P. 1
Curs SR EN 17025

Curs SR EN 17025

|Views: 2,485|Likes:
Published by Emil Lazaria

More info:

Published by: Emil Lazaria on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

SR EN 17025

CADRUL NORMATIV AL APLICĂRII METODELOR DE ÎNCERCRE A MATERIALELOR/ BIOMATERIALELOR. REGLEMENTĂRI NAŢIONALE ŞI ALE UNIUNII EUROPENE CONSIDERAŢII GENERALE Analiza/studiul reglementarilor naţionale si ale Uniunii Europene (UE) se face in contextul încadrării metodelor şi tehnicilor de încercare a matrialelor (biomaterialelor). Toate incercările susceptibile de a fi acreditate trebuie sa respecte cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 si reglementarile derivate emise de RENAR care reprezinta autoritatea romana abilitata sa acrediteze si sa supervizeze laboratoarele care efectueaza incercari. EXTRAS DE REGLEMENTARI PRIVIND EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR CONFORM SR EN ISO CEI 17025:2005 Standardul SR EN ISO CEI 17025:2005 reprezinta transpunerea integrala a standardului EN ISO CEI 17025:2005 care inlocuieste seria de standarde SR EN 14000 Deoarece SR EN ISO/ CEI 17025:2005 preia integral cerintele standardului EN ISO/ CEI 17025:2005, atunci respectarea cerintelor standardului romanesc este echivalenta cu respectarea cerintelor standardului Uniunii Europene. De asemenea, faptul ca politica RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, în domeniul asigurării calitatii incercarilor si al certificarii conformitatii este orientata sa implementeze politica similara a UE in domeniile mentionate, determina ca indeplinirea cerintelor RENAR sa asigure automat indeplinirea conditiilor UE. In acest context, vor fi analizate cerintele care decurg din SR EN 17025:2005 referitoare la incercarile matrialelor (biomaterialelor) care fac obiectul disciplinei Conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 orice masuratoare efectuata in vederea determinarii unei marimi cararcteristicae unui sistem fizic supus masuratorii se numeste incercare. In acest sens, orice „testare” a unui material este o incercare si se supune cerintelor standardului respectiv care este o transpunere fidela a standardului Uniunii Europene(UE) EN ISO/CEI 17025:2005 în aquis-ul romanesc. Conform cerintelor RENAR care decurg din cerinţele SR EN 17025:2005, laboratorul de incercare denumit pe scurt laboratorul care efectuează încercări pe materiale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1. sa aiba personal de management si personal tehnic cu autoritatea si resursele necesare realizarii sarcinilor si identificarii aparitiei de abateri de la sistemul calitatii sau de la procedurile de efectuare a incercarilor si/sau etalonarilor si pentru a initia actiuni care sa previna sau sa minimizeze asemenea abateri; 1

pentru a asigura calitatea rezultatelor incercarilor sau etalonarilor. inclusiv procedurile tehnice. sa desemneze ca responsabil al calitatii (oricum ar fi acesta denumit). decizia sau integritatea sa functionala. Declaratia de politica a calitatii trebuie emisa sub autoritatea sefului executiv. sa aiba definite responsabilitatea si autoritatea pentru a se asigura ca sistemul calitatii este implementat si respectat in orice moment. autoritatea si relatiile intregului personal care conduce. 7. sa aiba un management tehnic care sa detina intreaga responsabilitate pentru activitatile tehnice si pentru furnizarea resurselor necesare pentru a se asigura calitatea ceruta pentru activitatile laboratorului. Laboratorul trebuie sa-si documenteze politicile. 2. sa defineasca structura organizatorica si a managementului laboratorului. sau sa faca referire la procedurile support. financiara sau de alta natura care le-ar putea influenta negativ calitatea activitatilor. inclusiv proceduri pentru protectia stocarii si transmisiei electronice a rezultatelor . Documentatia sistemului calitatii trebuie sa fie transmisa la. 4. Acesta trebuie sa sublinieze structura documentatiei utilizate In sistemul calitatii. in masura necesara. efectueaza sau verifica activitati care influenteaza calitatea incercarilor si/sau etalonarilor. Manualul calitatii trebuie sa includa. 6. de natura comerciala. sa asigure o supervizare adecvata a personalului care desfasoara activitati de incercare si etalonare. sa implementeze si sa mentina un sistem al calitatii corespunzator domeniului sau de activitate. 2 . inteleasa de. 8. 3. activitatile tehnice si serviciile suport. sistemele. un membru al personalului laboratoruiui. Politicile si obiectivele sistemului calitatii al laboratorului trebuie definite intr-un manual al calitatii. procedurile si instructiunile. locul sau in orice organizatie tutelara si relatiile dintre managementul calitatii. Responsabilui calitalii trebuie sa aiba acces direct la managementul la cel mai malt nivel unde se iau deciziile privind politica sau resursele laboratorului. sa aiba politici si proceduri pentru a evita implicarea in orice activitati care ar putea diminua increderea in competenta. programele. sa specifice responsabilitatea. care indiferent de alte sarcini si responsabilitati. inclusiv a personalului in curs de instruire de catre persoane familiarizate cu metodele si procedurile de incercare si/sau etalonare. impartialitatea. sa aibe politici si proceduri prin care sa se asigure protectia informatiilor confidentiale si a drepturilor de proprietate ale clientilor sai. 5. disponibila pentru si implementata de catre personal adecvat. cu scopul fiecarei incercari si/sau etalonari si cu evaluarea rezultatelor incercarilor si etalonarilor .sa aiba reguli care sa asigure ca managementul si personalul sau nu sunt supusi nici unei presiuni neadecvate interne sau externe. Obiectivele generale trebuie sa fie documentate intr-o declaratie de politica a calitatii. SISTEMUL CALITĂŢII LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI Laboratorul trebuie sa stabileasca.

standarde si alte documente normative. ca parte a sistemului calitatii. cu exceptia cazului in care s-a decis altfel. Aprobarea si difuzarea documentelor Toate documentele difuzate personalului din laborator. instructiuni si manuale. precum si autoritatea (autoritatile) emitenta. trebuie analizate si aprobate pentru folosire. de personal autorizat. fie pentru pastrarea informatiilor sunt marcate corespunzator.Manualul calitatii trebuie sa defineasca rolul si responsabilitatile managementului tehnic si ale managerului calitatii. precum si desene. Prescriptii privind modificarile documentelor Modificarile documentelor trebuie analizate si aprobate de aceleasi functii care au efectuat analiza initiala. Daca sistemul de control al documentelor laboratorului permite modificarea de mana a documentelor pana la reeditarea acestora. b) documentele sunt analizate periodic si ori de cate ori este necesar. inclusiv responsabilitatile lor pentru asigurarea conformitatii cu acest Standard International. Procedura (procedurile) adoptată trebuie sa asigure ca: a)editiile autorizate ale documentelor corespunzatoare sunt disponibile in toate locurile unde se sfectueaza activitati esentiale pentru functionarea eficace a laboratorului. c) documentele care nu sunt valabile sau cele perimate sunt retrase cu promptitudine din toate punctele de difuzare sau de folosire sau sunt asigurate In alt mod impotriva utilizarii lor neintentionate. sunt revizuite pentru a se asigura continua adecvare si conformitate cu cerintele aplicabile. Documentele sistemului calitatii generate de laborator. specificatii. O lista centralizatoare sau o procedura echivalenta de control al documentelor. numerotarea paginilor. metode de incercare si/sau etalonare. inainte de difuzare. care identifica situatia curenta a reviziilor si distribuirii documenteleor din sitemul calitatii trebuie sa fie stabilita si sa fie disponibila cu usurinta pentru a impiedica folosirea documentelor care nu sunt valabile si/sau perimate. cum sunt: reglementări. d) documentele perimate retinute fie in scopuri legale. numarul total de pagini sau un marcaj care semnifica sfarsitul documentului. trebuie definite procedurile si 3 . software. textul modificat sau cel nou trebuie identificat in document sau in anexe adecvate. Personalul desemnat trebuie sa aiba acces la informatiile de baza relevante pe care isi bazeaza analiza si aprobarea. Acolo unde este realizabil. Recomandari privind controlul documentelor de efectuare a incercarii Laboratorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru controlul tuturor documentelor (generate intern sau din surse exteme) care fac parte din sistemul calitatii. trebuie unic identificate. Aceasta identificare trebuie sa includa data editiei si/sau identificarea reviziei.

Monitorizarea actiunilor corective Laboratorul trebuie sa monitorizeze rezultatele pentru a se asigura ca actiunile corective intreprinse au fost eficiente. in amenajari care asigura un mediu adecvat pentru a preveni deteriorarea si distrugerea lor si care sa previna pierderea lor. Laboratorul trebuie sa documenteze si sa implementeze orice modificari cerute care rezulta din investigarea actiunilor corectie. clasare. Selectarea si implementarea actiunilor corective Atunci cand este necesar. Inregistrarile calitatii trebuie sa includa rapoartele auditurilor interne si ale analizelor efectuate de management. colectare. Toate inregistrarile trebuie sa fie lizibile si trebuie depozitate si pastrate astfel incat sa fie prompt regasite. Laboratorul trebuie sa aiba proceduri pentru protectia si salvarea inregistrarilor stocate electronic si pentru prevenirea accesului neautorizat la. cat si inregistrari ale actiunilor corective si preventive. Laboratorul trebuie sa selecteze si sa implementeze actiunile care au probabilitatea cea mai mare de a elimina problema si de a preveni reaparitia acesteia. acces. semnate si datate. sau modificarea acestor inregistrari. 4 . Controlul inregistrarilor Laboratorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru identificare. sau de la activitati tehnice. Un document revizuit trebuie reeditat oficial. Inregistrarile pot fi pe orice tip de mediu suport. depozitare. Modificarile trebuie marcate clar. cat mai repede posibil. Trebuie stabilite proceduri care sa descrie cum se fac si cum se controleaza modificarile in documente mentinute in sisteme computerizate. pastrare si eliminare a inregistrarilor calitatii si a celor tehnice. laboratorul trebuie sa identifice actiunile corective potentiale. laboratorul trebuie sa stabileasca o politica si o procedura si trebuie sa desemneze autoritatile corespunzatoare pentru implementarea actiunii corective. indexare. Toate inregistrarile trebuie sa se pastreze in conditii de securitate si confidentialitate. Prescriptii privind modul de efectuare a actiunilor corective Atunci cand se identifica lucrari neconforme sau abateri de la politici si proceduri in sistemul calitatii.autoritatile pentru aceste modificari. cum ar fi: suport de hartie sau suport electronic. Durata de pastrare a inregistrarilor trebuie stabilita in cadrul mamagementului laboratorului.

nu stearsa. in instruirea si calificarea personalului şi in alegerea si etalonarea echipamentelor pe care le utilizeaza. daca este posibil. o trasabilitatea masurării. Laboratorul trebuie sa tina seama de acesti factori in dezvoltarea metodelor şi procedurilor de încercare si etalonare. datele si calculele trebuie inregistrate in timp ce sunt efectuate si trebuie sa fie identificabile pentru sarcina specifica. identificarea factorilor care afecteaza incertitudinea si care sa permita ca incercarea sau etalonarea sa fie repetata in conditii cat mai apropiate posibil de cele initiale. Masura in care acesti factori contribuie la incertitudinea totala de masurare difera considerabil in functie de tipul incercarii si tipul etalonarii. inregistrari referitoare la personal si o copie dupa fiecare raport de incercare sau certificat de etalonare. o metodelor de incercare si etalonare si metodelede validare .Prescriptii privind modul de efectuare a inregistrarilor tehnice Laboratorul trebuie sa pastreze pe o perioada definita inregistrari ale observatiilor initiale. o manipularii obiectelor de încercare ăi etalonare. Inregistrarile trebuie sa includa identitatea personalului responsabil pentru esantionare. CERINŢE TEHNICE PRIVIND EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR Corectitudinea si fiablitatea încercarilor efectuate de un laborator sunt determinate de mai multi factori. Dintre acestia. o conditiilor de mediu şi de lucru. factorii cei mai semnificativi sunt: o factorilor umani. pentru a evita pierderea. iar valoarea corecta trebuie inscrisa alături. o starea echipamentelor. Toate aceste modificari ale inregistrari lor trebuie marcate sau semnate de catre persoana care a facut corectia. Inregistrarile pentru fiecare incercare sau etalonare trebuie sa contina suficiente informatii care sa faciliteze. sau facuta ilizibila sau indepartata. trebuie luate masuri similare. fiecare greşeală trebuie taiată. inregistrari ale etalonarii. Atunci cand apar greşeli in inregistrări. emisa. pentru efectuarea fiecarei incercari si/sau etalonari si pentru verificarea rezultatelor. In anumite domenii poate fi imposibil sau sa nu fie practic sa se pastreze inregistrarile tuturor observatiilor Observatiile. In cazul datelor stocate electronic. sau modificarea datelor initiale. date derivate si suficiente informatii pentru a stabili traseul unui audit. CERINTE PRIVIND COMPETENTA PERSONALULUI CARE EFECTUEAZA ÎNCERCĂRILE 5 . o metodele de eşantionare.

experientei si/sau abilitatii demonstrate. Programul de instruire trebuie sa fie relevant. dupa cum este necesar. Daca se utilizeaza personal in curs de instruire. care evalueaza rezultate si semneaza rapoarte de incercari si certificate de etalonare. Laboratorul trebuie sa se asigure ca aceste conditii de mediu nu invalideaza rezultatele sau nu afecteaza calitatea ceruta a oricarei masurari. instruirea si aptitudinile personalului laboratorului. Laboratorul trebuie sa foloseasca personal care este angajatul sau permanent sau pe baza de contract. a instruirii. pentru emiterea rapoarteior de incercare si a certificatelor de etalonare si pentru formularea opiniilor si interpretarilor si pentru a lucra cu anumite tipuri de echipament. care efectueaza incercari si/sau etalonari. Atunci cand se utilizeaza personal suplimentar tehnic si de inalta calificare. Laboratorul trebuie sa aiba o politica si proceduri pentru identificarea necesitatilor de instruire si pentru furnizarea instruirii personalului. fara a fi limitate. incercari si/sau etalonari. Managementul trebuie sa autorizeze personal specific pentru efectuarea anumitor tipuri de esantionari. trebuie asigurata o supervizare corespunzatoare. Managementul laboratorului trebuie sa formuleze obiectivele referitoare la scolarizarea. inclusiv a personalului contractat. pentru sarcinile curente si pentru cele anticipate ale laboratorului. competenta. Personalul care executa sarcini specifice trebuie sa fie calificat pe baza unei şcolarizari adecvate. tehnic si de inalta specializare implicat in incercari si/sau etalonari. Laboratorul trebuie sa mentina inregistrari referitoare la autorizarile relevante. la surse de energie. scolarizarea si calificarile profesionale. instruirea.Managementul laboratorului trebuie sa se asigure de competenta tuturor celor care lucreaza cu echipamente specifice. abilitatile si experienta intregufui personal tehnic. iluminat si conditii de mediu. Aceste informatii trebuie sa fie usor disponibile si trebuie sa mentioneze data la care autorizarea si/sau competenta respectiva au fost confirmate. Cerintete tehnice pentru conditii de mediu si de lucru care pot afecta rezultatele incercarilor si etalonarilor trebuie documentate. Laboratorul trebuie sa mentina fise ale postului pentru personalul managerial. CERINTE TEHNICE PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU SI DE LUCRU Facilitatile laboratorului pentru incercare si/sau etalonare care includ. Trebuie acordata o atentie deosebita situatiilor in care esantionarea. trebuie sa fie astfel incat sa permita efectuarea corecta a incercarilor si/sau etalonarilor. incercarea si/sau etalonarea sunt efectuate in alte locuri decat localurile permanente ale laboratorului. angajat pe baza de contract laboratorul trebuie sa se asigure ca acest personal este competent si ca lucreaza in concordanta cu sistemul calitatii din laborator. 6 .

Trebuie controlat accesul in zonele in care afecteaza calitatea incercarilor si/sau etalonarilor. precum si pentru tehnicile statistice. fie de catre organizatii tehnice cu reputatie in domeniu sau in texte si publicatii stiintifice relevante. CERINTE PRIVIND METODELE DE INCERCARE SI ETALONARE SI DE VALIDARE A METODEI DE INCERCARE Laboratorul trebuie sa foloseasca metode si proceduri adecvate pentru toate incercarile si/sau etalonarile din domeniul sau. transport. asa cum este cerut de specificatiile metodele si proceduri relevante sau atunci cand acestea influenteaza calitatea rezultatelor. laboratorul trebuie sa aleaga metodele corespunzatoare. pentru estimarea incertitudinii de masurare. Pot fi utilizate. Laboratorul trebuie sa determine amploarea controlului pe baza conditiilor sale particulare. si metode dezvoltate de laborator sau adoptate de acesta. regionale sau naţionale. Trebuie luate masuri pentru asigurarea ordinei si curateniei in laborator. sau specificate de producatorul echipamentului. daca 7 . Trebuie utilizate de preferinta metodele publicate in standarde nationale. Atunci cand este necesar. cu exceptia cazului cand nu este adecvat sau nu este posibil sa procedeze astfel. ALEGEREA METODELOR Laboratorul trebuie sa foloseasca metode de incercare si/sau etalonare.Laboratorul trebuie sa monitorizeze. manipulare. trebuie tinute la zi si trebuie sa fie usor accesibiie personalului. Toate instructiunile.Trebuie luate masuri pentru prevenirea contaminarii incrucisate. de analiza a datelor de la incercare si/sau etalonare. Laboratorui trebuie sa aibe instructiuni privind functionarea si utilizarea tuturor echipamentelor importante si pentru manipularea si pregatirea obiectelor pentru incercare si/sau etalonare sau ambele. inclusiv metode de esantionare. pentru a asigura o aplicare corespunzatoare. Laboratorul trebuie sa se asigure ca utilizeaza ultima editie a standardului in vigoare. Trebuie sa existe o separare efectiva intre zonele invecinate in care se desfasoara activitati incompatibiIe. de asemenea. sa controleze si sa inregistreze conditiile de mediu. indusiv pentru esantionare. regionale sau iternationale. care au fost publicate fie in standarde internationale. standardul trebuie sa fie suplimentat cu alte detalii. depozitare si pregatirea obiectelor pentru incercare si/sau etalonare si atunci cand este cazul. Atunci cand clientul nu specifica metoda care trebuie utilizata. care satisfac necesitati ale clientului si care sunt adecvate incercarilor si/sau etalonarilor pe care le efectueaza. atunci cand absenta unor astfel de instructiuni ar putea periclita rezultatele incercarilor si/sau etalonarilor.

acestea sunt corespunzatoare scopului dorit si daca acestea sunt validate. Metoda dezvoltata trebuie validata corespunzator inainte de folosire. o noua validare ar trebui efectuata. Laboratorul trebuie sa valideze metodele nestandardizate. metode proiectate/dezvoltate de laborator. pentru uzul propriu. METODE DEZVOLTATE DE LABORATOR Introducerea metodelor de incercare si etalonare dezvoltate de laborator. acestea trebuie sa faca obiectul unui acord cu clientul si trebuie sa includa specificatii clare ale cerintelor clientului si ale scopului incercarii si/sau etalonarii. Validarea metodelor Validarea este confirmarea prin examinare si furnizare de dovezi obiective că anumite cerinţe specifice pentru o utilizare intenţionată sunt indeplinite. procedura utifizata pentru validare si o declaratie ca metoda este adecvata utilizarii intentionate. Clientul trebuie sa fie informat privind metoda aleasa. Tehnicile folosite pentru determinarea performantelor unei metode ar trebui sa fie una dintre. o evaluarea sistematica a factorilor care infiuenteaza rezultatul. o evaluarea incertitudinii rezultatelor bazata pe intelegerea stiintifica a principiilor teoretice ale metodei si pe experienta practica. Daca metodele standardizate se modifica. sau o combinatie a urmatoarelor tehnoci consacrate: o etalonarea folosind etaloane de referinta sau materiale de referinta. o compararea rezultatelor obtinute prin alte metode. Atunci cand in metodele nestandardizate validate se fac modificari. o comparari interlaboratoare. metode standardizate folosite in afara domeniului lor de aplicare precum si extinderea si modificarile metodelor standardizate pentru a confirma ca metodele sunt adecvate pentru utiiizarea intentionata. Metode nestandardizate Atunci când este necesar sa se foloseasca metode neincluse in standardele de metoda. Laboratorul trebuie sa confirme ca poate aplica corect metodele standardizate inainte de a incepe activitatea de incercari sau etalonari. confirmarea trebuie actualizata. Laboratorul trebuie sa inregistreze rezultatele obtinute. Laboratorul trebuie sa informeze clientul. 8 . atunci cand metoda propusa de client este considerata ca fiind inadecvata sau depasita. Planurile trebuie actualizate in timpul dezvoltarii si trebuie sa se asigure o comunicare eficace intre toate persoanele implicate. Validarea trebuie sa fie atat de cuprinzatoare cat este necesar pentru a indeplini necesitatile aplicatiei sau domeniului de aplicare dat. trebuie sa fie o activitate planificată şi repartizată unui personal calificat dotat cu resurse adecvate. influenta acestora ar trebui documentata si daca este necesar.

o -cerintele clientului. o verificare conform careia cerintele pot sa fie indepfinite utilizand metoda si o declaratie cu privire la validitate. laboratorul trebuie cel putin sa incerce sa dentifice toate componentele de incertitudine si sa faca o estimare rezonabila si trebuie sa se asigure ca forma de raportare a rezultatelor nu va fumiza o impresie gresita cu privire la incertitudine.Domeniul si exactitatea valorilor ce se pot obtine prin metode validate trebuie sa fie relevante pentru necesitatile clientului. Daca se fotosesc calculatoare sau echipamente automate pentru achizitia. trebuie sa posede si sa aplice proceduri de estimare a incertitudinilor de masurare pentru toate etalonarile si tipurile de etalonari. riscuri si posibilitati tehnice. Estimatia rezonabila trebuie sa se bazeze pe cunoasterea performantei metodei si a domeniului de masurare si sa utilizeze. In asemenea cazuri. CERINTE PRIVIND CONTROLUL DATELOR Calculele si transferul de date trebuie supuse unor verificari corespunzatoare in mod sistematic. transferarea. limita de detectie. folosind metode de analiza adecvate. inregistrarea. Validarea include specificarea cerintelor. valid metrologic si statistic al incertitudinii de masurare. experienta si datele de validare anterioare. procesarea. determinarea caracteristicilor metodelor. natura metodelor de incercare poate sa nu permita un calcul riguros. 9 . ESTIMAREA INCERTITUDINII DE MĂSURARE Un laborator de etalonare sau un laborator de incercare care efectueaza propriile etalonari. liniaritate. Validarea trebuie sa asigure intotdeauna un echilibru intre costuri. limita de repetabilitate si/sau reproductibilitate. limita de detectie. raportarea. robustetea sau sensibilitatea incrucisata) pot fi prezentate numai intr-o forma simplificata datorita lipsei de informatii. In anumite cazuri. selectivitate. Gradul de rigurozitate necesar in estimarea incertitudinii de masurare depinde de factori ca: o -cerintele metodei de incercare. de exemplu. o existenta unor limite stranse pe care se bazeaza decizia de conformitate cu o specificatie Atunci cand se estimeaza incertitudinea de masurare trebuie luate in considerare toate componentele de incertitudine care au importanta in situatia data. Sunt mai multe cazuri in care domeniul si incertitudinea valorilor (de exemplu: exactitatea. laboratorul trebuie sa se asigure ca: o sotlul calculatorului dezvoltat de utilizator este documentat suficient de detaliat si validat corespunzator pentru a fi adecvat pentru folosire. Laboratoarele de incercari trebuie sa aiba si sa aplice proceduri pentru a estima incertitudinea de masurare. stocarea sau regasirea datelor de incercare sau etalonare.

10 . semnificative pentru incercările si/sau etalonarile efectuate trebuie păstrate inregistrări. unde este cazul. amplasarea curenta. verificarea daca echipamentul satisface specificaţia 4. Inainte de utilizare echipamentele (inclusiv acelea utilizate pentru esantionare) trebuie etalonate sau verificate pentru a se stabili daca indeplinesc cerintele din specificatiile laboratorului si daca satisfac specificatiiior standardeior relevante. Trebuie etalonate si/sau verificate inainte de utilizare. atunci cand este posibil. 2.i. Aceste inregistrari trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. Echipamentul si softul utilizate pentru incercare. In cazurile în care laboratorul trebuie sa utilizeze echipamente din afara controlului sau permanent. fara insa a se limita la integritatea si confidentialitatea datelor de intrare sau colectarii.o sunt stabilite si implementate proceduri pentru protectia datelor . identificarea tipului si numarul de serie sau altă identificare unica. numele producatorului. măsurare si încercare cerute de efectuarea corectă a încercărilor si/sau etalonarilor (inclusiv esantionarea. o calculatoarele si echipamentul automat sunt intretinute a. daca acestea au un efect semnificativ asupra rezultatelor. utilizata pentru incercare si etalonare. 3. Pentru fiecare componenta semnificativă a echipamentului si software-ului acestuia. aceste proceduri trebuie sa cuprinda. Fiecare componenta a echipamentului si software-ului acestuia. de catre personalul implicat al laboratorului. semnificative pentru rezultat trebuie identificata in mod unic. Echipamentele trebuie deservite de personal autorizat. pregatirea obiectelor de incercare si/sau etalonare procesarea si analiza datelor încercarilor si/sau etalonarilor). Trebuie să se intocmeasca programe de etalonare pentru marimi relevante sau valori ale instrumentelor. identificarea componentelor echipamentului si software-ului. transmisiei si procesarii de date . stocarii. etalonare si esantionare trebuie sa fie capabile sa realizeze exactitatea ceruta si trebuie sa fie conforme cu specificatiile relevante pentru incercarile si/sau etalonarile respective. sa asigure functionarea corecta si sa asigure conditii de mediu sj de functionare necesare mentinerii integritatii datelor incercarii si etalonarii. Instructiunile actualizate de utilizare si mentenanta ale echipamentului (inclusiv manuale relevante furnizate de producatorul echipamentelor) trebuie sa fie usor disponibile pentru folosirea acestora. CERINŢE TEHNICE PRIVIND ECHIPAMENTUL UTILIZAT LA EFECTUAREA ÎNCERCĂRII Laboratorul trebuie dotat cu toate echipamentele de eşantionare. acesta trebuie să se asigure ca sunt îndeplinite cerinţele acestui Standard National.

5. sau marcate ca fiind scoase din serviciu. 6. laboratorul trebuie sa aiba proceduri pentru a se asigura actualizarea corecta a copiilor (de exemplu. aceste verificari trebuie efectuate conform unei proceduri definite. etalonari sau esantionari. planul de mentenanta atunci cand este adecvat si mentenantele efectuate la zi. trebuie scoase din serviciu. sau etichetate clar. echipamentul iese de sub controlul direct al laboratorului acesta trebuie sa se asigure ca înainte ca echipamentul sa se reintoarca in serviciu. 8. utilizarea si mentenanta planificate a echipamentului de măsurare. daca sunt disponibile sau mentionarea locului unde pot fi gasite. orice defectiuni. transportul. 7. Acestea trebuie izolate pentru a preveni folosirea lor. depozitarea. in softul calculatorului). Echipamentul de incercare si etalonare. pentru a se asigura buna lor funcţionare si pentru a preveni contaminarea sau deteriorarea acestora. trebuie protejate impotriva interventiior care ar putea invalida rezultatele încercării şi etalonării. atunci cand echipamentul de masurare este folosit in afara localului permanent al laboratorului pentru incercari. Atunci cand etalonarile conduc la aparitia unui set de factori de corectie. codificate sau identificate in orice alt fel. date. indiferent din ce motiv. Toate echipamentele tinute sub control de laborator si necesitand etalonare trebuie atât cât este posibil etichetate. pentru a indica starea etalonarii. Atunci cand. inclusiv software-ul si hard-ul. Echipamentele care au fost supuse la suprasarcini sau manipulari gresite sau care dau rezultate suspecte sau despre care s-a censtatat in alt mod ca sunt defecte sau ca ies din limitele specificate. ca isi indeplinesc functia in mod corect. ajustarilor. pana cand sunt reparate si se demonstreaza prin incercare sau etalonare. Atunci cand sunt necesare verificari intermediare pentru a mentine increderea referitoare la starea etalonarilor echipamentului. rezultate si copii ale rapoartelor si certificatelor tuturor etalonarilor. Pot fi necesare proceduri suplimentare. functionarea si situatia etalonarii echipamentului sunt verificate si se demonstreaza ca sunt satisfacatoare. modificari sau reparatii ale echipamentului. criteriile de acceptare si data urmatoarei etalonari. instructiunile producatorului. incluzand data ultimei etalonari si data sau criteriile de expirare la care trebuie facută reetalonarea. Laboratorul trebuie sa aiba proceduri pentru securitatea în manipularea. Laboratorul trebuie sa examineze efectul acestor defectiuni sau al abaterilor de la limitele specificate asupra Incercarilor si/sau etalonarilor anterioare si trebuie sa instituie proceduradura "Controlul lucrarilor neconforme". functionari defectuoase. 11 .

Un laborator de etalonare stabileste trasabilitatea propriilor etaloane si mijloace de masurare in raport cu SI prin intermediul unui lant neintrerupt de etalonari sau comparatii. Un astfel de program ar trebui sa includă un sistem pentru selectarea.Trasabilitatea masurării Toate echipamentele folosite pentru incercari si/sau etalonari. care au un efect semnificativ asupra exactitatii sau validitatii rezultatelor incercarii. materialelor de referinta utilizate ca etaloane si echipamentelor de incercare si masurare utlizate la executarea incercarilor si etalonarilor. controlul si mentinerea etaloanelor. Un certificat de etalonare care poarta o sigla a unui organism de acreditare de la un laborator de etalonare acreditat in baza acestui Standard International. Trasabilitatea la etaloanele nationale nu necesita in mod expres apelarea la institutul national de metrologie din tara in care este amplasat laboratorul 12 . etalonarii sau esantionarii. programele de etalonare ale echipamentelor trebuie concepute si derulate astfel incat sa se asigure ca etalonarile si masurarile efectuate de laborator sunt trasabile la Sistemul International de Unitati de Masura (SI). Laboratoarele de etalonare care isi pastreaza propriul etalon primar sau reprezentarea unitatilor SI bazate pe constante fizice fundamentale pot declara trasabilitatea la sistemul SI numai dupa ce aceste etaloane au fost comparate. inclusiv echipamentele pentru masurari auxiliare (de exemplu. Etaloanele nationale pot fi etaloane primare. cu alte etaloane similare ale institutului national de metrologie. pentru etalonarea respectiva este o dovada suficienta a trasabilitatii datelor de etalonare raportate. inclusiv incertitudinea de masurare si/sau o declaratie a conformitatii cu o specificatie metrologica identificata Laboratoarele de etalonare care indeplinesc cerintele acestui Standard International sunt considerate a fi competente. direct sau indirect. Trasabilitatea la unitatile de masura SI se poate obtine prin raportarea la un etalon primar adecvat sau prin raportare la o constanta naturala a carei valoare este cunoscuta in termenii unitatilor SI relevante si este recomandata de Conferinta Generala pentru Greutati si Masurari (CGGM) si de Comitetul International pentru Greutati si Masurari (CIGM). pentru conditiile de mediu). Certificatele de etalonare emise de aceste laboratoare trebuie sa contina rezultatele masurarilor. Atunci cand se utilizeaza servicii de etalonare externa. Laboratorul ar trebui sa aiba stabilite programe si proceduri pentru etalonarea echipamentelor sale. Raportarea la unitatile SL poate fi realizata prin raportare la etaloanele nationale. utilizarea. trebuie etalonate inainte de a fi puse in functiune. etalonarea. Cerinţe specifice Pentru laboratoarele de etalonare. care sunt realizari primare ale unitatilor SI sau reprezentari convenite ale unitatilor SI bazate pe constante fizice fundamentale sau pot fi etaloane secundare care sunt etaloane etalonate de alt institut national de metrotogie. verificarea. capabilitatea si trasabilitatea masurarii. raportandu-le la etaloane primare relevante ale unitatilor de masura SI. trasabilitatea masurarilor trebuie asigurata prin folosirea unor servicii de etalonare ale laboratoarelor care pot sa-si demonstreze competenta.

fie direct. materialelor sau produselor. material sau produs este luată.altul decat cel din propria tara. sa fie trasabile la unitatile de masura SI sau la materiale de referinta certificate. trebuie verificate in masura in care aceasta este posibil. Sunt anumite etalonari care nu pot fi facute in mod curent in unitati SI. atunci cand este posibil.Daca laboratorul de etalonare doreste sau este necesar sa obtina trasabilitatea de la un institut national de metrologie. Etaloanele de referinta trebuie etalonate inainte si dupa orice ajustare. tehnic si economic. depozitare si utilizare sigura a etaloanelor de referinta si a materialelor de referinta pentru a preveni contaminarea sau deteriorarea acestora precum si in scopul protejarii integritatii lor. 13 . transport. etalonarea trebuie sa asigure increderea in masurari prin stabilirea trasabilitatii la etaloane adecvate. Esantionare Laboratorul trebuie sa aiba un plan de esantionare si procedeuri pentru esantionare atunci cand acesta efectueaza esantionarea substantelor. acest laborator ar trebui sa aleaga un institut de metrologie national care sa partcipe activ la activitatile BIPM. Materialele de referinta de uz intern. Astfel de etaloane de referinta a masurarilor detinute de laborator trebuie utilizate numai pentru etalonare si nu in alte scopuri. Atunci cand este posibil se cere participarea la un. pentru incercari sau etalonari ulterioare.program corespunzator de comparatii interlaboratoare. trebuie sa se bazeze pe metode statistice adecvate. in afara cazului in care se poate demonstra ca performanta lor ca etaloane de referinta nu va fi invalidate. ETALOANE DE REFERINTA SI MATERIALE DE REFERINTA Etaloane de referinta Laboratorul trebuie sa aiba program si proceduri pentru etalonarea etaloanelor sale de referinta. Etaloanele de referinta trebuie etalonate de un organism care poate asigura trasabilitatea. Esantionarea este o procedura definită prin care o parte dintr-o substanţă. Planurile de esantionare. Planul de esantionare ca si procedura de esantionare trebuie sa fie disponibile in locurile unde se efectueaza esantionarea. pe cât posibil. pentru a obtine un eşantion reprezentativ pentru încercarea sau etalonarea unui întreg. In asemenea cazuri. Lantul neintrerupt de etalonari sau comparatii poate fi efectuat in mai multi pasi facuti in diferite laboratoare. fie prin grupari regionale. cum ar fi: -folosirea de materiale de referinta certificate fumizate de un furnizor competent care sa dea o caracterizare credibila fizica sau chimica a unui material: -folosirea de metode specificate si/sau de etaloane agreate prin consens care sunt clar descrise si sunt acceptate de toate partile implicate. Materiale de referinta Materialele de referinta trebuie. Laboratorul trebuie sa aiba proceduri pentru manipularea.

Manipularea obiectelor de incercat si/sau de etalonat Laboratorul trebuie sa aiba proceduri pentru transportul. conditiile de mediu (daca sunt relevante) si schemele sau alte mijloace echivalente de identificare a punctelor de prelevare. Laboratorul trebuie sa aiba un sistem pentru identificarea obiectelor de incercat si/sau etalonat. pastrarea si/sau eliminarea obiectelor de incercat si/sau etalonat. o -participarea la comparari interlaboratoare sau la programe de incercari de aptitudine. pierderea sau avarierea obiectelor de incercat sau etalonat. Datele rezultate trebuie inregistrate astfel încât tendinţele să fie detectabile si atunci când este posibil. Această monitorizare trebuie planificată şi analizată si poate include. 14 . daca este cazul. identificarea prelevatorului. receptia. sa permita subdivizarea grupurilor de obiecte si transferul obiectelor la si de la laborator. in conditii de mediu specificate. Atunci cand exista indoieli referitoare la adecvarea unui obiect pentru incercare sau etalonare sau atunci cand un obiect nu este conform cu descrierea furnizata sau incercarea sau etalonarea ceruta nu este descrisa cu detalii suficiente laboratorul trebuie sa consulte clientul pentru alte instructiuni inainte de a actiona si trebuie sa inregistreze rezultatul discutiei. fara insa a se limita la. manipularea. daca este cazul. Identificarea trebuie pastrata pe toata durata existentei obiectului in laborator. Aceste inregistrari trebuie sa includa procedura de esantionare folosita.Laboratorul trebuie sa aiba proceduri pentru inregistrarea datelor şi activitatilor relevante legate de eşantionare care constitute o parte a incercarii sau etalonarii care se efectueaza. descrise in metoda de incercare sau etalonare. metodele statistice care stau la baza procedurilor de esantionare. Sistemul trebuie. Sistemul trebuie proiectat si aplicat astfel incat sa se asigure ca obiectele nu pot fi confundate fizic sau atunci cand se face referire la acestea in inregistrari sau in alte documente. In timpul depozitarii. Atunci cand obiectele trebuie depozitate sau conditionate. La receptia obiectului de incercat sau de etalonat trebuie inregistrata orice anormalitate sau abatere de la conditiile normale sau specificate. manipularii si pregatirii trebuie urmate instructiunile de manipulare primite odata cu obiectul. urmatoarele: o -utilizarea cu regularitate a materialelor de referinta certificate si/sau controlul calitatii folosind materiale de referinta secundare. dupa cum este necesar si. inclusiv toate masurile necesare protejarii integritatii obiectuiui de incercat sau de etalonat si protejarii intereselor laboratorului si ale clientului. MODUL IN CARE ESTE ASIGURATA CALITATEA REZULTATELOR INCERCARILOR SI ETALONARILOR Laboratorul trebuie sa aiba proceduri pentru controlul calităţii. trebuie aplicate tehnici statistice la analiza rezultatelor. aceste conditii trebuie mentionate. pentru monitorizarea validităţii rezultatelor incercarilor si etalonarilor efectuate. protectia depozitarea. Laboratorul trebuie sa aiba proceduri si facilitati corespunzatoare pentru a evita deteriorarea. monitorizate si inregistrate.

d)numele si adresa clientului. etalonari sau serii de incercari sau etalonari efectuate de laborator trebuie raportate precis. starea si identificarea fara ambiguitate a acestuia . g)data primirii obiectului (obiectelor) de incercat sau de etalonat in cazul in care aceasta este critica pentru validitatea si aplicarea rezultatelor si data efectuarii incercarii sau etalonarii. in mod normal. Rapoartele de incercari si certificatele de etalonare sunt uneori numite certificate de incercari si respectiv rapoarte de etalonari. atunci cand aceasta a fost efectuata in alta parte decat la adresa laboratorului. h) referirea la planul si procedurile de esantionare folosite de laborator sau de alte organisme. acolo unde este cazul. 15 . o -corelarea rezultatelor pentru diferite caracteristici ale unui obiect. Rezultatele trebuie raportate. Rapoarte de incercare si certificate de etalonare In afara cazului in care laboratorul are motive intemeiate sa nu faca astfel. fiecare raport de incercare sau certificat de etalonare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: a) un titlu (de exemplu:" Raport de incercare " sau " Certificat de etalonare "). RAPORTAREA REZULTATELOR Rezultatele fiecarei incercari. b)numele si adresa laboratorului si locul de desfasurare al incercarii si/sau etalonarii. o -reincercarea sau reetalonarea obiectelor pastrate. i) rezultatele Incercarii sau etalonarii cu indicarea. Rapoartele de incercare sau certificatele de etalonare pot fi emise pe suport de hartie sau prin transfer electronic de date.o -repetarea incercarilor sau etalonarilor folosind aceleasi metode. e)identificarea metodei folosite. sau metode diferite. cu conditia respectani cerintelor acestui Standard International. atunci cand acestea sunt relevante pentru validitatea sau aplicarea rezultatelor. clar. fara ambiguitate si obiectiv in conformitate cu instructiunile specifice din metodele de incercare sau etalonare. a unitatilor de masura. intr-un raport de incercare sau intr-un certificat de etalonare si trebuie sa includa toate informatiile cerute de client si necesare pentru interpretarea rezulatelor incercarii sau etalonarii precum si toate informatiile cerute de metoda folosita. f) o descriere a obiectului (obiectelor) incercat sau etalonat. c)identificarea unica a raportului de incercare sau a certificatului de etalonare (cum ar fi un numar de ordine) si pe fiecare pagina o identificare prin care sa se asigure ca pagina este recunoscuta ca parte a unui raport de incercare sau a unui certificat de etalonare si o identificare clara a sfarsitului raportului de incercare sau a certificatului de etalonare.

rapoartele de incercare care contin rezultatele esantionarii trebuie. d)o referire la planul si procedurile de esantionare folosite. fara a mentiona rezultatele masurarilor si incertrtudinile asociate.j)numele. sau daca incertitudinea afecteaza conformitatea cu o limita a specificatiei . b)identificarea fara ambiguitate a substantei. cum ar fi conditiile de mediu. d)daca este necesar sau cerut. e)informatii suplimentare care pot fi cerute de metode specifice. e)detalii referitoare la conditii de mediu din timpul esantionarii. daca este necesar pentru interpretarea rezultatelor incercarilor. clienti sau grupuri de clienti. opinii si interpretari . informatii referitoare la incertitudine sunt necesare In rapoartele de incercare daca acestea sunt relevante pentru validitatea sau aplicarea rezultatelor incercarii. f)orice standard sau alta specificatie pentru metoda sau procedura de esantionare. functia si semnaturile sau identificarea echivalenta a persoanelor care valideaza raportul de incercare sau certificatul de etalonare. atunci cand este ceruta de instructiuni ale clientilor. adaugiri la. urmatoarele: a) abateri de la. materialului sau produsului esantionat . Atunci cand se face o declaratie de conformitate cu o specificatie. b) daca este relevant. sa include urmatoarele: a)data esantionarii . OPINII ŞI INTERPRETĂRI 16 . care ar putea afecta interpretarea rezultatelor incercarii . c)locul esantionarii. inclusiv orice diagrame. j) daca este cazul. daca este necesar pentru interpretarea rezultatelor incercarii. In plus. daca sunt utile. o declaratie a faptului ca rezultatele se refera numai la obiectele incercate sau etalonate. Atunci cand un mijloc de masurare pentru etalonare a fost ajustat sau reparat trebuie raportate rezultatele etalonarii inainte si dupa ajustare sau reparare. o declaratie referitoare la incertitudinea de masurare estimata. adaugirile la specificatia respectiva sau excluderile din acestea. precum si abaterile. schite sau fotografii. c)daca este aplicabil. sau excluderi din metoda de incercare si informatii referitoare la conditiile de incercare specifice. o declaratie de conformitate/neconformitate cu cerintele si/sau specificatiile. Rapoarte de incercare Rapoartele de incercare trebuie sa mai cuprinda. laboratorul trebuie sa inregistreze acele rezultate si sa le pastreze pentru posibile referinte ulterioare. suplimentar .

telex sau prin alte mijloace electronice sau etectromagnetice. Atunci cand o etalonare a fost subcontratata. 17 . Opiniile si interpretarile trebuie sa fie clar marcate ca atare in raportul de incercare. Un astfel de dialog ar putea fi purtat in scris. fax. Subcontractantul trebuie sa raporteze rezultatul in scris sau electronic. laboratorul trebuie să documenteze baza în care acestea au fost facute.Atunci cand se includ opinii si interpretari. laboratorul care a efectuat lucrarea trebuie sa emita certificatul de etalonare catre laboratorul contractant. prin dialog direct cu clientul. In multe cazuri ar putea fi adecvat sa se comunice opiniile si interpretarile. TRANSMITEREA ELECTRONICA A REZULTATELOR In cazul transmiterii rezultatelor incercarii sau etalonarii prin telefon. REZULTATE ALE INCERCARILOR SI ETALONARILOR OBTINUTE DE LA SUBCONTRACTANTI Daca raportul de incercare contine rezultate ale incercarilor efectuate de subcontractanti atuni aceste rezultate trebuie clar identificate. cerintele standard SR EN 17005:2005 trebuie indeplinite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->