Sunteți pe pagina 1din 4

Simbolismul a fost o mi care artistic

i literar de la finele secolului XIX, care se

opunea naturalismului i parnasianismului, potrivit c reia valoarea fiec rui obiect i fenomen din lumea nconjur toare poate fi exprimat i descifrat cu ajutorul simbolurilor; mod de exprimare, de manifestare propriu acestui curent Adesea se consider c poe i ca Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud i Paul Verlaine fac parte din acest curent, dar Stephane Mallarm e cel care l ncarneaz cel mai bine n poezie. Definit n sens strict, simbolismul reprezint un cerc literar restrns din care f ceau parte poe i cum ar fi Stuart Merrill, Albert Samain i Jean Moras. Ultimul a publicat manifestul mi c rii n 1886, n ziarul Le Figaro. Manifestul simbolist n acel articol, Jean Moras vorbe te despre o art care va fi inamica declama iei, a didacticismului sau a falsei sensibilit i i proclam c poezia trebuie s sugereze, nu s descrie. La acestea adaug folosirea cuvintelor rare, a metaforelor rafinate i pre ioase i a versurilor impare ce ar permite rennoirea limbajului poetic. De i simbolismul francez a durat foarte pu in, el a fertilizat poezia modern , negnd gndirea tiin ific , ra ionalist . Pe drumul deschis de simbolism au p it ulterior Arthur Rimbaud cu experie a clarviziunii, sau n scut tema lui Charles Baudelaire a coresponden elor i una din temele poeziei lui Stephane Mallarm n care lumea ntreag e doar o imens carte. Dintre temele simboliste pot fi citate: impalpabilul, angoasele identitare ale Eului, imaginea femeii, decadenta, arta pentru art . Manifestul simbolist a fost ulterior pus n versuri de Arthur Rimbaud n poemul Les Voyelles (Vocalele), un exemplu perfect de sinestezie literar i Charles Baudelaire n poemul Correspondances (Coresponden e), n care natura este definit drept un "templu de simboluri"

Tr s turi n opozi ie cu retorismul romantismului, simbolismul prefer un ton mai intim i confesiv, iar spre deosebire de r ceala i formalismulparnasianismului, se ndreapt spre emo ia i muzica interioar a ideii.

n literatura romn , simbolismul p trunde prin poemele i textele teoretice ale lui Alexandru Macedonski. Al i reprezentan i sunt tefan Petic , Ion Minulescu i, mai ales, George Bacovia, care folose te poezia simbolist drept pretext, pentru a crea o poezie metafizic , cu nuan e expresioniste sau existen ialiste. Primele idei care prefigureaz simbolismul la romni i care ncearc s -l teoretizeze apar odat cu Macedonski i sunt puse n circula ie prin revista poetului, Literatorul. Chiar nainte de reconstituirea simbolismului ca coal , n Fran a, apar n aceast revist , nc din primul ei an de existen , 1880, articole de directiv , n care sunt expuse puncte de vedere simboliste. De altfel, Macedonski avea s - i revendice mai trziu, n 1889, printr-un articol intitulat n pragul secolului, merite de pionier al simbolismului pe plan european. Belgienii, i se poate zice aceasta cu mndrie i despre mii din romni scrie el - dac n-au fost tocmai ei precursorii mi c rii, au avut meritul de a fi ntrev zut din vreme ntinderea str lucit ce se deschidea glorioas dinaintea poeziei viitorului, Maeterlinck, Rodenback, Verhaeren, Giraud, Franz Ell, Fernand Severin i al ii nc - cei patru nti cita i, ast zi deja ilu tri - au avut onoarea, mpreun cu mine, s ia parte acum 12 ani, la mi carea provocat din Liege de revista La Wallonie, al c rei energic i valoros director era dl. Albert Hockel, unul dintre distin ii colaboratori actuali ai marii reviste pariziene Mercure de France. De altfel, n num rul din august 1886, Macedonski publicase, ntr-adev r, patru poezii n limba francez : Volupt, Hystrie, Haine, Guzla. nc n 1880 ap ruse n "Literatorul" articolul intitulat Despre logica poeziei, n care erau formulate idei care anticipau anumite judec i ale lui Mallarm. Nu numai c se f ceau apropieri ntre poezie i muzic , dar se releva deosebirea de structur dintre poezie i proz . Poezia - accentua Macedonski - i are logica ei particular , deosebit de logica prozei: Logica poeziei e, dac ne putem exprima astfel, nelogic la modul sublim. ntruct tot ce nu e logic e absurd, logica poeziei e, prin urmare, nsu i absurdul. Un adev rat manifest presimbolist, ap rut n Literatorul din 15 iunie 1892, este "Poezia viitorului", articolul scris de Macedonski. Prin simbolism - se spune n articol - ca i prin instrumentalism, care este tot un simbolism, cu deosebire c sunetele joac n instrumentalism locul imaginilor, poezia i-a creat un limbaj al ei propriu, limbaj n care se simte n largul ei. Dup p rerea poetului, simbolismul unit cu instrumentalismul este, ca i wagnerismul, ultimul cuvnt al geniului omenesc". Puncte de vedere presimboliste con in i alte articole publicate de Macedonski n Lite-ratorul, ca "Despre poezie" sau "Despre poem " (1881), n care poetul pledeaz pentru concentrare i sintez liric , pentru poezia care s adune n ea, imprevizibil, mi c ri suflete ti contrastante.

Teoretiznd simbolismul, Macedonski a n eles s -l i promoveze st ruitor n literatura romn . n numele acestui curent, directorul Literatorului a ncurajat de fapt tot ce se deosebea de poezia romneasc de pn atunci: parnasianism, naturalism, decadentism, simbolism - tot ce putea impresiona prin neobi nuit i bizar. El nsu i s-a exersat n compuneri alc tuite dup ultima mod parisian , menite s revolu ioneze lirica. Dup modelul lui Rollinat, din care a i tradus, Macedonski a afi at uneori preferin e morbide pentru macabru, ca n "Vaporul mor ii", de exemplu. Dar pasiunea lui cea mare a fost instrumentalismul, poetul propunndu- i s creeze efecte lirice prin pure combina ii de imagini i sunete ca n "Rimele cnt pe harp " i "Guzla". Unele din aceste poezii, de exemplu, nmormntarea i toate sunetele clopotului sau Lupta i toate sunetele ei, au fost publicate n volumul "Poezii" din 1881, nainte de ntemeierea colii lui Ren Ghil la Paris. Dup exemplul lui Mallarm, Macedonski acorda o importan special aspectului grafic al scrierilor sale:

n manuscisul romanului s u "Thalassa" a ncercat s sugereze sentimentele nu numai printr-o anumit a ezare a cuvintelor n pagin ci i prin nterbuin area unor cerneluri de culoare diferit , textul nf i ndu-se, n felul acesta, policrom, ca ntr-un amuzant joc de copii. Pe aceast linie au mers cteodat i unii dintre frecventatorii cenaclului i colaboratorii a i deri al

Literatorului, ca Mircea Demetriad, Al. Obedenaru, Gh. Orleanu, Al. Petroff ori debutantul Ion Theo, tn rul Tudor Arghezi, care a publicat n suplimentul literar al ziarului Liga ortodox unele poezii debiteare instrumentalismului, pe care ns apoi marele poet i le-a renegat. Dac Macedonski este, indiscutabil, un teoretician al simbolismului, este el oare i un poet simbolist? Unii i-au contestat cu violen aceast calitate. Al ii au acceptat-o cel pu in par ial, influenta i poate de Macedonski nsu i, care s-a proclamat singur i cu ostenta ie simbolist pentru o perioad scurt . Desigur, n structura cea mai intim a spiritului s u, poetul nu este un simbolist. El r mne n mod fundamental un romantic de forma ie pa optist , euforic, exuberant, vitalist. De i n poezia lui apar unele simboluri, poetul are grij ca, aproape de fiecare dat , s le explice, s le mpr tie nreaga aur enigmatic , s le distrug inefabilul att de caracteristic poeziei simboliste, a a cum procedeaz , de exemplu, i n Noaptea de decembrie. Dar nu e mai pu in adev rat c n poezia macedonskian apar i primii germenii notabili de simbolism romnesc, primele teme autentic simboliste, care vor fi cultivate n literatura romn . Poetul, citadin romantic, se simte, f r ndoial , atras de unele idei i motive poetice simboliste (suferin a, nedreptatea, mizeria, entuziasmul, nencrederea, revolta, dispre ul, soarta femeii n societatea burghez , evadarea n vis, orientul, erotica etc.), de i simbolistica propriu-zis r mne aproape ntotdeauna la suprafa . Macedonski este un mare poet predominant romantic, n a c rui oper poetic au l sat urme i unele elemente simboliste, f r a-i modifica sau altera adev rata substan , al turi de elemente i motive naturaliste i parnasiene.

Tr s turile simbolismului literar: - raportul dintre simbol (semn,cuvant) i eul poetic nu este exprimat, ci sugerat, a adar sugestia este o manier artistic obligatorie a crea iei simboliste; - tema general o constituie starea confuz incapabil s perceap , s inteleag i nevrotic a poetului ntr-o societate superficial , meschin ,

i s aprecieze nivelul artei adev rate; alte teme i motive

simboliste: ora ul de provincie sufocant, natura ca stare de spirit, anotimpurile apocaliptice, dezintegrarea de materie, iubirea scitoare, moartea ca proces de descompunere, solitudinea dezolant , motivul apei ca substan a eroziv , motivul instrumentelor muzicale, motivul cromatic, olfactiv, etc. - poezia simbolist exprim numai atitudini poetice sau st ri suflete ti specifice acestui curent literar: triste ea, dezgustul, oboseala psihic , disperarea, ap sarea, spaima, nevroza, toate fiind sugerate prin simboluri, f r a fi numite; - coresponden a dintre cuvintele-simbol i elementele din natur este principalul procedeu artistic de construire a poeziilor simboliste. Tr s turile obiectului din natur sugereaz st rile interioare ale eului liric. (De ex: cuvntul-simbol "plumb" are drept corespondent un metal greu, de culoare cenu ie, maleabil i cu o sonoritate surd ) - preferin a pentru imagini imprecise, difuze, f r contur; - muzicalitatea crea iei simboliste se construie te fie prin prezen a instrumentelor muzicale, fie prin muzicalitatea interioar a versurilor (prin verbe sau interjec ii auditive); - cromatica este de asemenea fie exprimat direct prin culori cu putere de simbol, fie sugerat prin coresponden e; - olfactivul se manifest prin mirosuri puternice; - sinestezia este un procedeu artistic care marcheaz asocierea concomitent a mai multor percep ii diferite (sunet,culoare, parfum) i trezirea simultan a sim urilor; - versul liber este o noutate prozodic ; refrenul accentueaz starea poetic , prin repeti ia cromatic , olfactiv sau muzical a simbolurilor.

S-ar putea să vă placă și