P. 1
Caiet de Sarcini Service Alarmare - NEW

Caiet de Sarcini Service Alarmare - NEW

|Views: 402|Likes:
Published by pimmo

More info:

Published by: pimmo on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Str.

Radu Voda nr.26-26A, sector 4 Tel/fax: 331.76.14; e-mail: itmbucuresti@itmbucuresti.ro Operator date cu caracter personal nr.3623 Nr. Inregistrare: Aprob, Inspector Sef Ing. Constantin Bujor CAIET DE SARCINI privind prestarea de servicii de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video • • Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini. Oferta financiara se intocmeste in lei fara TVA, cu valabilitate de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;

OBIECTUL CONTRACTULUI – servicii de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video. 1. OBIECTIV Achizitia serviciilor de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video, in cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, str. Radu Voda nr. 26-26A, Sector 4. La momentul actual ITM Bucuresti este dotata cu urmatoarele instalatii: - Camere video - 3 buc. interioare; - 3 buc. exterioare; - Senzori de fum - 54 buc.; - Senzori PIR - 45 buc; - Expandor zona - 5 buc; - Butoane panica 1 buc; - Pedala panica 1 buc; - Butoane de alarmare 15 buc; - Sirena interior 6 buc; - Sirena exterior 1 buc.

1

Inlocuirea componentelor defecte fara taxare suplimentara a manoperei. modificari sau alte activitati legate de echipamente. Efectuarea serviciilor de verificare si intretinere se face lunar. Verificarea pozitionarii si curatarea elementelor de detectie (lentile. introduceri. Evidentierea clara a gradului de folosinta si uzura a echipamentului. In caz de avarie prestatorul se obliga sa intervina imediat pentru remedierea defectiunii. încât culegerea informaţiilor video să se realizeze într-un singur punct de comandă şi supraveghere unde să se poată extrage rapid şi prelucra imaginile. Sistemul video este conceput. incepand cu data semnarii contractului. Certificarea calitatii lucrarilor efectuate pe baza documentelor emise. pentru a sti din timp cand urmeaza sa se inlocuiasca piesele uzate. Reparatii ale echipamentelor defecte: • Acordarea prioritatii in programarea lucrarilor de reparatii solicitate de achizitor. Verificarea prin teste specifice a functionarii intregului ansamblu de echipamente cat si a incadrarii in limitele de performanta stabilite de producator. printr-un simplu apel telefonic. senzori de miscare). Prestatorul. Upgrade software pentru sisteme. la solicitarea achizitorului. Listarea lunara a evenimentelor din sistemul de alarma. la solicitarea achizitorului. Pentru derularea contractului se au in vedere desfasurarea urmatoarelor activitati: • • • • • • • • • • • • A. Reprogramari. sau deplasarea in caz de necesitate la sediul ITM Bucuresti in regim de urgenta. SPECIFICATIILE TEHNICE ALE ACTIVITATII Sistemul video monitorizeaza caile de acces din interior. Service-ul si intretinerea curenta: Verificarea si intretinerea lunara a sistemelor de monitorizare si stocare video a sistemului tehnic impotriva efractiei si incendiu. Interventii la solicitarea achizitorului: • • • Prestatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica. 2 .• • • • 2. C. ori de cate ori este necesar . va asigura reglari. B. Senzorii de alarmare antiefractie si incendiu sunt prezenti in fiecare incapere din ITM Bucuresti. platinduse doar valoarea echipamentului componentei inlocuite. Verificarea butoanelor de alarmare. cat si exteriorul cladirilor aflate in proprietatea Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti. schimburi de coduri pentru utilizatori. Posibilitatea de conectare si diagnosticare a sistemului prin intermediul liniilor telefonice. Sistemul poate culege informaţii video diurn şi nocturn. detectori de fum.

piesele defecte. In situatia in care reparatia se prelungste cu mai mult de 48 de ore. Se vor achita in plus pe langa acest tarif. prestatorul va notifica in scris si va intocmi un deviz antecalcul pe care il va aduce la cunostinta achizitorului. Garantia pentru reparatiile executate nu poate fi mai mica de 90 de zile de la punerea in functiune. Prestatorul va pune la cererea achizitorului un numar suplimentar de camere video.garantiile acordate lucrarilor efectuate si garantiile aferente pieselor si subansamblelor inlocuite. CONDITIILE TEHNICE Executantul pe perioada derularii contractului va asigura functionalitatea echipamentelor la standardele prevazute de producator.• • • • • • • • • • Prestatorul asigura piesele de schimb necesare. . reparatii. detectori de orice natura sau alte echipamente necesare imbunatatirii sistemelor existente. In tariful stabilit ca pret al serviciului de service. in cazuri speciale. C. 3 . Garantia pentru piesele de schimb nu poate fi mai mica de 12 luni. Daca pe parcursul executarii reparatiei. pana la remedierea problemei. . . .data la care s-au facut: service-ul. 3. prestatorul va asigura punerea in functiune si predarea echipamentelor. prestatorul va intocmi un proces verbal in care va mentiona dupa caz urmatoarele informatii: . ce implica costuri suplimentare. la sediul achizitorului. cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toata durata contractului. La piesele de schimb se va aplica un adaos de maxim 5% raportat la valoare de achizitie de catre prestator. B. piesele de schimb. imbunatatiri. Repararea echipamentelor defecte se va executa de regula la fata locului. reparate. prestatorul are obligatia de a asigura achizitorului un echipament identic sau similar cu performante cel putin egale cu cele ale echipamentului inlocuit. iar pentru executarea lor necesita utilizarea unor SDV-uri speciale. constatarile verificarilor. in vederea remedierii eventualelor defectiuni. Pentru aceasta prestatorul va prezenta si copia documentuli de achizitie. acestea se pot efectua la sediul prestatorului. se constata si alte defectiuni decat cele reclamate anterior. conform standardelor UE si internationale.mentionarea defectiunilor. intra manopera si toate operatiunile prevazute la punctele A. intretinere. subansamblele furnizate de prestator conform devizului antecalcul aprobat de achizitor . care se vor anexa procesului verbal. Dupa efectuarea reparatiilor. de reparatii complexe. lansarea comenzii ferme de reparatie se va face cu aprobarea inspectorului sef al institutiei. In urma efectuarii verificarilor periodice si/sau a reparatiilor.piesele de schimb folosite. va folosi doar piese de schimb originale. Prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate in prestarea activitatii. autorizate de producator.

• Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului. si va fi prezentata achizitorului la semnarea contractului. in favoarea Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti. DURATA CONTRACTULUI • Serviciul va fi prestat de la data semnarii contractului pana la data de 31. Sup. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. PRECIZARI SUPLIMENTARE • Limba de redactare a ofertei: limba romana.decianu@itmbucuresti.pentru Compartimentul Achizitii Publice.76. 50343000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video 50324100-3 Servicii de întreţinere a sistemelor SEF SERVICIU F. ofertantilor care au oferit cel mai mic pret li se va solicita o noua propunere financiara în plic închis.P. • In situatia in care pentru ofertanti datele prezentate nu sunt suficiente. OFERTA • Oferta de prestare “servicii de imbunatatire. autoritatea contractanta va oferi detalii suplimentare .12. in atentia d-lui Decianu Nicolae.la cerere . Cons. in limita existentei creditelor bugetare cu acesta destinatie si a prevedirilor legale.C.4. intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video” cuprinde tariful lei/luna fara TVA pentru executarea tuturor serviciilor precizate mai sus. dupa modelul anexat prezentului caiet de sarcini.A. Ing. • Pretul prezentat in propunerea financiara nu se modifica pe perioada de derulare a contractului. Nicolae Decianu 4 . Toate solicitarile scrise vor fi transmise la fax: 021.331. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE • Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara. atunci. • Garantia de buna executie va avea termen de valabilitate pe toata durata executarii contractului.A. care devine anexa la contract. cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional.in masura in care informatiile necesare completarii acestor date se pot culege in timp util. Irina Danciu BIROU ADMINISTRATIV Jr. • Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 5. 6. Ec. • In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au aceleasi preturi. Catalin Ilie Rotaru COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE.2009.ro .14 sau pe e-mail: nicolae. este ’’pretul cel mai scazut’’. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->