale de trafic sau pe drumuri de calitate slabã. Dacã este necesar. utilizaþi o plasã de ancorare corespunzãtoare. respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. ca mãsurã suplimentarã de precauþie. i Informaþii privind modul corect de fixare a sarcinii sunt disponibile la oricare Centru de Service MercedesBenz ºi la producãtorii de accesorii pentru fixarea încãrcãturilor. când autovehiculul este echipat cu numãrul maxim de scaune. Încãrcãtura trebuie aranjatã astfel încât sã asigure fixarea sigurã. pentru a spori siguranþa. Verificaþi siguranþa încãrcãturii dupã ce aþi parcurs o scurtã distanþã ºi modificaþi. În funcþie de dotãrile autovehiculelor. de exemplu toate spaþiile ºi jocurile încãrcãturii trebuie eliminate. în funcþie de legislaþia þãrii respective ºi implicaþiilor acestei acþiuni. dacã este necesar. modul de fixare incorect sau necorespunzãtor al încãrcãturii.

Distribuiþi uniform încãrcãtura între dispozitivele de ancorare. nu întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. sau în ºinele de pe podeaua compartimentului de încãrcare. Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtorul tijelor de fixare. i Nu este necesarã strângerea la maxim a dispozitivului de tensionare. nu suprasolicitaþi inelele de ancorare. sarcina maximã admisã pentru ºinele sau inelele de ancorare poate fi depãºitã în caz de frânare bruscã sau în caz de accident. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. nu treceþi dispozitivele de ancorare peste muchii ascuþite sau colþuri. sau între un panou lateral ºi podeaua compartimentului de încãrcare. Cuplaþi tije suplimentare de fixare în ºinele de ancorare de pe panourile laterale. Din acest motiv. Între ºinele de ancorare de pe partea stângã ºi cele de pe partea dreaptã se vor utiliza numai tije de fixare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Reþineþi ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de fixare a încãrcãturii prin intermediul inelelor ºi ºinelor de ancorare: fixaþi încãrcãtura de inelele de ancorare cu chingi de tensionare. 3 Pericol de accidentare G Dacã întindeþi chingile de tensionare între panourile laterale. 209 . respectaþi instrucþiunile aferente dispozitivelor de fixare utilizate. Dacã utilizaþi un dispozitiv de tensionare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã. utilizaþi numai chingi elastice sau plase de ancorare pentru fixarea încãrcãturilor uºoare. utilizaþi întotdeauna toate inelele de ancorare disponibile pentru fixarea plasei de ancorare ºi fixaþi cârligele acesteia astfel încât sã nu se poatã desface accidental. fixaþi încãrcãtura pe ºinele de ancorare cu ajutorul inelelor de ancorare disponibile ca accesorii ( pagina 210). O chingã vizibil tensionatã este suficientã pentru a fixa încãrcãtura. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului ( pagina 206).

1 Mecanism de blocare 210 . Asiguraþivã cã mecanismul de blocare 1 este permanent cuplat în niºã. Verificaþi fermitatea fixãrii inelului de ancorare. aproapiatã de încãrcãturã. 3 Pericol de accidentare G Anterior eliberãrii chingilor de tensionare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Puneþi chinga de tensionare în jurul încãrcãturii ºi prindeþi-o strâns în inelele de ancorare cu ajutorul cârligelor. Pentru montare: deplasaþi inelul de ancorare printr-o niºã a ºinei. în caz de frânare bruscã sau accident. Sisteme de susþinere Este posibilã montarea unui cadru portbagaj. inelul va putea sã se miºte în ºina de ancorare. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. dacã autovehiculul este dotat cu ºine de fixare pe plafon. pânã când mecanismul de blocare 1 cupleazã în niºã. i Când scoateþi mecanismul de blocare 1 din niºã. apoi scoateþi-l din ºinã. Din acest motiv. Pentru demontare: trageþi mecanismul de blocare 1 în sus ºi trageþi inelul de ancorare prin niºã cãtre mecanism. asiguraþi-vã cã încãrcãtura este stabilã ºi nu se va rãsturna chiar ºi atunci când nu mai este ancoratã. 1 ªine de fixare Elementele speciale de ancorare (blocurile culisante) sunt disponibile ca accesorii. acesta ar putea aluneca sau sãri din ºinã. fapt ce poate provoca accidentarea gravã prin alunecarea încãrcãturii. la montarea inelului de ancorare trebuie verificatã întotdeauna fermitatea fixãrii acestuia. Pericol de accidentare G Montarea/demontarea inelelor pentru ºinele de ancorare Dacã inelul nu este ferm fixat în ºina de ancorare. Strângeþi chingile de tensionare prin intermediul dispozitivului de tensionare. Încãrcãtura nu va mai fi fixatã.

! Dacã doriþi sã montaþi ºine de fixare. este posibilã deteriorarea autovehiculului. apelaþi la ateliere de specialitate autorizate. 3 211 . Acestea sunt disponibile. uniform. Este posibilã apariþia situaþiilor periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. în consecinþã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Pericol de accidentare G ! Asiguraþi-vã cã: ºuruburile de fixare a cadrului portbagaj sunt strânse cu un cuplu de 8 – 10 Nm în blocurile culisante furnizate când sunt strânse. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. Respectaþi sarcinile maxim admise pe plafon ( pagina 381). sarcina maximã admisã pe punþi ºi capacitatea maximã de încãrcare a cadrului portbagaj. dupã fiecare 500 km parcurºi Procedând astfel. În acest scop. la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru efectuarea lucrãrilor respective. Montaþi numai cadre portbagaj aprobate sau recomandate pentru autovehicule Mercedes-Benz. Manevrabilitatea ºi caracteristicile de frânare se pot modifica dacã aþi montat sisteme de susþinere pe autovehicul. ºuruburile nu sunt în contact cu ºina blocurile culisante nu sunt poziþionate lângã capacele de plastic blocurile culisante au o secþiune transversalã corectã ºinele de fixare nu sunt acoperite de murdãrie pe interior ºuruburile de fixare sunt strânse din nou. În caz contrar. Este posibil ca un sistem de susþinere sau o încãrcãturã incorect fixate sã: se desprindã sã cadã ºi. preveniþi deteriorarea autovehiculului. v-ar putea pune în pericol pe dumneavoastrã sau alte persoane.

Pericol de accidentare 3 cuplajului sferic Cuplarea remorcii prin intermediul G 1 Prizã 2 Cuplaj sferic Asiguraþi remorca împotriva deplasãrii accidentale. Conectaþi sursa de alimentare. Dispozitiv detaºabil de tractare a remorcii Trebuie respectate instrucþiunile din manualul de utilizare furnizat de producãtor. Ataºarea remorcii prin cupla de remorcare Aplicaþi frâna de parcare a remorcii ºi asiguraþi-o suplimentar împotriva deplasãrii accidentale. Cuplarea remorcilor Deplasaþi autovehiculul în marºarier. Asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul. Distanþa dintre autovehicul ºi remorcã trebuie sã permitã ataºarea barei de tractare în cuplajul sferic. Este posibil ca bara de remorcare sã se deplaseze brusc în lateral. de exemplu prin intermediul unei cale de roatã ( pagina 313). Ajustaþi bara de remorcare la înãlþimea dispozitivului de cuplare a remorcii. sau în raza de acþiune a barei de remorcare. iar bolþul de tractare trebuie sã se fixeze. Bara de remorcare trebuie sã intre în cupla de remorcare.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Tractarea unei remorci Respectaþi recomandãrile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 225). Desfaceþi bolþul de cuplare. scoateþi siguranþa 2 ºi rotiþi maneta 3 pânã la eliberarea cuplei. 1 Prizã 2 Siguranþã 3 Manetã 212 . când daþi în marºarier. de exemplu cu o calã de roþi ( pagina 313). Ataºaþi bara de remorcare ºi fixaþi-o. Dacã este necesar. Deplasaþi autovehiculul în marºarier.

îndoi sau zgâria. Conectaþi sursa de alimentare. Siguranþa 2 trebuie sã fie complet încastratã în corpul cuplei. chiar ºi în viraje. Conectarea sursei de alimentare Introduceþi fiºa remorcii 2 în priza 1 a autovehiculului.Prezentarea detaliatã a comenzilor Transportul Dupã cuplarea remorcii. Remorcã cu conector cu 7 pini 3 ! Cablul trebuie poziþionat astfel încât sã permitã un uºor joc fãrã a se tensiona. 1 Prizã 2 Fiºã Prin intermediul unui cablu adaptor. Cablul adaptor este disponibil la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. 213 . Asiguraþi-vã cã lãmpile remorcii sunt curate ºi funcþioneazã corespunzãtor. verificaþi vizual dacã remorca este asiguratã (cu siguranþa 2 sau ºtiftul de poziþionare). puteþi conecta o fiºã cu 7 pini la priza cu 13 pini a autovehiculului.

Compartimentele de depozitare situate deasupra parbrizului ! Sarcina maximã admisã în acest compartiment este 30 kg. voluminoase. G 3 Spaþiile de depozitare trebuie încãrcate astfel încât ocupanþii autovehiculului sã nu poatã fi accidentaþi de obiecte în caz de accident. În caz contrar. 1 Compartiment de depozitare Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. 214 . frânare sau schimbare bruscã de direcþie. Din acest motiv. Acest compartiment poate fi utilizat pentru depozitarea în siguranþã a sculelor ºi altor obiecte de mici dimensiuni. evitaþi transportarea obiectelor grele.5 kg fiecare. Nu depozitaþi obiecte înalte sau voluminoase în compartiment.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimente de depozitare interioare Pericol de accidentare Compartimentul de depozitare situat deasupra capitonajului plafonului Compartimentele de depozitare situate în portiere Aceste compartimente pot fi utilizate pentru depozitarea în siguranþã a obiectelor de mici dimensiuni ºi uºoare. compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã rabatabilã ( pagina 99). Compartimentul de depozitare situat sub bancheta cu douã locuri a pasagerului faþã La autovehiculele dotate cu banchetã cu douã locuripentru pasagerul faþã compartimentul de depozitare este situat sub perna banchetei ( pagina 96). ! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 2. Compartimentul de depozitare situat sub bancheta posterioarã La autovehiculele cu cabinã dublã. cu muchii sau vârfuri ascuþite în spaþiile sau compartimentele de depozitare. este posibilã deteriorarea capitonajului plafonului în caz de frânare bruscã.

! Compartimentele de depozitare din stânga ºi dreapta pot fi încãrcate pânã la maxim 5 kg fiecare. 215 . Exemplu pe partea dreaptã Pericol de accidentare G Nu depozitaþi obiecte în compartimentul situat deasupra airbagului pentru pasagerul din dreapta.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Torpedoul Pentru deschidere: trageþi mânerul capacului torpedoului1 în sensul indicat de sãgeatã. Compartimentele de depozitare situate pe planºa de bord 3 1 Mânerul capacului torpedoului 2 Încuiat 3 Descuiat i Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). dacã acestea nu încap complet în compartiment. Airbagul pentru pasagerul din dreapta trebuie sã se poatã umfla fãrã a fi obstrucþionat. 4 Suport pentru cartele 5 Suport pentru creioane Pentru închidere: ridicaþi ºi împingeþi capacul pânã a fixarea acusticã a acestuia.

Capacul 1 se ridicã. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari cãtre panoul de comandã situat pe plafon pânã se fixeazã. 1 Masã pliantã Trageþi masa pliantã 1 înainte.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Compartimentul pentru ochelari Compartimentul pentru ochelari se aflã în panoul de comandã situat pe plafon. 216 . Masa pliantã integratã în spãtar 3 Compartimentul de depozitare acoperit situat deasupra consolei centrale 1 Capac 2 Mâner de eliberare Trageþi mânerul 2. Compartimentul se depliazã. capacul compartimentului de stocare trebuie sã fie închis. i Atunci când autovehiculul este în miºcare. Închideþi capacul 1 ºi fixaþi-l. cãtre perna scaunului. 1 Capac Pentru deschidere: apãsaþi capacul 1 al compartimentului pentru ochelari. Depliaþi masa în sensul indicat de sãgeatã. de clapetã.

i Autovehiculele care nu au în dotare pachetul pentru fumãtori. puteþi suferi arsuri. Evitaþi bãuturile fierbinþi. 217 . Exemplu pe partea dreaptã 1 Suport de pahare situat în compartimentul de stocare de pe planºa de bord. în locul scrumierei. ocupanþii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în situaþii precum: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident În suporturile de pahare trebuie puse numai recipiente cu lichide de bãut dotate cu capac. În caz contrar. sunt prevãzute cu un suport de pahare suplimentar. ! Nu utilizaþi suporturile de pahare în loc de scrumiere. 3 3 Compartiment cu suport de pahare situat pe consola centralã 4 Mâner 5 Suport de pahare 6 Braþ de fixare Trageþi în afarã compartimentul cu suport de pahare 3 apucând de mânerul 4.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Suporturile pentru pahare Pericol de accidentare Suporturi de pahare situate în faþã G Pãstraþi închise recipentele de bãuturi prevãzute cu capace. Exemplu pe partea dreaptã 2 Suport pentru sticle situat în portiera dreapta-faþã. În caz contrar. care au dimensiunile corespunzãtoare. conþinutul recipientului se poate vãrsa. este posibilã deteriorarea suporturilor de pahare. În caz contrar. În caz contrar. Suportul pentru pahar 5 se deschide complet. în timpul deplasãrii autovehiculului ºi nu le puneþi în suporturile de pahare.

218 . 3 Scrumiera Pericol de accidentare G 1 Compartimentul scrumierei 2 Mâner 3 Capac Trageþi în afarã compartimentul scrumierei 1 apucând de mânerul 2. Anterior pãrãsirii autovehiculului. În caz contrar existã posibilitatea accidentãrii prin lovirea acestor suporturi depliate. Apãsaþi braþul de fixare 6 cãtre recipient. situat pe consola centralã. Pentru scoaterea scrumierei: apucaþi scrumiera de decupajele laterale ºi extrageþi-o pentru a putea fi golitã. În caz contrar.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile i Diametrul suportului de pahare poate fi modificat. este posibilã punerea în miºcare a autovehiculului. pliaþi suporturile pentru pahare sub scaune. Puneþi recipientul în suportul de pahare 5. Pentru deschidere: rabataþi capacul 3 în sus. 1 Suport de pahare Scoateþi suportul de pahare 1. Opriþi motorul ºi acþionaþi frâna de parcare înainte de scoaterea scrumierei în scopul golirii. Suporturile de pahare situate în spate Suporturile de pahare situate în spate se aflã sub scaune. Pericol de accidentare G Scrumiera este amplasatã în compartimentul scrumierei.

existã posibilitatea închiderii compartimentului brichetei ºi prinderii degetului. Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi clema 1 ºi scoateþi-o complet din capitonaj. În caz contrar. Bricheta Bricheta este situatã lângã scrumierã. apoi pliaþi-o. Pericol de accidentare G Folosiþi numai mânerul brichetei pentru apucarea acesteia. În caz contrar. Pentru repunerea scrumierei: introduceþi scrumiera cu baza în capitonaj. în compartimentul scrumierei de pe consola centralã. Pericol de accidentare 1 Bricheta G 1 Clemã de fixare Pentru deschidere: deschideþi scrumiera.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Pentru repunerea scrumierei: þineþi scrumiera ºi apãsaþi-o în dispozitivul de reþinere. 219 . Nu apãsaþi bricheta prea tare. Scrumierele din compartimentul pentru pasageri Scrumierele sunt situate în partea stângã ºi dreaptã a capitonajului lateral. Scoateþi bricheta din prizã dacã în autovehicul cãlãtoresc copii. Apãsaþi bricheta 1 în interior. puteþi suferi arsuri. Bricheta este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. 3 Puneþi contactul ( pagina 93). aceºtia se pot accidenta sau pot provoca un incendiu. când este încinsã. Dacã bricheta este fierbinte.

iar motorul este oprit. Telefonul Telefoanele pot fi utilizate în interiorul autovehiculului numai dacã sunt conectate la o antenã exterioarã separatã de tip testat ºi aprobat de Mercedes-Benz. i Prizele sunt sub tensiune chiar ºi dacã cheia este scoasã din comutatorul de contact. 1 Prizã de 12 V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 300 W. Pericol de accident G Trebuie sã respectaþi normele naþionale privind utilizarea telefoanelor mobile în autovehicule. de exemplu o ladã frigorificã. 220 . Reþineþi faptul cã bateria se poate descãrca dacã aþi conectat un accesoriu. 3 1 Clemã pentru hârtie Apãsaþi partea superioarã a clemei 1.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Clema pentru hârtie Clema pentru hârtie este situatã pe panoul de comandã al sistemului de încãlzire/aer condiþionat. 25 A Priza pentru accesorii este situatã pe secþiunea inferioarã a consolei centrale. Prize suplimentare sunt amplasate la baza postului de conducere ºi în compartimentul pasagerilor/de încãrcare. Priza de 12 V.

Puteþi alege dintre douã sisteme care suportã telefoane mobile de diverse mãrci: Accesoriile telefonului mobil (în reþea)1 Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) 1 Accesoriile furnizate pentru telefonul mobil sunt inerconectate prin cablu cu fibrã opticã pentru echipamente de comunicaþii. Dacã nu utilizaþi un sistem hands-free. 221 . Pentru utilizarea sistemului hands-free. În caz contrar. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. acestea trebuie utilizate numai când sunt conectate la o antenã externã independentã. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. de exemplu radioreceptorul sau schimbãtorul de CD-uri.Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. Ambele sisteme beneficiazã de un dispozitiv hands-free permanent instalat în autovehicul. 3 i i În Germania. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. Telefoanele mobile fãrã antenã exterioarã pot interfera cu echipamentele electronice ºi. în oferta de accesorii Mercedes-Benz. va fi necesar un suport special. acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Din acest motiv. În caz contrar veþi fi prea distras de la conducerea autovehiculului. Suporturile de telefoane mobile disponibile de la diverºi producãtori de pe piaþa liberã nu sunt compatibile cu sistemul pentru telefon MercedesBenz. Pericol de accidentare G Utilizaþi telefonul numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane. utilizarea telefoanelor mobile fãrã sistem hands-free în interiorul autovehiculelor este interzisã în timpul deplasãrii autovehiculelor sau dacã acestea staþioneazã cu motorul pornit. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. Microfonul dispozitivului hands-free este instalat în panoul de comandã situat deasupra oglinzii retrovizoare interioare. în consecinþã. sau în panoul pentru iluminarea pãrþii frontale a habitaclului. în consecinþã. de exemplu. opriþi autovehiculul într-un loc adecvat pentru a efectua un apel. pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Suporturile pentru telefoane mobile compatibile pot fi recunoscute prin Steaua Mercedes sau prin codul de reper B6 prezent pe spatele acestora. Instalarea unei antene trebuie sã fie aprobatã de un atelier de specialitate autorizat.

Prezentarea detaliatã a comenzilor Dotãrile Instrucþiuni de utilizare detaliate sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare separate aferente suportului pentru telefon mobil. sau aþi introdus un alt numãr. va rãmâne activã setarea de 10 minute pentru timpul suplimentar de funcþionare. Afiºajul telefonului mobil indicã procesul de încãrcare. Dacã efectuaþi un apel în acest interval. iar în locul numãrului. introduceþi conectorul 4 în suportul 3. Pentru a putea utiliza dispozitivul handsfree aveþi nevoie de un suport special. Aceste suporturi sunt disponibile pentru diverse modele de telefoane în oferta de accesorii Mercedes-Benz. i 3 Bateria telefonului mobil este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în comutatorul de contact. În locul numelui introduceþi “Idletime” (timp suplimentar de funcþionare). Dacã nu aþi introdus numãrul. Indicaþii asupra adãugãrii unei noi intrãri în agenda telefonicã sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare a telefonului. Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã. 1 Placa de contact 222 . 2 Dispozitiv de reþinere 3 Suport 4 Fiºã Dacã nu este conectat un suport. Accesoriile telefonului mobil (în reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. i La scoaterea cheii din contact. telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ 10 minute (timp suplimentar de funcþionare). telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ 10 minute de la terminarea apelului. Accesoriile telefonului mobil (fãrã reþea) Accesoriile telefonului mobil sunt instalate în partea stângã ºi de sus a consolei centrale. introduceþi un numãr între 1 ºi 30.

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri Recomandãri privind conducerea autovehiculului Echipamentele elctronice Alimentarea cu carburant Compartimentul motor Bateria Comutatorul de izolare a bateriei Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 4 Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Întreþinere ºi service Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului

223

Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri
Secþiunea "Utilizarea autovehiculului" vã oferã informaþii detaliate despre utilizarea, verificãrile tehnice periodice ºi întreþinerea autovehiculului. Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului, veþi fi recompensat cu performanþe excelente ale acestuia pentru o perioada îndelungatã de timp. Prin urmare, este recomandatã conducerea autovehiculului cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.500 km. În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului, de exemplu, accelerarea la maximum. Nu depãºiþi 2/ din turaþia maximã admisã a 3 motorului pentru fiecare treaptã de vitezã. Evitaþi acþionarea pedalei de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. Utilizaþi gamele de viteze 4, 3, 2 ºi 1 pentru conducere cu vitezã redusã, de exemplu, pe teren montan. Dupã parcurgerea primilor 1.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului.

4

224

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Sunt disponibile informaþii referitoare la conducerea pe timp de iarnã ºi lanþuri antiderapante ( pagina 247). Transportarea autovehiculului pe cãile ferate Transportarea autovehiculului pe cãile ferate poate fi supusã anumitor restricþii sau poate necesita luarea unor mãsuri speciale în anumite þãri din cauza diverselor înãlþimi ale tunelurilor ºi a standardelor de încãrcare. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Tractarea unei remorci Pericol de accident
Distanþa dintre centrul cuplajului sferic ºi carosabil trebuie sã se situeze întotdeauna între 350 ºi 400 mm. Dacã este necesar, utilizaþi o remorcã ce dispune de barã de remorcare cu înãlþime reglabilã. Înãlþimea cuplajului sferic variazã în funcþie de sarcina autovehiculului.

G

Consultaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtor pentru modul de cuplare a remorcii, la cuplarea unei remorci detaºabile. Cuplarea ºi decuplarea unei remorci necesitã multã atenþie ºi precauþie. Asiguraþi-vã cã nu se aflã nicio persoanã între remorcã ºi autovehicul la deplasarea acestuia cãtre remorcã. Frâna inerþialã a remorcii poate fi destinsã necontrolabil în modul inerþial. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã, nu decuplaþi remorca atunci când frâna inerþialã a fost acþionatã de mecanismul inerþial. O remorcã cuplatã incorect la autovehiculul tractor se poate desprinde. O remorcã cuplatã corect trebuie sã fie poziþionatã orizontal în spatele autovehiculului (vezi figura).

Respectaþi urmãtoarele valori la încãrcarea remorcii: masa totalã admisã a remorcii sarcina de tractare admisã pentru autovehicul ºi pentru dispozitivul de tractare sarcina admisã pe cuplajul de tractare sarcina admisã pe puntea spate Valorile admise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 366) ºi pe plãcuþele de identificare a remorcii ºi cuplajului de tractare. Dacã valorile diferã, este valabilã valoarea cea mai micã. Luaþi în calcul faptul cã sarcina utilã maximã admisã a autovehiculului trebuie redusã pentru compensarea sarcinii pe cuplajul de tractare.

4

Remorcã cuplatã gata de utilizare

225

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Autovehicule cu etichetã de aprobare În cazul autovehiculelor cu etichetã de aprobare, masa totalã maximã admisã este cu 100 kg mai ridicatã în cazul tractãrii unei remorcii (Directiva CE 92/21/CEE). Sarcina maximã pe cuplajul de tractare nu trebuie sã depãºeascã 100 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.000 kg, sau 120 kg pentru o sarcinã a remorcii de 2.800 kg sau 3.000 kg. Dacã se depãºesc aceste valori, viteza maximã admisã este de 100 km/h. Conducerea cu o remorcã ataºatã Luaþi în considerare urmãtoarele diferenþe când conduceþi un ansamblu autovehicul/ remorcã faþã de conducerea unui autovehicul fãrã remorcã. performanþele de accelerare ºi urcare a pantelor sunt diminuate distanþa de frânare este mai extinsã vulnerabilitatea faþã de vânturile laterale este mai ridicatã stabilitatea direcþionalã este afectatã negativ consumul de carburant este este mai mare Nu conduceþi ansamblul autovehicul/ remorcã cu viteze mai mari de 80 km/h, chiar ºi în þãri unde sunt permise viteze mai mari. Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã decât cea menþinutã în cazul conducerii fãrã remorcã. Evitaþi pe cât posibil frânarea bruscã. Acþionaþi întâi uºor frânele pentru a permite încetinirea remorcii ºi apoi creºteþi rapid forþa de frânare. Remorca începe sã se deplaseze dintr-o parte în alta: eliberaþi pedala de acceleraþie nu viraþi în direcþia opusã frânaþi dacã este necesar în niciun caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul/remorcã mãrind viteza de deplasare

i
Calculele referitoare la posibilitãþile de urcare a pantelor din poziþia de staþionare sunt raportate faþã de nivelul mãrii. Atunci când conduceþi în zone muntoase, vã rugãm sã reþineþi cã puterea motorului ºi capacitatea de urcare a pantelor scad pe mãsurã ce altitudinea creºte. Conducerea autovehiculului în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi atunci când cãlãtoriþi în afara þãrii. Ghiduri cu atelierele autorizate sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibilã doar benzinã/motorinã cu cifrã octanicã inferioarã. Veþi gãsi informaþii despre benzinã/ motorinã în secþiunea “Date tehnice” ( page 370). Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu separator de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel.

4

226

Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri în care se conduce pe partea opusã decât în þara în care este înregistrat autovehiculul, farurile trebuie sã fie: parþial mascate (faruri cu halogen) comutate (faruri bi-xenon) Pericol de accident Viteza maximã programatã Puteþi limita permanent viteza maximã a autovehiculului la 90 km/h, 100 km/h sau 120 km/h. Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi programarea vitezei maxime a autovehiculului unui Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Pericol de accident Verificãri periodice Verificaþi periodic, de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant iluminarea autovehiculului starea pneurilor ( page 65) ºi presiunea în pneuri ( page 377) nivelul uleiului de motor ( pagina 232) nivelul lichidului de frânã ( pagina 236) nivelul lichidului din rezervorul sistemului de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor ( pagina 237) nivelul de contaminare al filtrului de aer al sistemului de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului ( pagina 250)

G

Mascarea incorectã a farurilor poate diminua vizibilitatea în timpul conducerii autovehiculului cu farurile aprinse. Aceasta poate afecta negativ ºi pe alþi participanþi la trafic. Este posibilã orbirea participanþilor la trafic ce se deplaseazã din contrasens. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru mascarea/ comutarea farurilor care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

G

4

Depãºirea vitezei maxime admise poate cauza deteriorarea pneurilor, lucru ce poate conduce la pierderea controlului asupra autovehiculului. În calitate de ºofer, aveþi obligaþia de a vã informa asupra vitezei maxime a autovehiculului ºi viteza maximã admisã a pneurilor (pneuri ºi presiunea în pneuri). Nu trebuie sã depãºiþi limita de vitezã pentru pneuri menþionatã în tabelele cu valorile presiunii în pneuri ( page 378).

227

Utilizarea autovehiculului
Echipamentele elctronice
Radio, telefone, staþie de emisierecepþie, fax ºi sistem de navigaþie Pericol de accident Telecomanda ºi sistemul antidemaraj Ambele sisteme Telecomanda Sistemul antidemaraj sunt conforme Directivei 99/5/CE Ambele sisteme sunt adecvate pentru utilizarea în toate statele membre UE.

G

4

Reþineþi cã prima responsabilitate a dumneavoastrã este sã conduceþi autovehiculul în siguranþã. Utilizaþi echipamentul electronic numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. Reþineþi cã, la o vitezã de numai 50 km/h, autovehiculul parcuge o distanþã de aproximativ 14 m într-o secundã. Sistemul de navigaþie nu oferã informaþii asupra capacitãþii portante ale podurilor sau a înãlþimii de trecere a pasajelor. Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului. Respectaþi normele legale.

Telefoanele mobile, aparatele de emisierecepþie ºi faxurile fãrã antenã exterioarã pot afecta echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot periclita astfel siguranþa funcþionalã a acestuia. Riscul de producere a accidentelor este ridicat. Nu utilizaþi aceste echipamente când autovehiculul se aflã în miºcare.

Certificatul de înmatriculare poate fi anulat în cazul nerespectãrii specificaþiilor de instalare Mercedes-Benz. Informaþii despre montarea echipamentelor electrice/electronice sunt diponibile în secþiunea “Date tehnice” ( page 365).

228

Utilizarea autovehiculului
Alimentarea cu carburant Alimentarea cu carburant
Pericol incendiu ºi de accidentare G
Carburantul este extrem de inflamabil. Din acest motiv, focul, flãcãrile deschise ºi fumatul, precum ºi utilizare a dispozitivelor de încãlzire auxiliare, sunt interzise la manipularea carburantului (risc de producere a scânteilor). Din acest motiv, dezactivaþi funcþia de încãlzire auxiliarã în timpul realimentãrii cu carburant.

Clapeta buºonului de carburant se aflã lângã portiera ºoferului. Puteþi deschide clapeta buºonului de carburant numai când portiera ºoferului este deschisã.

Închideþi clapeta buºonului rezervorului de carburant. Închideþi portierele autovehiculului pentru a preveni pãtrunderea vaporilor de carburant în autovehicul. Rotiþi capacul buºonului de carburant 2 spre stânga ºi lãsaþi-l suspendat de cureaua de fixare 1. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea pompei. Amplasaþi din nou capacul buºonului rezervorului 2 ºi rotiþi-l spre dreapta.

4

Pericol de accidentare

G
1 Curea de fixare 2 Buºonul rezervorului de carburant Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. Deschideþi portiera ºoferului.

Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Sãnãtatea vã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant

Închiderea completã este indicatã printr-un clic. Deschideþi portiera ºoferului ºi închideþi clapeta buºonului de alimentare cu carburant. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii “Date tehnice” ( page 370).

229

20-2061-31 4 Nu acþionaþi pârghia de eliberare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. Din acest motiv. periclitând astfel vizibilitatea ºi conducând la pierderea controlului asupa autovehiculului. În caz contrar. deschideþi capota motorului numai când autovehiculul este parcat. 1 Pârghie de eliberare Trageþi pârghia de eliberare 1 de sub panoul de bord din partea stângã a spaþiului destinat picioarelor ºoferului.20-2062-31 3 Tija de susþinere 230 . Capota motorului este eliberatã. capota motorului se poate deschide. În caz contrar. Deschiderea ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt îndepãrtate de parbriz. 2 Cârlig de ancorare Deplasaþi maneta cârligului de ancorare în sus 2.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Capota motorului Pericol de accident G N88. N88. este posibilã deteriorarea ºtergãtoarelor de parbriz sau a capotei motorului.20-2060-31 N88.

priza de verificare) dacã: motorul este în funcþiune motorul este pornit cheia se aflã în poziþia 2 în comutatorul de contact iar motorul este pornit manual 4 Închiderea Pericol de accidentare G ! Nu împingeþi capota în jos manual. Pericol de accidentare Pericol de accidentare G ! Când împingeþi tija de susþinere înapoi.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Deplasaþi capota în sus pânã la fixarea tijei de susþinere 3 ºi menþinerea deschisã a capotei. Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã ºi motorul în funcþiune. În cazul în care capota motorului este puþin ridicatã. Deschideþi din nou capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã de la înãlþime puþin mai mare. 231 . G Componentele motorului pot fi fierbinþi sau în miºcare. Împingeþi tija de susþinere înapoi 3 ( pagina 230). nu este fixatã corespunzãtor. Capota se fixeazã cu un clic. În caz contrar o puteþi deteriora. Coborâþi capota motorului în poziþie orizontalã ºi lãsaþi-o sã cadã liber. Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã. Din acest motiv. Deschideþi capota motorului numai când motorul este oprit ºi s-a rãcit. ventilatorul electric al radiatorului poate funcþiona timp de aproximativ 30 de secunde dupã oprirea motorului. În cazul autovehiculelor pe benzinã. asiguraþi-vã cã nu o apãsaþi peste punctul de rezistenþã cauzând astfel îndoirea acesteia. nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobina de inducþie. Ridicaþi uºor capota motorului.

Porniþi motorul ( page 93). 4 ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat.000 de km. în funcþie de dotãrile autovehiculului. i Dacã la temperaturi extreme. i Dacã pe afiºaj nu este indicatã nicio valoare. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. verificaþi nivelul uleiului de motor cu o jojã.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Uleiul de motor Autovehiculul consumã maximum 1. de exemplu. Afiºajul este activat. În caz contrar. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. în funcþie de stilul de conducere practicat. Consumul de ulei poate depãºi aceastã cantitate dacã: autovehiculul este nou conduceþi autovehiculul în principal în condiþii dificile de funcþionare conduceþi frecvent la turaþii mari ale motorului Consumul de ulei de motor poate fi mãsurat numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile. pentru verificarea afiºajului uleiului de motor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Verificaþi regulat nivelul uleiului de motor. 232 . autovehiculul trebuie: sã nu fie înclinat sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Nivelul uleiului de motor este indicat ºi pe afiºaj. pe afiºaj nu apare nicio valoare dupã 5 minute. Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul afiºajului Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor. mai aºteptaþi 5 minute înainte de a verifica din nou nivelul uleiului de motor.0 litri de ulei la 1. de exemplu sãptãmânal sau de ficare datã când alimentaþi cu carburant.

Porniþi motorul ( page 93). Opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ 5 minutedacãmotorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare.0 l HI Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi butonul > situat pe panoul de bord ( page 112). Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: N Engine oil level OK (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Adãugaþi 1.5 litri de ulei de motor Adãugaþi 2.0 litri de ulei de motor Adãugaþi 1. Engine oil level Not when engine on (Nivelul uleiului de motorIndisponibil când motorul este pornit) 233 . Nu adãugaþi ulei. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235). Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 30 de minutedacãmotoruls-a rãcit. Nu adãugaþi ulei.în timpul procesului de mãsurare. Adãugaþi cantitatea indicatã de ulei de motor ( pagina 235).0 l -1.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia simbolului P pe afiºaj. Este afiºat intermitent --:-. Verificaþi din nou nivelul uleiului de motor dupã câteva minute. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare.0 litri de ulei de motor 4 Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ 5 minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.5 l -2. Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: P OK -1. Va fi afiºat urmãtorul mesaj în timpul procesului de mãsurare: N Engine oil level Measuring in progress (Procesul de mãsurare a nivelului uleiului de motor în curs de desfãºurare) N Engine oil level Reduce oil level! (Nivelul uleiului de motor Reduceþi nivelul uleiului de motor!) Engine oil level Turn ignition on for level (Nivelul uleiului de motor Porniþi contactul pentru a verifica nivelul uleiului) Observe vait. Nivelul uleiului de motor este prea ridicat.

i Diferenþa de cantitate de ulei dintre marcajele superior ºi inferior este: de aproximativ 2 litri la autovehiculele cu motor diesel de aproximativ 3 litri la autovehiculele cu motor pe benzinã 4 Motor diesel cu 6 cilindri 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor diesel cu 4 cilindri N18. Introduceþi joja în tubul pentru jojã cât mai adânc posibil ºi scoateþi-o din nou afarã. autovehiculul trebuie: sã se afle la temperatura normalã de funcþionare sã nu fie înclinat sã fi staþionat în prealabil cu motorul oprit timp de cel puþin cinci minute Scoateþi joja de ulei 1.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificarea nivelului uleiului de motor prin intermediul jojei Când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor.00-2041-31 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor Motor pe benzinã 1 Joja de ulei de motor 2 ªtuþul de alimentare cu ulei de motor 3 Joja de ulei de motor 234 . Curãþaþi joja cu o lavetã fãrã scame.

Nivelul uleiului este corect dacã acesta se situeazã între marcajele inferior min ºi superior max de pe jojã. adãugaþi cu atenþie uleiul de motor. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului 235 . Notã privind protecþia mediului Lichidul de rãcire Rezervorul de expansiune este situat în compartimentul motorului. În caz contrar. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Temperatura lichidului de rãcire trebuie sã se situeze sub 50 °C. Existã pericolul deteriorãrii alternatorului datoritã scurgerii uleiului de motor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Asiguraþi-vã cã nu este depãºit marcajul max la adãugarea de ulei. Adãugarea de ulei de motor Desfaceþi buºonul ºtuþului de alimentare cu ulei 2.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Verificaþi nivelul uleiului de motor. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. Adãugaþi ulei dacã este necesar ( pagina 235). H N20. Evitaþi deversarea uleiului de motor în sistemul de canalizare. de exemplu. în apele de suprafaþã. Desfaceþi capacul buºonului de alimentare 2. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei. Informaþii referitoare la uleiurile de motor autorizate sunt disponibile în Carnetul de service. în apele subterane sau în sol. În caz contrar. Din acest motiv.30-2054-31 4 La adãugarea uleiului de motor. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. Uleiul de motor trebuie îndepãrtat într-o manierã responsabilã faþã de mediul înconjurãtor. alternatorul est situat sub orificiul de alimentare cu ulei de motor. ! Uleiul în exces trebuie drenat sau evacuat la un atelier de specialitate autorizat. În cazul motoarelor cu motor diesel. este posibilã deteriorarea motorului sau a convertorului catalitic.

Pericol de intoxicare G Lichidul de rãcire conþine glicol ºi. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui tip de lichid de rãcire. 236 . Evitaþi contactul lichidului de rãcire cu pielea. Continuaþi sã rotiþi capacul ºi îndepãrtaþi-l.30-2054-31 G 4 La deschiderea vasului de expansiune pentru lichid de rãcire. la un Centru de Service Mercedes-Benz. i De regulã. existã riscul de a suferi arsuri cauzate de lichidul de rãcire fierbinte pulverizat. de exemplu sãptãmânal sau când alimentaþi cu carburant numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Agãugaþi lichid de rãcire ( page 368) pânã la nivelul semnului ºtuþului de alimentare (marcajul superior-MAX). de exemplu. Curãþaþi imediat pielea ºi articolele de îmbrãcãminte cu sãpun ºi apã. 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Nivelul lichidului de frânã trebuie sã se situeze între marcajele inferior-MIN ºi superior-MAX. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã apar pierderi semnificative de lichid de rãcire. Repuneþi din nou capacul 1. N20. Lichid de frânã Rezervorul este situat în compartimentul motorului.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de accidentare Deºurubaþi uºor capacul 1 spre stânga pânã la primul punct de rezistenþã pentru a elibera presiunea. prin urmare. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate. În cazul contactului cu ochiii. ochii sau obiectele de îmbrãcãminte. Sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune pentru lichidul de rãcire sunt presurizate când motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Deschideþi rezervorul de expansiune pentru lichidul de rãcire numai când temperatura lichidului se situeazã sub 50 °C. Purtaþi mãnuºi ºi ochelari de protecþie. Verificaþi nivelul lichidului de frânã: periodic. este toxic. Nu ingeraþi lichid de rãcire. ! Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la sistemele de rãcire ºi încãlzire. clãtiþi cu apã curatã din abundenþã. pentru identificarea ºi rezolvarea problemei. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data pentru urmãtoarea înlocuire a lichidului de frânã.

Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea.30-2054-31 1 Capacul vasului de expansiune 2 Capacul rezervorului de lichid de frânã 3 Capacul rezervorului de lichid pentru spãlarea parbrizului Adãugaþi soluþie concentratã în lichidul pentru spãlarea parbrizului pe tot parcursul anului. Dacã lichidul de frânã nu atinge marcajul inferior-MIN. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. 237 . ochii sau îmbrãcãmintea. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de spãlare a farurilor. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Acesta are o capacitate de aproximativ 7 litri. pentru verificarea sistemului hidraulic. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Dacã lichidul de frânã intrã în contact cu vopseaua. acesta este alimentat de asemenea cu lichid din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului. Pericol de intoxicare G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Nu ingeraþi lichidul de frânã. clãtiþi imediat cu apã. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. este posibil ca sistemul hidraulic al autovehiculului sã fie defect. 4 N20.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor ! Lichidul de frânã corodeazã vopseaua. Pericol de accident G Sistemul de spãlare a parbrizului/ curãþare a farurilor Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului este situat în compartimentul motorului. Astfel. Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. Clãtiþi zonele afectate cu multã apã curatã ºi solicitaþi asistenþã medicalã dacã este necesar. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea de lichid de frânã.

sunt interzise utilizarea flãcãrilor deschise sau fumatul în timpul manipulãrii concentratului pentru lichid de spãlarea a parbrizului. 4 temperatura exterioarã. Toate lucrãrile care influenþeazã siguranþa ºi sistemele de siguranþã trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. trebuie sã transferaþi acest Manual de utilizare noului proprietar. Încãlzire auxiliarã G Pericol de incendiu sau de intoxicareG Autovehiculele cu încãlzitor de aer: în Germania. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. Prin urmare. Scoateþi capacul 3. Utilizaþi: Variaþi proporþia amestecului în funcþie de lichid de spãlare pentru sezonul cald pentru protecþie împotriva murdãririi la temperaturi peste punctul de îngheþ lichid de spãlare pentru sezonul rece dacã existã riscul de îngheþare a apei pe parbriz Efectuaþi amestecarea lichidului de spãlare a parbrizului într-un recipient cu proporþiile specificate. Amplasaþi din nou capacul 3. petele de ulei lãsate în locul unde a fost parcat autovehiculul). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Din acest motiv. Dacã se pierde ulei (de exemplu. În acest scop. Completaþi lichidul de spãlare a parbrizului. Din motive de siguranþã. adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate calificat care posedã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru detectarea ºi remedierea cauzelor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Utilizarea autovehiculului Compartimentul motor Pericol de incendiu Ansamblurile mecanice ale autovehiculului Verificaþi regulat existenþa scurgerilor la ansamblurile mecanice. În acest scop. schimbãtorul de cãldurã trebuie înlocuit dupã 10 ani în conformitate cu reglementãrile naþionale în materie de autorizare a traficului (StVZO). sunteþi obligat sã clarificaþi cumpãrãtorului urmãtoarele aspecte. ! Dacã vindeþi autovehiculul. 238 . Mercedes-Benz recomandã insistent ca schimbãtorul de cãldurã sã fie înlocuit dupã 10 ani la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor.

în funcþie de versiunile de dotare: bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Pericol de accidentare B Acidul de baterie este caustic. Limpeziþi stropii de acid cu apã curatã ºi consultaþi imediat un medic. G C E F 4 A D Pericol de explozie În timpul încãrcãrii bateriilor. La manipularea bateriilor. Notã privind protecþia mediului H Á À Bateriile conþin substanþe poluante. respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie din acest Manual de utilizare. Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Pãstraþi bateriile în afara accesului copiilor.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateria Este posibil ca autovehiculul sã fie dotat cu douã baterii. asiguraþile împotriva rãsturnãrii. Neutralizaþi imediat stropii de acid de pe piele sau articole de îmbrãcãminte utilizând apã cu sãpun sau agent de neutralizare a substanþelor acide ºi apã curatã. Copiii nu pot estima pericolele implicate de manipularea bateriilor ºi a acidului. Purtaþi ochelari de protecþie. Încredinþaþi bateriile unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct de colectare special pentru baterii uzate. La transportarea bateriilor. Efectuaþi încãrcarea bateriilor numai în spaþii bine ventilate. Transportaþi ºi depozitaþi bateriile în poziþie verticalã. flãcãri deschide ºi fumat. La amestecarea apei ºi a acidului. Pericol de explozie Datoritã pericolului de explozie. evitaþi producerea scânteilor cauzate de foc. lichidul poate sãri în ochi. este degajat gaz exploziv. Purtaþi mãnuºi de protecþie rezistente la substanþele acide. Acidul de baterie se poate scurge prin orificiile de ventilaþie ale capacelor celulelor ºi pot cauza daune mediului înconjurãtor. Îndepãrtaþi bateriile în mod ecologic. 239 .

Menþineþi întotdeauna bornele ºi suprafeþele bateriei curate ºi uscate. Curãþaþi carcasa bateriei numai cu agenþi de curãþare disponibili în comerþ ºi cu capacele celulelor înºurubate. 4 ! Opriþi motorul ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde înainte de a slãbi sau deconecta clemele de contact. ! Murdãria acumulatã pe borne ºi pe suprafeþele bateriei cauzeazã pierderi de energie ce pot cauza descãrcarea bateriei. 240 . Lubrifiaþi uºor clemele de contact. în special suprafeþele inferioare ale acestora. Pentru informaþii suplimentare. puteþi deteriora componentele sistemului electric. Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este menþinut în stare de nefuncþionare pentru perioade îndelungate de timp. În caz contrar.Utilizarea autovehiculului Bateria Bateriile trebuie sã fie întotdeauna suficient încãrcate pentru a beneficia de durata de viaþã normalã a acestora. apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz ºi deconectaþi sistemul electric de la comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). Dacã intenþionaþi sã parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã. cu vaselinã rezistentã la acizi. Agenþii de curãþare care conþin carburant corodeazã carcasa bateriei. Întreþinerea bateriilor. consultaþi secþiunea “Sfaturi practice” ( page 349).

Consultaþi instrucþiunile de utilizare DTCO separate. Deplasaþi butonul glisant roºu 2 în jos în direcþia sãgeþii ºi deconectaþi conectorul 1 din pinul de masã. 241 . este necesar sã deconectaþi ambele baterii când lucraþi la circuitul electric al autovehiculului. trebuie sã resetaþi uºa culisantã acþionatã electric ( page 80).Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei Comutatorul de izolare a bateriei Puteþi întrerupe alimentarea cu energie electricã a tuturor consumatorilor autovehiculului prin intermediul comutatorului de izolare a bateriei. 4 i Deconectaþi sistemul electric al autovehiculului de la sursa de alimentare utilizând comutatorul de izolare al bateriei numai dacã autovehiculul urmeazã a fi parcat pentru o perioadã îndelungatã sau când acest lucru este absolut necesar. Numai astfel sistemul electric este complet deconectat de la sursa de energie electricã. Comutatorul de izolare a bateriei se aflã în partea dreaptã a pedalei de acceleraþie în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. G Dacã autovehiculul este dotat cu baterie auxiliarã în compartimentul motorului. 1 Fiºã 2 Buton glisant Toþi consumatorii trebuie sã fie deconectaþi de la circuitul de alimentare cu energie electricã. puteþi deteriora componentele sistemului electric. În caz contrar. Pericol de accidentare i Întreruperea alimentãrii cu energie electricã este înregistratã în DTCO (tahometrul digital) drept un eveniment în memoria defecþiunilor. Deconectarea sistemului electric Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93) ºi aºteptaþi timp de aproximativ 20 de secunde. Astfel se previne descãrcarea bateriei cauzatã de consumul accidental de energie. Dupã reconectarea la sursa de alimentare cu energie electricã. ! Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 0 în comutatorul de contact ºi aºteptaþi cel puþin 20 de secunde înainte de deconectarea sau conectarea comutatorului de izolare a bateriei. Fixaþi fiºa 1 sub pedala de acceleraþie astfel încât sã nu intre în contact cu pinul de masã.

Fiºa trebuie sã intre complet în contact cu pinul de masã 2. Toþi consumatorii sunt reconectaþi la circuitul de alimentare cu energie electricã. 4 Conectarea sistemului electric 1 Fiºã 2 Pin de masã 242 . nu veþi putea restabili conexiunea electricã în momentul reasamblãrii pieselor. Rotiþi cheia în poziþia 0 în comutatorul de contact ( page 93). Apãsaþi fiºa 1 în pinul de masã 2 pânã la fixarea acesteia ºi eliberarea agentului de blocare. Deplsaþi butonul glisant roºu pânã la fixare. asiguraþi-vã cã aceasta nu este: murdarã deterioratã În caz contrar.Utilizarea autovehiculului Comutatorul de izolare a bateriei ! Când fixaþi fiºa sub pedala de acceleraþie.

ºoferul este responsabil pentru reglarea corectã a presiunii în pneuri dacã sarcina utilã a autovehiculului este mãritã. 243 . Trebuie sã reglaþi întotdeauna presiunea în pneuri în funcþie de sarcina autovehiculului. Acesta vã avertizeazã numai dacã presiunea în pneuri scade semnificativ sub valoarea de referinþã a presiunii în pneuri dupã setarea presiunii în timpul calibrãrii. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii curente din fiecare pneu. Sistemul de monitorizare a pneurilor vã previne în cazul în care presiunea dintr-unul sau mai multe pneuri scade. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare. Se afiºeazã presiunea curentã din fiecare pneu. Acest sistem monitorizeazã. G 4 54. Apelare presiune în pneuri prin intermediul sistemului de operare Autovehicule cu taste pe volan Porniþi motorul ( page 93). În astfel de cazuri.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile. frânaþi cu atenþie pânã la oprirea autovehiculului. Trebuie sã consultaþi tabelul din interiorul trapei buºonului rezervorului de carburant pentru a decide dacã presiunea în pneuri trebuie reglatã. În cazul în care echipamentul radio (exemplu telefoane mobile sau aparate de emisie recepþie) este în funcþiune în interiorul sau în apropierea autovehiculului. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã în cazul în care presiunea în pneuri este incorectã. pentru toate cele patri pneuri. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. menþinerea presiunii stabilite la activarea sistemului. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. acest lucru poate influenþa funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri. În special. Pericol de accident Asiguraþi-vã cã recalibraþi întotdeauna sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri dupã modificarea presiunii.32-2243-31 i Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la toate roþile.

sistemul de operare vã oferã o valoare mai exactã. prin intermediul tabelului din interiorul clapetei buºonului de alimentare. cã presiunea din toate cele patru pneuri este setatã corespunzãtor circumstanþelor de utilizare. sistemul de monitorizare a apresiunii din pneuri detecteazã automat noua valoare de presiune. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri În majoritatea cazurilor. i 4 Valorile presiunii în pneuri indicate de sistemul de operare pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare. De obicei. Într-unul dintre dreptunghiuri este afiºatã presiunea din pneul respectiv ( page 305). Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. Respectaþi notele din secþiunea "Presiunea în pneuri" ( page 377). 244 . de exemplu dacã: presiunea în pneuri a fost modificatã roþile sau pneurile au fost schimbate au fost montate roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Asiguraþi-vã. Autovehicule cu taste pe volan Se afiºeazã un mesaj ºi lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Urmãtorul mesaj va fi afiºat dacã autovehiculul a fost parcat timp de peste 20 de minute sau aþi condus cu o vitezã sub 30 km/h: Tyre pressure displayed after driving for several minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Avertizare asupra presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Lampa de avertizare asupra presiunii în pneuri X din panoul de bord se aprinde dacã presiunea din unul sau mai multe pneuri scade semnificativ. Presiunea în pneuri este afiºatã în douã dreptunghiuri de culoare roºie.

Este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor reactivated (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a fost reactivat) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat.TPMS pe afiºaj. Pentru autovehiculele cu taste pe volan. Pe afiºaj trebuie sã aparã informaþiile standard ( page 122). Apãsaþi tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia mesajului +CAL. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta ç de pe volan. situat pe panoul de bord.Utilizarea autovehiculului Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Autovehicule fãrã taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. 4 Apãsaþi butonul de resetare 0 situat pe panoul de bord ( page 29). Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. urmãtorul mesaj va fi afiºat: Monitor current tyre pressure? (Monitorizare presiune curentã?) 245 . Procesul de activare este anulat automat dupã scurgerea a 30 de secunde fãrã nicio valoare afiºatã. Apãsaþi butonul . Autovehicule cu taste pe volan Contactul trebuie sã fie pus. Presiunea din fiecare pneu este memoratã ca nouã valoare de presiune dacã se constatã cã este adecvatã pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. Dacã doriþi anularea procesului de activare: Apãsaþi tasta . Este afiºat urmãtorul mesaj: OK TPMS (sistem de monitorizare a presiunii în pneuri în regulã) Procesul de activare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri a fost iniþiat. Apãsaþi tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea presiunii din fiecare pneu sau apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed after driving for several minutes ( Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi tasta æ de pe volan. sau tasta de meniu 5 din panoul de bord.

la un Centru de Service Mercedes-Benz. 246 . ASR. Adaptaþi stilul dumneavoastrã de conducere ºi conduceþi cu mai multã atenþie. Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu suprafaþã de rulare identicã pentru toate roþile pentru a menþine manevrabilitatea sigurã a autovehiculului. BAS. Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. Pericol de accident În acest caz. Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7 °C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. luaþi în considerare cã manevrabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. Cablul adaptor este diponibil la orice atelier de specialitate autorizat. dacã uleiul de motor utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã Verificarea concentraþiei antigelului/ agentului anticoroziv în lichidul de rãcire Adãugarea unui agent de curãþare concentrat în lichidul sistemului de spãlare a parbrizului Verificarea bateriilor Înlocuirea pneurilor Informaþii referitoare la utilizarea carburantului diesel la temperaturi externe reduse sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice" ( page 372). pentru înlocuirea roþii de rezervã cu un pneu de iarnã. de exemplu. Dacã montaþi roata de rezervã de uz temporar pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. la începutul acestuia.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Numai astfel sistemele pentru siguranþa conducerii ABS. este necesarã amplasarea unui semn de avertizare în câmpul vizual al ºoferului. Pericol de accident 4 G G Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare mai micã de 4 mm trebuie înlocuite imediat. de exemplu. utilizând permanent sistemul Speedtronic ( page 195). de exemplu. Aceastã revizie tehnicã include: Schimbarea uleiului. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã. pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece. AAS ºi ESP® vor funcþiona optim. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ( pagina 244). Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la conducerea autovehiculului pe timp de iarnã ( pagina 247). este recomandat sã reduceþi viteza maximã a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã.

Comutaþi într-o treaptã inferioarã de vitezã numai la turaþii reduse ale motorului. Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pericol de accident G Dacã existã probabilitatea ca autovehiculul sã derapeze sau nu poate fi frânat la viteze reduse: apãsaþi pedala de ambreiaj în cazul autovehiculelor cu transmisie manualã comutaþi selectorul în poziþia neutrã N în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã Încercaþi sã pãstraþi controlul asupra autovehiculului prin intermediul manevrelor de corectare a direcþiei. Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. întunecat. Demontaþi lanþurile antiderapante imediat ce drumul nu mai este acoperit de zãpadã. Astfel. virajele ºi frânarea bruscã.Utilizarea autovehiculului Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã i Dupã demontare. poate fi avantajos sã dezactivaþi sistemul ABS ( page 62). În cazul conducerii autovehiculului cu lanþuri antiderapante. Acþionaþi periodic frânele în timpul cãlãtoriilor mai lungi pe drumuri acoperite de criblurã sau de sare. dacã este posibil. vaselina ºi benzina/motorina. Conduceþi cu atenþie deosebitã pe carosabilul alunecos. Aceastã acþiune va readuce frânele la nivelul normal de performanþã. 4 Comutarea într-o treaptã inferioarã pentru frânarea autovehiculului poate cauza deraparea autovehiculelor pe o suprafaþã alunecoasã datoritã diferenþei semnificative de vitezã dintre motor ºi roþile motrice în acest anotimp. La oprirea autovehiculului dupã parcurgerea unor drumuri acoperite cu sare. Autovehiculul poate fi condus cu viteza maximã admisã în timpul utilizãrii lanþurilor antiderapante numai pe carosabil acoperit cu zãpadã. asiguraþi-vã cã frânele sunt complet funcþionale înainte de a continua cãlãtoria. Sarea prezentã pe carosabil poate afecta negativ eficienþa sistemului de frânare. Puteþi obþine informaþii referitoare la lanþurile antiderapante de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. poate fi necesar sã acþionaþi frânele mai puternic pentru a obþine o forþã de frânare normalã. depozitaþi jantele ºi pneurile într-un loc rãcoros. Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. uscat ºi. 247 . sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz. Utilizaþi frâna de serviciu în funcþie de condiþiile de drum. din motive de siguranþã. Respectaþi instrucþiunile de montare furnizate de producãtor. acestea produc un efect de excavaþie în scopul ameliorãrii aderenþei. Prin urmare. Evitaþi accelerarea. i Montaþi lanþuri antiderapante numai pe roþile din spate (puntea motrice). Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul.

Data programatã pentru service este afiºatã cu cel puþin o lunã sau 3. Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru o perioadã scurtã de timp. cum ar fi: normele de protecþie a muncii ºi prevenire a accidentelor. În acest scop. din data indicatã pentru service trebuie scãzute perioadele în care bateria este deconectatã. este posibil sã nu sesizaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã ºi pentru alte persoane. Cricul poate ceda determinând cãderea autovehiculului. sã citiþi secþiunile relevante din documentaþia tehnicã. Respectaþi indicaþiile referitoare la piesele deschimb din secþiunea “Date tehnice” ( page 364). trebuie sã-l ridicaþi pe standuri cu o capacitate de susþinere suficientã. Înainte de a lucra sub autovehicul. cauzând astfel accidentarea gravã a dumneavoastrã sau a altor persoane sau pagube materiale. 248 . Sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu oferã informaþii privitoare la nivelul uleiului de motor. Pericol de accidentare Înainte de realizarea operaþiunilor de întreþinere ºi a reparaþiilor.000 de km înainte. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service MercedesBenz. În caz contrar. Lucrãrile de întreþinere ºi de verificare a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. sistemul de programare a verificãrilor tehnice nu trebuie confundat cu afiºajul pentru nivelul uleiului de motor P. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Pentru a vã asigura cã verificãrile tehnice vor fi efectuate la momentele oportune. Prin urmare. ! Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã nu sunt înregistrate de sistemul de programare a verificãrilor tehnice. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Apoi este afiºat un mesaj în timpul deplasãrii autovehiculului sau dupã punerea contactului. vã informeazã asupra datei programate pentru urmãtoarea operaþiune de service.Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice (ASSYST) ASSYST PLUS Active Service System (sistem activ de programare service). manualul de utilizare ºi informaþiile de service 4 Familiarizaþi-vã în prealabil în special cu cerinþele legale. de exemplu: G Nu utilizaþi niciodatã cricul autovehiculului în locul standurilor.

Autovehicule fãrã taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje..km (Verificarea tehnicã A în . km) Este emis de asemenea un semnal acustic.. Afiºajul este activat.. poate reseta indicatorul de service dupã efectuarea reviziei. de exemplu un Centru Service Mercedes-Benz.days (verificarea tehnicã A în . zile) 9 Service A in. de exemplu 30 de zile. Autovehicule cu taste pe volan Dacã aþi depãºit data programatã pentru service. 249 . 4 ! Depãºirea datei de revizie tehnicã specificate poate reprezenta o încãlcare a legii... Acestea pot fi prelungite prin: conducerea cu atenþie ºi la turaþii medii ale motorului evitarea cãlãtoriilor scurte în timpul cãrora motorul nu atinge temperatura normalã de funcþionare Afiºarea datei programate pentru service Autovehicule cu taste pe volan Este posibilã afiºarea urmãtoarelor mesaje: 9 Service A in . urmãtorul mesaj va fi indicat pe afiºaj: 9 Service A in .. Afiºarea datei programate pentru verificare tehnicã Porniþi motorul ( page 93). urmãtorul simbol este afiºat intermitent timp de 10 secunde dupã punerea contactului: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea veþi observa semnul minus înaintea datei de verificare tehnicã programate..Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service i Intervalul rãmas pânã la verificarea tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri. în funcþie de distanþa totalã parcursã.km (Verificarea tehnicã A în . km) 9 Service A due now (Verificarea tehnicã A programatã acum) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate.000 km perioada rãmasã în zile. iar garanþia ºi avantajele pentru clienþii importanþi pot fi anulate. de exemplu 3. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri.. Depãºirea datei programate pentru verificarea tehnicã Un atelier de specialitate autorizat.days (verificarea tehnicã A în . Autovehicule fãrã taste pe volan Dacã aþi depãºit data de verificare tehnicã programatã. Intervalul între datele verificãrilor tehnice depinde de stilul de conducere. zile) 9 Service A in.

km) Literele A sau B indicã tipul operaþiunilor service programate. zile) 9 Service A in. în funcþie de stilul de conducere: distanþa rãmasã în kilometri perioada rãmasã în zile Filtrul de aer pentru sistemul de aer condiþionat din zona posterioarã a habitaclului În filtrul de aer se pot acumula cantitãþi semnificative de nisip sau praf când conduceþi pe drumuri prãfuite sau cu nisip. Îndepãrtaþi materialele filtrante Curãþaþi materialele filtrante Spãlaþi materialele filtrante cu apã curatã Lãsaþi materialele filtrante la uscat. impuritãþile pot deteriora sistemul de condiþionat.. care nu este acoperit de garanþie..Utilizarea autovehiculului Întreþinere ºi service Autovehicule cu taste pe volan Apãsaþi tasta è sau ÿ pânã la apariþia afiºajului standard ( page 118). În caz contrar. de exemplu: 9 Service A in ..days (verificarea tehnicã A în . 4 ! Filtrul de aer pe plafon în zona posterioarã a habitaclului Materialele filtrante nu trebuie curãþate sau uscate într-o maºinã de spãlat. Îndepãrtarea filtrului de aer Scoateþi cu atenþie capacul 1 din niºa 2 ºi îndepãrtaþi-l. Apãsaþi repetat tasta j sau k de pe volan pânã la afiºarea urmãtorului mesaj. Autovehicule fãrã taste pe volan Apãsaþi repetat tasta de meniu 5 din panoul de bord pânã la apariþia urmãtorului mesaj pe afiºaj: 9 for service A (pentru verificarea tehnicã A) ´ for service B (pentru verificarea tehnicã B) De asemenea sunt afiºate urmãtoarele mesaje. 1 Capac 2 Niºe ! Trebuie sã eliminaþi impuritãþile vizibile de pe filtrul de aer sau sã-l înlocuiþi dacã este necesar. 250 . Instalarea filtrului de aer Montaþi materialele filtrante Montaþi capacul 1.. verificaþi regulat sistemul de aer condiþionat pentru eliminarea impuritãþilor vizibile. Din acest motiv.km (Verificarea tehnicã A în .

Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº. magneþi sau obiecte similare pe suprafeþele vopsite. Pericol de intoxicare ºi accidentare Notã privind protecþia mediului H Spãlaþi autovehiculul numai într-un loc adecvat acestui scop. utilizaþi întotdeauna scãri corespunzãtoare trepte fixe 4 G ! Nu aplicaþi în niciun caz autocolante. este posibilã deteriorarea vopselei. Nu utilizaþi carburant ca agent de curãþare. i Se recomandã utilizarea produselor Mercedes-Benz. Aceastea au fost special concepute pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi sunt de cea mai înaltã tehnologie. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Produsele de întreþinere Mercedes-Benz sunt disponibile de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Recipientele goale ºi materialele de curãþare uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. la un Centru de Service Mercedes-Benz. filme. Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului dumneavoastrã împotriva influenþelor dãunãtoare din mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie. i Dacã este necesarã curãþarea unor zone din apropierea pãrþii superioare a autovehiculului. În caz contrar.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea periodicã ºi adecvatã vã va ajuta la menþinerea unei stãri optime a autovehiculului. În asemenea cazuri. Zgârieturile. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere. 251 . Carburantul este inflamabil ºi constituie un pericol pentru sãnãtate. de exemplu. zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat urmãtoarele substanþe: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Spãlaþi autovehiculul mai frecvent în timpul iernii pentru a îndepãrta depunerile de sare. depunerile corozive. în locuri unde copiii nu au acces.

mai întâi încãlziþi motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. Dacã autovehiculul este foarte murdar. 4 ! Asiguraþi-vã cã maneta de control a ºtergãtoarelor de parbriz se aflã în poziþia 0 ( page 155). Procedând astfel. Înainte de parcarea ºi pãrãsirea autovehiculului. Dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ! Dupã curãþarea autovehiculului. Trebuie menþiuntã distanþa minimã dintre autovehicul ºi duza dispozitivului de curãþare cu presiune înaltã: aproximativ 70 cm pentru jeturi circulare aproximativ 30 cm pentru jeturile plane de 25° ºi jeturile concentrate Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. ! Pentru a evita deteriorãrile. 252 . ºtergeþi ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor de parbriz. declanºarea accidentalã a ºtergãtoarelor. existã posibilitatea deteriorãrii acestora sau a autovehiculului în spãlãtoria automatã. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie ºi astfel. este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã. Este preferabilã spãlarea automatã fãrã perii. Agenþii de curãþare a jantelor pot favoriza coroziunea discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/saboþilor de frânã. Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului dumneavoastrã. preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi se reduce zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de rezidurile de pe parbriz. ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu înaltã presiune ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. nu îndreptaþi jetul de apã direct spre balamalele portierelor. Dacã nu demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi nu pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare. în special jantele curãþate cu agenþi de curãþare a jantelor. Dupã spãlarea automatã a autovehiculului. Demontaþi antena pentru radioreceptor/telefon ºi pliaþi oglinzile retrovizoare exterioare înainte de a intra în spãlãtoria automatã. acesta nu trebuie parcat pentru o perioadã îndelungatã. Spãlarea automatã a autovehiculului Puteþi apela pentru curãþarea autovehiculului la o spãlãtorie automatã chiar de la început. Pneurile deteriorate trebuie înlocuite. conductele lichidului de frânã. conectori sau elementele de etanºare.

! Nu utilizaþi agenþi de curãþare alcalini sau acizi. Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. În cazul curãþãrii cu apã sau abur cu înaltã presiune. rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din comutatorul de contact. În acest caz. veþi deteriora capota. Când ºtergãtoarele de parbriz se aflã în poziþie verticalã. G Opriþi motorul înainte de curãþarea parbrizului sau a braþelor ºtergãtoarelor. Geamuri glisante Urmãtoarele piese trebuie curãþate la fiecare 3 sãptãmâni: garniturile ºi zonele de contact ale geamurilor trebuie curãþate cu o lavetã umedã ºinele de ghidare ale geamurilor 4 ! Nu permiteþi accesul apei în orificiile de admisie ºi ventilaþie. 253 . fãrã noroi. În caz contrar. Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( page 155). zãpadã sau gheaþã). Dupã curãþare trataþi motorul cu agenþi de conservare. Treptele ºi deschiderile de acces în autovehicul. Aceºtia pot cauza coroziunea prezoanelor (piuliþelor de roatã) sau a dispozitivelor de echilibrare a greutãþii roþilor. Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. Curãþarea motorului Acum este posibilã curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. În caz contrar. jetul nu trebuie orientat direct spre componentele electrice sau spre terminalele cablurilor electrice. Pericol de accidentare G Treptele ºi cãile de acces murdare sau acoperite de gheaþã presupun un risc de alunecare ºi cãdere. protejaþi sistemul de transmisie cu curea de agentul de conservare. precum ºi încãlþãmintea. În exteriorul parbrizului ºi al lamelor ºtergãtoarelor Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( page 93). trebuie menþinute curate (de exemplu.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Trepte Pericol de accident Jantele din aliaj uºor Curãþaþi jantele din aliaj uºor în mod regulat.

aspru sau uscat ºi nu frecaþi. ºampon ºi o lavetã moale. 254 . ! Nu utilizaþi lavete uscate.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Geamurile Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora suprafeþele din plastic ale geamurilor farurilor. 1 Senzorii Parktronic ! Utilizaþi numai lichid de spãlare adecvat pentru suprafeþe din plastic. puteþi deteriora geamurile sau sistemul de încãlzire a lunetei. Dacã efectuaþi curãþarea senzorilor prin intermediul unui dispozitiv cu presiune înaltã sau cu abur. Finisaj de plastic 4 ! Nu utilizaþi lavete din material tare. ! Nu utilizaþi lavete din material tare. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele. Senzorii sistemului Parktronic (PTS) Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie frontalã ºi posterioarã. În caz contrar. nu utilizaþi lavete uscate. aspru sau uscat ºi nu frecaþi. Din acest motiv. În caz contrar. Nu atingeþi partea interioarã a lunetei sau a geamurilor laterale cu obiecte dure. materiale abrazive. de exemplu. În caz contrar. Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã. Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. Farurile Stergeþi geamurile farurilor cu un burete umed. puteþi zgâria sau deteriora suprafeþele. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. dispozitive pentru rãzuirea gheþii sau inele. urmaþi instrucþiunile de utilizare furnizate de fabricantul dispozitivului referitoare la distanþa corectã între autovehicul ºi duza dispozitivului cu presiune înaltã. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. materiale abrazive. solvenþi sau orice agent de curãþare pe bazã de solvenþi. În caz contrar.

fãrã scame (de exemplu. Nu uscaþi centurile de siguranþã în lumina directã a soarelui sau la temperaturi de peste 80 °C. ! Ca agent de curãþare. 255 . detergent de vase) diluat cu apã. ! Curãþaþi centurile de siguranþã cu o soluþie de spãlare neutrã. utilizaþi o soluþie pentru suprafeþe cu murdãrie persistentã. ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag. Nu înãlbiþi sau vopsiþi centurile de siguranþã. Pericol de accidentare Centurile de siguranþã Îndepãrtaþi imediat petele ºi murdãria pentru a preveni deteriorarea ºi acumularea de reziduuri. G Murdãria de pe autovehicul poate afecta siguranþa rutierã ºi funcþionalã a acestuia. Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii. Murdãrire intensã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. o lavetã din microfibrã). În cazul murdãriei pronunþate. Nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare pentru curãþarea habitaclului care conþin solvenþi pentru a curãþa planºa de bord sau secþiunea capitonatã a volanului. Aceste proceduri pot afecta negativ funcþionalitatea centurilor. Mercedes-Benz recomandã utilizarea unui produs Mercedes-Benz. Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect poros. utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. Planºa de bord ºi secþiunea capitonatã a volanului Umeziþi o lavetã curatã ºi care nu lasã scame cu apã ºi utilizaþi-o pentru a curãþa pãrþile din plastic ºi planºa de bord. Dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere de construcþie Pericol de accident 4 G ! Utilizaþi un agent de curãþare necaustic. fãrã scame (de exemplu. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei. o lavetã din microfibrã). Nuanþa culorii suprafeþei se poate schimba temporar în timpul curãþãrii.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Murdãrire uºoarã Stergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. fãrã solvenþi. Pur ºi simplu aºteptaþi uscarea suprafeþei.

Pericol de derapare Murdãria ºi noroiul de pe pneuri/suprafaþa carosabilului reduc aderenþa pneurilor. apã sau în condiþii similare: Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare. roþile. nisip. Curãþaþi discurile de frânã. Autovehiculul poate intra în derapaj Pericol de alunecare Murdãria ºi noroiul de pe trepte ºi deschiderile de acces pot afecta siguranþa acestora. Acest lucru este valabil în special în cazul în care suprafaþa este umedã. Verificaþi siguranþa funcþionalã a sistemului de frânare prin testarea frânelor înainte de a conduce pe drumurile publice. ºi plãcuþele/saboþii de frânã poate influenþa negativ performanþele sistemului la frânare (mergând pânã la nefuncþionarea totalã a acestuia). opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic permit oprirea în siguranþã ºi apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru efectuarea lucrãrilor. Pericol de accident G Murdãria prezentã pe discurile de frânã. Dupã conducerea pe noroi. Aceastã situaþie poate provoca un accident. treptele. oglinzile retrovizoare exterioare. 256 . puteþi aluneca de pe trepte ºi vã puteþi accidenta. În cazul periclitãrii performanþelor sistemului de frânare. Îndepãrtaþi corpurile strãine prinse. este necesarã respecarea instrucþiunilor de siguranþã relevante din aceastã secþiune. Verificaþi articulaþiile punþilor ºi lubrefiaþi-le. pneurile. roþile. curãþaþi întotdeauna autovehiculul cu atenþie dupã conducerea pe teren accidentat sau pe ºantiere ºi înainte de conducerea pe drumurile publice. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. în special echipamentele sistemului de iluminare.Utilizarea autovehiculului Curãþarea ºi întreþinerea autovehiculului Pot apãrea în special urmãtoarele pericole: Particule de criblurã Pietrele prinse între pneuri pot fi aruncate în timpul deplasãrii autovehiculului ºi pot accidenta alþi participanþi la trafic sau pot deteriora autovehiculele acestora (în special parbrizul). Drept consecinþã. pietrele. geamurile. de exemplu. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În acest scop. 4 Curãþaþi autovehiculul. dacã este necesar. Din acest motiv. mânerele. pasajele roþilor ºi plãcuþele de înmatriculare. plãcuþele/garniturile de frânã ºi articulaþiile punþii. deschiderile de acces. Respectaþi observaþiile din aceastã secþiune. În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu înaltã presiune sau al unei spãlãtorii automate. Respectaþi întotdeauna instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service.

? Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Înlocuirea becurilor Înlocuirea bateriilor Sistemul de alimentare cu carburant Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pneu dezumflat Bateria Pornirea asistatã Tractarea Siguranþe 5 257 ...Sfaturi practice Depanare rapidã Mesaje afiºate Unde gãsesc.

Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. 258 . 5 Sistemul de alarmã antifurt este declanºat brusc. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii când sistemul de alarmã antifurt era activat.Sfaturi practice Depanare rapidã Semnalele acustice de avertizare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. Sistemul de alarmã antifurt este dezactivat. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Soluþii propuse Cheia: Apãsaþi tasta Œ sau ‹. În acest scop.

Pericol de accidentare Nu purtaþi centura de siguranþã. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 41). Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia 0. Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile. Eliberaþi frâna de mânã ( pagina 147). dar nu aþi comutat transmisia automatã în poziþia P. Aþi oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului. Cauzã/consecinþe posibile Va fi afiºat un mesaj corespunzãtor. Conduceþi cu frâna de mânã trasã. Soluþii propuse Respectaþi recomandãrile incluse în notele de la ( pagina 290).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Este generat un semnal acustic de avertizare. Comutaþi transmisia automatã în poziþia P G 5 259 .

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu puteþi identifica nicio deteriorare a: compenentelor fundamentale sistemului de alimentare cu carburant suportului motorului Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. Nu reporniþi în niciun caz motorul.Sfaturi practice Depanare rapidã Accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse G Luaþi imediat contactul. Scoateþi cheia. 5 Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor. Problemã Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. 260 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Porniþi motorul în mod normal.

Scoateþi cheia. Autovehiculul prezintã scurgeri de carburant. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Cauzã/consecinþe posibile Existã aer în sistemul de alimentare.Sfaturi practice Depanare rapidã Carburantul ºi rezervorul de carburant Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Existã o defecþiune la circuitul de alimentare sau la rezervorul de carburant. Pericol de incendiu ºi de explozie Soluþii propuse Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). 5 261 . Problemã Rezervorul de carburant s-a golit complet. G Luaþi imediat contactul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau al unei explozii. Nu reporniþi în niciun caz motorul. la un autovehicul cu motor diesel. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare.

Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Cauzã/consecinþe posibile Este posibil ca sistemul de alimentare cu carburant al motorului sã fie defect. Reporniþi motorul. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. 5 Autovehicule cu motor diesel: Rezervorul de carburant este complet gol. Problemã Motorul nu porneºte. 262 . Aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 329).Sfaturi practice Depanare rapidã Motor Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Alimentaþi autovehiculul cu carburant. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Luaþi în calcul faptul cã încercãrile îndelungate de pornire a motorului pot descãrca bateria. Soluþii propuse Readuceþi cheia în poziþia 0 a comutatorului de contact înainte de a încerca din nou pornirea motorului. Dacã problema persistã dupã câteva încercãri: Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Motorul nu porneºte. În acest scop. Lampa de avertizare asupra nivelului carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0.

autorizat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Motorul nu porneºte. 5 263 . Nu auziþi demarorul în funcþiune. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Tensiunea de alimentare este insuficientã Motorul nu poate fi pornit (bateria este prea slabã sau este ( pagina 353). În caz contrar. Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri. descãrcatã). Activaþi sistemul electric ( pagina 241) Nu acceleraþi excesiv. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi respectaþi recomandãrile incluse în notele de avertizare. Comutatorul de izolare a bateriei este deconectat. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 235). Dacã motorul tot nu porneºte în ciuda Autovehicule cu transmisie automatã: tentativei de pornire asistatã: Maneta schimbãtorului nu se aflã în poziþia P Apelaþi la un atelier de specialitate sau N. Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se indicã depãºirea limitei de +120 °C. Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã. mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic ºi poate provoca deteriorarea acestuia. Sistemul electronic al motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate.

transmisia comutã în treapta marºarier. 264 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Transmisia nu comutã. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. Aºteptaþi minimum 10 secunde înainte de repornirea motorului. Deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D sau R. În poziþia D. Opriþi motorul. Transmisia funcþioneazã în modul de urgenþã. transmisia comutã în treapta a doua de vitezã. în poziþia R.Sfaturi practice Depanare rapidã Transmisia automatã Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Opriþi autovehiculul. Este posibilã numai comutarea în treapta a doua de vitezã sau marºarier. 5 Capacitatea de accelerare este diminuatã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei. În acest scop. Problemã Transmisia nu mai efectueazã corect schimbarea treptelor de vitezã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

5 265 .Sfaturi practice Depanare rapidã Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Farurile vor fi dezaburite dupã parcurgerea unei distanþe scurte. Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse. Cauzã/consecinþe posibile Umiditatea atmosfericã este foarte ridicatã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor. Problemã Farurile sunt aburite pe interior. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Umezeala a pãtruns carcasa farurilor deoarece nu este închisã etanº. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop.

Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi blocatã de frunze sau de zãpadã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz. 5 Stergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. 266 . Problemã Stergãtoarele de parbriz sunt blocate. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul imediat ce este posibil ºi. În acest scop. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor. din motive de siguranþã. Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului mixt. Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect. Motorul pentru acþionarea ºtergãtoarelor de parbriz s-a oprit. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. scoateþi cheia din comutatorul de contact. Porniþi din nou ºtergãtoarele de parbriz.Sfaturi practice Depanare rapidã Stergãtoarele de parbriz Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

Nu mai este posibilã încuierea Portierele nu sunt închise corespunzãtor. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Închideþi portierele ºi încuiaþi din nou autovehiculul. Verificaþi sistemul de închidere centralizatã cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Semnalizatoarele de direcþie nu lumineazã Sistemul de închidere centralizatã prezintã intermitent atunci când autovehiculul este defecþiuni. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 5 267 .Sfaturi practice Depanare rapidã Cheia Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Încuiaþi portierele prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. autovehiculului cu ajutorul cheii. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. încuiat. În acest scop.

Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Nu mai este posibilã încuierea sau descuierea autovehiculului cu ajutorul cheii. înlocuiþi imediat bateriile ( pagina 327). 5 268 . Cheia este defectã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou. verificaþi dacã lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie se aprinde scurt la fiecare apãsare a butonului. Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. încuiaþi sau descuiaþi autovehiculul prin intermediul elementului de urgenþã ale cheii ( pagina 315). Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt slabe sau descãrcate. Dacã nu se aprinde. Bateriile cheii sunt descãrcate. înlocuiþi bateriile ( pagina 327).

Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Comunicaþi imediat pierderea cheii cãtre compania la care a fost asigurat autovehiculul. Puteþi obþine o nouã cheie la atelierul de service.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Aþi pierdut cheia. Aþi pierdut un element mecanic de urgenþã al cheii. Dacã este necesar. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Anulaþi frecevenþa de transmisie a cheii la un Centru de Service Mercedes-Benz. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea încuietorilor mecanice. Dacã este necesar. 5 269 .

apoi rotiþi din nou cheia. Porniþi motorul ( Tensiunea de alimentare este insuficientã. sau Motorul nu poate fi pornit ( pagina 353). pagina 93).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas în poziþia 0 pentru o perioadã considerabilã de timp. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contact. Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este necesarã. 5 270 . sau Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar. de exemplu încãlzirea scaunelor ºi iluminarea interiorului.

271 . Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. La apãsarea tastei pentru sistemul Parktronic segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se aprind din nou. Plãcuþa de înmatriculare sau alte accesorii aflate în apropierea senzorilor nu sunt fixate corespunzãtor. iar segmentele roºii de pe afiºajul de avertizare se sting. O sursã externã de unde radio sau ultrasunete poate produce interferenþe. iar dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde. Lampa de control de pe tasta pentru sistemul Parktronic se aprinde. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul Parktronic a funcþionat defectuos ºi a fost dezactivat. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Cuplaþi din nou contactul. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Verificaþi plãcuþa de înmatriculare ºi accesoriile aflate în apropierea senzorilor pentru o poziþionare corespunzãtoare. 5 Afiºajele de avertizare ale sistemului Parktronic Senzorii Parktronic sunt murdari sau îngheþaþi. Curãþaþi senzorii Parktronic ( pagina 254). Dispozitivul de avertizare acusticã va genera un semnal timp de aproximativ 2 secunde.Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemele de asistare a conducerii Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea sistemului Parktronic. indicã distanþe neplauzibile. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în alt loc. De exemplu toate segmentele pot fi aprinse deºi nu existã niciun obstacol. Problemã Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii.

1 Numai la autovehiculele cu taste pe volan. prin urmare. Dacã este necesar. nu poate indica schimbarea vitezei. 5 272 . Soluþii propuse Procedaþi dupã cum indicã mesajul de pe afiºaj. dezactivaþi tempomatul sau sistemul Speedtronic. Cauzã/consecinþe posibile Afiºajul indicã un mesaj cu prioritate ridicatã ºi.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Viteza nu poate fi setatã cu tempomatul sau sistemul Speedtronic nu poate fi activat1.

Pericol de accident Sistemul auxiliar de încãlzire prezintã defecþiuni. iar pe afiºajul temporizatorului este afiºat un cod de defecþiune. telecomanda sistemului auxiliar de încãlzire nu se aprinde scurt la apãsarea butonului. 273 . Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Setaþi ora ºi ziua sãptãmânii ( pagina 181). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. 5 G Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe Bateriile telecomenzii sunt descãrcate. Simbolul ö se aprinde intermitent. iar sistemul auxiliar de încãlzire nu se aprinde automat. unui atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. Simbolurile ºi cifrele din afiºajul Tensiunea de alimentare a fost întreruptã. Dezactivaþi sistemul auxiliar de încãlzire ( pagina 176).Sfaturi practice Depanare rapidã Sistemul auxiliar de încãlzire Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz în acest scop. temporizatorului lumineazã intermitent. Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 328). Efectuarea incorectã a acestor lucrãri determinã ca siguranþa în funcþionare a sistemului de încãlzire sã nu mai poatã fi garantatã ºi antreneazã riscul producerii de accidente sau al accidentãrii.

Apoi porniþi în mod repetat sistemul auxiliar de încãlzire pânã când circuitele de alimentare cu carburant sunt pline. Siguranþa s-a ars. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Sistemul auxiliar de încãlzire nu este activat sau motorul nu porneºte. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. 274 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea siguranþei. Cauzã/consecinþe posibile Lipsã de carburant. G Sistemul auxiliar de încãlzire s-a supraîncãlzit de câteva ori succesiv: Încãlzitorul de apã de aproximativ zece ori succesiv Încãlzitorul de aer de aproximativ trei ori succesiv Motorul sau ventilatorul este defect. 5 Pericol de accident Înlocuiþi siguranþa ( pagina 360). Circuitul de protecþie cu tensiune insuficientã de alimentare integrat în unitatea de control dezactiveazã sistemul auxiliar de încãlzire întrucât tensiunea de alimentare este mai micã de 10 volþi. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã la sub un sfert din capacitate. verificaþi alternatorul ºi bateria. Sistemul auxiliar de încãlzire este dezactivat automat. Dacã este necesar. Încãlzitorul de apã s-a supraîncãlzit.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului auxiliar de încãlzire. Deconectarea bateriei demarorului ( pagina 349). Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 275 . Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi 5 Problemã Doriþi parcarea autovehiculului pentru o perioadã mai îndelungatã de timp (mai mult de ºase sãptãmâni). echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Asiguraþi-vã cã fluxul de aer fierbinte nu este obstrucþionat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Încãlzitorul de aer s-a supraîncãlzit. În acest scop. Soluþii propuse Deschideþi orificiile de ventilaþie. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Consultaþi un atelier de service autorizat. Cauzã/consecinþe posibile Conductele de aer sunt blocate.

În acest scop. Sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sau sistemul de încãlzire a geamurilor au fost dezactivate automat. Deconectaþi consumatorii secundari. în caz contrar acestea vor rãmâne dezactivate. sistemul de încãlzire a parbrizului ºi/sistemul de încãlzire a lunetei vor fi reactivate automat. iluminarea habitaclului. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. etc. Problemã Una sau ambele lãmpi de control integrate în butonul de comandã a( sistemului de încãlzire a scaunelor lumineazã intermitent. Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã în decursul a 30 de secunde. de exemplu lãmpile de lecturã.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare integrate în comutatoare Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. 276 . iluminarea habitaclului. 5 Lãmpile de control integrate în comutatoarele pentru sistemul de încãlzire a parbrizului P ºi/sau sistemul de încãlzire a lunetei F lumineazã intermitent. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. Sistemul de încãlzire a scaunelor s-a deconectat automat. de exemplu lãmpile de lecturã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Sistemul de încãlzire a scaunelor va porni automat imediat ce tensiunea de alimentare creºte pânã la valoarea suficientã. etc.

imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã. Lampa de control integratã în multor consumatori. tasta ° nu se aprinde. etc. Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii secundari. de exemplu lãmpile de lecturã. Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este Tensiunea de alimentare este insuficientã dezactivatã prea rapid sau nu poate fi din cauza funcþionãrii simultane a prea activatã. 5 277 . iluminarea habitaclului.

Conduceþi cu vitezã redusã. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. Pericol de accident G Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. # k 6 Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. v 5 G Pericol de accident Sistemul ESP® sau sistemul ASR sunt active deoarece cel puþin una dintre roþi a atins limita admisã de uzurã a suprafeþei de rulare a pneului. aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru sistemulASR/ESP® lumineazã intermitent în timpul deplasãrii autovehiculului. Soluþii propuse Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic. Continuaþi conducerea autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Lãmpile de control ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. dar cu atenþie sporitã. Reactivaþi sistemului ASR. G Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident pentru sistemul ASR/ESP® este Sistemul ASR este dezactivat. 278 . De asemenea. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Excepþii ( pagina 63). ABS. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Nu acceleraþi excesiv. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). ASR/BAS ºi lampa de control roºie a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

Este emis de asemenea un semnal sonor de avertizare. Este emis de asemenea un semnal acustic de avertizare. ABS. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Continuaþi conducerea autovehiculului. Soluþii propuse Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lãmpile galbene de control ale sistemelor ESP®. Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN. G 5 279 . La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. Pericol de accident G Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. # k 6 6 Lampa roºie de control pentru Pericol de accident sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. ASR/BAS ºi lampa roºie de control a sistemului de frânare se aprind când motorul este în funcþiune.

dar fãrã asistare electronicã. k G ASR sau AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. Continuaþi conducerea autovehiculului. Pericol de accident Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului. dar cu atenþie sporitã. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea autovehiculului. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. cu un efect de frânare normal. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. 280 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de control galbenã ASR/BAS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Pericol de accident G 5 BAS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal.

Continuaþi conducerea autovehiculului. ESP®. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Pericol de accident De asemenea. au fost de asemenea dezactivate.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Drept urmare. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal. G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Esre posibilã blocarea roþilor. cu un efect de frânare normal. 281 . Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare. dar cu atenþie sporitã. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. tempomatul ºi sistemul Speedtronic. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. ASR ºi BAS. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). de exemplu dacã frânele sunt acþionate cu forþã maximã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. dar fãrã asistare electronicã. 5 Continuaþi conducerea autovehiculului. Esre posibilã blocarea roþilor. Pericol de accident Soluþii propuse - G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. dar fãrã asistare electronicã. dar cu atenþie sporitã.

5 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Continuaþi conducerea autovehiculului. Continuaþi conducerea autovehiculului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Respectaþi mesajele de pe afiºajul autovehiculelor cu tastele pe volan ( pagina 293). Prin urmare. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de control ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. dar cu atenþie sporitã. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Pericol de accidentare G Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. 282 . Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. pânã la cel mai apropiat atelier de service. dar cu atenþie sporitã. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Continuaþi sã circulaþi. Pericol de accident Soluþii propuse # G ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. dar cu atenþie sporitã. Este posibilã reducerea puterii motorului.

de exemplu. cureaua trapezoidalã este ruptã Soluþii propuse Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi cureaua trapezoidalã Dacã aceasta este deterioratã: nu continuaþi cãlãtoria. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi la un atelier de depanare auto. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. Bateria este defectã. Nu continuaþi cãlãtoria. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. aprinde dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Pericol de accident G avertizare pentru Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/saboþilor de frânã. 283 . la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã nu este deterioratã: apelaþi la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. baterie este aprinsã în Cauze posibile: timpul funcþionãrii alternatorul este defect motorului. # 5 2 Lampa de control Pericol de accident G galbenã pentru uzura plãcuþelor de frânã se Plãcuþele/saboþii de frânã au atins limita criticã de uzurã.

Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 235). Dacã nivelul uleiului scade ºi mai mult. Dacã nivelul uleiului este corect. 284 . Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi adãugaþi ulei la urmãtoarea staþie de alimentare cu carburant dacã este necesar ( pagina 235).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul uleiului de motor se aprinde intermitent dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. : : 5 Lampa de avertizare Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei galbenã a nivelului de insuficient. apelaþi imediat la un atelier de specialiate autorizat pentru remedierea defecþiunii.0 l apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. ulei se aprinde. Existã pericolul deteriorãrii motorului. Nivelul uleiului de motor a scãzut sub cota minimã. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Dacã existã pierderi vizibile de ulei la motor. Opriþi motorul. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. lampa de control se va aprinde în mod continuu. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor -2.

Dacã nivelul uleiului este corect. motorul se poate supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. Dacã este necesarã adãugarea mai frecventã de lichid de rãcire. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa de avertizare Nivelul uleiului de motor a depãºit nivelul galbenã a nivelului de maxim. mesajul referitor la nivelul uleiului de motor HI apare pe afiºaj ºi avertizorul sonor emite un semnal dupã pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. Opriþi motorul pentru rãcirea acestuia. În caz contrar existã riscul defectãrii motorului sau a convertorului catalitic. Soluþii propuse Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi îndepãrtaþi excesul de ulei prin sifonare la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 235). 5 285 . : / Opriþi cu proxima ocazie. Lampa galbenã de avertizare pentru nivelul lichidului de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. În caz contrar. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire ºi refaceþi nivelul acestuia dacã este necesar ( pagina 235). ulei se aprinde. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune dacã nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut.

de carburant este aprinsã în timpul deplasãrii autovehiculului. lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. conducere pe terenuri muntoase. iar indicatorul nivelului de carburant oscileazã între marcajele pentru limita minimã ºi maximã. carburantului se aprinde. Soluþii propuse Nu continuaþi cãlãtoria. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu.). Lampa galbenã de control a preîncãlzirii1 se aprinde în timpul funcþionãrii motorului Existã o defecþiune la sistemul de preîncãlzire. Senzorul indicatorului nivelului carburantului Lampa galbenã de avertizareasupranivelului prezintã defecþiuni. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. 286 .Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã • Cauzã/consecinþe posibile Lampa roºie de Temperatura lichidului de rãcire este prea avertizare pentru ridicatã. Dacã lampa de avertizare a lichidului de rãcire rãmâne aprinsã. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. q Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. tractarea unei remorci etc. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti. A 5 A Lampa galbenã de Nivelul carburantului a coborât sub cota de avertizareasupranivelului rezervã.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. Nu este necesarã verificarea autovehiculului. Este posibilã reducerea puterii motorului.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. ± 5 ‰ Lampa de control galbenã a filtrului de aer2 se aprinde la pornirea motorului. 287 . Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare. 1 Numai autovehicule cu motor pe benzinã. Modul de funcþionare în caz de urgenþã va fi anulat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. Autovehicule cu motor diesel: aerisiþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 330). a motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. S-a produs o defecþiune: la sistemul de injecþie a carburantului la sistemul de aprindere1 la sistemul de evacuare Este posibilã depãºirea valorilor limitã pentru emisiile de noxe ºi funcþionarea motorului în modul de urgenþã. Lampa galbenã de avertizare pentru sistemul de diagnosticare Existã posibilitatea ca motorul sã se afle în modul de funcþionare în caz de urgenþã. Soluþii propuse Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare. 2 Numai autovehiculele cu motor diesel. Filtrul de aer este murdar.

Autovehicule fãrã taste pe volan: Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. iar apoi se aprinde. Dacã un pneu continuã sã piardã din presiune.Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Lampa galbenã de avertizare Pericol de accident G pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri se aprinde. Autovehicule cu taste pe volan: acordaþi atenþie celorlalte mesaje indicate pe afiºaj ( pagina 305). 288 . X 5 X Lampa galbenã de avertizare a sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri lumineazã intermitent timp de 60 de secunde. Tineþi cont de condiþiile de trafic. odatã defecþiunea remediatã. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Lampa de avertizare se stinge dupã conducerea autovehiculului timp de câteva minute. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri indicã o pierdere rapidã sau severã a presiunii în cel puþin un pneu. trebuie înlocuit. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Înlocuiþi imediat pneurile deteriorate. Verificaþi pneurile ºi corectaþi presiunea în pneuri.

Verificaþi nivelul lichidului din rezervor ºi adãugaþi lichid de spãlare a parbrizului dacã este necesar ( pagina 237). Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza mersului pe jos. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru golirea decantorului de apã. Unul dintre becurile lãmpilor exterioare sau ale remorcii prezintã defecþiuni. Lampa de control galbenã a decantorului de apã1 se aprinde la punerea contactului. chiar dacã nu toate portierele sunt închise. / W Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului este Lampa de control galbenã a prea scãzut. Soluþii propuse Goliþi decantorul de apã ( pagina 329).Sfaturi practice Depanare rapidã Problemã Cauzã/consecinþe posibile Apa colectatã în decantor a atins nivelul maxim. Lampa de control galbenã"portierã deschisã" se aprinde în timpul deplasãrii autovehiculului. Lampa de control galbenã a becurilor se aprinde la punerea contactului. pentru aproximativ 6 secunde la punerea contactului. nivelului lichidului de spãlare pentru sistemul de spãlare a parbrizului/sistemul de curãþare a farurilor se aprinde la pornirea motorului sau în timpul deplasãrii autovehiculului. 1 Numai autovehiculele cu motor diesel. 289 . 9 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru remedia cât mai rapid defecþiunea. 5 . < Fixaþi centura de siguranþã. Lampa de avertizare roºie pentru Lampa de avertizare vã atrage atenþia asupra centura de siguranþã se aprinde necesitãþii fixãrii centurii de siguranþã. Închideþi portierele.

Mesajele afiºate la autovehiculele fãrã taste pe volan Pe afiºaj pot fi indicate. 5 În cazul în care panoul de bord/sau afiºajul prezintã defecþiuni. 290 . Pericol de accident G Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de pornirea în cãlãtorie. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. nu va fi afiºat niciun mesaj. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþã unuiatelierde specialitate autorizat. defecþiuni sau informaþii suplimentare. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude Service Mercedes-Benz. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. În acest scop. avertismente. de asemenea. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un semnal sonor continuu. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. cum arfi viteza ºitemperatura exterioarã. lãmpile de control ºi de avertizare. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului.Sfaturi practice Mesaje afiºate i Toate lãmpile de control/de avertizare (cu excepþia lãmpilor de control pentru semnalizatoarele de direcþie ºi afiºajul sunt activate la punerea contactului. Efectuarea incorectã a acestorlucrãriantreneazã pericolul produceriide accidente sau pericolul de accidentare. În acest caz. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

LIM . Viteza este afiºatã intermitent. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. km/h Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.. 291 . Opriþi motorul.. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. km/h Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie.. iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). Dacã nivelul uleiului este corect. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. 5 LIM . apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient.. Existã pericolul deteriorãrii motorului. LIM .. km/h Viteza este afiºatã intermitent.. Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza. de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

NO Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis sistemul Speedtronic sau viteza maximã programatã. 5 —— Mesajul apare pe afiºaj timp de 30 de secunde. 292 . TPMS Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi cu proxima ocazie dacã este necesar ( pagina 377).. un triplu acustic de avertizare. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate LIM . TPMS Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni.. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Mesajul este de asemenea afiºat dupã 30 de secunde. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri detecteazã o pierdere moderatã a presiunii în cel puþin un pneu sau diferenþa de presiune pe o punte este prea mare. care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. km/h Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

Acestea vor fi ulterior stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. Mesajele sunt împãrþite în douã secþiuni pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat: Mesajele de tip text ( pagina 294) sunt prezentate în ordine alfabeticã Mesaje simbol ( pagina 299) 5 293 . Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. acestea sunt automat stocate cu ajutorul funcþiei de memorare a defecþiunilor. Manevrabilitatea poate fi afectatã negativ. Consultaþi imediat un atelier de specialitate autorizat. indiferent dacã vizionarea acestora a fost sau nu confirmatã. Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest caz. mesaje de defecþiune sau informaþii suplimentare pe afiºaj. În acest scop. cum arfivitezaºitemperatura exterioarã. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal acustic de avertizare sau de un semnal acustic continuu. lãmpile de control ºi de avertizare. Puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate scãzutã prin apãsarea tastelor è. nu va fi posibilã vizualizarea informaþiilor referitoare la starea autovehicului. Efectuarea incorectã a acestorlucrãri antreneazãpericolul producerii de accidente sau pericolul de accidentare. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe afiºaj. G În cazul în care panoul de instrumente/sau afiºajul prezintã defecþiuni. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. În acest scop. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Dacã selectaþi meniul Memoria defecþiunilor din sistemul de operare. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. j sau k de pe volanul multifuncþional sau prin utilizarea butonului de resetare de pe panoul de instrumente ( pagina 112). mesajele de defecþiune ºi de avertizare sau defectarea sistemelor. Urmãtorul tabel prezintã mesajele care pot apãrea pe afiºaj. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. nu va fi afiºat niciun mesaj. ( pagina 125)vor fi afiºate toate mesajele. Pericol de accident Pericol de accident ºi accidentare G Lucrãrile de întreþinere a autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Nu puteþi confirma vizionarea mesajelor cu prioritate maximã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele afiºate la autovehiculele cu taste pe volan Sistemul de operare indicã avertismente. ·.

Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. dar cu atenþie sporitã. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. dar fãrã componenta ABS. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Este posibil ca autodiagnosticarea sã nu se fi terminat. Conduceþi pe distanþã scurtã cu vitezã mai mare de 20 km/h. Drept urmare. Continuaþi conducerea autovehiculului. cu un efect de frânare normal. 5 Unavailable (Indisponibil) G Sistemul ABS este temporar indisponibil. Sistemul ABS a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. ESP®. ASR ºi BAS. tempomatul ºi sistemul Speedtronic.Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text Mesaje afiºate ABS ABS Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Soluþionare posibilã G ABS a fost dezactivat datoritã unei defecþiuni. dar cu atenþie sporitã. cu un efect de frânare normal. Sistemul de frânare este în continuare disponibil. 294 . Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Pericol de accident Continuaþi conducerea autovehiculului. au fost de asemenea dezactivate. Sistemul ABS este disponibil din nou dacã mesajul dispare.

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
ESP Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service)

Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident

Soluþionare posibilã

G

Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Sistemul ESP® a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Prin urmare, tempomatul ºi sistemul Speedtronic au fost de asemenea dezactivate. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Stabilitatea autovehiculului nu mai este controlatã automat în timp util. Este posibilã reducerea puterii motorului. Încercaþi sã setaþi o vitezã pentru sistemul Speedtronic variabil care este mai micã decât viteza curentã a autovehiculului. Depãºiþi viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de accelerare pasivã).

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Unavailable (Nedisponibil)

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

5

Speed limit … km (Limitare vitezã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi. Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

295

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit ... km/h exceeded (Limitata de vitezã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã descendentã (modul de rulare pasivã). Presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea scãzutã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri prezintã defecþiuni. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este indisponibil temporar datoritã interferenþelor radio sau tensiunii insuficiente de alimentare. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu primeºte semnale de la una sau mai multe roþi pentru cã: o roatã a fost înlocuitã cu roata de rezervã, care nu este prevãzutã cu dispozitive electronice. temperatura maximã admisã a dispozitivelor electronice ale roþilor a fost depãºitã unul din dispozitivele electronice ale roþilor prezintã defecþiuni

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Afiºajul vitezei lumineazã intermitent.
Tyre press. (Presiunea în pneuri) Reglaþi presiunea. Tyre press. monitor inoperative (Sistemul de monitorizare al presiunii în prenuri nu funcþioneazã)

Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar cu proxima ocazie ( pagina 377). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri ºi a roþilor. Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri este reactivat automat dupã îndepãrtarea cauzelor. Dispozitivele electronice trebuie instalate de cãtre personalul unui atelier calificat de service.

5

Tyre press. monitor currently unavail. (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri momentan nedisponibil.) Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã Senzorii roþilor nu sunt instalaþi)

296

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Slid. sunroof open (Trapa glisantã este deschisã)

Cauzã/consecinþe posibile Aþi scos cheia din comutatorul de contact ºi trapa glisantã este încã deschisã.

Soluþionare posibilã Dacã este necesar, închideþi trapa glisantã prin intermediul butonului de pe panoul de comandã de pe plafon ( pagina 185). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Speedtronic ºi a tempomatului.

Speedtronic/Cruise cont. Sistemul Speedtronic ºi tempomatul sunt defecte. Visit workshop (Sistemul Speedtronic/ Tempomatul Apelaþi la atelierul de service) SRS Restraint system Pericol de accidentare G Visit workshop Sistemele de reþinere prezintã defecþiuni. (Sistem de reþinere Apelaþi la atelierul de service) Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele

Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident.

5

Speed limit Winter tyres ... km/ h (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h)

Viteza este afiºatã intermitent.

Acceleraþi pânã la viteza memoratã pentru sistemul Speedtronic permanent cu ajutorul pedalei de acceleraþie. Sistemul Speedtronic controleazã viteza, iar autovehiculul opreºte accelerarea. Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul variabil Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie.

Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

297

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesaje afiºate
Speed limit Winter tyres ... km/h exceeded (Limitã de vitezã Pneuri de iarnã ... km/h depãºitã)

Cauzã/consecinþe posibile Autovehiculul accelereazã ºi se deplaseazã mai rapid decât viteza setatã pentru sistemul permanent Speedtronic, de exemplu pe o pantã abruptã (modul de rulare pasivã).

Soluþionare posibilã Acþionaþi frânele în funcþie de necesitãþi.

Mesajul este afiºat intermitent ºi este emis un triplu semnal sonor de avertizare.

5

298

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Mesajele în format simbol Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. Opriþi imediat autovehiculul ºi verificaþi Cauze posibile: cureaua trapezoidalã multiplã alternatorul este defect Dacã aceasta este ruptã: cureaua trapezoidalã multiplã este ruptã Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dacã nu este deterioratã: Adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ garniturilor de frânã. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

#

Battery/ Alternator Visit workshop (Bateria/ Alternatorul Apelaþi la atelierul de service)

2

3

Brake wear Visit workshop (Uzura frânelor Apelaþi la atelierul de service) Brake force distribution (Distribuirea forþei de frânare)

Pericol de accident

G

5

Plãcuþele/garniturile de frânã au atins limita criticã de uzurã. Pericol de accident

G

Sistemul EBV a fost dezactivat datoritã tensiunii insuficiente de alimentare. Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate.

299

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Soluþionare posibilã G Verificaþi lichidul de frânã din rezervor ( pagina 236). Dacã nivelul lichidului de frânã se aflã sub simbolul MIN, nu adãugaþi în niciun caz lichid de frânã. Aceastã operaþiune nu va rezolva problema. Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Continuaþi conducerea autovehiculului, dar cu atenþie sporitã. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

3

Brake fluid Visit workshop (Lichid de frânã Vizitaþi atelierul de service)

3 5

!

Brake force distribution Visit workshop (Distribuirea forþei de frânare Vizitaþi atelierul de service) Parking brake Release brake (Frâna de parcare Eliberaþi frâna de parcare)

Pericol de accident

G

Sistemul electronic de distribuþie a forþei de frânare (EBV) funcþioneazã defectuos. La acþionarea frânelor este posibilã blocarea prematurã a roþilor din spate. Conduceþi cu frâna de mânã trasã.

Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 147).

Este emis de asemenea un semnal acustic.

300

Sfaturi practice
Mesaje afiºate
Simbol afiºat Afiºare mesaj Soluþionare posibilã Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, ASR sau AAS (la autovehiculele cu Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier transmisie manualã) au fost dezactivate din de specialitate autorizat. cauza unei defecþiuni. În acest caz puterea motorului poate fi mai micã. Continuaþi conducerea Pericol de accident G dar cu atenþie sporitã. autovehiculului, BAS a fost dezactivat din cauza unei Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier defecþiuni. de specialitate autorizat. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze cu un efect de frânare normal, dar fãrã asistare electronicã. ASR ºi AAS (la autovehiculele cu transmisie Continuaþi conducerea autovehiculului, manualã) ºi BAS au fost dezactivate datoritã dar cu atenþie sporitã. tensiunii insuficiente de alimentare. Apelaþi imediat la un atelier de Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. specialitate autorizat. Sistemul de frânare este în continuare disponibil, cu un efect de frânare normal. Nu aþi introdus încã detaliile personale în Introduceþi codul PIN al cartelei telefonul mobil. dumneavoastrã SIM. Pericol de accidentare G Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul centurilor de siguranþã prezintã defecþiuni. Cauzã/consecinþe posibile

k

Visit workshop (Vizitaþi atelierul de service)

k

Unavailable (Nedisponibil)

5

ì <

Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) Seatbelt sys. Visit workshop (Sistemul centurilor de siguranþã Vizitaþi atelierul de service)

301

Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Nu menþineþi niciodatã motorul în funcþiune Dacã este necesarã adãugarea mai Check level dacã nivelul lichidului de rãcire este prea frecventã de lichid de rãcire. turn engine off (Lichidul de rãcire Stop. conducere pe terenuri muntoase. Coolant Stop. Coolant Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. Dacã autovehiculul este oprit dupã ce a fost supus la solicitãri intense (de exemplu. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Dipped beam left Farul pentru fazã scurtã din partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. stânga) Turn signal right (Semnalizator de direcþie dreapta) Brake lamp left (Lampã de frânã. stânga) Dipped beam right (Faruri pentru fazã scurtã. lampa de avertizare a lichidului de rãcire se poate aprinde la punerea contactului sau la repornirea motorului. În caz contrar. opriþi motorul) Afiºare mesaj Z H 5 . este defect.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Temperatura lichidului de rãcire este prea Nu continuaþi cãlãtoria. dreapta) Turn signal left (Semnalizator de direcþie. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. ridicatã. tractarea unei remorci etc. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. motorul se poate atelier de specialitate autorizat pentru Verificaþi nivelul) supraîncãlzi ºi poate fi deteriorat. 302 . Lampa de frânã de pe partea stângã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. apelaþi la un (Lichidul de rãcire scãzut. Dacã mesajul rãmâne afiºat apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.). (Faruri pentru fazã scurtã. Adãugaþi lichid de rãcire( pagina 235). verificarea sistemului de rãcire. stânga) Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã este defect. Rulaþi motorul pentru aproximativ 1 minut la turaþia de ralanti.

este defect. LED-urile lãmpii sunt defecte. Farul pentru fazã scurtã din partea stângã este defect. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. este defect. Lampa de parcare faþã de pe partea stângã este defectã. Lampa de parcare faþã de pe partea dreaptã este defectã. Proiectorul de ceaþã de pe partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de ceaþã posterioarã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier Acest mesaj este afiºat doar dacã toate de specialitate autorizat. dreapta) Licence plate lamp (Lampa plãcuþei de înmatriculare) Foglamp front left (Proeictor ceaþã stânga) Foglamp front right (Proeictor ceaþã dreapta) Rear foglamp (Lampa de ceaþã posterioarã) Parking lamp front left (Lampa de parcare faþã.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Soluþionare posibilã Lampa de frânã de pe partea dreaptã este Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de marºarier este defectã. Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. stânga) Main beam right (Farul pentru fazã lungã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. înmatriculare este defectã. Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. defectã. Brake lamp right (Lampã de frânã. stânga) Parking lamp front right (Lampa de poziþie faþã dreapta) Reversing lamp (Lampã de marºarier) 5 303 . dreapta) Third brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Main beam left (Farul pentru fazã lungã. este defect. Proiectorul de ceaþã de pe partea stângã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de frânã suplimentarã este defectã.

lamps (Lãmpile de gabarit) Additional ind. Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã este defect. Modul acþionare automatã a farurilor este activ ( pagina 104). Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Remove key (Luminile aprinse în mod automat. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea dreaptã este defectã. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea dreaptã este defectã. Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea autovehiculului. stânga) Trailer tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Semnalizatorul de direcþie suplimentar este defect. Cheia se aflã în comutatorul de contact ºi portiera ºoferului este deschisã. dreapta) Switch off lights (Stingeþi luminile) Lights on automatical. . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. lamps (Lãmpile indicatoare suplimentare) Trailer turn signal left (Semnalizator direcþie remorcã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã este defect. stânga) Trailer turn signal right (Semnalizator direcþie remorcã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Scoateþi cheia. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã este defectã. Stingeþi luminile. 5 Side marker lamps (Lãmpi de poziþie laterale) Tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã stânga) Tail lamp right (Lampa de poziþie posterioarã dreapta) Perim. Lampa de gabarit este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de frânã a remorcii este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Lampa de poziþie lateralã este defectã. Scoateþi cheia din contact) Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Lampa de poziþie posterioarã de pe partea stângã a remorcii sau lampa plãcuþei de înmatriculare de pe partea stângã este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. dreapta) Trailer brake lamp (Lampa de frânã remorcã) Trailer tail lamp left (Lampa de poziþie posterioarã remorcã. Soluþionare posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. 304 .

Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Soluþionare posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 377).Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Cheia nu mai funcþioneazã. Verificaþi pneul. poziþia acesteia va fi afiºatã. Tineþi cont de condiþiile de trafic. Check tyre(s) (Verificare pneu(uri)) 5 305 . I Replace key Visit workshop (Înlocuiþi cheia Vizitaþi atelierul de service) Remove key (Scoateþi cheia din contact) Caution Tyre defec (Atenþie. Afiºarea mesajului de avertizare este întreruptã automat dupã scurgerea unui interval de câteva minute în care autovehiculul a funcþionat cu presiunea corectã în pneuri. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. Presiunea în pneuri la una sau mai multe roþi a scãzut considerabil: în cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. poziþia acesteia va fi afiºatã. Pneu defect) C Cel puþin unul dintre pneuri se dezumflã rapid. Reparaþi sau înlocuiþi roata defectã ( pagina 342). În cazul în care sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a identificat roata respectivã. Opriþi autovehiculul.

apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru tractarea autovehiculului. opriþi motorul) 5 Engine oil level Nivelul uleiului de motor a scãzut sub Check level (Nivelul uleiului nivelul critic.0 litre (Uleiul de motor Adãugaþi 1. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea defecþiunii Dacã motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Existã Reduce oil level (Nivelul ul. Dacã nivelul uleiului este corect. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232) ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. Soluþionare posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Opriþi motorul.0 litru) Engine oil level Aþi adãugat prea mult ulei de motor. turn engine off (Nivelul uleiului de motor Stop.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Motorul a rãmas fãrã ulei sau are ulei insuficient. Îndepãrtaþi uleiul prin sifonare. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 234) la urmãtoarea realimentare ºi adãugaþi ulei dacã este necesar. Verificaþi motorul în vederea depistãrii posibilelor scurgeri dacã trebuie sã adãugaþi ulei de motor mai des decât în mod normal. Verificaþi nivelului de ulei la motor utilizând joja ( pagina 234). eiului de motor Reduceþi nivelul de ulei) 306 . de motor Verificaþi nivelul) Engine oil Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. N Engine oil level Stop.riscul deteriorãrii motorului sau a convertorului catalitic. Existã pericolul deteriorãrii motorului. Respectaþi normele legale. Add 1.

mersului pe jos. Washer fluid Adãugaþi lichid pentru spãlarea Nivelul lichidului de spãlare a scãzut la aproximativ 1/ din capacitatea totalã a parbrizului ( pagina 237). 5 9 / W Autovehiculul se deplaseazã deja la viteza Închideþi portierele. N ‰ W Oil sensor Visit workshop (Senzorul de ulei Vizitaþi atelierul de service) Engine oil level Not when eng. Opriþi motorul. sau Vizitaþi atelierul de Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat service) pentru golirea decantorului de apã. running (Nivelul uleiului de motor Nu în timpul funcþionãrii motorului) Air cleaner dirty (Filtru de aer murdar) Reserve fuel Drive to a filling stat.Sfaturi practice Mesaje afiºate Simbol afiºat Afiºare mesaj Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de mãsurare este defect. 3 Check level (Lichid de rezervorului. Filtrul de aer este murdar. Realimentaþi la urmãtoarea staþie de alimentare ( pagina 229). spãlare Verificaþi nivelul) 307 . Water in fuel Visit workshop Apa colectatã în decantor a atins nivelul Goliþi decantorul de apã ( pagina 329). Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 232). Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. Soluþionare posibilã Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. (Apã în carburant maxim. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea cartuºului filtrului. chiar dacã nu sunt închise toate portierele. Durata de viaþã a filtrului de aer a expirat. (Nivel carburant Conduceþi pânã la o staþie de alimentare) Doors open (Portiere deschise) Încercaþi sã verificaþi nivelul uleiului de motor chiar dacã motorul este în funcþiune.

? Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare Triunghiul reflectorizant ºi lampa de avertizare se aflã în spatele capacului compartimentului de depozitare al portierei ºoferului. 1 Lampã de avertizare 2 Triunghi reflectorizant Scoateþi triunghiul reflectorizant 2 ºi lampa de avertizare 1 din dispozitivele de susþinere. 1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã Amplasarea triunghiului de avertizare Rabataþi suportul 1 în lateral. 308 .00-2027-31 N72. Triunghi reflectorizant N58.10-2136-31 5 3 Blocat 4 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 4 ºi desfaceþi capacul...Sfaturi practice Unde gãsesc. Ridicaþi segmentele reflectorizante 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3.

? Extinctorul Extinctorul este fixat pe partea frontalã a scaunului pasagerului faþã. Scoateþi extinctorul 1 din suportul sãu. 5 i Citiþi cu atenþie instrucþiunile referitoare la extinctor ºi familiarizaþi-vã cu utilizarea acestuia. 1 Blocat 2 Deblocat Rotiþi cele douã elemente de blocare spre stânga pentru a le debloca 2 ºi desfaceþi capacul.. Verificaþi anual datele de expirare ale produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar.Sfaturi practice Unde gãsesc. Trusa de prim ajutor Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare din portiera pasagerului faþã. sub perna scaunului.. 3 Trusa de prim ajutor i 1 Extinctorul 2 Curele Deplasaþi curelele2 în sus. 309 .

Asiguraþi-vã cã nu sunt persoane prezente în autovehicul la ridicarea acestuia. acesta trebuie sã fie ridicat pe suporturi.. i Aºezaþi cricul în dispozitivul de reþinere dupã cum este indicat pentru depozitarea corespunzãtoare. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. Trageþi maneta dispozitivului de întindere 3 în sus ºi desfaceþi cureaua de fixare a cricului 4. 1 Element de blocare 2 Deblocat Pentru deblocare: rotiþi elementul de blocare 1 spre stânga sau spre dreapta. Pentru încuiere: apãsaþi elementul de blocare 1 în jos pânã la fixarea acestuia. Scoateþi capacul. Asiguraþi-vã de fixarea ºi întinderea corespunzãtoare a curelei de reþinere a cricului. Dacã o lucrare trebuie efectuatã sub autovehicul. de exemplu. în scopul înlocuirii unei roþi. Nu înlocuiþi în niciun caz roþile pe pante sau rampe. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. 3 Maneta dispozitivului de întindere 4 Cric 5 Trusa de scule a autovehiculului Scoateþi trusa de unelte a autovehiculului. orizontalã.? Cricul cu trusa de scule Cricul ºi trusa de scule ale autovehiculului sunt situate sub trapa spaþiului pentru picioare al pasagerului faþã. Acesta nu este proiectat pentru a permite efectuarea de lucrãri sub autovehicul. Scoateþi cricul 4 din dispozitivul de reþinere. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. Pericol de accidentare Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm. 310 . G 5 Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului.Sfaturi practice Unde gãsesc..

desprindeþi prezoanele vizibile prin aproximativ 20 de rotiri spre stânga.. 1 Capac 2 Niºa Deschideþi uºile posterioare ( pagina 84). Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Roata de rezervã se aflã în suportul corespunzãtor sub partea posterioarã a autovehiculului.? Agent de etanºare Premium pentru pneuri Agentul de etanºare Premium pentru pneuri se aflã în compartimentul de depozitare de cadrul uºii din partea dreaptã. 5 311 . Introduceþi ºurubelniþa în niºe 2 ºi desprindeþi capacele 1. Trageþi în sus ambele arcuri de fixare 1 pânã la fixarea acestora. puteþi utiliza roata de rezervã ca roatã pentru deplasare cu condiþia ca: aceasta sã nu fie mai veche de 6 ani janta ºi pneul sã fie de tip identic cu cel al roþilor normale. Cu ajutorul manivelei din trusa de scule ( pagina 310). 1 Arcuri de fixare 2 Pompã electricã de aer 3 Agent de etanºare Premium pentru pneuri Pentru deschidere: apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul.. Roata de rezervã În cazul înlocuirii pneurilor autovehiculului.Sfaturi practice Unde gãsesc. Autofurgon/microbuz ! Verificaþi periodic fixarea corespunzãtoare a roþii de rezervã.

. Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã.. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. 5 1 Cârlig de ancorare 2 Piuliþe de fixare 3 Piuliþe fluture 4 Suportul roþii de rezervã Slãbiþi manual piuliþele fluture 3ºi scoateþi-le.Sfaturi practice Unde gãsesc. Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon în partea dreaptã a suportului pentru roata de rezervã 4. Slãbiþi piuliþele de fixare 2 pânã la capãtul filetului.10-2162-31 3 Cârlig de ancorare 4 Manºon 5 Suportul roþii de rezervã Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 3. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 3. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 5 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon 4. G 312 . Introduceþi levierul multifuncþional pentru cric în manºon 4pe suportul pentru roata de rezervã 5. Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 5 pânã la sol. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi eliberaþi cârligul stâng de ancorare 1.? Benã N40.

Coborâþi uºor suportul pentru roata de rezervã 4 pânã la sol. Pericol de accidentare Aveþi grijã sã nu vã accidentaþi degetele la scoaterea roþii de rezervã. asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul arcurilor de reþinere. 313 . G La autoutilitarele comasate. ! Utilizaþi manºonul pentru a scoate roata de rezervã peste partea posterioarã a suportului roþii de rezervã.10-2109-31 Trageþi arcurile de reþinere ºi scoateþi cala de roatã. Cala de roatã La autovehiculele cu benã.Sfaturi practice Unde gãsesc.. Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 ºi scoateþi levierul multifuncþional din manºon. cala roþii se aflã pe partea dreaptã a portbagajului/ habitaculului. Autofurgon/microbuz 5 N58. Scoateþi cu grijã roata de rezervã din suportul sãu. La depozitarea calei de roatã..? Ridicaþi uºor suportul roþii de rezervã 4 cu ajutorul levierului multifuncþional ºi eliberaþi cârligul drept de ancorare 1. cala de roatã este poziþionatã pe partea stângã a autovehiculului într-un dispozitiv de reþinere din spatele punþii spate.

asiguraþivã cã aceasta este fixatã în suport prin intermediul cablului de reþinere. Scoateþi cala de roatã.. ! La depozitarea calei de roatã.. 314 .Sfaturi practice Unde gãsesc.? Autofurgon/microbuz 5 t 5 1 Cablul de reþinere 2 Dispozitiv de reþinere Trageþi uºor în jos cablul de reþinere 1 ºi scoateþi-l din dispozitivul de reþinere 2.

punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. 315 . Aceºtia pot deschide o portierã din interior. Introduceþi complet elementul de urgenþã al cheii îndispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga.10-2141-31 i Portiera pasagerului faþã 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere Sistemul de alarmã (ATA) se va declanºa dacã deschideþi autovehiculul cu elementul de urgenþã al cheii. 5 1 Element mecanic de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare a cheii metalice Trageþi dispozitivul de eliberare 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi trageþi simultan elementul de urgenþã al cheii 1 în sensul indicat de sãgeatã. de asemenea. Autovehiculul fãrã funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. portiera ºoferului se va descuia.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Descuierea portierelor prin intermediul elementului mecanic de urgenþã al cheii Dacã nu mai puteþi bloca sau debloca portiera ºoferului prin intermediul cheii. chiar dacã este încuiatã. N72. N80. Pericol de accident ºi accidentare G Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. NCV2 i La deschiderea portierei încuiate a pasagerului faþã. Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga 1. utilizaþi elementul de urgenþã al acesteia.35-2026-31-S_W Autovehiculul cu funcþie de facilitare a închiderii Dispozitivul pentru descuiere în caz de urgenþã se aflã pe portiera pasagerului faþã. Portiera pasagerului faþã este descuiatã. Uºa ºoferului este descuiatã.

Încuierea autovehicului În cazul în care autovehiculul nu mai poate fi închis centralizat cu ajutorul cheii: acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului ( pagina 79). N72. închideþi portiera ºoferului. acþionaþi tasta de închidere centralizatã de pe portiera ºoferului . deplasaþi dispozitivul de blocare de pe portiera din spate cãtre stânga. o puteþi închide manual prin utilizarea dispozitivului aflat în spatele panoului din partea frontalã a trapei glisante. 1 Panou 2 Capac Scoateþi capacul 2 din panou 1. accesul la portbagaj este posibil numai prin portierele spate cu ajutorul dispozitivului de descuiere în caz de urgenþã.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Alarma poate fi dezactivatã în urmãtoarele moduri: Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe telecomandã.20-2041-31 5 1 Pentru descuiere 2 Pentru încuiere 316 . Introduceþi complet elementul mecanic de urgenþã al cheii în dispozitivul de încuiere al portierei pasagerului faþã ºi rotiþi-l spre stânga. Portiea ºoferului este încuiatã. Uºa din spate este descuiatã. Autovehicul cu paravan Dacã autovehiculul este dotat cu paravan. sau Introduceþi cheia în comutatorul de contact. Trapa glisantã Dacã nu mai este posibilã închiderea trapei glisante.

Resetaþi trapa glisantã ( pagina 186). 2 Pixul N27. 317 .20-2040-31 3 Deschiderea 4 Cheia pentru cazurile de urgenþã Scoateþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 din mapa de documente a autovehiculului aflatã în torpedou. 5 i Clapeta care acoperã orificiul nu se închide complet ºi imediat.60-2086-31 Introduceþi un pix 2 sau un alt instrument de scris asemãnãtor în duzã. Deplasaþi scurt maneta schimbãtorului de viteze în poziþia D+ sau D– pentru închiderea clapetei. Cu contactul pus ( pagina 93). Introduceþi cheia pentru cazurile de urgenþã 4 în duza 3dispozitivului de antrenare. Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea în sensul corespunzãtor. de exemplu pentru recurgerea la remorcarea autovehiculului. apãsaþi continuu comutatorul trapei glisante ( pagina 186) înainte sau înapoi pentru 45 de secunde în vederea resetãrii sistemelor electronice. 1 Capac Îndepãrtaþi capacul 1. Scoateþi pixul. este posibilã deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze din poziþia de blocare în poziþia de parcare P.Sfaturi practice Deschiderea/închiderea autovehiculului în caz de urgenþã Deblocarea manualã a manetei schimbãtorului de viteze În cazul unei defecþiuni. N72. Împingeþi pixul ºi deplasaþi simultan maneta schimbãtorului din poziþia P.

Verificaþi periodic reglarea farurilor. Înainte de înlocuirea becurilor Stingeþi luminile pentru evitarea unui scurtcircuit. Pãstraþi becurile în locuri situate în afara accesului copiilor. Dacã noul bec nu se aprinde. Montaþi numai becuri de 12 volþi. Becurile H7 sunt presurizate ºi pot exploda la înlocuire. Din acest motiv. trebuie sã vã asiguraþi permanent de buna funcþionare a becurilor. Aceste becuri pot exploda ºi cauza accidentarea dumneavoastrã. pentru înlocuirea becurilor ºi a LED-urilor urmãtoarelor lãmpi: semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare lampa de frânã suplimentarã faruri bi-xenon proiectoare de ceaþã (autovehicule cu proiectoare de ceaþã în bara de protecþie) Pericol de accidentare Becurile lãmpilor anterioare 5 G Bec 1 Semnalizatoare de direcþie suplimentare 2 Semnalizatoarele de direcþie 3 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã scurtã Faruri bi-xenon: farurile pentru fazã scurtã/farurile pentru fazã lungã Model HPSC PY 21 W H7 55 W D1S-35 W Becurile ºisoclurile pot devenifoarte fierbinþi. Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame sau al unui material similar. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare.Din acest motiv. este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea becurilor. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. permiteþi rãcirea acestora înainte de înlocuirea becului. 318 . de acelaºi tip ºi aceeaºi putere cu cele înlocuite.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. Din acest motiv.

Faruri pentru fazã lungã/lãmpi pentru iluminare adaptivã. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Nu îndepãrtaþi capacul carcasei 2 ( pagina 319) dacã sunt montate faruri cu xenon. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. faruri pentru fazã scurtã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec 4 Farurile cu halogen: faruri pentru fazã lungã Lãmpi pentru iluminare adaptivã 5 Proiectorul de ceaþã dacã autovehiculul deþine aprobare pentru transport persoane 6 Proiectorul de ceaþã 7 Lãmpi laterale/lãmpi de parcare Stingeþi luminile. Acestea trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Model H7 55 W H7 55 W H11 55 W Faruri bi-xenon Pericol de accident ºi accidentare G Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã tensiune. În acest scop. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu xenon comportã risc de ºoc electric grav sau fatal. proiectoare de ceaþã H7 55 W W5W 1 Dispozitive de prindere 2 Capacul carcasei 5 319 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon.

Introduceþi noul bec în soclul 1 ºi rotiþi-l spre dreapta. Introduceþi suportul becului 1 în corpul lãmpii ºi rotiþi-l spre dreapta. Introduceþi capacul carcasei 2 în punctele de fixare inferioare. rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu 1. Trageþi capacul carcasei 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. Semnalizatoare de direcþie 5 3 Farul pentru fazã scurtã 4 Faruri pentru fazã lungã cu halogen/ lãmpi pentru iluminare adaptivã cu xenon 5 Proiectorul de ceaþã Deconectaþi conectorul de alimentare. Desfaceþi capacul carcasei 2cãtre carcasa farului. Fixaþi arcul de reþinere ºi cuplaþi conectorul în bec. Desprindeþi arcul de reþinere ºi scoateþi becul. 320 . 1 Soclul becului Rotiþi soclul becului 1 spre stânga. Introduceþi noul bec astfel încât baza acestuia sã se potriveascã în soclu. împreunã cu becul ºi extrageþi suportul. Apãsaþi becul în jos.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Apãsaþi dispozitivele de prindere 1. Trageþi în sus dispozitivele de prindere 1 pânã la cuplarea acestora în poziþie.

Introduceþi soclul în reflector. Autofurgon/microbuz Model LED P 21 W PY 21 W R5W W5W P 21 W 5 Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 6 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea dreaptã) 7 Lampa de ceaþã posterioarã autovehiculele cu tracþiune integralã: (autovehicule cu volanul pe partea stângã) 8 Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) 9 Lampã de marºarier 5 P 21 W P 21 W P 21 W 321 . Extrageþi soclul împreunã cu becul. Introduceþi becul nou în soclu.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Lãmpi laterale ºi lãmpile de parcare Becurile lãmpilor posterioare Bec 1 Lampa de frânã suplimentarã 2 Lãmpi de frânã 3 Semnalizatoare de direcþie 4 Lampã de poziþie posterioarã/ lampã de parcare 1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi scoateþi-l. Fixaþi capacul la loc 1 rotindu-l complet spre dreapta. Extrageþi becul din soclu.

rotiþi-l spre stânga ºi detaºaþi-l din soclu . 5 a Lampa de gabarit b Semnalizatoare de direcþie c Lãmpi de frânã d Lampã de marºarier e Lampã de ceaþã posterioarã (partea ºoferului) f Lãmpile de poziþie posterioare g Lãmpile plãcuþei de înmatriculare 322 . lampa de poziþie posterioarã 5 Lampã de marºarier 6 Semnalizatorul de direcþie 7 Lampa de ceaþã posterioarã Eliberaþi dispozitivele de fixare 2 ºi scoateþi soclul din blocul optic posterior. Apãsaþi becul în jos. Blocuri optice posterioare Benã Bec Model R5W PY 21 W P 21 W P 21 W P 21 W 1 ªuruburi de fixare R5W R5W Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi blocul optic posterior în sensul indicat de sãgeatã. Scoateþi conectorul.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (autofurgon/microbuz) Stingeþi luminile. 2 Dispozitive de fixare 3 Lampa de frânã 4 Lampa de parcare.

Lampa de ceaþã posterioarã la autovehiculele cu tracþiune integralã Detaºaþi cu grijã lampa (de exemplu. Poziþionaþi soclul conþinând becul ºi rotiþi-l spre dreapta complet. Rotiþi soclul spre stânga ºi extrageþi soclul împreunã cu becul. cu ajutorul ºurubelniþei) în sensul indicat de sãgeatã. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 3 Lampã de gabarit 4 Semnalizatorul de direcþie 5 Lampa de frânã 6 Lãmpi de poziþie posterioare 7 Lampa de ceaþã posterioarã 8 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare 9 Lampã de marºarier Stingeþi luminile.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre dreapta. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Cuplaþi lampa la loc. Înlocuirea becurilor lãmpilor posterioare (benã) 5 1 Lampa de ceaþã posterioarã 323 . Montaþi blocul optic posterior Pentru aceasta. cuplaþi soclul în cele trei orificii de pe partea lateralã ºi strângeþi ºuruburile 1. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Fixaþi conectorul de alimentare în soclu. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga.

Lampã de gabarit W 5 W 5 N82. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi geamul lãmpii 2. Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare W5W Extrageþi becul din soclu. 324 . pânã la fixarea acestuia. Semnalizator de direcþie suplimentar pe plafon P 21 W Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1. Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Împingeþi becul în soclu ºi deºurubaþi-l cãtre stânga. Desfaceþi ºuruburile 1 ºi scoateþi carcasa lãmpii 2 în sensul indicat de sãgeatã. Introduceþi becul nou în soclu. Extrageþi becul din soclu.10-2330-31 1 ªurub de fixare 2 Carcasa lãmpii 1 Suruburi de fixare 2 Geamul lãmpii 1 Soclul cu geamul lãmpii 2 Niºa Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în niºa 2 ºi desfaceþi geamul cu grijã 1. Rotiþi soclul ºi extrageþi-l împreunã cu becul. Puneþi la loc geamul lãmpii 2 ºi strângeþi ºuruburile 1.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu ºi înfiletaþi-l spre stânga. Înlocuirea becurilor suplimentare Stingeþi luminile. Poziþionaþi geamul lãmpii 1 ºi cuplaþi-l. Introduceþi noul bec.

de exemplu o ºurubelniþã. Extrageþi becul din soclu 2. Lãmpile de poziþie laterale W 5 W Lãmpile sunt montate pe pãrþile laterale ale autovehiculului. 1 Carcasa lãmpii 2 Soclul becului 3 Conector de cablu Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii. Extrageþi becul din soclu 2. În cazul furgonetelor ºi microbuzelor. Lampã de acces W 5 W N82. Introduceþi noul bec în soclu 2. Scoateþi cablul conectorului 3.20-2081-31 5 1 Geamul lãmpii 2 Soclul becului 325 . Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Rotiþi soclul 2 în sensul indicat de sãgeatã ºi detaºaþi-l împreunã cu becul. Introduceþi carcasa lãmpii 2 în sensul opus sãgeþii ºi strângeþi ºurubul 1. Desprindeþi carcasa lãmpii 1. montaþi din nou geamul lãmpii împreunã cu soclul 2. Introduceþi o ºurubelniþã sau un instrument asemãnãtor în partea lateralã ºi desfaceþi cu grijã geamul lãmpii 1 în sensul indicat de sãgeatã.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înºurubaþi soclul conþinând becul în geamul lãmpii.

Desprindeþi carcasa lãmpii 1. Plafonierã K 18 W Stingeþi luminile. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Apãsaþi arcurile de fixare de pe carcasa lãmpii 1 cu ajutorul unui instrument corespunzãtor. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Introduceþi noul bec 2. Poziþionaþi corespunzãtor carcasa lãmpii 1 ºi fixaþi-o. Arcul de blocare al conectorului trebuie sã fie fixat. Extrageþi becul din soclu 2 din soclu.Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Introduceþi noul bec în soclu 2.20-2079-31 Iluminarea habitaclului Plafonierele din panoul de comandã de pe plafon trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. de exemplu o ºurubelniþã. Conectaþi cablul conectorului 3. 1 Carcasa lãmpii 2 Bec tubular 326 . puteþi deteriora panoul de comandã de pe plafon. ! 5 N82. Înºurubaþi soclul 2 împreunã cu becul în geamul lãmpii 1.

comericanþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. H Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. Acestea conþin substanþe foarte toxice. de exemplu. de exemplu. Bateriile adecvate sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. blocarea ºi deblocarea accesului în autovehicul va putea fi efectuatã manual cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii ( pagina 315). Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt descãrcate. i Întotdeauna înlocuiþi toate bateriile în acelaºi timp. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. 327 . consultaþi de urgenþã un medic. Este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. este posibilã înlocuirea bateriilor ºi returnarea bateriilor uzate. Compartimentul pentru baterii 3 este eliberat. Pericol de intoxicare Notã privind protecþia mediului Cheia Sunt necesare douã baterii plate de tip CR 2025 3 V. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea bateriilor. Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii. la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acelaºi loc. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Dacã bateriile telecomenzii sunt descãrcate. Scoateþi compartimentul pentru baterii 3 din cheie în sensul indicat de sãgeatã. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului sistemului auxiliar de încãlzire/ sistemului de amplificare a încãlzirii din interiorul autovehiculului ( pagina 176). împingeþi dispozitivul gri de eliberare 2 de pe faþa de acces a compartimentului pentru baterie 3. 5 1 Element de urgenþã al cheii 2 Dispozitiv de eliberare 3 Compartimentul bateriilor Extrageþi elementul de urgenþã al cheii 1 ( pagina 315). G Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. Cu ajutorul elementului de urgenþã al cheii 1. În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri.

Fixaþi la loc capacul 1 telecomenzii conform indicaþiei din figurã. Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii. Introduceþi cele douã baterii noi 4 sub arcul lamelar de contact 5 cu borna pozitivã orientatã în sus. Scoateþi capacul bateriei 1 cu ajutorul unui instrument adecvat.Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Introduceþi compartimentul pentru baterii 3 înapoi în cheie ºi apãsaþi-l pânã ce se fixeazã. N82. Scoateþi bateriile uzate 2. de exemplu o cheie. Efectuaþi aceasta cu ajutorul unei lavete fãrã scame.30-2062-31 1 Capacul bateriei 2 Baterii 328 . asiguraþi-vã cã acestea sunt curate ºi fãrã scame. 5 i La montarea bateriilor. Aveþi nevoie de trei baterii Micro/AAA/ LR03. Verificaþi funcþiile sistemului auxiliar de încãlzire prin intermediul telecomenzii. Respectaþi marcajele plus ºi minus de pe telecomandã. Introduceþi elementul de urgenþã al cheii 1 înapoi în corpul cheii. Telecomanda pentru sistemul auxiliar de încãlzire 4 Baterie 5 Arc lamelar de contact Îndepãrtaþi bateriile 4 uzate din compartimentul pentru baterii 3. Introduceþi cele trei baterii noi 2.

de exemplu. În caz contrar. 5 În acest scop. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. depozitarea ºi îndepãrtarea consumabilelor. 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj Acþionaþi frâna de mânã ºi.Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Sistemul de alimentare cu carburant Golirea filtrului de carburant La autovehiculele cu motor diesel. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Notã privind protecþia mediului La manipularea. goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Motorul cu 4 cilindri Motor cu 6 cilindri ! Goliþi filtrul de carburant cu decantor de apã imediat dacã lampa de control / se aprinde. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Filtrul de carburant cu decantor de apã se aflã în compartimentul motorului. H 1 Furtun de drenaj 2 Buºon de drenaj 3 Filtru de carburant cu decantor de apã. Cuplaþi contactul ( pagina 93). este necesarã golirea filtrului de carburant dacã lampa de control / se aprinde. 329 . Sub furtunul de drenaj aºezaþi un recipient adecvat 1. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. este posibilã deteriorarea motorului. este necesarã respectarea normelor corespunzãtoare.

de exemplu. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. Dupã ce aþi golit filtrul de carburant cu decantor de apã. Închideþi buºonul de drenaj 2 imediat ce au fost colectaþi aproximativ 0. Îndepãrtaþi lichidul colectat în mod ecologic. i 5 Pompa electricã de scurgere a apei opreºte automat curgerea lichidului dupã 30 de secunde. Aerisirea sistemului de alimentare cu carburant Dacã rezervorul de carburant la un autovehicul cu motor diesel s-a golit. de exemplu. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. ! Dacã lampa de control / rãmâne aprinsã chiar ºi dupã a doua golire. nu mai efectuaþi alte tentative de pornire a motorului.2 litri de apã. rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în comutatorul de contact ( pagina 93).Sfaturi practice Sistemul de alimentare cu carburant Deschideþi imediat buºonul de drenaj 2 printr-o rotaþie sau pânã când este eliberat lichid din furtunul de drenaj 1. 330 . existã posibilitatea ca motorul sã nu porneascã imediat dupã realimentare întrucât este posibil sã rãmânã aer în sistemul de alimentare. Goliþi din nou filtrul de carburant dacã lampa de control / rãmâne aprinsã. Porniþi motorul în mod repetat timp de maxim 60 de secunde pânã când acesta funcþioneazã uniform. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. Dacã motorul nu porneºte: Aºteptaþi aproximativ 2 minute. Notã privind protecþia mediului H i Un numãr excesiv de tentative de pornire poate cauza descãrcarea bateriei. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã ºi aceastã tentativã eºueazã. Dupã realimentare: Cuplaþi contactul timp de aproximativ 10 secunde. Asiguraþi-vã cã lichidul intrã în recipientul aflat sub furtunul de drenaj 1. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.

Montaþi lama ºtergãtorului 1 pe braþul ºtergãtorului 3 pânã când veþi auzi clemele de fixare 2 fixându-se. este posibilã zgârierea parbrizului. În caz contrar. pentru efectuarea acestei operaþiuni. acestea se pot deplasa oricând ºi vã pot accidenta pe dumneavoastrã sau alte persoane. Pentru confortul dumneavoastrã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pericol de accidentare Scoateþicheiadincomutatoruldecontact înainte de înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz. Apãsaþi clemele de fixare 2 împreunã în sensul indicat de sãgeatã ºi pliaþi lama ºtergãtorului 1 de pe braþul acestuia 3. ºtergãtoarele de parbriz sau capota motorului pot fi deteriorate. Reaºezaþi braþul ºtergãtorului 3 pe parbriz. Acþionaþi frâna de parcare.Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz ! Nu deschideþi capota când ºtergãtoarele sunt depãrtate de parbriz. Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt setate la modul intermitent sau în timpul sezonului ploios. În caz contrar. de exemplu. 331 . Nu lipiþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz fãrã a fi montat în prealabil lamele. Trageþi lama ºtergãtorului 1 în sus ºi în afara dispozitivului de reþinere. Montarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Introduceþi lama ºtergãtorului 1 în dispozitivul de reþinere de pe braþul ºtergãtorului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. ( pagina 147). 5 G 1 Lama ºtergãtorului 2 Cleme de fixare 3 Braþul ºtergãtorului Îndepãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz.

Sfaturi practice Pneu dezumflat Autovehiculul este fie echipat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri sau o roatã de rezervã. Aprindeþi semnalizatoarele de avarie. 332 . Verificaþi periodic presiunea în pneul roþii de rezervã. pe teren solid. asigurându-se cã pot face acest lucru în siguranþã. Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic. inclusiv pneul de rezervã. Cuplaþi treapta 1 de vitezã sau treapta marºarier sau deplasaþi maneta în poziþia P.6 bar. Existã un risc crescut de producere a unui accident. Roata de rezervã este poziþionatã sub puntea posterioarã a autovehiculului. Înlocuiþi pneurile. Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã în siguranþã autovehiculul. Mercedes-Benz recomandã de asemenea înlocuirea ventilului pneului. drept ºi nealunecos. Pericol de accident Dacã înlocuiþi un pneu. cel puþin o datã la 6 ani. dacã acesta nu este dotat cu agent de etanºare Premium pentru pneuri ( pagina 311). G 5 Pneurile defecte sau uzate ºi presiunea excesivã sau insuficientã în pneuri pot cauza modificãri semnificative ale caracteristicilor de manevrabilitate ºi de frânare ale autovehiculului. ! Din motive de siguranþã. Ventilele TR 414 ºi TR 418 pot fi deteriorate dacã presiunea pneurilor este reglatã la mai mult de 4. Respectaþi prevederile legale. Amplasaþi triunghiul reflectorizant sau semnalizatoarele de avertizare la o distanþã adecvatã. Acþionaþi frâna de parcare. indiferent de gradul lor de uzurã. trebuie utilizat un ventil de pneu Schrader TR 600 pentru presiuni mai mari de 4.6 bar.

Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului.Sfaturi practice Pneu dezumflat Utilizarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri Puteþi utiliza agentul de etanºare Premium pentru pneuri pentru a etanºa perforaþii minore. = Pericol de accident G ! Conectaþi pompa de aer electricã la o prizã de 12 V ( pagina 220) de pe consola centralã (12 V. Dacã perforaþiile pneurilor nu sunt vizibile. 5 333 . 80 km/h" aferent ºi pompa electricã de aer din compartimentul de depozitare situat în cadrul uºii din partea dreaptã ( pagina 311). Agenþii de etanºare pentru pneuri pot fi utilizaþi pânã la temperaturi de –30 °C. la aceeaºi înãlþime cu puntea. iar trusa agentului de etanºare nu este eficace pentru repararea pneurilor dezumflate în urmãtoarele cazuri: dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 6 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având presiunea insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria. 300 W). Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. 25 A. de exemplu un ºurub sau un cui. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. Evitaþi producerea scânteilor. În acest scop. Scoateþi agentul de etanºare pentru pneuri Premium. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii agentului de etanºare Premium pentru pneuri. Siguranþa dumneavoastrã este pusã în pericol. este posibilã deteriorarea sistemului electric al autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Încercaþi sã parcaþi autovehiculul astfel încât perforaþiile pneurilor sã fie cât mai aproape de sol. în special cele din zona suprafeþei de rulare. Este benefic pentru procesul de etanºare sã înlãturaþi corpurile strãine care au perforat pneul. În caz contrar. Pericol de incendiu G Fumatul. autocolantul cu inscripþia "max. parcaþi autovehiculul astfel încât ventilul pneului dezumflat sã fie poziþionat orizontal. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

clãtiþi imediat cu multã apã curatã. Nu inhalaþi vapori. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. consultaþi imediat un medic. 334 . Dacã apare o reacþie alergicã. 1 Comutator 2 Piesã de racord unghiularã 3 Furtunul pompei electrice de aer 4 Trapa 5 Manometru cu robinet de depresurizare 6 Cablu de alimentare cu fiºã Deschideþi trapa 4 pompei electrice de aer. În caz de ingestie. Consultaþi imediat un medic. Pompã electricã de aer 5 Agentul de etanºare pentru pneuri nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Nu utilizaþi vomitive. vizibile pe autocolantul pompei electrice de aer ºi recipientul cu agent de etanºare.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accidentare G Nu lãsaþi agentul de etanºare la îndemâna copiilor. Scoateþi fiºa de alimentare 6 ºi furtunul pompei de aer 3 din compartimentul de depozitare împreunã cu manometrul 5. ochii sau îmbrãcãmintea. Pericol de accidentare G i Agentul de etanºare este hidrosolubil. clãtiþi imediat intens gura ºi beþi multã apã. Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare. Dacã agentul intrã în contact cu ochii sau pielea. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant.

roþile interioare ( pagina 337) pneurile duble. pneurile duble. furtun ºi piesã de racord unghiularã. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei 7 de la recipientul cu agent de etanºare 8. 9 Dispozitiv de fixare a Buton b Manetã c Extractor de ventil d Supapa pneului 5 335 . furtun ºi extractor de ventil. 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare. roþile exterioare ( pagina 339) Pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri simple Recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri duble 7 Supapã 8 Recipient cu agent de etanºare cu dispozitiv de fixare.Sfaturi practice Pneu dezumflat În funcþie de pneurile autovehiculului urmãtoarele etape diferã: pneuri simple ( pagina 335). Agitaþi recipientul cu agent de etanºare pentru pneuri 8. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul 3 pompei de aer electrice în supapa 7 a recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor.

300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V.Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. în caz contrar. Rotiþi butonul a spre stânga pânã când ventilul este deºurubat. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare 9. Rotiþi butonul a spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului d.0 bar. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat d. 336 . Agentul de etanºare a pneurilor este apoi pompatînpneu. conectaþi corespunzãtor extractorul de ventil c la supapa pneului d ºi eliberaþi maneta b. Pompa de aer electricã este opritã. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Pompa de aer electricã este pornitã. Apãsaþi continuu maneta b. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul a extractorului de ventil c pânã la maxim. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). Porniþi motorul( pagina 143) 5 Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d. aceasta se poate supraîncãlzi. 25 A. Deplasaþi rapid butonul a pânã la maxim în extractorul de ventil c.iar presiuneacreºte. ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. deoarece. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapa c.

roþile interioare 9 Prelungirea ventilului a Extractor de ventil Deºurubaþi capacul din prelungirea supapei 9 de pe roata cu pneul dezumflat. Deºurubaþi prelungirea supapei din extractorul de ventil. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga la maxim spre prelungirea supapei 9. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului d. rotindu-l cu atenþie pânã la cuplarea axului extractorului de ventil cu supapã c . Înºurubaþi extractorul de ventil a cu aproximativ o jumãtate de rotaþie pentru a elibera prelungirea supapei. a Extractor de ventil b Dispozitiv de fixare c Buton d Piesã de racord unghiularã e Supapa pneului Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. Rotiþi butonul c spre stânga pânã când ventilul de aer este deºurubat. Pneurile duble. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Agentul de etanºare a pneului este hidrosolubil. Deºurubaþi prelungirea supapei ºi extractorul de ventil spre stânga din supapa pneului. În caz contrar.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. Deplasaþi maneta b ºi trageþi extractorul de ventil c din supapa pneului d. 5 337 . Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Apãsaþi butonul a în ventilul de aer al supapei pneului d.

Deplasaþi rapid butonul c pânã la maxim în extractorul de ventil a. Pompa de aer electricã este opritã. 25 A. Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Lãsaþi pompa de aer electricã în funcþiune timp de cel puþin 10 minute pânã la golirea completã a recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ºi presiunea pneurilor este de cel puþin 3. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Înºurubaþi extractorul de ventil a spre stânga spre supapa pneului e. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220). în caz contrar. 338 . deoarece.Sfaturi practice Pneu dezumflat Apãsaþi butonul c extractorului de ventil a pânã la maxim. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. agentul de etanºare a pneului se poate scurge ºi vã puteþi murdãri. În caz contrar. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. i Nu trageþi extractorul de ventil din supapa pneului în timp ce ventilul de aer este deºurubat din supapã. 5 ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Porniþi motorul ( pagina 143) Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Umflaþi pneul cu ajutorul pompei electrice de aer pânã la atingerea temperaturii recomandate ( pagina 378). Împingeþi piesa de racord unghiularã d de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 în flanºa extractorului de ventil a pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. Agentul de etanºare este hidrosolubil. Rotiþi butonul c spre stânga pânã la înºurubarea corespunzãtoare a ventilului de aer în supapa pneului e. aceasta se poate supraîncãlzi. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare 5 de pe manometru este închis. Pompa de aer electricã este pornitã. Apãsaþi butonul c al extractorului de ventil a pânã la maxim. Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. Acesta împinge ventilul de aer în extractor ºi îl etanºeazã de opritorul extractorului de ventil. Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare b.0 bar. iar presiunea creºte.

Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). Înºurubaþi capacul supapei în prelungirea supapei 9. b Supapa pneului c Piesã de racord unghiularã 5 Cheie de ventil cu mâner ºi dispozitiv de strângere Scoateþi cu atenþie cheia de ventil din canalul roþii. 9 Mâner a Dispozitiv de strângere Deºurubaþi ºi scoateþi capacul supapei de la pneul dezumflat b. Pneurile duble. c Piesã de racord unghiularã d Dispozitiv de fixare 339 . Într-o mânã þineþi mânerul 9 cheii de ventil ºi cu cealaltã deºurubaþi ventilul cu ajutorul dispozitivului de strângere a al cheii de ventil.Sfaturi practice Pneu dezumflat Înºurubaþi prelungirea supapei 9 în supapa pneului e. Treceþi supapa prin canalul roþii ºi împingeþi-o în supapa pneului b. astfel încât ventilul sã rãmânã cuplat în cheia de ventil. roþile exterioare Supapa pneului este localizatã în interiorul roþii exterioare ºi trebuie poziþionatã orizontal în partea stângã a roþii pentru reparaþie.

5 Conectaþi fiºa de alimentare 6 la o prizã de 12 V (12 V. Agentul de etanºare pentru pneuri este apoi pompat în pneu. Acestea nu sunt adecvate pentru utilizarea pompei electrice de aer. Apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul pompei electrice de aer 1. 340 . 300 W) de pe consola centralã ( pagina 220).Sfaturi practice Pneu dezumflat Fixaþi recipientul cu agent de etanºare 8 în orificiul de ventilaþie superior al roþii cu ajutorul dispozitivului de fixare d. Scoateþi piesa de racord unghiularã c din supapa pneului b ºi înlãturaþi-o. Pompa de aer electricã este pornitã. iar presiunea creºte. deoarece. Lãsaþi în funcþiune pompa de aer electricã pânã la golirea completã a recipientului agentului de etanºare 8 a pneurilor. Pompa de aer electricã este opritã. în caz contrar. ! Nu conectaþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice la priza pentru brichetã sau o la altã prizã de 12 V. Împingeþi piesa de racord unghiularã 2 ( pagina 334) de pe furtunul pompei de aer electrice 3 în supapa 7 recipientului cu agent de etanºare 8 la maxim ºi fixaþi-o corespunzãtor. aceasta se poate supraîncãlzi. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometru 5 este închis. Apãsaþi zona marcatã cu simbolul I a comutatorului pompei electrice de aer 1. Împingeþi piesa de racord unghiularã c de pe furtunul recipientului cu agent de etanºare pentru pneuri 8 ( pagina 335) în supapa pneului b pânã la maxim ºi fixaþi-o în poziþia corespunzãtoare. 25 A. Înºurubaþi din nou ventilul de aer cu ajutorul cheii de ventil ºi scoateþi cheia prin canalul roþii. Porniþi motorul ( pagina 143) ! Nu lãsaþi pompa electricã în funcþiune timp de mai mult de 20 minute fãrã pauzã. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la I ºi umflaþi pneul la presiunea recomandatã ( pagina 378). Pompa de aer poate fi reutilizatã dupã rãcire. Apãsaþi tasta 1 de pe pompa de aer electricã la 0 dupã aproximativ 15 secunde.

5 i Trebuie sã conectaþi piesa de racord unghiularã 3 a pompei de aer electrice direct la supapa pneului. Puneþi imediat autovehiculul în miºcare. Reducerea presiunii în penuri Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact ( pagina 93). Înºurubaþi capacul supapei în supapa pneului b. triunghiul reflectorizant ºi semnalizatoarele de avarie în interiorul autovehiculului. 341 . Aceasta va determina distribuirea agentului de etanºare în interiorul pneurilor ºi va crea o etanºare mai eficientã. Scurgerile agentului de etanºare pot fi îndepãrtate cu apã. pentru înlocuirea recipientului. dacã au fost utilizate. Curãþaþi extractorul de ventil cu apã curatã. Pericol de accident G Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. 80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. Creºterea presiunii în pneuri Porniþi pompa de aer electricã. de exemplu. dacã aceasta nu corespunde presiunii recomandate în pneuri ( pagina 378). Reglaþi presiunea în pneuri în mod corespunzãtor. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat 8. Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru a efectua înlocuirea pneului.Sfaturi practice Pneu dezumflat i Agentul de etanºare este hidrosolubil. Depozitaþi pompa electricã de aer. Dupã umplerea cu agent de etanºare Rotiþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 5 spre stânga ºi alimentaþi sistemul. Scoateþi piesa de racord unghiularã 2 din supapa 7 de pe recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 ºi înºurubaþi capacul supapei. Autocolantul cu inscripþia "max. de exemplu. Dupã umplerea cu agent de etanºare ( pagina 341). recipientul agentului de etanºare pentru pneuri 8 cu extractorul de ventil c ºi. Scoateþi fiºa de alimentare a pompei de aer electrice din priza de 12 V. Opriþi autovehiculul dupã aproximativ 3 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul pompei electrice de aer.

Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentrude ServiceMercedes-Benz. Cricul trebuie amplasat numai pe o suprafaþã solidã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. la un Centru de Service Mercedes-Benz.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident Înlocuirea unei roþi Pericol de accidentare G 5 În cazul în care presiunea încã nu atinge valoarea de 3 bar dupã cinci minute. pentru înlocuirea recipientului la fiecare 8 ani. verificaþi poziþionarea corectã a cricului în punctul de aplicare. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. orizontalã. În caz contrar. G Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã ºi de deteriorare a autovehiculului. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemelede siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. acesta trebuie asigurat împotriva deplasãrii accidentale de exemplu prin calarea roþilor sau alte mijloace similare. Nu continuaþi cãlãtoria. Nu eliberaþi niciodatã frâna de parcare când autovehiculul este ridicat pe cric. ! Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. pneul este prea deteriorat. Asiguraþi-vã cã distanþa dintre partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu este mai mare de 30 mm. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Amplasaþi cricul exclusiv în punctul adecvat de susþinere ( pagina 344). Notã privind protecþia mediului H Pentru îndepãrtarea agentului de etanºare Premium pentru pneuri. în scopul înlocuirii unei roþi. În caz contrar. Înainte de ridicarea autovehiculului. În acest scop. reþineþi urmãtoarele aspecte: Cricul este destinat exclusiv ridicãrii autovehiculului pentru scurt timp. autovehiculul poate aluneca de pe cric. 342 . de exemplu. Înainte de a ridica autovehiculul. de exemplu. Nu introduceþi niciodatã mâinile sau picioarele sub autovehiculul ridicat. Nu porniþi motorul ºi evitaþi producerea altor vibraþii când autovehiculul este ridiat pe cric. autovehiculul poate aluneca de pe cric sau se poate rãsturna. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.

1 Robinetul de depresurizare Închideþi robinetul de depresurizare 1. i Nu deschideþi robinetul de depresurizare 1 mai mult de una sau douã ture complete. nu înlocuiþi roþile pe pante ascendente sau descendente. 343 .10-2053-31 Pe pante ascendente sau descendente. G N40. scoateþi trusa de scule a autovehiculului ºi cricul din spaþiul destinat picioarelor pasagerului faþã ( pagina 310). Pentru aceasta. Ca prelungire a manivelei. Cricul hidraulic Asamblaþi cele trei componente ale levierului pentru acþionarea cricului. este posibilã pierderea lichidului hidraulic. 5 Pe teren orizontal: amplasaþi calele în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse faþã de roata care urmeazã sã fie înlocuitã. Pericol de accidentare Scoateþi roata de rezervã din suport ( pagina 311). Slãbiþi prezoanele ºi piuliþele roþii de înlocuit prin rotire aproximativ o turã. Nu le scoateþi complet. care are cel mai mare diametru.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul pentru efectuarea operaþiunii de înlocuire conform indicaþiilor ( pagina 332). Scoateþi capacul butucului. Împiedicaþi deplasarea autovehiculului utilizând cale pentru roþi sau alte mijloace similare. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. rotiþi partea aplatizatã a levierului în partea dreaptã la maxim.10-2162-31 P58. este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric. Pentru evitarea riscului de accidentare gravã sau fatalã sau de deteriorare a autovehiculului. În caz contrar.

Asiguraþi-vã cã distanþa între partea inferioarã a pneurilor ºi sol nu depãºeºte 30 mm.10-2163-31 Punctele de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã.10-2260-31 Autofurgon/microbuz 5 t 344 .Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi levierul în locaºul de pe cric ºi fixaþi-l prin rotire spre dreapta. Ridicaþi autovehiculul prin acþionarea levierului pânã la ridicarea completã a roþii de pe sol. N40.10-2161-31 N40. ! Nu aplicaþi cricul la arcul lamelar sau carcasa difereþialului. Asiguraþi-vã de poziþionarea cricului direct sub punctele de aplicare descrise mai jos. 5 Punctul de aplicare a cricului la puntea din faþã Punctul de aplicare a cricului este poziþionat sub lonjeronul din partea frontalã a punþii faþã. Punctul de aplicare a cricului la un autovehicul este poziþionat în apropierea suportului frontal al arcului lamelar. Autofurgon/microbuz Autovehicul cu benã N40.

Alte tipuri de prezoane sau piuliþe se pot slãbi. G Introduceþi roata de rezervã în butuc ºi împingeþi. Înlocuiþi prezoanele ºi piuliþele dacã sunt deteriorate sau ruginite. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În acest scop. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea din spate. Nu lubrifiaþi niciodatã cu ulei sau vaselinã prezoanele sau piuliþele. Fixarea dispozitivului de cuplare pe puntea spate a autovehiculelor cu pneuri Super Single.Sfaturi practice Pneu dezumflat Montarea unei roþi noi Pericol de accident Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. Dispozitivul de cuplare este fixat pe roata de rezervã. Autovehicul cu benã 5 t Demontarea unei roþi Deºurubaþi prezoanele sau piuliþele. În caz contrar. Mercedes-Benz recomandã ca. Plasaþi dispozitivul de cuplare pe punte astfel încât orificiile exterioare ale dispozitivului de cuplare sã fie vertical poziþionate lângã orificiile filetate ºi înºurubaþi cele 6 prezoane. trebuie sã curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale punþii întrucât este necesar sã fixaþi un un dispozitiv de cuplare pe punte. Scoateþi roata. Mercedes-Benz recomandã apelarealaunCentru deServiceMercedes-Benz. din motive de siguranþã. sã utilizaþi doar prezoane ºi piuliþe care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. ! Nu amplasaþi piuliþele sau prezoanele în nisip sau praf. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. este interzisã conducerea autovehiculului în continuare. Desfaceþi cele 6 prezoane ºi scoateþi dispozitivul de cuplare din roata de rezervã. Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. 5 345 . Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþaºisistemele de siguranþãunuiatelierde specialitate autorizat. filetele prezoanelor ºi ale butucului roþii pot fi deteriorate.

Introduceþi roata în dispozitivul de cuplare ºi apãsaþi pânã la un contact complet. componentele electronice ar putea fi deteriorate. În caz contrar autovehiculul se poate rãsturna.10-2175-31 Pericol de accident G Nu strângeþi complet prezoanele ºi piuliþele atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. 346 . 1 Prezoane pentru roþi cu jante din aliaj uºor 2 Prezoane pentru roþi cu jante din oþel i La autovehiculele cu jante din aliaj uºor. dispozitivul de cuplare ºi roata se pot slãbi. Piuliþele trebuie sã se afle în poziþia centralã în orificiile roþii. în trusa de scule a autovehiculului veþi gãsi prezoane scurte adecvate pentru roata de rezervã cu jantã din oþel. Încredinþaþi înlocuirea pneurilor unui atelier de specialitate autorizat. unui Centru de Service Mercedes-Benz. N40. Sunt afectate aracteristicile de manevrabilitate ale autovehiculului. Prezoanele trebuie strânse la un cuplu de strângere de 240 Nm.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G ! În cazul în care autovehiculul este echipat cu sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. dispozitivele electrice sunt montate pe fiecare roatã. de exemplu. Pentru roþile cu piuliþe: Înºurubaþi trei piuliþe. în caz contrar. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru înlocuirea roþii de rezervã. Transmisia poate fi deterioratã de diferenþa vitezelor de rotaþie ale roþilor. ! 5 Autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate: conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service. Verificaþi tija de centrare a roþii înainte de înºurubarea restului de piuliþe ºi apoi strângeþi uºor. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. În caz contrar.

Aceasta nu încape în suportul roþii de rezervã din cauza diametrului mai mare ( pagina 311). Loviþi uºor centrul capacului butucului pentru a-l fixa pe roatã. roata defectã trebuie transportatã în spaþiul de încãrcare. Scoateþi cricul de sub autovehicul. Ca prelungire a manivelei. 5 ! Asiguraþi-vã cã proemineþele de fixare ale capacului butucului sunt poziþionate peste prezoane. ! Cuplul de strângere este: 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pneuri simple 180 Nm pentru pneuri duble Fixaþi capacul butucului. i La autovehiculele cu pneuri Super Single pe puntea spate. care are cel mai mare diametru.Sfaturi practice Pneu dezumflat Roþi cu centrare prin intermediul prezoanelor: înºurubaþi prezoanele ºi strângeþi-le doar prin puterea degetelor. Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. utilizaþi axul de la levierul cu trei componente al cricului. Depozitaþi roata defectã în suportul roþii de rezervã dupã înlocuirea roþii ( pagina 311). Deschideþi robinetul de depresurizare a cricului cu o turã utilizând levierul ( pagina 343). Depozitaþi cricul ºi trusa de scule. Verificarea presiunii în pneuri ( pagina 377). Strângeþi prezoanele ºi piuliþele la cuplul de strângere specificat dupã parcurgerea a unei distanþe de 50 km. 1 – 6 Prezoane 347 . Tipar cuplu de strângere Strângeþi uniform toate prezoanele ºi piuliþele în ordinea indicatã. Împingeþi în interior pistonul cricului hidraulic ºi închideþi robinetul de depresurizare.

manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. la un Centru de Service Mercedes-Benz. roþile se pot desprinde. Verificaþi cuplul de strâgere de 240 Nm (jantã din oþel)/180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. dupã înlocuirea unei roþi trebuie respectate urmãtoarele: Încredinþaþi înlocuirea roþii de rezervã celui mai apropiat atelier de service. pentru corectarea sensului de rotaþie a pneurilor. În asemenea situaþii.1. Pericol de accident G 5 Piuliþele de roatã sau prezoanele slãbite pot cauza pierderea unei roþi în timpul deplasãrii autovehiculului.5. Aceastã situaþie pune în pericol siguranþa funcþionalã ºi rutierã a autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. este posibilã pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. prezoanele sau piuliþele trebuie strânse din nou dupã un parcurs de aprox. de exemplu. În caz contrar. Nu depãºiþi viteza de 60 km/h sau distanþa de 100 km. 348 . dupã 50 de km. în cazul pneurilor Super Single.Sfaturi practice Pneu dezumflat Pericol de accident G Din motive de siguranþã. Strângeþi prezoanele sau piuliþele la un cuplu de 240 Nm (jantã din oþel)/ 180 Nm (jantã din aliaj uºor) pentru pneurile simple sau 180 Nm pentru pneurile duble. Dacã montaþi o roatã nouã sau revopsitã.000 km. de exemplu.000 . unui Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar.

Deconectarea bateriei autovehiculului Pericol de accidentare ! Opriþi motorul înainte de slãbirea sau îndepãrtarea fiºelor de la baterie. Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei.Sfaturi practice Bateria Este posibil ca autovehiculul dumneavoastrã sã fie dotat cu douã baterii. La reconectarea bateriei. Nu slãbiþi ºi nu deconectaþi bornele bateriei în timpul funcþionãrii motorului. În acest caz. amestecul de gaze foarte inflamabil se poate aprinde. Bateria suplimentarã situatã în compartimentul motorului Bateria Utilizaþi numai baterii rezistente la impact cu capac central pentru evacuarea gazelor pentru prevenirea deteriorãrilor prin coroziune ºi pentru protejarea ocupanþilor împotriva arsurilor cu acid în caz de accident. La deconectarea bateriei. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. Întotdeauna deconectaþi întâi bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. Ca urmare a acestui fapt. conectaþi întotdeauna întâi borna pozitivã ºi apoi pe cea negativã. În caz contrar. deconectaþi întotdeauna întâi borna negativã ºi apoi pe cea pozitivã. este posibilã distrugerea unor componente electronice. în funcþie de versiunile de dotare: Bateria demarorului din niºa pentru baterie aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare pentru a înlocui bateriile. Puteþi astfel provoca un scurtcircuit. utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu amplasaþi obiecte de metal sau scule pe baterii. Existã pericolul de scurtcircuitare dacã borna pozitivã de la bateria conectatã intrã în contact cu componentele autovehiculului. În acest scop. este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. 5 G Pericol de accidentare G Respectaþi indicaþiile referitoare la siguranþã din secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 239). cum ar fi alternatorul. 349 .

Slãbiþi capacul bornei pozitive ºi pliaþi-l împreunã cu panoul de siguranþe în lateral. 1 Capac 2 ªuruburi de fixare Desfaceþi ºuruburile 2 ºi deplasaþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. 350 . Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Scoateþi capacul bornei pozitive. ªuruburile trebuie sã depãºeascã decupajele. Scoateþi carpeta 1. 5 Bateria demarorului din spaþiul destinat picioarelor ºoferului 1 Carpeta 2 Panou 3 ªuruburi de fixare Pentru demontare: desfaceþi ºuruburile 3 ºi îndepãrtaþi capitonajul 2. Poziþionaþi carpeta 1 în dreptul bazei scaunului ºoferului ºi al intrãrii. Aºezaþi capitonajul 2 ºi strângeþi ºuruburile 3 la loc. Scoaterea capacului bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Ridicaþi capacul 1 ºi îndepãrtaþi-l.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei demarorului Bateria demarorului se aflã în niºa pentru baterie din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Scoaterea/montarea carpetelor din spaþiul destinat picioarelor ºoferului Pentru montare: montaþi carpeta 1 în spaþiul destinat picioarelor ºoferului.

351 . Demontarea bateriei autovehiculului Bateria demarorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 350). 3 Dispozitiv de reþinere Slãbiþi ºuruburile dispozitivului de reþinere 3 care previne deplasarea bateriei. 1 Legãtura cu capacul central pentru evacuarea gazelor 2 Furtun de ventilaþie cu racord unghiular Trageþi furtunul de ventilaþie cu racord unghiular 2 din racordul capacului pentru evacuarea gazelor 1. Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului 5 Slãbiþi întâi borna negativã a bateriei ºi scoateþi-o astfel încât aceasta sã nu intre în contact cu borna cu aceeaºi polaritate. Slãbiþi borna pozitivã ºi scoateþi-o.Sfaturi practice Bateria Deconectarea bateriei suplimentare Deschideþi capota motorului ( pagina 230). Scoateþi capacul bornei pozitive.

Reconectarea bateriei Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. În caz contrar. Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul încãrcãrii acesteia. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. Conectaþi fiºa de contact la borna negativã. urmând aceeaºi procedurã în ordine inversã. ! Nu inversaþi niciodatã polaritatea pentru fiºele de contact. 5 Desfaceþi ºuruburile care previn deplasarea bateriei în compartimentul motorului. În caz contrar. Pericol de accidentare G Efectuaþiîncãrcareabateriilornumaiînspaþiibine ventilate. Trageþi în sus clema ºi scoateþi bateria din niºã. sistemul electronic al autovehiculului poate fi deteriorat. Reîncãrcarea bateriilor Reîncãrcaþi bateria înlocuitã. Montaþi bateria la loc. coroziuni acide ale autovehiculului sau rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. Conectaþi fiºa de contact la borna pozitivã ºi fixaþi capacul. trebuie resetate: geamurile laterale ( pagina 184) trapa glisantã ( pagina 186) uºa culisantã electricã ( pagina 80) 352 . i De asemenea. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente dispozitiv de încãrcare a bateriilor. Acest dispozitiv permite încãrcarea bateriei atunci când aceasta este montatã în autovehicul.Sfaturi practice Bateria Trageþi în sus dispozitivul de reþinere 3 ºi scoateþi bateria din elementele de ancorare în sensul de deplasare. ! Încãrcarea bateriilor instalate în autovehicul trebuie efectuatã exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare testat ºi aprobat pentru auovehiculele Mercedes-Benz. Scoateþi dispozitivul de reþinere al bateriei ºi înlocuiþi bateria. În timpul încãrcãrii bateriei. Existã pericolul arsurilor cu acid în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. este posibilã alimentarea bateriei demarorului cu ajutorul unui punct de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354). Bateria auxiliarã situatã în compartimentul motorului Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 351). Dupã reconectarea bateriei. este posibilã eliberarea de gaz ºi producerea de mici explozii care pot produce deteriorarea vopselei.

Evitaþi prezenþa flãcãrii deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. Acþionaþi frâna de mânã ºi. G i Dacã autovehicululu este dotat cu punct de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. Pericol de arsuri cu acid G Este posibilã deteriorarea carcasei bateriei. Permiteþi mai întâi bateriei sã se încãlzeascã. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Scoateþi capacul bateriei din niºa aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350). i Bateria suplimentarã din compartimentul motorului nu este adecvatã pentru operaþii de pornirea asistatã. 5 ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. activaþi comutatorul de izolare a bateriei ( pagina 241). Dacã autovehiculul necesitã pornire asistatã sau dacã îl utilizaþi pentru pornirea asistatã a altui autovehicul. este indicatã utilizarea acestuia în vederea procedurilor de pornire asistatã ( pagina 354). Dacã este necesar. deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia P. pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. pentru pornirea asistatã utilizaþi numai o baterie cu aceeaºi tensiune nominalã ºi cu aproximativ aceeaºi capacitate. Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor. Respectaþi mãsurile de siguranþã ºi mãsurile speciale de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul ( pagina 239).Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea asistatã Dacã bateria demarorului aflatã în niºa bateriei din spaþiul destinat picioarelor ºoferului este descãrcatã motorul poate fi pornit de cãtre un alt autovehicul cu ajutorul unor cablurilor pentru pornire asistatã. nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. utilizaþi numai cabluri pentru pornire asistatã cu diametrul secþiunii transversale adecvat ºi fiºe de conectare izolate. Pericol de explozie Asiguraþi-vã cã cele douã autovehicule nu intrã în contact. dacã autovehiculul este dotat cu transmisie automatã. Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Evitaþi producerea scânteilor. 353 . utilizaþi numai bateria demarorului aflatã în spaþiul destinat picioarelor ºoferului ( pagina 350) sau dacã punctul de legãturã pentru pornirea asistatã din compartimentul motorului ( pagina 354).

de exemplu ventilatorul. N54. Punctul de legãturã pentru pornirea asistatã aflat în compartimentul motorului. Deconectaþi mai întâi cablul pentru pornire asistatã care leagã bornele negative 1 ºi 4 ale bateriilor. Conectaþi bornele pozitive 2 ºi 3 ale celor douã baterii prin intermediul unuia dintre cablurile pentru pornire asistatã. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. 1 Borna negativã a bateriei furnizoare 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna pozitivã a bateriei proprii. lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. Nu aprindeþi luminile. Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei. Porniþi un consumator. Porniþi motorul. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Pentru a facilita pornirea asistatã a motorului sau încãrcarea bateriei. autovehiculul poate fi dotat cu un punct de legãturã pentru pornirea asistatã pe filtrul de aer din compartimentul motorului aflat pe partea stângã când este privit în direcþia de deplasare a autovehiculului. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare.Sfaturi practice Pornirea asistatã Dacã este necesar. Scoateþi capacul bornei pozitive ºi procedaþi la fel ºi în cazul bateriei furnizoare. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. dar nu aprindeþi luminile. de exemplu laun Centru de Service Mercedes-Benz.30-2124-31 Conectaþi borna negativã 1 a bateriei furnizoare de energie la borna negativã 4 a bateriei proprii. 5 1 Fiºa bornei pozitive pentru pornirea asistatã 354 . 4 Borna negativã a bateriei proprii. Deschideþi capota motorului ( pagina 230). apoi pe cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3.

Conectaþi bornele pozitive ale bateriei frunizoare 2 ºi ale punctului de legãturã pentru pornirea asistatã 1 prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. Lãsaþi motorul autovehiculului furnizor de energie sã funcþioneze la ralanti. 355 . 5 i Nu conectaþi cablul pentru pornire asistatã la bateria suplimentarã din compartimentul motorului. Prin intermediul fiºei de contact de la borna pozitivã 1 pentru pornirea asistatã. 1 Borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã (sub capac) 2 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 3 Borna negativã a bateriei furnizoare 4 Dispozitivul de împãmântare al autovehiculului propriu (borna negativã a bateriei proprii) Conectaþi borna negativã 3 a bateriei furnizoare de energie la dispozitivul de împãmântare 4 al autovehiculului propriu. Nu aprindeþi luminile. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Porniþi un consumator. Scoateþi capacul bornei pozitive a bateriei furnizoare. Acum puteþi reporni consumatorii electrici. apoi din borna pozitivã a bateriei 2 ºi din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã 1. Porniþi motorul.Sfaturi practice Pornirea asistatã Scoateþi cheia din comutatorul de contact. Acesta nu este adecvat pentru operaþii de pornire asistatã. de exemplu la un Centru de Service Mercedes-Benz. dar nu aprindeþi luminile. Deconectaþi mai întâi cablul de pornire asistatã din borna negativã 3 a bateriei ºi dispozitivul de împãmântare 4. glisaþi înapoi capacul roºu de protecþie al punctului de legãturã pentru pornire asistatã printr-o rotire spre dreapta ºi conectaþi fiºa de contact de la borna pozitivã a cablului pentru pornire asistatã la borna pozitivã a punctului de legãturã pentru pornire asistatã. Cablul va fi conectat mai întâi la bateria furnizoare. Capacul roºu de protecþie revine automat în poziþia iniþialã atunci când fiºa de contact este scoasã din punctul de legãturã pentru pornirea asistatã. de exemplu ventilatorul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea bateriei.

Motorul porneºte dupã câteva secunde. Când autovehiculul se aflã în miºcare. Comutaþi transmisia în treapta a doua sau a treia de vitezã ºi eliberaþi pedala de ambreiaj. G Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. 5 i Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor înaintea remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). Utilizaþi o barã de tractare rigidã ºi fixaþi-o numai de inelul de remorcare ( pagina 357). existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. În acest caz. va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. în caz contrar nu veþi putea porni contactul ºi nu veþi mai dispune de asistarea direcþiei ºi a frânãrii. eliberaþi lent pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie. întrucât pot duce la deteriorarea convertorului catalitic. Dacã motorul nu porneºte dupã câteva secunde. asiguraþi-vã cã bateria este conectatã ºi încãrcatã. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului.Sfaturi practice Pornirea asistatã Pornirea prin tractare Pericol de accident Autovehiculele cu transmisie automatã nu trebuie pornite prin remorcare. La autovehiculele cu motor diesel. lampa indicatoare a preîncãlzirii q nu trebuie sã fie aprinsã. Autovehiculele cu convertor catalitic trebuie pornite prin tractare numai dupã rãcirea motorului. Înaintea pornirii prin tractare a autovehiculului. Procedaþi la pornirea prin tractare a autovehiculului. încercaþi pornirea asistatã prin intermediul unei baterii furnizoare ( pagina 353). Pentru pornirea prin tractare a altui autovehicul. Evitaþi încercãrile repetate de pornire prin tractare. 356 . Autovehiculele cu transmisie manualã Porniþi motorul ( pagina 93). În caz contrar.

Înºurubaþi inelul de remorcare în sensul acelor de ceasornic. este recomandatã utilizarea unei bare rigide de remorcare. 1 Capac G Remorcaþi autovehiculul prin intermediul unei bare rigide de remorcare dacã: motorul nu poate fi pornit existã o defecþiune a sursei de alimentare cu energie sau a sistemului electric al autovehiculului Asistarea direcþiei ºi frânarea nu sunt disponibile când motorul nu este în funcþiune. 357 . Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 310). va fi necesarã o forþã considerabil mai mare pentru manevrarea direcþiei ºi pentru acþionarea frânelor autovehiculului. În acest caz. Veþi observa punctul de montare al inelului de remorcare. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Direcþia este în acest caz blocatã ºi nu va fi posibilã manevrarea direcþiei autovehiculului. Montarea inelului de remorcare Trageþi capacul carcasei 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi îndepãrtaþi-l. 5 Respectaþi reglementãrile în vigoare în þara respectivã pentru remorcare. Nu tractaþi autovehiculul dacã cheia nu poate fi rotitã în comutatorul de contact. Montarea/demontarea inelului de remorcare Punctul de fixare a inelului frontal de remorcare este situat sub capacul de pe bara de protecþie. Deºurubaþi inelul de remorcare. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. pânã la oprirea acestuia. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului. Dacã este necesarã remorcarea autovehiculului. pe partea dreaptã – privit în sensul de deplasare a autovehiculului.Sfaturi practice Tractarea Tractarea Pericol de accident Transportarea autovehiculului prin intermediul unui camion cu benã este preferabilã remorcãrii acestuia. Pentru tractarea altui autovehicul. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi.

Sfaturi practice
Tractarea
Introduceþi partea superioarã a capacului 1 cu ajutorul proeminenþei ºi apãsaþi-l pânã se fixeazã. Depozitaþi înapoi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului. Autovehiculele cu transmisie automatã Porniþi motorul ( pagina 93). Pentru o distanþã de maxim 50 km, deplasaþi schimbãtorul în poziþia N. Remorcarea unui autovehicul blocat Fiþi foarte atenþi la remorcarea unui autovehicul ale cãrui roþi sunt încastrate în pãmânt sau noroi, în special daca autovehiculul este încãrcat. Tractaþi autovehiculul uniform ºi drept înainte. În caz contrar, ºasiul poate fi deteriorat. Nu încercaþi sã remorcaþi autovehiculul dacã este ataºatã o remorcã. Acolo unde este posibil, tractaþi autovehiculul din spate pe urmele deja lãsate anterior.

!
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h când autovehiculul este remorcat, deoarece, în caz contrar, transmisia acestuia poate fi deterioratã. Pentru o distanþã mai mare de 50 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

i
Dezactivaþi funcþia de blocare automatã a portierelor pe timpul remorcãrii autovehiculului ( pagina 88). În caz contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. Autovehiculele cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact ( pagina 93). Pe o distanþã de pânã la 100 km, comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Pentru o distanþã mai mare de 100 km, este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice.

5

358

Sfaturi practice
Tractarea
Tractarea autovehiculului în cazul unor anumite defecþiuni Când transmisia este defectã Demontaþi întotdeauna arborii cardanic spre punþile motrice. În cazul unei defecþiuni la sistemul electric Dacã bateria este defectã, transmisia automatã va fi blocatã în poziþia P. Pentru a comuta transmisia automatã în poziþia N, este necesar ca sistemul electric al autovehiculului sã fie alimentat cu energie electricã de la bateria unui alt autovehicul ( pagina 353). Transportaþi autovehiculul cu ajutorul unei platforme de remorcare. Transportarea autovehiculului Inelul de remorcare poate fi utilizat pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia.

!
La montarea arborilor cardanici, este necesarã utilizarea piuliþelor autoblocante noi. Când puntea faþã este defectã Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul contact ( pagina 93).

!
Fixaþi autovehiculul numai prin intermediul roþilor/jantelor. În caz contrar, autovehiculul poate fi deteriorat. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã sau deplasaþi maneta schimbãtorului de viteze în poziþia N.

5

!
Autovehiculul nu trebuie tractat cu roþile din faþã ridicate ºi cu cheia în poziþia 2 în comutatorul de contact. În caz contrar, intervenþia activã a frânelor din partea sistemului ESP® sau ASR poate bloca ºi deteriora sistemul de frânare.

359

Sfaturi practice
Siguranþe !
Utilizaþi numai siguranþele cu intensitatea curentului recomandatã de Mercedes-Benz. Oricare centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru efectuarea acestor operaþiuni. Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz, pentru rezolvarea problemei. Siguranþele ºi releele pentru echipamentul standard se aflã în panoul principal de siguranþe în spaþiul destinat picioarelor ºoferului pe partea stângã a autovehiculului. Panou principal de siguranþe Panoul de siguranþe din spaþiul destinat picioarelor ºoferului de pe partea stângã a autovehiculului. Pentru deschidere: eliberaþi elementul de blocare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze. Blocaþi elementul de blocare 2. Panoul de siguranþe de pe postul de conducere Cutia de siguranþe este poziþionatã pe baza scaunului ºoferului în partea exterioarã.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul principal de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

N54.15-2149-31 N54.15-2148-31

i
Siguranþele ºi releele suplimentare pentru echipamentul opþional se aflã în panoul de siguranþe din scaunul ºoferului. Luaþi contactul ºi opriþi consumatorii electrici înainte de înlocuirea siguranþelor.

1 Descuiat 2 Încuiat

1 Arcuri de fixare

360

Sfaturi practice
Siguranþe
Pentru deschidere: reglaþi scaunul în poziþia cea mai înaltã ( pagina 95). Apãsaþi în jos ambele arcuri de fixare 1 ºi scoateþi capacul. Pentru închidere: aliniaþi partea inferioarã a capacului ºi închideþi-l. Capacul trebuie sã se fixeze.

i
Schema de corespondenþã a siguranþelor pentru panoul de siguranþe se aflã în mapa de documente a autovehiculului din torpedou ºi prezintã toate siguranþele numerotate.

5

361

362

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Dispozitivul de cuplare a remorcii Consumabilele ºi capacitãþile aferente Presiunea în pneuri Sarcina pe plafon Priza de putere antrenatã de motor Plãcuþele de identificare a autovehiculului

6

363

Date tehnice
Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz
Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice importante referitoare la autovehicul. Veþi gãsi alte date tehnice specifice autovehiculului ºi diverselor elemente de dotare, ca de exemplu: date referitoare la puterea furnizatã de motor vitezele de deplasare dimensiunile autovehiculului masele autovehiculului în documentele autovehiculului. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehicul. Componentele care constituie modificãri aduse autovehiculului prin: schimbarea tipului de autovehicul pentru care s-a eliberat certificatul de înmatriculare crearea unui periol pentru participanþii la trafic efectul nefavorabil asupra emisiilor autovehiculului ºi nivelurilor de zgomot, va antrena anularea certificatului de înmatriculare, în numeroase þãri. Utilizarea unor piese neaprobate poate avea un efect nefavorabil asupra siguranþei rutiere a autovehiculului.

Notã privind protecþia mediului

H

Mercedes-Benz furnizeazã de asemenea piese ºi subansambluri recondiþionate Mercedes-Benz pentru reparaþii rentabile în conformitate cu principiile de reciclare. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ºi calitate ca ºi pentru piesele noi.

6

Puteþi obþine informaþii suplimentare referitoare la componentele de conversie ºi accesorii ºi la modificãrile tehice permise de la Centrul nostru de Service Mercedes-Benz. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. Seriile sunt înscrise pe plãcuþele de identificare ale autovehiculului ( pagina 383) ºi pe cartela cu datele autovehiculului în cazul anumitor autovehicule.

364

Acest tip de echipament trebuie instalat în mod profesionist ºi este utilizatã o antenã exterioarã fãrã reflexie. 100 W 20 W 50 W 35 W 10 W Modificarea echipamentelor electrice/ electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa autovehiculului. 6 Din motive de siguranþã ºi pentru a evita anularea certificatului de înmatriculare. 365 . Pot fi modificate telefoanele ºi aparatele de emisie-recepþie cu condiþia sã nu se depãºeascã puterea maximã de transmisie specificatã ma jos. ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi a componentelor asociate. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã poarte simbolul e. În caz contrar. Pericol de accident G ! Dacã sunt montate echipamente electrice sau electronice ce nu îndeplinesc aceste condiþii. cum ar fi modulele de comandã. trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens. trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. Dacã doriþi instalarea unor telefoane sau staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. este posibilã anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului (Directiva UE 2004/104/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. senzorii ºi conductoarele.Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului În acest scop. este posibilã accelerarea ratei de uzurã a pieselor autovehiculului ºi anularea garanþiei sau a certificatului de înmatriculare. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat ce deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor asupra echipamentelor electronice ºi asupra componentelor asociate ale autovehiculului. Dacã sunt montate astfel de echipamente. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Gama de frecvenþe Puterea maximã de transmisie Unde scurte (< 50 Mhz) gamã de frecvenþe de 4 m gamã de frecvenþe de 2 m gama de frecvenþã de 70 cm gama de frecvenþã de 25 cm .

Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii ! Mercedes-Benz vã recomandã sã încredinþaþi montarea unui dispozitiv de remorcare unui Centru de Service Mercedes-Benz.10-2175-31 i Dacã se va monta un dispozitiv de remorcare. este necesar un rezervor de carburant pentru urmãtoarele autovehicule: motor diesel cu 4 cilindri cu 4.10-2174-31 i Dacã se instaleazã un dispozitiv de remorcare asupra oricãrui autovehicul din aceastã serie de modele.6/5 t Versiune 2 6 motor diesel cu 6 cilindri Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.10-2176-31 Versiune 3 366 . N31. Dimensiuni de instalare N31. nu este necesar sã consolidaþi punctul de fixare prin ºuruburi al cuplajului. Versiune 1 N31. i Montaþi numai dispozitive de remorcare care au fost special testate ºi aprobate pentru autovehiculul Mercedes-Benz.

250 mm 3.0 t pânã la 5.325 mm ªasiu/benã/dispozitiv de basculare cu cabinã/cabinã dublã 3.665 mm 4.0 t 3.250 mm 3.665 mm 4.325 mm 34 mm 34 mm 34 mm 27 mm 27 mm 39 mm 39 mm 39 mm 34 mm 34 mm Dimensiuna a Dimensiunea x Versiune 1 1 1 2 2 2 3 3 6 367 .Date tehnice Dispozitivul de cuplare a remorcii Model autovehicul Autofurgon/microbuz 3.0 t pânã la 3.325 mm 3.5 t ªasiu/benã cu cabinã/cabinã dublã 5.665 mm 4.0 t Ampatament 3.

uleiuri de transmisie. Pericol de accidentare ! Deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de contractul de garanþie Mercedes-Benz.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele includ: carburanþi lubrifianþi (de exemplu uleiuri de motor. Asiguraþi o ventilaþie adecvatã a spaþiilor închise pentru a evita intoxicarea. Proprietãþile consumabilelor pot fi afectate negativ de aditivii speciali ºi pot cauza deteriorãri ale angrenajelor. Consumabilele aprobate îndeplinesc cele mai înalte standardele de calitate ºi sunt enumerate în Specificaþiile Mercedes-Benz cu privire la consumabile. ªoferul autovehiculului este responsabil în orice moment pentru utilizarea aditivilor speciali. utilizaþi numai consumabile care au fost aprobate pentru autovehicul. Detalii referitoare la lichidul pentru spãlarea parbrizului sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237). lichide hidraulice. vaseline) aditivi cu proprietãþi de antigel. Aditivii speciali nu trebuie adãugaþi carburantului sau lubrifianþilor. G 6 Consumabilele constituie un pericol pentru sãnãtate. Aceasta este o condiþie importantã pentru susþinerea unei solicitãri de acordare a garanþiei. Informaþii despre aceste consumabile aprobate sunt disponibile la toate Centrele de Service Mercedes-Benz. Utilizarea aditivilor speciali poate antrena limitarea sau anularea drepturilor stipulate în contractul de garanþie. Informaþii suplimentare referitoare la consumabile sunt disponibile: uleiul de motor lichidul de rãcire lichid de frânã în Carnetul de Service. Din acest motiv. reþineþi urmãtoarele aspecte pentru a evita accidentarea dumneavoastrã ºi a altor persoane: nu inhalaþi vapori. lichid de rãcire lichid de frânã Compatibilitatea consumabilelor este testatã pe angrenajele noastre. Din acest motiv. 368 . Nu este necesar ºi nici permis sã amestecaþi aditivi speciali ºi consumabile aprobate (cu excepþia aditivilor pentru carburant aprobaþi). Acestea conþin elemente toxice ºi deosebit de corozive.

fumatul ºi flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. al arsurilor provovate de acid ºi al incendiului de pe recipientele consumabilelor. Filtrul de carburant cu decantor de apã Mercedes-Benz recomandã montarea unui filtru de carburant cu decantor de apã dacã autovehiculul este utilizat în principal în þãri cu conþinut ridicat de apã în carburantul diesel. În consecinþã. curãþaþi zonele afectate de pe piele cu apã ºi sãpun. Trebuie sã respectaþi avertismentele referitoare la pericolul intoxicãrii. În cazul contactului cu ochii. Carburantul Pericol de otrãvire ºi accidentare G Carburantul este extrem de inflamabil. clãtiþi zonele afectate cu apã din abundenþã. trebuie sã filtraþi carburantul înainte de adãugarea acestuia în rezervor. H ! Dacã alimentaþi autovehiculul din butoaie ºi canistre. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea consumabilelor din cauza inflamabilitãþii acestora. Puteþi obþine informaþii de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. pentru a evita arsurile provocate de acid ºi alte leziuni. Schimbaþi imediat articolele de îmbrãcãminte pãtate de consumabile pentru a evita riscul unor arsuri sau a altor leziuni. Pãstraþi consumabilele în locuri situate în afara accesului copiilor. ochii sau îmbrãcãmintea. Sãnãtatea dumneavoastrã poate fi afectatã în cazul în care: carburantul intrã în contact cu pielea inhalaþi vapori de carburant 6 369 . Aceastã mãsurã va preveni defectarea sistemului de alimentare din cauza contaminãrii carburantului. În cazul contactului cu un consumabil.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. Focul.

Urmãtorul tabel reprezintã o prezentare generalã a conþinutului mediu de sulf. cu cifra octanicã 91 RON/ 82. i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþii pentru motoarele pe benzinã Benzinã Premium fãrã plumb în conformitate cu standardul european EN 228. Pentru perioade foarte scurte de timp. Carburantul diesel marin. În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf de peste 0.3 la sutã. Respectaþi instrucþiunile cuprinse în Carnetul de Service. uleiul de încãlzire etc. cu cifra octanicã minimã de 95 RON/85 MON. Puteþi obþine informaþii asupra conþinutului de sulf în carburant specific pentru fiecare þarã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz ( pagina 371). 370 . procentaj masic. Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea puterii motorului ºi creºterea consumului de carburant. 6 ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de benzinã care nu este în conformitate cu cerinþele EN 228 (benzinã fãrã plumb) utilizarea unor aditivi speciali neaprobaþi i Calitatea carburantului este indicatã în general pe pompele de alimentare.8% procentaj masic: împãrþiþi la trei intervalele de schimbare a uleiului de motor. ! Urmãtoarele acþiuni pot avea drept rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului: utilizarea unui tip de carburant diesel care nu întruneºte cerinþele EN 590 utilizarea de carburant diesel marin utilizarea carburantului pentru sisteme de încãlzire utilizarea aditivilor pentru carburant Clasa de carburant În cazul în care carburantul are un conþinut de sulf cuprins între 0. Mercedes-Benz recomandã schimbarea uleiului de motor la intervale mai frecvente dacã vã aflaþi în þãri în care sunt disponibili carburanþi diesel cu un conþinut de sulf de peste 0.5 MON.8%. în þãrile respective. puteþi utiliza ºi benzinã obiºnuitã fãrã plumb. procentaj masic: împãrþiþi la doi intervalele de schimbare a uleiului de motor. nu sunt permise.3 ºi 0. exprimat în procente. Evitaþi accelerarea la maxim. Carburanþi pentru motoare diesel Utilizaþi numai carburant diesel disponibil în comerþ în conformitate cu standardul european EN 590 (sau alte standarde naþionale similare).

Estonia. Mauritius.3 0. Franþa. Malta. Danemarca. Malaezia.3 0.3 – 0. Arabia Sauditã 371 . 0 – 0.3 – 0. Taiwan China. Kuwait. Finlanda. Singapore. Tunisia.1 – 0. Maroc.8 0. Cehia. Italia. Elveþia. Madagascar.1 0. Turcia Serbia ºi Muntenegru. Qatar. Tailanda. Pakistan. Olanda. Réunion Ghana. România.8+ 0 – 0. India. Armenia. Mozambique. Israel. Moldova. Cipru. Japonia. Belgia. Myanmar.3 – 0. Rusia. Spania. Grecia. Azerbaidjan.1 0. Iran.1 – 0. Mali. Bosnia-Herþegovina. Slovacia. Vietnam Irak America de Nord Africa Canada. Kenya. Irlanda (Republica). Suedia. Slovenia. Tanzania. Hong Kong.1 0.8+ 6 America de Sud Argentina. Nigeria. Letonia. Siria. Filipine Cambodia. Ungaria. Bulgaria. Norvegia.8 0.1 – 0. Coreea. Oman. Georgia. Portugalia.1 – 0.3 0. Uzbekistan Australia Asia Australia Brunei. Indonezia. Senegal. Macedonia. Laos. Kârgâstan. Marea Britanie Belarus. Lituania.1 Islanda. Germania. SUA 0. Egipt. Liban. Kazahstan. Luxemburg. Emiratele Arabe Unite Iordania. Africa de sud Bahrain. Malawi. Tadjikistan.8 0.3 0 – 0. Mexic.1 0 – 0. Sri Lanka. Polonia. Brazilia Palestina. Croaþia.8+ 0 – 0. Ucraina Albania.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Tabel referitor la conþinutul de sulf din carburant (începând cu iulie 2004) Conþinut de sulf (% din masã) Europa Austria.

fenomenul de separare a parafinei poate cauza degradarea proprietãþilor reologice ale carburantului diesel. Nu adãugaþi benzinã în carburantul diesel. drept consecinþã. utilizaþi exclusiv combustibil cu proprietãþi de fluiditate îmbunãtãþite. proprietãþile reologice ale carburantului pot fi periclitate în cazul amestecãrii acestora cu aditivi speciali pentru carburant. i Este interzisã adãugarea aditivilor speciali pentru carburant la carburanþii diesel pentru anotimpul rece (cu excepþia agenþilor de fluidizare). inflamabilitatea carburantului este mai ridicatã. Focul. flãcãrile deschise ºi fumatul sunt interzise la manipularea carburanþilor din cauza inflamabilitãþii ridicate a acestora. Nu amestecaþi motorinã cu benzinã. În Germania. carburanþii diesel pentru anotimpul rece disponibili în comerþ pot fi utilizaþi pânã la –20 °C. Pentru a preveni problemele de funcþionare. Carburantul diesel pentru anotimpul rece poate fi utilizat în mod normal fãrã probleme la temperaturile exterioare normale în þara în care este comercializat. puteþi deteriora sistemul de alimentare. va trebui înlocuit. Astfel. Agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agenþilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtor. 372 . În caz contrar. În consecinþã. 6 ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. Tabel cu proporþia amestecului de carburant diesel/agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii Temperatura Motorinã Agent de exterioarã pentru îmbunãtãþire a sezonul fluiditãþii cald –15 °C pânã 80% 20% la –23 °C –23 °C pânã 50% 50% la –30 °C Temperatura Carburant Agent de exterioarã diesel pentru îmbunãtãþire a sezonul rece fluiditãþii –25 °C pânã 80% 20% la –30 °C –30 °C pânã 50% 50% la –35 °C Pericol de incendiu ºi de explozie G Adãugarea de benzinã coboarã punctul de aprindere al carburantului diesel. care.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Carburanþi diesel pentru utilizarea la temperaturi reduse La temperaturi exterioare reduse.

315 CDI.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþi Autovehiculul Motor cu filtru de ulei Uleiul de motor 209 CDI.5 l 9. 309 CDI. 215 CDI. 515 CDI 218 CDI. 6 Consum de carburant Notã privind protecþia mediului alþi factori non-tehnici. cum ar fi influenþele externe ºi condiþiile de drum în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci la conducerea autovehiculului cu încãrcãturã mare pe teren montan H Emisiile de CO2 ºi consumul de carburant ale unui autovehicul depind de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere adoptat Autovehiculul va consuma mai mult carburant în urmãtoarele condiþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban 373 . 518 CDI 224. 424. 211 CDI. 511 CDI. 318 CDI. 324. 509 CDI. 2 Dotãri opþionale: rezervor de carburant cu o capacitate de aproximativ 100 de litri. 524 11. 415 CDI. deoarece proprietãþile de disipare a cãldurii se deterioreazã la concentraþii mai mari. Respectaþi Specificaþiile Mercedes-Benz pentru Consumabile. 418 CDI. fiºa numãrul 310.0 l Nivelul lichidului din sistemul de spãlare a parbrizului/ sistemul de curãþare a farurilor Apã cu concentrat de lichid pentru spãlarea parbrizului MB aproximativ 7 l aproximativ 7 l aproximativ 7 l 1 Nu depãºiþi proporþia de 55% din volum (protecþie la îngheþ pânã la aproximativ –45 °C).0 l 12. 411 CDI.5 l aproximativ 10. 311 CDI.0 l aproximativ 7.5 l Capacitate aproximativ 75 l2 aproximativ 75 l2 aproximativ 100 l Rezervor Inclusiv rezerva de carburant aproximativ 13 l aproximativ 13 l aproximativ 20 l Sistem de rãcire Lichid de rãcire1 aproximativ 9.

Respectaþi mãsurile de siguranþã la manipularea lichidului de frânã. în urmãtoarele condiþii de testare: condiþiile de trafic urban sunt simulate prin plecãri de pe loc ºi opriri frecvente. Acest lucru are un efect negativ asupra eficienþei sistemului de frânare. Depozitaþi lichidul de frânã numai în recipientul original ºi pãstraþi-l în afara accesului copiilor. Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Clãtiþi zonele afectate cu apã curatã din abundenþã ºi solicitaþi asistenþã medicalã. Pericol de accident G Utilizaþi numai lichide de frânã aprobate. Nu ingeraþi lichidul de frânã. în compartimentul motorului se aflã o notã destinatã sã vã reaminteascã data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã. punctul de fierbere al acestuia scade datoritã absorbþiei continue de umiditate atmosfericã. riscul de producere a accidentelor este mai ridicat. ceea ce ar putea extinde distanþa de frânare. ochii sau îmbrãcãmintea. În timpul duratei de viaþã a lichidului de frânã.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Valorile consumului de carburant au fost stabilite în conformitate cu Directiva UE în domeniu 80/1268/CEE. Lichid de frânã Pericol de intoxicare Lichidul de frânã nu trebuie sã intre în contact cu pielea. la deplasarea în porþiuni extinse de pantã). Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare doi ani. 6 i G Lichidul de frânã este periculos pentru sãnãtate. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii de lichid de frânã. Lichidul de frânã trebuie înlocuit la fiecare 2 ani. condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km/h utilizând toate treptele de vitezã. Astfel. 374 . consumul mixt de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37% ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63%. modificatã prin 2004/3/CE (Directiva referitoare la emisiile de dioxid de carbon ºi consumul de carburant al autovehiculelor). De regulã. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu. dacã este necesar. Este recomandatã purtarea întotdeauna a ochelarilor de protecþie ºi a mãnuºilor la adãugarea lichidului de frânã.

315 CDI1 CDI1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.7 Mixt 9. Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici.500 kg. este disponibil gratuit la punctele de comercializare.9 – 9.7 – 8. 315 CDI CDI1 1 Emisiile ºi performanþa MF4 + MC2 MF4 + MC3 Consumul [l/100 km] Urban 11.3 Mixt 8. exclusiv furgonetele de camping i Un carnet cu informaþii referitoare la consumul de carburant ºi emisiile de CO2. în funcþie de: stilul dumneavoastrã de conducere condiþiile de exploatare condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului înconjurãtor starea autovehiculului Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie manualã Modelul autovehiculului 211 CDI.4 Urban 314 – 354 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 204 – 231 Mixt 245 – 276 Autovehicule cu motoare diesel cu 4 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 211 CDI. 215 311 CDI.5 – 8. 375 .9 Extraurban 7. care conþine date pentru toate autoturismele noi.2 – 10. 215 311 CDI.6 Urban 301 – 317 emisii de CO2 [g/km] Extraurban 199 – 220 Mixt 237 – 255 6 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.3 – 13.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant ºi emisiile de CO2 în conformitate cu Directiva CE 80/1268/CEE cu modificãrile din 1999/100/CE Datele valabile pentru autovehiculele cu masa maximã admisã de pânã la 3.3 Extraurban 7.8 – 13.

324 1 Emisiile ºi performanþa MF7 + MC9 Consumul [l/100 km] Urban 17.3 – 17.Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Autovehicule cu motoare pe benzinã cu 6 cilindri ºi transmisie automatã Modelul autovehiculului 224.9 Extraurban 10. 6 376 .3 – 11.7 Urban emisii de CO2 [g/km] Extraurban 245 – 267 Mixt 305 – 326 412 – 426 1 Date în funcþie de raportul de transmisie la puntea din spate ºi masa proprie a autovehiculului.8 – 13.2 Mixt 12.

2 bar 6 i Utilizaþi numai pneuri ºi jante aprobate pentru autovehicul. verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar. presiunea. Din acest motiv. Aceste reglementãri pot specifica un anumit tip de pneuri pentru autovehicul sau pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri care pot fi totuºi admise în alte þãri. odatã cu acesta. temperatura pneurilor creºte ºi. De asemenea. Corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci. respectaþi limitele de sarcinã pentru pneuri ºi indexul de vitezã pentru autovehicul. Valorile prea reduse ale presiunii în pneuri: afecteazã negativ siguranþa rutierã cauzeazã deteriorarea sau distrugerea pneurilor conduc la supraîncãlzirea pneurilor sau chiar la aprinderea bruscã a acestora Aceasta poate avea drept rezultat pierderea controlului autovehiculului ºi accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane. În timpul deplasãrii autovehiculului. 377 . Acestea sunt special concepute pentru sistemele de siguranþã activã ale autovehiculului. Corectaþi presiunea în pneuri când acestea sunt calde dacã: presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este încãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare presiunea în pneuri scade sub valorile specificate în tabelul ( pagina 378) când autovehiculul este neîncãrcat ºi temperatura pneurilor este luatã în considerare i Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare. dacã este necesar. Exemplu: Temperatura interioarã = aproximativ 20 °C Temperatura exterioarã = aproximativ 0 °C Presiunea în pneuri care trebuie reglatã = preisune specificã în pneuri +0.1 bar pentru fiecare 10 °C. cu aproximativ 0.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri Pericol de accident G i Respectaþi în special reglementãrile în vigoare referitoare la pneuri pentru fiecare þarã. Permiteþi acest lucru când verificaþi presiunea în pneuri în interior. Imediat dupã încãrcarea autovehiculului. cum ar fi ABS sau ESP®. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri este corectã înainte de încãrcarea autovehiculului. în special în anotimpul rece. în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. este necesarã verificarea regulatã a presiunii în pneuri înainte de pornirea în cãlãtorie ºi corectarea acesteia.

0 3.650 1.6 3.850 4.3 3. 2 Valorile presiunii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.6 3.1 bar.000 195/75 R 16 C 107/105 R 205/75 R 16 C 110/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117/115 R Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1.0 3.4 3.5 3.4 4. Presiunea în pneuri Puntea faþã Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.0 3.0 3.0 3.850 4. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].650 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.0 3.0 3.0 3. 6 1 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.0 3.0 3.000 Respectaþi instrucþiunile referitoare la presiunea în pneuri din secþiunea “Siguranþa la bord” section ( pagina 66).6 3.4 2.6 3.0 3.1 3.800 1. Valorile presiunii în pneuri pentru un autovehicul neîncãrcat/încãrcat depinde de sarcina maximã admisã pe punþi pe care o gãsiþi menþionatã pe plãcuþa de identificare de sub perna scaunului ºoferului ( pagina 383). 378 .8 3.0 1.7 3.0 3.7 3.0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului 1.0 3.800 1.83 4.0 3.5 3. 3 Montarea roþilor de rezervã Super Single.5 2.Date tehnice Presiunea în pneuri ! Diferenþa de presiune dintre pneuri pe o singurã punte nu trebuie sã depãºeascã 0.0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri 1.0 3.3 3.

5 3.250 2.1 3. Viteza limitatã la 140 km/h.5 4.250 3.0 2.0 3. 6 379 .0 3.430 3.7 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.000 3.8 4.0 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple Pneuri 205/75 R 16 C 110 R/108 R 225/75 R 16 C 116 R (118 P) 235/65 R 16 C 115 R/113 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) 235/60 R 17 C 117 R/115 R 1 2 3 4 Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat la maxim1. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].430 1.0 3.0 2.3 4.7 3.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].3 4.0 3 3. Viteza limitatã la 90 km/h.5 2.800 4.Date tehnice Presiunea în pneuri Puntea spate Presiunea în pneuri pentru autovehiculul neîncãrcat1.9 2.3 3. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului Pneuri simple 1.0 3.0 3.0 3.0 3.7 3.0 3.5 4.43 4.2 3.800 3.0 2.000 3.0 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.0 3.9 4.94 5.04 3.8 4.

300 3. pagina 346). vezi plãcuþa de sarcinile admise pe punþi [kg].0 4.0 3.0 Pneuri duble 3.300 3.33 3.300 3.0 3. 380 .300 3.200 3.200 4. Distanþa maximã de 100 km.0 6 1 2 3 4 5 Toate valorile presiunii în pneuri sunt exprimate în bar.0 3.0 4.500 3.200 2. Viteza limitatã la 162 km/h. viteza limitatã la 60 km/h ( Viteza limitatã la 132 km/h. 2 la maxim1.0 3.0 Pneuri duble 3.Date tehnice Presiunea în pneuri Presiunea în pneuri pentru autovehiculul Presiunea în pneuri pentru autovehiculul încãrcat neîncãrcat1. vezi plãcuþa de identificare a autovehiculului identificare a autovehiculului Pneuri Super Single Pneuri 195/75 R 16 C 107 R/105 R 205/75 R 16 C 110 R/108 R 235/65 R 16 C 121 N (118 R) (roatã de rezervã) 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)4 285/65 R 16 C 128 N/(118 R)5 4.0 3. 2 sarcinile admise pe punþi [kg].0 3.0 3.200 2.6 3.500 4.33 3.5 Pneuri Super Single 2.4 4.33 3.7 5.0 2.0 3. Valorile presiounii în pneuri sub 3 bar sunt interzise.753 4.

Pericol de accident G Sarcinile înalte de pe plafon pot cauza o deteriorare semnificativã a caracteristicilor de manevrabilitate. Sarcina maximã este de 50 kg pe fiecare pereche de puncte de susþinere pentru portbagajul de plafon. reduceþi sarcina direct proporþional. 6 381 . inclusiv a cadrului portbagaj.Date tehnice Sarcina pe plafon Sarcina pe plafon Sarcina maximã pe pavilion ºi numãrul minim de perechi de puncte de susþinere pe autovehicul cu: Sarcina utilã maximã pe plafon Plafon standard Plafon supraînãlþat Cabinã dublã 300 kg 150 kg 100 kg Numãrul minim de perechi de puncte de susþinere 6 3 2 ! Greutatea oricãrei încãrcãturi amplasate pe plafon. direcþie ºi frânare chiar dacã masa maximã admisã a autovehiculului sau sarcinile maxime admise pe fiecare punte nu au fost depãºite. nu trebuie sã depãºeascã sarcina maximã admisã pe plafon. Mercedes-Benz recomandã montarea unei bare antiruliu pe puntea faþã. Datele sunt valabile pentru distribuþia uniformã a încãrcãturii pe întreaga suprafaþã a plafonului. Punctele de susþinere de pe pavilion trebuie sã fie distribuite la distanþe egale. Când utilizaþi portbagaje de plafon mai scurte. Asiguraþi întotdeauna distribuþia corectã a sarcinilor ºi adaptaþi-vã stilul de conducere în conformitate cu acestea.

200 rpm Priza de putere Consum maxim la turaþia motorului Cuplu maxim la turaþia motorului Temperatura maximã a uleiului de transmisie 28 kW 2.200 rpm 120 °C 6 382 .150 rpm 4.500 rpm 140 Nm 1.Date tehnice Priza de putere antrenatã de motor Motorul Turaþia maximã a motorului Valorile supraturaþiei motorului sunt disponibile – autovehicul neîncãrcat. Motoarele diesel Transmisie manualã Motor pe benzinã Transmisie manualã 6.

seria motorului ºi seriile subasamblurilor împreunã cu codurile modelului ºi ale dotãrilor opþionale. Aceasta conþine codul cheii necesar la comandarea cheilor de schimb. Predarea acestor cartele unui Centru de Service Mercedes-Benz va simplifica procesarea comenzii. i Anumite autovehicule sunt livrate împreunã cu cartele de date. numãrul de identificare a autovehiculului. pe partea postului de conducere sau în compartimentul motor. aceastã cartelã nu trebuie pãstratã în autovehicul. Aceste cartele cu date ale autovehiculului conþin detalii importante despre autovehicul. Aceste date sunt necesare la comandarea pieselor de schimb sau pentru solicitãri de naturã tehnicã. în funcþie de modelul autovehiculului. 6 Plãcuþa de identificare a autovehiculului pe scaunul ºoferului 1 Plãcuþa de identificare cu numãrul de identificare a autovehiculului 383 . de exemplu.Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Plãcuþa de înmatriculare împreunã cu numãrul de identificare al autovehiculului (VIN) ºi datele pentru masele maxime admise se gãsesc în habitaclu. Din motive de siguranþã.

384 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful