Sunteți pe pagina 1din 6

Regulamentul hotelier na ional

Activitatea de cazare este reglementat de o serie de acte normative emise de Guvern,Ministerul de resort i de alte institu ii. Regulamentul hotelier na ional este adoptat de Consiliul de Conducere FIHR, i supus spre aprobare Ministerului Turismului. Federatia Industriei Hoteliere din Romnia/FIHR este o organiza ie profesionalpatronal na ional care reprezint interesele de afaceri ale industriei ospitalit ii dinRomnia n mediile parlamentare/legislative, guvernamentale, mass-media, organiza ii nonguvernamentale, sindicate etc. precum i la nivel european i mondial, prin afilierile sale. Reguli generale privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func iuni decazare 1. Structurile de primire turistice vor avea firme exterioare, n concordan cu certificatul declasificare, n ceea ce prive te denumirea, tipul i categoria unit ii. Pentru categoriile 5, 4 i 3stele, firmele vor fi luminoase. 2. n spa iile de cazare, precum i n grupurile sanitare (cu excep ia WC exterioare) se vaasigura n sezonul rece o temperatur minim de 18 grade C i n sezonul cald de maxim 25grade C. 3. La grupurile sanitare se va asigura n permanen ap cald i rece. 4. Construc iile vor fi astfel realizate nct s se evite deranjarea turi tilor din cauzazgomotelor produse de instala iile tehnice ale cl dirii sau a altor factori de poluare. 4.1. Nu se admit spa ii de cazare situate la subsol sau f r aerisire i lumin natural direct .Spa iile comune vor fi bine aerisite i iluminate. 4.2. Pardoselile i pere ii grupurilor sanitare vor avea finisaje din materiale u or lavabile i debun calitate. 4.3. Inventarul moale ( lenjeria de pat, prosoapele i halatele) vor fi de regula de culoare alb .La categoriile de 4 i 5 stele materialele folosite pentru perdele, draperii, lenjerie vor fi dinm tase, bumbac sau alte materiale de calitate superioar . 5. Starea general de cur enie, salubritate i igien se asigur n condi iile prev zute deNormele de igien aprobate prin ordinele ministrului s n t ii publice. 6. Lenjeria de pat, prosoapele i halatele vor fi schimbate dup fiecare turist, iar pentrusejururile mai lungi, ori de cate ori este nevoie. Structura spa iilor de cazare conform OMT nr.510/2002 Conform prezentelor norme metodologice, n Romnia pot func iona urm toarele tipuri destructuri de primire turistice cu func iuni de cazare, clasificate astfel: 1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;3. moteluri de 3, 2, 1 stele; 4. hoteluri pentru tineret de 3, 2, 1 stele; 5. hoteluri de 3, 2, 1 stele; 6. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 7. bungalouri de 3, 2, 1 stele; 8. cabane turistice, cabane de vn toare, cabane de pescuit de 3, 2, 1 stele; 9. sate de vacan de 3, 2 stele; 10. campinguri de 4, 3, 2, 1 stele 11. spa ii de campare organizate n gospod riile popula iei de 3, 2, 1 stele; 12. popasuri turistice de 2, 1 stele;

13. pensiuni turistice urbane de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 14. pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 flori (margarete); 15. apartamente sau camere de nchiriat n locuin e familiale ori n cl diri cu alt destina ie de3, 2, 1 stele; 16. structuri de primire cu func iuni de cazare pe nave fluviale i maritime de 5, 4, 3, 2, 1stele. n cadrul tipurilor sus-men ionate poate exista urm toarea structur a spa iilor de cazare: - camer cu pat individual, reprezentnd spa iul destinat folosirii de c tre o singur persoan .L imea paturilor individuale este de minimum 90 cm; - camer cu pat matrimonial, reprezentnd spa iul destinat folosirii de c tre una sau dou persoane. L imea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm; - camer cu pat dublu, reprezentnd spa iul destinat folosirii de c tre dou persoane. L imeapatului dublu este de minimum 160 cm; - camer cu dou paturi individuale, reprezentnd spa iul destinat folosirii de c tre dou persoane;- camer cu trei paturi individuale;- camer cu patru paturi individuale; - camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale.Lungimea patului va fi de minimum 200 cm n cazul hotelurilor de 3, 4 i 5 stele i deminimum 190 cm n cazul hotelurilor de 1 i 2 stele; - camer cu priciuri, reprezentnd spa iul destinat utiliz rii de c tre mai multe persoane.Priciul reprezint o platform din lemn sau din alte materiale pe care se asigur un spa iu de100 cm l ime pentru fiecare turist; - garsonier , reprezentnd spa iul compus din: dormitor pentru dou persoane, salon, vestibul i grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi desp r it de salon i printr-un glasvand sau altesolu ii care permit o delimitare estetic ; - apartament, reprezentnd spa iul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5dormitoare), sufragerie, vestibul, cu echipare sanitar proprie. La categoria 5 stele va exista ungrup sanitar pentru fiecare dou locuri, iar la categoria 4 stele, precum i la restul categoriilor,minimum un grup sanitar la 4 locuri. Norme cu privire la accesul, eviden a i protec ia turi tilor n structura de primire turistic Conform Hot rrii nr.237/2001, cazarea turistilor se face la orice ora din zi si din noapte, inordinea sosirii si in limita locurilor disponibile, tinandu-se seama cu prioritate de obligatiileasumate anterior pe baza de contracte si rezervari confirmate, cu informarea anticipata asupratarifului pentru o zi aferent spatiului inchiriat. Cazarea se face fara nicio discriminare cu privire la cetatenie, nationalitate, domiciliu,convingeri politice sau religioase. Administratiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanta,bungalouri, pensiuni turistice si agroturistice si alte unitati cu functie de cazare turistica auobligatia sa asigure in incinta unitatilor ordinea, linistea publica si bunele moravuri, precum sisecuritatea turistilor si a bunurilor ce le apartin. Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligati sa asigure inscrierea tuturor turistilor in evidentele operative, la sosirea acestora, si completarea formularului "Fisa deanuntare a sosirii si plecarii". Pensiunile turistice si agroturistice sunt exceptate de la completarea acestui formular, urmandsa se utilizeze cartile de imobil.

Fisele de anuntare a sosirii si plecarii sunt formulare inseriate si inlocuiesc cartile de imobil.Datele pe care le contine fiecare fisa sunt cele prevazute in anexa care face parte integrantadin prezentele norme. Completarea fiselor se face de catre fiecare turist in momentul sosirii, pe baza actelor deidentitate, care pentru cetatenii romani sunt: buletinul/cartea de identitate si pasaportul,carnetul de marinar sau licenta de zbor; pentru cetatenii straini sunt: pasaportul, carnetul deidentitate, legitimatia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenta dezbor, iar pentru militarii in termen si elevii institutiilor militare de invatamant sunt:buletinul/cartea de identitate sau, dupa caz, documentele de identitate militare (carnetul deserviciu sau legitimatia). Este interzisa cazarea oricarei persoane care nu poseda act de identitate. Fisele de anuntare a sosirii si plecarii, completate si semnate de turistii cazati, se preiau,impreuna cu actele de identitate, de catre receptioneri, care sunt obligati sa confrunte dateledin fise cu cele din actul de identitate, sa semneze fisele pentru confirmarea completariicorecte a acestora si sa restituie imediat actele de identitate turistilor. Raspunderea pentru completarea corecta a fiselor de anuntare a sosirii si plecarii revinereceptionerilor. Fisele de anuntare a sosirii si plecarii se intocmesc in doua exemplare, iar pentru evitareautilizarii indigoului, acestea sunt realizate din hartie chimizata.Originalele fiselor de anuntare a sosirii si plecarii, grupate in ordine alfabetica, se pun zilnic ladispozitie organelor de politie. Copiile de pe fisele de anuntare a sosirii si plecarii, grupate in acelasi mod ca si originalele,raman la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani. Cazarea minorilor in varsta de pana la 14 ani este permisa numai in cazurile in care acestiasunt insotiti de parinti sau de reprezentantii legali. Se excepteaza de la aceasta regula minorii aflati in drumetie, tabere, excursii, concursuri sauin alte actiuni similare, insotiti de cadre didactice, antrenori si ghizi din partea organizatorilor actiunilor respective. In scopul asigurarii protectiei turistilor, personalului structurilor de primire turistice ii esteinterzis sa dea relatii si informatii cu privire la sejurul turistilor in aceste unitati, fara acordulacestora, cu exceptia datelor referitoare la legalitatea sederii acestora, solicitate de ofiterii sisubofiterii Ministerului Internelor si Reformei Administrative cu atributii in acest scop.Vizitarea turistilor in structurile de primire turistice este admisa cu conditia ca vizitatorul saanunte receptia. Lucratorii de la receptie au obligatia sa permita vizita numai dupa obtinerea acordului turistului care urmeaza sa fie vizitat. Vizitatorul poate ramane peste noapte in camera turistului vizitat numai dupa anuntareareceptiei, completarea fisei turistilor si inregistrarea in celelalte documente de evidentaoperativa, in vederea achitarii contravalorii serviciilor prestate de structurile de primire turistice. Administratiile structurilor de primire turistice raspund de paza, siguranta si integritateabunurilor turistilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, asigurand masurile sidotarile necesare in acest scop. De asemenea, amenajeaza spatii corespunzatoare pentru asigurarea valorilor predate de turistispre pastrare la receptie, luand totodata si masuri de afisare a unor anunturi in acest sens. Personalul structurilor de primire turistice este obligat, in cadrul atributiilor de serviciu, sa iamasuri de prevenire a infractiunilor si a altor fapte antisociale in incinta acestora. Administratiile si personalul de la receptia structurilor de primire turistice de toate tipurile auobligatia sa informeze organele de politie despre aparitia persoanelor care au

savarsit infractiuni si care au fost date in urmarire, precum si a altor persoane cunoscute ca traficanti,turbulenti, prostituate, proxeneti etc. In conformitate cu prevederile legale, spatiul de cazare constituie resedinta temporara aturistului si in consecinta acest spatiu este inviolabil, cu exceptia situatiilor care pun in pericolviata, integritatea si bunurile turistilor, precum si baza materiala a structurilor de primireturistice. Instruirea personalului structurilor de primire turistice in legatura cu cunoasterea si aplicareaacestor reguli se realizeaza de catre detinatorii sau administratorii unitatilor respective. Reguli de conduit obligatorie n rela iile cu clien ii Hotelierul, indiferent de func ia pe care o are trebuie s in cont de urm toarele reguli: y clientul trebuie tratat cu aten ie maxim ; y hotelierul salut primul orice persoan i utilizeaz n adresare numele clientului; y clientul nu trebuie s fie l sat s a tepte f r a se cere scuze sau f r s oferim oexplica ie; y nu se furnizeaz informa ii de spre clien i; y cheia este nmnat doar persoanelor nregistrate n camer ; y accesul la camer este permis doar personalului de ntre inere i dup caz altor persoane, doar cu acordul clientului; y este interzis s utiliz m obiectele personale ale clientului; y reclama iile trebuie solu ionate favorabil pentru client i hotel, nainte de plecareaclientului; y trebuie s se tie ntotdeauna p rerea clientului depre hotel i s se in cont de ea.

Studiu de caz:
REGULAMENT HOTEL DORNA*** MAMAIA Ziua hoteliera incepe la ora 18.00 (ora de la care camera poate fi ocupata / checkin) Ziua hoteliera se termina la ora 12.00 (ora la care trebuie eliberata camera / checkout). La cazare turistii vor achita taxa de statiune la receptia hotelului. NUMELE CLIENTILOR SI ORELE DE CHECK-IN SI DE CHECK-OUT TREBUIE PRECIZATE CLAR PE FIECARE VOUCHER EMIS. Servirea meselor in regim bufet se face intre anumite ore: mic dejun 08:00 10:00, dejun 13:00-15:00 si cina 19:00-21.00. Serviciile all inclusive de masa constau in : mese servite in restaurant sub forma de bufet plus apa, ceai, cafea, racoritoare, aperitive alcoolice, bere, vin (bauturi autohtone). Bar: (09:00-23:00) apa, cafea, ceai, racoritoare, bere (bauturi autohtone). HOTELUL ISI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR DE BAUTURI SI ALIMENTE PE CARE LE VA OFERI TURISTILOR IN ALL INCLUSIVE. BAUTURILE DE IMPORT SUNT CONTRA COST Turistii care au optat pentru serviciile all inclusive au obligativitatea de a purta bratara pe care o vor primi la cazare in hotel. Produsele oferite in sistemul all inclusive se vor consuma numai in incinta COMPLEXULUI HOTELIER, in timpul sejurului. In lunile mai si septembrie masa se va servi sub forma de bufet sau a la carte in functie de numarul de turisti din hotel. In lunile iulie si august, pentru a evita aglomerarea restaurantului la inceputul meselor, receptia va sugera repartizarea pe serii a camerelor. Accesul la piscina hotelului este GRATUIT NUMAI PENTRU CLIENTII HOTELULUI in intervalul orar 09.00 19.00. Nu se poate face rezervare de sezlong NU EXISTA FRIGIDERE IN CAMERE, CI NUMAI RACITOARE TIP MINIBAR, ACESTEA NEFIIND IN MASURA SA PASTREZE ALIMENTE, cu atat mai mult nu pot asigura pastrarea alimentelor pentru sugari si copii mici decat, cel mult, peste noapte. Avand in vedere ca nu sunt conditii de pastrare in echipamente cu regim termic controlat, NU ESTE PERMIS ACCESUL IN HOTEL CU ALIMENTE SAU BAUTURI DIN EXTERIOR. Minibarurile din camere sunt incarcate cu bauturi racoritoare diverse, bere, vinuri contra cost. Toate aceste produse SUNT PRECIZATE IN FISA DE CONSUM A MINIBARULUI si scoaterea acestora din racitor va fi considerata ca si intentie de consum, determinand incarcarea valorii produselor lipsa din minibar in contul camerei, solicitandu-se clientului achitarea acestora. CAMERA DUBLA NU POATE FI COMERCIALIZATA PENTRU FAMILII CU MAI MULT DE UN COPIL. PENTRU FAMILIILE CU 2 COPII DISPUNEM DE SPATII DE CAZARE DE TIP DUBLA FAMILY (PATURI SUPRAPUSE PENTRU COPII) SAU CAMERE DUBLE COMUNICANTE. ACCESUL CU ANIMALE DE COMPANIE NU ESTE PERMIS. Parcarea autovehicolelor clientilor hotelului este pusa la dispozitie in PARCARE proprietatea Primariei Constanta, in limita locurilor disponibile. HOTELUL NU PERCEPE TAXA DE PARCARE. Activitatea teraselor si restaurantelor din jurul hotelului DORNA nu se afla subadministrarea hotelului, fiind activitati private independente. Respectarea de catre aceste terase a normelor si regulilor de exploatare stabilite pentru perioada estivala este la unica decizie a administratorilor acestor localuri, hotelul neputand fi raspunzator de abaterile acestora, depasirea nivelului admis de sonorizare sau a orelor limita convenite. Administratia hotelului face toate eforturile sa impuna regulile generale.

Bibliografie
1. Cristea Anca Adriana, Tehnologia activit ilor de turism,Editura Pro Universitaria, Bucure ti, 2007. 2. N. Neac u, A. B lt re u Economia turismului, Ed. Uranus, 2005, Bucure ti; 3. www.fihr-romanianhotels-org.ro 4. www.tarom.ro