Sunteți pe pagina 1din 3

Seminarul 1 Elemente prealabile

I. Dreptul polisemantic.

sintagma

drept

cunoa te mai multe accep iuni, fiind un termen

1. nti, Dreptul evoc ideea de ansamblu de norme juridice ce reglementeaz conduita entit ilor fizice sau morale dintr-o societate. Se vorbe te, astfel, despre Dreptul obiectiv sau LAW. 2. Apoi, Dreptul este o putere individual recunoscut n acest sens, discut m despre Dreptul subiectiv sau RIGHT. i garantat de puterea public .

3. n al treilea rnd, prin Drept se desemneaz tiin a dreptului - acea ramur a nv mntului i a cercet rii tiin ifice care se ocup de cunoa terea dreptului obiectiv i a drepturilor subiective. 4. coala Dreptului natural exist un Drept etern care izvor te fie din preceptele divine, fie din ra iunea uman i acesta confer drepturi inerente naturii umane (spre exemplu, drepturi subiective nepatrimoniale, precum acela la via sau la integritate fizic i moral ). 5. coala dreptului pozitiv Dreptul este apanajul Statului, legea fiind cea care confer drepturi subiective [dreptul la reducerea obliga iilor n caz de leziune (art. 1222 alin. 1 Noul C. civ.) pare o ilustrare a concep iei colii pozitiviste].

II. Norma juridic regul de conduit care ndrum activitatea subiectelor de drept (persoane fizice i juridice art. 25 Noul C. civ.). 1. Tr s turile normei juridice: a) caracterul general subiectele de drept, adic un num r indefinit de persoane; norma juridic vizeaz toate

b) caracterul impersonal aceast tr s tur este legat de cea dinti i reprezint o garan ie contra arbitrariului: dac norma vizeaz toate subiectele de drept, un num r indefinit de persoane, atunci nimeni nu-i va putea repro a normei c a fost creat n favoarea sau n detrimentul cuiva; c) aplicarea repetat ive te o situa ie ce intr sub inciden a sa.
1

norma intevine oridecteori se

2. Exemplu ce ilustreaz cele ar tate mai sus (pct. 2): art. 1011 alin. (1) Noul C. civ. - regula de conduit , anume ncheierea dona iei printr-un nscris autentic; - caracterul general norma de la art. 1011 alin. (1) vizeaz toate subiectele de drept, un num r indefinit de persoane; toat lumea este inut s ncheie dona ii n form autentic ; - caracterul impersonal niciun subiect de drept nu se poate plnge de faptul c norma de la art. 1011 alin. (1) favorizeaz sau dezavantajeaz pe altcineva, ea aplicndu-se tuturor; - caracterul repetat manifest de fiecare dat cnd se perfecteaz o dona ie. norma de la art. 1011 alin. (1) se

3. Structura normei juridice aceasta este un tripartit sau trihotomic . n alte cuvinte, sunt avute n vedere trei elemente: a) ipoteza partea normei care prevede situa iile n care ea se aplic ; art. 1011 alin. (1) se aplic de fiecare dat cnd intervine o dona ie; b) dispozi ia conduita impus subiectelor de drept; art. 1011 alin. (1) instituie un comportament ce const n realizarea dona iei n form autentic ; c) sanc iunea urmarea nesocotirii dispozi iei, anume a conduitei stabilite; dac un subiect de drept nu adopt comportamentul impus, a adar nu ncheie dona ia n form autentic , va interveni sanc iunea, anume nulitatea absolut .

III. Institu ia juridic ansamblu de norme juridice care reglementeaz raporturi sociale asem n toare (de pild , raporturi sociale n care se nesocote te o obliga ie de a nu leza pe nimeni i se pune problema repar rii pagubei cauzate). Exemplu: normele de la art. 1357, 1372, 1373, 1375, 1376 i 1378 Noul C. civ. contureaz institu ia r spunderii civile delictuale.

A adar, normele juridice nu tr iesc dispersate, ci ele se regrupeaz , formnd institu ii juridice.
2

IV. Sistemul juridic nl n uite logic i ra ional.

este alc tuit din toate institu iile juridice coordonate ntre ele,

V. Raportul juridic civil rela ie social ce izvor te dintr-o mprejurare c reia norma de drept i confer calitatea de surs a raporturilor juridice civile. 1. Structura raportului civil: a) subiecte civ.); b) con inut drepturile i obliga iile, ultimele avnd sensul de ndatoriri (art. 1164 Noul C. civ.); c) obiect ntreprinde [art. 1226 alin. (1) Noul C. civ.]; presta ia, anume ceea ce efectiv, n concret, se persoane fizice i juridice (art. 25 Noul C.

d) sanc iunea urmarea nerespect rii ndatoririi.

2. Ilustrare mai concret a defini iei raportul juridic civil: rela ie social care izvor te dintr-o mprejurare (spre exemplu, o fapt ilicit ) c reia norma de drept (art. 1357 Noul C. civ.) i confer calitatea de surs a raporturilor juridice civile.

Data viitoare: Introducere n studiul dreptului civil (defini ia acestuia, ncadrarea n sistemul juridic romn). Principiile i izvoarele dreptului civil. Drepturile subiective: I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere n dreptul civil, edi ia a 2-a rev zut i ad ugit , Editura Sfera Juridic , Cluj-Napoca, 2008, p. 1-38 i p. 297-311. De asemenea, se vor mai citi art. 1 alin. (1), art. 4-5, art. 58-59, art. 70-73, art. 551 i art. 1164 Noul C. civ. Aceste texte se vor lectura, deoarece au leg tura cu tema ce urmeaz s fie abordat .