Sunteți pe pagina 1din 2

Exista concurenta in sistemul bancar romanesc ?

Trecerea la economia de pia dupa 1990 a adus o serie de transform ri n societatea romneasc . Principiile pie ei au cerut i dezvoltarea sistemului bancar dup noile reguli. Pn atunci cet eanul romn nu tia dect de CEC- Casa de Economii i Consemna iuni istorica institu ie de economisire care i are originile n reformele economice ini iate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Al turi de banca popula iei mai existau 34 institu ii bancare, dar acestea erau nchise popula iei, lucrnd doar cu ntreprinderile socialiste: Banca Na ional a Romniei, Banca de Investi ii, Banca pentru Agricultur i Industrie Alimentar i Banca Romn pentru Comer Exterior. Ast zi ne-am obi nuit a a de mult cu b ncile nct acestea au devenit parte din cotidian.Mergem la banc pentru a pl ti facturile, rata la credit, a deschide depozite sau a ridica numerar. n prezent exist 42 de institu ii de credit i peste 100 de b nci str ine au notificat BNR cu privire la inten ia de a desf ura activit i bancare n baza pa aportului european. Avem b nci comerciale, institu ii specializate n contracte de economisire-creditare n domeniul locativ, cooperative de credit. Al turi de acestea avem i o pleiad de institu ii financiare nebancare, care, n condi ii de lupt de gheril , atac b ncile n lupta de concuren . La o prim constatare putem spune c avem concuren n sistemul bancar romnesc! Avem institu ii bancare numeroase i diversificate. Reclamele publicitare au devenit de-a dreptul agresive. Ofertele promo ionale, de asemenea, te mbie cu diferite reduceri de dobnzi la credite, vacan e exotice, bonusuri de dobnd la depozite. Totul este zugr vit n culori i lumini fermec toare! Joburile n b nci sunt din ce n ce mai multe i salariile n cre tere. B t lia pentru recrutare se d nu doar de la middle management n sus, ci i pentru angaja ii din linia nti . Primele cinci b nci desf oar peste jum tate din activitatea bancar din Romnia, nivelul concentr rii bancare, aflat n sc dere, fiind foarte apropiat de media celor 25 ri din UE (f r Romnia i Bulgaria), de 59% din total activitate bancar n 2007. Mai mult dect att, pozi ia pe pia a top 5 b nci din sistem marea finan a rii , este una ntr-o continu modificare. Uneori b ncile au uitat de profitabilitate i pruden ialitate n dorin a de a c tiga puncte procentuale ct mai multe pe o pia bancar att de dinamic . Dar oare concuren a pe pia a bancar romneasc este suficient de concludent ? Este oportun acest r zboi n care, deocamdat , nu se tie cine va c tiga? Paradoxal avem concuren ntre b nci, dar concuren a bancar din Romnia ignor clientul! Adev rata concuren n domeniul bancar ar trebui s aduc mai multe n peisajul bancar romnesc, din perspectiva clientului autohton. Astfel, dobnzile i comisioanele la credite ar trebui s fie mai a ezate i mai reduse; rela ia banc -client nu trebuie s fie una de captivitate pentru acesta din urm , ci una de fidelizare a lui; deservirea clien ilor trebuie s fie prompt i mai centrat pe client; contractele la credite ar trebui s nceteze a mai fi criptice i pline de capcane pentru clien i ; produsele i serviciile bancare trebuiesc diversificate i mbun t ite; personalul bancar mai bine selectat i instruit etc.