Societati comerciale

Societatile comerciale sunt o categorie de persoane juridice, de aici toate principiile, reglementarile privind persoanele juridice in general. Pentru a defini si caracteriza societatile comerciale se pleaca de la premisa ca acestea sunt o categorie a persoanelor juridice. Definirea si caracterizarea societatilor comerciale sa se realizeze pe temeiul conceptelor si reglementarilor privind persoanele juridice in general. Prin societati comerciale intelegem structuri autonome inzestrate cu statutul de persoana juridica constituite in conditiile legii de alte persoane fizice sau juridice avand ca obiect savarsirea de fapte de comert in vederea obtinerii de profit. Clasificarea societatilor comerciale in forme de societati - fundamentarea si caracteristicile formelor de societati comerciale. Legea 31/90 specifica in articolul 2, alineatul 3: In Romania societatile comerciale se constituie de diferite persoane fizice sau persoane juridice in una din urmatoarele forme: a.Societati in nume colectiv ; b.Societati in comandita simpla; c.Societati pe actiuni; d.Societati in comandita pe actiuni; e.Societati cu raspundere limitata; Procedura de inmatriculare a unei societati cu raspundere limitata (S.R.L Procedura inmatricularii se deschide cu alegerea si rezervarea denumirii companiei. Denumirea aleasa trebuie inregistrata si rezervata la Registrul Comertului. Odata cunoscut numarul rezervarii, se poate trece la elaborarea actului constitutiv. Acest document care sta la baza societatii reglementeaza raporturile dintre asociati, stabileste obiectul de activitate al companiei, stabileste nivelul capitalului social al societatii. Tot prin actul constitutiv se stabileste sediul social al companiei precum si modul de solutionare al diferitelor situatii car ar putea interveni in viata firmei: modul de dizolvare, procedura convocarii adunarii generale a asociatilor Inmatricularea propriu zisa este operata de catre Registrul Comertului. Practic viitori asociati de companie sau reprezentantul acestora (avocat, mandatar cu procura speciala) - se vor prezenta la referentul Registrului Comertului cu actul constitutiv legalizat, cu dovada depunerii la CEC al capitalului social - al carui cuantum minim este de 2 milione lei si cu toata documentatia necesara in vederea inmatricularii societatiii. Daca toate aceste documente sunt in regula compania se va inmatricula in termen de 5-6 de zile. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.) Societatea cu raspundere limitata se dizolva prin:

excluderea. b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia. cauze precum: falimentul. cand. incapacitatea. numarul asociatilor s-a redus la unul singur duc tot la dizolvarea societatii. pentru motive temeinice. precum neintelegerile grave dintre asociati.a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. e) hotararea tribunalului. . De asemenea. care impiedica functionarea societatii. c) declararea nulitatii societatii. datorita acestor cauze. la cererea oricarui asociat. retragerea sau decesul unuia dintre asociati. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. d) hotararea Adunarii Generale.