Sunteți pe pagina 1din 1

Con inut (descriptori)

1. Introducere. Studiul dreptului penal i diviziunile sale. Parte general i parte special n dreptul penal. Studiul pr ii speciale. Importan . Structur. Finalitatea studiului. Studiul unei infrac iuni. Concept. Con inut. No iunea i importan a calificrii. Probleme privind perfec ionarea pr ii speciale a dreptului penal. 2. Crime i delicte contra persoanei. Aspecte generale. Concepte i caracterizare. Sistematizarea incriminrilor. Importan a incriminrilor. Obiectul juridic generic i obiectul juridic special. Obiectul material. Structura juridic a infrac iunilor. Infrac iunile n special. 3. Crime i delicte contra patrimoniului. Aspecte generale. Importan a ocrotirii patrimoniului. No iunea de patrimoniu i modalit ile ocrotirii acestuia pe planul dreptului penal. Referiri la reglementrile din dreptul civil cu privire special asupra modului n care ele se regsesc n dreptul penal. Sistemul incriminrilor. Structura infrac iunilor. Infrac iunile n special. 4. Crime i delicte contra securit ii na ionale. Aspecte generale. Concepte i caracterizare. Obiectul juridic. Valoarea concret ocrotit de legea penal. Subiec iii infrac iunii. Situa ia premis. Latura obiectiv. Latura subiectiv. Particularit i ale regimului sanc ionator. Aspecte criminologice. Analiza con inutului infrac iunilor contra statului. 5. Crime i delicte de terorism. Aspecte generale. Concepte i caracterizare. Obiectul juridic. Valoarea concret ocrotit de legea penal. Subiec ii infrac iunii. Latura obiectiv. Latura subiectiv. Particularit i ale regimului sanc ionator. Aspecte criminologice. Analiza crimelor i delictelor de terorism. 6. Delicte contra exercitrii drepturilor politice i cet eneti. Aspecte generale. Concepte i caracterizare. Obiectul juridic. Valoarea concret ocrotit de legea penal. Obiectul juridic. Subiec ii infrac iunii. Analiza con inutului infrac iunilor contra exercitrii drepturilor politice i cet eneti. 7. Crime i delicte contra intereselor publice. Aspecte generale. Concepte i caracterizare. Obiectul juridic. Valoarea concret ocrotit de legea penal. Subiec ii infrac iunii. Situa ia premis. Latura obiectiv. Latura subiectiv. Analiza con inutului infrac iunilor contra nfptuirii justi iei.

S-ar putea să vă placă și