Universitatea Alexandru Ioan Cuza , Ia i Facultatea de Geografie i Geologie Departamentul de Geografie

Riscuri i hazarde naturale i antropice

Accidentul de la Cernobîl

Piticari Alexandru-Toader Planificare Teritoriala 1331

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Localizare ‡ Accidentul de la Cernobîl a fost un dezastru nuclear care s-a produs la data de 26 Aprilie 1986 la ora1:23 (ora Moscovei) la Centrala Nucleara de la Cernobîl în Ucraina lâng ora ul Pripyat .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Centrala Nuclear de la Cernobîl ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Localizat la 18 Km in nord de ora ul Cernobîl Format din 4 reactoare Construc ia centralei a inceput in anul 1970 Reactorul 4 a fost terminat in 1983 Producea 10% din energia Ucrainei Cand s-a produs accidentul reactoarele 5 i 6 erau in construc ie. .

.reaktor bolshoy moshchnosti kanalniy ‡ RBMK a fost proiectat in anul 1950 ‡ Reactor cu moderator de grafit ‡ Reactorul folose te apa ca agent de r cire ‡ In acest tip de reactor neutroni de uraniu -235 sunt Incetini i de grafit pentru a se men ine o reac ie în lan .Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Tipul de reactor (RBMK) ‡ RMBK provine din limba rusa.

‡ Muncitori au continuat testarea. i pentru a controla cre terea excesiv de xenon-135 barele de control au fost scoase ‡ Experimentul înseamn inchiderea pompelor de r cire.Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Cauze ‡ Reactorul 4 era supus unor teste pentru a verifica reac ia în cazul pierderii energiei de rezerv ‡ Energia a scazut prea mult permi ând cre terea concentra iei de xenon-135. . ce a dus la încalzirea foarte rapid a lichidului de r cire.

au inceput s se deformeze ducând la blocarea lor. Reac ia nu mai putea fi oprit . ‡ Barele s-au topit i presiunea aburului a dus la o explozie. urmând un incendiu din cauza grafitului.Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice ‡ Goluri de abur s-au format în conductele de r cire ducând la cre terea temperaturii. In timp ce acestea erau introduse. ‡ S-a ordonat introducerea barelor de contol. ‡ 13%-30% din materialul radioactiv a fost eliberat datorit faptului c inveli ul protector nu a fost construit corespunz tor din dorin a de a economisi bani .

Treptat. Procedurile de realizare a acestui test ar fi necesitat reducerea capacit ii reactorului la 30%.Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Desf urarea evenimentelor ‡ 25 aprilie 1986: 1:00 am . Reactorul r mâne setat la 50% din capacitatea sa pentru o perioada de alte 9 ore.Reactorul func ioneaz la capacitate complet . 1:05 pm. 2 este oprit . timp în care calculatoarele i sistemele de siguran sunt închise. reactorul functioneaz la 50% din capacitatea sa. 2:00 pm. preg tindu-se pentru test. . autorit ile sovietice nu au aprobat acest lucru. La 12 ore dupa ini ierea opera iunii de reducere a nivelului de energie. operatorii încep s reduca nivelul energiei. iar turbina nr.

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice ‡ 26 aprilie 1986 12:28 am. Momentul dezastrului Reactorul atinge de 120 de ori capacitatea maxim .Neresetarea unui aparat. iar presiunea aburului produs în exces arunc în aer scutul protector de pe acoperi ul reactorului. cu exep ia a 6 dintre ele. a determinat sc derea nivelului de producere a energiei de la 30% la 1% 1:00-1:20 am. Operatorii consider c au atins condi ii de maxima stabilitate i decid s înceap testul. 1:22 am. 1:23 am. testul va fi anulat. reactorul devine instabil. Echipa de la Cernobîl prime te aprobarea pentru a relua procedurile de reducere a capacit ii reactorului. Tot combustibilul radioactiv se dezintegreaz . . Operatorul reu e te s aduc reactorul pâna la 7%. îndep rtând toate tijele de control. daca reactorul se inchide. temandu-se c . Testul incepe. Este inchis i turbina care mai r mase în func iune. Un operator blocheaza sistemul de închidere automat a reactorului. 1:23:44 am.

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Simularea Accidentului de la Cernobîl .

dar URSS a negat totul.Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Impactul imediat ‡ 203 oameni. muncitori i pompieri. pe direc ia NV. ‡ Cei din peninsula Scandinav au detectat radia iile . ‡ Vântul dinspre Marea Neagra. au fost interna i imediat. Dintre acestia 31 au murit la scurt timp. a purtat radia ii de-a lungul mai multor km. .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice 400 milioane de oameni din 20 de t ri au fost expuse radia iei .

au fost afecta i .Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Impactul asupra Belarusului ‡ 70% din totalul radia iilor a c zut asupra Belarusului ‡ 20% din suprafa a Belarusului a fost evacuat ‡ 130000 de belaru i au fost evacua i i 2.5 mil.

Accidentul de la Cernobal Riscuri i hazarde naturale i antropice Evacuarea Oameni evacuati: ‡ 2-3 Mai ( la o saptamana) .45000 de oameni pe o arie de 10 km ‡ 4 Mai .116000 de oameni pe o arie de 30 de km ‡ 50000 de oameni evacuati din Pripyat la 2 zile dupa accident .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Efectele radia iei ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Cancer de tiroida Leucemie Deforma ii la na tere Sindromul Doun Imb trânirea celulelor Cancer de tiroida Galben: Adul i Albastru: Adolescen i Ro u: Copii .

time.htm ‡ http://www.com/images/chernobyl/chernobyl_ reactor.com/potassium-iodide.com/time/daily/chernobyl/860512.com/aboutchernobyl/default.asp ‡ http://www.cover.jpg ‡ http://www.org/english/ .Bibliografie ‡ http://www.undp.ki4u.chernobylinternational.ukrainianweb.ht m ‡ http://chernobyl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful