P. 1
Act Constitutiv SRL Asociat Unic

Act Constitutiv SRL Asociat Unic

|Views: 1,432|Likes:
Published by Dragos Pavel

More info:

Published by: Dragos Pavel on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA ” SC ElectricServ SRL”

Subsemnatul Pavel Dragos-Florin, cetatean roman, nascut in Campulung la data de 26.03.1987, fiul lui Alexandru si Elena, domiciliat in Campulung, str Simonescu Nr 2, Bl 1, Sc B, Ap 45 , legitimat cu C.I. seria AS nr. 734567, eliberata de Politia Campulung la data de 24.04.2010, CNP 1870326020045, A convenit sa incheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale, precum si ale prevederilor prezentului Act constitutiv. CAPITOLUL I – FORMA,DENUMIREA,SEDIUL,DURATA,OBIECTUL DE ACTIVITATE 1.FORMA JURIDICA A SOCIETATII 1.1.Societatea este persoana juridical romana constituita in forma societatii cu raspundere limitata. 1.2.In cazul in care asociatul unic va hotari transformarea formei juridice a societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea pct.1.1. de mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculare si inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii. 2.DENUMIREA SOCIETATII 2.1.Denumirea societatii este ” SC ElectricServ ” SRL, in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr 3547328 din data de 12.12.2011. 2.2.In toate actele,publicatiile,facturile si orice alte documente emanãnd de la societate,denumirea societatii va fi urmata de initialele SRL, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

3.SEDIUL SOCIETATII

1

5.Societatea va putea participa. 5. 4. cãt si in strainatate.precum si in zone libere. 2 .3. 4. 5. act de vinzare-cumparare.agentii oriunde in Romãnia sau in strainatate numai in urma hotarãrii asociatului unic. donatie si altele.Durata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii.Durata de functionare a societatii este nelimintata. pe baza hotarãrii asociatului unic.1. in calitate de actionar sau asociat. in conformitate cu reglementarile legale existente. puncte de lucru. 5.reprezentante. contract de comodat.4. cu respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare. la alte societati comerciale. in orice conditii. modifica si adapta obiectul de activitate. filiale.Sediul societatii este in Loc Campulung.2.6.Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economina nationala-CAEN obiectul de activitate al societatii este : Domeniul principal de activitate : Instalatii electrice Activitatea principala: Cod Caen : 4222.3.Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum : Instalati sanitare. climatizare.Societatea isi va putea realize obiectul de activitate atãt in Romãnia.3.Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separate.OBIECTUL DE ACTIVITATE 5.3. contract de asociere. in conditiile legislatiei in vigoare.birouri.5.Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau sau isi va putea largi. cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.1. in lei sau in valuta.Detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in oricare dintre formele ingaduite de lege : contract de inchiriere.2.Societatea isi va putea schimba sediul si va putea infiinta sucursale. in oricare dintre domeniile aratate.DURATA SOCIETATII 4. societatea urmãnd a desfasura toate acele activitati conexe necesare realizarii obiectului de activitate propus. in conditiile prevazute de prezentul act constitutive si cu respectarea legislatiei in vigoare.1. cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului. 3. 5. 3. 5.

2.1. beneficii. rezervele legale. 6. decide cu privire la majorarea capitalului sau reducerea acestuia fara a cobori sub limita legala .7 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii personale ale asociatilor.5 Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele prevazute de lege. diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social.6 Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. 6. dupa cum urmeaza: • • • • • • • intocmeste bilantul contabil si stabileste beneficiul net . Asociatul unic are drepturile si obligatiile adunarii generale .7. asociatul unic raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris. aproba sau modifica dupa caz programul de activitate al societatii si bugetul de venituri si cheltuieli . integral.CAPITOLUL II-CAPITALUL SOCIAL 6. 6. aproba destinatia profitului . 6.Asociatul unic a hotarãt ca societatea sa aiba un capital social in valoare de 278500 RON. in valoare de 2000 ron fiecare si apartin asociatului unic in totalitatea lor. 6. alte surse prevazute de lege. decide cu privire la modificarea actului constitutiv . de acestia. • • • • • 6. Capitalul social se divide in 10 parti sociale. aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi .3 (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din : aporturile de capital ale eventualilor asociati noi. 3 .4 Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi asociati se suporta. C A P I T O L U L III FUNCTIONAREA SOCIETATII Art.CAPITALUL SOCIAL 6.

(2) Administratorul societatii va avea puteri depline si le va exercita in mod exclusiv. Art. anual. Art.regulamentul de organizare si functionare cat si regulamentul de ordine interioara .03. Pavel Dragos-Florin. seria AS nr. caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. poate desemna un administrator neasociat si cenzori . Bilantul si contul de profit si pierderi se intocmesc in conditiile legii. Din beneficiile societatii se va prelua 5% pentru formarea fondului de rezerva pana cand acesta va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.2010. CNP 1870326020045. Primul exercitiu incepe de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului . cetatean roman. CAPITOLUL IV . In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social .1987.10. legitimat cu C.CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII Art. Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an . nascut in Campulung la data de 26. aproba organigrama societatii. 734567. decide dizolvarea si lichidarea societatii . eliberata de Politia Campulung la data de 24. Asociatul unic nu figureaza si nu poate figura ca asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata .11. bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si il aproba. a caror activitate o analizeaza si aproba .04. fiul lui Alexandru si Elena.• • • • • decide contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii. Art. fuziunea cu alte societati sau divizarea acesteia . hotaraste infiintarea de filiale .14 Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul si are drept 4 . este asociatul unic.I.13 Administratorul intocmeste. domiciliat in Campulung . sucursale si agentii . Art.8. acordand descarcarea de gestiune sau revocarea acestora .9. Deciziile luate de asociatul unic sunt consemnate intr-un registru unic sub semnatura sa .pe o peroada neimitata. Art. avand calitatea de presedinte-director general. Art. acesta trebuie reintregit din beneficiile inregistrate.12 (1) Administratorul societatii.

asociatul unic poate sa transmita integral societatea constituita unor terte persoane .20. daca asociatul nu decide 5 . se intocmeste conform normelor legale.18 Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale. nu isi poate diminua capitalul . valoarea acestora se stabileste prin expertiza de specialitate . Art.16 Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori (experti contabili) desemnati de acesta. acesta urmand a depune specimene de semnaturi la banca cu care lucreaza societatea si a semna documentele bancare.imposibilitatea realizarii obiectului societatii .15 Evidenta contabila.24. Art. C A P I T O L U L VI DIZOLVAREA SOCIETATII Art.de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic. . Art. . Dizolvarea societatii se produce in urmatoarele situatii : . CAPITOLUL IV .reducerea capitalui social sub minimum legal .falimentul . 23 De asemenea . potrivit hotararii asociatului unic. iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar. Art. Art.21. in cazul in care aceasta se efectueaza prin aporturi in natura .22 Asociatul unic este indreptatit sa transmita parte din capitalul social unor alte persoane care vor dobandi calitatea de asociati prin aderare la societate conform legii . Societatea isi poate majora capitalul social in conditiile legii . Societatea fiind constituita cu minimum de capital admis . bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si.17 Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia.19. Actul constitutiv poate fi modificat de asociatul unic numai cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege pentru constituirea societatii . Art. respectiv. Art. C A P I T O L U L V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV Art.REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR Art.

30. urmeaza sa desemneze un lichidator caruia ii revin obligatiile prevazute in statut precum si in dispozitiile legale. Societatea poate fuziona cu alte societati cu exceptia prevazuta in art. Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani . de drept.26.34 Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv. Art. Art. cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale. asociatul unic are obligatia sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului . Art.completarea lui . CAPITOLUL IX . Art. Art.29.27. se vor efectua prin acte aditionale. Daca societatea inceteaza sa existe prin fuziune se va depune o declaratie spre a fi inscrisa in Registrul Comertului despre modul in care se va stinge pasivul societatii .33 Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an de activitate.11 din actul constitutiv. In caz de fuziune trebuie indeplinite toate formalitatile indeplinite de lege pentru constituirea societatii.28. In cazul in care asociatul unic va fi in imposibilitatea de a efectua lichidarea . CAPITOLUL VII FUZIUNEA SOCIETATII Art.25. efectele fata de terti producandu-se numai dupa 30 zile de la aceasta publicare .31 Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract de munca cu respectarea prevederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale.DISPOZITII FINALE Art. cu respectarea dispozitiilor legale.32 Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc. Dupa efectuarea lichidarii . Art. Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial . Art. 6 . C A P I T O L U L VIII LICHIDAREA SOCIETATII Art.

asociat unic fondator am adoptat si semnat prezentul act constitutiv. Pavel Dragos-Florin 7 .2012 in 3 exemplare din care unul pentru a fi depus la Registrul Comertului si doua pentru asociatul unic fondator. 06.01. Asociat Unic Fondator. redactat astazi.Art.35 Subsemnatul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->