Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL 1 STANDARDE GENERALE PRIVIND REPREZENT RILE N CONSTRUC IA DE MA INI

1.1. Linii utilizate n desenul tehnic ISO 128-20:1996


1.1.1 Tipuri i clase de grosime

n standardul ISO 128-20:1996 sunt prezentate liniile de baz utilizate n desenul tehnic i varia ii ale acestora, a a cum este ar tat n tabelul 1 (extras din standard). Tabelul 1 Nr.(cod) Aspect Denumire 01 02 03 04 10 05 12 07 Linie continu (continuous line) Linie ntrerupt (dashed line) Linie punct (dashed dotted line) Linie dou puncte (dashed double-dotted line) Linie punctat (dotted line) Linia continu ondulat uniform (uniform wavy continuous line) Linia continu n spiral uniform (uniform spiral continuous line)

Pentru linia ntrerupt , linia punct i linia dou puncte, lungimea segmentelor, a distan elor dintre acestea, respectiv a distan elor dintre segmente i puncte sunt diferite, n func ie de codul liniei. n vechiul standard, STAS 103-84 se stabilesc tipurile, clasele de grosime, ct i regulile de execu ie ale liniilor utilizate n desenul tehnic. Astfel, liniile se clasific n patru tipuri: linie continu ; linie ntrerupt ; linie punct; linie dou puncte.

n func ie de grosime, liniile se mpart n dou clase de grosime: linie groas i linie sub ire. Fiecare linie, de un anumit tip i de o anumit clas de grosime, sau o combina ie a celor dou clase, se simbolizeaz printr-o liter majuscul , conform tabelului 2. Tabelul 2 Denumirea liniei Tip Aspectul liniei Cazuri de utilizare (exemple) Linie continu groas A contururi i muchii reale vizibile muchii fictive vizibile; linii de cot , ajut toare i de indica ie; ha uri; conturul sec iunilor suprapuse; reprezentarea simplificat a liniilor de ax (scurte); linii de fund la filetele vizibile; linii teoretice de ndoire pe reprezent rile desf urate ale obiectelor. linii de ruptur pentru delimitarea vederilor i sec iunilor n orice material, cu excep ia lemnului i numai dac limita respectiv nu este o linie de ax ; linii de ruptur n lemn. contururi i muchii reale acoperite. linii de ax ; suprafa a de rostogolire pentru ro i din ate; traseele planelor de simetrie; traiectorii. traseele planelor de sec ionare indicarea suprafe elor cu prescrip ii speciale (tratamente termice, de suprafa etc.) conturul pieselor nvecinate; p r i situate n fa a planului de sec ionare; liniile centrelor de greutate, cnd acestea nu coincid cu liniile de ax ; pozi ii intermediare i extreme de mi care ale pieselor mobile.

Linie continu sub ire

Linie continu sub ire: - ondulat - n zig-zag Linie ntrerupt : - groas - sub ire Linie-punct sub ire Linie-punct mixt Linie-punct groas

C D E F G H J

Linie-dou puncte sub ire

1.1.2 Grosimea liniilor


Grosimea de baz , notat cu b, este grosimea liniei continue groase (A) i se alege din urm torul ir de valori standardizate: 2; 1.4; 1.0; 0.7; 0.5; 0.35; 0.25; 0.18, n func ie de m rimea, complexitatea i natura desenului. Raportul dintre grosimea de baz , b i grosimea liniei sub iri, b1, trebuie s fie de minimum 2. Pe acela i format, pentru toate proiec iile liniile sub iri i cele groase trebuie trasate cu aceea i grosime. Modul de utilizare a diferitelor tipuri de linii n desenul tehnic industrial este exemplificat n figura 1.

Fig.1

1.1.3 Reguli de execu ie a liniilor


1. Liniile punct i liniile-dou puncte ncep, se termin i se intersecteaz dup segmente. 2. n cazul liniei ntrerupte, liniei-punct i liniei-dou puncte, lungimea segmentelor i intervalele dintre acestea trebuie s fie uniforme. Schimbarea direc iei unor astfel de linii se face ntotdeauna pe segmente (fig.2).

Fig.2 Standardul SR EN ISO 128-21:2002 prezint modul de reprezentare a liniilor descrise n standardul ISO 129-20:1996, utilizate n sistemul CAD.

1.2.Scrierea standardizat SR EN ISO 3098/02:2002


Pentru scrierea cotelor, simbolurilor sau textelor pe desenele tehnice se utilizeaz literele latine, grece ti sau chirilice, ct i cifrele arabe sau romane. Se utilizeaz dou moduri de scriere: a) scriere nclinat (cu caractere nclinate la 750 spre dreapta); b) scriere dreapt (cu caractere perpendiculare fa de linia de baz a rndului). Dimensiunea nominal a scrierii este n l imea h a literelor majuscule i a cifrelor, exprimat n mm i se alege din irul n l imilor standard: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 mm, ct i oricare alt n l ime ob inut prin amplificarea m rimilor anterioare cu 10n (n = 1,2k). n func ie de grosimea liniei utilizate, se stabilesc dou tipuri de scriere: - scriere tip A (scrierea ngust ), cu grosimea liniei de scriere aproximativ egal cu (1/14)h. - scriere tip B (scriere normal ), cu grosimea liniei de scriere aproximativ egal cu (1/10)h. Pe un desen sau pe toate desenele unei documenta ii tehnice trebuie utilizat acela i tip de scriere. Grosimile liniei de trasare, calculate n func ie de dimensiunea nominal sunt prezentate n tabelul 3. Tabelul 3 Dimensiunea Grosimea liniei de trasare (n mm) nominal a scrierii A(1/14) B(1/10) (n mm) 0.18 0.25 2.5 0.25 0.35 3.5 0.35 0.5 5 0.5 0.7 7 0.7 1.0 10 1.0 1.4 14 1.4 2.0 20 Elementele caracteristice celor dou tipuri de scriere, n func ie de dimensiunea h a scrierii sunt indicate n tabelul 4. Tabelul 4 Elemente caracteristice Tip A Tip B n l imea literelor mari i a cifrelor (h) (14/14)h (10/10)h n l imea literelor mici (c1) (10/14)h (7/10)h Grosimea liniei de scriere (d) (1/14)h (1/10)h Distan a ntre dou litere ale unui cuvnt, dou (2/14)h (2/10)h cifre ale unui num r sau ntre o liter i o cifr ale unui simbol (a)

Distan a minim ntre dou cuvinte sau dou numere al turate (e) Distan a minim ntre liniile de baz a dou rnduri succesive, la dou re ele complete Distan a ntre liniile de baz pentru indici, fa de linia de baz a rndului Distan a ntre liniile de baz pentru exponen i, fa de linia de baz a rndului Distan a minim ntre liniile de baz a dou rnduri (b1) (b2) (b3) Distan a ntre litere i diacritice (f)

(6/14)h (20/14)h (3/14)h (8/14)h

(6/10)h (14/10)h (2/10)h (6/10)h

(25/14)h (21/14)h (17/14)h (5/14)h

(19/10)h (15/10)h (13/10)h (4/10)h

Observa ii: 1. Dimensiunile indicilor i exponen ilor nscri i pe desen sunt n general egale cu jum tate din dimensiunile literelor i cifrelor care sunt afectate de indice sau exponent, dar nu mai mici de 2,5 mm. 2. Dimensiunea scrierii toleran elor este 0,50,6 din dimensiunea nominal a cotelor;

1.3. Formatele desenelor tehnice ISO 5457:1999


Prin ISO 5457:1999 se stabilesc dimensiunile, modul de notare, regulile de prezentare i utilizare a formatelor. Formatul reprezint spa iul delimitat pe coala de desen printr-un chenar, necesar decup rii copiei desenului original. Acest contur, avnd dimensiunile (a1 x b1), se execut cu linie continu sub ire (fig. 9).
1 1

10 a1 a3 a2

b1

20

b2 b1 b3

a2 a1 a3

Formatele A0.A3

Fig. 9

Formatul A4

b2

b3

20

10

1- este conturul pentru decuparea desenului original (marginea formatului, a3 x b3) i se traseaz cu linie continu sub ire. 2- este spa iul util pentru desenare, cu dimensiunile a2 x b2 Formatele se aleg n urm toarea ordine de preferin : a) Formatele seria A, sunt formate preferen iale (de baz ) i sunt alese din seria principal A, conform ISO 216 (tabelul 5). Tabelul 5 Simbol a1 x b1 (mm) a2 x b2 (mm) a3 x b3 (mm) A0 841 x 1189 821 x 1159 880 x 1230 A1 594 x 841 574 x 811 625 x 880 A2 420 x 594 400 x 564 450 x 625 A3 297 x 420 277 x 390 330 x 450 A4 210 x 297 180 x 277 240 x 330
b)

Formatele alungite speciale, se ob in prin alungirea dimensiunii a1 a formatelor din seria A, ISO, astfel nct lungimea (dimensiunea b1) formatului alungit s fie un multiplu ntreg al dimensiunii a1 a formatului de baz ales. Simbol A3 x 3 A3 x 4 A4 x 3 A4 x 4 A4 x 5 a1 x b1 (mm) 420 x 891 420 x 1189 297 x 630 297 x 841 297 x 1051

c)

Formatele alungite excep ionale, se pot ob ine prin alungirea dimensiunii a1 a formatelor din seria A, ISO, astfel nct lungimea (dimensiunea b1) formatului alungit s fie un multiplu ntreg al dimensiunii a1 a formatului de baz ales (tabelul 6). Tabelul 6 Simbol A0 x 2 A0 x 3 A1 x 3 A1 x 4 A2 x 3 A2 x 4 A2 x 5 a1xb1 (mm) 1189 x 1682 1189 x 2523 841 x 1783 841 x 2378 594 x 1261 594 x 1682 594 x 2102 Simbol A3 x 5 A3 x 6 A3 x 7 A4 x 6 A4 x 7 A4 x 8 A4 x 9 a1xb1 (mm) 420 x 1486 420 x 1783 420 x 2080 297 x 1261 297 x 1471 297 x 1682 297 x 1892

1.3.1 Elementele grafice ale formatelor


Elementele grafice ale formatelor sunt prezentate n figura 11.
1 2 4

3 6
A

10

1 A

8 A

5 20

5 5
B

Fig. 11 1 2 3 Marcajul de decupare a copiei se amplaseaz n cele 4 col uri ale formatului. Are dimensiunile 10 mm x 5 mm; Zona neutr ; Sistemul de coordonate, se traseaz cu linie continu sub ire n zona neutr la o distan de 5 mm de chenar; este utilizat pentru identificarea rapid a diferitelor zone ale desenului. Num rul de diviziuni trebuie s fie par. Lungimea unei diviziuni va fi cuprins ntre 27 i 75 mm. Literele i cifrele se scriu cu caractere drepte, conform ISO 3098/2:2002 n zona neutr , cu n l imea de scriere de 3,5 mm. Pentru formatul A4, acesta se reprezint numai pe laturile de sus i dreapta ale formatului. Chenarul formatului, se execut cu linie continu groas ; Spa iul util de desenare; Limita de t iere a formatului; Reperele de centrare se execut la extremit ile celor dou axe de simetrie ale plan ei i se reprezint cu linii continue cu grosimea minim de 0,5 mm care ncep de la marginea formatului i dep esc cu aproximativ 5 mm chenarul. Aceste repere se execut n scopul pozi ion rii corecte a formatelor la multiplicare sau microfilmare. Indicatorul se execut conform SR ISO 7200:1994 i se deseneaz la toate formatele, la baza acestora, col ul dreapta jos al cmpului desenului (fig.12).

4 5 6 7

Tip X -lungime Tip Y - latime

Fig.12

1.3.2 Utilizarea formatelor


Desenul original se execut pe cel mai mic format care permite reprezentarea clar a obiectului respectiv. Formatele alungite speciale i excep ionale se utilizeaz numai pentru obiectele ce nu pot fi reprezentate pe formatele de baz . Formatele pot fi utilizate fie pe lungime format tip X, fie pe l ime format tip Y, avnd ca baz dimensiunea a sau b. Excep ie face formatul A4, care este format tip Y i formatele alungite A4 x n, care sunt formate tip X. Baza formatului este latura inferioar a acestuia n pozi ia normal de citire a desenului, pe care este amplasat indicatorul.

1.4. Indicatorul SR ISO 7200:1994


Indicatorul serve te la identificarea desenelor de execu ie i a modific rilor operate pe acestea, aplicndu-se pe fiecare desen i pe fiecare din plan ele ce l compun. Indicatorul se amplaseaz pe baza formatului i alipit de chenar n col ul din dreapta jos al cmpului desenului, att pentru plan e tip X ct i pentru plan e tip Y. Indicatorul con ine o zon de identificare i una sau mai multe zone de informa ii suplimentare. Zona de identificare se amplaseaz n unghiul inferior dreapta al indicatorului i se execut cu linie continu , de aceea i grosime ca linia folosit la trasarea chenarului. Zona trebuie s cuprind urm toarele informa ii de baz (fig.13): a) num rul de nregistrare sau de identificare al desenului; b) denumirea desenului; c) numele proprietarului legal al desenului.

c b a c

b a

b a

max. 170

max. 170

max. 170

b) c) Fig.13 Zonele de informa ii suplimentare se amplaseaz fie deasupra, fie n stnga zonei de identificare i con in: 1. informa iile indicative: simbolul care indic metoda de proiectare; scara principal a desenului;

a)

unitatea pentru exprimarea dimensiunilor liniare, dac este alta dect milimetrul. 2. informa iile tehnice: informa ii privind starea suprafe ei; metoda de indicare a toleran elor geometrice; valorile toleran elor generale care se aplic , dac nu sunt indicate toleran e individuale; orice alt standard din domeniul desenelor tehnice. 3. informa ii de ordin administrativ: formatul plan ei de desen; data primei edi ii a desenului; indicele aferent unei revizii (se nscrie n rubrica corespunz toare num rului desenului) data i descrierea succint a revizuirii aferente indicelui; alte informa ii de ordin administrativ (semn turile persoanelor responsabile pentru desen i pentru actualizare). Desenele alc tuite din mai multe plan e, cu acela i num r de identificare, trebuie numerotate cu numere succesive pe fiecare plan , num rul total de plan e fiind indicat pe prima plan (Plan a n/p, unde n = num rul plan ei; p = num rul total de plan e). Indicatorul care se va utiliza n cadrul orelor de geometrie descriptiv i de desen tehnic este prezentat n figura 16.
20 50 3 6 4 7 5x20

Desenat Verificat

5 8

10

Material

Scara n/p

10

UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI


30

FACULTATEA DE MECANICA CATEDRA: G. M. T. Grupa


30 170

30

Fig.16 1 denumirea plan ei; 2 num rul desenului; 3, 6 numele i prenumele persoanei care a executat (verificat) lucrarea; 4, 7 semn tura persoanei care a executat (verificat) lucrarea; 5, 8 data execut rii (verific rii) lucr rii; n num rul de ordine al lucr rii; p num rul total de lucr ri din cadrul documenta iei respective.

10

1.6. Scara unui desen SR EN ISO 5455:1997


Scara unui desen tehnic reprezint raportul dintre dimensiunea liniar din desen i dimensiunea liniar real a segmentului respectiv. Scara se alege n func ie de complexitatea, dimensiunile obiectului de reprezentat i de destina ia desenului respectiv. Ea trebuie s fie suficient de mare pentru a permite interpretarea corect a datelor furnizate de desenul respectiv. Scara i dimensiunile obiectului de reprezentat influen eaz alegerea formatului de desenare. Sc rile de reprezentare sunt standardizate i se aleg din tabelul urm tor: 2:1 5:1 10:1 Sc ri de m rire 20:1 200:1 50:1 500:1 100:1 1000:1 etc. Scara natural 1:1 1:2 1:5 1:10 Sc ri de mic orare 1:20 1:200 1:50 1:500 1:100 1:1000 etc.

Scara principal a desenului se nscrie n indicator, ntr-o rubric destinat nscrierii acesteia. Dac pe un desen exist proiec ii executate la sc ri diferite (vedere, sec iune, detaliu), sc rile corespunz toare acestora se nscriu lng sau sub proiec iile respective.

10

S-ar putea să vă placă și