Sunteți pe pagina 1din 8

C.N.S.A.

S Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor


Securit ii

n baza Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar si desconspirarea poli iei politice C.N.S.A.S comuniste,C.N.S.A.S este o autoritate administrativa autonom cu personalitate juridic ,finan at de la bugetul de stat,aflat sub controlul Parlamentului.

ATRIBU II C.N.S.A.S
Gestioneaz toate documentele referitoare la exercitarea atribu iilor institu iei; Confirm , n condi iile prezentei ordonan e de urgen , n tiin rile ce urmeaz a fi comunicate persoanelor verificate; Solicit declasificarea dosarelor i a celorlalte materiale arhivistice n cadrul comisiilor mixte paritare alc tuite din membrii Colegiului CNSAS i conducerea institu iilor de in toare de arhiv ; Coordoneaz C.N.S.A.S.; activit ile educa ionale i de cercetare desf urate de

Acrediteaz cercet tori; Asigur colaborarea i cooperarea tiin ific cu institu ii similare din Europa Central i de Est, precum i cu alte institu ii interesate de cercetarea activit ilor represive ale regimului comunist.

Colegiul C.N.S.A.S
 Este format din 11 membrii ,numiti de catre Parlament,in felul urmator:  Doi membri sunt reprezentanti ai societatii civille unul este propus de presedintele Romaniei ,iar celalalt de catre prim-ministru.  Noua membrii sunt propusi de grupurile parlamentare ,potrivit configuratiei politice ale celor 2 camere;  Din Colegiu nu pot face parte fostii lucratori ai Securitatii sau colaboratorii acesteia,ori persoanele cu antecedente penale.

Membrii ai Colegiului C.N.S.A.S


 Dragos Petrescu- presedinte al PetrescuC.N.S.A.S  Virgiliu Leon r u- vicepresedinte ual C.N.S.A.S  Constantin Buchet-secretar al BuchetC.N.S.A.S Florian Chiri escu,Mircea Dinescu, Constantin Ticu Dumitrescu etc. ( membrii ai Colegiului)

Activitatea C.N.S.A.S
C.N.S.A.S desfasoara mai multe tipuri de activitati . In primul rand,asigura accesul persoanelor la propriul dosar sau la dosarul rudelor decedate. In al doilea rand, C.N.S.A.S. are ca activitate,verificarea candidatilor la alegerile locale,parlamentare,europarlamentare si prezidentiale. O alta directie de activitate a Consiliului o reprezinta incurajarea cercetarilor privind stabilirea adevarului istoric despre perioada comunista.,fara sa aduca atingere vietii private persoanelor mentionate in acestea.

Arhiva C.N.S.A.S
Arhiva Consiliului provine din partea Serviciului Roman de Informatii,Serviciul Roman de Informatii Externe,Ministerului Justitiei,Ministereului Public.Arhivele Nationale. Etc. Arhiva are la baza fisierele Securitatii,care contin datele privitoare la persoane,probleme sau institutii,clasate dupa anumite norme si criterii arhivistice.

Material realizat de: Banu Georgian-Robert GeorgianGrupa : 2