Sunteți pe pagina 1din 2

Decizia nr.

799 din 17 iunie 2011

Autorul sesizarii: Presedintele Romaniei inainteaza proiectul, initiat la propunerea Guvernului. Obiectul sesizarii: Proiectul de lege privind revizuirea Constitutiei Romaniei. Decizia Curtii Constitutionale: 1. Curtea constata ca propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei a fost initiata cu respectarea prevederilor art.150 alin. (1) din Constitutie. 2. Curtea constata intrunirea conditiilor de forma ale initiativei de revizuire, fiind respectate art.152 alin.(1),(2),(3) si art.63 alin.(4). 3. Constitutionalitatea de fond a initiativei de revizuire se constata a fi de asemenea respectata, insa se doreste ajungerea la noi finalitati: trecerea la un Parlament unicameral(sustinuta de referendum), adaptarea si ajustarea Constitutiei la noile realitati cat si clarificarea institutionala urmata de o mai buna functionare, intelegere si cooperare a autoritatilor publice. Motivarea Curtii Constitutionale: 1. Curtea admite noua redactare al alin.(3) art.23 care face referire la libertatea individuala, in sensul maririi duratei maxime de retinere de la 24 la 48 de ore, respectand garantiile dreptului fundamental, respectiv a art.152 alin.(2) din Constitutie, retinerea justificandu-se pentru efectivitatea masurii si eficienta acesteia. 2. In ceea ce priveste dreptul de asociere evidentiat in art.40, inlocuirea sintagmei avocatii poporului cu Avocatul Poporului si a sintagmei membrii activi ai armatei cu aceea de cadre militare in activitate sunt admise de Curtea Constitutionala acestea respectand limitele revizuirii si realizand de asemenea o corelare terminologica. 3. Curtea respinge modificarea alin.(8) al art.44 care vizeaza

dreptul la proprietate privata, modificarea dorind eliminarea tezei a doua a alin.(8) potrivit careia Caracterul licit al dobandirii se prezuma, inlaturarea acestei prezumtii suprimand garantia constitutionala a dreptului de proprietate, ceea ce este contrar art.152 alin.(2) al Constiutiei, incalcand limitele de revizuire, fiind dovedit astfel ca neconstitutional. 4. Curtea admite modificarea alin(3) al art.52 care priveste dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, declarandu-l constitutional la fel ca si completarile aduse textului art.58 privind numirea si rolul Avocatului Poporului. 5. Curtea respinge abrogarea alin.(2) si modificarea (3) ale art.109 deoarece au ca effect suprimarea unui drept fundamental al persoanei care ocupa o demnitate publica incalcandu-se limitele revizuirii si fiind astfel neconstitutionale. De asemenea modificarea alin.(6) al art. 126 se confrunta cu aceiasi problema de neconstitutionalitate, avand ca efect suprimarea liberului acces la justitie, incalcand limitele revizuirii. Incalcarea independentei justitiei prin modificarea alin(2) lit. a) si b) si alin (3) ale art 133 intra in contradictie cu limitele revizuirii fiind la fel, declarate neconstitutionale. 6. Curtea supune atentiei Presedintelui Romaniei observatiile din considerentele prezentei decizii si constata ca celelalte prevederi nu contravin dispozitiilor constitutionale.