Sunteți pe pagina 1din 52

Bazele contabilit ii Lect. dr.

Mirela NICHITA

1 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

CURS 1 INTRODUCERE N CONTABILITATE. RAPOARTELE FINANCIARE

Bibliografie Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.) - Bazele contabilit ii, Ed. Universitar, Bucureti, 2011 Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.) - Bazele contabilit ii. Aplica ii i studii de caz, Ed. Universitar, Bucureti, 2011 Manea, C. L., Nichita, E.M., Irimescu, A., Rapcencu, C., Bazele contabilit ii. Aplica ii, Ed. ASE, Bucureti, 2011 Ristea, M., Dumitru, C., Bazele contabilit ii, Ed. Universitar, Bucureti, 2005 OMFP. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene Contabilitatea reprezint un sistem de principii i cunotin e care explic i clasific tranzac iile i evenimentele care marcheaz via a diverselor entit i n scopul furnizrii de informa ii necesare lurii deciziilor. (Clin O., Ristea M., Bazele contabilit ii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2003). Contabilitatea este arta nregistrrii, clasificrii i rezumrii, ntr-o manier semnificativ i n exprimare bneasc, a tranzac iilor (opera iunilor) i evenimentelor (faptelor) care au caracter financiar, precum i interpretarea rezultatelor acestei ac iuni. (Needles B.E., Andersson H.Jr., Cadwell J.C., Principiile de baz ale contabilit ii, Edi ia a V-a, Editura ARC, Chiinu, 2000).

Utilizatorii situatiilor financiare anuale Utilizatorii situatiilor financiare intocmite potrivit prezentelor reglementari includ investitorii actuali si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clientii, institutiile statului si alte autoritati, precum si publicul. Acestia utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din necesitatile lor de informatii. in functie de partile interesate, necesitatile de informatii pot include urmatoarele: a) Investitorii. Ofertantii de capital purtator de risc si consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de rentabilitatea investitiilor lor. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda instrumente de capital. Actionarii sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a plati dividende. b) Angajatii. Personalul angajat si grupurile sale reprezentative sunt interesati de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea angajatorilor lor. Acestia sunt interesati si de

2 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a oferi remuneratii, pensii si alte beneficii de pensionare, precum si oportunitati profesionale. c) Creditorii. Creditorii sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta. d) Furnizorii si alti creditori. Furnizorii si alti creditori sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta. Furnizorii si alti creditori sunt, in general, interesati de entitate pe o perioada mai scurta decat creditorii, cu exceptia cazului in care ei sunt dependenti de continuitatea activitatii entitatii, atunci cand aceasta este un client major. e) Clientii. Clientii sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii unei entitati, in special atunci cand au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea. f) Institutiile statului si alte autoritati. Institutiile statului si alte autoritati sunt interesate de alocarea resurselor si implicit de activitatea entitatilor. Acestea solicita informatii pentru a reglementa activitatea entitatilor, pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si al altor indicatori statistici similari. g) Publicul. Entitatile pot afecta publicul in diferite moduri. De exemplu, entitatile pot avea o contributie substantiala la economia locala in multe moduri, mai ales prin numarul de angajati si colaborarea cu furnizorii locali. Situatiile financiare pot ajuta publicul furnizand informatii referitoare la evolutiile recente si tendintele legate de prosperitatea entitatii si a sferei de activitate a acesteia. Desi nu toate necesitatile de informatie ale utilizatorilor pot fi satisfacute de situatiile financiare cu scop general, exista informatii care pot interesa toti utilizatorii. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale Caracteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea. Inteligibilitatea. O calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceea ca ele trebuie sa fie usor intelese de utilizatori. in acest scop, se presupune ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate, cu atentia cuvenita. Totusi, informatiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse in situatiile financiare datorita relevantei lor in luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de inteles pentru anumiti utilizatori. Relevanta. Pentru a fi utile, informatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deciziilor de catre utilizatori. Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, ajutandu-i pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sa confirme sau sa corecteze evaluarile lor anterioare.
3 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie. in anumite cazuri, natura informatiei este suficienta, prin ea insasi, pentru a determina relevanta sa. in alte cazuri, atat natura, cat si pragul de semnificatie sunt importante; se considera ca o informatie este semnificativa daca omisiunea sau prezentarea sa eronata poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. n analiza semnificatiei unui element sunt luate in considerare marimea si/sau natura omisiunii sau a declaratiei eronate judecate in contextul dat. Credibilitatea. Pentru a fi utila, informatia trebuie sa fie si credibila. Informatia este credibila atunci cand nu contine erori semnificative, nu este partinitoare, iar utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce si-a propus sa reprezinte sau ceea ce se astepta, in mod rezonabil, sa reprezinte. Pentru a fi credibila, informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte, fie este de asteptat, in mod rezonabil, sa le reprezinte. Pentru ca informatia sa prezinte credibil evenimentele si tranzactiile pe care isi propune sa le reprezinte, este necesar ca acestea sa fie contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul si realitatea lor economica, si nu doar cu forma lor juridica. De asemenea, pentru a fi credibila, informatia cuprinsa in situatiile financiare trebuie sa fie neutra, adica lipsita de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca, prin selectarea si prezentarea informatiei, influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. In exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine, este necesara includerea unui grad de precautie, astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate. Pentru a fi credibila, informatia din situatiile financiare trebuie sa fie completa. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca in eroare si astfel sa nu mai aiba caracter credibil si sa devina defectuoasa din punct de vedere al relevantei. Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei entitati in timp, pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale diverselor entitati, pentru a le evalua pozitia financiara si performanta. Astfel, masurarea si prezentarea efectului financiar al acelorasi tranzactii si evenimente trebuie efectuate intr-o maniera consecventa in cadrul unei entitati si dea lungul timpului pentru acea entitate si intr-o maniera consecventa pentru diferite entitati. O consecinta importanta a calitatii informatiei de a fi comparabila este ca utilizatorii sa fie informati despre politicile contabile utilizate in elaborarea situatiilor financiare si despre orice modificare a acestor politici, precum si despre efectele unor astfel de modificari. Utilizatorii trebuie sa fie in masura sa identifice diferentele intre politicile contabile pentru tranzactii si alte evenimente asemanatoare utilizate de aceeasi entitate de la o perioada la alta, cat si de diferite entitati. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie sa devina un impediment in introducerea de politici contabile imbunatatite. Nu este indicat pentru o
4 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

entitate sa continue sa evidentieze in contabilitate, in aceeasi maniera, o tranzactie sau un alt eveniment daca politica adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. Nu este indicat pentru o entitate sa-si lase politicile contabile nemodificate atunci cand exista alternative mai relevante si mai credibile.

RAPORTAREA POZI IEI FINANCIARE Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se astepta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut in contabilitate si prezentat in bilant atunci cand este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) in mod credibil; O datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se astepta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse incorporand beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil; Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor sau asociatilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale. Situatiile financiare anuale care cuprind: - bilant, - cont de profit si pierdere, - situatia modificarilor capitalului propriu, - situatia fluxurilor de numerar, - notele explicative la situatiile financiare anuale. Bilan ul / Situa ia pozi iei financiare Defini ie. n cadrul reglementrilor contabile din ara noastr (Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene), bilan ul este definit ca fiind documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ, datorii i capital propriu ale entit ii la sfritul exerci iului financiar, precum i n celelalte situa ii prevzute de lege. Bilan ul prezint situa ia financiar a unei ntreprinderi la un momet dat. Exerci iul financiar ncepe la 01 ianuarie (cu excep ia primului an de activitate cnd ncepe la data nfiin rii entit ii) i se ncheie la 31 decembrie. Modele de prezentare a bilantului contabil Forma de principiu a bilantului contabil este:
5 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

BILANTUL CONTABIL la data de _________________ ACTIVE CAPITALURI PROPRII si DATORII Specificarea in expresie monetara a bunurilor 1. Specificarea in expresie monetara a economice folosite in activitatea unei entitati. surselor de finantare a bunurilor economice. 2. Rezultatele obtinute desfasurarii activitatii (profit sau pierdere) A. MODELUL CONT: BILANTUL CONTABIL la data de _________________ SPECIFICARE ACTIVE SPECIFICARE CAPITALURI PROPRII DATORII in urma economice

B. MODELUL LISTA (DIFERENTA) : BILANTUL CONTABIL la data de _________________ SPECIFICARE ACTIVE - DATORII = CAPITALURI PROPRII

Elementele rectificative i impactul acestora asupra bilan ului Sunt elemente care au rolul de a oferi informa ii suplimentare despre un element de activ, capital propriu sau datorii. Astfel, prin adugarea sau scderea elementului respectiv la / dn

6 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

valoarea elementului bilan ier se ob ine o valoare real la momentul prezentrii informa iilor. Astfel de elemente sunt: Amortizarea Ajustrile pentru depreciere Adaosul comercial Repartizarea profitului Primele privind rambursarea obliga iunilor Bilan contabil (forma cont) Active A. Active imobilizate I. Imobilizri necorporale 1) Cheltuieli de constituire; 2) Cheltuieli de dezvoltare; 3) Concesiuni, brevete, licen e, mrci, drepturi i valori similare i alte imobilizri necorporale; 4) Fond comercial achizi ionat; 5) Avansuri i imobilizri necorporale n curs de execu ie; II. Imobilizrile corporale 1) Terenuri i construc ii; 2) Instala ii tehnice i maini; 3) Alte instala ii, utilaje i mobilier; 4) Avansuri i imobilizri corporale n curs de execu ie; III. Imobilizri financiare 1) Ac iuni de inute la entit ile afiliate; 2) mprumuturi acordate entit ilor afiliate; 3) Investi ii de inute ca imobilizri (ac iuni i obliga iuni de la alte entit i de inute pe termen lung) 4) Alte mprumuturi acordate; B. Active circulante I. Stocuri 1) Materii prime i materiale consumabile (materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de Capitaluri proprii i datorii A. Capital i rezerve I. Capitalul subscris vrsat i nevrsat; II. Prime de capital; III. Rezerve din reevaluare; IV. Rezerve 1) Rezerve legale; 2) Rezerve statutare sau contractuale; 3) Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezervele din reevaluare; 4) Alte rezerve; 5) Ac iuni proprii (cu semnul minus); V. Rezultatul reportat (profit sau pierdere); VI. Rezultatul exerci iului (profit sau pierdere) B. Provizioane (datorii probabile din litigii, garan ii acordate clien ilor) C. Datorii I. mprumuturi i datorii asimilate (mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, credite bancare); II. Datorii comerciale (furnizori, efecte de pltit); III. Sume datorate entit ilor afiliate; IV. Sume datorate entit ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare; V. Alte datorii (datorii fiscale, salariale etc.); D. Venituri n avans 1) Venituri nregistrate n avans (chirii ncasate

7 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

inventar, stocuri aflate la terti, ambalaje); n perioada/exerci iul curent care se refer la 2) Produc ia n curs de executie; perioada/exerci iul financiar urmtor); 3) Produse finite i mrfuri 2) Subven ii pentru investi ii. (semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale, mrfuri); 5) Avansuri pentru cumprri de stocuri; II. Creante 1. Crean e comerciale (clien i, efecte de primit); 2. Sume de ncasat de la entit ile afiliate i din interese de participare; 3. Alte crean e; 4. Crean e privind capitalul subscris i nevrsat; III. Investi ii financiare pe termen scurt IV. Casa i conturile la bnci 1) Conturi la bnci; 2) Casa; 3) Acreditive; 4) Avansuri de trezorerie; 5) Alte valori. C. Cheltuieli n avans (chirii, asigurri, abonamente pltite n perioada/exerci iul curent care se refer la perioada/exerci iul financiar urmtor) Bilan contabil (forma list) Elemente A. Active imobilizate I. Imobilizri necorporale II. Imobilizri corporale III. Imobilizri financiare B. Active circulante I. Stocuri II. Crean e III. Investi ii financiare pe termen scurt IV. Casa i conturile la bnci C. Cheltuieli n avans D. Datorii ce trebuie platite ntr-o perioad mai mic de un an
8 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (B+C-D-I) F. Total active minus datorii curente (A+E) G. Datorii ce trebuie platite ntr-o perioad mai mare de un an H. Provizioane I. Venituri n avans 1) Venituri nregistrate n avans; 2) Subven ii pentru investi ii J. Capital i rezerve E i F sunt indicatori care se calculeaz conform urmtoarelor formule: E=B+CDI F=A+E Structuri bilan iere n cadrul reglementrilor contabile n vigoare n Romnia, elementele sunt prezentate n ordinea cresctoare a gradului de lichiditate: (A) active imobilizate, (B) active circulante, (C) cheltuieli n avans. Gradul de lichiditate arat capacitatea unui activ de a se transforma n bani. A. ACTIVELE IMOBILIZATE reprezint bunurile i valorile cu o durat de folosin ndelungat (mai mare de un an) n activitatea ntreprinderii i care nu se consum la prima utilizare. Activele imobilizate cuprind trei grupe: (I) imobilizri necorporale (II) imobilizri corporale (III) imobilizri financiare. I. Imobilizrile necorporale (numite i active intangibile sau active nemateriale) sunt active care se prezint sub forma unor bunuri fr materialitate. n structura imobilizrilor necorporale sunt incluse: (1) cheltuieli de constituire (2) cheltuieli de dezvoltare (3) concesiuni, brevete, licen e, mrci, drepturi i valori similare i alte imobilizri necorporale (4) fondul comercial (5) avansuri i imobilizri necorporale n curs de execu ie. II. Imobilizrile corporale (numite active fixe sau active tangibile) se prezint sub forma unor bunuri cu con inut material (corporal). Valoarea amortizabil este alocat sistematic pe durata de via util a activului corporal, prin alegerea unei metode de amortizare care s reflecte ritmul n care beneficiile economice sunt consumate de ctre ntreprindere (metoda linear, metoda degresiv, metoda unit ilor de produc ie). n structura imobilizrilor corporale se includ: (1) terenuri i construc ii
9 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

(2) instala ii tehnice i maini (3) alte instala ii, utilaje i mobilier (4) avansuri i imobilizri corporale n curs de execu ie. III. Imobilizrile financiare (numite i investi ii financiare pe termen lung) reprezint valorile financiare investite de ntreprindere pe termen lung, sub form de titluri i crean e financiare, n scopul ob inerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobnzilor, prin creterea valorii capitalizate sau prin realizarea de beneficii din comercializarea acestor investi ii. Dobnzile, redeven ele, dividendele i chiriile ataate unei imobilizri financiare sunt considerate, de regul, venituri, constituind performan a investi iei. n structura lor sunt cuprinse: (1) titluri de participare i interese de participare (2) alte titluri imobilizate (3) crean e imobilizate B. ACTIVELE CIRCULANTE reprezint bunurile i valorile care se utilizeaz pe o perioad scurt n activitatea ntreprinderii i, n general, particip la un singur circuit economic, modificndu-i n permanen forma. Reglementrile contabile n vigoare definesc activul circulant ca o resurs care (1) se ateapt s fie realizat sau este de inut pentru consum sau vnzare, n cursul normal al ciclului de exploatare; sau (2) este de inut, n principal, n scopul comercializrii sau pe termen scurt i se ateapt a fi realizat n termen de 12 luni de la data bilan ului; sau (3) reprezint numerar sau echivalente de numerar a cror utilizare nu este restric ionat. n structura activelor circulante se includ (I) stocuri, (II) crean e, (III) investi ii financiare pe termen scurt i (IV) casa i conturi la bnci. I. Stocurile reprezint ansamblul bunurilor i serviciilor din cadrul ntreprinderii de inute fie pentru a fi vndute n aceeai stare sau dup prelucrarea lor n procesul de produc ie, fie pentru a fi consumate la prima lor utilizare. Reglementrile din Standardele Interna ionale de Contabilitate definesc stocurile astfel: Activele (1) de inute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activit ii; (2) n curs de produc ie n vederea vnzrii n condi iile prezentate la (1); sau (3) sub form de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de produc ie sau pentru prestarea de servicii. n sfera stocurilor se includ: (1) materii prime i materiale consumabile (2) produc ia n curs de execu ie (3) produse finite i mrfuri (4) avansuri pentru cumprri de stocuri II. Crean ele (numite i valori n curs de decontare) reprezint valorile avansate temporar de ntreprindere ter ilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmeaz s primeasc un echivalent (o sum de bani sau un serviciu). Persoanele fizice i juridice care au beneficiat de o valoare avansat urmnd s dea echivalentul corespunztor sunt denumite generic debitori.

10 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Debitorii ntreprinderii sub forma crean elor din vnzri de bunuri i prestri de servicii proprii activit ii de exploatare a ntreprinderii sunt delimita i prin structura de clien i i conturi asimilate. n structura crean elor se includ: (1) crean e comerciale (clien ii, efectele de primit) (2) crean e n cadrul grupului (3) crean e din interese de participare (4) alte crean e (5) crean e privind capitalul subscris i nevrsat. III. Investi iile financiare pe termen scurt (numite i titluri de plasament sau valori de trezorerie) reprezint valorile financiare investite de ntreprindere n vederea realizrii unui ctig pe termen scurt. n structura investi iilor financiare pe termen scurt se includ (1) ac iuni proprii (2) alte investi ii financiare. IV. Casa i conturile la bnci sunt reprezentate de valorile care mbrac efectiv forma de bani, fiind separate disponibilit ile n devize de cele n lei. n structura disponibilit ilor se includ: (1) conturi la bnci (2) casa (3) acreditive (4) avansurile de trezorerie C. CHELTUIELILE N AVANS reprezint valorile ce asigur alocarea pentru fiecare exerci iu financiar numai a cheltuielilor care i sunt proprii. n structura lor se includ cheltuielile nregistrate n avans. Normele contabile romneti prevd urmtoarea structur a surselor de finan are delimitat n patru categorii, n ordinea cresctoare a gradului de exigibilitate a acestora: (A) capital i rezerve B) provizioane (C) datorii i (D) venituri n avans. A. CAPITALUL I REZERVELE (numit i capital propriu) reprezint sursele de finan are stabile de care dispune o ntreprindere. Alturi de creditele pe termen lung, capitalurile proprii fac parte din categoria capitalurilor permanente. n structura capitalului propriu se cuprind: (I) capital, (II) prime de capital, (III) rezerve din reevaluare, (IV) rezerve, (V) rezultatul reportat, (VI) rezultatul exerci iului. I. Capitalul este reprezentat de aportul n bani sau bani i natur al proprietarilor. Capitalul se diferen iaz n capitalul subscris nevrsat i capitalul subscris vrsat. Capitalul subscris nevrsat reprezint capitalul pe care proprietarii s-au angajat s-l pun la dispozi ia ntreprinderii. Capitalul subscris vrsat reprezint partea din capitalul subscris care a fost, fizic, depus de ctre proprietari la dispozi ia ntreprinderii.

11 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Capitalul se constituie la nfiin area ntreprinderii, se modific pe parcursul desfurrii activit ii, prin creteri sau micorri de capital i se lichideaz o dat cu desfiin area ntreprinderii. Valoarea ini ial a ac iunilor poart numele de valoare nominal. II. Primele de capital reprezint surse generate de opera ii de cretere a capitalului prin noi emisiuni de ac iuni, fuziune sau aport n natur. Primele de emisiune i de aport n natur se creeaz ca diferen ntre pre ul de emisiune al noilor ac iuni (mai mare) i valoarea nominal a ac iunilor (mai mic). Noile ac iuni emise trebuie s aib aceeai valoare nominal, pentru a conferi ac ionarilor aceleai drepturi. III. Rezervele din reevaluare reprezint plusurile de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate, ca diferen dintre valoarea (mai mare) rezultat n urma acestei opera iuni i valoarea nregistrat n contabilitate a elementelor de activ (mai mic). IV. Rezervele sunt surse constituite anual din profitul ntreprinderii, n limitele prevzute de reglementrile n vigoare, de statutele societ ilor comerciale sau conform deciziei adunrii generale a ac ionarilor sau asocia ilor. n structura lor se includ: rezerve legale, rezerve statutare i alte rezerve. V. Rezultatul reportat reprezint rezultatul financiar sau partea din rezultat a crei afectare financiar a fost amnat de adunarea general a ac ionarilor. Rezultatul reportat poate fi pozitiv, cazul beneficiilor nerepartizate, sau negativ, adic pierderi constatate la nchiderea exerci iilor anterioare, neacoperite nc din punct de vedere financiar. VI. Rezultatul exerci iului poate fi favorabil, caz n care reprezint un profit i o surs proprie de finan are pn n momentul repartizrii lui pe destina iile legale sau statutare sau poate fi nefavorabil, caz n care reprezint o pierdere ce trebuie acoperit. n aceast ultim situa ie, rezultatul este prezentat n bilan cu semnul minus, micornd capitalul propriu. B. PROVIZIOANELE reprezint datorii probabile ale ntreprinderii care sunt constituite, de regul, la sfritul exerci iului. Reglementrile legale le definesc ca fiind datorii cu exigibilitate sau valoare incert. Recunoaterea provizioanelor se face numai n momentul n care: (1) o ntreprindere are o obliga ie curent (legal sau implicit) generat de un eveniment anterior; (2) este probabil ca o ieire de resurse care s afecteze beneficiile economice s fie necesar pentru a stinge obliga ia respectiv i (3) poate fi realizat o bun estimare a valorii obliga iei. C. DATORIILE (numite i capital strin) sunt sursele de finan are externe puse la dispozi ia ntreprinderii, fie de bnci sau alte institu ii financiare, fie de furnizori, fie de ter i pentru care ntreprinderea trebuie s acorde o presta ie sau un echivalent valoric. Reglementrile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilit ii din Romnia clasific datoriile n datorii curente i datorii pe termen lung. O datorie curent este o obliga ie (1) ce se ateapt s fie achitat n cursul normal al ciclului de exploatare al ntreprinderii; sau (2) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilan ului. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. n structura datoriilor se includ:

12 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

(1) mprumuturi i datorii asimilate (mprumuturi din emisiunea de obliga iuni, credite bancare) (2) datorii comerciale (furnizri, efecte de pltit) (3) datorii n cadrul grupului (4) datorii din interese de participare (5) alte datorii: datoriile fiscale, salariale, sociale ale ntreprinderii fa de bugetul statului (impozite i taxe), fa de personalul angajat (salariile i alte drepturi asimilate), fa de asigurrile sociale (contribu ia la asigurrile sociale), fa de asocia i (capital de rambursat, dividende de plat), fa de creditori diveri etc. D. VENITURILE N AVANS reprezint valorile ce asigur alocarea pentru fiecare exerci iu financiar numai a veniturilor care i sunt proprii. n structura lor se includ subven ii pentru investi ii i venituri nregistrate n avans. Subven iile pentru investi ii sunt surse de finan are alocate de la bugetul de stat sau din alte surse nerambursabile, de care beneficiaz o ntreprindere, destinate achizi ionrii sau producerii de echipamente sau alte bunuri de natura imobilizrilor, unor activit i pe termen lung sau pentru acoperirea unor cheltuieli de natura investi iilor. Veniturile nregistrate n avans sunt sumele ncasate n cursul exerci iului, n contul unor servicii care vor fi prestate n cursul exerci iului urmtor, cnd vor fi recunoscute ca venituri (de exemplu, chirii, abonamente ncasate n avans). Contul de profit i pierdere / Situa ia rezultatului global n cadrul contului de profit i pierdere se ofer o detaliere a rezultatului exerci iului, element prezentat n capitalurile proprii din bilan . Structurile contului de profit i pierdere sunt veniturile i cheltuielile. Performan a financiar este influen at de elemente precum veniturile i cheltuielile. Veniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul exerci iului contabil sub form de intrri sau creteri ale activelor sau descreteri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribu ii ale ac ionarilor. Cheltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul exerci iului contabil sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre ac ionari. Venituri Cheltuieli = creteri ale beneficiilor economice = diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de:
13 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

- intrri de active, - ieiri de active, - creteri ale activelor sau - scderi ale activelor sau - descreteri ale datoriilor, - creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n: creteri ale capitalurilor proprii, descreteri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din contribu ii ale altele dect cele rezultate din distribuirea ac ionarilor. acestora ctre ac ionari. Rezultat (performan a financiar) = Venituri Cheltuieli

Contul de profit i pierdere * Venituri din exploatare: 1) Cifra de afaceri (venituri din vnzarea produselor finite, mrfurilor, din prestarea serviciilor, executarea lucrrilor); 2) +/- Venituri aferente costului produc iei; 3) Venituri din produc ia imobilizat; 4) Alte venituri din exploatare; Cheltuieli din exploatare (cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile, cheltuieli cu mrfurile, cheltuieli cu salariile i asigurarile sociale, cheltuieli cu serviciile, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu provizioanele, cu deprecierea minus veniturile din reluarea deprecierii, alte cheltuieli din exploatare) = Profitul sau pierderea din exploatare Venituri financiare (ex. Venituri din dobnzi, din dividende, din sconturi primite) Cheltuieli financiare (ex. Cheltuieli cu dobnzile, cu sconturile acordate) = Profitul sau pierderea financiar() = Profitul sau pierderea curent() (1+2) Venituri extraordinare (ex. Venituri din exproprierea terenurilor) Cheltuieli extraordinare (ex. Cheltuieli generate de calamit i naturale) = Profitul sau pierderea din activitatea extraordinar = Profitul sau pierderea brut (3+4) Cheltuieli cu impozitul pe profit = Profitul sau pierderea net a exerci iului financiar (5-6)

1 * 2 3 * 4 5 6 7

Alte rapoarte financiare Situa ia fluxurilor de numerar Rolul Situa iei fluxurilor de numerar este de a raporta fluxurile de numerar din perioada respectiv, clasificate pe activit i de exploatare, investi ie i finan are.
14 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Activit ile de exploatare nglobeaz principalele activit i productoare de venit ale ntreprinderilor, precum i alte activit i ce nu sunt activit i de investi ie sau finan are. Activit ile de investi ie constau n achizi ionarea i nstrinarea de active pe termen lung. Activit ile de finan are sunt activit i ce constau n schimbri ale dimensiunii i componen ei capitalului propriu i datoriilor unei ntreprinderi. Situa ia modificrilor capitalurilor proprii n cadrul acestei situa ii financiare sunt prezentate urmtoarele informa ii: profitul net sau pierderea net a perioadei; fiecare element de venit sau cheltuial, ctig sau pierdere care este recunoscut direct n capitalul propriu, precum i totalul acestor elemente; veniturile i cheltuielile totale ale perioadei, calculate ca sum a primelor dou elemente anterior prezentate, artndu-se separat sumele totale atribuibile ac ionarilor majoritari i celor minoritari; efectul cumulativ al modificrilor politicilor contabile i corec ia erorilor contabile. Politici contabile i note explicative Este o sec iune a situa iilor financiare, n cadrul crora sunt prezentate, cifric sau descriptiv, informa ii despre diverse componente prezentate n cadrul celorlalte situa ii financiare: Aplica ii: 1. O fabric de pine de ine urmtoarele elemente: terenuri 200.000 lei; mprumuturi bancare pe termen lung 30.000 lei; capital social 300.000 lei; sec ii de produc ie 300.000 lei; rezerve legale 5.000 lei; alte rezerve 15.000 lei; materii prime 10.000 lei; mprumuturi din emisiune de obliga iuni 100.000 lei; echipamente tehnologice 15.000 lei; avans pltit ctre un furnizor de materii prime produse finite 25.000 lei; ac iuni detinute pe termen lung la societatea A datorii ctre furnizori 100.000 lei; crean e 5.000 lei; credite bancare pe termen scurt 12.000 lei; rezultatul exerci iului 60.000 lei; rezultat reportat 25.000 lei;
15 / 52

5.000 lei; 12.000 lei;

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

datorii ctre salaria i utilaje 120.000 lei.

45.000 lei;

a) ntocmi i bilan ul contabil (forma cont i forma list). b) Calcula i valoarea activelor pe termen lung (active imobilizate) i a celor pe termen scurt (active circulante, curente). c) Calcula i pozi ia financiar a acestei entit i. 2. Prezenta i Contul de profit i pierdere pe baza urmtoarelor informa ii: Elemente venituri din vnzrea de mrfurilor cheltuieli cu salariile venituri din vnzarea unui teren cheltuieli cu serviciile bancare venituri din vnzarea semifabricatelor cheltuieli cu chiriile venituri din servicii prestate cheltuieli de deplasare venituri din dobnzi cheltuieli din diferen e de curs valutar venituri din vnzrea produselor finite cheltuieli cu amortizrea echipamentelor venituri din chirii cheltuieli cu amenzile Sume 12.000 lei 8.500 lei 5.600 lei 250 lei 4.800 lei 3.500 lei 6.800 lei 3.400 lei 380 lei 670 lei 9.900 lei 850 lei 5.500 lei 2.500 lei

3. O societate H dispune de urmtoarele informa ii, la sfritul lunii decembrie: Elemente capital subscris vrsat mrfuri numerar n casierie cldiri materii prime pierdere probabil datorat unui litigiu cu un client furnizori clien i materiale consumabile produse finite ob inute din produc ie Sume (lei) 50.000 2.000 1.000 30.000 5.000 2.000 1.000 1.500 2.500 5.000

16 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

credite bancare pe termen lung contractate de la InvestBank obiecte de inventar terenuri rezerve legale rezerve din reevaluare chirii ncasate n avans pentru trimestrul urmtor venituri din vnzarea mrfurilor venituri din vnzarea produselor finite cheltuieli cu materiile prime cheltuieli privind mrfurile cheltuieli cu salariile venituri din sconturi primite ntocmi i bilan ul contabil i contul de profit i pierdere.

3.000 1.000 10.000 1.000 2.000 1.000 10.000 30.000 24.500 8.000 10.000 500

4. O societate productoare de hrtie de scris, felicitri i hrtie pentru tiprit dispune de urmtoarele informa ii referitoare la pozi ia sa financiar la 31 decembrie N: Elemente clien i furnizori avansuri acordate furnizorilor pentru achizi ia de stocuri cldiri amortizarea cldirilor impozit pe profit datorat dobnzi de pltit ce se refer la creditele bancare pe termen scurt furnizori de imobilizri utilaje pentru prelucrarea lemnului amortizarea utilajelor felicitri n stoc halate avansuri acordate angaja ilor salarii de pltit angaja ilor obliga ii fa de ac ionari pentru capitalul de rambursat capital social credite bancare pe termen scurt mprumuturi din emisiunea de obliga iuni avansuri acordate furnizorilor de servicii avansuri primite de la clien i
17 / 52

Sume 24.000 lei 12.000 lei 3.000 lei 250.000 lei 50.000 lei 16.000 lei 200 lei 28.000 lei 170.000 lei 35.000 lei 20.000 lei 5.000 lei 12.000 lei 50.000 lei 4.000 lei 500.000 lei 15.000 lei 30.000 lei 3.000 lei 2.500 lei

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

provizioane pentru garan ii chirii ncasate n avans mprumuturi acordate societ ii Tipografia S.A. ac iuni Admera SA achizi ionate n vederea vnzrii peste trei luni credite bancare pe termen lung hrtie de scris aflat n stoc disponibil n contul de la banc culori dividende de plat ctre ac ionari solu ii pentru prelucrarea lemnului cheltuieli cu nfiin area societatii cldiri aflate n construc ie i neterminate profit dobnzi de pltit pentru creditele bancare pe termen lung terenuri

1.200 lei 450 lei 27.000 lei 780 lei 32.000 le 15.000 lei 22.000 lei 3.000 lei 5.600 lei 10.000 lei 2.000 lei 150.000 lei 6.500 lei 8.330 lei X lei

Ajuta i contabilul societ ii s ntocmeasc Bilan ul contabil la 31 decembrie N i determina i valoarea terenurilor de inute de societate. 5. Elementele de mai jos se recunosc n Bilan ul contabil sau n Contul de profit i pierdere? Elemente cheltuieli de dezvoltare cheltuieli cu salariile cheltuieli cu materiile prime consumate cheltuieli nregistrate n avans venituri din servicii prestate cheltuieli cu energia consumat cheltuieli de constituire venituri din dobnzi venituri din vnzarea de mrfuri cheltuieli privind mrfurile (vndute) cheltuieli cu dobnzile venituri nregistrate n avans Recunoscute n Recunoscute n Contul Bilan ul contabil de profit i pierdere

18 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

TEM 1. La sfritul exerci iului N, se cunosc urmtoarele informa ii despre entitatea S: ac iuni ale societ ii Alfa S.A. achizi ionate de la burs n vederea revnzrii peste 2 luni 5.000 lei; amortizarea cldirilor 50.000 lei; avansuri acordate furnizorilor de servicii 1.000 lei; avansuri acordate furnizorilor de stocuri 4.000 lei; capital social 296.000 lei; cheltuieli cu dobnzile 1.000 lei; cheltuieli cu materiile prime consumate 50.000 lei; cheltuieli cu salariile 20.000 lei; chirii ncasate n luna noiembrie care se refer la primele 2 luni ale anului N+1 10.000 lei; cldiri 295.000 lei; conturi curente la bnci 15.000 lei; datorie probabil referitoare la un litigiu cu primria 15.000 lei; impozite de pltit 20.000 lei; mprumuturi pe termen lung contractate de la banca Z 15.000 lei; produse finite 15.000 lei; terenuri 60.000 lei; venituri din vnzarea produselor finite 60.000 lei. Pe baza acestor informa ii, s se ntocmeasc bilan ul contabil la 31.12.N (forma cont) i contul de profit i pierdere la 31.12.N. 2. Determina i valoarea indicatorului Active circulante nete, respectiv datorii curente nete, pe baza urmtoarelor informa ii: datorii cu salariile 1.000 lei; cheltuieli de constituire 1.000 lei; asigurri auto pltite n luna curent pentru anul viitor 1.000 lei; impozit pe profit de pltit 1.000 lei; credite bancare pe termen lung 1.000 lei; chirii ncasate n avans pentru trimestrul I al anului urmtor 1.000 lei; dividende de pltit 1.000 lei. 3. . Elementele legate direct de evaluarea pozi iei financiare sunt: a). Activele i cheltuielile; b). Activele, veniturile, cheltuielile, capitalul propriu; c). Activele, datoriile, capitalul propriu, veniturile i cheltuielile; d). Activele, datoriile, capitalul propriu; e) Veniturile, cheltuielile.

19 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

CURS 2 MODIFICRI BILAN IERE

Orice tranzac ie contabil are drept efect modificarea a cel pu in dou elemente. Acestea pot fi active, capitaluri proprii, datorii, cheltuieli sau venituri. Dac elementele sunt de active, capitaluri proprii sau datorii, efectul modificrii lor se vede n mod direct n bilan , orice combina ie de modificri bazate pe creteri sau diminuri n ceea ce privete cele trei categorii de elemente, pem inndu-se egalitatea Activ = Capitaluri proprii + Datorii Aceste modificri sunt numite n continuare modificri ce afecteaz doar elementele bilan iere (modificri ce se regsesc direct la nivelul elementelor de active datorii sau capitaluri proprii). Dac unul din cele dou elemente implicate ntr-o tranzac ia economic este element de cheltuial sau venit, atunci modificrile aferente elementului respectiv de cheltuial sau venit se reflect n mod indirect n bilan (efectul direct al elementului respectiv este remarcat la nivelul contului de profit i pierdere) prin efectul pe care l genereaz la nivelul rezultatului exerci iului. Astfel, apari ia (creterea) unei cheltuieli genereaz o diminuare a rezultatului exerci iului i implicit o diminuare a capitalurilor proprii, iar apari ia (creterea) unui venit genereaz o majorare a rezultatului exerci iului i implicit o majorare a capitalurilor proprii. Aceste modificri sunt numite n continuare modificri ce afecteaz att bilan ul ct i contul de profit i pierdere. 1. Modificri ce afecteaz doar elementele bilan iere (modificri ce se regsesc direct la nivelul elementelor de active, datorii sau capitaluri proprii) Tipul modificrii Creterea elementelor de activ concomitent cu creterea datoriilor Diminuarea elementelor de activ concomitent cu reducerea datoriilor Creterea unui element de activ concomitent cu reducerea altui element de activ Creterea unui element de datorie concomitent cu reducerea altui element de datorie Creterea unui element de capital concomitent cu reducerea altui element de capital
20 / 52

Ecua ia modificrii (A + x) = CP + (D + x) (A x) = CP + (D x) (A + x x) = CP + D A = CP + (D + x x) A = (CP + x x) + D

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Creterea unui element de activ concomitent cu creterea unui element de capital Diminuarea unui element de activ concomitent cu reducerea unui element de capital Diminuarea unui element de capital concomitent cu creterea unui element de datorie Creterea unui element de capital concomitent cu descresterea unui element de datorie 2.

A + x = (CP + x) + D A x = (CP x) + D A = (CP x) + (D + x) A = (CP + x) + (D x)

Modificri ce afecteaz att bilan ul ct i contul de profit i pierdere A + x = (CP + x) + D

Creterea unui element de activ concomitent cu creterea unui VENIT Diminuarea unui element de activ concomitent cu creterea unei CHELTUIELI

A x = (CP x) + D

Aplica ii: 1. n cursul lunii au loc urmtoarele tranzac ii: se depune numerar din casierie n valoare de 2 u.m. la banc; se ncorporeaz rezerve n valoare de 4 u.m. n capitalul social; se achizi ioneaz materii prime n valoare de 5 um, plata efectundu-se ulterior; se restituie 7 u.m. din creditul bancar pe termen lung; se retrage un actionar care participase cu o cota de 5 um, plata se efectueaza ulterior; se majoreaz capitalul social cu 15 u.m, un ac ionar promi nd s aduc sub form de aport un utilaj; se diminueaz capitalul social cu 10 u.m. i se ramburseaz direct cota de participare ctre ac ionari (din contul deschis la banc).

2. Specifica i elementele care se modific i sensul modificrii la fiecare din urmtoarele tranzac ii:

21 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Tranzac ii

Elemente care se modific

a) se consum materiale consumabile;

scade stocul de materiale consumabile; cresc cheltuielile cu materialele consumabile A X = CP X + D Activ Materii prime = CP Rezultat+ D

b) se achizi ioneaz mrfuri, plata ulterioar;

c) se achizi ioneaz mrfuri, plata imediat;

d) se pltete n numerar asigurarea auto pentru anul urmtor;

e) se ncaseaz o crean fa de un client n contul de la banc;

f) se vnd mrfuri (vnzare prorpiu-zis);

g) se descarc gestiunea pentru mrfurile vndute;

22 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

h) se diminueaz capitalul social datorit retragerii unui ac ionar care participase la constituirea acestuia; i) se pltete datoria fa de ac ionar;

j) se majoreaz capitalul social prin incorporarea primelor de emisiune;

k) se nregistreaz o diferen pozitiv din reelavarea unui teren;

l) anul urmtor, se nregistreaz o diferen negativ din reelavarea aceluiai teren;

m) se achizi ioneaz o cldire, plata efectundu-se ulterior;

n) se pltete datoria fa de furnizorul de

23 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

imobilizri;

o) se ncaseaz venituri din dobnzi;

p) se nregistreaz datoriile salariale;

q) se ncaseaz n contul de la banc aportul promis de ac ionari;

r) se emite un bilet la ordin pentru datoria fa de furnizor;

s) se primete un bilet la ordin pentru crean a fa de clien i;

t) se primete factura de telefon; plata se efectueaz ulterior;

u) se ncaseaz n numerar chiria pentru

24 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

urmtoarele trei luni

TEMA 1 Identifica i modificrile contabile ce afecteaz bilan ul i analiza i situa iile urmtoare: a) Pe baza hotrrii Adunrii Generale a Ac ionarilor (AGA) o parte din rezervele constituite, n valoare de 3.000 lei, se utilizeaz pentru mrirea capitalului social. b) Societatea A primete un credit bancar pe termen lung, n valoare de 10.000 lei. c) Societatea A pltete un avans pentru achizi a unui utilaj. d) La solicitarea unor ac ionari, se aprob de ctre AGA capitalul de restituit acestora n valoare de 5.000 lei. TEMA 2 1. Defini i imobilizrile, veniturile i provizioanele. Prezenta i structura grupei bilan iere Active circulante. 2. Prezenta i tipul de modificare bilan ier pe care l genereaz urmtoarea tranzac ie: se achit datoria fa de furnizori n valoare de 600 lei n numerar. 3. Exemplifica i o tranzac ie care genereaz urmtorul efect asupra bilan ului: A + X =( C + X) + D 4. Calcula i rezultatul, valoarea elementului Clien i i ntocmi i bilan ul cunoscnd urmtoarele elemente: Capital social 5.850 lei; Credite bancare 625 lei; Materii prime 1.500 lei; Rezerve din reevaluare 325 lei; Avansuri acordate pentru achizi ia de stocuri 1.175 lei; Rezultat reportat (pierdere) 1.325 lei; Cldiri 7.000 lei; Mrfuri 1.300 lei; Venituri din chirii 1.225 lei; Furnizori 4.500 lei; Materiale consumabile 250 lei; Cheltuieli cu mrfurile 350 lei; Imobilizri financiare 525 lei; Imobilizri necorporale 1.375 lei; Cheltuieli cu salariile 200 lei; Clien i ? lei; Venituri din vnzarea mrfurilor 1.525 lei; Avansuri ncasate de la clien i 400 lei, Avansuri de trezorerie 375 lei. 5. Determina i valoarea indicatorului Active circulante nete, respectiv datorii curente nete, pe baza urmtoarelor informa ii: datorii cu salariile 1.000 lei; cheltuieli de constituire 1.000 lei; asigurri auto pltite n luna curent pentru anul viitor 1.000 lei; impozit pe profit de pltit 1.000 lei; credite bancare pe termen lung 1.000 lei; chirii ncasate n avans pentru trimestrul I al anului urmtor 1.000 lei; dividende de pltit 1.000 lei.

25 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Documentele contabile n raport de modul de ntocmire i de rolul lor n cadrul sistemului informa ional-decizional, documentele contabile pot fi: documente de baz (justificative); registre de contabilitate; documente de sintez i raportare (situa ii financiare). Pentru exemplificare, prezentm unele din documentele justificative utilizate n mod frecvent n activitatea unei societ i. Factura este documentul pe baza cruia se realizeaz decontarea produselor i mrfurilor livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate. Este folosit ca document de nregistrare n contabilitatea furnizorului i cumprtorului. Se ntocmete n trei (3) exemplare n momentul livrrii bunurilor sau prestrii serviciilor pe baza avizului de nso ire, a dispozi iei de livrare sau a altor documente care atest executarea lucrrilor. Avizul de nso ire a mrfii servete ca document pentru eliberarea din magazie a bunurilor materiale destinate vnzrii, trimise spre prelucrare ctre ter i, n custodie sau pstrare, pentru scderea din gestiunea furnizorului, pentru ntocmirea facturii, ca document de nso ire n timpul transportului sau ca document de recep ie la cumprtor cnd nu s-a primit factura. Atunci cnd factura nu se poate ntocmi n momentul livrrii datorit unor condi ii obiective, produsele sunt livrate nso ite pe timpul transportului de avizul de nso ire. Nota de recep ie i constatare de diferen e (nota de intrare recep ie) servete ca document pentru recep ia bunurilor achizi ionate, pentru ncrcarea n gestiune i ca document justificativ de nregistrare n contabilitate. Se ntocmete de regul n dou exemplare, unul rmne la gestiune/magazie pentru ncrcarea n gestiune a bunurilor iar cellalt ajunge la compartimentul contabilitate i este ataat documentelor de livrare (factura i/sau avizul de nso ire a mrfii). Chitan a servete ca document justificativ pentru depunerea unei sume n numerar la casieria unit ii i pentru nregistrarea n Registrul de cas i n contabilitate. Se ntocmete n dou (2) exemplare cu ocazia ncasrii n numerar a sumelor de primit de la ter i. Un exemplar circul la pltitor iar cellalt rmne n carnet. Ordinul de plat este instrumentul pe care emitentul (pltitorul) l depune la banca la care are deschis cont, dndu-i dispozi ie acesteia s plteasc unui furnizor sau unui alt creditor o sum de bani prin transfer bancar. Se ntocmete n trei exemplare care se vizeaz de ctre banc, unul circul la beneficiar, unul la pltitor iar unul rmne la banc. Extrasul de cont este documentul care atest tranzac iile cu disponibilit i. Extrasul de cont, fiind emis de banc, reprezint punctul de vedere al acesteia. Astfel, n extrasul de cont o sum n dreptul creia este scris debit va reprezenta o plat efectuat de ntreprindere, iar o sum n dreptul pozi iei credit va reprezenta o intrare de disponibilit i n contul ntreprinderii. Bonul de consum servete ca document de eliberare din magazie pentru consum a materiilor prime i materialelor i de scdere din gestiune a acestora. Se ntocmete n dou exemplare de ctre compartimentul care elibereaz stocurile spre consum. Un exemplar rmne la magazia care a dat n consum materialele iar al doilea ajunge la compartimentul contabilitate pentru nregistrarea costurilor. Nota de contabilitate servete ca document justificativ de nregistrare n contabilitate pentru opera iile care nu au la baz documente justificative. Se ntocmete ntr-un exemplar de ctre compartimentul financiar-contabil.

26 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

CURS 3 SISTEMUL DE CONTABILITATE N PARTID DUBL. REGULI DE FUNC IONARE A CONTURILOR. ANALIZA TRANZAC IILOR I NTOCMIREA BALAN EI DE VERIFICARE 1.1. Defini ia, forma i structura contului Contul. Rolul, forma i structura n contabilitate, pentru a nregistra, calcula i controla existentul i modificrile n sens contrar (creteri, micorri) ale fiecrui element bilan ier, pe o anumit perioad de timp, vom folosi instrumentul (model, procedeu) denumit cont. Fiecrui element de active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli i venituri i este ataat un cont. Structura contului n structura contului sunt cuprinse urmtoarele elemente: 1. Titlul (denumirea) i simbolul contului; 2. Debitul i creditul; 3. Explica ia tranzac iilor nregistrate n cont; 4. Rulajul (micarea) contului; 5. Total sume debitoare i creditoare ale contului; 6. Soldul contului. Cea mai simpl form de reprezentare a contului este cea sub forma literei T 1.2. Planul de conturi Planul de conturi general este un tablou al ntregului sistem de conturi, n cadrul cruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire i simbol cifric fiind ncadrat ntr-o clas i grup. Astfel se asigur uniformitate i unitate de con inut, func ie, denumire i simbolizare a conturilor (de exemplu, planul de conturi). n simbolizarea conturilor se aplic sistemul zecimal. n planul de conturi general se cuprind 9 clase de conturi:
Clasa

1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5 Clasa 6 Clasa 7 Clasa 8 Clasa 9

- Conturi de capitaluri - Conturi de imobilizri - Conturi de stocuri i produc ie n curs de execu ie - Conturi de ter i - Conturi de trezorerie - Conturi de cheltuieli - Conturi de venituri - Conturi speciale - Conturi de gestiune

27 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

1.3. D Sold ini ial Creteri (+) RD TSD

Regulile de func ionare a conturilor Cont de activ C D Cont de capitaluri/datorii Sold ini ial Scderi (-) RC TSC SFD RC TSC SFC Scderi (-) Creteri (+) RC TSC C

1. La nceputul lunii noiembrie, societatea Rando Style are n contul de la banc 2.500 lei. n luna noiembrie au loc urmtoarele tranzac ii: - ncaseaz 5.000 lei de la clien i; - pltete 2.000 lei salariile ctre angaja i; - primete 500 lei chiria pentru o cldire nchiriat unei alte societ i; - ncaseaz 1.500 lei de la ac ionari; - pltete 1.000 lei furnizorilor de materii prime. ntocmi i fia contului 5121 Conturi la bnci n lei. 2. S se calculeze soldul contului Furnizori pe baza urmtoarelor informa ii: Sold initial 1800 lei 1. se achizitioneaz mrfuri de la furnizori n valoare de 3200 lei; 2. se achizi ioneaz materii prime n valoare de 10500 lei; 3. se pltete 2800 lei din datoria fa de furnizorul de mrfuri; 4. se primete factura Romtelecom n valoare de 1300 lei; 5. se pltete factura Romtelecom. ntocmi i fia contului 401 Furnizori. 3. Pe baza regulilor de functionare a conturilor, stabili i sumele care lipsesc:

28 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

101 Capital social Si

C 95.000 ?

106 Rezerve Si 2.000

C ?

RD TSD SFC

0 RC ? TSC ?

2.000 ?

RD TSD SFC

? RC ? TSC 3.000

? ?

1.4.

Analiza contabil a tranzac iilor i evenimentelor

1. Efectua i analiza contabil a opera iilor economice desfurate de societatea S: la data de 03.01.N, societatea ridic numerar din casierie n valoare de 2.000 lei i l depune la banc; societatea i majoreaz capitalul social prin ncorporarea de rezerve n valoare de 3.000 lei; la data de 5.01.N, societatea se aprovizioneaz cu mrfuri n valoare de 7.000 lei de la furnizori, plata efectundu-se ulterior; societatea are un credit bancar n valoare de 5.000 lei, din care restituie jumtate; n procesul de produc ie se consum materii prime n valoare de 4.100 lei. 2. O tipografie are la nceputul lunii martie o datorie ctre furnizori n valoare de 10.000 lei i disponibilit i baneti n contul de la banc n valoare de 7.000 lei. n cursul lunii martie, tipografia pltete jumtate din datoria ctre furnizori i achizi ioneaz hrtie n valoare de 2.500 lei, pe credit comercial. Se cere: a) b) Efectua i analiza contabil a opera iilor economice. ntocmi i fia conturilor (sub forma simplificat de T-euri) pentru toate elementele.

29 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

2. O entitate E are urmtoarea situa ie la nceputul lunii noiembrie 200N: Elemente Sold initial Echipamente (213) 794.000 Clien i (411) 210.500 Capital social (101) 70.000 Furnizori (401) ? n cursul lunii noiembrie a efectuat urmtoarele tranzac ii: 02.11.200N: contractat un credit pe termen lung n valoarea de 740.000 lei de la banca InvestBank. 11.11.200N: a achizi ionat echipamente de produc ie n valoare de 650.000 lei de la un furnizorul Omega Equipments. 13.11.200N: a pltit furnizorului Omega Equipments 375.000 lei din datoria total; 30.11.200N: a pltit rata scadent mprumutului n valoare de 32.200 lei. Analizati tranzac iile economice de mai sus; ntocmi i Registrul Jurnal; Completa i Registrul Cartea Mare; ntocmi i balan a de verificare.

a) b) c) d)

30 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

TEM Situa ia societ ii M se prezint astfel: Elemente Mrfuri (371) Capital social (101) Furnizori (401) Pe parcursul perioadei s-au nregistrat urmtoarele tranzac ii: Sold initial 100 75 25

a achizi ionat mrfuri n valoare de 230 lei, cu plata ulterioar; a vndut unui client, mrfuri n valoare de 90 lei, la un pre de vnzare de 110lei. a ncasat de la clien i 100 lei; a pltit furnizorilor 65 lei. a) b) c) d) Analizati opera iile economice; ntocmi i Registrul Jurnal; Completa i Registrul Cartea Mare; ntocmi i balan a de verificare cu trei/patru serii de egalit i.

STORNAREA reprezint un mod specific de corectare a erorilor intervenite n contabilitatea curent, respectiv la nregistrarea tranzac iilor n conturi. Formulele contabile de stornare pot fi formule de stornare n rou sau formule de stornare n negru. Stornarea n negru const n anularea nregistrrii greite prin inversarea conturilor corespondente din formula contabila greit i, apoi, nregistrarea formulei contabile corecte. Stornarea n rou const n anularea formulei contabile greite prin nregistrarea unei formule contabile similare cu cea greit, nsa cu sumele nscrise n rou sau n chenar (n contabilitate, nscrierea unei sume n rou are semnifica ia unei valori cu semnul -). Specifica i natura opera iei pentru fiecare din urmtoarele formule contabile: Formule contabile 1.000 lei Mrfuri = Furnizori 1.000 lei Mrfuri = Furnizori Variante de rspuns achizitionarea de materii prime cu plata imediata; plata datoriei ctre furnizori; stornarea n rosu a operatiei de achizi ie a mrfurilor; stornarea n negru a operatiei de achizi ie a materiilor prime; achizitia de mrfuri cu plata ulterioara; stornarea n negru a operatiei de achizi ie a mrfurilor.

1.000 lei; 1.000 lei; 1.000 lei; 1.000 lei.

1.000 lei Furnizori = Mrfuri 1.000 lei Furnizori = Numerar

31 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

CURS 4 RECUNOATEREA N CONTABILITATE A TRANZAC IILOR I EVENIMENTELOR DE BAZ Important de tiut Taxa pe valoarea adugat (TVA) Taxa pe valoarea adugat este un impozit indirect, ataat consumului, suportat de consumatorul final i bazat pe criteriul deductibilit ii. Taxa pe valoarea adugat este aferent transferului de proprietate asupra bunurilor, prestrilor de servicii i executrilor de lucrri. Din punct de vedere contabil, TVA nu afecteaz cheltuielile sau veniturile ntreprinderilor, astfel este neutr n ceea ce privete rezultatul. Prin excep ie, se recunoate o cheltuial cnd TVA nu este deductibil conform reglementrilor fiscale n vigoare. ntreprinderile sunt obligate la plata TVA pentru achizi iile efectuate i conform reglementrilor na ionale solicit TVA clien ilor prin documentele fiscale. Consumatorul final este persoana care suport acest impozit, conform legii. Cum se explic acest lucru? Un comerciant cumpr bunuri, lucrri sau servicii de la furnizori, contabiliznd separat costul bunului achizi ionat de taxa pe valoarea adugat. TVA aferent acestei tranzac ii de cumprare poart numele de TVA deductibil i reprezint o crean fiscal a comerciantului, deoarece acesta va solicita la sfritul perioadei statului deducerea (rambursarea) TVA suportat la cumprare, nefiind consumator final. La rndul su, comerciantul revinde bunurile unui client, nregistrnd separat pre ul de vnzare de TVA aferent lucrrilor sau serviciilor nscrise n documentele fiscale. TVA aferent tranzac iei de vnzare poart denumirea de TVA colectat i reprezint o datorie fiscal, deoarece comerciantul a fcut doar oficiul de a colecta TVA de la consumatorul final, urmnd s plteasc aceast sum bugetului de stat, n calitate de colector al tuturor impozitelor. Diferen a ntre taxa primit de la client (TVA colectat) i taxa pltit furnizorilor (TVA deductibil) este pltit de comerciant statului n cazul n care datoria fiscal privind TVA colectat este mai mare este primit de la stat n situa ia invers, cnd crean a fiscal privind TVA deductibil este mai mare. Cu alte cuvinte, se realizeaz o singur decontare cu bugetul de stat, egal ca valoare cu diferen a ntre TVA deductibil i cea colectat. Sensul decontrii este dat de suma cea mai mare dintre cele dou tipuri de TVA recunoscute n cursul lunii. Conturile de TVA deductibil i colectat se nchid la sfritul lunii prin compensare, diferen a fiind transmis ntr-un cont de datorii fiscale (TVA de plat) sau de crean e fiscale (TVA de recuperat), dup caz. Tranzac ia prin care se nchid cele dou conturi i se eviden iaz sensul decontrii de efectuat cu bugetul de stat poart denumirea de regularizarea TVA.

32 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

3.1. Conturile i analiza contabil privind imobilizrile Clasa 2 Conturi de imobilizri cuprinde: conturile de imobilizri corporale, necorporale i financiare, conturile de amortizri privind imobilizrile i conturile de ajustri pentru deprecierea imobilizrilor. Imobilizrile se evalueaz n urmtoarele momente ale activit ii ntreprinderii: la intrare - cu ocazia primei recunoateri n contabilitate (la cost de achizi ie, dac provin din tranzac ii de cumprare, la cost de produc ie dac provin din produc ia proprie sau la valoarea just, dac provin din aporturile ac ionarilor sau au fost ob inute cu titlu gratuit), la inventariere (la valoarea de inventar), la data nchiderii exerci iului financiar pentru a stabili valoarea lor bilan ier prin aplicarea principiului pruden ei i la ieire la data ncetrii recunoaterii n contabilitate (la valoarea de intrare sau o alt valoare care a substituit-o). Este permis reevaluarea periodic a activelor imobilizate, pentru ca acestea s fie eviden iate n contabilitate la valori ct mai apropiate de valorile lor reale. Opera ia de reevaluare are drept efect majorarea sau reducerea valorii activelor i nregistrarea plusurilor sau a minusurilor de valoare din reevaluare cu ajutorul conturilor de capitaluri proprii (rezerve din reevaluare), cheltuieli sau venituri, dup caz. 3.2.1. Conturile de active imobilizate Din punct de vedere al con inutului economic, conturile de active imobilizate nregistreaz existen a i micarea bunurilor nemateriale, materiale sau de natur financiar de inute de ntreprindere i care produc beneficii economice pe o durat mai mare de 12 luni sau pe o durat care depete durata unui ciclu de exploatare. Din punct de vedere al func iei contabile, conturile de imobilizri sunt conturi de activ. Debitul lor reflect soldul ini ial (valoarea imobilizrilor de inute la nceputul exerci iului) i intrrile sau creterile aprute ca urmare a tranzac iilor de achizi ie, produc ie proprie, aport la capitalul social, dona ie sau reevaluare. Creditul reflecta ieirile sau micorrile, aprute ca urmare a tranzac iilor de vnzare, casare sau scoatere din func iune, reevaluare. Soldul final este debitor sau zero i reflect valoarea imobilizrilor de inute de ntreprindere la sfritul exerci iului. 3.2.2. Conturile de amortizri privind imobilizrile n timp, activele imobilizate se uzeaz; uzura lor poate interveni ca urmare a factorilor de mediu, a utilizrii n activitatea de produc ie (uzura fizic), dar i ca urmare a progresului tehnic (uzura moral). Expresia acestei uzuri n contabilitate este amortizarea, care delimiteaz de fapt un consum par ial al valorii imobilizrii identificat pe o perioada specific este deci i o cheltuial. Amortizarea caracterizeaz numai imobilizrile necorporale i corporale cu o durata de via limitat. Pentru calculul amortizrii se pot utiliza mai multe metode, al cror scop este de a determina valoarea amortizrii care trebuie recunoscut n contabilitate n fiecare perioad. Odat aleas, o metod de amortizare trebuie aplicat consecvent de la o perioada la alta. Reglementrile contabile actuale recunosc trei metode de calcul al amortizrii i anume: metoda liniar, metoda degresiv i metoda accelerat.

33 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Din punct de vedere al con inutului economic, conturile de amortizri reflect o parte din costul imobilizrilor transferat asupra rezultatului procesului productiv (asupra produselor ob inute), corespunztor uzurii fizice sau morale a imobilizrii respective. n contabilitate, rolul amortizrilor este unul rectificativ: ele diminueaz valoarea imobilizrilor de inute de ntreprindere, la ntocmirea bilan ului. Din punct de vedere al func iei contabile, conturile de amortizri sunt conturi cu rol rectificativ de activ. Creditul lor reflect soldul ini ial (valoarea la nceputul exerci iului a amortizrii aferente imobilizrilor de inute de ntreprindere) i creterile sub forma amortizrii nregistrate n cursul exerci iului. Debitul reflect micorrile de valoare, sub forma amortizrii aferente imobilizrilor care sunt cedate, casate sau scoase din uz. Soldul final este creditor i reflect valoarea amortizrilor aferente imobilizrilor de inute de ntreprindere la sfritul exerci iului. 3.2.3. Conturile de ajustri pentru deprecierea imobilizrilor Valoarea imobilizrilor poate s scad n timp i ca urmare a varia iei pre urilor de pia . Acest minus de valoare se constat la sfritul anului, cu ocazia inventarierii i se recunoate n contabilitate sub forma ajustrilor pentru depreciere. Din punct de vedere al con inutului economic, ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor reflect acele reduceri de valoare cu caracter reversibil aferente imobilizrilor, determinate de cele mai multe ori de varia ia preturilor de pia pentru respectiva categorie de active. n contabilitate, rolul lor este rectificativ: ele diminueaz valoarea bilan ier a imobilizrilor. Pentru imobilizrile care nu se amortizeaz, ajustrile pentru depreciere reprezint singura categorie de deprecieri recunoscut n contabilitate. Din punct de vedere al func iei contabile, conturile de ajustri pentru deprecierea imobilizrilor sunt conturi cu rol rectificativ de activ. Creditul lor reflect soldul ini ial al ajustrilor pentru depreciere aferente imobilizrilor de inute de ntreprindere i creterile de valoare sub forma ajustrilor recunoscute cu ocazia inventarierii. Debitul reflect reducerile de valoare sub forma ajustrilor pentru deprecierea imob ilizrilor care au fost anulate, n cazul n care valoarea de inventar s-a majorat sau imobilizarea aferent a fost cedat, casat sau scoas din uz. Soldul final este creditor i reflect valoarea ajustrilor pentru depreciere aferente imobilizrilor de inute de ntreprindere la sfritul exerci iului. 3.2.4. Exemple de tranzac ii privind activele imobilizate, amortizrile i ajustrile pentru depreciere Tranzac ia 1. Se achizi ioneaz un program informatic la cost de achizi ie de 9.000 lei, TVA 24% Tranzac ia 2. Se ob ine din produc ie proprie mobilier de birou al crui cost de produc ie este de 35.000 lei. Tranzac ia 3. La data de 31.12 se nregistreaz amortizarea n valoare de 1.000 lei aferent mobilierului de birou. Tranzac ia 4. Se caseaz un utilaj, complet amortizat, costul de achizi ie de 3.500 lei.

34 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Tranzac ia 5. Se vinde un autoturism incomplet amortizat la pre ul de 7.000 lei, TVA 24%. Costul de achizi ie este de 9.000 lei, iar amortizarea nregistrat pn n momentul vnzrii este de 4.000 lei. Tranzac ia 6. Se nregistreaz la data de 31.12 o ajustare pentru deprecierea programului informatic, a crui valoare de pia a sczut cu 1.000 lei. TEMA 1 SC Topaz SRL are urmtoarea situa ie la nceputul lunii aprilie 200N: Elemente Cldiri (212) Amortizarea cldirilor (2812) Instala ii i echipamente (2131) Amortizarea instala iilor i a echipamentelor (2813) Capital social (101) Furnizori de imobilizri (404) Sold initial 34.400 8.500 56.800 10.090 x 37.340

n cursul lunii aprilie a efectuat urmtoarele tranzac ii: 03.04.200N: a achizi ionat un echipament n valoare de 15.800 lei 09.04.200N: vndut o instala ie la un pre de vnzare de 6.900 lei; instala ia a fost achizi ionat la un cost de 8.100 lei, iar amortizarea cumulat la data vnzrii este de 7.200 lei. 14.04.200N: a ncasat 5000 lei din vnzarea instala iei; 30.04.200N: a nregistrat amortizarea cldirii n valoare de 770 lei i amortizarea instala iilor i a echipamentelor n valoare de 900 lei. a) Analizati opera iile economice; b) Completa i Registrul Cartea Mare; c) ntocmi i balan a de verificare cu trei/patru serii de egalit i.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TEMA 2 achizi ioneaz pe credit comercial o main (mijloc de transport) n valoare de 500.000 lei, TVA 24%; achizi ioneaz un program informatic n valoare de 25.000 lei (pe credit comercial), TVA 24%; efectueaz plata datoriei ctre furnizorul de maini; nregistreaz amortizarea anual a mainii achizi ionate, durata de utilitate fiind de 5 ani; vinde maina; pre de vnzare 450.000 lei, TVA 24%; ob ine un utilaj din produc ie proprie, cost de produc ie de 500.000 lei;

35 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

7. vinde un echipament integral amortizat; pre de vnzare 10.000 lei, TVA 24%, valoare de intrare 125.000 lei; 3.2. Conturile i analiza contabil privind stocurile Clasa 3 Conturi de stocuri i produc ie n curs de execu ie cuprinde conturile de stocuri de materii prime i materiale, produc ie n curs de execu ie, produse, stocuri aflate la ter i, animale, mrfuri , ambalaje, conturile de ajustri pentru deprecierea stocurilor i conturile de diferen e de pre aferente diverselor categorii de stocuri. Evaluarea stocurilor se face conform regulilor prezentate anterior. Particularit i prezint evaluarea la ieire, care se face la valoarea de intrare, determinat prin metoda identificrii specifice (dac se poate stabili cu exactitate care a fost costul stocului) sau printr-o metod conven ional. Metodele conven ionale se folosesc dac nu se poate determina cu exactitate costul stocului: de exemplu, n cazul n care aprovizionarea cu materii prime s-a fcut n mai multe etape n cursul lunii, la pre uri diferite i stocurile au fost depozitate ntr-un singur recipient, separarea loturilor nu se poate realiza i nu se poate spune cu precizie crui lot i-a apar inut un anumit stoc consumat. Din aceast categorie de metode fac parte: metoda FIFO (ultimul intrat, primul ieit); metoda CMP (cost mediu ponderat); metoda LIFO (ultimul intrat, primul ieit). 3.3.1. Conturile de stocuri i produc ie n curs de execu ie Din punct de vedere al con inutului economic, conturile de stocuri reflecta existentul i micrile stocurilor de inute de ntreprindere n vederea vnzrii sau utilizrii n activitatea proprie. Din punct de vedere al func iei contabile, sunt conturi de activ. Debitul acestor conturi reflect soldul ini ial (valoarea stocurilor de inute de ntreprindere la nceputul exerci iului) i intrrile de stocuri rezultate n urma tranzac iilor de achizi ie, produc ie proprie, aport la capitalul social, dona ie, plus cantitativ constatat la inventariere. Creditul reflect ieirile rezultate n urma tranzac iilor de consum, vnzare, minus cantitativ constatat la inventariere. Soldul final este debitor sau zero i reflect valoarea stocurilor de inute de ntreprindere la sfritul exerci iului. 3.3.2. Conturile de diferen e de pre aferente stocurilor Din punct de vedere al con inutului economic, aceste conturi reflect valoarea diferen elor de pre dintre costul efectiv/real/consemnat n documente (de achizi ie sau de produc ie) al stocurilor i costul standard/prestabilit al acestora, n cazul n care n contabilitatea curent stocurile nu sunt eviden iate la cost efectiv, ci la cost standard. Diferen ele de pre pot fi favorabile, atunci cnd costul efectiv este mai mic dect costul standard (s-a realizat o economie de resurse fa de pre ul prestabilit) sau nefavorabile, atunci cnd costul efectiv este mai mare dect costul standard. 3.3.3. Conturile de ajustri pentru deprecierea stocurilor

36 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Din punct de vedere al con inutului economic, aceste conturi reflect diferen a dintre costul stocurilor, mai mare, i valoarea lor de inventar (valoare realizabil net), mai mic. Se constat cu ocazia inventarierii stocurilor i au un rol rectificativ, deoarece diminueaz valoarea bilan ier a stocurilor, astfel nct prezentarea n bilan s se fac la valoarea cea mai mica dintre cost i valoarea de inventar. Din punct de vedere al func iei contabile, sunt conturi rectificative de activ. Se crediteaz cu stocul ini ial (valoarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de inute de ntreprindere la nceputul exerci iului) i cu intrrile sau majorrile: valoarea ajustrilor constituite la inventariere, daca valoarea de inventar este mai mic dect costul stocurilor. Se debiteaz cu ieirile sau micorrile: valoarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor anulate sau reluate, aferente stocurilor vndute, consumate sau a cror valoare de inventar a nregistrat o cretere fa de perioada precedent. Soldul final este creditor sau zero i reflect valoarea ajustrilor pentru depreciere aferente stocurilor de inute de ntreprindere la sfritul exerci iului. 3.3.4. Exemple de tranzac ii privind stocurile Tranzac ia 1. Societatea ALFA achizi ioneaz materii prime n valoare de 250 lei, TVA 24% de la furnizori. Tranzac ia 2. Se consum materii prime n valoare de 140 lei. Tranzac ia 3. Societatea ALFA vinde mrfuri clien ilor la pre ul de 5.700 lei, TVA 24% costul de achizi ie 2.500 lei. Tranzac ia 4. Societatea ALFA ob ine din procesul de fabrica ie produse finite n valoare de 900 lei. Tranzac ia 5. Societatea ALFA vinde produse finite clien ilor la pre ul de 1.200 lei, TVA 24%, costul de produc ie 700 lei. TEM 1. achizi ioneaz materii prime n valoare de 25.000 lei, TVA 24% (plata imediata din casierie); 2. consum materii prime n valoare de 22.000 lei; 3. achizi ioneaz mrfuri de un furnizor cu plata ulterioar, costul de achizi ie al mrfurilor fiind de 30.000 lei, TVA 24% 4. vinde mrfuri n valoare de 15.000 lei la un pre de 20.000 lei, TVA24%; (ncasare ulterioar); 5. ob ine produse finite n valoare de 35.000 lei; 6. vinde produsele finite unui client, la pre de vnzare 40.000 lei, TVA 24%;; 7. ncaseaz jumtate din crean a privind produsele finite, pentru restul se primete un bilet la ordin; 8. societatea de ine un stoc de mrfuri nregistrat n contabilitate la valoarea de 30.000 lei; se constat c valoarea realizabil este doar de 25.000 lei; societatea trebuie s recunoasc o pierdere din depreciere.

37 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

3.3. Conturile i analiza contabil privind crean ele Crean ele pe termen scurt reprezint active curente ale ntreprinderii rezultate n urma tranzac iilor cu persoane juridice sau fizice, rela ii n urma crora ntreprinderea a livrat un bun, a prestat un serviciu sau a executat o lucrare i pentru care trebuie s primeasc un echivalent valoric sau o contrapresta ie, ntr-o perioad de timp de pn la un an. Crean ele sunt recunoscute doar atunci cnd ntreprinderea devine parte a unui contract i, ca urmare, are dreptul legal de a primi numerar sau echivalente de numerar. Din punct de vedere al con inutului economic, conturile de crean e furnizeaz informa ii privind existen a i micarea valorilor n curs de decontare ale ntreprinderii fa de ter i (crean e comerciale, crean e n cadrul grupului, crean e salariale, crean e sociale, crean e fiscale i crean e diverse). Din punct de vedere al func iei contabile, conturile de crean e sunt conturi de activ. Ele se debiteaz cu constituirea crean elor, ca urmare a tranzac iilor cum ar fi vnzri de bunuri, executri de lucrri, prestri de servicii; acordarea de avansuri furnizorilor de bunuri, lucrri sau servicii; acordarea de avansuri salaria ilor; eviden ierea drepturilor ntreprinderii fa de bugetul de stat, a drepturilor asupra ac ionarilor din subscrierea capitalului social, a drepturilor fa de ter e persoane fizice sau juridice care au adus pagube ntreprinderii etc. Se crediteaz cu decontarea crean elor prin ncasarea contravalorii bunurilor, lucrrilor sau serviciilor vndute; diminuarea crean ei fa de personal prin re inerile din salarii; anularea crean ei fa de furnizori prin apari ia datoriei etc. Soldul final este debitor i reflect crean ele ntreprinderii fa de ter i la un moment dat. Exemple de tranzac ii privind crean ele Tranzac ia 1. Societatea comercial AB S.A. vinde produse finite la pre de vnzare de 10.000 lei. Costul de produc ie al produselor livrate a fost de 7.000 lei. Ulterior, AB S.A. ncaseaz contravaloarea produselor livrate prin contul de la banc. Tranzac ia 2. Societatea ALFA nregistreaz pe baza facturii emise chiria cldirilor date spre folosin ter ilor, n valoare de 2.500 lei. Tranzac ia 3. n cursul lunii s-au acordat avansuri salaria ilor n sum de 15.000 lei, din numerarul existent n casieria ntreprinderii. Tranzac ia 4. La nfiin area societ ii BETA, capitalul subscris de ctre ac ionari este de 4.000 lei, reprezentat de 100 de ac iuni a 40 lei/ac iune valoare nominal. Din cele 100 de ac iuni subscrise, 50 sunt ac iuni pentru aport n natur i 50 sunt ac iuni pentru aport n numerar. Tranzac ia 5. Ac ionarii depun capitalul subscris direct n contul de disponibil de la banc. 3.4. Conturile i analiza contabil privind trezoreria Trezoreria unei ntreprinderi nsumeaz resursele lichide compuse din: numerar n casierie, disponibil n conturile bancare (conturi curente, acreditive), viramente interne, investi ii financiare pe termen scurt i alte valori de trezorerie.

38 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Din punct de vedere al con inutului economic, conturile de trezorerie furnizeaz informa ii privind existen a i micarea numerarului sau echivalentelor de numerar (investi ii financiare pe termen scurt, conturi la bnci, casa, acreditive, viramente interne). Din punct de vedere al func iei contabile, conturile de trezorerie sunt conturi de activ. Se debiteaz cu intrrile de numerar sau echivalente de numerar din achizi ii de ac iuni, obliga iuni; ncasri de crean e de la clien i sau debitori diveri; aport n numerar; depuneri de numerar aflat n casieria ntreprinderii; primirea unui credit bancar etc. Se crediteaz cu valoarea ieirilor de numerar sau echivalente de numerar prin vnzare de ac iuni, obliga iuni; pl i fa de furnizori, creditori diveri, bugetul statului; transferuri de numerar; rambursri de mprumuturi etc. Soldul final este n mod curent debitor i reflect numerarul sau echivalente de numerar existente n cadrul ntreprinderii la un moment dat. Remarc. Din punct de vedere al func iei contabile, contul 512 Conturi curente la bnci este bifunc ional, ceea ce nseamn c poate avea i sold final creditor. Aceast situa ie indic faptul c banca a efectuat pl i n numele i pentru societatea titular a contului bancar respectiv, peste limita de sum existent n contul de disponibilit i al ntreprinderii respective, pe baza unui acord stabilit ntre cele dou pr i privind limita de creditare. Soldul creditor poate persista o perioad scurt de timp i doar n limita unui anumit plafon. Exemple de tranzac ii privind trezoreria Cele mai frecvente tranzac ii care afecteaz conturile de trezorerie sunt tranzac iile de ncasri i pl i, prin casierie sau prin conturile bancare. Tranzac ia 1. Se acord unui salariat un avans de trezorerie n numerar, n valoare de 1.000 lei, n vederea achitrii unor datorii ale ntreprinderii. Tranzac ia 2. Salariatul ramburseaz suma de 300 lei, rmas neutilizat, din avansul de 1.000 lei. Valoarea datoriilor fa de furnizori achitate de salariat este de 700 lei. 3.5. Conturile i analiza contabil privind datoriile Datoriile reprezint obliga ii actuale ale ntreprinderii ce decurg din evenimente trecute i prin decontarea crora se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. n aceast categorie sun incluse datoriile curente, care (1) se ateapt s fie achitate n cursul normal al ciclului de exploatare al ntreprinderii; sau (2) sunt exigibile n termen de 12 luni de la data bilan ului, precum i datoriile pe termen lung. Termenul de datorii acoper i provizioanele, cunoscute i sub denumirea de datorii incerte. Stingerea datoriilor recunoscute se poate realiza sub form de: plat n numerar, transfer de alte active, prestarea de servicii, nlocuirea acelei obliga ii cu alta, conversia obliga iei n capital propriu etc. Evaluarea datoriilor se face n corela ie cu evaluarea activelor cheltuielilor, veniturilor i se bazeaz pe valoarea istoric rezultat din contractul care atest crearea datoriilor. Datoriile pe termen scurt provin din tranzac iile cu persoane fizice sau juridice (cumprarea de bunuri, lucrri sau servicii, utilizarea for ei de munc, plata impozitelor i taxelor
39 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

etc.), n care ntreprinderea trebuie s efectueze o plat sau o contrapresta ie ntr-o perioad de timp de pn la un an. Datoriile pe termen scurt trebuie recunoscute doar atunci cnd ntreprinderea devine parte a unui contract i, ca urmare, are obliga ia legal de a plti. Din punct de vedere al con inutului economic, conturile de datorii prezint informa ii privind existentul i micarea obliga iilor ntreprinderii fa de ter i (datorii comerciale, datorii n cadrul grupului, datorii salariale, sociale, fiscale, alte datorii, mprumuturi i datorii asimilate) pentru care ntreprinderea trebuie s acorde o presta ie sau un echivalent valoric. Din punct de vedere al func iei contabile, sunt conturi de datorii. Se crediteaz cu constituirea datoriilor din: achizi ii de bunuri, lucrri sau servicii; avansul acordat de clien i; drepturile cuvenite salaria ilor conform contractelor; drepturile cuvenite ac ionarilor pentru rambursri de capital social; drepturi sociale i fiscale; contractarea de mprumuturi din emisiuni de obliga iuni, a creditelor bancare pe termen lung i a altor datorii asimilate; constituirea i majorarea provizioanelor etc. Se debiteaz la decontarea datoriilor, prin plata contravalorii bunurilor, lucrrilor sau serviciilor achizi ionate; diminuarea datoriilor salariale cu re inerile din salarii pentru: avansurile acordate, impozitul pe salarii, asigurri sociale, fondul de omaj, fondul de sntate, alte re ineri de forma ratelor, chiriilor; plata salariilor, datoriilor sociale i fiscale; rambursarea mprumuturilor i a altor datorii asimilate; micorarea sau anularea provizioanelor etc. Soldul final este creditor i reflect datoriile ntreprinderii fa de ter i existente la un moment dat. Exemple de tranzac ii privind datoriile Tranzac ia 1. Societatea ALFA nregistreaz pe baza facturii de energie primite de la furnizori consumul lunar n valoare de 1.500 lei. Tranzac ia 2. La sfritul perioadei de gestiune s-au calculat i s-au nregistrat datoriile totale fa de salaria i n sum total de 60.000 lei. Tranzac ia 3. Se nregistreaz re inerile din salarii, astfel: 4.000 lei asigurri sociale, 15.000 lei avans i 6.000 lei impozit pe salarii. Tranzac ia 4. Se achit salariile datorate personalului, n valoare de 35.000 lei (60.000 lei salarii brute calculate i nregistrate la sfritul lunii minus 25.000 lei re ineri din salarii). Tranzac ia 5. Se nregistreaz datoriile sociale ale societ ii ALFA astfel: 15.000 lei contribu ia la asigurrile sociale, 3.500 lei contribu ia la asigurrile sociale de sntate i 1.500 lei contribu ia la fondul de omaj. Tranzac ia 6. Se nregistreaz impozitul pe profit datorat bugetului de stat, n sum de 700 lei. Aplica ie: Societatea Delta: 1. pltete avansul ctre salaria i n valoare de 100.000 lei; 2. nregistreaz datoria totala fa de salaria i n valoare de 350.000 lei;

40 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

3. din datoria total fa de salaria i se efectueaz urmtoarele re ineri: contribu ia la asigurrile sociale 33.250 lei, contribu ia la asigurrile sociale de sntate 22.750 lei, contribu ia la fondul de omaj 3.500 lei, impozit pe salarii 50.000 lei; 4. pltete salariile nete; 5. nregistreaz contribu iile entit ii pentru salarii astfel: contribu ia la asigurrile sociale 68.250 lei, contribu ia la asigurrile sociale de sntate 21.000 lei, contribu ia la fondul de omaj 7.000 lei; 6. pltete datoriile ctre bugetul statului

3.6. Conturile i analiza contabil privind capitalurile proprii Din punct de vedere al con inutului economic, conturile de capitaluri proprii furnizeaz informa ii privind existen a i micarea surselor proprii de finan are (capital social, prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul reportat i rezultatul exerci iului), informa ii necesare cunoaterii situa iei nete a entit ilor economice. Func ia contabil a conturilor de capitaluri proprii este de capitaluri proprii (C). Se crediteaz cu constituirea capitaluri proprii prin: capitalul subscris de asocia i/ac ionari; profitul realizat destinat creterii capitalului; transformri interne ale unor elemente de capitaluri proprii; i din alte surse. Se debiteaz cu micorarea capitalurilor proprii prin: retragerea capitalului social de ctre asocia i/ac ionari; acoperirea pierderilor din capitalurile proprii; transformri interne ale unor elemente de capitaluri proprii; i alte micorri. Soldul final este creditor i reflect sursele proprii de finan are existente n cadrul ntreprinderii la un moment dat. Exemple de tranzac ii privind capitalurile Tranzac ia 1. Se constituie S.C. ALFA S.A. cu un capital social de 200.000 lei, mpr it n 200 ac iuni; 6 persoane subscriu s cumpere aceste ac iuni la valoarea nominal de 1.000 lei/ac iune. Ac ionarii aduc un aport n natur, sub forma unui teren n valoare de 120.000 lei, i un aport n numerar, n valoare de 80.000 lei. Tranzac ia 2. La solicitarea unor ac ionari, AGA aproba restituirea ctre acetia a capitalului social subscris i vrsat, n valoare de 60.000.000 lei, n numerar. Tranzac ia 3. Dup doi ani de la constituire, societatea ALFA, cu un capital social format din 200 ac iuni cu valoarea nominal de 1.000 lei/ac iune decide s i majoreze capitalul social cu 20.000 lei, pentru care emite 20 ac iuni cu valoarea nominal de 1.000 lei/ac iune. Ac iunile sunt vndute la valoarea lor real de 1.300 lei/ac iune. Tranzac ia 6. Se nregistreaz utilizarea primelor de emisiune astfel: 2.000 lei pentru majorarea capitalului i 3.000 lei pentru majorarea rezervelor. Tranzac ia 7. S.C. ALFA constat ca terenul n valoare de 120.000 lei are o valoare just de 150.000 lei i decide reevaluarea acestuia.

41 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

1.

2. 3. 4.

TEM: Adunarea Generala a Ac ionarilor decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 2000 ac iuni cu valoarea nominal de 50 lei/ac iune i valoarea de emisiune de 60 lei/ac iune; ncaseaz aportul astfel: sub forma unui utilaj n valoare de 90.000 lei, materii prime n valoare de 10.000 lei i n contul de la banc suma de 20.000 lei; nregistreaz trecerea capitalului social subscris nevrsat la capital social subscris vrsat; Adunarea General a Ac ionarilor aprob solicitarea unor ac ionari de retragere a capitalului n valoare de 30.000 lei; efectueaz plata datoriei ctre ac ionari.

3.7.

Conturile i analiza contabil privind veniturile, cheltuielile i rezultatele

Conturile de cheltuieli n momentul n care este recunoscut n contabilitate o cheltuial, cauza apari iei acesteia o reprezint fie diminuarea unui activ, fie apari ia unei noi datorii. Cheltuielile sunt reflectate n contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice din Clasa 6 Cheltuieli. Func ia contabil a conturilor de cheltuieli este asociat n mod indirect capitalurilor proprii. Astfel, apari ia unei cheltuieli este reflectat n contabilitate ca o diminuare de capitaluri proprii (C-), dat fiind faptul c efectul produs este acela de diminuare a rezultatului exerci iului i, n mod implicit, a capitalurilor proprii. Se debiteaz cu valoarea recunoscut n contabilitate ca urmare a diminurii unui activ sau apari iei unei datorii. Se crediteaz cu valoarea cheltuielilor transferate n contul de profit i pierdere, la sfritul fiecrei perioade (luni), n vederea determinrii rezultatului exerci iului. La sfritul lunii, conturile de cheltuieli nu prezint sold. Conturile de venituri n momentul n care este recunoscut n contabilitate un venit, cauza apari iei acestuia o reprezint fie apari ia unui activ, fie diminuarea unei datorii. Ra ionamentul invers nu este valabil, adic nu orice apari ie a unui activ implic recunoaterea simultan a unui venit, dup cum nici orice diminuare a unei datorii nu genereaz n mod automat apari ia unui venit. Veniturile sunt reflectate n contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice din Clasa 7 Venituri. Func ia contabil a conturilor de venituri este asociat func iei capitalurilor proprii, prin efectul pe care l produce n mod indirect apari ia unui venit la nivelul acestora. Astfel, apari ia unui venit este reflectat n contabilitate ca o majorare de capitaluri proprii (C+), dat fiind faptul c efectul produs este acela de cretere a rezultatului exerci iului i, n mod implicit, a capitalurilor proprii. Se crediteaz cu valoarea recunoscut n contabilitate ca urmare a creterii unui activ; sau diminurii unei datorii. Se debiteaz cu valoarea veniturilor transferate n contul de profit i pierdere, la sfritul fiecrei perioade (luni), n vederea determinri rezultatului exerci iului. La sfritul lunii, conturile de venituri nu prezint sold.
42 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Determinarea rezultatului exerci iului Determinarea rezultatului exerci iului ce este prezentat n cadrul situa iilor financiare implic parcurgerea urmtoarelor etape: Determinarea rezultatului contabil. La sfritul fiecrei luni are loc determinarea rezultatului contabil, ca diferen ntre venituri i cheltuieli. Dat fiind faptul c veniturile i cheltuielile sunt contabilizate pe parcursul fiecrei perioade n mod distinct, pentru determinarea rezultatului este necesar transferul acestora ntr-un singur cont, 121 Profit i pierdere, la nivelul cruia se determin rezultatul exerci iului. Astfel, cheltuielile, care pe parcursul perioadei au fost nregistrate n debit, sunt transferate tot n partea de debit a contului 121 Profit i pierdere, iar veniturile, care pe parcursul perioadei au fost nregistrate n credit, sunt transferate tot n partea de credit a contului 121 Profit i pierdere. Aceste dou opera iuni poart denumirea de nchiderea conturilor de cheltuieli, respectiv nchiderea conturilor de venituri. Determinarea rezultatului fiscal. Pentru determinarea rezultatului impozabil (fiscal), la sfritul exerci iului se recurge la corectarea rezultatului (soldul contului 121 Profit i pierdere) cu o serie de elemente deductibile (care diminueaz baza impozabil), respective nedeductibile (care sunt reintegrate n baz de impozitare), astfel: Rezultatul exerci iului Cheltuieli Deduceri + Rezultatul fiscal nedeductibile fiscale = nainte de impozitare Potrivit legisla iei fiscale n vigoare, cota impozitului pe profit este de 16%. Impozitul pe profit se calculeaz lunar, cumulat de la nceputul anului, dar se achit trimestrial. Dintre cheltuielile pentru care nu se admite deducerea, sau este admis doar par ial, n func ie de anumi i algoritmi prezenta i n cadrul legisla iei n vigoare, amintim: impozitul pe profit datorat; amenzile i penalit ile datorate statului; sumele utilizate pentru constituirea, majorarea rezervelor i provizioanelor peste limitele legale. Din categoria deducerilor fiscale, amintim doar veniturile din dividende ncasate de la o persoan juridic romn sau strin i veniturile corespondente unor cheltuieli nedeductibile. Determinarea rezultatului exerci iului (rezultatului net contabil). Rezultatul net contabil (rezultatul exerci iului) se calculeaz scznd din rezultatul contabil nainte de impozitare cheltuiala cu impozitul pe profit, astfel: Rezultatul Rezultatul Cheltuiala cu net al exerci iului nainte de impozitare impozitul pe profit

43 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Principii contabile n Romnia reglementrile contabile con in un set de principii corelate cu cerin ele normelor contabile europene i interna ionale. Prezentm n continuare aceste principii. Contabilitatea de angajamente Elementele prezentate n situa iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilit ii de angajamente. Astfel, efectele tranzac iilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzac iile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situa iile financiare ale perioadelor aferente. Exemplu. O societate primete factura telefonic n valoare de 1.000 lei la data de 1.03.200N. Plata facturii are loc la data de 10.04.200N. Conform conceptului contabilit ii de angajamente, cheltuiala cu serviciile de telefonie se recunoate n contabilitate la data de 1.03.200N, odat cu creterea valorii datoriei fa de furnizori. Astfel, recunoaterea cheltuielii nu se coreleaz cu plata serviciilor consumate, realizat la data de 10.04.200N. Principiul continuit ii activit ii Acesta presupune c ntreprinderea i continu n mod normal func ionarea ntr-un viitor previzibil, fr a intra n imposibilitatea continurii activit ii sau fr reducerea semnificativ a acesteia. n contabilitate, se pleac de la prezum ia c via a unei entit i este infinit, cu excep ia cazului n care exist motive serioase care s dovedeasc ncetarea activit ii n viitorul previzibil. Dac ntreprinderea ar fi n aceast din urm situa ie, toate resursele sale (de exemplu: cldiri, utilaje, stocuri de materii prime, produse etc.) ar fi msurate la valoarea care s-ar putea ob ine prin vnzarea lor impus de imposibilitatea continurii activit ii. Principiul permanen ei metodelor Acesta presupune continuitatea aplicrii acelorai reguli i norme privind evaluarea, nregistrarea n contabilitate i prezentarea elementelor situa iilor financiare, asigurnd comparabilitatea n timp a informa iilor contabile. Dac ns activitatea economic justific necesitatea unei alte metode, fie pentru c s-a schimbat contextul economic, fie pentru c alegerea ini ial a metodei s-a fcut n mod eronat, sau pentru c o reglementare contabil impune o astfel de modificare, societatea are posibilitatea schimbrii acelei metode. Principiul pruden ei Valoarea oricrui element trebuie s fie determinat pe baza principiului pruden ei, ce presupune c nu este permis supraevaluarea activelor i veniturilor i nu este permis subevaluarea cheltuielilor i datoriilor. Principiul independen ei exerci iului Conform acestui principiu, pentru ntocmirea situa iilor financiare se iau n considerare toate veniturile i cheltuielile corespunztoare exerci iului financiar pentru care se face raportarea, fr a se ine seama de data ncasrii sumelor sau a efecturii pl ilor. Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de pasiv (capitaluri proprii i datorii)

44 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

n vederea stabilirii valorii totale corespunztoare unei pozi ii din bilan se va determina separat valoarea aferent fiecrui element individual de activ, de capitaluri proprii i de datorii. Principiul intangibilit ii Principiul cere ca valorile i structura bilan ului de deschidere ale unui exerci iu s corespund cu cele din bilan ul de nchidere al exerci iului precedent. Altfel spus, chiar dac ulterior ntocmirii situa iilor financiare pentru perioada ncheiat, apar modificri care ar trebui s afecteze elementele din acea perioad, societatea nu poate face corec ii ale valorilor n situa ia ini ial a perioadei curente, dac acele corec ii nu se regsesc n situa iile financiare deja ntocmite. Ele vor fi considerate erori, iar pentru a prezenta o imagine corect a societ ii, vor fi corectate conform unor tratamente precizate n standardele contabile. Principiul necompensrii Valorile elementelor ce reprezint active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezint datorii/capitaluri, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excep ia compensrilor admise de Standardele Interna ionale de Raportare Financiar. Altfel spus, societatea trebuie s prezinte informa ii detaliate despre toate activele i datoriile societ ii i despre toate cheltuielile i veniturile, fr a le anula (compensa) unele prin altele. Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului Informa iile prezentate n situa iile financiare trebuie s reflecte realitatea economic a evenimentelor i tranzac iilor, nu numai forma lor juridic. Principiul pragului de semnifica ie Orice element care are o valoare semnificativ trebuie prezentat distinct n cadrul situa iilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeai natur sau cu func ii similare trebuie nsumate, nefiind necesar prezentarea lor separat. STUDII DE CAZ 1. Societatea comerciala X S.A. prezint la data de 1.05.200N urmtoarele solduri ini iale pentru conturile de stocuri: 301 Materii prime 200 lei, 371 Mrfuri 30 lei, 345 Produse finite 800 lei. n cursul lunii mai au loc urmtoarele tranzac ii: 10.05.2003 se achizi ioneaz mrfuri la pre de cumprare 100 lei i materii prime la pre de cumprare 80 lei, TVA 24%, de la acelai furnizor, pe baz de factura; 12.05.2003 se consum ntregul stoc disponibil de materii prime n procesul de produc ie; 13.05.2003 se ob in produse finite la cost de produc ie 50 lei. 15.03.2003 se vnd mrfuri la pre de vnzare de 200 lei, TVA 24%. Costul de achizi ie al mrfuri lor vndute este de 80 lei; 15.05.2003 se ob in produse finite la cost de produc ie de 300 lei, care se vnd la un pre de 450 lei, TVA 24%
45 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

Efectua i analiza contabil a tranzac iilor de mai sus. 2. Care este formula contabil corect de nregistrare a tranzac iei de descrcare din gestiune a mrfurilor n valoare de 100 lei constatate lips la inventar? a. Mrfuri = Alte cheltuieli din exploatare 100 lei b. Cheltuieli cu ajustrile pentru deprecierea activelor circulante = Ajustri pentru deprecierea mrfurilor 100 lei c. Cheltuieli privind mrfurile = Mrfuri 100 lei d. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinare = Mrfuri 100 lei e. Mrfuri = Cheltuieli cu mrfurile 100 lei 3. Societatea Z prezint la nceputul lunii martie 200N urmtoarele solduri ini iale pentru conturile de stocuri: 371 Mrfuri 180.000 lei, 345 Produse finite 260.000 lei, 302 Materiale consumabile 10.000 lei. n cursul lunii martie au loc urmtoarele tranzac ii: 1.03.200N societatea achizi ioneaz de la furnizori materiale consumabile (hrtie de scris) la pre de cumprare 100.000 lei, TVA 24%; 2.03.200N se vnd mrfuri la pre de vnzare 200.000 lei, TVA 24%. Costul de achizi ie al mrfurilor vndute este de 160.000 lei; 4.03.200N se vnd produse finite la pre de vnzare 300.000 lei, TVA 24%. Costul de produc ie al produselor finite vndute este de 120.000 lei; 28.03.200N se primete factura de energie electric n valoare total de 124.000 lei, din care TVA 24%; 30.03.200N se achit prin contul curent la banc factura de energie electric i contravaloarea materialelor consumabile cumprate; 30.03.200N se nregistreaz nchiderea conturilor de TVA. Efectua i analiza contabil a tranzac iilor de mai sus. 4. Care este formula contabil corect de nregistrare a tranzac iei de re inere a avansului n valoare de 100 lei pltit salaria ilor la sfritul lunii curente? a. Avansuri acordate personalului = Casa n lei 100 lei b. Avansuri acordate personalului = Cheltuieli cu salariile 100 lei c. Salarii datorate personalului = Cheltuieli cu salariile 100 lei d. Salarii datorate personalului = Avansuri acordate personalului 100 lei e. Salarii de pltit = Conturi curente la bnci 100 lei

46 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

RECAPITULARE Test 1 1. Care din urmtoarele elemente sunt considerate datorii ale firmei: a) furnizorii b) clien ii c) contul la banc d) creditorii 2. Care din urmtoarele elemente sunt considerate active ale firmei: a) conturile bancare b) stocurile de mrfuri c) creditorii d) rezervele 3. Exemple reprezentative de sunt: debitorii, clien ii, conturile curente la bnci a) active circulante b) datorii curente c) capitaluri proprii 4. Se dau urmtoarele elemente: 1. clien i 2. impozite de pltit ctre stat 3. furnizori 4. credite bancare 5. rezerve 6. conturi curente la bnci n categoria datoriilor sunt incluse elementele: a) 1+3+4+5 b) 2+3+4+5+6 c) 2+3+4 d) niciuna din variantele de mai sus 5. Care din urmtoarele elemente reprezint datorii pentru o companie: a) furnizorii b) debitorii c) creditul bancar 6. Care din urmtoarele elemente reprezint un activ pentru o companie: a) debitorii b) rezervele c) furnizorii d) stocurile de mrfuri 7. Care din urmtoarele elemente reprezint un activ circulant: a) cldiri
47 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

b) clien i c) mrfuri d) furnizori Testul 2 1. Se dau urmtoarele elemente: 1. clien i cu scaden a la 30 de zile 2. furnizori cu scaden a la 45 de zile 3. debitori cu scaden a la 10 de zile 4. taxa de mediu de pltit pe luna n curs 5. conturi bancare 6. rezerve 7. credite bancare cu scaden de pn la 1 an 8. salarii datorate angaja ilor pe luna n curs 9. creditori cu scaden a la 4 luni n categoria datoriilor curente sunt incluse elementele: a) 3+6+7+8+9 b) 1+3+5+8+9 c) 2+4+5+6+8 d) 2+3+5+8+9 e) 2+4+7+8+9 2. Care din urmtoarele elemente reprezint un activ imobilizat necorporal (intangibil): a) rezervele b) licen ele c) clien ii 3. Care din urmtoarele elemente reprezint un activ circulant: a) utilaje b) stocuri de mrfuri c) licen e d) clien i e) creditori 4. Active = + Datorii a) debitori b) capital propriu c) creditori 5. Care din urmtoarele elemente nu reprezint un activ: a) creditele bancare b) stocurile de mrfuri c) creditorii d) conturile bancare

48 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

6. Urmtoarele elemente - furnizorii, impozitul pe profit, salariile de pltit - sunt exemple reprezentative de: a) active circulante b) datorii curente c) capitaluri proprii Testul 3 1. Ce impact are pentru Contul de Profit si Pierdere din luna iunie plata fcut unui furnizor de la care am achizi ionat n luna mai o marf in sum de 2.000 lei: a) diminueaz cheltuielile firmei n luna iunie b) diminueaz venitul firmei n luna iunie c) nu are nici un impact asupra Contului de Profit si Pierdere al lunii iunie 2. Ce este o cheltuial nregistrat n avans: a) o cheltuial recunoscut n contul de profit si pierdere n perioada curent b) un activ recunoscut n bilan n perioada curent c) o cheltuial pe care firma nu o recunoaste n situa iile financiare n perioada curent, pentru c nu a beneficiat nc de serviciu. 3. Achitarea n luna iunie a datoriei fa de furnizorul de mobilier care ne-a livrat bunurile n luna mai, n sum de 20.000lei, conduce la urmtoarea modificare a ecua iei contabilit ii: ACTIV 20.000lei = (CAPITAL PROPRIU 20.000 lei) + DATORII a) ADEVRAT b) FALS 4. Achizi ia de stocuri de materii prime de la furnizor n sum de 200 lei, fr plat pe loc, conduce la urmtoarea modificare a ecua iei contabilit ii: ACTIV + 200lei = (CAPITAL PROPRIU + 200 lei) + DATORII a) ADEVRAT b) FALS 5. ncasarea sumei de 200 lei de la un client al companiei cruia i-am vndut n urm cu 45 de zile bunuri conduce la urmtoarea modificare a ecua iei contabilit ii: ACTIV + 200lei 200lei = CAPITAL PROPRIU + DATORII a) ADEVRAT b) FALS 6. Primirea facturii n sum de 200lei de la furnizorul de electricitate conduce la urmtoarea modificare a ecua iei contabilit ii: ACTIV + 200lei = (CAPITAL PROPRIU + 200 lei) + DATORII a) ADEVRAT b) FALS 7. Prestarea unui serviciu de consultan unui client n sum de 300 lei, fr ncasare pe loc, conduce la urmtoarea modificare a ecua iei contabilit ii: ACTIV + 300lei = (CAPITAL PROPRIU + 300 lei) + DATORII
49 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

a) ADEVRAT b) FALS 8 . Societatea Delta a achizitionat pe data de 2.X.N marfuri la un cost de 1000 lei; pe data de 12.X.N a vndut toate mrfurile unui client la un pre de vnzare de 1200 lei; pe data de 21.X.N a primit banii de la client; pe data de 22.X.N a pltit furnizorul. Conform conceptului contabilitatii de angajamente, Delta va contabiliza venitul din vnzarea mrfurilor la data de: a) 2.X.N b) 12.X.N c) 21.X.N d) 22.X.N e) oricnd, dup data de 12.X.N, pentru ca a vndut cu un pre mai mare dect costul i are profit. 9. Din balan a de verificare s-au extras urmtoarele informa ii: terenuri 6.000 lei; instala ii tehnice 6.000 lei; cheltuieli de constituire 1.600 lei; mrfuri 3.700 lei; produse finite 1.800 lei; clien i 6.120 lei; salarii datorate 1.600 lei; numerar 900 lei. Care este mrimea activelor imobilizate i a activelor circulante? Active imobilizate 13.600 lei 10.500 lei 13.600 lei 12.100 lei 10.500 lei Active circulante 14.120 lei 13.220 lei 12.520 lei 12.520 lei 12.520 lei

a) b) c) d) e)

10. Din balan a de verificare s-au extras urmtoarele date: clien i 11.600 lei; conturi curente la bnci 4.200 lei; furnizori 6.300 lei; produse finite 3.500 lei; salarii de plat 800 lei; sume de ncasat de la ac ionari 600 lei; dividende de plat 1.300 lei, impozit pe profit de pltit 380 lei. Care este mrimea crean elor i a datoriilor? Crean e 12.200 lei 12.400 lei 11.600 lei 12.200 lei 11.600 lei Datorii 8.780 lei 8.780 lei 8.400 lei 9.380 lei 9.380 lei

a) b) c) d) e)

11. Dispune i de urmtoarele informa ii la sfritul anului N: mrfuri 5.000 lei; avansuri acordate pentru cumprri de stocuri 1.000 lei; clien i 2.500 lei; licen e 100 lei; numerar 4.400
50 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

lei; cheltuieli n avans 1.000 lei; venituri n avans 500 lei; credite bancare pe termen scurt 700 lei; salarii de pltit 2.000 lei; cldiri 10.000 lei; avansuri pentru imobilizri corporale 1.000 lei. Care este suma ce se va nscrie la active circulante nete i la total activ minus datorii curente: Active circulante nete Total activ minus datorii curente a) 9.700 lei 20.700 lei b) 10.700 lei 21.800 lei c) 9.700 lei 19.800 lei d) 10.700 lei 20.200 lei e) 10.200 lei 20.200 lei 12. Calculati rezultatul exerci iului pe baza urmtoarelor informa ii: venituri din vnzarea mrfurilor 5300 lei, venituri din servicii 9500 lei, venituri n avans 1000 lei, cheltuieli cu mrfurile 3500 lei, cheltuieli de constituire 1200 lei, cheltuieli cu salariile 2100 lei, cheltuieli in avans 950 lei: a). 8050 lei; b). 9200 lei; c). 9250 lei; d). 4400 lei; e). 7050 lei. 13. Dispune i de urmtoarele date la sfritul anului N: mrfuri 4.500 lei; furnizori avansuri pentru cumprri de stocuri 100 lei; decontri cu asocia ii privind capitalul (crean e) 600 lei; investi ii financiare pe termen scurt 4.800 lei; conturi curente la bnci 800 lei; cheltuieli nregistrate n avans 2.000 lei; produse n curs de execu ie 500 lei; venituri nregistrate n avans 2.100 lei; produse finite 2000 lei; semifabricate 1.000 lei. Care este valoarea stocurilor? Stocuri a) 8.100 lei b) 7.100 lei c) 7.600 lei d) 8.200 lei e) 8.000 lei 14. Dispune i de urmtoarele informa ii: capital social = 40.000 lei, rezerve = 8.600 lei, rezerve din reevaluare = 1.000 lei, rezultatul exercitiului (pierdere) = 600 lei, produse finite = 1.500 lei, dividende = 2.000 lei, credite bancare pe termen scurt = 500 lei, avansuri acordate salariatilor = 900 lei, marfuri = 600 lei. Care este mrimea capitalurilor proprii (capital i rezerve) i a datoriilor: a) 50.200 lei; 4.600 lei; b) 49.000 lei; 3.400 lei;
51 / 52

Bazele contabilit ii Lect. dr. Mirela NICHITA

c) 36.000 lei; 2.500 lei; d) 50.200 lei; 2.500 lei; e) 49.000 lei; 2.500 lei. 15. SC Sign SA prezinta urmatoarea situatie la data de 01.12.200N: 213 Mijloace de transport 900 lei; 461 Debitori diveri x lei; 101 Capital social 450 lei; 404 Furnizori de imobilizari 850 lei 106 Rezerve 50 lei; 2813 Amortizarea mijloacelor de transport 100 lei

In luna decembrie 200N au avut loc urmatoarele evenimente si tranzactii: 1. S-au incorporat rezervele la capital social; 2. S-a ncasat un credit bancar pe termen lung n valoare de 1.000 lei; 3. S-a inregistrat amortizarea mijloacelor de transport in valoare de 200 lei; 4. S-a vndut un mijloc de transport la pre ul de vanzare de 250 lei, TVA 24%; costul activului vndut a fost de 300 lei, iar amortizarea 50 lei; ncasarea va avea loc ulterior; 5. Un ac ionar hotrte s se retrag i solicit aportul su n valoare de 10% din mrimea capitalului social; plata se va efectua ulterior. Cerinte: a). S se calculeze valoarea creantelor fata de debitori diveri (pe baza informa iilor ini iale). b). S se efectueze analiza contabila a tranzactiilor de mai sus. c). ntocmi i fiele conturilor 461 Debitori diveri i 2813 Amortizarea mijloacelor de transport. 16. Pe baza informa iilor de mai jos, s se ntocmeasc Bilan ul contabil modelul lista i Contul de profit i pierdere la 31.12.N:

1.amortizarea utilajelor 4.000 lei; 2.avansuri pentru imobilizri corporale 2.000 lei; 3.capital social 21.400 lei; 4.cheltuieli cu materiile prime 5.000 lei; 5.cheltuieli cu dobnzile 2.500 lei; 6.cheltuieli n avans 1.000 lei; 7.crean e clien i 1500 lei; 8.credite bancare pe termen scurt 1.500 lei; 9.credite bancare pe termen lung 2.500 lei; 10. dividende de pltit 800 lei;

11. materii prime 1.500 lei; 12. mrfuri 500 lei; 13. conturi la bnci 500 lei; 14. produse finite 2.000 lei; 15. rezerve legale 2.500 lei; 16. cheltuieli de constituire 500 lei; 17. utilaje 24.000 lei; 18. venituri din dobnzi 100 lei; 19. venituri din vnzarea mrfurilor 7.000 lei. 20. venituri n avans 1.200 lei.

52 / 52