Sunteți pe pagina 1din 10

1.

FUNDAMENTELE TEHNOLOGIEI SI MERCEOLOGIEI


Tehnologia reprezinta ansamblul de procese, metode, procedee, reguli si conditii tehnice aplicate in scopul obtinerii sau transformarii unui produs. Conform ONU, tehnologia consta in aplicarea corecta a cunostiintelor stiintifice si tehnice in conceptia, dezvoltarea si fabricarea unui produs. Obiectul de studiu al tehnologiei il constituie procesele, care stau la baza fabricarii produselor si instalatiile aferente. Rolul tehnologiei este acela de a crea produse. Merceologia, conform DEX, este definita ca o disciplina care studiaza proprietatiile fizice si chimice ale marfurilor in vederea stabilirii calitatilor lor si a conditiilor de pastrare, se ocupa de asemenea de problemele vanzarii si achizitionarii marfurilor. Conform dictionarului de merceologie, merceologia cuprinde ansamblul conceptelor, metodelor, tehnicilor de analiza si apreciere a calitatii si finalitatii produselor si de adaptare si reproiectare a acestora, in vederea unei satisfaceri eficiente, cu sisteme noi si cuprinzatoare de produse. Conceptul de baza in merceologie il constituie marfa, produs al muncii, destinat schimbului si care satisface o nevoie a omului. Merceologia are ca obiect de studiu proprietatiile marfurilor, studierea acestora din punct de vedere tehnic, economic si social. Conexiunea cu stiintele economice: Pornind de la marfa, ca obiect de studiu, sfera de interes a stiintelor economice se extinde catre tehnologie prin intermediul cunostiintelor coloborate din domeniile merceologiei, marketingului, organizarii muncii si productiei, managementului, contabilitatii etc. Productia. Activitatea de productie consta in parcurgerea mai multor etape: proiectarea, omologarea, standardizarea, fabricatia, depozitarea. Proiectarea presupune cercetarea produselor existente; cunoasterea realizarilor stiintifice si tehnice din domeniu; elaborarea unor proiecte tehnice privind caracteristicile produsului, a mijloacelor de executie; gasirea solutiilor tehnice pentru a usura prelucrarea si a mari eficienta tehnico economica etc. Omologarea presupune confirmarea calitatii produsului si aprobarea fabricarii lui. Standardizarea: dupa proiectarea si omologare se alcatuiescspecificatiile tehnice privind calitatea produselor, procesele si procedeele de fabricatie, utilajele si echipamentele, conditii de depozitare, metode de ambalare si marcare, metodologia de analiza si control etc. Fabricatia reprezinta procesul tehnologic de producere a marfurilor. In timpul procesului de productie asigurarea calitatii si cresterea eficentei tehnico-economice se realzieaza prin control, motivarea personalului. Depozitarea presupune pastrarea produselor intr-un depozit pana la vanzarea si livrarea lor. Inventica presupune studiul procesului de inventie. Inventia reprezinta crearea unui produs nou, ceva ce nu a mai fost realizat pana in momentul respectiv. Brevetul de inventie este un titlu de protectie care confera titularului dreptul exclusiv de exploatare a obiectului inventiei si dreptul de a interzice tertilor sa exploateze obiectul inventiei.

2. PROCESE TEHNOLOGICE
Procesul tehnologic reprezinta ansamblul ordonat de operatii prin care se fabrica sau se transforma un produs. Clasifiarea procesului tehnologic: 1. Dupa scopul urmarit: - Procese tehnologice de baza (valorificarea resurselor) - Procese tehnologice auxiliare (alimentarea de utilitati: apa, energie..) - Procese tehnologice de servire (operatii de intretinere si reparare ale utilajelor operationale de transport, depozitare , control, etc) 2. Dupa modul de desfasurare al operatiilor in timp: - Continuu (fara intrerupere) - Discontinuu (in sorje) 3. Dupa natura si tipul utilajelor si instalatiilor: - Manuale (este realizat de om) - Mecanizate (este prelucrat de masini si utilaje conduse de om) - Automatizate (este prelucrat de instalatiile de automatizare, automatizarea putand fi partiala,completa sau complexa) - Robotizate (inlocuitori ai omului) 4. Din punct de vedere al flexibilitatii: - Procese tehnologice cu flexibilitate naturala ( sunt incluse procesele manuale) - Procese tehnologice rigide (sunt utilizate instalatii mecanizate sau automatizate) - Procese tehnologice cu flexibilitate artificiala (utilizarea robotilor) Materialele implicate intr-un proces tehnologic: - Materiile prime: sunt produse obtinute prin valorificarea unor resurse naturale, supuse unor transformari, in vederea obtinerii altor produse. - Pot fi materii prime de baza sau auxiliare. Bunurile materiale care rezulta in urma defasurarii procesului tehnologic, in functie de stadiul de prelucrare, pot fi considerate produse intermediare sau produse finite. - Produsele intermediare: transformari partiale ale materiilor prime - Produsele finite: - au valoare de utilizare stabila - sunt obtinute in etapa finala a proceselor tehnologice. Produsele care rezulta in urma desfasurarii procesului tehnologic: - Produse principale (produsele finale) Produse secundare (coproduse, subproduse, deseuri, reziduri) Operatia tehnologica este o etapa distincta al unui proces tehnologic prin care se realizeaza o anumita transformare. Faza de fabricatie reprezinta durata necesara efectuarii unui proces tehnologic, pornind de la materii prime pana la obtinerea proceselor finalizate. Utilajele reprezinta ansamblul masinilor, aparatelor, instrumentelor necesare pentru desfasurarea unei lucrari intr-o unitate industriala. Instalatiile reprezinta ansamblul utilajelor necesare desfasurarii unei operatii, unei faze tehnologice sau unui proces. Procedeele tehnologice reprezinta modalitatile concrete de efectuare a operatiilor tehnologice cu ajutorul utilajelor si instalatiilor necesare.

3. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Sunt marimi scalare, care caracterizeaza o substanta, un dispozitiv, un sistem tehnic, o operatie tehnologica, o faza sau un proces tehnologic atat din punct de vedere tehnic, cat si economic. Indicatorii tehnico-economici pot fi: - Indicatori de consum - Indicatori de utilizare - Indicatori de mecanizare/automatizare - Indicatori de calitate 1. Indicatorii de consum reflecta cantitatile de materiale necesare sau folosite intr-o operatie tehnologica, intr-o faza de fabricate sau intr-un proces tehnologic pentru obtinerea produselor finite. Ei permit exprimarea cantitativa a materialelor si produselor care se regasesc la un moment dat intr-un flux tehnologic, tinand cont si de gradul lor de utilizare in timpul prelucrarii tehnologice. Din punct de vedere economic acesti indicatori se folosesc pentru a stabili cheltuielile materiale care se regasesc in costurile de productie. In categoria indicatorilor de consum sunt inclusi: - Consumul specific ( ) - Randamentul (n) . exprima cantitatea de materie prima, material sau de utilitati necesara, folosita intr-un proces tehnologic pentru obtinerea unei unitati de produs finit. - cantitatea de materie prima/material, utilit. Folosita intr-un proces tehnologic cantitatea de produs finit obtinuta poate fi: ) - Teoretic < - Programat ( ) - Real Randamentul (n) in produs reprezinta raportul procentual intre cantitatea reala de produs finit obtinua (Pr) si cantitatea teoretica posibila (Pt) Mt materia teoretic necesara Mr materia efectiv consumata 2. Indicatorii de utilizare caracterizeaza eficienta unui aparat, utilzaj, instalatie intr-un anumit interval de timp. Din punct de vedere economic acesti indicatori se folosesc pentru a calcula cheltuielile referitoare la constructia si montajul utilajelor, pentru a stabili costurile de investitie pentru un proces tehnologic si cotele de amortizare (ale utilajelor) din costul unitar al produselor. Indicatorii de utilizare sunt impartiti in doua categorii: - Indicatori de utilizare intensiva: capacitatea de productie, productia specifica, productia orara; - Indicatori de utilizare extensiva. ) sau de Capacitatea de productie (Cp) reprezinta. Cantitatea maxima de produs rezultat ( ) prelucrata intr-un aparat, utilaj, instalatie intr-un anumit interval de timp (t). materie prima (

Productia specifica (Psp) reprezinta capacitatea de productie raportata la unitatea dimensionala a unui utilaj. Psp este calculata ca fiind productia realizara (Preal) intr-o unitate de timp (tef)in functie de dimensiunea caracteristica a utilajului (Ki)

Productia orara (randamentul utilajului) (Ph) Pa productia anuala Nu nr. de utilaje Ph= Td timp disponibil Indicatorii de utilizare extensiva (Iue) se refera la timpul de folosire a utiljaului (tact) in raport cu timpul calendaristic disponibil (tcalend)

3. Indicatorii de mecanizare/automatizare reflecta nivelul tehnic al procesului tehnologic, in relatie cu eficienta economica. Gradul de mecanizare reprezinta raportul procentual intre volumul lucrarilor executate mecanic si volumul total al lucrarilor executate. 4. Indicatorii de calitate permit caracterizarea calitativa a produselor, in relatie cu gradul de satisfacere a necesitatilor. Acestia sunt prevazuti in fise tehnologice, standarde de produse. Ei evalueaza calitatea produselor si proceselor. Cu ajutorul calimetriei se stabilesc costurile calitatii.

4.CALITATEA
Calitatea reprezinta ansamblul de caracteristici a unui produs care ii confera aptitudinea de a satisface nevoi. Potrivit orientarii transcendente, calitatea este perceputa de fiecare individ in mod subiectiv. Orientarea spre produs considera calitatea drept o marime ce poate fi masurata cu exactitate. Potrivit acestei orientari, unei calitati ridicate ii corespund costuri mai mari. Orientarea spre procesul de productie evidentiaza faptul ca orice abatere de la cerintele specificate echivaleaza cu o diminuare a calitatii. Orientarea spre costuri un produs este considerat de calitate daca ofera anumite perfomante la un nivel acceptabil al pretului. Orientarea spre utilizator echivaleaza cu un studiu aprofundat al pietei pentru a afla cerintele acestuia fata de calitatea produsului, reflectata ulterior in standarde. CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE PRODUSELOR: - Caracteristici tehnice - Caracteristici psihosenzoriale - Caracteristici functionale - Caracteristici economice - Caracteristici sociale

1. Caracteristici tehnice: a) Proprietati fizice generale: - Proprietati de masa: masa, densitatea - Proprietati dimensionale: lungimea, latimea, suprafata - Proprietati structurale: porozitatea, compactitatea, copilaritatea, higroscopicitatea, permeabilitatea, impermedsilitatea. - Starea de agregare: gazoasa, lichida, solida, mixta, vascoasa b) Proprietati fizice speciale: - Proprietati mecanice: rezistenta la tractiune, compresiune, uzura, duritate - Proprietati optice: culoarea, transparenta, luciul, indice de refractie - Proprietati termice: caldura, dilatarea termica, conductibilitatea, termoizolarea, capacitatea calorica. c) Proprietati chimice: - Compozitia chimica a marfii - Stabilitatea fata de actiunea unor agenti chimici. 2. Caracteristicile functionale: - Fiabilitatea: aptitudinea unui produs de a-si indeplini o functie in anumite conditii si de-a lungul unei durate de timp prestabilite - Mentenabilitatea: probabilitatea ca un produs defect sa fie reparat si repus in stare de functionare intr-un interval de timp dat. - Durabilitatea: capacitatea marfurilor de a-si mentine insusirile specifice la valorile initiale, o perioada cat mai indelungata de timp, in conditii normale de utilizare. - Durata medie de utilizare - Comoditate in utilizare etc. 3. Caracteristicile psihosenzoriale: forma, culoare, linie, stil, ornament, desen, gust, miros , consistenta, tuseu etc. Acestea influenteaza in mod hotarator comportamentul de achizitie si consum al indivizilor. 4. Caracteristicile economice: costuri, preturi, cheltuieli cu prepararea, intretinerea, reparatia etc. Calitatea este optima daca marfa isi indeplineste eficient serviciul specificat, in conditii de cost minim. 5. Caracteristici sociale: - Caracteristici ergonomice (reflecta raportul om-marfa) - Caracteristici ecologice (reflecta raportul om-marfa-mediul inconjurator) CARACTERISTICI DE CALITATE ALE SERVICIILOR: Intangibilitate Fiabilitate Competenta Credibilitate Protectie Acces Comunicare Intelegerea clientului

Factorii care actioneaza in sfera circulatiei: Activitatea de contractare si control a marfurilor. Operatiile de ambalare, manipulare, depozitare si transport. Modul de prezentare a marfurilor. Factorii care actioneaza in sfera productiei: Activitatea de conceptie-proiectare Gradul de pregatire si documentare a fortei de munca Calitatea materialelor utilizate Consumul de energie Tehnologia utilizata Controlul si asigurarea calitatii.

DECLARATIA DE CONFORMITATE: reprezinta declaratia unui furnizor care afirma pe propria raspundere ca un produs, proces sau serviciu este in conformitate cu un standard sau cu un alt document normativ. Poate fi sub forma unui document, a unei etichete sau alta forma echivalenta. Poate fi tiparita sau aplicata pe un catalog, factura. Cuprinde: - Numele si adresa furnizorului care a emis declaratia - Identificarea produsului (denumire, tip) - Standardele sau alte documente normative - Informatii suplimentare - Data emiterii CERTIFICAT DE CALITATE: este un document emis de catre unitatea producatoare prin care atesta calitatea care a stat la baza fabricatiei unui produs potrivit standardelor legale. TERMEN DE GARANTIE: limita de timp, ce curge de la data dobandirii produsului sau serviciului, pana la care producatorul sau prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului ori serviciului achizitionat, pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorului. TERMEN DE VALABILITATE: limita de timp stabilita de producator, pana la care un produs perisabil sau un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului, isi pastreaza caracteristicile specifice, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si pastrare. DATA DURABILITATII MINIMALE: data, stabilita de producator, pana la care un produs alimentar isi pastreaza caracteristicile specifice in conditii de depozitare corespunzatoare. Produsele pentru care se stabileste data durabilitatii minimale nu trebuie sa fie periculoase dupa aceasta data.

IPOSTAZELE CALITATII 1. Pentru activitatea economica: - Calitatea proiectata (Qpr) - Calitatea omologata (Qom) - Calitatea prescrisa (Qps) - Calitatea contractata (Qct) - Calitatea livrata (Ql) - Calitatea reala (Qr) Calitatea (Qpr) reprezinta totalitatea caracteristicilor de calitate si valorile acestora selectionate in faza proiectarii produsului. Aceasta ipostaza are o mare importanta in realizarea unui produs de calitate. Calitatea omologata (Qom) reprezinta ansamblul caracteristicilor de calitate si valorile acestora acceptate prin omologare. Are un caracter etalon si este utilizata pentru caracterizarea seriei zero Calitatea prescrisa (Qps) reprezinta ansamblul caracteristicilor de calitate si valorile acestorace se regasesc in standarde. Calitatea constractata (Qct reprezinta ansamblul caracteristicilor de calitate si valorile acestora care au un constituit obiectul unui contract de livrare. Calitatea livrata (Ql) reprezinta nivelul calitatii produselor din lot in momentul livrarii. Aceasta calitate se regaseste in documentele calitatii (buletin de analiza, certificat de calitate, declaratie de conformitate etc.) Calitatea reala (Qr) a unui produs sau a unui lot de produse repr. Totalitatea caracteristicilor de calitate si valorile acestora constatate dupa livrare (la beneficiar) prin analize de laborator. 2. Vizeaza punctul de vedere al furnizorului si al beneficiarului: - Calitatea fabricatiei (calitatea tehnica) - Calitatea comerciala Calitatea fabricatiei (tehnica) desemneaza gradul de conformitate al produsului fata de standardele si regulamentele in vigoare. Aceasta ipostaza exprima punctul de vedere al furnizorului (producat). Calitatea comerciala exprima nivelul caracteristicilor psihosenzoriale, varietatea gamei sortimentale, marimea termenului de garantie, modul de prezentare si ambalare, activitatea de servire etc. Reprezinta punctul de vedere al consumatorului (beneficiarul) 3. In cazul produselor alimentare: - Calitatea igienica - Calitatea nutritiva si dietetica - Calitatea organoleptica - Calitatea de utilizare 4. Ca urmare a factorilor ce actioneaza in sfera productiei si circulatiei: - Calitatea dinamica - Calitatea statica Calitatea dinamica exprima evolutia in timp a calitatii produselor. Calitatea statica reprezinta calitatea reala a lotului la un moment dat

5.MANAGEMENTUL CALITATII
ASIGURAREA CALITATII este parte a managementului calitatii, concentrata pe furnizarea incredirii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite. Sistemul de asigurare a calitatii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, proceduri, procese si resurse pentru implementarea managementului calitatii. Obiectivele sistemului de asigurare a calitatii vizeaza: - Realizarea si mentinerea calitatii efective a produselor/serviciilor - Satisfacerea nevoilor clientilor - Asigurarea clientului ca va fi realizata calitatea propusa pentru produsul livrat/ serviciul prestat. - Crearea increderii propriei conduceri a organizatiei ca va fi mentinuta si chiar imbunatatita calitatea propusa in timp util. CONCEPTE: - Controlul calitatii totale( Total Quality control TQC) - Company Wide Quality Control - CWQC - Managementul total al calitatii (Total Quality Manag TQM) TQC reprezinta un sistem efectiv pentru integrarea eforturilor in toate compartimentele intreprinderii privind realizarea, mentinerea si imbunatatirea calitatii in scopul satisfacerii totale a clientului, in conditii de eficienta. CWQC: asigurarea calitatii, tinerea sub control a calitatii, a costurilor , cantitatilor si termenelor de livrare. TQM: asigura satisfacerea continua a cerintelor clientilor in conditiile unor costuri minime cu implicarea intregului personal din domeniul calitatii. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII (SMC) SMC reprezinta sistemul de management prin care se orienteaza si controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea: Principii: - Orientarea spre client - Leadership - Implicarea personalului - Imbunatatirea continua - Asigurarea calitatii - Argumentarea cu date pentru fundamentarea deciziilor Documentatia SMC trebuie sa includa: Politica si obiectivele organizatiei in domeniul calitatii Un manual al calitatii Procedurile documentate cerute de standardul respectiv Documente necesare organizatiei pentru a asigura planificarea,desfasurarea si tinerea sub control a eficacitatii proceselor sale. Inregistrarile cerute de standard.

6.STANDARDIZAREA. STANDARDE
Standardizarea are drept obiectiv elaborarea si implementarea unor documente de referinta (standarde) ce cuprind solutii ale unor probleme tehnice si comerciale referitoare la produse si servicii, care au un caracter repetitiv in relatiile dintre partenerii economici, stiintifici si tehnici. Standardul este un document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut care furnizeaza pentru utilizari comune si repetate reguli, linii directoare sau caracteristici referitoare la activitatile sau rezultatele lor garantand un nivel optim pentru comunitate in ansamblul sau. Caracteristicile standardului: - Este elaborat de un organism recunoscut (national, regional, international) - Are un caracter facultativ - Este destinat unei aplicari comune si repetate - Este un instrument care asigura un nivel optim de ordine in mediul afacerii Clasificare: 1. Dupa continut standardele pot fi: De baza (generale): unitatii de masura, simbolizari, codificari De terminologie: de termeni, definitii, note explicative, exemple De incercare: metode de incercare De procese: conditiile pe care trebuie sa le indeplneasca un proces Pentru servicii: cond. Pe care trebuie sa le indeplneasca un serviciu De interfata: conditiile referitoare la compatibilitatea produselor De date: caracteristici ce descriu un produs, proces , serviciu 2. Dupa nivelul de standardizare: standarde internationale standarde regionale standarde nationale standarde profesionale standarde de firma

7.CLASIFICAREA MARFURILOR. SORTIMENTULUI DE MARFURI


Marfa este un produs al muncii omenesti care satisface o nevoie sociala si care este destinat schimbului prin procesul de vanzare-cumparare, fiind rezultatul unei activitati economice, destinata satisfacerii trebuintelor altor persoane decat producatorii. Tipuri de clasificari ale marfurilor: - sistematice (ordonarea produselor pe categorii relativ omogene) - nesistematice (gruparea marfurilor in ordinea aparitiei lor) - combinate (ordonarea marfurilor folosind un nr. determinat de categorii omogene) Clasificarea stiintifica are la baza urm. criterii: - originea: produse vegetale, animale , minerale. - Gradul de prelucrare tehnologica: materii prime semifabricate, produse finite - Compozitia chimica: prod. cu preponderenta glucidica, lipidica,protidica, gustativa - Destinatia in consum: nutritive, gustative, mixte - Stabilitatea: produse usor alterabila, alterabile, greu alterabile - Modul de ambalare: vrac, semivra, preambalat

Sortimentul de marfuri este cunoscut si sub alti termeni ca: paleta sortimentala sau gama de produse. Gama de produse reprezinta o grupare de marfuri inrudite prin asemanarile dintre principalele caracteristici de calitate si prin destinatia in consum. Politica de produs a unei intreprinderi poate fi analizata luand in calcul: largimea, lungimea, profunzimea si omogenitatea gamei de produse. Largimea este data de numarul liniilor de produse O linie de produse reprezinta un grup omogen sub aspectul materiei prime, al tehnologiei de fabricatie. Lungimea gamei este dat de nr. total de produse din gama. Profunzimea gamei reprezinta nr. variantelor fiecarui produs al unei linii Omogenitatea gamei se refera la gradul de asociere a diferitelor linii de produse in functie de diferiti parametrii se refera la gradul de asociere a diferitelor linii de produse in functie de diferiti parametrii.

8. AMBALAREA. ETICHETAREA
Ambalarea este activitatea de proiectare si fabricare a unui material protector pentru un anumit produs. Ambalajul este un mijloc sau ansamblu de mijloace destinat sa cuprinda sau sa inveleasca un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protectie temporara in scopul mentinerii calitatii. Rolul si imporanta ambalajului se reflecta in functiile acestuia: - De conservare si protectie a produselor si acalitatii acestora. - De manipulare, transport, depozitare - De promovare a vanzarii marfurilor si de informare a consumatorilor - Sociala de protectie a mediului inconjurator, ecologic. Eticheta reprezinta orice material scris, imprimat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia. Etichetarea reprezinta orice cuvinte, marci, simboluri pozitionate pe ambalaj, eticheta sau banderola si care insoteste sau se refera la produs. Rolul etichetei: - Identificarea simpla si rapida a produselor sau marcilor - Ajuta la clasificarea produselor - Descrie produsul - Prezinta si promoveaza produsele pe piata Mesajul etichetei - Denumirea produsului - Principalele caracteristici de calitate - Cantitatea nomniala si abaterile admisibile - Elementele de indentificare a lotului - Data fabricatiei - Termen de garantie/valabilitate - Documente tehnico-normativ - Indicatii privind manipularea, conservarea si utilizarea produsului - Provenienta produsului.