Sunteți pe pagina 1din 3

Alchimia este tiin a transform rii lucrurilor n aur. n gndirea noastr aurul este simbol pentru spiritul pur.

Alchimie spiritual semnific transformarea fiin elor umane n aur i transformarea calit ilor noastre inferioare, precum frica, ignoran a, vr jm ia i ru inea, n cele mai pre ioase lucruri care exist : iubire, iluminare, fericire i mplinire. Ajungem s tr im n prezent i s ne bucur m tot mai mult de fiecare clip . Starea normal este de bine, de s n tate, de bog ie. Noi trebuie s ne n l m cu sufletul spre Dumnezeu pentru a o putea tr i. Solu ia alchimic a fost c utat foarte mult timp. Dar aurul poate fi cump rat i cu bani. n aceste condi ii alchimia spiritual este mult mai important pentru c un suflet frumos nu poate fi cump rat cu toate bog iile din lume. Adev rata alchimie este nl untrul nostru. Solu ia alchimic a fost c utat foarte mult timp. Maestrul este un agent catalizator. Cnd Iisus i ndeamn s lase mor ii s - i ngroape mor ii pe ucenicul care-I cerea voie s - i ngroape tat l i apoi s -L urmeze, ne arat c n starea normal via a trece pe lng noi ca i cum am fi adormi i, pentru c pentru con tiin a obi nuit trecutul este timpul real, iar prezentul este doar trecerea de la trecut la viitor, este doar o trecere momentan . Trecutul este real i la fel i viitorul, dar prezentul este ireal pentru con tiin a obi nuit . n medie oamenii sunt n prezent cca. 1,5%. Cnd ne trezim numai prezentul este real iar trecutul i viitorul devin amndou ireale. Gradul de trezire cre te mult nc de la prima edin i continu s creasc pe m sur ce naint m. Gradul de transformare al fiec rei persoane este n func ie de ct reu e te s se deschid cu sufletul. Alchimia spiritual are ca efect i alchimia corpului.

Opera Urciorul de aur , scris de E.T.A Hoffmann, a fost publicat n anul 1814, ntr-un secol definit din punct de vedere literar de apari ia romantismului. Scrierea se bazeaz pe un num r de surse, cele mai importante fiind basmele populare i alchimia (complex de doctrine filosofice, tiin ifice i metafizice, al c rui scop este transmutarea metalelor ordinare n aur i crearea unui panaceu, menit s vindece toate bolile i s prelungeasc via a). Titlul face referire la un obiect fantastic, magic, ce apare n textul basmului drept o punte de leg tur ntre realitatea uman , mediocr i t rmul fantastic ce ine de imagina ia poetic . Astfel,

urciorul de aur poate simboliza absolutul c tre care tinde poetul, n a c rei ipostaz se va afla i

personajul principal. . De asemenea, acesta este un element esen ial al pove tii ntruct doar n prezen a acestuia poate avea loc uniunea dintre Anselmus i Serpentina, prin care eroul se des vr e te spiritual. Ca simbol alchimic, urciorul poate reprezenta piatra filosofal , o substan mistic avnd

puterea de a vindeca toate bolile, de a prelungi via a ori de a transmuta metalele ordinare n aur. Cu alte cuvinte, titlul anticipeaz transform rile spirituale pe care le va suferi eroul, drumul s u ini iatic, sugernd totodat capacitatea creatorului, a poetului de a transpune realitatea, de a o metamorfoza n fantastic i de a accede astfel la un plan superior al existen ei. Roman de la Rose (Romanul trandafirului) este un poem medieval francez, apar innd literaturii de curte. Cei doi autori, Guillaume de Lorris i Jean de Meung, povestesc ntr-o form alegoric , n peste 20 000 de versuri, iubirea unui cavaler pentru domni a sa, simbolizat de un trandafir.

ns , pe lng alegoria erotic , poemul ascunde, prin simbolismul s u complex, n elesuri mult mai profunde. In cele ce urmeaz , ne vom referi la simbolismul alchimic din Roman de la Rose.
Simbolul trandafirului este unul din simbolurile fundamentale din alchimie, trandafirii albi sau ro ii simboliznd diferitele etape ale Marii Opere opera la negru, opera la alb i opera la ro u ( nigredo, albedo i rubedo). Scopul alchimiei opera la ro u este simbolizat prin acela i trandafir care reprezint idealul ndr gostitului n Roman de la Rose. C utarea trandafirului este dovada cea mai evident a sensului alchimic al Romanului trandafirului. Exist o asem nare uimitoare ntre episodul din Romanul Trandafirului n care tn rul se g se te n fa a unui pru i se ndr goste te de trandafirul din gr din i fragmentul urm tor din Cartea Figurilor Hieroglifice, scris de celebrul alchimist francez Nicolas Flamel: Pe a cincea fil era un frumos arbust de trandafir nflorit n mijlocul unei frumoase gr dini, sprijinit de un stejar scorburos; sub stejar clocotea o fntn cu ap cristalin , care se gr bea s curg spre adncuri, trecnd totu i mai nti prin minile unei mul imi de oameni care scormonea p mntul c utnd-o; dar, pentru c erau orbi, nimeni nu o cuno tea, n afar de unul, care i cnt rea greutatea . Coresponden ele sunt evidente: arbustul de trandafir nflorit este trandafirul din Roman de la Rose, i ambele simbolizeaz piatra filosofal ; fntana pe care toat lumea o caut , dar care este g sit de c tre o singur persoan , este fntna lui Narcis din Roman de la Rose, iar descoperirea sa este pentru alchimist condi ia de a merge mai departe. Alchimistul este simbolizat la Flamel de orbul care cnt re te greutatea apei, iar n poemul medieval de c tre Amantul care se ndr goste te chiar lng fnt n . Un alt element cu implica ii pentru semnifica ia alchimic a romanului este turnul, n care trandafirul este inut prizonier de Gelozie. Incinta p trat a fort re ei evoc un domeniu terestru i material, n timp ce turnul, n verticalitatea sa, este leg tura dintre cer i p mnt, n care a fost plantat, regsind aici, n mod evident, simbolismul copacului, alt simbol folosit adesea de c tre alchimi ti.

Truda i suferin ele ndurate de c tre tn rul amant seam n cu suferin ele la care este supus materia n timpul procesului alchimic, idee care ne conduce nc o dat spre interpretarea alchimic a romanului. n concluzie, drumul parcurs de c tre Amantul din Roman de la Rose este sinonim cu drumul parcurs de c tre un alchimist, pentru mplinirea Marii Opere.