Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA 1a

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI POR CONTRACT No. : Constructor:

Certificat de plata nr.

SUMARUL SITUATIEI LUCRARILOR EXECUTATE


Data incheierii perioadei certificate:

No.

Descriere

Valoarea contractului ( LEI) Anterioara

Lucrari executate ( LEI) Pentru luna curenta La data curenta

Realizarea exprimata in procente( %) Anterioara In luna curenta La data curenta

Sub Total Modificari Zile-munca Revendicari Sub Total Neprevazute Sub Total

Total

Diriginele de santier Beneficiar Constructor

Nume Nume Nume

Semnatura Semnatura Semnatura

Data Data Data

ANEXA 1d

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI POR CONTRACT No. : Constructor:
Situatia de plata nr.

RECUPERAREA AVANSULUI PLATIT


Data incheierii perioadei certificate:

Certificatul Nr. 0 1 2

Perioada / An

Valoarea lucrarilor executate( LEI)

Valoarea cumulata ( LEI)

Avansul platit ( LEI )

Recuperararea avansului platit( LEI) Valoarea precedenta Pentru luna in curs La data curenta

Total avans recuperat Nume Semnatura Data

DIRIGINTE SANTIER

BENEFICIAR CONSTRUCTOR

Nume Nume

Semnatura Semnatura

Data Data

ANEXA 1b

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI POR CONTRACT No.: Antreprenor:
Certificat de plata nr.

SUMARUL CERTIFICARILOR LUNARE (situatiilor de plata)


Valoarea Lucrarilor Executate Certificatul Nr. Perioada / An Anterioara (LEI) Certificat Nr. Luna curenta (LEI) La data curenta (LEI)

Data incheierii perioadei certificate:

Recuperarea avansului platit Retineri (LEI) (LEI)

Valoarea certificata la plata (LEI)

TOTAL

0.00

0.00

0.00

Diriginele de santier

Nume

Semnatura

Data

Beneficiar Constructor

Nume Nume

Semnatura Semnatura

Data Data

ANEXA D

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI POR CONTRACT Nr. : Constructor:

REGISTRUL MODIFICARILOR EMISE DE DIRIGINTELE DE SANTIER

Certificat de plata nr. Data incheierii perioadei certificate:

Cantitate Nr. Descriere In stoc Furnizat in luna curenta Instalat in luna curenta Existent in stoc la sfarsitul lunii Pret unitar Lei) ( Cost Total (Lei)

TOTAL/

TOTAL :

0,00

% din total cost transferat in CIP


Diriginte de santier

0,00 Nume Semnatura Data

Constructor Beneficiar

Nume Nume

Semnatura Semnatura

Data Data

ANEXA 1c

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI POR CONTRACT Nr. : Constructor:

REGISTRUL NCS - NR

Situatia de plata nr. Data incheierii perioadei certificate: Costul certificat

Dispozitia de santiier Nr.

NR/ NCS nr.

Situatia de plata nr.

Perioada aferenta executarii lucrarilor

Descriere

Costul aprobat Pentru luna in curs La data curenta

Observatii

Diriginte de santier

Nume

Semnatura

Data

Constructor

Beneficiar

Nume Nume

Semnatura Semnatura

Data Data

ANEXA 2

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI POR

CONTRACT No.: Constructor: S.C.

Certificat de Plata nr..:

SUMARUL CALCULULUI COTEI DATORATE INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII


numai pentru lucrarile permanente, fara Articole Generale
Data incheierii perioadei certificate:

data Cumulative (LEI)

Certificatul Nr. Perioada / An

Valoarea Lucrarilor Executate Anterioara Luna curenta La data curenta (LEI) (LEI) (LEI)

ISC (LEI)

TOTAL

Dirigintele de santier

Nume:

Semnatura:

Data:

Beneficiarul

Nume:

Semnatura:

Data: