Universitatea Alexandru Ioan Cuza , Ia i Facultatea de Geografie i Geologie Departamentul de Geografie

Riscuri i hazarde naturale i antropice

Accidentul de la Cernobîl

Piticari Alexandru-Toader Planificare Teritoriala 1331

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Localizare ‡ Accidentul de la Cernobîl a fost un dezastru nuclear care s-a produs la data de 26 Aprilie 1986 la ora1:23 (ora Moscovei) la Centrala Nucleara de la Cernobîl în Ucraina lâng ora ul Pripyat .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Centrala Nuclear de la Cernobîl ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Localizat la 18 Km in nord de ora ul Cernobîl Format din 4 reactoare Construc ia centralei a inceput in anul 1970 Reactorul 4 a fost terminat in 1983 Producea 10% din energia Ucrainei Cand s-a produs accidentul reactoarele 5 i 6 erau in construc ie. .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Tipul de reactor (RBMK) ‡ RMBK provine din limba rusa.reaktor bolshoy moshchnosti kanalniy ‡ RBMK a fost proiectat in anul 1950 ‡ Reactor cu moderator de grafit ‡ Reactorul folose te apa ca agent de r cire ‡ In acest tip de reactor neutroni de uraniu -235 sunt Incetini i de grafit pentru a se men ine o reac ie în lan . .

. i pentru a controla cre terea excesiv de xenon-135 barele de control au fost scoase ‡ Experimentul înseamn inchiderea pompelor de r cire. ce a dus la încalzirea foarte rapid a lichidului de r cire.Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Cauze ‡ Reactorul 4 era supus unor teste pentru a verifica reac ia în cazul pierderii energiei de rezerv ‡ Energia a scazut prea mult permi ând cre terea concentra iei de xenon-135. ‡ Muncitori au continuat testarea.

‡ S-a ordonat introducerea barelor de contol. ‡ Barele s-au topit i presiunea aburului a dus la o explozie. ‡ 13%-30% din materialul radioactiv a fost eliberat datorit faptului c inveli ul protector nu a fost construit corespunz tor din dorin a de a economisi bani . Reac ia nu mai putea fi oprit . In timp ce acestea erau introduse.au inceput s se deformeze ducând la blocarea lor.Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice ‡ Goluri de abur s-au format în conductele de r cire ducând la cre terea temperaturii. urmând un incendiu din cauza grafitului.

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Desf urarea evenimentelor ‡ 25 aprilie 1986: 1:00 am . timp în care calculatoarele i sistemele de siguran sunt închise.Reactorul func ioneaz la capacitate complet . 1:05 pm. 2 este oprit . operatorii încep s reduca nivelul energiei. autorit ile sovietice nu au aprobat acest lucru. Treptat. reactorul functioneaz la 50% din capacitatea sa. iar turbina nr. Reactorul r mâne setat la 50% din capacitatea sa pentru o perioada de alte 9 ore. . preg tindu-se pentru test. La 12 ore dupa ini ierea opera iunii de reducere a nivelului de energie. 2:00 pm. Procedurile de realizare a acestui test ar fi necesitat reducerea capacit ii reactorului la 30%.

Operatorii consider c au atins condi ii de maxima stabilitate i decid s înceap testul. Testul incepe. 1:22 am. testul va fi anulat. temandu-se c . cu exep ia a 6 dintre ele. .Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice ‡ 26 aprilie 1986 12:28 am. Tot combustibilul radioactiv se dezintegreaz . Momentul dezastrului Reactorul atinge de 120 de ori capacitatea maxim . reactorul devine instabil. Operatorul reu e te s aduc reactorul pâna la 7%. Un operator blocheaza sistemul de închidere automat a reactorului. iar presiunea aburului produs în exces arunc în aer scutul protector de pe acoperi ul reactorului. Este inchis i turbina care mai r mase în func iune. daca reactorul se inchide. Echipa de la Cernobîl prime te aprobarea pentru a relua procedurile de reducere a capacit ii reactorului. a determinat sc derea nivelului de producere a energiei de la 30% la 1% 1:00-1:20 am. 1:23 am. 1:23:44 am. îndep rtând toate tijele de control.Neresetarea unui aparat.

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Simularea Accidentului de la Cernobîl .

au fost interna i imediat. dar URSS a negat totul.Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Impactul imediat ‡ 203 oameni. a purtat radia ii de-a lungul mai multor km. Dintre acestia 31 au murit la scurt timp. pe direc ia NV. ‡ Vântul dinspre Marea Neagra. ‡ Cei din peninsula Scandinav au detectat radia iile . muncitori i pompieri. .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice 400 milioane de oameni din 20 de t ri au fost expuse radia iei .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Impactul asupra Belarusului ‡ 70% din totalul radia iilor a c zut asupra Belarusului ‡ 20% din suprafa a Belarusului a fost evacuat ‡ 130000 de belaru i au fost evacua i i 2.5 mil. au fost afecta i .

Accidentul de la Cernobal Riscuri i hazarde naturale i antropice Evacuarea Oameni evacuati: ‡ 2-3 Mai ( la o saptamana) .116000 de oameni pe o arie de 30 de km ‡ 50000 de oameni evacuati din Pripyat la 2 zile dupa accident .45000 de oameni pe o arie de 10 km ‡ 4 Mai .

Accidentul de la Cernobîl Riscuri i hazarde naturale i antropice Efectele radia iei ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Cancer de tiroida Leucemie Deforma ii la na tere Sindromul Doun Imb trânirea celulelor Cancer de tiroida Galben: Adul i Albastru: Adolescen i Ro u: Copii .

time.htm ‡ http://www.com/images/chernobyl/chernobyl_ reactor.chernobylinternational.cover.com/potassium-iodide.com/aboutchernobyl/default.jpg ‡ http://www.Bibliografie ‡ http://www.ht m ‡ http://chernobyl.ukrainianweb.asp ‡ http://www.org/english/ .ki4u.com/time/daily/chernobyl/860512.undp.