Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naionalitate(-ti) Data naterii Sex Dafinoiu Ion Soseaua Barnova, nr. 84, Iasi, jud. Iasi Fix: 0232 214451 0232 210660 dafinoiu@uaic.ro
n

Mobil:

0723695916

Romn 19.10.52 M

Functia / rolul in Expert coal doctoral proiect Experiena profesional


Perioada 1976 - 1990 psiholog- Spitalul clinicDr.C.Davila Bucuresti 1990 1995 lector 1995 - 2003 conferentiar 2003 - prezent, profesor

Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iai, cod potal 700.506, www.uaic.ro Instituie de nvmnt superior

Educaie i formare
Perioada Calificarea / diploma obinut Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare 1972-1976 Licenta in psihologie Psihologie, sociologie Evaluare psihologica si psihoterapie, competente didactice si de cercetare Universitatea Al.I.Cuza Iasi, Facultatea de Filosofie

Nivelul n clasificarea ISCED5 naional sau internaional Perioada Calificarea / diploma obinut 1990 -1994 Doctor in psihologie ( cu lucrarea Rolul expectantelor in evolutia comportamentului sugerat)

Pagina / - Curriculum vitae al Ion Dafinoiu

Data

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, 2003 20060628

Semnatura

Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare

Competente de cercetare si didactice( dreptul de a preda lin cadrul programelor de studii aprofundate si de master),dreptul de concura pentru titlul de profesor si conducator de doctorat. Universitatea Al.I.Cuza Iasi

Nivelul n clasificarea ISCED6 naional sau internaional

Aptitudini i competene personale

Psihoterapeut si psiholog clinician acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania Profesor invitat in mai multe universitati din Romania si Comunitatea Europeana Membru in comitetele de redactie ale unor reviste de specialitate din Romania Expert CNCSIS Presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza Clinica, Relaxare si Terapie Ericksoniana

Limba matern Limba(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare


Nivel european (*)

Romna

nelegere
Ascultare Citire

Vorbire
Participare la conversaie Discurs oral

Scriere
Exprimare scris

Limba franceza Limba engleza

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator C C1 experimenta C2 experimenta C1 experimenta C1 experimenta experimenta 1 t t t t t B2 Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator B Utilizator C2 experimenta B2 B2 independent independent independent 2 independent t

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i abiliti sociale

Capacitatea de a lucra in echipa dovedita prin participarea la multe echipe de cercetare in calitate de membru sau director, capacitate de relationare, comunicare, capacitae empatica ( dovedite in activitatea didactica si in calitate de psihoterapeut) Decan al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Director al Scolii doctorale Presedinte al Comisiei de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul C.N.A.T.D.C.U.

Competene i aptitudini organizatorice

MS Office:, prelucrare text (Word, Acrobat Reader); prelucrare imagini Competene i aptitudini de utilizare a (Adobe Photoshop); calculatorului prelucrare statistic (Excel); prezentri grafice (Power Point). Internet

Competene i aptitudini artistice Alte competene i aptitudini


Pagina / - Curriculum vitae al Ion Dafinoiu

Studii de vioara in timpul liceului

Data

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, 2003 20060628

Semnatura

Permis(e) de conducere

Carnet de conducere auto, categoria B

Anexe Am anexat copii conform cu originalul: ordin numire conductor de

doctorat, diplom de doctor, diplom de licen, diploma de bacalaureat, lista publicaiilor

Pagina / - Curriculum vitae al Ion Dafinoiu

Data

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, 2003 20060628

Semnatura